American Standard Version - Public Domain

Staten Vertaling This Bible is in the Public Domain. (NL)

King James Version with Strong's Numbers - Public Domain, except in the UK under perpetual Crown copyright

King James Version - public domain

======= Matthew 1:1 ============

Matthew 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.(asv)

Mattheüs 1:1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. (NL)

Matthew 1:1 The book{G976} of the generation{G1078} of Jesus{G2424} Christ{G5547}, the son{G5207} of David{G1138}, the son{G5207} of Abraham{G11}. (kjv-strongs#)

Mat 1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. (kjv)

======= Matthew 1:2 ============

Matthew 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren;(asv)

Mattheüs 1:2 Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders; (NL)

Matthew 1:2 Abraham{G11} begat{G1080}{(G5656)} Isaac{G2464}; and{G1161} Isaac{G2464} begat{G1080}{(G5656)} Jacob{G2384}; and{G1161} Jacob{G2384} begat{G1080}{(G5656)} Judas{G2455} and{G2532} his{G846} brethren{G80}; (kjv-strongs#)

Mat 1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren; (kjv)

======= Matthew 1:3 ============

Matthew 1:3 and Judah begat Perez and Zerah of Tamar; and Perez begat Hezron; and Hezron begat Ram;(asv)

Mattheüs 1:3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram; (NL)

Matthew 1:3 And{G1161} Judas{G2455} begat{G1080}{(G5656)} Phares{G5329} and{G2532} Zara{G2196} of{G1537} Thamar{G2283}; and{G1161} Phares{G5329} begat{G1080}{(G5656)} Esrom{G2074}; and{G1161} Esrom{G2074} begat{G1080}{(G5656)} Aram{G689}; (kjv-strongs#)

Mat 1:3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; (kjv)

======= Matthew 1:4 ============

Matthew 1:4 and Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon; and Nahshon begat Salmon;(asv)

Mattheüs 1:4 En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon; (NL)

Matthew 1:4 And{G1161} Aram{G689} begat{G1080}{(G5656)} Aminadab{G284}; and{G1161} Aminadab{G284} begat{G1080}{(G5656)} Naasson{G3476}; and{G1161} Naasson{G3476} begat{G1080}{(G5656)} Salmon{G4533}; (kjv-strongs#)

Mat 1:4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon; (kjv)

======= Matthew 1:5 ============

Matthew 1:5 and Salmon begat Boaz of Rahab; and Boaz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;(asv)

Mattheüs 1:5 En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai; (NL)

Matthew 1:5 And{G1161} Salmon{G4533} begat{G1080}{(G5656)} Booz{G1003} of{G1537} Rachab{G4477}; and{G1161} Booz{G1003} begat{G1080}{(G5656)} Obed{G5601} of{G1537} Ruth{G4503}; and{G1161} Obed{G5601} begat{G1080}{(G5656)} Jesse{G2421}; (kjv-strongs#)

Mat 1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse; (kjv)

======= Matthew 1:6 ============

Matthew 1:6 and Jesse begat David the king. And David begat Solomon of her [that had been the wife] of Uriah;(asv)

Mattheüs 1:6 En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die Uria's vrouw was geweest; (NL)

Matthew 1:6 And{G1161} Jesse{G2421} begat{G1080}{(G5656)} David{G1138} the king{G935}; and{G1161} David{G1138} the king{G935} begat{G1080}{(G5656)} Solomon{G4672} of{G1537} her{G3588} that had been the wife of Urias{G3774}; (kjv-strongs#)

Mat 1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias; (kjv)

======= Matthew 1:7 ============

Matthew 1:7 and Solomon begat Rehoboam; and Rehoboam begat Abijah; and Abijah begat Asa;(asv)

Mattheüs 1:7 En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa; (NL)

Matthew 1:7 And{G1161} Solomon{G4672} begat{G1080}{(G5656)} Roboam{G4497}; and{G1161} Roboam{G4497} begat{G1080}{(G5656)} Abia{G7}; and{G1161} Abia{G7} begat{G1080}{(G5656)} Asa{G760}; (kjv-strongs#)

Mat 1:7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa; (kjv)

======= Matthew 1:8 ============

Matthew 1:8 and Asa begat Jehoshaphat; and Jehoshaphat begat Joram; and Joram begat Uzziah;(asv)

Mattheüs 1:8 En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias; (NL)

Matthew 1:8 And{G1161} Asa{G760} begat{G1080}{(G5656)} Josaphat{G2498}; and{G1161} Josaphat{G2498} begat{G1080}{(G5656)} Joram{G2496}; and{G1161} Joram{G2496} begat{G1080}{(G5656)} Ozias{G3604}; (kjv-strongs#)

Mat 1:8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias; (kjv)

======= Matthew 1:9 ============

Matthew 1:9 and Uzziah begat Jotham; and Jotham begat Ahaz; and Ahaz begat Hezekiah;(asv)

Mattheüs 1:9 En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias; (NL)

Matthew 1:9 And{G1161} Ozias{G3604} begat{G1080}{(G5656)} Joatham{G2488}; and{G1161} Joatham{G2488} begat{G1080}{(G5656)} Achaz{G881}; and{G1161} Achaz{G881} begat{G1080}{(G5656)} Ezekias{G1478}; (kjv-strongs#)

Mat 1:9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias; (kjv)

======= Matthew 1:10 ============

Matthew 1:10 and Hezekiah begat Manasseh; and Manasseh begat Amon; and Amon begat Josiah;(asv)

Mattheüs 1:10 En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias; (NL)

Matthew 1:10 And{G1161} Ezekias{G1478} begat{G1080}{(G5656)} Manasses{G3128}; and{G1161} Manasses{G3128} begat{G1080}{(G5656)} Amon{G300}; and{G1161} Amon{G300} begat{G1080}{(G5656)} Josias{G2502}; (kjv-strongs#)

Mat 1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias; (kjv)

======= Matthew 1:11 ============

Matthew 1:11 and Josiah begat Jechoniah and his brethren, at the time of the carrying away to Babylon.(asv)

Mattheüs 1:11 En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. (NL)

Matthew 1:11 And{G1161} Josias{G2502} begat{G1080}{(G5656)} Jechonias{G2423} and{G2532} his{G846} brethren{G80}, about the time{G1909} they were carried away{G3350} to Babylon{G897}: (kjv-strongs#)

Mat 1:11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon: (kjv)

======= Matthew 1:12 ============

Matthew 1:12 And after the carrying away to Babylon, Jechoniah begat Shealtiel; and Shealtiel begat Zerubbabel;(asv)

Mattheüs 1:12 En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel; (NL)

Matthew 1:12 And{G1161} after{G3326} they were brought{G3350} to Babylon{G897}, Jechonias{G2423} begat{G1080}{(G5656)} Salathiel{G4528}; and{G1161} Salathiel{G4528} begat{G1080}{(G5656)} Zorobabel{G2216}; (kjv-strongs#)

Mat 1:12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel; (kjv)

======= Matthew 1:13 ============

Matthew 1:13 and Zerubbabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;(asv)

Mattheüs 1:13 En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor; (NL)

Matthew 1:13 And{G1161} Zorobabel{G2216} begat{G1080}{(G5656)} Abiud{G10}; and{G1161} Abiud{G10} begat{G1080}{(G5656)} Eliakim{G1662}; and{G1161} Eliakim{G1662} begat{G1080}{(G5656)} Azor{G107}; (kjv-strongs#)

Mat 1:13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor; (kjv)

======= Matthew 1:14 ============

Matthew 1:14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;(asv)

Mattheüs 1:14 En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud; (NL)

Matthew 1:14 And{G1161} Azor{G107} begat{G1080}{(G5656)} Sadoc{G4524}; and{G1161} Sadoc{G4524} begat{G1080}{(G5656)} Achim{G885}; and{G1161} Achim{G885} begat{G1080}{(G5656)} Eliud{G1664}; (kjv-strongs#)

Mat 1:14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud; (kjv)

======= Matthew 1:15 ============

Matthew 1:15 and Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;(asv)

Mattheüs 1:15 En Eliud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob; (NL)

Matthew 1:15 And{G1161} Eliud{G1664} begat{G1080}{(G5656)} Eleazar{G1648}; and{G1161} Eleazar{G1648} begat{G1080}{(G5656)} Matthan{G3157}; and{G1161} Matthan{G3157} begat{G1080}{(G5656)} Jacob{G2384}; (kjv-strongs#)

Mat 1:15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob; (kjv)

======= Matthew 1:16 ============

Matthew 1:16 and Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.(asv)

Mattheüs 1:16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. (NL)

Matthew 1:16 And{G1161} Jacob{G2384} begat{G1080}{(G5656)} Joseph{G2501} the husband{G435} of Mary{G3137}, of{G1537} whom{G3739} was born{G1080}{(G5681)} Jesus{G2424}, who{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. (kjv)

======= Matthew 1:17 ============

Matthew 1:17 So all the generations from Abraham unto David are fourteen generations; and from David unto the carrying away to Babylon fourteen generations; and from the carrying away to Babylon unto the Christ fourteen generations.(asv)

Mattheüs 1:17 Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, zijn veertien geslachten. (NL)

Matthew 1:17 So{G3767} all{G3956} the generations{G1074} from{G575} Abraham{G11} to{G2193} David{G1138} are fourteen{G1180} generations{G1074}; and{G2532} from{G575} David{G1138} until{G2193} the carrying away{G3350} into Babylon{G897} are fourteen{G1180} generations{G1074}; and{G2532} from{G575} the carrying away{G3350} into Babylon{G897} unto{G2193} Christ{G5547} are fourteen{G1180} generations{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations. (kjv)

======= Matthew 1:18 ============

Matthew 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit.(asv)

Mattheüs 1:18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. (NL)

Matthew 1:18 Now{G1161} the birth{G1083} of Jesus{G2424} Christ{G5547} was{G2258}{(G5713)} on this wise{G3779}: When as{G1063} his{G846} mother{G3384} Mary{G3137} was espoused{G3423}{(G5685)} to Joseph{G2501}, before{G4250}{G2228} they{G846} came together{G4905}{(G5629)}, she was found{G2147}{(G5681)} with child{G1722}{G1064}{G2192}{(G5723)} of{G1537} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. (kjv)

======= Matthew 1:19 ============

Matthew 1:19 And Joseph her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.(asv)

Mattheüs 1:19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. (NL)

Matthew 1:19 Then{G1161} Joseph{G2501} her{G846} husband{G435}, being{G5607}{(G5752)} a just{G1342} man, and{G2532} not{G3361} willing{G2309}{(G5723)} to make{G3856} her{G846} a publick example{G3856}{(G5658)}, was minded{G1014}{(G5675)} to put{G630} her{G846} away{G630}{(G5658)} privily{G2977}. (kjv-strongs#)

Mat 1:19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily. (kjv)

======= Matthew 1:20 ============

Matthew 1:20 But when he thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.(asv)

Mattheüs 1:20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; (NL)

Matthew 1:20 But{G1161} while he{G846} thought on{G1760}{(G5679)} these things{G5023}, behold{G2400}{(G5628)}, the angel{G32} of the Lord{G2962} appeared{G5316}{(G5648)} unto him{G846} in{G2596} a dream{G3677}, saying{G3004}{(G5723)}, Joseph{G2501}, thou son{G5207} of David{G1138}, fear{G5399}{(G5680)} not{G3361} to take{G3880}{(G5629)} unto thee{G4675} Mary{G3137} thy wife{G1135}: for{G1063} that which is conceived{G1080}{(G5685)} in{G1722} her{G846} is{G2076}{(G5748)} of{G1537} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. (kjv)

======= Matthew 1:21 ============

Matthew 1:21 And she shall bring forth a son; and thou shalt call his name JESUS; for it is he that shall save his people from their sins.(asv)

Mattheüs 1:21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (NL)

Matthew 1:21 And{G1161} she shall bring forth{G5088}{(G5695)} a son{G5207}, and{G2532} thou shalt call{G2564}{(G5692)} his{G846} name{G3686} JESUS{G2424}: for{G1063} he{G846} shall save{G4982}{(G5692)} his{G846} people{G2992} from{G575} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. (kjv)

======= Matthew 1:22 ============

Matthew 1:22 Now all this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying,(asv)

Mattheüs 1:22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: (NL)

Matthew 1:22 Now{G1161} all{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} of{G5259} the Lord{G2962} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 1:23 ============

Matthew 1:23 Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, And they shall call his name Immanuel; which is, being interpreted, God with us.(asv)

Mattheüs 1:23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. (NL)

Matthew 1:23 Behold{G2400}{(G5628)}, a virgin{G3933} shall be with child{G1722}{G1064}{G2192}{(G5692)}, and{G2532} shall bring forth{G5088}{(G5695)} a son{G5207}, and{G2532} they shall call{G2564}{(G5692)} his{G846} name{G3686} Emmanuel{G1694}, which{G3739} being interpreted{G3177}{(G5746)} is{G2076}{(G5748)}, God{G2316} with{G3326} us{G2257}. (kjv-strongs#)

Mat 1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. (kjv)

======= Matthew 1:24 ============

Matthew 1:24 And Joseph arose from his sleep, and did as the angel of the Lord commanded him, and took unto him his wife;(asv)

Mattheüs 1:24 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen; (NL)

Matthew 1:24 Then{G1161} Joseph{G2501} being raised{G1326}{(G5685)} from{G575} sleep{G5258} did{G4160}{(G5656)} as{G5613} the angel{G32} of the Lord{G2962} had bidden{G4367}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} took{G3880}{(G5627)} unto him{G846} his wife{G1135}: (kjv-strongs#)

Mat 1:24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife: (kjv)

======= Matthew 1:25 ============

Matthew 1:25 and knew her not till she had brought forth a son: and he called his name JESUS.(asv)

Mattheüs 1:25 En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS. (NL)

Matthew 1:25 And{G2532} knew{G1097}{(G5707)} her{G846} not{G3756} till{G2193}{G3739} she had brought forth{G5088}{(G5627)} her{G846} firstborn{G4416} son{G5207}: and{G2532} he called{G2564}{(G5656)} his{G846} name{G3686} JESUS{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 1:25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.(kjv)

======= Matthew 2:1 ============

Matthew 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, Wise-men from the east came to Jerusalem, saying,(asv)

Mattheüs 2:1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. (NL)

Matthew 2:1 Now{G1161} when Jesus{G2424} was born{G1080}{(G5685)} in{G1722} Bethlehem{G965} of Judaea{G2449} in{G1722} the days{G2250} of Herod{G2264} the king{G935}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G3854}{(G5633)} wise men{G3097} from{G575} the east{G395} to{G1519} Jerusalem{G2414}, (kjv-strongs#)

Mat 2:1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, (kjv)

======= Matthew 2:2 ============

Matthew 2:2 Where is he that is born King of the Jews? for we saw his star in the east, and are come to worship him.(asv)

Mattheüs 2:2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. (NL)

Matthew 2:2 Saying{G3004}{(G5723)}, Where{G4226} is{G2076}{(G5748)} he that is born{G5088}{(G5685)} King{G935} of the Jews{G2453}? for{G1063} we have seen{G1492}{(G5627)} his{G846} star{G792} in{G1722} the east{G395}, and{G2532} are come{G2064}{(G5627)} to worship{G4352}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him. (kjv)

======= Matthew 2:3 ============

Matthew 2:3 And when Herod the king heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him.(asv)

Mattheüs 2:3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem. (NL)

Matthew 2:3 When{G1161} Herod{G2264} the king{G935} had heard{G191}{(G5660)} these things, he was troubled{G5015}{(G5681)}, and{G2532} all{G3956} Jerusalem{G2414} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. (kjv)

======= Matthew 2:4 ============

Matthew 2:4 And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ should be born.(asv)

Mattheüs 2:4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. (NL)

Matthew 2:4 And{G2532} when he had gathered{G4863} all{G3956} the chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122} of the people{G2992} together{G4863}{(G5631)}, he demanded{G4441}{(G5711)} of{G3844} them{G846} where{G4226} Christ{G5547} should be born{G1080}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. (kjv)

======= Matthew 2:5 ============

Matthew 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written through the prophet,(asv)

Mattheüs 2:5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet: (NL)

Matthew 2:5 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, In{G1722} Bethlehem{G965} of Judaea{G2449}: for{G1063} thus{G3779} it is written{G1125}{(G5769)} by{G1223} the prophet{G4396}, (kjv-strongs#)

Mat 2:5 And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet, (kjv)

======= Matthew 2:6 ============

Matthew 2:6 And thou Bethlehem, land of Judah, art in no wise least among the princes of Judah: for out of thee shall come forth a governor, who shall be shepherd of my people Israel.(asv)

Mattheüs 2:6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal. (NL)

Matthew 2:6 And{G2532} thou{G4771} Bethlehem{G965}, in the land{G1093} of Juda{G2448}, art{G1488}{(G5748)} not{G3760} the least{G1646} among{G1722} the princes{G2232} of Juda{G2448}: for{G1063} out of{G1537} thee{G4675} shall come{G1831}{(G5695)} a Governor{G2233}{(G5740)}, that{G3748} shall rule{G4165}{(G5692)} my{G3450} people{G2992} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 2:6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel. (kjv)

======= Matthew 2:7 ============

Matthew 2:7 Then Herod privily called the Wise-men, and learned of them exactly what time the star appeared.(asv)

Mattheüs 2:7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was; (NL)

Matthew 2:7 Then{G5119} Herod{G2264}, when he had privily{G2977} called{G2564}{(G5660)} the wise men{G3097}, enquired{G198} of{G3844} them{G846} diligently{G198}{(G5656)} what time{G5550} the star{G792} appeared{G5316}{(G5730)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared. (kjv)

======= Matthew 2:8 ============

Matthew 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search out exactly concerning the young child; and when ye have found [him], bring me word, that I also may come and worship him.(asv)

Mattheüs 2:8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde. (NL)

Matthew 2:8 And{G2532} he sent{G3992}{(G5660)} them{G846} to{G1519} Bethlehem{G965}, and said{G2036}{(G5627)}, Go{G4198}{(G5679)} and search{G1833}{(G5657)} diligently{G199} for{G4012} the young child{G3813}; and{G1161} when{G1875} ye have found{G2147}{(G5632)} him, bring{G518} me{G3427} word again{G518}{(G5657)}, that{G3704} I may come{G2064}{(G5631)} and worship{G4352}{(G5661)} him{G846} also{G2504}. (kjv-strongs#)

Mat 2:8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. (kjv)

======= Matthew 2:9 ============

Matthew 2:9 And they, having heard the king, went their way; and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.(asv)

Mattheüs 2:9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was. (NL)

Matthew 2:9 When{G1161} they had heard{G191}{(G5660)} the king{G935}, they departed{G4198}{(G5675)}; and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, the star{G792}, which{G3739} they saw{G1492}{(G5627)} in{G1722} the east{G395}, went before{G4254}{(G5707)} them{G846}, till{G2193} it came{G2064}{(G5631)} and stood{G2476}{(G5627)} over{G1883} where{G3757} the young child{G3813} was{G2258}{(G5713)}. (kjv-strongs#)

Mat 2:9 When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. (kjv)

======= Matthew 2:10 ============

Matthew 2:10 And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.(asv)

Mattheüs 2:10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. (NL)

Matthew 2:10 When{G1161} they saw{G1492}{(G5631)} the star{G792}, they rejoiced{G5463}{(G5644)} with exceeding{G4970} great{G3173} joy{G5479}. (kjv-strongs#)

Mat 2:10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. (kjv)

======= Matthew 2:11 ============

Matthew 2:11 And they came into the house and saw the young child with Mary his mother; and they fell down and worshipped him; and opening their treasures they offered unto him gifts, gold and frankincense and myrrh.(asv)

Mattheüs 2:11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. (NL)

Matthew 2:11 And{G2532} when they were come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the house{G3614}, they saw{G2147}{(G5627)}{(G5625)}{G1492}{(G5627)} the young child{G3813} with{G3326} Mary{G3137} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} fell down{G4098}{(G5631)}, and worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}: and{G2532} when they had opened{G455}{(G5660)} their{G846} treasures{G2344}, they presented{G4374}{(G5656)} unto him{G846} gifts{G1435}; gold{G5557}, and{G2532} frankincense{G3030}, and{G2532} myrrh{G4666}. (kjv-strongs#)

Mat 2:11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense and myrrh. (kjv)

======= Matthew 2:12 ============

Matthew 2:12 And being warned [of God] in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.(asv)

Mattheüs 2:12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land. (NL)

Matthew 2:12 And{G2532} being warned of God{G5537}{(G5685)} in{G2596} a dream{G3677} that they should{G344} not{G3361} return{G344}{(G5658)} to{G4314} Herod{G2264}, they departed{G402}{(G5656)} into{G1519} their own{G846} country{G5561} another{G1223}{G243} way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 2:12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. (kjv)

======= Matthew 2:13 ============

Matthew 2:13 Now when they were departed, behold, an angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I tell thee: for Herod will seek the young child to destroy him.(asv)

Mattheüs 2:13 Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. (NL)

Matthew 2:13 And{G1161} when they{G846} were departed{G402}{(G5660)}, behold{G2400}{(G5628)}, the angel{G32} of the Lord{G2962} appeareth{G5316}{(G5727)} to Joseph{G2501} in{G2596} a dream{G3677}, saying{G3004}{(G5723)}, Arise{G1453}{(G5685)}, and take{G3880}{(G5628)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} flee{G5343}{(G5720)} into{G1519} Egypt{G125}, and{G2532} be thou{G2468}{(G5749)} there{G1563} until{G2193} I{G302} bring{G2036} thee{G4671} word{G2036}{(G5632)}: for{G1063} Herod{G2264} will{G3195}{(G5719)} seek{G2212}{(G5721)} the young child{G3813} to destroy{G622}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 2:13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him. (kjv)

======= Matthew 2:14 ============

Matthew 2:14 And he arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt;(asv)

Mattheüs 2:14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte; (NL)

Matthew 2:14 When{G1161} he arose{G1453}{(G5685)}, he took{G3880}{(G5627)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384} by night{G3571}, and{G2532} departed{G402}{(G5656)} into{G1519} Egypt{G125}: (kjv-strongs#)

Mat 2:14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt: (kjv)

======= Matthew 2:15 ============

Matthew 2:15 and was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt did I call my son.(asv)

Mattheüs 2:15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. (NL)

Matthew 2:15 And{G2532} was{G2258}{(G5713)} there{G1563} until{G2193} the death{G5054} of Herod{G2264}: that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} of{G5259} the Lord{G2962} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, Out of{G1537} Egypt{G125} have I called{G2564}{(G5656)} my{G3450} son{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 2:15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. (kjv)

======= Matthew 2:16 ============

Matthew 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the Wise-men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the male children that were in Bethlehem, and in all the borders thereof, from two years old and under, according to the time which he had exactly learned of the Wise-men.(asv)

Mattheüs 2:16 Als Herodes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. (NL)

Matthew 2:16 Then{G5119} Herod{G2264}, when he saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he was mocked{G1702}{(G5681)} of{G5259} the wise men{G3097}, was exceeding{G3029} wroth{G2373}{(G5681)}, and{G2532} sent forth{G649}{(G5660)}, and slew{G337}{(G5627)} all{G3956} the children{G3816} that were in{G1722} Bethlehem{G965}, and{G2532} in{G1722} all{G3956} the coasts{G3725} thereof{G846}, from{G575} two years old{G1332} and{G2532} under{G2736}, according{G2596} to the time{G5550} which{G3739} he had diligently enquired{G198}{(G5656)} of{G3844} the wise men{G3097}. (kjv-strongs#)

Mat 2:16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men. (kjv)

======= Matthew 2:17 ============

Matthew 2:17 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying,(asv)

Mattheüs 2:17 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: (NL)

Matthew 2:17 Then{G5119} was fulfilled{G4137}{(G5681)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G5259} Jeremy{G2408} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 2:17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 2:18 ============

Matthew 2:18 A voice was heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children; And she would not be comforted, because they are not.(asv)

Mattheüs 2:18 Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn! (NL)

Matthew 2:18 In{G1722} Rama{G4471} was there{G191} a voice{G5456} heard{G191}{(G5681)}, lamentation{G2355}, and{G2532} weeping{G2805}, and{G2532} great{G4183} mourning{G3602}, Rachel{G4478} weeping{G2799}{(G5723)} for her{G846} children{G5043}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} not{G3756} be comforted{G3870}{(G5683)}, because{G3754} they are{G1526}{(G5748)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 2:18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not. (kjv)

======= Matthew 2:19 ============

Matthew 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, saying,(asv)

Mattheüs 2:19 Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte. (NL)

Matthew 2:19 But{G1161} when Herod{G2264} was dead{G5053}{(G5660)}, behold{G2400}{(G5628)}, an angel{G32} of the Lord{G2962} appeareth{G5316}{(G5727)} in{G2596} a dream{G3677} to Joseph{G2501} in{G1722} Egypt{G125}, (kjv-strongs#)

Mat 2:19 But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, (kjv)

======= Matthew 2:20 ============

Matthew 2:20 Arise and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead that sought the young child's life.(asv)

Mattheüs 2:20 Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israels; want zij zijn gestorven, die de ziel van het Kindeken zochten. (NL)

Matthew 2:20 Saying{G3004}{(G5723)}, Arise{G1453}{(G5685)}, and take{G3880}{(G5628)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} go{G4198}{(G5737)} into{G1519} the land{G1093} of Israel{G2474}: for{G1063} they are dead{G2348}{(G5758)} which{G3588} sought{G2212}{(G5723)} the young child's{G3813} life{G5590}. (kjv-strongs#)

Mat 2:20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life. (kjv)

======= Matthew 2:21 ============

Matthew 2:21 And he arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.(asv)

Mattheüs 2:21 Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israels. (NL)

Matthew 2:21 And{G1161} he arose{G1453}{(G5685)}, and took{G3880}{(G5627)} the young child{G3813} and{G2532} his{G846} mother{G3384}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the land{G1093} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 2:21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. (kjv)

======= Matthew 2:22 ============

Matthew 2:22 But when he heard that Archelaus was reigning over Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither; and being warned [of God] in a dream, he withdrew into the parts of Galilee,(asv)

Mattheüs 2:22 Maar als hij hoorde, dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. (NL)

Matthew 2:22 But{G1161} when he heard{G191}{(G5660)} that{G3754} Archelaus{G745} did reign{G936}{(G5719)} in{G1909} Judaea{G2449} in the room{G473} of his{G846} father{G3962} Herod{G2264}, he was afraid{G5399}{(G5675)} to go{G565}{(G5629)} thither{G1563}: notwithstanding{G1161}, being warned of God{G5537}{(G5685)} in{G2596} a dream{G3677}, he turned aside{G402}{(G5656)} into{G1519} the parts{G3313} of Galilee{G1056}: (kjv-strongs#)

Mat 2:22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee: (kjv)

======= Matthew 2:23 ============

Matthew 2:23 and came and dwelt in a city called Nazareth; that it might be fulfilled which was spoken through the prophets, that he should be called a Nazarene.(asv)

Mattheüs 2:23 En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden. (NL)

Matthew 2:23 And{G2532} he came{G2064}{(G5631)} and dwelt{G2730}{(G5656)} in{G1519} a city{G4172} called{G3004}{(G5746)} Nazareth{G3478}: that{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophets{G4396},{G3754} He shall be called{G2564}{(G5701)} a Nazarene{G3480}. (kjv-strongs#)

Mat 2:23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.(kjv)

======= Matthew 3:1 ============

Matthew 3:1 And in those days cometh John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, saying,(asv)

Mattheüs 3:1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, (NL)

Matthew 3:1 {G1161} In{G1722} those{G1565} days{G2250} came{G3854}{(G5736)} John{G2491} the Baptist{G910}, preaching{G2784}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048} of Judaea{G2449}, (kjv-strongs#)

Mat 3:1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea, (kjv)

======= Matthew 3:2 ============

Matthew 3:2 Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.(asv)

Mattheüs 3:2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. (NL)

Matthew 3:2 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Repent ye{G3340}{(G5720)}: for{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 3:2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 3:3 ============

Matthew 3:3 For this is he that was spoken of through Isaiah the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, make his paths straight.(asv)

Mattheüs 3:3 Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht! (NL)

Matthew 3:3 For{G1063} this{G3778} is he{G2076}{(G5748)} that was spoken{G4483}{(G5685)} of by{G5259} the prophet{G4396} Esaias{G2268}, saying{G3004}{(G5723)}, The voice{G5456} of one crying{G994}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, Prepare ye{G2090}{(G5657)} the way{G3598} of the Lord{G2962}, make{G4160}{(G5720)} his{G846} paths{G5147} straight{G2117}. (kjv-strongs#)

Mat 3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (kjv)

======= Matthew 3:4 ============

Matthew 3:4 Now John himself had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his food was locusts and wild honey.(asv)

Mattheüs 3:4 En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. (NL)

Matthew 3:4 And{G1161} the same{G846} John{G2491} had{G2192}{(G5707)} his{G846} raiment{G1742} of{G575} camel's{G2574} hair{G2359}, and{G2532} a leathern{G1193} girdle{G2223} about{G4012} his{G846} loins{G3751}; and{G1161} his{G846} meat{G5160} was{G2258}{(G5713)} locusts{G200} and{G2532} wild{G66} honey{G3192}. (kjv-strongs#)

Mat 3:4 And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey. (kjv)

======= Matthew 3:5 ============

Matthew 3:5 Then went out unto him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about the Jordan;(asv)

Mattheüs 3:5 Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan; (NL)

Matthew 3:5 Then{G5119} went out{G1607}{(G5711)} to{G4314} him{G846} Jerusalem{G2414}, and{G2532} all{G3956} Judaea{G2449}, and{G2532} all{G3956} the region round about{G4066} Jordan{G2446}, (kjv-strongs#)

Mat 3:5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan, (kjv)

======= Matthew 3:6 ============

Matthew 3:6 and they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.(asv)

Mattheüs 3:6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. (NL)

Matthew 3:6 And{G2532} were baptized{G907}{(G5712)} of{G5259} him{G846} in{G1722} Jordan{G2446}, confessing{G1843}{(G5734)} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 3:6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. (kjv)

======= Matthew 3:7 ============

Matthew 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said unto them, Ye offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?(asv)

Mattheüs 3:7 Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? (NL)

Matthew 3:7 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} many{G4183} of the Pharisees{G5330} and{G2532} Sadducees{G4523} come{G2064}{(G5740)} to{G1909} his{G846} baptism{G908}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, O generation{G1081} of vipers{G2191}, who{G5101} hath warned{G5263}{(G5656)} you{G5213} to flee{G5343}{(G5629)} from{G575} the wrath{G3709} to come{G3195}{(G5723)}? (kjv-strongs#)

Mat 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? (kjv)

======= Matthew 3:8 ============

Matthew 3:8 Bring forth therefore fruit worthy of repentance:(asv)

Mattheüs 3:8 Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. (NL)

Matthew 3:8 Bring forth{G4160}{(G5657)} therefore{G3767} fruits{G2590} meet{G514} for repentance{G3341}: (kjv-strongs#)

Mat 3:8 Bring forth therefore fruits meet for repentance: (kjv)

======= Matthew 3:9 ============

Matthew 3:9 and think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.(asv)

Mattheüs 3:9 En meent niet bij uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. (NL)

Matthew 3:9 And{G2532} think{G1380}{(G5661)} not{G3361} to say{G3004}{(G5721)} within{G1722} yourselves{G1438}, We have{G2192}{(G5719)} Abraham{G11} to our father{G3962}: for{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, that{G3754} God{G2316} is able{G1410}{(G5736)} of{G1537} these{G5130} stones{G3037} to raise up{G1453}{(G5658)} children{G5043} unto Abraham{G11}. (kjv-strongs#)

Mat 3:9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. (kjv)

======= Matthew 3:10 ============

Matthew 3:10 And even now the axe lieth at the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.(asv)

Mattheüs 3:10 En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. (NL)

Matthew 3:10 And{G1161} now{G2235} also{G2532} the axe{G513} is laid{G2749}{(G5736)} unto{G4314} the root{G4491} of the trees{G1186}: therefore{G3767} every{G3956} tree{G1186} which bringeth{G4160} not{G3361} forth{G4160}{(G5723)} good{G2570} fruit{G2590} is hewn down{G1581}{(G5743)}, and{G2532} cast{G906}{(G5743)} into{G1519} the fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 3:10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. (kjv)

======= Matthew 3:11 ============

Matthew 3:11 I indeed baptize you in water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you in the Holy Spirit and [in] fire:(asv)

Mattheüs 3:11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. (NL)

Matthew 3:11 I{G1473} indeed{G3303} baptize{G907}{(G5719)} you{G5209} with{G1722} water{G5204} unto{G1519} repentance{G3341}: but{G1161} he that cometh{G2064}{(G5740)} after{G3694} me{G3450} is{G2076}{(G5748)} mightier than{G2478} I{G3450}, whose{G3739} shoes{G5266} I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} to bear{G941}{(G5658)}: he{G846} shall baptize{G907}{(G5692)} you{G5209} with{G1722} the Holy{G40} Ghost{G4151}, and{G2532} with fire{G4442}: (kjv-strongs#)

Mat 3:11 I indeed baptize you with water unto repentance. but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: (kjv)

======= Matthew 3:12 ============

Matthew 3:12 whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing-floor; and he will gather his wheat into the garner, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.(asv)

Mattheüs 3:12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. (NL)

Matthew 3:12 Whose{G3739} fan{G4425} is in{G1722} his{G846} hand{G5495}, and{G2532} he will throughly purge{G1245}{(G5692)} his{G846} floor{G257}, and{G2532} gather{G4863}{(G5692)} his{G846} wheat{G4621} into{G1519} the garner{G596}; but{G1161} he will burn up{G2618}{(G5692)} the chaff{G892} with unquenchable{G762} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 3:12 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire. (kjv)

======= Matthew 3:13 ============

Matthew 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.(asv)

Mattheüs 3:13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. (NL)

Matthew 3:13 Then{G5119} cometh{G3854}{(G5736)} Jesus{G2424} from{G575} Galilee{G1056} to{G1909} Jordan{G2446} unto{G4314} John{G2491}, to be baptized{G907}{(G5683)} of{G5259} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. (kjv)

======= Matthew 3:14 ============

Matthew 3:14 But John would have hindered him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?(asv)

Mattheüs 3:14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? (NL)

Matthew 3:14 But{G1161} John{G2491} forbad{G1254}{(G5707)} him, saying{G3004}{(G5723)}, I{G1473} have{G2192}{(G5719)} need{G5532} to be baptized{G907}{(G5683)} of{G5259} thee{G4675}, and{G2532} comest{G2064}{(G5736)} thou{G4771} to{G4314} me{G3165}? (kjv-strongs#)

Mat 3:14 But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? (kjv)

======= Matthew 3:15 ============

Matthew 3:15 But Jesus answering said unto him, Suffer [it] now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffereth him.(asv)

Mattheüs 3:15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. (NL)

Matthew 3:15 And{G1161} Jesus{G2424} answering{G611}{(G5679)} said{G2036}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}, Suffer{G863}{(G5628)} it to be so now{G737}: for{G1063} thus{G3779} it becometh{G4241}{(G5723)}{G2076}{(G5748)} us{G2254} to fulfil{G4137}{(G5658)} all{G3956} righteousness{G1343}. Then{G5119} he suffered{G863}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 3:15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him. (kjv)

======= Matthew 3:16 ============

Matthew 3:16 And Jesus when he was baptized, went up straightway from the water: and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him;(asv)

Mattheüs 3:16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. (NL)

Matthew 3:16 And{G2532} Jesus{G2424}, when he was baptized{G907}{(G5685)}, went up{G305}{(G5627)} straightway{G2117} out of{G575} the water{G5204}: and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, the heavens{G3772} were opened{G455}{(G5681)} unto him{G846}, and{G2532} he saw{G1492}{(G5627)} the Spirit{G4151} of God{G2316} descending{G2597}{(G5723)} like{G5616} a dove{G4058}, and{G2532} lighting{G2064}{(G5740)} upon{G1909} him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: (kjv)

======= Matthew 3:17 ============

Matthew 3:17 and lo, a voice out of the heavens, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.(asv)

Mattheüs 3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb! (NL)

Matthew 3:17 And{G2532} lo{G2400}{(G5628)} a voice{G5456} from{G1537} heaven{G3772}, saying{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 3:17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.(kjv)

======= Matthew 4:1 ============

Matthew 4:1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.(asv)

Mattheüs 4:1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. (NL)

Matthew 4:1 Then{G5119} was Jesus{G2424} led up{G321}{(G5681)} of{G5259} the Spirit{G4151} into{G1519} the wilderness{G2048} to be tempted{G3985}{(G5683)} of{G5259} the devil{G1228}. (kjv-strongs#)

Mat 4:1 Then was Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. (kjv)

======= Matthew 4:2 ============

Matthew 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he afterward hungered.(asv)

Mattheüs 4:2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. (NL)

Matthew 4:2 And{G2532} when he had fasted{G3522}{(G5660)} forty{G5062} days{G2250} and{G2532} forty{G5062} nights{G3571}, he was afterward{G5305} an hungred{G3983}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred. (kjv)

======= Matthew 4:3 ============

Matthew 4:3 And the tempter came and said unto him, If thou art the Son of God, command that these stones become bread.(asv)

Mattheüs 4:3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden. (NL)

Matthew 4:3 And{G2532} when the tempter{G3985}{(G5723)} came{G4334}{(G5631)} to him{G846}, he said{G2036}{(G5627)}, If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, command{G2036}{(G5628)} that{G2443} these{G3778} stones{G3037} be made{G1096}{(G5638)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 4:3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. (kjv)

======= Matthew 4:4 ============

Matthew 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.(asv)

Mattheüs 4:4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. (NL)

Matthew 4:4 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, It is written{G1125}{(G5769)}, Man{G444} shall{G2198} not{G3756} live{G2198}{(G5695)} by{G1909} bread{G740} alone{G3441}, but{G235} by{G1909} every{G3956} word{G4487} that proceedeth{G1607}{(G5740)} out of{G1223} the mouth{G4750} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. (kjv)

======= Matthew 4:5 ============

Matthew 4:5 Then the devil taketh him into the holy city; and he set him on the pinnacle of the temple,(asv)

Mattheüs 4:5 Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels; (NL)

Matthew 4:5 Then{G5119} the devil{G1228} taketh{G3880} him{G846} up{G3880}{(G5719)} into{G1519} the holy{G40} city{G4172}, and{G2532} setteth{G2476}{(G5719)} him{G846} on{G1909} a pinnacle{G4419} of the temple{G2411}, (kjv-strongs#)

Mat 4:5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, (kjv)

======= Matthew 4:6 ============

Matthew 4:6 and saith unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and, On their hands they shall bear thee up, lest haply thou dash thy foot against a stone.(asv)

Mattheüs 4:6 En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. (NL)

Matthew 4:6 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, cast{G906}{(G5628)} thyself{G4572} down{G2736}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)},{G3754} He shall give{G1781} his{G846} angels{G32} charge{G1781}{(G5699)} concerning{G4012} thee{G4675}: and{G2532} in{G1909} their hands{G5495} they shall bear{G142} thee{G4571} up{G142}{(G5692)}, lest at any time{G3379} thou dash{G4350}{(G5661)} thy{G4675} foot{G4228} against{G4314} a stone{G3037}. (kjv-strongs#)

Mat 4:6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. (kjv)

======= Matthew 4:7 ============

Matthew 4:7 Jesus said unto him, Again it is written, Thou shalt not make trial of the Lord thy God.(asv)

Mattheüs 4:7 Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. (NL)

Matthew 4:7 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, It is written{G1125}{(G5769)} again{G3825}, Thou shalt{G1598} not{G3756} tempt{G1598}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. (kjv)

======= Matthew 4:8 ============

Matthew 4:8 Again, the devil taketh him unto an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;(asv)

Mattheüs 4:8 Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; (NL)

Matthew 4:8 Again{G3825}, the devil{G1228} taketh{G3880} him{G846} up{G3880}{(G5719)} into{G1519} an exceeding{G3029} high{G5308} mountain{G3735}, and{G2532} sheweth{G1166}{(G5719)} him{G846} all{G3956} the kingdoms{G932} of the world{G2889}, and{G2532} the glory{G1391} of them{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them; (kjv)

======= Matthew 4:9 ============

Matthew 4:9 and he said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.(asv)

Mattheüs 4:9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden. (NL)

Matthew 4:9 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, All{G3956} these things{G5023} will I give{G1325}{(G5692)} thee{G4671}, if{G1437} thou wilt fall down{G4098}{(G5631)} and worship{G4352}{(G5661)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 4:9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. (kjv)

======= Matthew 4:10 ============

Matthew 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.(asv)

Mattheüs 4:10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. (NL)

Matthew 4:10 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto him{G846}, Get thee hence{G5217}{(G5720)}, Satan{G4567}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)}, Thou shalt worship{G4352}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316}, and{G2532} him{G846} only{G3441} shalt thou serve{G3000}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. (kjv)

======= Matthew 4:11 ============

Matthew 4:11 Then the devil leaveth him; and behold, angels came and ministered unto him.(asv)

Mattheüs 4:11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem. (NL)

Matthew 4:11 Then{G5119} the devil{G1228} leaveth{G863}{(G5719)} him{G846}, and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, angels{G32} came{G4334}{(G5656)} and{G2532} ministered{G1247}{(G5707)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him. (kjv)

======= Matthew 4:12 ============

Matthew 4:12 Now when he heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee;(asv)

Mattheüs 4:12 Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, is Hij wedergekeerd naar Galilea; (NL)

Matthew 4:12 Now{G1161} when Jesus{G2424} had heard{G191}{(G5660)} that{G3754} John{G2491} was cast into prison{G3860}{(G5681)}, he departed{G402}{(G5656)} into{G1519} Galilee{G1056}; (kjv-strongs#)

Mat 4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee; (kjv)

======= Matthew 4:13 ============

Matthew 4:13 and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the borders of Zebulun and Naphtali:(asv)

Mattheüs 4:13 En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Kapernaum, gelegen aan de zee, in de landpale van Zebulon en Nafthali; (NL)

Matthew 4:13 And{G2532} leaving{G2641}{(G5631)} Nazareth{G3478}, he came{G2064}{(G5631)} and dwelt{G2730}{(G5656)} in{G1519} Capernaum{G2584}, which{G3588} is upon the sea coast{G3864}, in{G1722} the borders{G3725} of Zabulon{G2194} and{G2532} Nephthalim{G3508}: (kjv-strongs#)

Mat 4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim: (kjv)

======= Matthew 4:14 ============

Matthew 4:14 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,(asv)

Mattheüs 4:14 Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: (NL)

Matthew 4:14 That{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 4:15 ============

Matthew 4:15 The land of Zebulun and the land of Naphtali, Toward the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles,(asv)

Mattheüs 4:15 Het land Zebulon en het land Nafthali aan den weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken; (NL)

Matthew 4:15 The land{G1093} of Zabulon{G2194}, and{G2532} the land{G1093} of Nephthalim{G3508}, by the way{G3598} of the sea{G2281}, beyond{G4008} Jordan{G2446}, Galilee{G1056} of the Gentiles{G1484}; (kjv-strongs#)

Mat 4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles; (kjv)

======= Matthew 4:16 ============

Matthew 4:16 the people that sat in darkness saw a great light, and to them that sat in the region and shadow of death, to them did light spring up.(asv)

Mattheüs 4:16 Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en dengenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan. (NL)

Matthew 4:16 The people{G2992} which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} in{G1722} darkness{G4655} saw{G1492}{(G5627)} great{G3173} light{G5457}; and{G2532} to them which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} in{G1722} the region{G5561} and{G2532} shadow{G4639} of death{G2288} light{G5457} is sprung up{G393}{(G5656)}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up. (kjv)

======= Matthew 4:17 ============

Matthew 4:17 From that time began Jesus to preach, and to say, Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.(asv)

Mattheüs 4:17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. (NL)

Matthew 4:17 From{G575} that time{G5119} Jesus{G2424} began{G756}{(G5662)} to preach{G2784}{(G5721)}, and{G2532} to say{G3004}{(G5721)}, Repent{G3340}{(G5720)}: for{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 4:18 ============

Matthew 4:18 And walking by the sea of Galilee, he saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.(asv)

Mattheüs 4:18 En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers); (NL)

Matthew 4:18 And{G1161} Jesus{G2424}, walking{G4043}{(G5723)} by{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, saw{G1492}{(G5627)} two{G1417} brethren{G80}, Simon{G4613} called{G3004}{(G5746)} Peter{G4074}, and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80}, casting{G906}{(G5723)} a net{G293} into{G1519} the sea{G2281}: for{G1063} they were{G2258}{(G5713)} fishers{G231}. (kjv-strongs#)

Mat 4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers. (kjv)

======= Matthew 4:19 ============

Matthew 4:19 And he saith unto them, Come ye after me, and I will make you fishers of men.(asv)

Mattheüs 4:19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. (NL)

Matthew 4:19 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Follow{G1205}{(G5773)}{G3694} me{G3450}, and{G2532} I will make{G4160}{(G5692)} you{G5209} fishers{G231} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 4:19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. (kjv)

======= Matthew 4:20 ============

Matthew 4:20 And they straightway left the nets, and followed him.(asv)

Mattheüs 4:20 Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd. (NL)

Matthew 4:20 And{G1161} they straightway{G2112} left{G863}{(G5631)} their nets{G1350}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:20 And they straightway left their nets, and followed him. (kjv)

======= Matthew 4:21 ============

Matthew 4:21 And going on from thence he saw two other brethren, James the [son] of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.(asv)

Mattheüs 4:21 En Hij, van daar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jakobus, den zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. (NL)

Matthew 4:21 And{G2532} going on{G4260}{(G5631)} from thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} other{G243} two{G1417} brethren{G80}, James{G2385} the son of{G3588} Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, in{G1722} a ship{G4143} with{G3326} Zebedee{G2199} their{G846} father{G3962}, mending{G2675}{(G5723)} their{G846} nets{G1350}; and{G2532} he called{G2564}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them. (kjv)

======= Matthew 4:22 ============

Matthew 4:22 And they straightway left the boat and their father, and followed him.(asv)

Mattheüs 4:22 Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn Hem nagevolgd. (NL)

Matthew 4:22 And{G1161} they immediately{G2112} left{G863}{(G5631)} the ship{G4143} and{G2532} their{G846} father{G3962}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:22 And they immediately left the ship and their father, and followed him. (kjv)

======= Matthew 4:23 ============

Matthew 4:23 And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness among the people.(asv)

Mattheüs 4:23 En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. (NL)

Matthew 4:23 And{G2532} Jesus{G2424} went about{G4013}{(G5707)} all{G3650} Galilee{G1056}, teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}, and{G2532} preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932}, and{G2532} healing{G2323}{(G5723)} all{G3956} manner of sickness{G3554} and{G2532} all{G3956} manner of disease{G3119} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. (kjv)

======= Matthew 4:24 ============

Matthew 4:24 And the report of him went forth into all Syria: and they brought unto him all that were sick, holden with divers diseases and torments, possessed with demons, and epileptic, and palsied; and he healed them.(asv)

Mattheüs 4:24 En Zijn gerucht ging van daar uit in geheel Syrie; en zij brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel bezeten, en maanzieken en geraakten; en Hij genas dezelve. (NL)

Matthew 4:24 And{G2532} his{G846} fame{G189} went{G565}{(G5627)} throughout{G1519} all{G3650} Syria{G4947}: and{G2532} they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} all{G3956} sick{G2560} people{G2192}{(G5723)} that were taken with{G4912}{(G5746)} divers{G4164} diseases{G3554} and{G2532} torments{G931}, and{G2532} those which were possessed with devils{G1139}{(G5740)}, and{G2532} those which were lunatick{G4583}{(G5740)}, and{G2532} those that had the palsy{G3885}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 4:24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them. (kjv)

======= Matthew 4:25 ============

Matthew 4:25 And there followed him great multitudes from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judaea and [from] beyond the Jordan.(asv)

Mattheüs 4:25 En vele scharen volgden Hem na, van Galilea en van Dekapolis, en van Jeruzalem, en van Judea, en van over de Jordaan. (NL)

Matthew 4:25 And{G2532} there followed{G190}{(G5656)} him{G846} great{G4183} multitudes of people{G3793} from{G575} Galilee{G1056}, and{G2532} from Decapolis{G1179}, and{G2532} from Jerusalem{G2414}, and{G2532} from Judaea{G2449}, and{G2532} from beyond{G4008} Jordan{G2446}. (kjv-strongs#)

Mat 4:25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.(kjv)

======= Matthew 5:1 ============

Matthew 5:1 And seeing the multitudes, he went up into the mountain: and when he had sat down, his disciples came unto him:(asv)

Mattheüs 5:1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. (NL)

Matthew 5:1 And{G1161} seeing{G1492}{(G5631)} the multitudes{G3793}, he went up{G305}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735}: and{G2532} when he{G846} was set{G2523}{(G5660)}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 5:1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him: (kjv)

======= Matthew 5:2 ============

Matthew 5:2 and he opened his mouth and taught them, saying,(asv)

Mattheüs 5:2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: (NL)

Matthew 5:2 And{G2532} he opened{G455}{(G5660)} his{G846} mouth{G4750}, and taught{G1321}{(G5707)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 5:2 And he opened his mouth, and taught them, saying, (kjv)

======= Matthew 5:3 ============

Matthew 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.(asv)

Mattheüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. (NL)

Matthew 5:3 Blessed{G3107} are the poor{G4434} in spirit{G4151}: for{G3754} theirs{G846} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:4 ============

Matthew 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.(asv)

Mattheüs 5:4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. (NL)

Matthew 5:4 Blessed{G3107} are they that mourn{G3996}{(G5723)}: for{G3754} they{G846} shall be comforted{G3870}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. (kjv)

======= Matthew 5:5 ============

Matthew 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.(asv)

Mattheüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven. (NL)

Matthew 5:5 Blessed{G3107} are the meek{G4239}: for{G3754} they{G846} shall inherit{G2816}{(G5692)} the earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. (kjv)

======= Matthew 5:6 ============

Matthew 5:6 Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.(asv)

Mattheüs 5:6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. (NL)

Matthew 5:6 Blessed{G3107} are they which{G3588} do hunger{G3983}{(G5723)} and{G2532} thirst{G1372}{(G5723)} after righteousness{G1343}: for{G3754} they{G846} shall be filled{G5526}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. (kjv)

======= Matthew 5:7 ============

Matthew 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.(asv)

Mattheüs 5:7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. (NL)

Matthew 5:7 Blessed{G3107} are the merciful{G1655}: for{G3754} they{G846} shall obtain mercy{G1653}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. (kjv)

======= Matthew 5:8 ============

Matthew 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.(asv)

Mattheüs 5:8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. (NL)

Matthew 5:8 Blessed{G3107} are the pure{G2513} in heart{G2588}: for{G3754} they{G846} shall see{G3700}{(G5695)} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God. (kjv)

======= Matthew 5:9 ============

Matthew 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.(asv)

Mattheüs 5:9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. (NL)

Matthew 5:9 Blessed{G3107} are the peacemakers{G1518}: for{G3754} they{G846} shall be called{G2564}{(G5701)} the children{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. (kjv)

======= Matthew 5:10 ============

Matthew 5:10 Blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.(asv)

Mattheüs 5:10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. (NL)

Matthew 5:10 Blessed{G3107} are they which are persecuted{G1377}{(G5772)} for{G1752} righteousness' sake{G1343}: for{G3754} theirs{G846} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:11 ============

Matthew 5:11 Blessed are ye when [men] shall reproach you, and persecute you, and say all manner of evil against you falsely, for my sake.(asv)

Mattheüs 5:11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. (NL)

Matthew 5:11 Blessed{G3107} are ye{G2075}{(G5748)}, when{G3752} men shall revile{G3679}{(G5661)} you{G5209}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5661)} you, and{G2532} shall say{G2036}{(G5632)} all manner{G3956} of evil{G4190}{G4487} against{G2596} you{G5216} falsely{G5574}{(G5730)}, for my sake{G1752}{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 5:11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. (kjv)

======= Matthew 5:12 ============

Matthew 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets that were before you.(asv)

Mattheüs 5:12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. (NL)

Matthew 5:12 Rejoice{G5463}{(G5720)}, and{G2532} be exceeding glad{G21}{(G5737)}: for{G3754} great{G4183} is your{G5216} reward{G3408} in{G1722} heaven{G3772}: for{G1063} so{G3779} persecuted they{G1377}{(G5656)} the prophets{G4396} which{G3588} were before{G4253} you{G5216}. (kjv-strongs#)

Mat 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you. (kjv)

======= Matthew 5:13 ============

Matthew 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and trodden under foot of men.(asv)

Mattheüs 5:13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. (NL)

Matthew 5:13 Ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} the salt{G217} of the earth{G1093}: but{G1161} if{G1437} the salt{G217} have lost his savour{G3471}{(G5686)}, wherewith{G1722}{G5101} shall it be salted{G233}{(G5701)}? it is thenceforth{G2089} good{G2480}{(G5719)} for{G1519} nothing{G3762}, but{G1508} to be cast{G906}{(G5683)} out{G1854}, and{G2532} to be trodden under foot{G2662}{(G5745)} of{G5259} men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men. (kjv)

======= Matthew 5:14 ============

Matthew 5:14 Ye are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid.(asv)

Mattheüs 5:14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. (NL)

Matthew 5:14 Ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} the light{G5457} of the world{G2889}. A city{G4172} that is set{G2749}{(G5740)} on{G1883} an hill{G3735} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} be hid{G2928}{(G5650)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. (kjv)

======= Matthew 5:15 ============

Matthew 5:15 Neither do [men] light a lamp, and put it under the bushel, but on the stand; and it shineth unto all that are in the house.(asv)

Mattheüs 5:15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; (NL)

Matthew 5:15 Neither{G3761} do men light{G2545}{(G5719)} a candle{G3088}, and{G2532} put{G5087}{(G5719)} it{G846} under{G5259} a bushel{G3426}, but{G235} on{G1909} a candlestick{G3087}; and{G2532} it giveth light{G2989}{(G5719)} unto all{G3956} that are in{G1722} the house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 5:15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. (kjv)

======= Matthew 5:16 ============

Matthew 5:16 Even so let your light shine before men; that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.(asv)

Mattheüs 5:16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (NL)

Matthew 5:16 Let your{G5216} light{G5457} so{G3779} shine{G2989}{(G5657)} before{G1715} men{G444}, that{G3704} they may see{G1492}{(G5632)} your{G5216} good{G2570} works{G2041}, and{G2532} glorify{G1392}{(G5661)} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 5:17 ============

Matthew 5:17 Think not that I came to destroy the law or the prophets: I came not to destroy, but to fulfil.(asv)

Mattheüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. (NL)

Matthew 5:17 Think{G3543}{(G5661)} not{G3361} that{G3754} I am come{G2064}{(G5627)} to destroy{G2647}{(G5658)} the law{G3551}, or{G2228} the prophets{G4396}: I am{G2064} not{G3756} come{G2064}{(G5627)} to destroy{G2647}{(G5658)}, but{G235} to fulfil{G4137}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. (kjv)

======= Matthew 5:18 ============

Matthew 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass away from the law, till all things be accomplished.(asv)

Mattheüs 5:18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. (NL)

Matthew 5:18 For{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Till{G2193}{G302} heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093} pass{G3928}{(G5632)}, one{G1520} jot{G2503} or{G2228} one{G3391} tittle{G2762} shall in no wise{G3364} pass{G3928}{(G5632)} from{G575} the law{G3551}, till{G2193}{G302} all{G3956} be fulfilled{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. (kjv)

======= Matthew 5:19 ============

Matthew 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, he shall be called great in the kingdom of heaven.(asv)

Mattheüs 5:19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. (NL)

Matthew 5:19 Whosoever{G3739}{G1437} therefore{G3767} shall break{G3089}{(G5661)} one{G3391} of these{G5130} least{G1646} commandments{G1785}, and{G2532} shall teach{G1321}{(G5661)} men{G444} so{G3779}, he shall be called{G2564}{(G5701)} the least{G1646} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}: but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} and{G2532} teach{G1321}{(G5661)} them, the same{G3778} shall be called{G2564}{(G5701)} great{G3173} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:20 ============

Matthew 5:20 For I say unto you, that except your righteousness shall exceed [the righteousness] of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.(asv)

Mattheüs 5:20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. (NL)

Matthew 5:20 For{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} except{G3362} your{G5216} righteousness{G1343} shall exceed{G4052}{(G5661)}{G4119} the righteousness of the scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, ye shall in no case{G3364} enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 5:21 ============

Matthew 5:21 Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:(asv)

Mattheüs 5:21 Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. (NL)

Matthew 5:21 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it was said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G5407} not{G3756} kill{G5407}{(G5692)}; and{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall kill{G5407}{(G5661)} shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the judgment{G2920}: (kjv-strongs#)

Mat 5:21 Ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment: (kjv)

======= Matthew 5:22 ============

Matthew 5:22 but I say unto you, that every one who is angry with his brother shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council; and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire.(asv)

Mattheüs 5:22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. (NL)

Matthew 5:22 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3956} is angry{G3710}{(G5746)} with his{G846} brother{G80} without a cause{G1500} shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the judgment{G2920}: and{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)} to his{G846} brother{G80}, Raca{G4469}, shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of the council{G4892}: but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)}, Thou fool{G3474}, shall be{G2071}{(G5704)} in danger{G1777} of{G1519} hell{G1067} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. (kjv)

======= Matthew 5:23 ============

Matthew 5:23 If therefore thou art offering thy gift at the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee,(asv)

Mattheüs 5:23 Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; (NL)

Matthew 5:23 Therefore{G3767} if{G1437} thou bring{G4374}{(G5725)} thy{G4675} gift{G1435} to{G1909} the altar{G2379}, and there{G2546} rememberest{G3415}{(G5686)} that{G3754} thy{G4675} brother{G80} hath{G2192}{(G5719)} ought{G5100} against{G2596} thee{G4675}; (kjv-strongs#)

Mat 5:23 Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee; (kjv)

======= Matthew 5:24 ============

Matthew 5:24 leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.(asv)

Mattheüs 5:24 Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave. (NL)

Matthew 5:24 Leave{G863}{(G5628)} there{G1563} thy{G4675} gift{G1435} before{G1715} the altar{G2379}, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)}; first{G4412} be reconciled{G1259}{(G5649)} to thy{G4675} brother{G80}, and{G2532} then{G5119} come{G2064}{(G5631)} and offer{G4374}{(G5720)} thy{G4675} gift{G1435}. (kjv-strongs#)

Mat 5:24 Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. (kjv)

======= Matthew 5:25 ============

Matthew 5:25 Agree with thine adversary quickly, while thou art with him in the way; lest haply the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.(asv)

Mattheüs 5:25 Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt. (NL)

Matthew 5:25 Agree{G2468}{(G5749)}{G2132}{(G5723)} with thine{G4675} adversary{G476} quickly{G5035}, whiles{G2193}{G3755} thou art{G1488}{(G5748)} in{G1722} the way{G3598} with{G3326} him{G846}; lest at any time{G3379} the adversary{G476} deliver{G3860}{(G5632)} thee{G4571} to the judge{G2923}, and{G2532} the judge{G2923} deliver{G3860}{(G5632)} thee{G4571} to the officer{G5257}, and{G2532} thou be cast{G906}{(G5701)} into{G1519} prison{G5438}. (kjv-strongs#)

Mat 5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. (kjv)

======= Matthew 5:26 ============

Matthew 5:26 Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou have paid the last farthing.(asv)

Mattheüs 5:26 Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij den laatsten penning zult betaald hebben. (NL)

Matthew 5:26 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, Thou shalt{G1831} by no means{G3364} come{G1831}{(G5632)} out thence{G1564}, till{G2193}{G302} thou hast paid{G591}{(G5632)} the uttermost{G2078} farthing{G2835}. (kjv-strongs#)

Mat 5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. (kjv)

======= Matthew 5:27 ============

Matthew 5:27 Ye have heard that it was said, Thou shalt not commit adultery:(asv)

Mattheüs 5:27 Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. (NL)

Matthew 5:27 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it was said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G3431} not{G3756} commit adultery{G3431}{(G5692)}: (kjv-strongs#)

Mat 5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: (kjv)

======= Matthew 5:28 ============

Matthew 5:28 but I say unto you, that every one that looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.(asv)

Mattheüs 5:28 Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan. (NL)

Matthew 5:28 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3956} looketh{G991}{(G5723)} on a woman{G1135} to{G4314} lust after{G1937}{(G5658)} her{G846} hath committed adultery{G3431}{(G5656)} with her{G846} already{G2235} in{G1722} his{G846} heart{G2588}. (kjv-strongs#)

Mat 5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. (kjv)

======= Matthew 5:29 ============

Matthew 5:29 And if thy right eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body be cast into hell. [(asv)

Mattheüs 5:29 Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. (NL)

Matthew 5:29 And{G1161} if{G1487} thy{G4675} right{G1188} eye{G3788} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, pluck{G1807} it{G846} out{G1807}{(G5628)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: for{G1063} it is profitable{G4851}{(G5719)} for thee{G4671} that{G2443} one{G1520} of thy{G4675} members{G3196} should perish{G622}{(G5643)}, and{G2532} not{G3361} that thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} should be cast{G906}{(G5686)} into{G1519} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (kjv)

======= Matthew 5:30 ============

Matthew 5:30 And if thy right hand causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body go into hell.(asv)

Mattheüs 5:30 En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. (NL)

Matthew 5:30 And{G2532} if{G1487} thy{G4675} right{G1188} hand{G5495} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, cut{G1581} it{G846} off{G1581}{(G5657)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: for{G1063} it is profitable{G4851}{(G5719)} for thee{G4671} that{G2443} one{G1520} of thy{G4675} members{G3196} should perish{G622}{(G5643)}, and{G2532} not{G3361} that thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} should be cast{G906}{(G5686)} into{G1519} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. (kjv)

======= Matthew 5:31 ============

Matthew 5:31 It was said also, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:(asv)

Mattheüs 5:31 Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief. (NL)

Matthew 5:31 {G1161} It hath been said{G4483}{(G5681)}{G3754}, Whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, let him give{G1325}{(G5628)} her{G846} a writing of divorcement{G647}: (kjv-strongs#)

Mat 5:31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement: (kjv)

======= Matthew 5:32 ============

Matthew 5:32 but I say unto you, that every one that putteth away his wife, saving for the cause of fornication, maketh her an adulteress: and whosoever shall marry her when she is put away committeth adultery.(asv)

Mattheüs 5:32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. (NL)

Matthew 5:32 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, saving{G3924} for the cause{G3056} of fornication{G4202}, causeth{G4160}{(G5719)} her{G846} to commit adultery{G3429}{(G5738)}: and{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall marry{G1060}{(G5661)} her that is divorced{G630}{(G5772)} committeth adultery{G3429}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery. (kjv)

======= Matthew 5:33 ============

Matthew 5:33 Again, ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:(asv)

Mattheüs 5:33 Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. (NL)

Matthew 5:33 Again{G3825}, ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)} by them of old time{G744}, Thou shalt{G1964} not{G3756} forswear thyself{G1964}{(G5692)}, but{G1161} shalt perform{G591}{(G5692)} unto the Lord{G2962} thine{G4675} oaths{G3727}: (kjv-strongs#)

Mat 5:33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths: (kjv)

======= Matthew 5:34 ============

Matthew 5:34 but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;(asv)

Mattheüs 5:34 Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; (NL)

Matthew 5:34 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Swear{G3660}{(G5658)} not{G3361} at all{G3654}; neither{G3383} by{G1722} heaven{G3772}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} God's{G2316} throne{G2362}: (kjv-strongs#)

Mat 5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne: (kjv)

======= Matthew 5:35 ============

Matthew 5:35 nor by the earth, for it is the footstool of his feet; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.(asv)

Mattheüs 5:35 Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; (NL)

Matthew 5:35 Nor{G3383} by{G1722} the earth{G1093}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} his{G846} footstool{G4228}{G5286}: neither{G3383} by{G1519} Jerusalem{G2414}; for{G3754} it is{G2076}{(G5748)} the city{G4172} of the great{G3173} King{G935}. (kjv-strongs#)

Mat 5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King. (kjv)

======= Matthew 5:36 ============

Matthew 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black.(asv)

Mattheüs 5:36 Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; (NL)

Matthew 5:36 Neither{G3383} shalt thou swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} thy{G4675} head{G2776}, because{G3754} thou canst{G1410}{(G5736)} not{G3756} make{G4160}{(G5658)} one{G3391} hair{G2359} white{G3022} or{G2228} black{G3189}. (kjv-strongs#)

Mat 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. (kjv)

======= Matthew 5:37 ============

Matthew 5:37 But let your speech be, Yea, yea; Nay, nay: and whatsoever is more than these is of the evil [one] .(asv)

Mattheüs 5:37 Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze. (NL)

Matthew 5:37 But{G1161} let{G2077} your{G5216} communication{G3056} be{G2077}{(G5749)}, Yea{G3483}, yea{G3483}; Nay{G3756}, nay{G3756}: for{G1161} whatsoever is more{G4053} than these{G5130} cometh{G2076}{(G5748)} of{G1537} evil{G4190}. (kjv-strongs#)

Mat 5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil. (kjv)

======= Matthew 5:38 ============

Matthew 5:38 Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:(asv)

Mattheüs 5:38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand. (NL)

Matthew 5:38 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)}, An eye{G3788} for{G473} an eye{G3788}, and{G2532} a tooth{G3599} for{G473} a tooth{G3599}: (kjv-strongs#)

Mat 5:38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: (kjv)

======= Matthew 5:39 ============

Matthew 5:39 but I say unto you, resist not him that is evil: but whosoever smiteth thee on thy right cheek, turn to him the other also.(asv)

Mattheüs 5:39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe; (NL)

Matthew 5:39 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That ye resist{G436}{(G5629)} not{G3361} evil{G4190}: but{G235} whosoever{G3748} shall smite{G4474}{(G5692)} thee{G4571} on{G1909} thy{G4675} right{G1188} cheek{G4600}, turn{G4762}{(G5657)} to him{G846} the other{G243} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 5:39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. (kjv)

======= Matthew 5:40 ============

Matthew 5:40 And if any man would go to law with thee, and take away thy coat, let him have thy cloak also.(asv)

Mattheüs 5:40 En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; (NL)

Matthew 5:40 And{G2532} if any man will{G2309}{(G5723)} sue{G2919} thee{G4671} at the law{G2919}{(G5683)}, and{G2532} take away{G2983}{(G5629)} thy{G4675} coat{G5509}, let{G863} him{G846} have{G863}{(G5628)} thy cloke{G2440} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. (kjv)

======= Matthew 5:41 ============

Matthew 5:41 And whosoever shall compel thee to go one mile, go with him two.(asv)

Mattheüs 5:41 En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen. (NL)

Matthew 5:41 And{G2532} whosoever{G3748} shall compel{G29} thee{G4571} to go{G29}{(G5692)} a{G1520} mile{G3400}, go{G5217}{(G5720)} with{G3326} him{G846} twain{G1417}. (kjv-strongs#)

Mat 5:41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. (kjv)

======= Matthew 5:42 ============

Matthew 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.(asv)

Mattheüs 5:42 Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil. (NL)

Matthew 5:42 Give{G1325}{(G5720)} to him that asketh{G154}{(G5723)} thee{G4571}, and{G2532} from him that would{G2309}{(G5723)} borrow{G1155}{(G5670)} of{G575} thee{G4675} turn{G654} not{G3361} thou away{G654}{(G5652)}. (kjv-strongs#)

Mat 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away. (kjv)

======= Matthew 5:43 ============

Matthew 5:43 Ye have heard that it was said, Thou shalt love thy neighbor, and hate thine enemy:(asv)

Mattheüs 5:43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. (NL)

Matthew 5:43 Ye have heard{G191}{(G5656)} that{G3754} it hath been said{G4483}{(G5681)}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139}, and{G2532} hate{G3404}{(G5692)} thine{G4675} enemy{G2190}. (kjv-strongs#)

Mat 5:43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. (kjv)

======= Matthew 5:44 ============

Matthew 5:44 but I say unto you, love your enemies, and pray for them that persecute you;(asv)

Mattheüs 5:44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; (NL)

Matthew 5:44 But{G1161} I{G1473} say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Love{G25}{(G5720)} your{G5216} enemies{G2190}, bless{G2127}{(G5720)} them that curse{G2672}{(G5740)} you{G5209}, do{G4160}{(G5720)} good{G2573} to them that hate{G3404}{(G5723)} you{G5209}, and{G2532} pray{G4336}{(G5737)} for{G5228} them which{G3588} despitefully use{G1908}{(G5723)} you{G5209}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5723)} you{G5209}; (kjv-strongs#)

Mat 5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; (kjv)

======= Matthew 5:45 ============

Matthew 5:45 that ye may be sons of your Father who is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust.(asv)

Mattheüs 5:45 Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (NL)

Matthew 5:45 That{G3704} ye may be{G1096}{(G5638)} the children{G5207} of your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}: for{G3754} he maketh{G393} his{G846} sun{G2246} to rise{G393}{(G5719)} on{G1909} the evil{G4190} and{G2532} on the good{G18}, and{G2532} sendeth rain{G1026}{(G5719)} on{G1909} the just{G1342} and{G2532} on the unjust{G94}. (kjv-strongs#)

Mat 5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. (kjv)

======= Matthew 5:46 ============

Matthew 5:46 For if ye love them that love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?(asv)

Mattheüs 5:46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? (NL)

Matthew 5:46 For{G1063} if{G1437} ye love{G25}{(G5661)} them which{G3588} love{G25}{(G5723)} you{G5209}, what{G5101} reward{G3408} have ye{G2192}{(G5719)}? do{G4160}{(G5719)} not{G3780} even{G2532} the publicans{G5057} the same{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 5:46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same? (kjv)

======= Matthew 5:47 ============

Matthew 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more [than others]? do not even the Gentiles the same?(asv)

Mattheüs 5:47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? (NL)

Matthew 5:47 And{G2532} if{G1437} ye salute{G782}{(G5667)} your{G5216} brethren{G80} only{G3440}, what{G5101} do{G4160}{(G5719)} ye more{G4053} than others? do{G4160}{(G5719)} not{G3780} even{G2532} the publicans{G5057} so{G3779}? (kjv-strongs#)

Mat 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so? (kjv)

======= Matthew 5:48 ============

Matthew 5:48 Ye therefore shall be perfect, as your heavenly Father is perfect.(asv)

Mattheüs 5:48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (NL)

Matthew 5:48 Be{G2071}{(G5704)} ye{G5210} therefore{G3767} perfect{G5046}, even{G5618} as your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} perfect{G5046}. (kjv-strongs#)

Mat 5:48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.(kjv)

======= Matthew 6:1 ============

Matthew 6:1 Take heed that ye do not your righteousness before men, to be seen of them: else ye have no reward with your Father who is in heaven.(asv)

Mattheüs 6:1 Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. (NL)

Matthew 6:1 Take heed{G4337}{(G5720)} that ye do{G4160}{(G5721)} not{G3361} your{G5216} alms{G1654} before{G1715} men{G444}, to be seen{G4314}{G2300}{(G5683)} of them{G846}: otherwise{G1490} ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} reward{G3408} of{G3844} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 6:1 Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 6:2 ============

Matthew 6:2 When therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Mattheüs 6:2 Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geeerd mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg. (NL)

Matthew 6:2 Therefore{G3767} when{G3752} thou doest{G4160}{(G5725)} thine alms{G1654}, do{G4537} not{G3361} sound a trumpet{G4537}{(G5661)} before{G1715} thee{G4675}, as{G5618} the hypocrites{G5273} do{G4160}{(G5719)} in{G1722} the synagogues{G4864} and{G2532} in{G1722} the streets{G4505}, that{G3704} they may have glory{G1392}{(G5686)} of{G5259} men{G444}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:2 Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:3 ============

Matthew 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:(asv)

Mattheüs 6:3 Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand niet weten, wat uw rechter doet; (NL)

Matthew 6:3 But{G1161} when thou{G4675} doest{G4160}{(G5723)} alms{G1654}, let{G1097} not{G3361} thy{G4675} left hand{G710} know{G1097}{(G5628)} what{G5101} thy{G4675} right hand{G1188} doeth{G4160}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:3 But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth: (kjv)

======= Matthew 6:4 ============

Matthew 6:4 that thine alms may be in secret: and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.(asv)

Mattheüs 6:4 Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden. (NL)

Matthew 6:4 That{G3704} thine{G4675} alms{G1654} may be{G5600}{(G5753)} in{G1722} secret{G2927}: and{G2532} thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927} himself{G846} shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:4 That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:5 ============

Matthew 6:5 And when ye pray, ye shall not be as the hypocrites: for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Mattheüs 6:5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. (NL)

Matthew 6:5 And{G2532} when{G3752} thou prayest{G4336}{(G5741)}, thou shalt{G2071} not{G3756} be{G2071}{(G5704)} as{G5618} the hypocrites{G5273} are: for{G3754} they love{G5368}{(G5719)} to pray{G4336}{(G5738)} standing{G2476}{(G5761)} in{G1722} the synagogues{G4864} and{G2532} in{G1722} the corners{G1137} of the streets{G4113}, that{G3704} they may{G302} be seen{G5316}{(G5652)} of men{G444}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:5 And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:6 ============

Matthew 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thine inner chamber, and having shut thy door, pray to thy Father who is in secret, and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.(asv)

Mattheüs 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. (NL)

Matthew 6:6 But{G1161} thou{G4771}, when{G3752} thou prayest{G4336}{(G5741)}, enter{G1525}{(G5628)} into{G1519} thy{G4675} closet{G5009}, and{G2532} when thou hast shut{G2808}{(G5660)} thy{G4675} door{G2374}, pray{G4336}{(G5663)} to thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} secret{G2927}; and{G2532} thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927} shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:7 ============

Matthew 6:7 And in praying use not vain repetitions, as the Gentiles do: for they think that they shall be heard for their much speaking.(asv)

Mattheüs 6:7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. (NL)

Matthew 6:7 But{G1161} when ye pray{G4336}{(G5740)}, use{G945} not{G3361} vain repetitions{G945}{(G5661)}, as{G5618} the heathen{G1482} do: for{G1063} they think{G1380}{(G5719)} that{G3754} they shall be heard{G1522}{(G5701)} for{G1722} their{G846} much speaking{G4180}. (kjv-strongs#)

Mat 6:7 But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking. (kjv)

======= Matthew 6:8 ============

Matthew 6:8 Be not therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.(asv)

Mattheüs 6:8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. (NL)

Matthew 6:8 Be{G3666} not{G3361} ye{G3666} therefore{G3767} like{G3666}{(G5686)} unto them{G846}: for{G1063} your{G5216} Father{G3962} knoweth{G1492}{(G5758)} what things{G3739} ye have{G2192}{(G5719)} need of{G5532}, before{G4253} ye{G5209} ask{G154}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 6:8 Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. (kjv)

======= Matthew 6:9 ============

Matthew 6:9 After this manner therefore pray ye. Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name.(asv)

Mattheüs 6:9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. (NL)

Matthew 6:9 After this manner{G3779} therefore{G3767} pray{G4336}{(G5737)} ye{G5210}: Our{G2257} Father{G3962} which{G3588} art in{G1722} heaven{G3772}, Hallowed be{G37}{(G5682)} thy{G4675} name{G3686}. (kjv-strongs#)

Mat 6:9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. (kjv)

======= Matthew 6:10 ============

Matthew 6:10 Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth.(asv)

Mattheüs 6:10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. (NL)

Matthew 6:10 Thy{G4675} kingdom{G932} come{G2064}{(G5628)}. Thy{G4675} will{G2307} be done{G1096}{(G5676)} in{G1909} earth{G1093}, as{G2532}{G5613} it is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 6:10 Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. (kjv)

======= Matthew 6:11 ============

Matthew 6:11 Give us this day our daily bread.(asv)

Mattheüs 6:11 Geef ons heden ons dagelijks brood. (NL)

Matthew 6:11 Give{G1325}{(G5628)} us{G2254} this day{G4594} our{G2257} daily{G1967} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 6:11 Give us this day our daily bread. (kjv)

======= Matthew 6:12 ============

Matthew 6:12 And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.(asv)

Mattheüs 6:12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. (NL)

Matthew 6:12 And{G2532} forgive{G863}{(G5628)} us{G2254} our{G2257} debts{G3783}, as{G2532}{G5613} we{G2249} forgive{G863}{(G5719)} our{G2257} debtors{G3781}. (kjv-strongs#)

Mat 6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors. (kjv)

======= Matthew 6:13 ============

Matthew 6:13 And bring us not into temptation, but deliver us from the evil [one] .(asv)

Mattheüs 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. (NL)

Matthew 6:13 And{G2532} lead{G1533}{(G5661)} us{G2248} not{G3361} into{G1519} temptation{G3986}, but{G235} deliver{G4506}{(G5663)} us{G2248} from{G575} evil{G4190}: For{G3754} thine{G4675} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932}, and{G2532} the power{G1411}, and{G2532} the glory{G1391}, for{G1519} ever{G165}. Amen{G281}. (kjv-strongs#)

Mat 6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. (kjv)

======= Matthew 6:14 ============

Matthew 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.(asv)

Mattheüs 6:14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. (NL)

Matthew 6:14 For{G1063} if{G1437} ye forgive{G863}{(G5632)} men{G444} their{G846} trespasses{G3900}, your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} will also{G2532} forgive{G863}{(G5692)} you{G5213}: (kjv-strongs#)

Mat 6:14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you: (kjv)

======= Matthew 6:15 ============

Matthew 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.(asv)

Mattheüs 6:15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. (NL)

Matthew 6:15 But{G1161} if{G3362} ye forgive{G863}{(G5632)} not{G3362} men{G444} their{G846} trespasses{G3900}, neither{G3761} will your{G5216} Father{G3962} forgive{G863}{(G5692)} your{G5216} trespasses{G3900}. (kjv-strongs#)

Mat 6:15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. (kjv)

======= Matthew 6:16 ============

Matthew 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may be seen of men to fast. Verily I say unto you, They have received their reward.(asv)

Mattheüs 6:16 En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. (NL)

Matthew 6:16 Moreover{G1161} when{G3752} ye fast{G3522}{(G5725)}, be{G1096}{(G5737)} not{G3361}, as{G5618} the hypocrites{G5273}, of a sad countenance{G4659}: for{G1063} they disfigure{G853}{(G5719)} their{G846} faces{G4383}, that{G3704} they may appear{G5316}{(G5652)} unto men{G444} to fast{G3522}{(G5723)}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} They have{G568}{(G5719)} their{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 6:16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward. (kjv)

======= Matthew 6:17 ============

Matthew 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thy head, and wash thy face;(asv)

Mattheüs 6:17 Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht; (NL)

Matthew 6:17 But{G1161} thou{G4771}, when thou fastest{G3522}{(G5723)}, anoint{G218}{(G5669)} thine{G4675} head{G2776}, and{G2532} wash{G3538}{(G5669)} thy{G4675} face{G4383}; (kjv-strongs#)

Mat 6:17 But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face; (kjv)

======= Matthew 6:18 ============

Matthew 6:18 that thou be not seen of men to fast, but of thy Father who is in secret: and thy Father, who seeth in secret, shall recompense thee.(asv)

Mattheüs 6:18 Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. (NL)

Matthew 6:18 That{G3704} thou appear{G5316}{(G5652)} not{G3361} unto men{G444} to fast{G3522}{(G5723)}, but{G235} unto thy{G4675} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} secret{G2927}: and{G2532} thy{G4675} Father{G3962}, which{G3588} seeth{G991}{(G5723)} in{G1722} secret{G2927}, shall reward{G591}{(G5692)} thee{G4671} openly{G1722}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mat 6:18 That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. (kjv)

======= Matthew 6:19 ============

Matthew 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust consume, and where thieves break through and steal:(asv)

Mattheüs 6:19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; (NL)

Matthew 6:19 Lay{G2343} not{G3361} up{G2343}{(G5720)} for yourselves{G5213} treasures{G2344} upon{G1909} earth{G1093}, where{G3699} moth{G4597} and{G2532} rust{G1035} doth corrupt{G853}{(G5719)}, and{G2532} where{G3699} thieves{G2812} break through{G1358}{(G5719)} and{G2532} steal{G2813}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:19 Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: (kjv)

======= Matthew 6:20 ============

Matthew 6:20 but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth consume, and where thieves do not break through nor steal:(asv)

Mattheüs 6:20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; (NL)

Matthew 6:20 But{G1161} lay up{G2343}{(G5720)} for yourselves{G5213} treasures{G2344} in{G1722} heaven{G3772}, where{G3699} neither{G3777} moth{G4597} nor{G3777} rust{G1035} doth corrupt{G853}{(G5719)}, and{G2532} where{G3699} thieves{G2812} do{G1358} not{G3756} break through{G1358}{(G5719)} nor{G3761} steal{G2813}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: (kjv)

======= Matthew 6:21 ============

Matthew 6:21 for where thy treasure is, there will thy heart be also.(asv)

Mattheüs 6:21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (NL)

Matthew 6:21 For{G1063} where{G3699} your{G5216} treasure{G2344} is{G2076}{(G5748)}, there{G1563} will{G2071} your{G5216} heart{G2588} be{G2071}{(G5704)} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 6:21 For where your treasure is, there will your heart be also. (kjv)

======= Matthew 6:22 ============

Matthew 6:22 The lamp of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.(asv)

Mattheüs 6:22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; (NL)

Matthew 6:22 The light{G3088} of the body{G4983} is{G2076}{(G5748)} the eye{G3788}: if{G1437} therefore{G3767} thine{G4675} eye{G3788} be{G5600}{(G5753)} single{G573}, thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} shall be{G2071}{(G5704)} full of light{G5460}. (kjv-strongs#)

Mat 6:22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. (kjv)

======= Matthew 6:23 ============

Matthew 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness!(asv)

Mattheüs 6:23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! (NL)

Matthew 6:23 But{G1161} if{G1437} thine{G4675} eye{G3788} be{G5600}{(G5753)} evil{G4190}, thy{G4675} whole{G3650} body{G4983} shall be{G2071}{(G5704)} full of darkness{G4652}. If{G1487} therefore{G3767} the light{G5457} that is{G2076}{(G5748)} in{G1722} thee{G4671} be darkness{G4655}, how great{G4214} is that darkness{G4655}! (kjv-strongs#)

Mat 6:23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness! (kjv)

======= Matthew 6:24 ============

Matthew 6:24 No man can serve two masters; for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.(asv)

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon. (NL)

Matthew 6:24 No man{G3762} can{G1410}{(G5736)} serve{G1398}{(G5721)} two{G1417} masters{G2962}: for{G1063} either{G2228} he will hate{G3404}{(G5692)} the one{G1520}, and{G2532} love{G25}{(G5692)} the other{G2087}; or else{G2228} he will hold{G472}{(G5695)} to the one{G1520}, and{G2532} despise{G2706}{(G5692)} the other{G2087}. Ye cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} serve{G1398}{(G5721)} God{G2316} and{G2532} mammon{G3126}. (kjv-strongs#)

Mat 6:24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. (kjv)

======= Matthew 6:25 ============

Matthew 6:25 Therefore I say unto you, be not anxious for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than the food, and the body than the raiment?(asv)

Mattheüs 6:25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? (NL)

Matthew 6:25 Therefore{G1223}{G5124} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Take no{G3361} thought{G3309}{(G5720)} for your{G5216} life{G5590}, what{G5101} ye shall eat{G5315}{(G5632)}, or{G2532} what{G5101} ye shall drink{G4095}{(G5632)}; nor yet for{G3366} your{G5216} body{G4983}, what{G5101} ye shall put on{G1746}{(G5672)}. Is{G2076}{(G5748)} not{G3780} the life{G5590} more than{G4119} meat{G5160}, and{G2532} the body{G4983} than raiment{G1742}? (kjv-strongs#)

Mat 6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? (kjv)

======= Matthew 6:26 ============

Matthew 6:26 Behold the birds of the heaven, that they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; and your heavenly Father feedeth them. Are not ye of much more value then they?(asv)

Mattheüs 6:26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? (NL)

Matthew 6:26 Behold{G1689}{(G5657)}{G1519} the fowls{G4071} of the air{G3772}: for{G3754} they sow{G4687}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they reap{G2325}{(G5719)}, nor{G3761} gather{G4863}{(G5719)} into{G1519} barns{G596}; yet{G2532} your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} feedeth{G5142}{(G5719)} them{G846}. Are{G1308} ye{G5210} not{G3756} much{G3123} better than{G1308}{(G5719)} they{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 6:26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? (kjv)

======= Matthew 6:27 ============

Matthew 6:27 And which of you by being anxious can add one cubit unto the measure of his life?(asv)

Mattheüs 6:27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? (NL)

Matthew 6:27 {G1161} Which{G1537}{G5101} of you{G5216} by taking thought{G3309}{(G5723)} can{G1410}{(G5736)} add{G4369}{(G5629)} one{G1520} cubit{G4083} unto{G1909} his{G846} stature{G2244}? (kjv-strongs#)

Mat 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? (kjv)

======= Matthew 6:28 ============

Matthew 6:28 And why are ye anxious concerning raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:(asv)

Mattheüs 6:28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; (NL)

Matthew 6:28 And{G2532} why{G5101} take ye thought{G3309}{(G5720)} for{G4012} raiment{G1742}? Consider{G2648}{(G5628)} the lilies{G2918} of the field{G68}, how{G4459} they grow{G837}{(G5719)}; they toil{G2872}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they spin{G3514}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 6:28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: (kjv)

======= Matthew 6:29 ============

Matthew 6:29 yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.(asv)

Mattheüs 6:29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. (NL)

Matthew 6:29 And yet{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} even{G3761} Solomon{G4672} in{G1722} all{G3956} his{G846} glory{G1391} was{G4016} not{G3761} arrayed{G4016}{(G5639)} like{G5613} one{G1520} of these{G5130}. (kjv-strongs#)

Mat 6:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. (kjv)

======= Matthew 6:30 ============

Matthew 6:30 But if God doth so clothe the grass of the field, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven, [shall he] not much more [clothe] you, O ye of little faith?(asv)

Mattheüs 6:30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? (NL)

Matthew 6:30 Wherefore{G1161}, if{G1487} God{G2316} so{G3779} clothe{G294}{(G5719)} the grass{G5528} of the field{G68}, which to day{G4594} is{G5607}{(G5752)}, and{G2532} to morrow{G839} is cast{G906}{(G5746)} into{G1519} the oven{G2823}, shall he not{G3756} much{G4183} more{G3123} clothe you{G5209}, O ye of little faith{G3640}? (kjv-strongs#)

Mat 6:30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? (kjv)

======= Matthew 6:31 ============

Matthew 6:31 Be not therefore anxious, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?(asv)

Mattheüs 6:31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? (NL)

Matthew 6:31 Therefore{G3767} take no{G3361} thought{G3309}{(G5661)}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} shall we eat{G5315}{(G5632)}? or{G2228}, What{G5101} shall we drink{G4095}{(G5632)}? or{G2228}, Wherewithal{G5101} shall we be clothed{G4016}{(G5643)}? (kjv-strongs#)

Mat 6:31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed? (kjv)

======= Matthew 6:32 ============

Matthew 6:32 For after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.(asv)

Mattheüs 6:32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. (NL)

Matthew 6:32 (For{G1063} after{G1934} all{G3956} these things{G5023} do the Gentiles{G1484} seek{G1934}{(G5719)}:) for{G1063} your{G5216} heavenly{G3770} Father{G3962} knoweth{G1492}{(G5758)} that{G3754} ye have need{G5535}{(G5719)} of all{G537} these things{G5130}. (kjv-strongs#)

Mat 6:32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. (kjv)

======= Matthew 6:33 ============

Matthew 6:33 But seek ye first his kingdom, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.(asv)

Mattheüs 6:33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. (NL)

Matthew 6:33 But{G1161} seek ye{G2212}{(G5720)} first{G4412} the kingdom{G932} of God{G2316}, and{G2532} his{G846} righteousness{G1343}; and{G2532} all{G3956} these things{G5023} shall be added{G4369}{(G5701)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. (kjv)

======= Matthew 6:34 ============

Matthew 6:34 Be not therefore anxious for the morrow: for the morrow will be anxious for itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.(asv)

Mattheüs 6:34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. (NL)

Matthew 6:34 Take{G3309} therefore{G3767} no{G3361} thought{G3309}{(G5661)} for{G1519} the morrow{G839}: for{G1063} the morrow{G839} shall take thought{G3309}{(G5692)} for the things{G3588} of itself{G1438}. Sufficient{G713} unto the day{G2250} is the evil{G2549} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 6:34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.(kjv)

======= Matthew 7:1 ============

Matthew 7:1 Judge not, that ye be not judged.(asv)

Mattheüs 7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. (NL)

Matthew 7:1 Judge{G2919}{(G5720)} not{G3361}, that{G3363} ye be{G2919} not{G3363} judged{G2919}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:1 Judge not, that ye be not judged. (kjv)

======= Matthew 7:2 ============

Matthew 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured unto you.(asv)

Mattheüs 7:2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. (NL)

Matthew 7:2 For{G1722} with{G3739} what{G1063} judgment{G2917} ye judge{G2919}{(G5719)}, ye shall be judged{G2919}{(G5701)}: and{G2532} with{G1722} what{G3739} measure{G3358} ye mete{G3354}{(G5719)}, it shall be measured{G488} to you{G5213} again{G488}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. (kjv)

======= Matthew 7:3 ============

Matthew 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?(asv)

Mattheüs 7:3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? (NL)

Matthew 7:3 And{G1161} why{G5101} beholdest{G991}{(G5719)} thou the mote{G2595} that is in{G1722} thy{G4675} brother's{G80} eye{G3788}, but{G1161} considerest{G2657}{(G5719)} not{G3756} the beam{G1385} that is in{G1722} thine own{G4674} eye{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? (kjv)

======= Matthew 7:4 ============

Matthew 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me cast out the mote out of thine eye; and lo, the beam is in thine own eye?(asv)

Mattheüs 7:4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? (NL)

Matthew 7:4 Or{G2228} how{G4459} wilt thou say{G2046}{(G5692)} to thy{G4675} brother{G80}, Let{G863}{(G5628)} me pull out{G1544}{(G5632)} the mote{G2595} out of{G575} thine{G4675} eye{G3788}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a beam{G1385} is in{G1722} thine own{G4675} eye{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye? (kjv)

======= Matthew 7:5 ============

Matthew 7:5 Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.(asv)

Mattheüs 7:5 Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen. (NL)

Matthew 7:5 Thou hypocrite{G5273}, first{G4412} cast out{G1544}{(G5628)} the beam{G1385} out of{G1537} thine own{G4675} eye{G3788}; and{G2532} then{G5119} shalt thou see clearly{G1227}{(G5692)} to cast out{G1544}{(G5629)} the mote{G2595} out of{G1537} thy{G4675} brother's{G80} eye{G3788}. (kjv-strongs#)

Mat 7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. (kjv)

======= Matthew 7:6 ============

Matthew 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before the swine, lest haply they trample them under their feet, and turn and rend you.(asv)

Mattheüs 7:6 Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren. (NL)

Matthew 7:6 Give{G1325}{(G5632)} not{G3361} that which{G3588} is holy{G40} unto the dogs{G2965}, neither{G3366} cast{G906}{(G5632)} ye your{G5216} pearls{G3135} before{G1715} swine{G5519}, lest{G3379} they trample{G2662}{(G5661)} them{G846} under{G1722} their{G846} feet{G4228}, and{G2532} turn again{G4762}{(G5651)} and rend{G4486}{(G5661)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. (kjv)

======= Matthew 7:7 ============

Matthew 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:(asv)

Mattheüs 7:7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. (NL)

Matthew 7:7 Ask{G154}{(G5720)}, and{G2532} it shall be given{G1325}{(G5701)} you{G5213}; seek{G2212}{(G5720)}, and{G2532} ye shall find{G2147}{(G5692)}; knock{G2925}{(G5720)}, and{G2532} it shall be opened{G455}{(G5691)} unto you{G5213}: (kjv-strongs#)

Mat 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: (kjv)

======= Matthew 7:8 ============

Matthew 7:8 for every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.(asv)

Mattheüs 7:8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. (NL)

Matthew 7:8 For{G1063} every one{G3956} that asketh{G154}{(G5723)} receiveth{G2983}{(G5719)}; and{G2532} he that seeketh{G2212}{(G5723)} findeth{G2147}{(G5719)}; and{G2532} to him that knocketh{G2925}{(G5723)} it shall be opened{G455}{(G5691)}. (kjv-strongs#)

Mat 7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened. (kjv)

======= Matthew 7:9 ============

Matthew 7:9 Or what man is there of you, who, if his son shall ask him for a loaf, will give him a stone;(asv)

Mattheüs 7:9 Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? (NL)

Matthew 7:9 Or{G2228} what{G5101} man{G444} is{G2076}{(G5748)} there of{G1537} you{G5216}, whom{G3739} if{G1437} his{G846} son{G5207} ask{G154}{(G5661)} bread{G740}, will he give{G3361}{G1929}{(G5692)} him{G846} a stone{G3037}? (kjv-strongs#)

Mat 7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? (kjv)

======= Matthew 7:10 ============

Matthew 7:10 or if he shall ask for a fish, will give him a serpent?(asv)

Mattheüs 7:10 En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? (NL)

Matthew 7:10 Or{G2532} if{G1437} he ask{G154}{(G5661)} a fish{G2486}, will he give{G3361}{G1929}{(G5692)} him{G846} a serpent{G3789}? (kjv-strongs#)

Mat 7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent? (kjv)

======= Matthew 7:11 ============

Matthew 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him?(asv)

Mattheüs 7:11 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden! (NL)

Matthew 7:11 If{G1487} ye{G5210} then{G3767}, being{G5607}{(G5752)} evil{G4190}, know{G1492}{(G5758)} how to give{G1325}{(G5721)} good{G18} gifts{G1390} unto your{G5216} children{G5043}, how much{G4214} more{G3123} shall your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772} give{G1325}{(G5692)} good things{G18} to them that ask{G154}{(G5723)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? (kjv)

======= Matthew 7:12 ============

Matthew 7:12 All things therefore whatsoever ye would that men should do unto you, even so do ye also unto them: for this is the law and the prophets.(asv)

Mattheüs 7:12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten. (NL)

Matthew 7:12 Therefore{G3767} all things{G3956} whatsoever{G302}{G3745} ye would{G2309}{(G5725)} that{G2443} men{G444} should do{G4160}{(G5725)} to you{G5213}, do{G4160}{(G5720)} ye{G5210} even{G2532} so{G3779} to them{G846}: for{G1063} this{G3778} is{G2076}{(G5748)} the law{G3551} and{G2532} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. (kjv)

======= Matthew 7:13 ============

Matthew 7:13 Enter ye in by the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many are they that enter in thereby.(asv)

Mattheüs 7:13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; (NL)

Matthew 7:13 Enter ye in{G1525}{(G5628)} at{G1223} the strait{G4728} gate{G4439}: for{G3754} wide{G4116} is the gate{G4439}, and{G2532} broad{G2149} is the way{G3598}, that leadeth{G520}{(G5723)} to{G1519} destruction{G684}, and{G2532} many{G4183} there be{G1526}{(G5748)} which{G3588} go in{G1525}{(G5740)} thereat{G1223}{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 7:13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: (kjv)

======= Matthew 7:14 ============

Matthew 7:14 For narrow is the gate, and straitened the way, that leadeth unto life, and few are they that find it.(asv)

Mattheüs 7:14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. (NL)

Matthew 7:14 Because{G3754} strait{G4728} is the gate{G4439}, and{G2532} narrow{G2346}{(G5772)} is the way{G3598}, which{G3588} leadeth{G520}{(G5723)} unto{G1519} life{G2222}, and{G2532} few{G3641} there be{G1526}{(G5748)} that find{G2147}{(G5723)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. (kjv)

======= Matthew 7:15 ============

Matthew 7:15 Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves.(asv)

Mattheüs 7:15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. (NL)

Matthew 7:15 Beware{G1161}{G4337}{(G5720)} of{G575} false prophets{G5578}, which{G3748} come{G2064}{(G5736)} to{G4314} you{G5209} in{G1722} sheep's{G4263} clothing{G1742}, but{G1161} inwardly{G2081} they are{G1526}{(G5748)} ravening{G727} wolves{G3074}. (kjv-strongs#)

Mat 7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. (kjv)

======= Matthew 7:16 ============

Matthew 7:16 By their fruits ye shall know them. Do [men] gather grapes of thorns, or figs of thistles?(asv)

Mattheüs 7:16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? (NL)

Matthew 7:16 Ye shall know{G1921}{(G5695)} them{G846} by{G575} their{G846} fruits{G2590}{G3385}. Do men gather{G4816}{(G5719)} grapes{G4718} of{G575} thorns{G173}, or{G2228} figs{G4810} of{G575} thistles{G5146}? (kjv-strongs#)

Mat 7:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? (kjv)

======= Matthew 7:17 ============

Matthew 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but the corrupt tree bringeth forth evil fruit.(asv)

Mattheüs 7:17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. (NL)

Matthew 7:17 Even so{G3779} every{G3956} good{G18} tree{G1186} bringeth forth{G4160}{(G5719)} good{G2570} fruit{G2590}; but{G1161} a corrupt{G4550} tree{G1186} bringeth forth{G4160}{(G5719)} evil{G4190} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. (kjv)

======= Matthew 7:18 ============

Matthew 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.(asv)

Mattheüs 7:18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. (NL)

Matthew 7:18 A good{G18} tree{G1186} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} bring forth{G4160}{(G5721)} evil{G4190} fruit{G2590}, neither{G3761} can a corrupt{G4550} tree{G1186} bring forth{G4160}{(G5721)} good{G2570} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. (kjv)

======= Matthew 7:19 ============

Matthew 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.(asv)

Mattheüs 7:19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. (NL)

Matthew 7:19 Every{G3956} tree{G1186} that bringeth{G4160} not{G3361} forth{G4160}{(G5723)} good{G2570} fruit{G2590} is hewn down{G1581}{(G5743)}, and{G2532} cast{G906}{(G5743)} into{G1519} the fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. (kjv)

======= Matthew 7:20 ============

Matthew 7:20 Therefore by their fruits ye shall know them.(asv)

Mattheüs 7:20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. (NL)

Matthew 7:20 Wherefore{G686} by{G575} their{G846} fruits{G2590} ye shall know{G1921}{(G5695)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them. (kjv)

======= Matthew 7:21 ============

Matthew 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father who is in heaven.(asv)

Mattheüs 7:21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. (NL)

Matthew 7:21 Not{G3756} every one{G3956} that saith{G3004}{(G5723)} unto me{G3427}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, shall enter{G1525}{(G5695)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}; but{G235} he that doeth{G4160}{(G5723)} the will{G2307} of my{G3450} Father{G3962} which is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 7:22 ============

Matthew 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by thy name, and by thy name cast out demons, and by thy name do many mighty works?(asv)

Mattheüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? (NL)

Matthew 7:22 Many{G4183} will say{G2046}{(G5692)} to me{G3427} in{G1722} that{G1565} day{G2250}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, have we{G4395} not{G3756} prophesied{G4395}{(G5656)} in thy{G4674} name{G3686}? and{G2532} in thy{G4674} name{G3686} have cast out{G1544}{(G5627)} devils{G1140}? and{G2532} in thy{G4674} name{G3686} done{G4160}{(G5656)} many{G4183} wonderful works{G1411}? (kjv-strongs#)

Mat 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? (kjv)

======= Matthew 7:23 ============

Matthew 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.(asv)

Mattheüs 7:23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! (NL)

Matthew 7:23 And{G2532} then{G5119} will I profess{G3670}{(G5692)} unto them{G846},{G3754} I never{G3763} knew{G1097}{(G5627)} you{G5209}: depart{G672}{(G5720)} from{G575} me{G1700}, ye that work{G2038}{(G5740)} iniquity{G458}. (kjv-strongs#)

Mat 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity. (kjv)

======= Matthew 7:24 ============

Matthew 7:24 Every one therefore that heareth these words of mine, and doeth them, shall be likened unto a wise man, who built his house upon the rock:(asv)

Mattheüs 7:24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; (NL)

Matthew 7:24 Therefore{G3767} whosoever{G3956}{G3748} heareth{G191}{(G5719)} these{G5128} sayings{G3056} of mine{G3450}, and{G2532} doeth{G4160}{(G5719)} them{G846}, I will liken{G3666}{(G5692)} him{G846} unto a wise{G5429} man{G435}, which{G3748} built{G3618}{(G5656)} his{G846} house{G3614} upon{G1909} a rock{G4073}: (kjv-strongs#)

Mat 7:24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock: (kjv)

======= Matthew 7:25 ============

Matthew 7:25 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and if fell not: for it was founded upon the rock.(asv)

Mattheüs 7:25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. (NL)

Matthew 7:25 And{G2532} the rain{G1028} descended{G2597}{(G5627)}, and{G2532} the floods{G4215} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} the winds{G417} blew{G4154}{(G5656)}, and{G2532} beat upon{G4363}{(G5627)} that{G1565} house{G3614}; and{G2532} it fell{G4098}{(G5627)} not{G3756}: for{G1063} it was founded{G2311}{(G5718)} upon{G1909} a rock{G4073}. (kjv-strongs#)

Mat 7:25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock. (kjv)

======= Matthew 7:26 ============

Matthew 7:26 And every one that heareth these words of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, who built his house upon the sand:(asv)

Mattheüs 7:26 En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; (NL)

Matthew 7:26 And{G2532} every one{G3956} that heareth{G191}{(G5723)} these{G5128} sayings{G3056} of mine{G3450}, and{G2532} doeth{G4160}{(G5723)} them{G846} not{G3361}, shall be likened{G3666}{(G5701)} unto a foolish{G3474} man{G435}, which{G3748} built{G3618}{(G5656)} his{G846} house{G3614} upon{G1909} the sand{G285}: (kjv-strongs#)

Mat 7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand: (kjv)

======= Matthew 7:27 ============

Matthew 7:27 and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and smote upon that house; and it fell: and great was the fall thereof.(asv)

Mattheüs 7:27 En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. (NL)

Matthew 7:27 And{G2532} the rain{G1028} descended{G2597}{(G5627)}, and{G2532} the floods{G4215} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} the winds{G417} blew{G4154}{(G5656)}, and{G2532} beat upon{G4350}{(G5656)} that{G1565} house{G3614}; and{G2532} it fell{G4098}{(G5627)}: and{G2532} great{G3173} was{G2258}{(G5713)} the fall{G4431} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it. (kjv)

======= Matthew 7:28 ============

Matthew 7:28 And it came to pass, when Jesus had finished these words, the multitudes were astonished at his teaching:(asv)

Mattheüs 7:28 En het is geschied, als Jezus deze woorden geeindigd had, dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer; (NL)

Matthew 7:28 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had ended{G4931}{(G5656)} these{G5128} sayings{G3056}, the people{G3793} were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}: (kjv-strongs#)

Mat 7:28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine: (kjv)

======= Matthew 7:29 ============

Matthew 7:29 for he taught them as [one] having authority, and not as their scribes.(asv)

Mattheüs 7:29 Want Hij leerde hen, als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden. (NL)

Matthew 7:29 For{G1063} he taught{G1321}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} them{G846} as{G5613} one having{G2192}{(G5723)} authority{G1849}, and{G2532} not{G3756} as{G5613} the scribes{G1122}. (kjv-strongs#)

Mat 7:29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes.(kjv)

======= Matthew 8:1 ============

Matthew 8:1 And when he was come down from the mountain, great multitudes followed him.(asv)

Mattheüs 8:1 Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd. (NL)

Matthew 8:1 When{G1161} he{G846} was come down{G2597}{(G5631)} from{G575} the mountain{G3735}, great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:1 When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. (kjv)

======= Matthew 8:2 ============

Matthew 8:2 And behold, there came to him a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.(asv)

Mattheüs 8:2 En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. (NL)

Matthew 8:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G2064}{(G5631)} a leper{G3015} and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, if{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, thou canst{G1410}{(G5736)} make{G2511} me{G3165} clean{G2511}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:2 And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. (kjv)

======= Matthew 8:3 ============

Matthew 8:3 And he stretched forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou made clean. And straightway his leprosy was cleansed.(asv)

Mattheüs 8:3 En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. (NL)

Matthew 8:3 And{G2532} Jesus{G2424} put forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and touched{G680}{(G5662)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, I will{G2309}{(G5719)}; be thou clean{G2511}{(G5682)}. And{G2532} immediately{G2112} his{G846} leprosy{G3014} was cleansed{G2511}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:3 And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. (kjv)

======= Matthew 8:4 ============

Matthew 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.(asv)

Mattheüs 8:4 En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon uzelven den priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. (NL)

Matthew 8:4 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, See{G3708}{(G5720)} thou tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367}; but{G235} go thy way{G5217}{(G5720)}, shew{G1166}{(G5657)} thyself{G4572} to the priest{G2409}, and{G2532} offer{G4374}{(G5628)} the gift{G1435} that{G3739} Moses{G3475} commanded{G4367}{(G5656)}, for{G1519} a testimony{G3142} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:4 And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv)

======= Matthew 8:5 ============

Matthew 8:5 And when he was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,(asv)

Mattheüs 8:5 Als nu Jezus te Kapernaum ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, biddende Hem, (NL)

Matthew 8:5 And{G1161} when{G1525} Jesus{G2424} was entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} Capernaum{G2584}, there came{G4334}{(G5627)} unto him{G846} a centurion{G1543}, beseeching{G3870}{(G5723)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 8:5 And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, (kjv)

======= Matthew 8:6 ============

Matthew 8:6 and saying, Lord, my servant lieth in the house sick of the palsy, grievously tormented.(asv)

Mattheüs 8:6 En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen. (NL)

Matthew 8:6 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, my{G3450} servant{G3816} lieth{G906}{(G5769)} at{G1722} home{G3614} sick of the palsy{G3885}, grievously{G1171} tormented{G928}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:6 And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. (kjv)

======= Matthew 8:7 ============

Matthew 8:7 And he saith unto him, I will come and heal him.(asv)

Mattheüs 8:7 En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. (NL)

Matthew 8:7 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I{G1473} will come{G2064}{(G5631)} and heal{G2323}{(G5692)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:7 And Jesus saith unto him, I will come and heal him. (kjv)

======= Matthew 8:8 ============

Matthew 8:8 And the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof; but only say the word, and my servant shall be healed.(asv)

Mattheüs 8:8 En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide: Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen worden. (NL)

Matthew 8:8 The centurion{G1543} answered{G611}{(G5679)} and{G2532} said{G5346}{(G5713)}, Lord{G2962}, I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} that{G2443} thou shouldest come{G1525}{(G5632)} under{G5259} my{G3450} roof{G4721}: but{G235} speak{G2036}{(G5628)} the word{G3056} only{G3440}, and{G2532} my{G3450} servant{G3816} shall be healed{G2390}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:8 The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed. (kjv)

======= Matthew 8:9 ============

Matthew 8:9 For I also am a man under authority, having under myself soldiers: and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.(asv)

Mattheüs 8:9 Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het. (NL)

Matthew 8:9 For{G1063}{G2532} I{G1473} am{G1510}{(G5748)} a man{G444} under{G5259} authority{G1849}, having{G2192}{(G5723)} soldiers{G4757} under{G5259} me{G1683}: and{G2532} I say{G3004}{(G5719)} to this{G5129} man, Go{G4198}{(G5676)}, and{G2532} he goeth{G4198}{(G5736)}; and{G2532} to another{G243}, Come{G2064}{(G5736)}, and{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)}; and{G2532} to my{G3450} servant{G1401}, Do{G4160}{(G5657)} this{G5124}, and{G2532} he doeth{G4160}{(G5719)} it. (kjv-strongs#)

Mat 8:9 For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it. (kjv)

======= Matthew 8:10 ============

Matthew 8:10 And when Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.(asv)

Mattheüs 8:10 Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en zeide tot dengenen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israel zo groot een geloof niet gevonden. (NL)

Matthew 8:10 When{G1161} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} it, he marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} to them that followed{G190}{(G5723)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I have{G2147} not{G3761} found{G2147}{(G5627)} so great{G5118} faith{G4102}, no, not{G3761} in{G1722} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 8:10 When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. (kjv)

======= Matthew 8:11 ============

Matthew 8:11 And I say unto you, that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven:(asv)

Mattheüs 8:11 Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen; (NL)

Matthew 8:11 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} many{G4183} shall come{G2240}{(G5692)} from{G575} the east{G395} and{G2532} west{G1424}, and{G2532} shall sit down{G347}{(G5701)} with{G3326} Abraham{G11}, and{G2532} Isaac{G2464}, and{G2532} Jacob{G2384}, in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 8:11 And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 8:12 ============

Matthew 8:12 but the sons of the kingdom shall be cast forth into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Mattheüs 8:12 En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden. (NL)

Matthew 8:12 But{G1161} the children{G5207} of the kingdom{G932} shall be cast out{G1544}{(G5701)} into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 8:12 But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 8:13 ============

Matthew 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; as thou hast believed, [so] be it done unto thee. And the servant was healed in that hour.(asv)

Mattheüs 8:13 En Jezus zeide tot den hoofdman over honderd: Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelver ure. (NL)

Matthew 8:13 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto the centurion{G1543}, Go thy way{G5217}{(G5720)}; and{G2532} as{G5613} thou hast believed{G4100}{(G5656)}, so be it done{G1096}{(G5676)} unto thee{G4671}. And{G2532} his{G846} servant{G3816} was healed{G2390}{(G5681)} in{G1722} the selfsame{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 8:13 And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour. (kjv)

======= Matthew 8:14 ============

Matthew 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick of a fever.(asv)

Mattheüs 8:14 En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. (NL)

Matthew 8:14 And{G2532} when Jesus{G2424} was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} Peter's{G4074} house{G3614}, he saw{G1492}{(G5627)} his{G846} wife's mother{G3994} laid{G906}{(G5772)}, and{G2532} sick of a fever{G4445}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:14 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever. (kjv)

======= Matthew 8:15 ============

Matthew 8:15 And he touched her hand, and the fever left her; and she arose, and ministered unto him.(asv)

Mattheüs 8:15 En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en diende henlieden. (NL)

Matthew 8:15 And{G2532} he touched{G680}{(G5662)} her{G846} hand{G5495}, and{G2532} the fever{G4446} left{G863}{(G5656)} her{G846}: and{G2532} she arose{G1453}{(G5681)}, and{G2532} ministered{G1247}{(G5707)} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:15 And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them. (kjv)

======= Matthew 8:16 ============

Matthew 8:16 And when even was come, they brought unto him many possessed with demons: and he cast out the spirits with a word, and healed all that were sick:(asv)

Mattheüs 8:16 En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; (NL)

Matthew 8:16 When{G1161} the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} many{G4183} that were possessed with devils{G1139}{(G5740)}: and{G2532} he cast out{G1544}{(G5627)} the spirits{G4151} with his word{G3056}, and{G2532} healed{G2323}{(G5656)} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560}: (kjv-strongs#)

Mat 8:16 When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick: (kjv)

======= Matthew 8:17 ============

Matthew 8:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying: Himself took our infirmities, and bare our diseases.(asv)

Mattheüs 8:17 Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. (NL)

Matthew 8:17 That it might{G3704} be fulfilled{G4137}{(G5686)} which was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, Himself{G846} took{G2983}{(G5627)} our{G2257} infirmities{G769}, and{G2532} bare{G941}{(G5656)} our sicknesses{G3554}. (kjv-strongs#)

Mat 8:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses. (kjv)

======= Matthew 8:18 ============

Matthew 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.(asv)

Mattheüs 8:18 En Jezus, vele scharen ziende rondom Zich, beval aan de andere zijde over te varen. (NL)

Matthew 8:18 Now{G1161} when Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} great{G4183} multitudes{G3793} about{G4012} him{G846}, he gave commandment{G2753}{(G5656)} to depart{G565}{(G5629)} unto{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mat 8:18 Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. (kjv)

======= Matthew 8:19 ============

Matthew 8:19 And there came a scribe, and said unto him, Teacher, I will follow thee whithersoever thou goest.(asv)

Mattheüs 8:19 En er kwam een zeker Schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henengaat. (NL)

Matthew 8:19 And{G2532} a certain{G1520} scribe{G1122} came{G4334}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Master{G1320}, I will follow{G190}{(G5692)} thee{G4671} whithersoever{G1437}{G3699} thou goest{G565}{(G5741)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:19 And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. (kjv)

======= Matthew 8:20 ============

Matthew 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the heaven [have] nests; but the Son of man hath not where to lay his head.(asv)

Mattheüs 8:20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge. (NL)

Matthew 8:20 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The foxes{G258} have{G2192}{(G5719)} holes{G5454}, and{G2532} the birds{G4071} of the air{G3772} have nests{G2682}; but{G1161} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756} where{G4226} to lay{G2827}{(G5725)} his head{G2776}. (kjv-strongs#)

Mat 8:20 And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head. (kjv)

======= Matthew 8:21 ============

Matthew 8:21 And another of the disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.(asv)

Mattheüs 8:21 En een ander uit Zijn discipelen zeide tot Hem: Heere! laat mij toe, dat ik eerst heenga, en mijn vader begrave. (NL)

Matthew 8:21 And{G1161} another{G2087} of his{G846} disciples{G3101} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Lord{G2962}, suffer{G2010}{(G5657)} me{G3427} first{G4412} to go{G565}{(G5629)} and{G2532} bury{G2290}{(G5658)} my{G3450} father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 8:21 And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. (kjv)

======= Matthew 8:22 ============

Matthew 8:22 But Jesus saith unto him, Follow me; and leave the dead to bury their own dead.(asv)

Mattheüs 8:22 Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven. (NL)

Matthew 8:22 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}; and{G2532} let{G863}{(G5628)} the dead{G3498} bury{G2290}{(G5658)} their{G1438} dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mat 8:22 But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead. (kjv)

======= Matthew 8:23 ============

Matthew 8:23 And when he was entered into a boat, his disciples followed him.(asv)

Mattheüs 8:23 En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd. (NL)

Matthew 8:23 And{G2532} when he{G846} was entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, his{G846} disciples{G3101} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 8:23 And when he was entered into a ship, his disciples followed him. (kjv)

======= Matthew 8:24 ============

Matthew 8:24 And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the boat was covered with the waves: but he was asleep.(asv)

Mattheüs 8:24 En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep. (NL)

Matthew 8:24 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there arose{G1096}{(G5633)} a great{G3173} tempest{G4578} in{G1722} the sea{G2281}, insomuch that{G5620} the ship{G4143} was covered{G2572}{(G5745)} with{G5259} the waves{G2949}: but{G1161} he{G846} was asleep{G2518}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep. (kjv)

======= Matthew 8:25 ============

Matthew 8:25 And they came to him, and awoke him, saying, Save, Lord; we perish.(asv)

Mattheüs 8:25 En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan! (NL)

Matthew 8:25 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} to him, and awoke{G1453}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, save{G4982}{(G5657)} us{G2248}: we perish{G622}{(G5731)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish. (kjv)

======= Matthew 8:26 ============

Matthew 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.(asv)

Mattheüs 8:26 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte. (NL)

Matthew 8:26 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} are ye{G2075}{(G5748)} fearful{G1169}, O ye of little faith{G3640}? Then{G5119} he arose{G1453}{(G5685)}, and rebuked{G2008}{(G5656)} the winds{G417} and{G2532} the sea{G2281}; and{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} calm{G1055}. (kjv-strongs#)

Mat 8:26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm. (kjv)

======= Matthew 8:27 ============

Matthew 8:27 And the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him?(asv)

Mattheüs 8:27 En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn! (NL)

Matthew 8:27 But{G1161} the men{G444} marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, What manner of man{G4217} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}, that{G3754} even{G2532} the winds{G417} and{G2532} the sea{G2281} obey{G5219}{(G5719)} him{G846}! (kjv-strongs#)

Mat 8:27 But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him! (kjv)

======= Matthew 8:28 ============

Matthew 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gadarenes, there met him two possessed with demons, coming forth out of the tombs, exceeding fierce, so that no man could pass by that way.(asv)

Mattheüs 8:28 En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan. (NL)

Matthew 8:28 And{G2532} when he{G846} was come{G2064}{(G5631)} to{G1519} the other side{G4008} into{G1519} the country{G5561} of the Gergesenes{G1086}, there met{G5221}{(G5656)} him{G846} two{G1417} possessed with devils{G1139}{(G5740)}, coming{G1831}{(G5740)} out of{G1537} the tombs{G3419}, exceeding{G3029} fierce{G5467}, so that{G5620} no{G3361} man{G5100} might{G2480}{(G5721)} pass{G3928}{(G5629)} by{G1223} that{G1565} way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 8:28 And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. (kjv)

======= Matthew 8:29 ============

Matthew 8:29 And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?(asv)

Mattheüs 8:29 En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd? (NL)

Matthew 8:29 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, they cried out{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} have we{G2254} to do with{G2532} thee{G4671}, Jesus{G2424}, thou Son{G5207} of God{G2316}? art thou come{G2064}{(G5627)} hither{G5602} to torment{G928}{(G5658)} us{G2248} before{G4253} the time{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 8:29 And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time? (kjv)

======= Matthew 8:30 ============

Matthew 8:30 Now there was afar off from them a herd of many swine feeding.(asv)

Mattheüs 8:30 En verre van hen was een kudde veler zwijnen, weidende. (NL)

Matthew 8:30 And{G1161} there was{G2258}{(G5713)} a good way off{G3112} from{G575} them{G846} an herd{G34} of many{G4183} swine{G5519} feeding{G1006}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:30 And there was a good way off from them an herd of many swine feeding. (kjv)

======= Matthew 8:31 ============

Matthew 8:31 And the demons besought him, saying, If thou cast us out, send us away into the herd of swine.(asv)

Mattheüs 8:31 En de duivelen baden Hem, zeggende: Indien Gij ons uitwerpt, laat ons toe, dat wij in die kudde zwijnen varen. (NL)

Matthew 8:31 So{G1161} the devils{G1142} besought{G3870}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, If{G1487} thou cast{G1544} us{G2248} out{G1544}{(G5719)}, suffer{G2010}{(G5657)} us{G2254} to go away{G565}{(G5629)} into{G1519} the herd{G34} of swine{G5519}. (kjv-strongs#)

Mat 8:31 So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. (kjv)

======= Matthew 8:32 ============

Matthew 8:32 And he said unto them, Go. And they came out, and went into the swine: and behold, the whole herd rushed down the steep into the sea, and perished in the waters.(asv)

Mattheüs 8:32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water. (NL)

Matthew 8:32 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Go{G5217}{(G5720)}. And{G1161} when they were come out{G1831}{(G5631)}, they went{G565}{(G5627)} into{G1519} the herd{G34} of swine{G5519}: and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the whole{G3956} herd{G34} of swine{G5519} ran violently{G3729}{(G5656)} down{G2596} a steep place{G2911} into{G1519} the sea{G2281}, and{G2532} perished{G599}{(G5627)} in{G1722} the waters{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 8:32 And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. (kjv)

======= Matthew 8:33 ============

Matthew 8:33 And they that fed them fled, and went away into the city, and told everything, and what was befallen to them that were possessed with demons.(asv)

Mattheüs 8:33 En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren, boodschapten zij al deze dingen, en wat den bezetenen geschied was. (NL)

Matthew 8:33 And{G1161} they that kept{G1006}{(G5723)} them fled{G5343}{(G5627)}, and{G2532} went their ways{G565}{(G5631)} into{G1519} the city{G4172}, and told{G518}{(G5656)} every thing{G3956}, and{G2532} what was befallen to the possessed of the devils{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 8:33 And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils. (kjv)

======= Matthew 8:34 ============

Matthew 8:34 And behold, all the city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought [him] that he would depart from their borders.(asv)

Mattheüs 8:34 En ziet, de gehele stad ging uit, Jezus tegemoet; en als zij Hem zagen, baden zij, dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken. (NL)

Matthew 8:34 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the whole{G3956} city{G4172} came out{G1831}{(G5627)} to{G1519} meet{G4877} Jesus{G2424}: and{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, they besought{G3870}{(G5656)} him that{G3704} he would depart{G3327}{(G5632)} out of{G575} their{G846} coasts{G3725}. (kjv-strongs#)

Mat 8:34 And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.(kjv)

======= Matthew 9:1 ============

Matthew 9:1 And he entered into a boat, and crossed over, and came into his own city.(asv)

Mattheüs 9:1 En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En ziet, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. (NL)

Matthew 9:1 And{G2532} he entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and passed over{G1276}{(G5656)}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} his own{G2398} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 9:1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city. (kjv)

======= Matthew 9:2 ============

Matthew 9:2 And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer; thy sins are forgiven.(asv)

Mattheüs 9:2 En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven. (NL)

Matthew 9:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, they brought{G4374}{(G5707)} to him{G846} a man sick of the palsy{G3885}, lying{G906}{(G5772)} on{G1909} a bed{G2825}: and{G2532} Jesus{G2424} seeing{G1492}{(G5631)} their{G846} faith{G4102} said{G2036}{(G5627)} unto the sick of the palsy{G3885}; Son{G5043}, be of good cheer{G2293}{(G5720)}; thy{G4675} sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 9:2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee. (kjv)

======= Matthew 9:3 ============

Matthew 9:3 And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.(asv)

Mattheüs 9:3 En ziet, sommigen der Schriftgeleerden zeiden in zichzelven: Deze lastert God. (NL)

Matthew 9:3 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, certain{G5100} of the scribes{G1122} said{G2036}{(G5627)} within{G1722} themselves{G1438}, This{G3778} man blasphemeth{G987}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. (kjv)

======= Matthew 9:4 ============

Matthew 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?(asv)

Mattheüs 9:4 En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? (NL)

Matthew 9:4 And{G2532} Jesus{G2424} knowing{G1492}{(G5631)} their{G846} thoughts{G1761} said{G2036}{(G5627)}, Wherefore{G2444} think{G1760}{(G5736)} ye{G5210} evil{G4190} in{G1722} your{G5216} hearts{G2588}? (kjv-strongs#)

Mat 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts? (kjv)

======= Matthew 9:5 ============

Matthew 9:5 For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?(asv)

Mattheüs 9:5 Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en wandel? (NL)

Matthew 9:5 For{G1063} whether{G5101} is{G2076}{(G5748)} easier{G2123}, to say{G2036}{(G5629)}, Thy sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}; or{G2228} to say{G2036}{(G5629)}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} walk{G4043}{(G5720)}? (kjv-strongs#)

Mat 9:5 For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk? (kjv)

======= Matthew 9:6 ============

Matthew 9:6 But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (then saith he to the sick of the palsy), Arise, and take up thy bed, and go up unto thy house.(asv)

Mattheüs 9:6 Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven (toen zeide Hij tot den geraakte): Sta op, neem uw bed op, en ga heen naar uw huis. (NL)

Matthew 9:6 But{G1161} that{G2443} ye may know{G1492}{(G5762)} that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} power{G1849} on{G1909} earth{G1093} to forgive{G863}{(G5721)} sins{G266},(then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} to the sick of the palsy{G3885},) Arise{G1453}{(G5685)}, take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2825}, and{G2532} go{G5217}{(G5720)} unto{G1519} thine{G4675} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 9:6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house. (kjv)

======= Matthew 9:7 ============

Matthew 9:7 And he arose, and departed to his house.(asv)

Mattheüs 9:7 En hij opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. (NL)

Matthew 9:7 And{G2532} he arose{G1453}{(G5685)}, and departed{G565}{(G5627)} to{G1519} his{G846} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 9:7 And he arose, and departed to his house. (kjv)

======= Matthew 9:8 ============

Matthew 9:8 But when the multitudes saw it, they were afraid, and glorified God, who had given such authority unto men.(asv)

Mattheüs 9:8 De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd, en God verheerlijkt, die zodanige macht den mensen gegeven had. (NL)

Matthew 9:8 But{G1161} when the multitudes{G3793} saw{G1492}{(G5631)} it, they marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} glorified{G1392}{(G5656)} God{G2316}, which{G3588} had given{G1325}{(G5631)} such{G5108} power{G1849} unto men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 9:8 But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men. (kjv)

======= Matthew 9:9 ============

Matthew 9:9 And as Jesus passed by from thence, he saw a man, called Matthew, sitting at the place of toll: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.(asv)

Mattheüs 9:9 En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. (NL)

Matthew 9:9 And as{G2532} Jesus{G2424} passed forth{G3855}{(G5723)} from thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} a man{G444}, named{G3004}{(G5746)} Matthew{G3156}, sitting{G2521}{(G5740)} at{G1909} the receipt of custom{G5058}: and{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. And{G2532} he arose{G450}{(G5631)}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him. (kjv)

======= Matthew 9:10 ============

Matthew 9:10 And it came to pass, as he sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with Jesus and his disciples.(asv)

Mattheüs 9:10 En het geschiedde, als Hij in het huis van Mattheus aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen. (NL)

Matthew 9:10 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, as Jesus{G2424} sat at meat{G345}{(G5740)} in{G1722} the house{G3614},{G2532} behold{G2400}{(G5628)}, many{G4183} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268} came{G2064}{(G5631)} and sat down{G4873}{(G5711)} with him{G846} and{G2532} his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. (kjv)

======= Matthew 9:11 ============

Matthew 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Teacher with the publicans and sinners?(asv)

Mattheüs 9:11 En de Farizeen, dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaren en de zondaren? (NL)

Matthew 9:11 And{G2532} when the Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} it, they said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} disciples{G3101}, Why{G1302} eateth{G2068}{(G5719)} your{G5216} Master{G1320} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}? (kjv-strongs#)

Mat 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners? (kjv)

======= Matthew 9:12 ============

Matthew 9:12 But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick.(asv)

Mattheüs 9:12 Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. (NL)

Matthew 9:12 But{G1161} when Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} that, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, They that be{G2192}{(G5719)} whole{G2480}{(G5723)} need{G5532} not{G3756} a physician{G2395}, but{G235} they that are{G2192}{(G5723)} sick{G2560}. (kjv-strongs#)

Mat 9:12 But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. (kjv)

======= Matthew 9:13 ============

Matthew 9:13 But go ye and learn what [this] meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners.(asv)

Mattheüs 9:13 Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. (NL)

Matthew 9:13 But{G1161} go ye{G4198}{(G5679)} and learn{G3129}{(G5628)} what{G5101} that meaneth{G2076}{(G5748)}, I will{G2309}{(G5719)} have mercy{G1656}, and{G2532} not{G3756} sacrifice{G2378}: for{G1063} I am{G2064} not{G3756} come{G2064}{(G5627)} to call{G2564}{(G5658)} the righteous{G1342}, but{G235} sinners{G268} to{G1519} repentance{G3341}. (kjv-strongs#)

Mat 9:13 But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. (kjv)

======= Matthew 9:14 ============

Matthew 9:14 Then come to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?(asv)

Mattheüs 9:14 Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de Farizeen veel, en Uw discipelen vasten niet? (NL)

Matthew 9:14 Then{G5119} came{G4334}{(G5736)} to him{G846} the disciples{G3101} of John{G2491}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G1302} do we{G2249} and{G2532} the Pharisees{G5330} fast{G3522}{(G5719)} oft{G4183}, but{G1161} thy{G4675} disciples{G3101} fast{G3522}{(G5719)} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mat 9:14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? (kjv)

======= Matthew 9:15 ============

Matthew 9:15 And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast.(asv)

Mattheüs 9:15 En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. (NL)

Matthew 9:15 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Can{G3361}{G1410}{(G5736)} the children{G5207} of the bridechamber{G3567} mourn{G3996}{(G5721)}, as long as{G1909}{G3745} the bridegroom{G3566} is{G2076}{(G5748)} with{G3326} them{G846}? but{G1161} the days{G2250} will come{G2064}{(G5695)}, when{G3752} the bridegroom{G3566} shall be taken{G522}{(G5686)} from{G575} them{G846}, and{G2532} then{G5119} shall they fast{G3522}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:15 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. (kjv)

======= Matthew 9:16 ============

Matthew 9:16 And no man putteth a piece of undressed cloth upon an old garment; for that which should fill it up taketh from the garment, and a worse rent is made.(asv)

Mattheüs 9:16 Ook zet niemand een lap ongevold laken op een oud kleed; want deszelfs aangezette lap scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur. (NL)

Matthew 9:16 {G1161} No man{G3762} putteth{G1911}{(G5719)} a piece{G1915} of new{G46} cloth{G4470} unto{G1909} an old{G3820} garment{G2440}, for{G1063} that which is put in to fill it up{G4138} taketh{G142}{(G5719)}{G846} from{G575} the garment{G2440}, and{G2532} the rent{G4978} is made{G1096}{(G5736)} worse{G5501}. (kjv-strongs#)

Mat 9:16 No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse. (kjv)

======= Matthew 9:17 ============

Matthew 9:17 Neither do [men] put new wine into old wine-skins: else the skins burst, and the wine is spilled, and the skins perish: but they put new wine into fresh wine-skins, and both are preserved.(asv)

Mattheüs 9:17 Noch doet men nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo bersten de leder zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de leder zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe leder zakken, en beide te zamen worden behouden. (NL)

Matthew 9:17 Neither{G3761} do men put{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} old{G3820} bottles{G779}: else{G1490} the bottles{G779} break{G4486}{(G5743)}, and{G2532} the wine{G3631} runneth out{G1632}{(G5743)}, and{G2532} the bottles{G779} perish{G622}{(G5698)}: but{G235} they put{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} new{G2537} bottles{G779}, and{G2532} both{G297} are preserved{G4933}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:17 Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved. (kjv)

======= Matthew 9:18 ============

Matthew 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.(asv)

Mattheüs 9:18 Als Hij deze dingen tot hen sprak, ziet, een overste kwam en aanbad Hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg Uw hand op haar, en zij zal leven. (NL)

Matthew 9:18 While he{G846} spake{G2980}{(G5723)} these things{G5023} unto them{G846}, behold{G2400}{(G5628)}, there came{G2064}{(G5631)} a certain{G1520} ruler{G758}, and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} My{G3450} daughter{G2364} is even now{G737} dead{G5053}{(G5656)}: but{G235} come{G2064}{(G5631)} and lay{G2007}{(G5628)} thy{G4675} hand{G5495} upon{G1909} her{G846}, and{G2532} she shall live{G2198}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live. (kjv)

======= Matthew 9:19 ============

Matthew 9:19 And Jesus arose, and followed him, and [so did] his disciples.(asv)

Mattheüs 9:19 En Jezus opgestaan zijnde, volgde hem, en Zijn discipelen. (NL)

Matthew 9:19 And{G2532} Jesus{G2424} arose{G1453}{(G5685)}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} so did his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 9:19 And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples. (kjv)

======= Matthew 9:20 ============

Matthew 9:20 And behold, a woman, who had an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the border of his garment:(asv)

Mattheüs 9:20 (En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan; (NL)

Matthew 9:20 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a woman{G1135}, which was diseased with an issue of blood{G131}{(G5723)} twelve{G1427} years{G2094}, came{G4334}{(G5631)} behind{G3693} him, and touched{G680}{(G5662)} the hem{G2899} of his{G846} garment{G2440}: (kjv-strongs#)

Mat 9:20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: (kjv)

======= Matthew 9:21 ============

Matthew 9:21 for she said within herself, If I do but touch his garment, I shall be made whole.(asv)

Mattheüs 9:21 Want zij zeide in zichzelven: Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. (NL)

Matthew 9:21 For{G1063} she said{G3004}{(G5707)} within{G1722} herself{G1438}, If{G1437} I may{G680} but{G3440} touch{G680}{(G5672)} his{G846} garment{G2440}, I shall be whole{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. (kjv)

======= Matthew 9:22 ============

Matthew 9:22 But Jesus turning and seeing her said, Daughter, be of good cheer; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.(asv)

Mattheüs 9:22 En Jezus, Zich omkerende, en haar ziende, zeide: Wees welgemoed, dochter! uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelve ure af.) (NL)

Matthew 9:22 But{G1161} Jesus{G2424} turned him about{G1994}{(G5651)}, and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} her{G846}, he said{G2036}{(G5627)}, Daughter{G2364}, be of good comfort{G2293}{(G5720)}; thy{G4675} faith{G4102} hath made{G4982} thee{G4571} whole{G4982}{(G5758)}. And{G2532} the woman{G1135} was made whole{G4982}{(G5681)} from{G575} that{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 9:22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. (kjv)

======= Matthew 9:23 ============

Matthew 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the flute-players, and the crowd making a tumult,(asv)

Mattheüs 9:23 En als Jezus in het huis des oversten kwam, en zag de pijpers en de woelende schare, (NL)

Matthew 9:23 And{G2532} when Jesus{G2424} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the ruler's{G758} house{G3614}, and{G2532} saw{G1492}{(G5631)} the minstrels{G834} and{G2532} the people{G3793} making a noise{G2350}{(G5746)}, (kjv-strongs#)

Mat 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise, (kjv)

======= Matthew 9:24 ============

Matthew 9:24 he said, Give place: for the damsel is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.(asv)

Mattheüs 9:24 Zeide Hij tot hen: Vertrekt; want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten Hem. (NL)

Matthew 9:24 He said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Give place{G402}{(G5720)}: for{G1063} the maid{G2877} is{G599} not{G3756} dead{G599}{(G5627)}, but{G235} sleepeth{G2518}{(G5719)}. And{G2532} they laughed{G2606} him{G846} to scorn{G2606}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:24 He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. (kjv)

======= Matthew 9:25 ============

Matthew 9:25 But when the crowd was put forth, he entered in, and took her by the hand; and the damsel arose.(asv)

Mattheüs 9:25 Als nu de schare uitgedreven was, ging Hij in, en greep haar hand; en het dochtertje stond op. (NL)

Matthew 9:25 But{G1161} when{G3753} the people{G3793} were put forth{G1544}{(G5681)}, he went in{G1525}{(G5631)}, and took{G2902}{(G5656)} her{G846} by the hand{G5495}, and{G2532} the maid{G2877} arose{G1453}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:25 But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose. (kjv)

======= Matthew 9:26 ============

Matthew 9:26 And the fame hereof went forth into all that land.(asv)

Mattheüs 9:26 En dit gerucht ging uit door dat gehele land. (NL)

Matthew 9:26 And{G2532} the fame{G5345} hereof{G3778} went abroad{G1831}{(G5627)} into{G1519} all{G3650} that{G1565} land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 9:26 And the fame hereof went abroad into all that land. (kjv)

======= Matthew 9:27 ============

Matthew 9:27 And as Jesus passed by from thence, two blind men followed him, crying out, and saying, Have mercy on us, thou son of David.(asv)

Mattheüs 9:27 En als Jezus van daar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer! (NL)

Matthew 9:27 And{G2532} when Jesus{G2424} departed{G3855}{(G5723)} thence{G1564}, two{G1417} blind men{G5185} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, crying{G2896}{(G5723)}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Thou Son{G5207} of David{G1138}, have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}. (kjv-strongs#)

Mat 9:27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou son of David, have mercy on us. (kjv)

======= Matthew 9:28 ============

Matthew 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They say unto him, Yea, Lord.(asv)

Mattheüs 9:28 En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! (NL)

Matthew 9:28 And{G1161} when he was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the house{G3614}, the blind men{G5185} came{G4334}{(G5656)} to him{G846}: and{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Believe ye{G4100}{(G5720)} that{G3754} I am able{G1410}{(G5736)} to do{G4160}{(G5658)} this{G5124}? They said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yea{G3483}, Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. (kjv)

======= Matthew 9:29 ============

Matthew 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it done unto you.(asv)

Mattheüs 9:29 Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof. (NL)

Matthew 9:29 Then{G5119} touched he{G680}{(G5662)} their{G846} eyes{G3788}, saying{G3004}{(G5723)}, According{G2596} to your{G5216} faith{G4102} be it{G1096}{(G5676)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. (kjv)

======= Matthew 9:30 ============

Matthew 9:30 And their eyes were opened. And Jesus strictly charged them, saying, See that no man know it.(asv)

Mattheüs 9:30 En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet, dat het niemand wete. (NL)

Matthew 9:30 And{G2532} their{G846} eyes{G3788} were opened{G455}{(G5681)}; and{G2532} Jesus{G2424} straitly charged{G1690}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, See{G3708}{(G5720)} that no man{G3367} know{G1097}{(G5720)} it. (kjv-strongs#)

Mat 9:30 And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it. (kjv)

======= Matthew 9:31 ============

Matthew 9:31 But they went forth, and spread abroad his fame in all that land.(asv)

Mattheüs 9:31 Maar zij, uitgegaan zijnde, hebben Hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. (NL)

Matthew 9:31 But{G1161} they, when they were departed{G1831}{(G5631)}, spread abroad{G1310} his{G846} fame{G1310}{(G5656)} in{G1722} all{G3650} that{G1565} country{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 9:31 But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. (kjv)

======= Matthew 9:32 ============

Matthew 9:32 And as they went forth, behold, there was brought to him a dumb man possessed with a demon.(asv)

Mattheüs 9:32 Als dezen nu uitgingen, ziet, zo brachten zij tot Hem een mens, die stom en van den duivel bezeten was. (NL)

Matthew 9:32 As{G1161} they{G846} went out{G1831}{(G5740)}, behold{G2400}{(G5628)}, they brought{G4374}{(G5656)} to him{G846} a dumb{G2974} man{G444} possessed with a devil{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 9:32 As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil. (kjv)

======= Matthew 9:33 ============

Matthew 9:33 And when the demon was cast out, the dumb man spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.(asv)

Mattheüs 9:33 En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israel gezien! (NL)

Matthew 9:33 And{G2532} when the devil{G1140} was cast out{G1544}{(G5685)}, the dumb{G2974} spake{G2980}{(G5656)}: and{G2532} the multitudes{G3793} marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} It was never{G3763} so{G3779} seen{G5316}{(G5648)} in{G1722} Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 9:33 And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel. (kjv)

======= Matthew 9:34 ============

Matthew 9:34 But the Pharisees said, By the prince of the demons casteth he out demons.(asv)

Mattheüs 9:34 Maar de Farizeen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door den overste der duivelen. (NL)

Matthew 9:34 But{G1161} the Pharisees{G5330} said{G3004}{(G5707)}, He casteth out{G1544}{(G5719)} devils{G1140} through{G1722} the prince{G758} of the devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 9:34 But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils. (kjv)

======= Matthew 9:35 ============

Matthew 9:35 And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness.(asv)

Mattheüs 9:35 En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. (NL)

Matthew 9:35 And{G2532} Jesus{G2424} went about{G4013}{(G5707)} all{G3956} the cities{G4172} and{G2532} villages{G2968}, teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}, and{G2532} preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932}, and{G2532} healing{G2323}{(G5723)} every{G3956} sickness{G3554} and{G2532} every{G3956} disease{G3119} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. (kjv)

======= Matthew 9:36 ============

Matthew 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were distressed and scattered, as sheep not having a shepherd.(asv)

Mattheüs 9:36 En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben. (NL)

Matthew 9:36 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} the multitudes{G3793}, he was moved with compassion{G4697}{(G5675)} on{G4012} them{G846}, because{G3754} they fainted{G2258}{(G5713)}{G1590}{(G5772)}, and{G2532} were scattered abroad{G4496}{(G5772)}, as{G5616} sheep{G4263} having{G2192}{(G5723)} no{G3361} shepherd{G4166}. (kjv-strongs#)

Mat 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. (kjv)

======= Matthew 9:37 ============

Matthew 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest indeed is plenteous, but the laborers are few.(asv)

Mattheüs 9:37 Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige; (NL)

Matthew 9:37 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} he unto his{G846} disciples{G3101}, The harvest{G2326} truly{G3303} is plenteous{G4183}, but{G1161} the labourers{G2040} are few{G3641}; (kjv-strongs#)

Mat 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few; (kjv)

======= Matthew 9:38 ============

Matthew 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth laborers into his harvest.(asv)

Mattheüs 9:38 Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. (NL)

Matthew 9:38 Pray ye{G1189}{(G5676)} therefore{G3767} the Lord{G2962} of the harvest{G2326}, that{G3704} he will send forth{G1544}{(G5632)} labourers{G2040} into{G1519} his{G846} harvest{G2326}. (kjv-strongs#)

Mat 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.(kjv)

======= Matthew 10:1 ============

Matthew 10:1 And he called unto him his twelve disciples, and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of disease and all manner of sickness.(asv)

Mattheüs 10:1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. (NL)

Matthew 10:1 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} unto him his{G846} twelve{G1427} disciples{G3101}, he gave{G1325}{(G5656)} them{G846} power{G1849} against unclean{G169} spirits{G4151}, to{G5620} cast{G1544} them{G846} out{G1544}{(G5721)}, and{G2532} to heal{G2323}{(G5721)} all manner{G3956} of sickness{G3554} and{G2532} all manner{G3956} of disease{G3119}. (kjv-strongs#)

Mat 10:1 And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. (kjv)

======= Matthew 10:2 ============

Matthew 10:2 Now the names of the twelve apostles are these: The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the [son] of Zebedee, and John his brother;(asv)

Mattheüs 10:2 De namen nu der twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder; Jakobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder; (NL)

Matthew 10:2 Now{G1161} the names{G3686} of the twelve{G1427} apostles{G652} are{G2076}{(G5748)} these{G5023}; The first{G4413}, Simon{G4613}, who{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Peter{G4074}, and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80}; James{G2385} the son of{G3588} Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}; (kjv-strongs#)

Mat 10:2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; (kjv)

======= Matthew 10:3 ============

Matthew 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus;(asv)

Mattheüs 10:3 Filippus en Bartholomeus; Thomas en Mattheus, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeus, en Lebbeus, toegenaamd Thaddeus; (NL)

Matthew 10:3 Philip{G5376}, and{G2532} Bartholomew{G918}; Thomas{G2381}, and{G2532} Matthew{G3156} the publican{G5057}; James{G2385} the son of{G3588} Alphaeus{G256}, and{G2532} Lebbaeus{G3002}, whose surname was{G1941}{(G5685)} Thaddaeus{G2280}; (kjv-strongs#)

Mat 10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; (kjv)

======= Matthew 10:4 ============

Matthew 10:4 Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who also betrayed him.(asv)

Mattheüs 10:4 Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft. (NL)

Matthew 10:4 Simon{G4613} the Canaanite{G2581}, and{G2532} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, who{G3588} also{G2532} betrayed{G3860}{(G5631)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:4 Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. (kjv)

======= Matthew 10:5 ============

Matthew 10:5 These twelve Jesus sent forth, and charged them, saying, Go not into [any] way of the Gentiles, and enter not into any city of the Samaritans:(asv)

Mattheüs 10:5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. (NL)

Matthew 10:5 These{G5128} twelve{G1427} Jesus{G2424} sent forth{G649}{(G5656)}, and commanded{G3853}{(G5660)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Go{G565}{(G5632)} not{G3361} into{G1519} the way{G3598} of the Gentiles{G1484}, and{G2532} into{G1519} any city{G4172} of the Samaritans{G4541} enter ye{G1525}{(G5632)} not{G3361}: (kjv-strongs#)

Mat 10:5 These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: (kjv)

======= Matthew 10:6 ============

Matthew 10:6 but go rather to the lost sheep of the house of Israel.(asv)

Mattheüs 10:6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels. (NL)

Matthew 10:6 But{G1161} go{G4198}{(G5737)} rather{G3123} to{G4314} the lost{G622}{(G5756)} sheep{G4263} of the house{G3624} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 10:6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel. (kjv)

======= Matthew 10:7 ============

Matthew 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.(asv)

Mattheüs 10:7 En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. (NL)

Matthew 10:7 And{G1161} as ye go{G4198}{(G5740)}, preach{G2784}{(G5720)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} The kingdom{G932} of heaven{G3772} is at hand{G1448}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. (kjv)

======= Matthew 10:8 ============

Matthew 10:8 Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons: freely ye received, freely give.(asv)

Mattheüs 10:8 Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. (NL)

Matthew 10:8 Heal{G2323}{(G5720)} the sick{G770}{(G5723)}, cleanse{G2511}{(G5720)} the lepers{G3015}, raise{G1453}{(G5720)} the dead{G3498}, cast out{G1544}{(G5720)} devils{G1140}: freely{G1432} ye have received{G2983}{(G5627)}, freely{G1432} give{G1325}{(G5628)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give. (kjv)

======= Matthew 10:9 ============

Matthew 10:9 Get you no gold, nor silver, nor brass in your purses;(asv)

Mattheüs 10:9 Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels; (NL)

Matthew 10:9 Provide{G2932}{(G5667)} neither{G3361} gold{G5557}, nor{G3366} silver{G696}, nor{G3366} brass{G5475} in{G1519} your{G5216} purses{G2223}, (kjv-strongs#)

Mat 10:9 Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, (kjv)

======= Matthew 10:10 ============

Matthew 10:10 no wallet for [your] journey, neither two coats, nor shoes, nor staff: for the laborer is worthy of his food.(asv)

Mattheüs 10:10 Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig. (NL)

Matthew 10:10 Nor{G3361} scrip{G4082} for{G1519} your journey{G3598}, neither{G3366} two{G1417} coats{G5509}, neither{G3366} shoes{G5266}, nor{G3366} yet staves{G4464}: for{G1063} the workman{G2040} is{G2076}{(G5748)} worthy{G514} of his{G846} meat{G5160}. (kjv-strongs#)

Mat 10:10 Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat. (kjv)

======= Matthew 10:11 ============

Matthew 10:11 And into whatsoever city or village ye shall enter, search out who in it is worthy; and there abide till ye go forth.(asv)

Mattheüs 10:11 En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt, wie daarin waardig is; en blijft aldaar, totdat gij daar uitgaat. (NL)

Matthew 10:11 And{G1161} into{G1519} whatsoever{G302}{G3739} city{G4172} or{G2228} town{G2968} ye shall enter{G1525}{(G5632)}, enquire{G1833}{(G5657)} who{G5101} in{G1722} it{G846} is{G2076}{(G5748)} worthy{G514}; and there{G2546} abide{G3306}{(G5657)} till{G302}{G2193} ye go thence{G1831}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:11 And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence. (kjv)

======= Matthew 10:12 ============

Matthew 10:12 And as ye enter into the house, salute it.(asv)

Mattheüs 10:12 En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve. (NL)

Matthew 10:12 And{G1161} when ye come{G1525}{(G5740)} into{G1519} an house{G3614}, salute{G782}{(G5663)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:12 And when ye come into an house, salute it. (kjv)

======= Matthew 10:13 ============

Matthew 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.(asv)

Mattheüs 10:13 En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u. (NL)

Matthew 10:13 And{G2532} if{G1437}{G3303} the house{G3614} be{G5600}{(G5753)} worthy{G514}, let your{G5216} peace{G1515} come{G2064}{(G5628)} upon{G1909} it{G846}: but{G1161} if{G3362} it be{G5600}{(G5753)} not{G3362} worthy{G514}, let your{G5216} peace{G1515} return{G1994}{(G5649)} to{G4314} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you. (kjv)

======= Matthew 10:14 ============

Matthew 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, as ye go forth out of that house or that city, shake off the dust of your feet.(asv)

Mattheüs 10:14 En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af. (NL)

Matthew 10:14 And{G2532} whosoever{G3739} shall{G1209} not{G3362} receive{G1209}{(G5667)} you{G5209}, nor{G3366} hear{G191}{(G5661)} your{G5216} words{G3056}, when ye depart out{G1831}{(G5740)} of that{G1565} house{G3614} or{G2228} city{G4172}, shake off{G1621}{(G5657)} the dust{G2868} of your{G5216} feet{G4228}. (kjv-strongs#)

Mat 10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. (kjv)

======= Matthew 10:15 ============

Matthew 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.(asv)

Mattheüs 10:15 Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan dezelve stad. (NL)

Matthew 10:15 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for the land{G1093} of Sodom{G4670} and{G2532} Gomorrha{G1116} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for that{G1565} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (kjv)

======= Matthew 10:16 ============

Matthew 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.(asv)

Mattheüs 10:16 Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven. (NL)

Matthew 10:16 Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649} you{G5209} forth{G649}{(G5719)} as{G5613} sheep{G4263} in{G1722} the midst{G3319} of wolves{G3074}: be ye{G1096}{(G5737)} therefore{G3767} wise{G5429} as{G5613} serpents{G3789}, and{G2532} harmless{G185} as{G5613} doves{G4058}. (kjv-strongs#)

Mat 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. (kjv)

======= Matthew 10:17 ============

Matthew 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to councils, and in theirs synagogues they will scourge you;(asv)

Mattheüs 10:17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. (NL)

Matthew 10:17 But{G1161} beware{G4337}{(G5720)} of{G575} men{G444}: for{G1063} they will deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5692)} to{G1519} the councils{G4892}, and{G2532} they will scourge{G3146}{(G5692)} you{G5209} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864}; (kjv-strongs#)

Mat 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues; (kjv)

======= Matthew 10:18 ============

Matthew 10:18 yea and before governors and kings shall ye be brought for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles.(asv)

Mattheüs 10:18 En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis. (NL)

Matthew 10:18 And{G2532} ye shall be brought{G71}{(G5701)} before{G1909} governors{G2232} and{G2532}{G1161} kings{G935} for my{G1752} sake{G1700}, for{G1519} a testimony{G3142} against them{G846} and{G2532} the Gentiles{G1484}. (kjv-strongs#)

Mat 10:18 And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. (kjv)

======= Matthew 10:19 ============

Matthew 10:19 But when they deliver you up, be not anxious how or what ye shall speak: for it shall be given you in that hour what ye shall speak.(asv)

Mattheüs 10:19 Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult. (NL)

Matthew 10:19 But{G1161} when{G3752} they deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5725)}, take{G3309} no{G3361} thought{G3309}{(G5661)} how{G4459} or{G2228} what{G5101} ye shall speak{G2980}{(G5661)}: for{G1063} it shall be given{G1325}{(G5701)} you{G5213} in{G1722} that same{G1565} hour{G5610} what{G5101} ye shall speak{G2980}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:19 But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. (kjv)

======= Matthew 10:20 ============

Matthew 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father that speaketh in you.(asv)

Mattheüs 10:20 Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt. (NL)

Matthew 10:20 For{G1063} it is{G2075}{(G5748)} not{G3756} ye{G5210} that speak{G2980}{(G5723)}, but{G235} the Spirit{G4151} of your{G5216} Father{G3962} which{G3588} speaketh{G2980}{(G5723)} in{G1722} you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. (kjv)

======= Matthew 10:21 ============

Matthew 10:21 And brother shall deliver up brother to death, and the father his child: and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death.(asv)

Mattheüs 10:21 En de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden. (NL)

Matthew 10:21 And{G1161} the brother{G80} shall deliver up{G3860}{(G5692)} the brother{G80} to{G1519} death{G2288}, and{G2532} the father{G3962} the child{G5043}: and{G2532} the children{G5043} shall rise up{G1881}{(G5695)} against{G1909} their parents{G1118}, and{G2532} cause{G2289} them{G846} to be put to death{G2289}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:21 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. (kjv)

======= Matthew 10:22 ============

Matthew 10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end, the same shall be saved.(asv)

Mattheüs 10:22 En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. (NL)

Matthew 10:22 And{G2532} ye shall{G2071}{(G5704)} be hated{G3404}{(G5746)} of{G5259} all{G3956} men for{G1223} my{G3450} name's sake{G3686}: but{G1161} he that{G3778} endureth{G5278}{(G5660)} to{G1519} the end{G5056} shall be saved{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved. (kjv)

======= Matthew 10:23 ============

Matthew 10:23 But when they persecute you in this city, flee into the next: for verily I say unto you, Ye shall not have gone through the cities of Israel, till the Son of man be come.(asv)

Mattheüs 10:23 Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israels niet geeindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn. (NL)

Matthew 10:23 But{G1161} when{G3752} they persecute{G1377}{(G5725)} you{G5209} in{G1722} this{G5026} city{G4172}, flee ye{G5343}{(G5720)} into{G1519} another{G243}: for{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Ye shall{G5055} not{G3364} have gone over{G5055}{(G5661)} the cities{G4172} of Israel{G2474}, till{G2193} the Son{G5207} of man{G444} be{G302} come{G2064}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come. (kjv)

======= Matthew 10:24 ============

Matthew 10:24 A disciple is not above his teacher, nor a servant above his lord.(asv)

Mattheüs 10:24 De discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. (NL)

Matthew 10:24 The disciple{G3101} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} above{G5228} his master{G1320}, nor{G3761} the servant{G1401} above{G5228} his{G846} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 10:24 The disciple is not above his master, nor the servant above his lord. (kjv)

======= Matthew 10:25 ============

Matthew 10:25 It is enough for the disciple that he be as his teacher, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more them of his household!(asv)

Mattheüs 10:25 Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! (NL)

Matthew 10:25 It is enough{G713} for the disciple{G3101} that{G2443} he be{G1096}{(G5638)} as{G5613} his{G846} master{G1320}, and{G2532} the servant{G1401} as{G5613} his{G846} lord{G2962}. If{G1487} they have called{G2564}{(G5656)} the master of the house{G3617} Beelzebub{G954}, how much{G4214} more{G3123} shall they call them of his{G846} household{G3615}? (kjv-strongs#)

Mat 10:25 It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? (kjv)

======= Matthew 10:26 ============

Matthew 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.(asv)

Mattheüs 10:26 Vreest dan hen niet; want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden. (NL)

Matthew 10:26 Fear{G5399}{(G5676)} them{G846} not{G3361} therefore{G3767}: for{G1063} there is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762} covered{G2572}{(G5772)}, that{G3739} shall{G601} not{G3756} be revealed{G601}{(G5701)}; and{G2532} hid{G2927}, that{G3739} shall{G1097} not{G3756} be known{G1097}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known. (kjv)

======= Matthew 10:27 ============

Matthew 10:27 What I tell you in the darkness, speak ye in the light; and what ye hear in the ear, proclaim upon the house-tops.(asv)

Mattheüs 10:27 Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken. (NL)

Matthew 10:27 What{G3739} I tell{G3004}{(G5719)} you{G5213} in{G1722} darkness{G4653}, that speak ye{G2036}{(G5628)} in{G1722} light{G5457}: and{G2532} what{G3739} ye hear{G191}{(G5719)} in{G1519} the ear{G3775}, that preach ye{G2784}{(G5657)} upon{G1909} the housetops{G1430}. (kjv-strongs#)

Mat 10:27 What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops. (kjv)

======= Matthew 10:28 ============

Matthew 10:28 And be not afraid of them that kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.(asv)

Mattheüs 10:28 En vreest niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. (NL)

Matthew 10:28 And{G2532} fear{G5399}{(G5676)}{G575} not{G3361} them which{G3588} kill{G615}{(G5723)} the body{G4983}, but{G1161} are{G1410} not{G3361} able{G1410}{(G5740)} to kill{G615}{(G5658)} the soul{G5590}: but{G1161} rather{G3123} fear{G5399}{(G5676)} him which{G3588} is able{G1410}{(G5740)} to destroy{G622}{(G5658)} both{G2532} soul{G5590} and{G2532} body{G4983} in{G1722} hell{G1067}. (kjv-strongs#)

Mat 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. (kjv)

======= Matthew 10:29 ============

Matthew 10:29 Are not two sparrows sold for a penny? and not one of them shall fall on the ground without your Father:(asv)

Mattheüs 10:29 Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader. (NL)

Matthew 10:29 Are{G4453} not{G3780} two{G1417} sparrows{G4765} sold{G4453}{(G5743)} for a farthing{G787}? and{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846} shall{G4098} not{G3756} fall{G4098}{(G5695)} on{G1909} the ground{G1093} without{G427} your{G5216} Father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father. (kjv)

======= Matthew 10:30 ============

Matthew 10:30 but the very hairs of your head are all numbered.(asv)

Mattheüs 10:30 En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. (NL)

Matthew 10:30 But{G1161} the very{G2532} hairs{G2359} of your{G5216} head{G2776} are{G1526}{(G5748)} all{G3956} numbered{G705}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 10:30 But the very hairs of your head are all numbered. (kjv)

======= Matthew 10:31 ============

Matthew 10:31 Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.(asv)

Mattheüs 10:31 Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven. (NL)

Matthew 10:31 Fear ye{G5399}{(G5676)} not{G3361} therefore{G3767}, ye{G5210} are of more value{G1308}{(G5719)} than many{G4183} sparrows{G4765}. (kjv-strongs#)

Mat 10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. (kjv)

======= Matthew 10:32 ============

Matthew 10:32 Every one therefore who shall confess me before men, him will I also confess before my Father who is in heaven.(asv)

Mattheüs 10:32 Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (NL)

Matthew 10:32 Whosoever{G3956}{G3748} therefore{G3767} shall confess{G3670}{(G5692)}{G1722} me{G1698} before{G1715} men{G444},{G1722} him{G846} will I confess{G3670}{(G5692)} also{G2504} before{G1715} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 10:33 ============

Matthew 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven.(asv)

Mattheüs 10:33 Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (NL)

Matthew 10:33 But{G1161} whosoever{G3748} shall{G302} deny{G720}{(G5667)} me{G3165} before{G1715} men{G444}, him{G846} will I also{G2504} deny{G720}{(G5695)} before{G1715} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 10:34 ============

Matthew 10:34 Think not that I came to send peace on the earth: I came not to send peace, but a sword.(asv)

Mattheüs 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (NL)

Matthew 10:34 Think{G3543}{(G5661)} not{G3361} that{G3754} I am come{G2064}{(G5627)} to send{G906}{(G5629)} peace{G1515} on{G1909} earth{G1093}: I came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to send{G906}{(G5629)} peace{G1515}, but{G235} a sword{G3162}. (kjv-strongs#)

Mat 10:34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword. (kjv)

======= Matthew 10:35 ============

Matthew 10:35 For I came to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law:(asv)

Mattheüs 10:35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. (NL)

Matthew 10:35 For{G1063} I am come{G2064}{(G5627)} to set{G1369} a man{G444} at variance{G1369}{(G5658)} against{G2596} his{G846} father{G3962}, and{G2532} the daughter{G2364} against{G2596} her{G846} mother{G3384}, and{G2532} the daughter in law{G3565} against{G2596} her{G846} mother in law{G3994}. (kjv-strongs#)

Mat 10:35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law. (kjv)

======= Matthew 10:36 ============

Matthew 10:36 and a man's foes [shall be] they of his own household.(asv)

Mattheüs 10:36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. (NL)

Matthew 10:36 And{G2532} a man's{G444} foes{G2190} shall be they of his own{G846} household{G3615}. (kjv-strongs#)

Mat 10:36 And a man's foes shall be they of his own household. (kjv)

======= Matthew 10:37 ============

Matthew 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.(asv)

Mattheüs 10:37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. (NL)

Matthew 10:37 He that loveth{G5368}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384} more than{G5228} me{G1691} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}: and{G2532} he that loveth{G5368}{(G5723)} son{G5207} or{G2228} daughter{G2364} more than{G5228} me{G1691} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}. (kjv-strongs#)

Mat 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. (kjv)

======= Matthew 10:38 ============

Matthew 10:38 And he that doth not take his cross and follow after me, is not worthy of me.(asv)

Mattheüs 10:38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. (NL)

Matthew 10:38 And{G2532} he{G3739} that taketh{G2983}{(G5719)} not{G3756} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} followeth{G190}{(G5719)} after{G3694} me{G3450}, is{G2076}{(G5748)} not{G3756} worthy{G514} of me{G3450}. (kjv-strongs#)

Mat 10:38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me. (kjv)

======= Matthew 10:39 ============

Matthew 10:39 He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it.(asv)

Mattheüs 10:39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden. (NL)

Matthew 10:39 He that findeth{G2147}{(G5631)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}: and{G2532} he that loseth{G622}{(G5660)} his{G846} life{G5590} for my{G1700} sake{G1752} shall find{G2147}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 10:39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it. (kjv)

======= Matthew 10:40 ============

Matthew 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.(asv)

Mattheüs 10:40 Die u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. (NL)

Matthew 10:40 He that receiveth{G1209}{(G5740)} you{G5209} receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}, and{G2532} he that receiveth{G1209}{(G5740)} me{G1691} receiveth{G1209}{(G5736)} him that sent{G649}{(G5660)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. (kjv)

======= Matthew 10:41 ============

Matthew 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward: and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.(asv)

Mattheüs 10:41 Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in den naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. (NL)

Matthew 10:41 He that receiveth{G1209}{(G5740)} a prophet{G4396} in{G1519} the name{G3686} of a prophet{G4396} shall receive{G2983}{(G5695)} a prophet's{G4396} reward{G3408}; and{G2532} he that receiveth{G2983}{(G5695)} a righteous man{G1342} in{G1519} the name{G3686} of a righteous man{G1342} shall receive{G1209}{(G5740)} a righteous man's{G1342} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. (kjv)

======= Matthew 10:42 ============

Matthew 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only, in the name of a disciple, verily I say unto you he shall in no wise lose his reward.(asv)

Mattheüs 10:42 En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud water, in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. (NL)

Matthew 10:42 And{G2532} whosoever{G3739}{G1437} shall give to drink{G4222}{(G5661)} unto one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} a cup{G4221} of cold{G5593} water only{G3440} in{G1519} the name{G3686} of a disciple{G3101}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, he shall in no wise{G3364} lose{G622}{(G5661)} his{G846} reward{G3408}. (kjv-strongs#)

Mat 10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.(kjv)

======= Matthew 11:1 ============

Matthew 11:1 And it came to pass when Jesus had finished commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and preach in their cities.(asv)

Mattheüs 11:1 En het is geschied, toen Jezus geeindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven, dat Hij van daar voortging, om te leren en te prediken in hun steden. (NL)

Matthew 11:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had made an end{G5055}{(G5656)} of commanding{G1299}{(G5723)} his{G846} twelve{G1427} disciples{G3101}, he departed{G3327}{(G5627)} thence{G1564} to teach{G1321}{(G5721)} and{G2532} to preach{G2784}{(G5721)} in{G1722} their{G846} cities{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 11:1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. (kjv)

======= Matthew 11:2 ============

Matthew 11:2 Now when John heard in the prison the works of the Christ, he sent by his disciples(asv)

Mattheüs 11:2 En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen; (NL)

Matthew 11:2 Now{G1161} when John{G2491} had heard{G191}{(G5660)} in{G1722} the prison{G1201} the works{G2041} of Christ{G5547}, he sent{G3992}{(G5660)} two{G1417} of his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 11:2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples, (kjv)

======= Matthew 11:3 ============

Matthew 11:3 and said unto him, Art thou he that cometh, or look we for another?(asv)

Mattheüs 11:3 En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? (NL)

Matthew 11:3 And said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Art{G1488}{(G5748)} thou{G4771} he that should come{G2064}{(G5740)}, or{G2228} do we look{G4328}{(G5719)} for another{G2087}? (kjv-strongs#)

Mat 11:3 And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? (kjv)

======= Matthew 11:4 ============

Matthew 11:4 And Jesus answered and said unto them, Go and tell John the things which ye hear and see:(asv)

Mattheüs 11:4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet: (NL)

Matthew 11:4 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Go{G4198}{(G5679)} and shew{G518} John{G2491} again{G518}{(G5657)} those things which{G3739} ye do hear{G191}{(G5719)} and{G2532} see{G991}{(G5719)}: (kjv-strongs#)

Mat 11:4 Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see: (kjv)

======= Matthew 11:5 ============

Matthew 11:5 the blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good tidings preached to them.(asv)

Mattheüs 11:5 De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd. (NL)

Matthew 11:5 The blind{G5185} receive their sight{G308}{(G5719)}, and{G2532} the lame{G5560} walk{G4043}{(G5719)}, the lepers{G3015} are cleansed{G2511}{(G5743)}, and{G2532} the deaf{G2974} hear{G191}{(G5719)}, the dead{G3498} are raised up{G1453}{(G5743)}, and{G2532} the poor{G4434} have the gospel preached to them{G2097}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. (kjv)

======= Matthew 11:6 ============

Matthew 11:6 And blessed is he, whosoever shall find no occasion of stumbling in me.(asv)

Mattheüs 11:6 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geergerd worden. (NL)

Matthew 11:6 And{G2532} blessed{G3107} is{G2076}{(G5748)} he, whosoever{G3739} shall{G4624} not{G3362} be offended{G4624}{(G5686)} in{G1722} me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 11:6 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me. (kjv)

======= Matthew 11:7 ============

Matthew 11:7 And as these went their way, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to behold? a reed shaken with the wind?(asv)

Mattheüs 11:7 Als nu dezen heengingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind ginds en weder bewogen wordt? (NL)

Matthew 11:7 And{G1161} as{G5130} they departed{G4198}{(G5740)}, Jesus{G2424} began{G756}{(G5662)} to say{G3004}{(G5721)} unto the multitudes{G3793} concerning{G4012} John{G2491}, What{G5101} went ye{G1831}{(G5627)} out into{G1519} the wilderness{G2048} to see{G2300}{(G5664)}? A reed{G2563} shaken{G4531}{(G5746)} with{G5259} the wind{G417}? (kjv-strongs#)

Mat 11:7 And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? (kjv)

======= Matthew 11:8 ============

Matthew 11:8 But what went ye out to see? a man clothed in soft [raiment] ? Behold, they that wear soft [raiment] are in kings' houses.(asv)

Mattheüs 11:8 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. (NL)

Matthew 11:8 But{G235} what{G5101} went ye out{G1831}{(G5627)} for to see{G1492}{(G5629)}? A man{G444} clothed{G294}{(G5772)} in{G1722} soft{G3120} raiment{G2440}? behold{G2400}{(G5628)}, they that wear{G5409}{(G5723)} soft{G3120} clothing are{G1526}{(G5748)} in{G1722} kings{G935}' houses{G3624}. (kjv-strongs#)

Mat 11:8 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. (kjv)

======= Matthew 11:9 ============

Matthew 11:9 But wherefore went ye out? to see a prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.(asv)

Mattheüs 11:9 Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. (NL)

Matthew 11:9 But{G235} what{G5101} went ye out{G1831}{(G5627)} for to see{G1492}{(G5629)}? A prophet{G4396}? yea{G3483}, I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, and{G2532} more{G4055} than a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 11:9 But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet. (kjv)

======= Matthew 11:10 ============

Matthew 11:10 This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way before thee.(asv)

Mattheüs 11:10 Want deze is het, van denwelken geschreven staat: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg bereiden zal voor U heen. (NL)

Matthew 11:10 For{G1063} this{G3778} is{G2076}{(G5748)} he, of{G4012} whom{G3739} it is written{G1125}{(G5769)}, Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} my{G3450} messenger{G32} before{G4253} thy{G4675} face{G4383}, which{G3739} shall prepare{G2680}{(G5692)} thy{G4675} way{G3598} before{G1715} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 11:10 For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. (kjv)

======= Matthew 11:11 ============

Matthew 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not arisen a greater than John the Baptist: yet he that is but little in the kingdom of heaven is greater than he.(asv)

Mattheüs 11:11 Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. (NL)

Matthew 11:11 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Among{G1722} them that are born{G1084} of women{G1135} there hath{G1453} not{G3756} risen{G1453}{(G5769)} a greater than{G3187} John{G2491} the Baptist{G910}: notwithstanding{G1161} he that is least{G3398} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} greater than{G3187} he{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. (kjv)

======= Matthew 11:12 ============

Matthew 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and men of violence take it by force.(asv)

Mattheüs 11:12 En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld. (NL)

Matthew 11:12 And{G1161} from{G575} the days{G2250} of John{G2491} the Baptist{G910} until{G2193} now{G737} the kingdom{G932} of heaven{G3772} suffereth violence{G971}{(G5743)}, and{G2532} the violent{G973} take{G726} it{G846} by force{G726}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. (kjv)

======= Matthew 11:13 ============

Matthew 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John.(asv)

Mattheüs 11:13 Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. (NL)

Matthew 11:13 For{G1063} all{G3956} the prophets{G4396} and{G2532} the law{G3551} prophesied{G4395}{(G5656)} until{G2193} John{G2491}. (kjv-strongs#)

Mat 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John. (kjv)

======= Matthew 11:14 ============

Matthew 11:14 And if ye are willing to receive [it], this is Elijah, that is to come.(asv)

Mattheüs 11:14 En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. (NL)

Matthew 11:14 And{G2532} if{G1487} ye will{G2309}{(G5719)} receive{G1209}{(G5664)} it, this{G846} is{G2076}{(G5748)} Elias{G2243}, which{G3588} was for{G3195}{(G5723)} to come{G2064}{(G5738)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. (kjv)

======= Matthew 11:15 ============

Matthew 11:15 He that hath ears to hear, let him hear.(asv)

Mattheüs 11:15 Wie oren heeft om te horen, die hore. (NL)

Matthew 11:15 He that hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:15 He that hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 11:16 ============

Matthew 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the marketplaces, who call unto their fellows(asv)

Mattheüs 11:16 Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen, (NL)

Matthew 11:16 But{G1161} whereunto{G5101} shall I liken{G3666}{(G5692)} this{G5026} generation{G1074}? It is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto children{G3808} sitting{G2521}{(G5740)} in{G1722} the markets{G58}, and{G2532} calling{G4377}{(G5723)} unto their{G846} fellows{G2083}, (kjv-strongs#)

Mat 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows, (kjv)

======= Matthew 11:17 ============

Matthew 11:17 and say, We piped unto you, and ye did not dance; we wailed, and ye did not mourn.(asv)

Mattheüs 11:17 En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend. (NL)

Matthew 11:17 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, We have piped{G832}{(G5656)} unto you{G5213}, and{G2532} ye have{G3738} not{G3756} danced{G3738}{(G5662)}; we have mourned{G2354}{(G5656)} unto you{G5213}, and{G2532} ye have{G2875} not{G3756} lamented{G2875}{(G5668)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:17 And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented. (kjv)

======= Matthew 11:18 ============

Matthew 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a demon.(asv)

Mattheüs 11:18 Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel. (NL)

Matthew 11:18 For{G1063} John{G2491} came{G2064}{(G5627)} neither{G3383} eating{G2068}{(G5723)} nor{G3383} drinking{G4095}{(G5723)}, and{G2532} they say{G3004}{(G5719)}, He hath{G2192}{(G5719)} a devil{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil. (kjv)

======= Matthew 11:19 ============

Matthew 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold, a gluttonous man and a winebibber, a friend of publicans and sinners! And wisdom is justified by her [ works.(asv)

Mattheüs 11:19 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen. (NL)

Matthew 11:19 The Son{G5207} of man{G444} came{G2064}{(G5627)} eating{G2068}{(G5723)} and{G2532} drinking{G4095}{(G5723)}, and{G2532} they say{G3004}{(G5719)}, Behold{G2400}{(G5628)} a man{G444} gluttonous{G5314}, and{G2532} a winebibber{G3630}, a friend{G5384} of publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}. But{G2532} wisdom{G4678} is justified{G1344}{(G5681)} of{G575} her{G846} children{G5043}. (kjv-strongs#)

Mat 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. (kjv)

======= Matthew 11:20 ============

Matthew 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not.(asv)

Mattheüs 11:20 Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. (NL)

Matthew 11:20 Then{G5119} began he{G756}{(G5662)} to upbraid{G3679}{(G5721)} the cities{G4172} wherein{G1722}{G3739} most{G4118} of his{G846} mighty works{G1411} were done{G1096}{(G5633)}, because{G3754} they repented{G3340}{(G5656)} not{G3756}: (kjv-strongs#)

Mat 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not: (kjv)

======= Matthew 11:21 ============

Matthew 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which were done in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.(asv)

Mattheüs 11:21 Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. (NL)

Matthew 11:21 Woe{G3759} unto thee{G4671}, Chorazin{G5523}! woe{G3759} unto thee{G4671}, Bethsaida{G966}! for{G3754} if{G1487} the mighty works{G1411}, which{G3588} were done{G1096}{(G5637)} in{G1722} you{G5213}, had been done{G1096}{(G5633)} in{G1722} Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, they would have repented{G3340}{(G5656)} long ago{G302}{G3819} in{G1722} sackcloth{G4526} and{G2532} ashes{G4700}. (kjv-strongs#)

Mat 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. (kjv)

======= Matthew 11:22 ============

Matthew 11:22 But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you.(asv)

Mattheüs 11:22 Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden. (NL)

Matthew 11:22 But{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605} at{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 11:22 But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you. (kjv)

======= Matthew 11:23 ============

Matthew 11:23 And thou, Capernaum, shalt thou be exalted unto heaven? thou shalt go down unto Hades: for if the mighty works had been done in Sodom which were done in thee, it would have remained until this day.(asv)

Mattheüs 11:23 En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. (NL)

Matthew 11:23 And{G2532} thou{G4771}, Capernaum{G2584}, which{G3588} art exalted{G5312}{(G5685)} unto{G2193} heaven{G3772}, shalt be brought down{G2601}{(G5701)} to{G2193} hell{G86}: for{G3754} if{G1487} the mighty works{G1411}, which{G3588} have been done{G1096}{(G5637)} in{G1722} thee{G4671}, had been done{G1096}{(G5633)} in{G1722} Sodom{G4670}, it would have remained{G302}{G3306}{(G5656)} until{G3360} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 11:23 And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day. (kjv)

======= Matthew 11:24 ============

Matthew 11:24 But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.(asv)

Mattheüs 11:24 Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u. (NL)

Matthew 11:24 But{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} it shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for the land{G1093} of Sodom{G4670} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 11:24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee. (kjv)

======= Matthew 11:25 ============

Matthew 11:25 At that season Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and understanding, and didst reveal them unto babes: [(asv)

Mattheüs 11:25 In diezelve tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. (NL)

Matthew 11:25 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I thank{G1843}{(G5731)} thee{G4671}, O Father{G3962}, Lord{G2962} of heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093}, because{G3754} thou hast hid{G613}{(G5656)} these things{G5023} from{G575} the wise{G4680} and{G2532} prudent{G4908}, and{G2532} hast revealed{G601}{(G5656)} them{G846} unto babes{G3516}. (kjv-strongs#)

Mat 11:25 At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. (kjv)

======= Matthew 11:26 ============

Matthew 11:26 yea, Father, for so it was well-pleasing in thy sight.(asv)

Mattheüs 11:26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U. (NL)

Matthew 11:26 Even so{G3483}, Father{G3962}: for{G3754} so{G3779} it seemed{G1096}{(G5633)} good{G2107} in thy{G4675} sight{G1715}. (kjv-strongs#)

Mat 11:26 Even so, Father: for so it seemed good in thy sight. (kjv)

======= Matthew 11:27 ============

Matthew 11:27 All things have been delivered unto me of my Father: and no one knoweth the Son, save the Father; neither doth any know the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son willeth to reveal [him] .(asv)

Mattheüs 11:27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. (NL)

Matthew 11:27 All things{G3956} are delivered{G3860}{(G5681)} unto me{G3427} of{G5259} my{G3450} Father{G3962}: and{G2532} no man{G3762} knoweth{G1921}{(G5719)} the Son{G5207}, but{G1508} the Father{G3962}; neither{G3761} knoweth{G1921}{(G5719)} any man{G5100} the Father{G3962}, save{G1508} the Son{G5207}, and he{G2532} to{G3739} whomsoever{G1437} the Son{G5207} will{G1014}{(G5741)} reveal{G601}{(G5658)} him. (kjv-strongs#)

Mat 11:27 All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. (kjv)

======= Matthew 11:28 ============

Matthew 11:28 Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest.(asv)

Mattheüs 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (NL)

Matthew 11:28 Come{G1205}{(G5773)} unto{G4314} me{G3165}, all{G3956} ye that labour{G2872}{(G5723)} and{G2532} are heavy laden{G5412}{(G5772)}, and I{G2504} will give{G373} you{G5209} rest{G373}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. (kjv)

======= Matthew 11:29 ============

Matthew 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.(asv)

Mattheüs 11:29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. (NL)

Matthew 11:29 Take{G142}{(G5657)} my{G3450} yoke{G2218} upon{G1909} you{G5209}, and{G2532} learn{G3129}{(G5628)} of{G575} me{G1700}; for{G3754} I am{G1510}{(G5748)} meek{G4235} and{G2532} lowly{G5011} in heart{G2588}: and{G2532} ye shall find{G2147}{(G5692)} rest{G372} unto your{G5216} souls{G5590}. (kjv-strongs#)

Mat 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. (kjv)

======= Matthew 11:30 ============

Matthew 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.(asv)

Mattheüs 11:30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (NL)

Matthew 11:30 For{G1063} my{G3450} yoke{G2218} is easy{G5543}, and{G2532} my{G3450} burden{G5413} is{G2076}{(G5748)} light{G1645}. (kjv-strongs#)

Mat 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.(kjv)

======= Matthew 12:1 ============

Matthew 12:1 At that season Jesus went on the sabbath day through the grainfields; and his disciples were hungry and began to pluck ears and to eat.(asv)

Mattheüs 12:1 In dien tijd ging Jezus, op een sabbatdag, door het gezaaide, en Zijn discipelen hadden honger, en begonnen aren te plukken, en te eten. (NL)

Matthew 12:1 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Jesus{G2424} went{G4198}{(G5675)} on the sabbath day{G4521} through{G1223} the corn{G4702}; and{G1161} his{G846} disciples{G3101} were an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to pluck{G5089}{(G5721)} the ears of corn{G4719}, and{G2532} to eat{G2068}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn and to eat. (kjv)

======= Matthew 12:2 ============

Matthew 12:2 But the Pharisees, when they saw it, said unto him, Behold, thy disciples do that which it is not lawful to do upon the sabbath.(asv)

Mattheüs 12:2 En de Farizeen, dat ziende, zeiden tot Hem: Zie, Uw discipelen doen, wat niet geoorloofd is te doen op den sabbat. (NL)

Matthew 12:2 But{G1161} when the Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} it, they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} disciples{G3101} do{G4160}{(G5719)} that which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} to do{G4160}{(G5721)} upon{G1722} the sabbath day{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day. (kjv)

======= Matthew 12:3 ============

Matthew 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was hungry, and they that were with him;(asv)

Mattheüs 12:3 Maar Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, wat David gedaan heeft, toen hem hongerde, en hun, die met hem waren? (NL)

Matthew 12:3 But{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} what{G5101} David{G1138} did{G4160}{(G5656)}, when{G3753} he{G846} was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} they{G3326} that were with him{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him; (kjv)

======= Matthew 12:4 ============

Matthew 12:4 how he entered into the house of God, and ate the showbread, which it was not lawful for him to eat, neither for them that were with him, but only for the priests?(asv)

Mattheüs 12:4 Hoe hij gegaan is in het huis Gods, en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, noch ook hun, die met hem waren, maar den priesteren alleen. (NL)

Matthew 12:4 How{G4459} he entered into{G1525}{(G5627)}{G1519} the house{G3624} of God{G2316}, and{G2532} did eat{G5315}{(G5627)} the shewbread{G740}{G4286}, which{G3739} was{G2258}{(G5713)} not{G3756} lawful{G1832}{(G5752)} for him{G846} to eat{G5315}{(G5629)}, neither for{G3761} them which{G3326} were with him{G846}, but{G1508} only{G3441} for the priests{G2409}? (kjv-strongs#)

Mat 12:4 How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests? (kjv)

======= Matthew 12:5 ============

Matthew 12:5 Or have ye not read in the law, that on the sabbath day the priests in the temple profane the sabbath, and are guiltless?(asv)

Mattheüs 12:5 Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat de priesters den sabbat ontheiligen in den tempel, op de sabbatdagen, en nochtans onschuldig zijn? (NL)

Matthew 12:5 Or{G2228} have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} in{G1722} the law{G3551}, how that{G3754} on the sabbath days{G4521} the priests{G2409} in{G1722} the temple{G2411} profane{G953}{(G5719)} the sabbath{G4521}, and{G2532} are{G1526}{(G5748)} blameless{G338}? (kjv-strongs#)

Mat 12:5 Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless? (kjv)

======= Matthew 12:6 ============

Matthew 12:6 But I say unto you, that one greater than the temple is here.(asv)

Mattheüs 12:6 En Ik zeg u, dat Een, meerder dan de tempel, hier is. (NL)

Matthew 12:6 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} in this place{G5602} is one{G2076}{(G5748)} greater than{G3187} the temple{G2411}. (kjv-strongs#)

Mat 12:6 But I say unto you, That in this place is one greater than the temple. (kjv)

======= Matthew 12:7 ============

Matthew 12:7 But if ye had known what this meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.(asv)

Mattheüs 12:7 Doch zo gij geweten hadt, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offerande, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben. (NL)

Matthew 12:7 But{G1161} if{G1487} ye had known{G1097}{(G5715)} what{G5101} this meaneth{G2076}{(G5748)}, I will have{G2309}{(G5719)} mercy{G1656}, and{G2532} not{G3756} sacrifice{G2378}, ye would{G302} not{G3756} have condemned{G2613}{(G5656)} the guiltless{G338}. (kjv-strongs#)

Mat 12:7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless. (kjv)

======= Matthew 12:8 ============

Matthew 12:8 For the Son of man is lord of the sabbath.(asv)

Mattheüs 12:8 Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat. (NL)

Matthew 12:8 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} is{G2076}{(G5748)} Lord{G2962} even{G2532} of the sabbath day{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath day. (kjv)

======= Matthew 12:9 ============

Matthew 12:9 And he departed thence, and went into their synagogue:(asv)

Mattheüs 12:9 En van daar voortgaande, kwam Hij in hun synagoge. (NL)

Matthew 12:9 And{G2532} when he was departed{G3327}{(G5631)} thence{G1564}, he went{G2064}{(G5627)} into{G1519} their{G846} synagogue{G4864}: (kjv-strongs#)

Mat 12:9 And when he was departed thence, he went into their synagogue: (kjv)

======= Matthew 12:10 ============

Matthew 12:10 and behold, a man having a withered hand. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day? that they might accuse him.(asv)

Mattheüs 12:10 En ziet, er was een mens, die een dorre hand had, en zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? (opdat zij Hem mochten beschuldigen). (NL)

Matthew 12:10 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there was{G2258}{(G5713)} a man{G444} which had{G2192}{(G5723)} his hand{G5495} withered{G3584}. And{G2532} they asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Is it lawful{G1487}{G1832}{(G5748)} to heal{G2323}{(G5721)} on the sabbath days{G4521}? that{G2443} they might accuse{G2723}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:10 And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him. (kjv)

======= Matthew 12:11 ============

Matthew 12:11 And he said unto them, What man shall there be of you, that shall have one sheep, and if this fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?(asv)

Mattheüs 12:11 En Hij zeide tot hen: Wat mens zal er zijn onder u, die een schaap heeft, en zo datzelve op een sabbatdag in een gracht valt, die hetzelve niet zal aangrijpen en uitheffen? (NL)

Matthew 12:11 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, What{G5101} man{G444} shall there be{G2071}{(G5704)} among{G1537} you{G5216}, that{G3739} shall have{G2192}{(G5692)} one{G1520} sheep{G4263}, and{G2532} if{G1437} it{G5124} fall{G1706}{(G5632)} into{G1519} a pit{G999} on the sabbath day{G4521}, will he{G2902} not{G3780} lay hold{G2902}{(G5692)} on it{G846}, and{G2532} lift it out{G1453}{(G5692)}? (kjv-strongs#)

Mat 12:11 And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out? (kjv)

======= Matthew 12:12 ============

Matthew 12:12 How much then is a man of more value than a sheep! Wherefore it is lawful to do good on the sabbath day.(asv)

Mattheüs 12:12 Hoe veel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. (NL)

Matthew 12:12 How much{G4214} then{G3767} is a man{G444} better than{G1308}{(G5719)} a sheep{G4263}? Wherefore{G5620} it is lawful{G1832}{(G5748)} to do{G4160}{(G5721)} well{G2573} on the sabbath days{G4521}. (kjv-strongs#)

Mat 12:12 How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days. (kjv)

======= Matthew 12:13 ============

Matthew 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, as the other.(asv)

Mattheüs 12:13 Toen zeide Hij tot dien mens: Strek uw hand uit; en hij strekte ze uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere. (NL)

Matthew 12:13 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} he to the man{G444}, Stretch forth{G1614}{(G5657)} thine{G4675} hand{G5495}. And{G2532} he stretched it forth{G1614}{(G5656)}; and{G2532} it was restored{G600}{(G5681)} whole{G5199}, like as{G5613} the other{G243}. (kjv-strongs#)

Mat 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other. (kjv)

======= Matthew 12:14 ============

Matthew 12:14 But the Pharisees went out, and took counsel against him, how they might destroy him.(asv)

Mattheüs 12:14 En de Farizeen, uitgegaan zijnde, hielden te zamen raad tegen Hem, hoe zij Hem doden mochten. (NL)

Matthew 12:14 Then{G1161} the Pharisees{G5330} went out{G1831}{(G5631)}, and held{G2983}{(G5627)} a council{G4824} against{G2596} him{G846}, how{G3704} they might destroy{G622}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him. (kjv)

======= Matthew 12:15 ============

Matthew 12:15 And Jesus perceiving [it] withdrew from thence: and many followed him; and he healed them all,(asv)

Mattheüs 12:15 Maar Jezus, dat wetende, vertrok van daar, en vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze allen. (NL)

Matthew 12:15 But{G1161} when Jesus{G2424} knew{G1097}{(G5631)} it, he withdrew himself{G402}{(G5656)} from thence{G1564}: and{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846} all{G3956}; (kjv-strongs#)

Mat 12:15 But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all; (kjv)

======= Matthew 12:16 ============

Matthew 12:16 and charged them that they should not make him known:(asv)

Mattheüs 12:16 En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij Hem niet openbaar maken zouden; (NL)

Matthew 12:16 And{G2532} charged{G2008}{(G5656)} them{G846} that{G3363} they should{G4160} not{G3363} make{G4160}{(G5661)} him{G846} known{G5318}: (kjv-strongs#)

Mat 12:16 And charged them that they should not make him known: (kjv)

======= Matthew 12:17 ============

Matthew 12:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,(asv)

Mattheüs 12:17 Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: (NL)

Matthew 12:17 That{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Esaias{G2268} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 12:18 ============

Matthew 12:18 Behold, my servant whom I have chosen; My beloved in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit upon him, And he shall declare judgment to the Gentiles.(asv)

Mattheüs 12:18 Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen. (NL)

Matthew 12:18 Behold{G2400}{(G5628)} my{G3450} servant{G3816}, whom{G3739} I have chosen{G140}{(G5656)}; my{G3450} beloved{G27}, in{G1519} whom{G3739} my{G3450} soul{G5590} is well pleased{G2106}{(G5656)}: I will put{G5087}{(G5692)} my{G3450} spirit{G4151} upon{G1909} him{G846}, and{G2532} he shall shew{G518}{(G5692)} judgment{G2920} to the Gentiles{G1484}. (kjv-strongs#)

Mat 12:18 Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles. (kjv)

======= Matthew 12:19 ============

Matthew 12:19 He shall not strive, nor cry aloud; Neither shall any one hear his voice in the streets.(asv)

Mattheüs 12:19 Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand Zijn stem op de straten horen. (NL)

Matthew 12:19 He shall{G2051} not{G3756} strive{G2051}{(G5692)}, nor{G3761} cry{G2905}{(G5692)}; neither{G3761} shall any man{G5100} hear{G191}{(G5692)} his{G846} voice{G5456} in{G1722} the streets{G4113}. (kjv-strongs#)

Mat 12:19 He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets. (kjv)

======= Matthew 12:20 ============

Matthew 12:20 A bruised reed shall he not break, And smoking flax shall he not quench, Till he send forth judgment unto victory.(asv)

Mattheüs 12:20 Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. (NL)

Matthew 12:20 A bruised{G4937}{(G5772)} reed{G2563} shall he{G2608} not{G3756} break{G2608}{(G5656)}, and{G2532} smoking{G5188}{(G5746)} flax{G3043} shall he{G4570} not{G3756} quench{G4570}{(G5692)}, till{G2193}{G302} he send forth{G1544}{(G5632)} judgment{G2920} unto{G1519} victory{G3534}. (kjv-strongs#)

Mat 12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory. (kjv)

======= Matthew 12:21 ============

Matthew 12:21 And in his name shall the Gentiles hope.(asv)

Mattheüs 12:21 En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen. (NL)

Matthew 12:21 And{G2532} in{G1722} his{G846} name{G3686} shall{G1679} the Gentiles{G1484} trust{G1679}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:21 And in his name shall the Gentiles trust. (kjv)

======= Matthew 12:22 ============

Matthew 12:22 Then was brought unto him one possessed with a demon, blind and dumb: and he healed him, insomuch that the dumb man spake and saw.(asv)

Mattheüs 12:22 Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. (NL)

Matthew 12:22 Then{G5119} was brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846} one possessed with a devil{G1139}{(G5740)}, blind{G5185}, and{G2532} dumb{G2974}: and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} him{G846}, insomuch that{G5620} the blind{G5185} and{G2532} dumb{G2974} both{G2532} spake{G2980}{(G5721)} and{G2532} saw{G991}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:22 Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. (kjv)

======= Matthew 12:23 ============

Matthew 12:23 And all the multitudes were amazed, and said, Can this be the son of David?(asv)

Mattheüs 12:23 En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David? (NL)

Matthew 12:23 And{G2532} all{G3956} the people{G3793} were amazed{G1839}{(G5710)}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)}, Is{G2076}{(G5748)} not{G3385} this{G3778} the son{G5207} of David{G1138}? (kjv-strongs#)

Mat 12:23 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David? (kjv)

======= Matthew 12:24 ============

Matthew 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This man doth not cast out demons, but by Beelzebub the prince of the demons.(asv)

Mattheüs 12:24 Maar de Farizeen, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beelzebul, den overste der duivelen. (NL)

Matthew 12:24 But{G1161} when the Pharisees{G5330} heard{G191}{(G5660)} it, they said{G2036}{(G5627)}, This{G3778} fellow doth{G1544} not{G3756} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}, but{G1508} by{G1722} Beelzebub{G954} the prince{G758} of the devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mat 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils. (kjv)

======= Matthew 12:25 ============

Matthew 12:25 And knowing their thoughts he said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:(asv)

Mattheüs 12:25 Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. (NL)

Matthew 12:25 And{G1161} Jesus{G2424} knew{G1492}{(G5761)} their{G846} thoughts{G1761}, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Every{G3956} kingdom{G932} divided{G3307}{(G5685)} against{G2596} itself{G1438} is brought to desolation{G2049}{(G5743)}; and{G2532} every{G3956} city{G4172} or{G2228} house{G3614} divided{G3307}{(G5685)} against{G2596} itself{G1438} shall{G2476} not{G3756} stand{G2476}{(G5701)}: (kjv-strongs#)

Mat 12:25 And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand: (kjv)

======= Matthew 12:26 ============

Matthew 12:26 and if Satan casteth out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom stand?(asv)

Mattheüs 12:26 En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan? (NL)

Matthew 12:26 And{G2532} if{G1487} Satan{G4567} cast out{G1544}{(G5719)} Satan{G4567}, he is divided{G3307}{(G5681)} against{G1909} himself{G1438}; how{G4459} shall{G2476} then{G3767} his{G846} kingdom{G932} stand{G2476}{(G5701)}? (kjv-strongs#)

Mat 12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand? (kjv)

======= Matthew 12:27 ============

Matthew 12:27 And if I by Beelzebub cast out demons, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.(asv)

Mattheüs 12:27 En indien Ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. (NL)

Matthew 12:27 And{G2532} if{G1487} I{G1473} by{G1722} Beelzebub{G954} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}, by{G1722} whom{G5101} do your{G5216} children{G5207} cast them out{G1544}{(G5719)}? therefore{G5124}{G1223} they{G846} shall be{G2071}{(G5704)} your{G5216} judges{G2923}. (kjv-strongs#)

Mat 12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges. (kjv)

======= Matthew 12:28 ============

Matthew 12:28 But if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.(asv)

Mattheüs 12:28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. (NL)

Matthew 12:28 But{G1161} if{G1487} I{G1473} cast out{G1544}{(G5719)} devils{G1140} by{G1722} the Spirit{G4151} of God{G2316}, then{G686} the kingdom{G932} of God{G2316} is come{G5348}{(G5656)} unto{G1909} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 12:28 But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. (kjv)

======= Matthew 12:29 ============

Matthew 12:29 Or how can one enter into the house of the strong [man], and spoil his goods, except he first bind the strong [man] ? and then he will spoil his house.(asv)

Mattheüs 12:29 Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven. (NL)

Matthew 12:29 Or{G2228} else how{G4459} can{G1410}{(G5736)} one{G5100} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} a strong man's{G2478} house{G3614}, and{G2532} spoil{G1283}{(G5658)} his{G846} goods{G4632}, except{G3362} he first{G4412} bind{G1210}{(G5661)} the strong man{G2478}? and{G2532} then{G5119} he will spoil{G1283}{(G5692)} his{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 12:29 Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house. (kjv)

======= Matthew 12:30 ============

Matthew 12:30 He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth.(asv)

Mattheüs 12:30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. (NL)

Matthew 12:30 He that is{G5607}{(G5752)} not{G3361} with{G3326} me{G1700} is{G2076}{(G5748)} against{G2596} me{G1700}; and{G2532} he that gathereth{G4863}{(G5723)} not{G3361} with{G3326} me{G1700} scattereth abroad{G4650}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:30 He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad. (kjv)

======= Matthew 12:31 ============

Matthew 12:31 Therefore I say unto you, Every sin and blasphemy shall be forgiven unto men; but the blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.(asv)

Mattheüs 12:31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. (NL)

Matthew 12:31 Wherefore{G1223}{G5124} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, All manner of{G3956} sin{G266} and{G2532} blasphemy{G988} shall be forgiven{G863}{(G5701)} unto men{G444}: but{G1161} the blasphemy{G988} against the Holy Ghost{G4151} shall{G863} not{G3756} be forgiven{G863}{(G5701)} unto men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 12:31 Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. (kjv)

======= Matthew 12:32 ============

Matthew 12:32 And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him; but whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come.(asv)

Mattheüs 12:32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. (NL)

Matthew 12:32 And{G2532} whosoever{G3739}{G302} speaketh{G2036}{(G5632)} a word{G3056} against{G2596} the Son{G5207} of man{G444}, it shall be forgiven{G863}{(G5701)} him{G846}: but{G3739} whosoever{G1161}{G302} speaketh{G2036}{(G5632)} against{G2596} the Holy{G40} Ghost{G4151}, it shall{G863} not{G3756} be forgiven{G863}{(G5701)} him{G846}, neither{G3777} in{G1722} this{G5129} world{G165}, neither{G3777} in{G1722} the world to come{G3195}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:32 And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. (kjv)

======= Matthew 12:33 ============

Matthew 12:33 Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree corrupt, and its fruit corrupt: for the tree is known by its fruit.(asv)

Mattheüs 12:33 Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad; want uit de vrucht wordt de boom gekend. (NL)

Matthew 12:33 Either{G2228} make{G4160}{(G5657)} the tree{G1186} good{G2570}, and{G2532} his{G846} fruit{G2590} good{G2570}; or else{G2228} make{G4160}{(G5657)} the tree{G1186} corrupt{G4550}, and{G2532} his{G846} fruit{G2590} corrupt{G4550}: for{G1063} the tree{G1186} is known{G1097}{(G5743)} by{G1537} his fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mat 12:33 Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit. (kjv)

======= Matthew 12:34 ============

Matthew 12:34 Ye offspring of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.(asv)

Mattheüs 12:34 Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? want uit den overvloed des harten spreekt de mond. (NL)

Matthew 12:34 O generation{G1081} of vipers{G2191}, how{G4459} can ye{G1410}{(G5736)}, being{G5607}{(G5752)} evil{G4190}, speak{G2980}{(G5721)} good things{G18}? for{G1063} out of{G1537} the abundance{G4051} of the heart{G2588} the mouth{G4750} speaketh{G2980}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:34 O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. (kjv)

======= Matthew 12:35 ============

Matthew 12:35 The good man out of his good treasure bringeth forth good things: and the evil man out of his evil treasure bringeth forth evil things.(asv)

Mattheüs 12:35 De goede mens brengt goede dingen voort uit den goede schat des harten, en de boze mens brengt boze dingen voort uit den boze schat. (NL)

Matthew 12:35 A good{G18} man{G444} out of{G1537} the good{G18} treasure{G2344} of the heart{G2588} bringeth forth{G1544}{(G5719)} good things{G18}: and{G2532} an evil{G4190} man{G444} out of{G1537} the evil{G4190} treasure{G2344} bringeth forth{G1544}{(G5719)} evil things{G4190}. (kjv-strongs#)

Mat 12:35 A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. (kjv)

======= Matthew 12:36 ============

Matthew 12:36 And I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.(asv)

Mattheüs 12:36 Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels. (NL)

Matthew 12:36 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} every{G3956} idle{G692} word{G4487} that{G3739}{G1437} men{G444} shall speak{G2980}{(G5661)}, they shall give{G591}{(G5692)} account{G3056} thereof{G4012}{G846} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}. (kjv-strongs#)

Mat 12:36 But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. (kjv)

======= Matthew 12:37 ============

Matthew 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.(asv)

Mattheüs 12:37 Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. (NL)

Matthew 12:37 For{G1063} by{G1537} thy{G4675} words{G3056} thou shalt be justified{G1344}{(G5701)}, and{G2532} by{G1537} thy{G4675} words{G3056} thou shalt be condemned{G2613}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. (kjv)

======= Matthew 12:38 ============

Matthew 12:38 Then certain of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we would see a sign from thee.(asv)

Mattheüs 12:38 Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeen, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien. (NL)

Matthew 12:38 Then{G5119} certain{G5100} of the scribes{G1122} and{G2532} of the Pharisees{G5330} answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we would{G2309}{(G5719)} see{G1492}{(G5629)} a sign{G4592} from{G575} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 12:38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. (kjv)

======= Matthew 12:39 ============

Matthew 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given it but the sign of Jonah the prophet:(asv)

Mattheüs 12:39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. (NL)

Matthew 12:39 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, An evil{G4190} and{G2532} adulterous{G3428} generation{G1074} seeketh after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}; and{G2532} there shall no{G3756} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} to it{G846}, but{G1508} the sign{G4592} of the prophet{G4396} Jonas{G2495}: (kjv-strongs#)

Mat 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas: (kjv)

======= Matthew 12:40 ============

Matthew 12:40 for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.(asv)

Mattheüs 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. (NL)

Matthew 12:40 For{G1063} as{G5618} Jonas{G2495} was{G2258}{(G5713)} three{G5140} days{G2250} and{G2532} three{G5140} nights{G3571} in{G1722} the whale's{G2785} belly{G2836}; so{G3779} shall the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)} three{G5140} days{G2250} and{G2532} three{G5140} nights{G3571} in{G1722} the heart{G2588} of the earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 12:40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth. (kjv)

======= Matthew 12:41 ============

Matthew 12:41 The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.(asv)

Mattheüs 12:41 De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier! (NL)

Matthew 12:41 The men{G435} of Nineveh{G3536} shall rise{G450}{(G5698)} in{G1722} judgment{G2920} with{G3326} this{G5026} generation{G1074}, and{G2532} shall condemn{G2632}{(G5692)} it{G846}: because{G3754} they repented{G3340}{(G5656)} at{G1519} the preaching{G2782} of Jonas{G2495}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a greater than{G4119} Jonas{G2495} is here{G5602}. (kjv-strongs#)

Mat 12:41 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here. (kjv)

======= Matthew 12:42 ============

Matthew 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.(asv)

Mattheüs 12:42 De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht, en hetzelve veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen, de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier! (NL)

Matthew 12:42 The queen{G938} of the south{G3558} shall rise up{G1453}{(G5701)} in{G1722} the judgment{G2920} with{G3326} this{G5026} generation{G1074}, and{G2532} shall condemn{G2632}{(G5692)} it{G846}: for{G3754} she came{G2064}{(G5627)} from{G1537} the uttermost parts{G4009} of the earth{G1093} to hear{G191}{(G5658)} the wisdom{G4678} of Solomon{G4672}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a greater than{G4119} Solomon{G4672} is here{G5602}. (kjv-strongs#)

Mat 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here. (kjv)

======= Matthew 12:43 ============

Matthew 12:43 But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passeth through waterless places, seeking rest, and findeth it not.(asv)

Mattheüs 12:43 En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. (NL)

Matthew 12:43 {G1161} When{G3752} the unclean{G169} spirit{G4151} is gone{G1831}{(G5632)} out of{G575} a man{G444}, he walketh{G1330}{(G5736)} through{G1223} dry{G504} places{G5117}, seeking{G2212}{(G5723)} rest{G372}, and{G2532} findeth{G2147}{(G5719)} none{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 12:43 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. (kjv)

======= Matthew 12:44 ============

Matthew 12:44 Then he saith, I will return into my house whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.(asv)

Mattheüs 12:44 Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. (NL)

Matthew 12:44 Then{G5119} he saith{G3004}{(G5719)}, I will return{G1994}{(G5692)} into{G1519} my{G3450} house{G3624} from whence{G3606} I came out{G1831}{(G5627)}; and{G2532} when he is come{G2064}{(G5631)}, he findeth{G2147}{(G5719)} it empty{G4980}{(G5723)}, swept{G4563}{(G5772)}, and{G2532} garnished{G2885}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 12:44 Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. (kjv)

======= Matthew 12:45 ============

Matthew 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first. Even so shall it be also unto this evil generation.(asv)

Mattheüs 12:45 Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hijzelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. (NL)

Matthew 12:45 Then{G5119} goeth he{G4198}{(G5736)}, and{G2532} taketh{G3880}{(G5719)} with{G3326} himself{G1438} seven{G2033} other{G2087} spirits{G4151} more wicked{G4191} than himself{G1438}, and{G2532} they enter in{G1525}{(G5631)} and dwell{G2730}{(G5719)} there{G1563}: and{G2532} the last{G2078} state of that{G1565} man{G444} is{G1096}{(G5736)} worse than{G5501} the first{G4413}. Even so{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} also{G2532} unto this{G5026} wicked{G4190} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. (kjv)

======= Matthew 12:46 ============

Matthew 12:46 While he was yet speaking to the multitudes, behold, his mother and his brethren stood without, seeking to speak to him.(asv)

Mattheüs 12:46 En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. (NL)

Matthew 12:46 While{G2089} he{G846} yet{G1161} talked{G2980}{(G5723)} to the people{G3793}, behold{G2400}{(G5628)}, his mother{G3384} and{G2532} his{G846} brethren{G80} stood{G2476}{(G5715)} without{G1854}, desiring{G2212}{(G5723)} to speak{G2980}{(G5658)} with him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 12:46 While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. (kjv)

======= Matthew 12:47 ============

Matthew 12:47 And one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, seeking to speak to thee.(asv)

Mattheüs 12:47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken. (NL)

Matthew 12:47 Then{G1161} one{G5100} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} mother{G3384} and{G2532} thy{G4675} brethren{G80} stand{G2476}{(G5758)} without{G1854}, desiring{G2212}{(G5723)} to speak{G2980}{(G5658)} with thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 12:47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. (kjv)

======= Matthew 12:48 ============

Matthew 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?(asv)

Mattheüs 12:48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? (NL)

Matthew 12:48 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him that told{G2036}{(G5631)} him{G846}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} mother{G3384}? and{G2532} who{G5101} are{G1526}{(G5748)} my{G3450} brethren{G80}? (kjv-strongs#)

Mat 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren? (kjv)

======= Matthew 12:49 ============

Matthew 12:49 And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold, my mother and my brethren!(asv)

Mattheüs 12:49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. (NL)

Matthew 12:49 And{G2532} he stretched forth{G1614}{(G5660)} his{G846} hand{G5495} toward{G1909} his{G846} disciples{G3101}, and said{G2036}{(G5627)}, Behold{G2400}{(G5628)} my{G3450} mother{G3384} and{G2532} my{G3450} brethren{G80}! (kjv-strongs#)

Mat 12:49 And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren! (kjv)

======= Matthew 12:50 ============

Matthew 12:50 For whosoever shall do the will of my Father who is in heaven, he is my brother, and sister, and mother.(asv)

Mattheüs 12:50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. (NL)

Matthew 12:50 For{G1063} whosoever{G3748}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} the will{G2307} of my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}, the same{G846} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} brother{G80}, and{G2532} sister{G79}, and{G2532} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mat 12:50 For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.(kjv)

======= Matthew 13:1 ============

Matthew 13:1 On that day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.(asv)

Mattheüs 13:1 En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. (NL)

Matthew 13:1 {G1161} The same{G1722}{G1565} day{G2250} went{G1831}{(G5631)} Jesus{G2424} out of{G575} the house{G3614}, and sat{G2521}{(G5711)} by{G3844} the sea side{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 13:1 The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side. (kjv)

======= Matthew 13:2 ============

Matthew 13:2 And there were gathered unto him great multitudes, so that he entered into a boat, and sat; and all the multitude stood on the beach.(asv)

Mattheüs 13:2 En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever. (NL)

Matthew 13:2 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} were gathered together{G4863}{(G5681)} unto{G4314} him{G846}, so that{G5620} he{G846} went{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and sat{G2521}{(G5738)}; and{G2532} the whole{G3956} multitude{G3793} stood{G2476}{(G5715)} on{G1909} the shore{G123}. (kjv-strongs#)

Mat 13:2 And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore. (kjv)

======= Matthew 13:3 ============

Matthew 13:3 And he spake to them many things in parables, saying, Behold, the sower went forth to sow;(asv)

Mattheüs 13:3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. (NL)

Matthew 13:3 And{G2532} he spake{G2980}{(G5656)} many things{G4183} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}, saying{G3004}{(G5723)}, Behold{G2400}{(G5628)}, a sower{G4687}{(G5723)} went forth{G1831}{(G5627)} to sow{G4687}{(G5721)}; (kjv-strongs#)

Mat 13:3 And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow; (kjv)

======= Matthew 13:4 ============

Matthew 13:4 and as he sowed, some [seeds] fell by the way side, and the birds came and devoured them:(asv)

Mattheüs 13:4 En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op. (NL)

Matthew 13:4 And{G2532} when{G1722} he{G846} sowed{G4687}{(G5721)}, some{G3739}{G3303} seeds fell{G4098}{(G5627)} by{G3844} the way side{G3598}, and{G2532} the fowls{G4071} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} devoured{G2719} them{G846} up{G2719}{(G5627)}: (kjv-strongs#)

Mat 13:4 And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up: (kjv)

======= Matthew 13:5 ============

Matthew 13:5 and others fell upon the rocky places, where they had not much earth: and straightway they sprang up, because they had no deepness of earth:(asv)

Mattheüs 13:5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. (NL)

Matthew 13:5 Some{G1161}{G243} fell{G4098}{(G5627)} upon{G1909} stony places{G4075}, where{G3699} they had{G2192}{(G5707)} not{G3756} much{G4183} earth{G1093}: and{G2532} forthwith{G2112} they sprung up{G1816}{(G5656)}, because{G1223} they had{G2192}{(G5721)} no{G3361} deepness{G899} of earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mat 13:5 Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth: (kjv)

======= Matthew 13:6 ============

Matthew 13:6 and when the sun was risen, they were scorched; and because they had no root, they withered away.(asv)

Mattheüs 13:6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord. (NL)

Matthew 13:6 And{G1161} when the sun{G2246} was up{G393}{(G5660)}, they were scorched{G2739}{(G5681)}; and{G2532} because{G1223} they had{G2192}{(G5721)} no{G3361} root{G4491}, they withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:6 And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away. (kjv)

======= Matthew 13:7 ============

Matthew 13:7 And others fell upon the thorns; and the thorns grew up and choked them:(asv)

Mattheüs 13:7 En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve. (NL)

Matthew 13:7 And{G1161} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} among{G1909} thorns{G173}; and{G2532} the thorns{G173} sprung up{G305}{(G5627)}, and{G2532} choked{G638}{(G5656)} them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 13:7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them: (kjv)

======= Matthew 13:8 ============

Matthew 13:8 and others fell upon the good ground, and yielded fruit, some a hundredfold, some sixty, some thirty.(asv)

Mattheüs 13:8 En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig voud. (NL)

Matthew 13:8 But{G1161} other{G243} fell{G4098}{(G5627)} into{G1909} good{G2570} ground{G1093}, and{G2532} brought forth{G1325}{(G5707)} fruit{G2590}, some{G3739}{G3303} an hundredfold{G1540},{G1161} some{G3739} sixtyfold{G1835},{G1161} some{G3739} thirtyfold{G5144}. (kjv-strongs#)

Mat 13:8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold. (kjv)

======= Matthew 13:9 ============

Matthew 13:9 He that hath ears, let him hear.(asv)

Mattheüs 13:9 Wie oren heeft om te horen, die hore. (NL)

Matthew 13:9 Who{G3588} hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:9 Who hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 13:10 ============

Matthew 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?(asv)

Mattheüs 13:10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen? (NL)

Matthew 13:10 And{G2532} the disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Why{G1302} speakest thou{G2980}{(G5719)} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}? (kjv-strongs#)

Mat 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? (kjv)

======= Matthew 13:11 ============

Matthew 13:11 And he answered and said unto them, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.(asv)

Mattheüs 13:11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. (NL)

Matthew 13:11 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Because{G3754} it is given{G1325}{(G5769)} unto you{G5213} to know{G1097}{(G5629)} the mysteries{G3466} of the kingdom{G932} of heaven{G3772}, but{G1161} to them{G1565} it is{G1325} not{G3756} given{G1325}{(G5769)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. (kjv)

======= Matthew 13:12 ============

Matthew 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that which he hath.(asv)

Mattheüs 13:12 Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. (NL)

Matthew 13:12 For{G1063} whosoever{G3748} hath{G2192}{(G5719)}, to him{G846} shall be given{G1325}{(G5701)}, and{G2532} he shall have more abundance{G4052}{(G5701)}: but{G1161} whosoever{G3748} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756}, from{G575} him{G846} shall be taken away{G142}{(G5701)} even{G2532} that{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. (kjv)

======= Matthew 13:13 ============

Matthew 13:13 Therefore speak I to them in parables; because seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand.(asv)

Mattheüs 13:13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan. (NL)

Matthew 13:13 Therefore{G1223}{G5124} speak I{G2980}{(G5719)} to them{G846} in{G1722} parables{G3850}: because{G3754} they seeing{G991}{(G5723)} see{G991}{(G5719)} not{G3756}; and{G2532} hearing{G191}{(G5723)} they hear{G191}{(G5719)} not{G3756}, neither{G3761} do they understand{G4920}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand. (kjv)

======= Matthew 13:14 ============

Matthew 13:14 And unto them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall in no wise understand; And seeing ye shall see, and shall in no wise perceive:(asv)

Mattheüs 13:14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. (NL)

Matthew 13:14 And{G2532} in{G1909} them{G846} is fulfilled{G378}{(G5743)} the prophecy{G4394} of Esaias{G2268}, which{G3588} saith{G3004}{(G5723)}, By hearing{G189} ye shall hear{G191}{(G5692)}, and{G2532} shall{G4920} not{G3364} understand{G4920}{(G5655)}; and{G2532} seeing{G991}{(G5723)} ye shall see{G991}{(G5692)}, and{G2532} shall{G1492} not{G3364} perceive{G1492}{(G5632)}: (kjv-strongs#)

Mat 13:14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive: (kjv)

======= Matthew 13:15 ============

Matthew 13:15 For this people's heart is waxed gross, And their ears are dull of hearing, And their eyes they have closed; Lest haply they should perceive with their eyes, And hear with their ears, And understand with their heart, And should turn again, And I should heal them.(asv)

Mattheüs 13:15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze. (NL)

Matthew 13:15 For{G1063} this{G5127} people's{G2992} heart{G2588} is waxed gross{G3975}{(G5681)}, and{G2532} their ears{G3775} are dull{G917} of hearing{G191}{(G5656)}, and{G2532} their{G846} eyes{G3788} they have closed{G2576}{(G5656)}; lest at any time{G3379} they should see{G1492}{(G5632)} with their eyes{G3788}, and{G2532} hear{G191}{(G5661)} with their ears{G3775}, and{G2532} should understand{G4920}{(G5632)} with their heart{G2588}, and{G2532} should be converted{G1994}{(G5661)}, and{G2532} I should heal{G2390}{(G5667)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:15 For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. (kjv)

======= Matthew 13:16 ============

Matthew 13:16 But blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear.(asv)

Mattheüs 13:16 Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. (NL)

Matthew 13:16 But{G1161} blessed{G3107} are your{G5216} eyes{G3788}, for{G3754} they see{G991}{(G5719)}: and{G2532} your{G5216} ears{G3775}, for{G3754} they hear{G191}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:16 But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear. (kjv)

======= Matthew 13:17 ============

Matthew 13:17 For verily I say unto you, that many prophets and righteous men desired to see the things which ye see, and saw them not; and to hear the things which ye hear, and heard them not.(asv)

Mattheüs 13:17 Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. (NL)

Matthew 13:17 For{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} many{G4183} prophets{G4396} and{G2532} righteous{G1342} men have desired{G1937}{(G5656)} to see{G1492}{(G5629)} those things which{G3739} ye see{G991}{(G5719)}, and{G2532} have{G1492} not{G3756} seen{G1492}{(G5627)} them; and{G2532} to hear{G191}{(G5658)} those things which{G3739} ye hear{G191}{(G5719)}, and{G2532} have{G191} not{G3756} heard{G191}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mat 13:17 For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them. (kjv)

======= Matthew 13:18 ============

Matthew 13:18 Hear then ye the parable of the sower.(asv)

Mattheüs 13:18 Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier. (NL)

Matthew 13:18 Hear{G191}{(G5657)} ye{G5210} therefore{G3767} the parable{G3850} of the sower{G4687}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:18 Hear ye therefore the parable of the sower. (kjv)

======= Matthew 13:19 ============

Matthew 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, [then] cometh the evil [one], and snatcheth away that which hath been sown in his heart. This is he that was sown by the way side.(asv)

Mattheüs 13:19 Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze is degene, die bij den weg bezaaid is. (NL)

Matthew 13:19 When any{G3956} one heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056} of the kingdom{G932}, and{G2532} understandeth{G4920}{(G5723)} it not{G3361}, then cometh{G2064}{(G5736)} the wicked{G4190} one, and{G2532} catcheth away{G726}{(G5719)} that which{G3588} was sown{G4687}{(G5772)} in{G1722} his{G846} heart{G2588}. This{G3778} is{G2076}{(G5748)} he which received seed{G4687}{(G5651)} by{G3844} the way side{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side. (kjv)

======= Matthew 13:20 ============

Matthew 13:20 And he that was sown upon the rocky places, this is he that heareth the word, and straightway with joy receiveth it;(asv)

Mattheüs 13:20 Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; (NL)

Matthew 13:20 But{G1161} he that received the seed{G4687}{(G5651)} into{G1909} stony places{G4075}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} he that heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}, and{G2532} anon{G2117} with{G3326} joy{G5479} receiveth{G2983}{(G5723)} it{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 13:20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it; (kjv)

======= Matthew 13:21 ============

Matthew 13:21 yet hath he not root in himself, but endureth for a while; and when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway he stumbleth.(asv)

Mattheüs 13:21 Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geergerd. (NL)

Matthew 13:21 Yet{G1161} hath he{G2192}{(G5719)} not{G3756} root{G4491} in{G1722} himself{G1438}, but{G235} dureth{G2076}{(G5748)} for a while{G4340}: for{G1161} when tribulation{G2347} or{G2228} persecution{G1375} ariseth{G1096}{(G5637)} because{G1223} of the word{G3056}, by and by{G2117} he is offended{G4624}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. (kjv)

======= Matthew 13:22 ============

Matthew 13:22 And he that was sown among the thorns, this is he that heareth the word; and the care of the world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.(asv)

Mattheüs 13:22 En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. (NL)

Matthew 13:22 He also{G1161} that received seed{G4687}{(G5651)} among{G1519} the thorns{G173} is{G2076}{(G5748)} he that{G3778} heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}; and{G2532} the care{G3308} of this{G5127} world{G165}, and{G2532} the deceitfulness{G539} of riches{G4149}, choke{G4846}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} he becometh{G1096}{(G5736)} unfruitful{G175}. (kjv-strongs#)

Mat 13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful. (kjv)

======= Matthew 13:23 ============

Matthew 13:23 And he that was sown upon the good ground, this is he that heareth the word, and understandeth it; who verily beareth fruit, and bringeth forth, some a hundredfold, some sixty, some thirty.(asv)

Mattheüs 13:23 Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig voud. (NL)

Matthew 13:23 But{G1161} he that received seed{G4687}{(G5651)} into{G1909} the good{G2570} ground{G1093} is{G2076}{(G5748)} he{G3778} that heareth{G191}{(G5723)} the word{G3056}, and{G2532} understandeth{G4920}{(G5723)} it; which{G3739} also{G1211} beareth fruit{G2592}{(G5719)}, and{G2532} bringeth forth{G4160}{(G5719)}, some{G3739}{G3303} an hundredfold{G1540},{G1161} some{G3739} sixty{G1835},{G1161} some{G3739} thirty{G5144}. (kjv-strongs#)

Mat 13:23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty. (kjv)

======= Matthew 13:24 ============

Matthew 13:24 Another parable set he before them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man that sowed good seed in his field:(asv)

Mattheüs 13:24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. (NL)

Matthew 13:24 Another{G243} parable{G3850} put he forth{G3908}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, The kingdom{G932} of heaven{G3772} is likened{G3666}{(G5681)} unto a man{G444} which sowed{G4687}{(G5723)}{(G5625)}{G4687}{(G5660)} good{G2570} seed{G4690} in{G1722} his{G846} field{G68}: (kjv-strongs#)

Mat 13:24 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field: (kjv)

======= Matthew 13:25 ============

Matthew 13:25 but while men slept, his enemy came and sowed tares also among the wheat, and went away.(asv)

Mattheüs 13:25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. (NL)

Matthew 13:25 But{G1161} while{G1722} men{G444} slept{G2518}{(G5721)}, his{G846} enemy{G2190} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} sowed{G4687}{(G5656)} tares{G2215} among{G303}{G3319} the wheat{G4621}, and{G2532} went his way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:25 But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. (kjv)

======= Matthew 13:26 ============

Matthew 13:26 But when the blade sprang up and brought forth fruit, then appeared the tares also.(asv)

Mattheüs 13:26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. (NL)

Matthew 13:26 But{G1161} when{G3753} the blade{G5528} was sprung up{G985}{(G5656)}, and{G2532} brought forth{G4160}{(G5656)} fruit{G2590}, then{G5119} appeared{G5316}{(G5648)} the tares{G2215} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 13:26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. (kjv)

======= Matthew 13:27 ============

Matthew 13:27 And the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? whence then hath it tares?(asv)

Mattheüs 13:27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? (NL)

Matthew 13:27 So{G1161} the servants{G1401} of the householder{G3617} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Sir{G2962}, didst{G4687} not{G3780} thou sow{G4687}{(G5656)} good{G2570} seed{G4690} in{G1722} thy{G4674} field{G68}? from whence{G4159} then{G3767} hath it{G2192}{(G5719)} tares{G2215}? (kjv-strongs#)

Mat 13:27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares? (kjv)

======= Matthew 13:28 ============

Matthew 13:28 And he said unto them, An enemy hath done this. And the servants say unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?(asv)

Mattheüs 13:28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? (NL)

Matthew 13:28 {G1161} He said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, An enemy{G2190}{G444} hath done{G4160}{(G5656)} this{G5124}.{G1161} The servants{G1401} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Wilt thou{G2309}{(G5719)} then{G3767} that we go{G565}{(G5631)} and gather{G4816} them{G846} up{G4816}{(G5661)}? (kjv-strongs#)

Mat 13:28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? (kjv)

======= Matthew 13:29 ============

Matthew 13:29 But he saith, Nay; lest haply while ye gather up the tares, ye root up the wheat with them.(asv)

Mattheüs 13:29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. (NL)

Matthew 13:29 But{G1161} he said{G5346}{(G5713)}, Nay{G3756}; lest{G3379} while ye gather up{G4816}{(G5723)} the tares{G2215}, ye root up{G1610}{(G5661)} also the wheat{G4621} with{G260} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. (kjv)

======= Matthew 13:30 ============

Matthew 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of the harvest I will say to the reapers, Gather up first the tares, and bind them in bundles to burn them; but gather the wheat into my barn.(asv)

Mattheüs 13:30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. (NL)

Matthew 13:30 Let{G863}{(G5628)} both{G297} grow together{G4885}{(G5745)} until{G3360} the harvest{G2326}: and{G2532} in{G1722} the time{G2540} of harvest{G2326} I will say{G2046}{(G5692)} to the reapers{G2327}, Gather ye together{G4816}{(G5657)} first{G4412} the tares{G2215}, and{G2532} bind{G1210}{(G5657)} them{G846} in{G1519} bundles{G1197} to{G4314} burn{G2618}{(G5658)} them{G846}: but{G1161} gather{G4863}{(G5628)} the wheat{G4621} into{G1519} my{G3450} barn{G596}. (kjv-strongs#)

Mat 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn. (kjv)

======= Matthew 13:31 ============

Matthew 13:31 Another parable set he before them, saying, The kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:(asv)

Mattheüs 13:31 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid; (NL)

Matthew 13:31 Another{G243} parable{G3850} put he forth{G3908}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, The kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} to a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, which{G3739} a man{G444} took{G2983}{(G5631)}, and sowed{G4687}{(G5656)} in{G1722} his{G846} field{G68}: (kjv-strongs#)

Mat 13:31 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field: (kjv)

======= Matthew 13:32 ============

Matthew 13:32 which indeed is less than all seeds; but when it is grown, it is greater than the herbs, and becometh a tree, so that the birds of the heaven come and lodge in the branches thereof.(asv)

Mattheüs 13:32 Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. (NL)

Matthew 13:32 Which{G3739} indeed{G3303} is{G2076}{(G5748)} the least{G3398} of all{G3956} seeds{G4690}: but{G1161} when{G3752} it is grown{G837}{(G5686)}, it is{G2076}{(G5748)} the greatest{G3187} among herbs{G3001}, and{G2532} becometh{G1096}{(G5736)} a tree{G1186}, so that{G5620} the birds{G4071} of the air{G3772} come{G2064}{(G5629)} and{G2532} lodge{G2681}{(G5721)} in{G1722} the branches{G2798} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:32 Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. (kjv)

======= Matthew 13:33 ============

Matthew 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till it was all leavened.(asv)

Mattheüs 13:33 Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie maten meels, totdat het geheel gezuurd was. (NL)

Matthew 13:33 Another{G243} parable{G3850} spake he{G2980}{(G5656)} unto them{G846}; The kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto leaven{G2219}, which{G3739} a woman{G1135} took{G2983}{(G5631)}, and hid{G1470}{(G5656)} in{G1519} three{G5140} measures{G4568} of meal{G224}, till{G2193} the whole{G3650} was{G3739} leavened{G2220}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened. (kjv)

======= Matthew 13:34 ============

Matthew 13:34 All these things spake Jesus in parables unto the multitudes; and without a parable spake he nothing unto them:(asv)

Mattheüs 13:34 Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet. (NL)

Matthew 13:34 All{G3956} these things{G5023} spake{G2980}{(G5656)} Jesus{G2424} unto the multitude{G3793} in{G1722} parables{G3850}; and{G2532} without{G5565} a parable{G3850} spake he{G2980}{(G5707)} not{G3756} unto them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 13:34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them: (kjv)

======= Matthew 13:35 ============

Matthew 13:35 that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things hidden from the foundation of the world. [(asv)

Mattheüs 13:35 Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld. (NL)

Matthew 13:35 That{G3704} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, I will open{G455}{(G5692)} my{G3450} mouth{G4750} in{G1722} parables{G3850}; I will utter{G2044}{(G5695)} things which have been kept secret{G2928}{(G5772)} from{G575} the foundation{G2602} of the world{G2889}. (kjv-strongs#)

Mat 13:35 That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. (kjv)

======= Matthew 13:36 ============

Matthew 13:36 Then he left the multitudes, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Explain unto us the parable of the tares of the field.(asv)

Mattheüs 13:36 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. (NL)

Matthew 13:36 Then{G5119} Jesus{G2424} sent{G863} the multitude{G3793} away{G863}{(G5631)}, and went{G2064}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614}: and{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Declare{G5419}{(G5657)} unto us{G2254} the parable{G3850} of the tares{G2215} of the field{G68}. (kjv-strongs#)

Mat 13:36 Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. (kjv)

======= Matthew 13:37 ============

Matthew 13:37 And he answered and said, He that soweth the good seed is the Son of man;(asv)

Mattheüs 13:37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; (NL)

Matthew 13:37 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, He that soweth{G4687}{(G5723)} the good{G2570} seed{G4690} is{G2076}{(G5748)} the Son{G5207} of man{G444}; (kjv-strongs#)

Mat 13:37 He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man; (kjv)

======= Matthew 13:38 ============

Matthew 13:38 and the field is the world; and the good seed, these are the sons of the kingdom; and the tares are the sons of the evil [one] ;(asv)

Mattheüs 13:38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen; (NL)

Matthew 13:38 {G1161} The field{G68} is{G2076}{(G5748)} the world{G2889};{G1161} the good{G2570} seed{G4690} are{G3778}{G1526}{(G5748)} the children{G5207} of the kingdom{G932}; but{G1161} the tares{G2215} are{G1526}{(G5748)} the children{G5207} of the wicked{G4190} one; (kjv-strongs#)

Mat 13:38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one; (kjv)

======= Matthew 13:39 ============

Matthew 13:39 and the enemy that sowed them is the devil: and the harvest is the end of the world; and the reapers are angels.(asv)

Mattheüs 13:39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen. (NL)

Matthew 13:39 {G1161} The enemy{G2190} that sowed{G4687}{(G5660)} them{G846} is{G2076}{(G5748)} the devil{G1228};{G1161} the harvest{G2326} is{G2076}{(G5748)} the end{G4930} of the world{G165}; and{G1161} the reapers{G2327} are{G1526}{(G5748)} the angels{G32}. (kjv-strongs#)

Mat 13:39 The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels. (kjv)

======= Matthew 13:40 ============

Matthew 13:40 As therefore the tares are gathered up and burned with fire; so shall it be in the end of the world.(asv)

Mattheüs 13:40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. (NL)

Matthew 13:40 As{G5618} therefore{G3767} the tares{G2215} are gathered{G4816}{(G5743)} and{G2532} burned{G2618}{(G5743)} in the fire{G4442}; so{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} in{G1722} the end{G4930} of this{G5127} world{G165}. (kjv-strongs#)

Mat 13:40 As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world. (kjv)

======= Matthew 13:41 ============

Matthew 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that cause stumbling, and them that do iniquity,(asv)

Mattheüs 13:41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; (NL)

Matthew 13:41 The Son{G5207} of man{G444} shall send forth{G649}{(G5692)} his{G846} angels{G32}, and{G2532} they shall gather{G4816}{(G5692)} out of{G1537} his{G846} kingdom{G932} all things{G3956} that offend{G4625}, and{G2532} them which do{G4160}{(G5723)} iniquity{G458}; (kjv-strongs#)

Mat 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity; (kjv)

======= Matthew 13:42 ============

Matthew 13:42 and shall cast them into the furnace of fire: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Mattheüs 13:42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. (NL)

Matthew 13:42 And{G2532} shall cast{G906}{(G5692)} them{G846} into{G1519} a furnace{G2575} of fire{G4442}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} wailing{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 13:42 And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 13:43 ============

Matthew 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He that hath ears, let him hear.(asv)

Mattheüs 13:43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore. (NL)

Matthew 13:43 Then{G5119} shall the righteous{G1342} shine forth{G1584}{(G5692)} as{G5613} the sun{G2246} in{G1722} the kingdom{G932} of their{G846} Father{G3962}. Who{G3588} hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Matthew 13:44 ============

Matthew 13:44 The kingdom of heaven is like unto a treasure hidden in the field; which a man found, and hid; and in his joy he goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.(asv)

Mattheüs 13:44 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker. (NL)

Matthew 13:44 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto treasure{G2344} hid{G2928}{(G5772)} in{G1722} a field{G68}; the which{G3739} when a man{G444} hath found{G2147}{(G5631)}, he hideth{G2928}{(G5656)}, and{G2532} for{G575} joy{G5479} thereof{G846} goeth{G5217}{(G5719)} and{G2532} selleth{G4453}{(G5719)} all{G3956} that{G3745} he hath{G2192}{(G5719)}, and{G2532} buyeth{G59}{(G5719)} that{G1565} field{G68}. (kjv-strongs#)

Mat 13:44 Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. (kjv)

======= Matthew 13:45 ============

Matthew 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a man that is a merchant seeking goodly pearls:(asv)

Mattheüs 13:45 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zoekt; (NL)

Matthew 13:45 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a merchant{G1713} man{G444}, seeking{G2212}{(G5723)} goodly{G2570} pearls{G3135}: (kjv-strongs#)

Mat 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls: (kjv)

======= Matthew 13:46 ============

Matthew 13:46 and having found one pearl of great price, he went and sold all that he had, and bought it.(asv)

Mattheüs 13:46 Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve. (NL)

Matthew 13:46 Who{G3739}, when he had found{G2147}{(G5631)} one{G1520} pearl{G3135} of great price{G4186}, went{G565}{(G5631)} and sold{G4097}{(G5758)} all{G3956} that{G3745} he had{G2192}{(G5707)}, and{G2532} bought{G59}{(G5656)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 13:46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. (kjv)

======= Matthew 13:47 ============

Matthew 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:(asv)

Mattheüs 13:47 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; (NL)

Matthew 13:47 Again{G3825}, the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a net{G4522}, that was cast{G906}{(G5685)} into{G1519} the sea{G2281}, and{G2532} gathered{G4863}{(G5631)} of{G1537} every{G3956} kind{G1085}: (kjv-strongs#)

Mat 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind: (kjv)

======= Matthew 13:48 ============

Matthew 13:48 which, when it was filled, they drew up on the beach; and they sat down, and gathered the good into vessels, but the bad they cast away.(asv)

Mattheüs 13:48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. (NL)

Matthew 13:48 Which{G3739}, when{G3753} it was full{G4137}{(G5681)}, they drew{G307}{(G5660)} to{G1909} shore{G123}, and{G2532} sat down{G2523}{(G5660)}, and gathered{G4816}{(G5656)} the good{G2570} into{G1519} vessels{G30}, but{G1161} cast{G906}{(G5627)} the bad{G4550} away{G1854}. (kjv-strongs#)

Mat 13:48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. (kjv)

======= Matthew 13:49 ============

Matthew 13:49 So shall it be in the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the righteous,(asv)

Mattheüs 13:49 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden; (NL)

Matthew 13:49 So{G3779} shall it be{G2071}{(G5704)} at{G1722} the end{G4930} of the world{G165}: the angels{G32} shall come forth{G1831}{(G5695)}, and{G2532} sever{G873}{(G5692)} the wicked{G4190} from{G1537} among{G3319} the just{G1342}, (kjv-strongs#)

Mat 13:49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just, (kjv)

======= Matthew 13:50 ============

Matthew 13:50 and shall cast them into the furnace of fire: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Mattheüs 13:50 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden. (NL)

Matthew 13:50 And{G2532} shall cast{G906}{(G5692)} them{G846} into{G1519} the furnace{G2575} of fire{G4442}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} wailing{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 13:50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 13:51 ============

Matthew 13:51 Have ye understood all these things? They say unto him, Yea.(asv)

Mattheüs 13:51 En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! (NL)

Matthew 13:51 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Have ye understood{G4920}{(G5656)} all{G3956} these{G5023} things{G3956}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yea{G3483}, Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 13:51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord. (kjv)

======= Matthew 13:52 ============

Matthew 13:52 And he said unto them, Therefore every scribe who hath been made a disciple to the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, who bringeth forth out of his treasure things new and old.(asv)

Mattheüs 13:52 En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. (NL)

Matthew 13:52 Then{G1161} said{G2036}{(G5627)} he unto them{G846}, Therefore{G1223}{G5124} every{G3956} scribe{G1122} which is instructed{G3100}{(G5685)} unto{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a man{G444} that is an householder{G3617}, which{G3748} bringeth forth{G1544}{(G5719)} out of{G1537} his{G846} treasure{G2344} things new{G2537} and{G2532} old{G3820}. (kjv-strongs#)

Mat 13:52 Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old. (kjv)

======= Matthew 13:53 ============

Matthew 13:53 And it came to pass, when Jesus had finished these parables, he departed thence.(asv)

Mattheüs 13:53 En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geeindigd had, vertrok Hij van daar. (NL)

Matthew 13:53 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} these{G5025} parables{G3850}, he departed{G3332}{(G5656)} thence{G1564}. (kjv-strongs#)

Mat 13:53 And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence. (kjv)

======= Matthew 13:54 ============

Matthew 13:54 And coming into his own country he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?(asv)

Mattheüs 13:54 En gekomen zijnde in Zijn vaderland, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten, en zeiden: Van waar komt Dezen die wijsheid en die krachten? (NL)

Matthew 13:54 And{G2532} when he was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} his own{G846} country{G3968}, he taught{G1321}{(G5707)} them{G846} in{G1722} their{G846} synagogue{G4864}, insomuch that{G5620} they{G846} were astonished{G1605}{(G5745)}, and{G2532} said{G3004}{(G5721)}, Whence{G4159} hath this man{G5129} this{G3778} wisdom{G4678}, and{G2532} these mighty works{G1411}? (kjv-strongs#)

Mat 13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works? (kjv)

======= Matthew 13:55 ============

Matthew 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joseph, and Simon, and Judas?(asv)

Mattheüs 13:55 Is Deze niet de Zoon des timmermans? en is Zijn moeder niet genaamd Maria, en Zijn broeders Jakobus en Joses, en Simon en Judas? (NL)

Matthew 13:55 Is{G2076}{(G5748)} not{G3756} this{G3778} the carpenter's{G5045} son{G5207}? is{G3004} not{G3780} his{G846} mother{G3384} called{G3004}{(G5743)} Mary{G3137}? and{G2532} his{G846} brethren{G80}, James{G2385}, and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} Simon{G4613}, and{G2532} Judas{G2455}? (kjv-strongs#)

Mat 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas? (kjv)

======= Matthew 13:56 ============

Matthew 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?(asv)

Mattheüs 13:56 En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan Dezen dit alles? (NL)

Matthew 13:56 And{G2532} his{G846} sisters{G79}, are they{G1526}{(G5748)} not{G3780} all{G3956} with{G4314} us{G2248}? Whence{G4159} then{G3767} hath this man{G5129} all{G3956} these things{G5023}? (kjv-strongs#)

Mat 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? (kjv)

======= Matthew 13:57 ============

Matthew 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and in his own house.(asv)

Mattheüs 13:57 En zij werden aan Hem geergerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeeerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis. (NL)

Matthew 13:57 And{G2532} they were offended{G4624}{(G5712)} in{G1722} him{G846}. But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, A prophet{G4396} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} without honour{G820}, save{G1508} in{G1722} his own{G846} country{G3968}, and{G2532} in{G1722} his own{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mat 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house. (kjv)

======= Matthew 13:58 ============

Matthew 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.(asv)

Mattheüs 13:58 En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof. (NL)

Matthew 13:58 And{G2532} he did{G4160}{(G5656)} not{G3756} many{G4183} mighty works{G1411} there{G1563} because{G1223} of their{G846} unbelief{G570}. (kjv-strongs#)

Mat 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.(kjv)

======= Matthew 14:1 ============

Matthew 14:1 At that season Herod the tetrarch heard the report concerning Jesus,(asv)

Mattheüs 14:1 Te dierzelver tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht van Jezus; (NL)

Matthew 14:1 At{G1722} that{G1565} time{G2540} Herod{G2264} the tetrarch{G5076} heard{G191}{(G5656)} of the fame{G189} of Jesus{G2424}, (kjv-strongs#)

Mat 14:1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus, (kjv)

======= Matthew 14:2 ============

Matthew 14:2 and said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore do these powers work in him.(asv)

Mattheüs 14:2 En zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Doper; hij is opgewekt van de doden, en daarom werken die krachten in Hem. (NL)

Matthew 14:2 And{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} servants{G3816}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} John{G2491} the Baptist{G910}; he{G846} is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}; and{G2532} therefore{G1223}{G5124} mighty works{G1411} do shew forth themselves{G1754}{(G5719)} in{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 14:2 And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him. (kjv)

======= Matthew 14:3 ============

Matthew 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife.(asv)

Mattheüs 14:3 Want Herodes had Johannes gevangen genomen, en hem gebonden, en in den kerker gezet, om Herodias' wil, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. (NL)

Matthew 14:3 For{G1063} Herod{G2264} had laid hold{G2902}{(G5660)} on John{G2491}, and bound{G1210}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} put{G5087}{(G5639)} him in{G1722} prison{G5438} for{G1223} Herodias'{G2266} sake{G1223}, his{G846} brother{G80} Philip's{G5376} wife{G1135}. (kjv-strongs#)

Mat 14:3 For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. (kjv)

======= Matthew 14:4 ============

Matthew 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.(asv)

Mattheüs 14:4 Want Johannes zeide tot hem: Het is u niet geoorloofd haar te hebben. (NL)

Matthew 14:4 For{G1063} John{G2491} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for thee{G4671} to have{G2192}{(G5721)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 14:4 For John said unto him, It is not lawful for thee to have her. (kjv)

======= Matthew 14:5 ============

Matthew 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.(asv)

Mattheüs 14:5 En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. (NL)

Matthew 14:5 And{G2532} when he would{G2309}{(G5723)} have put{G615} him{G846} to death{G615}{(G5658)}, he feared{G5399}{(G5675)} the multitude{G3793}, because{G3754} they counted{G2192}{(G5707)} him{G846} as{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 14:5 And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. (kjv)

======= Matthew 14:6 ============

Matthew 14:6 But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced in the midst, and pleased Herod.(asv)

Mattheüs 14:6 Maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hen, en zij behaagde aan Herodes. (NL)

Matthew 14:6 But{G1161} when Herod's{G2264} birthday{G1077} was kept{G71}{(G5746)}, the daughter{G2364} of Herodias{G2266} danced{G3738}{(G5662)} before them{G1722}{G3319}, and{G2532} pleased{G700}{(G5656)} Herod{G2264}. (kjv-strongs#)

Mat 14:6 But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod. (kjv)

======= Matthew 14:7 ============

Matthew 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she should ask.(asv)

Mattheüs 14:7 Waarom hij haar met ede beloofde te geven, wat zij ook eisen zou. (NL)

Matthew 14:7 Whereupon{G3606} he promised{G3670}{(G5656)} with{G3326} an oath{G3727} to give{G1325}{(G5629)} her{G846} whatsoever{G3739}{G1437} she would ask{G154}{(G5672)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:7 Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. (kjv)

======= Matthew 14:8 ============

Matthew 14:8 And she, being put forward by her mother, saith, Give me here on a platter the head of John the Baptist.(asv)

Mattheüs 14:8 En zij, te voren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes den Doper. (NL)

Matthew 14:8 And{G1161} she, being before instructed{G4264}{(G5685)} of{G5259} her{G846} mother{G3384}, said{G5346}{(G5748)}, Give{G1325}{(G5628)} me{G3427} here{G5602} John{G2491} Baptist's{G910} head{G2776} in{G1909} a charger{G4094}. (kjv-strongs#)

Mat 14:8 And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist's head in a charger. (kjv)

======= Matthew 14:9 ============

Matthew 14:9 And the king was grieved; but for the sake of his oaths, and of them that sat at meat with him, he commanded it to be given;(asv)

Mattheüs 14:9 En de koning werd bedroefd; doch om de eden, en degenen, die met hem aanzaten, gebood hij, dat het haar zou gegeven worden; (NL)

Matthew 14:9 And{G2532} the king{G935} was sorry{G3076}{(G5681)}: nevertheless for{G1161}{G1223} the oath's sake{G3727}, and{G2532} them which sat with him at meat{G4873}{(G5740)}, he commanded{G2753}{(G5656)} it to be given{G1325}{(G5683)} her. (kjv-strongs#)

Mat 14:9 And the king was sorry: nevertheless for the oath's sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her. (kjv)

======= Matthew 14:10 ============

Matthew 14:10 and he sent and beheaded John in the prison.(asv)

Mattheüs 14:10 En zond heen, en onthoofdde Johannes in den kerker. (NL)

Matthew 14:10 And{G2532} he sent{G3992}{(G5660)}, and beheaded{G607}{(G5656)} John{G2491} in{G1722} the prison{G5438}. (kjv-strongs#)

Mat 14:10 And he sent, and beheaded John in the prison. (kjv)

======= Matthew 14:11 ============

Matthew 14:11 And his head was brought on a platter, and given to the damsel: and she brought it to her mother.(asv)

Mattheüs 14:11 En zijn hoofd werd gebracht in een schotel, en het dochtertje gegeven; en zij droeg het tot haar moeder. (NL)

Matthew 14:11 And{G2532} his{G846} head{G2776} was brought{G5342}{(G5681)} in{G1909} a charger{G4094}, and{G2532} given{G1325}{(G5681)} to the damsel{G2877}: and{G2532} she brought{G5342}{(G5656)} it to her{G846} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mat 14:11 And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother. (kjv)

======= Matthew 14:12 ============

Matthew 14:12 And his disciples came, and took up the corpse, and buried him; and they went and told Jesus.(asv)

Mattheüs 14:12 En zijn discipelen kwamen, en namen het lichaam weg, en begroeven hetzelve; en gingen en boodschapten het Jezus. (NL)

Matthew 14:12 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)}, and took up{G142}{(G5656)} the body{G4983}, and{G2532} buried{G2290}{(G5656)} it{G846}, and{G2532} went{G2064}{(G5631)} and told{G518}{(G5656)} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 14:12 And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus. (kjv)

======= Matthew 14:13 ============

Matthew 14:13 Now when Jesus heard [it], he withdrew from thence in a boat, to a desert place apart: and when the multitudes heard [thereof], they followed him on foot from the cities.(asv)

Mattheüs 14:13 En als Jezus dit hoorde, vertrok Hij van daar te scheep, naar een woeste plaats alleen; en de scharen, dat horende, zijn Hem te voet gevolgd uit de steden. (NL)

Matthew 14:13 When{G2532} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} of it, he departed{G402}{(G5656)} thence{G1564} by{G1722} ship{G4143} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117} apart{G2596}{G2398}: and{G2532} when the people{G3793} had heard{G191}{(G5660)} thereof, they followed{G190}{(G5656)} him{G846} on foot{G3979} out of{G575} the cities{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 14:13 When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. (kjv)

======= Matthew 14:14 ============

Matthew 14:14 And he came forth, and saw a great multitude, and he had compassion on them, and healed their sick.(asv)

Mattheüs 14:14 En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen, en genas hun kranken. (NL)

Matthew 14:14 And{G2532} Jesus{G2424} went forth{G1831}{(G5631)}, and saw{G1492}{(G5627)} a great{G4183} multitude{G3793}, and{G2532} was moved with compassion{G4697}{(G5675)} toward{G1909} them{G846}, and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} their{G846} sick{G732}. (kjv-strongs#)

Mat 14:14 And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. (kjv)

======= Matthew 14:15 ============

Matthew 14:15 And when even was come, the disciples came to him, saying, The place is desert, and the time is already past; send the multitudes away, that they may go into the villages, and buy themselves food.(asv)

Mattheüs 14:15 En als het nu avond werd, kwamen Zijn discipelen tot Hem, zeggende: Deze plaats is woest, en de tijd is nu voorbijgegaan; laat de scharen van U, opdat zij heengaan in de vlekken en zichzelven spijs kopen. (NL)

Matthew 14:15 And{G1161} when it was{G1096}{(G5637)} evening{G3798}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, This is{G2076}{(G5748)} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} the time{G5610} is now{G2235} past{G3928}{(G5627)}; send{G630} the multitude{G3793} away{G630}{(G5657)}, that{G2443} they may go{G565}{(G5631)} into{G1519} the villages{G2968}, and buy{G59}{(G5661)} themselves{G1438} victuals{G1033}. (kjv-strongs#)

Mat 14:15 And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals. (kjv)

======= Matthew 14:16 ============

Matthew 14:16 But Jesus said unto them, They have no need to go away; give ye them to eat.(asv)

Mattheüs 14:16 Maar Jezus zeide tot hen: Het is hun niet van node heen te gaan, geeft gij hun te eten. (NL)

Matthew 14:16 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, They need{G5532} not{G3756} depart{G565}{(G5629)}{G2192}{(G5719)}; give{G1325}{(G5628)} ye{G5210} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:16 But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat. (kjv)

======= Matthew 14:17 ============

Matthew 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.(asv)

Mattheüs 14:17 Doch zij zeiden tot Hem: Wij hebben hier niet, dan vijf broden en twee vissen. (NL)

Matthew 14:17 And{G1161} they say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, We have{G2192}{(G5719)} here{G5602} but{G3756}{G1508} five{G4002} loaves{G740}, and{G2532} two{G1417} fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mat 14:17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes. (kjv)

======= Matthew 14:18 ============

Matthew 14:18 And he said, Bring them hither to me.(asv)

Mattheüs 14:18 En Hij zeide: Brengt Mij dezelve hier. (NL)

Matthew 14:18 {G1161} He said{G2036}{(G5627)}, Bring{G5342}{(G5720)} them{G846} hither{G5602} to me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 14:18 He said, Bring them hither to me. (kjv)

======= Matthew 14:19 ============

Matthew 14:19 And he commanded the multitudes to sit down on the grass; and he took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake and gave the loaves to the disciples, and the disciples to the multitudes.(asv)

Mattheüs 14:19 En Hij beval de scharen neder te zitten op het gras, en nam de vijf broden en de twee vissen, en opwaarts ziende naar den hemel, zegende dezelve; en als Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden den discipelen, en de discipelen aan de scharen. (NL)

Matthew 14:19 And{G2532} he commanded{G2753}{(G5660)} the multitude{G3793} to sit down{G347}{(G5683)} on{G1909} the grass{G5528}, and{G2532} took{G2983}{(G5631)} the five{G4002} loaves{G740}, and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486}, and looking up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, he blessed{G2127}{(G5656)}, and{G2532} brake{G2806}{(G5660)}, and gave{G1325}{(G5656)} the loaves{G740} to his disciples{G3101}, and{G1161} the disciples{G3101} to the multitude{G3793}. (kjv-strongs#)

Mat 14:19 And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. (kjv)

======= Matthew 14:20 ============

Matthew 14:20 And they all ate, and were filled: and they took up that which remained over of the broken pieces, twelve baskets full.(asv)

Mattheüs 14:20 En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, twaalf volle korven. (NL)

Matthew 14:20 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the fragments{G2801} that remained{G4052}{(G5723)} twelve{G1427} baskets{G2894} full{G4134}. (kjv-strongs#)

Mat 14:20 And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full. (kjv)

======= Matthew 14:21 ============

Matthew 14:21 And they that did eat were about five thousand men, besides women and children.(asv)

Mattheüs 14:21 Die nu gegeten hadden, waren omtrent vijf duizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen. (NL)

Matthew 14:21 And{G1161} they that had eaten{G2068}{(G5723)} were{G2258}{(G5713)} about{G5616} five thousand{G4000} men{G435}, beside{G5565} women{G1135} and{G2532} children{G3813}. (kjv-strongs#)

Mat 14:21 And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children. (kjv)

======= Matthew 14:22 ============

Matthew 14:22 And straightway he constrained the disciples to enter into the boat, and to go before him unto the other side, till he should send the multitudes away.(asv)

Mattheüs 14:22 En terstond dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor Hem af te varen naar de andere zijde, terwijl Hij de scharen van Zich zou laten. (NL)

Matthew 14:22 And{G2532} straightway{G2112} Jesus{G2424} constrained{G315}{(G5656)} his{G846} disciples{G3101} to get{G1684}{(G5629)} into{G1519} a ship{G4143}, and{G2532} to go before{G4254}{(G5721)} him{G846} unto{G1519} the other side{G4008}, while{G2193}{G3739} he sent{G630} the multitudes{G3793} away{G630}{(G5661)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. (kjv)

======= Matthew 14:23 ============

Matthew 14:23 And after he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray: and when even was come, he was there alone.(asv)

Mattheüs 14:23 En als Hij nu de scharen van Zich gelaten had, klom Hij op den berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was Hij daar alleen. (NL)

Matthew 14:23 And{G2532} when he had sent{G630} the multitudes{G3793} away{G630}{(G5660)}, he went up{G305}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735} apart{G2596}{G2398} to pray{G4336}{(G5664)}: and{G1161} when the evening{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he was{G2258}{(G5713)} there{G1563} alone{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 14:23 And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone. (kjv)

======= Matthew 14:24 ============

Matthew 14:24 But the boat was now in the midst of the sea, distressed by the waves; for the wind was contrary.(asv)

Mattheüs 14:24 En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren; want de wind was hun tegen. (NL)

Matthew 14:24 But{G1161} the ship{G4143} was{G2258}{(G5713)} now{G2235} in the midst{G3319} of the sea{G2281}, tossed{G928}{(G5746)} with{G5259} waves{G2949}: for{G1063} the wind{G417} was{G2258}{(G5713)} contrary{G1727}. (kjv-strongs#)

Mat 14:24 But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary. (kjv)

======= Matthew 14:25 ============

Matthew 14:25 And in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.(asv)

Mattheüs 14:25 Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. (NL)

Matthew 14:25 And{G1161} in the fourth{G5067} watch{G5438} of the night{G3571} Jesus{G2424} went{G565}{(G5627)} unto{G4314} them{G846}, walking{G4043}{(G5723)} on{G1909} the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 14:25 And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea. (kjv)

======= Matthew 14:26 ============

Matthew 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a ghost; and they cried out for fear.(asv)

Mattheüs 14:26 En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: Het is een spooksel! En zij schreeuwden van vrees. (NL)

Matthew 14:26 And{G2532} when the disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} him{G846} walking{G4043}{(G5723)} on{G1909} the sea{G2281}, they were troubled{G5015}{(G5681)}, saying{G3004}{(G5723)}{G3754}, It is{G2076}{(G5748)} a spirit{G5326}; and{G2532} they cried out{G2896}{(G5656)} for{G575} fear{G5401}. (kjv-strongs#)

Mat 14:26 And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear. (kjv)

======= Matthew 14:27 ============

Matthew 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying Be of good cheer; it is I; be not afraid.(asv)

Mattheüs 14:27 Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet. (NL)

Matthew 14:27 But{G1161} straightway{G2112} Jesus{G2424} spake{G2980}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Be of good cheer{G2293}{(G5720)}; it is{G1510}{(G5748)} I{G1473}; be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:27 But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid. (kjv)

======= Matthew 14:28 ============

Matthew 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee upon the waters.(asv)

Mattheüs 14:28 En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water. (NL)

Matthew 14:28 And{G1161} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} him{G846} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, if{G1487} it be{G1488}{(G5748)} thou{G4771}, bid{G2753}{(G5657)} me{G3165} come{G2064}{(G5629)} unto{G4314} thee{G4571} on{G1909} the water{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 14:28 And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. (kjv)

======= Matthew 14:29 ============

Matthew 14:29 And he said, Come. And Peter went down from the boat, and walked upon the waters to come to Jesus.(asv)

Mattheüs 14:29 En Hij zeide: Kom. En Petrus klom neder van het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen. (NL)

Matthew 14:29 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Come{G2064}{(G5628)}. And{G2532} when Peter{G4074} was come down{G2597}{(G5631)} out of{G575} the ship{G4143}, he walked{G4043}{(G5656)} on{G1909} the water{G5204}, to go{G2064}{(G5629)} to{G4314} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 14:29 And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus. (kjv)

======= Matthew 14:30 ============

Matthew 14:30 But when he saw the wind, he was afraid; and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me.(asv)

Mattheüs 14:30 Maar ziende den sterken wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij! (NL)

Matthew 14:30 But{G1161} when he saw{G991}{(G5723)} the wind{G417} boisterous{G2478}, he was afraid{G5399}{(G5675)}; and{G2532} beginning{G756}{(G5671)} to sink{G2670}{(G5745)}, he cried{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, save{G4982}{(G5657)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 14:30 But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. (kjv)

======= Matthew 14:31 ============

Matthew 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and took hold of him, and saith unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?(asv)

Mattheüs 14:31 En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld? (NL)

Matthew 14:31 And{G1161} immediately{G2112} Jesus{G2424} stretched forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and caught{G1949}{(G5633)} him{G846}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, O thou of little faith{G3640}, wherefore{G1519}{G5101} didst thou doubt{G1365}{(G5656)}? (kjv-strongs#)

Mat 14:31 And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? (kjv)

======= Matthew 14:32 ============

Matthew 14:32 And when they were gone up into the boat, the wind ceased.(asv)

Mattheüs 14:32 En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. (NL)

Matthew 14:32 And{G2532} when they{G846} were come{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143}, the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:32 And when they were come into the ship, the wind ceased. (kjv)

======= Matthew 14:33 ============

Matthew 14:33 And they that were in the boat worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.(asv)

Mattheüs 14:33 Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon! (NL)

Matthew 14:33 Then{G1161} they that were in{G1722} the ship{G4143} came{G2064}{(G5631)} and worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Of a truth{G230} thou art{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 14:33 Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. (kjv)

======= Matthew 14:34 ============

Matthew 14:34 And when they had crossed over, they came to the land, unto Gennesaret.(asv)

Mattheüs 14:34 En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land Gennesaret. (NL)

Matthew 14:34 And{G2532} when they were gone over{G1276}{(G5660)}, they came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the land{G1093} of Gennesaret{G1082}. (kjv-strongs#)

Mat 14:34 And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. (kjv)

======= Matthew 14:35 ============

Matthew 14:35 And when the men of that place knew him, they sent into all that region round about, and brought unto him all that were sick,(asv)

Mattheüs 14:35 En als de mannen van die plaats Hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land, en brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren; (NL)

Matthew 14:35 And{G2532} when the men{G435} of that{G1565} place{G5117} had knowledge{G1921}{(G5631)} of him{G846}, they sent out{G649}{(G5656)} into{G1519} all{G3650} that{G1565} country round about{G4066}, and{G2532} brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} diseased{G2560}; (kjv-strongs#)

Mat 14:35 And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased; (kjv)

======= Matthew 14:36 ============

Matthew 14:36 and they besought him that they might only touch the border of his garment: and as many as touched were made whole.(asv)

Mattheüs 14:36 En baden Hem, dat zij alleenlijk den zoom Zijns kleeds zouden mogen aanraken; en zovelen als Hem aanraakten, werden gezond. (NL)

Matthew 14:36 And{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} they might{G680} only{G3440} touch{G680}{(G5672)} the hem{G2899} of his{G846} garment{G2440}: and{G2532} as many as{G3745} touched{G680}{(G5662)} were made perfectly whole{G1295}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 14:36 And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.(kjv)

======= Matthew 15:1 ============

Matthew 15:1 Then there come to Jesus from Jerusalem Pharisees and scribes, saying,(asv)

Mattheüs 15:1 Toen kwamen tot Jezus enige Schriftgeleerden en Farizeen, die van Jeruzalem waren, zeggende: (NL)

Matthew 15:1 Then{G5119} came{G4334}{(G5736)} to Jesus{G2424} scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, which were of{G575} Jerusalem{G2414}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 15:1 Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, (kjv)

======= Matthew 15:2 ============

Matthew 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.(asv)

Mattheüs 15:2 Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten. (NL)

Matthew 15:2 Why{G1302} do thy{G4675} disciples{G3101} transgress{G3845}{(G5719)} the tradition{G3862} of the elders{G4245}? for{G1063} they wash{G3538}{(G5731)} not{G3756} their{G846} hands{G5495} when{G3752} they eat{G2068}{(G5725)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 15:2 Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread. (kjv)

======= Matthew 15:3 ============

Matthew 15:3 And he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God because of your tradition?(asv)

Mattheüs 15:3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting? (NL)

Matthew 15:3 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G1302} do ye{G5210} also{G2532} transgress{G3845}{(G5719)} the commandment{G1785} of God{G2316} by{G1223} your{G5216} tradition{G3862}? (kjv-strongs#)

Mat 15:3 But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? (kjv)

======= Matthew 15:4 ============

Matthew 15:4 For God said, Honor thy father and thy mother: and, He that speaketh evil of father or mother, let him die the death.(asv)

Mattheüs 15:4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uwen vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. (NL)

Matthew 15:4 For{G1063} God{G2316} commanded{G1781}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} mother{G3384}: and{G2532}, He that curseth{G2551}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, let him die{G5053}{(G5720)} the death{G2288}. (kjv-strongs#)

Mat 15:4 For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death. (kjv)

======= Matthew 15:5 ============

Matthew 15:5 But ye say, whosoever shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is given [to God] ;(asv)

Mattheüs 15:5 Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. (NL)

Matthew 15:5 But{G1161} ye{G5210} say{G3004}{(G5719)}, Whosoever{G3739}{G302} shall say{G2036}{(G5632)} to his father{G3962} or{G2228} his mother{G3384}, It is a gift{G1435}, by{G1537} whatsoever{G3739}{G1437} thou mightest be profited{G5623}{(G5686)} by me{G1700}; (kjv-strongs#)

Mat 15:5 But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; (kjv)

======= Matthew 15:6 ============

Matthew 15:6 he shall not honor his father. And ye have made void the word of God because of your tradition.(asv)

Mattheüs 15:6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. (NL)

Matthew 15:6 And{G2532} honour{G5091}{(G5661)} not{G3364} his{G846} father{G3962} or{G2228} his{G846} mother{G3384}, he shall be free. Thus{G2532} have ye made{G208} the commandment{G1785} of God{G2316} of none effect{G208}{(G5656)} by{G1223} your{G5216} tradition{G3862}. (kjv-strongs#)

Mat 15:6 And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition. (kjv)

======= Matthew 15:7 ============

Matthew 15:7 Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying,(asv)

Mattheüs 15:7 Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: (NL)

Matthew 15:7 Ye hypocrites{G5273}, well{G2573} did{G4395} Esaias{G2268} prophesy{G4395}{(G5656)} of{G4012} you{G5216}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 15:7 Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying, (kjv)

======= Matthew 15:8 ============

Matthew 15:8 This people honoreth me with their lips; But their heart is far from me.(asv)

Mattheüs 15:8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; (NL)

Matthew 15:8 This{G3778} people{G2992} draweth nigh{G1448}{(G5719)} unto me{G3427} with their{G846} mouth{G4750}, and{G2532} honoureth{G5091}{(G5719)} me{G3165} with their lips{G5491}; but{G1161} their{G846} heart{G2588} is{G568}{(G5719)} far{G4206} from{G575} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 15:8 This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me. (kjv)

======= Matthew 15:9 ============

Matthew 15:9 But in vain do they worship me, Teaching [as their] doctrines the precepts of men.(asv)

Mattheüs 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. (NL)

Matthew 15:9 But{G1161} in vain{G3155} they do worship{G4576}{(G5736)} me{G3165}, teaching{G1321}{(G5723)} for doctrines{G1319} the commandments{G1778} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (kjv)

======= Matthew 15:10 ============

Matthew 15:10 And he called to him the multitude, and said unto them, Hear, and understand:(asv)

Mattheüs 15:10 En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. (NL)

Matthew 15:10 And{G2532} he called{G4341}{(G5666)} the multitude{G3793}, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Hear{G191}{(G5720)}, and{G2532} understand{G4920}{(G5720)}: (kjv-strongs#)

Mat 15:10 And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand: (kjv)

======= Matthew 15:11 ============

Matthew 15:11 Not that which entereth into the mouth defileth the man; but that which proceedeth out of the mouth, this defileth the man.(asv)

Mattheüs 15:11 Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens. (NL)

Matthew 15:11 Not{G3756} that which goeth{G1525}{(G5740)} into{G1519} the mouth{G4750} defileth{G2840}{(G5719)} a man{G444}; but{G235} that which cometh{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the mouth{G4750}, this{G5124} defileth{G2840}{(G5719)} a man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:11 Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. (kjv)

======= Matthew 15:12 ============

Matthew 15:12 Then came the disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, when they heard this saying?(asv)

Mattheüs 15:12 Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de Farizeen deze rede horende, geergerd zijn geweest? (NL)

Matthew 15:12 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} his{G846} disciples{G3101}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Knowest thou{G1492}{(G5758)} that{G3754} the Pharisees{G5330} were offended{G4624}{(G5681)}, after they heard{G191}{(G5660)} this saying{G3056}? (kjv-strongs#)

Mat 15:12 Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying? (kjv)

======= Matthew 15:13 ============

Matthew 15:13 But he answered and said, Every plant which my heavenly Father planted not, shall be rooted up.(asv)

Mattheüs 15:13 Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. (NL)

Matthew 15:13 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Every{G3956} plant{G5451}, which{G3739} my{G3450} heavenly{G3770} Father{G3962} hath{G5452} not{G3756} planted{G5452}{(G5656)}, shall be rooted up{G1610}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 15:13 But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up. (kjv)

======= Matthew 15:14 ============

Matthew 15:14 Let them alone: they are blind guides. And if the blind guide the blind, both shall fall into a pit.(asv)

Mattheüs 15:14 Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen. (NL)

Matthew 15:14 Let{G863} them{G846} alone{G863}{(G5628)}: they be{G1526}{(G5748)} blind{G5185} leaders{G3595} of the blind{G5185}. And{G1161} if{G1437} the blind{G5185} lead{G3594}{(G5725)} the blind{G5185}, both{G297} shall fall{G4098}{(G5699)} into{G1519} the ditch{G999}. (kjv-strongs#)

Mat 15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. (kjv)

======= Matthew 15:15 ============

Matthew 15:15 And Peter answered and said unto him, Declare unto us the parable.(asv)

Mattheüs 15:15 En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Verklaar ons deze gelijkenis. (NL)

Matthew 15:15 Then{G1161} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Declare{G5419}{(G5657)} unto us{G2254} this{G5026} parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mat 15:15 Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable. (kjv)

======= Matthew 15:16 ============

Matthew 15:16 And he said, Are ye also even yet without understanding?(asv)

Mattheüs 15:16 Maar Jezus zeide: Zijt ook gijlieden alsnog onwetende? (NL)

Matthew 15:16 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Are{G2075}{(G5748)} ye{G5210} also{G2532} yet{G188} without understanding{G801}? (kjv-strongs#)

Mat 15:16 And Jesus said, Are ye also yet without understanding? (kjv)

======= Matthew 15:17 ============

Matthew 15:17 Perceive ye not, that whatsoever goeth into the mouth passeth into the belly, and is cast out into the draught?(asv)

Mattheüs 15:17 Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in de buik komt, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? (NL)

Matthew 15:17 Do{G3539} not{G3768} ye{G3539} yet{G3768} understand{G3539}{(G5719)}, that{G3754} whatsoever{G3956} entereth in{G1531}{(G5740)} at{G1519} the mouth{G4750} goeth{G5562}{(G5719)} into{G1519} the belly{G2836}, and{G2532} is cast out{G1544}{(G5743)} into{G1519} the draught{G856}? (kjv-strongs#)

Mat 15:17 Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? (kjv)

======= Matthew 15:18 ============

Matthew 15:18 But the things which proceed out of the mouth come forth out of the heart; and they defile the man.(asv)

Mattheüs 15:18 Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve ontreinigen den mens. (NL)

Matthew 15:18 But{G1161} those things which{G3588} proceed{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the mouth{G4750} come forth{G1831}{(G5736)} from{G1537} the heart{G2588}; and they{G2548} defile{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:18 But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man. (kjv)

======= Matthew 15:19 ============

Matthew 15:19 For out of the heart come forth evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, railings:(asv)

Mattheüs 15:19 Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. (NL)

Matthew 15:19 For{G1063} out of{G1537} the heart{G2588} proceed{G1831}{(G5736)} evil{G4190} thoughts{G1261}, murders{G5408}, adulteries{G3430}, fornications{G4202}, thefts{G2829}, false witness{G5577}, blasphemies{G988}: (kjv-strongs#)

Mat 15:19 For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies: (kjv)

======= Matthew 15:20 ============

Matthew 15:20 these are the things which defile the man; but to eat with unwashen hands defileth not the man.(asv)

Mattheüs 15:20 Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen; maar het eten met ongewassen handen ontreinigt den mens niet. (NL)

Matthew 15:20 These{G5023} are{G2076}{(G5748)} the things which{G3588} defile{G2840}{(G5723)} a man{G444}: but{G1161} to eat{G5315}{(G5629)} with unwashen{G449} hands{G5495} defileth{G2840}{(G5719)} not{G3756} a man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 15:20 These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man. (kjv)

======= Matthew 15:21 ============

Matthew 15:21 And Jesus went out thence, and withdrew into the parts of Tyre and Sidon.(asv)

Mattheüs 15:21 En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. (NL)

Matthew 15:21 Then{G2532} Jesus{G2424} went{G1831}{(G5631)} thence{G1564}, and departed{G402}{(G5656)} into{G1519} the coasts{G3313} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}. (kjv-strongs#)

Mat 15:21 Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon. (kjv)

======= Matthew 15:22 ============

Matthew 15:22 And behold, a Canaanitish woman came out from those borders, and cried, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a demon.(asv)

Mattheüs 15:22 En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten. (NL)

Matthew 15:22 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, a woman{G1135} of Canaan{G5478} came{G1831}{(G5631)} out of{G575} the same{G1565} coasts{G3725}, and cried{G2905}{(G5656)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on me{G3165}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}; my{G3450} daughter{G2364} is grievously{G2560} vexed with a devil{G1139}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 15:22 And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a devil. (kjv)

======= Matthew 15:23 ============

Matthew 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.(asv)

Mattheüs 15:23 Doch Hij antwoordde haar niet een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat haar van U; want zij roept ons na. (NL)

Matthew 15:23 But{G1161} he answered{G611}{(G5662)} her{G846} not{G3756} a word{G3056}. And{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} and besought{G2065}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Send{G630} her{G846} away{G630}{(G5657)}; for{G3754} she crieth{G2896}{(G5719)} after{G3693} us{G2257}. (kjv-strongs#)

Mat 15:23 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us. (kjv)

======= Matthew 15:24 ============

Matthew 15:24 But he answered and said, I was not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.(asv)

Mattheüs 15:24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels. (NL)

Matthew 15:24 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I am{G649} not{G3756} sent{G649}{(G5648)} but{G1508} unto{G1519} the lost{G622}{(G5756)} sheep{G4263} of the house{G3624} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 15:24 But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. (kjv)

======= Matthew 15:25 ============

Matthew 15:25 But she came and worshipped him, saying, Lord, help me.(asv)

Mattheüs 15:25 En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij! (NL)

Matthew 15:25 Then{G1161} came she{G2064}{(G5631)} and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, help{G997}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 15:25 Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. (kjv)

======= Matthew 15:26 ============

Matthew 15:26 And he answered and said, It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs.(asv)

Mattheüs 15:26 Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen. (NL)

Matthew 15:26 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, It is{G2076}{(G5748)} not{G3756} meet{G2570} to take{G2983}{(G5629)} the children's{G5043} bread{G740}, and{G2532} to cast{G906}{(G5629)} it to dogs{G2952}. (kjv-strongs#)

Mat 15:26 But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs. (kjv)

======= Matthew 15:27 ============

Matthew 15:27 But she said, Yea, Lord: for even the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.(asv)

Mattheüs 15:27 En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. (NL)

Matthew 15:27 And{G1161} she said{G2036}{(G5627)}, Truth{G3483}, Lord{G2962}: yet{G2532}{G1063} the dogs{G2952} eat{G2068}{(G5719)} of{G575} the crumbs{G5589} which{G3588} fall{G4098}{(G5723)} from{G575} their{G846} masters{G2962}' table{G5132}. (kjv-strongs#)

Mat 15:27 And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table. (kjv)

======= Matthew 15:28 ============

Matthew 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it done unto thee even as thou wilt. And her daughter was healed from that hour.(asv)

Mattheüs 15:28 Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure. (NL)

Matthew 15:28 Then{G5119} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, O{G5599} woman{G1135}, great{G3173} is thy{G4675} faith{G4102}: be it{G1096}{(G5676)} unto thee{G4671} even as{G5613} thou wilt{G2309}{(G5719)}. And{G2532} her{G846} daughter{G2364} was made whole{G2390}{(G5681)} from{G575} that very{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 15:28 Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. (kjv)

======= Matthew 15:29 ============

Matthew 15:29 And Jesus departed thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and he went up into the mountain, and sat there.(asv)

Mattheüs 15:29 En Jezus, van daar vertrekkende, kwam aan de zee van Galilea, en klom op den berg, en zat daar neder. (NL)

Matthew 15:29 And{G2532} Jesus{G2424} departed{G3327}{(G5631)} from thence{G1564}, and came{G2064}{(G5627)} nigh unto{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}; and{G2532} went up{G305}{(G5631)} into{G1519} a mountain{G3735}, and sat down{G2521}{(G5711)} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 15:29 And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there. (kjv)

======= Matthew 15:30 ============

Matthew 15:30 And there came unto him great multitudes, having with them the lame, blind, dumb, maimed, and many others, and they cast them down at this feet; and he healed them:(asv)

Mattheüs 15:30 En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen, en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve. (NL)

Matthew 15:30 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, having{G2192}{(G5723)} with{G3326} them those that were{G1438} lame{G5560}, blind{G5185}, dumb{G2974}, maimed{G2948}, and{G2532} many{G4183} others{G2087}, and{G2532} cast{G4496} them{G846} down{G4496}{(G5656)} at{G3844} Jesus{G2424}' feet{G4228}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 15:30 And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them: (kjv)

======= Matthew 15:31 ============

Matthew 15:31 insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb speaking, the maimed whole, and lame walking, and the blind seeing: and they glorified the God of Israel.(asv)

Mattheüs 15:31 Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende, en de blinden ziende; en zij verheerlijkten den God Israels. (NL)

Matthew 15:31 Insomuch that{G5620} the multitude{G3793} wondered{G2296}{(G5658)}, when they saw{G991}{(G5723)} the dumb{G2974} to speak{G2980}{(G5723)}, the maimed{G2948} to be whole{G5199}, the lame{G5560} to walk{G4043}{(G5723)}, and{G2532} the blind{G5185} to see{G991}{(G5723)}: and{G2532} they glorified{G1392}{(G5656)} the God{G2316} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 15:31 Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel. (kjv)

======= Matthew 15:32 ============

Matthew 15:32 And Jesus called unto him his disciples, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days and have nothing to eat: and I would not send them away fasting, lest haply they faint on the way.(asv)

Mattheüs 15:32 En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, omdat zij nu drie dagen bij Mij gebleven zijn, en hebben niet wat zij eten zouden; en Ik wil hen niet nuchteren van Mij laten, opdat zij op den weg niet bezwijken. (NL)

Matthew 15:32 Then{G1161} Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} his{G846} disciples{G3101} unto him, and said{G2036}{(G5627)}, I have compassion{G4697}{(G5736)} on{G1909} the multitude{G3793}, because{G3754} they continue{G4357}{(G5719)} with me{G3427} now{G2235} three{G5140} days{G2250}, and{G2532} have{G2192}{(G5719)} nothing{G3756}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}: and{G2532} I will{G2309}{(G5719)} not{G3756} send{G630} them{G846} away{G630}{(G5658)} fasting{G3523}, lest{G3379} they faint{G1590}{(G5686)} in{G1722} the way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 15:32 Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. (kjv)

======= Matthew 15:33 ============

Matthew 15:33 And the disciples say unto him, Whence should we have so many loaves in a desert place as to fill so great a multitude?(asv)

Mattheüs 15:33 En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar zullen wij zovele broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een grote schare zouden verzadigen? (NL)

Matthew 15:33 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Whence{G4159} should we{G2254} have so much{G5118} bread{G740} in{G1722} the wilderness{G2047}, as{G5620} to fill{G5526}{(G5658)} so great{G5118} a multitude{G3793}? (kjv-strongs#)

Mat 15:33 And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? (kjv)

======= Matthew 15:34 ============

Matthew 15:34 And Jesus said unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few small fishes.(asv)

Mattheüs 15:34 En Jezus zeide tot hen: Hoevele broden hebt gij? Zij zeiden: Zeven, en weinige visjes. (NL)

Matthew 15:34 And{G2532} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}, and{G2532} a few{G3641} little fishes{G2485}. (kjv-strongs#)

Mat 15:34 And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes. (kjv)

======= Matthew 15:35 ============

Matthew 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground;(asv)

Mattheüs 15:35 En Hij gebood den scharen neder te zitten op de aarde. (NL)

Matthew 15:35 And{G2532} he commanded{G2753}{(G5656)} the multitude{G3793} to sit down{G377}{(G5629)} on{G1909} the ground{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 15:35 And he commanded the multitude to sit down on the ground. (kjv)

======= Matthew 15:36 ============

Matthew 15:36 and he took the seven loaves and the fishes; and he gave thanks and brake, and gave to the disciples, and the disciples to the multitudes.(asv)

Mattheüs 15:36 En Hij nam de zeven broden en de vissen, en als Hij gedankt had, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de schare. (NL)

Matthew 15:36 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the seven{G2033} loaves{G740} and{G2532} the fishes{G2486}, and gave thanks{G2168}{(G5660)}, and brake{G2806}{(G5656)} them, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} to his{G846} disciples{G3101}, and{G1161} the disciples{G3101} to the multitude{G3793}. (kjv-strongs#)

Mat 15:36 And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. (kjv)

======= Matthew 15:37 ============

Matthew 15:37 And they all ate, and were filled: and they took up that which remained over of the broken pieces, seven baskets full.(asv)

Mattheüs 15:37 En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, zeven volle manden. (NL)

Matthew 15:37 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the broken{G2801} meat that was left{G4052}{(G5723)} seven{G2033} baskets{G4711} full{G4134}. (kjv-strongs#)

Mat 15:37 And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full. (kjv)

======= Matthew 15:38 ============

Matthew 15:38 And they that did eat were four thousand men, besides women and children.(asv)

Mattheüs 15:38 En die daar gegeten hadden, waren vier duizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen. (NL)

Matthew 15:38 And{G1161} they that did eat{G2068}{(G5723)} were{G2258}{(G5713)} four thousand{G5070} men{G435}, beside{G5565} women{G1135} and{G2532} children{G3813}. (kjv-strongs#)

Mat 15:38 And they that did eat were four thousand men, beside women and children. (kjv)

======= Matthew 15:39 ============

Matthew 15:39 And he sent away the multitudes, and entered into the boat, and came into the borders of Magadan.(asv)

Mattheüs 15:39 En de scharen van Zich gelaten hebbende, ging Hij in het schip, en kwam in de landpalen van Magdala. (NL)

Matthew 15:39 And{G2532} he sent away{G630}{(G5660)} the multitude{G3793}, and took{G1684}{(G5627)} ship{G1519}{G4143}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the coasts{G3725} of Magdala{G3093}. (kjv-strongs#)

Mat 15:39 And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.(kjv)

======= Matthew 16:1 ============

Matthew 16:1 And the Pharisees and Sadducees came, and trying him asked him to show them a sign from heaven.(asv)

Mattheüs 16:1 En de Farizeen en Sadduceen tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen. (NL)

Matthew 16:1 The Pharisees{G5330} also{G2532} with the Sadducees{G4523} came{G4334}{(G5631)}, and{G2532} tempting{G3985}{(G5723)} desired{G1905}{(G5656)} him{G846} that he would shew{G1925}{(G5658)} them{G846} a sign{G4592} from{G1537} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:1 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. (kjv)

======= Matthew 16:2 ============

Matthew 16:2 But he answered and said unto them, When it is evening, ye say, [It will be] fair weather: for the heaven is red.(asv)

Mattheüs 16:2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; (NL)

Matthew 16:2 {G1161} He answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, When it is{G1096}{(G5637)} evening{G3798}, ye say{G3004}{(G5719)}, It will be fair weather{G2105}: for{G1063} the sky{G3772} is red{G4449}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 16:2 He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red. (kjv)

======= Matthew 16:3 ============

Matthew 16:3 And in the morning, [It will be] foul weather to-day: for the heaven is red and lowering. Ye know how to discern the face of the heaven; but ye cannot [discern] the signs of the times.(asv)

Mattheüs 16:3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? (NL)

Matthew 16:3 And{G2532} in the morning{G4404}, It will be foul weather{G5494} to day{G4594}: for{G1063} the sky{G3772} is red{G4449}{(G5719)} and lowring{G4768}{(G5723)}. O ye hypocrites{G5273}, ye can{G1097}{(G5719)} discern{G1252}{(G5721)}{G3303} the face{G4383} of the sky{G3772}; but{G1161} can ye{G1410}{(G5736)} not{G3756} discern the signs{G4592} of the times{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 16:3 And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times? (kjv)

======= Matthew 16:4 ============

Matthew 16:4 An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of Jonah. And he left them, and departed.(asv)

Mattheüs 16:4 Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg. (NL)

Matthew 16:4 A wicked{G4190} and{G2532} adulterous{G3428} generation{G1074} seeketh after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}; and{G2532} there shall no{G3756} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} unto it{G846}, but{G1508} the sign{G4592} of the prophet{G4396} Jonas{G2495}. And{G2532} he left{G2641}{(G5631)} them{G846}, and departed{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 16:4 A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed. (kjv)

======= Matthew 16:5 ============

Matthew 16:5 And the disciples came to the other side and forgot to take bread.(asv)

Mattheüs 16:5 En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. (NL)

Matthew 16:5 And{G2532} when his{G846} disciples{G3101} were come{G2064}{(G5631)} to{G1519} the other side{G4008}, they had forgotten{G1950}{(G5633)} to take{G2983}{(G5629)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 16:5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. (kjv)

======= Matthew 16:6 ============

Matthew 16:6 And Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Mattheüs 16:6 En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen. (NL)

Matthew 16:6 Then{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Take heed{G3708}{(G5720)} and{G2532} beware{G4337}{(G5720)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}. (kjv-strongs#)

Mat 16:6 Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. (kjv)

======= Matthew 16:7 ============

Matthew 16:7 And they reasoned among themselves, saying, We took no bread.(asv)

Mattheüs 16:7 En zij overlegden bij zichzelven, zeggende: Het is omdat wij geen broden mede genomen hebben. (NL)

Matthew 16:7 And{G1161} they reasoned{G1260}{(G5711)} among{G1722} themselves{G1438}, saying{G3004}{(G5723)}, It is because{G3754} we have taken{G2983}{(G5627)} no{G3756} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mat 16:7 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. (kjv)

======= Matthew 16:8 ============

Matthew 16:8 And Jesus perceiving it said, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have no bread?(asv)

Mattheüs 16:8 En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen! dat gij geen broden mede genomen hebt? (NL)

Matthew 16:8 Which when{G1161} Jesus{G2424} perceived{G1097}{(G5631)}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, O ye of little faith{G3640}, why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)} among{G1722} yourselves{G1438}, because{G3754} ye have brought{G2983}{(G5627)} no{G3756} bread{G740}? (kjv-strongs#)

Mat 16:8 Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? (kjv)

======= Matthew 16:9 ============

Matthew 16:9 Do ye not yet perceive, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?(asv)

Mattheüs 16:9 Verstaat gij nog niet? en gedenkt gij niet aan de vijf broden der vijf duizend mannen; en hoevele korven gij opnaamt? (NL)

Matthew 16:9 Do ye{G3539} not yet{G3768} understand{G3539}{(G5719)}, neither{G3761} remember{G3421}{(G5719)} the five{G4002} loaves{G740} of the five thousand{G4000}, and{G2532} how many{G4214} baskets{G2894} ye took up{G2983}{(G5627)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:9 Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up? (kjv)

======= Matthew 16:10 ============

Matthew 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?(asv)

Mattheüs 16:10 Noch aan de zeven broden der vier duizend mannen, en hoevele manden gij opnaamt? (NL)

Matthew 16:10 Neither{G3761} the seven{G2033} loaves{G740} of the four thousand{G5070}, and{G2532} how many{G4214} baskets{G4711} ye took up{G2983}{(G5627)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up? (kjv)

======= Matthew 16:11 ============

Matthew 16:11 How is it that ye do not perceive that I spake not to you concerning bread? But beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Mattheüs 16:11 Hoe verstaat gij niet, dat Ik u van geen brood gesproken heb, als Ik zeide, dat gij u wachten zoudt van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen. (NL)

Matthew 16:11 How{G4459} is it that{G3754} ye do{G3539} not{G3756} understand{G3539}{(G5719)} that I spake{G2036}{(G5627)} it not{G3756} to you{G5213} concerning{G4012} bread{G740}, that ye should beware{G4337}{(G5721)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}? (kjv-strongs#)

Mat 16:11 How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? (kjv)

======= Matthew 16:12 ============

Matthew 16:12 Then understood they that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.(asv)

Mattheüs 16:12 Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeen en Sadduceen? (NL)

Matthew 16:12 Then{G5119} understood they{G4920}{(G5656)} how that{G3754} he bade{G2036}{(G5627)} them not{G3756} beware{G4337}{(G5721)} of{G575} the leaven{G2219} of bread{G740}, but{G235} of{G575} the doctrine{G1322} of the Pharisees{G5330} and{G2532} of the Sadducees{G4523}. (kjv-strongs#)

Mat 16:12 Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. (kjv)

======= Matthew 16:13 ============

Matthew 16:13 Now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that the Son of man is?(asv)

Mattheüs 16:13 Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? (NL)

Matthew 16:13 When{G1161} Jesus{G2424} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the coasts{G3313} of Caesarea{G2542} Philippi{G5376}, he asked{G2065}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, saying{G3004}{(G5723)}, Whom{G5101} do men{G444} say{G3004}{(G5719)} that I{G3165} the Son{G5207} of man{G444} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:13 When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am? (kjv)

======= Matthew 16:14 ============

Matthew 16:14 And they said, Some [say] John the Baptist; some, Elijah; and others, Jeremiah, or one of the prophets.(asv)

Mattheüs 16:14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten. (NL)

Matthew 16:14 And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Some say that thou art{G3303} John{G2491} the Baptist{G910}:{G1161} some{G243}, Elias{G2243}; and{G1161} others{G2087}, Jeremias{G2408}, or{G2228} one{G1520} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 16:14 And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets. (kjv)

======= Matthew 16:15 ============

Matthew 16:15 He saith unto them, But who say ye that I am?(asv)

Mattheüs 16:15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? (NL)

Matthew 16:15 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, But{G1161} whom{G5101} say{G3004}{(G5719)} ye{G5210} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mat 16:15 He saith unto them, But whom say ye that I am? (kjv)

======= Matthew 16:16 ============

Matthew 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.(asv)

Mattheüs 16:16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. (NL)

Matthew 16:16 And{G1161} Simon{G4613} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}, the Son{G5207} of the living{G2198}{(G5723)} God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. (kjv)

======= Matthew 16:17 ============

Matthew 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jonah: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father who is in heaven.(asv)

Mattheüs 16:17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. (NL)

Matthew 16:17 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Blessed{G3107} art thou{G1488}{(G5748)}, Simon{G4613} Barjona{G920}: for{G3754} flesh{G4561} and{G2532} blood{G129} hath{G601} not{G3756} revealed{G601}{(G5656)} it unto thee{G4671}, but{G235} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 16:18 ============

Matthew 16:18 And I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of Hades shall not prevail against it.(asv)

Mattheüs 16:18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. (NL)

Matthew 16:18 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} also{G2504} unto thee{G4671}, That{G3754} thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} Peter{G4074}, and{G2532} upon{G1909} this{G5026} rock{G4073} I will build{G3618}{(G5692)} my{G3450} church{G1577}; and{G2532} the gates{G4439} of hell{G86} shall{G2729} not{G3756} prevail against{G2729}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. (kjv)

======= Matthew 16:19 ============

Matthew 16:19 I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.(asv)

Mattheüs 16:19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. (NL)

Matthew 16:19 And{G2532} I will give{G1325}{(G5692)} unto thee{G4671} the keys{G2807} of the kingdom{G932} of heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} thou shalt bind{G1210}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} bound{G1210}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} thou shalt loose{G3089}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} loosed{G3089}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. (kjv)

======= Matthew 16:20 ============

Matthew 16:20 Then charged he the disciples that they should tell no man that he was the Christ.(asv)

Mattheüs 16:20 Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus. (NL)

Matthew 16:20 Then{G5119} charged he{G1291}{(G5668)} his{G846} disciples{G3101} that{G2443} they should tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367} that{G3754} he{G846} was{G2076}{(G5748)} Jesus{G2424} the Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 16:20 Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. (kjv)

======= Matthew 16:21 ============

Matthew 16:21 From that time began Jesus to show unto his disciples, that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.(asv)

Mattheüs 16:21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. (NL)

Matthew 16:21 From{G575} that time forth{G5119} began{G756}{(G5662)} Jesus{G2424} to shew{G1166}{(G5721)} unto his{G846} disciples{G3101}, how that{G3754} he{G846} must{G1163}{(G5748)} go{G565}{(G5629)} unto{G1519} Jerusalem{G2414}, and{G2532} suffer{G3958}{(G5629)} many things{G4183} of{G575} the elders{G4245} and{G2532} chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122}, and{G2532} be killed{G615}{(G5683)}, and{G2532} be raised again{G1453}{(G5683)} the third{G5154} day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 16:21 From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. (kjv)

======= Matthew 16:22 ============

Matthew 16:22 And Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall never be unto thee.(asv)

Mattheüs 16:22 En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. (NL)

Matthew 16:22 Then{G2532} Peter{G4074} took{G4355}{(G5642)} him{G846}, and began{G756}{(G5662)} to rebuke{G2008}{(G5721)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Be it far{G2436} from thee{G4671}, Lord{G2962}: this{G5124} shall{G2071} not{G3364} be{G2071}{(G5704)} unto thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee. (kjv)

======= Matthew 16:23 ============

Matthew 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men.(asv)

Mattheüs 16:23 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. (NL)

Matthew 16:23 But{G1161} he turned{G4762}{(G5651)}, and said{G2036}{(G5627)} unto Peter{G4074}, Get thee{G5217}{(G5720)} behind{G3694} me{G3450}, Satan{G4567}: thou{G1488}{(G5748)} art{G3754} an offence{G4625} unto me{G3450}: for thou savourest{G5426}{(G5719)} not{G3756} the things{G3588} that be of God{G2316}, but{G235} those that be of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. (kjv)

======= Matthew 16:24 ============

Matthew 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.(asv)

Mattheüs 16:24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. (NL)

Matthew 16:24 Then{G5119} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} unto his{G846} disciples{G3101}, If any{G1536} man will{G2309}{(G5719)} come{G2064}{(G5629)} after{G3694} me{G3450}, let him deny{G533}{(G5663)} himself{G1438}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (kjv)

======= Matthew 16:25 ============

Matthew 16:25 For whosoever would save his life shall lose it: and whosoever shall lose his life for my sake shall find it.(asv)

Mattheüs 16:25 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. (NL)

Matthew 16:25 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} will{G2309}{(G5725)} save{G4982}{(G5658)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}: and{G1161} whosoever{G3739}{G302} will lose{G622}{(G5661)} his{G846} life{G5590} for{G1752} my{G1700} sake{G1752} shall find{G2147}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 16:25 For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it. (kjv)

======= Matthew 16:26 ============

Matthew 16:26 For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?(asv)

Mattheüs 16:26 Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? (NL)

Matthew 16:26 For{G1063} what{G5101} is a man{G444} profited{G5623}{(G5743)}, if{G1437} he shall gain{G2770}{(G5661)} the whole{G3650} world{G2889}, and{G1161} lose{G2210}{(G5686)} his own{G846} soul{G5590}? or{G2228} what{G5101} shall a man{G444} give{G1325}{(G5692)} in exchange{G465} for his{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mat 16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul? (kjv)

======= Matthew 16:27 ============

Matthew 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then shall he render unto every man according to his deeds.(asv)

Mattheüs 16:27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. (NL)

Matthew 16:27 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} shall{G3195}{(G5719)} come{G2064}{(G5738)} in{G1722} the glory{G1391} of his{G846} Father{G3962} with{G3326} his{G846} angels{G32}; and{G2532} then{G5119} he shall reward{G591}{(G5692)} every man{G1538} according{G2596} to his{G846} works{G4234}. (kjv-strongs#)

Mat 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works. (kjv)

======= Matthew 16:28 ============

Matthew 16:28 Verily I say unto you, there are some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.(asv)

Mattheüs 16:28 Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk. (NL)

Matthew 16:28 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There be{G1526}{(G5748)} some{G5100} standing{G2476}{(G5761)} here{G5602}, which{G3748} shall{G1089} not{G3364} taste{G1089}{(G5667)} of death{G2288}, till{G302}{G2193} they see{G1492}{(G5632)} the Son{G5207} of man{G444} coming{G2064}{(G5740)} in{G1722} his{G846} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 16:28 Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.(kjv)

======= Matthew 17:1 ============

Matthew 17:1 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart:(asv)

Mattheüs 17:1 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. (NL)

Matthew 17:1 And{G2532} after{G3326} six{G1803} days{G2250} Jesus{G2424} taketh{G3880}{(G5719)} Peter{G4074}{G2532}, James{G2385}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, and{G2532} bringeth{G399} them{G846} up{G399}{(G5719)} into{G1519} an high{G5308} mountain{G3735} apart{G2596}{G2398}, (kjv-strongs#)

Mat 17:1 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, (kjv)

======= Matthew 17:2 ============

Matthew 17:2 and he was transfigured before them; and his face did shine as the sun, and his garments became white as the light.(asv)

Mattheüs 17:2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. (NL)

Matthew 17:2 And{G2532} was transfigured{G3339}{(G5681)} before{G1715} them{G846}: and{G2532} his{G846} face{G4383} did shine{G2989}{(G5656)} as{G5613} the sun{G2246}, and{G1161} his{G846} raiment{G2440} was{G1096}{(G5633)} white{G3022} as{G5613} the light{G5457}. (kjv-strongs#)

Mat 17:2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. (kjv)

======= Matthew 17:3 ============

Matthew 17:3 And behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him.(asv)

Mattheüs 17:3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende. (NL)

Matthew 17:3 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there appeared{G3700}{(G5681)} unto them{G846} Moses{G3475} and{G2532} Elias{G2243} talking{G4814}{(G5723)} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. (kjv)

======= Matthew 17:4 ============

Matthew 17:4 And Peter answered, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, I will make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.(asv)

Mattheüs 17:4 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias. (NL)

Matthew 17:4 Then{G1161} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074}, and said{G2036}{(G5627)} unto Jesus{G2424}, Lord{G2962}, it is{G2076}{(G5748)} good{G2570} for us{G2248} to be{G1511}{(G5750)} here{G5602}: if{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)}, let us make{G4160}{(G5661)} here{G5602} three{G5140} tabernacles{G4633}; one{G3391} for thee{G4671}, and{G2532} one{G3391} for Moses{G3475}, and{G2532} one{G3391} for Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mat 17:4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. (kjv)

======= Matthew 17:5 ============

Matthew 17:5 While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold, a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.(asv)

Mattheüs 17:5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! (NL)

Matthew 17:5 While he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, behold{G2400}{(G5628)}, a bright{G5460} cloud{G3507} overshadowed{G1982}{(G5656)} them{G846}: and{G2532} behold{G2400}{(G5628)} a voice{G5456} out of{G1537} the cloud{G3507}, which said{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}; hear ye{G191}{(G5720)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:5 While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him. (kjv)

======= Matthew 17:6 ============

Matthew 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.(asv)

Mattheüs 17:6 En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. (NL)

Matthew 17:6 And{G2532} when the disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} it, they fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} their{G846} face{G4383}, and{G2532} were sore{G4970} afraid{G5399}{(G5675)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid. (kjv)

======= Matthew 17:7 ============

Matthew 17:7 And Jesus came and touched them and said, Arise, and be not afraid.(asv)

Mattheüs 17:7 En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet. (NL)

Matthew 17:7 And{G2532} Jesus{G2424} came{G4334}{(G5631)} and touched{G680}{(G5662)} them{G846}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Arise{G1453}{(G5682)}, and{G2532} be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:7 And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid. (kjv)

======= Matthew 17:8 ============

Matthew 17:8 And lifting up their eyes, they saw no one, save Jesus only.(asv)

Mattheüs 17:8 En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. (NL)

Matthew 17:8 And{G1161} when they had lifted up{G1869}{(G5660)} their{G846} eyes{G3788}, they saw{G1492}{(G5627)} no man{G3762}, save{G1508} Jesus{G2424} only{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 17:8 And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only. (kjv)

======= Matthew 17:9 ============

Matthew 17:9 And as they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen from the dead.(asv)

Mattheüs 17:9 En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. (NL)

Matthew 17:9 And{G2532} as they{G846} came down{G2597}{(G5723)} from{G575} the mountain{G3735}, Jesus{G2424} charged{G1781}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5632)} the vision{G3705} to no man{G3367}, until{G2193}{G3739} the Son{G5207} of man{G444} be risen again{G450}{(G5632)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mat 17:9 And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead. (kjv)

======= Matthew 17:10 ============

Matthew 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elijah must first come?(asv)

Mattheüs 17:10 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? (NL)

Matthew 17:10 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G5101} then{G3767} say{G3004}{(G5719)} the scribes{G1122} that{G3754} Elias{G2243} must{G1163}{(G5748)} first{G4412} come{G2064}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mat 17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? (kjv)

======= Matthew 17:11 ============

Matthew 17:11 And he answered and said, Elijah indeed cometh, and shall restore all things:(asv)

Mattheüs 17:11 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. (NL)

Matthew 17:11 And{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Elias{G2243} truly{G3303} shall first{G4412} come{G2064}{(G5736)}, and{G2532} restore{G600}{(G5692)} all things{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 17:11 And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things. (kjv)

======= Matthew 17:12 ============

Matthew 17:12 but I say into you, that Elijah is come already, and they knew him not, but did unto him whatsoever they would. Even so shall the Son of man also suffer of them.(asv)

Mattheüs 17:12 Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. (NL)

Matthew 17:12 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} Elias{G2243} is come{G2064}{(G5627)} already{G2235}, and{G2532} they knew{G1921}{(G5627)} him{G846} not{G3756}, but{G235} have done{G4160}{(G5656)} unto{G1722} him{G846} whatsoever{G3745} they listed{G2309}{(G5656)}. Likewise{G3779} shall{G3195}{(G5719)} also{G2532} the Son{G5207} of man{G444} suffer{G3958}{(G5721)} of{G5259} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:12 But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them. (kjv)

======= Matthew 17:13 ============

Matthew 17:13 Then understood the disciples that he spake unto them of John the Baptist.(asv)

Mattheüs 17:13 Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had. (NL)

Matthew 17:13 Then{G5119} the disciples{G3101} understood{G4920}{(G5656)} that{G3754} he spake{G2036}{(G5627)} unto them{G846} of{G4012} John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mat 17:13 Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. (kjv)

======= Matthew 17:14 ============

Matthew 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a man, kneeling to him, saying,(asv)

Mattheüs 17:14 En als zij bij de schare gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op de knieen, en zeggende: (NL)

Matthew 17:14 And{G2532} when they{G846} were come{G2064}{(G5631)} to{G4314} the multitude{G3793}, there came{G4334}{(G5627)} to him{G846} a certain man{G444}, kneeling down{G1120}{(G5723)} to him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying, (kjv)

======= Matthew 17:15 ============

Matthew 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is epileptic, and suffereth grievously; for oft-times he falleth into the fire, and oft-times into the water.(asv)

Mattheüs 17:15 Heere! ontferm U over mijn zoon; want hij is maanziek, en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in het vuur, en menigmaal in het water. (NL)

Matthew 17:15 Lord{G2962}, have mercy{G1653}{(G5657)} on my{G3450} son{G5207}: for{G3754} he is lunatick{G4583}{(G5736)}, and{G2532} sore{G2560} vexed{G3958}{(G5719)}: for{G1063} ofttimes{G4178} he falleth{G4098}{(G5719)} into{G1519} the fire{G4442}, and{G2532} oft{G4178} into{G1519} the water{G5204}. (kjv-strongs#)

Mat 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water. (kjv)

======= Matthew 17:16 ============

Matthew 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.(asv)

Mattheüs 17:16 En ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen. (NL)

Matthew 17:16 And{G2532} I brought{G4374}{(G5656)} him{G846} to thy{G4675} disciples{G3101}, and{G2532} they could{G1410}{(G5675)} not{G3756} cure{G2323}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. (kjv)

======= Matthew 17:17 ============

Matthew 17:17 And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him hither to me.(asv)

Mattheüs 17:17 En Jezus, antwoordende, zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier. (NL)

Matthew 17:17 Then{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, O{G5599} faithless{G571} and{G2532} perverse{G1294}{(G5772)} generation{G1074}, how long{G2193}{G4219} shall I be{G2071}{(G5704)} with{G3326} you{G5216}? how long{G2193}{G4219} shall I suffer{G430}{(G5695)} you{G5216}? bring{G5342}{(G5720)} him{G846} hither{G5602} to me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me. (kjv)

======= Matthew 17:18 ============

Matthew 17:18 And Jesus rebuked him; and the demon went out of him: and the boy was cured from that hour.(asv)

Mattheüs 17:18 En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af. (NL)

Matthew 17:18 And{G2532} Jesus{G2424} rebuked{G2008}{(G5656)} the devil{G1140}; and{G2532} he{G846} departed{G1831}{(G5627)} out of{G575} him{G846}: and{G2532} the child{G3816} was cured{G2323}{(G5681)} from{G575} that very{G1565} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 17:18 And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour. (kjv)

======= Matthew 17:19 ============

Matthew 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?(asv)

Mattheüs 17:19 Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? (NL)

Matthew 17:19 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} the disciples{G3101} to Jesus{G2424} apart{G2596}{G2398}, and said{G2036}{(G5627)}, Why{G1302} could{G1410}{(G5675)} not{G3756} we{G2249} cast{G1544} him{G846} out{G1544}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mat 17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out? (kjv)

======= Matthew 17:20 ============

Matthew 17:20 And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.(asv)

Mattheüs 17:20 En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn. (NL)

Matthew 17:20 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Because{G1223} of your{G5216} unbelief{G570}: for{G1063} verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, If{G1437} ye have{G2192}{(G5725)} faith{G4102} as{G5613} a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, ye shall say{G2046}{(G5692)} unto this{G5129} mountain{G3735}, Remove{G3327}{(G5628)} hence{G1782} to yonder place{G1563}; and{G2532} it shall remove{G3327}{(G5695)}; and{G2532} nothing{G3762} shall be impossible{G101}{(G5692)} unto you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 17:20 And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you. (kjv)

======= Matthew 17:21 ============

Matthew 17:21 (asv)

Mattheüs 17:21 Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten. (NL)

Matthew 17:21 Howbeit{G1161} this{G5124} kind{G1085} goeth{G1607} not{G3756} out{G1607}{(G5736)} but{G1508} by{G1722} prayer{G4335} and{G2532} fasting{G3521}. (kjv-strongs#)

Mat 17:21 Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. (kjv)

======= Matthew 17:22 ============

Matthew 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be delivered up into the hands of men;(asv)

Mattheüs 17:22 En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen; (NL)

Matthew 17:22 And{G1161} while they{G846} abode{G390}{(G5746)} in{G1722} Galilee{G1056}, Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, The Son{G5207} of man{G444} shall be{G3195}{(G5719)} betrayed{G3860}{(G5745)} into{G1519} the hands{G5495} of men{G444}: (kjv-strongs#)

Mat 17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men: (kjv)

======= Matthew 17:23 ============

Matthew 17:23 and they shall kill him, and the third day he shall be raised up. And they were exceeding sorry.(asv)

Mattheüs 17:23 En zij zullen Hem doden, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. (NL)

Matthew 17:23 And{G2532} they shall kill{G615}{(G5692)} him{G846}, and{G2532} the third{G5154} day{G2250} he shall be raised again{G1453}{(G5701)}. And{G2532} they were exceeding{G4970} sorry{G3076}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 17:23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. (kjv)

======= Matthew 17:24 ============

Matthew 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received the half-shekel came to Peter, and said, Doth not your teacher pay the half-shekel?(asv)

Mattheüs 17:24 En als zij te Kapernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet? (NL)

Matthew 17:24 And{G1161} when they{G846} were come{G2064}{(G5631)} to{G1519} Capernaum{G2584}, they that received{G2983}{(G5723)} tribute{G1323} money came{G4334}{(G5656)} to Peter{G4074}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Doth{G5055} not{G3756} your{G5216} master{G1320} pay{G5055}{(G5719)} tribute{G1323}? (kjv-strongs#)

Mat 17:24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute? (kjv)

======= Matthew 17:25 ============

Matthew 17:25 He saith, Yea. And when he came into the house, Jesus spake first to him, saying, What thinkest thou, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive toll or tribute? from their sons, or from strangers?(asv)

Mattheüs 17:25 Hij zeide: Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van de vreemden? (NL)

Matthew 17:25 He saith{G3004}{(G5719)}, Yes{G3483}. And{G2532} when{G3753} he was come{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614}, Jesus{G2424} prevented{G4399}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} thinkest{G1380}{(G5719)} thou{G4671}, Simon{G4613}? of{G575} whom{G5101} do{G2983} the kings{G935} of the earth{G1093} take{G2983}{(G5719)} custom{G5056} or{G2228} tribute{G2778}? of{G575} their own{G846} children{G5207}, or{G2228} of{G575} strangers{G245}? (kjv-strongs#)

Mat 17:25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers? (kjv)

======= Matthew 17:26 ============

Matthew 17:26 And when he said, From strangers, Jesus said unto him, Therefore the sons are free.(asv)

Mattheüs 17:26 Petrus zeide tot Hem: Van de vreemden. Jezus zeide tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij. (NL)

Matthew 17:26 Peter{G4074} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Of{G575} strangers{G245}. Jesus{G2424} saith{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Then{G686} are{G1526}{(G5748)} the children{G5207} free{G1658}. (kjv-strongs#)

Mat 17:26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free. (kjv)

======= Matthew 17:27 ============

Matthew 17:27 But, lest we cause them to stumble, go thou to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a shekel: that take, and give unto them for me and thee.(asv)

Mattheüs 17:27 Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit, en de eerste vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden; neem die, en geef hem aan hen voor Mij en u. (NL)

Matthew 17:27 Notwithstanding{G1161}, lest{G3363} we should offend{G4624}{(G5661)} them{G846}, go thou{G4198}{(G5679)} to{G1519} the sea{G2281}, and cast{G906}{(G5628)} an hook{G44}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} the fish{G2486} that first{G4412} cometh up{G305}{(G5631)}; and{G2532} when thou hast opened{G455}{(G5660)} his{G846} mouth{G4750}, thou shalt find{G2147}{(G5692)} a piece of money{G4715}: that{G1565} take{G2983}{(G5631)}, and give{G1325}{(G5628)} unto them{G846} for{G473} me{G1700} and{G2532} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mat 17:27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.(kjv)

======= Matthew 18:1 ============

Matthew 18:1 In that hour came the disciples unto Jesus, saying, Who then is greatest in the kingdom of heaven?(asv)

Mattheüs 18:1 Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen? (NL)

Matthew 18:1 At{G1722} the same{G1565} time{G5610} came{G4334}{(G5656)} the disciples{G3101} unto Jesus{G2424}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101}{G686} is{G2076}{(G5748)} the greatest{G3187} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}? (kjv-strongs#)

Mat 18:1 At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? (kjv)

======= Matthew 18:2 ============

Matthew 18:2 And he called to him a little child, and set him in the midst of them,(asv)

Mattheüs 18:2 En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen; (NL)

Matthew 18:2 And{G2532} Jesus{G2424} called{G4341} a little child{G3813} unto him{G4341}{(G5666)}, and set{G2476}{(G5656)} him{G846} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 18:2 And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, (kjv)

======= Matthew 18:3 ============

Matthew 18:3 and said, Verily I say unto you, Except ye turn, and become as little children, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.(asv)

Mattheüs 18:3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. (NL)

Matthew 18:3 And{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Except{G3362} ye be converted{G4762}{(G5652)}, and{G2532} become{G1096}{(G5638)} as{G5613} little children{G3813}, ye shall{G1525} not{G3364} enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 18:4 ============

Matthew 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven.(asv)

Mattheüs 18:4 Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen. (NL)

Matthew 18:4 Whosoever{G3748} therefore{G3767} shall humble{G5013}{(G5661)} himself{G1438} as{G5613} this{G5124} little child{G3813}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} greatest{G3187} in{G1722} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:4 Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 18:5 ============

Matthew 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me:(asv)

Mattheüs 18:5 En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. (NL)

Matthew 18:5 And{G2532} whoso{G3739}{G1437} shall receive{G1209}{(G5667)} one{G1520} such{G5108} little child{G3813} in{G1909} my{G3450} name{G3686} receiveth{G1209}{(G5736)} me{G1691}. (kjv-strongs#)

Mat 18:5 And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. (kjv)

======= Matthew 18:6 ============

Matthew 18:6 But whoso shall cause one of these little ones that believe on me to stumble, it is profitable for him that a great millstone should be hanged about his neck, and [that] he should be sunk in the depth of the sea.(asv)

Mattheüs 18:6 Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. (NL)

Matthew 18:6 But{G1161} whoso{G3739}{G302} shall offend{G4624}{(G5661)} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} which{G3588} believe{G4100}{(G5723)} in{G1519} me{G1691}, it were better{G4851}{(G5719)} for him{G846} that{G2443} a millstone{G3458}{G3684} were hanged{G2910}{(G5686)} about{G1909} his{G846} neck{G5137}, and{G2532} that he were drowned{G2670}{(G5686)} in{G1722} the depth{G3989} of the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mat 18:6 But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. (kjv)

======= Matthew 18:7 ============

Matthew 18:7 Woe unto the world because of occasions of stumbling! for it must needs be that the occasions come; but woe to that man through whom the occasion cometh!(asv)

Mattheüs 18:7 Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt! (NL)

Matthew 18:7 Woe{G3759} unto the world{G2889} because of{G575} offences{G4625}! for{G1063} it must needs{G318} be{G2076}{(G5748)} that offences{G4625} come{G2064}{(G5629)}; but{G4133} woe{G3759} to that man{G444} by{G1565} whom{G1223}{G3739} the offence{G4625} cometh{G2064}{(G5736)}! (kjv-strongs#)

Mat 18:7 Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh! (kjv)

======= Matthew 18:8 ============

Matthew 18:8 And if thy hand or thy foot causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life maimed or halt, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire.(asv)

Mattheüs 18:8 Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden. (NL)

Matthew 18:8 Wherefore{G1161} if{G1487} thy{G4675} hand{G5495} or{G2228} thy{G4675} foot{G4228} offend thee{G4624}{(G5719)}, cut{G1581} them{G846} off{G1581}{(G5657)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} them from{G575} thee{G4571}{G4675}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter into{G1525}{(G5629)}{G1519} life{G2222} halt{G5560} or{G2228} maimed{G2948}, rather than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} hands{G5495} or{G2228} two{G1417} feet{G4228} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} everlasting{G166} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 18:8 Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. (kjv)

======= Matthew 18:9 ============

Matthew 18:9 And if thine eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire. [(asv)

Mattheüs 18:9 En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden. (NL)

Matthew 18:9 And{G2532} if{G1487} thine{G4675} eye{G3788} offend{G4624}{(G5719)} thee{G4571}, pluck{G1807} it{G846} out{G1807}{(G5628)}, and{G2532} cast{G906}{(G5628)} it from{G575} thee{G4675}: it is{G2076}{(G5748)} better{G2570} for thee{G4671} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222} with one eye{G3442}, rather than{G2228} having{G2192}{(G5723)} two{G1417} eyes{G3788} to be cast{G906}{(G5683)} into{G1519} hell{G1067} fire{G4442}. (kjv-strongs#)

Mat 18:9 And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire. (kjv)

======= Matthew 18:10 ============

Matthew 18:10 See that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father who is in heaven.(asv)

Mattheüs 18:10 Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen, in de hemelen, altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is. (NL)

Matthew 18:10 Take heed{G3708}{(G5720)} that ye despise{G2706}{(G5661)} not{G3361} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398}; for{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} in{G1722} heaven{G3772} their{G846} angels{G32} do always{G1223}{G3956} behold{G991}{(G5719)} the face{G4383} of my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:10 Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:11 ============

Matthew 18:11 (Ommitted)(asv)

Mattheüs 18:11 Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was. (NL)

Matthew 18:11 For{G1063} the Son{G5207} of man{G444} is come{G2064}{(G5627)} to save{G4982}{(G5658)} that which{G3588} was lost{G622}{(G5756)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:11 For the Son of man is come to save that which was lost. (kjv)

======= Matthew 18:12 ============

Matthew 18:12 How think ye? if any man have a hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and go unto the mountains, and seek that which goeth astray?(asv)

Mattheüs 18:12 Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken? (NL)

Matthew 18:12 How{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? if{G1437}{G5100} a man{G444} have{G1096}{(G5638)} an hundred{G1540} sheep{G4263}, and{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846} be gone astray{G4105}{(G5686)}, doth he{G863} not{G3780} leave{G863}{(G5631)} the ninety and nine{G1768}, and goeth{G4198}{(G5679)} into{G1909} the mountains{G3735}, and seeketh{G2212}{(G5719)} that which{G3588} is gone astray{G4105}{(G5746)}? (kjv-strongs#)

Mat 18:12 How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? (kjv)

======= Matthew 18:13 ============

Matthew 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth over it more than over the ninety and nine which have not gone astray.(asv)

Mattheüs 18:13 En indien het geschiedt, dat hij hetzelve vindt, voorwaar zeg Ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelve, dan over de negen en negentig, die niet afgedwaald zijn geweest. (NL)

Matthew 18:13 And{G2532} if so{G1437} be{G1096}{(G5638)} that he find{G2147}{(G5629)} it{G846}, verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}{G3754}, he rejoiceth{G5463}{(G5719)} more{G3123} of{G1909} that{G846} sheep, than{G2228} of{G1909} the ninety and nine{G1768} which{G3588} went{G4105} not{G3361} astray{G4105}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:13 And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray. (kjv)

======= Matthew 18:14 ============

Matthew 18:14 Even so it is not the will of your Father who is in heaven, that one of these little ones should perish.(asv)

Mattheüs 18:14 Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga. (NL)

Matthew 18:14 Even so{G3779} it is{G2076}{(G5748)} not{G3756} the will{G2307} of{G1715} your{G5216} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}, that{G2443} one{G1520} of these{G5130} little ones{G3398} should perish{G622}{(G5643)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:14 Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. (kjv)

======= Matthew 18:15 ============

Matthew 18:15 And if thy brother sin against thee, go, show him his fault between thee and him alone: if he hear thee, thou hast gained thy brother.(asv)

Mattheüs 18:15 Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. (NL)

Matthew 18:15 Moreover{G1161} if{G1437} thy{G4675} brother{G80} shall trespass{G264}{(G5661)} against{G1519} thee{G4571}, go{G5217}{(G5720)} and{G2532} tell{G1651} him{G846} his fault{G1651}{(G5657)} between{G3342} thee{G4675} and{G2532} him{G846} alone{G3441}: if{G1437} he shall hear{G191}{(G5661)} thee{G4675}, thou hast gained{G2770}{(G5656)} thy{G4675} brother{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 18:15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. (kjv)

======= Matthew 18:16 ============

Matthew 18:16 But if he hear [thee] not, take with thee one or two more, that at the mouth of two witnesses or three every word may be established.(asv)

Mattheüs 18:16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. (NL)

Matthew 18:16 But{G1161} if{G3362} he will{G191} not{G3362} hear{G191}{(G5661)} thee, then take{G3880}{(G5628)} with{G3326} thee{G4675} one{G1520} or{G2228} two{G1417} more{G2089}, that{G2443} in{G1909} the mouth{G4750} of two{G1417} or{G2228} three{G5140} witnesses{G3144} every{G3956} word{G4487} may be established{G2476}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. (kjv)

======= Matthew 18:17 ============

Matthew 18:17 And if he refuse to hear them, tell it unto the church: and if he refuse to hear the church also, let him be unto thee as the Gentile and the publican.(asv)

Mattheüs 18:17 En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. (NL)

Matthew 18:17 And{G1161} if{G1437} he shall neglect to hear{G3878}{(G5661)} them{G846}, tell{G2036}{(G5628)} it unto the church{G1577}: but{G1161}{G2532} if{G1437} he neglect to hear{G3878}{(G5661)} the church{G1577}, let him be{G2077}{(G5749)} unto thee{G4671} as{G5618} an heathen man{G1482} and{G2532} a publican{G5057}. (kjv-strongs#)

Mat 18:17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. (kjv)

======= Matthew 18:18 ============

Matthew 18:18 Verily I say unto you, what things soever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and what things soever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.(asv)

Mattheüs 18:18 Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen. (NL)

Matthew 18:18 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Whatsoever{G3745}{G1437} ye shall bind{G1210}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} bound{G1210}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} whatsoever{G3745}{G1437} ye shall loose{G3089}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} shall be{G2071}{(G5704)} loosed{G3089}{(G5772)} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:19 ============

Matthew 18:19 Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father who is in heaven.(asv)

Mattheüs 18:19 Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. (NL)

Matthew 18:19 Again{G3825} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} if{G1437} two{G1417} of you{G5216} shall agree{G4856}{(G5661)} on{G1909} earth{G1093} as touching{G4012} any{G3956} thing{G4229} that{G3739}{G1437} they shall ask{G154}{(G5672)}, it shall be done{G1096}{(G5695)} for them{G846} of{G3844} my{G3450} Father{G3962} which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 18:19 Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 18:20 ============

Matthew 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.(asv)

Mattheüs 18:20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. (NL)

Matthew 18:20 For{G1063} where{G3757} two{G1417} or{G2228} three{G5140} are{G1526}{(G5748)} gathered together{G4863}{(G5772)} in{G1519} my{G1699} name{G3686}, there{G1563} am I{G1510}{(G5748)} in{G1722} the midst{G3319} of them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. (kjv)

======= Matthew 18:21 ============

Matthew 18:21 Then came Peter and said to him, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? until seven times?(asv)

Mattheüs 18:21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? (NL)

Matthew 18:21 Then{G5119} came{G4334}{(G5631)} Peter{G4074} to him{G846}, and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, how oft{G4212} shall my{G3450} brother{G80} sin{G264}{(G5692)} against{G1519} me{G1691}, and{G2532} I forgive{G863}{(G5692)} him{G846}? till{G2193} seven times{G2034}? (kjv-strongs#)

Mat 18:21 Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times? (kjv)

======= Matthew 18:22 ============

Matthew 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.(asv)

Mattheüs 18:22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal. (NL)

Matthew 18:22 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I say{G3004}{(G5719)} not{G3756} unto thee{G4671}, Until{G2193} seven times{G2034}: but{G235}, Until{G2193} seventy times{G1441} seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mat 18:22 Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven. (kjv)

======= Matthew 18:23 ============

Matthew 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, who would make a reckoning with his servants.(asv)

Mattheüs 18:23 Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. (NL)

Matthew 18:23 Therefore{G1223}{G5124} is the kingdom{G932} of heaven{G3772} likened{G3666}{(G5681)} unto a certain{G444} king{G935}, which{G3739} would{G2309}{(G5656)} take{G4868}{(G5658)} account{G3056} of{G3326} his{G846} servants{G1401}. (kjv-strongs#)

Mat 18:23 Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. (kjv)

======= Matthew 18:24 ============

Matthew 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, that owed him ten thousand talents.(asv)

Mattheüs 18:24 Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was tien duizend talenten. (NL)

Matthew 18:24 And{G1161} when he{G846} had begun{G756}{(G5671)} to reckon{G4868}{(G5721)}, one{G1520} was brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846}, which owed{G3781} him{G846} ten thousand{G3463} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 18:24 And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents. (kjv)

======= Matthew 18:25 ============

Matthew 18:25 But forasmuch as he had not [wherewith] to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.(asv)

Mattheüs 18:25 En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. (NL)

Matthew 18:25 But forasmuch as{G1161} he{G846} had{G2192}{(G5723)} not{G3361} to pay{G591}{(G5629)}, his{G846} lord{G2962} commanded{G2753}{(G5656)} him{G846} to be sold{G4097}{(G5683)}, and{G2532} his{G846} wife{G1135}, and{G2532} children{G5043}, and{G2532} all{G3956} that{G3745} he had{G2192}{(G5707)}, and{G2532} payment to be made{G591}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:25 But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made. (kjv)

======= Matthew 18:26 ============

Matthew 18:26 The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.(asv)

Mattheüs 18:26 De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer! wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. (NL)

Matthew 18:26 The servant{G1401} therefore{G3767} fell down{G4098}{(G5631)}, and worshipped{G4352}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, have patience{G3114}{(G5657)} with{G1909} me{G1698}, and{G2532} I will pay{G591}{(G5692)} thee{G4671} all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 18:26 The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. (kjv)

======= Matthew 18:27 ============

Matthew 18:27 And the lord of that servant, being moved with compassion, released him, and forgave him the debt.(asv)

Mattheüs 18:27 En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden. (NL)

Matthew 18:27 Then{G1161} the lord{G2962} of that{G1565} servant{G1401} was moved with compassion{G4697}{(G5679)}, and loosed{G630}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} forgave{G863}{(G5656)} him{G846} the debt{G1156}. (kjv-strongs#)

Mat 18:27 Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. (kjv)

======= Matthew 18:28 ============

Matthew 18:28 But that servant went out, and found one of his fellow-servants, who owed him a hundred shillings: and he laid hold on him, and took [him] by the throat, saying, Pay what thou owest.(asv)

Mattheüs 18:28 Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij, wat gij schuldig zijt. (NL)

Matthew 18:28 But{G1161} the same{G1565} servant{G1401} went out{G1831}{(G5631)}, and found{G2147}{(G5627)} one{G1520} of his{G846} fellowservants{G4889}, which{G3739} owed{G3784}{(G5707)} him{G846} an hundred{G1540} pence{G1220}: and{G2532} he laid hands{G2902}{(G5660)} on him{G846}, and took him by the throat{G4155}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, Pay{G591}{(G5628)} me{G3427} that{G3748} thou owest{G3784}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:28 But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. (kjv)

======= Matthew 18:29 ============

Matthew 18:29 So his fellow-servant fell down and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee.(asv)

Mattheüs 18:29 Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. (NL)

Matthew 18:29 And{G3767} his{G846} fellowservant{G4889} fell down{G4098}{(G5631)} at{G1519} his{G846} feet{G4228}, and besought{G3870}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Have patience{G3114}{(G5657)} with{G1909} me{G1698}, and{G2532} I will pay{G591}{(G5692)} thee{G4671} all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mat 18:29 And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. (kjv)

======= Matthew 18:30 ============

Matthew 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay that which was due.(asv)

Mattheüs 18:30 Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. (NL)

Matthew 18:30 And{G1161} he would{G2309}{(G5707)} not{G3756}: but{G235} went{G565}{(G5631)} and cast{G906}{(G5627)} him{G846} into{G1519} prison{G5438}, till{G2193}{G3739} he should pay{G591}{(G5632)} the debt{G3784}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:30 And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt. (kjv)

======= Matthew 18:31 ============

Matthew 18:31 So when his fellow-servants saw what was done, they were exceeding sorry, and came and told unto their lord all that was done.(asv)

Mattheüs 18:31 Als nu zijn mededienstknechten zagen, hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden; en komende, verklaarden zij hunnen heer al wat er geschied was. (NL)

Matthew 18:31 So{G1161} when his{G846} fellowservants{G4889} saw{G1492}{(G5631)} what was done{G1096}{(G5637)}, they were very{G4970} sorry{G3076}{(G5681)}, and{G2532} came{G2064}{(G5631)} and told{G1285}{(G5656)} unto their{G846} lord{G2962} all{G3956} that was done{G1096}{(G5637)}. (kjv-strongs#)

Mat 18:31 So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. (kjv)

======= Matthew 18:32 ============

Matthew 18:32 Then his lord called him unto him, and saith to him, Thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou besoughtest me:(asv)

Mattheüs 18:32 Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt; (NL)

Matthew 18:32 Then{G5119} his{G846} lord{G2962}, after that he had called{G4341}{(G5666)} him{G846}, said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, O thou wicked{G4190} servant{G1401}, I forgave{G863}{(G5656)} thee{G4671} all{G3956} that{G1565} debt{G3782}, because{G1893} thou desiredst{G3870}{(G5656)} me{G3165}: (kjv-strongs#)

Mat 18:32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me: (kjv)

======= Matthew 18:33 ============

Matthew 18:33 shouldest not thou also have had mercy on thy fellow-servant, even as I had mercy on thee?(asv)

Mattheüs 18:33 Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? (NL)

Matthew 18:33 Shouldest{G1163}{(G5713)} not{G3756} thou{G4571} also{G2532} have had compassion{G1653}{(G5658)} on thy{G4675} fellowservant{G4889}, even{G2532} as{G5613} I{G1473} had pity{G1653}{(G5656)} on thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 18:33 Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee? (kjv)

======= Matthew 18:34 ============

Matthew 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due.(asv)

Mattheüs 18:34 En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. (NL)

Matthew 18:34 And{G2532} his{G846} lord{G2962} was wroth{G3710}{(G5685)}, and delivered{G3860}{(G5656)} him{G846} to the tormentors{G930}, till{G2193}{G3739} he should pay{G591}{(G5632)} all{G3956} that was due{G3784}{(G5746)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 18:34 And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. (kjv)

======= Matthew 18:35 ============

Matthew 18:35 So shall also my heavenly Father do unto you, if ye forgive not every one his brother from your hearts.(asv)

Mattheüs 18:35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. (NL)

Matthew 18:35 So{G3779} likewise shall my{G3450} heavenly{G2032} Father{G3962} do{G4160}{(G5692)} also{G2532} unto you{G5213}, if{G3362} ye from{G575} your{G5216} hearts{G2588} forgive{G863}{(G5632)} not{G3362} every one{G1538} his{G846} brother{G80} their{G846} trespasses{G3900}. (kjv-strongs#)

Mat 18:35 So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.(kjv)

======= Matthew 19:1 ============

Matthew 19:1 And it came to pass when Jesus had finished these words, he departed from Galilee, and came into the borders of Judaea beyond the Jordan;(asv)

Mattheüs 19:1 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geeindigd had, dat Hij vertrok van Galilea, en kwam over de Jordaan, in de landpalen van Judea. (NL)

Matthew 19:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} these{G5128} sayings{G3056}, he departed{G3332}{(G5656)} from{G575} Galilee{G1056}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the coasts{G3725} of Judaea{G2449} beyond{G4008} Jordan{G2446}; (kjv-strongs#)

Mat 19:1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan; (kjv)

======= Matthew 19:2 ============

Matthew 19:2 and great multitudes followed him; and he healed them there.(asv)

Mattheüs 19:2 En vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze aldaar. (NL)

Matthew 19:2 And{G2532} great{G4183} multitudes{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 19:2 And great multitudes followed him; and he healed them there. (kjv)

======= Matthew 19:3 ============

Matthew 19:3 And there came unto him Pharisees, trying him, and saying, Is it lawful [for a man] to put away his wife for every cause?(asv)

Mattheüs 19:3 En de Farizeen kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? (NL)

Matthew 19:3 The Pharisees{G5330} also{G2532} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846}, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Is it lawful{G1487}{G1832}{(G5748)} for a man{G444} to put away{G630}{(G5658)} his{G846} wife{G1135} for{G2596} every{G3956} cause{G156}? (kjv-strongs#)

Mat 19:3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? (kjv)

======= Matthew 19:4 ============

Matthew 19:4 And he answered and said, Have ye not read, that he who made [them] from the beginning made them male and female,(asv)

Mattheüs 19:4 Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? (NL)

Matthew 19:4 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)}, that{G3754} he which{G3588} made{G4160}{(G5660)} them at{G575} the beginning{G746} made{G4160}{(G5656)} them{G846} male{G730} and{G2532} female{G2338}, (kjv-strongs#)

Mat 19:4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female, (kjv)

======= Matthew 19:5 ============

Matthew 19:5 and said, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh?(asv)

Mattheüs 19:5 En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; (NL)

Matthew 19:5 And{G2532} said{G2036}{(G5627)}, For this{G5127} cause{G1752} shall a man{G444} leave{G2641}{(G5692)} father{G3962} and{G2532} mother{G3384}, and{G2532} shall cleave{G4347}{(G5701)} to his{G846} wife{G1135}: and{G2532} they twain{G1417} shall be{G2071}{(G5704)}{G1519} one{G3391} flesh{G4561}? (kjv-strongs#)

Mat 19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh? (kjv)

======= Matthew 19:6 ============

Matthew 19:6 So that they are no more two, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.(asv)

Mattheüs 19:6 Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. (NL)

Matthew 19:6 Wherefore{G5620} they are{G1526}{(G5748)} no more{G3765} twain{G1417}, but{G235} one{G3391} flesh{G4561}. What{G3739} therefore{G3767} God{G2316} hath joined together{G4801}{(G5656)}, let{G5563} not{G3361} man{G444} put asunder{G5563}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. (kjv)

======= Matthew 19:7 ============

Matthew 19:7 They say unto him, Why then did Moses command to give a bill of divorcement, and to put [her] away?(asv)

Mattheüs 19:7 Zij zeiden tot hem: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? (NL)

Matthew 19:7 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Why{G5101} did Moses{G3475} then{G3767} command{G1781}{(G5662)} to give{G1325}{(G5629)} a writing{G975} of divorcement{G647}, and{G2532} to put{G630} her{G846} away{G630}{(G5658)}? (kjv-strongs#)

Mat 19:7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? (kjv)

======= Matthew 19:8 ============

Matthew 19:8 He saith unto them, Moses for your hardness of heart suffered you to put away your wives: but from the beginning it hath not been so.(asv)

Mattheüs 19:8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest. (NL)

Matthew 19:8 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846},{G3754} Moses{G3475} because of{G4314} the hardness{G4641} of your{G5216} hearts{G4641} suffered{G2010}{(G5656)} you{G5213} to put away{G630}{(G5658)} your{G5216} wives{G1135}: but{G1161} from{G575} the beginning{G746} it was{G1096}{(G5754)} not{G3756} so{G3779}. (kjv-strongs#)

Mat 19:8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so. (kjv)

======= Matthew 19:9 ============

Matthew 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and he that marrieth her when she is put away committeth adultery.(asv)

Mattheüs 19:9 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. (NL)

Matthew 19:9 And{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} Whosoever{G3739}{G302} shall put away{G630}{(G5661)} his{G846} wife{G1135}, except{G1508} it be for{G1909} fornication{G4202}, and{G2532} shall marry{G1060}{(G5661)} another{G243}, committeth adultery{G3429}{(G5736)}: and{G2532} whoso marrieth{G1060}{(G5660)} her which{G3588} is put away{G630}{(G5772)} doth commit adultery{G3429}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery. (kjv)

======= Matthew 19:10 ============

Matthew 19:10 The disciples say unto him, If the case of the man is so with his wife, it is not expedient to marry.(asv)

Mattheüs 19:10 Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. (NL)

Matthew 19:10 His{G846} disciples{G3101} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, If{G1487} the case{G156} of the man{G444} be{G2076}{(G5748)} so{G3779} with{G3326} his wife{G1135}, it is{G4851} not{G3756} good{G4851}{(G5719)} to marry{G1060}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:10 His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. (kjv)

======= Matthew 19:11 ============

Matthew 19:11 But he said unto them, Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.(asv)

Mattheüs 19:11 Doch Hij zeide tot hen: Allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. (NL)

Matthew 19:11 But{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, All{G3956} men cannot{G3756} receive{G5562}{(G5719)} this{G5126} saying{G3056}, save{G235} they to whom{G3739} it is given{G1325}{(G5769)}. (kjv-strongs#)

Mat 19:11 But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. (kjv)

======= Matthew 19:12 ============

Matthew 19:12 For there are eunuchs, that were so born from their mother's womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.(asv)

Mattheüs 19:12 Want er zijn gesnedenen, die uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn gesnedenen, die van de mensen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het. (NL)

Matthew 19:12 For{G1063} there are{G1526}{(G5748)} some eunuchs{G2135}, which{G3748} were so{G3779} born{G1080}{(G5681)} from{G1537} their mother's{G3384} womb{G2836}: and{G2532} there are{G1526}{(G5748)} some eunuchs{G2135}, which{G3748} were made eunuchs{G2134}{(G5656)} of{G5259} men{G444}: and{G2532} there be{G1526}{(G5748)} eunuchs{G2135}, which{G3748} have made{G2134} themselves{G1438} eunuchs{G2134}{(G5656)} for{G1223} the kingdom{G932} of heaven's sake{G3772}. He that is able{G1410}{(G5740)} to receive{G5562}{(G5721)} it, let him receive{G5562}{(G5720)} it. (kjv-strongs#)

Mat 19:12 For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. (kjv)

======= Matthew 19:13 ============

Matthew 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should lay his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.(asv)

Mattheüs 19:13 Toen werden kinderkens tot Hem gebracht, opdat Hij de handen hun zou opleggen en bidden; en de discipelen bestraften dezelve. (NL)

Matthew 19:13 Then{G5119} were there brought{G4374}{(G5681)} unto him{G846} little children{G3813}, that{G2443} he should put{G2007} his hands{G5495} on{G2007}{(G5632)} them{G846}, and{G2532} pray{G4336}{(G5667)}: and{G1161} the disciples{G3101} rebuked{G2008}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 19:13 Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them. (kjv)

======= Matthew 19:14 ============

Matthew 19:14 But Jesus said, Suffer the little children, and forbid them not, to come unto me: for to such belongeth the kingdom of heaven.(asv)

Mattheüs 19:14 Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen. (NL)

Matthew 19:14 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Suffer{G863}{(G5628)} little children{G3813}, and{G2532} forbid{G2967}{(G5720)} them{G846} not{G3361}, to come{G2064}{(G5629)} unto{G4314} me{G3165}: for{G1063} of such{G5108} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 19:15 ============

Matthew 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence.(asv)

Mattheüs 19:15 En als Hij hun de handen opgelegd had, vertrok Hij van daar. (NL)

Matthew 19:15 And{G2532} he laid{G2007} his hands{G5495} on{G2007}{(G5631)} them{G846}, and departed{G4198}{(G5675)} thence{G1564}. (kjv-strongs#)

Mat 19:15 And he laid his hands on them, and departed thence. (kjv)

======= Matthew 19:16 ============

Matthew 19:16 And behold, one came to him and said, Teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life?(asv)

Mattheüs 19:16 En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? (NL)

Matthew 19:16 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, one{G1520} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Good{G18} Master{G1320}, what{G5101} good thing{G18} shall I do{G4160}{(G5661)}, that{G2443} I may have{G2192}{(G5725)} eternal{G166} life{G2222}? (kjv-strongs#)

Mat 19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? (kjv)

======= Matthew 19:17 ============

Matthew 19:17 And he said unto him, Why askest thou me concerning that which is good? One there is who is good: but if thou wouldest enter into life, keep the commandments.(asv)

Mattheüs 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. (NL)

Matthew 19:17 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Why{G5101} callest thou{G3004}{(G5719)} me{G3165} good{G18}? there is none{G3762} good{G18} but{G1508} one{G1520}, that is, God{G2316}: but{G1161} if{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} life{G2222}, keep{G5083}{(G5657)} the commandments{G1785}. (kjv-strongs#)

Mat 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. (kjv)

======= Matthew 19:18 ============

Matthew 19:18 He saith unto him, Which? And Jesus said, Thou shalt not kill, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,(asv)

Mattheüs 19:18 Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; (NL)

Matthew 19:18 He saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Which{G4169}?{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)}, Thou shalt do{G5407} no{G3756} murder{G5407}{(G5692)}, Thou shalt{G3431} not{G3756} commit adultery{G3431}{(G5692)}, Thou shalt{G2813} not{G3756} steal{G2813}{(G5692)}, Thou shalt{G5576} not{G3756} bear false witness{G5576}{(G5692)}, (kjv-strongs#)

Mat 19:18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, (kjv)

======= Matthew 19:19 ============

Matthew 19:19 Honor thy father and mother; and, Thou shalt love thy neighbor as thyself.(asv)

Mattheüs 19:19 Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. (NL)

Matthew 19:19 Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} thy mother{G3384}: and{G2532}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139} as{G5613} thyself{G4572}. (kjv-strongs#)

Mat 19:19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (kjv)

======= Matthew 19:20 ============

Matthew 19:20 The young man saith unto him, All these things have I observed: what lack I yet?(asv)

Mattheüs 19:20 De jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog? (NL)

Matthew 19:20 The young man{G3495} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, All{G3956} these things{G5023} have I kept{G5442}{(G5668)} from{G1537} my{G3450} youth up{G3503}: what{G5101} lack{G5302}{(G5719)} I yet{G2089}? (kjv-strongs#)

Mat 19:20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet? (kjv)

======= Matthew 19:21 ============

Matthew 19:21 Jesus said unto him, If thou wouldest be perfect, go, sell that which thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.(asv)

Mattheüs 19:21 Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel; en kom herwaarts, volg Mij. (NL)

Matthew 19:21 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, If{G1487} thou wilt{G2309}{(G5719)} be{G1511}{(G5750)} perfect{G5046}, go{G5217}{(G5720)} and sell{G4453}{(G5657)} that thou{G4675} hast{G5224}{(G5723)}, and{G2532} give{G1325}{(G5628)} to the poor{G4434}, and{G2532} thou shalt have{G2192}{(G5692)} treasure{G2344} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} come{G1204}{(G5773)} and follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 19:21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me. (kjv)

======= Matthew 19:22 ============

Matthew 19:22 But when the young man heard the saying, he went away sorrowful; for he was one that had great possessions.(asv)

Mattheüs 19:22 Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen. (NL)

Matthew 19:22 But{G1161} when the young man{G3495} heard{G191}{(G5660)} that saying{G3056}, he went away{G565}{(G5627)} sorrowful{G3076}{(G5746)}: for{G1063} he had{G2192}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} great{G4183} possessions{G2933}. (kjv-strongs#)

Mat 19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions. (kjv)

======= Matthew 19:23 ============

Matthew 19:23 And Jesus said unto his disciples, Verily I say unto you, It is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven.(asv)

Mattheüs 19:23 En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan. (NL)

Matthew 19:23 Then{G1161} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} unto his{G846} disciples{G3101}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} a rich man{G4145} shall hardly{G1423} enter{G1525}{(G5695)} into{G1519} the kingdom{G932} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 19:23 Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. (kjv)

======= Matthew 19:24 ============

Matthew 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.(asv)

Mattheüs 19:24 En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods. (NL)

Matthew 19:24 And{G1161} again{G3825} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It is{G2076}{(G5748)} easier{G2123} for a camel{G2574} to go{G1330}{(G5629)} through{G1223} the eye{G5169} of a needle{G4476}, than{G2228} for a rich man{G4145} to enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. (kjv)

======= Matthew 19:25 ============

Matthew 19:25 And when the disciples heard it, they were astonished exceedingly, saying, Who then can be saved?(asv)

Mattheüs 19:25 Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? (NL)

Matthew 19:25 When{G1161} his{G846} disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} it, they were exceedingly{G4970} amazed{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} then{G686} can{G1410}{(G5736)} be saved{G4982}{(G5683)}? (kjv-strongs#)

Mat 19:25 When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? (kjv)

======= Matthew 19:26 ============

Matthew 19:26 And Jesus looking upon [them] said to them, With men this is impossible; but with God all things are possible.(asv)

Mattheüs 19:26 En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. (NL)

Matthew 19:26 But{G1161} Jesus{G2424} beheld{G1689}{(G5660)} them, and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, With{G3844} men{G444} this{G5124} is{G2076}{(G5748)} impossible{G102}; but{G1161} with{G3844} God{G2316} all things{G3956} are{G2076}{(G5748)} possible{G1415}. (kjv-strongs#)

Mat 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible. (kjv)

======= Matthew 19:27 ============

Matthew 19:27 Then answered Peter and said unto him, Lo, we have left all, and followed thee; what then shall we have?(asv)

Mattheüs 19:27 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? (NL)

Matthew 19:27 Then{G5119} answered{G611}{(G5679)} Peter{G4074} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, we{G2249} have forsaken{G863}{(G5656)} all{G3956}, and{G2532} followed{G190}{(G5656)} thee{G4671}; what{G5101} shall we{G2254} have{G2071}{(G5704)} therefore{G686}? (kjv-strongs#)

Mat 19:27 Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore? (kjv)

======= Matthew 19:28 ============

Matthew 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.(asv)

Mattheüs 19:28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels. (NL)

Matthew 19:28 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} ye{G5210} which{G3588} have followed{G190}{(G5660)} me{G3427}, in{G1722} the regeneration{G3824} when{G3752} the Son{G5207} of man{G444} shall sit{G2523}{(G5661)} in{G1909} the throne{G2362} of his{G846} glory{G1391}, ye{G5210} also{G2532} shall sit{G2523}{(G5695)} upon{G1909} twelve{G1427} thrones{G2362}, judging{G2919}{(G5723)} the twelve{G1427} tribes{G5443} of Israel{G2474}. (kjv-strongs#)

Mat 19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. (kjv)

======= Matthew 19:29 ============

Matthew 19:29 And every one that hath left houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or children, or lands, for my name's sake, shall receive a hundredfold, and shall inherit eternal life.(asv)

Mattheüs 19:29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beerven. (NL)

Matthew 19:29 And{G2532} every{G3956} one{G3739} that hath forsaken{G863}{(G5656)} houses{G3614}, or{G2228} brethren{G80}, or{G2228} sisters{G79}, or{G2228} father{G3962}, or{G2228} mother{G3384}, or{G2228} wife{G1135}, or{G2228} children{G5043}, or{G2228} lands{G68}, for my{G3450} name's{G3686} sake{G1752}, shall receive{G2983}{(G5695)} an hundredfold{G1542}, and{G2532} shall inherit{G2816}{(G5692)} everlasting{G166} life{G2222}. (kjv-strongs#)

Mat 19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. (kjv)

======= Matthew 19:30 ============

Matthew 19:30 But many shall be last [that are] first; and first [that are] last.(asv)

Mattheüs 19:30 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. (NL)

Matthew 19:30 But{G1161} many{G4183} that are first{G4413} shall be{G2071}{(G5704)} last{G2078}; and{G2532} the last{G2078} shall be first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 19:30 But many that are first shall be last; and the last shall be first.(kjv)

======= Matthew 20:1 ============

Matthew 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that was a householder, who went out early in the morning to hire laborers into his vineyard.(asv)

Mattheüs 20:1 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard. (NL)

Matthew 20:1 For{G1063} the kingdom{G932} of heaven{G3772} is{G2076}{(G5748)} like{G3664} unto a man{G444} that is an householder{G3617}, which{G3748} went out{G1831}{(G5627)} early in the morning{G260}{G4404} to hire{G3409}{(G5670)} labourers{G2040} into{G1519} his{G846} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 20:1 For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard. (kjv)

======= Matthew 20:2 ============

Matthew 20:2 And when he had agreed with the laborers for a shilling a day, he sent them into his vineyard.(asv)

Mattheüs 20:2 En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. (NL)

Matthew 20:2 And{G1161} when he had agreed{G4856}{(G5660)} with{G3326} the labourers{G2040} for{G1537} a penny{G1220} a day{G2250}, he sent{G649}{(G5656)} them{G846} into{G1519} his{G846} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 20:2 And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard. (kjv)

======= Matthew 20:3 ============

Matthew 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing in the marketplace idle;(asv)

Mattheüs 20:3 En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt. (NL)

Matthew 20:3 And{G2532} he went out{G1831}{(G5631)} about{G4012} the third{G5154} hour{G5610}, and saw{G1492}{(G5627)} others{G243} standing{G2476}{(G5761)} idle{G692} in{G1722} the marketplace{G58}, (kjv-strongs#)

Mat 20:3 And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, (kjv)

======= Matthew 20:4 ============

Matthew 20:4 and to them he said, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.(asv)

Mattheüs 20:4 En hij zeide tot dezelve: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. (NL)

Matthew 20:4 And said{G2036}{(G5627)} unto them{G2548}; Go{G5217}{(G5720)} ye{G5210} also{G2532} into{G1519} the vineyard{G290}, and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} is{G5600}{(G5753)} right{G1342} I will give{G1325}{(G5692)} you{G5213}. And{G1161} they went their way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:4 And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. (kjv)

======= Matthew 20:5 ============

Matthew 20:5 Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.(asv)

Mattheüs 20:5 Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks. (NL)

Matthew 20:5 Again{G3825} he went out{G1831}{(G5631)} about{G4012} the sixth{G1623} and{G2532} ninth{G1766} hour{G5610}, and did{G4160}{(G5656)} likewise{G5615}. (kjv-strongs#)

Mat 20:5 Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise. (kjv)

======= Matthew 20:6 ============

Matthew 20:6 And about the eleventh [hour] he went out, and found others standing; and he saith unto them, Why stand ye here all the day idle?(asv)

Mattheüs 20:6 En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehele dag ledig? (NL)

Matthew 20:6 And{G1161} about{G4012} the eleventh{G1734} hour{G5610} he went out{G1831}{(G5631)}, and found{G2147}{(G5627)} others{G243} standing{G2476}{(G5761)} idle{G692}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} stand ye{G2476}{(G5758)} here{G5602} all{G3650} the day{G2250} idle{G692}? (kjv-strongs#)

Mat 20:6 And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? (kjv)

======= Matthew 20:7 ============

Matthew 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard.(asv)

Mattheüs 20:7 Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. (NL)

Matthew 20:7 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Because{G3754} no man{G3762} hath hired{G3409}{(G5668)} us{G2248}. He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Go{G5217}{(G5720)} ye{G5210} also{G2532} into{G1519} the vineyard{G290}; and{G2532} whatsoever{G3739}{G1437} is{G5600}{(G5753)} right{G1342}, that shall ye receive{G2983}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:7 They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive. (kjv)

======= Matthew 20:8 ============

Matthew 20:8 And when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and pay them their hire, beginning from the last unto the first.(asv)

Mattheüs 20:8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. (NL)

Matthew 20:8 So{G1161} when even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, the lord{G2962} of the vineyard{G290} saith{G3004}{(G5719)} unto his{G846} steward{G2012}, Call{G2564}{(G5657)} the labourers{G2040}, and{G2532} give{G591}{(G5628)} them{G846} their hire{G3408}, beginning{G756}{(G5671)} from{G575} the last{G2078} unto{G2193} the first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 20:8 So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. (kjv)

======= Matthew 20:9 ============

Matthew 20:9 And when they came that [were hired] about the eleventh hour, they received every man a shilling.(asv)

Mattheüs 20:9 En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. (NL)

Matthew 20:9 And{G2532} when they came{G2064}{(G5631)} that were hired about{G4012} the eleventh{G1734} hour{G5610}, they received{G2983}{(G5627)} every man{G303} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 20:9 And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny. (kjv)

======= Matthew 20:10 ============

Matthew 20:10 And when the first came, they supposed that they would receive more; and they likewise received every man a shilling.(asv)

Mattheüs 20:10 En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning. (NL)

Matthew 20:10 But{G1161} when the first{G4413} came{G2064}{(G5631)}, they supposed{G3543}{(G5656)} that{G3754} they should have received{G2983}{(G5695)} more{G4119}; and{G2532} they likewise{G2532} received{G2983}{(G5627)} every man{G846}{G303} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 20:10 But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny. (kjv)

======= Matthew 20:11 ============

Matthew 20:11 And when they received it, they murmured against the householder,(asv)

Mattheüs 20:11 En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes, (NL)

Matthew 20:11 And{G1161} when they had received{G2983}{(G5631)} it, they murmured{G1111}{(G5707)} against{G2596} the goodman of the house{G3617}, (kjv-strongs#)

Mat 20:11 And when they had received it, they murmured against the goodman of the house, (kjv)

======= Matthew 20:12 ============

Matthew 20:12 saying, These last have spent [but] one hour, and thou hast made them equal unto us, who have borne the burden of the day and the scorching heat.(asv)

Mattheüs 20:12 Zeggende: Deze laatsten hebben maar een uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben. (NL)

Matthew 20:12 {G3754} Saying{G3004}{(G5723)}, These{G3778} last{G2078} have wrought{G4160}{(G5656)} but one{G3391} hour{G5610}, and{G2532} thou hast made{G4160}{(G5656)} them{G846} equal{G2470} unto us{G2254}, which{G3588} have borne{G941}{(G5660)} the burden{G922} and{G2532} heat{G2742} of the day{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 20:12 Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. (kjv)

======= Matthew 20:13 ============

Matthew 20:13 But he answered and said to one of them, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a shilling?(asv)

Mattheüs 20:13 Doch hij, antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? (NL)

Matthew 20:13 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} one{G1520} of them{G846}, and said{G2036}{(G5627)}, Friend{G2083}, I do{G91} thee{G4571} no{G3756} wrong{G91}{(G5719)}: didst{G4856} not{G3780} thou agree{G4856}{(G5656)} with me{G3427} for a penny{G1220}? (kjv-strongs#)

Mat 20:13 But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny? (kjv)

======= Matthew 20:14 ============

Matthew 20:14 Take up that which is thine, and go thy way; it is my will to give unto this last, even as unto thee.(asv)

Mattheüs 20:14 Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven, gelijk als u. (NL)

Matthew 20:14 Take{G142}{(G5657)} that thine{G4674} is, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)}:{G1161} I will{G2309}{(G5719)} give{G1325}{(G5629)} unto this{G5129} last{G2078}, even{G2532} as{G5613} unto thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mat 20:14 Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee. (kjv)

======= Matthew 20:15 ============

Matthew 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? or is thine eye evil, because I am good?(asv)

Mattheüs 20:15 Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? (NL)

Matthew 20:15 {G2228} Is it not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for me{G3427} to do{G4160}{(G5658)} what{G3739} I will{G2309}{(G5719)} with{G1722} mine own{G1699}?{G1487} Is{G2076}{(G5748)} thine{G4675} eye{G3788} evil{G4190}, because{G3754} I{G1473} am{G1510}{(G5748)} good{G18}? (kjv-strongs#)

Mat 20:15 Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good? (kjv)

======= Matthew 20:16 ============

Matthew 20:16 So the last shall be first, and the first last.(asv)

Mattheüs 20:16 Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. (NL)

Matthew 20:16 So{G3779} the last{G2078} shall be{G2071}{(G5704)} first{G4413}, and{G2532} the first{G4413} last{G2078}: for{G1063} many{G4183} be{G1526}{(G5748)} called{G2822}, but{G1161} few{G3641} chosen{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 20:16 So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen. (kjv)

======= Matthew 20:17 ============

Matthew 20:17 And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples apart, and on the way he said unto them,(asv)

Mattheüs 20:17 En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op de weg, en zeide tot hen: (NL)

Matthew 20:17 And{G2532} Jesus{G2424} going up{G305}{(G5723)} to{G1519} Jerusalem{G2414} took{G3880}{(G5627)} the twelve{G1427} disciples{G3101} apart{G2596}{G2398} in{G1722} the way{G3598}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 20:17 And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them, (kjv)

======= Matthew 20:18 ============

Matthew 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests and scribes; and they shall condemn him to death,(asv)

Mattheüs 20:18 Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; (NL)

Matthew 20:18 Behold{G2400}{(G5628)}, we go up{G305}{(G5719)} to{G1519} Jerusalem{G2414}; and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} shall be betrayed{G3860}{(G5701)} unto the chief priests{G749} and{G2532} unto the scribes{G1122}, and{G2532} they shall condemn{G2632}{(G5692)} him{G846} to death{G2288}, (kjv-strongs#)

Mat 20:18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, (kjv)

======= Matthew 20:19 ============

Matthew 20:19 and shall deliver him unto the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify: and the third day he shall be raised up.(asv)

Mattheüs 20:19 En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan. (NL)

Matthew 20:19 And{G2532} shall deliver{G3860}{(G5692)} him{G846} to the Gentiles{G1484} to{G1519} mock{G1702}{(G5658)}, and{G2532} to scourge{G3146}{(G5658)}, and{G2532} to crucify{G4717}{(G5658)} him: and{G2532} the third{G5154} day{G2250} he shall rise again{G450}{(G5698)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:19 And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again. (kjv)

======= Matthew 20:20 ============

Matthew 20:20 Then came to him the mother of the sons of Zebedee with her sons, worshipping [him], and asking a certain thing of him.(asv)

Mattheüs 20:20 Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem. (NL)

Matthew 20:20 Then{G5119} came{G4334}{(G5627)} to him{G846} the mother{G3384} of Zebedee's{G2199} children{G5207} with{G3326} her{G846} sons{G5207}, worshipping{G4352}{(G5723)} him, and{G2532} desiring{G154}{(G5723)} a certain{G5100} thing{G3844} of him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:20 Then came to him the mother of Zebedees children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him. (kjv)

======= Matthew 20:21 ============

Matthew 20:21 And he said unto her, What wouldest thou? She saith unto him, Command that these my two sons may sit, one on thy right hand, and one on thy left hand, in thy kingdom.(asv)

Mattheüs 20:21 En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linker hand in Uw Koninkrijk. (NL)

Matthew 20:21 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, What{G5101} wilt thou{G2309}{(G5719)}? She saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Grant{G2036}{(G5628)} that{G2443} these{G3778} my{G3450} two{G1417} sons{G5207} may sit{G2523}{(G5661)}, the one{G1520} on{G1537} thy{G4675} right hand{G1188}, and{G2532} the other{G1520} on{G1537} the left{G2176}, in{G1722} thy{G4675} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 20:21 And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom. (kjv)

======= Matthew 20:22 ============

Matthew 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink the cup that I am about to drink? They say unto him, We are able.(asv)

Mattheüs 20:22 Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. (NL)

Matthew 20:22 But{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Ye know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G5101} ye ask{G154}{(G5731)}. Are ye able{G1410}{(G5736)} to drink{G4095}{(G5629)} of the cup{G4221} that{G3739} I{G1473} shall{G3195}{(G5719)} drink of{G4095}{(G5721)}, and{G2532} to be baptized{G907}{(G5743)} with the baptism{G908} that{G3739} I{G1473} am baptized with{G907}{(G5683)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, We are able{G1410}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. (kjv)

======= Matthew 20:23 ============

Matthew 20:23 He saith unto them, My cup indeed ye shall drink: but to sit on my right hand, and on [my] left hand, is not mine to give; but [it is for them] for whom it hath been prepared of my Father.(asv)

Mattheüs 20:23 En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linker hand staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader. (NL)

Matthew 20:23 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Ye shall drink{G4095}{(G5695)} indeed{G3303} of my{G3450} cup{G4221}, and{G2532} be baptized{G907}{(G5743)} with the baptism{G908} that{G3739} I{G1473} am baptized with{G907}{(G5701)}: but{G1161} to sit{G2523}{(G5658)} on{G1537} my{G3450} right hand{G1188}, and{G2532} on{G1537} my{G3450} left{G2176}, is{G2076}{(G5748)} not{G3756} mine{G1699} to give{G1325}{(G5629)}, but{G235} it shall be given to them for whom{G3739} it is prepared{G2090}{(G5769)} of{G5259} my{G3450} Father{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 20:23 And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. (kjv)

======= Matthew 20:24 ============

Matthew 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation concerning the two brethren.(asv)

Mattheüs 20:24 En als de andere tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. (NL)

Matthew 20:24 And{G2532} when the ten{G1176} heard{G191}{(G5660)} it, they were moved with indignation{G23}{(G5656)} against{G4012} the two{G1417} brethren{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 20:24 And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren. (kjv)

======= Matthew 20:25 ============

Matthew 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them.(asv)

Mattheüs 20:25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. (NL)

Matthew 20:25 But{G1161} Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} them{G846} unto him, and said{G2036}{(G5627)}, Ye know{G1492}{(G5758)} that{G3754} the princes{G758} of the Gentiles{G1484} exercise dominion over{G2634}{(G5719)} them{G846}, and{G2532} they that are great{G3173} exercise authority upon{G2715}{(G5719)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:25 But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. (kjv)

======= Matthew 20:26 ============

Matthew 20:26 Not so shall it be among you: but whosoever would become great among you shall be your minister;(asv)

Mattheüs 20:26 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar; (NL)

Matthew 20:26 But{G1161} it shall{G2071} not{G3756} be{G2071}{(G5704)} so{G3779} among{G1722} you{G5213}: but{G235} whosoever{G3739}{G1437} will{G2309}{(G5725)} be{G1096}{(G5635)} great{G3173} among{G1722} you{G5213}, let him be{G2077}{(G5749)} your{G5216} minister{G1249}; (kjv-strongs#)

Mat 20:26 But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister; (kjv)

======= Matthew 20:27 ============

Matthew 20:27 and whosoever would be first among you shall be your servant:(asv)

Mattheüs 20:27 En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. (NL)

Matthew 20:27 And{G2532} whosoever{G3739}{G1437} will{G2309}{(G5725)} be{G1511}{(G5750)} chief{G4413} among{G1722} you{G5213}, let him be{G2077}{(G5749)} your{G5216} servant{G1401}: (kjv-strongs#)

Mat 20:27 And whosoever will be chief among you, let him be your servant: (kjv)

======= Matthew 20:28 ============

Matthew 20:28 even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.(asv)

Mattheüs 20:28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. (NL)

Matthew 20:28 Even as{G5618} the Son{G5207} of man{G444} came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to be ministered unto{G1247}{(G5683)}, but{G235} to minister{G1247}{(G5658)}, and{G2532} to give{G1325}{(G5629)} his{G846} life{G5590} a ransom{G3083} for{G473} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 20:28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. (kjv)

======= Matthew 20:29 ============

Matthew 20:29 And as they went out from Jericho, a great multitude followed him.(asv)

Mattheüs 20:29 En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd. (NL)

Matthew 20:29 And{G2532} as they{G846} departed{G1607}{(G5740)} from{G575} Jericho{G2410}, a great{G4183} multitude{G3793} followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:29 And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. (kjv)

======= Matthew 20:30 ============

Matthew 20:30 And behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus was passing by, cried out, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.(asv)

Mattheüs 20:30 En ziet, twee blinden, zittende aan den weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende: Heere, Gij Zone Davids! ontferm U onzer. (NL)

Matthew 20:30 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, two{G1417} blind men{G5185} sitting{G2521}{(G5740)} by the way{G3598} side{G3844}, when they heard{G191}{(G5660)} that{G3754} Jesus{G2424} passed by{G3855}{(G5719)}, cried out{G2896}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 20:30 And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. (kjv)

======= Matthew 20:31 ============

Matthew 20:31 And the multitude rebuked them, that they should hold their peace: but they cried out the more, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.(asv)

Mattheüs 20:31 En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids! (NL)

Matthew 20:31 And{G1161} the multitude{G3793} rebuked{G2008}{(G5656)} them{G846}, because{G2443} they should hold their peace{G4623}{(G5661)}: but{G1161} they cried{G2896}{(G5707)} the more{G3185}, saying{G3004}{(G5723)}, Have mercy{G1653}{(G5657)} on us{G2248}, O Lord{G2962}, thou Son{G5207} of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 20:31 And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. (kjv)

======= Matthew 20:32 ============

Matthew 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I should do unto you?(asv)

Mattheüs 20:32 En Jezus, stil staande, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doe? (NL)

Matthew 20:32 And{G2532} Jesus{G2424} stood still{G2476}{(G5631)}, and called{G5455}{(G5656)} them{G846}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} that I shall do{G4160}{(G5661)} unto you{G5213}? (kjv-strongs#)

Mat 20:32 And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you? (kjv)

======= Matthew 20:33 ============

Matthew 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.(asv)

Mattheüs 20:33 Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze ogen geopend worden. (NL)

Matthew 20:33 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Lord{G2962}, that{G2443} our{G2257} eyes{G3788} may be opened{G455}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 20:33 They say unto him, Lord, that our eyes may be opened. (kjv)

======= Matthew 20:34 ============

Matthew 20:34 And Jesus, being moved with compassion, touched their eyes; and straightway they received their sight, and followed him.(asv)

Mattheüs 20:34 En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan; en terstond werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem. (NL)

Matthew 20:34 So{G1161} Jesus{G2424} had compassion{G4697}{(G5679)} on them, and touched{G680}{(G5662)} their{G846} eyes{G3788}: and{G2532} immediately{G2112} their{G846} eyes{G3788} received sight{G308}{(G5656)}, and{G2532} they followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 20:34 So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.(kjv)

======= Matthew 21:1 ============

Matthew 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and came unto Bethphage, unto the mount of Olives, then Jesus sent two disciples,(asv)

Mattheüs 21:1 En als zij nu Jeruzalem genaakten, en gekomen waren te Beth-fage, aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: (NL)

Matthew 21:1 And{G2532} when{G3753} they drew nigh{G1448}{(G5656)} unto{G1519} Jerusalem{G2414}, and{G2532} were come{G2064}{(G5627)} to{G1519} Bethphage{G967}, unto{G4314} the mount{G3735} of Olives{G1636}, then{G5119} sent{G649}{(G5656)} Jesus{G2424} two{G1417} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 21:1 And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples, (kjv)

======= Matthew 21:2 ============

Matthew 21:2 saying unto them, Go into the village that is over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose [them], and bring [them] unto me.(asv)

Mattheüs 21:2 Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar; ontbindt ze, en brengt ze tot Mij. (NL)

Matthew 21:2 Saying{G3004}{(G5723)} unto them{G846}, Go{G4198}{(G5680)} into{G1519} the village{G2968} over against{G561} you{G5216}, and{G2532} straightway{G2112} ye shall find{G2147}{(G5692)} an ass{G3688} tied{G1210}{(G5772)}, and{G2532} a colt{G4454} with{G3326} her{G846}: loose{G3089}{(G5660)} them, and bring{G71}{(G5628)} them unto me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 21:2 Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. (kjv)

======= Matthew 21:3 ============

Matthew 21:3 And if any one say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.(asv)

Mattheüs 21:3 En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van node heeft, en hij zal ze terstond zenden. (NL)

Matthew 21:3 And{G2532} if{G1437} any man{G5100} say{G2036}{(G5632)} ought{G5100} unto you{G5213}, ye shall say{G2046}{(G5692)},{G3754} The Lord{G2962} hath{G2192}{(G5719)} need{G5532} of them{G846}; and{G1161} straightway{G2112} he will send{G649}{(G5692)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:3 And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them. (kjv)

======= Matthew 21:4 ============

Matthew 21:4 Now this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying,(asv)

Mattheüs 21:4 Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende: (NL)

Matthew 21:4 All{G1161}{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 21:4 All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, (kjv)

======= Matthew 21:5 ============

Matthew 21:5 Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy King cometh unto thee, Meek, and riding upon an ass, And upon a colt the foal of an ass.(asv)

Mattheüs 21:5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. (NL)

Matthew 21:5 Tell ye{G2036}{(G5628)} the daughter{G2364} of Sion{G4622}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} King{G935} cometh{G2064}{(G5736)} unto thee{G4671}, meek{G4239}, and{G2532} sitting{G1910}{(G5761)} upon{G1909} an ass{G3688}, and{G2532} a colt{G4454} the foal{G5207} of an ass{G5268}. (kjv-strongs#)

Mat 21:5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. (kjv)

======= Matthew 21:6 ============

Matthew 21:6 And the disciples went, and did even as Jesus appointed them,(asv)

Mattheüs 21:6 En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had, (NL)

Matthew 21:6 And{G1161} the disciples{G3101} went{G4198}{(G5679)}, and{G2532} did{G4160}{(G5660)} as{G2531} Jesus{G2424} commanded{G4367}{(G5656)} them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 21:6 And the disciples went, and did as Jesus commanded them, (kjv)

======= Matthew 21:7 ============

Matthew 21:7 and brought the ass, and the colt, and put on them their garments; and he sat thereon.(asv)

Mattheüs 21:7 Brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelve, en zetten Hem daarop. (NL)

Matthew 21:7 And brought{G71}{(G5627)} the ass{G3688}, and{G2532} the colt{G4454}, and{G2532} put{G2007}{(G5656)} on{G1883} them{G846} their{G846} clothes{G2440}, and{G2532} they set{G1940}{(G5656)}{(G5625)}{G1940}{(G5656)} him thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:7 And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. (kjv)

======= Matthew 21:8 ============

Matthew 21:8 And the most part of the multitude spread their garments in the way; and others cut branches from the trees, and spread them in the way.(asv)

Mattheüs 21:8 En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen takken van de bomen, en spreidden ze op den weg. (NL)

Matthew 21:8 And{G1161} a very great{G4118} multitude{G3793} spread{G4766}{(G5656)} their{G1438} garments{G2440} in{G1722} the way{G3598}; others{G1161}{G243} cut down{G2875}{(G5707)} branches{G2798} from{G575} the trees{G1186}, and{G2532} strawed{G4766}{(G5707)} them in{G1722} the way{G3598}. (kjv-strongs#)

Mat 21:8 And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way. (kjv)

======= Matthew 21:9 ============

Matthew 21:9 And the multitudes that went before him, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.(asv)

Mattheüs 21:9 En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen! (NL)

Matthew 21:9 And{G1161} the multitudes{G3793} that went before{G4254}{(G5723)}, and{G2532} that followed{G190}{(G5723)}, cried{G2896}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, Hosanna{G5614} to the Son{G5207} of David{G1138}: Blessed{G2127}{(G5772)} is he that cometh{G2064}{(G5740)} in{G1722} the name{G3686} of the Lord{G2962}; Hosanna{G5614} in{G1722} the highest{G5310}. (kjv-strongs#)

Mat 21:9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest. (kjv)

======= Matthew 21:10 ============

Matthew 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was stirred, saying, Who is this?(asv)

Mattheüs 21:10 En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze? (NL)

Matthew 21:10 And{G2532} when he{G846} was come{G1525}{(G5631)} into{G1519} Jerusalem{G2414}, all{G3956} the city{G4172} was moved{G4579}{(G5681)}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}? (kjv-strongs#)

Mat 21:10 And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? (kjv)

======= Matthew 21:11 ============

Matthew 21:11 And the multitudes said, This is the prophet, Jesus, from Nazareth of Galilee.(asv)

Mattheüs 21:11 En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea. (NL)

Matthew 21:11 And{G1161} the multitude{G3793} said{G3004}{(G5707)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} Jesus{G2424} the prophet{G4396} of{G575} Nazareth{G3478} of Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mat 21:11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. (kjv)

======= Matthew 21:12 ============

Matthew 21:12 And Jesus entered into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of them that sold the doves; [(asv)

Mattheüs 21:12 En Jezus ging in den tempel Gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten. (NL)

Matthew 21:12 And{G2532} Jesus{G2424} went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the temple{G2411} of God{G2316}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5627)} all them{G3956} that sold{G4453}{(G5723)} and{G2532} bought{G59}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} overthrew{G2690}{(G5656)} the tables{G5132} of the moneychangers{G2855}, and{G2532} the seats{G2515} of them that sold{G4453}{(G5723)} doves{G4058}, (kjv-strongs#)

Mat 21:12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves, (kjv)

======= Matthew 21:13 ============

Matthew 21:13 and he saith unto them, It is written, My house shall be called a house of prayer: but ye make it a den of robbers.(asv)

Mattheüs 21:13 En Hij zeide tot hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden; maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. (NL)

Matthew 21:13 And{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, It is written{G1125}{(G5769)}, My{G3450} house{G3624} shall be called{G2564}{(G5701)} the house{G3624} of prayer{G4335}; but{G1161} ye{G5210} have made{G4160}{(G5656)} it{G846} a den{G4693} of thieves{G3027}. (kjv-strongs#)

Mat 21:13 And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves. (kjv)

======= Matthew 21:14 ============

Matthew 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.(asv)

Mattheüs 21:14 En er kwamen blinden en kreupelen tot Hem in den tempel, en Hij genas dezelve. (NL)

Matthew 21:14 And{G2532} the blind{G5185} and{G2532} the lame{G5560} came{G4334}{(G5656)} to him{G846} in{G1722} the temple{G2411}; and{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:14 And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them. (kjv)

======= Matthew 21:15 ============

Matthew 21:15 But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children that were crying in the temple and saying, Hosanna to the son of David; they were moved with indignation,(asv)

Mattheüs 21:15 Als nu de overpriesters en Schriftgeleerden zagen de wonderheden, die Hij deed, en de kinderen, roepende in den tempel, en zeggende: Hosanna den Zone Davids! namen zij dat zeer kwalijk; (NL)

Matthew 21:15 And{G1161} when the chief priests{G749} and{G2532} scribes{G1122} saw{G1492}{(G5631)} the wonderful things{G2297} that{G3739} he did{G4160}{(G5656)}, and{G2532} the children{G3816} crying{G2896}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Hosanna{G5614} to the Son{G5207} of David{G1138}; they were sore displeased{G23}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mat 21:15 And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the son of David; they were sore displeased, (kjv)

======= Matthew 21:16 ============

Matthew 21:16 and said unto him, Hearest thou what these are saying? And Jesus saith unto them, Yea: did ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou has perfected praise?(asv)

Mattheüs 21:16 En zeiden tot Hem: Hoort Gij wel, wat dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid? (NL)

Matthew 21:16 And{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Hearest thou{G191}{(G5719)} what{G5101} these{G3778} say{G3004}{(G5719)}? And{G1161} Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Yea{G3483}; have ye never{G3763} read{G314}{(G5627)},{G3754} Out of{G1537} the mouth{G4750} of babes{G3516} and{G2532} sucklings{G2337}{(G5723)} thou hast perfected{G2675}{(G5668)} praise{G136}? (kjv-strongs#)

Mat 21:16 And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? (kjv)

======= Matthew 21:17 ============

Matthew 21:17 And he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.(asv)

Mattheüs 21:17 En hen verlatende, ging Hij van daar uit de stad, naar Bethanie, en overnachtte aldaar. (NL)

Matthew 21:17 And{G2532} he left{G2641}{(G5631)} them{G846}, and went{G1831}{(G5627)} out of{G1854} the city{G4172} into{G1519} Bethany{G963}; and{G2532} he lodged{G835}{(G5675)} there{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 21:17 And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there. (kjv)

======= Matthew 21:18 ============

Matthew 21:18 Now in the morning as he returned to the city, he hungered.(asv)

Mattheüs 21:18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. (NL)

Matthew 21:18 Now{G1161} in the morning{G4405} as he returned{G1877}{(G5723)} into{G1519} the city{G4172}, he hungered{G3983}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:18 Now in the morning as he returned into the city, he hungered. (kjv)

======= Matthew 21:19 ============

Matthew 21:19 And seeing a fig tree by the way side, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only; and he saith unto it, Let there be no fruit from thee henceforward for ever. And immediately the fig tree withered away.(asv)

Mattheüs 21:19 En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde terstond. (NL)

Matthew 21:19 And{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} a{G3391} fig tree{G4808} in{G1909} the way{G3598}, he came{G2064}{(G5627)} to{G1909} it{G846}, and{G2532} found{G2147}{(G5627)} nothing{G3762} thereon{G1722}{G846}, but{G1508} leaves{G5444} only{G3440}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto it{G846}, Let no{G1096} fruit{G2590} grow{G1096}{(G5638)} on{G1537} thee{G4675} henceforward{G3371} for{G1519} ever{G165}. And{G2532} presently{G3916} the fig tree{G4808} withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:19 And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away. (kjv)

======= Matthew 21:20 ============

Matthew 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How did the fig tree immediately wither away?(asv)

Mattheüs 21:20 En de discipelen, dat ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgeboom zo terstond verdord? (NL)

Matthew 21:20 And{G2532} when the disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} it, they marvelled{G2296}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, How{G4459} soon{G3916} is the fig tree{G4808} withered away{G3583}{(G5681)}! (kjv-strongs#)

Mat 21:20 And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away! (kjv)

======= Matthew 21:21 ============

Matthew 21:21 And Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do what is done to the fig tree, but even if ye shall say unto this mountain, Be thou taken up and cast into the sea, it shall be done.(asv)

Mattheüs 21:21 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgeboom is geschied; maar indien gij ook tot deze berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen! het zou geschieden. (NL)

Matthew 21:21 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, If{G1437} ye have{G2192}{(G5725)} faith{G4102}, and{G2532} doubt{G1252}{(G5686)} not{G3361}, ye shall{G4160} not{G3756} only{G3440} do{G4160}{(G5692)} this{G3440} which is done to the fig tree{G4808}, but{G235} also if{G2579} ye shall say{G2036}{(G5632)} unto this{G5129} mountain{G3735}, Be thou removed{G142}{(G5682)}, and{G2532} be thou cast{G906}{(G5682)} into{G1519} the sea{G2281}; it shall be done{G1096}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:21 Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done. (kjv)

======= Matthew 21:22 ============

Matthew 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.(asv)

Mattheüs 21:22 En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. (NL)

Matthew 21:22 And{G2532} all things{G3956}, whatsoever{G302}{G3745} ye shall ask{G154}{(G5661)} in{G1722} prayer{G4335}, believing{G4100}{(G5723)}, ye shall receive{G2983}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:22 And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. (kjv)

======= Matthew 21:23 ============

Matthew 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?(asv)

Mattheüs 21:23 En als Hij in den tempel gekomen was, kwamen tot Hem, terwijl Hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet Gij deze dingen? En Wie heeft U deze macht gegeven? (NL)

Matthew 21:23 And{G2532} when he{G846} was come{G2064}{(G5631)} into{G1519} the temple{G2411}, the chief priests{G749} and{G2532} the elders{G4245} of the people{G2992} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846} as he was teaching{G1321}{(G5723)}, and said{G3004}{(G5723)}, By{G1722} what{G4169} authority{G1849} doest thou{G4160}{(G5719)} these things{G5023}? and{G2532} who{G5101} gave{G1325}{(G5656)} thee{G4671} this{G5026} authority{G1849}? (kjv-strongs#)

Mat 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority? (kjv)

======= Matthew 21:24 ============

Matthew 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one question, which if ye tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things.(asv)

Mattheüs 21:24 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, hetwelk indien gij Mij zult zeggen, zo zal Ik u ook zeggen, door wat macht Ik deze dingen doe. (NL)

Matthew 21:24 And{G1161} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, I also{G2504} will ask{G2065}{(G5692)} you{G5209} one{G1520} thing{G3056}, which{G3739} if{G1437} ye tell{G2036}{(G5632)} me{G3427}, I in like wise{G2504} will tell{G2046}{(G5692)} you{G5213} by{G1722} what{G4169} authority{G1849} I do{G4160}{(G5719)} these things{G5023}. (kjv-strongs#)

Mat 21:24 And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things. (kjv)

======= Matthew 21:25 ============

Matthew 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven or from men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why then did ye not believe him?(asv)

Mattheüs 21:25 De doop van Johannes, van waar was die, uit de hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelven en zeiden: Indien wij zeggen: Uit de hemel; zo zal Hij ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd? (NL)

Matthew 21:25 The baptism{G908} of John{G2491}, whence{G4159} was it{G2258}{(G5713)}? from{G1537} heaven{G3772}, or{G2228} of{G1537} men{G444}? And{G1161} they reasoned{G1260}{(G5711)} with{G3844} themselves{G1438}, saying{G3004}{(G5723)}, If{G1437} we shall say{G2036}{(G5632)}, From{G1537} heaven{G3772}; he will say{G2046}{(G5692)} unto us{G2254}, Why{G1302} did ye{G4100} not{G3756} then{G3767} believe{G4100}{(G5656)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mat 21:25 The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him? (kjv)

======= Matthew 21:26 ============

Matthew 21:26 But if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.(asv)

Mattheüs 21:26 En indien wij zeggen: Uit de mensen: zo vrezen wij de schare; want zij houden allen Johannes voor een profeet. (NL)

Matthew 21:26 But{G1161} if{G1437} we shall say{G2036}{(G5632)}, Of{G1537} men{G444}; we fear{G5399}{(G5736)} the people{G3793}; for{G1063} all{G3956} hold{G2192}{(G5719)} John{G2491} as{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 21:26 But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet. (kjv)

======= Matthew 21:27 ============

Matthew 21:27 And they answered Jesus, and said, We know not. He also said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.(asv)

Mattheüs 21:27 En zij, Jezus antwoordende, zeiden: Wij weten het niet. En Hij zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik dit doe. (NL)

Matthew 21:27 And{G2532} they answered{G611}{(G5679)} Jesus{G2424}, and said{G2036}{(G5627)}, We cannot{G3756} tell{G1492}{(G5758)}. And{G2532} he{G846} said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, Neither{G3761} tell{G3004}{(G5719)} I{G1473} you{G5213} by{G1722} what{G4169} authority{G1849} I do{G4160}{(G5719)} these things{G5023}. (kjv-strongs#)

Mat 21:27 And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things. (kjv)

======= Matthew 21:28 ============

Matthew 21:28 But what think ye? A man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to-day in the vineyard.(asv)

Mattheüs 21:28 Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard. (NL)

Matthew 21:28 But{G1161} what{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? A certain man{G444} had{G2192}{(G5707)} two{G1417} sons{G5043}; and{G2532} he came{G4334}{(G5631)} to the first{G4413}, and said{G2036}{(G5627)}, Son{G5043}, go{G5217}{(G5720)} work{G2038}{(G5737)} to day{G4594} in{G1722} my{G3450} vineyard{G290}. (kjv-strongs#)

Mat 21:28 But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard. (kjv)

======= Matthew 21:29 ============

Matthew 21:29 And he answered and said, I will not: but afterward he repented himself, and went.(asv)

Mattheüs 21:29 Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen. (NL)

Matthew 21:29 He answered{G1161}{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I will{G2309}{(G5719)} not{G3756}: but{G1161} afterward{G5305} he repented{G3338}{(G5679)}, and went{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:29 He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went. (kjv)

======= Matthew 21:30 ============

Matthew 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I [go], sir: and went not.(asv)

Mattheüs 21:30 En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer! en hij ging niet. (NL)

Matthew 21:30 And{G2532} he came{G4334}{(G5631)} to the second{G1208}, and said{G2036}{(G5627)} likewise{G5615}. And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, I{G1473} go, sir{G2962}: and{G2532} went{G565}{(G5627)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 21:30 And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not. (kjv)

======= Matthew 21:31 ============

Matthew 21:31 Which of the two did the will of his father? They say, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.(asv)

Mattheüs 21:31 Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods. (NL)

Matthew 21:31 Whether{G5101} of{G1537} them twain{G1417} did{G4160}{(G5656)} the will{G2307} of his father{G3962}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The first{G4413}. Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} the publicans{G5057} and{G2532} the harlots{G4204} go{G4254} into{G1519} the kingdom{G932} of God{G2316} before{G4254}{(G5719)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 21:31 Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. (kjv)

======= Matthew 21:32 ============

Matthew 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not; but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye saw it, did not even repent yourselves afterward, that ye might believe him.(asv)

Mattheüs 21:32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven. (NL)

Matthew 21:32 For{G1063} John{G2491} came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} you{G5209} in{G1722} the way{G3598} of righteousness{G1343}, and{G2532} ye believed{G4100}{(G5656)} him{G846} not{G3756}: but{G1161} the publicans{G5057} and{G2532} the harlots{G4204} believed{G4100}{(G5656)} him{G846}: and{G1161} ye{G5210}, when ye had seen{G1492}{(G5631)} it, repented{G3338}{(G5675)} not{G3756} afterward{G5305}, that ye might believe{G4100}{(G5658)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:32 For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him. (kjv)

======= Matthew 21:33 ============

Matthew 21:33 Hear another parable: There was a man that was a householder, who planted a vineyard, and set a hedge about it, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into another country.(asv)

Mattheüs 21:33 Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes, die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak daarin, en bouwde een toren, en verhuurde dien den landlieden, en reisde buiten 's lands. (NL)

Matthew 21:33 Hear{G191}{(G5657)} another{G243} parable{G3850}: There was{G2258}{(G5713)} a certain{G444}{G5100} householder{G3617}, which{G3748} planted{G5452}{(G5656)} a vineyard{G290}, and{G2532} hedged{G5418} it{G846} round about{G4060}{(G5656)}, and{G2532} digged{G3736}{(G5656)} a winepress{G3025} in{G1722} it{G846}, and{G2532} built{G3618}{(G5656)} a tower{G4444}, and{G2532} let{G1554} it{G846} out{G1554}{(G5639)} to husbandmen{G1092}, and{G2532} went into a far country{G589}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 21:33 Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country: (kjv)

======= Matthew 21:34 ============

Matthew 21:34 And when the season of the fruits drew near, he sent his servants to the husbandmen, to receive his fruits.(asv)

Mattheüs 21:34 Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden, om zijn vruchten te ontvangen. (NL)

Matthew 21:34 And{G1161} when{G3753} the time{G2540} of the fruit{G2590} drew near{G1448}{(G5656)}, he sent{G649}{(G5656)} his{G846} servants{G1401} to{G4314} the husbandmen{G1092}, that they might receive{G2983}{(G5629)} the fruits{G2590} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:34 And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it. (kjv)

======= Matthew 21:35 ============

Matthew 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.(asv)

Mattheüs 21:35 En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben den een geslagen, en den anderen gedood, en den derden gestenigd. (NL)

Matthew 21:35 And{G2532} the husbandmen{G1092} took{G2983}{(G5631)} his{G846} servants{G1401}, and beat{G1194}{(G5656)} one{G3739},{G3303} and{G1161} killed{G615}{(G5656)} another{G3739}, and{G1161} stoned{G3036}{(G5681)} another{G3739}. (kjv-strongs#)

Mat 21:35 And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another. (kjv)

======= Matthew 21:36 ============

Matthew 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them in like manner.(asv)

Mattheüs 21:36 Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eersten, en zij deden hun desgelijks. (NL)

Matthew 21:36 Again{G3825}, he sent{G649}{(G5656)} other{G243} servants{G1401} more{G4119} than the first{G4413}: and{G2532} they did{G4160}{(G5656)} unto them{G846} likewise{G5615}. (kjv-strongs#)

Mat 21:36 Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise. (kjv)

======= Matthew 21:37 ============

Matthew 21:37 But afterward he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.(asv)

Mattheüs 21:37 En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: Zij zullen mijn zoon ontzien. (NL)

Matthew 21:37 But{G1161} last of all{G5305} he sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} them{G846} his{G846} son{G5207}, saying{G3004}{(G5723)}, They will reverence{G1788}{(G5691)} my{G3450} son{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 21:37 But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son. (kjv)

======= Matthew 21:38 ============

Matthew 21:38 But the husbandmen, when they saw the son, said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and take his inheritance.(asv)

Mattheüs 21:38 Maar de landlieden, den zoon ziende, zeiden onder elkander: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis aan ons behouden. (NL)

Matthew 21:38 But{G1161} when the husbandmen{G1092} saw{G1492}{(G5631)} the son{G5207}, they said{G2036}{(G5627)} among{G1722} themselves{G1438}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} the heir{G2818}; come{G1205}{(G5773)}, let us kill{G615}{(G5725)} him{G846}, and{G2532} let us seize{G2722}{(G5632)} on his{G846} inheritance{G2817}. (kjv-strongs#)

Mat 21:38 But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance. (kjv)

======= Matthew 21:39 ============

Matthew 21:39 And they took him, and cast him forth out of the vineyard, and killed him.(asv)

Mattheüs 21:39 En hem nemende, wierpen zij hem uit, buiten de wijngaard, en doodden hem. (NL)

Matthew 21:39 And{G2532} they caught{G2983}{(G5631)} him{G846}, and cast{G1544}{(G5627)} him out of{G1854} the vineyard{G290}, and{G2532} slew{G615}{(G5656)} him. (kjv-strongs#)

Mat 21:39 And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him. (kjv)

======= Matthew 21:40 ============

Matthew 21:40 When therefore the lord of the vineyard shall come, what will he do unto those husbandmen?(asv)

Mattheüs 21:40 Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij dien landlieden doen? (NL)

Matthew 21:40 When{G3752} the lord{G2962} therefore{G3767} of the vineyard{G290} cometh{G2064}{(G5632)}, what{G5101} will he do{G4160}{(G5692)} unto those{G1565} husbandmen{G1092}? (kjv-strongs#)

Mat 21:40 When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? (kjv)

======= Matthew 21:41 ============

Matthew 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those miserable men, and will let out the vineyard unto other husbandmen, who shall render him the fruits in their seasons.(asv)

Mattheüs 21:41 Zij zeiden tot hem: Hij zal den kwaden een kwaden dood aandoen, en zal den wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. (NL)

Matthew 21:41 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, He will miserably{G2560} destroy{G622}{(G5692)} those{G846} wicked men{G2556}, and{G2532} will let out{G1554}{(G5695)} his vineyard{G290} unto other{G243} husbandmen{G1092}, which{G3748} shall render{G591}{(G5692)} him{G846} the fruits{G2590} in{G1722} their{G846} seasons{G2540}. (kjv-strongs#)

Mat 21:41 They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons. (kjv)

======= Matthew 21:42 ============

Matthew 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, The same was made the head of the corner; This was from the Lord, And it is marvelous in our eyes?(asv)

Mattheüs 21:42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? (NL)

Matthew 21:42 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Did ye{G314} never{G3763} read{G314}{(G5627)} in{G1722} the scriptures{G1124}, The stone{G3037} which{G3739} the builders{G3618}{(G5723)} rejected{G593}{(G5656)}, the same{G3778} is become{G1096}{(G5675)}{G1519} the head{G2776} of the corner{G1137}: this{G3778} is{G3844} the Lord's{G2962} doing{G1096}{(G5633)}, and{G2532} it is{G2076}{(G5748)} marvellous{G2298} in{G1722} our{G2257} eyes{G3788}? (kjv-strongs#)

Mat 21:42 Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes? (kjv)

======= Matthew 21:43 ============

Matthew 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken away from you, and shall be given to a nation bringing forth the fruits thereof.(asv)

Mattheüs 21:43 Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. (NL)

Matthew 21:43 Therefore{G1223}{G5124} say I{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} The kingdom{G932} of God{G2316} shall be taken{G142}{(G5701)} from{G575} you{G5216}, and{G2532} given{G1325}{(G5701)} to a nation{G1484} bringing forth{G4160}{(G5723)} the fruits{G2590} thereof{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:43 Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. (kjv)

======= Matthew 21:44 ============

Matthew 21:44 And he that falleth on this stone shall be broken to pieces: but on whomsoever it shall fall, it will scatter him as dust.(asv)

Mattheüs 21:44 En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. (NL)

Matthew 21:44 And{G2532} whosoever shall fall{G4098}{(G5631)} on{G1909} this{G5126} stone{G3037} shall be broken{G4917}{(G5701)}: but{G1161} on{G1909} whomsoever{G3739}{G302} it shall fall{G4098}{(G5632)}, it will grind{G3039} him{G846} to powder{G3039}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 21:44 And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. (kjv)

======= Matthew 21:45 ============

Matthew 21:45 And when the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he spake of them.(asv)

Mattheüs 21:45 En als de overpriesters en Farizeen deze Zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij, dat Hij van hen sprak. (NL)

Matthew 21:45 And{G2532} when the chief priests{G749} and{G2532} Pharisees{G5330} had heard{G191}{(G5660)} his{G846} parables{G3850}, they perceived{G1097}{(G5627)} that{G3754} he spake{G3004}{(G5719)} of{G4012} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 21:45 And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them. (kjv)

======= Matthew 21:46 ============

Matthew 21:46 And when they sought to lay hold on him, they feared the multitudes, because they took him for a prophet.(asv)

Mattheüs 21:46 En zoekende Hem te vangen, vreesden zij de scharen, dewijl deze Hem hielden voor een profeet. (NL)

Matthew 21:46 But{G2532} when they sought{G2212}{(G5723)} to lay hands{G2902}{(G5658)} on him{G846}, they feared{G5399}{(G5675)} the multitude{G3793}, because{G1894} they took{G2192}{(G5707)} him{G846} for{G5613} a prophet{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 21:46 But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.(kjv)

======= Matthew 22:1 ============

Matthew 22:1 And Jesus answered and spake again in parables unto them, saying,(asv)

Mattheüs 22:1 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: (NL)

Matthew 22:1 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and spake{G2036}{(G5627)} unto them{G846} again{G3825} by{G1722} parables{G3850}, and said{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, (kjv)

======= Matthew 22:2 ============

Matthew 22:2 The kingdom of heaven is likened unto a certain king, who made a marriage feast for his son,(asv)

Mattheüs 22:2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; (NL)

Matthew 22:2 The kingdom{G932} of heaven{G3772} is like{G3666}{(G5681)} unto a certain{G444} king{G935}, which{G3748} made{G4160}{(G5656)} a marriage{G1062} for his{G846} son{G5207}, (kjv-strongs#)

Mat 22:2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, (kjv)

======= Matthew 22:3 ============

Matthew 22:3 and sent forth his servants to call them that were bidden to the marriage feast: and they would not come.(asv)

Mattheüs 22:3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. (NL)

Matthew 22:3 And{G2532} sent forth{G649}{(G5656)} his{G846} servants{G1401} to call{G2564}{(G5658)} them that were bidden{G2564}{(G5772)} to{G1519} the wedding{G1062}: and{G2532} they would{G2309}{(G5707)} not{G3756} come{G2064}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come. (kjv)

======= Matthew 22:4 ============

Matthew 22:4 Again he sent forth other servants, saying, Tell them that are bidden, Behold, I have made ready my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come to the marriage feast.(asv)

Mattheüs 22:4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. (NL)

Matthew 22:4 Again{G3825}, he sent forth{G649}{(G5656)} other{G243} servants{G1401}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5628)} them which are bidden{G2564}{(G5772)}, Behold{G2400}{(G5628)}, I have prepared{G2090}{(G5656)} my{G3450} dinner{G712}: my{G3450} oxen{G5022} and{G2532} my fatlings{G4619} are killed{G2380}{(G5772)}, and{G2532} all things{G3956} are ready{G2092}: come{G1205}{(G5773)} unto{G1519} the marriage{G1062}. (kjv-strongs#)

Mat 22:4 Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage. (kjv)

======= Matthew 22:5 ============

Matthew 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise;(asv)

Mattheüs 22:5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. (NL)

Matthew 22:5 But{G1161} they made light of{G272}{(G5660)} it, and went their ways{G565}{(G5627)}, one{G3303} to{G1519} his{G2398} farm{G68}, another{G1161} to{G1519} his{G846} merchandise{G1711}: (kjv-strongs#)

Mat 22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise: (kjv)

======= Matthew 22:6 ============

Matthew 22:6 and the rest laid hold on his servants, and treated them shamefully, and killed them.(asv)

Mattheüs 22:6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen. (NL)

Matthew 22:6 And{G1161} the remnant{G3062} took{G2902}{(G5660)} his{G846} servants{G1401}, and entreated them spitefully{G5195}{(G5656)}, and{G2532} slew{G615}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mat 22:6 And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. (kjv)

======= Matthew 22:7 ============

Matthew 22:7 But the king was wroth; and he sent his armies, and destroyed those murderers, and burned their city.(asv)

Mattheüs 22:7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. (NL)

Matthew 22:7 But{G1161} when the king{G935} heard{G191}{(G5660)} thereof, he was wroth{G3710}{(G5681)}: and{G2532} he sent forth{G3992}{(G5660)} his{G846} armies{G4753}, and destroyed{G622}{(G5656)} those{G1565} murderers{G5406}, and{G2532} burned up{G1714}{(G5656)} their{G846} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mat 22:7 But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. (kjv)

======= Matthew 22:8 ============

Matthew 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they that were bidden were not worthy.(asv)

Mattheüs 22:8 Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. (NL)

Matthew 22:8 Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} to his{G846} servants{G1401},{G3303} The wedding{G1062} is{G2076}{(G5748)} ready{G2092}, but{G1161} they which were bidden{G2564}{(G5772)} were{G2258}{(G5713)} not{G3756} worthy{G514}. (kjv-strongs#)

Mat 22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. (kjv)

======= Matthew 22:9 ============

Matthew 22:9 Go ye therefore unto the partings of the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage feast.(asv)

Mattheüs 22:9 Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. (NL)

Matthew 22:9 Go ye{G4198}{(G5737)} therefore{G3767} into{G1909} the highways{G1327}{G3598}, and{G2532} as many as{G3745}{G302} ye shall find{G2147}{(G5632)}, bid{G2564}{(G5657)} to{G1519} the marriage{G1062}. (kjv-strongs#)

Mat 22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. (kjv)

======= Matthew 22:10 ============

Matthew 22:10 And those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was filled with guests.(asv)

Mattheüs 22:10 En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. (NL)

Matthew 22:10 So{G2532} those{G1565} servants{G1401} went out{G1831}{(G5631)} into{G1519} the highways{G3598}, and gathered together{G4863}{(G5627)} all{G3956} as many as{G3745} they found{G2147}{(G5627)}, both{G5037} bad{G4190} and{G2532} good{G18}: and{G2532} the wedding{G1062} was furnished{G4130}{(G5681)} with guests{G345}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:10 So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests. (kjv)

======= Matthew 22:11 ============

Matthew 22:11 But when the king came in to behold the guests, he saw there a man who had not on a wedding-garment:(asv)

Mattheüs 22:11 En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; (NL)

Matthew 22:11 And{G1161} when{G1525} the king{G935} came in{G1525}{(G5631)} to see{G2300}{(G5664)} the guests{G345}{(G5740)}, he saw{G1492}{(G5627)} there{G1563} a man{G444} which had{G1746} not{G3756} on{G1746}{(G5765)} a wedding{G1062} garment{G1742}: (kjv-strongs#)

Mat 22:11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment: (kjv)

======= Matthew 22:12 ============

Matthew 22:12 and he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding-garment? And he was speechless.(asv)

Mattheüs 22:12 En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. (NL)

Matthew 22:12 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Friend{G2083}, how{G4459} camest thou{G1525}{(G5627)} in hither{G5602} not{G3361} having{G2192}{(G5723)} a wedding{G1062} garment{G1742}? And{G1161} he was speechless{G5392}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:12 And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. (kjv)

======= Matthew 22:13 ============

Matthew 22:13 Then the king said to the servants, Bind him hand and foot, and cast him out into the outer darkness; there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Mattheüs 22:13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. (NL)

Matthew 22:13 Then{G5119} said{G2036}{(G5627)} the king{G935} to the servants{G1249}, Bind{G1210}{(G5660)} him{G846} hand{G5495} and{G2532} foot{G4228}, and take{G142} him{G846} away{G142}{(G5657)}, and{G2532} cast{G1544}{(G5628)} him into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}; there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 22:13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 22:14 ============

Matthew 22:14 For many are called, but few chosen.(asv)

Mattheüs 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. (NL)

Matthew 22:14 For{G1063} many{G4183} are{G1526}{(G5748)} called{G2822}, but{G1161} few{G3641} are chosen{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 22:14 For many are called, but few are chosen. (kjv)

======= Matthew 22:15 ============

Matthew 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might ensnare him in [his] talk.(asv)

Mattheüs 22:15 Toen gingen de Farizeen heen, en hielden te zamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden in Zijn rede. (NL)

Matthew 22:15 Then{G5119} went{G4198}{(G5679)} the Pharisees{G5330}, and took{G2983}{(G5627)} counsel{G4824} how{G3704} they might entangle{G3802}{(G5661)} him{G846} in{G1722} his talk{G3056}. (kjv-strongs#)

Mat 22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk. (kjv)

======= Matthew 22:16 ============

Matthew 22:16 And they send to him their disciples, with the Herodians, saying, Teacher, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, and carest not for any one: for thou regardest not the person of men.(asv)

Mattheüs 22:16 En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen, zeggende: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en de weg Gods in der waarheid leert, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan; (NL)

Matthew 22:16 And{G2532} they sent out{G649}{(G5719)} unto him{G846} their{G846} disciples{G3101} with{G3326} the Herodians{G2265}, saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, we know{G1492}{(G5758)} that{G3754} thou art{G1488}{(G5748)} true{G227}, and{G2532} teachest{G1321}{(G5719)} the way{G3598} of God{G2316} in{G1722} truth{G225},{G2532} neither{G3756} carest{G3199}{(G5719)} thou{G4671} for{G4012} any{G3762} man: for{G1063} thou regardest{G991}{(G5719)} not{G1519}{G3756} the person{G4383} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 22:16 And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men. (kjv)

======= Matthew 22:17 ============

Matthew 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?(asv)

Mattheüs 22:17 Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet? (NL)

Matthew 22:17 Tell{G2036}{(G5628)} us{G2254} therefore{G3767}, What{G5101} thinkest{G1380}{(G5719)} thou{G4671}? Is it lawful{G1832}{(G5748)} to give{G1325}{(G5629)} tribute{G2778} unto Caesar{G2541}, or{G2228} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mat 22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not? (kjv)

======= Matthew 22:18 ============

Matthew 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why make ye trial of me, ye hypocrites?(asv)

Mattheüs 22:18 Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zeide: (NL)

Matthew 22:18 But{G1161} Jesus{G2424} perceived{G1097}{(G5631)} their{G846} wickedness{G4189}, and said{G2036}{(G5627)}, Why{G5101} tempt ye{G3985}{(G5719)} me{G3165}, ye hypocrites{G5273}? (kjv-strongs#)

Mat 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites? (kjv)

======= Matthew 22:19 ============

Matthew 22:19 Show me the tribute money. And they brought unto him a denarius.(asv)

Mattheüs 22:19 Gij geveinsden, wat verzoekt gij Mij? Toont Mij de schattingpenning. En zij brachten Hem een penning. (NL)

Matthew 22:19 Shew{G1925}{(G5657)} me{G3427} the tribute{G2778} money{G3546}. And{G1161} they brought{G4374}{(G5656)} unto him{G846} a penny{G1220}. (kjv-strongs#)

Mat 22:19 Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny. (kjv)

======= Matthew 22:20 ============

Matthew 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription?(asv)

Mattheüs 22:20 En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? (NL)

Matthew 22:20 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Whose{G5101} is this{G3778} image{G1504} and{G2532} superscription{G1923}? (kjv-strongs#)

Mat 22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription? (kjv)

======= Matthew 22:21 ============

Matthew 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things that are Caesar's; and unto God the things that are God's.(asv)

Mattheüs 22:21 Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. (NL)

Matthew 22:21 They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Caesar's{G2541}. Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Render{G591}{(G5628)} therefore{G3767} unto Caesar{G2541} the things which are{G3588} Caesar's{G2541}; and{G2532} unto God{G2316} the things that are{G3588} God's{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's. (kjv)

======= Matthew 22:22 ============

Matthew 22:22 And when they heard it, they marvelled, and left him, and went away.(asv)

Mattheüs 22:22 En zij, dit horende, verwonderden zich, en Hem verlatende, zijn zij weggegaan. (NL)

Matthew 22:22 When{G2532} they had heard{G191}{(G5660)} these words, they marvelled{G2296}{(G5656)}, and{G2532} left{G863}{(G5631)} him{G846}, and went their way{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:22 When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way. (kjv)

======= Matthew 22:23 ============

Matthew 22:23 On that day there came to him Sadducees, they that say that there is no resurrection: and they asked him,(asv)

Mattheüs 22:23 Te dienzelfden dage kwamen tot Hem de Sadduceen, die zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, (NL)

Matthew 22:23 The same{G1722}{G1565} day{G2250} came{G4334}{(G5656)} to him{G846} the Sadducees{G4523}, which{G3588} say{G3004}{(G5723)} that there is{G1511}{(G5750)} no{G3361} resurrection{G386}, and{G2532} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 22:23 The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him, (kjv)

======= Matthew 22:24 ============

Matthew 22:24 saying, Teacher, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.(asv)

Mattheüs 22:24 Zeggende: Meester! Mozes heeft gezegd: Indien iemand sterft, geen kinderen hebbende, zo zal zijn broeder deszelfs vrouw trouwen, en zijn broeder zaad verwekken. (NL)

Matthew 22:24 Saying{G3004}{(G5723)}, Master{G1320}, Moses{G3475} said{G2036}{(G5627)}, If{G1437} a man{G5100} die{G599}{(G5632)}, having{G2192}{(G5723)} no{G3361} children{G5043}, his{G846} brother{G80} shall marry{G1918}{(G5692)} his{G846} wife{G1135}, and{G2532} raise up{G450}{(G5692)} seed{G4690} unto his{G846} brother{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 22:24 Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. (kjv)

======= Matthew 22:25 ============

Matthew 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first married and deceased, and having no seed left his wife unto his brother;(asv)

Mattheüs 22:25 Nu waren er bij ons zeven broeders; en de eerste, een vrouw getrouwd hebbende, stierf; en dewijl hij geen zaad had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder. (NL)

Matthew 22:25 Now{G1161} there were{G2258}{(G5713)} with{G3844} us{G2254} seven{G2033} brethren{G80}: and{G2532} the first{G4413}, when he had married a wife{G1060}{(G5660)}, deceased{G5053}{(G5656)}, and{G2532}, having{G2192}{(G5723)} no{G3361} issue{G4690}, left{G863}{(G5656)} his{G846} wife{G1135} unto his{G846} brother{G80}: (kjv-strongs#)

Mat 22:25 Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother: (kjv)

======= Matthew 22:26 ============

Matthew 22:26 in like manner the second also, and the third, unto the seventh.(asv)

Mattheüs 22:26 Desgelijks ook de tweede, en de derde, tot de zevende toe. (NL)

Matthew 22:26 Likewise{G3668} the second{G1208} also{G2532}, and{G2532} the third{G5154}, unto{G2193} the seventh{G2033}. (kjv-strongs#)

Mat 22:26 Likewise the second also, and the third, unto the seventh. (kjv)

======= Matthew 22:27 ============

Matthew 22:27 And after them all, the woman died.(asv)

Mattheüs 22:27 Ten laatste na allen, is ook de vrouw gestorven. (NL)

Matthew 22:27 And{G1161} last{G5305} of all{G3956} the woman{G1135} died{G599}{(G5627)} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 22:27 And last of all the woman died also. (kjv)

======= Matthew 22:28 ============

Matthew 22:28 In the resurrection therefore whose wife shall she be of the seven? for they all had her.(asv)

Mattheüs 22:28 In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die zeven, want zij hebben ze allen gehad? (NL)

Matthew 22:28 Therefore{G3767} in{G1722} the resurrection{G386} whose{G5101} wife{G1135} shall she be{G2071}{(G5704)} of the seven{G2033}? for{G1063} they all{G3956} had{G2192}{(G5627)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 22:28 Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her. (kjv)

======= Matthew 22:29 ============

Matthew 22:29 But Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.(asv)

Mattheüs 22:29 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de Schriften, noch de kracht Gods. (NL)

Matthew 22:29 Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Ye do err{G4105}{(G5744)}, not{G3361} knowing{G1492}{(G5761)} the scriptures{G1124}, nor{G3366} the power{G1411} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 22:29 Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. (kjv)

======= Matthew 22:30 ============

Matthew 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as angels in heaven.(asv)

Mattheüs 22:30 Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in de hemel. (NL)

Matthew 22:30 For{G1063} in{G1722} the resurrection{G386} they neither{G3777} marry{G1060}{(G5719)}, nor{G3777} are given in marriage{G1547}{(G5743)}, but{G235} are{G1526}{(G5748)} as{G5613} the angels{G32} of God{G2316} in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. (kjv)

======= Matthew 22:31 ============

Matthew 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,(asv)

Mattheüs 22:31 En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen, hetgeen van God tot ulieden gesproken is, Die daar zegt: (NL)

Matthew 22:31 But{G1161} as touching{G4012} the resurrection{G386} of the dead{G3498}, have ye{G314} not{G3756} read{G314}{(G5627)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} unto you{G5213} by{G5259} God{G2316}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying, (kjv)

======= Matthew 22:32 ============

Matthew 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not [the God] of the dead, but of the living.(asv)

Mattheüs 22:32 Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs! God is niet een God der doden, maar der levenden. (NL)

Matthew 22:32 I{G1473} am{G1510}{(G5748)} the God{G2316} of Abraham{G11}, and{G2532} the God{G2316} of Isaac{G2464}, and{G2532} the God{G2316} of Jacob{G2384}? God{G2316} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} the God{G2316} of the dead{G3498}, but{G235} of the living{G2198}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living. (kjv)

======= Matthew 22:33 ============

Matthew 22:33 And when the multitudes heard it, they were astonished at his teaching.(asv)

Mattheüs 22:33 En de scharen, dit horende, werden verslagen over Zijn leer. (NL)

Matthew 22:33 And{G2532} when the multitude{G3793} heard{G191}{(G5660)} this, they were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}. (kjv-strongs#)

Mat 22:33 And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine. (kjv)

======= Matthew 22:34 ============

Matthew 22:34 But the Pharisees, when they heard that he had put the Sadducees to silence, gathered themselves together.(asv)

Mattheüs 22:34 En de Farizeen, gehoord hebbende, dat Hij de Sadduceen den mond gestopt had, zijn te zamen bijeenvergaderd. (NL)

Matthew 22:34 But{G1161} when the Pharisees{G5330} had heard{G191}{(G5660)} that{G3754} he had put{G5392} the Sadducees{G4523} to silence{G5392}{(G5656)}, they were gathered together{G4863}{(G5681)}{G1909}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. (kjv)

======= Matthew 22:35 ============

Matthew 22:35 And one of them, a lawyer, asked him a question, trying him:(asv)

Mattheüs 22:35 En een uit hen, zijnde een Wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende: (NL)

Matthew 22:35 Then{G2532} one{G1520} of{G1537} them{G846}, which was a lawyer{G3544}, asked{G1905}{(G5656)} him a question, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:35 Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, (kjv)

======= Matthew 22:36 ============

Matthew 22:36 Teacher, which is the great commandment in the law?(asv)

Mattheüs 22:36 Meester! welk is het grote gebod in de wet? (NL)

Matthew 22:36 Master{G1320}, which{G4169} is the great{G3173} commandment{G1785} in{G1722} the law{G3551}? (kjv-strongs#)

Mat 22:36 Master, which is the great commandment in the law? (kjv)

======= Matthew 22:37 ============

Matthew 22:37 And he said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.(asv)

Mattheüs 22:37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. (NL)

Matthew 22:37 {G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} the Lord{G2962} thy{G4675} God{G2316} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} heart{G2588}, and{G2532} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} soul{G5590}, and{G2532} with{G1722} all{G3650} thy{G4675} mind{G1271}. (kjv-strongs#)

Mat 22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. (kjv)

======= Matthew 22:38 ============

Matthew 22:38 This is the great and first commandment.(asv)

Mattheüs 22:38 Dit is het eerste en het grote gebod. (NL)

Matthew 22:38 This{G3778} is{G2076}{(G5748)} the first{G4413} and{G2532} great{G3173} commandment{G1785}. (kjv-strongs#)

Mat 22:38 This is the first and great commandment. (kjv)

======= Matthew 22:39 ============

Matthew 22:39 And a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.(asv)

Mattheüs 22:39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. (NL)

Matthew 22:39 And{G1161} the second{G1208} is like{G3664} unto it{G846}{(G5625)}{G3778}, Thou shalt love{G25}{(G5692)} thy{G4675} neighbour{G4139} as{G5613} thyself{G4572}. (kjv-strongs#)

Mat 22:39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. (kjv)

======= Matthew 22:40 ============

Matthew 22:40 On these two commandments the whole law hangeth, and the prophets.(asv)

Mattheüs 22:40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. (NL)

Matthew 22:40 On{G1722} these{G5025} two{G1417} commandments{G1785} hang{G2910}{(G5743)} all{G3650} the law{G3551} and{G2532} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets. (kjv)

======= Matthew 22:41 ============

Matthew 22:41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,(asv)

Mattheüs 22:41 Als nu de Farizeen samenvergaderd waren, vraagde hun Jezus, (NL)

Matthew 22:41 While{G1161} the Pharisees{G5330} were gathered together{G4863}{(G5772)}, Jesus{G2424} asked{G1905}{(G5656)} them{G846}, (kjv-strongs#)

Mat 22:41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, (kjv)

======= Matthew 22:42 ============

Matthew 22:42 saying, What think ye of the Christ? whose son is he? They say unto him, [The son] of David.(asv)

Mattheüs 22:42 En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon. (NL)

Matthew 22:42 Saying{G3004}{(G5723)}, What{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213} of{G4012} Christ{G5547}? whose{G5101} son{G5207} is he{G2076}{(G5748)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, The Son of David{G1138}. (kjv-strongs#)

Mat 22:42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David. (kjv)

======= Matthew 22:43 ============

Matthew 22:43 He saith unto them, How then doth David in the Spirit call him Lord, saying,(asv)

Mattheüs 22:43 Hij zeide tot hen: Hoe noemt Hem dan David, in de Geest, zijn Heere? zeggende: (NL)

Matthew 22:43 He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How{G4459} then{G3767} doth David{G1138} in{G1722} spirit{G4151} call{G2564}{(G5719)} him{G846} Lord{G2962}, saying{G3004}{(G5723)}, (kjv-strongs#)

Mat 22:43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying, (kjv)

======= Matthew 22:44 ============

Matthew 22:44 The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I put thine enemies underneath thy feet?(asv)

Mattheüs 22:44 De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. (NL)

Matthew 22:44 The LORD{G2962} said{G2036}{(G5627)} unto my{G3450} Lord{G2962}, Sit thou{G2521}{(G5737)} on{G1537} my{G3450} right hand{G1188}, till{G2193}{G302} I make{G5087}{(G5632)} thine{G4675} enemies{G2190} thy{G4675} footstool{G5286}{G4228}? (kjv-strongs#)

Mat 22:44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool? (kjv)

======= Matthew 22:45 ============

Matthew 22:45 If David then calleth him Lord, how is he his son?(asv)

Mattheüs 22:45 Indien Hem dan David noemt zijn Heere, hoe is Hij zijn Zoon? (NL)

Matthew 22:45 If{G1487} David{G1138} then{G3767} call{G2564}{(G5719)} him{G846} Lord{G2962}, how{G4459} is he{G2076}{(G5748)} his{G846} son{G5207}? (kjv-strongs#)

Mat 22:45 If David then call him Lord, how is he his son? (kjv)

======= Matthew 22:46 ============

Matthew 22:46 And no one was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.(asv)

Mattheüs 22:46 En niemand kon Hem een woord antwoorden; noch iemand durfde Hem van dien dag aan iets meer vragen. (NL)

Matthew 22:46 And{G2532} no man{G3762} was able{G1410}{(G5711)} to answer{G611}{(G5677)} him{G846} a word{G3056}, neither{G3761} durst{G5111}{(G5656)} any{G5100} man from{G575} that{G1565} day{G2250} forth ask{G1905}{(G5658)} him{G846} any more{G3765} questions. (kjv-strongs#)

Mat 22:46 And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.(kjv)

======= Matthew 23:1 ============

Matthew 23:1 Then spake Jesus to the multitudes and to his disciples,(asv)

Mattheüs 23:1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, (NL)

Matthew 23:1 Then{G5119} spake{G2980}{(G5656)} Jesus{G2424} to the multitude{G3793}, and{G2532} to his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 23:1 Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples, (kjv)

======= Matthew 23:2 ============

Matthew 23:2 saying, The scribes and the Pharisees sit on Moses seat:(asv)

Mattheüs 23:2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op de stoel van Mozes; (NL)

Matthew 23:2 Saying{G3004}{(G5723)}, The scribes{G1122} and{G2532} the Pharisees{G5330} sit{G2523}{(G5656)} in{G1909} Moses{G3475}' seat{G2515}: (kjv-strongs#)

Mat 23:2 Saying The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat: (kjv)

======= Matthew 23:3 ============

Matthew 23:3 all things therefore whatsoever they bid you, [these] do and observe: but do not ye after their works; for they say, and do not.(asv)

Mattheüs 23:3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet. (NL)

Matthew 23:3 All{G3956} therefore{G3767} whatsoever{G302}{G3745} they bid{G2036}{(G5632)} you{G5213} observe{G5083}{(G5721)}, that observe{G5083}{(G5720)} and{G2532} do{G4160}{(G5720)}; but{G1161} do{G4160}{(G5720)} not{G3361} ye after{G2596} their{G846} works{G2041}: for{G1063} they say{G3004}{(G5719)}, and{G2532} do{G4160}{(G5719)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 23:3 All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not. (kjv)

======= Matthew 23:4 ============

Matthew 23:4 Yea, they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with their finger.(asv)

Mattheüs 23:4 Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. (NL)

Matthew 23:4 For{G1063} they bind{G1195}{(G5719)} heavy{G926} burdens{G5413} and{G2532} grievous to be borne{G1419}, and{G2532} lay{G2007}{(G5719)} them on{G1909} men's{G444} shoulders{G5606}; but{G1161} they themselves will{G2309}{(G5719)} not{G3756} move{G2795}{(G5658)} them{G846} with one of their{G846} fingers{G1147}. (kjv-strongs#)

Mat 23:4 For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers. (kjv)

======= Matthew 23:5 ============

Matthew 23:5 But all their works they do to be seen of men: for they make broad their phylacteries, and enlarge the borders [of their garments] ,(asv)

Mattheüs 23:5 En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot. (NL)

Matthew 23:5 But{G1161} all{G3956} their{G846} works{G2041} they do{G4160}{(G5719)} for{G4314} to be seen{G2300}{(G5683)} of men{G444}:{G1161} they make broad{G4115}{(G5719)} their{G846} phylacteries{G5440}, and{G2532} enlarge{G3170}{(G5719)} the borders{G2899} of their{G846} garments{G2440}, (kjv-strongs#)

Mat 23:5 But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments, (kjv)

======= Matthew 23:6 ============

Matthew 23:6 and love the chief place at feasts, and the chief seats in the synagogues,(asv)

Mattheüs 23:6 En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen; (NL)

Matthew 23:6 And{G5037} love{G5368}{(G5719)} the uppermost rooms{G4411} at{G1722} feasts{G1173}, and{G2532} the chief seats{G4410} in{G1722} the synagogues{G4864}, (kjv-strongs#)

Mat 23:6 And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues, (kjv)

======= Matthew 23:7 ============

Matthew 23:7 and the salutations in the marketplaces, and to be called of men, Rabbi.(asv)

Mattheüs 23:7 Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi! (NL)

Matthew 23:7 And{G2532} greetings{G783} in{G1722} the markets{G58}, and{G2532} to be called{G2564}{(G5745)} of{G5259} men{G444}, Rabbi{G4461}, Rabbi{G4461}. (kjv-strongs#)

Mat 23:7 And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi. (kjv)

======= Matthew 23:8 ============

Matthew 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your teacher, and all ye are brethren.(asv)

Mattheüs 23:8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. (NL)

Matthew 23:8 But{G1161} be{G2564} not{G3361} ye{G5210} called{G2564}{(G5686)} Rabbi{G4461}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Master{G2519}, even Christ{G5547}; and{G1161} all{G3956} ye{G5210} are{G2075}{(G5748)} brethren{G80}. (kjv-strongs#)

Mat 23:8 But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren. (kjv)

======= Matthew 23:9 ============

Matthew 23:9 And call no man your father on the earth: for one is your Father, [even] he who is in heaven.(asv)

Mattheüs 23:9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. (NL)

Matthew 23:9 And{G2532} call{G2564}{(G5661)} no{G3361} man your{G5216} father{G3962} upon{G1909} the earth{G1093}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Father{G3962}, which{G3588} is in{G1722} heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 23:9 And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven. (kjv)

======= Matthew 23:10 ============

Matthew 23:10 Neither be ye called masters: for one is your master, [even] the Christ.(asv)

Mattheüs 23:10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus. (NL)

Matthew 23:10 Neither{G3366} be ye called{G2564}{(G5686)} masters{G2519}: for{G1063} one{G1520} is{G2076}{(G5748)} your{G5216} Master{G2519}, even Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mat 23:10 Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ. (kjv)

======= Matthew 23:11 ============

Matthew 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant.(asv)

Mattheüs 23:11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. (NL)

Matthew 23:11 But{G1161} he that is greatest{G3187} among you{G5216} shall be{G2071}{(G5704)} your{G5216} servant{G1249}. (kjv-strongs#)

Mat 23:11 But he that is greatest among you shall be your servant. (kjv)

======= Matthew 23:12 ============

Matthew 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be humbled; and whosoever shall humble himself shall be exalted.(asv)

Mattheüs 23:12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden. (NL)

Matthew 23:12 And{G1161} whosoever{G3748} shall exalt{G5312}{(G5692)} himself{G1438} shall be abased{G5013}{(G5701)}; and{G2532} he{G3748} that shall humble{G5013}{(G5692)} himself{G1438} shall be exalted{G5312}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:12 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted. (kjv)

======= Matthew 23:13 ============

Matthew 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut the kingdom of heaven against men: for ye enter not in yourselves, neither suffer ye them that are entering in to enter. [(asv)

Mattheüs 23:13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan. (NL)

Matthew 23:13 But{G1161} woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye shut up{G2808}{(G5719)} the kingdom{G932} of heaven{G3772} against{G1715} men{G444}: for{G1063} ye{G5210} neither{G3761} go in{G1525}{(G5736)} yourselves, neither{G3756} suffer ye{G863}{(G5719)} them that are entering{G1525}{(G5740)} to go in{G1525}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:13 But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. (kjv)

======= Matthew 23:14 ============

Matthew 23:14 (Ommitted)(asv)

Mattheüs 23:14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. (NL)

Matthew 23:14 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye devour{G2719}{(G5719)} widows{G5503}' houses{G3614}, and{G2532} for a pretence{G4392} make{G4336} long{G3117} prayer{G4336}{(G5740)}: therefore{G1223}{G5124} ye shall receive{G2983}{(G5695)} the greater{G4055} damnation{G2917}. (kjv-strongs#)

Mat 23:14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation. (kjv)

======= Matthew 23:15 ============

Matthew 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte; and when he is become so, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.(asv)

Mattheüs 23:15 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt. (NL)

Matthew 23:15 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye compass{G4013}{(G5719)} sea{G2281} and{G2532} land{G3584} to make{G4160}{(G5658)} one{G1520} proselyte{G4339}, and{G2532} when{G3752} he is made{G1096}{(G5638)}, ye make{G4160}{(G5719)} him{G846} twofold more{G1362} the child{G5207} of hell{G1067} than yourselves{G5216}. (kjv-strongs#)

Mat 23:15 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves. (kjv)

======= Matthew 23:16 ============

Matthew 23:16 Woe unto you, ye blind guides, that say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor.(asv)

Mattheüs 23:16 Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. (NL)

Matthew 23:16 Woe{G3759} unto you{G5213}, ye blind{G5185} guides{G3595}, which{G3588} say{G3004}{(G5723)}, Whosoever{G3739}{G302} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the temple{G3485}, it is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the gold{G5557} of the temple{G3485}, he is a debtor{G3784}{(G5719)}! (kjv-strongs#)

Mat 23:16 Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor! (kjv)

======= Matthew 23:17 ============

Matthew 23:17 Ye fools and blind: for which is greater, the gold, or the temple that hath sanctified the gold?(asv)

Mattheüs 23:17 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt? (NL)

Matthew 23:17 Ye fools{G3474} and{G2532} blind{G5185}: for{G1063} whether{G5101} is{G2076}{(G5748)} greater{G3187}, the gold{G5557}, or{G2228} the temple{G3485} that sanctifieth{G37}{(G5723)} the gold{G5557}? (kjv-strongs#)

Mat 23:17 Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold? (kjv)

======= Matthew 23:18 ============

Matthew 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it, he is a debtor.(asv)

Mattheüs 23:18 En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig. (NL)

Matthew 23:18 And{G2532}, Whosoever{G3739}{G1437} shall swear{G3660}{(G5661)} by{G1722} the altar{G2379}, it is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} sweareth{G3660}{(G5661)} by{G1722} the gift{G1435} that is upon{G1883} it{G846}, he is guilty{G3784}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:18 And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. (kjv)

======= Matthew 23:19 ============

Matthew 23:19 Ye blind: for which is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?(asv)

Mattheüs 23:19 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt? (NL)

Matthew 23:19 Ye fools{G3474} and{G2532} blind{G5185}: for{G1063} whether{G5101} is greater{G3187}, the gift{G1435}, or{G2228} the altar{G2379} that sanctifieth{G37}{(G5723)} the gift{G1435}? (kjv-strongs#)

Mat 23:19 Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift? (kjv)

======= Matthew 23:20 ============

Matthew 23:20 He therefore that sweareth by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.(asv)

Mattheüs 23:20 Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is. (NL)

Matthew 23:20 Whoso therefore{G3767} shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} the altar{G2379}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} it{G846}, and{G2532} by{G1722} all things{G3956} thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:20 Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon. (kjv)

======= Matthew 23:21 ============

Matthew 23:21 And he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.(asv)

Mattheüs 23:21 En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont. (NL)

Matthew 23:21 And{G2532} whoso shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} the temple{G3485}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} it{G846}, and{G2532} by{G1722} him that dwelleth{G2730}{(G5723)} therein{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:21 And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein. (kjv)

======= Matthew 23:22 ============

Matthew 23:22 And he that sweareth by the heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.(asv)

Mattheüs 23:22 En wie zweert bij den hemel, die zweert bij den troon Gods, en bij Dien, Die daarop zit. (NL)

Matthew 23:22 And{G2532} he that shall swear{G3660}{(G5660)} by{G1722} heaven{G3772}, sweareth{G3660}{(G5719)} by{G1722} the throne{G2362} of God{G2316}, and{G2532} by{G1722} him that sitteth{G2521}{(G5740)} thereon{G1883}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 23:22 And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon. (kjv)

======= Matthew 23:23 ============

Matthew 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye tithe mint and anise and cummin, and have left undone the weightier matters of the law, justice, and mercy, and faith: but these ye ought to have done, and not to have left the other undone.(asv)

Mattheüs 23:23 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten. (NL)

Matthew 23:23 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye pay tithe{G586}{(G5719)} of mint{G2238} and{G2532} anise{G432} and{G2532} cummin{G2951}, and{G2532} have omitted{G863}{(G5656)} the weightier{G926} matters of the law{G3551}, judgment{G2920},{G2532} mercy{G1656}, and{G2532} faith{G4102}: these{G5023} ought ye{G1163}{(G5713)} to have done{G4160}{(G5658)}, and not{G3361} to leave{G863} the other{G2548} undone{G863}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 23:23 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone. (kjv)

======= Matthew 23:24 ============

Matthew 23:24 Ye blind guides, that strain out the gnat, and swallow the camel!(asv)

Mattheüs 23:24 Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt. (NL)

Matthew 23:24 Ye blind{G5185} guides{G3595}, which strain at{G1368}{(G5723)} a gnat{G2971}, and{G1161} swallow{G2666}{(G5723)} a camel{G2574}. (kjv-strongs#)

Mat 23:24 Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel. (kjv)

======= Matthew 23:25 ============

Matthew 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye cleanse the outside of the cup and of the platter, but within they are full from extortion and excess.(asv)

Mattheüs 23:25 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. (NL)

Matthew 23:25 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye make clean{G2511}{(G5719)} the outside{G1855} of the cup{G4221} and{G2532} of the platter{G3953}, but{G1161} within{G2081} they are full{G1073}{(G5719)} of{G1537} extortion{G724} and{G2532} excess{G192}. (kjv-strongs#)

Mat 23:25 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. (kjv)

======= Matthew 23:26 ============

Matthew 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup and of the platter, that the outside thereof may become clean also.(asv)

Mattheüs 23:26 Gij blinde Farizeer, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde. (NL)

Matthew 23:26 Thou blind{G5185} Pharisee{G5330}, cleanse{G2511}{(G5657)} first{G4412} that which is within{G1787} the cup{G4221} and{G2532} platter{G3953}, that{G2443} the outside{G1622} of them{G846} may be{G1096}{(G5638)} clean{G2513} also{G2532}. (kjv-strongs#)

Mat 23:26 Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. (kjv)

======= Matthew 23:27 ============

Matthew 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men's bones, and of all uncleanness.(asv)

Mattheüs 23:27 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. (NL)

Matthew 23:27 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! for{G3754} ye are like{G3945}{(G5719)} unto whited{G2867}{(G5772)} sepulchres{G5028}, which{G3748} indeed{G3303} appear{G5316}{(G5727)} beautiful{G5611} outward{G1855}, but{G1161} are within{G2081} full{G1073}{(G5719)} of dead{G3498} men's bones{G3747}, and{G2532} of all{G3956} uncleanness{G167}. (kjv-strongs#)

Mat 23:27 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. (kjv)

======= Matthew 23:28 ============

Matthew 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but inwardly ye are full of hypocrisy and iniquity.(asv)

Mattheüs 23:28 Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid. (NL)

Matthew 23:28 Even so{G3779} ye{G5210} also{G2532}{G3303} outwardly{G1855} appear{G5316}{(G5743)} righteous{G1342} unto men{G444}, but{G1161} within{G2081} ye are{G2075}{(G5748)} full{G3324} of hypocrisy{G5272} and{G2532} iniquity{G458}. (kjv-strongs#)

Mat 23:28 Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. (kjv)

======= Matthew 23:29 ============

Matthew 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye build the sepulchres of the prophets, and garnish the tombs of the righteous,(asv)

Mattheüs 23:29 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen; (NL)

Matthew 23:29 Woe{G3759} unto you{G5213}, scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330}, hypocrites{G5273}! because{G3754} ye build{G3618}{(G5719)} the tombs{G5028} of the prophets{G4396}, and{G2532} garnish{G2885}{(G5719)} the sepulchres{G3419} of the righteous{G1342}, (kjv-strongs#)

Mat 23:29 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous, (kjv)

======= Matthew 23:30 ============

Matthew 23:30 and say, If we had been in the days of our fathers, we should not have been partakers with them in the blood of the prophets.(asv)

Mattheüs 23:30 En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. (NL)

Matthew 23:30 And{G2532} say{G3004}{(G5719)}, If{G1487} we had been{G2258}{(G5713)} in{G1722} the days{G2250} of our{G2257} fathers{G3962}, we would{G302} not{G3756} have been{G2258}{(G5713)} partakers{G2844} with them{G846} in{G1722} the blood{G129} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 23:30 And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. (kjv)

======= Matthew 23:31 ============

Matthew 23:31 Wherefore ye witness to yourselves, that ye are sons of them that slew the prophets.(asv)

Mattheüs 23:31 Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben. (NL)

Matthew 23:31 Wherefore{G5620} ye be witnesses{G3140}{(G5719)} unto yourselves{G1438}, that{G3754} ye are{G2075}{(G5748)} the children{G5207} of them which killed{G5407}{(G5660)} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mat 23:31 Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets. (kjv)

======= Matthew 23:32 ============

Matthew 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers.(asv)

Mattheüs 23:32 Gij dan ook, vervult de mate uwer vaderen! (NL)

Matthew 23:32 Fill{G4137} ye{G5210} up{G4137}{(G5657)} then{G2532} the measure{G3358} of your{G5216} fathers{G3962}. (kjv-strongs#)

Mat 23:32 Fill ye up then the measure of your fathers. (kjv)

======= Matthew 23:33 ============

Matthew 23:33 Ye serpents, ye offspring of vipers, how shall ye escape the judgment of hell?(asv)

Mattheüs 23:33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? (NL)

Matthew 23:33 Ye serpents{G3789}, ye generation{G1081} of vipers{G2191}, how{G4459} can ye{G5343}{(G5632)} escape{G575} the damnation{G2920} of hell{G1067}? (kjv-strongs#)

Mat 23:33 Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? (kjv)

======= Matthew 23:34 ============

Matthew 23:34 Therefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: some of them shall ye kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute from city to city:(asv)

Mattheüs 23:34 Daarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad; (NL)

Matthew 23:34 Wherefore{G1223}{G5124}, behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} unto{G4314} you{G5209} prophets{G4396}, and{G2532} wise men{G4680}, and{G2532} scribes{G1122}: and{G2532} some of{G1537} them{G846} ye shall kill{G615}{(G5692)} and{G2532} crucify{G4717}{(G5692)}; and{G2532} some of{G1537} them{G846} shall ye scourge{G3146}{(G5692)} in{G1722} your{G5216} synagogues{G4864}, and{G2532} persecute{G1377}{(G5692)} them from{G575} city{G4172} to{G1519} city{G4172}: (kjv-strongs#)

Mat 23:34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city: (kjv)

======= Matthew 23:35 ============

Matthew 23:35 that upon you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of Abel the righteous unto the blood of Zachariah son of Barachiah, whom ye slew between the sanctuary and the altar.(asv)

Mattheüs 23:35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar. (NL)

Matthew 23:35 That{G3704} upon{G1909} you{G5209} may come{G2064}{(G5632)} all{G3956} the righteous{G1342} blood{G129} shed{G1632}{(G5746)} upon{G1909} the earth{G1093}, from{G575} the blood{G129} of righteous{G1342} Abel{G6} unto{G2193} the blood{G129} of Zacharias{G2197} son{G5207} of Barachias{G914}, whom{G3739} ye slew{G5407}{(G5656)} between{G3342} the temple{G3485} and{G2532} the altar{G2379}. (kjv-strongs#)

Mat 23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. (kjv)

======= Matthew 23:36 ============

Matthew 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.(asv)

Mattheüs 23:36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht. (NL)

Matthew 23:36 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, All{G3956} these things{G5023} shall come{G2240}{(G5692)} upon{G1909} this{G5026} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mat 23:36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation. (kjv)

======= Matthew 23:37 ============

Matthew 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, that killeth the prophets, and stoneth them that are sent unto her! how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!(asv)

Mattheüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. (NL)

Matthew 23:37 O Jerusalem{G2419}, Jerusalem{G2419}, thou that killest{G615}{(G5723)} the prophets{G4396}, and{G2532} stonest{G3036}{(G5723)} them which are sent{G649}{(G5772)} unto{G4314} thee{G846}, how often{G4212} would I{G2309}{(G5656)} have gathered{G1996} thy{G4675}{G3739} children{G5043} together{G1996}{(G5629)}, even as{G5158} a hen{G3733} gathereth{G1996}{(G5719)} her{G1438} chickens{G3556} under{G5259} her wings{G4420}, and{G2532} ye would{G2309}{(G5656)} not{G3756}! (kjv-strongs#)

Mat 23:37 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not! (kjv)

======= Matthew 23:38 ============

Matthew 23:38 Behold, your house is left unto you desolate.(asv)

Mattheüs 23:38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. (NL)

Matthew 23:38 Behold{G2400}{(G5628)}, your{G5216} house{G3624} is left{G863}{(G5743)} unto you{G5213} desolate{G2048}. (kjv-strongs#)

Mat 23:38 Behold, your house is left unto you desolate. (kjv)

======= Matthew 23:39 ============

Matthew 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord.(asv)

Mattheüs 23:39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! (NL)

Matthew 23:39 For{G1063} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Ye shall{G1492} not{G3364} see{G1492}{(G5632)} me{G3165} henceforth{G575}{G737}, till{G2193}{G302} ye shall say{G2036}{(G5632)}, Blessed{G2127}{(G5772)} is he that cometh{G2064}{(G5740)} in{G1722} the name{G3686} of the Lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 23:39 For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.(kjv)

======= Matthew 24:1 ============

Matthew 24:1 And Jesus went out from the temple, and was going on his way; and his disciples came to him to show him the buildings of the temple.(asv)

Mattheüs 24:1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen. (NL)

Matthew 24:1 And{G2532} Jesus{G2424} went out{G1831}{(G5631)}, and departed{G4198}{(G5711)} from{G575} the temple{G2411}: and{G2532} his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to him for to shew{G1925}{(G5658)} him{G846} the buildings{G3619} of the temple{G2411}. (kjv-strongs#)

Mat 24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. (kjv)

======= Matthew 24:2 ============

Matthew 24:2 But he answered and said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.(asv)

Mattheüs 24:2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. (NL)

Matthew 24:2 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, See ye{G991}{(G5719)} not{G3756} all{G3956} these things{G5023}? verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There shall{G863} not{G3364} be left{G863}{(G5686)} here{G5602} one stone{G3037} upon{G1909} another{G3037}, that{G3739} shall{G2647} not{G3364} be thrown down{G2647}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. (kjv)

======= Matthew 24:3 ============

Matthew 24:3 And as he sat on the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what [shall be] the sign of thy coming, and of the end of the world?(asv)

Mattheüs 24:3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? (NL)

Matthew 24:3 And{G1161} as he{G846} sat{G2521}{(G5740)} upon{G1909} the mount{G3735} of Olives{G1636}, the disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} unto him{G846} privately{G2596}{G2398}, saying{G3004}{(G5723)}, Tell{G2036}{(G5628)} us{G2254}, when{G4219} shall{G2071} these things{G5023} be{G2071}{(G5704)}? and{G2532} what{G5101} shall be the sign{G4592} of thy{G4674} coming{G3952}, and{G2532} of the end{G4930} of the world{G165}? (kjv-strongs#)

Mat 24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? (kjv)

======= Matthew 24:4 ============

Matthew 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray.(asv)

Mattheüs 24:4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. (NL)

Matthew 24:4 And{G2532} Jesus{G2424} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Take heed{G991}{(G5720)} that no{G3361} man{G5100} deceive{G4105}{(G5661)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. (kjv)

======= Matthew 24:5 ============

Matthew 24:5 For many shall come in my name, saying, I am the Christ; and shall lead many astray.(asv)

Mattheüs 24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. (NL)

Matthew 24:5 For{G1063} many{G4183} shall come{G2064}{(G5695)} in{G1909} my{G3450} name{G3686}, saying{G3004}{(G5723)}, I{G1473} am{G1510}{(G5748)} Christ{G5547}; and{G2532} shall deceive{G4105}{(G5692)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 24:5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. (kjv)

======= Matthew 24:6 ============

Matthew 24:6 And ye shall hear of wars and rumors of wars; see that ye be not troubled: for [these things] must needs come to pass; but the end is not yet.(asv)

Mattheüs 24:6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. (NL)

Matthew 24:6 And{G1161} ye shall{G3195}{(G5692)} hear{G191}{(G5721)} of wars{G4171} and{G2532} rumours{G189} of wars{G4171}: see{G3708}{(G5720)} that ye be{G2360} not{G3361} troubled{G2360}{(G5744)}: for{G1063} all{G3956} these things must{G1163}{(G5748)} come to pass{G1096}{(G5635)}, but{G235} the end{G5056} is{G2076}{(G5748)} not yet{G3768}. (kjv-strongs#)

Mat 24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. (kjv)

======= Matthew 24:7 ============

Matthew 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines and earthquakes in divers places.(asv)

Mattheüs 24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. (NL)

Matthew 24:7 For{G1063} nation{G1484} shall rise{G1453}{(G5701)} against{G1909} nation{G1484}, and{G2532} kingdom{G932} against{G1909} kingdom{G932}: and{G2532} there shall be{G2071}{(G5704)} famines{G3042}, and{G2532} pestilences{G3061}, and{G2532} earthquakes{G4578}, in divers{G2596} places{G5117}. (kjv-strongs#)

Mat 24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. (kjv)

======= Matthew 24:8 ============

Matthew 24:8 But all these things are the beginning of travail.(asv)

Mattheüs 24:8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. (NL)

Matthew 24:8 All{G1161}{G3956} these{G5023} are the beginning{G746} of sorrows{G5604}. (kjv-strongs#)

Mat 24:8 All these are the beginning of sorrows. (kjv)

======= Matthew 24:9 ============

Matthew 24:9 Then shall they deliver you up unto tribulation, and shall kill you: and ye shall be hated of all the nations for my name's sake.(asv)

Mattheüs 24:9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. (NL)

Matthew 24:9 Then{G5119} shall they deliver{G3860} you{G5209} up{G3860}{(G5692)} to{G1519} be afflicted{G2347}, and{G2532} shall kill{G615}{(G5692)} you{G5209}: and{G2532} ye shall be{G2071}{(G5704)} hated{G3404}{(G5746)} of{G5259} all{G3956} nations{G1484} for{G1223} my{G3450} name's sake{G3686}. (kjv-strongs#)

Mat 24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. (kjv)

======= Matthew 24:10 ============

Matthew 24:10 And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.(asv)

Mattheüs 24:10 En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. (NL)

Matthew 24:10 And{G2532} then{G5119} shall many{G4183} be offended{G4624}{(G5701)}, and{G2532} shall betray{G3860}{(G5692)} one another{G240}, and{G2532} shall hate{G3404}{(G5692)} one another{G240}. (kjv-strongs#)

Mat 24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. (kjv)

======= Matthew 24:11 ============

Matthew 24:11 And many false prophets shall arise, and shall lead many astray.(asv)

Mattheüs 24:11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. (NL)

Matthew 24:11 And{G2532} many{G4183} false prophets{G5578} shall rise{G1453}{(G5701)}, and{G2532} shall deceive{G4105}{(G5692)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. (kjv)

======= Matthew 24:12 ============

Matthew 24:12 And because iniquity shall be multiplied, the love of the many shall wax cold.(asv)

Mattheüs 24:12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. (NL)

Matthew 24:12 And{G2532} because{G1223} iniquity{G458} shall abound{G4129}{(G5683)}, the love{G26} of many{G4183} shall wax cold{G5594}{(G5691)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. (kjv)

======= Matthew 24:13 ============

Matthew 24:13 But he that endureth to the end, the same shall be saved.(asv)

Mattheüs 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (NL)

Matthew 24:13 But{G1161} he that shall endure{G5278}{(G5660)} unto{G1519} the end{G5056}, the same{G3778} shall be saved{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. (kjv)

======= Matthew 24:14 ============

Matthew 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a testimony unto all the nations; and then shall the end come.(asv)

Mattheüs 24:14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. (NL)

Matthew 24:14 And{G2532} this{G5124} gospel{G2098} of the kingdom{G932} shall be preached{G2784}{(G5701)} in{G1722} all{G3650} the world{G3625} for{G1519} a witness{G3142} unto all{G3956} nations{G1484}; and{G2532} then{G5119} shall the end{G5056} come{G2240}{(G5692)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come. (kjv)

======= Matthew 24:15 ============

Matthew 24:15 When therefore ye see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let him that readeth understand),(asv)

Mattheüs 24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) (NL)

Matthew 24:15 When{G3752} ye therefore{G3767} shall see{G1492}{(G5632)} the abomination{G946} of desolation{G2050}, spoken of{G4483}{(G5685)} by{G1223} Daniel{G1158} the prophet{G4396}, stand{G2476}{(G5756)}{(G5625)}{G2476}{(G5761)} in{G1722} the holy{G40} place{G5117},(whoso readeth{G314}{(G5723)}, let him understand{G3539}{(G5720)}:) (kjv-strongs#)

Mat 24:15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) (kjv)

======= Matthew 24:16 ============

Matthew 24:16 then let them that are in Judaea flee unto the mountains:(asv)

Mattheüs 24:16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; (NL)

Matthew 24:16 Then{G5119} let them which be in{G1722} Judaea{G2449} flee{G5343}{(G5720)} into{G1909} the mountains{G3735}: (kjv-strongs#)

Mat 24:16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: (kjv)

======= Matthew 24:17 ============

Matthew 24:17 let him that is on the housetop not go down to take out things that are in his house:(asv)

Mattheüs 24:17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen; (NL)

Matthew 24:17 Let him which is on{G1909} the housetop{G1430} not{G3361} come down{G2597}{(G5720)} to take{G142}{(G5658)} any thing{G5100} out of{G1537} his{G846} house{G3614}: (kjv-strongs#)

Mat 24:17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: (kjv)

======= Matthew 24:18 ============

Matthew 24:18 and let him that is in the field not return back to take his cloak.(asv)

Mattheüs 24:18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. (NL)

Matthew 24:18 {G2532} Neither{G3361} let him which is in{G1722} the field{G68} return{G1994}{(G5657)} back{G3694} to take{G142}{(G5658)} his{G846} clothes{G2440}. (kjv-strongs#)

Mat 24:18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. (kjv)

======= Matthew 24:19 ============

Matthew 24:19 But woe unto them that are with child and to them that give suck in those days!(asv)

Mattheüs 24:19 Maar wee de bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! (NL)

Matthew 24:19 And{G1161} woe{G3759} unto them that are{G2192}{(G5723)} with{G1722} child{G1064}, and{G2532} to them that give suck{G2337}{(G5723)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}! (kjv-strongs#)

Mat 24:19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! (kjv)

======= Matthew 24:20 ============

Matthew 24:20 And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:(asv)

Mattheüs 24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. (NL)

Matthew 24:20 But{G1161} pray ye{G4336}{(G5737)} that{G3363} your{G5216} flight{G5437} be{G1096}{(G5638)} not{G3363} in the winter{G5494}, neither{G3366} on{G1722} the sabbath day{G4521}: (kjv-strongs#)

Mat 24:20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: (kjv)

======= Matthew 24:21 ============

Matthew 24:21 for then shall be great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, no, nor ever shall be.(asv)

Mattheüs 24:21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. (NL)

Matthew 24:21 For{G1063} then{G5119} shall be{G2071}{(G5704)} great{G3173} tribulation{G2347}, such as{G3634} was{G1096}{(G5754)} not{G3756} since{G575} the beginning{G746} of the world{G2889} to this{G2193} time{G3568}, no{G3761}, nor ever{G3364} shall be{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. (kjv)

======= Matthew 24:22 ============

Matthew 24:22 And except those days had been shortened, no flesh would have been saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.(asv)

Mattheüs 24:22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. (NL)

Matthew 24:22 And{G2532} except{G1508} those{G1565} days{G2250} should be shortened{G2856}{(G5681)}, there{G3756} should{G302} no{G3956} flesh{G4561} be saved{G4982}{(G5681)}: but{G1161} for{G1223} the elect's sake{G1588} those{G1565} days{G2250} shall be shortened{G2856}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. (kjv)

======= Matthew 24:23 ============

Matthew 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is the Christ, or, Here; believe [it] not.(asv)

Mattheüs 24:23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. (NL)

Matthew 24:23 Then{G5119} if{G1437} any man{G5100} shall say{G2036}{(G5632)} unto you{G5213}, Lo{G2400}{(G5628)}, here{G5602} is Christ{G5547}, or{G2228} there{G5602}; believe{G4100}{(G5661)} it not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mat 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. (kjv)

======= Matthew 24:24 ============

Matthew 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and wonders; so as to lead astray, if possible, even the elect.(asv)

Mattheüs 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. (NL)

Matthew 24:24 For{G1063} there shall arise{G1453}{(G5701)} false Christs{G5580}, and{G2532} false prophets{G5578}, and{G2532} shall shew{G1325}{(G5692)} great{G3173} signs{G4592} and{G2532} wonders{G5059}; insomuch that{G5620}, if{G1487} it were possible{G1415}, they shall deceive{G4105}{(G5658)} the very{G2532} elect{G1588}. (kjv-strongs#)

Mat 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. (kjv)

======= Matthew 24:25 ============

Matthew 24:25 Behold, I have told you beforehand.(asv)

Mattheüs 24:25 Ziet, Ik heb het u voorzegd! (NL)

Matthew 24:25 Behold{G2400}{(G5628)}, I have told{G4280} you{G5213} before{G4280}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:25 Behold, I have told you before. (kjv)

======= Matthew 24:26 ============

Matthew 24:26 If therefore they shall say unto you, Behold, he is in the wilderness; go not forth: Behold, he is in the inner chambers; believe [it] not.(asv)

Mattheüs 24:26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet. (NL)

Matthew 24:26 Wherefore{G3767} if{G1437} they shall say{G2036}{(G5632)} unto you{G5213}, Behold{G2400}{(G5628)}, he is{G2076}{(G5748)} in{G1722} the desert{G2048}; go{G1831} not{G3361} forth{G1831}{(G5632)}: behold{G2400}{(G5628)}, he is in{G1722} the secret chambers{G5009}; believe{G4100}{(G5661)} it not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mat 24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. (kjv)

======= Matthew 24:27 ============

Matthew 24:27 For as the lightning cometh forth from the east, and is seen even unto the west; so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Mattheüs 24:27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. (NL)

Matthew 24:27 For{G1063} as{G5618} the lightning{G796} cometh{G1831}{(G5736)} out of{G575} the east{G395}, and{G2532} shineth{G5316}{(G5727)} even unto{G2193} the west{G1424}; so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:28 ============

Matthew 24:28 Wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.(asv)

Mattheüs 24:28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. (NL)

Matthew 24:28 For{G1063} wheresoever{G1437}{G3699} the carcase{G4430} is{G5600}{(G5753)}, there{G1563} will{G4863} the eagles{G105} be gathered together{G4863}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. (kjv)

======= Matthew 24:29 ============

Matthew 24:29 But immediately after the tribulation of those days the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:(asv)

Mattheüs 24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. (NL)

Matthew 24:29 Immediately{G1161}{G2112} after{G3326} the tribulation{G2347} of those{G1565} days{G2250} shall the sun{G2246} be darkened{G4654}{(G5701)}, and{G2532} the moon{G4582} shall{G1325} not{G3756} give{G1325}{(G5692)} her{G846} light{G5338}, and{G2532} the stars{G792} shall fall{G4098}{(G5699)} from{G575} heaven{G3772}, and{G2532} the powers{G1411} of the heavens{G3772} shall be shaken{G4531}{(G5701)}: (kjv-strongs#)

Mat 24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: (kjv)

======= Matthew 24:30 ============

Matthew 24:30 and then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming on the clouds of heaven with power and great glory.(asv)

Mattheüs 24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. (NL)

Matthew 24:30 And{G2532} then{G5119} shall appear{G5316}{(G5691)} the sign{G4592} of the Son{G5207} of man{G444} in{G1722} heaven{G3772}: and{G2532} then{G5119} shall{G2875} all{G3956} the tribes{G5443} of the earth{G1093} mourn{G2875}{(G5695)}, and{G2532} they shall see{G3700}{(G5695)} the Son{G5207} of man{G444} coming{G2064}{(G5740)} in{G1909} the clouds{G3507} of heaven{G3772} with{G3326} power{G1411} and{G2532} great{G4183} glory{G1391}. (kjv-strongs#)

Mat 24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. (kjv)

======= Matthew 24:31 ============

Matthew 24:31 And he shall send forth his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. [(asv)

Mattheüs 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. (NL)

Matthew 24:31 And{G2532} he shall send{G649}{(G5692)} his{G846} angels{G32} with{G3326} a great{G3173} sound{G5456} of a trumpet{G4536}, and{G2532} they shall gather together{G1996}{(G5692)} his{G846} elect{G1588} from{G1537} the four{G5064} winds{G417}, from{G575} one end{G206} of heaven{G3772} to{G2193} the other{G206}{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. (kjv)

======= Matthew 24:32 ============

Matthew 24:32 Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;(asv)

Mattheüs 24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. (NL)

Matthew 24:32 Now{G1161} learn{G3129}{(G5628)} a parable{G3850} of{G575} the fig tree{G4808}; When{G3752} his{G846} branch{G2798} is{G1096}{(G5638)} yet{G2235} tender{G527}, and{G2532} putteth forth{G1631}{(G5725)} leaves{G5444}, ye know{G1097}{(G5719)} that{G3754} summer{G2330} is nigh{G1451}: (kjv-strongs#)

Mat 24:32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: (kjv)

======= Matthew 24:33 ============

Matthew 24:33 even so ye also, when ye see all these things, know ye that he is nigh, [even] at the doors.(asv)

Mattheüs 24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. (NL)

Matthew 24:33 So{G3779} likewise{G2532} ye{G5210}, when{G3752} ye shall see{G1492}{(G5632)} all{G3956} these things{G5023}, know{G1097}{(G5719)} that{G3754} it is{G2076}{(G5748)} near{G1451}, even at{G1909} the doors{G2374}. (kjv-strongs#)

Mat 24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. (kjv)

======= Matthew 24:34 ============

Matthew 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all these things be accomplished.(asv)

Mattheüs 24:34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. (NL)

Matthew 24:34 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, This{G3778} generation{G1074} shall not{G3364} pass{G3928}{(G5632)}, till{G302}{G2193} all{G3956} these things{G5023} be fulfilled{G1096}{(G5638)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. (kjv)

======= Matthew 24:35 ============

Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.(asv)

Mattheüs 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. (NL)

Matthew 24:35 Heaven{G3772} and{G2532} earth{G1093} shall pass away{G3928}{(G5695)}, but{G1161} my{G3450} words{G3056} shall{G3928} not{G3364} pass away{G3928}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. (kjv)

======= Matthew 24:36 ============

Matthew 24:36 But of that day and hour knoweth no one, not even the angels of heaven, neither the Son, but the Father only.(asv)

Mattheüs 24:36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. (NL)

Matthew 24:36 But{G1161} of{G4012} that{G1565} day{G2250} and{G2532} hour{G5610} knoweth{G1492}{(G5758)} no{G3762} man, no, not{G3761} the angels{G32} of heaven{G3772}, but{G1508} my{G3450} Father{G3962} only{G3441}. (kjv-strongs#)

Mat 24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. (kjv)

======= Matthew 24:37 ============

Matthew 24:37 And as [were] the days of Noah, so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Mattheüs 24:37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. (NL)

Matthew 24:37 But{G1161} as{G5618} the days{G2250} of Noe{G3575} were, so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:38 ============

Matthew 24:38 For as in those days which were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,(asv)

Mattheüs 24:38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; (NL)

Matthew 24:38 For{G1063} as{G5618} in{G1722} the days{G2250} that were{G2258}{(G5713)} before{G4253} the flood{G2627} they were eating{G5176}{(G5723)} and{G2532} drinking{G4095}{(G5723)}, marrying{G1060}{(G5723)} and{G2532} giving in marriage{G1547}{(G5723)}, until{G891} the day{G2250} that{G3739} Noe{G3575} entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the ark{G2787}, (kjv-strongs#)

Mat 24:38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark, (kjv)

======= Matthew 24:39 ============

Matthew 24:39 and they knew not until the flood came, and took them all away; so shall be the coming of the Son of man.(asv)

Mattheüs 24:39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. (NL)

Matthew 24:39 And{G2532} knew{G1097}{(G5627)} not{G3756} until{G2193} the flood{G2627} came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} took{G142} them all{G537} away{G142}{(G5656)}; so{G3779} shall{G2071} also{G2532} the coming{G3952} of the Son{G5207} of man{G444} be{G2071}{(G5704)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be. (kjv)

======= Matthew 24:40 ============

Matthew 24:40 Then shall two men be in the field; one is taken, and one is left:(asv)

Mattheüs 24:40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. (NL)

Matthew 24:40 Then{G5119} shall{G2071} two{G1417} be{G2071}{(G5704)} in{G1722} the field{G68}; the one{G1520} shall be taken{G3880}{(G5743)}, and{G2532} the other{G1520} left{G863}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left. (kjv)

======= Matthew 24:41 ============

Matthew 24:41 two women [shall be] grinding at the mill; one is taken, and one is left.(asv)

Mattheüs 24:41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. (NL)

Matthew 24:41 Two{G1417} women shall be grinding{G229}{(G5723)} at{G1722} the mill{G3459}; the one{G3391} shall be taken{G3880}{(G5743)}, and{G2532} the other{G3391} left{G863}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left. (kjv)

======= Matthew 24:42 ============

Matthew 24:42 Watch therefore: for ye know not on what day your Lord cometh.(asv)

Mattheüs 24:42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. (NL)

Matthew 24:42 Watch{G1127}{(G5720)} therefore{G3767}: for{G3754} ye know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G4169} hour{G5610} your{G5216} Lord{G2962} doth come{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. (kjv)

======= Matthew 24:43 ============

Matthew 24:43 But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief was coming, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken through.(asv)

Mattheüs 24:43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. (NL)

Matthew 24:43 But{G1161} know{G1097}{(G5719)} this{G1565}, that{G3754} if{G1487} the goodman of the house{G3617} had known{G1492}{(G5715)} in what{G4169} watch{G5438} the thief{G2812} would come{G2064}{(G5736)}, he would{G302} have watched{G1127}{(G5656)}, and{G2532} would{G302} not{G3756} have suffered{G1439}{(G5656)} his{G846} house{G3614} to be broken up{G1358}{(G5650)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. (kjv)

======= Matthew 24:44 ============

Matthew 24:44 Therefore be ye also ready; for in an hour that ye think not the Son of man cometh.(asv)

Mattheüs 24:44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. (NL)

Matthew 24:44 Therefore{G1223}{G5124} be{G1096}{(G5737)} ye{G5210} also{G2532} ready{G2092}: for{G3754} in such{G3739} an hour{G5610} as ye think{G1380}{(G5719)} not{G3756} the Son{G5207} of man{G444} cometh{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh. (kjv)

======= Matthew 24:45 ============

Matthew 24:45 Who then is the faithful and wise servant, whom his lord hath set over his household, to give them their food in due season?(asv)

Mattheüs 24:45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? (NL)

Matthew 24:45 Who{G5101} then{G686} is{G2076}{(G5748)} a faithful{G4103} and{G2532} wise{G5429} servant{G1401}, whom{G3739} his{G846} lord{G2962} hath made ruler{G2525}{(G5656)} over{G1909} his{G846} household{G2322}, to give{G1325}{(G5721)} them{G846} meat{G5160} in{G1722} due season{G2540}? (kjv-strongs#)

Mat 24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? (kjv)

======= Matthew 24:46 ============

Matthew 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.(asv)

Mattheüs 24:46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. (NL)

Matthew 24:46 Blessed{G3107} is that{G1565} servant{G1401}, whom{G3739} his{G846} lord{G2962} when he cometh{G2064}{(G5631)} shall find{G2147}{(G5692)} so{G3779} doing{G4160}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing. (kjv)

======= Matthew 24:47 ============

Matthew 24:47 Verily I say unto you, that he will set him over all that he hath.(asv)

Mattheüs 24:47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. (NL)

Matthew 24:47 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} he shall make{G2525} him{G846} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} all{G3956} his{G846} goods{G5224}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 24:47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods. (kjv)

======= Matthew 24:48 ============

Matthew 24:48 But if that evil servant shall say in his heart, My lord tarrieth;(asv)

Mattheüs 24:48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; (NL)

Matthew 24:48 But and{G1161} if{G1437} that{G1565} evil{G2556} servant{G1401} shall say{G2036}{(G5632)} in{G1722} his{G846} heart{G2588}, My{G3450} lord{G2962} delayeth{G5549}{(G5719)} his coming{G2064}{(G5629)}; (kjv-strongs#)

Mat 24:48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; (kjv)

======= Matthew 24:49 ============

Matthew 24:49 and shall begin to beat his fellow-servants, and shall eat and drink with the drunken;(asv)

Mattheüs 24:49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards; (NL)

Matthew 24:49 And{G2532} shall begin{G756}{(G5672)} to smite{G5180}{(G5721)} his fellowservants{G4889}, and{G1161} to eat{G2068}{(G5721)} and{G2532} drink{G4095}{(G5721)} with{G3326} the drunken{G3184}{(G5723)}; (kjv-strongs#)

Mat 24:49 And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken; (kjv)

======= Matthew 24:50 ============

Matthew 24:50 the lord of that servant shall come in a day when he expecteth not, and in an hour when he knoweth not,(asv)

Mattheüs 24:50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; (NL)

Matthew 24:50 The lord{G2962} of that{G1565} servant{G1401} shall come{G2240}{(G5692)} in{G1722} a day{G2250} when{G3739} he looketh{G4328}{(G5719)} not{G3756} for him, and{G2532} in{G1722} an hour{G5610} that{G3739} he is{G1097} not{G3756} aware of{G1097}{(G5719)}, (kjv-strongs#)

Mat 24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, (kjv)

======= Matthew 24:51 ============

Matthew 24:51 and shall cut him asunder, and appoint his portion with the hypocrites: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Mattheüs 24:51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden. (NL)

Matthew 24:51 And{G2532} shall cut{G1371} him{G846} asunder{G1371}{(G5692)}, and{G2532} appoint{G5087}{(G5692)} him his{G846} portion{G3313} with{G3326} the hypocrites{G5273}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 24:51 And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.(kjv)

======= Matthew 25:1 ============

Matthew 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.(asv)

Mattheüs 25:1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. (NL)

Matthew 25:1 Then{G5119} shall the kingdom{G932} of heaven{G3772} be likened{G3666}{(G5701)} unto ten{G1176} virgins{G3933}, which{G3748} took{G2983}{(G5631)} their{G846} lamps{G2985}, and went forth{G1831}{(G5627)} to meet{G529}{G1519} the bridegroom{G3566}. (kjv-strongs#)

Mat 25:1 Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. (kjv)

======= Matthew 25:2 ============

Matthew 25:2 And five of them were foolish, and five were wise.(asv)

Mattheüs 25:2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. (NL)

Matthew 25:2 And{G1161} five{G4002} of{G1537} them{G846} were{G2258}{(G5713)} wise{G5429}, and{G2532} five{G4002} were foolish{G3474}. (kjv-strongs#)

Mat 25:2 And five of them were wise, and five were foolish. (kjv)

======= Matthew 25:3 ============

Matthew 25:3 For the foolish, when they took their lamps, took no oil with them:(asv)

Mattheüs 25:3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. (NL)

Matthew 25:3 They{G3748} that were foolish{G3474} took{G2983}{(G5631)} their{G846}{G1438} lamps{G2985}, and took{G2983}{(G5627)} no{G3756} oil{G1637} with{G3326} them{G1438}: (kjv-strongs#)

Mat 25:3 They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: (kjv)

======= Matthew 25:4 ============

Matthew 25:4 but the wise took oil in their vessels with their lamps.(asv)

Mattheüs 25:4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. (NL)

Matthew 25:4 But{G1161} the wise{G5429} took{G2983}{(G5627)} oil{G1637} in{G1722} their{G846} vessels{G30} with{G3326} their{G846} lamps{G2985}. (kjv-strongs#)

Mat 25:4 But the wise took oil in their vessels with their lamps. (kjv)

======= Matthew 25:5 ============

Matthew 25:5 Now while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.(asv)

Mattheüs 25:5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. (NL)

Matthew 25:5 While{G1161} the bridegroom{G3566} tarried{G5549}{(G5723)}, they all{G3956} slumbered{G3573}{(G5656)} and{G2532} slept{G2518}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:5 While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. (kjv)

======= Matthew 25:6 ============

Matthew 25:6 But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom! Come ye forth to meet him.(asv)

Mattheüs 25:6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! (NL)

Matthew 25:6 And{G1161} at midnight{G3319}{G3571} there was a cry{G2906} made{G1096}{(G5754)}, Behold{G2400}{(G5628)}, the bridegroom{G3566} cometh{G2064}{(G5736)}; go ye out{G1831}{(G5737)} to{G1519} meet{G529} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:6 And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. (kjv)

======= Matthew 25:7 ============

Matthew 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.(asv)

Mattheüs 25:7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. (NL)

Matthew 25:7 Then{G5119} all{G3956} those{G1565} virgins{G3933} arose{G1453}{(G5681)}, and{G2532} trimmed{G2885}{(G5656)} their{G846} lamps{G2985}. (kjv-strongs#)

Mat 25:7 Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. (kjv)

======= Matthew 25:8 ============

Matthew 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.(asv)

Mattheüs 25:8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. (NL)

Matthew 25:8 And{G1161} the foolish{G3474} said{G2036}{(G5627)} unto the wise{G5429}, Give{G1325}{(G5628)} us{G2254} of{G1537} your{G5216} oil{G1637}; for{G3754} our{G2257} lamps{G2985} are gone out{G4570}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:8 And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out. (kjv)

======= Matthew 25:9 ============

Matthew 25:9 But the wise answered, saying, Peradventure there will not be enough for us and you: go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.(asv)

Mattheüs 25:9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. (NL)

Matthew 25:9 But{G1161} the wise{G5429} answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, Not so; lest{G3379} there be{G714} not{G3756} enough{G714}{(G5661)} for us{G2254} and{G2532} you{G5213}: but{G1161} go ye{G4198}{(G5737)} rather{G3123} to them{G4314} that sell{G4453}{(G5723)}, and{G2532} buy{G59}{(G5657)} for yourselves{G1438}. (kjv-strongs#)

Mat 25:9 But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. (kjv)

======= Matthew 25:10 ============

Matthew 25:10 And while they went away to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage feast: and the door was shut.(asv)

Mattheüs 25:10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. (NL)

Matthew 25:10 And{G1161} while they{G846} went{G565}{(G5740)} to buy{G59}{(G5658)}, the bridegroom{G3566} came{G2064}{(G5627)}; and{G2532} they that were ready{G2092} went in{G1525}{(G5627)} with{G3326} him{G846} to{G1519} the marriage{G1062}: and{G2532} the door{G2374} was shut{G2808}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:10 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut. (kjv)

======= Matthew 25:11 ============

Matthew 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.(asv)

Mattheüs 25:11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! (NL)

Matthew 25:11 Afterward{G1161}{G5305} came{G2064}{(G5736)} also{G2532} the other{G3062} virgins{G3933}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, Lord{G2962}, open{G455}{(G5657)} to us{G2254}. (kjv-strongs#)

Mat 25:11 Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. (kjv)

======= Matthew 25:12 ============

Matthew 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.(asv)

Mattheüs 25:12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. (NL)

Matthew 25:12 But{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I know{G1492}{(G5758)} you{G5209} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 25:12 But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. (kjv)

======= Matthew 25:13 ============

Matthew 25:13 Watch therefore, for ye know not the day nor the hour.(asv)

Mattheüs 25:13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in welke de Zoon des mensen komen zal. (NL)

Matthew 25:13 Watch{G1127}{(G5720)} therefore{G3767}, for{G3754} ye know{G1492}{(G5758)} neither{G3756} the day{G2250} nor{G3761} the hour{G5610} wherein{G1722}{G3739} the Son{G5207} of man{G444} cometh{G2064}{(G5736)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:13 Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh. (kjv)

======= Matthew 25:14 ============

Matthew 25:14 For [it is] as [when] a man, going into another country, called his own servants, and delivered unto them his goods.(asv)

Mattheüs 25:14 Want het is gelijk een mens, die buiten 's lands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. (NL)

Matthew 25:14 For{G1063} the kingdom of heaven is as{G5618} a man{G444} travelling into a far country{G589}{(G5723)}, who called{G2564}{(G5656)} his own{G2398} servants{G1401}, and{G2532} delivered{G3860}{(G5656)} unto them{G846} his{G846} goods{G5224}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:14 For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods. (kjv)

======= Matthew 25:15 ============

Matthew 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, to another one; to each according to his several ability; and he went on his journey.(asv)

Mattheüs 25:15 En den ene gaf hij vijf talenten, en den anderen twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond. (NL)

Matthew 25:15 And{G2532} unto one{G3739}{G3303} he gave{G1325}{(G5656)} five{G4002} talents{G5007},{G1161} to another{G3739} two{G1417}, and{G1161} to another{G3739} one{G1520}; to every man{G1538} according{G2596} to his several{G2398} ability{G1411}; and{G2532} straightway{G2112} took his journey{G589}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:15 And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey. (kjv)

======= Matthew 25:16 ============

Matthew 25:16 Straightway he that received the five talents went and traded with them, and made other five talents.(asv)

Mattheüs 25:16 Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten. (NL)

Matthew 25:16 Then{G1161} he that had received{G2983}{(G5631)} the five{G4002} talents{G5007} went{G4198}{(G5679)} and traded{G2038}{(G5662)} with{G1722} the same{G846}, and{G2532} made{G4160}{(G5656)} them other{G243} five{G4002} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 25:16 Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents. (kjv)

======= Matthew 25:17 ============

Matthew 25:17 In like manner he also that [received] the two gained other two.(asv)

Mattheüs 25:17 Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee. (NL)

Matthew 25:17 And{G2532} likewise{G5615} he that had received{G3588} two{G1417}, he{G846} also{G2532} gained{G2770}{(G5656)} other{G243} two{G1417}. (kjv-strongs#)

Mat 25:17 And likewise he that had received two, he also gained other two. (kjv)

======= Matthew 25:18 ============

Matthew 25:18 But he that received the one went away and digged in the earth, and hid his lord's money.(asv)

Mattheüs 25:18 Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren. (NL)

Matthew 25:18 But{G1161} he that had received{G2983}{(G5631)} one{G1520} went{G565}{(G5631)} and digged{G3736}{(G5656)} in{G1722} the earth{G1093}, and{G2532} hid{G613}{(G5656)} his{G846} lord's{G2962} money{G694}. (kjv-strongs#)

Mat 25:18 But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money. (kjv)

======= Matthew 25:19 ============

Matthew 25:19 Now after a long time the lord of those servants cometh, and maketh a reckoning with them.(asv)

Mattheüs 25:19 En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen. (NL)

Matthew 25:19 After{G1161}{G3326} a long{G4183} time{G5550} the lord{G2962} of those{G1565} servants{G1401} cometh{G2064}{(G5736)}, and{G2532} reckoneth{G4868}{(G5719)}{G3056} with{G3326} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:19 After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them. (kjv)

======= Matthew 25:20 ============

Matthew 25:20 And he that received the five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: lo, I have gained other five talents.(asv)

Mattheüs 25:20 En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen. (NL)

Matthew 25:20 And so{G2532} he that had received{G2983}{(G5631)} five{G4002} talents{G5007} came{G4334}{(G5631)} and brought{G4374}{(G5656)} other{G243} five{G4002} talents{G5007}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, thou deliveredst{G3860}{(G5656)} unto me{G3427} five{G4002} talents{G5007}: behold{G2396}, I have gained{G2770}{(G5656)} beside{G1909} them{G846} five{G4002} talents{G5007} more{G243}. (kjv-strongs#)

Mat 25:20 And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more. (kjv)

======= Matthew 25:21 ============

Matthew 25:21 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.(asv)

Mattheüs 25:21 En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. (NL)

Matthew 25:21 {G1161} His{G846} lord{G2962} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Well done{G2095}, thou good{G18} and{G2532} faithful{G4103} servant{G1401}: thou hast been{G2258}{(G5713)} faithful{G4103} over{G1909} a few things{G3641}, I will make{G2525} thee{G4571} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} many things{G4183}: enter thou{G1525}{(G5628)} into{G1519} the joy{G5479} of thy{G4675} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 25:21 His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. (kjv)

======= Matthew 25:22 ============

Matthew 25:22 And he also that [received] the two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: lo, I have gained other two talents.(asv)

Mattheüs 25:22 En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen. (NL)

Matthew 25:22 {G1161} He also{G2532} that had received{G2983}{(G5631)} two{G1417} talents{G5007} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, thou deliveredst{G3860}{(G5656)} unto me{G3427} two{G1417} talents{G5007}: behold{G2396}, I have gained{G2770}{(G5656)} two{G1417} other{G243} talents{G5007} beside{G1909} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 25:22 He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them. (kjv)

======= Matthew 25:23 ============

Matthew 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.(asv)

Mattheüs 25:23 Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. (NL)

Matthew 25:23 His{G846} lord{G2962} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Well done{G2095}, good{G18} and{G2532} faithful{G4103} servant{G1401}; thou hast been{G2258}{(G5713)} faithful{G4103} over{G1909} a few things{G3641}, I will make{G2525} thee{G4571} ruler{G2525}{(G5692)} over{G1909} many things{G4183}: enter thou{G1525}{(G5628)} into{G1519} the joy{G5479} of thy{G4675} lord{G2962}. (kjv-strongs#)

Mat 25:23 His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. (kjv)

======= Matthew 25:24 ============

Matthew 25:24 And he also that had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering where thou didst not scatter;(asv)

Mattheüs 25:24 Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer, ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar gij niet gestrooid hebt; (NL)

Matthew 25:24 Then{G1161}{G2532} he which had received{G2983}{(G5761)} the one{G1520} talent{G5007} came{G4334}{(G5631)} and said{G2036}{(G5627)}, Lord{G2962}, I knew{G1097}{(G5627)} thee{G4571} that{G3754} thou art{G1488}{(G5748)} an hard{G4642} man{G444}, reaping{G2325}{(G5723)} where{G3699} thou hast{G4687} not{G3756} sown{G4687}{(G5656)}, and{G2532} gathering{G4863}{(G5723)} where{G3606} thou hast{G1287} not{G3756} strawed{G1287}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:24 Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed: (kjv)

======= Matthew 25:25 ============

Matthew 25:25 and I was afraid, and went away and hid thy talent in the earth: lo, thou hast thine own.(asv)

Mattheüs 25:25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het uwe. (NL)

Matthew 25:25 And{G2532} I was afraid{G5399}{(G5679)}, and went{G565}{(G5631)} and hid{G2928}{(G5656)} thy{G4675} talent{G5007} in{G1722} the earth{G1093}: lo{G2396}, there thou hast{G2192}{(G5719)} that is thine{G4674}. (kjv-strongs#)

Mat 25:25 And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine. (kjv)

======= Matthew 25:26 ============

Matthew 25:26 But his lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I did not scatter;(asv)

Mattheüs 25:26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb. (NL)

Matthew 25:26 {G1161} His{G846} lord{G2962} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Thou wicked{G4190} and{G2532} slothful{G3636} servant{G1401}, thou knewest{G1492}{(G5715)} that{G3754} I reap{G2325}{(G5719)} where{G3699} I sowed{G4687}{(G5656)} not{G3756}, and{G2532} gather{G4863}{(G5719)} where{G3606} I have{G1287} not{G3756} strawed{G1287}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:26 His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed: (kjv)

======= Matthew 25:27 ============

Matthew 25:27 thou oughtest therefore to have put my money to the bankers, and at my coming I should have received back mine own with interest.(asv)

Mattheüs 25:27 Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. (NL)

Matthew 25:27 Thou{G4571} oughtest{G1163}{(G5713)} therefore{G3767} to have put{G906}{(G5629)} my{G3450} money{G694} to the exchangers{G5133}, and{G2532} then at my coming{G2064}{(G5631)} I{G1473} should{G302} have received{G2865}{(G5668)} mine own{G1699} with{G4862} usury{G5110}. (kjv-strongs#)

Mat 25:27 Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. (kjv)

======= Matthew 25:28 ============

Matthew 25:28 Take ye away therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents.(asv)

Mattheüs 25:28 Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft. (NL)

Matthew 25:28 Take{G142}{(G5657)} therefore{G3767} the talent{G5007} from{G575} him{G846}, and{G2532} give{G1325}{(G5628)} it unto him which hath{G2192}{(G5723)} ten{G1176} talents{G5007}. (kjv-strongs#)

Mat 25:28 Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents. (kjv)

======= Matthew 25:29 ============

Matthew 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away.(asv)

Mattheüs 25:29 Want een iegelijk, die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. (NL)

Matthew 25:29 For{G1063} unto every one{G3956} that hath{G2192}{(G5723)} shall be given{G1325}{(G5701)}, and{G2532} he shall have abundance{G4052}{(G5701)}: but{G1161} from{G575} him{G846} that hath{G2192}{(G5723)} not{G3361} shall be taken away{G142}{(G5701)}{G575} even{G2532} that which{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 25:29 For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. (kjv)

======= Matthew 25:30 ============

Matthew 25:30 And cast ye out the unprofitable servant into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.(asv)

Mattheüs 25:30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden. (NL)

Matthew 25:30 And{G2532} cast ye{G1544}{(G5720)} the unprofitable{G888} servant{G1401} into{G1519} outer{G1857} darkness{G4655}: there{G1563} shall be{G2071}{(G5704)} weeping{G2805} and{G2532} gnashing{G1030} of teeth{G3599}. (kjv-strongs#)

Mat 25:30 And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth. (kjv)

======= Matthew 25:31 ============

Matthew 25:31 But when the Son of man shall come in his glory, and all the angels with him, then shall he sit on the throne of his glory:(asv)

Mattheüs 25:31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. (NL)

Matthew 25:31 When{G1161}{G3752} the Son{G5207} of man{G444} shall come{G2064}{(G5632)} in{G1722} his{G846} glory{G1391}, and{G2532} all{G3956} the holy{G40} angels{G32} with{G3326} him{G846}, then{G5119} shall he sit{G2523}{(G5692)} upon{G1909} the throne{G2362} of his{G846} glory{G1391}: (kjv-strongs#)

Mat 25:31 When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory: (kjv)

======= Matthew 25:32 ============

Matthew 25:32 and before him shall be gathered all the nations: and he shall separate them one from another, as the shepherd separateth the sheep from the goats;(asv)

Mattheüs 25:32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. (NL)

Matthew 25:32 And{G2532} before{G1715} him{G846} shall be gathered{G4863}{(G5701)} all{G3956} nations{G1484}: and{G2532} he shall separate{G873}{(G5692)} them{G846} one{G240} from{G575} another{G240}, as{G5618} a shepherd{G4166} divideth{G873}{(G5719)} his sheep{G4263} from{G575} the goats{G2056}: (kjv-strongs#)

Mat 25:32 And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats: (kjv)

======= Matthew 25:33 ============

Matthew 25:33 and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.(asv)

Mattheüs 25:33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. (NL)

Matthew 25:33 And{G2532} he shall set{G2476}{(G5692)}{G3303} the sheep{G4263} on{G1537} his{G846} right hand{G1188}, but{G1161} the goats{G2055} on{G1537} the left{G2176}. (kjv-strongs#)

Mat 25:33 And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. (kjv)

======= Matthew 25:34 ============

Matthew 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:(asv)

Mattheüs 25:34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. (NL)

Matthew 25:34 Then{G5119} shall the King{G935} say{G2046}{(G5692)} unto them on{G1537} his{G846} right hand{G1188}, Come{G1205}{(G5773)}, ye blessed{G2127}{(G5772)} of my{G3450} Father{G3962}, inherit{G2816}{(G5657)} the kingdom{G932} prepared{G2090}{(G5772)} for you{G5213} from{G575} the foundation{G2602} of the world{G2889}: (kjv-strongs#)

Mat 25:34 Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: (kjv)

======= Matthew 25:35 ============

Matthew 25:35 for I was hungry, and ye gave me to eat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in;(asv)

Mattheüs 25:35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. (NL)

Matthew 25:35 For{G1063} I was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G1325}{(G5656)} me{G3427} meat{G5315}{(G5629)}: I was thirsty{G1372}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G4222} me{G3165} drink{G4222}{(G5656)}: I was{G2252}{(G5713)} a stranger{G3581}, and{G2532} ye took{G4863} me{G3165} in{G4863}{(G5627)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:35 For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in: (kjv)

======= Matthew 25:36 ============

Matthew 25:36 naked, and ye clothed me; I was sick, and ye visited me; I was in prison, and ye came unto me.(asv)

Mattheüs 25:36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. (NL)

Matthew 25:36 Naked{G1131}, and{G2532} ye clothed{G4016}{(G5627)} me{G3165}: I was sick{G770}{(G5656)}, and{G2532} ye visited{G1980}{(G5662)} me{G3165}: I was{G2252}{(G5713)} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} ye came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 25:36 Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me. (kjv)

======= Matthew 25:37 ============

Matthew 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee hungry, and fed thee? or athirst, and gave thee drink?(asv)

Mattheüs 25:37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? (NL)

Matthew 25:37 Then{G5119} shall the righteous{G1342} answer{G611}{(G5700)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} an hungred{G3983}{(G5723)}, and{G2532} fed{G5142}{(G5656)} thee? or{G2228} thirsty{G1372}{(G5723)}, and{G2532} gave thee drink{G4222}{(G5656)}? (kjv-strongs#)

Mat 25:37 Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink? (kjv)

======= Matthew 25:38 ============

Matthew 25:38 And when saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?(asv)

Mattheüs 25:38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? (NL)

Matthew 25:38 {G1161} When{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} a stranger{G3581}, and{G2532} took thee in{G4863}{(G5627)}? or{G2228} naked{G1131}, and{G2532} clothed{G4016}{(G5627)} thee? (kjv-strongs#)

Mat 25:38 When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee? (kjv)

======= Matthew 25:39 ============

Matthew 25:39 And when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?(asv)

Mattheüs 25:39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? (NL)

Matthew 25:39 {G1161} Or when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} sick{G772}, or{G2228} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 25:39 Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? (kjv)

======= Matthew 25:40 ============

Matthew 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it unto one of these my brethren, [even] these least, ye did it unto me.(asv)

Mattheüs 25:40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. (NL)

Matthew 25:40 And{G2532} the King{G935} shall answer{G611}{(G5679)} and say{G2046}{(G5692)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Inasmuch{G1909} as{G3745} ye have done{G4160}{(G5656)} it unto one{G1520} of the least{G1646} of these{G5130} my{G3450} brethren{G80}, ye have done{G4160}{(G5656)} it unto me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 25:40 And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. (kjv)

======= Matthew 25:41 ============

Matthew 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels:(asv)

Mattheüs 25:41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. (NL)

Matthew 25:41 Then{G5119} shall he say{G2046}{(G5692)} also{G2532} unto them on{G1537} the left hand{G2176}, Depart{G4198}{(G5737)} from{G575} me{G1700}, ye cursed{G2672}{(G5772)}, into{G1519} everlasting{G166} fire{G4442}, prepared{G2090}{(G5772)} for the devil{G1228} and{G2532} his{G846} angels{G32}: (kjv-strongs#)

Mat 25:41 Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: (kjv)

======= Matthew 25:42 ============

Matthew 25:42 for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;(asv)

Mattheüs 25:42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; (NL)

Matthew 25:42 For{G1063} I was an hungred{G3983}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G1325}{(G5656)} me{G3427} no{G3756} meat{G5315}{(G5629)}: I was thirsty{G1372}{(G5656)}, and{G2532} ye gave{G4222} me{G3165} no{G3756} drink{G4222}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 25:42 For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: (kjv)

======= Matthew 25:43 ============

Matthew 25:43 I was a stranger, and ye took me not in; naked, and ye clothed me not; sick, and in prison, and ye visited me not.(asv)

Mattheüs 25:43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. (NL)

Matthew 25:43 I was{G2252}{(G5713)} a stranger{G3581}, and{G2532} ye took{G4863} me{G3165} not{G3756} in{G4863}{(G5627)}: naked{G1131}, and{G2532} ye clothed{G4016}{(G5627)} me{G3165} not{G3756}: sick{G772}, and{G2532} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} ye visited{G1980}{(G5662)} me{G3165} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mat 25:43 I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not. (kjv)

======= Matthew 25:44 ============

Matthew 25:44 Then shall they also answer, saying, Lord, when saw we thee hungry, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?(asv)

Mattheüs 25:44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? (NL)

Matthew 25:44 Then{G5119} shall they{G846} also{G2532} answer{G611}{(G5700)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Lord{G2962}, when{G4219} saw we{G1492}{(G5627)} thee{G4571} an hungred{G3983}{(G5723)}, or{G2228} athirst{G1372}{(G5723)}, or{G2228} a stranger{G3581}, or{G2228} naked{G1131}, or{G2228} sick{G772}, or{G2228} in{G1722} prison{G5438}, and{G2532} did{G1247} not{G3756} minister{G1247}{(G5656)} unto thee{G4671}? (kjv-strongs#)

Mat 25:44 Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? (kjv)

======= Matthew 25:45 ============

Matthew 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not unto one of these least, ye did it not unto me.(asv)

Mattheüs 25:45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. (NL)

Matthew 25:45 Then{G5119} shall he answer{G611}{(G5700)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Inasmuch{G1909} as{G3745} ye did{G4160}{(G5656)} it not{G3756} to one{G1520} of the least{G1646} of these{G5130}, ye did{G4160}{(G5656)} it not{G3761} to me{G1698}. (kjv-strongs#)

Mat 25:45 Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. (kjv)

======= Matthew 25:46 ============

Matthew 25:46 And these shall go away into eternal punishment: but the righteous into eternal life.(asv)

Mattheüs 25:46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. (NL)

Matthew 25:46 And{G2532} these{G3778} shall go away{G565}{(G5695)} into{G1519} everlasting{G166} punishment{G2851}: but{G1161} the righteous{G1342} into{G1519} life{G2222} eternal{G166}. (kjv-strongs#)

Mat 25:46 And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.(kjv)

======= Matthew 26:1 ============

Matthew 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these words, he said unto his disciples,(asv)

Mattheüs 26:1 En het is geschied, als Jezus al deze woorden geeindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide: (NL)

Matthew 26:1 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, when{G3753} Jesus{G2424} had finished{G5055}{(G5656)} all{G3956} these{G5128} sayings{G3056}, he said{G2036}{(G5627)} unto his{G846} disciples{G3101}, (kjv-strongs#)

Mat 26:1 And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples, (kjv)

======= Matthew 26:2 ============

Matthew 26:2 Ye know that after two days the passover cometh, and the Son of man is delivered up to be crucified.(asv)

Mattheüs 26:2 Gij weet, dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden, om gekruisigd te worden. (NL)

Matthew 26:2 Ye know{G1492}{(G5758)} that{G3754} after{G3326} two{G1417} days{G2250} is{G1096}{(G5736)} the feast of the passover{G3957}, and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)} to{G1519} be crucified{G4717}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:2 Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified. (kjv)

======= Matthew 26:3 ============

Matthew 26:3 Then were gathered together the chief priests, and the elders of the people, unto the court of the high priest, who was called Caiaphas;(asv)

Mattheüs 26:3 Toen vergaderden de overpriesters en de Schriftgeleerden, en de ouderlingen des volks, in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Kajafas; (NL)

Matthew 26:3 Then{G5119} assembled together{G4863}{(G5681)} the chief priests{G749}, and{G2532} the scribes{G1122}, and{G2532} the elders{G4245} of the people{G2992}, unto{G1519} the palace{G833} of the high priest{G749}, who{G3588} was called{G3004}{(G5746)} Caiaphas{G2533}, (kjv-strongs#)

Mat 26:3 Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, (kjv)

======= Matthew 26:4 ============

Matthew 26:4 and they took counsel together that they might take Jesus by subtlety, and kill him.(asv)

Mattheüs 26:4 En zij beraadslaagden te zamen, dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. (NL)

Matthew 26:4 And{G2532} consulted{G4823}{(G5668)} that{G2443} they might take{G2902}{(G5661)} Jesus{G2424} by subtilty{G1388}, and{G2532} kill{G615}{(G5725)} him. (kjv-strongs#)

Mat 26:4 And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him. (kjv)

======= Matthew 26:5 ============

Matthew 26:5 But they said, Not during the feast, lest a tumult arise among people.(asv)

Mattheüs 26:5 Doch zij zeiden: Niet in het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk. (NL)

Matthew 26:5 But{G1161} they said{G3004}{(G5707)}, Not{G3361} on{G1722} the feast{G1859} day, lest{G3363} there be{G1096}{(G5638)} an uproar{G2351} among{G1722} the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 26:5 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people. (kjv)

======= Matthew 26:6 ============

Matthew 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,(asv)

Mattheüs 26:6 Als nu Jezus te Bethanie was, ten huize van Simon, de melaatse, (NL)

Matthew 26:6 Now{G1161} when Jesus{G2424} was{G1096}{(G5637)} in{G1722} Bethany{G963}, in{G1722} the house{G3614} of Simon{G4613} the leper{G3015}, (kjv-strongs#)

Mat 26:6 Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, (kjv)

======= Matthew 26:7 ============

Matthew 26:7 there came unto him a woman having an alabaster cruse of exceeding precious ointment, and she poured it upon his head, as he sat at meat.(asv)

Mattheüs 26:7 Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat. (NL)

Matthew 26:7 There came{G4334}{(G5627)} unto him{G846} a woman{G1135} having{G2192}{(G5723)} an alabaster box{G211} of very precious{G927} ointment{G3464}, and{G2532} poured it{G2708}{(G5656)} on{G1909} his{G846} head{G2776}, as he sat{G345}{(G5740)} at meat. (kjv-strongs#)

Mat 26:7 There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat. (kjv)

======= Matthew 26:8 ============

Matthew 26:8 But when the disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?(asv)

Mattheüs 26:8 En Zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: Waartoe dit verlies? (NL)

Matthew 26:8 But{G1161} when his{G846} disciples{G3101} saw{G1492}{(G5631)} it, they had indignation{G23}{(G5656)}, saying{G3004}{(G5723)}, To{G1519} what purpose{G5101} is this{G3778} waste{G684}? (kjv-strongs#)

Mat 26:8 But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? (kjv)

======= Matthew 26:9 ============

Matthew 26:9 For this [ointment] might have been sold for much, and given to the poor.(asv)

Mattheüs 26:9 Want deze zalf had kunnen duur verkocht, en de penningen den armen gegeven worden. (NL)

Matthew 26:9 For{G1063} this{G5124} ointment{G3464} might{G1410}{(G5711)} have been sold{G4097}{(G5683)} for much{G4183}, and{G2532} given{G1325}{(G5683)} to the poor{G4434}. (kjv-strongs#)

Mat 26:9 For this ointment might have been sold for much, and given to the poor. (kjv)

======= Matthew 26:10 ============

Matthew 26:10 But Jesus perceiving it said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.(asv)

Mattheüs 26:10 Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? want zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht. (NL)

Matthew 26:10 When{G1161} Jesus{G2424} understood{G1097}{(G5631)} it, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} trouble ye{G2873}{G3930}{(G5719)} the woman{G1135}? for{G1063} she hath wrought{G2038}{(G5662)} a good{G2570} work{G2041} upon{G1519} me{G1691}. (kjv-strongs#)

Mat 26:10 When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me. (kjv)

======= Matthew 26:11 ============

Matthew 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always.(asv)

Mattheüs 26:11 Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd. (NL)

Matthew 26:11 For{G1063} ye have{G2192}{(G5719)} the poor{G4434} always{G3842} with{G3326} you{G1438}; but{G1161} me{G1691} ye have{G2192}{(G5719)} not{G3756} always{G3842}. (kjv-strongs#)

Mat 26:11 For ye have the poor always with you; but me ye have not always. (kjv)

======= Matthew 26:12 ============

Matthew 26:12 For in that she poured this ointment upon my body, she did it to prepare me for burial.(asv)

Mattheüs 26:12 Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis. (NL)

Matthew 26:12 For in that{G1063} she{G3778}{(G5625)}{G846} hath poured{G906}{(G5631)} this{G5124} ointment{G3464} on{G1909} my{G3450} body{G4983}, she did{G4160}{(G5656)} it for{G4314} my{G3165} burial{G1779}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:12 For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. (kjv)

======= Matthew 26:13 ============

Matthew 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, that also which this woman hath done shall be spoken of for a memorial of her.(asv)

Mattheüs 26:13 Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. (NL)

Matthew 26:13 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Wheresoever{G3699}{G1437} this{G5124} gospel{G2098} shall be preached{G2784}{(G5686)} in{G1722} the whole{G3650} world{G2889}, there shall also{G2532} this, that{G3739} this woman{G3778}{(G5625)}{G846} hath done{G4160}{(G5656)}, be told{G2980}{(G5701)} for{G1519} a memorial{G3422} of her{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:13 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. (kjv)

======= Matthew 26:14 ============

Matthew 26:14 Then one of the twelve, who was called Judas Iscariot, went unto the chief priests,(asv)

Mattheüs 26:14 Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, tot de overpriesters, (NL)

Matthew 26:14 Then{G5119} one{G1520} of the twelve{G1427}, called{G3004}{(G5746)} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, went{G4198}{(G5679)} unto{G4314} the chief priests{G749}, (kjv-strongs#)

Mat 26:14 Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests, (kjv)

======= Matthew 26:15 ============

Matthew 26:15 and said, What are ye willing to give me, and I will deliver him unto you? And they weighed unto him thirty pieces of silver.(asv)

Mattheüs 26:15 En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen. (NL)

Matthew 26:15 And said{G2036}{(G5627)} unto them, What{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} give{G1325}{(G5629)} me{G3427}, and{G2504} I will deliver{G3860}{(G5692)} him{G846} unto you{G5213}? And{G1161} they covenanted{G2476}{(G5627)} with him{G846} for thirty{G5144} pieces of silver{G694}. (kjv-strongs#)

Mat 26:15 And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver. (kjv)

======= Matthew 26:16 ============

Matthew 26:16 And from that time he sought opportunity to deliver him [unto them] .(asv)

Mattheüs 26:16 En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij Hem overleveren mocht. (NL)

Matthew 26:16 And{G2532} from{G575} that time{G5119} he sought{G2212}{(G5707)} opportunity{G2120} to{G2443} betray{G3860}{(G5632)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:16 And from that time he sought opportunity to betray him. (kjv)

======= Matthew 26:17 ============

Matthew 26:17 Now on the first [day] of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying, Where wilt thou that we make ready for thee to eat the passover?(asv)

Mattheüs 26:17 En op den eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het pascha te eten? (NL)

Matthew 26:17 Now{G1161} the first{G4413} day of the feast of unleavened bread{G106} the disciples{G3101} came{G4334}{(G5656)} to Jesus{G2424}, saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846}, Where{G4226} wilt thou{G2309}{(G5719)} that we prepare{G2090}{(G5661)} for thee{G4671} to eat{G5315}{(G5629)} the passover{G3957}? (kjv-strongs#)

Mat 26:17 Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover? (kjv)

======= Matthew 26:18 ============

Matthew 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Teacher saith, My time is at hand; I keep the passover at thy house with my disciples.(asv)

Mattheüs 26:18 En Hij zeide: Gaat heen in de stad, tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het pascha houden met Mijn discipelen. (NL)

Matthew 26:18 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Go{G5217}{(G5720)} into{G1519} the city{G4172} to{G4314} such a man{G1170}, and{G2532} say{G2036}{(G5628)} unto him{G846}, The Master{G1320} saith{G3004}{(G5719)}, My{G3450} time{G2540} is{G2076}{(G5748)} at hand{G1451}; I will keep{G4160}{(G5719)} the passover{G3957} at{G4314} thy house{G4571} with{G3326} my{G3450} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples. (kjv)

======= Matthew 26:19 ============

Matthew 26:19 And the disciples did as Jesus appointed them; and they made ready the passover.(asv)

Mattheüs 26:19 En de discipelen deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het pascha. (NL)

Matthew 26:19 And{G2532} the disciples{G3101} did{G4160}{(G5656)} as{G5613} Jesus{G2424} had appointed{G4929}{(G5656)} them{G846}; and{G2532} they made ready{G2090}{(G5656)} the passover{G3957}. (kjv-strongs#)

Mat 26:19 And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover. (kjv)

======= Matthew 26:20 ============

Matthew 26:20 Now when even was come, he was sitting at meat with the twelve disciples;(asv)

Mattheüs 26:20 En als het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalven. (NL)

Matthew 26:20 Now{G1161} when the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he sat down{G345}{(G5711)} with{G3326} the twelve{G1427}. (kjv-strongs#)

Mat 26:20 Now when the even was come, he sat down with the twelve. (kjv)

======= Matthew 26:21 ============

Matthew 26:21 and as they were eating, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.(asv)

Mattheüs 26:21 En toen zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij zal verraden. (NL)

Matthew 26:21 And{G2532} as they{G846} did eat{G2068}{(G5723)}, he said{G2036}{(G5627)}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, that{G3754} one{G1520} of{G1537} you{G5216} shall betray{G3860}{(G5692)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:21 And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me. (kjv)

======= Matthew 26:22 ============

Matthew 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began to say unto him every one, Is it I, Lord?(asv)

Mattheüs 26:22 En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: Ben ik het, Heere? (NL)

Matthew 26:22 And{G2532} they were exceeding{G4970} sorrowful{G3076}{(G5746)}, and began{G756}{(G5662)} every one{G1538} of them{G846} to say{G3004}{(G5721)} unto him{G846}, Lord{G2962}, is{G1510}{(G5748)} it{G3385} I{G1473}? (kjv-strongs#)

Mat 26:22 And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? (kjv)

======= Matthew 26:23 ============

Matthew 26:23 And he answered and said, He that dipped his hand with me in the dish, the same shall betray me.(asv)

Mattheüs 26:23 En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden. (NL)

Matthew 26:23 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, He that dippeth{G1686}{(G5660)} his hand{G5495} with{G3326} me{G1700} in{G1722} the dish{G5165}, the same{G3778} shall betray{G3860}{(G5692)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:23 And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. (kjv)

======= Matthew 26:24 ============

Matthew 26:24 The Son of man goeth, even as it is written of him: but woe unto that man through whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had not been born. [(asv)

Mattheüs 26:24 De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. (NL)

Matthew 26:24 {G3303} The Son{G5207} of man{G444} goeth{G5217}{(G5719)} as{G2531} it is written{G1125}{(G5769)} of{G4012} him{G846}: but{G1161} woe{G3759} unto that{G1565} man{G444} by{G1223} whom{G3739} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)}! it had been{G2258}{(G5713)} good{G2570} for that{G1565} man{G846} if{G1487} he{G444} had{G1080} not{G3756} been born{G1080}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:24 The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born. (kjv)

======= Matthew 26:25 ============

Matthew 26:25 And Judas, who betrayed him, answered and said, Is it I, Rabbi? He saith unto him, Thou hast said.(asv)

Mattheüs 26:25 En Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. (NL)

Matthew 26:25 Then{G1161} Judas{G2455}, which{G3588} betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846}, answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Master{G4461}, is{G1510}{(G5748)} it{G3385} I{G1473}? He said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} hast said{G2036}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:25 Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said. (kjv)

======= Matthew 26:26 ============

Matthew 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and brake it; and he gave to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.(asv)

Mattheüs 26:26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. (NL)

Matthew 26:26 And{G1161} as they{G846} were eating{G2068}{(G5723)}, Jesus{G2424} took{G2983}{(G5631)} bread{G740}, and{G2532} blessed{G2127}{(G5660)} it, and brake{G2806}{(G5656)} it, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} it to the disciples{G3101}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)}, Take{G2983}{(G5628)}, eat{G5315}{(G5628)}; this{G5124} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} body{G4983}. (kjv-strongs#)

Mat 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. (kjv)

======= Matthew 26:27 ============

Matthew 26:27 And he took a cup, and gave thanks, and gave to them, saying, Drink ye all of it;(asv)

Mattheüs 26:27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; (NL)

Matthew 26:27 And{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the cup{G4221}, and{G2532} gave thanks{G2168}{(G5660)}, and gave{G1325}{(G5656)} it to them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Drink ye{G4095}{(G5628)} all{G3956} of{G1537} it{G846}; (kjv-strongs#)

Mat 26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it; (kjv)

======= Matthew 26:28 ============

Matthew 26:28 for this is my blood of the covenant, which is poured out for many unto remission of sins.(asv)

Mattheüs 26:28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. (NL)

Matthew 26:28 For{G1063} this{G5124} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} blood{G129} of the new{G2537} testament{G1242}, which{G3588} is shed{G1632}{(G5746)} for{G4012} many{G4183} for{G1519} the remission{G859} of sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mat 26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins. (kjv)

======= Matthew 26:29 ============

Matthew 26:29 But I say unto you, I shall not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.(asv)

Mattheüs 26:29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders. (NL)

Matthew 26:29 But{G1161} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, I will{G4095} not{G3754}{G3364} drink{G4095}{(G5632)} henceforth{G575}{G737} of{G1537} this{G5127} fruit{G1081} of the vine{G288}, until{G2193} that{G1565} day{G2250} when{G3752} I drink{G4095}{(G5725)} it{G846} new{G2537} with{G3326} you{G5216} in{G1722} my{G3450} Father's{G3962} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mat 26:29 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. (kjv)

======= Matthew 26:30 ============

Matthew 26:30 And when they had sung a hymn, they went out unto the mount of Olives.(asv)

Mattheüs 26:30 En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg. (NL)

Matthew 26:30 And{G2532} when they had sung an hymn{G5214}{(G5660)}, they went out{G1831}{(G5627)} into{G1519} the mount{G3735} of Olives{G1636}. (kjv-strongs#)

Mat 26:30 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives. (kjv)

======= Matthew 26:31 ============

Matthew 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended in me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.(asv)

Mattheüs 26:31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geergerd worden in deze nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. (NL)

Matthew 26:31 Then{G5119} saith{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto them{G846}, All{G3956} ye{G5210} shall be offended{G4624}{(G5701)} because{G1722} of me{G1722}{G1698} this{G5026} night{G3571}: for{G1063} it is written{G1125}{(G5769)}, I will smite{G3960}{(G5692)} the shepherd{G4166}, and{G2532} the sheep{G4263} of the flock{G4167} shall be scattered abroad{G1287}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. (kjv)

======= Matthew 26:32 ============

Matthew 26:32 But after I am raised up, I will go before you into Galilee.(asv)

Mattheüs 26:32 Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. (NL)

Matthew 26:32 But{G1161} after{G3326} I{G3165} am risen again{G1453}{(G5683)}, I will go before{G4254}{(G5692)} you{G5209} into{G1519} Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee. (kjv)

======= Matthew 26:33 ============

Matthew 26:33 But Peter answered and said unto him, If all shall be offended in thee, I will never be offended.(asv)

Mattheüs 26:33 Doch Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Al werden zij ook allen aan U geergerd, ik zal nimmermeer geergerd worden. (NL)

Matthew 26:33 Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Though{G1499} all{G3956} men shall be offended{G4624}{(G5701)} because{G1722} of thee{G4671}, yet will I{G1473} never{G3763} be offended{G4624}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:33 Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. (kjv)

======= Matthew 26:34 ============

Matthew 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.(asv)

Mattheüs 26:34 Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. (NL)

Matthew 26:34 Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, That{G3754} this{G1722}{G5026} night{G3571}, before{G4250} the cock{G220} crow{G5455}{(G5658)}, thou shalt deny{G533}{(G5695)} me{G3165} thrice{G5151}. (kjv-strongs#)

Mat 26:34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. (kjv)

======= Matthew 26:35 ============

Matthew 26:35 Peter saith unto him, Even if I must die with thee, [yet] will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.(asv)

Mattheüs 26:35 Petrus zeide tot Hem: Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen! Desgelijks zeiden ook al de discipelen. (NL)

Matthew 26:35 Peter{G4074} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Though{G2579} I{G3165} should{G1163}{(G5753)} die{G599}{(G5629)} with{G4862} thee{G4671}, yet{G3364} will I{G533} not{G3364} deny{G533}{(G5695)} thee{G4571}. Likewise{G3668} also{G2532} said{G2036}{(G5627)} all{G3956} the disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mat 26:35 Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. (kjv)

======= Matthew 26:36 ============

Matthew 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto his disciples, Sit ye here, while I go yonder and pray.(asv)

Mattheüs 26:36 Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. (NL)

Matthew 26:36 Then{G5119} cometh{G2064}{(G5736)} Jesus{G2424} with{G3326} them{G846} unto{G1519} a place{G5564} called{G3004}{(G5746)} Gethsemane{G1068}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto the disciples{G3101}, Sit ye{G2523}{(G5657)} here{G847}, while{G2193}{G3739} I go{G565}{(G5631)} and pray{G4336}{(G5667)} yonder{G1563}. (kjv-strongs#)

Mat 26:36 Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. (kjv)

======= Matthew 26:37 ============

Matthew 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and sore troubled.(asv)

Mattheüs 26:37 En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeus, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. (NL)

Matthew 26:37 And{G2532} he took with him{G3880}{(G5631)} Peter{G4074} and{G2532} the two{G1417} sons{G5207} of Zebedee{G2199}, and began{G756}{(G5662)} to be sorrowful{G3076}{(G5745)} and{G2532} very heavy{G85}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:37 And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. (kjv)

======= Matthew 26:38 ============

Matthew 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: abide ye here, and watch with me.(asv)

Mattheüs 26:38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij. (NL)

Matthew 26:38 Then{G5119} saith he{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, My{G3450} soul{G5590} is{G2076}{(G5748)} exceeding sorrowful{G4036}, even unto{G2193} death{G2288}: tarry ye{G3306}{(G5657)} here{G5602}, and{G2532} watch{G1127}{(G5720)} with{G3326} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mat 26:38 Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me. (kjv)

======= Matthew 26:39 ============

Matthew 26:39 And he went forward a little, and fell on his face, and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass away from me: nevertheless, not as I will, but as thou wilt.(asv)

Mattheüs 26:39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan? doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. (NL)

Matthew 26:39 And{G2532} he went{G4281} a little{G3397} further{G4281}{(G5631)}, and fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} his{G846} face{G4383}, and{G2532} prayed{G4336}{(G5740)}, saying{G3004}{(G5723)}, O my{G3450} Father{G3962}, if{G1487} it be{G2076}{(G5748)} possible{G1415}, let{G3928} this{G5124} cup{G4221} pass{G3928}{(G5628)} from{G575} me{G1700}: nevertheless{G4133} not{G3756} as{G5613} I{G1473} will{G2309}{(G5719)}, but{G235} as{G5613} thou{G4771} wilt. (kjv-strongs#)

Mat 26:39 And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt. (kjv)

======= Matthew 26:40 ============

Matthew 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?(asv)

Mattheüs 26:40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? (NL)

Matthew 26:40 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} unto{G4314} the disciples{G3101}, and{G2532} findeth{G2147}{(G5719)} them{G846} asleep{G2518}{(G5723)}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto Peter{G4074}, What{G3779}, could ye{G2480}{(G5656)} not{G3756} watch{G1127}{(G5658)} with{G3326} me{G1700} one{G3391} hour{G5610}? (kjv-strongs#)

Mat 26:40 And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour? (kjv)

======= Matthew 26:41 ============

Matthew 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.(asv)

Mattheüs 26:41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (NL)

Matthew 26:41 Watch{G1127}{(G5720)} and{G2532} pray{G4336}{(G5737)}, that{G3363} ye enter{G1525}{(G5632)} not{G3363} into{G1519} temptation{G3986}: the spirit{G4151} indeed{G3303} is willing{G4289}, but{G1161} the flesh{G4561} is weak{G772}. (kjv-strongs#)

Mat 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (kjv)

======= Matthew 26:42 ============

Matthew 26:42 Again a second time he went away, and prayed, saying, My Father, if this cannot pass away, except I drink it, thy will be done.(asv)

Mattheüs 26:42 Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! (NL)

Matthew 26:42 He went away{G565}{(G5631)} again{G3825} the{G1537} second time{G1208}, and prayed{G4336}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, O my{G3450} Father{G3962}, if{G1487} this{G5124} cup{G4221} may{G1410}{(G5736)} not{G3756} pass away{G3928}{(G5629)} from{G575} me{G1700}, except{G3362} I drink{G4095}{(G5632)} it{G846}, thy{G4675} will{G2307} be done{G1096}{(G5676)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:42 He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. (kjv)

======= Matthew 26:43 ============

Matthew 26:43 And he came again and found them sleeping, for their eyes were heavy.(asv)

Mattheüs 26:43 En komende bij hen, vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard. (NL)

Matthew 26:43 And{G2532} he came{G2064}{(G5631)} and found{G2147}{(G5719)} them{G846} asleep{G2518}{(G5723)} again{G3825}: for{G1063} their{G846} eyes{G3788} were{G2258}{(G5713)} heavy{G916}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:43 And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy. (kjv)

======= Matthew 26:44 ============

Matthew 26:44 And he left them again, and went away, and prayed a third time, saying again the same words.(asv)

Mattheüs 26:44 En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden. (NL)

Matthew 26:44 And{G2532} he left{G863}{(G5631)} them{G846}, and went away{G565}{(G5631)} again{G3825}, and prayed{G4336}{(G5662)}{G1537} the third time{G5154}, saying{G2036}{(G5631)} the same{G846} words{G3056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:44 And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words. (kjv)

======= Matthew 26:45 ============

Matthew 26:45 Then cometh he to the disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.(asv)

Mattheüs 26:45 Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. (NL)

Matthew 26:45 Then{G5119} cometh he{G2064}{(G5736)} to{G4314} his{G846} disciples{G3101}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Sleep on{G2518}{(G5719)} now{G3063}, and{G2532} take your rest{G373}{(G5731)}{(G5732)}: behold{G2400}{(G5628)}, the hour{G5610} is at hand{G1448}{(G5758)}, and{G2532} the Son{G5207} of man{G444} is betrayed{G3860}{(G5743)} into{G1519} the hands{G5495} of sinners{G268}. (kjv-strongs#)

Mat 26:45 Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners. (kjv)

======= Matthew 26:46 ============

Matthew 26:46 Arise, let us be going: behold, he is at hand that betrayeth me.(asv)

Mattheüs 26:46 Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt. (NL)

Matthew 26:46 Rise{G1453}{(G5728)}, let us be going{G71}{(G5725)}: behold{G2400}{(G5628)}, he is at hand{G1448}{(G5758)} that doth betray{G3860}{(G5723)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:46 Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me. (kjv)

======= Matthew 26:47 ============

Matthew 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priest and elders of the people.(asv)

Mattheüs 26:47 En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. (NL)

Matthew 26:47 And{G2532} while{G2089} he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, lo{G2400}{(G5628)}, Judas{G2455}, one{G1520} of the twelve{G1427}, came{G2064}{(G5627)}, and{G2532} with{G3326} him{G846} a great{G4183} multitude{G3793} with{G3326} swords{G3162} and{G2532} staves{G3586}, from{G575} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} of the people{G2992}. (kjv-strongs#)

Mat 26:47 And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people. (kjv)

======= Matthew 26:48 ============

Matthew 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that is he: take him.(asv)

Mattheüs 26:48 En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het, grijpt Hem. (NL)

Matthew 26:48 Now{G1161} he that betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846} gave{G1325}{(G5656)} them{G846} a sign{G4592}, saying{G3004}{(G5723)}, Whomsoever{G3739}{G302} I shall kiss{G5368}{(G5661)}, that same{G846} is{G2076}{(G5748)} he{G846}: hold{G2902} him{G846} fast{G2902}{(G5657)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:48 Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast. (kjv)

======= Matthew 26:49 ============

Matthew 26:49 And straightway he came to Jesus, and said, Hail, Rabbi; and kissed him.(asv)

Mattheüs 26:49 En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem. (NL)

Matthew 26:49 And{G2532} forthwith{G2112} he came{G4334}{(G5631)} to Jesus{G2424}, and said{G2036}{(G5627)}, Hail{G5463}{(G5720)}, master{G4461}; and{G2532} kissed{G2705}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:49 And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him. (kjv)

======= Matthew 26:50 ============

Matthew 26:50 And Jesus said unto him, Friend, [do] that for which thou art come. Then they came and laid hands on Jesus, and took him.(asv)

Mattheüs 26:50 Maar Jezus zeide tot hem: Vriend! waartoe zijt gij hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem. (NL)

Matthew 26:50 And{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Friend{G2083}, wherefore{G1909}{G3739} art thou come{G3918}{(G5748)}? Then{G5119} came they{G4334}{(G5631)}, and laid{G1911}{(G5627)} hands{G5495} on{G1909} Jesus{G2424}, and{G2532} took{G2902}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 26:50 And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus and took him. (kjv)

======= Matthew 26:51 ============

Matthew 26:51 And behold, one of them that were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and smote the servant of the high priest, and struck off his ear.(asv)

Mattheüs 26:51 En ziet, een van degenen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande den dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af. (NL)

Matthew 26:51 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, one{G1520} of them which were with{G3326} Jesus{G2424} stretched out{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and drew{G645}{(G5656)} his{G846} sword{G3162}, and{G2532} struck{G3960}{(G5660)} a servant{G1401} of the high priest's{G749}, and smote off{G851}{(G5627)} his{G846} ear{G5621}. (kjv-strongs#)

Mat 26:51 And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear. (kjv)

======= Matthew 26:52 ============

Matthew 26:52 Then saith Jesus unto him, Put up again thy sword into its place: for all they that take the sword shall perish with the sword.(asv)

Mattheüs 26:52 Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. (NL)

Matthew 26:52 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto him{G846}, Put up again{G654}{(G5657)} thy{G4675} sword{G3162} into{G1519} his{G846} place{G5117}: for{G1063} all they{G3956} that take{G2983}{(G5631)} the sword{G3162} shall perish{G622}{(G5698)} with{G1722} the sword{G3162}. (kjv-strongs#)

Mat 26:52 Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword. (kjv)

======= Matthew 26:53 ============

Matthew 26:53 Or thinkest thou that I cannot beseech my Father, and he shall even now send me more than twelve legions of angels?(asv)

Mattheüs 26:53 Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten? (NL)

Matthew 26:53 {G2228} Thinkest thou{G1380}{(G5719)} that{G3754} I cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} now{G737} pray{G3870}{(G5658)} to my{G3450} Father{G3962}, and{G2532} he shall presently give{G3936}{(G5692)} me{G3427} more{G4119} than{G2228} twelve{G1427} legions{G3003} of angels{G32}? (kjv-strongs#)

Mat 26:53 Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels? (kjv)

======= Matthew 26:54 ============

Matthew 26:54 How then should the scriptures be fulfilled that thus it must be?(asv)

Mattheüs 26:54 Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet? (NL)

Matthew 26:54 But how{G4459} then{G3767} shall the scriptures{G1124} be fulfilled{G4137}{(G5686)}, that{G3754} thus{G3779} it must{G1163}{(G5748)} be{G1096}{(G5635)}? (kjv-strongs#)

Mat 26:54 But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be? (kjv)

======= Matthew 26:55 ============

Matthew 26:55 In that hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a robber with swords and staves to seize me? I sat daily in the temple teaching, and ye took me not.(asv)

Mattheüs 26:55 Ter zelfder ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te vangen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in den tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen; (NL)

Matthew 26:55 In{G1722} that same{G1565} hour{G5610} said{G2036}{(G5627)} Jesus{G2424} to the multitudes{G3793}, Are ye come out{G1831}{(G5627)} as{G5613} against{G1909} a thief{G3027} with{G3326} swords{G3162} and{G2532} staves{G3586} for to take{G4815}{(G5629)} me{G3165}? I sat{G2516}{(G5711)} daily{G2250}{G2596} with{G4314} you{G5209} teaching{G1321}{(G5723)} in{G1722} the temple{G2411}, and{G2532} ye laid{G2902} no{G3756} hold{G2902}{(G5656)} on me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 26:55 In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me. (kjv)

======= Matthew 26:56 ============

Matthew 26:56 But all this is come to pass, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him, and fled.(asv)

Mattheüs 26:56 Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende. (NL)

Matthew 26:56 But{G1161} all{G3650} this{G5124} was done{G1096}{(G5754)}, that{G2443} the scriptures{G1124} of the prophets{G4396} might be fulfilled{G4137}{(G5686)}. Then{G5119} all{G3956} the disciples{G3101} forsook{G863}{(G5631)} him{G846}, and fled{G5343}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:56 But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled. (kjv)

======= Matthew 26:57 ============

Matthew 26:57 And they that had taken Jesus led him away to [the house of] Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were gathered together.(asv)

Mattheüs 26:57 Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kajafas, den hogepriester, alwaar de Schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. (NL)

Matthew 26:57 And{G1161} they that had laid hold{G2902}{(G5660)} on Jesus{G2424} led him away{G520}{(G5627)} to{G4314} Caiaphas{G2533} the high priest{G749}, where{G3699} the scribes{G1122} and{G2532} the elders{G4245} were assembled{G4863}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:57 And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. (kjv)

======= Matthew 26:58 ============

Matthew 26:58 But Peter followed him afar off, unto the court of the high priest, and entered in, and sat with the officers, to see the end.(asv)

Mattheüs 26:58 En Petrus volgde Hem van verre tot aan de zaal des hogepriesters, en binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren, om het einde te zien. (NL)

Matthew 26:58 But{G1161} Peter{G4074} followed{G190}{(G5707)} him{G846} afar off{G575}{G3113} unto{G2193} the high priest's{G749} palace{G833}, and{G2532} went{G1525}{(G5631)} in{G2080}, and sat{G2521}{(G5711)} with{G3326} the servants{G5257}, to see{G1492}{(G5629)} the end{G5056}. (kjv-strongs#)

Mat 26:58 But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end. (kjv)

======= Matthew 26:59 ============

Matthew 26:59 Now the chief priests and the whole council sought false witness against Jesus, that they might put him to death;(asv)

Mattheüs 26:59 En de overpriesters, en de ouderlingen, en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij Hem doden mochten; en vonden niet. (NL)

Matthew 26:59 Now{G1161} the chief priests{G749}, and{G2532} elders{G4245}, and{G2532} all{G3650} the council{G4892}, sought{G2212}{(G5707)} false witness{G5577} against{G2596} Jesus{G2424}, to{G3704} put{G2289} him{G846} to death{G2289}{(G5661)}; (kjv-strongs#)

Mat 26:59 Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death; (kjv)

======= Matthew 26:60 ============

Matthew 26:60 and they found it not, though many false witnesses came. But afterward came two,(asv)

Mattheüs 26:60 En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. (NL)

Matthew 26:60 But{G2532} found{G2147}{(G5627)} none{G3756}: yea{G2532}, though many{G4183} false witnesses{G5575} came{G4334}{(G5631)}, yet found they{G2147}{(G5627)} none{G3756}.{G1161} At the last{G5305} came{G4334}{(G5631)} two{G1417} false witnesses{G5575}, (kjv-strongs#)

Mat 26:60 But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses, (kjv)

======= Matthew 26:61 ============

Matthew 26:61 and said, This man said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.(asv)

Mattheüs 26:61 Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan den tempel Gods afbreken, en in drie dagen denzelven opbouwen. (NL)

Matthew 26:61 And said{G2036}{(G5627)}, This{G3778} fellow said{G5346}{(G5713)}, I am able{G1410}{(G5736)} to destroy{G2647}{(G5658)} the temple{G3485} of God{G2316}, and{G2532} to build{G3618}{(G5658)} it{G846} in{G1223} three{G5140} days{G2250}. (kjv-strongs#)

Mat 26:61 And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days. (kjv)

======= Matthew 26:62 ============

Matthew 26:62 And the high priest stood up, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?(asv)

Mattheüs 26:62 En de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U? (NL)

Matthew 26:62 And{G2532} the high priest{G749} arose{G450}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Answerest thou{G611}{(G5736)} nothing{G3762}? what{G5101} is it which these{G3778} witness against{G2649}{(G5719)} thee{G4675}? (kjv-strongs#)

Mat 26:62 And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee? (kjv)

======= Matthew 26:63 ============

Matthew 26:63 But Jesus held his peace. And the high priest said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou art the Christ, the Son of God.(asv)

Mattheüs 26:63 Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God? (NL)

Matthew 26:63 But{G1161} Jesus{G2424} held his peace{G4623}{(G5707)}. And{G2532} the high priest{G749} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, I adjure{G1844}{(G5719)} thee{G4571} by{G2596} the living{G2198}{(G5723)} God{G2316}, that{G2443} thou tell{G2036}{(G5632)} us{G2254} whether{G1487} thou{G4771} be{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}, the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 26:63 But Jesus held his peace, And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. (kjv)

======= Matthew 26:64 ============

Matthew 26:64 Jesus said unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Henceforth ye shall see the Son of man sitting at the right hand of Power, and coming on the clouds of heaven.(asv)

Mattheüs 26:64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechter hand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. (NL)

Matthew 26:64 Jesus{G2424} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} hast said{G2036}{(G5627)}: nevertheless{G4133} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, Hereafter{G737}{G575} shall ye see{G3700}{(G5695)} the Son{G5207} of man{G444} sitting{G2521}{(G5740)} on{G1537} the right hand{G1188} of power{G1411}, and{G2532} coming{G2064}{(G5740)} in{G1909} the clouds{G3507} of heaven{G3772}. (kjv-strongs#)

Mat 26:64 Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. (kjv)

======= Matthew 26:65 ============

Matthew 26:65 Then the high priest rent his garments, saying, He hath spoken blasphemy: what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard the blasphemy:(asv)

Mattheüs 26:65 Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van node? Ziet, nu hebt gij Zijn gods lastering gehoord. (NL)

Matthew 26:65 Then{G5119} the high priest{G749} rent{G1284}{(G5656)} his{G846} clothes{G2440}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} He hath spoken blasphemy{G987}{(G5656)}; what{G5101} further{G2089} need{G5532} have we{G2192}{(G5719)} of witnesses{G3144}? behold{G2396}, now{G3568} ye have heard{G191}{(G5656)} his{G846} blasphemy{G988}. (kjv-strongs#)

Mat 26:65 Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy. (kjv)

======= Matthew 26:66 ============

Matthew 26:66 what think ye? They answered and said, He is worthy of death.(asv)

Mattheüs 26:66 Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig. (NL)

Matthew 26:66 What{G5101} think{G1380}{(G5719)} ye{G5213}? They answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)}, He is{G2076}{(G5748)} guilty{G1777} of death{G2288}. (kjv-strongs#)

Mat 26:66 What think ye? They answered and said, He is guilty of death. (kjv)

======= Matthew 26:67 ============

Matthew 26:67 Then did they spit in his face and buffet him: and some smote him with the palms of their hands,(asv)

Mattheüs 26:67 Toen spogen zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten. (NL)

Matthew 26:67 Then{G5119} did they spit{G1716}{(G5656)} in{G1519} his{G846} face{G4383}, and{G2532} buffeted{G2852}{(G5656)} him{G846}; and{G1161} others smote him with the palms of their hands{G4474}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mat 26:67 Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands, (kjv)

======= Matthew 26:68 ============

Matthew 26:68 saying, Prophesy unto us, thou Christ: who is he that struck thee?(asv)

Mattheüs 26:68 En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het, die U geslagen heeft? (NL)

Matthew 26:68 Saying{G3004}{(G5723)}, Prophesy{G4395}{(G5657)} unto us{G2254}, thou Christ{G5547}, Who{G5101} is he{G2076}{(G5748)} that smote{G3817}{(G5660)} thee{G4571}? (kjv-strongs#)

Mat 26:68 Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee? (kjv)

======= Matthew 26:69 ============

Matthew 26:69 Now Peter was sitting without in the court: and a maid came unto him, saying, Thou also wast with Jesus the Galilaean.(asv)

Mattheüs 26:69 En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart ook met Jezus, den Galileer. (NL)

Matthew 26:69 Now{G1161} Peter{G4074} sat{G2521}{(G5711)} without{G1854} in{G1722} the palace{G833}: and{G2532} a{G3391} damsel{G3814} came{G4334}{(G5627)} unto him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Thou{G4771} also{G2532} wast{G2258}{(G5713)} with{G3326} Jesus{G2424} of Galilee{G1057}. (kjv-strongs#)

Mat 26:69 Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. (kjv)

======= Matthew 26:70 ============

Matthew 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.(asv)

Mattheüs 26:70 Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet, wat gij zegt. (NL)

Matthew 26:70 But{G1161} he denied{G720}{(G5662)} before{G1715} them all{G3956}, saying{G3004}{(G5723)}, I know{G1492}{(G5758)} not{G3756} what{G5101} thou sayest{G3004}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. (kjv)

======= Matthew 26:71 ============

Matthew 26:71 And when he was gone out into the porch, another [maid] saw him, and saith unto them that were there, This man also was with Jesus of Nazareth.(asv)

Mattheüs 26:71 En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd, en zeide tot degenen, die aldaar waren: Deze was ook met Jezus den Nazarener. (NL)

Matthew 26:71 And{G1161} when he{G846} was gone out{G1831}{(G5631)} into{G1519} the porch{G4440}, another{G243} maid saw{G1492}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto them that were there{G1563}, This{G3778} fellow was{G2258}{(G5713)} also{G2532} with{G3326} Jesus{G2424} of Nazareth{G3480}. (kjv-strongs#)

Mat 26:71 And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. (kjv)

======= Matthew 26:72 ============

Matthew 26:72 And again he denied with an oath, I know not the man.(asv)

Mattheüs 26:72 En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken den Mens niet. (NL)

Matthew 26:72 And{G2532} again{G3825} he denied{G720}{(G5662)} with{G3326} an oath{G3727},{G3754} I do{G1492} not{G3756} know{G1492}{(G5758)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mat 26:72 And again he denied with an oath, I do not know the man. (kjv)

======= Matthew 26:73 ============

Matthew 26:73 And after a little while they that stood by came and said to Peter, Of a truth thou also art [one] of them; for thy speech maketh thee known.(asv)

Mattheüs 26:73 En een weinig daarna, die er stonden, bijkomende, zeiden tot Petrus: Waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. (NL)

Matthew 26:73 And{G1161} after{G3326} a while{G3397} came unto him they{G4334}{(G5631)} that stood by{G2476}{(G5761)}, and said{G2036}{(G5627)} to Peter{G4074}, Surely{G230} thou{G4771} also{G2532} art{G1488}{(G5748)} one of{G1537} them{G846}; for{G1063}{G2532} thy{G4675} speech{G2981} bewrayeth{G1212} thee{G4571}{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:73 And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee. (kjv)

======= Matthew 26:74 ============

Matthew 26:74 Then began he to curse and to swear, I know not the man. And straightway the cock crew.(asv)

Mattheüs 26:74 Toen begon hij zich te vervloeken, en te zweren: Ik ken den Mens niet. (NL)

Matthew 26:74 Then{G5119} began he{G756}{(G5662)} to curse{G2653}{(G5721)} and{G2532} to swear{G3660}{(G5721)}, saying,{G3754} I know{G1492}{(G5758)} not{G3756} the man{G444}. And{G2532} immediately{G2112} the cock{G220} crew{G5455}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 26:74 Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. (kjv)

======= Matthew 26:75 ============

Matthew 26:75 And Peter remembered the word which Jesus had said, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.(asv)

Mattheüs 26:75 En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. (NL)

Matthew 26:75 And{G2532} Peter{G4074} remembered{G3415}{(G5681)} the word{G4487} of Jesus{G2424}, which{G3588} said{G2046}{(G5761)} unto him{G846}, Before{G3754}{G4250} the cock{G220} crow{G5455}{(G5658)}, thou shalt deny{G533}{(G5695)} me{G3165} thrice{G5151}. And{G2532} he went out{G1854}, and{G1831}{(G5631)} wept{G2799}{(G5656)} bitterly{G4090}. (kjv-strongs#)

Mat 26:75 And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.(kjv)

======= Matthew 27:1 ============

Matthew 27:1 Now when morning was come, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:(asv)

Mattheüs 27:1 Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden. (NL)

Matthew 27:1 When{G1161} the morning{G4405} was come{G1096}{(G5637)}, all{G3956} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} of the people{G2992} took{G2983}{(G5627)} counsel{G4824} against{G2596} Jesus{G2424} to{G5620} put{G2289} him{G846} to death{G2289}{(G5658)}: (kjv-strongs#)

Mat 27:1 When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death: (kjv)

======= Matthew 27:2 ============

Matthew 27:2 and they bound him, and led him away, and delivered him up to Pilate the governor.(asv)

Mattheüs 27:2 En Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg, en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder. (NL)

Matthew 27:2 And{G2532} when they had bound{G1210}{(G5660)} him{G846}, they led him away{G520}{(G5627)}, and{G2532} delivered{G3860}{(G5656)} him{G846} to Pontius{G4194} Pilate{G4091} the governor{G2232}. (kjv-strongs#)

Mat 27:2 And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor. (kjv)

======= Matthew 27:3 ============

Matthew 27:3 Then Judas, who betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,(asv)

Mattheüs 27:3 Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, (NL)

Matthew 27:3 Then{G5119} Judas{G2455}, which{G3588} had betrayed{G3860}{(G5723)} him{G846}, when he saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he was condemned{G2632}{(G5681)}, repented himself{G3338}{(G5679)}, and brought again{G654}{(G5656)} the thirty{G5144} pieces of silver{G694} to the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245}, (kjv-strongs#)

Mat 27:3 Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders, (kjv)

======= Matthew 27:4 ============

Matthew 27:4 saying, I have sinned in that I betrayed innocent blood. But they said, What is that to us? see thou [to it] .(asv)

Mattheüs 27:4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. (NL)

Matthew 27:4 Saying{G3004}{(G5723)}, I have sinned{G264}{(G5627)} in that I have betrayed{G3860}{(G5631)} the innocent{G121} blood{G129}. And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} is that to{G4314} us{G2248}? see{G3700}{(G5695)} thou{G4771} to that. (kjv-strongs#)

Mat 27:4 Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that. (kjv)

======= Matthew 27:5 ============

Matthew 27:5 And he cast down the pieces of silver into the sanctuary, and departed; and he went away and hanged himself.(asv)

Mattheüs 27:5 En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven. (NL)

Matthew 27:5 And{G2532} he cast down{G4496}{(G5660)} the pieces of silver{G694} in{G1722} the temple{G3485}, and departed{G402}{(G5656)}, and{G2532} went{G565}{(G5631)} and hanged himself{G519}{(G5668)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:5 And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself. (kjv)

======= Matthew 27:6 ============

Matthew 27:6 And the chief priests took the pieces of silver, and said, It is not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood.(asv)

Mattheüs 27:6 En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is. (NL)

Matthew 27:6 And{G1161} the chief priests{G749} took{G2983}{(G5631)} the silver pieces{G694}, and said{G2036}{(G5627)}, It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for to put{G906}{(G5629)} them{G846} into{G1519} the treasury{G2878}, because{G1893} it is{G2076}{(G5748)} the price{G5092} of blood{G129}. (kjv-strongs#)

Mat 27:6 And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood. (kjv)

======= Matthew 27:7 ============

Matthew 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.(asv)

Mattheüs 27:7 En te zamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede den akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. (NL)

Matthew 27:7 And{G1161} they took{G2983}{(G5631)} counsel{G4824}, and bought{G59}{(G5656)} with{G1537} them{G846} the potter's{G2763} field{G68}, to{G1519} bury{G5027} strangers{G3581} in{G5027}. (kjv-strongs#)

Mat 27:7 And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in. (kjv)

======= Matthew 27:8 ============

Matthew 27:8 Wherefore that field was called, the field of blood, unto this day.(asv)

Mattheüs 27:8 Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag. (NL)

Matthew 27:8 Wherefore{G1352} that{G1565} field{G68} was called{G2564}{(G5681)}, The field{G68} of blood{G129}, unto{G2193} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 27:8 Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day. (kjv)

======= Matthew 27:9 ============

Matthew 27:9 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was priced, whom [certain] of the children of Israel did price;(asv)

Mattheüs 27:9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israels, Denwelken zij gewaardeerd hebben; (NL)

Matthew 27:9 Then{G5119} was fulfilled{G4137}{(G5681)} that which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G1223} Jeremy{G2408} the prophet{G4396}, saying{G3004}{(G5723)}, And{G2532} they took{G2983}{(G5627)} the thirty{G5144} pieces of silver{G694}, the price{G5092} of him that was valued{G5091}{(G5772)}, whom{G3739} they of{G575} the children{G5207} of Israel{G2474} did value{G5091}{(G5668)}; (kjv-strongs#)

Mat 27:9 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value; (kjv)

======= Matthew 27:10 ============

Matthew 27:10 and they gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.(asv)

Mattheüs 27:10 En hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers; volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. (NL)

Matthew 27:10 And{G2532} gave{G1325}{(G5656)} them{G846} for{G1519} the potter's{G2763} field{G68}, as{G2505} the Lord{G2962} appointed{G4929}{(G5656)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mat 27:10 And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me. (kjv)

======= Matthew 27:11 ============

Matthew 27:11 Now Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.(asv)

Mattheüs 27:11 En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. (NL)

Matthew 27:11 And{G1161} Jesus{G2424} stood{G2476}{(G5627)} before{G1715} the governor{G2232}: and{G2532} the governor{G2232} asked{G1905}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Art{G1488}{(G5748)} thou{G4771} the King{G935} of the Jews{G2453}? And{G1161} Jesus{G2424} said{G5346}{(G5713)} unto him{G846}, Thou{G4771} sayest{G3004}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. (kjv)

======= Matthew 27:12 ============

Matthew 27:12 And when he was accused by the chief priests and elders, he answered nothing.(asv)

Mattheüs 27:12 En als Hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets. (NL)

Matthew 27:12 And{G2532} when{G1722} he{G846} was accused{G2723}{(G5745)} of{G5259} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245}, he answered{G611}{(G5662)} nothing{G3762}. (kjv-strongs#)

Mat 27:12 And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. (kjv)

======= Matthew 27:13 ============

Matthew 27:13 Then saith Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?(asv)

Mattheüs 27:13 Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet, hoevele zaken zij tegen U getuigen? (NL)

Matthew 27:13 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Pilate{G4091} unto him{G846}, Hearest thou{G191}{(G5719)} not{G3756} how many things{G4214} they witness against{G2649}{(G5719)} thee{G4675}? (kjv-strongs#)

Mat 27:13 Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? (kjv)

======= Matthew 27:14 ============

Matthew 27:14 And he gave him no answer, not even to one word: insomuch that the governor marvelled greatly.(asv)

Mattheüs 27:14 Maar Hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. (NL)

Matthew 27:14 And{G2532} he answered{G3756}{G611}{(G5662)} him{G846} to{G4314} never{G3761} a{G1520} word{G4487}; insomuch{G5620} that the governor{G2232} marvelled{G2296}{(G5721)} greatly{G3029}. (kjv-strongs#)

Mat 27:14 And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly. (kjv)

======= Matthew 27:15 ============

Matthew 27:15 Now at the feast the governor was wont to release unto the multitude one prisoner, whom they would.(asv)

Mattheüs 27:15 En op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten, welke zij wilden. (NL)

Matthew 27:15 Now{G1161} at{G2596} that feast{G1859} the governor{G2232} was wont{G1486}{(G5715)} to release{G630}{(G5721)} unto the people{G3793} a{G1520} prisoner{G1198}, whom{G3739} they would{G2309}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:15 Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would. (kjv)

======= Matthew 27:16 ============

Matthew 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas.(asv)

Mattheüs 27:16 En zij hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Bar-abbas. (NL)

Matthew 27:16 And{G1161} they had{G2192}{(G5707)} then{G5119} a notable{G1978} prisoner{G1198}, called{G3004}{(G5746)} Barabbas{G912}. (kjv-strongs#)

Mat 27:16 And they had then a notable prisoner, called Barabbas. (kjv)

======= Matthew 27:17 ============

Matthew 27:17 When therefore they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus who is called Christ?(asv)

Mattheüs 27:17 Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welken wilt gij, dat ik u zal loslaten, Bar-abbas, of Jezus, Die genaamd wordt Christus? (NL)

Matthew 27:17 Therefore{G3767} when they{G846} were gathered together{G4863}{(G5772)}, Pilate{G4091} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whom{G5101} will ye{G2309}{(G5719)} that I release{G630}{(G5661)} unto you{G5213}? Barabbas{G912}, or{G2228} Jesus{G2424} which{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}? (kjv-strongs#)

Mat 27:17 Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ? (kjv)

======= Matthew 27:18 ============

Matthew 27:18 For he knew that for envy they had delivered him up.(asv)

Mattheüs 27:18 Want hij wist, dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden. (NL)

Matthew 27:18 For{G1063} he knew{G1492}{(G5715)} that{G3754} for{G1223} envy{G5355} they had delivered{G3860}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:18 For he knew that for envy they had delivered him. (kjv)

======= Matthew 27:19 ============

Matthew 27:19 And while he was sitting on the judgment-seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that righteous man; for I have suffered many things this day in a dream because of him.(asv)

Mattheüs 27:19 En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil. (NL)

Matthew 27:19 When{G1161} he{G846} was set down{G2521}{(G5740)} on{G1909} the judgment seat{G968}, his{G846} wife{G1135} sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)},{G2532} Have thou{G4671} nothing{G3367} to do with that{G1565} just man{G1342}: for{G1063} I have suffered{G3958}{(G5627)} many things{G4183} this day{G4594} in{G2596} a dream{G3677} because{G1223} of him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:19 When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him. (kjv)

======= Matthew 27:20 ============

Matthew 27:20 Now the chief priests and the elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas, and destroy Jesus.(asv)

Mattheüs 27:20 Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben den scharen aangeraden, dat zij zouden Bar-abbas begeren, en Jezus doden. (NL)

Matthew 27:20 But{G1161} the chief priests{G749} and{G2532} elders{G4245} persuaded{G3982}{(G5656)} the multitude{G3793} that{G2443} they should ask{G154}{(G5672)} Barabbas{G912}, and{G1161} destroy{G622}{(G5661)} Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mat 27:20 But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus. (kjv)

======= Matthew 27:21 ============

Matthew 27:21 But the governor answered and said unto them, Which of the two will ye that I release unto you? And they said, Barabbas.(asv)

Mattheüs 27:21 En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welke van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Bar-abbas. (NL)

Matthew 27:21 The governor{G2232} answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whether{G5101} of{G575} the twain{G1417} will ye{G2309}{(G5719)} that I release{G630}{(G5661)} unto you{G5213}?{G1161} They said{G2036}{(G5627)}, Barabbas{G912}. (kjv-strongs#)

Mat 27:21 The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. (kjv)

======= Matthew 27:22 ============

Matthew 27:22 Pilate saith unto them, What then shall I do unto Jesus who is called Christ? They all say, Let him be crucified.(asv)

Mattheüs 27:22 Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden. (NL)

Matthew 27:22 Pilate{G4091} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, What{G5101} shall I do{G4160}{(G5692)} then{G3767} with Jesus{G2424} which{G3588} is called{G3004}{(G5746)} Christ{G5547}? They all{G3956} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Let him be crucified{G4717}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:22 Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:23 ============

Matthew 27:23 And he said, Why, what evil hath he done? But they cried out exceedingly, saying, Let him be crucified.(asv)

Mattheüs 27:23 Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden! (NL)

Matthew 27:23 And{G1161} the governor{G2232} said{G5346}{(G5713)}, Why{G1063}, what{G5101} evil{G2556} hath he done{G4160}{(G5656)}? But{G1161} they cried out{G2896}{(G5707)} the more{G4057}, saying{G3004}{(G5723)}, Let him be crucified{G4717}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:23 And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:24 ============

Matthew 27:24 So when Pilate saw that he prevailed nothing, but rather that a tumult was arising, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this righteous man; see ye [to it] .(asv)

Mattheüs 27:24 Als nu Pilatus zag, dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien. (NL)

Matthew 27:24 When{G1161} Pilate{G4091} saw{G1492}{(G5631)} that{G3754} he could prevail{G5623}{(G5719)} nothing{G3762}, but{G235} that rather{G3123} a tumult{G2351} was made{G1096}{(G5736)}, he took{G2983}{(G5631)} water{G5204}, and washed{G633}{(G5668)} his hands{G5495} before{G561} the multitude{G3793}, saying{G3004}{(G5723)}, I am{G1510}{(G5748)} innocent{G121} of{G575} the blood{G129} of this{G5127} just person{G1342}: see{G3700}{(G5695)} ye{G5210} to it. (kjv-strongs#)

Mat 27:24 When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it. (kjv)

======= Matthew 27:25 ============

Matthew 27:25 And all the people answered and said, His blood [be] on us, and on our children.(asv)

Mattheüs 27:25 En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen. (NL)

Matthew 27:25 Then{G2532} answered{G611}{(G5679)} all{G3956} the people{G2992}, and said{G2036}{(G5627)}, His{G846} blood{G129} be on{G1909} us{G2248}, and{G2532} on{G1909} our{G2257} children{G5043}. (kjv-strongs#)

Mat 27:25 Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children. (kjv)

======= Matthew 27:26 ============

Matthew 27:26 Then released he unto them Barabbas; but Jesus he scourged and delivered to be crucified.(asv)

Mattheüs 27:26 Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. (NL)

Matthew 27:26 Then{G5119} released he{G630}{(G5656)} Barabbas{G912} unto them{G846}: and{G1161} when he had scourged{G5417}{(G5660)} Jesus{G2424}, he delivered{G3860}{(G5656)} him to{G2443} be crucified{G4717}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:26 Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. (kjv)

======= Matthew 27:27 ============

Matthew 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the Praetorium, and gathered unto him the whole band.(asv)

Mattheüs 27:27 Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende. (NL)

Matthew 27:27 Then{G5119} the soldiers{G4757} of the governor{G2232} took{G3880}{(G5631)} Jesus{G2424} into{G1519} the common hall{G4232}, and gathered{G4863}{(G5627)} unto{G1909} him{G846} the whole{G3650} band{G4686} of soldiers. (kjv-strongs#)

Mat 27:27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers. (kjv)

======= Matthew 27:28 ============

Matthew 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe.(asv)

Mattheüs 27:28 En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; (NL)

Matthew 27:28 And{G2532} they stripped{G1562}{(G5660)} him{G846}, and put on{G4060}{(G5656)} him{G846} a scarlet{G2847} robe{G5511}. (kjv-strongs#)

Mat 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe. (kjv)

======= Matthew 27:29 ============

Matthew 27:29 And they platted a crown of thorns and put it upon his head, and a reed in his right hand; and they kneeled down before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!(asv)

Mattheüs 27:29 En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter hand; en vallende op hun knieen voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! (NL)

Matthew 27:29 And{G2532} when they had platted{G4120}{(G5660)} a crown{G4735} of{G1537} thorns{G173}, they put{G2007}{(G5656)} it upon{G1909} his{G846} head{G2776}, and{G2532} a reed{G2563} in{G1909} his{G846} right hand{G1188}: and{G2532} they bowed the knee{G1120}{(G5660)} before{G1715} him{G846}, and mocked{G1702}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Hail{G5463}{(G5720)}, King{G935} of the Jews{G2453}! (kjv-strongs#)

Mat 27:29 And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! (kjv)

======= Matthew 27:30 ============

Matthew 27:30 And they spat upon him, and took the reed and smote him on the head.(asv)

Mattheüs 27:30 En op Hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op Zijn hoofd. (NL)

Matthew 27:30 And{G2532} they spit{G1716}{(G5660)} upon{G1519} him{G846}, and took{G2983}{(G5627)} the reed{G2563}, and{G2532} smote{G5180}{(G5707)} him{G846} on{G1519} the head{G2776}. (kjv-strongs#)

Mat 27:30 And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head. (kjv)

======= Matthew 27:31 ============

Matthew 27:31 And when they had mocked him, they took off from him the robe, and put on him his garments, and led him away to crucify him.(asv)

Mattheüs 27:31 En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen. (NL)

Matthew 27:31 And{G2532} after{G3753} that they had mocked{G1702}{(G5656)} him{G846}, they took{G1562} the robe{G5511} off{G1562}{(G5656)} from him{G846}, and{G2532} put{G1746} his own{G846} raiment{G2440} on{G1746}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} led{G520} him{G846} away{G520}{(G5627)} to{G1519} crucify{G4717}{(G5658)} him. (kjv-strongs#)

Mat 27:31 And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him. (kjv)

======= Matthew 27:32 ============

Matthew 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to go [with them], that he might bear his cross.(asv)

Mattheüs 27:32 En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; deze dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg. (NL)

Matthew 27:32 And{G1161} as they came out{G1831}{(G5740)}, they found{G2147}{(G5627)} a man{G444} of Cyrene{G2956}, Simon{G4613} by name{G3686}: him{G5126} they compelled{G29}{(G5656)} to{G2443} bear{G142}{(G5661)} his{G846} cross{G4716}. (kjv-strongs#)

Mat 27:32 And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross. (kjv)

======= Matthew 27:33 ============

Matthew 27:33 And they were come unto a place called Golgotha, that is to say, The place of a skull,(asv)

Mattheüs 27:33 En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is gezegd Hoofdschedelplaats, (NL)

Matthew 27:33 And{G2532} when they were come{G2064}{(G5631)} unto{G1519} a place{G5117} called{G3004}{(G5746)} Golgotha{G1115}, that{G3739} is{G2076}{(G5748)} to say{G3004}{(G5746)}, a place{G5117} of a skull{G2898}, (kjv-strongs#)

Mat 27:33 And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, (kjv)

======= Matthew 27:34 ============

Matthew 27:34 they gave him wine to drink mingled with gall: and when he had tasted it, he would not drink.(asv)

Mattheüs 27:34 Gaven zij Hem te drinken edik met gal gemengd; en als Hij dien gesmaakt had, wilde Hij niet drinken. (NL)

Matthew 27:34 They gave{G1325}{(G5656)} him{G846} vinegar{G3690} to drink{G4095}{(G5629)} mingled{G3396}{(G5772)} with{G3326} gall{G5521}: and{G2532} when he had tasted{G1089}{(G5666)} thereof, he would{G2309}{(G5707)} not{G3756} drink{G4095}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:34 They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink. (kjv)

======= Matthew 27:35 ============

Matthew 27:35 And when they had crucified him, they parted his garments among them, casting lots;(asv)

Mattheüs 27:35 Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen. (NL)

Matthew 27:35 And{G1161} they crucified{G4717}{(G5660)} him{G846}, and parted{G1266}{(G5668)} his{G846} garments{G2440}, casting{G906}{(G5723)} lots{G2819}: that{G2443} it might be fulfilled{G4137}{(G5686)} which{G3588} was spoken{G4483}{(G5685)} by{G5259} the prophet{G4396}, They parted{G1266}{(G5668)} my{G3450} garments{G2440} among them{G1438}, and{G2532} upon{G1909} my{G3450} vesture{G2441} did they cast{G906}{(G5627)} lots{G2819}. (kjv-strongs#)

Mat 27:35 And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. (kjv)

======= Matthew 27:36 ============

Matthew 27:36 and they sat and watched him there.(asv)

Mattheüs 27:36 En zij, nederzittende, bewaarden Hem aldaar. (NL)

Matthew 27:36 And{G2532} sitting down{G2521}{(G5740)} they watched{G5083}{(G5707)} him{G846} there{G1563}; (kjv-strongs#)

Mat 27:36 And sitting down they watched him there; (kjv)

======= Matthew 27:37 ============

Matthew 27:37 And they set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.(asv)

Mattheüs 27:37 En zij stelden boven Zijn hoofd Zijn beschuldiging geschreven: DEZE Is JEZUS, De KONING DER JODEN. (NL)

Matthew 27:37 And{G2532} set up{G2007}{(G5656)} over{G1883} his{G846} head{G2776} his{G846} accusation{G156} written{G1125}{(G5772)}, THIS{G3778} IS{G2076}{(G5748)} JESUS{G2424} THE KING{G935} OF THE JEWS{G2453}. (kjv-strongs#)

Mat 27:37 And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS. (kjv)

======= Matthew 27:38 ============

Matthew 27:38 Then are there crucified with him two robbers, one on the right hand and one on the left.(asv)

Mattheüs 27:38 Toen werden met Hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter-, en een ter linker zijde. (NL)

Matthew 27:38 Then{G5119} were there two{G1417} thieves{G3027} crucified{G4717}{(G5743)} with{G4862} him{G846}, one{G1520} on{G1537} the right hand{G1188}, and{G2532} another{G1520} on{G1537} the left{G2176}. (kjv-strongs#)

Mat 27:38 Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left. (kjv)

======= Matthew 27:39 ============

Matthew 27:39 And they that passed by railed on him, wagging their heads,(asv)

Mattheüs 27:39 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden, (NL)

Matthew 27:39 And{G1161} they that passed by{G3899}{(G5740)} reviled{G987}{(G5707)} him{G846}, wagging{G2795}{(G5723)} their{G846} heads{G2776}, (kjv-strongs#)

Mat 27:39 And they that passed by reviled him, wagging their heads, (kjv)

======= Matthew 27:40 ============

Matthew 27:40 and saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself: if thou art the Son of God, come down from the cross.(asv)

Mattheüs 27:40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis. (NL)

Matthew 27:40 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)}, Thou that destroyest{G2647}{(G5723)} the temple{G3485}, and{G2532} buildest{G3618}{(G5723)} it in{G1722} three{G5140} days{G2250}, save{G4982}{(G5657)} thyself{G4572}. If{G1487} thou be{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}, come down{G2597}{(G5628)} from{G575} the cross{G4716}. (kjv-strongs#)

Mat 27:40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. (kjv)

======= Matthew 27:41 ============

Matthew 27:41 In like manner also the chief priests mocking [him], with the scribes and elders, said,(asv)

Mattheüs 27:41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeen, Hem bespottende, zeiden: (NL)

Matthew 27:41 {G1161} Likewise{G3668} also{G2532} the chief priests{G749} mocking{G1702}{(G5723)} him, with{G3326} the scribes{G1122} and{G2532} elders{G4245}, said{G3004}{(G5707)}, (kjv-strongs#)

Mat 27:41 Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said, (kjv)

======= Matthew 27:42 ============

Matthew 27:42 He saved others; himself he cannot save. He is the King of Israel; let him now come down from the cross, and we will believe on him.(asv)

Mattheüs 27:42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israels is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven. (NL)

Matthew 27:42 He saved{G4982}{(G5656)} others{G243}; himself{G1438} he cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} save{G4982}{(G5658)}. If{G1487} he be{G2076}{(G5748)} the King{G935} of Israel{G2474}, let him{G2597} now{G3568} come down{G2597}{(G5628)} from{G575} the cross{G4716}, and{G2532} we will believe{G4100}{(G5692)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:42 He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. (kjv)

======= Matthew 27:43 ============

Matthew 27:43 He trusteth on God; let him deliver him now, if he desireth him: for he said, I am the Son of God.(asv)

Mattheüs 27:43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. (NL)

Matthew 27:43 He trusted{G3982}{(G5754)} in{G1909} God{G2316}; let him deliver{G4506}{(G5663)} him{G846} now{G3568}, if{G1487} he will have{G2309}{(G5719)} him{G846}: for{G1063} he said{G2036}{(G5627)},{G3754} I am{G1510}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 27:43 He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God. (kjv)

======= Matthew 27:44 ============

Matthew 27:44 And the robbers also that were crucified with him cast upon him the same reproach.(asv)

Mattheüs 27:44 En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren. (NL)

Matthew 27:44 {G1161} The thieves{G3027} also{G2532}, which{G3588} were crucified{G4957}{(G5685)} with him{G846}, cast{G3679} the same{G846} in his{G846} teeth{G3679}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:44 The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. (kjv)

======= Matthew 27:45 ============

Matthew 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.(asv)

Mattheüs 27:45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. (NL)

Matthew 27:45 Now{G1161} from{G575} the sixth{G1623} hour{G5610} there was{G1096}{(G5633)} darkness{G4655} over{G1909} all{G3956} the land{G1093} unto{G2193} the ninth{G1766} hour{G5610}. (kjv-strongs#)

Mat 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. (kjv)

======= Matthew 27:46 ============

Matthew 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is, My God, my God, why hast thou forsaken me?(asv)

Mattheüs 27:46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! (NL)

Matthew 27:46 And{G1161} about{G4012} the ninth{G1766} hour{G5610} Jesus{G2424} cried{G310}{(G5656)} with a loud{G3173} voice{G5456}, saying{G3004}{(G5723)}, Eli{G2241}, Eli{G2241}, lama{G2982} sabachthani{G4518}? that{G5123}{(G5748)} is to say, My{G3450} God{G2316}, my{G3450} God{G2316}, why{G2444} hast thou forsaken{G1459}{(G5627)} me{G3165}? (kjv-strongs#)

Mat 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? (kjv)

======= Matthew 27:47 ============

Matthew 27:47 And some of them stood there, when they heard it, said, This man calleth Elijah.(asv)

Mattheüs 27:47 En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elias. (NL)

Matthew 27:47 {G1161} Some of them{G5100} that stood{G2476}{(G5761)} there{G1563}, when they heard{G191}{(G5660)} that, said{G3004}{(G5707)}{G3754}, This{G3778} man calleth for{G5455}{(G5719)} Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mat 27:47 Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias. (kjv)

======= Matthew 27:48 ============

Matthew 27:48 And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.(asv)

Mattheüs 27:48 En terstond een van hen toe lopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken. (NL)

Matthew 27:48 And{G2532} straightway{G2112} one{G1520} of{G1537} them{G846} ran{G5143}{(G5631)}, and{G2532} took{G2983}{(G5631)} a spunge{G4699}, and{G5037} filled{G4130}{(G5660)} it with vinegar{G3690}, and{G2532} put it on{G4060}{(G5631)} a reed{G2563}, and gave{G4222} him{G846} to drink{G4222}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:48 And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink. (kjv)

======= Matthew 27:49 ============

Matthew 27:49 And the rest said, Let be; let us see whether Elijah cometh to save him.(asv)

Mattheüs 27:49 Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien, of Elias komt, om Hem te verlossen. (NL)

Matthew 27:49 The{G1161} rest{G3062} said{G3004}{(G5707)}, Let be{G863}{(G5628)}, let us see{G1492}{(G5632)} whether{G1487} Elias{G2243} will come{G2064}{(G5736)} to save{G4982}{(G5694)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him. (kjv)

======= Matthew 27:50 ============

Matthew 27:50 And Jesus cried again with a loud voice, and yielded up his spirit.(asv)

Mattheüs 27:50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. (NL)

Matthew 27:50 {G1161} Jesus{G2424}, when he had cried{G2896}{(G5660)} again{G3825} with a loud{G3173} voice{G5456}, yielded up{G863}{(G5656)} the ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mat 27:50 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. (kjv)

======= Matthew 27:51 ============

Matthew 27:51 And behold, the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom; and the earth did quake; and the rocks were rent;(asv)

Mattheüs 27:51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. (NL)

Matthew 27:51 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, the veil{G2665} of the temple{G3485} was rent{G4977}{(G5681)} in{G1519} twain{G1417} from{G575} the top{G509} to{G2193} the bottom{G2736}; and{G2532} the earth{G1093} did quake{G4579}{(G5681)}, and{G2532} the rocks{G4073} rent{G4977}{(G5681)}; (kjv-strongs#)

Mat 27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent; (kjv)

======= Matthew 27:52 ============

Matthew 27:52 and the tombs were opened; and many bodies of the saints that had fallen asleep were raised;(asv)

Mattheüs 27:52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; (NL)

Matthew 27:52 And{G2532} the graves{G3419} were opened{G455}{(G5681)}; and{G2532} many{G4183} bodies{G4983} of the saints{G40} which{G3588} slept{G2837}{(G5772)} arose{G1453}{(G5681)}, (kjv-strongs#)

Mat 27:52 And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose, (kjv)

======= Matthew 27:53 ============

Matthew 27:53 and coming forth out of the tombs after his resurrection they entered into the holy city and appeared unto many.(asv)

Mattheüs 27:53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. (NL)

Matthew 27:53 And{G2532} came{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the graves{G3419} after{G3326} his{G846} resurrection{G1454}, and went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the holy{G40} city{G4172}, and{G2532} appeared{G1718}{(G5681)} unto many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mat 27:53 And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. (kjv)

======= Matthew 27:54 ============

Matthew 27:54 Now the centurion, and they that were with him watching Jesus, when they saw the earthquake, and the things that were done, feared exceedingly, saying, Truly this was the Son of God.(asv)

Mattheüs 27:54 En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon! (NL)

Matthew 27:54 Now{G1161} when the centurion{G1543}, and{G2532} they that were with{G3326} him{G846}, watching{G5083}{(G5723)} Jesus{G2424}, saw{G1492}{(G5631)} the earthquake{G4578}, and{G2532} those things that were done{G1096}{(G5637)}, they feared{G5399}{(G5675)} greatly{G4970}, saying{G3004}{(G5723)}, Truly{G230} this{G3778} was{G2258}{(G5713)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mat 27:54 Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God. (kjv)

======= Matthew 27:55 ============

Matthew 27:55 And many women were there beholding from afar, who had followed Jesus from Galilee, ministering unto him:(asv)

Mattheüs 27:55 En aldaar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om Hem te dienen. (NL)

Matthew 27:55 And{G1161} many{G4183} women{G1135} were{G2258}{(G5713)} there{G1563} beholding{G2334}{(G5723)} afar off{G575}{G3113}, which{G3748} followed{G190}{(G5656)} Jesus{G2424} from{G575} Galilee{G1056}, ministering{G1247}{(G5723)} unto him{G846}: (kjv-strongs#)

Mat 27:55 And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him: (kjv)

======= Matthew 27:56 ============

Matthew 27:56 among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of the sons of Zebedee.(asv)

Mattheüs 27:56 Onder dewelke was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder der zonen van Zebedeus. (NL)

Matthew 27:56 Among{G1722} which{G3739} was{G2258}{(G5713)} Mary{G3137} Magdalene{G3094}, and{G2532} Mary{G3137} the mother{G3384} of James{G2385} and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} the mother{G3384} of Zebedee's{G2199} children{G5207}. (kjv-strongs#)

Mat 27:56 Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedees children. (kjv)

======= Matthew 27:57 ============

Matthew 27:57 And when even was come, there came a rich man from Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:(asv)

Mattheüs 27:57 En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. (NL)

Matthew 27:57 When{G1161} the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, there came{G2064}{(G5627)} a rich{G4145} man{G444} of{G575} Arimathaea{G707}, named{G5122} Joseph{G2501}, who{G3739} also{G2532} himself{G846} was{G3100} Jesus{G2424}' disciple{G3100}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mat 27:57 When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple: (kjv)

======= Matthew 27:58 ============

Matthew 27:58 this man went to Pilate, and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded it to be given up.(asv)

Mattheüs 27:58 Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus, dat hem het lichaam gegeven zou worden. (NL)

Matthew 27:58 He{G3778} went{G4334}{(G5631)} to Pilate{G4091}, and begged{G154}{(G5668)} the body{G4983} of Jesus{G2424}. Then{G5119} Pilate{G4091} commanded{G2753}{(G5656)} the body{G4983} to be delivered{G591}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:58 He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. (kjv)

======= Matthew 27:59 ============

Matthew 27:59 And Joseph took the body, and wrapped it in a clean linen cloth,(asv)

Mattheüs 27:59 En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad. (NL)

Matthew 27:59 And{G2532} when Joseph{G2501} had taken{G2983}{(G5631)} the body{G4983}, he wrapped{G1794}{(G5656)} it{G846} in a clean{G2513} linen cloth{G4616}, (kjv-strongs#)

Mat 27:59 And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, (kjv)

======= Matthew 27:60 ============

Matthew 27:60 and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the tomb, and departed.(asv)

Mattheüs 27:60 En legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. (NL)

Matthew 27:60 And{G2532} laid{G5087}{(G5656)} it{G846} in{G1722} his own{G846} new{G2537} tomb{G3419}, which{G3739} he had hewn out{G2998}{(G5656)} in{G1722} the rock{G4073}: and{G2532} he rolled{G4351}{(G5660)} a great{G3173} stone{G3037} to the door{G2374} of the sepulchre{G3419}, and departed{G565}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:60 And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. (kjv)

======= Matthew 27:61 ============

Matthew 27:61 And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.(asv)

Mattheüs 27:61 En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf. (NL)

Matthew 27:61 And{G1161} there{G1563} was{G2258}{(G5713)} Mary{G3137} Magdalene{G3094}, and{G2532} the other{G243} Mary{G3137}, sitting{G2521}{(G5740)} over against{G561} the sepulchre{G5028}. (kjv-strongs#)

Mat 27:61 And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre. (kjv)

======= Matthew 27:62 ============

Matthew 27:62 Now on the morrow, which is [the day] after the Preparation, the chief priests and the Pharisees were gathered together unto Pilate,(asv)

Mattheüs 27:62 Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeen tot Pilatus, (NL)

Matthew 27:62 Now{G1161} the next day{G1887}, that{G3748} followed{G2076}{(G5748)}{G3326} the day of the preparation{G3904}, the chief priests{G749} and{G2532} Pharisees{G5330} came together{G4863}{(G5681)} unto{G4314} Pilate{G4091}, (kjv-strongs#)

Mat 27:62 Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, (kjv)

======= Matthew 27:63 ============

Matthew 27:63 saying, Sir, we remember that that deceiver said while he was yet alive, After three days I rise again.(asv)

Mattheüs 27:63 Zeggende: Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik opstaan. (NL)

Matthew 27:63 Saying{G3004}{(G5723)}, Sir{G2962}, we remember{G3415}{(G5681)} that{G3754} that{G1565} deceiver{G4108} said{G2036}{(G5627)}, while he was yet{G2089} alive{G2198}{(G5723)}, After{G3326} three{G5140} days{G2250} I will rise again{G1453}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:63 Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again. (kjv)

======= Matthew 27:64 ============

Matthew 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest haply his disciples come and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: and the last error will be worse than the first.(asv)

Mattheüs 27:64 Beveel dan, dat het graf verzekerd worde tot den derden dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet komen bij nacht, en stelen Hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden; en zo zal de laatste dwaling erger zijn, dan de eerste. (NL)

Matthew 27:64 Command{G2753}{(G5657)} therefore{G3767} that the sepulchre{G5028} be made sure{G805}{(G5683)} until{G2193} the third{G5154} day{G2250}, lest{G3379} his{G846} disciples{G3101} come{G2064}{(G5631)} by night{G3571}, and steal{G2813} him{G846} away{G2813}{(G5661)}, and{G2532} say{G2036}{(G5632)} unto the people{G2992}, He is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}: so{G2532} the last{G2078} error{G4106} shall be{G2071}{(G5704)} worse than{G5501} the first{G4413}. (kjv-strongs#)

Mat 27:64 Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first. (kjv)

======= Matthew 27:65 ============

Matthew 27:65 Pilate said unto them, Ye have a guard: go, make it [as] sure as ye can.(asv)

Mattheüs 27:65 En Pilatus zeide tot henlieden: Gij hebt een wacht; gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. (NL)

Matthew 27:65 {G1161} Pilate{G4091} said{G5346}{(G5713)} unto them{G846}, Ye have{G2192}{(G5719)} a watch{G2892}: go your way{G5217}{(G5720)}, make it as sure{G805}{(G5663)} as{G5613} ye can{G1492}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mat 27:65 Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can. (kjv)

======= Matthew 27:66 ============

Matthew 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, the guard being with them.(asv)

Mattheüs 27:66 En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende. (NL)

Matthew 27:66 So{G1161} they went{G4198}{(G5679)}, and made{G805} the sepulchre{G5028} sure{G805}{(G5662)}, sealing{G4972}{(G5660)} the stone{G3037}, and setting{G3326} a watch{G2892}. (kjv-strongs#)

Mat 27:66 So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.(kjv)

======= Matthew 28:1 ============

Matthew 28:1 Now late on the sabbath day, as it began to dawn toward the first [day] of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.(asv)

Mattheüs 28:1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. (NL)

Matthew 28:1 In the end{G1161}{G3796} of the sabbath{G4521}, as it began to dawn{G2020}{(G5723)} toward{G1519} the first{G3391} day of the week{G4521}, came{G2064}{(G5627)} Mary{G3137} Magdalene{G3094} and{G2532} the other{G243} Mary{G3137} to see{G2334}{(G5658)} the sepulchre{G5028}. (kjv-strongs#)

Mat 28:1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. (kjv)

======= Matthew 28:2 ============

Matthew 28:2 And behold, there was a great earthquake; for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled away the stone, and sat upon it.(asv)

Mattheüs 28:2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat op denzelven. (NL)

Matthew 28:2 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} earthquake{G4578}: for{G1063} the angel{G32} of the Lord{G2962} descended{G2597}{(G5631)} from{G1537} heaven{G3772}, and came{G4334}{(G5631)} and rolled back{G617}{(G5656)} the stone{G3037} from{G575} the door{G2374}, and{G2532} sat{G2521}{(G5711)} upon{G1883} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:2 And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. (kjv)

======= Matthew 28:3 ============

Matthew 28:3 His appearance was as lightning, and his raiment white as snow:(asv)

Mattheüs 28:3 En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. (NL)

Matthew 28:3 {G1161} His{G846} countenance{G2397} was{G2258}{(G5713)} like{G5613} lightning{G796}, and{G2532} his{G846} raiment{G1742} white{G3022} as{G5616} snow{G5510}: (kjv-strongs#)

Mat 28:3 His countenance was like lightning, and his raiment white as snow: (kjv)

======= Matthew 28:4 ============

Matthew 28:4 and for fear of him the watchers did quake, and became as dead men.(asv)

Mattheüs 28:4 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. (NL)

Matthew 28:4 And{G1161} for{G575} fear{G5401} of him{G846} the keepers{G5083}{(G5723)} did shake{G4579}{(G5681)}, and{G2532} became{G1096}{(G5633)} as{G5616} dead{G3498} men. (kjv-strongs#)

Mat 28:4 And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men. (kjv)

======= Matthew 28:5 ============

Matthew 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye; for I know that ye seek Jesus, who hath been crucified.(asv)

Mattheüs 28:5 Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. (NL)

Matthew 28:5 And{G1161} the angel{G32} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)} unto the women{G1135}, Fear{G5399}{(G5737)} not{G3361} ye{G5210}: for{G1063} I know{G1492}{(G5758)} that{G3754} ye seek{G2212}{(G5719)} Jesus{G2424}, which{G3588} was crucified{G4717}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:5 And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified. (kjv)

======= Matthew 28:6 ============

Matthew 28:6 He is not here; for he is risen, even as he said. Come, see the place where the Lord lay.(asv)

Mattheüs 28:6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. (NL)

Matthew 28:6 He is{G2076}{(G5748)} not{G3756} here{G5602}: for{G1063} he is risen{G1453}{(G5681)}, as{G2531} he said{G2036}{(G5627)}. Come{G1205}{(G5773)}, see{G1492}{(G5628)} the place{G5117} where{G3699} the Lord{G2962} lay{G2749}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. (kjv)

======= Matthew 28:7 ============

Matthew 28:7 And go quickly, and tell his disciples, He is risen from the dead; and lo, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.(asv)

Mattheüs 28:7 En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd. (NL)

Matthew 28:7 And{G2532} go{G4198}{(G5679)} quickly{G5035}, and tell{G2036}{(G5628)} his{G846} disciples{G3101} that{G3754} he is risen{G1453}{(G5681)} from{G575} the dead{G3498}; and{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, he goeth before{G4254}{(G5719)} you{G5209} into{G1519} Galilee{G1056}; there{G1563} shall ye see{G3700}{(G5695)} him{G846}: lo{G2400}{(G5628)}, I have told{G2036}{(G5627)} you{G5213}. (kjv-strongs#)

Mat 28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you. (kjv)

======= Matthew 28:8 ============

Matthew 28:8 And they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word.(asv)

Mattheüs 28:8 En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij heen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen. (NL)

Matthew 28:8 And{G2532} they departed{G1831}{(G5631)} quickly{G5035} from{G575} the sepulchre{G3419} with{G3326} fear{G5401} and{G2532} great{G3173} joy{G5479}; and did run{G5143}{(G5627)} to bring{G518} his{G846} disciples{G3101} word{G518}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:8 And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word. (kjv)

======= Matthew 28:9 ============

Matthew 28:9 And behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and took hold of his feet, and worshipped him.(asv)

Mattheüs 28:9 En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem. (NL)

Matthew 28:9 And{G1161} as{G5613} they went{G4198}{(G5711)} to tell{G518}{(G5658)} his{G846} disciples{G3101},{G2532} behold{G2400}{(G5628)}, Jesus{G2424} met{G528}{(G5656)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, All hail{G5463}{(G5720)}. And{G1161} they came{G4334}{(G5631)} and held{G2902}{(G5656)} him{G846} by the feet{G4228}, and{G2532} worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:9 And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him. (kjv)

======= Matthew 28:10 ============

Matthew 28:10 Then saith Jesus unto them, Fear not: go tell my brethren that they depart into Galilee, and there shall they see me.(asv)

Mattheüs 28:10 Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien. (NL)

Matthew 28:10 Then{G5119} said{G3004}{(G5719)} Jesus{G2424} unto them{G846}, Be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}: go{G565}{(G5632)} tell{G518}{(G5657)} my{G3450} brethren{G80} that{G2443} they go{G5217}{(G5720)} into{G1519} Galilee{G1056}, and there{G2546} shall they see{G3700}{(G5695)} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mat 28:10 Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. (kjv)

======= Matthew 28:11 ============

Matthew 28:11 Now while they were going, behold, some of the guard came into the city, and told unto the chief priests all the things that were come to pass.(asv)

Mattheüs 28:11 En als zij heengingen, ziet, enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten den overpriesters al de dingen, die geschied waren. (NL)

Matthew 28:11 Now{G1161} when they{G846} were going{G4198}{(G5740)}, behold{G2400}{(G5628)}, some{G5100} of the watch{G2892} came{G2064}{(G5631)} into{G1519} the city{G4172}, and shewed{G518}{(G5656)} unto the chief priests{G749} all the things{G537} that were done{G1096}{(G5637)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:11 Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done. (kjv)

======= Matthew 28:12 ============

Matthew 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave much money unto the soldiers,(asv)

Mattheüs 28:12 En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds, (NL)

Matthew 28:12 And{G2532} when they were assembled{G4863}{(G5685)} with{G3326} the elders{G4245}, and{G5037} had taken{G2983}{(G5631)} counsel{G4824}, they gave{G1325}{(G5656)} large{G2425} money{G694} unto the soldiers{G4757}, (kjv-strongs#)

Mat 28:12 And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, (kjv)

======= Matthew 28:13 ============

Matthew 28:13 saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.(asv)

Mattheüs 28:13 En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen. (NL)

Matthew 28:13 Saying{G3004}{(G5723)}, Say ye{G2036}{(G5628)},{G3754} His{G846} disciples{G3101} came{G2064}{(G5631)} by night{G3571}, and stole{G2813}{(G5656)} him{G846} away while we{G2257} slept{G2837}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:13 Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept. (kjv)

======= Matthew 28:14 ============

Matthew 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and rid you of care.(asv)

Mattheüs 28:14 En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt. (NL)

Matthew 28:14 And{G2532} if{G1437} this{G5124} come{G191} to{G1909} the governor's{G2232} ears{G191}{(G5686)}, we{G2249} will persuade{G3982}{(G5692)} him{G846}, and{G2532} secure{G275}{G4160}{(G5692)} you{G5209}. (kjv-strongs#)

Mat 28:14 And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you. (kjv)

======= Matthew 28:15 ============

Matthew 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying was spread abroad among the Jews, [and continueth] until this day.(asv)

Mattheüs 28:15 En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag. (NL)

Matthew 28:15 So{G1161} they took{G2983}{(G5631)} the money{G694}, and did{G4160}{(G5656)} as{G5613} they were taught{G1321}{(G5681)}: and{G2532} this{G3778} saying{G3056} is commonly reported{G1310}{(G5681)} among{G3844} the Jews{G2453} until{G3360} this day{G4594}. (kjv-strongs#)

Mat 28:15 So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day. (kjv)

======= Matthew 28:16 ============

Matthew 28:16 But the eleven disciples went into Galilee, unto the mountain where Jesus had appointed them.(asv)

Mattheüs 28:16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. (NL)

Matthew 28:16 Then{G1161} the eleven{G1733} disciples{G3101} went away{G4198}{(G5675)} into{G1519} Galilee{G1056}, into{G1519} a mountain{G3735} where{G3757} Jesus{G2424} had appointed{G5021}{(G5668)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mat 28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. (kjv)

======= Matthew 28:17 ============

Matthew 28:17 And when they saw him, they worshipped [him] ; but some doubted.(asv)

Mattheüs 28:17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. (NL)

Matthew 28:17 And{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, they worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}: but{G1161} some doubted{G1365}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mat 28:17 And when they saw him, they worshipped him: but some doubted. (kjv)

======= Matthew 28:18 ============

Matthew 28:18 And Jesus came to them and spake unto them, saying, All authority hath been given unto me in heaven and on earth.(asv)

Mattheüs 28:18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (NL)

Matthew 28:18 And{G2532} Jesus{G2424} came{G4334}{(G5631)} and spake{G2980}{(G5656)} unto them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, All{G3956} power{G1849} is given{G1325}{(G5681)} unto me{G3427} in{G1722} heaven{G3772} and{G2532} in{G1909} earth{G1093}. (kjv-strongs#)

Mat 28:18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. (kjv)

======= Matthew 28:19 ============

Matthew 28:19 Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit:(asv)

Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (NL)

Matthew 28:19 Go ye{G4198}{(G5679)} therefore{G3767}, and teach{G3100}{(G5657)} all{G3956} nations{G1484}, baptizing{G907}{(G5723)} them{G846} in{G1519} the name{G3686} of the Father{G3962}, and{G2532} of the Son{G5207}, and{G2532} of the Holy{G40} Ghost{G4151}: (kjv-strongs#)

Mat 28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: (kjv)

======= Matthew 28:20 ============

Matthew 28:20 teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.(asv)

Mattheüs 28:20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. (NL)

Matthew 28:20 Teaching{G1321}{(G5723)} them{G846} to observe{G5083}{(G5721)} all things{G3956} whatsoever{G3745} I have commanded{G1781}{(G5662)} you{G5213}: and{G2532}, lo{G2400}{(G5628)}, I{G1473} am{G1510}{(G5748)} with{G3326} you{G5216} alway{G3956}{G2250}, even unto{G2193} the end{G4930} of the world{G165}. Amen{G281}. (kjv-strongs#)

Mat 28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.(kjv)

======= Mark 1:1 ============

Mark 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.(asv)

Markus 1:1 Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zone Gods. (NL)

Mark 1:1 The beginning{G746} of the gospel{G2098} of Jesus{G2424} Christ{G5547}, the Son{G5207} of God{G2316}; (kjv-strongs#)

Mar 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God; (kjv)

======= Mark 1:2 ============

Mark 1:2 Even as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way.(asv)

Markus 1:2 Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. (NL)

Mark 1:2 As{G5613} it is written{G1125}{(G5769)} in{G1722} the prophets{G4396}, Behold{G2400}{(G5628)}, I{G1473} send{G649}{(G5719)} my{G3450} messenger{G32} before{G4253} thy{G4675} face{G4383}, which{G3739} shall prepare{G2680}{(G5692)} thy{G4675} way{G3598} before{G1715} thee{G4675}. (kjv-strongs#)

Mar 1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. (kjv)

======= Mark 1:3 ============

Mark 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, Make his paths straight;(asv)

Markus 1:3 De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht. (NL)

Mark 1:3 The voice{G5456} of one crying{G994}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, Prepare ye{G2090}{(G5657)} the way{G3598} of the Lord{G2962}, make{G4160}{(G5720)} his{G846} paths{G5147} straight{G2117}. (kjv-strongs#)

Mar 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. (kjv)

======= Mark 1:4 ============

Mark 1:4 John came, who baptized in the wilderness and preached the baptism of repentance unto remission of sins.(asv)

Markus 1:4 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. (NL)

Mark 1:4 John{G2491} did{G1096}{(G5633)} baptize{G907}{(G5723)} in{G1722} the wilderness{G2048}, and{G2532} preach{G2784}{(G5723)} the baptism{G908} of repentance{G3341} for{G1519} the remission{G859} of sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mar 1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins. (kjv)

======= Mark 1:5 ============

Mark 1:5 And there went out unto him all the country of Judaea, and all they of Jerusalem; And they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.(asv)

Markus 1:5 En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. (NL)

Mark 1:5 And{G2532} there went out{G1607}{(G5711)} unto{G4314} him{G846} all{G3956} the land{G5561} of Judaea{G2449}, and{G2532} they of Jerusalem{G2415}, and{G2532} were{G907} all{G3956} baptized{G907}{(G5712)} of{G5259} him{G846} in{G1722} the river{G4215} of Jordan{G2446}, confessing{G1843}{(G5734)} their{G846} sins{G266}. (kjv-strongs#)

Mar 1:5 And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. (kjv)

======= Mark 1:6 ============

Mark 1:6 And John was clothed with camel's hair, and [had] a leathern girdle about his loins, and did eat locusts and wild honey.(asv)

Markus 1:6 En Johannes was gekleed met kemelshaar, en met een lederen gordel om zijn lenden, en at sprinkhanen en wilde honig. (NL)

Mark 1:6 And{G1161} John{G2491} was{G2258}{(G5713)} clothed{G1746}{(G5765)} with camel's{G2574} hair{G2359}, and{G2532} with a girdle{G2223} of a skin{G1193} about{G4012} his{G846} loins{G3751}; and{G2532} he did eat{G2068}{(G5723)} locusts{G200} and{G2532} wild{G66} honey{G3192}; (kjv-strongs#)

Mar 1:6 And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey; (kjv)

======= Mark 1:7 ============

Mark 1:7 And he preached, saying, There cometh after me he that is mightier than I, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.(asv)

Markus 1:7 En hij predikte, zeggende: Na mij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben, nederbukkende, den riem Zijner schoenen te ontbinden. (NL)

Mark 1:7 And{G2532} preached{G2784}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)}, There cometh{G2064}{(G5736)} one mightier than{G2478} I{G3450} after{G3694} me{G3450}, the latchet{G2438} of whose{G3739} shoes{G846}{G5266} I am{G1510}{(G5748)} not{G3756} worthy{G2425} to stoop down{G2955}{(G5660)} and unloose{G3089}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:7 And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. (kjv)

======= Mark 1:8 ============

Mark 1:8 I baptized you in water; But he shall baptize you in the Holy Spirit.(asv)

Markus 1:8 Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heilige Geest. (NL)

Mark 1:8 I{G1473} indeed{G3303} have baptized{G907}{(G5656)} you{G5209} with{G1722} water{G5204}: but{G1161} he{G846} shall baptize{G907}{(G5692)} you{G5209} with{G1722} the Holy{G40} Ghost{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 1:8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost. (kjv)

======= Mark 1:9 ============

Mark 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in the Jordan.(asv)

Markus 1:9 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. (NL)

Mark 1:9 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}, that Jesus{G2424} came{G2064}{(G5627)} from{G575} Nazareth{G3478} of Galilee{G1056}, and{G2532} was baptized{G907}{(G5681)} of{G5259} John{G2491} in{G1519} Jordan{G2446}. (kjv-strongs#)

Mar 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan. (kjv)

======= Mark 1:10 ============

Mark 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens rent asunder, and the Spirit as a dove descending upon him:(asv)

Markus 1:10 En terstond als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en den Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen. (NL)

Mark 1:10 And{G2532} straightway{G2112} coming up{G305}{(G5723)} out of{G575} the water{G5204}, he saw{G1492}{(G5627)} the heavens{G3772} opened{G4977}{(G5746)}, and{G2532} the Spirit{G4151} like{G5616} a dove{G4058} descending{G2597}{(G5723)} upon{G1909} him{G846}: (kjv-strongs#)

Mar 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him: (kjv)

======= Mark 1:11 ============

Mark 1:11 And a voice came out of the heavens, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased.(asv)

Markus 1:11 En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb! (NL)

Mark 1:11 And{G2532} there came{G1096}{(G5633)} a voice{G5456} from{G1537} heaven{G3772}, saying, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}, in{G1722} whom{G3739} I am well pleased{G2106}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:11 And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. (kjv)

======= Mark 1:12 ============

Mark 1:12 And straightway the Spirit driveth him forth into the wilderness.(asv)

Markus 1:12 En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. (NL)

Mark 1:12 And{G2532} immediately{G2117} the Spirit{G4151} driveth{G1544}{(G5719)} him{G846} into{G1519} the wilderness{G2048}. (kjv-strongs#)

Mar 1:12 And immediately the spirit driveth him into the wilderness. (kjv)

======= Mark 1:13 ============

Mark 1:13 And he was in the wilderness forty days tempted of Satan; And he was with the wild beasts; And the angels ministered unto him.(asv)

Markus 1:13 En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem. (NL)

Mark 1:13 And{G2532} he was{G2258}{(G5713)} there{G1563} in{G1722} the wilderness{G2048} forty{G5062} days{G2250}, tempted{G3985}{(G5746)} of{G5259} Satan{G4567}; and{G2532} was{G2258}{(G5713)} with{G3326} the wild beasts{G2342}; and{G2532} the angels{G32} ministered{G1247}{(G5707)} unto him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him. (kjv)

======= Mark 1:14 ============

Mark 1:14 Now after John was delivered up, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,(asv)

Markus 1:14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. (NL)

Mark 1:14 Now{G1161} after{G3326} that John{G2491} was put in prison{G3860}{(G5683)}, Jesus{G2424} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} Galilee{G1056}, preaching{G2784}{(G5723)} the gospel{G2098} of the kingdom{G932} of God{G2316}, (kjv-strongs#)

Mar 1:14 Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, (kjv)

======= Mark 1:15 ============

Mark 1:15 and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe in the gospel.(asv)

Markus 1:15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie. (NL)

Mark 1:15 And{G2532} saying{G3004}{(G5723)},{G3754} The time{G2540} is fulfilled{G4137}{(G5769)}, and{G2532} the kingdom{G932} of God{G2316} is at hand{G1448}{(G5758)}: repent ye{G3340}{(G5720)}, and{G2532} believe{G4100}{(G5720)}{G1722} the gospel{G2098}. (kjv-strongs#)

Mar 1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel. (kjv)

======= Mark 1:16 ============

Mark 1:16 And passing along by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net in the sea; for they were fishers.(asv)

Markus 1:16 En wandelende bij de Galilese zee, zag Hij Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee (want zij waren vissers); (NL)

Mark 1:16 Now{G1161} as he walked{G4043}{(G5723)} by{G3844} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, he saw{G1492}{(G5627)} Simon{G4613} and{G2532} Andrew{G406} his{G846} brother{G80} casting{G906}{(G5723)} a net{G293} into{G1722} the sea{G2281}: for{G1063} they were{G2258}{(G5713)} fishers{G231}. (kjv-strongs#)

Mar 1:16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers. (kjv)

======= Mark 1:17 ============

Mark 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.(asv)

Markus 1:17 En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden. (NL)

Mark 1:17 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Come ye{G1205}{(G5773)} after{G3694} me{G3450}, and{G2532} I will make{G4160}{(G5692)} you{G5209} to become{G1096}{(G5635)} fishers{G231} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. (kjv)

======= Mark 1:18 ============

Mark 1:18 And straightway they left the nets, and followed him.(asv)

Markus 1:18 En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd. (NL)

Mark 1:18 And{G2532} straightway{G2112} they forsook{G863}{(G5631)} their{G846} nets{G1350}, and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:18 And straightway they forsook their nets, and followed him. (kjv)

======= Mark 1:19 ============

Mark 1:19 And going on a little further, he saw James the [son] of Zebedee, and John his brother, who also were in the boat mending the nets.(asv)

Markus 1:19 En van daar een weinig voortgegaan zijnde, zag Hij Jakobus, den zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, en dezelven in het schip hun netten vermakende. (NL)

Mark 1:19 And{G2532} when he had gone{G4260} a little{G3641} further{G4260}{(G5631)} thence{G1564}, he saw{G1492}{(G5627)} James{G2385} the son{G3588} of Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} his{G846} brother{G80}, who{G846} also{G2532} were in{G1722} the ship{G4143} mending{G2675}{(G5723)} their nets{G1350}. (kjv-strongs#)

Mar 1:19 And when he had gone a little farther thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets. (kjv)

======= Mark 1:20 ============

Mark 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went after him.(asv)

Markus 1:20 En terstond riep Hij hen; en zij, latende hun vader Zebedeus in het schip, met de huurlingen, zijn Hem nagevolgd. (NL)

Mark 1:20 And{G2532} straightway{G2112} he called{G2564}{(G5656)} them{G846}: and{G2532} they left{G863}{(G5631)} their{G846} father{G3962} Zebedee{G2199} in{G1722} the ship{G4143} with{G3326} the hired servants{G3411}, and went{G565}{(G5627)} after{G3694} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him. (kjv)

======= Mark 1:21 ============

Mark 1:21 And they go into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue and taught.(asv)

Markus 1:21 En zij kwamen binnen Kapernaum; en terstond op den sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde Hij. (NL)

Mark 1:21 And{G2532} they went{G1531}{(G5736)} into{G1519} Capernaum{G2584}; and{G2532} straightway{G2112} on the sabbath day{G4521} he entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} the synagogue{G4864}, and taught{G1321}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:21 And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught. (kjv)

======= Mark 1:22 ============

Mark 1:22 And they were astonished at his teaching: For he taught them as having authority, and not as the scribes.(asv)

Markus 1:22 En zij versloegen zich over Zijn leer; want Hij leerde hen, als machthebbende, en niet als de Schriftgeleerden. (NL)

Mark 1:22 And{G2532} they were astonished{G1605}{(G5712)} at{G1909} his{G846} doctrine{G1322}: for{G1063} he taught{G1321}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} them{G846} as{G5613} one that had{G2192}{(G5723)} authority{G1849}, and{G2532} not{G3756} as{G5613} the scribes{G1122}. (kjv-strongs#)

Mar 1:22 And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. (kjv)

======= Mark 1:23 ============

Mark 1:23 And straightway there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,(asv)

Markus 1:23 En er was in hun synagoge een mens, met een onreinen geest, en hij riep uit, (NL)

Mark 1:23 And{G2532} there was{G2258}{(G5713)} in{G1722} their{G846} synagogue{G4864} a man{G444} with{G1722} an unclean{G169} spirit{G4151}; and{G2532} he cried out{G349}{(G5656)}, (kjv-strongs#)

Mar 1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out, (kjv)

======= Mark 1:24 ============

Mark 1:24 saying, What have we to do with thee, Jesus thou Nazarene? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.(asv)

Markus 1:24 Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods. (NL)

Mark 1:24 Saying{G3004}{(G5723)}, Let us alone{G1436}; what{G5101} have we{G2254} to do{G2532} with thee{G4671}, thou Jesus{G2424} of Nazareth{G3479}? art thou come{G2064}{(G5627)} to destroy{G622}{(G5658)} us{G2248}? I know{G1492}{(G5758)} thee{G4571} who{G5101} thou art{G1488}{(G5748)}, the Holy One{G40} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mar 1:24 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. (kjv)

======= Mark 1:25 ============

Mark 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.(asv)

Markus 1:25 En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem. (NL)

Mark 1:25 And{G2532} Jesus{G2424} rebuked{G2008}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Hold thy peace{G5392}{(G5682)}, and{G2532} come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. (kjv)

======= Mark 1:26 ============

Mark 1:26 And the unclean spirit, tearing him and crying with a loud voice, came out of him.(asv)

Markus 1:26 En de onreine geest, hem scheurende, en roepende met een grote stem, ging uit van hem. (NL)

Mark 1:26 And{G2532} when the unclean{G169} spirit{G4151} had torn{G4682}{(G5660)} him{G846}, and{G2532} cried{G2896}{(G5660)} with a loud{G3173} voice{G5456}, he came{G1831}{(G5627)} out of{G1537} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:26 And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him. (kjv)

======= Mark 1:27 ============

Mark 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What is this? a new teaching! with authority he commandeth even the unclean spirits, and they obey him.(asv)

Markus 1:27 En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende: Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat Hij met macht ook den onreine geesten gebiedt, en zij Hem gehoorzaam zijn! (NL)

Mark 1:27 And{G2532} they were{G2284} all{G3956} amazed{G2284}{(G5681)}, insomuch that{G5620} they questioned{G4802}{(G5721)} among{G4314} themselves{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, What thing{G5101} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}? what{G5101} new{G2537} doctrine{G1322} is this{G5124}? for{G3754} with{G2596} authority{G1849} commandeth{G2004}{(G5719)} he even{G2532} the unclean{G169} spirits{G4151}, and{G2532} they do obey{G5219}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him. (kjv)

======= Mark 1:28 ============

Mark 1:28 And the report of him went out straightway everywhere into all the region of Galilee round about.(asv)

Markus 1:28 En Zijn gerucht ging terstond uit, in het gehele omliggende land van Galilea. (NL)

Mark 1:28 And{G1161} immediately{G2117} his{G846} fame{G189} spread abroad{G1831}{(G5627)} throughout{G1519} all{G3650} the region round about{G4066} Galilee{G1056}. (kjv-strongs#)

Mar 1:28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee. (kjv)

======= Mark 1:29 ============

Mark 1:29 And straightway, when they were come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John.(asv)

Markus 1:29 En van stonde aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes. (NL)

Mark 1:29 And{G2532} forthwith{G2112}, when they were come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the synagogue{G4864}, they entered{G2064}{(G5627)} into{G1519} the house{G3614} of Simon{G4613} and{G2532} Andrew{G406}, with{G3326} James{G2385} and{G2532} John{G2491}. (kjv-strongs#)

Mar 1:29 And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John. (kjv)

======= Mark 1:30 ============

Mark 1:30 Now Simon's wife's mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:(asv)

Markus 1:30 En Simons vrouws moeder lag met de koorts; en terstond zeiden zij Hem van haar. (NL)

Mark 1:30 But{G1161} Simon's{G4613} wife's mother{G3994} lay{G2621}{(G5711)} sick of a fever{G4445}{(G5723)}, and{G2532} anon{G2112} they tell{G3004}{(G5719)} him{G846} of{G4012} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:30 But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her. (kjv)

======= Mark 1:31 ============

Mark 1:31 and he came and took her by the hand, and raised her up; and the fever left her, and she ministered unto them.(asv)

Markus 1:31 En Hij, tot haar gaande, vatte haar hand, en richtte haar op; en terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden. (NL)

Mark 1:31 And{G2532} he came{G4334}{(G5631)} and took{G2902}{(G5660)} her{G846} by the hand{G5495}, and lifted{G1453} her{G846} up{G1453}{(G5656)}; and{G2532} immediately{G2112} the fever{G4446} left{G863}{(G5656)} her{G846}, and{G2532} she ministered{G1247}{(G5707)} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them. (kjv)

======= Mark 1:32 ============

Mark 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were sick, and them that were possessed with demons.(asv)

Markus 1:32 Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die kwalijk gesteld, en van den duivel bezeten waren. (NL)

Mark 1:32 And{G1161} at{G1096}{(G5637)} even{G3798}, when{G3753} the sun{G2246} did set{G1416}{(G5627)}, they brought{G5342}{(G5707)} unto{G4314} him{G846} all{G3956} that were{G2192}{(G5723)} diseased{G2560}, and{G2532} them that were possessed with devils{G1139}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils. (kjv)

======= Mark 1:33 ============

Mark 1:33 And all the city was gathered together at the door.(asv)

Markus 1:33 En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. (NL)

Mark 1:33 And{G2532} all{G3650} the city{G4172} was{G2258}{(G5713)} gathered together{G1996}{(G5772)} at{G4314} the door{G2374}. (kjv-strongs#)

Mar 1:33 And all the city was gathered together at the door. (kjv)

======= Mark 1:34 ============

Mark 1:34 And he healed many that were sick with divers diseases, and cast out many demons; and he suffered not the demons to speak, because they knew him .(asv)

Markus 1:34 En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren; en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden. (NL)

Mark 1:34 And{G2532} he healed{G2323}{(G5656)} many{G4183} that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560} of divers{G4164} diseases{G3554}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5627)} many{G4183} devils{G1140}; and{G2532} suffered{G863}{(G5707)} not{G3756} the devils{G1140} to speak{G2980}{(G5721)}, because{G3754} they knew{G1492}{(G5715)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:34 And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him. (kjv)

======= Mark 1:35 ============

Mark 1:35 And in the morning, a great while before day, he rose up and went out, and departed into a desert place, and there prayed.(asv)

Markus 1:35 En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar. (NL)

Mark 1:35 And{G2532} in the morning{G4404}, rising up{G450}{(G5631)} a great while{G3029} before day{G1773}, he went out{G1831}{(G5627)}, and{G2532} departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a solitary{G2048} place{G5117}, and there{G2546} prayed{G4336}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed. (kjv)

======= Mark 1:36 ============

Mark 1:36 And Simon and they that were with him followed after him;(asv)

Markus 1:36 En Simon, en die met hem waren, zijn Hem nagevolgd. (NL)

Mark 1:36 And{G2532} Simon{G4613} and{G2532} they that were with{G3326} him{G846} followed after{G2614}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:36 And Simon and they that were with him followed after him. (kjv)

======= Mark 1:37 ============

Mark 1:37 and they found him, and say unto him, All are seeking thee.(asv)

Markus 1:37 En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem: Zij zoeken U allen. (NL)

Mark 1:37 And{G2532} when they had found{G2147}{(G5631)} him{G846}, they said{G3004}{(G5719)} unto him{G846},{G3754} All{G3956} men seek{G2212}{(G5719)} for thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 1:37 And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee. (kjv)

======= Mark 1:38 ============

Mark 1:38 And he saith unto them, Let us go elsewhere into the next towns, that I may preach there also; for to this end came I forth.(asv)

Markus 1:38 En Hij zeide tot hen: Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan. (NL)

Mark 1:38 And{G2532} he said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Let us go{G71}{(G5725)} into{G1519} the next{G2192}{(G5746)} towns{G2969}, that{G2443} I may preach{G2784}{(G5661)} there also{G2546}: for{G1063} therefore{G1519}{G5124} came I forth{G1831}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:38 And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth. (kjv)

======= Mark 1:39 ============

Mark 1:39 And he went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out demons.(asv)

Markus 1:39 En Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galilea, en wierp de duivelen uit. (NL)

Mark 1:39 And{G2532} he preached{G2784}{(G5723)}{G2258}{(G5713)} in{G1722} their{G846} synagogues{G4864} throughout{G1519} all{G3650} Galilee{G1056}, and{G2532} cast out{G1544}{(G5723)} devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mar 1:39 And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils. (kjv)

======= Mark 1:40 ============

Mark 1:40 And there cometh to him a leper, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.(asv)

Markus 1:40 En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieen, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. (NL)

Mark 1:40 And{G2532} there came{G2064}{(G5736)} a leper{G3015} to{G4314} him{G846}, beseeching{G3870}{(G5723)} him{G846}, and{G2532} kneeling down{G1120}{(G5723)} to him{G846}, and{G2532} saying{G3004}{(G5723)} unto him{G846},{G3754} If{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, thou canst{G1410}{(G5736)} make{G2511} me{G3165} clean{G2511}{(G5658)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. (kjv)

======= Mark 1:41 ============

Mark 1:41 And being moved with compassion, he stretched forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou made clean.(asv)

Markus 1:41 En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit, en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd! (NL)

Mark 1:41 And{G1161} Jesus{G2424}, moved with compassion{G4697}{(G5679)}, put forth{G1614}{(G5660)} his hand{G5495}, and touched{G680}{(G5662)} him{G846}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, I will{G2309}{(G5719)}; be thou clean{G2511}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:41 And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean. (kjv)

======= Mark 1:42 ============

Mark 1:42 And straightway the leprosy departed from him, and he was made clean.(asv)

Markus 1:42 En als Hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd. (NL)

Mark 1:42 And{G2532} as soon as he{G846} had spoken{G2036}{(G5631)}, immediately{G2112} the leprosy{G3014} departed{G565}{(G5627)} from{G575} him{G846}, and{G2532} he was cleansed{G2511}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 1:42 And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed. (kjv)

======= Mark 1:43 ============

Mark 1:43 And he strictly charged him, and straightway sent him out,(asv)

Markus 1:43 En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan; (NL)

Mark 1:43 And{G2532} he straitly charged{G1690}{(G5666)} him{G846}, and forthwith{G2112} sent{G1544} him{G846} away{G1544}{(G5627)}; (kjv-strongs#)

Mar 1:43 And he straitly charged him, and forthwith sent him away; (kjv)

======= Mark 1:44 ============

Mark 1:44 and saith unto him, See thou say nothing to any man: but go show thyself to the priest, and offer for thy cleansing the things which Moses commanded, for a testimony unto them.(asv)

Markus 1:44 En zeide tot hem: Zie, dat gij niemand iets zegt; maar ga heen en vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. (NL)

Mark 1:44 And{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, See{G3708}{(G5720)} thou say{G2036}{(G5632)} nothing{G3367} to any man{G3367}: but{G235} go thy way{G5217}{(G5720)}, shew{G1166}{(G5657)} thyself{G4572} to the priest{G2409}, and{G2532} offer{G4374}{(G5628)} for{G4012} thy{G4675} cleansing{G2512} those things{G3739} which Moses{G3475} commanded{G4367}{(G5656)}, for{G1519} a testimony{G3142} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 1:44 And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them. (kjv)

======= Mark 1:45 ============

Mark 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to spread abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into a city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.(asv)

Markus 1:45 Maar hij uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen, en dat woord te verbreiden, alzo dat Hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen; en zij kwamen tot Hem van alle kanten. (NL)

Mark 1:45 But{G1161} he went out{G1831}{(G5631)}, and began{G756}{(G5662)} to publish{G2784}{(G5721)} it much{G4183}, and{G2532} to blaze abroad{G1310}{(G5721)} the matter{G3056}, insomuch that{G5620} Jesus{G846} could{G1410}{(G5738)} no more{G3371} openly{G5320} enter{G1525}{(G5629)} into{G1519} the city{G4172}, but{G235} was{G2258}{(G5713)} without{G1854} in{G1722} desert{G2048} places{G5117}: and{G2532} they came{G2064}{(G5711)} to{G4314} him{G846} from every quarter{G3836}. (kjv-strongs#)

Mar 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.(kjv)

======= Mark 2:1 ============

Mark 2:1 And when he entered again into Capernaum after some days, it was noised that he was in the house.(asv)

Markus 2:1 En na sommige dagen is Hij wederom binnen Kapernaum gekomen; en het werd gehoord, dat Hij in huis was. (NL)

Mark 2:1 And{G2532} again{G3825} he entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} Capernaum{G2584} after{G1223} some days{G2250}; and{G2532} it was noised{G191}{(G5681)} that{G3754} he was{G2076}{(G5748)} in{G1519} the house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 2:1 And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house. (kjv)

======= Mark 2:2 ============

Mark 2:2 And many were gathered together, so that there was no longer room [for them], no, not even about the door: and he spake the word unto them.(asv)

Markus 2:2 En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten; en Hij sprak het woord tot hen. (NL)

Mark 2:2 And{G2532} straightway{G2112} many{G4183} were gathered together{G4863}{(G5681)}, insomuch that{G5620} there was{G5562} no{G3371} room to receive{G5562}{(G5721)} them, no, not so much{G3366} as about{G4314} the door{G2374}: and{G2532} he preached{G2980}{(G5707)} the word{G3056} unto them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:2 And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them. (kjv)

======= Mark 2:3 ============

Mark 2:3 And they come, bringing unto him a man sick of the palsy, borne of four.(asv)

Markus 2:3 En er kwamen sommigen tot Hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd. (NL)

Mark 2:3 And{G2532} they come{G2064}{(G5736)} unto{G4314} him{G846}, bringing{G5342}{(G5723)} one sick of the palsy{G3885}, which was borne{G142}{(G5746)} of{G5259} four{G5064}. (kjv-strongs#)

Mar 2:3 And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four. (kjv)

======= Mark 2:4 ============

Mark 2:4 And when they could not come nigh unto him for the crowd, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed whereon the sick of the palsy lay.(asv)

Markus 2:4 En niet kunnende tot Hem genaken, overmits de schare, ontdekten zij het dak, waar Hij was; en dat opgebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder, daar de geraakte op lag. (NL)

Mark 2:4 And{G2532} when they could{G1410}{(G5740)} not{G3361} come nigh{G4331}{(G5658)} unto him{G846} for{G1223} the press{G3793}, they uncovered{G648}{(G5656)} the roof{G4721} where{G3699} he was{G2258}{(G5713)}: and{G2532} when they had broken it up{G1846}{(G5660)}, they let down{G5465}{(G5719)} the bed{G2895} wherein{G1909}{G3739} the sick of the palsy{G3885} lay{G2621}{(G5711)}. (kjv-strongs#)

Mar 2:4 And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. (kjv)

======= Mark 2:5 ============

Mark 2:5 And Jesus seeing their faith saith unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven.(asv)

Markus 2:5 En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. (NL)

Mark 2:5 When{G1161} Jesus{G2424} saw{G1492}{(G5631)} their{G846} faith{G4102}, he said{G3004}{(G5719)} unto the sick of the palsy{G3885}, Son{G5043}, thy{G4675} sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mar 2:5 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. (kjv)

======= Mark 2:6 ============

Mark 2:6 But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,(asv)

Markus 2:6 En sommigen van de Schriftgeleerden zaten aldaar, en overdachten in hun harten: (NL)

Mark 2:6 But{G1161} there were{G2258}{(G5713)} certain{G5100} of the scribes{G1122} sitting{G2521}{(G5740)} there{G1563}, and{G2532} reasoning{G1260}{(G5740)} in{G1722} their{G846} hearts{G2588}, (kjv-strongs#)

Mar 2:6 But there was certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, (kjv)

======= Mark 2:7 ============

Mark 2:7 Why doth this man thus speak? he blasphemeth: who can forgive sins but one, [even] God?(asv)

Markus 2:7 Wat spreekt Deze aldus gods lasteringen? Wie kan de zonden vergeven, dan alleen God? (NL)

Mark 2:7 Why{G5101} doth{G2980} this{G3778} man thus{G3779} speak{G2980}{(G5719)} blasphemies{G988}? who{G5101} can{G1410}{(G5736)} forgive{G863}{(G5721)} sins{G266} but{G1508} God{G2316} only{G1520}? (kjv-strongs#)

Mar 2:7 Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only? (kjv)

======= Mark 2:8 ============

Mark 2:8 And straightway Jesus, perceiving in his spirit that they so reasoned within themselves, saith unto them, Why reason ye these things in your hearts?(asv)

Markus 2:8 En Jezus, terstond in Zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? (NL)

Mark 2:8 And{G2532} immediately{G2112} when Jesus{G2424} perceived{G1921}{(G5631)} in his{G846} spirit{G4151} that{G3754} they so{G3779} reasoned{G1260}{(G5736)} within{G1722} themselves{G1438}, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)} these things{G5023} in{G1722} your{G5216} hearts{G2588}? (kjv-strongs#)

Mar 2:8 And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? (kjv)

======= Mark 2:9 ============

Mark 2:9 Which is easier, to say to the sick of the palsy, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?(asv)

Markus 2:9 Wat is lichter, te zeggen tot den geraakte: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, en neem uw beddeken op, en wandel? (NL)

Mark 2:9 Whether{G5101} is it{G2076}{(G5748)} easier{G2123} to say{G2036}{(G5629)} to the sick of the palsy{G3885}, Thy sins{G266} be forgiven{G863}{(G5769)} thee{G4671}; or{G2228} to say{G2036}{(G5629)}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2895}, and{G2532} walk{G4043}{(G5720)}? (kjv-strongs#)

Mar 2:9 Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk? (kjv)

======= Mark 2:10 ============

Mark 2:10 But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (he saith to the sick of the palsy),(asv)

Markus 2:10 Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft, om de zonden op de aarde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte): (NL)

Mark 2:10 But{G1161} that{G2443} ye may know{G1492}{(G5762)} that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} hath{G2192}{(G5719)} power{G1849} on{G1909} earth{G1093} to forgive{G863}{(G5721)} sins{G266},(he saith{G3004}{(G5719)} to the sick of the palsy{G3885},) (kjv-strongs#)

Mar 2:10 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,) (kjv)

======= Mark 2:11 ============

Mark 2:11 I say unto thee, Arise, take up thy bed, and go unto thy house.(asv)

Markus 2:11 Ik zeg u: Sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis. (NL)

Mark 2:11 I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, Arise{G1453}{(G5669)}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} thy{G4675} bed{G2895}, and{G2532} go thy way{G5217}{(G5720)} into{G1519} thine{G4675} house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 2:11 I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house. (kjv)

======= Mark 2:12 ============

Mark 2:12 And he arose, and straightway took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.(asv)

Markus 2:12 En terstond stond hij op, en het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid; zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit zulks gezien! (NL)

Mark 2:12 And{G2532} immediately{G2112} he arose{G1453}{(G5681)}, took up{G142}{(G5660)} the bed{G2895}, and{G2532} went forth{G1831}{(G5627)} before{G1726} them all{G3956}; insomuch that{G5620} they were{G1839} all{G3956} amazed{G1839}{(G5733)}, and{G2532} glorified{G1392}{(G5721)} God{G2316}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} We{G1492} never{G3763} saw{G1492}{(G5627)} it on this fashion{G3779}. (kjv-strongs#)

Mar 2:12 And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. (kjv)

======= Mark 2:13 ============

Mark 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them.(asv)

Markus 2:13 En Hij ging wederom uit naar de zee; en de gehele schare kwam tot Hem, en Hij leerde hen. (NL)

Mark 2:13 And{G2532} he went forth{G1831}{(G5627)} again{G3825} by{G3844} the sea side{G2281}; and{G2532} all{G3956} the multitude{G3793} resorted{G2064}{(G5711)} unto{G4314} him{G846}, and{G2532} he taught{G1321}{(G5707)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them. (kjv)

======= Mark 2:14 ============

Mark 2:14 And as he passed by, he saw Levi the [son] of Alphaeus sitting at the place of toll, and he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him.(asv)

Markus 2:14 En voorbijgaande zag Hij Levi, den zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. (NL)

Mark 2:14 And{G2532} as he passed by{G3855}{(G5723)}, he saw{G1492}{(G5627)} Levi{G3018} the son of Alphaeus{G256} sitting{G2521}{(G5740)} at{G1909} the receipt of custom{G5058}, and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. And{G2532} he arose{G450}{(G5631)} and followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. (kjv)

======= Mark 2:15 ============

Mark 2:15 And it came to pass, that he was sitting at meat in his house, and many publicans and sinners sat down with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.(asv)

Markus 2:15 En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd. (NL)

Mark 2:15 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that{G1722}, as Jesus{G846} sat at meat{G2621}{(G5738)} in{G1722} his{G846} house{G3614}, many{G4183} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268} sat{G4873} also{G2532} together with{G4873}{(G5711)} Jesus{G2424} and{G2532} his{G846} disciples{G3101}: for{G1063} there were{G2258}{(G5713)} many{G4183}, and{G2532} they followed{G190}{(G5656)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 2:15 And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him. (kjv)

======= Mark 2:16 ============

Mark 2:16 And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with the sinners and publicans, said unto his disciples, [How is it] that he eateth and drinketh with publicans and sinners?(asv)

Markus 2:16 En de Schriftgeleerden en de Farizeen, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? (NL)

Mark 2:16 And{G2532} when the scribes{G1122} and{G2532} Pharisees{G5330} saw{G1492}{(G5631)} him{G846} eat{G2068}{(G5723)} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}, they said{G3004}{(G5707)} unto his{G846} disciples{G3101}, How{G5101} is it that{G3754} he eateth{G2068}{(G5719)} and{G2532} drinketh{G4095}{(G5719)} with{G3326} publicans{G5057} and{G2532} sinners{G268}? (kjv-strongs#)

Mar 2:16 And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? (kjv)

======= Mark 2:17 ============

Mark 2:17 And when Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners.(asv)

Markus 2:17 En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. (NL)

Mark 2:17 When{G2532} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} it, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, They that are whole{G2480}{(G5723)} have{G2192}{(G5719)} no{G3756} need{G5532} of the physician{G2395}, but{G235} they that are{G2192}{(G5723)} sick{G2560}: I came{G2064}{(G5627)} not{G3756} to call{G2564}{(G5658)} the righteous{G1342}, but{G235} sinners{G268} to{G1519} repentance{G3341}. (kjv-strongs#)

Mar 2:17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance. (kjv)

======= Mark 2:18 ============

Mark 2:18 And John's disciples and the Pharisees were fasting: and they come and say unto him, Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?(asv)

Markus 2:18 En de discipelen van Johannes en der Farizeen vastten; en zij kwamen en zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en der Farizeen, en Uw discipelen vasten niet? (NL)

Mark 2:18 And{G2532} the disciples{G3101} of John{G2491} and{G2532} of the Pharisees{G5330} used{G2258}{(G5713)} to fast{G3522}{(G5723)}: and{G2532} they come{G2064}{(G5736)} and{G2532} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Why do{G1302}{G3522} the disciples{G3101} of John{G2491} and{G2532} of the Pharisees{G5330} fast{G3522}{(G5719)}, but{G1161} thy{G4674} disciples{G3101} fast{G3522}{(G5719)} not{G3756}? (kjv-strongs#)

Mar 2:18 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? (kjv)

======= Mark 2:19 ============

Mark 2:19 And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.(asv)

Markus 2:19 En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? Zo langen tijd zij den Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. (NL)

Mark 2:19 And{G2532} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846},{G3361} Can{G1410}{(G5736)} the children{G5207} of the bridechamber{G3567} fast{G3522}{(G5721)}, while{G1722}{G3739} the bridegroom{G3566} is{G2076}{(G5748)} with{G3326} them{G846}? as long as{G3745}{G5550} they have{G2192}{(G5719)} the bridegroom{G3566} with{G3326} them{G1438}, they cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} fast{G3522}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mar 2:19 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. (kjv)

======= Mark 2:20 ============

Mark 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast in that day.(asv)

Markus 2:20 Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en alsdan zullen zij vasten in dezelven dagen. (NL)

Mark 2:20 But{G1161} the days{G2250} will come{G2064}{(G5695)}, when{G3752} the bridegroom{G3566} shall be taken away{G522}{(G5686)} from{G575} them{G846}, and{G2532} then{G5119} shall they fast{G3522}{(G5692)} in{G1722} those{G1565} days{G2250}. (kjv-strongs#)

Mar 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. (kjv)

======= Mark 2:21 ============

Mark 2:21 No man seweth a piece of undressed cloth on an old garment: else that which should fill it up taketh from it, the new from the old, and a worse rent is made.(asv)

Markus 2:21 En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed; anders scheurt deszelfs nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude kleed, en er wordt een ergere scheur. (NL)

Mark 2:21 No man{G3762} also{G2532} seweth{G1976}{(G5719)} a piece{G1915} of new{G46} cloth{G4470} on{G1909} an old{G3820} garment{G2440}: else{G1490} the new piece{G2537} that filled it up{G4138} taketh away{G142}{(G5719)} from{G846} the old{G3820}, and{G2532} the rent{G4978} is made{G1096}{(G5736)} worse{G5501}. (kjv-strongs#)

Mar 2:21 No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse. (kjv)

======= Mark 2:22 ============

Mark 2:22 And no man putteth new wine into old wine-skins; else the wine will burst the skins, and the wine perisheth, and the skins: but [they put] new wine into fresh wine-skins.(asv)

Markus 2:22 En niemand doet nieuwen wijn in oude lederzakken; anders doet de nieuwe wijn de leder zakken bersten en de wijn wordt uitgestort, en de leder zakken verderven; maar nieuwen wijn moet men in nieuwe leder zakken doen. (NL)

Mark 2:22 And{G2532} no man{G3762} putteth{G906}{(G5719)} new{G3501} wine{G3631} into{G1519} old{G3820} bottles{G779}: else{G1490} the new{G3501} wine{G3631} doth burst{G4486}{(G5719)} the bottles{G779}, and{G2532} the wine{G3631} is spilled{G1632}{(G5743)}, and{G2532} the bottles{G779} will be marred{G622}{(G5698)}: but{G235} new{G3501} wine{G3631} must be put{G992} into{G1519} new{G2537} bottles{G779}. (kjv-strongs#)

Mar 2:22 And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles. (kjv)

======= Mark 2:23 ============

Mark 2:23 And it came to pass, that he was going on the sabbath day through the grainfields; and his disciples began, as they went, to pluck the ears.(asv)

Markus 2:23 En het geschiedde, dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen, al gaande, aren te plukken. (NL)

Mark 2:23 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, that he{G846} went{G3899}{(G5738)} through{G1223} the corn fields{G4702} on{G1722} the sabbath day{G4521}; and{G2532} his{G846} disciples{G3101} began{G756}{(G5662)}, as they went{G3598}{G4160}{(G5721)}, to pluck{G5089}{(G5723)} the ears of corn{G4719}. (kjv-strongs#)

Mar 2:23 And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn. (kjv)

======= Mark 2:24 ============

Mark 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?(asv)

Markus 2:24 En de Farizeen zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den sabbatdag, wat niet geoorloofd is? (NL)

Mark 2:24 And{G2532} the Pharisees{G5330} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Behold{G2396}, why{G5101} do they{G4160}{(G5719)} on{G1722} the sabbath day{G4521} that which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)}? (kjv-strongs#)

Mar 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful? (kjv)

======= Mark 2:25 ============

Mark 2:25 And he said unto them, Did ye never read what David did, when he had need, and was hungry, he, and they that were with him?(asv)

Markus 2:25 En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat David gedaan heeft, als hij nood had, en hem hongerde, en dengenen, die met hem waren? (NL)

Mark 2:25 And{G2532} he{G846} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Have ye never{G3763} read{G314}{(G5627)} what{G5101} David{G1138} did{G4160}{(G5656)}, when{G3753} he had{G2192}{(G5627)} need{G5532}, and{G2532} was an hungred{G3983}{(G5656)}, he{G846}, and{G2532} they that were with{G3326} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 2:25 And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him? (kjv)

======= Mark 2:26 ============

Mark 2:26 How he entered into the house of God when Abiathar was high priest, and ate the showbread, which it is not lawful to eat save for the priests, and gave also to them that were with him?(asv)

Markus 2:26 Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjathar, den hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten, dan den priesteren, en ook gegeven heeft dengenen, die met hem waren? (NL)

Mark 2:26 How{G4459} he went{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3624} of God{G2316} in the days{G1909} of Abiathar{G8} the high priest{G749}, and{G2532} did eat{G5315}{(G5627)} the shewbread{G740}{G4286}, which{G3739} is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} to eat{G5315}{(G5629)} but for{G1508} the priests{G2409}, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} also{G2532} to them which were{G5607}{(G5752)} with{G4862} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 2:26 How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him? (kjv)

======= Mark 2:27 ============

Mark 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:(asv)

Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat. (NL)

Mark 2:27 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, The sabbath{G4521} was made{G1096}{(G5633)} for{G1223} man{G444}, and not{G3756} man{G444} for{G1223} the sabbath{G4521}: (kjv-strongs#)

Mar 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath: (kjv)

======= Mark 2:28 ============

Mark 2:28 so that the Son of man is lord even of the sabbath.(asv)

Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat. (NL)

Mark 2:28 Therefore{G5620} the Son{G5207} of man{G444} is{G2076}{(G5748)} Lord{G2962} also{G2532} of the sabbath{G4521}. (kjv-strongs#)

Mar 2:28 Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.(kjv)

======= Mark 3:1 ============

Mark 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there who had his hand withered.(asv)

Markus 3:1 En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand. (NL)

Mark 3:1 And{G2532} he entered{G1525}{(G5627)} again{G3825} into{G1519} the synagogue{G4864}; and{G2532} there was{G2258}{(G5713)} a man{G444} there{G1563} which had{G2192}{(G5723)} a withered{G3583}{(G5772)} hand{G5495}. (kjv-strongs#)

Mar 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand. (kjv)

======= Mark 3:2 ============

Mark 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.(asv)

Markus 3:2 En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten. (NL)

Mark 3:2 And{G2532} they watched{G3906}{(G5707)} him{G846}, whether{G1487} he would heal{G2323}{(G5692)} him{G846} on the sabbath day{G4521}; that{G2443} they might accuse{G2723}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him. (kjv)

======= Mark 3:3 ============

Mark 3:3 And he saith unto the man that had his hand withered, Stand forth.(asv)

Markus 3:3 En Hij zeide tot den mens, die de verdorde hand had: Sta op in het midden. (NL)

Mark 3:3 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto the man{G444} which had{G2192}{(G5723)} the withered{G3583}{(G5772)} hand{G5495}, Stand{G1453}{(G5669)} forth{G1519}{G3319}. (kjv-strongs#)

Mar 3:3 And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth. (kjv)

======= Mark 3:4 ============

Mark 3:4 And he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm? to save a life, or to kill? But they held their peace.(asv)

Markus 3:4 En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil. (NL)

Mark 3:4 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Is it lawful{G1832}{(G5748)} to do good{G15}{(G5658)} on the sabbath days{G4521}, or{G2228} to do evil{G2554}{(G5658)}? to save{G4982}{(G5658)} life{G5590}, or{G2228} to kill{G615}{(G5658)}? But{G1161} they held their peace{G4623}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:4 And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace. (kjv)

======= Mark 3:5 ============

Mark 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved at the hardening of their heart, he saith unto the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and his hand was restored.(asv)

Markus 3:5 En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. (NL)

Mark 3:5 And{G2532} when he had looked round about{G4017}{(G5671)} on them{G846} with{G3326} anger{G3709}, being grieved{G4818}{(G5740)} for{G1909} the hardness{G4457} of their{G846} hearts{G2588}, he saith{G3004}{(G5719)} unto the man{G444}, Stretch forth{G1614}{(G5657)} thine{G4675} hand{G5495}. And{G2532} he stretched it out{G1614}{(G5656)}: and{G2532} his{G846} hand{G5495} was restored{G600}{(G5681)} whole{G5199} as{G5613} the other{G243}. (kjv-strongs#)

Mar 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other. (kjv)

======= Mark 3:6 ============

Mark 3:6 And the Pharisees went out, and straightway with the Herodians took counsel against him, how they might destroy him.(asv)

Markus 3:6 En de Farizeen, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem zouden doden. (NL)

Mark 3:6 And{G2532} the Pharisees{G5330} went forth{G1831}{(G5631)}, and straightway{G2112} took{G4160}{(G5707)} counsel{G4824} with{G3326} the Herodians{G2265} against{G2596} him{G846}, how{G3704} they might destroy{G622}{(G5661)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. (kjv)

======= Mark 3:7 ============

Mark 3:7 And Jesus with his disciples withdrew to the sea: and a great multitude from Galilee followed; and from Judaea,(asv)

Markus 3:7 En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde een grote menigte van Galilea, en van Judea. (NL)

Mark 3:7 But{G2532} Jesus{G2424} withdrew himself{G402}{(G5656)} with{G3326} his{G846} disciples{G3101} to{G4314} the sea{G2281}: and{G2532} a great{G4183} multitude{G4128} from{G575} Galilee{G1056} followed{G190}{(G5656)} him{G846}, and{G2532} from{G575} Judaea{G2449}, (kjv-strongs#)

Mar 3:7 But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea, (kjv)

======= Mark 3:8 ============

Mark 3:8 and from Jerusalem, and from Idumaea, and beyond the Jordan, and about Tyre and Sidon, a great multitude, hearing what great things he did, came unto him.(asv)

Markus 3:8 En van Jeruzalem, en van Idumea, en van over de Jordaan; en die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende, hoe grote dingen Hij deed, kwamen tot Hem. (NL)

Mark 3:8 And{G2532} from{G575} Jerusalem{G2414}, and{G2532} from{G575} Idumaea{G2401}, and{G2532} from beyond{G4008} Jordan{G2446}; and{G2532} they about{G4012} Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, a great{G4183} multitude{G4128}, when they had heard{G191}{(G5660)} what great things{G3745} he did{G4160}{(G5707)}, came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him. (kjv)

======= Mark 3:9 ============

Mark 3:9 And he spake to his disciples, that a little boat should wait on him because of the crowd, lest they should throng him:(asv)

Markus 3:9 En Hij zeide tot Zijn discipelen, dat een scheepje steeds omtrent Hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij Hem niet zouden verdringen. (NL)

Mark 3:9 And{G2532} he spake{G2036}{(G5627)} to his{G846} disciples{G3101}, that{G2443} a small ship{G4142} should wait on{G4342}{(G5725)} him{G846} because{G1223} of the multitude{G3793}, lest{G3363} they should throng{G2346}{(G5725)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:9 And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him. (kjv)

======= Mark 3:10 ============

Mark 3:10 for he had healed many; insomuch that as many as had plagues pressed upon him that they might touch him.(asv)

Markus 3:10 Want Hij had er velen genezen, alzo dat Hem al degenen, die enige kwalen hadden, overvielen, opdat zij Hem mochten aanraken. (NL)

Mark 3:10 For{G1063} he had healed{G2323}{(G5656)} many{G4183}; insomuch that{G5620} they pressed upon{G1968}{(G5721)} him{G846} for to{G2443} touch{G680}{(G5672)} him{G846}, as many as{G3745} had{G2192}{(G5707)} plagues{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 3:10 For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues. (kjv)

======= Mark 3:11 ============

Mark 3:11 And the unclean spirits, whensoever they beheld him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.(asv)

Markus 3:11 En de onreine geesten, als zij Hem zagen, vielen voor Hem neder en riepen, zeggende: Gij zijt de Zone Gods. (NL)

Mark 3:11 And{G2532} unclean{G169} spirits{G4151}, when{G3752} they saw{G2334}{(G5707)} him{G846}, fell down before{G4363}{(G5707)} him{G846}, and{G2532} cried{G2896}{(G5707)}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Son{G5207} of God{G2316}. (kjv-strongs#)

Mar 3:11 And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God. (kjv)

======= Mark 3:12 ============

Mark 3:12 And he charged them much that they should not make him known.(asv)

Markus 3:12 En Hij gebood hun scherpelijk dat zij Hem niet zouden openbaar maken. (NL)

Mark 3:12 And{G2532} he straitly{G4183} charged{G2008}{(G5707)} them{G846} that{G3363} they should{G4160} not{G3363} make{G4160}{(G5661)} him{G846} known{G5318}. (kjv-strongs#)

Mar 3:12 And he straitly charged them that they should not make him known. (kjv)

======= Mark 3:13 ============

Mark 3:13 And he goeth up into the mountain, and calleth unto him whom he himself would; and they went unto him.(asv)

Markus 3:13 En Hij klom op den berg, en riep tot Zich, die Hij wilde; en zij kwamen tot Hem. (NL)

Mark 3:13 And{G2532} he goeth up{G305}{(G5719)} into{G1519} a mountain{G3735}, and{G2532} calleth{G4341}{(G5736)} unto him whom{G3739} he{G846} would{G2309}{(G5707)}: and{G2532} they came{G565}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:13 And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him. (kjv)

======= Mark 3:14 ============

Mark 3:14 And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,(asv)

Markus 3:14 En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken; (NL)

Mark 3:14 And{G2532} he ordained{G4160}{(G5656)} twelve{G1427}, that{G2443} they should be{G5600}{(G5753)} with{G3326} him{G846}, and{G2532} that{G2443} he might send{G649} them{G846} forth{G649}{(G5725)} to preach{G2784}{(G5721)}, (kjv-strongs#)

Mar 3:14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach, (kjv)

======= Mark 3:15 ============

Mark 3:15 and to have authority to cast out demons:(asv)

Markus 3:15 En om macht te hebben, de ziekten te genezen, en de duivelen uit te werpen. (NL)

Mark 3:15 And{G2532} to have{G2192}{(G5721)} power{G1849} to heal{G2323}{(G5721)} sicknesses{G3554}, and{G2532} to cast out{G1544}{(G5721)} devils{G1140}: (kjv-strongs#)

Mar 3:15 And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils: (kjv)

======= Mark 3:16 ============

Mark 3:16 and Simon he surnamed Peter;(asv)

Markus 3:16 En Simon gaf Hij den toe naam Petrus; (NL)

Mark 3:16 And{G2532} Simon{G4613} he surnamed{G2007}{(G5656)}{G3686} Peter{G4074}; (kjv-strongs#)

Mar 3:16 And Simon he surnamed Peter; (kjv)

======= Mark 3:17 ============

Mark 3:17 and James the [son] of Zebedee, and John the brother of James; and them he surnamed Boanerges, which is, Sons of thunder:(asv)

Markus 3:17 En Jakobus, den zoon van Zebedeus, en Johannes, den broeder van Jakobus; en gaf hun toe namen, Boanerges, hetwelk is, zonen des donders; (NL)

Mark 3:17 And{G2532} James{G2385} the son{G3588} of Zebedee{G2199}, and{G2532} John{G2491} the brother{G80} of James{G2385}; and{G2532} he surnamed{G2007}{(G5656)}{G3686} them{G846} Boanerges{G993}, which is{G3603}, The sons{G5207} of thunder{G1027}: (kjv-strongs#)

Mar 3:17 And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder: (kjv)

======= Mark 3:18 ============

Mark 3:18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Cananaean,(asv)

Markus 3:18 En Andreas, en Filippus, en Bartholomeus, en Mattheus, en Thomas, en Jakobus, den zoon van Alfeus, en Thaddeus, en Simon Kananites, (NL)

Mark 3:18 And{G2532} Andrew{G406}, and{G2532} Philip{G5376}, and{G2532} Bartholomew{G918}, and{G2532} Matthew{G3156}, and{G2532} Thomas{G2381}, and{G2532} James{G2385} the son{G3588} of Alphaeus{G256}, and{G2532} Thaddaeus{G2280}, and{G2532} Simon{G4613} the Canaanite{G2581}, (kjv-strongs#)

Mar 3:18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite, (kjv)

======= Mark 3:19 ============

Mark 3:19 and Judas Iscariot, who also betrayed him. And he cometh into a house.(asv)

Markus 3:19 En Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft. (NL)

Mark 3:19 And{G2532} Judas{G2455} Iscariot{G2469}, which{G3739} also{G2532} betrayed{G3860}{(G5656)} him{G846}: and{G2532} they went{G2064}{(G5736)} into{G1519} an house{G3624}. (kjv-strongs#)

Mar 3:19 And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house. (kjv)

======= Mark 3:20 ============

Mark 3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.(asv)

Markus 3:20 En zij kwamen in huis; en daar vergaderde wederom en schare, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten. (NL)

Mark 3:20 And{G2532} the multitude{G3793} cometh together{G4905}{(G5736)} again{G3825}, so that{G5620} they{G846} could{G1410}{(G5738)} not{G3361} so much as{G3383} eat{G5315}{(G5629)} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread. (kjv)

======= Mark 3:21 ============

Mark 3:21 And when his friends heard it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.(asv)

Markus 3:21 En als degenen, die Hem bestonden, dit hoorden, gingen zij uit, om Hem vast te houden; want zij zeiden: Hij is buiten Zijn zinnen. (NL)

Mark 3:21 And{G2532} when his{G846} friends{G3844} heard{G191}{(G5660)} of it, they went out{G1831}{(G5627)} to lay hold{G2902}{(G5658)} on him{G846}: for{G1063} they said{G3004}{(G5707)},{G3754} He is beside himself{G1839}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:21 And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself. (kjv)

======= Mark 3:22 ============

Mark 3:22 And the scribes that came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and, By the prince of the demons casteth he out the demons.(asv)

Markus 3:22 En de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit. (NL)

Mark 3:22 And{G2532} the scribes{G1122} which{G3588} came down{G2597}{(G5631)} from{G575} Jerusalem{G2414} said{G3004}{(G5707)},{G3754} He hath{G2192}{(G5719)} Beelzebub{G954},{G3754} and{G2532} by{G1722} the prince{G758} of the devils{G1140} casteth he out{G1544}{(G5719)} devils{G1140}. (kjv-strongs#)

Mar 3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils. (kjv)

======= Mark 3:23 ============

Mark 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?(asv)

Markus 3:23 En hen tot Zich geroepen hebbende, zeide Hij tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan den satan uitwerpen? (NL)

Mark 3:23 And{G2532} he called{G4341}{(G5666)} them{G846} unto him, and said{G3004}{(G5707)} unto them{G846} in{G1722} parables{G3850}, How{G4459} can{G1410}{(G5736)} Satan{G4567} cast out{G1544}{(G5721)} Satan{G4567}? (kjv-strongs#)

Mar 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan? (kjv)

======= Mark 3:24 ============

Mark 3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.(asv)

Markus 3:24 En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. (NL)

Mark 3:24 And{G2532} if{G1437} a kingdom{G932} be divided{G3307}{(G5686)} against{G1909} itself{G1438}, that{G1565} kingdom{G932} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. (kjv)

======= Mark 3:25 ============

Mark 3:25 And if a house be divided against itself, that house will not be able to stand.(asv)

Markus 3:25 En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. (NL)

Mark 3:25 And{G2532} if{G1437} a house{G3614} be divided{G3307}{(G5686)} against{G1909} itself{G1438}, that{G1565} house{G3614} cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}. (kjv-strongs#)

Mar 3:25 And if a house be divided against itself, that house cannot stand. (kjv)

======= Mark 3:26 ============

Mark 3:26 And if Satan hath risen up against himself, and is divided, he cannot stand, but hath an end.(asv)

Markus 3:26 En indien de satan tegen zichzelven opstaat, en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. (NL)

Mark 3:26 And{G2532} if{G1487} Satan{G4567} rise up{G450}{(G5627)} against{G1909} himself{G1438}, and{G2532} be divided{G3307}{(G5769)}, he cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} stand{G2476}{(G5683)}, but{G235} hath{G2192}{(G5719)} an end{G5056}. (kjv-strongs#)

Mar 3:26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end. (kjv)

======= Mark 3:27 ============

Mark 3:27 But no one can enter into the house of the strong [man], and spoil his goods, except he first bind the strong [man] ; and then he will spoil his house.(asv)

Markus 3:27 Er kan niemand in het huis eens sterken ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst den sterke bindt; en alsdan zal hij zijn huis beroven. (NL)

Mark 3:27 No man{G3762} can{G3756}{G1410}{(G5736)} enter{G1525}{(G5631)} into{G1519} a strong man's{G2478} house{G3614}, and spoil{G1283}{(G5658)} his{G846} goods{G4632}, except{G3362} he will{G1210} first{G4412} bind{G1210}{(G5661)} the strong man{G2478}; and{G2532} then{G5119} he will spoil{G1283}{(G5692)} his{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mar 3:27 No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house. (kjv)

======= Mark 3:28 ============

Mark 3:28 Verily I say unto you, All their sins shall be forgiven unto the sons of men, and their blasphemies wherewith soever they shall blaspheme:(asv)

Markus 3:28 Voorwaar, Ik zeg u, dat al de zonden den kinderen der mensen zullen vergeven worden, en allerlei lasteringen, waarmede zij zullen gelasterd hebben; (NL)

Mark 3:28 Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213},{G3754} All{G3956} sins{G265} shall be forgiven{G863}{(G5701)} unto the sons{G5207} of men{G444}, and{G2532} blasphemies{G988} wherewith{G3745} soever{G302} they shall blaspheme{G987}{(G5661)}: (kjv-strongs#)

Mar 3:28 Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme: (kjv)

======= Mark 3:29 ============

Mark 3:29 but whosoever shall blaspheme against the Holy Spirit hath never forgiveness, but is guilty of an eternal sin:(asv)

Markus 3:29 Maar zo wie zal gelasterd hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. (NL)

Mark 3:29 But{G1161} he{G3739} that{G302} shall blaspheme{G987}{(G5661)} against{G1519} the Holy{G40} Ghost{G4151} hath{G2192}{(G5719)} never{G3756}{G1519}{G165} forgiveness{G859}, but{G235} is{G2076}{(G5748)} in danger{G1777} of eternal{G166} damnation{G2920}: (kjv-strongs#)

Mar 3:29 But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. (kjv)

======= Mark 3:30 ============

Mark 3:30 because they said, He hath an unclean spirit.(asv)

Markus 3:30 Want zij zeiden: Hij heeft een onreinen geest. (NL)

Mark 3:30 Because{G3754} they said{G3004}{(G5707)}, He hath{G2192}{(G5719)} an unclean{G169} spirit{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 3:30 Because they said, He hath an unclean spirit. (kjv)

======= Mark 3:31 ============

Mark 3:31 And there come his mother and his brethren; and, standing without, they sent unto him, calling him.(asv)

Markus 3:31 Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem. (NL)

Mark 3:31 There came{G2064}{(G5736)} then{G3767} his{G846} brethren{G80} and{G2532} his mother{G3384}, and{G2532}, standing{G2476}{(G5761)} without{G1854}, sent{G649}{(G5656)} unto{G4314} him{G846}, calling{G5455}{(G5723)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 3:31 There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him. (kjv)

======= Mark 3:32 ============

Mark 3:32 And a multitude was sitting about him; and they say unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.(asv)

Markus 3:32 En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders daar buiten zoeken U. (NL)

Mark 3:32 And{G2532} the multitude{G3793} sat{G2521}{(G5711)} about{G4012} him{G846}, and{G1161} they said{G2036}{(G5627)} unto him{G846}, Behold{G2400}{(G5628)}, thy{G4675} mother{G3384} and{G2532} thy{G4675} brethren{G80} without{G1854} seek for{G2212}{(G5719)} thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 3:32 And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee. (kjv)

======= Mark 3:33 ============

Mark 3:33 And he answereth them, and saith, Who is my mother and my brethren?(asv)

Markus 3:33 En Hij antwoordde hun, zeggende: Wie is Mijn moeder, of Mijn broeders? (NL)

Mark 3:33 And{G2532} he answered{G611}{(G5662)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Who{G5101} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} mother{G3384}, or{G2228} my{G3450} brethren{G80}? (kjv-strongs#)

Mar 3:33 And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren? (kjv)

======= Mark 3:34 ============

Mark 3:34 And looking round on them that sat round about him, he saith, Behold, my mother and my brethren!(asv)

Markus 3:34 En rondom overzien hebbende, die om Hem zaten, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. (NL)

Mark 3:34 And{G2532} he looked{G4017}{(G5671)} round about{G2945} on them which{G3588} sat{G2521}{(G5740)} about{G4012} him{G846}, and said{G3004}{(G5719)}, Behold{G2396} my{G3450} mother{G3384} and{G2532} my{G3450} brethren{G80}! (kjv-strongs#)

Mar 3:34 And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren! (kjv)

======= Mark 3:35 ============

Mark 3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and sister, and mother.(asv)

Markus 3:35 Want zo wie den wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder. (NL)

Mark 3:35 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} shall do{G4160}{(G5661)} the will{G2307} of God{G2316}, the same{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} brother{G80}, and{G2532} my{G3450} sister{G79}, and{G2532} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mar 3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.(kjv)

======= Mark 4:1 ============

Mark 4:1 And again he began to teach by the sea side. And there is gathered unto him a very great multitude, so that he entered into a boat, and sat in the sea; and all the multitude were by the sea on the land.(asv)

Markus 4:1 En Hij begon wederom te leren omtrent de zee; en er vergaderde een grote schare bij Hem, alzo dat Hij, in het schip gegaan zijnde, nederzat op de zee; en de gehele schare was op het land aan de zee. (NL)

Mark 4:1 And{G2532} he began{G756}{(G5662)} again{G3825} to teach{G1321}{(G5721)} by{G3844} the sea side{G2281}: and{G2532} there was gathered{G4863}{(G5681)} unto{G4314} him{G846} a great{G4183} multitude{G3793}, so that{G5620} he{G846} entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143}, and sat{G2521}{(G5738)} in{G1722} the sea{G2281}; and{G2532} the whole{G3956} multitude{G3793} was{G2258}{(G5713)} by{G4314} the sea{G2281} on{G1909} the land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mar 4:1 And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land. (kjv)

======= Mark 4:2 ============

Mark 4:2 And he taught them many things in parables, and said unto them in his teaching,(asv)

Markus 4:2 En Hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen, en Hij zeide in Zijn lering tot hen: (NL)

Mark 4:2 And{G2532} he taught{G1321}{(G5707)} them{G846} many things{G4183} by{G1722} parables{G3850}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846} in{G1722} his{G846} doctrine{G1322}, (kjv-strongs#)

Mar 4:2 And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, (kjv)

======= Mark 4:3 ============

Mark 4:3 Hearken: Behold, the sower went forth to sow:(asv)

Markus 4:3 Hoort toe: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. (NL)

Mark 4:3 Hearken{G191}{(G5720)}; Behold{G2400}{(G5628)}, there went out{G1831}{(G5627)} a sower{G4687}{(G5723)} to sow{G4687}{(G5658)}: (kjv-strongs#)

Mar 4:3 Hearken; Behold, there went out a sower to sow: (kjv)

======= Mark 4:4 ============

Mark 4:4 and it came to pass, as he sowed, some [seed] fell by the way side, and the birds came and devoured it.(asv)

Markus 4:4 En het geschiedde in het zaaien, dat het ene deel zaads viel bij den weg; en de vogelen des hemels kwamen, en aten het op. (NL)

Mark 4:4 And{G2532} it came to pass{G1096}{(G5633)}, as{G1722} he sowed{G4687}{(G5721)}, some{G3739}{G3303} fell{G4098}{(G5627)} by{G3844} the way side{G3598}, and{G2532} the fowls{G4071} of the air{G3772} came{G2064}{(G5627)} and{G2532} devoured{G2719} it{G846} up{G2719}{(G5627)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:4 And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up. (kjv)

======= Mark 4:5 ============

Mark 4:5 And other fell on the rocky [ground], where it had not much earth; and straightway it sprang up, because it had no deepness of earth:(asv)

Markus 4:5 En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. (NL)

Mark 4:5 And{G1161} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} on{G1909} stony ground{G4075}, where{G3699} it had{G2192}{(G5707)} not{G3756} much{G4183} earth{G1093}; and{G2532} immediately{G2112} it sprang up{G1816}{(G5656)}, because{G1223} it had{G2192}{(G5721)} no{G3361} depth{G899} of earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mar 4:5 And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth: (kjv)

======= Mark 4:6 ============

Mark 4:6 and when the sun was risen, it was scorched; and because it had no root, it withered away.(asv)

Markus 4:6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord. (NL)

Mark 4:6 But{G1161} when{G393} the sun{G2246} was up{G393}{(G5660)}, it was scorched{G2739}{(G5681)}; and{G2532} because{G1223} it had{G2192}{(G5721)} no{G3361} root{G4491}, it withered away{G3583}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:6 But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away. (kjv)

======= Mark 4:7 ============

Mark 4:7 And other fell among the thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.(asv)

Markus 4:7 En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht. (NL)

Mark 4:7 And{G2532} some{G243} fell{G4098}{(G5627)} among{G1519} thorns{G173}, and{G2532} the thorns{G173} grew up{G305}{(G5627)}, and{G2532} choked{G4846}{(G5656)} it{G846}, and{G2532} it yielded{G1325}{(G5656)} no{G3756} fruit{G2590}. (kjv-strongs#)

Mar 4:7 And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit. (kjv)

======= Mark 4:8 ============

Mark 4:8 And others fell into the good ground, and yielded fruit, growing up and increasing; and brought forth, thirtyfold, and sixtyfold, and a hundredfold.(asv)

Markus 4:8 En het andere viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging en wies; en het ene droeg dertig voud, en het andere zestig voud, en het andere honderd voud. (NL)

Mark 4:8 And{G2532} other{G243} fell{G4098}{(G5627)} on{G1519} good{G2570} ground{G1093}, and{G2532} did yield{G1325}{(G5707)} fruit{G2590} that sprang up{G305}{(G5723)} and{G2532} increased{G837}{(G5723)}; and{G2532} brought forth{G5342}{(G5707)}, some{G1520} thirty{G5144}, and{G2532} some{G1520} sixty{G1835}, and{G2532} some{G1520} an hundred{G1540}. (kjv-strongs#)

Mar 4:8 And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred. (kjv)

======= Mark 4:9 ============

Mark 4:9 And he said, Who hath ears to hear, let him hear.(asv)

Markus 4:9 En Hij zeide tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore. (NL)

Mark 4:9 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, He that hath{G2192}{(G5723)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:9 And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 4:10 ============

Mark 4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parables.(asv)

Markus 4:10 En als Hij nu alleen was, vraagden Hem degenen, die omtrent Hem waren, met de twaalven, naar de gelijkenis. (NL)

Mark 4:10 And{G1161} when{G3753} he was{G1096}{(G5633)} alone{G2651}, they that were about{G4012} him{G846} with{G4862} the twelve{G1427} asked{G2065}{(G5656)} of him{G846} the parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mar 4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable. (kjv)

======= Mark 4:11 ============

Mark 4:11 And he said unto them, Unto you is given the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all things are done in parables:(asv)

Markus 4:11 En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen; (NL)

Mark 4:11 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Unto you{G5213} it is given{G1325}{(G5769)} to know{G1097}{(G5629)} the mystery{G3466} of the kingdom{G932} of God{G2316}: but{G1161} unto them{G1565} that are without{G1854}, all these things{G3956} are done{G1096}{(G5736)} in{G1722} parables{G3850}: (kjv-strongs#)

Mar 4:11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables: (kjv)

======= Mark 4:12 ============

Mark 4:12 that seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest haply they should turn again, and it should be forgiven them.(asv)

Markus 4:12 Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden. (NL)

Mark 4:12 That{G2443} seeing{G991}{(G5723)} they may see{G991}{(G5725)}, and{G2532} not{G3361} perceive{G1492}{(G5632)}; and{G2532} hearing{G191}{(G5723)} they may hear{G191}{(G5725)}, and{G2532} not{G3361} understand{G4920}{(G5725)}; lest at any time{G3379} they should be converted{G1994}{(G5661)}, and{G2532} their sins{G265} should be forgiven{G863}{(G5686)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 4:12 That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. (kjv)

======= Mark 4:13 ============

Mark 4:13 And he saith unto them, Know ye not this parable? and how shall ye know all the parables?(asv)

Markus 4:13 En Hij zeide tot hen: Weet gij deze gelijkenis niet, en hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? (NL)

Mark 4:13 And{G2532} he said{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Know ye{G1492}{(G5758)} not{G3756} this{G5026} parable{G3850}? and{G2532} how then{G4459} will ye know{G1097}{(G5695)} all{G3956} parables{G3850}? (kjv-strongs#)

Mar 4:13 And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables? (kjv)

======= Mark 4:14 ============

Mark 4:14 The sower soweth the word.(asv)

Markus 4:14 De zaaier is, die het Woord zaait. (NL)

Mark 4:14 The sower{G4687}{(G5723)} soweth{G4687}{(G5719)} the word{G3056}. (kjv-strongs#)

Mar 4:14 The sower soweth the word. (kjv)

======= Mark 4:15 ============

Mark 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; and when they have heard, straightway cometh Satan, and taketh away the word which hath been sown in them.(asv)

Markus 4:15 En dezen zijn, die bij den weg bezaaid worden, waarin het Woord gezaaid wordt; en als zij het gehoord hebben, zo komt de satan terstond, en neemt het Woord weg, hetwelk in hun harten gezaaid was. (NL)

Mark 4:15 And{G1161} these{G3778} are they{G1526}{(G5748)} by{G3844} the way side{G3598}, where{G3699} the word{G3056} is sown{G4687}{(G5743)}; but{G2532} when{G3752} they have heard{G191}{(G5661)}, Satan{G4567} cometh{G2064}{(G5736)} immediately{G2112}, and{G2532} taketh away{G142}{(G5719)} the word{G3056} that was sown{G4687}{(G5772)} in{G1722} their{G846} hearts{G2588}. (kjv-strongs#)

Mar 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. (kjv)

======= Mark 4:16 ============

Mark 4:16 And these in like manner are they that are sown upon the rocky [places], who, when they have heard the word, straightway receive it with joy;(asv)

Markus 4:16 En dezen zijn desgelijks, die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden; welke, als zij het Woord gehoord hebben, terstond hetzelve met vreugde ontvangen; (NL)

Mark 4:16 And{G2532} these{G3778} are they{G1526}{(G5748)} likewise{G3668} which are sown{G4687}{(G5746)} on{G1909} stony ground{G4075}; who{G3739}, when{G3752} they have heard{G191}{(G5661)} the word{G3056}, immediately{G2112} receive{G2983}{(G5719)} it{G846} with{G3326} gladness{G5479}; (kjv-strongs#)

Mar 4:16 And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness; (kjv)

======= Mark 4:17 ============

Mark 4:17 and they have no root in themselves, but endure for a while; then, when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway they stumble.(asv)

Markus 4:17 En hebben geen wortel in zichzelven, maar zijn voor een tijd; daarna, als verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo worden zij terstond geergerd. (NL)

Mark 4:17 And{G2532} have{G2192}{(G5719)} no{G3756} root{G4491} in{G1722} themselves{G1438}, and{G235} so endure{G1526}{(G5748)} but for a time{G4340}: afterward{G1534}, when affliction{G2347} or{G2228} persecution{G1375} ariseth{G1096}{(G5637)} for{G1223} the word's sake{G3056}, immediately{G2112} they are offended{G4624}{(G5743)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:17 And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. (kjv)

======= Mark 4:18 ============

Mark 4:18 And others are they that are sown among the thorns; these are they that have heard the word,(asv)

Markus 4:18 En dezen zijn, die in de doornen bezaaid worden, namelijk degenen, die het Woord horen; (NL)

Mark 4:18 And{G2532} these{G3778} are{G1526}{(G5748)} they which are{G1526}{(G5748)} sown{G4687}{(G5746)} among{G1519} thorns{G173}; such as{G3778} hear{G191}{(G5723)} the word{G3056}, (kjv-strongs#)

Mar 4:18 And these are they which are sown among thorns; such as hear the word, (kjv)

======= Mark 4:19 ============

Mark 4:19 and the cares of the world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.(asv)

Markus 4:19 En de zorgvuldigheden dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen, inkomende, verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. (NL)

Mark 4:19 And{G2532} the cares{G3308} of this{G5127} world{G165}, and{G2532} the deceitfulness{G539} of riches{G4149}, and{G2532} the lusts{G1939} of{G4012} other things{G3062} entering in{G1531}{(G5740)}, choke{G4846}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} it becometh{G1096}{(G5736)} unfruitful{G175}. (kjv-strongs#)

Mar 4:19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. (kjv)

======= Mark 4:20 ============

Mark 4:20 And those are they that were sown upon the good ground; such as hear the word, and accept it, and bear fruit, thirtyfold, and sixtyfold, and a hundredfold.(asv)

Markus 4:20 En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig voud, en het andere zestig voud, en het andere honderd voud. (NL)

Mark 4:20 And{G2532} these{G3778} are{G1526}{(G5748)} they which are sown{G4687}{(G5651)} on{G1909} good{G2570} ground{G1093}; such as{G3748} hear{G191}{(G5719)} the word{G3056}, and{G2532} receive{G3858}{(G5736)} it, and{G2532} bring forth fruit{G2592}{(G5719)}, some{G1520} thirtyfold{G5144}, some{G2532}{G1520} sixty{G1835}, and{G2532} some{G1520} an hundred{G1540}. (kjv-strongs#)

Mar 4:20 And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred. (kjv)

======= Mark 4:21 ============

Mark 4:21 And he said unto them, Is the lamp brought to be put under the bushel, or under the bed, [and] not to be put on the stand?(asv)

Markus 4:21 En Hij zeide tot hen: Komt ook de kaars, opdat zij onder de koornmaat of onder het bed gezet worde? Is het niet, opdat zij op den kandelaar gezet worde? (NL)

Mark 4:21 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Is{G3385} a candle{G3088} brought{G2064}{(G5736)} to{G2443} be put{G5087}{(G5686)} under{G5259} a bushel{G3426}, or{G2228} under{G5259} a bed{G2825}? and not{G3756} to{G2443} be set{G2007}{(G5686)} on{G1909} a candlestick{G3087}? (kjv-strongs#)

Mar 4:21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick? (kjv)

======= Mark 4:22 ============

Mark 4:22 For there is nothing hid, save that it should be manifested; neither was [anything] made secret, but that it should come to light.(asv)

Markus 4:22 Want er is niets verborgen, dat niet geopenbaard zal worden; en er is niets geschied, om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. (NL)

Mark 4:22 For{G1063} there is{G2076}{(G5748)} nothing{G3756} hid{G2927}{G5100}, which{G3739} shall{G5319} not{G3362} be manifested{G5319}{(G5686)}; neither{G3761} was any thing kept{G1096}{(G5633)} secret{G614}, but{G235} that{G2443} it should come{G2064}{(G5632)} abroad{G1519}{G5318}. (kjv-strongs#)

Mar 4:22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad. (kjv)

======= Mark 4:23 ============

Mark 4:23 If any man hath ears to hear, let him hear.(asv)

Markus 4:23 Zo iemand oren heeft om te horen, die hore. (NL)

Mark 4:23 If any man{G1536} have{G2192}{(G5719)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:23 If any man have ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 4:24 ============

Mark 4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete it shall be measured unto you; and more shall be given unto you.(asv)

Markus 4:24 En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal meer toegelegd worden. (NL)

Mark 4:24 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Take heed{G991}{(G5720)} what{G5101} ye hear{G191}{(G5719)}: with{G1722} what{G3739} measure{G3358} ye mete{G3354}{(G5719)}, it shall be measured{G3354}{(G5701)} to you{G5213}: and{G2532} unto you{G5213} that hear{G191}{(G5723)} shall more be given{G4369}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given. (kjv)

======= Mark 4:25 ============

Mark 4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken away even that which he hath.(asv)

Markus 4:25 Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. (NL)

Mark 4:25 For{G1063}{G302} he that{G3739} hath{G2192}{(G5725)}, to him{G846} shall be given{G1325}{(G5701)}: and{G2532} he that{G3739} hath{G2192}{(G5719)} not{G3756}, from{G575} him{G846} shall be taken{G142}{(G5701)} even{G2532} that which{G3739} he hath{G2192}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath. (kjv)

======= Mark 4:26 ============

Mark 4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;(asv)

Markus 4:26 En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp; (NL)

Mark 4:26 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, So{G3779} is{G2076}{(G5748)} the kingdom{G932} of God{G2316}, as{G5613} if{G1437} a man{G444} should cast{G906}{(G5632)} seed{G4703} into{G1909} the ground{G1093}; (kjv-strongs#)

Mar 4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground; (kjv)

======= Mark 4:27 ============

Mark 4:27 and should sleep and rise night and day, and the seed should spring up and grow, he knoweth not how.(asv)

Markus 4:27 En voorts sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe. (NL)

Mark 4:27 And{G2532} should sleep{G2518}{(G5725)}, and{G2532} rise{G1453}{(G5747)} night{G3571} and{G2532} day{G2250}, and{G2532} the seed{G4703} should spring{G985}{(G5725)} and{G2532} grow up{G3373}{(G5747)}, he{G846} knoweth{G1492}{(G5758)} not{G3756} how{G5613}. (kjv-strongs#)

Mar 4:27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. (kjv)

======= Mark 4:28 ============

Mark 4:28 The earth beareth fruit of herself; first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.(asv)

Markus 4:28 Want de aarde brengt van zelve vruchten voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. (NL)

Mark 4:28 For{G1063} the earth{G1093} bringeth forth fruit{G2592}{(G5719)} of herself{G844}; first{G4412} the blade{G5528}, then{G1534} the ear{G4719}, after that{G1534} the full{G4134} corn{G4621} in{G1722} the ear{G4719}. (kjv-strongs#)

Mar 4:28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. (kjv)

======= Mark 4:29 ============

Mark 4:29 But when the fruit is ripe, straightway he putteth forth the sickle, because the harvest is come.(asv)

Markus 4:29 En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. (NL)

Mark 4:29 But{G1161} when{G3752} the fruit{G2590} is brought forth{G3860}{(G5632)}, immediately{G2112} he putteth in{G649}{(G5719)} the sickle{G1407}, because{G3754} the harvest{G2326} is come{G3936}{(G5758)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. (kjv)

======= Mark 4:30 ============

Mark 4:30 And he said, How shall we liken the kingdom of God? or in what parable shall we set it forth?(asv)

Markus 4:30 En Hij zeide: Waarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelve vergelijken? (NL)

Mark 4:30 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, Whereunto{G5101} shall we liken{G3666}{(G5661)} the kingdom{G932} of God{G2316}? or{G2228} with{G1722} what{G4169} comparison{G3850} shall we compare{G3846}{(G5632)} it{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 4:30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it? (kjv)

======= Mark 4:31 ============

Mark 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown upon the earth, though it be less than all the seeds that are upon the earth,(asv)

Markus 4:31 Namelijk bij een mosterdzaad, hetwelk, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden, die op de aarde zijn. (NL)

Mark 4:31 It is like{G5613} a grain{G2848} of mustard seed{G4615}, which{G3739}, when{G3752} it is sown{G4687}{(G5652)} in{G1909} the earth{G1093}, is less{G3398} than all{G3956} the seeds{G4690} that be{G2076}{(G5748)} in{G1909} the earth{G1093}: (kjv-strongs#)

Mar 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth: (kjv)

======= Mark 4:32 ============

Mark 4:32 yet when it is sown, groweth up, and becometh greater than all the herbs, and putteth out great branches; so that the birds of the heaven can lodge under the shadow thereof.(asv)

Markus 4:32 En wanneer het gezaaid is, gaat het op, en wordt het meeste van al de moeskruiden, en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. (NL)

Mark 4:32 But{G2532} when{G3752} it is sown{G4687}{(G5652)}, it groweth up{G305}{(G5719)}, and{G2532} becometh{G1096}{(G5736)} greater than{G3187} all{G3956} herbs{G3001}, and{G2532} shooteth out{G4160}{(G5719)} great{G3173} branches{G2798}; so that{G5620} the fowls{G4071} of the air{G3772} may{G1410}{(G5738)} lodge{G2681}{(G5721)} under{G5259} the shadow{G4639} of it{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 4:32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. (kjv)

======= Mark 4:33 ============

Mark 4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it;(asv)

Markus 4:33 En door vele zulke gelijkenissen sprak Hij tot hen het Woord, naardat zij het horen konden. (NL)

Mark 4:33 And{G2532} with many{G4183} such{G5108} parables{G3850} spake he{G2980}{(G5707)} the word{G3056} unto them{G846}, as{G2531} they were able{G1410}{(G5711)} to hear{G191}{(G5721)} it. (kjv-strongs#)

Mar 4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it. (kjv)

======= Mark 4:34 ============

Mark 4:34 and without a parable spake he not unto them: but privately to his own disciples he expounded all things.(asv)

Markus 4:34 En zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet; maar Hij verklaarde alles Zijn discipelen in het bijzonder. (NL)

Mark 4:34 But{G1161} without{G5565} a parable{G3850} spake{G2980}{(G5707)} he not{G3756} unto them{G846}: and{G1161} when they were alone{G2398}{G2596}, he expounded{G1956}{(G5707)} all things{G3956} to his{G846} disciples{G3101}. (kjv-strongs#)

Mar 4:34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples. (kjv)

======= Mark 4:35 ============

Mark 4:35 And on that day, when even was come, he saith unto them, Let us go over unto the other side.(asv)

Markus 4:35 En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde. (NL)

Mark 4:35 And{G2532} the{G1722} same{G1565} day{G2250}, when the even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Let us pass over{G1330}{(G5632)} unto{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mar 4:35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. (kjv)

======= Mark 4:36 ============

Mark 4:36 And leaving the multitude, they take him with them, even as he was, in the boat. And other boats were with him.(asv)

Markus 4:36 En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem. (NL)

Mark 4:36 And{G2532} when they had sent away{G863}{(G5631)} the multitude{G3793}, they took{G3880}{(G5719)} him{G846} even as{G5613} he was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the ship{G4143}. And{G1161} there were{G2258}{(G5713)} also{G2532} with{G3326} him{G846} other{G243} little ships{G4142}. (kjv-strongs#)

Mar 4:36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. (kjv)

======= Mark 4:37 ============

Mark 4:37 And there ariseth a great storm of wind, and the waves beat into the boat, insomuch that the boat was now filling.(asv)

Markus 4:37 En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. (NL)

Mark 4:37 And{G2532} there arose{G1096}{(G5736)} a great{G3173} storm{G2978} of wind{G417}, and{G1161} the waves{G2949} beat{G1911}{(G5707)} into{G1519} the ship{G4143}, so that{G5620} it{G846} was{G1072} now{G2235} full{G1072}{(G5745)}. (kjv-strongs#)

Mar 4:37 And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. (kjv)

======= Mark 4:38 ============

Mark 4:38 And he himself was in the stern, asleep on the cushion: and they awake him, and say unto him, Teacher, carest thou not that we perish?(asv)

Markus 4:38 En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan? (NL)

Mark 4:38 And{G2532} he{G846} was{G2258}{(G5713)} in{G1909} the hinder part of the ship{G4403}, asleep{G2518}{(G5723)} on{G1909} a pillow{G4344}: and{G2532} they awake{G1326}{(G5719)} him{G846}, and{G2532} say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Master{G1320}, carest{G3199}{(G5719)} thou{G4671} not{G3756} that{G3754} we perish{G622}{(G5731)}? (kjv-strongs#)

Mar 4:38 And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? (kjv)

======= Mark 4:39 ============

Mark 4:39 And he awoke, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.(asv)

Markus 4:39 En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte. (NL)

Mark 4:39 And{G2532} he arose{G1326}{(G5685)}, and rebuked{G2008}{(G5656)} the wind{G417}, and{G2532} said{G2036}{(G5627)} unto the sea{G2281}, Peace{G4623}{(G5720)}, be still{G5392}{(G5770)}. And{G2532} the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}, and{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a great{G3173} calm{G1055}. (kjv-strongs#)

Mar 4:39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. (kjv)

======= Mark 4:40 ============

Mark 4:40 And he said unto them, Why are ye fearful? have ye not yet faith?(asv)

Markus 4:40 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? (NL)

Mark 4:40 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Why{G5101} are ye{G2075}{(G5748)} so{G3779} fearful{G1169}? how is it{G4459} that ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} faith{G4102}? (kjv-strongs#)

Mar 4:40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith? (kjv)

======= Mark 4:41 ============

Mark 4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him?(asv)

Markus 4:41 En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? (NL)

Mark 4:41 And{G2532} they feared{G5399}{(G5675)} exceedingly{G5401}{G3173}, and{G2532} said{G3004}{(G5707)} one{G240} to{G4314} another{G240}, What{G5101} manner of man{G686} is{G2076}{(G5748)} this{G3778}, that{G3754} even{G2532} the wind{G417} and{G2532} the sea{G2281} obey{G5219}{(G5719)} him{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?(kjv)

======= Mark 5:1 ============

Mark 5:1 And they came to the other side of the sea, into the country of the Gerasenes.(asv)

Markus 5:1 En zij kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der Gadarenen. (NL)

Mark 5:1 And{G2532} they came over{G2064}{(G5627)} unto{G1519} the other side{G4008} of the sea{G2281}, into{G1519} the country{G5561} of the Gadarenes{G1046}. (kjv-strongs#)

Mar 5:1 And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. (kjv)

======= Mark 5:2 ============

Mark 5:2 And when he was come out of the boat, straightway there met him out of the tombs a man with an unclean spirit,(asv)

Markus 5:2 En zo Hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem, uit de graven, een mens met een onreinen geest; (NL)

Mark 5:2 And{G2532} when he{G846} was come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the ship{G4143}, immediately{G2112} there met{G528}{(G5656)} him{G846} out of{G1537} the tombs{G3419} a man{G444} with{G1722} an unclean{G169} spirit{G4151}, (kjv-strongs#)

Mar 5:2 And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, (kjv)

======= Mark 5:3 ============

Mark 5:3 who had his dwelling in the tombs: and no man could any more bind him, no, not with a chain;(asv)

Markus 5:3 Dewelke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. (NL)

Mark 5:3 Who{G3739} had{G2192}{(G5707)} his dwelling{G2731} among{G1722} the tombs{G3419}; and{G2532} no man{G3762} could{G1410}{(G5711)} bind{G1210}{(G5658)} him{G846}, no, not{G3777} with chains{G254}: (kjv-strongs#)

Mar 5:3 Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains: (kjv)

======= Mark 5:4 ============

Mark 5:4 because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been rent asunder by him, and the fetters broken in pieces: and no man had strength to tame him.(asv)

Markus 5:4 Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken, en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. (NL)

Mark 5:4 Because{G1223} that he{G846} had been often{G4178} bound{G1210}{(G5771)} with fetters{G3976} and{G2532} chains{G254}, and{G2532} the chains{G254} had been plucked asunder{G1288}{(G5771)} by{G5259} him{G846}, and{G2532} the fetters{G3976} broken in pieces{G4937}{(G5771)}: neither{G2532} could{G2480}{(G5707)} any man tame{G1150}{(G5658)} him{G846}{G3762}. (kjv-strongs#)

Mar 5:4 Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces: neither could any man tame him. (kjv)

======= Mark 5:5 ============

Mark 5:5 And always, night and day, in the tombs and in the mountains, he was crying out, and cutting himself with stones.(asv)

Markus 5:5 En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelven met stenen. (NL)

Mark 5:5 And{G2532} always{G1275}, night{G3571} and{G2532} day{G2250}, he was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the mountains{G3735}, and{G2532} in{G1722} the tombs{G3418}, crying{G2896}{(G5723)}, and{G2532} cutting{G2629}{(G5723)} himself{G1438} with stones{G3037}. (kjv-strongs#)

Mar 5:5 And always, night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying, and cutting himself with stones. (kjv)

======= Mark 5:6 ============

Mark 5:6 And when he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him;(asv)

Markus 5:6 Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe, en aanbad Hem. (NL)

Mark 5:6 But{G1161} when he saw{G1492}{(G5631)} Jesus{G2424} afar off{G575}{G3113}, he ran{G5143}{(G5627)} and{G2532} worshipped{G4352}{(G5656)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 5:6 But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, (kjv)

======= Mark 5:7 ============

Mark 5:7 and crying out with a loud voice, he saith, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God, torment me not.(asv)

Markus 5:7 En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt! (NL)

Mark 5:7 And{G2532} cried{G2896}{(G5660)} with a loud{G3173} voice{G5456}, and said{G2036}{(G5627)}, What{G5101} have I{G1698} to do{G2532} with thee{G4671}, Jesus{G2424}, thou Son{G5207} of the most high{G5310} God{G2316}? I adjure{G3726}{(G5719)} thee{G4571} by God{G2316}, that thou torment{G928}{(G5661)} me{G3165} not{G3361}. (kjv-strongs#)

Mar 5:7 And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God? I adjure thee by God, that thou torment me not. (kjv)

======= Mark 5:8 ============

Mark 5:8 For he said unto him, Come forth, thou unclean spirit, out of the man.(asv)

Markus 5:8 (Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens!) (NL)

Mark 5:8 For{G1063} he said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Come{G1831}{(G5628)} out of{G1537} the man{G444}, thou unclean{G169} spirit{G4151}. (kjv-strongs#)

Mar 5:8 For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. (kjv)

======= Mark 5:9 ============

Mark 5:9 And he asked him, What is thy name? And he saith unto him, My name is Legion; for we are many.(asv)

Markus 5:9 En Hij vraagde hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende: Mijn naam is Legio; want wij zijn velen. (NL)

Mark 5:9 And{G2532} he asked{G1905}{(G5707)} him{G846}, What{G5101} is thy{G4671} name{G3686}? And{G2532} he answered{G611}{(G5662)}, saying{G3004}{(G5723)}, My{G3427} name{G3686} is Legion{G3003}: for{G3754} we are{G2070}{(G5748)} many{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 5:9 And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion: for we are many. (kjv)

======= Mark 5:10 ============

Mark 5:10 And he besought him much that he would not send them away out of the country.(asv)

Markus 5:10 En hij bad Hem zeer, dat Hij hen buiten het land niet wegzond. (NL)

Mark 5:10 And{G2532} he besought{G3870}{(G5707)} him{G846} much{G4183} that{G3363} he would{G649} not{G3363} send{G649} them{G846} away{G649}{(G5661)} out of{G1854} the country{G5561}. (kjv-strongs#)

Mar 5:10 And he besought him much that he would not send them away out of the country. (kjv)

======= Mark 5:11 ============

Mark 5:11 Now there was there on the mountain side a great herd of swine feeding.(asv)

Markus 5:11 En aldaar aan de bergen was een grote kudde zwijnen, weidende. (NL)

Mark 5:11 Now{G1161} there was{G2258}{(G5713)} there{G1563} nigh{G4314} unto the mountains{G3735} a great{G3173} herd{G34} of swine{G5519} feeding{G1006}{(G5746)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:11 Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. (kjv)

======= Mark 5:12 ============

Mark 5:12 And they besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them.(asv)

Markus 5:12 En al de duivelen baden Hem, zeggende: Zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelve mogen varen. (NL)

Mark 5:12 And{G2532} all{G3956} the devils{G1142} besought{G3870}{(G5656)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Send{G3992}{(G5657)} us{G2248} into{G1519} the swine{G5519}, that{G2443} we may enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:12 And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. (kjv)

======= Mark 5:13 ============

Mark 5:13 And he gave them leave. And the unclean spirits came out, and entered into the swine: and the herd rushed down the steep into the sea, [in number] about two thousand; and they were drowned in the sea.(asv)

Markus 5:13 En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen; en de kudde stortte van de steilte af in de zee (daar waren er nu omtrent twee duizend), en versmoorden in de zee. (NL)

Mark 5:13 And{G2532} forthwith{G2112} Jesus{G2424} gave{G2010} them{G846} leave{G2010}{(G5656)}. And{G2532} the unclean{G169} spirits{G4151} went out{G1831}{(G5631)}, and entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the swine{G5519}: and{G2532} the herd{G34} ran{G3729}{(G5656)} violently down{G2596} a steep place{G2911} into{G1519} the sea{G2281},{G1161}(they were{G2258}{(G5713)} about{G5613} two thousand{G1367};) and{G2532} were choked{G4155}{(G5712)} in{G1722} the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mar 5:13 And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand;) and were choked in the sea. (kjv)

======= Mark 5:14 ============

Mark 5:14 And they that fed them fled, and told it in the city, and in the country. And they came to see what it was that had come to pass.(asv)

Markus 5:14 En die de zwijnen weidden zijn gevlucht, en boodschapten zulks in de stad en op het land. En zij gingen uit, om te zien, wat het was, dat er geschied was. (NL)

Mark 5:14 And{G1161} they that fed{G1006}{(G5723)} the swine{G5519} fled{G5343}{(G5627)}, and{G2532} told{G312}{(G5656)} it in{G1519} the city{G4172}, and{G2532} in{G1519} the country{G68}. And{G2532} they went out{G1831}{(G5627)} to see{G1492}{(G5629)} what{G5101} it was{G2076}{(G5748)} that was done{G1096}{(G5756)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:14 And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done. (kjv)

======= Mark 5:15 ============

Mark 5:15 And they come to Jesus, and behold him that was possessed with demons sitting, clothed and in his right mind, [even] him that had the legion: and they were afraid.(asv)

Markus 5:15 En zij kwamen tot Jezus, en zagen den bezetene zittende, en gekleed, en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. (NL)

Mark 5:15 And{G2532} they come{G2064}{(G5736)} to{G4314} Jesus{G2424}, and{G2532} see{G2334}{(G5719)} him that was possessed with the devil{G1139}{(G5740)}, and had{G2192}{(G5761)} the legion{G3003}, sitting{G2521}{(G5740)}, and{G2532} clothed{G2439}{(G5772)}, and{G2532} in his right mind{G4993}{(G5723)}: and{G2532} they were afraid{G5399}{(G5675)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:15 And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion, sitting, and clothed, and in his right mind: and they were afraid. (kjv)

======= Mark 5:16 ============

Mark 5:16 And they that saw it declared unto them how it befell him that was possessed with demons, and concerning the swine.(asv)

Markus 5:16 En die het gezien hadden, vertelden hun, wat den bezetene geschied was, en ook van de zwijnen. (NL)

Mark 5:16 And{G2532} they that saw{G1492}{(G5631)} it told{G1334}{(G5662)} them{G846} how{G4459} it befell{G1096}{(G5633)} to him that was possessed with the devil{G1139}{(G5740)}, and{G2532} also concerning{G4012} the swine{G5519}. (kjv-strongs#)

Mar 5:16 And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. (kjv)

======= Mark 5:17 ============

Mark 5:17 And they began to beseech him to depart from their borders.(asv)

Markus 5:17 En zij begonnen Hem te bidden, dat Hij van hun landpalen wegging. (NL)

Mark 5:17 And{G2532} they began{G756}{(G5662)} to pray{G3870}{(G5721)} him{G846} to depart{G565}{(G5629)} out of{G575} their{G846} coasts{G3725}. (kjv-strongs#)

Mar 5:17 And they began to pray him to depart out of their coasts. (kjv)

======= Mark 5:18 ============

Mark 5:18 And as he was entering into the boat, he that had been possessed with demons besought him that he might be with him.(asv)

Markus 5:18 En als Hij in het schip ging, bad Hem degene, die bezeten was geweest, dat hij met Hem mocht zijn. (NL)

Mark 5:18 And{G2532} when he{G846} was come{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143}, he that had been possessed with the devil{G1139}{(G5679)} prayed{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} he might be{G5600}{(G5753)} with{G3326} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:18 And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. (kjv)

======= Mark 5:19 ============

Mark 5:19 And he suffered him not, but saith unto him, Go to thy house unto thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and [how] he had mercy on thee.(asv)

Markus 5:19 Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft. (NL)

Mark 5:19 Howbeit{G1161} Jesus{G2424} suffered{G863}{(G5656)} him{G846} not{G3756}, but{G235} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Go{G5217}{(G5720)} home{G1519}{G3624}{G4675} to{G4314} thy friends{G4674}, and{G2532} tell{G312}{(G5657)} them{G846} how great things{G3745} the Lord{G2962} hath done{G4160}{(G5656)} for thee{G4671}, and{G2532} hath had compassion{G1653}{(G5656)} on thee{G4571}. (kjv-strongs#)

Mar 5:19 Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. (kjv)

======= Mark 5:20 ============

Mark 5:20 And he went his way, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men marvelled.(asv)

Markus 5:20 En hij ging heen, en begon te verkondigen in het land van Dekapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had; en zij verwonderden zich allen. (NL)

Mark 5:20 And{G2532} he departed{G565}{(G5627)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to publish{G2784}{(G5721)} in{G1722} Decapolis{G1179} how great things{G3745} Jesus{G2424} had done{G4160}{(G5656)} for him{G846}: and{G2532} all{G3956} men did marvel{G2296}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:20 And he departed, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men did marvel. (kjv)

======= Mark 5:21 ============

Mark 5:21 And when Jesus had crossed over again in the boat unto the other side, a great multitude was gathered unto him; and he was by the sea.(asv)

Markus 5:21 En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij Hem; en Hij was bij de zee. (NL)

Mark 5:21 And{G2532} when Jesus{G2424} was passed over{G1276}{(G5660)} again{G3825} by{G1722} ship{G4143} unto{G1519} the other side{G4008}, much{G4183} people{G3793} gathered{G4863}{(G5681)} unto{G1909} him{G846}: and{G2532} he was{G2258}{(G5713)} nigh{G3844} unto the sea{G2281}. (kjv-strongs#)

Mar 5:21 And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh unto the sea. (kjv)

======= Mark 5:22 ============

Mark 5:22 And there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and seeing him, he falleth at his feet,(asv)

Markus 5:22 En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus; en Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten, (NL)

Mark 5:22 And{G2532}, behold{G2400}{(G5628)}, there cometh{G2064}{(G5736)} one{G1520} of the rulers of the synagogue{G752}, Jairus{G2383} by name{G3686}; and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, he fell{G4098}{(G5719)} at{G4314} his{G846} feet{G4228}, (kjv-strongs#)

Mar 5:22 And, behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and when he saw him, he fell at his feet, (kjv)

======= Mark 5:23 ============

Mark 5:23 and beseecheth him much, saying, My little daughter is at the point of death: [I pray thee], that thou come and lay thy hands on her, that she may be made whole, and live.(asv)

Markus 5:23 En bad Hem zeer, zeggende: Mijn dochtertje is in haar uiterste; ik bid U, dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worde, en zij zal leven. (NL)

Mark 5:23 And{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} greatly{G4183}, saying{G3004}{(G5723)},{G3754} My{G3450} little daughter{G2365} lieth{G2079} at the point of death{G2192}{(G5719)}: I pray thee, come{G2064}{(G5631)} and{G2443} lay{G2007}{(G5632)} thy hands{G5495} on her{G846}, that{G3704} she may be healed{G4982}{(G5686)}; and{G2532} she shall live{G2198}{(G5695)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:23 And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed; and she shall live. (kjv)

======= Mark 5:24 ============

Mark 5:24 And he went with him; and a great multitude followed him, and they thronged him.(asv)

Markus 5:24 En Hij ging met hem; en een grote schare volgde Hem, en zij verdrongen Hem. (NL)

Mark 5:24 And{G2532} Jesus went{G565}{(G5627)} with{G3326} him{G846}; and{G2532} much{G4183} people{G3793} followed{G190}{(G5707)} him{G846}, and{G2532} thronged{G4918}{(G5707)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 5:24 And Jesus went with him; and much people followed him, and thronged him. (kjv)

======= Mark 5:25 ============

Mark 5:25 And a woman, who had an issue of blood twelve years,(asv)

Markus 5:25 En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had, (NL)

Mark 5:25 And{G2532} a certain{G5100} woman{G1135}, which had an{G1722} issue{G4511} of blood{G129}{G5607}{(G5752)} twelve{G1427} years{G2094}, (kjv-strongs#)

Mar 5:25 And a certain woman, which had an issue of blood twelve years, (kjv)

======= Mark 5:26 ============

Mark 5:26 and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,(asv)

Markus 5:26 En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was; (NL)

Mark 5:26 And{G2532} had suffered{G3958}{(G5631)} many things{G4183} of{G5259} many{G4183} physicians{G2395}, and{G2532} had spent{G1159}{(G5660)} all{G3956} that she{G1438} had{G3844}, and{G2532} was{G5623} nothing{G3367} bettered{G5623}{(G5685)}, but{G235} rather{G3123} grew{G2064}{(G5631)} worse{G1519}{G5501}, (kjv-strongs#)

Mar 5:26 And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse, (kjv)

======= Mark 5:27 ============

Mark 5:27 having heard the things concerning Jesus, came in the crowd behind, and touched his garment.(asv)

Markus 5:27 Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan. (NL)

Mark 5:27 When she had heard{G191}{(G5660)} of{G4012} Jesus{G2424}, came{G2064}{(G5631)} in{G1722} the press{G3793} behind{G3693}, and touched{G680}{(G5662)} his{G846} garment{G2440}. (kjv-strongs#)

Mar 5:27 When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. (kjv)

======= Mark 5:28 ============

Mark 5:28 For she said, If I touch but his garments, I shall be made whole.(asv)

Markus 5:28 Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. (NL)

Mark 5:28 For{G1063} she said{G3004}{(G5707)}, If{G3754}{G2579} I may touch{G680}{(G5672)} but{G2579} his{G846} clothes{G2440}, I shall be whole{G4982}{(G5701)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:28 For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. (kjv)

======= Mark 5:29 ============

Mark 5:29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of her plague.(asv)

Markus 5:29 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was. (NL)

Mark 5:29 And{G2532} straightway{G2112} the fountain{G4077} of her{G846} blood{G129} was dried up{G3583}{(G5681)}; and{G2532} she felt{G1097}{(G5627)} in her body{G4983} that{G3754} she was healed{G2390}{(G5769)} of{G575} that plague{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 5:29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague. (kjv)

======= Mark 5:30 ============

Mark 5:30 And straightway Jesus, perceiving in himself that the power [proceeding] from him had gone forth, turned him about in the crowd, and said, Who touched my garments?(asv)

Markus 5:30 En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem uitgegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt? (NL)

Mark 5:30 And{G2532} Jesus{G2424}, immediately{G2112} knowing{G1921}{(G5631)} in{G1722} himself{G1438} that virtue{G1411} had gone{G1831}{(G5631)} out of{G1537} him{G846}, turned him about{G1994}{(G5651)} in{G1722} the press{G3793}, and said{G3004}{(G5707)}, Who{G5101} touched{G680}{(G5662)} my{G3450} clothes{G2440}? (kjv-strongs#)

Mar 5:30 And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? (kjv)

======= Mark 5:31 ============

Mark 5:31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?(asv)

Markus 5:31 En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare U verdringt, en zegt Gij: Wie heeft Mij aangeraakt? (NL)

Mark 5:31 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} said{G3004}{(G5707)} unto him{G846}, Thou seest{G991}{(G5719)} the multitude{G3793} thronging{G4918}{(G5723)} thee{G4571}, and{G2532} sayest thou{G3004}{(G5719)}, Who{G5101} touched{G680}{(G5662)} me{G3450}? (kjv-strongs#)

Mar 5:31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? (kjv)

======= Mark 5:32 ============

Mark 5:32 And he looked round about to see her that had done this thing.(asv)

Markus 5:32 En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had. (NL)

Mark 5:32 And{G2532} he looked round about{G4017}{(G5710)} to see{G1492}{(G5629)} her that had done{G4160}{(G5660)} this thing{G5124}. (kjv-strongs#)

Mar 5:32 And he looked round about to see her that had done this thing. (kjv)

======= Mark 5:33 ============

Mark 5:33 But the woman fearing and trembling, knowing what had been done to her, came and fell down before him, and told him all the truth.(asv)

Markus 5:33 En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied was, kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid. (NL)

Mark 5:33 But{G1161} the woman{G1135} fearing{G5399}{(G5679)} and{G2532} trembling{G5141}{(G5723)}, knowing{G1492}{(G5761)} what{G3739} was done{G1096}{(G5754)} in{G1909} her{G846}, came{G2064}{(G5627)} and{G2532} fell down before{G4363}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} told{G2036}{(G5627)} him{G846} all{G3956} the truth{G225}. (kjv-strongs#)

Mar 5:33 But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. (kjv)

======= Mark 5:34 ============

Mark 5:34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.(asv)

Markus 5:34 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. (NL)

Mark 5:34 And{G1161} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, Daughter{G2364}, thy{G4675} faith{G4102} hath made{G4982} thee{G4571} whole{G4982}{(G5758)}; go{G5217}{(G5720)} in{G1519} peace{G1515}, and{G2532} be{G2468}{(G5749)} whole{G5199} of{G575} thy{G4675} plague{G3148}. (kjv-strongs#)

Mar 5:34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague. (kjv)

======= Mark 5:35 ============

Mark 5:35 While he yet spake, they come from the ruler of the synagogue's [house] saying, Thy daughter is dead: why troublest thou the Teacher any further?(asv)

Markus 5:35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen enigen van het huis des oversten der synagoge, zeggende: Uw dochter is gestorven; wat zijt gij den Meester nog moeilijk? (NL)

Mark 5:35 While{G2089} he{G846} yet{G2089} spake{G2980}{(G5723)}, there came{G2064}{(G5736)} from{G575} the ruler of the synagogue's{G752} house certain which said{G3004}{(G5723)},{G3754} Thy{G4675} daughter{G2364} is dead{G599}{(G5627)}: why{G5101} troublest thou{G4660}{(G5719)} the Master{G1320} any further{G2089}? (kjv-strongs#)

Mar 5:35 While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further? (kjv)

======= Mark 5:36 ============

Mark 5:36 But Jesus, not heeding the word spoken, saith unto the ruler of the synagogue, Fear not, only believe.(asv)

Markus 5:36 En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord, dat er gesproken werd, zeide tot den overste der synagoge: Vrees niet; geloof alleenlijk. (NL)

Mark 5:36 As soon as{G1161}{G2112} Jesus{G2424} heard{G191}{(G5660)} the word{G3056} that was spoken{G2980}{(G5746)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto the ruler of the synagogue{G752}, Be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}, only{G3440} believe{G4100}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:36 As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. (kjv)

======= Mark 5:37 ============

Mark 5:37 And he suffered no man to follow with him, save Peter, and James, and John the brother of James.(asv)

Markus 5:37 En Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, den broeder van Jakobus; (NL)

Mark 5:37 And{G2532} he suffered{G863}{(G5656)}{G3756} no man{G3762} to follow{G4870}{(G5658)} him{G846}, save{G1508} Peter{G4074}, and{G2532} James{G2385}, and{G2532} John{G2491} the brother{G80} of James{G2385}. (kjv-strongs#)

Mar 5:37 And he suffered no man to follow him, save Peter, and James, and John the brother of James. (kjv)

======= Mark 5:38 ============

Mark 5:38 And they come to the house of the ruler of the synagogue; and he beholdeth a tumult, and [many] weeping and wailing greatly.(asv)

Markus 5:38 En kwam in het huis des oversten der synagoge; en zag de beroerte en degenen, die zeer weenden en huilden. (NL)

Mark 5:38 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} to{G1519} the house{G3624} of the ruler of the synagogue{G752}, and{G2532} seeth{G2334}{(G5719)} the tumult{G2351}, and them that wept{G2799}{(G5723)} and{G2532} wailed{G214}{(G5723)} greatly{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 5:38 And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. (kjv)

======= Mark 5:39 ============

Mark 5:39 And when he was entered in, he saith unto them, Why make ye a tumult, and weep? the child is not dead, but sleepeth.(asv)

Markus 5:39 En ingegaan zijnde, zeide Hij tot hen: Wat maakt gij beroerte, en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. (NL)

Mark 5:39 And{G2532} when he was come in{G1525}{(G5631)}, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} make ye this ado{G2350}{(G5743)}, and{G2532} weep{G2799}{(G5719)}? the damsel{G3813} is{G599} not{G3756} dead{G599}{(G5627)}, but{G235} sleepeth{G2518}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:39 And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado, and weep? the damsel is not dead, but sleepeth. (kjv)

======= Mark 5:40 ============

Mark 5:40 And they laughed him to scorn. But he, having put them all forth, taketh the father of the child and her mother and them that were with him, and goeth in where the child was.(asv)

Markus 5:40 En zij belachten Hem; maar Hij, als Hij hen allen had uitgedreven, nam bij Zich den vader en de moeder des kinds, en degenen die met Hem waren, en ging binnen, waar het kind lag. (NL)

Mark 5:40 And{G2532} they laughed{G2606} him{G846} to scorn{G2606}{(G5707)}. But{G1161} when he had put{G1544} them all{G537} out{G1544}{(G5631)}, he taketh{G3880}{(G5719)} the father{G3962} and{G2532} the mother{G3384} of the damsel{G3813}, and{G2532} them that were with{G3326} him{G846}, and{G2532} entereth in{G1531}{(G5736)} where{G3699} the damsel{G3813} was{G2258}{(G5713)} lying{G345}{(G5740)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:40 And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying. (kjv)

======= Mark 5:41 ============

Mark 5:41 And taking the child by the hand, he saith unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, Arise.(asv)

Markus 5:41 En Hij vatte de hand des kinds, en zeide tot haar: Talitha kumi! hetwelk is, zijnde overgezet: Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op. (NL)

Mark 5:41 And{G2532} he took{G2902}{(G5660)} the damsel{G3813} by the hand{G5495}, and said{G3004}{(G5719)} unto her{G846}, Talitha{G5008} cumi{G2891}; which{G3739} is{G2076}{(G5748)}, being interpreted{G3177}{(G5746)}, Damsel{G2877}, I say{G3004}{(G5719)} unto thee{G4671}, arise{G1453}{(G5669)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:41 And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. (kjv)

======= Mark 5:42 ============

Mark 5:42 And straightway the damsel rose up, and walked; for she was twelve years old. And they were amazed straightway with a great amazement.(asv)

Markus 5:42 En terstond stond het dochtertje op, en wandelde; want het was twaalf jaren oud; en zij ontzetten zich met grote ontzetting. (NL)

Mark 5:42 And{G2532} straightway{G2112} the damsel{G2877} arose{G450}{(G5627)}, and{G2532} walked{G4043}{(G5707)}; for{G1063} she was{G2258}{(G5713)} of the age of twelve{G1427} years{G2094}. And{G2532} they were astonished{G1839}{(G5627)} with a great{G3173} astonishment{G1611}. (kjv-strongs#)

Mar 5:42 And straightway the damsel arose, and walked; for she was of the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment. (kjv)

======= Mark 5:43 ============

Mark 5:43 And he charged them much that no man should know this: and he commanded that [something] should be given her to eat.(asv)

Markus 5:43 En Hij gebood hun zeer, dat niemand datzelve zou weten; en zeide, dat men haar zou te eten geven. (NL)

Mark 5:43 And{G2532} he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} straitly{G4183} that{G2443} no man{G3367} should know{G1097}{(G5632)} it{G5124}; and{G2532} commanded{G2036}{(G5627)} that something should be given{G1325}{(G5683)} her{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 5:43 And he charged them straitly that no man should know it; and commanded that something should be given her to eat.(kjv)

======= Mark 6:1 ============

Mark 6:1 And he went out from thence; and he cometh into his own country; and his disciples follow him.(asv)

Markus 6:1 En Hij ging van daar weg, en kwam in Zijn vaderland, en Zijn discipelen volgden Hem. (NL)

Mark 6:1 And{G2532} he went out{G1831}{(G5627)} from thence{G1564}, and{G2532} came{G2064}{(G5627)} into{G1519} his own{G846} country{G3968}; and{G2532} his{G846} disciples{G3101} follow{G190}{(G5719)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:1 And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him. (kjv)

======= Mark 6:2 ============

Mark 6:2 And when the sabbath was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, Whence hath this man these things? and, What is the wisdom that is given unto this man, and [what mean] such mighty works wrought by his hands?(asv)

Markus 6:2 En als het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te leren; en velen, die Hem hoorden, ontzetten zich, zeggende: Van waar komen Dezen deze dingen, en wat wijsheid is dit, die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen geschieden? (NL)

Mark 6:2 And{G2532} when the sabbath day{G4521} was come{G1096}{(G5637)}, he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} in{G1722} the synagogue{G4864}: and{G2532} many{G4183} hearing{G191}{(G5723)} him were astonished{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, From whence{G4159} hath this{G5129} man these things{G5023}? and{G2532} what{G5101} wisdom{G4678} is this which is given{G1325}{(G5685)} unto him{G846}, that{G3754} even{G2532} such{G5108} mighty works{G1411} are wrought{G1096}{(G5736)} by{G1223} his{G846} hands{G5495}? (kjv-strongs#)

Mar 6:2 And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? (kjv)

======= Mark 6:3 ============

Mark 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended in him. [(asv)

Markus 6:3 Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geergerd. (NL)

Mark 6:3 Is{G2076}{(G5748)} not{G3756} this{G3778} the carpenter{G5045}, the son{G5207} of Mary{G3137},{G1161} the brother{G80} of James{G2385}, and{G2532} Joses{G2500}, and{G2532} of Juda{G2455}, and{G2532} Simon{G4613}? and{G2532} are{G1526}{(G5748)} not{G3756} his{G846} sisters{G79} here{G5602} with{G4314} us{G2248}? And{G2532} they were offended{G4624}{(G5712)} at{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him. (kjv)

======= Mark 6:4 ============

Mark 6:4 And Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country, and among his own kin, and in his own house.(asv)

Markus 6:4 En Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeeerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen, en in zijn huis. (NL)

Mark 6:4 But{G1161} Jesus{G2424} said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}{G3754}, A prophet{G4396} is{G2076}{(G5748)} not{G3756} without honour{G820}, but{G1508} in{G1722} his own{G846} country{G3968}, and{G2532} among{G1722} his own kin{G4773}, and{G2532} in{G1722} his own{G846} house{G3614}. (kjv-strongs#)

Mar 6:4 But Jesus, said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. (kjv)

======= Mark 6:5 ============

Mark 6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them.(asv)

Markus 6:5 En Hij kon aldaar geen kracht doen; dan Hij legde weinigen zieken de handen op, en genas hen. (NL)

Mark 6:5 And{G2532} he could{G3756}{G1410}{(G5711)} there{G1563} do{G4160}{(G5658)} no{G3762} mighty work{G1411}, save{G1508} that he laid{G2007}{(G5631)} his hands{G5495} upon a few{G3641} sick folk{G732}, and healed{G2323}{(G5656)} them. (kjv-strongs#)

Mar 6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them. (kjv)

======= Mark 6:6 ============

Mark 6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching.(asv)

Markus 6:6 En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof, en omging de vlekken daar rondom, lerende. (NL)

Mark 6:6 And{G2532} he marvelled{G2296}{(G5707)} because{G1223} of their{G846} unbelief{G570}. And{G2532} he went{G4013}{(G5707)} round about{G2945} the villages{G2968}, teaching{G1321}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages, teaching. (kjv)

======= Mark 6:7 ============

Mark 6:7 And he calleth unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and he gave them authority over the unclean spirits;(asv)

Markus 6:7 En Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten. (NL)

Mark 6:7 And{G2532} he called{G4341}{(G5736)} unto him the twelve{G1427}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to send{G649} them{G846} forth{G649}{(G5721)} by two{G1417} and two{G1417}; and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} them{G846} power over{G1849} unclean{G169} spirits{G4151}; (kjv-strongs#)

Mar 6:7 And he called unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and gave them power over unclean spirits; (kjv)

======= Mark 6:8 ============

Mark 6:8 and he charged them that they should take nothing for [their] journey, save a staff only; no bread, no wallet, no money in their purse;(asv)

Markus 6:8 En Hij gebood hun, dat zij niets zouden nemen tot den weg, dan alleenlijk een staf, geen male, geen brood, geen geld in den gordel; (NL)

Mark 6:8 And{G2532} commanded{G3853}{(G5656)} them{G846} that{G2443} they should take{G142}{(G5725)} nothing{G3367} for{G1519} their journey{G3598}, save{G1508} a staff{G4464} only{G3440}; no{G3361} scrip{G4082}, no{G3361} bread{G740}, no{G3361} money{G5475} in{G1519} their purse{G2223}: (kjv-strongs#)

Mar 6:8 And commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only; no scrip, no bread, no money in their purse: (kjv)

======= Mark 6:9 ============

Mark 6:9 but [to go] shod with sandals: and, [said he], put not on two coats.(asv)

Markus 6:9 Maar dat zij schoenzolen zouden aanbinden, en met geen twee rokken gekleed zijn. (NL)

Mark 6:9 But{G235} be shod{G5265}{(G5772)} with sandals{G4547}; and{G2532} not{G3361} put on{G1746}{(G5672)}{(G5625)}{G1746}{(G5670)} two{G1417} coats{G5509}. (kjv-strongs#)

Mar 6:9 But be shod with sandals; and not put on two coats. (kjv)

======= Mark 6:10 ============

Mark 6:10 And he said unto them, Wheresoever ye enter into a house, there abide till ye depart thence.(asv)

Markus 6:10 En Hij zeide tot hen: Zo waar gij in een huis zult ingaan, blijft daar, totdat gij van daar uitgaat. (NL)

Mark 6:10 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, In what place soever{G3699}{G1437} ye enter{G1525}{(G5632)} into{G1519} an house{G3614}, there{G1563} abide{G3306}{(G5720)} till{G2193}{G302} ye depart{G1831}{(G5632)} from that place{G1564}. (kjv-strongs#)

Mar 6:10 And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place. (kjv)

======= Mark 6:11 ============

Mark 6:11 And whatsoever place shall not receive you, and they hear you not, as ye go forth thence, shake off the dust that is under your feet for a testimony unto them.(asv)

Markus 6:11 En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels dan dezelve stad. (NL)

Mark 6:11 And{G2532} whosoever{G3745}{G302} shall{G1209} not{G3361} receive{G1209}{(G5667)} you{G5209}, nor{G3366} hear{G191}{(G5661)} you{G5216}, when ye depart{G1607}{(G5740)} thence{G1564}, shake off{G1621}{(G5657)} the dust{G5522} under{G5270} your{G5216} feet{G4228} for{G1519} a testimony{G3142} against them{G846}. Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, It shall be{G2071}{(G5704)} more tolerable{G414} for Sodom{G4670} and{G2228} Gomorrha{G1116} in{G1722} the day{G2250} of judgment{G2920}, than{G2228} for that{G1565} city{G4172}. (kjv-strongs#)

Mar 6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. (kjv)

======= Mark 6:12 ============

Mark 6:12 And they went out, and preached that [men] should repent.(asv)

Markus 6:12 En uitgegaan zijnde, predikten zij, dat zij zich zouden bekeren. (NL)

Mark 6:12 And{G2532} they went out{G1831}{(G5631)}, and preached{G2784}{(G5707)} that{G2443} men should repent{G3340}{(G5661)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:12 And they went out, and preached that men should repent. (kjv)

======= Mark 6:13 ============

Mark 6:13 And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed them.(asv)

Markus 6:13 En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond. (NL)

Mark 6:13 And{G2532} they cast out{G1544}{(G5707)} many{G4183} devils{G1140}, and{G2532} anointed{G218}{(G5707)} with oil{G1637} many{G4183} that were sick{G732}, and{G2532} healed{G2323}{(G5707)} them. (kjv-strongs#)

Mar 6:13 And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. (kjv)

======= Mark 6:14 ============

Mark 6:14 And king Herod heard [thereof] ; for his name had become known: and he said, John the Baptizer is risen from the dead, and therefore do these powers work in him.(asv)

Markus 6:14 En de koning Herodes hoorde het (want Zijn Naam was openbaar geworden), en zeide: Johannes, die daar doopte, is van de doden opgewekt, en daarom werken die krachten in Hem. (NL)

Mark 6:14 And{G2532} king{G935} Herod{G2264} heard{G191}{(G5656)} of him;(for{G1063} his{G846} name{G3686} was{G1096}{(G5633)} spread abroad{G5318}:) and{G2532} he said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} John{G2491} the Baptist{G907}{(G5723)} was risen{G1453}{(G5681)} from{G1537} the dead{G3498}, and{G2532} therefore{G1223}{G5124} mighty works{G1411} do shew forth themselves{G1754}{(G5719)} in{G1722} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:14 And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. (kjv)

======= Mark 6:15 ============

Mark 6:15 But others said, It is Elijah. And others said, [It is] a prophet, [even] as one of the prophets.(asv)

Markus 6:15 Anderen zeiden: Hij is Elias; en anderen zeiden: Hij is een profeet, of als een der profeten. (NL)

Mark 6:15 Others{G243} said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} it is{G2076}{(G5748)} Elias{G2243}. And{G1161} others{G243} said{G3004}{(G5707)}, That{G3754} it is{G2076}{(G5748)} a prophet{G4396}, or{G2228} as{G5613} one of{G1520} the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mar 6:15 Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, or as one of the prophets. (kjv)

======= Mark 6:16 ============

Mark 6:16 But Herod, when he heard [thereof], said, John, whom I beheaded, he is risen.(asv)

Markus 6:16 Maar als het Herodes hoorde, zeide hij: Deze is Johannes, dien ik onthoofd heb; die is van de doden opgewekt. (NL)

Mark 6:16 But{G1161} when Herod{G2264} heard{G191}{(G5660)} thereof, he said{G2036}{(G5627)}, It{G3778} is{G2076}{(G5748)} John{G2491}, whom{G3754}{G3739} I{G1473} beheaded{G607}{(G5656)}: he{G846} is risen{G1453}{(G5681)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mar 6:16 But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead. (kjv)

======= Mark 6:17 ============

Mark 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife; for he had married her.(asv)

Markus 6:17 Want dezelve Herodes, enigen uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen, en hem in de gevangenis gebonden, uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. (NL)

Mark 6:17 For{G1063} Herod{G2264} himself{G846} had sent forth{G649}{(G5660)} and laid hold{G2902}{(G5656)} upon John{G2491}, and{G2532} bound{G1210}{(G5656)} him{G846} in{G1722} prison{G5438} for{G1223} Herodias{G2266}' sake{G1223}, his{G846} brother{G80} Philip's{G5376} wife{G1135}: for{G3754} he had married{G1060}{(G5656)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife: for he had married her. (kjv)

======= Mark 6:18 ============

Mark 6:18 For John said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife.(asv)

Markus 6:18 Want Johannes zeide tot Herodes: Het is u niet geoorloofd de huisvrouw uws broeders te hebben. (NL)

Mark 6:18 For{G1063} John{G2491} had said{G3004}{(G5707)} unto Herod{G2264},{G3754} It is{G1832} not{G3756} lawful{G1832}{(G5748)} for thee{G4671} to have{G2192}{(G5721)} thy{G4675} brother's{G80} wife{G1135}. (kjv-strongs#)

Mar 6:18 For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. (kjv)

======= Mark 6:19 ============

Mark 6:19 And Herodias set herself against him, and desired to kill him; and she could not;(asv)

Markus 6:19 En Herodias legde op hem toe; en wilde hem doden, en kon niet; (NL)

Mark 6:19 Therefore{G1161} Herodias{G2266} had a quarrel{G1758}{(G5707)} against him{G846}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} have killed{G615}{(G5658)} him{G846}; but{G2532} she could{G1410}{(G5711)} not{G3756}: (kjv-strongs#)

Mar 6:19 Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him; but she could not: (kjv)

======= Mark 6:20 ============

Mark 6:20 for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and kept him safe. And when he heard him, he was much perplexed; and he heard him gladly.(asv)

Markus 6:20 Want Herodes vreesde Johannes, wetende, dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde; en als hij hem hoorde, deed hij vele dingen, en hoorde hem gaarne. (NL)

Mark 6:20 For{G1063} Herod{G2264} feared{G5399}{(G5711)} John{G2491}, knowing{G1492}{(G5761)} that he{G846} was a just{G1342} man{G435} and{G2532} an holy{G40}, and{G2532} observed{G4933}{(G5707)} him{G846}; and{G2532} when he heard{G191}{(G5660)} him{G846}, he did{G4160}{(G5707)} many things{G4183}, and{G2532} heard{G191}{(G5707)} him{G846} gladly{G2234}. (kjv-strongs#)

Mar 6:20 For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly. (kjv)

======= Mark 6:21 ============

Mark 6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, and the high captains, and the chief men of Galilee;(asv)

Markus 6:21 En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes, op den dag zijner geboorte, een maaltijd aanrichtte, voor zijn groten, en de oversten over duizend, en de voornaamsten van Galilea; (NL)

Mark 6:21 And{G2532} when a convenient{G2121} day{G2250} was come{G1096}{(G5637)}, that{G3753} Herod{G2264} on his{G846} birthday{G1077} made{G4160}{(G5707)} a supper{G1173} to his{G846} lords{G3175},{G2532} high captains{G5506}, and{G2532} chief{G4413} estates of Galilee{G1056}; (kjv-strongs#)

Mar 6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee; (kjv)

======= Mark 6:22 ============

Mark 6:22 and when the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and them that sat at meat with him; and the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee.(asv)

Markus 6:22 En als de dochter van dezelve Herodias inkwam, en danste, en Herodes en dengenen die mede aanzaten, behaagde, zo zeide de koning tot het dochtertje: Eis van mij, wat gij ook wilt, en ik zal het u geven. (NL)

Mark 6:22 And{G2532} when the daughter{G2364} of the said{G846} Herodias{G2266} came in{G1525}{(G5631)}, and{G2532} danced{G3738}{(G5666)}, and{G2532} pleased{G700}{(G5660)} Herod{G2264} and{G2532} them that sat with him{G4873}{(G5740)}, the king{G935} said{G2036}{(G5627)} unto the damsel{G2877}, Ask{G154}{(G5657)} of me{G3165} whatsoever{G3739}{G1437} thou wilt{G2309}{(G5725)}, and{G2532} I will give{G1325}{(G5692)} it thee{G4671}. (kjv-strongs#)

Mar 6:22 And when the daughter of the said Herodias came in, and danced, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. (kjv)

======= Mark 6:23 ============

Mark 6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom.(asv)

Markus 6:23 En hij zwoer haar: Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft mijns koninkrijks! (NL)

Mark 6:23 And{G2532} he sware{G3660}{(G5656)} unto her{G846}, Whatsoever{G3754}{G3739}{G1437} thou shalt ask{G154}{(G5661)} of me{G3165}, I will give{G1325}{(G5692)} it thee{G4671}, unto{G2193} the half{G2255} of my{G3450} kingdom{G932}. (kjv-strongs#)

Mar 6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom. (kjv)

======= Mark 6:24 ============

Mark 6:24 And she went out, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptizer.(asv)

Markus 6:24 En zij, uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder: Wat zal ik eisen? En die zeide: Het hoofd van Johannes den Doper. (NL)

Mark 6:24 And{G1161} she went forth{G1831}{(G5631)}, and said{G2036}{(G5627)} unto her{G846} mother{G3384}, What{G5101} shall I ask{G154}{(G5698)}? And{G1161} she said{G2036}{(G5627)}, The head{G2776} of John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mar 6:24 And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist. (kjv)

======= Mark 6:25 ============

Mark 6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou forthwith give me on a platter the head of John the Baptist.(asv)

Markus 6:25 En zij, terstond met haast ingaande tot den koning, heeft het geeist, zeggende: Ik wil, dat gij mij nu terstond, in een schotel, geeft het hoofd van Johannes den Doper. (NL)

Mark 6:25 And{G2532} she came in{G1525}{(G5631)} straightway{G2112} with{G3326} haste{G4710} unto{G4314} the king{G935}, and asked{G154}{(G5668)}, saying{G3004}{(G5723)}, I will{G2309}{(G5719)} that{G2443} thou give{G1325}{(G5632)} me{G3427} by and by{G1824} in{G1909} a charger{G4094} the head{G2776} of John{G2491} the Baptist{G910}. (kjv-strongs#)

Mar 6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. (kjv)

======= Mark 6:26 ============

Mark 6:26 And the king was exceeding sorry; but for the sake of his oaths, and of them that sat at meat, he would not reject her.(asv)

Markus 6:26 En de koning, zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden, en degenen, die mede aanzaten, wilde hij haar hetzelve niet afslaan. (NL)

Mark 6:26 And{G2532} the king{G935} was{G1096}{(G5637)} exceeding sorry{G4036}; yet for{G1223} his oath's sake{G3727}, and{G2532} for their sakes which{G3588} sat with him{G4873}{(G5740)}, he would{G2309}{(G5656)} not{G3756} reject{G114}{(G5658)} her{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:26 And the king was exceeding sorry; yet for his oath's sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. (kjv)

======= Mark 6:27 ============

Mark 6:27 And straightway the king sent forth a soldier of his guard, and commanded to bring his head: and he went and beheaded him in the prison,(asv)

Markus 6:27 En de koning zond terstond een scherprechter, en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen, en onthoofdde hem in de gevangenis; (NL)

Mark 6:27 And{G2532} immediately{G2112} the king{G935} sent{G649}{(G5660)} an executioner{G4688}, and commanded{G2004}{(G5656)} his{G846} head{G2776} to be brought{G5342}{(G5683)}: and{G1161} he went{G565}{(G5631)} and beheaded{G607}{(G5656)} him{G846} in{G1722} the prison{G5438}, (kjv-strongs#)

Mar 6:27 And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison, (kjv)

======= Mark 6:28 ============

Mark 6:28 and brought his head on a platter, and gave it to the damsel; and the damsel gave it to her mother.(asv)

Markus 6:28 En bracht zijn hoofd in een schotel, en gaf hetzelve het dochtertje, en het dochtertje gaf hetzelve harer moeder. (NL)

Mark 6:28 And{G2532} brought{G5342}{(G5656)} his{G846} head{G2776} in{G1909} a charger{G4094}, and{G2532} gave{G1325}{(G5656)} it{G846} to the damsel{G2877}: and{G2532} the damsel{G2877} gave{G1325}{(G5656)} it{G846} to her{G846} mother{G3384}. (kjv-strongs#)

Mar 6:28 And brought his head in a charger, and gave it to the damsel: and the damsel gave it to her mother. (kjv)

======= Mark 6:29 ============

Mark 6:29 And when his disciples heard [thereof], they came and took up his corpse, and laid it in a tomb.(asv)

Markus 6:29 En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dood lichaam weg, en legden dat in een graf. (NL)

Mark 6:29 And{G2532} when his{G846} disciples{G3101} heard{G191}{(G5660)} of it, they came{G2064}{(G5627)} and{G2532} took up{G142}{(G5656)} his{G846} corpse{G4430}, and{G2532} laid{G5087}{(G5656)} it{G846} in{G1722} a tomb{G3419}. (kjv-strongs#)

Mar 6:29 And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. (kjv)

======= Mark 6:30 ============

Mark 6:30 And the apostles gather themselves together unto Jesus; and they told him all things, whatsoever they had done, and whatsoever they had taught.(asv)

Markus 6:30 En de apostelen kwamen weder tot Jezus, en boodschapten Hem alles, beide wat zij gedaan hadden, en wat zij geleerd hadden. (NL)

Mark 6:30 And{G2532} the apostles{G652} gathered themselves together{G4863}{(G5743)} unto{G4314} Jesus{G2424}, and{G2532} told{G518}{(G5656)} him{G846} all things{G3956}, both{G2532} what{G3745} they had done{G4160}{(G5656)}, and{G2532} what{G3745} they had taught{G1321}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:30 And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done, and what they had taught. (kjv)

======= Mark 6:31 ============

Mark 6:31 And he saith unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat.(asv)

Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig; want er waren velen, die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. (NL)

Mark 6:31 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Come{G1205}{(G5773)} ye{G5210} yourselves{G846} apart{G2596}{G2398} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} rest{G373}{(G5732)} a while{G3641}: for{G1063} there were{G2258}{(G5713)} many{G4183} coming{G2064}{(G5740)} and{G2532} going{G5217}{(G5723)}, and{G2532} they had no{G3761} leisure{G2119}{(G5707)} so much as{G3761} to eat{G5315}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:31 And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while: for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. (kjv)

======= Mark 6:32 ============

Mark 6:32 And they went away in the boat to a desert place apart.(asv)

Markus 6:32 En zij vertrokken in een schip, naar een woeste plaats, alleen. (NL)

Mark 6:32 And{G2532} they departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a desert{G2048} place{G5117} by ship{G4143} privately{G2596}{G2398}. (kjv-strongs#)

Mar 6:32 And they departed into a desert place by ship privately. (kjv)

======= Mark 6:33 ============

Mark 6:33 And [the people] saw them going, and many knew [them], and they ran together there on foot from all the cities, and outwent them.(asv)

Markus 6:33 En de scharen zagen hen heenvaren, en velen werden Hem kennende, en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts, en kwamen hun voor, en gingen samen tot Hem. (NL)

Mark 6:33 And{G2532} the people{G3793} saw{G1492}{(G5627)} them{G846} departing{G5217}{(G5723)}, and{G2532} many{G4183} knew{G1921}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} ran{G4936}{(G5627)} afoot{G3979} thither{G1563} out of{G575} all{G3956} cities{G4172}, and{G2532} outwent{G4281}{(G5627)} them{G846}, and{G2532} came together{G4905}{(G5627)} unto{G4314} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:33 And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him. (kjv)

======= Mark 6:34 ============

Mark 6:34 And he came forth and saw a great multitude, and he had compassion on them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.(asv)

Markus 6:34 En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren. (NL)

Mark 6:34 And{G2532} Jesus{G2424}, when he came out{G1831}{(G5631)}, saw{G1492}{(G5627)} much{G4183} people{G3793}, and{G2532} was moved with compassion{G4697}{(G5675)} toward{G1909} them{G846}, because{G3754} they were{G2258}{(G5713)} as{G5613} sheep{G4263} not{G3361} having{G2192}{(G5723)} a shepherd{G4166}: and{G2532} he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} them{G846} many things{G4183}. (kjv-strongs#)

Mar 6:34 And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things. (kjv)

======= Mark 6:35 ============

Mark 6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, The place is desert, and the day is now far spent;(asv)

Markus 6:35 En als het nu laat op den dag geworden was, kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden: Deze plaats is woest, en het is nu laat op den dag; (NL)

Mark 6:35 And{G2532} when the day{G5610} was{G1096}{(G5637)} now{G2235} far spent{G4183}, his{G846} disciples{G3101} came{G4334}{(G5631)} unto him{G846}, and said{G3004}{(G5719)},{G3754} This is{G2076}{(G5748)} a desert{G2048} place{G5117}, and{G2532} now{G2235} the time{G5610} is far passed{G4183}: (kjv-strongs#)

Mar 6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far passed: (kjv)

======= Mark 6:36 ============

Mark 6:36 send them away, that they may go into the country and villages round about, and buy themselves somewhat to eat.(asv)

Markus 6:36 Laat ze van U, opdat zij heengaan in de omliggende dorpen en vlekken, en broden voor zichzelven mogen kopen; want zij hebben niet, wat zij eten zullen. (NL)

Mark 6:36 Send{G630} them{G846} away{G630}{(G5657)}, that{G2443} they may go{G565}{(G5631)} into{G1519} the country{G68} round about{G2945}, and{G2532} into the villages{G2968}, and buy{G59}{(G5661)} themselves{G1438} bread{G740}: for{G1063} they have{G2192}{(G5719)} nothing{G5101}{G3756} to eat{G5315}{(G5632)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:36 Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread: for they have nothing to eat. (kjv)

======= Mark 6:37 ============

Mark 6:37 But he answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred shillings' worth of bread, and give them to eat?(asv)

Markus 6:37 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. En zij zeiden tot Hem: Zullen wij heengaan, en kopen voor tweehonderd penningen brood, en hun te eten geven? (NL)

Mark 6:37 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Give{G1325}{(G5628)} ye{G5210} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}. And{G2532} they say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Shall we go{G565}{(G5631)} and buy{G59}{(G5661)} two hundred{G1250} pennyworth{G1220} of bread{G740}, and{G2532} give{G1325}{(G5632)} them{G846} to eat{G5315}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mar 6:37 He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread, and give them to eat? (kjv)

======= Mark 6:38 ============

Mark 6:38 And he saith unto them, How many loaves have ye? go [and] see. And when they knew, they say, Five, and two fishes.(asv)

Markus 6:38 En Hij zeide tot hen: Hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en beziet het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij: Vijf, en twee vissen. (NL)

Mark 6:38 {G1161} He saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? go{G5217}{(G5720)} and{G2532} see{G1492}{(G5628)}. And{G2532} when they knew{G1097}{(G5631)}, they say{G3004}{(G5719)}, Five{G4002}, and{G2532} two{G1417} fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mar 6:38 He saith unto them, How many loaves have ye? go and see. And when they knew, they say, Five, and two fishes. (kjv)

======= Mark 6:39 ============

Mark 6:39 And he commanded them that all should sit down by companies upon the green grass.(asv)

Markus 6:39 En Hij gebood hun, dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen, op het groene gras. (NL)

Mark 6:39 And{G2532} he commanded{G2004}{(G5656)} them{G846} to make{G347} all{G3956} sit down{G347}{(G5658)} by companies{G4849}{G4849} upon{G1909} the green{G5515} grass{G5528}. (kjv-strongs#)

Mar 6:39 And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. (kjv)

======= Mark 6:40 ============

Mark 6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.(asv)

Markus 6:40 En zij zaten neder in gedeelten bij honderd te zamen, en bij vijftig te zamen. (NL)

Mark 6:40 And{G2532} they sat down{G377}{(G5627)} in ranks{G4237}{G4237}, by{G303} hundreds{G1540}, and{G2532} by{G303} fifties{G4004}. (kjv-strongs#)

Mar 6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties. (kjv)

======= Mark 6:41 ============

Mark 6:41 And he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake the loaves; and he gave to the disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.(asv)

Markus 6:41 En als Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, zag Hij op naar den hemel, zegende en brak de broden, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorleggen, en de twee vissen deelde Hij voor allen. (NL)

Mark 6:41 And{G2532} when he had taken{G2983}{(G5631)} the five{G4002} loaves{G740} and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486}, he looked up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, and blessed{G2127}{(G5656)}, and{G2532} brake{G2622}{(G5656)} the loaves{G740}, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} them to his{G846} disciples{G3101} to{G2443} set before{G3908}{(G5632)} them{G846}; and{G2532} the two{G1417} fishes{G2486} divided he{G3307}{(G5656)} among them all{G3956}. (kjv-strongs#)

Mar 6:41 And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all. (kjv)

======= Mark 6:42 ============

Mark 6:42 And they all ate, and were filled.(asv)

Markus 6:42 En zij aten allen, en zijn verzadigd geworden. (NL)

Mark 6:42 And{G2532} they did{G5315} all{G3956} eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:42 And they did all eat, and were filled. (kjv)

======= Mark 6:43 ============

Mark 6:43 And they took up broken pieces, twelve basketfuls, and also of the fishes.(asv)

Markus 6:43 En zij namen op twaalf volle korven brokken, en van de vissen. (NL)

Mark 6:43 And{G2532} they took up{G142}{(G5656)} twelve{G1427} baskets{G2894} full{G4134} of the fragments{G2801}, and{G2532} of{G575} the fishes{G2486}. (kjv-strongs#)

Mar 6:43 And they took up twelve baskets full of the fragments, and of the fishes. (kjv)

======= Mark 6:44 ============

Mark 6:44 And they that ate the loaves were five thousand men.(asv)

Markus 6:44 En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijf duizend mannen. (NL)

Mark 6:44 And{G2532} they that did eat{G5315}{(G5631)} of the loaves{G740} were{G2258}{(G5713)} about{G5616} five thousand{G4000} men{G435}. (kjv-strongs#)

Mar 6:44 And they that did eat of the loaves were about five thousand men. (kjv)

======= Mark 6:45 ============

Mark 6:45 And straightway he constrained his disciples to enter into the boat, and to go before [him] unto the other side to Bethsaida, while he himself sendeth the multitude away.(asv)

Markus 6:45 En terstond dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor henen te varen aan de andere zijde tegen over Bethsaida, terwijl Hij de schare van Zich zou laten. (NL)

Mark 6:45 And{G2532} straightway{G2112} he constrained{G315}{(G5656)} his{G846} disciples{G3101} to get{G1684}{(G5629)} into{G1519} the ship{G4143}, and{G2532} to go{G4254} to{G1519} the other side{G4008} before{G4254}{(G5721)} unto{G4314} Bethsaida{G966}, while{G2193} he{G846} sent away{G630}{(G5661)} the people{G3793}. (kjv-strongs#)

Mar 6:45 And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. (kjv)

======= Mark 6:46 ============

Mark 6:46 And after he had taken leave of them, he departed into the mountain to pray.(asv)

Markus 6:46 En als Hij aan dezelve hun afscheid gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden. (NL)

Mark 6:46 And{G2532} when he had sent{G657} them{G846} away{G657}{(G5671)}, he departed{G565}{(G5627)} into{G1519} a mountain{G3735} to pray{G4336}{(G5664)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:46 And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. (kjv)

======= Mark 6:47 ============

Mark 6:47 And when even was come, the boat was in the midst of the sea, and he alone on the land.(asv)

Markus 6:47 En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en Hij was alleen op het land. (NL)

Mark 6:47 And{G2532} when even{G3798} was come{G1096}{(G5637)}, the ship{G4143} was{G2258}{(G5713)} in{G1722} the midst{G3319} of the sea{G2281}, and{G2532} he{G846} alone{G3441} on{G1909} the land{G1093}. (kjv-strongs#)

Mar 6:47 And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. (kjv)

======= Mark 6:48 ============

Mark 6:48 And seeing them distressed in rowing, for the wind was contrary unto them, about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking on the sea; and he would have passed by them:(asv)

Markus 6:48 En Hij zag, dat zij zich zeer pijnigden, om het schip voort te krijgen; want de wind was hun tegen; en omtrent de vierde wake des nachts, kwam Hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hen voorbijgaan. (NL)

Mark 6:48 And{G2532} he saw{G1492}{(G5627)} them{G846} toiling{G928}{(G5746)} in{G1722} rowing{G1643}{(G5721)}; for{G1063} the wind{G417} was{G2258}{(G5713)} contrary{G1727} unto them{G846}: and{G2532} about{G4012} the fourth{G5067} watch{G5438} of the night{G3571} he cometh{G2064}{(G5736)} unto{G4314} them{G846}, walking{G4043}{(G5723)} upon{G1909} the sea{G2281}, and{G2532} would{G2309}{(G5707)} have passed by{G3928}{(G5629)} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 6:48 And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary unto them: and about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. (kjv)

======= Mark 6:49 ============

Mark 6:49 but they, when they saw him walking on the sea, supposed that it was a ghost, and cried out;(asv)

Markus 6:49 En zij, ziende Hem wandelen op de zee, meenden, dat het een spooksel was, en schreeuwden zeer; (NL)

Mark 6:49 But{G1161} when they saw{G1492}{(G5631)} him{G846} walking{G4043}{(G5723)} upon{G1909} the sea{G2281}, they supposed{G1380}{(G5656)} it had been{G1511}{(G5750)} a spirit{G5326}, and{G2532} cried out{G349}{(G5656)}: (kjv-strongs#)

Mar 6:49 But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out: (kjv)

======= Mark 6:50 ============

Mark 6:50 for they all saw him, and were troubled. But he straightway spake with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid.(asv)

Markus 6:50 Want zij zagen Hem allen, en werden ontroerd; en terstond sprak Hij met hen, en zeide tot hen: Zijt welgemoed, Ik ben het; vreest niet. (NL)

Mark 6:50 For{G1063} they all{G3956} saw{G1492}{(G5627)} him{G846}, and{G2532} were troubled{G5015}{(G5681)}. And{G2532} immediately{G2112} he talked{G2980}{(G5656)} with{G3326} them{G846}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Be of good cheer{G2293}{(G5720)}: it is{G1510}{(G5748)} I{G1473}; be{G5399} not{G3361} afraid{G5399}{(G5737)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:50 For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid. (kjv)

======= Mark 6:51 ============

Mark 6:51 And he went up unto them into the boat; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves;(asv)

Markus 6:51 En Hij klom tot hen in het schip, en de wind stilde; en zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelven, en waren verwonderd. (NL)

Mark 6:51 And{G2532} he went up{G305}{(G5627)} unto{G4314} them{G846} into{G1519} the ship{G4143}; and{G2532} the wind{G417} ceased{G2869}{(G5656)}: and{G2532} they were sore{G3029} amazed{G1839}{(G5710)} in{G1722} themselves{G1438} beyond{G1537} measure{G4053}, and{G2532} wondered{G2296}{(G5707)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:51 And he went up unto them into the ship; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. (kjv)

======= Mark 6:52 ============

Mark 6:52 for they understood not concerning the loaves, but their heart was hardened.(asv)

Markus 6:52 Want zij hadden niet gelet op het wonder der broden; want hun hart was verhard. (NL)

Mark 6:52 For{G1063} they considered{G4920}{(G5656)} not{G3756} the miracle of{G1909} the loaves{G740}: for{G1063} their{G846} heart{G2588} was{G2258}{(G5713)} hardened{G4456}{(G5772)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:52 For they considered not the miracle of the loaves: for their heart was hardened. (kjv)

======= Mark 6:53 ============

Mark 6:53 And when they had crossed over, they came to the land unto Gennesaret, and moored to the shore.(asv)

Markus 6:53 En als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesareth, en havenden aldaar. (NL)

Mark 6:53 And{G2532} when they had passed over{G1276}{(G5660)}, they came{G2064}{(G5627)} into{G1909} the land{G1093} of Gennesaret{G1082}, and{G2532} drew to the shore{G4358}{(G5681)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:53 And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore. (kjv)

======= Mark 6:54 ============

Mark 6:54 And when they were come out of the boat, straightway [the people] knew him,(asv)

Markus 6:54 En als zij uit het schip gegaan waren, terstond werden zij Hem kennende. (NL)

Mark 6:54 And{G2532} when they{G846} were come{G1831}{(G5631)} out of{G1537} the ship{G4143}, straightway{G2112} they knew{G1921}{(G5631)} him{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 6:54 And when they were come out of the ship, straightway they knew him, (kjv)

======= Mark 6:55 ============

Mark 6:55 and ran round about that whole region, and began to carry about on their beds those that were sick, where they heard he was.(asv)

Markus 6:55 En het gehele omliggende land doorlopende, begonnen zij op beddekens degenen, die kwalijk gesteld waren, om te dragen, ter plaatse, waar zij hoorden dat Hij was. (NL)

Mark 6:55 And ran through{G4063}{(G5631)} that{G1565} whole{G3650} region round about{G4066}, and began{G756}{(G5662)} to carry about{G4064}{(G5721)} in{G1909} beds{G2895} those that were{G2192}{(G5723)} sick{G2560}, where{G3699} they heard{G191}{(G5707)} he was{G3754}{G1563}{G2076}{(G5748)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:55 And ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was. (kjv)

======= Mark 6:56 ============

Mark 6:56 And wheresoever he entered, into villages, or into cities, or into the country, they laid the sick in the marketplaces, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.(asv)

Markus 6:56 En zo waar Hij kwam, in vlekken, of steden, of dorpen, daar legden zij de kranken op de markten, en baden Hem, dat zij maar den zoom Zijns kleeds aanraken mochten; en zovelen, als er Hem aanraakten, werden gezond. (NL)

Mark 6:56 And{G2532} whithersoever{G3699}{G302} he entered{G1531}{(G5711)}, into{G1519} villages{G2968}, or{G2228} cities{G4172}, or{G2228} country{G68}, they laid{G5087}{(G5707)} the sick{G770}{(G5723)} in{G1722} the streets{G58}, and{G2532} besought{G3870}{(G5707)} him{G846} that{G2443} they might touch{G680}{(G5672)} if{G2579} it were but{G2579} the border{G2899} of his{G846} garment{G2440}: and{G2532} as many{G3745} as{G302} touched{G680}{(G5711)} him{G846} were made whole{G4982}{(G5712)}. (kjv-strongs#)

Mar 6:56 And whithersoever he entered, into villages, or cities, or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.(kjv)

======= Mark 7:1 ============

Mark 7:1 And there are gathered together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, who had come from Jerusalem,(asv)

Markus 7:1 En tot Hem vergaderden de Farizeen, en sommigen der Schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren; (NL)

Mark 7:1 Then{G2532} came together{G4863}{(G5743)} unto{G4314} him{G846} the Pharisees{G5330}, and{G2532} certain{G5100} of the scribes{G1122}, which came{G2064}{(G5631)} from{G575} Jerusalem{G2414}. (kjv-strongs#)

Mar 7:1 Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem. (kjv)

======= Mark 7:2 ============

Mark 7:2 and had seen that some of his disciples ate their bread with defiled, that is, unwashen, hands.(asv)

Markus 7:2 En ziende, dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is, met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. (NL)

Mark 7:2 And{G2532} when they saw{G1492}{(G5631)} some{G5100} of his{G846} disciples{G3101} eat{G2068}{(G5723)} bread{G740} with defiled{G2839}, that is to say{G5123}{(G5748)}, with unwashen{G449}, hands{G5495}, they found fault{G3201}{(G5662)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:2 And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault. (kjv)

======= Mark 7:3 ============

Mark 7:3 (For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands diligently, eat not, holding the tradition of the elders;(asv)

Markus 7:3 Want de Farizeen en al de Joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikmaals wassen, houdende de inzettingen der ouden. (NL)

Mark 7:3 For{G1063} the Pharisees{G5330}, and{G2532} all{G3956} the Jews{G2453}, except{G3362} they wash{G3538}{(G5672)} their hands{G5495} oft{G4435}, eat{G2068}{(G5719)} not{G3756}, holding{G2902}{(G5723)} the tradition{G3862} of the elders{G4245}. (kjv-strongs#)

Mar 7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders. (kjv)

======= Mark 7:4 ============

Mark 7:4 and [when they come] from the marketplace, except they bathe themselves, they eat not; and many other things there are, which they have received to hold, washings of cups, and pots, and brasen vessels .)(asv)

Markus 7:4 En van de markt komende, eten zij niet, tenzij dat zij eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er, die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen der drinkbekers, en kannen, en koperen vaten, en bedden. (NL)

Mark 7:4 And{G2532} when they come from{G575} the market{G58}, except{G3362} they wash{G907}{(G5672)}, they eat{G2068}{(G5719)} not{G3756}. And{G2532} many{G4183} other things{G243} there be{G2076}{(G5748)}, which{G3739} they have received{G3880}{(G5627)} to hold{G2902}{(G5721)}, as the washing{G909} of cups{G4221}, and{G2532} pots{G3582},{G2532} brasen vessels{G5473}, and{G2532} of tables{G2825}. (kjv-strongs#)

Mar 7:4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables. (kjv)

======= Mark 7:5 ============

Mark 7:5 And the Pharisees and the scribes ask him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat their bread with defiled hands?(asv)

Markus 7:5 Daarna vraagden Hem de Farizeen en de Schriftgeleerden: Waarom wandelen Uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? (NL)

Mark 7:5 Then{G1899} the Pharisees{G5330} and{G2532} scribes{G1122} asked{G1905}{(G5719)} him{G846}, Why{G1302} walk{G4043}{(G5719)} not{G3756} thy{G4675} disciples{G3101} according{G2596} to the tradition{G3862} of the elders{G4245}, but{G235} eat{G2068}{(G5719)} bread{G740} with unwashen{G449} hands{G5495}? (kjv-strongs#)

Mar 7:5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands? (kjv)

======= Mark 7:6 ============

Mark 7:6 And he said unto them, Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, This people honoreth me with their lips, But their heart is far from me.(asv)

Markus 7:6 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. (NL)

Mark 7:6 He answered{G611}{(G5679)} and{G1161} said{G2036}{(G5627)} unto them{G846},{G3754} Well{G2573} hath Esaias{G2268} prophesied{G4395}{(G5656)} of{G4012} you{G5216} hypocrites{G5273}, as{G5613} it is written{G1125}{(G5769)}, This{G3778} people{G2992} honoureth{G5091}{(G5719)} me{G3165} with their lips{G5491}, but{G1161} their{G846} heart{G2588} is{G568}{(G5719)} far{G4206} from{G575} me{G1700}. (kjv-strongs#)

Mar 7:6 He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me. (kjv)

======= Mark 7:7 ============

Mark 7:7 But in vain do they worship me, Teaching [as their] doctrines the precepts of men.(asv)

Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen; (NL)

Mark 7:7 Howbeit{G1161} in vain{G3155} do they worship{G4576}{(G5736)} me{G3165}, teaching{G1321}{(G5723)} for doctrines{G1319} the commandments{G1778} of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. (kjv)

======= Mark 7:8 ============

Mark 7:8 Ye leave the commandment of God, and hold fast the tradition of men.(asv)

Markus 7:8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele. (NL)

Mark 7:8 For{G1063} laying aside{G863}{(G5631)} the commandment{G1785} of God{G2316}, ye hold{G2902}{(G5719)} the tradition{G3862} of men{G444}, as the washing{G909} of pots{G3582} and{G2532} cups{G4221}: and{G2532} many{G4183} other{G243} such{G5108} like things{G3946} ye do{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do. (kjv)

======= Mark 7:9 ============

Mark 7:9 And he said unto them, Full well do ye reject the commandment of God, that ye may keep your tradition.(asv)

Markus 7:9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. (NL)

Mark 7:9 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Full well{G2573} ye reject{G114}{(G5719)} the commandment{G1785} of God{G2316}, that{G2443} ye may keep{G5083}{(G5661)} your own{G5216} tradition{G3862}. (kjv-strongs#)

Mar 7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. (kjv)

======= Mark 7:10 ============

Mark 7:10 For Moses said, Honor thy father and thy mother; and, He that speaketh evil of father or mother, let him die the death:(asv)

Markus 7:10 Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven. (NL)

Mark 7:10 For{G1063} Moses{G3475} said{G2036}{(G5627)}, Honour{G5091}{(G5720)} thy{G4675} father{G3962} and{G2532} thy{G4675} mother{G3384}; and{G2532}, Whoso curseth{G2551}{(G5723)} father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, let him die{G5053}{(G5720)} the death{G2288}: (kjv-strongs#)

Mar 7:10 For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death: (kjv)

======= Mark 7:11 ============

Mark 7:11 but ye say, If a man shall say to his father or his mother, That wherewith thou mightest have been profited by me is Corban, that is to say, Given [to God] ;(asv)

Markus 7:11 Maar gijlieden zegt: Zo een mens tot vader of moeder zegt: Het is korban (dat is te zeggen, een gave), zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, die voldoet. (NL)

Mark 7:11 But{G1161} ye{G5210} say{G3004}{(G5719)}, If{G1437} a man{G444} shall say{G2036}{(G5632)} to his father{G3962} or{G2228} mother{G3384}, It is Corban{G2878}, that is to say{G3603}, a gift{G1435}, by{G1537} whatsoever{G3739}{G1437} thou mightest be profited by{G5623}{(G5686)} me{G1700}; he shall be free. (kjv-strongs#)

Mar 7:11 But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free. (kjv)

======= Mark 7:12 ============

Mark 7:12 ye no longer suffer him to do aught for his father or his mother;(asv)

Markus 7:12 En gij laat hem niet meer toe, iets aan zijn vader of zijn moeder te doen; (NL)

Mark 7:12 And{G2532} ye suffer{G863}{(G5719)} him{G846} no more{G3765} to do{G4160}{(G5658)} ought{G3762} for his{G846} father{G3962} or{G2228} his{G846} mother{G3384}; (kjv-strongs#)

Mar 7:12 And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother; (kjv)

======= Mark 7:13 ============

Mark 7:13 making void the word of God by your tradition, which ye have delivered: and many such like things ye do.(asv)

Markus 7:13 Makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt; en vele dergelijke dingen doet gij. (NL)

Mark 7:13 Making{G208} the word{G3056} of God{G2316} of none effect{G208}{(G5723)} through your{G5216} tradition{G3862}, which{G3739} ye have delivered{G3860}{(G5656)}: and{G2532} many{G4183} such{G5108} like things{G3946} do ye{G4160}{(G5719)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:13 Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye. (kjv)

======= Mark 7:14 ============

Mark 7:14 And he called to him the multitude again, and said unto them, Hear me all of you, and understand:(asv)

Markus 7:14 En tot Zich de ganse schare geroepen hebbende, zeide Hij tot hen: Hoort Mij allen en verstaat. (NL)

Mark 7:14 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} all{G3956} the people{G3793} unto him, he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Hearken{G191}{(G5720)} unto me{G3450} every one{G3956} of you, and{G2532} understand{G4920}{(G5720)}: (kjv-strongs#)

Mar 7:14 And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand: (kjv)

======= Mark 7:15 ============

Mark 7:15 there is nothing from without the man, that going into him can defile him; but the things which proceed out of the man are those that defile the man.(asv)

Markus 7:15 Er is niets van buiten den mens in hem ingaande, hetwelk hem kan ontreinigen; maar de dingen, die van hem uitgaan, die zijn het, welke den mens ontreinigen. (NL)

Mark 7:15 There is{G2076}{(G5748)} nothing{G3762} from without{G1855} a man{G444}, that{G3739} entering{G1531}{(G5740)} into{G1519} him{G846} can{G1410}{(G5736)} defile{G2840}{(G5658)} him{G846}: but{G235} the things which come{G1607}{(G5740)} out of{G575} him{G846}, those{G1565} are they{G2076}{(G5748)} that defile{G2840}{(G5723)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:15 There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man. (kjv)

======= Mark 7:16 ============

Mark 7:16 (Ommitted)(asv)

Markus 7:16 Zo iemand oren heeft om te horen, die hore. (NL)

Mark 7:16 If any man{G1536} have{G2192}{(G5719)} ears{G3775} to hear{G191}{(G5721)}, let him hear{G191}{(G5720)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:16 If any man have ears to hear, let him hear. (kjv)

======= Mark 7:17 ============

Mark 7:17 And when he was entered into the house from the multitude, his disciples asked of him the parable.(asv)

Markus 7:17 En toen Hij van de schare in huis gekomen was, vraagden Hem Zijn discipelen van de gelijkenis. (NL)

Mark 7:17 And{G2532} when{G3753} he was entered{G1525}{(G5627)} into{G1519} the house{G3624} from{G575} the people{G3793}, his{G846} disciples{G3101} asked{G1905}{(G5707)} him{G846} concerning{G4012} the parable{G3850}. (kjv-strongs#)

Mar 7:17 And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable. (kjv)

======= Mark 7:18 ============

Mark 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Perceive ye not, that whatsoever from without goeth into the man, [it] cannot defile him;(asv)

Markus 7:18 En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij alzo onwetende? Verstaat gij niet, dat al wat van buiten in den mens ingaat, hem niet kan ontreinigen? (NL)

Mark 7:18 And{G2532} he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Are{G2075}{(G5748)} ye{G5210} so{G3779} without understanding{G801} also{G2532}? Do ye{G3539} not{G3756} perceive{G3539}{(G5719)}, that{G3754} whatsoever thing{G3956} from without{G1855} entereth{G1531}{(G5740)} into{G1519} the man{G444}, it cannot{G3756}{G1410}{(G5736)} defile{G2840}{(G5658)} him{G846}; (kjv-strongs#)

Mar 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him; (kjv)

======= Mark 7:19 ============

Mark 7:19 because it goeth not into his heart, but into his belly, and goeth out into the draught? [This he said], making all meats clean.(asv)

Markus 7:19 Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. (NL)

Mark 7:19 Because{G3754} it entereth{G1531}{(G5736)} not{G3756} into{G1519} his{G846} heart{G2588}, but{G235} into{G1519} the belly{G2836}, and{G2532} goeth out{G1607}{(G5736)} into{G1519} the draught{G856}, purging{G2511}{(G5723)} all{G3956} meats{G1033}? (kjv-strongs#)

Mar 7:19 Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats? (kjv)

======= Mark 7:20 ============

Mark 7:20 And he said, That which proceedeth out of the man, that defileth the man.(asv)

Markus 7:20 En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens. (NL)

Mark 7:20 And{G1161} he said{G3004}{(G5707)},{G3754} That which cometh{G1607}{(G5740)} out of{G1537} the man{G444}, that{G1565} defileth{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:20 And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. (kjv)

======= Mark 7:21 ============

Mark 7:21 For from within, out of the heart of men, evil thoughts proceed, fornications, thefts, murders, adulteries,(asv)

Markus 7:21 Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, (NL)

Mark 7:21 For{G1063} from within{G2081}, out of{G1537} the heart{G2588} of men{G444}, proceed{G1607}{(G5736)} evil{G2556} thoughts{G1261}, adulteries{G3430}, fornications{G4202}, murders{G5408}, (kjv-strongs#)

Mar 7:21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, (kjv)

======= Mark 7:22 ============

Mark 7:22 covetings, wickednesses, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness:(asv)

Markus 7:22 Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. (NL)

Mark 7:22 Thefts{G2829}, covetousness{G4124}, wickedness{G4189}, deceit{G1388}, lasciviousness{G766}, an evil{G4190} eye{G3788}, blasphemy{G988}, pride{G5243}, foolishness{G877}: (kjv-strongs#)

Mar 7:22 Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: (kjv)

======= Mark 7:23 ============

Mark 7:23 all these evil things proceed from within, and defile the man.(asv)

Markus 7:23 Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens. (NL)

Mark 7:23 All{G3956} these{G5023} evil things{G4190} come{G1607}{(G5736)} from within{G2081}, and{G2532} defile{G2840}{(G5719)} the man{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 7:23 All these evil things come from within, and defile the man. (kjv)

======= Mark 7:24 ============

Mark 7:24 And from thence he arose, and went away into the borders of Tyre and Sidon. And he entered into a house, and would have no man know it; and he could not be hid.(asv)

Markus 7:24 En van daar opstaande, ging Hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon; en in een huis gegaan zijnde, wilde Hij niet, dat het iemand wist, en Hij kon nochtans niet verborgen zijn. (NL)

Mark 7:24 And{G2532} from thence{G1564} he arose{G450}{(G5631)}, and went{G565}{(G5627)} into{G1519} the borders{G3181} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, and{G2532} entered{G1525}{(G5631)} into{G1519} an house{G3614}, and would have{G2309}{(G5707)} no man{G3762} know{G1097}{(G5629)} it: but{G2532} he could{G1410}{(G5675)} not{G3756} be hid{G2990}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:24 And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid. (kjv)

======= Mark 7:25 ============

Mark 7:25 But straightway a woman, whose little daughter had an unclean spirit, having heard of him, came and fell down at his feet.(asv)

Markus 7:25 Want een vrouw, welker dochtertje een onreinen geest had, van Hem gehoord hebbende, kwam en viel neder aan Zijn voeten. (NL)

Mark 7:25 For{G1063} a certain woman{G1135}, whose{G3739}{G846} young daughter{G2365} had{G2192}{(G5707)} an unclean{G169} spirit{G4151}, heard{G191}{(G5660)} of{G4012} him{G846}, and came{G2064}{(G5631)} and fell{G4363}{(G5627)} at{G4314} his{G846} feet{G4228}: (kjv-strongs#)

Mar 7:25 For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet: (kjv)

======= Mark 7:26 ============

Mark 7:26 Now the woman was a Greek, a Syrophoenician by race. And she besought him that he would cast forth the demon out of her daughter.(asv)

Markus 7:26 Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syro-Fenicie; en zij bad Hem, dat Hij den duivel uitwierp uit haar dochter. (NL)

Mark 7:26 {G1161} The woman{G1135} was{G2258}{(G5713)} a Greek{G1674}, a Syrophenician{G4949} by nation{G1085}; and{G2532} she besought{G2065}{(G5707)} him{G846} that{G2443} he would cast forth{G1544}{(G5725)} the devil{G1140} out of{G1537} her{G846} daughter{G2364}. (kjv-strongs#)

Mar 7:26 The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. (kjv)

======= Mark 7:27 ============

Mark 7:27 And he said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs.(asv)

Markus 7:27 Maar Jezus zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden; want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen neme, en den hondekens voor werpe. (NL)

Mark 7:27 But{G1161} Jesus{G2424} said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, Let{G863}{(G5628)} the children{G5043} first{G4412} be filled{G5526}{(G5683)}: for{G1063} it is{G2076}{(G5748)} not{G3756} meet{G2570} to take{G2983}{(G5629)} the children's{G5043} bread{G740}, and{G2532} to cast{G906}{(G5629)} it unto the dogs{G2952}. (kjv-strongs#)

Mar 7:27 But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs. (kjv)

======= Mark 7:28 ============

Mark 7:28 But she answered and saith unto him, Yea, Lord; even the dogs under the table eat of the children's crumbs.(asv)

Markus 7:28 Maar zij antwoordde en zeide tot Hem: Ja, Heere, doch ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. (NL)

Mark 7:28 And{G1161} she answered{G611}{(G5662)} and{G2532} said{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Yes{G3483}, Lord{G2962}: yet{G2532}{G1063} the dogs{G2952} under{G5270} the table{G5132} eat{G2068}{(G5719)} of{G575} the children's{G3813} crumbs{G5589}. (kjv-strongs#)

Mar 7:28 And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. (kjv)

======= Mark 7:29 ============

Mark 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the demon is gone out of thy daughter.(asv)

Markus 7:29 En Hij zeide tot haar: Om dezes woords wil ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren. (NL)

Mark 7:29 And{G2532} he said{G2036}{(G5627)} unto her{G846}, For{G1223} this{G5126} saying{G3056} go thy way{G5217}{(G5720)}; the devil{G1140} is gone{G1831}{(G5758)} out of{G1537} thy{G4675} daughter{G2364}. (kjv-strongs#)

Mar 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter. (kjv)

======= Mark 7:30 ============

Mark 7:30 And she went away unto her house, and found the child laid upon the bed, and the demon gone out.(asv)

Markus 7:30 En als zij in haar huis kwam, vond zij, dat de duivel uitgevaren was, en de dochter liggende op het bed. (NL)

Mark 7:30 And{G2532} when she was come{G565}{(G5631)} to{G1519} her{G846} house{G3624}, she found{G2147}{(G5627)} the devil{G1140} gone out{G1831}{(G5761)}, and{G2532} her daughter{G2364} laid{G906}{(G5772)} upon{G1909} the bed{G2825}. (kjv-strongs#)

Mar 7:30 And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed. (kjv)

======= Mark 7:31 ============

Mark 7:31 And again he went out from the borders of Tyre, and came through Sidon unto the sea of Galilee, through the midst of the borders of Decapolis.(asv)

Markus 7:31 En Hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Dekapolis. (NL)

Mark 7:31 And{G2532} again{G3825}, departing{G1831}{(G5631)} from{G1537} the coasts{G3725} of Tyre{G5184} and{G2532} Sidon{G4605}, he came{G2064}{(G5627)} unto{G4314} the sea{G2281} of Galilee{G1056}, through{G303} the midst{G3319} of the coasts{G3725} of Decapolis{G1179}. (kjv-strongs#)

Mar 7:31 And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis. (kjv)

======= Mark 7:32 ============

Mark 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to lay his hand upon him.(asv)

Markus 7:32 En zij brachten tot Hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden Hem, dat Hij de hand op hem legde. (NL)

Mark 7:32 And{G2532} they bring{G5342}{(G5719)} unto him{G846} one that was deaf{G2974}, and had an impediment in his speech{G3424}; and{G2532} they beseech{G3870}{(G5719)} him{G846} to{G2443} put{G2007}{(G5632)} his hand{G5495} upon him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him. (kjv)

======= Mark 7:33 ============

Mark 7:33 And he took him aside from the multitude privately, and put his fingers into his ears, and he spat, and touched his tongue;(asv)

Markus 7:33 En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak Hij Zijn vingeren in zijn oren, en gespogen hebbende, raakte Hij zijn tong aan; (NL)

Mark 7:33 And{G2532} he took{G618}{(G5642)} him{G846} aside{G2596}{G2398} from{G575} the multitude{G3793}, and put{G906}{(G5627)} his{G846} fingers{G1147} into{G1519} his{G846} ears{G3775}, and{G2532} he spit{G4429}{(G5660)}, and touched{G680}{(G5662)} his{G846} tongue{G1100}; (kjv-strongs#)

Mar 7:33 And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue; (kjv)

======= Mark 7:34 ============

Mark 7:34 and looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.(asv)

Markus 7:34 En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem: Effatha! dat is: wordt geopend! (NL)

Mark 7:34 And{G2532} looking up{G308}{(G5660)} to{G1519} heaven{G3772}, he sighed{G4727}{(G5656)}, and{G2532} saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Ephphatha{G2188}, that is{G3603}, Be opened{G1272}{(G5682)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:34 And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened. (kjv)

======= Mark 7:35 ============

Mark 7:35 And his ears were opened, and the bond of his tongue was loosed, and he spake plain.(asv)

Markus 7:35 En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht. (NL)

Mark 7:35 And{G2532} straightway{G2112} his{G846} ears{G189} were opened{G1272}{(G5681)}, and{G2532} the string{G1199} of his{G846} tongue{G1100} was loosed{G3089}{(G5681)}, and{G2532} he spake{G2980}{(G5707)} plain{G3723}. (kjv-strongs#)

Mar 7:35 And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain. (kjv)

======= Mark 7:36 ============

Mark 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it.(asv)

Markus 7:36 En Hij gebood hunlieden, dat zij het niemand zeggen zouden; maar wat Hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. (NL)

Mark 7:36 And{G2532} he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} that{G2443} they should tell{G2036}{(G5632)} no man{G3367}: but{G1161} the more{G3745} he{G846} charged{G1291}{(G5710)} them{G846}, so much the more{G3123} a great deal{G4054} they published{G2784}{(G5707)} it; (kjv-strongs#)

Mar 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it; (kjv)

======= Mark 7:37 ============

Mark 7:37 And they were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well; he maketh even the deaf to hear, and the dumb to speak.(asv)

Markus 7:37 En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende: Hij heeft alles wel gedaan, en Hij maakt, dat de doven horen, en de stommen spreken. (NL)

Mark 7:37 And{G2532} were beyond measure{G5249} astonished{G1605}{(G5712)}, saying{G3004}{(G5723)}, He hath done{G4160}{(G5758)} all things{G3956} well{G2573}: he maketh{G4160}{(G5719)} both{G2532} the deaf{G2974} to hear{G191}{(G5721)}, and{G2532} the dumb{G216} to speak{G2980}{(G5721)}. (kjv-strongs#)

Mar 7:37 And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.(kjv)

======= Mark 8:1 ============

Mark 8:1 In those days, when there was again a great multitude, and they had nothing to eat, he called unto him his disciples, and saith unto them,(asv)

Markus 8:1 In dezelfde dagen, als er een geheel grote schare was, en zij niets hadden wat zij eten zouden, riep Jezus Zijn discipelen tot Zich, en zeide tot hen: (NL)

Mark 8:1 In{G1722} those{G1565} days{G2250} the multitude{G3793} being{G5607}{(G5752)} very great{G3827}, and{G2532} having{G2192}{(G5723)} nothing{G3361}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}, Jesus{G2424} called{G4341}{(G5666)} his{G846} disciples{G3101} unto him, and saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, (kjv-strongs#)

Mar 8:1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them, (kjv)

======= Mark 8:2 ============

Mark 8:2 I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat:(asv)

Markus 8:2 Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare; want zij zijn nu drie dagen bij Mij gebleven, en hebben niet, wat zij eten zouden. (NL)

Mark 8:2 I have compassion{G4697}{(G5736)} on{G1909} the multitude{G3793}, because{G3754} they have{G4357} now{G2235} been{G4357}{(G5719)} with me{G3427} three{G5140} days{G2250}, and{G2532} have{G2192}{(G5719)} nothing{G3756}{G5101} to eat{G5315}{(G5632)}: (kjv-strongs#)

Mar 8:2 I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat: (kjv)

======= Mark 8:3 ============

Mark 8:3 and if I send them away fasting to their home, they will faint on the way; and some of them are come from far.(asv)

Markus 8:3 En indien Ik hen nuchteren naar hun huis laat gaan, zo zullen zij op den weg bezwijken; want sommigen van hen komen van verre. (NL)

Mark 8:3 And{G2532} if{G1437} I send{G630} them{G846} away{G630}{(G5661)} fasting{G3523} to{G1519} their own{G846} houses{G3624}, they will faint{G1590}{(G5701)} by{G1722} the way{G3598}: for{G1063} divers{G5100} of them{G846} came{G2240}{(G5758)} from far{G3113}. (kjv-strongs#)

Mar 8:3 And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far. (kjv)

======= Mark 8:4 ============

Mark 8:4 And his disciples answered him, Whence shall one be able to fill these men with bread here in a desert place?(asv)

Markus 8:4 En Zijn discipelen antwoordden Hem: Van waar zal iemand dezen met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? (NL)

Mark 8:4 And{G2532} his{G846} disciples{G3101} answered{G611}{(G5662)} him{G846}, From whence{G4159} can{G1410}{(G5695)} a man{G5100} satisfy{G5526}{(G5658)} these{G5128} men with bread{G740} here{G5602} in{G1909} the wilderness{G2047}? (kjv-strongs#)

Mar 8:4 And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? (kjv)

======= Mark 8:5 ============

Mark 8:5 And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.(asv)

Markus 8:5 En Hij vraagde hun: Hoeveel broden hebt gij? En zij zeiden: Zeven. (NL)

Mark 8:5 And{G2532} he asked{G1905}{(G5707)} them{G846}, How many{G4214} loaves{G740} have ye{G2192}{(G5719)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mar 8:5 And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven. (kjv)

======= Mark 8:6 ============

Mark 8:6 And he commandeth the multitude to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and having given thanks, he brake, and gave to his disciples, to set before them; and they set them before the multitude.(asv)

Markus 8:6 En Hij gebood de schare neder te zitten op de aarde, en Hij nam de zeven broden, en gedankt hebbende, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen; en zij legden ze de schare voor. (NL)

Mark 8:6 And{G2532} he commanded{G3853}{(G5656)} the people{G3793} to sit down{G377}{(G5629)} on{G1909} the ground{G1093}: and{G2532} he took{G2983}{(G5631)} the seven{G2033} loaves{G740}, and gave thanks{G2168}{(G5660)}, and brake{G2806}{(G5656)}, and{G2532} gave{G1325}{(G5707)} to his{G846} disciples{G3101} to{G2443} set before{G3908}{(G5632)} them; and{G2532} they did set them before{G3908}{(G5656)} the people{G3793}. (kjv-strongs#)

Mar 8:6 And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people. (kjv)

======= Mark 8:7 ============

Mark 8:7 And they had a few small fishes: and having blessed them, he commanded to set these also before them.(asv)

Markus 8:7 En zij hadden weinige visjes; en als Hij gezegend had, zeide Hij, dat zij ook die zouden voorleggen. (NL)

Mark 8:7 And{G2532} they had{G2192}{(G5707)} a few{G3641} small fishes{G2485}: and{G2532} he blessed{G2127}{(G5660)}, and commanded{G2036}{(G5627)} to set{G3908} them{G846} also{G2532} before{G3908}{(G5629)} them. (kjv-strongs#)

Mar 8:7 And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them. (kjv)

======= Mark 8:8 ============

Mark 8:8 And they ate, and were filled: and they took up, of broken pieces that remained over, seven baskets.(asv)

Markus 8:8 En zij hebben gegeten, en zijn verzadigd geworden, en zij namen het overschot der brokken op, zeven manden. (NL)

Mark 8:8 So{G1161} they did eat{G5315}{(G5627)}, and{G2532} were filled{G5526}{(G5681)}: and{G2532} they took up{G142}{(G5656)} of the broken{G2801} meat that was left{G4051} seven{G2033} baskets{G4711}. (kjv-strongs#)

Mar 8:8 So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets. (kjv)

======= Mark 8:9 ============

Mark 8:9 And they were about four thousand: and he sent them away.(asv)

Markus 8:9 Die nu gegeten hadden, waren omtrent vier duizend; en Hij liet hen gaan. (NL)

Mark 8:9 And{G1161} they that had eaten{G5315}{(G5631)} were{G2258}{(G5713)} about{G5613} four thousand{G5070}: and{G2532} he sent{G630} them{G846} away{G630}{(G5656)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:9 And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away. (kjv)

======= Mark 8:10 ============

Mark 8:10 And straightway he entered into the boat with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.(asv)

Markus 8:10 En terstond in het schip gegaan zijnde met Zijn discipelen, is Hij gekomen in de delen van Dalmanutha. (NL)

Mark 8:10 And{G2532} straightway{G2112} he entered{G1684}{(G5631)} into{G1519} a ship{G4143} with{G3326} his{G846} disciples{G3101}, and came{G2064}{(G5627)} into{G1519} the parts{G3313} of Dalmanutha{G1148}. (kjv-strongs#)

Mar 8:10 And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha. (kjv)

======= Mark 8:11 ============

Mark 8:11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, trying him.(asv)

Markus 8:11 En de Farizeen gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel, Hem verzoekende. (NL)

Mark 8:11 And{G2532} the Pharisees{G5330} came forth{G1831}{(G5627)}, and{G2532} began{G756}{(G5662)} to question{G4802}{(G5721)} with him{G846}, seeking{G2212}{(G5723)} of{G3844} him{G846} a sign{G4592} from{G575} heaven{G3772}, tempting{G3985}{(G5723)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him. (kjv)

======= Mark 8:12 ============

Mark 8:12 And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.(asv)

Markus 8:12 En Hij, zwaarlijk zuchtende in Zijn geest, zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden! (NL)

Mark 8:12 And{G2532} he sighed deeply{G389}{(G5660)} in his{G846} spirit{G4151}, and saith{G3004}{(G5719)}, Why{G5101} doth{G1934} this{G3778} generation{G1074} seek after{G1934}{(G5719)} a sign{G4592}? verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, There shall no{G1487} sign{G4592} be given{G1325}{(G5701)} unto this{G5026} generation{G1074}. (kjv-strongs#)

Mar 8:12 And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation. (kjv)

======= Mark 8:13 ============

Mark 8:13 And he left them, and again entering into [the boat] departed to the other side.(asv)

Markus 8:13 En Hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer Hij weg naar de andere zijde. (NL)

Mark 8:13 And{G2532} he left{G863}{(G5631)} them{G846}, and entering{G1684}{(G5631)} into{G1519} the ship{G4143} again{G3825} departed{G565}{(G5627)} to{G1519} the other side{G4008}. (kjv-strongs#)

Mar 8:13 And he left them, and entering into the ship again departed to the other side. (kjv)

======= Mark 8:14 ============

Mark 8:14 And they forgot to take bread; and they had not in the boat with them more than one loaf.(asv)

Markus 8:14 En Zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen, en hadden niet dan een brood met zich in het schip. (NL)

Mark 8:14 Now{G2532} the disciples had forgotten{G1950}{(G5633)} to take{G2983}{(G5629)} bread{G740}, neither{G2532}{G3756} had{G2192}{(G5707)} they in{G1722} the ship{G4143} with{G3326} them{G1438} more than{G1508} one{G1520} loaf{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 8:14 Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf. (kjv)

======= Mark 8:15 ============

Mark 8:15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.(asv)

Markus 8:15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeen, en van den zuurdesem van Herodes. (NL)

Mark 8:15 And{G2532} he charged{G1291}{(G5710)} them{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Take heed{G3708}{(G5720)}, beware{G991}{(G5720)} of{G575} the leaven{G2219} of the Pharisees{G5330}, and{G2532} of the leaven{G2219} of Herod{G2264}. (kjv-strongs#)

Mar 8:15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod. (kjv)

======= Mark 8:16 ============

Mark 8:16 And they reasoned one with another, saying, We have no bread.(asv)

Markus 8:16 En zij overlegden onder elkander, zeggende: Het is, omdat wij geen broden hebben. (NL)

Mark 8:16 And{G2532} they reasoned{G1260}{(G5711)} among{G4314} themselves{G240}, saying{G3004}{(G5723)}, It is because{G3754} we have{G2192}{(G5719)} no{G3756} bread{G740}. (kjv-strongs#)

Mar 8:16 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread. (kjv)

======= Mark 8:17 ============

Mark 8:17 And Jesus perceiving it saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? do ye not yet perceive, neither understand? have ye your heart hardened?(asv)

Markus 8:17 En Jezus, dat bekennende, zeide tot hen: Wat overlegt gij, dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet, en verstaat gij niet, hebt gij nog uw verharde hart? (NL)

Mark 8:17 And{G2532} when Jesus{G2424} knew{G1097}{(G5631)} it, he saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, Why{G5101} reason ye{G1260}{(G5736)}, because{G3754} ye have{G2192}{(G5719)} no{G3756} bread{G740}? perceive ye{G3539}{(G5719)} not yet{G3768}, neither{G3761} understand{G4920}{(G5719)}? have ye{G2192}{(G5719)} your{G5216} heart{G2588} yet{G2089} hardened{G4456}{(G5772)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:17 And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened? (kjv)

======= Mark 8:18 ============

Mark 8:18 Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?(asv)

Markus 8:18 Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet? (NL)

Mark 8:18 Having{G2192}{(G5723)} eyes{G3788}, see ye{G991}{(G5719)} not{G3756}? and{G2532} having{G2192}{(G5723)} ears{G3775}, hear ye{G191}{(G5719)} not{G3756}? and{G2532} do ye{G3421} not{G3756} remember{G3421}{(G5719)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:18 Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember? (kjv)

======= Mark 8:19 ============

Mark 8:19 When I brake the five loaves among the five thousand, how many baskets full of broken pieces took ye up? They say unto him, Twelve.(asv)

Markus 8:19 En gedenkt gij niet, toen Ik de vijf broden brak onder de vijf duizend mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? Zij zeiden Hem: Twaalf. (NL)

Mark 8:19 When{G3753} I brake{G2806}{(G5656)} the five{G4002} loaves{G740} among{G1519} five thousand{G4000}, how many{G4214} baskets{G2894} full{G4134} of fragments{G2801} took ye up{G142}{(G5656)}? They say{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Twelve{G1427}. (kjv-strongs#)

Mar 8:19 When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve. (kjv)

======= Mark 8:20 ============

Mark 8:20 And when the seven among the four thousand, how many basketfuls of broken pieces took ye up? And they say unto him, Seven.(asv)

Markus 8:20 En toen Ik de zeven brak onder de vier duizend mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt? En zij zeiden: Zeven. (NL)

Mark 8:20 And{G1161} when{G3753} the seven{G2033} among{G1519} four thousand{G5070}, how many{G4214} baskets{G4711} full{G4138} of fragments{G2801} took ye up{G142}{(G5656)}? And{G1161} they said{G2036}{(G5627)}, Seven{G2033}. (kjv-strongs#)

Mar 8:20 And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven. (kjv)

======= Mark 8:21 ============

Mark 8:21 And he said unto them, Do ye not yet understand?(asv)

Markus 8:21 En Hij zeide tot hen: Hoe verstaat gij niet? (NL)

Mark 8:21 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, How{G4459} is it that ye do{G4920} not{G3756} understand{G4920}{(G5719)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:21 And he said unto them, How is it that ye do not understand? (kjv)

======= Mark 8:22 ============

Mark 8:22 And they come unto Bethsaida. And they bring to him a blind man, and beseech him to touch him.(asv)

Markus 8:22 En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte. (NL)

Mark 8:22 And{G2532} he cometh{G2064}{(G5736)} to{G1519} Bethsaida{G966}; and{G2532} they bring{G5342}{(G5719)} a blind man{G5185} unto him{G846}, and{G2532} besought{G3870}{(G5719)} him{G846} to{G2443} touch{G680}{(G5672)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:22 And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. (kjv)

======= Mark 8:23 ============

Mark 8:23 And he took hold of the blind man by the hand, and brought him out of the village; and when he had spit on his eyes, and laid his hands upon him, he asked him, Seest thou aught?(asv)

Markus 8:23 En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en legde de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag. (NL)

Mark 8:23 And{G2532} he took{G1949}{(G5637)} the blind man{G5185} by the hand{G5495}, and led{G1806}{(G5627)} him{G846} out of{G1854} the town{G2968}; and{G2532} when he had spit{G4429}{(G5660)} on{G1519} his{G846} eyes{G3659}, and put{G2007}{(G5631)} his hands{G5495} upon him{G846}, he asked{G1905}{(G5707)} him{G846} if{G1536} he saw{G991}{(G5719)} ought{G1536}. (kjv-strongs#)

Mar 8:23 And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought. (kjv)

======= Mark 8:24 ============

Mark 8:24 And he looked up, and said, I see men; for I behold [them] as trees, walking.(asv)

Markus 8:24 En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen. (NL)

Mark 8:24 And{G2532} he looked up{G308}{(G5660)}, and said{G3004}{(G5707)},{G3754} I see{G991}{(G5719)} men{G444} as{G5613}{G3708}{(G5719)} trees{G1186}, walking{G4043}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:24 And he looked up, and said, I see men as trees, walking. (kjv)

======= Mark 8:25 ============

Mark 8:25 Then again he laid his hands upon his eyes; and he looked stedfastly, and was restored, and saw all things clearly.(asv)

Markus 8:25 Daarna legde Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar. (NL)

Mark 8:25 After{G1534} that he put{G2007}{(G5656)} his hands{G5495} again{G3825} upon{G1909} his{G846} eyes{G3788}, and{G2532} made{G4160}{(G5656)} him{G846} look up{G308}{(G5658)}: and{G2532} he was restored{G600}{(G5681)}, and{G2532} saw{G1689}{(G5656)} every man{G537} clearly{G5081}. (kjv-strongs#)

Mar 8:25 After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly. (kjv)

======= Mark 8:26 ============

Mark 8:26 And he sent him away to his home, saying, Do not even enter into the village.(asv)

Markus 8:26 En Hij zond hem naar zijn huis, zeggende: Ga niet in het vlek, en zeg het niemand in het vlek. (NL)

Mark 8:26 And{G2532} he sent{G649} him{G846} away{G649}{(G5656)} to{G1519} his{G846} house{G3624}, saying{G3004}{(G5723)}, Neither{G3366} go{G1525}{(G5632)} into{G1519} the town{G2968}, nor{G3366} tell{G2036}{(G5632)} it to any{G5100} in{G1722} the town{G2968}. (kjv-strongs#)

Mar 8:26 And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town. (kjv)

======= Mark 8:27 ============

Mark 8:27 And Jesus went forth, and his disciples, into the villages of Caesarea Philippi: and on the way he asked his disciples, saying unto them, Who do men say that I am?(asv)

Markus 8:27 En Jezus ging uit en Zijn discipelen naar de vlekken van Cesarea Filippi. En op den weg vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende tot hen: Wie zeggen de mensen, dat Ik ben? (NL)

Mark 8:27 And{G2532} Jesus{G2424} went out{G1831}{(G5627)}, and{G2532} his{G846} disciples{G3101}, into{G1519} the towns{G2968} of Caesarea{G2542} Philippi{G5376}: and{G2532} by{G1722} the way{G3598} he asked{G1905}{(G5707)} his{G846} disciples{G3101}, saying{G3004}{(G5723)} unto them{G846}, Whom{G5101} do{G3004} men{G444} say{G3004}{(G5719)} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? (kjv-strongs#)

Mar 8:27 And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am? (kjv)

======= Mark 8:28 ============

Mark 8:28 And they told him, saying, John the Baptist; and others, Elijah; but others, One of the prophets.(asv)

Markus 8:28 En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Een van de profeten. (NL)

Mark 8:28 And{G1161} they answered{G611}{(G5662)}, John{G2491} the Baptist{G910}: but{G1161} some{G243} say, Elias{G2243}; and{G2532} others{G243}, One{G1520} of the prophets{G4396}. (kjv-strongs#)

Mar 8:28 And they answered, John the Baptist; but some say, Elias; and others, One of the prophets. (kjv)

======= Mark 8:29 ============

Mark 8:29 And he asked them, But who say ye that I am? Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.(asv)

Markus 8:29 En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Gij zijt de Christus. (NL)

Mark 8:29 And{G2532} he{G846} saith{G3004}{(G5719)} unto them{G846}, But{G1161} whom{G5101} say{G3004}{(G5719)} ye{G5210} that I{G3165} am{G1511}{(G5750)}? And{G1161} Peter{G4074} answereth{G611}{(G5679)} and saith{G3004}{(G5719)} unto him{G846}, Thou{G4771} art{G1488}{(G5748)} the Christ{G5547}. (kjv-strongs#)

Mar 8:29 And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ. (kjv)

======= Mark 8:30 ============

Mark 8:30 And he charged them that they should tell no man of him.(asv)

Markus 8:30 En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij het niemand zouden zeggen van Hem. (NL)

Mark 8:30 And{G2532} he charged{G2008}{(G5656)} them{G846} that{G2443} they should tell{G3004}{(G5725)} no man{G3367} of{G4012} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:30 And he charged them that they should tell no man of him. (kjv)

======= Mark 8:31 ============

Mark 8:31 And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders, and the chief priests, and the scribes, and be killed, and after three days rise again.(asv)

Markus 8:31 En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan. (NL)

Mark 8:31 And{G2532} he began{G756}{(G5662)} to teach{G1321}{(G5721)} them{G846}, that{G3754} the Son{G5207} of man{G444} must{G1163}{(G5748)} suffer{G3958}{(G5629)} many things{G4183}, and{G2532} be rejected{G593}{(G5683)} of{G575} the elders{G4245}, and{G2532} of the chief priests{G749}, and{G2532} scribes{G1122}, and{G2532} be killed{G615}{(G5683)}, and{G2532} after{G3326} three{G5140} days{G2250} rise again{G450}{(G5629)}. (kjv-strongs#)

Mar 8:31 And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again. (kjv)

======= Mark 8:32 ============

Mark 8:32 And he spake the saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him.(asv)

Markus 8:32 En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen; (NL)

Mark 8:32 And{G2532} he spake{G2980}{(G5707)} that saying{G3056} openly{G3954}. And{G2532} Peter{G4074} took{G4355}{(G5642)} him{G846}, and began{G756}{(G5662)} to rebuke{G2008}{(G5721)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:32 And he spake that saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him. (kjv)

======= Mark 8:33 ============

Mark 8:33 But he turning about, and seeing his disciples, rebuked Peter, and saith, Get thee behind me, Satan; for thou mindest not the things of God, but the things of men.(asv)

Markus 8:33 Maar Hij, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mijn, satanas, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. (NL)

Mark 8:33 But{G1161} when he had turned about{G1994}{(G5651)} and{G2532} looked{G1492}{(G5631)} on his{G846} disciples{G3101}, he rebuked{G2008}{(G5656)} Peter{G4074}, saying{G3004}{(G5723)}, Get thee{G5217}{(G5720)} behind{G3694} me{G3450}, Satan{G4567}: for{G3754} thou savourest{G5426}{(G5719)} not{G3756} the things that be of God{G2316}, but{G235} the things that be of men{G444}. (kjv-strongs#)

Mar 8:33 But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men. (kjv)

======= Mark 8:34 ============

Mark 8:34 And he called unto him the multitude with his disciples, and said unto them, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.(asv)

Markus 8:34 En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. (NL)

Mark 8:34 And{G2532} when he had called{G4341}{(G5666)} the people{G3793} unto him with{G4862} his{G846} disciples{G3101} also, he said{G2036}{(G5627)} unto them{G846}, Whosoever{G3748} will{G2309}{(G5719)} come{G2064}{(G5629)} after{G3694} me{G3450}, let him deny{G533}{(G5663)} himself{G1438}, and{G2532} take up{G142}{(G5657)} his{G846} cross{G4716}, and{G2532} follow{G190}{(G5720)} me{G3427}. (kjv-strongs#)

Mar 8:34 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (kjv)

======= Mark 8:35 ============

Mark 8:35 For whosoever would save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's shall save it.(asv)

Markus 8:35 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. (NL)

Mark 8:35 For{G1063} whosoever{G3739}{G302} will{G2309}{(G5725)} save{G4982}{(G5658)} his{G846} life{G5590} shall lose{G622}{(G5692)} it{G846}; but{G1161} whosoever{G3739}{G302} shall lose{G622}{(G5661)} his{G846} life{G5590} for{G1752} my sake{G1700} and{G2532} the gospel's{G2098}, the same{G3778} shall save{G4982}{(G5692)} it{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 8:35 For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. (kjv)

======= Mark 8:36 ============

Mark 8:36 For what doth it profit a man, to gain the whole world, and forfeit his life?(asv)

Markus 8:36 Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? (NL)

Mark 8:36 For{G1063} what{G5101} shall it profit{G5623}{(G5692)} a man{G444}, if{G1437} he shall gain{G2770}{(G5661)} the whole{G3650} world{G2889}, and{G2532} lose{G2210}{(G5686)} his own{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mar 8:36 For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? (kjv)

======= Mark 8:37 ============

Mark 8:37 For what should a man give in exchange for his life?(asv)

Markus 8:37 Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? (NL)

Mark 8:37 Or{G2228} what{G5101} shall{G1325} a man{G444} give{G1325}{(G5692)} in exchange{G465} for his{G846} soul{G5590}? (kjv-strongs#)

Mar 8:37 Or what shall a man give in exchange for his soul? (kjv)

======= Mark 8:38 ============

Mark 8:38 For whosoever shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, the Son of man also shall be ashamed of him, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.(asv)

Markus 8:38 Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen. (NL)

Mark 8:38 Whosoever{G3739}{G302} therefore{G1063} shall be ashamed{G1870}{(G5680)} of me{G3165} and{G2532} of my{G1699} words{G3056} in{G1722} this{G5026} adulterous{G3428} and{G2532} sinful{G268} generation{G1074}; of him{G846} also{G2532} shall{G1870} the Son{G5207} of man{G444} be ashamed{G1870}{(G5700)}, when{G3752} he cometh{G2064}{(G5632)} in{G1722} the glory{G1391} of his{G846} Father{G3962} with{G3326} the holy{G40} angels{G32}. (kjv-strongs#)

Mar 8:38 Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.(kjv)

======= Mark 9:1 ============

Mark 9:1 And he said unto them, Verily I say unto you, There are some here of them that stand [by], who shall in no wise taste of death, till they see the kingdom of God come with power.(asv)

Markus 9:1 En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is. (NL)

Mark 9:1 And{G2532} he said{G3004}{(G5707)} unto them{G846}, Verily{G281} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} there be{G1526}{(G5748)} some{G5100} of them that stand{G2476}{(G5761)} here{G5602}, which{G3748} shall{G1089} not{G3364} taste{G1089}{(G5667)} of death{G2288}, till{G2193}{G302} they have seen{G1492}{(G5632)} the kingdom{G932} of God{G2316} come{G2064}{(G5756)} with{G1722} power{G1411}. (kjv-strongs#)

Mar 9:1 And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power. (kjv)

======= Mark 9:2 ============

Mark 9:2 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and bringeth them up into a high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them;(asv)

Markus 9:2 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en bracht hen op een hogen berg bezijden alleen; en Hij werd voor hen van gedaante veranderd. (NL)

Mark 9:2 And{G2532} after{G3326} six{G1803} days{G2250} Jesus{G2424} taketh{G3880}{(G5719)} with him Peter{G4074}, and{G2532} James{G2385}, and{G2532} John{G2491}, and{G2532} leadeth{G399} them{G846} up{G399}{(G5719)} into{G1519} an high{G5308} mountain{G3735} apart{G2596}{G2398} by themselves{G3441}: and{G2532} he was transfigured{G3339}{(G5681)} before{G1715} them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:2 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them. (kjv)

======= Mark 9:3 ============

Mark 9:3 and his garments became glistering, exceeding white, so as no fuller on earth can whiten them.(asv)

Markus 9:3 En Zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen voller op aarde zo wit maken kan. (NL)

Mark 9:3 And{G2532} his{G846} raiment{G2440} became{G1096}{(G5633)} shining{G4744}{(G5723)}, exceeding{G3029} white{G3022} as{G5613} snow{G5510}; so as{G3634} no{G3756} fuller{G1102} on{G1909} earth{G1093} can{G1410}{(G5736)} white{G3021}{(G5658)} them. (kjv-strongs#)

Mar 9:3 And his raiment became shining, exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them. (kjv)

======= Mark 9:4 ============

Mark 9:4 And there appeared unto them Elijah with Moses: and they were talking with Jesus.(asv)

Markus 9:4 En van hen werd gezien Elias met Mozes, en zij spraken met Jezus. (NL)

Mark 9:4 And{G2532} there appeared{G3700}{(G5681)} unto them{G846} Elias{G2243} with{G4862} Moses{G3475}: and{G2532} they were{G2258}{(G5713)} talking{G4814}{(G5723)} with Jesus{G2424}. (kjv-strongs#)

Mar 9:4 And there appeared unto them Elias with Moses: and they were talking with Jesus. (kjv)

======= Mark 9:5 ============

Mark 9:5 And Peter answereth and saith to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.(asv)

Markus 9:5 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed, dat wij hier zijn, en laat ons drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elias een. (NL)

Mark 9:5 And{G2532} Peter{G4074} answered{G611}{(G5679)} and said{G3004}{(G5719)} to Jesus{G2424}, Master{G4461}, it is{G2076}{(G5748)} good{G2570} for us{G2248} to be{G1511}{(G5750)} here{G5602}: and{G2532} let us make{G4160}{(G5661)} three{G5140} tabernacles{G4633}; one{G3391} for thee{G4671}, and{G2532} one{G3391} for Moses{G3475}, and{G2532} one{G3391} for Elias{G2243}. (kjv-strongs#)

Mar 9:5 And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. (kjv)

======= Mark 9:6 ============

Mark 9:6 For he knew not what to answer; for they became sore afraid.(asv)

Markus 9:6 Want hij wist niet, wat hij zeide; want zij waren zeer bevreesd. (NL)

Mark 9:6 For{G1063} he wist{G1492}{(G5715)} not{G3756} what{G5101} to say{G2980}{(G5661)}; for{G1063} they were sore{G2258}{(G5713)} afraid{G1630}. (kjv-strongs#)

Mar 9:6 For he wist not what to say; for they were sore afraid. (kjv)

======= Mark 9:7 ============

Mark 9:7 And there came a cloud overshadowing them: and there came a voice out of the cloud, This is my beloved Son: hear ye him.(asv)

Markus 9:7 En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem! (NL)

Mark 9:7 And{G2532} there was{G1096}{(G5633)} a cloud{G3507} that overshadowed{G1982}{(G5723)} them{G846}: and{G2532} a voice{G5456} came{G2064}{(G5627)} out of{G1537} the cloud{G3507}, saying{G3004}{(G5723)}, This{G3778} is{G2076}{(G5748)} my{G3450} beloved{G27} Son{G5207}: hear{G191}{(G5720)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:7 And there was a cloud that overshadowed them: and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him. (kjv)

======= Mark 9:8 ============

Mark 9:8 And suddenly looking round about, they saw no one any more, save Jesus only with themselves.(asv)

Markus 9:8 En haastelijk rondom ziende, zagen zij niemand meer, dan Jezus alleen bij zich. (NL)

Mark 9:8 And{G2532} suddenly{G1819}, when they had looked round about{G4017}{(G5671)}, they saw{G1492}{(G5627)} no man{G3762} any more{G3765}, save{G235} Jesus{G2424} only{G3441} with{G3326} themselves{G1438}. (kjv-strongs#)

Mar 9:8 And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves. (kjv)

======= Mark 9:9 ============

Mark 9:9 And as they were coming down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, save when the Son of man should have risen again from the dead.(asv)

Markus 9:9 En als zij van den berg afkwamen, gebood Hij hun, dat zij niemand verhalen zouden, hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. (NL)

Mark 9:9 And{G1161} as they{G846} came down{G2597}{(G5723)} from{G575} the mountain{G3735}, he charged{G1291}{(G5668)} them{G846} that{G2443} they should tell{G1334}{(G5667)} no man{G3367} what things{G3739} they had seen{G1492}{(G5627)}, till{G1508}{G3752} the Son{G5207} of man{G444} were risen{G450}{(G5632)} from{G1537} the dead{G3498}. (kjv-strongs#)

Mar 9:9 And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of man were risen from the dead. (kjv)

======= Mark 9:10 ============

Mark 9:10 And they kept the saying, questioning among themselves what the rising again from the dead should mean.(asv)

Markus 9:10 En zij behielden dit woord bij zichzelven, vragende onder elkander, wat het was, uit de doden opstaan. (NL)

Mark 9:10 And{G2532} they kept{G2902}{(G5656)} that saying{G3056} with{G4314} themselves{G1438}, questioning one with another{G4802}{(G5723)} what{G5101} the rising{G450}{(G5629)} from{G1537} the dead{G3498} should mean{G2076}{(G5748)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:10 And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean. (kjv)

======= Mark 9:11 ============

Mark 9:11 And they asked him, saying, [How is it] that the scribes say that Elijah must first come?(asv)

Markus 9:11 En zij vraagden Hem, zeggende: Waarom zeggen de Schriftgeleerden, dat Elias eerst komen moet? (NL)

Mark 9:11 And{G2532} they asked{G1905}{(G5707)} him{G846}, saying{G3004}{(G5723)}, Why{G3754} say{G3004}{(G5719)} the scribes{G1122} that{G3754} Elias{G2243} must{G1163}{(G5748)} first{G4412} come{G2064}{(G5629)}? (kjv-strongs#)

Mar 9:11 And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come? (kjv)

======= Mark 9:12 ============

Mark 9:12 And he said unto them, Elijah indeed cometh first, and restoreth all things: and how is it written of the Son of man, that he should suffer many things and be set at nought?(asv)

Markus 9:12 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles wederoprichten; en het zal geschieden, gelijk geschreven is van den Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht worden. (NL)

Mark 9:12 And{G1161} he answered{G611}{(G5679)} and told{G2036}{(G5627)} them{G846}, Elias{G2243} verily{G3303} cometh{G2064}{(G5631)} first{G4412}, and restoreth{G600}{(G5719)} all things{G3956}; and{G2532} how{G4459} it is written{G1125}{(G5769)} of{G1909} the Son{G5207} of man{G444}, that{G2443} he must suffer{G3958}{(G5632)} many things{G4183}, and{G2532} be set at nought{G1847}{(G5686)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:12 And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought. (kjv)

======= Mark 9:13 ============

Mark 9:13 But I say unto you, that Elijah is come, and they have also done unto him whatsoever they would, even as it is written of him.(asv)

Markus 9:13 Maar Ik zeg u, dat ook Elias gekomen is, en zij hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. (NL)

Mark 9:13 But{G235} I say{G3004}{(G5719)} unto you{G5213}, That{G3754} Elias{G2243} is{G2064} indeed{G2532} come{G2064}{(G5754)}, and{G2532} they have done{G4160}{(G5656)} unto him{G846} whatsoever{G3745} they listed{G2309}{(G5656)}, as{G2531} it is written{G1125}{(G5769)} of{G1909} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:13 But I say unto you, That Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him. (kjv)

======= Mark 9:14 ============

Mark 9:14 And when they came to the disciples, they saw a great multitude about them, and scribes questioning with them.(asv)

Markus 9:14 En als Hij bij de discipelen gekomen was, zag Hij een grote schare rondom hen, en enige Schriftgeleerden met hen twistende. (NL)

Mark 9:14 And{G2532} when he came{G2064}{(G5631)} to{G4314} his disciples{G3101}, he saw{G1492}{(G5627)} a great{G4183} multitude{G3793} about{G4012} them{G846}, and{G2532} the scribes{G1122} questioning{G4802}{(G5723)} with them{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:14 And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. (kjv)

======= Mark 9:15 ============

Mark 9:15 And straightway all the multitude, when they saw him, were greatly amazed, and running to him saluted him.(asv)

Markus 9:15 En terstond de gehele schare Hem ziende, werd verbaasd, en toelopende groetten zij Hem. (NL)

Mark 9:15 And{G2532} straightway{G2112} all{G3956} the people{G3793}, when they beheld{G1492}{(G5631)} him{G846}, were greatly amazed{G1568}{(G5681)}, and{G2532} running to{G4370}{(G5723)} him saluted{G782}{(G5711)} him{G846}. (kjv-strongs#)

Mar 9:15 And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him. (kjv)

======= Mark 9:16 ============

Mark 9:16 And he asked them, What question ye with them?(asv)

Markus 9:16 En Hij vraagde den Schriftgeleerden: Wat twist gij met dezen? (NL)

Mark 9:16 And{G2532} he asked{G1905}{(G5656)} the scribes{G1122}, What{G5101} question ye{G4802}{(G5719)} with{G4314} them{G846}? (kjv-strongs#)

Mar 9:16 And he asked the scribes, What question ye with them? (kjv)

======= Mark 9:17 ============

Mark 9:17 And one of the multitude answered him, Teacher, I brought unto thee my son, who hath a dumb spirit;(asv)

Markus 9:17 En een uit de schare, antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft. (NL)

Mark 9:17 And{G2532} one{G1520} of{G1537} the multitude{G3793} answered{G611}{(G5679)} and said{G2036}{(G5627)}, Master{G1320}, I have brought{G5342}{(G5656)} unto{G4314} thee{G4571} my{G3450} son{G5207}, which hath{G2192}{(G5723)} a dumb{G216} spirit{G4151}; (kjv-strongs#)

Mar 9:17 And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit; (kjv)

======= Mark 9:18 ============

Mark 9:18 and wheresoever it taketh him, it dasheth him down: and he foameth, and grindeth his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast it out; and they were not able. [(asv)

Markus 9:18 En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem, en schuimt, en knerst met zijn tanden, en verdort; en ik heb Uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen, en zij hebben niet gekund. (NL)

Mark 9:18 And{G2532} wheresoever{G3699}{G302} he taketh{G2638}{(G5632)} him{G846}, he teareth{G4486}{(G5719)} him{G846}: and{G2532} he foameth{G875}{(G5719)}, and{G2532} gnasheth{G5149}{(G5719)} with his{G846} teeth{G3599}, and{G2532} pineth away{G3583}{(G5743)}: and{G2532} I spake{G2036}{(G5627)} to thy{G4675} disciples{G3101} that{G2443} they should cast{G1544} him{G846} out{G1544}{(G5632)}; and{G2532} they could{G2480}{(G5656)} not{G3756}. (kjv-strongs#)

Mar 9:18 And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not. (kjv)

======= Mark 9:19 ============

Mark 9:19 And he answereth them and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him unto me.(asv)

Markus 9:19 En Hij antwoordden hem, en zeide: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij. (NL)

Mark 9:19 He answereth{G611}{(G5679)} him{G846}, and{G1161} saith{G3004}{(G5719)}, O{G5599} faithless{G571} generation{G1074}, how long{G2193}{G4219} shall I be{G2071}{(G5704)} with{G4314} you{G5209}? how long{G2193}{G4219} shall I suffer{G430}{(G5695)} you{G5216}? bring{G5342}{(G5720)} him{G846} unto{G4314} me{G3165}. (kjv-strongs#)

Mar 9:19 He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me. (kjv)

======= Mark 9:20 ============

Mark 9:20 And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him grievously; and he fell on the ground, and wallowed foaming.(asv)

Markus 9:20 En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest; en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. (NL)

Mark 9:20 And{G2532} they brought{G5342}{(G5656)} him{G846} unto{G4314} him{G846}: and{G2532} when he saw{G1492}{(G5631)} him{G846}, straightway{G2112} the spirit{G4151} tare{G4682}{(G5656)} him{G846}; and{G2532} he fell{G4098}{(G5631)} on{G1909} the ground{G1093}, and wallowed{G2947}{(G5709)} foaming{G875}{(G5723)}. (kjv-strongs#)

Mar 9:20 And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming. (kjv)

======= Mark 9:21 ============

Mark 9:21 And he asked his father, How long time is it since this hath come unto him? And he said, From a child.(asv)

Markus 9:21 En Hij vraagde zijn vader: Hoe langen tijd is het, dat hem dit overkomen is? En hij zeide: Van zijn kindsheid af. (NL)

Mark 9:21 And{G2532} he asked{G1905}{(G5656)} his{G846} father{G3962}, How long{G4214} is it{G2076}{(G5748)} ago{G5550} since{G5613} this{G5124} came{G1096}{(G5754)} unto him{G846}? And{G1161} he said{G2036}{(G5627)}, Of a child{G3812}. (kjv-strongs#)

Mar 9:21 And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child. (kjv)

======= Mark 9:22 ============

Mark 9:22 And oft-times it hath cast him both into the fire and into the waters, to destroy him: but if thou canst do anything, have compassion on us, and help us.(asv)

Markus 9:22 En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem te verderven; maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en help ons. (NL)

Mark 9:22 And{G2532} ofttimes{G4178} it hath cast{G906}{(G5627)} him{G846} into{G2532}{G1519} the fire{G4442}, and{G2532} into{G1519} the waters{G5204}, to{G2443} destroy{G622}{(G5661)} him{G846}: but{G235} if{G1536} thou canst{G1410}{(G5736)} do any thing{G1536}, have compassion{G4697}{(G5679)} on{G1909} us{G2248}, and