American Standard Version - Public Domain

Bible Kralicka This Bible is in the Public Domain. (Czech)

King James Version with Strong's Numbers - Public Domain, except in the UK under perpetual Crown copyright

King James Version - public domain

======= Matthew 1:1 ============

Matthew 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.(asv)

Matthew 1:1 Kniha (o) rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova. (CZ)

Matthew 1:1 The book{G976} of the generation{G1078} of Jesus{G2424} Christ{G5547}, the son{G5207} of David{G1138}, the son{G5207} of Abraham{G11}. (kjv-strongs#)

Mat 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. (kjv)

======= Matthew 1:2 ============

Matthew 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren;(asv)

Matthew 1:2 Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu a bratří jeho. (CZ)

Matthew 1:2 Abraham{G11} begat{G1080}{(G5656)} Isaac{G2464}; and{G1161} Isaac{G2464} begat{G1080}{(G5656)} Jacob{G2384}; and{G1161} Jacob{G2384} begat{G1080}{(G5656)} Judas{G2455} and{G2532} his{G846} brethren{G80}; (kjv-strongs#)

Mat 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren; (kjv)

======= Matthew 1:3 ============

Matthew 1:3 and Judah begat Perez and Zerah of Tamar; and Perez begat Hezron; and Hezron begat Ram;(asv)

Matthew 1:3 Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama. (CZ)

Matthew 1:3 And{G1161} Judas{G2455} begat{G1080}{(G5656)} Phares{G5329} and{G2532} Zara{G2196} of{G1537} Thamar{G2283}; and{G1161} Phares{G5329} begat{G1080}{(G5656)} Esrom{G2074}; and{G1161} Esrom{G2074} begat{G1080}{(G5656)} Aram{G689}; (kjv-strongs#)

Mat 1:3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; (kjv)

======= Matthew 1:4 ============

Matthew 1:4 and Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon; and Nahshon begat Salmon;(asv)

Matthew 1:4 Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab pak zplodil Názona. Názon zplodil Salmona. (CZ)

Matthew 1:4 And{G1161} Aram{G689} begat{G1080}{(G5656)} Aminadab{G284}; and{G1161} Aminadab{G284} begat{G1080}{(G5656)} Naasson{G3476}; and{G1161} Naasson{G3476} begat{G1080}{(G5656)} Salmon{G4533}; (kjv-strongs#)

Mat 1:4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon; (kjv)

======= Matthew 1:5 ============

Matthew 1:5 and Salmon begat Boaz of Rahab; and Boaz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;(asv)

Matthew 1:5 Salmon zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil Obéda z Rut. Obéd pak zplodil Jesse. (CZ)

Matthew 1:5 And{G1161} Salmon{G4533} begat{G1080}{(G5656)} Booz{G1003} of{G1537} Rachab{G4477}; and{G1161} Booz{G1003} begat{G1080}{(G5656)} Obed{G5601} of{G1537} Ruth{G4503}; and{G1161} Obed{G5601} begat{G1080}{(G5656)} Jesse{G2421}; (kjv-strongs#)

Mat 1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse; (kjv)

======= Matthew 1:6 ============

Matthew 1:6 and Jesse begat David the king. And David begat Solomon of her [that had been the wife] of Uriah;(asv)

Matthew 1:6 Jesse zplodil Davida krále. David pak král zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla žena Uriášova. (CZ)

Matthew 1:6 And{G1161} Jesse{G2421} begat{G1080}{(G5656)} David{G1138} the king{G935}; and{G1161} David{G1138} the king{G935} begat{G1080}{(G5656)} Solomon{G4672} of{G1537} her{G3588} that had been the wife of Urias{G3774}; (kjv-strongs#)

Mat 1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias; (kjv)

======= Matthew 1:7 ============

Matthew 1:7 and Solomon begat Rehoboam; and Rehoboam begat Abijah; and Abijah begat Asa;(asv)

Matthew 1:7 Šalomoun zplodil Roboáma. Roboám zplodil Abiáše. Abiáš zplodil Azu. (CZ)

Matthew 1:7 And{G1161} Solomon{G4672} begat{G1080}{(G5656)} Roboam{G4497}; and{G1161} Roboam{G4497} begat{G1080}{(G5656)} Abia{G7}; and{G1161} Abia{G7} begat{G1080}{(G5656)} Asa{G760}; (kjv-strongs#)

Mat 1:7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa; (kjv)

======= Matthew 1:8 ============

Matthew 1:8 and Asa begat Jehoshaphat; and Jehoshaphat begat Joram; and Joram begat Uzziah;(asv)

Matthew 1:8 Aza zplodil Jozafata. Jozafat zplodil Joráma. Jorám zplodil Oziáše. (CZ)

Matthew 1:8 And{G1161} Asa{G760} begat{G1080}{(G5656)} Josaphat{G2498}; and{G1161} Josaphat{G2498} begat{G1080}{(G5656)} Joram{G2496}; and{G1161} Joram{G2496} begat{G1080}{(G5656)} Ozias{G3604}; (kjv-strongs#)

Mat 1:8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias; (kjv)

======= Matthew 1:9 ============

Matthew 1:9 and Uzziah begat Jotham; and Jotham begat Ahaz; and Ahaz begat Hezekiah;(asv)

Matthew 1:9 Oziáš pak zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. Achas zplodil Ezechiáše. (CZ)

Matthew 1:9 And{G1161} Ozias{G3604} begat{G1080}{(G5656)} Joatham{G2488}; and{G1161} Joatham{G2488} begat{G1080}{(G5656)} Achaz{G881}; and{G1161} Achaz{G881} begat{G1080}{(G5656)} Ezekias{G1478}; (kjv-strongs#)

Mat 1:9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias; (kjv)

======= Matthew 1:10 ============

Matthew 1:10 and Hezekiah begat Manasseh; and Manasseh begat Amon; and Amon begat Josiah;(asv)

Matthew 1:10 Ezechiáš pak zplodil Manasesa. A Manases zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše. (CZ)

Matthew 1:10 And{G1161} Ezekias{G1478} begat{G1080}{(G5656)} Manasses{G3128}; and{G1161} Manasses{G3128} begat{G1080}{(G5656)} Amon{G300}; and{G1161} Amon{G300} begat{G1080}{(G5656)} Josias{G2502}; (kjv-strongs#)

Mat 1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias; (kjv)

======= Matthew 1:11 ============

Matthew 1:11 and Josiah begat Jechoniah and his brethren, at the time of the carrying away to Babylon.(asv)

Matthew 1:11 Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském. (CZ)

Matthew 1:11 And{G1161} Josias{G2502} begat{G1080}{(G5656)} Jechonias{G2423} and{G2532} his{G846} brethren{G80}, about the time{G1909} they were carried away{G3350} to Babylon{G897}: (kjv-strongs#)

Mat 1:11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon: (kjv)

======= Matthew 1:12 ============

Matthew 1:12 And after the carrying away to Babylon, Jechoniah begat Shealtiel; and Shealtiel begat Zerubbabel;(asv)

Matthew 1:12 A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel pak zplodil Zorobábele. (CZ)

Matthew 1:12 And{G1161} after{G3326} they were brought{G3350} to Babylon{G897}, Jechonias{G2423} begat{G1080}{(G5656)} Salathiel{G4528}; and{G1161} Salathiel{G4528} begat{G1080}{(G5656)} Zorobabel{G2216}; (kjv-strongs#)

Mat 1:12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel; (kjv)

======= Matthew 1:13 ============

Matthew 1:13 and Zerubbabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;(asv)

Matthew 1:13 A Zorobábel zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim zplodil Azora. (CZ)

Matthew 1:13 And{G1161} Zorobabel{G2216} begat{G1080}{(G5656)} Abiud{G10}; and{G1161} Abiud{G10} begat{G1080}{(G5656)} Eliakim{G1662}; and{G1161} Eliakim{G1662} begat{G1080}{(G5656)} Azor{G107}; (kjv-strongs#)

Mat 1:13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; (kjv)

======= Matthew 1:14 ============

Matthew 1:14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;(asv)

Matthew 1:14 Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda. (CZ)

Matthew 1:14 And{G1161} Azor{G107} begat{G1080}{(G5656)} Sadoc{G4524}; and{G1161} Sadoc{G4524} begat{G1080}{(G5656)} Achim{G885}; and{G1161} Achim{G885} begat{G1080}{(G5656)} Eliud{G1664}; (kjv-strongs#)

Mat 1:14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud; (kjv)

======= Matthew 1:15 ============

Matthew 1:15 and Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;(asv)

Matthew 1:15 Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba. (CZ)

Matthew 1:15 And{G1161} Eliud{G1664} begat{G1080}{(G5656)} Eleazar{G1648}; and{G1161} Eleazar{G1648} begat{G1080}{(G5656)} Matthan{G3157}; and{G1161} Matthan{G3157} begat{G1080}{(G5656)} Jacob{G2384}; (kjv-strongs#)

Mat 1:15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob; (kjv)

======= Matthew 1:16 ============

Matthew 1:16 and Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.(asv)

Matthew 1:16 Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se JEŽÍŠ, jenž slove Kristus. (CZ)

Matthew 1:16 And{G1161} Jacob{G2384} begat{G1080}{(G5656)} Joseph{G2501} the husband{G435} of Mary{G3137}, of{G1537} whom{G3739} was born{G1080}{(G5681)} Jesus{G2424}, who{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. (kjv)

======= Matthew 1:17 ============

Matthew 1:17 So all the generations from Abraham unto David are fourteen generations; and from David unto the carrying away to Babylon fourteen generations; and from the carrying away to Babylon unto the Christ fourteen generations.(asv)

Matthew 1:17 A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí Babylonského až do Krista rodů čtrnácte. (CZ)

Matthew 1:17 So{G3767} all{G3956} the generations{G1074} from{G575} Abraham{G11} to{G2193} David{G1138} are fourteen{G1180} generations{G1074}; and{G2532} from{G575} David{G1138} until{G2193} the carrying away{G3350} into Babylon{G897} are fourteen{G1180} generations{G1074}; and{G2532} from{G575} the carrying away{G3350} into Babylon{G897} unto{G2193} Christ{G5547} are fourteen{G1180} generations{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations. (kjv)

======= Matthew 1:18 ============

Matthew 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit.(asv)

Matthew 1:18 Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka jeho Maria snoubena byla Jozefovi, prve než se sešli, nalezena jest těhotná z Ducha svatého. (CZ)

Matthew 1:18 Now{G1161} the birth{G1083} of Jesus{G2424} Christ{G5547} was{G2258}{(G5713)} on this wise{G3779}: When as{G1063} his{G846} mother{G3384} Mary{G3137} was espoused{G3423}{(G5685)} to Joseph{G2501}, before{G4250}{G2228} they{G846} came together{G4905}{(G5629)}, she was found{G2147}{(G5681)} with child{G1722}{G1064}{G2192}{(G5723)} of{G1537} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. (kjv)

======= Matthew 1:19 ============

Matthew 1:19 And Joseph her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.(asv)

Matthew 1:19 Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti. (CZ)

Matthew 1:19 Then{G1161} Joseph{G2501} her{G846} husband{G435}, being{G5607}{(G5752)} a just{G1342} man, and{G2532} not{G3361} willing{G2309}{(G5723)} to make{G3856} her{G846} a publick example{G3856}{(G5658)}, was minded{G1014}{(G5675)} to put{G630} her{G846} away{G630}{(G5658)} privily{G2977}. (kjv-strongs#)

Mat 1:19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily. (kjv)

======= Matthew 1:20 ============

Matthew 1:20 But when he thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.(asv)

Matthew 1:20 Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z Ducha svatého jest. (CZ)

Matthew 1:20 But{G1161} while he{G846} thought on{G1760}{(G5679)} these things{G5023}, behold{G2400}{(G5628)}, the angel{G32} of the Lord{G2962} appeared{G5316}{(G5648)} unto him{G846} in{G2596} a dream{G3677}, saying{G3004}{(G5723)}, Joseph{G2501}, thou son{G5207} of David{G1138}, fear{G5399}{(G5680)} not{G3361} to take{G3880}{(G5629)} unto thee{G4675} Mary{G3137} thy wife{G1135}: for{G1063} that which is conceived{G1080}{(G5685)} in{G1722} her{G846} is{G2076}{(G5748)} of{G1537} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. (kjv)

======= Matthew 1:21 ============

Matthew 1:21 And she shall bring forth a son; and thou shalt call his name JESUS; for it is he that shall save his people from their sins.(asv)

Matthew 1:21 Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich. (CZ)

Matthew 1:21 And{G1161} she shall bring forth{G5088}{(G5695)} a son{G5207}, and{G2532} thou shalt call{G2564}{(G5692)} his{G846} name{G3686} JESUS{G2424}: for{G1063} he{G846} shall save{G4982}{(G5692)} his{G846} people{G2992} from{G575} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. (kjv)

======= Matthew 1:22 ============

Matthew 1:22 Now all this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying,(asv)

Matthew 1:22 Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího: (CZ)

Matthew 1:22 Now{G1161} all{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} of{G5259} the Lord{G2962} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 1:23 ============

Matthew 1:23 Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, And they shall call his name Immanuel; which is, being interpreted, God with us.(asv)

Matthew 1:23 Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh. (CZ)

Matthew 1:23 Behold{G2400}{(G5628)}, a virgin{G3933} shall be with child{G1722}{G1064}{G2192}{(G5692)}, and{G2532} shall bring forth{G5088}{(G5695)} a son{G5207}, and{G2532} they shall call{G2564}{(G5692)} his{G846} name{G3686} Emmanuel{G1694}, which{G3739} being interpreted{G3177}{(G5746)} is{G2076}{(G5748)}, God{G2316} with{G3326} us{G2257}. (kjv-strongs#)

Mat 1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. (kjv)

======= Matthew 1:24 ============

Matthew 1:24 And Joseph arose from his sleep, and did as the angel of the Lord commanded him, and took unto him his wife;(asv)

Matthew 1:24 Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou. (CZ)

Matthew 1:24 Then{G1161} Joseph{G2501} being raised{G1326}{(G5685)} from{G575} sleep{G5258} did{G4160}{(G5656)} as{G5613} the angel{G32} of the Lord{G2962} had bidden{G4367}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} took{G3880}{(G5627)} unto him{G846} his wife{G1135}: (kjv-strongs#)

Mat 1:24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife: (kjv)

======= Matthew 1:25 ============

Matthew 1:25 and knew her not till she had brought forth a son: and he called his name JESUS.(asv)

Matthew 1:25 Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš. (CZ)

Matthew 1:25 And{G2532} knew{G1097}{(G5707)} her{G846} not{G3756} till{G2193}{G3739} she had brought forth{G5088}{(G5627)} her{G846} firstborn{G4416} son{G5207}: and{G2532} he called{G2564}{(G5656)} his{G846} name{G3686} JESUS{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 1:25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.(kjv)

======= Matthew 2:1 ============

Matthew 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, Wise-men from the east came to Jerusalem, saying,(asv)

Matthew 2:1 Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma, (CZ)

Matthew 2:1 Now{G1161} when Jesus{G2424} was born{G1080}{(G5685)} in{G1722} Bethlehem{G965} of Judaea{G2449} in{G1722} the days{G2250} of Herod{G2264} the king{G935}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G3854}{(G5633)} wise men{G3097} from{G575} the east{G395} to{G1519} Jerusalem{G2414}, (kjv-strongs#)

Mat 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, (kjv)

======= Matthew 2:2 ============

Matthew 2:2 Where is he that is born King of the Jews? for we saw his star in the east, and are come to worship him.(asv)

Matthew 2:2 Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se jemu. (CZ)

Matthew 2:2 Saying{G3004}{(G5723)}, Where{G4226} is{G2076}{(G5748)} he that is born{G5088}{(G5685)} King{G935} of the Jews{G2453}? for{G1063} we have seen{G1492}{(G5627)} his{G846} star{G792} in{G1722} the east{G395}, and{G2532} are come{G2064}{(G5627)} to worship{G4352}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him. (kjv)

======= Matthew 2:3 ============

Matthew 2:3 And when Herod the king heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him.(asv)

Matthew 2:3 To uslyšev Herodes král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním. (CZ)

Matthew 2:3 When{G1161} Herod{G2264} the king{G935} had heard{G191}{(G5660)} these things, he was troubled{G5015}{(G5681)}, and{G2532} all{G3956} Jerusalem{G2414} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. (kjv)

======= Matthew 2:4 ============

Matthew 2:4 And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ should be born.(asv)

Matthew 2:4 A svolav všecky přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi. (CZ)

Matthew 2:4 And{G2532} when he had gathered{G4863} all{G3956} the chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122} of the people{G2992} together{G4863}{(G5631)}, he demanded{G4441}{(G5711)} of{G3844} them{G846} where{G4226} Christ{G5547} should be born{G1080}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. (kjv)

======= Matthew 2:5 ============

Matthew 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written through the prophet,(asv)

Matthew 2:5 Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. Nebo tak jest psáno skrze proroka: (CZ)

Matthew 2:5 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, In{G1722} Bethlehem{G965} of Judaea{G2449}: for{G1063} thus{G3779} it is written{G1125}{(G5769)} by{G1223} the prophet{G4396}, (kjv-strongs#)

Mat 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet, (kjv)

======= Matthew 2:6 ============

Matthew 2:6 And thou Bethlehem, land of Judah, art in no wise least among the princes of Judah: for out of thee shall come forth a governor, who shall be shepherd of my people Israel.(asv)

Matthew 2:6 A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vyjde Vývoda, kterýž pásti bude lid můj Izraelský. (CZ)

Matthew 2:6 And{G2532} thou{G4771} Bethlehem{G965}, in the land{G1093} of Juda{G2448}, art{G1488}{(G5748)} not{G3760} the least{G1646} among{G1722} the princes{G2232} of Juda{G2448}: for{G1063} out of{G1537} thee{G4675} shall come{G1831}{(G5695)} a Governor{G2233}{(G5740)}, that{G3748} shall rule{G4165}{(G5692)} my{G3450} people{G2992} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 2:6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel. (kjv)

======= Matthew 2:7 ============

Matthew 2:7 Then Herod privily called the Wise-men, and learned of them exactly what time the star appeared.(asv)

Matthew 2:7 Tedy Herodes tajně povolav mudrců, pilně se jich ptal, kterého by se jim času hvězda ukázala. (CZ)

Matthew 2:7 Then{G5119} Herod{G2264}, when he had privily{G2977} called{G2564}{(G5660)} the wise men{G3097}, enquired{G198} of{G3844} them{G846} diligently{G198}{(G5656)} what time{G5550} the star{G792} appeared{G5316}{(G5730)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared. (kjv)

======= Matthew 2:8 ============

Matthew 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search out exactly concerning the young child; and when ye have found [him], bring me word, that I also may come and worship him.(asv)

Matthew 2:8 A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu. (CZ)

Matthew 2:8 And{G2532} he sent{G3992}{(G5660)} them{G846} to{G1519} Bethlehem{G965}, and said{G2036}{(G5627)}, Go{G4198}{(G5679)} and search{G1833}{(G5657)} diligently{G199} for{G4012} the young child{G3813}; and{G1161} when{G1875} ye have found{G2147}{(G5632)} him, bring{G518} me{G3427} word again{G518}{(G5657)}, that{G3704} I may come{G2064}{(G5631)} and worship{G4352}{(G5661)} him{G846} also{G2504}. (kjv-strongs#)

Mat 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. (kjv)

======= Matthew 2:9 ============

Matthew 2:9 And they, having heard the king, went their way; and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.(asv)

Matthew 2:9 Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad domem, kdež bylo dítě. (CZ)

Matthew 2:9 When{G1161} they had heard{G191}{(G5660)} the king{G935}, they departed{G4198}{(G5675)}; and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, the star{G792}, which{G3739} they saw{G1492}{(G5627)} in{G1722} the east{G395}, went before{G4254}{(G5707)} them{G846}, till{G2193} it came{G2064}{(G5631)} and stood{G2476}{(G5627)} over{G1883} where{G3757} the young child{G3813} was{G2258}{(G5713)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. (kjv)

======= Matthew 2:10 ============

Matthew 2:10 And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.(asv)

Matthew 2:10 A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou. (CZ)

Matthew 2:10 When{G1161} they saw{G1492}{(G5631)} the star{G792}, they rejoiced{G5463}{(G5644)} with exceeding{G4970} great{G3173} joy{G5479}. (kjv-strongs#)

Mat 2:10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. (kjv)

======= Matthew 2:11 ============

Matthew 2:11 And they came into the house and saw the young child with Mary his mother; and they fell down and worshipped him; and opening their treasures they offered unto him gifts, gold and frankincense and myrrh.(asv)

Matthew 2:11 I všedše do domu, nalezli dítě s Marijí matkou jeho, a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru. (CZ)

Matthew 2:11 And{G2532} when they were come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the house{G3614}, they saw{G2147}{(G5627)}{(G5625)}{G1492}{(G5627)} the young child{G3813} with{G3326} Mary{G3137} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} fell down{G4098}{(G5631)}, and worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}: and{G2532} when they had opened{G455}{(G5660)} their{G846} treasures{G2344}, they presented{G4374}{(G5656)} unto him{G846} gifts{G1435}; gold{G5557}, and{G2532} frankincense{G3030}, and{G2532} myrrh{G4666}. (kjv-strongs#)

Mat 2:11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense and myrrh. (kjv)

======= Matthew 2:12 ============

Matthew 2:12 And being warned [of God] in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.(asv)

Matthew 2:12 A od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své. (CZ)

Matthew 2:12 And{G2532} being warned of God{G5537}{(G5685)} in{G2596} a dream{G3677} that they should{G344} not{G3361} return{G344}{(G5658)} to{G4314} Herod{G2264}, they departed{G402}{(G5656)} into{G1519} their own{G846} country{G5561} another{G1223}{G243} way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 2:12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. (kjv)

======= Matthew 2:13 ============

Matthew 2:13 Now when they were departed, behold, an angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I tell thee: for Herod will seek the young child to destroy him.(asv)

Matthew 2:13 Když pak oni odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokavadž nepovím tobě; neboť bude Herodes hledati dítě, aby je zahubil. (CZ)

Matthew 2:13 And{G1161} when they{G846} were departed{G402}{(G5660)}, behold{G2400}{(G5628)}, the angel{G32} of the Lord{G2962} appeareth{G5316}{(G5727)} to Joseph{G2501} in{G2596} a dream{G3677}, saying{G3004}{(G5723)}, Arise{G1453}{(G5685)}, and take{G3880}{(G5628)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} flee{G5343}{(G5720)} into{G1519} Egypt{G125}, and{G2532} be thou{G2468}{(G5749)} there{G1563} until{G2193} I{G302} bring{G2036} thee{G4671} word{G2036}{(G5632)}: for{G1063} Herod{G2264} will{G3195}{(G5719)} seek{G2212}{(G5721)} the young child{G3813} to destroy{G622}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him. (kjv)

======= Matthew 2:14 ============

Matthew 2:14 And he arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt;(asv)

Matthew 2:14 Kterýžto vstav hned v noci, vzal dítě i matku jeho, a odšel do Egypta. (CZ)

Matthew 2:14 When{G1161} he arose{G1453}{(G5685)}, he took{G3880}{(G5627)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384} by night{G3571}, and{G2532} departed{G402}{(G5656)} into{G1519} Egypt{G125}: (kjv-strongs#)

Mat 2:14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt: (kjv)

======= Matthew 2:15 ============

Matthew 2:15 and was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt did I call my son.(asv)

Matthew 2:15 A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: Z Egypta povolal jsem Syna svého. (CZ)

Matthew 2:15 And{G2532} was{G2258}{(G5713)} there{G1563} until{G2193} the death{G5054} of Herod{G2264}: that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} of{G5259} the Lord{G2962} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, Out of{G1537} Egypt{G125} have I called{G2564}{(G5656)} my{G3450} son{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 2:15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. (kjv)

======= Matthew 2:16 ============

Matthew 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the Wise-men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the male children that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had exactly learned of the Wise-men.(asv)

Matthew 2:16 Tehdy Herodes uzřev, že by oklamán byl od mudrců, rozhněval se náramně, a poslav služebníky své, zmordoval všecky dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho, od dvouletých a níže, podle času, na kterýž se byl pilně vyptal od mudrců. (CZ)

Matthew 2:16 Then{G5119} Herod{G2264}, when he saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he was mocked{G1702}{(G5681)} of{G5259} the wise men{G3097}, was exceeding{G3029} wroth{G2373}{(G5681)}, and{G2532} sent forth{G649}{(G5660)}, and slew{G337}{(G5627)} all{G3956} the children{G3816} that were in{G1722} Bethlehem{G965}, and{G2532} in{G1722} all{G3956} the coasts{G3725} thereof{G846}, from{G575} two years old{G1332} and{G2532} under{G2736}, according{G2596} to the time{G5550} which{G3739} he had diligently enquired{G198}{(G5656)} of{G3844} the wise men{G3097}. (kjv-strongs#)

Mat 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men. (kjv)

======= Matthew 2:17 ============

Matthew 2:17 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying,(asv)

Matthew 2:17 Tehdy naplněno jest to povědění Jeremiáše proroka, řkoucího: (CZ)

Matthew 2:17 Then{G5119} was fulfilled{G4137}{(G5681)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G5259} Jeremy{G2408} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 2:17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 2:18 ============

Matthew 2:18 A voice was heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children; And she would not be comforted, because they are not.(asv)

Matthew 2:18 Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a kvílení mnohé; Ráchel plačící synů svých, a nedala se potěšiti, protože jich není. (CZ)

Matthew 2:18 In{G1722} Rama{G4471} was there{G191} a voice{G5456} heard{G191}{(G5681)}, lamentation{G2355}, and{G2532} weeping{G2805}, and{G2532} great{G4183} mourning{G3602}, Rachel{G4478} weeping{G2799}{(G5723)} for her{G846} children{G5043}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} not{G3756} be comforted{G3870}{(G5683)}, because{G3754} they are{G1526}{(G5748)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 2:18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not. (kjv)

======= Matthew 2:19 ============

Matthew 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, saying,(asv)

Matthew 2:19 Když pak umřel Herodes, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách v Egyptě, (CZ)

Matthew 2:19 But{G1161} when Herod{G2264} was dead{G5053}{(G5660)}, behold{G2400}{(G5628)}, an angel{G32} of the Lord{G2962} appeareth{G5316}{(G5727)} in{G2596} a dream{G3677} to Joseph{G2501} in{G1722} Egypt{G125}, (kjv-strongs#)

Mat 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, (kjv)

======= Matthew 2:20 ============

Matthew 2:20 Arise and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead that sought the young child's life.(asv)

Matthew 2:20 Řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a jdiž do země Izraelské; neboť jsou zemřeli ti, jenž hledali bezživotí dítěte. (CZ)

Matthew 2:20 Saying{G3004}{(G5723)}, Arise{G1453}{(G5685)}, and take{G3880}{(G5628)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} go{G4198}{(G5737)} into{G1519} the land{G1093} of Israel{G2474}: for{G1063} they are dead{G2348}{(G5758)} which{G3588} sought{G2212}{(G5723)} the young child's{G3813} life{G5590}. (kjv-strongs#)

Mat 2:20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life. (kjv)

======= Matthew 2:21 ============

Matthew 2:21 And he arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.(asv)

Matthew 2:21 Kterýžto vstav, vzal dítě i matku jeho, a přišel do země Izraelské. (CZ)

Matthew 2:21 And{G1161} he arose{G1453}{(G5685)}, and took{G3880}{(G5627)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the land{G1093} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 2:21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. (kjv)

======= Matthew 2:22 ============

Matthew 2:22 But when he heard that Archelaus was reigning over Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither; and being warned [of God] in a dream, he withdrew into the parts of Galilee,(asv)

Matthew 2:22 A uslyšev, že by Archelaus kraloval v Judstvu místo Herodesa otce svého, obával se tam jíti; a napomenut jsa od Boha ve snách, obrátil se do krajin Galilejských. (CZ)

Matthew 2:22 But{G1161} when he heard{G191}{(G5660)} that{G3754} Archelaus{G745} did reign{G936}{(G5719)} in{G1909} Judaea{G2449} in the room{G473} of his{G846} father{G3962} Herod{G2264}, he was afraid{G5399}{(G5675)} to go{G565}{(G5629)} thither{G1563}: notwithstanding{G1161}, being warned of God{G5537}{(G5685)} in{G2596} a dream{G3677}, he turned aside{G402}{(G5656)} into{G1519} the parts{G3313} of Galilee{G1056}: (kjv-strongs#)

Mat 2:22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee: (kjv)

======= Matthew 2:23 ============

Matthew 2:23 and came and dwelt in a city called Nazareth; that it might be fulfilled which was spoken through the prophets, that he should be called a Nazarene.(asv)

Matthew 2:23 A přišed, bydlil v městě, jenž slove Nazarét, aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že Nazaretský slouti bude. (CZ)

Matthew 2:23 And{G2532} he came{G2064}{(G5631)} and dwelt{G2730}{(G5656)} in{G1519} a city{G4172} called{G3004}{(G5746)} Nazareth{G3478}: that{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophets{G4396},{G3754} He shall be called{G2564}{(G5701)} a Nazarene{G3480}. (kjv-strongs#)

Mat 2:23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.(kjv)

======= Matthew 3:1 ============

Matthew 3:1 And in those days cometh John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, saying,(asv)

Matthew 3:1 V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti Judské, (CZ)

Matthew 3:1 {G1161} In{G1722} those{G1565} days{G2250} came{G3854}{(G5736)} John{G2491} the Baptist{G910}, preaching{G2784}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048} of Judaea{G2449}, (kjv-strongs#)

Mat 3:1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, (kjv)

======= Matthew 3:2 ============

Matthew 3:2 Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.(asv)

Matthew 3:2 A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské. (CZ)

Matthew 3:2 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Repent ye{G3340}{(G5720)}: for{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 3:2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 3:3 ============

Matthew 3:3 For this is he that was spoken of through Isaiah the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, make his paths straight.(asv)

Matthew 3:3 Totoť jest zajisté ten Předchůdce předpověděný od Izaiáše proroka, řkoucího: Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho. (CZ)

Matthew 3:3 For{G1063} this{G3778} is he{G2076}{(G5748)} that was spoken{G4483}{(G5685)} of by{G5259} the prophet{G4396} Esaias{G2268}, saying{G3004}{(G5723)}, The voice{G5456} of one crying{G994}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, Prepare ye{G2090}{(G5657)} the way{G3598} of the Lord{G2962}, make{G4160}{(G5720)} his{G846} paths{G5147} straight{G2117}. (kjv-strongs#)

Mat 3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (kjv)

======= Matthew 3:4 ============

Matthew 3:4 Now John himself had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his food was locusts and wild honey.(asv)

Matthew 3:4 Měl pak Jan roucho z srstí velbloudových a pás kožený okolo bedr svých, a pokrm jeho byl kobylky a med lesní. (CZ)

Matthew 3:4 And{G1161} the same{G846} John{G2491} had{G2192}{(G5707)} his{G846} raiment{G1742} of{G575} camel's{G2574} hair{G2359}, and{G2532} a leathern{G1193} girdle{G2223} about{G4012} his{G846} loins{G3751}; and{G1161} his{G846} meat{G5160} was{G2258}{(G5713)} locusts{G200} and{G2532} wild{G66} honey{G3192}. (kjv-strongs#)

Mat 3:4 And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey. (kjv)

======= Matthew 3:5 ============

Matthew 3:5 Then went out unto him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about the Jordan;(asv)

Matthew 3:5 Tedy vycházeli k němu z Jeruzaléma a ze všeho Judstva, i ze vší krajiny ležící při Jordánu, (CZ)

Matthew 3:5 Then{G5119} went out{G1607}{(G5711)} to{G4314} him{G846} Jerusalem{G2414}, and{G2532} all{G3956} Judaea{G2449}, and{G2532} all{G3956} the region round about{G4066} Jordan{G2446}, (kjv-strongs#)

Mat 3:5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan, (kjv)

======= Matthew 3:6 ============

Matthew 3:6 and they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.(asv)

Matthew 3:6 A křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své. (CZ)

Matthew 3:6 And{G2532} were baptized{G907}{(G5712)} of{G5259} him{G846} in{G1722} Jordan{G2446}, confessing{G1843}{(G5734)} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 3:6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. (kjv)

======= Matthew 3:7 ============

Matthew 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said unto them, Ye offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?(asv)

Matthew 3:7 Uzřev pak mnohé z farizeů a z saduceů, že jdou k jeho křtu, řekl jim: Pokolení ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste utéci měli budoucího hněvu? (CZ)

Matthew 3:7 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} many{G4183} of the Pharisees{G5330} and{G2532} Sadducees{G4523} come{G2064}{(G5740)} to{G1909} his{G846} baptism{G908}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, O generation{G1081} of vipers{G2191}, who{G5101} hath warned{G5263}{(G5656)} you{G5213} to flee{G5343}{(G5629)} from{G575} the wrath{G3709} to come{G3195}{(G5723)}? (kjv-strongs#)

Mat 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? (kjv)

======= Matthew 3:8 ============

Matthew 3:8 Bring forth therefore fruit worthy of repentance:(asv)

Matthew 3:8 Protož čiňte ovoce hodné pokání. (CZ)

Matthew 3:8 Bring forth{G4160}{(G5657)} therefore{G3767} fruits{G2590} meet{G514} for repentance{G3341}: (kjv-strongs#)

Mat 3:8 Bring forth therefore fruits meet for repentance: (kjv)

======= Matthew 3:9 ============

Matthew 3:9 and think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.(asv)

Matthew 3:9 A nedomnívejte se, že můžete říkati sami u sebe: Otce máme Abrahama. Neboť pravím vám, že by mohl Bůh z kamení tohoto vzbuditi syny Abrahamovi. (CZ)

Matthew 3:9 And{G2532} think{G1380}{(G5661)} not{G3361} to say{G3004}{(G5721)} within{G1722} yourselves{G1438}, We have{G2192}{(G5719)} Abraham{G11} to our father{G3962}: for{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, that{G3754} God{G2316} is able{G1410}{(G5736)} of{G1537} these{G5130} stones{G3037} to raise up{G1453}{(G5658)} children{G5043} unto Abraham{G11}. (kjv-strongs#)

Mat 3:9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. (kjv)

======= Matthew 3:10 ============

Matthew 3:10 And even now the axe lieth at the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.(asv)

Matthew 3:10 A jižť jest i sekera k kořenu stromů přiložena. Každý zajisté strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. (CZ)

Matthew 3:10 And{G1161} now{G2235} also{G2532} the axe{G513} is laid{G2749}{(G5736)} unto{G4314} the root{G4491} of the trees{G1186}: therefore{G3767} every{G3956} tree{G1186} which bringeth{G4160} not{G3361} forth{G4160}{(G5723)} good{G2570} fruit{G2590} is hewn down{G1581}{(G5743)}, and{G2532} cast{G906}{(G5743)} into{G1519} the fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 3:10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. (kjv)

======= Matthew 3:11 ============

Matthew 3:11 I indeed baptize you in water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you in the Holy Spirit and [in] fire:(asv)

Matthew 3:11 Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm. (CZ)

Matthew 3:11 I{G1473} indeed{G3303} baptize{G907}{(G5719)} you{G5209} with{G1722} water{G5204} unto{G1519} repentance{G3341}: but{G1161} he that cometh{G2064}{(G5740)} after{G3694} me{G3450} is{G2076}{(G5748)} mightier than{G2478} I{G3450}, whose{G3739} shoes{G5266} I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} to bear{G941}{(G5658)}: he{G846} shall baptize{G907}{(G5692)} you{G5209} with{G1722} the Holy{G40} Ghost{G4151}, and{G2532} with fire{G4442}: (kjv-strongs#)

Mat 3:11 I indeed baptize you with water unto repentance. but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: (kjv)

======= Matthew 3:12 ============

Matthew 3:12 whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing-floor; and he will gather his wheat into the garner, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.(asv)

Matthew 3:12 Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným. (CZ)

Matthew 3:12 Whose{G3739} fan{G4425} is in{G1722} his{G846} hand{G5495}, and{G2532} he will throughly purge{G1245}{(G5692)} his{G846} floor{G257}, and{G2532} gather{G4863}{(G5692)} his{G846} wheat{G4621} into{G1519} the garner{G596}; but{G1161} he will burn up{G2618}{(G5692)} the chaff{G892} with unquenchable{G762} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 3:12 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire. (kjv)

======= Matthew 3:13 ============

Matthew 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.(asv)

Matthew 3:13 Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby také pokřtěn byl od něho. (CZ)

Matthew 3:13 Then{G5119} cometh{G3854}{(G5736)} Jesus{G2424} from{G575} Galilee{G1056} to{G1909} Jordan{G2446} unto{G4314} John{G2491}, to be baptized{G907}{(G5683)} of{G5259} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. (kjv)

======= Matthew 3:14 ============

Matthew 3:14 But John would have hindered him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?(asv)

Matthew 3:14 Ale Jan zbraňoval mu, řka: Mně jest potřebí, abych od tebe pokřtěn byl, a ty pak jdeš ke mně? (CZ)

Matthew 3:14 But{G1161} John{G2491} forbad{G1254}{(G5707)} him, saying{G3004}{(G5723)}, I{G1473} have{G2192}{(G5719)} need{G5532} to be baptized{G907}{(G5683)} of{G5259} thee{G4675}, and{G2532} comest{G2064}{(G5736)} thou{G4771} to{G4314} me{G3165}? (kjv-strongs#)

Mat 3:14 But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? (kjv)

======= Matthew 3:15 ============

Matthew 3:15 But Jesus answering said unto him, Suffer [it] now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffereth him.(asv)

Matthew 3:15 A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Dopusť tak; neboť tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy dopustil jemu. (CZ)

Matthew 3:15 And{G1161} Jesus{G2424} answering{G611}{(G5679)} said{G2036}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}, Suffer{G863}{(G5628)} it to be so now{G737}: for{G1063} thus{G3779} it becometh{G4241}{(G5723)}{G2076}{(G5748)} us{G2254} to fulfil{G4137}{(G5658)} all{G3956} righteousness{G1343}. Then{G5119} he suffered{G863}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 3:15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him. (kjv)

======= Matthew 3:16 ============

Matthew 3:16 And Jesus when he was baptized, went up straightway from the water: and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him;(asv)

Matthew 3:16 A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici a přicházejícího na něj. (CZ)

Matthew 3:16 And{G2532} Jesus{G2424}, when he was baptized{G907}{(G5685)}, went up{G305}{(G5627)} straightway{G2117} out of{G575} the water{G5204}: and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, the heavens{G3772} were opened{G455}{(G5681)} unto him{G846}, and{G2532} he saw{G1492}{(G5627)} the Spirit{G4151} of God{G2316} descending{G2597}{(G5723)} like{G5616} a dove{G4058}, and{G2532} lighting{G2064}{(G5740)} upon{G1909} him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: (kjv)

======= Matthew 3:17 ============

Matthew 3:17 and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.(asv)

Matthew 3:17 A aj, zavzněl hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo. (CZ)

Matthew 3:17 And{G2532} lo{G2400}{(G5628)} a voice{G5456} from{G1537} heaven{G3772}, saying{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 3:17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.(kjv)

======= Matthew 4:1 ============

Matthew 4:1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.(asv)

Matthew 4:1 Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla. (CZ)

Matthew 4:1 Then{G5119} was Jesus{G2424} led up{G321}{(G5681)} of{G5259} the Spirit{G4151} into{G1519} the wilderness{G2048} to be tempted{G3985}{(G5683)} of{G5259} the devil{G1228}. (kjv-strongs#)

Mat 4:1 Then was Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. (kjv)

======= Matthew 4:2 ============

Matthew 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he afterward hungered.(asv)

Matthew 4:2 A postiv se čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, potom zlačněl. (CZ)

Matthew 4:2 And{G2532} when he had fasted{G3522}{(G5660)} forty{G5062} days{G2250} and{G2532} forty{G5062} nights{G3571}, he was afterward{G5305} an hungred{G3983}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred. (kjv)

======= Matthew 4:3 ============

Matthew 4:3 And the tempter came and said unto him, If thou art the Son of God, command that these stones become bread.(asv)

Matthew 4:3 A přistoupiv k němu pokušitel, řekl: Jsi-li Syn Boží, rciž, ať kamení toto chlebové jsou. (CZ)

Matthew 4:3 And{G2532} when the tempter{G3985}{(G5723)} came{G4334}{(G5631)} to him{G846}, he said{G2036}{(G5627)}, If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, command{G2036}{(G5628)} that{G2443} these{G3778} stones{G3037} be made{G1096}{(G5638)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 4:3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. (kjv)

======= Matthew 4:4 ============

Matthew 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.(asv)

Matthew 4:4 On pak odpovídaje, řekl: Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží. (CZ)

Matthew 4:4 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, It is written{G1125}{(G5769)}, Man{G444} shall{G2198} not{G3756} live{G2198}{(G5695)} by{G1909} bread{G740} alone{G3441}, but{G235} by{G1909} every{G3956} word{G4487} that proceedeth{G1607}{(G5740)} out of{G1223} the mouth{G4750} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. (kjv)

======= Matthew 4:5 ============

Matthew 4:5 Then the devil taketh him into the holy city; and he set him on the pinnacle of the temple,(asv)

Matthew 4:5 Tedy pojal jej ďábel do svatého města a postavil ho na vrchu chrámu. (CZ)

Matthew 4:5 Then{G5119} the devil{G1228} taketh{G3880} him{G846} up{G3880}{(G5719)} into{G1519} the holy{G40} city{G4172}, and{G2532} setteth{G2476}{(G5719)} him{G846} on{G1909} a pinnacle{G4419} of the temple{G2411}, (kjv-strongs#)

Mat 4:5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, (kjv)

======= Matthew 4:6 ============

Matthew 4:6 and saith unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and, On their hands they shall bear thee up, lest haply thou dash thy foot against a stone.(asv)

Matthew 4:6 A řekl mu: Jsi-li Syn Boží, spustiž se dolů; nebo psánoť jest, že andělům svým přikázal o tobě, a na ruce uchopí tebe, abys někde o kámen nohy své neurazil. (CZ)

Matthew 4:6 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, cast{G906}{(G5628)} thyself{G4572} down{G2736}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)},{G3754} He shall give{G1781} his{G846} angels{G32} charge{G1781}{(G5699)} concerning{G4012} thee{G4675}: and{G2532} in{G1909} their hands{G5495} they shall bear{G142} thee{G4571} up{G142}{(G5692)}, lest at any time{G3379} thou dash{G4350}{(G5661)} thy{G4675} foot{G4228} against{G4314} a stone{G3037}. (kjv-strongs#)

Mat 4:6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. (kjv)

======= Matthew 4:7 ============

Matthew 4:7 Jesus said unto him, Again it is written, Thou shalt not make trial of the Lord thy God.(asv)

Matthew 4:7 I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého. (CZ)

Matthew 4:7 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, It is written{G1125}{(G5769)} again{G3825}, Thou shalt{G1598} not{G3756} tempt{G1598}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. (kjv)

======= Matthew 4:8 ============

Matthew 4:8 Again, the devil taketh him unto an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;(asv)

Matthew 4:8 Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi, a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl jemu: (CZ)

Matthew 4:8 Again{G3825}, the devil{G1228} taketh{G3880} him{G846} up{G3880}{(G5719)} into{G1519} an exceeding{G3029} high{G5308} mountain{G3735}, and{G2532} sheweth{G1166}{(G5719)} him{G846} all{G3956} the kingdoms{G932} of the world{G2889}, and{G2532} the glory{G1391} of them{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them; (kjv)

======= Matthew 4:9 ============

Matthew 4:9 and he said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.(asv)

Matthew 4:9 Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti. (CZ)

Matthew 4:9 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, All{G3956} these things{G5023} will I give{G1325}{(G5692)} thee{G4671}, if{G1437} thou wilt fall down{G4098}{(G5631)} and worship{G4352}{(G5661)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 4:9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. (kjv)

======= Matthew 4:10 ============

Matthew 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.(asv)

Matthew 4:10 Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš. (CZ)

Matthew 4:10 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto him{G846}, Get thee hence{G5217}{(G5720)}, Satan{G4567}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)}, Thou shalt worship{G4352}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316}, and{G2532} him{G846} only{G3441} shalt thou serve{G3000}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. (kjv)

======= Matthew 4:11 ============

Matthew 4:11 Then the devil leaveth him; and behold, angels came and ministered unto him.(asv)

Matthew 4:11 Tedy opustil ho ďábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili jemu. (CZ)

Matthew 4:11 Then{G5119} the devil{G1228} leaveth{G863}{(G5719)} him{G846}, and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, angels{G32} came{G4334}{(G5656)} and{G2532} ministered{G1247}{(G5707)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him. (kjv)

======= Matthew 4:12 ============

Matthew 4:12 Now when he heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee;(asv)

Matthew 4:12 A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee. (CZ)

Matthew 4:12 Now{G1161} when Jesus{G2424} had heard{G191}{(G5660)} that{G3754} John{G2491} was cast into prison{G3860}{(G5681)}, he departed{G402}{(G5656)} into{G1519} Galilee{G1056}; (kjv-strongs#)

Mat 4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee; (kjv)

======= Matthew 4:13 ============

Matthew 4:13 and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the borders of Zebulun and Naphtali:(asv)

Matthew 4:13 A opustiv Nazarét, přišed, bydlil v Kafarnaum za mořem, v krajinách Zabulon a Neftalím, (CZ)

Matthew 4:13 And{G2532} leaving{G2641}{(G5631)} Nazareth{G3478}, he came{G2064}{(G5631)} and dwelt{G2730}{(G5656)} in{G1519} Capernaum{G2584}, which{G3588} is upon the sea coast{G3864}, in{G1722} the borders{G3725} of Zabulon{G2194} and{G2532} Nephthalim{G3508}: (kjv-strongs#)

Mat 4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim: (kjv)

======= Matthew 4:14 ============

Matthew 4:14 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,(asv)

Matthew 4:14 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího: (CZ)

Matthew 4:14 That{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 4:15 ============

Matthew 4:15 The land of Zebulun and the land of Naphtali, Toward the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles,(asv)

Matthew 4:15 Země Zabulon a Neftalím při moři za Jordánem, Galilea pohanská, (CZ)

Matthew 4:15 The land{G1093} of Zabulon{G2194}, and{G2532} the land{G1093} of Nephthalim{G3508}, by the way{G3598} of the sea{G2281}, beyond{G4008} Jordan{G2446}, Galilee{G1056} of the Gentiles{G1484}; (kjv-strongs#)

Mat 4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles; (kjv)

======= Matthew 4:16 ============

Matthew 4:16 the people that sat in darkness saw a great light, and to them that sat in the region and shadow of death, to them did light spring up.(asv)

Matthew 4:16 Lid, kterýž bydlil v temnostech, viděl světlo veliké, a sedícím v krajině a stínu smrti, světlo vzešlo jim. (CZ)

Matthew 4:16 The people{G2992} which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} in{G1722} darkness{G4655} saw{G1492}{(G5627)} great{G3173} light{G5457}; and{G2532} to them which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} in{G1722} the region{G5561} and{G2532} shadow{G4639} of death{G2288} light{G5457} is sprung up{G393}{(G5656)}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up. (kjv)

======= Matthew 4:17 ============

Matthew 4:17 From that time began Jesus to preach, and to say, Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.(asv)

Matthew 4:17 Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské. (CZ)

Matthew 4:17 From{G575} that time{G5119} Jesus{G2424} began{G756}{(G5662)} to preach{G2784}{(G5721)}, and{G2532} to say{G3004}{(G5721)}, Repent{G3340}{(G5720)}: for{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 4:18 ============

Matthew 4:18 And walking by the sea of Galilee, he saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.(asv)

Matthew 4:18 A chodě Ježíš podle moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři.) (CZ)

Matthew 4:18 And{G1161} Jesus{G2424}, walking{G4043}{(G5723)} by{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, saw{G1492}{(G5627)} two{G1417} brethren{G80}, Simon{G4613} called{G3004}{(G5746)} Peter{G4074}, and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80}, casting{G906}{(G5723)} a net{G293} into{G1519} the sea{G2281}: for{G1063} they were{G2258}{(G5713)} fishers{G231}. (kjv-strongs#)

Mat 4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers. (kjv)

======= Matthew 4:19 ============

Matthew 4:19 And he saith unto them, Come ye after me, and I will make you fishers of men.(asv)

Matthew 4:19 I dí jim: Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí. (CZ)

Matthew 4:19 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Follow{G1205}{(G5773)}{G3694} me{G3450}, and{G2532} I will make{G4160}{(G5692)} you{G5209} fishers{G231} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 4:19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. (kjv)

======= Matthew 4:20 ============

Matthew 4:20 And they straightway left the nets, and followed him.(asv)

Matthew 4:20 A oni hned opustivše síti, šli za ním. (CZ)

Matthew 4:20 And{G1161} they straightway{G2112} left{G863}{(G5631)} their nets{G1350}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:20 And they straightway left their nets, and followed him. (kjv)

======= Matthew 4:21 ============

Matthew 4:21 And going on from thence he saw two other brethren, James the [son] of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.(asv)

Matthew 4:21 A poodšed odtud, uzřel jiné dva bratry, Jakuba syna Zebedeova, a Jana bratra jeho, na lodí s Zebedeem otcem jejich, ani tvrdí síti své. I povolal jich. (CZ)

Matthew 4:21 And{G2532} going on{G4260}{(G5631)} from thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} other{G243} two{G1417} brethren{G80}, James{G2385} the son of{G3588} Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, in{G1722} a ship{G4143} with{G3326} Zebedee{G2199} their{G846} father{G3962}, mending{G2675}{(G5723)} their{G846} nets{G1350}; and{G2532} he called{G2564}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them. (kjv)

======= Matthew 4:22 ============

Matthew 4:22 And they straightway left the boat and their father, and followed him.(asv)

Matthew 4:22 A oni hned opustivše lodí a otce svého, šli za ním. (CZ)

Matthew 4:22 And{G1161} they immediately{G2112} left{G863}{(G5631)} the ship{G4143} and{G2532} their{G846} father{G3962}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:22 And they immediately left the ship and their father, and followed him. (kjv)

======= Matthew 4:23 ============

Matthew 4:23 And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness among the people.(asv)

Matthew 4:23 I procházel Ježíš všecku Galilei, uče v shromážděních jejich a káže evangelium království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu. (CZ)

Matthew 4:23 And{G2532} Jesus{G2424} went about{G4013}{(G5707)} all{G3650} Galilee{G1056}, teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}, and{G2532} preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932}, and{G2532} healing{G2323}{(G5723)} all{G3956} manner of sickness{G3554} and{G2532} all{G3956} manner of disease{G3119} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. (kjv)

======= Matthew 4:24 ============

Matthew 4:24 And the report of him went forth into all Syria: and they brought unto him all that were sick, holden with divers diseases and torments, possessed with demons, and epileptic, and palsied; and he healed them.(asv)

Matthew 4:24 A rozešla se o něm pověst po vší Syrii. I přivedli k němu všecky nemocné, rozličnými neduhy a trápeními poražené, i ďábelníky, i náměsičníky, i šlakem poražené; a uzdravoval je. (CZ)

Matthew 4:24 And{G2532} his{G846} fame{G189} went{G565}{(G5627)} throughout{G1519} all{G3650} Syria{G4947}: and{G2532} they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} all{G3956} sick{G2560} people{G2192}{(G5723)} that were taken with{G4912}{(G5746)} divers{G4164} diseases{G3554} and{G2532} torments{G931}, and{G2532} those which were possessed with devils{G1139}{(G5740)}, and{G2532} those which were lunatick{G4583}{(G5740)}, and{G2532} those that had the palsy{G3885}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them. (kjv)

======= Matthew 4:25 ============

Matthew 4:25 And there followed him great multitudes from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judaea and [from] beyond the Jordan.(asv)

Matthew 4:25 I šli za ním zástupové mnozí z Galilee a z krajiny Desíti měst, i z Jeruzaléma i z Judstva i z Zajordání. (CZ)

Matthew 4:25 And{G2532} there followed{G190}{(G5656)} him{G846} great{G4183} multitudes of people{G3793} from{G575} Galilee{G1056}, and{G2532} from Decapolis{G1179}, and{G2532} from Jerusalem{G2414}, and{G2532} from Judaea{G2449}, and{G2532} from beyond{G4008} Jordan{G2446}. (kjv-strongs#)

Mat 4:25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.(kjv)

======= Matthew 5:1 ============

Matthew 5:1 And seeing the multitudes, he went up into the mountain: and when he had sat down, his disciples came unto him:(asv)

Matthew 5:1 Vida pak Ježíš zástupy, vstoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho. (CZ)

Matthew 5:1 And{G1161} seeing{G1492}{(G5631)} the multitudes{G3793}, he went up{G305}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735}: and{G2532} when he{G846} was set{G2523}{(G5660)}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 5:1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him: (kjv)

======= Matthew 5:2 ============

Matthew 5:2 and he opened his mouth and taught them, saying,(asv)

Matthew 5:2 I otevřev ústa svá, učil je, řka: (CZ)

Matthew 5:2 And{G2532} he opened{G455}{(G5660)} his{G846} mouth{G4750}, and taught{G1321}{(G5707)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 5:2 And he opened his mouth, and taught them, saying, (kjv)

======= Matthew 5:3 ============

Matthew 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:3 Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské. (CZ)

Matthew 5:3 Blessed{G3107} are the poor{G4434} in spirit{G4151}: for{G3754} theirs{G846} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:4 ============

Matthew 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.(asv)

Matthew 5:4 Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. (CZ)

Matthew 5:4 Blessed{G3107} are they that mourn{G3996}{(G5723)}: for{G3754} they{G846} shall be comforted{G3870}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. (kjv)

======= Matthew 5:5 ============

Matthew 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.(asv)

Matthew 5:5 Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. (CZ)

Matthew 5:5 Blessed{G3107} are the meek{G4239}: for{G3754} they{G846} shall inherit{G2816}{(G5692)} the earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. (kjv)

======= Matthew 5:6 ============

Matthew 5:6 Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.(asv)

Matthew 5:6 Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. (CZ)

Matthew 5:6 Blessed{G3107} are they which{G3588} do hunger{G3983}{(G5723)} and{G2532} thirst{G1372}{(G5723)} after righteousness{G1343}: for{G3754} they{G846} shall be filled{G5526}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. (kjv)

======= Matthew 5:7 ============

Matthew 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.(asv)

Matthew 5:7 Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou. (CZ)

Matthew 5:7 Blessed{G3107} are the merciful{G1655}: for{G3754} they{G846} shall obtain mercy{G1653}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. (kjv)

======= Matthew 5:8 ============

Matthew 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.(asv)

Matthew 5:8 Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. (CZ)

Matthew 5:8 Blessed{G3107} are the pure{G2513} in heart{G2588}: for{G3754} they{G846} shall see{G3700}{(G5695)} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God. (kjv)

======= Matthew 5:9 ============

Matthew 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.(asv)

Matthew 5:9 Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. (CZ)

Matthew 5:9 Blessed{G3107} are the peacemakers{G1518}: for{G3754} they{G846} shall be called{G2564}{(G5701)} the children{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. (kjv)

======= Matthew 5:10 ============

Matthew 5:10 Blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:10 Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské. (CZ)

Matthew 5:10 Blessed{G3107} are they which are persecuted{G1377}{(G5772)} for{G1752} righteousness' sake{G1343}: for{G3754} theirs{G846} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:11 ============

Matthew 5:11 Blessed are ye when [men] shall reproach you, and persecute you, and say all manner of evil against you falsely, for my sake.(asv)

Matthew 5:11 Blahoslavení jste, když vám zlořečiti budou lidé a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne. (CZ)

Matthew 5:11 Blessed{G3107} are ye{G2075}{(G5748)}, when{G3752} men shall revile{G3679}{(G5661)} you{G5209}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5661)} you, and{G2532} shall say{G2036}{(G5632)} all manner{G3956} of evil{G4190}{G4487} against{G2596} you{G5216} falsely{G5574}{(G5730)}, for my sake{G1752}{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 5:11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. (kjv)

======= Matthew 5:12 ============

Matthew 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets that were before you.(asv)

Matthew 5:12 Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi. (CZ)

Matthew 5:12 Rejoice{G5463}{(G5720)}, and{G2532} be exceeding glad{G21}{(G5737)}: for{G3754} great{G4183} is your{G5216} reward{G3408} in{G1722} heaven{G3772}: for{G1063} so{G3779} persecuted they{G1377}{(G5656)} the prophets{G4396} which{G3588} were before{G4253} you{G5216}. (kjv-strongs#)

Mat 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. (kjv)

======= Matthew 5:13 ============

Matthew 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and trodden under foot of men.(asv)

Matthew 5:13 Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí potlačena. (CZ)

Matthew 5:13 Ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} the salt{G217} of the earth{G1093}: but{G1161} if{G1437} the salt{G217} have lost his savour{G3471}{(G5686)}, wherewith{G1722}{G5101} shall it be salted{G233}{(G5701)}? it is thenceforth{G2089} good{G2480}{(G5719)} for{G1519} nothing{G3762}, but{G1508} to be cast{G906}{(G5683)} out{G1854}, and{G2532} to be trodden under foot{G2662}{(G5745)} of{G5259} men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. (kjv)

======= Matthew 5:14 ============

Matthew 5:14 Ye are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid.(asv)

Matthew 5:14 Vy jste světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti. (CZ)

Matthew 5:14 Ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} the light{G5457} of the world{G2889}. A city{G4172} that is set{G2749}{(G5740)} on{G1883} an hill{G3735} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} be hid{G2928}{(G5650)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. (kjv)

======= Matthew 5:15 ============

Matthew 5:15 Neither do [men] light a lamp, and put it under the bushel, but on the stand; and it shineth unto all that are in the house.(asv)

Matthew 5:15 Aniž rozsvěcují svíce a stavějí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí všechněm, kteříž v domu jsou. (CZ)

Matthew 5:15 Neither{G3761} do men light{G2545}{(G5719)} a candle{G3088}, and{G2532} put{G5087}{(G5719)} it{G846} under{G5259} a bushel{G3426}, but{G235} on{G1909} a candlestick{G3087}; and{G2532} it giveth light{G2989}{(G5719)} unto all{G3956} that are in{G1722} the house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 5:15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. (kjv)

======= Matthew 5:16 ============

Matthew 5:16 Even so let your light shine before men; that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.(asv)

Matthew 5:16 Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. (CZ)

Matthew 5:16 Let your{G5216} light{G5457} so{G3779} shine{G2989}{(G5657)} before{G1715} men{G444}, that{G3704} they may see{G1492}{(G5632)} your{G5216} good{G2570} works{G2041}, and{G2532} glorify{G1392}{(G5661)} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 5:17 ============

Matthew 5:17 Think not that I came to destroy the law or the prophets: I came not to destroy, but to fulfil.(asv)

Matthew 5:17 Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti. (CZ)

Matthew 5:17 Think{G3543}{(G5661)} not{G3361} that{G3754} I am come{G2064}{(G5627)} to destroy{G2647}{(G5658)} the law{G3551}, or{G2228} the prophets{G4396}: I am{G2064} not{G3756} come{G2064}{(G5627)} to destroy{G2647}{(G5658)}, but{G235} to fulfil{G4137}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. (kjv)

======= Matthew 5:18 ============

Matthew 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass away from the law, till all things be accomplished.(asv)

Matthew 5:18 Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jediný puňktík nepomine z Zákona, až se všecky věci stanou. (CZ)

Matthew 5:18 For{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Till{G2193}{G302} heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093} pass{G3928}{(G5632)}, one{G1520} jot{G2503} or{G2228} one{G3391} tittle{G2762} shall in no wise{G3364} pass{G3928}{(G5632)} from{G575} the law{G3551}, till{G2193}{G302} all{G3956} be fulfilled{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. (kjv)

======= Matthew 5:19 ============

Matthew 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, he shall be called great in the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:19 Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázání těchto nejmenších a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil i jiné učil, ten veliký slouti bude v království nebeském. (CZ)

Matthew 5:19 Whosoever{G3739}{G1437} therefore{G3767} shall break{G3089}{(G5661)} one{G3391} of these{G5130} least{G1646} commandments{G1785}, and{G2532} shall teach{G1321}{(G5661)} men{G444} so{G3779}, he shall be called{G2564}{(G5701)} the least{G1646} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}: but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} and{G2532} teach{G1321}{(G5661)} them, the same{G3778} shall be called{G2564}{(G5701)} great{G3173} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:20 ============

Matthew 5:20 For I say unto you, that except your righteousness shall exceed [the righteousness] of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 5:20 Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákoníků a farizeů, nikoli nevejdete do království nebeského. (CZ)

Matthew 5:20 For{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} except{G3362} your{G5216} righteousness{G1343} shall exceed{G4052}{(G5661)}{G4119} the righteousness of the scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, ye shall in no case{G3364} enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:21 ============

Matthew 5:21 Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:(asv)

Matthew 5:21 Slyšeli jste, že řečeno jest od starých: Nezabiješ. Pakli by kdo zabil, povinen bude státi k soudu. (CZ)

Matthew 5:21 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it was said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G5407} not{G3756} kill{G5407}{(G5692)}; and{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall kill{G5407}{(G5661)} shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the judgment{G2920}: (kjv-strongs#)

Mat 5:21 Ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment: (kjv)

======= Matthew 5:22 ============

Matthew 5:22 but I say unto you, that every one who is angry with his brother shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council; and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire.(asv)

Matthew 5:22 Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, povinen k soudu státi. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, povinen bude pekelný oheň trpěti. (CZ)

Matthew 5:22 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3956} is angry{G3710}{(G5746)} with his{G846} brother{G80} without a cause{G1500} shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the judgment{G2920}: and{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)} to his{G846} brother{G80}, Raca{G4469}, shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the council{G4892}: but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)}, Thou fool{G3474}, shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of{G1519} hell{G1067} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. (kjv)

======= Matthew 5:23 ============

Matthew 5:23 If therefore thou art offering thy gift at the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee,(asv)

Matthew 5:23 Protož obětoval-li bys dar svůj na oltář, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvůj má něco proti tobě, (CZ)

Matthew 5:23 Therefore{G3767} if{G1437} thou bring{G4374}{(G5725)} thy{G4675} gift{G1435} to{G1909} the altar{G2379}, and there{G2546} rememberest{G3415}{(G5686)} that{G3754} thy{G4675} brother{G80} hath{G2192}{(G5719)} ought{G5100} against{G2596} thee{G4675}; (kjv-strongs#)

Mat 5:23 Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee; (kjv)

======= Matthew 5:24 ============

Matthew 5:24 leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.(asv)

Matthew 5:24 Nechejž tu daru svého před oltářem a jdi, prve smiř se s bratrem svým, a potom přijda, obětuj dar svůj. (CZ)

Matthew 5:24 Leave{G863}{(G5628)} there{G1563} thy{G4675} gift{G1435} before{G1715} the altar{G2379}, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)}; first{G4412} be reconciled{G1259}{(G5649)} to thy{G4675} brother{G80}, and{G2532} then{G5119} come{G2064}{(G5631)} and offer{G4374}{(G5720)} thy{G4675} gift{G1435}. (kjv-strongs#)

Mat 5:24 Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. (kjv)

======= Matthew 5:25 ============

Matthew 5:25 Agree with thine adversary quickly, while thou art with him in the way; lest haply the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.(asv)

Matthew 5:25 Vejdi v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, ať by snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře. (CZ)

Matthew 5:25 Agree{G2468}{(G5749)}{G2132}{(G5723)} with thine{G4675} adversary{G476} quickly{G5035}, whiles{G2193}{G3755} thou art{G1488}{(G5748)} in{G1722} the way{G3598} with{G3326} him{G846}; lest at any time{G3379} the adversary{G476} deliver{G3860}{(G5632)} thee{G4571} to the judge{G2923}, and{G2532} the judge{G2923} deliver{G3860}{(G5632)} thee{G4571} to the officer{G5257}, and{G2532} thou be cast{G906}{(G5701)} into{G1519} prison{G5438}. (kjv-strongs#)

Mat 5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. (kjv)

======= Matthew 5:26 ============

Matthew 5:26 Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou have paid the last farthing.(asv)

Matthew 5:26 Amen pravím tobě: Nevyjdeš odtud nikoli, dokudž i toho posledního haléře nenavrátíš. (CZ)

Matthew 5:26 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, Thou shalt{G1831} by no means{G3364} come{G1831}{(G5632)} out thence{G1564}, till{G2193}{G302} thou hast paid{G591}{(G5632)} the uttermost{G2078} farthing{G2835}. (kjv-strongs#)

Mat 5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. (kjv)

======= Matthew 5:27 ============

Matthew 5:27 Ye have heard that it was said, Thou shalt not commit adultery:(asv)

Matthew 5:27 Slyšeli jste, že řečeno jest od starých: Nezcizoložíš. (CZ)

Matthew 5:27 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it was said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G3431} not{G3756} commit adultery{G3431}{(G5692)}: (kjv-strongs#)

Mat 5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: (kjv)

======= Matthew 5:28 ============

Matthew 5:28 but I say unto you, that every one that looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.(asv)

Matthew 5:28 Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém. (CZ)

Matthew 5:28 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3956} looketh{G991}{(G5723)} on a woman{G1135} to{G4314} lust after{G1937}{(G5658)} her{G846} hath committed adultery{G3431}{(G5656)} with her{G846} already{G2235} in{G1722} his{G846} heart{G2588}. (kjv-strongs#)

Mat 5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. (kjv)

======= Matthew 5:29 ============

Matthew 5:29 And if thy right eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body be cast into hell. [(asv)

Matthew 5:29 Jestliže pak oko tvé pravé horší tě, vylupiž je a vrz od sebe; nebť jest užitečněji tobě, aby raději zahynul jeden úd tvůj, nežli by celé tělo tvé uvrženo bylo do ohně pekelného. (CZ)

Matthew 5:29 And{G1161} if{G1487} thy{G4675} right{G1188} eye{G3788} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, pluck{G1807} it{G846} out{G1807}{(G5628)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: for{G1063} it is profitable{G4851}{(G5719)} for thee{G4671} that{G2443} one{G1520} of thy{G4675} members{G3196} should perish{G622}{(G5643)}, and{G2532} not{G3361} that thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} should be cast{G906}{(G5686)} into{G1519} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (kjv)

======= Matthew 5:30 ============

Matthew 5:30 And if thy right hand causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body go into hell.(asv)

Matthew 5:30 A pakli ruka tvá pravá horší tě, utniž ji a vrz od sebe; nebo užitečněji jest tobě, aby zahynul raději jeden úd tvůj, nežli by všecko tělo tvé uvrženo bylo do pekelného ohně. (CZ)

Matthew 5:30 And{G2532} if{G1487} thy{G4675} right{G1188} hand{G5495} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, cut{G1581} it{G846} off{G1581}{(G5657)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: for{G1063} it is profitable{G4851}{(G5719)} for thee{G4671} that{G2443} one{G1520} of thy{G4675} members{G3196} should perish{G622}{(G5643)}, and{G2532} not{G3361} that thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} should be cast{G906}{(G5686)} into{G1519} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (kjv)

======= Matthew 5:31 ============

Matthew 5:31 It was said also, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:(asv)

Matthew 5:31 Též řečeno jest: Kdož by koli propustil manželku svou, aby jí dal lístek rozloučení. (CZ)

Matthew 5:31 {G1161} It hath been said{G4483}{(G5681)}{G3754}, Whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, let him give{G1325}{(G5628)} her{G846} a writing of divorcement{G647}: (kjv-strongs#)

Mat 5:31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement: (kjv)

======= Matthew 5:32 ============

Matthew 5:32 but I say unto you, that every one that putteth away his wife, saving for the cause of fornication, maketh her an adulteress: and whosoever shall marry her when she is put away committeth adultery.(asv)

Matthew 5:32 Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme, cizoloží. (CZ)

Matthew 5:32 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, saving{G3924} for the cause{G3056} of fornication{G4202}, causeth{G4160}{(G5719)} her{G846} to commit adultery{G3429}{(G5738)}: and{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall marry{G1060}{(G5661)} her that is divorced{G630}{(G5772)} committeth adultery{G3429}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery. (kjv)

======= Matthew 5:33 ============

Matthew 5:33 Again, ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:(asv)

Matthew 5:33 Opět slyšeli jste, že řečeno jest od starých: Nebudeš křivě přisahati, ale splníš Pánu přísahy své. (CZ)

Matthew 5:33 Again{G3825}, ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G1964} not{G3756} forswear thyself{G1964}{(G5692)}, but{G1161} shalt perform{G591}{(G5692)} unto the Lord{G2962} thine{G4675} oaths{G3727}: (kjv-strongs#)

Mat 5:33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths: (kjv)

======= Matthew 5:34 ============

Matthew 5:34 but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;(asv)

Matthew 5:34 Ale jáť pravím vám: Abyste nepřisahali všelijak, ani skrze nebe, nebo stolice Boží jest, (CZ)

Matthew 5:34 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Swear{G3660}{(G5658)} not{G3361} at all{G3654}; neither{G3383} by{G1722} heaven{G3772}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} God's{G2316} throne{G2362}: (kjv-strongs#)

Mat 5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne: (kjv)

======= Matthew 5:35 ============

Matthew 5:35 nor by the earth, for it is the footstool of his feet; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.(asv)

Matthew 5:35 Ani skrze zemi, nebo podnož jeho jest, ani skrze Jeruzalém, nebo město velikého Krále jest. (CZ)

Matthew 5:35 Nor{G3383} by{G1722} the earth{G1093}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} his{G846} footstool{G4228}{G5286}: neither{G3383} by{G1519} Jerusalem{G2414}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} the city{G4172} of the great{G3173} King{G935}. (kjv-strongs#)

Mat 5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King. (kjv)

======= Matthew 5:36 ============

Matthew 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black.(asv)

Matthew 5:36 Ani skrze hlavu svou budeš přisahati, nebo nemůžeš jednoho vlasu učiniti bílého aneb černého. (CZ)

Matthew 5:36 Neither{G3383} shalt thou swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} thy{G4675} head{G2776}, because{G3754} thou canst{G1410}{(G5736)} not{G3756} make{G4160}{(G5658)} one{G3391} hair{G2359} white{G3022} or{G2228} black{G3189}. (kjv-strongs#)

Mat 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. (kjv)

======= Matthew 5:37 ============

Matthew 5:37 But let your speech be, Yea, yea; Nay, nay: and whatsoever is more than these is of the evil [one] .(asv)

Matthew 5:37 Ale buď řeč vaše: Jistě, jistě; nikoli, nikoli. Což pak nad to více jest, to od toho zlého jest. (CZ)

Matthew 5:37 But{G1161} let{G2077} your{G5216} communication{G3056} be{G2077}{(G5749)}, Yea{G3483}, yea{G3483}; Nay{G3756}, nay{G3756}: for{G1161} whatsoever is more{G4053} than these{G5130} cometh{G2076}{(G5748)} of{G1537} evil{G4190}. (kjv-strongs#)

Mat 5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil. (kjv)

======= Matthew 5:38 ============

Matthew 5:38 Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:(asv)

Matthew 5:38 Slyšeli jste, že řečeno jest: Oko za oko, a zub za zub. (CZ)

Matthew 5:38 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)}, An eye{G3788} for{G473} an eye{G3788}, and{G2532} a tooth{G3599} for{G473} a tooth{G3599}: (kjv-strongs#)

Mat 5:38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: (kjv)

======= Matthew 5:39 ============

Matthew 5:39 but I say unto you, resist not him that is evil: but whosoever smiteth thee on thy right cheek, turn to him the other also.(asv)

Matthew 5:39 Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého. (CZ)

Matthew 5:39 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That ye resist{G436}{(G5629)} not{G3361} evil{G4190}: but{G235} whosoever{G3748} shall smite{G4474}{(G5692)} thee{G4571} on{G1909} thy{G4675} right{G1188} cheek{G4600}, turn{G4762}{(G5657)} to him{G846} the other{G243} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 5:39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. (kjv)

======= Matthew 5:40 ============

Matthew 5:40 And if any man would go to law with thee, and take away thy coat, let him have thy cloak also.(asv)

Matthew 5:40 A tomu, kdož se s tebou chce souditi a sukni tvou vzíti, nech mu i pláště. (CZ)

Matthew 5:40 And{G2532} if any man will{G2309}{(G5723)} sue{G2919} thee{G4671} at the law{G2919}{(G5683)}, and{G2532} take away{G2983}{(G5629)} thy{G4675} coat{G5509}, let{G863} him{G846} have{G863}{(G5628)} thy cloke{G2440} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. (kjv)

======= Matthew 5:41 ============

Matthew 5:41 And whosoever shall compel thee to go one mile, go with him two.(asv)

Matthew 5:41 A nutil-li by tě kdo jíti s sebou míli jednu, jdi s ním dvě. (CZ)

Matthew 5:41 And{G2532} whosoever{G3748} shall compel{G29} thee{G4571} to go{G29}{(G5692)} a{G1520} mile{G3400}, go{G5217}{(G5720)} with{G3326} him{G846} twain{G1417}. (kjv-strongs#)

Mat 5:41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. (kjv)

======= Matthew 5:42 ============

Matthew 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.(asv)

Matthew 5:42 A prosícímu tebe dej, a od toho, kdo by chtěl vypůjčiti od tebe, neodvracuj se. (CZ)

Matthew 5:42 Give{G1325}{(G5720)} to him that asketh{G154}{(G5723)} thee{G4571}, and{G2532} from him that would{G2309}{(G5723)} borrow{G1155}{(G5670)} of{G575} thee{G4675} turn{G654} not{G3361} thou away{G654}{(G5652)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away. (kjv)

======= Matthew 5:43 ============

Matthew 5:43 Ye have heard that it was said, Thou shalt love thy neighbor, and hate thine enemy:(asv)

Matthew 5:43 Slyšeli jste, že řečeno jest: Milovati budeš bližního svého, a nenáviděti budeš nepřítele svého. (CZ)

Matthew 5:43 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139}, and{G2532} hate{G3404}{(G5692)} thine{G4675} enemy{G2190}. (kjv-strongs#)

Mat 5:43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. (kjv)

======= Matthew 5:44 ============

Matthew 5:44 but I say unto you, love your enemies, and pray for them that persecute you;(asv)

Matthew 5:44 Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely vaše, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za nepřátely a protivníky vaše, (CZ)

Matthew 5:44 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Love{G25}{(G5720)} your{G5216} enemies{G2190}, bless{G2127}{(G5720)} them that curse{G2672}{(G5740)} you{G5209}, do{G4160}{(G5720)} good{G2573} to them that hate{G3404}{(G5723)} you{G5209}, and{G2532} pray{G4336}{(G5737)} for{G5228} them which{G3588} despitefully use{G1908}{(G5723)} you{G5209}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5723)} you{G5209}; (kjv-strongs#)

Mat 5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; (kjv)

======= Matthew 5:45 ============

Matthew 5:45 that ye may be sons of your Father who is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust.(asv)

Matthew 5:45 Abyste byli synové Otce vašeho, jenž jest v nebesích; ješto slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. (CZ)

Matthew 5:45 That{G3704} ye may be{G1096}{(G5638)} the children{G5207} of your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}: for{G3754} he maketh{G393} his{G846} sun{G2246} to rise{G393}{(G5719)} on{G1909} the evil{G4190} and{G2532} on the good{G18}, and{G2532} sendeth rain{G1026}{(G5719)} on{G1909} the just{G1342} and{G2532} on the unjust{G94}. (kjv-strongs#)

Mat 5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. (kjv)

======= Matthew 5:46 ============

Matthew 5:46 For if ye love them that love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?(asv)

Matthew 5:46 Nebo milujete-li ty, jenž vás milují, jakou odplatu míti budete? Zdaliž i publikáni téhož nečiní? (CZ)

Matthew 5:46 For{G1063} if{G1437} ye love{G25}{(G5661)} them which{G3588} love{G25}{(G5723)} you{G5209}, what{G5101} reward{G3408} have ye{G2192}{(G5719)}? do{G4160}{(G5719)} not{G3780} even{G2532} the publicans{G5057} the same{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 5:46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same? (kjv)

======= Matthew 5:47 ============

Matthew 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more [than others]? do not even the Gentiles the same?(asv)

Matthew 5:47 A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více nad jiné činíte? Však i publikáni to činí. (CZ)

Matthew 5:47 And{G2532} if{G1437} ye salute{G782}{(G5667)} your{G5216} brethren{G80} only{G3440}, what{G5101} do{G4160}{(G5719)} ye more{G4053} than others? do{G4160}{(G5719)} not{G3780} even{G2532} the publicans{G5057} so{G3779}? (kjv-strongs#)

Mat 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so? (kjv)

======= Matthew 5:48 ============

Matthew 5:48 Ye therefore shall be perfect, as your heavenly Father is perfect.(asv)

Matthew 5:48 Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý jest. (CZ)

Matthew 5:48 Be{G2071}{(G5704)} ye{G5210} therefore{G3767} perfect{G5046}, even{G5618} as your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} perfect{G5046}. (kjv-strongs#)

Mat 5:48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.(kjv)

======= Matthew 6:1 ============

Matthew 6:1 Take heed that ye do not your righteousness before men, to be seen of them: else ye have no reward with your Father who is in heaven.(asv)

Matthew 6:1 Pilně se varujte, abyste almužny vaší nedávali před lidmi, proto abyste byli vidíni od nich, jinak nebudete míti odplaty u Otce vašeho, jenž jest v nebesích. (CZ)

Matthew 6:1 Take heed{G4337}{(G5720)} that ye do{G4160}{(G5721)} not{G3361} your{G5216} alms{G1654} before{G1715} men{G444}, to be seen{G4314}{G2300}{(G5683)} of them{G846}: otherwise{G1490} ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} reward{G3408} of{G3844} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 6:1 Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 6:2 ============

Matthew 6:2 When therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Matthew 6:2 Protož když dáváš almužnu, netrub před sebou, jako pokrytci činí v školách a na ulicech, aby chváleni byli od lidí. Amen pravím vám, majíť odplatu svou. (CZ)

Matthew 6:2 Therefore{G3767} when{G3752} thou doest{G4160}{(G5725)} thine alms{G1654}, do{G4537} not{G3361} sound a trumpet{G4537}{(G5661)} before{G1715} thee{G4675}, as{G5618} the hypocrites{G5273} do{G4160}{(G5719)} in{G1722} the synagogues{G4864} and{G2532} in{G1722} the streets{G4505}, that{G3704} they may have glory{G1392}{(G5686)} of{G5259} men{G444}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:2 Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:3 ============

Matthew 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:(asv)

Matthew 6:3 Ale ty když dáváš almužnu, tak čiň, ať neví levice tvá, co činí pravice tvá, (CZ)

Matthew 6:3 But{G1161} when thou{G4675} doest{G4160}{(G5723)} alms{G1654}, let{G1097} not{G3361} thy{G4675} left hand{G710} know{G1097}{(G5628)} what{G5101} thy{G4675} right hand{G1188} doeth{G4160}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth: (kjv)

======= Matthew 6:4 ============

Matthew 6:4 that thine alms may be in secret: and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.(asv)

Matthew 6:4 Aby almužna tvá byla v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně. (CZ)

Matthew 6:4 That{G3704} thine{G4675} alms{G1654} may be{G5600}{(G5753)} in{G1722} secret{G2927}: and{G2532} thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927} himself{G846} shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:4 That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:5 ============

Matthew 6:5 And when ye pray, ye shall not be as the hypocrites: for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Matthew 6:5 A když bys se chtěl modliti, nebývejž jako pokrytci, kteříž obyčej mají, v školách a na úhlech rynku stojíce, modliti se, aby byli vidíni od lidí. Amen pravím vám, žeť mají odplatu svou. (CZ)

Matthew 6:5 And{G2532} when{G3752} thou prayest{G4336}{(G5741)}, thou shalt{G2071} not{G3756} be{G2071}{(G5704)} as{G5618} the hypocrites{G5273} are: for{G3754} they love{G5368}{(G5719)} to pray{G4336}{(G5738)} standing{G2476}{(G5761)} in{G1722} the synagogues{G4864} and{G2532} in{G1722} the corners{G1137} of the streets{G4113}, that{G3704} they may{G302} be seen{G5316}{(G5652)} of men{G444}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:5 And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:6 ============

Matthew 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thine inner chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.(asv)

Matthew 6:6 Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně. (CZ)

Matthew 6:6 But{G1161} thou{G4771}, when{G3752} thou prayest{G4336}{(G5741)}, enter{G1525}{(G5628)} into{G1519} thy{G4675} closet{G5009}, and{G2532} when thou hast shut{G2808}{(G5660)} thy{G4675} door{G2374}, pray{G4336}{(G5663)} to thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} secret{G2927}; and{G2532} thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927} shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:7 ============

Matthew 6:7 And in praying use not vain repetitions, as the Gentiles do: for they think that they shall be heard for their much speaking.(asv)

Matthew 6:7 Modléce se pak, nebuďtež marnomluvní jako pohané; nebo se domnívají, že mnohomluvností svou to způsobí, aby byli uslyšáni. (CZ)

Matthew 6:7 But{G1161} when ye pray{G4336}{(G5740)}, use{G945} not{G3361} vain repetitions{G945}{(G5661)}, as{G5618} the heathen{G1482} do: for{G1063} they think{G1380}{(G5719)} that{G3754} they shall be heard{G1522}{(G5701)} for{G1722} their{G846} much speaking{G4180}. (kjv-strongs#)

Mat 6:7 But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking. (kjv)

======= Matthew 6:8 ============

Matthew 6:8 Be not therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.(asv)

Matthew 6:8 Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve nežli byste vy ho prosili. (CZ)

Matthew 6:8 Be{G3666} not{G3361} ye{G3666} therefore{G3767} like{G3666}{(G5686)} unto them{G846}: for{G1063} your{G5216} Father{G3962} knoweth{G1492}{(G5758)} what things{G3739} ye have{G2192}{(G5719)} need of{G5532}, before{G4253} ye{G5209} ask{G154}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 6:8 Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. (kjv)

======= Matthew 6:9 ============

Matthew 6:9 After this manner therefore pray ye. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name.(asv)

Matthew 6:9 A protož vy takto se modlte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. (CZ)

Matthew 6:9 After this manner{G3779} therefore{G3767} pray{G4336}{(G5737)} ye{G5210}: Our{G2257} Father{G3962} which{G3588} art in{G1722} heaven{G3772}, Hallowed be{G37}{(G5682)} thy{G4675} name{G3686}. (kjv-strongs#)

Mat 6:9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. (kjv)

======= Matthew 6:10 ============

Matthew 6:10 Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth.(asv)

Matthew 6:10 Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. (CZ)

Matthew 6:10 Thy{G4675} kingdom{G932} come{G2064}{(G5628)}. Thy{G4675} will{G2307} be done{G1096}{(G5676)} in{G1909} earth{G1093}, as{G2532}{G5613} it is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 6:10 Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. (kjv)

======= Matthew 6:11 ============

Matthew 6:11 Give us this day our daily bread.(asv)

Matthew 6:11 Chléb náš vezdejší dej nám dnes. (CZ)

Matthew 6:11 Give{G1325}{(G5628)} us{G2254} this day{G4594} our{G2257} daily{G1967} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 6:11 Give us this day our daily bread. (kjv)

======= Matthew 6:12 ============

Matthew 6:12 And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.(asv)

Matthew 6:12 A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim. (CZ)

Matthew 6:12 And{G2532} forgive{G863}{(G5628)} us{G2254} our{G2257} debts{G3783}, as{G2532}{G5613} we{G2249} forgive{G863}{(G5719)} our{G2257} debtors{G3781}. (kjv-strongs#)

Mat 6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. (kjv)

======= Matthew 6:13 ============

Matthew 6:13 And bring us not into temptation, but deliver us from the evil [one] .(asv)

Matthew 6:13 I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen. (CZ)

Matthew 6:13 And{G2532} lead{G1533}{(G5661)} us{G2248} not{G3361} into{G1519} temptation{G3986}, but{G235} deliver{G4506}{(G5663)} us{G2248} from{G575} evil{G4190}: For{G3754} thine{G4675} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932}, and{G2532} the power{G1411}, and{G2532} the glory{G1391}, for{G1519} ever{G165}. Amen{G281}. (kjv-strongs#)

Mat 6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. (kjv)

======= Matthew 6:14 ============

Matthew 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.(asv)

Matthew 6:14 Nebo budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš. (CZ)

Matthew 6:14 For{G1063} if{G1437} ye forgive{G863}{(G5632)} men{G444} their{G846} trespasses{G3900}, your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} will also{G2532} forgive{G863}{(G5692)} you{G5213}: (kjv-strongs#)

Mat 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you: (kjv)

======= Matthew 6:15 ============

Matthew 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.(asv)

Matthew 6:15 Jestliže pak neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich. (CZ)

Matthew 6:15 But{G1161} if{G3362} ye forgive{G863}{(G5632)} not{G3362} men{G444} their{G846} trespasses{G3900}, neither{G3761} will your{G5216} Father{G3962} forgive{G863}{(G5692)} your{G5216} trespasses{G3900}. (kjv-strongs#)

Mat 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. (kjv)

======= Matthew 6:16 ============

Matthew 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may be seen of men to fast. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Matthew 6:16 Když byste se pak postili, nebývejtež jako pokrytci zasmušilí; neboť pošmuřují tváří svých, aby vědomé bylo lidem, že se postí. Amen pravím vám, vzaliť jsou odplatu svou. (CZ)

Matthew 6:16 Moreover{G1161} when{G3752} ye fast{G3522}{(G5725)}, be{G1096}{(G5737)} not{G3361}, as{G5618} the hypocrites{G5273}, of a sad countenance{G4659}: for{G1063} they disfigure{G853}{(G5719)} their{G846} faces{G4383}, that{G3704} they may appear{G5316}{(G5652)} unto men{G444} to fast{G3522}{(G5723)}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:17 ============

Matthew 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thy head, and wash thy face;(asv)

Matthew 6:17 Ty pak, když se postíš, pomaž hlavy své a tvář svou umej, (CZ)

Matthew 6:17 But{G1161} thou{G4771}, when thou fastest{G3522}{(G5723)}, anoint{G218}{(G5669)} thine{G4675} head{G2776}, and{G2532} wash{G3538}{(G5669)} thy{G4675} face{G4383}; (kjv-strongs#)

Mat 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face; (kjv)

======= Matthew 6:18 ============

Matthew 6:18 that thou be not seen of men to fast, but of thy Father who is in secret: and thy Father, who seeth in secret, shall recompense thee.(asv)

Matthew 6:18 Aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, ale Otci tvému, kterýž jest v skrytě. A Otec tvůj, kterýž vidí v skrytosti, odplatí tobě zjevně. (CZ)

Matthew 6:18 That{G3704} thou appear{G5316}{(G5652)} not{G3361} unto men{G444} to fast{G3522}{(G5723)}, but{G235} unto thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} secret{G2927}: and{G2532} thy{G4675} Father{G3962}, which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927}, shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:18 That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:19 ============

Matthew 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust consume, and where thieves break through and steal:(asv)

Matthew 6:19 Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou. (CZ)

Matthew 6:19 Lay{G2343} not{G3361} up{G2343}{(G5720)} for yourselves{G5213} treasures{G2344} upon{G1909} earth{G1093}, where{G3699} moth{G4597} and{G2532} rust{G1035} doth corrupt{G853}{(G5719)}, and{G2532} where{G3699} thieves{G2812} break through{G1358}{(G5719)} and{G2532} steal{G2813}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: (kjv)

======= Matthew 6:20 ============

Matthew 6:20 but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth consume, and where thieves do not break through nor steal:(asv)

Matthew 6:20 Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou. (CZ)

Matthew 6:20 But{G1161} lay up{G2343}{(G5720)} for yourselves{G5213} treasures{G2344} in{G1722} heaven{G3772}, where{G3699} neither{G3777} moth{G4597} nor{G3777} rust{G1035} doth corrupt{G853}{(G5719)}, and{G2532} where{G3699} thieves{G2812} do{G1358} not{G3756} break through{G1358}{(G5719)} nor{G3761} steal{G2813}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: (kjv)

======= Matthew 6:21 ============

Matthew 6:21 for where thy treasure is, there will thy heart be also.(asv)

Matthew 6:21 Nebo kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše. (CZ)

Matthew 6:21 For{G1063} where{G3699} your{G5216} treasure{G2344} is{G2076}{(G5748)}, there{G1563} will{G2071} your{G5216} heart{G2588} be{G2071}{(G5704)} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 6:21 For where your treasure is, there will your heart be also. (kjv)

======= Matthew 6:22 ============

Matthew 6:22 The lamp of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.(asv)

Matthew 6:22 Svíce těla jestiť oko; jestliže oko tvé sprostné bylo by, všecko tělo tvé světlé bude. (CZ)

Matthew 6:22 The light{G3088} of the body{G4983} is{G2076}{(G5748)} the eye{G3788}: if{G1437} therefore{G3767} thine{G4675} eye{G3788} be{G5600}{(G5753)} single{G573}, thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} shall be{G2071}{(G5704)} full of light{G5460}. (kjv-strongs#)

Mat 6:22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. (kjv)

======= Matthew 6:23 ============

Matthew 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness!(asv)

Matthew 6:23 Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude. Protož jestliže světlo, kteréž jest v tobě, jest tma, co pak sama tma, jaká bude? (CZ)

Matthew 6:23 But{G1161} if{G1437} thine{G4675} eye{G3788} be{G5600}{(G5753)} evil{G4190}, thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} shall be{G2071}{(G5704)} full of darkness{G4652}. If{G1487} therefore{G3767} the light{G5457} that is{G2076}{(G5748)} in{G1722} thee{G4671} be darkness{G4655}, how great{G4214} is that darkness{G4655}! (kjv-strongs#)

Mat 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (kjv)

======= Matthew 6:24 ============

Matthew 6:24 No man can serve two masters; for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.(asv)

Matthew 6:24 Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mamoně. (CZ)

Matthew 6:24 No man{G3762} can{G1410}{(G5736)} serve{G1398}{(G5721)} two{G1417} masters{G2962}: for{G1063} either{G2228} he will hate{G3404}{(G5692)} the one{G1520}, and{G2532} love{G25}{(G5692)} the other{G2087}; or else{G2228} he will hold{G472}{(G5695)} to the one{G1520}, and{G2532} despise{G2706}{(G5692)} the other{G2087}. Ye cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} serve{G1398}{(G5721)} God{G2316} and{G2532} mammon{G3126}. (kjv-strongs#)

Mat 6:24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. (kjv)

======= Matthew 6:25 ============

Matthew 6:25 Therefore I say unto you, be not anxious for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than the food, and the body than the raiment?(asv)

Matthew 6:25 Protož pravím vám: Nepečujte o život váš, co byste jedli a co pili, ani o tělo vaše, čím byste je odívali. Zdaliž není život více nežli pokrm, a tělo více nežli oděv? (CZ)

Matthew 6:25 Therefore{G1223}{G5124} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Take no{G3361} thought{G3309}{(G5720)} for your{G5216} life{G5590}, what{G5101} ye shall eat{G5315}{(G5632)}, or{G2532} what{G5101} ye shall drink{G4095}{(G5632)}; nor yet for{G3366} your{G5216} body{G4983}, what{G5101} ye shall put on{G1746}{(G5672)}. Is{G2076}{(G5748)} not{G3780} the life{G5590} more than{G4119} meat{G5160}, and{G2532} the body{G4983} than raiment{G1742}? (kjv-strongs#)

Mat 6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? (kjv)

======= Matthew 6:26 ============

Matthew 6:26 Behold the birds of the heaven, that they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; and your heavenly Father feedeth them. Are not ye of much more value then they?(asv)

Matthew 6:26 Hleďte na ptactvo nebeské, žeť nesejí ani žnou, ani shromažďují do stodol, avšak Otec váš nebeský krmí je. I zdaliž vy jich mnohem nepřevyšujete? (CZ)

Matthew 6:26 Behold{G1689}{(G5657)}{G1519} the fowls{G4071} of the air{G3772}: for{G3754} they sow{G4687}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they reap{G2325}{(G5719)}, nor{G3761} gather{G4863}{(G5719)} into{G1519} barns{G596}; yet{G2532} your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} feedeth{G5142}{(G5719)} them{G846}. Are{G1308} ye{G5210} not{G3756} much{G3123} better than{G1308}{(G5719)} they{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? (kjv)

======= Matthew 6:27 ============

Matthew 6:27 And which of you by being anxious can add one cubit unto the measure of his life?(asv)

Matthew 6:27 A kdo z vás pečlivě mysle, může přidati ku postavě své loket jeden? (CZ)

Matthew 6:27 {G1161} Which{G1537}{G5101} of you{G5216} by taking thought{G3309}{(G5723)} can{G1410}{(G5736)} add{G4369}{(G5629)} one{G1520} cubit{G4083} unto{G1909} his{G846} stature{G2244}? (kjv-strongs#)

Mat 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? (kjv)

======= Matthew 6:28 ============

Matthew 6:28 And why are ye anxious concerning raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:(asv)

Matthew 6:28 A o oděv proč pečujete? Poučte se na kvítí polním, kterak roste, nepracuje ani přede. (CZ)

Matthew 6:28 And{G2532} why{G5101} take ye thought{G3309}{(G5720)} for{G4012} raiment{G1742}? Consider{G2648}{(G5628)} the lilies{G2918} of the field{G68}, how{G4459} they grow{G837}{(G5719)}; they toil{G2872}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they spin{G3514}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: (kjv)

======= Matthew 6:29 ============

Matthew 6:29 yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.(asv)

Matthew 6:29 A aj, pravím vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z nich. (CZ)

Matthew 6:29 And yet{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} even{G3761} Solomon{G4672} in{G1722} all{G3956} his{G846} glory{G1391} was{G4016} not{G3761} arrayed{G4016}{(G5639)} like{G5613} one{G1520} of these{G5130}. (kjv-strongs#)

Mat 6:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. (kjv)

======= Matthew 6:30 ============

Matthew 6:30 But if God doth so clothe the grass of the field, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven, [shall he] not much more [clothe] you, O ye of little faith?(asv)

Matthew 6:30 Poněvadž tedy trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena, Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vám toho nečiní, ó malé víry? (CZ)

Matthew 6:30 Wherefore{G1161}, if{G1487} God{G2316} so{G3779} clothe{G294}{(G5719)} the grass{G5528} of the field{G68}, which to day{G4594} is{G5607}{(G5752)}, and{G2532} to morrow{G839} is cast{G906}{(G5746)} into{G1519} the oven{G2823}, shall he not{G3756} much{G4183} more{G3123} clothe you{G5209}, O ye of little faith{G3640}? (kjv-strongs#)

Mat 6:30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? (kjv)

======= Matthew 6:31 ============

Matthew 6:31 Be not therefore anxious, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?(asv)

Matthew 6:31 Nepečujtež tedy, říkajíce: Co budeme jísti? anebo: Co budeme píti? anebo: Čím se budeme odívati? (CZ)

Matthew 6:31 Therefore{G3767} take no{G3361} thought{G3309}{(G5661)}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} shall we eat{G5315}{(G5632)}? or{G2228}, What{G5101} shall we drink{G4095}{(G5632)}? or{G2228}, Wherewithal{G5101} shall we be clothed{G4016}{(G5643)}? (kjv-strongs#)

Mat 6:31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed? (kjv)

======= Matthew 6:32 ============

Matthew 6:32 For after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.(asv)

Matthew 6:32 Nebo toho všeho pohané hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete. (CZ)

Matthew 6:32 (For{G1063} after{G1934} all{G3956} these things{G5023} do the Gentiles{G1484} seek{G1934}{(G5719)}:) for{G1063} your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} knoweth{G1492}{(G5758)} that{G3754} ye have need{G5535}{(G5719)} of all{G537} these things{G5130}. (kjv-strongs#)

Mat 6:32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. (kjv)

======= Matthew 6:33 ============

Matthew 6:33 But seek ye first his kingdom, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.(asv)

Matthew 6:33 Ale hledejte vy nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. (CZ)

Matthew 6:33 But{G1161} seek ye{G2212}{(G5720)} first{G4412} the kingdom{G932} of God{G2316}, and{G2532} his{G846} righteousness{G1343}; and{G2532} all{G3956} these things{G5023} shall be added{G4369}{(G5701)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. (kjv)

======= Matthew 6:34 ============

Matthew 6:34 Be not therefore anxious for the morrow: for the morrow will be anxious for itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.(asv)

Matthew 6:34 Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení. (CZ)

Matthew 6:34 Take{G3309} therefore{G3767} no{G3361} thought{G3309}{(G5661)} for{G1519} the morrow{G839}: for{G1063} the morrow{G839} shall take thought{G3309}{(G5692)} for the things{G3588} of itself{G1438}. Sufficient{G713} unto the day{G2250} is the evil{G2549} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 6:34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.(kjv)

======= Matthew 7:1 ============

Matthew 7:1 Judge not, that ye be not judged.(asv)

Matthew 7:1 Nesuďtež, abyste nebyli souzeni. (CZ)

Matthew 7:1 Judge{G2919}{(G5720)} not{G3361}, that{G3363} ye be{G2919} not{G3363} judged{G2919}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:1 Judge not, that ye be not judged. (kjv)

======= Matthew 7:2 ============

Matthew 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured unto you.(asv)

Matthew 7:2 Nebo jakým soudem soudíte, takovýmž budete souzeni, a jakouž měrou měříte, takovouž bude vám zase odměřeno. (CZ)

Matthew 7:2 For{G1722} with{G3739} what{G1063} judgment{G2917} ye judge{G2919}{(G5719)}, ye shall be judged{G2919}{(G5701)}: and{G2532} with{G1722} what{G3739} measure{G3358} ye mete{G3354}{(G5719)}, it shall be measured{G488} to you{G5213} again{G488}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. (kjv)

======= Matthew 7:3 ============

Matthew 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?(asv)

Matthew 7:3 Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a v oku svém břevna necítíš? (CZ)

Matthew 7:3 And{G1161} why{G5101} beholdest{G991}{(G5719)} thou the mote{G2595} that is in{G1722} thy{G4675} brother's{G80} eye{G3788}, but{G1161} considerest{G2657}{(G5719)} not{G3756} the beam{G1385} that is in{G1722} thine own{G4674} eye{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? (kjv)

======= Matthew 7:4 ============

Matthew 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me cast out the mote out of thine eye; and lo, the beam is in thine own eye?(asv)

Matthew 7:4 Aneb kterak díš bratru svému: Nech, ať vyvrhu mrvu z oka tvého, a aj, břevno jest v oku tvém? (CZ)

Matthew 7:4 Or{G2228} how{G4459} wilt thou say{G2046}{(G5692)} to thy{G4675} brother{G80}, Let{G863}{(G5628)} me pull out{G1544}{(G5632)} the mote{G2595} out of{G575} thine{G4675} eye{G3788}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a beam{G1385} is in{G1722} thine own{G4675} eye{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye? (kjv)

======= Matthew 7:5 ============

Matthew 7:5 Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.(asv)

Matthew 7:5 Pokrytče, vyvrz nejprv břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu z oka bratra tvého. (CZ)

Matthew 7:5 Thou hypocrite{G5273}, first{G4412} cast out{G1544}{(G5628)} the beam{G1385} out of{G1537} thine own{G4675} eye{G3788}; and{G2532} then{G5119} shalt thou see clearly{G1227}{(G5692)} to cast out{G1544}{(G5629)} the mote{G2595} out of{G1537} thy{G4675} brother's{G80} eye{G3788}. (kjv-strongs#)

Mat 7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. (kjv)

======= Matthew 7:6 ============

Matthew 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before the swine, lest haply they trample them under their feet, and turn and rend you.(asv)

Matthew 7:6 Nedávejte svatého psům, aniž mecte perel svých před svině, ať by snad nepotlačily jich nohama svýma, a psi obrátíce se, aby neroztrhaly vás. (CZ)

Matthew 7:6 Give{G1325}{(G5632)} not{G3361} that which{G3588} is holy{G40} unto the dogs{G2965}, neither{G3366} cast{G906}{(G5632)} ye your{G5216} pearls{G3135} before{G1715} swine{G5519}, lest{G3379} they trample{G2662}{(G5661)} them{G846} under{G1722} their{G846} feet{G4228}, and{G2532} turn again{G4762}{(G5651)} and rend{G4486}{(G5661)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. (kjv)

======= Matthew 7:7 ============

Matthew 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:(asv)

Matthew 7:7 Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. (CZ)

Matthew 7:7 Ask{G154}{(G5720)}, and{G2532} it shall be given{G1325}{(G5701)} you{G5213}; seek{G2212}{(G5720)}, and{G2532} ye shall find{G2147}{(G5692)}; knock{G2925}{(G5720)}, and{G2532} it shall be opened{G455}{(G5691)} unto you{G5213}: (kjv-strongs#)

Mat 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: (kjv)

======= Matthew 7:8 ============

Matthew 7:8 for every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.(asv)

Matthew 7:8 Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, jenž tluče, bude otevříno. (CZ)

Matthew 7:8 For{G1063} every one{G3956} that asketh{G154}{(G5723)} receiveth{G2983}{(G5719)}; and{G2532} he that seeketh{G2212}{(G5723)} findeth{G2147}{(G5719)}; and{G2532} to him that knocketh{G2925}{(G5723)} it shall be opened{G455}{(G5691)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. (kjv)

======= Matthew 7:9 ============

Matthew 7:9 Or what man is there of you, who, if his son shall ask him for a loaf, will give him a stone;(asv)

Matthew 7:9 Nebo který z vás jest člověk, kteréhož kdyby prosil syn jeho za chléb, zdali kamene podá jemu? (CZ)

Matthew 7:9 Or{G2228} what{G5101} man{G444} is{G2076}{(G5748)} there of{G1537} you{G5216}, whom{G3739} if{G1437} his{G846} son{G5207} ask{G154}{(G5661)} bread{G740}, will he give{G3361}{G1929}{(G5692)} him{G846} a stone{G3037}? (kjv-strongs#)

Mat 7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? (kjv)

======= Matthew 7:10 ============

Matthew 7:10 or if he shall ask for a fish, will give him a serpent?(asv)

Matthew 7:10 A prosil-li by za rybu, zdali hada podá jemu? (CZ)

Matthew 7:10 Or{G2532} if{G1437} he ask{G154}{(G5661)} a fish{G2486}, will he give{G3361}{G1929}{(G5692)} him{G846} a serpent{G3789}? (kjv-strongs#)

Mat 7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent? (kjv)

======= Matthew 7:11 ============

Matthew 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him?(asv)

Matthew 7:11 Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům vašim, čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí? (CZ)

Matthew 7:11 If{G1487} ye{G5210} then{G3767}, being{G5607}{(G5752)} evil{G4190}, know{G1492}{(G5758)} how to give{G1325}{(G5721)} good{G18} gifts{G1390} unto your{G5216} children{G5043}, how much{G4214} more{G3123} shall your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772} give{G1325}{(G5692)} good things{G18} to them that ask{G154}{(G5723)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? (kjv)

======= Matthew 7:12 ============

Matthew 7:12 All things therefore whatsoever ye would that men should do unto you, even so do ye also unto them: for this is the law and the prophets.(asv)

Matthew 7:12 A protož všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim; toť zajisté jest Zákon i Proroci. (CZ)

Matthew 7:12 Therefore{G3767} all things{G3956} whatsoever{G302}{G3745} ye would{G2309}{(G5725)} that{G2443} men{G444} should do{G4160}{(G5725)} to you{G5213}, do{G4160}{(G5720)} ye{G5210} even{G2532} so{G3779} to them{G846}: for{G1063} this{G3778} is{G2076}{(G5748)} the law{G3551} and{G2532} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. (kjv)

======= Matthew 7:13 ============

Matthew 7:13 Enter ye in by the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many are they that enter in thereby.(asv)

Matthew 7:13 Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni. (CZ)

Matthew 7:13 Enter ye in{G1525}{(G5628)} at{G1223} the strait{G4728} gate{G4439}: for{G3754} wide{G4116} is the gate{G4439}, and{G2532} broad{G2149} is the way{G3598}, that leadeth{G520}{(G5723)} to{G1519} destruction{G684}, and{G2532} many{G4183} there be{G1526}{(G5748)} which{G3588} go in{G1525}{(G5740)} thereat{G1223}{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 7:13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: (kjv)

======= Matthew 7:14 ============

Matthew 7:14 For narrow is the gate, and straitened the way, that leadeth unto life, and few are they that find it.(asv)

Matthew 7:14 Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji. (CZ)

Matthew 7:14 Because{G3754} strait{G4728} is the gate{G4439}, and{G2532} narrow{G2346}{(G5772)} is the way{G3598}, which{G3588} leadeth{G520}{(G5723)} unto{G1519} life{G2222}, and{G2532} few{G3641} there be{G1526}{(G5748)} that find{G2147}{(G5723)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. (kjv)

======= Matthew 7:15 ============

Matthew 7:15 Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves.(asv)

Matthew 7:15 Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví. (CZ)

Matthew 7:15 Beware{G1161}{G4337}{(G5720)} of{G575} false prophets{G5578}, which{G3748} come{G2064}{(G5736)} to{G4314} you{G5209} in{G1722} sheep's{G4263} clothing{G1742}, but{G1161} inwardly{G2081} they are{G1526}{(G5748)} ravening{G727} wolves{G3074}. (kjv-strongs#)

Mat 7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. (kjv)

======= Matthew 7:16 ============

Matthew 7:16 By their fruits ye shall know them. Do [men] gather grapes of thorns, or figs of thistles?(asv)

Matthew 7:16 Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky? (CZ)

Matthew 7:16 Ye shall know{G1921}{(G5695)} them{G846} by{G575} their{G846} fruits{G2590}{G3385}. Do men gather{G4816}{(G5719)} grapes{G4718} of{G575} thorns{G173}, or{G2228} figs{G4810} of{G575} thistles{G5146}? (kjv-strongs#)

Mat 7:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? (kjv)

======= Matthew 7:17 ============

Matthew 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but the corrupt tree bringeth forth evil fruit.(asv)

Matthew 7:17 Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese. (CZ)

Matthew 7:17 Even so{G3779} every{G3956} good{G18} tree{G1186} bringeth forth{G4160}{(G5719)} good{G2570} fruit{G2590}; but{G1161} a corrupt{G4550} tree{G1186} bringeth forth{G4160}{(G5719)} evil{G4190} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. (kjv)

======= Matthew 7:18 ============

Matthew 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.(asv)

Matthew 7:18 Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati. (CZ)

Matthew 7:18 A good{G18} tree{G1186} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} bring forth{G4160}{(G5721)} evil{G4190} fruit{G2590}, neither{G3761} can a corrupt{G4550} tree{G1186} bring forth{G4160}{(G5721)} good{G2570} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. (kjv)

======= Matthew 7:19 ============

Matthew 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.(asv)

Matthew 7:19 Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. (CZ)

Matthew 7:19 Every{G3956} tree{G1186} that bringeth{G4160} not{G3361} forth{G4160}{(G5723)} good{G2570} fruit{G2590} is hewn down{G1581}{(G5743)}, and{G2532} cast{G906}{(G5743)} into{G1519} the fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. (kjv)

======= Matthew 7:20 ============

Matthew 7:20 Therefore by their fruits ye shall know them.(asv)

Matthew 7:20 A tak tedy po ovocích jejich poznáte je. (CZ)

Matthew 7:20 Wherefore{G686} by{G575} their{G846} fruits{G2590} ye shall know{G1921}{(G5695)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them. (kjv)

======= Matthew 7:21 ============

Matthew 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 7:21 Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest. (CZ)

Matthew 7:21 Not{G3756} every one{G3956} that saith{G3004}{(G5723)} unto me{G3427}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, shall enter{G1525}{(G5695)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}; but{G235} he that doeth{G4160}{(G5723)} the will{G2307} of my{G3450} Father{G3962} which is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 7:22 ============

Matthew 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by thy name, and by thy name cast out demons, and by thy name do many mighty works?(asv)

Matthew 7:22 Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu zdaliž jsme divů mnohých nečinili? (CZ)

Matthew 7:22 Many{G4183} will say{G2046}{(G5692)} to me{G3427} in{G1722} that{G1565} day{G2250}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, have we{G4395} not{G3756} prophesied{G4395}{(G5656)} in thy{G4674} name{G3686}? and{G2532} in thy{G4674} name{G3686} have cast out{G1544}{(G5627)} devils{G1140}? and{G2532} in thy{G4674} name{G3686} done{G4160}{(G5656)} many{G4183} wonderful works{G1411}? (kjv-strongs#)

Mat 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? (kjv)

======= Matthew 7:23 ============

Matthew 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.(asv)

Matthew 7:23 A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. (CZ)

Matthew 7:23 And{G2532} then{G5119} will I profess{G3670}{(G5692)} unto them{G846},{G3754} I never{G3763} knew{G1097}{(G5627)} you{G5209}: depart{G672}{(G5720)} from{G575} me{G1700}, ye that work{G2038}{(G5740)} iniquity{G458}. (kjv-strongs#)

Mat 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity. (kjv)

======= Matthew 7:24 ============

Matthew 7:24 Every one therefore that heareth these words of mine, and doeth them, shall be likened unto a wise man, who built his house upon the rock:(asv)

Matthew 7:24 A protož každého, kdož slyší slova má tato a zachovává je, připodobním muži moudrému, kterýž ustavěl dům svůj na skále. (CZ)

Matthew 7:24 Therefore{G3767} whosoever{G3956}{G3748} heareth{G191}{(G5719)} these{G5128} sayings{G3056} of mine{G3450}, and{G2532} doeth{G4160}{(G5719)} them{G846}, I will liken{G3666}{(G5692)} him{G846} unto a wise{G5429} man{G435}, which{G3748} built{G3618}{(G5656)} his{G846} house{G3614} upon{G1909} a rock{G4073}: (kjv-strongs#)

Mat 7:24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock: (kjv)

======= Matthew 7:25 ============

Matthew 7:25 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and if fell not: for it was founded upon the rock.(asv)

Matthew 7:25 I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, a nepadl; nebo založen byl na skále. (CZ)

Matthew 7:25 And{G2532} the rain{G1028} descended{G2597}{(G5627)}, and{G2532} the floods{G4215} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} the winds{G417} blew{G4154}{(G5656)}, and{G2532} beat upon{G4363}{(G5627)} that{G1565} house{G3614}; and{G2532} it fell{G4098}{(G5627)} not{G3756}: for{G1063} it was founded{G2311}{(G5718)} upon{G1909} a rock{G4073}. (kjv-strongs#)

Mat 7:25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock. (kjv)

======= Matthew 7:26 ============

Matthew 7:26 And every one that heareth these words of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, who built his house upon the sand:(asv)

Matthew 7:26 A každý, kdož slyší slova má tato, a neplní jich, připodobněn bude muži bláznu, kterýž ustavěl dům svůj na písku. (CZ)

Matthew 7:26 And{G2532} every one{G3956} that heareth{G191}{(G5723)} these{G5128} sayings{G3056} of mine{G3450}, and{G2532} doeth{G4160}{(G5723)} them{G846} not{G3361}, shall be likened{G3666}{(G5701)} unto a foolish{G3474} man{G435}, which{G3748} built{G3618}{(G5656)} his{G846} house{G3614} upon{G1909} the sand{G285}: (kjv-strongs#)

Mat 7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand: (kjv)

======= Matthew 7:27 ============

Matthew 7:27 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and smote upon that house; and it fell: and great was the fall thereof.(asv)

Matthew 7:27 I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, i padl, a byl pád jeho veliký. (CZ)

Matthew 7:27 And{G2532} the rain{G1028} descended{G2597}{(G5627)}, and{G2532} the floods{G4215} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} the winds{G417} blew{G4154}{(G5656)}, and{G2532} beat upon{G4350}{(G5656)} that{G1565} house{G3614}; and{G2532} it fell{G4098}{(G5627)}: and{G2532} great{G3173} was{G2258}{(G5713)} the fall{G4431} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it. (kjv)

======= Matthew 7:28 ============

Matthew 7:28 And it came to pass, when Jesus had finished these words, the multitudes were astonished at his teaching:(asv)

Matthew 7:28 I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, že se převelmi divili zástupové učení jeho. (CZ)

Matthew 7:28 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had ended{G4931}{(G5656)} these{G5128} sayings{G3056}, the people{G3793} were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}: (kjv-strongs#)

Mat 7:28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine: (kjv)

======= Matthew 7:29 ============

Matthew 7:29 for he taught them as [one] having authority, and not as their scribes.(asv)

Matthew 7:29 Nebo učil je jako moc maje, a ne jako zákoníci. (CZ)

Matthew 7:29 For{G1063} he taught{G1321}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} them{G846} as{G5613} one having{G2192}{(G5723)} authority{G1849}, and{G2532} not{G3756} as{G5613} the scribes{G1122}. (kjv-strongs#)

Mat 7:29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes.(kjv)

======= Matthew 8:1 ============

Matthew 8:1 And when he was come down from the mountain, great multitudes followed him.(asv)

Matthew 8:1 A když sstupoval s hory, šli za ním zástupové mnozí. (CZ)

Matthew 8:1 When{G1161} he{G846} was come down{G2597}{(G5631)} from{G575} the mountain{G3735}, great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:1 When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. (kjv)

======= Matthew 8:2 ============

Matthew 8:2 And behold, there came to him a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.(asv)

Matthew 8:2 A aj, malomocný přišed, klaněl se jemu, řka: Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mne očistiti. (CZ)

Matthew 8:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G2064}{(G5631)} a leper{G3015} and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, if{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, thou canst{G1410}{(G5736)} make{G2511} me{G3165} clean{G2511}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:2 And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. (kjv)

======= Matthew 8:3 ============

Matthew 8:3 And he stretched forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou made clean. And straightway his leprosy was cleansed.(asv)

Matthew 8:3 I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: Chci, buď čist. A hned očištěno jest malomocenství jeho. (CZ)

Matthew 8:3 And{G2532} Jesus{G2424} put forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and touched{G680}{(G5662)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, I will{G2309}{(G5719)}; be thou clean{G2511}{(G5682)}. And{G2532} immediately{G2112} his{G846} leprosy{G3014} was cleansed{G2511}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:3 And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. (kjv)

======= Matthew 8:4 ============

Matthew 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.(asv)

Matthew 8:4 I dí mu Ježíš: Viziž, abys žádnému nepravil. Ale jdi, a ukaž se knězi, a obětuj dar, kterýž přikázal Mojžíš, na svědectví jim. (CZ)

Matthew 8:4 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, See{G3708}{(G5720)} thou tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367}; but{G235} go thy way{G5217}{(G5720)}, shew{G1166}{(G5657)} thyself{G4572} to the priest{G2409}, and{G2532} offer{G4374}{(G5628)} the gift{G1435} that{G3739} Moses{G3475} commanded{G4367}{(G5656)}, for{G1519} a testimony{G3142} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv)

======= Matthew 8:5 ============

Matthew 8:5 And when he was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,(asv)

Matthew 8:5 A když vcházel Ježíš do Kafarnaum, přistoupil k němu setník, prose ho, (CZ)

Matthew 8:5 And{G1161} when{G1525} Jesus{G2424} was entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} Capernaum{G2584}, there came{G4334}{(G5627)} unto him{G846} a centurion{G1543}, beseeching{G3870}{(G5723)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 8:5 And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, (kjv)

======= Matthew 8:6 ============

Matthew 8:6 and saying, Lord, my servant lieth in the house sick of the palsy, grievously tormented.(asv)

Matthew 8:6 A řka: Pane, služebník můj leží doma šlakem poražený, velmi se trápě. (CZ)

Matthew 8:6 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, my{G3450} servant{G3816} lieth{G906}{(G5769)} at{G1722} home{G3614} sick of the palsy{G3885}, grievously{G1171} tormented{G928}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:6 And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. (kjv)

======= Matthew 8:7 ============

Matthew 8:7 And he saith unto him, I will come and heal him.(asv)

Matthew 8:7 I dí mu Ježíš: Já přijdu a uzdravím ho. (CZ)

Matthew 8:7 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I{G1473} will come{G2064}{(G5631)} and heal{G2323}{(G5692)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:7 And Jesus saith unto him, I will come and heal him. (kjv)

======= Matthew 8:8 ============

Matthew 8:8 And the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof; but only say the word, and my servant shall be healed.(asv)

Matthew 8:8 A odpovídaje setník, řekl: Pane, nejsemť hoden, abys všel pod střechu mou, ale toliko rci slovo, a uzdraven bude služebník můj. (CZ)

Matthew 8:8 The centurion{G1543} answered{G611}{(G5679)} and{G2532} said{G5346}{(G5713)}, Lord{G2962}, I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} that{G2443} thou shouldest come{G1525}{(G5632)} under{G5259} my{G3450} roof{G4721}: but{G235} speak{G2036}{(G5628)} the word{G3056} only{G3440}, and{G2532} my{G3450} servant{G3816} shall be healed{G2390}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:8 The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed. (kjv)

======= Matthew 8:9 ============

Matthew 8:9 For I also am a man under authority, having under myself soldiers: and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.(asv)

Matthew 8:9 Nebo i já jsem člověk moci poddaný, maje pod sebou žoldnéře, avšak dím-li tomuto: Jdi, tedy jde, a jinému: Přijď, a přijde, a služebníku svému: Učiň toto, a učiní. (CZ)

Matthew 8:9 For{G1063}{G2532} I{G1473} am{G1510}{(G5748)} a man{G444} under{G5259} authority{G1849}, having{G2192}{(G5723)} soldiers{G4757} under{G5259} me{G1683}: and{G2532} I say{G3004}{(G5719)} to this{G5129} man, Go{G4198}{(G5676)}, and{G2532} he goeth{G4198}{(G5736)}; and{G2532} to another{G243}, Come{G2064}{(G5736)}, and{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)}; and{G2532} to my{G3450} servant{G1401}, Do{G4160}{(G5657)} this{G5124}, and{G2532} he doeth{G4160}{(G5719)} it. (kjv-strongs#)

Mat 8:9 For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it. (kjv)

======= Matthew 8:10 ============

Matthew 8:10 And when Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.(asv)

Matthew 8:10 Tedy uslyšev to Ježíš, podivil se, a jdoucím za sebou řekl: Amen pravím vám, ani v Izraeli tak veliké víry jsem nenalezl. (CZ)

Matthew 8:10 When{G1161} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} it, he marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} to them that followed{G190}{(G5723)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I have{G2147} not{G3761} found{G2147}{(G5627)} so great{G5118} faith{G4102}, no, not{G3761} in{G1722} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 8:10 When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. (kjv)

======= Matthew 8:11 ============

Matthew 8:11 And I say unto you, that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven:(asv)

Matthew 8:11 Pravím pak vám, žeť přijdou mnozí od východu i od západu, a stoliti budou s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem v království nebeském, (CZ)

Matthew 8:11 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} many{G4183} shall come{G2240}{(G5692)} from{G575} the east{G395} and{G2532} west{G1424}, and{G2532} shall sit down{G347}{(G5701)} with{G3326} Abraham{G11}, and{G2532} Isaac{G2464}, and{G2532} Jacob{G2384}, in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 8:11 And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 8:12 ============

Matthew 8:12 but the sons of the kingdom shall be cast forth into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 8:12 Ale synové království vyvrženi budou do temností zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů. (CZ)

Matthew 8:12 But{G1161} the children{G5207} of the kingdom{G932} shall be cast out{G1544}{(G5701)} into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 8:12 But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 8:13 ============

Matthew 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; as thou hast believed, [so] be it done unto thee. And the servant was healed in that hour.(asv)

Matthew 8:13 I řekl Ježíš setníkovi: Jdiž, a jakžs uvěřil, staň se tobě. I uzdraven jest služebník jeho v tu hodinu. (CZ)

Matthew 8:13 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto the centurion{G1543}, Go thy way{G5217}{(G5720)}; and{G2532} as{G5613} thou hast believed{G4100}{(G5656)}, so be it done{G1096}{(G5676)} unto thee{G4671}. And{G2532} his{G846} servant{G3816} was healed{G2390}{(G5681)} in{G1722} the selfsame{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour. (kjv)

======= Matthew 8:14 ============

Matthew 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick of a fever.(asv)

Matthew 8:14 A přišed Ježíš do domu Petrova, uzřel svegruši jeho, ana leží a má zimnici. (CZ)

Matthew 8:14 And{G2532} when Jesus{G2424} was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} Peter's{G4074} house{G3614}, he saw{G1492}{(G5627)} his{G846} wife's mother{G3994} laid{G906}{(G5772)}, and{G2532} sick of a fever{G4445}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever. (kjv)

======= Matthew 8:15 ============

Matthew 8:15 And he touched her hand, and the fever left her; and she arose, and ministered unto him.(asv)

Matthew 8:15 I dotekl se ruky její, a hned přestala jí zimnice. I vstala a posluhovala jim. (CZ)

Matthew 8:15 And{G2532} he touched{G680}{(G5662)} her{G846} hand{G5495}, and{G2532} the fever{G4446} left{G863}{(G5656)} her{G846}: and{G2532} she arose{G1453}{(G5681)}, and{G2532} ministered{G1247}{(G5707)} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:15 And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them. (kjv)

======= Matthew 8:16 ============

Matthew 8:16 And when even was come, they brought unto him many possessed with demons: and he cast out the spirits with a word, and healed all that were sick:(asv)

Matthew 8:16 A když byl večer, přivedli k němu mnohé, kteříž ďábelství měli, a on vymítal duchy zlé slovem, a všecky, kteříž se zle měli, uzdravil, (CZ)

Matthew 8:16 When{G1161} the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} many{G4183} that were possessed with devils{G1139}{(G5740)}: and{G2532} he cast out{G1544}{(G5627)} the spirits{G4151} with his word{G3056}, and{G2532} healed{G2323}{(G5656)} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560}: (kjv-strongs#)

Mat 8:16 When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick: (kjv)

======= Matthew 8:17 ============

Matthew 8:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying: Himself took our infirmities, and bare our diseases.(asv)

Matthew 8:17 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího: Onť jest vzal na se mdloby naše, a neduhy naše nesl. (CZ)

Matthew 8:17 That it might{G3704} be fulfilled{G4137}{(G5686)} which was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, Himself{G846} took{G2983}{(G5627)} our{G2257} infirmities{G769}, and{G2532} bare{G941}{(G5656)} our sicknesses{G3554}. (kjv-strongs#)

Mat 8:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses. (kjv)

======= Matthew 8:18 ============

Matthew 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.(asv)

Matthew 8:18 Vida pak Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, kázal přeplaviti se na druhou stranu. (CZ)

Matthew 8:18 Now{G1161} when Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} great{G4183} multitudes{G3793} about{G4012} him{G846}, he gave commandment{G2753}{(G5656)} to depart{G565}{(G5629)} unto{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mat 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. (kjv)

======= Matthew 8:19 ============

Matthew 8:19 And there came a scribe, and said unto him, Teacher, I will follow thee whithersoever thou goest.(asv)

Matthew 8:19 A přistoupiv jeden zákoník, řekl jemu: Mistře, půjdu za tebou, kamžkoli půjdeš. (CZ)

Matthew 8:19 And{G2532} a certain{G1520} scribe{G1122} came{G4334}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Master{G1320}, I will follow{G190}{(G5692)} thee{G4671} whithersoever{G1437}{G3699} thou goest{G565}{(G5741)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:19 And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. (kjv)

======= Matthew 8:20 ============

Matthew 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the heaven [have] nests; but the Son of man hath not where to lay his head.(asv)

Matthew 8:20 I dí mu Ježíš: Lišky doupata mají, a ptactvo nebeské hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil. (CZ)

Matthew 8:20 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The foxes{G258} have{G2192}{(G5719)} holes{G5454}, and{G2532} the birds{G4071} of the air{G3772} have nests{G2682}; but{G1161} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756} where{G4226} to lay{G2827}{(G5725)} his head{G2776}. (kjv-strongs#)

Mat 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head. (kjv)

======= Matthew 8:21 ============

Matthew 8:21 And another of the disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.(asv)

Matthew 8:21 Jiný pak z učedlníků jeho řekl jemu: Pane, dopusť mi prve odjíti a pochovati otce mého. (CZ)

Matthew 8:21 And{G1161} another{G2087} of his{G846} disciples{G3101} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Lord{G2962}, suffer{G2010}{(G5657)} me{G3427} first{G4412} to go{G565}{(G5629)} and{G2532} bury{G2290}{(G5658)} my{G3450} father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 8:21 And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. (kjv)

======= Matthew 8:22 ============

Matthew 8:22 But Jesus saith unto him, Follow me; and leave the dead to bury their own dead.(asv)

Matthew 8:22 Ale Ježíš řekl jemu: Pojď za mnou, a nech, ať tam mrtví pochovávají mrtvé své. (CZ)

Matthew 8:22 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}; and{G2532} let{G863}{(G5628)} the dead{G3498} bury{G2290}{(G5658)} their{G1438} dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mat 8:22 But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead. (kjv)

======= Matthew 8:23 ============

Matthew 8:23 And when he was entered into a boat, his disciples followed him.(asv)

Matthew 8:23 A když vstoupil na lodí, vstoupili za ním i učedlníci jeho. (CZ)

Matthew 8:23 And{G2532} when he{G846} was entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, his{G846} disciples{G3101} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him. (kjv)

======= Matthew 8:24 ============

Matthew 8:24 And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the boat was covered with the waves: but he was asleep.(asv)

Matthew 8:24 A aj, bouře veliká stala se jest na moři, takže vlny přikrývaly lodí. On pak spal. (CZ)

Matthew 8:24 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there arose{G1096}{(G5633)} a great{G3173} tempest{G4578} in{G1722} the sea{G2281}, insomuch that{G5620} the ship{G4143} was covered{G2572}{(G5745)} with{G5259} the waves{G2949}: but{G1161} he{G846} was asleep{G2518}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep. (kjv)

======= Matthew 8:25 ============

Matthew 8:25 And they came to him, and awoke him, saying, Save, Lord; we perish.(asv)

Matthew 8:25 A přistoupivše učedlníci jeho, zbudili jej, řkouce: Pane, zachovej nás, hynemeť. (CZ)

Matthew 8:25 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} to him, and awoke{G1453}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, save{G4982}{(G5657)} us{G2248}: we perish{G622}{(G5731)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish. (kjv)

======= Matthew 8:26 ============

Matthew 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.(asv)

Matthew 8:26 I dí jim: Proč se bojíte, ó malé víry? Tedy vstav, přimluvil větrům a moři, i stalo se utišení veliké. (CZ)

Matthew 8:26 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} are ye{G2075}{(G5748)} fearful{G1169}, O ye of little faith{G3640}? Then{G5119} he arose{G1453}{(G5685)}, and rebuked{G2008}{(G5656)} the winds{G417} and{G2532} the sea{G2281}; and{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} calm{G1055}. (kjv-strongs#)

Mat 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm. (kjv)

======= Matthew 8:27 ============

Matthew 8:27 And the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him?(asv)

Matthew 8:27 Lidé pak divili se, řkouce: Kteraký jest tento, že ho i větrové i moře poslouchají? (CZ)

Matthew 8:27 But{G1161} the men{G444} marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, What manner of man{G4217} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}, that{G3754} even{G2532} the winds{G417} and{G2532} the sea{G2281} obey{G5219}{(G5719)} him{G846}! (kjv-strongs#)

Mat 8:27 But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him! (kjv)

======= Matthew 8:28 ============

Matthew 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gadarenes, there met him two possessed with demons, coming forth out of the tombs, exceeding fierce, so that no man could pass by that way.(asv)

Matthew 8:28 A když se přeplavil na druhou stranu do krajiny Gergezenských, potkali se s ním dva ďábelníci z hrobu vyšlí, ukrutní náramně, takže pro ně žádný nemohl tou cestou choditi. (CZ)

Matthew 8:28 And{G2532} when he{G846} was come{G2064}{(G5631)} to{G1519} the other side{G4008} into{G1519} the country{G5561} of the Gergesenes{G1086}, there met{G5221}{(G5656)} him{G846} two{G1417} possessed with devils{G1139}{(G5740)}, coming{G1831}{(G5740)} out of{G1537} the tombs{G3419}, exceeding{G3029} fierce{G5467}, so that{G5620} no{G3361} man{G5100} might{G2480}{(G5721)} pass{G3928}{(G5629)} by{G1223} that{G1565} way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. (kjv)

======= Matthew 8:29 ============

Matthew 8:29 And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?(asv)

Matthew 8:29 A aj, zkřikli, řkouce: Co je nám po tobě, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem před časem trápiti nás. (CZ)

Matthew 8:29 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, they cried out{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} have we{G2254} to do with{G2532} thee{G4671}, Jesus{G2424}, thou Son{G5207} of God{G2316}? art thou come{G2064}{(G5627)} hither{G5602} to torment{G928}{(G5658)} us{G2248} before{G4253} the time{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 8:29 And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time? (kjv)

======= Matthew 8:30 ============

Matthew 8:30 Now there was afar off from them a herd of many swine feeding.(asv)

Matthew 8:30 A bylo opodál od nich stádo veliké vepřů, pasoucích se. (CZ)

Matthew 8:30 And{G1161} there was{G2258}{(G5713)} a good way off{G3112} from{G575} them{G846} an herd{G34} of many{G4183} swine{G5519} feeding{G1006}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:30 And there was a good way off from them an herd of many swine feeding. (kjv)

======= Matthew 8:31 ============

Matthew 8:31 And the demons besought him, saying, If thou cast us out, send us away into the herd of swine.(asv)

Matthew 8:31 Ďáblové pak prosili ho, řkouce: Poněvadž nás vymítáš, dopustiž nám vjíti do toho stáda vepřů. (CZ)

Matthew 8:31 So{G1161} the devils{G1142} besought{G3870}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, If{G1487} thou cast{G1544} us{G2248} out{G1544}{(G5719)}, suffer{G2010}{(G5657)} us{G2254} to go away{G565}{(G5629)} into{G1519} the herd{G34} of swine{G5519}. (kjv-strongs#)

Mat 8:31 So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. (kjv)

======= Matthew 8:32 ============

Matthew 8:32 And he said unto them, Go. And they came out, and went into the swine: and behold, the whole herd rushed down the steep into the sea, and perished in the waters.(asv)

Matthew 8:32 I řekl jim: Jděte. A oni vyšedše, vešli do stáda těch vepřů. A aj, hnalo se všecko stádo těch vepřů s vrchu dolů do moře, i ztonuli v vodách. (CZ)

Matthew 8:32 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Go{G5217}{(G5720)}. And{G1161} when they were come out{G1831}{(G5631)}, they went{G565}{(G5627)} into{G1519} the herd{G34} of swine{G5519}: and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the whole{G3956} herd{G34} of swine{G5519} ran violently{G3729}{(G5656)} down{G2596} a steep place{G2911} into{G1519} the sea{G2281}, and{G2532} perished{G599}{(G5627)} in{G1722} the waters{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 8:32 And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. (kjv)

======= Matthew 8:33 ============

Matthew 8:33 And they that fed them fled, and went away into the city, and told everything, and what was befallen to them that were possessed with demons.(asv)

Matthew 8:33 Pastýři pak utekli. A přišedše do města, vypravovali to všecko, i o těch ďábelnících. (CZ)

Matthew 8:33 And{G1161} they that kept{G1006}{(G5723)} them fled{G5343}{(G5627)}, and{G2532} went their ways{G565}{(G5631)} into{G1519} the city{G4172}, and told{G518}{(G5656)} every thing{G3956}, and{G2532} what was befallen to the possessed of the devils{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:33 And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils. (kjv)

======= Matthew 8:34 ============

Matthew 8:34 And behold, all the city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought [him] that he would depart from their borders.(asv)

Matthew 8:34 A aj, všecko město vyšlo v cestu Ježíšovi, a uzřevše ho, prosili, aby šel z končin jejich. (CZ)

Matthew 8:34 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the whole{G3956} city{G4172} came out{G1831}{(G5627)} to{G1519} meet{G4877} Jesus{G2424}: and{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, they besought{G3870}{(G5656)} him that{G3704} he would depart{G3327}{(G5632)} out of{G575} their{G846} coasts{G3725}. (kjv-strongs#)

Mat 8:34 And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.(kjv)

======= Matthew 9:1 ============

Matthew 9:1 And he entered into a boat, and crossed over, and came into his own city.(asv)

Matthew 9:1 A vstoupiv na lodí, přeplavil se, a přišel do města svého. (CZ)

Matthew 9:1 And{G2532} he entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and passed over{G1276}{(G5656)}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} his own{G2398} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 9:1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city. (kjv)

======= Matthew 9:2 ============

Matthew 9:2 And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer; thy sins are forgiven.(asv)

Matthew 9:2 A aj, přinesli mu šlakem poraženého, ležícího na loži. A viděv Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji. (CZ)

Matthew 9:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, they brought{G4374}{(G5707)} to him{G846} a man sick of the palsy{G3885}, lying{G906}{(G5772)} on{G1909} a bed{G2825}: and{G2532} Jesus{G2424} seeing{G1492}{(G5631)} their{G846} faith{G4102} said{G2036}{(G5627)} unto the sick of the palsy{G3885}; Son{G5043}, be of good cheer{G2293}{(G5720)}; thy{G4675} sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 9:2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee. (kjv)

======= Matthew 9:3 ============

Matthew 9:3 And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.(asv)

Matthew 9:3 A aj, někteří z zákoníků řekli sami v sobě: Tento se rouhá. (CZ)

Matthew 9:3 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, certain{G5100} of the scribes{G1122} said{G2036}{(G5627)} within{G1722} themselves{G1438}, This{G3778} man blasphemeth{G987}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. (kjv)

======= Matthew 9:4 ============

Matthew 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?(asv)

Matthew 9:4 A viděv Ježíš myšlení jejich, řekl: Proč vy myslíte zlé věci v srdcích vašich? (CZ)

Matthew 9:4 And{G2532} Jesus{G2424} knowing{G1492}{(G5631)} their{G846} thoughts{G1761} said{G2036}{(G5627)}, Wherefore{G2444} think{G1760}{(G5736)} ye{G5210} evil{G4190} in{G1722} your{G5216} hearts{G2588}? (kjv-strongs#)

Mat 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts? (kjv)

======= Matthew 9:5 ============

Matthew 9:5 For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?(asv)

Matthew 9:5 Nebo co jest snáze říci, to-li: Odpouštějí se tobě hříchové? čili říci: Vstaň a choď? (CZ)

Matthew 9:5 For{G1063} whether{G5101} is{G2076}{(G5748)} easier{G2123}, to say{G2036}{(G5629)}, Thy sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}; or{G2228} to say{G2036}{(G5629)}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} walk{G4043}{(G5720)}? (kjv-strongs#)

Mat 9:5 For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk? (kjv)

======= Matthew 9:6 ============

Matthew 9:6 But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (then saith he to the sick of the palsy), Arise, and take up thy bed, and go up unto thy house.(asv)

Matthew 9:6 Ale abyste věděli, žeť má moc Syn člověka na zemi odpouštěti hříchy, tedy dí šlakem poraženému: Vstaň, vezmi lože své, a jdi do domu svého. (CZ)

Matthew 9:6 But{G1161} that{G2443} ye may know{G1492}{(G5762)} that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} power{G1849} on{G1909} earth{G1093} to forgive{G863}{(G5721)} sins{G266},(then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} to the sick of the palsy{G3885},) Arise{G1453}{(G5685)}, take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2825}, and{G2532} go{G5217}{(G5720)} unto{G1519} thine{G4675} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 9:6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house. (kjv)

======= Matthew 9:7 ============

Matthew 9:7 And he arose, and departed to his house.(asv)

Matthew 9:7 Tedy vstal a odšel do domu svého. (CZ)

Matthew 9:7 And{G2532} he arose{G1453}{(G5685)}, and departed{G565}{(G5627)} to{G1519} his{G846} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 9:7 And he arose, and departed to his house. (kjv)

======= Matthew 9:8 ============

Matthew 9:8 But when the multitudes saw it, they were afraid, and glorified God, who had given such authority unto men.(asv)

Matthew 9:8 A vidouce to zástupové, divili se a velebili Boha, kterýž dal takovou moc lidem. (CZ)

Matthew 9:8 But{G1161} when the multitudes{G3793} saw{G1492}{(G5631)} it, they marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} glorified{G1392}{(G5656)} God{G2316}, which{G3588} had given{G1325}{(G5631)} such{G5108} power{G1849} unto men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 9:8 But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men. (kjv)

======= Matthew 9:9 ============

Matthew 9:9 And as Jesus passed by from thence, he saw a man, called Matthew, sitting at the place of toll: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.(asv)

Matthew 9:9 A jda odtud Ježíš, uzřel člověka sedícího na cle, jménem Matouše. I dí mu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním. (CZ)

Matthew 9:9 And as{G2532} Jesus{G2424} passed forth{G3855}{(G5723)} from thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} a man{G444}, named{G3004}{(G5746)} Matthew{G3156}, sitting{G2521}{(G5740)} at{G1909} the receipt of custom{G5058}: and{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. And{G2532} he arose{G450}{(G5631)}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him. (kjv)

======= Matthew 9:10 ============

Matthew 9:10 And it came to pass, as he sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with Jesus and his disciples.(asv)

Matthew 9:10 I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, a aj, mnozí celní a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem a s učedlníky jeho. (CZ)

Matthew 9:10 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, as Jesus{G2424} sat at meat{G345}{(G5740)} in{G1722} the house{G3614},{G2532} behold{G2400}{(G5628)}, many{G4183} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268} came{G2064}{(G5631)} and sat down{G4873}{(G5711)} with him{G846} and{G2532} his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. (kjv)

======= Matthew 9:11 ============

Matthew 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Teacher with the publicans and sinners?(asv)

Matthew 9:11 A vidouce to farizeové, řekli učedlníkům jeho: Proč s celnými a hříšníky jí Mistr váš? (CZ)

Matthew 9:11 And{G2532} when the Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} it, they said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} disciples{G3101}, Why{G1302} eateth{G2068}{(G5719)} your{G5216} Master{G1320} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}? (kjv-strongs#)

Mat 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners? (kjv)

======= Matthew 9:12 ============

Matthew 9:12 But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick.(asv)

Matthew 9:12 Ježíš pak uslyšev to, řekl jim: Nepotřebujíť zdraví lékaře, ale nemocní. (CZ)

Matthew 9:12 But{G1161} when Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} that, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, They that be{G2192}{(G5719)} whole{G2480}{(G5723)} need{G5532} not{G3756} a physician{G2395}, but{G235} they that are{G2192}{(G5723)} sick{G2560}. (kjv-strongs#)

Mat 9:12 But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. (kjv)

======= Matthew 9:13 ============

Matthew 9:13 But go ye and learn what [this] meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners.(asv)

Matthew 9:13 Jděte vy raději a učte se, co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti. Nebo nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání. (CZ)

Matthew 9:13 But{G1161} go ye{G4198}{(G5679)} and learn{G3129}{(G5628)} what{G5101} that meaneth{G2076}{(G5748)}, I will{G2309}{(G5719)} have mercy{G1656}, and{G2532} not{G3756} sacrifice{G2378}: for{G1063} I am{G2064} not{G3756} come{G2064}{(G5627)} to call{G2564}{(G5658)} the righteous{G1342}, but{G235} sinners{G268} to{G1519} repentance{G3341}. (kjv-strongs#)

Mat 9:13 But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. (kjv)

======= Matthew 9:14 ============

Matthew 9:14 Then come to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?(asv)

Matthew 9:14 Tehdy přistoupili k němu učedlníci Janovi, řkouce: Proč my a farizeové postíme se často, učedlníci pak tvoji se nepostí? (CZ)

Matthew 9:14 Then{G5119} came{G4334}{(G5736)} to him{G846} the disciples{G3101} of John{G2491}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G1302} do we{G2249} and{G2532} the Pharisees{G5330} fast{G3522}{(G5719)} oft{G4183}, but{G1161} thy{G4675} disciples{G3101} fast{G3522}{(G5719)} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mat 9:14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? (kjv)

======= Matthew 9:15 ============

Matthew 9:15 And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast.(asv)

Matthew 9:15 I řekl jim Ježíš: Zdaliž mohou synové Ženichovi rmoutiti se, dokudž s nimi jest Ženich? Ale přijdou dnové, když bude od nich odjat Ženich, a tehdyť se budou postiti. (CZ)

Matthew 9:15 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Can{G3361}{G1410}{(G5736)} the children{G5207} of the bridechamber{G3567} mourn{G3996}{(G5721)}, as long as{G1909}{G3745} the bridegroom{G3566} is{G2076}{(G5748)} with{G3326} them{G846}? but{G1161} the days{G2250} will come{G2064}{(G5695)}, when{G3752} the bridegroom{G3566} shall be taken{G522}{(G5686)} from{G575} them{G846}, and{G2532} then{G5119} shall they fast{G3522}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:15 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. (kjv)

======= Matthew 9:16 ============

Matthew 9:16 And no man putteth a piece of undressed cloth upon an old garment; for that which should fill it up taketh from the garment, and a worse rent is made.(asv)

Matthew 9:16 Žádný zajisté nepřišívá záplaty sukna nového k rouchu vetchému; nebo ta záplata jeho odtrhla by ještě nějaký díl od roucha, a tak větší by díra byla. (CZ)

Matthew 9:16 {G1161} No man{G3762} putteth{G1911}{(G5719)} a piece{G1915} of new{G46} cloth{G4470} unto{G1909} an old{G3820} garment{G2440}, for{G1063} that which is put in to fill it up{G4138} taketh{G142}{(G5719)}{G846} from{G575} the garment{G2440}, and{G2532} the rent{G4978} is made{G1096}{(G5736)} worse{G5501}. (kjv-strongs#)

Mat 9:16 No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse. (kjv)

======= Matthew 9:17 ============

Matthew 9:17 Neither do [men] put new wine into old wine-skins: else the skins burst, and the wine is spilled, and the skins perish: but they put new wine into fresh wine-skins, and both are preserved.(asv)

Matthew 9:17 Aniž lejí vína nového do nádob starých; sic jinak rozpuknou se sudové, a víno se vyleje, a sudové se zkazí. Ale víno nové lejí do nových nádob, a bývá obé zachováno. (CZ)

Matthew 9:17 Neither{G3761} do men put{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} old{G3820} bottles{G779}: else{G1490} the bottles{G779} break{G4486}{(G5743)}, and{G2532} the wine{G3631} runneth out{G1632}{(G5743)}, and{G2532} the bottles{G779} perish{G622}{(G5698)}: but{G235} they put{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} new{G2537} bottles{G779}, and{G2532} both{G297} are preserved{G4933}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:17 Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved. (kjv)

======= Matthew 9:18 ============

Matthew 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.(asv)

Matthew 9:18 A když on toto k nim mluvil, aj, kníže jedno přistoupilo a klanělo se jemu, řka: Pane dcera má nyní umřela. Ale pojď, vlož na ni ruku svou, a budeť živa. (CZ)

Matthew 9:18 While he{G846} spake{G2980}{(G5723)} these things{G5023} unto them{G846}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G2064}{(G5631)} a certain{G1520} ruler{G758}, and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} My{G3450} daughter{G2364} is even now{G737} dead{G5053}{(G5656)}: but{G235} come{G2064}{(G5631)} and lay{G2007}{(G5628)} thy{G4675} hand{G5495} upon{G1909} her{G846}, and{G2532} she shall live{G2198}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live. (kjv)

======= Matthew 9:19 ============

Matthew 9:19 And Jesus arose, and followed him, and [so did] his disciples.(asv)

Matthew 9:19 A vstav Ježíš, šel za ním, i učedlníci jeho. (CZ)

Matthew 9:19 And{G2532} Jesus{G2424} arose{G1453}{(G5685)}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} so did his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 9:19 And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples. (kjv)

======= Matthew 9:20 ============

Matthew 9:20 And behold, a woman, who had an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the border of his garment:(asv)

Matthew 9:20 (A aj, žena, kteráž nemocí svou trápena byla ode dvanácti let, přistoupivši pozadu, dotkla se podolka roucha jeho. (CZ)

Matthew 9:20 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a woman{G1135}, which was diseased with an issue of blood{G131}{(G5723)} twelve{G1427} years{G2094}, came{G4334}{(G5631)} behind{G3693} him, and touched{G680}{(G5662)} the hem{G2899} of his{G846} garment{G2440}: (kjv-strongs#)

Mat 9:20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: (kjv)

======= Matthew 9:21 ============

Matthew 9:21 for she said within herself, If I do but touch his garment, I shall be made whole.(asv)

Matthew 9:21 Nebo řekla sama v sobě: Dotknu-li se jen toliko roucha jeho, uzdravena budu. (CZ)

Matthew 9:21 For{G1063} she said{G3004}{(G5707)} within{G1722} herself{G1438}, If{G1437} I may{G680} but{G3440} touch{G680}{(G5672)} his{G846} garment{G2440}, I shall be whole{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. (kjv)

======= Matthew 9:22 ============

Matthew 9:22 But Jesus turning and seeing her said, Daughter, be of good cheer; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.(asv)

Matthew 9:22 Ježíš pak obrátiv se a uzřev ji, řekl: Doufej, dcero, víra tvá tě uzdravila. A zdráva učiněna jest žena od té chvíle.) (CZ)

Matthew 9:22 But{G1161} Jesus{G2424} turned him about{G1994}{(G5651)}, and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} her{G846}, he said{G2036}{(G5627)}, Daughter{G2364}, be of good comfort{G2293}{(G5720)}; thy{G4675} faith{G4102} hath made{G4982} thee{G4571} whole{G4982}{(G5758)}. And{G2532} the woman{G1135} was made whole{G4982}{(G5681)} from{G575} that{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 9:22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. (kjv)

======= Matthew 9:23 ============

Matthew 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the flute-players, and the crowd making a tumult,(asv)

Matthew 9:23 Přišed pak Ježíš do domu knížete, a uzřev tu trubače a zástup hlučící, (CZ)

Matthew 9:23 And{G2532} when Jesus{G2424} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the ruler's{G758} house{G3614}, and{G2532} saw{G1492}{(G5631)} the minstrels{G834} and{G2532} the people{G3793} making a noise{G2350}{(G5746)}, (kjv-strongs#)

Mat 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise, (kjv)

======= Matthew 9:24 ============

Matthew 9:24 he said, Give place: for the damsel is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.(asv)

Matthew 9:24 Řekl jim: Odejdětež; nebť neumřela děvečka, ale spí. I posmívali se jemu. (CZ)

Matthew 9:24 He said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Give place{G402}{(G5720)}: for{G1063} the maid{G2877} is{G599} not{G3756} dead{G599}{(G5627)}, but{G235} sleepeth{G2518}{(G5719)}. And{G2532} they laughed{G2606} him{G846} to scorn{G2606}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:24 He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. (kjv)

======= Matthew 9:25 ============

Matthew 9:25 But when the crowd was put forth, he entered in, and took her by the hand; and the damsel arose.(asv)

Matthew 9:25 A když byl vyhnán zástup, všed tam, ujal ji za ruku její; i vstala jest děvečka. (CZ)

Matthew 9:25 But{G1161} when{G3753} the people{G3793} were put forth{G1544}{(G5681)}, he went in{G1525}{(G5631)}, and took{G2902}{(G5656)} her{G846} by the hand{G5495}, and{G2532} the maid{G2877} arose{G1453}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:25 But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose. (kjv)

======= Matthew 9:26 ============

Matthew 9:26 And the fame hereof went forth into all that land.(asv)

Matthew 9:26 A roznesla se pověst ta po vší té zemi. (CZ)

Matthew 9:26 And{G2532} the fame{G5345} hereof{G3778} went abroad{G1831}{(G5627)} into{G1519} all{G3650} that{G1565} land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 9:26 And the fame hereof went abroad into all that land. (kjv)

======= Matthew 9:27 ============

Matthew 9:27 And as Jesus passed by from thence, two blind men followed him, crying out, and saying, Have mercy on us, thou son of David.(asv)

Matthew 9:27 A když šel odtud Ježíš, šli za ním dva slepí, volajíce a řkouce: Smiluj se nad námi, Synu Davidův. (CZ)

Matthew 9:27 And{G2532} when Jesus{G2424} departed{G3855}{(G5723)} thence{G1564}, two{G1417} blind men{G5185} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, crying{G2896}{(G5723)}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Thou Son{G5207} of David{G1138}, have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}. (kjv-strongs#)

Mat 9:27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou son of David, have mercy on us. (kjv)

======= Matthew 9:28 ============

Matthew 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They say unto him, Yea, Lord.(asv)

Matthew 9:28 A když všel do domu, přistoupili k němu ti slepí. I dí jim Ježíš: Věříte-li, že to mohu učiniti? Řekli jemu: Ovšem, Pane. (CZ)

Matthew 9:28 And{G1161} when he was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the house{G3614}, the blind men{G5185} came{G4334}{(G5656)} to him{G846}: and{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Believe ye{G4100}{(G5720)} that{G3754} I am able{G1410}{(G5736)} to do{G4160}{(G5658)} this{G5124}? They said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yea{G3483}, Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. (kjv)

======= Matthew 9:29 ============

Matthew 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it done unto you.(asv)

Matthew 9:29 Tedy dotekl se očí jejich, řka: Podle víry vaší staniž se vám. (CZ)

Matthew 9:29 Then{G5119} touched he{G680}{(G5662)} their{G846} eyes{G3788}, saying{G3004}{(G5723)}, According{G2596} to your{G5216} faith{G4102} be it{G1096}{(G5676)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. (kjv)

======= Matthew 9:30 ============

Matthew 9:30 And their eyes were opened. And Jesus strictly charged them, saying, See that no man know it.(asv)

Matthew 9:30 I otevříny jsou oči jejich. Zapověděl jim pak tuze Ježíš, řka: Viztež, ať nižádný o tom nezví. (CZ)

Matthew 9:30 And{G2532} their{G846} eyes{G3788} were opened{G455}{(G5681)}; and{G2532} Jesus{G2424} straitly charged{G1690}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, See{G3708}{(G5720)} that no man{G3367} know{G1097}{(G5720)} it. (kjv-strongs#)

Mat 9:30 And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it. (kjv)

======= Matthew 9:31 ============

Matthew 9:31 But they went forth, and spread abroad his fame in all that land.(asv)

Matthew 9:31 Ale oni vyšedše, rozhlásali jej po vší té zemi. (CZ)

Matthew 9:31 But{G1161} they, when they were departed{G1831}{(G5631)}, spread abroad{G1310} his{G846} fame{G1310}{(G5656)} in{G1722} all{G3650} that{G1565} country{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 9:31 But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. (kjv)

======= Matthew 9:32 ============

Matthew 9:32 And as they went forth, behold, there was brought to him a dumb man possessed with a demon.(asv)

Matthew 9:32 A když oni vycházeli, aj, přivedli mu člověka němého, majícího ďábelství. (CZ)

Matthew 9:32 As{G1161} they{G846} went out{G1831}{(G5740)}, behold{G2400}{(G5628)}, they brought{G4374}{(G5656)} to him{G846} a dumb{G2974} man{G444} possessed with a devil{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:32 As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil. (kjv)

======= Matthew 9:33 ============

Matthew 9:33 And when the demon was cast out, the dumb man spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.(asv)

Matthew 9:33 A když vyvrhl ďábelství, mluvil jest němý. I divili se zástupové, řkouce: Že nikdy se nic takového neukázalo v lidu Izraelském. (CZ)

Matthew 9:33 And{G2532} when the devil{G1140} was cast out{G1544}{(G5685)}, the dumb{G2974} spake{G2980}{(G5656)}: and{G2532} the multitudes{G3793} marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} It was never{G3763} so{G3779} seen{G5316}{(G5648)} in{G1722} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 9:33 And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel. (kjv)

======= Matthew 9:34 ============

Matthew 9:34 But the Pharisees said, By the prince of the demons casteth he out demons.(asv)

Matthew 9:34 Farizeové pak pravili: Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly. (CZ)

Matthew 9:34 But{G1161} the Pharisees{G5330} said{G3004}{(G5707)}, He casteth out{G1544}{(G5719)} devils{G1140} through{G1722} the prince{G758} of the devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 9:34 But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils. (kjv)

======= Matthew 9:35 ============

Matthew 9:35 And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness.(asv)

Matthew 9:35 I obcházel Ježíš všecka města i městečka, uče v školách jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu. (CZ)

Matthew 9:35 And{G2532} Jesus{G2424} went about{G4013}{(G5707)} all{G3956} the cities{G4172} and{G2532} villages{G2968}, teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}, and{G2532} preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932}, and{G2532} healing{G2323}{(G5723)} every{G3956} sickness{G3554} and{G2532} every{G3956} disease{G3119} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. (kjv)

======= Matthew 9:36 ============

Matthew 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were distressed and scattered, as sheep not having a shepherd.(asv)

Matthew 9:36 A když hleděl na zástupy, slitovalo se mu jich, že byli tak opuštěni a rozptýleni jako ovce, nemajíce pastýře. (CZ)

Matthew 9:36 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} the multitudes{G3793}, he was moved with compassion{G4697}{(G5675)} on{G4012} them{G846}, because{G3754} they fainted{G2258}{(G5713)}{G1590}{(G5772)}, and{G2532} were scattered abroad{G4496}{(G5772)}, as{G5616} sheep{G4263} having{G2192}{(G5723)} no{G3361} shepherd{G4166}. (kjv-strongs#)

Mat 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. (kjv)

======= Matthew 9:37 ============

Matthew 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest indeed is plenteous, but the laborers are few.(asv)

Matthew 9:37 Tedy dí učedlníkům svým: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. (CZ)

Matthew 9:37 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} he unto his{G846} disciples{G3101}, The harvest{G2326} truly{G3303} is plenteous{G4183}, but{G1161} the labourers{G2040} are few{G3641}; (kjv-strongs#)

Mat 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; (kjv)

======= Matthew 9:38 ============

Matthew 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth laborers into his harvest.(asv)

Matthew 9:38 Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou. (CZ)

Matthew 9:38 Pray ye{G1189}{(G5676)} therefore{G3767} the Lord{G2962} of the harvest{G2326}, that{G3704} he will send forth{G1544}{(G5632)} labourers{G2040} into{G1519} his{G846} harvest{G2326}. (kjv-strongs#)

Mat 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.(kjv)

======= Matthew 10:1 ============

Matthew 10:1 And he called unto him his twelve disciples, and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of disease and all manner of sickness.(asv)

Matthew 10:1 A svolav k sobě dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký neduh. (CZ)

Matthew 10:1 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} unto him his{G846} twelve{G1427} disciples{G3101}, he gave{G1325}{(G5656)} them{G846} power{G1849} against unclean{G169} spirits{G4151}, to{G5620} cast{G1544} them{G846} out{G1544}{(G5721)}, and{G2532} to heal{G2323}{(G5721)} all manner{G3956} of sickness{G3554} and{G2532} all manner{G3956} of disease{G3119}. (kjv-strongs#)

Mat 10:1 And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. (kjv)

======= Matthew 10:2 ============

Matthew 10:2 Now the names of the twelve apostles are these: The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the [son] of Zebedee, and John his brother;(asv)

Matthew 10:2 Dvanácti pak apoštolů jména jsou tato: První Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej bratr jeho, Jakub Zebedeův a Jan bratr jeho, (CZ)

Matthew 10:2 Now{G1161} the names{G3686} of the twelve{G1427} apostles{G652} are{G2076}{(G5748)} these{G5023}; The first{G4413}, Simon{G4613}, who{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Peter{G4074}, and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80}; James{G2385} the son of{G3588} Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}; (kjv-strongs#)

Mat 10:2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; (kjv)

======= Matthew 10:3 ============

Matthew 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus;(asv)

Matthew 10:3 Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš, jenž byl celný, Jakub Alfeův a Lebbeus, přijmím Thaddeus, (CZ)

Matthew 10:3 Philip{G5376}, and{G2532} Bartholomew{G918}; Thomas{G2381}, and{G2532} Matthew{G3156} the publican{G5057}; James{G2385} the son of{G3588} Alphaeus{G256}, and{G2532} Lebbaeus{G3002}, whose surname was{G1941}{(G5685)} Thaddaeus{G2280}; (kjv-strongs#)

Mat 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; (kjv)

======= Matthew 10:4 ============

Matthew 10:4 Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who also betrayed him.(asv)

Matthew 10:4 Šimon Kananitský a Jidáš Iškariotský, kterýž i zradil ho. (CZ)

Matthew 10:4 Simon{G4613} the Canaanite{G2581}, and{G2532} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, who{G3588} also{G2532} betrayed{G3860}{(G5631)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:4 Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. (kjv)

======= Matthew 10:5 ============

Matthew 10:5 These twelve Jesus sent forth, and charged them, saying, Go not into [any] way of the Gentiles, and enter not into any city of the Samaritans:(asv)

Matthew 10:5 Těch dvanácte poslal Ježíš, přikazuje jim, řka: Na cestu pohanů nechoďte, a do měst Samaritánských nevcházejte. (CZ)

Matthew 10:5 These{G5128} twelve{G1427} Jesus{G2424} sent forth{G649}{(G5656)}, and commanded{G3853}{(G5660)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Go{G565}{(G5632)} not{G3361} into{G1519} the way{G3598} of the Gentiles{G1484}, and{G2532} into{G1519} any city{G4172} of the Samaritans{G4541} enter ye{G1525}{(G5632)} not{G3361}: (kjv-strongs#)

Mat 10:5 These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: (kjv)

======= Matthew 10:6 ============

Matthew 10:6 but go rather to the lost sheep of the house of Israel.(asv)

Matthew 10:6 Ale raději jděte k ovcem zahynulým z domu Izraelského. (CZ)

Matthew 10:6 But{G1161} go{G4198}{(G5737)} rather{G3123} to{G4314} the lost{G622}{(G5756)} sheep{G4263} of the house{G3624} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 10:6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel. (kjv)

======= Matthew 10:7 ============

Matthew 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.(asv)

Matthew 10:7 Jdouce pak, kažte, řkouce: Že se přiblížilo království nebeské. (CZ)

Matthew 10:7 And{G1161} as ye go{G4198}{(G5740)}, preach{G2784}{(G5720)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} The kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 10:8 ============

Matthew 10:8 Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons: freely ye received, freely give.(asv)

Matthew 10:8 Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte. (CZ)

Matthew 10:8 Heal{G2323}{(G5720)} the sick{G770}{(G5723)}, cleanse{G2511}{(G5720)} the lepers{G3015}, raise{G1453}{(G5720)} the dead{G3498}, cast out{G1544}{(G5720)} devils{G1140}: freely{G1432} ye have received{G2983}{(G5627)}, freely{G1432} give{G1325}{(G5628)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give. (kjv)

======= Matthew 10:9 ============

Matthew 10:9 Get you no gold, nor silver, nor brass in your purses;(asv)

Matthew 10:9 Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, (CZ)

Matthew 10:9 Provide{G2932}{(G5667)} neither{G3361} gold{G5557}, nor{G3366} silver{G696}, nor{G3366} brass{G5475} in{G1519} your{G5216} purses{G2223}, (kjv-strongs#)

Mat 10:9 Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, (kjv)

======= Matthew 10:10 ============

Matthew 10:10 no wallet for [your] journey, neither two coats, nor shoes, nor staff: for the laborer is worthy of his food.(asv)

Matthew 10:10 Ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. (CZ)

Matthew 10:10 Nor{G3361} scrip{G4082} for{G1519} your journey{G3598}, neither{G3366} two{G1417} coats{G5509}, neither{G3366} shoes{G5266}, nor{G3366} yet staves{G4464}: for{G1063} the workman{G2040} is{G2076}{(G5748)} worthy{G514} of his{G846} meat{G5160}. (kjv-strongs#)

Mat 10:10 Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat. (kjv)

======= Matthew 10:11 ============

Matthew 10:11 And into whatsoever city or village ye shall enter, search out who in it is worthy; and there abide till ye go forth.(asv)

Matthew 10:11 A do kteréhožkoli města neb městečka vešli byste, vzeptejte se, kdo by v něm hodný byl, a tu pobuďte, až byste i vyšli odtud. (CZ)

Matthew 10:11 And{G1161} into{G1519} whatsoever{G302}{G3739} city{G4172} or{G2228} town{G2968} ye shall enter{G1525}{(G5632)}, enquire{G1833}{(G5657)} who{G5101} in{G1722} it{G846} is{G2076}{(G5748)} worthy{G514}; and there{G2546} abide{G3306}{(G5657)} till{G302}{G2193} ye go thence{G1831}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:11 And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence. (kjv)

======= Matthew 10:12 ============

Matthew 10:12 And as ye enter into the house, salute it.(asv)

Matthew 10:12 A vcházejíce do domu, pozdravtež ho. (CZ)

Matthew 10:12 And{G1161} when ye come{G1525}{(G5740)} into{G1519} an house{G3614}, salute{G782}{(G5663)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:12 And when ye come into an house, salute it. (kjv)

======= Matthew 10:13 ============

Matthew 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.(asv)

Matthew 10:13 A jestližeť bude dům ten hodný, pokoj váš přijdiž naň; pakliť by nebyl hodný, pokoj váš navratiž se k vám. (CZ)

Matthew 10:13 And{G2532} if{G1437}{G3303} the house{G3614} be{G5600}{(G5753)} worthy{G514}, let your{G5216} peace{G1515} come{G2064}{(G5628)} upon{G1909} it{G846}: but{G1161} if{G3362} it be{G5600}{(G5753)} not{G3362} worthy{G514}, let your{G5216} peace{G1515} return{G1994}{(G5649)} to{G4314} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you. (kjv)

======= Matthew 10:14 ============

Matthew 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, as ye go forth out of that house or that city, shake off the dust of your feet.(asv)

Matthew 10:14 A kdožkoli nepřijal by vás, a neuposlechl by řečí vašich, vyjdouce ven z domu neb z města toho, vyraztež prach z noh vašich. (CZ)

Matthew 10:14 And{G2532} whosoever{G3739} shall{G1209} not{G3362} receive{G1209}{(G5667)} you{G5209}, nor{G3366} hear{G191}{(G5661)} your{G5216} words{G3056}, when ye depart out{G1831}{(G5740)} of that{G1565} house{G3614} or{G2228} city{G4172}, shake off{G1621}{(G5657)} the dust{G2868} of your{G5216} feet{G4228}. (kjv-strongs#)

Mat 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. (kjv)

======= Matthew 10:15 ============

Matthew 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.(asv)

Matthew 10:15 Amen pravím vám: Lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den soudný nežli městu tomu. (CZ)

Matthew 10:15 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for the land{G1093} of Sodom{G4670} and{G2532} Gomorrha{G1116} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for that{G1565} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (kjv)

======= Matthew 10:16 ============

Matthew 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.(asv)

Matthew 10:16 Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako hadové, a sprostní jako holubice. (CZ)

Matthew 10:16 Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649} you{G5209} forth{G649}{(G5719)} as{G5613} sheep{G4263} in{G1722} the midst{G3319} of wolves{G3074}: be ye{G1096}{(G5737)} therefore{G3767} wise{G5429} as{G5613} serpents{G3789}, and{G2532} harmless{G185} as{G5613} doves{G4058}. (kjv-strongs#)

Mat 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. (kjv)

======= Matthew 10:17 ============

Matthew 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to councils, and in theirs synagogues they will scourge you;(asv)

Matthew 10:17 Vystříhejtež se pak lidí; nebť vás vydávati budou do sněmů, a v školách svých budou vás bičovati. (CZ)

Matthew 10:17 But{G1161} beware{G4337}{(G5720)} of{G575} men{G444}: for{G1063} they will deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5692)} to{G1519} the councils{G4892}, and{G2532} they will scourge{G3146}{(G5692)} you{G5209} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}; (kjv-strongs#)

Mat 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues; (kjv)

======= Matthew 10:18 ============

Matthew 10:18 yea and before governors and kings shall ye be brought for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles.(asv)

Matthew 10:18 Ano i před vladaře i před krále vedeni budete pro mne, na svědectví jim, i těm národům. (CZ)

Matthew 10:18 And{G2532} ye shall be brought{G71}{(G5701)} before{G1909} governors{G2232} and{G2532}{G1161} kings{G935} for my{G1752} sake{G1700}, for{G1519} a testimony{G3142} against them{G846} and{G2532} the Gentiles{G1484}. (kjv-strongs#)

Mat 10:18 And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. (kjv)

======= Matthew 10:19 ============

Matthew 10:19 But when they deliver you up, be not anxious how or what ye shall speak: for it shall be given you in that hour what ye shall speak.(asv)

Matthew 10:19 Kdyžť pak vás vydadí, nebuďtež pečliví, kterak aneb co byste mluvili; dánoť bude zajisté vám v tu hodinu, co budete míti mluviti. (CZ)

Matthew 10:19 But{G1161} when{G3752} they deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5725)}, take{G3309} no{G3361} thought{G3309}{(G5661)} how{G4459} or{G2228} what{G5101} ye shall speak{G2980}{(G5661)}: for{G1063} it shall be given{G1325}{(G5701)} you{G5213} in{G1722} that same{G1565} hour{G5610} what{G5101} ye shall speak{G2980}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:19 But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. (kjv)

======= Matthew 10:20 ============

Matthew 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father that speaketh in you.(asv)

Matthew 10:20 Nebo ne vy jste, jenž mluvíte, ale duch Otce vašeho, jenž mluví v vás. (CZ)

Matthew 10:20 For{G1063} it is{G2075}{(G5748)} not{G3756} ye{G5210} that speak{G2980}{(G5723)}, but{G235} the Spirit{G4151} of your{G5216} Father{G3962} which{G3588} speaketh{G2980}{(G5723)} in{G1722} you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. (kjv)

======= Matthew 10:21 ============

Matthew 10:21 And brother shall deliver up brother to death, and the father his child: and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death.(asv)

Matthew 10:21 Vydáť pak bratr bratra na smrt, i otec syna, a povstanouť dítky proti rodičům, a zmordují je. (CZ)

Matthew 10:21 And{G1161} the brother{G80} shall deliver up{G3860}{(G5692)} the brother{G80} to{G1519} death{G2288}, and{G2532} the father{G3962} the child{G5043}: and{G2532} the children{G5043} shall rise up{G1881}{(G5695)} against{G1909} their parents{G1118}, and{G2532} cause{G2289} them{G846} to be put to death{G2289}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:21 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. (kjv)

======= Matthew 10:22 ============

Matthew 10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end, the same shall be saved.(asv)

Matthew 10:22 A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude. (CZ)

Matthew 10:22 And{G2532} ye shall{G2071}{(G5704)} be hated{G3404}{(G5746)} of{G5259} all{G3956} men for{G1223} my{G3450} name's sake{G3686}: but{G1161} he that{G3778} endureth{G5278}{(G5660)} to{G1519} the end{G5056} shall be saved{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved. (kjv)

======= Matthew 10:23 ============

Matthew 10:23 But when they persecute you in this city, flee into the next: for verily I say unto you, Ye shall not have gone through the cities of Israel, till the Son of man be come.(asv)

Matthew 10:23 Když se pak vám budou protiviti v tom městě, utecte do jiného. Amen zajisté pravím vám, nezchodíte měst Izraelských, ažť přijde Syn člověka. (CZ)

Matthew 10:23 But{G1161} when{G3752} they persecute{G1377}{(G5725)} you{G5209} in{G1722} this{G5026} city{G4172}, flee ye{G5343}{(G5720)} into{G1519} another{G243}: for{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Ye shall{G5055} not{G3364} have gone over{G5055}{(G5661)} the cities{G4172} of Israel{G2474}, till{G2193} the Son{G5207} of man{G444} be{G302} come{G2064}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come. (kjv)

======= Matthew 10:24 ============

Matthew 10:24 A disciple is not above his teacher, nor a servant above his lord.(asv)

Matthew 10:24 Neníť učedlník nad mistra, ani služebník nad pána svého. (CZ)

Matthew 10:24 The disciple{G3101} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} above{G5228} his master{G1320}, nor{G3761} the servant{G1401} above{G5228} his{G846} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 10:24 The disciple is not above his master, nor the servant above his lord. (kjv)

======= Matthew 10:25 ============

Matthew 10:25 It is enough for the disciple that he be as his teacher, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more them of his household!(asv)

Matthew 10:25 Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž jsou hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho? (CZ)

Matthew 10:25 It is enough{G713} for the disciple{G3101} that{G2443} he be{G1096}{(G5638)} as{G5613} his{G846} master{G1320}, and{G2532} the servant{G1401} as{G5613} his{G846} lord{G2962}. If{G1487} they have called{G2564}{(G5656)} the master of the house{G3617} Beelzebub{G954}, how much{G4214} more{G3123} shall they call them of his{G846} household{G3615}? (kjv-strongs#)

Mat 10:25 It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? (kjv)

======= Matthew 10:26 ============

Matthew 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.(asv)

Matthew 10:26 Protož nebojte se jich; nebť není nic skrytého, což by nemělo býti zjeveno, ani co tajného, ješto by nemělo zvědíno býti. (CZ)

Matthew 10:26 Fear{G5399}{(G5676)} them{G846} not{G3361} therefore{G3767}: for{G1063} there is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762} covered{G2572}{(G5772)}, that{G3739} shall{G601} not{G3756} be revealed{G601}{(G5701)}; and{G2532} hid{G2927}, that{G3739} shall{G1097} not{G3756} be known{G1097}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known. (kjv)

======= Matthew 10:27 ============

Matthew 10:27 What I tell you in the darkness, speak ye in the light; and what ye hear in the ear, proclaim upon the house-tops.(asv)

Matthew 10:27 Což vám pravím ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, hlásejte na domích. (CZ)

Matthew 10:27 What{G3739} I tell{G3004}{(G5719)} you{G5213} in{G1722} darkness{G4653}, that speak ye{G2036}{(G5628)} in{G1722} light{G5457}: and{G2532} what{G3739} ye hear{G191}{(G5719)} in{G1519} the ear{G3775}, that preach ye{G2784}{(G5657)} upon{G1909} the housetops{G1430}. (kjv-strongs#)

Mat 10:27 What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops. (kjv)

======= Matthew 10:28 ============

Matthew 10:28 And be not afraid of them that kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.(asv)

Matthew 10:28 A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni. (CZ)

Matthew 10:28 And{G2532} fear{G5399}{(G5676)}{G575} not{G3361} them which{G3588} kill{G615}{(G5723)} the body{G4983}, but{G1161} are{G1410} not{G3361} able{G1410}{(G5740)} to kill{G615}{(G5658)} the soul{G5590}: but{G1161} rather{G3123} fear{G5399}{(G5676)} him which{G3588} is able{G1410}{(G5740)} to destroy{G622}{(G5658)} both{G2532} soul{G5590} and{G2532} body{G4983} in{G1722} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. (kjv)

======= Matthew 10:29 ============

Matthew 10:29 Are not two sparrows sold for a penny? and not one of them shall fall on the ground without your Father:(asv)

Matthew 10:29 Zdaliž neprodávají dvou vrabců za malý peníz? a jeden z nich nepadá na zem bez vůle Otce vašeho. (CZ)

Matthew 10:29 Are{G4453} not{G3780} two{G1417} sparrows{G4765} sold{G4453}{(G5743)} for a farthing{G787}? and{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846} shall{G4098} not{G3756} fall{G4098}{(G5695)} on{G1909} the ground{G1093} without{G427} your{G5216} Father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father. (kjv)

======= Matthew 10:30 ============

Matthew 10:30 but the very hairs of your head are all numbered.(asv)

Matthew 10:30 Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni jsou. (CZ)

Matthew 10:30 But{G1161} the very{G2532} hairs{G2359} of your{G5216} head{G2776} are{G1526}{(G5748)} all{G3956} numbered{G705}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:30 But the very hairs of your head are all numbered. (kjv)

======= Matthew 10:31 ============

Matthew 10:31 Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.(asv)

Matthew 10:31 Protož nebojte se, mnohých vrabců dražší jste vy. (CZ)

Matthew 10:31 Fear ye{G5399}{(G5676)} not{G3361} therefore{G3767}, ye{G5210} are of more value{G1308}{(G5719)} than many{G4183} sparrows{G4765}. (kjv-strongs#)

Mat 10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. (kjv)

======= Matthew 10:32 ============

Matthew 10:32 Every one therefore who shall confess me before men, him will I also confess before my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 10:32 Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej před Otcem svým, jenž jest v nebesích. (CZ)

Matthew 10:32 Whosoever{G3956}{G3748} therefore{G3767} shall confess{G3670}{(G5692)}{G1722} me{G1698} before{G1715} men{G444},{G1722} him{G846} will I confess{G3670}{(G5692)} also{G2504} before{G1715} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 10:33 ============

Matthew 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 10:33 Ale kdož by mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích. (CZ)

Matthew 10:33 But{G1161} whosoever{G3748} shall{G302} deny{G720}{(G5667)} me{G3165} before{G1715} men{G444}, him{G846} will I also{G2504} deny{G720}{(G5695)} before{G1715} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 10:34 ============

Matthew 10:34 Think not that I came to send peace on the earth: I came not to send peace, but a sword.(asv)

Matthew 10:34 Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišelť jsem, abych pokoj uvedl, ale meč. (CZ)

Matthew 10:34 Think{G3543}{(G5661)} not{G3361} that{G3754} I am come{G2064}{(G5627)} to send{G906}{(G5629)} peace{G1515} on{G1909} earth{G1093}: I came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to send{G906}{(G5629)} peace{G1515}, but{G235} a sword{G3162}. (kjv-strongs#)

Mat 10:34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword. (kjv)

======= Matthew 10:35 ============

Matthew 10:35 For I came to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law:(asv)

Matthew 10:35 Přišelť jsem zajisté, abych rozdělil člověka proti otci jeho, a dceru proti mateři její, a nevěstu proti svegruši její. (CZ)

Matthew 10:35 For{G1063} I am come{G2064}{(G5627)} to set{G1369} a man{G444} at variance{G1369}{(G5658)} against{G2596} his{G846} father{G3962}, and{G2532} the daughter{G2364} against{G2596} her{G846} mother{G3384}, and{G2532} the daughter in law{G3565} against{G2596} her{G846} mother in law{G3994}. (kjv-strongs#)

Mat 10:35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law. (kjv)

======= Matthew 10:36 ============

Matthew 10:36 and a man's foes [shall be] they of his own household.(asv)

Matthew 10:36 A nepřátelé člověka budou domácí jeho. (CZ)

Matthew 10:36 And{G2532} a man's{G444} foes{G2190} shall be they of his own{G846} household{G3615}. (kjv-strongs#)

Mat 10:36 And a man's foes shall be they of his own household. (kjv)

======= Matthew 10:37 ============

Matthew 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.(asv)

Matthew 10:37 Kdo miluje otce neb matku více nežli mne, neníť mne hoden; a kdož miluje syna nebo dceru více nežli mne, neníť mne hoden. (CZ)

Matthew 10:37 He that loveth{G5368}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384} more than{G5228} me{G1691} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}: and{G2532} he that loveth{G5368}{(G5723)} son{G5207} or{G2228} daughter{G2364} more than{G5228} me{G1691} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}. (kjv-strongs#)

Mat 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. (kjv)

======= Matthew 10:38 ============

Matthew 10:38 And he that doth not take his cross and follow after me, is not worthy of me.(asv)

Matthew 10:38 A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden. (CZ)

Matthew 10:38 And{G2532} he{G3739} that taketh{G2983}{(G5719)} not{G3756} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} followeth{G190}{(G5719)} after{G3694} me{G3450}, is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}. (kjv-strongs#)

Mat 10:38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me. (kjv)

======= Matthew 10:39 ============

Matthew 10:39 He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it.(asv)

Matthew 10:39 Kdož nalezne duši svou, ztratíť ji; a kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji. (CZ)

Matthew 10:39 He that findeth{G2147}{(G5631)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}: and{G2532} he that loseth{G622}{(G5660)} his{G846} life{G5590} for my{G1700} sake{G1752} shall find{G2147}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it. (kjv)

======= Matthew 10:40 ============

Matthew 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.(asv)

Matthew 10:40 Kdož vás přijímá, mneť přijímá; a kdo mne přijímá, přijímáť toho, kterýž mne poslal. (CZ)

Matthew 10:40 He that receiveth{G1209}{(G5740)} you{G5209} receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}, and{G2532} he that receiveth{G1209}{(G5740)} me{G1691} receiveth{G1209}{(G5736)} him that sent{G649}{(G5660)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. (kjv)

======= Matthew 10:41 ============

Matthew 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward: and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.(asv)

Matthew 10:41 Kdo přijímá proroka ve jménu proroka, odplatu proroka vezme; a kdož přijímá spravedlivého ve jménu spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme. (CZ)

Matthew 10:41 He that receiveth{G1209}{(G5740)} a prophet{G4396} in{G1519} the name{G3686} of a prophet{G4396} shall receive{G2983}{(G5695)} a prophet's{G4396} reward{G3408}; and{G2532} he that receiveth{G2983}{(G5695)} a righteous man{G1342} in{G1519} the name{G3686} of a righteous man{G1342} shall receive{G1209}{(G5740)} a righteous man's{G1342} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. (kjv)

======= Matthew 10:42 ============

Matthew 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only, in the name of a disciple, verily I say unto you he shall in no wise lose his reward.(asv)

Matthew 10:42 A kdož by koli dal jednomu z těchto nejmenších číši vody studené k nápoji, toliko ve jménu učedlníka, zajisté pravím vám, neztratíť odplaty své. (CZ)

Matthew 10:42 And{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall give to drink{G4222}{(G5661)} unto one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} a cup{G4221} of cold{G5593} water only{G3440} in{G1519} the name{G3686} of a disciple{G3101}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, he shall in no wise{G3364} lose{G622}{(G5661)} his{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.(kjv)

======= Matthew 11:1 ============

Matthew 11:1 And it came to pass when Jesus had finished commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and preach in their cities.(asv)

Matthew 11:1 I stalo se, když dokonal Ježíš řeči své, kteréž mluvil, přikázání dávaje dvanácti učedlníkům svým, bral se odtud, aby učil a kázal v městech jejich. (CZ)

Matthew 11:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had made an end{G5055}{(G5656)} of commanding{G1299}{(G5723)} his{G846} twelve{G1427} disciples{G3101}, he departed{G3327}{(G5627)} thence{G1564} to teach{G1321}{(G5721)} and{G2532} to preach{G2784}{(G5721)} in{G1722} their{G846} cities{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 11:1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. (kjv)

======= Matthew 11:2 ============

Matthew 11:2 Now when John heard in the prison the works of the Christ, he sent by his disciples(asv)

Matthew 11:2 Jan pak v vězení uslyšev o skutcích Kristových, poslal dva z učedlníků svých, (CZ)

Matthew 11:2 Now{G1161} when John{G2491} had heard{G191}{(G5660)} in{G1722} the prison{G1201} the works{G2041} of Christ{G5547}, he sent{G3992}{(G5660)} two{G1417} of his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 11:2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples, (kjv)

======= Matthew 11:3 ============

Matthew 11:3 and said unto him, Art thou he that cometh, or look we for another?(asv)

Matthew 11:3 A řekl jemu: Ty-li jsi ten, kterýž přijíti má, čili jiného čekati máme? (CZ)

Matthew 11:3 And said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Art{G1488}{(G5748)} thou{G4771} he that should come{G2064}{(G5740)}, or{G2228} do we look{G4328}{(G5719)} for another{G2087}? (kjv-strongs#)

Mat 11:3 And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? (kjv)

======= Matthew 11:4 ============

Matthew 11:4 And Jesus answered and said unto them, Go and tell John the things which ye hear and see:(asv)

Matthew 11:4 I odpovídaje Ježíš, řekl jim: Jdouce, zvěstujtež Janovi, co slyšíte a vidíte: (CZ)

Matthew 11:4 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Go{G4198}{(G5679)} and shew{G518} John{G2491} again{G518}{(G5657)} those things which{G3739} ye do hear{G191}{(G5719)} and{G2532} see{G991}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 11:4 Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see: (kjv)

======= Matthew 11:5 ============

Matthew 11:5 the blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good tidings preached to them.(asv)

Matthew 11:5 Slepí vidí, a kulhaví chodí, malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chudým pak evangelium se zvěstuje. (CZ)

Matthew 11:5 The blind{G5185} receive their sight{G308}{(G5719)}, and{G2532} the lame{G5560} walk{G4043}{(G5719)}, the lepers{G3015} are cleansed{G2511}{(G5743)}, and{G2532} the deaf{G2974} hear{G191}{(G5719)}, the dead{G3498} are raised up{G1453}{(G5743)}, and{G2532} the poor{G4434} have the gospel preached to them{G2097}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. (kjv)

======= Matthew 11:6 ============

Matthew 11:6 And blessed is he, whosoever shall find no occasion of stumbling in me.(asv)

Matthew 11:6 A blahoslavený jest, kdož se nehorší na mně. (CZ)

Matthew 11:6 And{G2532} blessed{G3107} is{G2076}{(G5748)} he, whosoever{G3739} shall{G4624} not{G3362} be offended{G4624}{(G5686)} in{G1722} me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 11:6 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me. (kjv)

======= Matthew 11:7 ============

Matthew 11:7 And as these went their way, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to behold? a reed shaken with the wind?(asv)

Matthew 11:7 A když oni odešli, počal Ježíš praviti zástupům o Janovi: Co jste vyšli na poušť viděti? Zdali třtinu větrem se klátící? (CZ)

Matthew 11:7 And{G1161} as{G5130} they departed{G4198}{(G5740)}, Jesus{G2424} began{G756}{(G5662)} to say{G3004}{(G5721)} unto the multitudes{G3793} concerning{G4012} John{G2491}, What{G5101} went ye{G1831}{(G5627)} out into{G1519} the wilderness{G2048} to see{G2300}{(G5664)}? A reed{G2563} shaken{G4531}{(G5746)} with{G5259} the wind{G417}? (kjv-strongs#)

Mat 11:7 And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? (kjv)

======= Matthew 11:8 ============

Matthew 11:8 But what went ye out to see? a man clothed in soft [raiment] ? Behold, they that wear soft [raiment] are in kings' houses.(asv)

Matthew 11:8 Aneb co jste vyšli viděti? Zda člověka měkkým rouchem oděného? Aj, kteříž se měkkým rouchem odívají, v domích královských jsou. (CZ)

Matthew 11:8 But{G235} what{G5101} went ye out{G1831}{(G5627)} for to see{G1492}{(G5629)}? A man{G444} clothed{G294}{(G5772)} in{G1722} soft{G3120} raiment{G2440}? behold{G2400}{(G5628)}, they that wear{G5409}{(G5723)} soft{G3120} clothing are{G1526}{(G5748)} in{G1722} kings{G935}' houses{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 11:8 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. (kjv)

======= Matthew 11:9 ============

Matthew 11:9 But wherefore went ye out? to see a prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.(asv)

Matthew 11:9 Aneb co jste vyšli viděti? Proroka-li? Jistě pravím vám, i více nežli proroka. (CZ)

Matthew 11:9 But{G235} what{G5101} went ye out{G1831}{(G5627)} for to see{G1492}{(G5629)}? A prophet{G4396}? yea{G3483}, I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, and{G2532} more{G4055} than a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 11:9 But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet. (kjv)

======= Matthew 11:10 ============

Matthew 11:10 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way before thee.(asv)

Matthew 11:10 Tentoť jest zajisté, o němž psáno: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýžto připraví cestu tvou před tebou. (CZ)

Matthew 11:10 For{G1063} this{G3778} is{G2076}{(G5748)} he, of{G4012} whom{G3739} it is written{G1125}{(G5769)}, Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} my{G3450} messenger{G32} before{G4253} thy{G4675} face{G4383}, which{G3739} shall prepare{G2680}{(G5692)} thy{G4675} way{G3598} before{G1715} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 11:10 For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. (kjv)

======= Matthew 11:11 ============

Matthew 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not arisen a greater than John the Baptist: yet he that is but little in the kingdom of heaven is greater than he.(asv)

Matthew 11:11 Amen pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo jest menší v království nebeském, jestiť větší nežli on. (CZ)

Matthew 11:11 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Among{G1722} them that are born{G1084} of women{G1135} there hath{G1453} not{G3756} risen{G1453}{(G5769)} a greater than{G3187} John{G2491} the Baptist{G910}: notwithstanding{G1161} he that is least{G3398} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} greater than{G3187} he{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. (kjv)

======= Matthew 11:12 ============

Matthew 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and men of violence take it by force.(asv)

Matthew 11:12 Ode dnů pak Jana Křtitele až dosavad království nebeské násilí trpí, a ti, kteříž násilí činí, uchvacujíť je. (CZ)

Matthew 11:12 And{G1161} from{G575} the days{G2250} of John{G2491} the Baptist{G910} until{G2193} now{G737} the kingdom{G932} of heaven{G3772} suffereth violence{G971}{(G5743)}, and{G2532} the violent{G973} take{G726} it{G846} by force{G726}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. (kjv)

======= Matthew 11:13 ============

Matthew 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John.(asv)

Matthew 11:13 Nebo všickni Proroci i Zákon až do Jana prorokovali. (CZ)

Matthew 11:13 For{G1063} all{G3956} the prophets{G4396} and{G2532} the law{G3551} prophesied{G4395}{(G5656)} until{G2193} John{G2491}. (kjv-strongs#)

Mat 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John. (kjv)

======= Matthew 11:14 ============

Matthew 11:14 And if ye are willing to receive [it], this is Elijah, that is to come.(asv)

Matthew 11:14 A chcete-li přijmouti: Onť jest Eliáš, kterýž přijíti měl. (CZ)

Matthew 11:14 And{G2532} if{G1487} ye will{G2309}{(G5719)} receive{G1209}{(G5664)} it, this{G846} is{G2076}{(G5748)} Elias{G2243}, which{G3588} was for{G3195}{(G5723)} to come{G2064}{(G5738)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. (kjv)

======= Matthew 11:15 ============

Matthew 11:15 He that hath ears to hear, let him hear.(asv)

Matthew 11:15 Kdo má uši k slyšení, slyš. (CZ)

Matthew 11:15 He that hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:15 He that hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 11:16 ============

Matthew 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the marketplaces, who call unto their fellows(asv)

Matthew 11:16 Ale k komu připodobním pokolení toto? Podobno jest dětem, sedícím na ryncích, a kteříž na tovaryše své volají, (CZ)

Matthew 11:16 But{G1161} whereunto{G5101} shall I liken{G3666}{(G5692)} this{G5026} generation{G1074}? It is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto children{G3808} sitting{G2521}{(G5740)} in{G1722} the markets{G58}, and{G2532} calling{G4377}{(G5723)} unto their{G846} fellows{G2083}, (kjv-strongs#)

Mat 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows, (kjv)

======= Matthew 11:17 ============

Matthew 11:17 and say, We piped unto you, and ye did not dance; we wailed, and ye did not mourn.(asv)

Matthew 11:17 A říkají: Pískali jsme vám, a neskákali jste; žalostně jsme naříkali, a neplakali jste. (CZ)

Matthew 11:17 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, We have piped{G832}{(G5656)} unto you{G5213}, and{G2532} ye have{G3738} not{G3756} danced{G3738}{(G5662)}; we have mourned{G2354}{(G5656)} unto you{G5213}, and{G2532} ye have{G2875} not{G3756} lamented{G2875}{(G5668)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:17 And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented. (kjv)

======= Matthew 11:18 ============

Matthew 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a demon.(asv)

Matthew 11:18 Přišel zajisté Jan, nejeda ani pije, a oni řkou: Ďábelství má. (CZ)

Matthew 11:18 For{G1063} John{G2491} came{G2064}{(G5627)} neither{G3383} eating{G2068}{(G5723)} nor{G3383} drinking{G4095}{(G5723)}, and{G2532} they say{G3004}{(G5719)}, He hath{G2192}{(G5719)} a devil{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil. (kjv)

======= Matthew 11:19 ============

Matthew 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold, a gluttonous man and a winebibber, a friend of publicans and sinners! And wisdom is justified by her [ works.(asv)

Matthew 11:19 Přišel Syn člověka, jeda a pije, a oni řkou: Aj, člověk žráč a pijan vína, přítel publikánů a hříšníků. Ale ospravedlněna jest moudrost od synů svých. (CZ)

Matthew 11:19 The Son{G5207} of man{G444} came{G2064}{(G5627)} eating{G2068}{(G5723)} and{G2532} drinking{G4095}{(G5723)}, and{G2532} they say{G3004}{(G5719)}, Behold{G2400}{(G5628)} a man{G444} gluttonous{G5314}, and{G2532} a winebibber{G3630}, a friend{G5384} of publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}. But{G2532} wisdom{G4678} is justified{G1344}{(G5681)} of{G575} her{G846} children{G5043}. (kjv-strongs#)

Mat 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. (kjv)

======= Matthew 11:20 ============

Matthew 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not.(asv)

Matthew 11:20 Tehdy počal přimlouvati městům, v nichžto činěni jsou jeho mnozí divové, že pokání nečinili. (CZ)

Matthew 11:20 Then{G5119} began he{G756}{(G5662)} to upbraid{G3679}{(G5721)} the cities{G4172} wherein{G1722}{G3739} most{G4118} of his{G846} mighty works{G1411} were done{G1096}{(G5633)}, because{G3754} they repented{G3340}{(G5656)} not{G3756}: (kjv-strongs#)

Mat 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not: (kjv)

======= Matthew 11:21 ============

Matthew 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which were done in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.(asv)

Matthew 11:21 Běda tobě Korozaim, běda tobě Betsaido. Nebo kdyby v Týru a Sidonu byli činěni divové ti, kteříž jsou činěni v vás, dávno by byli v žíni a v popele pokání činili. (CZ)

Matthew 11:21 Woe{G3759} unto thee{G4671}, Chorazin{G5523}! woe{G3759} unto thee{G4671}, Bethsaida{G966}! for{G3754} if{G1487} the mighty works{G1411}, which{G3588} were done{G1096}{(G5637)} in{G1722} you{G5213}, had been done{G1096}{(G5633)} in{G1722} Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, they would have repented{G3340}{(G5656)} long ago{G302}{G3819} in{G1722} sackcloth{G4526} and{G2532} ashes{G4700}. (kjv-strongs#)

Mat 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. (kjv)

======= Matthew 11:22 ============

Matthew 11:22 But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you.(asv)

Matthew 11:22 Nýbrž pravím vám, že Týru a Sidonu lehčeji bude v den soudný nežli vám. (CZ)

Matthew 11:22 But{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605} at{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 11:22 But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you. (kjv)

======= Matthew 11:23 ============

Matthew 11:23 And thou, Capernaum, shalt thou be exalted unto heaven? thou shalt go down unto Hades: for if the mighty works had been done in Sodom which were done in thee, it would have remained until this day.(asv)

Matthew 11:23 A ty Kafarnaum, kteréž jsi až k nebi vyvýšeno, až do pekla sstrčeno budeš. Nebo kdyby v Sodomě činěni byli divové ti, kteříž jsou činěni v tobě, byliť by zůstali až do dnešního dne. (CZ)

Matthew 11:23 And{G2532} thou{G4771}, Capernaum{G2584}, which{G3588} art exalted{G5312}{(G5685)} unto{G2193} heaven{G3772}, shalt be brought down{G2601}{(G5701)} to{G2193} hell{G86}: for{G3754} if{G1487} the mighty works{G1411}, which{G3588} have been done{G1096}{(G5637)} in{G1722} thee{G4671}, had been done{G1096}{(G5633)} in{G1722} Sodom{G4670}, it would have remained{G302}{G3306}{(G5656)} until{G3360} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 11:23 And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day. (kjv)

======= Matthew 11:24 ============

Matthew 11:24 But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.(asv)

Matthew 11:24 Ano více pravím vám, že zemi Sodomských lehčeji bude v den soudný nežli tobě. (CZ)

Matthew 11:24 But{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} it shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for the land{G1093} of Sodom{G4670} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 11:24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee. (kjv)

======= Matthew 11:25 ============

Matthew 11:25 At that season Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and understanding, and didst reveal them unto babes: [(asv)

Matthew 11:25 V ten čas odpověděv Ježíš, řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými, a zjevil jsi je maličkým. (CZ)

Matthew 11:25 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I thank{G1843}{(G5731)} thee{G4671}, O Father{G3962}, Lord{G2962} of heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093}, because{G3754} thou hast hid{G613}{(G5656)} these things{G5023} from{G575} the wise{G4680} and{G2532} prudent{G4908}, and{G2532} hast revealed{G601}{(G5656)} them{G846} unto babes{G3516}. (kjv-strongs#)

Mat 11:25 At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. (kjv)

======= Matthew 11:26 ============

Matthew 11:26 yea, Father, for so it was well-pleasing in thy sight.(asv)

Matthew 11:26 Jistě, Otče, že se tak líbilo před tebou. (CZ)

Matthew 11:26 Even so{G3483}, Father{G3962}: for{G3754} so{G3779} it seemed{G1096}{(G5633)} good{G2107} in thy{G4675} sight{G1715}. (kjv-strongs#)

Mat 11:26 Even so, Father: for so it seemed good in thy sight. (kjv)

======= Matthew 11:27 ============

Matthew 11:27 All things have been delivered unto me of my Father: and no one knoweth the Son, save the Father; neither doth any know the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son willeth to reveal [him] .(asv)

Matthew 11:27 Všecky věci dány jsou mi od Otce mého, a žádnýť nezná Syna, jediné Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti. (CZ)

Matthew 11:27 All things{G3956} are delivered{G3860}{(G5681)} unto me{G3427} of{G5259} my{G3450} Father{G3962}: and{G2532} no man{G3762} knoweth{G1921}{(G5719)} the Son{G5207}, but{G1508} the Father{G3962}; neither{G3761} knoweth{G1921}{(G5719)} any man{G5100} the Father{G3962}, save{G1508} the Son{G5207}, and he{G2532} to{G3739} whomsoever{G1437} the Son{G5207} will{G1014}{(G5741)} reveal{G601}{(G5658)} him. (kjv-strongs#)

Mat 11:27 All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. (kjv)

======= Matthew 11:28 ============

Matthew 11:28 Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.(asv)

Matthew 11:28 Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. (CZ)

Matthew 11:28 Come{G1205}{(G5773)} unto{G4314} me{G3165}, all{G3956} ye that labour{G2872}{(G5723)} and{G2532} are heavy laden{G5412}{(G5772)}, and I{G2504} will give{G373} you{G5209} rest{G373}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. (kjv)

======= Matthew 11:29 ============

Matthew 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.(asv)

Matthew 11:29 Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem vašim. (CZ)

Matthew 11:29 Take{G142}{(G5657)} my{G3450} yoke{G2218} upon{G1909} you{G5209}, and{G2532} learn{G3129}{(G5628)} of{G575} me{G1700}; for{G3754} I am{G1510}{(G5748)} meek{G4235} and{G2532} lowly{G5011} in heart{G2588}: and{G2532} ye shall find{G2147}{(G5692)} rest{G372} unto your{G5216} souls{G5590}. (kjv-strongs#)

Mat 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. (kjv)

======= Matthew 11:30 ============

Matthew 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.(asv)

Matthew 11:30 Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké. (CZ)

Matthew 11:30 For{G1063} my{G3450} yoke{G2218} is easy{G5543}, and{G2532} my{G3450} burden{G5413} is{G2076}{(G5748)} light{G1645}. (kjv-strongs#)

Mat 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.(kjv)

======= Matthew 12:1 ============

Matthew 12:1 At that season Jesus went on the sabbath day through the grainfields; and his disciples were hungry and began to pluck ears and to eat.(asv)

Matthew 12:1 V ten čas šel Ježíš v den sváteční skrze obilí, a učedlníci jeho lačni jsouce, počali vymínati klasy a jísti. (CZ)

Matthew 12:1 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Jesus{G2424} went{G4198}{(G5675)} on the sabbath day{G4521} through{G1223} the corn{G4702}; and{G1161} his{G846} disciples{G3101} were an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to pluck{G5089}{(G5721)} the ears of corn{G4719}, and{G2532} to eat{G2068}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn and to eat. (kjv)

======= Matthew 12:2 ============

Matthew 12:2 But the Pharisees, when they saw it, said unto him, Behold, thy disciples do that which it is not lawful to do upon the sabbath.(asv)

Matthew 12:2 Farizeové pak vidouce to, řekli jemu: Hle, učedlníci tvoji činí to, čehož nesluší činiti v den sváteční. (CZ)

Matthew 12:2 But{G1161} when the Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} it, they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} disciples{G3101} do{G4160}{(G5719)} that which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} to do{G4160}{(G5721)} upon{G1722} the sabbath day{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day. (kjv)

======= Matthew 12:3 ============

Matthew 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was hungry, and they that were with him;(asv)

Matthew 12:3 On pak řekl jim: Co jste nečtli, co jest učinil David, když lačněl, on i ti, kteříž s ním byli? (CZ)

Matthew 12:3 But{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} what{G5101} David{G1138} did{G4160}{(G5656)}, when{G3753} he{G846} was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} they{G3326} that were with him{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him; (kjv)

======= Matthew 12:4 ============

Matthew 12:4 how he entered into the house of God, and ate the showbread, which it was not lawful for him to eat, neither for them that were with him, but only for the priests?(asv)

Matthew 12:4 Kterak všel do domu Božího a chleby posvátné jedl, kterýchžto jemu neslušelo jísti, ani těm, kteříž s ním byli, než toliko samým kněžím? (CZ)

Matthew 12:4 How{G4459} he entered into{G1525}{(G5627)}{G1519} the house{G3624} of God{G2316}, and{G2532} did eat{G5315}{(G5627)} the shewbread{G740}{G4286}, which{G3739} was{G2258}{(G5713)} not{G3756} lawful{G1832}{(G5752)} for him{G846} to eat{G5315}{(G5629)}, neither for{G3761} them which{G3326} were with him{G846}, but{G1508} only{G3441} for the priests{G2409}? (kjv-strongs#)

Mat 12:4 How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests? (kjv)

======= Matthew 12:5 ============

Matthew 12:5 Or have ye not read in the law, that on the sabbath day the priests in the temple profane the sabbath, and are guiltless?(asv)

Matthew 12:5 Anebo zdali jste nečtli v Zákoně, že kněží ve dny sváteční v chrámě svátek ruší, a jsou bez hříchu? (CZ)

Matthew 12:5 Or{G2228} have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} in{G1722} the law{G3551}, how that{G3754} on the sabbath days{G4521} the priests{G2409} in{G1722} the temple{G2411} profane{G953}{(G5719)} the sabbath{G4521}, and{G2532} are{G1526}{(G5748)} blameless{G338}? (kjv-strongs#)

Mat 12:5 Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless? (kjv)

======= Matthew 12:6 ============

Matthew 12:6 But I say unto you, that one greater than the temple is here.(asv)

Matthew 12:6 Ale pravímť vám, žeť větší jest tuto nežli chrám. (CZ)

Matthew 12:6 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} in this place{G5602} is one{G2076}{(G5748)} greater than{G3187} the temple{G2411}. (kjv-strongs#)

Mat 12:6 But I say unto you, That in this place is one greater than the temple. (kjv)

======= Matthew 12:7 ============

Matthew 12:7 But if ye had known what this meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.(asv)

Matthew 12:7 Než kdybyste věděli, co je to: Milosrdenství chci a ne oběti, neodsuzovali byste nevinných. (CZ)

Matthew 12:7 But{G1161} if{G1487} ye had known{G1097}{(G5715)} what{G5101} this meaneth{G2076}{(G5748)}, I will have{G2309}{(G5719)} mercy{G1656}, and{G2532} not{G3756} sacrifice{G2378}, ye would{G302} not{G3756} have condemned{G2613}{(G5656)} the guiltless{G338}. (kjv-strongs#)

Mat 12:7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless. (kjv)

======= Matthew 12:8 ============

Matthew 12:8 For the Son of man is lord of the sabbath.(asv)

Matthew 12:8 Syn zajisté člověka jestiť pánem i dne svátečního. (CZ)

Matthew 12:8 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} is{G2076}{(G5748)} Lord{G2962} even{G2532} of the sabbath day{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath day. (kjv)

======= Matthew 12:9 ============

Matthew 12:9 And he departed thence, and went into their synagogue:(asv)

Matthew 12:9 A poodšed odtud Ježíš, přišel do školy jejich. (CZ)

Matthew 12:9 And{G2532} when he was departed{G3327}{(G5631)} thence{G1564}, he went{G2064}{(G5627)} into{G1519} their{G846} synagogue{G4864}: (kjv-strongs#)

Mat 12:9 And when he was departed thence, he went into their synagogue: (kjv)

======= Matthew 12:10 ============

Matthew 12:10 and behold, a man having a withered hand. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day? that they might accuse him.(asv)

Matthew 12:10 A aj, byl tu člověk, maje ruku uschlou. I tázali se ho, řkouce: Sluší-li v den sváteční uzdravovati? aby jej obžalovali. (CZ)

Matthew 12:10 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there was{G2258}{(G5713)} a man{G444} which had{G2192}{(G5723)} his hand{G5495} withered{G3584}. And{G2532} they asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Is it lawful{G1487}{G1832}{(G5748)} to heal{G2323}{(G5721)} on the sabbath days{G4521}? that{G2443} they might accuse{G2723}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:10 And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him. (kjv)

======= Matthew 12:11 ============

Matthew 12:11 And he said unto them, What man shall there be of you, that shall have one sheep, and if this fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?(asv)

Matthew 12:11 On pak dí jim: Který bude z vás člověk, ješto by měl ovci jednu, a kdyby ta upadla do jámy v den sváteční, i zdaliž dosáhna nevytáhne jí? (CZ)

Matthew 12:11 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, What{G5101} man{G444} shall there be{G2071}{(G5704)} among{G1537} you{G5216}, that{G3739} shall have{G2192}{(G5692)} one{G1520} sheep{G4263}, and{G2532} if{G1437} it{G5124} fall{G1706}{(G5632)} into{G1519} a pit{G999} on the sabbath day{G4521}, will he{G2902} not{G3780} lay hold{G2902}{(G5692)} on it{G846}, and{G2532} lift it out{G1453}{(G5692)}? (kjv-strongs#)

Mat 12:11 And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out? (kjv)

======= Matthew 12:12 ============

Matthew 12:12 How much then is a man of more value than a sheep! Wherefore it is lawful to do good on the sabbath day.(asv)

Matthew 12:12 A čím lepší jest člověk nežli ovce? A protož slušíť v den sváteční dobře činiti. (CZ)

Matthew 12:12 How much{G4214} then{G3767} is a man{G444} better than{G1308}{(G5719)} a sheep{G4263}? Wherefore{G5620} it is lawful{G1832}{(G5748)} to do{G4160}{(G5721)} well{G2573} on the sabbath days{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:12 How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days. (kjv)

======= Matthew 12:13 ============

Matthew 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, as the other.(asv)

Matthew 12:13 Tedy řekl člověku tomu: Vztáhni ruku svou. I vztáhl, a učiněna jest zdravá jako i druhá. (CZ)

Matthew 12:13 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} he to the man{G444}, Stretch forth{G1614}{(G5657)} thine{G4675} hand{G5495}. And{G2532} he stretched it forth{G1614}{(G5656)}; and{G2532} it was restored{G600}{(G5681)} whole{G5199}, like as{G5613} the other{G243}. (kjv-strongs#)

Mat 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other. (kjv)

======= Matthew 12:14 ============

Matthew 12:14 But the Pharisees went out, and took counsel against him, how they might destroy him.(asv)

Matthew 12:14 Farizeové pak vyšedše, drželi radu proti němu, kterak by jej zahladili. (CZ)

Matthew 12:14 Then{G1161} the Pharisees{G5330} went out{G1831}{(G5631)}, and held{G2983}{(G5627)} a council{G4824} against{G2596} him{G846}, how{G3704} they might destroy{G622}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him. (kjv)

======= Matthew 12:15 ============

Matthew 12:15 And Jesus perceiving [it] withdrew from thence: and many followed him; and he healed them all,(asv)

Matthew 12:15 A věda to Ježíš, šel odtud. I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je všecky. (CZ)

Matthew 12:15 But{G1161} when Jesus{G2424} knew{G1097}{(G5631)} it, he withdrew himself{G402}{(G5656)} from thence{G1564}: and{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846} all{G3956}; (kjv-strongs#)

Mat 12:15 But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all; (kjv)

======= Matthew 12:16 ============

Matthew 12:16 and charged them that they should not make him known:(asv)

Matthew 12:16 A s pohrůžkou přikázal jim, aby ho nezjevovali, (CZ)

Matthew 12:16 And{G2532} charged{G2008}{(G5656)} them{G846} that{G3363} they should{G4160} not{G3363} make{G4160}{(G5661)} him{G846} known{G5318}: (kjv-strongs#)

Mat 12:16 And charged them that they should not make him known: (kjv)

======= Matthew 12:17 ============

Matthew 12:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,(asv)

Matthew 12:17 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího: (CZ)

Matthew 12:17 That{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 12:18 ============

Matthew 12:18 Behold, my servant whom I have chosen; My beloved in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit upon him, And he shall declare judgment to the Gentiles.(asv)

Matthew 12:18 Aj, služebník můj, kteréhož jsem vyvolil, milý můj, v němž se dobře zalíbilo duši mé. Položím Ducha svého na něj, a soud národům zvěstovati bude. (CZ)

Matthew 12:18 Behold{G2400}{(G5628)} my{G3450} servant{G3816}, whom{G3739} I have chosen{G140}{(G5656)}; my{G3450} beloved{G27}, in{G1519} whom{G3739} my{G3450} soul{G5590} is well pleased{G2106}{(G5656)}: I will put{G5087}{(G5692)} my{G3450} spirit{G4151} upon{G1909} him{G846}, and{G2532} he shall shew{G518}{(G5692)} judgment{G2920} to the Gentiles{G1484}. (kjv-strongs#)

Mat 12:18 Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles. (kjv)

======= Matthew 12:19 ============

Matthew 12:19 He shall not strive, nor cry aloud; Neither shall any one hear his voice in the streets.(asv)

Matthew 12:19 Nebude se vaditi, ani křičeti, ani kdo na ulicích uslyší hlas jeho. (CZ)

Matthew 12:19 He shall{G2051} not{G3756} strive{G2051}{(G5692)}, nor{G3761} cry{G2905}{(G5692)}; neither{G3761} shall any man{G5100} hear{G191}{(G5692)} his{G846} voice{G5456} in{G1722} the streets{G4113}. (kjv-strongs#)

Mat 12:19 He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets. (kjv)

======= Matthew 12:20 ============

Matthew 12:20 A bruised reed shall he not break, And smoking flax shall he not quench, Till he send forth judgment unto victory.(asv)

Matthew 12:20 Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí, až i vypoví soud k vítězství. (CZ)

Matthew 12:20 A bruised{G4937}{(G5772)} reed{G2563} shall he{G2608} not{G3756} break{G2608}{(G5656)}, and{G2532} smoking{G5188}{(G5746)} flax{G3043} shall he{G4570} not{G3756} quench{G4570}{(G5692)}, till{G2193}{G302} he send forth{G1544}{(G5632)} judgment{G2920} unto{G1519} victory{G3534}. (kjv-strongs#)

Mat 12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory. (kjv)

======= Matthew 12:21 ============

Matthew 12:21 And in his name shall the Gentiles hope.(asv)

Matthew 12:21 A ve jménu jeho národové doufati budou. (CZ)

Matthew 12:21 And{G2532} in{G1722} his{G846} name{G3686} shall{G1679} the Gentiles{G1484} trust{G1679}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:21 And in his name shall the Gentiles trust. (kjv)

======= Matthew 12:22 ============

Matthew 12:22 Then was brought unto him one possessed with a demon, blind and dumb: and he healed him, insomuch that the dumb man spake and saw.(asv)

Matthew 12:22 Tedy podán jemu ďábelstvím posedlý, slepý a němý. I uzdravil jej, takže ten byv slepý a němý, i mluvil i viděl. (CZ)

Matthew 12:22 Then{G5119} was brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846} one possessed with a devil{G1139}{(G5740)}, blind{G5185}, and{G2532} dumb{G2974}: and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} him{G846}, insomuch that{G5620} the blind{G5185} and{G2532} dumb{G2974} both{G2532} spake{G2980}{(G5721)} and{G2532} saw{G991}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:22 Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. (kjv)

======= Matthew 12:23 ============

Matthew 12:23 And all the multitudes were amazed, and said, Can this be the son of David?(asv)

Matthew 12:23 I divili se všickni zástupové a pravili: Není-liž tento Syn Davidův? (CZ)

Matthew 12:23 And{G2532} all{G3956} the people{G3793} were amazed{G1839}{(G5710)}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)}, Is{G2076}{(G5748)} not{G3385} this{G3778} the son{G5207} of David{G1138}? (kjv-strongs#)

Mat 12:23 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David? (kjv)

======= Matthew 12:24 ============

Matthew 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This man doth not cast out demons, but by Beelzebub the prince of the demons.(asv)

Matthew 12:24 Ale farizeové to uslyševše, řekli: Tento nevymítá ďáblů než Belzebubem, knížetem ďábelským. (CZ)

Matthew 12:24 But{G1161} when the Pharisees{G5330} heard{G191}{(G5660)} it, they said{G2036}{(G5627)}, This{G3778} fellow doth{G1544} not{G3756} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}, but{G1508} by{G1722} Beelzebub{G954} the prince{G758} of the devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils. (kjv)

======= Matthew 12:25 ============

Matthew 12:25 And knowing their thoughts he said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:(asv)

Matthew 12:25 Ježíš pak znaje myšlení jejich, dí jim: Každé království rozdělené samo v sobě zpustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane. (CZ)

Matthew 12:25 And{G1161} Jesus{G2424} knew{G1492}{(G5761)} their{G846} thoughts{G1761}, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Every{G3956} kingdom{G932} divided{G3307}{(G5685)} against{G2596} itself{G1438} is brought to desolation{G2049}{(G5743)}; and{G2532} every{G3956} city{G4172} or{G2228} house{G3614} divided{G3307}{(G5685)} against{G2596} itself{G1438} shall{G2476} not{G3756} stand{G2476}{(G5701)}: (kjv-strongs#)

Mat 12:25 And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand: (kjv)

======= Matthew 12:26 ============

Matthew 12:26 and if Satan casteth out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom stand?(asv)

Matthew 12:26 A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy stane království jeho? (CZ)

Matthew 12:26 And{G2532} if{G1487} Satan{G4567} cast out{G1544}{(G5719)} Satan{G4567}, he is divided{G3307}{(G5681)} against{G1909} himself{G1438}; how{G4459} shall{G2476} then{G3767} his{G846} kingdom{G932} stand{G2476}{(G5701)}? (kjv-strongs#)

Mat 12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand? (kjv)

======= Matthew 12:27 ============

Matthew 12:27 And if I by Beelzebub cast out demons, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.(asv)

Matthew 12:27 A vymítám-liť já ďábly v Belzebubu, synové vaši v kom vymítají? Protož oni soudcové vaši budou. (CZ)

Matthew 12:27 And{G2532} if{G1487} I{G1473} by{G1722} Beelzebub{G954} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}, by{G1722} whom{G5101} do your{G5216} children{G5207} cast them out{G1544}{(G5719)}? therefore{G5124}{G1223} they{G846} shall be{G2071}{(G5704)} your{G5216} judges{G2923}. (kjv-strongs#)

Mat 12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges. (kjv)

======= Matthew 12:28 ============

Matthew 12:28 But if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.(asv)

Matthew 12:28 Pakliť já Duchem Božím ďábly vymítám, jistě přišlo jest mezi vás království Boží. (CZ)

Matthew 12:28 But{G1161} if{G1487} I{G1473} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140} by{G1722} the Spirit{G4151} of God{G2316}, then{G686} the kingdom{G932} of God{G2316} is come{G5348}{(G5656)} unto{G1909} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 12:28 But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. (kjv)

======= Matthew 12:29 ============

Matthew 12:29 Or how can one enter into the house of the strong [man], and spoil his goods, except he first bind the strong [man] ? and then he will spoil his house.(asv)

Matthew 12:29 Aneb kterak kdo může do domu silného reka vjíti a jeho nádobí pobrati, leč by prve svázal toho silného, a teprvť by dům jeho obloupiti mohl? (CZ)

Matthew 12:29 Or{G2228} else how{G4459} can{G1410}{(G5736)} one{G5100} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} a strong man's{G2478} house{G3614}, and{G2532} spoil{G1283}{(G5658)} his{G846} goods{G4632}, except{G3362} he first{G4412} bind{G1210}{(G5661)} the strong man{G2478}? and{G2532} then{G5119} he will spoil{G1283}{(G5692)} his{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 12:29 Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house. (kjv)

======= Matthew 12:30 ============

Matthew 12:30 He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth.(asv)

Matthew 12:30 Kdož není se mnou, proti mně jest; a kdo neshromažďuje se mnou, rozptylujeť. (CZ)

Matthew 12:30 He that is{G5607}{(G5752)} not{G3361} with{G3326} me{G1700} is{G2076}{(G5748)} against{G2596} me{G1700}; and{G2532} he that gathereth{G4863}{(G5723)} not{G3361} with{G3326} me{G1700} scattereth abroad{G4650}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:30 He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad. (kjv)

======= Matthew 12:31 ============

Matthew 12:31 Therefore I say unto you, Every sin and blasphemy shall be forgiven unto men; but the blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.(asv)

Matthew 12:31 Protož pravím vám: Všeliký hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno lidem. (CZ)

Matthew 12:31 Wherefore{G1223}{G5124} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, All manner of{G3956} sin{G266} and{G2532} blasphemy{G988} shall be forgiven{G863}{(G5701)} unto men{G444}: but{G1161} the blasphemy{G988} against the Holy Ghost{G4151} shall{G863} not{G3756} be forgiven{G863}{(G5701)} unto men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 12:31 Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. (kjv)

======= Matthew 12:32 ============

Matthew 12:32 And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him; but whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come.(asv)

Matthew 12:32 A kdyby kdo řekl slovo proti Synu člověka, bude jemu odpuštěno, ale kdož by mluvil proti Duchu svatému, nebude jemu odpuštěno, ani na tomto světě, ani na budoucím. (CZ)

Matthew 12:32 And{G2532} whosoever{G3739}{G302} speaketh{G2036}{(G5632)} a word{G3056} against{G2596} the Son{G5207} of man{G444}, it shall be forgiven{G863}{(G5701)} him{G846}: but{G3739} whosoever{G1161}{G302} speaketh{G2036}{(G5632)} against{G2596} the Holy{G40} Ghost{G4151}, it shall{G863} not{G3756} be forgiven{G863}{(G5701)} him{G846}, neither{G3777} in{G1722} this{G5129} world{G165}, neither{G3777} in{G1722} the world to come{G3195}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:32 And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. (kjv)

======= Matthew 12:33 ============

Matthew 12:33 Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree corrupt, and its fruit corrupt: for the tree is known by its fruit.(asv)

Matthew 12:33 A protož nebo čiňte strom dobrý, a ovoce jeho dobré; anebo čiňte strom zlý, a ovoce jeho zlé. Neboť po ovoci strom bývá poznán. (CZ)

Matthew 12:33 Either{G2228} make{G4160}{(G5657)} the tree{G1186} good{G2570}, and{G2532} his{G846} fruit{G2590} good{G2570}; or else{G2228} make{G4160}{(G5657)} the tree{G1186} corrupt{G4550}, and{G2532} his{G846} fruit{G2590} corrupt{G4550}: for{G1063} the tree{G1186} is known{G1097}{(G5743)} by{G1537} his fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 12:33 Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit. (kjv)

======= Matthew 12:34 ============

Matthew 12:34 Ye offspring of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.(asv)

Matthew 12:34 Pokolení ještěrčí, kterakž můžete dobré věci mluviti, jsouce zlí? Nebo z hojnosti srdce ústa mluví. (CZ)

Matthew 12:34 O generation{G1081} of vipers{G2191}, how{G4459} can ye{G1410}{(G5736)}, being{G5607}{(G5752)} evil{G4190}, speak{G2980}{(G5721)} good things{G18}? for{G1063} out of{G1537} the abundance{G4051} of the heart{G2588} the mouth{G4750} speaketh{G2980}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:34 O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. (kjv)

======= Matthew 12:35 ============

Matthew 12:35 The good man out of his good treasure bringeth forth good things: and the evil man out of his evil treasure bringeth forth evil things.(asv)

Matthew 12:35 Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. (CZ)

Matthew 12:35 A good{G18} man{G444} out of{G1537} the good{G18} treasure{G2344} of the heart{G2588} bringeth forth{G1544}{(G5719)} good things{G18}: and{G2532} an evil{G4190} man{G444} out of{G1537} the evil{G4190} treasure{G2344} bringeth forth{G1544}{(G5719)} evil things{G4190}. (kjv-strongs#)

Mat 12:35 A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. (kjv)

======= Matthew 12:36 ============

Matthew 12:36 And I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.(asv)

Matthew 12:36 Ale pravím vám, že z každého slova prázdného, kteréž mluviti budou lidé, vydadí počet v den soudný. (CZ)

Matthew 12:36 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} every{G3956} idle{G692} word{G4487} that{G3739}{G1437} men{G444} shall speak{G2980}{(G5661)}, they shall give{G591}{(G5692)} account{G3056} thereof{G4012}{G846} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}. (kjv-strongs#)

Mat 12:36 But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. (kjv)

======= Matthew 12:37 ============

Matthew 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.(asv)

Matthew 12:37 Nebo z slov svých spravedliv budeš učiněn, a z řečí tvých budeš odsouzen. (CZ)

Matthew 12:37 For{G1063} by{G1537} thy{G4675} words{G3056} thou shalt be justified{G1344}{(G5701)}, and{G2532} by{G1537} thy{G4675} words{G3056} thou shalt be condemned{G2613}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. (kjv)

======= Matthew 12:38 ============

Matthew 12:38 Then certain of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we would see a sign from thee.(asv)

Matthew 12:38 Tehdy odpověděli někteří z zákoníků a farizeů, řkouce: Mistře, chceme od tebe znamení viděti. (CZ)

Matthew 12:38 Then{G5119} certain{G5100} of the scribes{G1122} and{G2532} of the Pharisees{G5330} answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we would{G2309}{(G5719)} see{G1492}{(G5629)} a sign{G4592} from{G575} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 12:38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. (kjv)

======= Matthew 12:39 ============

Matthew 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given it but the sign of Jonah the prophet:(asv)

Matthew 12:39 On pak odpovídaje, dí jim: Pokolení zlé a cizoložné znamení hledá, a znamení nebude jemu dáno, jediné znamení Jonáše proroka. (CZ)

Matthew 12:39 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, An evil{G4190} and{G2532} adulterous{G3428} generation{G1074} seeketh after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}; and{G2532} there shall no{G3756} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} to it{G846}, but{G1508} the sign{G4592} of the prophet{G4396} Jonas{G2495}: (kjv-strongs#)

Mat 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas: (kjv)

======= Matthew 12:40 ============

Matthew 12:40 for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.(asv)

Matthew 12:40 Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryba tři dni a tři noci, takť bude Syn člověka v srdci země tři dni a tři noci. (CZ)

Matthew 12:40 For{G1063} as{G5618} Jonas{G2495} was{G2258}{(G5713)} three{G5140} days{G2250} and{G2532} three{G5140} nights{G3571} in{G1722} the whale's{G2785} belly{G2836}; so{G3779} shall the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)} three{G5140} days{G2250} and{G2532} three{G5140} nights{G3571} in{G1722} the heart{G2588} of the earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 12:40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. (kjv)

======= Matthew 12:41 ============

Matthew 12:41 The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.(asv)

Matthew 12:41 Muži Ninivitští stanou na soudu s pokolením tímto, a odsoudí je, protože pokání činili k Jonášovu kázání, a aj, víceť jest nežli Jonáš tuto. (CZ)

Matthew 12:41 The men{G435} of Nineveh{G3536} shall rise{G450}{(G5698)} in{G1722} judgment{G2920} with{G3326} this{G5026} generation{G1074}, and{G2532} shall condemn{G2632}{(G5692)} it{G846}: because{G3754} they repented{G3340}{(G5656)} at{G1519} the preaching{G2782} of Jonas{G2495}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a greater than{G4119} Jonas{G2495} is here{G5602}. (kjv-strongs#)

Mat 12:41 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here. (kjv)

======= Matthew 12:42 ============

Matthew 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.(asv)

Matthew 12:42 Královna od poledne povstane k soudu s pokolením tímto, a odsoudí je; nebo přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu, a aj, víceť jest tuto nežli Šalomoun. (CZ)

Matthew 12:42 The queen{G938} of the south{G3558} shall rise up{G1453}{(G5701)} in{G1722} the judgment{G2920} with{G3326} this{G5026} generation{G1074}, and{G2532} shall condemn{G2632}{(G5692)} it{G846}: for{G3754} she came{G2064}{(G5627)} from{G1537} the uttermost parts{G4009} of the earth{G1093} to hear{G191}{(G5658)} the wisdom{G4678} of Solomon{G4672}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a greater than{G4119} Solomon{G4672} is here{G5602}. (kjv-strongs#)

Mat 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here. (kjv)

======= Matthew 12:43 ============

Matthew 12:43 But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passeth through waterless places, seeking rest, and findeth it not.(asv)

Matthew 12:43 Když pak nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí, ale nenalézaje, dí: (CZ)

Matthew 12:43 {G1161} When{G3752} the unclean{G169} spirit{G4151} is gone{G1831}{(G5632)} out of{G575} a man{G444}, he walketh{G1330}{(G5736)} through{G1223} dry{G504} places{G5117}, seeking{G2212}{(G5723)} rest{G372}, and{G2532} findeth{G2147}{(G5719)} none{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 12:43 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. (kjv)

======= Matthew 12:44 ============

Matthew 12:44 Then he saith, I will return into my house whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.(asv)

Matthew 12:44 Navrátím se do domu svého, odkudž jsem vyšel. A přijda, nalezne prázdný, vyčištěný a ozdobený. (CZ)

Matthew 12:44 Then{G5119} he saith{G3004}{(G5719)}, I will return{G1994}{(G5692)} into{G1519} my{G3450} house{G3624} from whence{G3606} I came out{G1831}{(G5627)}; and{G2532} when he is come{G2064}{(G5631)}, he findeth{G2147}{(G5719)} it empty{G4980}{(G5723)}, swept{G4563}{(G5772)}, and{G2532} garnished{G2885}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:44 Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. (kjv)

======= Matthew 12:45 ============

Matthew 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first. Even so shall it be also unto this evil generation.(asv)

Matthew 12:45 Tedy jde a vezme s sebou sedm jiných duchů horších, a vejdouce, přebývají tam, i bývají poslední věci člověka toho horší nežli první. Takť bude i tomuto zlému pokolení. (CZ)

Matthew 12:45 Then{G5119} goeth he{G4198}{(G5736)}, and{G2532} taketh{G3880}{(G5719)} with{G3326} himself{G1438} seven{G2033} other{G2087} spirits{G4151} more wicked{G4191} than himself{G1438}, and{G2532} they enter in{G1525}{(G5631)} and dwell{G2730}{(G5719)} there{G1563}: and{G2532} the last{G2078} state of that{G1565} man{G444} is{G1096}{(G5736)} worse than{G5501} the first{G4413}. Even so{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} also{G2532} unto this{G5026} wicked{G4190} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. (kjv)

======= Matthew 12:46 ============

Matthew 12:46 While he was yet speaking to the multitudes, behold, his mother and his brethren stood without, seeking to speak to him.(asv)

Matthew 12:46 A když on ještě mluvil k zástupům, aj, matka a bratří jeho stáli vně, žádajíce s ním promluviti. (CZ)

Matthew 12:46 While{G2089} he{G846} yet{G1161} talked{G2980}{(G5723)} to the people{G3793}, behold{G2400}{(G5628)}, his mother{G3384} and{G2532} his{G846} brethren{G80} stood{G2476}{(G5715)} without{G1854}, desiring{G2212}{(G5723)} to speak{G2980}{(G5658)} with him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:46 While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. (kjv)

======= Matthew 12:47 ============

Matthew 12:47 And one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, seeking to speak to thee.(asv)

Matthew 12:47 I řekl jemu jeden: Aj, matka tvá i bratří tvoji stojí vně, chtíce s tebou mluviti. (CZ)

Matthew 12:47 Then{G1161} one{G5100} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} mother{G3384} and{G2532} thy{G4675} brethren{G80} stand{G2476}{(G5758)} without{G1854}, desiring{G2212}{(G5723)} to speak{G2980}{(G5658)} with thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 12:47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. (kjv)

======= Matthew 12:48 ============

Matthew 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?(asv)

Matthew 12:48 On pak odpovídaje, řekl tomu, kterýž k němu byl promluvil: Kdo jest matka má? A kdo jsou bratří moji? (CZ)

Matthew 12:48 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him that told{G2036}{(G5631)} him{G846}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} mother{G3384}? and{G2532} who{G5101} are{G1526}{(G5748)} my{G3450} brethren{G80}? (kjv-strongs#)

Mat 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren? (kjv)

======= Matthew 12:49 ============

Matthew 12:49 And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold, my mother and my brethren!(asv)

Matthew 12:49 A vztáhna ruku svou na učedlníky své, i řekl: Aj, matka má i bratří moji. (CZ)

Matthew 12:49 And{G2532} he stretched forth{G1614}{(G5660)} his{G846} hand{G5495} toward{G1909} his{G846} disciples{G3101}, and said{G2036}{(G5627)}, Behold{G2400}{(G5628)} my{G3450} mother{G3384} and{G2532} my{G3450} brethren{G80}! (kjv-strongs#)

Mat 12:49 And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren! (kjv)

======= Matthew 12:50 ============

Matthew 12:50 For whosoever shall do the will of my Father who is in heaven, he is my brother, and sister, and mother.(asv)

Matthew 12:50 Nebo kdož by činil vůli Otce mého nebeského, tenť jest bratr můj, i sestra má, i matka má. (CZ)

Matthew 12:50 For{G1063} whosoever{G3748}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} the will{G2307} of my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}, the same{G846} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} brother{G80}, and{G2532} sister{G79}, and{G2532} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mat 12:50 For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.(kjv)

======= Matthew 13:1 ============

Matthew 13:1 On that day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.(asv)

Matthew 13:1 A v ten den vyšed Ježíš z domu, sedl podle moře. (CZ)

Matthew 13:1 {G1161} The same{G1722}{G1565} day{G2250} went{G1831}{(G5631)} Jesus{G2424} out of{G575} the house{G3614}, and sat{G2521}{(G5711)} by{G3844} the sea side{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 13:1 The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side. (kjv)

======= Matthew 13:2 ============

Matthew 13:2 And there were gathered unto him great multitudes, so that he entered into a boat, and sat; and all the multitude stood on the beach.(asv)

Matthew 13:2 I sešli se k němu zástupové mnozí, takže vstoupiv na lodí, seděl, všecken pak zástup stál na břehu. (CZ)

Matthew 13:2 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} were gathered together{G4863}{(G5681)} unto{G4314} him{G846}, so that{G5620} he{G846} went{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and sat{G2521}{(G5738)}; and{G2532} the whole{G3956} multitude{G3793} stood{G2476}{(G5715)} on{G1909} the shore{G123}. (kjv-strongs#)

Mat 13:2 And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore. (kjv)

======= Matthew 13:3 ============

Matthew 13:3 And he spake to them many things in parables, saying, Behold, the sower went forth to sow;(asv)

Matthew 13:3 I mluvil jim mnoho v podobenstvích, řka: Aj, vyšel rozsevač, aby rozsíval. (CZ)

Matthew 13:3 And{G2532} he spake{G2980}{(G5656)} many things{G4183} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}, saying{G3004}{(G5723)}, Behold{G2400}{(G5628)}, a sower{G4687}{(G5723)} went forth{G1831}{(G5627)} to sow{G4687}{(G5721)}; (kjv-strongs#)

Mat 13:3 And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow; (kjv)

======= Matthew 13:4 ============

Matthew 13:4 and as he sowed, some [seeds] fell by the way side, and the birds came and devoured them:(asv)

Matthew 13:4 A když on rozsíval, některá seménka padla podle cesty, a přiletěli ptáci, i szobali je. (CZ)

Matthew 13:4 And{G2532} when{G1722} he{G846} sowed{G4687}{(G5721)}, some{G3739}{G3303} seeds fell{G4098}{(G5627)} by{G3844} the way side{G3598}, and{G2532} the fowls{G4071} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} devoured{G2719} them{G846} up{G2719}{(G5627)}: (kjv-strongs#)

Mat 13:4 And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up: (kjv)

======= Matthew 13:5 ============

Matthew 13:5 and others fell upon the rocky places, where they had not much earth: and straightway they sprang up, because they had no deepness of earth:(asv)

Matthew 13:5 Jiná pak padla na místa skalnatá, kdežto neměla mnoho země; a rychle vzešla, protože neměla hlubokosti země. (CZ)

Matthew 13:5 Some{G1161}{G243} fell{G4098}{(G5627)} upon{G1909} stony places{G4075}, where{G3699} they had{G2192}{(G5707)} not{G3756} much{G4183} earth{G1093}: and{G2532} forthwith{G2112} they sprung up{G1816}{(G5656)}, because{G1223} they had{G2192}{(G5721)} no{G3361} deepness{G899} of earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mat 13:5 Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth: (kjv)

======= Matthew 13:6 ============

Matthew 13:6 and when the sun was risen, they were scorched; and because they had no root, they withered away.(asv)

Matthew 13:6 Ale když slunce vzešlo, uvadla, a že neměla kořene, uschla. (CZ)

Matthew 13:6 And{G1161} when the sun{G2246} was up{G393}{(G5660)}, they were scorched{G2739}{(G5681)}; and{G2532} because{G1223} they had{G2192}{(G5721)} no{G3361} root{G4491}, they withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:6 And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away. (kjv)

======= Matthew 13:7 ============

Matthew 13:7 And others fell upon the thorns; and the thorns grew up and choked them:(asv)

Matthew 13:7 Jiná pak padla v trní; i vzrostlo trní, a udusilo je. (CZ)

Matthew 13:7 And{G1161} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} among{G1909} thorns{G173}; and{G2532} the thorns{G173} sprung up{G305}{(G5627)}, and{G2532} choked{G638}{(G5656)} them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 13:7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them: (kjv)

======= Matthew 13:8 ============

Matthew 13:8 and others fell upon the good ground, and yielded fruit, some a hundredfold, some sixty, some thirty.(asv)

Matthew 13:8 A jiná padla v zemi dobrou; i vydalo užitek, některé stý, jiné šedesátý a jiné třidcátý. (CZ)

Matthew 13:8 But{G1161} other{G243} fell{G4098}{(G5627)} into{G1909} good{G2570} ground{G1093}, and{G2532} brought forth{G1325}{(G5707)} fruit{G2590}, some{G3739}{G3303} an hundredfold{G1540},{G1161} some{G3739} sixtyfold{G1835},{G1161} some{G3739} thirtyfold{G5144}. (kjv-strongs#)

Mat 13:8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold. (kjv)

======= Matthew 13:9 ============

Matthew 13:9 He that hath ears, let him hear.(asv)

Matthew 13:9 Kdo má uši k slyšení, slyš. (CZ)

Matthew 13:9 Who{G3588} hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:9 Who hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 13:10 ============

Matthew 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?(asv)

Matthew 13:10 Tedy přistoupivše učedlníci, řekli jemu: Proč jim v podobenstvích mluvíš? (CZ)

Matthew 13:10 And{G2532} the disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Why{G1302} speakest thou{G2980}{(G5719)} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}? (kjv-strongs#)

Mat 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? (kjv)

======= Matthew 13:11 ============

Matthew 13:11 And he answered and said unto them, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.(asv)

Matthew 13:11 On pak odpověděv, řekl jim: Nebo vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno. (CZ)

Matthew 13:11 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Because{G3754} it is given{G1325}{(G5769)} unto you{G5213} to know{G1097}{(G5629)} the mysteries{G3466} of the kingdom{G932} of heaven{G3772}, but{G1161} to them{G1565} it is{G1325} not{G3756} given{G1325}{(G5769)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. (kjv)

======= Matthew 13:12 ============

Matthew 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that which he hath.(asv)

Matthew 13:12 (Nebo kdož má, bude jemu dáno a rozhojníť se; ale kdož nemá, i to, což má, bude od něho odjato.) (CZ)

Matthew 13:12 For{G1063} whosoever{G3748} hath{G2192}{(G5719)}, to him{G846} shall be given{G1325}{(G5701)}, and{G2532} he shall have more abundance{G4052}{(G5701)}: but{G1161} whosoever{G3748} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756}, from{G575} him{G846} shall be taken away{G142}{(G5701)} even{G2532} that{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. (kjv)

======= Matthew 13:13 ============

Matthew 13:13 Therefore speak I to them in parables; because seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand.(asv)

Matthew 13:13 Protoť v podobenstvích mluvím jim, že vidouce nevidí, a slyšíce neslyší, ani rozumějí. (CZ)

Matthew 13:13 Therefore{G1223}{G5124} speak I{G2980}{(G5719)} to them{G846} in{G1722} parables{G3850}: because{G3754} they seeing{G991}{(G5723)} see{G991}{(G5719)} not{G3756}; and{G2532} hearing{G191}{(G5723)} they hear{G191}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they understand{G4920}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand. (kjv)

======= Matthew 13:14 ============

Matthew 13:14 And unto them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall in no wise understand; And seeing ye shall see, and shall in no wise perceive:(asv)

Matthew 13:14 A plní se na nich proroctví Izaiáše, řkoucí: Ušima uslyšíte, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, ale neuzříte. (CZ)

Matthew 13:14 And{G2532} in{G1909} them{G846} is fulfilled{G378}{(G5743)} the prophecy{G4394} of Esaias{G2268}, which{G3588} saith{G3004}{(G5723)}, By hearing{G189} ye shall hear{G191}{(G5692)}, and{G2532} shall{G4920} not{G3364} understand{G4920}{(G5655)}; and{G2532} seeing{G991}{(G5723)} ye shall see{G991}{(G5692)}, and{G2532} shall{G1492} not{G3364} perceive{G1492}{(G5632)}: (kjv-strongs#)

Mat 13:14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive: (kjv)

======= Matthew 13:15 ============

Matthew 13:15 For this people's heart is waxed gross, And their ears are dull of hearing, And their eyes they have closed; Lest haply they should perceive with their eyes, And hear with their ears, And understand with their heart, And should turn again, And I should heal them.(asv)

Matthew 13:15 Nebo ztučnělo jest srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli a oči své zamhouřili, aby snad někdy neuzřeli očima a ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli, a neobrátili se, a já abych jich neuzdravil. (CZ)

Matthew 13:15 For{G1063} this{G5127} people's{G2992} heart{G2588} is waxed gross{G3975}{(G5681)}, and{G2532} their ears{G3775} are dull{G917} of hearing{G191}{(G5656)}, and{G2532} their{G846} eyes{G3788} they have closed{G2576}{(G5656)}; lest at any time{G3379} they should see{G1492}{(G5632)} with their eyes{G3788}, and{G2532} hear{G191}{(G5661)} with their ears{G3775}, and{G2532} should understand{G4920}{(G5632)} with their heart{G2588}, and{G2532} should be converted{G1994}{(G5661)}, and{G2532} I should heal{G2390}{(G5667)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:15 For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. (kjv)

======= Matthew 13:16 ============

Matthew 13:16 But blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear.(asv)

Matthew 13:16 Ale oči vaše blahoslavené jsou, že vidí, i uši vaše, že slyší. (CZ)

Matthew 13:16 But{G1161} blessed{G3107} are your{G5216} eyes{G3788}, for{G3754} they see{G991}{(G5719)}: and{G2532} your{G5216} ears{G3775}, for{G3754} they hear{G191}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:16 But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear. (kjv)

======= Matthew 13:17 ============

Matthew 13:17 For verily I say unto you, that many prophets and righteous men desired to see the things which ye see, and saw them not; and to hear the things which ye hear, and heard them not.(asv)

Matthew 13:17 Amen zajisté pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví žádali viděti to, což vy vidíte, a neviděli, a slyšeti to, což vy slyšíte, a neslyšeli. (CZ)

Matthew 13:17 For{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} many{G4183} prophets{G4396} and{G2532} righteous{G1342} men have desired{G1937}{(G5656)} to see{G1492}{(G5629)} those things which{G3739} ye see{G991}{(G5719)}, and{G2532} have{G1492} not{G3756} seen{G1492}{(G5627)} them; and{G2532} to hear{G191}{(G5658)} those things which{G3739} ye hear{G191}{(G5719)}, and{G2532} have{G191} not{G3756} heard{G191}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mat 13:17 For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them. (kjv)

======= Matthew 13:18 ============

Matthew 13:18 Hear then ye the parable of the sower.(asv)

Matthew 13:18 Vy tedy slyšte podobenství rozsevače. (CZ)

Matthew 13:18 Hear{G191}{(G5657)} ye{G5210} therefore{G3767} the parable{G3850} of the sower{G4687}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:18 Hear ye therefore the parable of the sower. (kjv)

======= Matthew 13:19 ============

Matthew 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, [then] cometh the evil [one], and snatcheth away that which hath been sown in his heart. This is he that was sown by the way side.(asv)

Matthew 13:19 Každý, kdož slyší slovo království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, což jest vsáto v srdce jeho. To jest ten, kterýž podle cesty vsát jest. (CZ)

Matthew 13:19 When any{G3956} one heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056} of the kingdom{G932}, and{G2532} understandeth{G4920}{(G5723)} it not{G3361}, then cometh{G2064}{(G5736)} the wicked{G4190} one, and{G2532} catcheth away{G726}{(G5719)} that which{G3588} was sown{G4687}{(G5772)} in{G1722} his{G846} heart{G2588}. This{G3778} is{G2076}{(G5748)} he which received seed{G4687}{(G5651)} by{G3844} the way side{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side. (kjv)

======= Matthew 13:20 ============

Matthew 13:20 And he that was sown upon the rocky places, this is he that heareth the word, and straightway with joy receiveth it;(asv)

Matthew 13:20 Ale v skalnatou zemi vsátý, ten jest, kterýž slyší slovo, a hned je s radostí přijímá. (CZ)

Matthew 13:20 But{G1161} he that received the seed{G4687}{(G5651)} into{G1909} stony places{G4075}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} he that heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}, and{G2532} anon{G2117} with{G3326} joy{G5479} receiveth{G2983}{(G5723)} it{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 13:20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it; (kjv)

======= Matthew 13:21 ============

Matthew 13:21 yet hath he not root in himself, but endureth for a while; and when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway he stumbleth.(asv)

Matthew 13:21 Než nemá v sobě kořene, ale jest časný, a když přichází soužení nebo protivenství pro slovo, hned se horší. (CZ)

Matthew 13:21 Yet{G1161} hath he{G2192}{(G5719)} not{G3756} root{G4491} in{G1722} himself{G1438}, but{G235} dureth{G2076}{(G5748)} for a while{G4340}: for{G1161} when tribulation{G2347} or{G2228} persecution{G1375} ariseth{G1096}{(G5637)} because{G1223} of the word{G3056}, by and by{G2117} he is offended{G4624}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. (kjv)

======= Matthew 13:22 ============

Matthew 13:22 And he that was sown among the thorns, this is he that heareth the word; and the care of the world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.(asv)

Matthew 13:22 Ale mezi trní vsátý, ten jest, kterýž slyší slovo Boží, ale pečování tohoto světa a oklamání zboží udušuje slovo, i bývá učiněno bez užitku. (CZ)

Matthew 13:22 He also{G1161} that received seed{G4687}{(G5651)} among{G1519} the thorns{G173} is{G2076}{(G5748)} he that{G3778} heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}; and{G2532} the care{G3308} of this{G5127} world{G165}, and{G2532} the deceitfulness{G539} of riches{G4149}, choke{G4846}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} he becometh{G1096}{(G5736)} unfruitful{G175}. (kjv-strongs#)

Mat 13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful. (kjv)

======= Matthew 13:23 ============

Matthew 13:23 And he that was sown upon the good ground, this is he that heareth the word, and understandeth it; who verily beareth fruit, and bringeth forth, some a hundredfold, some sixty, some thirty.(asv)

Matthew 13:23 V dobrou pak zemi vsátý, ten jest, kterýž slyší slovo a rozumí, i ovoce nese a vydává, některé zajisté stý, a jiné šedesátý, jiné pak třidcátý. (CZ)

Matthew 13:23 But{G1161} he that received seed{G4687}{(G5651)} into{G1909} the good{G2570} ground{G1093} is{G2076}{(G5748)} he{G3778} that heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}, and{G2532} understandeth{G4920}{(G5723)} it; which{G3739} also{G1211} beareth fruit{G2592}{(G5719)}, and{G2532} bringeth forth{G4160}{(G5719)}, some{G3739}{G3303} an hundredfold{G1540},{G1161} some{G3739} sixty{G1835},{G1161} some{G3739} thirty{G5144}. (kjv-strongs#)

Mat 13:23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty. (kjv)

======= Matthew 13:24 ============

Matthew 13:24 Another parable set he before them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man that sowed good seed in his field:(asv)

Matthew 13:24 Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské člověku, rozsívajícímu dobré semeno na poli svém. (CZ)

Matthew 13:24 Another{G243} parable{G3850} put he forth{G3908}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, The kingdom{G932} of heaven{G3772} is likened{G3666}{(G5681)} unto a man{G444} which sowed{G4687}{(G5723)}{(G5625)}{G4687}{(G5660)} good{G2570} seed{G4690} in{G1722} his{G846} field{G68}: (kjv-strongs#)

Mat 13:24 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field: (kjv)

======= Matthew 13:25 ============

Matthew 13:25 but while men slept, his enemy came and sowed tares also among the wheat, and went away.(asv)

Matthew 13:25 Když pak lidé zesnuli, přišel nepřítel jeho a nasál koukole mezi pšenici a odšel. (CZ)

Matthew 13:25 But{G1161} while{G1722} men{G444} slept{G2518}{(G5721)}, his{G846} enemy{G2190} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} sowed{G4687}{(G5656)} tares{G2215} among{G303}{G3319} the wheat{G4621}, and{G2532} went his way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:25 But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. (kjv)

======= Matthew 13:26 ============

Matthew 13:26 But when the blade sprang up and brought forth fruit, then appeared the tares also.(asv)

Matthew 13:26 A když vzrostla bylina a užitek přinesla, tedy ukázal se i koukol. (CZ)

Matthew 13:26 But{G1161} when{G3753} the blade{G5528} was sprung up{G985}{(G5656)}, and{G2532} brought forth{G4160}{(G5656)} fruit{G2590}, then{G5119} appeared{G5316}{(G5648)} the tares{G2215} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 13:26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. (kjv)

======= Matthew 13:27 ============

Matthew 13:27 And the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? whence then hath it tares?(asv)

Matthew 13:27 I přistoupivše služebníci hospodáře toho, řekli jemu: Pane, všaks dobrého semene nasál na poli svém, kdeže se pak vzal koukol? (CZ)

Matthew 13:27 So{G1161} the servants{G1401} of the householder{G3617} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Sir{G2962}, didst{G4687} not{G3780} thou sow{G4687}{(G5656)} good{G2570} seed{G4690} in{G1722} thy{G4674} field{G68}? from whence{G4159} then{G3767} hath it{G2192}{(G5719)} tares{G2215}? (kjv-strongs#)

Mat 13:27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares? (kjv)

======= Matthew 13:28 ============

Matthew 13:28 And he said unto them, An enemy hath done this. And the servants say unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?(asv)

Matthew 13:28 A on řekl jim: Nepřítel člověk to učinil. Služebníci pak řekli mu: Chceš-liž, tedy půjdeme a vytrháme jej? (CZ)

Matthew 13:28 {G1161} He said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, An enemy{G2190}{G444} hath done{G4160}{(G5656)} this{G5124}.{G1161} The servants{G1401} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Wilt thou{G2309}{(G5719)} then{G3767} that we go{G565}{(G5631)} and gather{G4816} them{G846} up{G4816}{(G5661)}? (kjv-strongs#)

Mat 13:28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? (kjv)

======= Matthew 13:29 ============

Matthew 13:29 But he saith, Nay; lest haply while ye gather up the tares, ye root up the wheat with them.(asv)

Matthew 13:29 On pak odpověděl: Nikoli, abyste trhajíce koukol, spolu s ním nevytrhali pšenice. (CZ)

Matthew 13:29 But{G1161} he said{G5346}{(G5713)}, Nay{G3756}; lest{G3379} while ye gather up{G4816}{(G5723)} the tares{G2215}, ye root up{G1610}{(G5661)} also the wheat{G4621} with{G260} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. (kjv)

======= Matthew 13:30 ============

Matthew 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of the harvest I will say to the reapers, Gather up first the tares, and bind them in bundles to burn them; but gather the wheat into my barn.(asv)

Matthew 13:30 Nechte, ať obé spolu roste až do žni. A v čas žni dím žencům: Vytrhejte nejprv koukol a svažte jej v snopky k spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly mé. (CZ)

Matthew 13:30 Let{G863}{(G5628)} both{G297} grow together{G4885}{(G5745)} until{G3360} the harvest{G2326}: and{G2532} in{G1722} the time{G2540} of harvest{G2326} I will say{G2046}{(G5692)} to the reapers{G2327}, Gather ye together{G4816}{(G5657)} first{G4412} the tares{G2215}, and{G2532} bind{G1210}{(G5657)} them{G846} in{G1519} bundles{G1197} to{G4314} burn{G2618}{(G5658)} them{G846}: but{G1161} gather{G4863}{(G5628)} the wheat{G4621} into{G1519} my{G3450} barn{G596}. (kjv-strongs#)

Mat 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn. (kjv)

======= Matthew 13:31 ============

Matthew 13:31 Another parable set he before them, saying, The kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:(asv)

Matthew 13:31 Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské zrnu horčičnému, kteréž vzav člověk, vsál na poli svém. (CZ)

Matthew 13:31 Another{G243} parable{G3850} put he forth{G3908}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, The kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} to a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, which{G3739} a man{G444} took{G2983}{(G5631)}, and sowed{G4687}{(G5656)} in{G1722} his{G846} field{G68}: (kjv-strongs#)

Mat 13:31 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field: (kjv)

======= Matthew 13:32 ============

Matthew 13:32 which indeed is less than all seeds; but when it is grown, it is greater than the herbs, and becometh a tree, so that the birds of the heaven come and lodge in the branches thereof.(asv)

Matthew 13:32 Kteréžto zajisté nejmenší jest mezi všemi semeny, když pak vzroste, větší jest všech bylin, a bývá strom, takže ptactvo nebeské přiletíce, hnízda sobě dělají na ratolestech jeho. (CZ)

Matthew 13:32 Which{G3739} indeed{G3303} is{G2076}{(G5748)} the least{G3398} of all{G3956} seeds{G4690}: but{G1161} when{G3752} it is grown{G837}{(G5686)}, it is{G2076}{(G5748)} the greatest{G3187} among herbs{G3001}, and{G2532} becometh{G1096}{(G5736)} a tree{G1186}, so that{G5620} the birds{G4071} of the air{G3772} come{G2064}{(G5629)} and{G2532} lodge{G2681}{(G5721)} in{G1722} the branches{G2798} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:32 Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. (kjv)

======= Matthew 13:33 ============

Matthew 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till it was all leavened.(asv)

Matthew 13:33 Jiné podobenství mluvil jim, řka: Podobno jest království nebeské kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až by zkysalo všecko. (CZ)

Matthew 13:33 Another{G243} parable{G3850} spake he{G2980}{(G5656)} unto them{G846}; The kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto leaven{G2219}, which{G3739} a woman{G1135} took{G2983}{(G5631)}, and hid{G1470}{(G5656)} in{G1519} three{G5140} measures{G4568} of meal{G224}, till{G2193} the whole{G3650} was{G3739} leavened{G2220}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened. (kjv)

======= Matthew 13:34 ============

Matthew 13:34 All these things spake Jesus in parables unto the multitudes; and without a parable spake he nothing unto them:(asv)

Matthew 13:34 Toto všecko mluvil Ježíš v podobenstvích k zástupům, a bez podobenství nemluvil jim, (CZ)

Matthew 13:34 All{G3956} these things{G5023} spake{G2980}{(G5656)} Jesus{G2424} unto the multitude{G3793} in{G1722} parables{G3850}; and{G2532} without{G5565} a parable{G3850} spake he{G2980}{(G5707)} not{G3756} unto them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 13:34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them: (kjv)

======= Matthew 13:35 ============

Matthew 13:35 that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things hidden from the foundation of the world. [(asv)

Matthew 13:35 Aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího: Otevru v podobenstvích ústa svá, vypravovati budu skryté věci od založení světa. (CZ)

Matthew 13:35 That{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, I will open{G455}{(G5692)} my{G3450} mouth{G4750} in{G1722} parables{G3850}; I will utter{G2044}{(G5695)} things which have been kept secret{G2928}{(G5772)} from{G575} the foundation{G2602} of the world{G2889}. (kjv-strongs#)

Mat 13:35 That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. (kjv)

======= Matthew 13:36 ============

Matthew 13:36 Then he left the multitudes, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Explain unto us the parable of the tares of the field.(asv)

Matthew 13:36 Tedy rozpustiv zástupy, šel do domu Ježíš. I přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Vylož nám podobenství o koukoli toho pole. (CZ)

Matthew 13:36 Then{G5119} Jesus{G2424} sent{G863} the multitude{G3793} away{G863}{(G5631)}, and went{G2064}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614}: and{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Declare{G5419}{(G5657)} unto us{G2254} the parable{G3850} of the tares{G2215} of the field{G68}. (kjv-strongs#)

Mat 13:36 Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. (kjv)

======= Matthew 13:37 ============

Matthew 13:37 And he answered and said, He that soweth the good seed is the Son of man;(asv)

Matthew 13:37 On pak odpovídaje, řekl jim: Rozsevač dobrého semene jestiť Syn člověka. (CZ)

Matthew 13:37 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, He that soweth{G4687}{(G5723)} the good{G2570} seed{G4690} is{G2076}{(G5748)} the Son{G5207} of man{G444}; (kjv-strongs#)

Mat 13:37 He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man; (kjv)

======= Matthew 13:38 ============

Matthew 13:38 and the field is the world; and the good seed, these are the sons of the kingdom; and the tares are the sons of the evil [one] ;(asv)

Matthew 13:38 A pole jest tento svět, dobré pak símě jsouť synové království, ale koukol jsou synové toho zlostníka. (CZ)

Matthew 13:38 {G1161} The field{G68} is{G2076}{(G5748)} the world{G2889};{G1161} the good{G2570} seed{G4690} are{G3778}{G1526}{(G5748)} the children{G5207} of the kingdom{G932}; but{G1161} the tares{G2215} are{G1526}{(G5748)} the children{G5207} of the wicked{G4190} one; (kjv-strongs#)

Mat 13:38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one; (kjv)

======= Matthew 13:39 ============

Matthew 13:39 and the enemy that sowed them is the devil: and the harvest is the end of the world; and the reapers are angels.(asv)

Matthew 13:39 A nepřítel, kterýž jej rozsívá, jestiť ďábel, ale žeň jest skonání světa, a ženci jsou andělé. (CZ)

Matthew 13:39 {G1161} The enemy{G2190} that sowed{G4687}{(G5660)} them{G846} is{G2076}{(G5748)} the devil{G1228};{G1161} the harvest{G2326} is{G2076}{(G5748)} the end{G4930} of the world{G165}; and{G1161} the reapers{G2327} are{G1526}{(G5748)} the angels{G32}. (kjv-strongs#)

Mat 13:39 The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels. (kjv)

======= Matthew 13:40 ============

Matthew 13:40 As therefore the tares are gathered up and burned with fire; so shall it be in the end of the world.(asv)

Matthew 13:40 Protož jakož vytrhávají koukol a ohněm spalují, takť bude při skonání světa tohoto. (CZ)

Matthew 13:40 As{G5618} therefore{G3767} the tares{G2215} are gathered{G4816}{(G5743)} and{G2532} burned{G2618}{(G5743)} in the fire{G4442}; so{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} in{G1722} the end{G4930} of this{G5127} world{G165}. (kjv-strongs#)

Mat 13:40 As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world. (kjv)

======= Matthew 13:41 ============

Matthew 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that cause stumbling, and them that do iniquity,(asv)

Matthew 13:41 Pošle Syn člověka anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost, (CZ)

Matthew 13:41 The Son{G5207} of man{G444} shall send forth{G649}{(G5692)} his{G846} angels{G32}, and{G2532} they shall gather{G4816}{(G5692)} out of{G1537} his{G846} kingdom{G932} all things{G3956} that offend{G4625}, and{G2532} them which do{G4160}{(G5723)} iniquity{G458}; (kjv-strongs#)

Mat 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity; (kjv)

======= Matthew 13:42 ============

Matthew 13:42 and shall cast them into the furnace of fire: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 13:42 A uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů. (CZ)

Matthew 13:42 And{G2532} shall cast{G906}{(G5692)} them{G846} into{G1519} a furnace{G2575} of fire{G4442}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} wailing{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 13:42 And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 13:43 ============

Matthew 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He that hath ears, let him hear.(asv)

Matthew 13:43 A tehdážť spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Kdo má uši k slyšení, slyš. (CZ)

Matthew 13:43 Then{G5119} shall the righteous{G1342} shine forth{G1584}{(G5692)} as{G5613} the sun{G2246} in{G1722} the kingdom{G932} of their{G846} Father{G3962}. Who{G3588} hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 13:44 ============

Matthew 13:44 The kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in the field; which a man found, and hid; and in his joy he goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.(asv)

Matthew 13:44 Opět podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí pro něj odejde a prodá všecko, což má, a koupí pole to. (CZ)

Matthew 13:44 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto treasure{G2344} hid{G2928}{(G5772)} in{G1722} a field{G68}; the which{G3739} when a man{G444} hath found{G2147}{(G5631)}, he hideth{G2928}{(G5656)}, and{G2532} for{G575} joy{G5479} thereof{G846} goeth{G5217}{(G5719)} and{G2532} selleth{G4453}{(G5719)} all{G3956} that{G3745} he hath{G2192}{(G5719)}, and{G2532} buyeth{G59}{(G5719)} that{G1565} field{G68}. (kjv-strongs#)

Mat 13:44 Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. (kjv)

======= Matthew 13:45 ============

Matthew 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a man that is a merchant seeking goodly pearls:(asv)

Matthew 13:45 Opět podobno jest království nebeské člověku kupci, hledajícímu dobrých perel. (CZ)

Matthew 13:45 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a merchant{G1713} man{G444}, seeking{G2212}{(G5723)} goodly{G2570} pearls{G3135}: (kjv-strongs#)

Mat 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls: (kjv)

======= Matthew 13:46 ============

Matthew 13:46 and having found one pearl of great price, he went and sold all that he had, and bought it.(asv)

Matthew 13:46 Kterýž nalezna jednu velmi drahou perlu, odšel a prodal všecko, což měl, a koupil ji. (CZ)

Matthew 13:46 Who{G3739}, when he had found{G2147}{(G5631)} one{G1520} pearl{G3135} of great price{G4186}, went{G565}{(G5631)} and sold{G4097}{(G5758)} all{G3956} that{G3745} he had{G2192}{(G5707)}, and{G2532} bought{G59}{(G5656)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. (kjv)

======= Matthew 13:47 ============

Matthew 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:(asv)

Matthew 13:47 Opět podobno jest království nebeské vrši puštěné do moře a ze všelikého plodu shromažďující; (CZ)

Matthew 13:47 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a net{G4522}, that was cast{G906}{(G5685)} into{G1519} the sea{G2281}, and{G2532} gathered{G4863}{(G5631)} of{G1537} every{G3956} kind{G1085}: (kjv-strongs#)

Mat 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind: (kjv)

======= Matthew 13:48 ============

Matthew 13:48 which, when it was filled, they drew up on the beach; and they sat down, and gathered the good into vessels, but the bad they cast away.(asv)

Matthew 13:48 Kteroužto, když naplněna byla, vytáhše na břeh a sedíce, vybírali, což dobrého bylo, v nádoby své, a což bylo zlého, preč zamítali. (CZ)

Matthew 13:48 Which{G3739}, when{G3753} it was full{G4137}{(G5681)}, they drew{G307}{(G5660)} to{G1909} shore{G123}, and{G2532} sat down{G2523}{(G5660)}, and gathered{G4816}{(G5656)} the good{G2570} into{G1519} vessels{G30}, but{G1161} cast{G906}{(G5627)} the bad{G4550} away{G1854}. (kjv-strongs#)

Mat 13:48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. (kjv)

======= Matthew 13:49 ============

Matthew 13:49 So shall it be in the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the righteous,(asv)

Matthew 13:49 Takť bude při skonání světa. Vyjdou andělé a oddělí zlé z prostředku spravedlivých, (CZ)

Matthew 13:49 So{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} at{G1722} the end{G4930} of the world{G165}: the angels{G32} shall come forth{G1831}{(G5695)}, and{G2532} sever{G873}{(G5692)} the wicked{G4190} from{G1537} among{G3319} the just{G1342}, (kjv-strongs#)

Mat 13:49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just, (kjv)

======= Matthew 13:50 ============

Matthew 13:50 and shall cast them into the furnace of fire: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 13:50 A uvrhou je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů. (CZ)

Matthew 13:50 And{G2532} shall cast{G906}{(G5692)} them{G846} into{G1519} the furnace{G2575} of fire{G4442}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} wailing{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 13:50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 13:51 ============

Matthew 13:51 Have ye understood all these things? They say unto him, Yea.(asv)

Matthew 13:51 Potom dí jim Ježíš: Srozuměli-li jste tomuto všemu? Řekli jemu: I ovšem, Pane. (CZ)

Matthew 13:51 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Have ye understood{G4920}{(G5656)} all{G3956} these{G5023} things{G3956}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yea{G3483}, Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 13:51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. (kjv)

======= Matthew 13:52 ============

Matthew 13:52 And he said unto them, Therefore every scribe who hath been made a disciple to the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, who bringeth forth out of his treasure things new and old.(asv)

Matthew 13:52 On pak řekl jim: Protož každý učitel umělý v království nebeském podoben jest člověku hospodáři, kterýž vynáší z pokladu svého nové i staré věci. (CZ)

Matthew 13:52 Then{G1161} said{G2036}{(G5627)} he unto them{G846}, Therefore{G1223}{G5124} every{G3956} scribe{G1122} which is instructed{G3100}{(G5685)} unto{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a man{G444} that is an householder{G3617}, which{G3748} bringeth forth{G1544}{(G5719)} out of{G1537} his{G846} treasure{G2344} things new{G2537} and{G2532} old{G3820}. (kjv-strongs#)

Mat 13:52 Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old. (kjv)

======= Matthew 13:53 ============

Matthew 13:53 And it came to pass, when Jesus had finished these parables, he departed thence.(asv)

Matthew 13:53 I stalo se, když dokonal Ježíš podobenství tato, bral se odtud. (CZ)

Matthew 13:53 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} these{G5025} parables{G3850}, he departed{G3332}{(G5656)} thence{G1564}. (kjv-strongs#)

Mat 13:53 And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence. (kjv)

======= Matthew 13:54 ============

Matthew 13:54 And coming into his own country he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?(asv)

Matthew 13:54 A přišed do vlasti své, učil je v školách jejich, takže se velmi divili, řkouce: Odkud má tento moudrost tuto a moc tuto? (CZ)

Matthew 13:54 And{G2532} when he was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} his own{G846} country{G3968}, he taught{G1321}{(G5707)} them{G846} in{G1722} their{G846} synagogue{G4864}, insomuch that{G5620} they{G846} were astonished{G1605}{(G5745)}, and{G2532} said{G3004}{(G5721)}, Whence{G4159} hath this man{G5129} this{G3778} wisdom{G4678}, and{G2532} these mighty works{G1411}? (kjv-strongs#)

Mat 13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works? (kjv)

======= Matthew 13:55 ============

Matthew 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joseph, and Simon, and Judas?(asv)

Matthew 13:55 Zdaliž tento není syn tesařův? a zdaliž matka jeho neslove Maria a bratří jeho Jakub a Jozes a Šimon a Judas? (CZ)

Matthew 13:55 Is{G2076}{(G5748)} not{G3756} this{G3778} the carpenter's{G5045} son{G5207}? is{G3004} not{G3780} his{G846} mother{G3384} called{G3004}{(G5743)} Mary{G3137}? and{G2532} his{G846} brethren{G80}, James{G2385}, and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} Simon{G4613}, and{G2532} Judas{G2455}? (kjv-strongs#)

Mat 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas? (kjv)

======= Matthew 13:56 ============

Matthew 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?(asv)

Matthew 13:56 A sestry jeho zdaliž také všecky u nás nejsou? Odkudž tedy má tyto všecky věci? (CZ)

Matthew 13:56 And{G2532} his{G846} sisters{G79}, are they{G1526}{(G5748)} not{G3780} all{G3956} with{G4314} us{G2248}? Whence{G4159} then{G3767} hath this man{G5129} all{G3956} these things{G5023}? (kjv-strongs#)

Mat 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? (kjv)

======= Matthew 13:57 ============

Matthew 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and in his own house.(asv)

Matthew 13:57 I zhoršili se na něm. A Ježíš řekl: Není prorok beze cti, než v své vlasti a v domu svém. (CZ)

Matthew 13:57 And{G2532} they were offended{G4624}{(G5712)} in{G1722} him{G846}. But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, A prophet{G4396} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} without honour{G820}, save{G1508} in{G1722} his own{G846} country{G3968}, and{G2532} in{G1722} his own{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house. (kjv)

======= Matthew 13:58 ============

Matthew 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.(asv)

Matthew 13:58 I neučinil tu mnoho divů, pro nevěru jejich. (CZ)

Matthew 13:58 And{G2532} he did{G4160}{(G5656)} not{G3756} many{G4183} mighty works{G1411} there{G1563} because{G1223} of their{G846} unbelief{G570}. (kjv-strongs#)

Mat 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.(kjv)

======= Matthew 14:1 ============

Matthew 14:1 At that season Herod the tetrarch heard the report concerning Jesus,(asv)

Matthew 14:1 V tom čase uslyšel Herodes čtvrták pověst o Ježíšovi. (CZ)

Matthew 14:1 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Herod{G2264} the tetrarch{G5076} heard{G191}{(G5656)} of the fame{G189} of Jesus{G2424}, (kjv-strongs#)

Mat 14:1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus, (kjv)

======= Matthew 14:2 ============

Matthew 14:2 and said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore do these powers work in him.(asv)

Matthew 14:2 I řekl služebníkům svým: To jest Jan Křtitel. Onť jest vstal z mrtvých, a protož se divové dějí skrze něho. (CZ)

Matthew 14:2 And{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} servants{G3816}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} John{G2491} the Baptist{G910}; he{G846} is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}; and{G2532} therefore{G1223}{G5124} mighty works{G1411} do shew forth themselves{G1754}{(G5719)} in{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 14:2 And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him. (kjv)

======= Matthew 14:3 ============

Matthew 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife.(asv)

Matthew 14:3 Nebo Herodes byl jal Jana a svázal jej a dal do žaláře pro Herodiadu manželku Filipa bratra svého. (CZ)

Matthew 14:3 For{G1063} Herod{G2264} had laid hold{G2902}{(G5660)} on John{G2491}, and bound{G1210}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} put{G5087}{(G5639)} him in{G1722} prison{G5438} for{G1223} Herodias'{G2266} sake{G1223}, his{G846} brother{G80} Philip's{G5376} wife{G1135}. (kjv-strongs#)

Mat 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. (kjv)

======= Matthew 14:4 ============

Matthew 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.(asv)

Matthew 14:4 Nebo byl řekl jemu Jan: Nesluší tobě míti jí. (CZ)

Matthew 14:4 For{G1063} John{G2491} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for thee{G4671} to have{G2192}{(G5721)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her. (kjv)

======= Matthew 14:5 ============

Matthew 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.(asv)

Matthew 14:5 A chtěv zabíti jej, bál se lidu; nebo za proroka jej měli. (CZ)

Matthew 14:5 And{G2532} when he would{G2309}{(G5723)} have put{G615} him{G846} to death{G615}{(G5658)}, he feared{G5399}{(G5675)} the multitude{G3793}, because{G3754} they counted{G2192}{(G5707)} him{G846} as{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. (kjv)

======= Matthew 14:6 ============

Matthew 14:6 But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced in the midst, and pleased Herod.(asv)

Matthew 14:6 Když pak slaven byl den narození Herodesova, tancovala dcera Herodiady uprostřed hodovníků, i líbilo se to Herodesovi, (CZ)

Matthew 14:6 But{G1161} when Herod's{G2264} birthday{G1077} was kept{G71}{(G5746)}, the daughter{G2364} of Herodias{G2266} danced{G3738}{(G5662)} before them{G1722}{G3319}, and{G2532} pleased{G700}{(G5656)} Herod{G2264}. (kjv-strongs#)

Mat 14:6 But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod. (kjv)

======= Matthew 14:7 ============

Matthew 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she should ask.(asv)

Matthew 14:7 Tak že s přísahou zaslíbil jí dáti, zač by ho prosila. (CZ)

Matthew 14:7 Whereupon{G3606} he promised{G3670}{(G5656)} with{G3326} an oath{G3727} to give{G1325}{(G5629)} her{G846} whatsoever{G3739}{G1437} she would ask{G154}{(G5672)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. (kjv)

======= Matthew 14:8 ============

Matthew 14:8 And she, being put forward by her mother, saith, Give me here on a platter the head of John the Baptist.(asv)

Matthew 14:8 A ona jsuci prve navedena od mateře své, řekla: Dej mi zde na míse hlavu Jana Křtitele. (CZ)

Matthew 14:8 And{G1161} she, being before instructed{G4264}{(G5685)} of{G5259} her{G846} mother{G3384}, said{G5346}{(G5748)}, Give{G1325}{(G5628)} me{G3427} here{G5602} John{G2491} Baptist's{G910} head{G2776} in{G1909} a charger{G4094}. (kjv-strongs#)

Mat 14:8 And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger. (kjv)

======= Matthew 14:9 ============

Matthew 14:9 And the king was grieved; but for the sake of his oaths, and of them that sat at meat with him, he commanded it to be given;(asv)

Matthew 14:9 I zarmoutil se král, ale pro přísahu a pro ty, kteříž spolu s ním stolili, rozkázal jí dáti. (CZ)

Matthew 14:9 And{G2532} the king{G935} was sorry{G3076}{(G5681)}: nevertheless for{G1161}{G1223} the oath's sake{G3727}, and{G2532} them which sat with him at meat{G4873}{(G5740)}, he commanded{G2753}{(G5656)} it to be given{G1325}{(G5683)} her. (kjv-strongs#)

Mat 14:9 And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her. (kjv)

======= Matthew 14:10 ============

Matthew 14:10 and he sent and beheaded John in the prison.(asv)

Matthew 14:10 A poslav kata, sťal Jana v žaláři. (CZ)

Matthew 14:10 And{G2532} he sent{G3992}{(G5660)}, and beheaded{G607}{(G5656)} John{G2491} in{G1722} the prison{G5438}. (kjv-strongs#)

Mat 14:10 And he sent, and beheaded John in the prison. (kjv)

======= Matthew 14:11 ============

Matthew 14:11 And his head was brought on a platter, and given to the damsel: and she brought it to her mother.(asv)

Matthew 14:11 I přinesena jest hlava jeho na míse, a dána děvečce. A ona nesla ji mateři své. (CZ)

Matthew 14:11 And{G2532} his{G846} head{G2776} was brought{G5342}{(G5681)} in{G1909} a charger{G4094}, and{G2532} given{G1325}{(G5681)} to the damsel{G2877}: and{G2532} she brought{G5342}{(G5656)} it to her{G846} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mat 14:11 And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother. (kjv)

======= Matthew 14:12 ============

Matthew 14:12 And his disciples came, and took up the corpse, and buried him; and they went and told Jesus.(asv)

Matthew 14:12 A přišedše učedlníci jeho, vzali tělo jeho a pochovali je; a šedše, pověděli to Ježíšovi. (CZ)

Matthew 14:12 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)}, and took up{G142}{(G5656)} the body{G4983}, and{G2532} buried{G2290}{(G5656)} it{G846}, and{G2532} went{G2064}{(G5631)} and told{G518}{(G5656)} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 14:12 And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus. (kjv)

======= Matthew 14:13 ============

Matthew 14:13 Now when Jesus heard [it], he withdrew from thence in a boat, to a desert place apart: and when the multitudes heard [thereof], they followed him on foot from the cities.(asv)

Matthew 14:13 A uslyšev to Ježíš, plavil se odtud na lodičce na místo pusté soukromí. A uslyševše o tom zástupové, šli za ním pěšky z měst. (CZ)

Matthew 14:13 When{G2532} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} of it, he departed{G402}{(G5656)} thence{G1564} by{G1722} ship{G4143} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117} apart{G2596}{G2398}: and{G2532} when the people{G3793} had heard{G191}{(G5660)} thereof, they followed{G190}{(G5656)} him{G846} on foot{G3979} out of{G575} the cities{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 14:13 When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. (kjv)

======= Matthew 14:14 ============

Matthew 14:14 And he came forth, and saw a great multitude, and he had compassion on them, and healed their sick.(asv)

Matthew 14:14 A vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý. I slitovalo mu se jich, a uzdravoval nemocné jejich. (CZ)

Matthew 14:14 And{G2532} Jesus{G2424} went forth{G1831}{(G5631)}, and saw{G1492}{(G5627)} a great{G4183} multitude{G3793}, and{G2532} was moved with compassion{G4697}{(G5675)} toward{G1909} them{G846}, and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} their{G846} sick{G732}. (kjv-strongs#)

Mat 14:14 And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. (kjv)

======= Matthew 14:15 ============

Matthew 14:15 And when even was come, the disciples came to him, saying, The place is desert, and the time is already past; send the multitudes away, that they may go into the villages, and buy themselves food.(asv)

Matthew 14:15 A když bylo k večerou, přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Pusté jest místo toto, a čas již pominul. Rozpusť zástupy, ať jdouce do městeček, nakoupí sobě pokrmů. (CZ)

Matthew 14:15 And{G1161} when it was{G1096}{(G5637)} evening{G3798}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, This is{G2076}{(G5748)} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} the time{G5610} is now{G2235} past{G3928}{(G5627)}; send{G630} the multitude{G3793} away{G630}{(G5657)}, that{G2443} they may go{G565}{(G5631)} into{G1519} the villages{G2968}, and buy{G59}{(G5661)} themselves{G1438} victuals{G1033}. (kjv-strongs#)

Mat 14:15 And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals. (kjv)

======= Matthew 14:16 ============

Matthew 14:16 But Jesus said unto them, They have no need to go away; give ye them to eat.(asv)

Matthew 14:16 Ježíš pak řekl jim: Není potřebí odcházeti, dejte vy jim jísti. (CZ)

Matthew 14:16 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, They need{G5532} not{G3756} depart{G565}{(G5629)}{G2192}{(G5719)}; give{G1325}{(G5628)} ye{G5210} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:16 But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat. (kjv)

======= Matthew 14:17 ============

Matthew 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.(asv)

Matthew 14:17 A oni řkou jemu: Nemáme zde, než pět chlebů a dvě rybě. (CZ)

Matthew 14:17 And{G1161} they say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, We have{G2192}{(G5719)} here{G5602} but{G3756}{G1508} five{G4002} loaves{G740}, and{G2532} two{G1417} fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mat 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes. (kjv)

======= Matthew 14:18 ============

Matthew 14:18 And he said, Bring them hither to me.(asv)

Matthew 14:18 Kterýžto dí jim: Přinestež mi je sem. (CZ)

Matthew 14:18 {G1161} He said{G2036}{(G5627)}, Bring{G5342}{(G5720)} them{G846} hither{G5602} to me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 14:18 He said, Bring them hither to me. (kjv)

======= Matthew 14:19 ============

Matthew 14:19 And he commanded the multitudes to sit down on the grass; and he took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake and gave the loaves to the disciples, and the disciples to the multitudes.(asv)

Matthew 14:19 A rozkázav zástupu posaditi se na trávě a vzav pět chlebů a dvě rybě, vzhléd v nebe, požehnal, a lámaje, dal učedlníkům chleby, a učedlníci zástupům. (CZ)

Matthew 14:19 And{G2532} he commanded{G2753}{(G5660)} the multitude{G3793} to sit down{G347}{(G5683)} on{G1909} the grass{G5528}, and{G2532} took{G2983}{(G5631)} the five{G4002} loaves{G740}, and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486}, and looking up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, he blessed{G2127}{(G5656)}, and{G2532} brake{G2806}{(G5660)}, and gave{G1325}{(G5656)} the loaves{G740} to his disciples{G3101}, and{G1161} the disciples{G3101} to the multitude{G3793}. (kjv-strongs#)

Mat 14:19 And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. (kjv)

======= Matthew 14:20 ============

Matthew 14:20 And they all ate, and were filled: and they took up that which remained over of the broken pieces, twelve baskets full.(asv)

Matthew 14:20 I jedli všickni a nasyceni jsou. I sebrali pozůstalých drobtů, dvanácte košů plných. (CZ)

Matthew 14:20 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the fragments{G2801} that remained{G4052}{(G5723)} twelve{G1427} baskets{G2894} full{G4134}. (kjv-strongs#)

Mat 14:20 And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full. (kjv)

======= Matthew 14:21 ============

Matthew 14:21 And they that did eat were about five thousand men, besides women and children.(asv)

Matthew 14:21 Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo pěti tisíců mužů, kromě žen a dětí. (CZ)

Matthew 14:21 And{G1161} they that had eaten{G2068}{(G5723)} were{G2258}{(G5713)} about{G5616} five thousand{G4000} men{G435}, beside{G5565} women{G1135} and{G2532} children{G3813}. (kjv-strongs#)

Mat 14:21 And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children. (kjv)

======= Matthew 14:22 ============

Matthew 14:22 And straightway he constrained the disciples to enter into the boat, and to go before him unto the other side, till he should send the multitudes away.(asv)

Matthew 14:22 A ihned přinutil učedlníky své, aby vstoupili na lodí a předešli jej za moře, dokudž by nerozpustil zástupů. (CZ)

Matthew 14:22 And{G2532} straightway{G2112} Jesus{G2424} constrained{G315}{(G5656)} his{G846} disciples{G3101} to get{G1684}{(G5629)} into{G1519} a ship{G4143}, and{G2532} to go before{G4254}{(G5721)} him{G846} unto{G1519} the other side{G4008}, while{G2193}{G3739} he sent{G630} the multitudes{G3793} away{G630}{(G5661)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. (kjv)

======= Matthew 14:23 ============

Matthew 14:23 And after he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray: and when even was come, he was there alone.(asv)

Matthew 14:23 A rozpustiv zástupy, vstoupil na horu soukromí, aby se modlil. A když byl večer, sám byl tam. (CZ)

Matthew 14:23 And{G2532} when he had sent{G630} the multitudes{G3793} away{G630}{(G5660)}, he went up{G305}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735} apart{G2596}{G2398} to pray{G4336}{(G5664)}: and{G1161} when the evening{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he was{G2258}{(G5713)} there{G1563} alone{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 14:23 And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone. (kjv)

======= Matthew 14:24 ============

Matthew 14:24 But the boat was now in the midst of the sea, distressed by the waves; for the wind was contrary.(asv)

Matthew 14:24 Lodí pak již byla uprostřed moře, zmítající se vlnami, nebo byl vítr odporný jim. (CZ)

Matthew 14:24 But{G1161} the ship{G4143} was{G2258}{(G5713)} now{G2235} in the midst{G3319} of the sea{G2281}, tossed{G928}{(G5746)} with{G5259} waves{G2949}: for{G1063} the wind{G417} was{G2258}{(G5713)} contrary{G1727}. (kjv-strongs#)

Mat 14:24 But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary. (kjv)

======= Matthew 14:25 ============

Matthew 14:25 And in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.(asv)

Matthew 14:25 Při čtvrtém pak bdění nočním bral se k nim Ježíš, jda po moři. (CZ)

Matthew 14:25 And{G1161} in the fourth{G5067} watch{G5438} of the night{G3571} Jesus{G2424} went{G565}{(G5627)} unto{G4314} them{G846}, walking{G4043}{(G5723)} on{G1909} the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 14:25 And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea. (kjv)

======= Matthew 14:26 ============

Matthew 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a ghost; and they cried out for fear.(asv)

Matthew 14:26 A vidouce jej učedlníci po moři jdoucího, zarmoutili se, řkouce: Obluda jest. A strachem křičeli. (CZ)

Matthew 14:26 And{G2532} when the disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} him{G846} walking{G4043}{(G5723)} on{G1909} the sea{G2281}, they were troubled{G5015}{(G5681)}, saying{G3004}{(G5723)}{G3754}, It is{G2076}{(G5748)} a spirit{G5326}; and{G2532} they cried out{G2896}{(G5656)} for{G575} fear{G5401}. (kjv-strongs#)

Mat 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear. (kjv)

======= Matthew 14:27 ============

Matthew 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying Be of good cheer; it is I; be not afraid.(asv)

Matthew 14:27 Ale ihned Ježíš promluvil k nim, řka: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se. (CZ)

Matthew 14:27 But{G1161} straightway{G2112} Jesus{G2424} spake{G2980}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Be of good cheer{G2293}{(G5720)}; it is{G1510}{(G5748)} I{G1473}; be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid. (kjv)

======= Matthew 14:28 ============

Matthew 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee upon the waters.(asv)

Matthew 14:28 I odpověděv Petr, řekl: Pane, jsi-li ty, rozkažiž mi k sobě přijíti po vodě. (CZ)

Matthew 14:28 And{G1161} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} him{G846} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, if{G1487} it be{G1488}{(G5748)} thou{G4771}, bid{G2753}{(G5657)} me{G3165} come{G2064}{(G5629)} unto{G4314} thee{G4571} on{G1909} the water{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. (kjv)

======= Matthew 14:29 ============

Matthew 14:29 And he said, Come. And Peter went down from the boat, and walked upon the waters to come to Jesus.(asv)

Matthew 14:29 A on řekl: Pojď. A vystoupiv Petr z lodí, šel po vodě, aby přišel k Ježíšovi. (CZ)

Matthew 14:29 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Come{G2064}{(G5628)}. And{G2532} when Peter{G4074} was come down{G2597}{(G5631)} out of{G575} the ship{G4143}, he walked{G4043}{(G5656)} on{G1909} the water{G5204}, to go{G2064}{(G5629)} to{G4314} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 14:29 And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus. (kjv)

======= Matthew 14:30 ============

Matthew 14:30 But when he saw the wind, he was afraid; and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me.(asv)

Matthew 14:30 Ale vida vítr tuhý, bál se. A počav tonouti, zkřikl, řka: Pane, pomoz mi. (CZ)

Matthew 14:30 But{G1161} when he saw{G991}{(G5723)} the wind{G417} boisterous{G2478}, he was afraid{G5399}{(G5675)}; and{G2532} beginning{G756}{(G5671)} to sink{G2670}{(G5745)}, he cried{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, save{G4982}{(G5657)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 14:30 But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. (kjv)

======= Matthew 14:31 ============

Matthew 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and took hold of him, and saith unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?(asv)

Matthew 14:31 A ihned Ježíš vztáh ruku, ujal jej a řekl jemu: Malé víry, pročežs pochyboval? (CZ)

Matthew 14:31 And{G1161} immediately{G2112} Jesus{G2424} stretched forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and caught{G1949}{(G5633)} him{G846}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, O thou of little faith{G3640}, wherefore{G1519}{G5101} didst thou doubt{G1365}{(G5656)}? (kjv-strongs#)

Mat 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? (kjv)

======= Matthew 14:32 ============

Matthew 14:32 And when they were gone up into the boat, the wind ceased.(asv)

Matthew 14:32 A jakž oni vstoupili na lodí, přestal vítr. (CZ)

Matthew 14:32 And{G2532} when they{G846} were come{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143}, the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:32 And when they were come into the ship, the wind ceased. (kjv)

======= Matthew 14:33 ============

Matthew 14:33 And they that were in the boat worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.(asv)

Matthew 14:33 Ti pak, kteříž na lodí byli, přistoupivše, klaněli se jemu, řkouce: Jistě Syn Boží jsi. (CZ)

Matthew 14:33 Then{G1161} they that were in{G1722} the ship{G4143} came{G2064}{(G5631)} and worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Of a truth{G230} thou art{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 14:33 Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. (kjv)

======= Matthew 14:34 ============

Matthew 14:34 And when they had crossed over, they came to the land, unto Gennesaret.(asv)

Matthew 14:34 A přeplavivše se, přišli do země Genezaretské. (CZ)

Matthew 14:34 And{G2532} when they were gone over{G1276}{(G5660)}, they came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the land{G1093} of Gennesaret{G1082}. (kjv-strongs#)

Mat 14:34 And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. (kjv)

======= Matthew 14:35 ============

Matthew 14:35 And when the men of that place knew him, they sent into all that region round about, and brought unto him all that were sick,(asv)

Matthew 14:35 A poznavše jej muži místa toho, rozeslali po vší té krajině vůkol, a shromáždili k němu všecky neduživé. (CZ)

Matthew 14:35 And{G2532} when the men{G435} of that{G1565} place{G5117} had knowledge{G1921}{(G5631)} of him{G846}, they sent out{G649}{(G5656)} into{G1519} all{G3650} that{G1565} country round about{G4066}, and{G2532} brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} diseased{G2560}; (kjv-strongs#)

Mat 14:35 And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased; (kjv)

======= Matthew 14:36 ============

Matthew 14:36 and they besought him that they might only touch the border of his garment: and as many as touched were made whole.(asv)

Matthew 14:36 A prosili ho, aby se aspoň podolka roucha jeho dotkli. A kteřížkoli dotkli se, uzdraveni jsou. (CZ)

Matthew 14:36 And{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} they might{G680} only{G3440} touch{G680}{(G5672)} the hem{G2899} of his{G846} garment{G2440}: and{G2532} as many as{G3745} touched{G680}{(G5662)} were made perfectly whole{G1295}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:36 And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.(kjv)

======= Matthew 15:1 ============

Matthew 15:1 Then there come to Jesus from Jerusalem Pharisees and scribes, saying,(asv)

Matthew 15:1 A v tom přistoupí k Ježíšovi Jeruzalémští zákoníci a farizeové, řkouce: (CZ)

Matthew 15:1 Then{G5119} came{G4334}{(G5736)} to Jesus{G2424} scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, which were of{G575} Jerusalem{G2414}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 15:1 Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, (kjv)

======= Matthew 15:2 ============

Matthew 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.(asv)

Matthew 15:2 Proč učedlníci tvoji přestupují ustanovení starších? Nebo neumývají rukou svých, když mají jísti chléb. (CZ)

Matthew 15:2 Why{G1302} do thy{G4675} disciples{G3101} transgress{G3845}{(G5719)} the tradition{G3862} of the elders{G4245}? for{G1063} they wash{G3538}{(G5731)} not{G3756} their{G846} hands{G5495} when{G3752} they eat{G2068}{(G5725)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread. (kjv)

======= Matthew 15:3 ============

Matthew 15:3 And he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God because of your tradition?(asv)

Matthew 15:3 A on odpovídaje, řekl jim: Pročež i vy přestupujete přikázání Boží pro ustanovení vaše? (CZ)

Matthew 15:3 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G1302} do ye{G5210} also{G2532} transgress{G3845}{(G5719)} the commandment{G1785} of God{G2316} by{G1223} your{G5216} tradition{G3862}? (kjv-strongs#)

Mat 15:3 But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? (kjv)

======= Matthew 15:4 ============

Matthew 15:4 For God said, Honor thy father and thy mother: and, He that speaketh evil of father or mother, let him die the death.(asv)

Matthew 15:4 Nebo přikázal Bůh, řka: Cti otce svého i matku, a kdož by zlořečil otci neb mateři, smrtí ať umře. (CZ)

Matthew 15:4 For{G1063} God{G2316} commanded{G1781}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} mother{G3384}: and{G2532}, He that curseth{G2551}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, let him die{G5053}{(G5720)} the death{G2288}. (kjv-strongs#)

Mat 15:4 For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death. (kjv)

======= Matthew 15:5 ============

Matthew 15:5 But ye say, whosoever shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is given [to God] ;(asv)

Matthew 15:5 Ale vy pravíte: Kdož by koli řekl otci neb mateři: Dar ode mne obětovaný, tobě prospěje, by pak i neuctil otce svého neb mateře své, bez viny bude. (CZ)

Matthew 15:5 But{G1161} ye{G5210} say{G3004}{(G5719)}, Whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)} to his father{G3962} or{G2228} his mother{G3384}, It is a gift{G1435}, by{G1537} whatsoever{G3739}{G1437} thou mightest be profited{G5623}{(G5686)} by me{G1700}; (kjv-strongs#)

Mat 15:5 But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; (kjv)

======= Matthew 15:6 ============

Matthew 15:6 he shall not honor his father. And ye have made void the word of God because of your tradition.(asv)

Matthew 15:6 A takž zrušili jste přikázání Boží pro své ustanovení. (CZ)

Matthew 15:6 And{G2532} honour{G5091}{(G5661)} not{G3364} his{G846} father{G3962} or{G2228} his{G846} mother{G3384}, he shall be free. Thus{G2532} have ye made{G208} the commandment{G1785} of God{G2316} of none effect{G208}{(G5656)} by{G1223} your{G5216} tradition{G3862}. (kjv-strongs#)

Mat 15:6 And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition. (kjv)

======= Matthew 15:7 ============

Matthew 15:7 Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying,(asv)

Matthew 15:7 Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, řka: (CZ)

Matthew 15:7 Ye hypocrites{G5273}, well{G2573} did{G4395} Esaias{G2268} prophesy{G4395}{(G5656)} of{G4012} you{G5216}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 15:7 Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying, (kjv)

======= Matthew 15:8 ============

Matthew 15:8 This people honoreth me with their lips; But their heart is far from me.(asv)

Matthew 15:8 Přibližuje se ke mně lid tento ústy svými a rty mne ctí, ale srdce jejich daleko jest ode mne. (CZ)

Matthew 15:8 This{G3778} people{G2992} draweth nigh{G1448}{(G5719)} unto me{G3427} with their{G846} mouth{G4750}, and{G2532} honoureth{G5091}{(G5719)} me{G3165} with their lips{G5491}; but{G1161} their{G846} heart{G2588} is{G568}{(G5719)} far{G4206} from{G575} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 15:8 This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me. (kjv)

======= Matthew 15:9 ============

Matthew 15:9 But in vain do they worship me, Teaching [as their] doctrines the precepts of men.(asv)

Matthew 15:9 Nadarmoť mne ctí, učíce učení, jenž jsou přikázání lidská. (CZ)

Matthew 15:9 But{G1161} in vain{G3155} they do worship{G4576}{(G5736)} me{G3165}, teaching{G1321}{(G5723)} for doctrines{G1319} the commandments{G1778} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (kjv)

======= Matthew 15:10 ============

Matthew 15:10 And he called to him the multitude, and said unto them, Hear, and understand:(asv)

Matthew 15:10 A svolav zástup, řekl jim: Slyšte a rozumějte. (CZ)

Matthew 15:10 And{G2532} he called{G4341}{(G5666)} the multitude{G3793}, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Hear{G191}{(G5720)}, and{G2532} understand{G4920}{(G5720)}: (kjv-strongs#)

Mat 15:10 And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand: (kjv)

======= Matthew 15:11 ============

Matthew 15:11 Not that which entereth into the mouth defileth the man; but that which proceedeth out of the mouth, this defileth the man.(asv)

Matthew 15:11 Ne to, což vchází v ústa, poskvrňuje člověka, ale což z úst pochází, toť poskvrňuje člověka. (CZ)

Matthew 15:11 Not{G3756} that which goeth{G1525}{(G5740)} into{G1519} the mouth{G4750} defileth{G2840}{(G5719)} a man{G444}; but{G235} that which cometh{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the mouth{G4750}, this{G5124} defileth{G2840}{(G5719)} a man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:11 Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. (kjv)

======= Matthew 15:12 ============

Matthew 15:12 Then came the disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, when they heard this saying?(asv)

Matthew 15:12 Tehdy přistoupivše učedlníci jeho, řekli mu: Víš-li, že farizeové, slyševše tu řeč, zhoršili se? (CZ)

Matthew 15:12 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} his{G846} disciples{G3101}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Knowest thou{G1492}{(G5758)} that{G3754} the Pharisees{G5330} were offended{G4624}{(G5681)}, after they heard{G191}{(G5660)} this saying{G3056}? (kjv-strongs#)

Mat 15:12 Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying? (kjv)

======= Matthew 15:13 ============

Matthew 15:13 But he answered and said, Every plant which my heavenly Father planted not, shall be rooted up.(asv)

Matthew 15:13 A on odpovídaje, řekl: Všeliké štípení, jehož neštípil Otec můj nebeský, vykořeněno bude. (CZ)

Matthew 15:13 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Every{G3956} plant{G5451}, which{G3739} my{G3450} heavenly{G3770} Father{G3962} hath{G5452} not{G3756} planted{G5452}{(G5656)}, shall be rooted up{G1610}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 15:13 But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up. (kjv)

======= Matthew 15:14 ============

Matthew 15:14 Let them alone: they are blind guides. And if the blind guide the blind, both shall fall into a pit.(asv)

Matthew 15:14 Nechte jich, vůdcovéť jsou slepí slepých, a povede-li slepý slepého, oba v jámu upadnou. (CZ)

Matthew 15:14 Let{G863} them{G846} alone{G863}{(G5628)}: they be{G1526}{(G5748)} blind{G5185} leaders{G3595} of the blind{G5185}. And{G1161} if{G1437} the blind{G5185} lead{G3594}{(G5725)} the blind{G5185}, both{G297} shall fall{G4098}{(G5699)} into{G1519} the ditch{G999}. (kjv-strongs#)

Mat 15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. (kjv)

======= Matthew 15:15 ============

Matthew 15:15 And Peter answered and said unto him, Declare unto us the parable.(asv)

Matthew 15:15 I odpověděv Petr, řekl jemu: Vylož nám to podobenství. (CZ)

Matthew 15:15 Then{G1161} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Declare{G5419}{(G5657)} unto us{G2254} this{G5026} parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mat 15:15 Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable. (kjv)

======= Matthew 15:16 ============

Matthew 15:16 And he said, Are ye also even yet without understanding?(asv)

Matthew 15:16 Ježíš pak řekl: Ještě i vy bez rozumu jste? (CZ)

Matthew 15:16 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Are{G2075}{(G5748)} ye{G5210} also{G2532} yet{G188} without understanding{G801}? (kjv-strongs#)

Mat 15:16 And Jesus said, Are ye also yet without understanding? (kjv)

======= Matthew 15:17 ============

Matthew 15:17 Perceive ye not, that whatsoever goeth into the mouth passeth into the belly, and is cast out into the draught?(asv)

Matthew 15:17 Nerozumíte-liž, že všecko, což v ústa vchází, do břicha jde a vypouští se ven? (CZ)

Matthew 15:17 Do{G3539} not{G3768} ye{G3539} yet{G3768} understand{G3539}{(G5719)}, that{G3754} whatsoever{G3956} entereth in{G1531}{(G5740)} at{G1519} the mouth{G4750} goeth{G5562}{(G5719)} into{G1519} the belly{G2836}, and{G2532} is cast out{G1544}{(G5743)} into{G1519} the draught{G856}? (kjv-strongs#)

Mat 15:17 Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? (kjv)

======= Matthew 15:18 ============

Matthew 15:18 But the things which proceed out of the mouth come forth out of the heart; and they defile the man.(asv)

Matthew 15:18 Ale které věci z úst pocházejí, z srdce jdou, a tyť poskvrňují člověka. (CZ)

Matthew 15:18 But{G1161} those things which{G3588} proceed{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the mouth{G4750} come forth{G1831}{(G5736)} from{G1537} the heart{G2588}; and they{G2548} defile{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:18 But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man. (kjv)

======= Matthew 15:19 ============

Matthew 15:19 For out of the heart come forth evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, railings:(asv)

Matthew 15:19 Z srdceť zajisté vycházejí zlá myšlení, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání. (CZ)

Matthew 15:19 For{G1063} out of{G1537} the heart{G2588} proceed{G1831}{(G5736)} evil{G4190} thoughts{G1261}, murders{G5408}, adulteries{G3430}, fornications{G4202}, thefts{G2829}, false witness{G5577}, blasphemies{G988}: (kjv-strongs#)

Mat 15:19 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies: (kjv)

======= Matthew 15:20 ============

Matthew 15:20 these are the things which defile the man; but to eat with unwashen hands defileth not the man.(asv)

Matthew 15:20 Tyť jsou věci poskvrňující člověka. Ale neumytýma rukama jísti, toť neposkvrňuje člověka. (CZ)

Matthew 15:20 These{G5023} are{G2076}{(G5748)} the things which{G3588} defile{G2840}{(G5723)} a man{G444}: but{G1161} to eat{G5315}{(G5629)} with unwashen{G449} hands{G5495} defileth{G2840}{(G5719)} not{G3756} a man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:20 These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man. (kjv)

======= Matthew 15:21 ============

Matthew 15:21 And Jesus went out thence, and withdrew into the parts of Tyre and Sidon.(asv)

Matthew 15:21 A vyšed odtud Ježíš, bral se do krajin Tyrských a Sidonských. (CZ)

Matthew 15:21 Then{G2532} Jesus{G2424} went{G1831}{(G5631)} thence{G1564}, and departed{G402}{(G5656)} into{G1519} the coasts{G3313} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}. (kjv-strongs#)

Mat 15:21 Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon. (kjv)

======= Matthew 15:22 ============

Matthew 15:22 And behold, a Canaanitish woman came out from those borders, and cried, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a demon.(asv)

Matthew 15:22 A aj, žena Kananejská z končin těch vyšedši, volala za ním, řkuci: Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův. Dceru mou hrozně trápí ďábelství. (CZ)

Matthew 15:22 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a woman{G1135} of Canaan{G5478} came{G1831}{(G5631)} out of{G575} the same{G1565} coasts{G3725}, and cried{G2905}{(G5656)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on me{G3165}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}; my{G3450} daughter{G2364} is grievously{G2560} vexed with a devil{G1139}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 15:22 And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a devil. (kjv)

======= Matthew 15:23 ============

Matthew 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.(asv)

Matthew 15:23 Kterýžto neodpověděl jí slova. I přistoupivše učedlníci jeho, prosili ho, řkouce: Propusť ji, neboť volá za námi. (CZ)

Matthew 15:23 But{G1161} he answered{G611}{(G5662)} her{G846} not{G3756} a word{G3056}. And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} and besought{G2065}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Send{G630} her{G846} away{G630}{(G5657)}; for{G3754} she crieth{G2896}{(G5719)} after{G3693} us{G2257}. (kjv-strongs#)

Mat 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us. (kjv)

======= Matthew 15:24 ============

Matthew 15:24 But he answered and said, I was not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.(asv)

Matthew 15:24 On pak odpověděv, řekl: Nejsem poslán než k ovcem zahynulým z domu Izraelského. (CZ)

Matthew 15:24 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I am{G649} not{G3756} sent{G649}{(G5648)} but{G1508} unto{G1519} the lost{G622}{(G5756)} sheep{G4263} of the house{G3624} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 15:24 But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. (kjv)

======= Matthew 15:25 ============

Matthew 15:25 But she came and worshipped him, saying, Lord, help me.(asv)

Matthew 15:25 Ale ona přistoupivši, klaněla se jemu, řkuci: Pane, pomoz mi. (CZ)

Matthew 15:25 Then{G1161} came she{G2064}{(G5631)} and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, help{G997}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 15:25 Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. (kjv)

======= Matthew 15:26 ============

Matthew 15:26 And he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs.(asv)

Matthew 15:26 On pak odpověděv, řekl: Není slušné vzíti chléb synů a vrci štěňatům. (CZ)

Matthew 15:26 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, It is{G2076}{(G5748)} not{G3756} meet{G2570} to take{G2983}{(G5629)} the children's{G5043} bread{G740}, and{G2532} to cast{G906}{(G5629)} it to dogs{G2952}. (kjv-strongs#)

Mat 15:26 But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs. (kjv)

======= Matthew 15:27 ============

Matthew 15:27 But she said, Yea, Lord: for even the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.(asv)

Matthew 15:27 A ona řekla: Takť jest, Pane. Avšak štěňata jedí drobty, kteříž padají z stolů pánů jejich. (CZ)

Matthew 15:27 And{G1161} she said{G2036}{(G5627)}, Truth{G3483}, Lord{G2962}: yet{G2532}{G1063} the dogs{G2952} eat{G2068}{(G5719)} of{G575} the crumbs{G5589} which{G3588} fall{G4098}{(G5723)} from{G575} their{G846} masters{G2962}' table{G5132}. (kjv-strongs#)

Mat 15:27 And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table. (kjv)

======= Matthew 15:28 ============

Matthew 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it done unto thee even as thou wilt. And her daughter was healed from that hour.(asv)

Matthew 15:28 Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, veliká jest víra tvá. Staniž se tobě, jakž chceš. I uzdravena jest dcera její v tu hodinu. (CZ)

Matthew 15:28 Then{G5119} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, O{G5599} woman{G1135}, great{G3173} is thy{G4675} faith{G4102}: be it{G1096}{(G5676)} unto thee{G4671} even as{G5613} thou wilt{G2309}{(G5719)}. And{G2532} her{G846} daughter{G2364} was made whole{G2390}{(G5681)} from{G575} that very{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. (kjv)

======= Matthew 15:29 ============

Matthew 15:29 And Jesus departed thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and he went up into the mountain, and sat there.(asv)

Matthew 15:29 A odšed odtud Ježíš, šel podle moře Galilejského, a vstoupiv na horu, posadil se tam. (CZ)

Matthew 15:29 And{G2532} Jesus{G2424} departed{G3327}{(G5631)} from thence{G1564}, and came{G2064}{(G5627)} nigh unto{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}; and{G2532} went up{G305}{(G5631)} into{G1519} a mountain{G3735}, and sat down{G2521}{(G5711)} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 15:29 And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there. (kjv)

======= Matthew 15:30 ============

Matthew 15:30 And there came unto him great multitudes, having with them the lame, blind, dumb, maimed, and many others, and they cast them down at this feet; and he healed them:(asv)

Matthew 15:30 I přišli k němu zástupové mnozí, majíce s sebou kulhavé, slepé, němé, polámané a jiné mnohé. I kladli je k nohám Ježíšovým, a on uzdravil je, (CZ)

Matthew 15:30 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, having{G2192}{(G5723)} with{G3326} them those that were{G1438} lame{G5560}, blind{G5185}, dumb{G2974}, maimed{G2948}, and{G2532} many{G4183} others{G2087}, and{G2532} cast{G4496} them{G846} down{G4496}{(G5656)} at{G3844} Jesus{G2424}' feet{G4228}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 15:30 And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them: (kjv)

======= Matthew 15:31 ============

Matthew 15:31 insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb speaking, the maimed whole, and lame walking, and the blind seeing: and they glorified the God of Israel.(asv)

Matthew 15:31 Takže se zástupové divili, vidouce, ano němí mluví, polámaní zdraví jsou, kulhaví chodí, slepí vidí. I velebili Boha Izraelského. (CZ)

Matthew 15:31 Insomuch that{G5620} the multitude{G3793} wondered{G2296}{(G5658)}, when they saw{G991}{(G5723)} the dumb{G2974} to speak{G2980}{(G5723)}, the maimed{G2948} to be whole{G5199}, the lame{G5560} to walk{G4043}{(G5723)}, and{G2532} the blind{G5185} to see{G991}{(G5723)}: and{G2532} they glorified{G1392}{(G5656)} the God{G2316} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 15:31 Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel. (kjv)

======= Matthew 15:32 ============

Matthew 15:32 And Jesus called unto him his disciples, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days and have nothing to eat: and I would not send them away fasting, lest haply they faint on the way.(asv)

Matthew 15:32 Ježíš pak svolav učedlníky své, řekl: Líto mi zástupu, ješto již tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli; a rozpustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě. (CZ)

Matthew 15:32 Then{G1161} Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} his{G846} disciples{G3101} unto him, and said{G2036}{(G5627)}, I have compassion{G4697}{(G5736)} on{G1909} the multitude{G3793}, because{G3754} they continue{G4357}{(G5719)} with me{G3427} now{G2235} three{G5140} days{G2250}, and{G2532} have{G2192}{(G5719)} nothing{G3756}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}: and{G2532} I will{G2309}{(G5719)} not{G3756} send{G630} them{G846} away{G630}{(G5658)} fasting{G3523}, lest{G3379} they faint{G1590}{(G5686)} in{G1722} the way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 15:32 Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. (kjv)

======= Matthew 15:33 ============

Matthew 15:33 And the disciples say unto him, Whence should we have so many loaves in a desert place as to fill so great a multitude?(asv)

Matthew 15:33 I řekli mu učedlníci jeho: I kde bychom vzali tolik chleba na této poušti, abychom takový zástup nasytili? (CZ)

Matthew 15:33 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Whence{G4159} should we{G2254} have so much{G5118} bread{G740} in{G1722} the wilderness{G2047}, as{G5620} to fill{G5526}{(G5658)} so great{G5118} a multitude{G3793}? (kjv-strongs#)

Mat 15:33 And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? (kjv)

======= Matthew 15:34 ============

Matthew 15:34 And Jesus said unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few small fishes.(asv)

Matthew 15:34 I řekl jim Ježíš: Kolik chlebů máte? A oni řkou: Sedm a málo rybiček. (CZ)

Matthew 15:34 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}, and{G2532} a few{G3641} little fishes{G2485}. (kjv-strongs#)

Mat 15:34 And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes. (kjv)

======= Matthew 15:35 ============

Matthew 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground;(asv)

Matthew 15:35 I rozkázal zástupům, aby se posadili na zemi. (CZ)

Matthew 15:35 And{G2532} he commanded{G2753}{(G5656)} the multitude{G3793} to sit down{G377}{(G5629)} on{G1909} the ground{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground. (kjv)

======= Matthew 15:36 ============

Matthew 15:36 and he took the seven loaves and the fishes; and he gave thanks and brake, and gave to the disciples, and the disciples to the multitudes.(asv)

Matthew 15:36 A vzav těch sedm chlebů a ryby, učiniv díky, lámal a dal učedlníkům svým, a učedlníci zástupu. (CZ)

Matthew 15:36 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the seven{G2033} loaves{G740} and{G2532} the fishes{G2486}, and gave thanks{G2168}{(G5660)}, and brake{G2806}{(G5656)} them, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} to his{G846} disciples{G3101}, and{G1161} the disciples{G3101} to the multitude{G3793}. (kjv-strongs#)

Mat 15:36 And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. (kjv)

======= Matthew 15:37 ============

Matthew 15:37 And they all ate, and were filled: and they took up that which remained over of the broken pieces, seven baskets full.(asv)

Matthew 15:37 I jedli všickni a nasyceni jsou. A sebrali, což zbylo drobtů, sedm košů plných. (CZ)

Matthew 15:37 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the broken{G2801} meat that was left{G4052}{(G5723)} seven{G2033} baskets{G4711} full{G4134}. (kjv-strongs#)

Mat 15:37 And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full. (kjv)

======= Matthew 15:38 ============

Matthew 15:38 And they that did eat were four thousand men, besides women and children.(asv)

Matthew 15:38 Bylo pak těch, kteříž jedli, čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. (CZ)

Matthew 15:38 And{G1161} they that did eat{G2068}{(G5723)} were{G2258}{(G5713)} four thousand{G5070} men{G435}, beside{G5565} women{G1135} and{G2532} children{G3813}. (kjv-strongs#)

Mat 15:38 And they that did eat were four thousand men, beside women and children. (kjv)

======= Matthew 15:39 ============

Matthew 15:39 And he sent away the multitudes, and entered into the boat, and came into the borders of Magadan.(asv)

Matthew 15:39 A rozpustiv zástupy, vstoupil na lodí. I přišel do krajiny Magdala. (CZ)

Matthew 15:39 And{G2532} he sent away{G630}{(G5660)} the multitude{G3793}, and took{G1684}{(G5627)} ship{G1519}{G4143}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the coasts{G3725} of Magdala{G3093}. (kjv-strongs#)

Mat 15:39 And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.(kjv)

======= Matthew 16:1 ============

Matthew 16:1 And the Pharisees and Sadducees came, and trying him asked him to show them a sign from heaven.(asv)

Matthew 16:1 I přistoupili k němu farizeové a saduceové, a pokoušejíce, prosili ho, aby jim znamení s nebe ukázal. (CZ)

Matthew 16:1 The Pharisees{G5330} also{G2532} with the Sadducees{G4523} came{G4334}{(G5631)}, and{G2532} tempting{G3985}{(G5723)} desired{G1905}{(G5656)} him{G846} that he would shew{G1925}{(G5658)} them{G846} a sign{G4592} from{G1537} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:1 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. (kjv)

======= Matthew 16:2 ============

Matthew 16:2 But he answered and said unto them, When it is evening, ye say, [It will be] fair weather: for the heaven is red.(asv)

Matthew 16:2 On pak odpovídaje, řekl jim: Když bývá večer, říkáte: Jasno bude, nebo se červená nebe. (CZ)

Matthew 16:2 {G1161} He answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, When it is{G1096}{(G5637)} evening{G3798}, ye say{G3004}{(G5719)}, It will be fair weather{G2105}: for{G1063} the sky{G3772} is red{G4449}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 16:2 He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. (kjv)

======= Matthew 16:3 ============

Matthew 16:3 And in the morning, [It will be] foul weather to-day: for the heaven is red and lowering. Ye know how to discern the face of the heaven; but ye cannot [discern] the signs of the times.(asv)

Matthew 16:3 A ráno: Dnes bude nečas, nebo se červená zasmušilé nebe. Pokrytci, způsob zajisté nebe rozsouditi umíte, znamení pak časů nemůžete souditi? (CZ)

Matthew 16:3 And{G2532} in the morning{G4404}, It will be foul weather{G5494} to day{G4594}: for{G1063} the sky{G3772} is red{G4449}{(G5719)} and lowring{G4768}{(G5723)}. O ye hypocrites{G5273}, ye can{G1097}{(G5719)} discern{G1252}{(G5721)}{G3303} the face{G4383} of the sky{G3772}; but{G1161} can ye{G1410}{(G5736)} not{G3756} discern the signs{G4592} of the times{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 16:3 And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times? (kjv)

======= Matthew 16:4 ============

Matthew 16:4 An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of Jonah. And he left them, and departed.(asv)

Matthew 16:4 Národ zlý a cizoložný znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, než toliko znamení Jonáše proroka. A opustiv je, odšel. (CZ)

Matthew 16:4 A wicked{G4190} and{G2532} adulterous{G3428} generation{G1074} seeketh after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}; and{G2532} there shall no{G3756} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} unto it{G846}, but{G1508} the sign{G4592} of the prophet{G4396} Jonas{G2495}. And{G2532} he left{G2641}{(G5631)} them{G846}, and departed{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 16:4 A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed. (kjv)

======= Matthew 16:5 ============

Matthew 16:5 And the disciples came to the other side and forgot to take bread.(asv)

Matthew 16:5 A přeplavivše se učedlníci jeho přes moře, zapomenuli vzíti chleba. (CZ)

Matthew 16:5 And{G2532} when his{G846} disciples{G3101} were come{G2064}{(G5631)} to{G1519} the other side{G4008}, they had forgotten{G1950}{(G5633)} to take{G2983}{(G5629)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 16:5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. (kjv)

======= Matthew 16:6 ============

Matthew 16:6 And Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Matthew 16:6 Ježíš pak řekl jim: Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského. (CZ)

Matthew 16:6 Then{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Take heed{G3708}{(G5720)} and{G2532} beware{G4337}{(G5720)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}. (kjv-strongs#)

Mat 16:6 Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. (kjv)

======= Matthew 16:7 ============

Matthew 16:7 And they reasoned among themselves, saying, We took no bread.(asv)

Matthew 16:7 Oni pak rozjímali mezi sebou, řkouce: Nevzali jsme chleba. (CZ)

Matthew 16:7 And{G1161} they reasoned{G1260}{(G5711)} among{G1722} themselves{G1438}, saying{G3004}{(G5723)}, It is because{G3754} we have taken{G2983}{(G5627)} no{G3756} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 16:7 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. (kjv)

======= Matthew 16:8 ============

Matthew 16:8 And Jesus perceiving it said, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have no bread?(asv)

Matthew 16:8 A znaje to Ježíš, řekl jim: Co to rozjímáte mezi sebou, ó malé víry, že jste chlebů nevzali? (CZ)

Matthew 16:8 Which when{G1161} Jesus{G2424} perceived{G1097}{(G5631)}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, O ye of little faith{G3640}, why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)} among{G1722} yourselves{G1438}, because{G3754} ye have brought{G2983}{(G5627)} no{G3756} bread{G740}? (kjv-strongs#)

Mat 16:8 Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? (kjv)

======= Matthew 16:9 ============

Matthew 16:9 Do ye not yet perceive, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?(asv)

Matthew 16:9 Ještě-liž nerozumíte, ani pamatujete na pět chlebů, jimiž nasyceno bylo pět tisíců lidu, a kolik jste košů drobtů sebrali? (CZ)

Matthew 16:9 Do ye{G3539} not yet{G3768} understand{G3539}{(G5719)}, neither{G3761} remember{G3421}{(G5719)} the five{G4002} loaves{G740} of the five thousand{G4000}, and{G2532} how many{G4214} baskets{G2894} ye took up{G2983}{(G5627)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:9 Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up? (kjv)

======= Matthew 16:10 ============

Matthew 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?(asv)

Matthew 16:10 Ani na sedm chlebů, jimiž nasyceno bylo čtyři tísíce lidí, a kolik jste košů drobtů sebrali? (CZ)

Matthew 16:10 Neither{G3761} the seven{G2033} loaves{G740} of the four thousand{G5070}, and{G2532} how many{G4214} baskets{G4711} ye took up{G2983}{(G5627)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up? (kjv)

======= Matthew 16:11 ============

Matthew 16:11 How is it that ye do not perceive that I spake not to you concerning bread? But beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Matthew 16:11 I kterakž pak nerozumíte, že ne o chlebu mluvil jsem vám, pravě: Varujte se od kvasu farizejského a saducejského? (CZ)

Matthew 16:11 How{G4459} is it that{G3754} ye do{G3539} not{G3756} understand{G3539}{(G5719)} that I spake{G2036}{(G5627)} it not{G3756} to you{G5213} concerning{G4012} bread{G740}, that ye should beware{G4337}{(G5721)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}? (kjv-strongs#)

Mat 16:11 How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? (kjv)

======= Matthew 16:12 ============

Matthew 16:12 Then understood they that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Matthew 16:12 Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů. (CZ)

Matthew 16:12 Then{G5119} understood they{G4920}{(G5656)} how that{G3754} he bade{G2036}{(G5627)} them not{G3756} beware{G4337}{(G5721)} of{G575} the leaven{G2219} of bread{G740}, but{G235} of{G575} the doctrine{G1322} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}. (kjv-strongs#)

Mat 16:12 Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. (kjv)

======= Matthew 16:13 ============

Matthew 16:13 Now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that the Son of man is?(asv)

Matthew 16:13 Přišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým mne praví lidé býti, mne Syna člověka? (CZ)

Matthew 16:13 When{G1161} Jesus{G2424} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the coasts{G3313} of Caesarea{G2542} Philippi{G5376}, he asked{G2065}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, saying{G3004}{(G5723)}, Whom{G5101} do men{G444} say{G3004}{(G5719)} that I{G3165} the Son{G5207} of man{G444} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:13 When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am? (kjv)

======= Matthew 16:14 ============

Matthew 16:14 And they said, Some [say] John the Baptist; some, Elijah; and others, Jeremiah, or one of the prophets.(asv)

Matthew 16:14 A oni řekli: Někteří Janem Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z proroků. (CZ)

Matthew 16:14 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Some say that thou art{G3303} John{G2491} the Baptist{G910}:{G1161} some{G243}, Elias{G2243}; and{G1161} others{G2087}, Jeremias{G2408}, or{G2228} one{G1520} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 16:14 And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets. (kjv)

======= Matthew 16:15 ============

Matthew 16:15 He saith unto them, But who say ye that I am?(asv)

Matthew 16:15 I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte? (CZ)

Matthew 16:15 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, But{G1161} whom{G5101} say{G3004}{(G5719)} ye{G5210} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:15 He saith unto them, But whom say ye that I am? (kjv)

======= Matthew 16:16 ============

Matthew 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.(asv)

Matthew 16:16 I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého. (CZ)

Matthew 16:16 And{G1161} Simon{G4613} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}, the Son{G5207} of the living{G2198}{(G5723)} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. (kjv)

======= Matthew 16:17 ============

Matthew 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jonah: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 16:17 A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě toho, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích. (CZ)

Matthew 16:17 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Blessed{G3107} art thou{G1488}{(G5748)}, Simon{G4613} Barjona{G920}: for{G3754} flesh{G4561} and{G2532} blood{G129} hath{G601} not{G3756} revealed{G601}{(G5656)} it unto thee{G4671}, but{G235} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 16:18 ============

Matthew 16:18 And I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of Hades shall not prevail against it.(asv)

Matthew 16:18 I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí. (CZ)

Matthew 16:18 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} also{G2504} unto thee{G4671}, That{G3754} thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} Peter{G4074}, and{G2532} upon{G1909} this{G5026} rock{G4073} I will build{G3618}{(G5692)} my{G3450} church{G1577}; and{G2532} the gates{G4439} of hell{G86} shall{G2729} not{G3756} prevail against{G2729}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. (kjv)

======= Matthew 16:19 ============

Matthew 16:19 I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.(asv)

Matthew 16:19 A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi. (CZ)

Matthew 16:19 And{G2532} I will give{G1325}{(G5692)} unto thee{G4671} the keys{G2807} of the kingdom{G932} of heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} thou shalt bind{G1210}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} bound{G1210}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} thou shalt loose{G3089}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} loosed{G3089}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. (kjv)

======= Matthew 16:20 ============

Matthew 16:20 Then charged he the disciples that they should tell no man that he was the Christ.(asv)

Matthew 16:20 Tedy přikázal učedlníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus. (CZ)

Matthew 16:20 Then{G5119} charged he{G1291}{(G5668)} his{G846} disciples{G3101} that{G2443} they should tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367} that{G3754} he{G846} was{G2076}{(G5748)} Jesus{G2424} the Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 16:20 Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. (kjv)

======= Matthew 16:21 ============

Matthew 16:21 From that time began Jesus to show unto his disciples, that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.(asv)

Matthew 16:21 A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti. (CZ)

Matthew 16:21 From{G575} that time forth{G5119} began{G756}{(G5662)} Jesus{G2424} to shew{G1166}{(G5721)} unto his{G846} disciples{G3101}, how that{G3754} he{G846} must{G1163}{(G5748)} go{G565}{(G5629)} unto{G1519} Jerusalem{G2414}, and{G2532} suffer{G3958}{(G5629)} many things{G4183} of{G575} the elders{G4245} and{G2532} chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122}, and{G2532} be killed{G615}{(G5683)}, and{G2532} be raised again{G1453}{(G5683)} the third{G5154} day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 16:21 From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. (kjv)

======= Matthew 16:22 ============

Matthew 16:22 And Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall never be unto thee.(asv)

Matthew 16:22 I odved ho Petr na stranu, počal mu přimlouvati, řka: Odstup to od tebe, Pane, nestaneť se tobě toho. (CZ)

Matthew 16:22 Then{G2532} Peter{G4074} took{G4355}{(G5642)} him{G846}, and began{G756}{(G5662)} to rebuke{G2008}{(G5721)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Be it far{G2436} from thee{G4671}, Lord{G2962}: this{G5124} shall{G2071} not{G3364} be{G2071}{(G5704)} unto thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee. (kjv)

======= Matthew 16:23 ============

Matthew 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men.(asv)

Matthew 16:23 Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdiž za mnou, satane, ku pohoršení jsi mi; nebo nechápáš těch věcí, kteréž jsou Boží, ale kteréž jsou lidské. (CZ)

Matthew 16:23 But{G1161} he turned{G4762}{(G5651)}, and said{G2036}{(G5627)} unto Peter{G4074}, Get thee{G5217}{(G5720)} behind{G3694} me{G3450}, Satan{G4567}: thou{G1488}{(G5748)} art{G3754} an offence{G4625} unto me{G3450}: for thou savourest{G5426}{(G5719)} not{G3756} the things{G3588} that be of God{G2316}, but{G235} those that be of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. (kjv)

======= Matthew 16:24 ============

Matthew 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.(asv)

Matthew 16:24 Tedy řekl Ježíš učedlníkům svým: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne. (CZ)

Matthew 16:24 Then{G5119} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} unto his{G846} disciples{G3101}, If any{G1536} man will{G2309}{(G5719)} come{G2064}{(G5629)} after{G3694} me{G3450}, let him deny{G533}{(G5663)} himself{G1438}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (kjv)

======= Matthew 16:25 ============

Matthew 16:25 For whosoever would save his life shall lose it: and whosoever shall lose his life for my sake shall find it.(asv)

Matthew 16:25 Nebo kdož by chtěl duši svou zachovati, ztratíť ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji. (CZ)

Matthew 16:25 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} will{G2309}{(G5725)} save{G4982}{(G5658)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}: and{G1161} whosoever{G3739}{G302} will lose{G622}{(G5661)} his{G846} life{G5590} for{G1752} my{G1700} sake{G1752} shall find{G2147}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 16:25 For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it. (kjv)

======= Matthew 16:26 ============

Matthew 16:26 For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?(asv)

Matthew 16:26 Nebo co jest platno člověku, by pak všecken svět získal, a své duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou? (CZ)

Matthew 16:26 For{G1063} what{G5101} is a man{G444} profited{G5623}{(G5743)}, if{G1437} he shall gain{G2770}{(G5661)} the whole{G3650} world{G2889}, and{G1161} lose{G2210}{(G5686)} his own{G846} soul{G5590}? or{G2228} what{G5101} shall a man{G444} give{G1325}{(G5692)} in exchange{G465} for his{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mat 16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul? (kjv)

======= Matthew 16:27 ============

Matthew 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then shall he render unto every man according to his deeds.(asv)

Matthew 16:27 Syn zajisté člověka přijde v slávě Otce svého s anděly svými, a tehdážť odplatí jednomu každému podle skutků jeho. (CZ)

Matthew 16:27 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} shall{G3195}{(G5719)} come{G2064}{(G5738)} in{G1722} the glory{G1391} of his{G846} Father{G3962} with{G3326} his{G846} angels{G32}; and{G2532} then{G5119} he shall reward{G591}{(G5692)} every man{G1538} according{G2596} to his{G846} works{G4234}. (kjv-strongs#)

Mat 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works. (kjv)

======= Matthew 16:28 ============

Matthew 16:28 Verily I say unto you, there are some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.(asv)

Matthew 16:28 Amen pravím vám: Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří Syna člověka, přicházejícího v království svém. (CZ)

Matthew 16:28 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There be{G1526}{(G5748)} some{G5100} standing{G2476}{(G5761)} here{G5602}, which{G3748} shall{G1089} not{G3364} taste{G1089}{(G5667)} of death{G2288}, till{G302}{G2193} they see{G1492}{(G5632)} the Son{G5207} of man{G444} coming{G2064}{(G5740)} in{G1722} his{G846} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 16:28 Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.(kjv)

======= Matthew 17:1 ============

Matthew 17:1 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart:(asv)

Matthew 17:1 A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana bratra jeho, i uvedl je na horu vysokou soukromí, (CZ)

Matthew 17:1 And{G2532} after{G3326} six{G1803} days{G2250} Jesus{G2424} taketh{G3880}{(G5719)} Peter{G4074}{G2532}, James{G2385}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, and{G2532} bringeth{G399} them{G846} up{G399}{(G5719)} into{G1519} an high{G5308} mountain{G3735} apart{G2596}{G2398}, (kjv-strongs#)

Mat 17:1 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, (kjv)

======= Matthew 17:2 ============

Matthew 17:2 and he was transfigured before them; and his face did shine as the sun, and his garments became white as the light.(asv)

Matthew 17:2 A proměnil se před nimi. I zastkvěla se tvář jeho jako slunce, a roucho jeho učiněno bílé jako světlo. (CZ)

Matthew 17:2 And{G2532} was transfigured{G3339}{(G5681)} before{G1715} them{G846}: and{G2532} his{G846} face{G4383} did shine{G2989}{(G5656)} as{G5613} the sun{G2246}, and{G1161} his{G846} raiment{G2440} was{G1096}{(G5633)} white{G3022} as{G5613} the light{G5457}. (kjv-strongs#)

Mat 17:2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. (kjv)

======= Matthew 17:3 ============

Matthew 17:3 And behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him.(asv)

Matthew 17:3 A aj, ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvající s ním. (CZ)

Matthew 17:3 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there appeared{G3700}{(G5681)} unto them{G846} Moses{G3475} and{G2532} Elias{G2243} talking{G4814}{(G5723)} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. (kjv)

======= Matthew 17:4 ============

Matthew 17:4 And Peter answered, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, I will make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.(asv)

Matthew 17:4 A odpověděv Petr, řekl Ježíšovi: Pane, dobré jest nám tuto býti. Chceš-li, udělejme tuto tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden. (CZ)

Matthew 17:4 Then{G1161} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074}, and said{G2036}{(G5627)} unto Jesus{G2424}, Lord{G2962}, it is{G2076}{(G5748)} good{G2570} for us{G2248} to be{G1511}{(G5750)} here{G5602}: if{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)}, let us make{G4160}{(G5661)} here{G5602} three{G5140} tabernacles{G4633}; one{G3391} for thee{G4671}, and{G2532} one{G3391} for Moses{G3475}, and{G2532} one{G3391} for Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mat 17:4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. (kjv)

======= Matthew 17:5 ============

Matthew 17:5 While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold, a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.(asv)

Matthew 17:5 Když pak on ještě mluvil, aj, oblak světlý zastínil je. A aj, zavzněl hlas z oblaku řkoucí: Toto jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo, toho poslouchejte. (CZ)

Matthew 17:5 While he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, behold{G2400}{(G5628)}, a bright{G5460} cloud{G3507} overshadowed{G1982}{(G5656)} them{G846}: and{G2532} behold{G2400}{(G5628)} a voice{G5456} out of{G1537} the cloud{G3507}, which said{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}; hear ye{G191}{(G5720)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:5 While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him. (kjv)

======= Matthew 17:6 ============

Matthew 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.(asv)

Matthew 17:6 To uslyšavše učedlníci, padli na tváři své a báli se velmi. (CZ)

Matthew 17:6 And{G2532} when the disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} it, they fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} their{G846} face{G4383}, and{G2532} were sore{G4970} afraid{G5399}{(G5675)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid. (kjv)

======= Matthew 17:7 ============

Matthew 17:7 And Jesus came and touched them and said, Arise, and be not afraid.(asv)

Matthew 17:7 A přistoupiv Ježíš, dotekl se jich, řka jim: Vstaňte, nebojte se. (CZ)

Matthew 17:7 And{G2532} Jesus{G2424} came{G4334}{(G5631)} and touched{G680}{(G5662)} them{G846}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Arise{G1453}{(G5682)}, and{G2532} be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:7 And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid. (kjv)

======= Matthew 17:8 ============

Matthew 17:8 And lifting up their eyes, they saw no one, save Jesus only.(asv)

Matthew 17:8 A pozdvihše očí svých, žádného neviděli, než samého Ježíše. (CZ)

Matthew 17:8 And{G1161} when they had lifted up{G1869}{(G5660)} their{G846} eyes{G3788}, they saw{G1492}{(G5627)} no man{G3762}, save{G1508} Jesus{G2424} only{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 17:8 And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only. (kjv)

======= Matthew 17:9 ============

Matthew 17:9 And as they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen from the dead.(asv)

Matthew 17:9 Když pak sstupovali s hory, přikázal jim Ježíš, řka: Žádnému nepravte tohoto vidění, dokudž by Syn člověka nevstal z mrtvých. (CZ)

Matthew 17:9 And{G2532} as they{G846} came down{G2597}{(G5723)} from{G575} the mountain{G3735}, Jesus{G2424} charged{G1781}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5632)} the vision{G3705} to no man{G3367}, until{G2193}{G3739} the Son{G5207} of man{G444} be risen again{G450}{(G5632)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mat 17:9 And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead. (kjv)

======= Matthew 17:10 ============

Matthew 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elijah must first come?(asv)

Matthew 17:10 I otázali se ho učedlníci jeho, řkouce: Což to pak zákoníci praví, že má Eliáš prve přijíti? (CZ)

Matthew 17:10 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G5101} then{G3767} say{G3004}{(G5719)} the scribes{G1122} that{G3754} Elias{G2243} must{G1163}{(G5748)} first{G4412} come{G2064}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mat 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? (kjv)

======= Matthew 17:11 ============

Matthew 17:11 And he answered and said, Elijah indeed cometh, and shall restore all things:(asv)

Matthew 17:11 A Ježíš odpovídaje, řekl jim: Eliáš zajisté přijde prve a napraví všecky věci. (CZ)

Matthew 17:11 And{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Elias{G2243} truly{G3303} shall first{G4412} come{G2064}{(G5736)}, and{G2532} restore{G600}{(G5692)} all things{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 17:11 And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things. (kjv)

======= Matthew 17:12 ============

Matthew 17:12 but I say into you, that Elijah is come already, and they knew him not, but did unto him whatsoever they would. Even so shall the Son of man also suffer of them.(asv)

Matthew 17:12 Ale pravím vám, že Eliáš již přišel, avšak nepoznali ho, ale učinili mu, což chtěli. Takť i Syn člověka trpěti bude od nich. (CZ)

Matthew 17:12 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} Elias{G2243} is come{G2064}{(G5627)} already{G2235}, and{G2532} they knew{G1921}{(G5627)} him{G846} not{G3756}, but{G235} have done{G4160}{(G5656)} unto{G1722} him{G846} whatsoever{G3745} they listed{G2309}{(G5656)}. Likewise{G3779} shall{G3195}{(G5719)} also{G2532} the Son{G5207} of man{G444} suffer{G3958}{(G5721)} of{G5259} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:12 But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. (kjv)

======= Matthew 17:13 ============

Matthew 17:13 Then understood the disciples that he spake unto them of John the Baptist.(asv)

Matthew 17:13 Tedy srozuměli učedlníci, že jim to praví o Janovi Křtiteli. (CZ)

Matthew 17:13 Then{G5119} the disciples{G3101} understood{G4920}{(G5656)} that{G3754} he spake{G2036}{(G5627)} unto them{G846} of{G4012} John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mat 17:13 Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. (kjv)

======= Matthew 17:14 ============

Matthew 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a man, kneeling to him, saying,(asv)

Matthew 17:14 A když přišli k zástupu, přistoupil k němu člověk jeden, a poklekl před ním na kolena, (CZ)

Matthew 17:14 And{G2532} when they{G846} were come{G2064}{(G5631)} to{G4314} the multitude{G3793}, there came{G4334}{(G5627)} to him{G846} a certain man{G444}, kneeling down{G1120}{(G5723)} to him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying, (kjv)

======= Matthew 17:15 ============

Matthew 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is epileptic, and suffereth grievously; for oft-times he falleth into the fire, and oft-times into the water.(asv)

Matthew 17:15 A řekl: Pane, smiluj se nad synem mým, nebo náměsičník jest, a bídně se trápí. Často zajisté padá do ohně a častokrát do vody. (CZ)

Matthew 17:15 Lord{G2962}, have mercy{G1653}{(G5657)} on my{G3450} son{G5207}: for{G3754} he is lunatick{G4583}{(G5736)}, and{G2532} sore{G2560} vexed{G3958}{(G5719)}: for{G1063} ofttimes{G4178} he falleth{G4098}{(G5719)} into{G1519} the fire{G4442}, and{G2532} oft{G4178} into{G1519} the water{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water. (kjv)

======= Matthew 17:16 ============

Matthew 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.(asv)

Matthew 17:16 I přivedl jsem ho učedlníkům tvým, ale nemohli ho uzdraviti. (CZ)

Matthew 17:16 And{G2532} I brought{G4374}{(G5656)} him{G846} to thy{G4675} disciples{G3101}, and{G2532} they could{G1410}{(G5675)} not{G3756} cure{G2323}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. (kjv)

======= Matthew 17:17 ============

Matthew 17:17 And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him hither to me.(asv)

Matthew 17:17 Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Ó národe nevěrný a převrácený, dokud budu s vámi? Dokudž vás trpěti budu? Přiveďte jej sem ke mně. (CZ)

Matthew 17:17 Then{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, O{G5599} faithless{G571} and{G2532} perverse{G1294}{(G5772)} generation{G1074}, how long{G2193}{G4219} shall I be{G2071}{(G5704)} with{G3326} you{G5216}? how long{G2193}{G4219} shall I suffer{G430}{(G5695)} you{G5216}? bring{G5342}{(G5720)} him{G846} hither{G5602} to me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me. (kjv)

======= Matthew 17:18 ============

Matthew 17:18 And Jesus rebuked him; and the demon went out of him: and the boy was cured from that hour.(asv)

Matthew 17:18 I pohrozil jemu Ježíš. I vyšlo od něho ďábelství a uzdraven jest mládenec v tu hodinu. (CZ)

Matthew 17:18 And{G2532} Jesus{G2424} rebuked{G2008}{(G5656)} the devil{G1140}; and{G2532} he{G846} departed{G1831}{(G5627)} out of{G575} him{G846}: and{G2532} the child{G3816} was cured{G2323}{(G5681)} from{G575} that very{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 17:18 And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour. (kjv)

======= Matthew 17:19 ============

Matthew 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?(asv)

Matthew 17:19 Tedy přistoupivše učedlníci k Ježíšovi soukromí, řekli jemu: Proč jsme my ho nemohli vyvrci? (CZ)

Matthew 17:19 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} the disciples{G3101} to Jesus{G2424} apart{G2596}{G2398}, and said{G2036}{(G5627)}, Why{G1302} could{G1410}{(G5675)} not{G3756} we{G2249} cast{G1544} him{G846} out{G1544}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mat 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out? (kjv)

======= Matthew 17:20 ============

Matthew 17:20 And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.(asv)

Matthew 17:20 Řekl jim Ježíš: Pro nevěru vaši. Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Jdi odsud tam, a půjde, a nebudeť vám nic nemožného. (CZ)

Matthew 17:20 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Because{G1223} of your{G5216} unbelief{G570}: for{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, If{G1437} ye have{G2192}{(G5725)} faith{G4102} as{G5613} a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, ye shall say{G2046}{(G5692)} unto this{G5129} mountain{G3735}, Remove{G3327}{(G5628)} hence{G1782} to yonder place{G1563}; and{G2532} it shall remove{G3327}{(G5695)}; and{G2532} nothing{G3762} shall be impossible{G101}{(G5692)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 17:20 And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you. (kjv)

======= Matthew 17:21 ============

Matthew 17:21 (asv)

Matthew 17:21 Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst. (CZ)

Matthew 17:21 Howbeit{G1161} this{G5124} kind{G1085} goeth{G1607} not{G3756} out{G1607}{(G5736)} but{G1508} by{G1722} prayer{G4335} and{G2532} fasting{G3521}. (kjv-strongs#)

Mat 17:21 Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. (kjv)

======= Matthew 17:22 ============

Matthew 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be delivered up into the hands of men;(asv)

Matthew 17:22 A když byli v Galileji, řekl jim Ježíš: Syn člověka bude zrazen v ruce lidí bezbožných. (CZ)

Matthew 17:22 And{G1161} while they{G846} abode{G390}{(G5746)} in{G1722} Galilee{G1056}, Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, The Son{G5207} of man{G444} shall be{G3195}{(G5719)} betrayed{G3860}{(G5745)} into{G1519} the hands{G5495} of men{G444}: (kjv-strongs#)

Mat 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men: (kjv)

======= Matthew 17:23 ============

Matthew 17:23 and they shall kill him, and the third day he shall be raised up. And they were exceeding sorry.(asv)

Matthew 17:23 A zabijíť jej, a třetího dne z mrtvých vstane. I zarmoutili se náramně. (CZ)

Matthew 17:23 And{G2532} they shall kill{G615}{(G5692)} him{G846}, and{G2532} the third{G5154} day{G2250} he shall be raised again{G1453}{(G5701)}. And{G2532} they were exceeding{G4970} sorry{G3076}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. (kjv)

======= Matthew 17:24 ============

Matthew 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received the half-shekel came to Peter, and said, Doth not your teacher pay the half-shekel?(asv)

Matthew 17:24 A když přišli do Kafarnaum, přistoupili, kteříž plat vybírali, ku Petrovi a řekli: Což mistr váš nedává platu? (CZ)

Matthew 17:24 And{G1161} when they{G846} were come{G2064}{(G5631)} to{G1519} Capernaum{G2584}, they that received{G2983}{(G5723)} tribute{G1323} money came{G4334}{(G5656)} to Peter{G4074}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Doth{G5055} not{G3756} your{G5216} master{G1320} pay{G5055}{(G5719)} tribute{G1323}? (kjv-strongs#)

Mat 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute? (kjv)

======= Matthew 17:25 ============

Matthew 17:25 He saith, Yea. And when he came into the house, Jesus spake first to him, saying, What thinkest thou, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive toll or tribute? from their sons, or from strangers?(asv)

Matthew 17:25 A on řekl: Dává. A když všel do domu, předšel jej Ježíš řečí, řka: Co se tobě zdá, Šimone? Králové zemští od kterých berou daň anebo plat, od synů-li svých, čili od cizích? (CZ)

Matthew 17:25 He saith{G3004}{(G5719)}, Yes{G3483}. And{G2532} when{G3753} he was come{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614}, Jesus{G2424} prevented{G4399}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} thinkest{G1380}{(G5719)} thou{G4671}, Simon{G4613}? of{G575} whom{G5101} do{G2983} the kings{G935} of the earth{G1093} take{G2983}{(G5719)} custom{G5056} or{G2228} tribute{G2778}? of{G575} their own{G846} children{G5207}, or{G2228} of{G575} strangers{G245}? (kjv-strongs#)

Mat 17:25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers? (kjv)

======= Matthew 17:26 ============

Matthew 17:26 And when he said, From strangers, Jesus said unto him, Therefore the sons are free.(asv)

Matthew 17:26 Odpověděl jemu Petr: Od cizích. I dí mu Ježíš: Tedy synové jsou svobodní? (CZ)

Matthew 17:26 Peter{G4074} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Of{G575} strangers{G245}. Jesus{G2424} saith{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Then{G686} are{G1526}{(G5748)} the children{G5207} free{G1658}. (kjv-strongs#)

Mat 17:26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free. (kjv)

======= Matthew 17:27 ============

Matthew 17:27 But, lest we cause them to stumble, go thou to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a shekel: that take, and give unto them for me and thee.(asv)

Matthew 17:27 Ale abychom jich nepohoršili, jda k moři, vrz udici, a tu rybu, kteráž nejprve uvázne, vezmi, a otevra ústa její, nalezneš groš. Ten vezma, dej jim za mne i za sebe. (CZ)

Matthew 17:27 Notwithstanding{G1161}, lest{G3363} we should offend{G4624}{(G5661)} them{G846}, go thou{G4198}{(G5679)} to{G1519} the sea{G2281}, and cast{G906}{(G5628)} an hook{G44}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} the fish{G2486} that first{G4412} cometh up{G305}{(G5631)}; and{G2532} when thou hast opened{G455}{(G5660)} his{G846} mouth{G4750}, thou shalt find{G2147}{(G5692)} a piece of money{G4715}: that{G1565} take{G2983}{(G5631)}, and give{G1325}{(G5628)} unto them{G846} for{G473} me{G1700} and{G2532} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 17:27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.(kjv)

======= Matthew 18:1 ============

Matthew 18:1 In that hour came the disciples unto Jesus, saying, Who then is greatest in the kingdom of heaven?(asv)

Matthew 18:1 V ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest větší v království nebeském? (CZ)

Matthew 18:1 At{G1722} the same{G1565} time{G5610} came{G4334}{(G5656)} the disciples{G3101} unto Jesus{G2424}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101}{G686} is{G2076}{(G5748)} the greatest{G3187} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}? (kjv-strongs#)

Mat 18:1 At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? (kjv)

======= Matthew 18:2 ============

Matthew 18:2 And he called to him a little child, and set him in the midst of them,(asv)

Matthew 18:2 A zavolav Ježíš pacholete, postavil je uprostřed nich, (CZ)

Matthew 18:2 And{G2532} Jesus{G2424} called{G4341} a little child{G3813} unto him{G4341}{(G5666)}, and set{G2476}{(G5656)} him{G846} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 18:2 And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, (kjv)

======= Matthew 18:3 ============

Matthew 18:3 and said, Verily I say unto you, Except ye turn, and become as little children, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 18:3 A řekl: Amen pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského. (CZ)

Matthew 18:3 And{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Except{G3362} ye be converted{G4762}{(G5652)}, and{G2532} become{G1096}{(G5638)} as{G5613} little children{G3813}, ye shall{G1525} not{G3364} enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 18:4 ============

Matthew 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 18:4 Protož kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, tenť jest větší v království nebeském. (CZ)

Matthew 18:4 Whosoever{G3748} therefore{G3767} shall humble{G5013}{(G5661)} himself{G1438} as{G5613} this{G5124} little child{G3813}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} greatest{G3187} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 18:5 ============

Matthew 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me:(asv)

Matthew 18:5 A kdož by koli přijal pacholátko takové ve jménu mém, mneť přijímá. (CZ)

Matthew 18:5 And{G2532} whoso{G3739}{G1437} shall receive{G1209}{(G5667)} one{G1520} such{G5108} little child{G3813} in{G1909} my{G3450} name{G3686} receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}. (kjv-strongs#)

Mat 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. (kjv)

======= Matthew 18:6 ============

Matthew 18:6 But whoso shall cause one of these little ones that believe on me to stumble, it is profitable for him that a great millstone should be hanged about his neck, and [that] he should be sunk in the depth of the sea.(asv)

Matthew 18:6 Kdo by pak pohoršil jednoho z maličkých těchto věřících ve mne, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho, a pohřížen byl do hlubokosti mořské. (CZ)

Matthew 18:6 But{G1161} whoso{G3739}{G302} shall offend{G4624}{(G5661)} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} which{G3588} believe{G4100}{(G5723)} in{G1519} me{G1691}, it were better{G4851}{(G5719)} for him{G846} that{G2443} a millstone{G3458}{G3684} were hanged{G2910}{(G5686)} about{G1909} his{G846} neck{G5137}, and{G2532} that he were drowned{G2670}{(G5686)} in{G1722} the depth{G3989} of the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 18:6 But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. (kjv)

======= Matthew 18:7 ============

Matthew 18:7 Woe unto the world because of occasions of stumbling! for it must needs be that the occasions come; but woe to that man through whom the occasion cometh!(asv)

Matthew 18:7 Běda světu pro pohoršení. Ačkoli musí to býti, aby přicházela pohoršení, ale však běda člověku, skrze něhož přichází pohoršení. (CZ)

Matthew 18:7 Woe{G3759} unto the world{G2889} because of{G575} offences{G4625}! for{G1063} it must needs{G318} be{G2076}{(G5748)} that offences{G4625} come{G2064}{(G5629)}; but{G4133} woe{G3759} to that man{G444} by{G1565} whom{G1223}{G3739} the offence{G4625} cometh{G2064}{(G5736)}! (kjv-strongs#)

Mat 18:7 Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh! (kjv)

======= Matthew 18:8 ============

Matthew 18:8 And if thy hand or thy foot causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life maimed or halt, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire.(asv)

Matthew 18:8 Protož jestliže ruka tvá anebo noha tvá pohoršuje tě, utniž ji a vrz od sebe. Lépe jest tobě do života vjíti kulhavému anebo bezrukému, nežli dvě ruce aneb dvě noze majícímu uvrženu býti do věčného ohně. (CZ)

Matthew 18:8 Wherefore{G1161} if{G1487} thy{G4675} hand{G5495} or{G2228} thy{G4675} foot{G4228} offend thee{G4624}{(G5719)}, cut{G1581} them{G846} off{G1581}{(G5657)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} them from{G575} thee{G4571}{G4675}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter into{G1525}{(G5629)}{G1519} life{G2222} halt{G5560} or{G2228} maimed{G2948}, rather than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} hands{G5495} or{G2228} two{G1417} feet{G4228} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} everlasting{G166} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 18:8 Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. (kjv)

======= Matthew 18:9 ============

Matthew 18:9 And if thine eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire. [(asv)

Matthew 18:9 A pakli oko tvé pohoršuje tebe, vylup je a vrz od sebe. Lépe jest tobě jednookému do života vjíti, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do pekelného ohně. (CZ)

Matthew 18:9 And{G2532} if{G1487} thine{G4675} eye{G3788} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, pluck{G1807} it{G846} out{G1807}{(G5628)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222} with one eye{G3442}, rather than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} eyes{G3788} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} hell{G1067} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 18:9 And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire. (kjv)

======= Matthew 18:10 ============

Matthew 18:10 See that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 18:10 Viztež, abyste nepotupovali ani jednoho z maličkých těchto. Neboť pravím vám, že andělé jejich v nebesích vždycky vidí tvář Otce mého, kterýž v nebesích jest. (CZ)

Matthew 18:10 Take heed{G3708}{(G5720)} that ye despise{G2706}{(G5661)} not{G3361} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398}; for{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} in{G1722} heaven{G3772} their{G846} angels{G32} do always{G1223}{G3956} behold{G991}{(G5719)} the face{G4383} of my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:10 Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:11 ============

Matthew 18:11 (Ommitted)(asv)

Matthew 18:11 Nebo přišel Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo. (CZ)

Matthew 18:11 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} is come{G2064}{(G5627)} to save{G4982}{(G5658)} that which{G3588} was lost{G622}{(G5756)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:11 For the Son of man is come to save that which was lost. (kjv)

======= Matthew 18:12 ============

Matthew 18:12 How think ye? if any man have a hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and go unto the mountains, and seek that which goeth astray?(asv)

Matthew 18:12 Co se vám zdá? Kdyby některý člověk měl sto ovec, a zbloudila by jedna z nich, zdaliž nenechá devadesáti devíti, a jda na hory, nehledá té pobloudilé? (CZ)

Matthew 18:12 How{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? if{G1437}{G5100} a man{G444} have{G1096}{(G5638)} an hundred{G1540} sheep{G4263}, and{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846} be gone astray{G4105}{(G5686)}, doth he{G863} not{G3780} leave{G863}{(G5631)} the ninety and nine{G1768}, and goeth{G4198}{(G5679)} into{G1909} the mountains{G3735}, and seeketh{G2212}{(G5719)} that which{G3588} is gone astray{G4105}{(G5746)}? (kjv-strongs#)

Mat 18:12 How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? (kjv)

======= Matthew 18:13 ============

Matthew 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth over it more than over the ninety and nine which have not gone astray.(asv)

Matthew 18:13 A nahodí-liť mu se nalézti ji, amen pravím vám, že se radovati bude nad ní více, než nad devadesáti devíti nepobloudilými. (CZ)

Matthew 18:13 And{G2532} if so{G1437} be{G1096}{(G5638)} that he find{G2147}{(G5629)} it{G846}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}{G3754}, he rejoiceth{G5463}{(G5719)} more{G3123} of{G1909} that{G846} sheep, than{G2228} of{G1909} the ninety and nine{G1768} which{G3588} went{G4105} not{G3361} astray{G4105}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray. (kjv)

======= Matthew 18:14 ============

Matthew 18:14 Even so it is not the will of your Father who is in heaven, that one of these little ones should perish.(asv)

Matthew 18:14 Takť není vůle před Otcem vaším, kterýž jest v nebesích, aby zhynul jeden z maličkých těchto. (CZ)

Matthew 18:14 Even so{G3779} it is{G2076}{(G5748)} not{G3756} the will{G2307} of{G1715} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}, that{G2443} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} should perish{G622}{(G5643)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:14 Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. (kjv)

======= Matthew 18:15 ============

Matthew 18:15 And if thy brother sin against thee, go, show him his fault between thee and him alone: if he hear thee, thou hast gained thy brother.(asv)

Matthew 18:15 Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi bratra svého. (CZ)

Matthew 18:15 Moreover{G1161} if{G1437} thy{G4675} brother{G80} shall trespass{G264}{(G5661)} against{G1519} thee{G4571}, go{G5217}{(G5720)} and{G2532} tell{G1651} him{G846} his fault{G1651}{(G5657)} between{G3342} thee{G4675} and{G2532} him{G846} alone{G3441}: if{G1437} he shall hear{G191}{(G5661)} thee{G4675}, thou hast gained{G2770}{(G5656)} thy{G4675} brother{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. (kjv)

======= Matthew 18:16 ============

Matthew 18:16 But if he hear [thee] not, take with thee one or two more, that at the mouth of two witnesses or three every word may be established.(asv)

Matthew 18:16 Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě jednoho anebo dva, aby v ústech dvou nebo tří svědků stálo každé slovo. (CZ)

Matthew 18:16 But{G1161} if{G3362} he will{G191} not{G3362} hear{G191}{(G5661)} thee, then take{G3880}{(G5628)} with{G3326} thee{G4675} one{G1520} or{G2228} two{G1417} more{G2089}, that{G2443} in{G1909} the mouth{G4750} of two{G1417} or{G2228} three{G5140} witnesses{G3144} every{G3956} word{G4487} may be established{G2476}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. (kjv)

======= Matthew 18:17 ============

Matthew 18:17 And if he refuse to hear them, tell it unto the church: and if he refuse to hear the church also, let him be unto thee as the Gentile and the publican.(asv)

Matthew 18:17 Pakliť by jich neuposlechl, pověz církvi. Jestliže pak i církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán. (CZ)

Matthew 18:17 And{G1161} if{G1437} he shall neglect to hear{G3878}{(G5661)} them{G846}, tell{G2036}{(G5628)} it unto the church{G1577}: but{G1161}{G2532} if{G1437} he neglect to hear{G3878}{(G5661)} the church{G1577}, let him be{G2077}{(G5749)} unto thee{G4671} as{G5618} an heathen man{G1482} and{G2532} a publican{G5057}. (kjv-strongs#)

Mat 18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. (kjv)

======= Matthew 18:18 ============

Matthew 18:18 Verily I say unto you, what things soever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and what things soever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.(asv)

Matthew 18:18 Amen pravím vám: Cožkoli svížete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi. (CZ)

Matthew 18:18 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Whatsoever{G3745}{G1437} ye shall bind{G1210}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} bound{G1210}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3745}{G1437} ye shall loose{G3089}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} loosed{G3089}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:19 ============

Matthew 18:19 Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father who is in heaven.(asv)

Matthew 18:19 Opět pravím vám: Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského. (CZ)

Matthew 18:19 Again{G3825} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} if{G1437} two{G1417} of you{G5216} shall agree{G4856}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} as touching{G4012} any{G3956} thing{G4229} that{G3739}{G1437} they shall ask{G154}{(G5672)}, it shall be done{G1096}{(G5695)} for them{G846} of{G3844} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:20 ============

Matthew 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.(asv)

Matthew 18:20 Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich. (CZ)

Matthew 18:20 For{G1063} where{G3757} two{G1417} or{G2228} three{G5140} are{G1526}{(G5748)} gathered together{G4863}{(G5772)} in{G1519} my{G1699} name{G3686}, there{G1563} am I{G1510}{(G5748)} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. (kjv)

======= Matthew 18:21 ============

Matthew 18:21 Then came Peter and said to him, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? until seven times?(asv)

Matthew 18:21 Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? Do sedmilikrát? (CZ)

Matthew 18:21 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} Peter{G4074} to him{G846}, and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, how oft{G4212} shall my{G3450} brother{G80} sin{G264}{(G5692)} against{G1519} me{G1691}, and{G2532} I forgive{G863}{(G5692)} him{G846}? till{G2193} seven times{G2034}? (kjv-strongs#)

Mat 18:21 Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times? (kjv)

======= Matthew 18:22 ============

Matthew 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.(asv)

Matthew 18:22 I dí mu Ježíš: Nepravím tobě až do sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát sedmkrát. (CZ)

Matthew 18:22 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I say{G3004}{(G5719)} not{G3756} unto thee{G4671}, Until{G2193} seven times{G2034}: but{G235}, Until{G2193} seventy times{G1441} seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mat 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven. (kjv)

======= Matthew 18:23 ============

Matthew 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, who would make a reckoning with his servants.(asv)

Matthew 18:23 A protož podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž chtěl počet klásti s služebníky svými. (CZ)

Matthew 18:23 Therefore{G1223}{G5124} is the kingdom{G932} of heaven{G3772} likened{G3666}{(G5681)} unto a certain{G444} king{G935}, which{G3739} would{G2309}{(G5656)} take{G4868}{(G5658)} account{G3056} of{G3326} his{G846} servants{G1401}. (kjv-strongs#)

Mat 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. (kjv)

======= Matthew 18:24 ============

Matthew 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, that owed him ten thousand talents.(asv)

Matthew 18:24 A když počal počtu klásti, podán mu jeden, kterýž byl dlužen deset tisíců hřiven. (CZ)

Matthew 18:24 And{G1161} when he{G846} had begun{G756}{(G5671)} to reckon{G4868}{(G5721)}, one{G1520} was brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846}, which owed{G3781} him{G846} ten thousand{G3463} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents. (kjv)

======= Matthew 18:25 ============

Matthew 18:25 But forasmuch as he had not [wherewith] to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.(asv)

Matthew 18:25 A když neměl čím zaplatiti, kázal jej pán jeho prodati, i ženu jeho i děti i všecko, což měl, a zaplatiti. (CZ)

Matthew 18:25 But forasmuch as{G1161} he{G846} had{G2192}{(G5723)} not{G3361} to pay{G591}{(G5629)}, his{G846} lord{G2962} commanded{G2753}{(G5656)} him{G846} to be sold{G4097}{(G5683)}, and{G2532} his{G846} wife{G1135}, and{G2532} children{G5043}, and{G2532} all{G3956} that{G3745} he had{G2192}{(G5707)}, and{G2532} payment to be made{G591}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. (kjv)

======= Matthew 18:26 ============

Matthew 18:26 The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.(asv)

Matthew 18:26 Tedy padna služebník ten, prosil ho, řka: Pane, poshověj mi, a všeckoť zaplatím tobě. (CZ)

Matthew 18:26 The servant{G1401} therefore{G3767} fell down{G4098}{(G5631)}, and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, have patience{G3114}{(G5657)} with{G1909} me{G1698}, and{G2532} I will pay{G591}{(G5692)} thee{G4671} all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 18:26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. (kjv)

======= Matthew 18:27 ============

Matthew 18:27 And the lord of that servant, being moved with compassion, released him, and forgave him the debt.(asv)

Matthew 18:27 I slitovav se pán nad služebníkem tím, propustil ho a dluh jemu odpustil. (CZ)

Matthew 18:27 Then{G1161} the lord{G2962} of that{G1565} servant{G1401} was moved with compassion{G4697}{(G5679)}, and loosed{G630}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} forgave{G863}{(G5656)} him{G846} the debt{G1156}. (kjv-strongs#)

Mat 18:27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. (kjv)

======= Matthew 18:28 ============

Matthew 18:28 But that servant went out, and found one of his fellow-servants, who owed him a hundred shillings: and he laid hold on him, and took [him] by the throat, saying, Pay what thou owest.(asv)

Matthew 18:28 Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho z spoluslužebníků svých, kterýž mu byl dlužen sto peněz, a chopiv se ho, hrdloval se s ním, řka: Zaplať mi, cos dlužen. (CZ)

Matthew 18:28 But{G1161} the same{G1565} servant{G1401} went out{G1831}{(G5631)}, and found{G2147}{(G5627)} one{G1520} of his{G846} fellowservants{G4889}, which{G3739} owed{G3784}{(G5707)} him{G846} an hundred{G1540} pence{G1220}: and{G2532} he laid hands{G2902}{(G5660)} on him{G846}, and took him by the throat{G4155}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, Pay{G591}{(G5628)} me{G3427} that{G3748} thou owest{G3784}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. (kjv)

======= Matthew 18:29 ============

Matthew 18:29 So his fellow-servant fell down and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee.(asv)

Matthew 18:29 Tedy padna spoluslužebník ten k nohám jeho, prosil ho, řka: Poshověj mi, a všeckoť zaplatím tobě. (CZ)

Matthew 18:29 And{G3767} his{G846} fellowservant{G4889} fell down{G4098}{(G5631)} at{G1519} his{G846} feet{G4228}, and besought{G3870}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Have patience{G3114}{(G5657)} with{G1909} me{G1698}, and{G2532} I will pay{G591}{(G5692)} thee{G4671} all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 18:29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. (kjv)

======= Matthew 18:30 ============

Matthew 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay that which was due.(asv)

Matthew 18:30 On pak nechtěl, ale odšed, dal jej do žaláře, dokudž by nezaplatil dluhu. (CZ)

Matthew 18:30 And{G1161} he would{G2309}{(G5707)} not{G3756}: but{G235} went{G565}{(G5631)} and cast{G906}{(G5627)} him{G846} into{G1519} prison{G5438}, till{G2193}{G3739} he should pay{G591}{(G5632)} the debt{G3784}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt. (kjv)

======= Matthew 18:31 ============

Matthew 18:31 So when his fellow-servants saw what was done, they were exceeding sorry, and came and told unto their lord all that was done.(asv)

Matthew 18:31 Tedy vidouce spoluslužebníci, co se dálo, zarmoutili se velmi; a šedše, pověděli pánu svému všecko, co se bylo stalo. (CZ)

Matthew 18:31 So{G1161} when his{G846} fellowservants{G4889} saw{G1492}{(G5631)} what was done{G1096}{(G5637)}, they were very{G4970} sorry{G3076}{(G5681)}, and{G2532} came{G2064}{(G5631)} and told{G1285}{(G5656)} unto their{G846} lord{G2962} all{G3956} that was done{G1096}{(G5637)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. (kjv)

======= Matthew 18:32 ============

Matthew 18:32 Then his lord called him unto him, and saith to him, Thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou besoughtest me:(asv)

Matthew 18:32 Tehdy povolav ho pán jeho, dí mu: Služebníče zlý, všecken ten tvůj dluh odpustil jsem tobě, nebs mne prosil. (CZ)

Matthew 18:32 Then{G5119} his{G846} lord{G2962}, after that he had called{G4341}{(G5666)} him{G846}, said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, O thou wicked{G4190} servant{G1401}, I forgave{G863}{(G5656)} thee{G4671} all{G3956} that{G1565} debt{G3782}, because{G1893} thou desiredst{G3870}{(G5656)} me{G3165}: (kjv-strongs#)

Mat 18:32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me: (kjv)

======= Matthew 18:33 ============

Matthew 18:33 shouldest not thou also have had mercy on thy fellow-servant, even as I had mercy on thee?(asv)

Matthew 18:33 Zdaližs i ty neměl se smilovati nad spoluslužebníkem svým, jako i já smiloval jsem se nad tebou? (CZ)

Matthew 18:33 Shouldest{G1163}{(G5713)} not{G3756} thou{G4571} also{G2532} have had compassion{G1653}{(G5658)} on thy{G4675} fellowservant{G4889}, even{G2532} as{G5613} I{G1473} had pity{G1653}{(G5656)} on thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 18:33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee? (kjv)

======= Matthew 18:34 ============

Matthew 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due.(asv)

Matthew 18:34 I rozhněvav se pán jeho, dal jej katům, dokudž by nezaplatil všeho, což mu byl dlužen. (CZ)

Matthew 18:34 And{G2532} his{G846} lord{G2962} was wroth{G3710}{(G5685)}, and delivered{G3860}{(G5656)} him{G846} to the tormentors{G930}, till{G2193}{G3739} he should pay{G591}{(G5632)} all{G3956} that was due{G3784}{(G5746)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. (kjv)

======= Matthew 18:35 ============

Matthew 18:35 So shall also my heavenly Father do unto you, if ye forgive not every one his brother from your hearts.(asv)

Matthew 18:35 Takť i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému z srdcí vašich jejich provinění. (CZ)

Matthew 18:35 So{G3779} likewise shall my{G3450} heavenly{G2032} Father{G3962} do{G4160}{(G5692)} also{G2532} unto you{G5213}, if{G3362} ye from{G575} your{G5216} hearts{G2588} forgive{G863}{(G5632)} not{G3362} every one{G1538} his{G846} brother{G80} their{G846} trespasses{G3900}. (kjv-strongs#)

Mat 18:35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.(kjv)

======= Matthew 19:1 ============

Matthew 19:1 And it came to pass when Jesus had finished these words, he departed from Galilee, and came into the borders of Judaea beyond the Jordan;(asv)

Matthew 19:1 I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, bral se z Galilee, a přišel do končin Judských za Jordán. (CZ)

Matthew 19:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} these{G5128} sayings{G3056}, he departed{G3332}{(G5656)} from{G575} Galilee{G1056}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the coasts{G3725} of Judaea{G2449} beyond{G4008} Jordan{G2446}; (kjv-strongs#)

Mat 19:1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan; (kjv)

======= Matthew 19:2 ============

Matthew 19:2 and great multitudes followed him; and he healed them there.(asv)

Matthew 19:2 I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je tam. (CZ)

Matthew 19:2 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 19:2 And great multitudes followed him; and he healed them there. (kjv)

======= Matthew 19:3 ============

Matthew 19:3 And there came unto him Pharisees, trying him, and saying, Is it lawful [for a man] to put away his wife for every cause?(asv)

Matthew 19:3 I přistoupili k němu farizeové, pokoušejíce ho a řkouce jemu: Sluší-li člověku propustiti ženu svou z kterékoli příčiny? (CZ)

Matthew 19:3 The Pharisees{G5330} also{G2532} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Is it lawful{G1487}{G1832}{(G5748)} for a man{G444} to put away{G630}{(G5658)} his{G846} wife{G1135} for{G2596} every{G3956} cause{G156}? (kjv-strongs#)

Mat 19:3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? (kjv)

======= Matthew 19:4 ============

Matthew 19:4 And he answered and said, Have ye not read, that he who made [them] from the beginning made them male and female,(asv)

Matthew 19:4 On pak odpovídaje, řekl jim: Což jste nečtli, že ten, jenž stvořil člověka s počátku, muže a ženu učinil je? (CZ)

Matthew 19:4 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)}, that{G3754} he which{G3588} made{G4160}{(G5660)} them at{G575} the beginning{G746} made{G4160}{(G5656)} them{G846} male{G730} and{G2532} female{G2338}, (kjv-strongs#)

Mat 19:4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female, (kjv)

======= Matthew 19:5 ============

Matthew 19:5 and said, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh?(asv)

Matthew 19:5 A řekl: Protož opustí člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i budou dva jedno tělo. (CZ)

Matthew 19:5 And{G2532} said{G2036}{(G5627)}, For this{G5127} cause{G1752} shall a man{G444} leave{G2641}{(G5692)} father{G3962} and{G2532} mother{G3384}, and{G2532} shall cleave{G4347}{(G5701)} to his{G846} wife{G1135}: and{G2532} they twain{G1417} shall be{G2071}{(G5704)}{G1519} one{G3391} flesh{G4561}? (kjv-strongs#)

Mat 19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh? (kjv)

======= Matthew 19:6 ============

Matthew 19:6 So that they are no more two, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.(asv)

Matthew 19:6 A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což jest Bůh spojil, člověk nerozlučuj. (CZ)

Matthew 19:6 Wherefore{G5620} they are{G1526}{(G5748)} no more{G3765} twain{G1417}, but{G235} one{G3391} flesh{G4561}. What{G3739} therefore{G3767} God{G2316} hath joined together{G4801}{(G5656)}, let{G5563} not{G3361} man{G444} put asunder{G5563}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. (kjv)

======= Matthew 19:7 ============

Matthew 19:7 They say unto him, Why then did Moses command to give a bill of divorcement, and to put [her] away?(asv)

Matthew 19:7 Řekli jemu: Pročež tedy Mojžíš rozkázal dáti list zapuzení a propustiti jí? (CZ)

Matthew 19:7 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Why{G5101} did Moses{G3475} then{G3767} command{G1781}{(G5662)} to give{G1325}{(G5629)} a writing{G975} of divorcement{G647}, and{G2532} to put{G630} her{G846} away{G630}{(G5658)}? (kjv-strongs#)

Mat 19:7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? (kjv)

======= Matthew 19:8 ============

Matthew 19:8 He saith unto them, Moses for your hardness of heart suffered you to put away your wives: but from the beginning it hath not been so.(asv)

Matthew 19:8 Dí jim: Mojžíš pro tvrdost srdce vašeho dopustil vám propouštěti manželky vaše, ale s počátku nebylo tak. (CZ)

Matthew 19:8 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846},{G3754} Moses{G3475} because of{G4314} the hardness{G4641} of your{G5216} hearts{G4641} suffered{G2010}{(G5656)} you{G5213} to put away{G630}{(G5658)} your{G5216} wives{G1135}: but{G1161} from{G575} the beginning{G746} it was{G1096}{(G5754)} not{G3756} so{G3779}. (kjv-strongs#)

Mat 19:8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so. (kjv)

======= Matthew 19:9 ============

Matthew 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and he that marrieth her when she is put away committeth adultery.(asv)

Matthew 19:9 Protož pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, (leč pro smilství) a jinou pojme, cizoloží, a kdož propuštěnou pojme, také cizoloží. (CZ)

Matthew 19:9 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} Whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, except{G1508} it be for{G1909} fornication{G4202}, and{G2532} shall marry{G1060}{(G5661)} another{G243}, committeth adultery{G3429}{(G5736)}: and{G2532} whoso marrieth{G1060}{(G5660)} her which{G3588} is put away{G630}{(G5772)} doth commit adultery{G3429}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. (kjv)

======= Matthew 19:10 ============

Matthew 19:10 The disciples say unto him, If the case of the man is so with his wife, it is not expedient to marry.(asv)

Matthew 19:10 Řekli jemu učedlníci jeho: Poněvadž jest taková pře s manželkou, není dobré ženiti se. (CZ)

Matthew 19:10 His{G846} disciples{G3101} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, If{G1487} the case{G156} of the man{G444} be{G2076}{(G5748)} so{G3779} with{G3326} his wife{G1135}, it is{G4851} not{G3756} good{G4851}{(G5719)} to marry{G1060}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:10 His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. (kjv)

======= Matthew 19:11 ============

Matthew 19:11 But he said unto them, Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.(asv)

Matthew 19:11 On pak řekl jim: Ne všickniť chápají slova toho, ale ti toliko, jimž jest dáno. (CZ)

Matthew 19:11 But{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, All{G3956} men cannot{G3756} receive{G5562}{(G5719)} this{G5126} saying{G3056}, save{G235} they to whom{G3739} it is given{G1325}{(G5769)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:11 But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. (kjv)

======= Matthew 19:12 ============

Matthew 19:12 For there are eunuchs, that were so born from their mother's womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.(asv)

Matthew 19:12 Jsouť zajisté panicové, kteříž se tak z života matky zrodili; a jsouť panicové, kteříž učiněni jsou od lidí; a jsou panicové, kteříž se sami v panictví oddali pro království nebeské. Kdo může pochopiti, pochop. (CZ)

Matthew 19:12 For{G1063} there are{G1526}{(G5748)} some eunuchs{G2135}, which{G3748} were so{G3779} born{G1080}{(G5681)} from{G1537} their mother's{G3384} womb{G2836}: and{G2532} there are{G1526}{(G5748)} some eunuchs{G2135}, which{G3748} were made eunuchs{G2134}{(G5656)} of{G5259} men{G444}: and{G2532} there be{G1526}{(G5748)} eunuchs{G2135}, which{G3748} have made{G2134} themselves{G1438} eunuchs{G2134}{(G5656)} for{G1223} the kingdom{G932} of heaven's sake{G3772}. He that is able{G1410}{(G5740)} to receive{G5562}{(G5721)} it, let him receive{G5562}{(G5720)} it. (kjv-strongs#)

Mat 19:12 For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. (kjv)

======= Matthew 19:13 ============

Matthew 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should lay his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.(asv)

Matthew 19:13 Tehdy přineseny jsou k němu dítky, aby na ně ruce vzkládal a modlil se za ně. Učedlníci pak přimlouvali jim. (CZ)

Matthew 19:13 Then{G5119} were there brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846} little children{G3813}, that{G2443} he should put{G2007} his hands{G5495} on{G2007}{(G5632)} them{G846}, and{G2532} pray{G4336}{(G5667)}: and{G1161} the disciples{G3101} rebuked{G2008}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them. (kjv)

======= Matthew 19:14 ============

Matthew 19:14 But Jesus said, Suffer the little children, and forbid them not, to come unto me: for to such belongeth the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 19:14 Ale Ježíš řekl jim: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně; nebo takovýchť jest království nebeské. (CZ)

Matthew 19:14 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Suffer{G863}{(G5628)} little children{G3813}, and{G2532} forbid{G2967}{(G5720)} them{G846} not{G3361}, to come{G2064}{(G5629)} unto{G4314} me{G3165}: for{G1063} of such{G5108} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 19:15 ============

Matthew 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence.(asv)

Matthew 19:15 A po vzkládání na ně rukou odebral se odtud. (CZ)

Matthew 19:15 And{G2532} he laid{G2007} his hands{G5495} on{G2007}{(G5631)} them{G846}, and departed{G4198}{(G5675)} thence{G1564}. (kjv-strongs#)

Mat 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence. (kjv)

======= Matthew 19:16 ============

Matthew 19:16 And behold, one came to him and said, Teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life?(asv)

Matthew 19:16 A aj, jeden přistoupiv, řekl jemu: Mistře dobrý, co dobrého budu činiti, abych měl život věčný? (CZ)

Matthew 19:16 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, one{G1520} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Good{G18} Master{G1320}, what{G5101} good thing{G18} shall I do{G4160}{(G5661)}, that{G2443} I may have{G2192}{(G5725)} eternal{G166} life{G2222}? (kjv-strongs#)

Mat 19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? (kjv)

======= Matthew 19:17 ============

Matthew 19:17 And he said unto him, Why askest thou me concerning that which is good? One there is who is good: but if thou wouldest enter into life, keep the commandments.(asv)

Matthew 19:17 A on řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li pak vjíti do života, ostříhej přikázání. (CZ)

Matthew 19:17 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Why{G5101} callest thou{G3004}{(G5719)} me{G3165} good{G18}? there is none{G3762} good{G18} but{G1508} one{G1520}, that is, God{G2316}: but{G1161} if{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222}, keep{G5083}{(G5657)} the commandments{G1785}. (kjv-strongs#)

Mat 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. (kjv)

======= Matthew 19:18 ============

Matthew 19:18 He saith unto him, Which? And Jesus said, Thou shalt not kill, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,(asv)

Matthew 19:18 Dí jemu: Kterých? A Ježíš řekl mu: Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví, (CZ)

Matthew 19:18 He saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Which{G4169}?{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Thou shalt do{G5407} no{G3756} murder{G5407}{(G5692)}, Thou shalt{G3431} not{G3756} commit adultery{G3431}{(G5692)}, Thou shalt{G2813} not{G3756} steal{G2813}{(G5692)}, Thou shalt{G5576} not{G3756} bear false witness{G5576}{(G5692)}, (kjv-strongs#)

Mat 19:18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, (kjv)

======= Matthew 19:19 ============

Matthew 19:19 Honor thy father and mother; and, Thou shalt love thy neighbor as thyself.(asv)

Matthew 19:19 Cti otce svého i matku, a milovati budeš bližního svého jako sebe samého. (CZ)

Matthew 19:19 Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} thy mother{G3384}: and{G2532}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139} as{G5613} thyself{G4572}. (kjv-strongs#)

Mat 19:19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (kjv)

======= Matthew 19:20 ============

Matthew 19:20 The young man saith unto him, All these things have I observed: what lack I yet?(asv)

Matthew 19:20 Dí jemu mládenec: Všeho toho ostříhal jsem od své mladosti. Čehož mi se ještě nedostává? (CZ)

Matthew 19:20 The young man{G3495} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, All{G3956} these things{G5023} have I kept{G5442}{(G5668)} from{G1537} my{G3450} youth up{G3503}: what{G5101} lack{G5302}{(G5719)} I yet{G2089}? (kjv-strongs#)

Mat 19:20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet? (kjv)

======= Matthew 19:21 ============

Matthew 19:21 Jesus said unto him, If thou wouldest be perfect, go, sell that which thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.(asv)

Matthew 19:21 Řekl mu Ježíš: Chceš-li dokonalým býti, jdiž a prodej statek svůj, a rozdej chudým, a budeš míti poklad v nebi, a pojď, následuj mne. (CZ)

Matthew 19:21 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, If{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)} be{G1511}{(G5750)} perfect{G5046}, go{G5217}{(G5720)} and sell{G4453}{(G5657)} that thou{G4675} hast{G5224}{(G5723)}, and{G2532} give{G1325}{(G5628)} to the poor{G4434}, and{G2532} thou shalt have{G2192}{(G5692)} treasure{G2344} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} come{G1204}{(G5773)} and follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 19:21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me. (kjv)

======= Matthew 19:22 ============

Matthew 19:22 But when the young man heard the saying, he went away sorrowful; for he was one that had great possessions.(asv)

Matthew 19:22 Uslyšev pak mládenec tu řeč, odšel, smuten jsa; nebo měl statku mnoho. (CZ)

Matthew 19:22 But{G1161} when the young man{G3495} heard{G191}{(G5660)} that saying{G3056}, he went away{G565}{(G5627)} sorrowful{G3076}{(G5746)}: for{G1063} he had{G2192}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} great{G4183} possessions{G2933}. (kjv-strongs#)

Mat 19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions. (kjv)

======= Matthew 19:23 ============

Matthew 19:23 And Jesus said unto his disciples, Verily I say unto you, It is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven.(asv)

Matthew 19:23 Tedy Ježíš řekl učedlníkům svým: Amen pravím vám, že bohatý nesnadně vejde do království nebeského. (CZ)

Matthew 19:23 Then{G1161} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} unto his{G846} disciples{G3101}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} a rich man{G4145} shall hardly{G1423} enter{G1525}{(G5695)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 19:23 Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 19:24 ============

Matthew 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.(asv)

Matthew 19:24 A opět pravím vám: Snázeť jest velbloudu skrze ucho jehly projíti, nežli bohatému vjíti do království Božího. (CZ)

Matthew 19:24 And{G1161} again{G3825} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It is{G2076}{(G5748)} easier{G2123} for a camel{G2574} to go{G1330}{(G5629)} through{G1223} the eye{G5169} of a needle{G4476}, than{G2228} for a rich man{G4145} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. (kjv)

======= Matthew 19:25 ============

Matthew 19:25 And when the disciples heard it, they were astonished exceedingly, saying, Who then can be saved?(asv)

Matthew 19:25 A uslyšavše to učedlníci jeho, i užasli se velmi, řkouce: I kdož tedy může spasen býti? (CZ)

Matthew 19:25 When{G1161} his{G846} disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} it, they were exceedingly{G4970} amazed{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} then{G686} can{G1410}{(G5736)} be saved{G4982}{(G5683)}? (kjv-strongs#)

Mat 19:25 When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? (kjv)

======= Matthew 19:26 ============

Matthew 19:26 And Jesus looking upon [them] said to them, With men this is impossible; but with God all things are possible.(asv)

Matthew 19:26 A pohleděv na ně Ježíš, řekl jim: U lidíť jest to nemožné, ale u Boha všecko jest možné. (CZ)

Matthew 19:26 But{G1161} Jesus{G2424} beheld{G1689}{(G5660)} them, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, With{G3844} men{G444} this{G5124} is{G2076}{(G5748)} impossible{G102}; but{G1161} with{G3844} God{G2316} all things{G3956} are{G2076}{(G5748)} possible{G1415}. (kjv-strongs#)

Mat 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible. (kjv)

======= Matthew 19:27 ============

Matthew 19:27 Then answered Peter and said unto him, Lo, we have left all, and followed thee; what then shall we have?(asv)

Matthew 19:27 Tehdy odpověděv Petr, řekl mu: Aj, my opustili jsme všecky věci, a šli jsme za tebou. Což pak nám bude dáno za to? (CZ)

Matthew 19:27 Then{G5119} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, we{G2249} have forsaken{G863}{(G5656)} all{G3956}, and{G2532} followed{G190}{(G5656)} thee{G4671}; what{G5101} shall we{G2254} have{G2071}{(G5704)} therefore{G686}? (kjv-strongs#)

Mat 19:27 Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore? (kjv)

======= Matthew 19:28 ============

Matthew 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.(asv)

Matthew 19:28 A Ježíš řekl jim: Amen pravím vám, že vy, kteříž jste následovali mne, v druhém narození, když se posadí Syn člověka na trůnu velebnosti své, sednete i vy na dvanácti stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské. (CZ)

Matthew 19:28 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} ye{G5210} which{G3588} have followed{G190}{(G5660)} me{G3427}, in{G1722} the regeneration{G3824} when{G3752} the Son{G5207} of man{G444} shall sit{G2523}{(G5661)} in{G1909} the throne{G2362} of his{G846} glory{G1391}, ye{G5210} also{G2532} shall sit{G2523}{(G5695)} upon{G1909} twelve{G1427} thrones{G2362}, judging{G2919}{(G5723)} the twelve{G1427} tribes{G5443} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. (kjv)

======= Matthew 19:29 ============

Matthew 19:29 And every one that hath left houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or children, or lands, for my name's sake, shall receive a hundredfold, and shall inherit eternal life.(asv)

Matthew 19:29 A každý, kdož opustil by domy, nebo bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, nebo manželku, nebo syny, nebo pole pro jméno mé, stokrát více vezme, a život věčný dědičně obdrží. (CZ)

Matthew 19:29 And{G2532} every{G3956} one{G3739} that hath forsaken{G863}{(G5656)} houses{G3614}, or{G2228} brethren{G80}, or{G2228} sisters{G79}, or{G2228} father{G3962}, or{G2228} mother{G3384}, or{G2228} wife{G1135}, or{G2228} children{G5043}, or{G2228} lands{G68}, for my{G3450} name's{G3686} sake{G1752}, shall receive{G2983}{(G5695)} an hundredfold{G1542}, and{G2532} shall inherit{G2816}{(G5692)} everlasting{G166} life{G2222}. (kjv-strongs#)

Mat 19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. (kjv)

======= Matthew 19:30 ============

Matthew 19:30 But many shall be last [that are] first; and first [that are] last.(asv)

Matthew 19:30 Mnozí pak první budou poslední, a poslední první. (CZ)

Matthew 19:30 But{G1161} many{G4183} that are first{G4413} shall be{G2071}{(G5704)} last{G2078}; and{G2532} the last{G2078} shall be first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 19:30 But many that are first shall be last; and the last shall be first.(kjv)

======= Matthew 20:1 ============

Matthew 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that was a householder, who went out early in the morning to hire laborers into his vineyard.(asv)

Matthew 20:1 Nebo podobno jest království nebeské člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou. (CZ)

Matthew 20:1 For{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a man{G444} that is an householder{G3617}, which{G3748} went out{G1831}{(G5627)} early in the morning{G260}{G4404} to hire{G3409}{(G5670)} labourers{G2040} into{G1519} his{G846} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard. (kjv)

======= Matthew 20:2 ============

Matthew 20:2 And when he had agreed with the laborers for a shilling a day, he sent them into his vineyard.(asv)

Matthew 20:2 Smluviv pak s dělníky z peníze denního, odeslal je na vinici svou. (CZ)

Matthew 20:2 And{G1161} when he had agreed{G4856}{(G5660)} with{G3326} the labourers{G2040} for{G1537} a penny{G1220} a day{G2250}, he sent{G649}{(G5656)} them{G846} into{G1519} his{G846} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 20:2 And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard. (kjv)

======= Matthew 20:3 ============

Matthew 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing in the marketplace idle;(asv)

Matthew 20:3 A vyšed okolo hodiny třetí, uzřel jiné, ani stojí na trhu zahálejíce. (CZ)

Matthew 20:3 And{G2532} he went out{G1831}{(G5631)} about{G4012} the third{G5154} hour{G5610}, and saw{G1492}{(G5627)} others{G243} standing{G2476}{(G5761)} idle{G692} in{G1722} the marketplace{G58}, (kjv-strongs#)

Mat 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, (kjv)

======= Matthew 20:4 ============

Matthew 20:4 and to them he said, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.(asv)

Matthew 20:4 I řekl jim: Jdětež i vy na vinici mou, a co bude spravedlivého, dám vám. (CZ)

Matthew 20:4 And said{G2036}{(G5627)} unto them{G2548}; Go{G5217}{(G5720)} ye{G5210} also{G2532} into{G1519} the vineyard{G290}, and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} is{G5600}{(G5753)} right{G1342} I will give{G1325}{(G5692)} you{G5213}. And{G1161} they went their way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:4 And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. (kjv)

======= Matthew 20:5 ============

Matthew 20:5 Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.(asv)

Matthew 20:5 A oni šli. Opět vyšed při šesté a deváté hodině, učinil též. (CZ)

Matthew 20:5 Again{G3825} he went out{G1831}{(G5631)} about{G4012} the sixth{G1623} and{G2532} ninth{G1766} hour{G5610}, and did{G4160}{(G5656)} likewise{G5615}. (kjv-strongs#)

Mat 20:5 Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise. (kjv)

======= Matthew 20:6 ============

Matthew 20:6 And about the eleventh [hour] he went out, and found others standing; and he saith unto them, Why stand ye here all the day idle?(asv)

Matthew 20:6 Při jedenácté pak hodině vyšed, nalezl jiné, ani stojí zahálejíce. I řekl jim: Pročež tu stojíte, celý den zahálejíce? (CZ)

Matthew 20:6 And{G1161} about{G4012} the eleventh{G1734} hour{G5610} he went out{G1831}{(G5631)}, and found{G2147}{(G5627)} others{G243} standing{G2476}{(G5761)} idle{G692}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} stand ye{G2476}{(G5758)} here{G5602} all{G3650} the day{G2250} idle{G692}? (kjv-strongs#)

Mat 20:6 And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? (kjv)

======= Matthew 20:7 ============

Matthew 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard.(asv)

Matthew 20:7 Řkou jemu: Nebo nižádný nás nenajal. Dí jim: Jdětež i vy na vinici mou, a což by bylo spravedlivého, vezmete. (CZ)

Matthew 20:7 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Because{G3754} no man{G3762} hath hired{G3409}{(G5668)} us{G2248}. He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Go{G5217}{(G5720)} ye{G5210} also{G2532} into{G1519} the vineyard{G290}; and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} is{G5600}{(G5753)} right{G1342}, that shall ye receive{G2983}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive. (kjv)

======= Matthew 20:8 ============

Matthew 20:8 And when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and pay them their hire, beginning from the last unto the first.(asv)

Matthew 20:8 Večer pak řekl pán vinice šafáři svému: Zavolej dělníků a zaplať jim, počna od posledních až do prvních. (CZ)

Matthew 20:8 So{G1161} when even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, the lord{G2962} of the vineyard{G290} saith{G3004}{(G5719)} unto his{G846} steward{G2012}, Call{G2564}{(G5657)} the labourers{G2040}, and{G2532} give{G591}{(G5628)} them{G846} their hire{G3408}, beginning{G756}{(G5671)} from{G575} the last{G2078} unto{G2193} the first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 20:8 So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. (kjv)

======= Matthew 20:9 ============

Matthew 20:9 And when they came that [were hired] about the eleventh hour, they received every man a shilling.(asv)

Matthew 20:9 A přišedše ti, kteříž byli při jedenácté hodině najati, vzali jeden každý po penízi. (CZ)

Matthew 20:9 And{G2532} when they came{G2064}{(G5631)} that were hired about{G4012} the eleventh{G1734} hour{G5610}, they received{G2983}{(G5627)} every man{G303} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 20:9 And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny. (kjv)

======= Matthew 20:10 ============

Matthew 20:10 And when the first came, they supposed that they would receive more; and they likewise received every man a shilling.(asv)

Matthew 20:10 Přišedše pak první, domnívali se, že by více měli vzíti; ale vzali i oni jeden každý po penízi. (CZ)

Matthew 20:10 But{G1161} when the first{G4413} came{G2064}{(G5631)}, they supposed{G3543}{(G5656)} that{G3754} they should have received{G2983}{(G5695)} more{G4119}; and{G2532} they likewise{G2532} received{G2983}{(G5627)} every man{G846}{G303} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 20:10 But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny. (kjv)

======= Matthew 20:11 ============

Matthew 20:11 And when they received it, they murmured against the householder,(asv)

Matthew 20:11 A vzavše, reptali proti hospodáři, řkouce: (CZ)

Matthew 20:11 And{G1161} when they had received{G2983}{(G5631)} it, they murmured{G1111}{(G5707)} against{G2596} the goodman of the house{G3617}, (kjv-strongs#)

Mat 20:11 And when they had received it, they murmured against the goodman of the house, (kjv)

======= Matthew 20:12 ============

Matthew 20:12 saying, These last have spent [but] one hour, and thou hast made them equal unto us, who have borne the burden of the day and the scorching heat.(asv)

Matthew 20:12 Tito poslední jednu hodinu toliko dělali, a rovné jsi je nám učinil, kteříž jsme nesli břímě dne i horko. (CZ)

Matthew 20:12 {G3754} Saying{G3004}{(G5723)}, These{G3778} last{G2078} have wrought{G4160}{(G5656)} but one{G3391} hour{G5610}, and{G2532} thou hast made{G4160}{(G5656)} them{G846} equal{G2470} unto us{G2254}, which{G3588} have borne{G941}{(G5660)} the burden{G922} and{G2532} heat{G2742} of the day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 20:12 Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. (kjv)

======= Matthew 20:13 ============

Matthew 20:13 But he answered and said to one of them, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a shilling?(asv)

Matthew 20:13 On pak odpovídaje jednomu z nich, řekl: Příteli, nečiním tobě křivdy; však jsi z peníze denního smluvil se mnou. (CZ)

Matthew 20:13 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} one{G1520} of them{G846}, and said{G2036}{(G5627)}, Friend{G2083}, I do{G91} thee{G4571} no{G3756} wrong{G91}{(G5719)}: didst{G4856} not{G3780} thou agree{G4856}{(G5656)} with me{G3427} for a penny{G1220}? (kjv-strongs#)

Mat 20:13 But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny? (kjv)

======= Matthew 20:14 ============

Matthew 20:14 Take up that which is thine, and go thy way; it is my will to give unto this last, even as unto thee.(asv)

Matthew 20:14 Vezmiž, což tvého jest, a jdi předce. Já pak chci tomuto poslednímu dáti jako i tobě. (CZ)

Matthew 20:14 Take{G142}{(G5657)} that thine{G4674} is, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)}:{G1161} I will{G2309}{(G5719)} give{G1325}{(G5629)} unto this{G5129} last{G2078}, even{G2532} as{G5613} unto thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 20:14 Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee. (kjv)

======= Matthew 20:15 ============

Matthew 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? or is thine eye evil, because I am good?(asv)

Matthew 20:15 Zdaliž mi nesluší v mém učiniti, což chci? Čili oko tvé nešlechetné jest, že já dobrý jsem? (CZ)

Matthew 20:15 {G2228} Is it not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for me{G3427} to do{G4160}{(G5658)} what{G3739} I will{G2309}{(G5719)} with{G1722} mine own{G1699}?{G1487} Is{G2076}{(G5748)} thine{G4675} eye{G3788} evil{G4190}, because{G3754} I{G1473} am{G1510}{(G5748)} good{G18}? (kjv-strongs#)

Mat 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good? (kjv)

======= Matthew 20:16 ============

Matthew 20:16 So the last shall be first, and the first last.(asv)

Matthew 20:16 Takť budou poslední první, a první poslední; nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených. (CZ)

Matthew 20:16 So{G3779} the last{G2078} shall be{G2071}{(G5704)} first{G4413}, and{G2532} the first{G4413} last{G2078}: for{G1063} many{G4183} be{G1526}{(G5748)} called{G2822}, but{G1161} few{G3641} chosen{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 20:16 So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen. (kjv)

======= Matthew 20:17 ============

Matthew 20:17 And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples apart, and on the way he said unto them,(asv)

Matthew 20:17 A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma, pojal dvanácte učedlníků svých soukromí na cestě, i řekl jim: (CZ)

Matthew 20:17 And{G2532} Jesus{G2424} going up{G305}{(G5723)} to{G1519} Jerusalem{G2414} took{G3880}{(G5627)} the twelve{G1427} disciples{G3101} apart{G2596}{G2398} in{G1722} the way{G3598}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 20:17 And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them, (kjv)

======= Matthew 20:18 ============

Matthew 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests and scribes; and they shall condemn him to death,(asv)

Matthew 20:18 Aj, vstupujeme do Jeruzaléma, a Syn člověka vydán bude předním kněžím a zákoníkům, a odsoudí ho na smrt. (CZ)

Matthew 20:18 Behold{G2400}{(G5628)}, we go up{G305}{(G5719)} to{G1519} Jerusalem{G2414}; and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} shall be betrayed{G3860}{(G5701)} unto the chief priests{G749} and{G2532} unto the scribes{G1122}, and{G2532} they shall condemn{G2632}{(G5692)} him{G846} to death{G2288}, (kjv-strongs#)

Mat 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, (kjv)

======= Matthew 20:19 ============

Matthew 20:19 and shall deliver him unto the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify: and the third day he shall be raised up.(asv)

Matthew 20:19 A vydadíť jej pohanům ku posmívání a k bičování a ukřižování; a třetího dne z mrtvých vstane. (CZ)

Matthew 20:19 And{G2532} shall deliver{G3860}{(G5692)} him{G846} to the Gentiles{G1484} to{G1519} mock{G1702}{(G5658)}, and{G2532} to scourge{G3146}{(G5658)}, and{G2532} to crucify{G4717}{(G5658)} him: and{G2532} the third{G5154} day{G2250} he shall rise again{G450}{(G5698)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:19 And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again. (kjv)

======= Matthew 20:20 ============

Matthew 20:20 Then came to him the mother of the sons of Zebedee with her sons, worshipping [him], and asking a certain thing of him.(asv)

Matthew 20:20 Tedy přistoupila k němu matka synů Zebedeových s syny svými, klanějící se a prosecí něco od něho. (CZ)

Matthew 20:20 Then{G5119} came{G4334}{(G5627)} to him{G846} the mother{G3384} of Zebedee's{G2199} children{G5207} with{G3326} her{G846} sons{G5207}, worshipping{G4352}{(G5723)} him, and{G2532} desiring{G154}{(G5723)} a certain{G5100} thing{G3844} of him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:20 Then came to him the mother of Zebedees children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him. (kjv)

======= Matthew 20:21 ============

Matthew 20:21 And he said unto her, What wouldest thou? She saith unto him, Command that these my two sons may sit, one on thy right hand, and one on thy left hand, in thy kingdom.(asv)

Matthew 20:21 Kterýžto řekl jí: Co chceš? Řekla jemu: Rci, ať tito dva synové moji sednou, jeden na pravici tvé a druhý na levici, v království tvém. (CZ)

Matthew 20:21 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, What{G5101} wilt thou{G2309}{(G5719)}? She saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Grant{G2036}{(G5628)} that{G2443} these{G3778} my{G3450} two{G1417} sons{G5207} may sit{G2523}{(G5661)}, the one{G1520} on{G1537} thy{G4675} right hand{G1188}, and{G2532} the other{G1520} on{G1537} the left{G2176}, in{G1722} thy{G4675} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 20:21 And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom. (kjv)

======= Matthew 20:22 ============

Matthew 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink the cup that I am about to drink? They say unto him, We are able.(asv)

Matthew 20:22 Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme. (CZ)

Matthew 20:22 But{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Ye know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G5101} ye ask{G154}{(G5731)}. Are ye able{G1410}{(G5736)} to drink{G4095}{(G5629)} of the cup{G4221} that{G3739} I{G1473} shall{G3195}{(G5719)} drink of{G4095}{(G5721)}, and{G2532} to be baptized{G907}{(G5743)} with the baptism{G908} that{G3739} I{G1473} am baptized with{G907}{(G5683)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, We are able{G1410}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. (kjv)

======= Matthew 20:23 ============

Matthew 20:23 He saith unto them, My cup indeed ye shall drink: but to sit on my right hand, and on [my] left hand, is not mine to give; but [it is for them] for whom it hath been prepared of my Father.(asv)

Matthew 20:23 Dí jim: Kalich zajisté můj píti budete, a křtem, jímž já se křtím, pokřtěni budete, ale seděti na pravici mé a na levici mé, neníť mé dáti vám, ale dáno bude těm, kterýmž připraveno jest od Otce mého. (CZ)

Matthew 20:23 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Ye shall drink{G4095}{(G5695)} indeed{G3303} of my{G3450} cup{G4221}, and{G2532} be baptized{G907}{(G5743)} with the baptism{G908} that{G3739} I{G1473} am baptized with{G907}{(G5701)}: but{G1161} to sit{G2523}{(G5658)} on{G1537} my{G3450} right hand{G1188}, and{G2532} on{G1537} my{G3450} left{G2176}, is{G2076}{(G5748)} not{G3756} mine{G1699} to give{G1325}{(G5629)}, but{G235} it shall be given to them for whom{G3739} it is prepared{G2090}{(G5769)} of{G5259} my{G3450} Father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 20:23 And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. (kjv)

======= Matthew 20:24 ============

Matthew 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation concerning the two brethren.(asv)

Matthew 20:24 A uslyšavše to deset učedlníků Páně, rozhněvali se na ty dva bratry. (CZ)

Matthew 20:24 And{G2532} when the ten{G1176} heard{G191}{(G5660)} it, they were moved with indignation{G23}{(G5656)} against{G4012} the two{G1417} brethren{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren. (kjv)

======= Matthew 20:25 ============

Matthew 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them.(asv)

Matthew 20:25 Ale Ježíš svolav je, řekl: Víte, že knížata národů panují nad svými, a kteříž velicí jsou, moci užívají nad nimi. (CZ)

Matthew 20:25 But{G1161} Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} them{G846} unto him, and said{G2036}{(G5627)}, Ye know{G1492}{(G5758)} that{G3754} the princes{G758} of the Gentiles{G1484} exercise dominion over{G2634}{(G5719)} them{G846}, and{G2532} they that are great{G3173} exercise authority upon{G2715}{(G5719)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. (kjv)

======= Matthew 20:26 ============

Matthew 20:26 Not so shall it be among you: but whosoever would become great among you shall be your minister;(asv)

Matthew 20:26 Ne tak bude mezi vámi; ale kdožkoli chtěl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš. (CZ)

Matthew 20:26 But{G1161} it shall{G2071} not{G3756} be{G2071}{(G5704)} so{G3779} among{G1722} you{G5213}: but{G235} whosoever{G3739}{G1437} will{G2309}{(G5725)} be{G1096}{(G5635)} great{G3173} among{G1722} you{G5213}, let him be{G2077}{(G5749)} your{G5216} minister{G1249}; (kjv-strongs#)

Mat 20:26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister; (kjv)

======= Matthew 20:27 ============

Matthew 20:27 and whosoever would be first among you shall be your servant:(asv)

Matthew 20:27 A kdož by koli mezi vámi chtěl býti první, budiž váš služebník; (CZ)

Matthew 20:27 And{G2532} whosoever{G3739}{G1437} will{G2309}{(G5725)} be{G1511}{(G5750)} chief{G4413} among{G1722} you{G5213}, let him be{G2077}{(G5749)} your{G5216} servant{G1401}: (kjv-strongs#)

Mat 20:27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant: (kjv)

======= Matthew 20:28 ============

Matthew 20:28 even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.(asv)

Matthew 20:28 Jako i Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za mnohé. (CZ)

Matthew 20:28 Even as{G5618} the Son{G5207} of man{G444} came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to be ministered unto{G1247}{(G5683)}, but{G235} to minister{G1247}{(G5658)}, and{G2532} to give{G1325}{(G5629)} his{G846} life{G5590} a ransom{G3083} for{G473} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 20:28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. (kjv)

======= Matthew 20:29 ============

Matthew 20:29 And as they went out from Jericho, a great multitude followed him.(asv)

Matthew 20:29 A když vycházeli z Jericho, šel za ním zástup veliký. (CZ)

Matthew 20:29 And{G2532} as they{G846} departed{G1607}{(G5740)} from{G575} Jericho{G2410}, a great{G4183} multitude{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. (kjv)

======= Matthew 20:30 ============

Matthew 20:30 And behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus was passing by, cried out, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.(asv)

Matthew 20:30 A aj, dva slepí sedící u cesty, uslyševše, že by Ježíš tudy šel, zvolali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův. (CZ)

Matthew 20:30 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, two{G1417} blind men{G5185} sitting{G2521}{(G5740)} by the way{G3598} side{G3844}, when they heard{G191}{(G5660)} that{G3754} Jesus{G2424} passed by{G3855}{(G5719)}, cried out{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 20:30 And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. (kjv)

======= Matthew 20:31 ============

Matthew 20:31 And the multitude rebuked them, that they should hold their peace: but they cried out the more, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.(asv)

Matthew 20:31 Zástup pak přimlouval jim, aby mlčeli. Oni pak více volali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův. (CZ)

Matthew 20:31 And{G1161} the multitude{G3793} rebuked{G2008}{(G5656)} them{G846}, because{G2443} they should hold their peace{G4623}{(G5661)}: but{G1161} they cried{G2896}{(G5707)} the more{G3185}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 20:31 And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. (kjv)

======= Matthew 20:32 ============

Matthew 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I should do unto you?(asv)

Matthew 20:32 I zastaviv se Ježíš, zavolal jich, a řekl: Co chcete, abych vám učinil? (CZ)

Matthew 20:32 And{G2532} Jesus{G2424} stood still{G2476}{(G5631)}, and called{G5455}{(G5656)} them{G846}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} that I shall do{G4160}{(G5661)} unto you{G5213}? (kjv-strongs#)

Mat 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you? (kjv)

======= Matthew 20:33 ============

Matthew 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.(asv)

Matthew 20:33 Řkou jemu: Pane, ať se otevrou oči naše. (CZ)

Matthew 20:33 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Lord{G2962}, that{G2443} our{G2257} eyes{G3788} may be opened{G455}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened. (kjv)

======= Matthew 20:34 ============

Matthew 20:34 And Jesus, being moved with compassion, touched their eyes; and straightway they received their sight, and followed him.(asv)

Matthew 20:34 I slitovav se nad nimi Ježíš, dotekl se očí jejich, a ihned prohlédly oči jejich. A oni šli za ním. (CZ)

Matthew 20:34 So{G1161} Jesus{G2424} had compassion{G4697}{(G5679)} on them, and touched{G680}{(G5662)} their{G846} eyes{G3788}: and{G2532} immediately{G2112} their{G846} eyes{G3788} received sight{G308}{(G5656)}, and{G2532} they followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:34 So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.(kjv)

======= Matthew 21:1 ============

Matthew 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and came unto Bethphage, unto the mount of Olives, then Jesus sent two disciples,(asv)

Matthew 21:1 A když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš poslal dva učedlníky své, (CZ)

Matthew 21:1 And{G2532} when{G3753} they drew nigh{G1448}{(G5656)} unto{G1519} Jerusalem{G2414}, and{G2532} were come{G2064}{(G5627)} to{G1519} Bethphage{G967}, unto{G4314} the mount{G3735} of Olives{G1636}, then{G5119} sent{G649}{(G5656)} Jesus{G2424} two{G1417} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples, (kjv)

======= Matthew 21:2 ============

Matthew 21:2 saying unto them, Go into the village that is over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose [them], and bring [them] unto me.(asv)

Matthew 21:2 Řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvěžtež je a přiveďte ke mně. (CZ)

Matthew 21:2 Saying{G3004}{(G5723)} unto them{G846}, Go{G4198}{(G5680)} into{G1519} the village{G2968} over against{G561} you{G5216}, and{G2532} straightway{G2112} ye shall find{G2147}{(G5692)} an ass{G3688} tied{G1210}{(G5772)}, and{G2532} a colt{G4454} with{G3326} her{G846}: loose{G3089}{(G5660)} them, and bring{G71}{(G5628)} them unto me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 21:2 Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. (kjv)

======= Matthew 21:3 ============

Matthew 21:3 And if any one say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.(asv)

Matthew 21:3 A řekl-liť by kdo co vám, rcete, že Pán jich potřebuje, a hnedť propustí je. (CZ)

Matthew 21:3 And{G2532} if{G1437} any man{G5100} say{G2036}{(G5632)} ought{G5100} unto you{G5213}, ye shall say{G2046}{(G5692)},{G3754} The Lord{G2962} hath{G2192}{(G5719)} need{G5532} of them{G846}; and{G1161} straightway{G2112} he will send{G649}{(G5692)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:3 And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them. (kjv)

======= Matthew 21:4 ============

Matthew 21:4 Now this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying,(asv)

Matthew 21:4 Toto se pak všecko stalo, aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího: (CZ)

Matthew 21:4 All{G1161}{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 21:4 All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 21:5 ============

Matthew 21:5 Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy King cometh unto thee, Meek, and riding upon an ass, And upon a colt the foal of an ass.(asv)

Matthew 21:5 Povězte dceři Sionské: Aj, král tvůj béře se tobě tichý, a sedě na oslici, a na oslátku té oslice jhu podrobené. (CZ)

Matthew 21:5 Tell ye{G2036}{(G5628)} the daughter{G2364} of Sion{G4622}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} King{G935} cometh{G2064}{(G5736)} unto thee{G4671}, meek{G4239}, and{G2532} sitting{G1910}{(G5761)} upon{G1909} an ass{G3688}, and{G2532} a colt{G4454} the foal{G5207} of an ass{G5268}. (kjv-strongs#)

Mat 21:5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. (kjv)

======= Matthew 21:6 ============

Matthew 21:6 And the disciples went, and did even as Jesus appointed them,(asv)

Matthew 21:6 I jdouce učedlníci, a učinivše tak, jakož jim přikázal Ježíš, (CZ)

Matthew 21:6 And{G1161} the disciples{G3101} went{G4198}{(G5679)}, and{G2532} did{G4160}{(G5660)} as{G2531} Jesus{G2424} commanded{G4367}{(G5656)} them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 21:6 And the disciples went, and did as Jesus commanded them, (kjv)

======= Matthew 21:7 ============

Matthew 21:7 and brought the ass, and the colt, and put on them their garments; and he sat thereon.(asv)

Matthew 21:7 Přivedli oslici i oslátko, a vložili na ně roucha svá, a jej navrchu posadili. (CZ)

Matthew 21:7 And brought{G71}{(G5627)} the ass{G3688}, and{G2532} the colt{G4454}, and{G2532} put{G2007}{(G5656)} on{G1883} them{G846} their{G846} clothes{G2440}, and{G2532} they set{G1940}{(G5656)}{(G5625)}{G1940}{(G5656)} him thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:7 And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. (kjv)

======= Matthew 21:8 ============

Matthew 21:8 And the most part of the multitude spread their garments in the way; and others cut branches from the trees, and spread them in the way.(asv)

Matthew 21:8 Mnohý pak zástup stlali roucha svá na cestě, jiní pak ratolesti z dříví sekali a metali na cestu. (CZ)

Matthew 21:8 And{G1161} a very great{G4118} multitude{G3793} spread{G4766}{(G5656)} their{G1438} garments{G2440} in{G1722} the way{G3598}; others{G1161}{G243} cut down{G2875}{(G5707)} branches{G2798} from{G575} the trees{G1186}, and{G2532} strawed{G4766}{(G5707)} them in{G1722} the way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 21:8 And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way. (kjv)

======= Matthew 21:9 ============

Matthew 21:9 And the multitudes that went before him, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.(asv)

Matthew 21:9 A zástupové, kteříž napřed šli, i ti, kteříž nazad byli, volali, řkouce: Aj syn Davidův, Spasitel. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně; spasiž nás ty, kterýž jsi na výsostech. (CZ)

Matthew 21:9 And{G1161} the multitudes{G3793} that went before{G4254}{(G5723)}, and{G2532} that followed{G190}{(G5723)}, cried{G2896}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, Hosanna{G5614} to the Son{G5207} of David{G1138}: Blessed{G2127}{(G5772)} is he that cometh{G2064}{(G5740)} in{G1722} the name{G3686} of the Lord{G2962}; Hosanna{G5614} in{G1722} the highest{G5310}. (kjv-strongs#)

Mat 21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest. (kjv)

======= Matthew 21:10 ============

Matthew 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was stirred, saying, Who is this?(asv)

Matthew 21:10 A když vjel do Jeruzaléma, zbouřilo se všecko město, řkouce: I kdo jest tento? (CZ)

Matthew 21:10 And{G2532} when he{G846} was come{G1525}{(G5631)} into{G1519} Jerusalem{G2414}, all{G3956} the city{G4172} was moved{G4579}{(G5681)}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}? (kjv-strongs#)

Mat 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? (kjv)

======= Matthew 21:11 ============

Matthew 21:11 And the multitudes said, This is the prophet, Jesus, from Nazareth of Galilee.(asv)

Matthew 21:11 Zástupové pak pravili: Toto jest ten Ježíš, prorok od Nazarétu Galilejského. (CZ)

Matthew 21:11 And{G1161} the multitude{G3793} said{G3004}{(G5707)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} Jesus{G2424} the prophet{G4396} of{G575} Nazareth{G3478} of Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mat 21:11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. (kjv)

======= Matthew 21:12 ============

Matthew 21:12 And Jesus entered into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of them that sold the doves; [(asv)

Matthew 21:12 I všel Ježíš do chrámu Božího, a vymítal všecky prodavače a kupce z chrámu, a stoly penězoměnců a stolice prodávajících holubice převracel, (CZ)

Matthew 21:12 And{G2532} Jesus{G2424} went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the temple{G2411} of God{G2316}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5627)} all them{G3956} that sold{G4453}{(G5723)} and{G2532} bought{G59}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} overthrew{G2690}{(G5656)} the tables{G5132} of the moneychangers{G2855}, and{G2532} the seats{G2515} of them that sold{G4453}{(G5723)} doves{G4058}, (kjv-strongs#)

Mat 21:12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves, (kjv)

======= Matthew 21:13 ============

Matthew 21:13 and he saith unto them, It is written, My house shall be called a house of prayer: but ye make it a den of robbers.(asv)

Matthew 21:13 A řekl jim: Psánoť jest: Dům můj dům modlitby slouti bude, ale vy učinili jste jej peleší lotrovskou. (CZ)

Matthew 21:13 And{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, It is written{G1125}{(G5769)}, My{G3450} house{G3624} shall be called{G2564}{(G5701)} the house{G3624} of prayer{G4335}; but{G1161} ye{G5210} have made{G4160}{(G5656)} it{G846} a den{G4693} of thieves{G3027}. (kjv-strongs#)

Mat 21:13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves. (kjv)

======= Matthew 21:14 ============

Matthew 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.(asv)

Matthew 21:14 I přistoupili k němu slepí a kulhaví v chrámě, i uzdravil je. (CZ)

Matthew 21:14 And{G2532} the blind{G5185} and{G2532} the lame{G5560} came{G4334}{(G5656)} to him{G846} in{G1722} the temple{G2411}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them. (kjv)

======= Matthew 21:15 ============

Matthew 21:15 But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children that were crying in the temple and saying, Hosanna to the son of David; they were moved with indignation,(asv)

Matthew 21:15 Vidouce pak přední kněží a zákoníci divy, kteréž činil, a dítky, any volají v chrámě a praví : Aj syn Davidův, Spasitel, rozhněvali se. (CZ)

Matthew 21:15 And{G1161} when the chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122} saw{G1492}{(G5631)} the wonderful things{G2297} that{G3739} he did{G4160}{(G5656)}, and{G2532} the children{G3816} crying{G2896}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Hosanna{G5614} to the Son{G5207} of David{G1138}; they were sore displeased{G23}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mat 21:15 And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the son of David; they were sore displeased, (kjv)

======= Matthew 21:16 ============

Matthew 21:16 and said unto him, Hearest thou what these are saying? And Jesus saith unto them, Yea: did ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou has perfected praise?(asv)

Matthew 21:16 A řekli jemu: Slyšíš-liž, co tito praví? Ježíš pak řekl jim: I ovšem. Nikdá-liž jste nečtli, že z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, dokonal jsi chválu? (CZ)

Matthew 21:16 And{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Hearest thou{G191}{(G5719)} what{G5101} these{G3778} say{G3004}{(G5719)}? And{G1161} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Yea{G3483}; have ye never{G3763} read{G314}{(G5627)},{G3754} Out of{G1537} the mouth{G4750} of babes{G3516} and{G2532} sucklings{G2337}{(G5723)} thou hast perfected{G2675}{(G5668)} praise{G136}? (kjv-strongs#)

Mat 21:16 And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? (kjv)

======= Matthew 21:17 ============

Matthew 21:17 And he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.(asv)

Matthew 21:17 A opustiv je, šel ven z města do Betany a tu zůstal. (CZ)

Matthew 21:17 And{G2532} he left{G2641}{(G5631)} them{G846}, and went{G1831}{(G5627)} out of{G1854} the city{G4172} into{G1519} Bethany{G963}; and{G2532} he lodged{G835}{(G5675)} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 21:17 And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there. (kjv)

======= Matthew 21:18 ============

Matthew 21:18 Now in the morning as he returned to the city, he hungered.(asv)

Matthew 21:18 Ráno pak navracuje se do města, zlačněl. (CZ)

Matthew 21:18 Now{G1161} in the morning{G4405} as he returned{G1877}{(G5723)} into{G1519} the city{G4172}, he hungered{G3983}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:18 Now in the morning as he returned into the city, he hungered. (kjv)

======= Matthew 21:19 ============

Matthew 21:19 And seeing a fig tree by the way side, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only; and he saith unto it, Let there be no fruit from thee henceforward for ever. And immediately the fig tree withered away.(asv)

Matthew 21:19 A vida jeden fíkový strom podle cesty, šel k němu, a nic na něm nenalezl, než listí toliko. I dí tomu stromu: Nikdy více neroď se z tebe ovoce na věky. I usechl jest hned fík ten. (CZ)

Matthew 21:19 And{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} a{G3391} fig tree{G4808} in{G1909} the way{G3598}, he came{G2064}{(G5627)} to{G1909} it{G846}, and{G2532} found{G2147}{(G5627)} nothing{G3762} thereon{G1722}{G846}, but{G1508} leaves{G5444} only{G3440}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto it{G846}, Let no{G1096} fruit{G2590} grow{G1096}{(G5638)} on{G1537} thee{G4675} henceforward{G3371} for{G1519} ever{G165}. And{G2532} presently{G3916} the fig tree{G4808} withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:19 And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away. (kjv)

======= Matthew 21:20 ============

Matthew 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How did the fig tree immediately wither away?(asv)

Matthew 21:20 A vidouce to učedlníci, divili se, řkouce: Kterak jest ihned usechl fík ten! (CZ)

Matthew 21:20 And{G2532} when the disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} it, they marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, How{G4459} soon{G3916} is the fig tree{G4808} withered away{G3583}{(G5681)}! (kjv-strongs#)

Mat 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away! (kjv)

======= Matthew 21:21 ============

Matthew 21:21 And Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do what is done to the fig tree, but even if ye shall say unto this mountain, Be thou taken up and cast into the sea, it shall be done.(asv)

Matthew 21:21 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Amen pravím vám: Budete-li míti víru, a nebudete-li pochybovati, netoliko to, co se stalo fíkovému dřevu, učiníte, a kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se. (CZ)

Matthew 21:21 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, If{G1437} ye have{G2192}{(G5725)} faith{G4102}, and{G2532} doubt{G1252}{(G5686)} not{G3361}, ye shall{G4160} not{G3756} only{G3440} do{G4160}{(G5692)} this{G3440} which is done to the fig tree{G4808}, but{G235} also if{G2579} ye shall say{G2036}{(G5632)} unto this{G5129} mountain{G3735}, Be thou removed{G142}{(G5682)}, and{G2532} be thou cast{G906}{(G5682)} into{G1519} the sea{G2281}; it shall be done{G1096}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:21 Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done. (kjv)

======= Matthew 21:22 ============

Matthew 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.(asv)

Matthew 21:22 A všecko, zač byste koli prosili na modlitbě, věříce, vezmete. (CZ)

Matthew 21:22 And{G2532} all things{G3956}, whatsoever{G302}{G3745} ye shall ask{G154}{(G5661)} in{G1722} prayer{G4335}, believing{G4100}{(G5723)}, ye shall receive{G2983}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. (kjv)

======= Matthew 21:23 ============

Matthew 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?(asv)

Matthew 21:23 A když přišel do chrámu, přistoupili k němu přední kněží a starší lidu, když učil, řkouce: Jakou mocí tyto věci činíš? A kdo jest tobě tu moc dal? (CZ)

Matthew 21:23 And{G2532} when he{G846} was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the temple{G2411}, the chief priests{G749} and{G2532} the elders{G4245} of the people{G2992} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846} as he was teaching{G1321}{(G5723)}, and said{G3004}{(G5723)}, By{G1722} what{G4169} authority{G1849} doest thou{G4160}{(G5719)} these things{G5023}? and{G2532} who{G5101} gave{G1325}{(G5656)} thee{G4671} this{G5026} authority{G1849}? (kjv-strongs#)

Mat 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority? (kjv)

======= Matthew 21:24 ============

Matthew 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one question, which if ye tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things.(asv)

Matthew 21:24 Odpovídaje pak Ježíš, řekl jim: Otížiť se i já vás na jednu věc, kterouž povíte-li mi, i já vám povím, jakou mocí tyto věci činím. (CZ)

Matthew 21:24 And{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, I also{G2504} will ask{G2065}{(G5692)} you{G5209} one{G1520} thing{G3056}, which{G3739} if{G1437} ye tell{G2036}{(G5632)} me{G3427}, I in like wise{G2504} will tell{G2046}{(G5692)} you{G5213} by{G1722} what{G4169} authority{G1849} I do{G4160}{(G5719)} these things{G5023}. (kjv-strongs#)

Mat 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things. (kjv)

======= Matthew 21:25 ============

Matthew 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven or from men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why then did ye not believe him?(asv)

Matthew 21:25 Křest Janův odkud jest byl? S nebe-li, čili z lidí? A oni rozvažovali mezi sebou, řkouce: Díme-li: S nebe, díť nám: Proč jste pak nevěřili jemu? (CZ)

Matthew 21:25 The baptism{G908} of John{G2491}, whence{G4159} was it{G2258}{(G5713)}? from{G1537} heaven{G3772}, or{G2228} of{G1537} men{G444}? And{G1161} they reasoned{G1260}{(G5711)} with{G3844} themselves{G1438}, saying{G3004}{(G5723)}, If{G1437} we shall say{G2036}{(G5632)}, From{G1537} heaven{G3772}; he will say{G2046}{(G5692)} unto us{G2254}, Why{G1302} did ye{G4100} not{G3756} then{G3767} believe{G4100}{(G5656)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him? (kjv)

======= Matthew 21:26 ============

Matthew 21:26 But if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.(asv)

Matthew 21:26 Pakli díme: Z lidí, bojíme se zástupu. Nebo všickni měli Jana za proroka. (CZ)

Matthew 21:26 But{G1161} if{G1437} we shall say{G2036}{(G5632)}, Of{G1537} men{G444}; we fear{G5399}{(G5736)} the people{G3793}; for{G1063} all{G3956} hold{G2192}{(G5719)} John{G2491} as{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 21:26 But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet. (kjv)

======= Matthew 21:27 ============

Matthew 21:27 And they answered Jesus, and said, We know not. He also said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.(asv)

Matthew 21:27 I odpovídajíce Ježíšovi, řekli: Nevíme. Řekl jim i on: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činím. (CZ)

Matthew 21:27 And{G2532} they answered{G611}{(G5679)} Jesus{G2424}, and said{G2036}{(G5627)}, We cannot{G3756} tell{G1492}{(G5758)}. And{G2532} he{G846} said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, Neither{G3761} tell{G3004}{(G5719)} I{G1473} you{G5213} by{G1722} what{G4169} authority{G1849} I do{G4160}{(G5719)} these things{G5023}. (kjv-strongs#)

Mat 21:27 And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things. (kjv)

======= Matthew 21:28 ============

Matthew 21:28 But what think ye? A man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to-day in the vineyard.(asv)

Matthew 21:28 Ale co se vám zdá? Člověk jeden měl dva syny. A přistoupiv k prvnímu, řekl: Synu, jdi na vinici mou dnes a dělej. (CZ)

Matthew 21:28 But{G1161} what{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? A certain man{G444} had{G2192}{(G5707)} two{G1417} sons{G5043}; and{G2532} he came{G4334}{(G5631)} to the first{G4413}, and said{G2036}{(G5627)}, Son{G5043}, go{G5217}{(G5720)} work{G2038}{(G5737)} to day{G4594} in{G1722} my{G3450} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 21:28 But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard. (kjv)

======= Matthew 21:29 ============

Matthew 21:29 And he answered and said, I will not: but afterward he repented himself, and went.(asv)

Matthew 21:29 A on odpověděv, řekl: Nechci. A potom usmysliv sobě, šel. (CZ)

Matthew 21:29 He answered{G1161}{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I will{G2309}{(G5719)} not{G3756}: but{G1161} afterward{G5305} he repented{G3338}{(G5679)}, and went{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:29 He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went. (kjv)

======= Matthew 21:30 ============

Matthew 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I [go], sir: and went not.(asv)

Matthew 21:30 I přistoupiv k druhému, řekl jemu též. A on odpověděv, řekl: Jdu, pane. A nešel. (CZ)

Matthew 21:30 And{G2532} he came{G4334}{(G5631)} to the second{G1208}, and said{G2036}{(G5627)} likewise{G5615}. And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I{G1473} go, sir{G2962}: and{G2532} went{G565}{(G5627)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not. (kjv)

======= Matthew 21:31 ============

Matthew 21:31 Which of the two did the will of his father? They say, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.(asv)

Matthew 21:31 Který z těch dvou učinil vůli otcovu? Řekli jemu: První. Dí jim Ježíš: Amen pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího. (CZ)

Matthew 21:31 Whether{G5101} of{G1537} them twain{G1417} did{G4160}{(G5656)} the will{G2307} of his father{G3962}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The first{G4413}. Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} the publicans{G5057} and{G2532} the harlots{G4204} go{G4254} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316} before{G4254}{(G5719)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 21:31 Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. (kjv)

======= Matthew 21:32 ============

Matthew 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not; but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye saw it, did not even repent yourselves afterward, that ye might believe him.(asv)

Matthew 21:32 Nebo přišel k vám Jan cestou spravedlnosti, a neuvěřili jste mu, ale publikáni a nevěstky uvěřili jemu. Vy pak viděvše to, aniž jste potom usmyslili sobě, abyste věřili jemu. (CZ)

Matthew 21:32 For{G1063} John{G2491} came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} you{G5209} in{G1722} the way{G3598} of righteousness{G1343}, and{G2532} ye believed{G4100}{(G5656)} him{G846} not{G3756}: but{G1161} the publicans{G5057} and{G2532} the harlots{G4204} believed{G4100}{(G5656)} him{G846}: and{G1161} ye{G5210}, when ye had seen{G1492}{(G5631)} it, repented{G3338}{(G5675)} not{G3756} afterward{G5305}, that ye might believe{G4100}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him. (kjv)

======= Matthew 21:33 ============

Matthew 21:33 Hear another parable: There was a man that was a householder, who planted a vineyard, and set a hedge about it, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into another country.(asv)

Matthew 21:33 Jiné podobenství slyšte: Byl jeden hospodář, kterýž vzdělal vinici, a opletl ji plotem, a vkopal v ní pres, a ustavěl věži, i pronajal ji vinařům, a odšel pryč přes pole. (CZ)

Matthew 21:33 Hear{G191}{(G5657)} another{G243} parable{G3850}: There was{G2258}{(G5713)} a certain{G444}{G5100} householder{G3617}, which{G3748} planted{G5452}{(G5656)} a vineyard{G290}, and{G2532} hedged{G5418} it{G846} round about{G4060}{(G5656)}, and{G2532} digged{G3736}{(G5656)} a winepress{G3025} in{G1722} it{G846}, and{G2532} built{G3618}{(G5656)} a tower{G4444}, and{G2532} let{G1554} it{G846} out{G1554}{(G5639)} to husbandmen{G1092}, and{G2532} went into a far country{G589}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 21:33 Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country: (kjv)

======= Matthew 21:34 ============

Matthew 21:34 And when the season of the fruits drew near, he sent his servants to the husbandmen, to receive his fruits.(asv)

Matthew 21:34 A když se přiblížil čas ovoce, poslal služebníky své k vinařům, aby vzali užitky její. (CZ)

Matthew 21:34 And{G1161} when{G3753} the time{G2540} of the fruit{G2590} drew near{G1448}{(G5656)}, he sent{G649}{(G5656)} his{G846} servants{G1401} to{G4314} the husbandmen{G1092}, that they might receive{G2983}{(G5629)} the fruits{G2590} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:34 And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. (kjv)

======= Matthew 21:35 ============

Matthew 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.(asv)

Matthew 21:35 Vinaři pak zjímavše služebníky jeho, jiného zmrskali, jiného zabili, a jiného ukamenovali. (CZ)

Matthew 21:35 And{G2532} the husbandmen{G1092} took{G2983}{(G5631)} his{G846} servants{G1401}, and beat{G1194}{(G5656)} one{G3739},{G3303} and{G1161} killed{G615}{(G5656)} another{G3739}, and{G1161} stoned{G3036}{(G5681)} another{G3739}. (kjv-strongs#)

Mat 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another. (kjv)

======= Matthew 21:36 ============

Matthew 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them in like manner.(asv)

Matthew 21:36 Opět poslal jiných služebníků více nežli prve. I učinili jim též. (CZ)

Matthew 21:36 Again{G3825}, he sent{G649}{(G5656)} other{G243} servants{G1401} more{G4119} than the first{G4413}: and{G2532} they did{G4160}{(G5656)} unto them{G846} likewise{G5615}. (kjv-strongs#)

Mat 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise. (kjv)

======= Matthew 21:37 ============

Matthew 21:37 But afterward he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.(asv)

Matthew 21:37 Naposledy pak poslal k nim syna svého, řka: Ostýchati se budou syna mého. (CZ)

Matthew 21:37 But{G1161} last of all{G5305} he sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} them{G846} his{G846} son{G5207}, saying{G3004}{(G5723)}, They will reverence{G1788}{(G5691)} my{G3450} son{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 21:37 But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son. (kjv)

======= Matthew 21:38 ============

Matthew 21:38 But the husbandmen, when they saw the son, said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and take his inheritance.(asv)

Matthew 21:38 Vinaři pak uzřevše syna jeho, řekli mezi sebou: Tentoť jest dědic; pojďte, zabijme jej, a uvažme se v dědictví jeho. (CZ)

Matthew 21:38 But{G1161} when the husbandmen{G1092} saw{G1492}{(G5631)} the son{G5207}, they said{G2036}{(G5627)} among{G1722} themselves{G1438}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} the heir{G2818}; come{G1205}{(G5773)}, let us kill{G615}{(G5725)} him{G846}, and{G2532} let us seize{G2722}{(G5632)} on his{G846} inheritance{G2817}. (kjv-strongs#)

Mat 21:38 But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance. (kjv)

======= Matthew 21:39 ============

Matthew 21:39 And they took him, and cast him forth out of the vineyard, and killed him.(asv)

Matthew 21:39 I chytivše ho, vyvrhli jej ven z vinice a zabili. (CZ)

Matthew 21:39 And{G2532} they caught{G2983}{(G5631)} him{G846}, and cast{G1544}{(G5627)} him out of{G1854} the vineyard{G290}, and{G2532} slew{G615}{(G5656)} him. (kjv-strongs#)

Mat 21:39 And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him. (kjv)

======= Matthew 21:40 ============

Matthew 21:40 When therefore the lord of the vineyard shall come, what will he do unto those husbandmen?(asv)

Matthew 21:40 Protož když přijde pán vinice, co učiní vinařům těm? (CZ)

Matthew 21:40 When{G3752} the lord{G2962} therefore{G3767} of the vineyard{G290} cometh{G2064}{(G5632)}, what{G5101} will he do{G4160}{(G5692)} unto those{G1565} husbandmen{G1092}? (kjv-strongs#)

Mat 21:40 When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? (kjv)

======= Matthew 21:41 ============

Matthew 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those miserable men, and will let out the vineyard unto other husbandmen, who shall render him the fruits in their seasons.(asv)

Matthew 21:41 Řekli jemu: Zlé zle zatratí, a vinici svou pronajme jiným vinařům, kteříž budou vydávati jemu užitek časy svými. (CZ)

Matthew 21:41 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, He will miserably{G2560} destroy{G622}{(G5692)} those{G846} wicked men{G2556}, and{G2532} will let out{G1554}{(G5695)} his vineyard{G290} unto other{G243} husbandmen{G1092}, which{G3748} shall render{G591}{(G5692)} him{G846} the fruits{G2590} in{G1722} their{G846} seasons{G2540}. (kjv-strongs#)

Mat 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. (kjv)

======= Matthew 21:42 ============

Matthew 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, The same was made the head of the corner; This was from the Lord, And it is marvelous in our eyes?(asv)

Matthew 21:42 Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima. (CZ)

Matthew 21:42 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Did ye{G314} never{G3763} read{G314}{(G5627)} in{G1722} the scriptures{G1124}, The stone{G3037} which{G3739} the builders{G3618}{(G5723)} rejected{G593}{(G5656)}, the same{G3778} is become{G1096}{(G5675)}{G1519} the head{G2776} of the corner{G1137}: this{G3778} is{G3844} the Lord's{G2962} doing{G1096}{(G5633)}, and{G2532} it is{G2076}{(G5748)} marvellous{G2298} in{G1722} our{G2257} eyes{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes? (kjv)

======= Matthew 21:43 ============

Matthew 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken away from you, and shall be given to a nation bringing forth the fruits thereof.(asv)

Matthew 21:43 Protož pravím vám, že bude odjato od vás království Boží, a bude dáno lidu činícímu užitky jeho. (CZ)

Matthew 21:43 Therefore{G1223}{G5124} say I{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} The kingdom{G932} of God{G2316} shall be taken{G142}{(G5701)} from{G575} you{G5216}, and{G2532} given{G1325}{(G5701)} to a nation{G1484} bringing forth{G4160}{(G5723)} the fruits{G2590} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. (kjv)

======= Matthew 21:44 ============

Matthew 21:44 And he that falleth on this stone shall be broken to pieces: but on whomsoever it shall fall, it will scatter him as dust.(asv)

Matthew 21:44 A kdož by padl na ten kámen, rozrazíť se; a na kohož upadne, setřeť jej. (CZ)

Matthew 21:44 And{G2532} whosoever shall fall{G4098}{(G5631)} on{G1909} this{G5126} stone{G3037} shall be broken{G4917}{(G5701)}: but{G1161} on{G1909} whomsoever{G3739}{G302} it shall fall{G4098}{(G5632)}, it will grind{G3039} him{G846} to powder{G3039}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:44 And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. (kjv)

======= Matthew 21:45 ============

Matthew 21:45 And when the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he spake of them.(asv)

Matthew 21:45 A slyšavše přední kněží podobenství jeho, porozuměli, že by o nich mluvil. (CZ)

Matthew 21:45 And{G2532} when the chief priests{G749} and{G2532} Pharisees{G5330} had heard{G191}{(G5660)} his{G846} parables{G3850}, they perceived{G1097}{(G5627)} that{G3754} he spake{G3004}{(G5719)} of{G4012} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:45 And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. (kjv)

======= Matthew 21:46 ============

Matthew 21:46 And when they sought to lay hold on him, they feared the multitudes, because they took him for a prophet.(asv)

Matthew 21:46 I hledajíce ho jíti, báli se zástupů; neb ho měli za proroka. (CZ)

Matthew 21:46 But{G2532} when they sought{G2212}{(G5723)} to lay hands{G2902}{(G5658)} on him{G846}, they feared{G5399}{(G5675)} the multitude{G3793}, because{G1894} they took{G2192}{(G5707)} him{G846} for{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 21:46 But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.(kjv)

======= Matthew 22:1 ============

Matthew 22:1 And Jesus answered and spake again in parables unto them, saying,(asv)

Matthew 22:1 I odpovídaje Ježíš, mluvil jim opět v podobenstvích, řka: (CZ)

Matthew 22:1 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and spake{G2036}{(G5627)} unto them{G846} again{G3825} by{G1722} parables{G3850}, and said{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, (kjv)

======= Matthew 22:2 ============

Matthew 22:2 The kingdom of heaven is likened unto a certain king, who made a marriage feast for his son,(asv)

Matthew 22:2 Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž učinil svadbu synu svému. (CZ)

Matthew 22:2 The kingdom{G932} of heaven{G3772} is like{G3666}{(G5681)} unto a certain{G444} king{G935}, which{G3748} made{G4160}{(G5656)} a marriage{G1062} for his{G846} son{G5207}, (kjv-strongs#)

Mat 22:2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, (kjv)

======= Matthew 22:3 ============

Matthew 22:3 and sent forth his servants to call them that were bidden to the marriage feast: and they would not come.(asv)

Matthew 22:3 I poslal služebníky své, aby povolali pozvaných na svadbu; a oni nechtěli přijíti. (CZ)

Matthew 22:3 And{G2532} sent forth{G649}{(G5656)} his{G846} servants{G1401} to call{G2564}{(G5658)} them that were bidden{G2564}{(G5772)} to{G1519} the wedding{G1062}: and{G2532} they would{G2309}{(G5707)} not{G3756} come{G2064}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come. (kjv)

======= Matthew 22:4 ============

Matthew 22:4 Again he sent forth other servants, saying, Tell them that are bidden, Behold, I have made ready my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come to the marriage feast.(asv)

Matthew 22:4 Opět poslal jiné služebníky, řka: Povězte pozvaným: Aj, oběd můj připravil jsem, volové moji a krmný dobytek zbit jest, a všecko hotovo. Pojďtež na svadbu. (CZ)

Matthew 22:4 Again{G3825}, he sent forth{G649}{(G5656)} other{G243} servants{G1401}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5628)} them which are bidden{G2564}{(G5772)}, Behold{G2400}{(G5628)}, I have prepared{G2090}{(G5656)} my{G3450} dinner{G712}: my{G3450} oxen{G5022} and{G2532} my fatlings{G4619} are killed{G2380}{(G5772)}, and{G2532} all things{G3956} are ready{G2092}: come{G1205}{(G5773)} unto{G1519} the marriage{G1062}. (kjv-strongs#)

Mat 22:4 Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage. (kjv)

======= Matthew 22:5 ============

Matthew 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise;(asv)

Matthew 22:5 Ale oni nedbavše na to, odešli, jiný do vsi své a jiný po kupectví svém. (CZ)

Matthew 22:5 But{G1161} they made light of{G272}{(G5660)} it, and went their ways{G565}{(G5627)}, one{G3303} to{G1519} his{G2398} farm{G68}, another{G1161} to{G1519} his{G846} merchandise{G1711}: (kjv-strongs#)

Mat 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise: (kjv)

======= Matthew 22:6 ============

Matthew 22:6 and the rest laid hold on his servants, and treated them shamefully, and killed them.(asv)

Matthew 22:6 Jiní pak zjímavše služebníky jeho a posměch jim učinivše, zmordovali. (CZ)

Matthew 22:6 And{G1161} the remnant{G3062} took{G2902}{(G5660)} his{G846} servants{G1401}, and entreated them spitefully{G5195}{(G5656)}, and{G2532} slew{G615}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mat 22:6 And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. (kjv)

======= Matthew 22:7 ============

Matthew 22:7 But the king was wroth; and he sent his armies, and destroyed those murderers, and burned their city.(asv)

Matthew 22:7 A uslyšav to král, rozhněval se; a poslav vojska svá, zhubil vražedníky ty a město jejich zapálil. (CZ)

Matthew 22:7 But{G1161} when the king{G935} heard{G191}{(G5660)} thereof, he was wroth{G3710}{(G5681)}: and{G2532} he sent forth{G3992}{(G5660)} his{G846} armies{G4753}, and destroyed{G622}{(G5656)} those{G1565} murderers{G5406}, and{G2532} burned up{G1714}{(G5656)} their{G846} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 22:7 But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. (kjv)

======= Matthew 22:8 ============

Matthew 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they that were bidden were not worthy.(asv)

Matthew 22:8 Tedy řekl služebníkům svým: Svadba zajisté hotova jest, ale ti, kteříž pozváni byli, nebyli hodni. (CZ)

Matthew 22:8 Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} to his{G846} servants{G1401},{G3303} The wedding{G1062} is{G2076}{(G5748)} ready{G2092}, but{G1161} they which were bidden{G2564}{(G5772)} were{G2258}{(G5713)} not{G3756} worthy{G514}. (kjv-strongs#)

Mat 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. (kjv)

======= Matthew 22:9 ============

Matthew 22:9 Go ye therefore unto the partings of the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage feast.(asv)

Matthew 22:9 Protož jděte na rozcestí, a kteréžkoli naleznete, zovtež na svadbu. (CZ)

Matthew 22:9 Go ye{G4198}{(G5737)} therefore{G3767} into{G1909} the highways{G1327}{G3598}, and{G2532} as many as{G3745}{G302} ye shall find{G2147}{(G5632)}, bid{G2564}{(G5657)} to{G1519} the marriage{G1062}. (kjv-strongs#)

Mat 22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. (kjv)

======= Matthew 22:10 ============

Matthew 22:10 And those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was filled with guests.(asv)

Matthew 22:10 I vyšedše služebníci ti na cesty, shromáždili všecky, kteréžkoli nalezli, zlé i dobré. A naplněna jest svadba hodovníky. (CZ)

Matthew 22:10 So{G2532} those{G1565} servants{G1401} went out{G1831}{(G5631)} into{G1519} the highways{G3598}, and gathered together{G4863}{(G5627)} all{G3956} as many as{G3745} they found{G2147}{(G5627)}, both{G5037} bad{G4190} and{G2532} good{G18}: and{G2532} the wedding{G1062} was furnished{G4130}{(G5681)} with guests{G345}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:10 So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests. (kjv)

======= Matthew 22:11 ============

Matthew 22:11 But when the king came in to behold the guests, he saw there a man who had not on a wedding-garment:(asv)

Matthew 22:11 Tedy všed král, aby pohleděl na hodovníky, uzřel tam člověka neoděného rouchem svadebním. (CZ)

Matthew 22:11 And{G1161} when{G1525} the king{G935} came in{G1525}{(G5631)} to see{G2300}{(G5664)} the guests{G345}{(G5740)}, he saw{G1492}{(G5627)} there{G1563} a man{G444} which had{G1746} not{G3756} on{G1746}{(G5765)} a wedding{G1062} garment{G1742}: (kjv-strongs#)

Mat 22:11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment: (kjv)

======= Matthew 22:12 ============

Matthew 22:12 and he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding-garment? And he was speechless.(asv)

Matthew 22:12 I řekl jemu: Příteli, kteraks ty sem všel, nemaje roucha svadebního? A on oněměl. (CZ)

Matthew 22:12 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Friend{G2083}, how{G4459} camest thou{G1525}{(G5627)} in hither{G5602} not{G3361} having{G2192}{(G5723)} a wedding{G1062} garment{G1742}? And{G1161} he was speechless{G5392}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:12 And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. (kjv)

======= Matthew 22:13 ============

Matthew 22:13 Then the king said to the servants, Bind him hand and foot, and cast him out into the outer darkness; there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 22:13 Tedy řekl král služebníkům: Svížíce ruce jeho i nohy, vezměte ho, a uvrztež jej do temností zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů. (CZ)

Matthew 22:13 Then{G5119} said{G2036}{(G5627)} the king{G935} to the servants{G1249}, Bind{G1210}{(G5660)} him{G846} hand{G5495} and{G2532} foot{G4228}, and take{G142} him{G846} away{G142}{(G5657)}, and{G2532} cast{G1544}{(G5628)} him into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}; there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 22:13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 22:14 ============

Matthew 22:14 For many are called, but few chosen.(asv)

Matthew 22:14 Nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených. (CZ)

Matthew 22:14 For{G1063} many{G4183} are{G1526}{(G5748)} called{G2822}, but{G1161} few{G3641} are chosen{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 22:14 For many are called, but few are chosen. (kjv)

======= Matthew 22:15 ============

Matthew 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might ensnare him in [his] talk.(asv)

Matthew 22:15 Tedy odšedše farizeové, radili se, jak by polapili jej v řeči. (CZ)

Matthew 22:15 Then{G5119} went{G4198}{(G5679)} the Pharisees{G5330}, and took{G2983}{(G5627)} counsel{G4824} how{G3704} they might entangle{G3802}{(G5661)} him{G846} in{G1722} his talk{G3056}. (kjv-strongs#)

Mat 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk. (kjv)

======= Matthew 22:16 ============

Matthew 22:16 And they send to him their disciples, with the Herodians, saying, Teacher, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, and carest not for any one: for thou regardest not the person of men.(asv)

Matthew 22:16 I poslali k němu učedlníky své s herodiány, řkouce: Mistře, víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží v pravdě učíš a nedbáš na žádného; nebo nepatříš na osobu lidskou. (CZ)

Matthew 22:16 And{G2532} they sent out{G649}{(G5719)} unto him{G846} their{G846} disciples{G3101} with{G3326} the Herodians{G2265}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we know{G1492}{(G5758)} that{G3754} thou art{G1488}{(G5748)} true{G227}, and{G2532} teachest{G1321}{(G5719)} the way{G3598} of God{G2316} in{G1722} truth{G225},{G2532} neither{G3756} carest{G3199}{(G5719)} thou{G4671} for{G4012} any{G3762} man: for{G1063} thou regardest{G991}{(G5719)} not{G1519}{G3756} the person{G4383} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 22:16 And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men. (kjv)

======= Matthew 22:17 ============

Matthew 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?(asv)

Matthew 22:17 Protož pověz nám, co se tobě zdá: Sluší-li daň dáti císaři, čili nic? (CZ)

Matthew 22:17 Tell{G2036}{(G5628)} us{G2254} therefore{G3767}, What{G5101} thinkest{G1380}{(G5719)} thou{G4671}? Is it lawful{G1832}{(G5748)} to give{G1325}{(G5629)} tribute{G2778} unto Caesar{G2541}, or{G2228} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mat 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not? (kjv)

======= Matthew 22:18 ============

Matthew 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why make ye trial of me, ye hypocrites?(asv)

Matthew 22:18 Znaje pak Ježíš zlost jejich, řekl: Co mne pokoušíte, pokrytci? (CZ)

Matthew 22:18 But{G1161} Jesus{G2424} perceived{G1097}{(G5631)} their{G846} wickedness{G4189}, and said{G2036}{(G5627)}, Why{G5101} tempt ye{G3985}{(G5719)} me{G3165}, ye hypocrites{G5273}? (kjv-strongs#)

Mat 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? (kjv)

======= Matthew 22:19 ============

Matthew 22:19 Show me the tribute money. And they brought unto him a denarius.(asv)

Matthew 22:19 Ukažte mi peníz daně. A oni podali mu peníze. (CZ)

Matthew 22:19 Shew{G1925}{(G5657)} me{G3427} the tribute{G2778} money{G3546}. And{G1161} they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 22:19 Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny. (kjv)

======= Matthew 22:20 ============

Matthew 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription?(asv)

Matthew 22:20 I řekl jim: Čí jest tento obraz a svrchu napsání? (CZ)

Matthew 22:20 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Whose{G5101} is this{G3778} image{G1504} and{G2532} superscription{G1923}? (kjv-strongs#)

Mat 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription? (kjv)

======= Matthew 22:21 ============

Matthew 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things that are Caesar's; and unto God the things that are God's.(asv)

Matthew 22:21 Řekli mu: Císařův. Tedy dí jim: Dejtež, co jest císařova, císaři, a co jest Božího, Bohu. (CZ)

Matthew 22:21 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Caesar's{G2541}. Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Render{G591}{(G5628)} therefore{G3767} unto Caesar{G2541} the things which are{G3588} Caesar's{G2541}; and{G2532} unto God{G2316} the things that are{G3588} God's{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's. (kjv)

======= Matthew 22:22 ============

Matthew 22:22 And when they heard it, they marvelled, and left him, and went away.(asv)

Matthew 22:22 To uslyšavše, divili se, a opustivše jej, odešli. (CZ)

Matthew 22:22 When{G2532} they had heard{G191}{(G5660)} these words, they marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} left{G863}{(G5631)} him{G846}, and went their way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:22 When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way. (kjv)

======= Matthew 22:23 ============

Matthew 22:23 On that day there came to him Sadducees, they that say that there is no resurrection: and they asked him,(asv)

Matthew 22:23 V ten den přišli k němu saduceové, kteříž praví, že není z mrtvých vstání. I otázali se ho, (CZ)

Matthew 22:23 The same{G1722}{G1565} day{G2250} came{G4334}{(G5656)} to him{G846} the Sadducees{G4523}, which{G3588} say{G3004}{(G5723)} that there is{G1511}{(G5750)} no{G3361} resurrection{G386}, and{G2532} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 22:23 The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him, (kjv)

======= Matthew 22:24 ============

Matthew 22:24 saying, Teacher, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.(asv)

Matthew 22:24 Řkouce: Mistře, Mojžíš pověděl: Umřel-li by kdo, nemaje dětí, aby bratr jeho právem švagrovství pojal ženu jeho a vzbudil símě bratru svému. (CZ)

Matthew 22:24 Saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, Moses{G3475} said{G2036}{(G5627)}, If{G1437} a man{G5100} die{G599}{(G5632)}, having{G2192}{(G5723)} no{G3361} children{G5043}, his{G846} brother{G80} shall marry{G1918}{(G5692)} his{G846} wife{G1135}, and{G2532} raise up{G450}{(G5692)} seed{G4690} unto his{G846} brother{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 22:24 Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. (kjv)

======= Matthew 22:25 ============

Matthew 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first married and deceased, and having no seed left his wife unto his brother;(asv)

Matthew 22:25 I bylo u nás sedm bratrů. První pojav ženu, umřel, a nemaje semene, zůstavil ženu svou bratru svému. (CZ)

Matthew 22:25 Now{G1161} there were{G2258}{(G5713)} with{G3844} us{G2254} seven{G2033} brethren{G80}: and{G2532} the first{G4413}, when he had married a wife{G1060}{(G5660)}, deceased{G5053}{(G5656)}, and{G2532}, having{G2192}{(G5723)} no{G3361} issue{G4690}, left{G863}{(G5656)} his{G846} wife{G1135} unto his{G846} brother{G80}: (kjv-strongs#)

Mat 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother: (kjv)

======= Matthew 22:26 ============

Matthew 22:26 in like manner the second also, and the third, unto the seventh.(asv)

Matthew 22:26 Takž podobně i druhý, i třetí, až do sedmého. (CZ)

Matthew 22:26 Likewise{G3668} the second{G1208} also{G2532}, and{G2532} the third{G5154}, unto{G2193} the seventh{G2033}. (kjv-strongs#)

Mat 22:26 Likewise the second also, and the third, unto the seventh. (kjv)

======= Matthew 22:27 ============

Matthew 22:27 And after them all, the woman died.(asv)

Matthew 22:27 Nejposléze pak po všech umřela i žena. (CZ)

Matthew 22:27 And{G1161} last{G5305} of all{G3956} the woman{G1135} died{G599}{(G5627)} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 22:27 And last of all the woman died also. (kjv)

======= Matthew 22:28 ============

Matthew 22:28 In the resurrection therefore whose wife shall she be of the seven? for they all had her.(asv)

Matthew 22:28 Protož při vzkříšení kterého z těch sedmi bude žena? Nebo všickni ji měli. (CZ)

Matthew 22:28 Therefore{G3767} in{G1722} the resurrection{G386} whose{G5101} wife{G1135} shall she be{G2071}{(G5704)} of the seven{G2033}? for{G1063} they all{G3956} had{G2192}{(G5627)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 22:28 Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her. (kjv)

======= Matthew 22:29 ============

Matthew 22:29 But Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.(asv)

Matthew 22:29 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Bloudíte, neznajíce Písem ani moci Boží. (CZ)

Matthew 22:29 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Ye do err{G4105}{(G5744)}, not{G3361} knowing{G1492}{(G5761)} the scriptures{G1124}, nor{G3366} the power{G1411} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 22:29 Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. (kjv)

======= Matthew 22:30 ============

Matthew 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as angels in heaven.(asv)

Matthew 22:30 Však při vzkříšení ani se nebudou ženiti ani vdávati, ale budou jako andělé Boží v nebi. (CZ)

Matthew 22:30 For{G1063} in{G1722} the resurrection{G386} they neither{G3777} marry{G1060}{(G5719)}, nor{G3777} are given in marriage{G1547}{(G5743)}, but{G235} are{G1526}{(G5748)} as{G5613} the angels{G32} of God{G2316} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. (kjv)

======= Matthew 22:31 ============

Matthew 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,(asv)

Matthew 22:31 O vzkříšení pak mrtvých zdaliž jste nečtli, co jest vám povědíno od Boha, kterýž takto dí: (CZ)

Matthew 22:31 But{G1161} as touching{G4012} the resurrection{G386} of the dead{G3498}, have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} unto you{G5213} by{G5259} God{G2316}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, (kjv)

======= Matthew 22:32 ============

Matthew 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not [the God] of the dead, but of the living.(asv)

Matthew 22:32 Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův; a Bůhť není Bůh mrtvých, ale živých. (CZ)

Matthew 22:32 I{G1473} am{G1510}{(G5748)} the God{G2316} of Abraham{G11}, and{G2532} the God{G2316} of Isaac{G2464}, and{G2532} the God{G2316} of Jacob{G2384}? God{G2316} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} the God{G2316} of the dead{G3498}, but{G235} of the living{G2198}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living. (kjv)

======= Matthew 22:33 ============

Matthew 22:33 And when the multitudes heard it, they were astonished at his teaching.(asv)

Matthew 22:33 A slyševše to zástupové, divili se učení jeho. (CZ)

Matthew 22:33 And{G2532} when the multitude{G3793} heard{G191}{(G5660)} this, they were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}. (kjv-strongs#)

Mat 22:33 And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine. (kjv)

======= Matthew 22:34 ============

Matthew 22:34 But the Pharisees, when they heard that he had put the Sadducees to silence, gathered themselves together.(asv)

Matthew 22:34 Farizeové pak uslyšavše, že by k mlčení přivedl saducejské, sešli se v jedno. (CZ)

Matthew 22:34 But{G1161} when the Pharisees{G5330} had heard{G191}{(G5660)} that{G3754} he had put{G5392} the Sadducees{G4523} to silence{G5392}{(G5656)}, they were gathered together{G4863}{(G5681)}{G1909}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. (kjv)

======= Matthew 22:35 ============

Matthew 22:35 And one of them, a lawyer, asked him a question, trying him:(asv)

Matthew 22:35 I otázal se ho jeden z nich zákoník nějaký, pokoušeje ho, a řka: (CZ)

Matthew 22:35 Then{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846}, which was a lawyer{G3544}, asked{G1905}{(G5656)} him a question, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:35 Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, (kjv)

======= Matthew 22:36 ============

Matthew 22:36 Teacher, which is the great commandment in the law?(asv)

Matthew 22:36 Mistře, které jest přikázání veliké v Zákoně? (CZ)

Matthew 22:36 Master{G1320}, which{G4169} is the great{G3173} commandment{G1785} in{G1722} the law{G3551}? (kjv-strongs#)

Mat 22:36 Master, which is the great commandment in the law? (kjv)

======= Matthew 22:37 ============

Matthew 22:37 And he said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.(asv)

Matthew 22:37 I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. (CZ)

Matthew 22:37 {G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} heart{G2588}, and{G2532} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} soul{G5590}, and{G2532} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} mind{G1271}. (kjv-strongs#)

Mat 22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. (kjv)

======= Matthew 22:38 ============

Matthew 22:38 This is the great and first commandment.(asv)

Matthew 22:38 To jest přední a veliké přikázání. (CZ)

Matthew 22:38 This{G3778} is{G2076}{(G5748)} the first{G4413} and{G2532} great{G3173} commandment{G1785}. (kjv-strongs#)

Mat 22:38 This is the first and great commandment. (kjv)

======= Matthew 22:39 ============

Matthew 22:39 And a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.(asv)

Matthew 22:39 Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. (CZ)

Matthew 22:39 And{G1161} the second{G1208} is like{G3664} unto it{G846}{(G5625)}{G3778}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139} as{G5613} thyself{G4572}. (kjv-strongs#)

Mat 22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (kjv)

======= Matthew 22:40 ============

Matthew 22:40 On these two commandments the whole law hangeth, and the prophets.(asv)

Matthew 22:40 Na těch dvou přikázáních všecken Zákon záleží i Proroci. (CZ)

Matthew 22:40 On{G1722} these{G5025} two{G1417} commandments{G1785} hang{G2910}{(G5743)} all{G3650} the law{G3551} and{G2532} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets. (kjv)

======= Matthew 22:41 ============

Matthew 22:41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,(asv)

Matthew 22:41 A když se sešli farizeové, otázal se jich Ježíš, (CZ)

Matthew 22:41 While{G1161} the Pharisees{G5330} were gathered together{G4863}{(G5772)}, Jesus{G2424} asked{G1905}{(G5656)} them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 22:41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, (kjv)

======= Matthew 22:42 ============

Matthew 22:42 saying, What think ye of the Christ? whose son is he? They say unto him, [The son] of David.(asv)

Matthew 22:42 Řka: Co se vám zdá o Kristu? Čí jest syn? Řkou jemu: Davidův. (CZ)

Matthew 22:42 Saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213} of{G4012} Christ{G5547}? whose{G5101} son{G5207} is he{G2076}{(G5748)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The Son of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 22:42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David. (kjv)

======= Matthew 22:43 ============

Matthew 22:43 He saith unto them, How then doth David in the Spirit call him Lord, saying,(asv)

Matthew 22:43 Dí jim: Kterakž pak David v Duchu nazývá ho Pánem, řka: (CZ)

Matthew 22:43 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How{G4459} then{G3767} doth David{G1138} in{G1722} spirit{G4151} call{G2564}{(G5719)} him{G846} Lord{G2962}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying, (kjv)

======= Matthew 22:44 ============

Matthew 22:44 The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I put thine enemies underneath thy feet?(asv)

Matthew 22:44 Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé, dokavadž nepodložím nepřátel tvých, aby byli za podnože noh tvých? (CZ)

Matthew 22:44 The LORD{G2962} said{G2036}{(G5627)} unto my{G3450} Lord{G2962}, Sit thou{G2521}{(G5737)} on{G1537} my{G3450} right hand{G1188}, till{G2193}{G302} I make{G5087}{(G5632)} thine{G4675} enemies{G2190} thy{G4675} footstool{G5286}{G4228}? (kjv-strongs#)

Mat 22:44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool? (kjv)

======= Matthew 22:45 ============

Matthew 22:45 If David then calleth him Lord, how is he his son?(asv)

Matthew 22:45 Poněvadž tedy David Pánem ho nazývá, i kterakž syn jeho jest? (CZ)

Matthew 22:45 If{G1487} David{G1138} then{G3767} call{G2564}{(G5719)} him{G846} Lord{G2962}, how{G4459} is he{G2076}{(G5748)} his{G846} son{G5207}? (kjv-strongs#)

Mat 22:45 If David then call him Lord, how is he his son? (kjv)

======= Matthew 22:46 ============

Matthew 22:46 And no one was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.(asv)

Matthew 22:46 A nižádný nemohl jemu odpovědíti slova, aniž se odvážil kdo více od toho dne jeho se nač tázati. (CZ)

Matthew 22:46 And{G2532} no man{G3762} was able{G1410}{(G5711)} to answer{G611}{(G5677)} him{G846} a word{G3056}, neither{G3761} durst{G5111}{(G5656)} any{G5100} man from{G575} that{G1565} day{G2250} forth ask{G1905}{(G5658)} him{G846} any more{G3765} questions. (kjv-strongs#)

Mat 22:46 And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.(kjv)

======= Matthew 23:1 ============

Matthew 23:1 Then spake Jesus to the multitudes and to his disciples,(asv)

Matthew 23:1 Tedy Ježíš mluvil zástupům a učedlníkům svým, (CZ)

Matthew 23:1 Then{G5119} spake{G2980}{(G5656)} Jesus{G2424} to the multitude{G3793}, and{G2532} to his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 23:1 Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples, (kjv)

======= Matthew 23:2 ============

Matthew 23:2 saying, The scribes and the Pharisees sit on Moses seat:(asv)

Matthew 23:2 Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se zákoníci a farizeové. (CZ)

Matthew 23:2 Saying{G3004}{(G5723)}, The scribes{G1122} and{G2532} the Pharisees{G5330} sit{G2523}{(G5656)} in{G1909} Moses{G3475}' seat{G2515}: (kjv-strongs#)

Mat 23:2 Saying The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat: (kjv)

======= Matthew 23:3 ============

Matthew 23:3 all things therefore whatsoever they bid you, [these] do and observe: but do not ye after their works; for they say, and do not.(asv)

Matthew 23:3 Protož všecko, což by koli rozkázali vám zachovávati, zachovávejte a čiňte, ale podle skutků jejich nečiňte; neboť praví, a nečiní. (CZ)

Matthew 23:3 All{G3956} therefore{G3767} whatsoever{G302}{G3745} they bid{G2036}{(G5632)} you{G5213} observe{G5083}{(G5721)}, that observe{G5083}{(G5720)} and{G2532} do{G4160}{(G5720)}; but{G1161} do{G4160}{(G5720)} not{G3361} ye after{G2596} their{G846} works{G2041}: for{G1063} they say{G3004}{(G5719)}, and{G2532} do{G4160}{(G5719)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 23:3 All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not. (kjv)

======= Matthew 23:4 ============

Matthew 23:4 Yea, they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with their finger.(asv)

Matthew 23:4 Svazujíť zajisté břemena těžká a nesnesitelná, a vzkládají na ramena lidská, ale prstem svým nechtí jimi ani pohnouti. (CZ)

Matthew 23:4 For{G1063} they bind{G1195}{(G5719)} heavy{G926} burdens{G5413} and{G2532} grievous to be borne{G1419}, and{G2532} lay{G2007}{(G5719)} them on{G1909} men's{G444} shoulders{G5606}; but{G1161} they themselves will{G2309}{(G5719)} not{G3756} move{G2795}{(G5658)} them{G846} with one of their{G846} fingers{G1147}. (kjv-strongs#)

Mat 23:4 For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers. (kjv)

======= Matthew 23:5 ============

Matthew 23:5 But all their works they do to be seen of men: for they make broad their phylacteries, and enlarge the borders [of their garments] ,(asv)

Matthew 23:5 A všeckyť ty své skutky činí, aby byli vidíni od lidí. Rozšiřují zajisté nápisy své a veliké dělají podolky pláštů svých, (CZ)

Matthew 23:5 But{G1161} all{G3956} their{G846} works{G2041} they do{G4160}{(G5719)} for{G4314} to be seen{G2300}{(G5683)} of men{G444}:{G1161} they make broad{G4115}{(G5719)} their{G846} phylacteries{G5440}, and{G2532} enlarge{G3170}{(G5719)} the borders{G2899} of their{G846} garments{G2440}, (kjv-strongs#)

Mat 23:5 But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments, (kjv)

======= Matthew 23:6 ============

Matthew 23:6 and love the chief place at feasts, and the chief seats in the synagogues,(asv)

Matthew 23:6 A milují přední místa na večeřích, a první stolice v školách, (CZ)

Matthew 23:6 And{G5037} love{G5368}{(G5719)} the uppermost rooms{G4411} at{G1722} feasts{G1173}, and{G2532} the chief seats{G4410} in{G1722} the synagogues{G4864}, (kjv-strongs#)

Mat 23:6 And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues, (kjv)

======= Matthew 23:7 ============

Matthew 23:7 and the salutations in the marketplaces, and to be called of men, Rabbi.(asv)

Matthew 23:7 A pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí: Mistři, mistři. (CZ)

Matthew 23:7 And{G2532} greetings{G783} in{G1722} the markets{G58}, and{G2532} to be called{G2564}{(G5745)} of{G5259} men{G444}, Rabbi{G4461}, Rabbi{G4461}. (kjv-strongs#)

Mat 23:7 And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi. (kjv)

======= Matthew 23:8 ============

Matthew 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your teacher, and all ye are brethren.(asv)

Matthew 23:8 Ale vy nebývejte nazýváni mistři; nebo jeden jest Mistr váš, totiž Kristus, vy pak všickni bratří jste. (CZ)

Matthew 23:8 But{G1161} be{G2564} not{G3361} ye{G5210} called{G2564}{(G5686)} Rabbi{G4461}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Master{G2519}, even Christ{G5547}; and{G1161} all{G3956} ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} brethren{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren. (kjv)

======= Matthew 23:9 ============

Matthew 23:9 And call no man your father on the earth: for one is your Father, [even] he who is in heaven.(asv)

Matthew 23:9 A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích. (CZ)

Matthew 23:9 And{G2532} call{G2564}{(G5661)} no{G3361} man your{G5216} father{G3962} upon{G1909} the earth{G1093}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Father{G3962}, which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 23:9 And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 23:10 ============

Matthew 23:10 Neither be ye called masters: for one is your master, [even] the Christ.(asv)

Matthew 23:10 Ani se nazývejte vůdcové; nebo jeden jest vůdce váš Kristus. (CZ)

Matthew 23:10 Neither{G3366} be ye called{G2564}{(G5686)} masters{G2519}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Master{G2519}, even Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 23:10 Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ. (kjv)

======= Matthew 23:11 ============

Matthew 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant.(asv)

Matthew 23:11 Ale kdo z vás větší jest, budeť služebníkem vaším. (CZ)

Matthew 23:11 But{G1161} he that is greatest{G3187} among you{G5216} shall be{G2071}{(G5704)} your{G5216} servant{G1249}. (kjv-strongs#)

Mat 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant. (kjv)

======= Matthew 23:12 ============

Matthew 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be humbled; and whosoever shall humble himself shall be exalted.(asv)

Matthew 23:12 Nebo kdož by se sám povyšoval, bude ponížen; a kdož by se ponížil, bude povýšen. (CZ)

Matthew 23:12 And{G1161} whosoever{G3748} shall exalt{G5312}{(G5692)} himself{G1438} shall be abased{G5013}{(G5701)}; and{G2532} he{G3748} that shall humble{G5013}{(G5692)} himself{G1438} shall be exalted{G5312}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted. (kjv)

======= Matthew 23:13 ============

Matthew 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut the kingdom of heaven against men: for ye enter not in yourselves, neither suffer ye them that are entering in to enter. [(asv)

Matthew 23:13 Ale běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, ani těm, jenž by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte. (CZ)

Matthew 23:13 But{G1161} woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye shut up{G2808}{(G5719)} the kingdom{G932} of heaven{G3772} against{G1715} men{G444}: for{G1063} ye{G5210} neither{G3761} go in{G1525}{(G5736)} yourselves, neither{G3756} suffer ye{G863}{(G5719)} them that are entering{G1525}{(G5740)} to go in{G1525}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. (kjv)

======= Matthew 23:14 ============

Matthew 23:14 (Ommitted)(asv)

Matthew 23:14 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že zžíráte domy vdovské, za příčinou dlouhého modlení; protož těžší soud ponesete. (CZ)

Matthew 23:14 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye devour{G2719}{(G5719)} widows{G5503}' houses{G3614}, and{G2532} for a pretence{G4392} make{G4336} long{G3117} prayer{G4336}{(G5740)}: therefore{G1223}{G5124} ye shall receive{G2983}{(G5695)} the greater{G4055} damnation{G2917}. (kjv-strongs#)

Mat 23:14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation. (kjv)

======= Matthew 23:15 ============

Matthew 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte; and when he is become so, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.(asv)

Matthew 23:15 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že obcházíte moře i zemi, abyste učinili jednoho novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami. (CZ)

Matthew 23:15 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye compass{G4013}{(G5719)} sea{G2281} and{G2532} land{G3584} to make{G4160}{(G5658)} one{G1520} proselyte{G4339}, and{G2532} when{G3752} he is made{G1096}{(G5638)}, ye make{G4160}{(G5719)} him{G846} twofold more{G1362} the child{G5207} of hell{G1067} than yourselves{G5216}. (kjv-strongs#)

Mat 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves. (kjv)

======= Matthew 23:16 ============

Matthew 23:16 Woe unto you, ye blind guides, that say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor.(asv)

Matthew 23:16 Běda vám, vůdcové slepí, kteříž říkáte: Přisáhl-li by kdo skrze chrám, to nic není; ale kdo by přisáhl skrze zlato chrámové, povinenť jest přísaze dosti činiti. (CZ)

Matthew 23:16 Woe{G3759} unto you{G5213}, ye blind{G5185} guides{G3595}, which{G3588} say{G3004}{(G5723)}, Whosoever{G3739}{G302} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the temple{G3485}, it is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the gold{G5557} of the temple{G3485}, he is a debtor{G3784}{(G5719)}! (kjv-strongs#)

Mat 23:16 Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor! (kjv)

======= Matthew 23:17 ============

Matthew 23:17 Ye fools and blind: for which is greater, the gold, or the temple that hath sanctified the gold?(asv)

Matthew 23:17 Blázni a slepci; nebo co jest většího, zlato-li, čili chrám, kterýž posvěcuje zlata? (CZ)

Matthew 23:17 Ye fools{G3474} and{G2532} blind{G5185}: for{G1063} whether{G5101} is{G2076}{(G5748)} greater{G3187}, the gold{G5557}, or{G2228} the temple{G3485} that sanctifieth{G37}{(G5723)} the gold{G5557}? (kjv-strongs#)

Mat 23:17 Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold? (kjv)

======= Matthew 23:18 ============

Matthew 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it, he is a debtor.(asv)

Matthew 23:18 A přisáhl-li by kdo skrze oltář, nic není; ale kdo by přisáhl skrze ten dar, kterýž jest na něm, povinen jest. (CZ)

Matthew 23:18 And{G2532}, Whosoever{G3739}{G1437} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the altar{G2379}, it is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} sweareth{G3660}{(G5661)} by{G1722} the gift{G1435} that is upon{G1883} it{G846}, he is guilty{G3784}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. (kjv)

======= Matthew 23:19 ============

Matthew 23:19 Ye blind: for which is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?(asv)

Matthew 23:19 Blázni a slepci, i co jest většího, dar-li, čili oltář, kterýž posvěcuje daru? (CZ)

Matthew 23:19 Ye fools{G3474} and{G2532} blind{G5185}: for{G1063} whether{G5101} is greater{G3187}, the gift{G1435}, or{G2228} the altar{G2379} that sanctifieth{G37}{(G5723)} the gift{G1435}? (kjv-strongs#)

Mat 23:19 Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift? (kjv)

======= Matthew 23:20 ============

Matthew 23:20 He therefore that sweareth by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.(asv)

Matthew 23:20 A protož kdokoli přisahá skrze oltář, přisahá skrze něj, i skrze to všecko, což na něm jest . (CZ)

Matthew 23:20 Whoso therefore{G3767} shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} the altar{G2379}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} it{G846}, and{G2532} by{G1722} all things{G3956} thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:20 Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon. (kjv)

======= Matthew 23:21 ============

Matthew 23:21 And he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.(asv)

Matthew 23:21 A kdož přisahá skrze chrám, přisahá skrze něj, i skrze toho, kterýž přebývá v něm. (CZ)

Matthew 23:21 And{G2532} whoso shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} the temple{G3485}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} it{G846}, and{G2532} by{G1722} him that dwelleth{G2730}{(G5723)} therein{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:21 And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein. (kjv)

======= Matthew 23:22 ============

Matthew 23:22 And he that sweareth by the heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.(asv)

Matthew 23:22 A kdož přisahá skrze nebe, přisahá skrze trůn Boží, i skrze toho, kterýž na něm sedí. (CZ)

Matthew 23:22 And{G2532} he that shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} heaven{G3772}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} the throne{G2362} of God{G2316}, and{G2532} by{G1722} him that sitteth{G2521}{(G5740)} thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:22 And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon. (kjv)

======= Matthew 23:23 ============

Matthew 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye tithe mint and anise and cummin, and have left undone the weightier matters of the law, justice, and mercy, and faith: but these ye ought to have done, and not to have left the other undone.(asv)

Matthew 23:23 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že dáváte desátky z máty a z kopru a z kmínu, a opouštíte to, což těžšího jest v Zákoně, totiž soud a milosrdenství a věrnost. Tyto věci měli jste činiti a oněch neopouštěti. (CZ)

Matthew 23:23 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye pay tithe{G586}{(G5719)} of mint{G2238} and{G2532} anise{G432} and{G2532} cummin{G2951}, and{G2532} have omitted{G863}{(G5656)} the weightier{G926} matters of the law{G3551}, judgment{G2920},{G2532} mercy{G1656}, and{G2532} faith{G4102}: these{G5023} ought ye{G1163}{(G5713)} to have done{G4160}{(G5658)}, and not{G3361} to leave{G863} the other{G2548} undone{G863}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone. (kjv)

======= Matthew 23:24 ============

Matthew 23:24 Ye blind guides, that strain out the gnat, and swallow the camel!(asv)

Matthew 23:24 Vůdcové slepí, kteříž cedíte komára, velblouda pak požíráte. (CZ)

Matthew 23:24 Ye blind{G5185} guides{G3595}, which strain at{G1368}{(G5723)} a gnat{G2971}, and{G1161} swallow{G2666}{(G5723)} a camel{G2574}. (kjv-strongs#)

Mat 23:24 Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel. (kjv)

======= Matthew 23:25 ============

Matthew 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye cleanse the outside of the cup and of the platter, but within they are full from extortion and excess.(asv)

Matthew 23:25 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, že čistíte po vrchu konvice a mísy, a vnitř plno jest loupeže a nestředmosti. (CZ)

Matthew 23:25 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye make clean{G2511}{(G5719)} the outside{G1855} of the cup{G4221} and{G2532} of the platter{G3953}, but{G1161} within{G2081} they are full{G1073}{(G5719)} of{G1537} extortion{G724} and{G2532} excess{G192}. (kjv-strongs#)

Mat 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. (kjv)

======= Matthew 23:26 ============

Matthew 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup and of the platter, that the outside thereof may become clean also.(asv)

Matthew 23:26 Farizee slepče, vyčisť prve to, což vnitř jest v konvi a v míse, aby i to, což jest zevnitř, bylo čisto. (CZ)

Matthew 23:26 Thou blind{G5185} Pharisee{G5330}, cleanse{G2511}{(G5657)} first{G4412} that which is within{G1787} the cup{G4221} and{G2532} platter{G3953}, that{G2443} the outside{G1622} of them{G846} may be{G1096}{(G5638)} clean{G2513} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. (kjv)

======= Matthew 23:27 ============

Matthew 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men's bones, and of all uncleanness.(asv)

Matthew 23:27 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, nebo jste se připodobnili hrobům zbíleným, kteříž ač se zdadí zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní kostí umrlčích i vší nečistoty. (CZ)

Matthew 23:27 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye are like{G3945}{(G5719)} unto whited{G2867}{(G5772)} sepulchres{G5028}, which{G3748} indeed{G3303} appear{G5316}{(G5727)} beautiful{G5611} outward{G1855}, but{G1161} are within{G2081} full{G1073}{(G5719)} of dead{G3498} men's bones{G3747}, and{G2532} of all{G3956} uncleanness{G167}. (kjv-strongs#)

Mat 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. (kjv)

======= Matthew 23:28 ============

Matthew 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but inwardly ye are full of hypocrisy and iniquity.(asv)

Matthew 23:28 Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř plní jste pokrytství a nepravosti. (CZ)

Matthew 23:28 Even so{G3779} ye{G5210} also{G2532}{G3303} outwardly{G1855} appear{G5316}{(G5743)} righteous{G1342} unto men{G444}, but{G1161} within{G2081} ye are{G2075}{(G5748)} full{G3324} of hypocrisy{G5272} and{G2532} iniquity{G458}. (kjv-strongs#)

Mat 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. (kjv)

======= Matthew 23:29 ============

Matthew 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye build the sepulchres of the prophets, and garnish the tombs of the righteous,(asv)

Matthew 23:29 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, neboť vzděláváte hroby proroků a ozdobujete hroby spravedlivých, (CZ)

Matthew 23:29 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! because{G3754} ye build{G3618}{(G5719)} the tombs{G5028} of the prophets{G4396}, and{G2532} garnish{G2885}{(G5719)} the sepulchres{G3419} of the righteous{G1342}, (kjv-strongs#)

Mat 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous, (kjv)

======= Matthew 23:30 ============

Matthew 23:30 and say, If we had been in the days of our fathers, we should not have been partakers with them in the blood of the prophets.(asv)

Matthew 23:30 A říkáte: Kdybychom byli za dnů otců našich, nebyli bychom účastníci jejich ve krvi proroků. (CZ)

Matthew 23:30 And{G2532} say{G3004}{(G5719)}, If{G1487} we had been{G2258}{(G5713)} in{G1722} the days{G2250} of our{G2257} fathers{G3962}, we would{G302} not{G3756} have been{G2258}{(G5713)} partakers{G2844} with them{G846} in{G1722} the blood{G129} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 23:30 And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. (kjv)

======= Matthew 23:31 ============

Matthew 23:31 Wherefore ye witness to yourselves, that ye are sons of them that slew the prophets.(asv)

Matthew 23:31 Protož osvědčujete sami proti sobě, že jste synové těch, kteříž proroky zmordovali. (CZ)

Matthew 23:31 Wherefore{G5620} ye be witnesses{G3140}{(G5719)} unto yourselves{G1438}, that{G3754} ye are{G2075}{(G5748)} the children{G5207} of them which killed{G5407}{(G5660)} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 23:31 Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets. (kjv)

======= Matthew 23:32 ============

Matthew 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers.(asv)

Matthew 23:32 I vy také naplňte míru otců svých. (CZ)

Matthew 23:32 Fill{G4137} ye{G5210} up{G4137}{(G5657)} then{G2532} the measure{G3358} of your{G5216} fathers{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers. (kjv)

======= Matthew 23:33 ============

Matthew 23:33 Ye serpents, ye offspring of vipers, how shall ye escape the judgment of hell?(asv)

Matthew 23:33 Hadové, plémě ještěrčí, i jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně? (CZ)

Matthew 23:33 Ye serpents{G3789}, ye generation{G1081} of vipers{G2191}, how{G4459} can ye{G5343}{(G5632)} escape{G575} the damnation{G2920} of hell{G1067}? (kjv-strongs#)

Mat 23:33 Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? (kjv)

======= Matthew 23:34 ============

Matthew 23:34 Therefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: some of them shall ye kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute from city to city:(asv)

Matthew 23:34 Protož aj, já posílám k vám proroky a moudré a učitele, a vy z těch některé zmordujete a ukřižujete, a některé z nich bičovati budete v školách vašich, a budete je honiti z města do města, (CZ)

Matthew 23:34 Wherefore{G1223}{G5124}, behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} unto{G4314} you{G5209} prophets{G4396}, and{G2532} wise men{G4680}, and{G2532} scribes{G1122}: and{G2532} some of{G1537} them{G846} ye shall kill{G615}{(G5692)} and{G2532} crucify{G4717}{(G5692)}; and{G2532} some of{G1537} them{G846} shall ye scourge{G3146}{(G5692)} in{G1722} your{G5216} synagogues{G4864}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5692)} them from{G575} city{G4172} to{G1519} city{G4172}: (kjv-strongs#)

Mat 23:34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city: (kjv)

======= Matthew 23:35 ============

Matthew 23:35 that upon you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of Abel the righteous unto the blood of Zachariah son of Barachiah, whom ye slew between the sanctuary and the altar.(asv)

Matthew 23:35 Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, vylitá na zemi, od krve Abele spravedlivého, až do krve Zachariáše syna Barachiášova, kteréhož jste zabili mezi chrámem a oltářem. (CZ)

Matthew 23:35 That{G3704} upon{G1909} you{G5209} may come{G2064}{(G5632)} all{G3956} the righteous{G1342} blood{G129} shed{G1632}{(G5746)} upon{G1909} the earth{G1093}, from{G575} the blood{G129} of righteous{G1342} Abel{G6} unto{G2193} the blood{G129} of Zacharias{G2197} son{G5207} of Barachias{G914}, whom{G3739} ye slew{G5407}{(G5656)} between{G3342} the temple{G3485} and{G2532} the altar{G2379}. (kjv-strongs#)

Mat 23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. (kjv)

======= Matthew 23:36 ============

Matthew 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.(asv)

Matthew 23:36 Amen pravím vám: Přijdou tyto všecky věci na pokolení toto. (CZ)

Matthew 23:36 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, All{G3956} these things{G5023} shall come{G2240}{(G5692)} upon{G1909} this{G5026} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation. (kjv)

======= Matthew 23:37 ============

Matthew 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, that killeth the prophets, and stoneth them that are sent unto her! how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!(asv)

Matthew 23:37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři proroků, a kterýž kamenuješ ty, jenž byli k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi dítky tvé, tak jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a nechtěli jste. (CZ)

Matthew 23:37 O Jerusalem{G2419}, Jerusalem{G2419}, thou that killest{G615}{(G5723)} the prophets{G4396}, and{G2532} stonest{G3036}{(G5723)} them which are sent{G649}{(G5772)} unto{G4314} thee{G846}, how often{G4212} would I{G2309}{(G5656)} have gathered{G1996} thy{G4675}{G3739} children{G5043} together{G1996}{(G5629)}, even as{G5158} a hen{G3733} gathereth{G1996}{(G5719)} her{G1438} chickens{G3556} under{G5259} her wings{G4420}, and{G2532} ye would{G2309}{(G5656)} not{G3756}! (kjv-strongs#)

Mat 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not! (kjv)

======= Matthew 23:38 ============

Matthew 23:38 Behold, your house is left unto you desolate.(asv)

Matthew 23:38 Aj, zanecháváť se vám dům váš pustý. (CZ)

Matthew 23:38 Behold{G2400}{(G5628)}, your{G5216} house{G3624} is left{G863}{(G5743)} unto you{G5213} desolate{G2048}. (kjv-strongs#)

Mat 23:38 Behold, your house is left unto you desolate. (kjv)

======= Matthew 23:39 ============

Matthew 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord.(asv)

Matthew 23:39 Neboť pravím vám, že mne již více nikoli neuzříte od této chvíle, až i díte: Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně. (CZ)

Matthew 23:39 For{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Ye shall{G1492} not{G3364} see{G1492}{(G5632)} me{G3165} henceforth{G575}{G737}, till{G2193}{G302} ye shall say{G2036}{(G5632)}, Blessed{G2127}{(G5772)} is he that cometh{G2064}{(G5740)} in{G1722} the name{G3686} of the Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.(kjv)

======= Matthew 24:1 ============

Matthew 24:1 And Jesus went out from the temple, and was going on his way; and his disciples came to him to show him the buildings of the temple.(asv)

Matthew 24:1 A vyšed Ježíš, bral se z chrámu; i přistoupili učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavení chrámové. (CZ)

Matthew 24:1 And{G2532} Jesus{G2424} went out{G1831}{(G5631)}, and departed{G4198}{(G5711)} from{G575} the temple{G2411}: and{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to him for to shew{G1925}{(G5658)} him{G846} the buildings{G3619} of the temple{G2411}. (kjv-strongs#)

Mat 24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. (kjv)

======= Matthew 24:2 ============

Matthew 24:2 But he answered and said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.(asv)

Matthew 24:2 Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: Nebude zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen. (CZ)

Matthew 24:2 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, See ye{G991}{(G5719)} not{G3756} all{G3956} these things{G5023}? verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There shall{G863} not{G3364} be left{G863}{(G5686)} here{G5602} one stone{G3037} upon{G1909} another{G3037}, that{G3739} shall{G2647} not{G3364} be thrown down{G2647}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. (kjv)

======= Matthew 24:3 ============

Matthew 24:3 And as he sat on the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what [shall be] the sign of thy coming, and of the end of the world?(asv)

Matthew 24:3 A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedlníci jeho soukromí, řkouce: Pověz nám, kdy to bude, a která znamení budou příchodu tvého a skonání světa? (CZ)

Matthew 24:3 And{G1161} as he{G846} sat{G2521}{(G5740)} upon{G1909} the mount{G3735} of Olives{G1636}, the disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846} privately{G2596}{G2398}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5628)} us{G2254}, when{G4219} shall{G2071} these things{G5023} be{G2071}{(G5704)}? and{G2532} what{G5101} shall be the sign{G4592} of thy{G4674} coming{G3952}, and{G2532} of the end{G4930} of the world{G165}? (kjv-strongs#)

Mat 24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? (kjv)

======= Matthew 24:4 ============

Matthew 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray.(asv)

Matthew 24:4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl. (CZ)

Matthew 24:4 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Take heed{G991}{(G5720)} that no{G3361} man{G5100} deceive{G4105}{(G5661)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. (kjv)

======= Matthew 24:5 ============

Matthew 24:5 For many shall come in my name, saying, I am the Christ; and shall lead many astray.(asv)

Matthew 24:5 Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé. (CZ)

Matthew 24:5 For{G1063} many{G4183} shall come{G2064}{(G5695)} in{G1909} my{G3450} name{G3686}, saying{G3004}{(G5723)}, I{G1473} am{G1510}{(G5748)} Christ{G5547}; and{G2532} shall deceive{G4105}{(G5692)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 24:5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. (kjv)

======= Matthew 24:6 ============

Matthew 24:6 And ye shall hear of wars and rumors of wars; see that ye be not troubled: for [these things] must needs come to pass; but the end is not yet.(asv)

Matthew 24:6 Budete slyšeti zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ne ihned bude konec. (CZ)

Matthew 24:6 And{G1161} ye shall{G3195}{(G5692)} hear{G191}{(G5721)} of wars{G4171} and{G2532} rumours{G189} of wars{G4171}: see{G3708}{(G5720)} that ye be{G2360} not{G3361} troubled{G2360}{(G5744)}: for{G1063} all{G3956} these things must{G1163}{(G5748)} come to pass{G1096}{(G5635)}, but{G235} the end{G5056} is{G2076}{(G5748)} not yet{G3768}. (kjv-strongs#)

Mat 24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. (kjv)

======= Matthew 24:7 ============

Matthew 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines and earthquakes in divers places.(asv)

Matthew 24:7 Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou morové a hladové a zemětřesení po místech. (CZ)

Matthew 24:7 For{G1063} nation{G1484} shall rise{G1453}{(G5701)} against{G1909} nation{G1484}, and{G2532} kingdom{G932} against{G1909} kingdom{G932}: and{G2532} there shall be{G2071}{(G5704)} famines{G3042}, and{G2532} pestilences{G3061}, and{G2532} earthquakes{G4578}, in divers{G2596} places{G5117}. (kjv-strongs#)

Mat 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. (kjv)

======= Matthew 24:8 ============

Matthew 24:8 But all these things are the beginning of travail.(asv)

Matthew 24:8 Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolestí. (CZ)

Matthew 24:8 All{G1161}{G3956} these{G5023} are the beginning{G746} of sorrows{G5604}. (kjv-strongs#)

Mat 24:8 All these are the beginning of sorrows. (kjv)

======= Matthew 24:9 ============

Matthew 24:9 Then shall they deliver you up unto tribulation, and shall kill you: and ye shall be hated of all the nations for my name's sake.(asv)

Matthew 24:9 A tehdy vy budete souženi, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. (CZ)

Matthew 24:9 Then{G5119} shall they deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5692)} to{G1519} be afflicted{G2347}, and{G2532} shall kill{G615}{(G5692)} you{G5209}: and{G2532} ye shall be{G2071}{(G5704)} hated{G3404}{(G5746)} of{G5259} all{G3956} nations{G1484} for{G1223} my{G3450} name's sake{G3686}. (kjv-strongs#)

Mat 24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. (kjv)

======= Matthew 24:10 ============

Matthew 24:10 And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.(asv)

Matthew 24:10 A tehdyť se zhorší mnozí a vespolek se budou zrazovati a nenáviděti. (CZ)

Matthew 24:10 And{G2532} then{G5119} shall many{G4183} be offended{G4624}{(G5701)}, and{G2532} shall betray{G3860}{(G5692)} one another{G240}, and{G2532} shall hate{G3404}{(G5692)} one another{G240}. (kjv-strongs#)

Mat 24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. (kjv)

======= Matthew 24:11 ============

Matthew 24:11 And many false prophets shall arise, and shall lead many astray.(asv)

Matthew 24:11 A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. (CZ)

Matthew 24:11 And{G2532} many{G4183} false prophets{G5578} shall rise{G1453}{(G5701)}, and{G2532} shall deceive{G4105}{(G5692)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. (kjv)

======= Matthew 24:12 ============

Matthew 24:12 And because iniquity shall be multiplied, the love of the many shall wax cold.(asv)

Matthew 24:12 A že rozmnožena bude nepravost, ustydneť láska mnohých. (CZ)

Matthew 24:12 And{G2532} because{G1223} iniquity{G458} shall abound{G4129}{(G5683)}, the love{G26} of many{G4183} shall wax cold{G5594}{(G5691)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. (kjv)

======= Matthew 24:13 ============

Matthew 24:13 But he that endureth to the end, the same shall be saved.(asv)

Matthew 24:13 Ale kdož by setrval až do konce, tenť spasen bude. (CZ)

Matthew 24:13 But{G1161} he that shall endure{G5278}{(G5660)} unto{G1519} the end{G5056}, the same{G3778} shall be saved{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. (kjv)

======= Matthew 24:14 ============

Matthew 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a testimony unto all the nations; and then shall the end come.(asv)

Matthew 24:14 A budeť kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všem národům, a tehdážť přijde skonání. (CZ)

Matthew 24:14 And{G2532} this{G5124} gospel{G2098} of the kingdom{G932} shall be preached{G2784}{(G5701)} in{G1722} all{G3650} the world{G3625} for{G1519} a witness{G3142} unto all{G3956} nations{G1484}; and{G2532} then{G5119} shall the end{G5056} come{G2240}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come. (kjv)

======= Matthew 24:15 ============

Matthew 24:15 When therefore ye see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let him that readeth understand),(asv)

Matthew 24:15 Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj,) (CZ)

Matthew 24:15 When{G3752} ye therefore{G3767} shall see{G1492}{(G5632)} the abomination{G946} of desolation{G2050}, spoken of{G4483}{(G5685)} by{G1223} Daniel{G1158} the prophet{G4396}, stand{G2476}{(G5756)}{(G5625)}{G2476}{(G5761)} in{G1722} the holy{G40} place{G5117},(whoso readeth{G314}{(G5723)}, let him understand{G3539}{(G5720)}:) (kjv-strongs#)

Mat 24:15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) (kjv)

======= Matthew 24:16 ============

Matthew 24:16 then let them that are in Judaea flee unto the mountains:(asv)

Matthew 24:16 Tehdáž ti, kteříž by byli v Judstvu, nechť utekou k horám. (CZ)

Matthew 24:16 Then{G5119} let them which be in{G1722} Judaea{G2449} flee{G5343}{(G5720)} into{G1909} the mountains{G3735}: (kjv-strongs#)

Mat 24:16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: (kjv)

======= Matthew 24:17 ============

Matthew 24:17 let him that is on the housetop not go down to take out things that are in his house:(asv)

Matthew 24:17 A kdo na střeše, nesstupuj dolů, aby něco vzal z domu svého. (CZ)

Matthew 24:17 Let him which is on{G1909} the housetop{G1430} not{G3361} come down{G2597}{(G5720)} to take{G142}{(G5658)} any thing{G5100} out of{G1537} his{G846} house{G3614}: (kjv-strongs#)

Mat 24:17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: (kjv)

======= Matthew 24:18 ============

Matthew 24:18 and let him that is in the field not return back to take his cloak.(asv)

Matthew 24:18 A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucha svá. (CZ)

Matthew 24:18 {G2532} Neither{G3361} let him which is in{G1722} the field{G68} return{G1994}{(G5657)} back{G3694} to take{G142}{(G5658)} his{G846} clothes{G2440}. (kjv-strongs#)

Mat 24:18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. (kjv)

======= Matthew 24:19 ============

Matthew 24:19 But woe unto them that are with child and to them that give suck in those days!(asv)

Matthew 24:19 Běda pak těhotným a těm, kteréž kojí, v těch dnech. (CZ)

Matthew 24:19 And{G1161} woe{G3759} unto them that are{G2192}{(G5723)} with{G1722} child{G1064}, and{G2532} to them that give suck{G2337}{(G5723)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}! (kjv-strongs#)

Mat 24:19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! (kjv)

======= Matthew 24:20 ============

Matthew 24:20 And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:(asv)

Matthew 24:20 Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě anebo v svátek. (CZ)

Matthew 24:20 But{G1161} pray ye{G4336}{(G5737)} that{G3363} your{G5216} flight{G5437} be{G1096}{(G5638)} not{G3363} in the winter{G5494}, neither{G3366} on{G1722} the sabbath day{G4521}: (kjv-strongs#)

Mat 24:20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: (kjv)

======= Matthew 24:21 ============

Matthew 24:21 for then shall be great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, no, nor ever shall be.(asv)

Matthew 24:21 Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéž nebylo od počátku světa až dosavad, aniž kdy potom bude. (CZ)

Matthew 24:21 For{G1063} then{G5119} shall be{G2071}{(G5704)} great{G3173} tribulation{G2347}, such as{G3634} was{G1096}{(G5754)} not{G3756} since{G575} the beginning{G746} of the world{G2889} to this{G2193} time{G3568}, no{G3761}, nor ever{G3364} shall be{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. (kjv)

======= Matthew 24:22 ============

Matthew 24:22 And except those days had been shortened, no flesh would have been saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.(asv)

Matthew 24:22 A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný člověk. Ale pro vyvolené ukráceni budou dnové ti. (CZ)

Matthew 24:22 And{G2532} except{G1508} those{G1565} days{G2250} should be shortened{G2856}{(G5681)}, there{G3756} should{G302} no{G3956} flesh{G4561} be saved{G4982}{(G5681)}: but{G1161} for{G1223} the elect's sake{G1588} those{G1565} days{G2250} shall be shortened{G2856}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. (kjv)

======= Matthew 24:23 ============

Matthew 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is the Christ, or, Here; believe [it] not.(asv)

Matthew 24:23 Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto, nevěřte. (CZ)

Matthew 24:23 Then{G5119} if{G1437} any man{G5100} shall say{G2036}{(G5632)} unto you{G5213}, Lo{G2400}{(G5628)}, here{G5602} is Christ{G5547}, or{G2228} there{G5602}; believe{G4100}{(G5661)} it not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mat 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. (kjv)

======= Matthew 24:24 ============

Matthew 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and wonders; so as to lead astray, if possible, even the elect.(asv)

Matthew 24:24 Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené. (CZ)

Matthew 24:24 For{G1063} there shall arise{G1453}{(G5701)} false Christs{G5580}, and{G2532} false prophets{G5578}, and{G2532} shall shew{G1325}{(G5692)} great{G3173} signs{G4592} and{G2532} wonders{G5059}; insomuch that{G5620}, if{G1487} it were possible{G1415}, they shall deceive{G4105}{(G5658)} the very{G2532} elect{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. (kjv)

======= Matthew 24:25 ============

Matthew 24:25 Behold, I have told you beforehand.(asv)

Matthew 24:25 Aj, předpověděl jsem vám. (CZ)

Matthew 24:25 Behold{G2400}{(G5628)}, I have told{G4280} you{G5213} before{G4280}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:25 Behold, I have told you before. (kjv)

======= Matthew 24:26 ============

Matthew 24:26 If therefore they shall say unto you, Behold, he is in the wilderness; go not forth: Behold, he is in the inner chambers; believe [it] not.(asv)

Matthew 24:26 Protož řeknou-liť vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevěřte. (CZ)

Matthew 24:26 Wherefore{G3767} if{G1437} they shall say{G2036}{(G5632)} unto you{G5213}, Behold{G2400}{(G5628)}, he is{G2076}{(G5748)} in{G1722} the desert{G2048}; go{G1831} not{G3361} forth{G1831}{(G5632)}: behold{G2400}{(G5628)}, he is in{G1722} the secret chambers{G5009}; believe{G4100}{(G5661)} it not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mat 24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. (kjv)

======= Matthew 24:27 ============

Matthew 24:27 For as the lightning cometh forth from the east, and is seen even unto the west; so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Matthew 24:27 Neb jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, takť bude i příchod Syna člověka. (CZ)

Matthew 24:27 For{G1063} as{G5618} the lightning{G796} cometh{G1831}{(G5736)} out of{G575} the east{G395}, and{G2532} shineth{G5316}{(G5727)} even unto{G2193} the west{G1424}; so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:28 ============

Matthew 24:28 Wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.(asv)

Matthew 24:28 Neboť kdežkoli bude tělo, tuť se sletí i orlice. (CZ)

Matthew 24:28 For{G1063} wheresoever{G1437}{G3699} the carcase{G4430} is{G5600}{(G5753)}, there{G1563} will{G4863} the eagles{G105} be gathered together{G4863}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. (kjv)

======= Matthew 24:29 ============

Matthew 24:29 But immediately after the tribulation of those days the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:(asv)

Matthew 24:29 A hned po soužení, kteréž bude těch dnů, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské budou se pohybovati. (CZ)

Matthew 24:29 Immediately{G1161}{G2112} after{G3326} the tribulation{G2347} of those{G1565} days{G2250} shall the sun{G2246} be darkened{G4654}{(G5701)}, and{G2532} the moon{G4582} shall{G1325} not{G3756} give{G1325}{(G5692)} her{G846} light{G5338}, and{G2532} the stars{G792} shall fall{G4098}{(G5699)} from{G575} heaven{G3772}, and{G2532} the powers{G1411} of the heavens{G3772} shall be shaken{G4531}{(G5701)}: (kjv-strongs#)

Mat 24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: (kjv)

======= Matthew 24:30 ============

Matthew 24:30 and then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming on the clouds of heaven with power and great glory.(asv)

Matthew 24:30 A tehdyť se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tuť budou kvíliti všecka pokolení země, a uzříť Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slavou velikou. (CZ)

Matthew 24:30 And{G2532} then{G5119} shall appear{G5316}{(G5691)} the sign{G4592} of the Son{G5207} of man{G444} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} then{G5119} shall{G2875} all{G3956} the tribes{G5443} of the earth{G1093} mourn{G2875}{(G5695)}, and{G2532} they shall see{G3700}{(G5695)} the Son{G5207} of man{G444} coming{G2064}{(G5740)} in{G1909} the clouds{G3507} of heaven{G3772} with{G3326} power{G1411} and{G2532} great{G4183} glory{G1391}. (kjv-strongs#)

Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. (kjv)

======= Matthew 24:31 ============

Matthew 24:31 And he shall send forth his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. [(asv)

Matthew 24:31 Kterýž pošle anděly své s hlasem velikým trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejich. (CZ)

Matthew 24:31 And{G2532} he shall send{G649}{(G5692)} his{G846} angels{G32} with{G3326} a great{G3173} sound{G5456} of a trumpet{G4536}, and{G2532} they shall gather together{G1996}{(G5692)} his{G846} elect{G1588} from{G1537} the four{G5064} winds{G417}, from{G575} one end{G206} of heaven{G3772} to{G2193} the other{G206}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. (kjv)

======= Matthew 24:32 ============

Matthew 24:32 Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;(asv)

Matthew 24:32 Od stromu pak fíkového naučte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a listí se pučí, porozumíváte, že blízko jest léto. (CZ)

Matthew 24:32 Now{G1161} learn{G3129}{(G5628)} a parable{G3850} of{G575} the fig tree{G4808}; When{G3752} his{G846} branch{G2798} is{G1096}{(G5638)} yet{G2235} tender{G527}, and{G2532} putteth forth{G1631}{(G5725)} leaves{G5444}, ye know{G1097}{(G5719)} that{G3754} summer{G2330} is nigh{G1451}: (kjv-strongs#)

Mat 24:32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: (kjv)

======= Matthew 24:33 ============

Matthew 24:33 even so ye also, when ye see all these things, know ye that he is nigh, [even] at the doors.(asv)

Matthew 24:33 Takéž i vy, když uzřeli byste toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích království Boží. (CZ)

Matthew 24:33 So{G3779} likewise{G2532} ye{G5210}, when{G3752} ye shall see{G1492}{(G5632)} all{G3956} these things{G5023}, know{G1097}{(G5719)} that{G3754} it is{G2076}{(G5748)} near{G1451}, even at{G1909} the doors{G2374}. (kjv-strongs#)

Mat 24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. (kjv)

======= Matthew 24:34 ============

Matthew 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all these things be accomplished.(asv)

Matthew 24:34 Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto všecky věci stanou. (CZ)

Matthew 24:34 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, This{G3778} generation{G1074} shall not{G3364} pass{G3928}{(G5632)}, till{G302}{G2193} all{G3956} these things{G5023} be fulfilled{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. (kjv)

======= Matthew 24:35 ============

Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.(asv)

Matthew 24:35 Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. (CZ)

Matthew 24:35 Heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093} shall pass away{G3928}{(G5695)}, but{G1161} my{G3450} words{G3056} shall{G3928} not{G3364} pass away{G3928}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. (kjv)

======= Matthew 24:36 ============

Matthew 24:36 But of that day and hour knoweth no one, not even the angels of heaven, neither the Son, but the Father only.(asv)

Matthew 24:36 O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj. (CZ)

Matthew 24:36 But{G1161} of{G4012} that{G1565} day{G2250} and{G2532} hour{G5610} knoweth{G1492}{(G5758)} no{G3762} man, no, not{G3761} the angels{G32} of heaven{G3772}, but{G1508} my{G3450} Father{G3962} only{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. (kjv)

======= Matthew 24:37 ============

Matthew 24:37 And as [were] the days of Noah, so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Matthew 24:37 Ale jakož bylo za dnů Noé, takť bude i příchod Syna člověka. (CZ)

Matthew 24:37 But{G1161} as{G5618} the days{G2250} of Noe{G3575} were, so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:38 ============

Matthew 24:38 For as in those days which were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,(asv)

Matthew 24:38 Nebo jakož jsou za dnů těch před potopou žrali a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, když Noé všel do korábu, (CZ)

Matthew 24:38 For{G1063} as{G5618} in{G1722} the days{G2250} that were{G2258}{(G5713)} before{G4253} the flood{G2627} they were eating{G5176}{(G5723)} and{G2532} drinking{G4095}{(G5723)}, marrying{G1060}{(G5723)} and{G2532} giving in marriage{G1547}{(G5723)}, until{G891} the day{G2250} that{G3739} Noe{G3575} entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the ark{G2787}, (kjv-strongs#)

Mat 24:38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark, (kjv)

======= Matthew 24:39 ============

Matthew 24:39 and they knew not until the flood came, and took them all away; so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Matthew 24:39 A nezvěděli, až přišla potopa, a zachvátila všecky, takť bude i příští Syna člověka. (CZ)

Matthew 24:39 And{G2532} knew{G1097}{(G5627)} not{G3756} until{G2193} the flood{G2627} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} took{G142} them all{G537} away{G142}{(G5656)}; so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:40 ============

Matthew 24:40 Then shall two men be in the field; one is taken, and one is left:(asv)

Matthew 24:40 Tehdyť dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý zanechán. (CZ)

Matthew 24:40 Then{G5119} shall{G2071} two{G1417} be{G2071}{(G5704)} in{G1722} the field{G68}; the one{G1520} shall be taken{G3880}{(G5743)}, and{G2532} the other{G1520} left{G863}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left. (kjv)

======= Matthew 24:41 ============

Matthew 24:41 two women [shall be] grinding at the mill; one is taken, and one is left.(asv)

Matthew 24:41 Dvě budou ve mlýně při žernovu; jedna bude vzata, a druhá zanechána. (CZ)

Matthew 24:41 Two{G1417} women shall be grinding{G229}{(G5723)} at{G1722} the mill{G3459}; the one{G3391} shall be taken{G3880}{(G5743)}, and{G2532} the other{G3391} left{G863}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left. (kjv)

======= Matthew 24:42 ============

Matthew 24:42 Watch therefore: for ye know not on what day your Lord cometh.(asv)

Matthew 24:42 Bdětež tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má. (CZ)

Matthew 24:42 Watch{G1127}{(G5720)} therefore{G3767}: for{G3754} ye know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G4169} hour{G5610} your{G5216} Lord{G2962} doth come{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. (kjv)

======= Matthew 24:43 ============

Matthew 24:43 But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief was coming, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken through.(asv)

Matthew 24:43 Toto pak vězte, že byť věděl hospodář, v které by bdění zloděj měl přijíti, bděl by zajisté, a nedalť by podkopati domu svého. (CZ)

Matthew 24:43 But{G1161} know{G1097}{(G5719)} this{G1565}, that{G3754} if{G1487} the goodman of the house{G3617} had known{G1492}{(G5715)} in what{G4169} watch{G5438} the thief{G2812} would come{G2064}{(G5736)}, he would{G302} have watched{G1127}{(G5656)}, and{G2532} would{G302} not{G3756} have suffered{G1439}{(G5656)} his{G846} house{G3614} to be broken up{G1358}{(G5650)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. (kjv)

======= Matthew 24:44 ============

Matthew 24:44 Therefore be ye also ready; for in an hour that ye think not the Son of man cometh.(asv)

Matthew 24:44 Protož i vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde. (CZ)

Matthew 24:44 Therefore{G1223}{G5124} be{G1096}{(G5737)} ye{G5210} also{G2532} ready{G2092}: for{G3754} in such{G3739} an hour{G5610} as ye think{G1380}{(G5719)} not{G3756} the Son{G5207} of man{G444} cometh{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh. (kjv)

======= Matthew 24:45 ============

Matthew 24:45 Who then is the faithful and wise servant, whom his lord hath set over his household, to give them their food in due season?(asv)

Matthew 24:45 Kdoť tedy jest služebník věrný a opatrný, kteréhož ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával pokrm v čas? (CZ)

Matthew 24:45 Who{G5101} then{G686} is{G2076}{(G5748)} a faithful{G4103} and{G2532} wise{G5429} servant{G1401}, whom{G3739} his{G846} lord{G2962} hath made ruler{G2525}{(G5656)} over{G1909} his{G846} household{G2322}, to give{G1325}{(G5721)} them{G846} meat{G5160} in{G1722} due season{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? (kjv)

======= Matthew 24:46 ============

Matthew 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.(asv)

Matthew 24:46 Blahoslavený služebník ten, kteréhož, přijda pán jeho, nalezl by, an tak činí. (CZ)

Matthew 24:46 Blessed{G3107} is that{G1565} servant{G1401}, whom{G3739} his{G846} lord{G2962} when he cometh{G2064}{(G5631)} shall find{G2147}{(G5692)} so{G3779} doing{G4160}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing. (kjv)

======= Matthew 24:47 ============

Matthew 24:47 Verily I say unto you, that he will set him over all that he hath.(asv)

Matthew 24:47 Amen pravím vám, že nade vším statkem svým ustanoví jej. (CZ)

Matthew 24:47 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} he shall make{G2525} him{G846} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} all{G3956} his{G846} goods{G5224}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods. (kjv)

======= Matthew 24:48 ============

Matthew 24:48 But if that evil servant shall say in his heart, My lord tarrieth;(asv)

Matthew 24:48 Jestliže by pak řekl zlý služebník ten v srdci svém: Prodlévá pán můj přijíti, (CZ)

Matthew 24:48 But and{G1161} if{G1437} that{G1565} evil{G2556} servant{G1401} shall say{G2036}{(G5632)} in{G1722} his{G846} heart{G2588}, My{G3450} lord{G2962} delayeth{G5549}{(G5719)} his coming{G2064}{(G5629)}; (kjv-strongs#)

Mat 24:48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; (kjv)

======= Matthew 24:49 ============

Matthew 24:49 and shall begin to beat his fellow-servants, and shall eat and drink with the drunken;(asv)

Matthew 24:49 I počal by bíti spoluslužebníky, jísti a píti s opilci, (CZ)

Matthew 24:49 And{G2532} shall begin{G756}{(G5672)} to smite{G5180}{(G5721)} his fellowservants{G4889}, and{G1161} to eat{G2068}{(G5721)} and{G2532} drink{G4095}{(G5721)} with{G3326} the drunken{G3184}{(G5723)}; (kjv-strongs#)

Mat 24:49 And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken; (kjv)

======= Matthew 24:50 ============

Matthew 24:50 the lord of that servant shall come in a day when he expecteth not, and in an hour when he knoweth not,(asv)

Matthew 24:50 Přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje, a v hodinu, v kterouž neví. (CZ)

Matthew 24:50 The lord{G2962} of that{G1565} servant{G1401} shall come{G2240}{(G5692)} in{G1722} a day{G2250} when{G3739} he looketh{G4328}{(G5719)} not{G3756} for him, and{G2532} in{G1722} an hour{G5610} that{G3739} he is{G1097} not{G3756} aware of{G1097}{(G5719)}, (kjv-strongs#)

Mat 24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, (kjv)

======= Matthew 24:51 ============

Matthew 24:51 and shall cut him asunder, and appoint his portion with the hypocrites: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 24:51 I oddělíť jej, a díl jeho položí s pokrytci. Tamť bude pláč a škřipení zubů. (CZ)

Matthew 24:51 And{G2532} shall cut{G1371} him{G846} asunder{G1371}{(G5692)}, and{G2532} appoint{G5087}{(G5692)} him his{G846} portion{G3313} with{G3326} the hypocrites{G5273}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 24:51 And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.(kjv)

======= Matthew 25:1 ============

Matthew 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.(asv)

Matthew 25:1 Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi. (CZ)

Matthew 25:1 Then{G5119} shall the kingdom{G932} of heaven{G3772} be likened{G3666}{(G5701)} unto ten{G1176} virgins{G3933}, which{G3748} took{G2983}{(G5631)} their{G846} lamps{G2985}, and went forth{G1831}{(G5627)} to meet{G529}{G1519} the bridegroom{G3566}. (kjv-strongs#)

Mat 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. (kjv)

======= Matthew 25:2 ============

Matthew 25:2 And five of them were foolish, and five were wise.(asv)

Matthew 25:2 Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých. (CZ)

Matthew 25:2 And{G1161} five{G4002} of{G1537} them{G846} were{G2258}{(G5713)} wise{G5429}, and{G2532} five{G4002} were foolish{G3474}. (kjv-strongs#)

Mat 25:2 And five of them were wise, and five were foolish. (kjv)

======= Matthew 25:3 ============

Matthew 25:3 For the foolish, when they took their lamps, took no oil with them:(asv)

Matthew 25:3 Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou oleje. (CZ)

Matthew 25:3 They{G3748} that were foolish{G3474} took{G2983}{(G5631)} their{G846}{G1438} lamps{G2985}, and took{G2983}{(G5627)} no{G3756} oil{G1637} with{G3326} them{G1438}: (kjv-strongs#)

Mat 25:3 They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: (kjv)

======= Matthew 25:4 ============

Matthew 25:4 but the wise took oil in their vessels with their lamps.(asv)

Matthew 25:4 Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými. (CZ)

Matthew 25:4 But{G1161} the wise{G5429} took{G2983}{(G5627)} oil{G1637} in{G1722} their{G846} vessels{G30} with{G3326} their{G846} lamps{G2985}. (kjv-strongs#)

Mat 25:4 But the wise took oil in their vessels with their lamps. (kjv)

======= Matthew 25:5 ============

Matthew 25:5 Now while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.(asv)

Matthew 25:5 A když prodléval Ženich, zdřímaly se všecky a zesnuly. (CZ)

Matthew 25:5 While{G1161} the bridegroom{G3566} tarried{G5549}{(G5723)}, they all{G3956} slumbered{G3573}{(G5656)} and{G2532} slept{G2518}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. (kjv)

======= Matthew 25:6 ============

Matthew 25:6 But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom! Come ye forth to meet him.(asv)

Matthew 25:6 O půlnoci pak stal se křik: Aj, Ženich jde, vyjděte proti němu. (CZ)

Matthew 25:6 And{G1161} at midnight{G3319}{G3571} there was a cry{G2906} made{G1096}{(G5754)}, Behold{G2400}{(G5628)}, the bridegroom{G3566} cometh{G2064}{(G5736)}; go ye out{G1831}{(G5737)} to{G1519} meet{G529} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. (kjv)

======= Matthew 25:7 ============

Matthew 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.(asv)

Matthew 25:7 Tedy vstaly všecky panny ty, a ozdobily lampy své. (CZ)

Matthew 25:7 Then{G5119} all{G3956} those{G1565} virgins{G3933} arose{G1453}{(G5681)}, and{G2532} trimmed{G2885}{(G5656)} their{G846} lamps{G2985}. (kjv-strongs#)

Mat 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. (kjv)

======= Matthew 25:8 ============

Matthew 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.(asv)

Matthew 25:8 Bláznivé pak opatrným řekly: Udělte nám oleje vašeho, nebo lampy naše hasnou. (CZ)

Matthew 25:8 And{G1161} the foolish{G3474} said{G2036}{(G5627)} unto the wise{G5429}, Give{G1325}{(G5628)} us{G2254} of{G1537} your{G5216} oil{G1637}; for{G3754} our{G2257} lamps{G2985} are gone out{G4570}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out. (kjv)

======= Matthew 25:9 ============

Matthew 25:9 But the wise answered, saying, Peradventure there will not be enough for us and you: go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.(asv)

Matthew 25:9 I odpověděly opatrné, řkouce: Bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě. (CZ)

Matthew 25:9 But{G1161} the wise{G5429} answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Not so; lest{G3379} there be{G714} not{G3756} enough{G714}{(G5661)} for us{G2254} and{G2532} you{G5213}: but{G1161} go ye{G4198}{(G5737)} rather{G3123} to them{G4314} that sell{G4453}{(G5723)}, and{G2532} buy{G59}{(G5657)} for yourselves{G1438}. (kjv-strongs#)

Mat 25:9 But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. (kjv)

======= Matthew 25:10 ============

Matthew 25:10 And while they went away to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage feast: and the door was shut.(asv)

Matthew 25:10 A když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, vešly s ním na svadbu, i zavříny jsou dveře. (CZ)

Matthew 25:10 And{G1161} while they{G846} went{G565}{(G5740)} to buy{G59}{(G5658)}, the bridegroom{G3566} came{G2064}{(G5627)}; and{G2532} they that were ready{G2092} went in{G1525}{(G5627)} with{G3326} him{G846} to{G1519} the marriage{G1062}: and{G2532} the door{G2374} was shut{G2808}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut. (kjv)

======= Matthew 25:11 ============

Matthew 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.(asv)

Matthew 25:11 Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám. (CZ)

Matthew 25:11 Afterward{G1161}{G5305} came{G2064}{(G5736)} also{G2532} the other{G3062} virgins{G3933}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, open{G455}{(G5657)} to us{G2254}. (kjv-strongs#)

Mat 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. (kjv)

======= Matthew 25:12 ============

Matthew 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.(asv)

Matthew 25:12 A on odpověděv, řekl: Amen, pravím vám, neznámť vás. (CZ)

Matthew 25:12 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I know{G1492}{(G5758)} you{G5209} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. (kjv)

======= Matthew 25:13 ============

Matthew 25:13 Watch therefore, for ye know not the day nor the hour.(asv)

Matthew 25:13 Bdětež tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde. (CZ)

Matthew 25:13 Watch{G1127}{(G5720)} therefore{G3767}, for{G3754} ye know{G1492}{(G5758)} neither{G3756} the day{G2250} nor{G3761} the hour{G5610} wherein{G1722}{G3739} the Son{G5207} of man{G444} cometh{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh. (kjv)

======= Matthew 25:14 ============

Matthew 25:14 For [it is] as [when] a man, going into another country, called his own servants, and delivered unto them his goods.(asv)

Matthew 25:14 Neb tak se díti bude, jako když člověk jeden, jda na cestu, povolal služebníků svých a poručil jim statek svůj. (CZ)

Matthew 25:14 For{G1063} the kingdom of heaven is as{G5618} a man{G444} travelling into a far country{G589}{(G5723)}, who called{G2564}{(G5656)} his own{G2398} servants{G1401}, and{G2532} delivered{G3860}{(G5656)} unto them{G846} his{G846} goods{G5224}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:14 For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods. (kjv)

======= Matthew 25:15 ============

Matthew 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, to another one; to each according to his several ability; and he went on his journey.(asv)

Matthew 25:15 I dal jednomu pět hřiven, jinému pak dvě, a jinému jednu, každému podle možnosti jeho, i odšel hned. (CZ)

Matthew 25:15 And{G2532} unto one{G3739}{G3303} he gave{G1325}{(G5656)} five{G4002} talents{G5007},{G1161} to another{G3739} two{G1417}, and{G1161} to another{G3739} one{G1520}; to every man{G1538} according{G2596} to his several{G2398} ability{G1411}; and{G2532} straightway{G2112} took his journey{G589}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey. (kjv)

======= Matthew 25:16 ============

Matthew 25:16 Straightway he that received the five talents went and traded with them, and made other five talents.(asv)

Matthew 25:16 Odšed pak ten, kterýž vzal pět hřiven, těžel jimi, i vydělal jiných pět hřiven. (CZ)

Matthew 25:16 Then{G1161} he that had received{G2983}{(G5631)} the five{G4002} talents{G5007} went{G4198}{(G5679)} and traded{G2038}{(G5662)} with{G1722} the same{G846}, and{G2532} made{G4160}{(G5656)} them other{G243} five{G4002} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 25:16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents. (kjv)

======= Matthew 25:17 ============

Matthew 25:17 In like manner he also that [received] the two gained other two.(asv)

Matthew 25:17 Též i ten, kterýž vzal dvě, získal jiné dvě. (CZ)

Matthew 25:17 And{G2532} likewise{G5615} he that had received{G3588} two{G1417}, he{G846} also{G2532} gained{G2770}{(G5656)} other{G243} two{G1417}. (kjv-strongs#)

Mat 25:17 And likewise he that had received two, he also gained other two. (kjv)

======= Matthew 25:18 ============

Matthew 25:18 But he that received the one went away and digged in the earth, and hid his lord's money.(asv)

Matthew 25:18 Ale ten, kterýž vzal jednu, odšed, zakopal ji v zemi, a skryl peníze pána svého. (CZ)

Matthew 25:18 But{G1161} he that had received{G2983}{(G5631)} one{G1520} went{G565}{(G5631)} and digged{G3736}{(G5656)} in{G1722} the earth{G1093}, and{G2532} hid{G613}{(G5656)} his{G846} lord's{G2962} money{G694}. (kjv-strongs#)

Mat 25:18 But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money. (kjv)

======= Matthew 25:19 ============

Matthew 25:19 Now after a long time the lord of those servants cometh, and maketh a reckoning with them.(asv)

Matthew 25:19 Po mnohém pak času přišel pán služebníků těch, i činil počet s nimi. (CZ)

Matthew 25:19 After{G1161}{G3326} a long{G4183} time{G5550} the lord{G2962} of those{G1565} servants{G1401} cometh{G2064}{(G5736)}, and{G2532} reckoneth{G4868}{(G5719)}{G3056} with{G3326} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:19 After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them. (kjv)

======= Matthew 25:20 ============

Matthew 25:20 And he that received the five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: lo, I have gained other five talents.(asv)

Matthew 25:20 A přistoupiv ten, kterýž byl pět hřiven vzal, podal jiných pěti hřiven, řka: Pane, pět hřiven dal jsi mi, aj, jiných pět hřiven získal jsem jimi. (CZ)

Matthew 25:20 And so{G2532} he that had received{G2983}{(G5631)} five{G4002} talents{G5007} came{G4334}{(G5631)} and brought{G4374}{(G5656)} other{G243} five{G4002} talents{G5007}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, thou deliveredst{G3860}{(G5656)} unto me{G3427} five{G4002} talents{G5007}: behold{G2396}, I have gained{G2770}{(G5656)} beside{G1909} them{G846} five{G4002} talents{G5007} more{G243}. (kjv-strongs#)

Mat 25:20 And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more. (kjv)

======= Matthew 25:21 ============

Matthew 25:21 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.(asv)

Matthew 25:21 I řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého. (CZ)

Matthew 25:21 {G1161} His{G846} lord{G2962} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Well done{G2095}, thou good{G18} and{G2532} faithful{G4103} servant{G1401}: thou hast been{G2258}{(G5713)} faithful{G4103} over{G1909} a few things{G3641}, I will make{G2525} thee{G4571} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} many things{G4183}: enter thou{G1525}{(G5628)} into{G1519} the joy{G5479} of thy{G4675} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 25:21 His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. (kjv)

======= Matthew 25:22 ============

Matthew 25:22 And he also that [received] the two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: lo, I have gained other two talents.(asv)

Matthew 25:22 Přistoupiv pak ten, kterýž byl dvě hřivně vzal, dí: Pane, dvě hřivně jsi mi dal, aj, jiné dvě jimi získal jsem. (CZ)

Matthew 25:22 {G1161} He also{G2532} that had received{G2983}{(G5631)} two{G1417} talents{G5007} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, thou deliveredst{G3860}{(G5656)} unto me{G3427} two{G1417} talents{G5007}: behold{G2396}, I have gained{G2770}{(G5656)} two{G1417} other{G243} talents{G5007} beside{G1909} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:22 He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them. (kjv)

======= Matthew 25:23 ============

Matthew 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.(asv)

Matthew 25:23 Řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého. (CZ)

Matthew 25:23 His{G846} lord{G2962} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Well done{G2095}, good{G18} and{G2532} faithful{G4103} servant{G1401}; thou hast been{G2258}{(G5713)} faithful{G4103} over{G1909} a few things{G3641}, I will make{G2525} thee{G4571} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} many things{G4183}: enter thou{G1525}{(G5628)} into{G1519} the joy{G5479} of thy{G4675} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. (kjv)

======= Matthew 25:24 ============

Matthew 25:24 And he also that had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering where thou didst not scatter;(asv)

Matthew 25:24 Přistoupiv pak i ten, kterýž vzal jednu hřivnu, řekl: Pane, věděl jsem, že jsi ty člověk přísný, žna, kde jsi nerozsíval, a sbíraje, kde jsi nerozsypal, (CZ)

Matthew 25:24 Then{G1161}{G2532} he which had received{G2983}{(G5761)} the one{G1520} talent{G5007} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, I knew{G1097}{(G5627)} thee{G4571} that{G3754} thou art{G1488}{(G5748)} an hard{G4642} man{G444}, reaping{G2325}{(G5723)} where{G3699} thou hast{G4687} not{G3756} sown{G4687}{(G5656)}, and{G2532} gathering{G4863}{(G5723)} where{G3606} thou hast{G1287} not{G3756} strawed{G1287}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:24 Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed: (kjv)

======= Matthew 25:25 ============

Matthew 25:25 and I was afraid, and went away and hid thy talent in the earth: lo, thou hast thine own.(asv)

Matthew 25:25 I boje se, odšel jsem a skryl hřivnu tvou v zemi. Aj, teď máš, což tvého jest. (CZ)

Matthew 25:25 And{G2532} I was afraid{G5399}{(G5679)}, and went{G565}{(G5631)} and hid{G2928}{(G5656)} thy{G4675} talent{G5007} in{G1722} the earth{G1093}: lo{G2396}, there thou hast{G2192}{(G5719)} that is thine{G4674}. (kjv-strongs#)

Mat 25:25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine. (kjv)

======= Matthew 25:26 ============

Matthew 25:26 But his lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I did not scatter;(asv)

Matthew 25:26 A odpovídaje pán jeho, řekl mu: Služebníče zlý a lenivý, věděl jsi, že žnu, kdež jsem nerozsíval, a sbírám, kdež jsem nerozsypal, (CZ)

Matthew 25:26 {G1161} His{G846} lord{G2962} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Thou wicked{G4190} and{G2532} slothful{G3636} servant{G1401}, thou knewest{G1492}{(G5715)} that{G3754} I reap{G2325}{(G5719)} where{G3699} I sowed{G4687}{(G5656)} not{G3756}, and{G2532} gather{G4863}{(G5719)} where{G3606} I have{G1287} not{G3756} strawed{G1287}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:26 His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed: (kjv)

======= Matthew 25:27 ============

Matthew 25:27 thou oughtest therefore to have put my money to the bankers, and at my coming I should have received back mine own with interest.(asv)

Matthew 25:27 Protož měl jsi ty peníze mé dáti penězoměncům, a já přijda, vzal byl bych, což jest mého, s požitkem. (CZ)

Matthew 25:27 Thou{G4571} oughtest{G1163}{(G5713)} therefore{G3767} to have put{G906}{(G5629)} my{G3450} money{G694} to the exchangers{G5133}, and{G2532} then at my coming{G2064}{(G5631)} I{G1473} should{G302} have received{G2865}{(G5668)} mine own{G1699} with{G4862} usury{G5110}. (kjv-strongs#)

Mat 25:27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. (kjv)

======= Matthew 25:28 ============

Matthew 25:28 Take ye away therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents.(asv)

Matthew 25:28 Nu vezmětež od něho tu hřivnu, a dejte tomu, kterýž má deset hřiven. (CZ)

Matthew 25:28 Take{G142}{(G5657)} therefore{G3767} the talent{G5007} from{G575} him{G846}, and{G2532} give{G1325}{(G5628)} it unto him which hath{G2192}{(G5723)} ten{G1176} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 25:28 Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents. (kjv)

======= Matthew 25:29 ============

Matthew 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away.(asv)

Matthew 25:29 (Nebo každému majícímu bude dáno, a budeť hojně míti, od nemajícího pak i to, což má, budeť odjato.) (CZ)

Matthew 25:29 For{G1063} unto every one{G3956} that hath{G2192}{(G5723)} shall be given{G1325}{(G5701)}, and{G2532} he shall have abundance{G4052}{(G5701)}: but{G1161} from{G575} him{G846} that hath{G2192}{(G5723)} not{G3361} shall be taken away{G142}{(G5701)}{G575} even{G2532} that which{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. (kjv)

======= Matthew 25:30 ============

Matthew 25:30 And cast ye out the unprofitable servant into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Matthew 25:30 A toho neužitečného služebníka uvrztež do temností zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů. (CZ)

Matthew 25:30 And{G2532} cast ye{G1544}{(G5720)} the unprofitable{G888} servant{G1401} into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 25:30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 25:31 ============

Matthew 25:31 But when the Son of man shall come in his glory, and all the angels with him, then shall he sit on the throne of his glory:(asv)

Matthew 25:31 A když přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své, (CZ)

Matthew 25:31 When{G1161}{G3752} the Son{G5207} of man{G444} shall come{G2064}{(G5632)} in{G1722} his{G846} glory{G1391}, and{G2532} all{G3956} the holy{G40} angels{G32} with{G3326} him{G846}, then{G5119} shall he sit{G2523}{(G5692)} upon{G1909} the throne{G2362} of his{G846} glory{G1391}: (kjv-strongs#)

Mat 25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory: (kjv)

======= Matthew 25:32 ============

Matthew 25:32 and before him shall be gathered all the nations: and he shall separate them one from another, as the shepherd separateth the sheep from the goats;(asv)

Matthew 25:32 A shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů. (CZ)

Matthew 25:32 And{G2532} before{G1715} him{G846} shall be gathered{G4863}{(G5701)} all{G3956} nations{G1484}: and{G2532} he shall separate{G873}{(G5692)} them{G846} one{G240} from{G575} another{G240}, as{G5618} a shepherd{G4166} divideth{G873}{(G5719)} his sheep{G4263} from{G575} the goats{G2056}: (kjv-strongs#)

Mat 25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats: (kjv)

======= Matthew 25:33 ============

Matthew 25:33 and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.(asv)

Matthew 25:33 A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici. (CZ)

Matthew 25:33 And{G2532} he shall set{G2476}{(G5692)}{G3303} the sheep{G4263} on{G1537} his{G846} right hand{G1188}, but{G1161} the goats{G2055} on{G1537} the left{G2176}. (kjv-strongs#)

Mat 25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. (kjv)

======= Matthew 25:34 ============

Matthew 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:(asv)

Matthew 25:34 Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa. (CZ)

Matthew 25:34 Then{G5119} shall the King{G935} say{G2046}{(G5692)} unto them on{G1537} his{G846} right hand{G1188}, Come{G1205}{(G5773)}, ye blessed{G2127}{(G5772)} of my{G3450} Father{G3962}, inherit{G2816}{(G5657)} the kingdom{G932} prepared{G2090}{(G5772)} for you{G5213} from{G575} the foundation{G2602} of the world{G2889}: (kjv-strongs#)

Mat 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: (kjv)

======= Matthew 25:35 ============

Matthew 25:35 for I was hungry, and ye gave me to eat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in;(asv)

Matthew 25:35 Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem býval, a přijali jste mne; (CZ)

Matthew 25:35 For{G1063} I was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G1325}{(G5656)} me{G3427} meat{G5315}{(G5629)}: I was thirsty{G1372}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G4222} me{G3165} drink{G4222}{(G5656)}: I was{G2252}{(G5713)} a stranger{G3581}, and{G2532} ye took{G4863} me{G3165} in{G4863}{(G5627)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:35 For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in: (kjv)

======= Matthew 25:36 ============

Matthew 25:36 naked, and ye clothed me; I was sick, and ye visited me; I was in prison, and ye came unto me.(asv)

Matthew 25:36 Nah jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem byl, a navštívili jste mne; v žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně. (CZ)

Matthew 25:36 Naked{G1131}, and{G2532} ye clothed{G4016}{(G5627)} me{G3165}: I was sick{G770}{(G5656)}, and{G2532} ye visited{G1980}{(G5662)} me{G3165}: I was{G2252}{(G5713)} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} ye came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 25:36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me. (kjv)

======= Matthew 25:37 ============

Matthew 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee hungry, and fed thee? or athirst, and gave thee drink?(asv)

Matthew 25:37 Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého, a dávaliť jsme nápoj? (CZ)

Matthew 25:37 Then{G5119} shall the righteous{G1342} answer{G611}{(G5700)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} an hungred{G3983}{(G5723)}, and{G2532} fed{G5142}{(G5656)} thee? or{G2228} thirsty{G1372}{(G5723)}, and{G2532} gave thee drink{G4222}{(G5656)}? (kjv-strongs#)

Mat 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink? (kjv)

======= Matthew 25:38 ============

Matthew 25:38 And when saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?(asv)

Matthew 25:38 Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme tebe, anebo nahého, a přioděli jsme tebe? (CZ)

Matthew 25:38 {G1161} When{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} a stranger{G3581}, and{G2532} took thee in{G4863}{(G5627)}? or{G2228} naked{G1131}, and{G2532} clothed{G4016}{(G5627)} thee? (kjv-strongs#)

Mat 25:38 When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee? (kjv)

======= Matthew 25:39 ============

Matthew 25:39 And when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?(asv)

Matthew 25:39 Aneb kdy jsme tě viděli nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě? (CZ)

Matthew 25:39 {G1161} Or when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} sick{G772}, or{G2228} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 25:39 Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? (kjv)

======= Matthew 25:40 ============

Matthew 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it unto one of these my brethren, [even] these least, ye did it unto me.(asv)

Matthew 25:40 A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. (CZ)

Matthew 25:40 And{G2532} the King{G935} shall answer{G611}{(G5679)} and say{G2046}{(G5692)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Inasmuch{G1909} as{G3745} ye have done{G4160}{(G5656)} it unto one{G1520} of the least{G1646} of these{G5130} my{G3450} brethren{G80}, ye have done{G4160}{(G5656)} it unto me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. (kjv)

======= Matthew 25:41 ============

Matthew 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels:(asv)

Matthew 25:41 Potom dí i těm, kteříž na levici budou: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho. (CZ)

Matthew 25:41 Then{G5119} shall he say{G2046}{(G5692)} also{G2532} unto them on{G1537} the left hand{G2176}, Depart{G4198}{(G5737)} from{G575} me{G1700}, ye cursed{G2672}{(G5772)}, into{G1519} everlasting{G166} fire{G4442}, prepared{G2090}{(G5772)} for the devil{G1228} and{G2532} his{G846} angels{G32}: (kjv-strongs#)

Mat 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: (kjv)

======= Matthew 25:42 ============

Matthew 25:42 for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;(asv)

Matthew 25:42 Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti; (CZ)

Matthew 25:42 For{G1063} I was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G1325}{(G5656)} me{G3427} no{G3756} meat{G5315}{(G5629)}: I was thirsty{G1372}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G4222} me{G3165} no{G3756} drink{G4222}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: (kjv)

======= Matthew 25:43 ============

Matthew 25:43 I was a stranger, and ye took me not in; naked, and ye clothed me not; sick, and in prison, and ye visited me not.(asv)

Matthew 25:43 Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nah, a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne. (CZ)

Matthew 25:43 I was{G2252}{(G5713)} a stranger{G3581}, and{G2532} ye took{G4863} me{G3165} not{G3756} in{G4863}{(G5627)}: naked{G1131}, and{G2532} ye clothed{G4016}{(G5627)} me{G3165} not{G3756}: sick{G772}, and{G2532} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} ye visited{G1980}{(G5662)} me{G3165} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not. (kjv)

======= Matthew 25:44 ============

Matthew 25:44 Then shall they also answer, saying, Lord, when saw we thee hungry, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?(asv)

Matthew 25:44 Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě? (CZ)

Matthew 25:44 Then{G5119} shall they{G846} also{G2532} answer{G611}{(G5700)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} an hungred{G3983}{(G5723)}, or{G2228} athirst{G1372}{(G5723)}, or{G2228} a stranger{G3581}, or{G2228} naked{G1131}, or{G2228} sick{G772}, or{G2228} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} did{G1247} not{G3756} minister{G1247}{(G5656)} unto thee{G4671}? (kjv-strongs#)

Mat 25:44 Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? (kjv)

======= Matthew 25:45 ============

Matthew 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not unto one of these least, ye did it not unto me.(asv)

Matthew 25:45 Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili. (CZ)

Matthew 25:45 Then{G5119} shall he answer{G611}{(G5700)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Inasmuch{G1909} as{G3745} ye did{G4160}{(G5656)} it not{G3756} to one{G1520} of the least{G1646} of these{G5130}, ye did{G4160}{(G5656)} it not{G3761} to me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. (kjv)

======= Matthew 25:46 ============

Matthew 25:46 And these shall go away into eternal punishment: but the righteous into eternal life.(asv)

Matthew 25:46 I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného. (CZ)

Matthew 25:46 And{G2532} these{G3778} shall go away{G565}{(G5695)} into{G1519} everlasting{G166} punishment{G2851}: but{G1161} the righteous{G1342} into{G1519} life{G2222} eternal{G166}. (kjv-strongs#)

Mat 25:46 And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.(kjv)

======= Matthew 26:1 ============

Matthew 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these words, he said unto his disciples,(asv)

Matthew 26:1 I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto všecky, řekl učedlníkům svým: (CZ)

Matthew 26:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} all{G3956} these{G5128} sayings{G3056}, he said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples, (kjv)

======= Matthew 26:2 ============

Matthew 26:2 Ye know that after two days the passover cometh, and the Son of man is delivered up to be crucified.(asv)

Matthew 26:2 Víte, že po dvou dnech velikanoc bude a Syn člověka zrazen bude, aby byl ukřižován. (CZ)

Matthew 26:2 Ye know{G1492}{(G5758)} that{G3754} after{G3326} two{G1417} days{G2250} is{G1096}{(G5736)} the feast of the passover{G3957}, and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)} to{G1519} be crucified{G4717}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:2 Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified. (kjv)

======= Matthew 26:3 ============

Matthew 26:3 Then were gathered together the chief priests, and the elders of the people, unto the court of the high priest, who was called Caiaphas;(asv)

Matthew 26:3 Tedy sešli se přední kněží a zákoníci, i starší lidu na síň nejvyššího kněze, kterýž sloul Kaifáš. (CZ)

Matthew 26:3 Then{G5119} assembled together{G4863}{(G5681)} the chief priests{G749}, and{G2532} the scribes{G1122}, and{G2532} the elders{G4245} of the people{G2992}, unto{G1519} the palace{G833} of the high priest{G749}, who{G3588} was called{G3004}{(G5746)} Caiaphas{G2533}, (kjv-strongs#)

Mat 26:3 Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, (kjv)

======= Matthew 26:4 ============

Matthew 26:4 and they took counsel together that they might take Jesus by subtlety, and kill him.(asv)

Matthew 26:4 A radili se, jak by Ježíše lstivě jali a zamordovali. (CZ)

Matthew 26:4 And{G2532} consulted{G4823}{(G5668)} that{G2443} they might take{G2902}{(G5661)} Jesus{G2424} by subtilty{G1388}, and{G2532} kill{G615}{(G5725)} him. (kjv-strongs#)

Mat 26:4 And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him. (kjv)

======= Matthew 26:5 ============

Matthew 26:5 But they said, Not during the feast, lest a tumult arise among people.(asv)

Matthew 26:5 Ale pravili: Ne v den sváteční, aby snad nebyl rozbroj v lidu. (CZ)

Matthew 26:5 But{G1161} they said{G3004}{(G5707)}, Not{G3361} on{G1722} the feast{G1859} day, lest{G3363} there be{G1096}{(G5638)} an uproar{G2351} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 26:5 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people. (kjv)

======= Matthew 26:6 ============

Matthew 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,(asv)

Matthew 26:6 Když pak byl Ježíš v Betany, v domu Šimona malomocného, (CZ)

Matthew 26:6 Now{G1161} when Jesus{G2424} was{G1096}{(G5637)} in{G1722} Bethany{G963}, in{G1722} the house{G3614} of Simon{G4613} the leper{G3015}, (kjv-strongs#)

Mat 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, (kjv)

======= Matthew 26:7 ============

Matthew 26:7 there came unto him a woman having an alabaster cruse of exceeding precious ointment, and she poured it upon his head, as he sat at meat.(asv)

Matthew 26:7 Přistoupila k němu žena, mající nádobu alabastrovou masti drahé, i vylila ji na hlavu jeho, když seděl za stolem. (CZ)

Matthew 26:7 There came{G4334}{(G5627)} unto him{G846} a woman{G1135} having{G2192}{(G5723)} an alabaster box{G211} of very precious{G927} ointment{G3464}, and{G2532} poured it{G2708}{(G5656)} on{G1909} his{G846} head{G2776}, as he sat{G345}{(G5740)} at meat. (kjv-strongs#)

Mat 26:7 There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat. (kjv)

======= Matthew 26:8 ============

Matthew 26:8 But when the disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?(asv)

Matthew 26:8 A vidouce to učedlníci jeho, rozhněvali se, řkouce: I k čemu jest ztráta tato? (CZ)

Matthew 26:8 But{G1161} when his{G846} disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} it, they had indignation{G23}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, To{G1519} what purpose{G5101} is this{G3778} waste{G684}? (kjv-strongs#)

Mat 26:8 But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? (kjv)

======= Matthew 26:9 ============

Matthew 26:9 For this [ointment] might have been sold for much, and given to the poor.(asv)

Matthew 26:9 Neb mohla tato mast prodána býti za mnoho, a dáno býti chudým. (CZ)

Matthew 26:9 For{G1063} this{G5124} ointment{G3464} might{G1410}{(G5711)} have been sold{G4097}{(G5683)} for much{G4183}, and{G2532} given{G1325}{(G5683)} to the poor{G4434}. (kjv-strongs#)

Mat 26:9 For this ointment might have been sold for much, and given to the poor. (kjv)

======= Matthew 26:10 ============

Matthew 26:10 But Jesus perceiving it said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.(asv)

Matthew 26:10 A znaje to Ježíš, dí jim: Proč za zlé máte této ženě? Dobrý zajisté skutek učinila nade mnou. (CZ)

Matthew 26:10 When{G1161} Jesus{G2424} understood{G1097}{(G5631)} it, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} trouble ye{G2873}{G3930}{(G5719)} the woman{G1135}? for{G1063} she hath wrought{G2038}{(G5662)} a good{G2570} work{G2041} upon{G1519} me{G1691}. (kjv-strongs#)

Mat 26:10 When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me. (kjv)

======= Matthew 26:11 ============

Matthew 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always.(asv)

Matthew 26:11 Nebo chudé vždycky máte s sebou, ale mne ne vždycky míti budete. (CZ)

Matthew 26:11 For{G1063} ye have{G2192}{(G5719)} the poor{G4434} always{G3842} with{G3326} you{G1438}; but{G1161} me{G1691} ye have{G2192}{(G5719)} not{G3756} always{G3842}. (kjv-strongs#)

Mat 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always. (kjv)

======= Matthew 26:12 ============

Matthew 26:12 For in that she poured this ointment upon my body, she did it to prepare me for burial.(asv)

Matthew 26:12 Vylivši zajisté tato mast tuto na mé tělo, ku pohřebu mému to učinila. (CZ)

Matthew 26:12 For in that{G1063} she{G3778}{(G5625)}{G846} hath poured{G906}{(G5631)} this{G5124} ointment{G3464} on{G1909} my{G3450} body{G4983}, she did{G4160}{(G5656)} it for{G4314} my{G3165} burial{G1779}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:12 For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. (kjv)

======= Matthew 26:13 ============

Matthew 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, that also which this woman hath done shall be spoken of for a memorial of her.(asv)

Matthew 26:13 Amen pravím vám: Kdežkoli kázáno bude evangelium toto po všem světě, takéť i to bude praveno, co učinila tato, na památku její. (CZ)

Matthew 26:13 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Wheresoever{G3699}{G1437} this{G5124} gospel{G2098} shall be preached{G2784}{(G5686)} in{G1722} the whole{G3650} world{G2889}, there shall also{G2532} this, that{G3739} this woman{G3778}{(G5625)}{G846} hath done{G4160}{(G5656)}, be told{G2980}{(G5701)} for{G1519} a memorial{G3422} of her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. (kjv)

======= Matthew 26:14 ============

Matthew 26:14 Then one of the twelve, who was called Judas Iscariot, went unto the chief priests,(asv)

Matthew 26:14 Tedy odšed k předním kněžím, jeden ze dvanácti, kterýž sloul Jidáš Iškariotský, (CZ)

Matthew 26:14 Then{G5119} one{G1520} of the twelve{G1427}, called{G3004}{(G5746)} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, went{G4198}{(G5679)} unto{G4314} the chief priests{G749}, (kjv-strongs#)

Mat 26:14 Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests, (kjv)

======= Matthew 26:15 ============

Matthew 26:15 and said, What are ye willing to give me, and I will deliver him unto you? And they weighed unto him thirty pieces of silver.(asv)

Matthew 26:15 Řekl jim: Co mi chcete dáti, a já vám ho zradím? A oni uložili jemu dáti třidceti stříbrných. (CZ)

Matthew 26:15 And said{G2036}{(G5627)} unto them, What{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} give{G1325}{(G5629)} me{G3427}, and{G2504} I will deliver{G3860}{(G5692)} him{G846} unto you{G5213}? And{G1161} they covenanted{G2476}{(G5627)} with him{G846} for thirty{G5144} pieces of silver{G694}. (kjv-strongs#)

Mat 26:15 And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver. (kjv)

======= Matthew 26:16 ============

Matthew 26:16 And from that time he sought opportunity to deliver him [unto them] .(asv)

Matthew 26:16 A od té chvíle hledal příhodného času, aby ho zradil. (CZ)

Matthew 26:16 And{G2532} from{G575} that time{G5119} he sought{G2212}{(G5707)} opportunity{G2120} to{G2443} betray{G3860}{(G5632)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:16 And from that time he sought opportunity to betray him. (kjv)

======= Matthew 26:17 ============

Matthew 26:17 Now on the first [day] of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying, Where wilt thou that we make ready for thee to eat the passover?(asv)

Matthew 26:17 Prvního pak dne přesnic, přistoupili k Ježíšovi učedlníci, řkouce jemu: Kde chceš, ať připravíme tobě, abys jedl beránka? (CZ)

Matthew 26:17 Now{G1161} the first{G4413} day of the feast of unleavened bread{G106} the disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to Jesus{G2424}, saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Where{G4226} wilt thou{G2309}{(G5719)} that we prepare{G2090}{(G5661)} for thee{G4671} to eat{G5315}{(G5629)} the passover{G3957}? (kjv-strongs#)

Mat 26:17 Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover? (kjv)

======= Matthew 26:18 ============

Matthew 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Teacher saith, My time is at hand; I keep the passover at thy house with my disciples.(asv)

Matthew 26:18 On pak řekl: Jděte tam k jednomu do města, a rcete jemu: Vzkázalť Mistr: Čas můj blízko jest, u tebeť jísti budu beránka s učedlníky svými. (CZ)

Matthew 26:18 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Go{G5217}{(G5720)} into{G1519} the city{G4172} to{G4314} such a man{G1170}, and{G2532} say{G2036}{(G5628)} unto him{G846}, The Master{G1320} saith{G3004}{(G5719)}, My{G3450} time{G2540} is{G2076}{(G5748)} at hand{G1451}; I will keep{G4160}{(G5719)} the passover{G3957} at{G4314} thy house{G4571} with{G3326} my{G3450} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples. (kjv)

======= Matthew 26:19 ============

Matthew 26:19 And the disciples did as Jesus appointed them; and they made ready the passover.(asv)

Matthew 26:19 I učinili učedlníci tak, jakož jim poručil Ježíš, a připravili beránka. (CZ)

Matthew 26:19 And{G2532} the disciples{G3101} did{G4160}{(G5656)} as{G5613} Jesus{G2424} had appointed{G4929}{(G5656)} them{G846}; and{G2532} they made ready{G2090}{(G5656)} the passover{G3957}. (kjv-strongs#)

Mat 26:19 And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover. (kjv)

======= Matthew 26:20 ============

Matthew 26:20 Now when even was come, he was sitting at meat with the twelve disciples;(asv)

Matthew 26:20 A když byl večer, posadil se za stůl se dvanácti. (CZ)

Matthew 26:20 Now{G1161} when the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he sat down{G345}{(G5711)} with{G3326} the twelve{G1427}. (kjv-strongs#)

Mat 26:20 Now when the even was come, he sat down with the twelve. (kjv)

======= Matthew 26:21 ============

Matthew 26:21 and as they were eating, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.(asv)

Matthew 26:21 A když jedli, řekl jim: Amen pravím vám, že jeden z vás mne zradí. (CZ)

Matthew 26:21 And{G2532} as they{G846} did eat{G2068}{(G5723)}, he said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, that{G3754} one{G1520} of{G1537} you{G5216} shall betray{G3860}{(G5692)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:21 And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me. (kjv)

======= Matthew 26:22 ============

Matthew 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began to say unto him every one, Is it I, Lord?(asv)

Matthew 26:22 I zarmoutivše se velmi, počali každý z nich říci jemu: Zdali já jsem, Pane? (CZ)

Matthew 26:22 And{G2532} they were exceeding{G4970} sorrowful{G3076}{(G5746)}, and began{G756}{(G5662)} every one{G1538} of them{G846} to say{G3004}{(G5721)} unto him{G846}, Lord{G2962}, is{G1510}{(G5748)} it{G3385} I{G1473}? (kjv-strongs#)

Mat 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? (kjv)

======= Matthew 26:23 ============

Matthew 26:23 And he answered and said, He that dipped his hand with me in the dish, the same shall betray me.(asv)

Matthew 26:23 On pak odpovídaje, řekl: Kdo omáčí se mnou rukou v míse, tenť mne zradí. (CZ)

Matthew 26:23 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, He that dippeth{G1686}{(G5660)} his hand{G5495} with{G3326} me{G1700} in{G1722} the dish{G5165}, the same{G3778} shall betray{G3860}{(G5692)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:23 And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. (kjv)

======= Matthew 26:24 ============

Matthew 26:24 The Son of man goeth, even as it is written of him: but woe unto that man through whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had not been born. [(asv)

Matthew 26:24 Synť zajisté člověka jde, jakož psáno o něm, ale běda člověku tomu, skrze něhož Syn člověka zrazen bude. Dobré by bylo jemu, by se byl nenarodil člověk ten. (CZ)

Matthew 26:24 {G3303} The Son{G5207} of man{G444} goeth{G5217}{(G5719)} as{G2531} it is written{G1125}{(G5769)} of{G4012} him{G846}: but{G1161} woe{G3759} unto that{G1565} man{G444} by{G1223} whom{G3739} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)}! it had been{G2258}{(G5713)} good{G2570} for that{G1565} man{G846} if{G1487} he{G444} had{G1080} not{G3756} been born{G1080}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:24 The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born. (kjv)

======= Matthew 26:25 ============

Matthew 26:25 And Judas, who betrayed him, answered and said, Is it I, Rabbi? He saith unto him, Thou hast said.(asv)

Matthew 26:25 Odpovídaje pak Jidáš, kterýž ho zrazoval, dí: Zdali já jsem, Mistře? Řekl jemu: Ty jsi řekl. (CZ)

Matthew 26:25 Then{G1161} Judas{G2455}, which{G3588} betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846}, answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Master{G4461}, is{G1510}{(G5748)} it{G3385} I{G1473}? He said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} hast said{G2036}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:25 Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said. (kjv)

======= Matthew 26:26 ============

Matthew 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and brake it; and he gave to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.(asv)

Matthew 26:26 A když oni jedli, vzav Ježíš chléb a dobrořečiv, lámal, a dal učedlníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé. (CZ)

Matthew 26:26 And{G1161} as they{G846} were eating{G2068}{(G5723)}, Jesus{G2424} took{G2983}{(G5631)} bread{G740}, and{G2532} blessed{G2127}{(G5660)} it, and brake{G2806}{(G5656)} it, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} it to the disciples{G3101}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Take{G2983}{(G5628)}, eat{G5315}{(G5628)}; this{G5124} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} body{G4983}. (kjv-strongs#)

Mat 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. (kjv)

======= Matthew 26:27 ============

Matthew 26:27 And he took a cup, and gave thanks, and gave to them, saying, Drink ye all of it;(asv)

Matthew 26:27 A vzav kalich, a díky činiv, dal jim, řka: Pijte z toho všickni. (CZ)

Matthew 26:27 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the cup{G4221}, and{G2532} gave thanks{G2168}{(G5660)}, and gave{G1325}{(G5656)} it to them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Drink ye{G4095}{(G5628)} all{G3956} of{G1537} it{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; (kjv)

======= Matthew 26:28 ============

Matthew 26:28 for this is my blood of the covenant, which is poured out for many unto remission of sins.(asv)

Matthew 26:28 Neb to jest krev má nové smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se na odpuštění hříchů. (CZ)

Matthew 26:28 For{G1063} this{G5124} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} blood{G129} of the new{G2537} testament{G1242}, which{G3588} is shed{G1632}{(G5746)} for{G4012} many{G4183} for{G1519} the remission{G859} of sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. (kjv)

======= Matthew 26:29 ============

Matthew 26:29 But I say unto you, I shall not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.(asv)

Matthew 26:29 Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého. (CZ)

Matthew 26:29 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I will{G4095} not{G3754}{G3364} drink{G4095}{(G5632)} henceforth{G575}{G737} of{G1537} this{G5127} fruit{G1081} of the vine{G288}, until{G2193} that{G1565} day{G2250} when{G3752} I drink{G4095}{(G5725)} it{G846} new{G2537} with{G3326} you{G5216} in{G1722} my{G3450} Father's{G3962} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 26:29 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. (kjv)

======= Matthew 26:30 ============

Matthew 26:30 And when they had sung a hymn, they went out unto the mount of Olives.(asv)

Matthew 26:30 A sezpívavše písničku, vyšli na horu Olivetskou. (CZ)

Matthew 26:30 And{G2532} when they had sung an hymn{G5214}{(G5660)}, they went out{G1831}{(G5627)} into{G1519} the mount{G3735} of Olives{G1636}. (kjv-strongs#)

Mat 26:30 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives. (kjv)

======= Matthew 26:31 ============

Matthew 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended in me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.(asv)

Matthew 26:31 Tedy dí jim Ježíš: Všickni vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnouť se ovce stáda. (CZ)

Matthew 26:31 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto them{G846}, All{G3956} ye{G5210} shall be offended{G4624}{(G5701)} because{G1722} of me{G1722}{G1698} this{G5026} night{G3571}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)}, I will smite{G3960}{(G5692)} the shepherd{G4166}, and{G2532} the sheep{G4263} of the flock{G4167} shall be scattered abroad{G1287}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. (kjv)

======= Matthew 26:32 ============

Matthew 26:32 But after I am raised up, I will go before you into Galilee.(asv)

Matthew 26:32 Ale když z mrtvých vstanu, předejdu vás do Galilee. (CZ)

Matthew 26:32 But{G1161} after{G3326} I{G3165} am risen again{G1453}{(G5683)}, I will go before{G4254}{(G5692)} you{G5209} into{G1519} Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee. (kjv)

======= Matthew 26:33 ============

Matthew 26:33 But Peter answered and said unto him, If all shall be offended in thee, I will never be offended.(asv)

Matthew 26:33 Odpovídaje pak Petr, řekl jemu: Byť se pak všickni zhoršili nad tebou, jáť se nikdy nezhorším. (CZ)

Matthew 26:33 Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Though{G1499} all{G3956} men shall be offended{G4624}{(G5701)} because{G1722} of thee{G4671}, yet will I{G1473} never{G3763} be offended{G4624}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:33 Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. (kjv)

======= Matthew 26:34 ============

Matthew 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.(asv)

Matthew 26:34 Dí mu Ježíš: Amen pravím tobě, že této noci, prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. (CZ)

Matthew 26:34 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, That{G3754} this{G1722}{G5026} night{G3571}, before{G4250} the cock{G220} crow{G5455}{(G5658)}, thou shalt deny{G533}{(G5695)} me{G3165} thrice{G5151}. (kjv-strongs#)

Mat 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. (kjv)

======= Matthew 26:35 ============

Matthew 26:35 Peter saith unto him, Even if I must die with thee, [yet] will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.(asv)

Matthew 26:35 Řekl jemu Petr: Bychť pak měl také s tebou umříti, nezapřím tebe. Takž podobně i všickni učedlníci pravili. (CZ)

Matthew 26:35 Peter{G4074} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Though{G2579} I{G3165} should{G1163}{(G5753)} die{G599}{(G5629)} with{G4862} thee{G4671}, yet{G3364} will I{G533} not{G3364} deny{G533}{(G5695)} thee{G4571}. Likewise{G3668} also{G2532} said{G2036}{(G5627)} all{G3956} the disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 26:35 Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. (kjv)

======= Matthew 26:36 ============

Matthew 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto his disciples, Sit ye here, while I go yonder and pray.(asv)

Matthew 26:36 Tedy přišel s nimi Ježíš na místo, kteréž sloulo Getsemany. I dí učedlníkům: Poseďtež tuto, ažť odejda, pomodlím se tamto. (CZ)

Matthew 26:36 Then{G5119} cometh{G2064}{(G5736)} Jesus{G2424} with{G3326} them{G846} unto{G1519} a place{G5564} called{G3004}{(G5746)} Gethsemane{G1068}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto the disciples{G3101}, Sit ye{G2523}{(G5657)} here{G847}, while{G2193}{G3739} I go{G565}{(G5631)} and pray{G4336}{(G5667)} yonder{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. (kjv)

======= Matthew 26:37 ============

Matthew 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and sore troubled.(asv)

Matthew 26:37 A pojav s sebou Petra a dva syny Zebedeovy, počal se rmoutiti a teskliv býti. (CZ)

Matthew 26:37 And{G2532} he took with him{G3880}{(G5631)} Peter{G4074} and{G2532} the two{G1417} sons{G5207} of Zebedee{G2199}, and began{G756}{(G5662)} to be sorrowful{G3076}{(G5745)} and{G2532} very heavy{G85}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. (kjv)

======= Matthew 26:38 ============

Matthew 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: abide ye here, and watch with me.(asv)

Matthew 26:38 Tedy řekl jim: Smutnáť jest duše má až k smrti. Pozůstaňtež tuto a bděte se mnou. (CZ)

Matthew 26:38 Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, My{G3450} soul{G5590} is{G2076}{(G5748)} exceeding sorrowful{G4036}, even unto{G2193} death{G2288}: tarry ye{G3306}{(G5657)} here{G5602}, and{G2532} watch{G1127}{(G5720)} with{G3326} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me. (kjv)

======= Matthew 26:39 ============

Matthew 26:39 And he went forward a little, and fell on his face, and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass away from me: nevertheless, not as I will, but as thou wilt.(asv)

Matthew 26:39 A poodšed maličko, padl na tvář svou, modle se a řka: Otče můj, jest-li možné, nechť odejde ode mne kalich tento. Avšak ne jakž já chci, ale jakž ty chceš. (CZ)

Matthew 26:39 And{G2532} he went{G4281} a little{G3397} further{G4281}{(G5631)}, and fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} his{G846} face{G4383}, and{G2532} prayed{G4336}{(G5740)}, saying{G3004}{(G5723)}, O my{G3450} Father{G3962}, if{G1487} it be{G2076}{(G5748)} possible{G1415}, let{G3928} this{G5124} cup{G4221} pass{G3928}{(G5628)} from{G575} me{G1700}: nevertheless{G4133} not{G3756} as{G5613} I{G1473} will{G2309}{(G5719)}, but{G235} as{G5613} thou{G4771} wilt. (kjv-strongs#)

Mat 26:39 And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt. (kjv)

======= Matthew 26:40 ============

Matthew 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?(asv)

Matthew 26:40 I přišel k učedlníkům, a nalezl je, ani spí. I řekl Petrovi: Tak-liž jste nemohli jediné hodiny bdíti se mnou? (CZ)

Matthew 26:40 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} unto{G4314} the disciples{G3101}, and{G2532} findeth{G2147}{(G5719)} them{G846} asleep{G2518}{(G5723)}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto Peter{G4074}, What{G3779}, could ye{G2480}{(G5656)} not{G3756} watch{G1127}{(G5658)} with{G3326} me{G1700} one{G3391} hour{G5610}? (kjv-strongs#)

Mat 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour? (kjv)

======= Matthew 26:41 ============

Matthew 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.(asv)

Matthew 26:41 Bdětež a modlte se, abyste nevešli v pokušení. Duchť zajisté hotov jest, ale tělo nemocno. (CZ)

Matthew 26:41 Watch{G1127}{(G5720)} and{G2532} pray{G4336}{(G5737)}, that{G3363} ye enter{G1525}{(G5632)} not{G3363} into{G1519} temptation{G3986}: the spirit{G4151} indeed{G3303} is willing{G4289}, but{G1161} the flesh{G4561} is weak{G772}. (kjv-strongs#)

Mat 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (kjv)

======= Matthew 26:42 ============

Matthew 26:42 Again a second time he went away, and prayed, saying, My Father, if this cannot pass away, except I drink it, thy will be done.(asv)

Matthew 26:42 Opět po druhé odšed, modlil se, řka: Otče můj, nemůže-liť tento kalich minouti mne, než abych jej pil, staniž se vůle tvá. (CZ)

Matthew 26:42 He went away{G565}{(G5631)} again{G3825} the{G1537} second time{G1208}, and prayed{G4336}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, O my{G3450} Father{G3962}, if{G1487} this{G5124} cup{G4221} may{G1410}{(G5736)} not{G3756} pass away{G3928}{(G5629)} from{G575} me{G1700}, except{G3362} I drink{G4095}{(G5632)} it{G846}, thy{G4675} will{G2307} be done{G1096}{(G5676)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:42 He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. (kjv)

======= Matthew 26:43 ============

Matthew 26:43 And he came again and found them sleeping, for their eyes were heavy.(asv)

Matthew 26:43 I přišed k nim, nalezl je, a oni zase spí; nebo byly oči jejich obtíženy. (CZ)

Matthew 26:43 And{G2532} he came{G2064}{(G5631)} and found{G2147}{(G5719)} them{G846} asleep{G2518}{(G5723)} again{G3825}: for{G1063} their{G846} eyes{G3788} were{G2258}{(G5713)} heavy{G916}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:43 And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy. (kjv)

======= Matthew 26:44 ============

Matthew 26:44 And he left them again, and went away, and prayed a third time, saying again the same words.(asv)

Matthew 26:44 A nechav jich, opět odšel, a modlil se po třetí, touž řeč říkaje. (CZ)

Matthew 26:44 And{G2532} he left{G863}{(G5631)} them{G846}, and went away{G565}{(G5631)} again{G3825}, and prayed{G4336}{(G5662)}{G1537} the third time{G5154}, saying{G2036}{(G5631)} the same{G846} words{G3056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:44 And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words. (kjv)

======= Matthew 26:45 ============

Matthew 26:45 Then cometh he to the disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.(asv)

Matthew 26:45 Tedy přišel k učedlníkům svým, a řekl jim: Spětež již a odpočívejte. Aj, přiblížila se hodina, a Syna člověka zrazují v ruce hříšných. (CZ)

Matthew 26:45 Then{G5119} cometh he{G2064}{(G5736)} to{G4314} his{G846} disciples{G3101}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Sleep on{G2518}{(G5719)} now{G3063}, and{G2532} take your rest{G373}{(G5731)}{(G5732)}: behold{G2400}{(G5628)}, the hour{G5610} is at hand{G1448}{(G5758)}, and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)} into{G1519} the hands{G5495} of sinners{G268}. (kjv-strongs#)

Mat 26:45 Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners. (kjv)

======= Matthew 26:46 ============

Matthew 26:46 Arise, let us be going: behold, he is at hand that betrayeth me.(asv)

Matthew 26:46 Vstaňtež, pojďme. Aj, přiblížil se ten, jenž mne zrazuje. (CZ)

Matthew 26:46 Rise{G1453}{(G5728)}, let us be going{G71}{(G5725)}: behold{G2400}{(G5628)}, he is at hand{G1448}{(G5758)} that doth betray{G3860}{(G5723)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:46 Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me. (kjv)

======= Matthew 26:47 ============

Matthew 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priest and elders of the people.(asv)

Matthew 26:47 A když on ještě mluvil, aj, Jidáš, jeden ze dvanácti, přišel, a s ním zástup mnohý s meči a s kyjmi, poslaných od předních kněží a starších lidu. (CZ)

Matthew 26:47 And{G2532} while{G2089} he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, lo{G2400}{(G5628)}, Judas{G2455}, one{G1520} of the twelve{G1427}, came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} with{G3326} him{G846} a great{G4183} multitude{G3793} with{G3326} swords{G3162} and{G2532} staves{G3586}, from{G575} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} of the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people. (kjv)

======= Matthew 26:48 ============

Matthew 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that is he: take him.(asv)

Matthew 26:48 Ten pak, jenž jej zrazoval, dal jim znamení, řka: Kteréhožťkoli políbím, ten jest; držtež jej. (CZ)

Matthew 26:48 Now{G1161} he that betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846} gave{G1325}{(G5656)} them{G846} a sign{G4592}, saying{G3004}{(G5723)}, Whomsoever{G3739}{G302} I shall kiss{G5368}{(G5661)}, that same{G846} is{G2076}{(G5748)} he{G846}: hold{G2902} him{G846} fast{G2902}{(G5657)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast. (kjv)

======= Matthew 26:49 ============

Matthew 26:49 And straightway he came to Jesus, and said, Hail, Rabbi; and kissed him.(asv)

Matthew 26:49 A hned přistoupiv k Ježíšovi, řekl: Zdráv buď, Mistře, a políbil jej. (CZ)

Matthew 26:49 And{G2532} forthwith{G2112} he came{G4334}{(G5631)} to Jesus{G2424}, and said{G2036}{(G5627)}, Hail{G5463}{(G5720)}, master{G4461}; and{G2532} kissed{G2705}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:49 And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him. (kjv)

======= Matthew 26:50 ============

Matthew 26:50 And Jesus said unto him, Friend, [do] that for which thou art come. Then they came and laid hands on Jesus, and took him.(asv)

Matthew 26:50 I řekl jemu Ježíš: Příteli, nač jsi přišel? Tedy přistoupili a ruce vztáhli na Ježíše a jali ho. (CZ)

Matthew 26:50 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Friend{G2083}, wherefore{G1909}{G3739} art thou come{G3918}{(G5748)}? Then{G5119} came they{G4334}{(G5631)}, and laid{G1911}{(G5627)} hands{G5495} on{G1909} Jesus{G2424}, and{G2532} took{G2902}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:50 And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus and took him. (kjv)

======= Matthew 26:51 ============

Matthew 26:51 And behold, one of them that were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and smote the servant of the high priest, and struck off his ear.(asv)

Matthew 26:51 A aj, jeden z těch, kteříž byli s Ježíšem, vztáh ruku, vytrhl meč svůj; a udeřiv služebníka nejvyššího kněze, uťal ucho jeho. (CZ)

Matthew 26:51 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, one{G1520} of them which were with{G3326} Jesus{G2424} stretched out{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and drew{G645}{(G5656)} his{G846} sword{G3162}, and{G2532} struck{G3960}{(G5660)} a servant{G1401} of the high priest's{G749}, and smote off{G851}{(G5627)} his{G846} ear{G5621}. (kjv-strongs#)

Mat 26:51 And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear. (kjv)

======= Matthew 26:52 ============

Matthew 26:52 Then saith Jesus unto him, Put up again thy sword into its place: for all they that take the sword shall perish with the sword.(asv)

Matthew 26:52 Tedy dí jemu Ježíš: Obrať meč svůj v místo jeho; nebo všickni, kteříž meč berou, od meče zahynou. (CZ)

Matthew 26:52 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto him{G846}, Put up again{G654}{(G5657)} thy{G4675} sword{G3162} into{G1519} his{G846} place{G5117}: for{G1063} all they{G3956} that take{G2983}{(G5631)} the sword{G3162} shall perish{G622}{(G5698)} with{G1722} the sword{G3162}. (kjv-strongs#)

Mat 26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. (kjv)

======= Matthew 26:53 ============

Matthew 26:53 Or thinkest thou that I cannot beseech my Father, and he shall even now send me more than twelve legions of angels?(asv)

Matthew 26:53 Zdaliž mníš, že bych nyní nemohl prositi Otce svého, a vydal by mi více nežli dvanácte houfů andělů? (CZ)

Matthew 26:53 {G2228} Thinkest thou{G1380}{(G5719)} that{G3754} I cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} now{G737} pray{G3870}{(G5658)} to my{G3450} Father{G3962}, and{G2532} he shall presently give{G3936}{(G5692)} me{G3427} more{G4119} than{G2228} twelve{G1427} legions{G3003} of angels{G32}? (kjv-strongs#)

Mat 26:53 Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels? (kjv)

======= Matthew 26:54 ============

Matthew 26:54 How then should the scriptures be fulfilled that thus it must be?(asv)

Matthew 26:54 Ale kterak by se pak naplnila Písma, kteráž svědčí, že tak musí býti? (CZ)

Matthew 26:54 But how{G4459} then{G3767} shall the scriptures{G1124} be fulfilled{G4137}{(G5686)}, that{G3754} thus{G3779} it must{G1163}{(G5748)} be{G1096}{(G5635)}? (kjv-strongs#)

Mat 26:54 But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be? (kjv)

======= Matthew 26:55 ============

Matthew 26:55 In that hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a robber with swords and staves to seize me? I sat daily in the temple teaching, and ye took me not.(asv)

Matthew 26:55 V tu hodinu řekl Ježíš k zástupům: Jako na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi jímati mne. Na každý den sedával jsem u vás, uče v chrámě, a nejali jste mne. (CZ)

Matthew 26:55 In{G1722} that same{G1565} hour{G5610} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} to the multitudes{G3793}, Are ye come out{G1831}{(G5627)} as{G5613} against{G1909} a thief{G3027} with{G3326} swords{G3162} and{G2532} staves{G3586} for to take{G4815}{(G5629)} me{G3165}? I sat{G2516}{(G5711)} daily{G2250}{G2596} with{G4314} you{G5209} teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} ye laid{G2902} no{G3756} hold{G2902}{(G5656)} on me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:55 In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me. (kjv)

======= Matthew 26:56 ============

Matthew 26:56 But all this is come to pass, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him, and fled.(asv)

Matthew 26:56 Ale toto se všecko stalo, aby se naplnila Písma prorocká. Tedy učedlníci všickni opustivše ho, utekli. (CZ)

Matthew 26:56 But{G1161} all{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} the scriptures{G1124} of the prophets{G4396} might be fulfilled{G4137}{(G5686)}. Then{G5119} all{G3956} the disciples{G3101} forsook{G863}{(G5631)} him{G846}, and fled{G5343}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:56 But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled. (kjv)

======= Matthew 26:57 ============

Matthew 26:57 And they that had taken Jesus led him away to [the house of] Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were gathered together.(asv)

Matthew 26:57 A oni javše Ježíše, vedli ho k Kaifášovi nejvyššímu knězi, kdežto zákoníci a starší byli se sešli. (CZ)

Matthew 26:57 And{G1161} they that had laid hold{G2902}{(G5660)} on Jesus{G2424} led him away{G520}{(G5627)} to{G4314} Caiaphas{G2533} the high priest{G749}, where{G3699} the scribes{G1122} and{G2532} the elders{G4245} were assembled{G4863}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:57 And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. (kjv)

======= Matthew 26:58 ============

Matthew 26:58 But Peter followed him afar off, unto the court of the high priest, and entered in, and sat with the officers, to see the end.(asv)

Matthew 26:58 Ale Petr šel za ním zdaleka, až do síně nejvyššího kněze. A všed vnitř, seděl s služebníky, aby viděl všeho toho konec. (CZ)

Matthew 26:58 But{G1161} Peter{G4074} followed{G190}{(G5707)} him{G846} afar off{G575}{G3113} unto{G2193} the high priest's{G749} palace{G833}, and{G2532} went{G1525}{(G5631)} in{G2080}, and sat{G2521}{(G5711)} with{G3326} the servants{G5257}, to see{G1492}{(G5629)} the end{G5056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:58 But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end. (kjv)

======= Matthew 26:59 ============

Matthew 26:59 Now the chief priests and the whole council sought false witness against Jesus, that they might put him to death;(asv)

Matthew 26:59 Přední pak kněží a starší a všecka ta rada hledali falešného svědectví proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali, (CZ)

Matthew 26:59 Now{G1161} the chief priests{G749}, and{G2532} elders{G4245}, and{G2532} all{G3650} the council{G4892}, sought{G2212}{(G5707)} false witness{G5577} against{G2596} Jesus{G2424}, to{G3704} put{G2289} him{G846} to death{G2289}{(G5661)}; (kjv-strongs#)

Mat 26:59 Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death; (kjv)

======= Matthew 26:60 ============

Matthew 26:60 and they found it not, though many false witnesses came. But afterward came two,(asv)

Matthew 26:60 I nenalezli. A ačkoli mnozí falešní svědkové přistupovali, však nenalézali. Naposledy pak přišli dva falešní svědkové, (CZ)

Matthew 26:60 But{G2532} found{G2147}{(G5627)} none{G3756}: yea{G2532}, though many{G4183} false witnesses{G5575} came{G4334}{(G5631)}, yet found they{G2147}{(G5627)} none{G3756}.{G1161} At the last{G5305} came{G4334}{(G5631)} two{G1417} false witnesses{G5575}, (kjv-strongs#)

Mat 26:60 But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses, (kjv)

======= Matthew 26:61 ============

Matthew 26:61 and said, This man said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.(asv)

Matthew 26:61 A řekli: Tento jest pověděl: Mohu zbořiti chrám Boží a ve třech dnech zase jej ustavěti. (CZ)

Matthew 26:61 And said{G2036}{(G5627)}, This{G3778} fellow said{G5346}{(G5713)}, I am able{G1410}{(G5736)} to destroy{G2647}{(G5658)} the temple{G3485} of God{G2316}, and{G2532} to build{G3618}{(G5658)} it{G846} in{G1223} three{G5140} days{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 26:61 And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days. (kjv)

======= Matthew 26:62 ============

Matthew 26:62 And the high priest stood up, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?(asv)

Matthew 26:62 A povstav nejvyšší kněz, řekl jemu: Nic neodpovídáš? Což pak tito proti tobě svědčí? (CZ)

Matthew 26:62 And{G2532} the high priest{G749} arose{G450}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Answerest thou{G611}{(G5736)} nothing{G3762}? what{G5101} is it which these{G3778} witness against{G2649}{(G5719)} thee{G4675}? (kjv-strongs#)

Mat 26:62 And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee? (kjv)

======= Matthew 26:63 ============

Matthew 26:63 But Jesus held his peace. And the high priest said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou art the Christ, the Son of God.(asv)

Matthew 26:63 Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje nejvyšší kněz, řekl k němu: Zaklínám tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus Syn Boží? (CZ)

Matthew 26:63 But{G1161} Jesus{G2424} held his peace{G4623}{(G5707)}. And{G2532} the high priest{G749} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, I adjure{G1844}{(G5719)} thee{G4571} by{G2596} the living{G2198}{(G5723)} God{G2316}, that{G2443} thou tell{G2036}{(G5632)} us{G2254} whether{G1487} thou{G4771} be{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}, the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 26:63 But Jesus held his peace, And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. (kjv)

======= Matthew 26:64 ============

Matthew 26:64 Jesus said unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Henceforth ye shall see the Son of man sitting at the right hand of Power, and coming on the clouds of heaven.(asv)

Matthew 26:64 Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale však pravím vám: Od toho času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího na oblacích nebeských. (CZ)

Matthew 26:64 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} hast said{G2036}{(G5627)}: nevertheless{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Hereafter{G737}{G575} shall ye see{G3700}{(G5695)} the Son{G5207} of man{G444} sitting{G2521}{(G5740)} on{G1537} the right hand{G1188} of power{G1411}, and{G2532} coming{G2064}{(G5740)} in{G1909} the clouds{G3507} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 26:64 Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. (kjv)

======= Matthew 26:65 ============

Matthew 26:65 Then the high priest rent his garments, saying, He hath spoken blasphemy: what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard the blasphemy:(asv)

Matthew 26:65 Tedy nejvyšší kněz roztrhl roucho své, a řekl: Rouhal se. Což ještě potřebujeme svědků? Aj, nyní jste slyšeli rouhání jeho. (CZ)

Matthew 26:65 Then{G5119} the high priest{G749} rent{G1284}{(G5656)} his{G846} clothes{G2440}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} He hath spoken blasphemy{G987}{(G5656)}; what{G5101} further{G2089} need{G5532} have we{G2192}{(G5719)} of witnesses{G3144}? behold{G2396}, now{G3568} ye have heard{G191}{(G5656)} his{G846} blasphemy{G988}. (kjv-strongs#)

Mat 26:65 Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy. (kjv)

======= Matthew 26:66 ============

Matthew 26:66 what think ye? They answered and said, He is worthy of death.(asv)

Matthew 26:66 Co se vám zdá? A oni odpovídajíce, řekli: Hodenť jest smrti. (CZ)

Matthew 26:66 What{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? They answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)}, He is{G2076}{(G5748)} guilty{G1777} of death{G2288}. (kjv-strongs#)

Mat 26:66 What think ye? They answered and said, He is guilty of death. (kjv)

======= Matthew 26:67 ============

Matthew 26:67 Then did they spit in his face and buffet him: and some smote him with the palms of their hands,(asv)

Matthew 26:67 Tedy plili na tvář jeho a pohlavkovali jej; jiní pak hůlkami jej bili, (CZ)

Matthew 26:67 Then{G5119} did they spit{G1716}{(G5656)} in{G1519} his{G846} face{G4383}, and{G2532} buffeted{G2852}{(G5656)} him{G846}; and{G1161} others smote him with the palms of their hands{G4474}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mat 26:67 Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands, (kjv)

======= Matthew 26:68 ============

Matthew 26:68 saying, Prophesy unto us, thou Christ: who is he that struck thee?(asv)

Matthew 26:68 Říkajíce: Hádej nám, Kriste, kdo jest ten, kterýž tebe udeřil? (CZ)

Matthew 26:68 Saying{G3004}{(G5723)}, Prophesy{G4395}{(G5657)} unto us{G2254}, thou Christ{G5547}, Who{G5101} is he{G2076}{(G5748)} that smote{G3817}{(G5660)} thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 26:68 Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee? (kjv)

======= Matthew 26:69 ============

Matthew 26:69 Now Peter was sitting without in the court: and a maid came unto him, saying, Thou also wast with Jesus the Galilaean.(asv)

Matthew 26:69 Ale Petr seděl vně v síni. I přistoupila k němu jedna děvečka, řkuci: I ty jsi byl s Ježíšem tím Galilejským. (CZ)

Matthew 26:69 Now{G1161} Peter{G4074} sat{G2521}{(G5711)} without{G1854} in{G1722} the palace{G833}: and{G2532} a{G3391} damsel{G3814} came{G4334}{(G5627)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Thou{G4771} also{G2532} wast{G2258}{(G5713)} with{G3326} Jesus{G2424} of Galilee{G1057}. (kjv-strongs#)

Mat 26:69 Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. (kjv)

======= Matthew 26:70 ============

Matthew 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.(asv)

Matthew 26:70 On pak zapřel přede všemi, řka: Nevím, co pravíš. (CZ)

Matthew 26:70 But{G1161} he denied{G720}{(G5662)} before{G1715} them all{G3956}, saying{G3004}{(G5723)}, I know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G5101} thou sayest{G3004}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. (kjv)

======= Matthew 26:71 ============

Matthew 26:71 And when he was gone out into the porch, another [maid] saw him, and saith unto them that were there, This man also was with Jesus of Nazareth.(asv)

Matthew 26:71 A když vycházel ze dveří, uzřela jej jiná děvečka. I řekla těm, kteříž tu byli: I tento byl s Ježíšem tím Nazaretským. (CZ)

Matthew 26:71 And{G1161} when he{G846} was gone out{G1831}{(G5631)} into{G1519} the porch{G4440}, another{G243} maid saw{G1492}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto them that were there{G1563}, This{G3778} fellow was{G2258}{(G5713)} also{G2532} with{G3326} Jesus{G2424} of Nazareth{G3480}. (kjv-strongs#)

Mat 26:71 And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. (kjv)

======= Matthew 26:72 ============

Matthew 26:72 And again he denied with an oath, I know not the man.(asv)

Matthew 26:72 A on opět zapřel s přísahou, řka: Neznám toho člověka. (CZ)

Matthew 26:72 And{G2532} again{G3825} he denied{G720}{(G5662)} with{G3326} an oath{G3727},{G3754} I do{G1492} not{G3756} know{G1492}{(G5758)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 26:72 And again he denied with an oath, I do not know the man. (kjv)

======= Matthew 26:73 ============

Matthew 26:73 And after a little while they that stood by came and said to Peter, Of a truth thou also art [one] of them; for thy speech maketh thee known.(asv)

Matthew 26:73 A po malé chvíli přistoupili blíže, kteříž tu stáli, i řekli Petrovi: Jistě i ty z nich jsi, neb i řeč tvá známa tebe činí. (CZ)

Matthew 26:73 And{G1161} after{G3326} a while{G3397} came unto him they{G4334}{(G5631)} that stood by{G2476}{(G5761)}, and said{G2036}{(G5627)} to Peter{G4074}, Surely{G230} thou{G4771} also{G2532} art{G1488}{(G5748)} one of{G1537} them{G846}; for{G1063}{G2532} thy{G4675} speech{G2981} bewrayeth{G1212} thee{G4571}{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:73 And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee. (kjv)

======= Matthew 26:74 ============

Matthew 26:74 Then began he to curse and to swear, I know not the man. And straightway the cock crew.(asv)

Matthew 26:74 Tedy počal se proklínati a přisahati, řka: Neznám toho člověka. A hned kohout zazpíval. (CZ)

Matthew 26:74 Then{G5119} began he{G756}{(G5662)} to curse{G2653}{(G5721)} and{G2532} to swear{G3660}{(G5721)}, saying,{G3754} I know{G1492}{(G5758)} not{G3756} the man{G444}. And{G2532} immediately{G2112} the cock{G220} crew{G5455}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:74 Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. (kjv)

======= Matthew 26:75 ============

Matthew 26:75 And Peter remembered the word which Jesus had said, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.(asv)

Matthew 26:75 I rozpomenul se Petr na slovo Ježíšovo, kterýž jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. A vyšed ven, plakal hořce. (CZ)

Matthew 26:75 And{G2532} Peter{G4074} remembered{G3415}{(G5681)} the word{G4487} of Jesus{G2424}, which{G3588} said{G2046}{(G5761)} unto him{G846}, Before{G3754}{G4250} the cock{G220} crow{G5455}{(G5658)}, thou shalt deny{G533}{(G5695)} me{G3165} thrice{G5151}. And{G2532} he went out{G1854}, and{G1831}{(G5631)} wept{G2799}{(G5656)} bitterly{G4090}. (kjv-strongs#)

Mat 26:75 And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.(kjv)

======= Matthew 27:1 ============

Matthew 27:1 Now when morning was come, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:(asv)

Matthew 27:1 A když bylo ráno, vešli v radu všickni přední kněží a starší lidu proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali. (CZ)

Matthew 27:1 When{G1161} the morning{G4405} was come{G1096}{(G5637)}, all{G3956} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} of the people{G2992} took{G2983}{(G5627)} counsel{G4824} against{G2596} Jesus{G2424} to{G5620} put{G2289} him{G846} to death{G2289}{(G5658)}: (kjv-strongs#)

Mat 27:1 When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death: (kjv)

======= Matthew 27:2 ============

Matthew 27:2 and they bound him, and led him away, and delivered him up to Pilate the governor.(asv)

Matthew 27:2 I svázavše jej, vedli, a vydali ho Pontskému Pilátovi hejtmanu. (CZ)

Matthew 27:2 And{G2532} when they had bound{G1210}{(G5660)} him{G846}, they led him away{G520}{(G5627)}, and{G2532} delivered{G3860}{(G5656)} him{G846} to Pontius{G4194} Pilate{G4091} the governor{G2232}. (kjv-strongs#)

Mat 27:2 And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor. (kjv)

======= Matthew 27:3 ============

Matthew 27:3 Then Judas, who betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,(asv)

Matthew 27:3 Tedy vida Jidáš, zrádce jeho, že by odsouzen byl, želeje toho, navrátil zase třidceti stříbrných předním kněžím a starším, (CZ)

Matthew 27:3 Then{G5119} Judas{G2455}, which{G3588} had betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846}, when he saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he was condemned{G2632}{(G5681)}, repented himself{G3338}{(G5679)}, and brought again{G654}{(G5656)} the thirty{G5144} pieces of silver{G694} to the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245}, (kjv-strongs#)

Mat 27:3 Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders, (kjv)

======= Matthew 27:4 ============

Matthew 27:4 saying, I have sinned in that I betrayed innocent blood. But they said, What is that to us? see thou [to it] .(asv)

Matthew 27:4 Řka: Zhřešil jsem, zradiv krev nevinnou. Oni pak řekli: Co nám do toho? Ty viz. (CZ)

Matthew 27:4 Saying{G3004}{(G5723)}, I have sinned{G264}{(G5627)} in that I have betrayed{G3860}{(G5631)} the innocent{G121} blood{G129}. And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} is that to{G4314} us{G2248}? see{G3700}{(G5695)} thou{G4771} to that. (kjv-strongs#)

Mat 27:4 Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that. (kjv)

======= Matthew 27:5 ============

Matthew 27:5 And he cast down the pieces of silver into the sanctuary, and departed; and he went away and hanged himself.(asv)

Matthew 27:5 A on povrh ty stříbrné v chrámě, odšel pryč, a odšed, oběsil se. (CZ)

Matthew 27:5 And{G2532} he cast down{G4496}{(G5660)} the pieces of silver{G694} in{G1722} the temple{G3485}, and departed{G402}{(G5656)}, and{G2532} went{G565}{(G5631)} and hanged himself{G519}{(G5668)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:5 And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself. (kjv)

======= Matthew 27:6 ============

Matthew 27:6 And the chief priests took the pieces of silver, and said, It is not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood.(asv)

Matthew 27:6 A přední kněží vzavše peníze, řekli: Neslušíť jich vložiti do pokladnice, nebo mzda krve jest. (CZ)

Matthew 27:6 And{G1161} the chief priests{G749} took{G2983}{(G5631)} the silver pieces{G694}, and said{G2036}{(G5627)}, It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for to put{G906}{(G5629)} them{G846} into{G1519} the treasury{G2878}, because{G1893} it is{G2076}{(G5748)} the price{G5092} of blood{G129}. (kjv-strongs#)

Mat 27:6 And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood. (kjv)

======= Matthew 27:7 ============

Matthew 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.(asv)

Matthew 27:7 A poradivše se, koupili za ně pole to hrnčířovo, ku pohřebu poutníků. (CZ)

Matthew 27:7 And{G1161} they took{G2983}{(G5631)} counsel{G4824}, and bought{G59}{(G5656)} with{G1537} them{G846} the potter's{G2763} field{G68}, to{G1519} bury{G5027} strangers{G3581} in{G5027}. (kjv-strongs#)

Mat 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in. (kjv)

======= Matthew 27:8 ============

Matthew 27:8 Wherefore that field was called, the field of blood, unto this day.(asv)

Matthew 27:8 Protož nazváno jest pole to pole krve, až do dnešního dne. (CZ)

Matthew 27:8 Wherefore{G1352} that{G1565} field{G68} was called{G2564}{(G5681)}, The field{G68} of blood{G129}, unto{G2193} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 27:8 Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day. (kjv)

======= Matthew 27:9 ============

Matthew 27:9 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was priced, whom [certain] of the children of Israel did price;(asv)

Matthew 27:9 A tehdy naplnilo se povědění skrze Jeremiáše proroka řkoucího: A vzali třidceti stříbrných, mzdu ceněného, kterýž šacován byl od synů Izraelských, (CZ)

Matthew 27:9 Then{G5119} was fulfilled{G4137}{(G5681)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Jeremy{G2408} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, And{G2532} they took{G2983}{(G5627)} the thirty{G5144} pieces of silver{G694}, the price{G5092} of him that was valued{G5091}{(G5772)}, whom{G3739} they of{G575} the children{G5207} of Israel{G2474} did value{G5091}{(G5668)}; (kjv-strongs#)

Mat 27:9 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value; (kjv)

======= Matthew 27:10 ============

Matthew 27:10 and they gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.(asv)

Matthew 27:10 A dali je za pole hrnčířovo, jakož mi ustanovil Pán. (CZ)

Matthew 27:10 And{G2532} gave{G1325}{(G5656)} them{G846} for{G1519} the potter's{G2763} field{G68}, as{G2505} the Lord{G2962} appointed{G4929}{(G5656)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 27:10 And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me. (kjv)

======= Matthew 27:11 ============

Matthew 27:11 Now Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.(asv)

Matthew 27:11 Ježíš pak stál před vladařem. A otázal se ho vladař, řka: Ty-li jsi ten král Židovský? Řekl jemu Ježíš: Ty pravíš. (CZ)

Matthew 27:11 And{G1161} Jesus{G2424} stood{G2476}{(G5627)} before{G1715} the governor{G2232}: and{G2532} the governor{G2232} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Art{G1488}{(G5748)} thou{G4771} the King{G935} of the Jews{G2453}? And{G1161} Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Thou{G4771} sayest{G3004}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. (kjv)

======= Matthew 27:12 ============

Matthew 27:12 And when he was accused by the chief priests and elders, he answered nothing.(asv)

Matthew 27:12 A když na něj přední kněží a starší žalovali, nic neodpověděl. (CZ)

Matthew 27:12 And{G2532} when{G1722} he{G846} was accused{G2723}{(G5745)} of{G5259} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245}, he answered{G611}{(G5662)} nothing{G3762}. (kjv-strongs#)

Mat 27:12 And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. (kjv)

======= Matthew 27:13 ============

Matthew 27:13 Then saith Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?(asv)

Matthew 27:13 Tedy dí mu Pilát: Neslyšíš-li, kteraké věci proti tobě svědčí? (CZ)

Matthew 27:13 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Pilate{G4091} unto him{G846}, Hearest thou{G191}{(G5719)} not{G3756} how many things{G4214} they witness against{G2649}{(G5719)} thee{G4675}? (kjv-strongs#)

Mat 27:13 Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? (kjv)

======= Matthew 27:14 ============

Matthew 27:14 And he gave him no answer, not even to one word: insomuch that the governor marvelled greatly.(asv)

Matthew 27:14 Ale on neodpověděl jemu k žádnému slovu, takže se vladař tomu velmi divil. (CZ)

Matthew 27:14 And{G2532} he answered{G3756}{G611}{(G5662)} him{G846} to{G4314} never{G3761} a{G1520} word{G4487}; insomuch{G5620} that the governor{G2232} marvelled{G2296}{(G5721)} greatly{G3029}. (kjv-strongs#)

Mat 27:14 And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly. (kjv)

======= Matthew 27:15 ============

Matthew 27:15 Now at the feast the governor was wont to release unto the multitude one prisoner, whom they would.(asv)

Matthew 27:15 Měl pak obyčej vladař v svátek propustiti lidu vězně jednoho, kteréhož by chtěli. (CZ)

Matthew 27:15 Now{G1161} at{G2596} that feast{G1859} the governor{G2232} was wont{G1486}{(G5715)} to release{G630}{(G5721)} unto the people{G3793} a{G1520} prisoner{G1198}, whom{G3739} they would{G2309}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:15 Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would. (kjv)

======= Matthew 27:16 ============

Matthew 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas.(asv)

Matthew 27:16 I měli v ten čas vězně jednoho znamenitého, kterýž sloul Barabbáš. (CZ)

Matthew 27:16 And{G1161} they had{G2192}{(G5707)} then{G5119} a notable{G1978} prisoner{G1198}, called{G3004}{(G5746)} Barabbas{G912}. (kjv-strongs#)

Mat 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas. (kjv)

======= Matthew 27:17 ============

Matthew 27:17 When therefore they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus who is called Christ?(asv)

Matthew 27:17 Protož když se lidé sešli, řekl: Kterého chcete, ať vám propustím? Barabbáše-li, čili Ježíše, jenž slove Kristus? (CZ)

Matthew 27:17 Therefore{G3767} when they{G846} were gathered together{G4863}{(G5772)}, Pilate{G4091} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whom{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} that I release{G630}{(G5661)} unto you{G5213}? Barabbas{G912}, or{G2228} Jesus{G2424} which{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}? (kjv-strongs#)

Mat 27:17 Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ? (kjv)

======= Matthew 27:18 ============

Matthew 27:18 For he knew that for envy they had delivered him up.(asv)

Matthew 27:18 Neboť věděl, že jej z závisti vydali. (CZ)

Matthew 27:18 For{G1063} he knew{G1492}{(G5715)} that{G3754} for{G1223} envy{G5355} they had delivered{G3860}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:18 For he knew that for envy they had delivered him. (kjv)

======= Matthew 27:19 ============

Matthew 27:19 And while he was sitting on the judgment-seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that righteous man; for I have suffered many things this day in a dream because of him.(asv)

Matthew 27:19 A když seděl na soudné stolici, poslala k němu žena jeho, řkuci: Nic neměj činiti s spravedlivým tímto, nebo jsem mnoho trpěla dnes ve snách pro něho. (CZ)

Matthew 27:19 When{G1161} he{G846} was set down{G2521}{(G5740)} on{G1909} the judgment seat{G968}, his{G846} wife{G1135} sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)},{G2532} Have thou{G4671} nothing{G3367} to do with that{G1565} just man{G1342}: for{G1063} I have suffered{G3958}{(G5627)} many things{G4183} this day{G4594} in{G2596} a dream{G3677} because{G1223} of him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:19 When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him. (kjv)

======= Matthew 27:20 ============

Matthew 27:20 Now the chief priests and the elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas, and destroy Jesus.(asv)

Matthew 27:20 Ale přední kněží a starší navedli lid, aby prosili za Barabbáše, Ježíše pak aby zahubili. (CZ)

Matthew 27:20 But{G1161} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} persuaded{G3982}{(G5656)} the multitude{G3793} that{G2443} they should ask{G154}{(G5672)} Barabbas{G912}, and{G1161} destroy{G622}{(G5661)} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 27:20 But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus. (kjv)

======= Matthew 27:21 ============

Matthew 27:21 But the governor answered and said unto them, Which of the two will ye that I release unto you? And they said, Barabbas.(asv)

Matthew 27:21 I odpověděv vladař, řekl jim: Kterého chcete ze dvou, ať vám propustím? A oni řekli: Barabbáše. (CZ)

Matthew 27:21 The governor{G2232} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whether{G5101} of{G575} the twain{G1417} will ye{G2309}{(G5719)} that I release{G630}{(G5661)} unto you{G5213}?{G1161} They said{G2036}{(G5627)}, Barabbas{G912}. (kjv-strongs#)

Mat 27:21 The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. (kjv)

======= Matthew 27:22 ============

Matthew 27:22 Pilate saith unto them, What then shall I do unto Jesus who is called Christ? They all say, Let him be crucified.(asv)

Matthew 27:22 Dí jim Pilát: Co pak učiním s Ježíšem, jenž slove Kristus? Řekli mu všickni: Ukřižován buď. (CZ)

Matthew 27:22 Pilate{G4091} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, What{G5101} shall I do{G4160}{(G5692)} then{G3767} with Jesus{G2424} which{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}? They all{G3956} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Let him be crucified{G4717}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:22 Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:23 ============

Matthew 27:23 And he said, Why, what evil hath he done? But they cried out exceedingly, saying, Let him be crucified.(asv)

Matthew 27:23 Vladař pak řekl: I což jest zlého učinil? Oni pak více volali, řkouce: Ukřižován buď. (CZ)

Matthew 27:23 And{G1161} the governor{G2232} said{G5346}{(G5713)}, Why{G1063}, what{G5101} evil{G2556} hath he done{G4160}{(G5656)}? But{G1161} they cried out{G2896}{(G5707)} the more{G4057}, saying{G3004}{(G5723)}, Let him be crucified{G4717}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:23 And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:24 ============

Matthew 27:24 So when Pilate saw that he prevailed nothing, but rather that a tumult was arising, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this righteous man; see ye [to it] .(asv)

Matthew 27:24 A vida Pilát, že by nic neprospěl, ale že by větší rozbroj byl, vzav vodu, umyl ruce před lidem, řka: Čist jsem já od krve spravedlivého tohoto. Vy vizte. (CZ)

Matthew 27:24 When{G1161} Pilate{G4091} saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he could prevail{G5623}{(G5719)} nothing{G3762}, but{G235} that rather{G3123} a tumult{G2351} was made{G1096}{(G5736)}, he took{G2983}{(G5631)} water{G5204}, and washed{G633}{(G5668)} his hands{G5495} before{G561} the multitude{G3793}, saying{G3004}{(G5723)}, I am{G1510}{(G5748)} innocent{G121} of{G575} the blood{G129} of this{G5127} just person{G1342}: see{G3700}{(G5695)} ye{G5210} to it. (kjv-strongs#)

Mat 27:24 When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it. (kjv)

======= Matthew 27:25 ============

Matthew 27:25 And all the people answered and said, His blood [be] on us, and on our children.(asv)

Matthew 27:25 A odpověděv všecken lid, řekl: Krev jeho na nás i na naše syny. (CZ)

Matthew 27:25 Then{G2532} answered{G611}{(G5679)} all{G3956} the people{G2992}, and said{G2036}{(G5627)}, His{G846} blood{G129} be on{G1909} us{G2248}, and{G2532} on{G1909} our{G2257} children{G5043}. (kjv-strongs#)

Mat 27:25 Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children. (kjv)

======= Matthew 27:26 ============

Matthew 27:26 Then released he unto them Barabbas; but Jesus he scourged and delivered to be crucified.(asv)

Matthew 27:26 Tedy propustil jim Barabbáše, ale Ježíše zbičovav, vydal, aby byl ukřižován. (CZ)

Matthew 27:26 Then{G5119} released he{G630}{(G5656)} Barabbas{G912} unto them{G846}: and{G1161} when he had scourged{G5417}{(G5660)} Jesus{G2424}, he delivered{G3860}{(G5656)} him to{G2443} be crucified{G4717}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:26 Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:27 ============

Matthew 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the Praetorium, and gathered unto him the whole band.(asv)

Matthew 27:27 Tedy žoldnéři hejtmanovi, vzavše Ježíše do radného domu, shromáždili k němu všecku svou rotu. (CZ)

Matthew 27:27 Then{G5119} the soldiers{G4757} of the governor{G2232} took{G3880}{(G5631)} Jesus{G2424} into{G1519} the common hall{G4232}, and gathered{G4863}{(G5627)} unto{G1909} him{G846} the whole{G3650} band{G4686} of soldiers. (kjv-strongs#)

Mat 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers. (kjv)

======= Matthew 27:28 ============

Matthew 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe.(asv)

Matthew 27:28 A svlékše jej, přiodíli ho pláštěm brunátným. (CZ)

Matthew 27:28 And{G2532} they stripped{G1562}{(G5660)} him{G846}, and put on{G4060}{(G5656)} him{G846} a scarlet{G2847} robe{G5511}. (kjv-strongs#)

Mat 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe. (kjv)

======= Matthew 27:29 ============

Matthew 27:29 And they platted a crown of thorns and put it upon his head, and a reed in his right hand; and they kneeled down before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!(asv)

Matthew 27:29 A spletše korunu z trní, vstavili na hlavu jeho, a dali třtinu v pravou ruku jeho, a klekajíce před ním, posmívali se jemu, řkouce: Zdráv buď, ó králi Židovský. (CZ)

Matthew 27:29 And{G2532} when they had platted{G4120}{(G5660)} a crown{G4735} of{G1537} thorns{G173}, they put{G2007}{(G5656)} it upon{G1909} his{G846} head{G2776}, and{G2532} a reed{G2563} in{G1909} his{G846} right hand{G1188}: and{G2532} they bowed the knee{G1120}{(G5660)} before{G1715} him{G846}, and mocked{G1702}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Hail{G5463}{(G5720)}, King{G935} of the Jews{G2453}! (kjv-strongs#)

Mat 27:29 And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! (kjv)

======= Matthew 27:30 ============

Matthew 27:30 And they spat upon him, and took the reed and smote him on the head.(asv)

Matthew 27:30 A plijíce na něho, brali třtinu a bili jej v hlavu. (CZ)

Matthew 27:30 And{G2532} they spit{G1716}{(G5660)} upon{G1519} him{G846}, and took{G2983}{(G5627)} the reed{G2563}, and{G2532} smote{G5180}{(G5707)} him{G846} on{G1519} the head{G2776}. (kjv-strongs#)

Mat 27:30 And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head. (kjv)

======= Matthew 27:31 ============

Matthew 27:31 And when they had mocked him, they took off from him the robe, and put on him his garments, and led him away to crucify him.(asv)

Matthew 27:31 A když se mu naposmívali, svlékli s něho plášť, a oblékli jej v roucho jeho. I vedli ho, aby byl ukřižován. (CZ)

Matthew 27:31 And{G2532} after{G3753} that they had mocked{G1702}{(G5656)} him{G846}, they took{G1562} the robe{G5511} off{G1562}{(G5656)} from him{G846}, and{G2532} put{G1746} his own{G846} raiment{G2440} on{G1746}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} led{G520} him{G846} away{G520}{(G5627)} to{G1519} crucify{G4717}{(G5658)} him. (kjv-strongs#)

Mat 27:31 And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him. (kjv)

======= Matthew 27:32 ============

Matthew 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to go [with them], that he might bear his cross.(asv)

Matthew 27:32 A vyšedše, nalezli člověka Cyrenenského, jménem Šimona. Toho přinutili, aby nesl kříž jeho. (CZ)

Matthew 27:32 And{G1161} as they came out{G1831}{(G5740)}, they found{G2147}{(G5627)} a man{G444} of Cyrene{G2956}, Simon{G4613} by name{G3686}: him{G5126} they compelled{G29}{(G5656)} to{G2443} bear{G142}{(G5661)} his{G846} cross{G4716}. (kjv-strongs#)

Mat 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross. (kjv)

======= Matthew 27:33 ============

Matthew 27:33 And they were come unto a place called Golgotha, that is to say, The place of a skull,(asv)

Matthew 27:33 I přišedše na místo, kteréž slove Golgata, to jest popravné místo, (CZ)

Matthew 27:33 And{G2532} when they were come{G2064}{(G5631)} unto{G1519} a place{G5117} called{G3004}{(G5746)} Golgotha{G1115}, that{G3739} is{G2076}{(G5748)} to say{G3004}{(G5746)}, a place{G5117} of a skull{G2898}, (kjv-strongs#)

Mat 27:33 And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, (kjv)

======= Matthew 27:34 ============

Matthew 27:34 they gave him wine to drink mingled with gall: and when he had tasted it, he would not drink.(asv)

Matthew 27:34 Dali mu píti octa, smíšeného se žlučí. A okusiv ho, nechtěl píti. (CZ)

Matthew 27:34 They gave{G1325}{(G5656)} him{G846} vinegar{G3690} to drink{G4095}{(G5629)} mingled{G3396}{(G5772)} with{G3326} gall{G5521}: and{G2532} when he had tasted{G1089}{(G5666)} thereof, he would{G2309}{(G5707)} not{G3756} drink{G4095}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:34 They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink. (kjv)

======= Matthew 27:35 ============

Matthew 27:35 And when they had crucified him, they parted his garments among them, casting lots;(asv)

Matthew 27:35 Ukřižovavše pak jej, rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, aby se naplnilo povědění proroka, řkoucího: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los. (CZ)

Matthew 27:35 And{G1161} they crucified{G4717}{(G5660)} him{G846}, and parted{G1266}{(G5668)} his{G846} garments{G2440}, casting{G906}{(G5723)} lots{G2819}: that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G5259} the prophet{G4396}, They parted{G1266}{(G5668)} my{G3450} garments{G2440} among them{G1438}, and{G2532} upon{G1909} my{G3450} vesture{G2441} did they cast{G906}{(G5627)} lots{G2819}. (kjv-strongs#)

Mat 27:35 And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. (kjv)

======= Matthew 27:36 ============

Matthew 27:36 and they sat and watched him there.(asv)

Matthew 27:36 A sedíce, ostříhali ho tu. (CZ)

Matthew 27:36 And{G2532} sitting down{G2521}{(G5740)} they watched{G5083}{(G5707)} him{G846} there{G1563}; (kjv-strongs#)

Mat 27:36 And sitting down they watched him there; (kjv)

======= Matthew 27:37 ============

Matthew 27:37 And they set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.(asv)

Matthew 27:37 I vstavili nad hlavu jeho vinu jeho napsanou: Totoť jest Ježíš, ten král Židovský. (CZ)

Matthew 27:37 And{G2532} set up{G2007}{(G5656)} over{G1883} his{G846} head{G2776} his{G846} accusation{G156} written{G1125}{(G5772)}, THIS{G3778} IS{G2076}{(G5748)} JESUS{G2424} THE KING{G935} OF THE JEWS{G2453}. (kjv-strongs#)

Mat 27:37 And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS. (kjv)

======= Matthew 27:38 ============

Matthew 27:38 Then are there crucified with him two robbers, one on the right hand and one on the left.(asv)

Matthew 27:38 I ukřižováni jsou s ním dva lotři, jeden na pravici a druhý na levici. (CZ)

Matthew 27:38 Then{G5119} were there two{G1417} thieves{G3027} crucified{G4717}{(G5743)} with{G4862} him{G846}, one{G1520} on{G1537} the right hand{G1188}, and{G2532} another{G1520} on{G1537} the left{G2176}. (kjv-strongs#)

Mat 27:38 Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left. (kjv)

======= Matthew 27:39 ============

Matthew 27:39 And they that passed by railed on him, wagging their heads,(asv)

Matthew 27:39 Ti pak, kteříž chodili tudy, rouhali mu se, ukřivujíce hlav svých, (CZ)

Matthew 27:39 And{G1161} they that passed by{G3899}{(G5740)} reviled{G987}{(G5707)} him{G846}, wagging{G2795}{(G5723)} their{G846} heads{G2776}, (kjv-strongs#)

Mat 27:39 And they that passed by reviled him, wagging their heads, (kjv)

======= Matthew 27:40 ============

Matthew 27:40 and saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself: if thou art the Son of God, come down from the cross.(asv)

Matthew 27:40 A říkajíce: Hej, ty jako rušíš chrám Boží a ve třech dnech jej zase vzděláváš, pomoziž sám sobě. Jsi-li Syn Boží, sestupiž s kříže. (CZ)

Matthew 27:40 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Thou that destroyest{G2647}{(G5723)} the temple{G3485}, and{G2532} buildest{G3618}{(G5723)} it in{G1722} three{G5140} days{G2250}, save{G4982}{(G5657)} thyself{G4572}. If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, come down{G2597}{(G5628)} from{G575} the cross{G4716}. (kjv-strongs#)

Mat 27:40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. (kjv)

======= Matthew 27:41 ============

Matthew 27:41 In like manner also the chief priests mocking [him], with the scribes and elders, said,(asv)

Matthew 27:41 Tak podobně i přední kněží posmívajíce se s zákoníky a staršími, pravili: (CZ)

Matthew 27:41 {G1161} Likewise{G3668} also{G2532} the chief priests{G749} mocking{G1702}{(G5723)} him, with{G3326} the scribes{G1122} and{G2532} elders{G4245}, said{G3004}{(G5707)}, (kjv-strongs#)

Mat 27:41 Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said, (kjv)

======= Matthew 27:42 ============

Matthew 27:42 He saved others; himself he cannot save. He is the King of Israel; let him now come down from the cross, and we will believe on him.(asv)

Matthew 27:42 Jiným pomáhal, sám sobě nemůž pomoci. Jestliže jest král Židovský, nechať nyní sstoupí s kříže, a uvěříme jemu. (CZ)

Matthew 27:42 He saved{G4982}{(G5656)} others{G243}; himself{G1438} he cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} save{G4982}{(G5658)}. If{G1487} he be{G2076}{(G5748)} the King{G935} of Israel{G2474}, let him{G2597} now{G3568} come down{G2597}{(G5628)} from{G575} the cross{G4716}, and{G2532} we will believe{G4100}{(G5692)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:42 He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. (kjv)

======= Matthew 27:43 ============

Matthew 27:43 He trusteth on God; let him deliver him now, if he desireth him: for he said, I am the Son of God.(asv)

Matthew 27:43 Doufalť v Boha, nechať ho nyní vysvobodí, chce-liť mu; nebo pravil: Syn Boží jsem. (CZ)

Matthew 27:43 He trusted{G3982}{(G5754)} in{G1909} God{G2316}; let him deliver{G4506}{(G5663)} him{G846} now{G3568}, if{G1487} he will have{G2309}{(G5719)} him{G846}: for{G1063} he said{G2036}{(G5627)},{G3754} I am{G1510}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 27:43 He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God. (kjv)

======= Matthew 27:44 ============

Matthew 27:44 And the robbers also that were crucified with him cast upon him the same reproach.(asv)

Matthew 27:44 Takž také i lotři, kteříž byli s ním ukřižováni, utrhali jemu. (CZ)

Matthew 27:44 {G1161} The thieves{G3027} also{G2532}, which{G3588} were crucified{G4957}{(G5685)} with him{G846}, cast{G3679} the same{G846} in his{G846} teeth{G3679}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:44 The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. (kjv)

======= Matthew 27:45 ============

Matthew 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.(asv)

Matthew 27:45 Od šesté pak hodiny tma se stala po vší té zemi až do hodiny deváté. (CZ)

Matthew 27:45 Now{G1161} from{G575} the sixth{G1623} hour{G5610} there was{G1096}{(G5633)} darkness{G4655} over{G1909} all{G3956} the land{G1093} unto{G2193} the ninth{G1766} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. (kjv)

======= Matthew 27:46 ============

Matthew 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is, My God, my God, why hast thou forsaken me?(asv)

Matthew 27:46 A při hodině deváté zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: Eli, Eli, lama zabachtani? To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? (CZ)

Matthew 27:46 And{G1161} about{G4012} the ninth{G1766} hour{G5610} Jesus{G2424} cried{G310}{(G5656)} with a loud{G3173} voice{G5456}, saying{G3004}{(G5723)}, Eli{G2241}, Eli{G2241}, lama{G2982} sabachthani{G4518}? that{G5123}{(G5748)} is to say, My{G3450} God{G2316}, my{G3450} God{G2316}, why{G2444} hast thou forsaken{G1459}{(G5627)} me{G3165}? (kjv-strongs#)

Mat 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? (kjv)

======= Matthew 27:47 ============

Matthew 27:47 And some of them stood there, when they heard it, said, This man calleth Elijah.(asv)

Matthew 27:47 A někteří z těch, jenž tu stáli, slyšíce, pravili, že Eliáše volá tento. (CZ)

Matthew 27:47 {G1161} Some of them{G5100} that stood{G2476}{(G5761)} there{G1563}, when they heard{G191}{(G5660)} that, said{G3004}{(G5707)}{G3754}, This{G3778} man calleth for{G5455}{(G5719)} Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mat 27:47 Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias. (kjv)

======= Matthew 27:48 ============

Matthew 27:48 And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.(asv)

Matthew 27:48 A hned jeden z nich běžev, vzal houbu, naplnil ji octem a vloživ na tresť, dával jemu píti. (CZ)

Matthew 27:48 And{G2532} straightway{G2112} one{G1520} of{G1537} them{G846} ran{G5143}{(G5631)}, and{G2532} took{G2983}{(G5631)} a spunge{G4699}, and{G5037} filled{G4130}{(G5660)} it with vinegar{G3690}, and{G2532} put it on{G4060}{(G5631)} a reed{G2563}, and gave{G4222} him{G846} to drink{G4222}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:48 And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink. (kjv)

======= Matthew 27:49 ============

Matthew 27:49 And the rest said, Let be; let us see whether Elijah cometh to save him.(asv)

Matthew 27:49 Ale jiní pravili: Nech tak, pohledíme, přijde-li Eliáš, aby ho vysvobodil. (CZ)

Matthew 27:49 The{G1161} rest{G3062} said{G3004}{(G5707)}, Let be{G863}{(G5628)}, let us see{G1492}{(G5632)} whether{G1487} Elias{G2243} will come{G2064}{(G5736)} to save{G4982}{(G5694)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him. (kjv)

======= Matthew 27:50 ============

Matthew 27:50 And Jesus cried again with a loud voice, and yielded up his spirit.(asv)

Matthew 27:50 Ježíš pak opět volaje hlasem velikým, vypustil duši. (CZ)

Matthew 27:50 {G1161} Jesus{G2424}, when he had cried{G2896}{(G5660)} again{G3825} with a loud{G3173} voice{G5456}, yielded up{G863}{(G5656)} the ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 27:50 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. (kjv)

======= Matthew 27:51 ============

Matthew 27:51 And behold, the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom; and the earth did quake; and the rocks were rent;(asv)

Matthew 27:51 A aj, opona chrámová roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů, a země se třásla a skálé se pukalo, (CZ)

Matthew 27:51 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the veil{G2665} of the temple{G3485} was rent{G4977}{(G5681)} in{G1519} twain{G1417} from{G575} the top{G509} to{G2193} the bottom{G2736}; and{G2532} the earth{G1093} did quake{G4579}{(G5681)}, and{G2532} the rocks{G4073} rent{G4977}{(G5681)}; (kjv-strongs#)

Mat 27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent; (kjv)

======= Matthew 27:52 ============

Matthew 27:52 and the tombs were opened; and many bodies of the saints that had fallen asleep were raised;(asv)

Matthew 27:52 A hrobové se otvírali, a mnohá těla zesnulých svatých vstala jsou. (CZ)

Matthew 27:52 And{G2532} the graves{G3419} were opened{G455}{(G5681)}; and{G2532} many{G4183} bodies{G4983} of the saints{G40} which{G3588} slept{G2837}{(G5772)} arose{G1453}{(G5681)}, (kjv-strongs#)

Mat 27:52 And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose, (kjv)

======= Matthew 27:53 ============

Matthew 27:53 and coming forth out of the tombs after his resurrection they entered into the holy city and appeared unto many.(asv)

Matthew 27:53 A vyšedše z hrobů, po vzkříšení jeho přišli do svatého města a ukázali se mnohým. (CZ)

Matthew 27:53 And{G2532} came{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the graves{G3419} after{G3326} his{G846} resurrection{G1454}, and went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the holy{G40} city{G4172}, and{G2532} appeared{G1718}{(G5681)} unto many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 27:53 And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. (kjv)

======= Matthew 27:54 ============

Matthew 27:54 Now the centurion, and they that were with him watching Jesus, when they saw the earthquake, and the things that were done, feared exceedingly, saying, Truly this was the Son of God.(asv)

Matthew 27:54 Tedy centurio a ti, kteříž s ním byli, ostříhajíce Ježíše, vidouce zemětřesení a to, co se dálo, báli se velmi, řkouce: Jistě Syn Boží byl tento. (CZ)

Matthew 27:54 Now{G1161} when the centurion{G1543}, and{G2532} they that were with{G3326} him{G846}, watching{G5083}{(G5723)} Jesus{G2424}, saw{G1492}{(G5631)} the earthquake{G4578}, and{G2532} those things that were done{G1096}{(G5637)}, they feared{G5399}{(G5675)} greatly{G4970}, saying{G3004}{(G5723)}, Truly{G230} this{G3778} was{G2258}{(G5713)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 27:54 Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God. (kjv)

======= Matthew 27:55 ============

Matthew 27:55 And many women were there beholding from afar, who had followed Jesus from Galilee, ministering unto him:(asv)

Matthew 27:55 Byly také tu ženy mnohé, zdaleka se dívajíce, kteréž byly přišly za Ježíšem od Galilee, posluhujíce jemu, (CZ)

Matthew 27:55 And{G1161} many{G4183} women{G1135} were{G2258}{(G5713)} there{G1563} beholding{G2334}{(G5723)} afar off{G575}{G3113}, which{G3748} followed{G190}{(G5656)} Jesus{G2424} from{G575} Galilee{G1056}, ministering{G1247}{(G5723)} unto him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 27:55 And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him: (kjv)

======= Matthew 27:56 ============

Matthew 27:56 among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of the sons of Zebedee.(asv)

Matthew 27:56 Mezi nimiž byla Maria Magdaléna a Maria, matka Jakubova a Jozesova, a matka synů Zebedeových. (CZ)

Matthew 27:56 Among{G1722} which{G3739} was{G2258}{(G5713)} Mary{G3137} Magdalene{G3094}, and{G2532} Mary{G3137} the mother{G3384} of James{G2385} and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} the mother{G3384} of Zebedee's{G2199} children{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 27:56 Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedees children. (kjv)

======= Matthew 27:57 ============

Matthew 27:57 And when even was come, there came a rich man from Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:(asv)

Matthew 27:57 A když byl večer, přišel jeden člověk bohatý od Arimatie, jménem Jozef, kterýž také byl učedlník Ježíšův. (CZ)

Matthew 27:57 When{G1161} the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, there came{G2064}{(G5627)} a rich{G4145} man{G444} of{G575} Arimathaea{G707}, named{G5122} Joseph{G2501}, who{G3739} also{G2532} himself{G846} was{G3100} Jesus{G2424}' disciple{G3100}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 27:57 When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple: (kjv)

======= Matthew 27:58 ============

Matthew 27:58 this man went to Pilate, and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded it to be given up.(asv)

Matthew 27:58 Ten přistoupil ku Pilátovi a prosil za tělo Ježíšovo. Tedy Pilát rozkázal dáti tělo. (CZ)

Matthew 27:58 He{G3778} went{G4334}{(G5631)} to Pilate{G4091}, and begged{G154}{(G5668)} the body{G4983} of Jesus{G2424}. Then{G5119} Pilate{G4091} commanded{G2753}{(G5656)} the body{G4983} to be delivered{G591}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:58 He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. (kjv)

======= Matthew 27:59 ============

Matthew 27:59 And Joseph took the body, and wrapped it in a clean linen cloth,(asv)

Matthew 27:59 A vzav tělo Ježíšovo Jozef, obvinul je v plátno čisté, (CZ)

Matthew 27:59 And{G2532} when Joseph{G2501} had taken{G2983}{(G5631)} the body{G4983}, he wrapped{G1794}{(G5656)} it{G846} in a clean{G2513} linen cloth{G4616}, (kjv-strongs#)

Mat 27:59 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, (kjv)

======= Matthew 27:60 ============

Matthew 27:60 and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the tomb, and departed.(asv)

Matthew 27:60 A vložil do svého nového hrobu, kterýž byl vytesal v skále; a přivaliv kámen veliký ke dveřům hrobovým, odšel. (CZ)

Matthew 27:60 And{G2532} laid{G5087}{(G5656)} it{G846} in{G1722} his own{G846} new{G2537} tomb{G3419}, which{G3739} he had hewn out{G2998}{(G5656)} in{G1722} the rock{G4073}: and{G2532} he rolled{G4351}{(G5660)} a great{G3173} stone{G3037} to the door{G2374} of the sepulchre{G3419}, and departed{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. (kjv)

======= Matthew 27:61 ============

Matthew 27:61 And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.(asv)

Matthew 27:61 A byla tu Maria Magdaléna a druhá Maria, sedíce naproti hrobu. (CZ)

Matthew 27:61 And{G1161} there{G1563} was{G2258}{(G5713)} Mary{G3137} Magdalene{G3094}, and{G2532} the other{G243} Mary{G3137}, sitting{G2521}{(G5740)} over against{G561} the sepulchre{G5028}. (kjv-strongs#)

Mat 27:61 And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre. (kjv)

======= Matthew 27:62 ============

Matthew 27:62 Now on the morrow, which is [the day] after the Preparation, the chief priests and the Pharisees were gathered together unto Pilate,(asv)

Matthew 27:62 Druhého pak dne, kterýž byl po velikém pátku, sešli se přední kněží a farizeové ku Pilátovi, (CZ)

Matthew 27:62 Now{G1161} the next day{G1887}, that{G3748} followed{G2076}{(G5748)}{G3326} the day of the preparation{G3904}, the chief priests{G749} and{G2532} Pharisees{G5330} came together{G4863}{(G5681)} unto{G4314} Pilate{G4091}, (kjv-strongs#)

Mat 27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, (kjv)

======= Matthew 27:63 ============

Matthew 27:63 saying, Sir, we remember that that deceiver said while he was yet alive, After three days I rise again.(asv)

Matthew 27:63 Řkouce: Pane, rozpomenuli jsme se, že ten svůdce řekl, ještě živ jsa: Po třech dnech vstanu. (CZ)

Matthew 27:63 Saying{G3004}{(G5723)}, Sir{G2962}, we remember{G3415}{(G5681)} that{G3754} that{G1565} deceiver{G4108} said{G2036}{(G5627)}, while he was yet{G2089} alive{G2198}{(G5723)}, After{G3326} three{G5140} days{G2250} I will rise again{G1453}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:63 Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again. (kjv)

======= Matthew 27:64 ============

Matthew 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest haply his disciples come and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: and the last error will be worse than the first.(asv)

Matthew 27:64 Rozkažiž tedy ostříhati hrobu až do třetího dne, ať by snad učedlníci jeho, přijdouce v noci, neukradli ho, a řekli by lidu: Vstalť jest z mrtvých. I budeť poslední blud horší nežli první. (CZ)

Matthew 27:64 Command{G2753}{(G5657)} therefore{G3767} that the sepulchre{G5028} be made sure{G805}{(G5683)} until{G2193} the third{G5154} day{G2250}, lest{G3379} his{G846} disciples{G3101} come{G2064}{(G5631)} by night{G3571}, and steal{G2813} him{G846} away{G2813}{(G5661)}, and{G2532} say{G2036}{(G5632)} unto the people{G2992}, He is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}: so{G2532} the last{G2078} error{G4106} shall be{G2071}{(G5704)} worse than{G5501} the first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first. (kjv)

======= Matthew 27:65 ============

Matthew 27:65 Pilate said unto them, Ye have a guard: go, make it [as] sure as ye can.(asv)

Matthew 27:65 Řekl jim Pilát: Máte stráž; jděte, ostříhejte, jakž víte. (CZ)

Matthew 27:65 {G1161} Pilate{G4091} said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, Ye have{G2192}{(G5719)} a watch{G2892}: go your way{G5217}{(G5720)}, make it as sure{G805}{(G5663)} as{G5613} ye can{G1492}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:65 Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can. (kjv)

======= Matthew 27:66 ============

Matthew 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, the guard being with them.(asv)

Matthew 27:66 A oni šedše, osadili hrob strážnými, zapečetivše kámen. (CZ)

Matthew 27:66 So{G1161} they went{G4198}{(G5679)}, and made{G805} the sepulchre{G5028} sure{G805}{(G5662)}, sealing{G4972}{(G5660)} the stone{G3037}, and setting{G3326} a watch{G2892}. (kjv-strongs#)

Mat 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.(kjv)

======= Matthew 28:1 ============

Matthew 28:1 Now late on the sabbath day, as it began to dawn toward the first [day] of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.(asv)

Matthew 28:1 Na skonání pak soboty, když již svitalo na první den toho téhodne, přišla Maria Magdaléna a druhá Maria, aby pohleděly na hrob. (CZ)

Matthew 28:1 In the end{G1161}{G3796} of the sabbath{G4521}, as it began to dawn{G2020}{(G5723)} toward{G1519} the first{G3391} day of the week{G4521}, came{G2064}{(G5627)} Mary{G3137} Magdalene{G3094} and{G2532} the other{G243} Mary{G3137} to see{G2334}{(G5658)} the sepulchre{G5028}. (kjv-strongs#)

Mat 28:1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. (kjv)

======= Matthew 28:2 ============

Matthew 28:2 And behold, there was a great earthquake; for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled away the stone, and sat upon it.(asv)

Matthew 28:2 A aj, zemětřesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří hrobových, a posadil se na něm. (CZ)

Matthew 28:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} earthquake{G4578}: for{G1063} the angel{G32} of the Lord{G2962} descended{G2597}{(G5631)} from{G1537} heaven{G3772}, and came{G4334}{(G5631)} and rolled back{G617}{(G5656)} the stone{G3037} from{G575} the door{G2374}, and{G2532} sat{G2521}{(G5711)} upon{G1883} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. (kjv)

======= Matthew 28:3 ============

Matthew 28:3 His appearance was as lightning, and his raiment white as snow:(asv)

Matthew 28:3 A byl obličej jeho jako blesk, a roucho jeho bílé jako sníh. (CZ)

Matthew 28:3 {G1161} His{G846} countenance{G2397} was{G2258}{(G5713)} like{G5613} lightning{G796}, and{G2532} his{G846} raiment{G1742} white{G3022} as{G5616} snow{G5510}: (kjv-strongs#)

Mat 28:3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow: (kjv)

======= Matthew 28:4 ============

Matthew 28:4 and for fear of him the watchers did quake, and became as dead men.(asv)

Matthew 28:4 A pro strach jeho zděsili se strážní a učiněni jsou jako mrtví. (CZ)

Matthew 28:4 And{G1161} for{G575} fear{G5401} of him{G846} the keepers{G5083}{(G5723)} did shake{G4579}{(G5681)}, and{G2532} became{G1096}{(G5633)} as{G5616} dead{G3498} men. (kjv-strongs#)

Mat 28:4 And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men. (kjv)

======= Matthew 28:5 ============

Matthew 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye; for I know that ye seek Jesus, who hath been crucified.(asv)

Matthew 28:5 I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte. (CZ)

Matthew 28:5 And{G1161} the angel{G32} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto the women{G1135}, Fear{G5399}{(G5737)} not{G3361} ye{G5210}: for{G1063} I know{G1492}{(G5758)} that{G3754} ye seek{G2212}{(G5719)} Jesus{G2424}, which{G3588} was crucified{G4717}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified. (kjv)

======= Matthew 28:6 ============

Matthew 28:6 He is not here; for he is risen, even as he said. Come, see the place where the Lord lay.(asv)

Matthew 28:6 Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl. Pojďte, a vizte místo, kdež ležel Pán. (CZ)

Matthew 28:6 He is{G2076}{(G5748)} not{G3756} here{G5602}: for{G1063} he is risen{G1453}{(G5681)}, as{G2531} he said{G2036}{(G5627)}. Come{G1205}{(G5773)}, see{G1492}{(G5628)} the place{G5117} where{G3699} the Lord{G2962} lay{G2749}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. (kjv)

======= Matthew 28:7 ============

Matthew 28:7 And go quickly, and tell his disciples, He is risen from the dead; and lo, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.(asv)

Matthew 28:7 A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem vám. (CZ)

Matthew 28:7 And{G2532} go{G4198}{(G5679)} quickly{G5035}, and tell{G2036}{(G5628)} his{G846} disciples{G3101} that{G3754} he is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, he goeth before{G4254}{(G5719)} you{G5209} into{G1519} Galilee{G1056}; there{G1563} shall ye see{G3700}{(G5695)} him{G846}: lo{G2400}{(G5628)}, I have told{G2036}{(G5627)} you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you. (kjv)

======= Matthew 28:8 ============

Matthew 28:8 And they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word.(asv)

Matthew 28:8 I vyšedše rychle z hrobu s bázní a s radostí velikou, běžely, aby učedlníkům jeho zvěstovaly. (CZ)

Matthew 28:8 And{G2532} they departed{G1831}{(G5631)} quickly{G5035} from{G575} the sepulchre{G3419} with{G3326} fear{G5401} and{G2532} great{G3173} joy{G5479}; and did run{G5143}{(G5627)} to bring{G518} his{G846} disciples{G3101} word{G518}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:8 And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word. (kjv)

======= Matthew 28:9 ============

Matthew 28:9 And behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and took hold of his feet, and worshipped him.(asv)

Matthew 28:9 Když pak šly zvěstovati učedlníkům jeho, aj, Ježíš potkal se s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony přistoupivše, chopily se noh jeho, a klaněly se jemu. (CZ)

Matthew 28:9 And{G1161} as{G5613} they went{G4198}{(G5711)} to tell{G518}{(G5658)} his{G846} disciples{G3101},{G2532} behold{G2400}{(G5628)}, Jesus{G2424} met{G528}{(G5656)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, All hail{G5463}{(G5720)}. And{G1161} they came{G4334}{(G5631)} and held{G2902}{(G5656)} him{G846} by the feet{G4228}, and{G2532} worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:9 And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him. (kjv)

======= Matthew 28:10 ============

Matthew 28:10 Then saith Jesus unto them, Fear not: go tell my brethren that they depart into Galilee, and there shall they see me.(asv)

Matthew 28:10 Tedy dí jim Ježíš: Nebojtež se. Jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdou do Galilee, a tamť mne uzří. (CZ)

Matthew 28:10 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto them{G846}, Be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}: go{G565}{(G5632)} tell{G518}{(G5657)} my{G3450} brethren{G80} that{G2443} they go{G5217}{(G5720)} into{G1519} Galilee{G1056}, and there{G2546} shall they see{G3700}{(G5695)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 28:10 Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. (kjv)

======= Matthew 28:11 ============

Matthew 28:11 Now while they were going, behold, some of the guard came into the city, and told unto the chief priests all the things that were come to pass.(asv)

Matthew 28:11 Když pak ony odešly, aj, někteří z stráže přišedše do města, oznámili předním kněžím všecko, co se stalo. (CZ)

Matthew 28:11 Now{G1161} when they{G846} were going{G4198}{(G5740)}, behold{G2400}{(G5628)}, some{G5100} of the watch{G2892} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the city{G4172}, and shewed{G518}{(G5656)} unto the chief priests{G749} all the things{G537} that were done{G1096}{(G5637)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:11 Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done. (kjv)

======= Matthew 28:12 ============

Matthew 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave much money unto the soldiers,(asv)

Matthew 28:12 Kteřížto shromáždivše se s staršími a uradivše se, mnoho peněz dali žoldnéřům, (CZ)

Matthew 28:12 And{G2532} when they were assembled{G4863}{(G5685)} with{G3326} the elders{G4245}, and{G5037} had taken{G2983}{(G5631)} counsel{G4824}, they gave{G1325}{(G5656)} large{G2425} money{G694} unto the soldiers{G4757}, (kjv-strongs#)

Mat 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, (kjv)

======= Matthew 28:13 ============

Matthew 28:13 saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.(asv)

Matthew 28:13 Řkouce: Pravte, že učedlníci jeho nočně přišedše, ukradli jej, když jsme my spali. (CZ)

Matthew 28:13 Saying{G3004}{(G5723)}, Say ye{G2036}{(G5628)},{G3754} His{G846} disciples{G3101} came{G2064}{(G5631)} by night{G3571}, and stole{G2813}{(G5656)} him{G846} away while we{G2257} slept{G2837}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:13 Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept. (kjv)

======= Matthew 28:14 ============

Matthew 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and rid you of care.(asv)

Matthew 28:14 A uslyší-liť o tom hejtman, myť ho spokojíme a vás bezpečny učiníme. (CZ)

Matthew 28:14 And{G2532} if{G1437} this{G5124} come{G191} to{G1909} the governor's{G2232} ears{G191}{(G5686)}, we{G2249} will persuade{G3982}{(G5692)} him{G846}, and{G2532} secure{G275}{G4160}{(G5692)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you. (kjv)

======= Matthew 28:15 ============

Matthew 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying was spread abroad among the Jews, [and continueth] until this day.(asv)

Matthew 28:15 A oni vzavše peníze, učinili, jakž naučeni byli. I rozhlášeno jest slovo to u Židů až do dnešního dne. (CZ)

Matthew 28:15 So{G1161} they took{G2983}{(G5631)} the money{G694}, and did{G4160}{(G5656)} as{G5613} they were taught{G1321}{(G5681)}: and{G2532} this{G3778} saying{G3056} is commonly reported{G1310}{(G5681)} among{G3844} the Jews{G2453} until{G3360} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day. (kjv)

======= Matthew 28:16 ============

Matthew 28:16 But the eleven disciples went into Galilee, unto the mountain where Jesus had appointed them.(asv)

Matthew 28:16 Jedenácte pak učedlníků šli do Galilee na horu, kdežto jim byl uložil Ježíš. (CZ)

Matthew 28:16 Then{G1161} the eleven{G1733} disciples{G3101} went away{G4198}{(G5675)} into{G1519} Galilee{G1056}, into{G1519} a mountain{G3735} where{G3757} Jesus{G2424} had appointed{G5021}{(G5668)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. (kjv)

======= Matthew 28:17 ============

Matthew 28:17 And when they saw him, they worshipped [him] ; but some doubted.(asv)

Matthew 28:17 A uzřevše ho, klaněli se jemu. Ale někteří pochybovali. (CZ)

Matthew 28:17 And{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, they worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}: but{G1161} some doubted{G1365}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:17 And when they saw him, they worshipped him: but some doubted. (kjv)

======= Matthew 28:18 ============

Matthew 28:18 And Jesus came to them and spake unto them, saying, All authority hath been given unto me in heaven and on earth.(asv)

Matthew 28:18 A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. (CZ)

Matthew 28:18 And{G2532} Jesus{G2424} came{G4334}{(G5631)} and spake{G2980}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, All{G3956} power{G1849} is given{G1325}{(G5681)} unto me{G3427} in{G1722} heaven{G3772} and{G2532} in{G1909} earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. (kjv)

======= Matthew 28:19 ============

Matthew 28:19 Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit:(asv)

Matthew 28:19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, (CZ)

Matthew 28:19 Go ye{G4198}{(G5679)} therefore{G3767}, and teach{G3100}{(G5657)} all{G3956} nations{G1484}, baptizing{G907}{(G5723)} them{G846} in{G1519} the name{G3686} of the Father{G3962}, and{G2532} of the Son{G5207}, and{G2532} of the Holy{G40} Ghost{G4151}: (kjv-strongs#)

Mat 28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: (kjv)

======= Matthew 28:20 ============

Matthew 28:20 teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.(asv)

Matthew 28:20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen. (CZ)

Matthew 28:20 Teaching{G1321}{(G5723)} them{G846} to observe{G5083}{(G5721)} all things{G3956} whatsoever{G3745} I have commanded{G1781}{(G5662)} you{G5213}: and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, I{G1473} am{G1510}{(G5748)} with{G3326} you{G5216} alway{G3956}{G2250}, even unto{G2193} the end{G4930} of the world{G165}. Amen{G281}. (kjv-strongs#)

Mat 28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.(kjv)

======= Mark 1:1 ============

Mark 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.(asv)

Mark 1:1 Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Božího; (CZ)

Mark 1:1 The beginning{G746} of the gospel{G2098} of Jesus{G2424} Christ{G5547}, the Son{G5207} of God{G2316}; (kjv-strongs#)

Mar 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God; (kjv)

======= Mark 1:2 ============

Mark 1:2 Even as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way.(asv)

Mark 1:2 Jakož psáno jest v Prorocích: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. (CZ)

Mark 1:2 As{G5613} it is written{G1125}{(G5769)} in{G1722} the prophets{G4396}, Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} my{G3450} messenger{G32} before{G4253} thy{G4675} face{G4383}, which{G3739} shall prepare{G2680}{(G5692)} thy{G4675} way{G3598} before{G1715} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mar 1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. (kjv)

======= Mark 1:3 ============

Mark 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, Make his paths straight;(asv)

Mark 1:3 Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho. (CZ)

Mark 1:3 The voice{G5456} of one crying{G994}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, Prepare ye{G2090}{(G5657)} the way{G3598} of the Lord{G2962}, make{G4160}{(G5720)} his{G846} paths{G5147} straight{G2117}. (kjv-strongs#)

Mar 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (kjv)

======= Mark 1:4 ============

Mark 1:4 John came, who baptized in the wilderness and preached the baptism of repentance unto remission of sins.(asv)

Mark 1:4 Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. (CZ)

Mark 1:4 John{G2491} did{G1096}{(G5633)} baptize{G907}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, and{G2532} preach{G2784}{(G5723)} the baptism{G908} of repentance{G3341} for{G1519} the remission{G859} of sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mar 1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins. (kjv)

======= Mark 1:5 ============

Mark 1:5 And there went out unto him all the country of Judaea, and all they of Jerusalem; And they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.(asv)

Mark 1:5 I vycházeli k němu ze vší krajiny Židovské i Jeruzalémští, a křtili se od něho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy své. (CZ)

Mark 1:5 And{G2532} there went out{G1607}{(G5711)} unto{G4314} him{G846} all{G3956} the land{G5561} of Judaea{G2449}, and{G2532} they of Jerusalem{G2415}, and{G2532} were{G907} all{G3956} baptized{G907}{(G5712)} of{G5259} him{G846} in{G1722} the river{G4215} of Jordan{G2446}, confessing{G1843}{(G5734)} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mar 1:5 And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. (kjv)

======= Mark 1:6 ============

Mark 1:6 And John was clothed with camel's hair, and [had] a leathern girdle about his loins, and did eat locusts and wild honey.(asv)

Mark 1:6 Byl pak Jan odín srstmi velbloudovými, a pás kožený na bedrách jeho, a jídal kobylky a med lesní. (CZ)

Mark 1:6 And{G1161} John{G2491} was{G2258}{(G5713)} clothed{G1746}{(G5765)} with camel's{G2574} hair{G2359}, and{G2532} with a girdle{G2223} of a skin{G1193} about{G4012} his{G846} loins{G3751}; and{G2532} he did eat{G2068}{(G5723)} locusts{G200} and{G2532} wild{G66} honey{G3192}; (kjv-strongs#)

Mar 1:6 And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey; (kjv)

======= Mark 1:7 ============

Mark 1:7 And he preached, saying, There cometh after me he that is mightier than I, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.(asv)

Mark 1:7 A kázal, řka: Za mnou jde silnější mne, kteréhožto nejsem hoden, sehna se, rozvázati řeménka u obuvi jeho. (CZ)

Mark 1:7 And{G2532} preached{G2784}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, There cometh{G2064}{(G5736)} one mightier than{G2478} I{G3450} after{G3694} me{G3450}, the latchet{G2438} of whose{G3739} shoes{G846}{G5266} I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} to stoop down{G2955}{(G5660)} and unloose{G3089}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:7 And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. (kjv)

======= Mark 1:8 ============

Mark 1:8 I baptized you in water; But he shall baptize you in the Holy Spirit.(asv)

Mark 1:8 Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým. (CZ)

Mark 1:8 I{G1473} indeed{G3303} have baptized{G907}{(G5656)} you{G5209} with{G1722} water{G5204}: but{G1161} he{G846} shall baptize{G907}{(G5692)} you{G5209} with{G1722} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 1:8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost. (kjv)

======= Mark 1:9 ============

Mark 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in the Jordan.(asv)

Mark 1:9 I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest v Jordáně od Jana. (CZ)

Mark 1:9 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}, that Jesus{G2424} came{G2064}{(G5627)} from{G575} Nazareth{G3478} of Galilee{G1056}, and{G2532} was baptized{G907}{(G5681)} of{G5259} John{G2491} in{G1519} Jordan{G2446}. (kjv-strongs#)

Mar 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan. (kjv)

======= Mark 1:10 ============

Mark 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens rent asunder, and the Spirit as a dove descending upon him:(asv)

Mark 1:10 A hned vystoupě z vody, uzřel nebesa otevřená a Ducha jakožto holubici, sstupujícího na něj. (CZ)

Mark 1:10 And{G2532} straightway{G2112} coming up{G305}{(G5723)} out of{G575} the water{G5204}, he saw{G1492}{(G5627)} the heavens{G3772} opened{G4977}{(G5746)}, and{G2532} the Spirit{G4151} like{G5616} a dove{G4058} descending{G2597}{(G5723)} upon{G1909} him{G846}: (kjv-strongs#)

Mar 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him: (kjv)

======= Mark 1:11 ============

Mark 1:11 And a voice came out of the heavens, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased.(asv)

Mark 1:11 A hlas stal se s nebe: Ty jsi ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo. (CZ)

Mark 1:11 And{G2532} there came{G1096}{(G5633)} a voice{G5456} from{G1537} heaven{G3772}, saying, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:11 And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. (kjv)

======= Mark 1:12 ============

Mark 1:12 And straightway the Spirit driveth him forth into the wilderness.(asv)

Mark 1:12 A ihned ho Duch vypudil na poušť. (CZ)

Mark 1:12 And{G2532} immediately{G2117} the Spirit{G4151} driveth{G1544}{(G5719)} him{G846} into{G1519} the wilderness{G2048}. (kjv-strongs#)

Mar 1:12 And immediately the spirit driveth him into the wilderness. (kjv)

======= Mark 1:13 ============

Mark 1:13 And he was in the wilderness forty days tempted of Satan; And he was with the wild beasts; And the angels ministered unto him.(asv)

Mark 1:13 I byl tam na poušti čtyřidceti dnů, a pokoušín byl od satana; a byl s zvěří, a andělé přisluhovali jemu. (CZ)

Mark 1:13 And{G2532} he was{G2258}{(G5713)} there{G1563} in{G1722} the wilderness{G2048} forty{G5062} days{G2250}, tempted{G3985}{(G5746)} of{G5259} Satan{G4567}; and{G2532} was{G2258}{(G5713)} with{G3326} the wild beasts{G2342}; and{G2532} the angels{G32} ministered{G1247}{(G5707)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him. (kjv)

======= Mark 1:14 ============

Mark 1:14 Now after John was delivered up, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,(asv)

Mark 1:14 Když pak byl vsazen Jan do žaláře, přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje evangelium království Božího, (CZ)

Mark 1:14 Now{G1161} after{G3326} that John{G2491} was put in prison{G3860}{(G5683)}, Jesus{G2424} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} Galilee{G1056}, preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932} of God{G2316}, (kjv-strongs#)

Mar 1:14 Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, (kjv)

======= Mark 1:15 ============

Mark 1:15 and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe in the gospel.(asv)

Mark 1:15 Pravě: Že se naplnil čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, a věřte evangelium. (CZ)

Mark 1:15 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)},{G3754} The time{G2540} is fulfilled{G4137}{(G5769)}, and{G2532} the kingdom{G932} of God{G2316} is at hand{G1448}{(G5758)}: repent ye{G3340}{(G5720)}, and{G2532} believe{G4100}{(G5720)}{G1722} the gospel{G2098}. (kjv-strongs#)

Mar 1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel. (kjv)

======= Mark 1:16 ============

Mark 1:16 And passing along by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net in the sea; for they were fishers.(asv)

Mark 1:16 A chodě podle moře Galilejského, uzřel Šimona a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí síti do moře, nebo rybáři byli. (CZ)

Mark 1:16 Now{G1161} as he walked{G4043}{(G5723)} by{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, he saw{G1492}{(G5627)} Simon{G4613} and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80} casting{G906}{(G5723)} a net{G293} into{G1722} the sea{G2281}: for{G1063} they were{G2258}{(G5713)} fishers{G231}. (kjv-strongs#)

Mar 1:16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers. (kjv)

======= Mark 1:17 ============

Mark 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.(asv)

Mark 1:17 I řekl jim Ježíš: Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí. (CZ)

Mark 1:17 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Come ye{G1205}{(G5773)} after{G3694} me{G3450}, and{G2532} I will make{G4160}{(G5692)} you{G5209} to become{G1096}{(G5635)} fishers{G231} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. (kjv)

======= Mark 1:18 ============

Mark 1:18 And straightway they left the nets, and followed him.(asv)

Mark 1:18 A oni hned opustivše síti své, šli za ním. (CZ)

Mark 1:18 And{G2532} straightway{G2112} they forsook{G863}{(G5631)} their{G846} nets{G1350}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:18 And straightway they forsook their nets, and followed him. (kjv)

======= Mark 1:19 ============

Mark 1:19 And going on a little further, he saw James the [son] of Zebedee, and John his brother, who also were in the boat mending the nets.(asv)

Mark 1:19 A pošed odtud maličko, uzřel Jakuba Zebedeova, a Jana bratra jeho, kteříž také byli na lodí tvrdíce síti své; (CZ)

Mark 1:19 And{G2532} when he had gone{G4260} a little{G3641} further{G4260}{(G5631)} thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} James{G2385} the son{G3588} of Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, who{G846} also{G2532} were in{G1722} the ship{G4143} mending{G2675}{(G5723)} their nets{G1350}. (kjv-strongs#)

Mar 1:19 And when he had gone a little farther thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets. (kjv)

======= Mark 1:20 ============

Mark 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went after him.(asv)

Mark 1:20 A hned povolal jich. A oni opustivše otce svého Zebedea na lodí s pacholky, šli za ním. (CZ)

Mark 1:20 And{G2532} straightway{G2112} he called{G2564}{(G5656)} them{G846}: and{G2532} they left{G863}{(G5631)} their{G846} father{G3962} Zebedee{G2199} in{G1722} the ship{G4143} with{G3326} the hired servants{G3411}, and went{G565}{(G5627)} after{G3694} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him. (kjv)

======= Mark 1:21 ============

Mark 1:21 And they go into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue and taught.(asv)

Mark 1:21 I vešli do Kafarnaum. A hned v sobotu šel Ježíš do školy, a učil. (CZ)

Mark 1:21 And{G2532} they went{G1531}{(G5736)} into{G1519} Capernaum{G2584}; and{G2532} straightway{G2112} on the sabbath day{G4521} he entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} the synagogue{G4864}, and taught{G1321}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:21 And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught. (kjv)

======= Mark 1:22 ============

Mark 1:22 And they were astonished at his teaching: For he taught them as having authority, and not as the scribes.(asv)

Mark 1:22 I divili se náramně učení jeho; nebo učil je, jako moc maje, a ne jako zákoníci. (CZ)

Mark 1:22 And{G2532} they were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}: for{G1063} he taught{G1321}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} them{G846} as{G5613} one that had{G2192}{(G5723)} authority{G1849}, and{G2532} not{G3756} as{G5613} the scribes{G1122}. (kjv-strongs#)

Mar 1:22 And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. (kjv)

======= Mark 1:23 ============

Mark 1:23 And straightway there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,(asv)

Mark 1:23 I byl v škole jejich člověk, posedlý duchem nečistým. I zvolal, (CZ)

Mark 1:23 And{G2532} there was{G2258}{(G5713)} in{G1722} their{G846} synagogue{G4864} a man{G444} with{G1722} an unclean{G169} spirit{G4151}; and{G2532} he cried out{G349}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mar 1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out, (kjv)

======= Mark 1:24 ============

Mark 1:24 saying, What have we to do with thee, Jesus thou Nazarene? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.(asv)

Mark 1:24 Řka: Ale což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti nás; znám tě, kdo jsi, a vím, že jsi ten svatý Boží. (CZ)

Mark 1:24 Saying{G3004}{(G5723)}, Let us alone{G1436}; what{G5101} have we{G2254} to do{G2532} with thee{G4671}, thou Jesus{G2424} of Nazareth{G3479}? art thou come{G2064}{(G5627)} to destroy{G622}{(G5658)} us{G2248}? I know{G1492}{(G5758)} thee{G4571} who{G5101} thou art{G1488}{(G5748)}, the Holy One{G40} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mar 1:24 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. (kjv)

======= Mark 1:25 ============

Mark 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.(asv)

Mark 1:25 I přimluvil mu Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi z něho. (CZ)

Mark 1:25 And{G2532} Jesus{G2424} rebuked{G2008}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Hold thy peace{G5392}{(G5682)}, and{G2532} come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. (kjv)

======= Mark 1:26 ============

Mark 1:26 And the unclean spirit, tearing him and crying with a loud voice, came out of him.(asv)

Mark 1:26 I polomcovav jím duch nečistý a křiče hlasem velikým, vyšel z něho. (CZ)

Mark 1:26 And{G2532} when the unclean{G169} spirit{G4151} had torn{G4682}{(G5660)} him{G846}, and{G2532} cried{G2896}{(G5660)} with a loud{G3173} voice{G5456}, he came{G1831}{(G5627)} out of{G1537} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:26 And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him. (kjv)

======= Mark 1:27 ============

Mark 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What is this? a new teaching! with authority he commandeth even the unclean spirits, and they obey him.(asv)

Mark 1:27 I lekli se všickni, takže se tázali mezi sebou, řkouce: I co jest toto? Jakéž jest toto nové učení, že tento mocně duchům nečistým rozkazuje, a poslouchají ho? (CZ)

Mark 1:27 And{G2532} they were{G2284} all{G3956} amazed{G2284}{(G5681)}, insomuch that{G5620} they questioned{G4802}{(G5721)} among{G4314} themselves{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, What thing{G5101} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}? what{G5101} new{G2537} doctrine{G1322} is this{G5124}? for{G3754} with{G2596} authority{G1849} commandeth{G2004}{(G5719)} he even{G2532} the unclean{G169} spirits{G4151}, and{G2532} they do obey{G5219}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him. (kjv)

======= Mark 1:28 ============

Mark 1:28 And the report of him went out straightway everywhere into all the region of Galilee round about.(asv)

Mark 1:28 I roznesla se pověst o něm hned po vší krajině Galilejské. (CZ)

Mark 1:28 And{G1161} immediately{G2117} his{G846} fame{G189} spread abroad{G1831}{(G5627)} throughout{G1519} all{G3650} the region round about{G4066} Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mar 1:28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee. (kjv)

======= Mark 1:29 ============

Mark 1:29 And straightway, when they were come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John.(asv)

Mark 1:29 A hned vyšedše ze školy, přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem. (CZ)

Mark 1:29 And{G2532} forthwith{G2112}, when they were come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the synagogue{G4864}, they entered{G2064}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614} of Simon{G4613} and{G2532} Andrew{G406}, with{G3326} James{G2385} and{G2532} John{G2491}. (kjv-strongs#)

Mar 1:29 And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John. (kjv)

======= Mark 1:30 ============

Mark 1:30 Now Simon's wife's mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:(asv)

Mark 1:30 Šimonova pak svegruše ležela, majíc zimnici. A hned jemu pověděli o ní. (CZ)

Mark 1:30 But{G1161} Simon's{G4613} wife's mother{G3994} lay{G2621}{(G5711)} sick of a fever{G4445}{(G5723)}, and{G2532} anon{G2112} they tell{G3004}{(G5719)} him{G846} of{G4012} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:30 But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her. (kjv)

======= Mark 1:31 ============

Mark 1:31 and he came and took her by the hand, and raised her up; and the fever left her, and she ministered unto them.(asv)

Mark 1:31 A přistoupiv, pozdvihl jí, ujav ji za ruku její, a hned přestala jí zimnice. I posluhovala jim. (CZ)

Mark 1:31 And{G2532} he came{G4334}{(G5631)} and took{G2902}{(G5660)} her{G846} by the hand{G5495}, and lifted{G1453} her{G846} up{G1453}{(G5656)}; and{G2532} immediately{G2112} the fever{G4446} left{G863}{(G5656)} her{G846}, and{G2532} she ministered{G1247}{(G5707)} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them. (kjv)

======= Mark 1:32 ============

Mark 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were sick, and them that were possessed with demons.(asv)

Mark 1:32 Večer pak již při západu slunce, nosili k němu všecky nemocné i ďábelníky. (CZ)

Mark 1:32 And{G1161} at{G1096}{(G5637)} even{G3798}, when{G3753} the sun{G2246} did set{G1416}{(G5627)}, they brought{G5342}{(G5707)} unto{G4314} him{G846} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} diseased{G2560}, and{G2532} them that were possessed with devils{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils. (kjv)

======= Mark 1:33 ============

Mark 1:33 And all the city was gathered together at the door.(asv)

Mark 1:33 A bylo se všecko město sběhlo ke dveřům. (CZ)

Mark 1:33 And{G2532} all{G3650} the city{G4172} was{G2258}{(G5713)} gathered together{G1996}{(G5772)} at{G4314} the door{G2374}. (kjv-strongs#)

Mar 1:33 And all the city was gathered together at the door. (kjv)

======= Mark 1:34 ============

Mark 1:34 And he healed many that were sick with divers diseases, and cast out many demons; and he suffered not the demons to speak, because they knew him .(asv)

Mark 1:34 I uzdravoval mnohé ztrápené rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá vymítal, a nedopustil mluviti ďáblům; nebo znali ho. (CZ)

Mark 1:34 And{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} many{G4183} that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560} of divers{G4164} diseases{G3554}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5627)} many{G4183} devils{G1140}; and{G2532} suffered{G863}{(G5707)} not{G3756} the devils{G1140} to speak{G2980}{(G5721)}, because{G3754} they knew{G1492}{(G5715)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:34 And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him. (kjv)

======= Mark 1:35 ============

Mark 1:35 And in the morning, a great while before day, he rose up and went out, and departed into a desert place, and there prayed.(asv)

Mark 1:35 A přede dnem velmi ráno vstav Ježíš, vyšel, a šel na pusté místo, a tam se modlil. (CZ)

Mark 1:35 And{G2532} in the morning{G4404}, rising up{G450}{(G5631)} a great while{G3029} before day{G1773}, he went out{G1831}{(G5627)}, and{G2532} departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a solitary{G2048} place{G5117}, and there{G2546} prayed{G4336}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed. (kjv)

======= Mark 1:36 ============

Mark 1:36 And Simon and they that were with him followed after him;(asv)

Mark 1:36 I šel za ním Šimon i ti, kteříž s ním byli. (CZ)

Mark 1:36 And{G2532} Simon{G4613} and{G2532} they that were with{G3326} him{G846} followed after{G2614}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:36 And Simon and they that were with him followed after him. (kjv)

======= Mark 1:37 ============

Mark 1:37 and they found him, and say unto him, All are seeking thee.(asv)

Mark 1:37 A když jej nalezli, řekli jemu: Všickni tě hledají. (CZ)

Mark 1:37 And{G2532} when they had found{G2147}{(G5631)} him{G846}, they said{G3004}{(G5719)} unto him{G846},{G3754} All{G3956} men seek{G2212}{(G5719)} for thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 1:37 And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee. (kjv)

======= Mark 1:38 ============

Mark 1:38 And he saith unto them, Let us go elsewhere into the next towns, that I may preach there also; for to this end came I forth.(asv)

Mark 1:38 I dí jim: Pojďmež do okolních městeček, abych i tam kázal. Nebo na to jsem přišel. (CZ)

Mark 1:38 And{G2532} he said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Let us go{G71}{(G5725)} into{G1519} the next{G2192}{(G5746)} towns{G2969}, that{G2443} I may preach{G2784}{(G5661)} there also{G2546}: for{G1063} therefore{G1519}{G5124} came I forth{G1831}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:38 And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth. (kjv)

======= Mark 1:39 ============

Mark 1:39 And he went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out demons.(asv)

Mark 1:39 I kázal v školách jejich ve vší Galileji, a ďábelství vymítal. (CZ)

Mark 1:39 And{G2532} he preached{G2784}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864} throughout{G1519} all{G3650} Galilee{G1056}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5723)} devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mar 1:39 And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils. (kjv)

======= Mark 1:40 ============

Mark 1:40 And there cometh to him a leper, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.(asv)

Mark 1:40 Tedy přišel k němu malomocný, prose ho, a klekna před ním, řekl jemu: Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti. (CZ)

Mark 1:40 And{G2532} there came{G2064}{(G5736)} a leper{G3015} to{G4314} him{G846}, beseeching{G3870}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} kneeling down{G1120}{(G5723)} to him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846},{G3754} If{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, thou canst{G1410}{(G5736)} make{G2511} me{G3165} clean{G2511}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. (kjv)

======= Mark 1:41 ============

Mark 1:41 And being moved with compassion, he stretched forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou made clean.(asv)

Mark 1:41 Ježíš pak slitovav se, vztáhl ruku, dotekl se ho a řekl jemu: Chci, buď čist. (CZ)

Mark 1:41 And{G1161} Jesus{G2424}, moved with compassion{G4697}{(G5679)}, put forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and touched{G680}{(G5662)} him{G846}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I will{G2309}{(G5719)}; be thou clean{G2511}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:41 And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean. (kjv)

======= Mark 1:42 ============

Mark 1:42 And straightway the leprosy departed from him, and he was made clean.(asv)

Mark 1:42 A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocenství, a očištěn jest. (CZ)

Mark 1:42 And{G2532} as soon as he{G846} had spoken{G2036}{(G5631)}, immediately{G2112} the leprosy{G3014} departed{G565}{(G5627)} from{G575} him{G846}, and{G2532} he was cleansed{G2511}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:42 And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed. (kjv)

======= Mark 1:43 ============

Mark 1:43 And he strictly charged him, and straightway sent him out,(asv)

Mark 1:43 I pohroziv mu, hned ho odbyl, (CZ)

Mark 1:43 And{G2532} he straitly charged{G1690}{(G5666)} him{G846}, and forthwith{G2112} sent{G1544} him{G846} away{G1544}{(G5627)}; (kjv-strongs#)

Mar 1:43 And he straitly charged him, and forthwith sent him away; (kjv)

======= Mark 1:44 ============

Mark 1:44 and saith unto him, See thou say nothing to any man: but go show thyself to the priest, and offer for thy cleansing the things which Moses commanded, for a testimony unto them.(asv)

Mark 1:44 A řekl mu: Viziž, abys nižádnému nic nepravil. Ale jdi, ukaž se knězi, a obětuj za očištění své to, což přikázal Mojžíš, na svědectví jim. (CZ)

Mark 1:44 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, See{G3708}{(G5720)} thou say{G2036}{(G5632)} nothing{G3367} to any man{G3367}: but{G235} go thy way{G5217}{(G5720)}, shew{G1166}{(G5657)} thyself{G4572} to the priest{G2409}, and{G2532} offer{G4374}{(G5628)} for{G4012} thy{G4675} cleansing{G2512} those things{G3739} which Moses{G3475} commanded{G4367}{(G5656)}, for{G1519} a testimony{G3142} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:44 And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv)

======= Mark 1:45 ============

Mark 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to spread abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into a city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.(asv)

Mark 1:45 On pak vyšed, počal vypravovati mnoho a ohlašovati tu věc, takže již nemohl Ježíš do města zjevně vjíti, ale vně na místech pustých byl. I scházeli se k němu odevšad. (CZ)

Mark 1:45 But{G1161} he went out{G1831}{(G5631)}, and began{G756}{(G5662)} to publish{G2784}{(G5721)} it much{G4183}, and{G2532} to blaze abroad{G1310}{(G5721)} the matter{G3056}, insomuch that{G5620} Jesus{G846} could{G1410}{(G5738)} no more{G3371} openly{G5320} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the city{G4172}, but{G235} was{G2258}{(G5713)} without{G1854} in{G1722} desert{G2048} places{G5117}: and{G2532} they came{G2064}{(G5711)} to{G4314} him{G846} from every quarter{G3836}. (kjv-strongs#)

Mar 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.(kjv)

======= Mark 2:1 ============

Mark 2:1 And when he entered again into Capernaum after some days, it was noised that he was in the house.(asv)

Mark 2:1 A opět všel do Kafarnaum po několika dnech. I uslyšáno jest, že by doma byl. (CZ)

Mark 2:1 And{G2532} again{G3825} he entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} Capernaum{G2584} after{G1223} some days{G2250}; and{G2532} it was noised{G191}{(G5681)} that{G3754} he was{G2076}{(G5748)} in{G1519} the house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 2:1 And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house. (kjv)

======= Mark 2:2 ============

Mark 2:2 And many were gathered together, so that there was no longer room [for them], no, not even about the door: and he spake the word unto them.(asv)

Mark 2:2 A hned sešlo se jich množství, takže již nemohli ani ke dveřům. I mluvil jim slovo. (CZ)

Mark 2:2 And{G2532} straightway{G2112} many{G4183} were gathered together{G4863}{(G5681)}, insomuch that{G5620} there was{G5562} no{G3371} room to receive{G5562}{(G5721)} them, no, not so much{G3366} as about{G4314} the door{G2374}: and{G2532} he preached{G2980}{(G5707)} the word{G3056} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:2 And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them. (kjv)

======= Mark 2:3 ============

Mark 2:3 And they come, bringing unto him a man sick of the palsy, borne of four.(asv)

Mark 2:3 Tedy přijdou k němu někteří, nesouce šlakem poraženého, kterýžto ode čtyř nesen byl. (CZ)

Mark 2:3 And{G2532} they come{G2064}{(G5736)} unto{G4314} him{G846}, bringing{G5342}{(G5723)} one sick of the palsy{G3885}, which was borne{G142}{(G5746)} of{G5259} four{G5064}. (kjv-strongs#)

Mar 2:3 And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four. (kjv)

======= Mark 2:4 ============

Mark 2:4 And when they could not come nigh unto him for the crowd, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed whereon the sick of the palsy lay.(asv)

Mark 2:4 A když k němu nemohli pro zástupy, loupali střechu, kdež byl Ježíš, a probořivše půdu, spustili po provazích dolů ložce, na němž ležel šlakem poražený. (CZ)

Mark 2:4 And{G2532} when they could{G1410}{(G5740)} not{G3361} come nigh{G4331}{(G5658)} unto him{G846} for{G1223} the press{G3793}, they uncovered{G648}{(G5656)} the roof{G4721} where{G3699} he was{G2258}{(G5713)}: and{G2532} when they had broken it up{G1846}{(G5660)}, they let down{G5465}{(G5719)} the bed{G2895} wherein{G1909}{G3739} the sick of the palsy{G3885} lay{G2621}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mar 2:4 And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. (kjv)

======= Mark 2:5 ============

Mark 2:5 And Jesus seeing their faith saith unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven.(asv)

Mark 2:5 A vida Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji. (CZ)

Mark 2:5 When{G1161} Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} their{G846} faith{G4102}, he said{G3004}{(G5719)} unto the sick of the palsy{G3885}, Son{G5043}, thy{G4675} sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mar 2:5 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. (kjv)

======= Mark 2:6 ============

Mark 2:6 But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,(asv)

Mark 2:6 A byli tu někteří z zákoníků, sedíce a myslíce v srdcích svých: (CZ)

Mark 2:6 But{G1161} there were{G2258}{(G5713)} certain{G5100} of the scribes{G1122} sitting{G2521}{(G5740)} there{G1563}, and{G2532} reasoning{G1260}{(G5740)} in{G1722} their{G846} hearts{G2588}, (kjv-strongs#)

Mar 2:6 But there was certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, (kjv)

======= Mark 2:7 ============

Mark 2:7 Why doth this man thus speak? he blasphemeth: who can forgive sins but one, [even] God?(asv)

Mark 2:7 Co tento tak mluví rouhavě? Kdo můž odpustiti hříchy, jediné sám Bůh? (CZ)

Mark 2:7 Why{G5101} doth{G2980} this{G3778} man thus{G3779} speak{G2980}{(G5719)} blasphemies{G988}? who{G5101} can{G1410}{(G5736)} forgive{G863}{(G5721)} sins{G266} but{G1508} God{G2316} only{G1520}? (kjv-strongs#)

Mar 2:7 Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only? (kjv)

======= Mark 2:8 ============

Mark 2:8 And straightway Jesus, perceiving in his spirit that they so reasoned within themselves, saith unto them, Why reason ye these things in your hearts?(asv)

Mark 2:8 To hned poznav Ježíš duchem svým, že by tak přemyšlovali sami v sobě, řekl jim: Proč o tom přemyšlujete v srdcích svých? (CZ)

Mark 2:8 And{G2532} immediately{G2112} when Jesus{G2424} perceived{G1921}{(G5631)} in his{G846} spirit{G4151} that{G3754} they so{G3779} reasoned{G1260}{(G5736)} within{G1722} themselves{G1438}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)} these things{G5023} in{G1722} your{G5216} hearts{G2588}? (kjv-strongs#)

Mar 2:8 And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? (kjv)

======= Mark 2:9 ============

Mark 2:9 Which is easier, to say to the sick of the palsy, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?(asv)

Mark 2:9 Co jest snáze říci šlakem poraženému: Odpouštějí se tobě hříchové, čili říci: Vstaň a vezmi lože své a choď? (CZ)

Mark 2:9 Whether{G5101} is it{G2076}{(G5748)} easier{G2123} to say{G2036}{(G5629)} to the sick of the palsy{G3885}, Thy sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}; or{G2228} to say{G2036}{(G5629)}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2895}, and{G2532} walk{G4043}{(G5720)}? (kjv-strongs#)

Mar 2:9 Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk? (kjv)

======= Mark 2:10 ============

Mark 2:10 But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (he saith to the sick of the palsy),(asv)

Mark 2:10 Ale abyste věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, dí šlakem poraženému: (CZ)

Mark 2:10 But{G1161} that{G2443} ye may know{G1492}{(G5762)} that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} power{G1849} on{G1909} earth{G1093} to forgive{G863}{(G5721)} sins{G266},(he saith{G3004}{(G5719)} to the sick of the palsy{G3885},) (kjv-strongs#)

Mar 2:10 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,) (kjv)

======= Mark 2:11 ============

Mark 2:11 I say unto thee, Arise, take up thy bed, and go unto thy house.(asv)

Mark 2:11 Toběť pravím: Vstaň, a vezmi lože své, a jdi do domu svého. (CZ)

Mark 2:11 I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2895}, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)} into{G1519} thine{G4675} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 2:11 I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house. (kjv)

======= Mark 2:12 ============

Mark 2:12 And he arose, and straightway took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.(asv)

Mark 2:12 I vstal hned, a vzav lože své přede všemi, odšel, takže se děsili všickni, a chválili Boha, řkouce: Nikdy jsme toho neviděli. (CZ)

Mark 2:12 And{G2532} immediately{G2112} he arose{G1453}{(G5681)}, took up{G142}{(G5660)} the bed{G2895}, and{G2532} went forth{G1831}{(G5627)} before{G1726} them all{G3956}; insomuch that{G5620} they were{G1839} all{G3956} amazed{G1839}{(G5733)}, and{G2532} glorified{G1392}{(G5721)} God{G2316}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} We{G1492} never{G3763} saw{G1492}{(G5627)} it on this fashion{G3779}. (kjv-strongs#)

Mar 2:12 And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. (kjv)

======= Mark 2:13 ============

Mark 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them.(asv)

Mark 2:13 I vyšel opět k moři, a všecken zástup přicházel k němu, i učil je. (CZ)

Mark 2:13 And{G2532} he went forth{G1831}{(G5627)} again{G3825} by{G3844} the sea side{G2281}; and{G2532} all{G3956} the multitude{G3793} resorted{G2064}{(G5711)} unto{G4314} him{G846}, and{G2532} he taught{G1321}{(G5707)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them. (kjv)

======= Mark 2:14 ============

Mark 2:14 And as he passed by, he saw Levi the [son] of Alphaeus sitting at the place of toll, and he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him.(asv)

Mark 2:14 A pomíjeje Ježíš, uzřel Léví syna Alfeova, sedícího na cle. I dí jemu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním. (CZ)

Mark 2:14 And{G2532} as he passed by{G3855}{(G5723)}, he saw{G1492}{(G5627)} Levi{G3018} the son of Alphaeus{G256} sitting{G2521}{(G5740)} at{G1909} the receipt of custom{G5058}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. And{G2532} he arose{G450}{(G5631)} and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. (kjv)

======= Mark 2:15 ============

Mark 2:15 And it came to pass, that he was sitting at meat in his house, and many publicans and sinners sat down with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.(asv)

Mark 2:15 I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, že i publikáni mnozí a hříšníci seděli spolu s Ježíšem a s učedlníky jeho; neb mnoho jich bylo, a šlo za ním. (CZ)

Mark 2:15 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that{G1722}, as Jesus{G846} sat at meat{G2621}{(G5738)} in{G1722} his{G846} house{G3614}, many{G4183} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268} sat{G4873} also{G2532} together with{G4873}{(G5711)} Jesus{G2424} and{G2532} his{G846} disciples{G3101}: for{G1063} there were{G2258}{(G5713)} many{G4183}, and{G2532} they followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:15 And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him. (kjv)

======= Mark 2:16 ============

Mark 2:16 And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with the sinners and publicans, said unto his disciples, [How is it] that he eateth and drinketh with publicans and sinners?(asv)

Mark 2:16 Zákoníci pak a farizeové vidouce, že jedl s publikány a s hříšníky, řekli učedlníkům jeho: Což jest toho, že s publikány a hříšníky jí a pije Mistr váš? (CZ)

Mark 2:16 And{G2532} when the scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} him{G846} eat{G2068}{(G5723)} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}, they said{G3004}{(G5707)} unto his{G846} disciples{G3101}, How{G5101} is it that{G3754} he eateth{G2068}{(G5719)} and{G2532} drinketh{G4095}{(G5719)} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}? (kjv-strongs#)

Mar 2:16 And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? (kjv)

======= Mark 2:17 ============

Mark 2:17 And when Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners.(asv)

Mark 2:17 To uslyšav Ježíš, dí jim: Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišelť jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání. (CZ)

Mark 2:17 When{G2532} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} it, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, They that are whole{G2480}{(G5723)} have{G2192}{(G5719)} no{G3756} need{G5532} of the physician{G2395}, but{G235} they that are{G2192}{(G5723)} sick{G2560}: I came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to call{G2564}{(G5658)} the righteous{G1342}, but{G235} sinners{G268} to{G1519} repentance{G3341}. (kjv-strongs#)

Mar 2:17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance. (kjv)

======= Mark 2:18 ============

Mark 2:18 And John's disciples and the Pharisees were fasting: and they come and say unto him, Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?(asv)

Mark 2:18 Učedlníci pak Janovi a farizejští postívali se. I přišli a řekli jemu: Proč učedlníci Janovi a farizejští postí se, a tvoji učedlníci se nepostí? (CZ)

Mark 2:18 And{G2532} the disciples{G3101} of John{G2491} and{G2532} of the Pharisees{G5330} used{G2258}{(G5713)} to fast{G3522}{(G5723)}: and{G2532} they come{G2064}{(G5736)} and{G2532} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Why do{G1302}{G3522} the disciples{G3101} of John{G2491} and{G2532} of the Pharisees{G5330} fast{G3522}{(G5719)}, but{G1161} thy{G4674} disciples{G3101} fast{G3522}{(G5719)} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mar 2:18 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? (kjv)

======= Mark 2:19 ============

Mark 2:19 And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.(asv)

Mark 2:19 I řekl jim Ježíš: Kterakž mohou synové Ženichovi postiti se, když jest s nimi Ženich? Dokavadž mají s sebou Ženicha, nemohouť se postiti. (CZ)

Mark 2:19 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846},{G3361} Can{G1410}{(G5736)} the children{G5207} of the bridechamber{G3567} fast{G3522}{(G5721)}, while{G1722}{G3739} the bridegroom{G3566} is{G2076}{(G5748)} with{G3326} them{G846}? as long as{G3745}{G5550} they have{G2192}{(G5719)} the bridegroom{G3566} with{G3326} them{G1438}, they cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} fast{G3522}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mar 2:19 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. (kjv)

======= Mark 2:20 ============

Mark 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast in that day.(asv)

Mark 2:20 Ale přijdouť dnové, když od nich odjat bude Ženich, a tehdáž se budou postiti v těch dnech. (CZ)

Mark 2:20 But{G1161} the days{G2250} will come{G2064}{(G5695)}, when{G3752} the bridegroom{G3566} shall be taken away{G522}{(G5686)} from{G575} them{G846}, and{G2532} then{G5119} shall they fast{G3522}{(G5692)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}. (kjv-strongs#)

Mar 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. (kjv)

======= Mark 2:21 ============

Mark 2:21 No man seweth a piece of undressed cloth on an old garment: else that which should fill it up taketh from it, the new from the old, and a worse rent is made.(asv)

Mark 2:21 Ano nižádný záplaty sukna nového nepřišívá k rouchu starému; jinak odtrhne ta záplata nová od starého ještě něco, i bývá větší díra. (CZ)

Mark 2:21 No man{G3762} also{G2532} seweth{G1976}{(G5719)} a piece{G1915} of new{G46} cloth{G4470} on{G1909} an old{G3820} garment{G2440}: else{G1490} the new piece{G2537} that filled it up{G4138} taketh away{G142}{(G5719)} from{G846} the old{G3820}, and{G2532} the rent{G4978} is made{G1096}{(G5736)} worse{G5501}. (kjv-strongs#)

Mar 2:21 No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse. (kjv)

======= Mark 2:22 ============

Mark 2:22 And no man putteth new wine into old wine-skins; else the wine will burst the skins, and the wine perisheth, and the skins: but [they put] new wine into fresh wine-skins.(asv)

Mark 2:22 A žádný nevlévá vína nového do nádob starých; jinak rozpučí nové víno nádoby, a tak víno se vyleje, a nádoby se pokazí. Ale víno nové má lito býti do nádob nových. (CZ)

Mark 2:22 And{G2532} no man{G3762} putteth{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} old{G3820} bottles{G779}: else{G1490} the new{G3501} wine{G3631} doth burst{G4486}{(G5719)} the bottles{G779}, and{G2532} the wine{G3631} is spilled{G1632}{(G5743)}, and{G2532} the bottles{G779} will be marred{G622}{(G5698)}: but{G235} new{G3501} wine{G3631} must be put{G992} into{G1519} new{G2537} bottles{G779}. (kjv-strongs#)

Mar 2:22 And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles. (kjv)

======= Mark 2:23 ============

Mark 2:23 And it came to pass, that he was going on the sabbath day through the grainfields; and his disciples began, as they went, to pluck the ears.(asv)

Mark 2:23 I stalo se, že šel Ježíš v sobotu skrze obilí, i počali učedlníci jeho jdouce vymínati klasy. (CZ)

Mark 2:23 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that he{G846} went{G3899}{(G5738)} through{G1223} the corn fields{G4702} on{G1722} the sabbath day{G4521}; and{G2532} his{G846} disciples{G3101} began{G756}{(G5662)}, as they went{G3598}{G4160}{(G5721)}, to pluck{G5089}{(G5723)} the ears of corn{G4719}. (kjv-strongs#)

Mar 2:23 And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn. (kjv)

======= Mark 2:24 ============

Mark 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?(asv)

Mark 2:24 Tedy farizeové řekli jemu: Pohleď, coť činí učedlníci tvoji, čehož nesluší činiti v sobotu. (CZ)

Mark 2:24 And{G2532} the Pharisees{G5330} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Behold{G2396}, why{G5101} do they{G4160}{(G5719)} on{G1722} the sabbath day{G4521} that which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)}? (kjv-strongs#)

Mar 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful? (kjv)

======= Mark 2:25 ============

Mark 2:25 And he said unto them, Did ye never read what David did, when he had need, and was hungry, he, and they that were with him?(asv)

Mark 2:25 I řekl jim: Nikdy-liž jste nečtli, co učinil David, když nouze byla, a lačněl, on i ti, kteříž s ním byli? (CZ)

Mark 2:25 And{G2532} he{G846} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Have ye never{G3763} read{G314}{(G5627)} what{G5101} David{G1138} did{G4160}{(G5656)}, when{G3753} he had{G2192}{(G5627)} need{G5532}, and{G2532} was an hungred{G3983}{(G5656)}, he{G846}, and{G2532} they that were with{G3326} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 2:25 And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him? (kjv)

======= Mark 2:26 ============

Mark 2:26 How he entered into the house of God when Abiathar was high priest, and ate the showbread, which it is not lawful to eat save for the priests, and gave also to them that were with him?(asv)

Mark 2:26 Kterak všel do domu Božího za Abiatara nejvyššího kněze, a jedl chleby posvátné, (jichžto neslušelo jísti než samým kněžím,) a dal i těm, kteříž s ním byli? (CZ)

Mark 2:26 How{G4459} he went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3624} of God{G2316} in the days{G1909} of Abiathar{G8} the high priest{G749}, and{G2532} did eat{G5315}{(G5627)} the shewbread{G740}{G4286}, which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} to eat{G5315}{(G5629)} but for{G1508} the priests{G2409}, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} also{G2532} to them which were{G5607}{(G5752)} with{G4862} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 2:26 How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him? (kjv)

======= Mark 2:27 ============

Mark 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:(asv)

Mark 2:27 I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. (CZ)

Mark 2:27 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, The sabbath{G4521} was made{G1096}{(G5633)} for{G1223} man{G444}, and not{G3756} man{G444} for{G1223} the sabbath{G4521}: (kjv-strongs#)

Mar 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath: (kjv)

======= Mark 2:28 ============

Mark 2:28 so that the Son of man is lord even of the sabbath.(asv)

Mark 2:28 Protož Syn člověka jest pánem také i soboty. (CZ)

Mark 2:28 Therefore{G5620} the Son{G5207} of man{G444} is{G2076}{(G5748)} Lord{G2962} also{G2532} of the sabbath{G4521}. (kjv-strongs#)

Mar 2:28 Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.(kjv)

======= Mark 3:1 ============

Mark 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there who had his hand withered.(asv)

Mark 3:1 I všel opět do školy, a byl tu člověk, maje ruku uschlou. (CZ)

Mark 3:1 And{G2532} he entered{G1525}{(G5627)} again{G3825} into{G1519} the synagogue{G4864}; and{G2532} there was{G2258}{(G5713)} a man{G444} there{G1563} which had{G2192}{(G5723)} a withered{G3583}{(G5772)} hand{G5495}. (kjv-strongs#)

Mar 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand. (kjv)

======= Mark 3:2 ============

Mark 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.(asv)

Mark 3:2 I šetřili ho, uzdraví-li jej v sobotu, aby ho obžalovali. (CZ)

Mark 3:2 And{G2532} they watched{G3906}{(G5707)} him{G846}, whether{G1487} he would heal{G2323}{(G5692)} him{G846} on the sabbath day{G4521}; that{G2443} they might accuse{G2723}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him. (kjv)

======= Mark 3:3 ============

Mark 3:3 And he saith unto the man that had his hand withered, Stand forth.(asv)

Mark 3:3 I řekl tomu člověku, kterýž měl uschlou ruku: Vstaň a pojď sem do prostředku. (CZ)

Mark 3:3 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto the man{G444} which had{G2192}{(G5723)} the withered{G3583}{(G5772)} hand{G5495}, Stand{G1453}{(G5669)} forth{G1519}{G3319}. (kjv-strongs#)

Mar 3:3 And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth. (kjv)

======= Mark 3:4 ============

Mark 3:4 And he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm? to save a life, or to kill? But they held their peace.(asv)

Mark 3:4 I dí jim: Sluší-li v sobotu dobře činiti, čili zle, život zachovati, čili zamordovati? Ale oni mlčeli. (CZ)

Mark 3:4 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Is it lawful{G1832}{(G5748)} to do good{G15}{(G5658)} on the sabbath days{G4521}, or{G2228} to do evil{G2554}{(G5658)}? to save{G4982}{(G5658)} life{G5590}, or{G2228} to kill{G615}{(G5658)}? But{G1161} they held their peace{G4623}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:4 And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace. (kjv)

======= Mark 3:5 ============

Mark 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved at the hardening of their heart, he saith unto the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and his hand was restored.(asv)

Mark 3:5 A pohleděv na ně vůkol hněvivě, zarmoutiv se nad tvrdostí srdce jejich, řekl člověku: Vztáhni ruku svou. I vztáhl, a učiněna jest ruka jeho zdravá, jako i druhá. (CZ)

Mark 3:5 And{G2532} when he had looked round about{G4017}{(G5671)} on them{G846} with{G3326} anger{G3709}, being grieved{G4818}{(G5740)} for{G1909} the hardness{G4457} of their{G846} hearts{G2588}, he saith{G3004}{(G5719)} unto the man{G444}, Stretch forth{G1614}{(G5657)} thine{G4675} hand{G5495}. And{G2532} he stretched it out{G1614}{(G5656)}: and{G2532} his{G846} hand{G5495} was restored{G600}{(G5681)} whole{G5199} as{G5613} the other{G243}. (kjv-strongs#)

Mar 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other. (kjv)

======= Mark 3:6 ============

Mark 3:6 And the Pharisees went out, and straightway with the Herodians took counsel against him, how they might destroy him.(asv)

Mark 3:6 A vyšedše farizeové, hned s herodiány radu učinili proti Ježíšovi, kterak by ho zahubili. (CZ)

Mark 3:6 And{G2532} the Pharisees{G5330} went forth{G1831}{(G5631)}, and straightway{G2112} took{G4160}{(G5707)} counsel{G4824} with{G3326} the Herodians{G2265} against{G2596} him{G846}, how{G3704} they might destroy{G622}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. (kjv)

======= Mark 3:7 ============

Mark 3:7 And Jesus with his disciples withdrew to the sea: and a great multitude from Galilee followed; and from Judaea,(asv)

Mark 3:7 Ježíš pak s učedlníky svými poodšel k moři, a veliké množství od Galilee šlo za ním, i z Judstva, (CZ)

Mark 3:7 But{G2532} Jesus{G2424} withdrew himself{G402}{(G5656)} with{G3326} his{G846} disciples{G3101} to{G4314} the sea{G2281}: and{G2532} a great{G4183} multitude{G4128} from{G575} Galilee{G1056} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} from{G575} Judaea{G2449}, (kjv-strongs#)

Mar 3:7 But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea, (kjv)

======= Mark 3:8 ============

Mark 3:8 and from Jerusalem, and from Idumaea, and beyond the Jordan, and about Tyre and Sidon, a great multitude, hearing what great things he did, came unto him.(asv)

Mark 3:8 I od Jeruzaléma, i od Idumee, i z Zajordání; i ti, kteříž byli okolo Týru a Sidonu, množství veliké, slyšíce, kteraké věci činí, přišli k němu. (CZ)

Mark 3:8 And{G2532} from{G575} Jerusalem{G2414}, and{G2532} from{G575} Idumaea{G2401}, and{G2532} from beyond{G4008} Jordan{G2446}; and{G2532} they about{G4012} Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, a great{G4183} multitude{G4128}, when they had heard{G191}{(G5660)} what great things{G3745} he did{G4160}{(G5707)}, came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him. (kjv)

======= Mark 3:9 ============

Mark 3:9 And he spake to his disciples, that a little boat should wait on him because of the crowd, lest they should throng him:(asv)

Mark 3:9 I rozkázal učedlníkům svým, aby lodičku ustavičně nahotově měli, pro zástup, aby ho tak netiskli. (CZ)

Mark 3:9 And{G2532} he spake{G2036}{(G5627)} to his{G846} disciples{G3101}, that{G2443} a small ship{G4142} should wait on{G4342}{(G5725)} him{G846} because{G1223} of the multitude{G3793}, lest{G3363} they should throng{G2346}{(G5725)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:9 And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him. (kjv)

======= Mark 3:10 ============

Mark 3:10 for he had healed many; insomuch that as many as had plagues pressed upon him that they might touch him.(asv)

Mark 3:10 Nebo mnohé uzdravoval, takže naň padali, aby se ho dotýkali, kteřížkoli měli jaké neduhy. (CZ)

Mark 3:10 For{G1063} he had healed{G2323}{(G5656)} many{G4183}; insomuch that{G5620} they pressed upon{G1968}{(G5721)} him{G846} for to{G2443} touch{G680}{(G5672)} him{G846}, as many as{G3745} had{G2192}{(G5707)} plagues{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 3:10 For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues. (kjv)

======= Mark 3:11 ============

Mark 3:11 And the unclean spirits, whensoever they beheld him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.(asv)

Mark 3:11 A duchové nečistí, jakž ho zazřeli, padali před ním a křičeli, řkouce: Ty jsi Syn Boží. (CZ)

Mark 3:11 And{G2532} unclean{G169} spirits{G4151}, when{G3752} they saw{G2334}{(G5707)} him{G846}, fell down before{G4363}{(G5707)} him{G846}, and{G2532} cried{G2896}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mar 3:11 And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God. (kjv)

======= Mark 3:12 ============

Mark 3:12 And he charged them much that they should not make him known.(asv)

Mark 3:12 A on velmi jim přimlouval, aby ho nezjevovali. (CZ)

Mark 3:12 And{G2532} he straitly{G4183} charged{G2008}{(G5707)} them{G846} that{G3363} they should{G4160} not{G3363} make{G4160}{(G5661)} him{G846} known{G5318}. (kjv-strongs#)

Mar 3:12 And he straitly charged them that they should not make him known. (kjv)

======= Mark 3:13 ============

Mark 3:13 And he goeth up into the mountain, and calleth unto him whom he himself would; and they went unto him.(asv)

Mark 3:13 I vstoupil na horu, a povolal k sobě těch, kterýchž se jemu vidělo; i přišli k němu. (CZ)

Mark 3:13 And{G2532} he goeth up{G305}{(G5719)} into{G1519} a mountain{G3735}, and{G2532} calleth{G4341}{(G5736)} unto him whom{G3739} he{G846} would{G2309}{(G5707)}: and{G2532} they came{G565}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:13 And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him. (kjv)

======= Mark 3:14 ============

Mark 3:14 And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,(asv)

Mark 3:14 I ustanovil jich dvanácte, aby s ním byli, aby je poslal kázati, (CZ)

Mark 3:14 And{G2532} he ordained{G4160}{(G5656)} twelve{G1427}, that{G2443} they should be{G5600}{(G5753)} with{G3326} him{G846}, and{G2532} that{G2443} he might send{G649} them{G846} forth{G649}{(G5725)} to preach{G2784}{(G5721)}, (kjv-strongs#)

Mar 3:14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach, (kjv)

======= Mark 3:15 ============

Mark 3:15 and to have authority to cast out demons:(asv)

Mark 3:15 A aby měli moc uzdravovati nemoci a vymítati ďábelství: (CZ)

Mark 3:15 And{G2532} to have{G2192}{(G5721)} power{G1849} to heal{G2323}{(G5721)} sicknesses{G3554}, and{G2532} to cast out{G1544}{(G5721)} devils{G1140}: (kjv-strongs#)

Mar 3:15 And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils: (kjv)

======= Mark 3:16 ============

Mark 3:16 and Simon he surnamed Peter;(asv)

Mark 3:16 A nejprve Šimona, jemuž dal jméno Petr, (CZ)

Mark 3:16 And{G2532} Simon{G4613} he surnamed{G2007}{(G5656)}{G3686} Peter{G4074}; (kjv-strongs#)

Mar 3:16 And Simon he surnamed Peter; (kjv)

======= Mark 3:17 ============

Mark 3:17 and James the [son] of Zebedee, and John the brother of James; and them he surnamed Boanerges, which is, Sons of thunder:(asv)

Mark 3:17 A Jakuba Zebedeova, a Jana bratra Jakubova, (a dal jim jméno Boanerges, to jest synové hromovi,) (CZ)

Mark 3:17 And{G2532} James{G2385} the son{G3588} of Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} the brother{G80} of James{G2385}; and{G2532} he surnamed{G2007}{(G5656)}{G3686} them{G846} Boanerges{G993}, which is{G3603}, The sons{G5207} of thunder{G1027}: (kjv-strongs#)

Mar 3:17 And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder: (kjv)

======= Mark 3:18 ============

Mark 3:18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Cananaean,(asv)

Mark 3:18 A Ondřeje, a Filipa, a Bartoloměje, a Matouše, a Tomáše, a Jakuba Alfeova, a Taddea, a Šimona Kananejského, (CZ)

Mark 3:18 And{G2532} Andrew{G406}, and{G2532} Philip{G5376}, and{G2532} Bartholomew{G918}, and{G2532} Matthew{G3156}, and{G2532} Thomas{G2381}, and{G2532} James{G2385} the son{G3588} of Alphaeus{G256}, and{G2532} Thaddaeus{G2280}, and{G2532} Simon{G4613} the Canaanite{G2581}, (kjv-strongs#)

Mar 3:18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite, (kjv)

======= Mark 3:19 ============

Mark 3:19 and Judas Iscariot, who also betrayed him. And he cometh into a house.(asv)

Mark 3:19 A Jidáše Iškariotského, kterýž i zradil jej. I šli s ním domů. (CZ)

Mark 3:19 And{G2532} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, which{G3739} also{G2532} betrayed{G3860}{(G5656)} him{G846}: and{G2532} they went{G2064}{(G5736)} into{G1519} an house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 3:19 And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house. (kjv)

======= Mark 3:20 ============

Mark 3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.(asv)

Mark 3:20 A vtom opět sšel se zástup, takže nemohli ani chleba pojísti. (CZ)

Mark 3:20 And{G2532} the multitude{G3793} cometh together{G4905}{(G5736)} again{G3825}, so that{G5620} they{G846} could{G1410}{(G5738)} not{G3361} so much as{G3383} eat{G5315}{(G5629)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread. (kjv)

======= Mark 3:21 ============

Mark 3:21 And when his friends heard it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.(asv)

Mark 3:21 A slyšavše o tom příbuzní jeho, přišli, aby jej vzali; nebo pravili, že by se smyslem pominul. (CZ)

Mark 3:21 And{G2532} when his{G846} friends{G3844} heard{G191}{(G5660)} of it, they went out{G1831}{(G5627)} to lay hold{G2902}{(G5658)} on him{G846}: for{G1063} they said{G3004}{(G5707)},{G3754} He is beside himself{G1839}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:21 And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself. (kjv)

======= Mark 3:22 ============

Mark 3:22 And the scribes that came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and, By the prince of the demons casteth he out the demons.(asv)

Mark 3:22 Zákoníci pak, kteříž byli přišli od Jeruzaléma, pravili, že Belzebuba má a že v knížeti ďábelském vymítá ďábly. (CZ)

Mark 3:22 And{G2532} the scribes{G1122} which{G3588} came down{G2597}{(G5631)} from{G575} Jerusalem{G2414} said{G3004}{(G5707)},{G3754} He hath{G2192}{(G5719)} Beelzebub{G954},{G3754} and{G2532} by{G1722} the prince{G758} of the devils{G1140} casteth he out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mar 3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils. (kjv)

======= Mark 3:23 ============

Mark 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?(asv)

Mark 3:23 A povolav jich, mluvil k nim v podobenstvích: Kterak může satan satana vymítati? (CZ)

Mark 3:23 And{G2532} he called{G4341}{(G5666)} them{G846} unto him, and said{G3004}{(G5707)} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}, How{G4459} can{G1410}{(G5736)} Satan{G4567} cast out{G1544}{(G5721)} Satan{G4567}? (kjv-strongs#)

Mar 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan? (kjv)

======= Mark 3:24 ============

Mark 3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.(asv)

Mark 3:24 A jestliže království v sobě se rozdvojí, nemůže státi království to. (CZ)

Mark 3:24 And{G2532} if{G1437} a kingdom{G932} be divided{G3307}{(G5686)} against{G1909} itself{G1438}, that{G1565} kingdom{G932} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. (kjv)

======= Mark 3:25 ============

Mark 3:25 And if a house be divided against itself, that house will not be able to stand.(asv)

Mark 3:25 A rozdvojí-li se dům proti sobě, nebude moci dům ten státi. (CZ)

Mark 3:25 And{G2532} if{G1437} a house{G3614} be divided{G3307}{(G5686)} against{G1909} itself{G1438}, that{G1565} house{G3614} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:25 And if a house be divided against itself, that house cannot stand. (kjv)

======= Mark 3:26 ============

Mark 3:26 And if Satan hath risen up against himself, and is divided, he cannot stand, but hath an end.(asv)

Mark 3:26 Tak jestliže jest povstal satan sám proti sobě, a rozdvojen jest, nemůže státi, ale konec béře. (CZ)

Mark 3:26 And{G2532} if{G1487} Satan{G4567} rise up{G450}{(G5627)} against{G1909} himself{G1438}, and{G2532} be divided{G3307}{(G5769)}, he cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}, but{G235} hath{G2192}{(G5719)} an end{G5056}. (kjv-strongs#)

Mar 3:26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end. (kjv)

======= Mark 3:27 ============

Mark 3:27 But no one can enter into the house of the strong [man], and spoil his goods, except he first bind the strong [man] ; and then he will spoil his house.(asv)

Mark 3:27 Nižádný nemůže nádobí silného reka, vejda do domu jeho, rozebrati, leč by prve silného toho svázal; a tehdyť dům jeho zloupí. (CZ)

Mark 3:27 No man{G3762} can{G3756}{G1410}{(G5736)} enter{G1525}{(G5631)} into{G1519} a strong man's{G2478} house{G3614}, and spoil{G1283}{(G5658)} his{G846} goods{G4632}, except{G3362} he will{G1210} first{G4412} bind{G1210}{(G5661)} the strong man{G2478}; and{G2532} then{G5119} he will spoil{G1283}{(G5692)} his{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mar 3:27 No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house. (kjv)

======= Mark 3:28 ============

Mark 3:28 Verily I say unto you, All their sins shall be forgiven unto the sons of men, and their blasphemies wherewith soever they shall blaspheme:(asv)

Mark 3:28 Amen pravím vám, že všickni hříchové odpuštěni budou synům lidským, i rouhání, jímž by se rouhali, (CZ)

Mark 3:28 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} All{G3956} sins{G265} shall be forgiven{G863}{(G5701)} unto the sons{G5207} of men{G444}, and{G2532} blasphemies{G988} wherewith{G3745} soever{G302} they shall blaspheme{G987}{(G5661)}: (kjv-strongs#)

Mar 3:28 Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme: (kjv)

======= Mark 3:29 ============

Mark 3:29 but whosoever shall blaspheme against the Holy Spirit hath never forgiveness, but is guilty of an eternal sin:(asv)

Mark 3:29 Ale kdo by se rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale hoden jest věčného odsouzení. (CZ)

Mark 3:29 But{G1161} he{G3739} that{G302} shall blaspheme{G987}{(G5661)} against{G1519} the Holy{G40} Ghost{G4151} hath{G2192}{(G5719)} never{G3756}{G1519}{G165} forgiveness{G859}, but{G235} is{G2076}{(G5748)} in danger{G1777} of eternal{G166} damnation{G2920}: (kjv-strongs#)

Mar 3:29 But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. (kjv)

======= Mark 3:30 ============

Mark 3:30 because they said, He hath an unclean spirit.(asv)

Mark 3:30 Nebo pravili: Že ducha nečistého má. (CZ)

Mark 3:30 Because{G3754} they said{G3004}{(G5707)}, He hath{G2192}{(G5719)} an unclean{G169} spirit{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 3:30 Because they said, He hath an unclean spirit. (kjv)

======= Mark 3:31 ============

Mark 3:31 And there come his mother and his brethren; and, standing without, they sent unto him, calling him.(asv)

Mark 3:31 Tedy přišla matka jeho a bratří, a stojíce vně, poslali k němu, aby ho vyvolali. (CZ)

Mark 3:31 There came{G2064}{(G5736)} then{G3767} his{G846} brethren{G80} and{G2532} his mother{G3384}, and{G2532}, standing{G2476}{(G5761)} without{G1854}, sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} him{G846}, calling{G5455}{(G5723)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:31 There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him. (kjv)

======= Mark 3:32 ============

Mark 3:32 And a multitude was sitting about him; and they say unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.(asv)

Mark 3:32 A seděl okolo něho zástup. I řekli jemu: Aj, matka tvá a bratří tvoji vně hledají tebe. (CZ)

Mark 3:32 And{G2532} the multitude{G3793} sat{G2521}{(G5711)} about{G4012} him{G846}, and{G1161} they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} mother{G3384} and{G2532} thy{G4675} brethren{G80} without{G1854} seek for{G2212}{(G5719)} thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 3:32 And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee. (kjv)

======= Mark 3:33 ============

Mark 3:33 And he answereth them, and saith, Who is my mother and my brethren?(asv)

Mark 3:33 Ale on odpověděl jim, řka: Kdo jest matka má a bratří moji? (CZ)

Mark 3:33 And{G2532} he answered{G611}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} mother{G3384}, or{G2228} my{G3450} brethren{G80}? (kjv-strongs#)

Mar 3:33 And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren? (kjv)

======= Mark 3:34 ============

Mark 3:34 And looking round on them that sat round about him, he saith, Behold, my mother and my brethren!(asv)

Mark 3:34 A obezřev učedlníky vůkol sedící, řekl: Aj, matka má a bratří moji. (CZ)

Mark 3:34 And{G2532} he looked{G4017}{(G5671)} round about{G2945} on them which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} about{G4012} him{G846}, and said{G3004}{(G5719)}, Behold{G2396} my{G3450} mother{G3384} and{G2532} my{G3450} brethren{G80}! (kjv-strongs#)

Mar 3:34 And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren! (kjv)

======= Mark 3:35 ============

Mark 3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and sister, and mother.(asv)

Mark 3:35 Nebo kdož by koli činil vůli Boží, tenť jest bratr můj, i sestra, i matka má. (CZ)

Mark 3:35 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} the will{G2307} of God{G2316}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} brother{G80}, and{G2532} my{G3450} sister{G79}, and{G2532} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mar 3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.(kjv)

======= Mark 4:1 ============

Mark 4:1 And again he began to teach by the sea side. And there is gathered unto him a very great multitude, so that he entered into a boat, and sat in the sea; and all the multitude were by the sea on the land.(asv)

Mark 4:1 A opět počal Ježíš učiti u moře. I shromáždil se k němu zástup mnohý, takže vstoupiv na lodí, seděl na moři, a všecken zástup byl na zemi podle moře. (CZ)

Mark 4:1 And{G2532} he began{G756}{(G5662)} again{G3825} to teach{G1321}{(G5721)} by{G3844} the sea side{G2281}: and{G2532} there was gathered{G4863}{(G5681)} unto{G4314} him{G846} a great{G4183} multitude{G3793}, so that{G5620} he{G846} entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and sat{G2521}{(G5738)} in{G1722} the sea{G2281}; and{G2532} the whole{G3956} multitude{G3793} was{G2258}{(G5713)} by{G4314} the sea{G2281} on{G1909} the land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mar 4:1 And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land. (kjv)

======= Mark 4:2 ============

Mark 4:2 And he taught them many things in parables, and said unto them in his teaching,(asv)

Mark 4:2 I učil je mnohým věcem v podobenstvích, a pravil jim v učení svém: (CZ)

Mark 4:2 And{G2532} he taught{G1321}{(G5707)} them{G846} many things{G4183} by{G1722} parables{G3850}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846} in{G1722} his{G846} doctrine{G1322}, (kjv-strongs#)

Mar 4:2 And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, (kjv)

======= Mark 4:3 ============

Mark 4:3 Hearken: Behold, the sower went forth to sow:(asv)

Mark 4:3 Slyšte. Aj, vyšel rozsevač, aby rozsíval. (CZ)

Mark 4:3 Hearken{G191}{(G5720)}; Behold{G2400}{(G5628)}, there went out{G1831}{(G5627)} a sower{G4687}{(G5723)} to sow{G4687}{(G5658)}: (kjv-strongs#)

Mar 4:3 Hearken; Behold, there went out a sower to sow: (kjv)

======= Mark 4:4 ============

Mark 4:4 and it came to pass, as he sowed, some [seed] fell by the way side, and the birds came and devoured it.(asv)

Mark 4:4 I stalo se v tom rozsívání, že jedno padlo podle cesty, a přiletělo ptactvo nebeské, i szobali je. (CZ)

Mark 4:4 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, as{G1722} he sowed{G4687}{(G5721)}, some{G3739}{G3303} fell{G4098}{(G5627)} by{G3844} the way side{G3598}, and{G2532} the fowls{G4071} of the air{G3772} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} devoured{G2719} it{G846} up{G2719}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:4 And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up. (kjv)

======= Mark 4:5 ============

Mark 4:5 And other fell on the rocky [ground], where it had not much earth; and straightway it sprang up, because it had no deepness of earth:(asv)

Mark 4:5 A jiné padlo na místo skalnaté, kdežto nemělo mnoho země, a hned vzešlo; neb nemělo hlubokosti země. (CZ)

Mark 4:5 And{G1161} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} stony ground{G4075}, where{G3699} it had{G2192}{(G5707)} not{G3756} much{G4183} earth{G1093}; and{G2532} immediately{G2112} it sprang up{G1816}{(G5656)}, because{G1223} it had{G2192}{(G5721)} no{G3361} depth{G899} of earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mar 4:5 And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth: (kjv)

======= Mark 4:6 ============

Mark 4:6 and when the sun was risen, it was scorched; and because it had no root, it withered away.(asv)

Mark 4:6 A když vyšlo slunce, uvadlo, a protože nemělo kořene, uschlo. (CZ)

Mark 4:6 But{G1161} when{G393} the sun{G2246} was up{G393}{(G5660)}, it was scorched{G2739}{(G5681)}; and{G2532} because{G1223} it had{G2192}{(G5721)} no{G3361} root{G4491}, it withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:6 But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away. (kjv)

======= Mark 4:7 ============

Mark 4:7 And other fell among the thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.(asv)

Mark 4:7 A jiné padlo mezi trní; i zrostlo trní, a udusilo je. I nevydalo užitku. (CZ)

Mark 4:7 And{G2532} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} among{G1519} thorns{G173}, and{G2532} the thorns{G173} grew up{G305}{(G5627)}, and{G2532} choked{G4846}{(G5656)} it{G846}, and{G2532} it yielded{G1325}{(G5656)} no{G3756} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mar 4:7 And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit. (kjv)

======= Mark 4:8 ============

Mark 4:8 And others fell into the good ground, and yielded fruit, growing up and increasing; and brought forth, thirtyfold, and sixtyfold, and a hundredfold.(asv)

Mark 4:8 Jiné pak padlo v zemi dobrou, a dalo užitek vzhůru vstupující a rostoucí; přineslo zajisté jedno třidcátý, a jiné šedesátý, a jiné pak stý. (CZ)

Mark 4:8 And{G2532} other{G243} fell{G4098}{(G5627)} on{G1519} good{G2570} ground{G1093}, and{G2532} did yield{G1325}{(G5707)} fruit{G2590} that sprang up{G305}{(G5723)} and{G2532} increased{G837}{(G5723)}; and{G2532} brought forth{G5342}{(G5707)}, some{G1520} thirty{G5144}, and{G2532} some{G1520} sixty{G1835}, and{G2532} some{G1520} an hundred{G1540}. (kjv-strongs#)

Mar 4:8 And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred. (kjv)

======= Mark 4:9 ============

Mark 4:9 And he said, Who hath ears to hear, let him hear.(asv)

Mark 4:9 I pravil jim: Kdo má uši k slyšení, slyš. (CZ)

Mark 4:9 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, He that hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:9 And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 4:10 ============

Mark 4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parables.(asv)

Mark 4:10 A když pak byl sám, tázali se ho ti, kteříž při něm byli, se dvanácti, na to podobenství. (CZ)

Mark 4:10 And{G1161} when{G3753} he was{G1096}{(G5633)} alone{G2651}, they that were about{G4012} him{G846} with{G4862} the twelve{G1427} asked{G2065}{(G5656)} of him{G846} the parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mar 4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable. (kjv)

======= Mark 4:11 ============

Mark 4:11 And he said unto them, Unto you is given the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all things are done in parables:(asv)

Mark 4:11 I řekl jim: Vámť jest dáno, znáti tajemství království Božího, ale těm, kteříž jsou vně, v podobenství všecko se děje, (CZ)

Mark 4:11 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Unto you{G5213} it is given{G1325}{(G5769)} to know{G1097}{(G5629)} the mystery{G3466} of the kingdom{G932} of God{G2316}: but{G1161} unto them{G1565} that are without{G1854}, all these things{G3956} are done{G1096}{(G5736)} in{G1722} parables{G3850}: (kjv-strongs#)

Mar 4:11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables: (kjv)

======= Mark 4:12 ============

Mark 4:12 that seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest haply they should turn again, and it should be forgiven them.(asv)

Mark 4:12 Aby hledíce, hleděli, a neuzřeli, a slyšíce, slyšeli, a nesrozuměli, aby se snad neobrátili, a byli by jim odpuštěni hříchové. (CZ)

Mark 4:12 That{G2443} seeing{G991}{(G5723)} they may see{G991}{(G5725)}, and{G2532} not{G3361} perceive{G1492}{(G5632)}; and{G2532} hearing{G191}{(G5723)} they may hear{G191}{(G5725)}, and{G2532} not{G3361} understand{G4920}{(G5725)}; lest at any time{G3379} they should be converted{G1994}{(G5661)}, and{G2532} their sins{G265} should be forgiven{G863}{(G5686)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 4:12 That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. (kjv)

======= Mark 4:13 ============

Mark 4:13 And he saith unto them, Know ye not this parable? and how shall ye know all the parables?(asv)

Mark 4:13 I dí jim: Neznáte podobenství tohoto? A kterakž pak jiná všecka podobenství poznáte? (CZ)

Mark 4:13 And{G2532} he said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Know ye{G1492}{(G5758)} not{G3756} this{G5026} parable{G3850}? and{G2532} how then{G4459} will ye know{G1097}{(G5695)} all{G3956} parables{G3850}? (kjv-strongs#)

Mar 4:13 And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables? (kjv)

======= Mark 4:14 ============

Mark 4:14 The sower soweth the word.(asv)

Mark 4:14 Rozsevač, ten slovo rozsívá. (CZ)

Mark 4:14 The sower{G4687}{(G5723)} soweth{G4687}{(G5719)} the word{G3056}. (kjv-strongs#)

Mar 4:14 The sower soweth the word. (kjv)

======= Mark 4:15 ============

Mark 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; and when they have heard, straightway cometh Satan, and taketh away the word which hath been sown in them.(asv)

Mark 4:15 Titoť pak jsou, ješto podle cesty símě přijímají, kdežto se rozsívá slovo, kteréž když oni slyší, ihned přichází satan a vynímá slovo, kteréž vsáto jest v srdcích jejich. (CZ)

Mark 4:15 And{G1161} these{G3778} are they{G1526}{(G5748)} by{G3844} the way side{G3598}, where{G3699} the word{G3056} is sown{G4687}{(G5743)}; but{G2532} when{G3752} they have heard{G191}{(G5661)}, Satan{G4567} cometh{G2064}{(G5736)} immediately{G2112}, and{G2532} taketh away{G142}{(G5719)} the word{G3056} that was sown{G4687}{(G5772)} in{G1722} their{G846} hearts{G2588}. (kjv-strongs#)

Mar 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. (kjv)

======= Mark 4:16 ============

Mark 4:16 And these in like manner are they that are sown upon the rocky [places], who, when they have heard the word, straightway receive it with joy;(asv)

Mark 4:16 A tak podobně ti, kteříž jako skalnatá země posáti jsou, kteřížto jakž uslyší slovo, hned s radostí přijímají je. (CZ)

Mark 4:16 And{G2532} these{G3778} are they{G1526}{(G5748)} likewise{G3668} which are sown{G4687}{(G5746)} on{G1909} stony ground{G4075}; who{G3739}, when{G3752} they have heard{G191}{(G5661)} the word{G3056}, immediately{G2112} receive{G2983}{(G5719)} it{G846} with{G3326} gladness{G5479}; (kjv-strongs#)

Mar 4:16 And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness; (kjv)

======= Mark 4:17 ============

Mark 4:17 and they have no root in themselves, but endure for a while; then, when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway they stumble.(asv)

Mark 4:17 Než nemají kořene v sobě, ale jsou časní; potom když vznikne soužení a protivenství pro slovo Boží, hned se horší. (CZ)

Mark 4:17 And{G2532} have{G2192}{(G5719)} no{G3756} root{G4491} in{G1722} themselves{G1438}, and{G235} so endure{G1526}{(G5748)} but for a time{G4340}: afterward{G1534}, when affliction{G2347} or{G2228} persecution{G1375} ariseth{G1096}{(G5637)} for{G1223} the word's sake{G3056}, immediately{G2112} they are offended{G4624}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:17 And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. (kjv)

======= Mark 4:18 ============

Mark 4:18 And others are they that are sown among the thorns; these are they that have heard the word,(asv)

Mark 4:18 A tito jsou, jenž mezi trní posáti jsou, kteříž ač slovo slyší, (CZ)

Mark 4:18 And{G2532} these{G3778} are{G1526}{(G5748)} they which are{G1526}{(G5748)} sown{G4687}{(G5746)} among{G1519} thorns{G173}; such as{G3778} hear{G191}{(G5723)} the word{G3056}, (kjv-strongs#)

Mar 4:18 And these are they which are sown among thorns; such as hear the word, (kjv)

======= Mark 4:19 ============

Mark 4:19 and the cares of the world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.(asv)

Mark 4:19 Ale pečování tohoto světa a oklamání zboží, a jiné žádosti zlé k tomu přistupující, udušují slovo, takže bez užitku bývá. (CZ)

Mark 4:19 And{G2532} the cares{G3308} of this{G5127} world{G165}, and{G2532} the deceitfulness{G539} of riches{G4149}, and{G2532} the lusts{G1939} of{G4012} other things{G3062} entering in{G1531}{(G5740)}, choke{G4846}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} it becometh{G1096}{(G5736)} unfruitful{G175}. (kjv-strongs#)

Mar 4:19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. (kjv)

======= Mark 4:20 ============

Mark 4:20 And those are they that were sown upon the good ground; such as hear the word, and accept it, and bear fruit, thirtyfold, and sixtyfold, and a hundredfold.(asv)

Mark 4:20 Titoť pak jsou, jenž v zemi dobrou símě přijali, kteříž slyší slovo Boží, a přijímají, a užitek přinášejí, jedno třidcátý, a jiné šedesátý, a jiné stý. (CZ)

Mark 4:20 And{G2532} these{G3778} are{G1526}{(G5748)} they which are sown{G4687}{(G5651)} on{G1909} good{G2570} ground{G1093}; such as{G3748} hear{G191}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} receive{G3858}{(G5736)} it, and{G2532} bring forth fruit{G2592}{(G5719)}, some{G1520} thirtyfold{G5144}, some{G2532}{G1520} sixty{G1835}, and{G2532} some{G1520} an hundred{G1540}. (kjv-strongs#)

Mar 4:20 And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred. (kjv)

======= Mark 4:21 ============

Mark 4:21 And he said unto them, Is the lamp brought to be put under the bushel, or under the bed, [and] not to be put on the stand?(asv)

Mark 4:21 Dále pravil jim: Zdali rozsvícena bývá svíce, aby postavena byla pod nádobu nebo pod postel? Však aby na svícen vstavena byla. (CZ)

Mark 4:21 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Is{G3385} a candle{G3088} brought{G2064}{(G5736)} to{G2443} be put{G5087}{(G5686)} under{G5259} a bushel{G3426}, or{G2228} under{G5259} a bed{G2825}? and not{G3756} to{G2443} be set{G2007}{(G5686)} on{G1909} a candlestick{G3087}? (kjv-strongs#)

Mar 4:21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick? (kjv)

======= Mark 4:22 ============

Mark 4:22 For there is nothing hid, save that it should be manifested; neither was [anything] made secret, but that it should come to light.(asv)

Mark 4:22 Nebo nic není skrytého, co by nebylo zjeveno; aniž jest co tak ukrytého, aby najevo nevyšlo. (CZ)

Mark 4:22 For{G1063} there is{G2076}{(G5748)} nothing{G3756} hid{G2927}{G5100}, which{G3739} shall{G5319} not{G3362} be manifested{G5319}{(G5686)}; neither{G3761} was any thing kept{G1096}{(G5633)} secret{G614}, but{G235} that{G2443} it should come{G2064}{(G5632)} abroad{G1519}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mar 4:22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad. (kjv)

======= Mark 4:23 ============

Mark 4:23 If any man hath ears to hear, let him hear.(asv)

Mark 4:23 Jestliže kdo má uši k slyšení, slyš. (CZ)

Mark 4:23 If any man{G1536} have{G2192}{(G5719)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:23 If any man have ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 4:24 ============

Mark 4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete it shall be measured unto you; and more shall be given unto you.(asv)

Mark 4:24 I mluvil k nim: Vizte, co slyšíte. Kterou měrou budete měřiti, touť vám bude odměřeno, a přidáno bude vám poslouchajícím. (CZ)

Mark 4:24 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Take heed{G991}{(G5720)} what{G5101} ye hear{G191}{(G5719)}: with{G1722} what{G3739} measure{G3358} ye mete{G3354}{(G5719)}, it shall be measured{G3354}{(G5701)} to you{G5213}: and{G2532} unto you{G5213} that hear{G191}{(G5723)} shall more be given{G4369}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given. (kjv)

======= Mark 4:25 ============

Mark 4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken away even that which he hath.(asv)

Mark 4:25 Nebo kdožť má, tomu bude dáno; a kdo nemá, i to, což má, bude od něho odjato. (CZ)

Mark 4:25 For{G1063}{G302} he that{G3739} hath{G2192}{(G5725)}, to him{G846} shall be given{G1325}{(G5701)}: and{G2532} he that{G3739} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756}, from{G575} him{G846} shall be taken{G142}{(G5701)} even{G2532} that which{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath. (kjv)

======= Mark 4:26 ============

Mark 4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;(asv)

Mark 4:26 I pravil jim: Tak jest království Boží, jako kdyby člověk uvrhl símě v zemi. (CZ)

Mark 4:26 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, So{G3779} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of God{G2316}, as{G5613} if{G1437} a man{G444} should cast{G906}{(G5632)} seed{G4703} into{G1909} the ground{G1093}; (kjv-strongs#)

Mar 4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground; (kjv)

======= Mark 4:27 ============

Mark 4:27 and should sleep and rise night and day, and the seed should spring up and grow, he knoweth not how.(asv)

Mark 4:27 A spal by, a vstával by ve dne i v noci, a semeno by vzešlo a vzrostlo, jakž on neví. (CZ)

Mark 4:27 And{G2532} should sleep{G2518}{(G5725)}, and{G2532} rise{G1453}{(G5747)} night{G3571} and{G2532} day{G2250}, and{G2532} the seed{G4703} should spring{G985}{(G5725)} and{G2532} grow up{G3373}{(G5747)}, he{G846} knoweth{G1492}{(G5758)} not{G3756} how{G5613}. (kjv-strongs#)

Mar 4:27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. (kjv)

======= Mark 4:28 ============

Mark 4:28 The earth beareth fruit of herself; first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.(asv)

Mark 4:28 Nebo sama od sebe země plodí, nejprv bylinu, potom klas, potom plné obilé v klasu. (CZ)

Mark 4:28 For{G1063} the earth{G1093} bringeth forth fruit{G2592}{(G5719)} of herself{G844}; first{G4412} the blade{G5528}, then{G1534} the ear{G4719}, after that{G1534} the full{G4134} corn{G4621} in{G1722} the ear{G4719}. (kjv-strongs#)

Mar 4:28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. (kjv)

======= Mark 4:29 ============

Mark 4:29 But when the fruit is ripe, straightway he putteth forth the sickle, because the harvest is come.(asv)

Mark 4:29 A když sezrá úroda, ihned přičiní srp; neboť jest nastala žeň. (CZ)

Mark 4:29 But{G1161} when{G3752} the fruit{G2590} is brought forth{G3860}{(G5632)}, immediately{G2112} he putteth in{G649}{(G5719)} the sickle{G1407}, because{G3754} the harvest{G2326} is come{G3936}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. (kjv)

======= Mark 4:30 ============

Mark 4:30 And he said, How shall we liken the kingdom of God? or in what parable shall we set it forth?(asv)

Mark 4:30 I řekl opět: K čemu připodobníme království Boží? Aneb kterému podobenství je přirovnáme? (CZ)

Mark 4:30 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, Whereunto{G5101} shall we liken{G3666}{(G5661)} the kingdom{G932} of God{G2316}? or{G2228} with{G1722} what{G4169} comparison{G3850} shall we compare{G3846}{(G5632)} it{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 4:30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it? (kjv)

======= Mark 4:31 ============

Mark 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown upon the earth, though it be less than all the seeds that are upon the earth,(asv)

Mark 4:31 Jest jako zrno horčičné, kteréžto, když vsáto bývá v zemi, menší jest ze všech semen, kteráž jsou na zemi. (CZ)

Mark 4:31 It is like{G5613} a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, which{G3739}, when{G3752} it is sown{G4687}{(G5652)} in{G1909} the earth{G1093}, is less{G3398} than all{G3956} the seeds{G4690} that be{G2076}{(G5748)} in{G1909} the earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mar 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth: (kjv)

======= Mark 4:32 ============

Mark 4:32 yet when it is sown, groweth up, and becometh greater than all the herbs, and putteth out great branches; so that the birds of the heaven can lodge under the shadow thereof.(asv)

Mark 4:32 Ale když vsáto bývá, roste, a bývá větší než všecky byliny, a činíť ratolesti veliké, takže pod stínem jeho mohou sobě ptáci nebeští hnízda dělati. (CZ)

Mark 4:32 But{G2532} when{G3752} it is sown{G4687}{(G5652)}, it groweth up{G305}{(G5719)}, and{G2532} becometh{G1096}{(G5736)} greater than{G3187} all{G3956} herbs{G3001}, and{G2532} shooteth out{G4160}{(G5719)} great{G3173} branches{G2798}; so that{G5620} the fowls{G4071} of the air{G3772} may{G1410}{(G5738)} lodge{G2681}{(G5721)} under{G5259} the shadow{G4639} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 4:32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. (kjv)

======= Mark 4:33 ============

Mark 4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it;(asv)

Mark 4:33 A takovými mnohými podobenstvími mluvil jim slovo, jakž mohli slyšeti. (CZ)

Mark 4:33 And{G2532} with many{G4183} such{G5108} parables{G3850} spake he{G2980}{(G5707)} the word{G3056} unto them{G846}, as{G2531} they were able{G1410}{(G5711)} to hear{G191}{(G5721)} it. (kjv-strongs#)

Mar 4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it. (kjv)

======= Mark 4:34 ============

Mark 4:34 and without a parable spake he not unto them: but privately to his own disciples he expounded all things.(asv)

Mark 4:34 A bez podobenství nemluvil jim, učedlníkům pak svým soukromí vykládal všecko. (CZ)

Mark 4:34 But{G1161} without{G5565} a parable{G3850} spake{G2980}{(G5707)} he not{G3756} unto them{G846}: and{G1161} when they were alone{G2398}{G2596}, he expounded{G1956}{(G5707)} all things{G3956} to his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mar 4:34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples. (kjv)

======= Mark 4:35 ============

Mark 4:35 And on that day, when even was come, he saith unto them, Let us go over unto the other side.(asv)

Mark 4:35 I řekl jim v ten den, když již bylo večer: Plavme se na druhou stranu. (CZ)

Mark 4:35 And{G2532} the{G1722} same{G1565} day{G2250}, when the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Let us pass over{G1330}{(G5632)} unto{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mar 4:35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. (kjv)

======= Mark 4:36 ============

Mark 4:36 And leaving the multitude, they take him with them, even as he was, in the boat. And other boats were with him.(asv)

Mark 4:36 A nechavše zástupu, pojali jej, tak jakž byl na lodičce. Ale i jiné lodičky byly s ním. (CZ)

Mark 4:36 And{G2532} when they had sent away{G863}{(G5631)} the multitude{G3793}, they took{G3880}{(G5719)} him{G846} even as{G5613} he was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the ship{G4143}. And{G1161} there were{G2258}{(G5713)} also{G2532} with{G3326} him{G846} other{G243} little ships{G4142}. (kjv-strongs#)

Mar 4:36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. (kjv)

======= Mark 4:37 ============

Mark 4:37 And there ariseth a great storm of wind, and the waves beat into the boat, insomuch that the boat was now filling.(asv)

Mark 4:37 Tedy stala se bouře veliká od větru, až se vlny na lodí valily, takže se již naplňovala lodí. (CZ)

Mark 4:37 And{G2532} there arose{G1096}{(G5736)} a great{G3173} storm{G2978} of wind{G417}, and{G1161} the waves{G2949} beat{G1911}{(G5707)} into{G1519} the ship{G4143}, so that{G5620} it{G846} was{G1072} now{G2235} full{G1072}{(G5745)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:37 And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. (kjv)

======= Mark 4:38 ============

Mark 4:38 And he himself was in the stern, asleep on the cushion: and they awake him, and say unto him, Teacher, carest thou not that we perish?(asv)

Mark 4:38 A on zzadu na lodí spal na podušce. I zbudili jej, a řekli jemu: Mistře, což pak nic nedbáš, že hyneme? (CZ)

Mark 4:38 And{G2532} he{G846} was{G2258}{(G5713)} in{G1909} the hinder part of the ship{G4403}, asleep{G2518}{(G5723)} on{G1909} a pillow{G4344}: and{G2532} they awake{G1326}{(G5719)} him{G846}, and{G2532} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Master{G1320}, carest{G3199}{(G5719)} thou{G4671} not{G3756} that{G3754} we perish{G622}{(G5731)}? (kjv-strongs#)

Mar 4:38 And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? (kjv)

======= Mark 4:39 ============

Mark 4:39 And he awoke, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.(asv)

Mark 4:39 I probudiv se, přimluvil větru a řekl moři: Umlkni a upokoj se. I přestal vítr, a stalo se utišení veliké. (CZ)

Mark 4:39 And{G2532} he arose{G1326}{(G5685)}, and rebuked{G2008}{(G5656)} the wind{G417}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto the sea{G2281}, Peace{G4623}{(G5720)}, be still{G5392}{(G5770)}. And{G2532} the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}, and{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} calm{G1055}. (kjv-strongs#)

Mar 4:39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. (kjv)

======= Mark 4:40 ============

Mark 4:40 And he said unto them, Why are ye fearful? have ye not yet faith?(asv)

Mark 4:40 I řekl jim: Proč se tak bojíte? Což ještě nemáte víry? (CZ)

Mark 4:40 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} are ye{G2075}{(G5748)} so{G3779} fearful{G1169}? how is it{G4459} that ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} faith{G4102}? (kjv-strongs#)

Mar 4:40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith? (kjv)

======= Mark 4:41 ============

Mark 4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him?(asv)

Mark 4:41 I báli se bázní velikou, a pravili jeden k druhému: Hle kdo jest tento, že i vítr i moře poslouchají jeho? (CZ)

Mark 4:41 And{G2532} they feared{G5399}{(G5675)} exceedingly{G5401}{G3173}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)} one{G240} to{G4314} another{G240}, What{G5101} manner of man{G686} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}, that{G3754} even{G2532} the wind{G417} and{G2532} the sea{G2281} obey{G5219}{(G5719)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?(kjv)

======= Mark 5:1 ============

Mark 5:1 And they came to the other side of the sea, into the country of the Gerasenes.(asv)

Mark 5:1 Tedy přeplavili se přes moře do krajiny Gadarenských. (CZ)

Mark 5:1 And{G2532} they came over{G2064}{(G5627)} unto{G1519} the other side{G4008} of the sea{G2281}, into{G1519} the country{G5561} of the Gadarenes{G1046}. (kjv-strongs#)

Mar 5:1 And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. (kjv)

======= Mark 5:2 ============

Mark 5:2 And when he was come out of the boat, straightway there met him out of the tombs a man with an unclean spirit,(asv)

Mark 5:2 A jakž vyšel z lodí, hned se s ním potkal člověk z hrobů, maje ducha nečistého. (CZ)

Mark 5:2 And{G2532} when he{G846} was come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the ship{G4143}, immediately{G2112} there met{G528}{(G5656)} him{G846} out of{G1537} the tombs{G3419} a man{G444} with{G1722} an unclean{G169} spirit{G4151}, (kjv-strongs#)

Mar 5:2 And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, (kjv)

======= Mark 5:3 ============

Mark 5:3 who had his dwelling in the tombs: and no man could any more bind him, no, not with a chain;(asv)

Mark 5:3 Kterýž bydlil v hrobích, a aniž ho kdo již mohl řetězy svázati, (CZ)

Mark 5:3 Who{G3739} had{G2192}{(G5707)} his dwelling{G2731} among{G1722} the tombs{G3419}; and{G2532} no man{G3762} could{G1410}{(G5711)} bind{G1210}{(G5658)} him{G846}, no, not{G3777} with chains{G254}: (kjv-strongs#)

Mar 5:3 Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains: (kjv)

======= Mark 5:4 ============

Mark 5:4 because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been rent asunder by him, and the fetters broken in pieces: and no man had strength to tame him.(asv)

Mark 5:4 Nebo často jsa pouty a řetězy okován, polámal řetězy a pouta roztrhal, a žádný nemohl ho zkrotiti. (CZ)

Mark 5:4 Because{G1223} that he{G846} had been often{G4178} bound{G1210}{(G5771)} with fetters{G3976} and{G2532} chains{G254}, and{G2532} the chains{G254} had been plucked asunder{G1288}{(G5771)} by{G5259} him{G846}, and{G2532} the fetters{G3976} broken in pieces{G4937}{(G5771)}: neither{G2532} could{G2480}{(G5707)} any man tame{G1150}{(G5658)} him{G846}{G3762}. (kjv-strongs#)

Mar 5:4 Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces: neither could any man tame him. (kjv)

======= Mark 5:5 ============

Mark 5:5 And always, night and day, in the tombs and in the mountains, he was crying out, and cutting himself with stones.(asv)

Mark 5:5 A vždycky ve dne i v noci na horách a v hrobích byl, křiče a tepa se kamením. (CZ)

Mark 5:5 And{G2532} always{G1275}, night{G3571} and{G2532} day{G2250}, he was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the mountains{G3735}, and{G2532} in{G1722} the tombs{G3418}, crying{G2896}{(G5723)}, and{G2532} cutting{G2629}{(G5723)} himself{G1438} with stones{G3037}. (kjv-strongs#)

Mar 5:5 And always, night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying, and cutting himself with stones. (kjv)

======= Mark 5:6 ============

Mark 5:6 And when he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him;(asv)

Mark 5:6 Uzřev pak Ježíše zdaleka, běžel a poklonil se jemu, (CZ)

Mark 5:6 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} Jesus{G2424} afar off{G575}{G3113}, he ran{G5143}{(G5627)} and{G2532} worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 5:6 But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, (kjv)

======= Mark 5:7 ============

Mark 5:7 and crying out with a loud voice, he saith, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God, torment me not.(asv)

Mark 5:7 A křiče hlasem velikým, řekl: Co jest tobě do mne, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Zaklínám tě skrze Boha, abys mne netrápil. (CZ)

Mark 5:7 And{G2532} cried{G2896}{(G5660)} with a loud{G3173} voice{G5456}, and said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} have I{G1698} to do{G2532} with thee{G4671}, Jesus{G2424}, thou Son{G5207} of the most high{G5310} God{G2316}? I adjure{G3726}{(G5719)} thee{G4571} by God{G2316}, that thou torment{G928}{(G5661)} me{G3165} not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mar 5:7 And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God? I adjure thee by God, that thou torment me not. (kjv)

======= Mark 5:8 ============

Mark 5:8 For he said unto him, Come forth, thou unclean spirit, out of the man.(asv)

Mark 5:8 (Nebo pravil jemu: Vyjdiž, duchu nečistý, z člověka tohoto.) (CZ)

Mark 5:8 For{G1063} he said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} the man{G444}, thou unclean{G169} spirit{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 5:8 For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. (kjv)

======= Mark 5:9 ============

Mark 5:9 And he asked him, What is thy name? And he saith unto him, My name is Legion; for we are many.(asv)

Mark 5:9 I otázal se ho: Jakť říkají? A on odpovídaje, řekl: Množství jméno mé jest, neb jest nás mnoho. (CZ)

Mark 5:9 And{G2532} he asked{G1905}{(G5707)} him{G846}, What{G5101} is thy{G4671} name{G3686}? And{G2532} he answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, My{G3427} name{G3686} is Legion{G3003}: for{G3754} we are{G2070}{(G5748)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 5:9 And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion: for we are many. (kjv)

======= Mark 5:10 ============

Mark 5:10 And he besought him much that he would not send them away out of the country.(asv)

Mark 5:10 I prosil ho velmi, aby jich nevyháněl z té krajiny. (CZ)

Mark 5:10 And{G2532} he besought{G3870}{(G5707)} him{G846} much{G4183} that{G3363} he would{G649} not{G3363} send{G649} them{G846} away{G649}{(G5661)} out of{G1854} the country{G5561}. (kjv-strongs#)

Mar 5:10 And he besought him much that he would not send them away out of the country. (kjv)

======= Mark 5:11 ============

Mark 5:11 Now there was there on the mountain side a great herd of swine feeding.(asv)

Mark 5:11 Bylo pak tu při horách stádo vepřů veliké pasoucích se. (CZ)

Mark 5:11 Now{G1161} there was{G2258}{(G5713)} there{G1563} nigh{G4314} unto the mountains{G3735} a great{G3173} herd{G34} of swine{G5519} feeding{G1006}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:11 Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. (kjv)

======= Mark 5:12 ============

Mark 5:12 And they besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them.(asv)

Mark 5:12 I prosili ho všickni ti ďáblové, řkouce: Pusť nás do vepřů, ať do nich vejdeme. (CZ)

Mark 5:12 And{G2532} all{G3956} the devils{G1142} besought{G3870}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Send{G3992}{(G5657)} us{G2248} into{G1519} the swine{G5519}, that{G2443} we may enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:12 And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. (kjv)

======= Mark 5:13 ============

Mark 5:13 And he gave them leave. And the unclean spirits came out, and entered into the swine: and the herd rushed down the steep into the sea, [in number] about two thousand; and they were drowned in the sea.(asv)

Mark 5:13 I povolil jim hned Ježíš. A vyšedše duchové nečistí, vešli do vepřů. I běželo to stádo s vrchu dolů do moře, (a bylo jich ke dvěma tisícům,) i ztonuli v moři. (CZ)

Mark 5:13 And{G2532} forthwith{G2112} Jesus{G2424} gave{G2010} them{G846} leave{G2010}{(G5656)}. And{G2532} the unclean{G169} spirits{G4151} went out{G1831}{(G5631)}, and entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the swine{G5519}: and{G2532} the herd{G34} ran{G3729}{(G5656)} violently down{G2596} a steep place{G2911} into{G1519} the sea{G2281},{G1161}(they were{G2258}{(G5713)} about{G5613} two thousand{G1367};) and{G2532} were choked{G4155}{(G5712)} in{G1722} the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mar 5:13 And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand;) and were choked in the sea. (kjv)

======= Mark 5:14 ============

Mark 5:14 And they that fed them fled, and told it in the city, and in the country. And they came to see what it was that had come to pass.(asv)

Mark 5:14 Ti pak, kteříž ty vepře pásli, utekli a oznámili to v městě i ve vsech. I vyšli lidé, aby viděli, co je se to stalo. (CZ)

Mark 5:14 And{G1161} they that fed{G1006}{(G5723)} the swine{G5519} fled{G5343}{(G5627)}, and{G2532} told{G312}{(G5656)} it in{G1519} the city{G4172}, and{G2532} in{G1519} the country{G68}. And{G2532} they went out{G1831}{(G5627)} to see{G1492}{(G5629)} what{G5101} it was{G2076}{(G5748)} that was done{G1096}{(G5756)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:14 And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done. (kjv)

======= Mark 5:15 ============

Mark 5:15 And they come to Jesus, and behold him that was possessed with demons sitting, clothed and in his right mind, [even] him that had the legion: and they were afraid.(asv)

Mark 5:15 I přišli k Ježíšovi, a uzřeli toho, kterýž byl trápen od ďábelství, an sedí, odín jsa a maje zdravý rozum, toho totiž, kterýž měl tmu ďáblů. I báli se. (CZ)

Mark 5:15 And{G2532} they come{G2064}{(G5736)} to{G4314} Jesus{G2424}, and{G2532} see{G2334}{(G5719)} him that was possessed with the devil{G1139}{(G5740)}, and had{G2192}{(G5761)} the legion{G3003}, sitting{G2521}{(G5740)}, and{G2532} clothed{G2439}{(G5772)}, and{G2532} in his right mind{G4993}{(G5723)}: and{G2532} they were afraid{G5399}{(G5675)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:15 And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion, sitting, and clothed, and in his right mind: and they were afraid. (kjv)

======= Mark 5:16 ============

Mark 5:16 And they that saw it declared unto them how it befell him that was possessed with demons, and concerning the swine.(asv)

Mark 5:16 A kteříž to viděli, vypravovali jim, kterak se stalo tomu, kterýž měl ďábelství, i o vepřích. (CZ)

Mark 5:16 And{G2532} they that saw{G1492}{(G5631)} it told{G1334}{(G5662)} them{G846} how{G4459} it befell{G1096}{(G5633)} to him that was possessed with the devil{G1139}{(G5740)}, and{G2532} also concerning{G4012} the swine{G5519}. (kjv-strongs#)

Mar 5:16 And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. (kjv)

======= Mark 5:17 ============

Mark 5:17 And they began to beseech him to depart from their borders.(asv)

Mark 5:17 Tedy počali ho prositi, aby odšel z krajin jejich. (CZ)

Mark 5:17 And{G2532} they began{G756}{(G5662)} to pray{G3870}{(G5721)} him{G846} to depart{G565}{(G5629)} out of{G575} their{G846} coasts{G3725}. (kjv-strongs#)

Mar 5:17 And they began to pray him to depart out of their coasts. (kjv)

======= Mark 5:18 ============

Mark 5:18 And as he was entering into the boat, he that had been possessed with demons besought him that he might be with him.(asv)

Mark 5:18 A když vstoupil na lodí, prosil ho ten, kterýž trápen byl od ďábelství, aby byl s ním. (CZ)

Mark 5:18 And{G2532} when he{G846} was come{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143}, he that had been possessed with the devil{G1139}{(G5679)} prayed{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} he might be{G5600}{(G5753)} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:18 And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. (kjv)

======= Mark 5:19 ============

Mark 5:19 And he suffered him not, but saith unto him, Go to thy house unto thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and [how] he had mercy on thee.(asv)

Mark 5:19 Ježíš pak nedopustil mu, ale řekl jemu: Jdi k svým do domu svého, a zvěstuj jim, kterak jest veliké věci učinil tobě Hospodin, a slitoval se nad tebou. (CZ)

Mark 5:19 Howbeit{G1161} Jesus{G2424} suffered{G863}{(G5656)} him{G846} not{G3756}, but{G235} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Go{G5217}{(G5720)} home{G1519}{G3624}{G4675} to{G4314} thy friends{G4674}, and{G2532} tell{G312}{(G5657)} them{G846} how great things{G3745} the Lord{G2962} hath done{G4160}{(G5656)} for thee{G4671}, and{G2532} hath had compassion{G1653}{(G5656)} on thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 5:19 Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. (kjv)

======= Mark 5:20 ============

Mark 5:20 And he went his way, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men marvelled.(asv)

Mark 5:20 I odšel, a počal ohlašovati v krajině Desíti měst, kterak veliké věci učinil mu Ježíš. I divili se všickni. (CZ)

Mark 5:20 And{G2532} he departed{G565}{(G5627)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to publish{G2784}{(G5721)} in{G1722} Decapolis{G1179} how great things{G3745} Jesus{G2424} had done{G4160}{(G5656)} for him{G846}: and{G2532} all{G3956} men did marvel{G2296}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:20 And he departed, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men did marvel. (kjv)

======= Mark 5:21 ============

Mark 5:21 And when Jesus had crossed over again in the boat unto the other side, a great multitude was gathered unto him; and he was by the sea.(asv)

Mark 5:21 A když se přeplavil Ježíš na lodí zase na druhou stranu, sšel se k němu zástup mnohý. A on byl u moře. (CZ)

Mark 5:21 And{G2532} when Jesus{G2424} was passed over{G1276}{(G5660)} again{G3825} by{G1722} ship{G4143} unto{G1519} the other side{G4008}, much{G4183} people{G3793} gathered{G4863}{(G5681)} unto{G1909} him{G846}: and{G2532} he was{G2258}{(G5713)} nigh{G3844} unto the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mar 5:21 And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh unto the sea. (kjv)

======= Mark 5:22 ============

Mark 5:22 And there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and seeing him, he falleth at his feet,(asv)

Mark 5:22 A aj, přišel jeden z knížat školy Židovské, jménem Jairus, a uzřev jej, padl k nohám jeho, (CZ)

Mark 5:22 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there cometh{G2064}{(G5736)} one{G1520} of the rulers of the synagogue{G752}, Jairus{G2383} by name{G3686}; and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, he fell{G4098}{(G5719)} at{G4314} his{G846} feet{G4228}, (kjv-strongs#)

Mar 5:22 And, behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and when he saw him, he fell at his feet, (kjv)

======= Mark 5:23 ============

Mark 5:23 and beseecheth him much, saying, My little daughter is at the point of death: [I pray thee], that thou come and lay thy hands on her, that she may be made whole, and live.(asv)

Mark 5:23 A velmi ho prosil, řka: Dcerka má skonává. Prosím, pojď, vlož na ni ruce, aby uzdravena byla, a budeť živa. (CZ)

Mark 5:23 And{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} greatly{G4183}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} My{G3450} little daughter{G2365} lieth{G2079} at the point of death{G2192}{(G5719)}: I pray thee, come{G2064}{(G5631)} and{G2443} lay{G2007}{(G5632)} thy hands{G5495} on her{G846}, that{G3704} she may be healed{G4982}{(G5686)}; and{G2532} she shall live{G2198}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:23 And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed; and she shall live. (kjv)

======= Mark 5:24 ============

Mark 5:24 And he went with him; and a great multitude followed him, and they thronged him.(asv)

Mark 5:24 I šel s ním, a zástup mnohý šel za ním, i tiskli jej. (CZ)

Mark 5:24 And{G2532} Jesus went{G565}{(G5627)} with{G3326} him{G846}; and{G2532} much{G4183} people{G3793} followed{G190}{(G5707)} him{G846}, and{G2532} thronged{G4918}{(G5707)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:24 And Jesus went with him; and much people followed him, and thronged him. (kjv)

======= Mark 5:25 ============

Mark 5:25 And a woman, who had an issue of blood twelve years,(asv)

Mark 5:25 (Tedy žena jedna, kteráž tok krve měla dvanácte let, (CZ)

Mark 5:25 And{G2532} a certain{G5100} woman{G1135}, which had an{G1722} issue{G4511} of blood{G129}{G5607}{(G5752)} twelve{G1427} years{G2094}, (kjv-strongs#)

Mar 5:25 And a certain woman, which had an issue of blood twelve years, (kjv)

======= Mark 5:26 ============

Mark 5:26 and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,(asv)

Mark 5:26 A mnoho byla trápena od mnohých lékařů, a vynaložila všecken statek svůj, a nic jí bylo neprospělo, ale vždy se hůře měla, (CZ)

Mark 5:26 And{G2532} had suffered{G3958}{(G5631)} many things{G4183} of{G5259} many{G4183} physicians{G2395}, and{G2532} had spent{G1159}{(G5660)} all{G3956} that she{G1438} had{G3844}, and{G2532} was{G5623} nothing{G3367} bettered{G5623}{(G5685)}, but{G235} rather{G3123} grew{G2064}{(G5631)} worse{G1519}{G5501}, (kjv-strongs#)

Mar 5:26 And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse, (kjv)

======= Mark 5:27 ============

Mark 5:27 having heard the things concerning Jesus, came in the crowd behind, and touched his garment.(asv)

Mark 5:27 Uslyšavši o Ježíšovi, přišla v zástupu pozadu, a dotkla se roucha jeho. (CZ)

Mark 5:27 When she had heard{G191}{(G5660)} of{G4012} Jesus{G2424}, came{G2064}{(G5631)} in{G1722} the press{G3793} behind{G3693}, and touched{G680}{(G5662)} his{G846} garment{G2440}. (kjv-strongs#)

Mar 5:27 When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. (kjv)

======= Mark 5:28 ============

Mark 5:28 For she said, If I touch but his garments, I shall be made whole.(asv)

Mark 5:28 Neb řekla byla: Dotknu-li se jen roucha jeho, uzdravena budu. (CZ)

Mark 5:28 For{G1063} she said{G3004}{(G5707)}, If{G3754}{G2579} I may touch{G680}{(G5672)} but{G2579} his{G846} clothes{G2440}, I shall be whole{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:28 For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. (kjv)

======= Mark 5:29 ============

Mark 5:29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of her plague.(asv)

Mark 5:29 A hned přestal jest krvotok její, a pocítila na těle, že by uzdravena byla od neduhu svého. (CZ)

Mark 5:29 And{G2532} straightway{G2112} the fountain{G4077} of her{G846} blood{G129} was dried up{G3583}{(G5681)}; and{G2532} she felt{G1097}{(G5627)} in her body{G4983} that{G3754} she was healed{G2390}{(G5769)} of{G575} that plague{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 5:29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague. (kjv)

======= Mark 5:30 ============

Mark 5:30 And straightway Jesus, perceiving in himself that the power [proceeding] from him had gone forth, turned him about in the crowd, and said, Who touched my garments?(asv)

Mark 5:30 A hned Ježíš poznav sám v sobě, že jest moc vyšla z něho k uzdravení, obrátiv se v zástupu, řekl: Kdo se dotekl roucha mého? (CZ)

Mark 5:30 And{G2532} Jesus{G2424}, immediately{G2112} knowing{G1921}{(G5631)} in{G1722} himself{G1438} that virtue{G1411} had gone{G1831}{(G5631)} out of{G1537} him{G846}, turned him about{G1994}{(G5651)} in{G1722} the press{G3793}, and said{G3004}{(G5707)}, Who{G5101} touched{G680}{(G5662)} my{G3450} clothes{G2440}? (kjv-strongs#)

Mar 5:30 And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? (kjv)

======= Mark 5:31 ============

Mark 5:31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?(asv)

Mark 5:31 I řekli mu učedlníci jeho: Vidíš, že tě zástup tiskne, a pravíš: Kdo se mne dotekl? (CZ)

Mark 5:31 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Thou seest{G991}{(G5719)} the multitude{G3793} thronging{G4918}{(G5723)} thee{G4571}, and{G2532} sayest thou{G3004}{(G5719)}, Who{G5101} touched{G680}{(G5662)} me{G3450}? (kjv-strongs#)

Mar 5:31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? (kjv)

======= Mark 5:32 ============

Mark 5:32 And he looked round about to see her that had done this thing.(asv)

Mark 5:32 I hleděl vůkol, aby ji uzřel, která jest to učinila. (CZ)

Mark 5:32 And{G2532} he looked round about{G4017}{(G5710)} to see{G1492}{(G5629)} her that had done{G4160}{(G5660)} this thing{G5124}. (kjv-strongs#)

Mar 5:32 And he looked round about to see her that had done this thing. (kjv)

======= Mark 5:33 ============

Mark 5:33 But the woman fearing and trembling, knowing what had been done to her, came and fell down before him, and told him all the truth.(asv)

Mark 5:33 Ta pak žena s bázní a s třesením, věduci, co se stalo při ní, přistoupila a padla před ním, a pověděla mu všecku pravdu. (CZ)

Mark 5:33 But{G1161} the woman{G1135} fearing{G5399}{(G5679)} and{G2532} trembling{G5141}{(G5723)}, knowing{G1492}{(G5761)} what{G3739} was done{G1096}{(G5754)} in{G1909} her{G846}, came{G2064}{(G5627)} and{G2532} fell down before{G4363}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} told{G2036}{(G5627)} him{G846} all{G3956} the truth{G225}. (kjv-strongs#)

Mar 5:33 But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. (kjv)

======= Mark 5:34 ============

Mark 5:34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.(asv)

Mark 5:34 On pak řekl jí: Dcero, víra tvá tě uzdravila, jdiž u pokoji, a buď zproštěna od trápení svého.) (CZ)

Mark 5:34 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, Daughter{G2364}, thy{G4675} faith{G4102} hath made{G4982} thee{G4571} whole{G4982}{(G5758)}; go{G5217}{(G5720)} in{G1519} peace{G1515}, and{G2532} be{G2468}{(G5749)} whole{G5199} of{G575} thy{G4675} plague{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 5:34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague. (kjv)

======= Mark 5:35 ============

Mark 5:35 While he yet spake, they come from the ruler of the synagogue's [house] saying, Thy daughter is dead: why troublest thou the Teacher any further?(asv)

Mark 5:35 A když on ještě mluvil, přišli někteří z domu knížete školy, řkouce: Dcera tvá umřela, proč již zaměstknáváš Mistra? (CZ)

Mark 5:35 While{G2089} he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, there came{G2064}{(G5736)} from{G575} the ruler of the synagogue's{G752} house certain which said{G3004}{(G5723)},{G3754} Thy{G4675} daughter{G2364} is dead{G599}{(G5627)}: why{G5101} troublest thou{G4660}{(G5719)} the Master{G1320} any further{G2089}? (kjv-strongs#)

Mar 5:35 While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further? (kjv)

======= Mark 5:36 ============

Mark 5:36 But Jesus, not heeding the word spoken, saith unto the ruler of the synagogue, Fear not, only believe.(asv)

Mark 5:36 Ježíš pak, hned jakž uslyšel to, což oni mluvili, řekl knížeti školy: Neboj se, toliko věř. (CZ)

Mark 5:36 As soon as{G1161}{G2112} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} the word{G3056} that was spoken{G2980}{(G5746)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto the ruler of the synagogue{G752}, Be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}, only{G3440} believe{G4100}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:36 As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. (kjv)

======= Mark 5:37 ============

Mark 5:37 And he suffered no man to follow with him, save Peter, and James, and John the brother of James.(asv)

Mark 5:37 I nedal žádnému za sebou jíti, jediné Petrovi, Jakubovi a Janovi, bratru Jakubovu. (CZ)

Mark 5:37 And{G2532} he suffered{G863}{(G5656)}{G3756} no man{G3762} to follow{G4870}{(G5658)} him{G846}, save{G1508} Peter{G4074}, and{G2532} James{G2385}, and{G2532} John{G2491} the brother{G80} of James{G2385}. (kjv-strongs#)

Mar 5:37 And he suffered no man to follow him, save Peter, and James, and John the brother of James. (kjv)

======= Mark 5:38 ============

Mark 5:38 And they come to the house of the ruler of the synagogue; and he beholdeth a tumult, and [many] weeping and wailing greatly.(asv)

Mark 5:38 I přišel do domu knížete školy, a viděl tam hluk, ano plačí a kvílí velmi. (CZ)

Mark 5:38 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} to{G1519} the house{G3624} of the ruler of the synagogue{G752}, and{G2532} seeth{G2334}{(G5719)} the tumult{G2351}, and them that wept{G2799}{(G5723)} and{G2532} wailed{G214}{(G5723)} greatly{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 5:38 And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. (kjv)

======= Mark 5:39 ============

Mark 5:39 And when he was entered in, he saith unto them, Why make ye a tumult, and weep? the child is not dead, but sleepeth.(asv)

Mark 5:39 I všed tam, řekl jim: Co se bouříte a plačete? Neumřelať jest děvečka, ale spí. (CZ)

Mark 5:39 And{G2532} when he was come in{G1525}{(G5631)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} make ye this ado{G2350}{(G5743)}, and{G2532} weep{G2799}{(G5719)}? the damsel{G3813} is{G599} not{G3756} dead{G599}{(G5627)}, but{G235} sleepeth{G2518}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:39 And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado, and weep? the damsel is not dead, but sleepeth. (kjv)

======= Mark 5:40 ============

Mark 5:40 And they laughed him to scorn. But he, having put them all forth, taketh the father of the child and her mother and them that were with him, and goeth in where the child was.(asv)

Mark 5:40 I posmívali se jemu. On pak vyhnav všecky, pojal toliko otce a matku děvečky, a ty, kteříž s ním byli, i všel tam, kdež děvečka ležela. (CZ)

Mark 5:40 And{G2532} they laughed{G2606} him{G846} to scorn{G2606}{(G5707)}. But{G1161} when he had put{G1544} them all{G537} out{G1544}{(G5631)}, he taketh{G3880}{(G5719)} the father{G3962} and{G2532} the mother{G3384} of the damsel{G3813}, and{G2532} them that were with{G3326} him{G846}, and{G2532} entereth in{G1531}{(G5736)} where{G3699} the damsel{G3813} was{G2258}{(G5713)} lying{G345}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:40 And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying. (kjv)

======= Mark 5:41 ============

Mark 5:41 And taking the child by the hand, he saith unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, Arise.(asv)

Mark 5:41 A vzav ruku děvečky, řekl jí: Talitha kumi, jenž se vykládá: Děvečko, (toběť pravím,) vstaň. (CZ)

Mark 5:41 And{G2532} he took{G2902}{(G5660)} the damsel{G3813} by the hand{G5495}, and said{G3004}{(G5719)} unto her{G846}, Talitha{G5008} cumi{G2891}; which{G3739} is{G2076}{(G5748)}, being interpreted{G3177}{(G5746)}, Damsel{G2877}, I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, arise{G1453}{(G5669)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:41 And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. (kjv)

======= Mark 5:42 ============

Mark 5:42 And straightway the damsel rose up, and walked; for she was twelve years old. And they were amazed straightway with a great amazement.(asv)

Mark 5:42 A hned vstala děvečka, a chodila; nebo byla ve dvanácti letech. I zděsili se divením převelikým. (CZ)

Mark 5:42 And{G2532} straightway{G2112} the damsel{G2877} arose{G450}{(G5627)}, and{G2532} walked{G4043}{(G5707)}; for{G1063} she was{G2258}{(G5713)} of the age of twelve{G1427} years{G2094}. And{G2532} they were astonished{G1839}{(G5627)} with a great{G3173} astonishment{G1611}. (kjv-strongs#)

Mar 5:42 And straightway the damsel arose, and walked; for she was of the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment. (kjv)

======= Mark 5:43 ============

Mark 5:43 And he charged them much that no man should know this: and he commanded that [something] should be given her to eat.(asv)

Mark 5:43 A přikázal jim pilně, aby žádný o tom nezvěděl. I rozkázal jí dáti jísti. (CZ)

Mark 5:43 And{G2532} he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} straitly{G4183} that{G2443} no man{G3367} should know{G1097}{(G5632)} it{G5124}; and{G2532} commanded{G2036}{(G5627)} that something should be given{G1325}{(G5683)} her{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:43 And he charged them straitly that no man should know it; and commanded that something should be given her to eat.(kjv)

======= Mark 6:1 ============

Mark 6:1 And he went out from thence; and he cometh into his own country; and his disciples follow him.(asv)

Mark 6:1 I vyšel odtud a přišel do vlasti své, a šli za ním učedlníci jeho. (CZ)

Mark 6:1 And{G2532} he went out{G1831}{(G5627)} from thence{G1564}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} his own{G846} country{G3968}; and{G2532} his{G846} disciples{G3101} follow{G190}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:1 And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him. (kjv)

======= Mark 6:2 ============

Mark 6:2 And when the sabbath was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, Whence hath this man these things? and, What is the wisdom that is given unto this man, and [what mean] such mighty works wrought by his hands?(asv)

Mark 6:2 A když bylo v sobotu, počal učiti v škole, a mnozí slyšíce, divili se, řkouce: Odkud tento má tyto věci? A jaká jest to moudrost, kteráž jest jemu dána, že i takové moci dějí se skrze ruce jeho? (CZ)

Mark 6:2 And{G2532} when the sabbath day{G4521} was come{G1096}{(G5637)}, he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} in{G1722} the synagogue{G4864}: and{G2532} many{G4183} hearing{G191}{(G5723)} him were astonished{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, From whence{G4159} hath this{G5129} man these things{G5023}? and{G2532} what{G5101} wisdom{G4678} is this which is given{G1325}{(G5685)} unto him{G846}, that{G3754} even{G2532} such{G5108} mighty works{G1411} are wrought{G1096}{(G5736)} by{G1223} his{G846} hands{G5495}? (kjv-strongs#)

Mar 6:2 And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? (kjv)

======= Mark 6:3 ============

Mark 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended in him. [(asv)

Mark 6:3 Zdaliž tento není tesař, syn Marie, bratr Jakubův a Jozesův a Judův a Šimonův? A zdaliž nejsou i sestry jeho zde u nás? I zhoršili se na něm. (CZ)

Mark 6:3 Is{G2076}{(G5748)} not{G3756} this{G3778} the carpenter{G5045}, the son{G5207} of Mary{G3137},{G1161} the brother{G80} of James{G2385}, and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} of Juda{G2455}, and{G2532} Simon{G4613}? and{G2532} are{G1526}{(G5748)} not{G3756} his{G846} sisters{G79} here{G5602} with{G4314} us{G2248}? And{G2532} they were offended{G4624}{(G5712)} at{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him. (kjv)

======= Mark 6:4 ============

Mark 6:4 And Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and among his own kin, and in his own house.(asv)

Mark 6:4 I řekl jim Ježíš: Není prorok beze cti, jediné v vlasti své a v rodině své a v domu svém. (CZ)

Mark 6:4 But{G1161} Jesus{G2424} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}{G3754}, A prophet{G4396} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} without honour{G820}, but{G1508} in{G1722} his own{G846} country{G3968}, and{G2532} among{G1722} his own kin{G4773}, and{G2532} in{G1722} his own{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mar 6:4 But Jesus, said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. (kjv)

======= Mark 6:5 ============

Mark 6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them.(asv)

Mark 6:5 I nemohl tu znamení žádného učiniti, jediné málo nemocných, vzkládaje na ně ruce, uzdravil. (CZ)

Mark 6:5 And{G2532} he could{G3756}{G1410}{(G5711)} there{G1563} do{G4160}{(G5658)} no{G3762} mighty work{G1411}, save{G1508} that he laid{G2007}{(G5631)} his hands{G5495} upon a few{G3641} sick folk{G732}, and healed{G2323}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mar 6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them. (kjv)

======= Mark 6:6 ============

Mark 6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching.(asv)

Mark 6:6 I podivil se jejich nevěře, a obcházel vůkol po městečkách, uče. (CZ)

Mark 6:6 And{G2532} he marvelled{G2296}{(G5707)} because{G1223} of their{G846} unbelief{G570}. And{G2532} he went{G4013}{(G5707)} round about{G2945} the villages{G2968}, teaching{G1321}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages, teaching. (kjv)

======= Mark 6:7 ============

Mark 6:7 And he calleth unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and he gave them authority over the unclean spirits;(asv)

Mark 6:7 A svolav dvanácte, počal je posílati po dvou a dvou, a dal jim moc nad duchy nečistými. (CZ)

Mark 6:7 And{G2532} he called{G4341}{(G5736)} unto him the twelve{G1427}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to send{G649} them{G846} forth{G649}{(G5721)} by two{G1417} and two{G1417}; and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} them{G846} power over{G1849} unclean{G169} spirits{G4151}; (kjv-strongs#)

Mar 6:7 And he called unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and gave them power over unclean spirits; (kjv)

======= Mark 6:8 ============

Mark 6:8 and he charged them that they should take nothing for [their] journey, save a staff only; no bread, no wallet, no money in their purse;(asv)

Mark 6:8 A přikázal jim, aby ničehož nebrali na cestu, jediné toliko hůl, ani mošny, ani chleba, ani na pase peněz, (CZ)

Mark 6:8 And{G2532} commanded{G3853}{(G5656)} them{G846} that{G2443} they should take{G142}{(G5725)} nothing{G3367} for{G1519} their journey{G3598}, save{G1508} a staff{G4464} only{G3440}; no{G3361} scrip{G4082}, no{G3361} bread{G740}, no{G3361} money{G5475} in{G1519} their purse{G2223}: (kjv-strongs#)

Mar 6:8 And commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only; no scrip, no bread, no money in their purse: (kjv)

======= Mark 6:9 ============

Mark 6:9 but [to go] shod with sandals: and, [said he], put not on two coats.(asv)

Mark 6:9 Ale jen obuté míti nohy v střevíce, a aby neobláčeli dvou sukní. (CZ)

Mark 6:9 But{G235} be shod{G5265}{(G5772)} with sandals{G4547}; and{G2532} not{G3361} put on{G1746}{(G5672)}{(G5625)}{G1746}{(G5670)} two{G1417} coats{G5509}. (kjv-strongs#)

Mar 6:9 But be shod with sandals; and not put on two coats. (kjv)

======= Mark 6:10 ============

Mark 6:10 And he said unto them, Wheresoever ye enter into a house, there abide till ye depart thence.(asv)

Mark 6:10 A pravil jim: Kdežkoli vešli byste do domu, tu ostaňte, dokudž nevyšli byste odtud. (CZ)

Mark 6:10 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, In what place soever{G3699}{G1437} ye enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} an house{G3614}, there{G1563} abide{G3306}{(G5720)} till{G2193}{G302} ye depart{G1831}{(G5632)} from that place{G1564}. (kjv-strongs#)

Mar 6:10 And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place. (kjv)

======= Mark 6:11 ============

Mark 6:11 And whatsoever place shall not receive you, and they hear you not, as ye go forth thence, shake off the dust that is under your feet for a testimony unto them.(asv)

Mark 6:11 A kdož by koli vás nepřijali, ani vás slyšeli, vyjdouce odtud, vyrazte prach z noh vašich na svědectví jim. Amen pravím vám: Lehčeji bude Sodomským a Gomorským v den soudný nežli městu tomu. (CZ)

Mark 6:11 And{G2532} whosoever{G3745}{G302} shall{G1209} not{G3361} receive{G1209}{(G5667)} you{G5209}, nor{G3366} hear{G191}{(G5661)} you{G5216}, when ye depart{G1607}{(G5740)} thence{G1564}, shake off{G1621}{(G5657)} the dust{G5522} under{G5270} your{G5216} feet{G4228} for{G1519} a testimony{G3142} against them{G846}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for Sodom{G4670} and{G2228} Gomorrha{G1116} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for that{G1565} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mar 6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (kjv)

======= Mark 6:12 ============

Mark 6:12 And they went out, and preached that [men] should repent.(asv)

Mark 6:12 Tedy oni vyšedše, kázali, aby pokání činili. (CZ)

Mark 6:12 And{G2532} they went out{G1831}{(G5631)}, and preached{G2784}{(G5707)} that{G2443} men should repent{G3340}{(G5661)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:12 And they went out, and preached that men should repent. (kjv)

======= Mark 6:13 ============

Mark 6:13 And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed them.(asv)

Mark 6:13 A ďábelství mnohá vymítali, a mazali olejem mnohé nemocné, a uzdravovali je. (CZ)

Mark 6:13 And{G2532} they cast out{G1544}{(G5707)} many{G4183} devils{G1140}, and{G2532} anointed{G218}{(G5707)} with oil{G1637} many{G4183} that were sick{G732}, and{G2532} healed{G2323}{(G5707)} them. (kjv-strongs#)

Mar 6:13 And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. (kjv)

======= Mark 6:14 ============

Mark 6:14 And king Herod heard [thereof] ; for his name had become known: and he said, John the Baptizer is risen from the dead, and therefore do these powers work in him.(asv)

Mark 6:14 A uslyšev o tom Herodes král, (neb zjevné učiněno bylo jméno jeho,) i pravil, že Jan Křtitel vstal z mrtvých, a protož se dějí divové skrze něho. (CZ)

Mark 6:14 And{G2532} king{G935} Herod{G2264} heard{G191}{(G5656)} of him;(for{G1063} his{G846} name{G3686} was{G1096}{(G5633)} spread abroad{G5318}:) and{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} John{G2491} the Baptist{G907}{(G5723)} was risen{G1453}{(G5681)} from{G1537} the dead{G3498}, and{G2532} therefore{G1223}{G5124} mighty works{G1411} do shew forth themselves{G1754}{(G5719)} in{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:14 And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. (kjv)

======= Mark 6:15 ============

Mark 6:15 But others said, It is Elijah. And others said, [It is] a prophet, [even] as one of the prophets.(asv)

Mark 6:15 Jiní pak pravili, že jest Eliáš; a jiní pravili, že jest prorok, aneb jako jeden z proroků. (CZ)

Mark 6:15 Others{G243} said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} it is{G2076}{(G5748)} Elias{G2243}. And{G1161} others{G243} said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} it is{G2076}{(G5748)} a prophet{G4396}, or{G2228} as{G5613} one of{G1520} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mar 6:15 Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, or as one of the prophets. (kjv)

======= Mark 6:16 ============

Mark 6:16 But Herod, when he heard [thereof], said, John, whom I beheaded, he is risen.(asv)

Mark 6:16 To uslyšev Herodes, řekl: Kteréhož jsem já sťal, Jana, tenť jest. Ontě z mrtvých vstal. (CZ)

Mark 6:16 But{G1161} when Herod{G2264} heard{G191}{(G5660)} thereof, he said{G2036}{(G5627)}, It{G3778} is{G2076}{(G5748)} John{G2491}, whom{G3754}{G3739} I{G1473} beheaded{G607}{(G5656)}: he{G846} is risen{G1453}{(G5681)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mar 6:16 But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead. (kjv)

======= Mark 6:17 ============

Mark 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife; for he had married her.(asv)

Mark 6:17 Ten zajisté Herodes byl poslal a jal Jana a vsadil jej do žaláře pro Herodiadu manželku Filipa bratra svého, že ji byl za manželku pojal. (CZ)

Mark 6:17 For{G1063} Herod{G2264} himself{G846} had sent forth{G649}{(G5660)} and laid hold{G2902}{(G5656)} upon John{G2491}, and{G2532} bound{G1210}{(G5656)} him{G846} in{G1722} prison{G5438} for{G1223} Herodias{G2266}' sake{G1223}, his{G846} brother{G80} Philip's{G5376} wife{G1135}: for{G3754} he had married{G1060}{(G5656)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife: for he had married her. (kjv)

======= Mark 6:18 ============

Mark 6:18 For John said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife.(asv)

Mark 6:18 Nebo pravil Jan Herodesovi: Neslušíť tobě míti manželky bratra svého. (CZ)

Mark 6:18 For{G1063} John{G2491} had said{G3004}{(G5707)} unto Herod{G2264},{G3754} It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for thee{G4671} to have{G2192}{(G5721)} thy{G4675} brother's{G80} wife{G1135}. (kjv-strongs#)

Mar 6:18 For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. (kjv)

======= Mark 6:19 ============

Mark 6:19 And Herodias set herself against him, and desired to kill him; and she could not;(asv)

Mark 6:19 Herodias pak lest skládala proti němu, a chtěla jej o hrdlo připraviti, ale nemohla. (CZ)

Mark 6:19 Therefore{G1161} Herodias{G2266} had a quarrel{G1758}{(G5707)} against him{G846}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} have killed{G615}{(G5658)} him{G846}; but{G2532} she could{G1410}{(G5711)} not{G3756}: (kjv-strongs#)

Mar 6:19 Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him; but she could not: (kjv)

======= Mark 6:20 ============

Mark 6:20 for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and kept him safe. And when he heard him, he was much perplexed; and he heard him gladly.(asv)

Mark 6:20 Nebo Herodes ostýchal se Jana, věda jej býti muže spravedlivého a svatého. I šetřil ho, a slýchaje jej, mnoho i činil, a rád ho poslouchal. (CZ)

Mark 6:20 For{G1063} Herod{G2264} feared{G5399}{(G5711)} John{G2491}, knowing{G1492}{(G5761)} that he{G846} was a just{G1342} man{G435} and{G2532} an holy{G40}, and{G2532} observed{G4933}{(G5707)} him{G846}; and{G2532} when he heard{G191}{(G5660)} him{G846}, he did{G4160}{(G5707)} many things{G4183}, and{G2532} heard{G191}{(G5707)} him{G846} gladly{G2234}. (kjv-strongs#)

Mar 6:20 For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly. (kjv)

======= Mark 6:21 ============

Mark 6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, and the high captains, and the chief men of Galilee;(asv)

Mark 6:21 A když přišel den příhodný, že Herodes, pamatuje den svého narození, učinil večeři knížatům svým a hejtmanům a předním mužům z Galilee, (CZ)

Mark 6:21 And{G2532} when a convenient{G2121} day{G2250} was come{G1096}{(G5637)}, that{G3753} Herod{G2264} on his{G846} birthday{G1077} made{G4160}{(G5707)} a supper{G1173} to his{G846} lords{G3175},{G2532} high captains{G5506}, and{G2532} chief{G4413} estates of Galilee{G1056}; (kjv-strongs#)

Mar 6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee; (kjv)

======= Mark 6:22 ============

Mark 6:22 and when the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and them that sat at meat with him; and the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee.(asv)

Mark 6:22 A dcera té Herodiady tam vešla a tancovala, zalíbilo se Herodesovi i spoluhodovníkům, i řekl král děvečce: Pros mne, zač chceš, a dámť. (CZ)

Mark 6:22 And{G2532} when the daughter{G2364} of the said{G846} Herodias{G2266} came in{G1525}{(G5631)}, and{G2532} danced{G3738}{(G5666)}, and{G2532} pleased{G700}{(G5660)} Herod{G2264} and{G2532} them that sat with him{G4873}{(G5740)}, the king{G935} said{G2036}{(G5627)} unto the damsel{G2877}, Ask{G154}{(G5657)} of me{G3165} whatsoever{G3739}{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, and{G2532} I will give{G1325}{(G5692)} it thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mar 6:22 And when the daughter of the said Herodias came in, and danced, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. (kjv)

======= Mark 6:23 ============

Mark 6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom.(asv)

Mark 6:23 I přisáhl jí: Že začkoli prositi budeš, dám tobě, by pak bylo až do polovice království mého. (CZ)

Mark 6:23 And{G2532} he sware{G3660}{(G5656)} unto her{G846}, Whatsoever{G3754}{G3739}{G1437} thou shalt ask{G154}{(G5661)} of me{G3165}, I will give{G1325}{(G5692)} it thee{G4671}, unto{G2193} the half{G2255} of my{G3450} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mar 6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom. (kjv)

======= Mark 6:24 ============

Mark 6:24 And she went out, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptizer.(asv)

Mark 6:24 Ona pak vyšedši, řekla mateři své: Zač budu prositi? A ona řekla: Za hlavu Jana Křtitele. (CZ)

Mark 6:24 And{G1161} she went forth{G1831}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto her{G846} mother{G3384}, What{G5101} shall I ask{G154}{(G5698)}? And{G1161} she said{G2036}{(G5627)}, The head{G2776} of John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mar 6:24 And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist. (kjv)

======= Mark 6:25 ============

Mark 6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou forthwith give me on a platter the head of John the Baptist.(asv)

Mark 6:25 A všedši hned s chvátáním k králi, prosila ho, řkuci: Chci, abys mi dal hned na míse hlavu Jana Křtitele. (CZ)

Mark 6:25 And{G2532} she came in{G1525}{(G5631)} straightway{G2112} with{G3326} haste{G4710} unto{G4314} the king{G935}, and asked{G154}{(G5668)}, saying{G3004}{(G5723)}, I will{G2309}{(G5719)} that{G2443} thou give{G1325}{(G5632)} me{G3427} by and by{G1824} in{G1909} a charger{G4094} the head{G2776} of John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mar 6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. (kjv)

======= Mark 6:26 ============

Mark 6:26 And the king was exceeding sorry; but for the sake of his oaths, and of them that sat at meat, he would not reject her.(asv)

Mark 6:26 Král pak zarmoutiv se velmi, pro přísahu a pro spoluhodovníky nechtěl jí oslyšeti. (CZ)

Mark 6:26 And{G2532} the king{G935} was{G1096}{(G5637)} exceeding sorry{G4036}; yet for{G1223} his oath's sake{G3727}, and{G2532} for their sakes which{G3588} sat with him{G4873}{(G5740)}, he would{G2309}{(G5656)} not{G3756} reject{G114}{(G5658)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:26 And the king was exceeding sorry; yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. (kjv)

======= Mark 6:27 ============

Mark 6:27 And straightway the king sent forth a soldier of his guard, and commanded to bring his head: and he went and beheaded him in the prison,(asv)

Mark 6:27 I poslav hned kata, rozkázal přinésti hlavu Janovu. (CZ)

Mark 6:27 And{G2532} immediately{G2112} the king{G935} sent{G649}{(G5660)} an executioner{G4688}, and commanded{G2004}{(G5656)} his{G846} head{G2776} to be brought{G5342}{(G5683)}: and{G1161} he went{G565}{(G5631)} and beheaded{G607}{(G5656)} him{G846} in{G1722} the prison{G5438}, (kjv-strongs#)

Mar 6:27 And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison, (kjv)

======= Mark 6:28 ============

Mark 6:28 and brought his head on a platter, and gave it to the damsel; and the damsel gave it to her mother.(asv)

Mark 6:28 A on odšed, sťal jej v žaláři, a přinesl hlavu jeho na míse, a dal ji děvečce, a děvečka dala mateři své. (CZ)

Mark 6:28 And{G2532} brought{G5342}{(G5656)} his{G846} head{G2776} in{G1909} a charger{G4094}, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} it{G846} to the damsel{G2877}: and{G2532} the damsel{G2877} gave{G1325}{(G5656)} it{G846} to her{G846} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mar 6:28 And brought his head in a charger, and gave it to the damsel: and the damsel gave it to her mother. (kjv)

======= Mark 6:29 ============

Mark 6:29 And when his disciples heard [thereof], they came and took up his corpse, and laid it in a tomb.(asv)

Mark 6:29 To uslyšavše učedlníci jeho, přišli a vzali tělo jeho, a pochovali je v hrobě. (CZ)

Mark 6:29 And{G2532} when his{G846} disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} of it, they came{G2064}{(G5627)} and{G2532} took up{G142}{(G5656)} his{G846} corpse{G4430}, and{G2532} laid{G5087}{(G5656)} it{G846} in{G1722} a tomb{G3419}. (kjv-strongs#)

Mar 6:29 And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. (kjv)

======= Mark 6:30 ============

Mark 6:30 And the apostles gather themselves together unto Jesus; and they told him all things, whatsoever they had done, and whatsoever they had taught.(asv)

Mark 6:30 Tedy sšedše se apoštolé k Ježíšovi, zvěstovali jemu všecko, i to, co činili, i co učili. (CZ)

Mark 6:30 And{G2532} the apostles{G652} gathered themselves together{G4863}{(G5743)} unto{G4314} Jesus{G2424}, and{G2532} told{G518}{(G5656)} him{G846} all things{G3956}, both{G2532} what{G3745} they had done{G4160}{(G5656)}, and{G2532} what{G3745} they had taught{G1321}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:30 And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done, and what they had taught. (kjv)

======= Mark 6:31 ============

Mark 6:31 And he saith unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat.(asv)

Mark 6:31 I řekl jim: Pojďte vy sami obzvláštně na pusté místo, a odpočiňte maličko. Nebo bylo množství těch, kteříž přicházeli a odcházeli, takže jsou ani k jídlu chvíle neměli. (CZ)

Mark 6:31 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Come{G1205}{(G5773)} ye{G5210} yourselves{G846} apart{G2596}{G2398} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} rest{G373}{(G5732)} a while{G3641}: for{G1063} there were{G2258}{(G5713)} many{G4183} coming{G2064}{(G5740)} and{G2532} going{G5217}{(G5723)}, and{G2532} they had no{G3761} leisure{G2119}{(G5707)} so much as{G3761} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:31 And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while: for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. (kjv)

======= Mark 6:32 ============

Mark 6:32 And they went away in the boat to a desert place apart.(asv)

Mark 6:32 I plavili se až na pusté místo soukromí. (CZ)

Mark 6:32 And{G2532} they departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117} by ship{G4143} privately{G2596}{G2398}. (kjv-strongs#)

Mar 6:32 And they departed into a desert place by ship privately. (kjv)

======= Mark 6:33 ============

Mark 6:33 And [the people] saw them going, and many knew [them], and they ran together there on foot from all the cities, and outwent them.(asv)

Mark 6:33 A vidouce je zástupové, že jdou pryč, poznali jej mnozí. I sběhli se tam ze všech měst pěšky, a předešli je, a shromáždili se k němu. (CZ)

Mark 6:33 And{G2532} the people{G3793} saw{G1492}{(G5627)} them{G846} departing{G5217}{(G5723)}, and{G2532} many{G4183} knew{G1921}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} ran{G4936}{(G5627)} afoot{G3979} thither{G1563} out of{G575} all{G3956} cities{G4172}, and{G2532} outwent{G4281}{(G5627)} them{G846}, and{G2532} came together{G4905}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:33 And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him. (kjv)

======= Mark 6:34 ============

Mark 6:34 And he came forth and saw a great multitude, and he had compassion on them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.(asv)

Mark 6:34 Tedy vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý, a slitovalo mu se jich, že byli jako ovce, nemající pastýře. I počal je učiti mnohým věcem. (CZ)

Mark 6:34 And{G2532} Jesus{G2424}, when he came out{G1831}{(G5631)}, saw{G1492}{(G5627)} much{G4183} people{G3793}, and{G2532} was moved with compassion{G4697}{(G5675)} toward{G1909} them{G846}, because{G3754} they were{G2258}{(G5713)} as{G5613} sheep{G4263} not{G3361} having{G2192}{(G5723)} a shepherd{G4166}: and{G2532} he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} them{G846} many things{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 6:34 And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things. (kjv)

======= Mark 6:35 ============

Mark 6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, The place is desert, and the day is now far spent;(asv)

Mark 6:35 A když se již prodlilo, přistoupivše k němu učedlníci jeho, řekli: Pustéť jest toto místo, a již se prodlilo, (CZ)

Mark 6:35 And{G2532} when the day{G5610} was{G1096}{(G5637)} now{G2235} far spent{G4183}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} unto him{G846}, and said{G3004}{(G5719)},{G3754} This is{G2076}{(G5748)} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} now{G2235} the time{G5610} is far passed{G4183}: (kjv-strongs#)

Mar 6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far passed: (kjv)

======= Mark 6:36 ============

Mark 6:36 send them away, that they may go into the country and villages round about, and buy themselves somewhat to eat.(asv)

Mark 6:36 Rozpusť je, ať jdouce do okolních vesnic a městeček, nakoupí sobě chleba; nebo nemají, co by jedli. (CZ)

Mark 6:36 Send{G630} them{G846} away{G630}{(G5657)}, that{G2443} they may go{G565}{(G5631)} into{G1519} the country{G68} round about{G2945}, and{G2532} into the villages{G2968}, and buy{G59}{(G5661)} themselves{G1438} bread{G740}: for{G1063} they have{G2192}{(G5719)} nothing{G5101}{G3756} to eat{G5315}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:36 Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread: for they have nothing to eat. (kjv)

======= Mark 6:37 ============

Mark 6:37 But he answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred shillings' worth of bread, and give them to eat?(asv)

Mark 6:37 On pak odpověděv, řekl jim: Dejte vy jim jísti. I řkou jemu: Co tedy, jdouce koupíme za dvě stě grošů chleba, a dáme jim jísti? (CZ)

Mark 6:37 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Give{G1325}{(G5628)} ye{G5210} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. And{G2532} they say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Shall we go{G565}{(G5631)} and buy{G59}{(G5661)} two hundred{G1250} pennyworth{G1220} of bread{G740}, and{G2532} give{G1325}{(G5632)} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mar 6:37 He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread, and give them to eat? (kjv)

======= Mark 6:38 ============

Mark 6:38 And he saith unto them, How many loaves have ye? go [and] see. And when they knew, they say, Five, and two fishes.(asv)

Mark 6:38 I dí jim: Kolik chlebů máte? Jděte a zvězte. A když zvěděli, řekli: Pět, a dvě rybě. (CZ)

Mark 6:38 {G1161} He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? go{G5217}{(G5720)} and{G2532} see{G1492}{(G5628)}. And{G2532} when they knew{G1097}{(G5631)}, they say{G3004}{(G5719)}, Five{G4002}, and{G2532} two{G1417} fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mar 6:38 He saith unto them, How many loaves have ye? go and see. And when they knew, they say, Five, and two fishes. (kjv)

======= Mark 6:39 ============

Mark 6:39 And he commanded them that all should sit down by companies upon the green grass.(asv)

Mark 6:39 I rozkázal jim, aby se kázali posaditi všechněm po houfích na zelené trávě. (CZ)

Mark 6:39 And{G2532} he commanded{G2004}{(G5656)} them{G846} to make{G347} all{G3956} sit down{G347}{(G5658)} by companies{G4849}{G4849} upon{G1909} the green{G5515} grass{G5528}. (kjv-strongs#)

Mar 6:39 And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. (kjv)

======= Mark 6:40 ============

Mark 6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.(asv)

Mark 6:40 I usadili se rozdílně, místy po stu a místy po padesáti. (CZ)

Mark 6:40 And{G2532} they sat down{G377}{(G5627)} in ranks{G4237}{G4237}, by{G303} hundreds{G1540}, and{G2532} by{G303} fifties{G4004}. (kjv-strongs#)

Mar 6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties. (kjv)

======= Mark 6:41 ============

Mark 6:41 And he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake the loaves; and he gave to the disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.(asv)

Mark 6:41 A vzav těch pět chlebů a ty dvě rybě, popatřiv do nebe, dobrořečil, i lámal chleby, a dal učedlníkům svým, aby kladli před ně. A dvě rybě rozdělil též mezi všecky. (CZ)

Mark 6:41 And{G2532} when he had taken{G2983}{(G5631)} the five{G4002} loaves{G740} and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486}, he looked up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, and blessed{G2127}{(G5656)}, and{G2532} brake{G2622}{(G5656)} the loaves{G740}, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} them to his{G846} disciples{G3101} to{G2443} set before{G3908}{(G5632)} them{G846}; and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486} divided he{G3307}{(G5656)} among them all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mar 6:41 And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all. (kjv)

======= Mark 6:42 ============

Mark 6:42 And they all ate, and were filled.(asv)

Mark 6:42 I jedli všickni, a nasyceni jsou. (CZ)

Mark 6:42 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:42 And they did all eat, and were filled. (kjv)

======= Mark 6:43 ============

Mark 6:43 And they took up broken pieces, twelve basketfuls, and also of the fishes.(asv)

Mark 6:43 Potom sebrali drobtů dvanácte košů plných, i z ryb. (CZ)

Mark 6:43 And{G2532} they took up{G142}{(G5656)} twelve{G1427} baskets{G2894} full{G4134} of the fragments{G2801}, and{G2532} of{G575} the fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mar 6:43 And they took up twelve baskets full of the fragments, and of the fishes. (kjv)

======= Mark 6:44 ============

Mark 6:44 And they that ate the loaves were five thousand men.(asv)

Mark 6:44 A bylo těch, kteříž jedli ty chleby, okolo pět tisíců mužů. (CZ)

Mark 6:44 And{G2532} they that did eat{G5315}{(G5631)} of the loaves{G740} were{G2258}{(G5713)} about{G5616} five thousand{G4000} men{G435}. (kjv-strongs#)

Mar 6:44 And they that did eat of the loaves were about five thousand men. (kjv)

======= Mark 6:45 ============

Mark 6:45 And straightway he constrained his disciples to enter into the boat, and to go before [him] unto the other side to Bethsaida, while he himself sendeth the multitude away.(asv)

Mark 6:45 A hned přinutil učedlníky své vstoupiti na lodí, aby jej předešli přes moře do Betsaidy, až by on rozpustil zástup. (CZ)

Mark 6:45 And{G2532} straightway{G2112} he constrained{G315}{(G5656)} his{G846} disciples{G3101} to get{G1684}{(G5629)} into{G1519} the ship{G4143}, and{G2532} to go{G4254} to{G1519} the other side{G4008} before{G4254}{(G5721)} unto{G4314} Bethsaida{G966}, while{G2193} he{G846} sent away{G630}{(G5661)} the people{G3793}. (kjv-strongs#)

Mar 6:45 And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. (kjv)

======= Mark 6:46 ============

Mark 6:46 And after he had taken leave of them, he departed into the mountain to pray.(asv)

Mark 6:46 A rozpustiv je, šel na horu, aby se modlil. (CZ)

Mark 6:46 And{G2532} when he had sent{G657} them{G846} away{G657}{(G5671)}, he departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735} to pray{G4336}{(G5664)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:46 And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. (kjv)

======= Mark 6:47 ============

Mark 6:47 And when even was come, the boat was in the midst of the sea, and he alone on the land.(asv)

Mark 6:47 A když bylo večer, byla lodí uprostřed moře, a on sám na zemi. (CZ)

Mark 6:47 And{G2532} when even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, the ship{G4143} was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the midst{G3319} of the sea{G2281}, and{G2532} he{G846} alone{G3441} on{G1909} the land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mar 6:47 And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. (kjv)

======= Mark 6:48 ============

Mark 6:48 And seeing them distressed in rowing, for the wind was contrary unto them, about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking on the sea; and he would have passed by them:(asv)

Mark 6:48 A viděl je, a oni se s těžkostí plavili; (nebo byl vítr odporný jim.) A při čtvrtém bdění nočním přišel k nim, chodě po moři, a chtěl je pominouti. (CZ)

Mark 6:48 And{G2532} he saw{G1492}{(G5627)} them{G846} toiling{G928}{(G5746)} in{G1722} rowing{G1643}{(G5721)}; for{G1063} the wind{G417} was{G2258}{(G5713)} contrary{G1727} unto them{G846}: and{G2532} about{G4012} the fourth{G5067} watch{G5438} of the night{G3571} he cometh{G2064}{(G5736)} unto{G4314} them{G846}, walking{G4043}{(G5723)} upon{G1909} the sea{G2281}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} have passed by{G3928}{(G5629)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:48 And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary unto them: and about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. (kjv)

======= Mark 6:49 ============

Mark 6:49 but they, when they saw him walking on the sea, supposed that it was a ghost, and cried out;(asv)

Mark 6:49 Oni pak uzřevše jej, an chodí po moři, domnívali se, že by obluda byla, i zkřikli. (CZ)

Mark 6:49 But{G1161} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846} walking{G4043}{(G5723)} upon{G1909} the sea{G2281}, they supposed{G1380}{(G5656)} it had been{G1511}{(G5750)} a spirit{G5326}, and{G2532} cried out{G349}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mar 6:49 But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out: (kjv)

======= Mark 6:50 ============

Mark 6:50 for they all saw him, and were troubled. But he straightway spake with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid.(asv)

Mark 6:50 (Nebo jej všickni viděli, a zstrašili se.) A hned promluvil k nim a řekl jim: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se. (CZ)

Mark 6:50 For{G1063} they all{G3956} saw{G1492}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} were troubled{G5015}{(G5681)}. And{G2532} immediately{G2112} he talked{G2980}{(G5656)} with{G3326} them{G846}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Be of good cheer{G2293}{(G5720)}: it is{G1510}{(G5748)} I{G1473}; be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:50 For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid. (kjv)

======= Mark 6:51 ============

Mark 6:51 And he went up unto them into the boat; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves;(asv)

Mark 6:51 I vstoupil k nim na lodí, a utišil se vítr; a oni náramně sami v sobě se děsili a divili. (CZ)

Mark 6:51 And{G2532} he went up{G305}{(G5627)} unto{G4314} them{G846} into{G1519} the ship{G4143}; and{G2532} the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}: and{G2532} they were sore{G3029} amazed{G1839}{(G5710)} in{G1722} themselves{G1438} beyond{G1537} measure{G4053}, and{G2532} wondered{G2296}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:51 And he went up unto them into the ship; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. (kjv)

======= Mark 6:52 ============

Mark 6:52 for they understood not concerning the loaves, but their heart was hardened.(asv)

Mark 6:52 Nebo nerozuměli byli, co se stalo při chlebích; bylo zajisté srdce jejich zhrublo. (CZ)

Mark 6:52 For{G1063} they considered{G4920}{(G5656)} not{G3756} the miracle of{G1909} the loaves{G740}: for{G1063} their{G846} heart{G2588} was{G2258}{(G5713)} hardened{G4456}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:52 For they considered not the miracle of the loaves: for their heart was hardened. (kjv)

======= Mark 6:53 ============

Mark 6:53 And when they had crossed over, they came to the land unto Gennesaret, and moored to the shore.(asv)

Mark 6:53 A když se přeplavili, přišli do země Genezaretské, a tu lodí přistavili. (CZ)

Mark 6:53 And{G2532} when they had passed over{G1276}{(G5660)}, they came{G2064}{(G5627)} into{G1909} the land{G1093} of Gennesaret{G1082}, and{G2532} drew to the shore{G4358}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:53 And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore. (kjv)

======= Mark 6:54 ============

Mark 6:54 And when they were come out of the boat, straightway [the people] knew him,(asv)

Mark 6:54 A když vyšli z lodí, hned jej poznali. (CZ)

Mark 6:54 And{G2532} when they{G846} were come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the ship{G4143}, straightway{G2112} they knew{G1921}{(G5631)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 6:54 And when they were come out of the ship, straightway they knew him, (kjv)

======= Mark 6:55 ============

Mark 6:55 and ran round about that whole region, and began to carry about on their beds those that were sick, where they heard he was.(asv)

Mark 6:55 A běhajíce po vší krajině té, počali na ložcích k němu nositi nemocné, kdežkoli zvěděli o něm, že by byl. (CZ)

Mark 6:55 And ran through{G4063}{(G5631)} that{G1565} whole{G3650} region round about{G4066}, and began{G756}{(G5662)} to carry about{G4064}{(G5721)} in{G1909} beds{G2895} those that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560}, where{G3699} they heard{G191}{(G5707)} he was{G3754}{G1563}{G2076}{(G5748)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:55 And ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was. (kjv)

======= Mark 6:56 ============

Mark 6:56 And wheresoever he entered, into villages, or into cities, or into the country, they laid the sick in the marketplaces, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.(asv)

Mark 6:56 A kamžkoli vcházel do městeček neb do měst nebo do vsí, na ulicech kladli neduživé, a prosili ho, aby se aspoň podolka roucha jeho dotkli. A kolikož jich koli se jeho dotkli, uzdraveni byli. (CZ)

Mark 6:56 And{G2532} whithersoever{G3699}{G302} he entered{G1531}{(G5711)}, into{G1519} villages{G2968}, or{G2228} cities{G4172}, or{G2228} country{G68}, they laid{G5087}{(G5707)} the sick{G770}{(G5723)} in{G1722} the streets{G58}, and{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} they might touch{G680}{(G5672)} if{G2579} it were but{G2579} the border{G2899} of his{G846} garment{G2440}: and{G2532} as many{G3745} as{G302} touched{G680}{(G5711)} him{G846} were made whole{G4982}{(G5712)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:56 And whithersoever he entered, into villages, or cities, or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.(kjv)

======= Mark 7:1 ============

Mark 7:1 And there are gathered together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, who had come from Jerusalem,(asv)

Mark 7:1 I sešli se k němu farizeové a někteří z zákoníků, kteříž byli přišli z Jeruzaléma. (CZ)

Mark 7:1 Then{G2532} came together{G4863}{(G5743)} unto{G4314} him{G846} the Pharisees{G5330}, and{G2532} certain{G5100} of the scribes{G1122}, which came{G2064}{(G5631)} from{G575} Jerusalem{G2414}. (kjv-strongs#)

Mar 7:1 Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem. (kjv)

======= Mark 7:2 ============

Mark 7:2 and had seen that some of his disciples ate their bread with defiled, that is, unwashen, hands.(asv)

Mark 7:2 A uzřevše některé z učedlníků jeho obecnýma rukama (to jest neumytýma) jísti chleby, reptali o to. (CZ)

Mark 7:2 And{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} some{G5100} of his{G846} disciples{G3101} eat{G2068}{(G5723)} bread{G740} with defiled{G2839}, that is to say{G5123}{(G5748)}, with unwashen{G449}, hands{G5495}, they found fault{G3201}{(G5662)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:2 And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault. (kjv)

======= Mark 7:3 ============

Mark 7:3 (For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands diligently, eat not, holding the tradition of the elders;(asv)

Mark 7:3 Nebo farizeové i všickni Židé nejedí, leč by ruce umyli, držíce ustanovení starších. (CZ)

Mark 7:3 For{G1063} the Pharisees{G5330}, and{G2532} all{G3956} the Jews{G2453}, except{G3362} they wash{G3538}{(G5672)} their hands{G5495} oft{G4435}, eat{G2068}{(G5719)} not{G3756}, holding{G2902}{(G5723)} the tradition{G3862} of the elders{G4245}. (kjv-strongs#)

Mar 7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders. (kjv)

======= Mark 7:4 ============

Mark 7:4 and [when they come] from the marketplace, except they bathe themselves, they eat not; and many other things there are, which they have received to hold, washings of cups, and pots, and brasen vessels .)(asv)

Mark 7:4 A z trhu přijdouce nejedí, leč se umyjí. A jiné mnohé věci jsou, kteréž přijali, aby zachovávali, jako umývání koflíků, žejdlíků a medenic i stolů. (CZ)

Mark 7:4 And{G2532} when they come from{G575} the market{G58}, except{G3362} they wash{G907}{(G5672)}, they eat{G2068}{(G5719)} not{G3756}. And{G2532} many{G4183} other things{G243} there be{G2076}{(G5748)}, which{G3739} they have received{G3880}{(G5627)} to hold{G2902}{(G5721)}, as the washing{G909} of cups{G4221}, and{G2532} pots{G3582},{G2532} brasen vessels{G5473}, and{G2532} of tables{G2825}. (kjv-strongs#)

Mar 7:4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables. (kjv)

======= Mark 7:5 ============

Mark 7:5 And the Pharisees and the scribes ask him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat their bread with defiled hands?(asv)

Mark 7:5 Potom otázali se ho farizeové a zákoníci: Proč učedlníci tvoji nezachovávají ustanovení starších, ale neumytýma rukama jedí chléb? (CZ)

Mark 7:5 Then{G1899} the Pharisees{G5330} and{G2532} scribes{G1122} asked{G1905}{(G5719)} him{G846}, Why{G1302} walk{G4043}{(G5719)} not{G3756} thy{G4675} disciples{G3101} according{G2596} to the tradition{G3862} of the elders{G4245}, but{G235} eat{G2068}{(G5719)} bread{G740} with unwashen{G449} hands{G5495}? (kjv-strongs#)

Mar 7:5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands? (kjv)

======= Mark 7:6 ============

Mark 7:6 And he said unto them, Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, This people honoreth me with their lips, But their heart is far from me.(asv)

Mark 7:6 On pak odpověděv, řekl jim: Dobře o vás pokrytcích prorokoval Izaiáš, jakož psáno jest: Lid tento rty mne ctí, srdce pak jejich daleko jest ode mne. (CZ)

Mark 7:6 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846},{G3754} Well{G2573} hath Esaias{G2268} prophesied{G4395}{(G5656)} of{G4012} you{G5216} hypocrites{G5273}, as{G5613} it is written{G1125}{(G5769)}, This{G3778} people{G2992} honoureth{G5091}{(G5719)} me{G3165} with their lips{G5491}, but{G1161} their{G846} heart{G2588} is{G568}{(G5719)} far{G4206} from{G575} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mar 7:6 He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me. (kjv)

======= Mark 7:7 ============

Mark 7:7 But in vain do they worship me, Teaching [as their] doctrines the precepts of men.(asv)

Mark 7:7 Ale nadarmoť mne ctí, učíce učení, kterážto nejsou než ustanovení lidská. (CZ)

Mark 7:7 Howbeit{G1161} in vain{G3155} do they worship{G4576}{(G5736)} me{G3165}, teaching{G1321}{(G5723)} for doctrines{G1319} the commandments{G1778} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (kjv)

======= Mark 7:8 ============

Mark 7:8 Ye leave the commandment of God, and hold fast the tradition of men.(asv)

Mark 7:8 Nebo opustivše přikázání Boží, držíte ustanovení lidská, totiž umývání žejdlíků a koflíků; a jiné mnohé věci těm podobné činíte. (CZ)

Mark 7:8 For{G1063} laying aside{G863}{(G5631)} the commandment{G1785} of God{G2316}, ye hold{G2902}{(G5719)} the tradition{G3862} of men{G444}, as the washing{G909} of pots{G3582} and{G2532} cups{G4221}: and{G2532} many{G4183} other{G243} such{G5108} like things{G3946} ye do{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do. (kjv)

======= Mark 7:9 ============

Mark 7:9 And he said unto them, Full well do ye reject the commandment of God, that ye may keep your tradition.(asv)

Mark 7:9 I pravil jim: Čistě vy rušíte přikázání Boží, abyste ustanovení své zachovali. (CZ)

Mark 7:9 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Full well{G2573} ye reject{G114}{(G5719)} the commandment{G1785} of God{G2316}, that{G2443} ye may keep{G5083}{(G5661)} your own{G5216} tradition{G3862}. (kjv-strongs#)

Mar 7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. (kjv)

======= Mark 7:10 ============

Mark 7:10 For Moses said, Honor thy father and thy mother; and, He that speaketh evil of father or mother, let him die the death:(asv)

Mark 7:10 Nebo Mojžíš pověděl: Cti otce svého i matku svou, a kdož by zlořečil otci nebo mateři, ať smrtí umře. (CZ)

Mark 7:10 For{G1063} Moses{G3475} said{G2036}{(G5627)}, Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} thy{G4675} mother{G3384}; and{G2532}, Whoso curseth{G2551}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, let him die{G5053}{(G5720)} the death{G2288}: (kjv-strongs#)

Mar 7:10 For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death: (kjv)

======= Mark 7:11 ============

Mark 7:11 but ye say, If a man shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is Corban, that is to say, Given [to God] ;(asv)

Mark 7:11 Ale vy pravíte: Řekl-li by člověk otci neb mateři: Korban, to jest, dar, kterýžkoli jest ode mne, toběť prospěje, (CZ)

Mark 7:11 But{G1161} ye{G5210} say{G3004}{(G5719)}, If{G1437} a man{G444} shall say{G2036}{(G5632)} to his father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, It is Corban{G2878}, that is to say{G3603}, a gift{G1435}, by{G1537} whatsoever{G3739}{G1437} thou mightest be profited by{G5623}{(G5686)} me{G1700}; he shall be free. (kjv-strongs#)

Mar 7:11 But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free. (kjv)

======= Mark 7:12 ============

Mark 7:12 ye no longer suffer him to do aught for his father or his mother;(asv)

Mark 7:12 A nedopustíte mu nic více učiniti otci svému nebo mateři své, (CZ)

Mark 7:12 And{G2532} ye suffer{G863}{(G5719)} him{G846} no more{G3765} to do{G4160}{(G5658)} ought{G3762} for his{G846} father{G3962} or{G2228} his{G846} mother{G3384}; (kjv-strongs#)

Mar 7:12 And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother; (kjv)

======= Mark 7:13 ============

Mark 7:13 making void the word of God by your tradition, which ye have delivered: and many such like things ye do.(asv)

Mark 7:13 Rušíce přikázání Boží ustanoveními vašimi, kteráž jste ustanovili. A mnohé těm podobné věci činíte. (CZ)

Mark 7:13 Making{G208} the word{G3056} of God{G2316} of none effect{G208}{(G5723)} through your{G5216} tradition{G3862}, which{G3739} ye have delivered{G3860}{(G5656)}: and{G2532} many{G4183} such{G5108} like things{G3946} do ye{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:13 Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye. (kjv)

======= Mark 7:14 ============

Mark 7:14 And he called to him the multitude again, and said unto them, Hear me all of you, and understand:(asv)

Mark 7:14 I svolav všecken zástup, pravil jim: Slyšte mne všickni a rozumějte. (CZ)

Mark 7:14 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} all{G3956} the people{G3793} unto him, he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Hearken{G191}{(G5720)} unto me{G3450} every one{G3956} of you, and{G2532} understand{G4920}{(G5720)}: (kjv-strongs#)

Mar 7:14 And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand: (kjv)

======= Mark 7:15 ============

Mark 7:15 there is nothing from without the man, that going into him can defile him; but the things which proceed out of the man are those that defile the man.(asv)

Mark 7:15 Nic není z zevnitřku vcházejícího do člověka, což by jej poskvrniti mohlo; ale to, což pochází z něho, toť jest, což poskvrňuje člověka. (CZ)

Mark 7:15 There is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762} from without{G1855} a man{G444}, that{G3739} entering{G1531}{(G5740)} into{G1519} him{G846} can{G1410}{(G5736)} defile{G2840}{(G5658)} him{G846}: but{G235} the things which come{G1607}{(G5740)} out of{G575} him{G846}, those{G1565} are they{G2076}{(G5748)} that defile{G2840}{(G5723)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:15 There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man. (kjv)

======= Mark 7:16 ============

Mark 7:16 (Ommitted)(asv)

Mark 7:16 Má-li kdo uši k slyšení, slyš. (CZ)

Mark 7:16 If any man{G1536} have{G2192}{(G5719)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:16 If any man have ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 7:17 ============

Mark 7:17 And when he was entered into the house from the multitude, his disciples asked of him the parable.(asv)

Mark 7:17 A když všel do domu od zástupu, tázali se ho učedlníci jeho o tom podobenství. (CZ)

Mark 7:17 And{G2532} when{G3753} he was entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3624} from{G575} the people{G3793}, his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5707)} him{G846} concerning{G4012} the parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mar 7:17 And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable. (kjv)

======= Mark 7:18 ============

Mark 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Perceive ye not, that whatsoever from without goeth into the man, [it] cannot defile him;(asv)

Mark 7:18 I řekl jim: Tak jste i vy nerozumní? Což nerozumíte, že všecko, což z zevnitřku do člověka vchází, nemůže ho poskvrniti? (CZ)

Mark 7:18 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Are{G2075}{(G5748)} ye{G5210} so{G3779} without understanding{G801} also{G2532}? Do ye{G3539} not{G3756} perceive{G3539}{(G5719)}, that{G3754} whatsoever thing{G3956} from without{G1855} entereth{G1531}{(G5740)} into{G1519} the man{G444}, it cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} defile{G2840}{(G5658)} him{G846}; (kjv-strongs#)

Mar 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him; (kjv)

======= Mark 7:19 ============

Mark 7:19 because it goeth not into his heart, but into his belly, and goeth out into the draught? [This he said], making all meats clean.(asv)

Mark 7:19 Nebo nevchází v srdce jeho, ale v břicho, a potom ven vychází, čistěci všeliké pokrmy. (CZ)

Mark 7:19 Because{G3754} it entereth{G1531}{(G5736)} not{G3756} into{G1519} his{G846} heart{G2588}, but{G235} into{G1519} the belly{G2836}, and{G2532} goeth out{G1607}{(G5736)} into{G1519} the draught{G856}, purging{G2511}{(G5723)} all{G3956} meats{G1033}? (kjv-strongs#)

Mar 7:19 Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats? (kjv)

======= Mark 7:20 ============

Mark 7:20 And he said, That which proceedeth out of the man, that defileth the man.(asv)

Mark 7:20 Ale pravil, že to, což pochází z člověka, to poskvrňuje člověka. (CZ)

Mark 7:20 And{G1161} he said{G3004}{(G5707)},{G3754} That which cometh{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the man{G444}, that{G1565} defileth{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:20 And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. (kjv)

======= Mark 7:21 ============

Mark 7:21 For from within, out of the heart of men, evil thoughts proceed, fornications, thefts, murders, adulteries,(asv)

Mark 7:21 Nebo z vnitřku z srdce lidského zlá myšlení pocházejí, cizoložstva, smilstva, vraždy, (CZ)

Mark 7:21 For{G1063} from within{G2081}, out of{G1537} the heart{G2588} of men{G444}, proceed{G1607}{(G5736)} evil{G2556} thoughts{G1261}, adulteries{G3430}, fornications{G4202}, murders{G5408}, (kjv-strongs#)

Mar 7:21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, (kjv)

======= Mark 7:22 ============

Mark 7:22 covetings, wickednesses, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness:(asv)

Mark 7:22 Krádeže, lakomství, nešlechetnosti, lest, nestydatost, oko zlé, rouhání, pýcha, bláznovství. (CZ)

Mark 7:22 Thefts{G2829}, covetousness{G4124}, wickedness{G4189}, deceit{G1388}, lasciviousness{G766}, an evil{G4190} eye{G3788}, blasphemy{G988}, pride{G5243}, foolishness{G877}: (kjv-strongs#)

Mar 7:22 Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: (kjv)

======= Mark 7:23 ============

Mark 7:23 all these evil things proceed from within, and defile the man.(asv)

Mark 7:23 Všecky tyto zlé věci pocházejí z vnitřku a poskvrňují člověka. (CZ)

Mark 7:23 All{G3956} these{G5023} evil things{G4190} come{G1607}{(G5736)} from within{G2081}, and{G2532} defile{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:23 All these evil things come from within, and defile the man. (kjv)

======= Mark 7:24 ============

Mark 7:24 And from thence he arose, and went away into the borders of Tyre and Sidon. And he entered into a house, and would have no man know it; and he could not be hid.(asv)

Mark 7:24 A vstav odtud, odšel do končin Týru a Sidonu, a všed do domu, nechtěl, aby kdo o něm věděl, ale nemohl se tajiti. (CZ)

Mark 7:24 And{G2532} from thence{G1564} he arose{G450}{(G5631)}, and went{G565}{(G5627)} into{G1519} the borders{G3181} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, and{G2532} entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} an house{G3614}, and would have{G2309}{(G5707)} no man{G3762} know{G1097}{(G5629)} it: but{G2532} he could{G1410}{(G5675)} not{G3756} be hid{G2990}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:24 And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid. (kjv)

======= Mark 7:25 ============

Mark 7:25 But straightway a woman, whose little daughter had an unclean spirit, having heard of him, came and fell down at his feet.(asv)

Mark 7:25 Nebo uslyševši o něm žena, jejížto dcerka měla ducha nečistého, přišla a padla k nohám jeho. (CZ)

Mark 7:25 For{G1063} a certain woman{G1135}, whose{G3739}{G846} young daughter{G2365} had{G2192}{(G5707)} an unclean{G169} spirit{G4151}, heard{G191}{(G5660)} of{G4012} him{G846}, and came{G2064}{(G5631)} and fell{G4363}{(G5627)} at{G4314} his{G846} feet{G4228}: (kjv-strongs#)

Mar 7:25 For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet: (kjv)

======= Mark 7:26 ============

Mark 7:26 Now the woman was a Greek, a Syrophoenician by race. And she besought him that he would cast forth the demon out of her daughter.(asv)

Mark 7:26 (Byla pak ta žena pohanka, Syrofenitská rodem.) I prosila ho, aby ďábelství vyvrhl z její dcery. (CZ)

Mark 7:26 {G1161} The woman{G1135} was{G2258}{(G5713)} a Greek{G1674}, a Syrophenician{G4949} by nation{G1085}; and{G2532} she besought{G2065}{(G5707)} him{G846} that{G2443} he would cast forth{G1544}{(G5725)} the devil{G1140} out of{G1537} her{G846} daughter{G2364}. (kjv-strongs#)

Mar 7:26 The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. (kjv)

======= Mark 7:27 ============

Mark 7:27 And he said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs.(asv)

Mark 7:27 Ale Ježíš řekl jí: Nechať se prve nasytí synové; nebť není slušné vzíti chléb synů a vrci štěňatům. (CZ)

Mark 7:27 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, Let{G863}{(G5628)} the children{G5043} first{G4412} be filled{G5526}{(G5683)}: for{G1063} it is{G2076}{(G5748)} not{G3756} meet{G2570} to take{G2983}{(G5629)} the children's{G5043} bread{G740}, and{G2532} to cast{G906}{(G5629)} it unto the dogs{G2952}. (kjv-strongs#)

Mar 7:27 But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs. (kjv)

======= Mark 7:28 ============

Mark 7:28 But she answered and saith unto him, Yea, Lord; even the dogs under the table eat of the children's crumbs.(asv)

Mark 7:28 A ona odpověděla a řekla mu: Ovšem, Pane, nebo štěňátka jedí pod stolem drobty synů. (CZ)

Mark 7:28 And{G1161} she answered{G611}{(G5662)} and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yes{G3483}, Lord{G2962}: yet{G2532}{G1063} the dogs{G2952} under{G5270} the table{G5132} eat{G2068}{(G5719)} of{G575} the children's{G3813} crumbs{G5589}. (kjv-strongs#)

Mar 7:28 And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. (kjv)

======= Mark 7:29 ============

Mark 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the demon is gone out of thy daughter.(asv)

Mark 7:29 I řekl jí: Pro tu řeč jdi, vyšloť jest ďábelství z tvé dcery. (CZ)

Mark 7:29 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, For{G1223} this{G5126} saying{G3056} go thy way{G5217}{(G5720)}; the devil{G1140} is gone{G1831}{(G5758)} out of{G1537} thy{G4675} daughter{G2364}. (kjv-strongs#)

Mar 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter. (kjv)

======= Mark 7:30 ============

Mark 7:30 And she went away unto her house, and found the child laid upon the bed, and the demon gone out.(asv)

Mark 7:30 I odšedši do domu svého, nalezla děvečku, ana leží na loži, a ďábelství z ní vyšlo. (CZ)

Mark 7:30 And{G2532} when she was come{G565}{(G5631)} to{G1519} her{G846} house{G3624}, she found{G2147}{(G5627)} the devil{G1140} gone out{G1831}{(G5761)}, and{G2532} her daughter{G2364} laid{G906}{(G5772)} upon{G1909} the bed{G2825}. (kjv-strongs#)

Mar 7:30 And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed. (kjv)

======= Mark 7:31 ============

Mark 7:31 And again he went out from the borders of Tyre, and came through Sidon unto the sea of Galilee, through the midst of the borders of Decapolis.(asv)

Mark 7:31 Tedy odšed zase z končin Tyrských a Sidonských, přišel k moři Galilejskému, prostředkem krajin Desíti měst. (CZ)

Mark 7:31 And{G2532} again{G3825}, departing{G1831}{(G5631)} from{G1537} the coasts{G3725} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, he came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, through{G303} the midst{G3319} of the coasts{G3725} of Decapolis{G1179}. (kjv-strongs#)

Mar 7:31 And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis. (kjv)

======= Mark 7:32 ============

Mark 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to lay his hand upon him.(asv)

Mark 7:32 I přivedli jemu hluchého a němého, a prosili ho, aby na něj ruku vzložil. (CZ)

Mark 7:32 And{G2532} they bring{G5342}{(G5719)} unto him{G846} one that was deaf{G2974}, and had an impediment in his speech{G3424}; and{G2532} they beseech{G3870}{(G5719)} him{G846} to{G2443} put{G2007}{(G5632)} his hand{G5495} upon him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him. (kjv)

======= Mark 7:33 ============

Mark 7:33 And he took him aside from the multitude privately, and put his fingers into his ears, and he spat, and touched his tongue;(asv)

Mark 7:33 A pojav jej soukromí ven z zástupu, vložil prsty své v uši jeho, a plinuv, dotekl se jazyka jeho. (CZ)

Mark 7:33 And{G2532} he took{G618}{(G5642)} him{G846} aside{G2596}{G2398} from{G575} the multitude{G3793}, and put{G906}{(G5627)} his{G846} fingers{G1147} into{G1519} his{G846} ears{G3775}, and{G2532} he spit{G4429}{(G5660)}, and touched{G680}{(G5662)} his{G846} tongue{G1100}; (kjv-strongs#)

Mar 7:33 And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue; (kjv)

======= Mark 7:34 ============

Mark 7:34 and looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.(asv)

Mark 7:34 A vzezřev k nebi, vzdechl, a řekl jemu: Effeta, to jest, otevři se. (CZ)

Mark 7:34 And{G2532} looking up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, he sighed{G4727}{(G5656)}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Ephphatha{G2188}, that is{G3603}, Be opened{G1272}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:34 And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened. (kjv)

======= Mark 7:35 ============

Mark 7:35 And his ears were opened, and the bond of his tongue was loosed, and he spake plain.(asv)

Mark 7:35 A hned otevříny jsou uši jeho, a rozvázán jest svazek jazyka jeho, i mluvil právě. (CZ)

Mark 7:35 And{G2532} straightway{G2112} his{G846} ears{G189} were opened{G1272}{(G5681)}, and{G2532} the string{G1199} of his{G846} tongue{G1100} was loosed{G3089}{(G5681)}, and{G2532} he spake{G2980}{(G5707)} plain{G3723}. (kjv-strongs#)

Mar 7:35 And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain. (kjv)

======= Mark 7:36 ============

Mark 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it.(asv)

Mark 7:36 I přikázal jim, aby žádnému nepravili. Ale jakžkoli on jim přikazoval, předce oni mnohem více ohlašovali. (CZ)

Mark 7:36 And{G2532} he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} that{G2443} they should tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367}: but{G1161} the more{G3745} he{G846} charged{G1291}{(G5710)} them{G846}, so much the more{G3123} a great deal{G4054} they published{G2784}{(G5707)} it; (kjv-strongs#)

Mar 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it; (kjv)

======= Mark 7:37 ============

Mark 7:37 And they were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well; he maketh even the deaf to hear, and the dumb to speak.(asv)

Mark 7:37 A převelmi se divili, řkouce: Dobře všecky věci učinil. I hluchým rozkázal slyšeti, i němým mluviti. (CZ)

Mark 7:37 And{G2532} were beyond measure{G5249} astonished{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, He hath done{G4160}{(G5758)} all things{G3956} well{G2573}: he maketh{G4160}{(G5719)} both{G2532} the deaf{G2974} to hear{G191}{(G5721)}, and{G2532} the dumb{G216} to speak{G2980}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:37 And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.(kjv)

======= Mark 8:1 ============

Mark 8:1 In those days, when there was again a great multitude, and they had nothing to eat, he called unto him his disciples, and saith unto them,(asv)

Mark 8:1 V těch dnech když opět velmi veliký zástup byl s ním, a neměli, co by jedli, svolav Ježíš učedlníky své, řekl jim: (CZ)

Mark 8:1 In{G1722} those{G1565} days{G2250} the multitude{G3793} being{G5607}{(G5752)} very great{G3827}, and{G2532} having{G2192}{(G5723)} nothing{G3361}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}, Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} his{G846} disciples{G3101} unto him, and saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 8:1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them, (kjv)

======= Mark 8:2 ============

Mark 8:2 I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat:(asv)

Mark 8:2 Lítost mám nad zástupy; nebo již tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli. (CZ)

Mark 8:2 I have compassion{G4697}{(G5736)} on{G1909} the multitude{G3793}, because{G3754} they have{G4357} now{G2235} been{G4357}{(G5719)} with me{G3427} three{G5140} days{G2250}, and{G2532} have{G2192}{(G5719)} nothing{G3756}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}: (kjv-strongs#)

Mar 8:2 I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat: (kjv)

======= Mark 8:3 ============

Mark 8:3 and if I send them away fasting to their home, they will faint on the way; and some of them are come from far.(asv)

Mark 8:3 A rozpustím-li je lačné do domů jejich, zhynou na cestě; nebo někteří z nich zdaleka přišli. (CZ)

Mark 8:3 And{G2532} if{G1437} I send{G630} them{G846} away{G630}{(G5661)} fasting{G3523} to{G1519} their own{G846} houses{G3624}, they will faint{G1590}{(G5701)} by{G1722} the way{G3598}: for{G1063} divers{G5100} of them{G846} came{G2240}{(G5758)} from far{G3113}. (kjv-strongs#)

Mar 8:3 And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far. (kjv)

======= Mark 8:4 ============

Mark 8:4 And his disciples answered him, Whence shall one be able to fill these men with bread here in a desert place?(asv)

Mark 8:4 Odpověděli mu učedlníci jeho: I odkud bude moci kdo tyto nakrmiti chleby zde na poušti? (CZ)

Mark 8:4 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} answered{G611}{(G5662)} him{G846}, From whence{G4159} can{G1410}{(G5695)} a man{G5100} satisfy{G5526}{(G5658)} these{G5128} men with bread{G740} here{G5602} in{G1909} the wilderness{G2047}? (kjv-strongs#)

Mar 8:4 And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? (kjv)

======= Mark 8:5 ============

Mark 8:5 And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.(asv)

Mark 8:5 I otázal se jich: Kolik chlebů máte? A oni řekli: Sedm. (CZ)

Mark 8:5 And{G2532} he asked{G1905}{(G5707)} them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mar 8:5 And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven. (kjv)

======= Mark 8:6 ============

Mark 8:6 And he commandeth the multitude to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and having given thanks, he brake, and gave to his disciples, to set before them; and they set them before the multitude.(asv)

Mark 8:6 I kázal zástupu posaditi se na zemi. A vzav sedm chlebů, díky učiniv, lámal a dával učedlníkům svým, aby předkládali. I kladli před zástup. (CZ)

Mark 8:6 And{G2532} he commanded{G3853}{(G5656)} the people{G3793} to sit down{G377}{(G5629)} on{G1909} the ground{G1093}: and{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the seven{G2033} loaves{G740}, and gave thanks{G2168}{(G5660)}, and brake{G2806}{(G5656)}, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} to his{G846} disciples{G3101} to{G2443} set before{G3908}{(G5632)} them; and{G2532} they did set them before{G3908}{(G5656)} the people{G3793}. (kjv-strongs#)

Mar 8:6 And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people. (kjv)

======= Mark 8:7 ============

Mark 8:7 And they had a few small fishes: and having blessed them, he commanded to set these also before them.(asv)

Mark 8:7 A měli také rybiček maličko. Jichž požehnav, kázal i ty před ně klásti. (CZ)

Mark 8:7 And{G2532} they had{G2192}{(G5707)} a few{G3641} small fishes{G2485}: and{G2532} he blessed{G2127}{(G5660)}, and commanded{G2036}{(G5627)} to set{G3908} them{G846} also{G2532} before{G3908}{(G5629)} them. (kjv-strongs#)

Mar 8:7 And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them. (kjv)

======= Mark 8:8 ============

Mark 8:8 And they ate, and were filled: and they took up, of broken pieces that remained over, seven baskets.(asv)

Mark 8:8 I jedli a nasyceni jsou; a sebrali, což pozůstalo drobtů, sedm košů. (CZ)

Mark 8:8 So{G1161} they did eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the broken{G2801} meat that was left{G4051} seven{G2033} baskets{G4711}. (kjv-strongs#)

Mar 8:8 So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets. (kjv)

======= Mark 8:9 ============

Mark 8:9 And they were about four thousand: and he sent them away.(asv)

Mark 8:9 Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo čtyř tisíců. I rozpustil je. (CZ)

Mark 8:9 And{G1161} they that had eaten{G5315}{(G5631)} were{G2258}{(G5713)} about{G5613} four thousand{G5070}: and{G2532} he sent{G630} them{G846} away{G630}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:9 And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away. (kjv)

======= Mark 8:10 ============

Mark 8:10 And straightway he entered into the boat with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.(asv)

Mark 8:10 Potom hned vstoupiv na lodí s učedlníky svými, přeplavil se do krajin Dalmanutských. (CZ)

Mark 8:10 And{G2532} straightway{G2112} he entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143} with{G3326} his{G846} disciples{G3101}, and came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the parts{G3313} of Dalmanutha{G1148}. (kjv-strongs#)

Mar 8:10 And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha. (kjv)

======= Mark 8:11 ============

Mark 8:11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, trying him.(asv)

Mark 8:11 I vyšli farizeové a počali se s ním hádati, hledajíce od něho znamení s nebe, pokoušejíce ho. (CZ)

Mark 8:11 And{G2532} the Pharisees{G5330} came forth{G1831}{(G5627)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to question{G4802}{(G5721)} with him{G846}, seeking{G2212}{(G5723)} of{G3844} him{G846} a sign{G4592} from{G575} heaven{G3772}, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him. (kjv)

======= Mark 8:12 ============

Mark 8:12 And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.(asv)

Mark 8:12 A on vzdech duchem svým, dí: Co pokolení toto znamení hledá? Amen pravím vám: Nebude dáno znamení pokolení tomuto. (CZ)

Mark 8:12 And{G2532} he sighed deeply{G389}{(G5660)} in his{G846} spirit{G4151}, and saith{G3004}{(G5719)}, Why{G5101} doth{G1934} this{G3778} generation{G1074} seek after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}? verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There shall no{G1487} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} unto this{G5026} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mar 8:12 And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation. (kjv)

======= Mark 8:13 ============

Mark 8:13 And he left them, and again entering into [the boat] departed to the other side.(asv)

Mark 8:13 A opustiv je, vstoupil zase na lodí, i plavil se přes moře. (CZ)

Mark 8:13 And{G2532} he left{G863}{(G5631)} them{G846}, and entering{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143} again{G3825} departed{G565}{(G5627)} to{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mar 8:13 And he left them, and entering into the ship again departed to the other side. (kjv)

======= Mark 8:14 ============

Mark 8:14 And they forgot to take bread; and they had not in the boat with them more than one loaf.(asv)

Mark 8:14 I zapomenuli s sebou vzíti chlebů, a neměli než jeden chléb s sebou na lodí. (CZ)

Mark 8:14 Now{G2532} the disciples had forgotten{G1950}{(G5633)} to take{G2983}{(G5629)} bread{G740}, neither{G2532}{G3756} had{G2192}{(G5707)} they in{G1722} the ship{G4143} with{G3326} them{G1438} more than{G1508} one{G1520} loaf{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 8:14 Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf. (kjv)

======= Mark 8:15 ============

Mark 8:15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.(asv)

Mark 8:15 Tedy přikazoval jim, řka: Vizte a pilně se šetřte kvasu farizejského a kvasu Herodesova. (CZ)

Mark 8:15 And{G2532} he charged{G1291}{(G5710)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Take heed{G3708}{(G5720)}, beware{G991}{(G5720)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330}, and{G2532} of the leaven{G2219} of Herod{G2264}. (kjv-strongs#)

Mar 8:15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod. (kjv)

======= Mark 8:16 ============

Mark 8:16 And they reasoned one with another, saying, We have no bread.(asv)

Mark 8:16 I přemyšlovali, řkouce jeden k druhému: Chleba nemáme. (CZ)

Mark 8:16 And{G2532} they reasoned{G1260}{(G5711)} among{G4314} themselves{G240}, saying{G3004}{(G5723)}, It is because{G3754} we have{G2192}{(G5719)} no{G3756} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 8:16 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread. (kjv)

======= Mark 8:17 ============

Mark 8:17 And Jesus perceiving it saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? do ye not yet perceive, neither understand? have ye your heart hardened?(asv)

Mark 8:17 A znaje to Ježíš, řekl jim: Co přemyšlujete o tom, že chleba nemáte? Ještě neznáte, ani rozumíte? Ještě máte oslepené srdce vaše? (CZ)

Mark 8:17 And{G2532} when Jesus{G2424} knew{G1097}{(G5631)} it, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)}, because{G3754} ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} bread{G740}? perceive ye{G3539}{(G5719)} not yet{G3768}, neither{G3761} understand{G4920}{(G5719)}? have ye{G2192}{(G5719)} your{G5216} heart{G2588} yet{G2089} hardened{G4456}{(G5772)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:17 And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened? (kjv)

======= Mark 8:18 ============

Mark 8:18 Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?(asv)

Mark 8:18 Oči majíce, nevidíte? A uši majíce, neslyšíte? A nepomníte, (CZ)

Mark 8:18 Having{G2192}{(G5723)} eyes{G3788}, see ye{G991}{(G5719)} not{G3756}? and{G2532} having{G2192}{(G5723)} ears{G3775}, hear ye{G191}{(G5719)} not{G3756}? and{G2532} do ye{G3421} not{G3756} remember{G3421}{(G5719)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:18 Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember? (kjv)

======= Mark 8:19 ============

Mark 8:19 When I brake the five loaves among the five thousand, how many baskets full of broken pieces took ye up? They say unto him, Twelve.(asv)

Mark 8:19 Že jsem pět chlebů lámal mezi pět tisíců? A kolik jste plných košů drobtů sebrali? Řekli jemu: Dvanácte. (CZ)

Mark 8:19 When{G3753} I brake{G2806}{(G5656)} the five{G4002} loaves{G740} among{G1519} five thousand{G4000}, how many{G4214} baskets{G2894} full{G4134} of fragments{G2801} took ye up{G142}{(G5656)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Twelve{G1427}. (kjv-strongs#)

Mar 8:19 When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve. (kjv)

======= Mark 8:20 ============

Mark 8:20 And when the seven among the four thousand, how many basketfuls of broken pieces took ye up? And they say unto him, Seven.(asv)

Mark 8:20 A když také sedm chlebů lámal jsem mezi čtyři tisíce, kolik jste plných košů drobtů vzali? I řkou jemu: Sedm. (CZ)

Mark 8:20 And{G1161} when{G3753} the seven{G2033} among{G1519} four thousand{G5070}, how many{G4214} baskets{G4711} full{G4138} of fragments{G2801} took ye up{G142}{(G5656)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mar 8:20 And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven. (kjv)

======= Mark 8:21 ============

Mark 8:21 And he said unto them, Do ye not yet understand?(asv)

Mark 8:21 I řekl jim: Kterakž tedy ještě nerozumíte? (CZ)

Mark 8:21 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, How{G4459} is it that ye do{G4920} not{G3756} understand{G4920}{(G5719)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:21 And he said unto them, How is it that ye do not understand? (kjv)

======= Mark 8:22 ============

Mark 8:22 And they come unto Bethsaida. And they bring to him a blind man, and beseech him to touch him.(asv)

Mark 8:22 I přišel do Betsaidy, a přivedli k němu slepého, prosíce ho, aby se ho dotekl. (CZ)

Mark 8:22 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} to{G1519} Bethsaida{G966}; and{G2532} they bring{G5342}{(G5719)} a blind man{G5185} unto him{G846}, and{G2532} besought{G3870}{(G5719)} him{G846} to{G2443} touch{G680}{(G5672)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:22 And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. (kjv)

======= Mark 8:23 ============

Mark 8:23 And he took hold of the blind man by the hand, and brought him out of the village; and when he had spit on his eyes, and laid his hands upon him, he asked him, Seest thou aught?(asv)

Mark 8:23 I ujav slepého za ruku, vyvedl jej ven z městečka, a plinuv na oči jeho a vloživ na něj ruce, otázal se ho, viděl-li by co. (CZ)

Mark 8:23 And{G2532} he took{G1949}{(G5637)} the blind man{G5185} by the hand{G5495}, and led{G1806}{(G5627)} him{G846} out of{G1854} the town{G2968}; and{G2532} when he had spit{G4429}{(G5660)} on{G1519} his{G846} eyes{G3659}, and put{G2007}{(G5631)} his hands{G5495} upon him{G846}, he asked{G1905}{(G5707)} him{G846} if{G1536} he saw{G991}{(G5719)} ought{G1536}. (kjv-strongs#)

Mar 8:23 And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought. (kjv)

======= Mark 8:24 ============

Mark 8:24 And he looked up, and said, I see men; for I behold [them] as trees, walking.(asv)

Mark 8:24 A on pohleděv, řekl: Znamenám lidi; nebo vidím, že chodí jako stromové. (CZ)

Mark 8:24 And{G2532} he looked up{G308}{(G5660)}, and said{G3004}{(G5707)},{G3754} I see{G991}{(G5719)} men{G444} as{G5613}{G3708}{(G5719)} trees{G1186}, walking{G4043}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:24 And he looked up, and said, I see men as trees, walking. (kjv)

======= Mark 8:25 ============

Mark 8:25 Then again he laid his hands upon his eyes; and he looked stedfastly, and was restored, and saw all things clearly.(asv)

Mark 8:25 Potom opět vložil ruce na oči jeho, a kázal mu hleděti. I uzdraven jest, takže i zdaleka jasně viděl všecky. (CZ)

Mark 8:25 After{G1534} that he put{G2007}{(G5656)} his hands{G5495} again{G3825} upon{G1909} his{G846} eyes{G3788}, and{G2532} made{G4160}{(G5656)} him{G846} look up{G308}{(G5658)}: and{G2532} he was restored{G600}{(G5681)}, and{G2532} saw{G1689}{(G5656)} every man{G537} clearly{G5081}. (kjv-strongs#)

Mar 8:25 After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly. (kjv)

======= Mark 8:26 ============

Mark 8:26 And he sent him away to his home, saying, Do not even enter into the village.(asv)

Mark 8:26 I odeslal jej do domu jeho, řka: Aniž do toho městečka choď, aniž komu z městečka co o tom prav. (CZ)

Mark 8:26 And{G2532} he sent{G649} him{G846} away{G649}{(G5656)} to{G1519} his{G846} house{G3624}, saying{G3004}{(G5723)}, Neither{G3366} go{G1525}{(G5632)} into{G1519} the town{G2968}, nor{G3366} tell{G2036}{(G5632)} it to any{G5100} in{G1722} the town{G2968}. (kjv-strongs#)

Mar 8:26 And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town. (kjv)

======= Mark 8:27 ============

Mark 8:27 And Jesus went forth, and his disciples, into the villages of Caesarea Philippi: and on the way he asked his disciples, saying unto them, Who do men say that I am?(asv)

Mark 8:27 Tedy vyšel Ježíš a učedlníci jeho do městeček Cesaree Filipovy. A na cestě tázal se učedlníků svých, řka jim: Kým mne praví býti lidé? (CZ)

Mark 8:27 And{G2532} Jesus{G2424} went out{G1831}{(G5627)}, and{G2532} his{G846} disciples{G3101}, into{G1519} the towns{G2968} of Caesarea{G2542} Philippi{G5376}: and{G2532} by{G1722} the way{G3598} he asked{G1905}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, saying{G3004}{(G5723)} unto them{G846}, Whom{G5101} do{G3004} men{G444} say{G3004}{(G5719)} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:27 And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am? (kjv)

======= Mark 8:28 ============

Mark 8:28 And they told him, saying, John the Baptist; and others, Elijah; but others, One of the prophets.(asv)

Mark 8:28 Kteřížto odpověděli: Janem Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak jedním z proroků. (CZ)

Mark 8:28 And{G1161} they answered{G611}{(G5662)}, John{G2491} the Baptist{G910}: but{G1161} some{G243} say, Elias{G2243}; and{G2532} others{G243}, One{G1520} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mar 8:28 And they answered, John the Baptist; but some say, Elias; and others, One of the prophets. (kjv)

======= Mark 8:29 ============

Mark 8:29 And he asked them, But who say ye that I am? Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.(asv)

Mark 8:29 Tedy on řekl jim: Vy pak kým mne býti pravíte? Odpověděv Petr, řekl jemu: Ty jsi Kristus. (CZ)

Mark 8:29 And{G2532} he{G846} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, But{G1161} whom{G5101} say{G3004}{(G5719)} ye{G5210} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? And{G1161} Peter{G4074} answereth{G611}{(G5679)} and saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mar 8:29 And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ. (kjv)

======= Mark 8:30 ============

Mark 8:30 And he charged them that they should tell no man of him.(asv)

Mark 8:30 I přikázal jim, aby toho o něm žádnému nepravili. (CZ)

Mark 8:30 And{G2532} he charged{G2008}{(G5656)} them{G846} that{G2443} they should tell{G3004}{(G5725)} no man{G3367} of{G4012} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:30 And he charged them that they should tell no man of him. (kjv)

======= Mark 8:31 ============

Mark 8:31 And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders, and the chief priests, and the scribes, and be killed, and after three days rise again.(asv)

Mark 8:31 I počal učiti je, že Syn člověka musí mnoho trpěti, a potupen býti od starších a předních kněží a zákoníků, a zabit býti, a ve třech dnech z mrtvých vstáti. (CZ)

Mark 8:31 And{G2532} he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} them{G846}, that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} must{G1163}{(G5748)} suffer{G3958}{(G5629)} many things{G4183}, and{G2532} be rejected{G593}{(G5683)} of{G575} the elders{G4245}, and{G2532} of the chief priests{G749}, and{G2532} scribes{G1122}, and{G2532} be killed{G615}{(G5683)}, and{G2532} after{G3326} three{G5140} days{G2250} rise again{G450}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:31 And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again. (kjv)

======= Mark 8:32 ============

Mark 8:32 And he spake the saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him.(asv)

Mark 8:32 Zjevně to slovo mluvil. A chytiv jej Petr, počal mu domlouvati. (CZ)

Mark 8:32 And{G2532} he spake{G2980}{(G5707)} that saying{G3056} openly{G3954}. And{G2532} Peter{G4074} took{G4355}{(G5642)} him{G846}, and began{G756}{(G5662)} to rebuke{G2008}{(G5721)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:32 And he spake that saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him. (kjv)

======= Mark 8:33 ============

Mark 8:33 But he turning about, and seeing his disciples, rebuked Peter, and saith, Get thee behind me, Satan; for thou mindest not the things of God, but the things of men.(asv)

Mark 8:33 Kterýžto obrátiv se a pohleděv na učedlníky své, přimluvil Petrovi, řka: Jdiž za mnou, satane; nebo nechápáš, co jest Božího, ale co lidského. (CZ)

Mark 8:33 But{G1161} when he had turned about{G1994}{(G5651)} and{G2532} looked{G1492}{(G5631)} on his{G846} disciples{G3101}, he rebuked{G2008}{(G5656)} Peter{G4074}, saying{G3004}{(G5723)}, Get thee{G5217}{(G5720)} behind{G3694} me{G3450}, Satan{G4567}: for{G3754} thou savourest{G5426}{(G5719)} not{G3756} the things that be of God{G2316}, but{G235} the things that be of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 8:33 But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men. (kjv)

======= Mark 8:34 ============

Mark 8:34 And he called unto him the multitude with his disciples, and said unto them, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.(asv)

Mark 8:34 A svolav zástup s učedlníky svými, řekl jim: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne. (CZ)

Mark 8:34 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} the people{G3793} unto him with{G4862} his{G846} disciples{G3101} also, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whosoever{G3748} will{G2309}{(G5719)} come{G2064}{(G5629)} after{G3694} me{G3450}, let him deny{G533}{(G5663)} himself{G1438}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mar 8:34 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (kjv)

======= Mark 8:35 ============

Mark 8:35 For whosoever would save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's shall save it.(asv)

Mark 8:35 Nebo chtěl-li by kdo duši svou zachovati, ztratíť ji; pakli by kdo ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, tenť ji zachová. (CZ)

Mark 8:35 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} will{G2309}{(G5725)} save{G4982}{(G5658)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall lose{G622}{(G5661)} his{G846} life{G5590} for{G1752} my sake{G1700} and{G2532} the gospel's{G2098}, the same{G3778} shall save{G4982}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:35 For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. (kjv)

======= Mark 8:36 ============

Mark 8:36 For what doth it profit a man, to gain the whole world, and forfeit his life?(asv)

Mark 8:36 Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil? (CZ)

Mark 8:36 For{G1063} what{G5101} shall it profit{G5623}{(G5692)} a man{G444}, if{G1437} he shall gain{G2770}{(G5661)} the whole{G3650} world{G2889}, and{G2532} lose{G2210}{(G5686)} his own{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mar 8:36 For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? (kjv)

======= Mark 8:37 ============

Mark 8:37 For what should a man give in exchange for his life?(asv)

Mark 8:37 Aneb jakou dá člověk odměnu za duši svou? (CZ)

Mark 8:37 Or{G2228} what{G5101} shall{G1325} a man{G444} give{G1325}{(G5692)} in exchange{G465} for his{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mar 8:37 Or what shall a man give in exchange for his soul? (kjv)

======= Mark 8:38 ============

Mark 8:38 For whosoever shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, the Son of man also shall be ashamed of him, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.(asv)

Mark 8:38 Nebo kdož by se koli za mne styděl a za má slova v tomto pokolení cizoložném a hříšném, i Syn člověka styděti se bude za něj, když přijde v slávě Otce svého s anděly svatými. (CZ)

Mark 8:38 Whosoever{G3739}{G302} therefore{G1063} shall be ashamed{G1870}{(G5680)} of me{G3165} and{G2532} of my{G1699} words{G3056} in{G1722} this{G5026} adulterous{G3428} and{G2532} sinful{G268} generation{G1074}; of him{G846} also{G2532} shall{G1870} the Son{G5207} of man{G444} be ashamed{G1870}{(G5700)}, when{G3752} he cometh{G2064}{(G5632)} in{G1722} the glory{G1391} of his{G846} Father{G3962} with{G3326} the holy{G40} angels{G32}. (kjv-strongs#)

Mar 8:38 Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.(kjv)

======= Mark 9:1 ============

Mark 9:1 And he said unto them, Verily I say unto you, There are some here of them that stand [by], who shall in no wise taste of death, till they see the kingdom of God come with power.(asv)

Mark 9:1 I pravil jim: Amen pravím vám, žeť jsou někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, až i uzří království Boží přicházející v moci. (CZ)

Mark 9:1 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} there be{G1526}{(G5748)} some{G5100} of them that stand{G2476}{(G5761)} here{G5602}, which{G3748} shall{G1089} not{G3364} taste{G1089}{(G5667)} of death{G2288}, till{G2193}{G302} they have seen{G1492}{(G5632)} the kingdom{G932} of God{G2316} come{G2064}{(G5756)} with{G1722} power{G1411}. (kjv-strongs#)

Mar 9:1 And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power. (kjv)

======= Mark 9:2 ============

Mark 9:2 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and bringeth them up into a high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them;(asv)

Mark 9:2 A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana, i uvedl je na horu vysokou soukromí samy, a proměnil se před nimi. (CZ)

Mark 9:2 And{G2532} after{G3326} six{G1803} days{G2250} Jesus{G2424} taketh{G3880}{(G5719)} with him Peter{G4074}, and{G2532} James{G2385}, and{G2532} John{G2491}, and{G2532} leadeth{G399} them{G846} up{G399}{(G5719)} into{G1519} an high{G5308} mountain{G3735} apart{G2596}{G2398} by themselves{G3441}: and{G2532} he was transfigured{G3339}{(G5681)} before{G1715} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:2 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them. (kjv)

======= Mark 9:3 ============

Mark 9:3 and his garments became glistering, exceeding white, so as no fuller on earth can whiten them.(asv)

Mark 9:3 A učiněno jest roucho jeho stkvoucí a bílé velmi jako sníh, ješto tak bílého žádný bělič na zemi učiniti nemůže. (CZ)

Mark 9:3 And{G2532} his{G846} raiment{G2440} became{G1096}{(G5633)} shining{G4744}{(G5723)}, exceeding{G3029} white{G3022} as{G5613} snow{G5510}; so as{G3634} no{G3756} fuller{G1102} on{G1909} earth{G1093} can{G1410}{(G5736)} white{G3021}{(G5658)} them. (kjv-strongs#)

Mar 9:3 And his raiment became shining, exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them. (kjv)

======= Mark 9:4 ============

Mark 9:4 And there appeared unto them Elijah with Moses: and they were talking with Jesus.(asv)

Mark 9:4 I uzřeli Eliáše s Mojžíšem, ani s Ježíšem mluví. (CZ)

Mark 9:4 And{G2532} there appeared{G3700}{(G5681)} unto them{G846} Elias{G2243} with{G4862} Moses{G3475}: and{G2532} they were{G2258}{(G5713)} talking{G4814}{(G5723)} with Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mar 9:4 And there appeared unto them Elias with Moses: and they were talking with Jesus. (kjv)

======= Mark 9:5 ============

Mark 9:5 And Peter answereth and saith to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.(asv)

Mark 9:5 A odpověděv Petr, řekl k Ježíšovi: Mistře, dobréť jest nám tuto býti. Protož udělejme tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden. (CZ)

Mark 9:5 And{G2532} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and said{G3004}{(G5719)} to Jesus{G2424}, Master{G4461}, it is{G2076}{(G5748)} good{G2570} for us{G2248} to be{G1511}{(G5750)} here{G5602}: and{G2532} let us make{G4160}{(G5661)} three{G5140} tabernacles{G4633}; one{G3391} for thee{G4671}, and{G2532} one{G3391} for Moses{G3475}, and{G2532} one{G3391} for Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mar 9:5 And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. (kjv)

======= Mark 9:6 ============

Mark 9:6 For he knew not what to answer; for they became sore afraid.(asv)

Mark 9:6 Nebo nevěděl, co mluví; byli zajisté přestrašeni. (CZ)

Mark 9:6 For{G1063} he wist{G1492}{(G5715)} not{G3756} what{G5101} to say{G2980}{(G5661)}; for{G1063} they were sore{G2258}{(G5713)} afraid{G1630}. (kjv-strongs#)

Mar 9:6 For he wist not what to say; for they were sore afraid. (kjv)

======= Mark 9:7 ============

Mark 9:7 And there came a cloud overshadowing them: and there came a voice out of the cloud, This is my beloved Son: hear ye him.(asv)

Mark 9:7 I stal se oblak zastěňující je, a přišel hlas z oblaku, řkoucí: Tentoť jest ten Syn můj milý, jeho poslouchejte. (CZ)

Mark 9:7 And{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a cloud{G3507} that overshadowed{G1982}{(G5723)} them{G846}: and{G2532} a voice{G5456} came{G2064}{(G5627)} out of{G1537} the cloud{G3507}, saying{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}: hear{G191}{(G5720)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:7 And there was a cloud that overshadowed them: and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him. (kjv)

======= Mark 9:8 ============

Mark 9:8 And suddenly looking round about, they saw no one any more, save Jesus only with themselves.(asv)

Mark 9:8 A hned obezřevše se, žádného víc neviděli než samého Ježíše s sebou. (CZ)

Mark 9:8 And{G2532} suddenly{G1819}, when they had looked round about{G4017}{(G5671)}, they saw{G1492}{(G5627)} no man{G3762} any more{G3765}, save{G235} Jesus{G2424} only{G3441} with{G3326} themselves{G1438}. (kjv-strongs#)

Mar 9:8 And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves. (kjv)

======= Mark 9:9 ============

Mark 9:9 And as they were coming down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, save when the Son of man should have risen again from the dead.(asv)

Mark 9:9 A když sstupovali s hory, přikázal jim, aby toho žádnému nevypravovali, co viděli, než až Syn člověka z mrtvých vstane. (CZ)

Mark 9:9 And{G1161} as they{G846} came down{G2597}{(G5723)} from{G575} the mountain{G3735}, he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} that{G2443} they should tell{G1334}{(G5667)} no man{G3367} what things{G3739} they had seen{G1492}{(G5627)}, till{G1508}{G3752} the Son{G5207} of man{G444} were risen{G450}{(G5632)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mar 9:9 And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of man were risen from the dead. (kjv)

======= Mark 9:10 ============

Mark 9:10 And they kept the saying, questioning among themselves what the rising again from the dead should mean.(asv)

Mark 9:10 I zachovali tu věc u sebe, tížíce mezi sebou, co by to bylo z mrtvých vstáti? (CZ)

Mark 9:10 And{G2532} they kept{G2902}{(G5656)} that saying{G3056} with{G4314} themselves{G1438}, questioning one with another{G4802}{(G5723)} what{G5101} the rising{G450}{(G5629)} from{G1537} the dead{G3498} should mean{G2076}{(G5748)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:10 And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean. (kjv)

======= Mark 9:11 ============

Mark 9:11 And they asked him, saying, [How is it] that the scribes say that Elijah must first come?(asv)

Mark 9:11 I otázali se ho, řkouce: Což pak zákoníci praví, že Eliáš musí přijíti prve? (CZ)

Mark 9:11 And{G2532} they asked{G1905}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G3754} say{G3004}{(G5719)} the scribes{G1122} that{G3754} Elias{G2243} must{G1163}{(G5748)} first{G4412} come{G2064}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mar 9:11 And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come? (kjv)

======= Mark 9:12 ============

Mark 9:12 And he said unto them, Elijah indeed cometh first, and restoreth all things: and how is it written of the Son of man, that he should suffer many things and be set at nought?(asv)

Mark 9:12 On pak odpověděv, řekl jim: Eliáš přijda nejprve, napraví všecky věci, a jakož psáno jest o Synu člověka, že má mnoho trpěti a za nic položen býti. (CZ)

Mark 9:12 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and told{G2036}{(G5627)} them{G846}, Elias{G2243} verily{G3303} cometh{G2064}{(G5631)} first{G4412}, and restoreth{G600}{(G5719)} all things{G3956}; and{G2532} how{G4459} it is written{G1125}{(G5769)} of{G1909} the Son{G5207} of man{G444}, that{G2443} he must suffer{G3958}{(G5632)} many things{G4183}, and{G2532} be set at nought{G1847}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:12 And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought. (kjv)

======= Mark 9:13 ============

Mark 9:13 But I say unto you, that Elijah is come, and they have also done unto him whatsoever they would, even as it is written of him.(asv)

Mark 9:13 Ale pravím vám, že Eliáš již přišel, a učinili mu, což jsou chtěli, jakož psáno jest o něm. (CZ)

Mark 9:13 But{G235} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} Elias{G2243} is{G2064} indeed{G2532} come{G2064}{(G5754)}, and{G2532} they have done{G4160}{(G5656)} unto him{G846} whatsoever{G3745} they listed{G2309}{(G5656)}, as{G2531} it is written{G1125}{(G5769)} of{G1909} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:13 But I say unto you, That Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him. (kjv)

======= Mark 9:14 ============

Mark 9:14 And when they came to the disciples, they saw a great multitude about them, and scribes questioning with them.(asv)

Mark 9:14 Tedy přišed k učedlníkům, uzřel zástup veliký okolo nich a zákoníky, an se hádají s nimi. (CZ)

Mark 9:14 And{G2532} when he came{G2064}{(G5631)} to{G4314} his disciples{G3101}, he saw{G1492}{(G5627)} a great{G4183} multitude{G3793} about{G4012} them{G846}, and{G2532} the scribes{G1122} questioning{G4802}{(G5723)} with them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:14 And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. (kjv)

======= Mark 9:15 ============

Mark 9:15 And straightway all the multitude, when they saw him, were greatly amazed, and running to him saluted him.(asv)

Mark 9:15 A hned všecken zástup uzřev jej, ulekli se; a sběhše se, přivítali ho. (CZ)

Mark 9:15 And{G2532} straightway{G2112} all{G3956} the people{G3793}, when they beheld{G1492}{(G5631)} him{G846}, were greatly amazed{G1568}{(G5681)}, and{G2532} running to{G4370}{(G5723)} him saluted{G782}{(G5711)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:15 And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him. (kjv)

======= Mark 9:16 ============

Mark 9:16 And he asked them, What question ye with them?(asv)

Mark 9:16 I otázal se zákoníků: Co se hádáte spolu? (CZ)

Mark 9:16 And{G2532} he asked{G1905}{(G5656)} the scribes{G1122}, What{G5101} question ye{G4802}{(G5719)} with{G4314} them{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 9:16 And he asked the scribes, What question ye with them? (kjv)

======= Mark 9:17 ============

Mark 9:17 And one of the multitude answered him, Teacher, I brought unto thee my son, who hath a dumb spirit;(asv)

Mark 9:17 A odpovídaje jeden z zástupu, řekl: Mistře, přivedl jsem syna svého k tobě, kterýž má ducha němého. (CZ)

Mark 9:17 And{G2532} one{G1520} of{G1537} the multitude{G3793} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Master{G1320}, I have brought{G5342}{(G5656)} unto{G4314} thee{G4571} my{G3450} son{G5207}, which hath{G2192}{(G5723)} a dumb{G216} spirit{G4151}; (kjv-strongs#)

Mar 9:17 And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit; (kjv)

======= Mark 9:18 ============

Mark 9:18 and wheresoever it taketh him, it dasheth him down: and he foameth, and grindeth his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast it out; and they were not able. [(asv)

Mark 9:18 Ten kdyžkoli jej pochopí, lomcuje jím, a on se sliní, a škřipí zubami, a svadne. I řekl jsem učedlníkům tvým, aby jej vyvrhli, a nemohli. (CZ)

Mark 9:18 And{G2532} wheresoever{G3699}{G302} he taketh{G2638}{(G5632)} him{G846}, he teareth{G4486}{(G5719)} him{G846}: and{G2532} he foameth{G875}{(G5719)}, and{G2532} gnasheth{G5149}{(G5719)} with his{G846} teeth{G3599}, and{G2532} pineth away{G3583}{(G5743)}: and{G2532} I spake{G2036}{(G5627)} to thy{G4675} disciples{G3101} that{G2443} they should cast{G1544} him{G846} out{G1544}{(G5632)}; and{G2532} they could{G2480}{(G5656)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mar 9:18 And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not. (kjv)

======= Mark 9:19 ============

Mark 9:19 And he answereth them and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him unto me.(asv)

Mark 9:19 A on odpovídaje jemu, řekl: Ó národe nevěrný! Ale dokudž s vámi budu? A dokudž vás trpěti budu? Přiveďte jej ke mně. (CZ)

Mark 9:19 He answereth{G611}{(G5679)} him{G846}, and{G1161} saith{G3004}{(G5719)}, O{G5599} faithless{G571} generation{G1074}, how long{G2193}{G4219} shall I be{G2071}{(G5704)} with{G4314} you{G5209}? how long{G2193}{G4219} shall I suffer{G430}{(G5695)} you{G5216}? bring{G5342}{(G5720)} him{G846} unto{G4314} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mar 9:19 He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me. (kjv)

======= Mark 9:20 ============

Mark 9:20 And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him grievously; and he fell on the ground, and wallowed foaming.(asv)

Mark 9:20 I přivedli ho k němu. A jakž jej uzřel, hned jím duch lomcoval; a padna na zemi, válel se a slinil. (CZ)

Mark 9:20 And{G2532} they brought{G5342}{(G5656)} him{G846} unto{G4314} him{G846}: and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, straightway{G2112} the spirit{G4151} tare{G4682}{(G5656)} him{G846}; and{G2532} he fell{G4098}{(G5631)} on{G1909} the ground{G1093}, and wallowed{G2947}{(G5709)} foaming{G875}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:20 And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming. (kjv)

======= Mark 9:21 ============

Mark 9:21 And he asked his father, How long time is it since this hath come unto him? And he said, From a child.(asv)

Mark 9:21 I otázal se otce jeho: Dávno-li se jemu to stalo? A on řekl: Hned od dětinství. (CZ)

Mark 9:21 And{G2532} he asked{G1905}{(G5656)} his{G846} father{G3962}, How long{G4214} is it{G2076}{(G5748)} ago{G5550} since{G5613} this{G5124} came{G1096}{(G5754)} unto him{G846}? And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Of a child{G3812}. (kjv-strongs#)

Mar 9:21 And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child. (kjv)

======= Mark 9:22 ============

Mark 9:22 And oft-times it hath cast him both into the fire and into the waters, to destroy him: but if thou canst do anything, have compassion on us, and help us.(asv)

Mark 9:22 A často jím metal i na oheň i do vody, aby jej zahubil. Ale můžeš-li co, spomoz nám, slituje se nad námi. (CZ)

Mark 9:22 And{G2532} ofttimes{G4178} it hath cast{G906}{(G5627)} him{G846} into{G2532}{G1519} the fire{G4442}, and{G2532} into{G1519} the waters{G5204}, to{G2443} destroy{G622}{(G5661)} him{G846}: but{G235} if{G1536} thou canst{G1410}{(G5736)} do any thing{G1536}, have compassion{G4697}{(G5679)} on{G1909} us{G2248}, and help{G997}{(G5657)} us{G2254}. (kjv-strongs#)

Mar 9:22 And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us. (kjv)

======= Mark 9:23 ============

Mark 9:23 And Jesus said unto him, If thou canst! All things are possible to him that believeth.(asv)

Mark 9:23 A Ježíš řekl jemu: Můžeš-li tomu věřiti; všeckoť jest možné věřícímu. (CZ)

Mark 9:23 {G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, If{G1487} thou canst{G1410}{(G5736)} believe{G4100}{(G5658)}, all things{G3956} are possible{G1415} to him{G846} that believeth{G4100}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:23 Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. (kjv)

======= Mark 9:24 ============

Mark 9:24 Straightway the father of the child cried out, and said, I believe; help thou mine unbelief.(asv)

Mark 9:24 A ihned zvolav otec mládence toho s slzami, řekl: Věřím, Pane, spomoz nedověře mé. (CZ)

Mark 9:24 And{G2532} straightway{G2112} the father{G3962} of the child{G3813} cried out{G2896}{(G5660)}, and said{G3004}{(G5707)} with{G3326} tears{G1144}, Lord{G2962}, I believe{G4100}{(G5719)}; help thou{G997}{(G5720)} mine{G3450} unbelief{G570}. (kjv-strongs#)

Mar 9:24 And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief. (kjv)

======= Mark 9:25 ============

Mark 9:25 And when Jesus saw that a multitude came running together, he rebuked the unclean spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I command thee, come out of him, and enter no more into him.(asv)

Mark 9:25 Uzřev pak Ježíš, že se zástup sbíhá, přimluvil duchu tomu nečistému, řka jemu: Hluchý a němý duše, já tobě přikazuji, vyjdi z něho, a nevcházej více do něho. (CZ)

Mark 9:25 When{G1161} Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} the people{G3793} came running together{G1998}{(G5719)}, he rebuked{G2008}{(G5656)} the foul{G169} spirit{G4151}, saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Thou dumb{G216} and{G2532} deaf{G2974} spirit{G4151}, I{G1473} charge{G2004}{(G5719)} thee{G4671}, come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} him{G846}, and{G2532} enter{G1525}{(G5632)} no more{G3371} into{G1519} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:25 When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. (kjv)

======= Mark 9:26 ============

Mark 9:26 And having cried out, and torn him much, he came out: and [the boy] became as one dead; insomuch that the more part said, He is dead.(asv)

Mark 9:26 Tedy křiče a velmi jím lomcuje, vyšel z něho. I učiněn jest člověk ten jako mrtvý, takže mnozí pravili, že umřel. (CZ)

Mark 9:26 And{G2532} the spirit cried{G2896}{(G5660)}, and{G2532} rent{G4682}{(G5660)} him{G846} sore{G4183}, and came out of him{G1831}{(G5627)}: and{G2532} he was{G1096}{(G5633)} as{G5616} one dead{G3498}; insomuch{G5620} that{G3754} many{G4183} said{G3004}{(G5721)}, He is dead{G599}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:26 And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead. (kjv)

======= Mark 9:27 ============

Mark 9:27 But Jesus took him by the hand, and raised him up; and he arose.(asv)

Mark 9:27 Ale Ježíš ujav jej za ruku, pozdvihl ho, a on vstal. (CZ)

Mark 9:27 But{G1161} Jesus{G2424} took{G2902}{(G5660)} him{G846} by the hand{G5495}, and lifted{G1453} him{G846} up{G1453}{(G5656)}; and{G2532} he arose{G450}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:27 But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose. (kjv)

======= Mark 9:28 ============

Mark 9:28 And when he was come into the house, his disciples asked him privately, [How is it] that we could not cast it out?(asv)

Mark 9:28 A když všel do domu, učedlníci jeho otázali ho soukromí: Pročež jsme my ho nemohli vyvrci? (CZ)

Mark 9:28 And{G2532} when he{G846} was come{G1525}{(G5631)} into{G1519} the house{G3624}, his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5707)} him{G846} privately{G2596}{G2398}, Why{G3754} could{G1410}{(G5675)} not{G3756} we{G2249} cast{G1544} him{G846} out{G1544}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mar 9:28 And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out? (kjv)

======= Mark 9:29 ============

Mark 9:29 And he said unto them, This kind can come out by nothing, save by prayer .(asv)

Mark 9:29 I řekl jim: Toto pokolení nijakž nemůž vyhnáno býti, jediné modlitbou a postem. (CZ)

Mark 9:29 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, This{G5124} kind{G1085} can{G1410}{(G5736)} come forth{G1831}{(G5629)} by{G1722} nothing{G3762}, but{G1508} by{G1722} prayer{G4335} and{G2532} fasting{G3521}. (kjv-strongs#)

Mar 9:29 And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. (kjv)

======= Mark 9:30 ============

Mark 9:30 And they went forth from thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it.(asv)

Mark 9:30 A jdouce odtud, šli skrze Galilei, a nechtěl, aby kdo o tom věděl. (CZ)

Mark 9:30 And{G2532} they departed{G1831}{(G5631)} thence{G1564}, and passed{G3899}{(G5711)} through{G1223} Galilee{G1056}; and{G2532} he would{G2309}{(G5707)} not{G3756} that{G2443} any man{G5100} should know{G1097}{(G5632)} it. (kjv-strongs#)

Mar 9:30 And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it. (kjv)

======= Mark 9:31 ============

Mark 9:31 For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered up into the hands of men, and they shall kill him; and when he is killed, after three days he shall rise again.(asv)

Mark 9:31 Nebo učil učedlníky své a pravil jim: Že Syn člověka dán bude v ruce lidské, a zamordujíť jej, ale zamordován jsa, třetí den z mrtvých vstane. (CZ)

Mark 9:31 For{G1063} he taught{G1321}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846},{G3754} The Son{G5207} of man{G444} is delivered{G3860}{(G5743)} into{G1519} the hands{G5495} of men{G444}, and{G2532} they shall kill{G615}{(G5692)} him{G846}; and{G2532} after that he is killed{G615}{(G5685)}, he shall rise{G450}{(G5698)} the third{G5154} day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mar 9:31 For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day. (kjv)

======= Mark 9:32 ============

Mark 9:32 But they understood not the saying, and were afraid to ask him.(asv)

Mark 9:32 Oni pak nesrozuměli tomu povědění, a ostýchali se ho otázati. (CZ)

Mark 9:32 But{G1161} they understood not{G50}{(G5707)} that saying{G4487}, and{G2532} were afraid{G5399}{(G5711)} to ask{G1905}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:32 But they understood not that saying, and were afraid to ask him. (kjv)

======= Mark 9:33 ============

Mark 9:33 And they came to Capernaum: and when he was in the house he asked them, What were ye reasoning on the way?(asv)

Mark 9:33 I přišel do Kafarnaum, a v domě byv, otázal se jich: Co jste na cestě mezi sebou rozjímali? (CZ)

Mark 9:33 And{G2532} he came{G2064}{(G5627)} to{G1519} Capernaum{G2584}: and{G2532} being{G1096}{(G5637)} in{G1722} the house{G3614} he asked{G1905}{(G5707)} them{G846}, What{G5101} was it that ye disputed{G1260}{(G5711)} among{G4314} yourselves{G1438} by{G1722} the way{G3598}? (kjv-strongs#)

Mar 9:33 And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way? (kjv)

======= Mark 9:34 ============

Mark 9:34 But they held their peace: for they had disputed one with another on the way, who [was] the greatest.(asv)

Mark 9:34 A oni mlčeli. Nebo hádali se byli na cestě mezi sebou, kdo by z nich byl větší. (CZ)

Mark 9:34 But{G1161} they held their peace{G4623}{(G5707)}: for{G1063} by{G1722} the way{G3598} they had disputed{G1256}{(G5675)} among{G4314} themselves{G240}, who{G5101} should be the greatest{G3187}. (kjv-strongs#)

Mar 9:34 But they held their peace: for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest. (kjv)

======= Mark 9:35 ============

Mark 9:35 And he sat down, and called the twelve; and he saith unto them, If any man would be first, he shall be last of all, and servant of all.(asv)

Mark 9:35 A posadiv se, zavolal dvanácti, a dí jim: Chce-li kdo první býti, budeť všech nejposlednější a všech služebník. (CZ)

Mark 9:35 And{G2532} he sat down{G2523}{(G5660)}, and called{G5455}{(G5656)} the twelve{G1427}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, If any man{G1536} desire{G2309}{(G5719)} to be{G1511}{(G5750)} first{G4413}, the same shall be{G2071}{(G5704)} last{G2078} of all{G3956}, and{G2532} servant{G1249} of all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mar 9:35 And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all. (kjv)

======= Mark 9:36 ============

Mark 9:36 And he took a little child, and set him in the midst of them: and taking him in his arms, he said unto them,(asv)

Mark 9:36 A vzav pacholátko, postavil je uprostřed nich, a vzav je na lokty své, řekl jim: (CZ)

Mark 9:36 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} a child{G3813}, and set{G2476}{(G5656)} him{G846} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}: and{G2532} when he had taken{G1723} him{G846} in his arms{G1723}{(G5666)}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 9:36 And he took a child, and set him in the midst of them: and when he had taken him in his arms, he said unto them, (kjv)

======= Mark 9:37 ============

Mark 9:37 Whosoever shall receive one of such little children in my name, receiveth me: and whosoever receiveth me, receiveth not me, but him that sent me.(asv)

Mark 9:37 Kdož by koli jedno z takových dítek přijal ve jménu mém, mneť přijímá; a kdož by mne koli přijal, ne mneť přijímá, ale toho, kterýž mne poslal. (CZ)

Mark 9:37 Whosoever{G3739}{G1437} shall receive{G1209}{(G5667)} one{G1520} of such{G5108} children{G3813} in{G1909} my{G3450} name{G3686}, receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}: and{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall receive{G1209}{(G5667)} me{G1691}, receiveth{G1209}{(G5736)} not{G3756} me{G1691}, but{G235} him that sent{G649}{(G5660)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mar 9:37 Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me: and whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me. (kjv)

======= Mark 9:38 ============

Mark 9:38 John said unto him, Teacher, we saw one casting out demons in thy name; and we forbade him, because he followed not us.(asv)

Mark 9:38 I odpověděl mu Jan, řka: Mistře, viděli jsme tam jednoho, an ve jménu tvém ďábly vymítá, kterýž nechodí s námi; i bránili jsme mu, protože s námi nechodí. (CZ)

Mark 9:38 And{G1161} John{G2491} answered{G611}{(G5662)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we saw{G1492}{(G5627)} one{G5100} casting out{G1544}{(G5723)} devils{G1140} in thy{G4675} name{G3686}, and{G3739} he followeth{G190}{(G5719)} not{G3756} us{G2254}: and{G2532} we forbad{G2967}{(G5656)} him{G846}, because{G3754} he followeth{G190}{(G5719)} not{G3756} us{G2254}. (kjv-strongs#)

Mar 9:38 And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us. (kjv)

======= Mark 9:39 ============

Mark 9:39 But Jesus said, Forbid him not: for there is no man who shall do a mighty work in my name, and be able quickly to speak evil of me.(asv)

Mark 9:39 Ježíš pak řekl: Nebraňtež mu. Nebť není žádného, kterýž by divy činil ve jménu mém, ať by mohl snadně zle mluviti o mně. (CZ)

Mark 9:39 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Forbid{G2967}{(G5720)} him{G846} not{G3361}: for{G1063} there is{G2076}{(G5748)} no man{G3762} which{G3739} shall do{G4160}{(G5692)} a miracle{G1411} in{G1909} my{G3450} name{G3686}, that{G2532} can{G1410}{(G5695)} lightly{G5035} speak evil{G2551}{(G5658)} of me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mar 9:39 But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me. (kjv)

======= Mark 9:40 ============

Mark 9:40 For he that is not against us is for us.(asv)

Mark 9:40 Nebo kdož není proti nám, s námiť jest. (CZ)

Mark 9:40 For{G1063} he that{G3739} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} against{G2596} us{G2257} is{G2076}{(G5748)} on{G5228} our{G2257} part{G5228}. (kjv-strongs#)

Mar 9:40 For he that is not against us is on our part. (kjv)

======= Mark 9:41 ============

Mark 9:41 For whosoever shall give you a cup of water to drink, because ye are Christ's, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.(asv)

Mark 9:41 Kdož by koli zajisté dal vám píti číši vody ve jménu mém, protože jste Kristovi, amen pravím vám, neztratíť nikoli odplaty své. (CZ)

Mark 9:41 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} shall give{G4222} you{G5209} a cup{G4221} of water{G5204} to drink{G4222}{(G5661)} in{G1722} my{G3450} name{G3686}, because{G3754} ye belong{G2075}{(G5748)} to Christ{G5547}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, he shall{G622} not{G3364} lose{G622}{(G5661)} his{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mar 9:41 For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward. (kjv)

======= Mark 9:42 ============

Mark 9:42 And whosoever shall cause one of these little ones that believe on me to stumble, it were better for him if a great millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea.(asv)

Mark 9:42 A kdožť by koli pohoršil jednoho z těchto maličkých, věřících ve mne, mnohem by lépe mu bylo, aby byl zavěšen na hrdlo jeho žernov mlýnský a vržen byl do moře. (CZ)

Mark 9:42 And{G2532} whosoever{G3739}{G302} shall offend{G4624}{(G5661)} one{G1520} of these little ones{G3398} that believe{G4100}{(G5723)} in{G1519} me{G1691}, it is{G2076}{(G5748)} better{G2570}{G3123} for him{G846} that{G1487} a millstone{G3037}{G3457} were hanged{G4029}{(G5736)} about{G4012} his{G846} neck{G5137}, and{G2532} he were cast{G906}{(G5769)} into{G1519} the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mar 9:42 And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea. (kjv)

======= Mark 9:43 ============

Mark 9:43 And if thy hand cause thee to stumble, cut it off: it is good for thee to enter into life maimed, rather than having thy two hands to go into hell, into the unquenchable fire.(asv)

Mark 9:43 A horšila-li by tě ruka tvá, utni ji. Lépeť jest tobě bezrukému vjíti do života, raději nežli obě ruce majícímu jíti do pekla, v oheň neuhasitelný, (CZ)

Mark 9:43 And{G2532} if{G1437} thy{G4675} hand{G5495} offend{G4624}{(G5725)} thee{G4571}, cut{G609} it{G846} off{G609}{(G5657)}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222} maimed{G2948}, than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} hands{G5495} to go{G565}{(G5629)} into{G1519} hell{G1067}, into{G1519} the fire{G4442} that never shall be quenched{G762}: (kjv-strongs#)

Mar 9:43 And if thy hand offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched: (kjv)

======= Mark 9:44 ============

Mark 9:44 (Ommitted)(asv)

Mark 9:44 Kdež červ jejich neumírá a oheň nehasne. (CZ)

Mark 9:44 Where{G3699} their{G846} worm{G4663} dieth{G5053}{(G5719)} not{G3756}, and{G2532} the fire{G4442} is{G4570} not{G3756} quenched{G4570}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:44 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched. (kjv)

======= Mark 9:45 ============

Mark 9:45 And if thy foot cause thee to stumble, cut it off: it is good for thee to enter into life halt, rather than having thy two feet to be cast into hell.(asv)

Mark 9:45 A pakli noha tvá horšila by tě, utniž ji. Lépeť jest tobě kulhavému vjíti do života, nežli obě noze majícímu uvrženu býti do pekla, v oheň neuhasitelný, (CZ)

Mark 9:45 And{G2532} if{G1437} thy{G4675} foot{G4228} offend{G4624}{(G5725)} thee{G4571}, cut{G609} it{G846} off{G609}{(G5657)}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter{G1525}{(G5629)} halt{G5560} into{G1519} life{G2222}, than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} feet{G4228} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} hell{G1067}, into{G1519} the fire{G4442} that never shall be quenched{G762}: (kjv-strongs#)

Mar 9:45 And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched: (kjv)

======= Mark 9:46 ============

Mark 9:46 (Ommitted)(asv)

Mark 9:46 Kdežto červ jejich neumírá a oheň nehasne. (CZ)

Mark 9:46 Where{G3699} their{G846} worm{G4663} dieth{G5053}{(G5719)} not{G3756}, and{G2532} the fire{G4442} is{G4570} not{G3756} quenched{G4570}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:46 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched. (kjv)

======= Mark 9:47 ============

Mark 9:47 And if thine eye cause thee to stumble, cast it out: it is good for thee to enter into the kingdom of God with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell;(asv)

Mark 9:47 Pakli by tě oko tvé horšilo, vylup je. Lépeť jest tobě jednookému vjíti do království Božího, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do ohně pekelného, (CZ)

Mark 9:47 And{G2532} if{G1437} thine{G4675} eye{G3788} offend{G4624}{(G5725)} thee{G4571}, pluck{G1544} it{G846} out{G1544}{(G5628)}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316} with one eye{G3442}, than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} eyes{G3788} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} hell{G1067} fire{G4442}: (kjv-strongs#)

Mar 9:47 And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire: (kjv)

======= Mark 9:48 ============

Mark 9:48 where their worm dieth not, and the fire is not quenched.(asv)

Mark 9:48 Kdežto červ jejich neumírá a oheň nehasne. (CZ)

Mark 9:48 Where{G3699} their{G846} worm{G4663} dieth{G5053}{(G5719)} not{G3756}, and{G2532} the fire{G4442} is{G4570} not{G3756} quenched{G4570}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:48 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched. (kjv)

======= Mark 9:49 ============

Mark 9:49 For every one shall be salted with fire .(asv)

Mark 9:49 Nebo každý člověk ohněm bude solen, a všeliká obět solí bude osolena. (CZ)

Mark 9:49 For{G1063} every one{G3956} shall be salted{G233}{(G5701)} with fire{G4442}, and{G2532} every{G3956} sacrifice{G2378} shall be salted{G233}{(G5701)} with salt{G251}. (kjv-strongs#)

Mar 9:49 For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. (kjv)

======= Mark 9:50 ============

Mark 9:50 Salt is good: but if the salt have lost its saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and be at peace one with another.(asv)

Mark 9:50 Dobráť jest sůl. Pakli sůl bude neslaná, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě sami, a pokoj mějte mezi sebou. (CZ)

Mark 9:50 Salt{G217} is good{G2570}: but{G1161} if{G1437} the salt{G217} have lost{G1096}{(G5638)} his saltness{G358}, wherewith{G1722}{G5101} will ye season{G741}{(G5692)} it{G846}? Have{G2192}{(G5720)} salt{G217} in{G1722} yourselves{G1438}, and{G2532} have peace{G1514}{(G5720)} one{G240} with{G1722} another{G240}. (kjv-strongs#)

Mar 9:50 Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another.(kjv)

======= Mark 10:1 ============

Mark 10:1 And he arose from thence and cometh into the borders of Judaea and beyond the Jordan: and multitudes come together unto him again; and, as he was wont, he taught them again.(asv)

Mark 10:1 A vstav odtud, přišel do končin Judských skrze krajinu za Jordánem ležící. I sešli se k němu zase zástupové, a jakž obyčej měl, opět je učil. (CZ)

Mark 10:1 And{G2547} he arose{G450}{(G5631)} from thence{G2547}, and cometh{G2064}{(G5736)} into{G1519} the coasts{G3725} of Judaea{G2449} by{G1223} the farther side{G4008} of Jordan{G2446}: and{G2532} the people{G3793} resort{G4848}{(G5736)} unto{G4314} him{G846} again{G3825}; and{G2532}, as{G5613} he was wont{G1486}{(G5715)}, he taught{G1321}{(G5707)} them{G846} again{G3825}. (kjv-strongs#)

Mar 10:1 And he arose from thence, and cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan: and the people resort unto him again; and, as he was wont, he taught them again. (kjv)

======= Mark 10:2 ============

Mark 10:2 And there came unto him Pharisees, and asked him, Is it lawful for a man to put away [his] wife? trying him.(asv)

Mark 10:2 Tedy přistoupivše farizeové, otázali se ho: Sluší-li muži ženu propustiti? pokoušejíce ho. (CZ)

Mark 10:2 And{G2532} the Pharisees{G5330} came to him{G4334}{(G5631)}, and asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, Is it{G1487} lawful{G1832}{(G5748)} for a man{G435} to put away{G630}{(G5658)} his wife{G1135}? tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 10:2 And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him. (kjv)

======= Mark 10:3 ============

Mark 10:3 And he answered and said unto them, What did Moses command you?(asv)

Mark 10:3 On pak odpovídaje, řekl jim: Co vám přikázal Mojžíš? (CZ)

Mark 10:3 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, What{G5101} did Moses{G3475} command{G1781}{(G5662)} you{G5213}? (kjv-strongs#)

Mar 10:3 And he answered and said unto them, What did Moses command you? (kjv)

======= Mark 10:4 ============

Mark 10:4 And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.(asv)

Mark 10:4 Kteřížto řekli: Mojžíš dopustil lístek zapuzení napsati a propustiti. (CZ)

Mark 10:4 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Moses{G3475} suffered{G2010}{(G5656)} to write{G1125}{(G5658)} a bill{G975} of divorcement{G647}, and{G2532} to put her away{G630}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 10:4 And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away. (kjv)

======= Mark 10:5 ============

Mark 10:5 But Jesus said unto them, For your hardness of heart he wrote you this commandment.(asv)

Mark 10:5 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Pro tvrdost srdce vašeho napsal vám Mojžíš to přikázání. (CZ)

Mark 10:5 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, For{G4314} the hardness{G4641} of your{G5216} heart{G4641} he wrote{G1125}{(G5656)} you{G5213} this{G5026} precept{G1785}. (kjv-strongs#)

Mar 10:5 And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept. (kjv)

======= Mark 10:6 ============

Mark 10:6 But from the beginning of the creation, Male and female made he them.(asv)