American Standard Version - Public Domain

HUNGARIAN - Karoli This Bible is in the Public Domain.(HU)

King James Version with Strong's Numbers - Public Domain, except in the UK under perpetual Crown copyright

King James Version - public domain

======= Matthew 1:1 ============

Matthew 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.(asv)

Máté 1:1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségérõl való könyv.(HU)

Matthew 1:1 The book{G976} of the generation{G1078} of Jesus{G2424} Christ{G5547}, the son{G5207} of David{G1138}, the son{G5207} of Abraham{G11}. (kjv-strongs#)

Mat 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. (kjv)

======= Matthew 1:2 ============

Matthew 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren;(asv)

Máté 1:2 Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;(HU)

Matthew 1:2 Abraham{G11} begat{G1080}{(G5656)} Isaac{G2464}; and{G1161} Isaac{G2464} begat{G1080}{(G5656)} Jacob{G2384}; and{G1161} Jacob{G2384} begat{G1080}{(G5656)} Judas{G2455} and{G2532} his{G846} brethren{G80}; (kjv-strongs#)

Mat 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren; (kjv)

======= Matthew 1:3 ============

Matthew 1:3 and Judah begat Perez and Zerah of Tamar; and Perez begat Hezron; and Hezron begat Ram;(asv)

Máté 1:3 Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;(HU)

Matthew 1:3 And{G1161} Judas{G2455} begat{G1080}{(G5656)} Phares{G5329} and{G2532} Zara{G2196} of{G1537} Thamar{G2283}; and{G1161} Phares{G5329} begat{G1080}{(G5656)} Esrom{G2074}; and{G1161} Esrom{G2074} begat{G1080}{(G5656)} Aram{G689}; (kjv-strongs#)

Mat 1:3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; (kjv)

======= Matthew 1:4 ============

Matthew 1:4 and Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon; and Nahshon begat Salmon;(asv)

Máté 1:4 Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;(HU)

Matthew 1:4 And{G1161} Aram{G689} begat{G1080}{(G5656)} Aminadab{G284}; and{G1161} Aminadab{G284} begat{G1080}{(G5656)} Naasson{G3476}; and{G1161} Naasson{G3476} begat{G1080}{(G5656)} Salmon{G4533}; (kjv-strongs#)

Mat 1:4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon; (kjv)

======= Matthew 1:5 ============

Matthew 1:5 and Salmon begat Boaz of Rahab; and Boaz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;(asv)

Máté 1:5 Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;(HU)

Matthew 1:5 And{G1161} Salmon{G4533} begat{G1080}{(G5656)} Booz{G1003} of{G1537} Rachab{G4477}; and{G1161} Booz{G1003} begat{G1080}{(G5656)} Obed{G5601} of{G1537} Ruth{G4503}; and{G1161} Obed{G5601} begat{G1080}{(G5656)} Jesse{G2421}; (kjv-strongs#)

Mat 1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse; (kjv)

======= Matthew 1:6 ============

Matthew 1:6 and Jesse begat David the king. And David begat Solomon of her [that had been the wife] of Uriah;(asv)

Máté 1:6 Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétõl;(HU)

Matthew 1:6 And{G1161} Jesse{G2421} begat{G1080}{(G5656)} David{G1138} the king{G935}; and{G1161} David{G1138} the king{G935} begat{G1080}{(G5656)} Solomon{G4672} of{G1537} her{G3588} that had been the wife of Urias{G3774}; (kjv-strongs#)

Mat 1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias; (kjv)

======= Matthew 1:7 ============

Matthew 1:7 and Solomon begat Rehoboam; and Rehoboam begat Abijah; and Abijah begat Asa;(asv)

Máté 1:7 Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;(HU)

Matthew 1:7 And{G1161} Solomon{G4672} begat{G1080}{(G5656)} Roboam{G4497}; and{G1161} Roboam{G4497} begat{G1080}{(G5656)} Abia{G7}; and{G1161} Abia{G7} begat{G1080}{(G5656)} Asa{G760}; (kjv-strongs#)

Mat 1:7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa; (kjv)

======= Matthew 1:8 ============

Matthew 1:8 and Asa begat Jehoshaphat; and Jehoshaphat begat Joram; and Joram begat Uzziah;(asv)

Máté 1:8 Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;(HU)

Matthew 1:8 And{G1161} Asa{G760} begat{G1080}{(G5656)} Josaphat{G2498}; and{G1161} Josaphat{G2498} begat{G1080}{(G5656)} Joram{G2496}; and{G1161} Joram{G2496} begat{G1080}{(G5656)} Ozias{G3604}; (kjv-strongs#)

Mat 1:8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias; (kjv)

======= Matthew 1:9 ============

Matthew 1:9 and Uzziah begat Jotham; and Jotham begat Ahaz; and Ahaz begat Hezekiah;(asv)

Máté 1:9 Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;(HU)

Matthew 1:9 And{G1161} Ozias{G3604} begat{G1080}{(G5656)} Joatham{G2488}; and{G1161} Joatham{G2488} begat{G1080}{(G5656)} Achaz{G881}; and{G1161} Achaz{G881} begat{G1080}{(G5656)} Ezekias{G1478}; (kjv-strongs#)

Mat 1:9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias; (kjv)

======= Matthew 1:10 ============

Matthew 1:10 and Hezekiah begat Manasseh; and Manasseh begat Amon; and Amon begat Josiah;(asv)

Máté 1:10 Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;(HU)

Matthew 1:10 And{G1161} Ezekias{G1478} begat{G1080}{(G5656)} Manasses{G3128}; and{G1161} Manasses{G3128} begat{G1080}{(G5656)} Amon{G300}; and{G1161} Amon{G300} begat{G1080}{(G5656)} Josias{G2502}; (kjv-strongs#)

Mat 1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias; (kjv)

======= Matthew 1:11 ============

Matthew 1:11 and Josiah begat Jechoniah and his brethren, at the time of the carrying away to Babylon.(asv)

Máté 1:11 Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.(HU)

Matthew 1:11 And{G1161} Josias{G2502} begat{G1080}{(G5656)} Jechonias{G2423} and{G2532} his{G846} brethren{G80}, about the time{G1909} they were carried away{G3350} to Babylon{G897}: (kjv-strongs#)

Mat 1:11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon: (kjv)

======= Matthew 1:12 ============

Matthew 1:12 And after the carrying away to Babylon, Jechoniah begat Shealtiel; and Shealtiel begat Zerubbabel;(asv)

Máté 1:12 A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;(HU)

Matthew 1:12 And{G1161} after{G3326} they were brought{G3350} to Babylon{G897}, Jechonias{G2423} begat{G1080}{(G5656)} Salathiel{G4528}; and{G1161} Salathiel{G4528} begat{G1080}{(G5656)} Zorobabel{G2216}; (kjv-strongs#)

Mat 1:12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel; (kjv)

======= Matthew 1:13 ============

Matthew 1:13 and Zerubbabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;(asv)

Máté 1:13 Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;(HU)

Matthew 1:13 And{G1161} Zorobabel{G2216} begat{G1080}{(G5656)} Abiud{G10}; and{G1161} Abiud{G10} begat{G1080}{(G5656)} Eliakim{G1662}; and{G1161} Eliakim{G1662} begat{G1080}{(G5656)} Azor{G107}; (kjv-strongs#)

Mat 1:13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; (kjv)

======= Matthew 1:14 ============

Matthew 1:14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;(asv)

Máté 1:14 Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;(HU)

Matthew 1:14 And{G1161} Azor{G107} begat{G1080}{(G5656)} Sadoc{G4524}; and{G1161} Sadoc{G4524} begat{G1080}{(G5656)} Achim{G885}; and{G1161} Achim{G885} begat{G1080}{(G5656)} Eliud{G1664}; (kjv-strongs#)

Mat 1:14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud; (kjv)

======= Matthew 1:15 ============

Matthew 1:15 and Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;(asv)

Máté 1:15 Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;(HU)

Matthew 1:15 And{G1161} Eliud{G1664} begat{G1080}{(G5656)} Eleazar{G1648}; and{G1161} Eleazar{G1648} begat{G1080}{(G5656)} Matthan{G3157}; and{G1161} Matthan{G3157} begat{G1080}{(G5656)} Jacob{G2384}; (kjv-strongs#)

Mat 1:15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob; (kjv)

======= Matthew 1:16 ============

Matthew 1:16 and Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.(asv)

Máté 1:16 Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitõl született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.(HU)

Matthew 1:16 And{G1161} Jacob{G2384} begat{G1080}{(G5656)} Joseph{G2501} the husband{G435} of Mary{G3137}, of{G1537} whom{G3739} was born{G1080}{(G5681)} Jesus{G2424}, who{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. (kjv)

======= Matthew 1:17 ============

Matthew 1:17 So all the generations from Abraham unto David are fourteen generations; and from David unto the carrying away to Babylon fourteen generations; and from the carrying away to Babylon unto the Christ fourteen generations.(asv)

Máté 1:17 Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltõl Krisztusig tizennégy nemzetség.(HU)

Matthew 1:17 So{G3767} all{G3956} the generations{G1074} from{G575} Abraham{G11} to{G2193} David{G1138} are fourteen{G1180} generations{G1074}; and{G2532} from{G575} David{G1138} until{G2193} the carrying away{G3350} into Babylon{G897} are fourteen{G1180} generations{G1074}; and{G2532} from{G575} the carrying away{G3350} into Babylon{G897} unto{G2193} Christ{G5547} are fourteen{G1180} generations{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations. (kjv)

======= Matthew 1:18 ============

Matthew 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit.(asv)

Máté 1:18 A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az õ anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielõtt egybekeltek volna, viselõsnek találtaték a Szent Lélektõl.(HU)

Matthew 1:18 Now{G1161} the birth{G1083} of Jesus{G2424} Christ{G5547} was{G2258}{(G5713)} on this wise{G3779}: When as{G1063} his{G846} mother{G3384} Mary{G3137} was espoused{G3423}{(G5685)} to Joseph{G2501}, before{G4250}{G2228} they{G846} came together{G4905}{(G5629)}, she was found{G2147}{(G5681)} with child{G1722}{G1064}{G2192}{(G5723)} of{G1537} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. (kjv)

======= Matthew 1:19 ============

Matthew 1:19 And Joseph her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.(asv)

Máté 1:19 József pedig, az õ férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará õt gyalázatba keverni, el akarta õt titkon bocsátani.(HU)

Matthew 1:19 Then{G1161} Joseph{G2501} her{G846} husband{G435}, being{G5607}{(G5752)} a just{G1342} man, and{G2532} not{G3361} willing{G2309}{(G5723)} to make{G3856} her{G846} a publick example{G3856}{(G5658)}, was minded{G1014}{(G5675)} to put{G630} her{G846} away{G630}{(G5658)} privily{G2977}. (kjv-strongs#)

Mat 1:19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily. (kjv)

======= Matthew 1:20 ============

Matthew 1:20 But when he thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.(asv)

Máté 1:20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektõl van az.(HU)

Matthew 1:20 But{G1161} while he{G846} thought on{G1760}{(G5679)} these things{G5023}, behold{G2400}{(G5628)}, the angel{G32} of the Lord{G2962} appeared{G5316}{(G5648)} unto him{G846} in{G2596} a dream{G3677}, saying{G3004}{(G5723)}, Joseph{G2501}, thou son{G5207} of David{G1138}, fear{G5399}{(G5680)} not{G3361} to take{G3880}{(G5629)} unto thee{G4675} Mary{G3137} thy wife{G1135}: for{G1063} that which is conceived{G1080}{(G5685)} in{G1722} her{G846} is{G2076}{(G5748)} of{G1537} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. (kjv)

======= Matthew 1:21 ============

Matthew 1:21 And she shall bring forth a son; and thou shalt call his name JESUS; for it is he that shall save his people from their sins.(asv)

Máté 1:21 Szûl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja meg az õ népét annak bûneibõl.(HU)

Matthew 1:21 And{G1161} she shall bring forth{G5088}{(G5695)} a son{G5207}, and{G2532} thou shalt call{G2564}{(G5692)} his{G846} name{G3686} JESUS{G2424}: for{G1063} he{G846} shall save{G4982}{(G5692)} his{G846} people{G2992} from{G575} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. (kjv)

======= Matthew 1:22 ============

Matthew 1:22 Now all this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying,(asv)

Máté 1:22 Mindez pedig azért lõn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:(HU)

Matthew 1:22 Now{G1161} all{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} of{G5259} the Lord{G2962} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 1:23 ============

Matthew 1:23 Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, And they shall call his name Immanuel; which is, being interpreted, God with us.(asv)

Máté 1:23 Ímé a szûz fogan méhében és szûl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.(HU)

Matthew 1:23 Behold{G2400}{(G5628)}, a virgin{G3933} shall be with child{G1722}{G1064}{G2192}{(G5692)}, and{G2532} shall bring forth{G5088}{(G5695)} a son{G5207}, and{G2532} they shall call{G2564}{(G5692)} his{G846} name{G3686} Emmanuel{G1694}, which{G3739} being interpreted{G3177}{(G5746)} is{G2076}{(G5748)}, God{G2316} with{G3326} us{G2257}. (kjv-strongs#)

Mat 1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. (kjv)

======= Matthew 1:24 ============

Matthew 1:24 And Joseph arose from his sleep, and did as the angel of the Lord commanded him, and took unto him his wife;(asv)

Máté 1:24 József pedig az álomból felserkenvén, úgy tõn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.(HU)

Matthew 1:24 Then{G1161} Joseph{G2501} being raised{G1326}{(G5685)} from{G575} sleep{G5258} did{G4160}{(G5656)} as{G5613} the angel{G32} of the Lord{G2962} had bidden{G4367}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} took{G3880}{(G5627)} unto him{G846} his wife{G1135}: (kjv-strongs#)

Mat 1:24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife: (kjv)

======= Matthew 1:25 ============

Matthew 1:25 and knew her not till she had brought forth a son: and he called his name JESUS.(asv)

Máté 1:25 És nem ismeré õt, míg meg nem szülé az õ elsõszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.(HU)

Matthew 1:25 And{G2532} knew{G1097}{(G5707)} her{G846} not{G3756} till{G2193}{G3739} she had brought forth{G5088}{(G5627)} her{G846} firstborn{G4416} son{G5207}: and{G2532} he called{G2564}{(G5656)} his{G846} name{G3686} JESUS{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 1:25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.(kjv)

======= Matthew 2:1 ============

Matthew 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, Wise-men from the east came to Jerusalem, saying,(asv)

Máté 2:1 A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletrõl bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:(HU)

Matthew 2:1 Now{G1161} when Jesus{G2424} was born{G1080}{(G5685)} in{G1722} Bethlehem{G965} of Judaea{G2449} in{G1722} the days{G2250} of Herod{G2264} the king{G935}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G3854}{(G5633)} wise men{G3097} from{G575} the east{G395} to{G1519} Jerusalem{G2414}, (kjv-strongs#)

Mat 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, (kjv)

======= Matthew 2:2 ============

Matthew 2:2 Where is he that is born King of the Jews? for we saw his star in the east, and are come to worship him.(asv)

Máté 2:2 Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az õ csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.(HU)

Matthew 2:2 Saying{G3004}{(G5723)}, Where{G4226} is{G2076}{(G5748)} he that is born{G5088}{(G5685)} King{G935} of the Jews{G2453}? for{G1063} we have seen{G1492}{(G5627)} his{G846} star{G792} in{G1722} the east{G395}, and{G2532} are come{G2064}{(G5627)} to worship{G4352}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him. (kjv)

======= Matthew 2:3 ============

Matthew 2:3 And when Herod the king heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him.(asv)

Máté 2:3 Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.(HU)

Matthew 2:3 When{G1161} Herod{G2264} the king{G935} had heard{G191}{(G5660)} these things, he was troubled{G5015}{(G5681)}, and{G2532} all{G3956} Jerusalem{G2414} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. (kjv)

======= Matthew 2:4 ============

Matthew 2:4 And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ should be born.(asv)

Máté 2:4 És egybegyûjtve minden fõpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tõlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?(HU)

Matthew 2:4 And{G2532} when he had gathered{G4863} all{G3956} the chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122} of the people{G2992} together{G4863}{(G5631)}, he demanded{G4441}{(G5711)} of{G3844} them{G846} where{G4226} Christ{G5547} should be born{G1080}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. (kjv)

======= Matthew 2:5 ============

Matthew 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written through the prophet,(asv)

Máté 2:5 Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:(HU)

Matthew 2:5 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, In{G1722} Bethlehem{G965} of Judaea{G2449}: for{G1063} thus{G3779} it is written{G1125}{(G5769)} by{G1223} the prophet{G4396}, (kjv-strongs#)

Mat 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet, (kjv)

======= Matthew 2:6 ============

Matthew 2:6 And thou Bethlehem, land of Judah, art in no wise least among the princes of Judah: for out of thee shall come forth a governor, who shall be shepherd of my people Israel.(asv)

Máté 2:6 És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belõled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.(HU)

Matthew 2:6 And{G2532} thou{G4771} Bethlehem{G965}, in the land{G1093} of Juda{G2448}, art{G1488}{(G5748)} not{G3760} the least{G1646} among{G1722} the princes{G2232} of Juda{G2448}: for{G1063} out of{G1537} thee{G4675} shall come{G1831}{(G5695)} a Governor{G2233}{(G5740)}, that{G3748} shall rule{G4165}{(G5692)} my{G3450} people{G2992} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 2:6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel. (kjv)

======= Matthew 2:7 ============

Matthew 2:7 Then Herod privily called the Wise-men, and learned of them exactly what time the star appeared.(asv)

Máté 2:7 Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tõlük a csillag megjelenésének idejét.(HU)

Matthew 2:7 Then{G5119} Herod{G2264}, when he had privily{G2977} called{G2564}{(G5660)} the wise men{G3097}, enquired{G198} of{G3844} them{G846} diligently{G198}{(G5656)} what time{G5550} the star{G792} appeared{G5316}{(G5730)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared. (kjv)

======= Matthew 2:8 ============

Matthew 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search out exactly concerning the young child; and when ye have found [him], bring me word, that I also may come and worship him.(asv)

Máté 2:8 És elküldvén õket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezõsködjetek a gyermek felõl, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.(HU)

Matthew 2:8 And{G2532} he sent{G3992}{(G5660)} them{G846} to{G1519} Bethlehem{G965}, and said{G2036}{(G5627)}, Go{G4198}{(G5679)} and search{G1833}{(G5657)} diligently{G199} for{G4012} the young child{G3813}; and{G1161} when{G1875} ye have found{G2147}{(G5632)} him, bring{G518} me{G3427} word again{G518}{(G5657)}, that{G3704} I may come{G2064}{(G5631)} and worship{G4352}{(G5661)} him{G846} also{G2504}. (kjv-strongs#)

Mat 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. (kjv)

======= Matthew 2:9 ============

Matthew 2:9 And they, having heard the king, went their way; and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.(asv)

Máté 2:9 Õk pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, elõttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.(HU)

Matthew 2:9 When{G1161} they had heard{G191}{(G5660)} the king{G935}, they departed{G4198}{(G5675)}; and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, the star{G792}, which{G3739} they saw{G1492}{(G5627)} in{G1722} the east{G395}, went before{G4254}{(G5707)} them{G846}, till{G2193} it came{G2064}{(G5631)} and stood{G2476}{(G5627)} over{G1883} where{G3757} the young child{G3813} was{G2258}{(G5713)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. (kjv)

======= Matthew 2:10 ============

Matthew 2:10 And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.(asv)

Máté 2:10 És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.(HU)

Matthew 2:10 When{G1161} they saw{G1492}{(G5631)} the star{G792}, they rejoiced{G5463}{(G5644)} with exceeding{G4970} great{G3173} joy{G5479}. (kjv-strongs#)

Mat 2:10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. (kjv)

======= Matthew 2:11 ============

Matthew 2:11 And they came into the house and saw the young child with Mary his mother; and they fell down and worshipped him; and opening their treasures they offered unto him gifts, gold and frankincense and myrrh.(asv)

Máté 2:11 És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tõnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.(HU)

Matthew 2:11 And{G2532} when they were come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the house{G3614}, they saw{G2147}{(G5627)}{(G5625)}{G1492}{(G5627)} the young child{G3813} with{G3326} Mary{G3137} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} fell down{G4098}{(G5631)}, and worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}: and{G2532} when they had opened{G455}{(G5660)} their{G846} treasures{G2344}, they presented{G4374}{(G5656)} unto him{G846} gifts{G1435}; gold{G5557}, and{G2532} frankincense{G3030}, and{G2532} myrrh{G4666}. (kjv-strongs#)

Mat 2:11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense and myrrh. (kjv)

======= Matthew 2:12 ============

Matthew 2:12 And being warned [of God] in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.(asv)

Máté 2:12 És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba.(HU)

Matthew 2:12 And{G2532} being warned of God{G5537}{(G5685)} in{G2596} a dream{G3677} that they should{G344} not{G3361} return{G344}{(G5658)} to{G4314} Herod{G2264}, they departed{G402}{(G5656)} into{G1519} their own{G846} country{G5561} another{G1223}{G243} way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 2:12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. (kjv)

======= Matthew 2:13 ============

Matthew 2:13 Now when they were departed, behold, an angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I tell thee: for Herod will seek the young child to destroy him.(asv)

Máté 2:13 Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.(HU)

Matthew 2:13 And{G1161} when they{G846} were departed{G402}{(G5660)}, behold{G2400}{(G5628)}, the angel{G32} of the Lord{G2962} appeareth{G5316}{(G5727)} to Joseph{G2501} in{G2596} a dream{G3677}, saying{G3004}{(G5723)}, Arise{G1453}{(G5685)}, and take{G3880}{(G5628)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} flee{G5343}{(G5720)} into{G1519} Egypt{G125}, and{G2532} be thou{G2468}{(G5749)} there{G1563} until{G2193} I{G302} bring{G2036} thee{G4671} word{G2036}{(G5632)}: for{G1063} Herod{G2264} will{G3195}{(G5719)} seek{G2212}{(G5721)} the young child{G3813} to destroy{G622}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him. (kjv)

======= Matthew 2:14 ============

Matthew 2:14 And he arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt;(asv)

Máté 2:14 Õ pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.(HU)

Matthew 2:14 When{G1161} he arose{G1453}{(G5685)}, he took{G3880}{(G5627)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384} by night{G3571}, and{G2532} departed{G402}{(G5656)} into{G1519} Egypt{G125}: (kjv-strongs#)

Mat 2:14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt: (kjv)

======= Matthew 2:15 ============

Matthew 2:15 and was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt did I call my son.(asv)

Máté 2:15 És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.(HU)

Matthew 2:15 And{G2532} was{G2258}{(G5713)} there{G1563} until{G2193} the death{G5054} of Herod{G2264}: that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} of{G5259} the Lord{G2962} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, Out of{G1537} Egypt{G125} have I called{G2564}{(G5656)} my{G3450} son{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 2:15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. (kjv)

======= Matthew 2:16 ============

Matthew 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the Wise-men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the male children that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had exactly learned of the Wise-men.(asv)

Máté 2:16 Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták õt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendõstõl és azon alól, az idõ szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektõl.(HU)

Matthew 2:16 Then{G5119} Herod{G2264}, when he saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he was mocked{G1702}{(G5681)} of{G5259} the wise men{G3097}, was exceeding{G3029} wroth{G2373}{(G5681)}, and{G2532} sent forth{G649}{(G5660)}, and slew{G337}{(G5627)} all{G3956} the children{G3816} that were in{G1722} Bethlehem{G965}, and{G2532} in{G1722} all{G3956} the coasts{G3725} thereof{G846}, from{G575} two years old{G1332} and{G2532} under{G2736}, according{G2596} to the time{G5550} which{G3739} he had diligently enquired{G198}{(G5656)} of{G3844} the wise men{G3097}. (kjv-strongs#)

Mat 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men. (kjv)

======= Matthew 2:17 ============

Matthew 2:17 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying,(asv)

Máté 2:17 Ekkor teljesedék be, a mit Jeremiás próféta mondott, a midõn így szólt:(HU)

Matthew 2:17 Then{G5119} was fulfilled{G4137}{(G5681)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G5259} Jeremy{G2408} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 2:17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 2:18 ============

Matthew 2:18 A voice was heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children; And she would not be comforted, because they are not.(asv)

Máté 2:18 Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az õ fiait és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.(HU)

Matthew 2:18 In{G1722} Rama{G4471} was there{G191} a voice{G5456} heard{G191}{(G5681)}, lamentation{G2355}, and{G2532} weeping{G2805}, and{G2532} great{G4183} mourning{G3602}, Rachel{G4478} weeping{G2799}{(G5723)} for her{G846} children{G5043}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} not{G3756} be comforted{G3870}{(G5683)}, because{G3754} they are{G1526}{(G5748)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 2:18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not. (kjv)

======= Matthew 2:19 ============

Matthew 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, saying,(asv)

Máté 2:19 Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Égyiptomban.(HU)

Matthew 2:19 But{G1161} when Herod{G2264} was dead{G5053}{(G5660)}, behold{G2400}{(G5628)}, an angel{G32} of the Lord{G2962} appeareth{G5316}{(G5727)} in{G2596} a dream{G3677} to Joseph{G2501} in{G1722} Egypt{G125}, (kjv-strongs#)

Mat 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, (kjv)

======= Matthew 2:20 ============

Matthew 2:20 Arise and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead that sought the young child's life.(asv)

Máté 2:20 Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére; mert meghaltak, a kik a gyermeket halálra keresik vala.(HU)

Matthew 2:20 Saying{G3004}{(G5723)}, Arise{G1453}{(G5685)}, and take{G3880}{(G5628)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} go{G4198}{(G5737)} into{G1519} the land{G1093} of Israel{G2474}: for{G1063} they are dead{G2348}{(G5758)} which{G3588} sought{G2212}{(G5723)} the young child's{G3813} life{G5590}. (kjv-strongs#)

Mat 2:20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life. (kjv)

======= Matthew 2:21 ============

Matthew 2:21 And he arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.(asv)

Máté 2:21 Õ pedig felkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izráel földére.(HU)

Matthew 2:21 And{G1161} he arose{G1453}{(G5685)}, and took{G3880}{(G5627)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the land{G1093} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 2:21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. (kjv)

======= Matthew 2:22 ============

Matthew 2:22 But when he heard that Archelaus was reigning over Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither; and being warned [of God] in a dream, he withdrew into the parts of Galilee,(asv)

Máté 2:22 Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az õ atyjának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tére.(HU)

Matthew 2:22 But{G1161} when he heard{G191}{(G5660)} that{G3754} Archelaus{G745} did reign{G936}{(G5719)} in{G1909} Judaea{G2449} in the room{G473} of his{G846} father{G3962} Herod{G2264}, he was afraid{G5399}{(G5675)} to go{G565}{(G5629)} thither{G1563}: notwithstanding{G1161}, being warned of God{G5537}{(G5685)} in{G2596} a dream{G3677}, he turned aside{G402}{(G5656)} into{G1519} the parts{G3313} of Galilee{G1056}: (kjv-strongs#)

Mat 2:22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee: (kjv)

======= Matthew 2:23 ============

Matthew 2:23 and came and dwelt in a city called Nazareth; that it might be fulfilled which was spoken through the prophets, that he should be called a Nazarene.(asv)

Máté 2:23 És oda jutván, lakozék Názáret nevû városban, hogy beteljesedjék, a mit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.(HU)

Matthew 2:23 And{G2532} he came{G2064}{(G5631)} and dwelt{G2730}{(G5656)} in{G1519} a city{G4172} called{G3004}{(G5746)} Nazareth{G3478}: that{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophets{G4396},{G3754} He shall be called{G2564}{(G5701)} a Nazarene{G3480}. (kjv-strongs#)

Mat 2:23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.(kjv)

======= Matthew 3:1 ============

Matthew 3:1 And in those days cometh John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, saying,(asv)

Máté 3:1 Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelõ János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában.(HU)

Matthew 3:1 {G1161} In{G1722} those{G1565} days{G2250} came{G3854}{(G5736)} John{G2491} the Baptist{G910}, preaching{G2784}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048} of Judaea{G2449}, (kjv-strongs#)

Mat 3:1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, (kjv)

======= Matthew 3:2 ============

Matthew 3:2 Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.(asv)

Máté 3:2 És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.(HU)

Matthew 3:2 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Repent ye{G3340}{(G5720)}: for{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 3:2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 3:3 ============

Matthew 3:3 For this is he that was spoken of through Isaiah the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, make his paths straight.(asv)

Máté 3:3 Mert ez az, a kirõl Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az õ ösvényeit.(HU)

Matthew 3:3 For{G1063} this{G3778} is he{G2076}{(G5748)} that was spoken{G4483}{(G5685)} of by{G5259} the prophet{G4396} Esaias{G2268}, saying{G3004}{(G5723)}, The voice{G5456} of one crying{G994}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, Prepare ye{G2090}{(G5657)} the way{G3598} of the Lord{G2962}, make{G4160}{(G5720)} his{G846} paths{G5147} straight{G2117}. (kjv-strongs#)

Mat 3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (kjv)

======= Matthew 3:4 ============

Matthew 3:4 Now John himself had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his food was locusts and wild honey.(asv)

Máté 3:4 Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszõrbõl vala, és bõröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.(HU)

Matthew 3:4 And{G1161} the same{G846} John{G2491} had{G2192}{(G5707)} his{G846} raiment{G1742} of{G575} camel's{G2574} hair{G2359}, and{G2532} a leathern{G1193} girdle{G2223} about{G4012} his{G846} loins{G3751}; and{G1161} his{G846} meat{G5160} was{G2258}{(G5713)} locusts{G200} and{G2532} wild{G66} honey{G3192}. (kjv-strongs#)

Mat 3:4 And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey. (kjv)

======= Matthew 3:5 ============

Matthew 3:5 Then went out unto him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about the Jordan;(asv)

Máté 3:5 Ekkor kiméne õ hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.(HU)

Matthew 3:5 Then{G5119} went out{G1607}{(G5711)} to{G4314} him{G846} Jerusalem{G2414}, and{G2532} all{G3956} Judaea{G2449}, and{G2532} all{G3956} the region round about{G4066} Jordan{G2446}, (kjv-strongs#)

Mat 3:5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan, (kjv)

======= Matthew 3:6 ============

Matthew 3:6 and they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.(asv)

Máté 3:6 És megkeresztelkednek vala õ általa a Jordán vizében, vallást tevén az õ bûneikrõl.(HU)

Matthew 3:6 And{G2532} were baptized{G907}{(G5712)} of{G5259} him{G846} in{G1722} Jordan{G2446}, confessing{G1843}{(G5734)} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 3:6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. (kjv)

======= Matthew 3:7 ============

Matthew 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said unto them, Ye offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?(asv)

Máté 3:7 Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek õ hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendõ haragjától megmeneküljetek?(HU)

Matthew 3:7 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} many{G4183} of the Pharisees{G5330} and{G2532} Sadducees{G4523} come{G2064}{(G5740)} to{G1909} his{G846} baptism{G908}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, O generation{G1081} of vipers{G2191}, who{G5101} hath warned{G5263}{(G5656)} you{G5213} to flee{G5343}{(G5629)} from{G575} the wrath{G3709} to come{G3195}{(G5723)}? (kjv-strongs#)

Mat 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? (kjv)

======= Matthew 3:8 ============

Matthew 3:8 Bring forth therefore fruit worthy of repentance:(asv)

Máté 3:8 Teremjetek hát megtéréshez illõ gyümölcsöket.(HU)

Matthew 3:8 Bring forth{G4160}{(G5657)} therefore{G3767} fruits{G2590} meet{G514} for repentance{G3341}: (kjv-strongs#)

Mat 3:8 Bring forth therefore fruits meet for repentance: (kjv)

======= Matthew 3:9 ============

Matthew 3:9 and think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.(asv)

Máté 3:9 És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekbõl is támaszthat fiakat Ábrahámnak.(HU)

Matthew 3:9 And{G2532} think{G1380}{(G5661)} not{G3361} to say{G3004}{(G5721)} within{G1722} yourselves{G1438}, We have{G2192}{(G5719)} Abraham{G11} to our father{G3962}: for{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, that{G3754} God{G2316} is able{G1410}{(G5736)} of{G1537} these{G5130} stones{G3037} to raise up{G1453}{(G5658)} children{G5043} unto Abraham{G11}. (kjv-strongs#)

Mat 3:9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. (kjv)

======= Matthew 3:10 ============

Matthew 3:10 And even now the axe lieth at the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.(asv)

Máté 3:10 A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tûzre vettetik.(HU)

Matthew 3:10 And{G1161} now{G2235} also{G2532} the axe{G513} is laid{G2749}{(G5736)} unto{G4314} the root{G4491} of the trees{G1186}: therefore{G3767} every{G3956} tree{G1186} which bringeth{G4160} not{G3361} forth{G4160}{(G5723)} good{G2570} fruit{G2590} is hewn down{G1581}{(G5743)}, and{G2532} cast{G906}{(G5743)} into{G1519} the fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 3:10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. (kjv)

======= Matthew 3:11 ============

Matthew 3:11 I indeed baptize you in water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you in the Holy Spirit and [in] fire:(asv)

Máté 3:11 Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jõ, erõsebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; õ Szent Lélekkel és tûzzel keresztel majd titeket.(HU)

Matthew 3:11 I{G1473} indeed{G3303} baptize{G907}{(G5719)} you{G5209} with{G1722} water{G5204} unto{G1519} repentance{G3341}: but{G1161} he that cometh{G2064}{(G5740)} after{G3694} me{G3450} is{G2076}{(G5748)} mightier than{G2478} I{G3450}, whose{G3739} shoes{G5266} I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} to bear{G941}{(G5658)}: he{G846} shall baptize{G907}{(G5692)} you{G5209} with{G1722} the Holy{G40} Ghost{G4151}, and{G2532} with fire{G4442}: (kjv-strongs#)

Mat 3:11 I indeed baptize you with water unto repentance. but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: (kjv)

======= Matthew 3:12 ============

Matthew 3:12 whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing-floor; and he will gather his wheat into the garner, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.(asv)

Máté 3:12 A kinek szóró lapát van az õ kezében, és megtisztítja az õ szérûjét; és az õ gabonáját csûrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tûzzel.(HU)

Matthew 3:12 Whose{G3739} fan{G4425} is in{G1722} his{G846} hand{G5495}, and{G2532} he will throughly purge{G1245}{(G5692)} his{G846} floor{G257}, and{G2532} gather{G4863}{(G5692)} his{G846} wheat{G4621} into{G1519} the garner{G596}; but{G1161} he will burn up{G2618}{(G5692)} the chaff{G892} with unquenchable{G762} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 3:12 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire. (kjv)

======= Matthew 3:13 ============

Matthew 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.(asv)

Máté 3:13 Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék õ általa.(HU)

Matthew 3:13 Then{G5119} cometh{G3854}{(G5736)} Jesus{G2424} from{G575} Galilee{G1056} to{G1909} Jordan{G2446} unto{G4314} John{G2491}, to be baptized{G907}{(G5683)} of{G5259} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. (kjv)

======= Matthew 3:14 ============

Matthew 3:14 But John would have hindered him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?(asv)

Máté 3:14 János azonban visszatartja vala õt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jõsz én hozzám?(HU)

Matthew 3:14 But{G1161} John{G2491} forbad{G1254}{(G5707)} him, saying{G3004}{(G5723)}, I{G1473} have{G2192}{(G5719)} need{G5532} to be baptized{G907}{(G5683)} of{G5259} thee{G4675}, and{G2532} comest{G2064}{(G5736)} thou{G4771} to{G4314} me{G3165}? (kjv-strongs#)

Mat 3:14 But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? (kjv)

======= Matthew 3:15 ============

Matthew 3:15 But Jesus answering said unto him, Suffer [it] now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffereth him.(asv)

Máté 3:15 Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki.(HU)

Matthew 3:15 And{G1161} Jesus{G2424} answering{G611}{(G5679)} said{G2036}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}, Suffer{G863}{(G5628)} it to be so now{G737}: for{G1063} thus{G3779} it becometh{G4241}{(G5723)}{G2076}{(G5748)} us{G2254} to fulfil{G4137}{(G5658)} all{G3956} righteousness{G1343}. Then{G5119} he suffered{G863}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 3:15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him. (kjv)

======= Matthew 3:16 ============

Matthew 3:16 And Jesus when he was baptized, went up straightway from the water: and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him;(asv)

Máté 3:16 És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízbõl; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és õ látá az Istennek Lelkét alájõni mintegy galambot és õ reá szállani.(HU)

Matthew 3:16 And{G2532} Jesus{G2424}, when he was baptized{G907}{(G5685)}, went up{G305}{(G5627)} straightway{G2117} out of{G575} the water{G5204}: and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, the heavens{G3772} were opened{G455}{(G5681)} unto him{G846}, and{G2532} he saw{G1492}{(G5627)} the Spirit{G4151} of God{G2316} descending{G2597}{(G5723)} like{G5616} a dove{G4058}, and{G2532} lighting{G2064}{(G5740)} upon{G1909} him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: (kjv)

======= Matthew 3:17 ============

Matthew 3:17 and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.(asv)

Máté 3:17 És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.(HU)

Matthew 3:17 And{G2532} lo{G2400}{(G5628)} a voice{G5456} from{G1537} heaven{G3772}, saying{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 3:17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.(kjv)

======= Matthew 4:1 ============

Matthew 4:1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.(asv)

Máté 4:1 Akkor Jézus viteték a Lélektõl a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtõl.(HU)

Matthew 4:1 Then{G5119} was Jesus{G2424} led up{G321}{(G5681)} of{G5259} the Spirit{G4151} into{G1519} the wilderness{G2048} to be tempted{G3985}{(G5683)} of{G5259} the devil{G1228}. (kjv-strongs#)

Mat 4:1 Then was Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. (kjv)

======= Matthew 4:2 ============

Matthew 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he afterward hungered.(asv)

Máté 4:2 És mikor negyven nap és negyven éjjel bõjtölt vala, végre megéhezék.(HU)

Matthew 4:2 And{G2532} when he had fasted{G3522}{(G5660)} forty{G5062} days{G2250} and{G2532} forty{G5062} nights{G3571}, he was afterward{G5305} an hungred{G3983}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred. (kjv)

======= Matthew 4:3 ============

Matthew 4:3 And the tempter came and said unto him, If thou art the Son of God, command that these stones become bread.(asv)

Máté 4:3 És hozzámenvén a kisértõ, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.(HU)

Matthew 4:3 And{G2532} when the tempter{G3985}{(G5723)} came{G4334}{(G5631)} to him{G846}, he said{G2036}{(G5627)}, If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, command{G2036}{(G5628)} that{G2443} these{G3778} stones{G3037} be made{G1096}{(G5638)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 4:3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. (kjv)

======= Matthew 4:4 ============

Matthew 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.(asv)

Máté 4:4 Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.(HU)

Matthew 4:4 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, It is written{G1125}{(G5769)}, Man{G444} shall{G2198} not{G3756} live{G2198}{(G5695)} by{G1909} bread{G740} alone{G3441}, but{G235} by{G1909} every{G3956} word{G4487} that proceedeth{G1607}{(G5740)} out of{G1223} the mouth{G4750} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. (kjv)

======= Matthew 4:5 ============

Matthew 4:5 Then the devil taketh him into the holy city; and he set him on the pinnacle of the temple,(asv)

Máté 4:5 Ekkor vivé õt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.(HU)

Matthew 4:5 Then{G5119} the devil{G1228} taketh{G3880} him{G846} up{G3880}{(G5719)} into{G1519} the holy{G40} city{G4172}, and{G2532} setteth{G2476}{(G5719)} him{G846} on{G1909} a pinnacle{G4419} of the temple{G2411}, (kjv-strongs#)

Mat 4:5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, (kjv)

======= Matthew 4:6 ============

Matthew 4:6 and saith unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and, On their hands they shall bear thee up, lest haply thou dash thy foot against a stone.(asv)

Máté 4:6 És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az õ angyalainak parancsol felõled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kõbe.(HU)

Matthew 4:6 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, cast{G906}{(G5628)} thyself{G4572} down{G2736}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)},{G3754} He shall give{G1781} his{G846} angels{G32} charge{G1781}{(G5699)} concerning{G4012} thee{G4675}: and{G2532} in{G1909} their hands{G5495} they shall bear{G142} thee{G4571} up{G142}{(G5692)}, lest at any time{G3379} thou dash{G4350}{(G5661)} thy{G4675} foot{G4228} against{G4314} a stone{G3037}. (kjv-strongs#)

Mat 4:6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. (kjv)

======= Matthew 4:7 ============

Matthew 4:7 Jesus said unto him, Again it is written, Thou shalt not make trial of the Lord thy God.(asv)

Máté 4:7 Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.(HU)

Matthew 4:7 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, It is written{G1125}{(G5769)} again{G3825}, Thou shalt{G1598} not{G3756} tempt{G1598}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. (kjv)

======= Matthew 4:8 ============

Matthew 4:8 Again, the devil taketh him unto an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;(asv)

Máté 4:8 Ismét vivé õt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsõségét,(HU)

Matthew 4:8 Again{G3825}, the devil{G1228} taketh{G3880} him{G846} up{G3880}{(G5719)} into{G1519} an exceeding{G3029} high{G5308} mountain{G3735}, and{G2532} sheweth{G1166}{(G5719)} him{G846} all{G3956} the kingdoms{G932} of the world{G2889}, and{G2532} the glory{G1391} of them{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them; (kjv)

======= Matthew 4:9 ============

Matthew 4:9 and he said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.(asv)

Máté 4:9 És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.(HU)

Matthew 4:9 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, All{G3956} these things{G5023} will I give{G1325}{(G5692)} thee{G4671}, if{G1437} thou wilt fall down{G4098}{(G5631)} and worship{G4352}{(G5661)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 4:9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. (kjv)

======= Matthew 4:10 ============

Matthew 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.(asv)

Máté 4:10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.(HU)

Matthew 4:10 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto him{G846}, Get thee hence{G5217}{(G5720)}, Satan{G4567}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)}, Thou shalt worship{G4352}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316}, and{G2532} him{G846} only{G3441} shalt thou serve{G3000}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. (kjv)

======= Matthew 4:11 ============

Matthew 4:11 Then the devil leaveth him; and behold, angels came and ministered unto him.(asv)

Máté 4:11 Ekkor elhagyá õt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.(HU)

Matthew 4:11 Then{G5119} the devil{G1228} leaveth{G863}{(G5719)} him{G846}, and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, angels{G32} came{G4334}{(G5656)} and{G2532} ministered{G1247}{(G5707)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him. (kjv)

======= Matthew 4:12 ============

Matthew 4:12 Now when he heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee;(asv)

Máté 4:12 Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába;(HU)

Matthew 4:12 Now{G1161} when Jesus{G2424} had heard{G191}{(G5660)} that{G3754} John{G2491} was cast into prison{G3860}{(G5681)}, he departed{G402}{(G5656)} into{G1519} Galilee{G1056}; (kjv-strongs#)

Mat 4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee; (kjv)

======= Matthew 4:13 ============

Matthew 4:13 and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the borders of Zebulun and Naphtali:(asv)

Máté 4:13 És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain;(HU)

Matthew 4:13 And{G2532} leaving{G2641}{(G5631)} Nazareth{G3478}, he came{G2064}{(G5631)} and dwelt{G2730}{(G5656)} in{G1519} Capernaum{G2584}, which{G3588} is upon the sea coast{G3864}, in{G1722} the borders{G3725} of Zabulon{G2194} and{G2532} Nephthalim{G3508}: (kjv-strongs#)

Mat 4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim: (kjv)

======= Matthew 4:14 ============

Matthew 4:14 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,(asv)

Máté 4:14 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:(HU)

Matthew 4:14 That{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 4:15 ============

Matthew 4:15 The land of Zebulun and the land of Naphtali, Toward the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles,(asv)

Máté 4:15 Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,(HU)

Matthew 4:15 The land{G1093} of Zabulon{G2194}, and{G2532} the land{G1093} of Nephthalim{G3508}, by the way{G3598} of the sea{G2281}, beyond{G4008} Jordan{G2446}, Galilee{G1056} of the Gentiles{G1484}; (kjv-strongs#)

Mat 4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles; (kjv)

======= Matthew 4:16 ============

Matthew 4:16 the people that sat in darkness saw a great light, and to them that sat in the region and shadow of death, to them did light spring up.(asv)

Máté 4:16 A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.(HU)

Matthew 4:16 The people{G2992} which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} in{G1722} darkness{G4655} saw{G1492}{(G5627)} great{G3173} light{G5457}; and{G2532} to them which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} in{G1722} the region{G5561} and{G2532} shadow{G4639} of death{G2288} light{G5457} is sprung up{G393}{(G5656)}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up. (kjv)

======= Matthew 4:17 ============

Matthew 4:17 From that time began Jesus to preach, and to say, Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.(asv)

Máté 4:17 Ettõl fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.(HU)

Matthew 4:17 From{G575} that time{G5119} Jesus{G2424} began{G756}{(G5662)} to preach{G2784}{(G5721)}, and{G2532} to say{G3004}{(G5721)}, Repent{G3340}{(G5720)}: for{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 4:18 ============

Matthew 4:18 And walking by the sea of Galilee, he saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.(asv)

Máté 4:18 Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az õ testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.(HU)

Matthew 4:18 And{G1161} Jesus{G2424}, walking{G4043}{(G5723)} by{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, saw{G1492}{(G5627)} two{G1417} brethren{G80}, Simon{G4613} called{G3004}{(G5746)} Peter{G4074}, and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80}, casting{G906}{(G5723)} a net{G293} into{G1519} the sea{G2281}: for{G1063} they were{G2258}{(G5713)} fishers{G231}. (kjv-strongs#)

Mat 4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers. (kjv)

======= Matthew 4:19 ============

Matthew 4:19 And he saith unto them, Come ye after me, and I will make you fishers of men.(asv)

Máté 4:19 És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.(HU)

Matthew 4:19 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Follow{G1205}{(G5773)}{G3694} me{G3450}, and{G2532} I will make{G4160}{(G5692)} you{G5209} fishers{G231} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 4:19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. (kjv)

======= Matthew 4:20 ============

Matthew 4:20 And they straightway left the nets, and followed him.(asv)

Máté 4:20 Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék õt.(HU)

Matthew 4:20 And{G1161} they straightway{G2112} left{G863}{(G5631)} their nets{G1350}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:20 And they straightway left their nets, and followed him. (kjv)

======= Matthew 4:21 ============

Matthew 4:21 And going on from thence he saw two other brethren, James the [son] of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.(asv)

Máté 4:21 És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá õket.(HU)

Matthew 4:21 And{G2532} going on{G4260}{(G5631)} from thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} other{G243} two{G1417} brethren{G80}, James{G2385} the son of{G3588} Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, in{G1722} a ship{G4143} with{G3326} Zebedee{G2199} their{G846} father{G3962}, mending{G2675}{(G5723)} their{G846} nets{G1350}; and{G2532} he called{G2564}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them. (kjv)

======= Matthew 4:22 ============

Matthew 4:22 And they straightway left the boat and their father, and followed him.(asv)

Máté 4:22 Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék õt.(HU)

Matthew 4:22 And{G1161} they immediately{G2112} left{G863}{(G5631)} the ship{G4143} and{G2532} their{G846} father{G3962}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:22 And they immediately left the ship and their father, and followed him. (kjv)

======= Matthew 4:23 ============

Matthew 4:23 And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness among the people.(asv)

Máté 4:23 És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erõtlenséget.(HU)

Matthew 4:23 And{G2532} Jesus{G2424} went about{G4013}{(G5707)} all{G3650} Galilee{G1056}, teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}, and{G2532} preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932}, and{G2532} healing{G2323}{(G5723)} all{G3956} manner of sickness{G3554} and{G2532} all{G3956} manner of disease{G3119} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. (kjv)

======= Matthew 4:24 ============

Matthew 4:24 And the report of him went forth into all Syria: and they brought unto him all that were sick, holden with divers diseases and torments, possessed with demons, and epileptic, and palsied; and he healed them.(asv)

Máté 4:24 És elterjede az õ híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlõdõket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala õket.(HU)

Matthew 4:24 And{G2532} his{G846} fame{G189} went{G565}{(G5627)} throughout{G1519} all{G3650} Syria{G4947}: and{G2532} they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} all{G3956} sick{G2560} people{G2192}{(G5723)} that were taken with{G4912}{(G5746)} divers{G4164} diseases{G3554} and{G2532} torments{G931}, and{G2532} those which were possessed with devils{G1139}{(G5740)}, and{G2532} those which were lunatick{G4583}{(G5740)}, and{G2532} those that had the palsy{G3885}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them. (kjv)

======= Matthew 4:25 ============

Matthew 4:25 And there followed him great multitudes from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judaea and [from] beyond the Jordan.(asv)

Máté 4:25 És nagy sokaság követé õt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálembõl és Júdeából és a Jordánon túlról.(HU)

Matthew 4:25 And{G2532} there followed{G190}{(G5656)} him{G846} great{G4183} multitudes of people{G3793} from{G575} Galilee{G1056}, and{G2532} from Decapolis{G1179}, and{G2532} from Jerusalem{G2414}, and{G2532} from Judaea{G2449}, and{G2532} from beyond{G4008} Jordan{G2446}. (kjv-strongs#)

Mat 4:25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.(kjv)

======= Matthew 5:1 ============

Matthew 5:1 And seeing the multitudes, he went up into the mountain: and when he had sat down, his disciples came unto him:(asv)

Máté 5:1 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.(HU)

Matthew 5:1 And{G1161} seeing{G1492}{(G5631)} the multitudes{G3793}, he went up{G305}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735}: and{G2532} when he{G846} was set{G2523}{(G5660)}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 5:1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him: (kjv)

======= Matthew 5:2 ============

Matthew 5:2 and he opened his mouth and taught them, saying,(asv)

Máté 5:2 És megnyitván száját, tanítja vala õket, mondván:(HU)

Matthew 5:2 And{G2532} he opened{G455}{(G5660)} his{G846} mouth{G4750}, and taught{G1321}{(G5707)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 5:2 And he opened his mouth, and taught them, saying, (kjv)

======= Matthew 5:3 ============

Matthew 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.(asv)

Máté 5:3 Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.(HU)

Matthew 5:3 Blessed{G3107} are the poor{G4434} in spirit{G4151}: for{G3754} theirs{G846} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:4 ============

Matthew 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.(asv)

Máté 5:4 Boldogok, a kik sírnak: mert õk megvígasztaltatnak.(HU)

Matthew 5:4 Blessed{G3107} are they that mourn{G3996}{(G5723)}: for{G3754} they{G846} shall be comforted{G3870}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. (kjv)

======= Matthew 5:5 ============

Matthew 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.(asv)

Máté 5:5 Boldogok a szelídek: mert õk örökségül bírják a földet.(HU)

Matthew 5:5 Blessed{G3107} are the meek{G4239}: for{G3754} they{G846} shall inherit{G2816}{(G5692)} the earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. (kjv)

======= Matthew 5:6 ============

Matthew 5:6 Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.(asv)

Máté 5:6 Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek.(HU)

Matthew 5:6 Blessed{G3107} are they which{G3588} do hunger{G3983}{(G5723)} and{G2532} thirst{G1372}{(G5723)} after righteousness{G1343}: for{G3754} they{G846} shall be filled{G5526}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. (kjv)

======= Matthew 5:7 ============

Matthew 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.(asv)

Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok: mert õk irgalmasságot nyernek.(HU)

Matthew 5:7 Blessed{G3107} are the merciful{G1655}: for{G3754} they{G846} shall obtain mercy{G1653}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. (kjv)

======= Matthew 5:8 ============

Matthew 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.(asv)

Máté 5:8 Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert õk az Istent meglátják.(HU)

Matthew 5:8 Blessed{G3107} are the pure{G2513} in heart{G2588}: for{G3754} they{G846} shall see{G3700}{(G5695)} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God. (kjv)

======= Matthew 5:9 ============

Matthew 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.(asv)

Máté 5:9 Boldogok a békességre igyekezõk: mert õk az Isten fiainak mondatnak.(HU)

Matthew 5:9 Blessed{G3107} are the peacemakers{G1518}: for{G3754} they{G846} shall be called{G2564}{(G5701)} the children{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. (kjv)

======= Matthew 5:10 ============

Matthew 5:10 Blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.(asv)

Máté 5:10 Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.(HU)

Matthew 5:10 Blessed{G3107} are they which are persecuted{G1377}{(G5772)} for{G1752} righteousness' sake{G1343}: for{G3754} theirs{G846} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:11 ============

Matthew 5:11 Blessed are ye when [men] shall reproach you, and persecute you, and say all manner of evil against you falsely, for my sake.(asv)

Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.(HU)

Matthew 5:11 Blessed{G3107} are ye{G2075}{(G5748)}, when{G3752} men shall revile{G3679}{(G5661)} you{G5209}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5661)} you, and{G2532} shall say{G2036}{(G5632)} all manner{G3956} of evil{G4190}{G4487} against{G2596} you{G5216} falsely{G5574}{(G5730)}, for my sake{G1752}{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 5:11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. (kjv)

======= Matthew 5:12 ============

Matthew 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets that were before you.(asv)

Máté 5:12 Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bõséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik elõttetek voltak.(HU)

Matthew 5:12 Rejoice{G5463}{(G5720)}, and{G2532} be exceeding glad{G21}{(G5737)}: for{G3754} great{G4183} is your{G5216} reward{G3408} in{G1722} heaven{G3772}: for{G1063} so{G3779} persecuted they{G1377}{(G5656)} the prophets{G4396} which{G3588} were before{G4253} you{G5216}. (kjv-strongs#)

Mat 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. (kjv)

======= Matthew 5:13 ============

Matthew 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and trodden under foot of men.(asv)

Máté 5:13 Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.(HU)

Matthew 5:13 Ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} the salt{G217} of the earth{G1093}: but{G1161} if{G1437} the salt{G217} have lost his savour{G3471}{(G5686)}, wherewith{G1722}{G5101} shall it be salted{G233}{(G5701)}? it is thenceforth{G2089} good{G2480}{(G5719)} for{G1519} nothing{G3762}, but{G1508} to be cast{G906}{(G5683)} out{G1854}, and{G2532} to be trodden under foot{G2662}{(G5745)} of{G5259} men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. (kjv)

======= Matthew 5:14 ============

Matthew 5:14 Ye are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid.(asv)

Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.(HU)

Matthew 5:14 Ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} the light{G5457} of the world{G2889}. A city{G4172} that is set{G2749}{(G5740)} on{G1883} an hill{G3735} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} be hid{G2928}{(G5650)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. (kjv)

======= Matthew 5:15 ============

Matthew 5:15 Neither do [men] light a lamp, and put it under the bushel, but on the stand; and it shineth unto all that are in the house.(asv)

Máté 5:15 Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.(HU)

Matthew 5:15 Neither{G3761} do men light{G2545}{(G5719)} a candle{G3088}, and{G2532} put{G5087}{(G5719)} it{G846} under{G5259} a bushel{G3426}, but{G235} on{G1909} a candlestick{G3087}; and{G2532} it giveth light{G2989}{(G5719)} unto all{G3956} that are in{G1722} the house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 5:15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. (kjv)

======= Matthew 5:16 ============

Matthew 5:16 Even so let your light shine before men; that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.(asv)

Máté 5:16 Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat.(HU)

Matthew 5:16 Let your{G5216} light{G5457} so{G3779} shine{G2989}{(G5657)} before{G1715} men{G444}, that{G3704} they may see{G1492}{(G5632)} your{G5216} good{G2570} works{G2041}, and{G2532} glorify{G1392}{(G5661)} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 5:17 ============

Matthew 5:17 Think not that I came to destroy the law or the prophets: I came not to destroy, but to fulfil.(asv)

Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.(HU)

Matthew 5:17 Think{G3543}{(G5661)} not{G3361} that{G3754} I am come{G2064}{(G5627)} to destroy{G2647}{(G5658)} the law{G3551}, or{G2228} the prophets{G4396}: I am{G2064} not{G3756} come{G2064}{(G5627)} to destroy{G2647}{(G5658)}, but{G235} to fulfil{G4137}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. (kjv)

======= Matthew 5:18 ============

Matthew 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass away from the law, till all things be accomplished.(asv)

Máté 5:18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.(HU)

Matthew 5:18 For{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Till{G2193}{G302} heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093} pass{G3928}{(G5632)}, one{G1520} jot{G2503} or{G2228} one{G3391} tittle{G2762} shall in no wise{G3364} pass{G3928}{(G5632)} from{G575} the law{G3551}, till{G2193}{G302} all{G3956} be fulfilled{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. (kjv)

======= Matthew 5:19 ============

Matthew 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, he shall be called great in the kingdom of heaven.(asv)

Máté 5:19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.(HU)

Matthew 5:19 Whosoever{G3739}{G1437} therefore{G3767} shall break{G3089}{(G5661)} one{G3391} of these{G5130} least{G1646} commandments{G1785}, and{G2532} shall teach{G1321}{(G5661)} men{G444} so{G3779}, he shall be called{G2564}{(G5701)} the least{G1646} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}: but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} and{G2532} teach{G1321}{(G5661)} them, the same{G3778} shall be called{G2564}{(G5701)} great{G3173} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:20 ============

Matthew 5:20 For I say unto you, that except your righteousness shall exceed [the righteousness] of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.(asv)

Máté 5:20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.(HU)

Matthew 5:20 For{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} except{G3362} your{G5216} righteousness{G1343} shall exceed{G4052}{(G5661)}{G4119} the righteousness of the scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, ye shall in no case{G3364} enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:21 ============

Matthew 5:21 Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:(asv)

Máté 5:21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre.(HU)

Matthew 5:21 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it was said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G5407} not{G3756} kill{G5407}{(G5692)}; and{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall kill{G5407}{(G5661)} shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the judgment{G2920}: (kjv-strongs#)

Mat 5:21 Ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment: (kjv)

======= Matthew 5:22 ============

Matthew 5:22 but I say unto you, that every one who is angry with his brother shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council; and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire.(asv)

Máté 5:22 Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az õ atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az õ atyjafiának: Ráka, méltó a fõtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.(HU)

Matthew 5:22 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3956} is angry{G3710}{(G5746)} with his{G846} brother{G80} without a cause{G1500} shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the judgment{G2920}: and{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)} to his{G846} brother{G80}, Raca{G4469}, shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the council{G4892}: but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)}, Thou fool{G3474}, shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of{G1519} hell{G1067} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. (kjv)

======= Matthew 5:23 ============

Matthew 5:23 If therefore thou art offering thy gift at the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee,(asv)

Máté 5:23 Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:(HU)

Matthew 5:23 Therefore{G3767} if{G1437} thou bring{G4374}{(G5725)} thy{G4675} gift{G1435} to{G1909} the altar{G2379}, and there{G2546} rememberest{G3415}{(G5686)} that{G3754} thy{G4675} brother{G80} hath{G2192}{(G5719)} ought{G5100} against{G2596} thee{G4675}; (kjv-strongs#)

Mat 5:23 Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee; (kjv)

======= Matthew 5:24 ============

Matthew 5:24 leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.(asv)

Máté 5:24 Hagyd ott az oltár elõtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.(HU)

Matthew 5:24 Leave{G863}{(G5628)} there{G1563} thy{G4675} gift{G1435} before{G1715} the altar{G2379}, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)}; first{G4412} be reconciled{G1259}{(G5649)} to thy{G4675} brother{G80}, and{G2532} then{G5119} come{G2064}{(G5631)} and offer{G4374}{(G5720)} thy{G4675} gift{G1435}. (kjv-strongs#)

Mat 5:24 Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. (kjv)

======= Matthew 5:25 ============

Matthew 5:25 Agree with thine adversary quickly, while thou art with him in the way; lest haply the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.(asv)

Máté 5:25 Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.(HU)

Matthew 5:25 Agree{G2468}{(G5749)}{G2132}{(G5723)} with thine{G4675} adversary{G476} quickly{G5035}, whiles{G2193}{G3755} thou art{G1488}{(G5748)} in{G1722} the way{G3598} with{G3326} him{G846}; lest at any time{G3379} the adversary{G476} deliver{G3860}{(G5632)} thee{G4571} to the judge{G2923}, and{G2532} the judge{G2923} deliver{G3860}{(G5632)} thee{G4571} to the officer{G5257}, and{G2532} thou be cast{G906}{(G5701)} into{G1519} prison{G5438}. (kjv-strongs#)

Mat 5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. (kjv)

======= Matthew 5:26 ============

Matthew 5:26 Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou have paid the last farthing.(asv)

Máté 5:26 Bizony mondom néked: ki nem jõsz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.(HU)

Matthew 5:26 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, Thou shalt{G1831} by no means{G3364} come{G1831}{(G5632)} out thence{G1564}, till{G2193}{G302} thou hast paid{G591}{(G5632)} the uttermost{G2078} farthing{G2835}. (kjv-strongs#)

Mat 5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. (kjv)

======= Matthew 5:27 ============

Matthew 5:27 Ye have heard that it was said, Thou shalt not commit adultery:(asv)

Máté 5:27 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!(HU)

Matthew 5:27 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it was said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G3431} not{G3756} commit adultery{G3431}{(G5692)}: (kjv-strongs#)

Mat 5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: (kjv)

======= Matthew 5:28 ============

Matthew 5:28 but I say unto you, that every one that looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.(asv)

Máté 5:28 Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az õ szívében.(HU)

Matthew 5:28 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3956} looketh{G991}{(G5723)} on a woman{G1135} to{G4314} lust after{G1937}{(G5658)} her{G846} hath committed adultery{G3431}{(G5656)} with her{G846} already{G2235} in{G1722} his{G846} heart{G2588}. (kjv-strongs#)

Mat 5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. (kjv)

======= Matthew 5:29 ============

Matthew 5:29 And if thy right eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body be cast into hell. [(asv)

Máté 5:29 Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.(HU)

Matthew 5:29 And{G1161} if{G1487} thy{G4675} right{G1188} eye{G3788} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, pluck{G1807} it{G846} out{G1807}{(G5628)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: for{G1063} it is profitable{G4851}{(G5719)} for thee{G4671} that{G2443} one{G1520} of thy{G4675} members{G3196} should perish{G622}{(G5643)}, and{G2532} not{G3361} that thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} should be cast{G906}{(G5686)} into{G1519} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (kjv)

======= Matthew 5:30 ============

Matthew 5:30 And if thy right hand causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body go into hell.(asv)

Máté 5:30 És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.(HU)

Matthew 5:30 And{G2532} if{G1487} thy{G4675} right{G1188} hand{G5495} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, cut{G1581} it{G846} off{G1581}{(G5657)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: for{G1063} it is profitable{G4851}{(G5719)} for thee{G4671} that{G2443} one{G1520} of thy{G4675} members{G3196} should perish{G622}{(G5643)}, and{G2532} not{G3361} that thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} should be cast{G906}{(G5686)} into{G1519} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (kjv)

======= Matthew 5:31 ============

Matthew 5:31 It was said also, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:(asv)

Máté 5:31 Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.(HU)

Matthew 5:31 {G1161} It hath been said{G4483}{(G5681)}{G3754}, Whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, let him give{G1325}{(G5628)} her{G846} a writing of divorcement{G647}: (kjv-strongs#)

Mat 5:31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement: (kjv)

======= Matthew 5:32 ============

Matthew 5:32 but I say unto you, that every one that putteth away his wife, saving for the cause of fornication, maketh her an adulteress: and whosoever shall marry her when she is put away committeth adultery.(asv)

Máté 5:32 Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.(HU)

Matthew 5:32 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, saving{G3924} for the cause{G3056} of fornication{G4202}, causeth{G4160}{(G5719)} her{G846} to commit adultery{G3429}{(G5738)}: and{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall marry{G1060}{(G5661)} her that is divorced{G630}{(G5772)} committeth adultery{G3429}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery. (kjv)

======= Matthew 5:33 ============

Matthew 5:33 Again, ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:(asv)

Máté 5:33 Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.(HU)

Matthew 5:33 Again{G3825}, ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G1964} not{G3756} forswear thyself{G1964}{(G5692)}, but{G1161} shalt perform{G591}{(G5692)} unto the Lord{G2962} thine{G4675} oaths{G3727}: (kjv-strongs#)

Mat 5:33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths: (kjv)

======= Matthew 5:34 ============

Matthew 5:34 but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;(asv)

Máté 5:34 Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke;(HU)

Matthew 5:34 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Swear{G3660}{(G5658)} not{G3361} at all{G3654}; neither{G3383} by{G1722} heaven{G3772}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} God's{G2316} throne{G2362}: (kjv-strongs#)

Mat 5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne: (kjv)

======= Matthew 5:35 ============

Matthew 5:35 nor by the earth, for it is the footstool of his feet; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.(asv)

Máté 5:35 Se a földre, mert az az õ lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;(HU)

Matthew 5:35 Nor{G3383} by{G1722} the earth{G1093}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} his{G846} footstool{G4228}{G5286}: neither{G3383} by{G1519} Jerusalem{G2414}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} the city{G4172} of the great{G3173} King{G935}. (kjv-strongs#)

Mat 5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King. (kjv)

======= Matthew 5:36 ============

Matthew 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black.(asv)

Máté 5:36 Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;(HU)

Matthew 5:36 Neither{G3383} shalt thou swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} thy{G4675} head{G2776}, because{G3754} thou canst{G1410}{(G5736)} not{G3756} make{G4160}{(G5658)} one{G3391} hair{G2359} white{G3022} or{G2228} black{G3189}. (kjv-strongs#)

Mat 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. (kjv)

======= Matthew 5:37 ============

Matthew 5:37 But let your speech be, Yea, yea; Nay, nay: and whatsoever is more than these is of the evil [one] .(asv)

Máté 5:37 Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.(HU)

Matthew 5:37 But{G1161} let{G2077} your{G5216} communication{G3056} be{G2077}{(G5749)}, Yea{G3483}, yea{G3483}; Nay{G3756}, nay{G3756}: for{G1161} whatsoever is more{G4053} than these{G5130} cometh{G2076}{(G5748)} of{G1537} evil{G4190}. (kjv-strongs#)

Mat 5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil. (kjv)

======= Matthew 5:38 ============

Matthew 5:38 Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:(asv)

Máté 5:38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.(HU)

Matthew 5:38 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)}, An eye{G3788} for{G473} an eye{G3788}, and{G2532} a tooth{G3599} for{G473} a tooth{G3599}: (kjv-strongs#)

Mat 5:38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: (kjv)

======= Matthew 5:39 ============

Matthew 5:39 but I say unto you, resist not him that is evil: but whosoever smiteth thee on thy right cheek, turn to him the other also.(asv)

Máté 5:39 Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felõl, fordítsd felé a másik orczádat is.(HU)

Matthew 5:39 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That ye resist{G436}{(G5629)} not{G3361} evil{G4190}: but{G235} whosoever{G3748} shall smite{G4474}{(G5692)} thee{G4571} on{G1909} thy{G4675} right{G1188} cheek{G4600}, turn{G4762}{(G5657)} to him{G846} the other{G243} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 5:39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. (kjv)

======= Matthew 5:40 ============

Matthew 5:40 And if any man would go to law with thee, and take away thy coat, let him have thy cloak also.(asv)

Máté 5:40 És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsõt is.(HU)

Matthew 5:40 And{G2532} if any man will{G2309}{(G5723)} sue{G2919} thee{G4671} at the law{G2919}{(G5683)}, and{G2532} take away{G2983}{(G5629)} thy{G4675} coat{G5509}, let{G863} him{G846} have{G863}{(G5628)} thy cloke{G2440} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. (kjv)

======= Matthew 5:41 ============

Matthew 5:41 And whosoever shall compel thee to go one mile, go with him two.(asv)

Máté 5:41 És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettõre.(HU)

Matthew 5:41 And{G2532} whosoever{G3748} shall compel{G29} thee{G4571} to go{G29}{(G5692)} a{G1520} mile{G3400}, go{G5217}{(G5720)} with{G3326} him{G846} twain{G1417}. (kjv-strongs#)

Mat 5:41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. (kjv)

======= Matthew 5:42 ============

Matthew 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.(asv)

Máté 5:42 A ki tõled kér, adj néki; és a ki tõled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.(HU)

Matthew 5:42 Give{G1325}{(G5720)} to him that asketh{G154}{(G5723)} thee{G4571}, and{G2532} from him that would{G2309}{(G5723)} borrow{G1155}{(G5670)} of{G575} thee{G4675} turn{G654} not{G3361} thou away{G654}{(G5652)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away. (kjv)

======= Matthew 5:43 ============

Matthew 5:43 Ye have heard that it was said, Thou shalt love thy neighbor, and hate thine enemy:(asv)

Máté 5:43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet.(HU)

Matthew 5:43 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139}, and{G2532} hate{G3404}{(G5692)} thine{G4675} enemy{G2190}. (kjv-strongs#)

Mat 5:43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. (kjv)

======= Matthew 5:44 ============

Matthew 5:44 but I say unto you, love your enemies, and pray for them that persecute you;(asv)

Máté 5:44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.(HU)

Matthew 5:44 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Love{G25}{(G5720)} your{G5216} enemies{G2190}, bless{G2127}{(G5720)} them that curse{G2672}{(G5740)} you{G5209}, do{G4160}{(G5720)} good{G2573} to them that hate{G3404}{(G5723)} you{G5209}, and{G2532} pray{G4336}{(G5737)} for{G5228} them which{G3588} despitefully use{G1908}{(G5723)} you{G5209}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5723)} you{G5209}; (kjv-strongs#)

Mat 5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; (kjv)

======= Matthew 5:45 ============

Matthew 5:45 that ye may be sons of your Father who is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust.(asv)

Máté 5:45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.(HU)

Matthew 5:45 That{G3704} ye may be{G1096}{(G5638)} the children{G5207} of your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}: for{G3754} he maketh{G393} his{G846} sun{G2246} to rise{G393}{(G5719)} on{G1909} the evil{G4190} and{G2532} on the good{G18}, and{G2532} sendeth rain{G1026}{(G5719)} on{G1909} the just{G1342} and{G2532} on the unjust{G94}. (kjv-strongs#)

Mat 5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. (kjv)

======= Matthew 5:46 ============

Matthew 5:46 For if ye love them that love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?(asv)

Máté 5:46 Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedõk is nem ugyanazt cselekeszik-é?(HU)

Matthew 5:46 For{G1063} if{G1437} ye love{G25}{(G5661)} them which{G3588} love{G25}{(G5723)} you{G5209}, what{G5101} reward{G3408} have ye{G2192}{(G5719)}? do{G4160}{(G5719)} not{G3780} even{G2532} the publicans{G5057} the same{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 5:46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same? (kjv)

======= Matthew 5:47 ============

Matthew 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more [than others]? do not even the Gentiles the same?(asv)

Máté 5:47 És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedõk is nem azonképen cselekesznek-é?(HU)

Matthew 5:47 And{G2532} if{G1437} ye salute{G782}{(G5667)} your{G5216} brethren{G80} only{G3440}, what{G5101} do{G4160}{(G5719)} ye more{G4053} than others? do{G4160}{(G5719)} not{G3780} even{G2532} the publicans{G5057} so{G3779}? (kjv-strongs#)

Mat 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so? (kjv)

======= Matthew 5:48 ============

Matthew 5:48 Ye therefore shall be perfect, as your heavenly Father is perfect.(asv)

Máté 5:48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.(HU)

Matthew 5:48 Be{G2071}{(G5704)} ye{G5210} therefore{G3767} perfect{G5046}, even{G5618} as your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} perfect{G5046}. (kjv-strongs#)

Mat 5:48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.(kjv)

======= Matthew 6:1 ============

Matthew 6:1 Take heed that ye do not your righteousness before men, to be seen of them: else ye have no reward with your Father who is in heaven.(asv)

Máté 6:1 Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek elõtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.(HU)

Matthew 6:1 Take heed{G4337}{(G5720)} that ye do{G4160}{(G5721)} not{G3361} your{G5216} alms{G1654} before{G1715} men{G444}, to be seen{G4314}{G2300}{(G5683)} of them{G846}: otherwise{G1490} ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} reward{G3408} of{G3844} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 6:1 Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 6:2 ============

Matthew 6:2 When therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Máté 6:2 Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad elõtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektõl dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.(HU)

Matthew 6:2 Therefore{G3767} when{G3752} thou doest{G4160}{(G5725)} thine alms{G1654}, do{G4537} not{G3361} sound a trumpet{G4537}{(G5661)} before{G1715} thee{G4675}, as{G5618} the hypocrites{G5273} do{G4160}{(G5719)} in{G1722} the synagogues{G4864} and{G2532} in{G1722} the streets{G4505}, that{G3704} they may have glory{G1392}{(G5686)} of{G5259} men{G444}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:2 Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:3 ============

Matthew 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:(asv)

Máté 6:3 Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;(HU)

Matthew 6:3 But{G1161} when thou{G4675} doest{G4160}{(G5723)} alms{G1654}, let{G1097} not{G3361} thy{G4675} left hand{G710} know{G1097}{(G5628)} what{G5101} thy{G4675} right hand{G1188} doeth{G4160}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth: (kjv)

======= Matthew 6:4 ============

Matthew 6:4 that thine alms may be in secret: and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.(asv)

Máté 6:4 Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.(HU)

Matthew 6:4 That{G3704} thine{G4675} alms{G1654} may be{G5600}{(G5753)} in{G1722} secret{G2927}: and{G2532} thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927} himself{G846} shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:4 That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:5 ============

Matthew 6:5 And when ye pray, ye shall not be as the hypocrites: for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Máté 6:5 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák õket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.(HU)

Matthew 6:5 And{G2532} when{G3752} thou prayest{G4336}{(G5741)}, thou shalt{G2071} not{G3756} be{G2071}{(G5704)} as{G5618} the hypocrites{G5273} are: for{G3754} they love{G5368}{(G5719)} to pray{G4336}{(G5738)} standing{G2476}{(G5761)} in{G1722} the synagogues{G4864} and{G2532} in{G1722} the corners{G1137} of the streets{G4113}, that{G3704} they may{G302} be seen{G5316}{(G5652)} of men{G444}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:5 And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:6 ============

Matthew 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thine inner chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.(asv)

Máté 6:6 Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belsõ szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.(HU)

Matthew 6:6 But{G1161} thou{G4771}, when{G3752} thou prayest{G4336}{(G5741)}, enter{G1525}{(G5628)} into{G1519} thy{G4675} closet{G5009}, and{G2532} when thou hast shut{G2808}{(G5660)} thy{G4675} door{G2374}, pray{G4336}{(G5663)} to thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} secret{G2927}; and{G2532} thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927} shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:7 ============

Matthew 6:7 And in praying use not vain repetitions, as the Gentiles do: for they think that they shall be heard for their much speaking.(asv)

Máté 6:7 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédûek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az õ sok beszédükért hallgattatnak meg.(HU)

Matthew 6:7 But{G1161} when ye pray{G4336}{(G5740)}, use{G945} not{G3361} vain repetitions{G945}{(G5661)}, as{G5618} the heathen{G1482} do: for{G1063} they think{G1380}{(G5719)} that{G3754} they shall be heard{G1522}{(G5701)} for{G1722} their{G846} much speaking{G4180}. (kjv-strongs#)

Mat 6:7 But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking. (kjv)

======= Matthew 6:8 ============

Matthew 6:8 Be not therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.(asv)

Máté 6:8 Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielõtt kérnétek tõle.(HU)

Matthew 6:8 Be{G3666} not{G3361} ye{G3666} therefore{G3767} like{G3666}{(G5686)} unto them{G846}: for{G1063} your{G5216} Father{G3962} knoweth{G1492}{(G5758)} what things{G3739} ye have{G2192}{(G5719)} need of{G5532}, before{G4253} ye{G5209} ask{G154}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 6:8 Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. (kjv)

======= Matthew 6:9 ============

Matthew 6:9 After this manner therefore pray ye. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name.(asv)

Máté 6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;(HU)

Matthew 6:9 After this manner{G3779} therefore{G3767} pray{G4336}{(G5737)} ye{G5210}: Our{G2257} Father{G3962} which{G3588} art in{G1722} heaven{G3772}, Hallowed be{G37}{(G5682)} thy{G4675} name{G3686}. (kjv-strongs#)

Mat 6:9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. (kjv)

======= Matthew 6:10 ============

Matthew 6:10 Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth.(asv)

Máté 6:10 Jõjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.(HU)

Matthew 6:10 Thy{G4675} kingdom{G932} come{G2064}{(G5628)}. Thy{G4675} will{G2307} be done{G1096}{(G5676)} in{G1909} earth{G1093}, as{G2532}{G5613} it is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 6:10 Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. (kjv)

======= Matthew 6:11 ============

Matthew 6:11 Give us this day our daily bread.(asv)

Máté 6:11 A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.(HU)

Matthew 6:11 Give{G1325}{(G5628)} us{G2254} this day{G4594} our{G2257} daily{G1967} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 6:11 Give us this day our daily bread. (kjv)

======= Matthew 6:12 ============

Matthew 6:12 And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.(asv)

Máté 6:12 És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;(HU)

Matthew 6:12 And{G2532} forgive{G863}{(G5628)} us{G2254} our{G2257} debts{G3783}, as{G2532}{G5613} we{G2249} forgive{G863}{(G5719)} our{G2257} debtors{G3781}. (kjv-strongs#)

Mat 6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. (kjv)

======= Matthew 6:13 ============

Matthew 6:13 And bring us not into temptation, but deliver us from the evil [one] .(asv)

Máté 6:13 És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsõség mind örökké. Ámen!(HU)

Matthew 6:13 And{G2532} lead{G1533}{(G5661)} us{G2248} not{G3361} into{G1519} temptation{G3986}, but{G235} deliver{G4506}{(G5663)} us{G2248} from{G575} evil{G4190}: For{G3754} thine{G4675} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932}, and{G2532} the power{G1411}, and{G2532} the glory{G1391}, for{G1519} ever{G165}. Amen{G281}. (kjv-strongs#)

Mat 6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. (kjv)

======= Matthew 6:14 ============

Matthew 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.(asv)

Máté 6:14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.(HU)

Matthew 6:14 For{G1063} if{G1437} ye forgive{G863}{(G5632)} men{G444} their{G846} trespasses{G3900}, your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} will also{G2532} forgive{G863}{(G5692)} you{G5213}: (kjv-strongs#)

Mat 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you: (kjv)

======= Matthew 6:15 ============

Matthew 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.(asv)

Máté 6:15 Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.(HU)

Matthew 6:15 But{G1161} if{G3362} ye forgive{G863}{(G5632)} not{G3362} men{G444} their{G846} trespasses{G3900}, neither{G3761} will your{G5216} Father{G3962} forgive{G863}{(G5692)} your{G5216} trespasses{G3900}. (kjv-strongs#)

Mat 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. (kjv)

======= Matthew 6:16 ============

Matthew 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may be seen of men to fast. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Máté 6:16 Mikor pedig bõjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arczukat, hogy lássák az emberek, hogy õk bõjtölnek. Bizony mondon néktek, elvették jutalmukat.(HU)

Matthew 6:16 Moreover{G1161} when{G3752} ye fast{G3522}{(G5725)}, be{G1096}{(G5737)} not{G3361}, as{G5618} the hypocrites{G5273}, of a sad countenance{G4659}: for{G1063} they disfigure{G853}{(G5719)} their{G846} faces{G4383}, that{G3704} they may appear{G5316}{(G5652)} unto men{G444} to fast{G3522}{(G5723)}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:17 ============

Matthew 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thy head, and wash thy face;(asv)

Máté 6:17 Te pedig mikor bõjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orczádat mosd meg;(HU)

Matthew 6:17 But{G1161} thou{G4771}, when thou fastest{G3522}{(G5723)}, anoint{G218}{(G5669)} thine{G4675} head{G2776}, and{G2532} wash{G3538}{(G5669)} thy{G4675} face{G4383}; (kjv-strongs#)

Mat 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face; (kjv)

======= Matthew 6:18 ============

Matthew 6:18 that thou be not seen of men to fast, but of thy Father who is in secret: and thy Father, who seeth in secret, shall recompense thee.(asv)

Máté 6:18 Hogy ne az emberek lássák bõjtölésedet, hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.(HU)

Matthew 6:18 That{G3704} thou appear{G5316}{(G5652)} not{G3361} unto men{G444} to fast{G3522}{(G5723)}, but{G235} unto thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} secret{G2927}: and{G2532} thy{G4675} Father{G3962}, which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927}, shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:18 That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:19 ============

Matthew 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust consume, and where thieves break through and steal:(asv)

Máté 6:19 Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;(HU)

Matthew 6:19 Lay{G2343} not{G3361} up{G2343}{(G5720)} for yourselves{G5213} treasures{G2344} upon{G1909} earth{G1093}, where{G3699} moth{G4597} and{G2532} rust{G1035} doth corrupt{G853}{(G5719)}, and{G2532} where{G3699} thieves{G2812} break through{G1358}{(G5719)} and{G2532} steal{G2813}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: (kjv)

======= Matthew 6:20 ============

Matthew 6:20 but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth consume, and where thieves do not break through nor steal:(asv)

Máté 6:20 Hanem gyûjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.(HU)

Matthew 6:20 But{G1161} lay up{G2343}{(G5720)} for yourselves{G5213} treasures{G2344} in{G1722} heaven{G3772}, where{G3699} neither{G3777} moth{G4597} nor{G3777} rust{G1035} doth corrupt{G853}{(G5719)}, and{G2532} where{G3699} thieves{G2812} do{G1358} not{G3756} break through{G1358}{(G5719)} nor{G3761} steal{G2813}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: (kjv)

======= Matthew 6:21 ============

Matthew 6:21 for where thy treasure is, there will thy heart be also.(asv)

Máté 6:21 Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.(HU)

Matthew 6:21 For{G1063} where{G3699} your{G5216} treasure{G2344} is{G2076}{(G5748)}, there{G1563} will{G2071} your{G5216} heart{G2588} be{G2071}{(G5704)} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 6:21 For where your treasure is, there will your heart be also. (kjv)

======= Matthew 6:22 ============

Matthew 6:22 The lamp of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.(asv)

Máté 6:22 A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.(HU)

Matthew 6:22 The light{G3088} of the body{G4983} is{G2076}{(G5748)} the eye{G3788}: if{G1437} therefore{G3767} thine{G4675} eye{G3788} be{G5600}{(G5753)} single{G573}, thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} shall be{G2071}{(G5704)} full of light{G5460}. (kjv-strongs#)

Mat 6:22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. (kjv)

======= Matthew 6:23 ============

Matthew 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness!(asv)

Máté 6:23 Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévõ világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!(HU)

Matthew 6:23 But{G1161} if{G1437} thine{G4675} eye{G3788} be{G5600}{(G5753)} evil{G4190}, thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} shall be{G2071}{(G5704)} full of darkness{G4652}. If{G1487} therefore{G3767} the light{G5457} that is{G2076}{(G5748)} in{G1722} thee{G4671} be darkness{G4655}, how great{G4214} is that darkness{G4655}! (kjv-strongs#)

Mat 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (kjv)

======= Matthew 6:24 ============

Matthew 6:24 No man can serve two masters; for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.(asv)

Máté 6:24 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyûlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.(HU)

Matthew 6:24 No man{G3762} can{G1410}{(G5736)} serve{G1398}{(G5721)} two{G1417} masters{G2962}: for{G1063} either{G2228} he will hate{G3404}{(G5692)} the one{G1520}, and{G2532} love{G25}{(G5692)} the other{G2087}; or else{G2228} he will hold{G472}{(G5695)} to the one{G1520}, and{G2532} despise{G2706}{(G5692)} the other{G2087}. Ye cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} serve{G1398}{(G5721)} God{G2316} and{G2532} mammon{G3126}. (kjv-strongs#)

Mat 6:24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. (kjv)

======= Matthew 6:25 ============

Matthew 6:25 Therefore I say unto you, be not anxious for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than the food, and the body than the raiment?(asv)

Máté 6:25 Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?(HU)

Matthew 6:25 Therefore{G1223}{G5124} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Take no{G3361} thought{G3309}{(G5720)} for your{G5216} life{G5590}, what{G5101} ye shall eat{G5315}{(G5632)}, or{G2532} what{G5101} ye shall drink{G4095}{(G5632)}; nor yet for{G3366} your{G5216} body{G4983}, what{G5101} ye shall put on{G1746}{(G5672)}. Is{G2076}{(G5748)} not{G3780} the life{G5590} more than{G4119} meat{G5160}, and{G2532} the body{G4983} than raiment{G1742}? (kjv-strongs#)

Mat 6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? (kjv)

======= Matthew 6:26 ============

Matthew 6:26 Behold the birds of the heaven, that they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; and your heavenly Father feedeth them. Are not ye of much more value then they?(asv)

Máté 6:26 Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?(HU)

Matthew 6:26 Behold{G1689}{(G5657)}{G1519} the fowls{G4071} of the air{G3772}: for{G3754} they sow{G4687}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they reap{G2325}{(G5719)}, nor{G3761} gather{G4863}{(G5719)} into{G1519} barns{G596}; yet{G2532} your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} feedeth{G5142}{(G5719)} them{G846}. Are{G1308} ye{G5210} not{G3756} much{G3123} better than{G1308}{(G5719)} they{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? (kjv)

======= Matthew 6:27 ============

Matthew 6:27 And which of you by being anxious can add one cubit unto the measure of his life?(asv)

Máté 6:27 Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?(HU)

Matthew 6:27 {G1161} Which{G1537}{G5101} of you{G5216} by taking thought{G3309}{(G5723)} can{G1410}{(G5736)} add{G4369}{(G5629)} one{G1520} cubit{G4083} unto{G1909} his{G846} stature{G2244}? (kjv-strongs#)

Mat 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? (kjv)

======= Matthew 6:28 ============

Matthew 6:28 And why are ye anxious concerning raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:(asv)

Máté 6:28 Az öltözet felõl is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezõ liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;(HU)

Matthew 6:28 And{G2532} why{G5101} take ye thought{G3309}{(G5720)} for{G4012} raiment{G1742}? Consider{G2648}{(G5628)} the lilies{G2918} of the field{G68}, how{G4459} they grow{G837}{(G5719)}; they toil{G2872}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they spin{G3514}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: (kjv)

======= Matthew 6:29 ============

Matthew 6:29 yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.(asv)

Máté 6:29 De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsõségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.(HU)

Matthew 6:29 And yet{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} even{G3761} Solomon{G4672} in{G1722} all{G3956} his{G846} glory{G1391} was{G4016} not{G3761} arrayed{G4016}{(G5639)} like{G5613} one{G1520} of these{G5130}. (kjv-strongs#)

Mat 6:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. (kjv)

======= Matthew 6:30 ============

Matthew 6:30 But if God doth so clothe the grass of the field, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven, [shall he] not much more [clothe] you, O ye of little faith?(asv)

Máté 6:30 Ha pedig a mezõnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitûek?(HU)

Matthew 6:30 Wherefore{G1161}, if{G1487} God{G2316} so{G3779} clothe{G294}{(G5719)} the grass{G5528} of the field{G68}, which to day{G4594} is{G5607}{(G5752)}, and{G2532} to morrow{G839} is cast{G906}{(G5746)} into{G1519} the oven{G2823}, shall he not{G3756} much{G4183} more{G3123} clothe you{G5209}, O ye of little faith{G3640}? (kjv-strongs#)

Mat 6:30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? (kjv)

======= Matthew 6:31 ============

Matthew 6:31 Be not therefore anxious, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?(asv)

Máté 6:31 Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?(HU)

Matthew 6:31 Therefore{G3767} take no{G3361} thought{G3309}{(G5661)}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} shall we eat{G5315}{(G5632)}? or{G2228}, What{G5101} shall we drink{G4095}{(G5632)}? or{G2228}, Wherewithal{G5101} shall we be clothed{G4016}{(G5643)}? (kjv-strongs#)

Mat 6:31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed? (kjv)

======= Matthew 6:32 ============

Matthew 6:32 For after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.(asv)

Máté 6:32 Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.(HU)

Matthew 6:32 (For{G1063} after{G1934} all{G3956} these things{G5023} do the Gentiles{G1484} seek{G1934}{(G5719)}:) for{G1063} your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} knoweth{G1492}{(G5758)} that{G3754} ye have need{G5535}{(G5719)} of all{G537} these things{G5130}. (kjv-strongs#)

Mat 6:32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. (kjv)

======= Matthew 6:33 ============

Matthew 6:33 But seek ye first his kingdom, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.(asv)

Máté 6:33 Hanem keressétek elõször Istennek országát, és az õ igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.(HU)

Matthew 6:33 But{G1161} seek ye{G2212}{(G5720)} first{G4412} the kingdom{G932} of God{G2316}, and{G2532} his{G846} righteousness{G1343}; and{G2532} all{G3956} these things{G5023} shall be added{G4369}{(G5701)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. (kjv)

======= Matthew 6:34 ============

Matthew 6:34 Be not therefore anxious for the morrow: for the morrow will be anxious for itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.(asv)

Máté 6:34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felõl; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felõl. Elég minden napnak a maga baja.(HU)

Matthew 6:34 Take{G3309} therefore{G3767} no{G3361} thought{G3309}{(G5661)} for{G1519} the morrow{G839}: for{G1063} the morrow{G839} shall take thought{G3309}{(G5692)} for the things{G3588} of itself{G1438}. Sufficient{G713} unto the day{G2250} is the evil{G2549} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 6:34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.(kjv)

======= Matthew 7:1 ============

Matthew 7:1 Judge not, that ye be not judged.(asv)

Máté 7:1 Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.(HU)

Matthew 7:1 Judge{G2919}{(G5720)} not{G3361}, that{G3363} ye be{G2919} not{G3363} judged{G2919}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:1 Judge not, that ye be not judged. (kjv)

======= Matthew 7:2 ============

Matthew 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured unto you.(asv)

Máté 7:2 Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.(HU)

Matthew 7:2 For{G1722} with{G3739} what{G1063} judgment{G2917} ye judge{G2919}{(G5719)}, ye shall be judged{G2919}{(G5701)}: and{G2532} with{G1722} what{G3739} measure{G3358} ye mete{G3354}{(G5719)}, it shall be measured{G488} to you{G5213} again{G488}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. (kjv)

======= Matthew 7:3 ============

Matthew 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?(asv)

Máté 7:3 Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?(HU)

Matthew 7:3 And{G1161} why{G5101} beholdest{G991}{(G5719)} thou the mote{G2595} that is in{G1722} thy{G4675} brother's{G80} eye{G3788}, but{G1161} considerest{G2657}{(G5719)} not{G3756} the beam{G1385} that is in{G1722} thine own{G4674} eye{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? (kjv)

======= Matthew 7:4 ============

Matthew 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me cast out the mote out of thine eye; and lo, the beam is in thine own eye?(asv)

Máté 7:4 Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedbõl; holott ímé, a te szemedben gerenda van?(HU)

Matthew 7:4 Or{G2228} how{G4459} wilt thou say{G2046}{(G5692)} to thy{G4675} brother{G80}, Let{G863}{(G5628)} me pull out{G1544}{(G5632)} the mote{G2595} out of{G575} thine{G4675} eye{G3788}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a beam{G1385} is in{G1722} thine own{G4675} eye{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye? (kjv)

======= Matthew 7:5 ============

Matthew 7:5 Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.(asv)

Máté 7:5 Képmutató, vesd ki elõbb a gerendát a te szemedbõl, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szemébõl!(HU)

Matthew 7:5 Thou hypocrite{G5273}, first{G4412} cast out{G1544}{(G5628)} the beam{G1385} out of{G1537} thine own{G4675} eye{G3788}; and{G2532} then{G5119} shalt thou see clearly{G1227}{(G5692)} to cast out{G1544}{(G5629)} the mote{G2595} out of{G1537} thy{G4675} brother's{G80} eye{G3788}. (kjv-strongs#)

Mat 7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. (kjv)

======= Matthew 7:6 ============

Matthew 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before the swine, lest haply they trample them under their feet, and turn and rend you.(asv)

Máté 7:6 Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.(HU)

Matthew 7:6 Give{G1325}{(G5632)} not{G3361} that which{G3588} is holy{G40} unto the dogs{G2965}, neither{G3366} cast{G906}{(G5632)} ye your{G5216} pearls{G3135} before{G1715} swine{G5519}, lest{G3379} they trample{G2662}{(G5661)} them{G846} under{G1722} their{G846} feet{G4228}, and{G2532} turn again{G4762}{(G5651)} and rend{G4486}{(G5661)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. (kjv)

======= Matthew 7:7 ============

Matthew 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:(asv)

Máté 7:7 Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.(HU)

Matthew 7:7 Ask{G154}{(G5720)}, and{G2532} it shall be given{G1325}{(G5701)} you{G5213}; seek{G2212}{(G5720)}, and{G2532} ye shall find{G2147}{(G5692)}; knock{G2925}{(G5720)}, and{G2532} it shall be opened{G455}{(G5691)} unto you{G5213}: (kjv-strongs#)

Mat 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: (kjv)

======= Matthew 7:8 ============

Matthew 7:8 for every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.(asv)

Máté 7:8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik.(HU)

Matthew 7:8 For{G1063} every one{G3956} that asketh{G154}{(G5723)} receiveth{G2983}{(G5719)}; and{G2532} he that seeketh{G2212}{(G5723)} findeth{G2147}{(G5719)}; and{G2532} to him that knocketh{G2925}{(G5723)} it shall be opened{G455}{(G5691)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. (kjv)

======= Matthew 7:9 ============

Matthew 7:9 Or what man is there of you, who, if his son shall ask him for a loaf, will give him a stone;(asv)

Máté 7:9 Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az õ fia kenyeret kér tõle, követ ád néki?(HU)

Matthew 7:9 Or{G2228} what{G5101} man{G444} is{G2076}{(G5748)} there of{G1537} you{G5216}, whom{G3739} if{G1437} his{G846} son{G5207} ask{G154}{(G5661)} bread{G740}, will he give{G3361}{G1929}{(G5692)} him{G846} a stone{G3037}? (kjv-strongs#)

Mat 7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? (kjv)

======= Matthew 7:10 ============

Matthew 7:10 or if he shall ask for a fish, will give him a serpent?(asv)

Máté 7:10 És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki?(HU)

Matthew 7:10 Or{G2532} if{G1437} he ask{G154}{(G5661)} a fish{G2486}, will he give{G3361}{G1929}{(G5692)} him{G846} a serpent{G3789}? (kjv-strongs#)

Mat 7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent? (kjv)

======= Matthew 7:11 ============

Matthew 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him?(asv)

Máté 7:11 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tõle?!(HU)

Matthew 7:11 If{G1487} ye{G5210} then{G3767}, being{G5607}{(G5752)} evil{G4190}, know{G1492}{(G5758)} how to give{G1325}{(G5721)} good{G18} gifts{G1390} unto your{G5216} children{G5043}, how much{G4214} more{G3123} shall your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772} give{G1325}{(G5692)} good things{G18} to them that ask{G154}{(G5723)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? (kjv)

======= Matthew 7:12 ============

Matthew 7:12 All things therefore whatsoever ye would that men should do unto you, even so do ye also unto them: for this is the law and the prophets.(asv)

Máté 7:12 A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.(HU)

Matthew 7:12 Therefore{G3767} all things{G3956} whatsoever{G302}{G3745} ye would{G2309}{(G5725)} that{G2443} men{G444} should do{G4160}{(G5725)} to you{G5213}, do{G4160}{(G5720)} ye{G5210} even{G2532} so{G3779} to them{G846}: for{G1063} this{G3778} is{G2076}{(G5748)} the law{G3551} and{G2532} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. (kjv)

======= Matthew 7:13 ============

Matthew 7:13 Enter ye in by the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many are they that enter in thereby.(asv)

Máté 7:13 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.(HU)

Matthew 7:13 Enter ye in{G1525}{(G5628)} at{G1223} the strait{G4728} gate{G4439}: for{G3754} wide{G4116} is the gate{G4439}, and{G2532} broad{G2149} is the way{G3598}, that leadeth{G520}{(G5723)} to{G1519} destruction{G684}, and{G2532} many{G4183} there be{G1526}{(G5748)} which{G3588} go in{G1525}{(G5740)} thereat{G1223}{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 7:13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: (kjv)

======= Matthew 7:14 ============

Matthew 7:14 For narrow is the gate, and straitened the way, that leadeth unto life, and few are they that find it.(asv)

Máté 7:14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.(HU)

Matthew 7:14 Because{G3754} strait{G4728} is the gate{G4439}, and{G2532} narrow{G2346}{(G5772)} is the way{G3598}, which{G3588} leadeth{G520}{(G5723)} unto{G1519} life{G2222}, and{G2532} few{G3641} there be{G1526}{(G5748)} that find{G2147}{(G5723)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. (kjv)

======= Matthew 7:15 ============

Matthew 7:15 Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves.(asv)

Máté 7:15 Õrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jõnek hozzátok, de belõl ragadozó farkasok.(HU)

Matthew 7:15 Beware{G1161}{G4337}{(G5720)} of{G575} false prophets{G5578}, which{G3748} come{G2064}{(G5736)} to{G4314} you{G5209} in{G1722} sheep's{G4263} clothing{G1742}, but{G1161} inwardly{G2081} they are{G1526}{(G5748)} ravening{G727} wolves{G3074}. (kjv-strongs#)

Mat 7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. (kjv)

======= Matthew 7:16 ============

Matthew 7:16 By their fruits ye shall know them. Do [men] gather grapes of thorns, or figs of thistles?(asv)

Máté 7:16 Gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. Vajjon a tövisrõl szednek-é szõlõt, vagy a bojtorjánról fügét?(HU)

Matthew 7:16 Ye shall know{G1921}{(G5695)} them{G846} by{G575} their{G846} fruits{G2590}{G3385}. Do men gather{G4816}{(G5719)} grapes{G4718} of{G575} thorns{G173}, or{G2228} figs{G4810} of{G575} thistles{G5146}? (kjv-strongs#)

Mat 7:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? (kjv)

======= Matthew 7:17 ============

Matthew 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but the corrupt tree bringeth forth evil fruit.(asv)

Máté 7:17 Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.(HU)

Matthew 7:17 Even so{G3779} every{G3956} good{G18} tree{G1186} bringeth forth{G4160}{(G5719)} good{G2570} fruit{G2590}; but{G1161} a corrupt{G4550} tree{G1186} bringeth forth{G4160}{(G5719)} evil{G4190} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. (kjv)

======= Matthew 7:18 ============

Matthew 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.(asv)

Máté 7:18 Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.(HU)

Matthew 7:18 A good{G18} tree{G1186} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} bring forth{G4160}{(G5721)} evil{G4190} fruit{G2590}, neither{G3761} can a corrupt{G4550} tree{G1186} bring forth{G4160}{(G5721)} good{G2570} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. (kjv)

======= Matthew 7:19 ============

Matthew 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.(asv)

Máté 7:19 Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tûzre vettetik.(HU)

Matthew 7:19 Every{G3956} tree{G1186} that bringeth{G4160} not{G3361} forth{G4160}{(G5723)} good{G2570} fruit{G2590} is hewn down{G1581}{(G5743)}, and{G2532} cast{G906}{(G5743)} into{G1519} the fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. (kjv)

======= Matthew 7:20 ============

Matthew 7:20 Therefore by their fruits ye shall know them.(asv)

Máté 7:20 Azért az õ gyümölcseikrõl ismeritek meg õket.(HU)

Matthew 7:20 Wherefore{G686} by{G575} their{G846} fruits{G2590} ye shall know{G1921}{(G5695)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them. (kjv)

======= Matthew 7:21 ============

Matthew 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father who is in heaven.(asv)

Máté 7:21 Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.(HU)

Matthew 7:21 Not{G3756} every one{G3956} that saith{G3004}{(G5723)} unto me{G3427}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, shall enter{G1525}{(G5695)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}; but{G235} he that doeth{G4160}{(G5723)} the will{G2307} of my{G3450} Father{G3962} which is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 7:22 ============

Matthew 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by thy name, and by thy name cast out demons, and by thy name do many mighty works?(asv)

Máté 7:22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben ûztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?(HU)

Matthew 7:22 Many{G4183} will say{G2046}{(G5692)} to me{G3427} in{G1722} that{G1565} day{G2250}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, have we{G4395} not{G3756} prophesied{G4395}{(G5656)} in thy{G4674} name{G3686}? and{G2532} in thy{G4674} name{G3686} have cast out{G1544}{(G5627)} devils{G1140}? and{G2532} in thy{G4674} name{G3686} done{G4160}{(G5656)} many{G4183} wonderful works{G1411}? (kjv-strongs#)

Mat 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? (kjv)

======= Matthew 7:23 ============

Matthew 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.(asv)

Máté 7:23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tõlem, ti gonosztevõk.(HU)

Matthew 7:23 And{G2532} then{G5119} will I profess{G3670}{(G5692)} unto them{G846},{G3754} I never{G3763} knew{G1097}{(G5627)} you{G5209}: depart{G672}{(G5720)} from{G575} me{G1700}, ye that work{G2038}{(G5740)} iniquity{G458}. (kjv-strongs#)

Mat 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity. (kjv)

======= Matthew 7:24 ============

Matthew 7:24 Every one therefore that heareth these words of mine, and doeth them, shall be likened unto a wise man, who built his house upon the rock:(asv)

Máté 7:24 Valaki azért hallja én tõlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kõsziklára építette az õ házát:(HU)

Matthew 7:24 Therefore{G3767} whosoever{G3956}{G3748} heareth{G191}{(G5719)} these{G5128} sayings{G3056} of mine{G3450}, and{G2532} doeth{G4160}{(G5719)} them{G846}, I will liken{G3666}{(G5692)} him{G846} unto a wise{G5429} man{G435}, which{G3748} built{G3618}{(G5656)} his{G846} house{G3614} upon{G1909} a rock{G4073}: (kjv-strongs#)

Mat 7:24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock: (kjv)

======= Matthew 7:25 ============

Matthew 7:25 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and if fell not: for it was founded upon the rock.(asv)

Máté 7:25 És ömlött az esõ, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dõlt össze: mert a kõsziklára építtetett.(HU)

Matthew 7:25 And{G2532} the rain{G1028} descended{G2597}{(G5627)}, and{G2532} the floods{G4215} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} the winds{G417} blew{G4154}{(G5656)}, and{G2532} beat upon{G4363}{(G5627)} that{G1565} house{G3614}; and{G2532} it fell{G4098}{(G5627)} not{G3756}: for{G1063} it was founded{G2311}{(G5718)} upon{G1909} a rock{G4073}. (kjv-strongs#)

Mat 7:25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock. (kjv)

======= Matthew 7:26 ============

Matthew 7:26 And every one that heareth these words of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, who built his house upon the sand:(asv)

Máté 7:26 És valaki hallja én tõlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:(HU)

Matthew 7:26 And{G2532} every one{G3956} that heareth{G191}{(G5723)} these{G5128} sayings{G3056} of mine{G3450}, and{G2532} doeth{G4160}{(G5723)} them{G846} not{G3361}, shall be likened{G3666}{(G5701)} unto a foolish{G3474} man{G435}, which{G3748} built{G3618}{(G5656)} his{G846} house{G3614} upon{G1909} the sand{G285}: (kjv-strongs#)

Mat 7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand: (kjv)

======= Matthew 7:27 ============

Matthew 7:27 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and smote upon that house; and it fell: and great was the fall thereof.(asv)

Máté 7:27 És ömlött az esõ, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.(HU)

Matthew 7:27 And{G2532} the rain{G1028} descended{G2597}{(G5627)}, and{G2532} the floods{G4215} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} the winds{G417} blew{G4154}{(G5656)}, and{G2532} beat upon{G4350}{(G5656)} that{G1565} house{G3614}; and{G2532} it fell{G4098}{(G5627)}: and{G2532} great{G3173} was{G2258}{(G5713)} the fall{G4431} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it. (kjv)

======= Matthew 7:28 ============

Matthew 7:28 And it came to pass, when Jesus had finished these words, the multitudes were astonished at his teaching:(asv)

Máté 7:28 És lõn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az õ tanításán:(HU)

Matthew 7:28 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had ended{G4931}{(G5656)} these{G5128} sayings{G3056}, the people{G3793} were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}: (kjv-strongs#)

Mat 7:28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine: (kjv)

======= Matthew 7:29 ============

Matthew 7:29 for he taught them as [one] having authority, and not as their scribes.(asv)

Máté 7:29 Mert úgy tanítja vala õket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.(HU)

Matthew 7:29 For{G1063} he taught{G1321}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} them{G846} as{G5613} one having{G2192}{(G5723)} authority{G1849}, and{G2532} not{G3756} as{G5613} the scribes{G1122}. (kjv-strongs#)

Mat 7:29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes.(kjv)

======= Matthew 8:1 ============

Matthew 8:1 And when he was come down from the mountain, great multitudes followed him.(asv)

Máté 8:1 Mikor leszállott vala a hegyrõl, nagy sokaság követé õt.(HU)

Matthew 8:1 When{G1161} he{G846} was come down{G2597}{(G5631)} from{G575} the mountain{G3735}, great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:1 When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. (kjv)

======= Matthew 8:2 ============

Matthew 8:2 And behold, there came to him a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.(asv)

Máté 8:2 És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula elõtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.(HU)

Matthew 8:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G2064}{(G5631)} a leper{G3015} and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, if{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, thou canst{G1410}{(G5736)} make{G2511} me{G3165} clean{G2511}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:2 And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. (kjv)

======= Matthew 8:3 ============

Matthew 8:3 And he stretched forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou made clean. And straightway his leprosy was cleansed.(asv)

Máté 8:3 És kinyújtván kezét, megilleté õt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.(HU)

Matthew 8:3 And{G2532} Jesus{G2424} put forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and touched{G680}{(G5662)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, I will{G2309}{(G5719)}; be thou clean{G2511}{(G5682)}. And{G2532} immediately{G2112} his{G846} leprosy{G3014} was cleansed{G2511}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:3 And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. (kjv)

======= Matthew 8:4 ============

Matthew 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.(asv)

Máté 8:4 És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, a melyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik.(HU)

Matthew 8:4 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, See{G3708}{(G5720)} thou tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367}; but{G235} go thy way{G5217}{(G5720)}, shew{G1166}{(G5657)} thyself{G4572} to the priest{G2409}, and{G2532} offer{G4374}{(G5628)} the gift{G1435} that{G3739} Moses{G3475} commanded{G4367}{(G5656)}, for{G1519} a testimony{G3142} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv)

======= Matthew 8:5 ============

Matthew 8:5 And when he was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,(asv)

Máté 8:5 Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén õt,(HU)

Matthew 8:5 And{G1161} when{G1525} Jesus{G2424} was entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} Capernaum{G2584}, there came{G4334}{(G5627)} unto him{G846} a centurion{G1543}, beseeching{G3870}{(G5723)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 8:5 And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, (kjv)

======= Matthew 8:6 ============

Matthew 8:6 and saying, Lord, my servant lieth in the house sick of the palsy, grievously tormented.(asv)

Máté 8:6 És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.(HU)

Matthew 8:6 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, my{G3450} servant{G3816} lieth{G906}{(G5769)} at{G1722} home{G3614} sick of the palsy{G3885}, grievously{G1171} tormented{G928}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:6 And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. (kjv)

======= Matthew 8:7 ============

Matthew 8:7 And he saith unto him, I will come and heal him.(asv)

Máté 8:7 És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom õt.(HU)

Matthew 8:7 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I{G1473} will come{G2064}{(G5631)} and heal{G2323}{(G5692)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:7 And Jesus saith unto him, I will come and heal him. (kjv)

======= Matthew 8:8 ============

Matthew 8:8 And the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof; but only say the word, and my servant shall be healed.(asv)

Máté 8:8 És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jõjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.(HU)

Matthew 8:8 The centurion{G1543} answered{G611}{(G5679)} and{G2532} said{G5346}{(G5713)}, Lord{G2962}, I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} that{G2443} thou shouldest come{G1525}{(G5632)} under{G5259} my{G3450} roof{G4721}: but{G235} speak{G2036}{(G5628)} the word{G3056} only{G3440}, and{G2532} my{G3450} servant{G3816} shall be healed{G2390}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:8 The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed. (kjv)

======= Matthew 8:9 ============

Matthew 8:9 For I also am a man under authority, having under myself soldiers: and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.(asv)

Máté 8:9 Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljõ; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.(HU)

Matthew 8:9 For{G1063}{G2532} I{G1473} am{G1510}{(G5748)} a man{G444} under{G5259} authority{G1849}, having{G2192}{(G5723)} soldiers{G4757} under{G5259} me{G1683}: and{G2532} I say{G3004}{(G5719)} to this{G5129} man, Go{G4198}{(G5676)}, and{G2532} he goeth{G4198}{(G5736)}; and{G2532} to another{G243}, Come{G2064}{(G5736)}, and{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)}; and{G2532} to my{G3450} servant{G1401}, Do{G4160}{(G5657)} this{G5124}, and{G2532} he doeth{G4160}{(G5719)} it. (kjv-strongs#)

Mat 8:9 For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it. (kjv)

======= Matthew 8:10 ============

Matthew 8:10 And when Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.(asv)

Máté 8:10 Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az õt követõknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.(HU)

Matthew 8:10 When{G1161} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} it, he marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} to them that followed{G190}{(G5723)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I have{G2147} not{G3761} found{G2147}{(G5627)} so great{G5118} faith{G4102}, no, not{G3761} in{G1722} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 8:10 When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. (kjv)

======= Matthew 8:11 ============

Matthew 8:11 And I say unto you, that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven:(asv)

Máté 8:11 De mondom néktek, hogy sokan eljõnek napkeletrõl és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:(HU)

Matthew 8:11 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} many{G4183} shall come{G2240}{(G5692)} from{G575} the east{G395} and{G2532} west{G1424}, and{G2532} shall sit down{G347}{(G5701)} with{G3326} Abraham{G11}, and{G2532} Isaac{G2464}, and{G2532} Jacob{G2384}, in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 8:11 And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 8:12 ============

Matthew 8:12 but the sons of the kingdom shall be cast forth into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Máté 8:12 Ez ország fiai pedig kivettetnek a külsõ sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.(HU)

Matthew 8:12 But{G1161} the children{G5207} of the kingdom{G932} shall be cast out{G1544}{(G5701)} into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 8:12 But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 8:13 ============

Matthew 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; as thou hast believed, [so] be it done unto thee. And the servant was healed in that hour.(asv)

Máté 8:13 És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.(HU)

Matthew 8:13 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto the centurion{G1543}, Go thy way{G5217}{(G5720)}; and{G2532} as{G5613} thou hast believed{G4100}{(G5656)}, so be it done{G1096}{(G5676)} unto thee{G4671}. And{G2532} his{G846} servant{G3816} was healed{G2390}{(G5681)} in{G1722} the selfsame{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour. (kjv)

======= Matthew 8:14 ============

Matthew 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick of a fever.(asv)

Máté 8:14 És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas.(HU)

Matthew 8:14 And{G2532} when Jesus{G2424} was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} Peter's{G4074} house{G3614}, he saw{G1492}{(G5627)} his{G846} wife's mother{G3994} laid{G906}{(G5772)}, and{G2532} sick of a fever{G4445}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever. (kjv)

======= Matthew 8:15 ============

Matthew 8:15 And he touched her hand, and the fever left her; and she arose, and ministered unto him.(asv)

Máté 8:15 És illeté annak kezét, és elhagyta õt a láz; és fölkele, és szolgála nékik.(HU)

Matthew 8:15 And{G2532} he touched{G680}{(G5662)} her{G846} hand{G5495}, and{G2532} the fever{G4446} left{G863}{(G5656)} her{G846}: and{G2532} she arose{G1453}{(G5681)}, and{G2532} ministered{G1247}{(G5707)} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:15 And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them. (kjv)

======= Matthew 8:16 ============

Matthew 8:16 And when even was come, they brought unto him many possessed with demons: and he cast out the spirits with a word, and healed all that were sick:(asv)

Máté 8:16 Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngõst, és egy szóval kiûzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;(HU)

Matthew 8:16 When{G1161} the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} many{G4183} that were possessed with devils{G1139}{(G5740)}: and{G2532} he cast out{G1544}{(G5627)} the spirits{G4151} with his word{G3056}, and{G2532} healed{G2323}{(G5656)} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560}: (kjv-strongs#)

Mat 8:16 When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick: (kjv)

======= Matthew 8:17 ============

Matthew 8:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying: Himself took our infirmities, and bare our diseases.(asv)

Máté 8:17 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Õ vette el a mi erõtlenségünket, és õ hordozta a mi betegségünket.(HU)

Matthew 8:17 That it might{G3704} be fulfilled{G4137}{(G5686)} which was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, Himself{G846} took{G2983}{(G5627)} our{G2257} infirmities{G769}, and{G2532} bare{G941}{(G5656)} our sicknesses{G3554}. (kjv-strongs#)

Mat 8:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses. (kjv)

======= Matthew 8:18 ============

Matthew 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.(asv)

Máté 8:18 Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra.(HU)

Matthew 8:18 Now{G1161} when Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} great{G4183} multitudes{G3793} about{G4012} him{G846}, he gave commandment{G2753}{(G5656)} to depart{G565}{(G5629)} unto{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mat 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. (kjv)

======= Matthew 8:19 ============

Matthew 8:19 And there came a scribe, and said unto him, Teacher, I will follow thee whithersoever thou goest.(asv)

Máté 8:19 És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy.(HU)

Matthew 8:19 And{G2532} a certain{G1520} scribe{G1122} came{G4334}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Master{G1320}, I will follow{G190}{(G5692)} thee{G4671} whithersoever{G1437}{G3699} thou goest{G565}{(G5741)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:19 And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. (kjv)

======= Matthew 8:20 ============

Matthew 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the heaven [have] nests; but the Son of man hath not where to lay his head.(asv)

Máté 8:20 És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.(HU)

Matthew 8:20 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The foxes{G258} have{G2192}{(G5719)} holes{G5454}, and{G2532} the birds{G4071} of the air{G3772} have nests{G2682}; but{G1161} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756} where{G4226} to lay{G2827}{(G5725)} his head{G2776}. (kjv-strongs#)

Mat 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head. (kjv)

======= Matthew 8:21 ============

Matthew 8:21 And another of the disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.(asv)

Máté 8:21 Egy másik pedig az õ tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy elõbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.(HU)

Matthew 8:21 And{G1161} another{G2087} of his{G846} disciples{G3101} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Lord{G2962}, suffer{G2010}{(G5657)} me{G3427} first{G4412} to go{G565}{(G5629)} and{G2532} bury{G2290}{(G5658)} my{G3450} father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 8:21 And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. (kjv)

======= Matthew 8:22 ============

Matthew 8:22 But Jesus saith unto him, Follow me; and leave the dead to bury their own dead.(asv)

Máté 8:22 Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az õ halottaikat.(HU)

Matthew 8:22 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}; and{G2532} let{G863}{(G5628)} the dead{G3498} bury{G2290}{(G5658)} their{G1438} dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mat 8:22 But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead. (kjv)

======= Matthew 8:23 ============

Matthew 8:23 And when he was entered into a boat, his disciples followed him.(asv)

Máté 8:23 És mikor a hajóra szállt vala, követék õt az õ tanítványai.(HU)

Matthew 8:23 And{G2532} when he{G846} was entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, his{G846} disciples{G3101} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him. (kjv)

======= Matthew 8:24 ============

Matthew 8:24 And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the boat was covered with the waves: but he was asleep.(asv)

Máté 8:24 És ímé nagy háborgás lõn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; õ pedig aluszik vala.(HU)

Matthew 8:24 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there arose{G1096}{(G5633)} a great{G3173} tempest{G4578} in{G1722} the sea{G2281}, insomuch that{G5620} the ship{G4143} was covered{G2572}{(G5745)} with{G5259} the waves{G2949}: but{G1161} he{G846} was asleep{G2518}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep. (kjv)

======= Matthew 8:25 ============

Matthew 8:25 And they came to him, and awoke him, saying, Save, Lord; we perish.(asv)

Máté 8:25 És az õ tanítványai hozzámenvén, felkölték õt, mondván: Uram, ments meg minket; mert elveszünk.(HU)

Matthew 8:25 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} to him, and awoke{G1453}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, save{G4982}{(G5657)} us{G2248}: we perish{G622}{(G5731)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish. (kjv)

======= Matthew 8:26 ============

Matthew 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.(asv)

Máté 8:26 És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitûek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lõn nagy csendesség.(HU)

Matthew 8:26 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} are ye{G2075}{(G5748)} fearful{G1169}, O ye of little faith{G3640}? Then{G5119} he arose{G1453}{(G5685)}, and rebuked{G2008}{(G5656)} the winds{G417} and{G2532} the sea{G2281}; and{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} calm{G1055}. (kjv-strongs#)

Mat 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm. (kjv)

======= Matthew 8:27 ============

Matthew 8:27 And the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him?(asv)

Máté 8:27 Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki.(HU)

Matthew 8:27 But{G1161} the men{G444} marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, What manner of man{G4217} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}, that{G3754} even{G2532} the winds{G417} and{G2532} the sea{G2281} obey{G5219}{(G5719)} him{G846}! (kjv-strongs#)

Mat 8:27 But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him! (kjv)

======= Matthew 8:28 ============

Matthew 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gadarenes, there met him two possessed with demons, coming forth out of the tombs, exceeding fierce, so that no man could pass by that way.(asv)

Máté 8:28 És a mikor eljutott vala a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két ördöngõs ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton.(HU)

Matthew 8:28 And{G2532} when he{G846} was come{G2064}{(G5631)} to{G1519} the other side{G4008} into{G1519} the country{G5561} of the Gergesenes{G1086}, there met{G5221}{(G5656)} him{G846} two{G1417} possessed with devils{G1139}{(G5740)}, coming{G1831}{(G5740)} out of{G1537} the tombs{G3419}, exceeding{G3029} fierce{G5467}, so that{G5620} no{G3361} man{G5100} might{G2480}{(G5721)} pass{G3928}{(G5629)} by{G1223} that{G1565} way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. (kjv)

======= Matthew 8:29 ============

Matthew 8:29 And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?(asv)

Máté 8:29 És ímé kiáltának mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idõ elõtt meggyötörj minket?(HU)

Matthew 8:29 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, they cried out{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} have we{G2254} to do with{G2532} thee{G4671}, Jesus{G2424}, thou Son{G5207} of God{G2316}? art thou come{G2064}{(G5627)} hither{G5602} to torment{G928}{(G5658)} us{G2248} before{G4253} the time{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 8:29 And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time? (kjv)

======= Matthew 8:30 ============

Matthew 8:30 Now there was afar off from them a herd of many swine feeding.(asv)

Máté 8:30 Tõlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészik vala.(HU)

Matthew 8:30 And{G1161} there was{G2258}{(G5713)} a good way off{G3112} from{G575} them{G846} an herd{G34} of many{G4183} swine{G5519} feeding{G1006}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:30 And there was a good way off from them an herd of many swine feeding. (kjv)

======= Matthew 8:31 ============

Matthew 8:31 And the demons besought him, saying, If thou cast us out, send us away into the herd of swine.(asv)

Máté 8:31 Az ördögök pedig kérik vala õt mondván: Ha kiûzesz minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk!(HU)

Matthew 8:31 So{G1161} the devils{G1142} besought{G3870}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, If{G1487} thou cast{G1544} us{G2248} out{G1544}{(G5719)}, suffer{G2010}{(G5657)} us{G2254} to go away{G565}{(G5629)} into{G1519} the herd{G34} of swine{G5519}. (kjv-strongs#)

Mat 8:31 So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. (kjv)

======= Matthew 8:32 ============

Matthew 8:32 And he said unto them, Go. And they came out, and went into the swine: and behold, the whole herd rushed down the steep into the sea, and perished in the waters.(asv)

Máté 8:32 És monda nékik: Menjetek. Azok pedig kimenvén, menének a disznónyájba: és ímé az egész disznónyáj a meredekrõl a tengerbe rohana, és oda vesze a vízben.(HU)

Matthew 8:32 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Go{G5217}{(G5720)}. And{G1161} when they were come out{G1831}{(G5631)}, they went{G565}{(G5627)} into{G1519} the herd{G34} of swine{G5519}: and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the whole{G3956} herd{G34} of swine{G5519} ran violently{G3729}{(G5656)} down{G2596} a steep place{G2911} into{G1519} the sea{G2281}, and{G2532} perished{G599}{(G5627)} in{G1722} the waters{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 8:32 And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. (kjv)

======= Matthew 8:33 ============

Matthew 8:33 And they that fed them fled, and went away into the city, and told everything, and what was befallen to them that were possessed with demons.(asv)

Máté 8:33 A pásztorok pedig elfutának, és bemenvén a városba hírré adának mindent, azokat is, a mik az ördöngõsökkel történtek vala.(HU)

Matthew 8:33 And{G1161} they that kept{G1006}{(G5723)} them fled{G5343}{(G5627)}, and{G2532} went their ways{G565}{(G5631)} into{G1519} the city{G4172}, and told{G518}{(G5656)} every thing{G3956}, and{G2532} what was befallen to the possessed of the devils{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:33 And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils. (kjv)

======= Matthew 8:34 ============

Matthew 8:34 And behold, all the city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought [him] that he would depart from their borders.(asv)

Máté 8:34 És ímé az egész város kiméne Jézus elébe; és mihelyt meglátták, kérék õt, hogy távozzék az õ határukból.(HU)

Matthew 8:34 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the whole{G3956} city{G4172} came out{G1831}{(G5627)} to{G1519} meet{G4877} Jesus{G2424}: and{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, they besought{G3870}{(G5656)} him that{G3704} he would depart{G3327}{(G5632)} out of{G575} their{G846} coasts{G3725}. (kjv-strongs#)

Mat 8:34 And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.(kjv)

======= Matthew 9:1 ============

Matthew 9:1 And he entered into a boat, and crossed over, and came into his own city.(asv)

Máté 9:1 És hajóra szállva átkele, és méne a maga városába.(HU)

Matthew 9:1 And{G2532} he entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and passed over{G1276}{(G5656)}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} his own{G2398} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 9:1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city. (kjv)

======= Matthew 9:2 ============

Matthew 9:2 And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer; thy sins are forgiven.(asv)

Máté 9:2 És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvõ gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bûneid.(HU)

Matthew 9:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, they brought{G4374}{(G5707)} to him{G846} a man sick of the palsy{G3885}, lying{G906}{(G5772)} on{G1909} a bed{G2825}: and{G2532} Jesus{G2424} seeing{G1492}{(G5631)} their{G846} faith{G4102} said{G2036}{(G5627)} unto the sick of the palsy{G3885}; Son{G5043}, be of good cheer{G2293}{(G5720)}; thy{G4675} sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 9:2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee. (kjv)

======= Matthew 9:3 ============

Matthew 9:3 And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.(asv)

Máté 9:3 És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól.(HU)

Matthew 9:3 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, certain{G5100} of the scribes{G1122} said{G2036}{(G5627)} within{G1722} themselves{G1438}, This{G3778} man blasphemeth{G987}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. (kjv)

======= Matthew 9:4 ============

Matthew 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?(asv)

Máté 9:4 És Jézus, látva az õ gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben?(HU)

Matthew 9:4 And{G2532} Jesus{G2424} knowing{G1492}{(G5631)} their{G846} thoughts{G1761} said{G2036}{(G5627)}, Wherefore{G2444} think{G1760}{(G5736)} ye{G5210} evil{G4190} in{G1722} your{G5216} hearts{G2588}? (kjv-strongs#)

Mat 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts? (kjv)

======= Matthew 9:5 ============

Matthew 9:5 For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?(asv)

Máté 9:5 Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bûneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?(HU)

Matthew 9:5 For{G1063} whether{G5101} is{G2076}{(G5748)} easier{G2123}, to say{G2036}{(G5629)}, Thy sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}; or{G2228} to say{G2036}{(G5629)}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} walk{G4043}{(G5720)}? (kjv-strongs#)

Mat 9:5 For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk? (kjv)

======= Matthew 9:6 ============

Matthew 9:6 But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (then saith he to the sick of the palsy), Arise, and take up thy bed, and go up unto thy house.(asv)

Máté 9:6 Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bûnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.(HU)

Matthew 9:6 But{G1161} that{G2443} ye may know{G1492}{(G5762)} that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} power{G1849} on{G1909} earth{G1093} to forgive{G863}{(G5721)} sins{G266},(then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} to the sick of the palsy{G3885},) Arise{G1453}{(G5685)}, take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2825}, and{G2532} go{G5217}{(G5720)} unto{G1519} thine{G4675} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 9:6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house. (kjv)

======= Matthew 9:7 ============

Matthew 9:7 And he arose, and departed to his house.(asv)

Máté 9:7 És az felkelvén, haza méne.(HU)

Matthew 9:7 And{G2532} he arose{G1453}{(G5685)}, and departed{G565}{(G5627)} to{G1519} his{G846} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 9:7 And he arose, and departed to his house. (kjv)

======= Matthew 9:8 ============

Matthew 9:8 But when the multitudes saw it, they were afraid, and glorified God, who had given such authority unto men.(asv)

Máté 9:8 A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsõíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.(HU)

Matthew 9:8 But{G1161} when the multitudes{G3793} saw{G1492}{(G5631)} it, they marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} glorified{G1392}{(G5656)} God{G2316}, which{G3588} had given{G1325}{(G5631)} such{G5108} power{G1849} unto men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 9:8 But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men. (kjv)

======= Matthew 9:9 ============

Matthew 9:9 And as Jesus passed by from thence, he saw a man, called Matthew, sitting at the place of toll: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.(asv)

Máté 9:9 És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a vámszedõ helyen, a kinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé õt.(HU)

Matthew 9:9 And as{G2532} Jesus{G2424} passed forth{G3855}{(G5723)} from thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} a man{G444}, named{G3004}{(G5746)} Matthew{G3156}, sitting{G2521}{(G5740)} at{G1909} the receipt of custom{G5058}: and{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. And{G2532} he arose{G450}{(G5631)}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him. (kjv)

======= Matthew 9:10 ============

Matthew 9:10 And it came to pass, as he sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with Jesus and his disciples.(asv)

Máté 9:10 És lõn, a mikor õ letelepedék a házban, ímé sok vámszedõ és bûnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az õ tanítványaival az asztalhoz.(HU)

Matthew 9:10 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, as Jesus{G2424} sat at meat{G345}{(G5740)} in{G1722} the house{G3614},{G2532} behold{G2400}{(G5628)}, many{G4183} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268} came{G2064}{(G5631)} and sat down{G4873}{(G5711)} with him{G846} and{G2532} his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. (kjv)

======= Matthew 9:11 ============

Matthew 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Teacher with the publicans and sinners?(asv)

Máté 9:11 És látva ezt a farizeusok, mondának az õ tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedõkkel és bûnösökkel együtt?(HU)

Matthew 9:11 And{G2532} when the Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} it, they said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} disciples{G3101}, Why{G1302} eateth{G2068}{(G5719)} your{G5216} Master{G1320} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}? (kjv-strongs#)

Mat 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners? (kjv)

======= Matthew 9:12 ============

Matthew 9:12 But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick.(asv)

Máté 9:12 Jézus pedig ezt hallván, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.(HU)

Matthew 9:12 But{G1161} when Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} that, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, They that be{G2192}{(G5719)} whole{G2480}{(G5723)} need{G5532} not{G3756} a physician{G2395}, but{G235} they that are{G2192}{(G5723)} sick{G2560}. (kjv-strongs#)

Mat 9:12 But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. (kjv)

======= Matthew 9:13 ============

Matthew 9:13 But go ye and learn what [this] meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners.(asv)

Máté 9:13 Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bûnösöket a megtérésre.(HU)

Matthew 9:13 But{G1161} go ye{G4198}{(G5679)} and learn{G3129}{(G5628)} what{G5101} that meaneth{G2076}{(G5748)}, I will{G2309}{(G5719)} have mercy{G1656}, and{G2532} not{G3756} sacrifice{G2378}: for{G1063} I am{G2064} not{G3756} come{G2064}{(G5627)} to call{G2564}{(G5658)} the righteous{G1342}, but{G235} sinners{G268} to{G1519} repentance{G3341}. (kjv-strongs#)

Mat 9:13 But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. (kjv)

======= Matthew 9:14 ============

Matthew 9:14 Then come to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?(asv)

Máté 9:14 Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat bõjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bõjtölnek?(HU)

Matthew 9:14 Then{G5119} came{G4334}{(G5736)} to him{G846} the disciples{G3101} of John{G2491}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G1302} do we{G2249} and{G2532} the Pharisees{G5330} fast{G3522}{(G5719)} oft{G4183}, but{G1161} thy{G4675} disciples{G3101} fast{G3522}{(G5719)} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mat 9:14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? (kjv)

======= Matthew 9:15 ============

Matthew 9:15 And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast.(asv)

Máté 9:15 És monda nékik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-é a násznép a míg velök van a võlegény? de eljõnek a napok, a mikor elvétetik tõlök a võlegény, és akkor bõjtölni fognak.(HU)

Matthew 9:15 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Can{G3361}{G1410}{(G5736)} the children{G5207} of the bridechamber{G3567} mourn{G3996}{(G5721)}, as long as{G1909}{G3745} the bridegroom{G3566} is{G2076}{(G5748)} with{G3326} them{G846}? but{G1161} the days{G2250} will come{G2064}{(G5695)}, when{G3752} the bridegroom{G3566} shall be taken{G522}{(G5686)} from{G575} them{G846}, and{G2532} then{G5119} shall they fast{G3522}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:15 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. (kjv)

======= Matthew 9:16 ============

Matthew 9:16 And no man putteth a piece of undressed cloth upon an old garment; for that which should fill it up taketh from the garment, and a worse rent is made.(asv)

Máté 9:16 Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert a mi azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz.(HU)

Matthew 9:16 {G1161} No man{G3762} putteth{G1911}{(G5719)} a piece{G1915} of new{G46} cloth{G4470} unto{G1909} an old{G3820} garment{G2440}, for{G1063} that which is put in to fill it up{G4138} taketh{G142}{(G5719)}{G846} from{G575} the garment{G2440}, and{G2532} the rent{G4978} is made{G1096}{(G5736)} worse{G5501}. (kjv-strongs#)

Mat 9:16 No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse. (kjv)

======= Matthew 9:17 ============

Matthew 9:17 Neither do [men] put new wine into old wine-skins: else the skins burst, and the wine is spilled, and the skins perish: but they put new wine into fresh wine-skins, and both are preserved.(asv)

Máté 9:17 Új bort sem töltenek ó tömlõkbe; máskülönben a tömlõk szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlõk is elvesznek; hanem az új bort új tömlõkbe töltik, és mindkettõ megmarad.(HU)

Matthew 9:17 Neither{G3761} do men put{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} old{G3820} bottles{G779}: else{G1490} the bottles{G779} break{G4486}{(G5743)}, and{G2532} the wine{G3631} runneth out{G1632}{(G5743)}, and{G2532} the bottles{G779} perish{G622}{(G5698)}: but{G235} they put{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} new{G2537} bottles{G779}, and{G2532} both{G297} are preserved{G4933}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:17 Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved. (kjv)

======= Matthew 9:18 ============

Matthew 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.(asv)

Máté 9:18 Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy fõember eljövén leborula elõtte, mondván: Az én leányom épen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik.(HU)

Matthew 9:18 While he{G846} spake{G2980}{(G5723)} these things{G5023} unto them{G846}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G2064}{(G5631)} a certain{G1520} ruler{G758}, and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} My{G3450} daughter{G2364} is even now{G737} dead{G5053}{(G5656)}: but{G235} come{G2064}{(G5631)} and lay{G2007}{(G5628)} thy{G4675} hand{G5495} upon{G1909} her{G846}, and{G2532} she shall live{G2198}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live. (kjv)

======= Matthew 9:19 ============

Matthew 9:19 And Jesus arose, and followed him, and [so did] his disciples.(asv)

Máté 9:19 És felkelvén Jézus követé õt tanítványaival együtt.(HU)

Matthew 9:19 And{G2532} Jesus{G2424} arose{G1453}{(G5685)}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} so did his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 9:19 And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples. (kjv)

======= Matthew 9:20 ============

Matthew 9:20 And behold, a woman, who had an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the border of his garment:(asv)

Máté 9:20 És ímé, egy asszony, a ki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az õ ruhájának szegélyét.(HU)

Matthew 9:20 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a woman{G1135}, which was diseased with an issue of blood{G131}{(G5723)} twelve{G1427} years{G2094}, came{G4334}{(G5631)} behind{G3693} him, and touched{G680}{(G5662)} the hem{G2899} of his{G846} garment{G2440}: (kjv-strongs#)

Mat 9:20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: (kjv)

======= Matthew 9:21 ============

Matthew 9:21 for she said within herself, If I do but touch his garment, I shall be made whole.(asv)

Máté 9:21 Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok.(HU)

Matthew 9:21 For{G1063} she said{G3004}{(G5707)} within{G1722} herself{G1438}, If{G1437} I may{G680} but{G3440} touch{G680}{(G5672)} his{G846} garment{G2440}, I shall be whole{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. (kjv)

======= Matthew 9:22 ============

Matthew 9:22 But Jesus turning and seeing her said, Daughter, be of good cheer; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.(asv)

Máté 9:22 Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.(HU)

Matthew 9:22 But{G1161} Jesus{G2424} turned him about{G1994}{(G5651)}, and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} her{G846}, he said{G2036}{(G5627)}, Daughter{G2364}, be of good comfort{G2293}{(G5720)}; thy{G4675} faith{G4102} hath made{G4982} thee{G4571} whole{G4982}{(G5758)}. And{G2532} the woman{G1135} was made whole{G4982}{(G5681)} from{G575} that{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 9:22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. (kjv)

======= Matthew 9:23 ============

Matthew 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the flute-players, and the crowd making a tumult,(asv)

Máté 9:23 És Jézus a fõember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot,(HU)

Matthew 9:23 And{G2532} when Jesus{G2424} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the ruler's{G758} house{G3614}, and{G2532} saw{G1492}{(G5631)} the minstrels{G834} and{G2532} the people{G3793} making a noise{G2350}{(G5746)}, (kjv-strongs#)

Mat 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise, (kjv)

======= Matthew 9:24 ============

Matthew 9:24 he said, Give place: for the damsel is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.(asv)

Máté 9:24 Monda nékik: Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették õt.(HU)

Matthew 9:24 He said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Give place{G402}{(G5720)}: for{G1063} the maid{G2877} is{G599} not{G3756} dead{G599}{(G5627)}, but{G235} sleepeth{G2518}{(G5719)}. And{G2532} they laughed{G2606} him{G846} to scorn{G2606}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:24 He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. (kjv)

======= Matthew 9:25 ============

Matthew 9:25 But when the crowd was put forth, he entered in, and took her by the hand; and the damsel arose.(asv)

Máté 9:25 Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a leányzó felkelt.(HU)

Matthew 9:25 But{G1161} when{G3753} the people{G3793} were put forth{G1544}{(G5681)}, he went in{G1525}{(G5631)}, and took{G2902}{(G5656)} her{G846} by the hand{G5495}, and{G2532} the maid{G2877} arose{G1453}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:25 But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose. (kjv)

======= Matthew 9:26 ============

Matthew 9:26 And the fame hereof went forth into all that land.(asv)

Máté 9:26 És elterjede ez a hír abban az egész tartományban.(HU)

Matthew 9:26 And{G2532} the fame{G5345} hereof{G3778} went abroad{G1831}{(G5627)} into{G1519} all{G3650} that{G1565} land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 9:26 And the fame hereof went abroad into all that land. (kjv)

======= Matthew 9:27 ============

Matthew 9:27 And as Jesus passed by from thence, two blind men followed him, crying out, and saying, Have mercy on us, thou son of David.(asv)

Máté 9:27 És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé õt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!(HU)

Matthew 9:27 And{G2532} when Jesus{G2424} departed{G3855}{(G5723)} thence{G1564}, two{G1417} blind men{G5185} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, crying{G2896}{(G5723)}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Thou Son{G5207} of David{G1138}, have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}. (kjv-strongs#)

Mat 9:27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou son of David, have mercy on us. (kjv)

======= Matthew 9:28 ============

Matthew 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They say unto him, Yea, Lord.(asv)

Máté 9:28 Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.(HU)

Matthew 9:28 And{G1161} when he was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the house{G3614}, the blind men{G5185} came{G4334}{(G5656)} to him{G846}: and{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Believe ye{G4100}{(G5720)} that{G3754} I am able{G1410}{(G5736)} to do{G4160}{(G5658)} this{G5124}? They said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yea{G3483}, Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. (kjv)

======= Matthew 9:29 ============

Matthew 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it done unto you.(asv)

Máté 9:29 Akkor illeté az õ szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.(HU)

Matthew 9:29 Then{G5119} touched he{G680}{(G5662)} their{G846} eyes{G3788}, saying{G3004}{(G5723)}, According{G2596} to your{G5216} faith{G4102} be it{G1096}{(G5676)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. (kjv)

======= Matthew 9:30 ============

Matthew 9:30 And their eyes were opened. And Jesus strictly charged them, saying, See that no man know it.(asv)

Máté 9:30 És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja!(HU)

Matthew 9:30 And{G2532} their{G846} eyes{G3788} were opened{G455}{(G5681)}; and{G2532} Jesus{G2424} straitly charged{G1690}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, See{G3708}{(G5720)} that no man{G3367} know{G1097}{(G5720)} it. (kjv-strongs#)

Mat 9:30 And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it. (kjv)

======= Matthew 9:31 ============

Matthew 9:31 But they went forth, and spread abroad his fame in all that land.(asv)

Máté 9:31 Azok pedig kimenvén, elterjeszték az õ hírét abban az egész tartományban.(HU)

Matthew 9:31 But{G1161} they, when they were departed{G1831}{(G5631)}, spread abroad{G1310} his{G846} fame{G1310}{(G5656)} in{G1722} all{G3650} that{G1565} country{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 9:31 But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. (kjv)

======= Matthew 9:32 ============

Matthew 9:32 And as they went forth, behold, there was brought to him a dumb man possessed with a demon.(asv)

Máté 9:32 Mikor pedig azok elmentek vala, ímé egy ördöngõs néma embert hozának néki.(HU)

Matthew 9:32 As{G1161} they{G846} went out{G1831}{(G5740)}, behold{G2400}{(G5628)}, they brought{G4374}{(G5656)} to him{G846} a dumb{G2974} man{G444} possessed with a devil{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:32 As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil. (kjv)

======= Matthew 9:33 ============

Matthew 9:33 And when the demon was cast out, the dumb man spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.(asv)

Máté 9:33 És az ördögöt kiûzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csudálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izráelben!(HU)

Matthew 9:33 And{G2532} when the devil{G1140} was cast out{G1544}{(G5685)}, the dumb{G2974} spake{G2980}{(G5656)}: and{G2532} the multitudes{G3793} marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} It was never{G3763} so{G3779} seen{G5316}{(G5648)} in{G1722} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 9:33 And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel. (kjv)

======= Matthew 9:34 ============

Matthew 9:34 But the Pharisees said, By the prince of the demons casteth he out demons.(asv)

Máté 9:34 A farizeusok pedig ezt mondják vala: Az ördögök fejedelme által ûzi ki az ördögöket.(HU)

Matthew 9:34 But{G1161} the Pharisees{G5330} said{G3004}{(G5707)}, He casteth out{G1544}{(G5719)} devils{G1140} through{G1722} the prince{G758} of the devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 9:34 But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils. (kjv)

======= Matthew 9:35 ============

Matthew 9:35 And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness.(asv)

Máté 9:35 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.(HU)

Matthew 9:35 And{G2532} Jesus{G2424} went about{G4013}{(G5707)} all{G3956} the cities{G4172} and{G2532} villages{G2968}, teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}, and{G2532} preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932}, and{G2532} healing{G2323}{(G5723)} every{G3956} sickness{G3554} and{G2532} every{G3956} disease{G3119} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. (kjv)

======= Matthew 9:36 ============

Matthew 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were distressed and scattered, as sheep not having a shepherd.(asv)

Máté 9:36 Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.(HU)

Matthew 9:36 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} the multitudes{G3793}, he was moved with compassion{G4697}{(G5675)} on{G4012} them{G846}, because{G3754} they fainted{G2258}{(G5713)}{G1590}{(G5772)}, and{G2532} were scattered abroad{G4496}{(G5772)}, as{G5616} sheep{G4263} having{G2192}{(G5723)} no{G3361} shepherd{G4166}. (kjv-strongs#)

Mat 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. (kjv)

======= Matthew 9:37 ============

Matthew 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest indeed is plenteous, but the laborers are few.(asv)

Máté 9:37 Akkor monda az õ tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.(HU)

Matthew 9:37 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} he unto his{G846} disciples{G3101}, The harvest{G2326} truly{G3303} is plenteous{G4183}, but{G1161} the labourers{G2040} are few{G3641}; (kjv-strongs#)

Mat 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; (kjv)

======= Matthew 9:38 ============

Matthew 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth laborers into his harvest.(asv)

Máté 9:38 Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az õ aratásába.(HU)

Matthew 9:38 Pray ye{G1189}{(G5676)} therefore{G3767} the Lord{G2962} of the harvest{G2326}, that{G3704} he will send forth{G1544}{(G5632)} labourers{G2040} into{G1519} his{G846} harvest{G2326}. (kjv-strongs#)

Mat 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.(kjv)

======= Matthew 10:1 ============

Matthew 10:1 And he called unto him his twelve disciples, and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of disease and all manner of sickness.(asv)

Máté 10:1 És elõszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiûzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erõtelenséget.(HU)

Matthew 10:1 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} unto him his{G846} twelve{G1427} disciples{G3101}, he gave{G1325}{(G5656)} them{G846} power{G1849} against unclean{G169} spirits{G4151}, to{G5620} cast{G1544} them{G846} out{G1544}{(G5721)}, and{G2532} to heal{G2323}{(G5721)} all manner{G3956} of sickness{G3554} and{G2532} all manner{G3956} of disease{G3119}. (kjv-strongs#)

Mat 10:1 And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. (kjv)

======= Matthew 10:2 ============

Matthew 10:2 Now the names of the twelve apostles are these: The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the [son] of Zebedee, and John his brother;(asv)

Máté 10:2 A tizenkét apostol nevei pedig ezek: Elsõ Simon, a kit Péternek hívnak, és András, az õ testvére; Jakab, a Zebedeus fia, és János az õ testvére;(HU)

Matthew 10:2 Now{G1161} the names{G3686} of the twelve{G1427} apostles{G652} are{G2076}{(G5748)} these{G5023}; The first{G4413}, Simon{G4613}, who{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Peter{G4074}, and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80}; James{G2385} the son of{G3588} Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}; (kjv-strongs#)

Mat 10:2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; (kjv)

======= Matthew 10:3 ============

Matthew 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus;(asv)

Máté 10:3 Filep és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedõ; Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, a kit Taddeusnak hívtak;(HU)

Matthew 10:3 Philip{G5376}, and{G2532} Bartholomew{G918}; Thomas{G2381}, and{G2532} Matthew{G3156} the publican{G5057}; James{G2385} the son of{G3588} Alphaeus{G256}, and{G2532} Lebbaeus{G3002}, whose surname was{G1941}{(G5685)} Thaddaeus{G2280}; (kjv-strongs#)

Mat 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; (kjv)

======= Matthew 10:4 ============

Matthew 10:4 Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who also betrayed him.(asv)

Máté 10:4 Simon a kananita, és Judás, az Iskariotes, a ki el is árulta õt.(HU)

Matthew 10:4 Simon{G4613} the Canaanite{G2581}, and{G2532} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, who{G3588} also{G2532} betrayed{G3860}{(G5631)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:4 Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. (kjv)

======= Matthew 10:5 ============

Matthew 10:5 These twelve Jesus sent forth, and charged them, saying, Go not into [any] way of the Gentiles, and enter not into any city of the Samaritans:(asv)

Máté 10:5 Ezt a tizenkettõt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;(HU)

Matthew 10:5 These{G5128} twelve{G1427} Jesus{G2424} sent forth{G649}{(G5656)}, and commanded{G3853}{(G5660)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Go{G565}{(G5632)} not{G3361} into{G1519} the way{G3598} of the Gentiles{G1484}, and{G2532} into{G1519} any city{G4172} of the Samaritans{G4541} enter ye{G1525}{(G5632)} not{G3361}: (kjv-strongs#)

Mat 10:5 These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: (kjv)

======= Matthew 10:6 ============

Matthew 10:6 but go rather to the lost sheep of the house of Israel.(asv)

Máté 10:6 Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.(HU)

Matthew 10:6 But{G1161} go{G4198}{(G5737)} rather{G3123} to{G4314} the lost{G622}{(G5756)} sheep{G4263} of the house{G3624} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 10:6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel. (kjv)

======= Matthew 10:7 ============

Matthew 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.(asv)

Máté 10:7 Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.(HU)

Matthew 10:7 And{G1161} as ye go{G4198}{(G5740)}, preach{G2784}{(G5720)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} The kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 10:8 ============

Matthew 10:8 Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons: freely ye received, freely give.(asv)

Máté 10:8 Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket ûzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.(HU)

Matthew 10:8 Heal{G2323}{(G5720)} the sick{G770}{(G5723)}, cleanse{G2511}{(G5720)} the lepers{G3015}, raise{G1453}{(G5720)} the dead{G3498}, cast out{G1544}{(G5720)} devils{G1140}: freely{G1432} ye have received{G2983}{(G5627)}, freely{G1432} give{G1325}{(G5628)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give. (kjv)

======= Matthew 10:9 ============

Matthew 10:9 Get you no gold, nor silver, nor brass in your purses;(asv)

Máté 10:9 Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,(HU)

Matthew 10:9 Provide{G2932}{(G5667)} neither{G3361} gold{G5557}, nor{G3366} silver{G696}, nor{G3366} brass{G5475} in{G1519} your{G5216} purses{G2223}, (kjv-strongs#)

Mat 10:9 Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, (kjv)

======= Matthew 10:10 ============

Matthew 10:10 no wallet for [your] journey, neither two coats, nor shoes, nor staff: for the laborer is worthy of his food.(asv)

Máté 10:10 Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálczát; mert méltó a munkás az õ táplálékára.(HU)

Matthew 10:10 Nor{G3361} scrip{G4082} for{G1519} your journey{G3598}, neither{G3366} two{G1417} coats{G5509}, neither{G3366} shoes{G5266}, nor{G3366} yet staves{G4464}: for{G1063} the workman{G2040} is{G2076}{(G5748)} worthy{G514} of his{G846} meat{G5160}. (kjv-strongs#)

Mat 10:10 Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat. (kjv)

======= Matthew 10:11 ============

Matthew 10:11 And into whatsoever city or village ye shall enter, search out who in it is worthy; and there abide till ye go forth.(asv)

Máté 10:11 A mely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, a míg tovább mehettek.(HU)

Matthew 10:11 And{G1161} into{G1519} whatsoever{G302}{G3739} city{G4172} or{G2228} town{G2968} ye shall enter{G1525}{(G5632)}, enquire{G1833}{(G5657)} who{G5101} in{G1722} it{G846} is{G2076}{(G5748)} worthy{G514}; and there{G2546} abide{G3306}{(G5657)} till{G302}{G2193} ye go thence{G1831}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:11 And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence. (kjv)

======= Matthew 10:12 ============

Matthew 10:12 And as ye enter into the house, salute it.(asv)

Máté 10:12 Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.(HU)

Matthew 10:12 And{G1161} when ye come{G1525}{(G5740)} into{G1519} an house{G3614}, salute{G782}{(G5663)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:12 And when ye come into an house, salute it. (kjv)

======= Matthew 10:13 ============

Matthew 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.(asv)

Máté 10:13 És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.(HU)

Matthew 10:13 And{G2532} if{G1437}{G3303} the house{G3614} be{G5600}{(G5753)} worthy{G514}, let your{G5216} peace{G1515} come{G2064}{(G5628)} upon{G1909} it{G846}: but{G1161} if{G3362} it be{G5600}{(G5753)} not{G3362} worthy{G514}, let your{G5216} peace{G1515} return{G1994}{(G5649)} to{G4314} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you. (kjv)

======= Matthew 10:14 ============

Matthew 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, as ye go forth out of that house or that city, shake off the dust of your feet.(asv)

Máté 10:14 És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le.(HU)

Matthew 10:14 And{G2532} whosoever{G3739} shall{G1209} not{G3362} receive{G1209}{(G5667)} you{G5209}, nor{G3366} hear{G191}{(G5661)} your{G5216} words{G3056}, when ye depart out{G1831}{(G5740)} of that{G1565} house{G3614} or{G2228} city{G4172}, shake off{G1621}{(G5657)} the dust{G2868} of your{G5216} feet{G4228}. (kjv-strongs#)

Mat 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. (kjv)

======= Matthew 10:15 ============

Matthew 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.(asv)

Máté 10:15 Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak.(HU)

Matthew 10:15 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for the land{G1093} of Sodom{G4670} and{G2532} Gomorrha{G1116} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for that{G1565} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (kjv)

======= Matthew 10:16 ============

Matthew 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.(asv)

Máté 10:16 Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.(HU)

Matthew 10:16 Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649} you{G5209} forth{G649}{(G5719)} as{G5613} sheep{G4263} in{G1722} the midst{G3319} of wolves{G3074}: be ye{G1096}{(G5737)} therefore{G3767} wise{G5429} as{G5613} serpents{G3789}, and{G2532} harmless{G185} as{G5613} doves{G4058}. (kjv-strongs#)

Mat 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. (kjv)

======= Matthew 10:17 ============

Matthew 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to councils, and in theirs synagogues they will scourge you;(asv)

Máté 10:17 De óvakodjatok az emberektõl; mert törvényszékekre adnak titeket és az õ gyülekezeteikben megostoroznak titeket;(HU)

Matthew 10:17 But{G1161} beware{G4337}{(G5720)} of{G575} men{G444}: for{G1063} they will deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5692)} to{G1519} the councils{G4892}, and{G2532} they will scourge{G3146}{(G5692)} you{G5209} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}; (kjv-strongs#)

Mat 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues; (kjv)

======= Matthew 10:18 ============

Matthew 10:18 yea and before governors and kings shall ye be brought for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles.(asv)

Máté 10:18 És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul õ magoknak és a pogányoknak.(HU)

Matthew 10:18 And{G2532} ye shall be brought{G71}{(G5701)} before{G1909} governors{G2232} and{G2532}{G1161} kings{G935} for my{G1752} sake{G1700}, for{G1519} a testimony{G3142} against them{G846} and{G2532} the Gentiles{G1484}. (kjv-strongs#)

Mat 10:18 And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. (kjv)

======= Matthew 10:19 ============

Matthew 10:19 But when they deliver you up, be not anxious how or what ye shall speak: for it shall be given you in that hour what ye shall speak.(asv)

Máté 10:19 De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.(HU)

Matthew 10:19 But{G1161} when{G3752} they deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5725)}, take{G3309} no{G3361} thought{G3309}{(G5661)} how{G4459} or{G2228} what{G5101} ye shall speak{G2980}{(G5661)}: for{G1063} it shall be given{G1325}{(G5701)} you{G5213} in{G1722} that same{G1565} hour{G5610} what{G5101} ye shall speak{G2980}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:19 But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. (kjv)

======= Matthew 10:20 ============

Matthew 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father that speaketh in you.(asv)

Máté 10:20 Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek.(HU)

Matthew 10:20 For{G1063} it is{G2075}{(G5748)} not{G3756} ye{G5210} that speak{G2980}{(G5723)}, but{G235} the Spirit{G4151} of your{G5216} Father{G3962} which{G3588} speaketh{G2980}{(G5723)} in{G1722} you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. (kjv)

======= Matthew 10:21 ============

Matthew 10:21 And brother shall deliver up brother to death, and the father his child: and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death.(asv)

Máté 10:21 Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik õket.(HU)

Matthew 10:21 And{G1161} the brother{G80} shall deliver up{G3860}{(G5692)} the brother{G80} to{G1519} death{G2288}, and{G2532} the father{G3962} the child{G5043}: and{G2532} the children{G5043} shall rise up{G1881}{(G5695)} against{G1909} their parents{G1118}, and{G2532} cause{G2289} them{G846} to be put to death{G2289}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:21 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. (kjv)

======= Matthew 10:22 ============

Matthew 10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end, the same shall be saved.(asv)

Máté 10:22 És gyûlöletesek lesztek, mindenki elõtt az én nevemért; de a ki mindvégig megáll, az megtartatik.(HU)

Matthew 10:22 And{G2532} ye shall{G2071}{(G5704)} be hated{G3404}{(G5746)} of{G5259} all{G3956} men for{G1223} my{G3450} name's sake{G3686}: but{G1161} he that{G3778} endureth{G5278}{(G5660)} to{G1519} the end{G5056} shall be saved{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved. (kjv)

======= Matthew 10:23 ============

Matthew 10:23 But when they persecute you in this city, flee into the next: for verily I say unto you, Ye shall not have gone through the cities of Israel, till the Son of man be come.(asv)

Máté 10:23 Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia eljövend.(HU)

Matthew 10:23 But{G1161} when{G3752} they persecute{G1377}{(G5725)} you{G5209} in{G1722} this{G5026} city{G4172}, flee ye{G5343}{(G5720)} into{G1519} another{G243}: for{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Ye shall{G5055} not{G3364} have gone over{G5055}{(G5661)} the cities{G4172} of Israel{G2474}, till{G2193} the Son{G5207} of man{G444} be{G302} come{G2064}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come. (kjv)

======= Matthew 10:24 ============

Matthew 10:24 A disciple is not above his teacher, nor a servant above his lord.(asv)

Máté 10:24 Nem fölebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az õ uránál.(HU)

Matthew 10:24 The disciple{G3101} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} above{G5228} his master{G1320}, nor{G3761} the servant{G1401} above{G5228} his{G846} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 10:24 The disciple is not above his master, nor the servant above his lord. (kjv)

======= Matthew 10:25 ============

Matthew 10:25 It is enough for the disciple that he be as his teacher, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more them of his household!(asv)

Máté 10:25 Elég a tanítványnak, ha olyan mint a mestere, és a szolga mint az õ Ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az õ házanépét?!(HU)

Matthew 10:25 It is enough{G713} for the disciple{G3101} that{G2443} he be{G1096}{(G5638)} as{G5613} his{G846} master{G1320}, and{G2532} the servant{G1401} as{G5613} his{G846} lord{G2962}. If{G1487} they have called{G2564}{(G5656)} the master of the house{G3617} Beelzebub{G954}, how much{G4214} more{G3123} shall they call them of his{G846} household{G3615}? (kjv-strongs#)

Mat 10:25 It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? (kjv)

======= Matthew 10:26 ============

Matthew 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.(asv)

Máté 10:26 Azért ne féljetek tõlök. Mert nincs oly rejtett dolog, a mi napfényre ne jõne; és oly titok, a mi ki ne tudódnék.(HU)

Matthew 10:26 Fear{G5399}{(G5676)} them{G846} not{G3361} therefore{G3767}: for{G1063} there is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762} covered{G2572}{(G5772)}, that{G3739} shall{G601} not{G3756} be revealed{G601}{(G5701)}; and{G2532} hid{G2927}, that{G3739} shall{G1097} not{G3756} be known{G1097}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known. (kjv)

======= Matthew 10:27 ============

Matthew 10:27 What I tell you in the darkness, speak ye in the light; and what ye hear in the ear, proclaim upon the house-tops.(asv)

Máté 10:27 A mit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és a mit fülbe súgva hallotok, a háztetõkrõl hirdessétek.(HU)

Matthew 10:27 What{G3739} I tell{G3004}{(G5719)} you{G5213} in{G1722} darkness{G4653}, that speak ye{G2036}{(G5628)} in{G1722} light{G5457}: and{G2532} what{G3739} ye hear{G191}{(G5719)} in{G1519} the ear{G3775}, that preach ye{G2784}{(G5657)} upon{G1909} the housetops{G1430}. (kjv-strongs#)

Mat 10:27 What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops. (kjv)

======= Matthew 10:28 ============

Matthew 10:28 And be not afraid of them that kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.(asv)

Máté 10:28 És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.(HU)

Matthew 10:28 And{G2532} fear{G5399}{(G5676)}{G575} not{G3361} them which{G3588} kill{G615}{(G5723)} the body{G4983}, but{G1161} are{G1410} not{G3361} able{G1410}{(G5740)} to kill{G615}{(G5658)} the soul{G5590}: but{G1161} rather{G3123} fear{G5399}{(G5676)} him which{G3588} is able{G1410}{(G5740)} to destroy{G622}{(G5658)} both{G2532} soul{G5590} and{G2532} body{G4983} in{G1722} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. (kjv)

======= Matthew 10:29 ============

Matthew 10:29 Are not two sparrows sold for a penny? and not one of them shall fall on the ground without your Father:(asv)

Máté 10:29 Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül!(HU)

Matthew 10:29 Are{G4453} not{G3780} two{G1417} sparrows{G4765} sold{G4453}{(G5743)} for a farthing{G787}? and{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846} shall{G4098} not{G3756} fall{G4098}{(G5695)} on{G1909} the ground{G1093} without{G427} your{G5216} Father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father. (kjv)

======= Matthew 10:30 ============

Matthew 10:30 but the very hairs of your head are all numbered.(asv)

Máté 10:30 Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.(HU)

Matthew 10:30 But{G1161} the very{G2532} hairs{G2359} of your{G5216} head{G2776} are{G1526}{(G5748)} all{G3956} numbered{G705}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:30 But the very hairs of your head are all numbered. (kjv)

======= Matthew 10:31 ============

Matthew 10:31 Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.(asv)

Máté 10:31 Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.(HU)

Matthew 10:31 Fear ye{G5399}{(G5676)} not{G3361} therefore{G3767}, ye{G5210} are of more value{G1308}{(G5719)} than many{G4183} sparrows{G4765}. (kjv-strongs#)

Mat 10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. (kjv)

======= Matthew 10:32 ============

Matthew 10:32 Every one therefore who shall confess me before men, him will I also confess before my Father who is in heaven.(asv)

Máté 10:32 Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek elõtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám elõtt;(HU)

Matthew 10:32 Whosoever{G3956}{G3748} therefore{G3767} shall confess{G3670}{(G5692)}{G1722} me{G1698} before{G1715} men{G444},{G1722} him{G846} will I confess{G3670}{(G5692)} also{G2504} before{G1715} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 10:33 ============

Matthew 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven.(asv)

Máté 10:33 A ki pedig megtagad engem az emberek elõtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám elõtt.(HU)

Matthew 10:33 But{G1161} whosoever{G3748} shall{G302} deny{G720}{(G5667)} me{G3165} before{G1715} men{G444}, him{G846} will I also{G2504} deny{G720}{(G5695)} before{G1715} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 10:34 ============

Matthew 10:34 Think not that I came to send peace on the earth: I came not to send peace, but a sword.(asv)

Máté 10:34 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.(HU)

Matthew 10:34 Think{G3543}{(G5661)} not{G3361} that{G3754} I am come{G2064}{(G5627)} to send{G906}{(G5629)} peace{G1515} on{G1909} earth{G1093}: I came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to send{G906}{(G5629)} peace{G1515}, but{G235} a sword{G3162}. (kjv-strongs#)

Mat 10:34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword. (kjv)

======= Matthew 10:35 ============

Matthew 10:35 For I came to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law:(asv)

Máté 10:35 Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az õ atyja, a leány és az õ anyja, a meny és az õ napa közt;(HU)

Matthew 10:35 For{G1063} I am come{G2064}{(G5627)} to set{G1369} a man{G444} at variance{G1369}{(G5658)} against{G2596} his{G846} father{G3962}, and{G2532} the daughter{G2364} against{G2596} her{G846} mother{G3384}, and{G2532} the daughter in law{G3565} against{G2596} her{G846} mother in law{G3994}. (kjv-strongs#)

Mat 10:35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law. (kjv)

======= Matthew 10:36 ============

Matthew 10:36 and a man's foes [shall be] they of his own household.(asv)

Máté 10:36 És hogy az embernek ellensége legyen az õ házanépe.(HU)

Matthew 10:36 And{G2532} a man's{G444} foes{G2190} shall be they of his own{G846} household{G3615}. (kjv-strongs#)

Mat 10:36 And a man's foes shall be they of his own household. (kjv)

======= Matthew 10:37 ============

Matthew 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.(asv)

Máté 10:37 A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.(HU)

Matthew 10:37 He that loveth{G5368}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384} more than{G5228} me{G1691} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}: and{G2532} he that loveth{G5368}{(G5723)} son{G5207} or{G2228} daughter{G2364} more than{G5228} me{G1691} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}. (kjv-strongs#)

Mat 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. (kjv)

======= Matthew 10:38 ============

Matthew 10:38 And he that doth not take his cross and follow after me, is not worthy of me.(asv)

Máté 10:38 És a ki föl nem veszi az õ keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.(HU)

Matthew 10:38 And{G2532} he{G3739} that taketh{G2983}{(G5719)} not{G3756} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} followeth{G190}{(G5719)} after{G3694} me{G3450}, is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}. (kjv-strongs#)

Mat 10:38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me. (kjv)

======= Matthew 10:39 ============

Matthew 10:39 He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it.(asv)

Máté 10:39 A ki megtalálja az õ életét, elveszti azt; és a ki elveszti az õ életét én érettem, megtalálja azt.(HU)

Matthew 10:39 He that findeth{G2147}{(G5631)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}: and{G2532} he that loseth{G622}{(G5660)} his{G846} life{G5590} for my{G1700} sake{G1752} shall find{G2147}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it. (kjv)

======= Matthew 10:40 ============

Matthew 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.(asv)

Máté 10:40 A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.(HU)

Matthew 10:40 He that receiveth{G1209}{(G5740)} you{G5209} receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}, and{G2532} he that receiveth{G1209}{(G5740)} me{G1691} receiveth{G1209}{(G5736)} him that sent{G649}{(G5660)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. (kjv)

======= Matthew 10:41 ============

Matthew 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward: and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.(asv)

Máté 10:41 A ki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és a ki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;(HU)

Matthew 10:41 He that receiveth{G1209}{(G5740)} a prophet{G4396} in{G1519} the name{G3686} of a prophet{G4396} shall receive{G2983}{(G5695)} a prophet's{G4396} reward{G3408}; and{G2532} he that receiveth{G2983}{(G5695)} a righteous man{G1342} in{G1519} the name{G3686} of a righteous man{G1342} shall receive{G1209}{(G5740)} a righteous man's{G1342} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. (kjv)

======= Matthew 10:42 ============

Matthew 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only, in the name of a disciple, verily I say unto you he shall in no wise lose his reward.(asv)

Máté 10:42 És a ki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.(HU)

Matthew 10:42 And{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall give to drink{G4222}{(G5661)} unto one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} a cup{G4221} of cold{G5593} water only{G3440} in{G1519} the name{G3686} of a disciple{G3101}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, he shall in no wise{G3364} lose{G622}{(G5661)} his{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.(kjv)

======= Matthew 11:1 ============

Matthew 11:1 And it came to pass when Jesus had finished commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and preach in their cities.(asv)

Máté 11:1 És lõn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban.(HU)

Matthew 11:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had made an end{G5055}{(G5656)} of commanding{G1299}{(G5723)} his{G846} twelve{G1427} disciples{G3101}, he departed{G3327}{(G5627)} thence{G1564} to teach{G1321}{(G5721)} and{G2532} to preach{G2784}{(G5721)} in{G1722} their{G846} cities{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 11:1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. (kjv)

======= Matthew 11:2 ============

Matthew 11:2 Now when John heard in the prison the works of the Christ, he sent by his disciples(asv)

Máté 11:2 János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettõt az õ tanítványai közül,(HU)

Matthew 11:2 Now{G1161} when John{G2491} had heard{G191}{(G5660)} in{G1722} the prison{G1201} the works{G2041} of Christ{G5547}, he sent{G3992}{(G5660)} two{G1417} of his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 11:2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples, (kjv)

======= Matthew 11:3 ============

Matthew 11:3 and said unto him, Art thou he that cometh, or look we for another?(asv)

Máté 11:3 Monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendõ, vagy mást várjunk?(HU)

Matthew 11:3 And said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Art{G1488}{(G5748)} thou{G4771} he that should come{G2064}{(G5740)}, or{G2228} do we look{G4328}{(G5719)} for another{G2087}? (kjv-strongs#)

Mat 11:3 And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? (kjv)

======= Matthew 11:4 ============

Matthew 11:4 And Jesus answered and said unto them, Go and tell John the things which ye hear and see:(asv)

Máté 11:4 És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok:(HU)

Matthew 11:4 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Go{G4198}{(G5679)} and shew{G518} John{G2491} again{G518}{(G5657)} those things which{G3739} ye do hear{G191}{(G5719)} and{G2532} see{G991}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 11:4 Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see: (kjv)

======= Matthew 11:5 ============

Matthew 11:5 the blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good tidings preached to them.(asv)

Máté 11:5 A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;(HU)

Matthew 11:5 The blind{G5185} receive their sight{G308}{(G5719)}, and{G2532} the lame{G5560} walk{G4043}{(G5719)}, the lepers{G3015} are cleansed{G2511}{(G5743)}, and{G2532} the deaf{G2974} hear{G191}{(G5719)}, the dead{G3498} are raised up{G1453}{(G5743)}, and{G2532} the poor{G4434} have the gospel preached to them{G2097}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. (kjv)

======= Matthew 11:6 ============

Matthew 11:6 And blessed is he, whosoever shall find no occasion of stumbling in me.(asv)

Máté 11:6 És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik.(HU)

Matthew 11:6 And{G2532} blessed{G3107} is{G2076}{(G5748)} he, whosoever{G3739} shall{G4624} not{G3362} be offended{G4624}{(G5686)} in{G1722} me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 11:6 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me. (kjv)

======= Matthew 11:7 ============

Matthew 11:7 And as these went their way, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to behold? a reed shaken with the wind?(asv)

Máté 11:7 Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat?(HU)

Matthew 11:7 And{G1161} as{G5130} they departed{G4198}{(G5740)}, Jesus{G2424} began{G756}{(G5662)} to say{G3004}{(G5721)} unto the multitudes{G3793} concerning{G4012} John{G2491}, What{G5101} went ye{G1831}{(G5627)} out into{G1519} the wilderness{G2048} to see{G2300}{(G5664)}? A reed{G2563} shaken{G4531}{(G5746)} with{G5259} the wind{G417}? (kjv-strongs#)

Mat 11:7 And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? (kjv)

======= Matthew 11:8 ============

Matthew 11:8 But what went ye out to see? a man clothed in soft [raiment] ? Behold, they that wear soft [raiment] are in kings' houses.(asv)

Máté 11:8 Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak.(HU)

Matthew 11:8 But{G235} what{G5101} went ye out{G1831}{(G5627)} for to see{G1492}{(G5629)}? A man{G444} clothed{G294}{(G5772)} in{G1722} soft{G3120} raiment{G2440}? behold{G2400}{(G5628)}, they that wear{G5409}{(G5723)} soft{G3120} clothing are{G1526}{(G5748)} in{G1722} kings{G935}' houses{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 11:8 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. (kjv)

======= Matthew 11:9 ============

Matthew 11:9 But wherefore went ye out? to see a prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.(asv)

Máté 11:9 Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat!(HU)

Matthew 11:9 But{G235} what{G5101} went ye out{G1831}{(G5627)} for to see{G1492}{(G5629)}? A prophet{G4396}? yea{G3483}, I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, and{G2532} more{G4055} than a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 11:9 But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet. (kjv)

======= Matthew 11:10 ============

Matthew 11:10 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way before thee.(asv)

Máté 11:10 Mert õ az, a kirõl meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád elõtt, a ki megkészíti elõtted a te útadat.(HU)

Matthew 11:10 For{G1063} this{G3778} is{G2076}{(G5748)} he, of{G4012} whom{G3739} it is written{G1125}{(G5769)}, Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} my{G3450} messenger{G32} before{G4253} thy{G4675} face{G4383}, which{G3739} shall prepare{G2680}{(G5692)} thy{G4675} way{G3598} before{G1715} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 11:10 For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. (kjv)

======= Matthew 11:11 ============

Matthew 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not arisen a greater than John the Baptist: yet he that is but little in the kingdom of heaven is greater than he.(asv)

Máté 11:11 Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelõ Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.(HU)

Matthew 11:11 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Among{G1722} them that are born{G1084} of women{G1135} there hath{G1453} not{G3756} risen{G1453}{(G5769)} a greater than{G3187} John{G2491} the Baptist{G910}: notwithstanding{G1161} he that is least{G3398} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} greater than{G3187} he{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. (kjv)

======= Matthew 11:12 ============

Matthew 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and men of violence take it by force.(asv)

Máté 11:12 A Keresztelõ János idejétõl fogva pedig mind mostanig erõszakoskodnak a mennyek országáért, és az erõszakoskodók ragadják el azt.(HU)

Matthew 11:12 And{G1161} from{G575} the days{G2250} of John{G2491} the Baptist{G910} until{G2193} now{G737} the kingdom{G932} of heaven{G3772} suffereth violence{G971}{(G5743)}, and{G2532} the violent{G973} take{G726} it{G846} by force{G726}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. (kjv)

======= Matthew 11:13 ============

Matthew 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John.(asv)

Máté 11:13 Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.(HU)

Matthew 11:13 For{G1063} all{G3956} the prophets{G4396} and{G2532} the law{G3551} prophesied{G4395}{(G5656)} until{G2193} John{G2491}. (kjv-strongs#)

Mat 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John. (kjv)

======= Matthew 11:14 ============

Matthew 11:14 And if ye are willing to receive [it], this is Elijah, that is to come.(asv)

Máté 11:14 És, ha be akarjátok venni, Illés õ, a ki eljövendõ vala.(HU)

Matthew 11:14 And{G2532} if{G1487} ye will{G2309}{(G5719)} receive{G1209}{(G5664)} it, this{G846} is{G2076}{(G5748)} Elias{G2243}, which{G3588} was for{G3195}{(G5723)} to come{G2064}{(G5738)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. (kjv)

======= Matthew 11:15 ============

Matthew 11:15 He that hath ears to hear, let him hear.(asv)

Máté 11:15 A kinek van füle a hallásra, hallja.(HU)

Matthew 11:15 He that hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:15 He that hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 11:16 ============

Matthew 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the marketplaces, who call unto their fellows(asv)

Máté 11:16 De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, a kik a piaczon ülnek, és kiáltoznak az õ társaiknak,(HU)

Matthew 11:16 But{G1161} whereunto{G5101} shall I liken{G3666}{(G5692)} this{G5026} generation{G1074}? It is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto children{G3808} sitting{G2521}{(G5740)} in{G1722} the markets{G58}, and{G2532} calling{G4377}{(G5723)} unto their{G846} fellows{G2083}, (kjv-strongs#)

Mat 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows, (kjv)

======= Matthew 11:17 ============

Matthew 11:17 and say, We piped unto you, and ye did not dance; we wailed, and ye did not mourn.(asv)

Máté 11:17 És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.(HU)

Matthew 11:17 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, We have piped{G832}{(G5656)} unto you{G5213}, and{G2532} ye have{G3738} not{G3756} danced{G3738}{(G5662)}; we have mourned{G2354}{(G5656)} unto you{G5213}, and{G2532} ye have{G2875} not{G3756} lamented{G2875}{(G5668)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:17 And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented. (kjv)

======= Matthew 11:18 ============

Matthew 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a demon.(asv)

Máté 11:18 Mert eljött János, a ki sem eszik, sem iszik, és azt mondják: Ördög van benne.(HU)

Matthew 11:18 For{G1063} John{G2491} came{G2064}{(G5627)} neither{G3383} eating{G2068}{(G5723)} nor{G3383} drinking{G4095}{(G5723)}, and{G2532} they say{G3004}{(G5719)}, He hath{G2192}{(G5719)} a devil{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil. (kjv)

======= Matthew 11:19 ============

Matthew 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold, a gluttonous man and a winebibber, a friend of publicans and sinners! And wisdom is justified by her [ works.(asv)

Máté 11:19 Eljött az embernek Fia, a ki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé a nagy étü és részeges ember, a vámszedõk és bûnösök barátja! És igazoltaték a bölcseség az õ fiaitól.(HU)

Matthew 11:19 The Son{G5207} of man{G444} came{G2064}{(G5627)} eating{G2068}{(G5723)} and{G2532} drinking{G4095}{(G5723)}, and{G2532} they say{G3004}{(G5719)}, Behold{G2400}{(G5628)} a man{G444} gluttonous{G5314}, and{G2532} a winebibber{G3630}, a friend{G5384} of publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}. But{G2532} wisdom{G4678} is justified{G1344}{(G5681)} of{G575} her{G846} children{G5043}. (kjv-strongs#)

Mat 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. (kjv)

======= Matthew 11:20 ============

Matthew 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not.(asv)

Máté 11:20 Ekkor elkezdé szemökre hányni ama városoknak, a melyekben legtöbb csodái lõnek, hogy nem tértek vala meg:(HU)

Matthew 11:20 Then{G5119} began he{G756}{(G5662)} to upbraid{G3679}{(G5721)} the cities{G4172} wherein{G1722}{G3739} most{G4118} of his{G846} mighty works{G1411} were done{G1096}{(G5633)}, because{G3754} they repented{G3340}{(G5656)} not{G3756}: (kjv-strongs#)

Mat 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not: (kjv)

======= Matthew 11:21 ============

Matthew 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which were done in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.(asv)

Máté 11:21 Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, a melyek bennetek lõnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban.(HU)

Matthew 11:21 Woe{G3759} unto thee{G4671}, Chorazin{G5523}! woe{G3759} unto thee{G4671}, Bethsaida{G966}! for{G3754} if{G1487} the mighty works{G1411}, which{G3588} were done{G1096}{(G5637)} in{G1722} you{G5213}, had been done{G1096}{(G5633)} in{G1722} Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, they would have repented{G3340}{(G5656)} long ago{G302}{G3819} in{G1722} sackcloth{G4526} and{G2532} ashes{G4700}. (kjv-strongs#)

Mat 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. (kjv)

======= Matthew 11:22 ============

Matthew 11:22 But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you.(asv)

Máté 11:22 De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek.(HU)

Matthew 11:22 But{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605} at{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 11:22 But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you. (kjv)

======= Matthew 11:23 ============

Matthew 11:23 And thou, Capernaum, shalt thou be exalted unto heaven? thou shalt go down unto Hades: for if the mighty works had been done in Sodom which were done in thee, it would have remained until this day.(asv)

Máté 11:23 Te is Kapernaum, a ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, a melyek te benned lõnek, mind e mai napig megmaradt volna.(HU)

Matthew 11:23 And{G2532} thou{G4771}, Capernaum{G2584}, which{G3588} art exalted{G5312}{(G5685)} unto{G2193} heaven{G3772}, shalt be brought down{G2601}{(G5701)} to{G2193} hell{G86}: for{G3754} if{G1487} the mighty works{G1411}, which{G3588} have been done{G1096}{(G5637)} in{G1722} thee{G4671}, had been done{G1096}{(G5633)} in{G1722} Sodom{G4670}, it would have remained{G302}{G3306}{(G5656)} until{G3360} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 11:23 And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day. (kjv)

======= Matthew 11:24 ============

Matthew 11:24 But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.(asv)

Máté 11:24 De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked.(HU)

Matthew 11:24 But{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} it shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for the land{G1093} of Sodom{G4670} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 11:24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee. (kjv)

======= Matthew 11:25 ============

Matthew 11:25 At that season Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and understanding, and didst reveal them unto babes: [(asv)

Máté 11:25 Abban az idõben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elõl, és a kisdedeknek megjelentetted.(HU)

Matthew 11:25 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I thank{G1843}{(G5731)} thee{G4671}, O Father{G3962}, Lord{G2962} of heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093}, because{G3754} thou hast hid{G613}{(G5656)} these things{G5023} from{G575} the wise{G4680} and{G2532} prudent{G4908}, and{G2532} hast revealed{G601}{(G5656)} them{G846} unto babes{G3516}. (kjv-strongs#)

Mat 11:25 At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. (kjv)

======= Matthew 11:26 ============

Matthew 11:26 yea, Father, for so it was well-pleasing in thy sight.(asv)

Máté 11:26 Igen, Atyám, mert így volt kedves te elõtted.(HU)

Matthew 11:26 Even so{G3483}, Father{G3962}: for{G3754} so{G3779} it seemed{G1096}{(G5633)} good{G2107} in thy{G4675} sight{G1715}. (kjv-strongs#)

Mat 11:26 Even so, Father: for so it seemed good in thy sight. (kjv)

======= Matthew 11:27 ============

Matthew 11:27 All things have been delivered unto me of my Father: and no one knoweth the Son, save the Father; neither doth any know the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son willeth to reveal [him] .(asv)

Máté 11:27 Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.(HU)

Matthew 11:27 All things{G3956} are delivered{G3860}{(G5681)} unto me{G3427} of{G5259} my{G3450} Father{G3962}: and{G2532} no man{G3762} knoweth{G1921}{(G5719)} the Son{G5207}, but{G1508} the Father{G3962}; neither{G3761} knoweth{G1921}{(G5719)} any man{G5100} the Father{G3962}, save{G1508} the Son{G5207}, and he{G2532} to{G3739} whomsoever{G1437} the Son{G5207} will{G1014}{(G5741)} reveal{G601}{(G5658)} him. (kjv-strongs#)

Mat 11:27 All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. (kjv)

======= Matthew 11:28 ============

Matthew 11:28 Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.(asv)

Máté 11:28 Jõjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.(HU)

Matthew 11:28 Come{G1205}{(G5773)} unto{G4314} me{G3165}, all{G3956} ye that labour{G2872}{(G5723)} and{G2532} are heavy laden{G5412}{(G5772)}, and I{G2504} will give{G373} you{G5209} rest{G373}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. (kjv)

======= Matthew 11:29 ============

Matthew 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.(asv)

Máté 11:29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelid és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.(HU)

Matthew 11:29 Take{G142}{(G5657)} my{G3450} yoke{G2218} upon{G1909} you{G5209}, and{G2532} learn{G3129}{(G5628)} of{G575} me{G1700}; for{G3754} I am{G1510}{(G5748)} meek{G4235} and{G2532} lowly{G5011} in heart{G2588}: and{G2532} ye shall find{G2147}{(G5692)} rest{G372} unto your{G5216} souls{G5590}. (kjv-strongs#)

Mat 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. (kjv)

======= Matthew 11:30 ============

Matthew 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.(asv)

Máté 11:30 Mert az én igám gyönyörûséges, és az én terhem könnyû.(HU)

Matthew 11:30 For{G1063} my{G3450} yoke{G2218} is easy{G5543}, and{G2532} my{G3450} burden{G5413} is{G2076}{(G5748)} light{G1645}. (kjv-strongs#)

Mat 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.(kjv)

======= Matthew 12:1 ============

Matthew 12:1 At that season Jesus went on the sabbath day through the grainfields; and his disciples were hungry and began to pluck ears and to eat.(asv)

Máté 12:1 Abban az idõben a vetéseken át haladt Jézus szombatnapon; tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni.(HU)

Matthew 12:1 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Jesus{G2424} went{G4198}{(G5675)} on the sabbath day{G4521} through{G1223} the corn{G4702}; and{G1161} his{G846} disciples{G3101} were an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to pluck{G5089}{(G5721)} the ears of corn{G4719}, and{G2532} to eat{G2068}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn and to eat. (kjv)

======= Matthew 12:2 ============

Matthew 12:2 But the Pharisees, when they saw it, said unto him, Behold, thy disciples do that which it is not lawful to do upon the sabbath.(asv)

Máté 12:2 Látván pedig ezt a farizeusok, mondának néki: Ímé a te tanítványaid azt cselekszik, a mit nem szabad szombatnapon cselekedni.(HU)

Matthew 12:2 But{G1161} when the Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} it, they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} disciples{G3101} do{G4160}{(G5719)} that which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} to do{G4160}{(G5721)} upon{G1722} the sabbath day{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day. (kjv)

======= Matthew 12:3 ============

Matthew 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was hungry, and they that were with him;(asv)

Máté 12:3 Õ pedig monda nékik: Nem olvastátok-é, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala õ és a kik vele valának?(HU)

Matthew 12:3 But{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} what{G5101} David{G1138} did{G4160}{(G5656)}, when{G3753} he{G846} was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} they{G3326} that were with him{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him; (kjv)

======= Matthew 12:4 ============

Matthew 12:4 how he entered into the house of God, and ate the showbread, which it was not lawful for him to eat, neither for them that were with him, but only for the priests?(asv)

Máté 12:4 Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, a melyeket nem vala szabad megennie néki, sem azoknak, a kik õ vele valának, hanem csak a papoknak?(HU)

Matthew 12:4 How{G4459} he entered into{G1525}{(G5627)}{G1519} the house{G3624} of God{G2316}, and{G2532} did eat{G5315}{(G5627)} the shewbread{G740}{G4286}, which{G3739} was{G2258}{(G5713)} not{G3756} lawful{G1832}{(G5752)} for him{G846} to eat{G5315}{(G5629)}, neither for{G3761} them which{G3326} were with him{G846}, but{G1508} only{G3441} for the priests{G2409}? (kjv-strongs#)

Mat 12:4 How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests? (kjv)

======= Matthew 12:5 ============

Matthew 12:5 Or have ye not read in the law, that on the sabbath day the priests in the temple profane the sabbath, and are guiltless?(asv)

Máté 12:5 Vagy nem olvastátok-é a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban és nem vétkeznek?(HU)

Matthew 12:5 Or{G2228} have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} in{G1722} the law{G3551}, how that{G3754} on the sabbath days{G4521} the priests{G2409} in{G1722} the temple{G2411} profane{G953}{(G5719)} the sabbath{G4521}, and{G2532} are{G1526}{(G5748)} blameless{G338}? (kjv-strongs#)

Mat 12:5 Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless? (kjv)

======= Matthew 12:6 ============

Matthew 12:6 But I say unto you, that one greater than the temple is here.(asv)

Máté 12:6 Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt.(HU)

Matthew 12:6 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} in this place{G5602} is one{G2076}{(G5748)} greater than{G3187} the temple{G2411}. (kjv-strongs#)

Mat 12:6 But I say unto you, That in this place is one greater than the temple. (kjv)

======= Matthew 12:7 ============

Matthew 12:7 But if ye had known what this meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.(asv)

Máté 12:7 Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat.(HU)

Matthew 12:7 But{G1161} if{G1487} ye had known{G1097}{(G5715)} what{G5101} this meaneth{G2076}{(G5748)}, I will have{G2309}{(G5719)} mercy{G1656}, and{G2532} not{G3756} sacrifice{G2378}, ye would{G302} not{G3756} have condemned{G2613}{(G5656)} the guiltless{G338}. (kjv-strongs#)

Mat 12:7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless. (kjv)

======= Matthew 12:8 ============

Matthew 12:8 For the Son of man is lord of the sabbath.(asv)

Máté 12:8 Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia.(HU)

Matthew 12:8 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} is{G2076}{(G5748)} Lord{G2962} even{G2532} of the sabbath day{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath day. (kjv)

======= Matthew 12:9 ============

Matthew 12:9 And he departed thence, and went into their synagogue:(asv)

Máté 12:9 És távozván onnan, méne az õ zsinagógájukba.(HU)

Matthew 12:9 And{G2532} when he was departed{G3327}{(G5631)} thence{G1564}, he went{G2064}{(G5627)} into{G1519} their{G846} synagogue{G4864}: (kjv-strongs#)

Mat 12:9 And when he was departed thence, he went into their synagogue: (kjv)

======= Matthew 12:10 ============

Matthew 12:10 and behold, a man having a withered hand. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day? that they might accuse him.(asv)

Máté 12:10 És ímé, vala ott egy elszáradt kezû ember. És megkérdék õt, mondván: Ha szabad-é szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák õt.(HU)

Matthew 12:10 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there was{G2258}{(G5713)} a man{G444} which had{G2192}{(G5723)} his hand{G5495} withered{G3584}. And{G2532} they asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Is it lawful{G1487}{G1832}{(G5748)} to heal{G2323}{(G5721)} on the sabbath days{G4521}? that{G2443} they might accuse{G2723}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:10 And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him. (kjv)

======= Matthew 12:11 ============

Matthew 12:11 And he said unto them, What man shall there be of you, that shall have one sheep, and if this fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?(asv)

Máté 12:11 Õ pedig monda nékik: Kicsoda közületek az az ember, a kinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt?(HU)

Matthew 12:11 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, What{G5101} man{G444} shall there be{G2071}{(G5704)} among{G1537} you{G5216}, that{G3739} shall have{G2192}{(G5692)} one{G1520} sheep{G4263}, and{G2532} if{G1437} it{G5124} fall{G1706}{(G5632)} into{G1519} a pit{G999} on the sabbath day{G4521}, will he{G2902} not{G3780} lay hold{G2902}{(G5692)} on it{G846}, and{G2532} lift it out{G1453}{(G5692)}? (kjv-strongs#)

Mat 12:11 And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out? (kjv)

======= Matthew 12:12 ============

Matthew 12:12 How much then is a man of more value than a sheep! Wherefore it is lawful to do good on the sabbath day.(asv)

Máté 12:12 Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.(HU)

Matthew 12:12 How much{G4214} then{G3767} is a man{G444} better than{G1308}{(G5719)} a sheep{G4263}? Wherefore{G5620} it is lawful{G1832}{(G5748)} to do{G4160}{(G5721)} well{G2573} on the sabbath days{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:12 How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days. (kjv)

======= Matthew 12:13 ============

Matthew 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, as the other.(asv)

Máté 12:13 Akkor monda annak az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és olyan éppé lõn, mint a másik.(HU)

Matthew 12:13 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} he to the man{G444}, Stretch forth{G1614}{(G5657)} thine{G4675} hand{G5495}. And{G2532} he stretched it forth{G1614}{(G5656)}; and{G2532} it was restored{G600}{(G5681)} whole{G5199}, like as{G5613} the other{G243}. (kjv-strongs#)

Mat 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other. (kjv)

======= Matthew 12:14 ============

Matthew 12:14 But the Pharisees went out, and took counsel against him, how they might destroy him.(asv)

Máté 12:14 A farizeusok pedig kimenvén, tanácsot tartának ellene, hogyan veszíthetnék el õt.(HU)

Matthew 12:14 Then{G1161} the Pharisees{G5330} went out{G1831}{(G5631)}, and held{G2983}{(G5627)} a council{G4824} against{G2596} him{G846}, how{G3704} they might destroy{G622}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him. (kjv)

======= Matthew 12:15 ============

Matthew 12:15 And Jesus perceiving [it] withdrew from thence: and many followed him; and he healed them all,(asv)

Máté 12:15 Jézus pedig észrevévén ezt, eltávozék onnan. És követé õt nagy sokaság, és õ meggyógyítja vala mindnyájokat;(HU)

Matthew 12:15 But{G1161} when Jesus{G2424} knew{G1097}{(G5631)} it, he withdrew himself{G402}{(G5656)} from thence{G1564}: and{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846} all{G3956}; (kjv-strongs#)

Mat 12:15 But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all; (kjv)

======= Matthew 12:16 ============

Matthew 12:16 and charged them that they should not make him known:(asv)

Máté 12:16 És megfenyegeté õket, hogy õt ismertté ne tegyék;(HU)

Matthew 12:16 And{G2532} charged{G2008}{(G5656)} them{G846} that{G3363} they should{G4160} not{G3363} make{G4160}{(G5661)} him{G846} known{G5318}: (kjv-strongs#)

Mat 12:16 And charged them that they should not make him known: (kjv)

======= Matthew 12:17 ============

Matthew 12:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,(asv)

Máté 12:17 Hogy beteljesedjék Ésaiás próféta mondása, a ki így szólt:(HU)

Matthew 12:17 That{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 12:18 ============

Matthew 12:18 Behold, my servant whom I have chosen; My beloved in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit upon him, And he shall declare judgment to the Gentiles.(asv)

Máté 12:18 Ímé az én szolgám, a kit választottam; az én szerelmesem, a kiben az én lelkem kedvét lelé; lelkemet adom õ belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak.(HU)

Matthew 12:18 Behold{G2400}{(G5628)} my{G3450} servant{G3816}, whom{G3739} I have chosen{G140}{(G5656)}; my{G3450} beloved{G27}, in{G1519} whom{G3739} my{G3450} soul{G5590} is well pleased{G2106}{(G5656)}: I will put{G5087}{(G5692)} my{G3450} spirit{G4151} upon{G1909} him{G846}, and{G2532} he shall shew{G518}{(G5692)} judgment{G2920} to the Gentiles{G1484}. (kjv-strongs#)

Mat 12:18 Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles. (kjv)

======= Matthew 12:19 ============

Matthew 12:19 He shall not strive, nor cry aloud; Neither shall any one hear his voice in the streets.(asv)

Máté 12:19 Nem verseng, és nem kiált; az utczákon senki nem hallja szavát.(HU)

Matthew 12:19 He shall{G2051} not{G3756} strive{G2051}{(G5692)}, nor{G3761} cry{G2905}{(G5692)}; neither{G3761} shall any man{G5100} hear{G191}{(G5692)} his{G846} voice{G5456} in{G1722} the streets{G4113}. (kjv-strongs#)

Mat 12:19 He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets. (kjv)

======= Matthew 12:20 ============

Matthew 12:20 A bruised reed shall he not break, And smoking flax shall he not quench, Till he send forth judgment unto victory.(asv)

Máté 12:20 A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem diadalomra viszi az ítéletet.(HU)

Matthew 12:20 A bruised{G4937}{(G5772)} reed{G2563} shall he{G2608} not{G3756} break{G2608}{(G5656)}, and{G2532} smoking{G5188}{(G5746)} flax{G3043} shall he{G4570} not{G3756} quench{G4570}{(G5692)}, till{G2193}{G302} he send forth{G1544}{(G5632)} judgment{G2920} unto{G1519} victory{G3534}. (kjv-strongs#)

Mat 12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory. (kjv)

======= Matthew 12:21 ============

Matthew 12:21 And in his name shall the Gentiles hope.(asv)

Máté 12:21 És az õ nevében reménykednek majd a pogányok.(HU)

Matthew 12:21 And{G2532} in{G1722} his{G846} name{G3686} shall{G1679} the Gentiles{G1484} trust{G1679}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:21 And in his name shall the Gentiles trust. (kjv)

======= Matthew 12:22 ============

Matthew 12:22 Then was brought unto him one possessed with a demon, blind and dumb: and he healed him, insomuch that the dumb man spake and saw.(asv)

Máté 12:22 Akkor egy vak és néma ördöngõst hoztak õ eléje; és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala.(HU)

Matthew 12:22 Then{G5119} was brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846} one possessed with a devil{G1139}{(G5740)}, blind{G5185}, and{G2532} dumb{G2974}: and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} him{G846}, insomuch that{G5620} the blind{G5185} and{G2532} dumb{G2974} both{G2532} spake{G2980}{(G5721)} and{G2532} saw{G991}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:22 Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. (kjv)

======= Matthew 12:23 ============

Matthew 12:23 And all the multitudes were amazed, and said, Can this be the son of David?(asv)

Máté 12:23 És elálmélkodék az egész sokaság, és monda: Vajjon nem ez-é Dávidnak ama Fia?(HU)

Matthew 12:23 And{G2532} all{G3956} the people{G3793} were amazed{G1839}{(G5710)}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)}, Is{G2076}{(G5748)} not{G3385} this{G3778} the son{G5207} of David{G1138}? (kjv-strongs#)

Mat 12:23 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David? (kjv)

======= Matthew 12:24 ============

Matthew 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This man doth not cast out demons, but by Beelzebub the prince of the demons.(asv)

Máté 12:24 A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem ûzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.(HU)

Matthew 12:24 But{G1161} when the Pharisees{G5330} heard{G191}{(G5660)} it, they said{G2036}{(G5627)}, This{G3778} fellow doth{G1544} not{G3756} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}, but{G1508} by{G1722} Beelzebub{G954} the prince{G758} of the devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils. (kjv)

======= Matthew 12:25 ============

Matthew 12:25 And knowing their thoughts he said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:(asv)

Máté 12:25 Jézus pedig, tudva az õ gondolataikat, monda nékik: Minden ország, a mely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik magával.(HU)

Matthew 12:25 And{G1161} Jesus{G2424} knew{G1492}{(G5761)} their{G846} thoughts{G1761}, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Every{G3956} kingdom{G932} divided{G3307}{(G5685)} against{G2596} itself{G1438} is brought to desolation{G2049}{(G5743)}; and{G2532} every{G3956} city{G4172} or{G2228} house{G3614} divided{G3307}{(G5685)} against{G2596} itself{G1438} shall{G2476} not{G3756} stand{G2476}{(G5701)}: (kjv-strongs#)

Mat 12:25 And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand: (kjv)

======= Matthew 12:26 ============

Matthew 12:26 and if Satan casteth out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom stand?(asv)

Máté 12:26 Ha pedig a Sátán a Sátánt ûzi ki, önmagával hasonlott meg; mimódon állhat meg tehát az õ országa?(HU)

Matthew 12:26 And{G2532} if{G1487} Satan{G4567} cast out{G1544}{(G5719)} Satan{G4567}, he is divided{G3307}{(G5681)} against{G1909} himself{G1438}; how{G4459} shall{G2476} then{G3767} his{G846} kingdom{G932} stand{G2476}{(G5701)}? (kjv-strongs#)

Mat 12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand? (kjv)

======= Matthew 12:27 ============

Matthew 12:27 And if I by Beelzebub cast out demons, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.(asv)

Máté 12:27 És ha én Belzebub által ûzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által ûzik ki? Azért õk magok lesznek a ti bíráitok.(HU)

Matthew 12:27 And{G2532} if{G1487} I{G1473} by{G1722} Beelzebub{G954} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}, by{G1722} whom{G5101} do your{G5216} children{G5207} cast them out{G1544}{(G5719)}? therefore{G5124}{G1223} they{G846} shall be{G2071}{(G5704)} your{G5216} judges{G2923}. (kjv-strongs#)

Mat 12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges. (kjv)

======= Matthew 12:28 ============

Matthew 12:28 But if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.(asv)

Máté 12:28 Ha pedig én Istennek Lelke által ûzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.(HU)

Matthew 12:28 But{G1161} if{G1487} I{G1473} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140} by{G1722} the Spirit{G4151} of God{G2316}, then{G686} the kingdom{G932} of God{G2316} is come{G5348}{(G5656)} unto{G1909} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 12:28 But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. (kjv)

======= Matthew 12:29 ============

Matthew 12:29 Or how can one enter into the house of the strong [man], and spoil his goods, except he first bind the strong [man] ? and then he will spoil his house.(asv)

Máté 12:29 Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, hanemha megkötözi elõbb a hatalmast és akkor rabolja ki annak házát?(HU)

Matthew 12:29 Or{G2228} else how{G4459} can{G1410}{(G5736)} one{G5100} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} a strong man's{G2478} house{G3614}, and{G2532} spoil{G1283}{(G5658)} his{G846} goods{G4632}, except{G3362} he first{G4412} bind{G1210}{(G5661)} the strong man{G2478}? and{G2532} then{G5119} he will spoil{G1283}{(G5692)} his{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 12:29 Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house. (kjv)

======= Matthew 12:30 ============

Matthew 12:30 He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth.(asv)

Máté 12:30 A ki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem gyûjt, tékozol.(HU)

Matthew 12:30 He that is{G5607}{(G5752)} not{G3361} with{G3326} me{G1700} is{G2076}{(G5748)} against{G2596} me{G1700}; and{G2532} he that gathereth{G4863}{(G5723)} not{G3361} with{G3326} me{G1700} scattereth abroad{G4650}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:30 He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad. (kjv)

======= Matthew 12:31 ============

Matthew 12:31 Therefore I say unto you, Every sin and blasphemy shall be forgiven unto men; but the blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.(asv)

Máté 12:31 Azt mondom azért néktek: Minden bûn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.(HU)

Matthew 12:31 Wherefore{G1223}{G5124} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, All manner of{G3956} sin{G266} and{G2532} blasphemy{G988} shall be forgiven{G863}{(G5701)} unto men{G444}: but{G1161} the blasphemy{G988} against the Holy Ghost{G4151} shall{G863} not{G3756} be forgiven{G863}{(G5701)} unto men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 12:31 Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. (kjv)

======= Matthew 12:32 ============

Matthew 12:32 And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him; but whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come.(asv)

Máté 12:32 Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.(HU)

Matthew 12:32 And{G2532} whosoever{G3739}{G302} speaketh{G2036}{(G5632)} a word{G3056} against{G2596} the Son{G5207} of man{G444}, it shall be forgiven{G863}{(G5701)} him{G846}: but{G3739} whosoever{G1161}{G302} speaketh{G2036}{(G5632)} against{G2596} the Holy{G40} Ghost{G4151}, it shall{G863} not{G3756} be forgiven{G863}{(G5701)} him{G846}, neither{G3777} in{G1722} this{G5129} world{G165}, neither{G3777} in{G1722} the world to come{G3195}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:32 And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. (kjv)

======= Matthew 12:33 ============

Matthew 12:33 Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree corrupt, and its fruit corrupt: for the tree is known by its fruit.(asv)

Máté 12:33 Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcsérõl ismerik meg a fát.(HU)

Matthew 12:33 Either{G2228} make{G4160}{(G5657)} the tree{G1186} good{G2570}, and{G2532} his{G846} fruit{G2590} good{G2570}; or else{G2228} make{G4160}{(G5657)} the tree{G1186} corrupt{G4550}, and{G2532} his{G846} fruit{G2590} corrupt{G4550}: for{G1063} the tree{G1186} is known{G1097}{(G5743)} by{G1537} his fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 12:33 Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit. (kjv)

======= Matthew 12:34 ============

Matthew 12:34 Ye offspring of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.(asv)

Máté 12:34 Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességébõl szól a száj.(HU)

Matthew 12:34 O generation{G1081} of vipers{G2191}, how{G4459} can ye{G1410}{(G5736)}, being{G5607}{(G5752)} evil{G4190}, speak{G2980}{(G5721)} good things{G18}? for{G1063} out of{G1537} the abundance{G4051} of the heart{G2588} the mouth{G4750} speaketh{G2980}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:34 O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. (kjv)

======= Matthew 12:35 ============

Matthew 12:35 The good man out of his good treasure bringeth forth good things: and the evil man out of his evil treasure bringeth forth evil things.(asv)

Máté 12:35 A jó ember az õ szívének jó kincseibõl hozza elõ a jókat; és a gonosz ember az õ szívének gonosz kincseibõl hozza elõ a gonoszokat.(HU)

Matthew 12:35 A good{G18} man{G444} out of{G1537} the good{G18} treasure{G2344} of the heart{G2588} bringeth forth{G1544}{(G5719)} good things{G18}: and{G2532} an evil{G4190} man{G444} out of{G1537} the evil{G4190} treasure{G2344} bringeth forth{G1544}{(G5719)} evil things{G4190}. (kjv-strongs#)

Mat 12:35 A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. (kjv)

======= Matthew 12:36 ============

Matthew 12:36 And I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.(asv)

Máté 12:36 De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.(HU)

Matthew 12:36 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} every{G3956} idle{G692} word{G4487} that{G3739}{G1437} men{G444} shall speak{G2980}{(G5661)}, they shall give{G591}{(G5692)} account{G3056} thereof{G4012}{G846} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}. (kjv-strongs#)

Mat 12:36 But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. (kjv)

======= Matthew 12:37 ============

Matthew 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.(asv)

Máté 12:37 Mert a te beszédidbõl ismertetel igaznak, és a te beszédidbõl ismertetel hamisnak.(HU)

Matthew 12:37 For{G1063} by{G1537} thy{G4675} words{G3056} thou shalt be justified{G1344}{(G5701)}, and{G2532} by{G1537} thy{G4675} words{G3056} thou shalt be condemned{G2613}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. (kjv)

======= Matthew 12:38 ============

Matthew 12:38 Then certain of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we would see a sign from thee.(asv)

Máté 12:38 Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tõled.(HU)

Matthew 12:38 Then{G5119} certain{G5100} of the scribes{G1122} and{G2532} of the Pharisees{G5330} answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we would{G2309}{(G5719)} see{G1492}{(G5629)} a sign{G4592} from{G575} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 12:38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. (kjv)

======= Matthew 12:39 ============

Matthew 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given it but the sign of Jonah the prophet:(asv)

Máté 12:39 Õ pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele.(HU)

Matthew 12:39 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, An evil{G4190} and{G2532} adulterous{G3428} generation{G1074} seeketh after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}; and{G2532} there shall no{G3756} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} to it{G846}, but{G1508} the sign{G4592} of the prophet{G4396} Jonas{G2495}: (kjv-strongs#)

Mat 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas: (kjv)

======= Matthew 12:40 ============

Matthew 12:40 for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.(asv)

Máté 12:40 Mert a miképen Jónás három éjjel és három nap volt a czethal gyomrában, azonképen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.(HU)

Matthew 12:40 For{G1063} as{G5618} Jonas{G2495} was{G2258}{(G5713)} three{G5140} days{G2250} and{G2532} three{G5140} nights{G3571} in{G1722} the whale's{G2785} belly{G2836}; so{G3779} shall the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)} three{G5140} days{G2250} and{G2532} three{G5140} nights{G3571} in{G1722} the heart{G2588} of the earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 12:40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. (kjv)

======= Matthew 12:41 ============

Matthew 12:41 The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.(asv)

Máté 12:41 Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy õk megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál.(HU)

Matthew 12:41 The men{G435} of Nineveh{G3536} shall rise{G450}{(G5698)} in{G1722} judgment{G2920} with{G3326} this{G5026} generation{G1074}, and{G2532} shall condemn{G2632}{(G5692)} it{G846}: because{G3754} they repented{G3340}{(G5656)} at{G1519} the preaching{G2782} of Jonas{G2495}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a greater than{G4119} Jonas{G2495} is here{G5602}. (kjv-strongs#)

Mat 12:41 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here. (kjv)

======= Matthew 12:42 ============

Matthew 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.(asv)

Máté 12:42 Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert õ eljött a földnek szélérõl, hogy hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé, nagyobb van itt Salamonnál.(HU)

Matthew 12:42 The queen{G938} of the south{G3558} shall rise up{G1453}{(G5701)} in{G1722} the judgment{G2920} with{G3326} this{G5026} generation{G1074}, and{G2532} shall condemn{G2632}{(G5692)} it{G846}: for{G3754} she came{G2064}{(G5627)} from{G1537} the uttermost parts{G4009} of the earth{G1093} to hear{G191}{(G5658)} the wisdom{G4678} of Solomon{G4672}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a greater than{G4119} Solomon{G4672} is here{G5602}. (kjv-strongs#)

Mat 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here. (kjv)

======= Matthew 12:43 ============

Matthew 12:43 But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passeth through waterless places, seeking rest, and findeth it not.(asv)

Máté 12:43 Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberbõl, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál:(HU)

Matthew 12:43 {G1161} When{G3752} the unclean{G169} spirit{G4151} is gone{G1831}{(G5632)} out of{G575} a man{G444}, he walketh{G1330}{(G5736)} through{G1223} dry{G504} places{G5117}, seeking{G2212}{(G5723)} rest{G372}, and{G2532} findeth{G2147}{(G5719)} none{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 12:43 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. (kjv)

======= Matthew 12:44 ============

Matthew 12:44 Then he saith, I will return into my house whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.(asv)

Máté 12:44 Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.(HU)

Matthew 12:44 Then{G5119} he saith{G3004}{(G5719)}, I will return{G1994}{(G5692)} into{G1519} my{G3450} house{G3624} from whence{G3606} I came out{G1831}{(G5627)}; and{G2532} when he is come{G2064}{(G5631)}, he findeth{G2147}{(G5719)} it empty{G4980}{(G5723)}, swept{G4563}{(G5772)}, and{G2532} garnished{G2885}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:44 Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. (kjv)

======= Matthew 12:45 ============

Matthew 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first. Even so shall it be also unto this evil generation.(asv)

Máté 12:45 Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat õ magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsõnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.(HU)

Matthew 12:45 Then{G5119} goeth he{G4198}{(G5736)}, and{G2532} taketh{G3880}{(G5719)} with{G3326} himself{G1438} seven{G2033} other{G2087} spirits{G4151} more wicked{G4191} than himself{G1438}, and{G2532} they enter in{G1525}{(G5631)} and dwell{G2730}{(G5719)} there{G1563}: and{G2532} the last{G2078} state of that{G1565} man{G444} is{G1096}{(G5736)} worse than{G5501} the first{G4413}. Even so{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} also{G2532} unto this{G5026} wicked{G4190} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. (kjv)

======= Matthew 12:46 ============

Matthew 12:46 While he was yet speaking to the multitudes, behold, his mother and his brethren stood without, seeking to speak to him.(asv)

Máté 12:46 Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé az õ anyja és az õ testvérei állanak vala odakünn, akarván õ vele szólni.(HU)

Matthew 12:46 While{G2089} he{G846} yet{G1161} talked{G2980}{(G5723)} to the people{G3793}, behold{G2400}{(G5628)}, his mother{G3384} and{G2532} his{G846} brethren{G80} stood{G2476}{(G5715)} without{G1854}, desiring{G2212}{(G5723)} to speak{G2980}{(G5658)} with him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:46 While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. (kjv)

======= Matthew 12:47 ============

Matthew 12:47 And one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, seeking to speak to thee.(asv)

Máté 12:47 És monda néki valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled.(HU)

Matthew 12:47 Then{G1161} one{G5100} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} mother{G3384} and{G2532} thy{G4675} brethren{G80} stand{G2476}{(G5758)} without{G1854}, desiring{G2212}{(G5723)} to speak{G2980}{(G5658)} with thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 12:47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. (kjv)

======= Matthew 12:48 ============

Matthew 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?(asv)

Máté 12:48 Õ pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim?(HU)

Matthew 12:48 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him that told{G2036}{(G5631)} him{G846}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} mother{G3384}? and{G2532} who{G5101} are{G1526}{(G5748)} my{G3450} brethren{G80}? (kjv-strongs#)

Mat 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren? (kjv)

======= Matthew 12:49 ============

Matthew 12:49 And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold, my mother and my brethren!(asv)

Máté 12:49 És kinyujtván kezét az õ tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim!(HU)

Matthew 12:49 And{G2532} he stretched forth{G1614}{(G5660)} his{G846} hand{G5495} toward{G1909} his{G846} disciples{G3101}, and said{G2036}{(G5627)}, Behold{G2400}{(G5628)} my{G3450} mother{G3384} and{G2532} my{G3450} brethren{G80}! (kjv-strongs#)

Mat 12:49 And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren! (kjv)

======= Matthew 12:50 ============

Matthew 12:50 For whosoever shall do the will of my Father who is in heaven, he is my brother, and sister, and mother.(asv)

Máté 12:50 Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nõtestvérem és anyám.(HU)

Matthew 12:50 For{G1063} whosoever{G3748}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} the will{G2307} of my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}, the same{G846} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} brother{G80}, and{G2532} sister{G79}, and{G2532} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mat 12:50 For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.(kjv)

======= Matthew 13:1 ============

Matthew 13:1 On that day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.(asv)

Máté 13:1 Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett.(HU)

Matthew 13:1 {G1161} The same{G1722}{G1565} day{G2250} went{G1831}{(G5631)} Jesus{G2424} out of{G575} the house{G3614}, and sat{G2521}{(G5711)} by{G3844} the sea side{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 13:1 The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side. (kjv)

======= Matthew 13:2 ============

Matthew 13:2 And there were gathered unto him great multitudes, so that he entered into a boat, and sat; and all the multitude stood on the beach.(asv)

Máté 13:2 És nagy sokaság gyülekezék õ hozzá, annyira, hogy õ a hajóba méne leülni; az egész sokaság pedig a parton áll vala.(HU)

Matthew 13:2 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} were gathered together{G4863}{(G5681)} unto{G4314} him{G846}, so that{G5620} he{G846} went{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and sat{G2521}{(G5738)}; and{G2532} the whole{G3956} multitude{G3793} stood{G2476}{(G5715)} on{G1909} the shore{G123}. (kjv-strongs#)

Mat 13:2 And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore. (kjv)

======= Matthew 13:3 ============

Matthew 13:3 And he spake to them many things in parables, saying, Behold, the sower went forth to sow;(asv)

Máté 13:3 És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván: Ímé kiméne a magvetõ vetni,(HU)

Matthew 13:3 And{G2532} he spake{G2980}{(G5656)} many things{G4183} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}, saying{G3004}{(G5723)}, Behold{G2400}{(G5628)}, a sower{G4687}{(G5723)} went forth{G1831}{(G5627)} to sow{G4687}{(G5721)}; (kjv-strongs#)

Mat 13:3 And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow; (kjv)

======= Matthew 13:4 ============

Matthew 13:4 and as he sowed, some [seeds] fell by the way side, and the birds came and devoured them:(asv)

Máté 13:4 És a mikor õ vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt.(HU)

Matthew 13:4 And{G2532} when{G1722} he{G846} sowed{G4687}{(G5721)}, some{G3739}{G3303} seeds fell{G4098}{(G5627)} by{G3844} the way side{G3598}, and{G2532} the fowls{G4071} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} devoured{G2719} them{G846} up{G2719}{(G5627)}: (kjv-strongs#)

Mat 13:4 And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up: (kjv)

======= Matthew 13:5 ============

Matthew 13:5 and others fell upon the rocky places, where they had not much earth: and straightway they sprang up, because they had no deepness of earth:(asv)

Máté 13:5 Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben.(HU)

Matthew 13:5 Some{G1161}{G243} fell{G4098}{(G5627)} upon{G1909} stony places{G4075}, where{G3699} they had{G2192}{(G5707)} not{G3756} much{G4183} earth{G1093}: and{G2532} forthwith{G2112} they sprung up{G1816}{(G5656)}, because{G1223} they had{G2192}{(G5721)} no{G3361} deepness{G899} of earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mat 13:5 Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth: (kjv)

======= Matthew 13:6 ============

Matthew 13:6 and when the sun was risen, they were scorched; and because they had no root, they withered away.(asv)

Máté 13:6 De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott.(HU)

Matthew 13:6 And{G1161} when the sun{G2246} was up{G393}{(G5660)}, they were scorched{G2739}{(G5681)}; and{G2532} because{G1223} they had{G2192}{(G5721)} no{G3361} root{G4491}, they withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:6 And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away. (kjv)

======= Matthew 13:7 ============

Matthew 13:7 And others fell upon the thorns; and the thorns grew up and choked them:(asv)

Máté 13:7 Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt.(HU)

Matthew 13:7 And{G1161} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} among{G1909} thorns{G173}; and{G2532} the thorns{G173} sprung up{G305}{(G5627)}, and{G2532} choked{G638}{(G5656)} them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 13:7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them: (kjv)

======= Matthew 13:8 ============

Matthew 13:8 and others fell upon the good ground, and yielded fruit, some a hundredfold, some sixty, some thirty.(asv)

Máté 13:8 Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.(HU)

Matthew 13:8 But{G1161} other{G243} fell{G4098}{(G5627)} into{G1909} good{G2570} ground{G1093}, and{G2532} brought forth{G1325}{(G5707)} fruit{G2590}, some{G3739}{G3303} an hundredfold{G1540},{G1161} some{G3739} sixtyfold{G1835},{G1161} some{G3739} thirtyfold{G5144}. (kjv-strongs#)

Mat 13:8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold. (kjv)

======= Matthew 13:9 ============

Matthew 13:9 He that hath ears, let him hear.(asv)

Máté 13:9 A kinek van füle a hallásra, hallja.(HU)

Matthew 13:9 Who{G3588} hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:9 Who hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 13:10 ============

Matthew 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?(asv)

Máté 13:10 A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban?(HU)

Matthew 13:10 And{G2532} the disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Why{G1302} speakest thou{G2980}{(G5719)} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}? (kjv-strongs#)

Mat 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? (kjv)

======= Matthew 13:11 ============

Matthew 13:11 And he answered and said unto them, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.(asv)

Máté 13:11 Õ pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.(HU)

Matthew 13:11 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Because{G3754} it is given{G1325}{(G5769)} unto you{G5213} to know{G1097}{(G5629)} the mysteries{G3466} of the kingdom{G932} of heaven{G3772}, but{G1161} to them{G1565} it is{G1325} not{G3756} given{G1325}{(G5769)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. (kjv)

======= Matthew 13:12 ============

Matthew 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that which he hath.(asv)

Máté 13:12 Mert a kinek van, annak adatik, és bõvölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tõle, a mije van.(HU)

Matthew 13:12 For{G1063} whosoever{G3748} hath{G2192}{(G5719)}, to him{G846} shall be given{G1325}{(G5701)}, and{G2532} he shall have more abundance{G4052}{(G5701)}: but{G1161} whosoever{G3748} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756}, from{G575} him{G846} shall be taken away{G142}{(G5701)} even{G2532} that{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. (kjv)

======= Matthew 13:13 ============

Matthew 13:13 Therefore speak I to them in parables; because seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand.(asv)

Máté 13:13 Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.(HU)

Matthew 13:13 Therefore{G1223}{G5124} speak I{G2980}{(G5719)} to them{G846} in{G1722} parables{G3850}: because{G3754} they seeing{G991}{(G5723)} see{G991}{(G5719)} not{G3756}; and{G2532} hearing{G191}{(G5723)} they hear{G191}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they understand{G4920}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand. (kjv)

======= Matthew 13:14 ============

Matthew 13:14 And unto them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall in no wise understand; And seeing ye shall see, and shall in no wise perceive:(asv)

Máté 13:14 És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, a mely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:(HU)

Matthew 13:14 And{G2532} in{G1909} them{G846} is fulfilled{G378}{(G5743)} the prophecy{G4394} of Esaias{G2268}, which{G3588} saith{G3004}{(G5723)}, By hearing{G189} ye shall hear{G191}{(G5692)}, and{G2532} shall{G4920} not{G3364} understand{G4920}{(G5655)}; and{G2532} seeing{G991}{(G5723)} ye shall see{G991}{(G5692)}, and{G2532} shall{G1492} not{G3364} perceive{G1492}{(G5632)}: (kjv-strongs#)

Mat 13:14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive: (kjv)

======= Matthew 13:15 ============

Matthew 13:15 For this people's heart is waxed gross, And their ears are dull of hearing, And their eyes they have closed; Lest haply they should perceive with their eyes, And hear with their ears, And understand with their heart, And should turn again, And I should heal them.(asv)

Máté 13:15 Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam õket.(HU)

Matthew 13:15 For{G1063} this{G5127} people's{G2992} heart{G2588} is waxed gross{G3975}{(G5681)}, and{G2532} their ears{G3775} are dull{G917} of hearing{G191}{(G5656)}, and{G2532} their{G846} eyes{G3788} they have closed{G2576}{(G5656)}; lest at any time{G3379} they should see{G1492}{(G5632)} with their eyes{G3788}, and{G2532} hear{G191}{(G5661)} with their ears{G3775}, and{G2532} should understand{G4920}{(G5632)} with their heart{G2588}, and{G2532} should be converted{G1994}{(G5661)}, and{G2532} I should heal{G2390}{(G5667)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:15 For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. (kjv)

======= Matthew 13:16 ============

Matthew 13:16 But blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear.(asv)

Máté 13:16 A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.(HU)

Matthew 13:16 But{G1161} blessed{G3107} are your{G5216} eyes{G3788}, for{G3754} they see{G991}{(G5719)}: and{G2532} your{G5216} ears{G3775}, for{G3754} they hear{G191}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:16 But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear. (kjv)

======= Matthew 13:17 ============

Matthew 13:17 For verily I say unto you, that many prophets and righteous men desired to see the things which ye see, and saw them not; and to hear the things which ye hear, and heard them not.(asv)

Máté 13:17 Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, a miket ti láttok, és nem látták; és hallani, a miket ti hallotok, és nem hallották.(HU)

Matthew 13:17 For{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} many{G4183} prophets{G4396} and{G2532} righteous{G1342} men have desired{G1937}{(G5656)} to see{G1492}{(G5629)} those things which{G3739} ye see{G991}{(G5719)}, and{G2532} have{G1492} not{G3756} seen{G1492}{(G5627)} them; and{G2532} to hear{G191}{(G5658)} those things which{G3739} ye hear{G191}{(G5719)}, and{G2532} have{G191} not{G3756} heard{G191}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mat 13:17 For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them. (kjv)

======= Matthew 13:18 ============

Matthew 13:18 Hear then ye the parable of the sower.(asv)

Máté 13:18 Ti halljátok meg azért a magvetõ példázatát.(HU)

Matthew 13:18 Hear{G191}{(G5657)} ye{G5210} therefore{G3767} the parable{G3850} of the sower{G4687}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:18 Hear ye therefore the parable of the sower. (kjv)

======= Matthew 13:19 ============

Matthew 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, [then] cometh the evil [one], and snatcheth away that which hath been sown in his heart. This is he that was sown by the way side.(asv)

Máté 13:19 Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljõ a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.(HU)

Matthew 13:19 When any{G3956} one heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056} of the kingdom{G932}, and{G2532} understandeth{G4920}{(G5723)} it not{G3361}, then cometh{G2064}{(G5736)} the wicked{G4190} one, and{G2532} catcheth away{G726}{(G5719)} that which{G3588} was sown{G4687}{(G5772)} in{G1722} his{G846} heart{G2588}. This{G3778} is{G2076}{(G5748)} he which received seed{G4687}{(G5651)} by{G3844} the way side{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side. (kjv)

======= Matthew 13:20 ============

Matthew 13:20 And he that was sown upon the rocky places, this is he that heareth the word, and straightway with joy receiveth it;(asv)

Máté 13:20 A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja;(HU)

Matthew 13:20 But{G1161} he that received the seed{G4687}{(G5651)} into{G1909} stony places{G4075}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} he that heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}, and{G2532} anon{G2117} with{G3326} joy{G5479} receiveth{G2983}{(G5723)} it{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 13:20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it; (kjv)

======= Matthew 13:21 ============

Matthew 13:21 yet hath he not root in himself, but endureth for a while; and when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway he stumbleth.(asv)

Máté 13:21 De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.(HU)

Matthew 13:21 Yet{G1161} hath he{G2192}{(G5719)} not{G3756} root{G4491} in{G1722} himself{G1438}, but{G235} dureth{G2076}{(G5748)} for a while{G4340}: for{G1161} when tribulation{G2347} or{G2228} persecution{G1375} ariseth{G1096}{(G5637)} because{G1223} of the word{G3056}, by and by{G2117} he is offended{G4624}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. (kjv)

======= Matthew 13:22 ============

Matthew 13:22 And he that was sown among the thorns, this is he that heareth the word; and the care of the world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.(asv)

Máté 13:22 A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.(HU)

Matthew 13:22 He also{G1161} that received seed{G4687}{(G5651)} among{G1519} the thorns{G173} is{G2076}{(G5748)} he that{G3778} heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}; and{G2532} the care{G3308} of this{G5127} world{G165}, and{G2532} the deceitfulness{G539} of riches{G4149}, choke{G4846}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} he becometh{G1096}{(G5736)} unfruitful{G175}. (kjv-strongs#)

Mat 13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful. (kjv)

======= Matthew 13:23 ============

Matthew 13:23 And he that was sown upon the good ground, this is he that heareth the word, and understandeth it; who verily beareth fruit, and bringeth forth, some a hundredfold, some sixty, some thirty.(asv)

Máté 13:23 A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az ígét; a ki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.(HU)

Matthew 13:23 But{G1161} he that received seed{G4687}{(G5651)} into{G1909} the good{G2570} ground{G1093} is{G2076}{(G5748)} he{G3778} that heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}, and{G2532} understandeth{G4920}{(G5723)} it; which{G3739} also{G1211} beareth fruit{G2592}{(G5719)}, and{G2532} bringeth forth{G4160}{(G5719)}, some{G3739}{G3303} an hundredfold{G1540},{G1161} some{G3739} sixty{G1835},{G1161} some{G3739} thirty{G5144}. (kjv-strongs#)

Mat 13:23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty. (kjv)

======= Matthew 13:24 ============

Matthew 13:24 Another parable set he before them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man that sowed good seed in his field:(asv)

Máté 13:24 Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az õ földébe jó magot vetett;(HU)

Matthew 13:24 Another{G243} parable{G3850} put he forth{G3908}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, The kingdom{G932} of heaven{G3772} is likened{G3666}{(G5681)} unto a man{G444} which sowed{G4687}{(G5723)}{(G5625)}{G4687}{(G5660)} good{G2570} seed{G4690} in{G1722} his{G846} field{G68}: (kjv-strongs#)

Mat 13:24 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field: (kjv)

======= Matthew 13:25 ============

Matthew 13:25 but while men slept, his enemy came and sowed tares also among the wheat, and went away.(asv)

Máté 13:25 De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az õ ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne.(HU)

Matthew 13:25 But{G1161} while{G1722} men{G444} slept{G2518}{(G5721)}, his{G846} enemy{G2190} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} sowed{G4687}{(G5656)} tares{G2215} among{G303}{G3319} the wheat{G4621}, and{G2532} went his way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:25 But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. (kjv)

======= Matthew 13:26 ============

Matthew 13:26 But when the blade sprang up and brought forth fruit, then appeared the tares also.(asv)

Máté 13:26 Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is.(HU)

Matthew 13:26 But{G1161} when{G3753} the blade{G5528} was sprung up{G985}{(G5656)}, and{G2532} brought forth{G4160}{(G5656)} fruit{G2590}, then{G5119} appeared{G5316}{(G5648)} the tares{G2215} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 13:26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. (kjv)

======= Matthew 13:27 ============

Matthew 13:27 And the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? whence then hath it tares?(asv)

Máté 13:27 A gazda szolgái pedig elõállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly?(HU)

Matthew 13:27 So{G1161} the servants{G1401} of the householder{G3617} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Sir{G2962}, didst{G4687} not{G3780} thou sow{G4687}{(G5656)} good{G2570} seed{G4690} in{G1722} thy{G4674} field{G68}? from whence{G4159} then{G3767} hath it{G2192}{(G5719)} tares{G2215}? (kjv-strongs#)

Mat 13:27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares? (kjv)

======= Matthew 13:28 ============

Matthew 13:28 And he said unto them, An enemy hath done this. And the servants say unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?(asv)

Máté 13:28 Õ pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat?(HU)

Matthew 13:28 {G1161} He said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, An enemy{G2190}{G444} hath done{G4160}{(G5656)} this{G5124}.{G1161} The servants{G1401} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Wilt thou{G2309}{(G5719)} then{G3767} that we go{G565}{(G5631)} and gather{G4816} them{G846} up{G4816}{(G5661)}? (kjv-strongs#)

Mat 13:28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? (kjv)

======= Matthew 13:29 ============

Matthew 13:29 But he saith, Nay; lest haply while ye gather up the tares, ye root up the wheat with them.(asv)

Máté 13:29 Õ pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok.(HU)

Matthew 13:29 But{G1161} he said{G5346}{(G5713)}, Nay{G3756}; lest{G3379} while ye gather up{G4816}{(G5723)} the tares{G2215}, ye root up{G1610}{(G5661)} also the wheat{G4621} with{G260} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. (kjv)

======= Matthew 13:30 ============

Matthew 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of the harvest I will say to the reapers, Gather up first the tares, and bind them in bundles to burn them; but gather the wheat into my barn.(asv)

Máté 13:30 Hagyjátok, hogy együtt nõjjön mind a kettõ az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze elõször a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csûrömbe.(HU)

Matthew 13:30 Let{G863}{(G5628)} both{G297} grow together{G4885}{(G5745)} until{G3360} the harvest{G2326}: and{G2532} in{G1722} the time{G2540} of harvest{G2326} I will say{G2046}{(G5692)} to the reapers{G2327}, Gather ye together{G4816}{(G5657)} first{G4412} the tares{G2215}, and{G2532} bind{G1210}{(G5657)} them{G846} in{G1519} bundles{G1197} to{G4314} burn{G2618}{(G5658)} them{G846}: but{G1161} gather{G4863}{(G5628)} the wheat{G4621} into{G1519} my{G3450} barn{G596}. (kjv-strongs#)

Mat 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn. (kjv)

======= Matthew 13:31 ============

Matthew 13:31 Another parable set he before them, saying, The kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:(asv)

Máté 13:31 Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az õ mezejében;(HU)

Matthew 13:31 Another{G243} parable{G3850} put he forth{G3908}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, The kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} to a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, which{G3739} a man{G444} took{G2983}{(G5631)}, and sowed{G4687}{(G5656)} in{G1722} his{G846} field{G68}: (kjv-strongs#)

Mat 13:31 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field: (kjv)

======= Matthew 13:32 ============

Matthew 13:32 which indeed is less than all seeds; but when it is grown, it is greater than the herbs, and becometh a tree, so that the birds of the heaven come and lodge in the branches thereof.(asv)

Máté 13:32 A mely kisebb ugyan minden magnál; de a mikor felnõ, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain.(HU)

Matthew 13:32 Which{G3739} indeed{G3303} is{G2076}{(G5748)} the least{G3398} of all{G3956} seeds{G4690}: but{G1161} when{G3752} it is grown{G837}{(G5686)}, it is{G2076}{(G5748)} the greatest{G3187} among herbs{G3001}, and{G2532} becometh{G1096}{(G5736)} a tree{G1186}, so that{G5620} the birds{G4071} of the air{G3772} come{G2064}{(G5629)} and{G2532} lodge{G2681}{(G5721)} in{G1722} the branches{G2798} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:32 Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. (kjv)

======= Matthew 13:33 ============

Matthew 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till it was all leavened.(asv)

Máté 13:33 Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.(HU)

Matthew 13:33 Another{G243} parable{G3850} spake he{G2980}{(G5656)} unto them{G846}; The kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto leaven{G2219}, which{G3739} a woman{G1135} took{G2983}{(G5631)}, and hid{G1470}{(G5656)} in{G1519} three{G5140} measures{G4568} of meal{G224}, till{G2193} the whole{G3650} was{G3739} leavened{G2220}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened. (kjv)

======= Matthew 13:34 ============

Matthew 13:34 All these things spake Jesus in parables unto the multitudes; and without a parable spake he nothing unto them:(asv)

Máté 13:34 Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik,(HU)

Matthew 13:34 All{G3956} these things{G5023} spake{G2980}{(G5656)} Jesus{G2424} unto the multitude{G3793} in{G1722} parables{G3850}; and{G2532} without{G5565} a parable{G3850} spake he{G2980}{(G5707)} not{G3756} unto them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 13:34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them: (kjv)

======= Matthew 13:35 ============

Matthew 13:35 that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things hidden from the foundation of the world. [(asv)

Máté 13:35 Hogy beteljék a mit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának.(HU)

Matthew 13:35 That{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, I will open{G455}{(G5692)} my{G3450} mouth{G4750} in{G1722} parables{G3850}; I will utter{G2044}{(G5695)} things which have been kept secret{G2928}{(G5772)} from{G575} the foundation{G2602} of the world{G2889}. (kjv-strongs#)

Mat 13:35 That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. (kjv)

======= Matthew 13:36 ============

Matthew 13:36 Then he left the multitudes, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Explain unto us the parable of the tares of the field.(asv)

Máté 13:36 Ekkor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba. És az õ tanítványai hozzámenének, mondván: Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot.(HU)

Matthew 13:36 Then{G5119} Jesus{G2424} sent{G863} the multitude{G3793} away{G863}{(G5631)}, and went{G2064}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614}: and{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Declare{G5419}{(G5657)} unto us{G2254} the parable{G3850} of the tares{G2215} of the field{G68}. (kjv-strongs#)

Mat 13:36 Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. (kjv)

======= Matthew 13:37 ============

Matthew 13:37 And he answered and said, He that soweth the good seed is the Son of man;(asv)

Máté 13:37 Õ pedig felelvén monda nékik: A ki a jó magot veti, az az embernek Fia;(HU)

Matthew 13:37 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, He that soweth{G4687}{(G5723)} the good{G2570} seed{G4690} is{G2076}{(G5748)} the Son{G5207} of man{G444}; (kjv-strongs#)

Mat 13:37 He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man; (kjv)

======= Matthew 13:38 ============

Matthew 13:38 and the field is the world; and the good seed, these are the sons of the kingdom; and the tares are the sons of the evil [one] ;(asv)

Máté 13:38 A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.(HU)

Matthew 13:38 {G1161} The field{G68} is{G2076}{(G5748)} the world{G2889};{G1161} the good{G2570} seed{G4690} are{G3778}{G1526}{(G5748)} the children{G5207} of the kingdom{G932}; but{G1161} the tares{G2215} are{G1526}{(G5748)} the children{G5207} of the wicked{G4190} one; (kjv-strongs#)

Mat 13:38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one; (kjv)

======= Matthew 13:39 ============

Matthew 13:39 and the enemy that sowed them is the devil: and the harvest is the end of the world; and the reapers are angels.(asv)

Máté 13:39 Az ellenség pedig, a ki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok.(HU)

Matthew 13:39 {G1161} The enemy{G2190} that sowed{G4687}{(G5660)} them{G846} is{G2076}{(G5748)} the devil{G1228};{G1161} the harvest{G2326} is{G2076}{(G5748)} the end{G4930} of the world{G165}; and{G1161} the reapers{G2327} are{G1526}{(G5748)} the angels{G32}. (kjv-strongs#)

Mat 13:39 The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels. (kjv)

======= Matthew 13:40 ============

Matthew 13:40 As therefore the tares are gathered up and burned with fire; so shall it be in the end of the world.(asv)

Máté 13:40 A miképen azért összegyûjtik a konkolyt és megégetik: akképen lesz a világnak végén.(HU)

Matthew 13:40 As{G5618} therefore{G3767} the tares{G2215} are gathered{G4816}{(G5743)} and{G2532} burned{G2618}{(G5743)} in the fire{G4442}; so{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} in{G1722} the end{G4930} of this{G5127} world{G165}. (kjv-strongs#)

Mat 13:40 As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world. (kjv)

======= Matthew 13:41 ============

Matthew 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that cause stumbling, and them that do iniquity,(asv)

Máté 13:41 Az embernek Fia elküldi az õ angyalait, és az õ országából összegyûjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek,(HU)

Matthew 13:41 The Son{G5207} of man{G444} shall send forth{G649}{(G5692)} his{G846} angels{G32}, and{G2532} they shall gather{G4816}{(G5692)} out of{G1537} his{G846} kingdom{G932} all things{G3956} that offend{G4625}, and{G2532} them which do{G4160}{(G5723)} iniquity{G458}; (kjv-strongs#)

Mat 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity; (kjv)

======= Matthew 13:42 ============

Matthew 13:42 and shall cast them into the furnace of fire: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Máté 13:42 És bevetik õket a tüzes kemenczébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás.(HU)

Matthew 13:42 And{G2532} shall cast{G906}{(G5692)} them{G846} into{G1519} a furnace{G2575} of fire{G4442}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} wailing{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 13:42 And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 13:43 ============

Matthew 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He that hath ears, let him hear.(asv)

Máté 13:43 Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az õ Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.(HU)

Matthew 13:43 Then{G5119} shall the righteous{G1342} shine forth{G1584}{(G5692)} as{G5613} the sun{G2246} in{G1722} the kingdom{G932} of their{G846} Father{G3962}. Who{G3588} hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 13:44 ============

Matthew 13:44 The kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in the field; which a man found, and hid; and in his joy he goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.(asv)

Máté 13:44 Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.(HU)

Matthew 13:44 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto treasure{G2344} hid{G2928}{(G5772)} in{G1722} a field{G68}; the which{G3739} when a man{G444} hath found{G2147}{(G5631)}, he hideth{G2928}{(G5656)}, and{G2532} for{G575} joy{G5479} thereof{G846} goeth{G5217}{(G5719)} and{G2532} selleth{G4453}{(G5719)} all{G3956} that{G3745} he hath{G2192}{(G5719)}, and{G2532} buyeth{G59}{(G5719)} that{G1565} field{G68}. (kjv-strongs#)

Mat 13:44 Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. (kjv)

======= Matthew 13:45 ============

Matthew 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a man that is a merchant seeking goodly pearls:(asv)

Máté 13:45 Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedõhöz, a ki igazgyöngyöket keres;(HU)

Matthew 13:45 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a merchant{G1713} man{G444}, seeking{G2212}{(G5723)} goodly{G2570} pearls{G3135}: (kjv-strongs#)

Mat 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls: (kjv)

======= Matthew 13:46 ============

Matthew 13:46 and having found one pearl of great price, he went and sold all that he had, and bought it.(asv)

Máté 13:46 A ki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván a mije volt, megvevé azt.(HU)

Matthew 13:46 Who{G3739}, when he had found{G2147}{(G5631)} one{G1520} pearl{G3135} of great price{G4186}, went{G565}{(G5631)} and sold{G4097}{(G5758)} all{G3956} that{G3745} he had{G2192}{(G5707)}, and{G2532} bought{G59}{(G5656)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. (kjv)

======= Matthew 13:47 ============

Matthew 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:(asv)

Máté 13:47 Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, a mely mindenféle fajtát összefogott;(HU)

Matthew 13:47 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a net{G4522}, that was cast{G906}{(G5685)} into{G1519} the sea{G2281}, and{G2532} gathered{G4863}{(G5631)} of{G1537} every{G3956} kind{G1085}: (kjv-strongs#)

Mat 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind: (kjv)

======= Matthew 13:48 ============

Matthew 13:48 which, when it was filled, they drew up on the beach; and they sat down, and gathered the good into vessels, but the bad they cast away.(asv)

Máté 13:48 Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a jókat edényekbe gyûjtötték, a hitványakat pedig kihányták.(HU)

Matthew 13:48 Which{G3739}, when{G3753} it was full{G4137}{(G5681)}, they drew{G307}{(G5660)} to{G1909} shore{G123}, and{G2532} sat down{G2523}{(G5660)}, and gathered{G4816}{(G5656)} the good{G2570} into{G1519} vessels{G30}, but{G1161} cast{G906}{(G5627)} the bad{G4550} away{G1854}. (kjv-strongs#)

Mat 13:48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. (kjv)

======= Matthew 13:49 ============

Matthew 13:49 So shall it be in the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the righteous,(asv)

Máté 13:49 Így lesz a világ végén is: Eljõnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül.(HU)

Matthew 13:49 So{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} at{G1722} the end{G4930} of the world{G165}: the angels{G32} shall come forth{G1831}{(G5695)}, and{G2532} sever{G873}{(G5692)} the wicked{G4190} from{G1537} among{G3319} the just{G1342}, (kjv-strongs#)

Mat 13:49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just, (kjv)

======= Matthew 13:50 ============

Matthew 13:50 and shall cast them into the furnace of fire: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Máté 13:50 És a tüzes kemenczébe vetik õket; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.(HU)

Matthew 13:50 And{G2532} shall cast{G906}{(G5692)} them{G846} into{G1519} the furnace{G2575} of fire{G4442}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} wailing{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 13:50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 13:51 ============

Matthew 13:51 Have ye understood all these things? They say unto him, Yea.(asv)

Máté 13:51 Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram.(HU)

Matthew 13:51 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Have ye understood{G4920}{(G5656)} all{G3956} these{G5023} things{G3956}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yea{G3483}, Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 13:51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. (kjv)

======= Matthew 13:52 ============

Matthew 13:52 And he said unto them, Therefore every scribe who hath been made a disciple to the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, who bringeth forth out of his treasure things new and old.(asv)

Máté 13:52 Õ pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, a ki a mennyeknek országa felõl megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, a ki ót és újat hoz elõ az õ éléstárából.(HU)

Matthew 13:52 Then{G1161} said{G2036}{(G5627)} he unto them{G846}, Therefore{G1223}{G5124} every{G3956} scribe{G1122} which is instructed{G3100}{(G5685)} unto{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a man{G444} that is an householder{G3617}, which{G3748} bringeth forth{G1544}{(G5719)} out of{G1537} his{G846} treasure{G2344} things new{G2537} and{G2532} old{G3820}. (kjv-strongs#)

Mat 13:52 Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old. (kjv)

======= Matthew 13:53 ============

Matthew 13:53 And it came to pass, when Jesus had finished these parables, he departed thence.(asv)

Máté 13:53 És lõn, a mikor elvégzé Jézus ezeket a példázatokat, elméne onnan.(HU)

Matthew 13:53 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} these{G5025} parables{G3850}, he departed{G3332}{(G5656)} thence{G1564}. (kjv-strongs#)

Mat 13:53 And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence. (kjv)

======= Matthew 13:54 ============

Matthew 13:54 And coming into his own country he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?(asv)

Máté 13:54 És hazájába érve, tanítja vala õket az õ zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak és ezt mondják vala: Honnét van ebben ez a bölcseség és az erõk?(HU)

Matthew 13:54 And{G2532} when he was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} his own{G846} country{G3968}, he taught{G1321}{(G5707)} them{G846} in{G1722} their{G846} synagogue{G4864}, insomuch that{G5620} they{G846} were astonished{G1605}{(G5745)}, and{G2532} said{G3004}{(G5721)}, Whence{G4159} hath this man{G5129} this{G3778} wisdom{G4678}, and{G2532} these mighty works{G1411}? (kjv-strongs#)

Mat 13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works? (kjv)

======= Matthew 13:55 ============

Matthew 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joseph, and Simon, and Judas?(asv)

Máté 13:55 Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az õ anyját hívják-é Máriának, és az õ testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak?(HU)

Matthew 13:55 Is{G2076}{(G5748)} not{G3756} this{G3778} the carpenter's{G5045} son{G5207}? is{G3004} not{G3780} his{G846} mother{G3384} called{G3004}{(G5743)} Mary{G3137}? and{G2532} his{G846} brethren{G80}, James{G2385}, and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} Simon{G4613}, and{G2532} Judas{G2455}? (kjv-strongs#)

Mat 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas? (kjv)

======= Matthew 13:56 ============

Matthew 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?(asv)

Máté 13:56 És az õ nõtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek?(HU)

Matthew 13:56 And{G2532} his{G846} sisters{G79}, are they{G1526}{(G5748)} not{G3780} all{G3956} with{G4314} us{G2248}? Whence{G4159} then{G3767} hath this man{G5129} all{G3956} these things{G5023}? (kjv-strongs#)

Mat 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? (kjv)

======= Matthew 13:57 ============

Matthew 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and in his own house.(asv)

Máté 13:57 És megbotránkoznak vala õ benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az õ hazájában és házában.(HU)

Matthew 13:57 And{G2532} they were offended{G4624}{(G5712)} in{G1722} him{G846}. But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, A prophet{G4396} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} without honour{G820}, save{G1508} in{G1722} his own{G846} country{G3968}, and{G2532} in{G1722} his own{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house. (kjv)

======= Matthew 13:58 ============

Matthew 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.(asv)

Máté 13:58 Nem is tõn ott sok csodát, az õ hitetlenségök miatt.(HU)

Matthew 13:58 And{G2532} he did{G4160}{(G5656)} not{G3756} many{G4183} mighty works{G1411} there{G1563} because{G1223} of their{G846} unbelief{G570}. (kjv-strongs#)

Mat 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.(kjv)

======= Matthew 14:1 ============

Matthew 14:1 At that season Herod the tetrarch heard the report concerning Jesus,(asv)

Máté 14:1 Abban az idõben hírét hallá Heródes negyedes fejedelem Jézusnak,(HU)

Matthew 14:1 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Herod{G2264} the tetrarch{G5076} heard{G191}{(G5656)} of the fame{G189} of Jesus{G2424}, (kjv-strongs#)

Mat 14:1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus, (kjv)

======= Matthew 14:2 ============

Matthew 14:2 and said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore do these powers work in him.(asv)

Máté 14:2 És monda szolgáinak: Ez ama Keresztelõ János; õ támadt fel a halálból, és azért mûködnek benne az erõk.(HU)

Matthew 14:2 And{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} servants{G3816}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} John{G2491} the Baptist{G910}; he{G846} is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}; and{G2532} therefore{G1223}{G5124} mighty works{G1411} do shew forth themselves{G1754}{(G5719)} in{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 14:2 And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him. (kjv)

======= Matthew 14:3 ============

Matthew 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife.(asv)

Máté 14:3 Mert Heródes elfogatta vala Jánost, és megkötöztetvén, tömlöczbe vetette vala Heródiásért, az õ testvérének, Fülöpnek feleségéért.(HU)

Matthew 14:3 For{G1063} Herod{G2264} had laid hold{G2902}{(G5660)} on John{G2491}, and bound{G1210}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} put{G5087}{(G5639)} him in{G1722} prison{G5438} for{G1223} Herodias'{G2266} sake{G1223}, his{G846} brother{G80} Philip's{G5376} wife{G1135}. (kjv-strongs#)

Mat 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. (kjv)

======= Matthew 14:4 ============

Matthew 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.(asv)

Máté 14:4 Mert ezt mondja vala néki János: Nem szabad néked õvele élned.(HU)

Matthew 14:4 For{G1063} John{G2491} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for thee{G4671} to have{G2192}{(G5721)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her. (kjv)

======= Matthew 14:5 ============

Matthew 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.(asv)

Máté 14:5 De mikor meg akarta öletni, félt a sokaságtól, mert mint egy prófétát úgy tartják vala õt.(HU)

Matthew 14:5 And{G2532} when he would{G2309}{(G5723)} have put{G615} him{G846} to death{G615}{(G5658)}, he feared{G5399}{(G5675)} the multitude{G3793}, because{G3754} they counted{G2192}{(G5707)} him{G846} as{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. (kjv)

======= Matthew 14:6 ============

Matthew 14:6 But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced in the midst, and pleased Herod.(asv)

Máté 14:6 Hanem mikor a Heródes születése napját ünnepelék, tánczola a Heródiás leánya õ elõttük, és megtetszék Heródesnek;(HU)

Matthew 14:6 But{G1161} when Herod's{G2264} birthday{G1077} was kept{G71}{(G5746)}, the daughter{G2364} of Herodias{G2266} danced{G3738}{(G5662)} before them{G1722}{G3319}, and{G2532} pleased{G700}{(G5656)} Herod{G2264}. (kjv-strongs#)

Mat 14:6 But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod. (kjv)

======= Matthew 14:7 ============

Matthew 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she should ask.(asv)

Máté 14:7 Azért esküvéssel fogadá, hogy a mit kér, megadja néki.(HU)

Matthew 14:7 Whereupon{G3606} he promised{G3670}{(G5656)} with{G3326} an oath{G3727} to give{G1325}{(G5629)} her{G846} whatsoever{G3739}{G1437} she would ask{G154}{(G5672)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. (kjv)

======= Matthew 14:8 ============

Matthew 14:8 And she, being put forward by her mother, saith, Give me here on a platter the head of John the Baptist.(asv)

Máté 14:8 A leány pedig, anyja rábeszélésére, monda: Add ide nékem egy tálban a Keresztelõ János fejét.(HU)

Matthew 14:8 And{G1161} she, being before instructed{G4264}{(G5685)} of{G5259} her{G846} mother{G3384}, said{G5346}{(G5748)}, Give{G1325}{(G5628)} me{G3427} here{G5602} John{G2491} Baptist's{G910} head{G2776} in{G1909} a charger{G4094}. (kjv-strongs#)

Mat 14:8 And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger. (kjv)

======= Matthew 14:9 ============

Matthew 14:9 And the king was grieved; but for the sake of his oaths, and of them that sat at meat with him, he commanded it to be given;(asv)

Máté 14:9 És megszomorodék a király, de esküjéért és a vendégek miatt parancsolá, hogy adják oda.(HU)

Matthew 14:9 And{G2532} the king{G935} was sorry{G3076}{(G5681)}: nevertheless for{G1161}{G1223} the oath's sake{G3727}, and{G2532} them which sat with him at meat{G4873}{(G5740)}, he commanded{G2753}{(G5656)} it to be given{G1325}{(G5683)} her. (kjv-strongs#)

Mat 14:9 And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her. (kjv)

======= Matthew 14:10 ============

Matthew 14:10 and he sent and beheaded John in the prison.(asv)

Máté 14:10 És elküldvén, fejét véteté Jánosnak a tömlöczben.(HU)

Matthew 14:10 And{G2532} he sent{G3992}{(G5660)}, and beheaded{G607}{(G5656)} John{G2491} in{G1722} the prison{G5438}. (kjv-strongs#)

Mat 14:10 And he sent, and beheaded John in the prison. (kjv)

======= Matthew 14:11 ============

Matthew 14:11 And his head was brought on a platter, and given to the damsel: and she brought it to her mother.(asv)

Máté 14:11 És elõhozák az õ fejét egy tálban, és adák a leánynak; az pedig vivé az õ anyjának.(HU)

Matthew 14:11 And{G2532} his{G846} head{G2776} was brought{G5342}{(G5681)} in{G1909} a charger{G4094}, and{G2532} given{G1325}{(G5681)} to the damsel{G2877}: and{G2532} she brought{G5342}{(G5656)} it to her{G846} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mat 14:11 And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother. (kjv)

======= Matthew 14:12 ============

Matthew 14:12 And his disciples came, and took up the corpse, and buried him; and they went and told Jesus.(asv)

Máté 14:12 És elõjövén az õ tanítványai, elvivék a testet, és eltemeték azt; és elmenvén, megjelenték Jézusnak.(HU)

Matthew 14:12 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)}, and took up{G142}{(G5656)} the body{G4983}, and{G2532} buried{G2290}{(G5656)} it{G846}, and{G2532} went{G2064}{(G5631)} and told{G518}{(G5656)} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 14:12 And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus. (kjv)

======= Matthew 14:13 ============

Matthew 14:13 Now when Jesus heard [it], he withdrew from thence in a boat, to a desert place apart: and when the multitudes heard [thereof], they followed him on foot from the cities.(asv)

Máté 14:13 És mikor ezt meghallotta Jézus, elméne onnét hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva, gyalog követé õt a városokból.(HU)

Matthew 14:13 When{G2532} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} of it, he departed{G402}{(G5656)} thence{G1564} by{G1722} ship{G4143} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117} apart{G2596}{G2398}: and{G2532} when the people{G3793} had heard{G191}{(G5660)} thereof, they followed{G190}{(G5656)} him{G846} on foot{G3979} out of{G575} the cities{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 14:13 When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. (kjv)

======= Matthew 14:14 ============

Matthew 14:14 And he came forth, and saw a great multitude, and he had compassion on them, and healed their sick.(asv)

Máté 14:14 És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná õket, és azoknak betegeit meggyógyítá.(HU)

Matthew 14:14 And{G2532} Jesus{G2424} went forth{G1831}{(G5631)}, and saw{G1492}{(G5627)} a great{G4183} multitude{G3793}, and{G2532} was moved with compassion{G4697}{(G5675)} toward{G1909} them{G846}, and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} their{G846} sick{G732}. (kjv-strongs#)

Mat 14:14 And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. (kjv)

======= Matthew 14:15 ============

Matthew 14:15 And when even was come, the disciples came to him, saying, The place is desert, and the time is already past; send the multitudes away, that they may go into the villages, and buy themselves food.(asv)

Máté 14:15 Mikor pedig estveledék, hozzá menének az õ tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idõ már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak eleséget.(HU)

Matthew 14:15 And{G1161} when it was{G1096}{(G5637)} evening{G3798}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, This is{G2076}{(G5748)} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} the time{G5610} is now{G2235} past{G3928}{(G5627)}; send{G630} the multitude{G3793} away{G630}{(G5657)}, that{G2443} they may go{G565}{(G5631)} into{G1519} the villages{G2968}, and buy{G59}{(G5661)} themselves{G1438} victuals{G1033}. (kjv-strongs#)

Mat 14:15 And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals. (kjv)

======= Matthew 14:16 ============

Matthew 14:16 But Jesus said unto them, They have no need to go away; give ye them to eat.(asv)

Máté 14:16 Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök.(HU)

Matthew 14:16 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, They need{G5532} not{G3756} depart{G565}{(G5629)}{G2192}{(G5719)}; give{G1325}{(G5628)} ye{G5210} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:16 But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat. (kjv)

======= Matthew 14:17 ============

Matthew 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.(asv)

Máté 14:17 Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk.(HU)

Matthew 14:17 And{G1161} they say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, We have{G2192}{(G5719)} here{G5602} but{G3756}{G1508} five{G4002} loaves{G740}, and{G2532} two{G1417} fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mat 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes. (kjv)

======= Matthew 14:18 ============

Matthew 14:18 And he said, Bring them hither to me.(asv)

Máté 14:18 Õ pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám.(HU)

Matthew 14:18 {G1161} He said{G2036}{(G5627)}, Bring{G5342}{(G5720)} them{G846} hither{G5602} to me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 14:18 He said, Bring them hither to me. (kjv)

======= Matthew 14:19 ============

Matthew 14:19 And he commanded the multitudes to sit down on the grass; and he took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake and gave the loaves to the disciples, and the disciples to the multitudes.(asv)

Máté 14:19 És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fûre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak.(HU)

Matthew 14:19 And{G2532} he commanded{G2753}{(G5660)} the multitude{G3793} to sit down{G347}{(G5683)} on{G1909} the grass{G5528}, and{G2532} took{G2983}{(G5631)} the five{G4002} loaves{G740}, and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486}, and looking up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, he blessed{G2127}{(G5656)}, and{G2532} brake{G2806}{(G5660)}, and gave{G1325}{(G5656)} the loaves{G740} to his disciples{G3101}, and{G1161} the disciples{G3101} to the multitude{G3793}. (kjv-strongs#)

Mat 14:19 And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. (kjv)

======= Matthew 14:20 ============

Matthew 14:20 And they all ate, and were filled: and they took up that which remained over of the broken pieces, twelve baskets full.(asv)

Máté 14:20 És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat, tizenkét teli kosárral.(HU)

Matthew 14:20 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the fragments{G2801} that remained{G4052}{(G5723)} twelve{G1427} baskets{G2894} full{G4134}. (kjv-strongs#)

Mat 14:20 And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full. (kjv)

======= Matthew 14:21 ============

Matthew 14:21 And they that did eat were about five thousand men, besides women and children.(asv)

Máté 14:21 A kik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.(HU)

Matthew 14:21 And{G1161} they that had eaten{G2068}{(G5723)} were{G2258}{(G5713)} about{G5616} five thousand{G4000} men{G435}, beside{G5565} women{G1135} and{G2532} children{G3813}. (kjv-strongs#)

Mat 14:21 And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children. (kjv)

======= Matthew 14:22 ============

Matthew 14:22 And straightway he constrained the disciples to enter into the boat, and to go before him unto the other side, till he should send the multitudes away.(asv)

Máté 14:22 És mindjárt kényszeríté Jézus az õ tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át elõre a túlsó partra, míg õ elbocsátja a sokaságot.(HU)

Matthew 14:22 And{G2532} straightway{G2112} Jesus{G2424} constrained{G315}{(G5656)} his{G846} disciples{G3101} to get{G1684}{(G5629)} into{G1519} a ship{G4143}, and{G2532} to go before{G4254}{(G5721)} him{G846} unto{G1519} the other side{G4008}, while{G2193}{G3739} he sent{G630} the multitudes{G3793} away{G630}{(G5661)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. (kjv)

======= Matthew 14:23 ============

Matthew 14:23 And after he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray: and when even was come, he was there alone.(asv)

Máté 14:23 És a mint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beestveledék, egyedül vala ott.(HU)

Matthew 14:23 And{G2532} when he had sent{G630} the multitudes{G3793} away{G630}{(G5660)}, he went up{G305}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735} apart{G2596}{G2398} to pray{G4336}{(G5664)}: and{G1161} when the evening{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he was{G2258}{(G5713)} there{G1563} alone{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 14:23 And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone. (kjv)

======= Matthew 14:24 ============

Matthew 14:24 But the boat was now in the midst of the sea, distressed by the waves; for the wind was contrary.(asv)

Máté 14:24 A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala.(HU)

Matthew 14:24 But{G1161} the ship{G4143} was{G2258}{(G5713)} now{G2235} in the midst{G3319} of the sea{G2281}, tossed{G928}{(G5746)} with{G5259} waves{G2949}: for{G1063} the wind{G417} was{G2258}{(G5713)} contrary{G1727}. (kjv-strongs#)

Mat 14:24 But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary. (kjv)

======= Matthew 14:25 ============

Matthew 14:25 And in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.(asv)

Máté 14:25 Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván.(HU)

Matthew 14:25 And{G1161} in the fourth{G5067} watch{G5438} of the night{G3571} Jesus{G2424} went{G565}{(G5627)} unto{G4314} them{G846}, walking{G4043}{(G5723)} on{G1909} the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 14:25 And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea. (kjv)

======= Matthew 14:26 ============

Matthew 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a ghost; and they cried out for fear.(asv)

Máté 14:26 És mikor látták a tanítványok, hogy õ a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.(HU)

Matthew 14:26 And{G2532} when the disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} him{G846} walking{G4043}{(G5723)} on{G1909} the sea{G2281}, they were troubled{G5015}{(G5681)}, saying{G3004}{(G5723)}{G3754}, It is{G2076}{(G5748)} a spirit{G5326}; and{G2532} they cried out{G2896}{(G5656)} for{G575} fear{G5401}. (kjv-strongs#)

Mat 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear. (kjv)

======= Matthew 14:27 ============

Matthew 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying Be of good cheer; it is I; be not afraid.(asv)

Máté 14:27 De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!(HU)

Matthew 14:27 But{G1161} straightway{G2112} Jesus{G2424} spake{G2980}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Be of good cheer{G2293}{(G5720)}; it is{G1510}{(G5748)} I{G1473}; be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid. (kjv)

======= Matthew 14:28 ============

Matthew 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee upon the waters.(asv)

Máté 14:28 Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.(HU)

Matthew 14:28 And{G1161} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} him{G846} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, if{G1487} it be{G1488}{(G5748)} thou{G4771}, bid{G2753}{(G5657)} me{G3165} come{G2064}{(G5629)} unto{G4314} thee{G4571} on{G1909} the water{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. (kjv)

======= Matthew 14:29 ============

Matthew 14:29 And he said, Come. And Peter went down from the boat, and walked upon the waters to come to Jesus.(asv)

Máté 14:29 Õ pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen.(HU)

Matthew 14:29 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Come{G2064}{(G5628)}. And{G2532} when Peter{G4074} was come down{G2597}{(G5631)} out of{G575} the ship{G4143}, he walked{G4043}{(G5656)} on{G1909} the water{G5204}, to go{G2064}{(G5629)} to{G4314} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 14:29 And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus. (kjv)

======= Matthew 14:30 ============

Matthew 14:30 But when he saw the wind, he was afraid; and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me.(asv)

Máté 14:30 De látva a nagy szelet, megrémüle; és a mikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem!(HU)

Matthew 14:30 But{G1161} when he saw{G991}{(G5723)} the wind{G417} boisterous{G2478}, he was afraid{G5399}{(G5675)}; and{G2532} beginning{G756}{(G5671)} to sink{G2670}{(G5745)}, he cried{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, save{G4982}{(G5657)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 14:30 But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. (kjv)

======= Matthew 14:31 ============

Matthew 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and took hold of him, and saith unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?(asv)

Máté 14:31 Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá õt, és monda néki: Kicsinyhitû, miért kételkedél?(HU)

Matthew 14:31 And{G1161} immediately{G2112} Jesus{G2424} stretched forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and caught{G1949}{(G5633)} him{G846}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, O thou of little faith{G3640}, wherefore{G1519}{G5101} didst thou doubt{G1365}{(G5656)}? (kjv-strongs#)

Mat 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? (kjv)

======= Matthew 14:32 ============

Matthew 14:32 And when they were gone up into the boat, the wind ceased.(asv)

Máté 14:32 És a mikor beléptek a hajóba, elállt a szél.(HU)

Matthew 14:32 And{G2532} when they{G846} were come{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143}, the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:32 And when they were come into the ship, the wind ceased. (kjv)

======= Matthew 14:33 ============

Matthew 14:33 And they that were in the boat worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.(asv)

Máté 14:33 A hajóban levõk pedig hozzámenvén, leborulának elõtte, mondván: Bizony, Isten Fia vagy!(HU)

Matthew 14:33 Then{G1161} they that were in{G1722} the ship{G4143} came{G2064}{(G5631)} and worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Of a truth{G230} thou art{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 14:33 Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. (kjv)

======= Matthew 14:34 ============

Matthew 14:34 And when they had crossed over, they came to the land, unto Gennesaret.(asv)

Máté 14:34 És általkelvén, eljutának Genezáret földére.(HU)

Matthew 14:34 And{G2532} when they were gone over{G1276}{(G5660)}, they came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the land{G1093} of Gennesaret{G1082}. (kjv-strongs#)

Mat 14:34 And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. (kjv)

======= Matthew 14:35 ============

Matthew 14:35 And when the men of that place knew him, they sent into all that region round about, and brought unto him all that were sick,(asv)

Máté 14:35 És mikor megismerték õt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész környékbe, és minden beteget hozzá hozának;(HU)

Matthew 14:35 And{G2532} when the men{G435} of that{G1565} place{G5117} had knowledge{G1921}{(G5631)} of him{G846}, they sent out{G649}{(G5656)} into{G1519} all{G3650} that{G1565} country round about{G4066}, and{G2532} brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} diseased{G2560}; (kjv-strongs#)

Mat 14:35 And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased; (kjv)

======= Matthew 14:36 ============

Matthew 14:36 and they besought him that they might only touch the border of his garment: and as many as touched were made whole.(asv)

Máté 14:36 És kérik vala õt, hogy csak az õ ruhájának peremét illethessék. És a kik illeték vala, mindnyájan meggyógyulának.(HU)

Matthew 14:36 And{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} they might{G680} only{G3440} touch{G680}{(G5672)} the hem{G2899} of his{G846} garment{G2440}: and{G2532} as many as{G3745} touched{G680}{(G5662)} were made perfectly whole{G1295}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:36 And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.(kjv)

======= Matthew 15:1 ============

Matthew 15:1 Then there come to Jesus from Jerusalem Pharisees and scribes, saying,(asv)

Máté 15:1 Akkor írástudók és farizeusok jõnek vala Jézushoz, Jeruzsálembõl, mondván:(HU)

Matthew 15:1 Then{G5119} came{G4334}{(G5736)} to Jesus{G2424} scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, which were of{G575} Jerusalem{G2414}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 15:1 Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, (kjv)

======= Matthew 15:2 ============

Matthew 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.(asv)

Máté 15:2 Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak.(HU)

Matthew 15:2 Why{G1302} do thy{G4675} disciples{G3101} transgress{G3845}{(G5719)} the tradition{G3862} of the elders{G4245}? for{G1063} they wash{G3538}{(G5731)} not{G3756} their{G846} hands{G5495} when{G3752} they eat{G2068}{(G5725)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread. (kjv)

======= Matthew 15:3 ============

Matthew 15:3 And he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God because of your tradition?(asv)

Máté 15:3 Õ pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?(HU)

Matthew 15:3 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G1302} do ye{G5210} also{G2532} transgress{G3845}{(G5719)} the commandment{G1785} of God{G2316} by{G1223} your{G5216} tradition{G3862}? (kjv-strongs#)

Mat 15:3 But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? (kjv)

======= Matthew 15:4 ============

Matthew 15:4 For God said, Honor thy father and thy mother: and, He that speaketh evil of father or mother, let him die the death.(asv)

Máté 15:4 Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.(HU)

Matthew 15:4 For{G1063} God{G2316} commanded{G1781}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} mother{G3384}: and{G2532}, He that curseth{G2551}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, let him die{G5053}{(G5720)} the death{G2288}. (kjv-strongs#)

Mat 15:4 For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death. (kjv)

======= Matthew 15:5 ============

Matthew 15:5 But ye say, whosoever shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is given [to God] ;(asv)

Máté 15:5 Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az õ atyját vagy anyját.(HU)

Matthew 15:5 But{G1161} ye{G5210} say{G3004}{(G5719)}, Whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)} to his father{G3962} or{G2228} his mother{G3384}, It is a gift{G1435}, by{G1537} whatsoever{G3739}{G1437} thou mightest be profited{G5623}{(G5686)} by me{G1700}; (kjv-strongs#)

Mat 15:5 But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; (kjv)

======= Matthew 15:6 ============

Matthew 15:6 he shall not honor his father. And ye have made void the word of God because of your tradition.(asv)

Máté 15:6 És erõtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.(HU)

Matthew 15:6 And{G2532} honour{G5091}{(G5661)} not{G3364} his{G846} father{G3962} or{G2228} his{G846} mother{G3384}, he shall be free. Thus{G2532} have ye made{G208} the commandment{G1785} of God{G2316} of none effect{G208}{(G5656)} by{G1223} your{G5216} tradition{G3862}. (kjv-strongs#)

Mat 15:6 And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition. (kjv)

======= Matthew 15:7 ============

Matthew 15:7 Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying,(asv)

Máté 15:7 Képmutatók, igazán prófétált felõletek Ésaiás, mondván:(HU)

Matthew 15:7 Ye hypocrites{G5273}, well{G2573} did{G4395} Esaias{G2268} prophesy{G4395}{(G5656)} of{G4012} you{G5216}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 15:7 Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying, (kjv)

======= Matthew 15:8 ============

Matthew 15:8 This people honoreth me with their lips; But their heart is far from me.(asv)

Máté 15:8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tõlem.(HU)

Matthew 15:8 This{G3778} people{G2992} draweth nigh{G1448}{(G5719)} unto me{G3427} with their{G846} mouth{G4750}, and{G2532} honoureth{G5091}{(G5719)} me{G3165} with their lips{G5491}; but{G1161} their{G846} heart{G2588} is{G568}{(G5719)} far{G4206} from{G575} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 15:8 This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me. (kjv)

======= Matthew 15:9 ============

Matthew 15:9 But in vain do they worship me, Teaching [as their] doctrines the precepts of men.(asv)

Máté 15:9 Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.(HU)

Matthew 15:9 But{G1161} in vain{G3155} they do worship{G4576}{(G5736)} me{G3165}, teaching{G1321}{(G5723)} for doctrines{G1319} the commandments{G1778} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (kjv)

======= Matthew 15:10 ============

Matthew 15:10 And he called to him the multitude, and said unto them, Hear, and understand:(asv)

Máté 15:10 És elõszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg:(HU)

Matthew 15:10 And{G2532} he called{G4341}{(G5666)} the multitude{G3793}, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Hear{G191}{(G5720)}, and{G2532} understand{G4920}{(G5720)}: (kjv-strongs#)

Mat 15:10 And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand: (kjv)

======= Matthew 15:11 ============

Matthew 15:11 Not that which entereth into the mouth defileth the man; but that which proceedeth out of the mouth, this defileth the man.(asv)

Máté 15:11 Nem az fertõzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertõzteti meg az embert.(HU)

Matthew 15:11 Not{G3756} that which goeth{G1525}{(G5740)} into{G1519} the mouth{G4750} defileth{G2840}{(G5719)} a man{G444}; but{G235} that which cometh{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the mouth{G4750}, this{G5124} defileth{G2840}{(G5719)} a man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:11 Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. (kjv)

======= Matthew 15:12 ============

Matthew 15:12 Then came the disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, when they heard this saying?(asv)

Máté 15:12 Akkor hozzájárulván az õ tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?(HU)

Matthew 15:12 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} his{G846} disciples{G3101}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Knowest thou{G1492}{(G5758)} that{G3754} the Pharisees{G5330} were offended{G4624}{(G5681)}, after they heard{G191}{(G5660)} this saying{G3056}? (kjv-strongs#)

Mat 15:12 Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying? (kjv)

======= Matthew 15:13 ============

Matthew 15:13 But he answered and said, Every plant which my heavenly Father planted not, shall be rooted up.(asv)

Máté 15:13 Õ pedig felelvén, monda: Minden plánta, a melyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.(HU)

Matthew 15:13 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Every{G3956} plant{G5451}, which{G3739} my{G3450} heavenly{G3770} Father{G3962} hath{G5452} not{G3756} planted{G5452}{(G5656)}, shall be rooted up{G1610}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 15:13 But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up. (kjv)

======= Matthew 15:14 ============

Matthew 15:14 Let them alone: they are blind guides. And if the blind guide the blind, both shall fall into a pit.(asv)

Máté 15:14 Hagyjátok õket; vakoknak vak vezetõi õk: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.(HU)

Matthew 15:14 Let{G863} them{G846} alone{G863}{(G5628)}: they be{G1526}{(G5748)} blind{G5185} leaders{G3595} of the blind{G5185}. And{G1161} if{G1437} the blind{G5185} lead{G3594}{(G5725)} the blind{G5185}, both{G297} shall fall{G4098}{(G5699)} into{G1519} the ditch{G999}. (kjv-strongs#)

Mat 15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. (kjv)

======= Matthew 15:15 ============

Matthew 15:15 And Peter answered and said unto him, Declare unto us the parable.(asv)

Máté 15:15 Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot.(HU)

Matthew 15:15 Then{G1161} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Declare{G5419}{(G5657)} unto us{G2254} this{G5026} parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mat 15:15 Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable. (kjv)

======= Matthew 15:16 ============

Matthew 15:16 And he said, Are ye also even yet without understanding?(asv)

Máté 15:16 Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még?(HU)

Matthew 15:16 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Are{G2075}{(G5748)} ye{G5210} also{G2532} yet{G188} without understanding{G801}? (kjv-strongs#)

Mat 15:16 And Jesus said, Are ye also yet without understanding? (kjv)

======= Matthew 15:17 ============

Matthew 15:17 Perceive ye not, that whatsoever goeth into the mouth passeth into the belly, and is cast out into the draught?(asv)

Máté 15:17 Mégsem értitek-é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik?(HU)

Matthew 15:17 Do{G3539} not{G3768} ye{G3539} yet{G3768} understand{G3539}{(G5719)}, that{G3754} whatsoever{G3956} entereth in{G1531}{(G5740)} at{G1519} the mouth{G4750} goeth{G5562}{(G5719)} into{G1519} the belly{G2836}, and{G2532} is cast out{G1544}{(G5743)} into{G1519} the draught{G856}? (kjv-strongs#)

Mat 15:17 Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? (kjv)

======= Matthew 15:18 ============

Matthew 15:18 But the things which proceed out of the mouth come forth out of the heart; and they defile the man.(asv)

Máté 15:18 A mik pedig a szájból jõnek ki, a szívbõl származnak, és azok fertõztetik meg az embert.(HU)

Matthew 15:18 But{G1161} those things which{G3588} proceed{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the mouth{G4750} come forth{G1831}{(G5736)} from{G1537} the heart{G2588}; and they{G2548} defile{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:18 But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man. (kjv)

======= Matthew 15:19 ============

Matthew 15:19 For out of the heart come forth evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, railings:(asv)

Máté 15:19 Mert a szívbõl származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.(HU)

Matthew 15:19 For{G1063} out of{G1537} the heart{G2588} proceed{G1831}{(G5736)} evil{G4190} thoughts{G1261}, murders{G5408}, adulteries{G3430}, fornications{G4202}, thefts{G2829}, false witness{G5577}, blasphemies{G988}: (kjv-strongs#)

Mat 15:19 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies: (kjv)

======= Matthew 15:20 ============

Matthew 15:20 these are the things which defile the man; but to eat with unwashen hands defileth not the man.(asv)

Máté 15:20 Ezek fertõztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertõzteti meg az embert.(HU)

Matthew 15:20 These{G5023} are{G2076}{(G5748)} the things which{G3588} defile{G2840}{(G5723)} a man{G444}: but{G1161} to eat{G5315}{(G5629)} with unwashen{G449} hands{G5495} defileth{G2840}{(G5719)} not{G3756} a man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:20 These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man. (kjv)

======= Matthew 15:21 ============

Matthew 15:21 And Jesus went out thence, and withdrew into the parts of Tyre and Sidon.(asv)

Máté 15:21 És elmenvén onnét Jézus, Tirus és Sidon vidékeire tére.(HU)

Matthew 15:21 Then{G2532} Jesus{G2424} went{G1831}{(G5631)} thence{G1564}, and departed{G402}{(G5656)} into{G1519} the coasts{G3313} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}. (kjv-strongs#)

Mat 15:21 Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon. (kjv)

======= Matthew 15:22 ============

Matthew 15:22 And behold, a Canaanitish woman came out from those borders, and cried, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a demon.(asv)

Máté 15:22 És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtõl gonoszul gyötörtetik.(HU)

Matthew 15:22 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a woman{G1135} of Canaan{G5478} came{G1831}{(G5631)} out of{G575} the same{G1565} coasts{G3725}, and cried{G2905}{(G5656)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on me{G3165}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}; my{G3450} daughter{G2364} is grievously{G2560} vexed with a devil{G1139}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 15:22 And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a devil. (kjv)

======= Matthew 15:23 ============

Matthew 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.(asv)

Máté 15:23 Õ pedig egy szót sem felele néki. És az õ tanítványai hozzá menvén, kérik vala õt, mondván: Bocsásd el õt, mert utánunk kiált.(HU)

Matthew 15:23 But{G1161} he answered{G611}{(G5662)} her{G846} not{G3756} a word{G3056}. And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} and besought{G2065}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Send{G630} her{G846} away{G630}{(G5657)}; for{G3754} she crieth{G2896}{(G5719)} after{G3693} us{G2257}. (kjv-strongs#)

Mat 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us. (kjv)

======= Matthew 15:24 ============

Matthew 15:24 But he answered and said, I was not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.(asv)

Máté 15:24 Õ pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.(HU)

Matthew 15:24 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I am{G649} not{G3756} sent{G649}{(G5648)} but{G1508} unto{G1519} the lost{G622}{(G5756)} sheep{G4263} of the house{G3624} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 15:24 But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. (kjv)

======= Matthew 15:25 ============

Matthew 15:25 But she came and worshipped him, saying, Lord, help me.(asv)

Máté 15:25 Az asszony pedig odaérvén, leborula elõtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!(HU)

Matthew 15:25 Then{G1161} came she{G2064}{(G5631)} and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, help{G997}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 15:25 Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. (kjv)

======= Matthew 15:26 ============

Matthew 15:26 And he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs.(asv)

Máté 15:26 Õ pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.(HU)

Matthew 15:26 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, It is{G2076}{(G5748)} not{G3756} meet{G2570} to take{G2983}{(G5629)} the children's{G5043} bread{G740}, and{G2532} to cast{G906}{(G5629)} it to dogs{G2952}. (kjv-strongs#)

Mat 15:26 But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs. (kjv)

======= Matthew 15:27 ============

Matthew 15:27 But she said, Yea, Lord: for even the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.(asv)

Máté 15:27 Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, a mik az õ uroknak asztaláról aláhullanak.(HU)

Matthew 15:27 And{G1161} she said{G2036}{(G5627)}, Truth{G3483}, Lord{G2962}: yet{G2532}{G1063} the dogs{G2952} eat{G2068}{(G5719)} of{G575} the crumbs{G5589} which{G3588} fall{G4098}{(G5723)} from{G575} their{G846} masters{G2962}' table{G5132}. (kjv-strongs#)

Mat 15:27 And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table. (kjv)

======= Matthew 15:28 ============

Matthew 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it done unto thee even as thou wilt. And her daughter was healed from that hour.(asv)

Máté 15:28 Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az õ leánya attól a pillanattól fogva.(HU)

Matthew 15:28 Then{G5119} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, O{G5599} woman{G1135}, great{G3173} is thy{G4675} faith{G4102}: be it{G1096}{(G5676)} unto thee{G4671} even as{G5613} thou wilt{G2309}{(G5719)}. And{G2532} her{G846} daughter{G2364} was made whole{G2390}{(G5681)} from{G575} that very{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. (kjv)

======= Matthew 15:29 ============

Matthew 15:29 And Jesus departed thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and he went up into the mountain, and sat there.(asv)

Máté 15:29 És onnét távozva, méne Jézus a Galilea tengere mellé; és felmenvén a hegyre, ott leüle.(HU)

Matthew 15:29 And{G2532} Jesus{G2424} departed{G3327}{(G5631)} from thence{G1564}, and came{G2064}{(G5627)} nigh unto{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}; and{G2532} went up{G305}{(G5631)} into{G1519} a mountain{G3735}, and sat down{G2521}{(G5711)} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 15:29 And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there. (kjv)

======= Matthew 15:30 ============

Matthew 15:30 And there came unto him great multitudes, having with them the lame, blind, dumb, maimed, and many others, and they cast them down at this feet; and he healed them:(asv)

Máté 15:30 És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék õket a Jézus lábai elé; és meggyógyítá õket,(HU)

Matthew 15:30 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, having{G2192}{(G5723)} with{G3326} them those that were{G1438} lame{G5560}, blind{G5185}, dumb{G2974}, maimed{G2948}, and{G2532} many{G4183} others{G2087}, and{G2532} cast{G4496} them{G846} down{G4496}{(G5656)} at{G3844} Jesus{G2424}' feet{G4228}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 15:30 And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them: (kjv)

======= Matthew 15:31 ============

Matthew 15:31 insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb speaking, the maimed whole, and lame walking, and the blind seeing: and they glorified the God of Israel.(asv)

Máté 15:31 Úgy hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsõíték Izráel Istenét.(HU)

Matthew 15:31 Insomuch that{G5620} the multitude{G3793} wondered{G2296}{(G5658)}, when they saw{G991}{(G5723)} the dumb{G2974} to speak{G2980}{(G5723)}, the maimed{G2948} to be whole{G5199}, the lame{G5560} to walk{G4043}{(G5723)}, and{G2532} the blind{G5185} to see{G991}{(G5723)}: and{G2532} they glorified{G1392}{(G5656)} the God{G2316} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 15:31 Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel. (kjv)

======= Matthew 15:32 ============

Matthew 15:32 And Jesus called unto him his disciples, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days and have nothing to eat: and I would not send them away fasting, lest haply they faint on the way.(asv)

Máté 15:32 Jézus pedig elõszólítván az õ tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniök. Éhen pedig nem akarom õket elbocsátani, hogy valamiképen ki ne dõljenek az úton.(HU)

Matthew 15:32 Then{G1161} Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} his{G846} disciples{G3101} unto him, and said{G2036}{(G5627)}, I have compassion{G4697}{(G5736)} on{G1909} the multitude{G3793}, because{G3754} they continue{G4357}{(G5719)} with me{G3427} now{G2235} three{G5140} days{G2250}, and{G2532} have{G2192}{(G5719)} nothing{G3756}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}: and{G2532} I will{G2309}{(G5719)} not{G3756} send{G630} them{G846} away{G630}{(G5658)} fasting{G3523}, lest{G3379} they faint{G1590}{(G5686)} in{G1722} the way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 15:32 Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. (kjv)

======= Matthew 15:33 ============

Matthew 15:33 And the disciples say unto him, Whence should we have so many loaves in a desert place as to fill so great a multitude?(asv)

Máté 15:33 És mondának néki az õ tanítványai: Honnét volna e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ily nagy sokaságot?(HU)

Matthew 15:33 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Whence{G4159} should we{G2254} have so much{G5118} bread{G740} in{G1722} the wilderness{G2047}, as{G5620} to fill{G5526}{(G5658)} so great{G5118} a multitude{G3793}? (kjv-strongs#)

Mat 15:33 And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? (kjv)

======= Matthew 15:34 ============

Matthew 15:34 And Jesus said unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few small fishes.(asv)

Máté 15:34 És monda nékik Jézus: Hány kenyeretek van? Õk pedig mondának: Hét, és néhány halunk.(HU)

Matthew 15:34 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}, and{G2532} a few{G3641} little fishes{G2485}. (kjv-strongs#)

Mat 15:34 And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes. (kjv)

======= Matthew 15:35 ============

Matthew 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground;(asv)

Máté 15:35 És parancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön.(HU)

Matthew 15:35 And{G2532} he commanded{G2753}{(G5656)} the multitude{G3793} to sit down{G377}{(G5629)} on{G1909} the ground{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground. (kjv)

======= Matthew 15:36 ============

Matthew 15:36 and he took the seven loaves and the fishes; and he gave thanks and brake, and gave to the disciples, and the disciples to the multitudes.(asv)

Máté 15:36 És vevén a hét kenyeret és a halakat, és hálákat adván, megtöré, és adá az õ tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak.(HU)

Matthew 15:36 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the seven{G2033} loaves{G740} and{G2532} the fishes{G2486}, and gave thanks{G2168}{(G5660)}, and brake{G2806}{(G5656)} them, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} to his{G846} disciples{G3101}, and{G1161} the disciples{G3101} to the multitude{G3793}. (kjv-strongs#)

Mat 15:36 And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. (kjv)

======= Matthew 15:37 ============

Matthew 15:37 And they all ate, and were filled: and they took up that which remained over of the broken pieces, seven baskets full.(asv)

Máté 15:37 És mindnyájan evének, és megelégedének; és fölszedék a maradék darabokat hét teli kosárral.(HU)

Matthew 15:37 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the broken{G2801} meat that was left{G4052}{(G5723)} seven{G2033} baskets{G4711} full{G4134}. (kjv-strongs#)

Mat 15:37 And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full. (kjv)

======= Matthew 15:38 ============

Matthew 15:38 And they that did eat were four thousand men, besides women and children.(asv)

Máté 15:38 A kik pedig ettek vala, négyezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.(HU)

Matthew 15:38 And{G1161} they that did eat{G2068}{(G5723)} were{G2258}{(G5713)} four thousand{G5070} men{G435}, beside{G5565} women{G1135} and{G2532} children{G3813}. (kjv-strongs#)

Mat 15:38 And they that did eat were four thousand men, beside women and children. (kjv)

======= Matthew 15:39 ============

Matthew 15:39 And he sent away the multitudes, and entered into the boat, and came into the borders of Magadan.(asv)

Máté 15:39 És elbocsátván a sokaságot, beszálla a hajóba, és elméne Magdala határaiba.(HU)

Matthew 15:39 And{G2532} he sent away{G630}{(G5660)} the multitude{G3793}, and took{G1684}{(G5627)} ship{G1519}{G4143}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the coasts{G3725} of Magdala{G3093}. (kjv-strongs#)

Mat 15:39 And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.(kjv)

======= Matthew 16:1 ============

Matthew 16:1 And the Pharisees and Sadducees came, and trying him asked him to show them a sign from heaven.(asv)

Máté 16:1 És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék õt, hogy mutasson nékik mennyei jelt.(HU)

Matthew 16:1 The Pharisees{G5330} also{G2532} with the Sadducees{G4523} came{G4334}{(G5631)}, and{G2532} tempting{G3985}{(G5723)} desired{G1905}{(G5656)} him{G846} that he would shew{G1925}{(G5658)} them{G846} a sign{G4592} from{G1537} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:1 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. (kjv)

======= Matthew 16:2 ============

Matthew 16:2 But he answered and said unto them, When it is evening, ye say, [It will be] fair weather: for the heaven is red.(asv)

Máté 16:2 Õ pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idõ lesz; mert veres az ég.(HU)

Matthew 16:2 {G1161} He answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, When it is{G1096}{(G5637)} evening{G3798}, ye say{G3004}{(G5719)}, It will be fair weather{G2105}: for{G1063} the sky{G3772} is red{G4449}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 16:2 He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. (kjv)

======= Matthew 16:3 ============

Matthew 16:3 And in the morning, [It will be] foul weather to-day: for the heaven is red and lowering. Ye know how to discern the face of the heaven; but ye cannot [discern] the signs of the times.(asv)

Máté 16:3 Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idõk jeleit pedig nem tudjátok?(HU)

Matthew 16:3 And{G2532} in the morning{G4404}, It will be foul weather{G5494} to day{G4594}: for{G1063} the sky{G3772} is red{G4449}{(G5719)} and lowring{G4768}{(G5723)}. O ye hypocrites{G5273}, ye can{G1097}{(G5719)} discern{G1252}{(G5721)}{G3303} the face{G4383} of the sky{G3772}; but{G1161} can ye{G1410}{(G5736)} not{G3756} discern the signs{G4592} of the times{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 16:3 And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times? (kjv)

======= Matthew 16:4 ============

Matthew 16:4 An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of Jonah. And he left them, and departed.(asv)

Máté 16:4 E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott hagyván õket, elméne.(HU)

Matthew 16:4 A wicked{G4190} and{G2532} adulterous{G3428} generation{G1074} seeketh after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}; and{G2532} there shall no{G3756} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} unto it{G846}, but{G1508} the sign{G4592} of the prophet{G4396} Jonas{G2495}. And{G2532} he left{G2641}{(G5631)} them{G846}, and departed{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 16:4 A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed. (kjv)

======= Matthew 16:5 ============

Matthew 16:5 And the disciples came to the other side and forgot to take bread.(asv)

Máté 16:5 És az õ tanítványai a tulsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.(HU)

Matthew 16:5 And{G2532} when his{G846} disciples{G3101} were come{G2064}{(G5631)} to{G1519} the other side{G4008}, they had forgotten{G1950}{(G5633)} to take{G2983}{(G5629)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 16:5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. (kjv)

======= Matthew 16:6 ============

Matthew 16:6 And Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Máté 16:6 Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és õrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától.(HU)

Matthew 16:6 Then{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Take heed{G3708}{(G5720)} and{G2532} beware{G4337}{(G5720)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}. (kjv-strongs#)

Mat 16:6 Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. (kjv)

======= Matthew 16:7 ============

Matthew 16:7 And they reasoned among themselves, saying, We took no bread.(asv)

Máté 16:7 Õk pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Nem hoztunk kenyeret magunkkal.(HU)

Matthew 16:7 And{G1161} they reasoned{G1260}{(G5711)} among{G1722} themselves{G1438}, saying{G3004}{(G5723)}, It is because{G3754} we have taken{G2983}{(G5627)} no{G3756} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 16:7 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. (kjv)

======= Matthew 16:8 ============

Matthew 16:8 And Jesus perceiving it said, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have no bread?(asv)

Máté 16:8 Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között óh kicsinyhitûek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?!(HU)

Matthew 16:8 Which when{G1161} Jesus{G2424} perceived{G1097}{(G5631)}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, O ye of little faith{G3640}, why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)} among{G1722} yourselves{G1438}, because{G3754} ye have brought{G2983}{(G5627)} no{G3756} bread{G740}? (kjv-strongs#)

Mat 16:8 Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? (kjv)

======= Matthew 16:9 ============

Matthew 16:9 Do ye not yet perceive, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?(asv)

Máté 16:9 Mégsem értitek-é, nem is emlékeztek-é az ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg?(HU)

Matthew 16:9 Do ye{G3539} not yet{G3768} understand{G3539}{(G5719)}, neither{G3761} remember{G3421}{(G5719)} the five{G4002} loaves{G740} of the five thousand{G4000}, and{G2532} how many{G4214} baskets{G2894} ye took up{G2983}{(G5627)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:9 Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up? (kjv)

======= Matthew 16:10 ============

Matthew 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?(asv)

Máté 16:10 Sem a négyezernek hét kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg?(HU)

Matthew 16:10 Neither{G3761} the seven{G2033} loaves{G740} of the four thousand{G5070}, and{G2532} how many{G4214} baskets{G4711} ye took up{G2983}{(G5627)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up? (kjv)

======= Matthew 16:11 ============

Matthew 16:11 How is it that ye do not perceive that I spake not to you concerning bread? But beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Máté 16:11 Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérrõl mondtam néktek, hogy õrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától!?(HU)

Matthew 16:11 How{G4459} is it that{G3754} ye do{G3539} not{G3756} understand{G3539}{(G5719)} that I spake{G2036}{(G5627)} it not{G3756} to you{G5213} concerning{G4012} bread{G740}, that ye should beware{G4337}{(G5721)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}? (kjv-strongs#)

Mat 16:11 How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? (kjv)

======= Matthew 16:12 ============

Matthew 16:12 Then understood they that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Máté 16:12 Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduczeusok tudományától õrizkedjenek.(HU)

Matthew 16:12 Then{G5119} understood they{G4920}{(G5656)} how that{G3754} he bade{G2036}{(G5627)} them not{G3756} beware{G4337}{(G5721)} of{G575} the leaven{G2219} of bread{G740}, but{G235} of{G575} the doctrine{G1322} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}. (kjv-strongs#)

Mat 16:12 Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. (kjv)

======= Matthew 16:13 ============

Matthew 16:13 Now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that the Son of man is?(asv)

Máté 16:13 Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?(HU)

Matthew 16:13 When{G1161} Jesus{G2424} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the coasts{G3313} of Caesarea{G2542} Philippi{G5376}, he asked{G2065}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, saying{G3004}{(G5723)}, Whom{G5101} do men{G444} say{G3004}{(G5719)} that I{G3165} the Son{G5207} of man{G444} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:13 When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am? (kjv)

======= Matthew 16:14 ============

Matthew 16:14 And they said, Some [say] John the Baptist; some, Elijah; and others, Jeremiah, or one of the prophets.(asv)

Máté 16:14 Õk pedig mondának: Némelyek Keresztelõ Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.(HU)

Matthew 16:14 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Some say that thou art{G3303} John{G2491} the Baptist{G910}:{G1161} some{G243}, Elias{G2243}; and{G1161} others{G2087}, Jeremias{G2408}, or{G2228} one{G1520} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 16:14 And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets. (kjv)

======= Matthew 16:15 ============

Matthew 16:15 He saith unto them, But who say ye that I am?(asv)

Máté 16:15 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?(HU)

Matthew 16:15 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, But{G1161} whom{G5101} say{G3004}{(G5719)} ye{G5210} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:15 He saith unto them, But whom say ye that I am? (kjv)

======= Matthew 16:16 ============

Matthew 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.(asv)

Máté 16:16 Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élõ Istennek Fia.(HU)

Matthew 16:16 And{G1161} Simon{G4613} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}, the Son{G5207} of the living{G2198}{(G5723)} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. (kjv)

======= Matthew 16:17 ============

Matthew 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jonah: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father who is in heaven.(asv)

Máté 16:17 És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.(HU)

Matthew 16:17 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Blessed{G3107} art thou{G1488}{(G5748)}, Simon{G4613} Barjona{G920}: for{G3754} flesh{G4561} and{G2532} blood{G129} hath{G601} not{G3756} revealed{G601}{(G5656)} it unto thee{G4671}, but{G235} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 16:18 ============

Matthew 16:18 And I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of Hades shall not prevail against it.(asv)

Máté 16:18 De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kõsziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.(HU)

Matthew 16:18 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} also{G2504} unto thee{G4671}, That{G3754} thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} Peter{G4074}, and{G2532} upon{G1909} this{G5026} rock{G4073} I will build{G3618}{(G5692)} my{G3450} church{G1577}; and{G2532} the gates{G4439} of hell{G86} shall{G2729} not{G3756} prevail against{G2729}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. (kjv)

======= Matthew 16:19 ============

Matthew 16:19 I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.(asv)

Máté 16:19 És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.(HU)

Matthew 16:19 And{G2532} I will give{G1325}{(G5692)} unto thee{G4671} the keys{G2807} of the kingdom{G932} of heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} thou shalt bind{G1210}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} bound{G1210}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} thou shalt loose{G3089}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} loosed{G3089}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. (kjv)

======= Matthew 16:20 ============

Matthew 16:20 Then charged he the disciples that they should tell no man that he was the Christ.(asv)

Máté 16:20 Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy õ a Jézus Krisztus.(HU)

Matthew 16:20 Then{G5119} charged he{G1291}{(G5668)} his{G846} disciples{G3101} that{G2443} they should tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367} that{G3754} he{G846} was{G2076}{(G5748)} Jesus{G2424} the Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 16:20 Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. (kjv)

======= Matthew 16:21 ============

Matthew 16:21 From that time began Jesus to show unto his disciples, that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.(asv)

Máté 16:21 Ettõl fogva kezdé Jézus jelenteni az õ tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektõl és a fõpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.(HU)

Matthew 16:21 From{G575} that time forth{G5119} began{G756}{(G5662)} Jesus{G2424} to shew{G1166}{(G5721)} unto his{G846} disciples{G3101}, how that{G3754} he{G846} must{G1163}{(G5748)} go{G565}{(G5629)} unto{G1519} Jerusalem{G2414}, and{G2532} suffer{G3958}{(G5629)} many things{G4183} of{G575} the elders{G4245} and{G2532} chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122}, and{G2532} be killed{G615}{(G5683)}, and{G2532} be raised again{G1453}{(G5683)} the third{G5154} day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 16:21 From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. (kjv)

======= Matthew 16:22 ============

Matthew 16:22 And Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall never be unto thee.(asv)

Máté 16:22 És Péter elõfogván õt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.(HU)

Matthew 16:22 Then{G2532} Peter{G4074} took{G4355}{(G5642)} him{G846}, and began{G756}{(G5662)} to rebuke{G2008}{(G5721)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Be it far{G2436} from thee{G4671}, Lord{G2962}: this{G5124} shall{G2071} not{G3364} be{G2071}{(G5704)} unto thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee. (kjv)

======= Matthew 16:23 ============

Matthew 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men.(asv)

Máté 16:23 Õ pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tõlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.(HU)

Matthew 16:23 But{G1161} he turned{G4762}{(G5651)}, and said{G2036}{(G5627)} unto Peter{G4074}, Get thee{G5217}{(G5720)} behind{G3694} me{G3450}, Satan{G4567}: thou{G1488}{(G5748)} art{G3754} an offence{G4625} unto me{G3450}: for thou savourest{G5426}{(G5719)} not{G3756} the things{G3588} that be of God{G2316}, but{G235} those that be of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. (kjv)

======= Matthew 16:24 ============

Matthew 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.(asv)

Máté 16:24 Ekkor monda Jézus az õ tanítványainak: Ha valaki jõni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az õ keresztjét, és kövessen engem.(HU)

Matthew 16:24 Then{G5119} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} unto his{G846} disciples{G3101}, If any{G1536} man will{G2309}{(G5719)} come{G2064}{(G5629)} after{G3694} me{G3450}, let him deny{G533}{(G5663)} himself{G1438}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (kjv)

======= Matthew 16:25 ============

Matthew 16:25 For whosoever would save his life shall lose it: and whosoever shall lose his life for my sake shall find it.(asv)

Máté 16:25 Mert a ki meg akarja tartani az õ életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az õ életét én érettem, megtalálja azt.(HU)

Matthew 16:25 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} will{G2309}{(G5725)} save{G4982}{(G5658)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}: and{G1161} whosoever{G3739}{G302} will lose{G622}{(G5661)} his{G846} life{G5590} for{G1752} my{G1700} sake{G1752} shall find{G2147}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 16:25 For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it. (kjv)

======= Matthew 16:26 ============

Matthew 16:26 For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?(asv)

Máté 16:26 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az õ lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az õ lelkéért?(HU)

Matthew 16:26 For{G1063} what{G5101} is a man{G444} profited{G5623}{(G5743)}, if{G1437} he shall gain{G2770}{(G5661)} the whole{G3650} world{G2889}, and{G1161} lose{G2210}{(G5686)} his own{G846} soul{G5590}? or{G2228} what{G5101} shall a man{G444} give{G1325}{(G5692)} in exchange{G465} for his{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mat 16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul? (kjv)

======= Matthew 16:27 ============

Matthew 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then shall he render unto every man according to his deeds.(asv)

Máté 16:27 Mert az embernek Fia eljõ az õ Atyjának dicsõségében, az õ angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az õ cselekedete szerint.(HU)

Matthew 16:27 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} shall{G3195}{(G5719)} come{G2064}{(G5738)} in{G1722} the glory{G1391} of his{G846} Father{G3962} with{G3326} his{G846} angels{G32}; and{G2532} then{G5119} he shall reward{G591}{(G5692)} every man{G1538} according{G2596} to his{G846} works{G4234}. (kjv-strongs#)

Mat 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works. (kjv)

======= Matthew 16:28 ============

Matthew 16:28 Verily I say unto you, there are some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.(asv)

Máté 16:28 Bizony mondom néktek: Azok között, a kik itt állanak, vannak némelyek, a kik nem kóstolják meg a halált, a míg meg nem látják az embernek Fiát eljõni az õ országában.(HU)

Matthew 16:28 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There be{G1526}{(G5748)} some{G5100} standing{G2476}{(G5761)} here{G5602}, which{G3748} shall{G1089} not{G3364} taste{G1089}{(G5667)} of death{G2288}, till{G302}{G2193} they see{G1492}{(G5632)} the Son{G5207} of man{G444} coming{G2064}{(G5740)} in{G1722} his{G846} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 16:28 Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.(kjv)

======= Matthew 17:1 ============

Matthew 17:1 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart:(asv)

Máté 17:1 És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé õket magokban egy magas hegyre.(HU)

Matthew 17:1 And{G2532} after{G3326} six{G1803} days{G2250} Jesus{G2424} taketh{G3880}{(G5719)} Peter{G4074}{G2532}, James{G2385}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, and{G2532} bringeth{G399} them{G846} up{G399}{(G5719)} into{G1519} an high{G5308} mountain{G3735} apart{G2596}{G2398}, (kjv-strongs#)

Mat 17:1 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, (kjv)

======= Matthew 17:2 ============

Matthew 17:2 and he was transfigured before them; and his face did shine as the sun, and his garments became white as the light.(asv)

Máté 17:2 És elváltozék elõttök, és az õ orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lõn, mint a fényesség.(HU)

Matthew 17:2 And{G2532} was transfigured{G3339}{(G5681)} before{G1715} them{G846}: and{G2532} his{G846} face{G4383} did shine{G2989}{(G5656)} as{G5613} the sun{G2246}, and{G1161} his{G846} raiment{G2440} was{G1096}{(G5633)} white{G3022} as{G5613} the light{G5457}. (kjv-strongs#)

Mat 17:2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. (kjv)

======= Matthew 17:3 ============

Matthew 17:3 And behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him.(asv)

Máté 17:3 És ímé megjelenék õ nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala õ vele.(HU)

Matthew 17:3 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there appeared{G3700}{(G5681)} unto them{G846} Moses{G3475} and{G2532} Elias{G2243} talking{G4814}{(G5723)} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. (kjv)

======= Matthew 17:4 ============

Matthew 17:4 And Peter answered, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, I will make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.(asv)

Máté 17:4 Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.(HU)

Matthew 17:4 Then{G1161} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074}, and said{G2036}{(G5627)} unto Jesus{G2424}, Lord{G2962}, it is{G2076}{(G5748)} good{G2570} for us{G2248} to be{G1511}{(G5750)} here{G5602}: if{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)}, let us make{G4160}{(G5661)} here{G5602} three{G5140} tabernacles{G4633}; one{G3391} for thee{G4671}, and{G2532} one{G3391} for Moses{G3475}, and{G2532} one{G3391} for Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mat 17:4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. (kjv)

======= Matthew 17:5 ============

Matthew 17:5 While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold, a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.(asv)

Máté 17:5 Mikor õ még beszél vala, ímé, fényes felhõ borítá be õket; és ímé szózat lõn a felhõbõl, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: õt hallgassátok.(HU)

Matthew 17:5 While he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, behold{G2400}{(G5628)}, a bright{G5460} cloud{G3507} overshadowed{G1982}{(G5656)} them{G846}: and{G2532} behold{G2400}{(G5628)} a voice{G5456} out of{G1537} the cloud{G3507}, which said{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}; hear ye{G191}{(G5720)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:5 While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him. (kjv)

======= Matthew 17:6 ============

Matthew 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.(asv)

Máté 17:6 És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének.(HU)

Matthew 17:6 And{G2532} when the disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} it, they fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} their{G846} face{G4383}, and{G2532} were sore{G4970} afraid{G5399}{(G5675)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid. (kjv)

======= Matthew 17:7 ============

Matthew 17:7 And Jesus came and touched them and said, Arise, and be not afraid.(asv)

Máté 17:7 Jézus pedig hozzájok menvén, illeté õket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek!(HU)

Matthew 17:7 And{G2532} Jesus{G2424} came{G4334}{(G5631)} and touched{G680}{(G5662)} them{G846}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Arise{G1453}{(G5682)}, and{G2532} be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:7 And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid. (kjv)

======= Matthew 17:8 ============

Matthew 17:8 And lifting up their eyes, they saw no one, save Jesus only.(asv)

Máté 17:8 Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül.(HU)

Matthew 17:8 And{G1161} when they had lifted up{G1869}{(G5660)} their{G846} eyes{G3788}, they saw{G1492}{(G5627)} no man{G3762}, save{G1508} Jesus{G2424} only{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 17:8 And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only. (kjv)

======= Matthew 17:9 ============

Matthew 17:9 And as they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen from the dead.(asv)

Máté 17:9 És mikor a hegyrõl alájövének, megparancsolá nékik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok el a mit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból.(HU)

Matthew 17:9 And{G2532} as they{G846} came down{G2597}{(G5723)} from{G575} the mountain{G3735}, Jesus{G2424} charged{G1781}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5632)} the vision{G3705} to no man{G3367}, until{G2193}{G3739} the Son{G5207} of man{G444} be risen again{G450}{(G5632)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mat 17:9 And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead. (kjv)

======= Matthew 17:10 ============

Matthew 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elijah must first come?(asv)

Máté 17:10 És megkérdezék õt az õ tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy elõbb Illésnek kell eljõnie?(HU)

Matthew 17:10 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G5101} then{G3767} say{G3004}{(G5719)} the scribes{G1122} that{G3754} Elias{G2243} must{G1163}{(G5748)} first{G4412} come{G2064}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mat 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? (kjv)

======= Matthew 17:11 ============

Matthew 17:11 And he answered and said, Elijah indeed cometh, and shall restore all things:(asv)

Máté 17:11 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljõ elõbb, és mindent helyreállít;(HU)

Matthew 17:11 And{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Elias{G2243} truly{G3303} shall first{G4412} come{G2064}{(G5736)}, and{G2532} restore{G600}{(G5692)} all things{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 17:11 And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things. (kjv)

======= Matthew 17:12 ============

Matthew 17:12 but I say into you, that Elijah is come already, and they knew him not, but did unto him whatsoever they would. Even so shall the Son of man also suffer of them.(asv)

Máté 17:12 De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg õt, hanem azt mívelék vele, a mit akarának. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd õ tõlük.(HU)

Matthew 17:12 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} Elias{G2243} is come{G2064}{(G5627)} already{G2235}, and{G2532} they knew{G1921}{(G5627)} him{G846} not{G3756}, but{G235} have done{G4160}{(G5656)} unto{G1722} him{G846} whatsoever{G3745} they listed{G2309}{(G5656)}. Likewise{G3779} shall{G3195}{(G5719)} also{G2532} the Son{G5207} of man{G444} suffer{G3958}{(G5721)} of{G5259} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:12 But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. (kjv)

======= Matthew 17:13 ============

Matthew 17:13 Then understood the disciples that he spake unto them of John the Baptist.(asv)

Máté 17:13 Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelõ Jánosról szóla nékik.(HU)

Matthew 17:13 Then{G5119} the disciples{G3101} understood{G4920}{(G5656)} that{G3754} he spake{G2036}{(G5627)} unto them{G846} of{G4012} John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mat 17:13 Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. (kjv)

======= Matthew 17:14 ============

Matthew 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a man, kneeling to him, saying,(asv)

Máté 17:14 És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, térdre esvén õ elõtte,(HU)

Matthew 17:14 And{G2532} when they{G846} were come{G2064}{(G5631)} to{G4314} the multitude{G3793}, there came{G4334}{(G5627)} to him{G846} a certain man{G444}, kneeling down{G1120}{(G5723)} to him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying, (kjv)

======= Matthew 17:15 ============

Matthew 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is epileptic, and suffereth grievously; for oft-times he falleth into the fire, and oft-times into the water.(asv)

Máté 17:15 És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tûzbe, és gyakorta a vízbe.(HU)

Matthew 17:15 Lord{G2962}, have mercy{G1653}{(G5657)} on my{G3450} son{G5207}: for{G3754} he is lunatick{G4583}{(G5736)}, and{G2532} sore{G2560} vexed{G3958}{(G5719)}: for{G1063} ofttimes{G4178} he falleth{G4098}{(G5719)} into{G1519} the fire{G4442}, and{G2532} oft{G4178} into{G1519} the water{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water. (kjv)

======= Matthew 17:16 ============

Matthew 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.(asv)

Máté 17:16 És elvittem õt a te tanítványaidhoz, és nem tudták õt meggyógyítani.(HU)

Matthew 17:16 And{G2532} I brought{G4374}{(G5656)} him{G846} to thy{G4675} disciples{G3101}, and{G2532} they could{G1410}{(G5675)} not{G3756} cure{G2323}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. (kjv)

======= Matthew 17:17 ============

Matthew 17:17 And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him hither to me.(asv)

Máté 17:17 Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajjon meddig leszek veletek? vajjon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok õt ide nékem.(HU)

Matthew 17:17 Then{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, O{G5599} faithless{G571} and{G2532} perverse{G1294}{(G5772)} generation{G1074}, how long{G2193}{G4219} shall I be{G2071}{(G5704)} with{G3326} you{G5216}? how long{G2193}{G4219} shall I suffer{G430}{(G5695)} you{G5216}? bring{G5342}{(G5720)} him{G846} hither{G5602} to me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me. (kjv)

======= Matthew 17:18 ============

Matthew 17:18 And Jesus rebuked him; and the demon went out of him: and the boy was cured from that hour.(asv)

Máté 17:18 És megdorgálá õt Jézus, és kiméne belõle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.(HU)

Matthew 17:18 And{G2532} Jesus{G2424} rebuked{G2008}{(G5656)} the devil{G1140}; and{G2532} he{G846} departed{G1831}{(G5627)} out of{G575} him{G846}: and{G2532} the child{G3816} was cured{G2323}{(G5681)} from{G575} that very{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 17:18 And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour. (kjv)

======= Matthew 17:19 ============

Matthew 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?(asv)

Máté 17:19 Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiûzni?(HU)

Matthew 17:19 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} the disciples{G3101} to Jesus{G2424} apart{G2596}{G2398}, and said{G2036}{(G5627)}, Why{G1302} could{G1410}{(G5675)} not{G3756} we{G2249} cast{G1544} him{G846} out{G1544}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mat 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out? (kjv)

======= Matthew 17:20 ============

Matthew 17:20 And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.(asv)

Máté 17:20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.(HU)

Matthew 17:20 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Because{G1223} of your{G5216} unbelief{G570}: for{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, If{G1437} ye have{G2192}{(G5725)} faith{G4102} as{G5613} a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, ye shall say{G2046}{(G5692)} unto this{G5129} mountain{G3735}, Remove{G3327}{(G5628)} hence{G1782} to yonder place{G1563}; and{G2532} it shall remove{G3327}{(G5695)}; and{G2532} nothing{G3762} shall be impossible{G101}{(G5692)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 17:20 And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you. (kjv)

======= Matthew 17:21 ============

Matthew 17:21 (asv)

Máté 17:21 Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bõjtölés által.(HU)

Matthew 17:21 Howbeit{G1161} this{G5124} kind{G1085} goeth{G1607} not{G3756} out{G1607}{(G5736)} but{G1508} by{G1722} prayer{G4335} and{G2532} fasting{G3521}. (kjv-strongs#)

Mat 17:21 Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. (kjv)

======= Matthew 17:22 ============

Matthew 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be delivered up into the hands of men;(asv)

Máté 17:22 Mikor pedig Galileában jártak vala, monda nékik Jézus: Az ember Fia emberek kezébe adatik;(HU)

Matthew 17:22 And{G1161} while they{G846} abode{G390}{(G5746)} in{G1722} Galilee{G1056}, Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, The Son{G5207} of man{G444} shall be{G3195}{(G5719)} betrayed{G3860}{(G5745)} into{G1519} the hands{G5495} of men{G444}: (kjv-strongs#)

Mat 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men: (kjv)

======= Matthew 17:23 ============

Matthew 17:23 and they shall kill him, and the third day he shall be raised up. And they were exceeding sorry.(asv)

Máté 17:23 És megölik õt, de harmadnapon föltámad. És felettébb megszomorodának.(HU)

Matthew 17:23 And{G2532} they shall kill{G615}{(G5692)} him{G846}, and{G2532} the third{G5154} day{G2250} he shall be raised again{G1453}{(G5701)}. And{G2532} they were exceeding{G4970} sorry{G3076}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. (kjv)

======= Matthew 17:24 ============

Matthew 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received the half-shekel came to Peter, and said, Doth not your teacher pay the half-shekel?(asv)

Máté 17:24 Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakma-szedõk Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát?(HU)

Matthew 17:24 And{G1161} when they{G846} were come{G2064}{(G5631)} to{G1519} Capernaum{G2584}, they that received{G2983}{(G5723)} tribute{G1323} money came{G4334}{(G5656)} to Peter{G4074}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Doth{G5055} not{G3756} your{G5216} master{G1320} pay{G5055}{(G5719)} tribute{G1323}? (kjv-strongs#)

Mat 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute? (kjv)

======= Matthew 17:25 ============

Matthew 17:25 He saith, Yea. And when he came into the house, Jesus spake first to him, saying, What thinkest thou, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive toll or tribute? from their sons, or from strangers?(asv)

Máté 17:25 Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelõzé õt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktõl szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektõl?(HU)

Matthew 17:25 He saith{G3004}{(G5719)}, Yes{G3483}. And{G2532} when{G3753} he was come{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614}, Jesus{G2424} prevented{G4399}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} thinkest{G1380}{(G5719)} thou{G4671}, Simon{G4613}? of{G575} whom{G5101} do{G2983} the kings{G935} of the earth{G1093} take{G2983}{(G5719)} custom{G5056} or{G2228} tribute{G2778}? of{G575} their own{G846} children{G5207}, or{G2228} of{G575} strangers{G245}? (kjv-strongs#)

Mat 17:25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers? (kjv)

======= Matthew 17:26 ============

Matthew 17:26 And when he said, From strangers, Jesus said unto him, Therefore the sons are free.(asv)

Máté 17:26 Monda néki Péter: Az idegenektõl. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok.(HU)

Matthew 17:26 Peter{G4074} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Of{G575} strangers{G245}. Jesus{G2424} saith{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Then{G686} are{G1526}{(G5748)} the children{G5207} free{G1658}. (kjv-strongs#)

Mat 17:26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free. (kjv)

======= Matthew 17:27 ============

Matthew 17:27 But, lest we cause them to stumble, go thou to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a shekel: that take, and give unto them for me and thee.(asv)

Máté 17:27 De hogy õket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az elsõ halat, a mely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted.(HU)

Matthew 17:27 Notwithstanding{G1161}, lest{G3363} we should offend{G4624}{(G5661)} them{G846}, go thou{G4198}{(G5679)} to{G1519} the sea{G2281}, and cast{G906}{(G5628)} an hook{G44}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} the fish{G2486} that first{G4412} cometh up{G305}{(G5631)}; and{G2532} when thou hast opened{G455}{(G5660)} his{G846} mouth{G4750}, thou shalt find{G2147}{(G5692)} a piece of money{G4715}: that{G1565} take{G2983}{(G5631)}, and give{G1325}{(G5628)} unto them{G846} for{G473} me{G1700} and{G2532} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 17:27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.(kjv)

======= Matthew 18:1 ============

Matthew 18:1 In that hour came the disciples unto Jesus, saying, Who then is greatest in the kingdom of heaven?(asv)

Máté 18:1 Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván: Vajjon ki nagyobb a mennyeknek országában?(HU)

Matthew 18:1 At{G1722} the same{G1565} time{G5610} came{G4334}{(G5656)} the disciples{G3101} unto Jesus{G2424}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101}{G686} is{G2076}{(G5748)} the greatest{G3187} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}? (kjv-strongs#)

Mat 18:1 At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? (kjv)

======= Matthew 18:2 ============

Matthew 18:2 And he called to him a little child, and set him in the midst of them,(asv)

Máté 18:2 És elõhíván Jézus egy kis gyermeket, közéjök állítja vala azt,(HU)

Matthew 18:2 And{G2532} Jesus{G2424} called{G4341} a little child{G3813} unto him{G4341}{(G5666)}, and set{G2476}{(G5656)} him{G846} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 18:2 And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, (kjv)

======= Matthew 18:3 ============

Matthew 18:3 and said, Verily I say unto you, Except ye turn, and become as little children, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.(asv)

Máté 18:3 És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába.(HU)

Matthew 18:3 And{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Except{G3362} ye be converted{G4762}{(G5652)}, and{G2532} become{G1096}{(G5638)} as{G5613} little children{G3813}, ye shall{G1525} not{G3364} enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 18:4 ============

Matthew 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven.(asv)

Máté 18:4 A ki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában.(HU)

Matthew 18:4 Whosoever{G3748} therefore{G3767} shall humble{G5013}{(G5661)} himself{G1438} as{G5613} this{G5124} little child{G3813}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} greatest{G3187} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 18:5 ============

Matthew 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me:(asv)

Máté 18:5 És a ki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be.(HU)

Matthew 18:5 And{G2532} whoso{G3739}{G1437} shall receive{G1209}{(G5667)} one{G1520} such{G5108} little child{G3813} in{G1909} my{G3450} name{G3686} receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}. (kjv-strongs#)

Mat 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. (kjv)

======= Matthew 18:6 ============

Matthew 18:6 But whoso shall cause one of these little ones that believe on me to stumble, it is profitable for him that a great millstone should be hanged about his neck, and [that] he should be sunk in the depth of the sea.(asv)

Máté 18:6 A ki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, a kik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék.(HU)

Matthew 18:6 But{G1161} whoso{G3739}{G302} shall offend{G4624}{(G5661)} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} which{G3588} believe{G4100}{(G5723)} in{G1519} me{G1691}, it were better{G4851}{(G5719)} for him{G846} that{G2443} a millstone{G3458}{G3684} were hanged{G2910}{(G5686)} about{G1909} his{G846} neck{G5137}, and{G2532} that he were drowned{G2670}{(G5686)} in{G1722} the depth{G3989} of the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 18:6 But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. (kjv)

======= Matthew 18:7 ============

Matthew 18:7 Woe unto the world because of occasions of stumbling! for it must needs be that the occasions come; but woe to that man through whom the occasion cometh!(asv)

Máté 18:7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, a ki által a botránkozás esik.(HU)

Matthew 18:7 Woe{G3759} unto the world{G2889} because of{G575} offences{G4625}! for{G1063} it must needs{G318} be{G2076}{(G5748)} that offences{G4625} come{G2064}{(G5629)}; but{G4133} woe{G3759} to that man{G444} by{G1565} whom{G1223}{G3739} the offence{G4625} cometh{G2064}{(G5736)}! (kjv-strongs#)

Mat 18:7 Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh! (kjv)

======= Matthew 18:8 ============

Matthew 18:8 And if thy hand or thy foot causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life maimed or halt, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire.(asv)

Máté 18:8 Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól; jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tûzre.(HU)

Matthew 18:8 Wherefore{G1161} if{G1487} thy{G4675} hand{G5495} or{G2228} thy{G4675} foot{G4228} offend thee{G4624}{(G5719)}, cut{G1581} them{G846} off{G1581}{(G5657)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} them from{G575} thee{G4571}{G4675}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter into{G1525}{(G5629)}{G1519} life{G2222} halt{G5560} or{G2228} maimed{G2948}, rather than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} hands{G5495} or{G2228} two{G1417} feet{G4228} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} everlasting{G166} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 18:8 Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. (kjv)

======= Matthew 18:9 ============

Matthew 18:9 And if thine eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire. [(asv)

Máté 18:9 És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; jobb néked félszemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére.(HU)

Matthew 18:9 And{G2532} if{G1487} thine{G4675} eye{G3788} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, pluck{G1807} it{G846} out{G1807}{(G5628)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222} with one eye{G3442}, rather than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} eyes{G3788} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} hell{G1067} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 18:9 And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire. (kjv)

======= Matthew 18:10 ============

Matthew 18:10 See that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father who is in heaven.(asv)

Máté 18:10 Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok; mert mondom néktek, hogy az õ angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orczáját.(HU)

Matthew 18:10 Take heed{G3708}{(G5720)} that ye despise{G2706}{(G5661)} not{G3361} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398}; for{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} in{G1722} heaven{G3772} their{G846} angels{G32} do always{G1223}{G3956} behold{G991}{(G5719)} the face{G4383} of my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:10 Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:11 ============

Matthew 18:11 (Ommitted)(asv)

Máté 18:11 Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, a mi elveszett vala.(HU)

Matthew 18:11 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} is come{G2064}{(G5627)} to save{G4982}{(G5658)} that which{G3588} was lost{G622}{(G5756)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:11 For the Son of man is come to save that which was lost. (kjv)

======= Matthew 18:12 ============

Matthew 18:12 How think ye? if any man have a hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and go unto the mountains, and seek that which goeth astray?(asv)

Máté 18:12 Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajjon a kilenczvenkilenczet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-é azt, a melyik eltévelyedett?(HU)

Matthew 18:12 How{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? if{G1437}{G5100} a man{G444} have{G1096}{(G5638)} an hundred{G1540} sheep{G4263}, and{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846} be gone astray{G4105}{(G5686)}, doth he{G863} not{G3780} leave{G863}{(G5631)} the ninety and nine{G1768}, and goeth{G4198}{(G5679)} into{G1909} the mountains{G3735}, and seeketh{G2212}{(G5719)} that which{G3588} is gone astray{G4105}{(G5746)}? (kjv-strongs#)

Mat 18:12 How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? (kjv)

======= Matthew 18:13 ============

Matthew 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth over it more than over the ninety and nine which have not gone astray.(asv)

Máté 18:13 És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a kilenczvenkilenczen, a mely el nem tévelyedett.(HU)

Matthew 18:13 And{G2532} if so{G1437} be{G1096}{(G5638)} that he find{G2147}{(G5629)} it{G846}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}{G3754}, he rejoiceth{G5463}{(G5719)} more{G3123} of{G1909} that{G846} sheep, than{G2228} of{G1909} the ninety and nine{G1768} which{G3588} went{G4105} not{G3361} astray{G4105}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray. (kjv)

======= Matthew 18:14 ============

Matthew 18:14 Even so it is not the will of your Father who is in heaven, that one of these little ones should perish.(asv)

Máté 18:14 Ekképen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elveszszen e kicsinyek közül.(HU)

Matthew 18:14 Even so{G3779} it is{G2076}{(G5748)} not{G3756} the will{G2307} of{G1715} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}, that{G2443} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} should perish{G622}{(G5643)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:14 Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. (kjv)

======= Matthew 18:15 ============

Matthew 18:15 And if thy brother sin against thee, go, show him his fault between thee and him alone: if he hear thee, thou hast gained thy brother.(asv)

Máté 18:15 Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg õt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;(HU)

Matthew 18:15 Moreover{G1161} if{G1437} thy{G4675} brother{G80} shall trespass{G264}{(G5661)} against{G1519} thee{G4571}, go{G5217}{(G5720)} and{G2532} tell{G1651} him{G846} his fault{G1651}{(G5657)} between{G3342} thee{G4675} and{G2532} him{G846} alone{G3441}: if{G1437} he shall hear{G191}{(G5661)} thee{G4675}, thou hast gained{G2770}{(G5656)} thy{G4675} brother{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. (kjv)

======= Matthew 18:16 ============

Matthew 18:16 But if he hear [thee] not, take with thee one or two more, that at the mouth of two witnesses or three every word may be established.(asv)

Máté 18:16 Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettõt, hogy két vagy három tanú vallomásával erõsíttessék minden szó.(HU)

Matthew 18:16 But{G1161} if{G3362} he will{G191} not{G3362} hear{G191}{(G5661)} thee, then take{G3880}{(G5628)} with{G3326} thee{G4675} one{G1520} or{G2228} two{G1417} more{G2089}, that{G2443} in{G1909} the mouth{G4750} of two{G1417} or{G2228} three{G5140} witnesses{G3144} every{G3956} word{G4487} may be established{G2476}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. (kjv)

======= Matthew 18:17 ============

Matthew 18:17 And if he refuse to hear them, tell it unto the church: and if he refuse to hear the church also, let him be unto thee as the Gentile and the publican.(asv)

Máté 18:17 Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen elõtted olyan, mint a pogány és a vámszedõ.(HU)

Matthew 18:17 And{G1161} if{G1437} he shall neglect to hear{G3878}{(G5661)} them{G846}, tell{G2036}{(G5628)} it unto the church{G1577}: but{G1161}{G2532} if{G1437} he neglect to hear{G3878}{(G5661)} the church{G1577}, let him be{G2077}{(G5749)} unto thee{G4671} as{G5618} an heathen man{G1482} and{G2532} a publican{G5057}. (kjv-strongs#)

Mat 18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. (kjv)

======= Matthew 18:18 ============

Matthew 18:18 Verily I say unto you, what things soever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and what things soever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.(asv)

Máté 18:18 Bizony mondom néktek: A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.(HU)

Matthew 18:18 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Whatsoever{G3745}{G1437} ye shall bind{G1210}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} bound{G1210}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3745}{G1437} ye shall loose{G3089}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} loosed{G3089}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:19 ============

Matthew 18:19 Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father who is in heaven.(asv)

Máté 18:19 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felõl, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.(HU)

Matthew 18:19 Again{G3825} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} if{G1437} two{G1417} of you{G5216} shall agree{G4856}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} as touching{G4012} any{G3956} thing{G4229} that{G3739}{G1437} they shall ask{G154}{(G5672)}, it shall be done{G1096}{(G5695)} for them{G846} of{G3844} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:20 ============

Matthew 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.(asv)

Máté 18:20 Mert a hol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.(HU)

Matthew 18:20 For{G1063} where{G3757} two{G1417} or{G2228} three{G5140} are{G1526}{(G5748)} gathered together{G4863}{(G5772)} in{G1519} my{G1699} name{G3686}, there{G1563} am I{G1510}{(G5748)} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. (kjv)

======= Matthew 18:21 ============

Matthew 18:21 Then came Peter and said to him, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? until seven times?(asv)

Máté 18:21 Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?(HU)

Matthew 18:21 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} Peter{G4074} to him{G846}, and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, how oft{G4212} shall my{G3450} brother{G80} sin{G264}{(G5692)} against{G1519} me{G1691}, and{G2532} I forgive{G863}{(G5692)} him{G846}? till{G2193} seven times{G2034}? (kjv-strongs#)

Mat 18:21 Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times? (kjv)

======= Matthew 18:22 ============

Matthew 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.(asv)

Máté 18:22 Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.(HU)

Matthew 18:22 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I say{G3004}{(G5719)} not{G3756} unto thee{G4671}, Until{G2193} seven times{G2034}: but{G235}, Until{G2193} seventy times{G1441} seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mat 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven. (kjv)

======= Matthew 18:23 ============

Matthew 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, who would make a reckoning with his servants.(asv)

Máté 18:23 Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki számot akar vala vetni az õ szolgáival.(HU)

Matthew 18:23 Therefore{G1223}{G5124} is the kingdom{G932} of heaven{G3772} likened{G3666}{(G5681)} unto a certain{G444} king{G935}, which{G3739} would{G2309}{(G5656)} take{G4868}{(G5658)} account{G3056} of{G3326} his{G846} servants{G1401}. (kjv-strongs#)

Mat 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. (kjv)

======= Matthew 18:24 ============

Matthew 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, that owed him ten thousand talents.(asv)

Máté 18:24 Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, a ki tízezer tálentommal vala adós.(HU)

Matthew 18:24 And{G1161} when he{G846} had begun{G756}{(G5671)} to reckon{G4868}{(G5721)}, one{G1520} was brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846}, which owed{G3781} him{G846} ten thousand{G3463} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents. (kjv)

======= Matthew 18:25 ============

Matthew 18:25 But forasmuch as he had not [wherewith] to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.(asv)

Máté 18:25 Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, a mije vala, és fizessenek.(HU)

Matthew 18:25 But forasmuch as{G1161} he{G846} had{G2192}{(G5723)} not{G3361} to pay{G591}{(G5629)}, his{G846} lord{G2962} commanded{G2753}{(G5656)} him{G846} to be sold{G4097}{(G5683)}, and{G2532} his{G846} wife{G1135}, and{G2532} children{G5043}, and{G2532} all{G3956} that{G3745} he had{G2192}{(G5707)}, and{G2532} payment to be made{G591}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. (kjv)

======= Matthew 18:26 ============

Matthew 18:26 The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.(asv)

Máté 18:26 Leborulván azért a szolga elõtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.(HU)

Matthew 18:26 The servant{G1401} therefore{G3767} fell down{G4098}{(G5631)}, and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, have patience{G3114}{(G5657)} with{G1909} me{G1698}, and{G2532} I will pay{G591}{(G5692)} thee{G4671} all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 18:26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. (kjv)

======= Matthew 18:27 ============

Matthew 18:27 And the lord of that servant, being moved with compassion, released him, and forgave him the debt.(asv)

Máté 18:27 Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá õt, és az adósságot is elengedé néki.(HU)

Matthew 18:27 Then{G1161} the lord{G2962} of that{G1565} servant{G1401} was moved with compassion{G4697}{(G5679)}, and loosed{G630}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} forgave{G863}{(G5656)} him{G846} the debt{G1156}. (kjv-strongs#)

Mat 18:27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. (kjv)

======= Matthew 18:28 ============

Matthew 18:28 But that servant went out, and found one of his fellow-servants, who owed him a hundred shillings: and he laid hold on him, and took [him] by the throat, saying, Pay what thou owest.(asv)

Máté 18:28 Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az õ szolgatársai közül, a ki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, a mivel tartozol.(HU)

Matthew 18:28 But{G1161} the same{G1565} servant{G1401} went out{G1831}{(G5631)}, and found{G2147}{(G5627)} one{G1520} of his{G846} fellowservants{G4889}, which{G3739} owed{G3784}{(G5707)} him{G846} an hundred{G1540} pence{G1220}: and{G2532} he laid hands{G2902}{(G5660)} on him{G846}, and took him by the throat{G4155}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, Pay{G591}{(G5628)} me{G3427} that{G3748} thou owest{G3784}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. (kjv)

======= Matthew 18:29 ============

Matthew 18:29 So his fellow-servant fell down and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee.(asv)

Máté 18:29 Leborulván azért az õ szolgatársa az õ lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.(HU)

Matthew 18:29 And{G3767} his{G846} fellowservant{G4889} fell down{G4098}{(G5631)} at{G1519} his{G846} feet{G4228}, and besought{G3870}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Have patience{G3114}{(G5657)} with{G1909} me{G1698}, and{G2532} I will pay{G591}{(G5692)} thee{G4671} all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 18:29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. (kjv)

======= Matthew 18:30 ============

Matthew 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay that which was due.(asv)

Máté 18:30 De õ nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté õt, mígnem megfizeti, a mivel tartozik.(HU)

Matthew 18:30 And{G1161} he would{G2309}{(G5707)} not{G3756}: but{G235} went{G565}{(G5631)} and cast{G906}{(G5627)} him{G846} into{G1519} prison{G5438}, till{G2193}{G3739} he should pay{G591}{(G5632)} the debt{G3784}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt. (kjv)

======= Matthew 18:31 ============

Matthew 18:31 So when his fellow-servants saw what was done, they were exceeding sorry, and came and told unto their lord all that was done.(asv)

Máté 18:31 Látván pedig az õ szolgatársai, a mik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az õ uroknak, a mik történtek vala.(HU)

Matthew 18:31 So{G1161} when his{G846} fellowservants{G4889} saw{G1492}{(G5631)} what was done{G1096}{(G5637)}, they were very{G4970} sorry{G3076}{(G5681)}, and{G2532} came{G2064}{(G5631)} and told{G1285}{(G5656)} unto their{G846} lord{G2962} all{G3956} that was done{G1096}{(G5637)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. (kjv)

======= Matthew 18:32 ============

Matthew 18:32 Then his lord called him unto him, and saith to him, Thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou besoughtest me:(asv)

Máté 18:32 Akkor elõhivatván õt az õ ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem:(HU)

Matthew 18:32 Then{G5119} his{G846} lord{G2962}, after that he had called{G4341}{(G5666)} him{G846}, said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, O thou wicked{G4190} servant{G1401}, I forgave{G863}{(G5656)} thee{G4671} all{G3956} that{G1565} debt{G3782}, because{G1893} thou desiredst{G3870}{(G5656)} me{G3165}: (kjv-strongs#)

Mat 18:32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me: (kjv)

======= Matthew 18:33 ============

Matthew 18:33 shouldest not thou also have had mercy on thy fellow-servant, even as I had mercy on thee?(asv)

Máté 18:33 Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a miképen én is könyörültem te rajtad?(HU)

Matthew 18:33 Shouldest{G1163}{(G5713)} not{G3756} thou{G4571} also{G2532} have had compassion{G1653}{(G5658)} on thy{G4675} fellowservant{G4889}, even{G2532} as{G5613} I{G1473} had pity{G1653}{(G5656)} on thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 18:33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee? (kjv)

======= Matthew 18:34 ============

Matthew 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due.(asv)

Máté 18:34 És megharagudván az õ ura, átadta õt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, a mivel tartozik.(HU)

Matthew 18:34 And{G2532} his{G846} lord{G2962} was wroth{G3710}{(G5685)}, and delivered{G3860}{(G5656)} him{G846} to the tormentors{G930}, till{G2193}{G3739} he should pay{G591}{(G5632)} all{G3956} that was due{G3784}{(G5746)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. (kjv)

======= Matthew 18:35 ============

Matthew 18:35 So shall also my heavenly Father do unto you, if ye forgive not every one his brother from your hearts.(asv)

Máté 18:35 Ekképen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekbõl meg nem bocsátjátok, kiki az õ atyjafiának, az õ vétkeiket.(HU)

Matthew 18:35 So{G3779} likewise shall my{G3450} heavenly{G2032} Father{G3962} do{G4160}{(G5692)} also{G2532} unto you{G5213}, if{G3362} ye from{G575} your{G5216} hearts{G2588} forgive{G863}{(G5632)} not{G3362} every one{G1538} his{G846} brother{G80} their{G846} trespasses{G3900}. (kjv-strongs#)

Mat 18:35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.(kjv)

======= Matthew 19:1 ============

Matthew 19:1 And it came to pass when Jesus had finished these words, he departed from Galilee, and came into the borders of Judaea beyond the Jordan;(asv)

Máté 19:1 És lõn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elméne Galileából, és méne Júdeának határaiba a Jordánon túl;(HU)

Matthew 19:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} these{G5128} sayings{G3056}, he departed{G3332}{(G5656)} from{G575} Galilee{G1056}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the coasts{G3725} of Judaea{G2449} beyond{G4008} Jordan{G2446}; (kjv-strongs#)

Mat 19:1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan; (kjv)

======= Matthew 19:2 ============

Matthew 19:2 and great multitudes followed him; and he healed them there.(asv)

Máté 19:2 És követé õt nagy sokaság, és meggyógyítá ott õket.(HU)

Matthew 19:2 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 19:2 And great multitudes followed him; and he healed them there. (kjv)

======= Matthew 19:3 ============

Matthew 19:3 And there came unto him Pharisees, trying him, and saying, Is it lawful [for a man] to put away his wife for every cause?(asv)

Máté 19:3 És hozzá menének a farizeusok, kisértvén õt és mondván: Szabad-é az embernek az õ feleségét akármi okért elbocsátani?(HU)

Matthew 19:3 The Pharisees{G5330} also{G2532} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Is it lawful{G1487}{G1832}{(G5748)} for a man{G444} to put away{G630}{(G5658)} his{G846} wife{G1135} for{G2596} every{G3956} cause{G156}? (kjv-strongs#)

Mat 19:3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? (kjv)

======= Matthew 19:4 ============

Matthew 19:4 And he answered and said, Have ye not read, that he who made [them] from the beginning made them male and female,(asv)

Máté 19:4 Õ pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtõ kezdettõl fogva férfiúvá és asszonynyá teremté õket,(HU)

Matthew 19:4 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)}, that{G3754} he which{G3588} made{G4160}{(G5660)} them at{G575} the beginning{G746} made{G4160}{(G5656)} them{G846} male{G730} and{G2532} female{G2338}, (kjv-strongs#)

Mat 19:4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female, (kjv)

======= Matthew 19:5 ============

Matthew 19:5 and said, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh?(asv)

Máté 19:5 És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.(HU)

Matthew 19:5 And{G2532} said{G2036}{(G5627)}, For this{G5127} cause{G1752} shall a man{G444} leave{G2641}{(G5692)} father{G3962} and{G2532} mother{G3384}, and{G2532} shall cleave{G4347}{(G5701)} to his{G846} wife{G1135}: and{G2532} they twain{G1417} shall be{G2071}{(G5704)}{G1519} one{G3391} flesh{G4561}? (kjv-strongs#)

Mat 19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh? (kjv)

======= Matthew 19:6 ============

Matthew 19:6 So that they are no more two, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.(asv)

Máté 19:6 Úgy hogy többé nem kettõ, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.(HU)

Matthew 19:6 Wherefore{G5620} they are{G1526}{(G5748)} no more{G3765} twain{G1417}, but{G235} one{G3391} flesh{G4561}. What{G3739} therefore{G3767} God{G2316} hath joined together{G4801}{(G5656)}, let{G5563} not{G3361} man{G444} put asunder{G5563}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. (kjv)

======= Matthew 19:7 ============

Matthew 19:7 They say unto him, Why then did Moses command to give a bill of divorcement, and to put [her] away?(asv)

Máté 19:7 Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt?(HU)

Matthew 19:7 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Why{G5101} did Moses{G3475} then{G3767} command{G1781}{(G5662)} to give{G1325}{(G5629)} a writing{G975} of divorcement{G647}, and{G2532} to put{G630} her{G846} away{G630}{(G5658)}? (kjv-strongs#)

Mat 19:7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? (kjv)

======= Matthew 19:8 ============

Matthew 19:8 He saith unto them, Moses for your hardness of heart suffered you to put away your wives: but from the beginning it hath not been so.(asv)

Máté 19:8 Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettõl fogva nem így volt.(HU)

Matthew 19:8 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846},{G3754} Moses{G3475} because of{G4314} the hardness{G4641} of your{G5216} hearts{G4641} suffered{G2010}{(G5656)} you{G5213} to put away{G630}{(G5658)} your{G5216} wives{G1135}: but{G1161} from{G575} the beginning{G746} it was{G1096}{(G5754)} not{G3756} so{G3779}. (kjv-strongs#)

Mat 19:8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so. (kjv)

======= Matthew 19:9 ============

Matthew 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and he that marrieth her when she is put away committeth adultery.(asv)

Máté 19:9 Mondom pedig néktek, hogy a ki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörõ; és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörõ.(HU)

Matthew 19:9 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} Whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, except{G1508} it be for{G1909} fornication{G4202}, and{G2532} shall marry{G1060}{(G5661)} another{G243}, committeth adultery{G3429}{(G5736)}: and{G2532} whoso marrieth{G1060}{(G5660)} her which{G3588} is put away{G630}{(G5772)} doth commit adultery{G3429}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. (kjv)

======= Matthew 19:10 ============

Matthew 19:10 The disciples say unto him, If the case of the man is so with his wife, it is not expedient to marry.(asv)

Máté 19:10 Mondának néki tanítványai: Ha így van a férfi dolga az asszonynyal, nem jó megházasodni.(HU)

Matthew 19:10 His{G846} disciples{G3101} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, If{G1487} the case{G156} of the man{G444} be{G2076}{(G5748)} so{G3779} with{G3326} his wife{G1135}, it is{G4851} not{G3756} good{G4851}{(G5719)} to marry{G1060}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:10 His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. (kjv)

======= Matthew 19:11 ============

Matthew 19:11 But he said unto them, Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.(asv)

Máté 19:11 Õ pedig monda nékik: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem a kinek adatott.(HU)

Matthew 19:11 But{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, All{G3956} men cannot{G3756} receive{G5562}{(G5719)} this{G5126} saying{G3056}, save{G235} they to whom{G3739} it is given{G1325}{(G5769)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:11 But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. (kjv)

======= Matthew 19:12 ============

Matthew 19:12 For there are eunuchs, that were so born from their mother's womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.(asv)

Máté 19:12 Mert vannak heréltek, a kik anyjuk méhébõl születtek így; és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be.(HU)

Matthew 19:12 For{G1063} there are{G1526}{(G5748)} some eunuchs{G2135}, which{G3748} were so{G3779} born{G1080}{(G5681)} from{G1537} their mother's{G3384} womb{G2836}: and{G2532} there are{G1526}{(G5748)} some eunuchs{G2135}, which{G3748} were made eunuchs{G2134}{(G5656)} of{G5259} men{G444}: and{G2532} there be{G1526}{(G5748)} eunuchs{G2135}, which{G3748} have made{G2134} themselves{G1438} eunuchs{G2134}{(G5656)} for{G1223} the kingdom{G932} of heaven's sake{G3772}. He that is able{G1410}{(G5740)} to receive{G5562}{(G5721)} it, let him receive{G5562}{(G5720)} it. (kjv-strongs#)

Mat 19:12 For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. (kjv)

======= Matthew 19:13 ============

Matthew 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should lay his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.(asv)

Máté 19:13 Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék; a tanítványok pedig dorgálják vala azokat.(HU)

Matthew 19:13 Then{G5119} were there brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846} little children{G3813}, that{G2443} he should put{G2007} his hands{G5495} on{G2007}{(G5632)} them{G846}, and{G2532} pray{G4336}{(G5667)}: and{G1161} the disciples{G3101} rebuked{G2008}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them. (kjv)

======= Matthew 19:14 ============

Matthew 19:14 But Jesus said, Suffer the little children, and forbid them not, to come unto me: for to such belongeth the kingdom of heaven.(asv)

Máté 19:14 Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jõjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa.(HU)

Matthew 19:14 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Suffer{G863}{(G5628)} little children{G3813}, and{G2532} forbid{G2967}{(G5720)} them{G846} not{G3361}, to come{G2064}{(G5629)} unto{G4314} me{G3165}: for{G1063} of such{G5108} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 19:15 ============

Matthew 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence.(asv)

Máté 19:15 És kezeit reájuk vetvén, eltávozék onnét.(HU)

Matthew 19:15 And{G2532} he laid{G2007} his hands{G5495} on{G2007}{(G5631)} them{G846}, and departed{G4198}{(G5675)} thence{G1564}. (kjv-strongs#)

Mat 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence. (kjv)

======= Matthew 19:16 ============

Matthew 19:16 And behold, one came to him and said, Teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life?(asv)

Máté 19:16 És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?(HU)

Matthew 19:16 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, one{G1520} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Good{G18} Master{G1320}, what{G5101} good thing{G18} shall I do{G4160}{(G5661)}, that{G2443} I may have{G2192}{(G5725)} eternal{G166} life{G2222}? (kjv-strongs#)

Mat 19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? (kjv)

======= Matthew 19:17 ============

Matthew 19:17 And he said unto him, Why askest thou me concerning that which is good? One there is who is good: but if thou wouldest enter into life, keep the commandments.(asv)

Máté 19:17 Õ pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.(HU)

Matthew 19:17 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Why{G5101} callest thou{G3004}{(G5719)} me{G3165} good{G18}? there is none{G3762} good{G18} but{G1508} one{G1520}, that is, God{G2316}: but{G1161} if{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222}, keep{G5083}{(G5657)} the commandments{G1785}. (kjv-strongs#)

Mat 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. (kjv)

======= Matthew 19:18 ============

Matthew 19:18 He saith unto him, Which? And Jesus said, Thou shalt not kill, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,(asv)

Máté 19:18 Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy;(HU)

Matthew 19:18 He saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Which{G4169}?{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Thou shalt do{G5407} no{G3756} murder{G5407}{(G5692)}, Thou shalt{G3431} not{G3756} commit adultery{G3431}{(G5692)}, Thou shalt{G2813} not{G3756} steal{G2813}{(G5692)}, Thou shalt{G5576} not{G3756} bear false witness{G5576}{(G5692)}, (kjv-strongs#)

Mat 19:18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, (kjv)

======= Matthew 19:19 ============

Matthew 19:19 Honor thy father and mother; and, Thou shalt love thy neighbor as thyself.(asv)

Máté 19:19 Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.(HU)

Matthew 19:19 Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} thy mother{G3384}: and{G2532}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139} as{G5613} thyself{G4572}. (kjv-strongs#)

Mat 19:19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (kjv)

======= Matthew 19:20 ============

Matthew 19:20 The young man saith unto him, All these things have I observed: what lack I yet?(asv)

Máté 19:20 Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?(HU)

Matthew 19:20 The young man{G3495} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, All{G3956} these things{G5023} have I kept{G5442}{(G5668)} from{G1537} my{G3450} youth up{G3503}: what{G5101} lack{G5302}{(G5719)} I yet{G2089}? (kjv-strongs#)

Mat 19:20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet? (kjv)

======= Matthew 19:21 ============

Matthew 19:21 Jesus said unto him, If thou wouldest be perfect, go, sell that which thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.(asv)

Máté 19:21 Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.(HU)

Matthew 19:21 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, If{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)} be{G1511}{(G5750)} perfect{G5046}, go{G5217}{(G5720)} and sell{G4453}{(G5657)} that thou{G4675} hast{G5224}{(G5723)}, and{G2532} give{G1325}{(G5628)} to the poor{G4434}, and{G2532} thou shalt have{G2192}{(G5692)} treasure{G2344} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} come{G1204}{(G5773)} and follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 19:21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me. (kjv)

======= Matthew 19:22 ============

Matthew 19:22 But when the young man heard the saying, he went away sorrowful; for he was one that had great possessions.(asv)

Máté 19:22 Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.(HU)

Matthew 19:22 But{G1161} when the young man{G3495} heard{G191}{(G5660)} that saying{G3056}, he went away{G565}{(G5627)} sorrowful{G3076}{(G5746)}: for{G1063} he had{G2192}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} great{G4183} possessions{G2933}. (kjv-strongs#)

Mat 19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions. (kjv)

======= Matthew 19:23 ============

Matthew 19:23 And Jesus said unto his disciples, Verily I say unto you, It is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven.(asv)

Máté 19:23 Jézus pedig monda az õ tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába.(HU)

Matthew 19:23 Then{G1161} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} unto his{G846} disciples{G3101}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} a rich man{G4145} shall hardly{G1423} enter{G1525}{(G5695)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 19:23 Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 19:24 ============

Matthew 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.(asv)

Máté 19:24 Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tû fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.(HU)

Matthew 19:24 And{G1161} again{G3825} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It is{G2076}{(G5748)} easier{G2123} for a camel{G2574} to go{G1330}{(G5629)} through{G1223} the eye{G5169} of a needle{G4476}, than{G2228} for a rich man{G4145} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. (kjv)

======= Matthew 19:25 ============

Matthew 19:25 And when the disciples heard it, they were astonished exceedingly, saying, Who then can be saved?(asv)

Máté 19:25 A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?(HU)

Matthew 19:25 When{G1161} his{G846} disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} it, they were exceedingly{G4970} amazed{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} then{G686} can{G1410}{(G5736)} be saved{G4982}{(G5683)}? (kjv-strongs#)

Mat 19:25 When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? (kjv)

======= Matthew 19:26 ============

Matthew 19:26 And Jesus looking upon [them] said to them, With men this is impossible; but with God all things are possible.(asv)

Máté 19:26 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.(HU)

Matthew 19:26 But{G1161} Jesus{G2424} beheld{G1689}{(G5660)} them, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, With{G3844} men{G444} this{G5124} is{G2076}{(G5748)} impossible{G102}; but{G1161} with{G3844} God{G2316} all things{G3956} are{G2076}{(G5748)} possible{G1415}. (kjv-strongs#)

Mat 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible. (kjv)

======= Matthew 19:27 ============

Matthew 19:27 Then answered Peter and said unto him, Lo, we have left all, and followed thee; what then shall we have?(asv)

Máté 19:27 Akkor felelvén Péter, monda néki: Ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk?(HU)

Matthew 19:27 Then{G5119} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, we{G2249} have forsaken{G863}{(G5656)} all{G3956}, and{G2532} followed{G190}{(G5656)} thee{G4671}; what{G5101} shall we{G2254} have{G2071}{(G5704)} therefore{G686}? (kjv-strongs#)

Mat 19:27 Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore? (kjv)

======= Matthew 19:28 ============

Matthew 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.(asv)

Máté 19:28 Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az õ dicsõségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.(HU)

Matthew 19:28 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} ye{G5210} which{G3588} have followed{G190}{(G5660)} me{G3427}, in{G1722} the regeneration{G3824} when{G3752} the Son{G5207} of man{G444} shall sit{G2523}{(G5661)} in{G1909} the throne{G2362} of his{G846} glory{G1391}, ye{G5210} also{G2532} shall sit{G2523}{(G5695)} upon{G1909} twelve{G1427} thrones{G2362}, judging{G2919}{(G5723)} the twelve{G1427} tribes{G5443} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. (kjv)

======= Matthew 19:29 ============

Matthew 19:29 And every one that hath left houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or children, or lands, for my name's sake, shall receive a hundredfold, and shall inherit eternal life.(asv)

Máté 19:29 És a ki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nõtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet.(HU)

Matthew 19:29 And{G2532} every{G3956} one{G3739} that hath forsaken{G863}{(G5656)} houses{G3614}, or{G2228} brethren{G80}, or{G2228} sisters{G79}, or{G2228} father{G3962}, or{G2228} mother{G3384}, or{G2228} wife{G1135}, or{G2228} children{G5043}, or{G2228} lands{G68}, for my{G3450} name's{G3686} sake{G1752}, shall receive{G2983}{(G5695)} an hundredfold{G1542}, and{G2532} shall inherit{G2816}{(G5692)} everlasting{G166} life{G2222}. (kjv-strongs#)

Mat 19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. (kjv)

======= Matthew 19:30 ============

Matthew 19:30 But many shall be last [that are] first; and first [that are] last.(asv)

Máté 19:30 Sok elsõk pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsõk.(HU)

Matthew 19:30 But{G1161} many{G4183} that are first{G4413} shall be{G2071}{(G5704)} last{G2078}; and{G2532} the last{G2078} shall be first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 19:30 But many that are first shall be last; and the last shall be first.(kjv)

======= Matthew 20:1 ============

Matthew 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that was a householder, who went out early in the morning to hire laborers into his vineyard.(asv)

Máté 20:1 Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, a ki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az õ szõlejébe.(HU)

Matthew 20:1 For{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a man{G444} that is an householder{G3617}, which{G3748} went out{G1831}{(G5627)} early in the morning{G260}{G4404} to hire{G3409}{(G5670)} labourers{G2040} into{G1519} his{G846} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard. (kjv)

======= Matthew 20:2 ============

Matthew 20:2 And when he had agreed with the laborers for a shilling a day, he sent them into his vineyard.(asv)

Máté 20:2 Megszerzõdvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldé õket az õ szõlejébe.(HU)

Matthew 20:2 And{G1161} when he had agreed{G4856}{(G5660)} with{G3326} the labourers{G2040} for{G1537} a penny{G1220} a day{G2250}, he sent{G649}{(G5656)} them{G846} into{G1519} his{G846} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 20:2 And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard. (kjv)

======= Matthew 20:3 ============

Matthew 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing in the marketplace idle;(asv)

Máté 20:3 És kimenvén három óra tájban, láta másokat, a kik hivalkodván a piaczon álltak vala.(HU)

Matthew 20:3 And{G2532} he went out{G1831}{(G5631)} about{G4012} the third{G5154} hour{G5610}, and saw{G1492}{(G5627)} others{G243} standing{G2476}{(G5761)} idle{G692} in{G1722} the marketplace{G58}, (kjv-strongs#)

Mat 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, (kjv)

======= Matthew 20:4 ============

Matthew 20:4 and to them he said, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.(asv)

Máté 20:4 És monda nékik: Menjetek el ti is a szõlõbe, és a mi igazságos, megadom néktek.(HU)

Matthew 20:4 And said{G2036}{(G5627)} unto them{G2548}; Go{G5217}{(G5720)} ye{G5210} also{G2532} into{G1519} the vineyard{G290}, and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} is{G5600}{(G5753)} right{G1342} I will give{G1325}{(G5692)} you{G5213}. And{G1161} they went their way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:4 And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. (kjv)

======= Matthew 20:5 ============

Matthew 20:5 Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.(asv)

Máté 20:5 Azok pedig elmenének. Hat és kilencz óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon képen cselekedék.(HU)

Matthew 20:5 Again{G3825} he went out{G1831}{(G5631)} about{G4012} the sixth{G1623} and{G2532} ninth{G1766} hour{G5610}, and did{G4160}{(G5656)} likewise{G5615}. (kjv-strongs#)

Mat 20:5 Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise. (kjv)

======= Matthew 20:6 ============

Matthew 20:6 And about the eleventh [hour] he went out, and found others standing; and he saith unto them, Why stand ye here all the day idle?(asv)

Máté 20:6 Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, a kik hivalkodva állottak vala, és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván?(HU)

Matthew 20:6 And{G1161} about{G4012} the eleventh{G1734} hour{G5610} he went out{G1831}{(G5631)}, and found{G2147}{(G5627)} others{G243} standing{G2476}{(G5761)} idle{G692}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} stand ye{G2476}{(G5758)} here{G5602} all{G3650} the day{G2250} idle{G692}? (kjv-strongs#)

Mat 20:6 And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? (kjv)

======= Matthew 20:7 ============

Matthew 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard.(asv)

Máté 20:7 Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szõlõbe, és a mi igazságos, megkapjátok.(HU)

Matthew 20:7 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Because{G3754} no man{G3762} hath hired{G3409}{(G5668)} us{G2248}. He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Go{G5217}{(G5720)} ye{G5210} also{G2532} into{G1519} the vineyard{G290}; and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} is{G5600}{(G5753)} right{G1342}, that shall ye receive{G2983}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive. (kjv)

======= Matthew 20:8 ============

Matthew 20:8 And when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and pay them their hire, beginning from the last unto the first.(asv)

Máté 20:8 Mikor pedig beestveledék, monda a szõlõnek ura az õ vinczellérjének: Hívd elõ a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsõkig.(HU)

Matthew 20:8 So{G1161} when even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, the lord{G2962} of the vineyard{G290} saith{G3004}{(G5719)} unto his{G846} steward{G2012}, Call{G2564}{(G5657)} the labourers{G2040}, and{G2532} give{G591}{(G5628)} them{G846} their hire{G3408}, beginning{G756}{(G5671)} from{G575} the last{G2078} unto{G2193} the first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 20:8 So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. (kjv)

======= Matthew 20:9 ============

Matthew 20:9 And when they came that [were hired] about the eleventh hour, they received every man a shilling.(asv)

Máté 20:9 És jövén a tizenegyórásak, fejenként tíz-tíz pénzt võnek.(HU)

Matthew 20:9 And{G2532} when they came{G2064}{(G5631)} that were hired about{G4012} the eleventh{G1734} hour{G5610}, they received{G2983}{(G5627)} every man{G303} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 20:9 And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny. (kjv)

======= Matthew 20:10 ============

Matthew 20:10 And when the first came, they supposed that they would receive more; and they likewise received every man a shilling.(asv)

Máté 20:10 Jövén azután az elsõk, azt gondolják vala, hogy õk többet kapnak: de õk is tíz-tíz pénzt võnek fejenként.(HU)

Matthew 20:10 But{G1161} when the first{G4413} came{G2064}{(G5631)}, they supposed{G3543}{(G5656)} that{G3754} they should have received{G2983}{(G5695)} more{G4119}; and{G2532} they likewise{G2532} received{G2983}{(G5627)} every man{G846}{G303} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 20:10 But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny. (kjv)

======= Matthew 20:11 ============

Matthew 20:11 And when they received it, they murmured against the householder,(asv)

Máté 20:11 A mint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen,(HU)

Matthew 20:11 And{G1161} when they had received{G2983}{(G5631)} it, they murmured{G1111}{(G5707)} against{G2596} the goodman of the house{G3617}, (kjv-strongs#)

Mat 20:11 And when they had received it, they murmured against the goodman of the house, (kjv)

======= Matthew 20:12 ============

Matthew 20:12 saying, These last have spent [but] one hour, and thou hast made them equal unto us, who have borne the burden of the day and the scorching heat.(asv)

Máté 20:12 Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és egyenlõkké tetted azokat velünk, a kik a napnak terhét és hõségét szenvedtük.(HU)

Matthew 20:12 {G3754} Saying{G3004}{(G5723)}, These{G3778} last{G2078} have wrought{G4160}{(G5656)} but one{G3391} hour{G5610}, and{G2532} thou hast made{G4160}{(G5656)} them{G846} equal{G2470} unto us{G2254}, which{G3588} have borne{G941}{(G5660)} the burden{G922} and{G2532} heat{G2742} of the day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 20:12 Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. (kjv)

======= Matthew 20:13 ============

Matthew 20:13 But he answered and said to one of them, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a shilling?(asv)

Máté 20:13 Õ pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerzõdtél-é meg velem?(HU)

Matthew 20:13 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} one{G1520} of them{G846}, and said{G2036}{(G5627)}, Friend{G2083}, I do{G91} thee{G4571} no{G3756} wrong{G91}{(G5719)}: didst{G4856} not{G3780} thou agree{G4856}{(G5656)} with me{G3427} for a penny{G1220}? (kjv-strongs#)

Mat 20:13 But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny? (kjv)

======= Matthew 20:14 ============

Matthew 20:14 Take up that which is thine, and go thy way; it is my will to give unto this last, even as unto thee.(asv)

Máté 20:14 Vedd, a mi a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked.(HU)

Matthew 20:14 Take{G142}{(G5657)} that thine{G4674} is, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)}:{G1161} I will{G2309}{(G5719)} give{G1325}{(G5629)} unto this{G5129} last{G2078}, even{G2532} as{G5613} unto thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 20:14 Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee. (kjv)

======= Matthew 20:15 ============

Matthew 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? or is thine eye evil, because I am good?(asv)

Máté 20:15 Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?(HU)

Matthew 20:15 {G2228} Is it not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for me{G3427} to do{G4160}{(G5658)} what{G3739} I will{G2309}{(G5719)} with{G1722} mine own{G1699}?{G1487} Is{G2076}{(G5748)} thine{G4675} eye{G3788} evil{G4190}, because{G3754} I{G1473} am{G1510}{(G5748)} good{G18}? (kjv-strongs#)

Mat 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good? (kjv)

======= Matthew 20:16 ============

Matthew 20:16 So the last shall be first, and the first last.(asv)

Máté 20:16 Ekképen lesznek az utolsók elsõk és az elsõk utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.(HU)

Matthew 20:16 So{G3779} the last{G2078} shall be{G2071}{(G5704)} first{G4413}, and{G2532} the first{G4413} last{G2078}: for{G1063} many{G4183} be{G1526}{(G5748)} called{G2822}, but{G1161} few{G3641} chosen{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 20:16 So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen. (kjv)

======= Matthew 20:17 ============

Matthew 20:17 And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples apart, and on the way he said unto them,(asv)

Máté 20:17 És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához, monda nékik:(HU)

Matthew 20:17 And{G2532} Jesus{G2424} going up{G305}{(G5723)} to{G1519} Jerusalem{G2414} took{G3880}{(G5627)} the twelve{G1427} disciples{G3101} apart{G2596}{G2398} in{G1722} the way{G3598}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 20:17 And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them, (kjv)

======= Matthew 20:18 ============

Matthew 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests and scribes; and they shall condemn him to death,(asv)

Máté 20:18 Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a fõpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják õt,(HU)

Matthew 20:18 Behold{G2400}{(G5628)}, we go up{G305}{(G5719)} to{G1519} Jerusalem{G2414}; and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} shall be betrayed{G3860}{(G5701)} unto the chief priests{G749} and{G2532} unto the scribes{G1122}, and{G2532} they shall condemn{G2632}{(G5692)} him{G846} to death{G2288}, (kjv-strongs#)

Mat 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, (kjv)

======= Matthew 20:19 ============

Matthew 20:19 and shall deliver him unto the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify: and the third day he shall be raised up.(asv)

Máté 20:19 És a pogányok kezébe adják õt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad.(HU)

Matthew 20:19 And{G2532} shall deliver{G3860}{(G5692)} him{G846} to the Gentiles{G1484} to{G1519} mock{G1702}{(G5658)}, and{G2532} to scourge{G3146}{(G5658)}, and{G2532} to crucify{G4717}{(G5658)} him: and{G2532} the third{G5154} day{G2250} he shall rise again{G450}{(G5698)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:19 And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again. (kjv)

======= Matthew 20:20 ============

Matthew 20:20 Then came to him the mother of the sons of Zebedee with her sons, worshipping [him], and asking a certain thing of him.(asv)

Máté 20:20 Ekkor hozzá méne a Zebedeus fiainak anyja az õ fiaival együtt, leborulván és kérvén õ tõle valamit.(HU)

Matthew 20:20 Then{G5119} came{G4334}{(G5627)} to him{G846} the mother{G3384} of Zebedee's{G2199} children{G5207} with{G3326} her{G846} sons{G5207}, worshipping{G4352}{(G5723)} him, and{G2532} desiring{G154}{(G5723)} a certain{G5100} thing{G3844} of him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:20 Then came to him the mother of Zebedees children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him. (kjv)

======= Matthew 20:21 ============

Matthew 20:21 And he said unto her, What wouldest thou? She saith unto him, Command that these my two sons may sit, one on thy right hand, and one on thy left hand, in thy kingdom.(asv)

Máté 20:21 Õ pedig monda néki: Mit akarsz? Monda néki: Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felõl, a másik bal kezed felõl.(HU)

Matthew 20:21 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, What{G5101} wilt thou{G2309}{(G5719)}? She saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Grant{G2036}{(G5628)} that{G2443} these{G3778} my{G3450} two{G1417} sons{G5207} may sit{G2523}{(G5661)}, the one{G1520} on{G1537} thy{G4675} right hand{G1188}, and{G2532} the other{G1520} on{G1537} the left{G2176}, in{G1722} thy{G4675} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 20:21 And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom. (kjv)

======= Matthew 20:22 ============

Matthew 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink the cup that I am about to drink? They say unto him, We are able.(asv)

Máté 20:22 Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg.(HU)

Matthew 20:22 But{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Ye know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G5101} ye ask{G154}{(G5731)}. Are ye able{G1410}{(G5736)} to drink{G4095}{(G5629)} of the cup{G4221} that{G3739} I{G1473} shall{G3195}{(G5719)} drink of{G4095}{(G5721)}, and{G2532} to be baptized{G907}{(G5743)} with the baptism{G908} that{G3739} I{G1473} am baptized with{G907}{(G5683)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, We are able{G1410}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. (kjv)

======= Matthew 20:23 ============

Matthew 20:23 He saith unto them, My cup indeed ye shall drink: but to sit on my right hand, and on [my] left hand, is not mine to give; but [it is for them] for whom it hath been prepared of my Father.(asv)

Máté 20:23 És monda nékik: Az én poharamat megiszszátok ugyan, és a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; de az én jobb és balkezem felõl való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek az én Atyám elkészítette.(HU)

Matthew 20:23 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Ye shall drink{G4095}{(G5695)} indeed{G3303} of my{G3450} cup{G4221}, and{G2532} be baptized{G907}{(G5743)} with the baptism{G908} that{G3739} I{G1473} am baptized with{G907}{(G5701)}: but{G1161} to sit{G2523}{(G5658)} on{G1537} my{G3450} right hand{G1188}, and{G2532} on{G1537} my{G3450} left{G2176}, is{G2076}{(G5748)} not{G3756} mine{G1699} to give{G1325}{(G5629)}, but{G235} it shall be given to them for whom{G3739} it is prepared{G2090}{(G5769)} of{G5259} my{G3450} Father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 20:23 And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. (kjv)

======= Matthew 20:24 ============

Matthew 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation concerning the two brethren.(asv)

Máté 20:24 És hallva ezt a tíz, megboszankodék a két testvérre.(HU)

Matthew 20:24 And{G2532} when the ten{G1176} heard{G191}{(G5660)} it, they were moved with indignation{G23}{(G5656)} against{G4012} the two{G1417} brethren{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren. (kjv)

======= Matthew 20:25 ============

Matthew 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them.(asv)

Máté 20:25 Jézus pedig elõszólítván õket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok.(HU)

Matthew 20:25 But{G1161} Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} them{G846} unto him, and said{G2036}{(G5627)}, Ye know{G1492}{(G5758)} that{G3754} the princes{G758} of the Gentiles{G1484} exercise dominion over{G2634}{(G5719)} them{G846}, and{G2532} they that are great{G3173} exercise authority upon{G2715}{(G5719)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. (kjv)

======= Matthew 20:26 ============

Matthew 20:26 Not so shall it be among you: but whosoever would become great among you shall be your minister;(asv)

Máté 20:26 De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok;(HU)

Matthew 20:26 But{G1161} it shall{G2071} not{G3756} be{G2071}{(G5704)} so{G3779} among{G1722} you{G5213}: but{G235} whosoever{G3739}{G1437} will{G2309}{(G5725)} be{G1096}{(G5635)} great{G3173} among{G1722} you{G5213}, let him be{G2077}{(G5749)} your{G5216} minister{G1249}; (kjv-strongs#)

Mat 20:26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister; (kjv)

======= Matthew 20:27 ============

Matthew 20:27 and whosoever would be first among you shall be your servant:(asv)

Máté 20:27 És a ki közöttetek elsõ akar lenni, legyen a ti szolgátok.(HU)

Matthew 20:27 And{G2532} whosoever{G3739}{G1437} will{G2309}{(G5725)} be{G1511}{(G5750)} chief{G4413} among{G1722} you{G5213}, let him be{G2077}{(G5749)} your{G5216} servant{G1401}: (kjv-strongs#)

Mat 20:27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant: (kjv)

======= Matthew 20:28 ============

Matthew 20:28 even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.(asv)

Máté 20:28 Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon, és adja az õ életét váltságul sokakért.(HU)

Matthew 20:28 Even as{G5618} the Son{G5207} of man{G444} came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to be ministered unto{G1247}{(G5683)}, but{G235} to minister{G1247}{(G5658)}, and{G2532} to give{G1325}{(G5629)} his{G846} life{G5590} a ransom{G3083} for{G473} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 20:28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. (kjv)

======= Matthew 20:29 ============

Matthew 20:29 And as they went out from Jericho, a great multitude followed him.(asv)

Máté 20:29 És mikor Jerikóból távozának, nagy sokaság követé õt.(HU)

Matthew 20:29 And{G2532} as they{G846} departed{G1607}{(G5740)} from{G575} Jericho{G2410}, a great{G4183} multitude{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. (kjv)

======= Matthew 20:30 ============

Matthew 20:30 And behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus was passing by, cried out, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.(asv)

Máté 20:30 És ímé, két vak, a ki az út mellett ül vala, meghallván, hogy Jézus arra megy el, kiált vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!(HU)

Matthew 20:30 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, two{G1417} blind men{G5185} sitting{G2521}{(G5740)} by the way{G3598} side{G3844}, when they heard{G191}{(G5660)} that{G3754} Jesus{G2424} passed by{G3855}{(G5719)}, cried out{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 20:30 And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. (kjv)

======= Matthew 20:31 ============

Matthew 20:31 And the multitude rebuked them, that they should hold their peace: but they cried out the more, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.(asv)

Máté 20:31 A sokaság pedig dorgálja vala õket, hogy hallgassanak; de azok annál jobban kiáltnak vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!(HU)

Matthew 20:31 And{G1161} the multitude{G3793} rebuked{G2008}{(G5656)} them{G846}, because{G2443} they should hold their peace{G4623}{(G5661)}: but{G1161} they cried{G2896}{(G5707)} the more{G3185}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 20:31 And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. (kjv)

======= Matthew 20:32 ============

Matthew 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I should do unto you?(asv)

Máté 20:32 És megállván Jézus, megszólítá õket és monda: Mit akartok, hogy cselekedjem veletek?(HU)

Matthew 20:32 And{G2532} Jesus{G2424} stood still{G2476}{(G5631)}, and called{G5455}{(G5656)} them{G846}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} that I shall do{G4160}{(G5661)} unto you{G5213}? (kjv-strongs#)

Mat 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you? (kjv)

======= Matthew 20:33 ============

Matthew 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.(asv)

Máté 20:33 Mondának néki: Azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink.(HU)

Matthew 20:33 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Lord{G2962}, that{G2443} our{G2257} eyes{G3788} may be opened{G455}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened. (kjv)

======= Matthew 20:34 ============

Matthew 20:34 And Jesus, being moved with compassion, touched their eyes; and straightway they received their sight, and followed him.(asv)

Máté 20:34 Jézus pedig megszánván õket, illeté az õ szemeiket; és szemeik azonnal megnyíltak; és követék õt.(HU)

Matthew 20:34 So{G1161} Jesus{G2424} had compassion{G4697}{(G5679)} on them, and touched{G680}{(G5662)} their{G846} eyes{G3788}: and{G2532} immediately{G2112} their{G846} eyes{G3788} received sight{G308}{(G5656)}, and{G2532} they followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:34 So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.(kjv)

======= Matthew 21:1 ============

Matthew 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and came unto Bethphage, unto the mount of Olives, then Jesus sent two disciples,(asv)

Máté 21:1 És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bethfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt,(HU)

Matthew 21:1 And{G2532} when{G3753} they drew nigh{G1448}{(G5656)} unto{G1519} Jerusalem{G2414}, and{G2532} were come{G2064}{(G5627)} to{G1519} Bethphage{G967}, unto{G4314} the mount{G3735} of Olives{G1636}, then{G5119} sent{G649}{(G5656)} Jesus{G2424} two{G1417} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples, (kjv)

======= Matthew 21:2 ============

Matthew 21:2 saying unto them, Go into the village that is over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose [them], and bring [them] unto me.(asv)

Máté 21:2 És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely elõttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az õ vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem.(HU)

Matthew 21:2 Saying{G3004}{(G5723)} unto them{G846}, Go{G4198}{(G5680)} into{G1519} the village{G2968} over against{G561} you{G5216}, and{G2532} straightway{G2112} ye shall find{G2147}{(G5692)} an ass{G3688} tied{G1210}{(G5772)}, and{G2532} a colt{G4454} with{G3326} her{G846}: loose{G3089}{(G5660)} them, and bring{G71}{(G5628)} them unto me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 21:2 Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. (kjv)

======= Matthew 21:3 ============

Matthew 21:3 And if any one say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.(asv)

Máté 21:3 És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani õket.(HU)

Matthew 21:3 And{G2532} if{G1437} any man{G5100} say{G2036}{(G5632)} ought{G5100} unto you{G5213}, ye shall say{G2046}{(G5692)},{G3754} The Lord{G2962} hath{G2192}{(G5719)} need{G5532} of them{G846}; and{G1161} straightway{G2112} he will send{G649}{(G5692)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:3 And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them. (kjv)

======= Matthew 21:4 ============

Matthew 21:4 Now this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying,(asv)

Máté 21:4 Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, a ki így szólott:(HU)

Matthew 21:4 All{G1161}{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 21:4 All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 21:5 ============

Matthew 21:5 Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy King cometh unto thee, Meek, and riding upon an ass, And upon a colt the foal of an ass.(asv)

Máté 21:5 Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jõ néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén.(HU)

Matthew 21:5 Tell ye{G2036}{(G5628)} the daughter{G2364} of Sion{G4622}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} King{G935} cometh{G2064}{(G5736)} unto thee{G4671}, meek{G4239}, and{G2532} sitting{G1910}{(G5761)} upon{G1909} an ass{G3688}, and{G2532} a colt{G4454} the foal{G5207} of an ass{G5268}. (kjv-strongs#)

Mat 21:5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. (kjv)

======= Matthew 21:6 ============

Matthew 21:6 And the disciples went, and did even as Jesus appointed them,(asv)

Máté 21:6 A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, a mint Jézus parancsolta vala nékik,(HU)

Matthew 21:6 And{G1161} the disciples{G3101} went{G4198}{(G5679)}, and{G2532} did{G4160}{(G5660)} as{G2531} Jesus{G2424} commanded{G4367}{(G5656)} them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 21:6 And the disciples went, and did as Jesus commanded them, (kjv)

======= Matthew 21:7 ============

Matthew 21:7 and brought the ass, and the colt, and put on them their garments; and he sat thereon.(asv)

Máté 21:7 Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felsõ ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra.(HU)

Matthew 21:7 And brought{G71}{(G5627)} the ass{G3688}, and{G2532} the colt{G4454}, and{G2532} put{G2007}{(G5656)} on{G1883} them{G846} their{G846} clothes{G2440}, and{G2532} they set{G1940}{(G5656)}{(G5625)}{G1940}{(G5656)} him thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:7 And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. (kjv)

======= Matthew 21:8 ============

Matthew 21:8 And the most part of the multitude spread their garments in the way; and others cut branches from the trees, and spread them in the way.(asv)

Máté 21:8 A sokaság legnagyobb része pedig felsõ ruháit az útra teríté; mások pedig a fákról galyakat vagdalnak és hintenek vala az útra.(HU)

Matthew 21:8 And{G1161} a very great{G4118} multitude{G3793} spread{G4766}{(G5656)} their{G1438} garments{G2440} in{G1722} the way{G3598}; others{G1161}{G243} cut down{G2875}{(G5707)} branches{G2798} from{G575} the trees{G1186}, and{G2532} strawed{G4766}{(G5707)} them in{G1722} the way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 21:8 And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way. (kjv)

======= Matthew 21:9 ============

Matthew 21:9 And the multitudes that went before him, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.(asv)

Máté 21:9 Az elõtte és utána menõ sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!(HU)

Matthew 21:9 And{G1161} the multitudes{G3793} that went before{G4254}{(G5723)}, and{G2532} that followed{G190}{(G5723)}, cried{G2896}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, Hosanna{G5614} to the Son{G5207} of David{G1138}: Blessed{G2127}{(G5772)} is he that cometh{G2064}{(G5740)} in{G1722} the name{G3686} of the Lord{G2962}; Hosanna{G5614} in{G1722} the highest{G5310}. (kjv-strongs#)

Mat 21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest. (kjv)

======= Matthew 21:10 ============

Matthew 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was stirred, saying, Who is this?(asv)

Máté 21:10 És a mikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez?(HU)

Matthew 21:10 And{G2532} when he{G846} was come{G1525}{(G5631)} into{G1519} Jerusalem{G2414}, all{G3956} the city{G4172} was moved{G4579}{(G5681)}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}? (kjv-strongs#)

Mat 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? (kjv)

======= Matthew 21:11 ============

Matthew 21:11 And the multitudes said, This is the prophet, Jesus, from Nazareth of Galilee.(asv)

Máté 21:11 A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretbõl való próféta.(HU)

Matthew 21:11 And{G1161} the multitude{G3793} said{G3004}{(G5707)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} Jesus{G2424} the prophet{G4396} of{G575} Nazareth{G3478} of Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mat 21:11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. (kjv)

======= Matthew 21:12 ============

Matthew 21:12 And Jesus entered into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of them that sold the doves; [(asv)

Máté 21:12 És beméne Jézus az Isten templomába, és kiûzé mindazokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá.(HU)

Matthew 21:12 And{G2532} Jesus{G2424} went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the temple{G2411} of God{G2316}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5627)} all them{G3956} that sold{G4453}{(G5723)} and{G2532} bought{G59}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} overthrew{G2690}{(G5656)} the tables{G5132} of the moneychangers{G2855}, and{G2532} the seats{G2515} of them that sold{G4453}{(G5723)} doves{G4058}, (kjv-strongs#)

Mat 21:12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves, (kjv)

======= Matthew 21:13 ============

Matthew 21:13 and he saith unto them, It is written, My house shall be called a house of prayer: but ye make it a den of robbers.(asv)

Máté 21:13 És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.(HU)

Matthew 21:13 And{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, It is written{G1125}{(G5769)}, My{G3450} house{G3624} shall be called{G2564}{(G5701)} the house{G3624} of prayer{G4335}; but{G1161} ye{G5210} have made{G4160}{(G5656)} it{G846} a den{G4693} of thieves{G3027}. (kjv-strongs#)

Mat 21:13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves. (kjv)

======= Matthew 21:14 ============

Matthew 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.(asv)

Máté 21:14 És menének hozzá vakok és sánták a templomban; és meggyógyítá õket.(HU)

Matthew 21:14 And{G2532} the blind{G5185} and{G2532} the lame{G5560} came{G4334}{(G5656)} to him{G846} in{G1722} the temple{G2411}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them. (kjv)

======= Matthew 21:15 ============

Matthew 21:15 But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children that were crying in the temple and saying, Hosanna to the son of David; they were moved with indignation,(asv)

Máté 21:15 A fõpapok és írástudók pedig, látván a csodákat, a melyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, a kik kiáltottak vala a templomban, és ezt mondták vala: Hozsánna a Dávid fiának; haragra gerjedének,(HU)

Matthew 21:15 And{G1161} when the chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122} saw{G1492}{(G5631)} the wonderful things{G2297} that{G3739} he did{G4160}{(G5656)}, and{G2532} the children{G3816} crying{G2896}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Hosanna{G5614} to the Son{G5207} of David{G1138}; they were sore displeased{G23}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mat 21:15 And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the son of David; they were sore displeased, (kjv)

======= Matthew 21:16 ============

Matthew 21:16 and said unto him, Hearest thou what these are saying? And Jesus saith unto them, Yea: did ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou has perfected praise?(asv)

Máté 21:16 És mondának néki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig monda nékik: Hallom. Sohasem olvastátok-é: A gyermekek és csecsemõk szája által szereztél dicsõséget?(HU)

Matthew 21:16 And{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Hearest thou{G191}{(G5719)} what{G5101} these{G3778} say{G3004}{(G5719)}? And{G1161} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Yea{G3483}; have ye never{G3763} read{G314}{(G5627)},{G3754} Out of{G1537} the mouth{G4750} of babes{G3516} and{G2532} sucklings{G2337}{(G5723)} thou hast perfected{G2675}{(G5668)} praise{G136}? (kjv-strongs#)

Mat 21:16 And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? (kjv)

======= Matthew 21:17 ============

Matthew 21:17 And he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.(asv)

Máté 21:17 És ott hagyván õket, kiméne a városból Bethániába, és ott marada éjjel.(HU)

Matthew 21:17 And{G2532} he left{G2641}{(G5631)} them{G846}, and went{G1831}{(G5627)} out of{G1854} the city{G4172} into{G1519} Bethany{G963}; and{G2532} he lodged{G835}{(G5675)} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 21:17 And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there. (kjv)

======= Matthew 21:18 ============

Matthew 21:18 Now in the morning as he returned to the city, he hungered.(asv)

Máté 21:18 Reggel pedig, a városba visszajövet, megéhezék.(HU)

Matthew 21:18 Now{G1161} in the morning{G4405} as he returned{G1877}{(G5723)} into{G1519} the city{G4172}, he hungered{G3983}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:18 Now in the morning as he returned into the city, he hungered. (kjv)

======= Matthew 21:19 ============

Matthew 21:19 And seeing a fig tree by the way side, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only; and he saith unto it, Let there be no fruit from thee henceforward for ever. And immediately the fig tree withered away.(asv)

Máté 21:19 És meglátva egy fügefát az út mellett, oda méne hozzá, és nem talála azon semmit, hanem csak levelet; és monda annak: Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszárada.(HU)

Matthew 21:19 And{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} a{G3391} fig tree{G4808} in{G1909} the way{G3598}, he came{G2064}{(G5627)} to{G1909} it{G846}, and{G2532} found{G2147}{(G5627)} nothing{G3762} thereon{G1722}{G846}, but{G1508} leaves{G5444} only{G3440}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto it{G846}, Let no{G1096} fruit{G2590} grow{G1096}{(G5638)} on{G1537} thee{G4675} henceforward{G3371} for{G1519} ever{G165}. And{G2532} presently{G3916} the fig tree{G4808} withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:19 And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away. (kjv)

======= Matthew 21:20 ============

Matthew 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How did the fig tree immediately wither away?(asv)

Máté 21:20 És látván ezt a tanítványok, elcsodálkozának, mondván: Hogyan száradt el a fügefa oly hirtelen?(HU)

Matthew 21:20 And{G2532} when the disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} it, they marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, How{G4459} soon{G3916} is the fig tree{G4808} withered away{G3583}{(G5681)}! (kjv-strongs#)

Mat 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away! (kjv)

======= Matthew 21:21 ============

Matthew 21:21 And Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do what is done to the fig tree, but even if ye shall say unto this mountain, Be thou taken up and cast into the sea, it shall be done.(asv)

Máté 21:21 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;(HU)

Matthew 21:21 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, If{G1437} ye have{G2192}{(G5725)} faith{G4102}, and{G2532} doubt{G1252}{(G5686)} not{G3361}, ye shall{G4160} not{G3756} only{G3440} do{G4160}{(G5692)} this{G3440} which is done to the fig tree{G4808}, but{G235} also if{G2579} ye shall say{G2036}{(G5632)} unto this{G5129} mountain{G3735}, Be thou removed{G142}{(G5682)}, and{G2532} be thou cast{G906}{(G5682)} into{G1519} the sea{G2281}; it shall be done{G1096}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:21 Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done. (kjv)

======= Matthew 21:22 ============

Matthew 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.(asv)

Máté 21:22 És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.(HU)

Matthew 21:22 And{G2532} all things{G3956}, whatsoever{G302}{G3745} ye shall ask{G154}{(G5661)} in{G1722} prayer{G4335}, believing{G4100}{(G5723)}, ye shall receive{G2983}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. (kjv)

======= Matthew 21:23 ============

Matthew 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?(asv)

Máté 21:23 És mikor bement vala a templomba, hozzámenének a fõpapok és a nép vénei, a mint tanít vala, mondván: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked ezt a hatalmat?(HU)

Matthew 21:23 And{G2532} when he{G846} was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the temple{G2411}, the chief priests{G749} and{G2532} the elders{G4245} of the people{G2992} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846} as he was teaching{G1321}{(G5723)}, and said{G3004}{(G5723)}, By{G1722} what{G4169} authority{G1849} doest thou{G4160}{(G5719)} these things{G5023}? and{G2532} who{G5101} gave{G1325}{(G5656)} thee{G4671} this{G5026} authority{G1849}? (kjv-strongs#)

Mat 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority? (kjv)

======= Matthew 21:24 ============

Matthew 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one question, which if ye tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things.(asv)

Máté 21:24 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Én is kérdek egy dolgot tõletek, a mire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.(HU)

Matthew 21:24 And{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, I also{G2504} will ask{G2065}{(G5692)} you{G5209} one{G1520} thing{G3056}, which{G3739} if{G1437} ye tell{G2036}{(G5632)} me{G3427}, I in like wise{G2504} will tell{G2046}{(G5692)} you{G5213} by{G1722} what{G4169} authority{G1849} I do{G4160}{(G5719)} these things{G5023}. (kjv-strongs#)

Mat 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things. (kjv)

======= Matthew 21:25 ============

Matthew 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven or from men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why then did ye not believe him?(asv)

Máté 21:25 A János keresztsége honnan vala? Mennybõl-é, vagy emberektõl? Azok pedig tanakodnak vala magukban, mondván: Ha azt mondjuk: mennybõl, azt mondja majd nékünk: Miért nem hittetek tehát néki?(HU)

Matthew 21:25 The baptism{G908} of John{G2491}, whence{G4159} was it{G2258}{(G5713)}? from{G1537} heaven{G3772}, or{G2228} of{G1537} men{G444}? And{G1161} they reasoned{G1260}{(G5711)} with{G3844} themselves{G1438}, saying{G3004}{(G5723)}, If{G1437} we shall say{G2036}{(G5632)}, From{G1537} heaven{G3772}; he will say{G2046}{(G5692)} unto us{G2254}, Why{G1302} did ye{G4100} not{G3756} then{G3767} believe{G4100}{(G5656)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him? (kjv)

======= Matthew 21:26 ============

Matthew 21:26 But if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.(asv)

Máté 21:26 Ha pedig azt mondjuk: emberektõl; félünk a sokaságtól; mert Jánost mindnyájan prófétának tartják.(HU)

Matthew 21:26 But{G1161} if{G1437} we shall say{G2036}{(G5632)}, Of{G1537} men{G444}; we fear{G5399}{(G5736)} the people{G3793}; for{G1063} all{G3956} hold{G2192}{(G5719)} John{G2491} as{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 21:26 But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet. (kjv)

======= Matthew 21:27 ============

Matthew 21:27 And they answered Jesus, and said, We know not. He also said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.(asv)

Máté 21:27 És felelvén Jézusnak, mondának: Nem tudjuk. Monda nékik õ is: Én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.(HU)

Matthew 21:27 And{G2532} they answered{G611}{(G5679)} Jesus{G2424}, and said{G2036}{(G5627)}, We cannot{G3756} tell{G1492}{(G5758)}. And{G2532} he{G846} said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, Neither{G3761} tell{G3004}{(G5719)} I{G1473} you{G5213} by{G1722} what{G4169} authority{G1849} I do{G4160}{(G5719)} these things{G5023}. (kjv-strongs#)

Mat 21:27 And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things. (kjv)

======= Matthew 21:28 ============

Matthew 21:28 But what think ye? A man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to-day in the vineyard.(asv)

Máté 21:28 De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsõhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szõlõmben.(HU)

Matthew 21:28 But{G1161} what{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? A certain man{G444} had{G2192}{(G5707)} two{G1417} sons{G5043}; and{G2532} he came{G4334}{(G5631)} to the first{G4413}, and said{G2036}{(G5627)}, Son{G5043}, go{G5217}{(G5720)} work{G2038}{(G5737)} to day{G4594} in{G1722} my{G3450} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 21:28 But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard. (kjv)

======= Matthew 21:29 ============

Matthew 21:29 And he answered and said, I will not: but afterward he repented himself, and went.(asv)

Máté 21:29 Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne.(HU)

Matthew 21:29 He answered{G1161}{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I will{G2309}{(G5719)} not{G3756}: but{G1161} afterward{G5305} he repented{G3338}{(G5679)}, and went{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:29 He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went. (kjv)

======= Matthew 21:30 ============

Matthew 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I [go], sir: and went not.(asv)

Máté 21:30 A másikhoz is odamenvén, hasonlóképen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el.(HU)

Matthew 21:30 And{G2532} he came{G4334}{(G5631)} to the second{G1208}, and said{G2036}{(G5627)} likewise{G5615}. And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I{G1473} go, sir{G2962}: and{G2532} went{G565}{(G5627)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not. (kjv)

======= Matthew 21:31 ============

Matthew 21:31 Which of the two did the will of his father? They say, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.(asv)

Máté 21:31 E kettõ közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki: Az elsõ. Monda nékik Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedõk és a parázna nõk megelõznek titeket az Isten országában.(HU)

Matthew 21:31 Whether{G5101} of{G1537} them twain{G1417} did{G4160}{(G5656)} the will{G2307} of his father{G3962}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The first{G4413}. Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} the publicans{G5057} and{G2532} the harlots{G4204} go{G4254} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316} before{G4254}{(G5719)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 21:31 Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. (kjv)

======= Matthew 21:32 ============

Matthew 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not; but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye saw it, did not even repent yourselves afterward, that ye might believe him.(asv)

Máté 21:32 Mert eljött hozzátok János, az igazság útján, és nem hittetek néki, a vámszedõk és a parázna nõk pedig hittek néki; ti pedig, a kik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki.(HU)

Matthew 21:32 For{G1063} John{G2491} came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} you{G5209} in{G1722} the way{G3598} of righteousness{G1343}, and{G2532} ye believed{G4100}{(G5656)} him{G846} not{G3756}: but{G1161} the publicans{G5057} and{G2532} the harlots{G4204} believed{G4100}{(G5656)} him{G846}: and{G1161} ye{G5210}, when ye had seen{G1492}{(G5631)} it, repented{G3338}{(G5675)} not{G3756} afterward{G5305}, that ye might believe{G4100}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him. (kjv)

======= Matthew 21:33 ============

Matthew 21:33 Hear another parable: There was a man that was a householder, who planted a vineyard, and set a hedge about it, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into another country.(asv)

Máté 21:33 Más példázatot halljatok: Vala egy házigazda, a ki szõlõt plántála, és azt gyepûvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék.(HU)

Matthew 21:33 Hear{G191}{(G5657)} another{G243} parable{G3850}: There was{G2258}{(G5713)} a certain{G444}{G5100} householder{G3617}, which{G3748} planted{G5452}{(G5656)} a vineyard{G290}, and{G2532} hedged{G5418} it{G846} round about{G4060}{(G5656)}, and{G2532} digged{G3736}{(G5656)} a winepress{G3025} in{G1722} it{G846}, and{G2532} built{G3618}{(G5656)} a tower{G4444}, and{G2532} let{G1554} it{G846} out{G1554}{(G5639)} to husbandmen{G1092}, and{G2532} went into a far country{G589}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 21:33 Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country: (kjv)

======= Matthew 21:34 ============

Matthew 21:34 And when the season of the fruits drew near, he sent his servants to the husbandmen, to receive his fruits.(asv)

Máté 21:34 Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az õ gyümölcsét.(HU)

Matthew 21:34 And{G1161} when{G3753} the time{G2540} of the fruit{G2590} drew near{G1448}{(G5656)}, he sent{G649}{(G5656)} his{G846} servants{G1401} to{G4314} the husbandmen{G1092}, that they might receive{G2983}{(G5629)} the fruits{G2590} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:34 And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. (kjv)

======= Matthew 21:35 ============

Matthew 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.(asv)

Máté 21:35 És a munkások megfogván az õ szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék.(HU)

Matthew 21:35 And{G2532} the husbandmen{G1092} took{G2983}{(G5631)} his{G846} servants{G1401}, and beat{G1194}{(G5656)} one{G3739},{G3303} and{G1161} killed{G615}{(G5656)} another{G3739}, and{G1161} stoned{G3036}{(G5681)} another{G3739}. (kjv-strongs#)

Mat 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another. (kjv)

======= Matthew 21:36 ============

Matthew 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them in like manner.(asv)

Máté 21:36 Ismét külde más szolgákat, többet mint elõbb; és azokkal is úgy cselekedének.(HU)

Matthew 21:36 Again{G3825}, he sent{G649}{(G5656)} other{G243} servants{G1401} more{G4119} than the first{G4413}: and{G2532} they did{G4160}{(G5656)} unto them{G846} likewise{G5615}. (kjv-strongs#)

Mat 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise. (kjv)

======= Matthew 21:37 ============

Matthew 21:37 But afterward he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.(asv)

Máté 21:37 Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.(HU)

Matthew 21:37 But{G1161} last of all{G5305} he sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} them{G846} his{G846} son{G5207}, saying{G3004}{(G5723)}, They will reverence{G1788}{(G5691)} my{G3450} son{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 21:37 But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son. (kjv)

======= Matthew 21:38 ============

Matthew 21:38 But the husbandmen, when they saw the son, said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and take his inheritance.(asv)

Máté 21:38 De a munkások, meglátván a fiút, mondának magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg õt, és foglaljuk el az õ örökségét.(HU)

Matthew 21:38 But{G1161} when the husbandmen{G1092} saw{G1492}{(G5631)} the son{G5207}, they said{G2036}{(G5627)} among{G1722} themselves{G1438}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} the heir{G2818}; come{G1205}{(G5773)}, let us kill{G615}{(G5725)} him{G846}, and{G2532} let us seize{G2722}{(G5632)} on his{G846} inheritance{G2817}. (kjv-strongs#)

Mat 21:38 But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance. (kjv)

======= Matthew 21:39 ============

Matthew 21:39 And they took him, and cast him forth out of the vineyard, and killed him.(asv)

Máté 21:39 És megfogván õt, kiveték a szõlõn kívül és megölék.(HU)

Matthew 21:39 And{G2532} they caught{G2983}{(G5631)} him{G846}, and cast{G1544}{(G5627)} him out of{G1854} the vineyard{G290}, and{G2532} slew{G615}{(G5656)} him. (kjv-strongs#)

Mat 21:39 And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him. (kjv)

======= Matthew 21:40 ============

Matthew 21:40 When therefore the lord of the vineyard shall come, what will he do unto those husbandmen?(asv)

Máté 21:40 Mikor azért megjõ a szõlõnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?(HU)

Matthew 21:40 When{G3752} the lord{G2962} therefore{G3767} of the vineyard{G290} cometh{G2064}{(G5632)}, what{G5101} will he do{G4160}{(G5692)} unto those{G1565} husbandmen{G1092}? (kjv-strongs#)

Mat 21:40 When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? (kjv)

======= Matthew 21:41 ============

Matthew 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those miserable men, and will let out the vineyard unto other husbandmen, who shall render him the fruits in their seasons.(asv)

Máté 21:41 Mondának néki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti õket; a szõlõt pedig kiadja más munkásoknak, a kik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében.(HU)

Matthew 21:41 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, He will miserably{G2560} destroy{G622}{(G5692)} those{G846} wicked men{G2556}, and{G2532} will let out{G1554}{(G5695)} his vineyard{G290} unto other{G243} husbandmen{G1092}, which{G3748} shall render{G591}{(G5692)} him{G846} the fruits{G2590} in{G1722} their{G846} seasons{G2540}. (kjv-strongs#)

Mat 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. (kjv)

======= Matthew 21:42 ============

Matthew 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, The same was made the head of the corner; This was from the Lord, And it is marvelous in our eyes?(asv)

Máté 21:42 Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: A mely követ az építõk megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink elõtt.(HU)

Matthew 21:42 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Did ye{G314} never{G3763} read{G314}{(G5627)} in{G1722} the scriptures{G1124}, The stone{G3037} which{G3739} the builders{G3618}{(G5723)} rejected{G593}{(G5656)}, the same{G3778} is become{G1096}{(G5675)}{G1519} the head{G2776} of the corner{G1137}: this{G3778} is{G3844} the Lord's{G2962} doing{G1096}{(G5633)}, and{G2532} it is{G2076}{(G5748)} marvellous{G2298} in{G1722} our{G2257} eyes{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes? (kjv)

======= Matthew 21:43 ============

Matthew 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken away from you, and shall be given to a nation bringing forth the fruits thereof.(asv)

Máté 21:43 Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tõletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.(HU)

Matthew 21:43 Therefore{G1223}{G5124} say I{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} The kingdom{G932} of God{G2316} shall be taken{G142}{(G5701)} from{G575} you{G5216}, and{G2532} given{G1325}{(G5701)} to a nation{G1484} bringing forth{G4160}{(G5723)} the fruits{G2590} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. (kjv)

======= Matthew 21:44 ============

Matthew 21:44 And he that falleth on this stone shall be broken to pieces: but on whomsoever it shall fall, it will scatter him as dust.(asv)

Máté 21:44 És a ki e kõre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.(HU)

Matthew 21:44 And{G2532} whosoever shall fall{G4098}{(G5631)} on{G1909} this{G5126} stone{G3037} shall be broken{G4917}{(G5701)}: but{G1161} on{G1909} whomsoever{G3739}{G302} it shall fall{G4098}{(G5632)}, it will grind{G3039} him{G846} to powder{G3039}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:44 And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. (kjv)

======= Matthew 21:45 ============

Matthew 21:45 And when the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he spake of them.(asv)

Máté 21:45 És a fõpapok és farizeusok hallván az õ példázatait, megértették, hogy róluk szól.(HU)

Matthew 21:45 And{G2532} when the chief priests{G749} and{G2532} Pharisees{G5330} had heard{G191}{(G5660)} his{G846} parables{G3850}, they perceived{G1097}{(G5627)} that{G3754} he spake{G3004}{(G5719)} of{G4012} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:45 And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. (kjv)

======= Matthew 21:46 ============

Matthew 21:46 And when they sought to lay hold on him, they feared the multitudes, because they took him for a prophet.(asv)

Máté 21:46 És mikor meg akarák õt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivelhogy úgy tartják vala õt mint prófétát.(HU)

Matthew 21:46 But{G2532} when they sought{G2212}{(G5723)} to lay hands{G2902}{(G5658)} on him{G846}, they feared{G5399}{(G5675)} the multitude{G3793}, because{G1894} they took{G2192}{(G5707)} him{G846} for{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 21:46 But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.(kjv)

======= Matthew 22:1 ============

Matthew 22:1 And Jesus answered and spake again in parables unto them, saying,(asv)

Máté 22:1 És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván:(HU)

Matthew 22:1 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and spake{G2036}{(G5627)} unto them{G846} again{G3825} by{G1722} parables{G3850}, and said{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, (kjv)

======= Matthew 22:2 ============

Matthew 22:2 The kingdom of heaven is likened unto a certain king, who made a marriage feast for his son,(asv)

Máté 22:2 Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az õ fiának menyegzõt szerze.(HU)

Matthew 22:2 The kingdom{G932} of heaven{G3772} is like{G3666}{(G5681)} unto a certain{G444} king{G935}, which{G3748} made{G4160}{(G5656)} a marriage{G1062} for his{G846} son{G5207}, (kjv-strongs#)

Mat 22:2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, (kjv)

======= Matthew 22:3 ============

Matthew 22:3 and sent forth his servants to call them that were bidden to the marriage feast: and they would not come.(asv)

Máté 22:3 És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzõre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljõni.(HU)

Matthew 22:3 And{G2532} sent forth{G649}{(G5656)} his{G846} servants{G1401} to call{G2564}{(G5658)} them that were bidden{G2564}{(G5772)} to{G1519} the wedding{G1062}: and{G2532} they would{G2309}{(G5707)} not{G3756} come{G2064}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come. (kjv)

======= Matthew 22:4 ============

Matthew 22:4 Again he sent forth other servants, saying, Tell them that are bidden, Behold, I have made ready my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come to the marriage feast.(asv)

Máté 22:4 Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzõre.(HU)

Matthew 22:4 Again{G3825}, he sent forth{G649}{(G5656)} other{G243} servants{G1401}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5628)} them which are bidden{G2564}{(G5772)}, Behold{G2400}{(G5628)}, I have prepared{G2090}{(G5656)} my{G3450} dinner{G712}: my{G3450} oxen{G5022} and{G2532} my fatlings{G4619} are killed{G2380}{(G5772)}, and{G2532} all things{G3956} are ready{G2092}: come{G1205}{(G5773)} unto{G1519} the marriage{G1062}. (kjv-strongs#)

Mat 22:4 Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage. (kjv)

======= Matthew 22:5 ============

Matthew 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise;(asv)

Máté 22:5 De azok nem törõdvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;(HU)

Matthew 22:5 But{G1161} they made light of{G272}{(G5660)} it, and went their ways{G565}{(G5627)}, one{G3303} to{G1519} his{G2398} farm{G68}, another{G1161} to{G1519} his{G846} merchandise{G1711}: (kjv-strongs#)

Mat 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise: (kjv)

======= Matthew 22:6 ============

Matthew 22:6 and the rest laid hold on his servants, and treated them shamefully, and killed them.(asv)

Máté 22:6 A többiek pedig megfogván az õ szolgáit, bántalmazák és megölék õket.(HU)

Matthew 22:6 And{G1161} the remnant{G3062} took{G2902}{(G5660)} his{G846} servants{G1401}, and entreated them spitefully{G5195}{(G5656)}, and{G2532} slew{G615}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mat 22:6 And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. (kjv)

======= Matthew 22:7 ============

Matthew 22:7 But the king was wroth; and he sent his armies, and destroyed those murderers, and burned their city.(asv)

Máté 22:7 Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.(HU)

Matthew 22:7 But{G1161} when the king{G935} heard{G191}{(G5660)} thereof, he was wroth{G3710}{(G5681)}: and{G2532} he sent forth{G3992}{(G5660)} his{G846} armies{G4753}, and destroyed{G622}{(G5656)} those{G1565} murderers{G5406}, and{G2532} burned up{G1714}{(G5656)} their{G846} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 22:7 But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. (kjv)

======= Matthew 22:8 ============

Matthew 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they that were bidden were not worthy.(asv)

Máté 22:8 Akkor monda az õ szolgáinak: A menyegzõ ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.(HU)

Matthew 22:8 Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} to his{G846} servants{G1401},{G3303} The wedding{G1062} is{G2076}{(G5748)} ready{G2092}, but{G1161} they which were bidden{G2564}{(G5772)} were{G2258}{(G5713)} not{G3756} worthy{G514}. (kjv-strongs#)

Mat 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. (kjv)

======= Matthew 22:9 ============

Matthew 22:9 Go ye therefore unto the partings of the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage feast.(asv)

Máté 22:9 Menjetek azért a keresztútakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzõbe.(HU)

Matthew 22:9 Go ye{G4198}{(G5737)} therefore{G3767} into{G1909} the highways{G1327}{G3598}, and{G2532} as many as{G3745}{G302} ye shall find{G2147}{(G5632)}, bid{G2564}{(G5657)} to{G1519} the marriage{G1062}. (kjv-strongs#)

Mat 22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. (kjv)

======= Matthew 22:10 ============

Matthew 22:10 And those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was filled with guests.(asv)

Máté 22:10 És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyûjték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegzõ vendégekkel.(HU)

Matthew 22:10 So{G2532} those{G1565} servants{G1401} went out{G1831}{(G5631)} into{G1519} the highways{G3598}, and gathered together{G4863}{(G5627)} all{G3956} as many as{G3745} they found{G2147}{(G5627)}, both{G5037} bad{G4190} and{G2532} good{G18}: and{G2532} the wedding{G1062} was furnished{G4130}{(G5681)} with guests{G345}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:10 So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests. (kjv)

======= Matthew 22:11 ============

Matthew 22:11 But when the king came in to behold the guests, he saw there a man who had not on a wedding-garment:(asv)

Máté 22:11 Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzõi ruhája.(HU)

Matthew 22:11 And{G1161} when{G1525} the king{G935} came in{G1525}{(G5631)} to see{G2300}{(G5664)} the guests{G345}{(G5740)}, he saw{G1492}{(G5627)} there{G1563} a man{G444} which had{G1746} not{G3756} on{G1746}{(G5765)} a wedding{G1062} garment{G1742}: (kjv-strongs#)

Mat 22:11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment: (kjv)

======= Matthew 22:12 ============

Matthew 22:12 and he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding-garment? And he was speechless.(asv)

Máté 22:12 És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzõi ruhád? Az pedig hallgata.(HU)

Matthew 22:12 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Friend{G2083}, how{G4459} camest thou{G1525}{(G5627)} in hither{G5602} not{G3361} having{G2192}{(G5723)} a wedding{G1062} garment{G1742}? And{G1161} he was speechless{G5392}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:12 And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. (kjv)

======= Matthew 22:13 ============

Matthew 22:13 Then the king said to the servants, Bind him hand and foot, and cast him out into the outer darkness; there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Máté 22:13 Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek õt a külsõ sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.(HU)

Matthew 22:13 Then{G5119} said{G2036}{(G5627)} the king{G935} to the servants{G1249}, Bind{G1210}{(G5660)} him{G846} hand{G5495} and{G2532} foot{G4228}, and take{G142} him{G846} away{G142}{(G5657)}, and{G2532} cast{G1544}{(G5628)} him into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}; there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 22:13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 22:14 ============

Matthew 22:14 For many are called, but few chosen.(asv)

Máté 22:14 Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.(HU)

Matthew 22:14 For{G1063} many{G4183} are{G1526}{(G5748)} called{G2822}, but{G1161} few{G3641} are chosen{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 22:14 For many are called, but few are chosen. (kjv)

======= Matthew 22:15 ============

Matthew 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might ensnare him in [his] talk.(asv)

Máté 22:15 Ekkor a farizeusok elmenvén, tanácsot tartának, hogy szóval ejtsék õt tõrbe.(HU)

Matthew 22:15 Then{G5119} went{G4198}{(G5679)} the Pharisees{G5330}, and took{G2983}{(G5627)} counsel{G4824} how{G3704} they might entangle{G3802}{(G5661)} him{G846} in{G1722} his talk{G3056}. (kjv-strongs#)

Mat 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk. (kjv)

======= Matthew 22:16 ============

Matthew 22:16 And they send to him their disciples, with the Herodians, saying, Teacher, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, and carest not for any one: for thou regardest not the person of men.(asv)

Máté 22:16 És elküldék hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, a kik ezt mondják vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem törõdöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel.(HU)

Matthew 22:16 And{G2532} they sent out{G649}{(G5719)} unto him{G846} their{G846} disciples{G3101} with{G3326} the Herodians{G2265}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we know{G1492}{(G5758)} that{G3754} thou art{G1488}{(G5748)} true{G227}, and{G2532} teachest{G1321}{(G5719)} the way{G3598} of God{G2316} in{G1722} truth{G225},{G2532} neither{G3756} carest{G3199}{(G5719)} thou{G4671} for{G4012} any{G3762} man: for{G1063} thou regardest{G991}{(G5719)} not{G1519}{G3756} the person{G4383} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 22:16 And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men. (kjv)

======= Matthew 22:17 ============

Matthew 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?(asv)

Máté 22:17 Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?(HU)

Matthew 22:17 Tell{G2036}{(G5628)} us{G2254} therefore{G3767}, What{G5101} thinkest{G1380}{(G5719)} thou{G4671}? Is it lawful{G1832}{(G5748)} to give{G1325}{(G5629)} tribute{G2778} unto Caesar{G2541}, or{G2228} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mat 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not? (kjv)

======= Matthew 22:18 ============

Matthew 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why make ye trial of me, ye hypocrites?(asv)

Máté 22:18 Jézus pedig ismervén az õ álnokságukat, monda: Mit kisértgettek engem, képmutatók?(HU)

Matthew 22:18 But{G1161} Jesus{G2424} perceived{G1097}{(G5631)} their{G846} wickedness{G4189}, and said{G2036}{(G5627)}, Why{G5101} tempt ye{G3985}{(G5719)} me{G3165}, ye hypocrites{G5273}? (kjv-strongs#)

Mat 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? (kjv)

======= Matthew 22:19 ============

Matthew 22:19 Show me the tribute money. And they brought unto him a denarius.(asv)

Máté 22:19 Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt.(HU)

Matthew 22:19 Shew{G1925}{(G5657)} me{G3427} the tribute{G2778} money{G3546}. And{G1161} they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 22:19 Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny. (kjv)

======= Matthew 22:20 ============

Matthew 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription?(asv)

Máté 22:20 És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás?(HU)

Matthew 22:20 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Whose{G5101} is this{G3778} image{G1504} and{G2532} superscription{G1923}? (kjv-strongs#)

Mat 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription? (kjv)

======= Matthew 22:21 ============

Matthew 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things that are Caesar's; and unto God the things that are God's.(asv)

Máté 22:21 Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.(HU)

Matthew 22:21 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Caesar's{G2541}. Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Render{G591}{(G5628)} therefore{G3767} unto Caesar{G2541} the things which are{G3588} Caesar's{G2541}; and{G2532} unto God{G2316} the things that are{G3588} God's{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's. (kjv)

======= Matthew 22:22 ============

Matthew 22:22 And when they heard it, they marvelled, and left him, and went away.(asv)

Máté 22:22 És ezt hallván, elcsodálkozának; és ott hagyván õt, elmenének.(HU)

Matthew 22:22 When{G2532} they had heard{G191}{(G5660)} these words, they marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} left{G863}{(G5631)} him{G846}, and went their way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:22 When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way. (kjv)

======= Matthew 22:23 ============

Matthew 22:23 On that day there came to him Sadducees, they that say that there is no resurrection: and they asked him,(asv)

Máté 22:23 Ugyanazon a napon menének hozzá a sadduczeusok, a kik a feltámadást tagadják, és megkérdezék õt,(HU)

Matthew 22:23 The same{G1722}{G1565} day{G2250} came{G4334}{(G5656)} to him{G846} the Sadducees{G4523}, which{G3588} say{G3004}{(G5723)} that there is{G1511}{(G5750)} no{G3361} resurrection{G386}, and{G2532} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 22:23 The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him, (kjv)

======= Matthew 22:24 ============

Matthew 22:24 saying, Teacher, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.(asv)

Máté 22:24 Mondván: Mester, Mózes azt mondotta: Ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támaszszon magot testvérének.(HU)

Matthew 22:24 Saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, Moses{G3475} said{G2036}{(G5627)}, If{G1437} a man{G5100} die{G599}{(G5632)}, having{G2192}{(G5723)} no{G3361} children{G5043}, his{G846} brother{G80} shall marry{G1918}{(G5692)} his{G846} wife{G1135}, and{G2532} raise up{G450}{(G5692)} seed{G4690} unto his{G846} brother{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 22:24 Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. (kjv)

======= Matthew 22:25 ============

Matthew 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first married and deceased, and having no seed left his wife unto his brother;(asv)

Máté 22:25 Vala pedig minálunk hét testvér: és az elsõ feleséget vevén, meghala; és mivelhogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyá;(HU)

Matthew 22:25 Now{G1161} there were{G2258}{(G5713)} with{G3844} us{G2254} seven{G2033} brethren{G80}: and{G2532} the first{G4413}, when he had married a wife{G1060}{(G5660)}, deceased{G5053}{(G5656)}, and{G2532}, having{G2192}{(G5723)} no{G3361} issue{G4690}, left{G863}{(G5656)} his{G846} wife{G1135} unto his{G846} brother{G80}: (kjv-strongs#)

Mat 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother: (kjv)

======= Matthew 22:26 ============

Matthew 22:26 in like manner the second also, and the third, unto the seventh.(asv)

Máté 22:26 Hasonlóképen a második is, a harmadik is, mind hetediglen.(HU)

Matthew 22:26 Likewise{G3668} the second{G1208} also{G2532}, and{G2532} the third{G5154}, unto{G2193} the seventh{G2033}. (kjv-strongs#)

Mat 22:26 Likewise the second also, and the third, unto the seventh. (kjv)

======= Matthew 22:27 ============

Matthew 22:27 And after them all, the woman died.(asv)

Máté 22:27 Legutoljára pedig az asszony is meghala.(HU)

Matthew 22:27 And{G1161} last{G5305} of all{G3956} the woman{G1135} died{G599}{(G5627)} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 22:27 And last of all the woman died also. (kjv)

======= Matthew 22:28 ============

Matthew 22:28 In the resurrection therefore whose wife shall she be of the seven? for they all had her.(asv)

Máté 22:28 A feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala.(HU)

Matthew 22:28 Therefore{G3767} in{G1722} the resurrection{G386} whose{G5101} wife{G1135} shall she be{G2071}{(G5704)} of the seven{G2033}? for{G1063} they all{G3956} had{G2192}{(G5627)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 22:28 Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her. (kjv)

======= Matthew 22:29 ============

Matthew 22:29 But Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.(asv)

Máté 22:29 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.(HU)

Matthew 22:29 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Ye do err{G4105}{(G5744)}, not{G3361} knowing{G1492}{(G5761)} the scriptures{G1124}, nor{G3366} the power{G1411} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 22:29 Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. (kjv)

======= Matthew 22:30 ============

Matthew 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as angels in heaven.(asv)

Máté 22:30 Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.(HU)

Matthew 22:30 For{G1063} in{G1722} the resurrection{G386} they neither{G3777} marry{G1060}{(G5719)}, nor{G3777} are given in marriage{G1547}{(G5743)}, but{G235} are{G1526}{(G5748)} as{G5613} the angels{G32} of God{G2316} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. (kjv)

======= Matthew 22:31 ============

Matthew 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,(asv)

Máté 22:31 A halottak feltámadása felõl pedig nem olvastátok-é, a mit az Isten mondott néktek, így szólván:(HU)

Matthew 22:31 But{G1161} as touching{G4012} the resurrection{G386} of the dead{G3498}, have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} unto you{G5213} by{G5259} God{G2316}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, (kjv)

======= Matthew 22:32 ============

Matthew 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not [the God] of the dead, but of the living.(asv)

Máté 22:32 Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élõknek Istene.(HU)

Matthew 22:32 I{G1473} am{G1510}{(G5748)} the God{G2316} of Abraham{G11}, and{G2532} the God{G2316} of Isaac{G2464}, and{G2532} the God{G2316} of Jacob{G2384}? God{G2316} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} the God{G2316} of the dead{G3498}, but{G235} of the living{G2198}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living. (kjv)

======= Matthew 22:33 ============

Matthew 22:33 And when the multitudes heard it, they were astonished at his teaching.(asv)

Máté 22:33 És a sokaság ezt hallván, csodálkozék az õ tudományán.(HU)

Matthew 22:33 And{G2532} when the multitude{G3793} heard{G191}{(G5660)} this, they were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}. (kjv-strongs#)

Mat 22:33 And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine. (kjv)

======= Matthew 22:34 ============

Matthew 22:34 But the Pharisees, when they heard that he had put the Sadducees to silence, gathered themselves together.(asv)

Máté 22:34 A farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduczeusokat elnémította vala, egybegyûlének;(HU)

Matthew 22:34 But{G1161} when the Pharisees{G5330} had heard{G191}{(G5660)} that{G3754} he had put{G5392} the Sadducees{G4523} to silence{G5392}{(G5656)}, they were gathered together{G4863}{(G5681)}{G1909}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. (kjv)

======= Matthew 22:35 ============

Matthew 22:35 And one of them, a lawyer, asked him a question, trying him:(asv)

Máté 22:35 És megkérdé õt közülök egy törvénytudó, kisértvén õt, és mondván:(HU)

Matthew 22:35 Then{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846}, which was a lawyer{G3544}, asked{G1905}{(G5656)} him a question, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:35 Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, (kjv)

======= Matthew 22:36 ============

Matthew 22:36 Teacher, which is the great commandment in the law?(asv)

Máté 22:36 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?(HU)

Matthew 22:36 Master{G1320}, which{G4169} is the great{G3173} commandment{G1785} in{G1722} the law{G3551}? (kjv-strongs#)

Mat 22:36 Master, which is the great commandment in the law? (kjv)

======= Matthew 22:37 ============

Matthew 22:37 And he said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.(asv)

Máté 22:37 Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl.(HU)

Matthew 22:37 {G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} heart{G2588}, and{G2532} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} soul{G5590}, and{G2532} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} mind{G1271}. (kjv-strongs#)

Mat 22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. (kjv)

======= Matthew 22:38 ============

Matthew 22:38 This is the great and first commandment.(asv)

Máté 22:38 Ez az elsõ és nagy parancsolat.(HU)

Matthew 22:38 This{G3778} is{G2076}{(G5748)} the first{G4413} and{G2532} great{G3173} commandment{G1785}. (kjv-strongs#)

Mat 22:38 This is the first and great commandment. (kjv)

======= Matthew 22:39 ============

Matthew 22:39 And a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.(asv)

Máté 22:39 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.(HU)

Matthew 22:39 And{G1161} the second{G1208} is like{G3664} unto it{G846}{(G5625)}{G3778}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139} as{G5613} thyself{G4572}. (kjv-strongs#)

Mat 22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (kjv)

======= Matthew 22:40 ============

Matthew 22:40 On these two commandments the whole law hangeth, and the prophets.(asv)

Máté 22:40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.(HU)

Matthew 22:40 On{G1722} these{G5025} two{G1417} commandments{G1785} hang{G2910}{(G5743)} all{G3650} the law{G3551} and{G2532} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets. (kjv)

======= Matthew 22:41 ============

Matthew 22:41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,(asv)

Máté 22:41 Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezé õket Jézus,(HU)

Matthew 22:41 While{G1161} the Pharisees{G5330} were gathered together{G4863}{(G5772)}, Jesus{G2424} asked{G1905}{(G5656)} them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 22:41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, (kjv)

======= Matthew 22:42 ============

Matthew 22:42 saying, What think ye of the Christ? whose son is he? They say unto him, [The son] of David.(asv)

Máté 22:42 Mondván: Miképen vélekedtek ti a Krisztus felõl? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.(HU)

Matthew 22:42 Saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213} of{G4012} Christ{G5547}? whose{G5101} son{G5207} is he{G2076}{(G5748)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The Son of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 22:42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David. (kjv)

======= Matthew 22:43 ============

Matthew 22:43 He saith unto them, How then doth David in the Spirit call him Lord, saying,(asv)

Máté 22:43 Monda nékik: Miképen hívja tehát õt Dávid lélekben Urának, ezt mondván:(HU)

Matthew 22:43 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How{G4459} then{G3767} doth David{G1138} in{G1722} spirit{G4151} call{G2564}{(G5719)} him{G846} Lord{G2962}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying, (kjv)

======= Matthew 22:44 ============

Matthew 22:44 The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I put thine enemies underneath thy feet?(asv)

Máté 22:44 Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felõl, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.(HU)

Matthew 22:44 The LORD{G2962} said{G2036}{(G5627)} unto my{G3450} Lord{G2962}, Sit thou{G2521}{(G5737)} on{G1537} my{G3450} right hand{G1188}, till{G2193}{G302} I make{G5087}{(G5632)} thine{G4675} enemies{G2190} thy{G4675} footstool{G5286}{G4228}? (kjv-strongs#)

Mat 22:44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool? (kjv)

======= Matthew 22:45 ============

Matthew 22:45 If David then calleth him Lord, how is he his son?(asv)

Máté 22:45 Ha tehát Dávid Urának hívja õt, mi módon fia?(HU)

Matthew 22:45 If{G1487} David{G1138} then{G3767} call{G2564}{(G5719)} him{G846} Lord{G2962}, how{G4459} is he{G2076}{(G5748)} his{G846} son{G5207}? (kjv-strongs#)

Mat 22:45 If David then call him Lord, how is he his son? (kjv)

======= Matthew 22:46 ============

Matthew 22:46 And no one was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.(asv)

Máté 22:46 És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem pedig nem meri vala õt e naptól fogva többé senki megkérdezni.(HU)

Matthew 22:46 And{G2532} no man{G3762} was able{G1410}{(G5711)} to answer{G611}{(G5677)} him{G846} a word{G3056}, neither{G3761} durst{G5111}{(G5656)} any{G5100} man from{G575} that{G1565} day{G2250} forth ask{G1905}{(G5658)} him{G846} any more{G3765} questions. (kjv-strongs#)

Mat 22:46 And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.(kjv)

======= Matthew 23:1 ============

Matthew 23:1 Then spake Jesus to the multitudes and to his disciples,(asv)

Máté 23:1 Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az õ tanítványainak,(HU)

Matthew 23:1 Then{G5119} spake{G2980}{(G5656)} Jesus{G2424} to the multitude{G3793}, and{G2532} to his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 23:1 Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples, (kjv)

======= Matthew 23:2 ============

Matthew 23:2 saying, The scribes and the Pharisees sit on Moses seat:(asv)

Máté 23:2 Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:(HU)

Matthew 23:2 Saying{G3004}{(G5723)}, The scribes{G1122} and{G2532} the Pharisees{G5330} sit{G2523}{(G5656)} in{G1909} Moses{G3475}' seat{G2515}: (kjv-strongs#)

Mat 23:2 Saying The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat: (kjv)

======= Matthew 23:3 ============

Matthew 23:3 all things therefore whatsoever they bid you, [these] do and observe: but do not ye after their works; for they say, and do not.(asv)

Máté 23:3 Annakokáért a mit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az õ cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert õk mondják, de nem cselekszik.(HU)

Matthew 23:3 All{G3956} therefore{G3767} whatsoever{G302}{G3745} they bid{G2036}{(G5632)} you{G5213} observe{G5083}{(G5721)}, that observe{G5083}{(G5720)} and{G2532} do{G4160}{(G5720)}; but{G1161} do{G4160}{(G5720)} not{G3361} ye after{G2596} their{G846} works{G2041}: for{G1063} they say{G3004}{(G5719)}, and{G2532} do{G4160}{(G5719)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 23:3 All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not. (kjv)

======= Matthew 23:4 ============

Matthew 23:4 Yea, they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with their finger.(asv)

Máté 23:4 Mert õk nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de õk az ujjokkal sem akarják azokat illetni.(HU)

Matthew 23:4 For{G1063} they bind{G1195}{(G5719)} heavy{G926} burdens{G5413} and{G2532} grievous to be borne{G1419}, and{G2532} lay{G2007}{(G5719)} them on{G1909} men's{G444} shoulders{G5606}; but{G1161} they themselves will{G2309}{(G5719)} not{G3756} move{G2795}{(G5658)} them{G846} with one of their{G846} fingers{G1147}. (kjv-strongs#)

Mat 23:4 For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers. (kjv)

======= Matthew 23:5 ============

Matthew 23:5 But all their works they do to be seen of men: for they make broad their phylacteries, and enlarge the borders [of their garments] ,(asv)

Máté 23:5 Minden õ dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák õket az emberek: mert megszélesítik az õ homlokszíjjaikat; és megnagyobbítják az õ köntöseik peremét;(HU)

Matthew 23:5 But{G1161} all{G3956} their{G846} works{G2041} they do{G4160}{(G5719)} for{G4314} to be seen{G2300}{(G5683)} of men{G444}:{G1161} they make broad{G4115}{(G5719)} their{G846} phylacteries{G5440}, and{G2532} enlarge{G3170}{(G5719)} the borders{G2899} of their{G846} garments{G2440}, (kjv-strongs#)

Mat 23:5 But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments, (kjv)

======= Matthew 23:6 ============

Matthew 23:6 and love the chief place at feasts, and the chief seats in the synagogues,(asv)

Máté 23:6 És szeretik a lakomákon a fõhelyet, és a gyülekezetekben az elölûlést.(HU)

Matthew 23:6 And{G5037} love{G5368}{(G5719)} the uppermost rooms{G4411} at{G1722} feasts{G1173}, and{G2532} the chief seats{G4410} in{G1722} the synagogues{G4864}, (kjv-strongs#)

Mat 23:6 And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues, (kjv)

======= Matthew 23:7 ============

Matthew 23:7 and the salutations in the marketplaces, and to be called of men, Rabbi.(asv)

Máté 23:7 És a piaczokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják õket: Mester, Mester!(HU)

Matthew 23:7 And{G2532} greetings{G783} in{G1722} the markets{G58}, and{G2532} to be called{G2564}{(G5745)} of{G5259} men{G444}, Rabbi{G4461}, Rabbi{G4461}. (kjv-strongs#)

Mat 23:7 And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi. (kjv)

======= Matthew 23:8 ============

Matthew 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your teacher, and all ye are brethren.(asv)

Máté 23:8 Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.(HU)

Matthew 23:8 But{G1161} be{G2564} not{G3361} ye{G5210} called{G2564}{(G5686)} Rabbi{G4461}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Master{G2519}, even Christ{G5547}; and{G1161} all{G3956} ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} brethren{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren. (kjv)

======= Matthew 23:9 ============

Matthew 23:9 And call no man your father on the earth: for one is your Father, [even] he who is in heaven.(asv)

Máté 23:9 Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.(HU)

Matthew 23:9 And{G2532} call{G2564}{(G5661)} no{G3361} man your{G5216} father{G3962} upon{G1909} the earth{G1093}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Father{G3962}, which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 23:9 And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 23:10 ============

Matthew 23:10 Neither be ye called masters: for one is your master, [even] the Christ.(asv)

Máté 23:10 Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.(HU)

Matthew 23:10 Neither{G3366} be ye called{G2564}{(G5686)} masters{G2519}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Master{G2519}, even Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 23:10 Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ. (kjv)

======= Matthew 23:11 ============

Matthew 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant.(asv)

Máté 23:11 Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.(HU)

Matthew 23:11 But{G1161} he that is greatest{G3187} among you{G5216} shall be{G2071}{(G5704)} your{G5216} servant{G1249}. (kjv-strongs#)

Mat 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant. (kjv)

======= Matthew 23:12 ============

Matthew 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be humbled; and whosoever shall humble himself shall be exalted.(asv)

Máté 23:12 Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.(HU)

Matthew 23:12 And{G1161} whosoever{G3748} shall exalt{G5312}{(G5692)} himself{G1438} shall be abased{G5013}{(G5701)}; and{G2532} he{G3748} that shall humble{G5013}{(G5692)} himself{G1438} shall be exalted{G5312}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted. (kjv)

======= Matthew 23:13 ============

Matthew 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut the kingdom of heaven against men: for ye enter not in yourselves, neither suffer ye them that are entering in to enter. [(asv)

Máté 23:13 De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek elõtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.(HU)

Matthew 23:13 But{G1161} woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye shut up{G2808}{(G5719)} the kingdom{G932} of heaven{G3772} against{G1715} men{G444}: for{G1063} ye{G5210} neither{G3761} go in{G1525}{(G5736)} yourselves, neither{G3756} suffer ye{G863}{(G5719)} them that are entering{G1525}{(G5740)} to go in{G1525}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. (kjv)

======= Matthew 23:14 ============

Matthew 23:14 (Ommitted)(asv)

Máté 23:14 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színbõl hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.(HU)

Matthew 23:14 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye devour{G2719}{(G5719)} widows{G5503}' houses{G3614}, and{G2532} for a pretence{G4392} make{G4336} long{G3117} prayer{G4336}{(G5740)}: therefore{G1223}{G5124} ye shall receive{G2983}{(G5695)} the greater{G4055} damnation{G2917}. (kjv-strongs#)

Mat 23:14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation. (kjv)

======= Matthew 23:15 ============

Matthew 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte; and when he is become so, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.(asv)

Máté 23:15 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek õt, kétszerte inkább magatoknál.(HU)

Matthew 23:15 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye compass{G4013}{(G5719)} sea{G2281} and{G2532} land{G3584} to make{G4160}{(G5658)} one{G1520} proselyte{G4339}, and{G2532} when{G3752} he is made{G1096}{(G5638)}, ye make{G4160}{(G5719)} him{G846} twofold more{G1362} the child{G5207} of hell{G1067} than yourselves{G5216}. (kjv-strongs#)

Mat 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves. (kjv)

======= Matthew 23:16 ============

Matthew 23:16 Woe unto you, ye blind guides, that say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor.(asv)

Máté 23:16 Jaj néktek vak vezérek, a kik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az; de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az.(HU)

Matthew 23:16 Woe{G3759} unto you{G5213}, ye blind{G5185} guides{G3595}, which{G3588} say{G3004}{(G5723)}, Whosoever{G3739}{G302} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the temple{G3485}, it is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the gold{G5557} of the temple{G3485}, he is a debtor{G3784}{(G5719)}! (kjv-strongs#)

Mat 23:16 Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor! (kjv)

======= Matthew 23:17 ============

Matthew 23:17 Ye fools and blind: for which is greater, the gold, or the temple that hath sanctified the gold?(asv)

Máté 23:17 Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az arany-é, vagy a templom, a mely szentté teszi az aranyat?(HU)

Matthew 23:17 Ye fools{G3474} and{G2532} blind{G5185}: for{G1063} whether{G5101} is{G2076}{(G5748)} greater{G3187}, the gold{G5557}, or{G2228} the temple{G3485} that sanctifieth{G37}{(G5723)} the gold{G5557}? (kjv-strongs#)

Mat 23:17 Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold? (kjv)

======= Matthew 23:18 ============

Matthew 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it, he is a debtor.(asv)

Máté 23:18 És: Ha valaki az oltárra esküszik, semmi az; de ha valaki a rajta levõ ajándékra esküszik, tartozik az.(HU)

Matthew 23:18 And{G2532}, Whosoever{G3739}{G1437} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the altar{G2379}, it is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} sweareth{G3660}{(G5661)} by{G1722} the gift{G1435} that is upon{G1883} it{G846}, he is guilty{G3784}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. (kjv)

======= Matthew 23:19 ============

Matthew 23:19 Ye blind: for which is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?(asv)

Máté 23:19 Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az ajándék-é vagy az oltár, a mely szentté teszi az ajándékot?(HU)

Matthew 23:19 Ye fools{G3474} and{G2532} blind{G5185}: for{G1063} whether{G5101} is greater{G3187}, the gift{G1435}, or{G2228} the altar{G2379} that sanctifieth{G37}{(G5723)} the gift{G1435}? (kjv-strongs#)

Mat 23:19 Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift? (kjv)

======= Matthew 23:20 ============

Matthew 23:20 He therefore that sweareth by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.(asv)

Máté 23:20 A ki azért az oltárra esküszik, esküszik arra és mindazokra, a mik azon vannak.(HU)

Matthew 23:20 Whoso therefore{G3767} shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} the altar{G2379}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} it{G846}, and{G2532} by{G1722} all things{G3956} thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:20 Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon. (kjv)

======= Matthew 23:21 ============

Matthew 23:21 And he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.(asv)

Máté 23:21 És a ki a templomra esküszik, esküszik arra és Arra, a ki abban lakozik.(HU)

Matthew 23:21 And{G2532} whoso shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} the temple{G3485}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} it{G846}, and{G2532} by{G1722} him that dwelleth{G2730}{(G5723)} therein{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:21 And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein. (kjv)

======= Matthew 23:22 ============

Matthew 23:22 And he that sweareth by the heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.(asv)

Máté 23:22 És a ki az égre esküszik, esküszik az Isten királyiszékére és arra, ki abban ül.(HU)

Matthew 23:22 And{G2532} he that shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} heaven{G3772}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} the throne{G2362} of God{G2316}, and{G2532} by{G1722} him that sitteth{G2521}{(G5740)} thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:22 And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon. (kjv)

======= Matthew 23:23 ============

Matthew 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye tithe mint and anise and cummin, and have left undone the weightier matters of the law, justice, and mercy, and faith: but these ye ought to have done, and not to have left the other undone.(asv)

Máté 23:23 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.(HU)

Matthew 23:23 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye pay tithe{G586}{(G5719)} of mint{G2238} and{G2532} anise{G432} and{G2532} cummin{G2951}, and{G2532} have omitted{G863}{(G5656)} the weightier{G926} matters of the law{G3551}, judgment{G2920},{G2532} mercy{G1656}, and{G2532} faith{G4102}: these{G5023} ought ye{G1163}{(G5713)} to have done{G4160}{(G5658)}, and not{G3361} to leave{G863} the other{G2548} undone{G863}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone. (kjv)

======= Matthew 23:24 ============

Matthew 23:24 Ye blind guides, that strain out the gnat, and swallow the camel!(asv)

Máté 23:24 Vak vezérek, a kik megszûritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.(HU)

Matthew 23:24 Ye blind{G5185} guides{G3595}, which strain at{G1368}{(G5723)} a gnat{G2971}, and{G1161} swallow{G2666}{(G5723)} a camel{G2574}. (kjv-strongs#)

Mat 23:24 Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel. (kjv)

======= Matthew 23:25 ============

Matthew 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye cleanse the outside of the cup and of the platter, but within they are full from extortion and excess.(asv)

Máté 23:25 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belõl pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel.(HU)

Matthew 23:25 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye make clean{G2511}{(G5719)} the outside{G1855} of the cup{G4221} and{G2532} of the platter{G3953}, but{G1161} within{G2081} they are full{G1073}{(G5719)} of{G1537} extortion{G724} and{G2532} excess{G192}. (kjv-strongs#)

Mat 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. (kjv)

======= Matthew 23:26 ============

Matthew 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup and of the platter, that the outside thereof may become clean also.(asv)

Máté 23:26 Vak farizeus, tisztítsd meg elõbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.(HU)

Matthew 23:26 Thou blind{G5185} Pharisee{G5330}, cleanse{G2511}{(G5657)} first{G4412} that which is within{G1787} the cup{G4221} and{G2532} platter{G3953}, that{G2443} the outside{G1622} of them{G846} may be{G1096}{(G5638)} clean{G2513} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. (kjv)

======= Matthew 23:27 ============

Matthew 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men's bones, and of all uncleanness.(asv)

Máté 23:27 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülrõl szépeknek tetszenek, belõl pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.(HU)

Matthew 23:27 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye are like{G3945}{(G5719)} unto whited{G2867}{(G5772)} sepulchres{G5028}, which{G3748} indeed{G3303} appear{G5316}{(G5727)} beautiful{G5611} outward{G1855}, but{G1161} are within{G2081} full{G1073}{(G5719)} of dead{G3498} men's bones{G3747}, and{G2532} of all{G3956} uncleanness{G167}. (kjv-strongs#)

Mat 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. (kjv)

======= Matthew 23:28 ============

Matthew 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but inwardly ye are full of hypocrisy and iniquity.(asv)

Máté 23:28 Épen így ti is, kívülrõl igazaknak látszotok ugyan az emberek elõtt, de belõl rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.(HU)

Matthew 23:28 Even so{G3779} ye{G5210} also{G2532}{G3303} outwardly{G1855} appear{G5316}{(G5743)} righteous{G1342} unto men{G444}, but{G1161} within{G2081} ye are{G2075}{(G5748)} full{G3324} of hypocrisy{G5272} and{G2532} iniquity{G458}. (kjv-strongs#)

Mat 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. (kjv)

======= Matthew 23:29 ============

Matthew 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye build the sepulchres of the prophets, and garnish the tombs of the righteous,(asv)

Máté 23:29 Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit.(HU)

Matthew 23:29 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! because{G3754} ye build{G3618}{(G5719)} the tombs{G5028} of the prophets{G4396}, and{G2532} garnish{G2885}{(G5719)} the sepulchres{G3419} of the righteous{G1342}, (kjv-strongs#)

Mat 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous, (kjv)

======= Matthew 23:30 ============

Matthew 23:30 and say, If we had been in the days of our fathers, we should not have been partakers with them in the blood of the prophets.(asv)

Máté 23:30 És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az õ bûntársaik a próféták vérében.(HU)

Matthew 23:30 And{G2532} say{G3004}{(G5719)}, If{G1487} we had been{G2258}{(G5713)} in{G1722} the days{G2250} of our{G2257} fathers{G3962}, we would{G302} not{G3756} have been{G2258}{(G5713)} partakers{G2844} with them{G846} in{G1722} the blood{G129} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 23:30 And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. (kjv)

======= Matthew 23:31 ============

Matthew 23:31 Wherefore ye witness to yourselves, that ye are sons of them that slew the prophets.(asv)

Máté 23:31 Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat.(HU)

Matthew 23:31 Wherefore{G5620} ye be witnesses{G3140}{(G5719)} unto yourselves{G1438}, that{G3754} ye are{G2075}{(G5748)} the children{G5207} of them which killed{G5407}{(G5660)} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 23:31 Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets. (kjv)

======= Matthew 23:32 ============

Matthew 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers.(asv)

Máté 23:32 Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!(HU)

Matthew 23:32 Fill{G4137} ye{G5210} up{G4137}{(G5657)} then{G2532} the measure{G3358} of your{G5216} fathers{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers. (kjv)

======= Matthew 23:33 ============

Matthew 23:33 Ye serpents, ye offspring of vipers, how shall ye escape the judgment of hell?(asv)

Máté 23:33 Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképen kerülitek ki a gyehennának büntetését?(HU)

Matthew 23:33 Ye serpents{G3789}, ye generation{G1081} of vipers{G2191}, how{G4459} can ye{G5343}{(G5632)} escape{G575} the damnation{G2920} of hell{G1067}? (kjv-strongs#)

Mat 23:33 Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? (kjv)

======= Matthew 23:34 ============

Matthew 23:34 Therefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: some of them shall ye kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute from city to city:(asv)

Máté 23:34 Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról- városra üldöztök.(HU)

Matthew 23:34 Wherefore{G1223}{G5124}, behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} unto{G4314} you{G5209} prophets{G4396}, and{G2532} wise men{G4680}, and{G2532} scribes{G1122}: and{G2532} some of{G1537} them{G846} ye shall kill{G615}{(G5692)} and{G2532} crucify{G4717}{(G5692)}; and{G2532} some of{G1537} them{G846} shall ye scourge{G3146}{(G5692)} in{G1722} your{G5216} synagogues{G4864}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5692)} them from{G575} city{G4172} to{G1519} city{G4172}: (kjv-strongs#)

Mat 23:34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city: (kjv)

======= Matthew 23:35 ============

Matthew 23:35 that upon you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of Abel the righteous unto the blood of Zachariah son of Barachiah, whom ye slew between the sanctuary and the altar.(asv)

Máté 23:35 Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétõl Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek.(HU)

Matthew 23:35 That{G3704} upon{G1909} you{G5209} may come{G2064}{(G5632)} all{G3956} the righteous{G1342} blood{G129} shed{G1632}{(G5746)} upon{G1909} the earth{G1093}, from{G575} the blood{G129} of righteous{G1342} Abel{G6} unto{G2193} the blood{G129} of Zacharias{G2197} son{G5207} of Barachias{G914}, whom{G3739} ye slew{G5407}{(G5656)} between{G3342} the temple{G3485} and{G2532} the altar{G2379}. (kjv-strongs#)

Mat 23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. (kjv)

======= Matthew 23:36 ============

Matthew 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.(asv)

Máté 23:36 Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.(HU)

Matthew 23:36 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, All{G3956} these things{G5023} shall come{G2240}{(G5692)} upon{G1909} this{G5026} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation. (kjv)

======= Matthew 23:37 ============

Matthew 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, that killeth the prophets, and stoneth them that are sent unto her! how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!(asv)

Máté 23:37 Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyûjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyûjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.(HU)

Matthew 23:37 O Jerusalem{G2419}, Jerusalem{G2419}, thou that killest{G615}{(G5723)} the prophets{G4396}, and{G2532} stonest{G3036}{(G5723)} them which are sent{G649}{(G5772)} unto{G4314} thee{G846}, how often{G4212} would I{G2309}{(G5656)} have gathered{G1996} thy{G4675}{G3739} children{G5043} together{G1996}{(G5629)}, even as{G5158} a hen{G3733} gathereth{G1996}{(G5719)} her{G1438} chickens{G3556} under{G5259} her wings{G4420}, and{G2532} ye would{G2309}{(G5656)} not{G3756}! (kjv-strongs#)

Mat 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not! (kjv)

======= Matthew 23:38 ============

Matthew 23:38 Behold, your house is left unto you desolate.(asv)

Máté 23:38 Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.(HU)

Matthew 23:38 Behold{G2400}{(G5628)}, your{G5216} house{G3624} is left{G863}{(G5743)} unto you{G5213} desolate{G2048}. (kjv-strongs#)

Mat 23:38 Behold, your house is left unto you desolate. (kjv)

======= Matthew 23:39 ============

Matthew 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord.(asv)

Máté 23:39 Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében!(HU)

Matthew 23:39 For{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Ye shall{G1492} not{G3364} see{G1492}{(G5632)} me{G3165} henceforth{G575}{G737}, till{G2193}{G302} ye shall say{G2036}{(G5632)}, Blessed{G2127}{(G5772)} is he that cometh{G2064}{(G5740)} in{G1722} the name{G3686} of the Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.(kjv)

======= Matthew 24:1 ============

Matthew 24:1 And Jesus went out from the temple, and was going on his way; and his disciples came to him to show him the buildings of the temple.(asv)

Máté 24:1 És kijõvén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az õ tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.(HU)

Matthew 24:1 And{G2532} Jesus{G2424} went out{G1831}{(G5631)}, and departed{G4198}{(G5711)} from{G575} the temple{G2411}: and{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to him for to shew{G1925}{(G5658)} him{G846} the buildings{G3619} of the temple{G2411}. (kjv-strongs#)

Mat 24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. (kjv)

======= Matthew 24:2 ============

Matthew 24:2 But he answered and said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.(asv)

Máté 24:2 Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kõ kövön, mely le nem romboltatik.(HU)

Matthew 24:2 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, See ye{G991}{(G5719)} not{G3756} all{G3956} these things{G5023}? verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There shall{G863} not{G3364} be left{G863}{(G5686)} here{G5602} one stone{G3037} upon{G1909} another{G3037}, that{G3739} shall{G2647} not{G3364} be thrown down{G2647}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. (kjv)

======= Matthew 24:3 ============

Matthew 24:3 And as he sat on the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what [shall be] the sign of thy coming, and of the end of the world?(asv)

Máté 24:3 Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?(HU)

Matthew 24:3 And{G1161} as he{G846} sat{G2521}{(G5740)} upon{G1909} the mount{G3735} of Olives{G1636}, the disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846} privately{G2596}{G2398}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5628)} us{G2254}, when{G4219} shall{G2071} these things{G5023} be{G2071}{(G5704)}? and{G2532} what{G5101} shall be the sign{G4592} of thy{G4674} coming{G3952}, and{G2532} of the end{G4930} of the world{G165}? (kjv-strongs#)

Mat 24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? (kjv)

======= Matthew 24:4 ============

Matthew 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray.(asv)

Máté 24:4 És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,(HU)

Matthew 24:4 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Take heed{G991}{(G5720)} that no{G3361} man{G5100} deceive{G4105}{(G5661)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. (kjv)

======= Matthew 24:5 ============

Matthew 24:5 For many shall come in my name, saying, I am the Christ; and shall lead many astray.(asv)

Máté 24:5 Mert sokan jõnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.(HU)

Matthew 24:5 For{G1063} many{G4183} shall come{G2064}{(G5695)} in{G1909} my{G3450} name{G3686}, saying{G3004}{(G5723)}, I{G1473} am{G1510}{(G5748)} Christ{G5547}; and{G2532} shall deceive{G4105}{(G5692)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 24:5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. (kjv)

======= Matthew 24:6 ============

Matthew 24:6 And ye shall hear of wars and rumors of wars; see that ye be not troubled: for [these things] must needs come to pass; but the end is not yet.(asv)

Máté 24:6 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreirõl: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.(HU)

Matthew 24:6 And{G1161} ye shall{G3195}{(G5692)} hear{G191}{(G5721)} of wars{G4171} and{G2532} rumours{G189} of wars{G4171}: see{G3708}{(G5720)} that ye be{G2360} not{G3361} troubled{G2360}{(G5744)}: for{G1063} all{G3956} these things must{G1163}{(G5748)} come to pass{G1096}{(G5635)}, but{G235} the end{G5056} is{G2076}{(G5748)} not yet{G3768}. (kjv-strongs#)

Mat 24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. (kjv)

======= Matthew 24:7 ============

Matthew 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines and earthquakes in divers places.(asv)

Máté 24:7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.(HU)

Matthew 24:7 For{G1063} nation{G1484} shall rise{G1453}{(G5701)} against{G1909} nation{G1484}, and{G2532} kingdom{G932} against{G1909} kingdom{G932}: and{G2532} there shall be{G2071}{(G5704)} famines{G3042}, and{G2532} pestilences{G3061}, and{G2532} earthquakes{G4578}, in divers{G2596} places{G5117}. (kjv-strongs#)

Mat 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. (kjv)

======= Matthew 24:8 ============

Matthew 24:8 But all these things are the beginning of travail.(asv)

Máté 24:8 Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.(HU)

Matthew 24:8 All{G1161}{G3956} these{G5023} are the beginning{G746} of sorrows{G5604}. (kjv-strongs#)

Mat 24:8 All these are the beginning of sorrows. (kjv)

======= Matthew 24:9 ============

Matthew 24:9 Then shall they deliver you up unto tribulation, and shall kill you: and ye shall be hated of all the nations for my name's sake.(asv)

Máté 24:9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyûlöletesek lesztek minden nép elõtt az én nevemért.(HU)

Matthew 24:9 Then{G5119} shall they deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5692)} to{G1519} be afflicted{G2347}, and{G2532} shall kill{G615}{(G5692)} you{G5209}: and{G2532} ye shall be{G2071}{(G5704)} hated{G3404}{(G5746)} of{G5259} all{G3956} nations{G1484} for{G1223} my{G3450} name's sake{G3686}. (kjv-strongs#)

Mat 24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. (kjv)

======= Matthew 24:10 ============

Matthew 24:10 And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.(asv)

Máté 24:10 És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyûlölik egymást.(HU)

Matthew 24:10 And{G2532} then{G5119} shall many{G4183} be offended{G4624}{(G5701)}, and{G2532} shall betray{G3860}{(G5692)} one another{G240}, and{G2532} shall hate{G3404}{(G5692)} one another{G240}. (kjv-strongs#)

Mat 24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. (kjv)

======= Matthew 24:11 ============

Matthew 24:11 And many false prophets shall arise, and shall lead many astray.(asv)

Máté 24:11 És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.(HU)

Matthew 24:11 And{G2532} many{G4183} false prophets{G5578} shall rise{G1453}{(G5701)}, and{G2532} shall deceive{G4105}{(G5692)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. (kjv)

======= Matthew 24:12 ============

Matthew 24:12 And because iniquity shall be multiplied, the love of the many shall wax cold.(asv)

Máté 24:12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.(HU)

Matthew 24:12 And{G2532} because{G1223} iniquity{G458} shall abound{G4129}{(G5683)}, the love{G26} of many{G4183} shall wax cold{G5594}{(G5691)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. (kjv)

======= Matthew 24:13 ============

Matthew 24:13 But he that endureth to the end, the same shall be saved.(asv)

Máté 24:13 De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.(HU)

Matthew 24:13 But{G1161} he that shall endure{G5278}{(G5660)} unto{G1519} the end{G5056}, the same{G3778} shall be saved{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. (kjv)

======= Matthew 24:14 ============

Matthew 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a testimony unto all the nations; and then shall the end come.(asv)

Máté 24:14 És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jõ el a vég.(HU)

Matthew 24:14 And{G2532} this{G5124} gospel{G2098} of the kingdom{G932} shall be preached{G2784}{(G5701)} in{G1722} all{G3650} the world{G3625} for{G1519} a witness{G3142} unto all{G3956} nations{G1484}; and{G2532} then{G5119} shall the end{G5056} come{G2240}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come. (kjv)

======= Matthew 24:15 ============

Matthew 24:15 When therefore ye see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let him that readeth understand),(asv)

Máté 24:15 Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyrõl Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):(HU)

Matthew 24:15 When{G3752} ye therefore{G3767} shall see{G1492}{(G5632)} the abomination{G946} of desolation{G2050}, spoken of{G4483}{(G5685)} by{G1223} Daniel{G1158} the prophet{G4396}, stand{G2476}{(G5756)}{(G5625)}{G2476}{(G5761)} in{G1722} the holy{G40} place{G5117},(whoso readeth{G314}{(G5723)}, let him understand{G3539}{(G5720)}:) (kjv-strongs#)

Mat 24:15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) (kjv)

======= Matthew 24:16 ============

Matthew 24:16 then let them that are in Judaea flee unto the mountains:(asv)

Máté 24:16 Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;(HU)

Matthew 24:16 Then{G5119} let them which be in{G1722} Judaea{G2449} flee{G5343}{(G5720)} into{G1909} the mountains{G3735}: (kjv-strongs#)

Mat 24:16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: (kjv)

======= Matthew 24:17 ============

Matthew 24:17 let him that is on the housetop not go down to take out things that are in his house:(asv)

Máté 24:17 A ház tetején levõ ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;(HU)

Matthew 24:17 Let him which is on{G1909} the housetop{G1430} not{G3361} come down{G2597}{(G5720)} to take{G142}{(G5658)} any thing{G5100} out of{G1537} his{G846} house{G3614}: (kjv-strongs#)

Mat 24:17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: (kjv)

======= Matthew 24:18 ============

Matthew 24:18 and let him that is in the field not return back to take his cloak.(asv)

Máté 24:18 És a mezõn levõ ne térjen vissza, hogy az õ ruháját elvigye.(HU)

Matthew 24:18 {G2532} Neither{G3361} let him which is in{G1722} the field{G68} return{G1994}{(G5657)} back{G3694} to take{G142}{(G5658)} his{G846} clothes{G2440}. (kjv-strongs#)

Mat 24:18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. (kjv)

======= Matthew 24:19 ============

Matthew 24:19 But woe unto them that are with child and to them that give suck in those days!(asv)

Máté 24:19 Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.(HU)

Matthew 24:19 And{G1161} woe{G3759} unto them that are{G2192}{(G5723)} with{G1722} child{G1064}, and{G2532} to them that give suck{G2337}{(G5723)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}! (kjv-strongs#)

Mat 24:19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! (kjv)

======= Matthew 24:20 ============

Matthew 24:20 And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:(asv)

Máté 24:20 Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:(HU)

Matthew 24:20 But{G1161} pray ye{G4336}{(G5737)} that{G3363} your{G5216} flight{G5437} be{G1096}{(G5638)} not{G3363} in the winter{G5494}, neither{G3366} on{G1722} the sabbath day{G4521}: (kjv-strongs#)

Mat 24:20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: (kjv)

======= Matthew 24:21 ============

Matthew 24:21 for then shall be great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, no, nor ever shall be.(asv)

Máté 24:21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.(HU)

Matthew 24:21 For{G1063} then{G5119} shall be{G2071}{(G5704)} great{G3173} tribulation{G2347}, such as{G3634} was{G1096}{(G5754)} not{G3756} since{G575} the beginning{G746} of the world{G2889} to this{G2193} time{G3568}, no{G3761}, nor ever{G3364} shall be{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. (kjv)

======= Matthew 24:22 ============

Matthew 24:22 And except those days had been shortened, no flesh would have been saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.(asv)

Máté 24:22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.(HU)

Matthew 24:22 And{G2532} except{G1508} those{G1565} days{G2250} should be shortened{G2856}{(G5681)}, there{G3756} should{G302} no{G3956} flesh{G4561} be saved{G4982}{(G5681)}: but{G1161} for{G1223} the elect's sake{G1588} those{G1565} days{G2250} shall be shortened{G2856}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. (kjv)

======= Matthew 24:23 ============

Matthew 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is the Christ, or, Here; believe [it] not.(asv)

Máté 24:23 Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.(HU)

Matthew 24:23 Then{G5119} if{G1437} any man{G5100} shall say{G2036}{(G5632)} unto you{G5213}, Lo{G2400}{(G5628)}, here{G5602} is Christ{G5547}, or{G2228} there{G5602}; believe{G4100}{(G5661)} it not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mat 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. (kjv)

======= Matthew 24:24 ============

Matthew 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and wonders; so as to lead astray, if possible, even the elect.(asv)

Máté 24:24 Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.(HU)

Matthew 24:24 For{G1063} there shall arise{G1453}{(G5701)} false Christs{G5580}, and{G2532} false prophets{G5578}, and{G2532} shall shew{G1325}{(G5692)} great{G3173} signs{G4592} and{G2532} wonders{G5059}; insomuch that{G5620}, if{G1487} it were possible{G1415}, they shall deceive{G4105}{(G5658)} the very{G2532} elect{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. (kjv)

======= Matthew 24:25 ============

Matthew 24:25 Behold, I have told you beforehand.(asv)

Máté 24:25 Ímé eleve megmondottam néktek.(HU)

Matthew 24:25 Behold{G2400}{(G5628)}, I have told{G4280} you{G5213} before{G4280}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:25 Behold, I have told you before. (kjv)

======= Matthew 24:26 ============

Matthew 24:26 If therefore they shall say unto you, Behold, he is in the wilderness; go not forth: Behold, he is in the inner chambers; believe [it] not.(asv)

Máté 24:26 Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belsõ szobákban; ne higyjétek.(HU)

Matthew 24:26 Wherefore{G3767} if{G1437} they shall say{G2036}{(G5632)} unto you{G5213}, Behold{G2400}{(G5628)}, he is{G2076}{(G5748)} in{G1722} the desert{G2048}; go{G1831} not{G3361} forth{G1831}{(G5632)}: behold{G2400}{(G5628)}, he is in{G1722} the secret chambers{G5009}; believe{G4100}{(G5661)} it not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mat 24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. (kjv)

======= Matthew 24:27 ============

Matthew 24:27 For as the lightning cometh forth from the east, and is seen even unto the west; so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Máté 24:27 Mert a miképen a villámlás napkeletrõl támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.(HU)

Matthew 24:27 For{G1063} as{G5618} the lightning{G796} cometh{G1831}{(G5736)} out of{G575} the east{G395}, and{G2532} shineth{G5316}{(G5727)} even unto{G2193} the west{G1424}; so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:28 ============

Matthew 24:28 Wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.(asv)

Máté 24:28 Mert a hol a dög, oda gyûlnek a keselyûk.(HU)

Matthew 24:28 For{G1063} wheresoever{G1437}{G3699} the carcase{G4430} is{G5600}{(G5753)}, there{G1563} will{G4863} the eagles{G105} be gathered together{G4863}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. (kjv)

======= Matthew 24:29 ============

Matthew 24:29 But immediately after the tribulation of those days the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:(asv)

Máté 24:29 Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égrõl lehullanak, és az egeknek erõsségei megrendülnek.(HU)

Matthew 24:29 Immediately{G1161}{G2112} after{G3326} the tribulation{G2347} of those{G1565} days{G2250} shall the sun{G2246} be darkened{G4654}{(G5701)}, and{G2532} the moon{G4582} shall{G1325} not{G3756} give{G1325}{(G5692)} her{G846} light{G5338}, and{G2532} the stars{G792} shall fall{G4098}{(G5699)} from{G575} heaven{G3772}, and{G2532} the powers{G1411} of the heavens{G3772} shall be shaken{G4531}{(G5701)}: (kjv-strongs#)

Mat 24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: (kjv)

======= Matthew 24:30 ============

Matthew 24:30 and then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming on the clouds of heaven with power and great glory.(asv)

Máté 24:30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljõni az ég felhõiben nagy hatalommal és dicsõséggel.(HU)

Matthew 24:30 And{G2532} then{G5119} shall appear{G5316}{(G5691)} the sign{G4592} of the Son{G5207} of man{G444} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} then{G5119} shall{G2875} all{G3956} the tribes{G5443} of the earth{G1093} mourn{G2875}{(G5695)}, and{G2532} they shall see{G3700}{(G5695)} the Son{G5207} of man{G444} coming{G2064}{(G5740)} in{G1909} the clouds{G3507} of heaven{G3772} with{G3326} power{G1411} and{G2532} great{G4183} glory{G1391}. (kjv-strongs#)

Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. (kjv)

======= Matthew 24:31 ============

Matthew 24:31 And he shall send forth his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. [(asv)

Máté 24:31 És elküldi az õ angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyûjtik az õ választottait a négy szelek felõl, az ég egyik végétõl a másik végéig.(HU)

Matthew 24:31 And{G2532} he shall send{G649}{(G5692)} his{G846} angels{G32} with{G3326} a great{G3173} sound{G5456} of a trumpet{G4536}, and{G2532} they shall gather together{G1996}{(G5692)} his{G846} elect{G1588} from{G1537} the four{G5064} winds{G417}, from{G575} one end{G206} of heaven{G3772} to{G2193} the other{G206}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. (kjv)

======= Matthew 24:32 ============

Matthew 24:32 Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;(asv)

Máté 24:32 A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:(HU)

Matthew 24:32 Now{G1161} learn{G3129}{(G5628)} a parable{G3850} of{G575} the fig tree{G4808}; When{G3752} his{G846} branch{G2798} is{G1096}{(G5638)} yet{G2235} tender{G527}, and{G2532} putteth forth{G1631}{(G5725)} leaves{G5444}, ye know{G1097}{(G5719)} that{G3754} summer{G2330} is nigh{G1451}: (kjv-strongs#)

Mat 24:32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: (kjv)

======= Matthew 24:33 ============

Matthew 24:33 even so ye also, when ye see all these things, know ye that he is nigh, [even] at the doors.(asv)

Máté 24:33 Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó elõtt.(HU)

Matthew 24:33 So{G3779} likewise{G2532} ye{G5210}, when{G3752} ye shall see{G1492}{(G5632)} all{G3956} these things{G5023}, know{G1097}{(G5719)} that{G3754} it is{G2076}{(G5748)} near{G1451}, even at{G1909} the doors{G2374}. (kjv-strongs#)

Mat 24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. (kjv)

======= Matthew 24:34 ============

Matthew 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all these things be accomplished.(asv)

Máté 24:34 Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.(HU)

Matthew 24:34 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, This{G3778} generation{G1074} shall not{G3364} pass{G3928}{(G5632)}, till{G302}{G2193} all{G3956} these things{G5023} be fulfilled{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. (kjv)

======= Matthew 24:35 ============

Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.(asv)

Máté 24:35 Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.(HU)

Matthew 24:35 Heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093} shall pass away{G3928}{(G5695)}, but{G1161} my{G3450} words{G3056} shall{G3928} not{G3364} pass away{G3928}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. (kjv)

======= Matthew 24:36 ============

Matthew 24:36 But of that day and hour knoweth no one, not even the angels of heaven, neither the Son, but the Father only.(asv)

Máté 24:36 Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.(HU)

Matthew 24:36 But{G1161} of{G4012} that{G1565} day{G2250} and{G2532} hour{G5610} knoweth{G1492}{(G5758)} no{G3762} man, no, not{G3761} the angels{G32} of heaven{G3772}, but{G1508} my{G3450} Father{G3962} only{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. (kjv)

======= Matthew 24:37 ============

Matthew 24:37 And as [were] the days of Noah, so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Máté 24:37 A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.(HU)

Matthew 24:37 But{G1161} as{G5618} the days{G2250} of Noe{G3575} were, so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:38 ============

Matthew 24:38 For as in those days which were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,(asv)

Máté 24:38 Mert a miképen az özönvíz elõtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.(HU)

Matthew 24:38 For{G1063} as{G5618} in{G1722} the days{G2250} that were{G2258}{(G5713)} before{G4253} the flood{G2627} they were eating{G5176}{(G5723)} and{G2532} drinking{G4095}{(G5723)}, marrying{G1060}{(G5723)} and{G2532} giving in marriage{G1547}{(G5723)}, until{G891} the day{G2250} that{G3739} Noe{G3575} entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the ark{G2787}, (kjv-strongs#)

Mat 24:38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark, (kjv)

======= Matthew 24:39 ============

Matthew 24:39 and they knew not until the flood came, and took them all away; so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Máté 24:39 És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.(HU)

Matthew 24:39 And{G2532} knew{G1097}{(G5627)} not{G3756} until{G2193} the flood{G2627} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} took{G142} them all{G537} away{G142}{(G5656)}; so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:40 ============

Matthew 24:40 Then shall two men be in the field; one is taken, and one is left:(asv)

Máté 24:40 Akkor ketten lesznek a mezõn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.(HU)

Matthew 24:40 Then{G5119} shall{G2071} two{G1417} be{G2071}{(G5704)} in{G1722} the field{G68}; the one{G1520} shall be taken{G3880}{(G5743)}, and{G2532} the other{G1520} left{G863}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left. (kjv)

======= Matthew 24:41 ============

Matthew 24:41 two women [shall be] grinding at the mill; one is taken, and one is left.(asv)

Máté 24:41 Két asszony õröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.(HU)

Matthew 24:41 Two{G1417} women shall be grinding{G229}{(G5723)} at{G1722} the mill{G3459}; the one{G3391} shall be taken{G3880}{(G5743)}, and{G2532} the other{G3391} left{G863}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left. (kjv)

======= Matthew 24:42 ============

Matthew 24:42 Watch therefore: for ye know not on what day your Lord cometh.(asv)

Máté 24:42 Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jõ el a ti Uratok.(HU)

Matthew 24:42 Watch{G1127}{(G5720)} therefore{G3767}: for{G3754} ye know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G4169} hour{G5610} your{G5216} Lord{G2962} doth come{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. (kjv)

======= Matthew 24:43 ============

Matthew 24:43 But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief was coming, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken through.(asv)

Máté 24:43 Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jõ el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.(HU)

Matthew 24:43 But{G1161} know{G1097}{(G5719)} this{G1565}, that{G3754} if{G1487} the goodman of the house{G3617} had known{G1492}{(G5715)} in what{G4169} watch{G5438} the thief{G2812} would come{G2064}{(G5736)}, he would{G302} have watched{G1127}{(G5656)}, and{G2532} would{G302} not{G3756} have suffered{G1439}{(G5656)} his{G846} house{G3614} to be broken up{G1358}{(G5650)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. (kjv)

======= Matthew 24:44 ============

Matthew 24:44 Therefore be ye also ready; for in an hour that ye think not the Son of man cometh.(asv)

Máté 24:44 Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jõ el az embernek Fia.(HU)

Matthew 24:44 Therefore{G1223}{G5124} be{G1096}{(G5737)} ye{G5210} also{G2532} ready{G2092}: for{G3754} in such{G3739} an hour{G5610} as ye think{G1380}{(G5719)} not{G3756} the Son{G5207} of man{G444} cometh{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh. (kjv)

======= Matthew 24:45 ============

Matthew 24:45 Who then is the faithful and wise servant, whom his lord hath set over his household, to give them their food in due season?(asv)

Máté 24:45 Kicsoda hát a hû és bölcs szolga, a kit az õ ura gondviselõvé tõn az õ házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?(HU)

Matthew 24:45 Who{G5101} then{G686} is{G2076}{(G5748)} a faithful{G4103} and{G2532} wise{G5429} servant{G1401}, whom{G3739} his{G846} lord{G2962} hath made ruler{G2525}{(G5656)} over{G1909} his{G846} household{G2322}, to give{G1325}{(G5721)} them{G846} meat{G5160} in{G1722} due season{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? (kjv)

======= Matthew 24:46 ============

Matthew 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.(asv)

Máté 24:46 Boldog az a szolga, a kit az õ ura, mikor haza jõ, ily munkában talál.(HU)

Matthew 24:46 Blessed{G3107} is that{G1565} servant{G1401}, whom{G3739} his{G846} lord{G2962} when he cometh{G2064}{(G5631)} shall find{G2147}{(G5692)} so{G3779} doing{G4160}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing. (kjv)

======= Matthew 24:47 ============

Matthew 24:47 Verily I say unto you, that he will set him over all that he hath.(asv)

Máté 24:47 Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselõvé teszi õt.(HU)

Matthew 24:47 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} he shall make{G2525} him{G846} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} all{G3956} his{G846} goods{G5224}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods. (kjv)

======= Matthew 24:48 ============

Matthew 24:48 But if that evil servant shall say in his heart, My lord tarrieth;(asv)

Máté 24:48 Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az õ szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;(HU)

Matthew 24:48 But and{G1161} if{G1437} that{G1565} evil{G2556} servant{G1401} shall say{G2036}{(G5632)} in{G1722} his{G846} heart{G2588}, My{G3450} lord{G2962} delayeth{G5549}{(G5719)} his coming{G2064}{(G5629)}; (kjv-strongs#)

Mat 24:48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; (kjv)

======= Matthew 24:49 ============

Matthew 24:49 and shall begin to beat his fellow-servants, and shall eat and drink with the drunken;(asv)

Máté 24:49 És az õ szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:(HU)

Matthew 24:49 And{G2532} shall begin{G756}{(G5672)} to smite{G5180}{(G5721)} his fellowservants{G4889}, and{G1161} to eat{G2068}{(G5721)} and{G2532} drink{G4095}{(G5721)} with{G3326} the drunken{G3184}{(G5723)}; (kjv-strongs#)

Mat 24:49 And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken; (kjv)

======= Matthew 24:50 ============

Matthew 24:50 the lord of that servant shall come in a day when he expecteth not, and in an hour when he knoweth not,(asv)

Máté 24:50 Megjõ annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,(HU)

Matthew 24:50 The lord{G2962} of that{G1565} servant{G1401} shall come{G2240}{(G5692)} in{G1722} a day{G2250} when{G3739} he looketh{G4328}{(G5719)} not{G3756} for him, and{G2532} in{G1722} an hour{G5610} that{G3739} he is{G1097} not{G3756} aware of{G1097}{(G5719)}, (kjv-strongs#)

Mat 24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, (kjv)

======= Matthew 24:51 ============

Matthew 24:51 and shall cut him asunder, and appoint his portion with the hypocrites: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Máté 24:51 És ketté vágatja õt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.(HU)

Matthew 24:51 And{G2532} shall cut{G1371} him{G846} asunder{G1371}{(G5692)}, and{G2532} appoint{G5087}{(G5692)} him his{G846} portion{G3313} with{G3326} the hypocrites{G5273}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 24:51 And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.(kjv)

======= Matthew 25:1 ============

Matthew 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.(asv)

Máté 25:1 Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szûzhöz, a kik elõvevén az õ lámpásaikat, kimenének a võlegény elé.(HU)

Matthew 25:1 Then{G5119} shall the kingdom{G932} of heaven{G3772} be likened{G3666}{(G5701)} unto ten{G1176} virgins{G3933}, which{G3748} took{G2983}{(G5631)} their{G846} lamps{G2985}, and went forth{G1831}{(G5627)} to meet{G529}{G1519} the bridegroom{G3566}. (kjv-strongs#)

Mat 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. (kjv)

======= Matthew 25:2 ============

Matthew 25:2 And five of them were foolish, and five were wise.(asv)

Máté 25:2 Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond.(HU)

Matthew 25:2 And{G1161} five{G4002} of{G1537} them{G846} were{G2258}{(G5713)} wise{G5429}, and{G2532} five{G4002} were foolish{G3474}. (kjv-strongs#)

Mat 25:2 And five of them were wise, and five were foolish. (kjv)

======= Matthew 25:3 ============

Matthew 25:3 For the foolish, when they took their lamps, took no oil with them:(asv)

Máté 25:3 A kik bolondok valának, mikor lámpásaikat elõvevék, nem vivének magukkal olajat;(HU)

Matthew 25:3 They{G3748} that were foolish{G3474} took{G2983}{(G5631)} their{G846}{G1438} lamps{G2985}, and took{G2983}{(G5627)} no{G3756} oil{G1637} with{G3326} them{G1438}: (kjv-strongs#)

Mat 25:3 They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: (kjv)

======= Matthew 25:4 ============

Matthew 25:4 but the wise took oil in their vessels with their lamps.(asv)

Máté 25:4 Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az õ edényeikben.(HU)

Matthew 25:4 But{G1161} the wise{G5429} took{G2983}{(G5627)} oil{G1637} in{G1722} their{G846} vessels{G30} with{G3326} their{G846} lamps{G2985}. (kjv-strongs#)

Mat 25:4 But the wise took oil in their vessels with their lamps. (kjv)

======= Matthew 25:5 ============

Matthew 25:5 Now while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.(asv)

Máté 25:5 Késvén pedig a võlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.(HU)

Matthew 25:5 While{G1161} the bridegroom{G3566} tarried{G5549}{(G5723)}, they all{G3956} slumbered{G3573}{(G5656)} and{G2532} slept{G2518}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. (kjv)

======= Matthew 25:6 ============

Matthew 25:6 But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom! Come ye forth to meet him.(asv)

Máté 25:6 Éjfélkor pedig kiáltás lõn: Ímhol jõ a võlegény! Jõjjetek elébe!(HU)

Matthew 25:6 And{G1161} at midnight{G3319}{G3571} there was a cry{G2906} made{G1096}{(G5754)}, Behold{G2400}{(G5628)}, the bridegroom{G3566} cometh{G2064}{(G5736)}; go ye out{G1831}{(G5737)} to{G1519} meet{G529} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. (kjv)

======= Matthew 25:7 ============

Matthew 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.(asv)

Máté 25:7 Akkor felkelének mind azok a szûzek, és elkészíték az õ lámpásaikat.(HU)

Matthew 25:7 Then{G5119} all{G3956} those{G1565} virgins{G3933} arose{G1453}{(G5681)}, and{G2532} trimmed{G2885}{(G5656)} their{G846} lamps{G2985}. (kjv-strongs#)

Mat 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. (kjv)

======= Matthew 25:8 ============

Matthew 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.(asv)

Máté 25:8 A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.(HU)

Matthew 25:8 And{G1161} the foolish{G3474} said{G2036}{(G5627)} unto the wise{G5429}, Give{G1325}{(G5628)} us{G2254} of{G1537} your{G5216} oil{G1637}; for{G3754} our{G2257} lamps{G2985} are gone out{G4570}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out. (kjv)

======= Matthew 25:9 ============

Matthew 25:9 But the wise answered, saying, Peradventure there will not be enough for us and you: go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.(asv)

Máté 25:9 Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendõ nékünk és néktek; menjetek inkább az árúsokhoz, és vegyetek magatoknak.(HU)

Matthew 25:9 But{G1161} the wise{G5429} answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Not so; lest{G3379} there be{G714} not{G3756} enough{G714}{(G5661)} for us{G2254} and{G2532} you{G5213}: but{G1161} go ye{G4198}{(G5737)} rather{G3123} to them{G4314} that sell{G4453}{(G5723)}, and{G2532} buy{G59}{(G5657)} for yourselves{G1438}. (kjv-strongs#)

Mat 25:9 But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. (kjv)

======= Matthew 25:10 ============

Matthew 25:10 And while they went away to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage feast: and the door was shut.(asv)

Máté 25:10 Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a võlegény; és a kik készen valának, bemenének õ vele a menyegzõbe, és bezáraték az ajtó.(HU)

Matthew 25:10 And{G1161} while they{G846} went{G565}{(G5740)} to buy{G59}{(G5658)}, the bridegroom{G3566} came{G2064}{(G5627)}; and{G2532} they that were ready{G2092} went in{G1525}{(G5627)} with{G3326} him{G846} to{G1519} the marriage{G1062}: and{G2532} the door{G2374} was shut{G2808}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut. (kjv)

======= Matthew 25:11 ============

Matthew 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.(asv)

Máté 25:11 Késõbb pedig a többi szûzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.(HU)

Matthew 25:11 Afterward{G1161}{G5305} came{G2064}{(G5736)} also{G2532} the other{G3062} virgins{G3933}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, open{G455}{(G5657)} to us{G2254}. (kjv-strongs#)

Mat 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. (kjv)

======= Matthew 25:12 ============

Matthew 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.(asv)

Máté 25:12 Õ pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.(HU)

Matthew 25:12 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I know{G1492}{(G5758)} you{G5209} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. (kjv)

======= Matthew 25:13 ============

Matthew 25:13 Watch therefore, for ye know not the day nor the hour.(asv)

Máté 25:13 Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljõ.(HU)

Matthew 25:13 Watch{G1127}{(G5720)} therefore{G3767}, for{G3754} ye know{G1492}{(G5758)} neither{G3756} the day{G2250} nor{G3761} the hour{G5610} wherein{G1722}{G3739} the Son{G5207} of man{G444} cometh{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh. (kjv)

======= Matthew 25:14 ============

Matthew 25:14 For [it is] as [when] a man, going into another country, called his own servants, and delivered unto them his goods.(asv)

Máté 25:14 Mert épen úgy van ez, mint az az ember, a ki útra akarván kelni, eléhívatá az õ szolgáit, és a mije volt, átadá nékik.(HU)

Matthew 25:14 For{G1063} the kingdom of heaven is as{G5618} a man{G444} travelling into a far country{G589}{(G5723)}, who called{G2564}{(G5656)} his own{G2398} servants{G1401}, and{G2532} delivered{G3860}{(G5656)} unto them{G846} his{G846} goods{G5224}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:14 For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods. (kjv)

======= Matthew 25:15 ============

Matthew 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, to another one; to each according to his several ability; and he went on his journey.(asv)

Máté 25:15 És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettõt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az õ erejéhez képest; és azonnal útra kele.(HU)

Matthew 25:15 And{G2532} unto one{G3739}{G3303} he gave{G1325}{(G5656)} five{G4002} talents{G5007},{G1161} to another{G3739} two{G1417}, and{G1161} to another{G3739} one{G1520}; to every man{G1538} according{G2596} to his several{G2398} ability{G1411}; and{G2532} straightway{G2112} took his journey{G589}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey. (kjv)

======= Matthew 25:16 ============

Matthew 25:16 Straightway he that received the five talents went and traded with them, and made other five talents.(asv)

Máté 25:16 Elmenvén pedig a ki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt tálentomot.(HU)

Matthew 25:16 Then{G1161} he that had received{G2983}{(G5631)} the five{G4002} talents{G5007} went{G4198}{(G5679)} and traded{G2038}{(G5662)} with{G1722} the same{G846}, and{G2532} made{G4160}{(G5656)} them other{G243} five{G4002} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 25:16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents. (kjv)

======= Matthew 25:17 ============

Matthew 25:17 In like manner he also that [received] the two gained other two.(asv)

Máté 25:17 Azonképen a kié a kettõ vala, az is más kettõt nyere.(HU)

Matthew 25:17 And{G2532} likewise{G5615} he that had received{G3588} two{G1417}, he{G846} also{G2532} gained{G2770}{(G5656)} other{G243} two{G1417}. (kjv-strongs#)

Mat 25:17 And likewise he that had received two, he also gained other two. (kjv)

======= Matthew 25:18 ============

Matthew 25:18 But he that received the one went away and digged in the earth, and hid his lord's money.(asv)

Máté 25:18 A ki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az õ urának pénzét.(HU)

Matthew 25:18 But{G1161} he that had received{G2983}{(G5631)} one{G1520} went{G565}{(G5631)} and digged{G3736}{(G5656)} in{G1722} the earth{G1093}, and{G2532} hid{G613}{(G5656)} his{G846} lord's{G2962} money{G694}. (kjv-strongs#)

Mat 25:18 But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money. (kjv)

======= Matthew 25:19 ============

Matthew 25:19 Now after a long time the lord of those servants cometh, and maketh a reckoning with them.(asv)

Máté 25:19 Sok idõ múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök.(HU)

Matthew 25:19 After{G1161}{G3326} a long{G4183} time{G5550} the lord{G2962} of those{G1565} servants{G1401} cometh{G2064}{(G5736)}, and{G2532} reckoneth{G4868}{(G5719)}{G3056} with{G3326} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:19 After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them. (kjv)

======= Matthew 25:20 ============

Matthew 25:20 And he that received the five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: lo, I have gained other five talents.(asv)

Máté 25:20 És elõjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon.(HU)

Matthew 25:20 And so{G2532} he that had received{G2983}{(G5631)} five{G4002} talents{G5007} came{G4334}{(G5631)} and brought{G4374}{(G5656)} other{G243} five{G4002} talents{G5007}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, thou deliveredst{G3860}{(G5656)} unto me{G3427} five{G4002} talents{G5007}: behold{G2396}, I have gained{G2770}{(G5656)} beside{G1909} them{G846} five{G4002} talents{G5007} more{G243}. (kjv-strongs#)

Mat 25:20 And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more. (kjv)

======= Matthew 25:21 ============

Matthew 25:21 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.(asv)

Máté 25:21 Az õ ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hû szolgám, kevesen voltál hû, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.(HU)

Matthew 25:21 {G1161} His{G846} lord{G2962} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Well done{G2095}, thou good{G18} and{G2532} faithful{G4103} servant{G1401}: thou hast been{G2258}{(G5713)} faithful{G4103} over{G1909} a few things{G3641}, I will make{G2525} thee{G4571} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} many things{G4183}: enter thou{G1525}{(G5628)} into{G1519} the joy{G5479} of thy{G4675} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 25:21 His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. (kjv)

======= Matthew 25:22 ============

Matthew 25:22 And he also that [received] the two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: lo, I have gained other two talents.(asv)

Máté 25:22 Elõjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt nékem; ímé más két tálentomot nyertem azokon.(HU)

Matthew 25:22 {G1161} He also{G2532} that had received{G2983}{(G5631)} two{G1417} talents{G5007} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, thou deliveredst{G3860}{(G5656)} unto me{G3427} two{G1417} talents{G5007}: behold{G2396}, I have gained{G2770}{(G5656)} two{G1417} other{G243} talents{G5007} beside{G1909} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:22 He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them. (kjv)

======= Matthew 25:23 ============

Matthew 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.(asv)

Máté 25:23 Monda néki az õ ura: Jól vagyon jó és hû szolgám, kevesen voltál hû, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.(HU)

Matthew 25:23 His{G846} lord{G2962} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Well done{G2095}, good{G18} and{G2532} faithful{G4103} servant{G1401}; thou hast been{G2258}{(G5713)} faithful{G4103} over{G1909} a few things{G3641}, I will make{G2525} thee{G4571} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} many things{G4183}: enter thou{G1525}{(G5628)} into{G1519} the joy{G5479} of thy{G4675} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. (kjv)

======= Matthew 25:24 ============

Matthew 25:24 And he also that had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering where thou didst not scatter;(asv)

Máté 25:24 Elõjövén pedig az is, a ki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, a ki ott is aratsz, a hol nem vetettél, és ott is takarsz, a hol nem vetettél;(HU)

Matthew 25:24 Then{G1161}{G2532} he which had received{G2983}{(G5761)} the one{G1520} talent{G5007} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, I knew{G1097}{(G5627)} thee{G4571} that{G3754} thou art{G1488}{(G5748)} an hard{G4642} man{G444}, reaping{G2325}{(G5723)} where{G3699} thou hast{G4687} not{G3756} sown{G4687}{(G5656)}, and{G2532} gathering{G4863}{(G5723)} where{G3606} thou hast{G1287} not{G3756} strawed{G1287}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:24 Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed: (kjv)

======= Matthew 25:25 ============

Matthew 25:25 and I was afraid, and went away and hid thy talent in the earth: lo, thou hast thine own.(asv)

Máté 25:25 Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan a mi a tied.(HU)

Matthew 25:25 And{G2532} I was afraid{G5399}{(G5679)}, and went{G565}{(G5631)} and hid{G2928}{(G5656)} thy{G4675} talent{G5007} in{G1722} the earth{G1093}: lo{G2396}, there thou hast{G2192}{(G5719)} that is thine{G4674}. (kjv-strongs#)

Mat 25:25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine. (kjv)

======= Matthew 25:26 ============

Matthew 25:26 But his lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I did not scatter;(asv)

Máté 25:26 Az õ ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, a hol nem vetettem, és ott is takarok, a hol nem vetettem;(HU)

Matthew 25:26 {G1161} His{G846} lord{G2962} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Thou wicked{G4190} and{G2532} slothful{G3636} servant{G1401}, thou knewest{G1492}{(G5715)} that{G3754} I reap{G2325}{(G5719)} where{G3699} I sowed{G4687}{(G5656)} not{G3756}, and{G2532} gather{G4863}{(G5719)} where{G3606} I have{G1287} not{G3756} strawed{G1287}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:26 His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed: (kjv)

======= Matthew 25:27 ============

Matthew 25:27 thou oughtest therefore to have put my money to the bankers, and at my coming I should have received back mine own with interest.(asv)

Máté 25:27 El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.(HU)

Matthew 25:27 Thou{G4571} oughtest{G1163}{(G5713)} therefore{G3767} to have put{G906}{(G5629)} my{G3450} money{G694} to the exchangers{G5133}, and{G2532} then at my coming{G2064}{(G5631)} I{G1473} should{G302} have received{G2865}{(G5668)} mine own{G1699} with{G4862} usury{G5110}. (kjv-strongs#)

Mat 25:27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. (kjv)

======= Matthew 25:28 ============

Matthew 25:28 Take ye away therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents.(asv)

Máté 25:28 Vegyétek el azért tõle a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma van.(HU)

Matthew 25:28 Take{G142}{(G5657)} therefore{G3767} the talent{G5007} from{G575} him{G846}, and{G2532} give{G1325}{(G5628)} it unto him which hath{G2192}{(G5723)} ten{G1176} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 25:28 Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents. (kjv)

======= Matthew 25:29 ============

Matthew 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away.(asv)

Máté 25:29 Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van.(HU)

Matthew 25:29 For{G1063} unto every one{G3956} that hath{G2192}{(G5723)} shall be given{G1325}{(G5701)}, and{G2532} he shall have abundance{G4052}{(G5701)}: but{G1161} from{G575} him{G846} that hath{G2192}{(G5723)} not{G3361} shall be taken away{G142}{(G5701)}{G575} even{G2532} that which{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. (kjv)

======= Matthew 25:30 ============

Matthew 25:30 And cast ye out the unprofitable servant into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Máté 25:30 És a haszontalan szolgát vessétek a külsõ sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.(HU)

Matthew 25:30 And{G2532} cast ye{G1544}{(G5720)} the unprofitable{G888} servant{G1401} into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 25:30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 25:31 ============

Matthew 25:31 But when the Son of man shall come in his glory, and all the angels with him, then shall he sit on the throne of his glory:(asv)

Máté 25:31 Mikor pedig eljõ az embernek Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének királyiszékébe.(HU)

Matthew 25:31 When{G1161}{G3752} the Son{G5207} of man{G444} shall come{G2064}{(G5632)} in{G1722} his{G846} glory{G1391}, and{G2532} all{G3956} the holy{G40} angels{G32} with{G3326} him{G846}, then{G5119} shall he sit{G2523}{(G5692)} upon{G1909} the throne{G2362} of his{G846} glory{G1391}: (kjv-strongs#)

Mat 25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory: (kjv)

======= Matthew 25:32 ============

Matthew 25:32 and before him shall be gathered all the nations: and he shall separate them one from another, as the shepherd separateth the sheep from the goats;(asv)

Máté 25:32 És elébe gyûjtetnek mind a népek, és elválasztja õket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktõl.(HU)

Matthew 25:32 And{G2532} before{G1715} him{G846} shall be gathered{G4863}{(G5701)} all{G3956} nations{G1484}: and{G2532} he shall separate{G873}{(G5692)} them{G846} one{G240} from{G575} another{G240}, as{G5618} a shepherd{G4166} divideth{G873}{(G5719)} his sheep{G4263} from{G575} the goats{G2056}: (kjv-strongs#)

Mat 25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats: (kjv)

======= Matthew 25:33 ============

Matthew 25:33 and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.(asv)

Máté 25:33 És a juhokat jobb keze felõl, a kecskéket pedig bal keze felõl állítja.(HU)

Matthew 25:33 And{G2532} he shall set{G2476}{(G5692)}{G3303} the sheep{G4263} on{G1537} his{G846} right hand{G1188}, but{G1161} the goats{G2055} on{G1537} the left{G2176}. (kjv-strongs#)

Mat 25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. (kjv)

======= Matthew 25:34 ============

Matthew 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:(asv)

Máté 25:34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felõl állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.(HU)

Matthew 25:34 Then{G5119} shall the King{G935} say{G2046}{(G5692)} unto them on{G1537} his{G846} right hand{G1188}, Come{G1205}{(G5773)}, ye blessed{G2127}{(G5772)} of my{G3450} Father{G3962}, inherit{G2816}{(G5657)} the kingdom{G932} prepared{G2090}{(G5772)} for you{G5213} from{G575} the foundation{G2602} of the world{G2889}: (kjv-strongs#)

Mat 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: (kjv)

======= Matthew 25:35 ============

Matthew 25:35 for I was hungry, and ye gave me to eat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in;(asv)

Máté 25:35 Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;(HU)

Matthew 25:35 For{G1063} I was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G1325}{(G5656)} me{G3427} meat{G5315}{(G5629)}: I was thirsty{G1372}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G4222} me{G3165} drink{G4222}{(G5656)}: I was{G2252}{(G5713)} a stranger{G3581}, and{G2532} ye took{G4863} me{G3165} in{G4863}{(G5627)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:35 For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in: (kjv)

======= Matthew 25:36 ============

Matthew 25:36 naked, and ye clothed me; I was sick, and ye visited me; I was in prison, and ye came unto me.(asv)

Máté 25:36 Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.(HU)

Matthew 25:36 Naked{G1131}, and{G2532} ye clothed{G4016}{(G5627)} me{G3165}: I was sick{G770}{(G5656)}, and{G2532} ye visited{G1980}{(G5662)} me{G3165}: I was{G2252}{(G5713)} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} ye came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 25:36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me. (kjv)

======= Matthew 25:37 ============

Matthew 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee hungry, and fed thee? or athirst, and gave thee drink?(asv)

Máté 25:37 Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?(HU)

Matthew 25:37 Then{G5119} shall the righteous{G1342} answer{G611}{(G5700)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} an hungred{G3983}{(G5723)}, and{G2532} fed{G5142}{(G5656)} thee? or{G2228} thirsty{G1372}{(G5723)}, and{G2532} gave thee drink{G4222}{(G5656)}? (kjv-strongs#)

Mat 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink? (kjv)

======= Matthew 25:38 ============

Matthew 25:38 And when saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?(asv)

Máté 25:38 És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?(HU)

Matthew 25:38 {G1161} When{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} a stranger{G3581}, and{G2532} took thee in{G4863}{(G5627)}? or{G2228} naked{G1131}, and{G2532} clothed{G4016}{(G5627)} thee? (kjv-strongs#)

Mat 25:38 When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee? (kjv)

======= Matthew 25:39 ============

Matthew 25:39 And when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?(asv)

Máté 25:39 Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?(HU)

Matthew 25:39 {G1161} Or when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} sick{G772}, or{G2228} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 25:39 Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? (kjv)

======= Matthew 25:40 ============

Matthew 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it unto one of these my brethren, [even] these least, ye did it unto me.(asv)

Máté 25:40 És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.(HU)

Matthew 25:40 And{G2532} the King{G935} shall answer{G611}{(G5679)} and say{G2046}{(G5692)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Inasmuch{G1909} as{G3745} ye have done{G4160}{(G5656)} it unto one{G1520} of the least{G1646} of these{G5130} my{G3450} brethren{G80}, ye have done{G4160}{(G5656)} it unto me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. (kjv)

======= Matthew 25:41 ============

Matthew 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels:(asv)

Máté 25:41 Akkor szól majd az õ bal keze felõl állókhoz is: Távozzatok tõlem, ti átkozottak, az örök tûzre, a mely az ördögöknek és az õ angyalainak készíttetett.(HU)

Matthew 25:41 Then{G5119} shall he say{G2046}{(G5692)} also{G2532} unto them on{G1537} the left hand{G2176}, Depart{G4198}{(G5737)} from{G575} me{G1700}, ye cursed{G2672}{(G5772)}, into{G1519} everlasting{G166} fire{G4442}, prepared{G2090}{(G5772)} for the devil{G1228} and{G2532} his{G846} angels{G32}: (kjv-strongs#)

Mat 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: (kjv)

======= Matthew 25:42 ============

Matthew 25:42 for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;(asv)

Máté 25:42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;(HU)

Matthew 25:42 For{G1063} I was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G1325}{(G5656)} me{G3427} no{G3756} meat{G5315}{(G5629)}: I was thirsty{G1372}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G4222} me{G3165} no{G3756} drink{G4222}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: (kjv)

======= Matthew 25:43 ============

Matthew 25:43 I was a stranger, and ye took me not in; naked, and ye clothed me not; sick, and in prison, and ye visited me not.(asv)

Máté 25:43 Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.(HU)

Matthew 25:43 I was{G2252}{(G5713)} a stranger{G3581}, and{G2532} ye took{G4863} me{G3165} not{G3756} in{G4863}{(G5627)}: naked{G1131}, and{G2532} ye clothed{G4016}{(G5627)} me{G3165} not{G3756}: sick{G772}, and{G2532} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} ye visited{G1980}{(G5662)} me{G3165} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not. (kjv)

======= Matthew 25:44 ============

Matthew 25:44 Then shall they also answer, saying, Lord, when saw we thee hungry, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?(asv)

Máté 25:44 Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?(HU)

Matthew 25:44 Then{G5119} shall they{G846} also{G2532} answer{G611}{(G5700)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} an hungred{G3983}{(G5723)}, or{G2228} athirst{G1372}{(G5723)}, or{G2228} a stranger{G3581}, or{G2228} naked{G1131}, or{G2228} sick{G772}, or{G2228} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} did{G1247} not{G3756} minister{G1247}{(G5656)} unto thee{G4671}? (kjv-strongs#)

Mat 25:44 Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? (kjv)

======= Matthew 25:45 ============

Matthew 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not unto one of these least, ye did it not unto me.(asv)

Máté 25:45 Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.(HU)

Matthew 25:45 Then{G5119} shall he answer{G611}{(G5700)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Inasmuch{G1909} as{G3745} ye did{G4160}{(G5656)} it not{G3756} to one{G1520} of the least{G1646} of these{G5130}, ye did{G4160}{(G5656)} it not{G3761} to me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. (kjv)

======= Matthew 25:46 ============

Matthew 25:46 And these shall go away into eternal punishment: but the righteous into eternal life.(asv)

Máté 25:46 És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.(HU)

Matthew 25:46 And{G2532} these{G3778} shall go away{G565}{(G5695)} into{G1519} everlasting{G166} punishment{G2851}: but{G1161} the righteous{G1342} into{G1519} life{G2222} eternal{G166}. (kjv-strongs#)

Mat 25:46 And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.(kjv)

======= Matthew 26:1 ============

Matthew 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these words, he said unto his disciples,(asv)

Máté 26:1 És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda az õ tanítványainak:(HU)

Matthew 26:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} all{G3956} these{G5128} sayings{G3056}, he said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples, (kjv)

======= Matthew 26:2 ============

Matthew 26:2 Ye know that after two days the passover cometh, and the Son of man is delivered up to be crucified.(asv)

Máté 26:2 Tudjátok, hogy két nap mulva a husvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.(HU)

Matthew 26:2 Ye know{G1492}{(G5758)} that{G3754} after{G3326} two{G1417} days{G2250} is{G1096}{(G5736)} the feast of the passover{G3957}, and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)} to{G1519} be crucified{G4717}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:2 Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified. (kjv)

======= Matthew 26:3 ============

Matthew 26:3 Then were gathered together the chief priests, and the elders of the people, unto the court of the high priest, who was called Caiaphas;(asv)

Máté 26:3 Akkor egybegyûlének a fõpapok, az írástudók és a nép vénei a fõpap házába, a kit Kajafásnak hívtak,(HU)

Matthew 26:3 Then{G5119} assembled together{G4863}{(G5681)} the chief priests{G749}, and{G2532} the scribes{G1122}, and{G2532} the elders{G4245} of the people{G2992}, unto{G1519} the palace{G833} of the high priest{G749}, who{G3588} was called{G3004}{(G5746)} Caiaphas{G2533}, (kjv-strongs#)

Mat 26:3 Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, (kjv)

======= Matthew 26:4 ============

Matthew 26:4 and they took counsel together that they might take Jesus by subtlety, and kill him.(asv)

Máté 26:4 És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék.(HU)

Matthew 26:4 And{G2532} consulted{G4823}{(G5668)} that{G2443} they might take{G2902}{(G5661)} Jesus{G2424} by subtilty{G1388}, and{G2532} kill{G615}{(G5725)} him. (kjv-strongs#)

Mat 26:4 And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him. (kjv)

======= Matthew 26:5 ============

Matthew 26:5 But they said, Not during the feast, lest a tumult arise among people.(asv)

Máté 26:5 De azt mondják vala: Ne az ünnepen: hogy zendülés ne legyen a nép között.(HU)

Matthew 26:5 But{G1161} they said{G3004}{(G5707)}, Not{G3361} on{G1722} the feast{G1859} day, lest{G3363} there be{G1096}{(G5638)} an uproar{G2351} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 26:5 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people. (kjv)

======= Matthew 26:6 ============

Matthew 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,(asv)

Máté 26:6 És mikor Jézus Bethániában, a poklos Simon házánál vala,(HU)

Matthew 26:6 Now{G1161} when Jesus{G2424} was{G1096}{(G5637)} in{G1722} Bethany{G963}, in{G1722} the house{G3614} of Simon{G4613} the leper{G3015}, (kjv-strongs#)

Mat 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, (kjv)

======= Matthew 26:7 ============

Matthew 26:7 there came unto him a woman having an alabaster cruse of exceeding precious ointment, and she poured it upon his head, as he sat at meat.(asv)

Máté 26:7 Méne õ hozzá egy asszony, a kinél vala drága kenetnek alabástrom szelenczéje, és az õ fejére tölté, a mint az asztalnál ül vala.(HU)

Matthew 26:7 There came{G4334}{(G5627)} unto him{G846} a woman{G1135} having{G2192}{(G5723)} an alabaster box{G211} of very precious{G927} ointment{G3464}, and{G2532} poured it{G2708}{(G5656)} on{G1909} his{G846} head{G2776}, as he sat{G345}{(G5740)} at meat. (kjv-strongs#)

Mat 26:7 There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat. (kjv)

======= Matthew 26:8 ============

Matthew 26:8 But when the disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?(asv)

Máté 26:8 Látván pedig ezt az õ tanítványai, bosszankodának, mondván: Mire való ez a tékozlás?(HU)

Matthew 26:8 But{G1161} when his{G846} disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} it, they had indignation{G23}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, To{G1519} what purpose{G5101} is this{G3778} waste{G684}? (kjv-strongs#)

Mat 26:8 But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? (kjv)

======= Matthew 26:9 ============

Matthew 26:9 For this [ointment] might have been sold for much, and given to the poor.(asv)

Máté 26:9 Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek.(HU)

Matthew 26:9 For{G1063} this{G5124} ointment{G3464} might{G1410}{(G5711)} have been sold{G4097}{(G5683)} for much{G4183}, and{G2532} given{G1325}{(G5683)} to the poor{G4434}. (kjv-strongs#)

Mat 26:9 For this ointment might have been sold for much, and given to the poor. (kjv)

======= Matthew 26:10 ============

Matthew 26:10 But Jesus perceiving it said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.(asv)

Máté 26:10 Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, monda nékik: Miért bántjátok ezt az asszonyt? hiszen jó dolgot cselekedett én velem.(HU)

Matthew 26:10 When{G1161} Jesus{G2424} understood{G1097}{(G5631)} it, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} trouble ye{G2873}{G3930}{(G5719)} the woman{G1135}? for{G1063} she hath wrought{G2038}{(G5662)} a good{G2570} work{G2041} upon{G1519} me{G1691}. (kjv-strongs#)

Mat 26:10 When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me. (kjv)

======= Matthew 26:11 ============

Matthew 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always.(asv)

Máté 26:11 Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek.(HU)

Matthew 26:11 For{G1063} ye have{G2192}{(G5719)} the poor{G4434} always{G3842} with{G3326} you{G1438}; but{G1161} me{G1691} ye have{G2192}{(G5719)} not{G3756} always{G3842}. (kjv-strongs#)

Mat 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always. (kjv)

======= Matthew 26:12 ============

Matthew 26:12 For in that she poured this ointment upon my body, she did it to prepare me for burial.(asv)

Máté 26:12 Mert hogy õ ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt.(HU)

Matthew 26:12 For in that{G1063} she{G3778}{(G5625)}{G846} hath poured{G906}{(G5631)} this{G5124} ointment{G3464} on{G1909} my{G3450} body{G4983}, she did{G4160}{(G5656)} it for{G4314} my{G3165} burial{G1779}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:12 For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. (kjv)

======= Matthew 26:13 ============

Matthew 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, that also which this woman hath done shall be spoken of for a memorial of her.(asv)

Máté 26:13 Bizony mondom néktek: Valahol az egész világon prédikáltatik az evangyéliom, a mit ez én velem cselekedék, az is hirdettetik az õ emlékezetére.(HU)

Matthew 26:13 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Wheresoever{G3699}{G1437} this{G5124} gospel{G2098} shall be preached{G2784}{(G5686)} in{G1722} the whole{G3650} world{G2889}, there shall also{G2532} this, that{G3739} this woman{G3778}{(G5625)}{G846} hath done{G4160}{(G5656)}, be told{G2980}{(G5701)} for{G1519} a memorial{G3422} of her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. (kjv)

======= Matthew 26:14 ============

Matthew 26:14 Then one of the twelve, who was called Judas Iscariot, went unto the chief priests,(asv)

Máté 26:14 Akkor a tizenkettõ közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a fõpapokhoz menvén,(HU)

Matthew 26:14 Then{G5119} one{G1520} of the twelve{G1427}, called{G3004}{(G5746)} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, went{G4198}{(G5679)} unto{G4314} the chief priests{G749}, (kjv-strongs#)

Mat 26:14 Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests, (kjv)

======= Matthew 26:15 ============

Matthew 26:15 and said, What are ye willing to give me, and I will deliver him unto you? And they weighed unto him thirty pieces of silver.(asv)

Máté 26:15 Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom õt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt.(HU)

Matthew 26:15 And said{G2036}{(G5627)} unto them, What{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} give{G1325}{(G5629)} me{G3427}, and{G2504} I will deliver{G3860}{(G5692)} him{G846} unto you{G5213}? And{G1161} they covenanted{G2476}{(G5627)} with him{G846} for thirty{G5144} pieces of silver{G694}. (kjv-strongs#)

Mat 26:15 And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver. (kjv)

======= Matthew 26:16 ============

Matthew 26:16 And from that time he sought opportunity to deliver him [unto them] .(asv)

Máté 26:16 És ettõl fogva alkalmat keres vala, hogy elárulja õt.(HU)

Matthew 26:16 And{G2532} from{G575} that time{G5119} he sought{G2212}{(G5707)} opportunity{G2120} to{G2443} betray{G3860}{(G5632)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:16 And from that time he sought opportunity to betray him. (kjv)

======= Matthew 26:17 ============

Matthew 26:17 Now on the first [day] of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying, Where wilt thou that we make ready for thee to eat the passover?(asv)

Máté 26:17 A kovásztalan kenyerek elsõ napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván: Hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a husvéti bárányt?(HU)

Matthew 26:17 Now{G1161} the first{G4413} day of the feast of unleavened bread{G106} the disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to Jesus{G2424}, saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Where{G4226} wilt thou{G2309}{(G5719)} that we prepare{G2090}{(G5661)} for thee{G4671} to eat{G5315}{(G5629)} the passover{G3957}? (kjv-strongs#)

Mat 26:17 Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover? (kjv)

======= Matthew 26:18 ============

Matthew 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Teacher saith, My time is at hand; I keep the passover at thy house with my disciples.(asv)

Máté 26:18 Õ pedig monda: Menjetek el a városba ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki: A Mester üzeni: Az én idõm közel van; nálad tartom meg a husvétot tanítványaimmal.(HU)

Matthew 26:18 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Go{G5217}{(G5720)} into{G1519} the city{G4172} to{G4314} such a man{G1170}, and{G2532} say{G2036}{(G5628)} unto him{G846}, The Master{G1320} saith{G3004}{(G5719)}, My{G3450} time{G2540} is{G2076}{(G5748)} at hand{G1451}; I will keep{G4160}{(G5719)} the passover{G3957} at{G4314} thy house{G4571} with{G3326} my{G3450} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples. (kjv)

======= Matthew 26:19 ============

Matthew 26:19 And the disciples did as Jesus appointed them; and they made ready the passover.(asv)

Máté 26:19 És úgy cselekedének a tanítványok, a mint Jézus parancsolta vala nékik; és elkészíték a husvéti bárányt.(HU)

Matthew 26:19 And{G2532} the disciples{G3101} did{G4160}{(G5656)} as{G5613} Jesus{G2424} had appointed{G4929}{(G5656)} them{G846}; and{G2532} they made ready{G2090}{(G5656)} the passover{G3957}. (kjv-strongs#)

Mat 26:19 And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover. (kjv)

======= Matthew 26:20 ============

Matthew 26:20 Now when even was come, he was sitting at meat with the twelve disciples;(asv)

Máté 26:20 Mikor pedig beestveledék, letelepszik vala a tizenkettõvel,(HU)

Matthew 26:20 Now{G1161} when the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he sat down{G345}{(G5711)} with{G3326} the twelve{G1427}. (kjv-strongs#)

Mat 26:20 Now when the even was come, he sat down with the twelve. (kjv)

======= Matthew 26:21 ============

Matthew 26:21 and as they were eating, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.(asv)

Máté 26:21 És a mikor esznek vala, monda: Bizony mondom néktek, ti közületek egy elárul engem.(HU)

Matthew 26:21 And{G2532} as they{G846} did eat{G2068}{(G5723)}, he said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, that{G3754} one{G1520} of{G1537} you{G5216} shall betray{G3860}{(G5692)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:21 And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me. (kjv)

======= Matthew 26:22 ============

Matthew 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began to say unto him every one, Is it I, Lord?(asv)

Máté 26:22 És felettébb megszomorodva, kezdék mindannyian mondani néki: Én vagyok-é az, Uram?(HU)

Matthew 26:22 And{G2532} they were exceeding{G4970} sorrowful{G3076}{(G5746)}, and began{G756}{(G5662)} every one{G1538} of them{G846} to say{G3004}{(G5721)} unto him{G846}, Lord{G2962}, is{G1510}{(G5748)} it{G3385} I{G1473}? (kjv-strongs#)

Mat 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? (kjv)

======= Matthew 26:23 ============

Matthew 26:23 And he answered and said, He that dipped his hand with me in the dish, the same shall betray me.(asv)

Máté 26:23 Õ pedig felelvén, monda: A ki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem.(HU)

Matthew 26:23 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, He that dippeth{G1686}{(G5660)} his hand{G5495} with{G3326} me{G1700} in{G1722} the dish{G5165}, the same{G3778} shall betray{G3860}{(G5692)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:23 And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. (kjv)

======= Matthew 26:24 ============

Matthew 26:24 The Son of man goeth, even as it is written of him: but woe unto that man through whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had not been born. [(asv)

Máté 26:24 Az embernek Fia jóllehet elmegyen, a mint meg van írva felõle, de jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiát elárulja; jobb volna annak az embernek, ha nem született volna.(HU)

Matthew 26:24 {G3303} The Son{G5207} of man{G444} goeth{G5217}{(G5719)} as{G2531} it is written{G1125}{(G5769)} of{G4012} him{G846}: but{G1161} woe{G3759} unto that{G1565} man{G444} by{G1223} whom{G3739} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)}! it had been{G2258}{(G5713)} good{G2570} for that{G1565} man{G846} if{G1487} he{G444} had{G1080} not{G3756} been born{G1080}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:24 The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born. (kjv)

======= Matthew 26:25 ============

Matthew 26:25 And Judas, who betrayed him, answered and said, Is it I, Rabbi? He saith unto him, Thou hast said.(asv)

Máté 26:25 Megszólalván Júdás is, a ki elárulja vala õt, monda: Én vagyok-é az, Mester? Monda néki: Te mondád.(HU)

Matthew 26:25 Then{G1161} Judas{G2455}, which{G3588} betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846}, answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Master{G4461}, is{G1510}{(G5748)} it{G3385} I{G1473}? He said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} hast said{G2036}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:25 Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said. (kjv)

======= Matthew 26:26 ============

Matthew 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and brake it; and he gave to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.(asv)

Máté 26:26 Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.(HU)

Matthew 26:26 And{G1161} as they{G846} were eating{G2068}{(G5723)}, Jesus{G2424} took{G2983}{(G5631)} bread{G740}, and{G2532} blessed{G2127}{(G5660)} it, and brake{G2806}{(G5656)} it, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} it to the disciples{G3101}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Take{G2983}{(G5628)}, eat{G5315}{(G5628)}; this{G5124} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} body{G4983}. (kjv-strongs#)

Mat 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. (kjv)

======= Matthew 26:27 ============

Matthew 26:27 And he took a cup, and gave thanks, and gave to them, saying, Drink ye all of it;(asv)

Máté 26:27 És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebbõl mindnyájan;(HU)

Matthew 26:27 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the cup{G4221}, and{G2532} gave thanks{G2168}{(G5660)}, and gave{G1325}{(G5656)} it to them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Drink ye{G4095}{(G5628)} all{G3956} of{G1537} it{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; (kjv)

======= Matthew 26:28 ============

Matthew 26:28 for this is my blood of the covenant, which is poured out for many unto remission of sins.(asv)

Máté 26:28 Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bûnöknek bocsánatára.(HU)

Matthew 26:28 For{G1063} this{G5124} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} blood{G129} of the new{G2537} testament{G1242}, which{G3588} is shed{G1632}{(G5746)} for{G4012} many{G4183} for{G1519} the remission{G859} of sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. (kjv)

======= Matthew 26:29 ============

Matthew 26:29 But I say unto you, I shall not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.(asv)

Máté 26:29 Mondom pedig néktek, hogy: Mostantól fogva nem iszom a szõlõtõkének ebbõl a termésébõl mind ama napig, a mikor újan iszom azt veletek az én Atyámnak országában.(HU)

Matthew 26:29 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I will{G4095} not{G3754}{G3364} drink{G4095}{(G5632)} henceforth{G575}{G737} of{G1537} this{G5127} fruit{G1081} of the vine{G288}, until{G2193} that{G1565} day{G2250} when{G3752} I drink{G4095}{(G5725)} it{G846} new{G2537} with{G3326} you{G5216} in{G1722} my{G3450} Father's{G3962} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 26:29 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. (kjv)

======= Matthew 26:30 ============

Matthew 26:30 And when they had sung a hymn, they went out unto the mount of Olives.(asv)

Máté 26:30 És dícséretet énekelvén, kimenének az olajfák hegyére.(HU)

Matthew 26:30 And{G2532} when they had sung an hymn{G5214}{(G5660)}, they went out{G1831}{(G5627)} into{G1519} the mount{G3735} of Olives{G1636}. (kjv-strongs#)

Mat 26:30 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives. (kjv)

======= Matthew 26:31 ============

Matthew 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended in me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.(asv)

Máté 26:31 Akkor monda nékik Jézus: Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai.(HU)

Matthew 26:31 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto them{G846}, All{G3956} ye{G5210} shall be offended{G4624}{(G5701)} because{G1722} of me{G1722}{G1698} this{G5026} night{G3571}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)}, I will smite{G3960}{(G5692)} the shepherd{G4166}, and{G2532} the sheep{G4263} of the flock{G4167} shall be scattered abroad{G1287}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. (kjv)

======= Matthew 26:32 ============

Matthew 26:32 But after I am raised up, I will go before you into Galilee.(asv)

Máté 26:32 De föltámadásom után elõttetek megyek majd Galileába.(HU)

Matthew 26:32 But{G1161} after{G3326} I{G3165} am risen again{G1453}{(G5683)}, I will go before{G4254}{(G5692)} you{G5209} into{G1519} Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee. (kjv)

======= Matthew 26:33 ============

Matthew 26:33 But Peter answered and said unto him, If all shall be offended in thee, I will never be offended.(asv)

Máté 26:33 Péter pedig felelvén, monda néki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom.(HU)

Matthew 26:33 Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Though{G1499} all{G3956} men shall be offended{G4624}{(G5701)} because{G1722} of thee{G4671}, yet will I{G1473} never{G3763} be offended{G4624}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:33 Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. (kjv)

======= Matthew 26:34 ============

Matthew 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.(asv)

Máté 26:34 Monda néki Jézus: Bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielõtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem.(HU)

Matthew 26:34 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, That{G3754} this{G1722}{G5026} night{G3571}, before{G4250} the cock{G220} crow{G5455}{(G5658)}, thou shalt deny{G533}{(G5695)} me{G3165} thrice{G5151}. (kjv-strongs#)

Mat 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. (kjv)

======= Matthew 26:35 ============

Matthew 26:35 Peter saith unto him, Even if I must die with thee, [yet] will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.(asv)

Máté 26:35 Monda néki Péter: Ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképen szólnak vala a többi tanítványok is.(HU)

Matthew 26:35 Peter{G4074} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Though{G2579} I{G3165} should{G1163}{(G5753)} die{G599}{(G5629)} with{G4862} thee{G4671}, yet{G3364} will I{G533} not{G3364} deny{G533}{(G5695)} thee{G4571}. Likewise{G3668} also{G2532} said{G2036}{(G5627)} all{G3956} the disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 26:35 Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. (kjv)

======= Matthew 26:36 ============

Matthew 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto his disciples, Sit ye here, while I go yonder and pray.(asv)

Máté 26:36 Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet Gecsemánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom.(HU)

Matthew 26:36 Then{G5119} cometh{G2064}{(G5736)} Jesus{G2424} with{G3326} them{G846} unto{G1519} a place{G5564} called{G3004}{(G5746)} Gethsemane{G1068}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto the disciples{G3101}, Sit ye{G2523}{(G5657)} here{G847}, while{G2193}{G3739} I go{G565}{(G5631)} and pray{G4336}{(G5667)} yonder{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. (kjv)

======= Matthew 26:37 ============

Matthew 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and sore troubled.(asv)

Máté 26:37 És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrõdni.(HU)

Matthew 26:37 And{G2532} he took with him{G3880}{(G5631)} Peter{G4074} and{G2532} the two{G1417} sons{G5207} of Zebedee{G2199}, and began{G756}{(G5662)} to be sorrowful{G3076}{(G5745)} and{G2532} very heavy{G85}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. (kjv)

======= Matthew 26:38 ============

Matthew 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: abide ye here, and watch with me.(asv)

Máté 26:38 Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem.(HU)

Matthew 26:38 Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, My{G3450} soul{G5590} is{G2076}{(G5748)} exceeding sorrowful{G4036}, even unto{G2193} death{G2288}: tarry ye{G3306}{(G5657)} here{G5602}, and{G2532} watch{G1127}{(G5720)} with{G3326} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me. (kjv)

======= Matthew 26:39 ============

Matthew 26:39 And he went forward a little, and fell on his face, and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass away from me: nevertheless, not as I will, but as thou wilt.(asv)

Máté 26:39 És egy kissé elõre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tõlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.(HU)

Matthew 26:39 And{G2532} he went{G4281} a little{G3397} further{G4281}{(G5631)}, and fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} his{G846} face{G4383}, and{G2532} prayed{G4336}{(G5740)}, saying{G3004}{(G5723)}, O my{G3450} Father{G3962}, if{G1487} it be{G2076}{(G5748)} possible{G1415}, let{G3928} this{G5124} cup{G4221} pass{G3928}{(G5628)} from{G575} me{G1700}: nevertheless{G4133} not{G3756} as{G5613} I{G1473} will{G2309}{(G5719)}, but{G235} as{G5613} thou{G4771} wilt. (kjv-strongs#)

Mat 26:39 And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt. (kjv)

======= Matthew 26:40 ============

Matthew 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?(asv)

Máté 26:40 Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá õket, és monda Péternek: Így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem!?(HU)

Matthew 26:40 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} unto{G4314} the disciples{G3101}, and{G2532} findeth{G2147}{(G5719)} them{G846} asleep{G2518}{(G5723)}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto Peter{G4074}, What{G3779}, could ye{G2480}{(G5656)} not{G3756} watch{G1127}{(G5658)} with{G3326} me{G1700} one{G3391} hour{G5610}? (kjv-strongs#)

Mat 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour? (kjv)

======= Matthew 26:41 ============

Matthew 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.(asv)

Máté 26:41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erõtelen.(HU)

Matthew 26:41 Watch{G1127}{(G5720)} and{G2532} pray{G4336}{(G5737)}, that{G3363} ye enter{G1525}{(G5632)} not{G3363} into{G1519} temptation{G3986}: the spirit{G4151} indeed{G3303} is willing{G4289}, but{G1161} the flesh{G4561} is weak{G772}. (kjv-strongs#)

Mat 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (kjv)

======= Matthew 26:42 ============

Matthew 26:42 Again a second time he went away, and prayed, saying, My Father, if this cannot pass away, except I drink it, thy will be done.(asv)

Máté 26:42 Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tõlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.(HU)

Matthew 26:42 He went away{G565}{(G5631)} again{G3825} the{G1537} second time{G1208}, and prayed{G4336}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, O my{G3450} Father{G3962}, if{G1487} this{G5124} cup{G4221} may{G1410}{(G5736)} not{G3756} pass away{G3928}{(G5629)} from{G575} me{G1700}, except{G3362} I drink{G4095}{(G5632)} it{G846}, thy{G4675} will{G2307} be done{G1096}{(G5676)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:42 He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. (kjv)

======= Matthew 26:43 ============

Matthew 26:43 And he came again and found them sleeping, for their eyes were heavy.(asv)

Máté 26:43 És mikor visszatér vala, ismét aluva találá õket; mert megnehezedtek vala az õ szemeik.(HU)

Matthew 26:43 And{G2532} he came{G2064}{(G5631)} and found{G2147}{(G5719)} them{G846} asleep{G2518}{(G5723)} again{G3825}: for{G1063} their{G846} eyes{G3788} were{G2258}{(G5713)} heavy{G916}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:43 And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy. (kjv)

======= Matthew 26:44 ============

Matthew 26:44 And he left them again, and went away, and prayed a third time, saying again the same words.(asv)

Máté 26:44 És ott hagyva õket, ismét elméne és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván.(HU)

Matthew 26:44 And{G2532} he left{G863}{(G5631)} them{G846}, and went away{G565}{(G5631)} again{G3825}, and prayed{G4336}{(G5662)}{G1537} the third time{G5154}, saying{G2036}{(G5631)} the same{G846} words{G3056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:44 And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words. (kjv)

======= Matthew 26:45 ============

Matthew 26:45 Then cometh he to the disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.(asv)

Máté 26:45 Ekkor méne az õ tanítványaihoz, és monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Ímé, elközelgett az óra, és az embernek Fia a bûnösök kezébe adatik.(HU)

Matthew 26:45 Then{G5119} cometh he{G2064}{(G5736)} to{G4314} his{G846} disciples{G3101}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Sleep on{G2518}{(G5719)} now{G3063}, and{G2532} take your rest{G373}{(G5731)}{(G5732)}: behold{G2400}{(G5628)}, the hour{G5610} is at hand{G1448}{(G5758)}, and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)} into{G1519} the hands{G5495} of sinners{G268}. (kjv-strongs#)

Mat 26:45 Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners. (kjv)

======= Matthew 26:46 ============

Matthew 26:46 Arise, let us be going: behold, he is at hand that betrayeth me.(asv)

Máté 26:46 Keljetek fel, menjünk! Ímé elközelgett, a ki engem elárul.(HU)

Matthew 26:46 Rise{G1453}{(G5728)}, let us be going{G71}{(G5725)}: behold{G2400}{(G5628)}, he is at hand{G1448}{(G5758)} that doth betray{G3860}{(G5723)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:46 Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me. (kjv)

======= Matthew 26:47 ============

Matthew 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priest and elders of the people.(asv)

Máté 26:47 És még mikor beszél vala, ímé Júdás, egy a tizenkettõ közül, eljöve és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a fõpapoktól és a nép véneitõl.(HU)

Matthew 26:47 And{G2532} while{G2089} he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, lo{G2400}{(G5628)}, Judas{G2455}, one{G1520} of the twelve{G1427}, came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} with{G3326} him{G846} a great{G4183} multitude{G3793} with{G3326} swords{G3162} and{G2532} staves{G3586}, from{G575} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} of the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people. (kjv)

======= Matthew 26:48 ============

Matthew 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that is he: take him.(asv)

Máté 26:48 A ki pedig õt elárulja vala, jelt ada nékik, mondván: A kit én majd megcsókolok, õ az, fogjátok meg õt.(HU)

Matthew 26:48 Now{G1161} he that betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846} gave{G1325}{(G5656)} them{G846} a sign{G4592}, saying{G3004}{(G5723)}, Whomsoever{G3739}{G302} I shall kiss{G5368}{(G5661)}, that same{G846} is{G2076}{(G5748)} he{G846}: hold{G2902} him{G846} fast{G2902}{(G5657)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast. (kjv)

======= Matthew 26:49 ============

Matthew 26:49 And straightway he came to Jesus, and said, Hail, Rabbi; and kissed him.(asv)

Máté 26:49 És mindjárt Jézushoz lépvén, monda: Üdvöz légy Mester! és megcsókolá õt.(HU)

Matthew 26:49 And{G2532} forthwith{G2112} he came{G4334}{(G5631)} to Jesus{G2424}, and said{G2036}{(G5627)}, Hail{G5463}{(G5720)}, master{G4461}; and{G2532} kissed{G2705}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:49 And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him. (kjv)

======= Matthew 26:50 ============

Matthew 26:50 And Jesus said unto him, Friend, [do] that for which thou art come. Then they came and laid hands on Jesus, and took him.(asv)

Máté 26:50 Jézus pedig monda néki: Barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén, kezeiket Jézusra veték és megfogák õt.(HU)

Matthew 26:50 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Friend{G2083}, wherefore{G1909}{G3739} art thou come{G3918}{(G5748)}? Then{G5119} came they{G4334}{(G5631)}, and laid{G1911}{(G5627)} hands{G5495} on{G1909} Jesus{G2424}, and{G2532} took{G2902}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:50 And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus and took him. (kjv)

======= Matthew 26:51 ============

Matthew 26:51 And behold, one of them that were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and smote the servant of the high priest, and struck off his ear.(asv)

Máté 26:51 És ímé egyik azok közül, a kik a Jézussal valának, kinyújtván kezét, szablyáját kirántá, és a fõpap szolgáját megcsapván, levágá annak egyik fülét.(HU)

Matthew 26:51 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, one{G1520} of them which were with{G3326} Jesus{G2424} stretched out{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and drew{G645}{(G5656)} his{G846} sword{G3162}, and{G2532} struck{G3960}{(G5660)} a servant{G1401} of the high priest's{G749}, and smote off{G851}{(G5627)} his{G846} ear{G5621}. (kjv-strongs#)

Mat 26:51 And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear. (kjv)

======= Matthew 26:52 ============

Matthew 26:52 Then saith Jesus unto him, Put up again thy sword into its place: for all they that take the sword shall perish with the sword.(asv)

Máté 26:52 Akkor monda néki Jézus: Tedd helyére szablyádat; mert a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök.(HU)

Matthew 26:52 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto him{G846}, Put up again{G654}{(G5657)} thy{G4675} sword{G3162} into{G1519} his{G846} place{G5117}: for{G1063} all they{G3956} that take{G2983}{(G5631)} the sword{G3162} shall perish{G622}{(G5698)} with{G1722} the sword{G3162}. (kjv-strongs#)

Mat 26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. (kjv)

======= Matthew 26:53 ============

Matthew 26:53 Or thinkest thou that I cannot beseech my Father, and he shall even now send me more than twelve legions of angels?(asv)

Máté 26:53 Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál?(HU)

Matthew 26:53 {G2228} Thinkest thou{G1380}{(G5719)} that{G3754} I cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} now{G737} pray{G3870}{(G5658)} to my{G3450} Father{G3962}, and{G2532} he shall presently give{G3936}{(G5692)} me{G3427} more{G4119} than{G2228} twelve{G1427} legions{G3003} of angels{G32}? (kjv-strongs#)

Mat 26:53 Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels? (kjv)

======= Matthew 26:54 ============

Matthew 26:54 How then should the scriptures be fulfilled that thus it must be?(asv)

Máté 26:54 De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni?(HU)

Matthew 26:54 But how{G4459} then{G3767} shall the scriptures{G1124} be fulfilled{G4137}{(G5686)}, that{G3754} thus{G3779} it must{G1163}{(G5748)} be{G1096}{(G5635)}? (kjv-strongs#)

Mat 26:54 But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be? (kjv)

======= Matthew 26:55 ============

Matthew 26:55 In that hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a robber with swords and staves to seize me? I sat daily in the temple teaching, and ye took me not.(asv)

Máté 26:55 Ugyanekkor monda Jézus a sokaságnak: Mint valami latorra, úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, hogy megfogjatok engem? Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem.(HU)

Matthew 26:55 In{G1722} that same{G1565} hour{G5610} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} to the multitudes{G3793}, Are ye come out{G1831}{(G5627)} as{G5613} against{G1909} a thief{G3027} with{G3326} swords{G3162} and{G2532} staves{G3586} for to take{G4815}{(G5629)} me{G3165}? I sat{G2516}{(G5711)} daily{G2250}{G2596} with{G4314} you{G5209} teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} ye laid{G2902} no{G3756} hold{G2902}{(G5656)} on me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:55 In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me. (kjv)

======= Matthew 26:56 ============

Matthew 26:56 But all this is come to pass, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him, and fled.(asv)

Máté 26:56 Mindez pedig azért lõn, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyák õt a tanítványok mind, és elfutának.(HU)

Matthew 26:56 But{G1161} all{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} the scriptures{G1124} of the prophets{G4396} might be fulfilled{G4137}{(G5686)}. Then{G5119} all{G3956} the disciples{G3101} forsook{G863}{(G5631)} him{G846}, and fled{G5343}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:56 But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled. (kjv)

======= Matthew 26:57 ============

Matthew 26:57 And they that had taken Jesus led him away to [the house of] Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were gathered together.(asv)

Máté 26:57 Amazok pedig megfogván Jézust, vivék Kajafáshoz, a fõpaphoz, a hol az írástudók és a vének egybegyûltek vala.(HU)

Matthew 26:57 And{G1161} they that had laid hold{G2902}{(G5660)} on Jesus{G2424} led him away{G520}{(G5627)} to{G4314} Caiaphas{G2533} the high priest{G749}, where{G3699} the scribes{G1122} and{G2532} the elders{G4245} were assembled{G4863}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:57 And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. (kjv)

======= Matthew 26:58 ============

Matthew 26:58 But Peter followed him afar off, unto the court of the high priest, and entered in, and sat with the officers, to see the end.(asv)

Máté 26:58 Péter pedig követi vala õt távolról egész a fõpap pitvaráig; és bemenvén, ott ül vala a szolgákkal, hogy lássa a végét.(HU)

Matthew 26:58 But{G1161} Peter{G4074} followed{G190}{(G5707)} him{G846} afar off{G575}{G3113} unto{G2193} the high priest's{G749} palace{G833}, and{G2532} went{G1525}{(G5631)} in{G2080}, and sat{G2521}{(G5711)} with{G3326} the servants{G5257}, to see{G1492}{(G5629)} the end{G5056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:58 But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end. (kjv)

======= Matthew 26:59 ============

Matthew 26:59 Now the chief priests and the whole council sought false witness against Jesus, that they might put him to death;(asv)

Máté 26:59 A fõpapok pedig és a vének és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék õt;(HU)

Matthew 26:59 Now{G1161} the chief priests{G749}, and{G2532} elders{G4245}, and{G2532} all{G3650} the council{G4892}, sought{G2212}{(G5707)} false witness{G5577} against{G2596} Jesus{G2424}, to{G3704} put{G2289} him{G846} to death{G2289}{(G5661)}; (kjv-strongs#)

Mat 26:59 Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death; (kjv)

======= Matthew 26:60 ============

Matthew 26:60 and they found it not, though many false witnesses came. But afterward came two,(asv)

Máté 26:60 És nem találának. És noha sok hamis tanú jött vala elõ, még sem találának. Utoljára pedig elõjövén két hamis tanú,(HU)

Matthew 26:60 But{G2532} found{G2147}{(G5627)} none{G3756}: yea{G2532}, though many{G4183} false witnesses{G5575} came{G4334}{(G5631)}, yet found they{G2147}{(G5627)} none{G3756}.{G1161} At the last{G5305} came{G4334}{(G5631)} two{G1417} false witnesses{G5575}, (kjv-strongs#)

Mat 26:60 But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses, (kjv)

======= Matthew 26:61 ============

Matthew 26:61 and said, This man said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.(asv)

Máté 26:61 Monda: Ez azt mondta: Leronthatom az Isten templomát, és három nap alatt felépíthetem azt.(HU)

Matthew 26:61 And said{G2036}{(G5627)}, This{G3778} fellow said{G5346}{(G5713)}, I am able{G1410}{(G5736)} to destroy{G2647}{(G5658)} the temple{G3485} of God{G2316}, and{G2532} to build{G3618}{(G5658)} it{G846} in{G1223} three{G5140} days{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 26:61 And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days. (kjv)

======= Matthew 26:62 ============

Matthew 26:62 And the high priest stood up, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?(asv)

Máté 26:62 És fölkelvén a fõpap, monda néki: Semmit sem felelsz-é? Micsoda tanúbizonyságot tesznek ezek ellened?(HU)

Matthew 26:62 And{G2532} the high priest{G749} arose{G450}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Answerest thou{G611}{(G5736)} nothing{G3762}? what{G5101} is it which these{G3778} witness against{G2649}{(G5719)} thee{G4675}? (kjv-strongs#)

Mat 26:62 And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee? (kjv)

======= Matthew 26:63 ============

Matthew 26:63 But Jesus held his peace. And the high priest said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou art the Christ, the Son of God.(asv)

Máté 26:63 Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a fõpap, monda néki: Az élõ Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia?(HU)

Matthew 26:63 But{G1161} Jesus{G2424} held his peace{G4623}{(G5707)}. And{G2532} the high priest{G749} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, I adjure{G1844}{(G5719)} thee{G4571} by{G2596} the living{G2198}{(G5723)} God{G2316}, that{G2443} thou tell{G2036}{(G5632)} us{G2254} whether{G1487} thou{G4771} be{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}, the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 26:63 But Jesus held his peace, And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. (kjv)

======= Matthew 26:64 ============

Matthew 26:64 Jesus said unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Henceforth ye shall see the Son of man sitting at the right hand of Power, and coming on the clouds of heaven.(asv)

Máté 26:64 Monda néki Jézus: Te mondád. Sõt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljõni az égnek felhõiben.(HU)

Matthew 26:64 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} hast said{G2036}{(G5627)}: nevertheless{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Hereafter{G737}{G575} shall ye see{G3700}{(G5695)} the Son{G5207} of man{G444} sitting{G2521}{(G5740)} on{G1537} the right hand{G1188} of power{G1411}, and{G2532} coming{G2064}{(G5740)} in{G1909} the clouds{G3507} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 26:64 Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. (kjv)

======= Matthew 26:65 ============

Matthew 26:65 Then the high priest rent his garments, saying, He hath spoken blasphemy: what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard the blasphemy:(asv)

Máté 26:65 Ekkor a fõpap megszaggatá a maga ruháit, és monda: Káromlást szólott. Mi szükségünk van még bizonyságokra? Ímé most hallottátok az õ káromlását.(HU)

Matthew 26:65 Then{G5119} the high priest{G749} rent{G1284}{(G5656)} his{G846} clothes{G2440}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} He hath spoken blasphemy{G987}{(G5656)}; what{G5101} further{G2089} need{G5532} have we{G2192}{(G5719)} of witnesses{G3144}? behold{G2396}, now{G3568} ye have heard{G191}{(G5656)} his{G846} blasphemy{G988}. (kjv-strongs#)

Mat 26:65 Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy. (kjv)

======= Matthew 26:66 ============

Matthew 26:66 what think ye? They answered and said, He is worthy of death.(asv)

Máté 26:66 Mit gondoltok? Azok pedig felelvén mondának: Méltó a halálra.(HU)

Matthew 26:66 What{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? They answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)}, He is{G2076}{(G5748)} guilty{G1777} of death{G2288}. (kjv-strongs#)

Mat 26:66 What think ye? They answered and said, He is guilty of death. (kjv)

======= Matthew 26:67 ============

Matthew 26:67 Then did they spit in his face and buffet him: and some smote him with the palms of their hands,(asv)

Máté 26:67 Akkor szemébe köpdösének és arczul csapdosák õt, némelyek pedig botokkal verék,(HU)

Matthew 26:67 Then{G5119} did they spit{G1716}{(G5656)} in{G1519} his{G846} face{G4383}, and{G2532} buffeted{G2852}{(G5656)} him{G846}; and{G1161} others smote him with the palms of their hands{G4474}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mat 26:67 Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands, (kjv)

======= Matthew 26:68 ============

Matthew 26:68 saying, Prophesy unto us, thou Christ: who is he that struck thee?(asv)

Máté 26:68 Mondván: Prófétáld meg nékünk Krisztus, kicsoda az, a ki üt téged?(HU)

Matthew 26:68 Saying{G3004}{(G5723)}, Prophesy{G4395}{(G5657)} unto us{G2254}, thou Christ{G5547}, Who{G5101} is he{G2076}{(G5748)} that smote{G3817}{(G5660)} thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 26:68 Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee? (kjv)

======= Matthew 26:69 ============

Matthew 26:69 Now Peter was sitting without in the court: and a maid came unto him, saying, Thou also wast with Jesus the Galilaean.(asv)

Máté 26:69 Péter pedig künn ül vala az udvaron, és hozzá menvén egy szolgálóleány, monda: Te is a Galileabeli Jézussal valál.(HU)

Matthew 26:69 Now{G1161} Peter{G4074} sat{G2521}{(G5711)} without{G1854} in{G1722} the palace{G833}: and{G2532} a{G3391} damsel{G3814} came{G4334}{(G5627)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Thou{G4771} also{G2532} wast{G2258}{(G5713)} with{G3326} Jesus{G2424} of Galilee{G1057}. (kjv-strongs#)

Mat 26:69 Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. (kjv)

======= Matthew 26:70 ============

Matthew 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.(asv)

Máté 26:70 Õ pedig mindenkinek hallatára megtagadá, mondván: Nem tudom, mit beszélsz.(HU)

Matthew 26:70 But{G1161} he denied{G720}{(G5662)} before{G1715} them all{G3956}, saying{G3004}{(G5723)}, I know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G5101} thou sayest{G3004}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. (kjv)

======= Matthew 26:71 ============

Matthew 26:71 And when he was gone out into the porch, another [maid] saw him, and saith unto them that were there, This man also was with Jesus of Nazareth.(asv)

Máté 26:71 Mikor pedig kiméne a tornáczra meglátá õt egy másik szolgálóleány, és monda az ott levõknek: Ez is a názáreti Jézussal vala.(HU)

Matthew 26:71 And{G1161} when he{G846} was gone out{G1831}{(G5631)} into{G1519} the porch{G4440}, another{G243} maid saw{G1492}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto them that were there{G1563}, This{G3778} fellow was{G2258}{(G5713)} also{G2532} with{G3326} Jesus{G2424} of Nazareth{G3480}. (kjv-strongs#)

Mat 26:71 And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. (kjv)

======= Matthew 26:72 ============

Matthew 26:72 And again he denied with an oath, I know not the man.(asv)

Máté 26:72 És ismét megtagadá esküvéssel, hogy: Nem is ismerem ezt az embert.(HU)

Matthew 26:72 And{G2532} again{G3825} he denied{G720}{(G5662)} with{G3326} an oath{G3727},{G3754} I do{G1492} not{G3756} know{G1492}{(G5758)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 26:72 And again he denied with an oath, I do not know the man. (kjv)

======= Matthew 26:73 ============

Matthew 26:73 And after a little while they that stood by came and said to Peter, Of a truth thou also art [one] of them; for thy speech maketh thee known.(asv)

Máté 26:73 Kevés idõ múlva pedig az ott álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged.(HU)

Matthew 26:73 And{G1161} after{G3326} a while{G3397} came unto him they{G4334}{(G5631)} that stood by{G2476}{(G5761)}, and said{G2036}{(G5627)} to Peter{G4074}, Surely{G230} thou{G4771} also{G2532} art{G1488}{(G5748)} one of{G1537} them{G846}; for{G1063}{G2532} thy{G4675} speech{G2981} bewrayeth{G1212} thee{G4571}{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:73 And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee. (kjv)

======= Matthew 26:74 ============

Matthew 26:74 Then began he to curse and to swear, I know not the man. And straightway the cock crew.(asv)

Máté 26:74 Ekkor átkozódni és esküdözni kezde, hogy: Nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólala.(HU)

Matthew 26:74 Then{G5119} began he{G756}{(G5662)} to curse{G2653}{(G5721)} and{G2532} to swear{G3660}{(G5721)}, saying,{G3754} I know{G1492}{(G5758)} not{G3756} the man{G444}. And{G2532} immediately{G2112} the cock{G220} crew{G5455}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:74 Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. (kjv)

======= Matthew 26:75 ============

Matthew 26:75 And Peter remembered the word which Jesus had said, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.(asv)

Máté 26:75 És megemlékezék Péter a Jézus beszédérõl, ki ezt mondotta vala néki: Mielõtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem; és kimenvén onnan, keservesen síra.(HU)

Matthew 26:75 And{G2532} Peter{G4074} remembered{G3415}{(G5681)} the word{G4487} of Jesus{G2424}, which{G3588} said{G2046}{(G5761)} unto him{G846}, Before{G3754}{G4250} the cock{G220} crow{G5455}{(G5658)}, thou shalt deny{G533}{(G5695)} me{G3165} thrice{G5151}. And{G2532} he went out{G1854}, and{G1831}{(G5631)} wept{G2799}{(G5656)} bitterly{G4090}. (kjv-strongs#)

Mat 26:75 And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.(kjv)

======= Matthew 27:1 ============

Matthew 27:1 Now when morning was come, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:(asv)

Máté 27:1 Mikor pedig reggel lõn, tanácsot tartának mind a fõpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy õt megöljék.(HU)

Matthew 27:1 When{G1161} the morning{G4405} was come{G1096}{(G5637)}, all{G3956} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} of the people{G2992} took{G2983}{(G5627)} counsel{G4824} against{G2596} Jesus{G2424} to{G5620} put{G2289} him{G846} to death{G2289}{(G5658)}: (kjv-strongs#)

Mat 27:1 When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death: (kjv)

======= Matthew 27:2 ============

Matthew 27:2 and they bound him, and led him away, and delivered him up to Pilate the governor.(asv)

Máté 27:2 És megkötözvén õt, elvivék, és átadák õt Ponczius Pilátusnak a helytartónak.(HU)

Matthew 27:2 And{G2532} when they had bound{G1210}{(G5660)} him{G846}, they led him away{G520}{(G5627)}, and{G2532} delivered{G3860}{(G5656)} him{G846} to Pontius{G4194} Pilate{G4091} the governor{G2232}. (kjv-strongs#)

Mat 27:2 And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor. (kjv)

======= Matthew 27:3 ============

Matthew 27:3 Then Judas, who betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,(asv)

Máté 27:3 Akkor látván Júdás, a ki õt elárulá, hogy elítélték õt, megbánta dolgát, és visszavivé a harmincz ezüst pénzt a fõpapoknak és a véneknek,(HU)

Matthew 27:3 Then{G5119} Judas{G2455}, which{G3588} had betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846}, when he saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he was condemned{G2632}{(G5681)}, repented himself{G3338}{(G5679)}, and brought again{G654}{(G5656)} the thirty{G5144} pieces of silver{G694} to the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245}, (kjv-strongs#)

Mat 27:3 Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders, (kjv)

======= Matthew 27:4 ============

Matthew 27:4 saying, I have sinned in that I betrayed innocent blood. But they said, What is that to us? see thou [to it] .(asv)

Máté 27:4 Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi közünk hozzá? Te lássad.(HU)

Matthew 27:4 Saying{G3004}{(G5723)}, I have sinned{G264}{(G5627)} in that I have betrayed{G3860}{(G5631)} the innocent{G121} blood{G129}. And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} is that to{G4314} us{G2248}? see{G3700}{(G5695)} thou{G4771} to that. (kjv-strongs#)

Mat 27:4 Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that. (kjv)

======= Matthew 27:5 ============

Matthew 27:5 And he cast down the pieces of silver into the sanctuary, and departed; and he went away and hanged himself.(asv)

Máté 27:5 Õ pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztá magát.(HU)

Matthew 27:5 And{G2532} he cast down{G4496}{(G5660)} the pieces of silver{G694} in{G1722} the temple{G3485}, and departed{G402}{(G5656)}, and{G2532} went{G565}{(G5631)} and hanged himself{G519}{(G5668)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:5 And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself. (kjv)

======= Matthew 27:6 ============

Matthew 27:6 And the chief priests took the pieces of silver, and said, It is not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood.(asv)

Máté 27:6 A fõpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket, mondának: Nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára.(HU)

Matthew 27:6 And{G1161} the chief priests{G749} took{G2983}{(G5631)} the silver pieces{G694}, and said{G2036}{(G5627)}, It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for to put{G906}{(G5629)} them{G846} into{G1519} the treasury{G2878}, because{G1893} it is{G2076}{(G5748)} the price{G5092} of blood{G129}. (kjv-strongs#)

Mat 27:6 And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood. (kjv)

======= Matthew 27:7 ============

Matthew 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.(asv)

Máté 27:7 Tanácsot ülvén pedig, megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetõnek.(HU)

Matthew 27:7 And{G1161} they took{G2983}{(G5631)} counsel{G4824}, and bought{G59}{(G5656)} with{G1537} them{G846} the potter's{G2763} field{G68}, to{G1519} bury{G5027} strangers{G3581} in{G5027}. (kjv-strongs#)

Mat 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in. (kjv)

======= Matthew 27:8 ============

Matthew 27:8 Wherefore that field was called, the field of blood, unto this day.(asv)

Máté 27:8 Ezért hívják ezt a mezõt vérmezejének mind e mai napig.(HU)

Matthew 27:8 Wherefore{G1352} that{G1565} field{G68} was called{G2564}{(G5681)}, The field{G68} of blood{G129}, unto{G2193} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 27:8 Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day. (kjv)

======= Matthew 27:9 ============

Matthew 27:9 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was priced, whom [certain] of the children of Israel did price;(asv)

Máté 27:9 Ekkor teljesedék be a Jeremiás próféta mondása, a ki így szólott: És vevék a harmincz ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, a kit Izráel fiai részérõl megbecsültek,(HU)

Matthew 27:9 Then{G5119} was fulfilled{G4137}{(G5681)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Jeremy{G2408} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, And{G2532} they took{G2983}{(G5627)} the thirty{G5144} pieces of silver{G694}, the price{G5092} of him that was valued{G5091}{(G5772)}, whom{G3739} they of{G575} the children{G5207} of Israel{G2474} did value{G5091}{(G5668)}; (kjv-strongs#)

Mat 27:9 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value; (kjv)

======= Matthew 27:10 ============

Matthew 27:10 and they gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.(asv)

Máté 27:10 És adák azt a fazekas mezejéért, a mint az Úr rendelte volt nékem.(HU)

Matthew 27:10 And{G2532} gave{G1325}{(G5656)} them{G846} for{G1519} the potter's{G2763} field{G68}, as{G2505} the Lord{G2962} appointed{G4929}{(G5656)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 27:10 And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me. (kjv)

======= Matthew 27:11 ============

Matthew 27:11 Now Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.(asv)

Máté 27:11 Jézus pedig ott álla a helytartó elõtt; és kérdezé õt a helytartó, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? Jézus pedig monda néki: Te mondod.(HU)

Matthew 27:11 And{G1161} Jesus{G2424} stood{G2476}{(G5627)} before{G1715} the governor{G2232}: and{G2532} the governor{G2232} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Art{G1488}{(G5748)} thou{G4771} the King{G935} of the Jews{G2453}? And{G1161} Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Thou{G4771} sayest{G3004}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. (kjv)

======= Matthew 27:12 ============

Matthew 27:12 And when he was accused by the chief priests and elders, he answered nothing.(asv)

Máté 27:12 És mikor vádolák õt a fõpapok és a vének, semmit sem felele.(HU)

Matthew 27:12 And{G2532} when{G1722} he{G846} was accused{G2723}{(G5745)} of{G5259} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245}, he answered{G611}{(G5662)} nothing{G3762}. (kjv-strongs#)

Mat 27:12 And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. (kjv)

======= Matthew 27:13 ============

Matthew 27:13 Then saith Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?(asv)

Máté 27:13 Akkor monda néki Pilátus: Nem hallod-é, mily sok bizonyságot tesznek ellened?(HU)

Matthew 27:13 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Pilate{G4091} unto him{G846}, Hearest thou{G191}{(G5719)} not{G3756} how many things{G4214} they witness against{G2649}{(G5719)} thee{G4675}? (kjv-strongs#)

Mat 27:13 Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? (kjv)

======= Matthew 27:14 ============

Matthew 27:14 And he gave him no answer, not even to one word: insomuch that the governor marvelled greatly.(asv)

Máté 27:14 És nem felele néki egyetlen szóra sem, úgy hogy a helytartó igen elcsodálkozék.(HU)

Matthew 27:14 And{G2532} he answered{G3756}{G611}{(G5662)} him{G846} to{G4314} never{G3761} a{G1520} word{G4487}; insomuch{G5620} that the governor{G2232} marvelled{G2296}{(G5721)} greatly{G3029}. (kjv-strongs#)

Mat 27:14 And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly. (kjv)

======= Matthew 27:15 ============

Matthew 27:15 Now at the feast the governor was wont to release unto the multitude one prisoner, whom they would.(asv)

Máté 27:15 Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, a kit akarának.(HU)

Matthew 27:15 Now{G1161} at{G2596} that feast{G1859} the governor{G2232} was wont{G1486}{(G5715)} to release{G630}{(G5721)} unto the people{G3793} a{G1520} prisoner{G1198}, whom{G3739} they would{G2309}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:15 Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would. (kjv)

======= Matthew 27:16 ============

Matthew 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas.(asv)

Máté 27:16 Vala pedig akkor egy nevezetes foglyuk, a kit Barabbásnak hívtak.(HU)

Matthew 27:16 And{G1161} they had{G2192}{(G5707)} then{G5119} a notable{G1978} prisoner{G1198}, called{G3004}{(G5746)} Barabbas{G912}. (kjv-strongs#)

Mat 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas. (kjv)

======= Matthew 27:17 ============

Matthew 27:17 When therefore they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus who is called Christ?(asv)

Máté 27:17 Mikor azért egybegyülekezének, monda nékik Pilátus: Melyiket akarjátok hogy elbocsássam néktek: Barabbást-é, vagy Jézust, a kit Krisztusnak hívnak?(HU)

Matthew 27:17 Therefore{G3767} when they{G846} were gathered together{G4863}{(G5772)}, Pilate{G4091} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whom{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} that I release{G630}{(G5661)} unto you{G5213}? Barabbas{G912}, or{G2228} Jesus{G2424} which{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}? (kjv-strongs#)

Mat 27:17 Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ? (kjv)

======= Matthew 27:18 ============

Matthew 27:18 For he knew that for envy they had delivered him up.(asv)

Máté 27:18 Mert jól tudja vala, hogy irigységbõl adák õt kézbe.(HU)

Matthew 27:18 For{G1063} he knew{G1492}{(G5715)} that{G3754} for{G1223} envy{G5355} they had delivered{G3860}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:18 For he knew that for envy they had delivered him. (kjv)

======= Matthew 27:19 ============

Matthew 27:19 And while he was sitting on the judgment-seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that righteous man; for I have suffered many things this day in a dream because of him.(asv)

Máté 27:19 A mint pedig õ az ítélõszékben ül vala, külde õ hozzá a felesége, ezt üzenvén: Ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába; mert sokat szenvedtem ma álmomban õ miatta.(HU)

Matthew 27:19 When{G1161} he{G846} was set down{G2521}{(G5740)} on{G1909} the judgment seat{G968}, his{G846} wife{G1135} sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)},{G2532} Have thou{G4671} nothing{G3367} to do with that{G1565} just man{G1342}: for{G1063} I have suffered{G3958}{(G5627)} many things{G4183} this day{G4594} in{G2596} a dream{G3677} because{G1223} of him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:19 When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him. (kjv)

======= Matthew 27:20 ============

Matthew 27:20 Now the chief priests and the elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas, and destroy Jesus.(asv)

Máté 27:20 A fõpapok és vének pedig reá beszélék a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el.(HU)

Matthew 27:20 But{G1161} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} persuaded{G3982}{(G5656)} the multitude{G3793} that{G2443} they should ask{G154}{(G5672)} Barabbas{G912}, and{G1161} destroy{G622}{(G5661)} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 27:20 But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus. (kjv)

======= Matthew 27:21 ============

Matthew 27:21 But the governor answered and said unto them, Which of the two will ye that I release unto you? And they said, Barabbas.(asv)

Máté 27:21 Felelvén pedig a helytartó, monda nékik: A kettõ közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondának: Barabbást.(HU)

Matthew 27:21 The governor{G2232} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whether{G5101} of{G575} the twain{G1417} will ye{G2309}{(G5719)} that I release{G630}{(G5661)} unto you{G5213}?{G1161} They said{G2036}{(G5627)}, Barabbas{G912}. (kjv-strongs#)

Mat 27:21 The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. (kjv)

======= Matthew 27:22 ============

Matthew 27:22 Pilate saith unto them, What then shall I do unto Jesus who is called Christ? They all say, Let him be crucified.(asv)

Máté 27:22 Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, a kit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának: Feszíttessék meg!(HU)

Matthew 27:22 Pilate{G4091} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, What{G5101} shall I do{G4160}{(G5692)} then{G3767} with Jesus{G2424} which{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}? They all{G3956} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Let him be crucified{G4717}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:22 Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:23 ============

Matthew 27:23 And he said, Why, what evil hath he done? But they cried out exceedingly, saying, Let him be crucified.(asv)

Máté 27:23 A helytartó pedig monda: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak vala, mondván: Feszíttessék meg!(HU)

Matthew 27:23 And{G1161} the governor{G2232} said{G5346}{(G5713)}, Why{G1063}, what{G5101} evil{G2556} hath he done{G4160}{(G5656)}? But{G1161} they cried out{G2896}{(G5707)} the more{G4057}, saying{G3004}{(G5723)}, Let him be crucified{G4717}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:23 And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:24 ============

Matthew 27:24 So when Pilate saw that he prevailed nothing, but rather that a tumult was arising, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this righteous man; see ye [to it] .(asv)

Máté 27:24 Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság elõtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétõl; ti lássátok!(HU)

Matthew 27:24 When{G1161} Pilate{G4091} saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he could prevail{G5623}{(G5719)} nothing{G3762}, but{G235} that rather{G3123} a tumult{G2351} was made{G1096}{(G5736)}, he took{G2983}{(G5631)} water{G5204}, and washed{G633}{(G5668)} his hands{G5495} before{G561} the multitude{G3793}, saying{G3004}{(G5723)}, I am{G1510}{(G5748)} innocent{G121} of{G575} the blood{G129} of this{G5127} just person{G1342}: see{G3700}{(G5695)} ye{G5210} to it. (kjv-strongs#)

Mat 27:24 When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it. (kjv)

======= Matthew 27:25 ============

Matthew 27:25 And all the people answered and said, His blood [be] on us, and on our children.(asv)

Máté 27:25 És felelvén az egész nép, monda: Az õ vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.(HU)

Matthew 27:25 Then{G2532} answered{G611}{(G5679)} all{G3956} the people{G2992}, and said{G2036}{(G5627)}, His{G846} blood{G129} be on{G1909} us{G2248}, and{G2532} on{G1909} our{G2257} children{G5043}. (kjv-strongs#)

Mat 27:25 Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children. (kjv)

======= Matthew 27:26 ============

Matthew 27:26 Then released he unto them Barabbas; but Jesus he scourged and delivered to be crucified.(asv)

Máté 27:26 Akkor elbocsátá nékik Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék.(HU)

Matthew 27:26 Then{G5119} released he{G630}{(G5656)} Barabbas{G912} unto them{G846}: and{G1161} when he had scourged{G5417}{(G5660)} Jesus{G2424}, he delivered{G3860}{(G5656)} him to{G2443} be crucified{G4717}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:26 Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:27 ============

Matthew 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the Praetorium, and gathered unto him the whole band.(asv)

Máté 27:27 Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az õrházba, és oda gyûjték hozzá az egész csapatot.(HU)

Matthew 27:27 Then{G5119} the soldiers{G4757} of the governor{G2232} took{G3880}{(G5631)} Jesus{G2424} into{G1519} the common hall{G4232}, and gathered{G4863}{(G5627)} unto{G1909} him{G846} the whole{G3650} band{G4686} of soldiers. (kjv-strongs#)

Mat 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers. (kjv)

======= Matthew 27:28 ============

Matthew 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe.(asv)

Máté 27:28 És levetkeztetvén õt, bíbor palástot adának reá.(HU)

Matthew 27:28 And{G2532} they stripped{G1562}{(G5660)} him{G846}, and put on{G4060}{(G5656)} him{G846} a scarlet{G2847} robe{G5511}. (kjv-strongs#)

Mat 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe. (kjv)

======= Matthew 27:29 ============

Matthew 27:29 And they platted a crown of thorns and put it upon his head, and a reed in his right hand; and they kneeled down before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!(asv)

Máté 27:29 És tövisbõl fonott koronát tõnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva elõtte, csúfolják vala õt, mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya!(HU)

Matthew 27:29 And{G2532} when they had platted{G4120}{(G5660)} a crown{G4735} of{G1537} thorns{G173}, they put{G2007}{(G5656)} it upon{G1909} his{G846} head{G2776}, and{G2532} a reed{G2563} in{G1909} his{G846} right hand{G1188}: and{G2532} they bowed the knee{G1120}{(G5660)} before{G1715} him{G846}, and mocked{G1702}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Hail{G5463}{(G5720)}, King{G935} of the Jews{G2453}! (kjv-strongs#)

Mat 27:29 And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! (kjv)

======= Matthew 27:30 ============

Matthew 27:30 And they spat upon him, and took the reed and smote him on the head.(asv)

Máté 27:30 És mikor megköpdösék õt, elvevék a nádszálat, és a fejéhez verdesik vala.(HU)

Matthew 27:30 And{G2532} they spit{G1716}{(G5660)} upon{G1519} him{G846}, and took{G2983}{(G5627)} the reed{G2563}, and{G2532} smote{G5180}{(G5707)} him{G846} on{G1519} the head{G2776}. (kjv-strongs#)

Mat 27:30 And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head. (kjv)

======= Matthew 27:31 ============

Matthew 27:31 And when they had mocked him, they took off from him the robe, and put on him his garments, and led him away to crucify him.(asv)

Máté 27:31 És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot és az õ maga ruháiba öltözteték; és elvivék, hogy megfeszítsék õt.(HU)

Matthew 27:31 And{G2532} after{G3753} that they had mocked{G1702}{(G5656)} him{G846}, they took{G1562} the robe{G5511} off{G1562}{(G5656)} from him{G846}, and{G2532} put{G1746} his own{G846} raiment{G2440} on{G1746}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} led{G520} him{G846} away{G520}{(G5627)} to{G1519} crucify{G4717}{(G5658)} him. (kjv-strongs#)

Mat 27:31 And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him. (kjv)

======= Matthew 27:32 ============

Matthew 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to go [with them], that he might bear his cross.(asv)

Máté 27:32 Kifelé menve pedig találkozának egy czirénei emberrel, a kit Simonnak hívnak vala; ezt kényszeríték, hogy vigye az õ keresztjét.(HU)

Matthew 27:32 And{G1161} as they came out{G1831}{(G5740)}, they found{G2147}{(G5627)} a man{G444} of Cyrene{G2956}, Simon{G4613} by name{G3686}: him{G5126} they compelled{G29}{(G5656)} to{G2443} bear{G142}{(G5661)} his{G846} cross{G4716}. (kjv-strongs#)

Mat 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross. (kjv)

======= Matthew 27:33 ============

Matthew 27:33 And they were come unto a place called Golgotha, that is to say, The place of a skull,(asv)

Máté 27:33 És mikor eljutának arra a helyre, a melyet Golgothának, azaz koponya helyének neveznek,(HU)

Matthew 27:33 And{G2532} when they were come{G2064}{(G5631)} unto{G1519} a place{G5117} called{G3004}{(G5746)} Golgotha{G1115}, that{G3739} is{G2076}{(G5748)} to say{G3004}{(G5746)}, a place{G5117} of a skull{G2898}, (kjv-strongs#)

Mat 27:33 And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, (kjv)

======= Matthew 27:34 ============

Matthew 27:34 they gave him wine to drink mingled with gall: and when he had tasted it, he would not drink.(asv)

Máté 27:34 Méreggel megelegyített eczetet adának néki inni; és megízlelvén, nem akara inni.(HU)

Matthew 27:34 They gave{G1325}{(G5656)} him{G846} vinegar{G3690} to drink{G4095}{(G5629)} mingled{G3396}{(G5772)} with{G3326} gall{G5521}: and{G2532} when he had tasted{G1089}{(G5666)} thereof, he would{G2309}{(G5707)} not{G3756} drink{G4095}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:34 They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink. (kjv)

======= Matthew 27:35 ============

Matthew 27:35 And when they had crucified him, they parted his garments among them, casting lots;(asv)

Máté 27:35 Minek utána pedig megfeszíték õt, eloszták az õ ruháit, sorsot vetvén; hogy beteljék a próféta mondása: Megosztozának az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetének.(HU)

Matthew 27:35 And{G1161} they crucified{G4717}{(G5660)} him{G846}, and parted{G1266}{(G5668)} his{G846} garments{G2440}, casting{G906}{(G5723)} lots{G2819}: that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G5259} the prophet{G4396}, They parted{G1266}{(G5668)} my{G3450} garments{G2440} among them{G1438}, and{G2532} upon{G1909} my{G3450} vesture{G2441} did they cast{G906}{(G5627)} lots{G2819}. (kjv-strongs#)

Mat 27:35 And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. (kjv)

======= Matthew 27:36 ============

Matthew 27:36 and they sat and watched him there.(asv)

Máté 27:36 És leülvén, ott õrzik vala õt.(HU)

Matthew 27:36 And{G2532} sitting down{G2521}{(G5740)} they watched{G5083}{(G5707)} him{G846} there{G1563}; (kjv-strongs#)

Mat 27:36 And sitting down they watched him there; (kjv)

======= Matthew 27:37 ============

Matthew 27:37 And they set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.(asv)

Máté 27:37 És feje fölé illeszték az õ kárhoztatásának okát, oda írván: Ez Jézus, a zsidók királya.(HU)

Matthew 27:37 And{G2532} set up{G2007}{(G5656)} over{G1883} his{G846} head{G2776} his{G846} accusation{G156} written{G1125}{(G5772)}, THIS{G3778} IS{G2076}{(G5748)} JESUS{G2424} THE KING{G935} OF THE JEWS{G2453}. (kjv-strongs#)

Mat 27:37 And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS. (kjv)

======= Matthew 27:38 ============

Matthew 27:38 Then are there crucified with him two robbers, one on the right hand and one on the left.(asv)

Máté 27:38 Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobbkéz felõl, és a másikat balkéz felõl.(HU)

Matthew 27:38 Then{G5119} were there two{G1417} thieves{G3027} crucified{G4717}{(G5743)} with{G4862} him{G846}, one{G1520} on{G1537} the right hand{G1188}, and{G2532} another{G1520} on{G1537} the left{G2176}. (kjv-strongs#)

Mat 27:38 Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left. (kjv)

======= Matthew 27:39 ============

Matthew 27:39 And they that passed by railed on him, wagging their heads,(asv)

Máté 27:39 Az arramenõk pedig szidalmazzák vala õt, fejüket hajtogatván.(HU)

Matthew 27:39 And{G1161} they that passed by{G3899}{(G5740)} reviled{G987}{(G5707)} him{G846}, wagging{G2795}{(G5723)} their{G846} heads{G2776}, (kjv-strongs#)

Mat 27:39 And they that passed by reviled him, wagging their heads, (kjv)

======= Matthew 27:40 ============

Matthew 27:40 and saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself: if thou art the Son of God, come down from the cross.(asv)

Máté 27:40 És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztrõl!(HU)

Matthew 27:40 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Thou that destroyest{G2647}{(G5723)} the temple{G3485}, and{G2532} buildest{G3618}{(G5723)} it in{G1722} three{G5140} days{G2250}, save{G4982}{(G5657)} thyself{G4572}. If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, come down{G2597}{(G5628)} from{G575} the cross{G4716}. (kjv-strongs#)

Mat 27:40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. (kjv)

======= Matthew 27:41 ============

Matthew 27:41 In like manner also the chief priests mocking [him], with the scribes and elders, said,(asv)

Máté 27:41 Hasonlóképen a fõpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben, ezt mondják vala:(HU)

Matthew 27:41 {G1161} Likewise{G3668} also{G2532} the chief priests{G749} mocking{G1702}{(G5723)} him, with{G3326} the scribes{G1122} and{G2532} elders{G4245}, said{G3004}{(G5707)}, (kjv-strongs#)

Mat 27:41 Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said, (kjv)

======= Matthew 27:42 ============

Matthew 27:42 He saved others; himself he cannot save. He is the King of Israel; let him now come down from the cross, and we will believe on him.(asv)

Máté 27:42 Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztrõl, és majd hiszünk néki.(HU)

Matthew 27:42 He saved{G4982}{(G5656)} others{G243}; himself{G1438} he cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} save{G4982}{(G5658)}. If{G1487} he be{G2076}{(G5748)} the King{G935} of Israel{G2474}, let him{G2597} now{G3568} come down{G2597}{(G5628)} from{G575} the cross{G4716}, and{G2532} we will believe{G4100}{(G5692)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:42 He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. (kjv)

======= Matthew 27:43 ============

Matthew 27:43 He trusteth on God; let him deliver him now, if he desireth him: for he said, I am the Son of God.(asv)

Máté 27:43 Bízott az Istenben; mentse meg most õt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok.(HU)

Matthew 27:43 He trusted{G3982}{(G5754)} in{G1909} God{G2316}; let him deliver{G4506}{(G5663)} him{G846} now{G3568}, if{G1487} he will have{G2309}{(G5719)} him{G846}: for{G1063} he said{G2036}{(G5627)},{G3754} I am{G1510}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 27:43 He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God. (kjv)

======= Matthew 27:44 ============

Matthew 27:44 And the robbers also that were crucified with him cast upon him the same reproach.(asv)

Máté 27:44 A kiket vele együtt feszítének meg, a latrok is ugyanazt hányják vala szemére.(HU)

Matthew 27:44 {G1161} The thieves{G3027} also{G2532}, which{G3588} were crucified{G4957}{(G5685)} with him{G846}, cast{G3679} the same{G846} in his{G846} teeth{G3679}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:44 The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. (kjv)

======= Matthew 27:45 ============

Matthew 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.(asv)

Máté 27:45 Hat órától kezdve pedig sötétség lõn mind az egész földön, kilencz óráig.(HU)

Matthew 27:45 Now{G1161} from{G575} the sixth{G1623} hour{G5610} there was{G1096}{(G5633)} darkness{G4655} over{G1909} all{G3956} the land{G1093} unto{G2193} the ninth{G1766} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. (kjv)

======= Matthew 27:46 ============

Matthew 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is, My God, my God, why hast thou forsaken me?(asv)

Máté 27:46 Kilencz óra körül pedig nagy fenszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?(HU)

Matthew 27:46 And{G1161} about{G4012} the ninth{G1766} hour{G5610} Jesus{G2424} cried{G310}{(G5656)} with a loud{G3173} voice{G5456}, saying{G3004}{(G5723)}, Eli{G2241}, Eli{G2241}, lama{G2982} sabachthani{G4518}? that{G5123}{(G5748)} is to say, My{G3450} God{G2316}, my{G3450} God{G2316}, why{G2444} hast thou forsaken{G1459}{(G5627)} me{G3165}? (kjv-strongs#)

Mat 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? (kjv)

======= Matthew 27:47 ============

Matthew 27:47 And some of them stood there, when they heard it, said, This man calleth Elijah.(asv)

Máté 27:47 Némelyek pedig az ott állók közül, a mint ezt hallák, mondának: Illést hívja ez.(HU)

Matthew 27:47 {G1161} Some of them{G5100} that stood{G2476}{(G5761)} there{G1563}, when they heard{G191}{(G5660)} that, said{G3004}{(G5707)}{G3754}, This{G3778} man calleth for{G5455}{(G5719)} Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mat 27:47 Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias. (kjv)

======= Matthew 27:48 ============

Matthew 27:48 And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.(asv)

Máté 27:48 És egy közülök azonnal oda futamodván, egy szivacsot võn, és megtöltvén eczettel és egy nádszálra tûzvén, inni ád vala néki.(HU)

Matthew 27:48 And{G2532} straightway{G2112} one{G1520} of{G1537} them{G846} ran{G5143}{(G5631)}, and{G2532} took{G2983}{(G5631)} a spunge{G4699}, and{G5037} filled{G4130}{(G5660)} it with vinegar{G3690}, and{G2532} put it on{G4060}{(G5631)} a reed{G2563}, and gave{G4222} him{G846} to drink{G4222}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:48 And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink. (kjv)

======= Matthew 27:49 ============

Matthew 27:49 And the rest said, Let be; let us see whether Elijah cometh to save him.(asv)

Máté 27:49 A többiek pedig ezt mondják vala: Hagyd el, lássuk eljõ-é Illés, hogy megszabadítsa õt?(HU)

Matthew 27:49 The{G1161} rest{G3062} said{G3004}{(G5707)}, Let be{G863}{(G5628)}, let us see{G1492}{(G5632)} whether{G1487} Elias{G2243} will come{G2064}{(G5736)} to save{G4982}{(G5694)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him. (kjv)

======= Matthew 27:50 ============

Matthew 27:50 And Jesus cried again with a loud voice, and yielded up his spirit.(asv)

Máté 27:50 Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.(HU)

Matthew 27:50 {G1161} Jesus{G2424}, when he had cried{G2896}{(G5660)} again{G3825} with a loud{G3173} voice{G5456}, yielded up{G863}{(G5656)} the ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 27:50 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. (kjv)

======= Matthew 27:51 ============

Matthew 27:51 And behold, the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom; and the earth did quake; and the rocks were rent;(asv)

Máté 27:51 És ímé a templom kárpítja fölétõl aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kõsziklák megrepedezének;(HU)

Matthew 27:51 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the veil{G2665} of the temple{G3485} was rent{G4977}{(G5681)} in{G1519} twain{G1417} from{G575} the top{G509} to{G2193} the bottom{G2736}; and{G2532} the earth{G1093} did quake{G4579}{(G5681)}, and{G2532} the rocks{G4073} rent{G4977}{(G5681)}; (kjv-strongs#)

Mat 27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent; (kjv)

======= Matthew 27:52 ============

Matthew 27:52 and the tombs were opened; and many bodies of the saints that had fallen asleep were raised;(asv)

Máté 27:52 És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada.(HU)

Matthew 27:52 And{G2532} the graves{G3419} were opened{G455}{(G5681)}; and{G2532} many{G4183} bodies{G4983} of the saints{G40} which{G3588} slept{G2837}{(G5772)} arose{G1453}{(G5681)}, (kjv-strongs#)

Mat 27:52 And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose, (kjv)

======= Matthew 27:53 ============

Matthew 27:53 and coming forth out of the tombs after his resurrection they entered into the holy city and appeared unto many.(asv)

Máté 27:53 És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.(HU)

Matthew 27:53 And{G2532} came{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the graves{G3419} after{G3326} his{G846} resurrection{G1454}, and went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the holy{G40} city{G4172}, and{G2532} appeared{G1718}{(G5681)} unto many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 27:53 And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. (kjv)

======= Matthew 27:54 ============

Matthew 27:54 Now the centurion, and they that were with him watching Jesus, when they saw the earthquake, and the things that were done, feared exceedingly, saying, Truly this was the Son of God.(asv)

Máté 27:54 A százados pedig és a kik õ vele õrizték vala Jézust, látván a földindulást és a mik történtek vala, igen megrémülének, mondván: Bizony, Istennek Fia vala ez!(HU)

Matthew 27:54 Now{G1161} when the centurion{G1543}, and{G2532} they that were with{G3326} him{G846}, watching{G5083}{(G5723)} Jesus{G2424}, saw{G1492}{(G5631)} the earthquake{G4578}, and{G2532} those things that were done{G1096}{(G5637)}, they feared{G5399}{(G5675)} greatly{G4970}, saying{G3004}{(G5723)}, Truly{G230} this{G3778} was{G2258}{(G5713)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 27:54 Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God. (kjv)

======= Matthew 27:55 ============

Matthew 27:55 And many women were there beholding from afar, who had followed Jesus from Galilee, ministering unto him:(asv)

Máté 27:55 Sok asszony vala pedig ott, a kik távolról szemlélõdnek vala, a kik Galileából követték Jézust, szolgálván néki;(HU)

Matthew 27:55 And{G1161} many{G4183} women{G1135} were{G2258}{(G5713)} there{G1563} beholding{G2334}{(G5723)} afar off{G575}{G3113}, which{G3748} followed{G190}{(G5656)} Jesus{G2424} from{G575} Galilee{G1056}, ministering{G1247}{(G5723)} unto him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 27:55 And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him: (kjv)

======= Matthew 27:56 ============

Matthew 27:56 among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of the sons of Zebedee.(asv)

Máté 27:56 Ezek közt volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsé anyja, és a Zebedeus fiainak anyja.(HU)

Matthew 27:56 Among{G1722} which{G3739} was{G2258}{(G5713)} Mary{G3137} Magdalene{G3094}, and{G2532} Mary{G3137} the mother{G3384} of James{G2385} and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} the mother{G3384} of Zebedee's{G2199} children{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 27:56 Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedees children. (kjv)

======= Matthew 27:57 ============

Matthew 27:57 And when even was come, there came a rich man from Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:(asv)

Máté 27:57 Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember Arimathiából, név szerint József, a ki maga is tanítványa volt Jézusnak;(HU)

Matthew 27:57 When{G1161} the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, there came{G2064}{(G5627)} a rich{G4145} man{G444} of{G575} Arimathaea{G707}, named{G5122} Joseph{G2501}, who{G3739} also{G2532} himself{G846} was{G3100} Jesus{G2424}' disciple{G3100}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 27:57 When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple: (kjv)

======= Matthew 27:58 ============

Matthew 27:58 this man went to Pilate, and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded it to be given up.(asv)

Máté 27:58 Ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet.(HU)

Matthew 27:58 He{G3778} went{G4334}{(G5631)} to Pilate{G4091}, and begged{G154}{(G5668)} the body{G4983} of Jesus{G2424}. Then{G5119} Pilate{G4091} commanded{G2753}{(G5656)} the body{G4983} to be delivered{G591}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:58 He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. (kjv)

======= Matthew 27:59 ============

Matthew 27:59 And Joseph took the body, and wrapped it in a clean linen cloth,(asv)

Máté 27:59 És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba,(HU)

Matthew 27:59 And{G2532} when Joseph{G2501} had taken{G2983}{(G5631)} the body{G4983}, he wrapped{G1794}{(G5656)} it{G846} in a clean{G2513} linen cloth{G4616}, (kjv-strongs#)

Mat 27:59 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, (kjv)

======= Matthew 27:60 ============

Matthew 27:60 and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the tomb, and departed.(asv)

Máté 27:60 És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne.(HU)

Matthew 27:60 And{G2532} laid{G5087}{(G5656)} it{G846} in{G1722} his own{G846} new{G2537} tomb{G3419}, which{G3739} he had hewn out{G2998}{(G5656)} in{G1722} the rock{G4073}: and{G2532} he rolled{G4351}{(G5660)} a great{G3173} stone{G3037} to the door{G2374} of the sepulchre{G3419}, and departed{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. (kjv)

======= Matthew 27:61 ============

Matthew 27:61 And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.(asv)

Máté 27:61 Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, a kik a sír átellenében ülnek vala.(HU)

Matthew 27:61 And{G1161} there{G1563} was{G2258}{(G5713)} Mary{G3137} Magdalene{G3094}, and{G2532} the other{G243} Mary{G3137}, sitting{G2521}{(G5740)} over against{G561} the sepulchre{G5028}. (kjv-strongs#)

Mat 27:61 And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre. (kjv)

======= Matthew 27:62 ============

Matthew 27:62 Now on the morrow, which is [the day] after the Preparation, the chief priests and the Pharisees were gathered together unto Pilate,(asv)

Máté 27:62 Másnap pedig, a mely péntek után következik, egybegyûlének a fõpapok és a farizeusok Pilátushoz,(HU)

Matthew 27:62 Now{G1161} the next day{G1887}, that{G3748} followed{G2076}{(G5748)}{G3326} the day of the preparation{G3904}, the chief priests{G749} and{G2532} Pharisees{G5330} came together{G4863}{(G5681)} unto{G4314} Pilate{G4091}, (kjv-strongs#)

Mat 27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, (kjv)

======= Matthew 27:63 ============

Matthew 27:63 saying, Sir, we remember that that deceiver said while he was yet alive, After three days I rise again.(asv)

Máté 27:63 Ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitetõ még életében azt mondotta volt: Harmadnapra föltámadok.(HU)

Matthew 27:63 Saying{G3004}{(G5723)}, Sir{G2962}, we remember{G3415}{(G5681)} that{G3754} that{G1565} deceiver{G4108} said{G2036}{(G5627)}, while he was yet{G2089} alive{G2198}{(G5723)}, After{G3326} three{G5140} days{G2250} I will rise again{G1453}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:63 Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again. (kjv)

======= Matthew 27:64 ============

Matthew 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest haply his disciples come and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: and the last error will be worse than the first.(asv)

Máté 27:64 Parancsold meg azért, hogy õrizzék a sírt harmadnapig, ne hogy az õ tanítványai odamenvén éjjel, ellopják õt és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsõnél.(HU)

Matthew 27:64 Command{G2753}{(G5657)} therefore{G3767} that the sepulchre{G5028} be made sure{G805}{(G5683)} until{G2193} the third{G5154} day{G2250}, lest{G3379} his{G846} disciples{G3101} come{G2064}{(G5631)} by night{G3571}, and steal{G2813} him{G846} away{G2813}{(G5661)}, and{G2532} say{G2036}{(G5632)} unto the people{G2992}, He is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}: so{G2532} the last{G2078} error{G4106} shall be{G2071}{(G5704)} worse than{G5501} the first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first. (kjv)

======= Matthew 27:65 ============

Matthew 27:65 Pilate said unto them, Ye have a guard: go, make it [as] sure as ye can.(asv)

Máté 27:65 Pilátus pedig monda nékik: Van õrségetek; menjetek, õríztessétek, a mint tudjátok.(HU)

Matthew 27:65 {G1161} Pilate{G4091} said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, Ye have{G2192}{(G5719)} a watch{G2892}: go your way{G5217}{(G5720)}, make it as sure{G805}{(G5663)} as{G5613} ye can{G1492}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:65 Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can. (kjv)

======= Matthew 27:66 ============

Matthew 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, the guard being with them.(asv)

Máté 27:66 Õk pedig elmenvén, a sírt õrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ, az õrséggel.(HU)

Matthew 27:66 So{G1161} they went{G4198}{(G5679)}, and made{G805} the sepulchre{G5028} sure{G805}{(G5662)}, sealing{G4972}{(G5660)} the stone{G3037}, and setting{G3326} a watch{G2892}. (kjv-strongs#)

Mat 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.(kjv)

======= Matthew 28:1 ============

Matthew 28:1 Now late on the sabbath day, as it began to dawn toward the first [day] of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.(asv)

Máté 28:1 A szombat végén pedig, a hét elsõ napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.(HU)

Matthew 28:1 In the end{G1161}{G3796} of the sabbath{G4521}, as it began to dawn{G2020}{(G5723)} toward{G1519} the first{G3391} day of the week{G4521}, came{G2064}{(G5627)} Mary{G3137} Magdalene{G3094} and{G2532} the other{G243} Mary{G3137} to see{G2334}{(G5658)} the sepulchre{G5028}. (kjv-strongs#)

Mat 28:1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. (kjv)

======= Matthew 28:2 ============

Matthew 28:2 And behold, there was a great earthquake; for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled away the stone, and sat upon it.(asv)

Máté 28:2 És ímé nagy földindulás lõn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennybõl, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.(HU)

Matthew 28:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} earthquake{G4578}: for{G1063} the angel{G32} of the Lord{G2962} descended{G2597}{(G5631)} from{G1537} heaven{G3772}, and came{G4334}{(G5631)} and rolled back{G617}{(G5656)} the stone{G3037} from{G575} the door{G2374}, and{G2532} sat{G2521}{(G5711)} upon{G1883} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. (kjv)

======= Matthew 28:3 ============

Matthew 28:3 His appearance was as lightning, and his raiment white as snow:(asv)

Máté 28:3 A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.(HU)

Matthew 28:3 {G1161} His{G846} countenance{G2397} was{G2258}{(G5713)} like{G5613} lightning{G796}, and{G2532} his{G846} raiment{G1742} white{G3022} as{G5616} snow{G5510}: (kjv-strongs#)

Mat 28:3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow: (kjv)

======= Matthew 28:4 ============

Matthew 28:4 and for fear of him the watchers did quake, and became as dead men.(asv)

Máté 28:4 Az õrizõk pedig tõle való féltökben megrettenének, és olyanokká lõnek mint a holtak.(HU)

Matthew 28:4 And{G1161} for{G575} fear{G5401} of him{G846} the keepers{G5083}{(G5723)} did shake{G4579}{(G5681)}, and{G2532} became{G1096}{(G5633)} as{G5616} dead{G3498} men. (kjv-strongs#)

Mat 28:4 And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men. (kjv)

======= Matthew 28:5 ============

Matthew 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye; for I know that ye seek Jesus, who hath been crucified.(asv)

Máté 28:5 Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.(HU)

Matthew 28:5 And{G1161} the angel{G32} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto the women{G1135}, Fear{G5399}{(G5737)} not{G3361} ye{G5210}: for{G1063} I know{G1492}{(G5758)} that{G3754} ye seek{G2212}{(G5719)} Jesus{G2424}, which{G3588} was crucified{G4717}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified. (kjv)

======= Matthew 28:6 ============

Matthew 28:6 He is not here; for he is risen, even as he said. Come, see the place where the Lord lay.(asv)

Máté 28:6 Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.(HU)

Matthew 28:6 He is{G2076}{(G5748)} not{G3756} here{G5602}: for{G1063} he is risen{G1453}{(G5681)}, as{G2531} he said{G2036}{(G5627)}. Come{G1205}{(G5773)}, see{G1492}{(G5628)} the place{G5117} where{G3699} the Lord{G2962} lay{G2749}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. (kjv)

======= Matthew 28:7 ============

Matthew 28:7 And go quickly, and tell his disciples, He is risen from the dead; and lo, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.(asv)

Máté 28:7 És menjetek gyorsan és mondjátok meg az õ tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé elõttetek megy Galileába; ott meglátjátok õt, ímé megmondottam néktek.(HU)

Matthew 28:7 And{G2532} go{G4198}{(G5679)} quickly{G5035}, and tell{G2036}{(G5628)} his{G846} disciples{G3101} that{G3754} he is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, he goeth before{G4254}{(G5719)} you{G5209} into{G1519} Galilee{G1056}; there{G1563} shall ye see{G3700}{(G5695)} him{G846}: lo{G2400}{(G5628)}, I have told{G2036}{(G5627)} you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you. (kjv)

======= Matthew 28:8 ============

Matthew 28:8 And they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word.(asv)

Máté 28:8 És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az õ tanítványainak.(HU)

Matthew 28:8 And{G2532} they departed{G1831}{(G5631)} quickly{G5035} from{G575} the sepulchre{G3419} with{G3326} fear{G5401} and{G2532} great{G3173} joy{G5479}; and did run{G5143}{(G5627)} to bring{G518} his{G846} disciples{G3101} word{G518}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:8 And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word. (kjv)

======= Matthew 28:9 ============

Matthew 28:9 And behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and took hold of his feet, and worshipped him.(asv)

Máté 28:9 Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az õ tanítványainak, ímé szembe jöve õ velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az õ lábait, és leborulának elõtte.(HU)

Matthew 28:9 And{G1161} as{G5613} they went{G4198}{(G5711)} to tell{G518}{(G5658)} his{G846} disciples{G3101},{G2532} behold{G2400}{(G5628)}, Jesus{G2424} met{G528}{(G5656)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, All hail{G5463}{(G5720)}. And{G1161} they came{G4334}{(G5631)} and held{G2902}{(G5656)} him{G846} by the feet{G4228}, and{G2532} worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:9 And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him. (kjv)

======= Matthew 28:10 ============

Matthew 28:10 Then saith Jesus unto them, Fear not: go tell my brethren that they depart into Galilee, and there shall they see me.(asv)

Máté 28:10 Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.(HU)

Matthew 28:10 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto them{G846}, Be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}: go{G565}{(G5632)} tell{G518}{(G5657)} my{G3450} brethren{G80} that{G2443} they go{G5217}{(G5720)} into{G1519} Galilee{G1056}, and there{G2546} shall they see{G3700}{(G5695)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 28:10 Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. (kjv)

======= Matthew 28:11 ============

Matthew 28:11 Now while they were going, behold, some of the guard came into the city, and told unto the chief priests all the things that were come to pass.(asv)

Máté 28:11 A mialatt pedig õk mennek vala, ímé az õrségbõl némelyek bemenvén a városba, megjelentének a fõpapoknak mindent a mi történt.(HU)

Matthew 28:11 Now{G1161} when they{G846} were going{G4198}{(G5740)}, behold{G2400}{(G5628)}, some{G5100} of the watch{G2892} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the city{G4172}, and shewed{G518}{(G5656)} unto the chief priests{G749} all the things{G537} that were done{G1096}{(G5637)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:11 Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done. (kjv)

======= Matthew 28:12 ============

Matthew 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave much money unto the soldiers,(asv)

Máté 28:12 És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,(HU)

Matthew 28:12 And{G2532} when they were assembled{G4863}{(G5685)} with{G3326} the elders{G4245}, and{G5037} had taken{G2983}{(G5631)} counsel{G4824}, they gave{G1325}{(G5656)} large{G2425} money{G694} unto the soldiers{G4757}, (kjv-strongs#)

Mat 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, (kjv)

======= Matthew 28:13 ============

Matthew 28:13 saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.(asv)

Máté 28:13 Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az õ tanítványai odajövén éjjel, ellopák õt, mikor mi aluvánk.(HU)

Matthew 28:13 Saying{G3004}{(G5723)}, Say ye{G2036}{(G5628)},{G3754} His{G846} disciples{G3101} came{G2064}{(G5631)} by night{G3571}, and stole{G2813}{(G5656)} him{G846} away while we{G2257} slept{G2837}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:13 Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept. (kjv)

======= Matthew 28:14 ============

Matthew 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and rid you of care.(asv)

Máté 28:14 És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük õt, és kimentünk titeket a bajból.(HU)

Matthew 28:14 And{G2532} if{G1437} this{G5124} come{G191} to{G1909} the governor's{G2232} ears{G191}{(G5686)}, we{G2249} will persuade{G3982}{(G5692)} him{G846}, and{G2532} secure{G275}{G4160}{(G5692)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you. (kjv)

======= Matthew 28:15 ============

Matthew 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying was spread abroad among the Jews, [and continueth] until this day.(asv)

Máté 28:15 Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, a mint megtanították õket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.(HU)

Matthew 28:15 So{G1161} they took{G2983}{(G5631)} the money{G694}, and did{G4160}{(G5656)} as{G5613} they were taught{G1321}{(G5681)}: and{G2532} this{G3778} saying{G3056} is commonly reported{G1310}{(G5681)} among{G3844} the Jews{G2453} until{G3360} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day. (kjv)

======= Matthew 28:16 ============

Matthew 28:16 But the eleven disciples went into Galilee, unto the mountain where Jesus had appointed them.(asv)

Máté 28:16 A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, a hová Jézus rendelte vala õket.(HU)

Matthew 28:16 Then{G1161} the eleven{G1733} disciples{G3101} went away{G4198}{(G5675)} into{G1519} Galilee{G1056}, into{G1519} a mountain{G3735} where{G3757} Jesus{G2424} had appointed{G5021}{(G5668)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. (kjv)

======= Matthew 28:17 ============

Matthew 28:17 And when they saw him, they worshipped [him] ; but some doubted.(asv)

Máté 28:17 És mikor megláták õt, leborulának elõtte; némelyek pedig kételkedének.(HU)

Matthew 28:17 And{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, they worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}: but{G1161} some doubted{G1365}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:17 And when they saw him, they worshipped him: but some doubted. (kjv)

======= Matthew 28:18 ============

Matthew 28:18 And Jesus came to them and spake unto them, saying, All authority hath been given unto me in heaven and on earth.(asv)

Máté 28:18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.(HU)

Matthew 28:18 And{G2532} Jesus{G2424} came{G4334}{(G5631)} and spake{G2980}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, All{G3956} power{G1849} is given{G1325}{(G5681)} unto me{G3427} in{G1722} heaven{G3772} and{G2532} in{G1909} earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. (kjv)

======= Matthew 28:19 ============

Matthew 28:19 Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit:(asv)

Máté 28:19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,(HU)

Matthew 28:19 Go ye{G4198}{(G5679)} therefore{G3767}, and teach{G3100}{(G5657)} all{G3956} nations{G1484}, baptizing{G907}{(G5723)} them{G846} in{G1519} the name{G3686} of the Father{G3962}, and{G2532} of the Son{G5207}, and{G2532} of the Holy{G40} Ghost{G4151}: (kjv-strongs#)

Mat 28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: (kjv)

======= Matthew 28:20 ============

Matthew 28:20 teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.(asv)

Máté 28:20 Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!(HU)

Matthew 28:20 Teaching{G1321}{(G5723)} them{G846} to observe{G5083}{(G5721)} all things{G3956} whatsoever{G3745} I have commanded{G1781}{(G5662)} you{G5213}: and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, I{G1473} am{G1510}{(G5748)} with{G3326} you{G5216} alway{G3956}{G2250}, even unto{G2193} the end{G4930} of the world{G165}. Amen{G281}. (kjv-strongs#)

Mat 28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.(kjv)

======= Mark 1:1 ============

Mark 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.(asv)

Márk 1:1 A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,(HU)

Mark 1:1 The beginning{G746} of the gospel{G2098} of Jesus{G2424} Christ{G5547}, the Son{G5207} of God{G2316}; (kjv-strongs#)

Mar 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God; (kjv)

======= Mark 1:2 ============

Mark 1:2 Even as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way.(asv)

Márk 1:2 A mint meg van írva a prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád elõtt, a ki megkészíti a te útadat elõtted;(HU)

Mark 1:2 As{G5613} it is written{G1125}{(G5769)} in{G1722} the prophets{G4396}, Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} my{G3450} messenger{G32} before{G4253} thy{G4675} face{G4383}, which{G3739} shall prepare{G2680}{(G5692)} thy{G4675} way{G3598} before{G1715} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mar 1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. (kjv)

======= Mark 1:3 ============

Mark 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, Make his paths straight;(asv)

Márk 1:3 Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az õ ösvényeit:(HU)

Mark 1:3 The voice{G5456} of one crying{G994}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, Prepare ye{G2090}{(G5657)} the way{G3598} of the Lord{G2962}, make{G4160}{(G5720)} his{G846} paths{G5147} straight{G2117}. (kjv-strongs#)

Mar 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (kjv)

======= Mark 1:4 ============

Mark 1:4 John came, who baptized in the wilderness and preached the baptism of repentance unto remission of sins.(asv)

Márk 1:4 Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára.(HU)

Mark 1:4 John{G2491} did{G1096}{(G5633)} baptize{G907}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, and{G2532} preach{G2784}{(G5723)} the baptism{G908} of repentance{G3341} for{G1519} the remission{G859} of sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mar 1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins. (kjv)

======= Mark 1:5 ============

Mark 1:5 And there went out unto him all the country of Judaea, and all they of Jerusalem; And they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.(asv)

Márk 1:5 És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan õ általa a Jordán vizében, bûneikrõl vallást tévén.(HU)

Mark 1:5 And{G2532} there went out{G1607}{(G5711)} unto{G4314} him{G846} all{G3956} the land{G5561} of Judaea{G2449}, and{G2532} they of Jerusalem{G2415}, and{G2532} were{G907} all{G3956} baptized{G907}{(G5712)} of{G5259} him{G846} in{G1722} the river{G4215} of Jordan{G2446}, confessing{G1843}{(G5734)} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mar 1:5 And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. (kjv)

======= Mark 1:6 ============

Mark 1:6 And John was clothed with camel's hair, and [had] a leathern girdle about his loins, and did eat locusts and wild honey.(asv)

Márk 1:6 János pedig teveszõrruhát és dereka körül bõrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.(HU)

Mark 1:6 And{G1161} John{G2491} was{G2258}{(G5713)} clothed{G1746}{(G5765)} with camel's{G2574} hair{G2359}, and{G2532} with a girdle{G2223} of a skin{G1193} about{G4012} his{G846} loins{G3751}; and{G2532} he did eat{G2068}{(G5723)} locusts{G200} and{G2532} wild{G66} honey{G3192}; (kjv-strongs#)

Mar 1:6 And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey; (kjv)

======= Mark 1:7 ============

Mark 1:7 And he preached, saying, There cometh after me he that is mightier than I, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.(asv)

Márk 1:7 És prédikála, mondván: Utánam jõ, a ki erõsebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam.(HU)

Mark 1:7 And{G2532} preached{G2784}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, There cometh{G2064}{(G5736)} one mightier than{G2478} I{G3450} after{G3694} me{G3450}, the latchet{G2438} of whose{G3739} shoes{G846}{G5266} I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} to stoop down{G2955}{(G5660)} and unloose{G3089}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:7 And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. (kjv)

======= Mark 1:8 ============

Mark 1:8 I baptized you in water; But he shall baptize you in the Holy Spirit.(asv)

Márk 1:8 Én vízzel kereszteltelek titeket, de õ Szent Lélekkel keresztel titeket.(HU)

Mark 1:8 I{G1473} indeed{G3303} have baptized{G907}{(G5656)} you{G5209} with{G1722} water{G5204}: but{G1161} he{G846} shall baptize{G907}{(G5692)} you{G5209} with{G1722} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 1:8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost. (kjv)

======= Mark 1:9 ============

Mark 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in the Jordan.(asv)

Márk 1:9 És lõn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretbõl, és megkeresztelteték János által a Jordánban.(HU)

Mark 1:9 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}, that Jesus{G2424} came{G2064}{(G5627)} from{G575} Nazareth{G3478} of Galilee{G1056}, and{G2532} was baptized{G907}{(G5681)} of{G5259} John{G2491} in{G1519} Jordan{G2446}. (kjv-strongs#)

Mar 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan. (kjv)

======= Mark 1:10 ============

Mark 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens rent asunder, and the Spirit as a dove descending upon him:(asv)

Márk 1:10 És azonnal feljõvén a vízbõl, látá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket mint egy galambot õ reá leszállani;(HU)

Mark 1:10 And{G2532} straightway{G2112} coming up{G305}{(G5723)} out of{G575} the water{G5204}, he saw{G1492}{(G5627)} the heavens{G3772} opened{G4977}{(G5746)}, and{G2532} the Spirit{G4151} like{G5616} a dove{G4058} descending{G2597}{(G5723)} upon{G1909} him{G846}: (kjv-strongs#)

Mar 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him: (kjv)

======= Mark 1:11 ============

Mark 1:11 And a voice came out of the heavens, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased.(asv)

Márk 1:11 És szózat lõn az égbõl: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.(HU)

Mark 1:11 And{G2532} there came{G1096}{(G5633)} a voice{G5456} from{G1537} heaven{G3772}, saying, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:11 And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. (kjv)

======= Mark 1:12 ============

Mark 1:12 And straightway the Spirit driveth him forth into the wilderness.(asv)

Márk 1:12 És a Lélek azonnal elragadá õt a pusztába.(HU)

Mark 1:12 And{G2532} immediately{G2117} the Spirit{G4151} driveth{G1544}{(G5719)} him{G846} into{G1519} the wilderness{G2048}. (kjv-strongs#)

Mar 1:12 And immediately the spirit driveth him into the wilderness. (kjv)

======= Mark 1:13 ============

Mark 1:13 And he was in the wilderness forty days tempted of Satan; And he was with the wild beasts; And the angels ministered unto him.(asv)

Márk 1:13 És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal vala együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki.(HU)

Mark 1:13 And{G2532} he was{G2258}{(G5713)} there{G1563} in{G1722} the wilderness{G2048} forty{G5062} days{G2250}, tempted{G3985}{(G5746)} of{G5259} Satan{G4567}; and{G2532} was{G2258}{(G5713)} with{G3326} the wild beasts{G2342}; and{G2532} the angels{G32} ministered{G1247}{(G5707)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him. (kjv)

======= Mark 1:14 ============

Mark 1:14 Now after John was delivered up, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,(asv)

Márk 1:14 Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangyéliomát,(HU)

Mark 1:14 Now{G1161} after{G3326} that John{G2491} was put in prison{G3860}{(G5683)}, Jesus{G2424} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} Galilee{G1056}, preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932} of God{G2316}, (kjv-strongs#)

Mar 1:14 Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, (kjv)

======= Mark 1:15 ============

Mark 1:15 and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe in the gospel.(asv)

Márk 1:15 És mondván: Bétölt az idõ, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.(HU)

Mark 1:15 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)},{G3754} The time{G2540} is fulfilled{G4137}{(G5769)}, and{G2532} the kingdom{G932} of God{G2316} is at hand{G1448}{(G5758)}: repent ye{G3340}{(G5720)}, and{G2532} believe{G4100}{(G5720)}{G1722} the gospel{G2098}. (kjv-strongs#)

Mar 1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel. (kjv)

======= Mark 1:16 ============

Mark 1:16 And passing along by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net in the sea; for they were fishers.(asv)

Márk 1:16 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.(HU)

Mark 1:16 Now{G1161} as he walked{G4043}{(G5723)} by{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, he saw{G1492}{(G5627)} Simon{G4613} and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80} casting{G906}{(G5723)} a net{G293} into{G1722} the sea{G2281}: for{G1063} they were{G2258}{(G5713)} fishers{G231}. (kjv-strongs#)

Mar 1:16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers. (kjv)

======= Mark 1:17 ============

Mark 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.(asv)

Márk 1:17 És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.(HU)

Mark 1:17 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Come ye{G1205}{(G5773)} after{G3694} me{G3450}, and{G2532} I will make{G4160}{(G5692)} you{G5209} to become{G1096}{(G5635)} fishers{G231} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. (kjv)

======= Mark 1:18 ============

Mark 1:18 And straightway they left the nets, and followed him.(asv)

Márk 1:18 És azonnal elhagyván az õ hálóikat, követék õt.(HU)

Mark 1:18 And{G2532} straightway{G2112} they forsook{G863}{(G5631)} their{G846} nets{G1350}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:18 And straightway they forsook their nets, and followed him. (kjv)

======= Mark 1:19 ============

Mark 1:19 And going on a little further, he saw James the [son] of Zebedee, and John his brother, who also were in the boat mending the nets.(asv)

Márk 1:19 És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, a mint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.(HU)

Mark 1:19 And{G2532} when he had gone{G4260} a little{G3641} further{G4260}{(G5631)} thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} James{G2385} the son{G3588} of Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, who{G846} also{G2532} were in{G1722} the ship{G4143} mending{G2675}{(G5723)} their nets{G1350}. (kjv-strongs#)

Mar 1:19 And when he had gone a little farther thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets. (kjv)

======= Mark 1:20 ============

Mark 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went after him.(asv)

Márk 1:20 És azonnal hívá õket. És õk atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.(HU)

Mark 1:20 And{G2532} straightway{G2112} he called{G2564}{(G5656)} them{G846}: and{G2532} they left{G863}{(G5631)} their{G846} father{G3962} Zebedee{G2199} in{G1722} the ship{G4143} with{G3326} the hired servants{G3411}, and went{G565}{(G5627)} after{G3694} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him. (kjv)

======= Mark 1:21 ============

Mark 1:21 And they go into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue and taught.(asv)

Márk 1:21 És bemenének Kapernaumba; és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába, tanít vala.(HU)

Mark 1:21 And{G2532} they went{G1531}{(G5736)} into{G1519} Capernaum{G2584}; and{G2532} straightway{G2112} on the sabbath day{G4521} he entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} the synagogue{G4864}, and taught{G1321}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:21 And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught. (kjv)

======= Mark 1:22 ============

Mark 1:22 And they were astonished at his teaching: For he taught them as having authority, and not as the scribes.(asv)

Márk 1:22 És elálmélkodának az õ tanításán; mert úgy tanítja vala õket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók.(HU)

Mark 1:22 And{G2532} they were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}: for{G1063} he taught{G1321}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} them{G846} as{G5613} one that had{G2192}{(G5723)} authority{G1849}, and{G2532} not{G3756} as{G5613} the scribes{G1122}. (kjv-strongs#)

Mar 1:22 And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. (kjv)

======= Mark 1:23 ============

Mark 1:23 And straightway there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,(asv)

Márk 1:23 Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta,(HU)

Mark 1:23 And{G2532} there was{G2258}{(G5713)} in{G1722} their{G846} synagogue{G4864} a man{G444} with{G1722} an unclean{G169} spirit{G4151}; and{G2532} he cried out{G349}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mar 1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out, (kjv)

======= Mark 1:24 ============

Mark 1:24 saying, What have we to do with thee, Jesus thou Nazarene? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.(asv)

Márk 1:24 És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.(HU)

Mark 1:24 Saying{G3004}{(G5723)}, Let us alone{G1436}; what{G5101} have we{G2254} to do{G2532} with thee{G4671}, thou Jesus{G2424} of Nazareth{G3479}? art thou come{G2064}{(G5627)} to destroy{G622}{(G5658)} us{G2248}? I know{G1492}{(G5758)} thee{G4571} who{G5101} thou art{G1488}{(G5748)}, the Holy One{G40} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mar 1:24 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. (kjv)

======= Mark 1:25 ============

Mark 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.(asv)

Márk 1:25 És megdorgálá õt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belõle.(HU)

Mark 1:25 And{G2532} Jesus{G2424} rebuked{G2008}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Hold thy peace{G5392}{(G5682)}, and{G2532} come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. (kjv)

======= Mark 1:26 ============

Mark 1:26 And the unclean spirit, tearing him and crying with a loud voice, came out of him.(asv)

Márk 1:26 És a tisztátalan lélek megszaggatá õt, és fenszóval kiáltva, kiméne belõle.(HU)

Mark 1:26 And{G2532} when the unclean{G169} spirit{G4151} had torn{G4682}{(G5660)} him{G846}, and{G2532} cried{G2896}{(G5660)} with a loud{G3173} voice{G5456}, he came{G1831}{(G5627)} out of{G1537} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:26 And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him. (kjv)

======= Mark 1:27 ============

Mark 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What is this? a new teaching! with authority he commandeth even the unclean spirits, and they obey him.(asv)

Márk 1:27 És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?(HU)

Mark 1:27 And{G2532} they were{G2284} all{G3956} amazed{G2284}{(G5681)}, insomuch that{G5620} they questioned{G4802}{(G5721)} among{G4314} themselves{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, What thing{G5101} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}? what{G5101} new{G2537} doctrine{G1322} is this{G5124}? for{G3754} with{G2596} authority{G1849} commandeth{G2004}{(G5719)} he even{G2532} the unclean{G169} spirits{G4151}, and{G2532} they do obey{G5219}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him. (kjv)

======= Mark 1:28 ============

Mark 1:28 And the report of him went out straightway everywhere into all the region of Galilee round about.(asv)

Márk 1:28 És azonnal elméne az õ híre Galilea egész környékére.(HU)

Mark 1:28 And{G1161} immediately{G2117} his{G846} fame{G189} spread abroad{G1831}{(G5627)} throughout{G1519} all{G3650} the region round about{G4066} Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mar 1:28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee. (kjv)

======= Mark 1:29 ============

Mark 1:29 And straightway, when they were come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John.(asv)

Márk 1:29 És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt.(HU)

Mark 1:29 And{G2532} forthwith{G2112}, when they were come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the synagogue{G4864}, they entered{G2064}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614} of Simon{G4613} and{G2532} Andrew{G406}, with{G3326} James{G2385} and{G2532} John{G2491}. (kjv-strongs#)

Mar 1:29 And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John. (kjv)

======= Mark 1:30 ============

Mark 1:30 Now Simon's wife's mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:(asv)

Márk 1:30 A Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki felõle.(HU)

Mark 1:30 But{G1161} Simon's{G4613} wife's mother{G3994} lay{G2621}{(G5711)} sick of a fever{G4445}{(G5723)}, and{G2532} anon{G2112} they tell{G3004}{(G5719)} him{G846} of{G4012} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:30 But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her. (kjv)

======= Mark 1:31 ============

Mark 1:31 and he came and took her by the hand, and raised her up; and the fever left her, and she ministered unto them.(asv)

Márk 1:31 És õ odamenvén, fölemelé azt, annak kezét fogván; és elhagyá azt a hideglelés azonnal, és szolgál vala nékik.(HU)

Mark 1:31 And{G2532} he came{G4334}{(G5631)} and took{G2902}{(G5660)} her{G846} by the hand{G5495}, and lifted{G1453} her{G846} up{G1453}{(G5656)}; and{G2532} immediately{G2112} the fever{G4446} left{G863}{(G5656)} her{G846}, and{G2532} she ministered{G1247}{(G5707)} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them. (kjv)

======= Mark 1:32 ============

Mark 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were sick, and them that were possessed with demons.(asv)

Márk 1:32 Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind õ hozzá vivék a betegeseket és az ördöngõsöket;(HU)

Mark 1:32 And{G1161} at{G1096}{(G5637)} even{G3798}, when{G3753} the sun{G2246} did set{G1416}{(G5627)}, they brought{G5342}{(G5707)} unto{G4314} him{G846} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} diseased{G2560}, and{G2532} them that were possessed with devils{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils. (kjv)

======= Mark 1:33 ============

Mark 1:33 And all the city was gathered together at the door.(asv)

Márk 1:33 És az egész város oda gyûlt vala az ajtó elé.(HU)

Mark 1:33 And{G2532} all{G3650} the city{G4172} was{G2258}{(G5713)} gathered together{G1996}{(G5772)} at{G4314} the door{G2374}. (kjv-strongs#)

Mar 1:33 And all the city was gathered together at the door. (kjv)

======= Mark 1:34 ============

Mark 1:34 And he healed many that were sick with divers diseases, and cast out many demons; and he suffered not the demons to speak, because they knew him .(asv)

Márk 1:34 És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlõdnek vala; és sok ördögöt kiûze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy õt ismerék.(HU)

Mark 1:34 And{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} many{G4183} that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560} of divers{G4164} diseases{G3554}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5627)} many{G4183} devils{G1140}; and{G2532} suffered{G863}{(G5707)} not{G3756} the devils{G1140} to speak{G2980}{(G5721)}, because{G3754} they knew{G1492}{(G5715)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:34 And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him. (kjv)

======= Mark 1:35 ============

Mark 1:35 And in the morning, a great while before day, he rose up and went out, and departed into a desert place, and there prayed.(asv)

Márk 1:35 Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.(HU)

Mark 1:35 And{G2532} in the morning{G4404}, rising up{G450}{(G5631)} a great while{G3029} before day{G1773}, he went out{G1831}{(G5627)}, and{G2532} departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a solitary{G2048} place{G5117}, and there{G2546} prayed{G4336}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed. (kjv)

======= Mark 1:36 ============

Mark 1:36 And Simon and they that were with him followed after him;(asv)

Márk 1:36 Simon pedig és a vele lévõk utána sietének;(HU)

Mark 1:36 And{G2532} Simon{G4613} and{G2532} they that were with{G3326} him{G846} followed after{G2614}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:36 And Simon and they that were with him followed after him. (kjv)

======= Mark 1:37 ============

Mark 1:37 and they found him, and say unto him, All are seeking thee.(asv)

Márk 1:37 És a mikor megtalálák õt, mondának néki: Mindenki téged keres.(HU)

Mark 1:37 And{G2532} when they had found{G2147}{(G5631)} him{G846}, they said{G3004}{(G5719)} unto him{G846},{G3754} All{G3956} men seek{G2212}{(G5719)} for thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 1:37 And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee. (kjv)

======= Mark 1:38 ============

Mark 1:38 And he saith unto them, Let us go elsewhere into the next towns, that I may preach there also; for to this end came I forth.(asv)

Márk 1:38 És õ monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.(HU)

Mark 1:38 And{G2532} he said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Let us go{G71}{(G5725)} into{G1519} the next{G2192}{(G5746)} towns{G2969}, that{G2443} I may preach{G2784}{(G5661)} there also{G2546}: for{G1063} therefore{G1519}{G5124} came I forth{G1831}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:38 And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth. (kjv)

======= Mark 1:39 ============

Mark 1:39 And he went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out demons.(asv)

Márk 1:39 És prédikál vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket ûz vala.(HU)

Mark 1:39 And{G2532} he preached{G2784}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864} throughout{G1519} all{G3650} Galilee{G1056}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5723)} devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mar 1:39 And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils. (kjv)

======= Mark 1:40 ============

Mark 1:40 And there cometh to him a leper, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.(asv)

Márk 1:40 És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén õt és leborulván elõtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.(HU)

Mark 1:40 And{G2532} there came{G2064}{(G5736)} a leper{G3015} to{G4314} him{G846}, beseeching{G3870}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} kneeling down{G1120}{(G5723)} to him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846},{G3754} If{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, thou canst{G1410}{(G5736)} make{G2511} me{G3165} clean{G2511}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. (kjv)

======= Mark 1:41 ============

Mark 1:41 And being moved with compassion, he stretched forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou made clean.(asv)

Márk 1:41 Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté õt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.(HU)

Mark 1:41 And{G1161} Jesus{G2424}, moved with compassion{G4697}{(G5679)}, put forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and touched{G680}{(G5662)} him{G846}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I will{G2309}{(G5719)}; be thou clean{G2511}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:41 And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean. (kjv)

======= Mark 1:42 ============

Mark 1:42 And straightway the leprosy departed from him, and he was made clean.(asv)

Márk 1:42 És a mint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tõle a poklosság és megtisztula.(HU)

Mark 1:42 And{G2532} as soon as he{G846} had spoken{G2036}{(G5631)}, immediately{G2112} the leprosy{G3014} departed{G565}{(G5627)} from{G575} him{G846}, and{G2532} he was cleansed{G2511}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:42 And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed. (kjv)

======= Mark 1:43 ============

Mark 1:43 And he strictly charged him, and straightway sent him out,(asv)

Márk 1:43 És erõsen megfenyegetvén, azonnal elküldé õt,(HU)

Mark 1:43 And{G2532} he straitly charged{G1690}{(G5666)} him{G846}, and forthwith{G2112} sent{G1544} him{G846} away{G1544}{(G5627)}; (kjv-strongs#)

Mar 1:43 And he straitly charged him, and forthwith sent him away; (kjv)

======= Mark 1:44 ============

Mark 1:44 and saith unto him, See thou say nothing to any man: but go show thyself to the priest, and offer for thy cleansing the things which Moses commanded, for a testimony unto them.(asv)

Márk 1:44 És monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, a mit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik.(HU)

Mark 1:44 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, See{G3708}{(G5720)} thou say{G2036}{(G5632)} nothing{G3367} to any man{G3367}: but{G235} go thy way{G5217}{(G5720)}, shew{G1166}{(G5657)} thyself{G4572} to the priest{G2409}, and{G2532} offer{G4374}{(G5628)} for{G4012} thy{G4675} cleansing{G2512} those things{G3739} which Moses{G3475} commanded{G4367}{(G5656)}, for{G1519} a testimony{G3142} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:44 And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv)

======= Mark 1:45 ============

Mark 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to spread abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into a city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.(asv)

Márk 1:45 Az pedig kimenvén, kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelõl.(HU)

Mark 1:45 But{G1161} he went out{G1831}{(G5631)}, and began{G756}{(G5662)} to publish{G2784}{(G5721)} it much{G4183}, and{G2532} to blaze abroad{G1310}{(G5721)} the matter{G3056}, insomuch that{G5620} Jesus{G846} could{G1410}{(G5738)} no more{G3371} openly{G5320} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the city{G4172}, but{G235} was{G2258}{(G5713)} without{G1854} in{G1722} desert{G2048} places{G5117}: and{G2532} they came{G2064}{(G5711)} to{G4314} him{G846} from every quarter{G3836}. (kjv-strongs#)

Mar 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.(kjv)

======= Mark 2:1 ============

Mark 2:1 And when he entered again into Capernaum after some days, it was noised that he was in the house.(asv)

Márk 2:1 Napok mulva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van.(HU)

Mark 2:1 And{G2532} again{G3825} he entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} Capernaum{G2584} after{G1223} some days{G2250}; and{G2532} it was noised{G191}{(G5681)} that{G3754} he was{G2076}{(G5748)} in{G1519} the house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 2:1 And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house. (kjv)

======= Mark 2:2 ============

Mark 2:2 And many were gathered together, so that there was no longer room [for them], no, not even about the door: and he spake the word unto them.(asv)

Márk 2:2 És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nékik az igét.(HU)

Mark 2:2 And{G2532} straightway{G2112} many{G4183} were gathered together{G4863}{(G5681)}, insomuch that{G5620} there was{G5562} no{G3371} room to receive{G5562}{(G5721)} them, no, not so much{G3366} as about{G4314} the door{G2374}: and{G2532} he preached{G2980}{(G5707)} the word{G3056} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:2 And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them. (kjv)

======= Mark 2:3 ============

Mark 2:3 And they come, bringing unto him a man sick of the palsy, borne of four.(asv)

Márk 2:3 És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, a kit négyen emelnek vala.(HU)

Mark 2:3 And{G2532} they come{G2064}{(G5736)} unto{G4314} him{G846}, bringing{G5342}{(G5723)} one sick of the palsy{G3885}, which was borne{G142}{(G5746)} of{G5259} four{G5064}. (kjv-strongs#)

Mar 2:3 And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four. (kjv)

======= Mark 2:4 ============

Mark 2:4 And when they could not come nigh unto him for the crowd, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed whereon the sick of the palsy lay.(asv)

Márk 2:4 És mivel a sokaság miatt nem férkõzhettek azzal õ hozzá, megbonták ama háznak fedelét, a hol Õ vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, a melyben a gutaütött feküdt.(HU)

Mark 2:4 And{G2532} when they could{G1410}{(G5740)} not{G3361} come nigh{G4331}{(G5658)} unto him{G846} for{G1223} the press{G3793}, they uncovered{G648}{(G5656)} the roof{G4721} where{G3699} he was{G2258}{(G5713)}: and{G2532} when they had broken it up{G1846}{(G5660)}, they let down{G5465}{(G5719)} the bed{G2895} wherein{G1909}{G3739} the sick of the palsy{G3885} lay{G2621}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mar 2:4 And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. (kjv)

======= Mark 2:5 ============

Mark 2:5 And Jesus seeing their faith saith unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven.(asv)

Márk 2:5 Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bûneid.(HU)

Mark 2:5 When{G1161} Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} their{G846} faith{G4102}, he said{G3004}{(G5719)} unto the sick of the palsy{G3885}, Son{G5043}, thy{G4675} sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mar 2:5 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. (kjv)

======= Mark 2:6 ============

Mark 2:6 But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,(asv)

Márk 2:6 Valának pedig ott némely írástudók, a kik ott ülnek vala, szívökben így okoskodván:(HU)

Mark 2:6 But{G1161} there were{G2258}{(G5713)} certain{G5100} of the scribes{G1122} sitting{G2521}{(G5740)} there{G1563}, and{G2532} reasoning{G1260}{(G5740)} in{G1722} their{G846} hearts{G2588}, (kjv-strongs#)

Mar 2:6 But there was certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, (kjv)

======= Mark 2:7 ============

Mark 2:7 Why doth this man thus speak? he blasphemeth: who can forgive sins but one, [even] God?(asv)

Márk 2:7 Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? ki bocsáthatja meg a bûnöket, hanemha egyedül az Isten?(HU)

Mark 2:7 Why{G5101} doth{G2980} this{G3778} man thus{G3779} speak{G2980}{(G5719)} blasphemies{G988}? who{G5101} can{G1410}{(G5736)} forgive{G863}{(G5721)} sins{G266} but{G1508} God{G2316} only{G1520}? (kjv-strongs#)

Mar 2:7 Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only? (kjv)

======= Mark 2:8 ============

Mark 2:8 And straightway Jesus, perceiving in his spirit that they so reasoned within themselves, saith unto them, Why reason ye these things in your hearts?(asv)

Márk 2:8 És Jézus azonnal észrevevé az õ lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és monda nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben?(HU)

Mark 2:8 And{G2532} immediately{G2112} when Jesus{G2424} perceived{G1921}{(G5631)} in his{G846} spirit{G4151} that{G3754} they so{G3779} reasoned{G1260}{(G5736)} within{G1722} themselves{G1438}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)} these things{G5023} in{G1722} your{G5216} hearts{G2588}? (kjv-strongs#)

Mar 2:8 And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? (kjv)

======= Mark 2:9 ============

Mark 2:9 Which is easier, to say to the sick of the palsy, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?(asv)

Márk 2:9 Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bûneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?(HU)

Mark 2:9 Whether{G5101} is it{G2076}{(G5748)} easier{G2123} to say{G2036}{(G5629)} to the sick of the palsy{G3885}, Thy sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}; or{G2228} to say{G2036}{(G5629)}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2895}, and{G2532} walk{G4043}{(G5720)}? (kjv-strongs#)

Mar 2:9 Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk? (kjv)

======= Mark 2:10 ============

Mark 2:10 But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (he saith to the sick of the palsy),(asv)

Márk 2:10 Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bûnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek:(HU)

Mark 2:10 But{G1161} that{G2443} ye may know{G1492}{(G5762)} that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} power{G1849} on{G1909} earth{G1093} to forgive{G863}{(G5721)} sins{G266},(he saith{G3004}{(G5719)} to the sick of the palsy{G3885},) (kjv-strongs#)

Mar 2:10 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,) (kjv)

======= Mark 2:11 ============

Mark 2:11 I say unto thee, Arise, take up thy bed, and go unto thy house.(asv)

Márk 2:11 Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza.(HU)

Mark 2:11 I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2895}, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)} into{G1519} thine{G4675} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 2:11 I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house. (kjv)

======= Mark 2:12 ============

Mark 2:12 And he arose, and straightway took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.(asv)

Márk 2:12 Az pedig azonnal fölkele és felvévén nyoszolyáját, kiméne mindenkinek láttára; úgy hogy mindenki elálmélkodék, és dicsõíté az Istent, ezt mondván: Soha sem láttunk ilyet!(HU)

Mark 2:12 And{G2532} immediately{G2112} he arose{G1453}{(G5681)}, took up{G142}{(G5660)} the bed{G2895}, and{G2532} went forth{G1831}{(G5627)} before{G1726} them all{G3956}; insomuch that{G5620} they were{G1839} all{G3956} amazed{G1839}{(G5733)}, and{G2532} glorified{G1392}{(G5721)} God{G2316}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} We{G1492} never{G3763} saw{G1492}{(G5627)} it on this fashion{G3779}. (kjv-strongs#)

Mar 2:12 And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. (kjv)

======= Mark 2:13 ============

Mark 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them.(asv)

Márk 2:13 És ismét kiméne a tenger mellé; és az egész sokaság megy vala õ hozzá, és õ tanítja vala õket.(HU)

Mark 2:13 And{G2532} he went forth{G1831}{(G5627)} again{G3825} by{G3844} the sea side{G2281}; and{G2532} all{G3956} the multitude{G3793} resorted{G2064}{(G5711)} unto{G4314} him{G846}, and{G2532} he taught{G1321}{(G5707)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them. (kjv)

======= Mark 2:14 ============

Mark 2:14 And as he passed by, he saw Levi the [son] of Alphaeus sitting at the place of toll, and he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him.(asv)

Márk 2:14 És a mikor tovaméne, meglátá Lévit, az Alfeus fiát, a ki a vámszedõ helyen ül vala, és monda néki: Kövess engemet. És felkelvén, követi vala õt.(HU)

Mark 2:14 And{G2532} as he passed by{G3855}{(G5723)}, he saw{G1492}{(G5627)} Levi{G3018} the son of Alphaeus{G256} sitting{G2521}{(G5740)} at{G1909} the receipt of custom{G5058}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. And{G2532} he arose{G450}{(G5631)} and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. (kjv)

======= Mark 2:15 ============

Mark 2:15 And it came to pass, that he was sitting at meat in his house, and many publicans and sinners sat down with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.(asv)

Márk 2:15 És lõn, a mikor õ ennek házában asztalhoz üle, a vámszedõk és bûnösök is sokan odaülnek vala Jézussal és az õ tanítványaival; mert sokan valának, és követék õt.(HU)

Mark 2:15 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that{G1722}, as Jesus{G846} sat at meat{G2621}{(G5738)} in{G1722} his{G846} house{G3614}, many{G4183} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268} sat{G4873} also{G2532} together with{G4873}{(G5711)} Jesus{G2424} and{G2532} his{G846} disciples{G3101}: for{G1063} there were{G2258}{(G5713)} many{G4183}, and{G2532} they followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:15 And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him. (kjv)

======= Mark 2:16 ============

Mark 2:16 And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with the sinners and publicans, said unto his disciples, [How is it] that he eateth and drinketh with publicans and sinners?(asv)

Márk 2:16 És a mikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedõkkel és bûnösökkel, mondának az õ tanítványainak: Mi dolog, hogy a vámszedõkkel és a bûnösökkel eszik és iszik?(HU)

Mark 2:16 And{G2532} when the scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} him{G846} eat{G2068}{(G5723)} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}, they said{G3004}{(G5707)} unto his{G846} disciples{G3101}, How{G5101} is it that{G3754} he eateth{G2068}{(G5719)} and{G2532} drinketh{G4095}{(G5719)} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}? (kjv-strongs#)

Mar 2:16 And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? (kjv)

======= Mark 2:17 ============

Mark 2:17 And when Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners.(asv)

Márk 2:17 És a mikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bûnösöket hívjak megtérésre.(HU)

Mark 2:17 When{G2532} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} it, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, They that are whole{G2480}{(G5723)} have{G2192}{(G5719)} no{G3756} need{G5532} of the physician{G2395}, but{G235} they that are{G2192}{(G5723)} sick{G2560}: I came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to call{G2564}{(G5658)} the righteous{G1342}, but{G235} sinners{G268} to{G1519} repentance{G3341}. (kjv-strongs#)

Mar 2:17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance. (kjv)

======= Mark 2:18 ============

Mark 2:18 And John's disciples and the Pharisees were fasting: and they come and say unto him, Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?(asv)

Márk 2:18 A János és a farizeusok tanítványai pedig bõjtölnek vala. Odamenének azért és mondának néki: Mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai bõjtölnek, a te tanítványaid pedig nem bõjtölnek?(HU)

Mark 2:18 And{G2532} the disciples{G3101} of John{G2491} and{G2532} of the Pharisees{G5330} used{G2258}{(G5713)} to fast{G3522}{(G5723)}: and{G2532} they come{G2064}{(G5736)} and{G2532} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Why do{G1302}{G3522} the disciples{G3101} of John{G2491} and{G2532} of the Pharisees{G5330} fast{G3522}{(G5719)}, but{G1161} thy{G4674} disciples{G3101} fast{G3522}{(G5719)} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mar 2:18 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? (kjv)

======= Mark 2:19 ============

Mark 2:19 And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.(asv)

Márk 2:19 Jézus pedig monda nékik: Avagy bõjtölhet-é a võlegény násznépe, a míg velök van a võlegény? A meddig a võlegény velök van, nem bõjtölhetnek.(HU)

Mark 2:19 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846},{G3361} Can{G1410}{(G5736)} the children{G5207} of the bridechamber{G3567} fast{G3522}{(G5721)}, while{G1722}{G3739} the bridegroom{G3566} is{G2076}{(G5748)} with{G3326} them{G846}? as long as{G3745}{G5550} they have{G2192}{(G5719)} the bridegroom{G3566} with{G3326} them{G1438}, they cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} fast{G3522}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mar 2:19 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. (kjv)

======= Mark 2:20 ============

Mark 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast in that day.(asv)

Márk 2:20 De jõnek majd napok, a mikor elvétetik tõlük a võlegény, és akkor bõjtölni fognak azokon a napokon.(HU)

Mark 2:20 But{G1161} the days{G2250} will come{G2064}{(G5695)}, when{G3752} the bridegroom{G3566} shall be taken away{G522}{(G5686)} from{G575} them{G846}, and{G2532} then{G5119} shall they fast{G3522}{(G5692)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}. (kjv-strongs#)

Mar 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. (kjv)

======= Mark 2:21 ============

Mark 2:21 No man seweth a piece of undressed cloth on an old garment: else that which should fill it up taketh from it, the new from the old, and a worse rent is made.(asv)

Márk 2:21 Senki sem varr pedig új posztóból foltot ó ruhára; máskülönben a mi azt kitoldaná, még kiszakít belõle, az új a régibõl, és nagyobb szakadás lesz.(HU)

Mark 2:21 No man{G3762} also{G2532} seweth{G1976}{(G5719)} a piece{G1915} of new{G46} cloth{G4470} on{G1909} an old{G3820} garment{G2440}: else{G1490} the new piece{G2537} that filled it up{G4138} taketh away{G142}{(G5719)} from{G846} the old{G3820}, and{G2532} the rent{G4978} is made{G1096}{(G5736)} worse{G5501}. (kjv-strongs#)

Mar 2:21 No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse. (kjv)

======= Mark 2:22 ============

Mark 2:22 And no man putteth new wine into old wine-skins; else the wine will burst the skins, and the wine perisheth, and the skins: but [they put] new wine into fresh wine-skins.(asv)

Márk 2:22 És senki sem tölt új bort régi tömlõkbe; különben az új bor a tömlõket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlõk is elpusztulnak; hanem az új bort új tömlõkbe kell tölteni.(HU)

Mark 2:22 And{G2532} no man{G3762} putteth{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} old{G3820} bottles{G779}: else{G1490} the new{G3501} wine{G3631} doth burst{G4486}{(G5719)} the bottles{G779}, and{G2532} the wine{G3631} is spilled{G1632}{(G5743)}, and{G2532} the bottles{G779} will be marred{G622}{(G5698)}: but{G235} new{G3501} wine{G3631} must be put{G992} into{G1519} new{G2537} bottles{G779}. (kjv-strongs#)

Mar 2:22 And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles. (kjv)

======= Mark 2:23 ============

Mark 2:23 And it came to pass, that he was going on the sabbath day through the grainfields; and his disciples began, as they went, to pluck the ears.(asv)

Márk 2:23 És lõn, hogy szombatnapon a vetések közt megy vala által, és az õ tanítványai mentökben a kalászokat kezdék vala szaggatni.(HU)

Mark 2:23 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that he{G846} went{G3899}{(G5738)} through{G1223} the corn fields{G4702} on{G1722} the sabbath day{G4521}; and{G2532} his{G846} disciples{G3101} began{G756}{(G5662)}, as they went{G3598}{G4160}{(G5721)}, to pluck{G5089}{(G5723)} the ears of corn{G4719}. (kjv-strongs#)

Mar 2:23 And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn. (kjv)

======= Mark 2:24 ============

Mark 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?(asv)

Márk 2:24 Ekkor a farizeusok mondának néki: Ímé, miért mûvelik azt szombatnapon, a mit nem szabad?(HU)

Mark 2:24 And{G2532} the Pharisees{G5330} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Behold{G2396}, why{G5101} do they{G4160}{(G5719)} on{G1722} the sabbath day{G4521} that which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)}? (kjv-strongs#)

Mar 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful? (kjv)

======= Mark 2:25 ============

Mark 2:25 And he said unto them, Did ye never read what David did, when he had need, and was hungry, he, and they that were with him?(asv)

Márk 2:25 Õ pedig monda nékik: Soha sem olvastátok-é, mit mívelt Dávid, mikor megszûkült és megéhezett vala társaival egybe?(HU)

Mark 2:25 And{G2532} he{G846} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Have ye never{G3763} read{G314}{(G5627)} what{G5101} David{G1138} did{G4160}{(G5656)}, when{G3753} he had{G2192}{(G5627)} need{G5532}, and{G2532} was an hungred{G3983}{(G5656)}, he{G846}, and{G2532} they that were with{G3326} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 2:25 And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him? (kjv)

======= Mark 2:26 ============

Mark 2:26 How he entered into the house of God when Abiathar was high priest, and ate the showbread, which it is not lawful to eat save for the priests, and gave also to them that were with him?(asv)

Márk 2:26 Mi módon ment be az Isten házába az Abiátár fõpap idejében és ette meg a szent kenyereket, a melyeket nem szabad megenni csak a papoknak; és adott a társainak is?(HU)

Mark 2:26 How{G4459} he went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3624} of God{G2316} in the days{G1909} of Abiathar{G8} the high priest{G749}, and{G2532} did eat{G5315}{(G5627)} the shewbread{G740}{G4286}, which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} to eat{G5315}{(G5629)} but for{G1508} the priests{G2409}, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} also{G2532} to them which were{G5607}{(G5752)} with{G4862} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 2:26 How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him? (kjv)

======= Mark 2:27 ============

Mark 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:(asv)

Márk 2:27 És monda nékik: A szombat lõn az emberért, nem az ember a szombatért.(HU)

Mark 2:27 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, The sabbath{G4521} was made{G1096}{(G5633)} for{G1223} man{G444}, and not{G3756} man{G444} for{G1223} the sabbath{G4521}: (kjv-strongs#)

Mar 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath: (kjv)

======= Mark 2:28 ============

Mark 2:28 so that the Son of man is lord even of the sabbath.(asv)

Márk 2:28 Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.(HU)

Mark 2:28 Therefore{G5620} the Son{G5207} of man{G444} is{G2076}{(G5748)} Lord{G2962} also{G2532} of the sabbath{G4521}. (kjv-strongs#)

Mar 2:28 Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.(kjv)

======= Mark 3:1 ============

Mark 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there who had his hand withered.(asv)

Márk 3:1 És ismét beméne a zsinagógába, és vala ott egy megszáradt kezû ember.(HU)

Mark 3:1 And{G2532} he entered{G1525}{(G5627)} again{G3825} into{G1519} the synagogue{G4864}; and{G2532} there was{G2258}{(G5713)} a man{G444} there{G1563} which had{G2192}{(G5723)} a withered{G3583}{(G5772)} hand{G5495}. (kjv-strongs#)

Mar 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand. (kjv)

======= Mark 3:2 ============

Mark 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.(asv)

Márk 3:2 És lesik vala õt, hogy meggyógyítja-é szombatnapon; hogy vádolhassák õt.(HU)

Mark 3:2 And{G2532} they watched{G3906}{(G5707)} him{G846}, whether{G1487} he would heal{G2323}{(G5692)} him{G846} on the sabbath day{G4521}; that{G2443} they might accuse{G2723}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him. (kjv)

======= Mark 3:3 ============

Mark 3:3 And he saith unto the man that had his hand withered, Stand forth.(asv)

Márk 3:3 Akkor monda a megszáradt kezû embernek: Állj elõ a középre.(HU)

Mark 3:3 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto the man{G444} which had{G2192}{(G5723)} the withered{G3583}{(G5772)} hand{G5495}, Stand{G1453}{(G5669)} forth{G1519}{G3319}. (kjv-strongs#)

Mar 3:3 And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth. (kjv)

======= Mark 3:4 ============

Mark 3:4 And he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm? to save a life, or to kill? But they held their peace.(asv)

Márk 3:4 Azoknak pedig monda: Szabad-é szombatnapon jót vagy rosszat tenni? lelket menteni, vagy kioltani? De azok hallgatnak vala.(HU)

Mark 3:4 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Is it lawful{G1832}{(G5748)} to do good{G15}{(G5658)} on the sabbath days{G4521}, or{G2228} to do evil{G2554}{(G5658)}? to save{G4982}{(G5658)} life{G5590}, or{G2228} to kill{G615}{(G5658)}? But{G1161} they held their peace{G4623}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:4 And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace. (kjv)

======= Mark 3:5 ============

Mark 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved at the hardening of their heart, he saith unto the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and his hand was restored.(asv)

Márk 3:5 Õ pedig elnézvén õket haraggal, bánkódván szívök keménysége miatt, monda az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és meggyógyult a keze és éppé lõn, mint a másik.(HU)

Mark 3:5 And{G2532} when he had looked round about{G4017}{(G5671)} on them{G846} with{G3326} anger{G3709}, being grieved{G4818}{(G5740)} for{G1909} the hardness{G4457} of their{G846} hearts{G2588}, he saith{G3004}{(G5719)} unto the man{G444}, Stretch forth{G1614}{(G5657)} thine{G4675} hand{G5495}. And{G2532} he stretched it out{G1614}{(G5656)}: and{G2532} his{G846} hand{G5495} was restored{G600}{(G5681)} whole{G5199} as{G5613} the other{G243}. (kjv-strongs#)

Mar 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other. (kjv)

======= Mark 3:6 ============

Mark 3:6 And the Pharisees went out, and straightway with the Herodians took counsel against him, how they might destroy him.(asv)

Márk 3:6 Akkor a farizeusok kimenvén, a Heródes pártiakkal mindjárt tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék õt.(HU)

Mark 3:6 And{G2532} the Pharisees{G5330} went forth{G1831}{(G5631)}, and straightway{G2112} took{G4160}{(G5707)} counsel{G4824} with{G3326} the Herodians{G2265} against{G2596} him{G846}, how{G3704} they might destroy{G622}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. (kjv)

======= Mark 3:7 ============

Mark 3:7 And Jesus with his disciples withdrew to the sea: and a great multitude from Galilee followed; and from Judaea,(asv)

Márk 3:7 Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé; és nagy sokaság követé õt Galileából és Júdeából,(HU)

Mark 3:7 But{G2532} Jesus{G2424} withdrew himself{G402}{(G5656)} with{G3326} his{G846} disciples{G3101} to{G4314} the sea{G2281}: and{G2532} a great{G4183} multitude{G4128} from{G575} Galilee{G1056} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} from{G575} Judaea{G2449}, (kjv-strongs#)

Mar 3:7 But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea, (kjv)

======= Mark 3:8 ============

Mark 3:8 and from Jerusalem, and from Idumaea, and beyond the Jordan, and about Tyre and Sidon, a great multitude, hearing what great things he did, came unto him.(asv)

Márk 3:8 És Jeruzsálembõl és Idumeából és a Jordánon túlról; és a Tirus és a Sidon környékiek is, a mikor hallották, hogy miket mível vala, nagy sokasággal jövének õ hozzá.(HU)

Mark 3:8 And{G2532} from{G575} Jerusalem{G2414}, and{G2532} from{G575} Idumaea{G2401}, and{G2532} from beyond{G4008} Jordan{G2446}; and{G2532} they about{G4012} Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, a great{G4183} multitude{G4128}, when they had heard{G191}{(G5660)} what great things{G3745} he did{G4160}{(G5707)}, came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him. (kjv)

======= Mark 3:9 ============

Mark 3:9 And he spake to his disciples, that a little boat should wait on him because of the crowd, lest they should throng him:(asv)

Márk 3:9 És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki készen, a sokaság miatt, hogy ne szorongassák õt.(HU)

Mark 3:9 And{G2532} he spake{G2036}{(G5627)} to his{G846} disciples{G3101}, that{G2443} a small ship{G4142} should wait on{G4342}{(G5725)} him{G846} because{G1223} of the multitude{G3793}, lest{G3363} they should throng{G2346}{(G5725)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:9 And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him. (kjv)

======= Mark 3:10 ============

Mark 3:10 for he had healed many; insomuch that as many as had plagues pressed upon him that they might touch him.(asv)

Márk 3:10 Mert sokakat meggyógyított, úgy hogy a kiknek valami bajuk volt, reá rohanának, hogy illethessék õt.(HU)

Mark 3:10 For{G1063} he had healed{G2323}{(G5656)} many{G4183}; insomuch that{G5620} they pressed upon{G1968}{(G5721)} him{G846} for to{G2443} touch{G680}{(G5672)} him{G846}, as many as{G3745} had{G2192}{(G5707)} plagues{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 3:10 For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues. (kjv)

======= Mark 3:11 ============

Mark 3:11 And the unclean spirits, whensoever they beheld him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.(asv)

Márk 3:11 A tisztátalan lelkek is, mikor meglátták vala õt, leborulának elõtte, és kiáltának, mondván: Te vagy az Istennek a Fia.(HU)

Mark 3:11 And{G2532} unclean{G169} spirits{G4151}, when{G3752} they saw{G2334}{(G5707)} him{G846}, fell down before{G4363}{(G5707)} him{G846}, and{G2532} cried{G2896}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mar 3:11 And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God. (kjv)

======= Mark 3:12 ============

Mark 3:12 And he charged them much that they should not make him known.(asv)

Márk 3:12 Õ pedig erõsen fenyegeti vala õket, hogy õt ki ne jelentsék.(HU)

Mark 3:12 And{G2532} he straitly{G4183} charged{G2008}{(G5707)} them{G846} that{G3363} they should{G4160} not{G3363} make{G4160}{(G5661)} him{G846} known{G5318}. (kjv-strongs#)

Mar 3:12 And he straitly charged them that they should not make him known. (kjv)

======= Mark 3:13 ============

Mark 3:13 And he goeth up into the mountain, and calleth unto him whom he himself would; and they went unto him.(asv)

Márk 3:13 Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, a kiket akar vala; és hozzá menének.(HU)

Mark 3:13 And{G2532} he goeth up{G305}{(G5719)} into{G1519} a mountain{G3735}, and{G2532} calleth{G4341}{(G5736)} unto him whom{G3739} he{G846} would{G2309}{(G5707)}: and{G2532} they came{G565}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:13 And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him. (kjv)

======= Mark 3:14 ============

Mark 3:14 And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,(asv)

Márk 3:14 És választa tizenkettõt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje õket prédikálni,(HU)

Mark 3:14 And{G2532} he ordained{G4160}{(G5656)} twelve{G1427}, that{G2443} they should be{G5600}{(G5753)} with{G3326} him{G846}, and{G2532} that{G2443} he might send{G649} them{G846} forth{G649}{(G5725)} to preach{G2784}{(G5721)}, (kjv-strongs#)

Mar 3:14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach, (kjv)

======= Mark 3:15 ============

Mark 3:15 and to have authority to cast out demons:(asv)

Márk 3:15 És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiûzni:(HU)

Mark 3:15 And{G2532} to have{G2192}{(G5721)} power{G1849} to heal{G2323}{(G5721)} sicknesses{G3554}, and{G2532} to cast out{G1544}{(G5721)} devils{G1140}: (kjv-strongs#)

Mar 3:15 And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils: (kjv)

======= Mark 3:16 ============

Mark 3:16 and Simon he surnamed Peter;(asv)

Márk 3:16 Simont, a kinek Péter nevet ada;(HU)

Mark 3:16 And{G2532} Simon{G4613} he surnamed{G2007}{(G5656)}{G3686} Peter{G4074}; (kjv-strongs#)

Mar 3:16 And Simon he surnamed Peter; (kjv)

======= Mark 3:17 ============

Mark 3:17 and James the [son] of Zebedee, and John the brother of James; and them he surnamed Boanerges, which is, Sons of thunder:(asv)

Márk 3:17 És Jakabot a Zebedeus fiát és Jánost a Jakab testvérét; és Boanerges nevet ada nékik, a mely azt teszi: mennydörgés fiai;(HU)

Mark 3:17 And{G2532} James{G2385} the son{G3588} of Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} the brother{G80} of James{G2385}; and{G2532} he surnamed{G2007}{(G5656)}{G3686} them{G846} Boanerges{G993}, which is{G3603}, The sons{G5207} of thunder{G1027}: (kjv-strongs#)

Mar 3:17 And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder: (kjv)

======= Mark 3:18 ============

Mark 3:18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Cananaean,(asv)

Márk 3:18 És Andrást és Filepet, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot az Alfeus fiát, Taddeust és a kananeai Simont,(HU)

Mark 3:18 And{G2532} Andrew{G406}, and{G2532} Philip{G5376}, and{G2532} Bartholomew{G918}, and{G2532} Matthew{G3156}, and{G2532} Thomas{G2381}, and{G2532} James{G2385} the son{G3588} of Alphaeus{G256}, and{G2532} Thaddaeus{G2280}, and{G2532} Simon{G4613} the Canaanite{G2581}, (kjv-strongs#)

Mar 3:18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite, (kjv)

======= Mark 3:19 ============

Mark 3:19 and Judas Iscariot, who also betrayed him. And he cometh into a house.(asv)

Márk 3:19 És Iskáriótes Júdást, a ki el is árulta õt.(HU)

Mark 3:19 And{G2532} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, which{G3739} also{G2532} betrayed{G3860}{(G5656)} him{G846}: and{G2532} they went{G2064}{(G5736)} into{G1519} an house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 3:19 And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house. (kjv)

======= Mark 3:20 ============

Mark 3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.(asv)

Márk 3:20 Azután haza térének. És ismét egybegyûle a sokaság, annyira, hogy még nem is ehetének.(HU)

Mark 3:20 And{G2532} the multitude{G3793} cometh together{G4905}{(G5736)} again{G3825}, so that{G5620} they{G846} could{G1410}{(G5738)} not{G3361} so much as{G3383} eat{G5315}{(G5629)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread. (kjv)

======= Mark 3:21 ============

Mark 3:21 And when his friends heard it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.(asv)

Márk 3:21 A mint az övéi ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják õt; mert azt mondják vala, hogy magán kívül van.(HU)

Mark 3:21 And{G2532} when his{G846} friends{G3844} heard{G191}{(G5660)} of it, they went out{G1831}{(G5627)} to lay hold{G2902}{(G5658)} on him{G846}: for{G1063} they said{G3004}{(G5707)},{G3754} He is beside himself{G1839}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:21 And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself. (kjv)

======= Mark 3:22 ============

Mark 3:22 And the scribes that came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and, By the prince of the demons casteth he out the demons.(asv)

Márk 3:22 Az írástudók pedig, a kik Jeruzsálembõl jöttek vala le, azt mondák, hogy: Belzebúb van vele, és: Az ördögök fejedelme által ûzi ki az ördögöket.(HU)

Mark 3:22 And{G2532} the scribes{G1122} which{G3588} came down{G2597}{(G5631)} from{G575} Jerusalem{G2414} said{G3004}{(G5707)},{G3754} He hath{G2192}{(G5719)} Beelzebub{G954},{G3754} and{G2532} by{G1722} the prince{G758} of the devils{G1140} casteth he out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mar 3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils. (kjv)

======= Mark 3:23 ============

Mark 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?(asv)

Márk 3:23 Õ pedig magához híván azokat, példázatokban monda nékik: Sátán miként tud Sátánt kiûzni?(HU)

Mark 3:23 And{G2532} he called{G4341}{(G5666)} them{G846} unto him, and said{G3004}{(G5707)} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}, How{G4459} can{G1410}{(G5736)} Satan{G4567} cast out{G1544}{(G5721)} Satan{G4567}? (kjv-strongs#)

Mar 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan? (kjv)

======= Mark 3:24 ============

Mark 3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.(asv)

Márk 3:24 És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország.(HU)

Mark 3:24 And{G2532} if{G1437} a kingdom{G932} be divided{G3307}{(G5686)} against{G1909} itself{G1438}, that{G1565} kingdom{G932} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. (kjv)

======= Mark 3:25 ============

Mark 3:25 And if a house be divided against itself, that house will not be able to stand.(asv)

Márk 3:25 És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház.(HU)

Mark 3:25 And{G2532} if{G1437} a house{G3614} be divided{G3307}{(G5686)} against{G1909} itself{G1438}, that{G1565} house{G3614} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:25 And if a house be divided against itself, that house cannot stand. (kjv)

======= Mark 3:26 ============

Mark 3:26 And if Satan hath risen up against himself, and is divided, he cannot stand, but hath an end.(asv)

Márk 3:26 És ha a Sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van.(HU)

Mark 3:26 And{G2532} if{G1487} Satan{G4567} rise up{G450}{(G5627)} against{G1909} himself{G1438}, and{G2532} be divided{G3307}{(G5769)}, he cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}, but{G235} hath{G2192}{(G5719)} an end{G5056}. (kjv-strongs#)

Mar 3:26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end. (kjv)

======= Mark 3:27 ============

Mark 3:27 But no one can enter into the house of the strong [man], and spoil his goods, except he first bind the strong [man] ; and then he will spoil his house.(asv)

Márk 3:27 Nem rabolhatja el senki az erõsnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha elébb az erõset megkötözi és azután rabolja ki annak házát.(HU)

Mark 3:27 No man{G3762} can{G3756}{G1410}{(G5736)} enter{G1525}{(G5631)} into{G1519} a strong man's{G2478} house{G3614}, and spoil{G1283}{(G5658)} his{G846} goods{G4632}, except{G3362} he will{G1210} first{G4412} bind{G1210}{(G5661)} the strong man{G2478}; and{G2532} then{G5119} he will spoil{G1283}{(G5692)} his{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mar 3:27 No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house. (kjv)

======= Mark 3:28 ============

Mark 3:28 Verily I say unto you, All their sins shall be forgiven unto the sons of men, and their blasphemies wherewith soever they shall blaspheme:(asv)

Márk 3:28 Bizony mondom néktek, hogy minden bûn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, a melyekkel káromlanak:(HU)

Mark 3:28 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} All{G3956} sins{G265} shall be forgiven{G863}{(G5701)} unto the sons{G5207} of men{G444}, and{G2532} blasphemies{G988} wherewith{G3745} soever{G302} they shall blaspheme{G987}{(G5661)}: (kjv-strongs#)

Mar 3:28 Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme: (kjv)

======= Mark 3:29 ============

Mark 3:29 but whosoever shall blaspheme against the Holy Spirit hath never forgiveness, but is guilty of an eternal sin:(asv)

Márk 3:29 De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó;(HU)

Mark 3:29 But{G1161} he{G3739} that{G302} shall blaspheme{G987}{(G5661)} against{G1519} the Holy{G40} Ghost{G4151} hath{G2192}{(G5719)} never{G3756}{G1519}{G165} forgiveness{G859}, but{G235} is{G2076}{(G5748)} in danger{G1777} of eternal{G166} damnation{G2920}: (kjv-strongs#)

Mar 3:29 But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. (kjv)

======= Mark 3:30 ============

Mark 3:30 because they said, He hath an unclean spirit.(asv)

Márk 3:30 Mivelhogy ezt mondják vala: Tisztátalan lélek van benne.(HU)

Mark 3:30 Because{G3754} they said{G3004}{(G5707)}, He hath{G2192}{(G5719)} an unclean{G169} spirit{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 3:30 Because they said, He hath an unclean spirit. (kjv)

======= Mark 3:31 ============

Mark 3:31 And there come his mother and his brethren; and, standing without, they sent unto him, calling him.(asv)

Márk 3:31 És megérkezének az õ testvérei és az õ anyja, és kívül megállva, beküldének hozzá, hivatván õt.(HU)

Mark 3:31 There came{G2064}{(G5736)} then{G3767} his{G846} brethren{G80} and{G2532} his mother{G3384}, and{G2532}, standing{G2476}{(G5761)} without{G1854}, sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} him{G846}, calling{G5455}{(G5723)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:31 There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him. (kjv)

======= Mark 3:32 ============

Mark 3:32 And a multitude was sitting about him; and they say unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.(asv)

Márk 3:32 Körülötte pedig sokaság ül vala; és mondának néki: Ímé a te anyád és a te testvéreid ott künn keresnek téged.(HU)

Mark 3:32 And{G2532} the multitude{G3793} sat{G2521}{(G5711)} about{G4012} him{G846}, and{G1161} they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} mother{G3384} and{G2532} thy{G4675} brethren{G80} without{G1854} seek for{G2212}{(G5719)} thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 3:32 And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee. (kjv)

======= Mark 3:33 ============

Mark 3:33 And he answereth them, and saith, Who is my mother and my brethren?(asv)

Márk 3:33 Õ pedig felele nékik, mondván: Ki az én anyám vagy kik az én testvéreim?(HU)

Mark 3:33 And{G2532} he answered{G611}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} mother{G3384}, or{G2228} my{G3450} brethren{G80}? (kjv-strongs#)

Mar 3:33 And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren? (kjv)

======= Mark 3:34 ============

Mark 3:34 And looking round on them that sat round about him, he saith, Behold, my mother and my brethren!(asv)

Márk 3:34 Azután elnézvén köröskörül a körülötte ülõkön, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim.(HU)

Mark 3:34 And{G2532} he looked{G4017}{(G5671)} round about{G2945} on them which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} about{G4012} him{G846}, and said{G3004}{(G5719)}, Behold{G2396} my{G3450} mother{G3384} and{G2532} my{G3450} brethren{G80}! (kjv-strongs#)

Mar 3:34 And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren! (kjv)

======= Mark 3:35 ============

Mark 3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and sister, and mother.(asv)

Márk 3:35 Mert a ki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nõtestvérem és az én anyám.(HU)

Mark 3:35 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} the will{G2307} of God{G2316}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} brother{G80}, and{G2532} my{G3450} sister{G79}, and{G2532} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mar 3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.(kjv)

======= Mark 4:1 ============

Mark 4:1 And again he began to teach by the sea side. And there is gathered unto him a very great multitude, so that he entered into a boat, and sat in the sea; and all the multitude were by the sea on the land.(asv)

Márk 4:1 És ismét kezde tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyûle õ hozzá, úgy hogy õ a hajóba lépvén, a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala.(HU)

Mark 4:1 And{G2532} he began{G756}{(G5662)} again{G3825} to teach{G1321}{(G5721)} by{G3844} the sea side{G2281}: and{G2532} there was gathered{G4863}{(G5681)} unto{G4314} him{G846} a great{G4183} multitude{G3793}, so that{G5620} he{G846} entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and sat{G2521}{(G5738)} in{G1722} the sea{G2281}; and{G2532} the whole{G3956} multitude{G3793} was{G2258}{(G5713)} by{G4314} the sea{G2281} on{G1909} the land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mar 4:1 And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land. (kjv)

======= Mark 4:2 ============

Mark 4:2 And he taught them many things in parables, and said unto them in his teaching,(asv)

Márk 4:2 És sokat tanítja vala õket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában:(HU)

Mark 4:2 And{G2532} he taught{G1321}{(G5707)} them{G846} many things{G4183} by{G1722} parables{G3850}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846} in{G1722} his{G846} doctrine{G1322}, (kjv-strongs#)

Mar 4:2 And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, (kjv)

======= Mark 4:3 ============

Mark 4:3 Hearken: Behold, the sower went forth to sow:(asv)

Márk 4:3 Halljátok: Ímé, a magvetõ kiméne vetni.(HU)

Mark 4:3 Hearken{G191}{(G5720)}; Behold{G2400}{(G5628)}, there went out{G1831}{(G5627)} a sower{G4687}{(G5723)} to sow{G4687}{(G5658)}: (kjv-strongs#)

Mar 4:3 Hearken; Behold, there went out a sower to sow: (kjv)

======= Mark 4:4 ============

Mark 4:4 and it came to pass, as he sowed, some [seed] fell by the way side, and the birds came and devoured it.(asv)

Márk 4:4 És lõn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt.(HU)

Mark 4:4 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, as{G1722} he sowed{G4687}{(G5721)}, some{G3739}{G3303} fell{G4098}{(G5627)} by{G3844} the way side{G3598}, and{G2532} the fowls{G4071} of the air{G3772} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} devoured{G2719} it{G846} up{G2719}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:4 And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up. (kjv)

======= Mark 4:5 ============

Mark 4:5 And other fell on the rocky [ground], where it had not much earth; and straightway it sprang up, because it had no deepness of earth:(asv)

Márk 4:5 Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben.(HU)

Mark 4:5 And{G1161} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} stony ground{G4075}, where{G3699} it had{G2192}{(G5707)} not{G3756} much{G4183} earth{G1093}; and{G2532} immediately{G2112} it sprang up{G1816}{(G5656)}, because{G1223} it had{G2192}{(G5721)} no{G3361} depth{G899} of earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mar 4:5 And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth: (kjv)

======= Mark 4:6 ============

Mark 4:6 and when the sun was risen, it was scorched; and because it had no root, it withered away.(asv)

Márk 4:6 Mikor pedig fölkelt a nap, elsûle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada.(HU)

Mark 4:6 But{G1161} when{G393} the sun{G2246} was up{G393}{(G5660)}, it was scorched{G2739}{(G5681)}; and{G2532} because{G1223} it had{G2192}{(G5721)} no{G3361} root{G4491}, it withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:6 But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away. (kjv)

======= Mark 4:7 ============

Mark 4:7 And other fell among the thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.(asv)

Márk 4:7 Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt.(HU)

Mark 4:7 And{G2532} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} among{G1519} thorns{G173}, and{G2532} the thorns{G173} grew up{G305}{(G5627)}, and{G2532} choked{G4846}{(G5656)} it{G846}, and{G2532} it yielded{G1325}{(G5656)} no{G3756} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mar 4:7 And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit. (kjv)

======= Mark 4:8 ============

Mark 4:8 And others fell into the good ground, and yielded fruit, growing up and increasing; and brought forth, thirtyfold, and sixtyfold, and a hundredfold.(asv)

Márk 4:8 Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedõ és bõvölködõ gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit.(HU)

Mark 4:8 And{G2532} other{G243} fell{G4098}{(G5627)} on{G1519} good{G2570} ground{G1093}, and{G2532} did yield{G1325}{(G5707)} fruit{G2590} that sprang up{G305}{(G5723)} and{G2532} increased{G837}{(G5723)}; and{G2532} brought forth{G5342}{(G5707)}, some{G1520} thirty{G5144}, and{G2532} some{G1520} sixty{G1835}, and{G2532} some{G1520} an hundred{G1540}. (kjv-strongs#)

Mar 4:8 And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred. (kjv)

======= Mark 4:9 ============

Mark 4:9 And he said, Who hath ears to hear, let him hear.(asv)

Márk 4:9 És monda nékik: A kinek van füle a hallásra, hallja.(HU)

Mark 4:9 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, He that hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:9 And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 4:10 ============

Mark 4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parables.(asv)

Márk 4:10 Mikor pedig egyedül vala, megkérdezék õt a körülötte lévõk a tizenkettõvel együtt a példázat felõl.(HU)

Mark 4:10 And{G1161} when{G3753} he was{G1096}{(G5633)} alone{G2651}, they that were about{G4012} him{G846} with{G4862} the twelve{G1427} asked{G2065}{(G5656)} of him{G846} the parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mar 4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable. (kjv)

======= Mark 4:11 ============

Mark 4:11 And he said unto them, Unto you is given the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all things are done in parables:(asv)

Márk 4:11 Õ pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levõknek pedig példázatokban adatnak mindenek,(HU)

Mark 4:11 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Unto you{G5213} it is given{G1325}{(G5769)} to know{G1097}{(G5629)} the mystery{G3466} of the kingdom{G932} of God{G2316}: but{G1161} unto them{G1565} that are without{G1854}, all these things{G3956} are done{G1096}{(G5736)} in{G1722} parables{G3850}: (kjv-strongs#)

Mar 4:11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables: (kjv)

======= Mark 4:12 ============

Mark 4:12 that seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest haply they should turn again, and it should be forgiven them.(asv)

Márk 4:12 Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bûneik meg ne bocsáttassanak.(HU)

Mark 4:12 That{G2443} seeing{G991}{(G5723)} they may see{G991}{(G5725)}, and{G2532} not{G3361} perceive{G1492}{(G5632)}; and{G2532} hearing{G191}{(G5723)} they may hear{G191}{(G5725)}, and{G2532} not{G3361} understand{G4920}{(G5725)}; lest at any time{G3379} they should be converted{G1994}{(G5661)}, and{G2532} their sins{G265} should be forgiven{G863}{(G5686)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 4:12 That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. (kjv)

======= Mark 4:13 ============

Mark 4:13 And he saith unto them, Know ye not this parable? and how shall ye know all the parables?(asv)

Márk 4:13 És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd a többi példázatot?(HU)

Mark 4:13 And{G2532} he said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Know ye{G1492}{(G5758)} not{G3756} this{G5026} parable{G3850}? and{G2532} how then{G4459} will ye know{G1097}{(G5695)} all{G3956} parables{G3850}? (kjv-strongs#)

Mar 4:13 And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables? (kjv)

======= Mark 4:14 ============

Mark 4:14 The sower soweth the word.(asv)

Márk 4:14 A magvetõ az ígét hinti.(HU)

Mark 4:14 The sower{G4687}{(G5723)} soweth{G4687}{(G5719)} the word{G3056}. (kjv-strongs#)

Mar 4:14 The sower soweth the word. (kjv)

======= Mark 4:15 ============

Mark 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; and when they have heard, straightway cometh Satan, and taketh away the word which hath been sown in them.(asv)

Márk 4:15 Az útfélen valók pedig azok, a kiknek hintik az ígét, de mihelyest hallják, azonnal eljõ a Sátán és elragadja a szívökbe vetett ígét.(HU)

Mark 4:15 And{G1161} these{G3778} are they{G1526}{(G5748)} by{G3844} the way side{G3598}, where{G3699} the word{G3056} is sown{G4687}{(G5743)}; but{G2532} when{G3752} they have heard{G191}{(G5661)}, Satan{G4567} cometh{G2064}{(G5736)} immediately{G2112}, and{G2532} taketh away{G142}{(G5719)} the word{G3056} that was sown{G4687}{(G5772)} in{G1722} their{G846} hearts{G2588}. (kjv-strongs#)

Mar 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. (kjv)

======= Mark 4:16 ============

Mark 4:16 And these in like manner are they that are sown upon the rocky [places], who, when they have heard the word, straightway receive it with joy;(asv)

Márk 4:16 És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, a kik mihelyst hallják az ígét, mindjárt örömmel fogadják,(HU)

Mark 4:16 And{G2532} these{G3778} are they{G1526}{(G5748)} likewise{G3668} which are sown{G4687}{(G5746)} on{G1909} stony ground{G4075}; who{G3739}, when{G3752} they have heard{G191}{(G5661)} the word{G3056}, immediately{G2112} receive{G2983}{(G5719)} it{G846} with{G3326} gladness{G5479}; (kjv-strongs#)

Mar 4:16 And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness; (kjv)

======= Mark 4:17 ============

Mark 4:17 and they have no root in themselves, but endure for a while; then, when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway they stumble.(asv)

Márk 4:17 De nincsen õ bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az íge miatt, azonnal megbotránkoznak.(HU)

Mark 4:17 And{G2532} have{G2192}{(G5719)} no{G3756} root{G4491} in{G1722} themselves{G1438}, and{G235} so endure{G1526}{(G5748)} but for a time{G4340}: afterward{G1534}, when affliction{G2347} or{G2228} persecution{G1375} ariseth{G1096}{(G5637)} for{G1223} the word's sake{G3056}, immediately{G2112} they are offended{G4624}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:17 And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. (kjv)

======= Mark 4:18 ============

Mark 4:18 And others are they that are sown among the thorns; these are they that have heard the word,(asv)

Márk 4:18 A tövisek közé vetettek pedig azok, a kik az ígét hallják,(HU)

Mark 4:18 And{G2532} these{G3778} are{G1526}{(G5748)} they which are{G1526}{(G5748)} sown{G4687}{(G5746)} among{G1519} thorns{G173}; such as{G3778} hear{G191}{(G5723)} the word{G3056}, (kjv-strongs#)

Mar 4:18 And these are they which are sown among thorns; such as hear the word, (kjv)

======= Mark 4:19 ============

Mark 4:19 and the cares of the world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.(asv)

Márk 4:19 De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejõvén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz.(HU)

Mark 4:19 And{G2532} the cares{G3308} of this{G5127} world{G165}, and{G2532} the deceitfulness{G539} of riches{G4149}, and{G2532} the lusts{G1939} of{G4012} other things{G3062} entering in{G1531}{(G5740)}, choke{G4846}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} it becometh{G1096}{(G5736)} unfruitful{G175}. (kjv-strongs#)

Mar 4:19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. (kjv)

======= Mark 4:20 ============

Mark 4:20 And those are they that were sown upon the good ground; such as hear the word, and accept it, and bear fruit, thirtyfold, and sixtyfold, and a hundredfold.(asv)

Márk 4:20 A jó földbe vetettek pedig azok, a kik hallják az ígét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit.(HU)

Mark 4:20 And{G2532} these{G3778} are{G1526}{(G5748)} they which are sown{G4687}{(G5651)} on{G1909} good{G2570} ground{G1093}; such as{G3748} hear{G191}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} receive{G3858}{(G5736)} it, and{G2532} bring forth fruit{G2592}{(G5719)}, some{G1520} thirtyfold{G5144}, some{G2532}{G1520} sixty{G1835}, and{G2532} some{G1520} an hundred{G1540}. (kjv-strongs#)

Mar 4:20 And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred. (kjv)

======= Mark 4:21 ============

Mark 4:21 And he said unto them, Is the lamp brought to be put under the bushel, or under the bed, [and] not to be put on the stand?(asv)

Márk 4:21 És monda nékik: Avagy azért hozzák-é elõ a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a gyertyatartóba tegyék?(HU)

Mark 4:21 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Is{G3385} a candle{G3088} brought{G2064}{(G5736)} to{G2443} be put{G5087}{(G5686)} under{G5259} a bushel{G3426}, or{G2228} under{G5259} a bed{G2825}? and not{G3756} to{G2443} be set{G2007}{(G5686)} on{G1909} a candlestick{G3087}? (kjv-strongs#)

Mar 4:21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick? (kjv)

======= Mark 4:22 ============

Mark 4:22 For there is nothing hid, save that it should be manifested; neither was [anything] made secret, but that it should come to light.(asv)

Márk 4:22 Mert nincs semmi rejtett dolog, a mi meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson.(HU)

Mark 4:22 For{G1063} there is{G2076}{(G5748)} nothing{G3756} hid{G2927}{G5100}, which{G3739} shall{G5319} not{G3362} be manifested{G5319}{(G5686)}; neither{G3761} was any thing kept{G1096}{(G5633)} secret{G614}, but{G235} that{G2443} it should come{G2064}{(G5632)} abroad{G1519}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mar 4:22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad. (kjv)

======= Mark 4:23 ============

Mark 4:23 If any man hath ears to hear, let him hear.(asv)

Márk 4:23 Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.(HU)

Mark 4:23 If any man{G1536} have{G2192}{(G5719)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:23 If any man have ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 4:24 ============

Mark 4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete it shall be measured unto you; and more shall be given unto you.(asv)

Márk 4:24 És monda nékik: Megjegyezzétek, a mit hallotok: A milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sõt ráadást adnak néktek, a kik halljátok.(HU)

Mark 4:24 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Take heed{G991}{(G5720)} what{G5101} ye hear{G191}{(G5719)}: with{G1722} what{G3739} measure{G3358} ye mete{G3354}{(G5719)}, it shall be measured{G3354}{(G5701)} to you{G5213}: and{G2532} unto you{G5213} that hear{G191}{(G5723)} shall more be given{G4369}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given. (kjv)

======= Mark 4:25 ============

Mark 4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken away even that which he hath.(asv)

Márk 4:25 Mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, attól az is elvétetik, a mije van.(HU)

Mark 4:25 For{G1063}{G302} he that{G3739} hath{G2192}{(G5725)}, to him{G846} shall be given{G1325}{(G5701)}: and{G2532} he that{G3739} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756}, from{G575} him{G846} shall be taken{G142}{(G5701)} even{G2532} that which{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath. (kjv)

======= Mark 4:26 ============

Mark 4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;(asv)

Márk 4:26 És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.(HU)

Mark 4:26 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, So{G3779} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of God{G2316}, as{G5613} if{G1437} a man{G444} should cast{G906}{(G5632)} seed{G4703} into{G1909} the ground{G1093}; (kjv-strongs#)

Mar 4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground; (kjv)

======= Mark 4:27 ============

Mark 4:27 and should sleep and rise night and day, and the seed should spring up and grow, he knoweth not how.(asv)

Márk 4:27 És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnõ, õ maga sem tudja miképen.(HU)

Mark 4:27 And{G2532} should sleep{G2518}{(G5725)}, and{G2532} rise{G1453}{(G5747)} night{G3571} and{G2532} day{G2250}, and{G2532} the seed{G4703} should spring{G985}{(G5725)} and{G2532} grow up{G3373}{(G5747)}, he{G846} knoweth{G1492}{(G5758)} not{G3756} how{G5613}. (kjv-strongs#)

Mar 4:27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. (kjv)

======= Mark 4:28 ============

Mark 4:28 The earth beareth fruit of herself; first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.(asv)

Márk 4:28 Mert magától terem a föld, elõször füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban.(HU)

Mark 4:28 For{G1063} the earth{G1093} bringeth forth fruit{G2592}{(G5719)} of herself{G844}; first{G4412} the blade{G5528}, then{G1534} the ear{G4719}, after that{G1534} the full{G4134} corn{G4621} in{G1722} the ear{G4719}. (kjv-strongs#)

Mar 4:28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. (kjv)

======= Mark 4:29 ============

Mark 4:29 But when the fruit is ripe, straightway he putteth forth the sickle, because the harvest is come.(asv)

Márk 4:29 Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.(HU)

Mark 4:29 But{G1161} when{G3752} the fruit{G2590} is brought forth{G3860}{(G5632)}, immediately{G2112} he putteth in{G649}{(G5719)} the sickle{G1407}, because{G3754} the harvest{G2326} is come{G3936}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. (kjv)

======= Mark 4:30 ============

Mark 4:30 And he said, How shall we liken the kingdom of God? or in what parable shall we set it forth?(asv)

Márk 4:30 És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt?(HU)

Mark 4:30 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, Whereunto{G5101} shall we liken{G3666}{(G5661)} the kingdom{G932} of God{G2316}? or{G2228} with{G1722} what{G4169} comparison{G3850} shall we compare{G3846}{(G5632)} it{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 4:30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it? (kjv)

======= Mark 4:31 ============

Mark 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown upon the earth, though it be less than all the seeds that are upon the earth,(asv)

Márk 4:31 A mustármaghoz, a mely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb,(HU)

Mark 4:31 It is like{G5613} a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, which{G3739}, when{G3752} it is sown{G4687}{(G5652)} in{G1909} the earth{G1093}, is less{G3398} than all{G3956} the seeds{G4690} that be{G2076}{(G5748)} in{G1909} the earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mar 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth: (kjv)

======= Mark 4:32 ============

Mark 4:32 yet when it is sown, groweth up, and becometh greater than all the herbs, and putteth out great branches; so that the birds of the heaven can lodge under the shadow thereof.(asv)

Márk 4:32 És mikor elvettetik, felnõ, és minden veteménynél nagyobb lesz és nagy ágakat hajt, úgy hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.(HU)

Mark 4:32 But{G2532} when{G3752} it is sown{G4687}{(G5652)}, it groweth up{G305}{(G5719)}, and{G2532} becometh{G1096}{(G5736)} greater than{G3187} all{G3956} herbs{G3001}, and{G2532} shooteth out{G4160}{(G5719)} great{G3173} branches{G2798}; so that{G5620} the fowls{G4071} of the air{G3772} may{G1410}{(G5738)} lodge{G2681}{(G5721)} under{G5259} the shadow{G4639} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 4:32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. (kjv)

======= Mark 4:33 ============

Mark 4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it;(asv)

Márk 4:33 És sok ilyen példázatban hirdeti vala nékik az ígét, úgy a mint megérthetik vala.(HU)

Mark 4:33 And{G2532} with many{G4183} such{G5108} parables{G3850} spake he{G2980}{(G5707)} the word{G3056} unto them{G846}, as{G2531} they were able{G1410}{(G5711)} to hear{G191}{(G5721)} it. (kjv-strongs#)

Mar 4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it. (kjv)

======= Mark 4:34 ============

Mark 4:34 and without a parable spake he not unto them: but privately to his own disciples he expounded all things.(asv)

Márk 4:34 Példázat nélkül pedig nem szól vala nékik; maguk közt azonban a tanítványoknak mindent megmagyaráz vala.(HU)

Mark 4:34 But{G1161} without{G5565} a parable{G3850} spake{G2980}{(G5707)} he not{G3756} unto them{G846}: and{G1161} when they were alone{G2398}{G2596}, he expounded{G1956}{(G5707)} all things{G3956} to his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mar 4:34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples. (kjv)

======= Mark 4:35 ============

Mark 4:35 And on that day, when even was come, he saith unto them, Let us go over unto the other side.(asv)

Márk 4:35 Azután monda nékik azon a napon, a mint este lõn: Menjünk át a túlsó partra.(HU)

Mark 4:35 And{G2532} the{G1722} same{G1565} day{G2250}, when the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Let us pass over{G1330}{(G5632)} unto{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mar 4:35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. (kjv)

======= Mark 4:36 ============

Mark 4:36 And leaving the multitude, they take him with them, even as he was, in the boat. And other boats were with him.(asv)

Márk 4:36 Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék õt, úgy a mint a hajóban vala; de más hajók is valának vele.(HU)

Mark 4:36 And{G2532} when they had sent away{G863}{(G5631)} the multitude{G3793}, they took{G3880}{(G5719)} him{G846} even as{G5613} he was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the ship{G4143}. And{G1161} there were{G2258}{(G5713)} also{G2532} with{G3326} him{G846} other{G243} little ships{G4142}. (kjv-strongs#)

Mar 4:36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. (kjv)

======= Mark 4:37 ============

Mark 4:37 And there ariseth a great storm of wind, and the waves beat into the boat, insomuch that the boat was now filling.(asv)

Márk 4:37 Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék.(HU)

Mark 4:37 And{G2532} there arose{G1096}{(G5736)} a great{G3173} storm{G2978} of wind{G417}, and{G1161} the waves{G2949} beat{G1911}{(G5707)} into{G1519} the ship{G4143}, so that{G5620} it{G846} was{G1072} now{G2235} full{G1072}{(G5745)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:37 And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. (kjv)

======= Mark 4:38 ============

Mark 4:38 And he himself was in the stern, asleep on the cushion: and they awake him, and say unto him, Teacher, carest thou not that we perish?(asv)

Márk 4:38 Õ pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték õt és mondának néki: Mester, nem törõdöl vele, hogy elveszünk?(HU)

Mark 4:38 And{G2532} he{G846} was{G2258}{(G5713)} in{G1909} the hinder part of the ship{G4403}, asleep{G2518}{(G5723)} on{G1909} a pillow{G4344}: and{G2532} they awake{G1326}{(G5719)} him{G846}, and{G2532} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Master{G1320}, carest{G3199}{(G5719)} thou{G4671} not{G3756} that{G3754} we perish{G622}{(G5731)}? (kjv-strongs#)

Mar 4:38 And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? (kjv)

======= Mark 4:39 ============

Mark 4:39 And he awoke, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.(asv)

Márk 4:39 És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lõn nagy csendesség.(HU)

Mark 4:39 And{G2532} he arose{G1326}{(G5685)}, and rebuked{G2008}{(G5656)} the wind{G417}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto the sea{G2281}, Peace{G4623}{(G5720)}, be still{G5392}{(G5770)}. And{G2532} the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}, and{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} calm{G1055}. (kjv-strongs#)

Mar 4:39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. (kjv)

======= Mark 4:40 ============

Mark 4:40 And he said unto them, Why are ye fearful? have ye not yet faith?(asv)

Márk 4:40 És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?(HU)

Mark 4:40 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} are ye{G2075}{(G5748)} so{G3779} fearful{G1169}? how is it{G4459} that ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} faith{G4102}? (kjv-strongs#)

Mar 4:40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith? (kjv)

======= Mark 4:41 ============

Mark 4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him?(asv)

Márk 4:41 És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?(HU)

Mark 4:41 And{G2532} they feared{G5399}{(G5675)} exceedingly{G5401}{G3173}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)} one{G240} to{G4314} another{G240}, What{G5101} manner of man{G686} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}, that{G3754} even{G2532} the wind{G417} and{G2532} the sea{G2281} obey{G5219}{(G5719)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?(kjv)

======= Mark 5:1 ============

Mark 5:1 And they came to the other side of the sea, into the country of the Gerasenes.(asv)

Márk 5:1 És menének a tenger túlsó partjára, a Gadarenusok földére.(HU)

Mark 5:1 And{G2532} they came over{G2064}{(G5627)} unto{G1519} the other side{G4008} of the sea{G2281}, into{G1519} the country{G5561} of the Gadarenes{G1046}. (kjv-strongs#)

Mar 5:1 And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. (kjv)

======= Mark 5:2 ============

Mark 5:2 And when he was come out of the boat, straightway there met him out of the tombs a man with an unclean spirit,(asv)

Márk 5:2 És a mint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, a kiben tisztátalan lélek volt,(HU)

Mark 5:2 And{G2532} when he{G846} was come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the ship{G4143}, immediately{G2112} there met{G528}{(G5656)} him{G846} out of{G1537} the tombs{G3419} a man{G444} with{G1722} an unclean{G169} spirit{G4151}, (kjv-strongs#)

Mar 5:2 And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, (kjv)

======= Mark 5:3 ============

Mark 5:3 who had his dwelling in the tombs: and no man could any more bind him, no, not with a chain;(asv)

Márk 5:3 A kinek lakása a sírboltokban vala; és már lánczokkal sem bírta õt senki sem lekötni.(HU)

Mark 5:3 Who{G3739} had{G2192}{(G5707)} his dwelling{G2731} among{G1722} the tombs{G3419}; and{G2532} no man{G3762} could{G1410}{(G5711)} bind{G1210}{(G5658)} him{G846}, no, not{G3777} with chains{G254}: (kjv-strongs#)

Mar 5:3 Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains: (kjv)

======= Mark 5:4 ============

Mark 5:4 because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been rent asunder by him, and the fetters broken in pieces: and no man had strength to tame him.(asv)

Márk 5:4 Mert sokszor megkötözték õt békókkal és lánczokkal, de õ a lánczokat szétszaggatta, és a békókat összetörte, és senki sem tudta õt megfékezni.(HU)

Mark 5:4 Because{G1223} that he{G846} had been often{G4178} bound{G1210}{(G5771)} with fetters{G3976} and{G2532} chains{G254}, and{G2532} the chains{G254} had been plucked asunder{G1288}{(G5771)} by{G5259} him{G846}, and{G2532} the fetters{G3976} broken in pieces{G4937}{(G5771)}: neither{G2532} could{G2480}{(G5707)} any man tame{G1150}{(G5658)} him{G846}{G3762}. (kjv-strongs#)

Mar 5:4 Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces: neither could any man tame him. (kjv)

======= Mark 5:5 ============

Mark 5:5 And always, night and day, in the tombs and in the mountains, he was crying out, and cutting himself with stones.(asv)

Márk 5:5 És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva.(HU)

Mark 5:5 And{G2532} always{G1275}, night{G3571} and{G2532} day{G2250}, he was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the mountains{G3735}, and{G2532} in{G1722} the tombs{G3418}, crying{G2896}{(G5723)}, and{G2532} cutting{G2629}{(G5723)} himself{G1438} with stones{G3037}. (kjv-strongs#)

Mar 5:5 And always, night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying, and cutting himself with stones. (kjv)

======= Mark 5:6 ============

Mark 5:6 And when he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him;(asv)

Márk 5:6 Mikor pedig Jézust távolról meglátta, oda futamodék, és elébe borula,(HU)

Mark 5:6 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} Jesus{G2424} afar off{G575}{G3113}, he ran{G5143}{(G5627)} and{G2532} worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 5:6 But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, (kjv)

======= Mark 5:7 ============

Mark 5:7 and crying out with a loud voice, he saith, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God, torment me not.(asv)

Márk 5:7 És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem.(HU)

Mark 5:7 And{G2532} cried{G2896}{(G5660)} with a loud{G3173} voice{G5456}, and said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} have I{G1698} to do{G2532} with thee{G4671}, Jesus{G2424}, thou Son{G5207} of the most high{G5310} God{G2316}? I adjure{G3726}{(G5719)} thee{G4571} by God{G2316}, that thou torment{G928}{(G5661)} me{G3165} not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mar 5:7 And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God? I adjure thee by God, that thou torment me not. (kjv)

======= Mark 5:8 ============

Mark 5:8 For he said unto him, Come forth, thou unclean spirit, out of the man.(asv)

Márk 5:8 (Mert ezt mondja vala néki: Eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberbõl.)(HU)

Mark 5:8 For{G1063} he said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} the man{G444}, thou unclean{G169} spirit{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 5:8 For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. (kjv)

======= Mark 5:9 ============

Mark 5:9 And he asked him, What is thy name? And he saith unto him, My name is Legion; for we are many.(asv)

Márk 5:9 És kérdezé tõle: Mi a neved? És felele, mondván: Légió a nevem, mert sokan vagyunk.(HU)

Mark 5:9 And{G2532} he asked{G1905}{(G5707)} him{G846}, What{G5101} is thy{G4671} name{G3686}? And{G2532} he answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, My{G3427} name{G3686} is Legion{G3003}: for{G3754} we are{G2070}{(G5748)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 5:9 And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion: for we are many. (kjv)

======= Mark 5:10 ============

Mark 5:10 And he besought him much that he would not send them away out of the country.(asv)

Márk 5:10 És igen kéré õt, hogy ne küldje el õket arról a vidékrõl.(HU)

Mark 5:10 And{G2532} he besought{G3870}{(G5707)} him{G846} much{G4183} that{G3363} he would{G649} not{G3363} send{G649} them{G846} away{G649}{(G5661)} out of{G1854} the country{G5561}. (kjv-strongs#)

Mar 5:10 And he besought him much that he would not send them away out of the country. (kjv)

======= Mark 5:11 ============

Mark 5:11 Now there was there on the mountain side a great herd of swine feeding.(asv)

Márk 5:11 Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, a mely legel vala.(HU)

Mark 5:11 Now{G1161} there was{G2258}{(G5713)} there{G1563} nigh{G4314} unto the mountains{G3735} a great{G3173} herd{G34} of swine{G5519} feeding{G1006}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:11 Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. (kjv)

======= Mark 5:12 ============

Mark 5:12 And they besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them.(asv)

Márk 5:12 És az ördögök kérik vala õt mindnyájan, mondván: Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be.(HU)

Mark 5:12 And{G2532} all{G3956} the devils{G1142} besought{G3870}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Send{G3992}{(G5657)} us{G2248} into{G1519} the swine{G5519}, that{G2443} we may enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:12 And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. (kjv)

======= Mark 5:13 ============

Mark 5:13 And he gave them leave. And the unclean spirits came out, and entered into the swine: and the herd rushed down the steep into the sea, [in number] about two thousand; and they were drowned in the sea.(asv)

Márk 5:13 És Jézus azonnal megengedé nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén, bemenének a disznókba; és a nyáj a meredekrõl a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy kétezeren; és belefúlának a tengerbe.(HU)

Mark 5:13 And{G2532} forthwith{G2112} Jesus{G2424} gave{G2010} them{G846} leave{G2010}{(G5656)}. And{G2532} the unclean{G169} spirits{G4151} went out{G1831}{(G5631)}, and entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the swine{G5519}: and{G2532} the herd{G34} ran{G3729}{(G5656)} violently down{G2596} a steep place{G2911} into{G1519} the sea{G2281},{G1161}(they were{G2258}{(G5713)} about{G5613} two thousand{G1367};) and{G2532} were choked{G4155}{(G5712)} in{G1722} the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mar 5:13 And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand;) and were choked in the sea. (kjv)

======= Mark 5:14 ============

Mark 5:14 And they that fed them fled, and told it in the city, and in the country. And they came to see what it was that had come to pass.(asv)

Márk 5:14 A kik pedig õrzik vala a disznókat, elfutának, és hírt vivének a városba és a falvakba. És kimenének, hogy lássák, mi az, a mi történt.(HU)

Mark 5:14 And{G1161} they that fed{G1006}{(G5723)} the swine{G5519} fled{G5343}{(G5627)}, and{G2532} told{G312}{(G5656)} it in{G1519} the city{G4172}, and{G2532} in{G1519} the country{G68}. And{G2532} they went out{G1831}{(G5627)} to see{G1492}{(G5629)} what{G5101} it was{G2076}{(G5748)} that was done{G1096}{(G5756)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:14 And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done. (kjv)

======= Mark 5:15 ============

Mark 5:15 And they come to Jesus, and behold him that was possessed with demons sitting, clothed and in his right mind, [even] him that had the legion: and they were afraid.(asv)

Márk 5:15 És menének Jézushoz, és láták, hogy az ördöngõs ott ül, fel van öltözködve és eszénél van, az, a kiben a légió volt; és megfélemlének.(HU)

Mark 5:15 And{G2532} they come{G2064}{(G5736)} to{G4314} Jesus{G2424}, and{G2532} see{G2334}{(G5719)} him that was possessed with the devil{G1139}{(G5740)}, and had{G2192}{(G5761)} the legion{G3003}, sitting{G2521}{(G5740)}, and{G2532} clothed{G2439}{(G5772)}, and{G2532} in his right mind{G4993}{(G5723)}: and{G2532} they were afraid{G5399}{(G5675)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:15 And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion, sitting, and clothed, and in his right mind: and they were afraid. (kjv)

======= Mark 5:16 ============

Mark 5:16 And they that saw it declared unto them how it befell him that was possessed with demons, and concerning the swine.(asv)

Márk 5:16 A kik pedig látták, elbeszélék nékik, hogy mi történt vala az ördöngõssel, és a disznókkal.(HU)

Mark 5:16 And{G2532} they that saw{G1492}{(G5631)} it told{G1334}{(G5662)} them{G846} how{G4459} it befell{G1096}{(G5633)} to him that was possessed with the devil{G1139}{(G5740)}, and{G2532} also concerning{G4012} the swine{G5519}. (kjv-strongs#)

Mar 5:16 And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. (kjv)

======= Mark 5:17 ============

Mark 5:17 And they began to beseech him to depart from their borders.(asv)

Márk 5:17 És kezdék kérni õt, hogy távozzék el az õ határukból.(HU)

Mark 5:17 And{G2532} they began{G756}{(G5662)} to pray{G3870}{(G5721)} him{G846} to depart{G565}{(G5629)} out of{G575} their{G846} coasts{G3725}. (kjv-strongs#)

Mar 5:17 And they began to pray him to depart out of their coasts. (kjv)

======= Mark 5:18 ============

Mark 5:18 And as he was entering into the boat, he that had been possessed with demons besought him that he might be with him.(asv)

Márk 5:18 Mikor pedig a hajóba beszállott vala, a volt ördöngõs kéré õt, hogy vele lehessen.(HU)

Mark 5:18 And{G2532} when he{G846} was come{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143}, he that had been possessed with the devil{G1139}{(G5679)} prayed{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} he might be{G5600}{(G5753)} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:18 And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. (kjv)

======= Mark 5:19 ============

Mark 5:19 And he suffered him not, but saith unto him, Go to thy house unto thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and [how] he had mercy on thee.(asv)

Márk 5:19 De Jézus nem engedé meg néki, hanem monda néki: Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad.(HU)

Mark 5:19 Howbeit{G1161} Jesus{G2424} suffered{G863}{(G5656)} him{G846} not{G3756}, but{G235} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Go{G5217}{(G5720)} home{G1519}{G3624}{G4675} to{G4314} thy friends{G4674}, and{G2532} tell{G312}{(G5657)} them{G846} how great things{G3745} the Lord{G2962} hath done{G4160}{(G5656)} for thee{G4671}, and{G2532} hath had compassion{G1653}{(G5656)} on thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 5:19 Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. (kjv)

======= Mark 5:20 ============

Mark 5:20 And he went his way, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men marvelled.(asv)

Márk 5:20 El is méne, és kezdé hirdetni a Tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus; és mindnyájan elcsodálkozának.(HU)

Mark 5:20 And{G2532} he departed{G565}{(G5627)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to publish{G2784}{(G5721)} in{G1722} Decapolis{G1179} how great things{G3745} Jesus{G2424} had done{G4160}{(G5656)} for him{G846}: and{G2532} all{G3956} men did marvel{G2296}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:20 And he departed, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men did marvel. (kjv)

======= Mark 5:21 ============

Mark 5:21 And when Jesus had crossed over again in the boat unto the other side, a great multitude was gathered unto him; and he was by the sea.(asv)

Márk 5:21 És mikor ismét általment Jézus a hajón a tulsó partra, nagy sokaság gyûle õ hozzá; és vala a tenger mellett.(HU)

Mark 5:21 And{G2532} when Jesus{G2424} was passed over{G1276}{(G5660)} again{G3825} by{G1722} ship{G4143} unto{G1519} the other side{G4008}, much{G4183} people{G3793} gathered{G4863}{(G5681)} unto{G1909} him{G846}: and{G2532} he was{G2258}{(G5713)} nigh{G3844} unto the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mar 5:21 And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh unto the sea. (kjv)

======= Mark 5:22 ============

Mark 5:22 And there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and seeing him, he falleth at his feet,(asv)

Márk 5:22 És ímé, eljöve a zsinagóga fõk egyike, névszerint Jairus, és meglátván õt, lábaihoz esék,(HU)

Mark 5:22 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there cometh{G2064}{(G5736)} one{G1520} of the rulers of the synagogue{G752}, Jairus{G2383} by name{G3686}; and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, he fell{G4098}{(G5719)} at{G4314} his{G846} feet{G4228}, (kjv-strongs#)

Mar 5:22 And, behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and when he saw him, he fell at his feet, (kjv)

======= Mark 5:23 ============

Mark 5:23 and beseecheth him much, saying, My little daughter is at the point of death: [I pray thee], that thou come and lay thy hands on her, that she may be made whole, and live.(asv)

Márk 5:23 És igen kéré õt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.(HU)

Mark 5:23 And{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} greatly{G4183}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} My{G3450} little daughter{G2365} lieth{G2079} at the point of death{G2192}{(G5719)}: I pray thee, come{G2064}{(G5631)} and{G2443} lay{G2007}{(G5632)} thy hands{G5495} on her{G846}, that{G3704} she may be healed{G4982}{(G5686)}; and{G2532} she shall live{G2198}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:23 And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed; and she shall live. (kjv)

======= Mark 5:24 ============

Mark 5:24 And he went with him; and a great multitude followed him, and they thronged him.(asv)

Márk 5:24 El is méne vele, és követé õt nagy sokaság, és összeszorítják vala õt.(HU)

Mark 5:24 And{G2532} Jesus went{G565}{(G5627)} with{G3326} him{G846}; and{G2532} much{G4183} people{G3793} followed{G190}{(G5707)} him{G846}, and{G2532} thronged{G4918}{(G5707)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:24 And Jesus went with him; and much people followed him, and thronged him. (kjv)

======= Mark 5:25 ============

Mark 5:25 And a woman, who had an issue of blood twelve years,(asv)

Márk 5:25 És egy asszony, a ki tizenkét év óta vérfolyásos vala,(HU)

Mark 5:25 And{G2532} a certain{G5100} woman{G1135}, which had an{G1722} issue{G4511} of blood{G129}{G5607}{(G5752)} twelve{G1427} years{G2094}, (kjv-strongs#)

Mar 5:25 And a certain woman, which had an issue of blood twelve years, (kjv)

======= Mark 5:26 ============

Mark 5:26 and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,(asv)

Márk 5:26 És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sõt inkább még rosszabbul lett,(HU)

Mark 5:26 And{G2532} had suffered{G3958}{(G5631)} many things{G4183} of{G5259} many{G4183} physicians{G2395}, and{G2532} had spent{G1159}{(G5660)} all{G3956} that she{G1438} had{G3844}, and{G2532} was{G5623} nothing{G3367} bettered{G5623}{(G5685)}, but{G235} rather{G3123} grew{G2064}{(G5631)} worse{G1519}{G5501}, (kjv-strongs#)

Mar 5:26 And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse, (kjv)

======= Mark 5:27 ============

Mark 5:27 having heard the things concerning Jesus, came in the crowd behind, and touched his garment.(asv)

Márk 5:27 Mikor Jézus felõl hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.(HU)

Mark 5:27 When she had heard{G191}{(G5660)} of{G4012} Jesus{G2424}, came{G2064}{(G5631)} in{G1722} the press{G3793} behind{G3693}, and touched{G680}{(G5662)} his{G846} garment{G2440}. (kjv-strongs#)

Mar 5:27 When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. (kjv)

======= Mark 5:28 ============

Mark 5:28 For she said, If I touch but his garments, I shall be made whole.(asv)

Márk 5:28 Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.(HU)

Mark 5:28 For{G1063} she said{G3004}{(G5707)}, If{G3754}{G2579} I may touch{G680}{(G5672)} but{G2579} his{G846} clothes{G2440}, I shall be whole{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:28 For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. (kjv)

======= Mark 5:29 ============

Mark 5:29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of her plague.(asv)

Márk 5:29 És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.(HU)

Mark 5:29 And{G2532} straightway{G2112} the fountain{G4077} of her{G846} blood{G129} was dried up{G3583}{(G5681)}; and{G2532} she felt{G1097}{(G5627)} in her body{G4983} that{G3754} she was healed{G2390}{(G5769)} of{G575} that plague{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 5:29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague. (kjv)

======= Mark 5:30 ============

Mark 5:30 And straightway Jesus, perceiving in himself that the power [proceeding] from him had gone forth, turned him about in the crowd, and said, Who touched my garments?(asv)

Márk 5:30 Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erõ áradott vala ki belõle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?(HU)

Mark 5:30 And{G2532} Jesus{G2424}, immediately{G2112} knowing{G1921}{(G5631)} in{G1722} himself{G1438} that virtue{G1411} had gone{G1831}{(G5631)} out of{G1537} him{G846}, turned him about{G1994}{(G5651)} in{G1722} the press{G3793}, and said{G3004}{(G5707)}, Who{G5101} touched{G680}{(G5662)} my{G3450} clothes{G2440}? (kjv-strongs#)

Mar 5:30 And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? (kjv)

======= Mark 5:31 ============

Mark 5:31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?(asv)

Márk 5:31 És mondának néki az õ tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?(HU)

Mark 5:31 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Thou seest{G991}{(G5719)} the multitude{G3793} thronging{G4918}{(G5723)} thee{G4571}, and{G2532} sayest thou{G3004}{(G5719)}, Who{G5101} touched{G680}{(G5662)} me{G3450}? (kjv-strongs#)

Mar 5:31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? (kjv)

======= Mark 5:32 ============

Mark 5:32 And he looked round about to see her that had done this thing.(asv)

Márk 5:32 És körülnéze, hogy lássa azt, a ki ezt cselekedte.(HU)

Mark 5:32 And{G2532} he looked round about{G4017}{(G5710)} to see{G1492}{(G5629)} her that had done{G4160}{(G5660)} this thing{G5124}. (kjv-strongs#)

Mar 5:32 And he looked round about to see her that had done this thing. (kjv)

======= Mark 5:33 ============

Mark 5:33 But the woman fearing and trembling, knowing what had been done to her, came and fell down before him, and told him all the truth.(asv)

Márk 5:33 Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán.(HU)

Mark 5:33 But{G1161} the woman{G1135} fearing{G5399}{(G5679)} and{G2532} trembling{G5141}{(G5723)}, knowing{G1492}{(G5761)} what{G3739} was done{G1096}{(G5754)} in{G1909} her{G846}, came{G2064}{(G5627)} and{G2532} fell down before{G4363}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} told{G2036}{(G5627)} him{G846} all{G3956} the truth{G225}. (kjv-strongs#)

Mar 5:33 But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. (kjv)

======= Mark 5:34 ============

Mark 5:34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.(asv)

Márk 5:34 Õ pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.(HU)

Mark 5:34 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, Daughter{G2364}, thy{G4675} faith{G4102} hath made{G4982} thee{G4571} whole{G4982}{(G5758)}; go{G5217}{(G5720)} in{G1519} peace{G1515}, and{G2532} be{G2468}{(G5749)} whole{G5199} of{G575} thy{G4675} plague{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 5:34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague. (kjv)

======= Mark 5:35 ============

Mark 5:35 While he yet spake, they come from the ruler of the synagogue's [house] saying, Thy daughter is dead: why troublest thou the Teacher any further?(asv)

Márk 5:35 Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétõl, mondván: Leányod meghalt; mit fárasztod tovább a Mestert?(HU)

Mark 5:35 While{G2089} he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, there came{G2064}{(G5736)} from{G575} the ruler of the synagogue's{G752} house certain which said{G3004}{(G5723)},{G3754} Thy{G4675} daughter{G2364} is dead{G599}{(G5627)}: why{G5101} troublest thou{G4660}{(G5719)} the Master{G1320} any further{G2089}? (kjv-strongs#)

Mar 5:35 While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further? (kjv)

======= Mark 5:36 ============

Mark 5:36 But Jesus, not heeding the word spoken, saith unto the ruler of the synagogue, Fear not, only believe.(asv)

Márk 5:36 Jézus pedig, a mint hallá a beszédet, a mit mondanak vala, azonnal monda a zsinagóga fejének: Ne félj, csak higyj.(HU)

Mark 5:36 As soon as{G1161}{G2112} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} the word{G3056} that was spoken{G2980}{(G5746)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto the ruler of the synagogue{G752}, Be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}, only{G3440} believe{G4100}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:36 As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. (kjv)

======= Mark 5:37 ============

Mark 5:37 And he suffered no man to follow with him, save Peter, and James, and John the brother of James.(asv)

Márk 5:37 És senkinek sem engedé, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének.(HU)

Mark 5:37 And{G2532} he suffered{G863}{(G5656)}{G3756} no man{G3762} to follow{G4870}{(G5658)} him{G846}, save{G1508} Peter{G4074}, and{G2532} James{G2385}, and{G2532} John{G2491} the brother{G80} of James{G2385}. (kjv-strongs#)

Mar 5:37 And he suffered no man to follow him, save Peter, and James, and John the brother of James. (kjv)

======= Mark 5:38 ============

Mark 5:38 And they come to the house of the ruler of the synagogue; and he beholdeth a tumult, and [many] weeping and wailing greatly.(asv)

Márk 5:38 És méne a zsinagóga fejének házához, és látá a zûrzavart, a sok síránkozót és jajgatót.(HU)

Mark 5:38 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} to{G1519} the house{G3624} of the ruler of the synagogue{G752}, and{G2532} seeth{G2334}{(G5719)} the tumult{G2351}, and them that wept{G2799}{(G5723)} and{G2532} wailed{G214}{(G5723)} greatly{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 5:38 And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. (kjv)

======= Mark 5:39 ============

Mark 5:39 And when he was entered in, he saith unto them, Why make ye a tumult, and weep? the child is not dead, but sleepeth.(asv)

Márk 5:39 És bemenvén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.(HU)

Mark 5:39 And{G2532} when he was come in{G1525}{(G5631)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} make ye this ado{G2350}{(G5743)}, and{G2532} weep{G2799}{(G5719)}? the damsel{G3813} is{G599} not{G3756} dead{G599}{(G5627)}, but{G235} sleepeth{G2518}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:39 And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado, and weep? the damsel is not dead, but sleepeth. (kjv)

======= Mark 5:40 ============

Mark 5:40 And they laughed him to scorn. But he, having put them all forth, taketh the father of the child and her mother and them that were with him, and goeth in where the child was.(asv)

Márk 5:40 És nevetik vala õt. Õ pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vevé a gyermeknek atyját és anyját és a vele levõket, és beméne oda, a hol a gyermek fekszik vala.(HU)

Mark 5:40 And{G2532} they laughed{G2606} him{G846} to scorn{G2606}{(G5707)}. But{G1161} when he had put{G1544} them all{G537} out{G1544}{(G5631)}, he taketh{G3880}{(G5719)} the father{G3962} and{G2532} the mother{G3384} of the damsel{G3813}, and{G2532} them that were with{G3326} him{G846}, and{G2532} entereth in{G1531}{(G5736)} where{G3699} the damsel{G3813} was{G2258}{(G5713)} lying{G345}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:40 And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying. (kjv)

======= Mark 5:41 ============

Mark 5:41 And taking the child by the hand, he saith unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, Arise.(asv)

Márk 5:41 És megfogván a gyermeknek kezét, monda néki: Talitha, kúmi; a mi megmagyarázva azt teszi: Leányka, néked mondom, kelj föl.(HU)

Mark 5:41 And{G2532} he took{G2902}{(G5660)} the damsel{G3813} by the hand{G5495}, and said{G3004}{(G5719)} unto her{G846}, Talitha{G5008} cumi{G2891}; which{G3739} is{G2076}{(G5748)}, being interpreted{G3177}{(G5746)}, Damsel{G2877}, I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, arise{G1453}{(G5669)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:41 And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. (kjv)

======= Mark 5:42 ============

Mark 5:42 And straightway the damsel rose up, and walked; for she was twelve years old. And they were amazed straightway with a great amazement.(asv)

Márk 5:42 És a leányka azonnal fölkele és jár vala. Mert tizenkét esztendõs vala. És nagy csodálkozással csodálkozának.(HU)

Mark 5:42 And{G2532} straightway{G2112} the damsel{G2877} arose{G450}{(G5627)}, and{G2532} walked{G4043}{(G5707)}; for{G1063} she was{G2258}{(G5713)} of the age of twelve{G1427} years{G2094}. And{G2532} they were astonished{G1839}{(G5627)} with a great{G3173} astonishment{G1611}. (kjv-strongs#)

Mar 5:42 And straightway the damsel arose, and walked; for she was of the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment. (kjv)

======= Mark 5:43 ============

Mark 5:43 And he charged them much that no man should know this: and he commanded that [something] should be given her to eat.(asv)

Márk 5:43 Õ pedig erõsen megparancsolá nékik, hogy ezt senki meg ne tudja. És mondá, hogy adjanak annak enni.(HU)

Mark 5:43 And{G2532} he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} straitly{G4183} that{G2443} no man{G3367} should know{G1097}{(G5632)} it{G5124}; and{G2532} commanded{G2036}{(G5627)} that something should be given{G1325}{(G5683)} her{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:43 And he charged them straitly that no man should know it; and commanded that something should be given her to eat.(kjv)

======= Mark 6:1 ============

Mark 6:1 And he went out from thence; and he cometh into his own country; and his disciples follow him.(asv)

Márk 6:1 És kiméne onnét, és méne az õ hazájába, és követék õt az õ tanítványai.(HU)

Mark 6:1 And{G2532} he went out{G1831}{(G5627)} from thence{G1564}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} his own{G846} country{G3968}; and{G2532} his{G846} disciples{G3101} follow{G190}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:1 And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him. (kjv)

======= Mark 6:2 ============

Mark 6:2 And when the sabbath was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, Whence hath this man these things? and, What is the wisdom that is given unto this man, and [what mean] such mighty works wrought by his hands?(asv)

Márk 6:2 És a mint eljött vala a szombat, tanítani kezde a zsinagógában; és sokan, a kik õt hallák, elálmélkodának vala, mondván: Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, a mi néki adatott, hogy ily csodadolgok is történnek általa?(HU)

Mark 6:2 And{G2532} when the sabbath day{G4521} was come{G1096}{(G5637)}, he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} in{G1722} the synagogue{G4864}: and{G2532} many{G4183} hearing{G191}{(G5723)} him were astonished{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, From whence{G4159} hath this{G5129} man these things{G5023}? and{G2532} what{G5101} wisdom{G4678} is this which is given{G1325}{(G5685)} unto him{G846}, that{G3754} even{G2532} such{G5108} mighty works{G1411} are wrought{G1096}{(G5736)} by{G1223} his{G846} hands{G5495}? (kjv-strongs#)

Mar 6:2 And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? (kjv)

======= Mark 6:3 ============

Mark 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended in him. [(asv)

Márk 6:3 Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az õ nõtestvérei is? És megbotránkoznak vala õ benne.(HU)

Mark 6:3 Is{G2076}{(G5748)} not{G3756} this{G3778} the carpenter{G5045}, the son{G5207} of Mary{G3137},{G1161} the brother{G80} of James{G2385}, and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} of Juda{G2455}, and{G2532} Simon{G4613}? and{G2532} are{G1526}{(G5748)} not{G3756} his{G846} sisters{G79} here{G5602} with{G4314} us{G2248}? And{G2532} they were offended{G4624}{(G5712)} at{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him. (kjv)

======= Mark 6:4 ============

Mark 6:4 And Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and among his own kin, and in his own house.(asv)

Márk 6:4 Jézus pedig monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában, és a rokonai között és a maga házában.(HU)

Mark 6:4 But{G1161} Jesus{G2424} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}{G3754}, A prophet{G4396} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} without honour{G820}, but{G1508} in{G1722} his own{G846} country{G3968}, and{G2532} among{G1722} his own kin{G4773}, and{G2532} in{G1722} his own{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mar 6:4 But Jesus, said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. (kjv)

======= Mark 6:5 ============

Mark 6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them.(asv)

Márk 6:5 Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit.(HU)

Mark 6:5 And{G2532} he could{G3756}{G1410}{(G5711)} there{G1563} do{G4160}{(G5658)} no{G3762} mighty work{G1411}, save{G1508} that he laid{G2007}{(G5631)} his hands{G5495} upon a few{G3641} sick folk{G732}, and healed{G2323}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mar 6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them. (kjv)

======= Mark 6:6 ============

Mark 6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching.(asv)

Márk 6:6 És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván.(HU)

Mark 6:6 And{G2532} he marvelled{G2296}{(G5707)} because{G1223} of their{G846} unbelief{G570}. And{G2532} he went{G4013}{(G5707)} round about{G2945} the villages{G2968}, teaching{G1321}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages, teaching. (kjv)

======= Mark 6:7 ============

Mark 6:7 And he calleth unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and he gave them authority over the unclean spirits;(asv)

Márk 6:7 Majd magához szólítá a tizenkettõt, és kezdé õket kiküldeni kettõnként, és ada nékik hatalmat a tisztátalan lelkeken.(HU)

Mark 6:7 And{G2532} he called{G4341}{(G5736)} unto him the twelve{G1427}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to send{G649} them{G846} forth{G649}{(G5721)} by two{G1417} and two{G1417}; and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} them{G846} power over{G1849} unclean{G169} spirits{G4151}; (kjv-strongs#)

Mar 6:7 And he called unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and gave them power over unclean spirits; (kjv)

======= Mark 6:8 ============

Mark 6:8 and he charged them that they should take nothing for [their] journey, save a staff only; no bread, no wallet, no money in their purse;(asv)

Márk 6:8 És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálczán kívül; se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben;(HU)

Mark 6:8 And{G2532} commanded{G3853}{(G5656)} them{G846} that{G2443} they should take{G142}{(G5725)} nothing{G3367} for{G1519} their journey{G3598}, save{G1508} a staff{G4464} only{G3440}; no{G3361} scrip{G4082}, no{G3361} bread{G740}, no{G3361} money{G5475} in{G1519} their purse{G2223}: (kjv-strongs#)

Mar 6:8 And commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only; no scrip, no bread, no money in their purse: (kjv)

======= Mark 6:9 ============

Mark 6:9 but [to go] shod with sandals: and, [said he], put not on two coats.(asv)

Márk 6:9 Hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek.(HU)

Mark 6:9 But{G235} be shod{G5265}{(G5772)} with sandals{G4547}; and{G2532} not{G3361} put on{G1746}{(G5672)}{(G5625)}{G1746}{(G5670)} two{G1417} coats{G5509}. (kjv-strongs#)

Mar 6:9 But be shod with sandals; and not put on two coats. (kjv)

======= Mark 6:10 ============

Mark 6:10 And he said unto them, Wheresoever ye enter into a house, there abide till ye depart thence.(asv)

Márk 6:10 És monda nékik: A hol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, a míg tovább mentek onnét.(HU)

Mark 6:10 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, In what place soever{G3699}{G1437} ye enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} an house{G3614}, there{G1563} abide{G3306}{(G5720)} till{G2193}{G302} ye depart{G1831}{(G5632)} from that place{G1564}. (kjv-strongs#)

Mar 6:10 And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place. (kjv)

======= Mark 6:11 ============

Mark 6:11 And whatsoever place shall not receive you, and they hear you not, as ye go forth thence, shake off the dust that is under your feet for a testimony unto them.(asv)

Márk 6:11 A kik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén, verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul õ ellenök. Bizony mondom néktek: Sodomának vagy Gomorának tûrhetõbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak.(HU)

Mark 6:11 And{G2532} whosoever{G3745}{G302} shall{G1209} not{G3361} receive{G1209}{(G5667)} you{G5209}, nor{G3366} hear{G191}{(G5661)} you{G5216}, when ye depart{G1607}{(G5740)} thence{G1564}, shake off{G1621}{(G5657)} the dust{G5522} under{G5270} your{G5216} feet{G4228} for{G1519} a testimony{G3142} against them{G846}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for Sodom{G4670} and{G2228} Gomorrha{G1116} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for that{G1565} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mar 6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (kjv)

======= Mark 6:12 ============

Mark 6:12 And they went out, and preached that [men] should repent.(asv)

Márk 6:12 Kimenvén azért, prédikálják vala, hogy térjenek meg.(HU)

Mark 6:12 And{G2532} they went out{G1831}{(G5631)}, and preached{G2784}{(G5707)} that{G2443} men should repent{G3340}{(G5661)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:12 And they went out, and preached that men should repent. (kjv)

======= Mark 6:13 ============

Mark 6:13 And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed them.(asv)

Márk 6:13 És sok ördögöt ûznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítnak vala.(HU)

Mark 6:13 And{G2532} they cast out{G1544}{(G5707)} many{G4183} devils{G1140}, and{G2532} anointed{G218}{(G5707)} with oil{G1637} many{G4183} that were sick{G732}, and{G2532} healed{G2323}{(G5707)} them. (kjv-strongs#)

Mar 6:13 And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. (kjv)

======= Mark 6:14 ============

Mark 6:14 And king Herod heard [thereof] ; for his name had become known: and he said, John the Baptizer is risen from the dead, and therefore do these powers work in him.(asv)

Márk 6:14 És meghallá ezeket Heródes király (mert nyilvánvalóvá lõn az õ neve) és monda: Keresztelõ János támadt fel a halálból és azért mûködnek benne ez erõk.(HU)

Mark 6:14 And{G2532} king{G935} Herod{G2264} heard{G191}{(G5656)} of him;(for{G1063} his{G846} name{G3686} was{G1096}{(G5633)} spread abroad{G5318}:) and{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} John{G2491} the Baptist{G907}{(G5723)} was risen{G1453}{(G5681)} from{G1537} the dead{G3498}, and{G2532} therefore{G1223}{G5124} mighty works{G1411} do shew forth themselves{G1754}{(G5719)} in{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:14 And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. (kjv)

======= Mark 6:15 ============

Mark 6:15 But others said, It is Elijah. And others said, [It is] a prophet, [even] as one of the prophets.(asv)

Márk 6:15 Némelyek azt mondják vala, hogy Illés õ; mások meg azt mondják vala, hogy Próféta, vagy olyan, mint egy a próféták közül.(HU)

Mark 6:15 Others{G243} said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} it is{G2076}{(G5748)} Elias{G2243}. And{G1161} others{G243} said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} it is{G2076}{(G5748)} a prophet{G4396}, or{G2228} as{G5613} one of{G1520} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mar 6:15 Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, or as one of the prophets. (kjv)

======= Mark 6:16 ============

Mark 6:16 But Herod, when he heard [thereof], said, John, whom I beheaded, he is risen.(asv)

Márk 6:16 Heródes pedig ezeket hallván, monda: A kinek én fejét vétetém, az a János ez; õ támadt fel a halálból.(HU)

Mark 6:16 But{G1161} when Herod{G2264} heard{G191}{(G5660)} thereof, he said{G2036}{(G5627)}, It{G3778} is{G2076}{(G5748)} John{G2491}, whom{G3754}{G3739} I{G1473} beheaded{G607}{(G5656)}: he{G846} is risen{G1453}{(G5681)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mar 6:16 But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead. (kjv)

======= Mark 6:17 ============

Mark 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife; for he had married her.(asv)

Márk 6:17 Mert maga Heródes fogatta el és vettette vala börtönbe Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek, az õ testvérének felesége miatt, mivelhogy azt vette vala feleségül.(HU)

Mark 6:17 For{G1063} Herod{G2264} himself{G846} had sent forth{G649}{(G5660)} and laid hold{G2902}{(G5656)} upon John{G2491}, and{G2532} bound{G1210}{(G5656)} him{G846} in{G1722} prison{G5438} for{G1223} Herodias{G2266}' sake{G1223}, his{G846} brother{G80} Philip's{G5376} wife{G1135}: for{G3754} he had married{G1060}{(G5656)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife: for he had married her. (kjv)

======= Mark 6:18 ============

Mark 6:18 For John said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife.(asv)

Márk 6:18 Mert János azt mondá Heródesnek: Nem szabad néked a testvéred feleségével élned.(HU)

Mark 6:18 For{G1063} John{G2491} had said{G3004}{(G5707)} unto Herod{G2264},{G3754} It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for thee{G4671} to have{G2192}{(G5721)} thy{G4675} brother's{G80} wife{G1135}. (kjv-strongs#)

Mar 6:18 For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. (kjv)

======= Mark 6:19 ============

Mark 6:19 And Herodias set herself against him, and desired to kill him; and she could not;(asv)

Márk 6:19 Heródiás pedig ólálkodik vala utána, és meg akarja vala õt ölni; de nem teheté.(HU)

Mark 6:19 Therefore{G1161} Herodias{G2266} had a quarrel{G1758}{(G5707)} against him{G846}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} have killed{G615}{(G5658)} him{G846}; but{G2532} she could{G1410}{(G5711)} not{G3756}: (kjv-strongs#)

Mar 6:19 Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him; but she could not: (kjv)

======= Mark 6:20 ============

Mark 6:20 for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and kept him safe. And when he heard him, he was much perplexed; and he heard him gladly.(asv)

Márk 6:20 Mert Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek ismervén õt, és oltalmazá õt; és ráhallgatván, sok dologban követi, és örömest hallgatja vala õt.(HU)

Mark 6:20 For{G1063} Herod{G2264} feared{G5399}{(G5711)} John{G2491}, knowing{G1492}{(G5761)} that he{G846} was a just{G1342} man{G435} and{G2532} an holy{G40}, and{G2532} observed{G4933}{(G5707)} him{G846}; and{G2532} when he heard{G191}{(G5660)} him{G846}, he did{G4160}{(G5707)} many things{G4183}, and{G2532} heard{G191}{(G5707)} him{G846} gladly{G2234}. (kjv-strongs#)

Mar 6:20 For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly. (kjv)

======= Mark 6:21 ============

Mark 6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, and the high captains, and the chief men of Galilee;(asv)

Márk 6:21 De egy alkalmatos nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea elõkelõ embereinek lakomát ad vala,(HU)

Mark 6:21 And{G2532} when a convenient{G2121} day{G2250} was come{G1096}{(G5637)}, that{G3753} Herod{G2264} on his{G846} birthday{G1077} made{G4160}{(G5707)} a supper{G1173} to his{G846} lords{G3175},{G2532} high captains{G5506}, and{G2532} chief{G4413} estates of Galilee{G1056}; (kjv-strongs#)

Mar 6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee; (kjv)

======= Mark 6:22 ============

Mark 6:22 and when the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and them that sat at meat with him; and the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee.(asv)

Márk 6:22 És ennek a Heródiásnak a leánya beméne és tánczola, és megtetszék Heródesnek és a vendégeknek, monda a király a leánynak: Kérj tõlem, a mit akarsz, és megadom néked.(HU)

Mark 6:22 And{G2532} when the daughter{G2364} of the said{G846} Herodias{G2266} came in{G1525}{(G5631)}, and{G2532} danced{G3738}{(G5666)}, and{G2532} pleased{G700}{(G5660)} Herod{G2264} and{G2532} them that sat with him{G4873}{(G5740)}, the king{G935} said{G2036}{(G5627)} unto the damsel{G2877}, Ask{G154}{(G5657)} of me{G3165} whatsoever{G3739}{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, and{G2532} I will give{G1325}{(G5692)} it thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mar 6:22 And when the daughter of the said Herodias came in, and danced, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. (kjv)

======= Mark 6:23 ============

Mark 6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom.(asv)

Márk 6:23 És megesküvék néki, hogy: Bármit kérsz tõlem, megadom néked, még ha országom felét is.(HU)

Mark 6:23 And{G2532} he sware{G3660}{(G5656)} unto her{G846}, Whatsoever{G3754}{G3739}{G1437} thou shalt ask{G154}{(G5661)} of me{G3165}, I will give{G1325}{(G5692)} it thee{G4671}, unto{G2193} the half{G2255} of my{G3450} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mar 6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom. (kjv)

======= Mark 6:24 ============

Mark 6:24 And she went out, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptizer.(asv)

Márk 6:24 Az pedig kimenvén, monda az õ anyjának: Mit kérjek? Ez pedig mondja: A Keresztelõ János fejét.(HU)

Mark 6:24 And{G1161} she went forth{G1831}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto her{G846} mother{G3384}, What{G5101} shall I ask{G154}{(G5698)}? And{G1161} she said{G2036}{(G5627)}, The head{G2776} of John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mar 6:24 And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist. (kjv)

======= Mark 6:25 ============

Mark 6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou forthwith give me on a platter the head of John the Baptist.(asv)

Márk 6:25 És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén, kéré õt mondván: Akarom, hogy mindjárt add ide nékem a Keresztelõ János fejét egy tálban.(HU)

Mark 6:25 And{G2532} she came in{G1525}{(G5631)} straightway{G2112} with{G3326} haste{G4710} unto{G4314} the king{G935}, and asked{G154}{(G5668)}, saying{G3004}{(G5723)}, I will{G2309}{(G5719)} that{G2443} thou give{G1325}{(G5632)} me{G3427} by and by{G1824} in{G1909} a charger{G4094} the head{G2776} of John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mar 6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. (kjv)

======= Mark 6:26 ============

Mark 6:26 And the king was exceeding sorry; but for the sake of his oaths, and of them that sat at meat, he would not reject her.(asv)

Márk 6:26 A király pedig noha igen megszomorodék, eskûje és a vendégek miatt nem akará õt elutasítani.(HU)

Mark 6:26 And{G2532} the king{G935} was{G1096}{(G5637)} exceeding sorry{G4036}; yet for{G1223} his oath's sake{G3727}, and{G2532} for their sakes which{G3588} sat with him{G4873}{(G5740)}, he would{G2309}{(G5656)} not{G3756} reject{G114}{(G5658)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:26 And the king was exceeding sorry; yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. (kjv)

======= Mark 6:27 ============

Mark 6:27 And straightway the king sent forth a soldier of his guard, and commanded to bring his head: and he went and beheaded him in the prison,(asv)

Márk 6:27 És azonnal hóhért küldvén a király, megparancsolá, hogy hozzák el annak fejét.(HU)

Mark 6:27 And{G2532} immediately{G2112} the king{G935} sent{G649}{(G5660)} an executioner{G4688}, and commanded{G2004}{(G5656)} his{G846} head{G2776} to be brought{G5342}{(G5683)}: and{G1161} he went{G565}{(G5631)} and beheaded{G607}{(G5656)} him{G846} in{G1722} the prison{G5438}, (kjv-strongs#)

Mar 6:27 And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison, (kjv)

======= Mark 6:28 ============

Mark 6:28 and brought his head on a platter, and gave it to the damsel; and the damsel gave it to her mother.(asv)

Márk 6:28 Ez pedig elmenvén, fejét vevé annak a börtönben, és elõhozá a fejét egy tálban és adá a leánynak; a leány pedig az anyjának adá azt.(HU)

Mark 6:28 And{G2532} brought{G5342}{(G5656)} his{G846} head{G2776} in{G1909} a charger{G4094}, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} it{G846} to the damsel{G2877}: and{G2532} the damsel{G2877} gave{G1325}{(G5656)} it{G846} to her{G846} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mar 6:28 And brought his head in a charger, and gave it to the damsel: and the damsel gave it to her mother. (kjv)

======= Mark 6:29 ============

Mark 6:29 And when his disciples heard [thereof], they came and took up his corpse, and laid it in a tomb.(asv)

Márk 6:29 A tanítványai pedig, a mikor ezt meghallották vala, eljövének, és elvivék a testét, és sírba tevék.(HU)

Mark 6:29 And{G2532} when his{G846} disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} of it, they came{G2064}{(G5627)} and{G2532} took up{G142}{(G5656)} his{G846} corpse{G4430}, and{G2532} laid{G5087}{(G5656)} it{G846} in{G1722} a tomb{G3419}. (kjv-strongs#)

Mar 6:29 And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. (kjv)

======= Mark 6:30 ============

Mark 6:30 And the apostles gather themselves together unto Jesus; and they told him all things, whatsoever they had done, and whatsoever they had taught.(asv)

Márk 6:30 És az apostolok összegyûlekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, a miket cselekedtek, azt is, a miket tanítottak vala.(HU)

Mark 6:30 And{G2532} the apostles{G652} gathered themselves together{G4863}{(G5743)} unto{G4314} Jesus{G2424}, and{G2532} told{G518}{(G5656)} him{G846} all things{G3956}, both{G2532} what{G3745} they had done{G4160}{(G5656)}, and{G2532} what{G3745} they had taught{G1321}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:30 And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done, and what they had taught. (kjv)

======= Mark 6:31 ============

Mark 6:31 And he saith unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat.(asv)

Márk 6:31 Õ pedig monda nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járó-kelõk, és még evésre sem volt alkalmas idejök.(HU)

Mark 6:31 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Come{G1205}{(G5773)} ye{G5210} yourselves{G846} apart{G2596}{G2398} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} rest{G373}{(G5732)} a while{G3641}: for{G1063} there were{G2258}{(G5713)} many{G4183} coming{G2064}{(G5740)} and{G2532} going{G5217}{(G5723)}, and{G2532} they had no{G3761} leisure{G2119}{(G5707)} so much as{G3761} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:31 And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while: for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. (kjv)

======= Mark 6:32 ============

Mark 6:32 And they went away in the boat to a desert place apart.(asv)

Márk 6:32 És elmenének hajón egy puszta helyre csupán õ magok.(HU)

Mark 6:32 And{G2532} they departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117} by ship{G4143} privately{G2596}{G2398}. (kjv-strongs#)

Mar 6:32 And they departed into a desert place by ship privately. (kjv)

======= Mark 6:33 ============

Mark 6:33 And [the people] saw them going, and many knew [them], and they ran together there on foot from all the cities, and outwent them.(asv)

Márk 6:33 A sokaság pedig meglátá õket, a mint mennek vala, és sokan megismerék õt; és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelõzék õket, és hozzá gyülekezének.(HU)

Mark 6:33 And{G2532} the people{G3793} saw{G1492}{(G5627)} them{G846} departing{G5217}{(G5723)}, and{G2532} many{G4183} knew{G1921}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} ran{G4936}{(G5627)} afoot{G3979} thither{G1563} out of{G575} all{G3956} cities{G4172}, and{G2532} outwent{G4281}{(G5627)} them{G846}, and{G2532} came together{G4905}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:33 And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him. (kjv)

======= Mark 6:34 ============

Mark 6:34 And he came forth and saw a great multitude, and he had compassion on them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.(asv)

Márk 6:34 És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná õket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé õket sokra tanítani.(HU)

Mark 6:34 And{G2532} Jesus{G2424}, when he came out{G1831}{(G5631)}, saw{G1492}{(G5627)} much{G4183} people{G3793}, and{G2532} was moved with compassion{G4697}{(G5675)} toward{G1909} them{G846}, because{G3754} they were{G2258}{(G5713)} as{G5613} sheep{G4263} not{G3361} having{G2192}{(G5723)} a shepherd{G4166}: and{G2532} he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} them{G846} many things{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 6:34 And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things. (kjv)

======= Mark 6:35 ============

Mark 6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, The place is desert, and the day is now far spent;(asv)

Márk 6:35 Mikor pedig immár nagy idõ vala, hozzámenvén az õ tanítványai mondának: Puszta ez a hely, és immár nagy idõ van:(HU)

Mark 6:35 And{G2532} when the day{G5610} was{G1096}{(G5637)} now{G2235} far spent{G4183}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} unto him{G846}, and said{G3004}{(G5719)},{G3754} This is{G2076}{(G5748)} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} now{G2235} the time{G5610} is far passed{G4183}: (kjv-strongs#)

Mar 6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far passed: (kjv)

======= Mark 6:36 ============

Mark 6:36 send them away, that they may go into the country and villages round about, and buy themselves somewhat to eat.(asv)

Márk 6:36 Bocsásd el õket, hogy elmenvén a körülfekvõ majorokba és falvakba, vegyenek magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök.(HU)

Mark 6:36 Send{G630} them{G846} away{G630}{(G5657)}, that{G2443} they may go{G565}{(G5631)} into{G1519} the country{G68} round about{G2945}, and{G2532} into the villages{G2968}, and buy{G59}{(G5661)} themselves{G1438} bread{G740}: for{G1063} they have{G2192}{(G5719)} nothing{G5101}{G3756} to eat{G5315}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:36 Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread: for they have nothing to eat. (kjv)

======= Mark 6:37 ============

Mark 6:37 But he answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred shillings' worth of bread, and give them to eat?(asv)

Márk 6:37 Õ pedig felelvén, monda nékik: Adjatok nékik ti enniök. És mondának néki: Elmenvén, vegyünk-é kétszáz pénz árú kenyeret, hogy enni adjunk nékik?(HU)

Mark 6:37 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Give{G1325}{(G5628)} ye{G5210} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. And{G2532} they say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Shall we go{G565}{(G5631)} and buy{G59}{(G5661)} two hundred{G1250} pennyworth{G1220} of bread{G740}, and{G2532} give{G1325}{(G5632)} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mar 6:37 He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread, and give them to eat? (kjv)

======= Mark 6:38 ============

Mark 6:38 And he saith unto them, How many loaves have ye? go [and] see. And when they knew, they say, Five, and two fishes.(asv)

Márk 6:38 Õ pedig monda nékik: Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván, mondának: Öt, és két halunk.(HU)

Mark 6:38 {G1161} He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? go{G5217}{(G5720)} and{G2532} see{G1492}{(G5628)}. And{G2532} when they knew{G1097}{(G5631)}, they say{G3004}{(G5719)}, Five{G4002}, and{G2532} two{G1417} fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mar 6:38 He saith unto them, How many loaves have ye? go and see. And when they knew, they say, Five, and two fishes. (kjv)

======= Mark 6:39 ============

Mark 6:39 And he commanded them that all should sit down by companies upon the green grass.(asv)

Márk 6:39 És parancsolá nékik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra.(HU)

Mark 6:39 And{G2532} he commanded{G2004}{(G5656)} them{G846} to make{G347} all{G3956} sit down{G347}{(G5658)} by companies{G4849}{G4849} upon{G1909} the green{G5515} grass{G5528}. (kjv-strongs#)

Mar 6:39 And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. (kjv)

======= Mark 6:40 ============

Mark 6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.(asv)

Márk 6:40 Letelepedének azért szakaszonként, százával és ötvenével.(HU)

Mark 6:40 And{G2532} they sat down{G377}{(G5627)} in ranks{G4237}{G4237}, by{G303} hundreds{G1540}, and{G2532} by{G303} fifties{G4004}. (kjv-strongs#)

Mar 6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties. (kjv)

======= Mark 6:41 ============

Mark 6:41 And he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake the loaves; and he gave to the disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.(asv)

Márk 6:41 Õ pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között.(HU)

Mark 6:41 And{G2532} when he had taken{G2983}{(G5631)} the five{G4002} loaves{G740} and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486}, he looked up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, and blessed{G2127}{(G5656)}, and{G2532} brake{G2622}{(G5656)} the loaves{G740}, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} them to his{G846} disciples{G3101} to{G2443} set before{G3908}{(G5632)} them{G846}; and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486} divided he{G3307}{(G5656)} among them all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mar 6:41 And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all. (kjv)

======= Mark 6:42 ============

Mark 6:42 And they all ate, and were filled.(asv)

Márk 6:42 Evének azért mindnyájan, és megelégedének;(HU)

Mark 6:42 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:42 And they did all eat, and were filled. (kjv)

======= Mark 6:43 ============

Mark 6:43 And they took up broken pieces, twelve basketfuls, and also of the fishes.(asv)

Márk 6:43 És maradékot is szedének fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is.(HU)

Mark 6:43 And{G2532} they took up{G142}{(G5656)} twelve{G1427} baskets{G2894} full{G4134} of the fragments{G2801}, and{G2532} of{G575} the fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mar 6:43 And they took up twelve baskets full of the fragments, and of the fishes. (kjv)

======= Mark 6:44 ============

Mark 6:44 And they that ate the loaves were five thousand men.(asv)

Márk 6:44 A kik pedig a kenyerekbõl ettek, mintegy ötezeren valának férfiak.(HU)

Mark 6:44 And{G2532} they that did eat{G5315}{(G5631)} of the loaves{G740} were{G2258}{(G5713)} about{G5616} five thousand{G4000} men{G435}. (kjv-strongs#)

Mar 6:44 And they that did eat of the loaves were about five thousand men. (kjv)

======= Mark 6:45 ============

Mark 6:45 And straightway he constrained his disciples to enter into the boat, and to go before [him] unto the other side to Bethsaida, while he himself sendeth the multitude away.(asv)

Márk 6:45 És azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át elõre a túlsó partra Bethsaida felé, a míg õ a sokaságot elbocsátja.(HU)

Mark 6:45 And{G2532} straightway{G2112} he constrained{G315}{(G5656)} his{G846} disciples{G3101} to get{G1684}{(G5629)} into{G1519} the ship{G4143}, and{G2532} to go{G4254} to{G1519} the other side{G4008} before{G4254}{(G5721)} unto{G4314} Bethsaida{G966}, while{G2193} he{G846} sent away{G630}{(G5661)} the people{G3793}. (kjv-strongs#)

Mar 6:45 And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. (kjv)

======= Mark 6:46 ============

Mark 6:46 And after he had taken leave of them, he departed into the mountain to pray.(asv)

Márk 6:46 Minekutána pedig elbocsátotta õket, fölméne a hegyre imádkozni.(HU)

Mark 6:46 And{G2532} when he had sent{G657} them{G846} away{G657}{(G5671)}, he departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735} to pray{G4336}{(G5664)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:46 And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. (kjv)

======= Mark 6:47 ============

Mark 6:47 And when even was come, the boat was in the midst of the sea, and he alone on the land.(asv)

Márk 6:47 És mikor beesteledék, a hajó a tenger közepén vala, õ pedig egymaga a szárazon.(HU)

Mark 6:47 And{G2532} when even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, the ship{G4143} was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the midst{G3319} of the sea{G2281}, and{G2532} he{G846} alone{G3441} on{G1909} the land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mar 6:47 And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. (kjv)

======= Mark 6:48 ============

Mark 6:48 And seeing them distressed in rowing, for the wind was contrary unto them, about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking on the sea; and he would have passed by them:(asv)

Márk 6:48 És látá õket, a mint veszõdnek az evezéssel; mert a szél szembe fú vala velök; és az éj negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva; és el akar vala haladni mellettük.(HU)

Mark 6:48 And{G2532} he saw{G1492}{(G5627)} them{G846} toiling{G928}{(G5746)} in{G1722} rowing{G1643}{(G5721)}; for{G1063} the wind{G417} was{G2258}{(G5713)} contrary{G1727} unto them{G846}: and{G2532} about{G4012} the fourth{G5067} watch{G5438} of the night{G3571} he cometh{G2064}{(G5736)} unto{G4314} them{G846}, walking{G4043}{(G5723)} upon{G1909} the sea{G2281}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} have passed by{G3928}{(G5629)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:48 And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary unto them: and about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. (kjv)

======= Mark 6:49 ============

Mark 6:49 but they, when they saw him walking on the sea, supposed that it was a ghost, and cried out;(asv)

Márk 6:49 Azok pedig látván õt a tengeren járni, kisértetnek vélték, és felkiáltának;(HU)

Mark 6:49 But{G1161} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846} walking{G4043}{(G5723)} upon{G1909} the sea{G2281}, they supposed{G1380}{(G5656)} it had been{G1511}{(G5750)} a spirit{G5326}, and{G2532} cried out{G349}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mar 6:49 But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out: (kjv)

======= Mark 6:50 ============

Mark 6:50 for they all saw him, and were troubled. But he straightway spake with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid.(asv)

Márk 6:50 Mert mindnyájan látják vala õt és megrémülének. De õ azonnal megszólítá õket, és monda nékik: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek.(HU)

Mark 6:50 For{G1063} they all{G3956} saw{G1492}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} were troubled{G5015}{(G5681)}. And{G2532} immediately{G2112} he talked{G2980}{(G5656)} with{G3326} them{G846}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Be of good cheer{G2293}{(G5720)}: it is{G1510}{(G5748)} I{G1473}; be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:50 For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid. (kjv)

======= Mark 6:51 ============

Mark 6:51 And he went up unto them into the boat; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves;(asv)

Márk 6:51 Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél; õk pedig magukban szerfölött álmélkodnak és csodálkoznak vala.(HU)

Mark 6:51 And{G2532} he went up{G305}{(G5627)} unto{G4314} them{G846} into{G1519} the ship{G4143}; and{G2532} the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}: and{G2532} they were sore{G3029} amazed{G1839}{(G5710)} in{G1722} themselves{G1438} beyond{G1537} measure{G4053}, and{G2532} wondered{G2296}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:51 And he went up unto them into the ship; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. (kjv)

======= Mark 6:52 ============

Mark 6:52 for they understood not concerning the loaves, but their heart was hardened.(asv)

Márk 6:52 Mert nem okultak a kenyereken, mivelhogy a szívök meg vala keményedve.(HU)

Mark 6:52 For{G1063} they considered{G4920}{(G5656)} not{G3756} the miracle of{G1909} the loaves{G740}: for{G1063} their{G846} heart{G2588} was{G2258}{(G5713)} hardened{G4456}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:52 For they considered not the miracle of the loaves: for their heart was hardened. (kjv)

======= Mark 6:53 ============

Mark 6:53 And when they had crossed over, they came to the land unto Gennesaret, and moored to the shore.(asv)

Márk 6:53 És átkelve, eljutának a Genezáret földére, és kikötének.(HU)

Mark 6:53 And{G2532} when they had passed over{G1276}{(G5660)}, they came{G2064}{(G5627)} into{G1909} the land{G1093} of Gennesaret{G1082}, and{G2532} drew to the shore{G4358}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:53 And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore. (kjv)

======= Mark 6:54 ============

Mark 6:54 And when they were come out of the boat, straightway [the people] knew him,(asv)

Márk 6:54 De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerék õt,(HU)

Mark 6:54 And{G2532} when they{G846} were come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the ship{G4143}, straightway{G2112} they knew{G1921}{(G5631)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 6:54 And when they were come out of the ship, straightway they knew him, (kjv)

======= Mark 6:55 ============

Mark 6:55 and ran round about that whole region, and began to carry about on their beds those that were sick, where they heard he was.(asv)

Márk 6:55 És azt az egész környéket befutván, kezdék a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, a merre hallják vala, hogy õ ott van.(HU)

Mark 6:55 And ran through{G4063}{(G5631)} that{G1565} whole{G3650} region round about{G4066}, and began{G756}{(G5662)} to carry about{G4064}{(G5721)} in{G1909} beds{G2895} those that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560}, where{G3699} they heard{G191}{(G5707)} he was{G3754}{G1563}{G2076}{(G5748)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:55 And ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was. (kjv)

======= Mark 6:56 ============

Mark 6:56 And wheresoever he entered, into villages, or into cities, or into the country, they laid the sick in the marketplaces, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.(asv)

Márk 6:56 És a hová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket letevék a piaczokon, és kérik vala õt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, meggyógyulának.(HU)

Mark 6:56 And{G2532} whithersoever{G3699}{G302} he entered{G1531}{(G5711)}, into{G1519} villages{G2968}, or{G2228} cities{G4172}, or{G2228} country{G68}, they laid{G5087}{(G5707)} the sick{G770}{(G5723)} in{G1722} the streets{G58}, and{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} they might touch{G680}{(G5672)} if{G2579} it were but{G2579} the border{G2899} of his{G846} garment{G2440}: and{G2532} as many{G3745} as{G302} touched{G680}{(G5711)} him{G846} were made whole{G4982}{(G5712)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:56 And whithersoever he entered, into villages, or cities, or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.(kjv)

======= Mark 7:1 ============

Mark 7:1 And there are gathered together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, who had come from Jerusalem,(asv)

Márk 7:1 És hozzá gyûlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, a kik Jeruzsálembõl jöttek vala.(HU)

Mark 7:1 Then{G2532} came together{G4863}{(G5743)} unto{G4314} him{G846} the Pharisees{G5330}, and{G2532} certain{G5100} of the scribes{G1122}, which came{G2064}{(G5631)} from{G575} Jerusalem{G2414}. (kjv-strongs#)

Mar 7:1 Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem. (kjv)

======= Mark 7:2 ============

Mark 7:2 and had seen that some of his disciples ate their bread with defiled, that is, unwashen, hands.(asv)

Márk 7:2 És látván, hogy az õ tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodának.(HU)

Mark 7:2 And{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} some{G5100} of his{G846} disciples{G3101} eat{G2068}{(G5723)} bread{G740} with defiled{G2839}, that is to say{G5123}{(G5748)}, with unwashen{G449}, hands{G5495}, they found fault{G3201}{(G5662)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:2 And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault. (kjv)

======= Mark 7:3 ============

Mark 7:3 (For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands diligently, eat not, holding the tradition of the elders;(asv)

Márk 7:3 Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezöket erõsen megmossák;(HU)

Mark 7:3 For{G1063} the Pharisees{G5330}, and{G2532} all{G3956} the Jews{G2453}, except{G3362} they wash{G3538}{(G5672)} their hands{G5495} oft{G4435}, eat{G2068}{(G5719)} not{G3756}, holding{G2902}{(G5723)} the tradition{G3862} of the elders{G4245}. (kjv-strongs#)

Mar 7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders. (kjv)

======= Mark 7:4 ============

Mark 7:4 and [when they come] from the marketplace, except they bathe themselves, they eat not; and many other things there are, which they have received to hold, washings of cups, and pots, and brasen vessels .)(asv)

Márk 7:4 És piaczról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak; és sok egyéb is van, a minek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását.(HU)

Mark 7:4 And{G2532} when they come from{G575} the market{G58}, except{G3362} they wash{G907}{(G5672)}, they eat{G2068}{(G5719)} not{G3756}. And{G2532} many{G4183} other things{G243} there be{G2076}{(G5748)}, which{G3739} they have received{G3880}{(G5627)} to hold{G2902}{(G5721)}, as the washing{G909} of cups{G4221}, and{G2532} pots{G3582},{G2532} brasen vessels{G5473}, and{G2532} of tables{G2825}. (kjv-strongs#)

Mar 7:4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables. (kjv)

======= Mark 7:5 ============

Mark 7:5 And the Pharisees and the scribes ask him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat their bread with defiled hands?(asv)

Márk 7:5 Azután megkérdék õt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?(HU)

Mark 7:5 Then{G1899} the Pharisees{G5330} and{G2532} scribes{G1122} asked{G1905}{(G5719)} him{G846}, Why{G1302} walk{G4043}{(G5719)} not{G3756} thy{G4675} disciples{G3101} according{G2596} to the tradition{G3862} of the elders{G4245}, but{G235} eat{G2068}{(G5719)} bread{G740} with unwashen{G449} hands{G5495}? (kjv-strongs#)

Mar 7:5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands? (kjv)

======= Mark 7:6 ============

Mark 7:6 And he said unto them, Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, This people honoreth me with their lips, But their heart is far from me.(asv)

Márk 7:6 Õ pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felõletek, képmutatók felõl Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tõlem.(HU)

Mark 7:6 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846},{G3754} Well{G2573} hath Esaias{G2268} prophesied{G4395}{(G5656)} of{G4012} you{G5216} hypocrites{G5273}, as{G5613} it is written{G1125}{(G5769)}, This{G3778} people{G2992} honoureth{G5091}{(G5719)} me{G3165} with their lips{G5491}, but{G1161} their{G846} heart{G2588} is{G568}{(G5719)} far{G4206} from{G575} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mar 7:6 He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me. (kjv)

======= Mark 7:7 ============

Mark 7:7 But in vain do they worship me, Teaching [as their] doctrines the precepts of men.(asv)

Márk 7:7 Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.(HU)

Mark 7:7 Howbeit{G1161} in vain{G3155} do they worship{G4576}{(G5736)} me{G3165}, teaching{G1321}{(G5723)} for doctrines{G1319} the commandments{G1778} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (kjv)

======= Mark 7:8 ============

Mark 7:8 Ye leave the commandment of God, and hold fast the tradition of men.(asv)

Márk 7:8 Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek.(HU)

Mark 7:8 For{G1063} laying aside{G863}{(G5631)} the commandment{G1785} of God{G2316}, ye hold{G2902}{(G5719)} the tradition{G3862} of men{G444}, as the washing{G909} of pots{G3582} and{G2532} cups{G4221}: and{G2532} many{G4183} other{G243} such{G5108} like things{G3946} ye do{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do. (kjv)

======= Mark 7:9 ============

Mark 7:9 And he said unto them, Full well do ye reject the commandment of God, that ye may keep your tradition.(asv)

Márk 7:9 És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.(HU)

Mark 7:9 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Full well{G2573} ye reject{G114}{(G5719)} the commandment{G1785} of God{G2316}, that{G2443} ye may keep{G5083}{(G5661)} your own{G5216} tradition{G3862}. (kjv-strongs#)

Mar 7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. (kjv)

======= Mark 7:10 ============

Mark 7:10 For Moses said, Honor thy father and thy mother; and, He that speaketh evil of father or mother, let him die the death:(asv)

Márk 7:10 Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal haljon meg.(HU)

Mark 7:10 For{G1063} Moses{G3475} said{G2036}{(G5627)}, Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} thy{G4675} mother{G3384}; and{G2532}, Whoso curseth{G2551}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, let him die{G5053}{(G5720)} the death{G2288}: (kjv-strongs#)

Mar 7:10 For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death: (kjv)

======= Mark 7:11 ============

Mark 7:11 but ye say, If a man shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is Corban, that is to say, Given [to God] ;(asv)

Márk 7:11 Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: Korbán (azaz: templomi ajándék) az, a mivel megsegíthetnélek:(HU)

Mark 7:11 But{G1161} ye{G5210} say{G3004}{(G5719)}, If{G1437} a man{G444} shall say{G2036}{(G5632)} to his father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, It is Corban{G2878}, that is to say{G3603}, a gift{G1435}, by{G1537} whatsoever{G3739}{G1437} thou mightest be profited by{G5623}{(G5686)} me{G1700}; he shall be free. (kjv-strongs#)

Mar 7:11 But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free. (kjv)

======= Mark 7:12 ============

Mark 7:12 ye no longer suffer him to do aught for his father or his mother;(asv)

Márk 7:12 Úgy már nem engeditek, hogy az atyjával vagy anyjával valami jót tegyen,(HU)

Mark 7:12 And{G2532} ye suffer{G863}{(G5719)} him{G846} no more{G3765} to do{G4160}{(G5658)} ought{G3762} for his{G846} father{G3962} or{G2228} his{G846} mother{G3384}; (kjv-strongs#)

Mar 7:12 And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother; (kjv)

======= Mark 7:13 ============

Mark 7:13 making void the word of God by your tradition, which ye have delivered: and many such like things ye do.(asv)

Márk 7:13 Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, a melyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.(HU)

Mark 7:13 Making{G208} the word{G3056} of God{G2316} of none effect{G208}{(G5723)} through your{G5216} tradition{G3862}, which{G3739} ye have delivered{G3860}{(G5656)}: and{G2532} many{G4183} such{G5108} like things{G3946} do ye{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:13 Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye. (kjv)

======= Mark 7:14 ============

Mark 7:14 And he called to him the multitude again, and said unto them, Hear me all of you, and understand:(asv)

Márk 7:14 És elõszólítván az egész sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám mindnyájan és értsétek meg:(HU)

Mark 7:14 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} all{G3956} the people{G3793} unto him, he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Hearken{G191}{(G5720)} unto me{G3450} every one{G3956} of you, and{G2532} understand{G4920}{(G5720)}: (kjv-strongs#)

Mar 7:14 And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand: (kjv)

======= Mark 7:15 ============

Mark 7:15 there is nothing from without the man, that going into him can defile him; but the things which proceed out of the man are those that defile the man.(asv)

Márk 7:15 Nincs semmi az emberen kívülvaló, a mi bemenvén õ belé, megfertõztethetné õt; hanem a mik belõle jõnek ki, azok fertõztetik meg az embert.(HU)

Mark 7:15 There is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762} from without{G1855} a man{G444}, that{G3739} entering{G1531}{(G5740)} into{G1519} him{G846} can{G1410}{(G5736)} defile{G2840}{(G5658)} him{G846}: but{G235} the things which come{G1607}{(G5740)} out of{G575} him{G846}, those{G1565} are they{G2076}{(G5748)} that defile{G2840}{(G5723)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:15 There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man. (kjv)

======= Mark 7:16 ============

Mark 7:16 (Ommitted)(asv)

Márk 7:16 Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.(HU)

Mark 7:16 If any man{G1536} have{G2192}{(G5719)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:16 If any man have ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 7:17 ============

Mark 7:17 And when he was entered into the house from the multitude, his disciples asked of him the parable.(asv)

Márk 7:17 És mikor házba ment vala be a sokaság közül, megkérdezék õt tanítványai a példázat felõl.(HU)

Mark 7:17 And{G2532} when{G3753} he was entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3624} from{G575} the people{G3793}, his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5707)} him{G846} concerning{G4012} the parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mar 7:17 And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable. (kjv)

======= Mark 7:18 ============

Mark 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Perceive ye not, that whatsoever from without goeth into the man, [it] cannot defile him;(asv)

Márk 7:18 És monda nékik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-é? Nem értitek-é, hogy a mi kívülrõl megy az emberbe, semmi sem fertõztetheti meg õt?(HU)

Mark 7:18 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Are{G2075}{(G5748)} ye{G5210} so{G3779} without understanding{G801} also{G2532}? Do ye{G3539} not{G3756} perceive{G3539}{(G5719)}, that{G3754} whatsoever thing{G3956} from without{G1855} entereth{G1531}{(G5740)} into{G1519} the man{G444}, it cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} defile{G2840}{(G5658)} him{G846}; (kjv-strongs#)

Mar 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him; (kjv)

======= Mark 7:19 ============

Mark 7:19 because it goeth not into his heart, but into his belly, and goeth out into the draught? [This he said], making all meats clean.(asv)

Márk 7:19 Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába; és az árnyékszékbe kerül, a mely minden eledelt megtisztít.(HU)

Mark 7:19 Because{G3754} it entereth{G1531}{(G5736)} not{G3756} into{G1519} his{G846} heart{G2588}, but{G235} into{G1519} the belly{G2836}, and{G2532} goeth out{G1607}{(G5736)} into{G1519} the draught{G856}, purging{G2511}{(G5723)} all{G3956} meats{G1033}? (kjv-strongs#)

Mar 7:19 Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats? (kjv)

======= Mark 7:20 ============

Mark 7:20 And he said, That which proceedeth out of the man, that defileth the man.(asv)

Márk 7:20 Monda továbbá: A mi az emberbõl jõ ki, az fertõzteti meg az embert.(HU)

Mark 7:20 And{G1161} he said{G3004}{(G5707)},{G3754} That which cometh{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the man{G444}, that{G1565} defileth{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:20 And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. (kjv)

======= Mark 7:21 ============

Mark 7:21 For from within, out of the heart of men, evil thoughts proceed, fornications, thefts, murders, adulteries,(asv)

Márk 7:21 Mert onnan belõlrõl, az emberek szívébõl származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,(HU)

Mark 7:21 For{G1063} from within{G2081}, out of{G1537} the heart{G2588} of men{G444}, proceed{G1607}{(G5736)} evil{G2556} thoughts{G1261}, adulteries{G3430}, fornications{G4202}, murders{G5408}, (kjv-strongs#)

Mar 7:21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, (kjv)

======= Mark 7:22 ============

Mark 7:22 covetings, wickednesses, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness:(asv)

Márk 7:22 Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság:(HU)

Mark 7:22 Thefts{G2829}, covetousness{G4124}, wickedness{G4189}, deceit{G1388}, lasciviousness{G766}, an evil{G4190} eye{G3788}, blasphemy{G988}, pride{G5243}, foolishness{G877}: (kjv-strongs#)

Mar 7:22 Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: (kjv)

======= Mark 7:23 ============

Mark 7:23 all these evil things proceed from within, and defile the man.(asv)

Márk 7:23 Mind ezek a gonoszságok belõlrõl jõnek ki, és megfertõztetik az embert.(HU)

Mark 7:23 All{G3956} these{G5023} evil things{G4190} come{G1607}{(G5736)} from within{G2081}, and{G2532} defile{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:23 All these evil things come from within, and defile the man. (kjv)

======= Mark 7:24 ============

Mark 7:24 And from thence he arose, and went away into the borders of Tyre and Sidon. And he entered into a house, and would have no man know it; and he could not be hid.(asv)

Márk 7:24 És onnét fölkelvén, elméne Tírus és Sídon határaiba; és házba menvén, nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát.(HU)

Mark 7:24 And{G2532} from thence{G1564} he arose{G450}{(G5631)}, and went{G565}{(G5627)} into{G1519} the borders{G3181} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, and{G2532} entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} an house{G3614}, and would have{G2309}{(G5707)} no man{G3762} know{G1097}{(G5629)} it: but{G2532} he could{G1410}{(G5675)} not{G3756} be hid{G2990}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:24 And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid. (kjv)

======= Mark 7:25 ============

Mark 7:25 But straightway a woman, whose little daughter had an unclean spirit, having heard of him, came and fell down at his feet.(asv)

Márk 7:25 Mert hallván felõle egy asszony, a kinek leányában tisztátalan lélek vala, eljõve és lábaihoz borula.(HU)

Mark 7:25 For{G1063} a certain woman{G1135}, whose{G3739}{G846} young daughter{G2365} had{G2192}{(G5707)} an unclean{G169} spirit{G4151}, heard{G191}{(G5660)} of{G4012} him{G846}, and came{G2064}{(G5631)} and fell{G4363}{(G5627)} at{G4314} his{G846} feet{G4228}: (kjv-strongs#)

Mar 7:25 For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet: (kjv)

======= Mark 7:26 ============

Mark 7:26 Now the woman was a Greek, a Syrophoenician by race. And she besought him that he would cast forth the demon out of her daughter.(asv)

Márk 7:26 Ez az asszony pedig pogány vala síro-fenicziai származású. És kéré õt, hogy ûzze ki az õ leányából az ördögöt.(HU)

Mark 7:26 {G1161} The woman{G1135} was{G2258}{(G5713)} a Greek{G1674}, a Syrophenician{G4949} by nation{G1085}; and{G2532} she besought{G2065}{(G5707)} him{G846} that{G2443} he would cast forth{G1544}{(G5725)} the devil{G1140} out of{G1537} her{G846} daughter{G2364}. (kjv-strongs#)

Mar 7:26 The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. (kjv)

======= Mark 7:27 ============

Mark 7:27 And he said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs.(asv)

Márk 7:27 Jézus pedig monda néki: Engedd, hogy elõször a fiak elégíttessenek meg. Mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.(HU)

Mark 7:27 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, Let{G863}{(G5628)} the children{G5043} first{G4412} be filled{G5526}{(G5683)}: for{G1063} it is{G2076}{(G5748)} not{G3756} meet{G2570} to take{G2983}{(G5629)} the children's{G5043} bread{G740}, and{G2532} to cast{G906}{(G5629)} it unto the dogs{G2952}. (kjv-strongs#)

Mar 7:27 But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs. (kjv)

======= Mark 7:28 ============

Mark 7:28 But she answered and saith unto him, Yea, Lord; even the dogs under the table eat of the children's crumbs.(asv)

Márk 7:28 Az pedig felele és monda néki: Úgy van Uram; de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból.(HU)

Mark 7:28 And{G1161} she answered{G611}{(G5662)} and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yes{G3483}, Lord{G2962}: yet{G2532}{G1063} the dogs{G2952} under{G5270} the table{G5132} eat{G2068}{(G5719)} of{G575} the children's{G3813} crumbs{G5589}. (kjv-strongs#)

Mar 7:28 And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. (kjv)

======= Mark 7:29 ============

Mark 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the demon is gone out of thy daughter.(asv)

Márk 7:29 Erre monda néki: E beszédért, eredj el; az ördög kiment a te leányodból.(HU)

Mark 7:29 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, For{G1223} this{G5126} saying{G3056} go thy way{G5217}{(G5720)}; the devil{G1140} is gone{G1831}{(G5758)} out of{G1537} thy{G4675} daughter{G2364}. (kjv-strongs#)

Mar 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter. (kjv)

======= Mark 7:30 ============

Mark 7:30 And she went away unto her house, and found the child laid upon the bed, and the demon gone out.(asv)

Márk 7:30 És haza menvén, úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék.(HU)

Mark 7:30 And{G2532} when she was come{G565}{(G5631)} to{G1519} her{G846} house{G3624}, she found{G2147}{(G5627)} the devil{G1140} gone out{G1831}{(G5761)}, and{G2532} her daughter{G2364} laid{G906}{(G5772)} upon{G1909} the bed{G2825}. (kjv-strongs#)

Mar 7:30 And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed. (kjv)

======= Mark 7:31 ============

Mark 7:31 And again he went out from the borders of Tyre, and came through Sidon unto the sea of Galilee, through the midst of the borders of Decapolis.(asv)

Márk 7:31 Aztán ismét kimenvén Tírus és Sídon határaiból, a galileai tengerhez méne, a Tízváros határain át.(HU)

Mark 7:31 And{G2532} again{G3825}, departing{G1831}{(G5631)} from{G1537} the coasts{G3725} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, he came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, through{G303} the midst{G3319} of the coasts{G3725} of Decapolis{G1179}. (kjv-strongs#)

Mar 7:31 And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis. (kjv)

======= Mark 7:32 ============

Mark 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to lay his hand upon him.(asv)

Márk 7:32 És hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala õt, hogy vesse reá kezét.(HU)

Mark 7:32 And{G2532} they bring{G5342}{(G5719)} unto him{G846} one that was deaf{G2974}, and had an impediment in his speech{G3424}; and{G2532} they beseech{G3870}{(G5719)} him{G846} to{G2443} put{G2007}{(G5632)} his hand{G5495} upon him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him. (kjv)

======= Mark 7:33 ============

Mark 7:33 And he took him aside from the multitude privately, and put his fingers into his ears, and he spat, and touched his tongue;(asv)

Márk 7:33 Õ pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egy magát, az újjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeté annak nyelvét,(HU)

Mark 7:33 And{G2532} he took{G618}{(G5642)} him{G846} aside{G2596}{G2398} from{G575} the multitude{G3793}, and put{G906}{(G5627)} his{G846} fingers{G1147} into{G1519} his{G846} ears{G3775}, and{G2532} he spit{G4429}{(G5660)}, and touched{G680}{(G5662)} his{G846} tongue{G1100}; (kjv-strongs#)

Mar 7:33 And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue; (kjv)

======= Mark 7:34 ============

Mark 7:34 and looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.(asv)

Márk 7:34 És föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg.(HU)

Mark 7:34 And{G2532} looking up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, he sighed{G4727}{(G5656)}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Ephphatha{G2188}, that is{G3603}, Be opened{G1272}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:34 And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened. (kjv)

======= Mark 7:35 ============

Mark 7:35 And his ears were opened, and the bond of his tongue was loosed, and he spake plain.(asv)

Márk 7:35 És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala.(HU)

Mark 7:35 And{G2532} straightway{G2112} his{G846} ears{G189} were opened{G1272}{(G5681)}, and{G2532} the string{G1199} of his{G846} tongue{G1100} was loosed{G3089}{(G5681)}, and{G2532} he spake{G2980}{(G5707)} plain{G3723}. (kjv-strongs#)

Mar 7:35 And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain. (kjv)

======= Mark 7:36 ============

Mark 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it.(asv)

Márk 7:36 És megparancsolá nékik, hogy senkinek se mondják el; de mennél inkább tiltja vala, annál inkább híresztelék.(HU)

Mark 7:36 And{G2532} he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} that{G2443} they should tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367}: but{G1161} the more{G3745} he{G846} charged{G1291}{(G5710)} them{G846}, so much the more{G3123} a great deal{G4054} they published{G2784}{(G5707)} it; (kjv-strongs#)

Mar 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it; (kjv)

======= Mark 7:37 ============

Mark 7:37 And they were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well; he maketh even the deaf to hear, and the dumb to speak.(asv)

Márk 7:37 És szerfelett álmélkodnak vala, ezt mondván: Mindent jól cselekedett; a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélõkké.(HU)

Mark 7:37 And{G2532} were beyond measure{G5249} astonished{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, He hath done{G4160}{(G5758)} all things{G3956} well{G2573}: he maketh{G4160}{(G5719)} both{G2532} the deaf{G2974} to hear{G191}{(G5721)}, and{G2532} the dumb{G216} to speak{G2980}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:37 And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.(kjv)

======= Mark 8:1 ============

Mark 8:1 In those days, when there was again a great multitude, and they had nothing to eat, he called unto him his disciples, and saith unto them,(asv)

Márk 8:1 Azokban a napokban, mivelhogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniök, magához szólította Jézus az õ tanítványait, és monda nékik:(HU)

Mark 8:1 In{G1722} those{G1565} days{G2250} the multitude{G3793} being{G5607}{(G5752)} very great{G3827}, and{G2532} having{G2192}{(G5723)} nothing{G3361}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}, Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} his{G846} disciples{G3101} unto him, and saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 8:1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them, (kjv)

======= Mark 8:2 ============

Mark 8:2 I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat:(asv)

Márk 8:2 Szánakozom e sokaságon, mert immár harmad napja hogy velem vannak, és nincs mit enniök;(HU)

Mark 8:2 I have compassion{G4697}{(G5736)} on{G1909} the multitude{G3793}, because{G3754} they have{G4357} now{G2235} been{G4357}{(G5719)} with me{G3427} three{G5140} days{G2250}, and{G2532} have{G2192}{(G5719)} nothing{G3756}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}: (kjv-strongs#)

Mar 8:2 I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat: (kjv)

======= Mark 8:3 ============

Mark 8:3 and if I send them away fasting to their home, they will faint on the way; and some of them are come from far.(asv)

Márk 8:3 És ha éhen bocsátom haza õket, kidõlnek az úton; mert némelyek õ közülök messzünnen jöttek.(HU)

Mark 8:3 And{G2532} if{G1437} I send{G630} them{G846} away{G630}{(G5661)} fasting{G3523} to{G1519} their own{G846} houses{G3624}, they will faint{G1590}{(G5701)} by{G1722} the way{G3598}: for{G1063} divers{G5100} of them{G846} came{G2240}{(G5758)} from far{G3113}. (kjv-strongs#)

Mar 8:3 And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far. (kjv)

======= Mark 8:4 ============

Mark 8:4 And his disciples answered him, Whence shall one be able to fill these men with bread here in a desert place?(asv)

Márk 8:4 Az õ tanítványai pedig felelének néki: Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt e pusztában?(HU)

Mark 8:4 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} answered{G611}{(G5662)} him{G846}, From whence{G4159} can{G1410}{(G5695)} a man{G5100} satisfy{G5526}{(G5658)} these{G5128} men with bread{G740} here{G5602} in{G1909} the wilderness{G2047}? (kjv-strongs#)

Mar 8:4 And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? (kjv)

======= Mark 8:5 ============

Mark 8:5 And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.(asv)

Márk 8:5 És megkérdé õket: Hány kenyeretek van? Azok pedig mondának: Hét.(HU)

Mark 8:5 And{G2532} he asked{G1905}{(G5707)} them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mar 8:5 And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven. (kjv)

======= Mark 8:6 ============

Mark 8:6 And he commandeth the multitude to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and having given thanks, he brake, and gave to his disciples, to set before them; and they set them before the multitude.(asv)

Márk 8:6 Akkor megparancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. És vevén a hét kenyeret, és hálákat adván, megszegé, és adá az õ tanítványainak, hogy eléjök tegyék. És a sokaság elé tevék.(HU)

Mark 8:6 And{G2532} he commanded{G3853}{(G5656)} the people{G3793} to sit down{G377}{(G5629)} on{G1909} the ground{G1093}: and{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the seven{G2033} loaves{G740}, and gave thanks{G2168}{(G5660)}, and brake{G2806}{(G5656)}, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} to his{G846} disciples{G3101} to{G2443} set before{G3908}{(G5632)} them; and{G2532} they did set them before{G3908}{(G5656)} the people{G3793}. (kjv-strongs#)

Mar 8:6 And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people. (kjv)

======= Mark 8:7 ============

Mark 8:7 And they had a few small fishes: and having blessed them, he commanded to set these also before them.(asv)

Márk 8:7 Volt egy kevés haluk is. És hálákat adván mondá, hogy tegyék eléjök azokat is.(HU)

Mark 8:7 And{G2532} they had{G2192}{(G5707)} a few{G3641} small fishes{G2485}: and{G2532} he blessed{G2127}{(G5660)}, and commanded{G2036}{(G5627)} to set{G3908} them{G846} also{G2532} before{G3908}{(G5629)} them. (kjv-strongs#)

Mar 8:7 And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them. (kjv)

======= Mark 8:8 ============

Mark 8:8 And they ate, and were filled: and they took up, of broken pieces that remained over, seven baskets.(asv)

Márk 8:8 Evének azért, és megelégedének; és fölszedék a maradék darabokat, hét kosárral.(HU)

Mark 8:8 So{G1161} they did eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the broken{G2801} meat that was left{G4051} seven{G2033} baskets{G4711}. (kjv-strongs#)

Mar 8:8 So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets. (kjv)

======= Mark 8:9 ============

Mark 8:9 And they were about four thousand: and he sent them away.(asv)

Márk 8:9 Valának pedig a kik ettek mintegy négyezeren; és elbocsátá õket.(HU)

Mark 8:9 And{G1161} they that had eaten{G5315}{(G5631)} were{G2258}{(G5713)} about{G5613} four thousand{G5070}: and{G2532} he sent{G630} them{G846} away{G630}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:9 And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away. (kjv)

======= Mark 8:10 ============

Mark 8:10 And straightway he entered into the boat with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.(asv)

Márk 8:10 És azonnal a hajóba szálla tanítványaival, és méne Dalmánuta vidékére.(HU)

Mark 8:10 And{G2532} straightway{G2112} he entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143} with{G3326} his{G846} disciples{G3101}, and came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the parts{G3313} of Dalmanutha{G1148}. (kjv-strongs#)

Mar 8:10 And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha. (kjv)

======= Mark 8:11 ============

Mark 8:11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, trying him.(asv)

Márk 8:11 És kijövének a farizeusok, és kezdék õt faggatni, mennyei jelt kívánván tõle, hogy kísértsék õt.(HU)

Mark 8:11 And{G2532} the Pharisees{G5330} came forth{G1831}{(G5627)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to question{G4802}{(G5721)} with him{G846}, seeking{G2212}{(G5723)} of{G3844} him{G846} a sign{G4592} from{G575} heaven{G3772}, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him. (kjv)

======= Mark 8:12 ============

Mark 8:12 And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.(asv)

Márk 8:12 Õ pedig lelkében felfohászkodván, monda: Miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom néktek: Nem adatik jel ennek a nemzetségnek.(HU)

Mark 8:12 And{G2532} he sighed deeply{G389}{(G5660)} in his{G846} spirit{G4151}, and saith{G3004}{(G5719)}, Why{G5101} doth{G1934} this{G3778} generation{G1074} seek after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}? verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There shall no{G1487} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} unto this{G5026} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mar 8:12 And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation. (kjv)

======= Mark 8:13 ============

Mark 8:13 And he left them, and again entering into [the boat] departed to the other side.(asv)

Márk 8:13 És ott hagyván õket, ismét hajóba szálla, és a túlsó partra méne.(HU)

Mark 8:13 And{G2532} he left{G863}{(G5631)} them{G846}, and entering{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143} again{G3825} departed{G565}{(G5627)} to{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mar 8:13 And he left them, and entering into the ship again departed to the other side. (kjv)

======= Mark 8:14 ============

Mark 8:14 And they forgot to take bread; and they had not in the boat with them more than one loaf.(asv)

Márk 8:14 De elfelejtének kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem vala velök több a hajóban.(HU)

Mark 8:14 Now{G2532} the disciples had forgotten{G1950}{(G5633)} to take{G2983}{(G5629)} bread{G740}, neither{G2532}{G3756} had{G2192}{(G5707)} they in{G1722} the ship{G4143} with{G3326} them{G1438} more than{G1508} one{G1520} loaf{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 8:14 Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf. (kjv)

======= Mark 8:15 ============

Mark 8:15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.(asv)

Márk 8:15 És õ inti vala õket, mondván: Vigyázzatok, õrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától!(HU)

Mark 8:15 And{G2532} he charged{G1291}{(G5710)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Take heed{G3708}{(G5720)}, beware{G991}{(G5720)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330}, and{G2532} of the leaven{G2219} of Herod{G2264}. (kjv-strongs#)

Mar 8:15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod. (kjv)

======= Mark 8:16 ============

Mark 8:16 And they reasoned one with another, saying, We have no bread.(asv)

Márk 8:16 Ekkor egymás között tanakodván, mondának: Nincs kenyerünk.(HU)

Mark 8:16 And{G2532} they reasoned{G1260}{(G5711)} among{G4314} themselves{G240}, saying{G3004}{(G5723)}, It is because{G3754} we have{G2192}{(G5719)} no{G3756} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 8:16 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread. (kjv)

======= Mark 8:17 ============

Mark 8:17 And Jesus perceiving it saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? do ye not yet perceive, neither understand? have ye your heart hardened?(asv)

Márk 8:17 Jézus pedig észrevévén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még sem látjátok-é be és nem értitek-é? Mégis kemény-é a szívetek?(HU)

Mark 8:17 And{G2532} when Jesus{G2424} knew{G1097}{(G5631)} it, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)}, because{G3754} ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} bread{G740}? perceive ye{G3539}{(G5719)} not yet{G3768}, neither{G3761} understand{G4920}{(G5719)}? have ye{G2192}{(G5719)} your{G5216} heart{G2588} yet{G2089} hardened{G4456}{(G5772)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:17 And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened? (kjv)

======= Mark 8:18 ============

Mark 8:18 Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?(asv)

Márk 8:18 Szemeitek lévén, nem láttok-é? és füleitek lévén, nem hallotok-é? és nem emlékeztek-é?(HU)

Mark 8:18 Having{G2192}{(G5723)} eyes{G3788}, see ye{G991}{(G5719)} not{G3756}? and{G2532} having{G2192}{(G5723)} ears{G3775}, hear ye{G191}{(G5719)} not{G3756}? and{G2532} do ye{G3421} not{G3756} remember{G3421}{(G5719)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:18 Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember? (kjv)

======= Mark 8:19 ============

Mark 8:19 When I brake the five loaves among the five thousand, how many baskets full of broken pieces took ye up? They say unto him, Twelve.(asv)

Márk 8:19 Mikor az öt kenyeret megszegtem az ötezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Mondának néki: Tizenkettõt.(HU)

Mark 8:19 When{G3753} I brake{G2806}{(G5656)} the five{G4002} loaves{G740} among{G1519} five thousand{G4000}, how many{G4214} baskets{G2894} full{G4134} of fragments{G2801} took ye up{G142}{(G5656)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Twelve{G1427}. (kjv-strongs#)

Mar 8:19 When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve. (kjv)

======= Mark 8:20 ============

Mark 8:20 And when the seven among the four thousand, how many basketfuls of broken pieces took ye up? And they say unto him, Seven.(asv)

Márk 8:20 Mikor pedig a hetet a négyezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondának: Hetet.(HU)

Mark 8:20 And{G1161} when{G3753} the seven{G2033} among{G1519} four thousand{G5070}, how many{G4214} baskets{G4711} full{G4138} of fragments{G2801} took ye up{G142}{(G5656)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mar 8:20 And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven. (kjv)

======= Mark 8:21 ============

Mark 8:21 And he said unto them, Do ye not yet understand?(asv)

Márk 8:21 És monda nékik: Hogy nem értitek hát?(HU)

Mark 8:21 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, How{G4459} is it that ye do{G4920} not{G3756} understand{G4920}{(G5719)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:21 And he said unto them, How is it that ye do not understand? (kjv)

======= Mark 8:22 ============

Mark 8:22 And they come unto Bethsaida. And they bring to him a blind man, and beseech him to touch him.(asv)

Márk 8:22 Azután Bethsaidába méne; és egy vakot vivének hozzá és kérik vala õt, hogy illesse azt.(HU)

Mark 8:22 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} to{G1519} Bethsaida{G966}; and{G2532} they bring{G5342}{(G5719)} a blind man{G5185} unto him{G846}, and{G2532} besought{G3870}{(G5719)} him{G846} to{G2443} touch{G680}{(G5672)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:22 And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. (kjv)

======= Mark 8:23 ============

Mark 8:23 And he took hold of the blind man by the hand, and brought him out of the village; and when he had spit on his eyes, and laid his hands upon him, he asked him, Seest thou aught?(asv)

Márk 8:23 Õ pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté õt a falun kívül; és a szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdé õt, ha lát-é valamit?(HU)

Mark 8:23 And{G2532} he took{G1949}{(G5637)} the blind man{G5185} by the hand{G5495}, and led{G1806}{(G5627)} him{G846} out of{G1854} the town{G2968}; and{G2532} when he had spit{G4429}{(G5660)} on{G1519} his{G846} eyes{G3659}, and put{G2007}{(G5631)} his hands{G5495} upon him{G846}, he asked{G1905}{(G5707)} him{G846} if{G1536} he saw{G991}{(G5719)} ought{G1536}. (kjv-strongs#)

Mar 8:23 And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought. (kjv)

======= Mark 8:24 ============

Mark 8:24 And he looked up, and said, I see men; for I behold [them] as trees, walking.(asv)

Márk 8:24 Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat.(HU)

Mark 8:24 And{G2532} he looked up{G308}{(G5660)}, and said{G3004}{(G5707)},{G3754} I see{G991}{(G5719)} men{G444} as{G5613}{G3708}{(G5719)} trees{G1186}, walking{G4043}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:24 And he looked up, and said, I see men as trees, walking. (kjv)

======= Mark 8:25 ============

Mark 8:25 Then again he laid his hands upon his eyes; and he looked stedfastly, and was restored, and saw all things clearly.(asv)

Márk 8:25 Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és látá messze és világosan mindent.(HU)

Mark 8:25 After{G1534} that he put{G2007}{(G5656)} his hands{G5495} again{G3825} upon{G1909} his{G846} eyes{G3788}, and{G2532} made{G4160}{(G5656)} him{G846} look up{G308}{(G5658)}: and{G2532} he was restored{G600}{(G5681)}, and{G2532} saw{G1689}{(G5656)} every man{G537} clearly{G5081}. (kjv-strongs#)

Mar 8:25 After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly. (kjv)

======= Mark 8:26 ============

Mark 8:26 And he sent him away to his home, saying, Do not even enter into the village.(asv)

Márk 8:26 És haza küldé, mondván: Se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban.(HU)

Mark 8:26 And{G2532} he sent{G649} him{G846} away{G649}{(G5656)} to{G1519} his{G846} house{G3624}, saying{G3004}{(G5723)}, Neither{G3366} go{G1525}{(G5632)} into{G1519} the town{G2968}, nor{G3366} tell{G2036}{(G5632)} it to any{G5100} in{G1722} the town{G2968}. (kjv-strongs#)

Mar 8:26 And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town. (kjv)

======= Mark 8:27 ============

Mark 8:27 And Jesus went forth, and his disciples, into the villages of Caesarea Philippi: and on the way he asked his disciples, saying unto them, Who do men say that I am?(asv)

Márk 8:27 És elméne Jézus és az õ tanítványai Czézárea Filippi falvaiba; és útközben megkérdé az õ tanítványait, mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek?(HU)

Mark 8:27 And{G2532} Jesus{G2424} went out{G1831}{(G5627)}, and{G2532} his{G846} disciples{G3101}, into{G1519} the towns{G2968} of Caesarea{G2542} Philippi{G5376}: and{G2532} by{G1722} the way{G3598} he asked{G1905}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, saying{G3004}{(G5723)} unto them{G846}, Whom{G5101} do{G3004} men{G444} say{G3004}{(G5719)} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:27 And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am? (kjv)

======= Mark 8:28 ============

Mark 8:28 And they told him, saying, John the Baptist; and others, Elijah; but others, One of the prophets.(asv)

Márk 8:28 Õk pedig felelének: Keresztelõ Jánosnak; és némelyek Illésnek; némelyek pedig egynek a próféták közül.(HU)

Mark 8:28 And{G1161} they answered{G611}{(G5662)}, John{G2491} the Baptist{G910}: but{G1161} some{G243} say, Elias{G2243}; and{G2532} others{G243}, One{G1520} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mar 8:28 And they answered, John the Baptist; but some say, Elias; and others, One of the prophets. (kjv)

======= Mark 8:29 ============

Mark 8:29 And he asked them, But who say ye that I am? Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.(asv)

Márk 8:29 És õ monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, monda néki: Te vagy a Krisztus.(HU)

Mark 8:29 And{G2532} he{G846} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, But{G1161} whom{G5101} say{G3004}{(G5719)} ye{G5210} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? And{G1161} Peter{G4074} answereth{G611}{(G5679)} and saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mar 8:29 And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ. (kjv)

======= Mark 8:30 ============

Mark 8:30 And he charged them that they should tell no man of him.(asv)

Márk 8:30 És rájok parancsola, hogy senkinek se szóljanak felõle.(HU)

Mark 8:30 And{G2532} he charged{G2008}{(G5656)} them{G846} that{G2443} they should tell{G3004}{(G5725)} no man{G3367} of{G4012} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:30 And he charged them that they should tell no man of him. (kjv)

======= Mark 8:31 ============

Mark 8:31 And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders, and the chief priests, and the scribes, and be killed, and after three days rise again.(asv)

Márk 8:31 És kezdé õket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektõl és a fõpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.(HU)

Mark 8:31 And{G2532} he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} them{G846}, that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} must{G1163}{(G5748)} suffer{G3958}{(G5629)} many things{G4183}, and{G2532} be rejected{G593}{(G5683)} of{G575} the elders{G4245}, and{G2532} of the chief priests{G749}, and{G2532} scribes{G1122}, and{G2532} be killed{G615}{(G5683)}, and{G2532} after{G3326} three{G5140} days{G2250} rise again{G450}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:31 And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again. (kjv)

======= Mark 8:32 ============

Mark 8:32 And he spake the saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him.(asv)

Márk 8:32 És ezt nyilván mondja vala. Péter pedig magához vonván õt, kezdé dorgálni.(HU)

Mark 8:32 And{G2532} he spake{G2980}{(G5707)} that saying{G3056} openly{G3954}. And{G2532} Peter{G4074} took{G4355}{(G5642)} him{G846}, and began{G756}{(G5662)} to rebuke{G2008}{(G5721)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:32 And he spake that saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him. (kjv)

======= Mark 8:33 ============

Mark 8:33 But he turning about, and seeing his disciples, rebuked Peter, and saith, Get thee behind me, Satan; for thou mindest not the things of God, but the things of men.(asv)

Márk 8:33 És õ megfordulván és az õ tanítványaira tekintvén, megfeddé Pétert, mondván: Távozz tõlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.(HU)

Mark 8:33 But{G1161} when he had turned about{G1994}{(G5651)} and{G2532} looked{G1492}{(G5631)} on his{G846} disciples{G3101}, he rebuked{G2008}{(G5656)} Peter{G4074}, saying{G3004}{(G5723)}, Get thee{G5217}{(G5720)} behind{G3694} me{G3450}, Satan{G4567}: for{G3754} thou savourest{G5426}{(G5719)} not{G3756} the things that be of God{G2316}, but{G235} the things that be of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 8:33 But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men. (kjv)

======= Mark 8:34 ============

Mark 8:34 And he called unto him the multitude with his disciples, and said unto them, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.(asv)

Márk 8:34 A sokaságot pedig az õ tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jõni, tagadja meg magát, és vegye fel az õ keresztjét, és kövessen engem.(HU)

Mark 8:34 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} the people{G3793} unto him with{G4862} his{G846} disciples{G3101} also, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whosoever{G3748} will{G2309}{(G5719)} come{G2064}{(G5629)} after{G3694} me{G3450}, let him deny{G533}{(G5663)} himself{G1438}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mar 8:34 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (kjv)

======= Mark 8:35 ============

Mark 8:35 For whosoever would save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's shall save it.(asv)

Márk 8:35 Mert valaki meg akarja tartani az õ életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az õ életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.(HU)

Mark 8:35 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} will{G2309}{(G5725)} save{G4982}{(G5658)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall lose{G622}{(G5661)} his{G846} life{G5590} for{G1752} my sake{G1700} and{G2532} the gospel's{G2098}, the same{G3778} shall save{G4982}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:35 For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. (kjv)

======= Mark 8:36 ============

Mark 8:36 For what doth it profit a man, to gain the whole world, and forfeit his life?(asv)

Márk 8:36 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?(HU)

Mark 8:36 For{G1063} what{G5101} shall it profit{G5623}{(G5692)} a man{G444}, if{G1437} he shall gain{G2770}{(G5661)} the whole{G3650} world{G2889}, and{G2532} lose{G2210}{(G5686)} his own{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mar 8:36 For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? (kjv)

======= Mark 8:37 ============

Mark 8:37 For what should a man give in exchange for his life?(asv)

Márk 8:37 Avagy mit adhat az ember váltságul az õ lelkéért?(HU)

Mark 8:37 Or{G2228} what{G5101} shall{G1325} a man{G444} give{G1325}{(G5692)} in exchange{G465} for his{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mar 8:37 Or what shall a man give in exchange for his soul? (kjv)

======= Mark 8:38 ============

Mark 8:38 For whosoever shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, the Son of man also shall be ashamed of him, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.(asv)

Márk 8:38 Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bûnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljõ az õ Atyja dicsõségében a szent angyalokkal.(HU)

Mark 8:38 Whosoever{G3739}{G302} therefore{G1063} shall be ashamed{G1870}{(G5680)} of me{G3165} and{G2532} of my{G1699} words{G3056} in{G1722} this{G5026} adulterous{G3428} and{G2532} sinful{G268} generation{G1074}; of him{G846} also{G2532} shall{G1870} the Son{G5207} of man{G444} be ashamed{G1870}{(G5700)}, when{G3752} he cometh{G2064}{(G5632)} in{G1722} the glory{G1391} of his{G846} Father{G3962} with{G3326} the holy{G40} angels{G32}. (kjv-strongs#)

Mar 8:38 Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.(kjv)

======= Mark 9:1 ============

Mark 9:1 And he said unto them, Verily I say unto you, There are some here of them that stand [by], who shall in no wise taste of death, till they see the kingdom of God come with power.(asv)

Márk 9:1 Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, a kik nem kóstolnak addig halált, a míg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.(HU)

Mark 9:1 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} there be{G1526}{(G5748)} some{G5100} of them that stand{G2476}{(G5761)} here{G5602}, which{G3748} shall{G1089} not{G3364} taste{G1089}{(G5667)} of death{G2288}, till{G2193}{G302} they have seen{G1492}{(G5632)} the kingdom{G932} of God{G2316} come{G2064}{(G5756)} with{G1722} power{G1411}. (kjv-strongs#)

Mar 9:1 And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power. (kjv)

======= Mark 9:2 ============

Mark 9:2 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and bringeth them up into a high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them;(asv)

Márk 9:2 És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé õket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék elõttük;(HU)

Mark 9:2 And{G2532} after{G3326} six{G1803} days{G2250} Jesus{G2424} taketh{G3880}{(G5719)} with him Peter{G4074}, and{G2532} James{G2385}, and{G2532} John{G2491}, and{G2532} leadeth{G399} them{G846} up{G399}{(G5719)} into{G1519} an high{G5308} mountain{G3735} apart{G2596}{G2398} by themselves{G3441}: and{G2532} he was transfigured{G3339}{(G5681)} before{G1715} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:2 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them. (kjv)

======= Mark 9:3 ============

Mark 9:3 and his garments became glistering, exceeding white, so as no fuller on earth can whiten them.(asv)

Márk 9:3 És a ruhája fényes lõn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestõ e földön nem fehéríthet.(HU)

Mark 9:3 And{G2532} his{G846} raiment{G2440} became{G1096}{(G5633)} shining{G4744}{(G5723)}, exceeding{G3029} white{G3022} as{G5613} snow{G5510}; so as{G3634} no{G3756} fuller{G1102} on{G1909} earth{G1093} can{G1410}{(G5736)} white{G3021}{(G5658)} them. (kjv-strongs#)

Mar 9:3 And his raiment became shining, exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them. (kjv)

======= Mark 9:4 ============

Mark 9:4 And there appeared unto them Elijah with Moses: and they were talking with Jesus.(asv)

Márk 9:4 És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal.(HU)

Mark 9:4 And{G2532} there appeared{G3700}{(G5681)} unto them{G846} Elias{G2243} with{G4862} Moses{G3475}: and{G2532} they were{G2258}{(G5713)} talking{G4814}{(G5723)} with Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mar 9:4 And there appeared unto them Elias with Moses: and they were talking with Jesus. (kjv)

======= Mark 9:5 ============

Mark 9:5 And Peter answereth and saith to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.(asv)

Márk 9:5 Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni: csináljunk azért három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.(HU)

Mark 9:5 And{G2532} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and said{G3004}{(G5719)} to Jesus{G2424}, Master{G4461}, it is{G2076}{(G5748)} good{G2570} for us{G2248} to be{G1511}{(G5750)} here{G5602}: and{G2532} let us make{G4160}{(G5661)} three{G5140} tabernacles{G4633}; one{G3391} for thee{G4671}, and{G2532} one{G3391} for Moses{G3475}, and{G2532} one{G3391} for Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mar 9:5 And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. (kjv)

======= Mark 9:6 ============

Mark 9:6 For he knew not what to answer; for they became sore afraid.(asv)

Márk 9:6 De nem tudja vala mit beszél, mivelhogy megrémülének.(HU)

Mark 9:6 For{G1063} he wist{G1492}{(G5715)} not{G3756} what{G5101} to say{G2980}{(G5661)}; for{G1063} they were sore{G2258}{(G5713)} afraid{G1630}. (kjv-strongs#)

Mar 9:6 For he wist not what to say; for they were sore afraid. (kjv)

======= Mark 9:7 ============

Mark 9:7 And there came a cloud overshadowing them: and there came a voice out of the cloud, This is my beloved Son: hear ye him.(asv)

Márk 9:7 És felhõ támada, mely õket befogá, és a felhõbõl szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; õt hallgassátok.(HU)

Mark 9:7 And{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a cloud{G3507} that overshadowed{G1982}{(G5723)} them{G846}: and{G2532} a voice{G5456} came{G2064}{(G5627)} out of{G1537} the cloud{G3507}, saying{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}: hear{G191}{(G5720)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:7 And there was a cloud that overshadowed them: and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him. (kjv)

======= Mark 9:8 ============

Mark 9:8 And suddenly looking round about, they saw no one any more, save Jesus only with themselves.(asv)

Márk 9:8 És mikor nagyhirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust.(HU)

Mark 9:8 And{G2532} suddenly{G1819}, when they had looked round about{G4017}{(G5671)}, they saw{G1492}{(G5627)} no man{G3762} any more{G3765}, save{G235} Jesus{G2424} only{G3441} with{G3326} themselves{G1438}. (kjv-strongs#)

Mar 9:8 And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves. (kjv)

======= Mark 9:9 ============

Mark 9:9 And as they were coming down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, save when the Son of man should have risen again from the dead.(asv)

Márk 9:9 Mikor pedig a hegyrõl leszállának, megparancsolá nékik, hogy senkinek se beszéljék el, a mit láttak vala, csak a mikor az embernek Fia a halálból feltámad.(HU)

Mark 9:9 And{G1161} as they{G846} came down{G2597}{(G5723)} from{G575} the mountain{G3735}, he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} that{G2443} they should tell{G1334}{(G5667)} no man{G3367} what things{G3739} they had seen{G1492}{(G5627)}, till{G1508}{G3752} the Son{G5207} of man{G444} were risen{G450}{(G5632)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mar 9:9 And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of man were risen from the dead. (kjv)

======= Mark 9:10 ============

Mark 9:10 And they kept the saying, questioning among themselves what the rising again from the dead should mean.(asv)

Márk 9:10 És ezt a szót megtarták magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni?(HU)

Mark 9:10 And{G2532} they kept{G2902}{(G5656)} that saying{G3056} with{G4314} themselves{G1438}, questioning one with another{G4802}{(G5723)} what{G5101} the rising{G450}{(G5629)} from{G1537} the dead{G3498} should mean{G2076}{(G5748)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:10 And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean. (kjv)

======= Mark 9:11 ============

Mark 9:11 And they asked him, saying, [How is it] that the scribes say that Elijah must first come?(asv)

Márk 9:11 És megkérdezék õt, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy elõbb Illésnek kell eljõnie?(HU)

Mark 9:11 And{G2532} they asked{G1905}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G3754} say{G3004}{(G5719)} the scribes{G1122} that{G3754} Elias{G2243} must{G1163}{(G5748)} first{G4412} come{G2064}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mar 9:11 And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come? (kjv)

======= Mark 9:12 ============

Mark 9:12 And he said unto them, Elijah indeed cometh first, and restoreth all things: and how is it written of the Son of man, that he should suffer many things and be set at nought?(asv)

Márk 9:12 Õ pedig felelvén, monda nékik: Illés ugyan elõbb eljövén helyre állít mindent; de hogyan van az embernek Fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie?(HU)

Mark 9:12 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and told{G2036}{(G5627)} them{G846}, Elias{G2243} verily{G3303} cometh{G2064}{(G5631)} first{G4412}, and restoreth{G600}{(G5719)} all things{G3956}; and{G2532} how{G4459} it is written{G1125}{(G5769)} of{G1909} the Son{G5207} of man{G444}, that{G2443} he must suffer{G3958}{(G5632)} many things{G4183}, and{G2532} be set at nought{G1847}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:12 And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought. (kjv)

======= Mark 9:13 ============

Mark 9:13 But I say unto you, that Elijah is come, and they have also done unto him whatsoever they would, even as it is written of him.(asv)

Márk 9:13 De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, a mit akartak, a mint meg van írva õ felõle.(HU)

Mark 9:13 But{G235} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} Elias{G2243} is{G2064} indeed{G2532} come{G2064}{(G5754)}, and{G2532} they have done{G4160}{(G5656)} unto him{G846} whatsoever{G3745} they listed{G2309}{(G5656)}, as{G2531} it is written{G1125}{(G5769)} of{G1909} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:13 But I say unto you, That Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him. (kjv)

======= Mark 9:14 ============

Mark 9:14 And when they came to the disciples, they saw a great multitude about them, and scribes questioning with them.(asv)

Márk 9:14 És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot láta körülöttök, és írástudókat, a kik azokkal versengenek vala.(HU)

Mark 9:14 And{G2532} when he came{G2064}{(G5631)} to{G4314} his disciples{G3101}, he saw{G1492}{(G5627)} a great{G4183} multitude{G3793} about{G4012} them{G846}, and{G2532} the scribes{G1122} questioning{G4802}{(G5723)} with them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:14 And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. (kjv)

======= Mark 9:15 ============

Mark 9:15 And straightway all the multitude, when they saw him, were greatly amazed, and running to him saluted him.(asv)

Márk 9:15 És az egész sokaság meglátván õt, azonnal elálmélkodék, és hozzásietvén köszönté õt.(HU)

Mark 9:15 And{G2532} straightway{G2112} all{G3956} the people{G3793}, when they beheld{G1492}{(G5631)} him{G846}, were greatly amazed{G1568}{(G5681)}, and{G2532} running to{G4370}{(G5723)} him saluted{G782}{(G5711)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:15 And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him. (kjv)

======= Mark 9:16 ============

Mark 9:16 And he asked them, What question ye with them?(asv)

Márk 9:16 Õ pedig megkérdezé az írástudókat: Mit versengetek ezekkel?(HU)

Mark 9:16 And{G2532} he asked{G1905}{(G5656)} the scribes{G1122}, What{G5101} question ye{G4802}{(G5719)} with{G4314} them{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 9:16 And he asked the scribes, What question ye with them? (kjv)

======= Mark 9:17 ============

Mark 9:17 And one of the multitude answered him, Teacher, I brought unto thee my son, who hath a dumb spirit;(asv)

Márk 9:17 És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, a kiben néma lélek van.(HU)

Mark 9:17 And{G2532} one{G1520} of{G1537} the multitude{G3793} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Master{G1320}, I have brought{G5342}{(G5656)} unto{G4314} thee{G4571} my{G3450} son{G5207}, which hath{G2192}{(G5723)} a dumb{G216} spirit{G4151}; (kjv-strongs#)

Mar 9:17 And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit; (kjv)

======= Mark 9:18 ============

Mark 9:18 and wheresoever it taketh him, it dasheth him down: and he foameth, and grindeth his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast it out; and they were not able. [(asv)

Márk 9:18 És a hol csak elõfogja, szaggatja õt; õ pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja, és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy ûzzék ki azt, de nem tudták.(HU)

Mark 9:18 And{G2532} wheresoever{G3699}{G302} he taketh{G2638}{(G5632)} him{G846}, he teareth{G4486}{(G5719)} him{G846}: and{G2532} he foameth{G875}{(G5719)}, and{G2532} gnasheth{G5149}{(G5719)} with his{G846} teeth{G3599}, and{G2532} pineth away{G3583}{(G5743)}: and{G2532} I spake{G2036}{(G5627)} to thy{G4675} disciples{G3101} that{G2443} they should cast{G1544} him{G846} out{G1544}{(G5632)}; and{G2532} they could{G2480}{(G5656)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mar 9:18 And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not. (kjv)

======= Mark 9:19 ============

Mark 9:19 And he answereth them and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him unto me.(asv)

Márk 9:19 Õ pedig felelvén néki, monda: Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok õt hozzám.(HU)

Mark 9:19 He answereth{G611}{(G5679)} him{G846}, and{G1161} saith{G3004}{(G5719)}, O{G5599} faithless{G571} generation{G1074}, how long{G2193}{G4219} shall I be{G2071}{(G5704)} with{G4314} you{G5209}? how long{G2193}{G4219} shall I suffer{G430}{(G5695)} you{G5216}? bring{G5342}{(G5720)} him{G846} unto{G4314} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mar 9:19 He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me. (kjv)

======= Mark 9:20 ============

Mark 9:20 And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him grievously; and he fell on the ground, and wallowed foaming.(asv)

Márk 9:20 És hozzá vivék azt; és mihelyt õ meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt; és leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala.(HU)

Mark 9:20 And{G2532} they brought{G5342}{(G5656)} him{G846} unto{G4314} him{G846}: and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, straightway{G2112} the spirit{G4151} tare{G4682}{(G5656)} him{G846}; and{G2532} he fell{G4098}{(G5631)} on{G1909} the ground{G1093}, and wallowed{G2947}{(G5709)} foaming{G875}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:20 And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming. (kjv)

======= Mark 9:21 ============

Mark 9:21 And he asked his father, How long time is it since this hath come unto him? And he said, From a child.(asv)

Márk 9:21 És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksége óta.(HU)

Mark 9:21 And{G2532} he asked{G1905}{(G5656)} his{G846} father{G3962}, How long{G4214} is it{G2076}{(G5748)} ago{G5550} since{G5613} this{G5124} came{G1096}{(G5754)} unto him{G846}? And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Of a child{G3812}. (kjv-strongs#)

Mar 9:21 And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child. (kjv)

======= Mark 9:22 ============

Mark 9:22 And oft-times it hath cast him both into the fire and into the waters, to destroy him: but if thou canst do anything, have compassion on us, and help us.(asv)

Márk 9:22 És gyakorta veté õt tûzbe is, vízbe is, hogy elveszítse õt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.(HU)

Mark 9:22 And{G2532} ofttimes{G4178} it hath cast{G906}{(G5627)} him{G846} into{G2532}{G1519} the fire{G4442}, and{G2532} into{G1519} the waters{G5204}, to{G2443} destroy{G622}{(G5661)} him{G846}: but{G235} if{G1536} thou canst{G1410}{(G5736)} do any thing{G1536}, have compassion{G4697}{(G5679)} on{G1909} us{G2248}, and help{G997}{(G5657)} us{G2254}. (kjv-strongs#)

Mar 9:22 And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us. (kjv)

======= Mark 9:23 ============

Mark 9:23 And Jesus said unto him, If thou canst! All things are possible to him that believeth.(asv)

Márk 9:23 Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívõnek.(HU)

Mark 9:23 {G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, If{G1487} thou canst{G1410}{(G5736)} believe{G4100}{(G5658)}, all things{G3956} are possible{G1415} to him{G846} that believeth{G4100}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:23 Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. (kjv)

======= Mark 9:24 ============

Mark 9:24 Straightway the father of the child cried out, and said, I believe; help thou mine unbelief.(asv)

Márk 9:24 A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.(HU)

Mark 9:24 And{G2532} straightway{G2112} the father{G3962} of the child{G3813} cried out{G2896}{(G5660)}, and said{G3004}{(G5707)} with{G3326} tears{G1144}, Lord{G2962}, I believe{G4100}{(G5719)}; help thou{G997}{(G5720)} mine{G3450} unbelief{G570}. (kjv-strongs#)

Mar 9:24 And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief. (kjv)

======= Mark 9:25 ============

Mark 9:25 And when Jesus saw that a multitude came running together, he rebuked the unclean spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I command thee, come out of him, and enter no more into him.(asv)

Márk 9:25 Jézus pedig mikor látta vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki: Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belõle, és többé belé ne menj!(HU)

Mark 9:25 When{G1161} Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} the people{G3793} came running together{G1998}{(G5719)}, he rebuked{G2008}{(G5656)} the foul{G169} spirit{G4151}, saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Thou dumb{G216} and{G2532} deaf{G2974} spirit{G4151}, I{G1473} charge{G2004}{(G5719)} thee{G4671}, come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} him{G846}, and{G2532} enter{G1525}{(G5632)} no more{G3371} into{G1519} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:25 When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. (kjv)

======= Mark 9:26 ============

Mark 9:26 And having cried out, and torn him much, he came out: and [the boy] became as one dead; insomuch that the more part said, He is dead.(asv)

Márk 9:26 És kiáltás és erõs szaggatás között kiméne; az pedig olyan lõn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják vala, hogy meghalt.(HU)

Mark 9:26 And{G2532} the spirit cried{G2896}{(G5660)}, and{G2532} rent{G4682}{(G5660)} him{G846} sore{G4183}, and came out of him{G1831}{(G5627)}: and{G2532} he was{G1096}{(G5633)} as{G5616} one dead{G3498}; insomuch{G5620} that{G3754} many{G4183} said{G3004}{(G5721)}, He is dead{G599}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:26 And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead. (kjv)

======= Mark 9:27 ============

Mark 9:27 But Jesus took him by the hand, and raised him up; and he arose.(asv)

Márk 9:27 Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé; és az fölkele.(HU)

Mark 9:27 But{G1161} Jesus{G2424} took{G2902}{(G5660)} him{G846} by the hand{G5495}, and lifted{G1453} him{G846} up{G1453}{(G5656)}; and{G2532} he arose{G450}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:27 But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose. (kjv)

======= Mark 9:28 ============

Mark 9:28 And when he was come into the house, his disciples asked him privately, [How is it] that we could not cast it out?(asv)

Márk 9:28 Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezék õt külön: Mi miért nem ûzhettük ki azt?(HU)

Mark 9:28 And{G2532} when he{G846} was come{G1525}{(G5631)} into{G1519} the house{G3624}, his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5707)} him{G846} privately{G2596}{G2398}, Why{G3754} could{G1410}{(G5675)} not{G3756} we{G2249} cast{G1544} him{G846} out{G1544}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mar 9:28 And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out? (kjv)

======= Mark 9:29 ============

Mark 9:29 And he said unto them, This kind can come out by nothing, save by prayer .(asv)

Márk 9:29 Õ pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem ûzhetõ ki, csupán könyörgéssel és bõjtöléssel.(HU)

Mark 9:29 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, This{G5124} kind{G1085} can{G1410}{(G5736)} come forth{G1831}{(G5629)} by{G1722} nothing{G3762}, but{G1508} by{G1722} prayer{G4335} and{G2532} fasting{G3521}. (kjv-strongs#)

Mar 9:29 And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. (kjv)

======= Mark 9:30 ============

Mark 9:30 And they went forth from thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it.(asv)

Márk 9:30 És onnét kimenvén, Galileán mennek vala át; és nem akará, hogy valaki megtudja.(HU)

Mark 9:30 And{G2532} they departed{G1831}{(G5631)} thence{G1564}, and passed{G3899}{(G5711)} through{G1223} Galilee{G1056}; and{G2532} he would{G2309}{(G5707)} not{G3756} that{G2443} any man{G5100} should know{G1097}{(G5632)} it. (kjv-strongs#)

Mar 9:30 And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it. (kjv)

======= Mark 9:31 ============

Mark 9:31 For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered up into the hands of men, and they shall kill him; and when he is killed, after three days he shall rise again.(asv)

Márk 9:31 Mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja vala nékik: Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik õt; de ha megölték, harmadnapra föltámad.(HU)

Mark 9:31 For{G1063} he taught{G1321}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846},{G3754} The Son{G5207} of man{G444} is delivered{G3860}{(G5743)} into{G1519} the hands{G5495} of men{G444}, and{G2532} they shall kill{G615}{(G5692)} him{G846}; and{G2532} after that he is killed{G615}{(G5685)}, he shall rise{G450}{(G5698)} the third{G5154} day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mar 9:31 For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day. (kjv)

======= Mark 9:32 ============

Mark 9:32 But they understood not the saying, and were afraid to ask him.(asv)

Márk 9:32 De õk nem értik vala e mondást, és féltek õt megkérdezni.(HU)

Mark 9:32 But{G1161} they understood not{G50}{(G5707)} that saying{G4487}, and{G2532} were afraid{G5399}{(G5711)} to ask{G1905}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:32 But they understood not that saying, and were afraid to ask him. (kjv)

======= Mark 9:33 ============

Mark 9:33 And they came to Capernaum: and when he was in the house he asked them, What were ye reasoning on the way?(asv)

Márk 9:33 És elméne Kapernaumba. És odahaza megkérdezé õket: Mi felett vetekedtetek egymással az úton?(HU)

Mark 9:33 And{G25