ROMANIAN - Fidela Biblia în limba română Acest text se poate tipări după dorinţa inimii.(RO)

Geneza 1:1 ¶ La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul.(RO)

Geneza 1:2 Şi pământul era fără formă şi gol; şi întuneric [era] peste suprafaţa adâncului. Şi Duhul lui Dumnezeu se mişca peste suprafaţa apelor.(RO)

Geneza 1:3 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Să fie lumină! Şi a fost lumină.(RO)

Geneza 1:4 Şi Dumnezeu a văzut lumina, că [era] bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.(RO)

Geneza 1:5 Şi Dumnezeu a numit lumina zi şi întunericul l-a numit noapte. Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua întâi.(RO)

Geneza 1:6 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Să fie o întindere în mijlocul apelor şi aceasta să despartă apele de ape.(RO)

Geneza 1:7 Şi Dumnezeu a făcut întinderea şi a despărţit apele care [erau] dedesubtul întinderii de apele care [erau] deasupra întinderii şi aşa a fost.(RO)

Geneza 1:8 Şi Dumnezeu a numit întinderea cer. Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua a doua.(RO)

Geneza 1:9 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Apele de sub cer să se adune la un loc şi să se arate uscatul. Şi aşa a fost.(RO)

Geneza 1:10 Şi Dumnezeu a numit uscatul pământ, şi adunarea apelor a numit[-o] mări; şi Dumnezeu a văzut că [lucrul acesta era ]bun.(RO)

Geneza 1:11 Şi Dumnezeu a spus: Să dea pământul iarbă, verdeaţa care aduce sămânţă [şi] pomi roditori care aduc rod după felul lor, a căror sămânţă [este] în ei, pe pământ. Şi aşa a fost.(RO)

Geneza 1:12 Şi pământul a dat iarbă[ şi] verdeaţă care aduce sămânţă după felul ei [şi] pomi care aduc rod, a căror sămânţă [era] în ei, după felul lor; şi Dumnezeu a văzut că [lucrul acesta era ]bun.(RO)

Geneza 1:13 Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua a treia.(RO)

Geneza 1:14 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Să fie luminători în întinderea cerului pentru a despărţi ziua de noapte; şi ei să fie pentru semne şi pentru anotimpuri şi pentru zile şi ani;(RO)

Geneza 1:15 Şi ei să fie ca luminători în întinderea cerului pentru a da lumină peste pământ. Şi aşa a fost.(RO)

Geneza 1:16 Şi Dumnezeu a făcut doi luminători mari: luminătorul mai mare pentru a stăpâni ziua şi luminătorul mai mic pentru a stăpâni noaptea; [el] [a făcut] de asemenea stelele.(RO)

Geneza 1:17 Şi Dumnezeu i-a pus în întinderea cerului pentru a da lumină peste pământ,(RO)

Geneza 1:18 Şi pentru a stăpâni peste zi şi peste noapte şi să despartă lumina de întuneric; şi Dumnezeu a văzut că [lucrul acesta era] bun.(RO)

Geneza 1:19 Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua a patra.(RO)

Geneza 1:20 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Apele să dea abundent fiinţa mişcătoare care are viaţă şi păsări să zboare deasupra pământului pe faţa întinderii cerului.(RO)

Geneza 1:21 Şi Dumnezeu a creat balene mari şi fiecare vieţuitoare care se mişcă, pe care apele le-au dat abundent, după felul lor, şi fiecare pasăre înaripată, după felul ei; şi Dumnezeu a văzut că [lucrul acesta era] bun.(RO)

Geneza 1:22 Şi Dumnezeu le-a binecuvântat, spunând: Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi apele în mări, şi pasărea să se înmulţească pe pământ.(RO)

Geneza 1:23 Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua a cincea.(RO)

Geneza 1:24 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Să dea pământul fiinţa vie după felul ei, vite şi târâtoare şi fiare ale pământului, după felul lor. Şi aşa a fost.(RO)

Geneza 1:25 Şi Dumnezeu a făcut fiara pământului, după felul ei, şi vite, după felul lor, şi fiecare târâtoare pe pământ, după felul ei; şi Dumnezeu a văzut că [lucrul acesta era] bun.(RO)

Geneza 1:26 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră; şi ei să domnească peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste vite şi peste tot pământul şi peste fiecare târâtoare ce se târăşte pe pământ.(RO)

Geneza 1:27 Astfel Dumnezeu a creat om după [propriul] său chip, după chipul lui Dumnezeu l-a creat, parte bărbătească şi parte femeiască i-a creat.(RO)

Geneza 1:28 Şi Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a spus: Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l şi domniţi peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste fiecare vieţuitoare ce se mişcă pe pământ.(RO)

Geneza 1:29 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Iată, v-am dat fiecare verdeaţă care aduce sămânţă, care [este] peste faţa întregului pământ, şi fiecare pom, în care [este] rodul unui pom care aduce sămânţă, [aceasta] vă va fi pentru mâncare.(RO)

Geneza 1:30 Şi fiecărei fiare a pământului şi fiecărei păsări a cerului şi fiecărei târâtoare pe pământ, în care [este] viaţă, [le-am dat] fiecare plantă verde pentru mâncare; şi aşa a fost.(RO)

Geneza 1:31 ¶ Şi Dumnezeu a văzut fiecare lucru pe care l-a făcut şi, iată, [totul era] foarte bun. Şi a fost o seară şi o dimineaţă: ziua a şasea.(RO)

Geneza 2:1 Astfel au fost terminate cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.(RO)

Geneza 2:2 Şi în ziua a şaptea Dumnezeu şi-a terminat lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse.(RO)

Geneza 2:3 Şi Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în aceasta s-a odihnit de toată lucrarea sa, pe care Dumnezeu a creat-o şi a făcut-o.(RO)

Geneza 2:4 ¶ Acestea [sunt] generaţiile cerurilor şi ale pământului când au fost create, în ziua în care DOMNUL Dumnezeu a făcut pământul şi cerurile,(RO)

Geneza 2:5 Şi fiecare verdeaţă a câmpului, înainte ca aceasta să fi fost în pământ, şi fiecare verdeaţă a câmpului înainte de a fi încolţit, pentru că DOMNUL Dumnezeu nu făcuse să plouă peste pământ şi nu [era] om să are pământul.(RO)

Geneza 2:6 Ci un abur se ridica din pământ şi uda toată suprafaţa pământului.(RO)

Geneza 2:7 Şi DOMNUL Dumnezeu l-a format pe om [din] ţărâna pământului şi i-a suflat în nări suflarea vieţii şi omul a devenit un suflet viu.(RO)

Geneza 2:8 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu a sădit o grădină înspre est, în Eden, şi acolo a pus pe omul pe care l-a format.(RO)

Geneza 2:9 Şi din pământ DOMNUL Dumnezeu a făcut să încolţească fiecare pom care este plăcut la vedere şi bun pentru mâncare şi pomul vieţii, de asemenea, în mijlocul grădinii şi pomul cunoaşterii binelui şi răului.(RO)

Geneza 2:10 Şi un râu ieşea din Eden ca să ude grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea patru capete.(RO)

Geneza 2:11 Numele întâiului [este] Pison: acesta [este] cel ce înconjoară întreaga ţară Havila, unde [este] aur.(RO)

Geneza 2:12 Şi aurul acelei ţări [este] bun: acolo [este] bedelium şi piatra de onix.(RO)

Geneza 2:13 Şi numele celui de al doilea râu [este] Ghihon: acesta [este] cel ce înconjoară întreaga ţară a Etiopiei.(RO)

Geneza 2:14 Şi numele celui de al treilea râu [este] Hidechel: acesta [este] cel ce merge spre estul Asiriei. Şi al patrulea râu [este] Eufratul.(RO)

Geneza 2:15 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu l-a luat pe om şi l-a pus în grădina Edenului, să o lucreze şi să o păzească.(RO)

Geneza 2:16 Şi DOMNUL Dumnezeu i-a poruncit omului, spunând: Din orice pom din grădină poţi mânca în voie,(RO)

Geneza 2:17 Dar din pomul cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.(RO)

Geneza 2:18 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu a spus: Nu [este] bine ca omul să fie singur; îi voi face un ajutor potrivit pentru el.(RO)

Geneza 2:19 Şi din pământ DOMNUL Dumnezeu a format fiecare fiară a câmpului şi fiecare pasăre a cerului şi [le]-a adus la Adam să vadă cum le va numi; şi oricum a numit Adam fiecare fiinţa vie, acela [a fost] numele ei.(RO)

Geneza 2:20 Şi Adam a dat nume tuturor vitelor şi tuturor[ ]păsărilor cerului şi fiecărei fiare a câmpului, dar pentru Adam nu s-a găsit un ajutor potrivit pentru el.(RO)

Geneza 2:21 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu a făcut să cadă un somn adânc peste Adam; şi [Adam] a dormit; şi a luat una din coastele lui şi a închis carnea la loc;(RO)

Geneza 2:22 Şi [din] coasta [pe] care DOMNUL Dumnezeu a luat-o de la om, a făcut o femeie şi a adus-o la om.(RO)

Geneza 2:23 Şi Adam a spus: Aceasta [este] acum os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va chema femeie, pentru că a fost luată din bărbat.(RO)

Geneza 2:24 De aceea va lăsa un bărbat pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup.(RO)

Geneza 2:25 Şi ei erau amândoi goi, omul şi soţia sa, şi nu se ruşinau.(RO)

Geneza 3:1 Acum şarpele era mai viclean decât orice fiară a câmpului pe care DOMNUL Dumnezeu a făcut-o. Şi a spus femeii: Oare a spus Dumnezeu: Să nu mâncaţi din fiecare pom al grădinii?(RO)

Geneza 3:2 Şi femeia a spus şarpelui: Putem[ ]să mâncăm din rodul pomilor grădinii,(RO)

Geneza 3:3 Dar despre rodul pomului care [este] în mijlocul grădinii, Dumnezeu a spus: Să nu mâncaţi din el, nici să nu îl atingeţi, ca nu cumva să muriţi.(RO)

Geneza 3:4 Şi şarpele a spus femeii: Nu veţi muri nicidecum;(RO)

Geneza 3:5 Fiindcă Dumnezeu ştie că în ziua în care voi mâncaţi din acesta, atunci ochii voştri vor fi deschişi şi veţi fi ca dumnezei, cunoscând binele şi răul.(RO)

Geneza 3:6 ¶ Şi când femeia a văzut că pomul [era] bun pentru mâncare şi că [era] plăcut ochilor şi un pom de dorit să facă pe [cineva] înţelept, ea a luat din rodul lui şi a mâncat şi a dat de asemenea soţului ei [care era] cu ea şi a mâncat [şi] el.(RO)

Geneza 3:7 Şi li s-au deschis ochii la amândoi şi au ştiut că [erau] goi; şi au cusut frunze de smochin laolaltă şi şi-au făcut şorţuri.(RO)

Geneza 3:8 Şi au auzit vocea DOMNULUI Dumnezeu umblând în grădină în răcoarea zilei; şi Adam şi soţia lui s-au ascuns de prezența DOMNULUI Dumnezeu, printre pomii grădinii.(RO)

Geneza 3:9 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu l-a chemat pe Adam şi i-a spus: Unde [eşti]?(RO)

Geneza 3:10 Iar el a spus: Am auzit vocea ta în grădină şi m-am temut, pentru că [eram] gol; şi m-am ascuns.(RO)

Geneza 3:11 ¶ Iar el a spus: Cine ţi-a spus că [erai] gol? Ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit să nu mănânci?(RO)

Geneza 3:12 Şi omul a spus: Femeia pe care mi-ai dat-o [să fie] cu mine, ea mi-a dat din pom şi eu am mâncat.(RO)

Geneza 3:13 Şi DOMNUL Dumnezeu a spus femeii: Ce [este] aceasta [ce] ai făcut? Şi femeia a spus: Şarpele m-a înşelat şi eu am mâncat.(RO)

Geneza 3:14 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu a spus şarpelui: Pentru că ai făcut aceasta, [eşti] blestemat mai mult decât toate vitele şi mai mult decât fiecare fiară a câmpului; pe pântecele tău vei merge şi ţărână vei mânca toate zilele vieţii tale.(RO)

Geneza 3:15 Şi voi pune duşmănie între tine şi femeie şi între sămânţa ta şi sămânţa ei; el îţi va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.(RO)

Geneza 3:16 ¶ Femeii i-a spus: Mult îţi voi înmulţi tristeţea şi însărcinarea ta, cu tristeţe vei naşte copii şi dorinţa ta [va fi] spre soţul tău şi el va stăpâni peste tine.(RO)

Geneza 3:17 Şi lui Adam i-a spus: Pentru că ai dat ascultare vocii soţiei tale şi ai mâncat din pomul despre care ţi-am poruncit, zicând: Să nu mănânci din el, blestemat [este] pământul din cauza ta; în tristeţe vei mânca [din ]el toate zilele vieţii tale;(RO)

Geneza 3:18 Spini şi ciulini îţi va aduce şi vei mânca verdeaţa câmpului;(RO)

Geneza 3:19 În sudoarea feţei tale vei mânca pâine, până te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat: căci ţărână [eşti] şi în ţărână te vei întoarce.(RO)

Geneza 3:20 ¶ Şi Adam i-a dat soţiei sale numele Eva, pentru că ea a fost mama tuturor celor vii.(RO)

Geneza 3:21 Lui Adam şi soţiei lui, de asemenea, DOMNUL Dumnezeu [le-]a făcut haine de piei şi i-a îmbrăcat.(RO)

Geneza 3:22 ¶ Şi DOMNUL Dumnezeu a spus: Iată, omul a devenit ca unul dintre noi, să cunoască binele şi răul. Şi acum, ca nu cumva să îşi întindă mâna şi să ia de asemenea din pomul vieţii şi să mănânce şi să trăiască pentru totdeauna,(RO)

Geneza 3:23 De aceea DOMNUL Dumnezeu l-a trimis din grădina Edenului, [ca] să are pământul din care fusese luat.(RO)

Geneza 3:24 Astfel l-a alungat afară pe om şi a aşezat la est de grădina Edenului [nişte] heruvimi şi o sabie arzând care se întorcea în fiecare parte, pentru a păzi calea pomului vieţii.(RO)

Geneza 4:1 Şi Adam a cunoscut-o pe Eva, soţia lui, şi ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain şi a spus: Am primit un bărbat de la DOMNUL.(RO)

Geneza 4:2 Şi ea a mai născut pe fratele lui, Abel. Şi Abel era păzitor de oi, dar Cain era lucrător al pământului.(RO)

Geneza 4:3 ¶ Şi s-a întâmplat că, după un timp, Cain a adus un dar DOMNULUI, din rodul pământului.(RO)

Geneza 4:4 Şi Abel, de asemenea, a adus din întâii născuţi ai turmei sale şi din grăsimea lor. Şi DOMNUL s-a uitat [cu plăcere] la Abel şi la darul său.(RO)

Geneza 4:5 Dar la Cain şi la darul său nu s-a uitat [cu plăcere]. Şi Cain s-a înfuriat tare şi i s-a posomorât faţa.(RO)

Geneza 4:6 ¶ Şi DOMNUL i-a spus lui Cain: De ce te-ai înfuriat? Şi de ce ţi s-a posomorât faţa?(RO)

Geneza 4:7 Dacă faci bine, nu vei fi acceptat? Iar dacă nu faci bine, păcatul pândeşte la uşă. Şi dorinţa lui se ţine de tine, dar tu să stăpâneşti peste el.(RO)

Geneza 4:8 ¶ Iar Cain a vorbit cu Abel, fratele său, şi a fost [aşa]: când erau ei pe câmp, Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, fratele său, şi l-a ucis.(RO)

Geneza 4:9 Şi DOMNUL i-a spus lui Cain: Unde [este] Abel, fratele tău? Iar el a spus: Nu ştiu; [sunt] eu păzitorul fratelui meu?(RO)

Geneza 4:10 Iar el a spus: Ce ai făcut? Vocea sângelui fratelui tău strigă din pământ către mine.(RO)

Geneza 4:11 Şi acum [eşti ]blestemat de pe pământul care şi-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta.(RO)

Geneza 4:12 Când lucrezi pământul, acesta nu îţi va mai da de aici înainte puterea lui; un fugar şi un rătăcitor vei fi pe pământ.(RO)

Geneza 4:13 ¶ Şi Cain a spus DOMNULUI: Pedeapsa mea [este] mai mare decât o pot purta.(RO)

Geneza 4:14 Iată, tu m-ai alungat astăzi de pe faţa pământului şi de la faţa ta voi fi ascuns şi voi fi un fugar şi un rătăcitor pe pământ şi se va întâmpla [că] oricine mă găseşte mă va ucide.(RO)

Geneza 4:15 Şi DOMNUL i-a spus: De aceea, oricine ucide pe Cain, răzbunare va fi asupra lui de şapte ori. Şi DOMNUL a pus un semn pe Cain, ca nu cumva cineva, găsindu-l, să îl ucidă.(RO)

Geneza 4:16 ¶ Şi Cain a ieşit din prezența DOMNULUI şi a locuit în ţara Nod, la est de Eden.(RO)

Geneza 4:17 Şi Cain a cunoscut-o pe soţia sa şi ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh; şi a zidit o cetate şi a pus numele cetăţii după numele fiului său, Enoh.(RO)

Geneza 4:18 Şi lui Enoh i s-a născut Irad; şi Irad a născut pe Mehuiael; şi Mehuiael a născut pe Metuşael; şi Metuşael a născut pe Lameh.(RO)

Geneza 4:19 ¶ Şi Lameh şi-a luat două soţii: numele uneia [era] Ada şi numele celeilalte, Ţila.(RO)

Geneza 4:20 Şi Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi şi [au] vite.(RO)

Geneza 4:21 Şi numele fratelui său [era] Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce mânuiesc harpa şi instrumentul de suflat.(RO)

Geneza 4:22 Şi Ţila, de asemenea, a născut pe Tubal-Cain, instructor al fiecărui meşteşugar în aramă şi fier; şi sora lui Tubal-Cain[ a fost] Naama.(RO)

Geneza 4:23 ¶ Şi Lameh a spus soţiilor lui, Ada şi Ţila: Auziţi vocea mea, voi soţiile lui Lameh, daţi ascultare la vorbirea mea: pentru că am ucis un om pentru rănirea mea şi un tânăr pentru vânătaia mea.(RO)

Geneza 4:24 Dacă va fi răzbunat Cain de şapte ori, cu adevărat, Lameh de şaptezeci şi şapte de ori.(RO)

Geneza 4:25 ¶ Şi Adam a cunoscut-o din nou pe soţia lui şi ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set: Pentru că Dumnezeu, [a spus ea], mi-a rânduit o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.(RO)

Geneza 4:26 Şi lui Set, de asemenea, i s-a născut un fiu şi i-a pus numele Enos: atunci au început oamenii să cheme numele DOMNULUI.(RO)

Geneza 5:1 Aceasta [este] cartea generaţiilor lui Adam. În ziua în care Dumnezeu a creat om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.(RO)

Geneza 5:2 Parte bărbătească şi parte femeiască i-a creat şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele lor, Adam, în ziua în care au fost creaţi.(RO)

Geneza 5:3 ¶ Şi Adam a trăit o sută treizeci de ani şi a născut [un fiu] în propria lui asemănare, după chipul lui, şi i-a pus numele Set;(RO)

Geneza 5:4 Şi zilele lui Adam, după ce a născut pe Set, au fost de opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Geneza 5:5 Şi toate zilele pe care Adam le-a trăit au fost nouă sute treizeci de ani; şi a murit.(RO)

Geneza 5:6 ¶ Şi Set a trăit o sută cinci ani şi a născut pe Enos;(RO)

Geneza 5:7 Şi Set a trăit, după ce a născut pe Enos, opt sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Geneza 5:8 Şi toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; şi a murit.(RO)

Geneza 5:9 ¶ Şi Enos a trăit nouăzeci de ani şi a născut pe Cainan;(RO)

Geneza 5:10 Şi Enos a trăit, după ce a născut pe Cainan, opt sute cincisprezece ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Geneza 5:11 Şi toate zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani; şi a murit.(RO)

Geneza 5:12 ¶ Şi Cainan a trăit şaptezeci de ani şi a născut pe Mahalaleel;(RO)

Geneza 5:13 Şi Cainan a trăit, după ce a născut pe Mahalaleel, opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Geneza 5:14 Şi toate zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani; şi a murit.(RO)

Geneza 5:15 ¶ Şi Mahalaleel a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a născut pe Iared;(RO)

Geneza 5:16 Şi Mahalaleel a trăit, după ce a născut pe Iared, opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Geneza 5:17 Şi toate zilele lui Mahalaleel au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a murit.(RO)

Geneza 5:18 ¶ Şi Iared a trăit o sută şaizeci şi doi de ani şi a născut pe Enoh;(RO)

Geneza 5:19 Şi Iared a trăit după ce a născut pe Enoh, opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Geneza 5:20 Şi toate zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani; şi a murit.(RO)

Geneza 5:21 ¶ Şi Enoh a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a născut pe Metusala;(RO)

Geneza 5:22 Şi Enoh a umblat cu Dumnezeu, după ce a născut pe Metusala, trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Geneza 5:23 Şi toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani;(RO)

Geneza 5:24 Şi Enoh a umblat cu Dumnezeu: şi nu [a mai fost], pentru că Dumnezeu l-a luat.(RO)

Geneza 5:25 ¶ Şi Metusala a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi a născut pe Lameh;(RO)

Geneza 5:26 Şi Metusala a trăit, după ce a născut pe Lameh, şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Geneza 5:27 Şi toate zilele lui Metusala au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani; şi a murit.(RO)

Geneza 5:28 ¶ Şi Lameh a trăit o sută optzeci şi doi de ani şi a născut un fiu;(RO)

Geneza 5:29 Şi i-a pus numele Noe, spunând: Acesta ne va mângâia pentru lucrarea noastră şi osteneala mâinilor noastre, din cauza pământului pe care Dumnezeu [l-]a blestemat.(RO)

Geneza 5:30 Şi Lameh a trăit, după ce a născut pe Noe, cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice;(RO)

Geneza 5:31 Şi toate zilele lui Lameh au fost şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; şi a murit.(RO)

Geneza 5:32 Şi Noe a fost în vârstă de cinci sute de ani; şi Noe a născut pe Sem, Ham şi Iafet.(RO)

Geneza 6:1 Şi s-a întâmplat, pe când oamenii au început a se înmulţi pe faţa pământului şi li s-au născut fiice,(RO)

Geneza 6:2 Că fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor [erau] frumoase şi şi-au luat soţii din toate pe care le-au ales.(RO)

Geneza 6:3 ¶ Şi DOMNUL a spus: Duhul meu nu se va lupta întotdeauna cu omul, căci el [este] de asemenea [şi] carne; totuşi zilele lui vor fi o sută douăzeci de ani.(RO)

Geneza 6:4 Erau uriaşi pe pământ în acele zile şi, de asemenea, după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut [copii], aceştia [au fost] războinicii, care [au fost] în vechime oameni de renume.(RO)

Geneza 6:5 Şi Dumnezeu a văzut că stricăciunea omului [era] mare pe pământ şi [că] fiecare imaginaţie a gândurilor inimii sale [era] numai facere de rău continuă.(RO)

Geneza 6:6 ¶ Şi aceasta l-a făcut pe DOMNUL să se pocăiască pentru că a făcut pe om pe pământ şi l-a mâhnit în inima lui.(RO)

Geneza 6:7 Şi DOMNUL a spus: Voi nimici de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat, deopotrivă om şi animal şi târâtoarea şi păsările cerului, fiindcă aceasta mă face să mă pocăiesc că i-am făcut.(RO)

Geneza 6:8 ¶ Dar Noe a găsit har în ochii DOMNULUI.(RO)

Geneza 6:9 Acestea [sunt] generaţiile lui Noe: Noe a fost un bărbat drept[ şi] desăvârşit în generaţiile lui [şi] Noe a umblat cu Dumnezeu.(RO)

Geneza 6:10 Şi Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet.(RO)

Geneza 6:11 Şi pământul era corupt înaintea lui Dumnezeu şi pământul era umplut de violenţă.(RO)

Geneza 6:12 Şi Dumnezeu a privit peste pământ şi, iată, acesta era corupt, pentru că toată făptura şi-a corupt calea pe pământ.(RO)

Geneza 6:13 Şi Dumnezeu i-a spus lui Noe: Sfârşitul a toată făptura a ajuns înaintea mea, fiindcă pământul este plin de violenţă din cauza lor; şi, iată, îi voi nimici împreună cu pământul.(RO)

Geneza 6:14 ¶ Fă-ţi o arcă din lemn de gofer, să faci camere în arcă şi să o smoleşti pe dinăuntru şi pe dinafară cu smoală.(RO)

Geneza 6:15 Şi acesta [este modelul] [după] care să o faci: Lungimea arcei [să fie de] trei sute de coţi, lăţimea acesteia cincizeci de coţi şi înălţimea acesteia treizeci de coţi.(RO)

Geneza 6:16 Să faci arcei o fereastră, deasupra, să o termini la un cot de la acoperiş, şi uşa arcei să o aşezi în latura arcei; să faci arca[ cu trei nivele:] [cel de] jos, al doilea şi al treilea.(RO)

Geneza 6:17 Şi iată, eu, chiar eu, voi aduce un potop de ape peste pământ, pentru a nimici toată făptura de sub cer, în care [este] suflarea vieţii [şi] fiecare lucru care [este] pe pământ va muri.(RO)

Geneza 6:18 Dar cu tine îmi voi întemeia legământul meu; şi să intri în arcă, tu şi fiii tăi şi soţia ta şi soţiile fiilor tăi cu tine.(RO)

Geneza 6:19 Şi din fiecare vieţuitoare de orice făptură, două din fiecare [soi], să aduci în arcă, pentru a [le] ţine în viaţă cu tine; să fie parte bărbătească şi parte femeiască.(RO)

Geneza 6:20 Din păsări, după felul lor, şi din vite, după felul lor, şi din fiecare târâtoare a pământului, după felul ei, două din fiecare [soi] vor veni la tine, pentru a [le] ţine în viaţă.(RO)

Geneza 6:21 Şi ia la tine din toată mâncarea care se mănâncă şi strânge-[o] la tine şi va fi mâncare pentru tine şi pentru ele.(RO)

Geneza 6:22 Astfel a făcut Noe, conform cu tot ceea ce Dumnezeu i-a poruncit, astfel a făcut el.(RO)

Geneza 7:1 Şi DOMNUL i-a spus lui Noe: Intră tu şi toată casa ta în arcă, fiindcă te-am văzut drept înaintea mea în această generaţie.(RO)

Geneza 7:2 Din fiecare fiară curată să iei la tine câte şapte [perechi], partea bărbătească şi partea sa femeiască, şi din fiarele care nu [sunt] curate, câte două, partea bărbătească şi partea sa femeiască.(RO)

Geneza 7:3 Din păsările cerului de asemenea câte şapte [perechi], partea bărbătească şi partea femeiască, pentru a ţine sămânţă în viaţă peste faţa întregului pământ.(RO)

Geneza 7:4 Căci încă şapte zile şi voi face să plouă peste pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi orice lucru viu pe care l-am făcut, îl voi distruge de pe faţa pământului.(RO)

Geneza 7:5 ¶ Şi Noe a făcut conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit.(RO)

Geneza 7:6 Şi Noe [era] în vârstă de şase sute de ani când potopul apelor era peste pământ.(RO)

Geneza 7:7 ¶ Şi Noe a intrat şi fiii lui şi soţia lui şi soţiile fiilor lui cu el în arcă, din cauza apelor potopului.(RO)

Geneza 7:8 Din fiare curate şi din fiare care nu [sunt] curate şi din păsări şi din fiecare lucru care se târăşte pe pământ,(RO)

Geneza 7:9 Au intrat două câte două la Noe în arcă, partea bărbătească şi partea femeiască, aşa cum Dumnezeu a poruncit lui Noe.(RO)

Geneza 7:10 Şi s-a întâmplat, după şapte zile, că apele potopului au venit peste pământ.(RO)

Geneza 7:11 ¶ În anul şase sute al vieţii lui Noe, în luna a doua, în a şaptesprezecea zi a lunii, în acea zi au fost toate fântânile marelui adânc despicate şi ferestrele cerului s-au deschis.(RO)

Geneza 7:12 Şi ploaia a fost peste pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.(RO)

Geneza 7:13 În chiar aceeaşi zi a intrat Noe şi Sem şi Ham şi Iafet, fiii lui Noe şi soţia lui Noe şi cele trei soţii ale fiilor săi cu ei în arcă;(RO)

Geneza 7:14 Ei şi fiecare fiară după felul ei şi toate vitele după felul lor şi fiecare târâtoare ce se târăşte pe pământ după felul ei şi fiecare pasăre după felul ei, fiecare păsărică din fiecare specie.(RO)

Geneza 7:15 Şi au intrat la Noe în arcă două câte două din orice făptură în care [este] suflarea vieţii.(RO)

Geneza 7:16 Şi cele ce au intrat, au intrat partea bărbătească şi partea femeiască din orice făptură, aşa cum Dumnezeu i-a poruncit lui; şi DOMNUL l-a închis înăuntru.(RO)

Geneza 7:17 ¶ Şi potopul a fost patruzeci de zile peste pământ şi apele au crescut şi au purtat sus arca şi aceasta a fost înălţată deasupra pământului.(RO)

Geneza 7:18 Şi apele se înălţau şi s-au înmulţit foarte mult asupra pământului, şi arca mergea pe faţa apelor.(RO)

Geneza 7:19 Şi apele s-au înălţat peste măsură asupra pământului şi toţi munţii înalţi, care [erau] sub întregul cer, au fost acoperiţi.(RO)

Geneza 7:20 Apele s-au înălţat cu cincisprezece coţi deasupra [lor] şi munţii au fost acoperiţi.(RO)

Geneza 7:21 ¶ Şi a murit orice făptură care mişca pe pământ, deopotrivă pasăre şi vită şi fiară şi fiecare târâtoare care se târăşte pe pământ şi fiecare om;(RO)

Geneza 7:22 Toate în a căror nări [era] suflarea vieţii, toate câte [erau] pe uscat, au murit.(RO)

Geneza 7:23 Şi orice lucru viu care a fost pe faţa pământului a fost nimicit, deopotrivă om şi vită şi târâtoarele şi pasărea cerului; şi acestea au fost nimicite de pe pământ; şi numai Noe a rămas [în viaţă] şi cei ce [erau] cu el în arcă.(RO)

Geneza 7:24 Şi apele s-au înălţat asupra pământului o sută cincizeci de zile.(RO)

Geneza 8:1 Şi Dumnezeu şi-a adus aminte de Noe şi de fiecare vieţuitoare şi de toate vitele care [erau] cu el în arcă; şi Dumnezeu a făcut să treacă un vânt peste pământ şi apele s-au retras;(RO)

Geneza 8:2 De asemenea fântânile adâncului şi ferestrele cerului au fost închise şi ploaia din cer a fost oprită;(RO)

Geneza 8:3 Şi apele se retrăgeau de pe pământ continuu şi după ce s-au sfârşit o sută cincizeci de zile, apele s-au împuţinat.(RO)

Geneza 8:4 ¶ Şi arca s-a aşezat în a şaptea lună, în a şaptesprezecea zi a lunii, pe munţii Ararat.(RO)

Geneza 8:5 Şi apele au scăzut continuu până în luna a zecea: în [luna] a zecea, în prima [zi] a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor.(RO)

Geneza 8:6 ¶ Şi s-a întâmplat, după ce s-au sfârşit patruzeci de zile, că Noe a deschis fereastra arcei pe care o făcuse,(RO)

Geneza 8:7 Şi a trimis înainte un corb, care a ieşit [şi a mers] încolo şi încoace, până când au secat apele de pe pământ.(RO)

Geneza 8:8 De asemenea a trimis de la el un porumbel, să vadă dacă apele s-au retras de pe faţa pământului;(RO)

Geneza 8:9 Dar porumbelul nu a găsit odihnă pentru talpa piciorului său şi s-a întors la el în arcă, pentru că apele [erau ]pe faţa întregului pământ; atunci a întins mâna şi l-a luat şi l-a dus la el în arcă.(RO)

Geneza 8:10 Şi a mai stat alte şapte zile şi din nou a trimis porumbelul afară din arcă;(RO)

Geneza 8:11 Şi porumbelul a venit la el seara şi, iată, în ciocul lui [era] o frunză de măslin proaspăt ruptă, aşa că Noe a cunoscut că apele s-au retras de pe pământ.(RO)

Geneza 8:12 Şi a mai stat alte şapte zile şi a trimis porumbelul, care nu s-a mai întors la el.(RO)

Geneza 8:13 ¶ Şi s-a întâmplat în anul şase sute şi unu, în prima [lună], în prima [zi] a lunii, apele au secat de pe pământ; şi Noe a ridicat acoperişul arcei şi a privit şi, iată, faţa pământului era uscată.(RO)

Geneza 8:14 Şi în a doua lună, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pământul a fost uscat.(RO)

Geneza 8:15 ¶ Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, spunând:(RO)

Geneza 8:16 Ieşi din arcă, tu şi soţia ta şi fiii tăi şi soţiile fiilor tăi cu tine.(RO)

Geneza 8:17 Scoate împreună cu tine fiecare vieţuitoare care [este] cu tine, a toată făptura, [deopotrivă] pasăre şi vită şi fiecare târâtoare care se târăşte pe pământ, ca acestea să nască abundent pe pământ şi să fie roditoare şi să se înmulţească pe pământ.(RO)

Geneza 8:18 Şi Noe a ieşit şi fiii lui şi soţia lui şi soţiile fiilor lui cu el;(RO)

Geneza 8:19 Fiecare fiară, fiecare târâtoare şi fiecare pasăre [şi] orice se târăşte pe pământ, după felurile lor, au ieşit afară din arcă.(RO)

Geneza 8:20 ¶ Şi Noe a zidit un altar DOMNULUI şi a luat din fiecare fiară curată şi din fiecare pasăre curată şi a adus ofrande arse pe altar.(RO)

Geneza 8:21 Şi DOMNUL a mirosit o aromă dulce şi DOMNUL a spus în inima sa: Nu voi mai blestema din nou pământul vreodată din cauza omului, pentru că imaginaţia inimii omului [este] facere de rău din tinereţea lui, nici nu voi mai lovi din nou vreodată fiecare vieţuitoare, aşa cum am făcut.(RO)

Geneza 8:22 Cât timp pământul rămâne, semănatul şi seceratul şi frig şi arşiţă şi vară şi iarnă şi zi şi noapte nu vor înceta.(RO)

Geneza 9:1 Şi Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii lui şi le-a spus: Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul.(RO)

Geneza 9:2 Şi teama de voi şi groaza de voi va fi peste fiecare fiară a pământului şi peste fiecare pasăre a cerului, peste tot ce se mişcă [pe] pământ şi peste toţi peştii mării; în mâna voastră sunt ele predate.(RO)

Geneza 9:3 Tot ce se mişcă [şi] trăieşte va fi mâncare pentru voi; precum planta verde, v-am dat toate lucrurile.(RO)

Geneza 9:4 Dar carne cu viaţa ei, [ceea ce este] sângele ei, să nu mâncaţi.(RO)

Geneza 9:5 Şi cu adevărat sângele vostru, al vieţilor voastre, îl voi cere, din mâna fiecărei fiare îl voi cere şi din mâna omului, din mâna fiecărui frate al omului voi cere viaţa omului.(RO)

Geneza 9:6 Oricine varsă sângele omului, prin om să fie vărsat sângele lui, pentru că după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe om.(RO)

Geneza 9:7 Şi voi fiţi roditori şi înmulţiţi-vă, naşteţi abundent pe pământ şi înmulţiţi-vă pe acesta.(RO)

Geneza 9:8 ¶ Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Noe şi fiilor lui cu el, spunând:(RO)

Geneza 9:9 Şi eu, iată, întemeiez legământul meu cu voi şi cu sămânţa voastră după voi;(RO)

Geneza 9:10 Şi cu fiecare creatură vie care [este] cu voi, dintre păsări, dintre vite şi dintre fiecare fiară a pământului cu voi, de la tot ceea ce iese [afară] din arcă, până la fiecare fiară a pământului.(RO)

Geneza 9:11 Şi voi întemeia legământul meu cu voi [şi] nici nu va mai fi toată făptura stârpită vreodată prin apele unui potop, nici nu va mai fi vreodată un potop să distrugă pământul.(RO)

Geneza 9:12 ¶ Şi Dumnezeu a spus: Acesta [este] semnul legământului pe care îl fac între mine şi voi şi fiecare creatură vie care [este] cu voi, pentru generaţii pentru totdeauna:(RO)

Geneza 9:13 Eu aşez curcubeul meu în nor şi acesta va fi ca semn al unui legământ între mine şi pământ.(RO)

Geneza 9:14 Şi se va întâmpla, când aduc un nor peste pământ, că se va vedea curcubeul în nor:(RO)

Geneza 9:15 Şi îmi voi aminti de legământul meu, care [este] între mine şi voi şi fiecare creatură vie a toată făptura; şi apele nu vor mai deveni un potop ca să nimicească toată făptura.(RO)

Geneza 9:16 Şi curcubeul va fi în nor şi îl voi privi, ca să îmi amintesc de legământul veşnic dintre Dumnezeu şi fiecare creatură vie, a toată făptura, care [este] pe pământ.(RO)

Geneza 9:17 Şi Dumnezeu i-a spus lui Noe: Acesta [este] semnul legământului, pe care l-am întemeiat între mine şi toată făptura care [este ]pe pământ.(RO)

Geneza 9:18 ¶ Şi fiii lui Noe, care au ieşit din arcă, au fost Sem şi Ham şi Iafet; şi Ham [este] tatăl lui Canaan.(RO)

Geneza 9:19 Aceştia [sunt] cei trei fii ai lui Noe şi din ei a fost acoperit întregul pământ.(RO)

Geneza 9:20 Şi Noe a început [a fi] agricultor şi a sădit o vie;(RO)

Geneza 9:21 Şi a băut din vin şi s-a îmbătat şi s-a dezgolit înăuntrul cortului său.(RO)

Geneza 9:22 Şi Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi a spus celor doi fraţi ai săi de afară.(RO)

Geneza 9:23 Şi Sem şi Iafet au luat o haină şi au pus-[o] peste amândoi umerii lor şi au mers cu spatele şi au acoperit goliciunea tatălui lor şi feţele lor [erau] întoarse şi nu au văzut goliciunea tatălui lor.(RO)

Geneza 9:24 Şi Noe s-a trezit din beţia vinului său şi a cunoscut ceea ce fiul său mai tânăr i-a făcut.(RO)

Geneza 9:25 Şi a spus: Blestemat [fie ]Canaan, un servitor al servitorilor va fi el fraţilor săi.(RO)

Geneza 9:26 Şi a spus: Binecuvântat [fie] DOMNUL Dumnezeul lui Sem; şi Canaan va fi servitorul lui.(RO)

Geneza 9:27 Dumnezeu va lărgi pe Iafet şi va locui în corturile lui Sem şi Canaan va fi servitorul lui.(RO)

Geneza 9:28 ¶ Şi Noe a trăit după potop trei sute cincizeci de ani.(RO)

Geneza 9:29 Şi toate zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani; şi a murit.(RO)

Geneza 10:1 Acum acestea [sunt] generaţiile fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet; şi li s-au născut fii după potop.(RO)

Geneza 10:2 Fiii lui Iafet: Gomer şi Magog şi Madai şi Iavan şi Tubal şi Meşec şi Tiras.(RO)

Geneza 10:3 Şi fiii lui Gomer: Aşchenaz şi Rifat şi Togarma.(RO)

Geneza 10:4 Şi fiii lui Iavan: Elişa şi Tarsis, Chitim şi Dodanim.(RO)

Geneza 10:5 Prin aceştia au fost împărţite insulele neamurilor în pământurile lor, fiecare după limba lui, după familiile lor, în naţiunile lor.(RO)

Geneza 10:6 ¶ Şi fiii lui Ham: Cuş şi Miţraim şi Put şi Canaan.(RO)

Geneza 10:7 Şi fiii lui Cuş: Seba şi Havila şi Sabta şi Raema şi Sabteca; şi fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.(RO)

Geneza 10:8 Şi Cuş a născut pe Nimrod, el a început să fie unul puternic pe pământ.(RO)

Geneza 10:9 El era un vânător puternic înaintea DOMNULUI, de aceea s-a spus: Precum Nimrod, puternicul vânător înaintea DOMNULUI.(RO)

Geneza 10:10 Şi începutul împărăţiei sale a fost Babel şi Erec şi Acad şi Calne, în ţara Şinar.(RO)

Geneza 10:11 Din acea ţară a ieşit Aşur şi a zidit Ninive şi cetatea Rehobot şi Calah,(RO)

Geneza 10:12 Şi Resen, între Ninive şi Calah; aceasta [este] o mare cetate.(RO)

Geneza 10:13 Şi Miţraim a născut pe ludimi şi pe anamimi şi pe lehabimi şi pe naftuhimi,(RO)

Geneza 10:14 Şi pe patrusimi şi pe casluhimi, (din care au venit filisteni) şi pe caftorimi.(RO)

Geneza 10:15 ¶ Şi Canaan a născut pe Sidon, întâiul său născut, şi pe Het,(RO)

Geneza 10:16 Şi pe iebusiţi şi pe amoriţi şi pe ghirgasiţi,(RO)

Geneza 10:17 Şi pe hiviţi şi pe archiţi şi pe siniţi,(RO)

Geneza 10:18 Şi pe arvadiţi şi pe ţemariţi şi pe hamatiţi şi după aceea familiile canaaniţilor au fost împrăştiate peste tot.(RO)

Geneza 10:19 Şi graniţa canaaniţilor era de la Sidon, precum vii la Gherar, spre Gaza, cum mergi spre Sodoma şi Gomora şi Adma şi Zeboim, până la Leşa.(RO)

Geneza 10:20 Aceştia [sunt] fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, în ţările lor [şi] în naţiunile lor.(RO)

Geneza 10:21 ¶ Lui Sem, de asemenea, tatăl tuturor copiilor lui Eber, fratele lui Iafet, care este mai vârstnic, şi lui i s-au născut [copii].(RO)

Geneza 10:22 Copiii lui Sem: Elam şi Aşur şi Arpacşad şi Lud şi Aram.(RO)

Geneza 10:23 Şi copiii lui Aram: Uţ şi Hul şi Gheter şi Maş.(RO)

Geneza 10:24 Şi Arpacşad a născut pe Şelah şi Şelah a născut pe Eber.(RO)

Geneza 10:25 Şi lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia [a fost] Peleg, pentru că în zilele lui a fost pământul împărţit, şi numele fratelui său [a fost] Ioctan.(RO)

Geneza 10:26 Şi Ioctan a născut pe Almodad şi pe Şelef şi pe Haţarmavet şi pe Ierah,(RO)

Geneza 10:27 Şi pe Hadoram şi pe Uzal şi pe Dicla,(RO)

Geneza 10:28 Şi pe Obal şi pe Abimael şi pe Şeba,(RO)

Geneza 10:29 Şi pe Ofir şi pe Havila şi pe Iobab, toţi aceştia [au fost] fiii lui Ioctan.(RO)

Geneza 10:30 Şi locuinţa lor era de la Meşa, aşa cum mergi spre Sefar, un munte spre est.(RO)

Geneza 10:31 Aceştia [sunt] fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în ţările lor, după naţiunile lor.(RO)

Geneza 10:32 Acestea [sunt] familiile fiilor lui Noe, după generaţiile lor; în naţiunile lor şi prin aceştia au fost naţiunile împărţite pe pământ după potop.(RO)

Geneza 11:1 Şi întreg pământul era cu o singură limbă şi cu o singură vorbire.(RO)

Geneza 11:2 Şi s-a întâmplat, cum au călătorit de la est, că au găsit o câmpie în ţara Şinar şi au locuit acolo.(RO)

Geneza 11:3 Şi au spus unul altuia: Haidem să facem cărămizi şi să le ardem bine. Şi au avut cărămidă ca piatră şi smoală au avut ca mortar.(RO)

Geneza 11:4 Şi au spus: Haidem să ne zidim o cetate şi un turn, al cărui vârf [să ajungă ]până la cer; şi să ne facem un nume, ca nu cumva să fim împrăştiaţi pretutindeni pe faţa întregului pământ.(RO)

Geneza 11:5 Şi DOMNUL a coborât să vadă cetatea şi turnul, pe care copiii oamenilor le-au zidit.(RO)

Geneza 11:6 Şi DOMNUL a spus: Iată, poporul [este] unul şi ei toţi au o singură limbă şi au început să facă aceasta, şi acum nimic nu îi va opri din ceea ce au de gând să facă.(RO)

Geneza 11:7 Haidem să coborâm, şi acolo să le încurcăm limba, ca ei să nu mai înţeleagă vorbirea unuia către celălalt.(RO)

Geneza 11:8 Astfel DOMNUL i-a împrăştiat pretutindeni de acolo, peste faţa întregului pământ; şi au încetat a zidi cetatea.(RO)

Geneza 11:9 De aceea i s-a pus numele Babel, pentru că acolo DOMNUL a încurcat limba întregului pământ; şi de acolo DOMNUL i-a împrăştiat peste faţa întregului pământ.(RO)

Geneza 11:10 ¶ Acestea [sunt] generaţiile lui Sem: Sem [era] în vârstă de o sută de ani şi a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop;(RO)

Geneza 11:11 Şi Sem a trăit, după ce a născut pe Arpacşad, cinci sute de ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Geneza 11:12 Şi Arpacşad a trăit treizeci şi cinci de ani şi a născut pe Şelah;(RO)

Geneza 11:13 Şi Arpacşad a trăit, după ce a născut pe Şelah, patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Geneza 11:14 Şi Şelah a trăit treizeci de ani şi a născut pe Eber;(RO)

Geneza 11:15 Şi Şelah a trăit, după ce a născut pe Eber, patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Geneza 11:16 Şi Eber a trăit treizeci şi patru de ani şi a născut pe Peleg;(RO)

Geneza 11:17 Şi Eber a trăit, după ce a născut pe Peleg, patru sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Geneza 11:18 Şi Peleg a trăit treizeci de ani şi a născut pe Reu;(RO)

Geneza 11:19 Şi Peleg a trăit, după ce a născut pe Reu, două sute nouă ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Geneza 11:20 Şi Reu a trăit treizeci şi doi de ani şi a născut pe Serug;(RO)

Geneza 11:21 Şi Reu a trăit, după ce a născut pe Serug, două sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Geneza 11:22 Şi Serug a trăit treizeci de ani şi a născut pe Nahor;(RO)

Geneza 11:23 Şi Serug a trăit, după ce a născut pe Nahor; două sute de ani şi a născut fii şi fiice.(RO)

Geneza 11:24 Şi Nahor a trăit douăzeci şi nouă de ani şi a născut pe Terah;(RO)

Geneza 11:25 Şi Nahor a trăit, după ce a născut pe Terah, o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice.(RO)

Geneza 11:26 Şi Terah a trăit şaptezeci de ani şi a născut pe Avram, Nahor şi Haran.(RO)

Geneza 11:27 ¶ Şi acestea [sunt] generaţiile lui Terah: Terah a născut pe Avram, pe Nahor, şi pe Haran şi Haran a născut pe Lot.(RO)

Geneza 11:28 Şi Haran a murit înaintea tatălui său, Terah, în ţara naşterii sale, în Urul caldeilor.(RO)

Geneza 11:29 Şi Avram şi Nahor şi-au luat soţii: numele soţiei lui Avram [era] Sarai şi numele soţiei lui Nahor, Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi tatăl Iscăi.(RO)

Geneza 11:30 Dar Sarai era stearpă, ea nu [avea] copil.(RO)

Geneza 11:31 Şi Terah a luat pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, nora lui, soţia fiului său, Avram, şi a ieşit împreună cu ei din Urul caldeilor, ca să meargă în ţara lui Canaan; şi au venit la Haran şi au locuit acolo.(RO)

Geneza 11:32 Şi zilele lui Terah au fost două sute cinci ani; şi Terah a murit în Haran.(RO)

Geneza 12:1 Şi DOMNUL îi spusese lui Avram: Ieşi din ţara ta şi din rudenia ta şi din casa tatălui tău, spre o ţară pe care ţi-o voi arăta;(RO)

Geneza 12:2 Şi voi face din tine o mare naţiune şi te voi binecuvânta şi voi face numele tău mare şi vei fi o binecuvântare;(RO)

Geneza 12:3 Şi voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântează şi voi blestema pe cel ce te blestemă şi în tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate.(RO)

Geneza 12:4 ¶ Astfel Avram a ieşit, cum îi spusese DOMNUL, şi Lot a mers cu el; şi Avram [era ]în vârstă de şaptezeci şi cinci de ani când a plecat din Haran.(RO)

Geneza 12:5 Şi Avram a luat pe Sarai, soţia lui, şi pe Lot, fiul fratelui său şi toată averea pe care au adunat-o şi sufletele pe care le-au obţinut în Haran şi au ieşit să meargă în ţara lui Canaan şi au venit în ţara lui Canaan.(RO)

Geneza 12:6 ¶ Şi Avram a trecut prin ţară până la locul din Sihem, la câmpia lui More. Şi canaanitul [era] atunci în ţară.(RO)

Geneza 12:7 Şi DOMNUL i s-a arătat lui Avram şi a spus: Seminţei tale voi da această ţară; şi acolo a zidit un altar DOMNULUI, care i s-a arătat.(RO)

Geneza 12:8 Şi el s-a mutat de acolo la un munte, la est de Betel, şi şi-a întins cortul, [având] Betel la vest şi Hai la est; şi acolo a zidit un altar DOMNULUI şi a chemat numele DOMNULUI.(RO)

Geneza 12:9 Şi Avram a călătorit, mergând tot spre sud.(RO)

Geneza 12:10 ¶ Şi a fost o foamete în ţară şi Avram a coborât în Egipt să locuiască temporar acolo, pentru că foametea [era] apăsătoare în ţară.(RO)

Geneza 12:11 Şi s-a întâmplat, când s-a apropiat să intre în Egipt, că el i-a spus Sarei, soţia lui: Acum iată, ştiu că [eşti] o femeie frumoasă la vedere,(RO)

Geneza 12:12 De aceea se va întâmpla, când egiptenii te vor vedea, că vor spune: Aceasta [este] soţia lui; şi mă vor ucide, dar pe tine te vor păstra în viaţă.(RO)

Geneza 12:13 Spune, te rog, [că eşti] sora mea, ca să îmi fie bine din cauza ta şi sufletul meu să trăiască din cauza ta.(RO)

Geneza 12:14 ¶ Şi s-a întâmplat, pe când Avram a ajuns în Egipt, că egiptenii au văzut că femeia [era] foarte frumoasă.(RO)

Geneza 12:15 Prinţii lui Faraon de asemenea au văzut-o şi au lăudat-o înaintea lui Faraon; şi femeia a fost luată în casa lui Faraon.(RO)

Geneza 12:16 Şi l-a tratat bine pe Avram din cauza ei şi avea oi şi boi şi catâri şi servitori şi servitoare şi măgăriţe şi cămile.(RO)

Geneza 12:17 Şi DOMNUL a lovit cu plăgi pe Faraon şi casa lui, cu plăgi mari din cauza lui Sarai, soţia lui Avram.(RO)

Geneza 12:18 Şi Faraon a chemat pe Avram şi a spus: Ce [este] aceasta [ce] mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că [era] soţia ta?(RO)

Geneza 12:19 De ce ai spus: Ea [este] sora mea; astfel că aproape am luat-o de soţie? De aceea acum, iat[-o] pe soţia ta, ia[-o] şi pleacă.(RO)

Geneza 12:20 Şi Faraon a poruncit oamenilor [săi] referitor la el şi l-au trimis de la [ei], [pe el] şi pe soţia lui şi tot ce avea.(RO)

Geneza 13:1 Şi Avram a urcat din Egipt, el şi soţia lui şi tot ce avea, şi Lot [împreună] cu el, în sudul [Canaanului].(RO)

Geneza 13:2 Şi Avram [era] foarte bogat în vite, în argint şi în aur.(RO)

Geneza 13:3 Şi a mers în călătoriile lui din sud chiar până la Betel, până la locul unde fusese cortul său la început, între Betel şi Hai;(RO)

Geneza 13:4 Până la locul altarului, pe care l-a făcut acolo la început; şi acolo Avram a chemat numele DOMNULUI.(RO)

Geneza 13:5 ¶ Şi de asemenea Lot, care a mers cu Avram, avea turme şi cirezi şi corturi.(RO)

Geneza 13:6 Şi ţara nu era în stare să îi ţină ca să poată locui împreună, pentru că averea lor era mare, astfel că nu puteau locui împreună.(RO)

Geneza 13:7 Şi a fost o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot; şi canaanitul şi perizitul locuiau pe atunci în ţară.(RO)

Geneza 13:8 Şi Avram i-a spus lui Lot: Să nu fie ceartă, te rog, între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, pentru că [suntem ]fraţi.(RO)

Geneza 13:9 Nu [este] întreaga ţară înaintea ta? Desparte-te, te rog, de mine; dacă [o vei lua] la stânga, atunci eu voi merge la dreapta, sau dacă [mergi] la dreapta, atunci eu voi merge la stânga.(RO)

Geneza 13:10 ¶ Şi Lot şi-a ridicat ochii şi a privit toată câmpia Iordanului, că aceasta[ era] bine udată peste tot, înainte ca DOMNUL să fi distrus Sodoma şi Gomora, [era] ca grădina DOMNULUI, asemenea ţării Egiptului, cum vii la Ţoar.(RO)

Geneza 13:11 Atunci Lot a ales pentru el toată câmpia Iordanului; şi Lot a călătorit spre est; şi ei s-au despărţit unul de celălalt.(RO)

Geneza 13:12 Avram a locuit în ţara lui Canaan şi Lot a locuit în cetăţile din câmpie şi [şi]-a întins cortul spre Sodoma.(RO)

Geneza 13:13 Dar oamenii din Sodoma erau peste măsură de stricaţi şi păcătoşi înaintea DOMNULUI.(RO)

Geneza 13:14 ¶ Şi DOMNUL i-a spus lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: Ridică-ţi acum ochii şi priveşte din locul în care eşti spre nord şi spre sud şi spre est şi spre vest,(RO)

Geneza 13:15 Pentru că tot pământul pe care îl vezi, ţie ţi-l voi da şi seminţei tale pentru totdeauna.(RO)

Geneza 13:16 Şi voi face sămânţa ta ca ţărâna pământului, astfel încât, dacă un om poate număra ţărâna pământului, [atunci ]va fi şi sămânţa ta numărată.(RO)

Geneza 13:17 Ridică-te, umblă prin ţară în lungimea acesteia şi în lăţimea ei, pentru că ţie ţi-o voi da.(RO)

Geneza 13:18 Atunci Avram [şi-]a mutat cortul şi a venit şi a locuit în câmpia lui Mamre, care [este] în Hebron; şi a zidit acolo un altar DOMNULUI.(RO)

Geneza 14:1 Şi s-a întâmplat în zilele lui Amrafel, împărat al Şinarului, Arioc, împărat al Elasarului, Chedorlaomer, împărat al Elamului şi Tidal, împărat al naţiunilor,(RO)

Geneza 14:2 [Că aceştia] au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, şi cu Birşa, împăratul Gomorei, Şinab, împărat al Admei, şi Şemeber, împăratul Ţeboimului, şi [cu] împăratul din Bela, care este Ţoar.(RO)

Geneza 14:3 Toţi aceştia s-au adunat în valea Sidim, care este marea sărată.(RO)

Geneza 14:4 Doisprezece ani au servit lui Chedorlaomer, şi în al treisprezecelea an s-au răzvrătit.(RO)

Geneza 14:5 Şi în al paisprezecelea an a venit Chedorlaomer şi împăraţii care [erau] cu el şi au lovit pe refaimi în Aşterot Carnaim, şi pe zuzimi în Ham, şi pe emimi în Şave Chiriataim,(RO)

Geneza 14:6 Şi pe horiţi în muntele lor Seir, spre Elparan, care [este] lângă pustie.(RO)

Geneza 14:7 Şi ei s-au întors şi au venit la Enmişpat, care [este] Cades, şi au lovit toată ţara amaleciţilor şi de asemenea pe amoriţi, care locuiesc în Haţeţon-Tamar.(RO)

Geneza 14:8 Şi au ieşit împăratul Sodomei şi împăratul Gomorei şi împăratul Admei şi împăratul Ţeboimului şi împăratul din Bela (care [este] Ţoar) şi au intrat în luptă cu ei în valea Sidim;(RO)

Geneza 14:9 Cu Chedorlaomer, împăratul Elamului, şi cu Tidal împăratul naţiunilor, şi Amrafel, împăratul Şinarului, şi Arioc, împăratul Elasarului; patru împăraţi cu cinci.(RO)

Geneza 14:10 Şi valea Sidim [era plină] [cu] gropi de smoală; şi împăraţii Sodomei şi Gomorei au fugit şi au căzut acolo; şi cei ce au rămas au fugit la munte.(RO)

Geneza 14:11 Şi au luat toate bunurile Sodomei şi Gomorei şi toate merindele lor şi au plecat.(RO)

Geneza 14:12 Şi au luat pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma, şi bunurile lui şi au plecat.(RO)

Geneza 14:13 ¶ Şi a venit unul care scăpase şi a spus lui Avram, evreul, căci locuia în câmpia lui Mamre amoritul, fratele lui Eşcol şi fratele lui Aner; şi aceştia [erau] aliaţi cu Avram.(RO)

Geneza 14:14 Şi când a auzit Avram că fratele său a fost luat captiv, a înarmat pe [servitorii] lui instruiţi, născuţi în casa lui, trei sute şi optsprezece, şi [i-]a urmărit până la Dan.(RO)

Geneza 14:15 Şi s-a împărţit împotriva lor, el şi servitorii lui, noaptea, şi i-a lovit şi i-a urmărit până la Hoba, care [este] la stânga Damascului.(RO)

Geneza 14:16 Şi a adus înapoi toate bunurile şi de asemenea a adus înapoi pe fratele său, Lot, şi bunurile lui şi pe femei de asemenea şi pe oameni.(RO)

Geneza 14:17 ¶ Şi împăratul Sodomei a ieşit să îl întâmpine după întoarcerea lui de la măcelul lui Chedorlaomer şi a împăraţilor care [erau] cu el, la valea Şave, care [este] valea împăratului.(RO)

Geneza 14:18 Şi Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin; şi el [era] preotul Dumnezeului cel preaînalt.(RO)

Geneza 14:19 Şi l-a binecuvântat şi a spus: Binecuvântat [fie] Avram de Dumnezeul cel preaînalt, stăpânul cerului şi al pământului;(RO)

Geneza 14:20 Şi binecuvântat fie Dumnezeul cel preaînalt care a dat pe duşmanii tăi în mâna ta. Şi [Avram] i-a dat zeciuieli din toate.(RO)

Geneza 14:21 ¶ Şi împăratul Sodomei i-a spus lui Avram: Dă-mi oamenii şi ia bunurile pentru tine.(RO)

Geneza 14:22 Şi Avram a spus împăratului Sodomei: Mi-am înălţat mâna spre DOMNUL, Dumnezeul cel preaînalt, stăpânul cerului şi pământului,(RO)

Geneza 14:23 Că nu voi [lua] de la o aţă chiar până la o curea de sandală şi că nu voi lua nimic din ceea ce [este] al tău, ca nu cumva să spui: Eu l-am făcut pe Avram bogat;(RO)

Geneza 14:24 În afară de ceea ce tinerii au mâncat şi partea oamenilor care au fost cu mine, Aner, Eşcol şi Mamre, lasă-i să îşi ia partea lor.(RO)

Geneza 15:1 După aceste lucruri, cuvântul DOMNULUI a venit la Avram într-o viziune, spunând: Nu te teme Avrame, eu [sunt] scutul tău [şi] răsplata ta peste măsură de mare.(RO)

Geneza 15:2 Şi Avram a spus: Doamne DUMNEZEULE, ce îmi vei da, văzând că mă duc fără copii, iar administratorul casei mele [este] acest Eliezer din Damasc?(RO)

Geneza 15:3 Şi Avram a spus: Iată, nu mi-ai dat nicio sămânţă şi, iată, unul născut în casa mea este moştenitorul meu.(RO)

Geneza 15:4 Şi, iată, cuvântul DOMNULUI [a venit] la el, spunând: Nu acesta va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din propriile tale adâncuri va fi moştenitorul tău.(RO)

Geneza 15:5 Şi l-a dus afară şi a spus: Priveşte acum spre cer şi numără stelele, dacă eşti în stare să le numeri; şi i-a spus: Astfel va fi sămânţa ta.(RO)

Geneza 15:6 Iar el a crezut în DOMNUL, iar [DOMNUL] i-a socotit aceasta pentru dreptate.(RO)

Geneza 15:7 Şi i-a spus: Eu [sunt] DOMNUL care te-a scos din [cetatea] Ur a caldeilor, ca să îţi dau această ţară să o moşteneşti.(RO)

Geneza 15:8 Iar el a spus: Doamne DUMNEZEULE, din ce voi şti că o voi moşteni?(RO)

Geneza 15:9 Iar el i-a spus: Ia-mi o viţea de trei ani şi o capră de trei ani şi un berbec de trei ani şi o turturea şi un pui de porumbel.(RO)

Geneza 15:10 Şi a luat la el toate acestea şi le-a despicat în două şi a aşezat fiecare bucată una în faţa alteia, dar păsările nu le-a despicat.(RO)

Geneza 15:11 Şi când păsările de pradă au coborât peste stârvuri, Avram le-a alungat.(RO)

Geneza 15:12 ¶ Şi când soarele apunea, un somn adânc a căzut peste Avram şi, iată, o groază a unui mare întuneric a căzut peste el.(RO)

Geneza 15:13 Iar [DOMNUL] i-a spus lui Avram: Să ştii cu adevărat că sămânţa ta va fi străină într-o ţară [care] nu [este] a lor şi vor servi pe aceia, iar ei îi vor chinui patru sute de ani;(RO)

Geneza 15:14 Şi de asemenea pe acea naţiune, căreia ei îi vor servi, o voi judeca; şi după aceea vor ieşi [din ea] cu mare avere.(RO)

Geneza 15:15 Iar tu vei merge la părinţii tăi în pace şi vei fi îngropat la o bătrâneţe frumoasă.(RO)

Geneza 15:16 Dar în a patra generaţie vor veni din nou aici, pentru că nelegiuirea amoriţilor nu[ este] încă deplină.(RO)

Geneza 15:17 ¶ Şi s-a întâmplat, după ce soarele a apus şi era întuneric, că iată, un cuptor fumegând şi o lampă arzând au trecut printre acele bucăţi.(RO)

Geneza 15:18 În aceeaşi zi DOMNUL a făcut un legământ cu Avram, spunând: Seminţei tale i-am dat această ţară, de la râul Egiptului până la marele râu, râul Eufrat:(RO)

Geneza 15:19 Cheniţii şi cheniziţii şi cadmoniţii,(RO)

Geneza 15:20 Şi hitiţii şi periziţii şi refaimii,(RO)

Geneza 15:21 Şi amoriţii şi canaaniţii şi ghirgaşiţii şi iebusiţii.(RO)

Geneza 16:1 Acum Sarai, soţia lui Avram, nu îi năştea copii; şi ea avea o roabă, o egipteancă, al cărei nume[ era] Hagar.(RO)

Geneza 16:2 Şi Sarai i-a spus lui Avram: Iată acum, DOMNUL m-a oprit de la a naşte; te rog, intră la servitoarea mea, poate că voi obţine copii prin ea. Şi Avram a dat ascultare vocii lui Sarai.(RO)

Geneza 16:3 Şi Sarai, soţia lui Avram, a luat pe Hagar, servitoarea ei, egipteanca, după ce Avram a locuit zece ani în ţara lui Canaan, şi a dat-o soţului ei, Avram, să fie soţia lui.(RO)

Geneza 16:4 ¶ Şi a intrat la Hagar şi ea a rămas însărcinată; şi când a văzut că a rămas însărcinată, stăpâna ei a fost dispreţuită în ochii ei.(RO)

Geneza 16:5 Şi Sarai i-a spus lui Avram: Răul făcut mie [fie] asupra ta; eu am dat pe servitoarea mea la sânul tău, şi când a văzut ea că a rămas însărcinată, am fost dispreţuită în ochii ei; DOMNUL să judece între mine şi tine.(RO)

Geneza 16:6 Dar Avram i-a spus lui Sarai: Iată, servitoarea ta [este] în mâna ta, fă-i cum îţi place. Şi când Sarai s-a purtat aspru cu ea, ea a fugit de la faţa ei.(RO)

Geneza 16:7 ¶ Şi îngerul DOMNULUI a găsit-o lângă o fântână de apă în pustie, lângă fântâna pe calea spre Şur.(RO)

Geneza 16:8 Şi a spus: Hagar, servitoarea lui Sarai, de unde vii? Şi unde mergi? Iar ea a spus: Fug de la faţa stăpânei mele Sarai.(RO)

Geneza 16:9 Şi îngerul DOMNULUI i-a spus: Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâinile ei.(RO)

Geneza 16:10 Şi îngerul DOMNULUI i-a spus: Voi înmulţi sămânţa ta peste măsură, încât nu va [putea] fi numărată din cauza mulţimii [ei].(RO)

Geneza 16:11 Şi îngerul DOMNULUI i-a spus: Iată, [eşti] însărcinată şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Ismael, pentru că DOMNUL a auzit necazul tău.(RO)

Geneza 16:12 Şi el va fi un om sălbatic, mâna lui [va fi] împotriva fiecărui om şi mâna fiecărui om împotriva lui şi va locui în faţa tuturor fraţilor săi.(RO)

Geneza 16:13 Şi ea a chemat numele DOMNULUI care i-a vorbit: Tu, Dumnezeu, mă vezi, pentru că ea a spus: Nu am privit de asemenea aici spatele celui care mă vede?(RO)

Geneza 16:14 De aceea fântâna a fost numită Beerlahairoi; iată, [este] între Cades şi Bered.(RO)

Geneza 16:15 ¶ Şi Hagar a născut lui Avram un fiu şi Avram a pus fiului său, pe care Hagar l-a născut, numele Ismael.(RO)

Geneza 16:16 Şi Avram [era] în vârstă de optzeci şi şase de ani când Hagar a născut pe Ismael lui Avram.(RO)

Geneza 17:1 Şi când Avram era în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, DOMNUL s-a arătat lui Avram şi i-a spus: Eu [sunt] Dumnezeul cel Atotputernic, umblă înaintea mea şi fii desăvârşit.(RO)

Geneza 17:2 Şi voi face legământul meu între mine şi tine şi te voi înmulţi peste măsură.(RO)

Geneza 17:3 Şi Avram a căzut [cu] faţa sa la [pământ] şi Dumnezeu a vorbit cu el, spunând:(RO)

Geneza 17:4 Cât despre mine, iată, legământul meu [este] cu tine şi tu vei fi tată al multor naţiuni.(RO)

Geneza 17:5 Şi nu va mai fi chemat numele tău Avram, ci numele tău va fi Avraam, pentru că te-am făcut tată al multor naţiuni.(RO)

Geneza 17:6 Şi te voi face peste măsură de roditor şi voi face naţiuni din tine şi împăraţi vor ieşi din tine.(RO)

Geneza 17:7 Şi voi întemeia legământul meu între mine şi tine şi sămânţa ta după tine în generaţiile lor, ca legământ fără de sfârşit, pentru a-ţi fi Dumnezeu ţie şi seminţei tale după tine.(RO)

Geneza 17:8 Şi îţi voi da ţie şi seminţei tale după tine ţara în care eşti străin, toată ţara lui Canaan, ca stăpânire fără de sfârşit; şi voi fi Dumnezeul lor.(RO)

Geneza 17:9 ¶ Şi Dumnezeu i-a spus lui Avraam: Tu, aşadar, vei ţine legământul meu, tu şi sămânţa ta după tine, în generaţiile lor.(RO)

Geneza 17:10 Acesta [este] legământul meu, pe care voi îl veţi ţine, între mine şi tine şi sămânţa ta după tine: Fiecare copil de parte bărbătească dintre voi va fi circumcis.(RO)

Geneza 17:11 Şi veţi circumcide pielea prepuţului vostru şi aceasta va fi un semn al legământului dintre mine şi voi.(RO)

Geneza 17:12 Şi cel ce este în vârstă de opt zile va fi circumcis între voi, fiecare copil de parte bărbătească în generaţiile voastre, cel născut în casă, sau cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu [este] din sămânţa ta.(RO)

Geneza 17:13 Cel născut în casa ta şi cel cumpărat cu banii tăi trebuie să fie circumcis, şi legământul meu va fi în carnea voastră ca legământ fără de sfârşit.(RO)

Geneza 17:14 Şi copilul de parte bărbătească necircumcis, a cărui piele a prepuţului său nu este circumcisă, acel suflet va fi stârpit din poporul său; el a rupt legământul meu.(RO)

Geneza 17:15 ¶ Şi Dumnezeu i-a spus lui Avraam: Cât despre Sarai, soţia ta, nu vei [mai] chema numele ei Sarai, ci Sara [va fi] numele ei.(RO)

Geneza 17:16 Şi o voi binecuvânta şi de asemenea îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta şi ea va fi [o mamă] de naţiuni, împăraţi de popoare vor ieşi din ea.(RO)

Geneza 17:17 Atunci Avraam a căzut [cu] faţa sa la [pământ] şi a râs şi a spus în inima lui: Îi va fi născut [un copil] celui ce este în vârstă de o sută de ani? Şi va naşte Sara, care are nouăzeci de ani?(RO)

Geneza 17:18 Şi Avraam i-a spus lui Dumnezeu: O, de ar putea trăi Ismael înaintea ta!(RO)

Geneza 17:19 Şi Dumnezeu a spus: Sara, soţia ta, într-adevăr, îţi va naşte un fiu şi îi vei pune numele Isaac; şi voi întemeia legământul meu cu el, ca legământ fără de sfârşit, [şi] cu sămânţa lui după el.(RO)

Geneza 17:20 Şi cât despre Ismael, te-am auzit: Iată, l-am binecuvântat şi îl voi face roditor şi îl voi înmulţi peste măsură, doisprezece prinţi va naşte şi îl voi face o mare naţiune.(RO)

Geneza 17:21 Dar legământul meu îl voi întemeia cu Isaac, pe care Sara ţi-l va naşte la timpul cuvenit, în anul viitor.(RO)

Geneza 17:22 Şi a terminat de vorbit cu el, iar Dumnezeu s-a înălţat de la Avraam.(RO)

Geneza 17:23 ¶ Şi Avraam a luat pe Ismael, fiul său, şi pe toţi cei născuţi în casa lui şi pe toţi cei cumpăraţi cu banii lui, fiecare parte bărbătească între oamenii casei lui Avraam, şi a circumcis pielea prepuţului lor chiar în aceeaşi zi, aşa cum Dumnezeu îi spusese.(RO)

Geneza 17:24 Şi Avraam [era] în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani când a fost circumcis în pielea prepuţului său.(RO)

Geneza 17:25 Şi Ismael, fiul său, avea treisprezece ani când a fost circumcis în pielea prepuţului său.(RO)

Geneza 17:26 Chiar în aceeaşi zi a fost Avraam circumcis şi Ismael, fiul său.(RO)

Geneza 17:27 Şi toţi oamenii din casa lui, născuţi în casă şi cumpăraţi cu bani de la străin, au fost circumcişi împreună cu el.(RO)

Geneza 18:1 Şi DOMNUL i s-a arătat în câmpiile lui Mamre şi [Avraam] şedea în uşa cortului, în arşiţa zilei.(RO)

Geneza 18:2 Şi şi-a ridicat ochii şi a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare lângă el; şi când [i-]a văzut, a alergat de la uşa cortului să îi întâmpine şi s-a aplecat la pământ,(RO)

Geneza 18:3 Şi a spus: Domnul meu, dacă am găsit acum favoare înaintea ochilor tăi, te rog, nu trece de la servitorul tău;(RO)

Geneza 18:4 Lăsaţi să se aducă puţină apă, vă rog, şi spălaţi-vă picioarele şi odihniţi-vă sub pom;(RO)

Geneza 18:5 Şi voi aduce o bucată de pâine şi mângâiaţi-vă inimile; după aceea veţi trece mai departe, fiindcă de aceea aţi venit voi la servitorul vostru. Iar ei au spus: Aşa să faci, precum ai spus.(RO)

Geneza 18:6 Şi Avraam s-a grăbit în cort la Sara şi a spus: Pregăteşte repede trei măsuri din floarea făinii, frământ[-o] şi fă turte pe vatră.(RO)

Geneza 18:7 Şi Avraam a alergat la cireadă şi a adus un viţel fraged şi bun şi [l-]a dat unui tânăr, iar acesta s-a grăbit să îl pregătească.(RO)

Geneza 18:8 Şi a luat unt şi lapte şi viţelul pe care l-a pregătit şi [l-]a pus înaintea lor şi a stat în picioare lângă ei sub pom şi au mâncat.(RO)

Geneza 18:9 ¶ Iar ei i-au spus: Unde [este] Sara, soţia ta? Iar el a spus: Iată, în cort.(RO)

Geneza 18:10 Iar el a spus: Eu cu adevărat mă voi întoarce la tine, conform timpului vieţii; şi, iată, Sara, soţia ta, va avea un fiu. Şi Sara a auzit [aceasta] în uşa cortului, care [era] în spatele lui.(RO)

Geneza 18:11 Acum Avraam şi Sara [erau] bătrâni [şi] mult înaintaţi în vârstă [şi] a încetat a mai fi cu Sara, conform rânduielii femeilor.(RO)

Geneza 18:12 De aceea Sara a râs în ea însăşi, spunând: După ce am îmbătrânit să mai am eu plăcere, domnul meu fiind şi el bătrân?(RO)

Geneza 18:13 Şi DOMNUL i-a spus lui Avraam: Pentru ce a râs Sara, spunând: Cu adevărat să nasc eu, care sunt bătrână?(RO)

Geneza 18:14 Este vreun lucru prea greu pentru DOMNUL? La timpul rânduit mă voi întoarce la tine, conform timpului vieţii; şi Sara va avea un fiu.(RO)

Geneza 18:15 Atunci Sara a negat, spunând: Nu am râs: pentru că îi era teamă. Dar el a spus: Ba da, ai râs.(RO)

Geneza 18:16 ¶ Şi oamenii s-au ridicat de acolo şi au privit spre Sodoma: Şi Avraam a mers cu ei să îi conducă pe cale.(RO)

Geneza 18:17 Şi DOMNUL a spus: Voi ascunde eu de Avraam ceea ce fac,(RO)

Geneza 18:18 Văzând că Avraam cu adevărat va deveni o naţiune mare şi puternică şi toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate în el?(RO)

Geneza 18:19 Pentru că îl cunosc că va porunci copiilor săi şi casei lui după el şi ei vor ţine calea DOMNULUI, pentru a face dreptate şi judecată, ca DOMNUL să aducă peste Avraam ceea ce a vorbit despre el.(RO)

Geneza 18:20 Şi DOMNUL a spus: Pentru că strigătul Sodomei şi Gomorei este mare şi pentru că păcatul lor este foarte apăsător,(RO)

Geneza 18:21 Voi coborî acum şi voi vedea dacă au făcut în întregime conform cu strigătul ei, ce a venit până la mine; şi dacă nu, voi şti.(RO)

Geneza 18:22 Şi bărbaţii şi-au întors feţele de acolo şi au mers spre Sodoma, dar Avraam mai stătea [încă] în picioare înaintea DOMNULUI.(RO)

Geneza 18:23 ¶ Şi Avraam s-a apropiat şi a spus: Vei nimici de asemenea pe cel drept cu cel stricat?(RO)

Geneza 18:24 De ar fi cumva cincizeci de drepţi înăuntrul cetăţii: vei nimici de asemenea şi nu vei cruţa locul pentru cei cinzeci de drepţi care [sunt] în el?(RO)

Geneza 18:25 Departe de tine fie să faci astfel, să ucizi pe cel drept cu cel stricat şi cel drept să fie ca cel stricat, departe de tine fie aceasta. Nu va face dreptate Judecătorul întregului pământ?(RO)

Geneza 18:26 Iar DOMNUL a spus: Dacă găsesc în Sodoma cincizeci de drepţi înăuntrul cetăţii, atunci voi cruţa tot acel loc din cauza lor.(RO)

Geneza 18:27 Şi Avraam a răspuns şi a zis: Iată acum, cutez să vorbesc Domnului, [eu,] care [sunt doar] ţărână şi cenuşă;(RO)

Geneza 18:28 De ar lipsi cumva cinci din cei cincizeci de drepţi: vei distruge toată cetatea [pentru lipsa a] cinci? Iar el a spus: Dacă găsesc acolo patruzeci şi cinci, nu [o] voi distruge.(RO)

Geneza 18:29 Şi i-a vorbit din nou şi a spus: De ar fi cumva patruzeci găsiţi acolo. Iar el a spus: Nu voi face [aceasta] din cauza [celor ]patruzeci.(RO)

Geneza 18:30 Iar el i-a spus: Să nu se mânie Domnul şi voi vorbi: De ar fi cumva treizeci găsiţi acolo. Iar el a spus: Nu voi face [aceasta], dacă găsesc treizeci acolo.(RO)

Geneza 18:31 Iar el a spus: Iată acum, eu cutez să vorbesc Domnului: De ar fi cumva douăzeci găsiţi acolo. Iar el a spus: Nu [o] voi distruge din cauza a douăzeci.(RO)

Geneza 18:32 Iar el a spus: Să nu se mânie Domnul şi voi mai vorbi doar de această dată: De ar fi cumva [doar] zece găsiţi acolo. Iar el a spus: Nu[ o] voi distruge din cauza a zece.(RO)

Geneza 18:33 Şi DOMNUL a plecat imediat după ce a încetat să vorbească îndeaproape cu Avraam şi Avraam s-a întors la locul său.(RO)

Geneza 19:1 Şi pe seară, doi îngeri au venit la Sodoma; şi Lot şedea în poarta Sodomei; şi Lot, văzându[-i], s-a ridicat să îi întâmpine şi s-a aplecat cu faţa sa la pământ;(RO)

Geneza 19:2 Şi a spus: Iată acum, domnii mei, abateţi-vă, vă rog, în casa servitorului vostru şi rămâneţi toată noaptea şi spălaţi-vă picioarele şi vă veţi trezi devreme să mergeţi pe căile voastre. Iar ei au spus: Nu, ci vom sta în stradă toată noaptea.(RO)

Geneza 19:3 Dar el a insistat pe lângă ei foarte mult şi s-au abătut la el şi au intrat în casa lui şi a făcut pentru ei un ospăţ şi a copt azimă şi au mâncat.(RO)

Geneza 19:4 ¶ Dar înainte să se culce, bărbaţii cetăţii, bărbaţii din Sodoma, au încercuit casa, deopotrivă bătrâni şi tineri, tot poporul din fiecare parte [a cetăţii];(RO)

Geneza 19:5 Şi au chemat pe Lot şi i-au spus: Unde [sunt] bărbaţii care au venit la tine în această noapte? Scoate-i afară la noi să îi cunoaştem.(RO)

Geneza 19:6 Şi Lot a ieşit la uşă la ei şi a închis uşa după el.(RO)

Geneza 19:7 Şi a spus: Vă rog, fraţilor, nu faceţi o astfel de stricăciune.(RO)

Geneza 19:8 Iată acum, am două fete care nu au cunoscut bărbat; lăsaţi-mă, vă rog, să le scot la voi şi faceţi-le precum [este] bine în ochii voştri, numai acestor bărbaţi nu [le] faceţi nimic, căci pentru aceasta au venit sub umbra acoperişului meu.(RO)

Geneza 19:9 Dar ei au spus: Dă-te înapoi. Şi au spus [din nou]: Acesta a venit să locuiască temporar şi voieşte să fie judecător, acum ne vom purta mai rău cu tine decât cu ei. Şi împingeau cu putere asupra bărbatului, [adică] Lot, şi s-au apropiat să spargă uşa.(RO)

Geneza 19:10 Dar bărbaţii şi-au întins mâna şi l-au tras pe Lot în casă la ei şi au închis uşa.(RO)

Geneza 19:11 Şi au lovit pe bărbaţii care [erau] la uşa casei cu orbire, deopotrivă pe mici şi mari, astfel că se osteneau să găsească uşa.(RO)

Geneza 19:12 ¶ Şi bărbaţii i-au spus lui Lot: Mai ai pe cineva aici? Ginere şi fiii tăi şi fiicele tale şi pe oricine ai în cetate, scoate[-i] din acest loc,(RO)

Geneza 19:13 Pentru că vom distruge acest loc, deoarece strigătul lor a crescut mult înaintea feţei DOMNULUI şi DOMNUL ne-a trimis să îl distrugem.(RO)

Geneza 19:14 Şi Lot a ieşit şi a vorbit ginerilor săi, care erau căsătoriţi cu fiicele lui, şi a spus: Ridicaţi-vă, ieşiţi din acest loc, pentru că DOMNUL va distruge această cetate. Dar el părea înaintea ginerilor săi ca unul care batjocorea.(RO)

Geneza 19:15 ¶ Şi când s-a făcut dimineaţa, atunci îngerii au grăbit pe Lot, spunând: Ridică-te, ia pe soţia ta şi pe cele două fiice ale tale, care sunt aici, ca să nu fii mistuit în nelegiuirea cetăţii.(RO)

Geneza 19:16 Şi în timp ce el întârzia, bărbaţii au apucat mâna lui şi mâna soţiei lui şi mâna celor două fiice ale lui, DOMNUL fiind milostiv cu el, şi l-au scos şi l-au aşezat în afara cetăţii.(RO)

Geneza 19:17 ¶ Şi s-a întâmplat, după ce i-au scos afară, că a spus: Scapă-ţi viaţa; nu privi înapoia ta, nici nu sta în câmpie deschisă, scapă la munte ca nu cumva să fii mistuit.(RO)

Geneza 19:18 Şi Lot le-a spus: Nu! Te rog, Domnul meu;(RO)

Geneza 19:19 Iată acum, servitorul tău a găsit har înaintea ochilor tăi şi ai preamărit mila ta, pe care mi-ai arătat-o salvându-mi viaţa; şi nu pot să scap la munte, ca nu cumva ceva rău să mă prindă şi să mor;(RO)

Geneza 19:20 Iată acum, această cetate [este] aproape, să scap la [ea] şi aceasta [este] una mică: Te rog, lasă-mă să scap într-acolo, (nu [este] aceasta una mică?) şi sufletul meu va trăi.(RO)

Geneza 19:21 Iar el i-a spus: Vezi, te-am acceptat şi în acest lucru, că nu voi dărâma această cetate, pentru care ai vorbit.(RO)

Geneza 19:22 Grăbeşte-te, scapă într-acolo, pentru că nu pot face nimic până ce vei fi ajuns acolo. De aceea s-a pus numele cetăţii, Ţoar.(RO)

Geneza 19:23 ¶ Soarele se ridica deasupra pământului când Lot a intrat în Ţoar.(RO)

Geneza 19:24 Atunci DOMNUL a plouat peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la DOMNUL din cer;(RO)

Geneza 19:25 Şi a dărâmat acele cetăţi şi toată câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor şi ceea ce creştea pe pământ.(RO)

Geneza 19:26 ¶ Dar soţia lui a privit înapoi din spatele lui şi a devenit un stâlp de sare.(RO)

Geneza 19:27 Şi Avraam s-a sculat devreme dimineaţa şi [a mers] spre locul unde a stat în picioare înaintea DOMNULUI;(RO)

Geneza 19:28 Şi a privit spre Sodoma şi Gomora şi spre tot ţinutul câmpiei; şi a privit şi, iată, fumul ţinutului se ridica precum fumul unui cuptor.(RO)

Geneza 19:29 ¶ Şi s-a întâmplat, când Dumnezeu a distrus cetăţile câmpiei, că Dumnezeu şi-a amintit de Avraam şi a trimis pe Lot afară din mijlocul dărâmării, când el a dărâmat cetăţile în care Lot a locuit.(RO)

Geneza 19:30 Şi Lot s-a urcat din Ţoar şi a locuit în munte şi cele două fiice ale lui cu el, pentru că s-a temut să locuiască în Ţoar şi a locuit într-o peşteră, el şi cele două fiice ale lui.(RO)

Geneza 19:31 Şi cea întâi născută i-a spus celei mai tinere: Tatăl nostru [este] bătrân şi nu [este] un bărbat pe pământ să intre la noi, după obiceiul întregului pământ;(RO)

Geneza 19:32 Vino, să facem pe tatăl nostru să bea vin şi ne vom culca cu el, ca să păstrăm o sămânţă a tatălui nostru.(RO)

Geneza 19:33 Şi ele au făcut pe tatăl lor să bea vin în acea noapte şi cea întâi născută a intrat şi s-a culcat cu tatăl ei; şi el nu şi-a dat seama când s-a culcat ea, nici când s-a ridicat.(RO)

Geneza 19:34 Şi s-a întâmplat a doua zi, că cea întâi născută i-a spus celei mai tinere: Iată, m-am culcat noaptea trecută cu tatăl meu; hai să îl facem să bea vin şi în această noapte şi intră [şi] culcă-te cu el, ca să păstrăm o sămânţă a tatălui nostru.(RO)

Geneza 19:35 Şi ele au făcut pe tatăl lor să bea vin şi în acea noapte; şi cea tânără s-a ridicat şi s-a culcat cu el; şi el nu şi-a dat seama când ea s-a culcat, nici când s-a ridicat.(RO)

Geneza 19:36 Astfel au fost amândouă fiicele lui Lot însărcinate prin tatăl lor.(RO)

Geneza 19:37 Şi cea întâi născută a născut un fiu şi i-a pus numele Moab; el [este] tatăl moabiţilor până în această zi.(RO)

Geneza 19:38 Şi cea mai tânără de asemenea a născut un fiu şi i-a pus numele Ben-ami; el [este] tatăl copiilor lui Amon până în această zi.(RO)

Geneza 20:1 Şi Avraam a călătorit de acolo spre ţinutul de sud şi s-a aşezat între Cades şi Şur şi a locuit temporar în Gherar.(RO)

Geneza 20:2 Şi Avraam a spus despre Sara, soţia lui: Ea [este] sora mea; şi Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis şi a luat pe Sara.(RO)

Geneza 20:3 ¶ Dar Dumnezeu a venit la Abimelec într-un vis, noaptea, şi i-a spus: Iată, [eşti ]un om mort, din cauza femeii pe care ai luat-o, pentru că ea [este] soţia unui bărbat.(RO)

Geneza 20:4 Dar Abimelec nu se apropiase de ea şi a spus: Doamne, vei ucide de asemenea o naţiune dreaptă?(RO)

Geneza 20:5 Nu mi-a spus el: Ea [este] sora mea? Şi ea, chiar ea însăşi a spus: El [este] fratele meu; în integritatea inimii mele şi în nevinovăţia mâinilor mele am făcut aceasta.(RO)

Geneza 20:6 Şi Dumnezeu i-a spus într-un vis: Da, ştiu că ai făcut aceasta în integritatea inimii tale, pentru că de asemenea te-am oprit de la păcătuire împotriva mea; de aceea nu te-am lăsat să o atingi.(RO)

Geneza 20:7 De aceea acum dă înapoi bărbatului pe soţia [lui]; căci [este] profet şi se va ruga pentru tine şi vei trăi; dar dacă nu [o] dai înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi toţi ai tăi.(RO)

Geneza 20:8 ¶ Astfel Abimelec s-a sculat devreme dimineaţa şi a chemat pe toţi servitorii săi şi a spus toate aceste lucruri în urechile lor şi oamenii s-au temut foarte tare.(RO)

Geneza 20:9 Apoi Abimelec l-a chemat pe Avraam şi i-a spus: Ce ne-ai făcut? Şi cu ce te-am ofensat că ai adus asupra mea şi a împărăţiei mele un mare păcat? Tu mi-ai făcut lucruri care nu trebuiau făcute.(RO)

Geneza 20:10 Şi Abimelec i-a spus lui Avraam: Ce ai văzut, de ai făcut acest lucru?(RO)

Geneza 20:11 Şi Avraam a spus: Pentru că am gândit: Cu adevărat teama de Dumnezeu nu [este] în acest loc; şi mă vor ucide din cauza soţiei mele.(RO)

Geneza 20:12 Şi totuşi într-adevăr [ea este] sora mea; ea [este] fiica tatălui meu, dar nu [este] fiica mamei mele; şi ea a devenit soţia mea.(RO)

Geneza 20:13 Şi s-a întâmplat, [pe] când Dumnezeu m-a făcut să rătăcesc din casa tatălui meu, că i-am spus: Aceasta [să fie] bunăvoinţa ta pe care să mi-o arăţi; în fiecare loc unde vom ajunge, spune despre mine: El [este] fratele meu.(RO)

Geneza 20:14 ¶ Şi Abimelec a luat oi şi boi şi servitori şi servitoare şi [i-]a dat lui Avraam; şi i-a dat înapoi pe Sara, soţia sa.(RO)

Geneza 20:15 Şi Abimelec a spus: Iată, ţara mea este înaintea ta, locuieşte unde îţi place.(RO)

Geneza 20:16 Şi Sarei i-a spus: Iată, am dat fratelui tău o mie de arginţi; iată, el îţi [este] o acoperitoare a ochilor, pentru toţi cei ce [sunt] cu tine şi cu toţi [ceilalţi]; astfel a fost ea mustrată.(RO)

Geneza 20:17 Astfel Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a vindecat pe Abimelec şi pe soţia lui şi pe servitoarele lui; şi ele au născut [copii].(RO)

Geneza 20:18 Pentru că DOMNUL a închis de tot toate pântecele femeilor din casa lui Abimelec, din cauza Sarei, soţia lui Avraam.(RO)

Geneza 21:1 Şi DOMNUL a vizitat-o pe Sara aşa cum a spus; şi DOMNUL a făcut Sarei aşa cum el a vorbit.(RO)

Geneza 21:2 Căci Sara a rămas însărcinată şi a născut un fiu lui Avraam la bătrâneţile lui, la timpul cuvenit despre care Dumnezeu îi vorbise.(RO)

Geneza 21:3 Şi Avraam i-a pus fiului său, care i-a fost născut, pe care Sara i l-a născut, numele Isaac.(RO)

Geneza 21:4 Şi Avraam a circumcis pe fiul său Isaac când pruncul avea opt zile, aşa cum Dumnezeu i-a poruncit.(RO)

Geneza 21:5 Şi Avraam era în vârstă de o sută de ani când i s-a născut fiul său Isaac.(RO)

Geneza 21:6 Şi Sara a spus: Dumnezeu m-a făcut să râd, [aşa că] toţi cei ce vor auzi vor râde împreună cu mine.(RO)

Geneza 21:7 Şi ea a spus: Cine ar fi spus lui Avraam, că Sara ar alăpta copii? Pentru că [i-]am născut un fiu la bătrâneţile sale.(RO)

Geneza 21:8 Şi copilul a crescut şi a fost înţărcat şi Avraam a făcut un mare ospăţ în ziua în care Isaac a fost înţărcat.(RO)

Geneza 21:9 ¶ Şi Sara a văzut pe fiul lui Hagar, egipteanca, pe care aceasta îl născuse lui Avraam, batjocorind.(RO)

Geneza 21:10 De aceea i-a spus lui Avraam: Alungă pe această roabă şi pe fiul ei, pentru că fiul acestei roabe nu va fi moştenitor împreună cu fiul meu, cu Isaac.(RO)

Geneza 21:11 Şi lucrul a fost foarte dureros înaintea ochilor lui Avraam, din cauza fiului său.(RO)

Geneza 21:12 Şi Dumnezeu i-a spus lui Avraam: Să nu fie acest lucru dureros înaintea ochilor tăi din cauza băiatului şi din cauza roabei tale; în tot ce Sara ţi-a spus, dă ascultare vocii ei, pentru că în Isaac se va chema sămânţa ta.(RO)

Geneza 21:13 Şi de asemenea din fiul roabei voi face o naţiune, pentru că el [este] sămânţa ta.(RO)

Geneza 21:14 ¶ Şi Avraam s-a sculat devreme dimineaţa şi a luat pâine şi un burduf de apă şi copilul şi l-a dat lui Hagar, punându-l pe umărul ei; şi a trimis-o şi ea a plecat şi a rătăcit în pustia Beer-Şeba.(RO)

Geneza 21:15 Şi apa s-a terminat din burduf şi ea a lepădat copilul sub unul dintre tufişuri.(RO)

Geneza 21:16 Şi a mers şi s-a aşezat jos înaintea [lui] la depărtare de el, cam cât ar trage un arcaş, pentru că spunea: Să nu văd moartea copilului. Şi s-a aşezat înaintea [lui] şi şi-a înălţat vocea şi a plâns.(RO)

Geneza 21:17 Şi Dumnezeu a auzit vocea băiatului; şi îngerul lui Dumnezeu a chemat pe Hagar din cer şi i-a spus: Ce îţi este, Hagar? Nu te teme, pentru că Dumnezeu a auzit vocea băiatului acolo unde [este] el.(RO)

Geneza 21:18 Scoală-te, ridică băiatul şi ţine-l în mână, pentru că îl voi face o mare naţiune.(RO)

Geneza 21:19 Şi Dumnezeu i-a deschis ochii şi ea a văzut o fântână de apă; şi s-a dus şi a umplut burduful cu apă şi a dat băiatului să bea.(RO)

Geneza 21:20 Şi Dumnezeu a fost cu băiatul; şi a crescut şi a locuit în pustie şi a devenit arcaş.(RO)

Geneza 21:21 Şi a locuit în pustia Paran şi mama lui i-a luat o soţie din ţara Egiptului.(RO)

Geneza 21:22 ¶ Şi s-a întâmplat în acel timp, că Abimelec şi Picol, căpetenia oştirii sale, i-au vorbit lui Avraam, spunând: Dumnezeu este cu tine în tot ceea ce faci;(RO)

Geneza 21:23 De aceea acum jură-mi aici pe Dumnezeu că nu vei trata cu falsitate cu mine, nici cu fiul meu, nici cu fiul fiului meu, [ci] conform bunătăţii pe care ţi-am făcut-o, îmi vei face [şi tu] mie şi ţării în care ai locuit temporar.(RO)

Geneza 21:24 Şi Avraam a spus: Jur.(RO)

Geneza 21:25 Şi Avraam a mustrat pe Abimelec din cauza unei fântâni de apă, pe care servitorii lui Abimelec au luat-o cu violenţă.(RO)

Geneza 21:26 Şi Abimelec a spus: Nu am ştiut cine a făcut acest lucru, nici tu nu mi-ai spus, nici nu am auzit [de aceasta], decât astăzi.(RO)

Geneza 21:27 Şi Avraam a luat oi şi boi şi le-a dat lui Abimelec; şi amândoi au făcut un legământ.(RO)

Geneza 21:28 Şi Avraam a pus şapte mieluşele din turmă la o parte.(RO)

Geneza 21:29 Şi Abimelec i-a spus lui Avraam: Ce [înseamnă] aceste şapte mieluşele pe care le-ai pus la o parte?(RO)

Geneza 21:30 Iar el a spus: [Aceste ]şapte mieluşele [le] vei lua din mâna mea, ca ele să fie o mărturie pentru mine, că am săpat această fântână.(RO)

Geneza 21:31 Pentru aceasta el a numit acel loc Beer-Şeba, pentru că acolo au jurat amândoi.(RO)

Geneza 21:32 Astfel au făcut un legământ la Beer-Şeba, apoi Abimelec s-a ridicat şi Picol, căpetenia oştirii sale, şi s-au întors în ţara filistenilor.(RO)

Geneza 21:33 ¶ Şi [Avraam] a sădit un crâng în Beer-Şeba şi a chemat acolo numele DOMNULUI, Dumnezeul cel veşnic.(RO)

Geneza 21:34 Şi Avraam a locuit temporar în ţara filistenilor multe zile.(RO)

Geneza 22:1 Şi s-a întâmplat după aceste lucruri, că Dumnezeu l-a încercat pe Avraam şi i-a spus: Avraam; iar [el] a spus: Iată-mă.(RO)

Geneza 22:2 Iar el a spus: Ia acum pe fiul tău, pe singurul tău [fiu], Isaac, pe care îl iubeşti, şi du-te în ţinutul Moria; şi adu-l acolo ca o ofrandă arsă pe unul din munţii pe care ţi-l voi spune.(RO)

Geneza 22:3 ¶ Şi Avraam s-a sculat devreme dimineaţa şi a înşeuat măgarul său şi a luat doi dintre tinerii săi cu el şi pe Isaac, fiul său, şi a despicat lemnele pentru ofranda arsă şi s-a ridicat şi a mers la locul despre care Dumnezeu îi spusese.(RO)

Geneza 22:4 Apoi în a treia zi Avraam şi-a ridicat ochii şi a văzut locul de departe.(RO)

Geneza 22:5 Şi Avraam a spus tinerilor săi: Staţi aici cu măgarul; şi eu şi băiatul vom merge acolo şi ne vom închina şi ne vom întoarce la voi.(RO)

Geneza 22:6 Şi Avraam a luat lemnele ofrandei arse şi [l]-a pus pe Isaac, fiul său; şi a luat focul în mâna sa şi un cuţit; şi au mers amândoi împreună.(RO)

Geneza 22:7 Şi Isaac i-a vorbit tatălui său, Avraam, şi a zis: Tată; iar el a spus: Iată-mă, fiul meu. Iar el a spus: Iată, focul şi lemnele, dar unde [este] mielul pentru ofranda arsă?(RO)

Geneza 22:8 Şi Avraam a spus: Fiul meu, Dumnezeu însuşi se va îngriji de mielul pentru ofranda arsă; astfel au mers amândoi împreună.(RO)

Geneza 22:9 Şi au ajuns la locul despre care Dumnezeu îi spusese; şi Avraam a zidit un altar acolo şi a pus lemnele în ordine şi a legat pe Isaac, fiul său, şi l-a pus pe altar deasupra lemnelor.(RO)

Geneza 22:10 Şi Avraam şi-a întins mâna şi a luat cuţitul să înjunghie pe fiul său.(RO)

Geneza 22:11 ¶ Şi îngerul DOMNULUI a strigat către el din cer şi a spus: Avraame, Avraame; iar el a spus: Iată-mă.(RO)

Geneza 22:12 Şi a spus: Nu pune mâna pe băiat, nici nu îi face nimic, pentru că acum ştiu că te temi de Dumnezeu, văzând că nu ai cruţat pe fiul tău, singurul tău [fiu], pentru mine.(RO)

Geneza 22:13 Şi Avraam şi-a ridicat ochii şi a privit şi, iată, în spatele [lui] un berbec prins cu coarnele într-un desiş; şi Avraam a mers şi a luat berbecul şi l-a adus ca o ofrandă arsă în locul fiului său.(RO)

Geneza 22:14 Şi Avraam a pus numele acelui loc, Iehova-Iire, aşa cum este spus [până] în ziua de azi: În muntele DOMNULUI [îngrijirea] se va vedea.(RO)

Geneza 22:15 ¶ Şi îngerul DOMNULUI a strigat din cer către Avraam a doua oară,(RO)

Geneza 22:16 Şi a spus: Pe mine însumi am jurat, spune DOMNUL, pentru că ai făcut acest lucru şi nu ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău [fiu];(RO)

Geneza 22:17 De aceea binecuvântând te voi binecuvânta şi înmulţind voi înmulţi sămânţa ta ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni poarta duşmanilor săi.(RO)

Geneza 22:18 Şi în sămânţa ta toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai ascultat de vocea mea.(RO)

Geneza 22:19 Aşa că Avraam s-a întors la tinerii săi şi s-au sculat şi au mers împreună la Beer-Şeba; şi Avraam a locuit la Beer-Şeba.(RO)

Geneza 22:20 ¶ Şi s-a întâmplat, după aceste lucruri, că i s-a spus lui Avraam, zicând: Iată, Milca a născut şi ea copii fratelui tău, Nahor;(RO)

Geneza 22:21 Uţ, primul său născut, şi Buz, fratele său, şi Chemuel, tatăl lui Aram,(RO)

Geneza 22:22 Şi Chesed şi Hazo şi Pildaş şi Iidlaf şi Betuel.(RO)

Geneza 22:23 Şi Betuel a născut pe Rebeca; pe aceştia opt Milca i-a născut lui Nahor, fratele lui Avraam.(RO)

Geneza 22:24 Şi concubina sa, al cărei nume [era] Reuma, a născut de asemenea pe Tebah şi pe Gaham şi pe Tahaş şi pe Maaca.(RO)

Geneza 23:1 [Moartea Sarei] Şi Sara era în vârstă de o sută douăzeci şi şapte de ani, [aceştia au] [fost] anii vieţii lui Sara.(RO)

Geneza 23:2 Şi Sara a murit în Chiriatarba, adică Hebron, în ţara lui Canaan; şi Avraam a venit să jelească pe Sara şi să o plângă.(RO)

Geneza 23:3 ¶ Şi Avraam a stat în picioare înaintea moartei sale şi a vorbit fiilor lui Het, spunând:(RO)

Geneza 23:4 Eu [sunt] străin şi locuitor temporar cu voi, daţi-mi în stăpânire un loc de îngropare între voi, ca să înmormântez moarta mea dinaintea feţei mele.(RO)

Geneza 23:5 Şi copiii lui Het au răspuns lui Avraam, spunându-i:(RO)

Geneza 23:6 Ascultă-ne, domnul meu: tu [eşti] un prinţ puternic printre noi; îngroapă-ţi moarta în cel mai ales dintre mormintele noastre; niciunul din noi nu va opri de la tine mormântul său, să îţi îngropi moarta.(RO)

Geneza 23:7 Şi Avraam s-a ridicat şi s-a aplecat [până la pământ] înaintea poporului ţării, [înaintea] copiilor lui Het.(RO)

Geneza 23:8 Şi a vorbit îndeaproape cu ei, spunând: Dacă aceasta este dorinţa voastră, să înmormântez moarta mea dinaintea feţei mele, ascultaţi-mă şi rugaţi pentru mine pe Efron, fiul lui Ţohar,(RO)

Geneza 23:9 Ca să îmi dea peştera din Macpela, pe care o are, care [este] la capătul câmpului său; pentru atâţia bani cât merită aceasta, să mi-o dea în stăpânire ca loc de îngropare printre voi.(RO)

Geneza 23:10 Şi Efron locuia printre copiii lui Het; şi Efron hititul a răspuns lui Avraam în auzul copiilor lui Het, al tuturor celor ce intrau la poarta cetăţii sale, spunând:(RO)

Geneza 23:11 Nu, domnul meu, ascultă-mă, câmpul ţi-l dau şi peştera care [este] în el, pe aceasta ţi-o dau; înaintea ochilor fiilor poporului meu ţi-o dau, înmormântează-ţi moarta.(RO)

Geneza 23:12 Şi Avraam s-a aplecat [până la pământ] înaintea poporului ţării.(RO)

Geneza 23:13 Şi i-a vorbit lui Efron în auzul poporului ţării, spunând: Dar dacă [mi-l vei da], te rog ascultă-mă, îţi voi da bani pentru câmp; ia[-i ]de la mine şi îmi voi înmormânta moarta acolo.(RO)

Geneza 23:14 Şi Efron a răspuns lui Avraam, spunându-i:(RO)

Geneza 23:15 Domnul meu, dă-mi ascultare, pământul [merită] patru sute de şekeli de argint; ce [este] aceasta între mine şi tine? Înmormântează-ţi aşadar moarta.(RO)

Geneza 23:16 ¶ Şi Avraam a dat ascultare lui Efron; şi Avraam i-a cântărit lui Efron argintul, pe care l-a spus în auzul fiilor lui Het, patru sute de şekeli de argint, [în ]moneda[ comerciantului].(RO)

Geneza 23:17 Şi câmpul lui Efron, care [era] în Macpela, care [era] în faţă cu Mamre, câmpul şi peştera care [era] în el şi toţi copacii care [erau] în câmp, care [erau] pe toate marginile de jur împrejur, au fost făcute sigure,(RO)

Geneza 23:18 Lui Avraam ca stăpânire înaintea ochilor copiilor lui Het, înaintea tuturor celor ce intrau pe poarta cetăţii sale.(RO)

Geneza 23:19 Şi după aceasta, Avraam a îngropat pe Sara, soţia lui, în peştera din câmpia din Macpela, în faţă cu Mamre, acesta [este] Hebron, în ţara lui Canaan.(RO)

Geneza 23:20 Şi câmpul şi peştera care[ este] în el, au fost făcute sigure lui Avraam ca stăpânire a unui loc de îngropare, de fiii lui Het.(RO)

Geneza 24:1 Şi Avraam era bătrân [şi] mult înaintat în vârstă şi DOMNUL a binecuvântat pe Avraam în toate lucrurile.(RO)

Geneza 24:2 Şi Avraam a spus celui mai bătrân servitor al casei sale, care conducea peste tot ceea ce el avea: Pune-ţi, te rog, mâna sub coapsa mea,(RO)

Geneza 24:3 Şi te voi face să juri pe DOMNUL, Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o soţie dintre fiicele canaaniţilor, printre care locuiesc eu;(RO)

Geneza 24:4 Ci te vei duce în ţara mea şi la rudele mele şi vei lua o soţie fiului meu, Isaac.(RO)

Geneza 24:5 Şi servitorul i-a spus: Poate că femeia nu va voi să mă urmeze în această ţară; ar trebui să duc pe fiul tău înapoi în ţara de unde ai venit?(RO)

Geneza 24:6 Şi Avraam i-a spus: Ia seama, să nu duci pe fiul meu înapoi acolo.(RO)

Geneza 24:7 DOMNUL Dumnezeul cerului, care m-a luat din casa tatălui meu şi din ţara rudelor mele şi care mi-a vorbit şi care mi-a jurat, spunând: Seminţei tale voi da această ţară; el va trimite pe îngerul său înaintea ta şi vei lua de acolo o soţie fiului meu.(RO)

Geneza 24:8 Şi dacă femeia nu va voi să te urmeze, atunci vei fi eliberat de acest jurământ al meu, numai nu duce pe fiul meu înapoi acolo.(RO)

Geneza 24:9 Şi servitorul şi-a pus mâna sub coapsa lui Avraam, stăpânul său, şi i-a jurat referitor la acel lucru.(RO)

Geneza 24:10 ¶ Şi servitorul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său şi a plecat, pentru că toate bunurile stăpânului său [erau] în mâna sa; şi el s-a ridicat şi a mers în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor.(RO)

Geneza 24:11 Şi a pus cămilele sale să îngenuncheze în afara cetăţii, lângă o fântână de apă, la timpul înserării, la timpul când femeile ies să scoată [apă].(RO)

Geneza 24:12 Şi a spus: DOAMNE, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, te rog, dă-mi reuşită în această zi şi arată bunătate stăpânului meu, Avraam.(RO)

Geneza 24:13 Iată, stau [aici] lângă fântâna de apă; şi fiicele bărbaţilor cetăţii ies să scoată apă,(RO)

Geneza 24:14 Şi să se întâmple că tânăra căreia îi voi spune: Pleacă-ţi ulciorul, te rog, ca să beau; iar ea va spune: Bea şi voi da şi cămilelor tale să bea; [aceea să fie] cea [pe care] ai rânduit-o pentru servitorul tău Isaac; şi din aceasta voi cunoaşte că ai arătat bunătate stăpânului meu.(RO)

Geneza 24:15 Şi s-a întâmplat, înainte de a termina el de vorbit, că, iată, Rebeca, cea născută lui Betuel, fiul Milcăi, soţia lui Nahor, fratele lui Avraam, a ieşit cu ulciorul pe umărul ei.(RO)

Geneza 24:16 Şi tânăra [era] foarte plăcută la vedere, o fecioară, şi niciun bărbat nu o cunoscuse; şi ea a coborât la fântână şi şi-a umplut ulciorul şi a urcat.(RO)

Geneza 24:17 Şi servitorul a alergat să o întâlnească şi a spus: Lasă-mă, te rog, să beau puţină apă din ulciorul tău.(RO)

Geneza 24:18 Iar ea a spus: Bea, domnul meu; şi ea s-a grăbit şi şi-a lăsat jos ulciorul peste mâna ei şi i-a dat să bea.(RO)

Geneza 24:19 Şi după ce a terminat să îi dea de băut, a spus: Voi scoate [apă] şi pentru cămilele tale, până o să termine de băut.(RO)

Geneza 24:20 Şi s-a grăbit şi şi-a golit ulciorul în adăpătoare şi a alergat din nou la fântână să scoată [apă] şi a scos pentru toate cămilele lui.(RO)

Geneza 24:21 Şi bărbatul, mirându-se de ea, tăcea, [voind] să cunoască dacă DOMNUL făcuse călătoria lui prosperă sau nu.(RO)

Geneza 24:22 Şi s-a întâmplat, pe când cămilele terminaseră de băut, că bărbatul a luat un cercel de aur de o jumătate de şekel în greutate şi două brăţări pentru mâinile ei, în greutate de zece [şekeli] de aur;(RO)

Geneza 24:23 Şi a spus: A cui fiică [eşti] tu? Spune-mi, te rog, este loc [în] casa tatălui tău pentru noi să găzduim?(RO)

Geneza 24:24 Iar ea i-a spus: Eu [sunt ]fiica lui Betuel, fiul Milcăi, pe care ea l-a născut lui Nahor.(RO)

Geneza 24:25 [Şi] i-a mai spus: Avem deopotrivă paie şi nutreţ îndeajuns şi loc să găzduiţi.(RO)

Geneza 24:26 Şi bărbatul şi-a plecat capul şi s-a închinat DOMNULUI.(RO)

Geneza 24:27 Şi a spus: Binecuvântat [fie] DOMNUL, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care nu a lăsat pe stăpânul meu lipsit de mila sa şi de adevărul său; eu, [fiind] pe cale, DOMNUL m-a condus la casa fraţilor stăpânului meu.(RO)

Geneza 24:28 Şi fata a alergat şi a spus aceste lucruri[ tuturor celor din] casa mamei ei.(RO)

Geneza 24:29 ¶ Şi Rebeca avea un frate şi numele lui [era] Laban; şi Laban a alergat afară la bărbat, la fântână.(RO)

Geneza 24:30 Şi s-a întâmplat, când a văzut cercelul şi brăţările pe mâinile surorii sale şi când a auzit cuvintele Rebecăi, sora sa, spunând: Astfel mi-a vorbit acel bărbat; că el a venit la acel bărbat; şi, iată, el stătea în picioare lângă cămile, la fântână.(RO)

Geneza 24:31 Şi a spus: Intră, tu, binecuvântatul DOMNULUI; pentru ce stai afară? Căci am pregătit casa şi loc pentru cămile.(RO)

Geneza 24:32 Şi bărbatul a intrat în casă şi a deşeuat cămilele sale şi a dat paie şi nutreţ pentru cămile şi a luat apă să îşi spele picioarele şi picioarele bărbaţilor care [erau] cu el.(RO)

Geneza 24:33 Şi s-a pus [mâncare ]înaintea lui ca să mănânce; dar a spus: Nu voi mânca, până ce nu voi fi spus vorba mea. Iar [Laban] a spus: Vorbeşte.(RO)

Geneza 24:34 Iar el a spus: Eu [sunt] servitorul lui Avraam.(RO)

Geneza 24:35 Şi DOMNUL a binecuvântat pe stăpânul meu foarte mult; şi a devenit mare şi i-a dat turme şi cirezi şi argint şi aur şi servitori şi servitoare şi cămile şi măgari.(RO)

Geneza 24:36 Şi Sara, soţia stăpânului meu, a născut un fiu stăpânului meu când era bătrână; şi el i-a dat tot ce avea.(RO)

Geneza 24:37 Şi stăpânul meu m-a făcut să jur, spunând: Nu lua fiului meu o soţie dintre fiicele canaaniţilor, în a căror ţară locuiesc eu;(RO)

Geneza 24:38 Ci te vei duce la casa tatălui meu şi la rudele mele şi vei lua fiului meu o soţie.(RO)

Geneza 24:39 Şi am spus stăpânului meu: Poate că femeia nu mă va urma.(RO)

Geneza 24:40 Iar el mi-a spus: DOMNUL, înaintea căruia umblu, va trimite îngerul său cu tine şi va [face] să prospere calea ta; şi vei lua pentru fiul meu o soţie dintre rudele mele şi din casa tatălui meu;(RO)

Geneza 24:41 Atunci vei fi eliberat de [acest] jurământ al meu, când ajungi la rudele mele; şi dacă ei nu îţi vor da, vei fi eliberat de jurământul meu.(RO)

Geneza 24:42 Şi am venit în această zi la fântână şi am spus: DOAMNE, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, dacă voieşti acum să prospere calea mea pe care merg,(RO)

Geneza 24:43 Iată, stau lângă fântâna de apă; şi se va întâmpla, că atunci când fecioara iese afară să scoată [apă] şi îi spun: Dă-mi, te rog, puţină apă din ulciorul tău să beau;(RO)

Geneza 24:44 Iar ea îmi spune: Bea, deopotrivă tu şi voi scoate şi pentru cămilele tale, că aceasta [să fie] femeia pe care DOMNUL a rânduit-o pentru fiul stăpânului meu.(RO)

Geneza 24:45 Şi înainte să termin de vorbit în inima mea, iată, Rebeca a ieşit afară cu ulciorul ei pe umăr; şi a coborât la fântână şi a scos [apă], iar eu i-am spus: Lasă-mă să beau, te rog.(RO)

Geneza 24:46 Iar ea s-a grăbit şi şi-a coborât ulciorul de pe [umăr] şi a spus: Bea şi voi da şi cămilelor tale să bea. Aşadar am băut şi a dat şi cămilelor să bea.(RO)

Geneza 24:47 Şi am întrebat-o şi am spus: A cui fiică [eşti] tu? Şi ea a spus: Fiica lui Betuel, fiul lui Nahor, pe care Milca i l-a născut; şi i-am pus cercelul în nas şi brăţări pe mâinile ei.(RO)

Geneza 24:48 Şi am plecat capul meu şi m-am închinat DOMNULUI şi am binecuvântat pe DOMNUL Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care m-a condus pe calea dreaptă, să iau pe fiica fratelui stăpânului meu pentru fiul său.(RO)

Geneza 24:49 Şi acum dacă voiţi să lucraţi cu bunătate şi adevăr cu stăpânul meu, spuneţi-mi; şi dacă nu, spuneţi-mi; ca să mă întorc la dreapta sau la stânga.(RO)

Geneza 24:50 Atunci Laban şi Betuel au răspuns şi au zis: Acest lucru iese de la DOMNUL, nu îţi putem vorbi rău sau bine.(RO)

Geneza 24:51 Iată, Rebeca [este] în faţa ta, ia[-o] şi mergi şi ea să fie soţia fiului stăpânului tău, aşa cum DOMNUL a vorbit.(RO)

Geneza 24:52 Şi s-a întâmplat că, pe când servitorul lui Avraam a auzit cuvintele lor, s-a închinat DOMNULUI, [prosternându-se] la pământ.(RO)

Geneza 24:53 Şi servitorul a adus bijuterii de argint şi bijuterii de aur şi haine şi [le-]a dat Rebecăi; el a dat lucruri preţioase de asemenea fratelui ei şi mamei ei.(RO)

Geneza 24:54 ¶ Şi au mâncat şi au băut, el şi bărbaţii care [erau] cu el şi au rămas toată noaptea; şi s-au sculat dimineaţa şi a spus: Trimite-mă la stăpânul meu.(RO)

Geneza 24:55 Şi fratele ei şi mama ei au spus: Lasă fata să rămână cu noi [câteva] zile, măcar zece; după aceea ea va merge.(RO)

Geneza 24:56 Şi le-a spus: Nu mă împiedicaţi, văzând că DOMNUL [a] [făcut] să prospere calea mea; trimiteţi-mă ca să merg la stăpânul meu.(RO)

Geneza 24:57 Iar ei au spus: Vom chema fata şi vom afla din gura ei.(RO)

Geneza 24:58 Şi au chemat pe Rebeca şi i-au spus: Voieşti să mergi cu acest bărbat? Şi ea a spus: Voi merge.(RO)

Geneza 24:59 Şi au trimis pe Rebeca, sora lor, şi pe dădaca ei şi pe servitorul lui Avraam şi pe bărbaţii lui.(RO)

Geneza 24:60 Şi au binecuvântat-o pe Rebeca şi i-au spus: Tu [eşti] sora noastră, fii [mama] a mii de milioane şi sămânţa ta să stăpânească poarta celor care îi urăsc.(RO)

Geneza 24:61 Şi Rebeca s-a ridicat şi tinerele ei şi au călărit pe cămile şi au urmat pe bărbat; şi servitorul a luat-o pe Rebeca şi a mers pe calea lui.(RO)

Geneza 24:62 ¶ Şi Isaac a venit de pe calea de la fântâna Lahairoi, pentru că locuia în sudul ţinutului.(RO)

Geneza 24:63 Şi Isaac a ieşit să mediteze în câmp, pe înserat; şi şi-a ridicat ochii şi a privit şi, iată, cămilele veneau.(RO)

Geneza 24:64 Şi Rebeca şi-a ridicat ochii şi când a văzut pe Isaac a sărit jos de pe cămilă.(RO)

Geneza 24:65 Pentru că ea spusese servitorului: Ce bărbat [este] acesta care umblă în câmp să ne întâmpine? Şi servitorul a spus: [Este] stăpânul meu; de aceea ea a luat un văl şi s-a acoperit.(RO)

Geneza 24:66 Şi servitorul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse.(RO)

Geneza 24:67 Şi Isaac a adus-o în cortul mamei sale, Sara, şi a luat-o pe Rebeca şi ea a devenit soţia lui; şi a iubit-o şi Isaac a fost mângâiat după [moartea] mamei sale.(RO)

Geneza 25:1 Şi Avraam şi-a mai luat o soţie şi numele ei [era] Chetura.(RO)

Geneza 25:2 Şi ea i-a născut pe Zimran şi pe Iocşan şi pe Medan şi pe Madian şi pe Işbac şi pe Şuah.(RO)

Geneza 25:3 Şi Iocşan a născut pe Şeba şi pe Dedan. Şi fiii lui Dedan au fost: Aşurim şi Letuşim şi Leumim.(RO)

Geneza 25:4 Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şi Hanoc şi Abida şi Eldaa. Toţi aceştia [au fost] copiii Cheturei.(RO)

Geneza 25:5 Şi Avraam a dat lui Isaac tot ce a avut.(RO)

Geneza 25:6 Dar fiilor concubinelor, pe care Avraam le-a avut în timp ce încă trăia, Avraam [le]-a dat daruri şi i-a trimis [departe] de Isaac, fiul său, spre est, în ţinutul din est.(RO)

Geneza 25:7 Şi acestea [sunt] zilele anilor vieţii lui Avraam pe care le-a trăit, o sută şaptezeci şi cinci de ani.(RO)

Geneza 25:8 Atunci Avraam şi-a dat duhul şi a murit la o bătrâneţe frumoasă, un om bătrân şi plin [de] [ani]; şi a fost adunat la poporul său.(RO)

Geneza 25:9 Şi fiii săi, Isaac şi Ismael, l-au îngropat în peştera Macpela, în câmpul lui Efron, fiul lui Ţohar hititul, care [este] în faţă cu Mamre;(RO)

Geneza 25:10 Câmpul pe care Avraam l-a cumpărat de la fiii lui Het: acolo a fost Avraam îngropat şi Sara, soţia lui.(RO)

Geneza 25:11 ¶ Şi s-a întâmplat, după moartea lui Avraam, că Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său, Isaac; şi Isaac a locuit lângă fântâna Lahairoi.(RO)

Geneza 25:12 Acum acestea [sunt] generaţiile lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care Hagar egipteanca, roaba lui Sara, l-a născut lui Avraam;(RO)

Geneza 25:13 Şi acestea [sunt] numele fiilor lui Ismael, după numele lor, conform cu generaţiile lor: întâiul născut al lui Ismael, Nebaiot, şi Chedar şi Adbeel şi Mibsam,(RO)

Geneza 25:14 Şi Mişma şi Duma şi Masa,(RO)

Geneza 25:15 Hadar şi Tema, Ietur, Nafiş şi Chedma;(RO)

Geneza 25:16 Aceştia [sunt] fiii lui Ismael şi acestea [sunt] numele lor, după satele lor şi după cetăţuile lor; doisprezece prinţi conform cu naţiunile lor.(RO)

Geneza 25:17 Şi aceştia[ sunt] anii vieţii lui Ismael, o sută treizeci şi şapte de ani; şi el şi-a dat duhul şi a murit; şi a fost luat la poporul său.(RO)

Geneza 25:18 Şi au locuit de la Havila până la Şur, care [este] în faţă cu Egiptul, cum mergi spre Asiria; [şi ]a murit înaintea feţei tuturor fraţilor săi.(RO)

Geneza 25:19 ¶ Şi acestea [sunt] generaţiile lui Isaac, fiul lui Avraam: Avraam a născut pe Isaac;(RO)

Geneza 25:20 Şi Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat pe Rebeca de soţie, fiica lui Betuel sirianul din Padanaram, sora lui Laban sirianul.(RO)

Geneza 25:21 Şi Isaac l-a implorat pe DOMNUL pentru soţia lui, pentru că [era] stearpă; şi DOMNUL s-a lăsat înduplecat de el; şi Rebeca, soţia lui, a rămas însărcinată.(RO)

Geneza 25:22 Şi copiii se luptau înăuntrul ei; şi ea a spus: Dacă [este] aşa, de ce [sunt] eu astfel? Şi ea s-a dus să întrebe pe DOMNUL.(RO)

Geneza 25:23 Şi DOMNUL i-a spus: Două naţiuni [sunt] în pântecele tău şi două feluri de popoare se vor separa din adâncurile tale; şi [un ]popor va fi mai tare decât [celălalt] popor; şi cel mai în vârstă va servi pe cel mai tânăr.(RO)

Geneza 25:24 Şi când i s-au împlinit zilele să nască, iată, [erau] gemeni în pântecele ei.(RO)

Geneza 25:25 Şi primul a ieşit roşu, peste tot ca un veşmânt păros; şi i-au pus numele, Esau.(RO)

Geneza 25:26 Şi după aceea a ieşit fratele său şi mâna lui ţinea călcâiul lui Esau; şi i-au pus numele Iacob; şi Isaac [era] în vârstă de şaizeci de ani când ea i-a născut.(RO)

Geneza 25:27 Şi băieţii au crescut şi Esau era un vânător iscusit, un bărbat al câmpului; iar Iacob [era] un bărbat simplu, locuind în corturi.(RO)

Geneza 25:28 Şi Isaac iubea pe Esau, deoarece mânca din vânatul [lui]; dar Rebeca iubea pe Iacob.(RO)

Geneza 25:29 ¶ Şi Iacob a fiert o supă şi Esau a venit de la câmp şi [era] leşinat;(RO)

Geneza 25:30 Şi Esau a spus lui Iacob: Hrăneşte-mă, te rog, cu [supa] aceea roşie; căci [sunt] leşinat; de aceea i-a pus numele Edom.(RO)

Geneza 25:31 Şi Iacob a spus: Vinde-mi astăzi dreptul tău de întâi născut.(RO)

Geneza 25:32 Şi Esau a spus: Iată, eu [sunt] pe moarte şi la ce îmi foloseşte acest drept de întâi născut?(RO)

Geneza 25:33 Şi Iacob a spus: Jură-mi astăzi; şi el i-a jurat şi i-a vândut dreptul său de întâi născut lui Iacob.(RO)

Geneza 25:34 Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine şi supă de linte; şi a mâncat şi a băut şi s-a ridicat şi a plecat; astfel Esau a dispreţuit dreptul [său] de întâi născut.(RO)

Geneza 26:1 Şi a fost o foamete în ţară, în afară de prima foamete care a fost în zilele lui Avraam. Şi Isaac a mers la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gherar.(RO)

Geneza 26:2 Şi DOMNUL i s-a arătat şi a spus: Nu coborî în Egipt; locuieşte în ţara despre care îţi voi spune;(RO)

Geneza 26:3 Locuieşte temporar în această ţară şi voi fi cu tine şi te voi binecuvânta, pentru că ţie şi seminţei tale, voi da toate aceste ţări şi voi împlini jurământul pe care l-am jurat lui Avraam, tatăl tău.(RO)

Geneza 26:4 Şi voi înmulţi sămânţa ta ca stelele cerului şi voi da seminţei tale toate aceste ţări; şi în sămânţa ta toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate.(RO)

Geneza 26:5 Pentru că Avraam a ascultat de vocea mea şi a păzit însărcinarea mea, poruncile mele, statutele mele şi legile mele.(RO)

Geneza 26:6 ¶ Şi Isaac a locuit în Gherar;(RO)

Geneza 26:7 Şi oamenii locului [l-]au întrebat despre soţia lui; iar el a spus: Ea [este] sora mea; căci se temea să spună: [Este] soţia mea; ca nu cumva, [spunea el], oamenii locului să mă ucidă pentru Rebeca, pentru că ea [era] plăcută la vedere.(RO)

Geneza 26:8 Şi s-a întâmplat, în timp ce el era acolo de mult timp, că Abimelec, împăratul filistenilor, a privit afară pe fereastră şi a văzut şi, iată, Isaac se juca cu Rebeca, soţia sa.(RO)

Geneza 26:9 Şi Abimelec a chemat pe Isaac şi a spus: Iată, cu adevărat ea [este] soţia ta; şi cum de ai spus: Ea [este] sora mea? Şi Isaac i-a spus: Pentru că [mi]-am zis: Nu cumva să mor din cauza ei.(RO)

Geneza 26:10 Şi Abimelec a spus: Ce [este] aceasta ce ne-ai făcut? Unul dintre oameni ar fi putut cu uşurinţă să se culce cu soţia ta şi ai fi adus vinovăţie asupra noastră.(RO)

Geneza 26:11 Şi Abimelec a poruncit întregului popor, spunând: Cel ce se atinge de acest bărbat sau de soţia lui cu adevărat va fi dat la moarte.(RO)

Geneza 26:12 ¶ Apoi Isaac a semănat în acel ţinut şi a primit în acelaşi an însutit şi DOMNUL l-a binecuvântat.(RO)

Geneza 26:13 Şi acest bărbat a ajuns mare şi a mers înainte şi a crescut până ce a devenit foarte mare.(RO)

Geneza 26:14 Fiindcă avea în posesiune turme şi în posesiune cirezi şi servitori în număr mare şi filistenii îl invidiau.(RO)

Geneza 26:15 Şi toate fântânile pe care servitorii tatălui său le-au săpat în zilele lui Avraam, tatăl său, filistenii le-au astupat şi le-au umplut cu pământ.(RO)

Geneza 26:16 Şi Abimelec i-a spus lui Isaac: Pleacă de la noi, pentru că eşti mult mai puternic decât noi.(RO)

Geneza 26:17 Şi Isaac a plecat de acolo şi a ridicat cortul său în valea Gherar şi a locuit acolo.(RO)

Geneza 26:18 Şi Isaac a săpat din nou fântânile de apă, pe care ei le săpaseră în zilele lui Avraam, tatăl său, pentru că filistenii le astupaseră după moartea lui Avraam; şi le-a pus numele după numele pe care tatăl său le-a pus.(RO)

Geneza 26:19 Şi servitorii lui Isaac au săpat în vale şi au găsit acolo o fântână de apă ţâşnitoare.(RO)

Geneza 26:20 Şi păstorii din Gherar s-au certat cu păstorii lui Isaac, spunând: Apa [este] a noastră; şi a pus fântânii numele Esec, pentru că s-au certat cu el.(RO)

Geneza 26:21 Şi au săpat o altă fântână şi s-au certat şi pentru aceasta şi a pus acesteia numele Sitna.(RO)

Geneza 26:22 Şi s-a mutat de acolo şi a săpat o altă fântână; şi pentru aceea nu s-au certat şi acesteia i-a pus numele Rehobot; şi a spus: Căci de acum DOMNUL a făcut loc pentru noi şi vom fi roditori în ţară.(RO)

Geneza 26:23 Şi a urcat de acolo la Beer-Şeba.(RO)

Geneza 26:24 Şi DOMNUL i s-a arătat în aceeaşi noapte şi a spus: Eu [sunt] Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, nu te teme, pentru că eu [sunt] cu tine şi te voi binecuvânta şi voi înmulţi sămânţa ta din cauza servitorului meu, Avraam.(RO)

Geneza 26:25 Şi a zidit un altar acolo şi a chemat numele DOMNULUI şi a ridicat cortul său acolo; şi acolo servitorii lui Isaac au săpat o fântână.(RO)

Geneza 26:26 ¶ Atunci Abimelec a mers la el, din Gherar, şi Ahuzat, unul din prietenii săi, şi Picol, căpetenia armatei sale.(RO)

Geneza 26:27 Şi Isaac le-a spus: Pentru ce aţi venit la mine, văzând că mă urâţi şi m-aţi trimis de la voi?(RO)

Geneza 26:28 Iar ei au spus: Noi am văzut cu adevărat că DOMNUL a fost cu tine; şi noi [ne-]am spus: Să fie acum un jurământ între noi, între noi şi tine, şi să facem un legământ cu tine;(RO)

Geneza 26:29 Că nu ne vei face niciun rău, aşa cum [nici] noi nu ne-am atins de tine şi precum noi nu ţi[-]am făcut nimic decât bine şi te-am trimis în pace, tu[ eşti] acum binecuvântatul DOMNULUI.(RO)

Geneza 26:30 Iar el le-a făcut un ospăţ şi au mâncat şi au băut.(RO)

Geneza 26:31 Şi s-au sculat devreme dimineaţa şi au jurat unul altuia; şi Isaac i-a trimis şi au plecat de la el în pace.(RO)

Geneza 26:32 Şi s-a întâmplat, în aceeaşi zi, că servitorii lui Isaac au venit şi i-au povestit referitor la fântâna pe care o săpaseră şi i-au spus: Am găsit apă.(RO)

Geneza 26:33 Şi pe aceasta a numit-o Şeba, de aceea numele cetăţii [este] Beer-Şeba până în ziua de astăzi.(RO)

Geneza 26:34 ¶ Şi Esau era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de soţie pe Iudit, fiica lui Beeri hititul, şi pe Basmat, fiica lui Elon hititul,(RO)

Geneza 26:35 Care au fost o mâhnire în duh pentru Isaac şi pentru Rebeca.(RO)

Geneza 27:1 Şi s-a întâmplat, pe când Isaac era bătrân şi ochii săi erau [atât de] slabi încât nu [mai] putea să vadă, că a chemat pe Esau, fiul său cel mai în vârstă, şi i-a spus: Fiul meu; iar el i-a spus: Iată-mă.(RO)

Geneza 27:2 Şi a spus: Iată acum, sunt bătrân, nu ştiu ziua morţii mele;(RO)

Geneza 27:3 De aceea acum, ia, te rog, armele tale, tolba ta şi arcul tău şi du-te afară în câmp şi ia-mi [ceva] vânat;(RO)

Geneza 27:4 Şi fă-mi mâncare gustoasă, aşa cum îmi place, şi adu[-o] la mine ca să mănânc; ca sufletul meu să te binecuvânteze înainte să mor.(RO)

Geneza 27:5 Şi Rebeca a auzit când Isaac a vorbit lui Esau, fiul său. Şi Esau a mers la câmp să vâneze vânat [şi] să [îl] aducă.(RO)

Geneza 27:6 ¶ Şi Rebeca i-a vorbit lui Iacob, fiul ei, spunând: Iată, am auzit pe tatăl tău vorbindu-i lui Esau, fratele tău, spunând:(RO)

Geneza 27:7 Adu-mi vânat şi fă-mi mâncare gustoasă ca să mănânc şi să te binecuvântez înaintea DOMNULUI înaintea morţii mele.(RO)

Geneza 27:8 Acum, aşadar, fiul meu, ascultă de vocea mea, conform cu ceea ce îţi poruncesc.(RO)

Geneza 27:9 Du-te acum la turmă şi ia şi adu-mi de acolo doi iezi buni de la capre; şi îi voi face mâncare gustoasă pentru tatăl tău, aşa cum îi place;(RO)

Geneza 27:10 Şi [o ]vei duce la tatăl tău, ca să mănânce şi să te binecuvânteze înaintea morţii sale.(RO)

Geneza 27:11 Şi Iacob a spus Rebecăi, mama lui: Iată, Esau fratele meu [este] un bărbat păros, iar eu [sunt] un bărbat alunecos;(RO)

Geneza 27:12 Tatăl meu poate mă va pipăi şi am să îi par ca un înşelător; şi voi aduce un blestem asupra mea şi nu o binecuvântare.(RO)

Geneza 27:13 Şi mama lui i-a spus: Asupra mea [fie] blestemul tău, fiul meu; ascultă doar de vocea mea şi du-te, adu-mi [iezii].(RO)

Geneza 27:14 Şi s-a dus şi [i]-a luat şi [i-]a adus la mama lui; şi mama lui a făcut mâncare gustoasă, aşa cum îi plăcea tatălui său.(RO)

Geneza 27:15 Şi Rebeca a luat haine bune care [erau] cu ea în casă, de la fiul ei mai în vârstă, Esau, şi le-a pus peste Iacob, fiul ei mai tânăr;(RO)

Geneza 27:16 Şi ea a pus pieile iezilor de capre peste mâinile lui şi peste [partea] alunecoasă a gâtului său;(RO)

Geneza 27:17 Şi a dat mâncarea gustoasă şi pâinea, pe care le-a pregătit, în mâna fiului ei, Iacob.(RO)

Geneza 27:18 ¶ Şi el a venit la tatăl său şi a spus: Tată; iar el a spus: Iată-mă, cine [eşti] tu, fiul meu?(RO)

Geneza 27:19 Şi Iacob i-a spus tatălui său: Eu [sunt] Esau, întâiul tău născut; am făcut după cum m-ai rugat; ridică-te, te rog, şezi şi mănâncă din vânatul meu, ca sufletul tău să mă binecuvânteze.(RO)

Geneza 27:20 Şi Isaac a spus fiului său: Cum [se face] că ai găsit [vânat] aşa repede, fiul meu? Iar el a spus: Pentru că DOMNUL Dumnezeul tău [l-]a adus la mine.(RO)

Geneza 27:21 Şi Isaac i-a spus lui Iacob: Vino aproape, te rog, să te pipăi, fiul meu, dacă [eşti] sau nu adevăratul meu fiu Esau.(RO)

Geneza 27:22 Şi Iacob s-a apropiat de Isaac, tatăl său; iar el l-a pipăit şi a spus: Vocea [este] vocea lui Iacob, dar mâinile [sunt] mâinile lui Esau.(RO)

Geneza 27:23 Şi nu l-a recunoscut, din cauză că mâinile lui erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau, aşa că l-a binecuvântat.(RO)

Geneza 27:24 Şi a spus: [Eşti] tu adevăratul meu fiu Esau? Iar el a spus: Eu [sunt].(RO)

Geneza 27:25 Iar el a spus: Adu[-o] aproape de mine şi voi mânca din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te binecuvânteze. Şi a adus[-o] aproape de el şi a mâncat; şi i-a adus vin şi a băut.(RO)

Geneza 27:26 Şi tatăl său Isaac i-a spus: Vino aproape acum şi sărută-mă, fiul meu.(RO)

Geneza 27:27 Şi a venit aproape şi l-a sărutat; şi a mirosit mirosul hainelor lui şi l-a binecuvântat şi a spus: Vezi, mirosul fiului meu [este] ca mirosul unui câmp pe care DOMNUL l-a binecuvântat;(RO)

Geneza 27:28 De aceea Dumnezeu să îţi dea din roua cerului şi din grăsimea pământului şi abundenţă de grâne şi vin;(RO)

Geneza 27:29 Să te servească poporul şi naţiuni să ţi se prosterneze, fii domn peste fraţii tăi şi fiii mamei tale să ţi se prosterneze; blestemat [fie] cel ce te blestemă şi binecuvântat [fie ]cel ce te binecuvântează.(RO)

Geneza 27:30 ¶ Şi s-a întâmplat, îndată ce Isaac a terminat de binecuvântat pe Iacob şi Iacob tocmai ce ieşise dinaintea lui Isaac, tatăl său, că Esau, fratele său, a venit de la vânătoarea sa.(RO)

Geneza 27:31 Şi el de asemenea a făcut mâncare gustoasă şi a adus-o tatălui său şi a spus tatălui său: Să se ridice tatăl meu şi să mănânce din vânatul fiului său, ca sufletul tău să mă binecuvânteze.(RO)

Geneza 27:32 Şi Isaac tatăl său i-a spus: Cine [eşti] tu? Iar el a spus: Eu [sunt] fiul tău, întâiul tău născut Esau.(RO)

Geneza 27:33 Şi Isaac s-a cutremurat peste măsură de mult şi a spus: Cine? Unde [este] cel ce a luat vânat şi [l-]a adus la mine şi am mâncat din tot înainte de a veni tu şi l-am binecuvântat? Da[ şi] va fi binecuvântat.(RO)

Geneza 27:34 Şi când Esau a auzit cuvintele tatălui său, a strigat cu un strigăt mare şi grozav de amar şi a spus tatălui său: Binecuvântează-mă şi pe mine tată.(RO)

Geneza 27:35 Iar el a spus: Fratele tău a venit cu viclenie şi ţi-a luat binecuvântarea.(RO)

Geneza 27:36 Iar el a spus: Nu pe drept este numit el Iacob? Pentru că m-a înlocuit în aceste două dăţi, a luat dreptul meu de întâi născut; şi acum, iată, a luat şi binecuvântarea mea. Şi a spus: Nu ai păstrat o binecuvântare pentru mine?(RO)

Geneza 27:37 Şi Isaac a răspuns şi i-a zis lui Esau: Iată, l-am făcut domnul tău şi pe toţi fraţii lui i-am dat ca servitori; şi cu grâne şi vin l-am susţinut şi ce să îţi fac acum, fiul meu?(RO)

Geneza 27:38 Şi Esau a spus tatălui său: Ai doar o singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă şi pe mine tată. Şi Esau şi-a înălţat vocea şi a plâns.(RO)

Geneza 27:39 Şi Isaac, tatăl lui, a răspuns şi i-a zis: Iată, locuinţa ta va fi grăsimea pământului şi din roua cerului de sus.(RO)

Geneza 27:40 Şi prin sabia ta vei trăi şi vei servi fratelui tău; şi se va întâmpla când vei avea stăpânirea, că vei desface jugul lui de pe gâtul tău.(RO)

Geneza 27:41 ¶ Şi Esau a urât pe Iacob din cauza binecuvântării cu care tatăl său l-a binecuvântat; şi Esau a spus în inima sa: Zilele de jelire pentru tatăl meu sunt aproape; atunci voi ucide pe fratele meu Iacob.(RO)

Geneza 27:42 Şi aceste cuvinte ale lui Esau, fiul ei mai în vârstă, au fost spuse Rebecăi; şi ea a trimis şi a chemat pe Iacob, fiul ei mai tânăr, şi i-a spus: Iată, fratele tău, Esau, se mângâie referitor la tine, [hotărât] să te ucidă.(RO)

Geneza 27:43 De aceea acum, fiul meu, ascultă de vocea mea; şi ridică-te, fugi la Laban, fratele meu, la Haran.(RO)

Geneza 27:44 Şi rămâi cu el câteva zile, până ce furia fratelui tău se întoarce;(RO)

Geneza 27:45 Până ce mânia fratelui tău se întoarce de la tine şi uită [ce] i-ai făcut; atunci voi trimite şi te voi aduce de acolo; şi de ce să fiu lipsită de voi doi într-o singură zi?(RO)

Geneza 27:46 Şi Rebeca i-a spus lui Isaac: M-am săturat de viaţa mea din cauza fiicelor lui Het; dacă Iacob ia o soţie dintre fiicele lui Het, ca[ ]acestea dintre fiicele ţării, la ce bun îmi va fi viaţa?(RO)

Geneza 28:1 Şi Isaac a chemat pe Iacob şi l-a binecuvântat şi i-a poruncit şi i-a spus: Nu lua o soţie dintre fiicele lui Canaan.(RO)

Geneza 28:2 Ridică-te, mergi la Padanaram, la casa lui Betuel, tatăl mamei tale, şi ia-ţi o soţie de acolo, dintre fiicele lui Laban, fratele mamei tale.(RO)

Geneza 28:3 Şi Dumnezeul Atotputernic să te binecuvânteze şi să te facă roditor şi să te înmulţească să fii o mulţime de popoare;(RO)

Geneza 28:4 Şi să îţi dea binecuvântarea lui Avraam, ţie şi seminţei tale cu tine, ca să moşteneşti ţara în care eşti străin, pe care Dumnezeu a dat-o lui Avraam.(RO)

Geneza 28:5 Şi Isaac l-a trimis pe Iacob; iar el s-a dus la Padanaram, la Laban, fiul lui Betuel sirianul, fratele Rebecăi, mama lui Iacob şi Esau.(RO)

Geneza 28:6 ¶ Când Esau a văzut că Isaac a binecuvântat pe Iacob şi l-a trimis la Padanaram să îşi ia o soţie de acolo şi, binecuvântându-l, i-a dat poruncă, spunând: Nu lua o soţie dintre fiicele lui Canaan;(RO)

Geneza 28:7 Şi că Iacob a ascultat de tatăl său şi mama sa şi a mers la Padanaram;(RO)

Geneza 28:8 Şi Esau, văzând că fiicele lui Canaan nu îi plăceau lui Isaac, tatăl său,(RO)

Geneza 28:9 Esau a mers la Ismael şi a luat, pe lângă soţiile pe care le avea, pe Mahalat, fiica lui Ismael, fiul lui Avraam, sora lui Nebaiot, să fie soţia sa.(RO)

Geneza 28:10 ¶ Şi Iacob a ieşit din Beer-Şeba şi a mers spre Haran.(RO)

Geneza 28:11 Şi s-a aşezat într-un anumit loc şi a rămas acolo toată noaptea, deoarece soarele apusese; şi a luat dintre pietrele din acel loc şi [le]-a pus drept perne ale sale şi s-a culcat în locul acela să doarmă.(RO)

Geneza 28:12 Şi a visat şi, iată, o scară pusă pe pământ şi vârful ei ajungea la cer şi, iată, îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând pe ea.(RO)

Geneza 28:13 Şi, iată, DOMNUL a stat în picioare deasupra acesteia şi a spus: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, şi Dumnezeul lui Isaac; pământul pe care eşti culcat, ţie ţi-l voi da şi seminţei tale;(RO)

Geneza 28:14 Şi sămânţa ta va fi ca ţărâna pământului şi te vei răspândi departe spre vest şi spre est şi spre nord şi spre sud şi în tine şi în sămânţa ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului.(RO)

Geneza 28:15 Şi, iată, eu [sunt] cu tine şi te voi păzi în toate [locurile] în care mergi şi te voi aduce înapoi în această ţară; fiindcă nu te voi părăsi, până ce nu voi fi făcut [lucrul] despre care ţi-am vorbit.(RO)

Geneza 28:16 ¶ Şi Iacob s-a trezit din somnul său şi a spus: Cu adevărat DOMNUL este în acest loc, iar eu nu am ştiut.(RO)

Geneza 28:17 Şi s-a temut şi a spus: Cât de înspăimântător [este] acest loc! Aceasta nu [este] altceva decât casa lui Dumnezeu şi aceasta [este] poarta cerului.(RO)

Geneza 28:18 Şi Iacob s-a ridicat devreme dimineaţa şi a luat piatra pe care o pusese [drept] perne ale sale şi a pus-o[ ca] stâlp şi a turnat untdelemn pe vârful acesteia.(RO)

Geneza 28:19 Şi a pus acelui loc numele Betel, dar numele acelei cetăţi [era ]Luz mai înainte.(RO)

Geneza 28:20 Şi Iacob a făcut o promisiune, spunând: Dacă Dumnezeu va fi cu mine şi mă va ţine pe această cale pe care merg şi îmi va da pâine să mănânc şi haine să îmbrac,(RO)

Geneza 28:21 Aşa ca eu să mă întorc înapoi la casa tatălui meu în pace, atunci DOMNUL va fi Dumnezeul meu;(RO)

Geneza 28:22 Şi această piatră, pe care am pus-o [ca] stâlp, va fi casa lui Dumnezeu; şi din tot ce îmi vei da, îţi voi da negreşit zeciuială.(RO)

Geneza 29:1 Apoi Iacob a mers în călătoria sa şi a mers în ţara poporului din est.(RO)

Geneza 29:2 Şi a privit şi, iată, o fântână în câmp şi, iată, acolo [erau] trei turme de oi culcate lângă ea; căci din acea fântână adăpau turmele; şi o piatră mare [era] peste gura fântânii.(RO)

Geneza 29:3 Şi acolo erau toate turmele adunate şi au rostogolit piatra de la gura fântânii şi au adăpat oile şi au pus piatra din nou peste gura fântânii la locul ei.(RO)

Geneza 29:4 Şi Iacob le-a spus: Fraţii mei, de unde [sunteţi] voi? Iar ei au spus: Noi [suntem] din Haran.(RO)

Geneza 29:5 Iar el le-a spus: Îl cunoaşteţi pe Laban, fiul lui Nahor? Iar ei au spus: [Îl] cunoaştem.(RO)

Geneza 29:6 Iar el le-a spus: [Este] el bine? Iar ei au spus: [Este] bine şi, iată, Rahela, fiica lui, vine cu oile.(RO)

Geneza 29:7 Iar el a spus: Iată, ziua [este] încă mare, nici nu [este] timpul ca vitele să fie adunate; adăpaţi oile şi mergeţi [şi] [le] paşteţi.(RO)

Geneza 29:8 Iar ei au spus: Nu putem, până când toate turmele sunt adunate şi [când] ei rostogolesc piatra de la gura fântânii, atunci adăpăm oile.(RO)

Geneza 29:9 ¶ Şi în timp ce el încă vorbea cu ei, Rahela a venit cu oile tatălui ei, pentru că ea le păzea.(RO)

Geneza 29:10 Şi s-a întâmplat, când Iacob a văzut-o pe Rahela, fiica lui Laban, fratele mamei sale, şi oile lui Laban, fratele mamei sale, că Iacob s-a apropiat şi a rostogolit piatra de la gura fântânii şi a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale.(RO)

Geneza 29:11 Şi Iacob a sărutat pe Rahela şi el şi-a ridicat vocea şi a plâns.(RO)

Geneza 29:12 Şi Iacob a povestit Rahelei că el [era] fratele tatălui ei şi că el [era] fiul Rebecăi; şi ea a alergat şi a povestit tatălui ei.(RO)

Geneza 29:13 Şi s-a întâmplat, când Laban a auzit veştile despre Iacob, fiul surorii lui, că el a alergat să îl întâlnească şi l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat şi l-a adus în casa lui. Şi el a povestit lui Laban toate aceste lucruri.(RO)

Geneza 29:14 Şi Laban i-a spus: Tu [eşti] cu adevărat osul meu şi carnea mea. Şi a rămas cu el o lună de zile.(RO)

Geneza 29:15 ¶ Şi Laban i-a spus lui Iacob: Pentru că tu [eşti] fratele meu ar trebui de aceea să îmi serveşti degeaba? Spune-mi, ce [va fi] plata ta.(RO)

Geneza 29:16 Şi Laban avea două fiice; numele celei mai în vârstă [era] Leea şi numele celei mai tinere [era] Rahela.(RO)

Geneza 29:17 Leea [era] slabă de ochi; dar Rahela era frumoasă la statură şi plăcută la vedere.(RO)

Geneza 29:18 Şi Iacob a iubit-o pe Rahela; şi a spus: Te voi servi şapte ani pentru Rahela, fiica ta mai tânără.(RO)

Geneza 29:19 Şi Laban a spus: [Este] mai bine să ţi-o dau ţie decât să o dau altui bărbat; rămâi la mine.(RO)

Geneza 29:20 Şi Iacob a servit şapte ani pentru Rahela; şi aceştia i-au părut [doar] câteva zile, din cauza dragostei pe care o avea pentru ea.(RO)

Geneza 29:21 Şi Iacob i-a spus lui Laban: Dă[-mi] soţia mea, pentru că zilele mi s-au împlinit, ca să intru la ea.(RO)

Geneza 29:22 Şi Laban a strâns împreună toţi bărbaţii locului şi a făcut un ospăţ.(RO)

Geneza 29:23 Şi s-a întâmplat, în timpul serii, că el a luat pe Leea fiica sa, şi i-a adus-o; iar el a intrat la ea.(RO)

Geneza 29:24 Şi Laban a dat fiicei sale, Leea, pe Zilpa, roaba lui, [ca] servitoare.(RO)

Geneza 29:25 Şi s-a întâmplat, că dimineaţa, iată, [era] Leea; şi i-a spus lui Laban: Ce [este] aceasta ce mi-ai făcut? Nu ţi-am servit pentru Rahela? Şi de ce m-ai înşelat?(RO)

Geneza 29:26 Şi Laban a spus: Nu trebuie să fie făcut astfel în ţara noastră, a da pe cea mai tânără înaintea celei întâi născute.(RO)

Geneza 29:27 Împlineşte săptămâna ei şi ţi-o vom da şi pe aceasta pentru serviciul pe care mi-l vei face încă alţi şapte ani.(RO)

Geneza 29:28 Şi Iacob a făcut astfel şi a împlinit săptămâna ei; iar el i-a dat şi pe Rahela, fiica sa, de soţie.(RO)

Geneza 29:29 Şi Laban a dat Rahelei, fiica sa, pe Bilha, roaba lui, să fie roaba ei.(RO)

Geneza 29:30 Iar el a intrat şi la Rahela şi a iubit pe Rahela şi mai mult decât pe Leea şi i-a servit încă alţi şapte ani.(RO)

Geneza 29:31 ¶ Şi când DOMNUL a văzut că Leea [era] urâtă [de el], a deschis pântecele ei; dar Rahela [era] stearpă.(RO)

Geneza 29:32 Şi Leea a rămas însărcinată şi a născut un fiu şi i-a pus numele Ruben, căci ea a spus: Cu adevărat DOMNUL a privit la necazul meu; de aceea acum soţul meu mă va iubi.(RO)

Geneza 29:33 Şi a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu şi a spus: Pentru că DOMNUL a auzit că eu [eram] urâtă [de soţul meu], mi-a dat de aceea şi acest [fiu]; şi i-a pus numele Simeon.(RO)

Geneza 29:34 Şi a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu şi a spus: Acum, de această dată, soţul meu va fi lipit de mine, pentru că i-am născut lui trei fii; de aceea numele lui a fost chemat Levi.(RO)

Geneza 29:35 Şi a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu; şi a spus: Acum voi lăuda pe DOMNUL; de aceea i-a pus numele Iuda; şi a încetat să nască.(RO)

Geneza 30:1 Şi când Rahela a văzut că ea nu îi naşte lui Iacob copii, Rahela a invidiat pe sora ei; şi i-a spus lui Iacob: Dă-mi copii sau altfel mor.(RO)

Geneza 30:2 Şi mânia lui Iacob s-a aprins împotriva Rahelei şi a spus: [Sunt] eu în locul lui Dumnezeu care a oprit de la tine rodul pântecelui?(RO)

Geneza 30:3 Iar ea a spus: Iată, pe servitoarea mea, Bilha, intră la ea; şi va naşte pe genunchii mei, ca eu de asemenea să am copii prin ea.(RO)

Geneza 30:4 Şi i-a dat-o pe Bilha, roaba ei, de soţie; şi Iacob a intrat la ea.(RO)

Geneza 30:5 Şi Bilha a rămas însărcinată şi i-a născut lui Iacob un fiu.(RO)

Geneza 30:6 Şi Rahela a spus: Dumnezeu m-a judecat şi a auzit de asemenea vocea mea şi mi-a dat un fiu; de aceea i-a pus numele Dan.(RO)

Geneza 30:7 Şi Bilha, servitoarea Rahelei, a rămas însărcinată din nou şi i-a născut lui Iacob un al doilea fiu.(RO)

Geneza 30:8 Şi Rahela a spus: Cu mari lupte am luptat cu sora mea şi am învins; şi i-a pus numele Neftali.(RO)

Geneza 30:9 Când Leea a văzut că ea a încetat să nască, a luat pe Zilpa, servitoarea ei, şi i-a dat-o lui Iacob de soţie.(RO)

Geneza 30:10 Şi Zilpa, servitoarea Leei, i-a născut lui Iacob un fiu.(RO)

Geneza 30:11 Şi Leea a spus: O trupă înarmată vine; şi i-a pus numele Gad.(RO)

Geneza 30:12 Şi Zilpa, servitoarea Leei, i-a născut lui Iacob un al doilea fiu.(RO)

Geneza 30:13 Şi Leea a spus: Fericită sunt, căci fiicele mă vor numi binecuvântată; şi i-a pus numele Aşer.(RO)

Geneza 30:14 ¶ Şi Ruben a mers în zilele secerişului grâului şi a găsit mandragore în câmp şi le-a adus la mama lui, Leea. Atunci Rahela i-a spus Leei: Dă-mi, te rog, din mandragorele fiului tău.(RO)

Geneza 30:15 Iar [Leea] i-a spus: [Este] puţin lucru că ai luat pe soţul meu? Şi voieşti să iei şi mandragorele fiului meu? Şi Rahela a spus: De aceea el să se culce cu tine la noapte pentru mandragorele fiului tău.(RO)

Geneza 30:16 Şi Iacob a venit de la câmp pe înserat şi Leea a ieşit să îl întâlnească şi a spus: Trebuie să intri la mine; căci cu adevărat te-am angajat cu mandragorele fiului meu. Şi el s-a culcat cu ea în acea noapte.(RO)

Geneza 30:17 Şi Dumnezeu a dat ascultare Leei şi ea a rămas însărcinată şi i-a născut lui Iacob al cincilea fiu.(RO)

Geneza 30:18 Şi Leea a spus: Dumnezeu mi-a dat plata mea, pentru că am dat pe servitoarea mea soţului meu; şi i-a pus numele Isahar.(RO)

Geneza 30:19 Şi Leea a rămas însărcinată din nou şi i-a născut lui Iacob al şaselea fiu.(RO)

Geneza 30:20 Şi Leea a spus: Dumnezeu m-a înzestrat [cu] o zestre bună; acum soţul meu va locui cu mine, deoarece i-am născut şase fii; şi i-a pus numele Zabulon.(RO)

Geneza 30:21 Şi mai apoi ea a născut o fiică şi i-a pus numele Dina.(RO)

Geneza 30:22 Şi Dumnezeu şi-a amintit de Rahela şi Dumnezeu i-a dat ascultare şi i-a deschis pântecele.(RO)

Geneza 30:23 Şi ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu şi a spus: Dumnezeu mi-a luat ocara;(RO)

Geneza 30:24 Şi i-a pus numele Iosif şi a spus: DOMNUL îmi va adăuga un alt fiu.(RO)

Geneza 30:25 ¶ Şi s-a întâmplat, când Rahela a născut pe Iosif, că Iacob i-a spus lui Laban: Trimite-mă, ca să merg la locul meu şi în ţara mea.(RO)

Geneza 30:26 Dă-[mi] soţiile mele şi copiii mei, pentru care ţi-am servit şi lasă-mă să plec, pentru că ştii serviciul meu pe care ţi l-am făcut.(RO)

Geneza 30:27 Şi Laban i-a spus: Te rog, dacă am găsit favoare în ochii tăi, [rămâi, căci] am învăţat prin experienţă că DOMNUL m-a binecuvântat din cauza ta.(RO)

Geneza 30:28 Iar el a spus: Rânduieşte-mi plăţile tale şi [ţi] [le] voi da.(RO)

Geneza 30:29 Iar el i-a spus: Ştii cum ţi-am servit şi că turma ta era cu mine.(RO)

Geneza 30:30 Căci [era] puţin ce ai avut înainte [ca] eu [să vin] şi [acum] a sporit într-o mulţime; şi DOMNUL te-a binecuvântat de la venirea mea şi acum, când voi îngriji şi de casa mea?(RO)

Geneza 30:31 Iar el a spus: Ce să îţi dau? Şi Iacob a spus: Nu îmi da nimic, dacă vei face acest lucru pentru mine, voi paşte [şi] voi ţine din nou turma ta;(RO)

Geneza 30:32 Voi trece prin toată turma ta astăzi, mutând de acolo toate cele pestriţe şi pătate şi toate cele cenuşii dintre oi şi pe cele pestriţe şi pătate dintre capre şi [din aceasta] va fi plata mea.(RO)

Geneza 30:33 Aşa va răspunde dreptatea mea pentru mine în timpul ce vine, când vine [timpul] pentru plata mea înaintea feţei tale; fiecare [vită] care nu [este] pestriţă sau pătată dintre capre şi cenuşie dintre oi, aceea va fi socotită de mine [ca] furată.(RO)

Geneza 30:34 Şi Laban a spus: Iată, aş voi să fie conform cuvântului tău.(RO)

Geneza 30:35 Şi a scos în acea zi ţapii care erau vărgaţi şi pătaţi şi toate caprele care erau pestriţe şi pătate [şi] pe fiecare ce avea [ceva] alb pe ea şi tot ce era cenuşiu între oi şi [le]-a dat în mâna fiilor săi.(RO)

Geneza 30:36 Şi a pus trei zile de călătorie între el şi Iacob; şi Iacob a păscut restul turmelor lui Laban.(RO)

Geneza 30:37 ¶ Şi Iacob a luat toiege verzi de plop şi de alun şi de castan dulce; şi a descojit dungi albe pe ele şi a făcut să apară albul care [era] în toiege.(RO)

Geneza 30:38 Şi a pus toiegele pe care le descojise înaintea turmelor în jgheaburi, în adăpătoarele cu apă, când turmele veneau să bea, ca ele, când veneau să bea, să zămislească.(RO)

Geneza 30:39 Şi turmele zămisleau înaintea toiegelor şi năşteau miei vărgaţi, pestriţi şi pătaţi.(RO)

Geneza 30:40 Şi Iacob a separat mieii şi întorcea feţele turmelor spre cele vărgate şi toate cele cenuşii în turma lui Laban; şi a pus propriile sale turme deoparte şi nu le-a pus cu turmele lui Laban.(RO)

Geneza 30:41 Şi s-a întâmplat, de câte ori oile mai puternice zămisleau, că Iacob aşeza toiegele înaintea ochilor oilor în jgheaburile [de apă], ca ele să zămislească printre toiege.(RO)

Geneza 30:42 Dar când oile erau slabe, nu [le] punea înăuntru, aşa că cele mai slabe erau ale lui Laban şi cele mai puternice ale lui Iacob.(RO)

Geneza 30:43 Şi acest bărbat a sporit peste măsură şi avea multe oi şi servitoare şi servitori şi cămile şi măgari.(RO)

Geneza 31:1 Şi a auzit cuvintele fiilor lui Laban, spunând: Iacob a luat tot ce [era] al tatălui nostru; şi din [ceea] ce [era] al tatălui nostru el a dobândit toată această glorie.(RO)

Geneza 31:2 Şi Iacob a privit înfăţişarea lui Laban şi, iată, aceasta nu mai [era] faţă de el ca înainte.(RO)

Geneza 31:3 Şi DOMNUL i-a spus lui Iacob: Întoarce-te în ţara părinţilor tăi şi la rudele tale; şi eu voi fi cu tine.(RO)

Geneza 31:4 Şi Iacob a trimis şi a chemat pe Rahela şi Leea la câmp, la turma sa,(RO)

Geneza 31:5 Şi le-a spus: Văd înfăţişarea tatălui vostru, că aceasta nu mai [este] faţă de mine ca înainte; dar Dumnezeul părinţilor mei a fost cu mine.(RO)

Geneza 31:6 Şi voi ştiţi că eu, cu toată puterea mea, am servit pe tatăl vostru.(RO)

Geneza 31:7 Şi tatăl vostru m-a înşelat şi a schimbat plăţile mele de zece ori; dar Dumnezeu nu i-a permis să mă vatăme.(RO)

Geneza 31:8 Dacă el a spus astfel: Cele pestriţe vor fi plăţile tale; atunci toate vitele au născut pestriţe; şi dacă el a spus astfel: Cele vărgate vor fi plata ta; atunci toate vitele au născut vărgate.(RO)

Geneza 31:9 Astfel Dumnezeu a luat vitele tatălui vostru şi mi [le]-a dat mie.(RO)

Geneza 31:10 Şi s-a întâmplat în acel timp, când vitele zămisleau, că mi-am ridicat ochii şi am văzut într-un vis şi, iată, berbecii care săreau pe oi [erau] vărgaţi, pestriţi şi bălţaţi.(RO)

Geneza 31:11 Şi îngerul lui Dumnezeu mi-a vorbit într-un vis, [spunând]: Iacob; iar eu am spus: Iată-mă.(RO)

Geneza 31:12 Şi a spus: Ridică-ţi acum ochii şi vezi, toţi berbecii care sar pe vite [sunt] vărgaţi, pestriţi şi bălţaţi, pentru că am văzut tot ceea ce Laban îţi face.(RO)

Geneza 31:13 Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns stâlpul [şi] unde mi-ai făcut o promisiune; acum ridică-te, ieşi din această ţară şi întoarce-te în ţara rudelor tale.(RO)

Geneza 31:14 Şi Rahela şi Leea au răspuns şi i-au zis: [Este] totuşi vreo parte sau moştenire pentru noi în casa tatălui nostru?(RO)

Geneza 31:15 Nu suntem socotite de el ca străine? Căci ne-a vândut şi ne-a mâncat în întregime şi banii.(RO)

Geneza 31:16 Pentru că toată bogăţia pe care Dumnezeu a luat-o de la tatăl nostru [este] a noastră şi a copiilor noştri, acum aşadar, fă orice ţi-a spus Dumnezeu.(RO)

Geneza 31:17 ¶ Atunci Iacob s-a ridicat şi a aşezat pe fiii săi şi pe soţiile sale pe cămile;(RO)

Geneza 31:18 Şi a dus toate vitele sale şi toate bunurile sale pe care le dobândise, vitele agoniselii sale, pe care le dobândise în Padanaram, pentru a merge la Isaac, tatăl său, în ţara lui Canaan.(RO)

Geneza 31:19 Şi Laban s-a dus să-şi tundă oile şi Rahela furase idolii care [erau] ai tatălui ei.(RO)

Geneza 31:20 Şi Iacob s-a furişat pe neştiute de la Laban sirianul, în aceea că nu i-a spus că a fugit.(RO)

Geneza 31:21 Aşa că a fugit cu tot ce a avut; şi s-a ridicat şi a trecut dincolo de râu şi el şi-a îndreptat faţa [spre] muntele Galaad.(RO)

Geneza 31:22 Şi în a treia zi i s-a spus lui Laban că Iacob fugise.(RO)

Geneza 31:23 Şi a luat pe fraţii săi cu el şi l-a urmărit şapte zile de călătorie; şi l-au ajuns în muntele Galaad.(RO)

Geneza 31:24 Şi Dumnezeu a venit la Laban sirianul într-un vis, noaptea, şi i-a spus: Ia seamă să nu vorbeşti lui Iacob nici bine nici rău.(RO)

Geneza 31:25 ¶ Atunci Laban a ajuns pe Iacob. Şi Iacob şi-a ridicat cortul în munte şi Laban, cu fraţii săi, şi [l]-au ridicat în muntele Galaad.(RO)

Geneza 31:26 Şi Laban i-a spus lui Iacob: Ce ai făcut, că te-ai furişat pe neştiute de la mine şi ai dus pe fiicele mele ca pe captivi [luaţi] cu sabia?(RO)

Geneza 31:27 Pentru ce ai fugit în secret şi te-ai furişat de la mine; şi nu mi-ai spus, ca să te fi trimis cu bucurie şi cu cântece, cu tamburină şi cu harpă?(RO)

Geneza 31:28 Şi nu m-ai lăsat să sărut pe fiii mei şi pe fiicele mele? Acum ai lucrat prosteşte făcând [astfel].(RO)

Geneza 31:29 Este în puterea mâinii mele să îţi fac rău, dar Dumnezeul tatălui tău mi-a vorbit azi-noapte, spunând: Ia seamă să nu vorbeşti lui Iacob nici bine nici rău.(RO)

Geneza 31:30 Şi acum, [deşi] ai dori să fii plecat, pentru că tânjeşti aprins după casa tatălui tău, [totuşi] pentru ce ai furat dumnezeii mei?(RO)

Geneza 31:31 Şi Iacob a răspuns şi a spus lui Laban: Pentru că m-am temut, căci spuneam: S-ar putea să iei cu forţa pe fiicele tale de la mine.(RO)

Geneza 31:32 La oricine găseşti dumnezeii tăi, nu îl lăsa să trăiască, înaintea fraţilor noştri să recunoşti ce [este] al tău la mine şi ia [aceasta] la tine. Pentru că Iacob nu ştia că Rahela i-a furat.(RO)

Geneza 31:33 Şi Laban a intrat în cortul lui Iacob şi în cortul Leei şi în corturile celor două servitoare, dar nu [i-]a găsit. Atunci a ieşit din cortul Leei şi a intrat în cortul Rahelei.(RO)

Geneza 31:34 Acum Rahela luase idolii şi îi pusese în şeaua cămilei şi stătea peste ei. Şi Laban a căutat în tot cortul, dar nu [i-]a găsit.(RO)

Geneza 31:35 Şi ea a spus tatălui ei: Să nu fie cu supărare domnului meu că nu pot să mă ridic înaintea ta; căci rânduiala femeilor [este] asupra mea. Iar el a căutat, dar nu a găsit idolii.(RO)

Geneza 31:36 ¶ Şi Iacob s-a înfuriat şi s-a certat cu Laban; şi Iacob a răspuns şi i-a zis lui Laban: Care îmi [este] fărădelegea? Care îmi [este] păcatul, că aşa aprins m-ai urmărit?(RO)

Geneza 31:37 Cu toate că ai căutat în toate lucrurile mele, ce ai găsit din toate lucrurile casei tale? Pune-[le] aici înaintea fraţilor mei şi a fraţilor tăi, ca ei să judece între noi doi.(RO)

Geneza 31:38 Aceşti douăzeci de ani [am] [fost] cu tine; oile tale şi caprele tale nu au lepădat puii lor şi berbecii turmei tale nu i-am mâncat.(RO)

Geneza 31:39 Ce a fost sfâşiat de [fiare] nu am adus la tine; eu am purtat pierderea aceea; din mâna mea ai cerut-o, [fie] [că a fost] furată ziua sau furată noaptea.(RO)

Geneza 31:40 [Astfel] am fost; în timpul zilei seceta mă mistuia şi bruma în timpul nopţii; şi somnul mi s-a depărtat de la ochii mei.(RO)

Geneza 31:41 Astfel am fost eu douăzeci de ani în casa ta; ţi-am servit paisprezece ani pentru cele două fiice ale tale şi şase ani pentru vitele tale; şi ai schimbat plăţile mele de zece ori.(RO)

Geneza 31:42 Dacă Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul lui Avraam şi teama lui Isaac, nu ar fi fost cu mine, cu adevărat m-ai fi trimis acum gol. Dumnezeu a văzut necazul meu şi munca mâinilor mele şi [te]-a mustrat aseară.(RO)

Geneza 31:43 ¶ Şi Laban a răspuns şi i-a zis lui Iacob: [Aceste] fiice [sunt] fiicele mele şi [aceşti] copii [sunt] copiii mei şi [aceste] vite [sunt] vitele mele şi tot ceea ce vezi [este] al meu şi ce pot face în această zi acestor fiice ale mele, sau copiilor lor pe care i-au născut?(RO)

Geneza 31:44 De aceea vino acum, să facem un legământ, eu şi tu; şi să fie acesta pentru o mărturie între mine şi tine.(RO)

Geneza 31:45 Şi Iacob a luat o piatră şi a aşezat-o [drept] stâlp.(RO)

Geneza 31:46 Şi Iacob le-a spus fraţilor săi: Adunaţi pietre; şi au luat pietre şi au făcut o movilă şi au mâncat acolo pe movilă.(RO)

Geneza 31:47 Şi Laban a numit-o Iegarsahaduta, dar Iacob a numit-o Galed.(RO)

Geneza 31:48 Şi Laban a spus: Această movilă[ este] o mărturie între mine şi tine în această zi. De aceea a fost pus numele acesteia, Galed;(RO)

Geneza 31:49 Şi Miţpa, căci el a spus: DOMNUL să vegheze între mine şi tine, în timp ce suntem absenţi unul [faţă de] celalalt.(RO)

Geneza 31:50 Dacă vei chinui pe fiicele mele, sau dacă vei lua [alte] soţii pe lângă fiicele mele, niciun bărbat nu [este] cu noi; vezi, Dumnezeu [este] martor între mine şi tine.(RO)

Geneza 31:51 Şi Laban i-a spus lui Iacob: Iată, această movilă şi, iată, [acest] stâlp, pe care l-am aruncat între mine şi tine;(RO)

Geneza 31:52 Această movilă[ fie] mărturie şi [acest] stâlp[ fie] mărturie, că nu voi trece peste această movilă la tine şi că nu vei trece peste această movilă şi peste [acest] stâlp la mine, pentru a face rău.(RO)

Geneza 31:53 Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Nahor, Dumnezeul Tatălui lor, să judece între noi. Şi Iacob a jurat pe teama tatălui său Isaac.(RO)

Geneza 31:54 Atunci Iacob a oferit sacrificii pe munte şi a chemat pe fraţii săi să mănânce pâine şi au mâncat pâine şi au rămas toată noaptea pe munte.(RO)

Geneza 31:55 Şi devreme dimineaţa Laban s-a ridicat şi a sărutat pe fiii săi şi pe fiicele sale şi i-a binecuvântat; şi Laban a plecat şi s-a întors la locul său.(RO)

Geneza 32:1 Şi Iacob a plecat pe calea sa şi l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu.(RO)

Geneza 32:2 Şi când Iacob i-a văzut, a spus: Aceasta [este] oştirea lui Dumnezeu; şi a pus numele acelui loc, Mahanaim.(RO)

Geneza 32:3 ¶ Şi Iacob a trimis mesageri înaintea lui la Esau, fratele său, până în ţara lui Seir, ţinutul lui Edom.(RO)

Geneza 32:4 Şi le-a poruncit, spunând: Astfel să vorbiţi domnului meu Esau: Servitorul tău, Iacob, spune astfel: Eu am locuit temporar cu Laban şi am rămas acolo până acum;(RO)

Geneza 32:5 Şi am boi şi măgari, turme şi servitori şi servitoare; şi am trimis pentru a spune domnului meu, ca să găsesc har înaintea ochilor tăi.(RO)

Geneza 32:6 Şi mesagerii s-au întors la Iacob, spunând: Am mers la fratele tău, Esau; şi de asemenea el vine să te întâlnească şi patru sute de bărbaţi cu el.(RO)

Geneza 32:7 Atunci Iacob a fost grozav de înspăimântat şi tulburat şi a împărţit oamenii care [erau] cu el şi turmele şi cirezile şi cămilele, în două cete;(RO)

Geneza 32:8 Şi a spus: Dacă Esau vine la una din cete şi o loveşte, atunci cealaltă ceată care rămâne va scăpa.(RO)

Geneza 32:9 ¶ Şi Iacob a spus: Dumnezeul tatălui meu Avraam şi Dumnezeul tatălui meu Isaac, DOMNUL care mi-a spus: Întoarce-te în ţara ta şi la rudele tale şi mă voi purta bine cu tine;(RO)

Geneza 32:10 Eu nu sunt demn nici de cea mai mică din toate îndurările şi de tot adevărul pe care l-ai arătat servitorului tău; căci cu toiagul meu am trecut acest Iordan; şi acum eu am devenit două cete.(RO)

Geneza 32:11 Scapă-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, pentru că mă tem de el, ca nu cumva să vină şi să mă lovească pe mine [şi] pe mamă cu copiii.(RO)

Geneza 32:12 Şi ai spus: Cu adevărat îţi voi face bine şi voi face sămânţa ta precum nisipul mării, care nu poate fi numărat din cauza mulţimii [lui].(RO)

Geneza 32:13 ¶ Şi a rămas acolo în acea noapte; şi a luat din ceea ce îi cădea la mână un dar pentru fratele său, Esau;(RO)

Geneza 32:14 Două sute de capre şi douăzeci de ţapi, două sute de oi şi douăzeci de berbeci,(RO)

Geneza 32:15 Treizeci de cămile de lapte cu mânjii lor, patruzeci de viţele şi zece tauri, douăzeci de măgăriţe şi zece măgăruşi.(RO)

Geneza 32:16 Şi [le]-a dat în mâna servitorilor săi, fiecare turmă în parte; şi a spus servitorilor săi: Treceţi înaintea mea şi lăsaţi o distanţă între turmă şi turmă.(RO)

Geneza 32:17 Şi a poruncit celui din frunte, spunând: Când Esau, fratele meu, te întâlneşte şi te întreabă, spunând: Al cui [eşti] tu? Şi încotro mergi? Şi ale cui [sunt] acestea care merg înaintea ta?(RO)

Geneza 32:18 Atunci spune: [Acestea] [sunt] ale servitorului tău Iacob; acesta [este] un dar trimis domnului meu, Esau; şi, iată, el de asemenea [este] în spatele nostru.(RO)

Geneza 32:19 Şi aşa a poruncit celui de al doilea şi celui de al treilea şi tuturor celor ce urmau turmelor, spunând: În acest fel vorbiţi-i lui Esau, când îl găsiţi.(RO)

Geneza 32:20 Şi spuneţi mai departe: Iată, servitorul tău, Iacob, [este] în spatele nostru. Căci a spus: Îl voi linişti cu darul care merge înaintea mea şi după aceea îi voi vedea faţa; poate că [îl] va accepta de la mine.(RO)

Geneza 32:21 Astfel darul a mers, trecând înaintea lui; şi el însuşi a rămas în acea noapte cu ceata.(RO)

Geneza 32:22 Şi s-a ridicat în acea noapte şi a luat pe cele două soţii ale lui şi pe cele două servitoare ale lui şi pe cei unsprezece fii ai săi şi a trecut peste vadul [pârâului] Iaboc.(RO)

Geneza 32:23 Şi i-a luat şi i-a trimis peste pârâu şi a trimis dincolo [tot] ce avea.(RO)

Geneza 32:24 ¶ Şi Iacob a fost lăsat singur; şi acolo s-a luptat un bărbat cu el până la răsăritul zilei.(RO)

Geneza 32:25 Iar când a văzut că nu îl învinge, a atins adâncitura coapsei lui; şi adâncitura coapsei lui Iacob a fost scrântită din încheietură, pe când se lupta cu el.(RO)

Geneza 32:26 Şi a spus: Lasă-mă să plec, pentru că ziua răsare. Iar el a spus: Nu te voi lăsa să pleci, decât dacă mă binecuvântezi.(RO)

Geneza 32:27 Iar el i-a spus: Care [este] numele tău? Şi a spus: Iacob.(RO)

Geneza 32:28 Iar el a spus: Numele tău nu se va mai numi Iacob, ci Israel: căci ca un prinţ ai putere cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai învins.(RO)

Geneza 32:29 Şi Iacob [l-]a întrebat şi a spus: Spune[-mi], te rog, numele tău. Iar el a spus: Pentru ce [este] aceasta [că] tu cercetezi după numele meu? Şi l-a binecuvântat acolo.(RO)

Geneza 32:30 Şi Iacob a chemat numele locului, Peniel, pentru că: Am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi viaţa mea este păstrată.(RO)

Geneza 32:31 Şi în timp ce trecea de Peniel, soarele a răsărit peste [Iacob], iar el şchiopăta din coapsa lui.(RO)

Geneza 32:32 De aceea copiii lui Israel nu mănâncă [din] tendonul care s-a scurtat, care [este] peste adâncitura coapsei, până în această zi, pentru că el a atins adâncitura coapsei lui Iacob în tendonul care s-a scurtat.(RO)

Geneza 33:1 Şi Iacob şi-a ridicat ochii şi a privit şi, iată, Esau venea şi cu el [veneau] patru sute de bărbaţi. Şi a împărţit copiii Leei şi Rahelei şi celor două roabe.(RO)

Geneza 33:2 Şi a pus roabele şi copiii lor în frunte şi pe Leea şi copiii ei după şi pe Rahela şi Iosif ultimii.(RO)

Geneza 33:3 Şi a trecut înaintea lor şi s-a aplecat până la pământ de şapte ori, până când a ajuns aproape de fratele său.(RO)

Geneza 33:4 Şi Esau a alergat să îl întâlnească şi l-a îmbrăţişat şi a căzut la gâtul lui şi l-a sărutat şi au plâns.(RO)

Geneza 33:5 ¶ Şi el şi-a ridicat ochii şi a văzut femeile şi copiii şi a spus: Cine [sunt] aceştia împreună cu tine? Iar el a spus: Copiii pe care Dumnezeu i-a dat cu har servitorului tău.(RO)

Geneza 33:6 Atunci roabele s-au apropiat, ele şi copiii lor, şi s-au prosternat;(RO)

Geneza 33:7 Şi Leea de asemenea cu copiii ei s-a apropiat şi s-au prosternat; şi după aceea s-a apropiat Iosif şi Rahela şi s-au prosternat.(RO)

Geneza 33:8 Iar el a spus: Ce [doreşti să spui] tu cu toată această mulţime pe care am întâlnit-o? Iar el a spus: [Acestea] sunt pentru a găsi har înaintea ochilor domnului meu.(RO)

Geneza 33:9 Şi Esau a spus: Eu am destul, fratele meu; ţine ceea ce ai pentru tine.(RO)

Geneza 33:10 Şi Iacob a spus: Nu, te rog, dacă am găsit acum har înaintea ochilor tăi, atunci primeşte darul meu din mâna mea, căci de aceea am văzut faţa ta, ca şi cum aş fi văzut faţa lui Dumnezeu şi ai fost mulţumit de mine.(RO)

Geneza 33:11 Ia, te rog, binecuvântarea mea care îţi este adusă, pentru că Dumnezeu m-a tratat cu har şi pentru că am destul. Şi l-a constrâns, iar el [l]-a luat.(RO)

Geneza 33:12 Şi a spus: Să continuăm călătoria noastră şi să mergem; şi voi merge înaintea ta.(RO)

Geneza 33:13 Iar el i-a spus: Domnul meu ştie că pruncii [sunt] plăpânzi şi turmele şi cirezile cu pui [sunt] cu mine; şi dacă oamenii le vor forţa să meargă repede, toată turma va muri într-o zi.(RO)

Geneza 33:14 Domnul meu să treacă, te rog, înaintea servitorului său şi voi conduce cu blândeţe, după cum vitele care merg înaintea mea şi copiii sunt în stare să îndure, până ce ajung la domnul meu în Seir.(RO)

Geneza 33:15 Şi Esau a spus: Să las acum cu tine pe [unii] dintre oamenii care [sunt] cu mine. Iar el a spus: Ce nevoie [este] de aceasta? Lasă-mă să găsesc har înaintea ochilor domnului meu.(RO)

Geneza 33:16 ¶ Astfel Esau s-a întors în acea zi pe calea sa în Seir.(RO)

Geneza 33:17 Şi Iacob a călătorit până la Sucot şi şi-a zidit o casă şi a făcut colibe pentru vitele sale, de aceea numele locului este chemat Sucot.(RO)

Geneza 33:18 Şi Iacob a venit la Salem, o cetate din Sihem, care [este] în ţara lui Canaan, când a venit de la Padanaram; şi a întins cortul său în faţa cetăţii.(RO)

Geneza 33:19 Şi a cumpărat o parcelă dintr-un câmp, unde şi-a întins cortul, la îndemâna copiilor lui Hamor, tatăl lui Sihem, pentru o sută de monede.(RO)

Geneza 33:20 Şi a înălţat acolo un altar şi l-a numit Elelohe-Israel.(RO)

Geneza 34:1 Şi Dina, fiica Leei, pe care i-a născut-o lui Iacob, a ieşit să vadă fiicele ţării.(RO)

Geneza 34:2 Şi când Sihem, fiul lui Hamor, hivitul, prinţ al ţinutului, a văzut-o, a luat-o şi s-a culcat cu ea şi a pângărit-o.(RO)

Geneza 34:3 Şi sufletul lui s-a lipit de Dina, fiica lui Iacob, şi a iubit fata şi a vorbit frumos fetei.(RO)

Geneza 34:4 Şi Sihem i-a vorbit tatălui său, Hamor, spunând: Ia-mi această fată de soţie.(RO)

Geneza 34:5 Şi Iacob a auzit că el a pângărit pe Dina, fiica sa; acum fiii lui erau cu vitele lui în câmp; şi Iacob a tăcut până ce au venit.(RO)

Geneza 34:6 ¶ Şi Hamor, tatăl lui Sihem, a ieşit la Iacob să vorbească îndeaproape cu el.(RO)

Geneza 34:7 Şi fiii lui Iacob au venit din câmp după ce au auzit [aceasta] şi bărbaţii erau îndureraţi şi s-au înfuriat, deoarece el lucrase prosteşte în Israel, culcându-se cu fiica lui Iacob, lucru care nu trebuia făcut.(RO)

Geneza 34:8 Şi Hamor a vorbit îndeaproape cu ei, spunând: Sufletul fiului meu Sihem tânjeşte după fiica voastră. Vă rog daţi-o lui de soţie.(RO)

Geneza 34:9 Şi încuscriţi-vă cu noi [şi] daţi-ne fiicele voastre şi luaţi pe fiicele noastre pentru voi.(RO)

Geneza 34:10 Şi veţi locui cu noi şi ţara va fi înaintea voastră; locuiţi şi faceţi comerţ în ea şi dobândiţi-vă stăpâniri în ea.(RO)

Geneza 34:11 Şi Sihem a spus tatălui ei şi fraţilor ei: Să găsesc har în ochii voştri şi ce îmi veţi spune [vă] voi da.(RO)

Geneza 34:12 Cereţi de la mine zestre mare şi dar şi voi da conform cu ceea ce îmi veţi spune, dar daţi-mi fata de soţie.(RO)

Geneza 34:13 Şi fiii lui Iacob au răspuns lui Sihem şi Hamor, tatăl lui, în mod înşelător şi au spus, deoarece el o pângărise pe Dina sora lor,(RO)

Geneza 34:14 Şi le-au spus: Nu putem face acest lucru, să dăm pe sora noastră unui necircumcis; căci aceasta [ar fi] ocară pentru noi;(RO)

Geneza 34:15 Dar în aceasta vă vom da acordul: dacă voi veţi fi precum [suntem] noi, ca fiecare parte bărbătească dintre voi să fie circumcis;(RO)

Geneza 34:16 Atunci vi le vom da pe fiicele noastre şi le vom lua pe fiicele voastre pentru noi şi vom locui cu voi şi vom deveni un singur popor.(RO)

Geneza 34:17 Dar dacă nu ne veţi da ascultare, pentru a fi circumcişi, atunci o vom lua pe fiica noastră şi vom pleca.(RO)

Geneza 34:18 ¶ Şi cuvintele lor au plăcut lui Hamor şi lui Sihem, fiul lui Hamor.(RO)

Geneza 34:19 Şi tânărul nu a întârziat să facă aceasta, deoarece a avut desfătare în fiica lui Iacob şi el [era] demn de mai multă cinste decât toată casa tatălui său.(RO)

Geneza 34:20 Şi Hamor şi Sihem, fiul lui, au venit la poarta cetăţii lor şi au vorbit îndeaproape cu oamenii cetăţii lor, spunând:(RO)

Geneza 34:21 Aceşti oameni [sunt] paşnici cu noi; de aceea lăsaţi-i să locuiască în ţară şi să facă comerţ în ea, pentru că ţara, iată, [este] destul de mare [şi ]pentru ei; să luăm pe fiicele lor de soţii pentru noi şi să le dăm pe fiicele noastre.(RO)

Geneza 34:22 Doar prin aceasta ne vor da acordul bărbaţii pentru a locui cu noi, pentru a fi un singur popor, dacă fiecare parte bărbătească între noi ar fi circumcisă, precum [sunt] ei circumcişi.(RO)

Geneza 34:23 Nu [vor fi] turmele lor şi averea lor şi fiecare vită a lor, ale noastre? Doar să le dăm acordul şi vor locui cu noi.(RO)

Geneza 34:24 Şi lui Hamor şi lui Sihem, fiul lui, au dat ascultare toţi cei care ieşeau pe poarta cetăţii sale; şi fiecare parte bărbătească a fost circumcisă, toţi cei care au ieşit pe poarta cetăţii sale.(RO)

Geneza 34:25 ¶ Şi s-a întâmplat în a treia zi, când erau în dureri, că doi dintre fiii lui Iacob, Simeon şi Levi, fraţii Dinei, şi-a luat fiecare bărbat sabia şi au venit peste cetate în mod cutezător şi au ucis toată partea bărbătească.(RO)

Geneza 34:26 Şi au ucis pe Hamor şi pe Sihem, fiul lui, cu tăişul sabiei şi au luat pe Dina din casa lui Sihem şi au ieşit.(RO)

Geneza 34:27 Fiii lui Iacob au venit peste cei ucişi şi au prădat cetatea, din cauză că au pângărit pe sora lor.(RO)

Geneza 34:28 Ei le-au luat oile şi boii lor şi măgarii lor şi ceea ce [era] în cetate şi ceea ce [era] în câmp.(RO)

Geneza 34:29 Şi toată averea lor şi pe toţi micuţii lor şi pe soţiile lor i-au luat captivi şi au prădat de asemenea tot ce [era] în casă.(RO)

Geneza 34:30 Şi Iacob le-a spus lui Simeon şi lui Levi: Voi m-aţi tulburat să mă faceţi să put printre locuitorii ţării, printre canaaniţi şi periziţi; şi eu, [fiind] mic la număr, se vor aduna împreună împotriva mea şi mă vor ucide; şi voi fi nimicit, eu şi casa mea.(RO)

Geneza 34:31 Iar ei au spus: Trebuia să se poarte el cu sora noastră precum cu o curvă?(RO)

Geneza 35:1 Şi Dumnezeu i-a spus lui Iacob: Ridică-te, urcă la Betel şi locuieşte acolo şi fă acolo un altar lui Dumnezeu, care ţi s-a arătat când fugeai din faţa lui Esau, fratele tău.(RO)

Geneza 35:2 Atunci Iacob a spus casei lui şi tuturor celor care [erau ]cu el: Puneţi deoparte dumnezeii străini care [sunt ]printre voi şi curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele;(RO)

Geneza 35:3 Şi să ne ridicăm şi să urcăm la Betel; şi voi face acolo un altar lui Dumnezeu, care mi-a răspuns în ziua strâmtorării mele şi a fost cu mine în calea pe care am mers.(RO)

Geneza 35:4 Şi i-au dat lui Iacob toţi dumnezeii străini care [erau ]în mâna lor şi [toţi ]cerceii care [erau ]în urechile lor; şi Iacob le-a ascuns sub stejarul care [era ]lângă Sihem.(RO)

Geneza 35:5 Şi au călătorit şi teroarea lui Dumnezeu era asupra cetăţilor care [erau ]împrejurul lor şi nu i-au urmărit pe fiii lui Iacob.(RO)

Geneza 35:6 ¶ Astfel Iacob a venit la Luz, adică Betel, care [este ]în ţara lui Canaan, el şi toţi oamenii care [erau ]cu el.(RO)

Geneza 35:7 Şi a zidit acolo un altar şi a pus numele acelui loc El-betel, deoarece acolo Dumnezeu i s-a arătat când fugea din faţa fratelui său.(RO)

Geneza 35:8 Dar Debora, dădaca Rebecăi, a murit şi a fost îngropată la poalele Betelului, sub un stejar; şi acestuia i s-a pus numele Alon-Bacut.(RO)

Geneza 35:9 Şi Dumnezeu i s-a arătat lui Iacob din nou, când a ieşit din Padanaram, şi l-a binecuvântat.(RO)

Geneza 35:10 Şi Dumnezeu i-a spus: Numele tău [este ]Iacob, numele tău nu va mai fi chemat Iacob, ci Israel va fi numele tău; şi i-a pus numele Israel.(RO)

Geneza 35:11 Şi Dumnezeu i-a spus: Eu [sunt ]Dumnezeul cel Atotputernic, fii roditor şi înmulţeşte-te; o naţiune şi o mulţime de naţiuni vor fi din tine şi împăraţi vor ieşi din coapsele tale;(RO)

Geneza 35:12 Şi pământul pe care l-am dat lui Avraam şi Isaac, ţie ţi-l voi da şi seminţei tale după tine îi voi da pământul.(RO)

Geneza 35:13 Şi Dumnezeu s-a înălţat de la el în locul în care a vorbit cu el.(RO)

Geneza 35:14 Şi Iacob a pus un stâlp în locul în care a vorbit cu el, un stâlp de piatră, şi a turnat un dar de băutură pe acesta şi a turnat untdelemn pe acesta.(RO)

Geneza 35:15 Şi Iacob a pus numele locului unde Dumnezeu a vorbit cu el, Betel.(RO)

Geneza 35:16 ¶ Şi au plecat de la Betel; şi mai era doar puţin drum [până ]să ajungă la Efrata; şi Rahela a intrat în durerile naşterii şi avea travaliu greu.(RO)

Geneza 35:17 Şi s-a întâmplat, când era în travaliu greu, că moaşa i-a spus: Nu te teme; vei avea şi acest fiu.(RO)

Geneza 35:18 Şi s-a întâmplat, pe când sufletul ei se îndepărta, (pentru că a murit) că i-a pus numele Benoni; dar tatăl lui i-a pus numele, Beniamin.(RO)

Geneza 35:19 Şi Rahela a murit şi a fost îngropată pe calea spre Efrata, adică[ ]Betleem.(RO)

Geneza 35:20 Şi Iacob a aşezat un stâlp peste mormântul ei, care [este ]stâlpul mormântului Rahelei până în această zi.(RO)

Geneza 35:21 ¶ Şi Israel a plecat şi şi-a întins cortul dincolo de turnul din Edar.(RO)

Geneza 35:22 Şi s-a întâmplat, pe când Israel locuia în acea ţară, că Ruben a mers şi s-a culcat cu Bilha, concubina tatălui său; şi Israel a auzit [aceasta.] Acum fiii lui Iacob erau doisprezece;(RO)

Geneza 35:23 Fiii Leei: Ruben, întâiul născut al lui Iacob şi Simeon şi Levi şi Iuda şi Isahar şi Zabulon;(RO)

Geneza 35:24 Fiii Rahelei: Iosif şi Beniamin;(RO)

Geneza 35:25 Şi fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan şi Neftali;(RO)

Geneza 35:26 Şi fiii Zilpei, roaba Leei: Gad şi Aşer; aceştia [sunt ]fiii lui Iacob, care i s-au născut în Padanaram.(RO)

Geneza 35:27 Şi Iacob a venit la Isaac, tatăl său, la Mamre, în cetatea Arba, adică[ ]Hebron, unde Avraam şi Isaac au locuit temporar.(RO)

Geneza 35:28 Şi zilele lui Isaac erau o sută optzeci de ani.(RO)

Geneza 35:29 Şi Isaac şi-a dat duhul şi a murit şi a fost adunat la poporul său, [fiind ]bătrân şi plin de zile; şi fiii săi, Esau şi Iacob, l-au îngropat.(RO)

Geneza 36:1 Acum acestea [sunt] generaţiile lui Esau, care [este ]Edom.(RO)

Geneza 36:2 Esau şi-a luat soţiile lui dintre fiicele lui Canaan: Ada, fiica lui Elon hititul, şi Oholibama, fiica Anei, fiica lui Ţibeon hivitul.(RO)

Geneza 36:3 Şi Basmat, fiica lui Ismael, sora lui Nebaiot.(RO)

Geneza 36:4 Şi Ada i-a născut lui Esau pe[ ]Elifaz; şi Basmat a născut pe Reuel;(RO)

Geneza 36:5 Şi Oholibama a născut pe Ieuş şi Iaalam şi Core; aceştia [sunt ]fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara lui Canaan.(RO)

Geneza 36:6 ¶ Şi Esau şi-a luat soţiile şi fiii lui şi fiicele lui şi toate persoanele din casa lui şi vitele lui şi toate animalele lui şi toată averea lui pe care a dobândit-o în ţara lui Canaan; şi a plecat într-un [alt] ţinut din faţa fratelui său, Iacob.(RO)

Geneza 36:7 Fiindcă bogăţiile lor erau prea mari ca ei să poată locui împreună; şi ţara în care ei erau străini nu putea să îi ţină din cauza vitelor lor.(RO)

Geneza 36:8 Astfel a locuit Esau în muntele Seir; Esau [este ]Edom.(RO)

Geneza 36:9 ¶ Şi acestea [sunt] generaţiile lui Esau, tatăl Edomiţilor, în muntele Seir,(RO)

Geneza 36:10 Şi acestea [sunt] numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, soţia lui Esau; Reuel, fiul lui Basmat, soţia lui Esau.(RO)

Geneza 36:11 Şi fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo şi Gatam şi Chenaz.(RO)

Geneza 36:12 Şi Timna era concubina lui Elifaz, fiul lui Esau; şi i-a născut lui Elifaz pe Amalec; aceştia [au fost ]fiii Adei, soţia lui Esau.(RO)

Geneza 36:13 Şi aceştia [sunt ]fiii lui Reuel: Nahat şi Zerah, Şama şi Miza; aceştia au fost fiii lui Basmat, soţia lui Esau.(RO)

Geneza 36:14 Şi aceştia au fost fiii Oholibamei, fiica Anei, fiica lui Ţibeon, soţia lui Esau; şi i-a născut lui Esau, pe Ieuş şi Iaalam şi Core.(RO)

Geneza 36:15 Aceştia [au fost ]conducătorii fiilor lui Esau: fiii lui Elifaz, întâiul născut [fiu ]al lui Esau, conducătorul Teman, conducătorul Omar, conducătorul Ţefo, conducătorul Chenaz,(RO)

Geneza 36:16 Conducătorul Core, conducătorul Gatam [şi ]conducătorul Amalec; aceştia [sunt ]conducătorii [care au ieşit ]din Elifaz în ţara lui Edom; aceştia [au fost ]fiii Adei.(RO)

Geneza 36:17 Şi aceştia [sunt ]fiii lui Reuel, fiul lui Esau; conducătorul Nahat, conducătorul Zerah, conducătorul Şama, conducătorul Miza; aceştia [sunt ]conducătorii [care au ieşit ]din Reuel în ţara lui Edom; aceştia [sunt ]fiii lui Basmat, soţia lui Esau.(RO)

Geneza 36:18 Şi aceştia [sunt ]fiii Oholibamei, soţia lui Esau, conducătorul Ieuş, conducătorul Iaalam, conducătorul Core; aceştia [au fost ]conducătorii [care au ieşit ]din Oholibama, fiica Anei, soţia lui Esau.(RO)

Geneza 36:19 Aceştia [sunt ]fiii lui Esau, care [este ]Edom, şi aceştia [sunt ]conducătorii lor.(RO)

Geneza 36:20 ¶ Aceştia [sunt] fiii lui Seir horitul, care au locuit ţara: Lotan şi Şobal şi Ţibeon şi Ana,(RO)

Geneza 36:21 Şi Dişon şi Eţer şi Dişan; aceştia [sunt ]conducătorii horiţilor, copiii lui Seir în ţara lui Edom.(RO)

Geneza 36:22 Şi copiii lui Lotan au fost Hori şi Hemam; şi sora lui Lotan [a fost ]Timna.(RO)

Geneza 36:23 Şi copiii lui Şobal [au fost ]aceştia: Alvan şi Manahat şi Ebal, Şefo şi Onam.(RO)

Geneza 36:24 Şi aceştia [sunt ]copiii lui Ţibeon: deopotrivă Aia şi Ana; acesta [a fost] [acel ]Ana care a găsit catârii în pustie, pe când hrănea măgarii lui Ţibeon, tatăl său.(RO)

Geneza 36:25 Şi copiii lui Ana [au fost ]aceştia: Dişon şi Oholibama, fiica Anei.(RO)

Geneza 36:26 Şi aceştia [sunt ]copiii lui Dişon: Hemdan şi Eşban şi Itran şi Cheran.(RO)

Geneza 36:27 Copiii lui Eţer [sunt ]aceştia: Bilhan şi Zaavan şi Acan.(RO)

Geneza 36:28 Copiii lui Dişan [sunt ]aceştia: Uz şi Aran.(RO)

Geneza 36:29 Aceştia [sunt ]conducătorii [care au ieşit ]din horiţi: conducătorul Lotan, conducătorul Şobal, conducătorul Ţibeon, conducătorul Ana,(RO)

Geneza 36:30 Conducătorul Dişon, conducătorul Eţer, conducătorul Dişan; aceştia [sunt ]conducătorii [care au ieşit ]din Hori, printre conducătorii lor în ţara lui Seir.(RO)

Geneza 36:31 ¶ Şi aceştia [sunt ]împăraţii care au domnit în ţara lui Edom, înainte să domnească vreun împărat peste copiii lui Israel.(RO)

Geneza 36:32 Şi Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom; şi numele cetăţii lui [a fost ]Dinhaba.(RO)

Geneza 36:33 Şi Bela a murit; şi Iobab, fiul lui Zerah al lui Boţra, a domnit în locul lui.(RO)

Geneza 36:34 Şi Iobab a murit; şi Huşam, din ţara lui Temani, a domnit în locul lui.(RO)

Geneza 36:35 Şi Huşam a murit; şi Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madian în câmpul lui Moab, a domnit în locul lui; şi numele cetăţii lui [a fost ]Avit.(RO)

Geneza 36:36 Şi Hadad a murit; şi Samla, din Masreca, a domnit în locul lui.(RO)

Geneza 36:37 Şi Samla a murit; şi Saul, din Rehobot, [de lângă ]râu, a domnit în locul lui.(RO)

Geneza 36:38 Şi Saul a murit; şi Baal-Hanan, fiul lui Ahbor, a domnit în locul lui.(RO)

Geneza 36:39 Şi Baal-Hanan, fiul lui Ahbor, a murit; şi Hadar a domnit în locul lui şi numele cetăţii lui [a fost ]Pau; şi numele soţiei lui [a fost ]Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.(RO)

Geneza 36:40 Şi acestea [sunt] numele conducătorilor [care au ieşit ]din Esau, conform cu familiile lor, după locurile lor, pe numele lor: conducătorul Timna, conducătorul Alva, conducătorul Iete,(RO)

Geneza 36:41 Conducătorul Oholibama, conducătorul Ela, conducătorul Pinon,(RO)

Geneza 36:42 Conducătorul Chenaz, conducătorul Teman, conducătorul Mibţar,(RO)

Geneza 36:43 Conducătorul Magdiel, conducătorul Iram; aceştia [sunt ]conducătorii lui Edom, conform cu locuinţele lor în ţara stăpânirii lor; el [este ]Esau, tatăl edomiţilor.(RO)

Geneza 37:1 Şi Iacob a locuit în ţara în care tatăl său a fost străin, în ţara lui Canaan.(RO)

Geneza 37:2 Acestea [sunt ]generaţiile lui Iacob. Iosif, [fiind ]în vârstă de şaptesprezece ani, păştea turma cu fraţii săi; şi băiatul [era ]cu fiii Bilhei şi cu fiii Zilpei, soţiile tatălui său; şi Iosif a adus tatălui său vorbirea lor rea.(RO)

Geneza 37:3 Acum Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi copiii lui, deoarece el [era ]fiul bătrâneţii sale; şi i-a făcut o haină pestriţă.(RO)

Geneza 37:4 Şi când fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fraţii săi, l-au urât şi nu puteau să îi vorbească paşnic.(RO)

Geneza 37:5 ¶ Şi Iosif a visat un vis şi [l-]a spus fraţilor săi şi ei l-au urât încă şi mai mult.(RO)

Geneza 37:6 Şi le-a spus: Ascultaţi, vă rog, acest vis pe care l-am visat:(RO)

Geneza 37:7 Şi, iată, noi legam snopi în câmp şi, iată, snopul meu s-a ridicat şi a stat chiar drept în picioare; şi, iată, snopii voştri au stat de jur împrejur şi se prosternau snopului meu.(RO)

Geneza 37:8 Şi fraţii lui i-au spus: Vei domni într-adevăr peste noi? Sau vei avea într-adevăr stăpânire peste noi? Şi l-au urât încă şi mai mult pentru visele lui şi pentru cuvintele lui.(RO)

Geneza 37:9 Şi a visat încă un vis şi l-a spus fraţilor săi şi a zis: Iată, am visat încă un vis; şi, iată, soarele şi luna şi unsprezece stele mi s-au prosternat.(RO)

Geneza 37:10 Şi [l-]a spus tatălui său şi fraţilor săi şi tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: Ce [este ]acest vis pe care l-ai visat? Vom veni eu şi mama ta şi fraţii tăi, într-adevăr, să ne prosternăm ţie până la pământ?(RO)

Geneza 37:11 Şi fraţii lui l-au invidiat, dar tatăl său a dat atenţie acestei spuse.(RO)

Geneza 37:12 ¶ Şi fraţii lui au mers să pască turma tatălui lor în Sihem.(RO)

Geneza 37:13 Şi Israel i-a spus lui Iosif: Nu pasc fraţii tăi [turma ]în Sihem? Vino şi te voi trimite la ei. Iar el i-a spus: Iată-mă[.](RO)

Geneza 37:14 Iar el i-a spus: Du-te, te rog, să vezi dacă este bine cu fraţii tăi şi bine cu turmele; şi adu-mi cuvânt înapoi. Astfel l-a trimis din valea Hebronului şi a venit la Sihem.(RO)

Geneza 37:15 Şi un anumit bărbat l-a găsit şi, iată, [el ]rătăcea în câmp; şi bărbatul l-a întrebat, spunând: Ce cauţi?(RO)

Geneza 37:16 Iar el a spus: Caut pe fraţii mei; spune-mi te rog, unde [îşi] pasc ei [turmele.](RO)

Geneza 37:17 Şi bărbatul a spus: Au plecat [deja] de aici; fiindcă i-am auzit spunând: Să mergem la Dotan. Şi Iosif a mers după fraţii săi şi i-a găsit la Dotan.(RO)

Geneza 37:18 Şi când l-au văzut de departe, chiar înainte ca el să se apropie de ei, au uneltit împotriva lui să îl ucidă.(RO)

Geneza 37:19 Şi au spus unul altuia: Iată, vine acest visător.(RO)

Geneza 37:20 Şi acum, aşadar, veniţi să îl ucidem şi să îl aruncăm în vreo groapă şi vom spune: Ceva fiară rea l-a mâncat; şi vom vedea ce vor deveni visele lui.(RO)

Geneza 37:21 Şi Ruben a auzit [aceasta şi] l-a scăpat din mâinile lor; şi a spus: Să nu îl ucidem.(RO)

Geneza 37:22 Şi Ruben le-a spus: Nu vărsaţi sânge, [ci ]aruncaţi-l în această groapă care [este ]în pustie şi nu puneţi mâna pe el; ca să îl scape din mâinile lor, să îl predea tatălui său din nou.(RO)

Geneza 37:23 ¶ Şi s-a întâmplat, când Iosif a ajuns la fraţii săi, că l-au dezbrăcat pe Iosif de haina lui, haina pestriţă care [era ]pe el;(RO)

Geneza 37:24 Şi l-au luat şi l-au aruncat într-o groapă; şi groapa [era ]goală, [nu era ]apă în ea.(RO)

Geneza 37:25 Şi au şezut să mănânce pâine şi şi-au ridicat ochii şi au privit şi, iată, o ceată de ismaeliţi a venit din Galaad cu cămilele lor, purtând mirodenii şi balsam şi smirnă, mergând să [le] coboare în Egipt.(RO)

Geneza 37:26 Şi Iuda a spus fraţilor săi: Ce folos [este ]dacă ucidem pe fratele nostru şi ascundem sângele lui?(RO)

Geneza 37:27 Veniţi şi să îl vindem ismaeliţilor şi să nu lăsăm mâna noastră să fie asupra lui, pentru că el [este ]fratele nostru [şi ]carnea noastră. Şi fraţii lui au fost mulţumiţi.(RO)

Geneza 37:28 Atunci au trecut pe acolo negustori madianiţi; şi au tras şi au scos pe Iosif din groapă şi au vândut pe Iosif ismaeliţilor pentru douăzeci de arginţi; iar ei au dus pe Iosif în Egipt.(RO)

Geneza 37:29 Şi Ruben s-a întors la groapă; şi, iată, Iosif nu [era ]în groapă; şi el şi-a rupt hainele.(RO)

Geneza 37:30 Şi s-a întors la fraţii săi şi a spus: Copilul nu [mai este; ]iar eu, încotro voi merge?(RO)

Geneza 37:31 ¶ Şi au luat haina lui Iosif şi au înjunghiat un ied dintre capre şi au înmuiat haina în sânge;(RO)

Geneza 37:32 Şi au trimis haina pestriţă şi au adus-[o ]la tatăl lor; şi au spus: Noi am găsit aceasta, cercetează acum dacă [este ]haina fiului tău sau nu.(RO)

Geneza 37:33 Şi a cercetat-o şi a spus: [Aceasta este ]haina fiului meu; o fiară rea l-a mâncat; Iosif este fără îndoială rupt în bucăţi.(RO)

Geneza 37:34 Şi Iacob şi-a rupt hainele şi a pus pânză de sac peste coapsele lui şi a jelit pentru fiul său multe zile.(RO)

Geneza 37:35 Şi toţi fiii lui şi toate fiicele lui s-au ridicat să îl mângâie; dar el a refuzat să fie mângâiat; şi a spus: Jelind voi coborî în mormânt la fiul meu. Astfel a plâns tatăl său pentru el.(RO)

Geneza 37:36 ¶ Şi madianiţii l-au vândut în Egipt lui Potifar, un ofiţer al lui Faraon [şi ]căpetenia gărzii.(RO)

Geneza 38:1 Şi s-a întâmplat în acel timp, că Iuda a coborât de la fraţii săi şi s-a abătut pe la un anumit adulamit, al cărui nume [era ]Hira.(RO)

Geneza 38:2 Şi Iuda a văzut acolo o fiică a unui anumit canaanit, al cărui nume [era ]Şua; şi a luat-o şi a intrat la ea.(RO)

Geneza 38:3 Şi ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu; şi el i-a pus numele Er.(RO)

Geneza 38:4 Şi ea a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu; şi ea i-a pus numele Onan.(RO)

Geneza 38:5 Şi ea a rămas însărcinată încă odată şi a născut un fiu; şi i-a pus numele Şela; şi el era la Chezib când ea l-a născut.(RO)

Geneza 38:6 Şi Iuda a luat o soţie pentru Er, întâiul lui născut, al cărei nume [era ]Tamar.(RO)

Geneza 38:7 Şi Er, întâiul născut al lui Iuda, era stricat înaintea ochilor Domnului; şi Domnul l-a ucis.(RO)

Geneza 38:8 Şi Iuda i-a spus lui Onan: Intră la soţia fratelui tău şi căsătoreşte-te cu ea şi ridică sămânţă fratelui tău.(RO)

Geneza 38:9 Şi Onan a ştiut că sămânţa nu va fi a lui; şi s-a întâmplat, când intra la soţia fratelui său, că vărsa [sămânţa] pe pământ ca nu cumva să dea sămânţă fratelui său.(RO)

Geneza 38:10 Şi lucrul pe care l-a făcut nu a plăcut Domnului. De aceea l-a ucis şi pe el.(RO)

Geneza 38:11 Atunci Iuda a spus lui Tamar, nora lui: Rămâi văduvă la casa tatălui tău, până Şela, fiul meu, va creşte; fiindcă zicea: Nu cumva să moară şi el ca fraţii săi. Şi Tamar a mers şi a locuit în casa tatălui ei.(RO)

Geneza 38:12 ¶ Şi după un timp, fiica lui Şua, soţia lui Iuda a murit; şi Iuda a fost mângâiat şi a urcat la Timnat la tunzătorii lui de oi, el, şi prietenul său, Hira adulamitul.(RO)

Geneza 38:13 Şi i s-a spus lui Tamar, zicând: Iată, socrul tău urcă la Timnat să îşi tundă oile.(RO)

Geneza 38:14 Şi ea şi-a dat jos hainele de văduvă de pe ea şi s-a acoperit cu un văl şi s-a înfăşurat şi a stat jos într-un loc deschis, care [este ]pe lângă calea spre Timnat, pentru că ea a văzut că Şela crescuse, iar ea nu i-a fost dată de soţie.(RO)

Geneza 38:15 Când Iuda a văzut-o, a crezut că ea[ era ]o curvă, pentru că îşi acoperise faţa.(RO)

Geneza 38:16 Şi el s-a abătut la ea de pe cale şi a spus: Lasă-mă, te rog, să intru la tine; (pentru că nu a ştiut că ea [era ]nora lui.) Iar ea a spus: Ce îmi vei da, ca să intri la mine?(RO)

Geneza 38:17 Iar el a spus: [Îţi] voi trimite un ied din turmă. Iar ea a spus: [Îmi] vei da o garanţie, până [îl ]trimiţi?(RO)

Geneza 38:18 Iar el a spus: Ce garanţie să îţi dau? Iar ea a spus: Sigiliul tău şi brăţările tale şi toiagul tău din mâna ta. Şi el [i le-]a dat şi a intrat la ea şi ea a rămas însărcinată de la el.(RO)

Geneza 38:19 Şi ea s-a ridicat şi a plecat şi a pus deoparte vălul de pe ea şi a îmbrăcat hainele văduviei ei.(RO)

Geneza 38:20 Şi Iuda a trimis iedul prin mâna prietenului său, adulamitul, ca să primească garanţia [lui] din mâna femeii; dar nu a găsit-o.(RO)

Geneza 38:21 Atunci el a întrebat bărbaţii acelui loc, spunând: Unde [este ]curva, care [era ]la vedere pe marginea drumului? Iar ei au spus: Nu a fost nicio curvă în acest [loc.](RO)

Geneza 38:22 Şi el s-a întors la Iuda şi a spus: Nu o pot găsi; şi de asemenea oamenii locului au spus [că ]nu era nicio curvă în acel [loc.](RO)

Geneza 38:23 Şi Iuda a spus: Să [o] ţină, ca nu cumva să fim ruşinaţi; iată, eu am trimis acest ied şi nu ai găsit-o.(RO)

Geneza 38:24 ¶ Şi s-a întâmplat cam după trei luni, că i s-a spus lui Iuda, zicând: Tamar, nora ta, a făcut pe curva; şi de asemenea, iată, ea [este ]însărcinată prin curvie. Şi Iuda a spus: Aduceţi-o [aici] şi să fie arsă.(RO)

Geneza 38:25 Când ea [a fost] adusă, ea a trimis la socrul ei, spunând: Prin bărbatul, ale căruia [sunt] acestea[, sunt ]însărcinată; şi a spus: Cercetează, te rog, ale cui [sunt] acestea: sigiliul şi brăţările şi toiagul.(RO)

Geneza 38:26 Şi Iuda [le]-a recunoscut şi a spus: Ea a fost mai dreaptă decât mine; deoarece nu i l-am dat pe Şela, fiul meu. Şi el nu a mai cunoscut-o vreodată.(RO)

Geneza 38:27 Şi s-a întâmplat în timpul travaliului ei, că, iată, gemeni [erau ]în pântecele ei.(RO)

Geneza 38:28 Şi s-a întâmplat, când era în travaliu, că [unul şi]-a scos mâna;[ ]şi moaşa a luat şi i-a legat de mână o aţă stacojie, spunând: Acesta a ieşit afară primul.(RO)

Geneza 38:29 Şi s-a întâmplat, în timp ce şi-a tras înapoi mâna, că, iată, fratele lui a ieşit afară; şi ea a spus: Cum ai ieşit afară? [Această ]spărtură [să fie ]asupra ta; de aceea i-au pus numele Pereţ.(RO)

Geneza 38:30 Şi după aceasta a ieşit afară fratele lui, care avea aţa stacojie la mâna lui; şi i-au pus numele Zerah.(RO)

Geneza 39:1 Şi Iosif a fost coborât în Egipt; şi Potifar, un ofiţer al lui Faraon, căpetenia gărzii, un egiptean, l-a cumpărat din mâinile ismaeliţilor, care îl coborâseră acolo.(RO)

Geneza 39:2 Şi DOMNUL era cu Iosif şi el era un bărbat prosper; şi era în casa stăpânului său, egipteanul.(RO)

Geneza 39:3 Şi stăpânul său a văzut că DOMNUL [era ]cu el şi că DOMNUL făcea să prospere în mâna lui tot ceea ce făcea.(RO)

Geneza 39:4 Şi Iosif a găsit har înaintea ochilor lui şi l-a servit; iar el l-a făcut supraveghetor peste casa lui şi tot ce avea a pus în mâna lui.(RO)

Geneza 39:5 Şi s-a întâmplat, din momentul [în care ]l-a făcut supraveghetor în casa lui şi peste tot ce avea, că DOMNUL a binecuvântat casa egipteanului din cauza lui Iosif; şi binecuvântarea DOMNULUI era peste tot ce avea în casă şi în câmp.(RO)

Geneza 39:6 Şi a lăsat tot ce avea în mâna lui Iosif; şi nu ştia ce avea, în afară de pâinea pe care o mânca. Iar Iosif era frumos la statură şi plăcut la vedere.(RO)

Geneza 39:7 Şi s-a întâmplat, după aceste lucruri că soţia stăpânului său şi-a aruncat ochii pe Iosif; şi ea a spus: Culcă-te cu mine.(RO)

Geneza 39:8 Dar el a refuzat şi a spus soţiei stăpânului său: Iată, pe stăpânul meu nu îl interesează ce [este ]cu mine în casă şi a încredinţat în mâna mea tot ce are;(RO)

Geneza 39:9 [ Nu este ]nimeni mai mare în această casă decât mine; nici nu mi-a oprit nimic decât pe tine, deoarece tu [eşti ]soţia lui; cum atunci să pot eu face această mare răutate şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?(RO)

Geneza 39:10 Şi s-a întâmplat, cum vorbea cu Iosif zi de zi, că el nu i-a dat ascultare să se culce lângă ea, [sau ]să fie cu ea.(RO)

Geneza 39:11 Şi s-a întâmplat, cam în acest timp, că [Iosif ]a intrat în casă să îşi facă lucrul; [şi ]niciunul dintre bărbaţii casei [nu era ]acolo în casă.(RO)

Geneza 39:12 Iar ea l-a prins de haină, spunând: Culcă-te cu mine; iar el şi-a lăsat haina în mâna ei şi a fugit şi a ieşit afară.(RO)

Geneza 39:13 Şi s-a întâmplat, când a văzut ea că el şi-a lăsat haina în mâna ei şi a fugit afară,(RO)

Geneza 39:14 Că a chemat bărbaţii din casa ei şi le-a vorbit, spunând: Vedeţi, el a adus un evreu la noi ca să ne batjocorească; el a intrat la mine să se culce cu mine şi eu am strigat cu voce tare.(RO)

Geneza 39:15 Şi s-a întâmplat, când el a auzit că am ridicat vocea şi am strigat, că şi-a lăsat haina cu mine şi a fugit şi a ieşit afară.(RO)

Geneza 39:16 Şi a aşezat haina lui lângă ea, până când domnul lui a venit acasă.(RO)

Geneza 39:17 Şi a vorbit cu el conform acestor cuvinte, spunând: Servitorul evreu, pe care l-ai adus la noi, a intrat la mine să mă batjocorească.(RO)

Geneza 39:18 Şi s-a întâmplat, pe când mi-am ridicat vocea şi am strigat, că şi-a lăsat haina cu mine şi a fugit afară.(RO)

Geneza 39:19 Şi s-a întâmplat, când stăpânul lui a auzit cuvintele soţiei sale, pe care ea i le-a vorbit, spunând: Astfel mi-a făcut servitorul tău; că furia lui s-a aprins.(RO)

Geneza 39:20 Şi stăpânul lui Iosif l-a luat şi l-a pus în închisoare, un loc unde prizonierii împăratului [erau] legaţi; iar el era acolo în închisoare.(RO)

Geneza 39:21 Dar DOMNUL era cu Iosif şi i-a arătat milă şi i-a dat favoare înaintea ochilor administratorului închisorii.(RO)

Geneza 39:22 Şi administratorul închisorii a încredinţat în mâna lui Iosif pe toţi prizonierii care [erau ]în închisoare; şi tot ce făceau ei acolo, el era cel ce le făcea.(RO)

Geneza 39:23 Administratorul închisorii nu se uita la nimic [din ce era ]sub mâna lui, pentru că DOMNUL era cu el şi [ceea ]ce el făcea, DOMNUL făcea să prospere.(RO)

Geneza 40:1 Şi s-a întâmplat după aceste lucruri, [că] paharnicul împăratului Egiptului şi brutarul [său] au ofensat pe domnul lor, împăratul Egiptului.(RO)

Geneza 40:2 Şi Faraon s-a înfuriat împotriva a doi [dintre] ofiţerii săi, împotriva mai marelui paharnicilor şi împotriva mai marelui brutarilor.(RO)

Geneza 40:3 Şi i-a pus sub pază în casa căpeteniei gărzii, în închisoare, în locul unde Iosif [era] legat.(RO)

Geneza 40:4 Şi căpetenia gărzii a însărcinat pe Iosif cu ei şi el i-a servit; şi au rămas un timp sub pază.(RO)

Geneza 40:5 ¶ Şi au visat câte un vis amândoi, fiecare visul lui într-o noapte, fiecare conform interpretării visului său, paharnicul şi brutarul împăratului Egiptului, care [erau] legaţi în închisoare.(RO)

Geneza 40:6 Şi Iosif a intrat la ei dimineaţa şi i-a privit şi, iată, ei [erau] trişti.(RO)

Geneza 40:7 Şi a întrebat pe ofiţerii lui Faraon care [erau] cu el sub paza casei domnului său, spunând: Pentru ce arătaţi [aşa] întristaţi astăzi?(RO)

Geneza 40:8 Iar ei i-au spus: Noi am visat un vis şi nu [este] un interpret al acestuia. Şi Iosif le-a spus: Nu lui Dumnezeu [aparţin] interpretările? Spuneţi-mi [visele], vă rog.(RO)

Geneza 40:9 Şi mai marele paharnicilor a povestit visul său lui Iosif şi i-a spus: În visul meu, iată, o viţă [era] înaintea mea;(RO)

Geneza 40:10 Şi în viţă [erau] trei ramuri şi era ca şi cum aceasta înmugurea [şi] florile ei creşteau repede; şi ciorchinii acesteia au adus repede struguri copţi;(RO)

Geneza 40:11 Şi paharul lui Faraon [era] în mâna mea; şi am luat strugurii şi i-am stors în paharul lui Faraon şi am dat paharul în mâna lui Faraon.(RO)

Geneza 40:12 Şi Iosif i-a spus: Aceasta [este] interpretarea lui: Cele trei ramuri [sunt] trei zile,(RO)

Geneza 40:13 Totuşi până în trei zile Faraon va înălţa capul tău şi te va restaura la locul tău; şi vei da paharul lui Faraon în mâna sa, după rânduiala dinainte, când ai fost paharnicul lui.(RO)

Geneza 40:14 Dar gândeşte-te la mine când îţi va fi bine şi arată-mi bunătate, te rog, şi aminteşte-i lui Faraon despre mine şi scoate-mă afară din această casă;(RO)

Geneza 40:15 Căci într-adevăr am fost furat în ascuns din ţara evreilor; şi nici aici nu am făcut nimic ca ei să mă pună în groapă.(RO)

Geneza 40:16 Când mai marele brutarilor a văzut că interpretarea era bună, i-a spus lui Iosif: Eu de asemenea [am] [fost] în visul meu şi, iată, [aveam] trei coşuri albe pe capul meu;(RO)

Geneza 40:17 Şi în coşul de deasupra [erau] tot felul de aluaturi coapte pentru Faraon; şi păsările le mâncau din coşul de pe capul meu.(RO)

Geneza 40:18 Şi Iosif a răspuns şi a zis: Aceasta [este] interpretarea lui: Cele trei coşuri [sunt] trei zile;(RO)

Geneza 40:19 Totuşi până în trei zile Faraon va ridica al tău cap de la tine şi te va atârna pe un lemn; şi îţi vor mânca păsările carnea de pe tine.(RO)

Geneza 40:20 ¶ Şi s-a întâmplat, în a treia zi, [care] [era] ziua de naştere a lui Faraon, că el a făcut un ospăţ tuturor servitorilor săi: şi a înălţat capul mai marelui paharnicilor şi al mai marelui brutarilor între servitorii săi.(RO)

Geneza 40:21 Şi a restaurat pe mai marele paharnicilor în conducerea paharnicilor din nou; şi [paharnicul] a dat paharul în mâna lui Faraon;(RO)

Geneza 40:22 Dar l-a atârnat pe mai marele brutarilor, aşa cum le interpretase Iosif.(RO)

Geneza 40:23 Totuşi mai marele paharnicilor nu şi-a adus aminte de Iosif, ci l-a uitat.(RO)

Geneza 41:1 Şi s-a întâmplat, la sfârşitul a doi ani întregi, că Faraon a visat: şi, iată, el stătea în picioare lângă râu.(RO)

Geneza 41:2 Şi, iată, au urcat din râu şapte vaci plăcute la vedere şi grase; şi ele păşteau într-o pajişte.(RO)

Geneza 41:3 Şi, iată, alte şapte vaci au urcat după ele din râu, urâte la vedere şi slabe; şi au stat lângă [celelalte] vaci pe malul râului.(RO)

Geneza 41:4 Şi vacile urâte la vedere şi slabe au mâncat vacile plăcute la vedere şi grase. Aşa că Faraon s-a trezit.(RO)

Geneza 41:5 Şi a adormit şi a visat a doua oară: şi, iată, şapte spice de grâu s-au ridicat pe un pai, grase şi bune.(RO)

Geneza 41:6 Şi, iată, şapte spice subţiri şi prăjite de vântul de est au răsărit după ele.(RO)

Geneza 41:7 Şi cele şapte spice subţiri au mâncat cele şapte spice grase şi pline. Şi Faraon s-a trezit şi, iată, [a fost] un vis.(RO)

Geneza 41:8 Şi s-a întâmplat dimineaţa că duhul său era tulburat; şi a trimis şi a chemat pe toţi magicienii Egiptului şi pe toţi înţelepţii acestuia; şi Faraon le-a spus visul său; dar nu [era] niciunul care să le poată interpreta lui Faraon.(RO)

Geneza 41:9 ¶ Atunci a vorbit mai marele paharnicilor lui Faraon, spunând: Îmi amintesc greşelile mele în această zi;(RO)

Geneza 41:10 Faraon s-a înfuriat pe servitorii săi şi m-a pus sub pază în casa căpeteniei gărzii, pe mine şi pe mai marele brutarilor.(RO)

Geneza 41:11 Şi noi am visat un vis într-o noapte, eu şi el; noi am visat, fiecare conform interpretării visului său.(RO)

Geneza 41:12 Şi [era] acolo cu noi un tânăr, un evreu, servitor [al] căpeteniei gărzii; şi noi i-am povestit şi el ne-a interpretat visele; fiecăruia conform visului său el [ne-]a interpretat.(RO)

Geneza 41:13 Şi s-a întâmplat, [că] aşa cum ne-a interpretat, aşa a fost; pe mine el m-a restaurat în serviciul meu şi pe el l-a atârnat.(RO)

Geneza 41:14 Atunci Faraon a trimis şi a chemat pe Iosif şi ei l-au adus repede din groapă; şi el s[-]a bărbierit şi şi-a schimbat hainele şi a intrat la Faraon.(RO)

Geneza 41:15 Şi Faraon i-a spus lui Iosif: Am visat un vis şi nu [este] niciunul care să îl poată interpreta; şi am auzit vorbindu-se despre tine, [că] poţi înţelege un vis pentru a-l interpreta.(RO)

Geneza 41:16 Şi Iosif i-a răspuns lui Faraon, spunând: [Aceasta] nu [este] în mine; Dumnezeu va da lui Faraon un răspuns al păcii.(RO)

Geneza 41:17 ¶ Şi Faraon i-a spus lui Iosif: În visul meu, iată, stăteam în picioare pe malul râului;(RO)

Geneza 41:18 Şi, iată, au urcat din râu şapte vaci grase şi plăcute la vedere; şi ele păşteau pe o pajişte;(RO)

Geneza 41:19 Şi, iată, alte şapte vaci au urcat după ele, jigărite şi foarte urâte la vedere şi slabe, aşa de rele nu am văzut niciodată în toată ţara Egiptului;(RO)

Geneza 41:20 Şi vacile slabe şi urâte la vedere au mâncat primele şapte vaci grase;(RO)

Geneza 41:21 Şi după ce le-au mâncat, nu se putea cunoaşte că ele le-au mâncat pe acelea; ci ele [erau] încă urâte la vedere, precum la început. Aşa că m-am trezit.(RO)

Geneza 41:22 Şi am văzut în visul meu şi, iată, şapte spice s-au ridicat pe un pai, pline şi bune;(RO)

Geneza 41:23 Şi, iată, şapte spice, uscate, subţiri [şi] prăjite de vântul de est, au răsărit după ele;(RO)

Geneza 41:24 Şi spicele subţiri au mâncat cele şapte spice bune; şi eu am spus [aceasta] magicienilor; dar nu [a] [fost] niciunul să îmi poată explica [aceasta].(RO)

Geneza 41:25 Şi Iosif i-a spus lui Faraon: Visul lui Faraon [este] unul [singur]: Dumnezeu i-a arătat lui Faraon ce [este] el gata să facă.(RO)

Geneza 41:26 Cele şapte vaci bune [sunt] şapte ani; şi cele şapte spice bune [sunt] şapte ani; visul [este] unul [singur].(RO)

Geneza 41:27 Şi cele şapte vaci slabe şi urâte la vedere care au urcat după ele [sunt] şapte ani; şi cele şapte spice goale prăjite de vântul de est vor fi şapte ani de foamete.(RO)

Geneza 41:28 Acesta [este] lucrul pe care l-am vorbit lui Faraon: Ceea ce Dumnezeu [este] gata să facă îi arată lui Faraon.(RO)

Geneza 41:29 Iată, vin şapte ani de mare abundenţă prin toată ţara Egiptului;(RO)

Geneza 41:30 Şi se vor ridica după ei şapte ani de foamete; şi toată abundenţa va fi uitată în ţara Egiptului; şi foametea va mistui ţara;(RO)

Geneza 41:31 Şi abundenţa nu va fi cunoscută în ţară din cauza acelei foamete care urmează; căci aceasta [va fi] foarte apăsătoare.(RO)

Geneza 41:32 Şi de aceea visul a fost repetat lui Faraon de două ori; [aceasta este] din cauză că lucrul [este] stabilit de Dumnezeu şi Dumnezeu îl va face să se întâmple curând.(RO)

Geneza 41:33 ¶ Acum de aceea Faraon să caute un bărbat chibzuit şi înţelept şi să îl pună peste ţara Egiptului.(RO)

Geneza 41:34 Să facă Faraon [aceasta] şi să rânduiască supraveghetori peste ţară şi să ia a cincea parte din ţara Egiptului în cei şapte ani de abundenţă.(RO)

Geneza 41:35 Şi ei să adune toată hrana acelor ani buni ce vin şi să depoziteze grâne sub mâna lui Faraon şi ei să ţină hrana în cetăţi.(RO)

Geneza 41:36 Şi acea hrană va fi ca rezervă ţării pentru cei şapte ani de foamete, care va fi în ţara Egiptului; ca ţara să nu piară prin foamete.(RO)

Geneza 41:37 Şi lucrul a fost bun în ochii lui Faraon şi în ochii tuturor servitorilor săi.(RO)

Geneza 41:38 Şi Faraon a spus servitorilor săi: Putem noi găsi [un astfel de om] cum [este] acesta, un bărbat în care [este] Duhul lui Dumnezeu?(RO)

Geneza 41:39 Şi Faraon i-a spus lui Iosif: Întrucât Dumnezeu ţi-a arătat toată aceasta, [nu există] niciunul aşa de chibzuit şi înţelept precum [eşti] tu;(RO)

Geneza 41:40 Tu vei fi peste casa mea şi conform cuvântului tău va fi guvernat tot poporul meu; numai pe tron voi fi mai mare ca tine.(RO)

Geneza 41:41 Şi Faraon i-a spus lui Iosif: Vezi, te-am pus peste toată ţara Egiptului.(RO)

Geneza 41:42 Şi Faraon şi-a scos inelul de pe mâna sa şi l-a pus pe mâna lui Iosif şi l-a înveşmântat în veştminte de in subţire şi a pus un lanţ de aur în jurul gâtului său.(RO)

Geneza 41:43 Şi l-a făcut să meargă în al doilea car pe care îl avea; şi strigau înaintea lui: Aplecaţi genunchiul! Şi l-a făcut [conducător] peste toată ţara Egiptului.(RO)

Geneza 41:44 Şi Faraon i-a spus lui Iosif: Eu [sunt] Faraon şi fără tine niciun om nu îşi va ridica mâna sau piciorul în toată ţara Egiptului.(RO)

Geneza 41:45 Şi Faraon i-a pus lui Iosif numele Ţafnat-Paneah; şi i-a dat de soţie pe Asenat, fiica lui Potifera, preot din On. Şi Iosif a ieşit prin [toată] ţara Egiptului.(RO)

Geneza 41:46 ¶ Şi Iosif [era ]în vârstă de treizeci de ani când a stat în picioare înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului. Şi Iosif a ieşit dinaintea lui Faraon şi a mers prin toată ţara Egiptului.(RO)

Geneza 41:47 Şi în cei şapte ani abundenţi pământul a adus cu mâini pline.(RO)

Geneza 41:48 Şi el a adunat toată hrana celor şapte ani, care era în ţara Egiptului, şi a depozitat hrana în cetăţi; hrana din câmp, care [era] în jurul fiecărei cetăţi, a depozitat-o în aceeaşi [cetate].(RO)

Geneza 41:49 Şi Iosif a adunat grâne ca nisipul mării, foarte multe, până ce s-a oprit din numărat, pentru că [erau] fără număr.(RO)

Geneza 41:50 Şi lui Iosif i s-au născut, înainte de a veni anii foametei, doi fii pe care Asenat, fiica lui Potifera, preot din On, i-a născut lui.(RO)

Geneza 41:51 Şi Iosif l-a numit pe întâiul născut, Manase: Pentru că Dumnezeu, [a spus el], m-a făcut să uit toată osteneala mea şi toată casa tatălui meu.(RO)

Geneza 41:52 Şi celui de al doilea, i-a pus numele, Efraim: Pentru că Dumnezeu m-a făcut să fiu roditor în ţara necazului meu.(RO)

Geneza 41:53 Şi cei şapte ani ai abundenţei, care au fost în ţara Egiptului, s-au terminat.(RO)

Geneza 41:54 Şi cei şapte ani ai sărăciei au început a veni, conform cu ceea ce Iosif spusese; şi sărăcia era în toate ţările; dar în toată ţara Egiptului era pâine.(RO)

Geneza 41:55 Şi când toată ţara Egiptului a fost înfometată, poporul a strigat la Faraon pentru pâine; şi Faraon a spus tuturor egiptenilor: Mergeţi la Iosif; ce vă spune el, faceţi.(RO)

Geneza 41:56 Şi foametea era peste toată faţa pământului. Şi Iosif a deschis toate depozitele şi a vândut egiptenilor; şi foametea se înăsprea în ţara Egiptului.(RO)

Geneza 41:57 Şi toate ţările au venit în Egipt, la Iosif, pentru a cumpăra [grâne], pentru că foametea [era] aşa de aspră în toate ţările.(RO)

Geneza 42:1 Şi când Iacob a văzut că erau grâne în Egipt, Iacob a spus fiilor săi: De ce vă uitaţi unul la altul?(RO)

Geneza 42:2 Şi a spus: Iată, eu am auzit că sunt grâne în Egipt; coborâţi acolo şi cumpăraţi pentru noi de acolo; ca să trăim şi să nu murim.(RO)

Geneza 42:3 Şi cei zece fraţi ai lui Iosif au coborât pentru a cumpăra grâne în Egipt.(RO)

Geneza 42:4 Dar pe Beniamin, fratele lui Iosif, Iacob nu l-a trimis cu fraţii săi; căci spunea el: Nu cumva să i se întâmple [vreo] nenorocire.(RO)

Geneza 42:5 Şi fiii lui Israel au venit să cumpere [grâne] printre aceia ce veneau, pentru că era foamete în ţara lui Canaan.(RO)

Geneza 42:6 Şi Iosif [era] guvernatorul peste ţară [şi] el [era cel] ce vindea la toţi oamenii din ţară; şi fraţii lui Iosif au venit şi s-au prosternat înaintea lui [cu] feţele lor la pământ.(RO)

Geneza 42:7 ¶ Şi Iosif a văzut pe fraţii săi şi i-a recunoscut, dar s-a prefăcut străin faţă de ei şi le-a vorbit aspru; şi le-a spus: De unde veniţi voi? Iar ei au spus: Din ţara lui Canaan, pentru a cumpăra mâncare.(RO)

Geneza 42:8 Şi Iosif a recunoscut pe fraţii săi, dar ei nu l-au recunoscut.(RO)

Geneza 42:9 Şi Iosif şi-a amintit visele pe care le-a visat despre ei şi le-a spus: Voi [sunteţi] spioni; pentru a vedea goliciunea ţării aţi venit voi.(RO)

Geneza 42:10 Iar ei i-au spus: Nu, domnul meu, ci doar pentru a cumpăra hrană au venit servitorii tăi.(RO)

Geneza 42:11 Noi [suntem] toţi fii ai unui singur bărbat; noi [suntem] [bărbaţi] drepţi, servitorii tăi nu sunt spioni.(RO)

Geneza 42:12 Şi el le-a spus: Nu, ci pentru a vedea goliciunea ţării aţi venit voi.(RO)

Geneza 42:13 Iar ei au spus: Servitorii tăi [sunt] doisprezece fraţi, fii ai unui singur bărbat în ţara lui Canaan; şi, iată, cel mai tânăr [este] astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu [este].(RO)

Geneza 42:14 Şi Iosif le-a spus: Aceasta [este] ceea ce v-am vorbit, zicând, [Sunteţi] spioni;(RO)

Geneza 42:15 Prin aceasta veţi fi încercaţi: Pe viaţa lui Faraon, nu veţi pleca de aici, decât dacă cel mai tânăr frate al vostru vine aici.(RO)

Geneza 42:16 Trimiteţi pe unul dintre voi şi el să aducă pe fratele vostru şi voi veţi fi ţinuţi în închisoare, ca ale voastre cuvinte să fie încercate dacă [este ]adevăr în voi, sau altfel pe viaţa lui Faraon, cu adevărat voi [sunteţi] spioni.(RO)

Geneza 42:17 Şi i-a pus împreună sub pază trei zile.(RO)

Geneza 42:18 Şi Iosif le-a spus [în] a treia zi: Faceţi aceasta şi trăiţi; [fiindcă] eu mă tem de Dumnezeu;(RO)

Geneza 42:19 Dacă voi [sunteţi] drepţi, lăsaţi pe unul dintre fraţii voştri să fie legat în casa închisorii voastre; mergeţi, căraţi grâne pentru foametea caselor voastre;(RO)

Geneza 42:20 Dar aduceţi pe cel mai tânăr frate al vostru la mine; astfel cuvintele voastre vor fi verificate şi nu veţi muri. Şi au făcut astfel.(RO)

Geneza 42:21 ¶ Iar ei au spus unul altuia: Noi [suntem] într-adevăr vinovaţi referitor la fratele nostru, în aceea că noi am văzut chinul sufletului său, când ne-a implorat şi am refuzat să [îl] ascultăm; pentru aceasta a venit această strâmtorare peste noi.(RO)

Geneza 42:22 Şi Ruben le-a răspuns, zicând: Nu v-am spus eu, zicând: Nu păcătuiţi împotriva copilului; dar aţi refuzat să ascultaţi? Şi acum, iată, şi sângele lui [ne] este cerut.(RO)

Geneza 42:23 Şi nu au ştiut că Iosif [îi ]înţelegea, pentru că le vorbea printr-un traducător.(RO)

Geneza 42:24 Şi s-a întors [cu spatele] la ei şi a plâns; şi s-a întors la ei din nou şi a vorbit îndeaproape cu ei şi a luat pe Simeon de la ei şi l-a legat înaintea ochilor lor.(RO)

Geneza 42:25 Atunci Iosif a poruncit să le umple sacii cu grâne şi să pună înapoi banii fiecărui bărbat în sacul lui şi să le dea provizii pentru drum: şi astfel le-a făcut.(RO)

Geneza 42:26 Şi au încărcat grâne pe măgarii lor şi au plecat de acolo.(RO)

Geneza 42:27 Şi pe când unul dintre ei şi-a deschis sacul ca să dea măgarului său nutreţ la han, a văzut banii săi, pentru că, iată, aceştia [erau] la gura sacului său.(RO)

Geneza 42:28 Şi a spus fraţilor săi: Banii mei [îmi] sunt înapoiaţi; şi, iată, [sunt] chiar în sacul meu; şi i-a lăsat inima şi s-au înspăimântat şi şi-au spus unul altuia: Ce [este] aceasta [ce] Dumnezeu ne-a făcut?(RO)

Geneza 42:29 ¶ Şi au venit la Iacob, tatăl lor, până în ţara lui Canaan şi i-au spus tot ceea ce li s-a întâmplat, spunând:(RO)

Geneza 42:30 Bărbatul, [care este] domnul ţării, ne-a vorbit aspru şi ne-a luat de spioni ai ţării.(RO)

Geneza 42:31 Şi noi i-am spus: Noi [suntem ]drepţi, nu suntem spioni,(RO)

Geneza 42:32 Noi [suntem] doisprezece fraţi, fii ai tatălui nostru; unul nu [este] şi cel mai tânăr [este] în această zi cu tatăl nostru în ţara lui Canaan.(RO)

Geneza 42:33 Şi bărbatul, domnul ţării, ne-a spus: Prin aceasta voi şti că voi [sunteţi ]drepţi: lăsaţi pe unul dintre fraţii voştri [aici] cu mine şi luaţi [hrana] [pentru] foametea caselor voastre şi plecaţi,(RO)

Geneza 42:34 Şi aduceţi pe cel mai tânăr frate al vostru la mine; atunci voi şti că voi nu [sunteţi] spioni, ci [sunteţi ]cinstiţi; [astfel] vă voi elibera pe fratele vostru, iar voi veţi face comerţ în ţară.(RO)

Geneza 42:35 Şi s-a întâmplat, pe când îşi goleau sacii că, iată, legătura de bani a fiecărui bărbat [era] în sacul lui; şi când ei şi tatăl lor au văzut legăturile de bani, au fost înspăimântaţi.(RO)

Geneza 42:36 Şi Iacob, tatăl lor, le-a spus: Voi m-aţi văduvit [de copii]; Iosif nu [este] şi Simeon nu [este] şi voi veţi duce [departe] pe Beniamin; toate aceste lucruri sunt împotriva mea.(RO)

Geneza 42:37 Şi Ruben i-a vorbit tatălui său, spunând: Ucide pe cei doi fii ai mei dacă nu îl aduc [înapoi] la tine; predă-l în mâna mea şi îl voi aduce din nou la tine.(RO)

Geneza 42:38 Iar el a spus: Fiul meu nu va coborî cu voi, pentru că fratele lui este mort şi a rămas singur; dacă i se întâmplă nenorocire pe calea pe care mergeţi, atunci veţi coborî perii mei cărunţi cu întristare în mormânt.(RO)

Geneza 43:1 Şi foametea [era] aspră în ţară.(RO)

Geneza 43:2 Şi s-a întâmplat, după ce au terminat de mâncat grânele pe care le-au adus din Egipt, că tatăl lor le-a spus: Mergeţi din nou, cumpăraţi-ne puţină hrană.(RO)

Geneza 43:3 Şi Iuda i-a vorbit, spunând: Bărbatul ne-a avertizat hotărât, spunând: Nu îmi veţi vedea faţa decât dacă fratele vostru [va fi] cu voi.(RO)

Geneza 43:4 Dacă voieşti să-l trimiţi pe fratele nostru cu noi, vom coborî şi vom cumpăra pentru tine hrană;(RO)

Geneza 43:5 Dar dacă nu voieşti să [îl] trimiţi, nu vom coborî, pentru că acel bărbat ne-a spus: Nu veţi vedea faţa mea, decât dacă fratele vostru [va fi] cu voi.(RO)

Geneza 43:6 Şi Israel a spus: Pentru ce aţi lucrat [aşa] [de] rău cu mine, [încât] să spuneţi acelui bărbat că mai aveţi un frate?(RO)

Geneza 43:7 Iar ei au spus: Acel bărbat ne-a întrebat cu de-amănuntul despre starea noastră şi despre rudenia noastră, spunând: [Este] tatăl vostru încă în viaţă? [Mai] aveţi [vreun ][alt] frate? Şi noi i-am spus conform cu tonul acestor cuvinte, puteam noi să ştim cu adevărat că el va spune: Coborâţi pe fratele vostru [aici]?(RO)

Geneza 43:8 Şi Iuda i-a spus lui Israel, tatăl său: Trimite băiatul cu mine şi ne vom ridica şi vom merge; ca să trăim şi să nu murim deopotrivă noi şi tu şi micuţii noştri.(RO)

Geneza 43:9 Eu voi fi garanţie pentru el; din mâna mea îl vei cere; dacă nu ţi-l aduc şi nu îl pun înaintea ta, atunci să suport eu vina pentru totdeauna;(RO)

Geneza 43:10 Căci dacă nu am fi întârziat, cu adevărat acum am fi întorşi [şi] de această a doua oară.(RO)

Geneza 43:11 ¶ Şi tatăl lor, Israel, le-a spus: Dacă aşa [trebuie să fie] acum, faceţi aceasta; luaţi din cele mai bune roade din ţară în vasele voastre şi duceţi-i înapoi un dar acelui bărbat, puţin balsam şi puţină miere, mirodenii şi smirnă, nuci şi migdale;(RO)

Geneza 43:12 Şi luaţi dublul banilor în mâna voastră; şi banii care au fost aduşi înapoi la gura sacilor voştri, duceţi-[i] înapoi în mâna voastră; poate aceasta [a fost] o neatenţie.(RO)

Geneza 43:13 Luaţi de asemenea pe fratele vostru şi ridicaţi-vă, mergeţi din nou la acel bărbat;(RO)

Geneza 43:14 Şi Dumnezeu cel Atotputernic să vă dea milă înaintea acelui bărbat, ca el să trimită pe celălalt frate al vostru şi pe Beniamin. Dacă este să fiu văduvit [de copiii mei], eu sunt văduvit.(RO)

Geneza 43:15 ¶ Şi bărbaţii au luat acel dar şi au luat dublul banilor în mâna lor şi pe Beniamin; şi s-au ridicat şi au coborât în Egipt şi au stat înaintea lui Iosif.(RO)

Geneza 43:16 Şi când Iosif a văzut pe Beniamin cu ei, a spus administratorului casei sale: Adu [aceşti] bărbaţi în casă şi înjunghie animale şi pregăteşte, pentru că [aceşti] bărbaţi vor mânca cu mine la amiază.(RO)

Geneza 43:17 Şi bărbatul a făcut cum Iosif a cerut; şi bărbatul a adus bărbaţii în casa lui Iosif.(RO)

Geneza 43:18 Şi bărbaţii s-au temut, deoarece au fost aduşi în casa lui Iosif; şi au spus: Din cauza banilor care au fost întorşi înapoi în sacii noştri de prima dată suntem aduşi înăuntru; ca el să caute motiv împotriva noastră şi să cadă asupra noastră şi să ne ia ca robi şi măgarii noştri.(RO)

Geneza 43:19 Şi s-au apropiat de administratorul casei lui Iosif şi au vorbit îndeaproape cu el la uşa casei,(RO)

Geneza 43:20 Şi au spus: Vai, domnule, noi, într-adevăr, am coborât de prima dată pentru a cumpăra hrană.(RO)

Geneza 43:21 Şi s-a întâmplat când am venit la han, că am deschis sacii noştri şi, iată, banii [fiecărui] bărbat [erau] la gura sacului său, banii noştri în greutate deplină; şi noi am adus aceşti [bani] înapoi în mâna noastră.(RO)

Geneza 43:22 Şi alţi bani am adus [aici] în mâna noastră pentru a cumpăra hrană; nu putem spune cine a pus banii noştri în sacii noştri.(RO)

Geneza 43:23 Iar el a spus: Pace vouă, nu vă temeţi; Dumnezeul vostru şi Dumnezeul tatălui vostru v-a dat comoară în sacii voştri; eu am avut banii voştri. Şi l-a adus pe Simeon la ei.(RO)

Geneza 43:24 Şi bărbatul a adus bărbaţii în casa lui Iosif şi [le-]a dat apă şi ei şi-au spălat picioarele; iar el a dat măgarilor lor nutreţ.(RO)

Geneza 43:25 Şi au pregătit darul înainte să vină Iosif la amiază, pentru că au auzit că vor mânca pâine acolo.(RO)

Geneza 43:26 ¶ Şi după ce Iosif a venit acasă, i-au adus darul, care [era] în mâna lor, în casă şi i s-au prosternat până la pământ.(RO)

Geneza 43:27 Iar el i-a întrebat despre bunăstarea [lor] şi a spus: [Este] bine tatăl vostru, bătrânul despre care voi aţi vorbit? Mai trăieşte?(RO)

Geneza 43:28 Iar ei au răspuns: Servitorul tău, tatăl nostru, [este] sănătos, încă trăieşte. Şi ei şi-au aplecat capetele şi s-au prosternat.(RO)

Geneza 43:29 Iar el şi-a ridicat ochii şi a văzut pe fratele său Beniamin, fiul mamei sale, şi a spus: [Este] acesta fratele vostru mai tânăr, despre care mi-aţi vorbit? Şi a spus: Dumnezeu să aibă har fața de tine, fiule.(RO)

Geneza 43:30 Şi Iosif s-a grăbit, pentru că adâncurile lui fremătau pentru fratele său; şi a căutat [un loc] [unde] să plângă; şi a intrat în camera [sa] şi a plâns acolo.(RO)

Geneza 43:31 Şi el şi-a spălat faţa şi a ieşit şi s-a stăpânit şi a spus: Puneţi pâine.(RO)

Geneza 43:32 Şi au pus pentru el deoparte şi pentru ei deoparte şi pentru egiptenii care mâncau cu el deoparte, pentru că egiptenii nu pot mânca pâine cu evreii, pentru că aceasta [este] o urâciune pentru egipteni.(RO)

Geneza 43:33 Şi au şezut înaintea lui, întâiul născut conform cu dreptul său de întâi născut şi cel mai tânăr conform tinereţii sale; şi bărbaţii se minunau unul către altul.(RO)

Geneza 43:34 Şi a luat [şi] le-a [trimis] daruri de mâncare din [cele] dinaintea lui; iar darul de mâncare al lui Beniamin era de cinci ori mai mult decât al oricăruia dintre ei. Şi au băut şi s-au bucurat împreună cu el.(RO)

Geneza 44:1 Şi a poruncit administratorului casei sale, spunând: Umple sacii bărbaţilor [cu] hrană, atât cât pot căra; şi pune banii fiecărui bărbat la gura sacului său.(RO)

Geneza 44:2 Şi pune paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr şi banii lui pentru grâne. Iar el a făcut conform cuvântului pe care Iosif l-a spus.(RO)

Geneza 44:3 Imediat ce s-a luminat de dimineaţă, bărbaţii au fost trimişi, ei şi măgarii lor.(RO)

Geneza 44:4 [Şi] după ce au ieşit din cetate [şi] nu [erau încă] departe, Iosif a spus administratorului său: Ridică-te, urmăreşte bărbaţii aceia; şi după ce îi ajungi, spune-le: Pentru ce aţi răsplătit rău pentru bine?(RO)

Geneza 44:5 Nu [este] acesta, [paharul] din care domnul meu bea, şi prin care într-adevăr el ghiceşte? Aţi făcut rău făcând astfel.(RO)

Geneza 44:6 Şi i-a ajuns şi le-a vorbit aceste cuvinte.(RO)

Geneza 44:7 Iar ei i-au spus: Pentru ce spune domnul meu aceste cuvinte? Nicidecum nu vor face servitorii tăi conform acestui lucru.(RO)

Geneza 44:8 Iată, banii pe care noi i-am găsit la gura sacilor noştri, i-am adus din nou la tine din ţara lui Canaan; cum atunci am fura noi argint sau aur din casa domnului tău?(RO)

Geneza 44:9 La oricare din servitorii tăi ar fi găsită, deopotrivă el să moară, iar noi de asemenea vom fi robii domnului meu.(RO)

Geneza 44:10 Iar el a spus: Acum de asemenea aceasta [să fie] conform cuvintelor voastre, cel la care [paharul] este găsit va fi robul meu, iar voi veţi fi fără vină.(RO)

Geneza 44:11 Atunci ei îndată şi-au coborât la pământ fiecare sacul său şi fiecare şi-a deschis sacul.(RO)

Geneza 44:12 Şi a căutat începând [de] la cel mai în vârstă şi a terminat la cel mai tânăr, şi paharul s-a găsit în sacul lui Beniamin.(RO)

Geneza 44:13 Atunci ei şi-au rupt hainele şi fiecare bărbat şi-a încărcat măgarul şi s-au întors în cetate.(RO)

Geneza 44:14 Şi Iuda şi fraţii săi au venit la casa lui Iosif, căci el [era] încă acolo; şi au căzut înaintea lui la pământ.(RO)

Geneza 44:15 Şi Iosif le-a spus: Ce faptă [este] aceasta pe care aţi făcut-o? Sau nu ştiţi că un astfel de om ca mine poate cu adevărat ghici?(RO)

Geneza 44:16 Şi Iuda a spus: Ce să spunem domnului meu? Ce să vorbim? Sau cum să ne dezvinovăţim? Dumnezeu a descoperit nelegiuirea servitorilor tăi; iată, noi [suntem] servitorii domnului meu, deopotrivă noi şi de asemenea [cel] cu care paharul a fost găsit.(RO)

Geneza 44:17 Iar el a spus: Nicidecum nu voi face astfel; [ci] bărbatul în a cărui mână a fost găsit paharul, acela va fi servitorul meu; şi cât despre voi, urcaţi-vă în pace la tatăl vostru.(RO)

Geneza 44:18 ¶ Atunci Iuda s-a apropiat de el şi a spus: Vai domnul meu, lasă pe servitorul tău, te rog, să vorbească un cuvânt în urechile domnului meu şi nu lăsa mânia ta să se aprindă împotriva servitorului tău, căci tu [eşti] întocmai ca Faraon.(RO)

Geneza 44:19 Domnul meu a întrebat pe servitorii săi, spunând: Aveţi voi un tată, sau un frate?(RO)

Geneza 44:20 Şi noi am spus domnului meu: Avem un tată, un om bătrân, şi un copil al bătrâneţii lui, unul mic; şi fratele lui este mort şi numai el a rămas de la mama sa; şi tatăl său îl iubeşte.(RO)

Geneza 44:21 Şi tu ai spus servitorilor tăi: Aduceţi-l jos la mine, ca să îmi pun ochii mei peste el.(RO)

Geneza 44:22 Şi noi am spus domnului meu: Tânărul nu poate părăsi pe tatăl său, căci [dacă] el va părăsi pe tatăl său, [tatăl său] va muri.(RO)

Geneza 44:23 Şi tu ai spus servitorilor tăi: Dacă fratele vostru cel mai tânăr nu coboară cu voi, nu îmi veţi mai vedea faţa.(RO)

Geneza 44:24 Şi s-a întâmplat când noi am urcat la servitorul tău, tatăl meu, că i-am spus cuvintele domnului meu.(RO)

Geneza 44:25 Şi tatăl nostru a spus: Mergeţi din nou [şi] cumpăraţi-ne puţină hrană.(RO)

Geneza 44:26 Iar noi am spus: Nu putem coborî decât dacă fratele nostru cel mai tânăr este cu noi, atunci vom coborî; căci nu putem vedea faţa bărbatului, decât dacă fratele nostru cel mai tânăr [este] cu noi.(RO)

Geneza 44:27 Şi servitorul tău, tatăl meu, ne-a spus: Ştiţi că soţia mea mi-a născut doi [fii];(RO)

Geneza 44:28 Şi unul a plecat de la mine şi am spus: Cu adevărat este sfâşiat în bucăţi; şi nu l-am văzut de atunci.(RO)

Geneza 44:29 Şi dacă îl luaţi şi pe acesta de la mine şi i se întâmplă nenorocire veţi coborî perii mei cărunţi cu întristare în mormânt.(RO)

Geneza 44:30 Acum de aceea când eu ajung la servitorul tău, tatăl meu, şi tânărul nu [este] cu noi, văzând că viaţa lui este legată de viaţa tânărului,(RO)

Geneza 44:31 Se va întâmpla, când el vede că tânărul nu [este] [cu noi], că va muri; şi servitorii tăi vor coborî perii cărunţi ai servitorului tău, tatăl nostru, cu întristare în mormânt.(RO)

Geneza 44:32 Căci servitorul tău a devenit garanţie pentru tânăr pentru tatăl meu, spunând: Dacă nu îl aduc la tine, atunci voi suporta vina faţă de tatăl meu pentru totdeauna.(RO)

Geneza 44:33 Acum de aceea, te rog, lasă pe servitorul tău să rămână în locul tânărului [ca] rob domnului meu; şi lasă tânărul să urce cu fraţii săi.(RO)

Geneza 44:34 Căci cum voi urca la tatăl meu şi băiatul [să] nu [fie] cu mine? Ca nu cumva să văd răul ce va veni peste tatăl meu!(RO)

Geneza 45:1 Atunci Iosif nu s-a putut stăpâni înaintea tuturor celor ce stăteau lângă el şi a strigat: Scoateţi afară pe fiecare bărbat de la mine. Şi nu a stat niciun bărbat cu el în timp ce Iosif s-a făcut cunoscut fraţilor săi.(RO)

Geneza 45:2 Şi a plâns, ridicând vocea; şi egiptenii şi casa lui Faraon au auzit.(RO)

Geneza 45:3 Şi Iosif a spus fraţilor săi: Eu [sunt] Iosif, mai trăieşte tatăl meu? Şi fraţii lui nu au putut să îi răspundă pentru că au fost tulburaţi de prezenţa lui.(RO)

Geneza 45:4 Şi Iosif a spus fraţilor săi: Apropiaţi-vă de mine, vă rog. Şi s-au apropiat. Iar el a spus: Eu [sunt] Iosif, fratele vostru, pe care l-aţi vândut în Egipt.(RO)

Geneza 45:5 Acum pentru aceasta nu fiţi îndureraţi, nici mânioşi pe voi înşivă, că m-aţi vândut aici; căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a păstra viaţa.(RO)

Geneza 45:6 Pentru că în aceşti doi ani [a fost] foametea în ţară; şi mai [sunt] cinci ani, în care nu [va fi] nici arat nici secerat.(RO)

Geneza 45:7 Şi Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a vă păstra o posteritate pe pământ şi pentru a vă salva vieţile printr-o mare eliberare.(RO)

Geneza 45:8 Aşa că acum nu voi [sunteţi cei ce] m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu; şi m-a făcut un tată lui Faraon şi domn a toată casa lui şi un stăpân peste toată ţara Egiptului.(RO)

Geneza 45:9 Grăbiţi-vă şi urcaţi la tatăl meu şi spuneţi-i: Astfel spune fiul tău, Iosif: Dumnezeu m-a făcut domn a tot Egiptul; coboară la mine, nu întârzia;(RO)

Geneza 45:10 Şi vei locui în ţinutul Gosen şi vei fi aproape de mine, tu şi copiii tăi şi copiii copiilor tăi şi turmele tale şi cirezile tale şi tot ce ai;(RO)

Geneza 45:11 Şi acolo te voi hrăni, pentru că [sunt] încă cinci ani de foamete; ca nu cumva tu şi casa ta şi tot ce ai, să ajungă la sărăcie.(RO)

Geneza 45:12 Şi, iată, ochii voştri şi ochii lui Beniamin, fratele meu, văd că [aceasta este] gura mea care vă vorbeşte.(RO)

Geneza 45:13 Şi să spuneţi tatălui meu despre toată gloria mea în Egipt şi despre tot ce aţi văzut; şi grăbiţi-vă şi coborâţi pe tatăl meu aici.(RO)

Geneza 45:14 Şi a căzut pe gâtul fratelui său Beniamin şi a plâns; şi Beniamin a plâns pe gâtul său.(RO)

Geneza 45:15 Mai mult, a sărutat pe toţi fraţii săi şi a plâns asupra lor; şi după aceea fraţii săi au vorbit cu el.(RO)

Geneza 45:16 ¶ Şi vestea despre aceasta s-a auzit în casa lui Faraon, spunând: Fraţii lui Iosif au venit; şi aceasta i-a plăcut mult lui Faraon şi servitorilor săi.(RO)

Geneza 45:17 Şi Faraon i-a spus lui Iosif: Spune fraţilor tăi: Aceasta să faceţi voi: încărcaţi-vă vitele şi mergeţi, duceţi-vă în ţara lui Canaan;(RO)

Geneza 45:18 Şi luaţi pe tatăl vostru şi casele voastre şi veniţi la mine; şi vă voi da bunătatea ţării Egiptului şi veţi mânca grăsimea ţării.(RO)

Geneza 45:19 Acum ţie îţi este poruncit, aceasta să faceţi: luaţi care din ţara Egiptului pentru micuţii voştri şi pentru soţiile voastre şi aduceţi pe tatăl vostru şi veniţi.(RO)

Geneza 45:20 De asemenea nu luaţi aminte la lucrurile voastre; căci bunătatea a toată ţara Egiptului [este] a voastră.(RO)

Geneza 45:21 Şi copiii lui Israel au făcut astfel; şi Iosif le-a dat care, conform poruncii lui Faraon, şi le-a dat provizii pentru drum.(RO)

Geneza 45:22 Tuturor el le-a dat, fiecărui bărbat, schimburi de haine; dar lui Beniamin i-a dat trei sute de arginţi şi cinci schimburi de haine.(RO)

Geneza 45:23 Şi tatălui său i-a trimis [în felul] acesta: zece măgari încărcaţi cu lucrurile bune ale Egiptului şi zece măgăriţe încărcate cu grâne şi pâine şi mâncare pentru tatăl său pentru drum.(RO)

Geneza 45:24 Aşa că el a trimis pe fraţii săi, iar ei au plecat; şi le-a spus: Vedeţi să nu vă certaţi pe drum.(RO)

Geneza 45:25 ¶ Şi au urcat din Egipt şi au venit în ţara lui Canaan la Iacob, tatăl lor,(RO)

Geneza 45:26 Şi i-au istorisit, spunând: Iosif [este] încă în viaţă şi [este] guvernator peste toată ţara Egiptului. Şi inima lui Iacob s-a oprit, pentru că nu i-a crezut.(RO)

Geneza 45:27 Iar ei i-au spus toate cuvintele lui Iosif, pe care le spusese către ei; şi când a văzut carele pe care Iosif le-a trimis să îl ducă, duhul lui Iacob, tatăl lor, a reînviat;(RO)

Geneza 45:28 Şi Israel a spus: [Este] de ajuns; Iosif, fiul meu, [este] încă în viaţă; voi merge şi îl voi vedea înainte să mor.(RO)

Geneza 46:1 Şi Israel a plecat în călătoria sa cu tot ce avea şi a venit la Beer-Şeba şi a oferit sacrificii Dumnezeului tatălui său Isaac.(RO)

Geneza 46:2 Şi Dumnezeu i-a vorbit lui Israel în viziunile nopţii şi a spus: Iacob, Iacob. Iar el a spus: Iată-mă.(RO)

Geneza 46:3 Şi a spus: Eu [sunt] Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să cobori în Egipt, fiindcă acolo voi face din tine o mare naţiune;(RO)

Geneza 46:4 Voi coborî cu tine în Egipt; şi de asemenea cu adevărat te voi urca [înapoi], şi Iosif îşi va pune mâna peste ochii tăi.(RO)

Geneza 46:5 ¶ Şi Iacob s-a ridicat din Beer-Şeba; şi fiii lui Israel l-au dus pe Iacob, tatăl lor, şi pe micuţii lor şi pe soţiile lor în carele pe care Faraon le-a trimis să îl ducă.(RO)

Geneza 46:6 Şi au luat vitele lor şi bunurile lor, pe care le dobândiseră în ţara lui Canaan, şi au venit în Egipt, [deopotrivă ]Iacob şi toată sămânţa lui cu el;(RO)

Geneza 46:7 Fiii săi şi fiii fiilor săi cu el, fiicele sale şi fiicele fiilor săi şi toată sămânţa sa el a adus-o cu el în Egipt.(RO)

Geneza 46:8 Şi acestea [sunt] numele copiilor lui Israel, care au venit în Egipt, Iacob şi fiii săi: Ruben, întâiul născut al lui Iacob.(RO)

Geneza 46:9 Şi fiii lui Ruben: Hanoc şi Falu şi Heţron şi Carmi.(RO)

Geneza 46:10 Şi fiii lui Simeon: Iemuel şi Iamin şi Ohad şi Iachin şi Ţohar şi Şaul, fiul unei femei canaanite.(RO)

Geneza 46:11 Şi fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.(RO)

Geneza 46:12 Şi fiii lui Iuda: Er şi Onan şi Şela şi Pereţ şi Zerah; dar Er şi Onan au murit în ţara lui Canaan. Şi fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul.(RO)

Geneza 46:13 Şi fiii lui Isahar: Tola şi Pua şi Iov şi Şimron.(RO)

Geneza 46:14 Şi fiii lui Zabulon: Sered şi Elon şi Iahleel.(RO)

Geneza 46:15 Aceştia [sunt] fiii Leei, cu fiica sa Dina, pe care ea i-a născut lui Iacob în Padanaram; toate sufletele fiilor săi şi a fiicelor sale [au fost] treizeci şi trei.(RO)

Geneza 46:16 Şi fiii lui Gad: Ţifion şi Hagi, Şuni şi Eţbon, Eri şi Arodi şi Areli.(RO)

Geneza 46:17 Şi fiii lui Aşer: Imna şi Işva şi Işvi şi Beria şi Serah, sora lor; şi fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.(RO)

Geneza 46:18 Aceştia [sunt] fiii Zilpei, pe care Laban a dat-o Leei, fiica sa, şi pe aceştia i-a născut ea lui Iacob, şaisprezece suflete.(RO)

Geneza 46:19 Fiii Rahelei, soţia lui Iacob: Iosif şi Beniamin.(RO)

Geneza 46:20 Şi lui Iosif în ţara Egiptului i s-au născut Manase şi Efraim, pe care Asenat, fiica lui Potifera, preot din On, i-a născut lui.(RO)

Geneza 46:21 Şi fiii lui Beniamin [au fost] Bela şi Becher şi Aşbel, Ghera şi Naaman, Ehi şi Roş, Mupim şi Hupim şi Ard.(RO)

Geneza 46:22 Aceştia sunt fiii Rahelei, care au fost născuţi lui Iacob; toate sufletele [au fost] paisprezece.(RO)

Geneza 46:23 Şi fiii lui Dan: Huşim.(RO)

Geneza 46:24 Şi fiii lui Neftali: Iahzeel şi Guni şi Ieţer şi Şilem.(RO)

Geneza 46:25 Aceştia [sunt] fiii Bilhei, pe care Laban a dat-o Rahelei, fiica sa, şi ea i-a născut pe aceştia lui Iacob; toate sufletele [au fost] şapte.(RO)

Geneza 46:26 Toate sufletele care au venit cu Iacob în Egipt, care au ieşit din coapsele lui, pe lângă soţiile fiilor lui Iacob, toate sufletele [au fost] şaizeci şi şase.(RO)

Geneza 46:27 Şi fiii lui Iosif, care i s-au născut în Egipt, [au fost] două suflete; toate sufletele din casa lui Iacob, care au venit în Egipt, [au fost] şaptezeci.(RO)

Geneza 46:28 ¶ Şi a trimis pe Iuda înaintea lui la Iosif, să îndrepte faţa sa spre Gosen; şi au venit în ţinutul Gosen.(RO)

Geneza 46:29 Şi Iosif şi-a pregătit carul şi s-a urcat să întâmpine pe Israel, tatăl său, la Gosen; şi i s-a înfăţişat; şi a căzut pe gâtul lui şi a plâns pe gâtul lui mult timp.(RO)

Geneza 46:30 Şi Israel i-a spus lui Iosif: Acum [pot] muri pentru că am văzut faţa ta şi încă trăieşti.(RO)

Geneza 46:31 Şi Iosif a spus fraţilor săi şi casei tatălui său: Voi urca şi îl voi anunţa pe Faraon şi îi voi spune: Fraţii mei şi casa tatălui meu, care [au fost] în ţara lui Canaan, au venit la mine;(RO)

Geneza 46:32 Şi bărbaţii [sunt] păstori, pentru că meseria lor era să pască vitele; şi au adus turmele lor şi cirezile lor şi tot ceea ce au.(RO)

Geneza 46:33 Şi se va întâmpla, când Faraon vă va chema şi va spune: Care [este] ocupaţia voastră?(RO)

Geneza 46:34 Că voi să spuneți: Meseria servitorilor tăi a fost la vite din tinereţea noastră chiar până acum, deopotrivă noi [şi] părinţii noştri; ca să locuiţi în ţinutul Gosen; căci fiecare păstor [este] o urâciune înaintea Egiptenilor.(RO)

Geneza 47:1 Atunci Iosif a venit şi i-a povestit lui Faraon şi a spus: Tatăl meu şi fraţii mei şi turmele lor şi cirezile lor şi tot ce au ei, au ieşit din ţara lui Canaan; şi, iată, ei [sunt] în ţinutul Gosen.(RO)

Geneza 47:2 Şi a luat pe câţiva dintre fraţii săi, cinci bărbaţi, şi i-a prezentat înaintea lui Faraon.(RO)

Geneza 47:3 Şi Faraon a spus fraţilor lui: Care [este] ocupaţia voastră? Iar ei i-au spus lui Faraon: Servitorii tăi [sunt] păstori, deopotrivă noi [şi] părinţii noştri.(RO)

Geneza 47:4 Ei i-au mai spus lui Faraon: Noi am venit pentru a locui temporar în ţară; fiindcă servitorii tăi nu au păşune pentru turmele lor, pentru că foametea [este] aspră în ţara lui Canaan; acum de aceea, te rugăm, lasă pe servitorii tăi să locuiască în ţinutul Gosen.(RO)

Geneza 47:5 Şi Faraon i-a vorbit lui Iosif, spunând: Tatăl tău şi fraţii tăi au venit la tine;(RO)

Geneza 47:6 Ţara Egiptului [este] înaintea ta; în cea mai bună parte a ţării aşază pe tatăl tău şi pe fraţii tăi să locuiască; în ţinutul Gosen să locuiască; şi dacă tu cunoşti pe [unii] bărbaţi capabili printre ei, atunci pune-i conducători peste vitele mele.(RO)

Geneza 47:7 Şi Iosif a adus pe Iacob, tatăl său, şi l-a pus înaintea lui Faraon; şi Iacob a binecuvântat pe Faraon.(RO)

Geneza 47:8 Şi Faraon i-a spus lui Iacob: Câte [sunt] zilele anilor vieţii tale?(RO)

Geneza 47:9 Şi Iacob i-a spus lui Faraon: Zilele anilor călătoriei mele [sunt] o sută treizeci de ani; puţine şi rele au fost zilele anilor vieţii mele şi nu au ajuns la zilele anilor vieţii părinţilor mei în zilele călătoriei lor.(RO)

Geneza 47:10 Şi Iacob a binecuvântat pe Faraon şi a ieşit dinaintea lui Faraon.(RO)

Geneza 47:11 Şi Iosif a aşezat pe tatăl său şi pe fraţii săi şi le-a dat o stăpânire în ţara Egiptului, în cea mai bună parte a ţării, în ţinutul Ramses, aşa cum Faraon poruncise.(RO)

Geneza 47:12 Şi Iosif a hrănit pe tatăl său şi pe fraţii săi şi toată casa tatălui său, cu pâine, conform cu familiile [lor].(RO)

Geneza 47:13 ¶ Şi nu [era] pâine în toată ţara, pentru că foametea [era] foarte aspră, aşa că toată ţara Egiptului şi [toată] ţara lui Canaan leşina din cauza foametei.(RO)

Geneza 47:14 Şi Iosif a adunat toţi banii care s-au găsit în ţara Egiptului şi în ţara lui Canaan, pentru grânele pe care le-au cumpărat; şi Iosif a adus banii în casa lui Faraon.(RO)

Geneza 47:15 Şi când s-au terminat banii din ţara Egiptului şi din ţara lui Canaan, toţi egiptenii au venit la Iosif şi au spus: Dă-ne pâine, pentru ce să murim în faţa ta? Pentru că banii s-au terminat.(RO)

Geneza 47:16 Şi Iosif a spus: Daţi vitele voastre; şi vă voi da pentru vitele voastre, dacă banii s-au terminat.(RO)

Geneza 47:17 Şi au adus vitele lor la Iosif; şi Iosif le-a dat pâine [în schimb] pentru cai şi pentru turme şi pentru vitele cirezilor şi pentru măgari; şi i-a hrănit pe ei cu pâine pentru toate vitele lor în acel an.(RO)

Geneza 47:18 Când acel an s-a terminat, ei au venit la el în al doilea an şi i-au spus: Noi nu vom ascunde [aceasta] faţă de domnul nostru, cum că banii noştri s-au terminat; domnul nostru are de asemenea cirezile noastre de vite; nu este nimic rămas înaintea domnului nostru decât trupurile noastre şi pământurile noastre;(RO)

Geneza 47:19 Pentru ce să murim înaintea ochilor tăi, deopotrivă noi şi ţara noastră? Cumpără-ne pe noi şi pământul nostru pentru pâine şi noi şi pământul nostru vom fi servitori lui Faraon; şi dă-[ne] sămânţă, ca noi să trăim şi să nu murim, ca ţara să nu fie pustiită.(RO)

Geneza 47:20 Şi Iosif a cumpărat toată ţara Egiptului pentru Faraon; fiindcă egiptenii au vândut, fiecare bărbat câmpul său, pentru că îi cuprinsese foametea; aşa că ţara a devenit a lui Faraon.(RO)

Geneza 47:21 Şi cât despre popor, i-a mutat în cetăţi de la [un] capăt al graniţelor Egiptului chiar până la [celălalt] capăt al lui.(RO)

Geneza 47:22 Numai pământul preoţilor nu l-a cumpărat; fiindcă preoţii aveau o porţie [atribuită lor] de Faraon şi mâncau porţia lor pe care Faraon le-a dat-o; din această cauză nu şi-au vândut pământurile.(RO)

Geneza 47:23 Atunci Iosif a spus poporului: Iată, v-am cumpărat astăzi pe voi şi pământul vostru pentru Faraon; iată, [aici este] sămânţă pentru voi şi veţi semăna pământul.(RO)

Geneza 47:24 Şi se va întâmpla la [timpul] roadelor, că voi veţi da a cincea [parte] lui Faraon şi patru părţi vor fi ale voastre, pentru sămânţa câmpului şi pentru mâncarea voastră şi pentru cei ai caselor voastre şi pentru mâncare pentru micuţii voştri.(RO)

Geneza 47:25 Iar ei au spus: Tu ai salvat vieţile noastre; să găsim har înaintea ochilor domnului meu şi vom fi servitorii lui Faraon.(RO)

Geneza 47:26 Şi Iosif a făcut aceasta o lege peste ţara Egiptului până în această zi, [că] Faraon va avea a cincea [parte]; cu excepţia numai a pământului preoţilor, [care] nu a devenit al lui Faraon.(RO)

Geneza 47:27 ¶ Şi Israel a locuit în ţara Egiptului, în ţinutul Gosen; şi aveau stăpâniri acolo şi au crescut şi s-au înmulţit peste măsură.(RO)

Geneza 47:28 Şi Iacob a trăit în ţara Egiptului şaptesprezece ani, aşa că toate zilele vieţii lui Iacob au fost o sută patruzeci şi şapte de ani.(RO)

Geneza 47:29 Şi s-au apropiat zilele lui Israel ca să moară; şi a chemat pe fiul său, Iosif, şi i-a spus: Dacă eu acum am găsit har înaintea ochilor tăi, pune-ţi, te rog, mâna sub coapsa mea şi lucrează cu bunăvoinţă şi credincioşie faţă de mine; nu mă îngropa, te rog, în Egipt,(RO)

Geneza 47:30 Ci mă voi culca cu părinţii mei şi tu mă vei duce din Egipt şi mă vei îngropa în locul lor de îngropare. Iar el a spus: Voi face precum ai spus.(RO)

Geneza 47:31 Iar el a spus: Jură-mi. Şi el i-a jurat. Şi Israel s-a aplecat pe capul patului.(RO)

Geneza 48:1 Şi s-a întâmplat, după aceste lucruri, că i s-a spus lui Iosif: Iată, tatăl tău [este] bolnav; iar el a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase şi Efraim.(RO)

Geneza 48:2 Şi i s-a spus lui Iacob, zicând: Iată, fiul tău, Iosif, vine la tine; şi Israel s-a întărit şi a şezut pe pat.(RO)

Geneza 48:3 Şi Iacob i-a spus lui Iosif: Dumnezeu cel Atotputernic mi s-a arătat la Luz, în ţara lui Canaan, şi m-a binecuvântat.(RO)

Geneza 48:4 Şi mi-a spus: Iată, te voi face roditor şi te voi înmulţi şi voi face din tine o mulţime de popoare; şi voi da această ţară seminţei tale după tine [ca] stăpânire veşnică.(RO)

Geneza 48:5 Şi acum cei doi fii ai tăi, Efraim şi Manase, care ţi s-au născut în ţara Egiptului înainte să vin la tine în Egipt, [sunt] ai mei; ca Ruben şi Simeon, vor fi ai mei.(RO)

Geneza 48:6 Şi urmaşii tăi, pe care îi naşti după ei, vor fi ai tăi [şi] vor fi chemaţi după numele fraţilor lor în moştenirea lor.(RO)

Geneza 48:7 Şi cât despre mine, când eu am venit din Padan, Rahela a murit lângă mine în ţara lui Canaan, pe cale, pe când nu [era] decât o bucată de drum [până] să ajungem la Efrata; şi eu am îngropat-o acolo, pe calea Efratei, care [este] Betleem.(RO)

Geneza 48:8 ¶ Şi Israel a privit pe fiii lui Iosif şi a spus: Cine [sunt] aceştia?(RO)

Geneza 48:9 Şi Iosif a spus tatălui său: Ei [sunt] fiii mei, pe care Dumnezeu mi i-a dat în acest [loc]. Iar el a spus: Adu-i la mine, te rog şi îi voi binecuvânta.(RO)

Geneza 48:10 Acum ochii lui Israel erau slabi din cauza vârstei, [aşa că] nu putea vedea. Şi i-a adus aproape de el; şi i-a sărutat şi i-a îmbrăţişat.(RO)

Geneza 48:11 Şi Israel i-a spus lui Iosif: Nu mă gândisem să văd faţa ta; şi, iată, Dumnezeu mi-a arătat de asemenea sămânţa ta.(RO)

Geneza 48:12 Şi Iosif i-a scos dintre genunchii săi şi s-a prosternat el însuşi cu faţa lui la pământ.(RO)

Geneza 48:13 Şi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim în mâna sa dreaptă, spre mâna stângă a lui Israel, şi pe Manase în mâna sa stângă, spre mâna dreaptă a lui Israel, şi [i]-a apropiat de el.(RO)

Geneza 48:14 Şi Israel a întins mâna sa dreaptă şi a pus-[o] pe capul lui Efraim, care [era] mai tânăr, şi mâna sa stângă peste capul lui Manase, punând mâinile sale în mod voit [astfel]; fiindcă Manase [era] întâiul născut.(RO)

Geneza 48:15 Şi a binecuvântat pe Iosif şi a spus: Dumnezeu, înaintea căruia părinţii mei, Avraam şi Isaac, au umblat, Dumnezeul care m-a hrănit cât a fost viaţa mea de lungă până în această zi,(RO)

Geneza 48:16 Îngerul care m-a răscumpărat din tot răul, să binecuvânteze băieţii; şi numele meu să fie chemat peste ei şi numele părinţilor mei, Avraam şi Isaac; şi ei să devină o mulţime în mijlocul pământului.(RO)

Geneza 48:17 Şi când Iosif a văzut că tatăl său a pus mâna sa dreaptă peste capul lui Efraim, aceasta nu i-a plăcut; şi a apucat mâna tatălui său, să o mute de pe capul lui Efraim pe capul lui Manase.(RO)

Geneza 48:18 Şi Iosif a spus tatălui său: Nu aşa tată, fiindcă acesta [este] întâiul născut; pune-ţi mâna dreaptă pe capul lui.(RO)

Geneza 48:19 Dar tatăl său a refuzat şi a spus: Ştiu [aceasta] fiul meu, [o] ştiu, el de asemenea va deveni un popor şi el de asemenea va fi mare; dar cu adevărat, fratele lui mai tânăr va fi mai mare decât el şi sămânţa lui va deveni o mulţime de naţiuni.(RO)

Geneza 48:20 Şi i-a binecuvântat în acea zi, spunând: În tine Israel va binecuvânta, zicând: Dumnezeu să te facă pe tine ca pe Efraim şi ca pe Manase; şi a aşezat pe Efraim înaintea lui Manase.(RO)

Geneza 48:21 Şi Israel i-a spus lui Iosif: Iată, eu mor; dar Dumnezeu va fi cu tine şi te va aduce din nou în ţara părinţilor tăi.(RO)

Geneza 48:22 Mai mult, ţi-am dat o porţie mai mult decât fraţilor tăi, pe care i-am scos din mâna amoritului cu sabia mea şi cu arcul meu.(RO)

Geneza 49:1 Şi Iacob a chemat pe fiii săi şi a spus: Adunaţi-vă împreună, ca să vă spun ce vi se va întâmpla în zilele de pe urmă.(RO)

Geneza 49:2 Adunaţi-vă şi ascultaţi, voi copii ai lui Iacob; şi daţi ascultare lui Israel, tatăl vostru.(RO)

Geneza 49:3 Ruben, tu [eşti] întâiul meu născut, tăria mea şi începutul puterii mele, măreţia demnităţii şi măreţia puterii:(RO)

Geneza 49:4 Instabil ca apa, tu nu vei avea întâietatea, pentru că te-ai urcat în patul tatălui tău; atunci [l-]ai pângărit; el s-a urcat în culcuşul meu.(RO)

Geneza 49:5 ¶ Simeon şi Levi [sunt] fraţi; instrumente ale cruzimii [sunt] [în] locuinţele lor.(RO)

Geneza 49:6 Sufletul meu, nu intra în taina lor; onoarea mea, nu te uni cu adunarea lor, pentru că în mânia lor au ucis un bărbat şi în propria lor voie au surpat un zid.(RO)

Geneza 49:7 Blestemată [fie] mânia lor, pentru că [a fost] înverşunată, şi furia lor, pentru că a fost crudă. Eu îi voi împărţi în Iacob şi îi voi împrăştia în Israel.(RO)

Geneza 49:8 ¶ Iuda, tu [eşti cel] pe care fraţii tăi îl vor lăuda; mâna ta [va fi] în gâtul duşmanilor tăi; copiii tatălui tău se vor prosterna înaintea ta.(RO)

Geneza 49:9 Iuda [este] un pui de leu, de la pradă, fiul meu, te-ai ridicat; el s-a aplecat, el s-a culcat ca un leu şi ca un leu bătrân; cine îl va scula?(RO)

Geneza 49:10 Sceptrul nu se va depărta de la Iuda, nici legiuitor dintre picioarele lui, până ce Şilo vine; şi la el [va fi] adunarea poporului.(RO)

Geneza 49:11 Legând măgăruşul său la viţă şi mânzul măgăriţei la viţa nobilă; el şi-a spălat hainele în vin şi veştmintele sale în sângele strugurilor.(RO)

Geneza 49:12 Ochii lui [vor fi] roşii de vin şi dinţii lui albi de lapte.(RO)

Geneza 49:13 ¶ Zabulon va locui la limanul mării; şi el [va fi] liman corăbiilor; şi graniţa lui [va fi] până la Sidon.(RO)

Geneza 49:14 Isahar [este] un măgar puternic, culcându-se jos între două sarcini;(RO)

Geneza 49:15 Şi a văzut că odihna [era] bună şi ţara că [era] plăcută; şi şi-a aplecat umărul să poarte [povara] şi a devenit servitor [care dă] tribut.(RO)

Geneza 49:16 Dan va judeca poporul său, ca unul dintre triburile lui Israel.(RO)

Geneza 49:17 Dan va fi un şarpe pe cale, o viperă pe cărare, care străpunge călcâiele calului, astfel că al său călăreţ va cădea pe spate.(RO)

Geneza 49:18 Eu am aşteptat salvarea ta, DOAMNE.(RO)

Geneza 49:19 Pe Gad, o trupă înarmată îl va învinge; dar el va învinge până la urmă.(RO)

Geneza 49:20 De la Aşer pâinea îi [va fi] grasă şi va da delicatese împărăteşti.(RO)

Geneza 49:21 Neftali [este] o cerboaică dezlegată; el dă cuvinte bune.(RO)

Geneza 49:22 ¶ Iosif [este] o ramură roditoare, o ramură roditoare lângă o fântână; [a cărui] mlădiţe se întind peste zid;(RO)

Geneza 49:23 Arcaşii l-au mâhnit amarnic şi au tras [spre el] şi l-au urât;(RO)

Geneza 49:24 Dar arcul său a rămas tare şi braţele mâinilor lui s-au întărit prin mâinile puternicului [Dumnezeu] al lui Iacob; (de acolo [este] păstorul, piatra lui Israel):(RO)

Geneza 49:25 [Chiar] prin Dumnezeul tatălui tău, care te va ajuta; şi prin Atotputernicul, care te va binecuvânta cu binecuvântări ale cerului de sus, binecuvântări ale adâncului care se întinde jos, binecuvântări ale sânilor şi ale pântecelui;(RO)

Geneza 49:26 Binecuvântările tatălui tău au întrecut binecuvântările strămoşilor mei până la cea mai îndepărtată margine a dealurilor veşnice; ele vor fi pe capul lui Iosif şi pe coroana de pe capul lui, el care a fost separat de fraţii săi.(RO)

Geneza 49:27 Beniamin va sfâşia [ca] un lup; dimineaţa el va mânca prada şi noaptea va împărţi prada.(RO)

Geneza 49:28 ¶ Toţi aceştia [sunt] cele douăsprezece triburi ale lui Israel; şi aceasta [este] ceea ce tatăl lor le-a spus şi i-a binecuvântat; pe fiecare bărbat conform cu binecuvântarea lui i-a binecuvântat.(RO)

Geneza 49:29 Şi le-a poruncit şi le-a spus: Eu sunt gata a fi adunat la poporul meu; îngropaţi-mă cu părinţii mei în peştera care [este] în câmpul lui Efron hititul,(RO)

Geneza 49:30 În peştera care [este] în câmpul din Macpela, care [este] în faţă cu Mamre, în ţara lui Canaan, pe care Avraam a cumpărat-o împreună cu câmpul lui Efron hititul ca stăpânire a unui loc de îngropare.(RO)

Geneza 49:31 Acolo au înmormântat pe Avraam şi pe Sara, soţia lui; acolo au îngropat pe Isaac şi Rebeca, soţia lui; şi acolo am îngropat-o eu pe Leea.(RO)

Geneza 49:32 Cumpărarea câmpului şi a peşterii care [este] în el [a fost] de la copiii lui Het.(RO)

Geneza 49:33 Şi după ce Iacob a terminat de poruncit fiilor săi, el şi-a strâns picioarele în pat şi şi-a dat duhul şi a fost adunat la poporul lui.(RO)

Geneza 50:1 Şi Iosif a căzut pe faţa tatălui său şi a plâns peste el şi l-a sărutat.(RO)

Geneza 50:2 Şi Iosif a poruncit servitorilor săi medici să îmbălsămeze pe tatăl său; şi medicii l-au îmbălsămat pe Israel.(RO)

Geneza 50:3 Şi patruzeci de zile au fost împlinite pentru el; căci aşa sunt împlinite zilele celor ce sunt îmbălsămaţi; şi egiptenii au jelit pentru el şaptezeci de zile.(RO)

Geneza 50:4 Şi când zilele jelirii lui au trecut, Iosif a vorbit casei lui Faraon, spunând: Dacă acum eu am găsit har în ochii voştri, vorbiţi, vă rog, în urechile lui Faraon, zicând:(RO)

Geneza 50:5 Tatăl meu m-a făcut să jur, spunând: Iată, eu mor; în mormântul meu pe care l-am săpat pentru mine în ţara lui Canaan, acolo să mă îngropi. De aceea acum, lasă-mă să urc, te rog şi să îngrop pe tatăl meu şi voi veni înapoi.(RO)

Geneza 50:6 Şi Faraon a spus: Urcă-te şi îngroapă pe tatăl tău, aşa cum te-a făcut să juri.(RO)

Geneza 50:7 ¶ Şi Iosif a urcat să îngroape pe tatăl său; şi cu el au urcat toţi servitorii lui Faraon, bătrânii casei lui şi toţi bătrânii ţării Egiptului,(RO)

Geneza 50:8 Şi toată casa lui Iosif şi fraţii săi şi casa tatălui său; doar micuţii lor şi turmele lor şi cirezile lor, le-au lăsat în ţinutul Gosen.(RO)

Geneza 50:9 Şi au urcat împreună cu el deopotrivă care şi călăreţi; şi aceasta a fost o mare oştire.(RO)

Geneza 50:10 Şi au venit la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan; şi acolo au jelit cu o foarte mare şi aprinsă plângere; şi a făcut o jelire pentru tatăl său şapte zile.(RO)

Geneza 50:11 Şi când locuitorii ţării, canaaniţii, au văzut jelirea din aria lui Atad, au spus: Aceasta [este] o jelire apăsătoare pentru egipteni; pentru aceasta numele ei a fost pus Abelmiţraim, care [este] dincolo de Iordan.(RO)

Geneza 50:12 Şi fiii lui i-au făcut aşa cum le-a poruncit;(RO)

Geneza 50:13 Căci fiii lui l-au purtat în ţara lui Canaan şi l-au îngropat în peştera din câmpul din Macpela, pe care Avraam a cumpărat-o de la Efron hititul, împreună cu câmpul, [care este] în faţă cu Mamre, ca stăpânire a locului de îngropare.(RO)

Geneza 50:14 Şi Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt, el şi fraţii săi şi toţi cei care au urcat cu el ca să îngroape pe tatăl său.(RO)

Geneza 50:15 ¶ Şi după ce fraţii lui Iosif au văzut că tatăl lor era mort, au spus: Iosif poate ne va urî şi cu adevărat va cere înapoi de la noi tot răul pe care i l-am făcut.(RO)

Geneza 50:16 Şi au trimis un mesager la Iosif, spunând: Tatăl tău a poruncit înainte ca el să moară, spunând:(RO)

Geneza 50:17 Aşa să îi spuneţi lui Iosif: Iartă, te rog, acum, fărădelegea fraţilor tăi şi păcatul lor; căci ei ţi-au făcut rău; şi acum, iartă, te rugăm, fărădelegea servitorilor Dumnezeului tatălui tău. Şi Iosif a plâns când i-au vorbit.(RO)

Geneza 50:18 Şi fraţii lui de asemenea au mers şi au căzut jos înaintea feţei sale şi au spus: Iată, noi [suntem] servitorii tăi.(RO)

Geneza 50:19 Şi Iosif le-a spus: Nu [vă] temeţi, [sunt] eu în locul lui Dumnezeu?(RO)

Geneza 50:20 Cât despre voi, aţi gândit facere de rău împotriva mea; [dar] Dumnezeu a plănuit-o pentru bine, [ca] să facă să se întâmple, aşa cum [este] în această zi, pentru a salva mult popor viu.(RO)

Geneza 50:21 De aceea acum, nu vă temeţi; vă voi hrăni pe voi şi pe micuţii voştri. Şi i-a mângâiat şi le-a vorbit binevoitor.(RO)

Geneza 50:22 ¶ Şi Iosif a locuit în Egipt, el şi casa tatălui său; şi Iosif a trăit o sută zece ani.(RO)

Geneza 50:23 Şi Iosif a văzut copiii lui Efraim din a treia [generaţie]; de asemenea copiii lui Machir, fiul lui Manase, au fost crescuţi pe genunchii lui Iosif.(RO)

Geneza 50:24 Şi Iosif a spus fraţilor săi: Eu mor; şi Dumnezeu cu adevărat vă va vizita şi vă va scoate din această ţară, în ţara pe care a jurat-o lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob.(RO)

Geneza 50:25 Şi Iosif a pus pe copiii lui Israel să îi jure, spunând: Dumnezeu vă va vizita negreşit şi veţi ridica oasele mele de aici.(RO)

Geneza 50:26 Şi Iosif a murit, [fiind] în vârstă de o sută zece ani; şi l-au îmbălsămat; şi a fost pus într-un sicriu în Egipt.(RO)

Exod 1:1 ¶ Și acestea [sunt] numele copiilor lui Israel, care au venit în Egipt; fiecare bărbat și casa lui au venit cu Iacob.(RO)

Exod 1:2 Ruben, Simeon, Levi și Iuda,(RO)

Exod 1:3 Isahar, Zabulon și Beniamin,(RO)

Exod 1:4 Dan și Neftali, Gad și Așer.(RO)

Exod 1:5 Și toate sufletele care au ieșit din coapsele lui Iacob au fost șaptezeci de suflete; căci Iosif era [deja] în Egipt.(RO)

Exod 1:6 Și Iosif a murit și toți frații lui și toată generația aceea.(RO)

Exod 1:7 Și copiii lui Israel au fost roditori și au crescut și s-au înmulțit și au devenit peste măsură de tari; și țara s-a umplut cu ei.(RO)

Exod 1:8 ¶ Și s-a ridicat un nou împărat peste Egipt, care nu a cunoscut pe Iosif.(RO)

Exod 1:9 Și a spus poporului său: Iată, poporul copiilor lui Israel [este] mai numeros și mai puternic decât noi;(RO)

Exod 1:10 Haideți să ne purtăm înțelept cu ei, ca nu cumva să se înmulțească și să se întâmple ca, atunci când s-ar întâmpla vreun război, să se alăture și ei dușmanilor noștri și să lupte împotriva noastră și [astfel] să iasă din țară.(RO)

Exod 1:11 De aceea au pus peste ei asupritori, ca să îi chinuiască cu poverile lor. Și au construit pentru Faraon cetăți de provizii: Pitom și Raamses.(RO)

Exod 1:12 Dar cu cât îi chinuiau mai mult, cu atât se înmulțeau și creșteau mai mult. Și s-au mâhnit din cauza copiilor lui Israel.(RO)

Exod 1:13 Și egiptenii au constrâns cu asprime pe copiii lui Israel să îi servească;(RO)

Exod 1:14 Și au amărât viețile lor cu o robie aspră: în [lucrări de] mortar și în cărămizi și în tot felul de munci în câmp; toată munca lor, în care ei i-au făcut să muncească, [era] cu asprime.(RO)

Exod 1:15 ¶ Și împăratul Egiptului a vorbit moașelor evreice, dintre care numele uneia [era] Șifra și numele celeilalte [era] Pua;(RO)

Exod 1:16 Și a spus: Când faceți serviciul de moașă femeilor evreice și le vedeți pe scaunele de naștere, dacă [este] un fiu, să îl ucideți; dar dacă [este] o fiică, să trăiască.(RO)

Exod 1:17 Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și nu au făcut cum le-a poruncit împăratul Egiptului, ci au lăsat băieții în viață.(RO)

Exod 1:18 Și împăratul Egiptului a chemat moașele și le-a spus: De ce ați făcut acest lucru și ați lăsat băieții în viață?(RO)

Exod 1:19 Și moașele i-au spus lui Faraon: Pentru că femeile evreice nu [sunt] ca femeile egiptence, pentru că ele [sunt] viguroase și au născut înainte de a veni moașele la ele.(RO)

Exod 1:20 De aceea Dumnezeu s-a purtat bine cu moașele; și poporul s-a înmulțit și a devenit foarte tare.(RO)

Exod 1:21 Și s-a întâmplat, din cauză că moașele s-au temut de Dumnezeu, că el le-a făcut case.(RO)

Exod 1:22 Și Faraon a poruncit la tot poporul său, spunând: Fiecare fiu care se naște să îl aruncați în râu, dar pe fiecare fiică să o lăsați în viață.(RO)

Exod 2:1 Și un bărbat din casa lui Levi a mers și a luat [de soție] o fiică a lui Levi.(RO)

Exod 2:2 Și femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu; și când ea l-a văzut că [era] frumos, l-a ascuns trei luni.(RO)

Exod 2:3 Și când nu l-a mai putut ascunde, a luat pentru el o arcă din papură și a uns-o cu bitum și cu smoală și a pus copilul în ea; și a pus [arca] între trestiile de lângă malul râului.(RO)

Exod 2:4 Și sora lui a stat departe, pentru a vedea ce i se va face.(RO)

Exod 2:5 ¶ Și fiica lui Faraon a coborât să se spele la râu; și servitoarele ei umblau pe malul râului; și când a văzut arca printre trestii și-a trimis servitoarea să o aducă.(RO)

Exod 2:6 Și când a deschis[-o], a văzut copilul; și, iată, pruncul plângea. Iar ea a avut milă de el și a spus: Acesta este unul dintre copiii evreilor.(RO)

Exod 2:7 Atunci sora lui a spus fiicei Faraonului: Să merg și să îți chem o doică dintre femeile evreice, ca să alăpteze copilul pentru tine?(RO)

Exod 2:8 Și fiica lui Faraon i-a spus: Du-te. Și fata a mers și a chemat pe mama copilului.(RO)

Exod 2:9 Și fiica lui Faraon i-a spus: Ia acest copil și alăptează-l pentru mine și [îți] voi da plățile tale. Și femeia a luat copilul și l-a alăptat.(RO)

Exod 2:10 Și copilul a crescut și ea l-a adus la fiica lui Faraon și el a devenit fiul ei. Iar ea i-a pus numele Moise; și a spus: Pentru că l-am scos din apă.(RO)

Exod 2:11 ¶ Și s-a întâmplat, în acele zile, când Moise era mare, că a ieșit la frații săi și a privit la poverile lor; și a văzut un egiptean lovind un evreu, pe unul dintre frații săi.(RO)

Exod 2:12 Și s-a uitat încoace și încolo și când a văzut că nu [era] niciun bărbat, a ucis pe egiptean și l-a ascuns în nisip.(RO)

Exod 2:13 Și când a ieșit a doua zi, iată, doi bărbați dintre evrei se luptau între ei; și a spus celui ce a greșit: Pentru ce lovești pe aproapele tău?(RO)

Exod 2:14 Iar el a spus: Cine te-a făcut prinț și judecător peste noi? Vrei să mă ucizi așa cum l-ai ucis pe egiptean? Și Moise s-a temut și a spus: Cu adevărat acest lucru este cunoscut.(RO)

Exod 2:15 Și când Faraon a auzit acest lucru, a căutat să-l ucidă pe Moise. Dar Moise a fugit de la fața lui Faraon și a locuit în țara lui Madian; și a șezut jos lângă o fântână.(RO)

Exod 2:16 ¶ Și preotul din Madian avea șapte fiice; și ele au venit și au scos [apă] și au umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor.(RO)

Exod 2:17 Și păstorii au venit și le-au alungat; dar Moise s-a ridicat și le-a ajutat și le-a adăpat turma.(RO)

Exod 2:18 Și când ele au venit la Reuel, tatăl lor, el a spus: Cum [de] ați venit așa devreme astăzi?(RO)

Exod 2:19 Iar ele au spus: Un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor și de asemenea a scos [apă] îndeajuns pentru noi și a adăpat turma.(RO)

Exod 2:20 Iar el a spus fiicelor sale: Și el, unde [este]? Pentru ce l-ați lăsat [acolo] pe bărbatul [acela]? Chemați-l, ca să mănânce pâine.(RO)

Exod 2:21 Și Moise s-a mulțumit să locuiască la omul [acela]; iar el i-a dat lui Moise pe Sefora, fiica sa.(RO)

Exod 2:22 Și ea [i]-a născut un fiu, iar el i-a pus numele Gherșom, pentru că a spus: Sunt străin într-o țară străină.(RO)

Exod 2:23 ¶ Și s-a întâmplat, în decursul timpului, că împăratul Egiptului a murit; și copiii lui Israel oftau din cauza robiei și au strigat și strigătul lor a urcat sus la Dumnezeu din cauza robiei.(RO)

Exod 2:24 Și Dumnezeu a auzit geamătul lor și Dumnezeu și-a adus aminte de legământul său cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob.(RO)

Exod 2:25 Și Dumnezeu a privit peste copiii lui Israel și Dumnezeu a luat cunoștință de[ starea lor].(RO)

Exod 3:1 Și Moise a păzit turma lui Ietro, socrul său, preotul din Madian; și a condus turma spre partea din spate a deșertului și a venit la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.(RO)

Exod 3:2 Și îngerul DOMNULUI i s-a arătat într-o flacără de foc ieșind din mijlocul unui rug; și el a privit și, iată, rugul ardea cu foc și rugul nu se mistuia.(RO)

Exod 3:3 Și Moise a spus: Acum mă voi abate ca să văd această priveliște măreață, pentru ce rugul nu se arde.(RO)

Exod 3:4 Și când DOMNUL a văzut că s-a abătut pentru a vedea, Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a spus: Moise, Moise. Iar el a spus: Iată-mă.(RO)

Exod 3:5 Iar el a spus: Nu te apropia aici; scoate-ți sandalele din picioarele tale, pentru că locul pe care tu stai în picioare [este] pământ sfânt.(RO)

Exod 3:6 Mai mult, el a spus: Eu [sunt] Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Și Moise și-a ascuns fața, pentru că s-a temut să se uite la Dumnezeu.(RO)

Exod 3:7 ¶ Și DOMNUL a spus: Cu adevărat am văzut necazul poporului meu care [este] în Egipt și am auzit strigătul lor din cauza asupritorilor; căci știu întristările lor;(RO)

Exod 3:8 Și am coborât să îi eliberez din mâna egiptenilor și să îi scot din acea țară într-o țară bună și largă, într-o țară în care curge lapte și miere; în locul canaaniților și al hitiților și al amoriților și al periziților și al hiviților și al iebusiților.(RO)

Exod 3:9 Și acum, iată, strigătul copiilor lui Israel a ajuns la mine; și eu de asemenea am văzut oprimarea cu care egiptenii îi oprimă.(RO)

Exod 3:10 Și acum vino și te voi trimite la Faraon, ca să scoți afară din Egipt pe poporul meu, copiii lui Israel.(RO)

Exod 3:11 ¶ Și Moise i-a spus lui Dumnezeu: Cine [sunt] eu, ca să merg la Faraon și ca să aduc pe copiii lui Israel afară din Egipt?(RO)

Exod 3:12 Iar el a spus: Cu adevărat voi fi cu tine; și acesta îți [va fi] un semn, că te-am trimis: După ce vei fi adus poporul afară din Egipt, veți servi lui Dumnezeu pe acest munte.(RO)

Exod 3:13 Și Moise i-a spus lui Dumnezeu: Iată, [când] voi veni la copiii lui Israel și le voi spune: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi; și îmi vor spune: Care [este] numele lui? Ce le voi spune?(RO)

Exod 3:14 Și Dumnezeu i-a spus lui Moise: EU SUNT CEL CE SUNT. Și a spus: Astfel să spui copiilor lui Israel: EU SUNT m-a trimis la voi.(RO)

Exod 3:15 Și Dumnezeu i-a mai spus lui Moise: Astfel să spui copiilor lui Israel: DOMNUL Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, m-a trimis la voi; acesta [este] numele meu pentru totdeauna și aceasta [este] amintirea mea pentru toate generațiile.(RO)

Exod 3:16 ¶ Du-te și adună bătrânii lui Israel și spune-le: DOMNUL Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob, mi s-a arătat, spunând: Cu adevărat eu v-am vizitat și [am văzut] ce vi se face în Egipt.(RO)

Exod 3:17 Și am spus: Vă voi scoate din necazul Egiptului în țara canaaniților și a hitiților și a amoriților și a periziților și a hiviților și a iebusiților, într-o țară în care curge lapte și miere.(RO)

Exod 3:18 Și vor da ascultare vocii tale; și mergi, tu și bătrânii lui Israel, la împăratul Egiptului și îi veți spune: DOMNUL Dumnezeul evreilor s-a întâlnit cu noi; și acum lasă-ne să mergem, te implorăm, [într]-o călătorie de trei zile în pustie, ca să sacrificăm DOMNULUI Dumnezeului nostru.(RO)

Exod 3:19 Și sunt sigur că împăratul Egiptului nu vă va lăsa să mergeți, nu, nici chiar cu mână tare.(RO)

Exod 3:20 Și îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu toate minunile mele pe care le voi face în mijlocul acestuia; și după aceea vă va lăsa să mergeți.(RO)

Exod 3:21 Și voi da acestui popor favoare înaintea ochilor egiptenilor; și se va întâmpla, când plecați, că nu veți pleca [cu mâinile] goale,(RO)

Exod 3:22 Ci fiecare femeie va împrumuta de la vecina ei și de la cea care locuiește temporar în casa ei, bijuterii de argint și bijuterii de aur și haine; și voi [le] veți pune pe fiii voștri și pe fiicele voastre; și veți prăda pe egipteni.(RO)

Exod 4:1 Și Moise a răspuns și a zis: Dar, iată, ei nu mă vor crede, nici nu vor da ascultare vocii mele; căci vor spune: DOMNUL nu ți s[-]a arătat.(RO)

Exod 4:2 Și DOMNUL i-a spus: Ce [este] acesta în mâna ta? Iar el a spus: Un toiag.(RO)

Exod 4:3 Iar el a spus: Aruncă-l pe pământ. Și el l-a aruncat la pământ și acesta a devenit un șarpe; și Moise a fugit dinaintea acestuia.(RO)

Exod 4:4 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Întinde-ți mâna și ia-l de coadă. Iar el și-a întins mâna și l-a prins, iar acesta a devenit toiag în mâna sa;(RO)

Exod 4:5 Ca ei să creadă că DOMNUL Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, ți s-a arătat.(RO)

Exod 4:6 Și DOMNUL i-a mai spus: Pune-ți acum mâna în sân. Iar el și-a pus mâna în sân; și când și-a scos-o, iată, mâna lui [era] leproasă ca zăpada.(RO)

Exod 4:7 Iar el a spus: Pune-ți din nou mâna în sân. Și el din nou și-a pus mâna în sân; și a scos-o afară din sân și, iată, aceasta s-a refăcut din nou ca [cealaltă] carne a sa.(RO)

Exod 4:8 Și se va întâmpla, dacă ei nu te vor crede, nici nu vor da ascultare vocii primului semn, că vor crede vocea următorului semn.(RO)

Exod 4:9 Și se va întâmpla, dacă ei nu vor crede nici aceste două semne, nici nu vor da ascultare vocii tale, că vei lua din apa râului și [o] vei turna peste uscat; și apa pe care tu o iei din râu va deveni sânge pe uscat.(RO)

Exod 4:10 ¶ Și Moise i-a spus DOMNULUI: O, Domnul meu, eu nu [sunt] elocvent, nici mai înainte [nu am fost], nici de când i-ai vorbit servitorului tău, ci eu [sunt] greu la vorbă și încet la limbă.(RO)

Exod 4:11 Și DOMNUL i-a spus: Cine a făcut gura omului? Sau cine face pe cel mut, sau pe cel surd, sau pe cel văzător, sau pe cel orb? Oare nu eu, DOMNUL?(RO)

Exod 4:12 Și acum mergi și voi fi cu gura ta și te voi învăța ce să spui.(RO)

Exod 4:13 Iar el a spus: O, DOMNUL meu, trimite [mesajul] te rog, prin mâna[ aceluia pe care îl] vei trimite.(RO)

Exod 4:14 Și mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva lui Moise și a spus: Nu [este] Aaron levitul fratele tău? Știu că el poate vorbi bine. Și de asemenea, iată, vine să te întâlnească; și când te va vedea, se va bucura în inima sa.(RO)

Exod 4:15 Și îi vei vorbi și vei pune cuvinte în gura lui; și voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce veți face.(RO)

Exod 4:16 Și el va fi purtătorul tău de cuvânt către popor; și el va fi, el îți va fi în loc de gură și tu îi vei fi în loc de Dumnezeu.(RO)

Exod 4:17 Și ia în mâna ta acest toiag, cu care vei face semne.(RO)

Exod 4:18 ¶ Și Moise a mers și s-a întors la Ietro, socrul său, și i-a spus: Te rog, lasă-mă să merg și să mă întorc la frații mei care [sunt] în Egipt și să văd dacă ei sunt încă în viață. Și Ietro i-a spus lui Moise: Du-te în pace.(RO)

Exod 4:19 Și DOMNUL i-a spus lui Moise în Madian: Du-te, întoarce-te în Egipt, pentru că toți bărbații care ți-au căutat viața sunt morți.(RO)

Exod 4:20 Și Moise a luat pe soția sa și fiii săi și i-a așezat pe măgar și s-a întors în țara Egiptului; și Moise a luat toiagul lui Dumnezeu în mâna sa.(RO)

Exod 4:21 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Când mergi să te întorci în Egipt, vezi ca tu să faci înaintea lui Faraon toate acele minuni pe care le-am pus în mâna ta; dar voi împietri inima lui, ca el să nu lase poporul să plece.(RO)

Exod 4:22 Și îi vei spune lui Faraon: Astfel spune DOMNUL: Israel [este] fiul meu, întâiul meu născut;(RO)

Exod 4:23 Și îți spun: Lasă pe fiul meu să plece ca să îmi servească; și dacă refuzi să îl lași să plece, iată, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut.(RO)

Exod 4:24 ¶ Și s-a întâmplat pe cale, la han, că DOMNUL l-a întâlnit și a căutat să îl ucidă.(RO)

Exod 4:25 Atunci Sefora a luat o piatră ascuțită și a retezat prepuțul fiului ei și a aruncat[-o] la picioarele lui și a spus: Cu adevărat tu îmi [ești] un soț sângeros.(RO)

Exod 4:26 Așa că el l-a lăsat să meargă, atunci ea a spus: Un soț sângeros [ești], din cauza circumciziei.(RO)

Exod 4:27 Și DOMNUL i-a spus lui Aaron: Du-te în pustie să întâlnești pe Moise. Și a mers și l-a întâlnit în muntele lui Dumnezeu și l-a sărutat.(RO)

Exod 4:28 Și Moise i-a povestit lui Aaron toate cuvintele DOMNULUI, [cel] care l-a trimis, și toate semnele pe care el i le-a poruncit.(RO)

Exod 4:29 Și Moise și Aaron au mers și au adunat pe toți bătrânii copiilor lui Israel;(RO)

Exod 4:30 Și Aaron a spus toate cuvintele pe care Domnul le-a spus lui Moise și a făcut semnele înaintea ochilor poporului.(RO)

Exod 4:31 Și poporul a crezut; și când au auzit că DOMNUL a vizitat pe copiii lui Israel și că el a privit la necazul lor, atunci și-au aplecat capetele și s-au închinat.(RO)

Exod 5:1 Și după aceea Moise și Aaron au intrat și au spus lui Faraon: Astfel spune DOMNUL Dumnezeul lui Israel: Lasă poporul meu să plece, ca să îmi țină o sărbătoare în pustie.(RO)

Exod 5:2 Și Faraon a spus: Cine [este] DOMNUL, ca să ascult de vocea lui pentru a lăsa pe Israel să plece? Nu-l cunosc pe DOMNUL, nici nu voi lăsa pe Israel să plece.(RO)

Exod 5:3 ¶ Iar ei au spus: Dumnezeul evreilor s-a întâlnit cu noi; lasă-ne să mergem, te rugăm, [într-o] călătorie de trei zile în deșert și să sacrificăm DOMNULUI Dumnezeul nostru, ca nu cumva el să cadă asupra noastră cu ciumă sau cu sabie.(RO)

Exod 5:4 Și împăratul Egiptului le-a spus: Moise și Aaron, de ce eliberați poporul de la muncile lui? Mergeți la poverile voastre.(RO)

Exod 5:5 Și Faraon a spus: Iată, poporul țării, acum [ei sunt] mulți și îi faceți să se odihnească de poverile lor.(RO)

Exod 5:6 Și Faraon a poruncit în aceeași zi asupritorilor poporului și ofițerilor lor, spunând:(RO)

Exod 5:7 Să nu mai dați poporului paie pentru a face cărămidă, ca până acum, să meargă ei să își adune paie.(RO)

Exod 5:8 Și numărul de cărămizi, pe care l-au făcut până acum, să le impuneți; nu scădeți [nimic] din el, pentru că [sunt] leneși; de aceea strigă, spunând: Lasă-ne să mergem [și] să sacrificăm Dumnezeului nostru.(RO)

Exod 5:9 Îngreunați munca acestor oameni, ca ei să ostenească în ea; și să nu dea atenție la cuvinte deșarte.(RO)

Exod 5:10 ¶ Și asupritorii poporului au ieșit și ofițerii lor și au vorbit poporului, spunând: Astfel spune Faraon: Nu vă voi da paie.(RO)

Exod 5:11 Mergeți, procurați-vă paie de unde le puteți găsi; totuși nimic din munca voastră nu va fi micșorat.(RO)

Exod 5:12 Așa că poporul a fost împrăștiat prin toată țara Egiptului să adune miriște în loc de paie.(RO)

Exod 5:13 Și asupritorii [îi] grăbeau, spunând: Împliniți muncile voastre, sarcinile [voastre] zilnice, ca și când erau paie.(RO)

Exod 5:14 Și ofițerii copiilor lui Israel, pe care asupritorii Faraonului i-au pus peste ei, au fost bătuți [și] întrebați: Pentru ce nu ați împlinit sarcina voastră în facerea de cărămizi deopotrivă ieri și azi, ca până acum?(RO)

Exod 5:15 ¶ Atunci ofițerii copiilor lui Israel au venit și au strigat la Faraon, spunând: Pentru ce te porți astfel cu servitorii tăi?(RO)

Exod 5:16 Nu este dat [niciun] pai servitorilor tăi și ne spun: Faceți cărămizi! Și, iată, servitorii tăi [sunt] bătuți; dar vina [este] în propriul tău popor.(RO)

Exod 5:17 Dar el a spus: Voi [sunteți] leneși, [sunteți] leneși; de aceea spuneți: Lasă-ne să mergem [și] să sacrificăm DOMNULUI.(RO)

Exod 5:18 Duceți-vă acum și lucrați; căci nu vi se va da [niciun] pai, totuși veți da același număr de cărămizi.(RO)

Exod 5:19 Și ofițerii copiilor lui Israel au văzut [că] [erau] într-o [situație] rea, după ce s-a spus: Nu veți micșora [nimic] din sarcina voastră zilnică de cărămizi.(RO)

Exod 5:20 Și l-au întâlnit pe Moise și pe Aaron, care stăteau în picioare pe cale, pe când veneau de la Faraon,(RO)

Exod 5:21 Și le-au spus: DOMNUL să privească spre voi și să judece; fiindcă ați făcut mirosul nostru să fie detestat în ochii lui Faraon și în ochii servitorilor săi, să pună o sabie în mâna lor pentru a ne ucide.(RO)

Exod 5:22 Și Moise s-a întors la DOMNUL și a spus: Doamne, pentru ce te-ai purtat atât de rău cu acest popor? De ce oare m-ai trimis?(RO)

Exod 5:23 Căci de când am venit la Faraon să vorbesc în numele tău, el a făcut rău acestui popor; și nu ai eliberat nicidecum pe poporul tău.(RO)

Exod 6:1 Atunci DOMNUL i-a spus lui Moise: Acum vei vedea ce îi voi face lui Faraon: căci cu o mână puternică îi va lăsa să plece și cu o mână puternică îi va alunga afară din țara lui.(RO)

Exod 6:2 Și Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și i-a spus: Eu [sunt] DOMNUL;(RO)

Exod 6:3 Și m-am arătat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob, prin [numele de] Dumnezeu Atotputernic, dar prin numele meu IEHOVA nu le-am fost cunoscut.(RO)

Exod 6:4 Și de asemenea am întemeiat legământul meu cu ei, pentru a le da țara lui Canaan, țara călătoriei lor, în care au fost străini.(RO)

Exod 6:5 Și de asemenea am auzit geamătul copiilor lui Israel, pe care egiptenii îi țin în robie; și mi-am adus aminte legământul meu.(RO)

Exod 6:6 De aceea spune copiilor lui Israel: Eu [sunt] DOMNUL și vă voi scoate de sub poverile egiptenilor și vă voi scăpa din sclavia lor și vă voi răscumpăra cu braț întins și cu mari judecăți,(RO)

Exod 6:7 Și vă voi lua la mine ca popor și vă voi fi Dumnezeu; și veți cunoaște că eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru, care vă scoate de sub poverile egiptenilor.(RO)

Exod 6:8 Și vă voi duce în țara pe care am jurat să o dau lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob; și v-o voi da ca moștenire: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Exod 6:9 Și Moise a vorbit astfel copiilor lui Israel, dar ei nu au dat ascultare lui Moise din cauza chinului duhului și din cauza robiei crude.(RO)

Exod 6:10 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Exod 6:11 Intră, vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, ca el să lase pe copiii lui Israel să plece din țara sa.(RO)

Exod 6:12 Și Moise a vorbit înaintea DOMNULUI, spunând: Iată, copiii lui Israel nu mi-au dat ascultare; cum mă va asculta Faraon pe mine[,] care [sunt] al buzelor necircumcise?(RO)

Exod 6:13 Și DOMNUL le-a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a dat o poruncă pentru copiii lui Israel și pentru Faraon, împăratul Egiptului, pentru a duce pe copiii lui Israel afară din țara Egiptului.(RO)

Exod 6:14 ¶ Aceștia [sunt] capii caselor părinților lor: Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel: Hanoc și Palu Hețron și Carmi; acestea [sunt] familiile lui Ruben.(RO)

Exod 6:15 Și fiii lui Simeon: Iemuel și Iamin și Ohad și Iachin și Țohar și Șaul, fiul unei femei canaanite; acestea [sunt] familiile lui Simeon.(RO)

Exod 6:16 Și acestea [sunt] numele fiilor lui Levi, conform cu generațiile lor: Gherșon și Chehat și Merari; și anii vieții lui Levi [au fost] o sută treizeci și șapte de ani.(RO)

Exod 6:17 Fiii lui Gherșon: Libni și Șimi, conform cu familiile lor.(RO)

Exod 6:18 Și fiii lui Chehat: Amram și Ițehar și Hebron și Uziel; și anii vieții lui Chehat[ au fost] o sută treizeci și trei de ani.(RO)

Exod 6:19 Și fiii lui Merari: Mahli și Muși; acestea [sunt] familiile lui Levi conform cu generațiile lor.(RO)

Exod 6:20 Și Amram a luat la el pe Iochebed, sora tatălui său, de soție; și ea i-a născut pe Aaron și pe Moise; și anii vieții lui Amram [au fost] o sută treizeci și șapte de ani.(RO)

Exod 6:21 Și fiii lui Ițehar: Core și Nefeg și Zicri.(RO)

Exod 6:22 Și fiii lui Uziel: Mișael și Elițafan și Zitri.(RO)

Exod 6:23 Și Aaron a luat la el pe Elișeba, fiica lui Aminadab, sora lui Nașon, de soție; și ea i-a născut pe Nadab și pe Abihu pe Eleazar și pe Itamar.(RO)

Exod 6:24 Și fiii lui Core: Asir și Elcana și Abiasaf; acestea [sunt] familiile coreiților.(RO)

Exod 6:25 Și Eleazar, fiul lui Aaron, a luat la el pe [una] din fiicele lui Putiel de soție; și ea i-a născut pe Fineas; aceștia [sunt] capii părinților leviților conform cu familiile lor.(RO)

Exod 6:26 Aceștia [sunt] acel Aaron și [acel] Moise, cărora DOMNUL le-a spus: Scoateți pe copiii lui Israel din țara Egiptului, conform cu oștirile lor.(RO)

Exod 6:27 Aceștia [sunt] cei care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, să scoată pe copiii lui Israel din Egipt; aceștia [sunt] acel Moise și [acel] Aaron.(RO)

Exod 6:28 Și s-a întâmplat, în ziua [când] DOMNUL i-a vorbit lui Moise în țara Egiptului,(RO)

Exod 6:29 Că DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând: Eu [sunt] DOMNUL; spune-i lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ceea ce îți spun.(RO)

Exod 6:30 Și Moise a spus înaintea DOMNULUI: Iată, eu [sunt] al buzelor necircumcise și cum îmi va da ascultare Faraon?(RO)

Exod 7:1 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Vezi, te-am făcut un dumnezeu pentru Faraon; și Aaron, fratele tău, va fi profetul tău.(RO)

Exod 7:2 Vei vorbi tot ceea ce îți poruncesc; și Aaron, fratele tău, îi va vorbi lui Faraon, ca el să trimită afară pe copiii lui Israel din țara lui.(RO)

Exod 7:3 Și voi împietri inima lui Faraon și voi înmulți semnele mele și minunile mele în țara Egiptului.(RO)

Exod 7:4 Dar Faraon nu vă va da ascultare, ca să pun mâna mea asupra Egiptului și să scot oștirile mele [și] poporul meu, copiii lui Israel, afară din țara Egiptului prin mari judecăți.(RO)

Exod 7:5 Și egiptenii vor cunoaște că eu [sunt] DOMNUL, când întind mâna mea asupra Egiptului și aduc afară copiii lui Israel de printre ei.(RO)

Exod 7:6 Și Moise și Aaron au făcut precum le-a poruncit DOMNUL, astfel au făcut.(RO)

Exod 7:7 Și Moise [era] în vârstă de optzeci de ani și Aaron în vârstă de optzeci și trei de ani când i-au vorbit lui Faraon.(RO)

Exod 7:8 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și lui Aaron, spunând:(RO)

Exod 7:9 Când Faraon vă va vorbi, spunând: Arătați un miracol pentru voi, atunci să îi spui lui Aaron: Ia-ți toiagul și aruncă[-l] înaintea lui Faraon [și] acesta va deveni un șarpe.(RO)

Exod 7:10 Și Moise și Aaron au intrat la Faraon și au făcut astfel precum DOMNUL poruncise; și Aaron și-a aruncat jos toiagul înaintea lui Faraon și înaintea servitorilor săi și acesta a devenit un șarpe.(RO)

Exod 7:11 Atunci Faraon de asemenea a chemat înțelepții și vrăjitorii; acum magicienii Egiptului, ei de asemenea au făcut în același fel cu farmecele lor.(RO)

Exod 7:12 Căci fiecare și-a aruncat jos toiagul și acestea au devenit șerpi; dar toiagul lui Aaron a înghițit toiegele lor.(RO)

Exod 7:13 Și el a împietrit inima lui Faraon, [astfel] că el nu le-a dat ascultare; precum DOMNUL spusese.(RO)

Exod 7:14 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Inima lui Faraon [este] împietrită, el refuză să lase poporul să plece.(RO)

Exod 7:15 Du-te la Faraon [mâine] dimineață; iată, el iese la apă; și vei sta în picioare la malul râului, întâmpinându-l; și ia în mâna ta toiagul care a fost prefăcut în șarpe.(RO)

Exod 7:16 Și spune-i: DOMNUL Dumnezeul evreilor m-a trimis la tine, zicând: Lasă poporul meu să plece, ca să îmi servească în pustie; și, iată, până acum ai refuzat să asculți.(RO)

Exod 7:17 Astfel vorbește DOMNUL: În aceasta vei cunoaște că eu [sunt] DOMNUL: iată, voi lovi cu toiagul care [este] în mâna mea apele care [sunt] în râu și ele vor fi prefăcute în sânge.(RO)

Exod 7:18 Și peștii care [sunt] în râu vor muri și râul se va împuți; și egiptenii se vor dezgusta să bea apa din râu.(RO)

Exod 7:19 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise: Spune lui Aaron: Ia-ți toiagul și întinde-ți mâna peste apele Egiptului, asupra pâraielor lor, asupra râurilor lor și asupra iazurilor lor și asupra tuturor bălților lor de apă, ca ele să devină sânge; și [ca] să fie sânge prin toată țara Egiptului, deopotrivă în [vase] de lemn și în [vase] de piatră.(RO)

Exod 7:20 Și Moise și Aaron au făcut astfel, precum DOMNUL le-a poruncit; și el a ridicat toiagul și a lovit apele care [erau] în râu, înaintea ochilor lui Faraon și înaintea ochilor servitorilor săi; și toate apele care [erau] în râu au fost prefăcute în sânge.(RO)

Exod 7:21 Și peștii care [erau] în râu au murit; și râul s-a împuțit și egiptenii nu au putut bea din apa din râu; și a fost sânge prin toată țara Egiptului.(RO)

Exod 7:22 Și magicienii Egiptului au făcut în același fel cu farmecele lor; și inima lui Faraon a fost împietrită, nici nu le-a dat el ascultare; precum DOMNUL spusese.(RO)

Exod 7:23 Și Faraon s-a întors și a mers în casa lui, [dar] nici la aceasta nu și-a pus inima.(RO)

Exod 7:24 Și toți egiptenii au săpat de jur împrejurul râului pentru apă ca să bea, pentru că nu puteau bea din apa din râu.(RO)

Exod 7:25 Și s-au împlinit șapte zile, după ce DOMNUL lovise râul.(RO)

Exod 8:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise: Du-te la Faraon și spune-i: Astfel vorbește DOMNUL: Lasă poporul meu să plece, ca să îmi servească.(RO)

Exod 8:2 Și dacă tu refuzi să [îi] lași să plece, iată, voi lovi tot cuprinsul tău cu broaște;(RO)

Exod 8:3 Și râul va aduce broaște din abundență, care vor urca și vor veni în casa ta și în camera ta de dormit și pe patul tău și în casa servitorilor tăi și pe poporul tău și în cuptoarele tale și în covețile tale.(RO)

Exod 8:4 Și broaștele vor urca deopotrivă pe tine și pe poporul tău și pe toți servitorii tăi.(RO)

Exod 8:5 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise: Spune-i lui Aaron: Întinde-ți mâna cu toiagul tău asupra pâraielor, asupra râurilor și asupra iazurilor și fă să urce broaște asupra țării Egiptului.(RO)

Exod 8:6 Și Aaron și-a întins mâna asupra apelor Egiptului; și broaștele au urcat și au acoperit țara Egiptului.(RO)

Exod 8:7 Și magicienii au făcut în același fel cu farmecele lor și au adus broaște asupra țării Egiptului.(RO)

Exod 8:8 Atunci Faraon a trimis după Moise și Aaron și a spus: Rugați pe DOMNUL ca el să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu; și voi lăsa poporul să plece, ca să sacrifice DOMNULUI.(RO)

Exod 8:9 Iar Moise i-a spus lui Faraon: Fălește-te înaintea mea! Când să mă rog pentru tine și pentru servitorii tăi și pentru poporul tău, să distrugă broaștele de la tine și casele tale, [ca] ele să rămână numai în râu?(RO)

Exod 8:10 Iar el a spus: Mâine. Iar el a spus: [Fie aceasta] conform cuvântului tău, ca tu să cunoști că nu [este] nimeni asemenea DOMNULUI Dumnezeul nostru.(RO)

Exod 8:11 Și broaștele se vor depărta de la tine și de la casele tale și de la servitorii tăi și de la poporul tău; ele vor rămâne numai în râu.(RO)

Exod 8:12 Și Moise și Aaron au ieșit de la Faraon; și Moise a strigat către DOMNUL din cauza broaștelor pe care le adusese împotriva lui Faraon.(RO)

Exod 8:13 Și DOMNUL a făcut conform cuvântului lui Moise; și au murit broaștele din case, din sate și din câmpuri.(RO)

Exod 8:14 Și ei le-au adunat în grămezi: și țara s-a împuțit.(RO)

Exod 8:15 Dar când Faraon a văzut că a avut un răgaz și-a împietrit inima și nu le-a dat ascultare; precum DOMNUL spusese.(RO)

Exod 8:16 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Spune-i lui Aaron: Întinde-ți toiagul și lovește țărâna pământului, ca aceasta să devină păduchi prin toată țara Egiptului.(RO)

Exod 8:17 Și au făcut astfel. Și Aaron și-a întins mâna cu toiagul său și a lovit țărâna pământului și aceasta a devenit păduchi pe om și pe vită; toată țărâna țării a devenit păduchi prin toată țara Egiptului.(RO)

Exod 8:18 Și magicienii au făcut în același fel cu farmecele lor ca să aducă păduchi, dar nu au putut, așa că au fost păduchi pe om și pe vită.(RO)

Exod 8:19 Atunci magicienii i-au spus lui Faraon: Acesta [este] degetul lui Dumnezeu; și inima lui Faraon s-a împietrit și nu le-a dat ascultare; precum DOMNUL spusese.(RO)

Exod 8:20 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Scoală-te devreme dimineața și stai în picioare înaintea lui Faraon; iată, el iese la apă; și spune-i: Astfel vorbește DOMNUL: Lasă poporul meu să plece, ca să îmi servească.(RO)

Exod 8:21 Altfel, dacă tu nu vei lăsa poporul meu să plece, iată, voi trimite roiuri [de muște] pe tine și pe servitorii tăi și pe poporul tău și în casele tale, și casele egiptenilor vor fi pline de roiuri[ de] [muște] și de asemenea pământul pe care ei [sunt].(RO)

Exod 8:22 Și voi separa în acea zi ținutul Gosen, în care poporul meu locuiește, [astfel] că nu vor fi roiuri [de muște] acolo; pentru ca să cunoști că eu [sunt] DOMNUL în mijlocul pământului.(RO)

Exod 8:23 Și voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău: mâine va fi acest semn.(RO)

Exod 8:24 Și DOMNUL a făcut astfel; și a venit un apăsător roi [de muște] în casa lui Faraon și [în] casele servitorilor săi și în toată țara Egiptului: țara a fost stricată din cauza roiului [de muște].(RO)

Exod 8:25 Și Faraon a trimis după Moise și Aaron și a spus: Mergeți, sacrificați Dumnezeului vostru în țară.(RO)

Exod 8:26 Și Moise a spus: Nu se cuvine să facem astfel; căci DOMNULUI Dumnezeul nostru îi vom sacrifica urâciunea egiptenilor; iată, vom sacrifica urâciunea egiptenilor înaintea ochilor lor și nu vor arunca cu pietre în noi?(RO)

Exod 8:27 Vom merge trei zile de călătorie în pustie și vom sacrifica DOMNULUI Dumnezeul nostru, așa cum el ne-a poruncit.(RO)

Exod 8:28 Și Faraon a spus: Vă voi lăsa să plecați, ca să sacrificați DOMNULUI Dumnezeul vostru, în pustie; numai să nu mergeți foarte departe. Rugați-vă pentru mine.(RO)

Exod 8:29 Și Moise a spus: Iată, eu ies de la tine și voi ruga pe DOMNUL ca roiurile [de muște] să se depărteze de la Faraon, de la servitorii săi și de la poporul său, mâine; dar Faraon să nu se mai poarte înșelător, nelăsând poporul să plece să sacrifice DOMNULUI.(RO)

Exod 8:30 Și Moise a ieșit de la Faraon și l-a implorat pe DOMNUL.(RO)

Exod 8:31 Și DOMNUL a făcut conform cuvântului lui Moise; și el a îndepărtat roiurile [de muște] de la Faraon, de la servitorii săi și de la poporul lui; nu a rămas niciuna.(RO)

Exod 8:32 Și Faraon și-a împietrit inima și de această dată și a refuzat să lase poporul să plece.(RO)

Exod 9:1 Atunci DOMNUL i-a spus lui Moise: Intră la Faraon și spune-i: Astfel vorbește DOMNUL Dumnezeul evreilor: Lasă poporul meu să plece ca să îmi servească.(RO)

Exod 9:2 Căci dacă refuzi să [îi] lași să plece și îi vei ține pe loc,(RO)

Exod 9:3 Iată, mâna DOMNULUI este asupra vitelor tale din câmp, asupra cailor, asupra măgarilor, asupra cămilelor, asupra boilor și asupra oilor [tale]: [va fi ]o ciumă foarte apăsătoare.(RO)

Exod 9:4 Și DOMNUL va face deosebire între vitele lui Israel și vitele Egiptului, și nu va muri nimic din tot [ce este] al copiilor lui Israel.(RO)

Exod 9:5 Și DOMNUL a rânduit un timp cuvenit, spunând: Mâine DOMNUL va face acest lucru în țară.(RO)

Exod 9:6 Și DOMNUL a făcut acel lucru a doua zi și toate vitele Egiptului au murit, dar din vitele copiilor lui Israel nu a murit niciuna.(RO)

Exod 9:7 Și Faraon a trimis și, iată, nu a murit niciuna dintre vitele israeliților. Și inima lui Faraon s-a împietrit și nu a lăsat poporul să plece.(RO)

Exod 9:8 ¶ Și DOMNUL le-a spus lui Moise și lui Aaron: Luați-vă mâinile pline cu cenușă din cuptor și Moise să o arunce spre cer înaintea ochilor lui Faraon.(RO)

Exod 9:9 Și va deveni țărână în toată țara Egiptului și va fi ulcer, răspândindu-se [cu] bășici pe om și pe vită, prin toată țara Egiptului.(RO)

Exod 9:10 Și au luat cenușă din cuptor și au stat în picioare înaintea lui Faraon; și Moise a aruncat [cenușa] în sus spre cer; și aceasta a devenit un ulcer, răspândindu-se [cu] bășici pe om și pe vită.(RO)

Exod 9:11 Și magicienii nu au putut sta în picioare înaintea lui Moise din cauza ulcerelor, pentru că ulcerul era peste magicieni și peste toți egiptenii.(RO)

Exod 9:12 Și DOMNUL a împietrit inima lui Faraon și nu le-a dat ascultare; precum DOMNUL spusese lui Moise.(RO)

Exod 9:13 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Scoală-te devreme dimineața și stai în picioare înaintea lui Faraon și spune-i: Astfel vorbește DOMNUL Dumnezeul evreilor: Lasă poporul meu să plece, ca să îmi servească.(RO)

Exod 9:14 Căci de această dată voi trimite toate plăgile mele asupra inimii tale și asupra servitorilor tăi și asupra poporului tău, ca să cunoști că nu [este] nimeni asemenea mie pe tot pământul.(RO)

Exod 9:15 Căci acum îmi voi întinde mâna, ca să te lovesc pe tine și poporul tău cu ciumă; și vei fi stârpit de pe pământ.(RO)

Exod 9:16 Și tocmai pentru această cauză te-am ridicat, ca să îmi arăt în tine puterea, și ca numele meu să fie vestit peste tot pământul.(RO)

Exod 9:17 Te mai înalți tu însuți împotriva poporului meu, ca să refuzi să îi lași să plece?(RO)

Exod 9:18 Iată, mâine, pe timpul acesta, voi face să plouă o grindină foarte apăsătoare, așa cum nu a fost în Egipt de la întemeierea lui chiar până acum.(RO)

Exod 9:19 De aceea trimite acum [și] adună vitele tale și tot ceea ce ai în câmp; [căci ]fiecare om și animal care va fi găsit în câmp și nu va fi adus acasă, grindina va cădea peste ei și vor muri.(RO)

Exod 9:20 Cel ce s-a temut de cuvântul DOMNULUI printre servitorii lui Faraon a pus pe servitorii săi și vitele sale să fugă în case;(RO)

Exod 9:21 Și cel ce nu a luat în considerare cuvântul DOMNULUI a lăsat pe servitorii săi și vitele sale în câmp.(RO)

Exod 9:22 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Întinde-ți mâna spre cer, ca să fie grindină în toată țara Egiptului, peste om și peste animal și peste fiecare iarbă din câmp, prin toată țara Egiptului.(RO)

Exod 9:23 Și Moise și-a întins toiagul spre cer și DOMNUL a trimis tunet și grindină și focul a alergat de-a lungul pământului; și DOMNUL a plouat grindină peste țara Egiptului.(RO)

Exod 9:24 Astfel a fost grindină și foc amestecat cu grindină, foarte apăsătoare, cum nu a mai fost asemenea în toată țara Egiptului de când a devenit o națiune.(RO)

Exod 9:25 Și grindina a lovit în toată țara Egiptului tot ce [era] în câmp, deopotrivă om și animal; și grindina a lovit fiecare iarbă din câmp și a frânt fiecare copac din câmp.(RO)

Exod 9:26 Numai în ținutul Gosen, unde [erau] copiii lui Israel, nu a fost grindină.(RO)

Exod 9:27 Și Faraon a trimis și a chemat pe Moise și Aaron și le-a spus: Eu am păcătuit de această dată; DOMNUL [este] drept și eu și poporul meu [suntem] stricați.(RO)

Exod 9:28 Rugați pe DOMNUL (pentru că [este] destul) ca să nu [mai] fie tunete puternice și grindină; și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai sta.(RO)

Exod 9:29 Și Moise i-a spus: Imediat ce voi fi ieșit din cetate, îmi voi întinde mâinile spre DOMNUL; [și] tunetul va înceta, nici nu va mai fi grindină; ca să știi că pământul [este] al DOMNULUI.(RO)

Exod 9:30 Dar cât despre tine și servitorii tăi, știu că nu vă veți teme de DOMNUL Dumnezeu.(RO)

Exod 9:31 Și inul și orzul au fost lovite, pentru că orzul [era] în spic și inul [era] înflorit.(RO)

Exod 9:32 Dar grâul și alacul nu s-au stricat, fiindcă nu [erau] coapte.(RO)

Exod 9:33 Și Moise a ieșit din cetate de la Faraon și și-a întins mâinile spre DOMNUL; și tunetele și grindina au încetat și ploaia nu a [mai] fost turnată pe pământ.(RO)

Exod 9:34 Și când Faraon a văzut că ploaia și grindina și tunetele au încetat, a păcătuit și mai mult și și-a împietrit inima, el și servitorii săi.(RO)

Exod 9:35 Și inima lui Faraon s-a împietrit și nu a lăsat pe copiii lui Israel să plece; precum DOMNUL vorbise prin Moise.(RO)

Exod 10:1 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Intră la Faraon, pentru că i-am împietrit inima și inima servitorilor săi, ca să pot arăta aceste semne ale mele înaintea lui;(RO)

Exod 10:2 Și ca să spui în urechile fiului tău și a fiului fiului tău, ce lucruri am lucrat în Egipt și semnele mele pe care le-am făcut printre ei, ca ei să știe că eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Exod 10:3 Și Moise și Aaron au intrat la Faraon și i-au spus: Astfel vorbește DOMNUL Dumnezeul evreilor: Până când vei refuza să te umilești înaintea mea? Lasă poporul meu să plece, ca să îmi servească.(RO)

Exod 10:4 Altfel, dacă refuzi să lași poporul meu să plece, iată, mâine voi aduce lăcustele în cuprinsul tău;(RO)

Exod 10:5 Și ele vor acoperi fața pământului, ca nimeni să nu poată vedea pământul; și ele vor mânca rămășița a ceea ce a scăpat, care ți-a rămas de la grindină, și vor mânca fiecare copac care crește pentru tine din câmp;(RO)

Exod 10:6 Și ele vor umple casele tale și casele tuturor servitorilor tăi și casele tuturor egiptenilor, ceea ce nici părinții tăi, nici părinții părinților tăi nu au văzut, din ziua de când au fost pe pământ până în această zi. Și s-a întors și a ieșit de la Faraon.(RO)

Exod 10:7 Și servitorii lui Faraon i-au spus: Până când acest om va fi o cursă pentru noi? Lasă bărbații să plece, ca să servească pe DOMNUL Dumnezeul lor; încă nu știi că Egiptul este distrus?(RO)

Exod 10:8 Și Moise și Aaron au fost aduși din nou la Faraon; iar el le-a spus: Mergeți, serviți DOMNULUI Dumnezeul vostru; [dar] cine [sunt] cei ce vor merge?(RO)

Exod 10:9 Și Moise a spus: Vom merge cu tinerii noștri și cu bătrânii noștri, cu fiii noștri și cu fiicele noastre, cu turmele noastre și cu cirezile noastre vom merge, pentru că [trebuie să] [ținem] o sărbătoare DOMNULUI.(RO)

Exod 10:10 Iar el le-a spus: DOMNUL să fie astfel cu voi, precum o să vă las să plecați și micuții voștri; vedeți că răul [este] înaintea voastră.(RO)

Exod 10:11 Nu așa: duceți-vă acum, cei [ce sunteți] bărbați, și serviți DOMNULUI; căci aceasta ați dorit. Și au fost alungați din prezența lui Faraon.(RO)

Exod 10:12 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Întinde-ți mâna peste țara Egiptului pentru lăcuste, pentru ca ele să urce peste țara Egiptului și să mănânce fiecare iarbă a pământului, tot ce grindina a lăsat.(RO)

Exod 10:13 Și Moise și-a întins toiagul asupra țării Egiptului și DOMNUL a adus un vânt de est peste țară toată ziua aceea și toată noaptea; [și] când a fost dimineață, vântul de est a adus lăcustele.(RO)

Exod 10:14 Și lăcustele au urcat peste toată țara Egiptului și s-au așezat foarte apăsătoare în tot cuprinsul Egiptului; înaintea lor nu au fost astfel de lăcuste ca ele, nici după ele nu vor fi asemenea.(RO)

Exod 10:15 Căci ele au acoperit fața întregului pământ, așa că țara s-a întunecat; și au mâncat fiecare iarbă a pământului și tot rodul pomilor pe care grindina i-a lăsat; și nu a rămas niciun lucru verde în copaci, sau în ierburile câmpului, prin toată țara Egiptului.(RO)

Exod 10:16 Atunci Faraon a trimis după Moise și Aaron în grabă și a spus: Eu am păcătuit împotriva DOMNULUI Dumnezeul vostru și împotriva voastră.(RO)

Exod 10:17 De aceea acum iartă, te rog, păcatul meu numai de această dată și rugați pe DOMNUL Dumnezeul vostru să îndepărteze de la mine numai această moarte.(RO)

Exod 10:18 Și a ieșit de la Faraon și l-a implorat pe DOMNUL.(RO)

Exod 10:19 Și DOMNUL a întors un vânt foarte puternic din vest, care a îndepărtat lăcustele și le-a aruncat în Marea Roșie; nu a rămas nicio lăcustă în tot cuprinsul Egiptului.(RO)

Exod 10:20 Dar DOMNUL a împietrit inima lui Faraon, așa că a refuzat să lase copiii lui Israel să plece.(RO)

Exod 10:21 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Întinde-ți mâna spre cer, ca să fie întuneric peste țara Egiptului, [un] întuneric [care] să poată fi pipăit.(RO)

Exod 10:22 Și Moise și-a întins mâna spre cer; și a fost întuneric gros în toată țara Egiptului trei zile.(RO)

Exod 10:23 Nu s-au văzut unul pe altul, nici nu s-a ridicat vreunul din locul lui pentru trei zile; dar toți copiii lui Israel au avut lumină în locuințele lor.(RO)

Exod 10:24 Și Faraon a chemat pe Moise și a spus: Mergeți, serviți DOMNULUI; numai turmele voastre și cirezile voastre să rămână [aici]; micuții voștri să meargă de asemenea cu voi.(RO)

Exod 10:25 Și Moise a spus: Tu trebuie să ne dai de asemenea sacrificii și ofrande arse, ca să sacrificăm DOMNULUI Dumnezeul nostru.(RO)

Exod 10:26 Vitele noastre de asemenea vor merge cu noi, nicio copită nu va rămâne, pentru că dintre ele trebuie să luăm pentru a servi DOMNULUI Dumnezeul nostru; și nu știm cu ce trebuie să servim pe DOMNUL, până ce nu mergem acolo.(RO)

Exod 10:27 Dar DOMNUL a împietrit inima lui Faraon, iar el a refuzat să îi lase să plece.(RO)

Exod 10:28 Și Faraon i-a spus: Du-te de la mine, ia seama la tine însuți; să nu mai vezi fața mea, pentru că în ziua când vei vedea fața mea vei muri.(RO)

Exod 10:29 Iar Moise a spus: Tu ai vorbit bine, nu voi mai vedea fața ta.(RO)

Exod 11:1 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Totuși voi aduce [încă] o plagă peste Faraon și peste Egipt; după aceea vă va lăsa să plecați de aici; când [vă] va lăsa să plecați, cu adevărat vă va arunca afară de aici de tot.(RO)

Exod 11:2 Vorbește acum în urechile poporului și fiecare bărbat să împrumute de la vecinul lui și fiecare femeie de la vecina ei, bijuterii de argint și bijuterii de aur.(RO)

Exod 11:3 Și DOMNUL a dat poporului favoare înaintea ochilor egiptenilor. Mai mult, bărbatul Moise [a fost] foarte mare în țara Egiptului, înaintea ochilor servitorilor lui Faraon și înaintea ochilor poporului.(RO)

Exod 11:4 ¶ Și Moise a spus: Astfel vorbește DOMNUL: Spre miezul nopții voi ieși în mijlocul Egiptului.(RO)

Exod 11:5 Și toți întâii născuți în țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon care șade pe tronul lui, chiar până la întâiul născut al servitoarei care [este] în spatele morii; și toți întâii născuți ai animalelor.(RO)

Exod 11:6 Și va fi un mare strigăt prin toată țara Egiptului, așa cum nu a fost niciunul asemenea lui, nici nu va mai fi unul asemenea lui.(RO)

Exod 11:7 Dar împotriva vreunuia dintre copiii lui Israel niciun câine nu își va mișca limba, împotriva omului sau animalului, ca să știți că DOMNUL face deosebire între egipteni și Israel.(RO)

Exod 11:8 Și toți acești servitori ai tăi vor coborî la mine și mi se vor prosterna, spunând: Ieși afară și tot poporul care te urmează, și după aceasta voi ieși. Și el a ieșit de la Faraon într-o mare mânie.(RO)

Exod 11:9 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Faraon nu vă va da ascultare, ca minunile mele să fie înmulțite în țara Egiptului.(RO)

Exod 11:10 Și Moise și Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon; și DOMNUL a împietrit inima lui Faraon, ca el să refuze să lase copiii lui Israel să plece din țara sa.(RO)

Exod 12:1 Și DOMNUL le-a spus lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului, spunând:(RO)

Exod 12:2 Această lună [va fi] pentru voi începutul lunilor; aceasta [va fi] prima lună a anului pentru voi.(RO)

Exod 12:3 Vorbiți întregii adunări a lui Israel, spunând: În [ziua] a zecea a acestei luni își vor lua un miel, fiecare bărbat, conform cu casa părinților [lor], un miel pentru o casă;(RO)

Exod 12:4 Și dacă este casa prea mică pentru acest miel, să [îl] ia și vecinul său de lângă casa lui conform cu numărul sufletelor; fiecare conform cu mâncarea lui să vă faceți socoteala pentru miel.(RO)

Exod 12:5 Mielul vostru să fie fără cusur, o parte bărbătească de un an; să [îl] luați dintre oi sau dintre capre;(RO)

Exod 12:6 Și să îl păstrați până în a paisprezecea zi a lunii acesteia; și întreagă mulțimea adunării lui Israel să îl înjunghie seara.(RO)

Exod 12:7 Și să ia din acest sânge și să lovească [sângele] pe cei doi ușori și pe pragul de sus al ușii caselor, în care îl vor mânca.(RO)

Exod 12:8 Și să mănânce carnea în acea noapte, friptă cu foc și azime; [și] cu [ierburi] amare să îl mănânce.(RO)

Exod 12:9 Nu îl mâncați crud, nici fiert de loc în apă, ci fript [cu] foc; capul lui cu picioarele lui și cu măruntaiele lui.(RO)

Exod 12:10 Și să nu lăsați nimic să rămână din el până dimineața; și ceea ce rămâne din el până dimineața să îl ardeți cu foc.(RO)

Exod 12:11 Și astfel să îl mâncați; [cu] coapsele voastre încinse, sandalele voastre în picioarele voastre și toiagul vostru în mâna voastră; și să îl mâncați în grabă; acesta [este] paștele DOMNULUI.(RO)

Exod 12:12 Pentru că voi trece prin țara Egiptului în această noapte și voi lovi pe toți întâii-născuți din țara Egiptului, deopotrivă om și animal; și împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului voi face judecată: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Exod 12:13 Și sângele vă va fi semn pe casele unde voi [sunteți]; și când eu văd sângele, voi trece peste voi; și când lovesc țara Egiptului, plaga nu va fi peste voi, ca să [vă] nimicească.(RO)

Exod 12:14 Și această zi să vă fie pentru amintire; și să o țineți [ca] sărbătoare DOMNULUI prin toate generațiile voastre; să o țineți [ca] sărbătoare printr-o rânduială pentru totdeauna.(RO)

Exod 12:15 Șapte zile să mâncați azime; chiar din prima zi să scoateți dospeala afară din casele voastre, pentru că oricine mănâncă pâine dospită din prima zi până în a șaptea zi, acel suflet va fi stârpit din Israel.(RO)

Exod 12:16 Și în prima zi [să fie] o adunare solemnă sfântă și în a șaptea zi să fie adunare solemnă sfântă pentru voi; niciun fel de lucrare să nu fie făcută în ele, în afară de[ ceea ]ce fiecare om trebuie să mănânce, numai aceasta să fie făcută de voi.(RO)

Exod 12:17 Și să țineți [sărbătoarea] azimelor; căci în chiar această zi eu am scos oștirile voastre din țara Egiptului; de aceea să țineți această zi în generațiile voastre printr-o rânduială pentru totdeauna.(RO)

Exod 12:18 În prima [lună], în a paisprezecea zi a lunii, seara, să mâncați azime, până în a douăzeci și una zi a lunii, seara.(RO)

Exod 12:19 Șapte zile să nu se găsească dospeală în casele voastre, pentru că oricine mănâncă ceea ce este dospit, chiar acel suflet va fi stârpit din adunarea lui Israel, fie el dintre străini, fie născut în țară.(RO)

Exod 12:20 Să nu mâncați nimic dospit; în toate locuințele voastre să mâncați azime.(RO)

Exod 12:21 ¶ Atunci Moise a trimis după toți bătrânii lui Israel și le-a spus: Alegeți și luați-vă un miel conform familiilor voastre și înjunghiați paștele.(RO)

Exod 12:22 Și să luați un mănunchi de isop și înmuiați[-l] în sângele care [este] în strachină și loviți pragul de sus și cei doi ușori cu sângele care [este] în strachină; și niciunul din voi să nu iasă la intrarea casei sale până dimineața.(RO)

Exod 12:23 Pentru că DOMNUL va trece să lovească egiptenii; și când vede sângele pe pragul de sus și pe cei doi ușori, DOMNUL va trece peste ușă și nu va permite nimicitorului să intre în casele voastre să lovească.(RO)

Exod 12:24 Și să țineți acest lucru ca rânduială pentru tine și pentru fiii tăi pentru totdeauna.(RO)

Exod 12:25 Și se va întâmpla, când veți fi venit în țara pe care DOMNUL v-o va da, conform cu ce a promis, că veți ține acest serviciu.(RO)

Exod 12:26 Și se va întâmpla, când copiii voștri vă vor spune: Ce înseamnă acest serviciu pentru voi?(RO)

Exod 12:27 Că voi să spuneți: Acesta [este] sacrificiul paștelui DOMNULUI, care a trecut peste casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit egiptenii și a eliberat casele noastre. Și poporul a plecat capul și s-a închinat.(RO)

Exod 12:28 Și copiii lui Israel au plecat și au făcut așa cum DOMNUL poruncise lui Moise și Aaron, astfel au făcut ei.(RO)

Exod 12:29 ¶ Și s-a întâmplat, că la miezul nopții, DOMNUL a lovit tot întâiul născut în țara Egiptului, de la întâiul născut al Faraonului, care ședea pe tronul lui, până la întâiul născut al celui captiv care [era] în închisoare, și tot întâiul născut al vitelor.(RO)

Exod 12:30 Și Faraon s-a sculat noaptea, el și toți servitorii săi și toți egiptenii; și a fost un mare strigăt în Egipt, pentru că nu [a fost] casă unde să nu [fie ]un mort.(RO)

Exod 12:31 Și el a trimis după Moise și Aaron noaptea și a spus: Ridicați-vă [și] ieșiți din poporul meu, deopotrivă voi și copiii lui Israel; și mergeți, serviți pe DOMNUL, așa cum ați spus.(RO)

Exod 12:32 De asemenea luați turmele voastre și cirezile voastre, așa cum ați spus; și plecați; și de asemenea binecuvântați-mă.(RO)

Exod 12:33 Și egiptenii erau stăruitori asupra poporului, ca să îi trimită afară din țară în grabă; căci spuneau: Noi toți vom muri.(RO)

Exod 12:34 Și oamenii au luat aluatul lor înainte ca acesta să fie dospit, covețile lor fiind legate în hainele lor pe umerii lor.(RO)

Exod 12:35 Și copiii lui Israel au făcut conform cuvântului lui Moise; și au luat de la egipteni bijuterii de argint și bijuterii de aur și haine;(RO)

Exod 12:36 Și DOMNUL a dat poporului favoare înaintea ochilor egiptenilor, așa că le-au împrumutat [astfel de lucruri precum au cerut]. Și au prădat pe egipteni.(RO)

Exod 12:37 ¶ Și copiii lui Israel au călătorit de la Ramses la Sucot, în jur de șase sute de mii, pe jos, [care erau] bărbați, în afară de copii.(RO)

Exod 12:38 Și o mulțime amestecată s-a urcat de asemenea împreună cu ei; și turme și cirezi, [chiar] foarte multe vite.(RO)

Exod 12:39 Și au copt turte nedospite din aluatul pe care l-au scos din Egipt, căci acesta nu era dospit, pentru că au fost aruncați afară din Egipt și nu puteau întârzia, nici nu și-au pregătit merinde.(RO)

Exod 12:40 Și locuirea temporară a copiilor lui Israel, care au locuit în Egipt, [a fost] de patru sute și treizeci de ani.(RO)

Exod 12:41 Și s-a întâmplat la sfârșitul celor patru sute treizeci de ani, în chiar aceeași zi s-a întâmplat, că toate oștirile DOMNULUI au ieșit din țara Egiptului.(RO)

Exod 12:42 Aceasta [este] o noapte de ținut pentru DOMNUL pentru scoaterea lor din țara Egiptului; aceasta [este] acea noapte a DOMNULUI pentru a fi ținută de toți copiii lui Israel în generațiile lor.(RO)

Exod 12:43 ¶ Și DOMNUL le-a spus lui Moise și lui Aaron: Aceasta [este] rânduiala paștelui: Niciun străin nu va mânca din ea;(RO)

Exod 12:44 Dar servitorul fiecăruia care este cumpărat cu bani, după ce l-ai circumcis, atunci va mânca din ea.(RO)

Exod 12:45 Un locuitor temporar și un servitor angajat nu vor mânca din ea.(RO)

Exod 12:46 Într-o [singură] casă va fi ea mâncată; să nu aduci nimic din acea carne afară din casă; nici să nu îi zdrobiți vreun os.(RO)

Exod 12:47 Toată adunarea lui Israel să o țină.(RO)

Exod 12:48 Și când un străin va locui temporar cu tine și vei ține paștele DOMNULUI, toți cei ai lui de parte bărbătească să fie circumciși și apoi lasă-l să se apropie și să o țină; și va fi ca unul ce este născut în țară: pentru că niciunul necircumcis nu va mânca din ea.(RO)

Exod 12:49 O [singură] lege va fi pentru cel născut în țară și pentru străinul ce locuiește temporar printre voi.(RO)

Exod 12:50 Astfel au făcut toți copiii lui Israel; precum DOMNUL poruncise lui Moise și Aaron, așa au făcut.(RO)

Exod 12:51 Și s-a întâmplat, în chiar aceeași zi, [că] DOMNUL a scos pe copiii lui Israel din țara Egiptului conform armatelor lor.(RO)

Exod 13:1 Și DOMNUL i-a spus lui Moise, zicând:(RO)

Exod 13:2 Sfințiți-mi pe fiecare întâi născut, pe oricine deschide pântecele printre copiii lui Israel, [deopotrivă] al omului și al vitei: acesta [este] al meu.(RO)

Exod 13:3 Și Moise a spus poporului: Amintiți-vă această zi, în care ați ieșit din Egipt, din casa robiei, pentru că prin tăria mâinii DOMNUL v-a scos din acest [loc]: nu se va mânca pâine dospită.(RO)

Exod 13:4 Astăzi ați ieșit în luna Abib.(RO)

Exod 13:5 Și va fi, când DOMNUL te va aduce în țara canaaniților și a hitiților și a amoriților și a hiviților și a iebusiților, pe care el a jurat părinților tăi să ți-o dea, o țară în care curge lapte și miere, că în această lună vei ține acest serviciu.(RO)

Exod 13:6 Șapte zile să mănânci azime și în a șaptea zi [să fie] o sărbătoare pentru DOMNUL.(RO)

Exod 13:7 Azime să fie mâncate șapte zile; și să nu fie văzută pâine dospită la tine, nici nu va fi văzută dospeală cu tine în toate hotarele tale.(RO)

Exod 13:8 Și să arăți fiului tău în acea zi, spunând: [Aceasta se face] din cauza a ceea [ce] DOMNUL mi-a făcut când eu am ieșit afară din Egipt.(RO)

Exod 13:9 Și aceasta să îți fie ca semn pe mâna ta și pentru o amintire între ochii tăi, ca legea DOMNULUI să fie în gura ta, căci cu mână puternică DOMNUL te-a scos din Egipt.(RO)

Exod 13:10 De aceea ține această rânduială la timpul ei din an în an.(RO)

Exod 13:11 ¶ Și va fi, când DOMNUL te va aduce în țara canaaniților, precum a jurat părinților tăi și ți-o va da,(RO)

Exod 13:12 Că vei pune deoparte pentru DOMNUL tot ceea ce deschide pântecele și fiecare întâi născut care vine de la un animal pe care îl ai; cei de parte bărbătească [vor fi] ai DOMNULUI.(RO)

Exod 13:13 Și pe fiecare întâi născut al unui măgar să îl răscumperi cu un miel; și dacă refuzi să îl răscumperi, atunci să îi rupi gâtul; să îl răscumperi și pe fiecare întâi născut al omului dintre copiii tăi.(RO)

Exod 13:14 Și va fi, când fiul tău te va întreba în timpul care vine, spunând: Ce [este] aceasta? Că îi vei zice: DOMNUL ne-a scos cu mână tare din Egipt, din casa robiei:(RO)

Exod 13:15 Și s-a întâmplat, când Faraon se încăpățâna să ne lase să plecăm, că DOMNUL a ucis pe toți întâii-născuți din țara Egiptului, deopotrivă întâii-născuți ai oamenilor și întâii-născuți ai animalelor; de aceea eu sacrific DOMNULUI tot ceea ce deschide pântecele, fiind de parte bărbătească; dar pe toți întâii-născuți ai copiilor mei îi răscumpăr.(RO)

Exod 13:16 Și va fi ca semn pe mâna ta și ca fruntarii între ochii tăi; căci prin puterea mâinii DOMNUL ne-a scos din Egipt.(RO)

Exod 13:17 ¶ Și s-a întâmplat, când Faraon a lăsat poporul să plece, că Dumnezeu nu i-a condus [pe] calea țării filistenilor, deși aceea [era] aproape; fiindcă Dumnezeu a spus: Nu cumva să se întâmple ca poporul să se pocăiască văzând război și să se întoarcă în Egipt;(RO)

Exod 13:18 Ci Dumnezeu a condus poporul [pe] calea pustiei Mării Roșii; și copiii lui Israel au urcat înarmați din Egipt.(RO)

Exod 13:19 Și Moise a luat oasele lui Iosif cu el, pentru că acesta luase jurământ copiilor lui Israel, spunând: Dumnezeu cu adevărat vă va vizita; și veți urca cu voi oasele mele de aici.(RO)

Exod 13:20 Și au început călătoria lor de la Sucot și au așezat tabără în Etam, în marginea pustiei.(RO)

Exod 13:21 Și DOMNUL a mers înaintea lor ziua într-un stâlp de nor, pentru a le conduce calea; și noaptea într-un stâlp de foc, pentru a le dea lumină; pentru a merge zi și noapte;(RO)

Exod 13:22 El nu a depărtat stâlpul de nor ziua, nici stâlpul de foc noaptea, dinaintea poporului.(RO)

Exod 14:1 Și DOMNUL i-a spus lui Moise, zicând:(RO)

Exod 14:2 Vorbește copiilor lui Israel, să se întoarcă și să își așeze tabăra înainte de Pi-Hahirot, între Migdol și mare, înainte de Baal-Țefon; înaintea acestuia vă veți așeza tabăra, lângă mare.(RO)

Exod 14:3 Pentru că Faraon va spune despre copiii lui Israel: Ei s-au încurcat în țară, pustia i-a cuprins.(RO)

Exod 14:4 Și voi împietri inima lui Faraon, astfel că îi va urmări; și voi fi onorat prin Faraon și prin toată oștirea lui; ca Egiptenii să știe că eu [sunt] DOMNUL. Și au făcut așa.(RO)

Exod 14:5 Și i s-a spus împăratului Egiptului că poporul a fugit; și inima lui Faraon și a servitorilor săi s-a întors împotriva poporului și au spus: De ce am făcut aceasta, lăsând pe Israel să plece de la servirea noastră?(RO)

Exod 14:6 Și el și-a pregătit carul și a luat poporul său cu el;(RO)

Exod 14:7 Și a luat șase sute de care alese și toate carele Egiptului și căpetenii peste fiecare din ele.(RO)

Exod 14:8 Și DOMNUL a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și a urmărit pe copiii lui Israel; și copiii lui Israel au ieșit cu mână înaltă.(RO)

Exod 14:9 Dar Egiptenii i-au urmărit, toți caii [și] carele lui Faraon și călăreții lui și oștirea lui și i-a ajuns, așezând tabăra lângă mare, în apropiere de Pi-Hahirot, înainte de Baal-Țefon.(RO)

Exod 14:10 ¶ Și când Faraon s-a apropiat, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și, iată, egiptenii mărșăluiau după ei; și au fost grozav de înspăimântați; și copiii lui Israel au strigat către DOMNUL.(RO)

Exod 14:11 Și i-au spus lui Moise: Pentru că nu [sunt] morminte în Egipt ne-ai luat tu pentru a muri în pustie? Pentru ce te-ai purtat astfel cu noi, pentru a ne scoate din Egipt?(RO)

Exod 14:12 Nu [este] acesta cuvântul pe care ți l-am spus în Egipt, zicând: Lasă-ne în pace, să servim egiptenilor? Pentru că [ar fi fost] mai bine să servim egiptenilor, decât să murim în pustie.(RO)

Exod 14:13 Și Moise a spus poporului: Nu vă temeți, stați liniștiți și veți vedea salvarea DOMNULUI, pe care el v-o va arăta astăzi; căci egiptenii pe care i-ați văzut astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată, pentru totdeauna.(RO)

Exod 14:14 DOMNUL va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți.(RO)

Exod 14:15 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Pentru ce strigi către mine? Vorbește copiilor lui Israel să meargă înainte;(RO)

Exod 14:16 Dar ridică-ți toiagul și întinde-ți mâna peste mare și despic-o; și copiii lui Israel vor merge pe uscat prin mijlocul mării.(RO)

Exod 14:17 Și eu, iată, eu voi împietri inimile egiptenilor și îi vor urmări; și îmi voi aduce onoare prin Faraon și prin toată oștirea sa, prin carele sale și prin călăreții săi.(RO)

Exod 14:18 Și egiptenii vor ști că eu sunt DOMNUL, când mi-am adus onoare prin Faraon, prin carele sale și prin călăreții săi.(RO)

Exod 14:19 Și îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, s-a mutat și s-a dus în spatele lor; și stâlpul de nor s-a mutat de dinaintea feței lor și a stat în spatele lor;(RO)

Exod 14:20 Și a venit între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel; și a fost un nor și întuneric [pentru ei], dar dădea lumină noaptea [pentru aceștia]; așa că nu s-au apropiat unii de alții toată noaptea.(RO)

Exod 14:21 ¶ Și Moise și-a întins mâna peste mare; și DOMNUL a făcut ca marea să meargă [înapoi] printr-un puternic vânt din est toată noaptea aceea și a făcut marea pământ [uscat] și apele au fost despicate.(RO)

Exod 14:22 Și copiii lui Israel au mers în mijlocul mării pe [pământ] uscat; și apele le [erau] un zid pe partea dreaptă a lor și pe partea stângă a lor.(RO)

Exod 14:23 Și egiptenii [i-]au urmărit și au intrat după ei în mijlocul mării, toți caii lui Faraon, carele sale și călăreții săi.(RO)

Exod 14:24 Și s-a întâmplat, că în garda dimineții, DOMNUL a privit spre oștirea egiptenilor prin stâlpul de foc și de nor și a tulburat oștirea egiptenilor.(RO)

Exod 14:25 Și a scos roțile de la carele lor, ca ei să le conducă cu greutate; așa că egiptenii au spus: Să fugim de la fața lui Israel, pentru că DOMNUL luptă pentru ei împotriva egiptenilor.(RO)

Exod 14:26 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Întinde-ți mâna peste mare, ca apele să vină înapoi peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor.(RO)

Exod 14:27 Și Moise și-a întins mâna peste mare și marea s-a întors la puterea ei când a apărut dimineața; și egiptenii au fugit de dinaintea acesteia; și DOMNUL a doborât pe egipteni în mijlocul mării.(RO)

Exod 14:28 Și apele s-au întors și au acoperit carele și călăreții, [chiar] toată oștirea lui Faraon care a intrat în mare după ei; nu a rămas nici măcar unul dintre ei.(RO)

Exod 14:29 Dar copiii lui Israel au umblat pe pământ [uscat] în mijlocul mării; și apele le [erau] un zid de partea lor dreaptă și de partea lor stângă.(RO)

Exod 14:30 Astfel DOMNUL a salvat pe Israel în acea zi din mâna egiptenilor; și Israel a văzut egiptenii morți pe țărmul mării.(RO)

Exod 14:31 Și Israel a văzut acea măreață lucrare pe care DOMNUL a făcut-o asupra egiptenilor; și poporul s-a temut de DOMNUL și l-a crezut pe DOMNUL și pe servitorul său Moise.(RO)

Exod 15:1 Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat această cântare DOMNULUI și au spus, zicând: Voi cânta DOMNULUI, pentru că a triumfat glorios; calul și călărețul lui i-a aruncat în mare.(RO)

Exod 15:2 DOMNUL [este] tăria și cântarea mea și el a devenit salvarea mea; el [este] Dumnezeul meu și îi voi pregăti o locuință; Dumnezeul tatălui meu și îl voi înălța.(RO)

Exod 15:3 DOMNUL [este] un bărbat de război; DOMNUL [este] numele său.(RO)

Exod 15:4 Carele lui Faraon și oștirea lui le-a aruncat în mare; aleșii lui căpetenii de asemenea sunt înecați în Marea Roșie.(RO)

Exod 15:5 Adâncurile i-au acoperit; s-au scufundat în adâncuri ca o piatră.(RO)

Exod 15:6 Dreapta ta, DOAMNE, a devenit glorioasă în putere; dreapta ta, DOAMNE, a zdrobit în bucăți dușmanul.(RO)

Exod 15:7 Și în măreția maiestății tale ai doborât pe cei ce s-au ridicat împotriva ta; ai trimis înainte furia ta, [care] i-a mistuit ca pe miriște.(RO)

Exod 15:8 Și cu pufnirea [suflării] nărilor tale apele s-au adunat, potopurile au stat drept ca o movilă [și] adâncurile s-au închegat în inima mării.(RO)

Exod 15:9 Dușmanul a spus: Voi urmări, voi ajunge, voi împărți prada; îmi voi sătura pofta cu ei; îmi voi trage sabia, mâna mea îi va nimici.(RO)

Exod 15:10 Tu ai suflat cu suflarea ta, marea i-a acoperit; s-au scufundat ca plumb în apele puternice.(RO)

Exod 15:11 Cine [este] asemenea ție, DOAMNE, printre dumnezei? Cine [este] asemenea ție, glorios în sfințenie, înspăimântător [în] laude, făcând minuni?(RO)

Exod 15:12 Tu ai întins mâna ta dreaptă, pământul i-a înghițit.(RO)

Exod 15:13 În mila ta ai condus poporul [pe care] l-ai răscumpărat; [i-]ai călăuzit în puterea ta la sfânta ta locuință.(RO)

Exod 15:14 Poporul va auzi [și] se va înspăimânta; întristare îi va apuca pe locuitorii Palestinei.(RO)

Exod 15:15 Atunci conducătorii Edomului vor fi uimiți; bărbații tari ai Moabului, tremurând îi vor apuca; toți locuitorii din Canaan se vor topi.(RO)

Exod 15:16 Spaimă și groază va cădea asupra lor; prin măreția brațului tău vor fi muți ca o piatră, până când trece poporul tău, DOAMNE, până când trece poporul, [pe care] tu [l]-ai cumpărat.(RO)

Exod 15:17 Tu îi vei aduce înăuntru și îi vei sădi în muntele moștenirii tale, [în] locul, DOAMNE, [pe care] [l]-ai făcut pentru tine pentru a locui în [el], [în] Sanctuar, DOAMNE, [pe] [care] mâinile tale [l-]au întemeiat.(RO)

Exod 15:18 DOMNUL va domni pentru totdeauna și întotdeauna.(RO)

Exod 15:19 Căci calul lui Faraon a intrat cu carele lui și cu călăreții lui în mare și DOMNUL a adus înapoi apele mării peste ei; dar copiii lui Israel au mers pe [pământ] uscat în mijlocul mării.(RO)

Exod 15:20 Și Miriam, profetesa, sora lui Aaron, a luat o tamburină în mâna ei; și toate femeile au ieșit după ea cu tamburine și cu dansuri.(RO)

Exod 15:21 Și Miriam le-a răspuns: Cântați DOMNULUI, pentru că el a triumfat glorios; calul și călărețul lui [i-]a aruncat în mare.(RO)

Exod 15:22 ¶ Astfel Moise a adus pe Israel de la Marea Roșie și au ieșit în pustia Șur; și au mers trei zile în pustie și nu au găsit apă.(RO)

Exod 15:23 Și când au ajuns la Mara, nu puteau bea din apele din Mara, fiindcă [erau] amare; de aceea i s-a pus numele Mara.(RO)

Exod 15:24 Și poporul a cârtit împotriva lui Moise, spunând: Ce vom bea?(RO)

Exod 15:25 Și el a strigat către DOMNUL; și DOMNUL i-a arătat un pom, [pe care], când [l-]a aruncat în ape, apele s-au făcut dulci; acolo le-a făcut un statut și o rânduială și acolo i-a încercat,(RO)

Exod 15:26 Și a spus: Dacă vei da ascultare cu toată atenția la vocea DOMNULUI Dumnezeul tău și vei face ceea ce este drept înaintea ochilor lui și vei deschide urechea la poruncile lui și vei ține toate statutele lui, nu voi pune peste tine niciuna din aceste boli pe care le-am adus peste egipteni; căci eu [sunt] DOMNUL care te vindecă.(RO)

Exod 15:27 Și au ajuns la Elim, unde [erau] douăsprezece fântâni de apă și șaptezeci de palmieri; și au așezat tabăra acolo lângă ape.(RO)

Exod 16:1 Și au pornit de la Elim și toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia lui Sin, care [este] între Elim și Sinai, în a cincisprezecea zi a celei de a doua luni după ieșirea lor din țara Egiptului.(RO)

Exod 16:2 Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și Aaron în pustie;(RO)

Exod 16:3 Și copiii lui Israel le-au spus: Mai bine am fi murit prin mâna DOMNULUI în țara Egiptului, când stăteam lângă oalele cu carne [și] când mâncam pâine pe săturate, pentru că ne-ați scos în această pustie să ucideți această toată adunare cu foamete.(RO)

Exod 16:4 Atunci DOMNUL i-a spus lui Moise: Iată, voi face să plouă pâine din cer pentru voi; și poporul va ieși și va aduna o anumită cantitate în fiecare zi, ca să îi încerc, dacă vor umbla în legea mea, sau nu.(RO)

Exod 16:5 Și se va întâmpla, că în a șasea zi vor pregăti [ceea] ce aduc înăuntru; și aceasta va fi de două ori mai mult decât adună zilnic.(RO)

Exod 16:6 Și Moise și Aaron le-au spus tuturor copiilor lui Israel: Seara, veți cunoaște că DOMNUL v-a scos din țara Egiptului;(RO)

Exod 16:7 Și dimineața, veți vedea gloria DOMNULUI; pentru aceea că el aude cârtirile voastre împotriva DOMNULUI; și ce [suntem] noi ca să cârtiți împotriva noastră?(RO)

Exod 16:8 Și Moise a spus: Când DOMNUL va da carne să mâncați seara și dimineața pâine pe săturate, [va fi semn] că DOMNUL aude cârtirile voastre pe care le cârtiți împotriva lui; și ce [suntem] noi? Cârtirile voastre nu [sunt] împotriva noastră, ci împotriva DOMNULUI.(RO)

Exod 16:9 Și Moise i-a zis lui Aaron: Spune întregii adunări a copiilor lui Israel: Apropiați-vă înaintea DOMNULUI; fiindcă el a auzit cârtirile voastre.(RO)

Exod 16:10 Și s-a întâmplat, pe când Aaron vorbea întregii adunări a copiilor lui Israel, că au privit spre pustie și, iată, gloria DOMNULUI a apărut în nor.(RO)

Exod 16:11 Și DOMNUL i-a spus lui Moise, zicând:(RO)

Exod 16:12 Am auzit cârtirile copiilor lui Israel. Vorbește-le, zicând: Veți mânca seara carne și dimineața veți fi săturați cu pâine; și veți cunoaște că eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Exod 16:13 ¶ Și s-a întâmplat, că seara prepelițele au venit și au acoperit tabăra; și dimineața roua era întinsă de jur împrejurul oștirii.(RO)

Exod 16:14 Și după ce roua care era întinsă s-a ridicat, iată, pe fața pustiei [era] ceva mărunt rotund, mic, precum bruma pe pământ.(RO)

Exod 16:15 Și când copiii lui Israel au văzut[-o], au spus unul altuia: Aceasta [este] mană, pentru că nu știau ce [era]. Și Moise le-a spus: Aceasta [este] pâinea pe care DOMNUL v-a dat-o să mâncați.(RO)

Exod 16:16 Acesta [este] lucrul pe care DOMNUL l-a poruncit: Adunați din ea, fiecare conform cu mâncarea lui, un omer pentru fiecare om, [conform] cu numărul persoanelor voastre; luați fiecare pentru [cei] care [s][unt] în corturile lui.(RO)

Exod 16:17 Și copiii lui Israel au făcut așa și au adunat, unii mai mult, unii mai puțin.(RO)

Exod 16:18 Și când au măsurat-[o] cu un omer, cel ce adunase mult nu avea nimic peste și cel ce a adunat puțin nu avea lipsă; au adunat fiecare conform cu mâncarea lui.(RO)

Exod 16:19 Și Moise a spus: Să nu lase nimeni din aceasta până dimineața.(RO)

Exod 16:20 Totuși nu au dat ascultare lui Moise; ci unii dintre ei au lăsat din aceasta până dimineața și a făcut viermi și s-a împuțit; și Moise s-a înfuriat pe ei.(RO)

Exod 16:21 Și au adunat-o în fiecare dimineață, fiecare conform cu mâncarea lui; și când soarele se înfierbânta, [atunci] se topea.(RO)

Exod 16:22 ¶ Și s-a întâmplat, [că] în a șasea zi au adunat de două ori mai multă pâine, doi omeri pentru un [om]; și toți conducătorii adunării au venit și i-au spus lui Moise.(RO)

Exod 16:23 Iar el le-a spus: Aceasta [este ceea] ce DOMNUL a spus: Mâine [este] odihna sfântului sabat către DOMNUL; coaceți [ceea] ce aveți să coaceți [astăzi] și fierbeți ce [aveți] să fierbeți; și ce rămâne peste, puneți deoparte pentru voi ca să se păstreze până dimineața.(RO)

Exod 16:24 Și au pus-o deoparte până dimineața, precum Moise a poruncit; și nu s-a împuțit, nici nu a fost vreun vierme în ea.(RO)

Exod 16:25 Și Moise a spus: Mâncați-o astăzi; căci astăzi [este] un sabat către DOMNUL; astăzi nu o veți găsi în câmp.(RO)

Exod 16:26 Șase zile o veți aduna; dar în ziua a șaptea, [care este] sabatul, nu va fi nimic în ea.(RO)

Exod 16:27 Și s-a întâmplat, [că] au ieșit [unii] dintre oameni în ziua a șaptea să adune și nu au găsit [nimic].(RO)

Exod 16:28 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Până când veți refuza să țineți poruncile mele și legile mele?(RO)

Exod 16:29 Vedeți, pentru că DOMNUL v-a dat sabatul, de aceea vă dă în ziua a șasea pâinea pentru două zile; stați fiecare om la locul lui, să nu iasă nimeni din locul lui în ziua a șaptea.(RO)

Exod 16:30 Așa că poporul s-a odihnit în ziua a șaptea.(RO)

Exod 16:31 Și casa lui Israel a pus numele acesteia, Mana; și [era] asemănătoare seminței de coriandru, albă; și gustul [era] asemănător turtei [făcute] cu miere.(RO)

Exod 16:32 ¶ Și Moise a spus: Acesta [este] lucrul pe care DOMNUL îl poruncește: Umpleți un omer cu aceasta pentru a fi păstrată pentru generațiile voastre; ca ei să vadă pâinea cu care v-am hrănit în pustie, când v-am scos din țara Egiptului.(RO)

Exod 16:33 Și Moise i-a spus lui Aaron: Ia un vas și pune un omer plin cu mană în el și așază-l înaintea DOMNULUI, pentru a fi păstrat pentru generațiile voastre.(RO)

Exod 16:34 Așa cum DOMNUL a poruncit lui Moise, așa Aaron l-a așezat înaintea Mărturiei, pentru a fi păstrat.(RO)

Exod 16:35 Și copiii lui Israel au mâncat mana patruzeci de ani, până ce au ajuns într-o țară locuită; au mâncat mană, până ce au ajuns la granițele țării lui Canaan.(RO)

Exod 16:36 Și un omer [este] a zecea [parte] dintr-o efă.(RO)

Exod 17:1 Și toată adunarea copiilor lui Israel a călătorit de la pustia lui Sin, după călătoriile lor, conform poruncii DOMNULUI, și au așezat tabăra în Refidim; și nu [a fost ]apă pentru popor să bea.(RO)

Exod 17:2 De aceea poporul s-a certat cu Moise și a spus: Dă-ne apă să bem. Și Moise le-a zis: De ce vă certați cu mine? Pentru ce îl ispitiți pe DOMNUL?(RO)

Exod 17:3 Și poporul era însetat de apă acolo; și poporul a cârtit împotriva lui Moise și a spus: Pentru ce ne-ai scos afară din Egipt, ca să ne ucizi pe noi și copiii noștri și vitele noastre, prin sete?(RO)

Exod 17:4 Și Moise a strigat către DOMNUL, spunând: Ce să fac acestui popor? Ei sunt aproape gata să mă ucidă cu pietre.(RO)

Exod 17:5 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Du-te înaintea poporului și ia cu tine dintre bătrânii lui Israel; și toiagul tău, cu care ai lovit râul, ia[-l] în mâna ta și du-te.(RO)

Exod 17:6 Iată, voi sta înaintea ta acolo, pe stânca din Horeb; și vei lovi stânca și din ea va ieși apă, ca poporul să bea. Și Moise a făcut așa înaintea ochilor bătrânilor lui Israel.(RO)

Exod 17:7 Și el a pus numele acelui loc, Masa și Meriba, din cauza cerții copiilor lui Israel și din cauză că au ispitit pe DOMNUL, spunând: Este DOMNUL printre noi, sau nu?(RO)

Exod 17:8 ¶ Atunci Amalec a venit și a luptat cu Israel în Refidim.(RO)

Exod 17:9 Și Moise i-a spus lui Iosua: Alege bărbați pentru noi și ieși, luptă cu Amalec; mâine voi sta în vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mâna mea.(RO)

Exod 17:10 Așa că Iosua a făcut precum Moise i-a spus și a luptat cu Amalec; și Moise, Aaron și Hur s-au urcat până în vârful dealului.(RO)

Exod 17:11 Și s-a întâmplat, când Moise își ridica mâna, învingea Israel; și când el își lăsa jos mâna, învingea Amalec.(RO)

Exod 17:12 Dar mâinile lui Moise [erau ]grele; și au luat o piatră și au pus[-o] sub el, iar el a șezut pe ea; și Aaron și Hur i-au ținut ridicate mâinile, unul pe o parte și celălalt pe cealaltă parte; și mâinile lui au fost neclintite până la apusul soarelui.(RO)

Exod 17:13 Și Iosua l-a învins pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei.(RO)

Exod 17:14 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Scrie aceasta [ca] amintire într-o carte și repetă în urechile lui Iosua, pentru că voi șterge cu desăvârșire amintirea lui Amalec de sub ceruri.(RO)

Exod 17:15 Și Moise a zidit un altar și i-a pus numele acestuia Iehova-Nisi;(RO)

Exod 17:16 Și a spus: Pentru că DOMNUL a jurat [că] DOMNUL [va avea] război cu Amalec din generație în generație.(RO)

Exod 18:1 Când Ietro, preotul din Madian, socrul lui Moise, a auzit despre tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Moise și pentru Israel, poporul său, [și] că DOMNUL a scos pe Israel din Egipt,(RO)

Exod 18:2 Atunci Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, soția lui Moise, după ce el a trimis-o înapoi,(RO)

Exod 18:3 Și pe cei doi fii ai ei, dintre care numele unuia [era] Gherșom, pentru că a spus el: Am fost străin într-o țară străină;(RO)

Exod 18:4 Și numele celuilalt [era] Eliezer, pentru că Dumnezeul tatălui meu, [a spus el], [a fost] ajutorul meu și m-a eliberat de sabia Faraonului.(RO)

Exod 18:5 Și Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii lui și cu soția lui la Moise în pustie, unde își așezase tabăra la muntele lui Dumnezeu;(RO)

Exod 18:6 Și i-a spus lui Moise: Eu, Ietro, socrul tău, am venit la tine și soția ta și cei doi fii ai ei cu ea.(RO)

Exod 18:7 ¶ Și Moise a ieșit să întâlnească pe socrul său și s-a prosternat și l-a sărutat; și s-au întrebat unul pe celălalt despre bunăstarea [lor]; și au intrat în cort.(RO)

Exod 18:8 Și Moise a istorisit socrului său tot ceea ce DOMNUL a făcut lui Faraon și egiptenilor de dragul lui Israel [și] toată durerea care a venit peste ei pe cale și [cum] DOMNUL i-a eliberat.(RO)

Exod 18:9 Și Ietro s-a bucurat pentru toată bunătatea pe care DOMNUL o făcuse lui Israel, pe care el l-a eliberat din mâna egiptenilor.(RO)

Exod 18:10 Și Ietro a spus: Binecuvântat [fie] DOMNUL, care te-a eliberat din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, care a eliberat poporul de sub mâna egiptenilor.(RO)

Exod 18:11 Acum știu că DOMNUL [este] mai mare decât toți dumnezeii, pentru că în lucrul în care s-au purtat cu mândrie, [el a fost] deasupra lor.(RO)

Exod 18:12 Și Ietro, socrul lui Moise, a luat o ofrandă arsă și sacrificii pentru Dumnezeu, și Aaron a venit și toți bătrânii lui Israel, pentru a mânca pâine cu socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu.(RO)

Exod 18:13 ¶ Și s-a întâmplat, a doua zi, că Moise s-a așezat să judece poporul; și poporul a stat în picioare lângă Moise de dimineața până seara.(RO)

Exod 18:14 Și când socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el poporului, a spus: Ce [este] acest lucru pe care tu îl faci poporului? De ce șezi tu singur și tot poporul stă în picioare lângă tine de dimineața până seara?(RO)

Exod 18:15 Și Moise i-a spus socrului său: Deoarece oamenii vin la mine să întrebe pe Dumnezeu;(RO)

Exod 18:16 Când au ceva [de judecat], ei vin la mine; și judec între unul și celălalt și [le] fac cunoscute[ ]statutele lui Dumnezeu și legile lui.(RO)

Exod 18:17 Și socrul lui Moise i-a spus: Lucrul pe care îl faci nu [este] bun.(RO)

Exod 18:18 Cu adevărat te vei epuiza, deopotrivă tu și acest popor care [este] cu tine, pentru că acest lucru [este] prea greu pentru tine; nu ești în stare să îl împlinești singur.(RO)

Exod 18:19 Dă ascultare acum vocii mele, îți voi da sfat și Dumnezeu va fi cu tine: Fii pentru popor înaintea lui Dumnezeu, ca să aduci cauzele [lor] lui Dumnezeu;(RO)

Exod 18:20 Și învață-i rânduieli și legi și arată-le calea în care trebuie să umble și lucrarea pe care trebuie să o facă.(RO)

Exod 18:21 Mai mult, caută din tot poporul bărbați capabili, care se tem de Dumnezeu, bărbați ai adevărului, urând lăcomia; și pune-i peste ei, [pentru a] [fi] conducători a mii [și] conducători a sute, conducători a cincizeci și conducători a zeci;(RO)

Exod 18:22 Și ei să judece poporul în tot timpul; și să fie, [că] fiecare lucru mare îl vor aduce la tine, dar fiecare lucru mic îl vor judeca ei; așa va fi mai ușor pentru tine și vor purta [povara] împreună cu tine.(RO)

Exod 18:23 Dacă vei face acest lucru și Dumnezeu îți poruncește [astfel], atunci vei fi în stare să înduri și tot acest popor va merge de asemenea la locul lui în pace.(RO)

Exod 18:24 Atunci Moise a dat ascultare vocii socrului său și a făcut tot ce a spus el.(RO)

Exod 18:25 Și Moise a ales bărbați capabili din tot Israelul și i-a făcut căpetenii peste popor, conducători a mii, conducători a sute, conducători a cincizeci și conducători a zeci.(RO)

Exod 18:26 Și au judecat poporul în tot timpul, lucrurile grele le aduceau la Moise, dar fiecare lucru mic îl judecau ei înșiși.(RO)

Exod 18:27 Și Moise a lăsat pe socrul său să plece; și el a plecat pe calea lui în țara sa.(RO)

Exod 19:1 În a treia lună după ce copiii lui Israel au ieșit din țara Egiptului, în aceeași zi au ajuns [în] pustia Sinai.(RO)

Exod 19:2 Și au plecat din Refidim și au ajuns [la] deșertul Sinai și au așezat tabăra în pustie; și acolo Israel a așezat tabăra înaintea muntelui.(RO)

Exod 19:3 Și Moise a urcat la Dumnezeu și DOMNUL l-a chemat de pe munte, spunând: Vorbește astfel casei lui Iacob și spune copiilor lui Israel:(RO)

Exod 19:4 Ați văzut ce am făcut egiptenilor și [cum] v-am purtat pe aripi de acvilă și v-am adus la mine.(RO)

Exod 19:5 Și acum, dacă veți asculta într-adevăr de vocea mea și veți ține legământul meu, atunci voi îmi veți fi un tezaur deosebit, peste toate popoarele, pentru că tot pământul [este] al meu.(RO)

Exod 19:6 Și îmi veți fi o împărăție de preoți și o națiune sfântă. Acestea [sunt] cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.(RO)

Exod 19:7 Și Moise a venit și a trimis după bătrânii poporului și a pus înaintea fețelor lor toate aceste cuvinte pe care DOMNUL i le-a poruncit.(RO)

Exod 19:8 Și tot poporul a răspuns împreună și a spus: Vom face tot ceea ce a spus DOMNUL. Și Moise a dus înapoi cuvintele poporului la DOMNUL.(RO)

Exod 19:9 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Iată, vin la tine într-un nor gros, ca poporul să audă când vorbesc cu tine și să te creadă pentru totdeauna. Și Moise a spus DOMNULUI cuvintele poporului.(RO)

Exod 19:10 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Du-te la popor și sfințește-i astăzi și mâine și să își spele hainele,(RO)

Exod 19:11 Și să fie gata pentru a treia zi, pentru că în a treia zi DOMNUL va coborî înaintea ochilor întregului popor pe muntele Sinai.(RO)

Exod 19:12 Și pune îngrădiri poporului de jur împrejur, spunând: Luați seama la voi înșivă, să [nu] urcați pe acest munte, sau să atingeți marginile acestuia, oricine atinge muntele va fi cu adevărat dat la moarte;(RO)

Exod 19:13 Nicio mână să nu îl atingă, căci va fi cu adevărat ucis cu pietre, sau străpuns; fie vită, fie om, nu va trăi; când trâmbița va suna lung, să se urce până la munte.(RO)

Exod 19:14 Și Moise a coborât de pe munte la popor și a sfințit poporul; iar ei și-au spălat hainele.(RO)

Exod 19:15 Și a spus poporului: Fiți pregătiți pentru a treia zi, nu vă apropiați de soțiile [voastre].(RO)

Exod 19:16 ¶ Și s-a întâmplat, în a treia zi, dimineața, că au fost tunete și fulgere și un nor gros pe munte și sunetul trâmbiței foarte tare, așa că tot poporul care [era] în tabără a tremurat.(RO)

Exod 19:17 Și Moise a scos poporul din tabără pentru a se întâlni cu Dumnezeu; și au stat în picioare la poalele muntelui.(RO)

Exod 19:18 Și muntele Sinai fumega în întregime, din cauză că DOMNUL a coborât pe el în foc; și fumul lui se ridica asemenea fumului unui cuptor și întregul munte se cutremura grozav.(RO)

Exod 19:19 Și când sunetul trâmbiței a sunat lung și a crescut tot mai tare și mai tare, Moise a vorbit și Dumnezeu i-a răspuns printr-o voce.(RO)

Exod 19:20 Și DOMNUL a coborât pe muntele Sinai, pe vârful muntelui; și DOMNUL l-a chemat pe Moise sus pe vârful muntelui; și Moise a urcat.(RO)

Exod 19:21 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Coboară, poruncește poporului, ca nu cumva să răzbată la DOMNUL pentru a[-l] privi lung și mulți dintre ei să piară.(RO)

Exod 19:22 Și preoții de asemenea, care se apropie de DOMNUL, să se sfințească, pentru ca nu cumva DOMNUL să izbucnească asupra lor.(RO)

Exod 19:23 Și Moise i-a spus DOMNULUI: Poporul nu poate urca la muntele Sinai, pentru că ne-ai poruncit, spunând: Pune îngrădiri împrejurul muntelui și sfințește-l.(RO)

Exod 19:24 Și DOMNUL i-a spus: Du-te, coboară-te și vei urca, tu și Aaron cu tine; dar nu lăsa preoții și poporul să răzbată pentru a urca la DOMNUL, ca nu cumva el să izbucnească asupra lor.(RO)

Exod 19:25 Așa că Moise a coborât la popor și le-a vorbit.(RO)

Exod 20:1 Și Dumnezeu a vorbit toate aceste cuvinte, spunând:(RO)

Exod 20:2 Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, afară din casa robiei.(RO)

Exod 20:3 Să nu ai alți dumnezei în afară de mine.(RO)

Exod 20:4 Să nu îți faci niciun chip cioplit, sau vreo asemănare [a oricărui lucru] care [este] în cer deasupra, sau care [este] în pământ dedesubt, sau care [este] în apa de sub pământ;(RO)

Exod 20:5 Să nu te prosterni lor, nici să nu le servești, fiindcă eu, DOMNUL Dumnezeul tău, [sunt] un Dumnezeu gelos, pedepsind nelegiuirea părinților peste copii până la a treia și a patra [generație] a celor ce mă urăsc;(RO)

Exod 20:6 Și arătând milă la mii dintre cei ce mă iubesc și țin poruncile mele.(RO)

Exod 20:7 Să nu iei în deșert numele DOMNULUI Dumnezeul tău, fiindcă DOMNUL nu îl va ține nevinovat pe cel ce ia în deșert numele lui.(RO)

Exod 20:8 Adu-ți aminte de ziua sabatului, ca să o sfințești.(RO)

Exod 20:9 Lucrează șase zile și fă toată munca ta,(RO)

Exod 20:10 Dar a șaptea zi [este] sabatul DOMNULUI Dumnezeul tău: [în ea] să nu faci nicio lucrare, [nici] tu, nici fiul tău, nici fiica ta, [nici] servitorul tău, nici servitoarea ta, nici vita ta, nici străinul tău care [este] înăuntrul porților tale;(RO)

Exod 20:11 Căci [în] șase zile DOMNUL a făcut cerul și pământul, marea și tot ce [este] în ele și s-a odihnit în a șaptea zi, pentru aceasta DOMNUL a binecuvântat ziua sabatului și a sfințit-o.(RO)

Exod 20:12 ¶ Onorează pe tatăl tău și pe mama ta, ca zilele tale să fie lungi în țara pe care ți-o dă DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Exod 20:13 Să nu ucizi.(RO)

Exod 20:14 Să nu comiți adulter.(RO)

Exod 20:15 Să nu furi.(RO)

Exod 20:16 Să nu aduci mărturie falsă împotriva aproapelui tău.(RO)

Exod 20:17 Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești soția aproapelui tău, nici servitorul lui, nici servitoarea lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici orice lucru care [este] al aproapelui tău.(RO)

Exod 20:18 ¶ Și tot poporul a văzut tunetele și fulgerele și sunetul trâmbiței și muntele fumegând; și când poporul a văzut acestea, s-au îndepărtat și au stat departe.(RO)

Exod 20:19 Și i-au spus lui Moise: Vorbește tu cu noi și vom asculta, dar să nu vorbească Dumnezeu cu noi, ca nu cumva să murim.(RO)

Exod 20:20 Și Moise a spus poporului: Nu vă temeți, pentru că Dumnezeu a venit pentru a vă încerca și ca temerea lui să fie înaintea fețelor voastre, ca să nu păcătuiți.(RO)

Exod 20:21 Și poporul a stat departe, iar Moise s-a apropiat de întunericul gros unde [era] Dumnezeu.(RO)

Exod 20:22 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Astfel să spui copiilor lui Israel: Ați văzut că am vorbit cu voi din cer.(RO)

Exod 20:23 Nu faceți dumnezei de argint alături de mine, nici să nu vă faceți dumnezei de aur.(RO)

Exod 20:24 Fă-mi un altar de pământ și sacrifică pe acesta ofrandele tale arse și ofrandele tale de pace, oile tale și boii tăi; în toate locurile unde voi pune amintirea numelui meu voi veni la tine și te voi binecuvânta.(RO)

Exod 20:25 Și dacă îmi vei face un altar de piatră, să nu îl zidești din piatră cioplită; căci dacă ridici unealta ta asupra acesteia, l-ai profanat.(RO)

Exod 20:26 Nici nu urca pe trepte la altarul meu, ca să nu fie descoperită goliciunea ta pe acesta.(RO)

Exod 21:1 Și acestea [sunt] judecățile pe care le vei pune înaintea lor.(RO)

Exod 21:2 Dacă tu cumperi un servitor evreu, el va servi șase ani, și în [anul] al șaptelea va ieși liber pe gratis.(RO)

Exod 21:3 Dacă a intrat singur, va ieși singur; dacă a fost căsătorit, atunci soția lui va ieși cu el.(RO)

Exod 21:4 Dacă stăpânul lui i-a dat o soție și ea i-a născut fii sau fiice, soția și copiii ei vor fi ai stăpânului ei, iar el va ieși singur.(RO)

Exod 21:5 Și dacă servitorul va spune pe față: Iubesc pe stăpânul meu, pe soția mea și pe copiii mei; nu voi ieși liber;(RO)

Exod 21:6 Atunci stăpânul lui îl va duce la judecători; de asemenea îl va duce la ușă sau la ușorul ușii; și stăpânul lui să îi găurească urechea cu o sulă; și îi va servi pentru totdeauna.(RO)

Exod 21:7 Și dacă un bărbat își vinde fiica să fie servitoare, ea nu va ieși așa cum ies servitorii.(RO)

Exod 21:8 Dacă ea nu place stăpânului ei, care a logodit-o cu el, atunci el o va lăsa să fie răscumpărată; [dar] nu va avea nicio putere să o vândă unei națiuni străine, fiindcă s-a purtat înșelător cu ea.(RO)

Exod 21:9 Iar dacă el a logodit-o cu fiul său, el se va purta cu ea după obiceiul fiicelor.(RO)

Exod 21:10 [Iar] dacă îi ia o altă [soție], mâncarea ei, haina ei și dreptul ei de soție, el nu [le] va micșora.(RO)

Exod 21:11 Și dacă nu îi face acestea trei, atunci ea va ieși liberă, fără bani.(RO)

Exod 21:12 ¶ Cel ce lovește un om și acesta moare, să fie cu siguranță dat la moarte.(RO)

Exod 21:13 Și dacă un bărbat nu stă la pândă, ci Dumnezeu [îl] dă [pe acela] în mâna lui, atunci îți voi rândui un loc în care el să fugă.(RO)

Exod 21:14 Dar dacă un om vine cu intenție asupra aproapelui său ca să îl ucidă cu vicleșug, ia-l de la altarul meu, ca el să moară.(RO)

Exod 21:15 Și cel ce lovește pe tatăl său, sau pe mama sa, să fie cu siguranță dat la moarte.(RO)

Exod 21:16 Și cel ce fură un om și îl vinde, sau dacă va fi găsit în mâna lui, să fie cu siguranță dat la moarte.(RO)

Exod 21:17 Și cel ce blestemă pe tatăl său, sau pe mama sa, să fie cu siguranță dat la moarte.(RO)

Exod 21:18 Și dacă oamenii se ceartă și unul lovește pe altul cu o piatră, sau cu pumnul și el nu moare, dar cade la pat,(RO)

Exod 21:19 Dacă el se ridică din nou și umblă pe afară [sprijinit] în toiagul său, atunci cel ce [l-]a lovit va fi achitat; numai că el va plăti [pentru] timpul lui pierdut și [îi] va face să fie complet vindecat.(RO)

Exod 21:20 Și dacă un bărbat lovește pe servitorul său, sau pe servitoarea sa, cu un toiag și acesta moare sub mâna lui, să fie cu siguranță pedepsit.(RO)

Exod 21:21 Cu toate acestea, dacă el continuă [să trăiască] o zi sau două, să nu fie pedepsit, pentru că el [este] banul lui.(RO)

Exod 21:22 ¶ Dacă oamenii se ceartă și rănesc o femeie însărcinată, așa încât rodul ei iese [din ea] și totuși nu urmează vătămare, el să fie pedepsit cu siguranță, conform cu ceea ce soțul femeii va așeza peste el; și va plăti așa cum judecătorii [hotărăsc].(RO)

Exod 21:23 Și dacă urmează [vreo] vătămare, atunci vei da viață pentru viață,(RO)

Exod 21:24 Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,(RO)

Exod 21:25 Arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.(RO)

Exod 21:26 Și dacă un om lovește ochiul servitorului său, sau ochiul servitoarei sale, astfel încât acesta piere, îl va lăsa să plece liber pentru ochiul lui.(RO)

Exod 21:27 Și dacă îi zboară dintele servitorului său, sau dintele servitoarei sale, îl va lăsa să plece liber pentru dintele său.(RO)

Exod 21:28 Dacă un bou împunge un bărbat sau o femeie, astfel încât ei mor, atunci boul să fie cu siguranță ucis cu pietre iar carnea sa să nu fie mâncată; dar proprietarul boului [să fie] achitat.(RO)

Exod 21:29 Dar dacă boul era cunoscut mai demult că împunge cu coarnele lui și i-a fost făcut cunoscut proprietarului, iar acesta nu l-a ținut înăuntru și [boul] a ucis un bărbat sau o femeie, boul să fie ucis cu pietre și proprietarul lui de asemenea să fie dat la moarte.(RO)

Exod 21:30 Și dacă i se [va] impune o sumă de bani, atunci el va da pentru răscumpărarea vieții sale orice îi este impus.(RO)

Exod 21:31 Fie că [boul] a împuns un fiu, sau a împuns o fiică, îi va fi făcut conform cu această judecată.(RO)

Exod 21:32 Dacă boul va împinge un servitor sau o servitoare, [proprietarul] va da stăpânului lor treizeci de șekeli de argint și boul să fie ucis cu pietre.(RO)

Exod 21:33 Și dacă un om va deschide o groapă, sau dacă un om va săpa o groapă și nu o acoperă și un bou sau un măgar cade în ea,(RO)

Exod 21:34 Proprietarul gropii [îl] va plăti [și] va da bani proprietarului acelora; și [vita] moartă va fi a lui.(RO)

Exod 21:35 Și dacă boul unui bărbat vatămă [boul] altuia, astfel încât moare, atunci vor vinde boul viu și vor împărți banii de la el; și [boul] mort de asemenea ei [îl] vor împărți.(RO)

Exod 21:36 Și dacă este cunoscut că acel bou obișnuia să împingă mai demult iar proprietarul lui nu l-a ținut înăuntru, el cu siguranță va plăti bou pentru bou; și [boul] mort va fi al lui.(RO)

Exod 22:1 Dacă un bărbat va fura un bou, sau o oaie și îl va ucide, sau îl va vinde; va restitui cinci boi pentru un bou și patru oi pentru o oaie.(RO)

Exod 22:2 Dacă un hoț este găsit spărgând și este lovit așa că el moare, să nu [se verse] sânge pentru el.(RO)

Exod 22:3 Dacă soarele a răsărit [deja] peste el, [să se verse] sânge pentru el, pentru că el trebuia să facă restituire deplină; dacă nu are nimic, să fie vândut pentru furtul lui.(RO)

Exod 22:4 Dacă furtul se găsește încă viu în mâna lui, fie că este bou, sau măgar, sau oaie, să dea înapoi dublu.(RO)

Exod 22:5 Dacă un bărbat va face ca un câmp sau o vie să fie păscută și va pune în ea animalul lui și [îl] va paște în câmpul altui om, să facă restituire din ce este cel mai bun în propriul său câmp și din ce este cel mai bun din propria sa vie.(RO)

Exod 22:6 Dacă izbucnește foc și cuprinde spinii, așa încât clăile de grâne, sau grânele în picioare, sau câmpul ar fi mistuite [cu foc], cel ce a aprins focul cu siguranță să facă restituire.(RO)

Exod 22:7 ¶ Dacă un om va da vecinului său bani sau lucruri să le țină și ele sunt furate din casa bărbatului, dacă hoțul este găsit, să plătească dublu.(RO)

Exod 22:8 Dacă hoțul nu este găsit, atunci stăpânul casei să fie adus la judecători, [pentru a se vedea] dacă nu a pus mâna sa pe bunurile vecinului său.(RO)

Exod 22:9 Pentru că orice fel de fărădelege, [fie ea] pentru bou, pentru măgar, pentru oaie, pentru haină, [sau] pentru orice lucru pierdut, pe care [altul] afirmă că este al său, cauza ambelor părți va fi adusă înaintea judecătorilor; [și] pe cine vor condamna judecătorii, el să plătească dublu vecinului său.(RO)

Exod 22:10 Dacă un bărbat dă vecinului său un măgar, sau un bou, sau o oaie, sau orice alt animal pentru a-l ține, și acesta moare, sau este vătămat, sau dus, fără ca cineva să vadă,(RO)

Exod 22:11 [Atunci] un jurământ al DOMNULUI să fie între cei doi, că nu a pus mâna sa pe bunurile vecinului său; iar proprietarul acestuia să accepte și el să nu plătească.(RO)

Exod 22:12 Și dacă este furat de la el, să facă restituire proprietarului acestuia.(RO)

Exod 22:13 Dacă este sfâșiat în bucăți, [atunci] să îl aducă [pentru] mărturie [și] el să nu plătească ceea ce a fost sfâșiat.(RO)

Exod 22:14 Și dacă un bărbat împrumută [ceva] de la vecinul lui și acel ceva este vătămat, sau moare, proprietarul acestuia nefiind cu el, cu siguranță să plătească.(RO)

Exod 22:15 Dar dacă proprietarul acestuia este cu el, el să nu plătească; dacă [este] un [lucru] angajat, acesta a venit pentru plata lui.(RO)

Exod 22:16 ¶ Și dacă un bărbat ademenește o fecioară care nu este logodită și se culcă cu ea, cu siguranță el să o înzestreze pentru a fi soția lui.(RO)

Exod 22:17 Dacă tatăl ei refuză absolut să i-o dea, el să plătească bani corespunzător zestrei fecioarelor.(RO)

Exod 22:18 Să nu lași o vrăjitoare să trăiască.(RO)

Exod 22:19 Oricine se culcă cu un animal să fie cu siguranță dat la moarte.(RO)

Exod 22:20 Cel ce sacrifică oricărui [alt] dumnezeu, decât numai DOMNULUI, să fie nimicit complet.(RO)

Exod 22:21 Nu trata rău pe străin, nici nu îl oprima, pentru că [și] voi ați fost străini în țara Egiptului.(RO)

Exod 22:22 Să nu chinuiți vreo văduvă sau vreun copil fără tată.(RO)

Exod 22:23 Dacă îi chinuiți în orice fel și strigă cumva către mine, eu, cu adevărat voi auzi strigătul lor;(RO)

Exod 22:24 Și furia mea se va încinge și vă voi ucide cu sabia; și soțiile voastre vor fi văduve și copiii voștri [vor fi] fără tată.(RO)

Exod 22:25 ¶ Dacă împrumuți bani [oricărui] sărac de lângă tine, din poporul meu, să nu fii pentru el ca un cămătar, nici nu pune peste el camătă.(RO)

Exod 22:26 Dacă iei cumva haina vecinului tău pentru garanție, returnează-i-o înainte de apusul soarelui,(RO)

Exod 22:27 Pentru că doar aceasta îi [este] acoperitoare, îi [este] haină pentru pielea lui: în ce va dormi el? Și se va întâmpla când strigă către mine, că [îl] voi auzi, pentru că eu [sunt] cu har.(RO)

Exod 22:28 Să nu ocărești dumnezeii, nici să nu blestemi pe conducătorul poporului tău.(RO)

Exod 22:29 Nu întârzia să [oferi] din primele tale roade culese și din musturile tale, întâiul născut dintre fiii tăi dă-mi-l mie.(RO)

Exod 22:30 Tot așa să faci cu boii tăi și cu oile tale: șapte zile să fie cu mama lui; în ziua a opta dă-mi-l mie.(RO)

Exod 22:31 Și fiți oameni sfinți pentru mine; nu mâncați [vreo] carne sfâșiată, de fiare în câmp; aruncați-o la câini.(RO)

Exod 23:1 Să nu ridici vorbire falsă; nu da mâna ta cu cel stricat pentru a fi martor nedrept.(RO)

Exod 23:2 Să nu urmezi o mulțime pentru [a face] rău; nici nu vorbi într-o cauză abătându-te după mulți ca să strâmbi [judecata],(RO)

Exod 23:3 Nici nu favoriza un om sărac în cauza lui.(RO)

Exod 23:4 Dacă întâlnești boul dușmanului tău sau măgarul lui rătăcind, adu-l [negreșit] înapoi la el.(RO)

Exod 23:5 Dacă vezi măgarul celui ce te urăște zăcând sub sarcina lui și te-ai feri să îl ajuți, ajută negreșit împreună cu el.(RO)

Exod 23:6 Să nu strâmbi judecata săracului tău în cauza lui.(RO)

Exod 23:7 Ține-te departe de [orice] lucru fals; și [pe cel] nevinovat și [pe cel] drept nu îl ucide, pentru că nu voi declara drept pe cel stricat.(RO)

Exod 23:8 Și nu lua niciun dar, pentru că darul orbește pe cel înțelept și pervertește cuvintele celui drept.(RO)

Exod 23:9 De asemenea să nu oprimi pe străin, căci voi știți inima unui străin, întrucât și voi ați fost străini în țara Egiptului.(RO)

Exod 23:10 ¶ Și șase ani să îți semeni pământul și să îi aduni roadele;(RO)

Exod 23:11 Dar al șaptelea [an] lasă-l să se odihnească și să stea nelucrat; ca săracii poporului tău să mănânce; și ce lasă ei, animalele câmpului să mănânce. În același fel să faci cu via ta și cu livada ta de măslini.(RO)

Exod 23:12 Fă lucrarea ta șase zile și în a șaptea zi odihnește-te, ca boul tău și măgarul tău să se poată odihni, și fiul roabei tale și străinul să fie înviorați.(RO)

Exod 23:13 Și în toate [lucrurile] pe care vi le-am spus fiți chibzuiți; și nu amintiți numele altor dumnezei, nici să nu fie auzite acestea din gura voastră.(RO)

Exod 23:14 De trei ori pe an ține-mi o sărbătoare.(RO)

Exod 23:15 Ține sărbătoarea azimelor (să mănânci azimă șapte zile, așa cum ți-am poruncit, în timpul rânduit al lunii Abib; căci în această [lună] ai ieșit din Egipt; și nimeni să nu se arate înaintea mea cu mâna goală);(RO)

Exod 23:16 Și sărbătoarea secerișului, primele roade ale ostenelilor tale, pe care le-ai semănat în câmp; și sărbătoarea culesului, [care este] la sfârșitul anului, după ce ai adunat ostenelile tale din câmp.(RO)

Exod 23:17 De trei ori pe an toți cei de parte bărbătească să se prezinte înaintea Domnului DUMNEZEU.(RO)

Exod 23:18 Să nu oferi sângele sacrificiului meu cu pâine dospită; nici grăsimea sacrificiului meu să nu rămână până dimineața.(RO)

Exod 23:19 Primul dintre primele roade ale pământului tău, să-l aduci în casa DOMNULUI Dumnezeul tău. Să nu fierbi un ied în laptele mamei lui.(RO)

Exod 23:20 ¶ Iată, trimit un Înger înaintea ta, pentru a te ține pe cale și pentru a te aduce în locul pe care l-am pregătit.(RO)

Exod 23:21 Ia seama la el și ascultă de vocea lui; nu îl provoca, fiindcă el nu va ierta fărădelegile voastre, pentru că numele meu [este] în el.(RO)

Exod 23:22 Dar dacă într-adevăr vei asculta de vocea lui și vei face tot ceea ce eu voi spune, atunci voi fi dușman dușmanilor tăi și potrivnic potrivnicilor tăi.(RO)

Exod 23:23 Pentru că Îngerul meu va merge înaintea ta și te va duce în [țara] amoriților și hitiților și periziților și canaaniților, hiviților și iebusiților, și îi voi stârpi.(RO)

Exod 23:24 Să nu te prosterni înaintea dumnezeilor lor, nici să nu le servești, nici să nu faci conform lucrării lor, ci dărâmă-i complet și sparge idolii lor în întregime.(RO)

Exod 23:25 Și veți servi DOMNULUI Dumnezeul vostru și el va binecuvânta pâinea ta și apa ta; și voi înlătura boala din mijlocul tău.(RO)

Exod 23:26 Nimic nu își va lepăda pruncii, nici nu vor fi sterpe în țara ta; numărul zilelor tale îl voi împlini.(RO)

Exod 23:27 Voi trimite frica mea înaintea ta și voi nimici toate popoarele la care vei ajunge și voi face pe toți dușmanii tăi să își întoarcă spatele spre tine.(RO)

Exod 23:28 Și voi trimite viespi înaintea ta, care vor alunga pe hivit, pe canaanit și pe hitit, de dinaintea ta.(RO)

Exod 23:29 Nu îi voi alunga de dinaintea ta într-un an, ca nu cumva țara să devină pustie și fiarele câmpului să se înmulțească împotriva ta.(RO)

Exod 23:30 Puțin câte puțin îi voi alunga de dinaintea ta, până când te vei fi înmulțit și vei moșteni pământul.(RO)

Exod 23:31 Și voi așeza granițele tale de la Marea Roșie până la marea filistenilor și de la deșert până la râu, căci voi preda pe locuitorii acelui pământ în mâna voastră, ca să îi alungi de dinaintea ta.(RO)

Exod 23:32 Nu fă legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor.(RO)

Exod 23:33 Nu vor locui în țara ta, ca nu cumva să te facă să păcătuiești împotriva mea; căci dacă servești dumnezeii lor, cu adevărat aceasta va fi o cursă pentru tine.(RO)

Exod 24:1 Și i-a spus lui Moise: Urcă la DOMNUL, tu și Aaron, Nadab și Abihu și șaptezeci dintre bătrânii lui Israel; și închinați-vă de departe.(RO)

Exod 24:2 Și Moise singur să se apropie de DOMNUL; dar ei să nu se apropie; nici poporul să nu se urce cu el.(RO)

Exod 24:3 Și Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele DOMNULUI și toate judecățile; și tot poporul a răspuns cu o singură voce și a zis: Vom face toate cuvintele pe care DOMNUL le-a spus.(RO)

Exod 24:4 Și Moise a scris toate cuvintele DOMNULUI și s-a sculat devreme dimineața și a zidit un altar sub deal, și douăsprezece stâlpi, conform celor douăsprezece triburi ale lui Israel.(RO)

Exod 24:5 Și el a trimis bărbați tineri dintre copiii lui Israel, care au oferit ofrande arse și au sacrificat DOMNULUI ofrande de pace cu boi.(RO)

Exod 24:6 Și Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în vase; și jumătate din sânge l-a stropit pe altar.(RO)

Exod 24:7 Și a luat cartea legământului și a citit în auzul poporului, iar ei au spus: Vom face tot ceea ce DOMNUL a spus și vom asculta de [el].(RO)

Exod 24:8 Și Moise a luat sângele și [l-]a stropit peste popor și a spus: Iată, sângele legământului, pe care DOMNUL l-a făcut cu voi, referitor la aceste cuvinte.(RO)

Exod 24:9 ¶ Atunci Moise și Aaron, Nadab și Abihu și șaptezeci dintre bătrânii lui Israel au urcat,(RO)

Exod 24:10 Și au văzut pe Dumnezeul lui Israel; și [era] sub picioarele lui ca o lucrare pavată din safir, precum este trupul cerului în claritatea [sa].(RO)

Exod 24:11 Și peste nobilii copiilor lui Israel el nu și-a pus mâna; ei de asemenea au văzut pe Dumnezeu și au mâncat și au băut.(RO)

Exod 24:12 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Urcă la mine, pe munte, și fii acolo și îți voi da table de piatră și o lege și porunci pe care le-am scris; ca să îi înveți.(RO)

Exod 24:13 Și Moise s-a ridicat și servitorul său Iosua; și Moise a urcat pe muntele lui Dumnezeu.(RO)

Exod 24:14 Și a spus bătrânilor: Rămâneți aici pentru noi, până ce ne întoarcem la voi; și, iată, Aaron și Hur [sunt] cu voi; dacă vreun bărbat va avea [anumite] chestiuni de făcut, să vină la ei.(RO)

Exod 24:15 Și Moise a urcat pe munte și un nor a acoperit muntele.(RO)

Exod 24:16 Și gloria DOMNULUI a locuit peste muntele Sinai și norul l-a acoperit șase zile; și în a șaptea zi, el l-a chemat pe Moise din mijlocul norului.(RO)

Exod 24:17 Și vederea gloriei DOMNULUI [era] ca un foc mistuitor pe vârful muntelui înaintea ochilor copiilor lui Israel.(RO)

Exod 24:18 Și Moise a intrat în mijlocul norului și s-a urcat pe munte; și Moise a fost pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți.(RO)

Exod 25:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Exod 25:2 Vorbește copiilor lui Israel, ca să îmi aducă un dar: de la fiecare bărbat care îl dă cu voia inimii sale, să luați darul pentru mine.(RO)

Exod 25:3 Și acesta este darul pe care să îl luați de la ei: aur și argint și aramă,(RO)

Exod 25:4 Și [material] albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire și [păr] de capre,(RO)

Exod 25:5 Și piei de berbeci vopsite în roșu și piei de bursuci și lemn de salcâm,(RO)

Exod 25:6 Untdelemn pentru lumină, mirodenii pentru untdelemnul pentru ungere și pentru tămâie dulce.(RO)

Exod 25:7 Pietre de onix și pietre pentru a fi așezate în efod și în pieptar.(RO)

Exod 25:8 Și ei să îmi facă un sanctuar, ca să locuiesc printre ei.(RO)

Exod 25:9 Conform cu tot ceea ce îți arăt, [după] modelul tabernacolului și după modelul tuturor uneltelor din el, chiar așa să [îl] faceți.(RO)

Exod 25:10 ¶ Și ei să facă un chivot [din] lemn de salcâm; doi coți și jumătate [să fie] lungimea lui și un cot și jumătate [să fie] lărgimea lui și un cot și jumătate înălțimea lui.(RO)

Exod 25:11 Și îmbracă-l cu aur pur; pe dinăuntru și pe dinafară să-l plachezi și fă peste el o coroană de aur de jur împrejurul lui.(RO)

Exod 25:12 Și toarnă patru inele de aur pentru el și pune-[le] în cele patru colțuri ale lui; și două inele [vor fi] într-una din părțile lui și două inele vor fi în cealaltă parte a lui.(RO)

Exod 25:13 Și fă drugi [din] lemn de salcâm și îmbracă-i cu aur.(RO)

Exod 25:14 Și pune drugii în inele pe părțile laterale ale chivotului, ca să fie purtat cu ei chivotul.(RO)

Exod 25:15 Drugii vor fi în inelele chivotului; ei nu vor fi scoși din el.(RO)

Exod 25:16 Și pune în chivot mărturia pe care eu ți-o voi da.(RO)

Exod 25:17 Și să faci un șezământ al milei [din] aur pur; doi coți și jumătate [să fie] lungimea lui și un cot și jumătate lărgimea lui.(RO)

Exod 25:18 Și să faci doi heruvimi din aur; fă-i[ din] lucrare bătută, la cele două capete ale șezământului milei.(RO)

Exod 25:19 Și să faci un heruvim la un capăt și alt heruvim la celălalt capăt; [chiar] [la capetele ]șezământului milei să faceți heruvimii pe cele două capete ale lui.(RO)

Exod 25:20 Și heruvimii să [își] întindă aripile deasupra, acoperind șezământul milei cu aripile lor și fețele lor [să privească] una la cealaltă; spre șezământul milei să fie [îndreptate] fețele lor.(RO)

Exod 25:21 Și să pui șezământul milei deasupra, peste chivot; și în chivot să pui mărturia pe care eu ți-o voi da.(RO)

Exod 25:22 Și acolo mă voi întâlni cu tine și voi vorbi îndeaproape cu tine de deasupra șezământului milei, dintre cei doi heruvimi care [sunt] peste chivotul mărturiei, despre toate [lucrurile] pe care ți le voi da în poruncă pentru copiii lui Israel.(RO)

Exod 25:23 ¶ Fă de asemenea o masă [din] lemn de salcâm; doi coți [să fie] lungimea ei și un cot să fie lățimea ei și un cot și jumătate înălțimea ei.(RO)

Exod 25:24 Și să o îmbraci cu aur pur și să faci o coroană de aur de jur împrejurul [ei].(RO)

Exod 25:25 Și să faci acesteia o margine de o palmă de jur împrejur și să faci o coroană de aur marginii acesteia jur împrejurul [ei].(RO)

Exod 25:26 Și să faci pentru ea patru inele de aur și pune inelele în cele patru colțuri care [sunt] la cele patru picioare ale ei.(RO)

Exod 25:27 Inelele să fie [puse] lângă marginea [ei], ca locuri pentru drugii [care] poartă masa.(RO)

Exod 25:28 Și să faci drugii [din] lemn de salcâm și să îi îmbraci cu aur, ca masa să fie purtată cu ei.(RO)

Exod 25:29 Și să faci vasele acesteia și lingurile ei și bolurile ei și capacele ei cu care să le acopere; fă-le din aur pur.(RO)

Exod 25:30 Și pune pe masă pâinile punerii înainte, [pentru a fi] înaintea mea întotdeauna.(RO)

Exod 25:31 ¶ Și fă un sfeșnic [din] aur pur; [din ]lucrare bătută să fie făcut sfeșnicul; stâlpul lui și brațele lui, bolurile lui, butonii lui și florile lui, să fie din aceeași [lucrare bătută].(RO)

Exod 25:32 Și șase brațe vor ieși din laturile acestuia; trei brațe ale sfeșnicului dintr-o parte a lui și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte;(RO)

Exod 25:33 Trei boluri făcute asemenea migdalelor, [cu] un nod și o floare pe un braț; și trei boluri făcute asemenea migdalelor pe celălalt braț, [cu] un nod și o floare; astfel [să fie făcute] pe cele șase brațe care ies din sfeșnic.(RO)

Exod 25:34 Și pe sfeșnic [să fie] patru boluri făcute asemenea migdalelor, [cu] nodurile lor și florile lor.(RO)

Exod 25:35 Și [să fie] un nod sub două brațe ale[ ]acestuia și un nod sub două brațe ale acestuia și un nod sub două brațe ale acestuia, conform celor șase brațe care ies din sfeșnic.(RO)

Exod 25:36 Nodurile lor și brațele lor să fie din el; toate acestea [să fie] o singură lucrare bătută [din] aur pur.(RO)

Exod 25:37 Și să faci cele șapte lămpi ale lui; și să aprindă lămpile lui, ca ele să lumineze înaintea lui.(RO)

Exod 25:38 Și mucările lui și cenușarele lui [să fie] [din] aur pur.(RO)

Exod 25:39 [Dintr-un] talant de aur pur să îl facă, cu toate aceste vase.(RO)

Exod 25:40 Și vezi să [le] faci după modelul lor, care ți-a fost arătat pe munte.(RO)

Exod 26:1 Mai mult, să faci tabernacolul [cu] zece covoare [din] in subțire răsucit și albastru și purpuriu și stacojiu: să le faci [cu] heruvimi de lucrătură iscusită.(RO)

Exod 26:2 Lungimea primului covor [să fie] de douăzeci și opt de coți și lățimea unui covor de patru coți; și fiecare dintre covoare să fie de o [singură] măsură.(RO)

Exod 26:3 Cele cinci covoare să fie prinse unul cu altul; și [celelalte] cinci covoare [să fie] prinse unul cu altul.(RO)

Exod 26:4 Și să faci cheutori din albastru pe marginea primului covor, pe marginea îmbinării [cu celălalt]; și să faci la fel de la marginea din capăt a [unui alt] covor, în îmbinarea cu următorul.(RO)

Exod 26:5 Cincizeci de cheutori să faci în primul covor și cincizeci de cheutori să faci în marginea covorului următor cu care este în îmbinare, astfel încât cheutorile să se apuce una pe alta.(RO)

Exod 26:6 Și să faci cincizeci de copci de aur și să prinzi covoarele [împreună] cu copcile: și să fie un [singur] tabernacol.(RO)

Exod 26:7 ¶ Și să faci covoare [din păr] de capre ca să fie un acoperământ peste tabernacol: să faci unsprezece covoare.(RO)

Exod 26:8 Lungimea primului covor [să fie ]de treizeci de coți și lățimea primului covor [să fie] de patru coți: și cele unsprezece covoare [să fie toate] de o singură măsură.(RO)

Exod 26:9 Și să prinzi între ele cinci covoare; și șase covoare între ele și îndoaie al șaselea covor pe partea dinainte a tabernacolului.(RO)

Exod 26:10 Și să faci cincizeci de cheutori pe marginea primului covor [care] [este] cel mai îndepărtat în îmbinare și cincizeci de cheutori pe marginea covorului care se îmbină cu următorul.(RO)

Exod 26:11 Și să faci cincizeci de copci de aramă și pune copcile în cheutori și prinde cortul împreună, ca să fie unul.(RO)

Exod 26:12 Și rămășița care rămâne din covoarele cortului, jumătatea de covor care rămâne, să atârne peste partea din spate a tabernacolului.(RO)

Exod 26:13 Și un cot pe o parte și un cot pe partea cealaltă pe lungimea covoarelor cortului, să atârne peste părțile laterale ale tabernacolului, de o parte și de cealaltă, [ca] să îl acopere.(RO)

Exod 26:14 Și să faci un acoperământ pentru tabernacol [din] piei de berbec vopsite roșu și un acoperământ deasupra [lui] [din] piei de bursuc.(RO)

Exod 26:15 ¶ Și să faci scânduri pentru tabernacol [din] lemn de salcâm [puse] în picioare.(RO)

Exod 26:16 Zece coți [să fie] lungimea unei scânduri și un cot și jumătate [să fie] lățimea unei scânduri.(RO)

Exod 26:17 Două cepuri [să fie] într-o scândură, așezate în ordine unul în dreptul altuia: astfel să faci la toate scândurile tabernacolului.(RO)

Exod 26:18 Și să faci scândurile tabernacolului: douăzeci de scânduri pe partea de sud, spre sud.(RO)

Exod 26:19 Și fă patruzeci de socluri de argint sub cele douăzeci de scânduri; două socluri sub o [singură] scândură pentru cele două mânere ale ei și două socluri sub o altă scândură pentru cele două mânere ale ei.(RO)

Exod 26:20 Și pentru partea următoare a tabernacolului, pe partea de nord, [să fie] douăzeci de scânduri;(RO)

Exod 26:21 Și cele patruzeci de socluri ale lor [de] argint: două socluri sub o [singură] scândură și două socluri sub o altă scândură.(RO)

Exod 26:22 Și pentru părțile de vest ale tabernacolului să faci șase scânduri.(RO)

Exod 26:23 Și să faci două scânduri pentru colțurile tabernacolului pe cele două părți.(RO)

Exod 26:24 Și să fie prinse [împreună] dedesubt și ele să fie prinse [împreună] deasupra capătului acestuia într-un singur inel: astfel să fie pentru ambele; ele să fie pentru cele două colțuri.(RO)

Exod 26:25 Și să fie opt scânduri și soclurile lor [de] argint, șaisprezece socluri: două socluri sub o [singură] scândură și două socluri sub o altă scândură.(RO)

Exod 26:26 Și să faci drugi de lemn [de] salcâm; cinci pentru scândurile dintr-o parte a tabernacolului,(RO)

Exod 26:27 Și cinci drugi pentru scândurile celeilalte părți a tabernacolului și cinci drugi pentru scândurile părții tabernacolului, pentru cele două părți dinspre vest.(RO)

Exod 26:28 Și drugul din mijloc în mijlocul scândurilor va ajunge de la un capăt la celălalt.(RO)

Exod 26:29 Și să îmbraci scândurile cu aur și să faci inelele lor[ de] aur [pentru] locurile pentru drugi; și să plachezi drugii cu aur.(RO)

Exod 26:30 Și să ridici tabernacolul conform modelului său care ți-a fost arătat pe munte.(RO)

Exod 26:31 ¶ Și să faci o perdea din albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire răsucit de lucrătură iscusită, cu heruvimi să fie aceasta făcută.(RO)

Exod 26:32 Și să o atârni pe patru coloane de [lemn] de salcâm placate cu aur; cârligele lor [să fie din] aur, pe patru socluri de argint.(RO)

Exod 26:33 Și să atârni perdeaua sub copci, ca să aduci acolo înăuntrul perdelei chivotul mărturiei; și perdeaua vă va separa [locul] sfânt de cel preasfânt.(RO)

Exod 26:34 Și să pui șezământul milei peste chivotul mărturiei în [locul] preasfânt.(RO)

Exod 26:35 Și să așezi masa în afara perdelei și sfeșnicul în fața mesei pe partea tabernacolului[ care este] spre sud; și să pui masa pe partea de nord.(RO)

Exod 26:36 Și să faci o perdea pentru ușa cortului, albastră și purpurie și stacojie și [din] in subțire răsucit, lucrată cu broderie.(RO)

Exod 26:37 Și să faci pentru perdea cinci stâlpi [de lemn] de salcâm și să îi îmbraci cu aur [și] cârligele lor [să fie] [de] aur; și să torni cinci socluri de aramă pentru ei.(RO)

Exod 27:1 Și să faci un altar [din] lemn de salcâm, lung de cinci coți și lat de cinci coți; altarul să fie pătrat, și înălțimea lui [să fie] de trei coți.(RO)

Exod 27:2 Și să faci coarnele acestuia pe cele patru colțuri ale lui: coarnele lui să fie din aceeași [bucată]; și să-l îmbraci cu aramă.(RO)

Exod 27:3 Și să îi faci căldările ca să îi scoată cenușa și lopețile lui și oalele lui și cârligele lui pentru carne și tigăile lui: să îi faci toate vasele [de] aramă.(RO)

Exod 27:4 Și să îi faci acestuia un grătar [de] aramă în formă de rețea; și pe rețeaua [lui] fă-i patru inele de aramă în cele patru colțuri ale lui.(RO)

Exod 27:5 Și să-l pui sub marginea de sus a altarului pe de dedesubt, ca grătarul să fie chiar la mijlocul altarului.(RO)

Exod 27:6 Și să faci drugi pentru altar, drugi [de] lemn de salcâm și să îi îmbraci cu aramă.(RO)

Exod 27:7 Și drugii să fie puși în inele și drugii să fie pe cele două părți ale altarului, pentru a-l purta.(RO)

Exod 27:8 Fă-l din scânduri, gol pe dinăuntru; așa cum ți-a fost arătat pe munte, așa [să îl facă].(RO)

Exod 27:9 ¶ Și să faci curtea tabernacolului: pentru partea de sud spre sud, [vor fi] perdele pentru curte [de] in subțire răsucit cu lungime de o sută de coți pentru o parte;(RO)

Exod 27:10 Și cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de socluri ale lor [să fie din] aramă; cârligele stâlpilor și vergelele lor [să fie] [de] argint.(RO)

Exod 27:11 Și la fel de-a lungul părții de nord [să fie] perdele cu lungime de o sută de [coți] și cei douăzeci de stâlpi ale acesteia și cele douăzeci de socluri ale lor, [d]e aramă; cârligele stâlpilor și vergelele lor [de] argint.(RO)

Exod 27:12 Și pentru lățimea curții pe partea de vest [să fie] perdele de cincizeci de coți, zece stâlpi ai lor și zece socluri ale lor.(RO)

Exod 27:13 Și lățimea curții pe partea de est [să fie] de cincizeci de coți.(RO)

Exod 27:14 Perdelele de pe una din părțile [porții să fie] de cincisprezece coți, trei stâlpi ai lor și trei socluri ale lor.(RO)

Exod 27:15 Și pe cealaltă parte [să fie] perdele de cincisprezece [coți], trei stâlpi ai lor și trei socluri ale lor.(RO)

Exod 27:16 Și pentru poarta curții [să fie] o perdea de douăzeci de coți, [din] albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire răsucit, lucrat cu broderie; [și] stâlpii lor [să fie] patru și soclurile lor, patru.(RO)

Exod 27:17 Toți stâlpii de jur împrejurul curții să fie înfășurați cu argint; cârligele lor [să fie de] argint și soclurile lor [de] aramă.(RO)

Exod 27:18 Lungimea curții [să fie] de o sută de coți și lățimea de cincizeci peste tot și înălțimea de cinci coți, [de] in subțire răsucit și soclurile lor [de] aramă.(RO)

Exod 27:19 Toate vasele tabernacolului în tot serviciul lui și toți țărușii acestuia și toți țărușii curții, [să fie de] aramă.(RO)

Exod 27:20 ¶ Și poruncește copiilor lui Israel să îți aducă untdelemn pur de măsline bătut, pentru lumină, pentru a face ca lampa să ardă continuu.(RO)

Exod 27:21 În tabernacolul întâlnirii în afara perdelei, care [este] înaintea mărturiei, Aaron și fiii lui vor rândui aceasta de seara până dimineața înaintea DOMNULUI; [acesta să fie] un statut pentru totdeauna, pentru toate generațiile lor, pentru copiii lui Israel.(RO)

Exod 28:1 Și ia la tine pe Aaron, fratele tău, și fiii lui cu el, dintre copiii lui Israel, ca el să îmi servească în serviciul de preot, [chiar] Aaron, Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar, fiii lui Aaron.(RO)

Exod 28:2 Și fă veșminte sfinte pentru Aaron, fratele tău, pentru glorie și pentru frumusețe.(RO)

Exod 28:3 Și vorbește tuturor [celor ce sunt] înțelepți în inimă, pe care i-am umplut cu duhul înțelepciunii, ca ei să facă veșminte lui Aaron pentru a-l consacra, ca el să îmi servească în serviciul de preot.(RO)

Exod 28:4 Și acestea [sunt] veșmintele pe care le vor face: un pieptar și un efod și o robă și o tunică brodată, o mitră și un brâu; și vor face veșminte sfinte pentru Aaron, fratele tău, și fiii lui, ca el să îmi servească în serviciul de preot.(RO)

Exod 28:5 Și ei să ia aur și albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire.(RO)

Exod 28:6 ¶ Și să facă efodul [de] aur, [de] albastru și [de] purpuriu, [de] stacojiu și [de] in subțire răsucit, o lucrătură iscusită.(RO)

Exod 28:7 Acesta va avea cele două umerarii ale lui împreunate la cele două margini ale lui; și [astfel] să fie legat.(RO)

Exod 28:8 Și brâul efodului [făcut] cu iscusință, care [este] peste el, să fie din aceeași [bucată], conform lucrării acestuia [chiar de] aur, [de] albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire răsucit.(RO)

Exod 28:9 Și să iei două pietre de onix și să gravezi pe ele numele copiilor lui Israel:(RO)

Exod 28:10 Șase din numele lor pe o piatră și [celelalte] șase nume rămase pe cealaltă piatră, conform nașterii lor.(RO)

Exod 28:11 Cu lucrarea unui gravor în piatră, [asemenea] gravurilor unui sigiliu să gravezi cele două pietre cu numele copiilor lui Israel: să le faci montate în broșe de aur.(RO)

Exod 28:12 Și să pui cele două pietre pe umerii efodului [ca] pietre ale amintirii copiilor lui Israel; și Aaron să poarte numele lor înaintea DOMNULUI pe cele două umerare ale sale drept amintire.(RO)

Exod 28:13 Și să faci broșe [de] aur;(RO)

Exod 28:14 Și două lanțuri [de] aur pur la capete; fă-le [din] lucrătură împletită și fixează lanțurile împletite, în broșe.(RO)

Exod 28:15 ¶ Și să faci pieptarul judecății cu lucrătură iscusită; fă-l asemenea lucrării efodului; [de] aur, [de] albastru, [de] purpuriu și [de] stacojiu și [de] in subțire răsucit, așa să îl faci.(RO)

Exod 28:16 Pătrat să fie, [fiind] dublu; o palmă [să fie] lungimea lui și o palmă [să fie] lățimea lui.(RO)

Exod 28:17 Și așază în el monturi ale pietrelor, patru rânduri de pietre: [primul] rând [să fie] un sardiu, un topaz și rubinul, [acesta să fie] primul rând.(RO)

Exod 28:18 Și al doilea rând [să fie] un smarald, un safir și un diamant.(RO)

Exod 28:19 Și al treilea rând un hiacint, o agată și un ametist.(RO)

Exod 28:20 Și al patrulea rând un beril și un onix și un jasp; ele vor fi montate în broșe de aur în monturile lor.(RO)

Exod 28:21 Și pietrele vor fi cu numele copiilor lui Israel, douăsprezece, conform cu numele lor, [asemenea] gravurilor unui sigiliu; fiecare cu numele lui să fie ele, conform celor douăsprezece triburi.(RO)

Exod 28:22 Și să faci pe pieptar lanțuri la capete, [din] lucrătură împletită [de] aur pur.(RO)

Exod 28:23 Și să faci pe pieptar două inele de aur și să pui cele două inele pe cele două colțuri ale pieptarului.(RO)

Exod 28:24 Și să pui cele două [lanțuri] răsucite de aur în cele două inele [care sunt] la colțurile pieptarului.(RO)

Exod 28:25 Și [celelalte] două capete ale celor două [lanțuri] împletite fixează-le în cele două broșe și prinde-[le ]în cele [două] umerarii ale efodului în fața acestuia.(RO)

Exod 28:26 Și să faci două inele de aur și să le pui pe cele două colțuri ale pieptarului la marginea lui, care [este] în partea efodului de dinăuntru.(RO)

Exod 28:27 Și să faci[ alte] două inele de aur și să le pui pe cele două părți laterale ale efodului pe dedesubt, spre partea dinainte a lui, lângă [cealaltă] îmbinare a lui, deasupra brâului [făcut] cu iscusință al efodului.(RO)

Exod 28:28 Și să lege pieptarul prin inelele lui la inelele efodului cu un șnur din albastru, ca [acesta] să fie deasupra brâului [făcut] cu iscusință al efodului și ca pieptarul să nu fie dezlegat de efod.(RO)

Exod 28:29 Și Aaron va purta numele copiilor lui Israel în pieptarul judecății peste inima sa, când intră în [locul] sfânt, ca o amintire continuă înaintea DOMNULUI.(RO)

Exod 28:30 Și să pui în pieptarul judecății Urimul și Tumimul; și ele să fie peste inima lui Aaron, când el intră înaintea DOMNULUI; și Aaron să poarte judecata copiilor lui Israel peste inima lui continuu înaintea DOMNULUI.(RO)

Exod 28:31 ¶ Și să faci roba efodului toată [din] albastru.(RO)

Exod 28:32 Și să fie o gaură în vârful acesteia, în mijlocul ei: să aibă o margine din lucrătură împletită de jur împrejurul găurii, precum gaura unei tunici de zale, ca să nu se sfâșie.(RO)

Exod 28:33 Și să faci pe tiv, rodii [de] albastru și [de] purpuriu și [de] stacojiu, de jur împrejurul tivului ei; și clopoței de aur între ele de jur împrejur:(RO)

Exod 28:34 Un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, pe tivul robei de jur împrejur.(RO)

Exod 28:35 Și să fie peste Aaron pentru a servi; și sunetul lui să fie auzit când el intră în [locul] sfânt înaintea DOMNULUI și când iese afară, ca să nu moară.(RO)

Exod 28:36 Și să faci o placă [de] aur pur și să gravezi pe ea, [asemenea] gravurilor unui sigiliu: SFINȚENIE DOMNULUI.(RO)

Exod 28:37 Și să-l pui pe un șnur albastru, ca să fie peste mitră; aceasta să fie peste partea dinainte a mitrei.(RO)

Exod 28:38 Și aceasta să fie pe fruntea lui Aaron, ca Aaron să poarte nelegiuirea lucrurilor sfinte, pe care copiii lui Israel le vor sfinți în toate darurile lor sfinte; și aceasta să fie continuu pe fruntea lui, ca ei să fie primiți înaintea DOMNULUI.(RO)

Exod 28:39 Și să brodezi tunica de in subțire și să faci mitra [de] in subțire și să faci brâul [din] lucrătură brodată.(RO)

Exod 28:40 ¶ Și pentru fiii lui Aaron să faci tunici și să faci pentru ei brâie și bonete să faci pentru ei, pentru glorie și pentru frumusețe.(RO)

Exod 28:41 Și pune-le pe Aaron, fratele tău, și fiii săi împreună cu el; și unge-i și consacră-i și sfințește-i, ca ei să îmi servească în serviciul de preot.(RO)

Exod 28:42 Și să le faci izmene de in să le acopere goliciunea; de la șale peste coapse să ajungă acestea;(RO)

Exod 28:43 Și ele vor fi pe Aaron și pe fiii lui, în timp ce vor veni la tabernacolul întâlnirii, sau în timp ce se vor apropia de altar pentru a servi în [locul] sfânt; ca ei să nu poarte nelegiuire și să moară: [acesta să fie] un statut pentru totdeauna, lui și seminței lui după el.(RO)

Exod 29:1 Și acesta [este] lucrul pe care să îl faci pentru a-i sfinți, [ca] să îmi servească în serviciul de preot: ia un taur tânăr și doi berbeci fără cusur,(RO)

Exod 29:2 Și azimă și turte nedospite frământate cu untdelemn și lipii nedospite unse cu untdelemn; să le faci [din] floarea făinii de grâu.(RO)

Exod 29:3 Și să le pui într-un [singur] coș și să le aduci în coș, cu taurul și cei doi berbeci.(RO)

Exod 29:4 Și să îi aduci pe Aaron și fiii lui la ușa tabernacolului întâlnirii și să îi speli cu apă.(RO)

Exod 29:5 Și să iei veșmintele și să pui tunica peste Aaron și roba efodului și efodul și pieptarul și încinge-l cu brâul [făcut] cu iscusință, al efodului;(RO)

Exod 29:6 Și pune mitra pe capul lui și pune sfânta coroană peste mitră.(RO)

Exod 29:7 Ia apoi untdelemnul pentru ungere și toarnă[-l ]pe capul lui și unge-l.(RO)

Exod 29:8 Și apropie-i pe fiii lui și pune tunici peste ei.(RO)

Exod 29:9 Și încinge-i cu brâie, pe Aaron și fiii săi, și pune-le bonete; și serviciul de preot va fi al lor ca un statut continuu; și [astfel] consacră pe Aaron și pe fiii săi.(RO)

Exod 29:10 Și fă să fie adus un taur înaintea tabernacolului întâlnirii: și Aaron și fiii săi să-și pună mâinile pe capul taurului.(RO)

Exod 29:11 Și să înjunghii taurul înaintea DOMNULUI, [lângă] ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Exod 29:12 Și să iei din sângele taurului și să-l pui pe coarnele altarului cu degetul tău și să torni tot sângele lângă piciorul altarului.(RO)

Exod 29:13 Și să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele și lobul de pe ficat și cei doi rinichi și grăsimea care [este] pe ei și să le arzi pe altar.(RO)

Exod 29:14 Dar carnea taurului și pielea lui și balega lui, arde-le cu foc în afara taberei: aceasta [este] o ofrandă pentru păcat.(RO)

Exod 29:15 Să iei de asemenea un berbec: și Aaron și fiii săi își vor pune mâinile pe capul berbecului.(RO)

Exod 29:16 Și să înjunghii berbecul și să iei sângele lui și să-l stropești de jur împrejur pe altar.(RO)

Exod 29:17 Și să tai berbecul în bucăți și să speli măruntaiele lui și picioarele lui și să le pui la bucățile lui și la capul lui.(RO)

Exod 29:18 Și să arzi întregul berbec pe altar: aceasta [este] o ofrandă arsă DOMNULUI; aceasta [este] o aromă dulce, o ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.(RO)

Exod 29:19 Și să iei celălalt berbec: și Aaron și fiii săi să își pună mâinile pe capul berbecului.(RO)

Exod 29:20 Apoi înjunghie berbecul și ia din sângele lui și pune-l pe vârful urechii drepte a lui Aaron și pe vârful urechii drepte a fiilor săi și pe degetul mare a mâinii lor drepte și pe degetul mare al piciorului lor drept și stropește sângele pe altar [de] jur împrejur.(RO)

Exod 29:21 Și să iei din sângele care [este] pe altar și din untdelemnul pentru ungere și să-l stropești peste Aaron și peste veșmintele lui și peste fiii săi și peste veșmintele fiilor săi cu el; și el să fie sfințit și veșmintele sale și fiii săi și veșmintele fiilor săi cu el.(RO)

Exod 29:22 De asemenea să iei de la berbec grăsimea și dosul și grăsimea care acoperă măruntaiele și lobul de pe ficat și cei doi rinichi și grăsimea care [este] pe ei și spata dreaptă, pentru că acesta [este] un berbec al consacrării,(RO)

Exod 29:23 Și o pâine întreagă și o turtă de pâine uleiată, și o lipie din coșul azimelor care [este] înaintea DOMNULUI;(RO)

Exod 29:24 Și să le pui toate în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor săi; și să le legeni [ca] ofrandă legănată înaintea DOMNULUI.(RO)

Exod 29:25 Și să primești din mâinile lor și să le arzi pe altar ca ofrandă arsă, pentru o aromă dulce înaintea DOMNULUI: aceasta [este] ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.(RO)

Exod 29:26 Și să iei pieptul berbecului consacrării lui Aaron și să-l legeni ca ofrandă legănată înaintea DOMNULUI: și va fi partea ta.(RO)

Exod 29:27 Și să sfințești pieptul ofrandei legănate și spata ofrandei ridicate a berbecului consacrării, care este legănată și care este ridicată, a [aceleia] care [este] pentru Aaron și a [aceleia] care este pentru fiii săi;(RO)

Exod 29:28 Și aceasta va fi a lui Aaron și a fiilor săi printr-un statut etern de la copiii lui Israel, pentru că aceasta [este] ofrandă ridicată; și va fi ofrandă ridicată de la copiii lui Israel a sacrificiului ofrandelor lor de pace [și] ofranda lor ridicată DOMNULUI.(RO)

Exod 29:29 Și sfintele veșminte ale lui Aaron vor fi ale fiilor săi după el, pentru a fi unși în ele și pentru a fi consacrați în ele.(RO)

Exod 29:30 [Și] fiul care va fi preot în locul lui le va îmbrăca șapte zile, când va veni la tabernacolul întâlnirii pentru a servi în [locul] sfânt.(RO)

Exod 29:31 Și să iei berbecul consacrării și să fierbi carnea lui în locul sfânt.(RO)

Exod 29:32 Și vor mânca, Aaron și fiii săi, carnea berbecului și pâinea care [este] în coș, [lângă] ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Exod 29:33 Și vor mânca acele lucruri cu care a fost făcută ispășirea, pentru a-[i] consacra [și] pentru a-i sfinți; dar un străin nu va mânca [din ele], pentru că ele [sunt] sfinte.(RO)

Exod 29:34 Și dacă ceva din carnea consacrărilor, sau din pâine, rămâne până dimineața, atunci să arzi rămășița cu foc: aceasta să nu fie mâncată, pentru că [este] sfântă.(RO)

Exod 29:35 Și să faci astfel lui Aaron și fiilor săi, conform cu toate pe care ți le-am poruncit: consacră-i șapte zile.(RO)

Exod 29:36 Și să oferi în fiecare zi un taur [ca] ofrandă pentru păcat pentru ispășire; și să cureți altarul, după ce ai făcut o ispășire pentru acesta și unge-l pentru a-l sfinți.(RO)

Exod 29:37 Șapte zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești; și acesta va fi un altar preasfânt: orice atinge altarul va fi sfânt.(RO)

Exod 29:38 ¶ Și aceasta [este] ce vei oferi pe altar: doi miei de un an, zi de zi, continuu.(RO)

Exod 29:39 Primul miel să-l oferi dimineața; și celălalt miel să-l oferi seara;(RO)

Exod 29:40 Și cu primul miel, o zecime dintr-o măsură de făină amestecată cu a patra parte dintr-un hin de untdelemn bătut; și a patra parte dintr-un hin de vin [ca] un dar de băutură.(RO)

Exod 29:41 Și celălalt miel să-l aduci seara și să faci cu acesta conform darului de mâncare de dimineață și conform darului de băutură al lui, pentru aromă dulce, ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.(RO)

Exod 29:42 Aceasta să fie ofrandă arsă neîncetat prin toate generațiile voastre, [la] ușa tabernacolului întâlnirii, înaintea DOMNULUI, unde te voi întâlni, ca să îți vorbesc.(RO)

Exod 29:43 Și acolo voi întâlni copiii lui Israel și [tabernacolul] va fi sfințit prin gloria mea.(RO)

Exod 29:44 Și voi sfinți tabernacolul întâlnirii și altarul; voi sfinți de asemenea și pe Aaron și pe fiii săi, să îmi servească în serviciul de preot.(RO)

Exod 29:45 Și voi locui printre copiii lui Israel și voi fi Dumnezeul lor.(RO)

Exod 29:46 Și vor cunoaște că eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul lor, care i-a scos din țara Egiptului, ca să locuiesc printre ei: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul lor.(RO)

Exod 30:1 Și fă un altar ca să arzi tămâie pe el: să-l faci [din] lemn de salcâm.(RO)

Exod 30:2 Un cot [să fie] lungimea lui și un cot lățimea lui; să fie pătrat; și doi coți înălțimea lui; coarnele lui [să fie ]la fel;(RO)

Exod 30:3 Și să-l îmbraci cu aur pur, partea de sus a acestuia și părțile lui de jur împrejur și coarnele lui; și să îi faci o coroană de aur de jur împrejur.(RO)

Exod 30:4 Și să îi faci două inele de aur sub coroana acestuia, la cele două colțuri ale lui, fă-le pe cele două părți ale lui; și ele vor fi locuri pentru drugi, pentru a-l purta cu totul.(RO)

Exod 30:5 Și fă drugii [din] lemn de salcâm și îmbracă-i cu aur.(RO)

Exod 30:6 Și să-l pui înaintea perdelei care [este] lângă chivotul mărturiei, înaintea șezământului milei care [este] deasupra mărturiei, unde mă voi întâlni cu tine.(RO)

Exod 30:7 Și Aaron să ardă tămâie dulce pe el în fiecare dimineață; când pregătește lămpile, va arde tămâie pe el.(RO)

Exod 30:8 Și când Aaron va aprinde lămpile seara, să ardă tămâie pe el, o tămâie continuă înaintea DOMNULUI prin generațiile voastre.(RO)

Exod 30:9 Nu aduceți tămâie străină pe el, nici sacrificiu ars, nici dar de mâncare; nici nu turnați dar de băutură pe el.(RO)

Exod 30:10 Și Aaron să facă o ispășire pe coarnele lui o dată într-un an, cu sângele ofrandei pentru păcate, a ispășirilor; o dată pe an să facă ispășire pe el prin generațiile voastre: [este] preasfânt DOMNULUI.(RO)

Exod 30:11 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Exod 30:12 Când faci numărătoarea copiilor lui Israel după numărul lor, atunci fiecare om să dea pentru sufletul lui o răscumpărare DOMNULUI, când îi numeri; ca să nu fie nicio plagă printre ei, când îi numeri.(RO)

Exod 30:13 Aceasta să dea, fiecare [om] care trece între cei ce sunt numărați, o jumătate de șekel conform șekelului sanctuarului (un șekel [este] douăzeci de gerai) o jumătate de șekel [va fi] ofrandă DOMNULUI.(RO)

Exod 30:14 Fiecare [om,] care trece între cei ce sunt numărați, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, să dea ofrandă DOMNULUI.(RO)

Exod 30:15 Cel bogat să nu dea mai mult și cel sărac să nu dea mai puțin decât o jumătate de șekel, când [ei] vor da ofrandă DOMNULUI, pentru a face ispășire pentru sufletele voastre.(RO)

Exod 30:16 Și să iei banii de ispășire, ai copiilor lui Israel, și să îi rânduiești pentru serviciul tabernacolului întâlnirii, ca aceștia să fie o amintire copiilor lui Israel înaintea DOMNULUI, pentru a face ispășire pentru sufletele voastre.(RO)

Exod 30:17 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Exod 30:18 De asemenea fă un lighean [de] aramă și piciorul lui [de asemenea d]e aramă, pentru a spăla: și pune-l între tabernacolul întâlnirii și altar și pune apă în el.(RO)

Exod 30:19 Pentru ca acolo Aaron și fiii lui să își spele mâinile și picioarele lor.(RO)

Exod 30:20 Când vor intra în tabernacolul întâlnirii, să se spele cu apă, ca să nu moară; sau când se apropie de altar pentru a servi [și] a arde ofrandă făcută prin foc DOMNULUI;(RO)

Exod 30:21 Astfel să își spele mâinile și picioarele lor, ca să nu moară; și le va fi un statut pentru totdeauna, lui și seminței lui prin generațiile lor.(RO)

Exod 30:22 ¶ Mai mult, DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Exod 30:23 Ia-ți de asemenea dintre cele mai alese mirodenii, smirnă pură, cinci sute de [șekeli], și scorțișoară dulce, jumătate, chiar două sute cincizeci de [șekeli], și trestie dulce, două sute și cincizeci de [șekeli],(RO)

Exod 30:24 Și casia, cinci sute de [șekeli], conform șekelului sanctuarului și untdelemn de măsline, un hin;(RO)

Exod 30:25 Și fă-l un untdelemn al sfintei ungeri, un unguent amestecat conform artei parfumierilor: acesta va fi un untdelemn sfânt al ungerii.(RO)

Exod 30:26 Și unge tabernacolul întâlnirii cu el și chivotul mărturiei,(RO)

Exod 30:27 Și masa și toate vasele ei și sfeșnicul și vasele lui și altarul tămâiei,(RO)

Exod 30:28 Și altarul ofrandei arse cu toate vasele lui și ligheanul și piciorul lui.(RO)

Exod 30:29 Și sfințește-le, ca ele să fie preasfinte: orice le atinge va fi sfânt.(RO)

Exod 30:30 Și unge pe Aaron și pe fiii săi și consacră-i, ca [ei] să îmi servească în serviciul de preot.(RO)

Exod 30:31 Și vorbește copiilor lui Israel, spunând: Acesta îmi va fi un untdelemn al sfintei ungeri prin generațiile voastre.(RO)

Exod 30:32 Pe carnea omului să nu fie turnat, nici să nu faceți [un altul] asemenea lui, după compoziția lui: acesta [este] sfânt [și] vă va fi sfânt.(RO)

Exod 30:33 Oricine prepară [vreunul] asemenea lui, sau oricine pune din el peste un străin, să fie stârpit din poporul său.(RO)

Exod 30:34 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Ia-ți mirodenii dulci, stacte și onicha și galbanum; [aceste] mirodenii dulci cu tămâie pură: din fiecare să fie aceeași [cantitate];(RO)

Exod 30:35 Și fă-le un parfum, un unguent conform artei parfumierilor, sărat, pur [și] sfânt;(RO)

Exod 30:36 Și pisează o parte din el foarte mărunt și pune din acesta înaintea mărturiei în tabernacolul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine: îți va fi preasfânt.(RO)

Exod 30:37 Și [cât despre] parfumul pe care îl vei face, nu vă faceți din acesta conform compoziției lui: el îți va fi sfânt pentru DOMNUL.(RO)

Exod 30:38 Oricine va face [unul] asemenea aceluia, să miroase la fel, să fie stârpit din poporul său.(RO)

Exod 31:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Exod 31:2 Vezi, am chemat pe nume pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din tribul lui Iuda;(RO)

Exod 31:3 Și l-am umplut cu duhul lui Dumnezeu, în înțelepciune și în înțelegere și în cunoaștere și în orice fel de meșteșug,(RO)

Exod 31:4 Pentru a concepe lucruri iscusite, pentru a lucra în aur și în argint și în aramă,(RO)

Exod 31:5 Și în tăierea pietrelor, pentru a fi montate și în sculptarea lemnăriei, pentru a lucra în orice fel de meșteșug.(RO)

Exod 31:6 Și eu, iată, eu l-am dat împreună cu el pe Aholiab, fiul lui Ahisama, din tribul lui Dan; și în inimile tuturor celor ce sunt înțelepți în inimă am pus înțelepciune, ca ei să poată face tot ce ți-am poruncit;(RO)

Exod 31:7 Tabernacolul întâlnirii și chivotul mărturiei și șezământul milei care [este] pe ea și tot mobilierul tabernacolului,(RO)

Exod 31:8 Și masa și vasele ei și sfeșnicul pur cu toate vasele lui și altarul tămâiei,(RO)

Exod 31:9 Și altarul ofrandei arse cu toate vasele lui și ligheanul și piciorul lui,(RO)

Exod 31:10 Și hainele serviciului și veșmintele sfinte pentru preotul Aaron și veșmintele fiilor săi, pentru a servi în serviciul de preot,(RO)

Exod 31:11 Și untdelemnul pentru ungere și tămâia dulce pentru [locul] sfânt: să facă conform cu tot ceea ce ți-am poruncit.(RO)

Exod 31:12 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Exod 31:13 Vorbește de asemenea copiilor lui Israel, spunând: Negreșit să țineți sabatele mele, căci acesta [este] un semn între mine și voi prin generațiile voastre; ca să știți că eu [sunt] DOMNUL care vă sfințește.(RO)

Exod 31:14 Țineți sabatul, căci el vă [este] sfânt; oricine îl pângărește să fie negreșit dat la moarte, pentru că oricine face [vreo] lucrare în el, acel suflet să fie stârpit din poporul său.(RO)

Exod 31:15 Șase zile să se facă muncă; dar în a șaptea [este] sabatul odihnei, sfânt pentru DOMNUL; oricine face [vreo] muncă în ziua de sabat, negreșit să fie dat la moarte.(RO)

Exod 31:16 De aceea copiii lui Israel să țină sabatul, ca să țină sabatul prin generațiile lor, [ca] legământ continuu.(RO)

Exod 31:17 Acesta [este] un semn între mine și copiii lui Israel pentru totdeauna, pentru că [în] șase zile DOMNUL a făcut cerul și pământul și în a șaptea zi s-a odihnit și a fost înviorat.(RO)

Exod 31:18 Și i-a dat lui Moise, când el a sfârșit de vorbit îndeaproape cu el pe muntele Sinai, două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.(RO)

Exod 32:1 Și când poporul a văzut că Moise întârzia să coboare de pe munte, oamenii s-au strâns la Aaron și i-au spus: Ridică-te, fă-ne dumnezei care să meargă înaintea noastră; căci, [cât despre] acest Moise, omul care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce i s-a întâmplat.(RO)

Exod 32:2 Și Aaron le-a spus: Desfaceți cerceii de aur, care [sunt] în urechile soțiilor voastre ale fiilor voștri și ale fiicelor voastre, și aduceți[-i] la mine.(RO)

Exod 32:3 Și tot poporul a desfăcut cerceii de aur care [erau] în urechile lor și [i-]au adus la Aaron.(RO)

Exod 32:4 Iar el [i-]a primit din mâna lor; și după ce le-a făcut un vițel turnat, i-a dat formă cu o daltă și au spus: Israele, aceștia [sunt] dumnezeii tăi, care te-au scos din țara Egiptului.(RO)

Exod 32:5 Și când Aaron [l]-a văzut, a construit un altar înaintea lui; și Aaron a făcut o proclamație și a spus: Mâine [este] o sărbătoare pentru DOMNUL.(RO)

Exod 32:6 Și s-au sculat devreme a doua zi și au oferit ofrande arse și au adus ofrande de pace; și poporul s-a așezat să mănânce și să bea și s-a ridicat să joace.(RO)

Exod 32:7 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Du-te, coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, [s-]au corupt;(RO)

Exod 32:8 S-au abătut repede de pe calea pe care le-am poruncit-o; ei și-au făcut un vițel turnat și i s-au închinat și i-au sacrificat și au spus: Aceștia [sunt] dumnezeii tăi, Israele, care te-au scos din țara Egiptului.(RO)

Exod 32:9 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Am văzut acest popor și, iată, acesta [este] un popor îndărătnic;(RO)

Exod 32:10 De aceea, acum lasă-mă, ca furia mea să se încingă împotriva lor și să îi mistui; și voi face din tine o națiune mare.(RO)

Exod 32:11 Și Moise a implorat pe DOMNUL Dumnezeul său și a spus: DOAMNE, de ce se încinge furia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu o mână tare?(RO)

Exod 32:12 Pentru ce să vorbească egiptenii și să spună: Pentru nenorocire i-a scos afară, ca să îi ucidă în munți și să îi mistuie de pe fața pământului? Întoarce-te de la furia ta înverșunată și pocăiește-te de acest rău împotriva poporului tău.(RO)

Exod 32:13 Adu-ți aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, servitorii tăi, cărora le-ai jurat prin tine însuți și le-ai spus: Voi înmulți sămânța ca stelele cerului și toată această țară despre care am vorbit o voi da seminței voastre și [o] vor moșteni pentru totdeauna.(RO)

Exod 32:14 Și DOMNUL s-a pocăit de răul pe care s-a gândit să îl facă poporului său.(RO)

Exod 32:15 ¶ Și Moise s-a întors și a coborât de pe munte și cele două table ale mărturiei [erau ]în mâna sa: tablele [erau] scrise pe amândouă părțile; pe o parte și pe cealaltă parte [erau] ele scrise.(RO)

Exod 32:16 Și tablele [erau] lucrarea lui Dumnezeu și scrisul [era] scrisul lui Dumnezeu, gravat pe table.(RO)

Exod 32:17 Și când a auzit Iosua zgomotul poporului pe când strigau, i-a spus lui Moise: [Este] zgomot de război în tabără.(RO)

Exod 32:18 Dar el a spus: Nu [este] vocea [celor ce] strigă din cauza victoriei, nici nu [este] vocea [celor ce] strigă din cauză că sunt învinși, [ci] aud zgomotul [celor ce] cântă.(RO)

Exod 32:19 Și s-a întâmplat, imediat ce s-a apropiat el de tabără, că a văzut vițelul și dansul; și mânia lui Moise s-a încins și a aruncat tablele din mâinile sale și le-a spart sub munte.(RO)

Exod 32:20 Și a luat vițelul pe care l-au făcut și [l-]a ars în foc și [l-]a măcinat până la pulbere și a împrăștiat[ pulberea] pe apă și a făcut pe copiii lui Israel să bea [din ea].(RO)

Exod 32:21 ¶ Și Moise i-a spus lui Aaron: Ce ți-a făcut poporul acesta, încât ai adus un așa mare păcat peste ei?(RO)

Exod 32:22 Și Aaron a spus: Să nu se încingă mânia domnului meu; cunoști poporul, că ei sunt [puși] pe ticăloșie.(RO)

Exod 32:23 Fiindcă mi-au spus: Fă-ne dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci [cât despre] acest Moise, bărbatul care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce i s-a întâmplat.(RO)

Exod 32:24 Iar eu le-am spus: Oricine are ceva aur, să [îl] desfacă. Așa că mi [l-]au dat; atunci l-am aruncat în foc și a ieșit acest vițel.(RO)

Exod 32:25 Și după ce Moise a văzut că oamenii [erau] goi (pentru că Aaron i-a făcut goi spre rușinea [lor] printre dușmanii lor),(RO)

Exod 32:26 Atunci Moise a stat în picioare în poarta taberei și a spus: Cine [este] de partea DOMNULUI? [Acela] [să vină] la mine. Și toți fiii lui Levi s-au adunat la el.(RO)

Exod 32:27 Iar el le-a spus: Astfel spune DOMNUL Dumnezeu al lui Israel: Să-și pună fiecare bărbat sabia la coapsă și să intre și să iasă de la poartă la poartă prin tabără, și fiecare bărbat să ucidă pe fratele său și fiecare bărbat pe însoțitorul său și fiecare bărbat pe vecinul său.(RO)

Exod 32:28 Și copiii lui Levi au făcut conform cuvântului lui Moise: și au căzut din popor în acea zi în jur de trei mii de bărbați.(RO)

Exod 32:29 Pentru că Moise a spus: Astăzi, consacrați-vă pe voi înșivă DOMNULUI, fiecare bărbat peste fiul său și peste fratele său, ca astăzi să vă dăruiască o binecuvântare.(RO)

Exod 32:30 ¶ Și s-a întâmplat, a doua zi, că Moise a spus poporului: Ați păcătuit un mare păcat; și acum voi urca la DOMNUL; poate voi face ispășire pentru păcatul vostru.(RO)

Exod 32:31 Și Moise s-a întors la DOMNUL și a spus: Oh, acest popor a păcătuit un mare păcat și și-au făcut dumnezei de aur.(RO)

Exod 32:32 Totuși acum dacă voiești, iartă păcatul lor; și dacă nu, șterge-mă, te rog eu, din cartea ta pe care ai scris-o.(RO)

Exod 32:33 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Oricine a păcătuit împotriva mea, pe el îl voi șterge din cartea mea.(RO)

Exod 32:34 De aceea acum du-te, condu poporul la [locul] despre care ți-am vorbit: iată, Îngerul meu va merge înaintea ta; totuși în ziua cercetării, voi pedepsi păcatul lor peste ei.(RO)

Exod 32:35 Și DOMNUL a lovit poporul cu plăgi, pentru că au făcut vițelul pe care Aaron l-a făcut.(RO)

Exod 33:1 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Pleacă [și] urcă de aici, tu și poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului, la țara pe care am jurat-o lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob, spunând: Seminței tale o voi da,(RO)

Exod 33:2 Și voi trimite un înger înaintea ta; și voi alunga pe canaanit, pe amorit, pe hitit și pe perizit, pe hivit și pe iebusit:(RO)

Exod 33:3 La o țară în care curge lapte și miere, căci nu mă voi urca în mijlocul tău ca nu cumva eu să te mistui pe cale, pentru că tu [ești] un popor îndărătnic.(RO)

Exod 33:4 Și după ce poporul a auzit aceste vești rele, au jelit; și nimeni nu a pus pe el podoabele sale.(RO)

Exod 33:5 Pentru că DOMNUL i-a spus lui Moise: Spune copiilor lui Israel: Voi [sunteți] un popor îndărătnic: dintr-odată mă voi urca în mijlocul tău și te voi mistui; de aceea acum scoate podoabele tale de pe tine, ca să știu ce să îți fac.(RO)

Exod 33:6 Și copiii lui Israel și-au scos podoabele lor la muntele Horeb.(RO)

Exod 33:7 ¶ Și Moise a luat tabernacolul și l-a ridicat în afara taberei, departe de tabără și l-a chemat Tabernacolul întâlnirii. Și s-a întâmplat [că] oricine căuta pe DOMNUL ieșea afară la tabernacolul întâlnirii, care [era] în afara taberei.(RO)

Exod 33:8 Și s-a întâmplat, după ce Moise a ieșit afară la tabernacol, [că] tot poporul s-a sculat și fiecare bărbat a stat în picioare la ușa cortului său și s-au uitat după Moise, până ce a intrat în tabernacol.(RO)

Exod 33:9 Și s-a întâmplat [că], pe când Moise a intrat în tabernacol, coloana de nor a coborât și a stat [la] ușa tabernacolului și [DOMNUL] a vorbit cu Moise.(RO)

Exod 33:10 Și tot poporul a văzut coloana de nor stând [la] ușa tabernacolului; și tot poporul s-a ridicat și s-a închinat, fiecare bărbat [în] ușa cortului său.(RO)

Exod 33:11 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise față în față, așa cum un bărbat vorbește prietenului său. Și el s-a întors din nou în tabără; dar servitorul său, Iosua, fiul lui Nun, un tânăr, nu s-a depărtat de tabernacol.(RO)

Exod 33:12 ¶ Și Moise a spus DOMNULUI: Vezi, îmi spui: Adu acest popor; și nu mă lași să știu pe cine vei trimite cu mine. Totuși ai spus: Te cunosc pe nume și de asemenea ai găsit har înaintea ochilor mei.(RO)

Exod 33:13 Și acum, te rog, dacă am găsit har înaintea ochilor tăi, arată-mi acum calea ta, ca să te cunosc, ca să găsesc har înaintea ochilor tăi; și ai în vedere că această națiune [este] poporul tău.(RO)

Exod 33:14 Și a spus: Prezența mea va merge [cu tine] și îți voi da odihnă.(RO)

Exod 33:15 Iar el i-a spus: Dacă prezența ta nu merge [cu mine], nu ne urca de aici.(RO)

Exod 33:16 Căci în ce va fi cunoscut aici că eu și poporul tău am găsit har înaintea ochilor tăi? Nu [este] în aceea că mergi cu noi? Astfel vom fi separați, eu și poporul tău, dintre toate popoarele care [sunt] pe fața pământului.(RO)

Exod 33:17 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Voi face și lucrul acesta pe care l-ai vorbit, pentru că ai găsit har înaintea ochilor mei și te cunosc pe nume.(RO)

Exod 33:18 Iar el a spus: Te implor, arată-mi gloria ta.(RO)

Exod 33:19 Iar el a spus: Voi face ca toată bunătatea mea să treacă pe dinaintea ta și voi vesti numele DOMNULUI înaintea ta; și voi avea har fața de cine voi avea har și voi arăta milă cui voi arăta milă.(RO)

Exod 33:20 Și a [mai] spus: Nu poți vedea fața mea, căci niciun om nu mă va vedea și [după aceea] să trăiască.(RO)

Exod 33:21 Și DOMNUL a spus: Iată, [este] un loc lângă mine și stai în picioare pe stâncă;(RO)

Exod 33:22 Și se va întâmpla, în timp ce gloria mea trece pe lângă [tine], că te voi pune într-o crăpătură a stâncii și te voi acoperi cu mâna mea în timp ce trec pe lângă [tine];(RO)

Exod 33:23 Și îmi voi retrage mâna și vei vedea părțile mele din spate, dar fața mea nu se va vedea.(RO)

Exod 34:1 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Taie-ți două table de piatră asemenea primelor și voi scrie pe [aceste] table cuvintele care au fost pe primele table, pe care le-ai spart.(RO)

Exod 34:2 Și fii gata mâine dimineață și urcă-te dimineață pe muntele Sinai și prezintă-te acolo mie pe vârful muntelui.(RO)

Exod 34:3 Și niciun bărbat să nu urce cu tine, să nu fie văzut niciun bărbat pe tot muntele; să nu pască nici turmele nici cirezile înaintea acelui munte.(RO)

Exod 34:4 Iar el a tăiat două table de piatră asemenea primelor; și Moise s-a sculat dis-de-dimineață și a urcat pe muntele Sinai, așa cum DOMNUL îi poruncise și a luat în mâna sa cele două table din piatră.(RO)

Exod 34:5 ¶ Și DOMNUL a coborât în nor și a stat cu el acolo și a vestit numele DOMNULUI.(RO)

Exod 34:6 Și DOMNUL a trecut pe dinaintea lui și a vestit: DOMNUL, DOMNUL Dumnezeu, milostiv și cu har, îndelung răbdător și abundent în bunătate și adevăr,(RO)

Exod 34:7 Păstrând milă pentru mii, iertând nelegiuire și fărădelege și păcat și în niciun fel nu va cruța [pe vinovat]; pedepsind nelegiuirea părinților peste copii și peste copiii copiilor, până la a treia și a patra [generație].(RO)

Exod 34:8 Și Moise s-a grăbit și și-a plecat capul spre pământ și s-a închinat.(RO)

Exod 34:9 Și a spus: Dacă acum am găsit har înaintea ochilor tăi, Doamne, lasă te rog, ca Domnul meu, să meargă printre noi, pentru că acesta [este] un popor îndărătnic; și iartă nelegiuirea noastră și păcatul nostru și ia-ne ca moștenirea ta.(RO)

Exod 34:10 ¶ Iar el a spus: Iată, fac un legământ: înaintea întregului tău popor voi face minuni, așa cum nu s-au mai făcut pe tot pământul, nici în vreo națiune; și tot poporul printre care tu [te afli] vor vedea lucrarea DOMNULUI; căci [este] un lucru înfricoșător pe care îl voi face cu tine.(RO)

Exod 34:11 Ține ceea ce îți poruncesc în această zi; iată, alung dinaintea ta pe amorit și pe canaanit și pe hitit și pe perizit și pe hivit și pe iebusit.(RO)

Exod 34:12 Ia seama la tine însuți, ca nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării în care mergi, ca nu cumva să fie o cursă în mijlocul tău;(RO)

Exod 34:13 Ci să distrugeți altarele lor, să spargeți idolii lor și să le tăiați dumbrăvile,(RO)

Exod 34:14 Pentru că nu te vei închina niciunui alt dumnezeu, pentru că DOMNUL, a cărui nume [este] Gelos, [este] un Dumnezeu gelos;(RO)

Exod 34:15 Nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării și ei să curvească după dumnezeii lor și să aducă sacrificiu dumnezeilor lor și [vreunul] să te cheme și să mănânci din sacrificiul lui;(RO)

Exod 34:16 Și să iei dintre fiicele lor pentru fiii tăi și fiicele lor să curvească după dumnezeii lor și să facă pe fiii tăi să curvească după dumnezeii lor.(RO)

Exod 34:17 Să nu îți faci dumnezei turnați.(RO)

Exod 34:18 ¶ Ține sărbătoarea azimelor. Mănâncă șapte zile azimă cum ți-am poruncit, în timpul lunii Abib, pentru că în luna Abib ai ieșit din Egipt.(RO)

Exod 34:19 Tot ce deschide pântecele [este] al meu; și fiecare întâi născut între vitele tale, [fie] bou sau oaie.(RO)

Exod 34:20 Dar să răscumperi pe întâiul născut al măgăriței cu un miel; și dacă nu [îl] răscumperi, atunci să îi frângi gâtul. Să răscumperi pe tot întâiul născut dintre fiii tăi. Și niciunul să nu se arate înaintea mea cu mâna goală.(RO)

Exod 34:21 Să lucrezi șase zile, dar să te odihnești în a șaptea zi; să te odihnești în timpul aratului și al secerișului.(RO)

Exod 34:22 Și să ții sărbătoarea săptămânilor, ale primelor roade ale secerișului grâului și sărbătoarea recoltei la sfârșitul anului.(RO)

Exod 34:23 De trei ori într-un an toți copiii tăi de parte bărbătească să se arate înaintea Domnului DUMNEZEU, Dumnezeul lui Israel.(RO)

Exod 34:24 Pentru că voi arunca afară națiunile dinaintea ta și voi lărgi hotarele tale; niciun om nu va dori țara ta, când te vei urca să te arăți înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău, de trei ori într-un an.(RO)

Exod 34:25 Să nu oferi sângele sacrificiului meu cu dospeală; nici să nu fie lăsat sacrificiul sărbătorii paștelui până dimineața.(RO)

Exod 34:26 Să aduci primul dintre primele roade ale pământului tău la casa DOMNULUI Dumnezeul tău. Să nu fierbi un ied în laptele mamei sale.(RO)

Exod 34:27 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Scrie-ți aceste cuvinte; căci după tonul acestor cuvinte am făcut un legământ cu tine și cu Israel.(RO)

Exod 34:28 ¶ Iar el a fost acolo cu DOMNUL patruzeci de zile și patruzeci de nopți; nici nu a mâncat pâine, nici nu a băut apă. Și el a scris pe table cuvintele legământului, cele zece porunci.(RO)

Exod 34:29 Și s-a întâmplat, când a coborât Moise de pe Muntele Sinai, și cele două table ale mărturiei [erau] în mâna lui Moise când a coborât de pe munte, că Moise nu știa că pielea feței sale strălucea cât timp a vorbit cu el.(RO)

Exod 34:30 Și când Aaron și toți copiii lui Israel au văzut pe Moise, iată, pielea feței sale strălucea; și s-au temut să se apropie de el.(RO)

Exod 34:31 Și Moise i-a chemat; și Aaron și toți conducătorii adunării s-au întors la el; și Moise a vorbit cu ei.(RO)

Exod 34:32 Și după aceea toți copiii lui Israel s-au apropiat, și le-a dat în poruncă tot ceea ce DOMNUL vorbise cu el în muntele Sinai.(RO)

Exod 34:33 Și [când] Moise a încetat să vorbească cu ei și-a pus un văl pe față.(RO)

Exod 34:34 Dar când Moise a intrat înaintea DOMNULUI ca să vorbească cu el, el a scos vălul, până când a ieșit. Și a ieșit și le-a spus copiilor lui Israel [ceea] ce i-a fost poruncit.(RO)

Exod 34:35 Și copiii lui Israel au văzut fața lui Moise, că pielea feței lui Moise strălucea; și Moise a pus vălul peste fața sa din nou, până când a intrat să vorbească cu el.(RO)

Exod 35:1 Și Moise a adunat toată adunarea copiilor lui Israel și le-a spus: Acestea [sunt] cuvintele pe care DOMNUL le-a poruncit, să le faceți.(RO)

Exod 35:2 Șase zile se va face lucrarea, dar ziua a șaptea vă va fi o zi sfântă, un sabat de odihnă DOMNULUI: oricine va face [vreo ]lucrare în ea va fi dat la moarte.(RO)

Exod 35:3 Să nu aprindeți foc în locuințele voastre în ziua de sabat.(RO)

Exod 35:4 Și Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel, spunând: Acesta este lucrul pe care Domnul l-a poruncit, spunând:(RO)

Exod 35:5 Luați dintre voi ofrandă DOMNULUI; oricine [are] inimă voitoare să aducă o ofrandă DOMNULUI: aur și argint și aramă,(RO)

Exod 35:6 Și albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire și [păr] de capre,(RO)

Exod 35:7 Și piei de berbeci vopsite roșu și piei de bursuc și lemn de salcâm,(RO)

Exod 35:8 Și untdelemn pentru lampă și mirodenii pentru untdelemnul pentru ungere și pentru tămâia dulce,(RO)

Exod 35:9 Și pietre de onix și pietre să fie montate pentru efod și pentru pieptar.(RO)

Exod 35:10 Și fiecare [om] înțelept în inimă dintre voi să vină și să facă tot ceea ce DOMNUL a poruncit:(RO)

Exod 35:11 Tabernacolul, cortul lui și acoperământul lui, copcile lui și scândurile lui, drugii lui, coloanele lui și soclurile lui,(RO)

Exod 35:12 Chivotul și drugii lui, cu șezământul milei și perdeaua acoperământului,(RO)

Exod 35:13 Masa și drugii ei și toate vasele ei și pâinile punerii înainte,(RO)

Exod 35:14 Sfeșnicul de asemenea pentru lumină și vasele lui și lămpile lui, cu untdelemnul pentru lumină.(RO)

Exod 35:15 Și altarul tămâiei și drugii lui și untdelemnul pentru ungere și tămâia dulce și perdeaua pentru ușă la intrarea în tabernacol,(RO)

Exod 35:16 Altarul ofrandei arse, cu grătarul de aramă, drugii lui și toate vasele lui, ligheanul și piciorul lui,(RO)

Exod 35:17 Perdelele curții, stâlpii ei și soclurile lor și perdeaua pentru ușa curții,(RO)

Exod 35:18 Țărușii tabernacolului și țărușii curții și frânghiile lor,(RO)

Exod 35:19 Hainele serviciului, pentru a face serviciul în [locul] sfânt, veșmintele sfinte pentru preotul Aaron și veșmintele fiilor săi, pentru a servi în serviciul de preot.(RO)

Exod 35:20 ¶ Și toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din prezența lui Moise.(RO)

Exod 35:21 Și a venit fiecare [om] a cărui inimă l-a stârnit și fiecare [om] al cărui duh l-a făcut voitor[ și] au adus ofranda DOMNULUI pentru lucrarea tabernacolului întâlnirii și pentru tot serviciul lui și pentru veșmintele sfinte.(RO)

Exod 35:22 Și au venit, deopotrivă bărbați și femei, atâția câți au fost cu inimă voitoare, [și] au adus brățări și cercei și inele și table, toate bijuterii din aur; și fiecare om care a oferit, [a oferit] o ofrandă de aur DOMNULUI.(RO)

Exod 35:23 Și toți la care s-a găsit albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire și [păr] de capre și piei roșii de berbeci și piei de bursuci, [le]-au adus.(RO)

Exod 35:24 Și fiecare [om] care a oferit o ofrandă din argint și aramă a adus ofranda DOMNULUI; și toți la care s-a găsit lemn de salcâm pentru orice lucrare a serviciului, [l]-au adus.(RO)

Exod 35:25 Și toate femeile care au fost înțelepte în inimă au tors cu mâinile lor și au adus ceea ce au tors, [deopotrivă] din albastru și din purpuriu [și] din stacojiu și din in subțire.(RO)

Exod 35:26 Și toate femeile ale căror inimi le-au stârnit la înțelepciune au tors [păr] de capre.(RO)

Exod 35:27 Și conducătorii au adus pietre de onix și pietre să fie montate pentru efod și pentru pieptar;(RO)

Exod 35:28 Și mirodenii și untdelemn pentru lumină și pentru untdelemnul pentru ungere și pentru tămâia dulce.(RO)

Exod 35:29 Copiii lui Israel au adus din bunăvoință o ofrandă DOMNULUI, fiecare bărbat și femeie, a cărui inimă i-a făcut voitori să aducă pentru toate felurile de lucrări, pe care DOMNUL le poruncise a fi făcute prin mâna lui Moise.(RO)

Exod 35:30 ¶ Și Moise le-a spus copiilor lui Israel: Vedeți, DOMNUL a chemat pe nume pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din tribul lui Iuda;(RO)

Exod 35:31 Și l-a umplut cu duhul lui Dumnezeu în înțelepciune, în înțelegere și în cunoaștere și în orice fel de meșteșug;(RO)

Exod 35:32 Și pentru a concepe lucruri iscusite, pentru a lucra în aur și în argint și în aramă,(RO)

Exod 35:33 Și în tăierea pietrelor, pentru a fi montate și în sculptarea lemnului, pentru a face orice fel de lucrare iscusită.(RO)

Exod 35:34 [Și] lui și lui Aholiab, fiul lui Ahisamac, din tribul lui Dan, le-a pus în inimă să [îi] învețe [pe alții].(RO)

Exod 35:35 I-a umplut cu înțelepciune a inimii, pentru a lucra tot felul de lucrări, ale gravorului și ale meșteșugarului iscusit și ale lucrătorului în broderie, în albastru și în purpuriu, în stacojiu și în in subțire și ale țesătorului, chiar al celor ce fac orice fel de lucrare și al celor ce concep o lucrare iscusită.(RO)

Exod 36:1 Atunci Bețaleel și Aholiab și fiecare bărbat înțelept în inimă, în care DOMNUL a pus înțelepciune și înțelegere ca să cunoască cum să lucreze orice fel de lucrare pentru serviciul sanctuarului, au lucrat conform cu tot ceea ce DOMNUL poruncise.(RO)

Exod 36:2 Și Moise a chemat pe Bețaleel și pe Aholiab și pe fiecare bărbat înțelept în inimă, în a cărui inimă DOMNUL pusese înțelepciune, pe fiecare a cărui inimă îl stârnise să vină la lucrare, ca să o facă;(RO)

Exod 36:3 Și au primit de la Moise toată ofranda, pe care copiii lui Israel au adus-o pentru lucrarea serviciului sanctuarului, pentru a-l face în [întregime]. Și încă îi mai aduceau ofrande de bunăvoie în fiecare dimineață.(RO)

Exod 36:4 Și toți bărbații înțelepți, care lucrau toată lucrarea sanctuarului, au venit fiecare bărbat de la lucrarea lui pe care o făceau;(RO)

Exod 36:5 Și i-au vorbit lui Moise, spunând: Poporul aduce [mult] mai mult decât [este] nevoie pentru serviciul lucrării, pe care DOMNUL a poruncit a o face.(RO)

Exod 36:6 Și Moise a dat poruncă și au făcut ca aceasta să fie proclamată prin toată tabăra, spunând: Nici bărbat, nici femeie să nu mai facă nicio lucrare pentru ofrandă pentru sanctuar. Astfel poporul a fost oprit să aducă.(RO)

Exod 36:7 Căci materialul lor era suficient pentru toată lucrarea, să o facă și [chiar] prea mult.(RO)

Exod 36:8 ¶ Și fiecare om înțelept în inimă printre cei ce lucrau lucrarea tabernacolului a făcut zece covoare [din] in subțire răsucit și albastru și purpuriu și stacojiu [cu] heruvimi, într-o lucrare iscusită i-a făcut.(RO)

Exod 36:9 Lungimea unui covor [era] douăzeci și opt de coți și lățimea unui covor patru coți; covoarele [erau] toate de aceeași măsură.(RO)

Exod 36:10 Și el a prins cele cinci covoare[,] unul de celălalt; și [celelalte] cinci covoare le-a prins unul de celălalt.(RO)

Exod 36:11 Și a făcut cheutori albastre la marginea unui covor, pe marginea împreunării; și tot așa a făcut pe marginea din capăt a [celuilalt] covor, în îmbinarea a doua.(RO)

Exod 36:12 Cincizeci de cheotori a făcut pe un covor și cincizeci de cheotori a făcut pe marginea covorului care [e]ra în îmbinarea a doua: cheotorile au ținut un [covor] de celălalt.(RO)

Exod 36:13 Și a făcut cincizeci de copci din aur și a prins covoarele unul de celălalt cu copcile; astfel a devenit un [singur] tabernacol.(RO)

Exod 36:14 ¶ Și a făcut covoare [din păr] de capre pentru acoperiș deasupra tabernacolului; a făcut unsprezece covoare.(RO)

Exod 36:15 Lungimea unui covor [era] de treizeci de coți și patru coți [era] lățimea unui covor; cele unsprezece covoare [erau] de o singură mărime.(RO)

Exod 36:16 Și a îmbinat cinci covoare între ele și șase covoare între ele.(RO)

Exod 36:17 Și a făcut cincizeci de cheotori pe marginea din capăt a covorului în îmbinare și cincizeci de cheotori a făcut pe marginea covorului care se îmbină cu al doilea.(RO)

Exod 36:18 Și a făcut cincizeci de copci [din] aramă pentru a îmbina acoperișul împreună, ca să fie unul [singur].(RO)

Exod 36:19 Și pentru acoperiș, a făcut un acoperământ [din] piei de berbeci vopsite roșu și un acoperământ [din] piei de bursuci deasupra.(RO)

Exod 36:20 Și a făcut, pentru tabernacol, scânduri [din] lemn de salcâm, stând în picioare.(RO)

Exod 36:21 Lungimea unei scânduri [era] de zece coți și lățimea unei scânduri de un cot și jumătate.(RO)

Exod 36:22 O scândură avea două cepuri, la distanță egală unul de celălalt; astfel a făcut pentru toate scândurile tabernacolului.(RO)

Exod 36:23 Și a făcut scânduri pentru tabernacol: douăzeci de scânduri pe partea de sud, spre sud;(RO)

Exod 36:24 Și patruzeci de socluri de argint a făcut sub cele douăzeci de scânduri: două socluri sub o scândură pentru cele două cepuri ale ei și două socluri sub altă scândură pentru cele două cepuri ale ei.(RO)

Exod 36:25 Și pentru cealaltă parte a tabernacolului, [care este] spre colțul de nord, a făcut douăzeci de scânduri,(RO)

Exod 36:26 Și cele patruzeci de socluri ale lor din argint: două socluri sub o scândură și două socluri sub altă scândură.(RO)

Exod 36:27 Și pentru părțile tabernacolului care sunt spre vest a făcut șase scânduri.(RO)

Exod 36:28 Și două scânduri a făcut pentru colțurile tabernacolului pe cele două părți.(RO)

Exod 36:29 Și au fost îmbinate între ele, dedesubt, și au fost îmbinate împreună la capul acesteia, într-un [singur] inel; astfel a făcut celor două [scânduri] în ambele colțuri.(RO)

Exod 36:30 Și [au fost] opt scânduri; și soclurile lor [au fost] șaisprezece socluri de argint, sub fiecare scândură, două socluri.(RO)

Exod 36:31 Și a făcut drugi de lemn de salcâm, cinci pentru scândurile uneia din părțile tabernacolului.(RO)

Exod 36:32 Și cinci drugi pentru scândurile celeilalte părți a tabernacolului și cinci drugi pentru scândurile tabernacolului pentru părțile spre vest.(RO)

Exod 36:33 Și a făcut drugul din mijloc să treacă prin scânduri de la un capăt la celălalt.(RO)

Exod 36:34 Și a placat scândurile cu aur și le-a făcut inelele [din] aur pentru [a fi] locuri pentru drugi și a placat drugii cu aur.(RO)

Exod 36:35 ¶ Și a făcut o perdea albastră și purpurie și stacojie și in subțire răsucit; [cu] heruvimi a făcut-o într-o lucrare iscusită.(RO)

Exod 36:36 Și i-a făcut patru piloni [din] [lemn] de salcâm și i-a placat cu aur; cârligele lor [erau] [din] aur; și a turnat pentru ei patru socluri din argint.(RO)

Exod 36:37 Și a făcut pentru ușa tabernacolului o perdea albastră și purpurie și stacojie și [din] in subțire răsucit, din lucrare brodată,(RO)

Exod 36:38 Și cei cinci stâlpi ale acestuia cu cârligele lor; și a placat capitelurile lor și vergelele lor cu aur; dar cele cinci socluri ale lor [erau] [de] aramă.(RO)

Exod 37:1 Și Bețaleel a făcut chivotul [din] lemn de salcâm; doi coți și jumătate era lungimea lui și un cot și jumătate lățimea lui și un cot și jumătate înălțimea lui;(RO)

Exod 37:2 Și l-a îmbrăcat cu aur pur pe dinăuntru și pe dinafară și i-a făcut o coroană de aur de jur împrejur.(RO)

Exod 37:3 Și i-a turnat patru inele de aur, cele patru colțuri ale lui: două inele pe una din părțile lui și două inele pe cealaltă parte a lui.(RO)

Exod 37:4 Și a făcut drugi [din] lemn de salcâm și i-a placat cu aur.(RO)

Exod 37:5 Și el a pus drugii în inele pe părțile laterale ale chivotului, ca să poarte chivotul.(RO)

Exod 37:6 Și a făcut șezământul milei [din] aur pur; doi coți și jumătate [era] lungimea lui și un cot și jumătate lățimea lui.(RO)

Exod 37:7 Și a făcut doi heruvimi [din] aur, i-a făcut [din aur] bătut dintr-o singură bucată, la cele două capete ale șezământului milei.(RO)

Exod 37:8 Un heruvim la un capăt de o parte și un alt heruvim la [un] capăt pe partea cealaltă; [ieșind] din șezământul milei a făcut heruvimii pe cele două capete ale lui.(RO)

Exod 37:9 Și heruvimii își întindeau aripile [lor] în sus [și] acopereau cu aripile lor șezământul milei, cu fețele lor [privind ]unul la altul; [chiar] spre șezământul milei erau fețele heruvimilor.(RO)

Exod 37:10 ¶ Și a făcut masa [din] lemn de salcâm; doi coți [era] lungimea ei și un cot lățimea ei și un cot și jumătate înălțimea ei;(RO)

Exod 37:11 Și a îmbrăcat-o cu aur pur și i-a făcut de jur împrejur o coroană de aur.(RO)

Exod 37:12 De asemenea i-a făcut o margine cât un lat de palmă de jur împrejur; și a făcut o coroană de aur pentru marginea ei de jur împrejur.(RO)

Exod 37:13 Și a turnat pentru ea patru inele de aur și a pus inelele în cele patru colțuri care [erau] la cele patru picioare ale ei.(RO)

Exod 37:14 Inelele erau în fața marginii [în] locurile pentru drugi pentru a purta masa.(RO)

Exod 37:15 Și a făcut drugii [din] lemn de salcâm și i-a placat cu aur, pentru a purta masa.(RO)

Exod 37:16 Și a făcut vasele care [erau] pe masă, farfuriile ei și lingurile ei și bolurile ei și capacele ei cu care să le acopere, [din] aur pur.(RO)

Exod 37:17 Și a făcut sfeșnicul [din] aur pur; a făcut sfeșnicul [dintr-o] lucrare [din aur] bătut; stâlpul lui și brațul lui, bolurile lui, nodurile lui și florile lui erau din aceeași [lucrare bătută].(RO)

Exod 37:18 Și șase brațe ieșeau din laturile lui: trei brațe ale sfeșnicului dintr-o parte a lui și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte a lui;(RO)

Exod 37:19 Trei cupe făcute asemenea migdalelor pe un braț, un nod și o floare; și trei boluri făcute asemenea migdalelor pe alt braț, un nod și o floare; astfel [să fie făcute] pe cele șase brațe ieșind din sfeșnic.(RO)

Exod 37:20 Și pe sfeșnic [erau] patru boluri făcute ca migdale, nodurile lui și florile lui;(RO)

Exod 37:21 Și un nod sub două brațe ale lui și un nod sub două brațe ale lui și un nod sub două brațe ale lui, conform celor șase brațe ieșind din acesta.(RO)

Exod 37:22 Nodurile lor și brațele lor erau la fel; toate acestea [erau] o singură lucrare bătută [din] aur pur.(RO)

Exod 37:23 Și a făcut cele șapte lămpi ale lui și mucările lui și cenușarele lui, [din] aur pur.(RO)

Exod 37:24 [Dintr-un] talant de aur pur l-a făcut cu toate vasele lui.(RO)

Exod 37:25 Și a făcut altarul pentru tămâie [din] lemn de salcâm; lungimea lui [era] un cot și lățimea lui un cot; [era] pătrat; și doi coți [era] înălțimea lui; coarnele lui erau din aceeași [bucată].(RO)

Exod 37:26 Și l-a îmbrăcat cu aur pur, [deopotrivă] vârful lui și laturile lui de jur împrejur și coarnele lui; de asemenea i-a făcut o coroană din aur de jur împrejur.(RO)

Exod 37:27 Și a făcut două inele din aur pentru acesta sub coroana lui, lângă cele două colțuri ale lui, pe cele două părți ale lui, să fie locuri pentru drugi pentru a-l purta cu totul.(RO)

Exod 37:28 Și a făcut drugii [din] lemn de salcâm și i-a placat cu aur.(RO)

Exod 37:29 Și a făcut untdelemnul sfânt pentru ungere și tămâia pură din mirodenii dulci, conform artei parfumierilor.(RO)

Exod 38:1 Și el a făcut altarul ofrandei arse [din] lemn de salcâm: cinci coți [era] lungimea lui și cinci coți lățimea lui; [era] pătrat; și trei coți înălțimea lui.(RO)

Exod 38:2 Și a făcut coarnele lui pe cele patru colțuri ale acestuia; coarnele lui erau din aceeași bucată și l-a placat cu aramă.(RO)

Exod 38:3 Și a făcut toate vasele altarului, căldările și lopețile și oalele [și] cârligele pentru carne și tăvile pentru cărbuni, toate vasele lui le-a făcut [din] aramă.(RO)

Exod 38:4 Și a făcut pentru altar un grătar din aramă în formă de rețea sub marginea de sus a lui în jos, până la mijlocul acestuia.(RO)

Exod 38:5 Și a turnat patru inele pentru cele patru capete ale grătarului din aramă, [ca să fie] locuri pentru drugi.(RO)

Exod 38:6 Și a făcut drugii [din] lemn de salcâm și i-a placat cu aramă.(RO)

Exod 38:7 Și a pus drugii în inele pe laturile altarului, pentru a-l purta cu totul; a făcut altarul gol pe dinăuntru [cu] scânduri.(RO)

Exod 38:8 Și a făcut ligheanul [din] aramă și piciorul lui [din] aramă, din oglinzile [femeilor] care se adunau [la] ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Exod 38:9 ¶ Și a făcut curtea: pe partea de sud spre sud, perdelele curții [erau din] in subțire răsucit, de o sută de coți;(RO)

Exod 38:10 Stâlpii lor [erau] douăzeci și soclurile lor de aramă, douăzeci; cârligele stâlpilor și vergelele lor [erau din] argint.(RO)

Exod 38:11 Și pentru partea de nord [perdelele erau] de o sută de coți, stâlpii lor [erau] douăzeci și soclurile lor din aramă, douăzeci; cârligele stâlpilor și vergelele lor [din] argint.(RO)

Exod 38:12 Și pentru partea de vest [erau] perdele de cincizeci de coți, stâlpii lor zece și soclurile lor zece; cârligele stâlpilor și vergelele lor [din] argint.(RO)

Exod 38:13 Și pentru partea de est spre est, cincizeci de coți.(RO)

Exod 38:14 Perdelele uneia din părțile [porții erau] de cincisprezece coți; stâlpii lor, trei, și soclurile lor, trei.(RO)

Exod 38:15 Și pentru cealaltă parte a porții curții, de o parte și de alta, [erau] perdele de cincisprezece coți; stâlpii lor, trei și soclurile lor, trei.(RO)

Exod 38:16 Toate perdelele curții de jur împrejur [erau] din in subțire răsucit.(RO)

Exod 38:17 Și soclurile pentru stâlpi [erau din] aramă; cârligele stâlpilor și vergelele lor [din] argint; și placarea capitelurilor lor [era din] argint; și toți stâlpii curții [erau] înfășurați cu argint.(RO)

Exod 38:18 Și perdeaua pentru poarta curții [era] lucrare brodată, [din] albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire răsucit; și douăzeci de coți [era] lungimea și înălțimea ca și lățimea [era] de cinci coți, corespunzând perdelelor curții.(RO)

Exod 38:19 Și stâlpii lor [erau] patru și soclurile lor [din] aramă, patru; cârligele lor [din] argint și placarea capitelurilor lor și vergelele lor, [din] argint.(RO)

Exod 38:20 Și țărușii tabernacolului și ai curții de jur împrejur [erau] [din] aramă.(RO)

Exod 38:21 ¶ Aceasta este socoteala tabernacolului, a tabernacolului mărturiei, așa cum a fost socotită, conform poruncii lui Moise, [pentru] serviciul leviților, prin mâna lui Itamar, fiul lui Aaron preotul.(RO)

Exod 38:22 Și Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din tribul lui Iuda, a făcut tot ceea ce DOMNUL a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 38:23 Și cu el [a fost] Aholiab, fiul lui Ahisama, din tribul lui Dan, un gravor, un meșteșugar iscusit și un lucrător cu broderie în albastru și în purpuriu și în stacojiu și in subțire.(RO)

Exod 38:24 Tot aurul care a fost folosit pentru lucrare în toată lucrarea [locului] sfânt, chiar aurul ofrandei, a fost de douăzeci și nouă de talanți și șapte sute și treizeci de șekeli, după șekelul sanctuarului.(RO)

Exod 38:25 Și argintul de la cei ce au fost numărați din adunare [a fost] de o sută de talanți și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de șekeli, după șekelul sanctuarului;(RO)

Exod 38:26 O beka pentru fiecare bărbat, [adică] o jumătate de șekel, după șekelul sanctuarului, pentru fiecare [bărbat] care a mers să fie numărat, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, pentru șase sute trei mii cinci sute cincizeci [de bărbați].(RO)

Exod 38:27 Și din cei o sută de talanți de argint au fost turnate soclurile sanctuarului și soclurile perdelei; o sută de socluri din o sută de talanți, un talant pentru un soclu.(RO)

Exod 38:28 Și din o mie șapte sute șaptezeci și cinci de șekeli el a făcut cârlige pentru stâlpi și a placat capitelurile lor și le-a înfășurat.(RO)

Exod 38:29 Și arama ofrandei [era] de șaptezeci de talanți și două mii patru sute de șekeli.(RO)

Exod 38:30 Și cu aceasta a făcut soclurile ușii tabernacolului întâlnirii și altarul de aramă și grătarul de aramă pentru acesta și toate vasele altarului,(RO)

Exod 38:31 Și soclurile curții de jur împrejur și soclurile porții curții și toți țărușii tabernacolului și toți țărușii curții de jur împrejur.(RO)

Exod 39:1 Și din albastru și purpuriu și stacojiu, au făcut haine pentru serviciu, pentru a face serviciul în [locul] sfânt și au făcut sfintele veșminte pentru Aaron, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 39:2 Iar el a făcut efodul [din] aur, [din] albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire răsucit.(RO)

Exod 39:3 Și au bătut aurul în plăci subțiri și l-au tăiat [în] sârme subțiri, pentru a-[l] lucra în albastru și în purpuriu și în stacojiu și în in subțire răsucit, [cu] lucrare iscusită.(RO)

Exod 39:4 Ei au făcut umerarii pentru acesta, ca să [îl] îmbine; prin cele două margini a fost acesta îmbinat.(RO)

Exod 39:5 Și brâul [făcut] cu iscusință al efodului său, care [era] peste acesta, [era] din aceeași bucată, conform lucrării acestuia, [din] aur, [din] albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire răsucit; așa cum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 39:6 Și au lucrat pietre de onix montate în broșe din aur, gravate precum sigiliile sunt gravate, cu numele copiilor lui Israel.(RO)

Exod 39:7 Și le-a pus pe umerii efodului, [ca să fie] pietre pentru amintire copiilor lui Israel, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 39:8 Și a făcut pieptarul [din] lucrare iscusită, asemenea lucrării efodului, [din] aur, [din] albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire răsucit.(RO)

Exod 39:9 Era pătrat; au făcut pieptarul dublu: o palmă [era] lungimea lui și o palmă lățimea lui, dublu.(RO)

Exod 39:10 Și au montat în acesta patru rânduri de pietre; [primul] rând [a fost] un sardiu, un topaz și un rubin, acesta [a fost] primul rând.(RO)

Exod 39:11 Și al doilea rând, un smarald, un safir și un diamant.(RO)

Exod 39:12 Și al treilea rând, un hiacint, o agată și un ametist.(RO)

Exod 39:13 Și al patrulea rând, un beril, un onix și un jasp, [ele au fost] montate în broșe de aur în monturile lor.(RO)

Exod 39:14 Și pietrele [erau] conform cu numele copiilor lui Israel, douăsprezece, conform cu numele lor, [asemenea] gravurii unui sigiliu, fiecare cu numele lui, conform celor douăsprezece triburi.(RO)

Exod 39:15 Și au făcut peste pieptar lanțuri la margini, [din] lucrare împletită [din] aur pur.(RO)

Exod 39:16 Și au făcut două broșe [din] aur și două inele din aur; și au pus cele două inele în cele două capete ale pieptarului.(RO)

Exod 39:17 Și au pus cele două lanțuri împletite din aur în cele două inele la capetele pieptarului.(RO)

Exod 39:18 Și cele două capete ale celor două lanțuri împletite ei le-au fixat în cele două broșe și le-au pus pe umerarii efodului, înaintea acestuia.(RO)

Exod 39:19 Și au făcut două inele din aur și [le-]au pus la cele două capete ale pieptarului, pe marginea acestuia, care [era] pe partea efodului înăuntru.(RO)

Exod 39:20 Și au făcut [alte] două inele din aur și le-au pus în cele două părți ale efodului pe dedesubt, spre partea dinainte a acestuia, înaintea [celeilalte] îmbinări a lui, deasupra brâului [făcut] cu iscusință al efodului.(RO)

Exod 39:21 Și au legat pieptarul prin inelele sale la inelele efodului cu un șnur albastru, ca să fie deasupra brâului [făcut] cu iscusință al efodului și ca pieptarul să nu fie desprins de efod, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 39:22 Și el a făcut roba efodului [din] lucrare țesută, toată albastră.(RO)

Exod 39:23 Și [avea] o gaură în mijlocul robei, ca gaura unei tunici de zale, [cu] o bordură de jur împrejurul găurii, ca să nu se sfâșie.(RO)

Exod 39:24 Și au făcut pe marginile robei rodii albastre și [din] purpuriu și stacojiu [și in ]răsucit.(RO)

Exod 39:25 Și au făcut clopoței [din] aur pur și au pus clopoțeii între rodii pe marginea robei, de jur împrejur între rodii;(RO)

Exod 39:26 Un clopoțel și o rodie, un clopoțel și o rodie, de jur împrejurul tivului robei pentru a servi, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 39:27 Și au făcut tunici [din] in subțire [din] lucrare țesută pentru Aaron și pentru fiii lui,(RO)

Exod 39:28 Și o mitră [din] in subțire și bonete frumoase [din] in subțire și pantaloni [din] in subțire răsucit,(RO)

Exod 39:29 Și un brâu [din] in subțire răsucit și albastru și purpuriu și stacojiu, [din] lucrare brodată, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 39:30 Și au făcut placa sfintei coroane [din] aur pur și au scris pe ea o inscripție, asemenea gravurilor unui sigiliu: SFINȚENIE DOMNULUI.(RO)

Exod 39:31 Și au prins de aceasta un șnur albastru, ca să [o] fixeze sus peste mitră, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 39:32 ¶ Astfel a fost terminată toată lucrarea tabernacolului cortului întâlnirii; și copiii lui Israel au făcut conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit lui Moise, astfel au făcut ei.(RO)

Exod 39:33 Și au adus tabernacolul la Moise, cortul și toată mobila lui, copcile lui, scândurile lui, drugii lui și stâlpii lui și soclurile lui,(RO)

Exod 39:34 Și acoperământul din piei roșii de berbeci și acoperământul din piei de bursuci și perdeaua acoperământului,(RO)

Exod 39:35 Chivotul mărturiei și drugii lui și șezământul milei,(RO)

Exod 39:36 Masa și toate vasele ei și pâinile punerii înainte,(RO)

Exod 39:37 Sfeșnicul pur, cu lămpile lui,[ cu] lămpile pentru a fi puse în ordine și toate vasele lui și untdelemnul pentru lumină,(RO)

Exod 39:38 Și altarul din aur și untdelemnul pentru ungere și tămâia dulce și perdeaua pentru ușa tabernacolului,(RO)

Exod 39:39 Și altarul din aramă și grătarul lui din aramă și drugii lui și toate vasele lui, ligheanul și piciorul lui,(RO)

Exod 39:40 Perdelele curții, stâlpii ei și soclurile ei și perdeaua pentru poarta curții, frânghiile ei și țărușii ei și toate vasele serviciului tabernacolului, pentru cortul întâlnirii,(RO)

Exod 39:41 Hainele serviciului pentru a face serviciu în [locul] sfânt și sfintele veșminte pentru preotul Aaron și veșmintele fiilor săi, pentru a servi în serviciul de preot.(RO)

Exod 39:42 Conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit lui Moise, așa au făcut copiii lui Israel toată lucrarea.(RO)

Exod 39:43 Și Moise a privit la toată lucrarea și, iată, ei au făcut-o precum DOMNUL a poruncit, chiar așa au făcut-o; și Moise i-a binecuvântat.(RO)

Exod 40:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Exod 40:2 În prima zi a primei luni ridică tabernacolul cortului întâlnirii.(RO)

Exod 40:3 Și pune înăuntru chivotul mărturiei și acoperă chivotul cu perdeaua.(RO)

Exod 40:4 Și adu înăuntru masa și așază în ordine lucrurile care trebuie să fie așezate în ordine pe ea; și adu înăuntru sfeșnicul și aprinde-i lămpile.(RO)

Exod 40:5 Și așază altarul din aur pentru tămâie înaintea chivotului mărturiei și pune perdeaua ușii tabernacolului.(RO)

Exod 40:6 Și așază altarul ofrandei arse înaintea ușii tabernacolului cortului întâlnirii.(RO)

Exod 40:7 Și așază ligheanul între cortul întâlnirii și altar și pune apă în el.(RO)

Exod 40:8 Și pune curtea de jur împrejur și atârnă perdeaua la poarta curții.(RO)

Exod 40:9 Și ia untdelemnul pentru ungere și unge tabernacolul și tot ce [este] în el și sfințește[-l] și toate vasele lui; și va fi sfânt.(RO)

Exod 40:10 Și unge altarul ofrandei arse și toate vasele lui și sfințește altarul; și va fi un altar preasfânt.(RO)

Exod 40:11 Și unge ligheanul și piciorul său și sfințește[-]l.(RO)

Exod 40:12 Și adu pe Aaron și pe fiii săi la ușa tabernacolului întâlnirii și spală[-]i cu apă.(RO)

Exod 40:13 Și pune sfintele veșminte peste Aaron și unge-l și sfințește[-]l, ca el să îmi servească în serviciul de preot.(RO)

Exod 40:14 Și adu pe fiii săi și îmbracă-i cu haine;(RO)

Exod 40:15 Și unge-i, precum ai uns pe tatăl lor, ca ei să îmi servească în serviciul de preot, pentru că ungerea lor va fi cu adevărat o preoție veșnică prin toate generațiile.(RO)

Exod 40:16 ¶ Astfel a făcut Moise, conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit, așa a făcut el.(RO)

Exod 40:17 Și s-a întâmplat, în prima lună, în al doilea an, în prima [zi] a lunii, [că] tabernacolul a fost înălțat.(RO)

Exod 40:18 Și Moise a ridicat tabernacolul și a fixat soclurile acestuia și a așezat scândurile lui și i-a pus drugii și i-a înălțat stâlpii.(RO)

Exod 40:19 Și a întins cortul peste tabernacol și a pus acoperământul cortului deasupra acestuia, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 40:20 Și a luat și a pus mărturia în chivot și a pus drugii la chivot și a pus șezământul milei deasupra, peste chivot.(RO)

Exod 40:21 Și a adus chivotul în tabernacol și a pus perdeaua acoperământului și a acoperit chivotul mărturiei, precum DOMNUL a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 40:22 Și a pus masa în cortul întâlnirii, pe partea tabernacolului spre nord, dincoace de perdea.(RO)

Exod 40:23 Și a pus pâinea prezentării în ordine pe aceasta înaintea DOMNULUI, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 40:24 Și a pus sfeșnicul în cortul întâlnirii, lângă masă, pe partea tabernacolului spre sud.(RO)

Exod 40:25 Și a aprins lămpile înaintea DOMNULUI, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 40:26 Și a pus altarul din aur în cortul întâlnirii înaintea perdelei;(RO)

Exod 40:27 Și a ars tămâie dulce pe acesta, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 40:28 Și a pus perdeaua [la] ușa tabernacolului.(RO)

Exod 40:29 Și a pus altarul ofrandei arse [la] ușa tabernacolului cortului întâlnirii și a oferit pe acesta ofranda arsă și darul de mâncare, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 40:30 Și a așezat ligheanul între cortul întâlnirii și altar și a pus apă acolo pentru spălare.(RO)

Exod 40:31 Și Moise și Aaron și fiii săi și-au spălat mâinile și picioarele acolo;(RO)

Exod 40:32 Când au intrat în cortul întâlnirii și când s-au apropiat de altar, s-au spălat, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Exod 40:33 Și a înălțat curtea de jur împrejurul tabernacolului și altarului și a atârnat perdeaua porții curții. Astfel Moise a terminat lucrarea.(RO)

Exod 40:34 ¶ Atunci un nor a acoperit cortul întâlnirii și gloria DOMNULUI a umplut tabernacolul.(RO)

Exod 40:35 Și Moise nu a fost în stare să intre în cortul întâlnirii, deoarece norul a rămas peste el și gloria DOMNULUI a umplut tabernacolul.(RO)

Exod 40:36 Și după ce norul s-a ridicat de pe tabernacol, copiii lui Israel au mers înainte în toate călătoriile lor;(RO)

Exod 40:37 Dar dacă norul nu s-a ridicat, nu au călătorit până în ziua în care acesta s-a ridicat.(RO)

Exod 40:38 Căci norul DOMNULUI [era] peste tabernacol în timpul zilei și foc era peste el în timpul nopții, înaintea ochilor întregii case a lui Israel, prin toate călătoriile lor.(RO)

Levitic 1:1 ¶ Și DOMNUL l-a chemat pe Moise și i-a vorbit din tabernacolul întâlnirii, spunând:(RO)

Levitic 1:2 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Dacă cineva dintre voi aduce un dar DOMNULUI, să aduceți darul vostru dintre vite, din cireadă și din turmă.(RO)

Levitic 1:3 ¶ Dacă darul lui [este] un sacrificiu ars din cireadă, să aducă o parte bărbătească, fără cusur; să îl aducă după buna sa voie la ușa tabernacolului întâlnirii înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 1:4 Și să își pună mâna pe capul ofrandei arse; și îi va fi primită să facă ispășire pentru el.(RO)

Levitic 1:5 Și să înjunghie taurul înaintea DOMNULUI; și preoții, fiii lui Aaron, să aducă sângele și să stropească sângele de jur împrejur pe altarul care [este lângă] ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Levitic 1:6 Și să jupoaie ofranda arsă și să o taie în bucățile ei.(RO)

Levitic 1:7 Și fiii preotului Aaron să pună foc peste altar și să pună lemnele în ordine pe foc;(RO)

Levitic 1:8 Și preoții, fiii lui Aaron, să pună bucățile, capul și grăsimea în ordine peste lemnele care sunt pe focul de pe altar;(RO)

Levitic 1:9 Dar măruntaiele lui și picioarele lui să le spele în apă; și preotul să ardă totul pe altar, [pentru a fi] un sacrificiu ars, ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Levitic 1:10 ¶ Și dacă darul lui [este] din turme, [adică] dintre oi, sau dintre capre, pentru un sacrificiu ars, să aducă o parte bărbătească, fără cusur.(RO)

Levitic 1:11 Și să îl înjunghie pe partea altarului dinspre nord înaintea DOMNULUI; și preoții, fiii lui Aaron, să stropească sângele lui pe altar de jur împrejur.(RO)

Levitic 1:12 Și să îl taie în bucățile lui cu capul lui și grăsimea lui; și preotul să le pună în ordine pe lemne, în focul de pe altar;(RO)

Levitic 1:13 Dar să spele măruntaiele și picioarele cu apă și preotul să le aducă pe toate și să [le] ardă pe altar; [este] un sacrificiu ars, ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Levitic 1:14 Și dacă sacrificiul ars pentru darul său DOMNULUI [este] dintre păsări, atunci să aducă darul său dintre turturele, sau dintre porumbei tineri.(RO)

Levitic 1:15 Și preotul să îl aducă la altar și să îi smulgă capul și să [îl] ardă pe altar; și sângele lui să fie stors la marginea altarului;(RO)

Levitic 1:16 Și să îi smulgă gușa cu penele ei și să o arunce lângă altar în partea de est, lângă locul cenușii;(RO)

Levitic 1:17 Și să despice [pasărea] cu aripile ei, [dar] să nu o împartă în două; și preotul să o ardă pe altar, peste lemnele care [sunt] în foc; [este] un sacrificiu ars, ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Levitic 2:1 Și când va aduce cineva un dar de mâncare DOMNULUI, darul lui să fie [din] floarea făinii; și să toarne untdelemn pe el și să pună tămâie pe el;(RO)

Levitic 2:2 Și să îl aducă fiilor lui Aaron, preoții, și să ia din el, din făină, o mână a sa plină și din untdelemnul lui, cu toată tămâia lui; și preotul să ardă amintirea lui pe altar, [să fie] ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI;(RO)

Levitic 2:3 Și rămășița din darul de mâncare [să fie] a lui Aaron și a fiilor săi; [este] un lucru preasfânt al darurilor DOMNULUI, făcute prin foc.(RO)

Levitic 2:4 Și dacă aduci ca dar, un dar de mâncare copt în cuptor, [să fie] [din] turte nedospite din floarea făinii amestecată cu untdelemn, sau biscuiți nedospiți unși cu untdelemn.(RO)

Levitic 2:5 Și dacă darul tău [este] un dar de mâncare [copt] într-o tavă, să fie [din] floarea făinii nedospită, amestecată cu untdelemn.(RO)

Levitic 2:6 Să îl împarți în bucăți și să torni untdelemn peste el, [este] un dar de mâncare.(RO)

Levitic 2:7 Și dacă darul tău [este] un dar de mâncare [copt] în tigaie, să fie făcut [din] floarea făinii amestecată cu untdelemn.(RO)

Levitic 2:8 Și să aduci DOMNULUI darul de mâncare ce este făcut din aceste lucruri; și când acesta este prezentat preotului, el să îl aducă la altar.(RO)

Levitic 2:9 Și preotul să ia din darul de mâncare o amintire din acesta și să [îl] ardă pe altar, [este] ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Levitic 2:10 Și ce rămâne din darul de mâncare [să fie] a lui Aaron și a fiilor săi; [este] un lucru preasfânt al ofrandelor DOMNULUI făcute prin foc.(RO)

Levitic 2:11 ¶ Niciun dar de mâncare, pe care îl aduceți DOMNULUI, să nu fie făcut cu dospeală, [pentru aceasta] să nu ardeți nimic dospit, nici ceva cu miere, în niciuna din ofrandele DOMNULUI făcute prin foc.(RO)

Levitic 2:12 Cât despre ofranda primelor roade, să le aduceți DOMNULUI, dar să nu fie arse pe altar pentru o aromă dulce.(RO)

Levitic 2:13 Și fiecare dar al darului tău de mâncare să îl sărezi cu sare; și să nu permiți sării legământului Dumnezeului tău să lipsească din darul tău de mâncare; cu toate darurile tale să oferi sare.(RO)

Levitic 2:14 Și dacă aduci DOMNULUI un dar de mâncare din primele tale roade, să oferi spice verzi de grâne uscate în foc pentru darul de mâncare din primele roade, sau grăunțe din spice pisate și coapte.(RO)

Levitic 2:15 Și să pui untdelemn pe el și să pui tămâie pe el, [este] un dar de mâncare.(RO)

Levitic 2:16 Și preotul să ardă amintirea acesteia, [parte] din grăunțele pisate ale acestuia, și [parte] din untdelemnul acestuia, cu toată tămâia lui; [este] ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.(RO)

Levitic 3:1 Și dacă darul său este un sacrificiu al ofrandei de pace, dacă [îl] aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să îl aducă, fără cusur, înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 3:2 Și să își pună mâna sa pe capul darului său și să îl înjunghie [la] ușa tabernacolului întâlnirii; și preoții, fiii lui Aaron să stropească sângele pe altar de jur împrejur.(RO)

Levitic 3:3 Și să aducă din sacrificiul ofrandei de pace, ofrandă făcută prin foc DOMNULUI; grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care [este] pe măruntaie,(RO)

Levitic 3:4 Și cei doi rinichi și grăsimea care [este] pe ei, care [este] pe coapse și lobul de pe ficat cu rinichii, să le scoată.(RO)

Levitic 3:5 Și fiii lui Aaron să le ardă pe altar pe sacrificiul ars, pe lemnele de pe foc; [este] ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Levitic 3:6 ¶ Și dacă darul lui, ca un sacrificiu al ofrandei de pace pentru DOMNUL, [este] din turmă, parte bărbătească sau parte femeiască, să îl aducă, fără cusur.(RO)

Levitic 3:7 Dacă aduce un miel, ca ofrandă a sa, atunci să îl aducă înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 3:8 Și să își pună mâna pe capul darului său și să îl înjunghie înaintea tabernacolului întâlnirii; și fiii lui Aaron să stropească sângele lui pe altar, de jur împrejur.(RO)

Levitic 3:9 Și să aducă din sacrificiul ofrandei de pace, ofrandă făcută prin foc pentru DOMNUL; grăsimea acestuia [și] întreaga noadă, să o scoată de pe osul spinării; și grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care [este] pe măruntaie,(RO)

Levitic 3:10 Și cei doi rinichi și grăsimea care [este] pe ei, care [este] pe coapse și lobul de pe ficat cu rinichii, să le scoată.(RO)

Levitic 3:11 Și preotul să le ardă pe altar, [aceasta este] mâncarea din ofranda făcută prin foc DOMNULUI.(RO)

Levitic 3:12 Și dacă darul său [este] o capră, atunci să o aducă înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 3:13 Și să își pună mâna pe capul ei și să o înjunghie înaintea tabernacolului întâlnirii; și fiii lui Aaron să stropească sângele ei pe altar, de jur împrejur.(RO)

Levitic 3:14 Și să aducă darul său din aceasta, ofrandă făcută prin foc DOMNULUI; grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care [este] pe măruntaie,(RO)

Levitic 3:15 Și cei doi rinichi și grăsimea care [este] pe ei, care [este] pe coapse și lobul de pe ficat cu rinichii, să le scoată.(RO)

Levitic 3:16 Și preotul să le ardă pe altar; [aceasta este] mâncarea din ofranda făcută prin foc, de o aromă dulce, toată grăsimea [este] a DOMNULUI.(RO)

Levitic 3:17 [Acesta să fie] un statut continuu pentru generațiile voastre, prin toate locuințele voastre: Să nu mâncați nici grăsime nici sânge.(RO)

Levitic 4:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 4:2 Vorbește copiilor lui Israel, zicând: Dacă un suflet va păcătui din ignoranță împotriva oricăreia dintre poruncile DOMNULUI, [referitor la lucruri] care nu trebuiesc făcute, și va lucra împotriva oricăreia dintre ele;(RO)

Levitic 4:3 Dacă preotul, care este uns păcătuiește conform cu păcatul poporului, atunci el să aducă DOMNULUI pentru păcatul său, pe care l-a păcătuit, un taur tânăr, fără cusur, DOMNULUI, ca ofrandă pentru păcat.(RO)

Levitic 4:4 Și să aducă taurul la ușa tabernacolului întâlnirii înaintea DOMNULUI; și să își pună mâna pe capul taurului și să înjunghie taurul înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 4:5 Și preotul, care este uns, să ia din sângele taurului și să îl aducă la tabernacolul întâlnirii;(RO)

Levitic 4:6 Și preotul să își înmoaie degetul în sânge și să stropească din sângele [taurului ]de șapte ori înaintea DOMNULUI, înaintea perdelei sanctuarului.(RO)

Levitic 4:7 Și preotul să pună[ din] sânge, înaintea DOMNULUI, pe coarnele altarului de tămâie dulce, care [este] în tabernacolul întâlnirii; și să toarne tot sângele taurului al ofrandei arse la baza altarului, care [este] [la] ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Levitic 4:8 Și să scoată din el toată grăsimea taurului pentru ofranda pentru păcat; grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care [este] pe măruntaie.(RO)

Levitic 4:9 Și cei doi rinichi și grăsimea care [este] pe ei, care [este] pe coapse și lobul de pe ficat cu rinichii, pe acestea să le scoată,(RO)

Levitic 4:10 Precum a fost scoasă din taurul sacrificiului ofrandei de pace; și preotul să le ardă pe altarul ofrandei arse.(RO)

Levitic 4:11 Și pielea taurului și toată carnea lui, cu capul lui și cu picioarele lui și măruntaiele lui și balega lui,(RO)

Levitic 4:12 Chiar întregul taur să-l ducă în afara taberei la un loc curat, unde este turnată cenușa, și să îl ardă cu foc, pe lemne; să fie ars acolo unde este turnată cenușa.(RO)

Levitic 4:13 ¶ Și dacă întreaga adunare a lui Israel păcătuiește din ignoranță și lucrul este ascuns de ochii adunării și ei au făcut [ceva împotriva] oricăreia dintre poruncile DOMNULUI, [referitor la lucruri] care nu trebuiesc făcute, și sunt vinovați,(RO)

Levitic 4:14 Când păcatul, pe care l-au păcătuit este cunoscut, adunarea să aducă un taur tânăr pentru păcat și să îl aducă înaintea tabernacolului întâlnirii.(RO)

Levitic 4:15 Și bătrânii adunării să își pună mâinile pe capul taurului înaintea DOMNULUI și taurul să fie înjunghiat înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 4:16 Și preotul, care este uns, să aducă din sângele taurului la tabernacolul întâlnirii;(RO)

Levitic 4:17 Și preotul să își înmoaie degetul [în] sânge și să [îl ]stropească de șapte ori înaintea DOMNULUI, înaintea perdelei.(RO)

Levitic 4:18 Și să pună [câtva] din sânge pe coarnele altarului, care este înaintea DOMNULUI, care este în tabernacolul întâlnirii, și să toarne tot sângele la baza altarului pentru ofrandele arse, care [este] la ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Levitic 4:19 Și să îi scoată toată grăsimea și să [o] ardă pe altar.(RO)

Levitic 4:20 Și să facă cu taurul precum a făcut cu taurul pentru ofrandă pentru păcat, astfel să facă el cu acesta și preotul să facă ispășire pentru ei, și acesta să le fie iertat.(RO)

Levitic 4:21 Și el să care taurul în afara taberei și să îl ardă precum l-a ars pe primul taur, aceasta [este] ofrandă pentru păcat, pentru adunare.(RO)

Levitic 4:22 ¶ Când un conducător a păcătuit și a făcut [ceva] din ignoranță [împotriva] oricăreia dintre poruncile DOMNULUI Dumnezeul său, [referitor la lucruri] care nu trebuiesc făcute, și este vinovat,(RO)

Levitic 4:23 Sau dacă păcatul său, în care a păcătuit, ajunge la cunoașterea sa, el să-și aducă darul, un ied dintre capre, o parte bărbătească, fără cusur;(RO)

Levitic 4:24 Și să își pună mâna pe capul țapului și să îl înjunghie în locul unde ei înjunghie ofranda arsă, înaintea DOMNULUI, aceasta [este] ofrandă pentru păcat.(RO)

Levitic 4:25 Și preotul să ia din sângele ofrandei pentru păcat, cu degetul său, și să [îl] pună pe coarnele altarului ofrandei arse și să toarne sângele lui la baza altarului pentru ofranda arsă.(RO)

Levitic 4:26 Și să îi ardă toată grăsimea pe altar, precum grăsimea sacrificiului ofrandelor de pace; și preotul să facă ispășire pentru el, referitor la păcatul lui, și acesta îi va fi iertat.(RO)

Levitic 4:27 ¶ Și dacă oricine dintre oamenii de rând păcătuiește din ignoranță, făcând [ceva] [împotriva] oricăreia dintre poruncile DOMNULUI, [referitor] [la lucruri] care nu trebuiesc făcute, și este vinovat,(RO)

Levitic 4:28 Sau dacă păcatul său, pe care l-a păcătuit ajunge la cunoașterea sa, atunci să își aducă darul: un ied dintre capre, parte femeiască fără cusur, pentru păcatul său pe care l-a păcătuit.(RO)

Levitic 4:29 Și să își pună mâna pe capul ofrandei pentru păcat și să înjunghie ofranda pentru păcat în locul [unde se face] ofranda arsă.(RO)

Levitic 4:30 Și preotul să ia din sângele ei cu degetul său și să [îl] pună pe coarnele altarului al ofrandei arse și să toarne tot sângele ei la baza altarului.(RO)

Levitic 4:31 Și să scoată toată grăsimea acesteia, precum este scoasă grăsimea de la sacrificiul ofrandelor de pace; și preotul să [o] ardă pe altar pentru o aromă dulce DOMNULUI; și preotul să facă ispășire pentru el și acesta să îi fie iertat.(RO)

Levitic 4:32 Și dacă el aduce un miel ca ofrandă pentru păcat, el să aducă o parte femeiască fără cusur.(RO)

Levitic 4:33 Și să își pună mâna pe capul ofrandei pentru păcat și să o înjunghie ca ofrandă pentru păcat în locul unde ei înjunghie ofranda arsă.(RO)

Levitic 4:34 Și preotul să ia din sângele ofrandei pentru păcat cu degetul său și să [îl] pună pe coarnele altarului pentru ofranda arsă și să toarne tot sângele ei la baza altarului;(RO)

Levitic 4:35 Și să scoată toată grăsimea ei, precum este scoasă grăsimea mielului de la sacrificiul ofrandelor de pace; și preotul să le ardă pe altar, conform ofrandelor făcute prin foc DOMNULUI; și preotul să facă ispășire pentru păcatul lui pe care l-a făcut și acesta îi va fi iertat.(RO)

Levitic 5:1 Și dacă un suflet păcătuiește și aude vocea jurământului și [este] martor, fie că a văzut, fie că a cunoscut [aceasta], dacă el nu rostește aceasta, atunci el să poarte nelegiuirea sa.(RO)

Levitic 5:2 Sau dacă un suflet atinge vreun lucru necurat, fie trupul mort al unei fiare necurate, fie trupul mort al unei vite necurate, fie trupul mort al vreunei târâtoare necurate și [dacă aceasta] este ascunsă de el, el de asemenea să fie necurat și vinovat.(RO)

Levitic 5:3 Sau dacă atinge necurăția unui om, oricare [ar fi] această necurăție prin care este pângărit și aceasta este ascunsă de el; când el va ști, să fie vinovat.(RO)

Levitic 5:4 Sau dacă un suflet jură, rostind cu buzele să facă rău, sau să facă bine, orice rostește[ ]un om, cu jurământ[ și] aceasta este ascunsă de el; când va ști, să fie vinovat într-una din acestea.(RO)

Levitic 5:5 Și așa să fie, când va fi vinovat într-unul din aceste [lucruri], el să mărturisească în ce a păcătuit;(RO)

Levitic 5:6 Și să aducă DOMNULUI ofranda sa pentru fărădelege, pentru păcatul său pe care l-a păcătuit, o parte femeiască din turmă, un miel sau un ied dintre capre, ca ofrandă pentru păcat; și preotul să facă ispășire pentru el referitor la păcatul lui.(RO)

Levitic 5:7 ¶ Și dacă nu este în stare să aducă un miel, atunci să aducă DOMNULUI pentru fărădelegea sa ce a făcut-o, două turturele sau doi porumbei tineri; unul ca ofrandă pentru păcat și celălalt ca ofrandă arsă.(RO)

Levitic 5:8 Și să le aducă preotului, care să aducă [ceea ce] este ca ofrandă pentru păcat mai întâi și să îi smulgă capul de pe gâtul ei, dar să nu [o] rupă în două[ ]bucăți;(RO)

Levitic 5:9 Și să stropească din sângele ofrandei pentru păcat pe latura altarului; și restul sângelui să îl stoarcă la baza altarului, aceasta [este] ofrandă pentru păcat.(RO)

Levitic 5:10 Și să îl aducă pe al doilea ca ofrandă arsă, conform obiceiului; și preotul să facă ispășire pentru el, pentru păcatul lui pe care l-a păcătuit, și îi va fi iertat.(RO)

Levitic 5:11 Dar dacă el nu este în stare să aducă două turturele, sau doi porumbei tineri, atunci cel ce a păcătuit să aducă pentru darul său, a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, ca ofrandă pentru păcat; să nu pună untdelemn peste ele, nici să nu pună tămâie în ea, pentru că este ofrandă pentru păcat.(RO)

Levitic 5:12 Apoi să o aducă la preot și preotul să ia o mână plină din ea, o amintire a ei și [o] să ardă pe altar, conform ofrandelor făcute prin foc DOMNULUI, aceasta [este] ofrandă pentru păcat.(RO)

Levitic 5:13 Și preotul să facă ispășire pentru el referitor la păcatul lui pe care l-a păcătuit într-una din acestea și îi va fi iertat; și [ce rămâne] să fie a preotului, ca dar de mâncare.(RO)

Levitic 5:14 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 5:15 Dacă un suflet face o fărădelege și păcătuiește din ignoranță, în lucrurile sfinte ale DOMNULUI, atunci el să aducă DOMNULUI pentru fărădelegea sa, un berbec fără cusur din turme, cu prețuirea ta în șekeli de argint, după șekelul sanctuarului, ca ofrandă pentru fărădelege;(RO)

Levitic 5:16 Și pentru vătămarea pe care a adus-o în lucrul sfânt, să plătească înapoi și să adauge a cincea parte la ea și să o dea preotului; și preotul să facă ispășire pentru el cu berbecul ofrandei pentru fărădelege și [fărădelegea] îi va fi iertată.(RO)

Levitic 5:17 Și dacă un suflet păcătuiește și face oricare din aceste lucruri care sunt interzise, prin poruncile DOMNULUI, a fi făcute; chiar dacă nu a știut, totuși este vinovat și va purta nelegiuirea sa.(RO)

Levitic 5:18 Și să aducă preotului un berbec, fără cusur, din turmă cu prețuirea ta, ca ofrandă pentru fărădelege; și preotul să facă ispășire pentru el referitor la ignoranța lui, în care a greșit și [despre] care nu a știut și [păcatul] îi va fi iertat.(RO)

Levitic 5:19 Aceasta [este] ofrandă pentru fărădelege, a încălcat negreșit împotriva DOMNULUI.(RO)

Levitic 6:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 6:2 Dacă un suflet păcătuiește și face o fărădelege împotriva DOMNULUI și minte pe aproapele său în ceea ce i-a fost încredințat să păstreze, sau în părtășie, sau într-un lucru luat prin violență, sau și-a înșelat aproapele;(RO)

Levitic 6:3 Sau a găsit ceea ce era pierdut și minte referitor la aceasta și jură în mod fals, în oricare din toate acestea, pe care omul le face, păcătuind în acestea,(RO)

Levitic 6:4 Atunci [astfel] să fie, deoarece a păcătuit și este vinovat, să restaureze ceea ce a luat în mod violent, sau lucrul pe care l-a dobândit în mod înșelător, sau ceea ce i-a fost predat să păstreze, sau lucrul pierdut pe care l-a găsit,(RO)

Levitic 6:5 Sau tot despre ceea ce a jurat în mod fals, să restaureze întru totul și să adauge a cincea parte în plus la acesta, [și] să îl dea celui ce îi aparține în ziua ofrandei sale pentru fărădelege.(RO)

Levitic 6:6 Și să aducă DOMNULUI ofranda sa pentru fărădelege, un berbec fără cusur din turmă, cu prețuirea ta, ca ofrandă pentru fărădelege, [adusă] preotului;(RO)

Levitic 6:7 Și preotul să facă ispășire pentru el înaintea DOMNULUI și să fie iertat pentru orice lucru, tot ceea ce el a făcut în fărădelege.(RO)

Levitic 6:8 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 6:9 Poruncește lui Aaron și fiilor săi, zicând: Aceasta [este] legea ofrandei arse: [Este] ofranda arsă, din cauza arderii [ei] pe altar toată noaptea, până dimineața, și focul altarului să ardă [continuu] pe el.(RO)

Levitic 6:10 Și preotul să se îmbrace cu hainele sale de in și izmenele sale de in să le pună peste carnea sa, și să ridice cenușa pe care focul a mistuit-o cu ofranda arsă pe altar, și să o pună lângă altar.(RO)

Levitic 6:11 Și să își scoată hainele și să se îmbrace cu alte haine, și să care cenușa în afara taberei la un loc curat.(RO)

Levitic 6:12 Și focul de pe altar să ardă pe el; să nu se stingă; și preotul să ardă lemne pe el în fiecare dimineață și să pună în ordine, peste acestea, ofranda arsă; și să ardă pe el grăsimea ofrandelor de pace.(RO)

Levitic 6:13 Focul să ardă continuu pe altar; să nu se stingă niciodată.(RO)

Levitic 6:14 ¶ Și aceasta este legea darului de mâncare: fiii lui Aaron să îl aducă înaintea DOMNULUI, înaintea altarului.(RO)

Levitic 6:15 Și să își ia din el o mână plină de făină, din darul de mâncare și din untdelemnul ei, și toată tămâia care [este] deasupra darului de mâncare și să ardă pe altar, [ca] aromă dulce, amintirea lui, [adusă] DOMNULUI.(RO)

Levitic 6:16 Și rămășița lui, Aaron și fiii săi să o mănânce, cu azime să fie aceasta mâncată în locul sfânt; în curtea tabernacolului întâlnirii să o mănânce.(RO)

Levitic 6:17 Să nu fie copt cu dospeală. Eu l-am dat [lor ca] parte [a lor] din ofrandele mele făcute prin foc; [este] preasfânt, precum [este] ofranda pentru păcat și ofranda pentru fărădelege.(RO)

Levitic 6:18 Toți cei de parte bărbătească, dintre copiii lui Aaron, să mănânce din acesta. [Este] un statut pentru totdeauna în generațiile voastre, referitor la ofrandele DOMNULUI făcute prin foc; fiecare [bărbat] ce le atinge să fie sfânt.(RO)

Levitic 6:19 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 6:20 Acesta [este] darul lui Aaron și al fiilor săi, pe care să îl aducă DOMNULUI în ziua în care este uns; a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii ca un continuu dar de mâncare, jumătate din ea dimineața și jumătate din ea, noaptea.(RO)

Levitic 6:21 Într-o tavă să fie făcut cu untdelemn, [și când este] copt să îl aduci înăuntru, [și] bucățile coapte din darul de mâncare să le oferi [ca] aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Levitic 6:22 Și preotul, dintre fiii lui, care este uns în locul lui, să îl aducă, acesta este un statut pentru totdeauna [adus] DOMNULUI, să fie ars în întregime.(RO)

Levitic 6:23 Pentru ca fiecare dar de mâncare, pentru preot, să fie ars în întregime, acesta să nu fie mâncat.(RO)

Levitic 6:24 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 6:25 Vorbește lui Aaron și fiilor săi, spunând: Aceasta este legea ofrandei pentru păcat: În locul unde ofranda arsă este înjunghiată, să fie [și] ofranda pentru păcat înjunghiată, înaintea DOMNULUI, ea [este] preasfântă.(RO)

Levitic 6:26 Preotul, care o aduce pentru păcat să o mănânce, în locul sfânt să fie mâncată, în curtea tabernacolului întâlnirii.(RO)

Levitic 6:27 Orice va atinge carnea acesteia să fie sfânt; și când este stropit din sângele ei peste orice haină, tu să speli ce a fost stropit în locul sfânt.(RO)

Levitic 6:28 Dar vasul de lut în care aceasta este fiartă să fie spart; și dacă este fiartă într-o oală de aramă, aceasta să fie deopotrivă frecată și clătită în apă.(RO)

Levitic 6:29 Toți cei de parte bărbătească dintre preoți să o mănânce, aceasta [este] preasfântă.(RO)

Levitic 6:30 Și nicio ofrandă pentru păcat, din care este adus sânge în tabernacolul întâlnirii pentru [a face] împăcare [cu el] în [locul] sfânt, să nu fie mâncată, să fie arsă în foc.(RO)

Levitic 7:1 În același fel aceasta [este] legea ofrandei pentru fărădelege, [este] preasfântă.(RO)

Levitic 7:2 În locul unde ei înjunghie ofranda arsă, [acolo] să înjunghie ofranda pentru fărădelege, și sângele ei să îl stropească peste altar de jur împrejur.(RO)

Levitic 7:3 Și să aducă din aceasta toată grăsimea ei; noada și grăsimea care acoperă măruntaiele,(RO)

Levitic 7:4 Și cei doi rinichi și grăsimea care [este] pe ei, care [este] pe coapse și lobul de pe ficat cu rinichii, pe acestea să le scoată;(RO)

Levitic 7:5 Și preotul să ardă acestea pe altar [ca] ofrandă făcută prin foc DOMNULUI, aceasta [este] ofrandă pentru fărădelege.(RO)

Levitic 7:6 Fiecare bărbat dintre preoți să mănânce din aceasta; ea să fie mâncată în locul sfânt, [este] preasfântă.(RO)

Levitic 7:7 Precum [este] ofranda pentru păcat, astfel [este] ofranda pentru fărădelege, [este] o singură lege pentru ele, preotul, care face ispășire cu ea, o va avea.(RO)

Levitic 7:8 Și preotul care aduce ofranda arsă a oricărui bărbat, preotul să ia pentru el pielea ofrandei arse, pe care el a adus-o.(RO)

Levitic 7:9 Și darul de mâncare, copt în cuptor, și tot ce este gătit în tigaie și în tavă, să fie al preotului care o aduce.(RO)

Levitic 7:10 Și fiecare dar de mâncare, amestecat cu untdelemn și uscat, îl vor avea toți fiii lui Aaron, al unuia [ca și] al celuilalt.(RO)

Levitic 7:11 ¶ Și aceasta [este] legea sacrificiului ofrandelor de pace, pe care să îl aducă DOMNULUI.(RO)

Levitic 7:12 Dacă aduce ca mulțumire, să aducă cu sacrificiul de mulțumire, turte nedospite, amestecate cu untdelemn, și biscuiți nedospiți, unși cu untdelemn, și turte amestecate cu untdelemn, din floarea făinii, prăjite.(RO)

Levitic 7:13 Pe lângă turte, să ofere ca daruri ale sale, pâine dospită cu sacrificiul de mulțumire al ofrandelor sale de pace.(RO)

Levitic 7:14 Și din acestea să aducă unul din darul întreg [ca] ofrandă ridicată pentru DOMNUL, [și] să fie a preotului care stropește sângele ofrandelor de pace.(RO)

Levitic 7:15 Și carnea sacrificiului ofrandelor sale de pace pentru mulțumiri să fie mâncată în aceeași zi în care este adusă; să nu lase nimic din ea până dimineață.(RO)

Levitic 7:16 Dar dacă sacrificiul ofrandei sale este un [lucru ]promis, sau ofrandă de bunăvoie, aceasta să fie mâncată în aceeași zi în care este adus sacrificiul lui; și a doua zi, de asemenea să fie mâncată rămășița acesteia;(RO)

Levitic 7:17 Dar rămășița din carnea sacrificiului [care rămâne] în a treia zi să fie arsă cu foc.(RO)

Levitic 7:18 Și dacă ceva din carnea sacrificiului ofrandelor sale de pace este mâncată în a treia zi, aceasta să nu fie acceptată, nici imputată celui ce a adus-o, să fie o urâciune și sufletul ce o mănâncă va purta nelegiuirea sa.(RO)

Levitic 7:19 Și carnea ce atinge orice [lucru] necurat să nu fie mâncată, să fie arsă cu foc; și cât despre carne, tot [cel ]ce este curat să mănânce din ea.(RO)

Levitic 7:20 Dar sufletul care mănâncă din carnea sacrificiului ofrandelor de pace, care [aparține] DOMNULUI, având necurăția lui asupra lui, chiar acel suflet să fie stârpit din poporul său.(RO)

Levitic 7:21 Mai mult, sufletul ce va atinge orice [lucru] necurat, [ca] necurăția unui om sau [orice] vită necurată sau orice lucru urâcios [și] necurat, și va mânca din carnea sacrificiului ofrandelor de pace, care [aparține] DOMNULUI, chiar acel suflet să fie stârpit din poporul său.(RO)

Levitic 7:22 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 7:23 Vorbește copiilor lui Israel, zicând: Să nu mâncați niciun fel de grăsime, nici de bou, nici de oaie, nici de capră.(RO)

Levitic 7:24 Și grăsimea vitei care moare de la sine și grăsimea celei care este sfâșiată, de fiare, poate fi folosită în orice altă lucrare, dar voi în niciun caz să nu mâncați din ea.(RO)

Levitic 7:25 Pentru că oricine mănâncă grăsimea vitei, din care oamenii aduc ofrandă făcută prin foc DOMNULUI, chiar acel suflet care [o ]mănâncă să fie stârpit din poporul său.(RO)

Levitic 7:26 Mai mult, să nu mâncați niciun fel de sânge, [fie] de pasăre fie de vită, în niciuna din locuințele voastre.(RO)

Levitic 7:27 Oricare [ar fi] sufletul care mănâncă orice fel de sânge, chiar acel suflet să fie stârpit din poporul său.(RO)

Levitic 7:28 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 7:29 Vorbește copiilor lui Israel, zicând: Cel ce aduce DOMNULUI sacrificiul ofrandelor sale de pace, să aducă darul său DOMNULUI din sacrificiul ofrandelor sale de pace.(RO)

Levitic 7:30 Propriile sale mâini să aducă [acele] ofrande ale DOMNULUI, făcute prin foc, să aducă grăsimea cu pieptul; pieptul să fie legănat ca ofrandă legănată înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 7:31 Și preotul să ardă grăsimea pe altar, dar pieptul să fie al lui Aaron și al fiilor săi.(RO)

Levitic 7:32 Și spata dreaptă să o dați preotului [ca] ofrandă ridicată din sacrificiile ofrandelor voastre de pace.(RO)

Levitic 7:33 Acela dintre fiii lui Aaron, care aduce sângele ofrandelor de pace și grăsimea, să ia spata dreaptă ca partea[ sa].(RO)

Levitic 7:34 Pentru că pieptul legănat și spata săltată eu am luat-o de la copiii lui Israel de la sacrificiile ofrandelor de pace și le-am dat lui Aaron preotul și fiilor săi, printr-un statut continuu între copiii lui Israel.(RO)

Levitic 7:35 ¶ Aceasta [este porția] din ungerea lui Aaron și din ungerea fiilor săi, din [acele] ofrande ale DOMNULUI, făcute prin foc, în ziua [în care] el i-a prezentat pentru a servi DOMNULUI, în serviciul de preot;(RO)

Levitic 7:36 Pe care DOMNUL a poruncit să le fie date de copiii lui Israel, în ziua în care i-a uns, [printr-un] statut veșnic, prin toate generațiile lor.(RO)

Levitic 7:37 Aceasta [este] legea ofrandei arse, a darului de mâncare și a ofrandei pentru păcat și a ofrandei pentru fărădelege și a consacrărilor și a sacrificiului ofrandelor de pace;(RO)

Levitic 7:38 Pe care DOMNUL a poruncit-o lui Moise în muntele Sinai, în ziua în care el a poruncit copiilor lui Israel să aducă darurile lor DOMNULUI, în pustiul Sinai.(RO)

Levitic 8:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 8:2 Ia pe Aaron și pe fiii săi cu el și veșmintele și [untdelemnul] ungerii și un taur pentru ofranda pentru păcat și doi berbeci și un coș cu azime;(RO)

Levitic 8:3 Și adună toată adunarea la ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Levitic 8:4 Și Moise a făcut precum DOMNUL i-a poruncit; și adunarea s-a strâns la ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Levitic 8:5 Și Moise a spus adunării: Acesta [este] lucrul pe care DOMNUL [l-]a poruncit să fie făcut.(RO)

Levitic 8:6 Și Moise a adus pe Aaron și pe fiii săi și i-a spălat cu apă.(RO)

Levitic 8:7 Și a pus tunica pe el și l-a încins cu brâul și l-a îmbrăcat cu mantia și a pus efodul pe el și l-a încins cu brâul efodului, lucrat iscusit, și [l-]a strâns cu acesta.(RO)

Levitic 8:8 Și a pus pieptarul pe el, de asemenea a pus în pieptar pe Urim și Tumim.(RO)

Levitic 8:9 Și a pus mitra pe capul lui; de asemenea peste mitră, [chiar] peste partea [ei] dinainte, a pus placa din aur, sfânta coroană; precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Levitic 8:10 Și Moise a luat untdelemnul ungerii și a uns tabernacolul și tot ce [era] în el și le-a sfințit.(RO)

Levitic 8:11 Și a stropit cu acesta de șapte ori peste altar și a uns altarul și toate vasele lui, deopotrivă ligheanul și piedestalul lui, pentru a le sfinți.(RO)

Levitic 8:12 Și a turnat pe capul lui Aaron din untdelemnul ungerii și l-a uns, pentru a-l sfinți.(RO)

Levitic 8:13 Și Moise a adus pe fiii lui Aaron și a pus tunici pe ei și i-a încins cu brâie și a pus bonete pe ei, precum DOMNUL a poruncit lui Moise.(RO)

Levitic 8:14 ¶ Și a adus taurul pentru ofranda pentru păcat; și Aaron și fiii săi și-au pus mâinile pe capul taurului pentru ofranda pentru păcat.(RO)

Levitic 8:15 Și [l-]a înjunghiat; și Moise a luat sângele și [l-]a pus pe coarnele altarului, de jur împrejur, cu degetul său, și a purificat altarul și a turnat sângele la baza altarului și l-a sfințit, pentru a face împăcare pe el.(RO)

Levitic 8:16 Și a luat toată grăsimea care [era] pe măruntaie și lobul [de pe] ficat și cei doi rinichi și grăsimea lor și Moise [le-]a ars pe altar.(RO)

Levitic 8:17 Dar taurul și pielea lui, carnea lui și balega lui, le-a ars cu foc în afara taberei; precum DOMNUL a poruncit lui Moise.(RO)

Levitic 8:18 Și a adus berbecul pentru ofranda arsă, și Aaron și fiii săi, și-au pus mâinile pe capul berbecului.(RO)

Levitic 8:19 Iar el [l-]a înjunghiat; și Moise a stropit sângele peste altar, de jur împrejur.(RO)

Levitic 8:20 Și a tăiat berbecul în bucăți; și Moise a ars capul și bucățile și grăsimea.(RO)

Levitic 8:21 Și a spălat măruntaiele și picioarele în apă; și Moise a ars întregul berbec pe altar, acesta [a fost] un sacrificiu ars ca aromă dulce [și] ofrandă făcută prin foc DOMNULUI; precum DOMNUL a poruncit lui Moise.(RO)

Levitic 8:22 Și a adus celălalt berbec, berbecul consacrării, și Aaron și fiii săi și-au pus mâinile pe capul berbecului.(RO)

Levitic 8:23 Iar el [l-]a înjunghiat; și Moise a luat din sângele acestuia și a pus pe vârful urechii drepte a lui Aaron și pe degetul mare de la mâna lui dreaptă și pe degetul mare de la piciorul lui drept.(RO)

Levitic 8:24 Și a adus pe fiii lui Aaron și Moise a pus din sânge pe vârful urechii lor drepte și pe degetul mare al mâinii lor drepte și pe degetul mare al piciorului lor drept; și Moise a stropit sângele peste altar, de jur împrejur.(RO)

Levitic 8:25 Și a luat grăsimea și noada și toată grăsimea care [era] pe măruntaie și lobul [de pe] ficat și cei doi rinichi și grăsimea lor și spata dreaptă;(RO)

Levitic 8:26 Și din coșul cu azime, care [era] înaintea DOMNULUI, a luat o turtă nedospită și o turtă unsă cu untdelemn și un biscuit, și [le-]a pus pe grăsime și pe spata dreaptă;(RO)

Levitic 8:27 Și el a pus toate pe mâinile lui Aaron și pe mâinile fiilor săi și le-a legănat ca ofrandă legănată înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 8:28 Și Moise le-a luat de pe mâinile lor și [le-]a ars pe altar peste ofranda arsă, ele [au fost] consacrări ca aromă dulce, aceasta [este] ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.(RO)

Levitic 8:29 Și Moise a luat pieptul și l-a legănat [ca ]ofrandă legănată înaintea DOMNULUI, căci din berbecul consacrării [pieptul] era partea lui Moise, precum DOMNUL a poruncit lui Moise.(RO)

Levitic 8:30 Și Moise a luat din untdelemnul ungerii și din sângele care [era] pe altar, și [l]-a stropit pe Aaron [și] pe veșmintele lui și pe fiii săi și pe veșmintele fiilor săi, împreună cu el; și a sfințit pe Aaron [și] veșmintele lui, și pe fiii săi și veșmintele lor, împreună cu el.(RO)

Levitic 8:31 ¶ Și Moise le-a spus lui Aaron și fiilor săi: Fierbeți carnea la ușa tabernacolului întâlnirii; și acolo mâncați-o cu pâinea ce este în coșul consacrării, precum am poruncit eu, spunând: Aaron și fiii să o mănânce.(RO)

Levitic 8:32 Și ceea ce rămâne din carne și din pâine să o ardeți cu foc.(RO)

Levitic 8:33 Și să nu ieșiți pe ușa tabernacolului întâlnirii [în] cele șapte zile, până ce zilele consacrării voastre ajung la sfârșit, pentru că [în] șapte zile el vă va consacra.(RO)

Levitic 8:34 Precum a făcut el astăzi, astfel a poruncit DOMNUL să facem, pentru a face ispășire pentru voi.(RO)

Levitic 8:35 De aceea să locuiți [la] ușa tabernacolului întâlnirii zi și noapte, șapte zile, și să păziți însărcinarea DOMNULUI, ca să nu muriți, pentru că așa îmi este poruncit.(RO)

Levitic 8:36 Astfel Aaron și fiii săi au împlinit toate lucrurile pe care DOMNUL le-a poruncit prin mâna lui Moise.(RO)

Levitic 9:1 Și s-a întâmplat în a opta zi, [că] Moise a chemat pe Aaron și pe fiii săi și pe bătrânii Israelului;(RO)

Levitic 9:2 Și i-a spus lui Aaron: Ia-ți un vițel tânăr ca ofrandă pentru păcat și un berbec pentru ofrandă arsă, fără cusur și adu[-i] înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 9:3 Și copiilor lui Israel să [le] vorbești, spunând: Luați un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat; și un vițel și un miel, [amândoi] de un an, fără cusur, pentru ofrandă arsă;(RO)

Levitic 9:4 De asemenea un taur și un berbec pentru ofrande de pace pentru a sacrifica înaintea DOMNULUI; și un dar de mâncare amestecat cu untdelemn, pentru că astăzi DOMNUL vi se va arăta.(RO)

Levitic 9:5 Și ei au adus [ceea ce] Moise a poruncit, înaintea tabernacolului întâlnirii; și toată adunarea s-a apropiat și a stat în picioare înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 9:6 Și Moise a spus: Acesta este lucrul pe care DOMNUL l-a poruncit ca voi să [îl] faceți; și gloria DOMNULUI vi se va arăta.(RO)

Levitic 9:7 Și Moise i-a spus lui Aaron: Du-te la altar și adu ofranda ta pentru păcat și ofranda ta arsă, și fă ispășire pentru tine însuți și pentru popor, și adu ofranda poporului și fă ispășire pentru ei, precum DOMNUL a poruncit.(RO)

Levitic 9:8 ¶ De aceea Aaron a mers la altar și a înjunghiat vițelul ofrandei pentru păcat, care [era] pentru el.(RO)

Levitic 9:9 Și fiii lui Aaron au adus sângele la el, iar el a înmuiat degetul său în sânge și [l-]a pus pe coarnele altarului și a turnat sângele la baza altarului;(RO)

Levitic 9:10 Dar grăsimea și rinichii și lobul de pe ficatul ofrandei pentru păcat, [le]-a ars pe altar; precum DOMNUL a poruncit lui Moise.(RO)

Levitic 9:11 Și carnea și pielea [le]-a ars cu foc în afara taberei.(RO)

Levitic 9:12 Și a înjunghiat ofranda arsă, și fiii lui Aaron i[-]au prezentat sângele, pe care el l-a stropit de jur împrejur peste altar.(RO)

Levitic 9:13 Și i-au prezentat ofranda arsă, cu bucățile ei și capul; și [le-]a ars pe altar.(RO)

Levitic 9:14 Și a spălat măruntaiele și picioarele și [le-]a ars peste ofranda arsă pe altar.(RO)

Levitic 9:15 Și a adus darul poporului și a luat țapul, care [era] ofranda pentru păcat pentru popor și l-a înjunghiat și l-a oferit pentru păcat, precum pe cel dintâi.(RO)

Levitic 9:16 Și a adus ofranda arsă și a oferit-o conform rânduielii.(RO)

Levitic 9:17 Și a adus darul de mâncare și a luat o mână plină din el și [l-]a ars pe altar, lângă sacrificiul ars de dimineață.(RO)

Levitic 9:18 A înjunghiat de asemenea taurul și berbecul [ca] sacrificiu al ofrandelor de pace, care [era] pentru popor; și fiii lui Aaron i-au prezentat sângele, pe care el l-a stropit peste altar de jur împrejur,(RO)

Levitic 9:19 Și grăsimea taurului și a berbecului, noada și ce acoperă [măruntaiele] și rinichii și lobul de pe ficat;(RO)

Levitic 9:20 Și ei au pus grăsimea peste piepturile [sacrificiului], iar el a ars grăsimea pe altar.(RO)

Levitic 9:21 Și piepturile și spata dreaptă Aaron le-a legănat [ca] ofrandă legănată înaintea DOMNULUI; precum a poruncit Moise.(RO)

Levitic 9:22 Și Aaron și-a ridicat mâna spre popor și l-a binecuvântat și a coborât de la aducerea ofrandei pentru păcat și [de la] ofranda arsă și [de la] ofrandele de pace.(RO)

Levitic 9:23 ¶ Și Moise și Aaron au intrat în tabernacolul întâlnirii, și au ieșit și au binecuvântat poporul; și gloria DOMNULUI s-a arătat întregului popor.(RO)

Levitic 9:24 Și a ieșit un foc de dinaintea DOMNULUI și a mistuit de pe altar, ofranda arsă și grăsimea, tot poporul când a văzut [aceasta] a strigat și a căzut cu fețele [la pământ].(RO)

Levitic 10:1 Și Nadab și Abihu, fiii lui Aaron, au luat fiecare tămâietoarea lui și au pus foc în ele și au pus tămâie deasupra și au oferit foc străin înaintea DOMNULUI, ceea ce el nu [le] poruncise.(RO)

Levitic 10:2 Și a ieșit foc de la DOMNUL și i-a mistuit, iar ei au murit înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 10:3 ¶ Atunci Moise i-a spus lui Aaron: Aceasta [este] ceea ce DOMNUL a vorbit, spunând: Eu voi fi sfințit în cei ce se apropie de mine și înaintea întregului popor eu voi fi glorificat. Și Aaron a tăcut.(RO)

Levitic 10:4 Și Moise a chemat pe Mișael și Elițafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, și le-a spus: Apropiați-vă, duceți pe frații voștri de dinaintea sanctuarului, afară din tabără.(RO)

Levitic 10:5 Astfel s-au apropiat și i-au dus în tunicile lor, afară din tabără; precum spusese Moise.(RO)

Levitic 10:6 Și Moise i-a zis lui Aaron și lui Eleazar și lui Itamar, fiii săi: Nu vă descoperiți capetele, nici nu vă sfâșiați hainele, ca nu cumva să muriți și ca nu cumva să vină furie peste tot poporul; ci lăsați pe frații voștri, întreaga casă a lui Israel, să plângă arderea pe care DOMNUL a aprins-o.(RO)

Levitic 10:7 Și să nu ieșiți de la ușa tabernacolului întâlnirii ca nu cumva să muriți, pentru că untdelemnul ungerii DOMNULUI este peste voi. Și ei au făcut conform cuvântului lui Moise.(RO)

Levitic 10:8 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Aaron, zicând:(RO)

Levitic 10:9 Să nu bei nici vin nici băutură tare, nici tu, nici fiii tăi cu tine, când intrați în tabernacolul întâlnirii, ca să nu muriți, [acesta să fie] un statut pentru totdeauna, prin toate generațiile voastre;(RO)

Levitic 10:10 Și ca să puteți deosebi între [ce este] sfânt și [ce] nu [este] sfânt și între [ce este] curat și [ce] nu [este] curat.(RO)

Levitic 10:11 Și să îi învățați pe copiii lui Israel toate statutele pe care DOMNUL le-a spus prin mâna lui Moise.(RO)

Levitic 10:12 ¶ Și Moise i-a vorbit lui Aaron și lui Eleazar și lui Itamar, fiii săi care rămăseseră: Luați darul de mâncare care rămâne din ofrandele DOMNULUI făcute prin foc și mâncați-l fără dospeală lângă altar, pentru că acesta [este] preasfânt.(RO)

Levitic 10:13 Și mâncați-l în locul sfânt, deoarece [este] dreptul tău și dreptul fiilor tăi, din sacrificiile făcute prin foc DOMNULUI, pentru că așa mi s-a poruncit.(RO)

Levitic 10:14 Și pieptul legănat și spata săltată să le mâncați într-un loc curat; tu și fiii tăi și fiicele tale cu tine, pentru că [acestea sunt] dreptul tău și dreptul fiilor tăi, [care] sunt date din sacrificiile ofrandelor de pace ale copiilor lui Israel.(RO)

Levitic 10:15 Spata săltată și pieptul legănat să le aducă împreună cu ofrandele făcute prin foc din grăsime, ca să [le] legene [ca] ofrandă legănată înaintea DOMNULUI; și aceasta să fie a ta și a fiilor tăi cu tine, printr-un statut veșnic; precum DOMNUL a poruncit.(RO)

Levitic 10:16 Și Moise a căutat cu atenție țapul ofrandei pentru păcat și, iată, acesta era ars, și s-a mâniat pe Eleazar și Itamar, fiii lui Aaron, [care] rămăseseră [în viață], spunând:(RO)

Levitic 10:17 Pentru ce nu ați mâncat ofranda pentru păcat în locul sfânt, văzând că aceasta [este] preasfântă și că [Dumnezeu] v-a dat-o ca să purtați nelegiuirea adunării, pentru a face ispășire pentru ei înaintea DOMNULUI?(RO)

Levitic 10:18 Iată, sângele lui nu a fost adus înăuntrul [locului] sfânt; voi într-adevăr trebuia să o fi mâncat în [locul] sfânt, precum am poruncit.(RO)

Levitic 10:19 Și Aaron i-a vorbit lui Moise: Iată, astăzi ei și-au oferit ofranda pentru păcat și ofranda lor arsă înaintea DOMNULUI; și astfel de lucruri mi s-au întâmplat; și [dacă] aș fi mâncat ofranda de păcat astăzi, ar fi fost acceptată aceasta înaintea ochilor DOMNULUI?(RO)

Levitic 10:20 Și când Moise a auzit [aceasta], a fost mulțumit.(RO)

Levitic 11:1 Și DOMNUL le-a vorbit lui Moise și lui Aaron, spunându-le:(RO)

Levitic 11:2 Vorbește copiilor lui Israel, spunând: Acestea [sunt] animalele pe care să le mâncați dintre toate animalele de pe pământ.(RO)

Levitic 11:3 Orice desparte copita și este cu copită bifurcată [și] rumegă hrana, printre animale, pe acelea să [le ]mâncați.(RO)

Levitic 11:4 Totuși pe acestea să nu le mâncați dintre cele ce rumegă, sau dintre cele cu unghie despicată; cămila, pentru că rumegă hrana, dar nu desparte unghia; vă[ este ]necurată.(RO)

Levitic 11:5 Și iepurele de stâncă, deoarece rumegă hrana, dar nu desparte unghia; vă[ este ]necurat.(RO)

Levitic 11:6 Și iepurele de câmp, pentru că el rumegă hrana, dar nu desparte unghia; vă[ este ]necurat.(RO)

Levitic 11:7 Și porcul, deși are unghia despicată și este cu copită bifurcată, totuși el nu rumegă hrana; vă[ este ]necurat.(RO)

Levitic 11:8 Din carnea lor să nu mâncați și trupul lor mort să nu îl atingeți; vă [sunt] necurate.(RO)

Levitic 11:9 ¶ Pe acestea să le mâncați din tot ce [este] în ape; orice are aripioare și solzi în ape, în mări și în râuri, pe acelea să le mâncați.(RO)

Levitic 11:10 Și tot ce nu are aripioare și solzi în mări și în râuri, din tot ce mișcă în ape și din orice viețuitoare ce [este] în ape, acelea să vă [fie ]o urâciune;(RO)

Levitic 11:11 Da, să vă fie o urâciune; să nu mâncați din carnea lor și trupurile lor moarte [să vă fie] o urâciune.(RO)

Levitic 11:12 Orice nu are aripioare nici solzi în ape, [să ]vă[ fie] o urâciune.(RO)

Levitic 11:13 Și acestea sunt cele care să vă fie o urâciune printre păsări; să nu fie mâncate, sunt o urâciune; acvila și vulturul bărbos și vulturul pescar,(RO)

Levitic 11:14 Și vulturul și uliul după felul său;(RO)

Levitic 11:15 Fiecare corb după felul său;(RO)

Levitic 11:16 Și bufnița și șoimul de noapte și cucul și șoimul după felul său,(RO)

Levitic 11:17 Și cucuveaua și cormoranul și bufnița mare,(RO)

Levitic 11:18 Și lebăda și pelicanul și vulturul egiptean,(RO)

Levitic 11:19 Și barza, stârcul după felul său și nagâțul și liliacul.(RO)

Levitic 11:20 Toate zburătoarele care se târăsc, umblând pe toate patru picioarele, să vă fie o urâciune.(RO)

Levitic 11:21 Totuși pe acestea să le mâncați din fiecare lucru zburător care se târăște mergând pe toate patru picioarele, care au fluierele picioarelor deasupra labelor lor, ca să sară cu totul de pe pământ.(RO)

Levitic 11:22 Chiar pe acestea dintre ele să le mâncați: lăcusta după felul ei și lăcusta pleșuvă după felul ei și scarabeul după felul său și cosașul după felul său.(RO)

Levitic 11:23 Dar orice alt lucru zburător care se târăște, care are patru picioare, să vă fie o urâciune.(RO)

Levitic 11:24 Și din cauza acestora voi veți fi necurați, oricine atinge trupul lor mort să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 11:25 Și oricine trebuie să poarte [orice] din trupul lor mort să își spele hainele și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 11:26 [Trupurile moarte] ale fiecărui animal care desparte unghia și nu [este] cu copită bifurcată, nici nu rumegă mâncarea, vă [sunt] necurate, fiecare om ce le atinge să fie necurat.(RO)

Levitic 11:27 Și orice merge pe labele sale, printre toate felurile de viețuitoare care merg pe toate patru [picioarele], acelea vă[ sunt ]necurate, oricine atinge trupul lor mort să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 11:28 Și cel ce poartă trupul lor mort să își spele hainele și să fie necurat până seara, vă sunt necurate.(RO)

Levitic 11:29 Acestea de asemenea vă [vor fi] necurate printre târâtoarele ce se târăsc pe pământ; nevăstuica și șoarecele și țestoasa după felul ei,(RO)

Levitic 11:30 Și dihorul și cameleonul și șopârla și melcul și cârtița.(RO)

Levitic 11:31 Acestea vă[ sunt ]necurate printre toate cele ce se târăsc, oricine le atinge, după ce vor fi murit, să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 11:32 Și orice [lucru ]ce cade pe ele, după ce vor fi murit, să fie necurat; fie [acesta] orice vas de lemn, sau haină, sau piele, sau sac, orice vas în care se face [ceva], să fie pus în apă și să fie necurat până seara; astfel să fie el curățat.(RO)

Levitic 11:33 Și fiecare vas de pământ, în care cade [ceva] din ele, orice [este] în ele să fie necurat; și să îl spargeți.(RO)

Levitic 11:34 Din toată mâncarea care este de mâncat, peste care vine o [asemenea] apă să fie necurată; și toată băutura care este de băut în orice [astfel] de vas să fie necurată.(RO)

Levitic 11:35 Și orice [lucru] peste care cade [orice parte] din trupul lor mort să fie necurat; [fie] cuptor sau vatră pentru oale, să fie dărâmate, [pentru că sunt] necurate și să vă fie necurate.(RO)

Levitic 11:36 Totuși o fântână sau groapă, [în care este] abundență de apă, să fie curată, dar ce atinge trupul lor mort să fie necurat.(RO)

Levitic 11:37 Și dacă [ceva] din trupul lor mort cade pe orice sămânță de semănat care este pentru a fi semănată, [aceasta] să fie curată.(RO)

Levitic 11:38 Dar dacă [ceva] apă este pusă peste sămânță și [vreo parte] din trupul lor mort cade acolo, [să vă fie] necurată.(RO)

Levitic 11:39 Și dacă vreun animal, din care voi puteți mânca, moare, cel ce atinge trupul lui mort să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 11:40 Și cel ce mănâncă din trupul mort al acestuia să își spele hainele și să fie necurat până seara; de asemenea cel ce cară trupul mort al lui să-și spele hainele și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 11:41 Și fiecare târâtoare ce se târăște pe pământ [să fie] o urâciune; să nu fie mâncată.(RO)

Levitic 11:42 Orice merge pe pântece și orice merge pe [toate] patru [picioarele], sau orice are mai multe picioare printre toate târâtoarele ce se târăsc pe pământ, pe acelea să nu le mâncați, pentru că [sunt] urâciune.(RO)

Levitic 11:43 ¶ Să nu vă faceți [sufletele] urâcioase cu vreo târâtoare ce se târăște pe pământ, nici să nu vă faceți necurați cu ele, ca să nu fiți pângăriți prin ele.(RO)

Levitic 11:44 Pentru că eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru, de aceea sfințiți-vă și veți fi sfinți; căci eu [sunt] sfânt, să nu vă pângăriți cu niciun fel de târâtoare ce se târăște pe pământ.(RO)

Levitic 11:45 Pentru că eu [sunt] DOMNUL care vă aduce din țara Egiptului, pentru a fi Dumnezeul vostru; de aceea fiți sfinți, căci eu [sunt] sfânt.(RO)

Levitic 11:46 Aceasta este legea despre animale și despre păsări și despre fiecare viețuitoare care se mișcă în ape și despre fiecare târâtoare care se târăște pe pământ,(RO)

Levitic 11:47 Pentru a face o diferență între necurat și curat și între animalul care poate fi mâncat și animalul care nu poate fi mâncat.(RO)

Levitic 12:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 12:2 Vorbește copiilor lui Israel, zicând: Dacă o femeie rămâne însărcinată și naște un copil de parte bărbătească, să fie necurată șapte zile; conform cu zilele separării, pentru[ ]infirmitatea ei, să fie necurată.(RO)

Levitic 12:3 Și în ziua a opta prepuțul lui să fie circumcis.(RO)

Levitic 12:4 Și să continue în sângele curățirii ei treizeci și trei de zile; să nu atingă niciun lucru sfânt, nici să nu intre în sanctuar, până când zilele purificării ei vor fi împlinite.(RO)

Levitic 12:5 Dar dacă ea naște un copil de parte femeiască, atunci să fie necurată două săptămâni, ca în separarea ei, și să continue în sângele curățirii ei șaizeci și șase de zile.(RO)

Levitic 12:6 ¶ Și când zilele curățirii ei sunt împlinite, pentru un fiu, sau pentru o fiică, să aducă un miel de un an, ca ofrandă arsă și un porumbel tânăr sau o turturea, ca ofrandă pentru păcat, la ușa tabernacolului întâlnirii, la preot;(RO)

Levitic 12:7 Acesta să le aducă înaintea DOMNULUI și să facă ispășire pentru ea; iar ea să fie curățată de scurgerea sângerării ei. Aceasta [este] legea pentru cea care a născut parte bărbătească sau parte femeiască.(RO)

Levitic 12:8 Și dacă nu este în stare să aducă un miel, atunci să aducă două turturele, sau doi porumbei tineri; unul pentru ofranda arsă și celălalt ca ofrandă pentru păcat; și preotul să facă ispășire pentru ea, iar ea să fie curată.(RO)

Levitic 13:1 Și DOMNUL le-a vorbit lui Moise și Aaron, spunând:(RO)

Levitic 13:2 Când un bărbat va avea pe pielea cărnii sale o umflătură, o crustă sau o pată albă și aceasta este în pielea cărnii lui [asemănătoare] rănii de lepră, atunci el să fie adus la preotul Aaron, sau la unul dintre fiii săi, preoții;(RO)

Levitic 13:3 Și preotul să se uite la rana din pielea cărnii; și [când] părul în rană este schimbat în alb și rana la vedere [este] mai adâncită decât pielea cărnii lui, aceasta [este] o rană de lepră; și preotul să îl privească și să îl declare necurat.(RO)

Levitic 13:4 Dacă pata strălucitoare [este] albă în pielea cărnii lui și la vedere nu [este] mai adâncă decât pielea și părul ei nu este schimbat în alb, atunci preotul să [îl] închidă [pe cel] cu rana, șapte zile;(RO)

Levitic 13:5 Și preotul să se uite la el în ziua a șaptea; și, iată, [dacă] rana înaintea ochilor săi este neschimbată [și] rana nu se întinde pe piele, atunci preotul să îl mai închidă șapte zile;(RO)

Levitic 13:6 Și preotul să se uite la el din nou în a șaptea zi; și, iată, [dacă] rana s-a întunecat puțin [și] rana nu s-a întins pe piele, preotul să îl declare curat, [este doar] o crustă; iar el să își spele hainele și să fie curat.(RO)

Levitic 13:7 Dar dacă crusta se întinde mult în piele, după ce a fost văzut de preot, pentru curățirea lui, să fie văzut de preot din nou;(RO)

Levitic 13:8 Și [dacă] preotul vede că, iată, crusta se întinde în piele, atunci preotul să îl declare necurat, aceasta [este] lepră.(RO)

Levitic 13:9 Când rana de lepră este într-un bărbat, el să fie adus la preot;(RO)

Levitic 13:10 Și preotul [să se uite la el]; și, iată, [dacă] umflătura [este] albă în piele și a schimbat părul în alb și [este] carne proaspăt vie în umflătură,(RO)

Levitic 13:11 Aceasta [este] o lepră veche în pielea cărnii lui, și preotul să îl declare necurat și să nu îl închidă, pentru că [este] necurat.(RO)

Levitic 13:12 Și dacă lepra se întinde mult pe piele și lepra acoperă toată pielea [celui ce are] rana, de la cap până în talpa piciorului său, oriunde privește preotul;(RO)

Levitic 13:13 Atunci preotul să cerceteze; și, iată, [dacă] lepra i-a acoperit toată carnea, să îl declare curat [pe cel ce are] rana; totul s-a schimbat în alb, el este curat.(RO)

Levitic 13:14 Dar când apare pe el carne vie să fie necurat.(RO)

Levitic 13:15 Și preotul să se uite la carnea vie și să îl declare a fi necurat, [căci] carnea vie [este] necurată; aceasta [este] lepră.(RO)

Levitic 13:16 Sau dacă se schimbă din nou carnea vie și este schimbată în alb, să vină la preot.(RO)

Levitic 13:17 Și preotul să se uite la el; și, iată, [dacă] rana este schimbată în alb, atunci preotul să declare curat [pe cel ce are] rana, el [este] curat;(RO)

Levitic 13:18 ¶ Și carnea, în care era o ulcerație în pielea ei, [dacă] s-a vindecat,(RO)

Levitic 13:19 Și dacă în locul ulcerației este o umflătură albă, sau o pată strălucitoare [sau] albă și cumva roșiatică, și aceasta să fie arătată preotului;(RO)

Levitic 13:20 Și dacă, după ce preotul o vede, iată, [este] la vedere mai adâncă decât pielea, și părul ei este schimbat în alb, [atunci] preotul să îl declare necurat, aceasta [este] o rană de lepră izbucnită din ulcerație.(RO)

Levitic 13:21 Dar dacă preotul se uită la ea și, iată, nu [sunt] peri albi în ea și [dacă] nu [este] mai adâncă decât pielea, dar [este] cumva întunecată, atunci preotul să îl închidă șapte zile;(RO)

Levitic 13:22 Și dacă aceasta se întinde mult pe piele, atunci preotul să îl declare necurat, aceasta [este] o rană.(RO)

Levitic 13:23 Dar dacă pata strălucitoare rămâne la locul ei [și] nu se întinde, aceasta [este] o ulcerație inflamată; și preotul să îl declare curat.(RO)

Levitic 13:24 Dar dacă este [vreo] carne, în pielea căreia [este] o inflamație arzătoare și [carnea] vie arzătoare are o pată strălucitoare albă, cumva roșiatică sau albă,(RO)

Levitic 13:25 Atunci preotul să se uite la ea; și, iată, [dacă] părul în pata strălucitoare este schimbat în alb și la vedere [este] mai adâncită decât pielea, aceasta [este] lepră izbucnită din inflamație, pentru aceasta preotul să îl declare necurat, aceasta [este] rana leprei.(RO)

Levitic 13:26 Dar dacă preotul se uită la ea și, iată, nu [este] niciun păr alb în pata strălucitoare și aceasta nu [este] mai adâncită decât pielea [din jur], dar [este] cumva mai întunecată, atunci preotul să îl închidă șapte zile;(RO)

Levitic 13:27 Și preotul să se uite la el în ziua a șaptea; [și] dacă aceasta s-a întins mult pe piele, atunci preotul să îl declare necurat, aceasta [este] rana leprei.(RO)

Levitic 13:28 Și dacă pata strălucitoare rămâne la locul ei [și] nu se întinde pe piele, dar [este] cumva mai întunecată, aceasta [este] o umflătură de inflamație; și preotul să îl declare curat, pentru că este o inflamație aprinsă.(RO)

Levitic 13:29 Dacă un bărbat sau o femeie are o rană pe cap sau pe barbă;(RO)

Levitic 13:30 Atunci preotul să se uite la rană; și, iată, [dacă] [este] la vedere mai adâncită decât pielea [și este] în ea păr galben subțire, atunci preotul să îl declare necurat, este o eczemă, [chiar] lepră pe cap sau pe barbă.(RO)

Levitic 13:31 Și dacă preotul se uită la rana eczemei de la suprafața pielii și, iată, la vedere nu [este] mai adâncă decât pielea și nu [este] păr negru în ea, atunci preotul [să îl închidă] [pe cel ce are] rana eczemei la suprafața pielii, șapte zile;(RO)

Levitic 13:32 Și în ziua a șaptea preotul să se uite la rană; și, iată, [dacă] eczema de la suprafața pielii nu se întinde și în ea nu este păr galben și eczema nu [este] la vedere mai adâncă decât pielea;(RO)

Levitic 13:33 El să fie ras, dar să nu radă eczema; și preotul să[ îl ]mai[ ]închidă, [pe cel ce are] eczema, șapte zile;(RO)

Levitic 13:34 Și în ziua a șaptea preotul să se uite la eczemă; și, iată, [dacă,] eczema nu s-a întins pe piele, nici nu [este] la vedere mai adâncă decât pielea, atunci preotul să îl declare curat, și să își spele hainele și să fie curat.(RO)

Levitic 13:35 Dar dacă eczema se întinde mult pe piele după curățirea sa;(RO)

Levitic 13:36 Atunci preotul să se uite la el; și, iată, dacă eczema s-a întins pe piele, preotul să nu caute păr galben; el [este] necurat.(RO)

Levitic 13:37 Dar dacă eczema este înaintea ochilor săi neschimbată și acolo este păr negru crescut în ea, eczema este vindecată, el este curat, și preotul să îl declare curat.(RO)

Levitic 13:38 ¶ Dacă de asemenea un bărbat sau o femeie au pe pielea cărnii lor pete strălucitoare, adică pete albe strălucitoare;(RO)

Levitic 13:39 Atunci preotul să [se ]uite [la ele]; și, iată, [dacă] petele strălucitoare în pielea cărnii lor [sunt] de un alb mai întunecat, acestea [sunt] pete pistruiate [care] cresc în piele; el [este] curat.(RO)

Levitic 13:40 Și bărbatul al cărui păr a căzut de pe capul lui, [este] chel; el [este] curat.(RO)

Levitic 13:41 Și bărbatul al cărui păr a căzut de pe partea capului dinspre fața sa, [este] cu frunte cheală, el [este] curat.(RO)

Levitic 13:42 Și dacă este pe capul chel, sau pe fruntea cheală, o rană roșiatică, aceasta [este] o lepră ce a izbucnit pe capul lui chel, sau pe fruntea lui cheală.(RO)

Levitic 13:43 Atunci preotul să se uite la ea; și, iată, [dacă] umflătura rănii [este] alb roșiatică pe capul lui chel, sau pe fruntea lui cheală, precum lepra apare pe pielea cărnii,(RO)

Levitic 13:44 Este un bărbat lepros, [este] necurat, preotul să îl declare cu desăvârșire necurat, rana lui [este] pe capul lui.(RO)

Levitic 13:45 Și cât despre lepră, cel în care [este] rana [ei], hainele lui să fie rupte și capul descoperit și să pună un acoperământ peste buza de sus și să strige: Necurat, necurat.(RO)

Levitic 13:46 În toate zilele, cât timp este rana în cel [lepros], să fie pângărit; el [este] necurat; să locuiască singur; în afara taberei [să fie] locuința lui.(RO)

Levitic 13:47 ¶ De asemenea haina în care se află rana leprei, [fie] ea haină de lână, sau haină de in,(RO)

Levitic 13:48 Fie în urzeală sau băteală, a inului sau a lânii; fie [ea] în piele sau în orice lucru făcut din piele;(RO)

Levitic 13:49 Și dacă rana este verzuie sau roșiatică în haină, sau în pielea [hainei], fie în urzeală, sau în băteală, sau în orice lucru din piele, aceasta [este] o rana de lepră și să fie arătată preotului.(RO)

Levitic 13:50 Și preotul să se uite la rană și să închidă [lucrul] care are rana șapte zile;(RO)

Levitic 13:51 Și să se uite la rană în ziua a șaptea, dacă rana s-a întins în haină, fie în urzeală, fie în băteală sau în pielea [hainei], sau în orice lucru care este făcut din piele, atunci rana este lepră care roade; [acel] [lucru] este necurat.(RO)

Levitic 13:52 De aceea să ardă haina aceea, fie urzeală, fie băteală, în lână sau in, sau orice lucru din piele în care este rana, pentru că [este] lepră care roade; să fie ars în foc.(RO)

Levitic 13:53 Și dacă preotul se uită și, iată, rana nu s-a întins în haină, fie în urzeală, fie în băteală sau în orice lucru din piele,(RO)

Levitic 13:54 Atunci preotul să poruncească să se spele [lucrul] în care [este] rana și să mai fie închis încă șapte zile;(RO)

Levitic 13:55 Și preotul să se uite la rană, după ce este spălată; și, iată, [dacă] rana nu și-a schimbat culoarea și rana nu s-a întins, [este] necurată; să o arzi în foc; [este] roasă dinăuntru, [fie] pe față, [fie] pe dos.(RO)

Levitic 13:56 Și dacă preotul se uită la ea și, iată, rana [este] cumva mai întunecată după spălare, atunci să o rupă din haină sau din piele sau din urzeală sau din băteală;(RO)

Levitic 13:57 Și dacă aceasta încă apare în haină, fie în urzeală, fie în băteală sau în orice lucru de piele, aceasta [este] o [rană] care se întinde, [lucrul] care are rana să îl arzi cu foc.(RO)

Levitic 13:58 Și haina, fie urzeală, fie băteală, fie orice lucru din piele, pe care îl vei spăla, dacă rana s-a depărtat de la [acele lucruri], atunci să le speli a doua oară și vor fi curate.(RO)

Levitic 13:59 Aceasta [este] legea rănii de lepră într-o haină de lână sau de in, fie în urzeala, fie în băteala [ei], sau în orice lucru de piele, pentru a-l declara curat, sau a-l declara necurat.(RO)

Levitic 14:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 14:2 Aceasta să fie legea leprosului în ziua curățirii lui, să fie adus la preot;(RO)

Levitic 14:3 Și preotul să iasă afară din tabără; și preotul să se uite [la rană] și, iată, [dacă] rana de lepră este vindecată pe lepros;(RO)

Levitic 14:4 Atunci preotul va porunci să se ia, pentru cel pregătit pentru a fi curățit, două păsări vii [și] curate și lemn de cedru și stacojiu și isop;(RO)

Levitic 14:5 Și preotul să poruncească să fie înjunghiată, una dintre păsări într-un vas de lut peste apa curgătoare;(RO)

Levitic 14:6 Cât despre pasărea vie, să o ia [împreună cu] lemnul de cedru și stacojiul și isopul și să le înmoaie împreună cu pasărea vie în sângele păsării ucise peste apa curgătoare;(RO)

Levitic 14:7 Și să stropească, pe cel ce este pregătit pentru a fi curățit de lepră, de șapte ori și să îl declare curat și să lase pasărea vie liberă în câmp deschis.(RO)

Levitic 14:8 Și cel ce este pregătit pentru a fi curățit să își spele hainele și să își radă tot părul și să se spele în apă, ca să fie curat; și după aceea să intre în tabără și să rămână afară din cortul lui șapte zile.(RO)

Levitic 14:9 Dar așa să fie în ziua a șaptea, el să își radă tot părul de pe cap și barba și sprâncenele, chiar tot părul să și-l radă; și să își spele hainele, de asemenea să își spele carnea în apă și va fi curat.(RO)

Levitic 14:10 ¶ Și în ziua a opta să ia doi miei fără cusur și o mioară de un an, fără cusur, și trei zecimi dintr-o măsură de floarea făinii [pentru] un dar de mâncare, amestecată cu untdelemn și un log de untdelemn.(RO)

Levitic 14:11 Și preotul care [îl] curăță să prezinte bărbatul ce este pentru curățire și acele lucruri, înaintea DOMNULUI, [la] ușa tabernacolului întâlnirii;(RO)

Levitic 14:12 Și preotul să ia un miel și să îl ofere ca ofrandă pentru fărădelege și logul de untdelemn și să le legene [ca] ofrandă legănată înaintea DOMNULUI;(RO)

Levitic 14:13 Și să înjunghie mielul în locul în care va înjunghia ofranda pentru păcat și ofranda arsă, în locul sfânt, căci precum ofranda pentru păcat [este] a preotului, [astfel este] [și] ofranda pentru fărădelege, aceasta [este] preasfântă;(RO)

Levitic 14:14 Și preotul să ia [câtva] sânge din ofranda pentru fărădelege și preotul să îl pună pe vârful urechii drepte a celui pregătit pentru a fi curățit și pe degetul mare de la mâna lui dreaptă și pe degetul mare de la piciorul lui drept;(RO)

Levitic 14:15 Și preotul să ia [câtva] din logul de untdelemn și să [îl] toarne în palma mâinii sale stângi;(RO)

Levitic 14:16 Și preotul să își înmoaie degetul drept în untdelemnul care [este] în palma mâinii stângi și să stropească din untdelemn cu degetul său de șapte ori înaintea DOMNULUI;(RO)

Levitic 14:17 Și din restul untdelemnului care [este] în mâna sa, preotul să pună pe vârful urechii drepte a celui pregătit pentru a fi curățit și pe degetul mare de la mâna lui dreaptă și peste degetul mare de la piciorul lui drept, peste sângele ofrandei pentru fărădelege;(RO)

Levitic 14:18 Și rămășița din untdelemnul care este în mâna preotului să o toarne pe capul celui pregătit pentru a fi curățit, și preotul să facă ispășire pentru el înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 14:19 Și preotul să aducă ofranda pentru păcat și să facă ispășire pentru cel pregătit pentru a fi curățit de necurăția sa; și după aceea să înjunghie ofranda arsă;(RO)

Levitic 14:20 Și preotul să aducă ofranda arsă și darul de mâncare pe altar, și preotul să facă ispășire pentru el și el să fie curat.(RO)

Levitic 14:21 ¶ Iar dacă [este] sărac și nu poate aduce atât de mult, atunci să ia un miel [ca] ofrandă pentru fărădelege ca să fie legănată, pentru a se face ispășire pentru el, și o zecime dintr-o măsură de floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare, și un log de untdelemn;(RO)

Levitic 14:22 Și două turturele sau doi pui de porumbel, precum este în stare să aducă; și una să fie ofrandă pentru păcat iar cealaltă ofrandă arsă.(RO)

Levitic 14:23 Și să le aducă în ziua a opta pentru curățirea sa, la preot, la ușa tabernacolului întâlnirii, înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 14:24 Și preotul să ia mielul ofrandei pentru fărădelege și logul de untdelemn și preotul să le legene [ca] ofrandă legănată înaintea DOMNULUI;(RO)

Levitic 14:25 Și să înjunghie mielul ofrandei pentru fărădelege, și preotul să ia [câtva] din sângele ofrandei pentru fărădelege și să [îl] pună pe vârful urechii drepte a celui pregătit pentru a fi curățit, și pe degetul mare de la mâna lui dreaptă și pe degetul mare de la piciorul lui drept;(RO)

Levitic 14:26 Și preotul să toarne din untdelemn în palma mâinii sale stângi;(RO)

Levitic 14:27 Și preotul să stropească cu degetul său drept [câtva] din untdelemnul care [este] în mâna lui stângă, de șapte ori înaintea DOMNULUI;(RO)

Levitic 14:28 Și preotul să pună din untdelemnul care [este] în mâna sa pe vârful urechii drepte a celui pregătit pentru a fi curățit și pe degetul mare de la mâna sa dreaptă și pe degetul mare de la piciorul lui drept, peste locul sângelui ofrandei pentru fărădelege;(RO)

Levitic 14:29 Și restul untdelemnului care [este] în mâna preotului să [îl] pună peste capul celui pregătit pentru a fi curățit, pentru a se face ispășire pentru el înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 14:30 Și să aducă pe una dintre turturele, sau [unul] dintre porumbeii tineri, precum [este] în stare să aducă;(RO)

Levitic 14:31 Precum este el în stare să [le] aducă, pe una [ca] ofrandă pentru păcat și pe cealaltă [ca] ofrandă arsă, cu darul de mâncare, și preotul să facă ispășire pentru cel pregătit, pentru a fi curățit înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 14:32 Aceasta [este] legea [celui] în care [este] rana de lepră, a cărui mână nu este în stare să aducă [cele] [ținând] de curățirea lui.(RO)

Levitic 14:33 ¶ Și DOMNUL le-a vorbit lui Moise și lui Aaron, spunând:(RO)

Levitic 14:34 După ce veți fi intrat în țara Canaanului, pe care eu v-o dau ca stăpânire, și pun rana de lepră într-o casă din țara stăpânirii voastre;(RO)

Levitic 14:35 Și proprietarul casei să vină și să spună preotului, spunând: Mi se pare că [este ceva] ca o rană în casă,(RO)

Levitic 14:36 Atunci preotul să poruncească să fie golită casa înainte ca preotul să meargă să se uite la rană, ca să nu se facă necurate toate câte [sunt] în casă, și după aceea preotul să intre să se uite la casă;(RO)

Levitic 14:37 Și să se uite la rană și, iată, [dacă] rana [este] în pereții casei, cu adâncituri mici, verzui sau roșiatice, care la vedere [sunt] mai adânci decât peretele,(RO)

Levitic 14:38 Atunci preotul să iasă din casă la ușa casei și să închidă casa șapte zile;(RO)

Levitic 14:39 Și preotul să vină din nou în ziua a șaptea și să se uite; și, iată, [dacă] rana se întinde în pereții casei,(RO)

Levitic 14:40 Atunci să poruncească preotul ca ei să scoată pietrele în care [este] rana și să le arunce într-un loc necurat în afara orașului;(RO)

Levitic 14:41 Și să facă să fie răzuită casa pe dinăuntru de jur împrejur, iar ei să toarne țărâna pe care l-au răzuit în afara orașului, într-un loc necurat;(RO)

Levitic 14:42 Și să ia alte pietre și să [le] pună în locul acelor pietre; iar el să ia alt mortar și să tencuiască astfel casa.(RO)

Levitic 14:43 Și dacă rana se întoarce înapoi și izbucnește în casă, după ce a scos pietrele și după ce a răzuit casa și după ce aceasta este tencuită,(RO)

Levitic 14:44 Atunci preotul să vină și să se uite și, iată, [dacă] rana s-a întins în casă, [este] lepră care roade în casă, aceasta [este] necurată.(RO)

Levitic 14:45 Și el să dărâme casa, pietrele ei și lemnăria acesteia și tot mortarul casei; și să [le] care afară din oraș, într-un loc necurat.(RO)

Levitic 14:46 Mai mult, cel ce intră în casă în timpul cât aceasta este închisă, să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 14:47 Și cel ce se culcă în casă să își spele hainele; și cel ce mănâncă în casă să își spele hainele.(RO)

Levitic 14:48 Și dacă preotul intră și [se uită] și, iată, rana nu s-a întins în casă, după ce casa a fost tencuită, atunci preotul să declare casa curată, deoarece rana este vindecată.(RO)

Levitic 14:49 Și să ia, pentru a curăța casa, două păsări [împreună cu] lemn de cedru și stacojiu și isop;(RO)

Levitic 14:50 Și să ucidă pe una dintre pasări într-un vas de lut peste apa curgătoare;(RO)

Levitic 14:51 Și să ia lemnul de cedru și isopul și stacojiul și pasărea vie și să le înmoaie în sângele păsării ucise și în apa curgătoare și să stropească de șapte ori casa;(RO)

Levitic 14:52 Și casa să o curețe cu sângele păsării și cu apa curgătoare și cu pasărea vie și cu lemnul de cedru și cu isopul și cu stacojiul;(RO)

Levitic 14:53 Dar să lase pasărea să plece în afara cetății, în câmp deschis și să facă ispășire pentru casă, și aceasta să fie curată.(RO)

Levitic 14:54 ¶ Aceasta [este] legea pentru toate felurile de rană de lepră și a eczemei,(RO)

Levitic 14:55 Și pentru lepra hainei și a casei,(RO)

Levitic 14:56 Și pentru o umflătură și pentru o crustă și pentru o pată strălucitoare,(RO)

Levitic 14:57 Pentru a învăța pe alții când [este] necurat și când [este] curat, aceasta [este] legea leprei.(RO)

Levitic 15:1 Și DOMNUL le-a vorbit lui Moise și lui Aaron, zicând:(RO)

Levitic 15:2 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când vreun bărbat are o scurgere din carnea lui, [din] [cauza] scurgerii lui, [este] necurat.(RO)

Levitic 15:3 Și aceasta să fie necurățenia lui, în scurgerea lui, fie carnea lui curge cu scurgerea lui, fie carnea lui este închisă de la scurgerea lui, aceasta [este] necurăția lui.(RO)

Levitic 15:4 Fiecare pat, pe care se culcă cel ce are scurgerea, este necurat, și fiecare lucru, pe care șade el, să fie necurat.(RO)

Levitic 15:5 Și oricine atinge patul lui să își spele hainele și să se îmbăieze în apă și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:6 Și cel ce șade pe [orice] lucru pe care a șezut cel ce are scurgerea să își spele hainele și să se îmbăieze în apă și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:7 Și cel ce atinge carnea celui ce are scurgerea să își spele hainele și să se îmbăieze în apă și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:8 Și dacă cel ce are scurgerea scuipă peste cel ce este curat, atunci acela să își spele hainele și să se îmbăieze în apă și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:9 Și orice șea, pe care călărește cel ce are scurgerea, să fie necurată.(RO)

Levitic 15:10 Și oricine atinge orice lucru care a fost sub el, să fie necurat până seara, și cel ce va căra [oricare] din acele lucruri să își spele hainele și să se îmbăieze și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:11 Și pe oricine atinge cel ce are scurgerea și nu [și-]a clătit mâinile sale în apă, să își spele hainele și să se îmbăieze și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:12 Și vasele de lut, pe care le-a atins cel ce are scurgerea, să fie sparte; și fiecare vas de lemn să fie clătit în apă.(RO)

Levitic 15:13 Și când cel ce are o scurgere este curățat de scurgerea sa, atunci el să își numere șapte zile pentru curățirea sa și să își spele hainele și să își îmbăieze carnea în apă curgătoare și să fie curat.(RO)

Levitic 15:14 Și în ziua a opta să ia pentru el două turturele, sau doi porumbei tineri și să vină înaintea DOMNULUI la ușa tabernacolului întâlnirii și să le dea preotului;(RO)

Levitic 15:15 Și preotul să le aducă, una [ca] ofrandă pentru păcat și cealaltă [ca] ofrandă arsă; și preotul să facă ispășire pentru el înaintea DOMNULUI, pentru scurgerea lui.(RO)

Levitic 15:16 Și dacă sămânța de împreunare a vreunui bărbat iese din el, atunci să își spele toată carnea în apă și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:17 Și fiecare haină și fiecare piele, pe care este sămânța de împreunare, să fie spălată cu apă și să fie necurată până seara.(RO)

Levitic 15:18 De asemenea femeia cu care bărbatul se va culca [cu] sămânța împreunării, amândoi să se îmbăieze în apă și să fie necurați până seara.(RO)

Levitic 15:19 ¶ Și dacă vreo femeie are o scurgere și scurgerea în carnea ei este sânge, să fie separată șapte zile, și oricine o atinge să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:20 Și fiecare lucru pe care ea se culcă în separarea ei să fie necurat; orice lucru pe care ea șade, de asemenea să fie necurat.(RO)

Levitic 15:21 Și oricine îi atinge patul să își spele hainele și să se îmbăieze în apă și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:22 Și oricine atinge orice lucru pe care ea a șezut să își spele hainele și să se îmbăieze în apă și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:23 Și dacă [este] [ceva] pe patul ei, sau vreun lucru pe care ea șade, când el îl atinge, să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:24 Și dacă un bărbat se culcă cu ea și necurăția ei este peste el, să fie necurat șapte zile; și tot patul pe care el se culcă să fie necurat.(RO)

Levitic 15:25 Și dacă o femeie are o scurgere din sângele ei multe zile, mai mult timp decât [zilele] separării ei; toate zilele scurgerii necurăției ei să fie la fel ca zilele separării ei, ea [să fie] necurată.(RO)

Levitic 15:26 Orice pat pe care se culcă în toate zilele scurgerii ei, să îi fie ca patul [zilelor] separării ei, și pe orice lucru se așază să fie necurat, ca necurăția separării ei.(RO)

Levitic 15:27 Și oricine atinge acele lucruri să fie necurat și să își spele hainele și să se îmbăieze în apă și să fie necurat până seara.(RO)

Levitic 15:28 Dar dacă ea este curățată de scurgerea ei, atunci să își numere șapte zile și după aceea să fie curată.(RO)

Levitic 15:29 Și în ziua a opta să ia pentru ea două turturele, sau doi porumbei tineri și să îi aducă la preot, la ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Levitic 15:30 Și preotul să o aducă pe una [ca] ofrandă pentru păcat și pe cealaltă [ca] ofrandă arsă; și preotul să facă ispășire pentru ea înaintea DOMNULUI, pentru scurgerea necurăției ei.(RO)

Levitic 15:31 Astfel să separați pe copiii lui Israel de necurățiile lor; ca să nu moară în necurățiile lor, când ei spurcă tabernacolul meu care [este] între ei.(RO)

Levitic 15:32 Aceasta [este] legea celui ce are o scurgere și [a aceluia] căruia îi iese sămânța din el și este întinat de acestea;(RO)

Levitic 15:33 Și a celei bolnave cu necurăția ei și a celui ce are o scurgere, a bărbatului sau a femeii și a celui ce se culcă cu cea care este necurată.(RO)

Levitic 16:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aaron, când au oferit înaintea DOMNULUI și au murit.(RO)

Levitic 16:2 Și DOMNUL i-a zis lui Moise: Spune-i lui Aaron, fratele tău, să nu vină tot timpul în [locul] sfânt dinăuntrul perdelei, [care este] înaintea șezământului milei de deasupra chivotului, ca să nu moară, pentru că eu voi apărea în norul de peste șezământul milei.(RO)

Levitic 16:3 Astfel să vină Aaron în [locul] sfânt, cu un taur tânăr ca ofrandă pentru păcat, și [cu] un berbec ca ofrandă arsă.(RO)

Levitic 16:4 Să îmbrace tunica sfântă de in și să aibă izmenele de in peste carnea sa și să fie încins cu un brâu de in și cu mitra de in să fie împodobit, acestea [sunt] sfintele veștminte; de aceea să își spele carnea în apă și [astfel] să le îmbrace.(RO)

Levitic 16:5 ¶ Și să ia din adunarea copiilor lui Israel doi iezi dintre capre, ca ofrandă pentru păcat, și un berbec ca ofrandă arsă.(RO)

Levitic 16:6 Și Aaron să aducă taurul său al ofrandei pentru păcat, care [este] pentru el, și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui.(RO)

Levitic 16:7 Și să ia cei doi țapi și să îi prezinte înaintea DOMNULUI [la] ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Levitic 16:8 Și Aaron să arunce sorții peste cei doi țapi, un sorț pentru DOMNUL și celălalt sorț pentru țapul ispășitor.(RO)

Levitic 16:9 Și Aaron să aducă țapul peste care a căzut sorțul DOMNULUI și să îl ofere ca ofrandă pentru păcat.(RO)

Levitic 16:10 Dar țapul peste care a căzut sorțul să fie țap ispășitor, să fie prezentat viu înaintea DOMNULUI, să facă ispășire cu el [și] pentru a-l lăsa să plece în pustie, ca țap ispășitor.(RO)

Levitic 16:11 Și Aaron să aducă taurul ofrandei pentru păcat, care [este] pentru el, și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui, și să înjunghie taurul ofrandei pentru păcat, care [este] pentru el;(RO)

Levitic 16:12 Și să ia o tămâietoare plină cu cărbuni, arzând din focul de la altarul dinaintea DOMNULUI, și mâinile sale pline de tămâie dulce, zdrobită mărunt, și să [le] aducă înăuntrul perdelei;(RO)

Levitic 16:13 Și să pună tămâia peste focul dinaintea DOMNULUI, ca norul tămâiei să acopere șezământul milei, care [este] deasupra mărturiei, ca el să nu moară;(RO)

Levitic 16:14 Și să ia din sângele taurului și [să îl stropească] cu degetul său peste șezământul milei înspre est; și să stropească cu degetul său de șapte ori, din sânge, înaintea șezământului milei.(RO)

Levitic 16:15 ¶ Apoi să înjunghie țapul ofrandei pentru păcat, care [este] pentru popor, și să aducă sângele lui înăuntrul perdelei și să facă cu acel sânge la fel cum a făcut cu sângele taurului, și să îl stropească peste șezământul milei și înaintea șezământului milei;(RO)

Levitic 16:16 Și să facă ispășire pentru [locul] sfânt, din cauza necurățiilor copiilor lui Israel și din cauza fărădelegilor lor în toate păcatele lor, și astfel să facă pentru tabernacolul întâlnirii, care rămâne printre ei în mijlocul necurățiilor lor.(RO)

Levitic 16:17 Și să nu fie niciun om în tabernacolul întâlnirii când intră el, pentru a face ispășire în [locul] sfânt, până când iese și până când nu a făcut ispășire pentru el și pentru casa sa și pentru toată adunarea lui Israel.(RO)

Levitic 16:18 Și să iasă la altarul, care [este] înaintea DOMNULUI, și să facă ispășire pentru el; și să ia din sângele taurului și din sângele țapului și să [îl] pună pe coarnele altarului de jur împrejur.(RO)

Levitic 16:19 Și să stropească din sânge peste acesta cu degetul său, de șapte ori, și să îl curețe și să îl sfințească de necurățiile copiilor lui Israel.(RO)

Levitic 16:20 ¶ Și după ce a terminat cu împăcarea locului sfânt și a tabernacolului întâlnirii și a altarului, să aducă țapul viu;(RO)

Levitic 16:21 Și Aaron să își pună amândouă mâinile pe capul țapului viu și să mărturisească peste el toate nelegiuirile copiilor lui Israel, și toate fărădelegile lor în toate păcatele lor, punându-le pe capul țapului și să [îl] trimită să plece departe în pustie, prin mâna unui bărbat pregătit;(RO)

Levitic 16:22 Și țapul să poarte pe el toate nelegiuirile lor într-un pământ nelocuit, și să lase țapul să plece în pustie.(RO)

Levitic 16:23 Și Aaron să intre în tabernacolul întâlnirii și să dezbrace veșmintele de in, pe care le-a îmbrăcat, când a intrat în locul sfânt, și să le lase acolo;(RO)

Levitic 16:24 Și să își spele carnea cu apă în locul sfânt și să își îmbrace veșmintele și să iasă înainte și să aducă ofranda sa arsă și ofranda arsă a poporului, și să facă ispășire pentru el și pentru popor.(RO)

Levitic 16:25 Și grăsimea ofrandei pentru păcat o să ardă pe altar.(RO)

Levitic 16:26 Și cel ce a lăsat țapul să plece, țapul ispășitor, să își spele hainele și să își îmbăieze carnea în apă, și după aceea să intre în tabără.(RO)

Levitic 16:27 Și taurul [ca] ofrandă pentru păcat și țapul [ca] ofrandă pentru păcat, al căror sânge a fost adus înăuntru pentru a se face ispășire în [locul] sfânt, [de unul] să fie duși afară din tabără, iar ei să ardă în foc pielea lor și carnea lor și balega lor.(RO)

Levitic 16:28 Și cel ce le arde să își spele hainele și să își îmbăieze carnea în apă, și după aceea să intre în tabără.(RO)

Levitic 16:29 ¶ Și [acesta] să vă fie un statut pentru totdeauna, în luna a șaptea, în [ziua] a zecea a lunii, să vă chinuiți sufletele și să nu faceți deloc nicio lucrare, nici cel din țara voastră, nici străinul care locuiește temporar printre voi;(RO)

Levitic 16:30 Pentru că în ziua aceea [preotul] va face ispășire pentru voi, pentru a vă curăța [ca] să fiți curați de toate păcatele voastre înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 16:31 Aceasta [să ]vă[ fie] un sabat al odihnei și să vă chinuiți sufletele, printr-un statut pentru totdeauna.(RO)

Levitic 16:32 Și preotul, pe care el îl va unge și pe care îl va consacra pentru a servi în serviciul de preot în locul tatălui său, să facă ispășirea și să îmbrace veșmintele de in, veștmintele sfinte;(RO)

Levitic 16:33 Și să facă ispășire pentru sanctuarul sfânt și să facă ispășire pentru tabernacolul întâlnirii și pentru altar, și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul adunării.(RO)

Levitic 16:34 Și acesta să vă fie un statut veșnic, pentru a face ispășire pentru copiii lui Israel pentru toate păcatele lor, o [singură] dată pe an. Iar el a făcut precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Levitic 17:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 17:2 Vorbește lui Aaron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel și spune-le: Acesta este lucrul pe care DOMNUL l-a poruncit spunând:(RO)

Levitic 17:3 Orice bărbat din casa lui Israel, care înjunghie un bou sau miel sau capră, în tabără, sau [îl] înjunghie în afara taberei,(RO)

Levitic 17:4 Și nu îl aduce la ușa tabernacolului întâlnirii, pentru a aduce un dar DOMNULUI înaintea tabernacolului DOMNULUI, sânge să i se impute acelui bărbat; el a vărsat sânge; și acel bărbat să fie stârpit din mijlocul poporului său;(RO)

Levitic 17:5 Pentru ca [acești] copii ai lui Israel să își aducă sacrificiile, pe care le aduce în câmp deschis, da, ca ei să le aducă DOMNULUI, la ușa tabernacolului întâlnirii, la preot și să le ofere ca ofrande de pace DOMNULUI.(RO)

Levitic 17:6 Și preotul să stropească sângele peste altarul DOMNULUI la ușa tabernacolului întâlnirii și să ardă grăsimea pentru o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Levitic 17:7 Iar ei să nu mai aducă sacrificiile lor dracilor, după care au curvit. Acesta să le fie un statut pentru totdeauna prin toate generațiile lor.(RO)

Levitic 17:8 Și să le spui: Orice bărbat din casa lui Israel, sau dintre străinii care locuiesc temporar printre voi, care aduce ofrandă arsă sau un sacrificiu,(RO)

Levitic 17:9 Și nu îl aduce la ușa tabernacolului întâlnirii, pentru a-l oferi DOMNULUI, chiar acel bărbat să fie stârpit din mijlocul poporului său.(RO)

Levitic 17:10 ¶ Și orice bărbat din casa lui Israel, sau dintre străinii care locuiesc temporar printre voi, care mănâncă orice fel de sânge; chiar eu îmi voi întoarce fața împotriva acelui suflet care mănâncă sânge și îl voi stârpi din mijlocul poporului său.(RO)

Levitic 17:11 Pentru că viața cărnii [este] în sânge; și vi l-am dat pe altar pentru a se face ispășire pentru sufletele voastre, pentru că sângele [este] cel ce face ispășire pentru suflet.(RO)

Levitic 17:12 De aceea am spus copiilor lui Israel: Niciun suflet dintre voi să nu mănânce sânge, nici vreun străin care locuiește temporar printre voi să nu mănânce sânge.(RO)

Levitic 17:13 Și orice bărbat dintre copiii lui Israel, sau dintre străinii care locuiesc temporar printre voi, care vânează și prinde orice fiară sau pasăre care poate fi mâncată, chiar el să îi scurgă sângele și să îl acopere cu țărână.(RO)

Levitic 17:14 Pentru că [el este] viața întregii cărni; sângele acesteia [este] pentru viața ei; de aceea am spus copiilor lui Israel: Să nu mâncați sânge de la niciun fel de carne, pentru că viața întregii cărni [este] sângele ei, oricine îl mănâncă să fie stârpit!(RO)

Levitic 17:15 Și fiecare suflet care mănâncă ceea ce a murit [de la sine], sau care a fost sfâșiat [de fiare], [fie ]unul din țara voastră, sau un străin, deopotrivă să își spele hainele și să [se] îmbăieze în apă și să fie necurat până seara, apoi să fie curat.(RO)

Levitic 17:16 Dar dacă nu [le] spală, nici nu își îmbăiază carnea, atunci să își poarte propria nelegiuire.(RO)

Levitic 18:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 18:2 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Eu sunt DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 18:3 Să nu faceți după lucrările din țara Egiptului, în care ați locuit; și după lucrările din țara Canaanului, în care eu v-am adus, să nu faceți, nici să nu umblați în rânduielile lor.(RO)

Levitic 18:4 Să împliniți judecățile mele și să țineți rânduielile mele, ca să umblați în ele: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 18:5 De aceea să țineți statutele mele și judecățile mele, pe care un om, dacă le împlinește, va trăi în ele: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 18:6 ¶ Niciunul dintre voi să nu vă apropiați de niciuna dintre rudele sale, ca să [le] descoperiți goliciunea: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 18:7 Goliciunea tatălui tău sau goliciunea mamei tale, să nu o descoperi, ea [este] mama ta; să nu îi descoperi goliciunea.(RO)

Levitic 18:8 Goliciunea soției tatălui tău să nu o descoperi, [este] goliciunea tatălui tău.(RO)

Levitic 18:9 Goliciunea surorii tale, fiica tatălui tău, sau fiica mamei tale, [fie ]născută acasă, sau născută departe, goliciunea lor să nu o descoperi.(RO)

Levitic 18:10 Goliciunea fiicei fiului tău, sau a fiicei fiicei tale, goliciunea lor să nu o descoperi, căci [goliciunea] lor este propria ta goliciune.(RO)

Levitic 18:11 Goliciunea fiicei soției tatălui tău, născută din tatăl tău, [ea] [este] sora ta, să nu îi descoperi goliciunea.(RO)

Levitic 18:12 Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău, ea [este] ruda apropiată, a tatălui tău.(RO)

Levitic 18:13 Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, căci ea [este] ruda apropiată, a mamei tale.(RO)

Levitic 18:14 Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău, să nu te apropii de soția lui, ea [este] mătușa ta.(RO)

Levitic 18:15 Să nu descoperi goliciunea nurorii tale, ea [este] soția fiului tău; să nu descoperi goliciunea ei.(RO)

Levitic 18:16 Să nu descoperi goliciunea soției fratelui tău, [este] goliciunea fratelui tău.(RO)

Levitic 18:17 Să nu descoperi goliciunea unei femei și a fiicei ei; nici să nu iei pe fiica fiului ei, sau pe fiica fiicei ei, ca să îi descoperi goliciunea, pentru că ele [sunt] rudele ei apropiate, aceasta [este] stricăciune.(RO)

Levitic 18:18 Nici să nu iei de soție o soră a ei, ca să [o ]chinuiești, pentru a-i descoperi goliciunea, pe lângă a celeilalte, [în timpul] vieții ei.(RO)

Levitic 18:19 ¶ De asemenea să nu te apropii de o femeie să îi descoperi goliciunea, cât timp ea este pusă deoparte pentru necurăția ei.(RO)

Levitic 18:20 Mai mult să nu te culci carnal cu soția aproapelui tău, ca să te pângărești cu ea.(RO)

Levitic 18:21 Și, să nu lași pe niciunul din sămânța ta să treacă prin foc, pentru Moloh, nici să nu pângărești numele Dumnezeului Tău: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 18:22 Să nu te culci cu un bărbat, precum te culci cu o femeie, [este] urâciune.(RO)

Levitic 18:23 Nici să nu te culci carnal cu vreun animal ca să te pângărești cu el, nici vreo femeie să nu stea înaintea unui animal ca să se culce cu el, [este] încurcătură.(RO)

Levitic 18:24 Să nu vă pângăriți în vreunul dintre aceste lucruri, pentru că în toate acestea sunt pângărite națiunile, pe care le arunc din fața voastră.(RO)

Levitic 18:25 Și țara este pângărită, de aceea pedepsesc nelegiuirea ei peste ea și țara însăși vomită pe locuitorii ei.(RO)

Levitic 18:26 De aceea să țineți statutele mele și judecățile mele și să nu faceți [niciuna] dintre aceste urâciuni, nimeni din națiunea voastră, niciunul dintre străinii care locuiesc temporar printre voi;(RO)

Levitic 18:27 (Pentru că toate aceste urâciuni le-au făcut oamenii din țară, care [au fost] înaintea voastră și țara este pângărită;)(RO)

Levitic 18:28 Ca țara să nu vă vomite și pe voi afară, când o pângăriți, precum a vomitat afară națiunile care [au fost] înaintea voastră.(RO)

Levitic 18:29 Pentru că oricine va face oricare dintre aceste urâciuni, chiar sufletele care [le] fac vor fi stârpite din mijlocul poporului lor.(RO)

Levitic 18:30 De aceea să țineți rânduielile, ca să nu faceți niciunul dintre aceste obiceiuri scârboase, care au fost făcute înainte de voi și ca să nu vă pângăriți voi înșivă în ele: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 19:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 19:2 Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le: Să fiți sfinți, pentru că eu DOMNUL Dumnezeul vostru [sunt] sfânt.(RO)

Levitic 19:3 Fiecare om să se teamă de mama sa și de tatăl său și să țineți sabatele mele: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 19:4 Nu vă întoarceți la idoli, nici să nu vă faceți dumnezei turnați: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 19:5 Și dacă aduceți un sacrificiu al ofrandelor de pace DOMNULUI, să îl aduceți din propria voastră voie bună.(RO)

Levitic 19:6 Să fie mâncat în aceeași zi în care îl aduceți și a doua zi; și dacă ar rămâne până în a treia zi, să fie ars în foc.(RO)

Levitic 19:7 Și dacă se mănâncă din el în a treia zi, [este] urâciune; să nu fie acceptat.(RO)

Levitic 19:8 De aceea [oricine] care îl mănâncă va purta nelegiuirea sa, deoarece a spurcat lucrul sfințit al DOMNULUI; și acel suflet să fie stârpit din mijlocul poporului său.(RO)

Levitic 19:9 Și când secerați secerișul pământului vostru, să nu seceri în întregime colțurile câmpului tău, nici să nu aduni spicele căzute după secerișul tău.(RO)

Levitic 19:10 Și să nu îți cureți via de boabele căzute, nici să nu strângi [fiecare] ciorchine din via ta; să le lași pentru cel sărac și [pentru] cel străin: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 19:11 ¶ Să nu furați, nici să nu vă purtați cu falsitate, nici să nu vă mințiți unul pe celălalt.(RO)

Levitic 19:12 Și să nu jurați fals pe numele meu; nici să nu pângărești numele Dumnezeului tău: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 19:13 Să nu escrochezi pe aproapele tău, nici să nu [îl] jefuiești; plățile celui angajat cu ziua să nu rămână la tine toată noaptea până dimineața.(RO)

Levitic 19:14 Să nu blestemi pe cel surd, nici să nu pui o piatră de poticnire înaintea celui orb, ci să te temi de Dumnezeul tău: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 19:15 Să nu faceți nedreptate în judecată; să nu părtinești pe sărac, nici să nu onorezi persoana celui puternic, [ci] în dreptate să judeci pe aproapele tău.(RO)

Levitic 19:16 Să nu mergi încolo și încoace [ca] un bârfitor în mijlocul poporului tău, nici să nu stai împotriva sângelui aproapelui tău: Eu sunt DOMNUL.(RO)

Levitic 19:17 Să nu urăști pe fratele tău în inima ta; să mustri în vreun fel pe aproapele tău și să nu permiți păcat asupra lui.(RO)

Levitic 19:18 Să nu te răzbuni, nici să nu porți vreo pică împotriva copiilor din poporul tău, ci să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 19:19 ¶ Să țineți statutele mele. Să nu lași vitele tale să se împerecheze cu un soi amestecat; să nu semeni câmpul tău cu sămânță amestecată; nici să nu îmbraci vreodată o haină amestecată [făcută] din fire de in și lână.(RO)

Levitic 19:20 Și oricine se culcă în mod carnal cu o femeie, ce [este] roabă, legată prin logodnă unui soț și nu este răscumpărată, nici având libertatea dată ei, ea să fie biciuită, ei să nu fie dați morții, deoarece nu era liberă.(RO)

Levitic 19:21 Iar el să aducă DOMNULUI ofranda sa pentru fărădelege, la ușa tabernacolului întâlnirii, un berbec ca ofrandă pentru fărădelege.(RO)

Levitic 19:22 Și preotul să facă ispășire pentru el cu berbecul ofrandei pentru fărădelege înaintea DOMNULUI, pentru păcatul lui pe care l-a făcut; și păcatul făcut să îi fie iertat.(RO)

Levitic 19:23 Și când veți intra în țară și veți fi sădit tot felul de pomi pentru hrană, să socotiți rodul lor ca necircumcis; trei ani să vă fie ca necircumcis, din acesta să nu se mănânce.(RO)

Levitic 19:24 Dar în al patrulea an tot rodul lor să fie sfânt pentru a lăuda pe DOMNUL [cu el].(RO)

Levitic 19:25 Și în al cincilea an să mâncați din rodul lor, ca să vi se adauge venitul lor: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 19:26 Să nu mâncați [nimic] cu sânge; nici să nu folosiți descântarea, nici să nu preziceți timpurile.(RO)

Levitic 19:27 Să nu vă rotunjiți colțurile capetelor, nici să nu distrugi colțurile bărbii tale.(RO)

Levitic 19:28 Să nu faceți niciun fel de tăieturi în carnea voastră pentru morți, nici nu întipăriți niciun fel de semne pe voi: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 19:29 Nu prostitua pe fiica ta, să o faci să fie o curvă; ca nu cumva țara să cadă în curvie și pământul să devină plin de stricăciune.(RO)

Levitic 19:30 ¶ Să țineți sabatele mele și să respectați sanctuarul meu: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 19:31 Să nu mergeți la cei ce au demoni, nici la cei ce caută după vrăjitori, ca să vă pângăriți cu ei: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 19:32 Să te ridici în picioare în fața capului cărunt și să onorezi fața omului bătrân și să te temi de Dumnezeul tău: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 19:33 Și dacă un străin locuiește temporar cu tine în țara voastră, să nu îl chinuiți.(RO)

Levitic 19:34 [Ci] străinul care locuiește cu voi să vă fie ca unul născut printre voi și să îl iubești ca pe tine însuți, pentru că [și ]voi ați fost străini în țara Egiptului: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 19:35 Să nu faceți nicio nedreptate în judecată, în linia de măsură, în măsurarea greutății, sau în măsurarea lichidelor.(RO)

Levitic 19:36 Să aveți balanțe drepte, greutăți drepte, o efă dreaptă și un hin drept: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului.(RO)

Levitic 19:37 De aceea să țineți toate statutele mele și toate judecățile mele și să le împliniți: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 20:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 20:2 Mai spune o dată copiilor lui Israel: Oricine dintre copiii lui Israel, sau dintre străinii care locuiesc temporar în Israel, dă [pe cineva] din sămânța sa lui Moloh, acela negreșit să fie dat morții, poporul să îl ucidă cu pietre.(RO)

Levitic 20:3 Și îmi voi întoarce fața împotriva acelui om și îl voi stârpi din mijlocul poporului său, pentru că el a dat din sămânța sa lui Moloh, ca să spurce sanctuarul meu și să pângărească numele meu sfânt.(RO)

Levitic 20:4 Și dacă oamenii pământului fac cumva și își ascund ochii de la [acel] om, când el dă din sămânța sa lui Moloh [și] nu îl ucid;(RO)

Levitic 20:5 Atunci îmi voi întoarce fața împotriva acelui om și împotriva familiei sale și îl voi stârpi din mijlocul poporului lor, pe el și pe toți cei ce merg curvind după el, ca să curvească cu Moloh.(RO)

Levitic 20:6 Și sufletul care se întoarce după cei ce au demoni și după vrăjitori, ca să curvească după ei, eu îmi voi întoarce fața împotriva acelui suflet și îl voi stârpi din mijlocul poporului său.(RO)

Levitic 20:7 Sfințiți-vă de aceea și fiți sfinți, pentru că eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 20:8 Și să țineți statutele mele și să le împliniți: Eu [sunt] DOMNUL care vă sfințește.(RO)

Levitic 20:9 Pentru că fiecare om ce blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, negreșit să fie dat morții; cel ce a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa, sângele său să fie asupra sa.(RO)

Levitic 20:10 ¶ Și bărbatul care comite adulter cu soția unui [alt] bărbat, [chiar cel] ce comite adulter cu soția aproapelui său, bărbatul și femeia adulteră să fie negreșit uciși.(RO)

Levitic 20:11 Și bărbatul care se culcă cu soția tatălui său, a descoperit goliciunea tatălui său, amândoi negreșit să fie uciși; sângele lor [să fie] asupra lor.(RO)

Levitic 20:12 Și dacă un bărbat se culcă cu nora sa, amândoi să fie uciși negreșit, au lucrat încurcătură; sângele lor să fie asupra lor.(RO)

Levitic 20:13 De asemenea dacă un bărbat se culcă cu un bărbat, precum se culcă cu o femeie, amândoi au făcut o urâciune, negreșit să fie uciși; sângele lor [să fie] asupra lor.(RO)

Levitic 20:14 Și dacă un bărbat ia o soție și pe mama ei, aceasta [este] stricăciune, să fie arși cu foc, deopotrivă el și ele; ca să nu fie stricăciune între voi.(RO)

Levitic 20:15 Și dacă un bărbat se culcă cu o fiară, negreșit să fie ucis; și să ucideți fiara.(RO)

Levitic 20:16 Și dacă o femeie se apropie de vreo fiară și se culcă cu ea, să ucizi și femeia și fiara, negreșit să fie ucise; sângele lor [să fie] asupra lor.(RO)

Levitic 20:17 Și dacă un bărbat ia pe sora sa, pe fiica tatălui său, sau pe fiica mamei sale și vede goliciunea ei și ea vede goliciunea lui, acesta [este] un lucru stricat; și să fie stârpiți înaintea ochilor poporului lor; cel ce a descoperit goliciunea surorii sale va purta propria nelegiuire.(RO)

Levitic 20:18 Și dacă un bărbat se culcă cu o femeie, având necurăția ei, și va descoperi goliciunea ei, el i-a dezgolit fântâna; iar ea și-a descoperit fântâna sângerării; și amândoi să fie stârpiți din mijlocul poporului lor.(RO)

Levitic 20:19 Și să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, sau a surorii tatălui tău, pentru că el dezgolește pe ruda sa apropiată, ei să poarte nelegiuirea lor.(RO)

Levitic 20:20 Și dacă un bărbat se va culca cu soția unchiului său, el a descoperit goliciunea unchiului său, să poarte păcatul lor, să moară fără copii.(RO)

Levitic 20:21 Și dacă un bărbat ia pe soția fratelui său, acesta [este] un lucru necurat, cel ce a descoperit goliciunea fratelui său, să fie fără copii.(RO)

Levitic 20:22 ¶ De aceea să țineți toate statutele mele și toate judecățile mele și să le împliniți, ca țara, în care eu vă aduc să locuiți în ea, să nu vă vomite afară.(RO)

Levitic 20:23 Și să nu umblați în obiceiurile națiunii, pe care o arunc afară dinaintea voastră, pentru că ei au făcut toate aceste lucruri și de aceea sunt dezgustat de ei.(RO)

Levitic 20:24 Dar eu v-am spus: Veți moșteni țara lor și am să v-o dau vouă ca să o stăpâniți, o țară care curge cu lapte și miere: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru, care v-am separat de [alte] popoare.(RO)

Levitic 20:25 De aceea să deosebiți între vitele curate și necurate și între păsări necurate și curate; și să nu vă faceți sufletele scârboase prin vite, sau pasări, sau orice fel de târâtoare care se târăște pe pământ, pe care le-am separat de voi, ca [fiind] necurate.(RO)

Levitic 20:26 Și să îmi fiți sfinți, pentru că eu DOMNUL [sunt] sfânt și v-am separat de [alte] popoare, ca să fiți ai mei.(RO)

Levitic 20:27 De asemenea un bărbat sau o femeie care are demon, sau care este vrăjitor, negreșit să fie dat morții, să îi ucidă cu pietre, sângele lor [să fie] asupra lor.(RO)

Levitic 21:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise: Vorbește preoților, fiii lui Aaron și spune-le: Nimeni să nu se pângărească pentru un mort, în poporul său,(RO)

Levitic 21:2 Dar pentru ruda sa, apropiată, [adică] pentru mama sa și pentru tatăl său și pentru fiul său și pentru fiica sa și pentru fratele său,(RO)

Levitic 21:3 Și pentru sora sa fecioară, care îi este apropiată, care nu a avut bărbat, pentru ea poate să se pângărească.(RO)

Levitic 21:4 [Dar] un conducător în poporul său, un om de seamă, să nu se pângărească, să nu se pângărească pe sine însuși.(RO)

Levitic 21:5 Să nu își radă o porțiune pe cap, nici să nu își radă colțurile bărbilor, nici să nu își facă tăieturi în carnea lor.(RO)

Levitic 21:6 Să fie sfinți Dumnezeului lor și să nu pângărească numele Dumnezeului lor, pentru că ei aduc ofrandele DOMNULUI făcute prin foc, pâinea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinți.(RO)

Levitic 21:7 Să nu își ia o curvă, sau profană, ca soție; nici să nu își ia o femeie divorțată de soțul ei, pentru că el [este] sfânt Dumnezeului său.(RO)

Levitic 21:8 De aceea să îl sfințești; căci el aduce pâinea Dumnezeului tău; el să îți fie sfânt, pentru că eu, DOMNUL, care vă sfințește, [sunt] sfânt.(RO)

Levitic 21:9 Și fiica oricărui preot, dacă se va pângări, curvind, pângărește pe tatăl ei, să fie arsă cu foc.(RO)

Levitic 21:10 ¶ Și marele preot printre frații săi, peste al cărui cap a fost turnat untdelemnul ungerii și care este consacrat să se îmbrace cu veșmintele, să nu își descopere capul, nici să nu își sfâșie hainele;(RO)

Levitic 21:11 Nici să nu intre la trupul vreunui mort, nici să nu se pângărească pentru tatăl său, sau pentru mama sa.(RO)

Levitic 21:12 Nici să nu iasă din sanctuar, nici să nu spurce sanctuarul Dumnezeului său; căci coroana ungerii untdelemnului lui Dumnezeu este asupra lui: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 21:13 Și el să [își] ia o soție în fecioria ei.(RO)

Levitic 21:14 O văduvă, sau o femeie divorțată sau profană [sau] o curvă, pe acestea să nu le ia, ci să ia de soție o fecioară din poporul său.(RO)

Levitic 21:15 Nici să nu își pângărească sămânța în poporul său, pentru că eu DOMNUL îl sfințesc.(RO)

Levitic 21:16 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și [i]-a spus:(RO)

Levitic 21:17 Spune-i lui Aaron, zicând: Orice [bărbat ]din sămânța ta, în generațiile lor, având [vreun ]cusur, să nu se apropie să aducă pâinea Dumnezeului său.(RO)

Levitic 21:18 Căci niciun bărbat în care [este vreun] cusur să nu se apropie, un bărbat orb sau un șchiop sau cel cu un nas turtit sau având orice lucru în plus;(RO)

Levitic 21:19 Sau un bărbat cu piciorul rupt sau cu mâna ruptă,(RO)

Levitic 21:20 Sau cocoșat sau pitic sau cel ce are cusur la ochi sau are cruste scărpinate sau râios sau are testiculele sale frânte;(RO)

Levitic 21:21 Din sămânța preotului Aaron, niciun bărbat, care are un cusur, să nu se apropie să aducă ofrandele DOMNULUI făcute prin foc, el are un cusur; să nu se apropie să aducă pâinea Dumnezeului său.(RO)

Levitic 21:22 Să mănânce pâinea Dumnezeului său, [deopotrivă] din cea preasfântă și din cea sfântă.(RO)

Levitic 21:23 Doar să nu intre la perdea, nici să nu se apropie de altar, din cauză că are un cusur; ca să nu spurce sanctuarele mele, pentru că eu DOMNUL îi sfințesc.(RO)

Levitic 21:24 Și Moise i-a spus lui Aaron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel.(RO)

Levitic 22:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 22:2 Spune-i lui Aaron și fiilor săi, să se separe de lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel, să nu pângărească numele meu sfânt [în acele lucruri] pe care ei mi le sfințesc: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 22:3 Să le spui: Oricine din toată sămânța voastră printre generațiile voastre, merge la lucrurile sfinte, pe care copiii lui Israel le sfințesc DOMNULUI, avându-și necurăția asupra sa, acel suflet să fie stârpit din prezența mea: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 22:4 Din sămânța lui Aaron, orice bărbat [care] [este] lepros, sau are o scurgere, acela să nu mănânce din lucrurile sfinte, până este curat. Și oricine atinge orice lucru necurat prin moarte, sau pe un bărbat căruia îi iese sămânța de împreunare;(RO)

Levitic 22:5 Sau oricine atinge orice târâtoare, prin care el este făcut necurat, sau un om de la care poate lua necurăție, orice [fel] de necurăție ar avea;(RO)

Levitic 22:6 Sufletul care a atins așa ceva să fie necurat până seara și să nu mănânce din lucrurile sfinte, decât dacă își spală carnea cu apă.(RO)

Levitic 22:7 Și când soarele a apus, să fie curat și după aceea să mănânce din lucrurile sfinte; deoarece aceasta [este] mâncarea sa.(RO)

Levitic 22:8 Ceea ce moare de la sine, sau este sfâșiat [de fiare], să nu mănânce pentru a nu se pângări în aceasta: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 22:9 De aceea ei să țină rânduiala mea, ca nu cumva să poarte păcat pentru aceasta și de aceea să moară, dacă o pângărește: Eu DOMNUL îi sfințesc.(RO)

Levitic 22:10 ¶ Niciun străin să nu mănânce [din] lucrul sfânt, un călător oaspete al preotului, sau un servitor angajat, să nu mănânce lucrul sfânt.(RO)

Levitic 22:11 Dar dacă preotul cumpără [vreun] suflet cu banii săi, el să mănânce din aceasta și cel ce este născut în casa lui, să mănânce din mâncarea lui.(RO)

Levitic 22:12 De asemenea dacă fiica preotului este [măritată] după un străin, ea nu poate mânca dintr-o ofrandă a lucrurilor sfinte.(RO)

Levitic 22:13 Dar dacă fiica preotului este văduvă sau divorțată și nu are copil și este întoarsă la casa tatălui ei, ca în tinerețea ei, să mănânce din mâncarea tatălui ei, dar niciun străin să nu mănânce din ea.(RO)

Levitic 22:14 Și dacă un bărbat mănâncă [din] lucrul sfânt în neștiință, atunci, el să adauge la acesta a cincea [parte] din el și să [îl] dea preotului cu lucrul sfânt.(RO)

Levitic 22:15 Iar ei să nu spurce lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel, pe care le aduc DOMNULUI;(RO)

Levitic 22:16 Sau să le permită să poarte nelegiuirea fărădelegii, mâncând lucrurile lor sfinte, pentru că eu DOMNUL îi sfințesc.(RO)

Levitic 22:17 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 22:18 Vorbește lui Aaron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel și spune-le: Oricine din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel, dorește să își aducă darul pentru toate promisiunile sale și toate ofrandele sale de bunăvoie, pe care să le aducă DOMNULUI ca ofrandă arsă;(RO)

Levitic 22:19 [Să aduceți] de bunăvoie o parte bărbătească, fără cusur, dintre boi, dintre oi sau dintre capre.(RO)

Levitic 22:20 [Dar] orice are cusur, să nu [îl] aduceți, pentru că nu vă va fi bine primit.(RO)

Levitic 22:21 Și oricine aduce un sacrificiu al ofrandelor de pace DOMNULUI, ca să [își ]împlinească promisiunea, sau ofrandă de bunăvoie dintre boi sau oi, aceasta să fie fără cusur pentru a fi bine primită, niciun cusur să nu fie în el.(RO)

Levitic 22:22 Să nu aduceți DOMNULUI [nimic] dintre acestea: orb sau zdrobit sau ciung sau având o rană care curge sau cruste scărpinate sau râios, nici să nu faceți, din ele pe altar, ofrandă prin foc pentru DOMNUL.(RO)

Levitic 22:23 Fie un taur sau un miel care are ceva în plus sau o lipsă în părțile lui, să îl aduci [ca] ofrandă de bunăvoie, dar ca promisiune nu va fi bine primit.(RO)

Levitic 22:24 Să nu aduceți DOMNULUI ceea ce este[ ]lovit sau zdrobit sau frânt sau tăiat; nici să nu faceți [din ele ofrandă] în țara voastră.(RO)

Levitic 22:25 Nici să nu aduceți pâinea Dumnezeului vostru în niciuna din acestea din mâna unui străin; deoarece în ele [este] putreziciunea lor [și] cusururi [sunt] în ele, nu vă vor fi bine primite.(RO)

Levitic 22:26 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 22:27 Când un taur sau o oaie sau o capră se nasc, să fie șapte zile sub mamă; și din ziua a opta și de aici încolo va fi bine primit ca ofrandă făcută DOMNULUI prin foc.(RO)

Levitic 22:28 Și [dacă este] vacă sau oaie, să nu o înjunghiați pe ea și puiul ei în aceeași zi.(RO)

Levitic 22:29 Și când doriți să aduceți un sacrificiu de mulțumire DOMNULUI, să [îl] aduceți de bunăvoie.(RO)

Levitic 22:30 În aceeași zi să fie mâncat; să nu lăsați nimic din el până dimineața: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 22:31 De aceea să păziți poruncile mele și să le împliniți: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 22:32 Să nu pângăriți numele meu sfânt, ci eu să fiu sfințit printre copiii lui Israel: Eu [sunt] DOMNUL care vă sfințește,(RO)

Levitic 22:33 Cel care v-a scos afară din țara Egiptului, pentru a fi Dumnezeul vostru: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 23:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 23:2 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: [Referitor] la sărbătorile DOMNULUI, pe care le veți proclama adunări sfinte, acestea [sunt] sărbătorile mele.(RO)

Levitic 23:3 În șase zile să se facă lucrare, dar ziua a șaptea [este] sabatul odihnei, o adunare solemnă, sfântă; să nu faceți nicio lucrare [în ea], acesta [este] sabatul DOMNULUI în toate locuințele voastre.(RO)

Levitic 23:4 ¶ Acestea [sunt] sărbătorile DOMNULUI, adunări sfinte, pe care să le proclamați la timpurile lor.(RO)

Levitic 23:5 În [ziua] a paisprezecea, din luna întâi pe înserat, [este] paștele DOMNULUI.(RO)

Levitic 23:6 Și în ziua a cincisprezecea a aceleași luni [este] sărbătoarea azimelor DOMNULUI, șapte zile trebuie să mâncați azime.(RO)

Levitic 23:7 În ziua întâi să aveți o adunare solemnă, sfântă: Să nu faceți nicio lucrare de servire în ea.(RO)

Levitic 23:8 Dar să aduceți DOMNULUI ofrandă făcută prin foc, șapte zile; în ziua a șaptea [este] o adunare solemnă, sfântă: Să nu faceți nicio lucrare de servire [în ea].(RO)

Levitic 23:9 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 23:10 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când veți intra în țara pe care v-o dau și veți secera secerișul ei, să aduceți la preot un snop din primele roade ale secerișului vostru;(RO)

Levitic 23:11 Și el va legăna snopul înaintea DOMNULUI ca să vă fie bine primit; preotul îl va legăna a doua zi după sabat.(RO)

Levitic 23:12 Și să aduceți, în ziua când veți legăna acest snop, un miel fără cusur de un an ca ofrandă arsă DOMNULUI.(RO)

Levitic 23:13 Și darul ei de mâncare [să fie] două zecimi dintr-o măsură de floarea făinii amestecată cu untdelemn, ofrandă făcută DOMNULUI prin foc, [pentru] o aromă dulce; și darul lor de băutură [să fie] din vin, a patra [parte] dintr-un hin.(RO)

Levitic 23:14 Și să nu mâncați nici pâine nici grâne prăjite nici spice verzi, până în aceeași zi în care ați adus un dar Dumnezeului vostru, [acesta să fie] un statut pentru totdeauna prin generațiile voastre în toate locuințele voastre.(RO)

Levitic 23:15 ¶ Și să vă numărați din ziua următoare sabatului, din ziua în care ați adus mănunchiul ofrandei legănate[;] șapte sabate întregi;(RO)

Levitic 23:16 Chiar până în ziua următoare celui de al șaptelea sabat să numărați cincizeci de zile; și să aduceți un nou dar de mâncare DOMNULUI.(RO)

Levitic 23:17 Să scoateți din locuințele voastre două pâini legănate, [făcute] din două zecimi dintr-o măsură de floarea făinii; să fie coapte cu dospeală; [acestea sunt] primele roade [consacrate ]DOMNULUI.(RO)

Levitic 23:18 Și să aduceți împreună cu pâinile, șapte miei fără cusur, de un an, și un taur tânăr și doi berbeci, [ei sunt] ofrandă arsă DOMNULUI, împreună cu darul lor de mâncare și cu darul lor de băutură, [o] ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Levitic 23:19 Atunci să sacrificați un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat și doi miei de un an ca un sacrificiu al ofrandelor de pace.(RO)

Levitic 23:20 Și preotul să îi legene împreună cu pâinea primelor roade [ca] ofrandă legănată înaintea DOMNULUI, cu cei doi miei, să fie sfinți DOMNULUI, pentru preot.(RO)

Levitic 23:21 Și să proclamați în aceeași zi, să vă fie o adunare solemnă, sfântă: Să nu faceți nicio lucrare de servire [în] [ea, acesta să vă fie] un statut pentru totdeauna în toate locuințele voastre prin generațiile voastre.(RO)

Levitic 23:22 Și când culegeți secerișul pământului vostru, să nu seceri în întregime colțurile câmpului tău când seceri, nici să nu aduni spicele căzute după secerișul tău, să le lași pentru cel sărac și [pentru] cel străin: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 23:23 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 23:24 Vorbește copiilor lui Israel, spunând: În luna a șaptea, în [ziua ]întâi a lunii, să aveți un sabat, o amintire cu sunet de trâmbiță, o adunare solemnă, sfântă.(RO)

Levitic 23:25 Să nu faceți nicio lucrare de servire în ea, ci să aduceți DOMNULUI ofrandă făcută prin foc.(RO)

Levitic 23:26 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 23:27 De asemenea în [ziua] a zecea a acestei a șaptea luni să fie o zi a ispășirii, aceasta să fie o adunare solemnă, sfântă pentru voi; și să vă chinuiți sufletele și să aduceți ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.(RO)

Levitic 23:28 Și să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, pentru că [este] o zi a ispășirii, pentru a se face ispășire pentru voi înaintea DOMNULUI Dumnezeului vostru.(RO)

Levitic 23:29 Pentru că orice suflet care nu se va chinui în ziua aceea, să fie stârpit din mijlocul poporului său.(RO)

Levitic 23:30 Și orice suflet care face vreo lucrare în aceea zi, pe acel suflet eu îl voi nimici din mijlocul poporului său.(RO)

Levitic 23:31 Să nu faceți niciun fel de lucrare; un statut pentru totdeauna să [fie] prin generațiile voastre în toate locuințele voastre.(RO)

Levitic 23:32 Acesta [să fie ]pentru voi un sabat al odihnei și să vă chinuiți sufletele, în [ziua] a noua a lunii, la apus, de la apus la apus, să vă sărbătoriți sabatul.(RO)

Levitic 23:33 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 23:34 Vorbește copiilor lui Israel, spunând: Ziua a cincisprezecea a acestei a șaptea luni, [să fie] sărbătoarea corturilor pentru DOMNUL,[ timp de] șapte zile.(RO)

Levitic 23:35 În prima zi [să fie] o adunare solemnă sfântă: Să nu faceți nicio lucrare de servire [în ea].(RO)

Levitic 23:36 Șapte zile să aduceți ofrandă făcută prin foc, DOMNULUI, în ziua a opta să fie o adunare solemnă, sfântă pentru voi; și să aduceți ofrandă făcută prin foc, DOMNULUI, aceasta [este] o adunare solemnă: Să nu faceți nicio lucrare de servire [în ea].(RO)

Levitic 23:37 Acestea [sunt] sărbătorile DOMNULUI, pe care să le proclamați [pentru] [a fi] adunări sfinte, ca să aduceți ofrandă făcută prin foc DOMNULUI, ofrandă arsă și un dar de mâncare, un sacrificiu și daruri de băutură, fiecare lucru în ziua lui,(RO)

Levitic 23:38 Pe lângă sabatele DOMNULUI și pe lângă darurile voastre și pe lângă toate promisiunile voastre și pe lângă toate darurile voastre de bunăvoie, pe care le aduceți DOMNULUI.(RO)

Levitic 23:39 De asemenea tot în ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, după ce ați adunat rodul pământului, să țineți o sărbătoare [consacrată] DOMNULUI, șapte zile, în prima zi [să fie] un sabat și în ziua a opta [să fie] un sabat.(RO)

Levitic 23:40 Și să luați în prima zi din crengile pomilor buni, ramuri de palmier și din crengile copacilor stufoși și sălcii de la izvor; și să vă bucurați înaintea DOMNULUI Dumnezeul vostru, șapte zile.(RO)

Levitic 23:41 Și să țineți o sărbătoare pentru DOMNUL, șapte zile pe an. [Acesta să fie] un statut veșnic în generațiile voastre, să o sărbătoriți în luna a șaptea.(RO)

Levitic 23:42 Să locuiți în corturi șapte zile; toți cei ce sunt născuți israeliți, să locuiască în corturi;(RO)

Levitic 23:43 Ca generațiile voastre să știe că eu am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, când i-am scos afară din țara Egiptului: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 23:44 Și Moise a spus copiilor lui Israel sărbătorile DOMNULUI.(RO)

Levitic 24:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 24:2 Poruncește copiilor lui Israel, ca ei să îți aducă untdelemn pur de măsline bătute, pentru lumină, pentru a face ca lămpile să ardă continuu.(RO)

Levitic 24:3 În afara perdelei mărturiei, în tabernacolul întâlnirii, Aaron să le pună în ordine de seara până dimineața înaintea DOMNULUI, continuu; [acesta să fie] un statut veșnic în toate generațiile voastre.(RO)

Levitic 24:4 Să pună în ordine lămpile pe sfeșnicul cel pur, continuu înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 24:5 Și să iei floarea făinii și să coci douăsprezece turte din ea, două zecimi să fie într-o turtă.(RO)

Levitic 24:6 Și să le pui pe două rânduri, șase pe un rând, pe masa pură înaintea DOMNULUI.(RO)

Levitic 24:7 Și să pui tămâie pură pe [fiecare] rând, ca aceasta să fie pe pâine ca o amintire, o ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.(RO)

Levitic 24:8 În fiecare sabat să o pună în ordine înaintea DOMNULUI, continuu, [fiind luată] de la copiii lui Israel printr-un legământ veșnic.(RO)

Levitic 24:9 Și aceasta să fie a lui Aaron și a fiilor săi; și ei să o mănânce în locul sfânt, pentru că aceasta [este] preasfântă pentru el dintre ofrandele făcute prin foc DOMNULUI, printr-un statut veșnic.(RO)

Levitic 24:10 ¶ Și fiul unei femei israelite, al cărui tată [era] egiptean, a ieșit dintre copiii lui Israel; și acest fiu al [femeii] israelite și un bărbat al lui Israel s-au luptat în tabără;(RO)

Levitic 24:11 Și fiul femeii israelite a blasfemiat numele [DOMNULUI] și a blestemat. Iar ei l-au adus la Moise (și numele mamei sale [era] Șelomit, fiica lui Dibri, din tribul lui Dan);(RO)

Levitic 24:12 Și l-au pus sub pază, ca mintea DOMNULUI să le fie arătată.(RO)

Levitic 24:13 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Levitic 24:14 Scoate pe cel ce a blestemat în afara taberei; și toți cei ce [l-]au auzit să își pună mâinile pe capul lui și toată adunarea să îl ucidă cu pietre.(RO)

Levitic 24:15 Și să vorbești copiilor lui Israel, spunând: Oricine blestemă pe Dumnezeul său să își poarte păcatul.(RO)

Levitic 24:16 Și cel ce a blasfemiat numele DOMNULUI, acela cu siguranță să fie dat morții [și] toată adunarea să îl ucidă negreșit cu pietre; cel străin în același fel ca cel născut în țară, când el blasfemiază numele [DOMNULUI], să fie dat morții.(RO)

Levitic 24:17 Și cel ce ucide vreun om să fie cu siguranță dat morții.(RO)

Levitic 24:18 Și cel ce ucide un animal va plăti; animal pentru animal.(RO)

Levitic 24:19 Și dacă un bărbat provoacă o vătămare aproapelui său; precum a făcut, astfel să îi fie făcut;(RO)

Levitic 24:20 Spărtură pentru spărtură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, precum a provocat o vătămare într-un om, astfel să îi fie făcut.(RO)

Levitic 24:21 Și cel ce ucide o vită, va plăti [vita]; și cel ce ucide un om, să fie dat morții.(RO)

Levitic 24:22 Să aveți un singur fel de lege, pentru străin în același fel ca pentru unul din țara voastră, pentru că eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 24:23 Și Moise a vorbit copiilor lui Israel, ca ei să scoată pe cel ce a blestemat în afara taberei și să îl ucidă cu pietre. Și copiii lui Israel au făcut precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Levitic 25:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise în muntele Sinai, zicând:(RO)

Levitic 25:2 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când veți ajunge în țara pe care v-o dau, țara să țină un sabat DOMNULUI.(RO)

Levitic 25:3 Șase ani să semeni câmpul tău și șase ani să tai via ta și să aduni rodul lor;(RO)

Levitic 25:4 Dar în al șaptelea an să fie un sabat al odihnei pământului, un sabat pentru DOMNUL, să nu semeni câmpul tău, nici să nu tai via ta.(RO)

Levitic 25:5 Ceea ce crește de la sine din secerișul tău să nu seceri, nici să nu strângi ciorchinii din via ta netăiată, pentru că este un an al odihnei pământului.(RO)

Levitic 25:6 Și sabatul pământului să fie mâncare pentru voi; pentru tine și pentru servitorii tăi și pentru servitoarele tale și pentru angajații tăi și pentru străinul tău care locuiește temporar cu tine,(RO)

Levitic 25:7 Și pentru vitele tale și pentru animalele tale care [sunt] pe pământul tău, tot rodul lui să fie mâncare.(RO)

Levitic 25:8 ¶ Și să îți numeri șapte sabate ale anilor, de șapte ori șapte ani; și durata celor șapte sabate ale anilor să îți fie ție de patruzeci și nouă de ani.(RO)

Levitic 25:9 Atunci să faci să sune tare trâmbița jubileului în [ziua] a zecea a lunii a șaptea, în ziua ispășirii să faceți să sune trâmbița prin toată țara voastră.(RO)

Levitic 25:10 Și să sfințiți [fiecare] al cincizecilea an și să vestiți libertate prin [toată] țara tuturor locuitorilor ei, acesta să vă fie un jubileu; și să întoarceți înapoi, pe fiecare om, la moștenirea lui și să întoarceți înapoi pe fiecare om la familia lui.(RO)

Levitic 25:11 Un jubileu să vă fie al cincizecilea an, nici să nu semănați, nici să nu secerați ceea ce crește de la sine, nici să nu strângi [ciorchinii] viei tale netăiate.(RO)

Levitic 25:12 Pentru că este jubileul; acesta să fie sfânt pentru voi, să mâncați rodul lui [care ]iese din câmp.(RO)

Levitic 25:13 În anul acestui jubileu să întoarceți înapoi, pe fiecare bărbat, la posesiunea lui.(RO)

Levitic 25:14 Și dacă vinzi orice aproapelui tău, sau cumperi [ceva] din mâna aproapelui tău, să nu vă oprimați unul pe altul,(RO)

Levitic 25:15 Conform cu numărul anilor de după jubileu să cumperi de la aproapele tău și conform cu numărul anilor roadelor, el să îți vândă ție;(RO)

Levitic 25:16 Conform cu numărul anilor să crești prețul lor și conform împuținării anilor să micșorezi prețul lor, căci [conform] cu numărul [anilor] roadelor, el o să îți vândă.(RO)

Levitic 25:17 De aceea să nu vă oprimați unul pe altul; ci să te temi de Dumnezeul tău, pentru că eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 25:18 Pentru aceea să împliniți statutele mele și să păziți judecățile mele și să le împliniți; și veți locui în țară în siguranță.(RO)

Levitic 25:19 Și țara să aducă rodul ei și să mâncați spre săturarea voastră și să locuiți în siguranță în ea.(RO)

Levitic 25:20 Și dacă veți spune: Ce vom mânca în al șaptelea an? Iată, nu vom semăna, nici nu vom aduna în rodul nostru;(RO)

Levitic 25:21 Atunci voi porunci binecuvântarea mea peste voi în al șaselea an, iar el va face rod pentru trei ani.(RO)

Levitic 25:22 Și veți semăna în al optulea an și veți mânca [tot] din rodul vechi până în al nouălea an; până ce roadele lui vor intra [la voi] veți mânca din [cele] vechi.(RO)

Levitic 25:23 ¶ Pământul să nu fie vândut pentru totdeauna, căci pământul [este] al meu, pentru că voi [sunteți] străini și locuitori temporari cu mine.(RO)

Levitic 25:24 Și în toată țara stăpânirii voastre să dați o răscumpărare pentru pământ.(RO)

Levitic 25:25 Dacă fratele tău sărăcește și a vândut [ceva] din moștenirile sale și dacă vine cineva dintre rudele sale să o răscumpere, atunci să răscumpere ceea ce fratele lui a vândut.(RO)

Levitic 25:26 Și dacă bărbatul nu are pe nimeni ca să răscumpere și el însuși este în stare să o răscumpere;(RO)

Levitic 25:27 Atunci să socotească anii de la vânzarea ei și să plătească înapoi ce [este] în plus bărbatului căruia i-a vândut-o; ca să se întoarcă înapoi la stăpânirea sa.(RO)

Levitic 25:28 Dar dacă nu este în stare să îi plătească înapoi, atunci ceea ce este vândut să rămână în mâna celui ce a cumpărat, până în anul jubileului; și la jubileu să iasă și să se întoarcă în stăpânirea sa.(RO)

Levitic 25:29 Și dacă un bărbat vinde o casă de locuit într-o cetate înconjurată cu ziduri, atunci el poate să o răscumpere în decursul unui an întreg după ce aceasta este vândută; [în decursul] unui an întreg poate să o răscumpere.(RO)

Levitic 25:30 Și dacă nu o răscumpără pe durata unui an întreg, atunci casa care [este] în cetatea înconjurată cu ziduri să fie întemeiată, pentru totdeauna celui ce a cumpărat-o prin toate generațiile sale, aceasta să nu iasă la jubileu.(RO)

Levitic 25:31 Dar casele din satele care nu au ziduri, de jur împrejur, să fie socotite precum câmpurile ținutului, ele pot fi răscumpărate și vor ieși la jubileu.(RO)

Levitic 25:32 Totuși cetățile leviților și casele din cetățile stăpânirilor lor, leviții le pot răscumpăra oricând.(RO)

Levitic 25:33 Și dacă un bărbat cumpără de la un levit, atunci casa care a fost vândută și cetatea stăpânirii sale, să iasă la jubileu, căci casele din cetățile leviților [sunt] stăpânirea lor printre copiii lui Israel.(RO)

Levitic 25:34 Dar câmpul de la împrejurimile cetăților lor să nu fie vândut, pentru că [este] stăpânirea lor veșnică.(RO)

Levitic 25:35 Și dacă fratele tău sărăcește și decade lângă tine; atunci să îl ajuți, [da, chiar dacă este] un străin, sau un locuitor temporar; ca el să trăiască cu tine.(RO)

Levitic 25:36 Nu lua camătă de la el, sau dobândă, ci să te temi de Dumnezeul tău; ca fratele tău să trăiască cu tine.(RO)

Levitic 25:37 Să nu îi dai banii cu camătă, nici să nu îi împrumuți merinde cu dobândă.(RO)

Levitic 25:38 Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru, care v-am scos afară din țara Egiptului, pentru a vă da țara Canaanului [și] pentru a fi Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 25:39 ¶ Și dacă fratele tău [care locuiește] lângă tine sărăcește și ți s-a vândut, să nu îl obligi să îți facă muncă de rob;(RO)

Levitic 25:40 [Ci] ca un angajat [și] ca un locuitor temporar, să fie cu tine [și] să îți servească până în anul jubileului.(RO)

Levitic 25:41 Și să plece de la tine, [deopotrivă] el și copiii lui cu el și să se întoarcă la propria familie și la stăpânirile părinților săi să se întoarcă.(RO)

Levitic 25:42 Pentru că ei [sunt] servitorii mei, pe care i-am scos afară din țara Egiptului, nu vor fi vânduți ca robi.(RO)

Levitic 25:43 Să nu domnești peste el cu asprime; ci să te temi de Dumnezeul tău.(RO)

Levitic 25:44 Deopotrivă robii tăi și roabele tale, pe care le vei avea, [să fie] dintre păgânii care sunt în jurul tău; dintre ei să îți cumperi robi și roabe.(RO)

Levitic 25:45 Mai mult dintre copiii străinilor care locuiesc temporar printre voi, dintre ei să cumpărați și dintre familiile lor care [sunt] cu voi, pe care ei i-au născut în țara voastră, și ei să fie stăpânirea voastră.(RO)

Levitic 25:46 Și să îi luați ca moștenire pentru copiii voștri, ca să [îi] moștenească drept stăpânire; să fie robii voștri pentru totdeauna; dar peste frații voștri, copiii lui Israel, să nu domniți unul peste altul cu asprime.(RO)

Levitic 25:47 Și dacă un locuitor temporar sau un străin se îmbogățește lângă tine și dacă fratele tău [care] [locuiește] lângă el sărăcește și se vinde străinului [sau] celui ce locuiește temporar lângă tine, sau la urmașii familiei străinului,(RO)

Levitic 25:48 După ce este vândut el poate fi răscumpărat din nou; unul dintre frați poate să îl răscumpere;(RO)

Levitic 25:49 Fie unchiul său, fie fiul unchiului său, poate să îl răscumpere, sau [oricine] îi este rudă apropiată, din familie poate să îl răscumpere; sau dacă este în stare, se poate răscumpăra el însuși.(RO)

Levitic 25:50 Și să socotească cu cel ce l-a cumpărat, din anul în care acela i-a fost vândut până în anul jubileului; și prețul vânzării sale să fie conform cu numărul anilor, să îi fie conform cu zilele unui servitor angajat.(RO)

Levitic 25:51 Dacă [sunt] încă mulți ani [rămași], conform cu aceia, să dea înapoi prețul răscumpărării sale din banii pentru care a fost cumpărat.(RO)

Levitic 25:52 Și dacă rămân doar câțiva ani până la anul jubileului, atunci să socotească împreună cu el [și] conform cu anii săi să îi dea înapoi prețul răscumpărării sale.(RO)

Levitic 25:53 [Și] să fie cu el precum cu un servitor angajat anual; și [celălalt] să nu domnească peste el cu asprime, în fața ta.(RO)

Levitic 25:54 Și dacă nu este răscumpărat în acești [ani], atunci să iasă în anul jubileului, [deopotrivă] el și copiii lui cu el.(RO)

Levitic 25:55 Pentru că mie îmi [sunt] servitori copiii lui Israel; ei [sunt] servitorii mei pe care i-am scos din țara Egiptului: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 26:1 Să nu vă faceți nici idoli nici chip cioplit, nici să nu ridicați un chip stând în picioare, nici să nu ridicați [vreun] chip de piatră în pământul vostru, ca să vă prosternați lui, pentru că eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Levitic 26:2 Să țineți sabatele mele și să respectați sanctuarul meu: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 26:3 Dacă umblați în statutele mele și țineți poruncile mele și le împliniți,(RO)

Levitic 26:4 Atunci vă voi da ploaie la timpul cuvenit și pământul își va aduce venitul lui și pomii câmpului își vor aduce rodul lor.(RO)

Levitic 26:5 Și treieratul vostru se va întinde până la culesul viilor și culesul viilor se va întinde până la timpul semănatului; și vă veți mânca pâinea pe săturate și veți locui în țara voastră în siguranță.(RO)

Levitic 26:6 Și vă voi da pace în țară și vă veți culca și nimeni nu [vă] va înfrica; și voi scoate fiarele rele afară din țară și sabia nu va trece prin țara voastră.(RO)

Levitic 26:7 Și veți alunga pe dușmanii voștri, iar ei vor cădea în fața voastră prin sabie.(RO)

Levitic 26:8 Și cinci dintre voi vor alunga o sută și o sută dintre voi vor pune pe fugă zece mii; și dușmanii voștri vor cădea înaintea voastră prin sabie.(RO)

Levitic 26:9 Pentru că voi lua cunoștință de voi și vă voi face roditori și vă voi înmulți și voi întemeia legământul meu cu voi.(RO)

Levitic 26:10 Și veți mânca [din] cele vechi și veți scoate pe cele vechi din cauza celor noi.(RO)

Levitic 26:11 Și voi așeza tabernacolul meu printre voi; și sufletul meu nu se va dezgusta de voi.(RO)

Levitic 26:12 Și voi umbla între voi și voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu.(RO)

Levitic 26:13 Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru, care v-am scos afară din țara Egiptului, ca să nu fiți robii lor; și am frânt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți drept.(RO)

Levitic 26:14 ¶ Dar dacă nu îmi veți da ascultare și nu veți împlini toate aceste porunci;(RO)

Levitic 26:15 Și dacă veți disprețui statutele mele, sau dacă sufletul vostru va detesta judecățile mele, astfel încât nu veți împlini toate poruncile mele, [ci] veți rupe legământul meu,(RO)

Levitic 26:16 Eu de asemenea vă voi face aceasta, voi rândui peste voi teroare, tuberculoză și febra arzătoare, care va mistui ochii și va cauza întristare inimii, iar voi veți semăna sămânța voastră în zadar, pentru că dușmanii voștri o vor mânca.(RO)

Levitic 26:17 Și îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi uciși înaintea dușmanilor voștri, cei ce vă urăsc vor domni peste voi; și veți fugi când nimeni nu vă urmărește.(RO)

Levitic 26:18 Și dacă totuși din cauza tuturor acestor lucruri nu îmi veți da ascultare, atunci vă voi pedepsi înșeptit pentru păcatele voastre.(RO)

Levitic 26:19 Și voi frânge mândria puterii voastre; și voi face, ca fierul, cerul vostru; și ca arama, pământul vostru;(RO)

Levitic 26:20 Și tăria voastră va fi cheltuită în zadar, pentru că pământul vostru nu își va aduce venitul, nici pomii pământului nu își vor aduce roadele.(RO)

Levitic 26:21 Și dacă umblați împotriva mea și nu îmi veți da ascultare; voi aduce înșeptit plăgi peste voi, conform păcatelor voastre.(RO)

Levitic 26:22 De asemenea voi trimite fiare sălbatice printre voi, care vă vor jefui de copiii voștri și vor distruge vitele voastre și vă vor împuțina la număr; și căile [vieții] voastre vor fi pustiite.(RO)

Levitic 26:23 Și dacă nu vă veți lăsa corectați de mine prin acestea, ci veți umbla împotriva mea,(RO)

Levitic 26:24 Atunci eu de asemenea voi umbla împotriva voastră și vă voi pedepsi înșeptit pentru păcatele voastre.(RO)

Levitic 26:25 Și voi aduce sabie asupra voastră, care va pedepsi cearta [voastră] cu legământul [meu]; și când vă veți aduna înăuntrul cetăților voastre, voi trimite ciuma printre voi; și veți fi dați în mâna dușmanului.(RO)

Levitic 26:26 [Și] după ce voi fi frânt toiagul pâinii voastre, zece femei vor coace pâinea voastră într-un [singur] cuptor și [vă] vor da înapoi pâinea voastră cântărită; și veți mânca dar nu vă veți sătura.(RO)

Levitic 26:27 Și dacă din cauza a toată aceasta nu îmi veți da ascultare, ci veți umbla împotriva mea,(RO)

Levitic 26:28 Atunci și eu voi umbla împotriva voastră în furie; și eu, chiar eu, vă voi pedepsi înșeptit pentru păcatele voastre.(RO)

Levitic 26:29 Și carnea fiilor voștri o veți mânca și carnea fiicelor voastre o veți mânca.(RO)

Levitic 26:30 Și voi distruge înălțimile voastre și voi stârpi idolii voștri și voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul meu vă va detesta.(RO)

Levitic 26:31 Și voi risipi cetățile voastre și voi aduce sanctuarele voastre la pustiire și nu voi mirosi aromele voastre dulci.(RO)

Levitic 26:32 Și voi aduce țara la pustiire; și dușmanii voștri, care locuiesc în ea, vor fi înmărmuriți la aceasta.(RO)

Levitic 26:33 Și vă voi împrăștia printre păgâni și voi scoate sabie după voi; și țara voastră va fi pustiită și cetățile voastre risipite.(RO)

Levitic 26:34 Atunci țara se va bucura de sabatele ei, atâta timp cât va zăcea pustiită și voi [veți fi] în țara dușmanilor voștri; atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei.(RO)

Levitic 26:35 Atâta timp cât zace pustiită ea se va odihni; deoarece nu s-a odihnit în sabatele voastre, când ați locuit în ea.(RO)

Levitic 26:36 Și peste cei [ce au] rămas în viață voi trimite o slăbiciune în inimile lor în țările dușmanilor voștri; și sunetul unei frunze scuturate îi va urmări; și vor fugi precum fuga de sabie; și vor cădea când nimeni nu [îi] urmărește.(RO)

Levitic 26:37 Și vor cădea unul peste altul, de parcă ar fi înaintea unei săbii, când nimeni nu [îi] urmărește; și nu veți avea putere să stați în picioare înaintea dușmanilor voștri.(RO)

Levitic 26:38 Și veți pieri printre păgâni și țara dușmanilor voștri vă va mânca.(RO)

Levitic 26:39 Și cei rămași dintre voi vor lâncezi în nelegiuirea lor în țările dușmanilor voștri; și de asemenea în nelegiuirile părinților lor vor lâncezi împreună cu ei.(RO)

Levitic 26:40 ¶ Dacă își vor mărturisi nelegiuirea lor și nelegiuirea părinților lor, cu fărădelegea lor cu care au încălcat [legea] împotriva mea și de asemenea că au umblat împotriva mea;(RO)

Levitic 26:41 Și [că] eu de asemenea am umblat împotriva lor și i-am adus în țara dușmanilor lor; dacă atunci inimile lor necircumcise se vor umili și vor accepta atunci pedeapsa nelegiuirii lor,(RO)

Levitic 26:42 Atunci îmi voi aminti legământul meu cu Iacob și de asemenea legământul meu cu Isaac și de asemenea legământul meu cu Avraam mi-l voi aminti; și îmi voi aminti de țară.(RO)

Levitic 26:43 De asemenea țara va fi părăsită de ei și se va bucura de sabatele ei, atâta timp cât va zăcea pustiită fără ei; și vor accepta pedeapsa nelegiuirii lor, pentru că, da, pentru că au disprețuit judecățile mele și pentru că sufletul lor a detestat statutele mele.(RO)

Levitic 26:44 Și totuși pentru toate acestea, când vor fi în țara dușmanilor lor, nu îi voi lepăda, nici nu îi voi detesta, ca să îi nimicesc cu desăvârșire și să rup legământul meu cu ei, pentru că eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul lor.(RO)

Levitic 26:45 Dar de dragul lor îmi voi aminti legământul strămoșilor lor, pe care i-am scos din țara Egiptului înaintea ochilor păgânilor, ca să fiu Dumnezeul lor: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Levitic 26:46 Acestea [sunt] statutele și judecățile și legile, pe care DOMNUL le-a făcut între el și copiii lui Israel pe muntele Sinai prin mâna lui Moise.(RO)

Levitic 27:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, zicând:(RO)

Levitic 27:2 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când un om va face o promisiune însemnată, sufletele [acelea să fie] pentru DOMNUL, după prețuirea ta.(RO)

Levitic 27:3 Și prețuirea ta să fie pentru partea bărbătească de la vârsta de douăzeci de ani până la vârsta de șaizeci de ani, după șekelul sanctuarului prețuirea ta să fie de cincizeci de șekeli de argint.(RO)

Levitic 27:4 Și dacă [este] parte femeiască, atunci prețuirea ta să fie de treizeci de șekeli.(RO)

Levitic 27:5 Și dacă [este] în vârstă de cinci ani până la vârsta de douăzeci de ani, atunci prețuirea ta pentru partea bărbătească să fie douăzeci de șekeli și pentru partea femeiască, zece șekeli.(RO)

Levitic 27:6 Și dacă [este] de la vârsta de o lună până la vârsta de cinci ani, atunci prețuirea ta pentru partea bărbătească să fie de cinci șekeli de argint și pentru partea femeiască prețuirea ta să fie de trei șekeli de argint.(RO)

Levitic 27:7 Și dacă [este] de la vârsta de șaizeci de ani și peste, dacă [este] parte bărbătească, atunci prețuirea ta să fie de cincisprezece șekeli și pentru partea femeiască, zece șekeli.(RO)

Levitic 27:8 Dar dacă este mai sărac decât prețuirea ta, atunci să se prezinte el însuși înaintea preotului și preotul să îl prețuiască; preotul să îl prețuiască conform cu mijloacele celui ce promite.(RO)

Levitic 27:9 Și dacă [este] un animal, din care oamenii aduc un dar DOMNULUI, tot ce [omul] dă DOMNULUI din [acest dar] să fie sfânt.(RO)

Levitic 27:10 Să nu îl schimbe, nici să nu îl înlocuiască, unul bun pentru unul rău, sau unul rău pentru unul bun; și dacă totuși el schimbă animal pentru animal, atunci acesta și cel înlocuit să fie sfinți.(RO)

Levitic 27:11 Și dacă [este] un animal necurat, din care ei nu aduc sacrificiu DOMNULUI, atunci să prezinte animalul înaintea preotului;(RO)

Levitic 27:12 Și preotul să îl prețuiască, dacă este bun sau rău, conform cu prețuirea preotului, așa va fi.(RO)

Levitic 27:13 Iar dacă el dorește să îl răscumpere, atunci să adauge a cincea partea din el la prețuirea ta.(RO)

Levitic 27:14 ¶ Și când un bărbat își va sfinți casa [pentru a fi] sfântă DOMNULUI, atunci preotul să o prețuiască, dacă este bună sau rea; precum preotul o va prețui, așa să fie.(RO)

Levitic 27:15 Și dacă cel ce a sfințit-o dorește să își răscumpere casa, atunci să adauge la ea a cincea [parte] din banii prețuirii tale și să fie a lui.(RO)

Levitic 27:16 Și dacă un bărbat va sfinți DOMNULUI [o parte] din câmpul stăpânirii sale, atunci prețuirea ta să fie conform cu sămânța câmpului, un homer de sămânță de orz [să fie prețuit] la cincizeci de șekeli de argint.(RO)

Levitic 27:17 Dacă el sfințește câmpul său din anul jubileului, să fie după prețuirea ta.(RO)

Levitic 27:18 Dar dacă îți sfințește câmpul după jubileu, atunci preotul să îi socotească banii conform cu anii care rămân, până la anul jubileului și să fie scăzut din prețuirea ta.(RO)

Levitic 27:19 Și dacă cel ce sfințește câmpul dorește, în vreun fel, să îl răscumpere, atunci să îi adauge a cincea [parte] din banii prețuirii tale și să îi rămână lui.(RO)

Levitic 27:20 Și dacă nu dorește să răscumpere câmpul, sau dacă a vândut câmpul unui alt om, să nu mai fie răscumpărat.(RO)

Levitic 27:21 Dar câmpul, când iese la jubileu, să fie sfânt DOMNULUI, ca un câmp dedicat; stăpânirea acestuia să fie a preotului.(RO)

Levitic 27:22 Și dacă un [om] sfințește DOMNULUI un câmp pe care l-a cumpărat, care nu este dintre câmpurile stăpânirii sale,(RO)

Levitic 27:23 Atunci preotul să îi socotească valoarea prețuirii tale, până la anul jubileului, iar el să dea prețuirea ta în acea zi [ca] lucru sfânt DOMNULUI.(RO)

Levitic 27:24 În anul jubileului câmpul se va întoarce la cel de la care a fost cumpărat, la cel căruia [i-a] [aparținut] stăpânirea pământului.(RO)

Levitic 27:25 Și toate prețuirile tale să fie conforme cu șekelul sanctuarului, douăzeci de ghere să fie șekelul.(RO)

Levitic 27:26 ¶ Doar pe întâiul născut al animalelor, care să fie întâiul născut al DOMNULUI, niciun om să nu îl sfințească; dacă [este] bou, sau oaie, [este] al DOMNULUI.(RO)

Levitic 27:27 Și dacă [este] dintr-un animal necurat, atunci să [îl] răscumpere conform cu prețuirea ta și să îi adauge a cincea [parte] din ea; și dacă nu este răscumpărată, atunci să se vândă conform cu prețuirea ta.(RO)

Levitic 27:28 Cu toate acestea niciun lucru dedicat, pe care un om îl va dedica DOMNULUI din tot ce are, fie dintre oameni, fie dintre animale, fie din câmpul stăpânirii sale, să nu fie vândut sau răscumpărat, fiecare lucru dedicat [este] preasfânt DOMNULUI.(RO)

Levitic 27:29 Nimic dedicat, care va fi dedicat dintre oameni, să nu fie răscumpărat; [ci] negreșit să fie dat morții.(RO)

Levitic 27:30 Și toată zeciuiala pământului, [fie] din sămânța pământului, [fie] din rodul pomilor, [este] a DOMNULUI, [ea este] sfântă DOMNULUI.(RO)

Levitic 27:31 Și dacă un om va dori să răscumpere [ceva] din zeciuielile sale, să adauge la ele a cincea [parte] din ele.(RO)

Levitic 27:32 Și referitor la zeciuiala din cireadă, sau din turmă, din tot ce trece pe sub toiag, a zecea [parte] să fie sfântă DOMNULUI.(RO)

Levitic 27:33 Să nu se uite dacă este bună sau rea, nici să nu o schimbe una cu alta; și dacă va schimba ceva, atunci deopotrivă aceasta și cea pentru schimb să fie sfântă; să nu se răscumpere.(RO)

Levitic 27:34 Acestea sunt poruncile, pe care DOMNUL le-a poruncit lui Moise pentru copiii lui Israel pe muntele Sinai.(RO)

Numeri 1:1 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise în pustiul Sinai, în tabernacolul întâlnirii, în prima [zi ]a lunii a doua, în al doilea an după ce au ieșit din țara Egiptului, spunând:(RO)

Numeri 1:2 Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casa părinților lor, după numărul numelor [lor, ]fiecare parte bărbătească după capii lor;(RO)

Numeri 1:3 De la douăzeci de ani în sus, toți cei care sunt în stare să iasă la război în Israel; tu și Aaron să îi numeri după oștirile lor.(RO)

Numeri 1:4 Și cu tine să fie un bărbat din fiecare trib; fiecare cap al casei părinților lui.(RO)

Numeri 1:5 Și acestea [sunt ]numele bărbaților care vor sta în picioare cu tine, din [tribul lui ]Ruben, Elițur, fiul lui Ședeur.(RO)

Numeri 1:6 Din Simeon: Șelumiel, fiul lui Țurișadai.(RO)

Numeri 1:7 Din Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab.(RO)

Numeri 1:8 Din Isahar: Nataneel, fiul lui Țuar.(RO)

Numeri 1:9 Din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon.(RO)

Numeri 1:10 Din copiii lui Iosif, din Efraim: Elișama, fiul lui Amihud; din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahțur.(RO)

Numeri 1:11 Din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni.(RO)

Numeri 1:12 Din Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai.(RO)

Numeri 1:13 Din Așer: Paguiel, fiul lui Ocran.(RO)

Numeri 1:14 Din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel.(RO)

Numeri 1:15 Din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.(RO)

Numeri 1:16 Aceștia [erau ]cei renumiți ai adunării, prinți ai triburilor părinților lor, căpeteniile miilor în Israel.(RO)

Numeri 1:17 ¶ Și Moise și Aaron au luat pe acești bărbați numiți după numele [lor];(RO)

Numeri 1:18 Și au adunat toată adunarea în prima [zi ]a lunii a doua și au declarat nașterile lor după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după capii lor.(RO)

Numeri 1:19 Precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise, astfel i-a numărat în pustiul Sinai.(RO)

Numeri 1:20 Și copiii lui Ruben, fiul cel mai mare al lui Israel, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, după capii lor, fiecare parte bărbătească de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:21 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Ruben, au fost[ ]patruzeci și șase de mii cinci sute.(RO)

Numeri 1:22 Dintre copiii lui Simeon, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, cei numărați dintre ei, conform numărului numelor, după capii lor, fiecare parte bărbătească de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:23 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Simeon, au fost[ ]cincizeci și nouă de mii trei sute.(RO)

Numeri 1:24 Dintre copiii lui Gad, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:25 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Gad, au fost[ ]patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.(RO)

Numeri 1:26 Dintre copiii lui Iuda, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:27 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Iuda, au fost[ ]șaptezeci și patru de mii șase sute.(RO)

Numeri 1:28 Dintre copiii lui Isahar, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:29 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Isahar, au fost[ ]cincizeci și patru de mii patru sute.(RO)

Numeri 1:30 Dintre copiii lui Zabulon, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:31 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Zabulon, au fost[ ]cincizeci și șapte de mii patru sute.(RO)

Numeri 1:32 Dintre copiii lui Iosif, [adică, ]din copiii lui Efraim, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:33 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Efraim, au fost[ ]patruzeci de mii cinci sute.(RO)

Numeri 1:34 Dintre copiii lui Manase, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:35 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Manase, au fost[ ]treizeci și două de mii două sute.(RO)

Numeri 1:36 Dintre copiii lui Beniamin, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:37 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Beniamin, au fost[ ]treizeci și cinci de mii patru sute.(RO)

Numeri 1:38 Dintre copiii lui Dan, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:39 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Dan, au fost[ ]șaizeci și două de mii șapte sute.(RO)

Numeri 1:40 Dintre copiii lui Așer, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:41 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Așer, au fost[ ]patruzeci și una de mii cinci sute.(RO)

Numeri 1:42 Dintre copiii lui Neftali, după generațiile lor, după familiile lor, după casa părinților lor, conform numărului numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți care erau în stare să iasă la război;(RO)

Numeri 1:43 Cei numărați dintre ei, din tribul lui Neftali, au fost[ ]cincizeci și trei de mii patru sute.(RO)

Numeri 1:44 ¶ Aceștia [sunt ]cei numărați, pe care Moise și Aaron i-au numărat și prinții lui Israel, [fiind ]doisprezece bărbați; fiecare era pentru casa părinților lui.(RO)

Numeri 1:45 Astfel au fost toți cei numărați dintre copiii lui Israel, după casa părinților lor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toți cei care erau în stare să iasă la război în Israel;(RO)

Numeri 1:46 Da, toți cei numărați au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.(RO)

Numeri 1:47 ¶ Dar leviții după tribul părinților lor nu au fost numărați printre ei.(RO)

Numeri 1:48 Fiindcă DOMNUL vorbise lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 1:49 Numai tribul lui Levi să nu îl numeri, nici să nu faci numărătoarea lor printre copiii lui Israel,(RO)

Numeri 1:50 Ci să numești pe leviți peste tabernacolul mărturiei și peste toate vasele lui și peste toate lucrurile care [aparțin ]de el; ei vor purta tabernacolul și toate vasele lui; și vor servi în el și își vor așeza tabăra de jur împrejurul tabernacolului.(RO)

Numeri 1:51 Și când tabernacolul pleacă, leviții să îl desfacă; și când tabernacolul trebuie așezat, leviții să îl așeze; și străinul care se apropie să fie dat morții.(RO)

Numeri 1:52 Și copiii lui Israel să își așeze corturile, fiecare om după tabăra lui și fiecare om după steagul lui, prin toate oștirile lor.(RO)

Numeri 1:53 Dar leviții să își așeze [corturile] de jur împrejurul tabernacolului mărturiei, ca să nu fie furie peste adunarea copiilor lui Israel; și leviții vor păstra însărcinarea tabernacolului mărturiei.(RO)

Numeri 1:54 Și copiii lui Israel au făcut conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit lui Moise, astfel au făcut ei.(RO)

Numeri 2:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și lui Aaron, spunând:(RO)

Numeri 2:2 Fiecare bărbat dintre copiii lui Israel să își așeze [cortul] lângă propriul steag cu însemnul casei părinților lor, departe, în jurul tabernacolului întâlnirii să își așeze corturile.(RO)

Numeri 2:3 ¶ Și pe partea de est spre răsăritul soarelui să își[ ]așeze [corturile] cei ai steagului taberei lui Iuda după toate oștirile lor și Nahșon, fiul lui Aminadab, [să fie] căpetenia copiilor lui Iuda.(RO)

Numeri 2:4 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] șaptezeci și patru de mii șase sute.(RO)

Numeri 2:5 Și cei care își așază [corturile] lângă el [să fie] tribul lui Isahar și Nataniel, fiul lui Țuar, [să fie] căpetenia copiilor lui Isahar.(RO)

Numeri 2:6 Și oștirea lui și cei care au fost numărați dintre ei, [au fost] cincizeci și patru de mii patru sute.(RO)

Numeri 2:7 [Apoi] tribul lui Zabulon și Eliab, fiul lui Helon, [să fie] căpetenia copiilor lui Zabulon.(RO)

Numeri 2:8 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] cincizeci și șapte de mii patru sute.(RO)

Numeri 2:9 Toți cei numărați în toate oștirile lor în tabăra lui Iuda [au fost] o sută optzeci și șase de mii patru sute. Aceștia să plece întâi.(RO)

Numeri 2:10 Pe partea de sud [să fie] steagul taberei lui Ruben conform cu oștirile lor și căpetenia copiilor lui Ruben [să fie] Elițur, fiul lui Ședeur.(RO)

Numeri 2:11 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] patruzeci și șase de mii cinci sute.(RO)

Numeri 2:12 Și cei ce își așază [corturile] lângă el [să fie] tribul lui Simeon și căpetenia copiilor lui Simeon [să fie] Șelumiel, fiul lui Țurișadai.(RO)

Numeri 2:13 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] cincizeci și nouă de mii trei sute.(RO)

Numeri 2:14 Apoi tribul lui Gad și căpetenia fiilor lui Gad [să fie] Eliasaf, fiul lui Reuel.(RO)

Numeri 2:15 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.(RO)

Numeri 2:16 Toți cei numărați în toate oștirile lor, în tabăra lui Ruben, [au fost] o sută cincizeci și una de mii patru sute cincizeci. Și ei să plece în al doilea rând.(RO)

Numeri 2:17 Apoi tabernacolul întâlnirii să plece cu tabăra leviților în mijlocul taberei, după cum ei își așază tabăra, astfel să plece, fiecare bărbat la locul lui după steagurile lor.(RO)

Numeri 2:18 Pe partea de vest [să fie] steagul taberei lui Efraim conform cu oștirile lor și căpetenia fiilor lui Efraim [să fie] Elișama, fiul lui Amihud.(RO)

Numeri 2:19 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] patruzeci de mii cinci sute.(RO)

Numeri 2:20 Și lângă el [să fie] tribul lui Manase și căpetenia copiilor lui Manase [să fie] Gamaliel, fiul lui Pedahțur.(RO)

Numeri 2:21 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] treizeci și două de mii două sute.(RO)

Numeri 2:22 Apoi tribul lui Beniamin și căpetenia fiilor lui Beniamin [să fie] Abidan, fiul lui Ghideoni.(RO)

Numeri 2:23 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] treizeci și cinci de mii patru sute.(RO)

Numeri 2:24 Toți cei numărați în toate oștirile lor din tabăra lui Efraim [au fost] o sută opt mii o sută. Și ei să plece în al treilea rând.(RO)

Numeri 2:25 Steagul taberei lui Dan [să fie] pe partea de nord după oștirile lor și căpetenia copiilor lui Dan [să fie] Ahiezer, fiul lui Amișadai.(RO)

Numeri 2:26 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] șaizeci și două de mii șapte sute.(RO)

Numeri 2:27 Și cei care își așază tabăra lângă el [să fie] tribul lui Așer și căpetenia copiilor lui Așer [să fie] Paghiel, fiul lui Ocran.(RO)

Numeri 2:28 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] patruzeci și una de mii cinci sute.(RO)

Numeri 2:29 Apoi tribul lui Neftali și căpetenia copiilor lui Neftali [să fie] Ahira, fiul lui Enan.(RO)

Numeri 2:30 Și oștirea lui și cei numărați dintre ei, [au fost] cincizeci și trei de mii patru sute.(RO)

Numeri 2:31 Toți cei numărați în tabăra lui Dan [au fost] o sută cincizeci și șapte de mii șase sute. Ei să plece în partea din spate cu steagurile lor.(RO)

Numeri 2:32 Aceștia [sunt] cei numărați dintre copiii lui Israel după casa părinților lor, toți cei care au fost numărați din tabere cu toate oștirile lor [au fost] șase sute trei mii cinci sute cincizeci.(RO)

Numeri 2:33 Dar leviții nu au fost numărați printre copiii lui Israel; precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Numeri 2:34 Și copiii lui Israel au făcut conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit lui Moise, astfel și-au așezat [corturile] lângă steagurile lor și astfel au plecat înainte, fiecare după familiile lor, conform cu casa părinților lor.(RO)

Numeri 3:1 Acestea [sunt] de asemenea generațiile lui Aaron și Moise în ziua[ în care] DOMNUL a vorbit cu Moise pe muntele Sinai.(RO)

Numeri 3:2 Și acestea [sunt] numele fiilor lui Aaron, Nadab întâiul născut și Abihu, Eleazar și Itamar.(RO)

Numeri 3:3 Acestea [sunt] numele fiilor lui Aaron, preoții care au fost unși, pe care el i-a consacrat să servească în serviciul de preot.(RO)

Numeri 3:4 Și Nadab și Abihu au murit înaintea DOMNULUI, când au oferit foc străin înaintea DOMNULUI, în pustiul Sinai și nu au avut copii și Eleazar și Itamar au servit în serviciul de preot înaintea ochilor tatălui lor Aaron.(RO)

Numeri 3:5 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 3:6 Apropie tribul lui Levi și prezintă-i înaintea lui Aaron preotul, ca ei să îi servească.(RO)

Numeri 3:7 Și ei să păzească însărcinarea lui și însărcinarea întregii adunări înaintea tabernacolului întâlnirii, pentru a face serviciul tabernacolului.(RO)

Numeri 3:8 Și ei să păzească toate uneltele tabernacolului întâlnirii și însărcinarea copiilor lui Israel, pentru a face serviciul tabernacolului.(RO)

Numeri 3:9 Și să dai pe leviți lui Aaron și fiilor săi, ei îi [sunt] dați în întregime dintre copiii lui Israel.(RO)

Numeri 3:10 Și să rânduiești pe Aaron și pe fiii săi, iar ei să servească în serviciul lor preoțesc și străinul care se apropie să fie dat morții.(RO)

Numeri 3:11 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 3:12 Și eu, iată, am luat pe leviți dintre copiii lui Israel în locul tuturor întâilor născuți care deschid pântecele printre copiii lui Israel; de aceea leviții să fie ai mei;(RO)

Numeri 3:13 Deoarece toți întâii născuți [sunt] ai mei, [pentru că] în ziua în care am lovit pe toți întâii născuți în țara Egiptului mi-am sfințit pe toți întâii născuți în Israel, deopotrivă om și animal; ai mei vor fi: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Numeri 3:14 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise în pustiul Sinai, spunând:(RO)

Numeri 3:15 Numără copiii lui Levi după casa părinților lor, după familiile lor, să îi numeri fiecare parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus.(RO)

Numeri 3:16 Și Moise i-a numărat conform cu cuvântul DOMNULUI, precum i s-a poruncit.(RO)

Numeri 3:17 Și aceștia au fost fiii lui Levi după numele lor, Gherșon și Chehat și Merari.(RO)

Numeri 3:18 Și acestea [sunt] numele fiilor lui Gherșon după familiile lor, Libni și Șimei.(RO)

Numeri 3:19 Și fiii lui Chehat după familiile lor: Amram și Ițehar, Hebron și Uziel.(RO)

Numeri 3:20 Și fiii lui Merari după familiile lor, Mahli și Muși. Acestea [sunt] familiile leviților conform cu casa părinților lor.(RO)

Numeri 3:21 Din Gherșon [a fost] familia libniților și familia șimiților, acestea [sunt] familiile gherșoniților.(RO)

Numeri 3:22 Cei numărați dintre ei, conform cu numărul tuturor celor de parte bărbătească, de la vârsta de o lună în sus, cei numărați dintre ei [au fost] șapte mii cinci sute.(RO)

Numeri 3:23 Familiile gherșoniților să își așeze [corturile] în spatele tabernacolului spre vest.(RO)

Numeri 3:24 Și mai marele casei tatălui gherșoniților [să fie] Eliasaf, fiul lui Lael.(RO)

Numeri 3:25 Și însărcinarea fiilor lui Gherșon în tabernacolul întâlnirii [să fie] tabernacolul și cortul, acoperământul lui și perdeaua pentru ușa tabernacolului întâlnirii,(RO)

Numeri 3:26 Și perdelele curții și covorul pentru ușa curții, care [este] lângă tabernacol și lângă altar de jur împrejur și frânghiile acestuia pentru tot serviciul lui.(RO)

Numeri 3:27 Și din Chehat [a fost] familia amramiților și familia ițehariților și familia hebroniților și familia uzieliților, acestea sunt familiile chehatiților.(RO)

Numeri 3:28 În numărul tuturor celor de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus, [au fost] opt mii șase sute, având însărcinarea sanctuarului.(RO)

Numeri 3:29 Familiile fiilor lui Chehat să își așeze [corturile] în partea de sud a tabernacolului.(RO)

Numeri 3:30 Și mai marele casei tatălui familiilor chehatiților [să fie] Elițafan, fiul lui Uziel.(RO)

Numeri 3:31 Și însărcinarea lor [să fie] chivotul și masa și sfeșnicul și altarele și vasele sanctuarului cu care ei servesc și perdeaua și tot serviciul lor.(RO)

Numeri 3:32 Și Eleazar, fiul preotului Aaron, [să fie] mai marele peste mai marele leviților [și să aibă] supravegherea celor ce păstrează însărcinarea sanctuarului.(RO)

Numeri 3:33 Din Merari [a fost] familia mahliților și familia mușiților, acestea [sunt] familiile lui Merari.(RO)

Numeri 3:34 Și cei numărați dintre ei, conform cu numărul tuturor celor de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus, [au fost] șase mii două sute.(RO)

Numeri 3:35 Și mai marele casei tatălui familiilor lui Merari [a fost] Țuriel, fiul lui Abihail, [aceștia] să își așeze [corturile] în partea de nord a tabernacolului.(RO)

Numeri 3:36 Și [sub] custodia și însărcinarea fiilor lui Merari [să fie] scândurile tabernacolului și drugii lui și stâlpii lui și soclurile lor și toate vasele lui și tot ce servește acolo,(RO)

Numeri 3:37 Și stâlpii curții de jur împrejur și soclurile lor și țărușii lor și frânghiile lor.(RO)

Numeri 3:38 Dar cei ce își așază tabăra înaintea tabernacolului spre est, înaintea tabernacolului întâlnirii spre est, [să fie] Moise și Aaron și fiii săi, având însărcinarea sanctuarului ca sarcină a copiilor lui Israel; și străinul care se apropie să fie dat morții.(RO)

Numeri 3:39 Toți cei numărați dintre leviți, pe care Moise și Aaron i-au numărat la porunca DOMNULUI, prin toate familiile lor, toți cei de parte bărbătească în vârstă de la o lună în sus, [au fost] douăzeci și două de mii.(RO)

Numeri 3:40 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Numără pe toți întâii născuți din cei de parte bărbătească dintre copiii lui Israel de la vârsta de o lună în sus și ia numărul numelor lor.(RO)

Numeri 3:41 Și să iei pe leviți pentru mine (eu [sunt] DOMNUL) în locul tuturor întâilor născuți ai copiilor lui Israel; și vitele leviților în locul întâilor pui născuți ai vitelor copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 3:42 Și Moise a numărat precum DOMNUL i-a poruncit, pe toți întâii născuți dintre copiii lui Israel.(RO)

Numeri 3:43 Și toți întâii născuți de parte bărbătească după numărul numelor, de la vârsta de o lună în sus, dintre cei care au fost numărați dintre ei, erau douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei.(RO)

Numeri 3:44 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 3:45 Ia pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai copiilor lui Israel și vitele leviților în locul vitelor acelora; și leviții să fie ai mei: Eu [sunt] DOMNUL.(RO)

Numeri 3:46 Și pentru cei care trebuie răscumpărați, cei două sute șaptezeci și trei dintre întâii născuți ai copiilor lui Israel, care sunt mai mulți decât leviții,(RO)

Numeri 3:47 Să iei cinci șekeli de fiecare cap; după șekelul sanctuarului să îi iei (șekelul [are] douăzeci de ghere),(RO)

Numeri 3:48 Și să dai banii, cu care trebuie răscumpărat numărul celor în plus, lui Aaron și fiilor săi.(RO)

Numeri 3:49 Și Moise a luat banii de răscumpărare de la cei care depășeau numărul celor răscumpărați de leviți,(RO)

Numeri 3:50 De la întâii născuți ai copiilor lui Israel a luat banii; o mie trei sute șaizeci și cinci de [șekeli], după șekelul sanctuarului.(RO)

Numeri 3:51 Și Moise a dat banii de la cei ce fuseseră răscumpărați, lui Aaron și fiilor săi, conform cuvântului DOMNULUI, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Numeri 4:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și lui Aaron, spunând:(RO)

Numeri 4:2 Fă numărătoarea fiilor lui Chehat dintre fiii lui Levi, după familiile lor, după casa părinților lor,(RO)

Numeri 4:3 De la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toți cei ce intră în oștire, să facă lucrarea în tabernacolului întâlnirii.(RO)

Numeri 4:4 Acesta să fie serviciul fiilor lui Chehat în tabernacolul întâlnirii, [referitor] la lucrurile preasfinte,(RO)

Numeri 4:5 Și când tabăra pleacă, Aaron și fiii săi să vină și să ia jos perdeaua acoperământului și să acopere chivotul mărturiei cu ea;(RO)

Numeri 4:6 Și să pună acolo acoperământul din piei de bursuci și să întindă deasupra lui o pânză în întregime de albastru și să îi pună drugii.(RO)

Numeri 4:7 Și peste masa pâinii punerii înainte să întindă o pânză din albastru și să pună pe ea farfuriile și lingurile și bolurile și capacele [ei] cu care să le acopere și pâinea cea neîncetată să fie pe ea;(RO)

Numeri 4:8 Și să întindă peste ele o pânză de stacojiu și să o acopere cu un acoperământ din piei de bursuci și să îi pună drugii.(RO)

Numeri 4:9 Și să ia o pânză de albastru și să acopere sfeșnicul luminii și lămpile lui și mucările lui și cenușarele lui și toate vasele lui de untdelemn, cu care ei îi servesc;(RO)

Numeri 4:10 Și să îl pună pe acesta și toate vasele lui într-un acoperământ din piei de bursuci și să [îl ]pună pe un drug.(RO)

Numeri 4:11 Și peste altarul de aur să întindă o pânză de albastru și să o acopere cu un acoperământ din piei de bursuci și să îi pună drugii;(RO)

Numeri 4:12 Și să ia toate uneltele serviciului, cu care ei servesc în sanctuar și să [le] pună într-o pânză de albastru și să le acopere cu un acoperământ din piei de bursuci și să [le] pună pe un drug;(RO)

Numeri 4:13 Și să ia cenușa de pe altar și să întindă o pânză purpurie peste el;(RO)

Numeri 4:14 Și să pună pe el toate vasele lui, cu care ei servesc în jurul lui, cenușarele, cârligele de carne, lopețile și oalele, toate vasele altarului; și să întindă peste acestea un acoperământ din piei de bursuci și să îi pună drugii.(RO)

Numeri 4:15 Și după ce Aaron și fiii săi vor fi terminat cu acoperământul sanctuarului și a tuturor vaselor sanctuarului, pe când tabăra este gata să plece înainte; după aceea, fiii lui Chehat să vină să care [acestea], dar ei să nu atingă [niciun] lucru sfânt, ca nu cumva să moară. Aceste [lucruri] [sunt] sarcina fiilor lui Chehat în tabernacolul întâlnirii.(RO)

Numeri 4:16 Și serviciului lui Eleazar, fiul preotului Aaron, îi [aparține] untdelemnul pentru lumină și tămâia dulce și darul de mâncare zilnic și untdelemnul ungerii [și] supravegherea întregului tabernacol și a tot ce [este] în el, în sanctuar și în vasele lui.(RO)

Numeri 4:17 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și lui Aaron, spunând:(RO)

Numeri 4:18 Nu stârpiți tribul familiilor chehatiților dintre leviți;(RO)

Numeri 4:19 Ci astfel să le faceți, ca ei să trăiască și să nu moară, când se apropie de lucrurile preasfinte, Aaron și fiii săi să intre și să rânduiască pe fiecare în serviciul lui și la sarcina lui.(RO)

Numeri 4:20 Dar ei să nu intre să [se] uite când lucrurile preasfinte sunt acoperite, ca nu cumva să moară.(RO)

Numeri 4:21 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 4:22 Fă de asemenea numărătoarea fiilor lui Gherșon, prin toate casele părinților lor, după familiile lor;(RO)

Numeri 4:23 De la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani să îi numeri; pe toți cei ce intră ca să împlinească serviciul, ca să facă lucrarea în tabernacolul întâlnirii.(RO)

Numeri 4:24 Acesta [este] serviciul familiilor gherșoniților, pentru a servi și pentru sarcini,(RO)

Numeri 4:25 Și ei să care covoarele tabernacolului și tabernacolul întâlnirii, acoperământul său și acoperământul pieilor de bursuci care [este] deasupra acestuia și perdeaua pentru ușa tabernacolului întâlnirii,(RO)

Numeri 4:26 Și perdelele curții și perdeaua pentru ușa porții curții, care [este] lângă tabernacol și lângă altar de jur împrejur și frânghiile lor și toate uneltele serviciului lor și tot ce este făcut pentru ei, astfel să servească ei.(RO)

Numeri 4:27 La rânduirea lui Aaron și a fiilor săi să fie tot serviciul fiilor gherșoniților, în toate sarcinile lor și în tot serviciul lor și să numiți în grija [lor] toate însărcinările lor.(RO)

Numeri 4:28 Acesta [este] serviciul familiilor fiilor lui Gherșon în tabernacolul întâlnirii și însărcinarea lor [să fie] sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul.(RO)

Numeri 4:29 Cât despre fiii lui Merari, să îi numeri după familiile lor, după casa părinților lor.(RO)

Numeri 4:30 De la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani să îi numeri, pe fiecare [bărbat] care intră în serviciu, ca să facă lucrarea tabernacolului întâlnirii.(RO)

Numeri 4:31 Și aceasta [este] datoria sarcinii lor, conform cu tot serviciul lor în tabernacolul întâlnirii, scândurile tabernacolului și drugii lor și stâlpii lor și soclurile lor.(RO)

Numeri 4:32 Și stâlpii curții de jur împrejur și soclurile lor și țărușii lor și frânghiile lor, cu toate uneltele lor și cu tot serviciul lor și după nume să numărați uneltele datoriei sarcinii lor.(RO)

Numeri 4:33 Acesta [este] serviciul familiilor fiilor lui Merari, conform cu tot serviciul lor, în tabernacolul întâlnirii, sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul.(RO)

Numeri 4:34 ¶ Și Moise și Aaron și mai marele adunării au numărat pe fiii chehatiților după familiile lor și după casa părinților lor,(RO)

Numeri 4:35 De la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, fiecare [bărbat] care intră în serviciu, pentru lucrarea în tabernacolul întâlnirii;(RO)

Numeri 4:36 Și cei numărați dintre ei după familiile lor erau două mii șapte sute cincizeci.(RO)

Numeri 4:37 Aceștia [au fost] cei numărați din familiile chehatiților, toți cei ce pot face serviciul în tabernacolul întâlnirii, pe care Moise și Aaron i-au numărat conform poruncii DOMNULUI prin mâna lui Moise.(RO)

Numeri 4:38 Și cei numărați dintre fiii lui Gherșon, după toate familiile lor și după casa părinților lor,(RO)

Numeri 4:39 De la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, fiecare [bărbat] care intră în serviciu, pentru lucrarea în tabernacolul întâlnirii,(RO)

Numeri 4:40 Cei numărați dintre ei, după toate familiile lor, după casa părinților lor, au fost două mii șase sute treizeci.(RO)

Numeri 4:41 Aceștia sunt cei numărați din familiile fiilor lui Gherșon, dintre toți cei ce pot face serviciul în tabernacolul întâlnirii, pe care Moise și Aaron i-au numărat conform poruncii DOMNULUI.(RO)

Numeri 4:42 Și cei numărați din familiile fiilor lui Merari, după toate familiile lor, după casa părinților lor,(RO)

Numeri 4:43 De la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, fiecare [bărbat] care intră în serviciu, pentru lucrarea în tabernacolul întâlnirii,(RO)

Numeri 4:44 Cei numărați dintre ei după familiile lor, erau trei mii două sute.(RO)

Numeri 4:45 Aceștia [sunt] cei numărați din familiile fiilor lui Merari, pe care Moise și Aaron i-au numărat conform cuvântului DOMNULUI prin mâna lui Moise.(RO)

Numeri 4:46 Toți cei numărați dintre leviți, pe care Moise și Aaron și mai marele lui Israel i-au numărat, după familiile lor și după casa părinților lor,(RO)

Numeri 4:47 De la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, fiecare [bărbat] care a venit să facă serviciul lucrării și serviciul sarcinii [sale] în tabernacolul întâlnirii,(RO)

Numeri 4:48 Și cei numărați dintre ei au fost opt mii cinci sute optzeci.(RO)

Numeri 4:49 Conform cu porunca DOMNULUI au fost numărați prin mâna lui Moise, fiecare [om] conform serviciului său și conform sarcinii sale; astfel au fost numărați de el, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Numeri 5:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise spunând:(RO)

Numeri 5:2 Poruncește copiilor lui Israel, să scoată din tabără pe fiecare lepros și pe fiecare [om] care are o scurgere și pe oricine este pângărit cu mort,(RO)

Numeri 5:3 Deopotrivă parte bărbătească și parte femeiască să îi scoateți afară, în afara taberei să îi scoateți pe aceștia; ca să nu pângărească taberele lor, în mijlocul cărora locuiesc eu.(RO)

Numeri 5:4 Și copiii lui Israel au făcut astfel și i-au scos afară, în afara taberei, precum DOMNUL i-a vorbit lui Moise, astfel au făcut copiii lui Israel.(RO)

Numeri 5:5 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 5:6 Vorbește copiilor lui Israel: Când un bărbat sau o femeie va face orice păcat pe care oamenii îl fac, lucrând o fărădelege împotriva DOMNULUI și acea persoană este vinovată,(RO)

Numeri 5:7 Atunci să își mărturisească păcatul pe care l-a făcut și să plătească pentru fărădelegea sa cu suma întreagă a acesteia și să adauge a cincea [parte] din ea și să [o] dea celui împotriva căruia a încălcat.(RO)

Numeri 5:8 Dar dacă bărbatul nu are nicio rudă căruia să îi plătească fărădelegea, să fie plătită DOMNULUI fărădelegea, [adică] preotului; pe lângă berbecul ispășirii, prin care se va face ispășire pentru el.(RO)

Numeri 5:9 Și fiecare ofrandă din toate lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel, pe care ei le aduc preotului, să fie ale lui.(RO)

Numeri 5:10 Și lucrurile sfințite ale fiecărui om să fie ale lui, orice dă vreun bărbat preotului să fie al lui.(RO)

Numeri 5:11 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 5:12 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Dacă soția unui bărbat se abate și face fărădelege împotriva lui,(RO)

Numeri 5:13 Și [dacă] un bărbat se culcă cu ea carnal și [acest lucru] este ascuns de ochii soțului ei și este ținut ascuns și ea este pângărită și nu [este] niciun martor împotriva ei, nici nu a fost prinsă;(RO)

Numeri 5:14 Și duhul geloziei vine asupra lui și este gelos pe soția sa și ea este pângărită; sau dacă duhul geloziei vine asupra lui și el este gelos pe soția sa iar ea nu este pângărită,(RO)

Numeri 5:15 Atunci bărbatul să aducă pe soția sa la preot și să aducă darul ei pentru ea, a zecea [parte] dintr-o efă de făină de orz; să nu pună untdelemn peste el, nici tămâie să nu pună peste el, pentru că [este] o ofrandă de gelozie, o ofrandă de amintire, aducând nelegiuirea în amintire.(RO)

Numeri 5:16 Și preotul să o apropie și să o pună înaintea DOMNULUI;(RO)

Numeri 5:17 Și preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ; și din pulberea care este pe podeaua tabernacolului preotul să ia și să [o] pună în apă;(RO)

Numeri 5:18 Și preotul să pună femeia înaintea DOMNULUI și să descopere capul femeii și să pună ofranda de amintire în mâinile ei, care [este] ofranda de gelozie și preotul să aibă în mâna sa apa amară care provoacă blestemul,(RO)

Numeri 5:19 Și preotul să îi poruncească printr-un jurământ și să spună femeii: Dacă niciun bărbat nu s-a culcat cu tine și dacă nu te-ai abătut spre necurăție [cu un altul] în locul soțului tău, să fii liberă de această apă amară care provoacă blestemul;(RO)

Numeri 5:20 Dar dacă te-ai abătut [la un altul] în locul soțului tău și dacă te-ai pângărit și vreun bărbat s-a culcat cu tine în afară de soțul tău;(RO)

Numeri 5:21 Atunci preotul să poruncească femeii cu un jurământ de blestem și preotul să spună femeii: DOMNUL să te facă un blestem și un jurământ în mijlocul poporului tău, când DOMNUL va face coapsa ta să putrezească și pântecele tău să se umfle.(RO)

Numeri 5:22 Și această apă care provoacă blestemul să intre în măruntaiele tale, ca să umfle pântecele [tău] și coapsa [ta] să putrezească și femeia să spună: Amin, Amin.(RO)

Numeri 5:23 Și preotul să scrie aceste blesteme într-o carte și să [le] șteargă cu apa amară.(RO)

Numeri 5:24 Și să facă pe femeie să bea apa amară care provoacă blestemul și apa care provoacă blestemul să intre în ea și va [deveni] amară.(RO)

Numeri 5:25 Apoi preotul să ia ofranda de gelozie din mâna femeii și să legene ofranda înaintea DOMNULUI și să o ofere pe altar;(RO)

Numeri 5:26 Și preotul să ia o mână plină din ofrandă, din amintirea acesteia și să [o] ardă pe altar și după aceea să facă pe femeie să bea apa.(RO)

Numeri 5:27 Și după ce a făcut-o să bea apa, atunci se va întâmpla că, dacă s-a pângărit și a făcut fărădelege împotriva soțului ei, apa care provoacă blestemul să intre în ea [și va deveni] amară și pântecele ei se va umfla și coapsa ei va putrezi și femeia va fi un blestem în mijlocul poporului ei.(RO)

Numeri 5:28 Dar dacă femeia nu s-a pângărit, ci este curată, atunci ea să fie liberă și să conceapă sămânță.(RO)

Numeri 5:29 Aceasta [este] legea geloziilor, când o soție se abate [la altul ]în locul soțului ei și se pângărește;(RO)

Numeri 5:30 Sau când duhul de gelozie vine asupra lui și este gelos pe soția sa și o pune pe femeie înaintea DOMNULUI și preotul să îi facă după toată această lege.(RO)

Numeri 5:31 Atunci bărbatul să fie nevinovat de nelegiuire și această femeie să poarte nelegiuirea ei.(RO)

Numeri 6:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 6:2 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când, fie un bărbat, fie o femeie, se vor separa ca să facă o promisiune de nazireu, să se separe DOMNULUI,(RO)

Numeri 6:3 El să se separe de vin și băutură tare și să nu bea deloc oțet din vin, sau oțet din băutură tare, nici să nu bea vreo licoare din struguri, nici să nu mănânce struguri proaspeți sau uscați.(RO)

Numeri 6:4 În toate zilele separării sale să nu mănânce nimic din ceea ce este făcut din vița de vie, de la sâmburi până la pieliță.(RO)

Numeri 6:5 În toate zilele promisiunii lui de separare, briciul să nu treacă peste capul lui, până ce se vor împlini zilele, în care el s-a separat pentru DOMNUL, va fi sfânt [și] să lase șuvițele părului capului său să crească.(RO)

Numeri 6:6 În toate zilele cât este el separat pentru DOMNUL, să nu vină la niciun trup mort.(RO)

Numeri 6:7 El să nu se facă necurat nici pentru tatăl său, nici pentru mama sa, nici pentru fratele său, nici pentru sora sa, când ei mor, deoarece consacrarea Dumnezeului său [este] asupra capului său.(RO)

Numeri 6:8 În toate zilele separării sale el [este] sfânt pentru DOMNUL.(RO)

Numeri 6:9 Și dacă vreun om moare dintr-odată lângă el, iar el și[-]a pângărit capul consacrării sale, atunci să își radă capul în ziua curățirii sale; în ziua a șaptea să și-l radă.(RO)

Numeri 6:10 Și în ziua a opta să aducă două turturele, sau doi porumbei tineri, la preot, la ușa tabernacolului întâlnirii;(RO)

Numeri 6:11 Și preotul să ofere pe una ca ofrandă pentru păcat și pe cealaltă ca ofrandă arsă și să facă ispășire pentru el, pentru că a păcătuit prin mort și capul să și-l sfințească în aceeași zi.(RO)

Numeri 6:12 Și să consacre DOMNULUI zilele separării sale și să aducă un miel de un an ca ofrandă pentru fărădelege, dar zilele care au fost mai înainte vor fi pierdute, deoarece separarea lui a fost pângărită.(RO)

Numeri 6:13 Și aceasta [este] legea nazireului, când zilele separării sale vor fi împlinite, să fie adus la ușa tabernacolului întâlnirii,(RO)

Numeri 6:14 Și să aducă darul său DOMNULUI, un miel de un an, fără cusur, ca ofrandă arsă și o mielușea de un an, fără cusur, ca ofrandă pentru păcat, și un berbec, fără cusur, ca ofrande de pace.(RO)

Numeri 6:15 Și un coș de azime, turte din floarea făinii, amestecate cu untdelemn, și lipii din azime, unse cu untdelemn, și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură.(RO)

Numeri 6:16 Și preotul [să le] aducă înaintea DOMNULUI și să aducă ofranda lui pentru păcat și ofranda lui arsă.(RO)

Numeri 6:17 Și să aducă DOMNULUI berbecul [ca] sacrificiu al ofrandelor de pace, cu coșul de azime; preotul să aducă de asemenea și darul lui de mâncare și darul lui de băutură.(RO)

Numeri 6:18 Și nazireul [să își] radă capul separării sale [la] ușa tabernacolului întâlnirii și să ia părul de pe capul separării sale și [să îl] pună în focul care este sub sacrificiul ofrandelor de pace.(RO)

Numeri 6:19 Și preotul să ia spata fiartă a berbecului și o turtă nedospită din coș și o lipie nedospită și să[ le] pună pe mâinile nazireului, după ce [părul] separării sale a fost ras.(RO)

Numeri 6:20 Și preotul să[ ]le legene [ca] ofrandă legănată înaintea DOMNULUI, acesta [este] sfânt pentru preot, cu pieptul legănat și cu spata săltată și după aceea nazireul poate bea vin.(RO)

Numeri 6:21 Aceasta [este] legea nazireului, care a jurat, [și a] darului său către[ ]DOMNUL, pentru separarea sa, [în afară de] [ceea] ce îi va da mâna, conform cu jurământul, pe care l-a jurat, astfel trebuie să facă după legea separării sale.(RO)

Numeri 6:22 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 6:23 Vorbește lui Aaron și fiilor săi, spunând: Astfel să binecuvântați pe copiii lui Israel, spunându-le:(RO)

Numeri 6:24 DOMNUL să te binecuvânteze și să te țină;(RO)

Numeri 6:25 Să facă DOMNUL să strălucească fața sa peste tine și să aibă har fața de tine;(RO)

Numeri 6:26 Să înalțe DOMNUL înfățișarea sa peste tine și să îți dea pacea.(RO)

Numeri 6:27 Și ei să pună numele meu peste copiii lui Israel, iar eu îi voi binecuvânta.(RO)

Numeri 7:1 Și s-a întâmplat în ziua în care Moise a ridicat în întregime tabernacolul și l-a uns și l-a sfințit [pe el] și toate uneltele lui, deopotrivă altarul și toate vasele acestuia și le-a uns și le-a sfințit;(RO)

Numeri 7:2 Că prinții lui Israel, căpeteniile caselor părinților lor, care [erau] prinții triburilor și erau peste cei care au fost numărați, au oferit,(RO)

Numeri 7:3 Și au adus darul lor înaintea DOMNULUI, șase care acoperite și doisprezece boi; un car pentru doi dintre prinți și pentru fiecare dintre ei un bou și i-au adus înaintea tabernacolului.(RO)

Numeri 7:4 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 7:5 Ia-[le] de la ei, ca să poată fi făcut serviciul tabernacolului întâlnirii; și să le dai leviților, fiecărui bărbat conform serviciului său.(RO)

Numeri 7:6 Și Moise a luat carele și boii și le-a dat leviților.(RO)

Numeri 7:7 Două care și patru boi le-a dat fiilor lui Gherșon, conform serviciului lor;(RO)

Numeri 7:8 Și patru care și opt boi le-a dat fiilor lui Merari, conform serviciului lor, sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul.(RO)

Numeri 7:9 Dar fiilor lui Chehat nu le-a dat nimic, deoarece serviciul sanctuarului ce le aparținea [era ca] ei să care pe umerii lor.(RO)

Numeri 7:10 ¶ Și prinții au adus [ofrande] pentru dedicarea altarului în ziua în care a fost uns, prinții au adus darul lor înaintea altarului.(RO)

Numeri 7:11 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Să aducă darul lor, fiecare prinț în ziua lui, pentru dedicarea altarului.(RO)

Numeri 7:12 Și cel ce a adus darul său în prima zi a fost Nahșon, fiul lui Aminadab, din tribul lui Iuda.(RO)

Numeri 7:13 Și darul său [a fost] un platou de argint, greutatea lui [era] de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă [erau] pline de floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:14 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină cu tămâie;(RO)

Numeri 7:15 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an, ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:16 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:17 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Nahșon, fiul lui Aminadab.(RO)

Numeri 7:18 În a doua zi a oferit Nataneel, fiul lui Țuar, prințul lui Isahar.(RO)

Numeri 7:19 A adus [ca] dar al său, un platou din argint, greutatea lui [era] de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:20 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:21 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:22 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:23 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Nataneel, fiul lui Țuar.(RO)

Numeri 7:24 În ziua a treia [a oferit] Eliab, fiul lui Helon, prințul copiilor lui Zabulon.(RO)

Numeri 7:25 Darul său [a fost] un platou din argint, greutatea lui [era] de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:26 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:27 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an, ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:28 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:29 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Eliab, fiul lui Helon.(RO)

Numeri 7:30 În ziua a patra [a oferit] Elițur, fiul lui Ședeur, prințul copiilor lui Ruben.(RO)

Numeri 7:31 Darul său [a fost] un platou din argint în greutatea de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:32 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:33 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:34 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:35 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Elițur, fiul lui Ședeur.(RO)

Numeri 7:36 În ziua a cincea [a oferit] Șelumiel, fiul lui Țurișadai, prințul copiilor lui Simeon.(RO)

Numeri 7:37 Darul său [a fost] un platou din argint, greutatea lui [era] de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:38 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:39 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:40 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:41 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Șelumiel, fiul lui Țurișadai.(RO)

Numeri 7:42 În ziua a șasea [a oferit] Eliasaf, fiul lui Deuel, prințul copiilor lui Gad.(RO)

Numeri 7:43 Darul său [a fost] un platou din argint în greutatea de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:44 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:45 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:46 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:47 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.(RO)

Numeri 7:48 În ziua a șaptea [a oferit] Elișama, fiul lui Amihud, prințul copiilor lui Efraim.(RO)

Numeri 7:49 Darul său [a fost] un platou din argint, greutatea lui [era] de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:50 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:51 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:52 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:53 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Elișama, fiul lui Amihud.(RO)

Numeri 7:54 În ziua a opta [a oferit] Gamaliel, fiul lui Pedahțur, prințul copiilor lui Manase.(RO)

Numeri 7:55 Darul său [a fost] un platou din argint, în greutatea de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:56 O lingură din aur de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:57 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:58 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:59 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Gamaliel, fiul lui Pedahțur.(RO)

Numeri 7:60 În ziua a noua [a oferit] Abidan, fiul lui Ghideoni, prințul copiilor lui Beniamin.(RO)

Numeri 7:61 Darul său [a fost] un platou din argint, greutatea lui [era] de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:62 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:63 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:64 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:65 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.(RO)

Numeri 7:66 În ziua a zecea [a oferit] Ahiezer, fiul lui Amișadai, prințul copiilor lui Dan.(RO)

Numeri 7:67 Darul său [a fost] un platou din argint, greutatea lui [era] de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:68 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:69 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:70 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:71 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Ahiezer, fiul lui Amișadai.(RO)

Numeri 7:72 În ziua a unsprezecea [a oferit] Paghiel, fiul lui Ocran, prințul copiilor lui Așer.(RO)

Numeri 7:73 Darul său [a fost] un platou din argint, greutatea lui [era] de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:74 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:75 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:76 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:77 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Paghiel, fiul lui Ocran.(RO)

Numeri 7:78 În ziua a douăsprezecea [a oferit] Ahira, fiul lui Enan, prințul copiilor lui Neftali.(RO)

Numeri 7:79 Darul său [a fost] un platou din argint, greutatea lui [era] de o sută treizeci de [șekeli], un bol de argint de șaptezeci de șekeli, după șekelul sanctuarului; amândouă pline cu floarea făinii amestecată cu untdelemn, ca dar de mâncare;(RO)

Numeri 7:80 O lingură din aur, de zece [șekeli], plină de tămâie;(RO)

Numeri 7:81 Un taur tânăr, un berbec, un miel de un an ca ofrandă arsă;(RO)

Numeri 7:82 Un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat;(RO)

Numeri 7:83 Și ca sacrificiu al ofrandelor de pace, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an, acesta [a fost] darul lui Ahira, fiul lui Enan.(RO)

Numeri 7:84 Aceasta [a fost] dedicarea altarului, în ziua când a fost uns, de prinții lui Israel, douăsprezece platouri de argint, douăsprezece boluri de argint, douăsprezece linguri de aur;(RO)

Numeri 7:85 Fiecare platou din argint [cântărind] o sută treizeci de [șekeli], fiecare bol șaptezeci, toate vasele din argint [cântăreau] două mii patru sute de [șekeli], după șekelul sanctuarului;(RO)

Numeri 7:86 Lingurile din aur [erau] douăsprezece, pline cu tămâie, [cântărind] zece [șekeli] o bucată, după șekelul sanctuarului; tot aurul lingurilor [era] o sută douăzeci de șekeli.(RO)

Numeri 7:87 Toate vitele pentru ofranda arsă [erau], doisprezece tauri, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, împreună cu darul lor de mâncare; și doisprezece iezi dintre capre pentru ofranda pentru păcat.(RO)

Numeri 7:88 Și toate vitele pentru sacrificiul ofrandelor de pace [erau], douăzeci și patru de tauri, șaizeci de berbeci, șaizeci de țapi, șaizeci de miei de un an. Aceasta [a fost] dedicarea altarului, după ce a fost uns.(RO)

Numeri 7:89 Și când a intrat Moise în tabernacolul întâlnirii, ca să îi vorbească, a auzit vocea unuia vorbind de pe șezământul milei care [era] pe chivotul mărturiei dintre cei doi heruvimi și vorbea cu el.(RO)

Numeri 8:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 8:2 Vorbește lui Aaron și spune-i: Când aprinzi lămpile, cele șapte lămpi să dea lumină în fața sfeșnicului.(RO)

Numeri 8:3 Și Aaron a făcut astfel; a aprins lămpile în fața sfeșnicului, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Numeri 8:4 Și această lucrare a sfeșnicului [era] [din] aur bătut, până la stâlpul lui, până la florile lui, [era] lucrare bătută, conform modelului pe care DOMNUL îl arătase lui Moise, astfel a făcut el sfeșnicul.(RO)

Numeri 8:5 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 8:6 Ia pe leviți dintre copiii lui Israel și curăță-i.(RO)

Numeri 8:7 Și astfel să le faci ca să îi cureți: Stropește apa curățirii peste ei, iar ei să își bărbierească toată carnea lor și să își spele hainele și [astfel] să se curețe.(RO)

Numeri 8:8 Apoi să ia un taur tânăr cu darul lui de mâncare, floarea făinii amestecată cu untdelemn și un alt taur tânăr să îl iei tu ca ofrandă pentru păcat.(RO)

Numeri 8:9 Și să aduci pe leviți înaintea tabernacolului întâlnirii și să aduni întreaga adunare a copiilor lui Israel la un loc;(RO)

Numeri 8:10 Și să aduci pe leviți înaintea DOMNULUI și copiii lui Israel să își pună mâinile peste leviți;(RO)

Numeri 8:11 Și Aaron să ofere pe leviți înaintea DOMNULUI [ca] o ofrandă a copiilor lui Israel, ca ei să facă serviciul DOMNULUI.(RO)

Numeri 8:12 Și leviții să își pună mâinile pe capetele taurilor și tu să aduci pe unul [ca] ofrandă pentru păcat și pe altul [ca] ofrandă arsă, DOMNULUI, pentru a face ispășire pentru leviți.(RO)

Numeri 8:13 Și să îi pui să stea pe leviți înaintea lui Aaron și înaintea fiilor săi și să îi aduci [ca] o ofrandă DOMNULUI.(RO)

Numeri 8:14 Astfel să îi separi pe leviți dintre copiii lui Israel și leviții vor fi ai mei.(RO)

Numeri 8:15 Și după aceea leviții să intre să facă serviciul tabernacolului întâlnirii și tu să îi cureți și să îi aduci [ca] ofrandă.(RO)

Numeri 8:16 Pentru că ei [sunt] în întregime dați mie dintre copiii lui Israel; în locul celor ce deschid fiecare pântece, a întâilor născuți ai tuturor copiilor lui Israel, i-am luat la mine.(RO)

Numeri 8:17 Pentru că toți întâii născuți ai copiilor lui Israel [sunt] ai mei, [deopotrivă] om și animal, din ziua în care am lovit pe fiecare întâi născut în țara Egiptului, i-am sfințit pentru mine.(RO)

Numeri 8:18 Și am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 8:19 Și din mijlocul copiilor lui Israel am dat pe leviți [în] dar lui Aaron și fiilor săi, pentru a face serviciul copiilor lui Israel în tabernacolul întâlnirii și pentru a face ispășire pentru copiii lui Israel, ca să nu fie nicio plagă printre copiii lui Israel, când copiii lui Israel se apropie de sanctuar.(RO)

Numeri 8:20 Și Moise și Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel, a făcut leviților conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit lui Moise referitor la leviți, astfel le-au făcut copiii lui Israel.(RO)

Numeri 8:21 Și leviții au fost purificați și și-au spălat hainele; și Aaron i-a adus [ca] ofrandă înaintea DOMNULUI; și Aaron a făcut ispășire pentru ei ca să îi curețe.(RO)

Numeri 8:22 Și după aceea leviții au intrat să facă serviciul în tabernacolul întâlnirii înaintea lui Aaron și înaintea fiilor săi, precum DOMNUL îi poruncise lui Moise referitor la leviți, astfel le-au făcut.(RO)

Numeri 8:23 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 8:24 Aceasta [este] ceea ce [aparține] leviților, de la vârsta de douăzeci și cinci de ani în sus, ei să intre pentru a servi în serviciul tabernacolului întâlnirii,(RO)

Numeri 8:25 Și de la vârsta de cincizeci de ani să înceteze să servească în serviciul [acesta] și să nu mai servească;(RO)

Numeri 8:26 Ci să servească cu frații lor în tabernacolul întâlnirii, pentru a păzi însărcinarea și să nu facă niciun serviciu. Astfel să le faci leviților referitor la porunca lor.(RO)

Numeri 9:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise în pustiul Sinai, în prima lună a celui de al doilea an, după ce au ieșit din țara Egiptului, spunând:(RO)

Numeri 9:2 Copiii lui Israel să țină de asemenea paștele la timpul rânduit lui.(RO)

Numeri 9:3 În ziua a paisprezecea a acestei luni, pe înserat, să îl țineți la timpul rânduit lui, conform cu toate riturile acestuia și conform cu toate ceremoniile lui, să îl țineți.(RO)

Numeri 9:4 Și Moise a vorbit copiilor lui Israel să țină paștele.(RO)

Numeri 9:5 Și au ținut paștele în ziua a paisprezecea a primei luni, pe înserat, în pustiul Sinai, conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit lui Moise, astfel au făcut copiii lui Israel.(RO)

Numeri 9:6 Și au fost anumiți bărbați, care erau pângăriți din cauza trupului mort al unui om, astfel că nu au putut ține paștele în ziua aceea și au venit înaintea lui Moise și înaintea lui Aaron în acea zi;(RO)

Numeri 9:7 Și acei oameni i-au spus: Noi [suntem] pângăriți din cauza trupului mort al unui om; pentru aceasta suntem ținuți să nu aducem un dar DOMNULUI la timpul rânduit lui printre copiii lui Israel?(RO)

Numeri 9:8 Și Moise le-a spus: Stați liniștiți iar eu o să ascult ce va porunci Domnul referitor la voi.(RO)

Numeri 9:9 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și a zis:(RO)

Numeri 9:10 Vorbește copiilor lui Israel, spunând: Dacă vreun bărbat dintre voi sau din posteritatea voastră va fi necurat din cauza unui trup mort, sau este în călătorie departe, totuși el să țină paștele DOMNULUI.(RO)

Numeri 9:11 În ziua a paisprezecea a celei de a doua luni pe înserat ei să îl țină [și] să îl mănânce cu azime și [ierburi] amare.(RO)

Numeri 9:12 Și să nu lase nimic din el până dimineața, nici să nu îi frângă vreun os, să îl țină conform cu toate rânduielile paștelui.(RO)

Numeri 9:13 Dar omul care [este] curat și nu este într-o călătorie și se ferește să țină paștele, acel suflet să fie stârpit din mijlocul poporului său, pentru că nu a adus darul DOMNULUI la timpul rânduit lui, acel om să poarte păcatul său.(RO)

Numeri 9:14 Și dacă un străin va locui temporar printre voi și voiește să țină paștele DOMNULUI; conform rânduielii paștelui și conform obiceiului acestuia, astfel să facă, să aveți o singură rânduială, deopotrivă pentru străin și pentru cel născut în țară.(RO)

Numeri 9:15 ¶ Și în ziua în care tabernacolul a fost ridicat, norul a acoperit tabernacolul, [adică,] cortul mărturiei, și pe înserat era peste tabernacol [ceva] ca înfățișarea unui foc, până dimineața.(RO)

Numeri 9:16 Astfel a fost întotdeauna, norul îl acoperea [ziua] și înfățișarea de foc pe timpul nopții.(RO)

Numeri 9:17 Și când norul era ridicat de pe tabernacol, abia apoi copiii lui Israel călătoreau; și în locul unde norul se așeza, acolo copiii lui Israel își așezau corturile lor.(RO)

Numeri 9:18 La porunca DOMNULUI copiii lui Israel călătoreau și la porunca lui Dumnezeu așezau [corturile], atâta timp cât norul se așeza peste tabernacol, ei se odihneau în corturile lor.(RO)

Numeri 9:19 Și când norul întârzia peste tabernacol multe zile, atunci copiii lui Israel păzeau însărcinarea DOMNULUI și nu călătoreau.(RO)

Numeri 9:20 Și [astfel] a fost când norul era puține zile peste tabernacol; conform poruncii DOMNULUI locuiau în corturile lor și conform poruncii DOMNULUI călătoreau.(RO)

Numeri 9:21 Și [astfel] a fost când norul se așeza de seara până dimineața și [când] norul era ridicat dimineața, atunci călătoreau, fie că [era] pe ziuă, fie pe noapte, când norul era ridicat, ei călătoreau.(RO)

Numeri 9:22 Sau [fie că erau] două zile sau o lună sau un an, când norul întârzia peste tabernacol, rămânând acolo, copiii lui Israel locuiau în corturile lor și nu călătoreau, dar când acesta era ridicat, călătoreau.(RO)

Numeri 9:23 La porunca DOMNULUI se odihneau în corturile lor și la porunca DOMNULUI călătoreau; păzeau însărcinarea DOMNULUI, la porunca DOMNULUI prin mâna lui Moise.(RO)

Numeri 10:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 10:2 Fă-ți două trâmbițe din argint; dintr-o singură bucată să le faci, ca să le folosești pentru chemarea adunării și pentru călătoria taberelor.(RO)

Numeri 10:3 Și când vor trâmbița cu ele, toată adunarea să se adune la tine la ușa tabernacolului întâlnirii.(RO)

Numeri 10:4 Și dacă vor trâmbița [doar] cu una, atunci prinții, căpeteniile miilor lui Israel, să se adune la tine.(RO)

Numeri 10:5 Când trâmbițați o alarmă, atunci taberele care se află pe partea de est să meargă înainte.(RO)

Numeri 10:6 Când trâmbițați o alarmă a doua oară, atunci taberele care se află pe partea de sud să pornească, ei să sune o alarmă pentru călătoriile lor.(RO)

Numeri 10:7 Dar când adunarea trebuie adunată, să trâmbițați, dar să nu sunați o alarmă.(RO)

Numeri 10:8 Și fiii lui Aaron, preoții, să trâmbițeze cu trâmbițele; și ei să vă fie o rânduială pentru totdeauna prin toate generațiile voastre.(RO)

Numeri 10:9 Și dacă mergeți la război în țara voastră împotriva dușmanului care vă oprimă, atunci să sunați o alarmă cu trâmbițele; și veți fi amintiți înaintea DOMNULUI Dumnezeului vostru și veți fi salvați din [mâna] dușmanilor voștri.(RO)

Numeri 10:10 De asemenea în ziua veseliei voastre și în zilele voastre solemne și la începuturile lunilor voastre, să trâmbițați cu trâmbițele peste ofrandele voastre arse și peste sacrificiile ofrandelor voastre de pace; ca să[ ]vă fie ca o amintire înaintea Dumnezeului vostru: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Numeri 10:11 ¶ Și s-a întâmplat în a douăzecea [zi] a celei de a doua luni, în al doilea an, că norul a fost ridicat de pe tabernacolul mărturiei.(RO)

Numeri 10:12 Și copiii lui Israel au pornit în călătoriile lor [ieșind] din pustiul Sinai; și norul a rămas în pustiul Paran.(RO)

Numeri 10:13 Și primii au pornit conform poruncii DOMNULUI [dată] prin mâna lui Moise.(RO)

Numeri 10:14 În primul [rând ]a plecat steagul taberei copiilor lui Iuda, conform oștirilor lor, și peste oștirea lui [era] Nahșon, fiul lui Aminadab.(RO)

Numeri 10:15 Și peste oștirea tribului copiilor lui Isahar [era] Nataneel, fiul lui Țuar.(RO)

Numeri 10:16 Și peste oștirea tribului copiilor lui Zabulon [era] Eliab, fiul lui Helon.(RO)

Numeri 10:17 Și tabernacolul a fost desfăcut; și fiii lui Gherșon și fiii lui Merari au pornit, purtând tabernacolul.(RO)

Numeri 10:18 Și steagul taberei lui Ruben a pornit conform oștirilor lor și peste oștirea lui [era] Elițur, fiul lui Ședeur.(RO)

Numeri 10:19 Și peste oștirea tribului copiilor lui Simeon [era] Șelumiel, fiul lui Țurișadai.(RO)

Numeri 10:20 Și peste oștirea tribului copiilor lui Gad [era] Eliasaf, fiul lui Deuel.(RO)

Numeri 10:21 Și chehatiții au pornit purtând sanctuarul, iar ceilalți așezaseră cortul până la venirea lor.(RO)

Numeri 10:22 Și steagul taberei copiilor lui Efraim a pornit conform oștirilor lor; și peste oștirea lui [era] Elișama, fiul lui Amihud.(RO)

Numeri 10:23 Și peste oștirea tribului copiilor lui Manase [era] Gamaliel, fiul lui Pedahțur.(RO)

Numeri 10:24 Și peste oștirea tribului copiilor lui Beniamin [era] Abidan, fiul lui Ghideoni.(RO)

Numeri 10:25 Și steagul taberei copiilor lui Dan a pornit [în ]ariergarda tuturor taberelor prin toate oștirile lor; și peste oștirea lui [era] Ahiezer, fiul lui Amișadai.(RO)

Numeri 10:26 Și peste oștirea tribului copiilor lui Așer [era] Paghiel, fiul lui Ocran.(RO)

Numeri 10:27 Și peste oștirea tribului copiilor lui Neftali [era] Ahira, fiul lui Enan.(RO)

Numeri 10:28 Astfel [au fost] călătoriile copiilor lui Israel conform cu oștirile lor, când porneau.(RO)

Numeri 10:29 ¶ Și Moise i-a spus lui Hobab, fiul lui Raguel madianitul, socrul lui Moise: Noi călătorim la locul despre care DOMNUL a spus: Vi-l voi da; vino cu noi și îți vom face bine, pentru că DOMNUL a vorbit bine referitor la Israel.(RO)

Numeri 10:30 Iar el i-a spus: Nu voi merge; ci voi pleca spre țara mea și la rudele mele.(RO)

Numeri 10:31 Dar el a spus: Nu ne părăsi, te rog; căci tu cunoști cum trebuie să ne așezăm tabăra în pustiu și tu vei fi ochi pentru noi.(RO)

Numeri 10:32 Și va fi, dacă mergi cu noi, da, va fi, că orice bunătate ne va face DOMNUL, la fel îți vom face [și ție].(RO)

Numeri 10:33 Și au pornit de la muntele DOMNULUI, o călătorie de trei zile, și chivotul legământului DOMNULUI a mers înaintea lor în călătoria de trei zile, pentru a căuta un loc de odihnă pentru ei.(RO)

Numeri 10:34 Și norul DOMNULUI [a fost] peste ei ziua, când au plecat din tabără.(RO)

Numeri 10:35 Și se întâmpla, când chivotul pornea, că Moise spunea: Ridică-te, DOAMNE, și să fie dușmanii tăi împrăștiați; și cei ce te urăsc să fugă dinaintea ta.(RO)

Numeri 10:36 Și când [chivotul] se oprea, spunea: Întoarce-te, DOAMNE, la mulțimea miilor lui Israel.(RO)

Numeri 11:1 Și [când] poporul s-a plâns, aceasta nu a plăcut DOMNULUI, și DOMNUL a auzit și mânia lui s-a aprins; și focul DOMNULUI a ars printre ei și a mistuit [pe cei din] cele mai îndepărtate părți ale taberei.(RO)

Numeri 11:2 Și poporul a strigat spre Moise, și când Moise s-a rugat DOMNULUI, focul a fost stins.(RO)

Numeri 11:3 Și a pus acelui loc numele Tabeera, deoarece focul DOMNULUI a ars printre ei.(RO)

Numeri 11:4 ¶ Și mulțimea amestecată, ce [era] printre ei, a căzut în lăcomie; și copiii lui Israel de asemenea au plâns din nou și au spus: Cine ne va da carne să mâncăm?(RO)

Numeri 11:5 Ne amintim de peștii, pe care i-am mâncat în Egipt pe gratis; de castraveți și de pepeni și de praji și de ceapă și de usturoi,(RO)

Numeri 11:6 Dar acum sufletul nostru [este] uscat, nu [este] nimic[ înaintea] ochilor noștri, în afară de această mană.(RO)

Numeri 11:7 Și mana [era] asemenea seminței de coriandru și culoarea ei asemenea culorii de bedelium.(RO)

Numeri 11:8 [Și] poporul a mers încoace și încolo și au strâns[-o] și au măcinat[-o] în mori, sau au bătut[-o] într-o piuă și au copt[-o] în tăvi și au făcut turte din ea și gustul ei era ca gustul untdelemnului proaspăt.(RO)

Numeri 11:9 Și când roua a căzut peste tabără în timpul nopții, mana a căzut peste ea.(RO)

Numeri 11:10 Atunci Moise a auzit poporul plângând prin toate familiile lor, fiecare bărbat în ușa cortului său, și mânia DOMNULUI s-a aprins foarte tare; Moise de asemenea a fost nemulțumit.(RO)

Numeri 11:11 Și Moise a spus DOMNULUI: Pentru ce ai chinuit pe servitorul tău? Și pentru ce nu am găsit favoare înaintea ochilor tăi, de așezi povara acestui întreg popor asupra mea?(RO)

Numeri 11:12 Am conceput eu pe tot poporul acesta? I-am născut eu, ca să îmi spui: Poartă-i la sânul tău, precum un tată grijuliu poartă sugarul, până la țara pe care ai jurat[-o] părinților lor?(RO)

Numeri 11:13 De unde să am eu carne să dau la tot acest popor? Căci ei plâng către mine, spunând: Dă-ne carne să mâncăm.(RO)

Numeri 11:14 Nu sunt în stare să port tot acest popor singur, căci [este] prea greu pentru mine.(RO)

Numeri 11:15 Și dacă te porți astfel cu mine, ucide-mă, te rog, ucide-mă, dacă am găsit favoare înaintea ochilor tăi; și nu mă lăsa să văd nenorocirea mea.(RO)

Numeri 11:16 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Adună-mi șaptezeci de bărbați dintre bătrânii lui Israel, pe care îi cunoști că sunt bătrânii poporului și ofițeri peste ei; și adu-i la tabernacolul întâlnirii, ca să stea în picioare acolo cu tine.(RO)

Numeri 11:17 Și eu voi coborî și voi vorbi cu tine acolo; și voi lua din duhul care [este] peste tine și [îl] voi pune peste ei; și ei vor purta povara poporului cu tine, ca să nu [o] mai porți de unul singur.(RO)

Numeri 11:18 Și spune poporului: Sfințiți-vă pentru mâine și carne veți mânca, pentru că ați plâns în urechile DOMNULUI, spunând: Cine ne va da carne să mâncăm? Fiindcă [era] bine de noi în Egipt, de aceea DOMNUL vă va da carne și [o ]veți mânca.(RO)

Numeri 11:19 Nu veți mânca o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile;(RO)

Numeri 11:20 [Ci] chiar o lună întreagă, până vă va ieși afară pe nări și vă va fi dezgustătoare; deoarece ați disprețuit pe DOMNUL care [este] între voi și ați plâns înaintea lui, spunând: De ce am ieșit afară din Egipt?(RO)

Numeri 11:21 Și Moise a spus: Poporul, printre care eu[ sunt], [sunt] șase sute de mii de pedeștri; și tu ai spus: Eu le voi da carne, ca ei să mănânce o lună întreagă.(RO)

Numeri 11:22 Să fie turmele și cirezile ucise pentru ei, ca să îi îndestuleze? Sau vor fi toți peștii mării adunați pentru ei, pentru a-i îndestula?(RO)

Numeri 11:23 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: S-a scurtat mâna DOMNULUI? Vei vedea acum dacă ți se va întâmpla sau nu cuvântul meu.(RO)

Numeri 11:24 ¶ Și Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele DOMNULUI și a adunat pe cei șaptezeci de bărbați dintre bătrânii poporului și i-a pus să stea de jur împrejurul tabernacolului.(RO)

Numeri 11:25 Și DOMNUL a coborât într-un nor și i-a vorbit și a luat din duhul care [era] peste el și [l-]a dat celor șaptezeci de bătrâni și s-a întâmplat, când duhul s-a așezat peste ei, [că] au profețit și nu au încetat.(RO)

Numeri 11:26 Dar acolo au rămas doi [dintre] bărbați în tabără, numele unuia [era] Eldad și numele celuilalt Medad, și duhul s-a așezat peste ei; și ei [au fost] dintre cei ce erau scriși, dar nu au ieșit la tabernacol și au profețit în tabără.(RO)

Numeri 11:27 Și a alergat un tânăr și i-a spus lui Moise zicând: Eldad și Medad profețesc în tabără.(RO)

Numeri 11:28 Și Iosua, fiul lui Nun, servitorul lui Moise, [unul] dintre tinerii săi, a răspuns și a zis: Moise, domnul meu, oprește-i.(RO)

Numeri 11:29 Și el i-a spus: Ești invidios pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul DOMNULUI să fie profeți [și] ca DOMNUL să pună duhul său peste ei!(RO)

Numeri 11:30 Și Moise s-a întors în tabără, el și bătrânii lui Israel.(RO)

Numeri 11:31 ¶ Și a ieșit un vânt de la DOMNUL și a adus prepelițe de la mare și [le-]a lăsat să cadă lângă tabără, cât ar fi o zi de călătorie pe partea aceasta și cât ar fi o zi de călătorie pe partea cealaltă, de jur împrejurul taberei, și cât ar fi doi coți [în înălțime] peste fața pământului.(RO)

Numeri 11:32 Și poporul a stat în picioare toată ziua aceea și toată noaptea și toată ziua următoare și au adunat prepelițele, cel ce a adunat mai puțin a adunat zece omeri; și [le-]au întins de jur împrejurul taberei.(RO)

Numeri 11:33 Și în timp ce carnea [era] încă între dinții lor, înainte să fie mestecată, mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva poporului și DOMNUL a lovit poporul cu o plagă foarte mare.(RO)

Numeri 11:34 Și a pus acelui loc numele Chibrot-Hataava, deoarece acolo au îngropat poporul care a lăcomit.(RO)

Numeri 11:35 [Și] poporul a călătorit de la Chibrot-Hataava la Hațerot; și au rămas la Hațerot.(RO)

Numeri 12:1 Și Miriam și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din cauza femeii etiopiene cu care el se căsătorise, pentru că el se căsătorise cu o femeie etiopiană.(RO)

Numeri 12:2 Și au spus: A vorbit DOMNUL numai prin Moise? Nu a vorbit el și prin noi? Și DOMNUL a auzit [aceasta].(RO)

Numeri 12:3 (Acum bărbatul Moise [era] foarte blând, mai mult decât toți oamenii care [erau] pe fața pământului.)(RO)

Numeri 12:4 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit pe neașteptate lui Moise și lui Aaron și lui Miriam: Ieșiți voi trei la tabernacolul întâlnirii. Și cei trei au ieșit.(RO)

Numeri 12:5 Și DOMNUL a coborât într-un stâlp de nor și a stat [în] ușa tabernacolului și a chemat pe Aaron și pe Miriam și amândoi au ieșit înainte.(RO)

Numeri 12:6 Și a spus: Ascultați acum cuvintele mele: Dacă este un profet între voi, [eu] DOMNUL mă voi face cunoscut lui intr-o viziune [și] îi voi vorbi într-un vis.(RO)

Numeri 12:7 Servitorul meu Moise nu [este] astfel, el [fiind] credincios în toată casa mea.(RO)

Numeri 12:8 Cu el voi vorbi gură către gură, chiar pe față și nu în vorbe adânci; și asemănarea DOMNULUI o va privi, pentru ce atunci nu v-ați temut să vorbiți împotriva servitorului meu Moise?(RO)

Numeri 12:9 Și mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva lor; și a plecat.(RO)

Numeri 12:10 ¶ Și norul s-a depărtat de pe tabernacol; și, iată, Miriam [era] leproasă, [albă] ca zăpada; și Aaron a privit la Miriam și, iată, [era] leproasă.(RO)

Numeri 12:11 Și Aaron i-a spus lui Moise: Vai, domnul meu, te implor, nu așeza peste noi acest păcat în care am lucrat prostește și în care am păcătuit.(RO)

Numeri 12:12 Să nu fie ea ca un mort, din care carnea este pe jumătate mistuită când iese din pântecele mamei ei.(RO)

Numeri 12:13 Și Moise a strigat către DOMNUL, spunând: Vindec-o acum, Dumnezeule, te implor.(RO)

Numeri 12:14 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Dacă tatăl ei doar ar fi scuipat-o în față, nu ar fi fost ea rușinată șapte zile? să fie închisă în afara taberei șapte zile și după aceea să fie primită [din nou].(RO)

Numeri 12:15 Și Miriam a fost închisă în afara taberei șapte zile și poporul nu a călătorit până ce Miriam nu a fost adusă [din nou].(RO)

Numeri 12:16 Și după aceea poporul a plecat din Hațerot și a așezat [corturile] în pustiul Paran.(RO)

Numeri 13:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 13:2 Trimite bărbați, ca ei să cerceteze țara lui Canaan, pe care o dau copiilor lui Israel; din fiecare trib al părinților lor să trimiteți un bărbat, fiecare [să fie] un conducător printre ei.(RO)

Numeri 13:3 Și Moise prin porunca DOMNULUI i-a trimis din pustiul Paran; toți acei bărbați [erau] căpeteniile copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 13:4 Și acestea [erau] numele lor, din tribul lui Ruben: Șamua, fiul lui Zacur.(RO)

Numeri 13:5 Din tribul lui Simeon: Șafat, fiul lui Hori.(RO)

Numeri 13:6 Din tribul lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune.(RO)

Numeri 13:7 Din tribul lui Isahar: Igal, fiul lui Iosif.(RO)

Numeri 13:8 Din tribul lui Efraim: Oșea, fiul lui Nun.(RO)

Numeri 13:9 Din tribul lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu.(RO)

Numeri 13:10 Din tribul lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi.(RO)

Numeri 13:11 Din tribul lui Iosif, [adică,] din tribul lui Manase: Gadi, fiul lui Susi.(RO)

Numeri 13:12 Din tribul lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali.(RO)

Numeri 13:13 Din tribul lui Așer: Setur, fiul lui Mihail.(RO)

Numeri 13:14 Din tribul lui Neftali: Nabi, fiul lui Vofsi.(RO)

Numeri 13:15 Din tribul lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.(RO)

Numeri 13:16 Acestea [sunt] numele bărbaților pe care Moise i-a trimis să cerceteze țara. Și Moise a pus [numele lui] Oșea, fiul lui Nun, Iosua.(RO)

Numeri 13:17 Și Moise i-a trimis să cerceteze țara lui Canaan și le-a spus: Ridicați-vă pe această [cale] spre sud și urcați-vă la munte;(RO)

Numeri 13:18 Și vedeți țara, cum [este]; și poporul care locuiește în ea, dacă [sunt] puternici sau slabi, puțini sau mulți;(RO)

Numeri 13:19 Și cum [este] țara în care locuiesc, dacă [este] bună sau rea; și ce [fel de ]cetăți sunt cele în care locuiesc, sau [locuiesc ]în corturi, sau în [cetăți] întărite.(RO)

Numeri 13:20 Și cum [este] țara, dacă [este] grasă sau uscată, dacă este lemn în ea, sau nu. Și încurajați-vă și aduceți din rodul țării. Acum timpul [era] timpul primului rod al strugurilor.(RO)

Numeri 13:21 ¶ Astfel că s-au urcat și au cercetat țara de la pustiul Țin până la Rehob, cum vin oamenii la Hamat.(RO)

Numeri 13:22 Și au urcat pe la sud și au venit la Hebron; unde [erau] Ahiman, Șeșai și Talmai, copiii lui Anac. (Acum Hebronul a fost zidit cu șapte ani înaintea Țoanului în Egipt.)(RO)

Numeri 13:23 Și au venit la pârâul lui Eșcol și au retezat de acolo o creangă cu un singur ciorchine de struguri și l-au purtat între doi pe un toiag; și [au adus] din rodii și din smochine.(RO)

Numeri 13:24 Locul a fost numit pârâul Eșcol, din cauza ciorchinelui de struguri pe care copiii lui Israel l-au retezat de acolo.(RO)

Numeri 13:25 Și s-au întors de la cercetarea țării după patruzeci de zile.(RO)

Numeri 13:26 ¶ Și au mers și au venit la Moise și la Aaron și la toată adunarea copiilor lui Israel, în pustiul Paran, la Cades; și le-au adus înapoi răspuns, lor și la toată adunarea, și le-au arătat rodul țării.(RO)

Numeri 13:27 Și i-au povestit și au spus: Am intrat în țara unde ne-ai trimis și cu adevărat în aceasta curge lapte și miere; și acesta [este] rodul ei.(RO)

Numeri 13:28 Totuși poporul care locuiește în țară [este] puternic[ ]și cetățile [sunt] foarte mari [și ]înconjurate cu ziduri; și mai mult, am văzut pe copiii lui Anac acolo.(RO)

Numeri 13:29 Amaleciții locuiesc în țara de sud și hitiții și iebusiții și amoriții locuiesc în munți; și canaaniții locuiesc lângă mare și pe lângă Iordan.(RO)

Numeri 13:30 Și Caleb a liniștit poporul înaintea lui Moise și a spus: Să ne ridicăm deodată și să o stăpânim, pentru că suntem în stare să o învingem.(RO)

Numeri 13:31 Dar bărbații care au urcat cu el au spus: Noi nu suntem în stare să ne ridicăm împotriva acestui popor, pentru că ei [sunt] mai tari ca noi.(RO)

Numeri 13:32 Și au adus un raport rău copiilor lui Israel despre țara pe care o cercetaseră, spunând: Țara prin care am trecut să o cercetăm, [este] o țară care mănâncă pe locuitorii ei; și tot poporul pe care l-am văzut în ea [sunt] oameni de o statură mare.(RO)

Numeri 13:33 Și acolo am văzut pe uriași, fiii lui Anac, care [se trag] din uriași; și eram în ochii noștri asemenea cosașelor și astfel eram și înaintea ochilor lor.(RO)

Numeri 14:1 Și toată adunarea și-a înălțat vocea și a strigat; și poporul a plâns în noaptea aceea.(RO)

Numeri 14:2 Și toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și întreaga adunare le-a spus: Să fi dat Dumnezeu să fi murit în țara Egiptului! Sau, mai bine să fi murit în pustiu!(RO)

Numeri 14:3 Și pentru ce[ ]ne-a adus DOMNUL în această țară? Să cădem prin sabie, ca soțiile noastre și copiii noștri să fie o pradă? Nu ar fi mai bine să ne întoarcem în Egipt?(RO)

Numeri 14:4 Și au spus unul altuia: Să ne facem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt.(RO)

Numeri 14:5 ¶ Atunci Moise și Aaron au căzut cu fețele [la pământ] înaintea întregii adunări a copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 14:6 Și Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, [care erau] dintre cei ce au cercetat țara și-au rupt hainele,(RO)

Numeri 14:7 Și au vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel, spunând: Țara prin care noi am trecut să o cercetăm [este] o țară foarte bună.(RO)

Numeri 14:8 Dacă DOMNUL va găsi plăcere în noi, atunci ne va aduce în această țară și ne-o va da; o țară în care curge lapte și miere.(RO)

Numeri 14:9 Numai să nu vă răzvrătiți împotriva DOMNULUI, nici să nu vă temeți de poporul țării; căci ei [sunt] pâine pentru noi, apărarea lor s-a depărtat de la ei și DOMNUL [este] cu noi; să nu vă temeți de ei.(RO)

Numeri 14:10 Dar toată adunarea a cerut să îi ucidă cu pietre. Și gloria DOMNULUI a apărut în tabernacolul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 14:11 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Până când voiește acest popor să mă provoace? Și cât timp va trece până când vor crede în mine, cu toate semnele pe care le-am arătat printre ei?(RO)

Numeri 14:12 Îi voi lovi cu ciumă și îi voi dezmoșteni și voi face din tine o națiune mai mare și mai tare decât ei.(RO)

Numeri 14:13 Și Moise a spus DOMNULUI: Atunci egiptenii vor auzi [aceasta], (pentru că dintre ei ai scos acest popor în tăria ta;)(RO)

Numeri 14:14 Și [o] vor spune locuitorilor acestei țări, [pentru că] ei au auzit că tu, DOMNUL, [ești] în mijlocul acestui popor, că tu DOMNUL ești văzut față în față și [că] norul tău stă deasupra lor și [că] mergi înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc.(RO)

Numeri 14:15 Acum [dacă] o să ucizi [tot] poporul acesta ca pe un singur om, atunci națiunile care au auzit de faima ta vor vorbi, spunând:(RO)

Numeri 14:16 Pentru că DOMNUL nu a fost în stare să ducă acest popor în țara pe care le-a jurat-o, de aceea i-a ucis în pustiu.(RO)

Numeri 14:17 Și acum, te implor, să fie puterea Domnului meu mare, conform cu ceea ce ai vorbit, spunând:(RO)

Numeri 14:18 DOMNUL [este] îndelung răbdător și bogat în milă, iertând nelegiuirea și fărădelegea și în niciun fel dezvinovățind [pe vinovat], pedepsind nelegiuirea părinților peste copii până la a treia și a patra [generație].(RO)

Numeri 14:19 Iartă, te implor, nelegiuirea acestui popor conform măreției milei tale și precum ai iertat acest popor, din Egipt până acum.(RO)

Numeri 14:20 ¶ Și DOMNUL a spus: Am iertat conform cuvântului tău;(RO)

Numeri 14:21 Dar [pe cât] este de adevărat [că] eu trăiesc, tot pământul va fi umplut cu gloria DOMNULUI.(RO)

Numeri 14:22 Pentru că toți acei bărbați care au văzut gloria mea și miracolele mele, pe care le-am făcut în Egipt și în pustiu și m-au ispitit de zece ori și nu au dat ascultare vocii mele;(RO)

Numeri 14:23 Cu siguranță nu vor vedea țara pe care am jurat-o părinților lor, niciunul dintre cei ce m-au provocat nu o va vedea,(RO)

Numeri 14:24 Ci servitorul meu Caleb, deoarece a avut un alt duh cu el și m-a urmat pe deplin, pe el îl voi duce în țara în care a mers; și sămânța lui o va stăpâni.(RO)

Numeri 14:25 (Acum amaleciții și canaaniții locuiau în vale.) Mâine întoarceți-vă și plecați în pustiu pe calea Mării Roșii.(RO)

Numeri 14:26 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și lui Aaron, spunând:(RO)

Numeri 14:27 Cât [să mai suport] această adunare rea, care cârtește împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel, pe care le cârtesc împotriva mea.(RO)

Numeri 14:28 Să le spui: [Pe cât este de adevărat că] eu trăiesc, spune DOMNUL, precum ați vorbit în urechile mele, astfel vă voi face;(RO)

Numeri 14:29 Trupurile voastre moarte vor cădea în acest pustiu; și toți cei numărați dintre voi, conform numărului vostru în întregime, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, care ați cârtit împotriva mea,(RO)

Numeri 14:30 Fără îndoială, voi nu veți intra în țara [despre] care am jurat că vă voi face să locuiți în ea, cu excepția lui Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun.(RO)

Numeri 14:31 Dar micuții voștri, [despre] care ați spus că vor fi o pradă, pe ei îi voi duce înăuntru și vor cunoaște țara pe care ați disprețuit-o.(RO)

Numeri 14:32 Dar [cât despre] voi, trupurile voastre moarte vor cădea în acest pustiu.(RO)

Numeri 14:33 Și copiii voștri vor rătăci în pustiu patruzeci de ani și vor purta curviile voastre, până ce trupurile voastre moarte vor fi risipite în pustiu.(RO)

Numeri 14:34 După numărul zilelor în care ați cercetat țara, [adică] patruzeci de zile, fiecare zi pentru un an, veți purta nelegiuirile voastre, [adică] patruzeci de ani și veți cunoaște cum îmi rup promisiunea.(RO)

Numeri 14:35 Eu DOMNUL am spus: Cu siguranță astfel voi face la toată această adunare rea, care s-a adunat împotriva mea; în acest pustiu vor fi mistuiți și acolo vor muri.(RO)

Numeri 14:36 ¶ Și bărbații, pe care Moise i-a trimis să cerceteze țara, care s-au întors și au făcut întreaga adunare să cârtească împotriva lui, aducând defăimare asupra țării,(RO)

Numeri 14:37 Chiar acei bărbați care au adus raportul rău despre țară, au murit printr-o plagă înaintea DOMNULUI.(RO)

Numeri 14:38 Dar Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, dintre oamenii care au mers să cerceteze țara, au trăit.(RO)

Numeri 14:39 Și Moise a spus aceste cuvinte tuturor copiilor lui Israel; și tot poporul a jelit mult.(RO)

Numeri 14:40 Și s-au sculat devreme dimineața și s-au urcat în vârful muntelui, spunând: Iată-ne și vom urca la locul pe care DOMNUL l-a promis, căci am păcătuit.(RO)

Numeri 14:41 Și Moise a spus: Pentru ce încălcați acum porunca DOMNULUI? Aceasta nu va prospera.(RO)

Numeri 14:42 Nu vă urcați, pentru că DOMNUL nu [este] printre voi; ca să nu fiți bătuți înaintea dușmanilor voștri.(RO)

Numeri 14:43 Fiindcă amaleciții și canaaniții [sunt] acolo înaintea voastră și veți cădea prin sabie, deoarece v-ați întors de la DOMNUL, de aceea DOMNUL nu va fi cu voi.(RO)

Numeri 14:44 Dar ei au îndrăznit să urce pe vârful dealului, totuși chivotul legământului DOMNULUI și Moise, nu s-au depărtat de tabără.(RO)

Numeri 14:45 Atunci amaleciții au coborât și canaaniții care au locuit pe acel deal și i-au bătut și i-au învins, până la Horma.(RO)

Numeri 15:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 15:2 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când veți fi ajuns în țara locuințelor voastre, pe care v-o dau,(RO)

Numeri 15:3 Și veți face o ofrandă prin foc DOMNULUI, o ofrandă arsă, sau un sacrificiu în împlinirea unui jurământ, sau într-o ofrandă de bunăvoință, sau în sărbătorile voastre solemne, ca să faceți o aromă dulce DOMNULUI, din cireadă, sau din turmă,(RO)

Numeri 15:4 Atunci cel ce aduce darul său DOMNULUI, să aducă dar de mâncare, a zecea parte dintr-o măsură de făină amestecată cu a patra parte dintr-un hin de untdelemn.(RO)

Numeri 15:5 Și a patra [parte] dintr-un hin de vin ca un dar de băutură să îl pregătești cu ofranda arsă sau sacrificiul, pentru un [singur] miel.(RO)

Numeri 15:6 Sau pentru un berbec, să îl pregătești [ca] dar de mâncare [cu] două zecimi dintr-o măsură de făină amestecată cu a treia [parte] dintr-un hin de untdelemn.(RO)

Numeri 15:7 Și ca dar de băutură să aduci a treia [parte] dintr-un hin de vin, [de] o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Numeri 15:8 Și când pregătești un taur, [ca] ofrandă arsă, sau [ca] sacrificiu în împlinirea unui jurământ, sau [ca] ofrande de pace DOMNULUI,(RO)

Numeri 15:9 Să se aducă, cu un taur, un dar de mâncare din trei zecimi dintr-o măsură de făină amestecată cu o jumătate de hin de untdelemn.(RO)

Numeri 15:10 Și să aduci ca dar de băutură o jumătate de hin de vin, [ca] ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Numeri 15:11 Astfel să se facă pentru un singur taur sau pentru un [singur] berbec sau pentru un miel sau un ied.(RO)

Numeri 15:12 Conform cu numărul celor pe care le veți pregăti, astfel să faceți fiecăreia dintre ele, după numărul lor.(RO)

Numeri 15:13 Toți cei născuți în țară să facă aceste lucruri după acest obicei, în aducerea unei ofrande făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Numeri 15:14 Și dacă un străin locuiește temporar cu voi sau oricine [este] printre voi, în generațiile voastre, și aduce ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI, precum faceți voi, să facă [și] el.(RO)

Numeri 15:15 O [singură] rânduială [să fie deopotrivă] pentru voi, cei din adunare, și la fel pentru străinul ce locuiește temporar [cu voi], o rânduială pentru totdeauna în generațiile voastre; cum sunteți voi, astfel să fie și străinul înaintea DOMNULUI.(RO)

Numeri 15:16 O [singură] lege și un singur obicei să fie pentru voi și pentru străinul care locuiește temporar cu voi.(RO)

Numeri 15:17 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 15:18 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când veți ajunge în țara în care vă duc,(RO)

Numeri 15:19 Atunci să fie astfel: când mâncați din pâinea țării, să aduceți ofrandă ridicată pentru DOMNUL.(RO)

Numeri 15:20 Să aduceți o turtă din primul vostru aluat [ca] ofrandă ridicată, precum [faceți] ofranda ridicată din aria de vânturat, astfel să o săltați.(RO)

Numeri 15:21 Din primul vostru aluat să dați DOMNULUI o ofrandă ridicată în generațiile voastre.(RO)

Numeri 15:22 ¶ Și dacă ați greșit și nu ați împlinit toate aceste porunci, pe care DOMNUL le-a vorbit lui Moise,(RO)

Numeri 15:23 Tot ce DOMNUL v-a poruncit prin mâna lui Moise, din ziua când DOMNUL i-a poruncit lui Moise și de atunci înainte prin toate generațiile voastre,(RO)

Numeri 15:24 Atunci să fie: dacă [este] făcut prin ignoranță fără cunoașterea adunării, toată adunarea să aducă un taur tânăr ca ofrandă arsă, de o aromă dulce DOMNULUI, împreună cu darul lui de mâncare și darul lui de băutură, conform obiceiului, și un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat.(RO)

Numeri 15:25 Și preotul să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor lui Israel și acesta le va fi iertat, fiindcă aceasta [este] ignoranță; iar ei să aducă darul lor, un sacrificiu făcut prin foc DOMNULUI, și ofranda lor pentru păcat înaintea DOMNULUI, pentru ignoranța lor;(RO)

Numeri 15:26 Și va fi iertat întregii adunări a copiilor lui Israel și străinului ce locuiește temporar printre ei; văzând că tot poporul [era] în ignoranță.(RO)

Numeri 15:27 Și dacă vreun suflet păcătuiește prin ignoranță, atunci să aducă o capră de un an ca ofrandă pentru păcat.(RO)

Numeri 15:28 Și preotul să facă ispășire pentru sufletul care păcătuiește prin ignoranță, când păcătuiește prin ignoranță înaintea DOMNULUI, pentru a face ispășire pentru el, și îi va fi iertat.(RO)

Numeri 15:29 Să aveți o singură lege pentru cel ce păcătuiește prin ignoranță, [deopotrivă] [pentru] cel născut printre copiii lui Israel și pentru străinul ce locuiește temporar printre ei.(RO)

Numeri 15:30 ¶ Dar sufletul care [o] face îngâmfat, [fie ]născut în țară, [fie] străin, acela îl ocărăște pe DOMNUL; și sufletul acela să fie stârpit din mijlocul poporului său.(RO)

Numeri 15:31 Deoarece a disprețuit cuvântul DOMNULUI și a încălcat porunca lui, acel suflet să fie stârpit cu desăvârșire; nelegiuirea sa [să fie] asupra sa.(RO)

Numeri 15:32 Și în timp ce copiii lui Israel erau în pustiu, au găsit un bărbat ce aduna lemne în ziua de sabat.(RO)

Numeri 15:33 Și cei ce l-au găsit adunând lemne l-au adus la Moise și Aaron și la toată adunarea.(RO)

Numeri 15:34 Și l-au pus sub pază, deoarece nu a fost declarat ce îi va fi făcut.(RO)

Numeri 15:35 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Acel bărbat negreșit să fie dat morții, toată adunarea să îl ucidă cu pietre, în afara taberei.(RO)

Numeri 15:36 Și toată adunarea l-a scos în afara taberei și l-au ucis cu pietre și a murit; precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Numeri 15:37 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 15:38 Vorbește copiilor lui Israel și poruncește-le să își facă ciucuri pe marginile hainelor lor, prin toate generațiile lor, și să pună peste ciucurii marginilor o panglică de albastru.(RO)

Numeri 15:39 Și aceasta să vă fie drept bordură, ca să o priviți și să vă aduceți aminte toate poruncile DOMNULUI și să le împliniți; și să nu căutați după inima voastră și după ochii voștri, după care obișnuiați să mergeți curvind.(RO)

Numeri 15:40 Ca să vă amintiți și să împliniți toate poruncile mele și să fiți sfinți Dumnezeului vostru.(RO)

Numeri 15:41 Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, să fiu Dumnezeul vostru: Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Numeri 16:1 Și Core, fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi și Datan și Abiram, fiii lui Eliab și On, fiul lui Pelet, fiii lui Ruben, au luat [câțiva] [bărbați],(RO)

Numeri 16:2 Și s-au ridicat înaintea lui Moise, cu unii dintre copiii lui Israel, două sute cincizeci de prinți ai adunării, faimoși în adunare, bărbați de renume;(RO)

Numeri 16:3 Și s-au adunat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și le-au spus: [Luați] prea mult asupra voastră, văzând că toată adunarea [este] sfântă, fiecare [om], și DOMNUL [este] în mijlocul lor, pentru ce atunci vă înălțați deasupra adunării DOMNULUI?(RO)

Numeri 16:4 Și când Moise a auzit aceasta, a căzut cu fața sa [la pământ],(RO)

Numeri 16:5 Și i-a vorbit lui Core și întregii lui cete, spunând: Chiar mâine DOMNUL va arăta cine [sunt] ai lui și [cine este] sfânt; și [îl ]va[ ]face să se apropie de el, chiar [pe cel] pe care l-a ales îl va face să se apropie de el.(RO)

Numeri 16:6 Să faceți aceasta: luați cenușare, Core și toată ceata lui;(RO)

Numeri 16:7 Și puneți foc în ele și puneți tămâie în ele înaintea DOMNULUI mâine și va fi, [că] bărbatul pe care DOMNUL îl alege, acela [va fi] sfânt, [luați] prea mult asupra voastră, voi fii ai lui Levi.(RO)

Numeri 16:8 Și Moise i-a spus lui Core: Ascultați, vă rog, fii ai lui Levi,(RO)

Numeri 16:9 Vi s[e pare] [doar] un lucru mic, că Dumnezeul lui Israel v-a separat din adunarea lui Israel, ca să vă apropie de el pentru a face serviciul tabernacolului DOMNULUI și să stați în picioare înaintea adunării ca să îi serviți?(RO)

Numeri 16:10 Și te-a apropiat pe tine [de el] și pe toți frații tăi, fiii lui Levi, cu tine și căutați și preoția?(RO)

Numeri 16:11 Pentru ce motiv tu și toată ceata ta v-ați adunat împotriva DOMNULUI; și ce este Aaron ca să cârtiți împotriva lui?(RO)

Numeri 16:12 ¶ Și Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiii lui Eliab, care au spus: Nu vom urca;(RO)

Numeri 16:13 [Este] un lucru mic că tu ne-ai scos dintr-o țară în care curge lapte și miere, să ne ucizi în pustiu, doar ca să te faci prinț peste noi?(RO)

Numeri 16:14 Mai mult, nu ne-ai dus într-o țară în care curge lapte și miere, nici nu ne-ai dat moștenire câmpuri și vii, voiești să scoți ochii acestor oameni? Refuzăm să urcăm.(RO)

Numeri 16:15 Și Moise s-a înfuriat tare și a spus DOMNULUI: Nu lua cunoștință de ofranda lor, nu am luat niciun singur măgar de la ei, nici nu am vătămat pe nimeni dintre ei.(RO)

Numeri 16:16 Și Moise i-a spus lui Core: Tu și toată ceata ta să fiți înaintea DOMNULUI, tu și ei și Aaron, mâine;(RO)

Numeri 16:17 Și să ia fiecare cenușarul său și să pună tămâie în ele și aduceți-[le] înaintea DOMNULUI, fiecare cenușarul lui, două sute cincizeci de cenușare; și tu și Aaron, fiecare cu cenușarul lui.(RO)

Numeri 16:18 Și ei au luat fiecare cenușarul său și au pus foc în ele și au pus tămâie peste ele și au stat în picioare în ușa tabernacolului întâlnirii, cu Moise și Aaron.(RO)

Numeri 16:19 Și Core a adunat toată adunarea împotriva lor la ușa tabernacolului întâlnirii și gloria DOMNULUI a apărut întregii adunări.(RO)

Numeri 16:20 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și lui Aaron, spunând:(RO)

Numeri 16:21 Separați-vă din mijlocul acestei adunări, ca să îi mistui într-o clipită.(RO)

Numeri 16:22 Și ei au căzut cu fețele lor [la pământ] și au spus: Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor a toată făptura, va păcătui un singur om și te vei înfuria pe toată adunarea?(RO)

Numeri 16:23 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 16:24 Vorbește adunării, zicând: Ridicați-vă din jurul cortului lui Core, Datan și Abiram.(RO)

Numeri 16:25 Și Moise s-a ridicat și a mers la Datan și Abiram; și bătrânii lui Israel l-au urmat.(RO)

Numeri 16:26 Și a vorbit adunării, spunând: Plecați, vă rog, de lângă corturile acestor bărbați stricați și nu atingeți nimic din ale lor, ca nu cumva să fiți mistuiți în toate păcatele lor.(RO)

Numeri 16:27 Astfel că ei s-au ridicat de lângă cortul lui Core, Datan și Abiram, de fiecare parte; și Datan și Abiram au ieșit și au stat în ușa corturilor lor și soțiile lor și fiii lor și copilașii lor.(RO)

Numeri 16:28 Și Moise a spus: Prin aceasta veți cunoaște că DOMNUL m-a trimis să fac toate aceste lucrări, pentru că nu [le-am făcut] din mintea mea.(RO)

Numeri 16:29 Dacă acești oameni mor de moartea obișnuită a tuturor oamenilor, sau dacă vor fi cercetați după cercetarea tuturor oamenilor, [atunci] nu DOMNUL m-a trimis.(RO)

Numeri 16:30 Dar dacă DOMNUL face un lucru nou și pământul își deschide gura și îi înghite, cu tot ceea ce le [aparține] și coboară de vii în groapă, atunci veți înțelege că acești bărbați au provocat pe DOMNUL.(RO)

Numeri 16:31 Și s-a întâmplat, pe când a terminat de vorbit toate aceste cuvinte, că pământul care [era] sub ei s-a despicat în două,(RO)

Numeri 16:32 Și pământul și-a deschis gura și i-a înghițit și casele lor și pe toți oamenii care [au aparținut] de Core și toate bunurile [lor].(RO)

Numeri 16:33 Ei și tot ce le-[a] [aparținut], au coborât de vii în groapă și pământul s-a închis peste ei; și ei au pierit din mijlocul adunării.(RO)

Numeri 16:34 Și tot Israelul care [a fost ]de jur împrejurul lor a fugit la țipătul lor, căci au spus: Nu cumva pământul să ne înghită [și] pe noi.(RO)

Numeri 16:35 ¶ Și a ieșit un foc de la DOMNUL și a mistuit pe cei două sute cincizeci de bărbați care au oferit tămâie.(RO)

Numeri 16:36 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 16:37 Vorbește-i lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să ridice cenușarele din foc și împrăștie tu focul din ele, pentru că ele sunt sfințite.(RO)

Numeri 16:38 Cenușarele acestor păcătoși [păcătuind ]împotriva propriilor suflete, să le facă tăvi late [ca] acoperământ al altarului, fiindcă le-au oferit înaintea DOMNULUI, de aceea sunt sfințite; și ele vor fi un semn tuturor copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 16:39 Și preotul Eleazar, a luat cenușarele de aramă, cu care au oferit cei ce au fost arși; și au fost făcute [tăvi] late [ca] acoperământ al altarului;(RO)

Numeri 16:40 Pentru [a fi] o amintire copiilor lui Israel, ca niciun străin, care nu [este] din sămânța lui Aaron, să nu se apropie să ofere tămâie înaintea DOMNULUI; ca să nu fie asemenea lui Core și cetei sale, precum DOMNUL i-a spus prin mâna lui Moise.(RO)

Numeri 16:41 ¶ Dar a doua zi toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și Aaron, spunând: Ați ucis poporul DOMNULUI.(RO)

Numeri 16:42 Și s-a întâmplat, când adunarea s-a strâns împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, că au privit la tabernacolul întâlnirii; și, iată, norul l-a acoperit și gloria DOMNULUI a apărut.(RO)

Numeri 16:43 Și Moise și Aaron au venit înaintea tabernacolului întâlnirii.(RO)

Numeri 16:44 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 16:45 Ridicați-vă din mijlocul acestei adunări, ca să îi mistui într-o clipită. Iar ei au căzut cu fețele lor [la pământ].(RO)

Numeri 16:46 Și Moise i-a spus lui Aaron: Ia un cenușar și pune foc din altar în el și pune tămâie deasupra și mergi repede la adunare și fă ispășire pentru ei, fiindcă a ieșit furie de la DOMNUL; a început plaga.(RO)

Numeri 16:47 Și Aaron a luat precum Moise i-a poruncit și a alergat în mijlocul adunării; și, iată, plaga începuse prin popor; și el a pus tămâie și a făcut ispășire pentru popor.(RO)

Numeri 16:48 Și a stat între cei morți și cei vii; și plaga a fost oprită.(RO)

Numeri 16:49 Acum cei ce au murit prin plagă au fost paisprezece mii șapte sute, pe lângă cei ce au murit din cauza lucrului făcut de Core.(RO)

Numeri 16:50 Și Aaron s-a întors la Moise la ușa tabernacolului întâlnirii și plaga a fost oprită.(RO)

Numeri 17:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 17:2 Vorbește copiilor lui Israel și ia de la fiecare dintre ei un toiag conform casei părinților [lor], dintre toți prinții lor conform casei părinților lor douăsprezece toiege; scrie numele fiecărui bărbat pe toiagul său.(RO)

Numeri 17:3 Și să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, pentru ca un singur toiag [să fie] pentru capul casei părinților lor.(RO)

Numeri 17:4 Și să le pui în tabernacolul întâlnirii înaintea mărturiei, unde mă voi întâlni cu voi.(RO)

Numeri 17:5 Și se va întâmpla, [că] toiagul bărbatului, pe care îl voi alege, va înflori; și voi face să înceteze dinaintea mea cârtirile copiilor lui Israel, prin care ei cârtesc împotriva voastră.(RO)

Numeri 17:6 Și Moise a vorbit copiilor lui Israel și fiecare dintre prinții lor i-a dat câte un toiag, pentru fiecare prinț un [singur] toiag, conform cu casele părinților lor, douăsprezece toiege și toiagul lui Aaron [era] printre toiegele lor.(RO)

Numeri 17:7 Și Moise a pus toiegele înaintea DOMNULUI în tabernacolul mărturiei.(RO)

Numeri 17:8 ¶ Și s-a întâmplat, că a doua zi Moise a intrat în tabernacolul mărturiei; și, iată, toiagul lui Aaron pentru casa lui Levi a fost înmugurit și a scos muguri și a înflorit flori și a dat migdale.(RO)

Numeri 17:9 Și Moise a scos afară, dinaintea DOMNULUI, toate toiegele, la toți copiii lui Israel, iar ei au privit și și-a luat fiecare toiagul său.(RO)

Numeri 17:10 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Adu toiagul lui Aaron din nou înaintea mărturiei, să fie ținut ca dovadă împotriva răzvrătiților; și să pui capăt cârtirilor lor față de mine, ca să nu moară.(RO)

Numeri 17:11 Și Moise a făcut precum DOMNUL i-a poruncit, astfel a făcut.(RO)

Numeri 17:12 Și copiii lui Israel i-au spus lui Moise, zicând: Iată, murim, pierim, pierim cu toții.(RO)

Numeri 17:13 Oricine se apropie de tabernacolul DOMNULUI va muri; vom muri cu toții?(RO)

Numeri 18:1 Și DOMNUL i-a spus lui Aaron: Tu și fiii tăi și casa tatălui tău cu tine veți purta nelegiuirea sanctuarului; și tu și fiii tăi cu tine veți purta nelegiuirea preoției voastre.(RO)

Numeri 18:2 Și pe frații tăi de asemenea din tribul lui Levi, tribul tatălui tău, să îi aduci cu tine, ca să se alăture ție și să îți servească, dar tu și fiii tăi cu tine să [serviți] înaintea tabernacolului mărturiei.(RO)

Numeri 18:3 Iar ei să păzească însărcinarea ta și însărcinarea întregului tabernacol, numai să nu se apropie de vasele sanctuarului și de altar, ca nici ei și nici voi de asemenea, să nu muriți.(RO)

Numeri 18:4 Și să se alăture ție și să păzească însărcinarea tabernacolului întâlnirii, pentru tot serviciul tabernacolului, dar un străin să nu se apropie de voi.(RO)

Numeri 18:5 Și să păziți însărcinarea sanctuarului și însărcinarea altarului, ca să nu mai fie furie peste copiii lui Israel.(RO)

Numeri 18:6 Și eu, iată, am luat pe frații voștri leviți dintre copiii lui Israel, ție îți [sunt ]dați [ca] un dar pentru DOMNUL, pentru a face serviciul tabernacolului întâlnirii.(RO)

Numeri 18:7 De aceea tu și fiii tăi cu tine să țineți serviciul vostru preoțesc pentru fiecare lucru al altarului și înăuntrul perdelei; și să serviți, v-am dat serviciul vostru preoțesc ca un serviciu al darului; și străinul care se apropie să fie dat morții.(RO)

Numeri 18:8 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Aaron: Iată, eu de asemenea ți-am dat însărcinarea ofrandelor mele săltate a tuturor lucrurilor sfințite ale copiilor lui Israel; ți le-am dat ție și fiilor tăi din cauza ungerii, printr-o rânduială pentru totdeauna.(RO)

Numeri 18:9 Aceasta să fie a ta din lucrurile preasfinte, [puse deoparte] de la foc, fiecare dar al lor, fiecare dar de mâncare al lor și fiecare ofrandă a lor pentru păcat și fiecare ofrandă a lor pentru fărădelege, pe care să mi le aducă din nou, [să fie] preasfinte pentru tine și pentru fiii tăi.(RO)

Numeri 18:10 În [locul] preasfânt să o mănânci; fiecare parte bărbătească să o mănânce, aceasta să îți fie sfântă.(RO)

Numeri 18:11 Și aceasta [este] a ta, ofranda ridicată din darul lor, cu toate ofrandele legănate ale copiilor lui Israel, ți le-am dat ție și fiilor și fiicelor tale cu tine, printr-un statut pentru totdeauna, oricine este curat în casa ta să mănânce din ele.(RO)

Numeri 18:12 Toată grăsimea untdelemnului și toată grăsimea vinului și a grâului, primele roade ale lor pe care le vor oferi DOMNULUI, pe ele ți le-am dat.(RO)

Numeri 18:13 [Și] cele dintâi [roade] coapte în țară, pe care ei le vor aduce DOMNULUI, să fie ale tale; oricine este curat în casa ta să mănânce [din] ele.(RO)

Numeri 18:14 Orice lucru dedicat în Israel să fie al tău.(RO)

Numeri 18:15 Orice deschide pântecele a toată făptura, pe care ei îl aduc DOMNULUI, [fie el] de la oameni sau vite, să fie al tău, cu toate acestea întâiul născut al omului să [îl] răscumperi negreșit și întâiul născut al vitelor necurate să îl răscumperi.(RO)

Numeri 18:16 Și cei ce trebuie răscumpărați de la vârsta de o lună să îi răscumperi conform estimării tale, cu banii a cinci șekeli, după șekelul sanctuarului, care [este] de douăzeci de ghere.(RO)

Numeri 18:17 Dar întâiul născut al unei vaci, sau întâiul născut al unei oi, sau întâiul născut al unei capre, să nu îl răscumperi; ei [sunt] sfinți, să stropești sângele lor pe altar și să arzi grăsimea lor [ca] o ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Numeri 18:18 Și carnea lor să fie a ta, precum sunt ale tale pieptul legănat și spata dreaptă.(RO)

Numeri 18:19 Toate ofrandele săltate din lucrurile sfinte, pe care copiii lui Israel le oferă DOMNULUI, ți le-am dat ție și fiilor tăi și fiicelor tale cu tine, printr-un statut pentru totdeauna, acesta [este], pentru totdeauna, un legământ al sării înaintea DOMNULUI, ție și seminței tale cu tine.(RO)

Numeri 18:20 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Aaron: Să nu ai nicio moștenire în țara lor, nici să nu ai vreo parte în mijlocul lor, eu [sunt] partea ta și moștenirea ta printre copiii lui Israel.(RO)

Numeri 18:21 Și, iată, am dat copiilor lui Levi toate zeciuielile ca o moștenire, pentru serviciul lor pe care îl servesc, serviciul tabernacolului întâlnirii.(RO)

Numeri 18:22 Nici nu trebuie de aici înainte să se apropie copiii lui Israel de tabernacolul întâlnirii, ca nu cumva să poarte [vreun] păcat și să moară.(RO)

Numeri 18:23 Ci leviții să facă serviciul tabernacolului întâlnirii și să poarte nelegiuirea lor, [acesta să fie] un statut pentru totdeauna prin generațiile voastre, ca în mijlocul copiilor lui Israel ei să nu aibă nicio moștenire.(RO)

Numeri 18:24 Dar zeciuielile copiilor lui Israel, pe care ei le aduc [ca] ofrandă ridicată pentru DOMNUL, le-am dat leviților ca moștenire, de aceea le-am spus: Printre copiii lui Israel ei să nu aibă nicio moștenire.(RO)

Numeri 18:25 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 18:26 Astfel vorbește leviților și spune-le: Când luați de la copiii lui Israel zeciuielile pe care vi le-am dat de la ei ca moștenire a voastră, atunci să oferiți DOMNULUI o ofrandă ridicată din acestea, [adică] a zecea parte din zeciuială.(RO)

Numeri 18:27 Și această ofrandă ridicată a voastră vă va fi socotită, ca grânele din aria de vânturat și ca plinătatea teascului de vin.(RO)

Numeri 18:28 Astfel să aduceți de asemenea o ofrandă ridicată pentru DOMNUL din toate zeciuielile voastre, pe care le primiți de la copiii lui Israel; și să dați preotului Aaron din ofranda ridicată pentru DOMNUL.(RO)

Numeri 18:29 Din toate darurile voastre să oferiți fiecare ofrandă ridicată pentru DOMNUL, din grăsimea acestora, [adică] din partea lor sfințită.(RO)

Numeri 18:30 De aceea să le spui: Când ați ridicat grăsimea lor, atunci aceasta va fi socotită leviților ca venit al ariei de vânturat și ca venit al teascului de vin.(RO)

Numeri 18:31 Și să o mâncați în fiecare loc, voi și cei ai caselor voastre, pentru că aceasta [este] răsplata voastră pentru serviciul vostru în tabernacolul întâlnirii.(RO)

Numeri 18:32 Și nu veți purta niciun păcat din cauza aceasta, când ați ridicat grăsimea din acestea, nici nu veți pângări lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel, ca nu cumva să muriți.(RO)

Numeri 19:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și lui Aaron, spunând:(RO)

Numeri 19:2 Aceasta [este] rânduiala legii pe care DOMNUL a poruncit-o, spunând: Vorbește copiilor lui Israel, ca ei să îți aducă o vițea roșie fără pată, în care nu [este] cusur [și] peste care nu s-a pus niciodată jug;(RO)

Numeri 19:3 Și să o dați preotului Eleazar, ca să o scoată în afara taberei și [cineva ]să o înjunghie înaintea feței sale,(RO)

Numeri 19:4 Și preotul Eleazar să ia din sângele ei cu degetul său și să stropească din sângele ei drept înaintea tabernacolului întâlnirii de șapte ori;(RO)

Numeri 19:5 Și [cineva] să ardă vițeaua înaintea ochilor săi; și pielea ei și carnea ei și sângele ei, cu balega ei, să le ardă;(RO)

Numeri 19:6 Și preotul să ia lemn de cedru și isop și stacojiu și să le arunce în mijlocul arderii vițelei.(RO)

Numeri 19:7 Apoi preotul să își spele hainele și el să își îmbăieze carnea în apă și după aceea să intre în tabără și preotul va fi necurat până seara.(RO)

Numeri 19:8 Și cel ce o arde să își spele hainele în apă și să își îmbăieze carnea în apă și va fi necurat până seara.(RO)

Numeri 19:9 Și un bărbat [care este] curat să adune cenușa vițelei și să o pună în afara taberei într-un loc curat și să fie ținută pentru adunarea copiilor lui Israel ca apă de separare, aceasta [este] o curățire pentru păcat.(RO)

Numeri 19:10 Și cel ce adună cenușa vițelei să își spele hainele și să fie necurat până seara și aceasta să fie copiilor lui Israel și străinului care locuiește temporar printre ei, un statut pentru totdeauna.(RO)

Numeri 19:11 ¶ Cel ce atinge trupul mort al vreunui om, să fie necurat șapte zile.(RO)

Numeri 19:12 Să se purifice cu această [apă] în ziua a treia și în ziua a șaptea va fi curat, dar dacă nu se purifică în ziua a treia, atunci în ziua a șaptea nu va fi curat.(RO)

Numeri 19:13 Oricine atinge trupul mort al vreunui om mort și nu se purifică, spurcă tabernacolul DOMNULUI; și acel suflet să fie stârpit din Israel, deoarece apa separării nu a fost stropită peste el, el va fi necurat; necurăția lui [este] încă peste el.(RO)

Numeri 19:14 Aceasta [este] legea: când un om moare într-un cort, tot ce intră în cort și tot ce [este] în cort va fi necurat șapte zile.(RO)

Numeri 19:15 Și orice vas deschis, care nu are acoperământ legat peste el, [este] necurat.(RO)

Numeri 19:16 Și oricine atinge pe cineva ucis cu o sabie în câmpurile deschise sau un trup mort sau un os al unui om sau un mormânt, va fi necurat șapte zile.(RO)

Numeri 19:17 Și pentru o [persoană] necurată, ei să ia din cenușa vițelei arse a curățirii pentru păcat, și să se adauge apă curgătoare la aceasta într-un vas.(RO)

Numeri 19:18 Și o persoană curată să ia isop și să [îl] înmoaie în apă și să[ o ]stropească peste cort și peste toate vasele și peste persoanele care erau acolo, și peste cel ce atinge un os sau pe cineva ucis sau pe cineva mort sau un mormânt.(RO)

Numeri 19:19 Și [persoana] curată să stropească peste cel necurat în ziua a treia și în ziua a șaptea; și în ziua a șaptea să se purifice și să își spele hainele și să se îmbăieze în apă și seara va fi curat.(RO)

Numeri 19:20 Dar bărbatul care va fi necurat și nu se va purifica, acel suflet să fie stârpit din mijlocul adunării, deoarece a spurcat sanctuarul DOMNULUI, apa separării nu a fost stropită peste el, el [este] necurat.(RO)

Numeri 19:21 Și acesta să le fie un statut continuu, cel ce stropește apa separării să își spele hainele; și cel ce atinge apa separării să fie necurat până seara.(RO)

Numeri 19:22 Și orice atinge [persoana] necurată va fi necurat; și sufletul care atinge [acel lucru ]să fie necurat până seara.(RO)

Numeri 20:1 Atunci au ajuns copiii lui Israel, [adică] întreaga adunare, în deșertul Țin, în prima lună, și poporul a locuit în Cades; și acolo a murit Miriam și acolo a fost îngropată.(RO)

Numeri 20:2 Și acolo nu era apă pentru adunare și s-au adunat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron.(RO)

Numeri 20:3 Și poporul s-a certat cu Moise și a vorbit, spunând: De am fi murit când frații noștri au murit înaintea DOMNULUI!(RO)

Numeri 20:4 Și de ce ați adus adunarea DOMNULUI în acest pustiu, ca noi și vitele noastre să murim aici?(RO)

Numeri 20:5 Și de ce ne-ați scos din Egipt pentru a ne aduce în acest loc rău? Nu [este] loc pentru sămânță sau pentru smochine sau pentru viță sau pentru rodii; nici nu este deloc apă pentru băut.(RO)

Numeri 20:6 Și Moise și Aaron au plecat din prezența adunării la ușa tabernacolului întâlnirii și au căzut cu fețele lor [la pământ;] și gloria DOMNULUI li s-a arătat.(RO)

Numeri 20:7 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 20:8 Ia toiagul și strânge adunarea la un loc, tu și Aaron fratele tău și vorbiți stâncii înaintea ochilor lor; și ea va da apa ei, iar tu să le aduci apă din stâncă, astfel să dai adunării și vitelor lor să bea.(RO)

Numeri 20:9 Și Moise a luat toiagul de dinaintea DOMNULUI, precum i-a poruncit.(RO)

Numeri 20:10 Și Moise și Aaron au strâns adunarea la un loc înaintea stâncii și el le-a spus: Ascultați acum, răzvrătiților; trebuie să vă aducem apă din această stâncă?(RO)

Numeri 20:11 Și Moise și-a ridicat mâna și cu toiagul său a lovit stânca de două ori și apa a ieșit afară din abundență, și adunarea a băut și vitele lor [la fel].(RO)

Numeri 20:12 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și lui Aaron: Deoarece nu m-ați crezut, pentru a mă sfinți în ochii copiilor lui Israel, de aceea nu veți duce această adunare în țara pe care le-am dat-o.(RO)

Numeri 20:13 Acestea [sunt] apele Meriba, pentru că copiii lui Israel s-au certat cu DOMNUL și el a fost sfințit în ei.(RO)

Numeri 20:14 ¶ Și Moise a trimis mesageri de la Cades la împăratul din Edom: Astfel spune fratele tău Israel: Tu cunoști toată durerea căzută peste noi;(RO)

Numeri 20:15 Cum părinții noștri au coborât în Egipt și am locuit în Egipt o lungă [perioadă] de timp; și egiptenii ne-au chinuit pe noi și pe părinții noștri;(RO)

Numeri 20:16 Și când am strigat către DOMNUL, el a ascultat vocea noastră și a trimis un înger și ne-a scos afară din Egipt; și, iată, noi [suntem] în Cades, o cetate la marginea graniței tale;(RO)

Numeri 20:17 Lasă-ne să trecem, te rog, prin țara ta, nu vom trece nici prin câmpuri, nici prin vii, nici nu vom bea [din] apa fântânilor, vom merge pe drumul [mare] al împăratului, nu ne vom abate nici la dreapta nici la stânga, până ce vom fi trecut de granițele tale.(RO)

Numeri 20:18 Și Edom i-a spus: Să nu treci pe la mine ca nu cumva să ies împotriva ta cu sabia.(RO)

Numeri 20:19 Și copiii lui Israel i-au spus: Vom merge pe drumul mare și dacă eu și vitele mele beau din apa ta, atunci voi plăti pentru ea; voi trece doar prin [țară], cu piciorul, fără [să fac] niciun [alt] lucru.(RO)

Numeri 20:20 Și el a spus: Să nu treci. Și Edom a ieșit împotriva lui cu mult popor și cu mână tare.(RO)

Numeri 20:21 Astfel Edom a refuzat să lase pe Israel să treacă prin granița sa, pentru aceasta Israel s-a abătut de la el.(RO)

Numeri 20:22 ¶ Și copiii lui Israel [și] întreaga adunare, au călătorit de la Cades și au ajuns la muntele Hor.(RO)

Numeri 20:23 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise și Aaron, în muntele Hor, la granița țării lui Edom, spunând:(RO)

Numeri 20:24 Aaron va fi adunat la poporul său, pentru că nu va intra în țara pe care eu am dat-o copiilor lui Israel, pentru că v-ați răzvrătit împotriva cuvântului meu la apele Meriba.(RO)

Numeri 20:25 Ia pe Aaron și pe Eleazar, fiul său, și urcă-i la muntele Hor;(RO)

Numeri 20:26 Și dezbracă pe Aaron de veștmintele sale și îmbracă-l cu ele pe Eleazar fiul său; și Aaron va fi adunat [la] [poporul său] și va muri acolo.(RO)

Numeri 20:27 Și Moise a făcut precum DOMNUL i-a poruncit, și ei au urcat pe muntele Hor înaintea ochilor întregii adunări.(RO)

Numeri 20:28 Și Moise a dezbrăcat pe Aaron de veștmintele sale și l-a îmbrăcat pe Eleazar, fiul său, cu ele; și Aaron a murit acolo în vârful muntelui, iar Moise și Eleazar au coborât de pe munte.(RO)

Numeri 20:29 Și când toată adunarea a văzut că Aaron a murit, toată casa lui Israel a jelit pentru Aaron, treizeci de zile.(RO)

Numeri 21:1 Și [când] împăratul Arad canaanitul, care locuia în sud, a auzit spunându-se că Israel vine pe calea spionilor, atunci a luptat împotriva lui Israel și a luat pe [unii] din ei prizonieri.(RO)

Numeri 21:2 Și Israel a făcut un jurământ DOMNULUI și a spus: Dacă vei da negreșit pe acest popor în mâna mea, atunci voi distruge cu totul cetățile lor.(RO)

Numeri 21:3 Și DOMNUL a dat ascultare vocii lui Israel și [i-]a dat pe canaaniți [în mâna lor]; și i-au distrus cu totul pe ei și cetățile lor; și a pus acelui loc numele, Horma.(RO)

Numeri 21:4 ¶ Și au călătorit de la muntele Hor pe calea Mării Roșii, să ocolească țara lui Edom, și sufletul poporului a fost mult descurajat din cauza drumului.(RO)

Numeri 21:5 Și poporul a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, [spunând]: Pentru aceasta ne-ați făcut să ne urcăm din Egipt, ca să murim în pustiu? Căci nu [este] nici pâine, nici [urmă de ]apă; și sufletul nostru detestă această pâine ușoară.(RO)

Numeri 21:6 Și DOMNUL a trimis șerpi înfocați în mijlocul poporului și au mușcat poporul și mult popor din Israel a murit.(RO)

Numeri 21:7 De aceea poporul a venit la Moise și a spus: Am păcătuit, fiindcă am vorbit împotriva DOMNULUI și împotriva ta; roagă-te DOMNULUI, ca să îndepărteze șerpii de la noi. Și Moise s-a rugat pentru popor.(RO)

Numeri 21:8 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Fă-ți un șarpe înfocat și pune-l pe o prăjină și se va întâmpla, că fiecare [om] mușcat, când îl privește, va trăi.(RO)

Numeri 21:9 Și Moise a făcut un șarpe din aramă și l-a pus pe o prăjină și s-a întâmplat, că dacă un șarpe a mușcat pe cineva, când acesta a privit șarpele de aramă, a trăit.(RO)

Numeri 21:10 ¶ Și copiii lui Israel au mers înainte și au așezat [corturile] în Obot.(RO)

Numeri 21:11 Și au călătorit de la Obot și au așezat [corturile] la Iie-Abarim, în pustiul care [este] înaintea lui Moab, spre răsăritul soarelui.(RO)

Numeri 21:12 De acolo s-au mutat și au așezat [corturile] în valea Zered.(RO)

Numeri 21:13 De acolo s-au mutat și au așezat [corturile] de partea cealaltă a Arnonului, care [este] în pustiul care iese din ținuturile amoriților, pentru că Arnon [este] granița lui Moab, între Moab și amoriți.(RO)

Numeri 21:14 Pentru aceasta s-a spus în cartea războaielor DOMNULUI: Ce a făcut în Marea Roșie și în pâraiele Arnonului,(RO)

Numeri 21:15 Și la scurgerile pâraielor care coboară în jos la locuința lui Ar și se întinde peste granița lui Moab.(RO)

Numeri 21:16 Și de acolo [au] [mers] la Beer, care [este] fântâna despre care DOMNUL i-a vorbit lui Moise: Adună poporul la un loc și le voi da apă.(RO)

Numeri 21:17 Atunci Israel a cântat această cântare: Înalță-te fântână; cântați-i voi,(RO)

Numeri 21:18 Prinții au săpat fântâna, nobilii poporului au săpat-o, sub [conducerea] legiuitorului, cu toiegele lor. Și din pustie [au mers] la Matana;(RO)

Numeri 21:19 Și de la Matana la Nahaliel; și de la Nahaliel la Bamot.(RO)

Numeri 21:20 Și de la Bamot [în] valea care [este] în ținutul lui Moab, la vârful Pisga, care privește spre Ieșimon.(RO)

Numeri 21:21 ¶ Și Israel a trimis mesageri la Sihon împăratul amoriților, spunând:(RO)

Numeri 21:22 Lasă-mă să trec prin țara ta, nu ne vom abate în câmpuri sau în vii; nu vom bea apa [din] fântâni, [ci] vom merge înainte pe drumul [mare] al împăratului, până ce vom fi trecut de granițele tale.(RO)

Numeri 21:23 Și Sihon nu a permis lui Israel să treacă peste granița sa, ci Sihon a adunat tot poporul său și a ieșit împotriva lui Israel în pustiu și a venit la Iahaț și a luptat împotriva lui Israel.(RO)

Numeri 21:24 Și Israel l-a lovit cu tăișul sabiei și a stăpânit țara lui de la Arnon până la Iaboc, chiar până la copiii lui Amon, fiindcă granița copiilor lui Amon [era] puternică.(RO)

Numeri 21:25 Și Israel a luat toate aceste cetăți și Israel a locuit în toate cetățile amoriților, în Hesbon și în toate satele lor.(RO)

Numeri 21:26 Fiindcă Hesbon [era] cetatea lui Sihon, împăratul amoriților, care luptase împotriva împăratului de dinainte al lui Moab, și îi luase toată țara din mână, până la Arnon.(RO)

Numeri 21:27 Pentru aceasta cei ce vorbesc în proverbe spun: Veniți la Hesbon, să se zidească și să se pregătească cetatea lui Sihon;(RO)

Numeri 21:28 Fiindcă un foc a ieșit din Hesbon, o flacără din cetatea lui Sihon, aceasta a mistuit Arul Moabului [și] pe căpeteniile înălțimilor din Arnon.(RO)

Numeri 21:29 Vai ție, Moab, ești adus la nimic, popor al lui Chemoș! El a dat pe fiii săi și pe fiicele sale, care au scăpat, în captivitate la Sihon, împăratul amoriților.(RO)

Numeri 21:30 Am tras asupra lor; Hesbon a pierit chiar până la Dibon și i-am pustiit chiar până la Nofah, care [ajunge] până la Mediba.(RO)

Numeri 21:31 Astfel Israel a locuit în țara amoriților.(RO)

Numeri 21:32 Și Moise a trimis să spioneze Iaezerul și ei au luat satele lor și au alungat pe amoriții care [erau] acolo.(RO)

Numeri 21:33 Și s-au întors și au urcat pe calea din Basan; și Og, împăratul Basanului, a ieșit împotriva lor, el și tot poporul său, la bătălia de la Edrei.(RO)

Numeri 21:34 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Nu te teme de el, căci l-am dat în mâna ta, [pe el și ]pe tot poporul lui și țara lui; și să îi faci cum i-ai făcut lui Sihon, împăratul amoriților, care a locuit la Hesbon.(RO)

Numeri 21:35 Astfel că l-au lovit pe el și pe fiii săi și pe tot poporul său, până ce nu a mai fost lăsat niciunul în viață și ei i-au stăpânit țara.(RO)

Numeri 22:1 Și copiii lui Israel au plecat și au așezat [corturile] în câmpiile lui Moab de partea aceasta a Iordanului [lângă] Ierihon.(RO)

Numeri 22:2 Și Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ceea ce Israel făcuse amoriților.(RO)

Numeri 22:3 Și Moab a fost foarte înfricoșat de popor, pentru că [erau] mulți, și Moab s-a tulburat din cauza copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 22:4 Și Moab le-a spus bătrânilor lui Madian: Acum, această mulțime va linge pe toți [cei ce sunt] de jur împrejurul nostru, precum boul linge iarba câmpului. Și Balac, fiul lui Țipor, [era] împăratul moabiților în acel timp.(RO)

Numeri 22:5 De aceea a trimis mesageri la Balaam, fiul lui Beor, la Petor, care [este] lângă râul din țara copiilor poporului său, pentru a-l chema, spunând: Iată, a ieșit un popor din Egipt; iată, ei acoperă fața pământului și s-au așezat înaintea mea;(RO)

Numeri 22:6 Vino, te rog, blestemă-mi pe acest popor, (căci ei [sunt] prea puternici pentru mine, poate că voi învinge;) [ca] să îi batem și [ca] să îi alungăm din țară; căci știu că pe cine binecuvântezi tu, [este] binecuvântat, și pe cine blestemi tu, este blestemat.(RO)

Numeri 22:7 Și bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat cu răsplățile pentru ghicire în mâna lor; și au venit la Balaam și i-au spus cuvintele lui Balac.(RO)

Numeri 22:8 Și el le-a spus: Rămâneți aici în această noapte și vă voi aduce vorbă din nou, precum DOMNUL îmi va vorbi și prinții lui Moab au rămas cu Balaam.(RO)

Numeri 22:9 Și Dumnezeu a venit la Balaam și a spus: Cine [sunt] acești oameni [găzduiți] la tine?(RO)

Numeri 22:10 Și Balaam i-a spus lui Dumnezeu: Balac, fiul lui Țipor, împăratul lui Moab, a trimis la mine, [spunând:](RO)

Numeri 22:11 Iată, a ieșit din Egipt un popor care acoperă fața pământului, vino acum, blestemă-i [pentru ]mine; poate că voi fi în stare să îi înving și să îi alung.(RO)

Numeri 22:12 Și Dumnezeu i-a spus lui Balaam: Să nu mergi cu ei; să nu blestemi poporul, pentru că ei [sunt] binecuvântați.(RO)

Numeri 22:13 Și Balaam s-a sculat dimineața și a spus prinților lui Balac: Întoarceți-vă în țara voastră, pentru că DOMNUL refuză să îmi dea voie să merg cu voi.(RO)

Numeri 22:14 Și prinții lui Moab s-au ridicat și au mers la Balac și au spus: Balaam refuză să vină cu noi.(RO)

Numeri 22:15 ¶ Și Balac a trimis din nou prinți, mai mulți și demni de mai multă cinste decât ceilalți.(RO)

Numeri 22:16 Și ei au venit la Balaam și i-au spus: Astfel spune Balac, fiul lui Țipor: Te rog, nu lăsa nimic să te împiedice de a veni la mine;(RO)

Numeri 22:17 Pentru că foarte mult te voi onora și voi face orice îmi spui, vino de aceea, te rog, blestemă-mi acest popor.(RO)

Numeri 22:18 Și Balaam a răspuns și a spus servitorilor lui Balac: Dacă Balac mi-ar da casa lui plină de argint și aur, eu nu pot trece peste cuvântul DOMNULUI Dumnezeul meu, pentru a face mai puțin sau mai mult.(RO)

Numeri 22:19 De aceea acum, vă rog, rămâneți și voi aici în această noapte, ca să știu ce îmi va spune mai mult DOMNUL.(RO)

Numeri 22:20 Și Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții și i-a spus: Dacă bărbații vin să te cheme, scoală-te [și] du-te cu ei; dar totuși cuvântul pe care ți-l voi spune: Acela să îl faci.(RO)

Numeri 22:21 Și Balaam s-a sculat dimineața și și-a înșeuat măgărița și a mers cu prinții lui Moab.(RO)

Numeri 22:22 ¶ Și mânia lui Dumnezeu s-a aprins pentru că el s-a dus și îngerul DOMNULUI a stat în picioare pe cale ca potrivnic împotriva lui. Acum el călărea pe măgărița sa și [cei] doi servitori ai lui [erau] cu el.(RO)

Numeri 22:23 Și măgărița a văzut îngerul DOMNULUI stând în picioare pe cale și sabia lui trasă în mâna sa și măgărița s-a abătut afară de pe cale și a intrat în câmp; și Balaam a lovit măgărița să o întoarcă pe cale.(RO)

Numeri 22:24 Dar îngerul DOMNULUI a stat pe o cărare a viilor, un zid [fiind] de această parte și un zid de cealaltă parte.(RO)

Numeri 22:25 Și când măgărița a văzut îngerul DOMNULUI, s-a trântit de zid și a turtit piciorul lui Balaam de zid și el a lovit-o din nou.(RO)

Numeri 22:26 Și îngerul DOMNULUI a mers mai departe și a stat în picioare într-un loc strâmt, unde nu [era] drum să întorci nici la dreapta nici la stânga.(RO)

Numeri 22:27 Și când măgărița a văzut pe îngerul DOMNULUI, a căzut sub Balaam și mânia lui Balaam s-a aprins și el a lovit măgărița cu un toiag.(RO)

Numeri 22:28 Și DOMNUL a deschis gura măgăriței și ea a spus lui Balaam: Ce ți-am făcut, că m-ai lovit de aceste trei ori?(RO)

Numeri 22:29 Și Balaam a spus măgăriței: Pentru că m-ai batjocorit, de ar fi fost o sabie în mâna mea te-aș fi ucis chiar acum.(RO)

Numeri 22:30 Iar măgărița i-a spus lui Balaam: Nu [sunt] eu măgărița ta, pe care ai călărit de când [am fost] a ta până în această zi? Obișnuiam vreodată să îți fac astfel? Iar el a spus: Nu.(RO)

Numeri 22:31 Atunci DOMNUL a deschis ochii lui Balaam și el a văzut pe îngerul DOMNULUI stând în picioare pe cale și sabia lui trasă în mâna lui și și-a plecat capul și s-a aruncat cu fața sa [la pământ].(RO)

Numeri 22:32 Și îngerul DOMNULUI i-a spus: Pentru ce ți-ai lovit măgărița de aceste trei ori? Iată, am ieșit să stau împotriva ta, deoarece calea [ta] este perversă înaintea mea,(RO)

Numeri 22:33 Și măgărița m-a văzut și s-a abătut de la mine de aceste trei ori, dacă nu s-ar fi abătut de la mine, cu siguranță te-aș fi ucis și pe ea aș fi lăsat-o vie.(RO)

Numeri 22:34 Și Balaam a spus îngerului DOMNULUI: Am păcătuit, pentru că nu am știut că stai în cale împotriva mea; acum de aceea dacă aceasta te nemulțumește, mă voi întoarce înapoi.(RO)

Numeri 22:35 Și îngerul DOMNULUI i-a spus lui Balaam: Du-te cu acești bărbați, dar numai cuvântul pe care ți-l voi spune, acela să îl vorbești. Astfel Balaam a mers cu prinții lui Balac.(RO)

Numeri 22:36 ¶ Și când Balac a auzit că a venit Balaam, a ieșit să îl întâlnească la o cetate a lui Moab, care [este] pe granița Arnonului, care [este] în ținutul cel mai îndepărtat.(RO)

Numeri 22:37 Și Balac i-a spus lui Balaam: Nu am trimis la tine cu stăruință ca să te cheme? Pentru ce nu ai venit la mine? Nu sunt eu în stare să te onorez?(RO)

Numeri 22:38 Și Balaam i-a spus lui Balac: Iată, am venit la tine, am eu vreo putere în vreun fel să spun ceva? cuvântul pe care Dumnezeu îl pune în gura mea, aceea voi vorbi.(RO)

Numeri 22:39 Și Balaam a mers cu Balac și au venit la Chiriat-Huțot.(RO)

Numeri 22:40 Și Balac a oferit boi și oi și a trimis la Balaam și la prinții care [erau] cu el.(RO)

Numeri 22:41 Și s-a întâmplat, a doua zi, că Balac a luat pe Balaam și l-a urcat la înălțimile lui Baal, ca de acolo să vadă [până și] cea mai îndepărtată [margine] a poporului.(RO)

Numeri 23:1 Și Balaam i-a spus lui Balac: Zidește-mi aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte boi și șapte berbeci.(RO)

Numeri 23:2 Și Balac a făcut cum spusese Balaam; și Balac și Balaam au oferit pe [fiecare] altar un taur și un berbec.(RO)

Numeri 23:3 Și Balaam i-a spus lui Balac: Stai în picioare lângă ofranda ta arsă și eu voi merge, poate cumva DOMNUL va veni să mă întâlnească și orice îmi va arăta îți voi spune. Și el a mers la un loc înalt.(RO)

Numeri 23:4 Și Dumnezeu a întâlnit pe Balaam, iar el i-a spus: Am pregătit șapte altare și am oferit pe [fiecare] altar un taur și un berbec.(RO)

Numeri 23:5 Și DOMNUL a pus cuvânt în gura lui Balaam și a spus: Întoarce-te la Balac și astfel să vorbești.(RO)

Numeri 23:6 Și s-a întors la el și, iată, el stătea în picioare lângă ofranda lui arsă, el și toți prinții lui Moab.(RO)

Numeri 23:7 Și și-a rostit parabola și a spus: Balac împăratul lui Moab m-a adus din Aram, din munții din est, [spunând:] Vino, blestemă-mi pe Iacob și vino, sfidează pe Israel.(RO)

Numeri 23:8 Cum să blestem, pe cel pe care Dumnezeu nu l-a blestemat? Sau cum să sfidez, [pe cel pe] [care] DOMNUL nu [l-]a sfidat?(RO)

Numeri 23:9 Pentru că din vârful stâncilor îl văd și de pe dealuri îl privesc, iată, poporul va locui singur și nu va fi socotit printre națiuni.(RO)

Numeri 23:10 Cine poate număra pulberea lui Iacob și numărul celei de a patra [părți] a lui Israel? Lasă-mă să mor moartea celor drepți și sfârșitul meu să fie ca al lui!(RO)

Numeri 23:11 Și Balac i-a spus lui Balaam: Ce mi-ai făcut? Te-am luat ca să blestemi pe dușmanii mei și, iată, tu [i]-ai binecuvântat cu totul.(RO)

Numeri 23:12 Și el a răspuns și a zis: Nu trebuie să iau seama să vorbesc ceea ce DOMNUL a pus în gura mea?(RO)

Numeri 23:13 ¶ Și Balac i-a spus: Vino cu mine, te rog, la un alt loc, de unde să îi vezi, vei vedea până la cea mai îndepărtată margine a lor, dar nu îi vei vedea pe toți; și blestemă-i pentru mine de acolo.(RO)

Numeri 23:14 Și l-a dus în câmpul lui Țofim, pe vârful Pisga; și a zidit șapte altare și a oferit un taur și un berbec pe [fiecare] altar.(RO)

Numeri 23:15 Și i-a spus lui Balac: Stai aici în picioare lângă ofranda ta arsă, în timp ce eu mă voi întâlni cu [DOMNUL] mai încolo.(RO)

Numeri 23:16 Și DOMNUL a întâlnit pe Balaam și a pus un cuvânt în gura lui și a spus: Du-te din nou la Balac și spune astfel.(RO)

Numeri 23:17 Și când a venit la el, iată, el stătea lângă ofranda sa arsă și prinții lui Moab [stăteau] cu el. Și Balac i-a spus: Ce a vorbit DOMNUL?(RO)

Numeri 23:18 Iar el și-a rostit parabola și a spus: Ridică-te Balac și ascultă; dă-mi ascultare, tu, fiul lui Țipor,(RO)

Numeri 23:19 Dumnezeu nu [este] om ca să mintă; nici fiu al omului ca să se pocăiască; a spus el și nu va face, sau a vorbit și nu va împlini?(RO)

Numeri 23:20 Iată, eu am primit [poruncă] să binecuvântez și el a binecuvântat; iar eu nu pot întoarce aceasta.(RO)

Numeri 23:21 El nu a zărit nelegiuirea în Iacob, nici nu a văzut stricăciune în Israel; DOMNUL Dumnezeul său [este] cu el și strigătul unui împărat [este] printre ei.(RO)

Numeri 23:22 Dumnezeu i-a scos din Egipt; el are putere precum un unicorn.(RO)

Numeri 23:23 Cu adevărat [nu este] niciun farmec împotriva lui Iacob, nici nu [este] nicio ghicire împotriva lui Israel; referitor la acest timp se va spune despre Iacob și despre Israel: Ce a lucrat Dumnezeu!(RO)

Numeri 23:24 Iată, poporul se va ridica asemenea unui leu mare și se va înălța ca un leu tânăr; nu se va întinde până nu va mânca [din] pradă și nu va bea sângele celor uciși.(RO)

Numeri 23:25 Și Balac i-a spus lui Balaam: Nici nu îi blestema [dar] nici nu îi binecuvânta.(RO)

Numeri 23:26 Dar Balaam a răspuns și i-a zis lui Balac: Nu ți-am vorbit, spunând: Tot ceea ce DOMNUL vorbește, aceea trebuie să fac?(RO)

Numeri 23:27 Și Balac i-a spus lui Balaam: Vino, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate cumva îi va plăcea lui Dumnezeu să mi-i blestemi de acolo.(RO)

Numeri 23:28 Și Balac a adus pe Balaam pe vârful Peor, care privește spre Ieșimon.(RO)

Numeri 23:29 Și Balaam i-a spus lui Balac: Zidește-mi aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte tauri și șapte berbeci.(RO)

Numeri 23:30 Și Balac a făcut cum spusese Balaam și a oferit un taur și un berbec pe [fiecare] altar.(RO)

Numeri 24:1 Și când Balaam a văzut că îi era plăcut DOMNULUI a binecuvânta pe Israel, nu a mai ieșit, ca în alte dăți, ca să caute farmece, ci și-a îndreptat fața spre pustiu.(RO)

Numeri 24:2 Și Balaam și-a ridicat ochii și a văzut pe Israel locuind [în corturile lor] după semințiile lor; și duhul lui Dumnezeu a venit peste el.(RO)

Numeri 24:3 Și și-a rostit parabola și a spus: Balaam, fiul lui Beor, a zis; și bărbatul ai cărui ochi sunt deschiși a spus:(RO)

Numeri 24:4 El a zis: El care a auzit cuvintele lui Dumnezeu, care a văzut viziunea celui Atotputernic, în [timp ce ]cădea [în transă], dar având ochii deschiși;(RO)

Numeri 24:5 Ce frumoase sunt corturile tale, Iacobe [și] locașurile tale, Israele!(RO)

Numeri 24:6 Ca văile se întind, ca grădini la malul râului, ca pomii de aloe pe care DOMNUL i-a sădit [și] ca cedri lângă ape.(RO)

Numeri 24:7 El va turna apa din gălețile sale și sămânța sa [va fi] în multe ape și împăratul său se va înălța mai sus ca Agag și împărăția lui va fi înălțată.(RO)

Numeri 24:8 Dumnezeu l-a scos din Egipt; el are putere precum a unui unicorn; va mânca națiunile, ai săi dușmani, și le va frânge oasele și [îi] va străpunge cu săgețile lui.(RO)

Numeri 24:9 Se ghemuiește, se culcă asemenea unui leu și asemenea unei leoaice mari, cine îl va stârni? Binecuvântat [este] cel ce te binecuvântează și blestemat [este] cel ce te blestemă.(RO)

Numeri 24:10 ¶ Și mânia lui Balac s-a aprins împotriva lui Balaam și și-a lovit palmele; și Balac i-a spus lui Balaam: Te-am chemat să blestemi pe dușmanii mei și, iată, [i-]ai binecuvântat cu totul de aceste trei dăți.(RO)

Numeri 24:11 De aceea fugi la locul tău, m-am gândit să te onorez foarte mult; dar, iată, DOMNUL te-a oprit de la onoare.(RO)

Numeri 24:12 Și Balaam i-a spus lui Balac: Nu am vorbit eu mesagerilor tăi pe care i-ai trimis, zicând:(RO)

Numeri 24:13 Și dacă Balac mi-ar da casa lui plină de argint și aur, nu pot trece peste porunca DOMNULUI să fac din propria mea minte,[ fie] bine [fie] rău; să nu vorbesc ceea ce spune DOMNUL?(RO)

Numeri 24:14 Și acum, iată, merg la poporul meu, vino [și] te voi anunța ce are să facă acest popor poporului tău în zilele de pe urmă.(RO)

Numeri 24:15 ¶ Și și-a rostit parabola și a spus: Balaam, fiul lui Beor, a zis și bărbatul ai cărui ochi sunt deschiși a zis:(RO)

Numeri 24:16 El a spus: El care a auzit cuvintele lui Dumnezeu și a știut cunoașterea celui Preaînalt, [care] a văzut viziunea celui Atotputernic, [în timp ce ]cădea[ în transă], dar având ochii săi deschiși;(RO)

Numeri 24:17 Îl voi vedea, dar nu acum; îl voi privi, dar nu de aproape; o Stea va ieși din Iacob și un Sceptru se va ridica din Israel și va lovi colțurile lui Moab și va nimici pe toți copiii lui Set.(RO)

Numeri 24:18 Și Edom va fi o stăpânire, Seir de asemenea va fi o stăpânire pentru dușmanii săi; și Israel va lucra vitejește.(RO)

Numeri 24:19 Din Iacob va veni cel ce va avea stăpânire și va nimici pe cel ce rămâne în cetate.(RO)

Numeri 24:20 Și când a privit la Amalec și-a rostit parabola și a spus: Amalec [a fost ]cel dintâi între națiuni; dar sfârșitul său de pe urmă [va fi] pieirea veșnică.(RO)

Numeri 24:21 Și a privit la cheniți și și-a rostit parabola și a spus: Tare este locuința ta și cuibul tău îl pui într-o stâncă.(RO)

Numeri 24:22 Totuși cheniții vor fi pustiiți, până ce Așur te va duce captiv.(RO)

Numeri 24:23 Și și-a rostit parabola și a spus: Vai, cine va trăi când Dumnezeu face aceasta!(RO)

Numeri 24:24 Și corăbii [vor veni] de pe țărmul Chitimului și vor chinui pe Așur și vor chinui pe Eber și va pieri și el pentru totdeauna.(RO)

Numeri 24:25 Și Balaam s-a ridicat și a plecat și s-a întors la locul său; și Balac de asemenea a plecat pe drumul său.(RO)

Numeri 25:1 Și Israel a locuit în Sitim și poporul a început să curvească cu fiicele lui Moab.(RO)

Numeri 25:2 Și ei au chemat poporul la sacrificiile dumnezeilor lor; și poporul a mâncat și s-a prosternat dumnezeilor lor.(RO)

Numeri 25:3 Și Israel s-a alăturat de Baal-Peor și mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva lui Israel.(RO)

Numeri 25:4 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Ia pe toate căpeteniile poporului şi spânzură-le înaintea DOMNULUI în faţa soarelui, ca mânia înverşunată a DOMNULUI să se abată de la Israel.(RO)

Numeri 25:5 Și Moise a spus judecătorilor lui Israel: Fiecare să ucidă pe oamenii săi care s-au alipit de Baal-Peor.(RO)

Numeri 25:6 ¶ Și, iată, unul dintre copiii lui Israel a venit și a adus, la frații săi, o femeie madianită, înaintea ochilor lui Moise și înaintea ochilor întregii adunări a copiilor lui Israel, care plângeau [înaintea] ușii tabernacolului întâlnirii.(RO)

Numeri 25:7 Și când Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a văzut, s-a ridicat din mijlocul adunării și a luat o lance în mâna sa;(RO)

Numeri 25:8 Și a mers după bărbatul lui Israel în cort și i-a străpuns pe amândoi, pe bărbatul din Israel și pe femeie prin pântecele ei. Astfel plaga a fost oprită de la copiii lui Israel.(RO)

Numeri 25:9 Și cei ce au murit în plagă au fost douăzeci și patru de mii.(RO)

Numeri 25:10 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 25:11 Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut furia mea de la copiii lui Israel, în timp ce era zelos pentru mine, printre ei, [astfel] că nu am mistuit pe copiii lui Israel în gelozia mea.(RO)

Numeri 25:12 Pentru aceasta spune: Iată, îi dau legământul meu de pace,(RO)

Numeri 25:13 Și să îl aibă el și sămânța lui după el, [chiar] legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost zelos pentru Dumnezeul său și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel.(RO)

Numeri 25:14 Și numele israelitului care a fost ucis, [adică] cel ucis împreună cu femeia madianită, [era] Zimri, fiul lui Salu, un prinț al unei case părintești printre simeoniți.(RO)

Numeri 25:15 Și numele femeii madianite care a fost ucisă [era] Cozbi, fiica lui Țur; el [era] cap peste un popor [și] a unei case părintești în Madian.(RO)

Numeri 25:16 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 25:17 Vatămă[-]i pe madianiți și lovește-i;(RO)

Numeri 25:18 Pentru că ei te-au vătămat cu uneltirile lor, cu care te-au înșelat în lucrarea lui Peor și în lucrarea lui Cozbi, fiica unui prinț din Madian, sora lor, care a fost ucisă în ziua plăgii, [venite ]din cauza lui Peor.(RO)

Numeri 26:1 Și s-a întâmplat după plagă, că DOMNUL i-a vorbit lui Moise și lui Eleazar, fiul preotului Aaron, spunând:(RO)

Numeri 26:2 Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, prin toată casa părinților lor, toți cei ce sunt în stare să meargă la război în Israel.(RO)

Numeri 26:3 Și Moise și preotul Eleazar au vorbit cu ei în câmpiile lui Moab, lângă Iordan, [aproape] de Ierihon, spunând:(RO)

Numeri 26:4 [Faceți numărătoarea] [poporului], de la vârsta de douăzeci de ani în sus; precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise și copiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului.(RO)

Numeri 26:5 ¶ Ruben, fiul cel mai în vârstă al lui Israel: copiii lui Ruben; Hanoc, [din care iese] familia hanochiților; din Palu, familia paluiților;(RO)

Numeri 26:6 Din Hețron, familia hețroniților; din Carmi, familia carmiților.(RO)

Numeri 26:7 Acestea [sunt] familiile rubeniților și cei numărați dintre ei erau patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci.(RO)

Numeri 26:8 Și fiii lui Palu: Eliab.(RO)

Numeri 26:9 Și fiii lui Eliab: Nemuel și Datan și Abiram. Acesta [este acel] Datan și Abiram, faimoși în adunare, care au luptat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron în ceata lui Core, când s-au luptat împotriva DOMNULUI;(RO)

Numeri 26:10 Și pământul și-a deschis gura și i-a înghițit împreună cu Core, când acea ceată a murit, în timp ce focul mistuia două sute cincizeci de bărbați; și ei au devenit un semn.(RO)

Numeri 26:11 Cu toate acestea copiii lui Core nu au murit.(RO)

Numeri 26:12 Fiii lui Simeon după familiile lor: din Nemuel, familia nemueliților; din Iamin, familia iaminiților; din Iachin, familia iachiniților;(RO)

Numeri 26:13 Din Zerah, familia zerahiților; din Saul, familia sauliților.(RO)

Numeri 26:14 Acestea [sunt] familiile simeoniților, douăzeci și două de mii două sute.(RO)

Numeri 26:15 Fiii lui Gad după familiile lor: din Țefon, familia țefoniților; din Haghi, familia haghiților; din Șuni, familia șuniților;(RO)

Numeri 26:16 Din Ozni, familia ozniților; din Eri, familia eriților;(RO)

Numeri 26:17 Din Arod, familia arodiților; din Areli, familia areliților.(RO)

Numeri 26:18 Acestea [sunt] familiile copiilor lui Gad conform cu cei numărați dintre ei, patruzeci de mii cinci sute.(RO)

Numeri 26:19 Fiii lui Iuda: Er și Onan; și Er și Onan au murit în țara lui Canaan.(RO)

Numeri 26:20 Și fiii lui Iuda după familiile lor au fost: din Șela, familia șelaniților; din Pereț, familia perețiților; din Zerah, familia zerahiților.(RO)

Numeri 26:21 Și fiii lui Pereț au fost: din Hețron, familia hețroniților; din Hamul, familia hamuliților.(RO)

Numeri 26:22 Acestea [sunt] familiile lui Iuda conform cu cei numărați dintre ei, șaptezeci și șase de mii cinci sute.(RO)

Numeri 26:23 [Din] fiii lui Isahar după familiile lor: [din] Tola, familia tolaiților; din Pua, familia puaniților;(RO)

Numeri 26:24 Din Iașub, familia iașubiților; din Șimron, familia șimroniților.(RO)

Numeri 26:25 Acestea sunt familiile lui Isahar conform cu cei numărați dintre ei, șaizeci și patru de mii trei sute.(RO)

Numeri 26:26 [Din] fiii lui Zabulon după familiile lor: din Sered, familia serediților; din Elon, familia eloniților; din Iahleel, familia iahleeliților.(RO)

Numeri 26:27 Acestea [sunt] familiile Zabuloniților conform cu cei numărați dintre ei, șaizeci de mii cinci sute.(RO)

Numeri 26:28 Fiii lui Iosif după familiile lor: Manase și Efraim.(RO)

Numeri 26:29 Din fiii lui Manase: din Machir, familia machiriților; și Machir a născut pe Galaad; din Galaad [a ieșit] familia galaadiților.(RO)

Numeri 26:30 Aceștia sunt fiii lui Galaad: [din] Iezer, familia iezeriților; din Helec, familia heleciților;(RO)

Numeri 26:31 Și [din] Asriel, familia asrieliților; și [din] Sihem, familia sihemiților;(RO)

Numeri 26:32 Și [din] Șemida, familia șemidaiților; și din Hefer, familia heferiților.(RO)

Numeri 26:33 Și Țelofhad, fiul lui Hefer, nu a avut fii, ci fiice și numele fiicelor lui Țelofhad [erau] Mala și Noa, Hogla, Milca și Tirța.(RO)

Numeri 26:34 Acestea [sunt] familiile lui Manase și cei numărați dintre ei, cincizeci și două de mii șapte sute.(RO)

Numeri 26:35 Aceștia [sunt] fiii lui Efraim după familiile lor: din Șutelah, familia șutelhiților; din Becher, familia becheriților; din Tahan, familia tahaniților.(RO)

Numeri 26:36 Și aceștia [sunt] fiii lui Șutelah: din Eran, familia eraniților.(RO)

Numeri 26:37 Acestea [sunt] familiile fiilor lui Efraim conform cu cei numărați dintre ei, treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia [sunt] fiii lui Iosif, după familiile lor.(RO)

Numeri 26:38 Fiii lui Beniamin, după familiile lor: din Bela, familia belaiților; din Așbel, familia așbeliților; din Ahiram, familia ahiramiților;(RO)

Numeri 26:39 Din Șufam, familia șufamiților; din Hufam, familia hufamiților.(RO)

Numeri 26:40 Și fiii lui Bela au fost Ard și Naaman, [din Ard], familia ardiților; [și] din Naaman, familia naamaniților.(RO)

Numeri 26:41 Aceștia [sunt] fiii lui Beniamin, după familiile lor, și cei numărați dintre ei [erau] patruzeci și cinci de mii șase sute.(RO)

Numeri 26:42 Aceștia [sunt] fiii lui Dan după familiile lor: din Șuham, familia șuhamiților. Acestea [sunt] familiile lui Dan, după familiile lor.(RO)

Numeri 26:43 Toate familiile șuhamiților, conform cu cei numărați dintre ei, [erau] șaizeci și patru de mii patru sute.(RO)

Numeri 26:44 [Din] copiii lui Așer după familiile lor: din Imna, familia imnaiților; din Iesui, familia iesuiților; din Beria, familia beriaiților.(RO)

Numeri 26:45 Din fiii lui Beria: din Heber, familia heberiților; din Malchiel, familia malchieliților.(RO)

Numeri 26:46 Și numele fiicei lui Așer [era] Serah.(RO)

Numeri 26:47 Acestea [sunt] familiile fiilor lui Așer conform cu cei numărați dintre ei; [care erau] cincizeci și trei de mii patru sute.(RO)

Numeri 26:48 [Din] fiii lui Neftali după familiile lor: din Iahțeel, familia iahțeeliților; din Guni, familia guniților;(RO)

Numeri 26:49 Din Iețer, familia iețeriților; din Șilem, familia șilemiților.(RO)

Numeri 26:50 Acestea [sunt] familiile din Neftali, după familiile lor, și cei numărați dintre ei [erau] patruzeci și cinci de mii patru sute.(RO)

Numeri 26:51 Aceștia [au fost] cei numărați dintre copiii lui Israel, șase sute una mii șapte sute treizeci.(RO)

Numeri 26:52 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 26:53 Acestora le va fi împărțită țara drept moștenire, conform numărului numelor.(RO)

Numeri 26:54 Celor mai mulți să le dai mai multă moștenire și celor mai puțini să le dai mai puțină moștenire; fiecăruia să îi fie dată moștenirea sa conform cu cei numărați din el.(RO)

Numeri 26:55 Cu toate acestea țara să fie împărțită prin sorți, conform numelor triburilor părinților lor să moștenească.(RO)

Numeri 26:56 Conform sorțului să fie împărțită stăpânirea lor între mulți și puțini.(RO)

Numeri 26:57 ¶ Și aceștia [sunt] cei numărați dintre leviți după familiile lor: din Gherșon, familia gherșoniților; din Chehat, familia chehatiților; din Merari, familia merariților.(RO)

Numeri 26:58 Acestea sunt familiile leviților: familia libniților, familia hebroniților, familia mahliților, familia mușiților, familia coreiților. Și Chehat a născut pe Amram.(RO)

Numeri 26:59 Și numele soției lui Amram [a fost] Iochebed, fiica lui Levi, pe care [mama ei] i-a născut-o lui Levi în Egipt; și i-a născut lui Amram pe Aaron și Moise și pe Miriam sora lor.(RO)

Numeri 26:60 Și lui Aaron i-a fost născut Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar.(RO)

Numeri 26:61 Și Nadab și Abihu au murit, când au oferit foc străin înaintea DOMNULUI.(RO)

Numeri 26:62 Și cei numărați dintre ei erau douăzeci și trei de mii, toți de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus, și nu au fost numărați printre copiii lui Israel, pentru că lor nu le-a fost dată nicio moștenire în mijlocul copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 26:63 ¶ Aceștia [sunt] cei numărați de Moise și preotul Eleazar, care au numărat pe copiii lui Israel în câmpiile lui Moab lângă Iordan, [aproape] de Ierihon.(RO)

Numeri 26:64 Dar printre aceștia nu a fost niciun bărbat dintre cei pe care Moise și preotul Aaron i-au numărat, când au numărat copiii lui Israel în pustiul Sinai.(RO)

Numeri 26:65 Pentru că DOMNUL spusese despre ei: Negreșit vor muri în pustiu. Și nu a rămas niciunul dintre ei, în afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun.(RO)

Numeri 27:1 Atunci au venit fiicele lui Țelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif; și acestea [sunt] numele fiicelor sale: Mala, Noa și Hogla și Milca și Tirța.(RO)

Numeri 27:2 Și ele au stat în picioare înaintea lui Moise și înaintea preotului Eleazar și înaintea prinților și a toată adunarea, [la] ușa tabernacolului întâlnirii, spunând:(RO)

Numeri 27:3 Tatăl nostru a murit în pustiu și el nu a fost în ceata celor ce s-au adunat împotriva DOMNULUI în ceata lui Core; ci a murit în propriul său păcat și nu a avut fii.(RO)

Numeri 27:4 De ce să fie desființat numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, [doar] pentru că nu are niciun fiu? Dă-ne nouă [dar ]o stăpânire între frații tatălui nostru.(RO)

Numeri 27:5 Și Moise a adus cauza lor înaintea DOMNULUI.(RO)

Numeri 27:6 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 27:7 Fiicele lui Țelofhad vorbesc drept, cu adevărat să le dai o stăpânire a moștenirii în mijlocul fraților tatălui lor; și să faci ca moștenirea tatălui lor să treacă asupra lor.(RO)

Numeri 27:8 Și să vorbești copiilor lui Israel, spunând: Dacă un bărbat moare și nu are fiu, atunci să faceți ca moștenirea lui să treacă la fiica sa.(RO)

Numeri 27:9 Și dacă nu are fiică, atunci să dați moștenirea lui fraților săi.(RO)

Numeri 27:10 Și dacă nu are frați, atunci să dați moștenirea lui fraților tatălui său.(RO)

Numeri 27:11 Și dacă tatăl său nu are frați, atunci să dați moștenirea lui rudei sale cea mai apropiată, din familia sa și el să o stăpânească; și acesta va fi un statut al judecății pentru copiii lui Israel, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Numeri 27:12 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Urcă-te pe acest munte, Abarim, și privește țara pe care am dat-o copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 27:13 Și după ce o vei privi, vei fi adunat și tu la poporul tău, precum Aaron fratele tău a fost adunat.(RO)

Numeri 27:14 Pentru că v-ați răzvrătit împotriva poruncii mele în pustiul Țin, în cearta adunării, [în loc] să mă sfințiți la apa dinaintea ochilor lor, acestea [sunt] apele Meriba, la Cades, în pustiul Țin.(RO)

Numeri 27:15 ¶ Și Moise a vorbit DOMNULUI, spunând:(RO)

Numeri 27:16 Să pună DOMNUL, Dumnezeul duhurilor a toată făptura, un bărbat peste adunare,(RO)

Numeri 27:17 [Bărbat] care să iasă înaintea lor și care să intre înaintea lor și care să îi conducă afară și care să îi ducă înăuntru; ca adunarea DOMNULUI să nu fie ca [niște] oi fără păstor.(RO)

Numeri 27:18 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, un bărbat în care [este] duhul și așază-ți mâna peste el;(RO)

Numeri 27:19 Și să îl pui înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări; și să îi dai poruncă înaintea ochilor lor.(RO)

Numeri 27:20 Și să pui din onoarea ta peste el, ca toată adunarea copiilor lui Israel să asculte de[ DOMNUL].(RO)

Numeri 27:21 Și el să stea în picioare înaintea preotului Eleazar, care va cere [sfat] pentru el după judecata lui Urim înaintea DOMNULUI; la cuvântul său ei vor ieși și la cuvântul său ei vor intra, el și toți copiii lui Israel împreună cu el, chiar toată adunarea.(RO)

Numeri 27:22 Și Moise a făcut precum DOMNUL i-a poruncit și a luat pe Iosua și l-a pus înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări.(RO)

Numeri 27:23 Și și-a așezat mâinile peste el și i-a dat poruncă, precum a poruncit DOMNUL prin mâna lui Moise.(RO)

Numeri 28:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 28:2 Poruncește copiilor lui Israel și spune-le: Darul meu [și] pâinea mea pentru sacrificiile mele făcute prin foc, [ca] aromă dulce pentru mine, să luați aminte la ele ca să mi le aduceți la timpul cuvenit.(RO)

Numeri 28:3 Și să le spui: Aceasta [este] ofranda făcută prin foc pe care să o aduceți DOMNULUI; doi miei de un an, fără pată, zi de zi, [ca] ofrandă arsă neîncetată.(RO)

Numeri 28:4 Un miel să îl aduci dimineața și pe celălalt să îl aduci seara;(RO)

Numeri 28:5 Și o zecime dintr-o efă de făină ca dar de mâncare, amestecată cu o pătrime dintr-un hin de untdelemn bătut.(RO)

Numeri 28:6 [Aceasta este] ofrandă arsă, neîncetată, care a fost rânduită în muntele Sinai, de o aromă dulce, un sacrificiu făcut prin foc DOMNULUI.(RO)

Numeri 28:7 Și darul lor de băutură [să fie] o pătrime dintr-un hin pentru un miel, în [locul] sfânt să faci să fie turnat DOMNULUI vinul tare, [ca] dar de băutură.(RO)

Numeri 28:8 Și celălalt miel să îl aduci pe înserat, la fel ca darul de mâncare de dimineață și ca un dar de băutură al lui, să [îl ]aduci, un sacrificiu făcut prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI.(RO)

Numeri 28:9 ¶ Și în ziua de sabat, doi miei de un an, fără pată, și două zecimi dintr-o măsură de făină [ca] dar de mâncare, amestecată cu untdelemn, și darul lor de băutură;(RO)

Numeri 28:10 [Aceasta] [este] ofranda arsă a fiecărui sabat, pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul ei de băutură.(RO)

Numeri 28:11 Și la începuturile lunilor voastre să aduceți ofrandă arsă DOMNULUI; doi tauri tineri și un berbec, șapte miei de un an, fără pată.(RO)

Numeri 28:12 Și trei zecimi dintr-o măsură de făină [ca] dar de mâncare, amestecată cu untdelemn, pentru un taur; și două zecimi dintr-o măsură de făină, [ca] dar de mâncare, amestecată cu untdelemn, pentru un berbec;(RO)

Numeri 28:13 Și câte o zecime dintr-o măsură de făină amestecată cu untdelemn [ca] dar de mâncare pentru un miel; [ca] ofrandă arsă de o aromă dulce, un sacrificiu făcut prin foc DOMNULUI.(RO)

Numeri 28:14 Și darurile lor de băutură să fie o jumătate de hin de vin la un taur și o treime dintr-un hin pentru un berbec și o pătrime dintr-un hin pentru un miel, aceasta [este] ofranda arsă a fiecărei luni prin toate lunile anului.(RO)

Numeri 28:15 Și un ied dintre capre ca ofrandă pentru păcat adus DOMNULUI să fie oferit pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul ei de băutură.(RO)

Numeri 28:16 ¶ Și paștele DOMNULUI [este] în ziua a paisprezecea a lunii întâi.(RO)

Numeri 28:17 Și în ziua a cincisprezecea a acestei luni [este] sărbătoarea, șapte zile să se mănânce azimă.(RO)

Numeri 28:18 În ziua întâi [să fie] o adunare solemnă, sfântă; să nu faceți nicio lucrare de servire [în ea].(RO)

Numeri 28:19 Ci să aduceți ofrandă făcută prin foc [ca] ofrandă arsă DOMNULUI; doi tauri tineri și un berbec și șapte miei de un an, să vă fie fără cusur;(RO)

Numeri 28:20 Și darul lor de mâncare [să fie din] făină amestecată cu untdelemn; trei zecimi dintr-o măsură să aduceți pentru un taur și două zecimi dintr-o măsură pentru un berbec;(RO)

Numeri 28:21 Câte o zecime dintr-o măsură pentru fiecare miel, din cei șapte miei;(RO)

Numeri 28:22 Și un țap [ca] ofrandă pentru păcat, ca să se facă ispășire pentru voi.(RO)

Numeri 28:23 Să aduceți acestea pe lângă ofranda arsă de dimineață, care [este] drept ofrandă arsă, neîncetată.(RO)

Numeri 28:24 Astfel să oferiți zilnic, în toate cele șapte zile, hrana sacrificiului făcut prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI, să fie oferită pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul său de băutură.(RO)

Numeri 28:25 Și în ziua a șaptea să aveți o adunare solemnă, sfântă; să nu faceți vreo lucrare de servire [în ea].(RO)

Numeri 28:26 De asemenea în ziua primelor roade, când aduceți un dar nou de mâncare DOMNULUI, după ce [se încheie] săptămânile voastre, să aveți o adunare solemnă, sfântă; să nu faceți nicio lucrare de servire [în] [ea].(RO)

Numeri 28:27 Ci să aduceți ofranda arsă de o aromă dulce DOMNULUI: doi tauri tineri, un berbec, șapte miei de un an;(RO)

Numeri 28:28 Și darul lor de mâncare din făină amestecată cu untdelemn: trei zecimi dintr-o măsură pentru un taur, două zecimi dintr-o măsură pentru un berbec,(RO)

Numeri 28:29 Câte o zecime dintr-o măsură pentru un miel, din cei șapte miei;(RO)

Numeri 28:30 [Și] un ied dintre capre, pentru a face ispășire pentru voi.(RO)

Numeri 28:31 Să [îi] aduceți pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul lui de mâncare, (să vă fie fără cusur) și darurile lor de băutură.(RO)

Numeri 29:1 Și în luna a șaptea, în [ziua] întâi a lunii, să aveți o adunare solemnă, sfântă; să nu faceți nicio lucrare de servire[ în ea], aceasta vă este ziua sunării trâmbițelor.(RO)

Numeri 29:2 Și să aduceți ofrandă arsă de o aromă dulce DOMNULUI: un taur tânăr, un berbec [și] șapte miei de un an, fără cusur.(RO)

Numeri 29:3 Și darul lor de mâncare [să fie din] făină amestecată cu untdelemn: trei zecimi dintr-o măsură pentru un taur [și] două zecimi dintr-o măsură pentru un berbec,(RO)

Numeri 29:4 Și o zecime dintr-o măsură pentru un miel, pentru fiecare dintre cei șapte miei;(RO)

Numeri 29:5 Și un ied dintre capre [ca] ofrandă pentru păcat, pentru a se face ispășire pentru voi;(RO)

Numeri 29:6 Pe lângă ofranda arsă a lunii și darul ei de mâncare; și ofranda zilnică arsă și darul ei de mâncare și darurile lor de băutură, conform cu rânduiala lor, de o aromă dulce, un sacrificiu făcut prin foc DOMNULUI.(RO)

Numeri 29:7 Și în [ziua] a zecea a lunii a șaptea să aveți o adunare solemnă, sfântă; și să vă chinuiți sufletele; să nu faceți nicio lucrare [în ea],(RO)

Numeri 29:8 Ci să aduceți ofrandă arsă DOMNULUI [de o aromă dulce]: un taur tânăr, un berbec și șapte miei de un an; să vă fie fără cusur.(RO)

Numeri 29:9 Și darul lor de mâncare [să fie din] făină amestecată cu untdelemn: trei zecimi dintr-o măsură pentru un taur [și] două zecimi dintr-o măsură pentru un berbec,(RO)

Numeri 29:10 Și câte o zecime dintr-o măsură pentru un miel, pentru fiecare dintre cei șapte miei;(RO)

Numeri 29:11 Un ied dintre capre [ca] ofrandă pentru păcat; pe lângă ofranda pentru păcat a ispășirii și ofranda arsă, neîncetată, și darul ei de mâncare și darurile lor de băutură.(RO)

Numeri 29:12 ¶ Și în ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, să aveți o adunare solemnă, sfântă; să nu faceți nicio lucrare de servire și să țineți o sărbătoare DOMNULUI, [timp] de șapte zile;(RO)

Numeri 29:13 Și să aduceți ofrandă arsă, un sacrificiu făcut prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI; treisprezece tauri tineri, doi berbeci [și] paisprezece miei de un an; să fie fără cusur;(RO)

Numeri 29:14 Și darul lor de mâncare [să] [fie] din făină amestecată cu untdelemn: trei zecimi dintr-o măsură pentru fiecare taur dintre cei treisprezece tauri, două zecimi dintr-o măsură pentru fiecare berbec dintre cei doi berbeci,(RO)

Numeri 29:15 Și câte o zecime dintr-o măsură pentru fiecare miel din cei paisprezece miei;(RO)

Numeri 29:16 Și un ied dintre capre [ca] ofrandă pentru păcat; pe lângă ofranda arsă, neîncetată, darul ei de mâncare și darul ei de băutură.(RO)

Numeri 29:17 Și în ziua a doua să [aduceți] doisprezece tauri tineri, doi berbeci, paisprezece miei de un an, fără pată;(RO)

Numeri 29:18 Și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru tauri, pentru berbeci și pentru miei, [să fie] conform cu numărul lor, conform rânduielii;(RO)

Numeri 29:19 Și un ied dintre capre [ca] ofrandă pentru păcat; pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură.(RO)

Numeri 29:20 Și în ziua a treia: unsprezece tauri, doi berbeci, paisprezece miei de un an, fără cusur;(RO)

Numeri 29:21 Și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru tauri, pentru berbeci și pentru miei, [să fie] conform cu numărul lor, conform rânduielii;(RO)

Numeri 29:22 Și un țap [ca] ofrandă pentru păcat; pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul ei de mâncare și darul ei de băutură.(RO)

Numeri 29:23 Și în a patra zi zece tauri, doi berbeci [și] paisprezece miei de un an, fără cusur;(RO)

Numeri 29:24 Darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru tauri, pentru berbeci și pentru miei, [să fie] conform cu numărul lor, conform rânduielii;(RO)

Numeri 29:25 Și un ied dintre capre [ca] ofrandă pentru păcat; pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul ei de mâncare și darul ei de băutură.(RO)

Numeri 29:26 Și în ziua a cincea: nouă tauri, doi berbeci [și] paisprezece miei de un an, fără pată;(RO)

Numeri 29:27 Și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru tauri, pentru berbeci și pentru miei, [să fie] conform cu numărul lor, conform rânduielii;(RO)

Numeri 29:28 Și un țap [ca] ofrandă pentru păcat; pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul ei de mâncare și darul ei de băutură.(RO)

Numeri 29:29 Și în ziua a șasea: opt tauri, doi berbeci [și] paisprezece miei de un an, fără cusur;(RO)

Numeri 29:30 Și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru tauri, pentru berbeci și pentru miei, [să fie] conform cu numărul lor, conform rânduielii;(RO)

Numeri 29:31 Și un țap [ca] ofrandă pentru păcat; pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul lui de mâncare și darul lui de băutură.(RO)

Numeri 29:32 Și în ziua a șaptea: șapte tauri, doi berbeci [și] paisprezece miei de un an, fără cusur;(RO)

Numeri 29:33 Și darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru tauri, pentru berbeci și pentru miei, [să fie] conform cu numărul lor, conform rânduielii;(RO)

Numeri 29:34 Și un țap [ca] ofrandă pentru păcat; pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul ei de mâncare și darul ei de băutură.(RO)

Numeri 29:35 În ziua a opta să aveți o adunare, solemnă, să nu faceți nicio lucrare de servire [în ea];(RO)

Numeri 29:36 Ci să aduceți ofrandă arsă, ofrandă făcută prin foc, de o aromă dulce DOMNULUI: un taur, un berbec, șapte miei de un an, fără cusur;(RO)

Numeri 29:37 Darul lor de mâncare și darurile lor de băutură pentru tauri, pentru berbeci și pentru miei, [să fie] conform cu numărul lor, conform rânduielii;(RO)

Numeri 29:38 Și un țap [ca] ofrandă pentru păcat; pe lângă ofranda arsă, neîncetată, și darul ei de mâncare și darul ei de băutură.(RO)

Numeri 29:39 Aceste [lucruri] să le faceți DOMNULUI în sărbătorile voastre rânduite, pe lângă promisiunile voastre și ofrandele de bună voie, pentru ofrandele voastre arse și pentru darurile voastre de mâncare și pentru darurile voastre de băutură și pentru ofrandele voastre de pace.(RO)

Numeri 29:40 Și Moise a spus copiilor lui Israel conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Numeri 30:1 Și Moise a vorbit căpeteniilor triburilor referitor la copiii lui Israel, spunând: Acesta [este] lucrul pe care DOMNUL l-a poruncit.(RO)

Numeri 30:2 Dacă un bărbat face o promisiune DOMNULUI, sau face un jurământ ca să își lege sufletul cu o legătură; să nu rupă cuvântul său, să facă conform cu tot ceea ce iese din gura lui.(RO)

Numeri 30:3 ¶ Dacă de asemenea o femeie face o promisiune DOMNULUI și se leagă cu o legătură, [fiind] în casa tatălui ei, în tinerețea ei,(RO)

Numeri 30:4 Și tatăl ei aude promisiunea ei și legătura ei cu care și-a legat sufletul și dacă tatăl ei păstrează tăcerea față de ea, atunci toate promisiunile ei vor sta în picioare și fiecare legătură cu care și-a legat sufletul va sta în picioare.(RO)

Numeri 30:5 Dar dacă tatăl ei îi interzice în ziua în care aude, niciuna din promisiunile ei, sau din legăturile cu care și-a legat sufletul, nu va sta în picioare; și DOMNUL o va ierta, căci tatăl ei i-a interzis.(RO)

Numeri 30:6 Și dacă ea are soț, când a promis, sau a rostit ceva cu buzele ei, [rostirea ]cu care și-a legat sufletul;(RO)

Numeri 30:7 Și soțul ei a auzit [aceasta] și a păstrat tăcerea față de ea în ziua când a auzit, atunci promisiunile ei vor sta în picioare și legăturile ei, cu care și-a legat sufletul, vor sta în picioare.(RO)

Numeri 30:8 Dar dacă soțul ei i-a interzis în ziua în care a auzit, atunci el să facă fără niciun efect promisiunea ei pe care ea a jurat-o și ceea ce a rostit ea în grabă cu buzele ei, și DOMNUL o va ierta.(RO)

Numeri 30:9 Dar fiecare promisiune a unei văduve și a celei ce este divorțată, cu care ele și-au legat sufletele, va sta în picioare împotriva ei.(RO)

Numeri 30:10 Și dacă ea a promis în casa soțului ei, sau și-a legat sufletul cu un legământ,(RO)

Numeri 30:11 Și soțul l-a auzit și păstrează tăcerea față de ea și nu i-a interzis, atunci toate promisiunile ei vor sta în picioare și fiecare legătură cu care și-a legat sufletul va sta în picioare.(RO)

Numeri 30:12 Dar dacă soțul ei le[-]a desființat complet în ziua în care [le-]a auzit, [atunci] orice iese de pe buzele ei referitor la promisiunile ei, sau referitor la legătura sufletului ei, nu va sta în picioare, soțul ei le-a făcut fără efect; și DOMNUL o va ierta.(RO)

Numeri 30:13 Fiecare promisiune și fiecare legătură [prin] legământ pentru a chinui sufletul, soțul ei le poate întemeia, sau soțul ei le poate zădărnici.(RO)

Numeri 30:14 Dar dacă soțul ei deja a păstrat tăcerea față de ea, de la o zi la alta, atunci el întemeiază toate promisiunile ei, sau toate legăturile ei, care [sunt] asupra ei; el le confirmă, deoarece a păstrat tăcerea față de ea în ziua în care [le-]a auzit.(RO)

Numeri 30:15 Dar dacă el, în orice fel, le zădărnicește după ce [le-]a auzit, atunci el să poarte nelegiuirea ei.(RO)

Numeri 30:16 Acestea [sunt] statutele pe care DOMNUL le-a poruncit lui Moise, între un bărbat și soția sa, între tată și fiica sa, [fiind ]în tinerețea ei în casa tatălui ei.(RO)

Numeri 31:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 31:2 Răzbună pe copiii lui Israel asupra madianiților; și după aceasta vei fi adunat la poporul tău.(RO)

Numeri 31:3 Și Moise a vorbit poporului, spunând: Înarmați-vă câțiva dintre voi pentru război și ei să meargă împotriva madianiților și să răzbune pe DOMNUL asupra lui Madian.(RO)

Numeri 31:4 Din fiecare trib, prin toate semințiile lui Israel, să trimiteți o mie la război.(RO)

Numeri 31:5 Astfel au fost aleși dintre miile lui Israel, o mie din [fiecare] trib, douăsprezece mii înarmați pentru război.(RO)

Numeri 31:6 Și Moise i-a trimis la război, o mie dintre [fiecare] trib, pe ei și pe Fineas, fiul preotului Eleazar, la război, cu uneltele sfinte și trâmbițele de sunat în mâna sa.(RO)

Numeri 31:7 ¶ Și s-au războit împotriva madianiților, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise; și au ucis toată partea bărbătească.(RO)

Numeri 31:8 Și au ucis pe împărații lui Madian, pe lângă restul celor uciși, [adică] pe Evi și pe Rechem și pe Țur și pe Hur și pe Reba, cinci împărați ai lui Madian, de asemenea l-au ucis cu sabia pe Balaam, fiul lui Beor.(RO)

Numeri 31:9 Și copiii lui Israel au luat captive pe [toate] femeile lui Madian și pe micuții lor; și au luat ca jaf toate vitele lor și toate turmele lor și toate bunurile lor.(RO)

Numeri 31:10 Și au ars cu foc toate cetățile lor în care ei au locuit și toate cetățuile lor frumoase.(RO)

Numeri 31:11 Și au luat tot jaful și toată prada, [deopotrivă] din oameni și din animale.(RO)

Numeri 31:12 Și au adus captivii și prada și jaful la Moise și la preotul Eleazar și la adunarea copiilor lui Israel, la tabăra din câmpiile lui Moab, care [sunt] lângă Iordan [aproape] de Ierihon.(RO)

Numeri 31:13 ¶ Și Moise și preotul Eleazar și toți prinții adunării, au ieșit să îi întâmpine în afara taberei.(RO)

Numeri 31:14 Și Moise s-a înfuriat pe ofițerii oștirii, [pe] căpeteniile miilor și pe căpeteniile sutelor, care au venit de la bătălie.(RO)

Numeri 31:15 Și Moise le-a spus: Ați lăsat toate femeile în viață?(RO)

Numeri 31:16 Iată, acestea au făcut pe copiii lui Israel, prin sfatul lui Balaam, să facă fărădelege împotriva DOMNULUI în lucrarea lui Peor, și a fost o plagă în mijlocul adunării DOMNULUI.(RO)

Numeri 31:17 De aceea, ucide acum pe fiecare dintre micuții lor de parte bărbătească și ucide fiecare femeie care a cunoscut bărbat, culcându-se cu el.(RO)

Numeri 31:18 Dar toți copiii de parte femeiască, ce nu au cunoscut bărbat, culcându-se cu el, lăsați-i în viață pentru voi.(RO)

Numeri 31:19 Și oricine a ucis vreo persoană și oricine a atins pe cineva ucis să locuiască șapte zile în afara taberei; purificați-vă [deopotrivă] voi și captivii voștri în ziua a treia și în ziua a șaptea.(RO)

Numeri 31:20 Și purificați toate hainele [voastre] și tot ce este făcut din piei și tot lucrul din [păr] de capre și toate lucrurile făcute din lemn.(RO)

Numeri 31:21 Și preotul Eleazar le-a spus bărbaților de război care au mers la bătălie: Aceasta [este] rânduiala legii pe care DOMNUL i-a poruncit-o lui Moise;(RO)

Numeri 31:22 Doar aurul și argintul, arama, fierul, cositorul și plumbul,(RO)

Numeri 31:23 Fiecare lucru care suportă focul, să îl treceți prin foc și va fi curat, cu toate acestea va fi purificat cu apa separării; și tot ce nu suportă focul să îl treceți prin apă.(RO)

Numeri 31:24 Și să vă spălați hainele în ziua a șaptea și veți fi curați și după aceea să intrați în tabără.(RO)

Numeri 31:25 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 31:26 Fă numărătoarea prăzii care a fost luată, [deopotrivă] dintre oameni și dintre animale, tu și preotul Eleazar, împreună cu mai marii părinți ai adunării,(RO)

Numeri 31:27 Și împarte prada în două părți: între cei ce au dus războiul, care au ieșit la bătălie și între toată adunarea;(RO)

Numeri 31:28 Și ridică o taxă DOMNULUI de la oamenii de război care au ieșit la luptă, un suflet din cinci sute, [deopotrivă] dintre oameni și dintre boi și dintre măgari și dintre oi;(RO)

Numeri 31:29 Ia [acesta] din jumătatea lor și să îl dai preotului Eleazar, [ca] ofrandă ridicată pentru DOMNUL.(RO)

Numeri 31:30 Și din jumătatea [care este a ]copiilor lui Israel, să iei o porție de cincizeci, dintre oameni, dintre boi, dintre măgari și din turme, din toate felurile de vite și să le dai leviților, care au păstrat însărcinarea tabernacolului DOMNULUI.(RO)

Numeri 31:31 Și Moise și preotul Eleazar au făcut precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Numeri 31:32 Și jaful, [adică] restul prăzii pe care oamenii de război o apucaseră, era șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi,(RO)

Numeri 31:33 Și șaptezeci și două de mii de boi,(RO)

Numeri 31:34 Și șaizeci și unu de mii de măgari,(RO)

Numeri 31:35 Și treizeci și două de mii de persoane cu totul, femei care nu cunoscuseră bărbat, culcându-se cu el.(RO)

Numeri 31:36 Și jumătatea, [care era] porția celor ce au ieșit să se războiască, era în număr de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi;(RO)

Numeri 31:37 Și taxa DOMNULUI din oi [a fost] șase sute șaptezeci și cinci;(RO)

Numeri 31:38 Și boii [au fost] treizeci și șase de mii; din care taxa DOMNULUI [a fost] șaptezeci și doi;(RO)

Numeri 31:39 Și măgarii [au fost] treizeci de mii cinci sute; din care taxa DOMNULUI [a fost] șaizeci și unu.(RO)

Numeri 31:40 Și numărul persoanelor [a fost] șaisprezece mii; din care taxa DOMNULUI [a fost] treizeci și două de persoane.(RO)

Numeri 31:41 Și Moise a dat taxa DOMNULUI, [care era] ofranda ridicată pentru DOMNUL, preotului Eleazar, precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Numeri 31:42 Și din jumătatea [care era a] copiilor lui Israel, pe care Moise a despărțit-o de la bărbații care s-au războit,(RO)

Numeri 31:43 (Acum jumătatea [ce aparținea] adunării era de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi,(RO)

Numeri 31:44 Și treizeci și șase de mii de boi,(RO)

Numeri 31:45 Și treizeci de mii cinci sute de măgari,(RO)

Numeri 31:46 Și șaisprezece mii de persoane;)(RO)

Numeri 31:47 Chiar din jumătatea [care era] a copiilor lui Israel, Moise a luat o porție de cincizeci, [deopotrivă] dintre oameni și dintre animale și le-a dat leviților, care au păstrat însărcinarea tabernacolului DOMNULUI; precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise.(RO)

Numeri 31:48 ¶ Și ofițerii care [erau] peste miile oștirii, căpeteniile miilor și căpeteniile sutelor, s-au apropiat de Moise,(RO)

Numeri 31:49 Și i-au spus lui Moise: Servitorii tăi au făcut numărătoarea bărbaților de război care [sunt] sub porunca noastră și nu lipsește niciun bărbat dintre noi.(RO)

Numeri 31:50 De aceea am adus un dar pentru DOMNUL, din ce a dobândit fiecare bărbat, din bijuterii de aur, lanțuri, brățări, inele, cercei și tăblițe, pentru a face ispășire pentru sufletele noastre înaintea DOMNULUI.(RO)

Numeri 31:51 Și Moise și preotul Eleazar au luat aurul de la ei, toate bijuteriile lucrate.(RO)

Numeri 31:52 Și tot aurul ofrandei pe care l-au oferit DOMNULUI, de la căpeteniile miilor și de la căpeteniile sutelor, a fost de șaisprezece mii șapte sute cincizeci de șekeli.(RO)

Numeri 31:53 ([Pentru că] bărbații de război prădaseră, fiecare bărbat pentru el însuși.)(RO)

Numeri 31:54 Și Moise și preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile miilor și ai sutelor și l-au adus în tabernacolul întâlnirii, [drept] amintire pentru copiii lui Israel înaintea DOMNULUI.(RO)

Numeri 32:1 Acum, copiii lui Ruben și copiii lui Gad aveau o foarte mare mulțime de vite; și au văzut țara Iaezer și țara Galaad și, iată, locul [era] un loc pentru vite,(RO)

Numeri 32:2 Copiii lui Gad și copiii lui Ruben au venit și i-au spus lui Moise și preotului Eleazar și prinților adunării, spunând:(RO)

Numeri 32:3 Atarot și Dibon și Iaezer și Nimra și Hesbon și Eleale și Sebam și Nebo și Beon,(RO)

Numeri 32:4 Țara pe care DOMNUL a lovit-o înaintea adunării lui Israel, [este] un pământ pentru vite și servitorii tăi au vite,(RO)

Numeri 32:5 Pentru aceasta, au spus ei, dacă am găsit har înaintea ochilor tăi, fie ca această țară să se dea servitorilor tăi în stăpânire, nu ne trece peste Iordan.(RO)

Numeri 32:6 Și Moise a spus copiilor lui Gad și copiilor lui Ruben: Vor merge frații voștri să se războiască, iar voi veți ședea aici?(RO)

Numeri 32:7 Și pentru ce descurajați inima copiilor lui Israel de la a intra în țara pe care DOMNUL le-a dat-o?(RO)

Numeri 32:8 Astfel au făcut părinții voștri, când i-am trimis de la Cades-Barnea să vadă țara.(RO)

Numeri 32:9 Căci, când s-au urcat la valea Eșcol și au văzut țara, au descurajat inima copiilor lui Israel, cum că nu ar trebui să intre în țara pe care DOMNUL le-a dat-o.(RO)

Numeri 32:10 Și mânia DOMNULUI s-a aprins în acel timp și el a jurat, spunând:(RO)

Numeri 32:11 Negreșit niciunul dintre oamenii care s-au urcat din Egipt, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, nu va vedea țara pe care eu am jurat-o lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob; deoarece nu m-au urmat pe deplin,(RO)

Numeri 32:12 În afară de Caleb, fiul lui Iefune chenizitul, și Iosua, fiul lui Nun, pentru că ei au urmat pe deplin pe DOMNUL.(RO)

Numeri 32:13 Și mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva lui Israel și i-a făcut să rătăcească în pustiu patruzeci de ani, până ce toată generația care făcuse rău înaintea ochilor DOMNULUI a fost mistuită.(RO)

Numeri 32:14 Și, iată, voi v-ați ridicat în locul părinților voștri, [urmași] înmulțiți ai oamenilor păcătoși, ca să sporiți acum mânia înverșunată a DOMNULUI spre Israel.(RO)

Numeri 32:15 Căci dacă vă abateți de la a-l[ urma] pe el, el îi va lăsa din nou în pustiu; și veți nimici tot acest popor.(RO)

Numeri 32:16 ¶ Și ei s-au apropiat de el și au spus: Vom zidi țarcuri pentru oi aici pentru vitele noastre și cetăți pentru micuții noștri,(RO)

Numeri 32:17 Dar noi înșine vom merge gata înarmați înaintea copiilor lui Israel, până îi vom fi dus la locul lor; și micuții noștri vor locui în cetățile fortificate din cauza locuitorilor țării.(RO)

Numeri 32:18 Nu ne vom întoarce la casele noastre până ce copiii lui Israel nu vor fi moștenit fiecare bărbat moștenirea lui.(RO)

Numeri 32:19 Pentru că nu vom moșteni împreună cu ei dincolo de Iordan, sau mai departe; deoarece moștenirea noastră ne-a căzut de această parte a Iordanului spre est.(RO)

Numeri 32:20 Și Moise le-a spus: Dacă veți face acest lucru, dacă veți merge înarmați înaintea DOMNULUI la război,(RO)

Numeri 32:21 Și veți trece toți înarmați peste Iordan înaintea DOMNULUI, până ce el va fi scos afară pe dușmanii săi de dinaintea lui,(RO)

Numeri 32:22 Și țara va fi supusă înaintea DOMNULUI; și după aceea vă veți întoarce [și] veți fi fără vină înaintea DOMNULUI și înaintea lui Israel; și această țară va fi stăpânirea voastră înaintea DOMNULUI.(RO)

Numeri 32:23 Dar dacă nu veți face astfel, iată, ați păcătuit împotriva DOMNULUI și fiți siguri că păcatul vostru vă va găsi.(RO)

Numeri 32:24 Zidiți-vă cetăți pentru micuții voștri și țarcuri pentru oile voastre și faceți ceea ce a ieșit din gura voastră.(RO)

Numeri 32:25 Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben i-au spus lui Moise, zicând: Servitorii tăi vor face precum domnul meu poruncește.(RO)

Numeri 32:26 Micuții noștri, soțiile noastre, turmele noastre și toate vitele noastre vor fi acolo în cetățile lui Galaad;(RO)

Numeri 32:27 Dar servitorii tăi vor trece, fiecare bărbat înarmat de război, înaintea DOMNULUI la bătălie, precum domnul meu spune.(RO)

Numeri 32:28 ¶ Astfel, referitor la ei, Moise i-a poruncit preotului Eleazar și lui Iosua, fiul lui Nun, și mai marilor părinți ai triburilor copiilor lui Israel,(RO)

Numeri 32:29 Și Moise le-a spus: Dacă copiii lui Gad și copiii lui Ruben vor trece împreună cu voi peste Iordan, fiecare bărbat înarmat de bătălie, înaintea DOMNULUI, și țara va fi supusă înaintea voastră, atunci să le dați țara lui Galaad în stăpânire.(RO)

Numeri 32:30 Dar dacă nu vor trece cu voi înarmați, [atunci] să aibă stăpâniri printre voi în țara lui Canaan.(RO)

Numeri 32:31 Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben au răspuns, zicând: Precum DOMNUL a vorbit servitorilor tăi, astfel vom face.(RO)

Numeri 32:32 Vom trece înarmați înaintea DOMNULUI în țara lui Canaan, pentru ca stăpânirea moștenirii noastre de această parte a Iordanului [să fie] a noastră.(RO)

Numeri 32:33 Și Moise le-a dat lor, [adică] copiilor lui Gad și copiilor lui Ruben și la jumătate din tribul lui Manase, fiul lui Iosif, împărăția lui Sihon, împăratul amoriților, și împărăția lui Og, împăratul Basanului, țara, cu cetățile ei în ținuturile [ei], cetățile țării de jur împrejur.(RO)

Numeri 32:34 Și copiii lui Gad au zidit Dibonul și Atarotul și Aroerul,(RO)

Numeri 32:35 Și Atrotul, Șofanul și Iaezerul și Iogbeha,(RO)

Numeri 32:36 Și Betnimra și Betharanul, cetăți fortificate; și țarcuri pentru oi.(RO)

Numeri 32:37 Și copiii lui Ruben au zidit Hesbonul și Eleale și Chiriat-Haimul,(RO)

Numeri 32:38 Și Nebo și Baal-Meonul, (numele lor fiind schimbate) și Șibma; și au dat alte nume cetăților pe care le-au zidit.(RO)

Numeri 32:39 Și copiii lui Machir, fiul lui Manase, a mers la Galaad și l-au luat și au alungat pe amoriții care [erau] în el.(RO)

Numeri 32:40 Și Moise a dat Galaadul lui Machir, fiul lui Manase; și el a locuit în el.(RO)

Numeri 32:41 Și Iair, fiul lui Manase, a ieșit și a luat orașele mici de acolo și le-a numit Havot-Iair.(RO)

Numeri 32:42 Și Nobah a mers și a luat Chenatul și satele lui și l-a numit Nobah, după numele[ ]său.(RO)

Numeri 33:1 Acestea [sunt] călătoriile copiilor lui Israel, care au ieșit din țara Egiptului cu oștirile lor sub mâna lui Moise și Aaron.(RO)

Numeri 33:2 Și Moise a scris plecările lor conform cu călătoriile lor prin porunca DOMNULUI, și acestea [sunt] călătoriile lor conform cu plecările lor.(RO)

Numeri 33:3 Și ei au plecat de la Ramses în luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi; a doua zi după paște, copiii lui Israel au ieșit cu o mână înaltă înaintea ochilor tuturor egiptenilor.(RO)

Numeri 33:4 Pentru că egiptenii au înmormântat pe întâii [lor] născuți, pe care DOMNUL i-a lovit între ei; DOMNUL a făcut de asemenea judecăți asupra dumnezeilor lor.(RO)

Numeri 33:5 Și copiii lui Israel au plecat de la Ramses și au așezat [corturile] în Sucot.(RO)

Numeri 33:6 Și au plecat de la Sucot și au așezat [corturile] în Etam, care [este] la marginea pustiului.(RO)

Numeri 33:7 Și au plecat de la Etam și s-au întors la Piha-Hirot, care [este] înainte de Baal-Țefon; și au așezat [corturile] înainte de Migdol.(RO)

Numeri 33:8 Și au plecat dinaintea Piha-Hirotului și au trecut prin mijlocul mării în pustiu și au mers o călătorie de trei zile în pustiul Etam și au așezat [corturile] în Mara.(RO)

Numeri 33:9 Și au plecat de la Mara și au venit la Elim; și în Elim [erau] douăsprezece fântâni de apă și șaptezeci de palmieri; și acolo au așezat corturile.(RO)

Numeri 33:10 Și au plecat de la Elim și au așezat [corturile] lângă Marea Roșie.(RO)

Numeri 33:11 Și au plecat de la Marea Roșie și au așezat [corturile] în pustiul Sin.(RO)

Numeri 33:12 Și au plecat în călătoria lor, ieșind din pustiul Sin, și au așezat [corturile] în Dofca.(RO)

Numeri 33:13 Și au plecat de la Dofca și au așezat [corturile] în Aluș.(RO)

Numeri 33:14 Și au plecat de la Aluș și au așezat [corturile] la Refidim, unde nu era apă ca poporul să bea.(RO)

Numeri 33:15 Și au plecat de la Refidim și au așezat [corturile] în pustiul Sinai.(RO)

Numeri 33:16 Și au plecat din pustiul Sinai și au așezat [corturile] la Chibrot-Hataava.(RO)

Numeri 33:17 Și au plecat de la Chibrot-Hataava și au așezat [corturile] la Hațerot.(RO)

Numeri 33:18 Și au plecat de la Hațerot și au așezat [corturile] în Ritma.(RO)

Numeri 33:19 Și au plecat de la Ritma și au așezat [corturile] la Rimon-Pereț.(RO)

Numeri 33:20 Și au plecat de la Rimon-Pereț și au așezat [corturile] în Libna.(RO)

Numeri 33:21 Și au plecat de la Libna și au așezat [corturile] la Risa.(RO)

Numeri 33:22 Și au plecat de la Risa și au așezat [corturile] la Chehelata.(RO)

Numeri 33:23 Și au plecat de la Chehelata și au așezat [corturile] în muntele Șafer.(RO)

Numeri 33:24 Și au plecat de la muntele Șafer și au așezat [corturile] în Harada.(RO)

Numeri 33:25 Și au plecat de la Harada și au așezat corturile în Machelot.(RO)

Numeri 33:26 Și au plecat de la Machelot și au așezat [corturile] la Tahat.(RO)

Numeri 33:27 Și au plecat de la Tahat și au așezat [corturile] la Tarah.(RO)

Numeri 33:28 Și au plecat de la Tarah și au așezat [corturile] în Mitca.(RO)

Numeri 33:29 Și au plecat de la Mitca și au așezat [corturile] în Hașmona.(RO)

Numeri 33:30 Și au plecat de la Hașmona și au așezat [corturile] la Moserot.(RO)

Numeri 33:31 Și au plecat de la Moserot și au așezat [corturile] în Bene-Iaacan.(RO)

Numeri 33:32 Și au plecat de la Bene-Iaacan și au așezat [corturile] la Hor-Hag-Hidgad.(RO)

Numeri 33:33 Și au mers de la Hor-Hag-Hidgad și au așezat [corturile] în Iotbata.(RO)

Numeri 33:34 Și au plecat de la Iotbata și au așezat [corturile] la Abrona.(RO)

Numeri 33:35 Și au plecat de la Abrona și au așezat [corturile] la Ețion-Gheber.(RO)

Numeri 33:36 Și au plecat de la Ețion-Gheber și au așezat [corturile] în pustiul Țin, care [este] Cades.(RO)

Numeri 33:37 Și au plecat de la Cades și au așezat [corturile] în muntele Hor, la marginea țării lui Edom.(RO)

Numeri 33:38 Și preotul Aaron a urcat în muntele Hor la porunca DOMNULUI și a murit acolo, în anul patruzeci, după ce copiii lui Israel ieșiseră din țara Egiptului, în [ziua] întâi a lunii a cincea.(RO)

Numeri 33:39 Și Aaron [era] în vârstă de o sută douăzeci și trei de ani când a murit în muntele Hor.(RO)

Numeri 33:40 Și împăratul Arad canaanitul, care a locuit în sudul țării lui Canaan, a auzit de venirea copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 33:41 Și ei au plecat de la muntele Hor și au așezat [corturile] în Țalmona.(RO)

Numeri 33:42 Și au plecat de la Țalmona și au așezat [corturile] în Punon.(RO)

Numeri 33:43 Și au plecat de la Punon și au așezat [corturile] în Obot.(RO)

Numeri 33:44 Și au plecat de la Obot și au așezat [corturile] în Iieabarim, la granița lui Moab.(RO)

Numeri 33:45 Și au plecat de la Iim și au așezat [corturile] în Dibon-Gad.(RO)

Numeri 33:46 Și au plecat de la Dibon-Gad și au așezat [corturile] în Almon-Diblataim.(RO)

Numeri 33:47 Și au plecat de la Almon-Diblataim și au așezat [corturile] în munții Abarim, în fața lui Nebo.(RO)

Numeri 33:48 Și au plecat de la munții Abarim și au așezat [corturile] în câmpiile lui Moab, lângă Iordan, [aproape] de Ierihon.(RO)

Numeri 33:49 Și au așezat [corturile] lângă Iordan, de la Bet-Ieșimot până la Abel-Sitim în câmpiile lui Moab.(RO)

Numeri 33:50 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise în câmpiile lui Moab, lângă Iordan, [aproape] de Ierihon, zicând:(RO)

Numeri 33:51 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când veți fi trecut peste Iordan în țara lui Canaan,(RO)

Numeri 33:52 Să alungați pe toți locuitorii țării de dinaintea voastră și să distrugeți toate picturile lor și să distrugeți toate chipurile lor turnate și dărâmați în întregime toate înălțimile lor;(RO)

Numeri 33:53 Și să alungați pe [locuitorii] țării și să locuiți în ea, pentru că v-am dat țara pentru a[ ]o stăpâni.(RO)

Numeri 33:54 Și să împărțiți țara prin sorți ca o moștenire între familiile voastre; [și] celor mai mulți să dați mai multă moștenire și celor mai puțini să dați mai puțină moștenire; [moștenirea] fiecărui bărbat să fie în locul unde cade sorțul lui; să moșteniți conform cu triburile părinților voștri.(RO)

Numeri 33:55 Dar dacă nu veți alunga pe locuitorii țării de dinaintea voastră, aceia pe care îi veți lăsa dintre ei vă vor fi țepușe în ochi și ghimpi în coaste și vă vor oprima în țara în care veți locui.(RO)

Numeri 33:56 Mai mult, se va întâmpla, [că] vă voi face precum m-am gândit să le fac lor.(RO)

Numeri 34:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 34:2 Poruncește copiilor lui Israel și spune-le: Când intrați în țara lui Canaan; (aceasta [este] țara care vă va cădea drept moștenire, țara lui Canaan cu granițele ei;)(RO)

Numeri 34:3 Atunci partea voastră de sud va fi de la pustiul Țin de-a lungul ținutului lui Edom și granița de sud va fi marginea cea mai depărtată a Mării Sărate spre est;(RO)

Numeri 34:4 Și granița voastră se va întoarce de la sud la înălțimea Acrabim și va trece la Țin; și ieșirea lui va fi de la sud la Cades-Barnea și va merge la Hațar-Adar și va trece până la Ațmon;(RO)

Numeri 34:5 Și granița să facă o rotire de la Ațmon până la râul Egiptului și ieșirile ei vor fi la mare.(RO)

Numeri 34:6 Iar [cât despre] granița de vest, veți avea marea cea mare drept graniță; aceasta va fi granița voastră de vest.(RO)

Numeri 34:7 Și aceasta va fi granița voastră de nord: de la marea cea mare vă veți însemna muntele Hor;(RO)

Numeri 34:8 De la muntele Hor veți însemna [granița voastră] până la intrarea la Hamat; și ieșirile graniței vor fi la Țedad;(RO)

Numeri 34:9 Și granița va merge la Zifron și ieșirile ei vor fi la Hațar-Enan, aceasta va fi granița voastră de nord.(RO)

Numeri 34:10 Și veți însemna granița voastră de est de la Hațar-Enan până la Șefam;(RO)

Numeri 34:11 Și ținutul va merge în jos de la Șefam la Ribla, pe partea de est a Ainului; și granița va coborî și va ajunge până la țărmul mării Chineret spre est;(RO)

Numeri 34:12 Și granița va coborî la Iordan și ieșirile ei vor fi la Marea Sărată, aceasta va fi țara voastră cu granițele ei de jur împrejurul ei.(RO)

Numeri 34:13 Și Moise le-a poruncit copiilor lui Israel, spunând: Aceasta [este] țara pe care o veți moșteni prin sorț, despre care DOMNUL a poruncit să fie dată celor nouă seminții și la o jumătate de trib;(RO)

Numeri 34:14 Pentru că tribul copiilor lui Ruben conform cu casa părinților lor și tribul copiilor lui Gad conform cu casa părinților lor, au primit [moștenirea lor]; și jumătate din tribul lui Manase au primit moștenirea lor;(RO)

Numeri 34:15 Cele două triburi și jumătatea de trib au primit moștenirea lor de această parte a Iordanului, [lângă] Ierihon spre est, spre răsăritul soarelui.(RO)

Numeri 34:16 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 34:17 Acestea [sunt] numele bărbaților care vă vor împărți țara: preotul Eleazar și Iosua, fiul lui Nun.(RO)

Numeri 34:18 Și să luați câte un prinț din fiecare trib, să împartă țara prin moștenire.(RO)

Numeri 34:19 Și numele bărbaților [sunt] acestea: din tribul lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune.(RO)

Numeri 34:20 Și din tribul copiilor lui Simeon: Șemuel, fiul lui Amihud.(RO)

Numeri 34:21 Din tribul lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon.(RO)

Numeri 34:22 Și prințul tribului copiilor lui Dan: Buchi, fiul lui Iogli.(RO)

Numeri 34:23 Prințul copiilor lui Iosif, pentru tribul copiilor lui Manase: Haniel, fiul lui Efod.(RO)

Numeri 34:24 Și prințul tribului copiilor lui Efraim: Chemuel, fiul lui Șiftan.(RO)

Numeri 34:25 Și prințul tribului copiilor lui Zabulon: Elițafan, fiul lui Parnac.(RO)

Numeri 34:26 Și prințul tribului copiilor lui Isahar: Paltiel, fiul lui Azan.(RO)

Numeri 34:27 Și prințul tribului copiilor lui Așer: Ahihud, fiul lui Șelomi.(RO)

Numeri 34:28 Și prințul tribului copiilor lui Neftali: Pedahel, fiul lui Amihud.(RO)

Numeri 34:29 Aceștia [sunt cei] cărora DOMNUL le-a poruncit să împartă moștenirea copiilor lui Israel în țara lui Canaan.(RO)

Numeri 35:1 Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise în câmpiile lui Moab, lângă Iordan, [aproape] de Ierihon, spunând:(RO)

Numeri 35:2 Poruncește copiilor lui Israel, ca ei să dea leviților din moștenirea stăpânirii lor, cetăți pentru a locui în [ele]; și să dați [de asemenea] leviților împrejurimile cetăților lor, de jur împrejurul lor.(RO)

Numeri 35:3 Și vor avea cetățile pentru a locui în [ele]; și împrejurimile vor fi pentru vitele lor și pentru bunurile lor și pentru toate animalele lor.(RO)

Numeri 35:4 Și împrejurimile cetăților, pe care să le dați leviților, [se vor întinde] de la zidul cetății în afară, o mie de coți de jur împrejur.(RO)

Numeri 35:5 Și să măsurați din afara cetății pe latura de est, două mii de coți, și pe latura de sud, două mii de coți, și pe latura de vest, două mii de coți, și pe latura de nord, două mii de coți; și cetatea [să fie] în mijloc; acestea să le fie împrejurimile cetăților.(RO)

Numeri 35:6 Și printre cetățile pe care să le dați leviților [să] [fie] șase cetăți de scăpare, pe care să le rânduiți pentru ucigașul de oameni, ca să poată fugi acolo; și lor să le adăugați patruzeci și două de cetăți.(RO)

Numeri 35:7 [Astfel,] toate cetățile pe care să le dați leviților [să fie] patruzeci și opt de cetăți; pe ele să le[ dați] împreună cu împrejurimile lor.(RO)

Numeri 35:8 Și cetățile pe care să le dați [să fie] din stăpânirea copiilor lui Israel; de la [cei ce au ]multe să dați multe; dar de la [cei ce au] puține să dați puține; fiecare să dea dintre cetățile sale leviților, conform moștenirii sale pe care o moștenește.(RO)

Numeri 35:9 ¶ Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:(RO)

Numeri 35:10 Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când veți fi trecut peste Iordan în țara lui Canaan;(RO)

Numeri 35:11 Atunci să vă rânduiți cetăți care să fie cetăți de scăpare pentru voi; ca ucigașul să poată fugi acolo, cel ce ucide vreo persoană, fără intenție.(RO)

Numeri 35:12 Și acestea să vă fie cetăți pentru scăpare din [fața] răzbunătorului; ca ucigașul să nu moară, până ce nu stă înaintea adunării, în judecată.(RO)

Numeri 35:13 Și din aceste cetăți, pe care le veți da, să fie șase cetăți de scăpare.(RO)

Numeri 35:14 Să dați trei cetăți de această parte a Iordanului și trei cetăți să dați în țara lui Canaan, [care] să fie cetăți de scăpare.(RO)

Numeri 35:15 Aceste șase cetăți să fie de scăpare, [deopotrivă] pentru copiii lui Israel și pentru străinul și pentru cel ce locuiește temporar printre voi; ca fiecare [om], care ucide fără intenție vreo persoană, să poată fugi acolo.(RO)

Numeri 35:16 Și dacă el îl lovește cu o unealtă de fier, încât acela moare, el [este] un ucigaș; ucigașul negreșit să fie dat morții.(RO)

Numeri 35:17 Și dacă îl lovește aruncând o piatră, de care poate muri și moare, el [este] ucigaș; ucigașul negreșit să fie dat morții.(RO)

Numeri 35:18 Sau [dacă] îl lovește cu o armă de mână din lemn, de care poate muri și moare, el [este] ucigaș; ucigașul negreșit să fie dat morții.(RO)

Numeri 35:19 Însuși răzbunătorul sângelui să ucidă pe ucigaș; când îl întâlnește, să îl ucidă.(RO)

Numeri 35:20 Iar dacă din ură îl împinge, sau aruncă [ceva] în el, stând la pândă, ca el să moară;(RO)

Numeri 35:21 Sau în dușmănie îl lovește cu mâna sa, încât acela moare; cel ce [l-]a lovit să fie negreșit dat morții, [pentru că] [este] un ucigaș; răzbunătorul sângelui să ucidă pe ucigaș, când îl întâlnește.(RO)

Numeri 35:22 Dar dacă îl împinge pe neașteptate fără dușmănie, sau a aruncat ceva lucru asupra lui, fără a sta la pândă,(RO)

Numeri 35:23 Sau cu vreo piatră de care un om poate muri, [dar] nevăzându[-l] și aruncând[-o] asupra lui, încât acela moare și nu [era] dușmanul lui, nici nu a căutat vătămarea lui,(RO)

Numeri 35:24 Atunci adunarea să judece între ucigaș și răzbunătorul sângelui conform acestor judecăți;(RO)

Numeri 35:25 Și adunarea să elibereze pe ucigaș din mâna răzbunătorului sângelui și adunarea să îl întoarcă la cetatea lui de scăpare, unde fugise; și el să locuiască în ea până la moartea marelui preot, care a fost uns cu untdelemnul sfânt.(RO)

Numeri 35:26 Dar dacă ucigașul va ieși vreodată în afara granițelor cetății sale de scăpare, unde fugise;(RO)

Numeri 35:27 Și răzbunătorul sângelui îl găsește în afara granițelor cetății sale de scăpare și răzbunătorul sângelui ucide pe ucigaș, el nu va fi vinovat de sânge;(RO)

Numeri 35:28 Deoarece trebuia să rămână în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui preot; dar după moartea marelui preot, ucigașul se va întoarce în pământul stăpânirii sale.(RO)

Numeri 35:29 Astfel aceste [lucruri] vă vor fi drept statut de judecată prin generațiile voastre, în toate locuințele voastre.(RO)

Numeri 35:30 Oricine ucide vreo persoană, ucigașul să fie dat morții după gura martorilor; dar un singur martor nu va mărturisi împotriva vreunei persoane [pentru a face] [ca acela] să moară.(RO)

Numeri 35:31 Mai mult, să nu luați preț de răscumpărare pentru viața ucigașului, cel vinovat de moarte; ci el negreșit să fie dat morții.(RO)

Numeri 35:32 Și să nu luați preț de răscumpărare pentru cel fugit la cetatea lui de scăpare, ca el să poată veni din nou să locuiască în țară, până la moartea preotului.(RO)

Numeri 35:33 Astfel să nu murdăriți țara în care [sunteți], pentru că sângele pângărește țara; și țara nu poate fi curățată de sângele care este vărsat în ea, decât prin sângele celui ce l-a vărsat.(RO)

Numeri 35:34 Nu pângăriți de aceea țara pe care o veți locui, în care eu locuiesc, pentru că eu DOMNUL locuiesc în mijlocul copiilor lui Israel.(RO)

Numeri 36:1 Și mai marii[ ]părinților familiilor copiilor lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat și au vorbit înaintea lui Moise și înaintea prinților, mai marii părinți ai copiilor lui Israel;(RO)

Numeri 36:2 Și ei au spus: DOMNUL i-a poruncit domnului meu să dea țara ca moștenire prin sorț copiilor lui Israel; și domnului meu i-a fost poruncit de DOMNUL să dea moștenirea lui Țelofhad, fratele nostru, fiicelor sale.(RO)

Numeri 36:3 Și dacă ele se vor mărita cu oricare dintre fiii [altor] triburi ale copiilor lui Israel, atunci moștenirea lor va fi luată din moștenirea părinților noștri și va fi adăugată la moștenirea tribului în care ele sunt primite; astfel că va fi luată din sorțul moștenirii noastre.(RO)

Numeri 36:4 Și când va fi jubileul copiilor lui Israel, atunci moștenirea lor va fi adăugată la moștenirea tribului în care sunt ele primite; astfel moștenirea lor va fi luată din moștenirea tribului părinților noștri.(RO)

Numeri 36:5 ¶ Și Moise le-a poruncit copiilor lui Israel conform cuvântului DOMNULUI, spunând: Tribul fiilor lui Iosif a vorbit bine.(RO)

Numeri 36:6 Acesta [este] lucrul pe care DOMNUL îl poruncește referitor la fiicele lui Țelofhad, spunând: Să se căsătorească cu cine gândesc că este cel mai bine; doar că se vor căsători numai în familiile tribului părinților lor.(RO)

Numeri 36:7 Astfel moștenirea copiilor lui Israel nu se va muta de la un trib la [alt] trib; căci fiecare dintre copiii lui Israel se va ține [lipit] de moștenirea tribului părinților săi.(RO)

Numeri 36:8 Și fiecare fată, care are moștenire în oricare trib al copiilor lui Israel, să fie soție unuia din familia tribului tatălui ei, astfel încât copiii lui Israel să se bucure fiecare de moștenirea părinților săi.(RO)

Numeri 36:9 Nici să nu se mute moștenirea de la [un ]trib la alt trib; ci fiecare din triburile copiilor lui Israel să se țină lipit de propria lui moștenire.(RO)

Numeri 36:10 Chiar precum DOMNUL i-a poruncit lui Moise, astfel au făcut fiicele lui Țelofhad;(RO)

Numeri 36:11 Căci Mahla, Tirța și Hogla și Milca și Noa, fiicele lui Țelofhad, s-au măritat cu fiii fraților părinților lor;(RO)

Numeri 36:12 [Și] au fost măritate în familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif; și moștenirea lor a rămas în tribul familiei părinților lor.(RO)

Numeri 36:13 Acestea [sunt] poruncile și judecățile, pe care DOMNUL le-a poruncit prin mâna lui Moise, copiilor lui Israel în câmpiile lui Moab, lângă Iordan, [aproape] de Ierihon.(RO)

Deuteronom 1:1 ¶ Acestea [sunt] cuvintele pe care le-a rostit Moise, întregului Israel, de partea aceasta a Iordanului în pustiu, în câmpia din dreptul [Mării] Roşii, între Paran şi Tofel şi Laban şi Haţerot şi Di-Zahab.(RO)

Deuteronom 1:2 (Sunt unsprezece zile [de călătorie ]de la Horeb pe calea Muntelui Seir până la Cades-Barnea).(RO)

Deuteronom 1:3 Şi s-a întâmplat în al patruzecilea an, în a unsprezecea lună, în prima [zi ]a lunii, că Moise a vorbit copiilor lui Israel, conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a dat ca poruncă pentru ei;(RO)

Deuteronom 1:4 După ce ucisese pe Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia în Hesbon; şi pe Og, împăratul Basanului, care locuia la Aştarot, în Edrei,(RO)

Deuteronom 1:5 De partea aceasta a Iordanului, în ţara Moabului, Moise a început să vestească această lege, spunând:(RO)

Deuteronom 1:6 DOMNUL Dumnezeul nostru ne-a vorbit la Horeb, spunând: Aţi locuit destul de mult pe muntele acesta;(RO)

Deuteronom 1:7 Întoarceţi-vă şi călătoriţi şi mergeţi la muntele amoriţilor şi la toate [locurile] apropiate de el, în câmpie, la dealuri şi la vale şi în sud şi pe ţărmul mării, în ţara canaaniţilor şi la Liban până la râul cel mare, râul Eufrat.(RO)

Deuteronom 1:8 Iată, v-am pus ţara înainte, intraţi şi stăpâniţi ţara pe care DOMNUL a jurat-[o] părinţilor voştri, Avraam, Isaac şi Iacob, că le-o va da lor şi seminţei lor, după ei.(RO)

Deuteronom 1:9 ¶ Şi v-am vorbit în timpul acela, spunând: Nu vă pot purta singur,(RO)

Deuteronom 1:10 DOMNUL Dumnezeul vostru v-a înmulţit şi, iată, astăzi [sunteţi ]o mulţime ca stelele cerului.(RO)

Deuteronom 1:11 (DOMNUL Dumnezeul părinţilor voştri să vă facă de o mie de ori mai mulţi decât [sunteţi] şi să vă binecuvânteze, precum v-a promis!)(RO)

Deuteronom 1:12 Cum să pot purta eu singur necazul vostru şi povara voastră şi cearta voastră?(RO)

Deuteronom 1:13 Luaţi-vă bărbaţi înţelepţi şi înţelegători şi cunoscuţi printre triburile voastre şi îi voi face conducători peste voi.(RO)

Deuteronom 1:14 Şi mi-aţi răspuns şi aţi zis: Lucrul pe care l-ai spus să îl facem [este] bun.(RO)

Deuteronom 1:15 Astfel că am luat pe mai marii triburilor voastre, bărbaţi înţelepţi şi cunoscuţi, şi i-am făcut capi peste voi, căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute şi căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zeci şi administratori printre triburile voastre,(RO)

Deuteronom 1:16 Şi am poruncit judecătorilor voştri în timpul acela, spunând: Ascultaţi [cauzele ]dintre fraţii voştri şi judecaţi cu dreptate între [fiecare ]om şi fratele său şi străinul [care este] cu el.(RO)

Deuteronom 1:17 Să nu fiţi părtinitori în judecată, [ci ]să ascultaţi atât pe cel mic cât şi pe cel mare; să nu vă temeţi de faţa omului, pentru că judecata [este] a lui Dumnezeu şi cauza care este prea grea pentru voi să o[ ]aduceţi la mine şi o voi asculta.(RO)

Deuteronom 1:18 Şi v-am poruncit în timpul acela toate lucrurile pe care trebuie să le împliniţi.(RO)

Deuteronom 1:19 ¶ Şi când am plecat de la Horeb, am mers prin tot pustiul acela mare şi înfricoşător, pe care l-aţi văzut pe calea spre muntele amoriţilor, precum ne-a poruncit DOMNUL Dumnezeul nostru; şi am venit la Cades-Barnea.(RO)

Deuteronom 1:20 Şi v-am spus: Aţi ajuns la muntele amoriţilor, pe care ni-l dă DOMNUL Dumnezeul nostru.(RO)

Deuteronom 1:21 Iată, DOMNUL Dumnezeul tău a pus ţara înaintea ta, urcă-te [şi] stăpâneşte-[o], precum ţi-a spus DOMNUL Dumnezeul părinţilor tăi; nu te teme nici nu te descuraja.(RO)

Deuteronom 1:22 Şi v-aţi apropiat toţi de mine şi aţi spus: Să trimitem oameni înaintea noastră, să cerceteze ţara pentru noi şi să ne aducă ştire din nou despre calea pe care să ne urcăm şi despre cetăţile la care vom ajunge.(RO)

Deuteronom 1:23 Şi spusa aceasta mi-a plăcut mult; şi am luat doisprezece bărbaţi dintre voi, un [bărbat] din fiecare trib,(RO)

Deuteronom 1:24 Şi s-au întors şi s-au urcat la munte şi au venit până la Valea Eşcol şi au cercetat-o.(RO)

Deuteronom 1:25 Şi au luat în mâinile lor din rodul ţării şi ni [l]-au adus jos; şi ne-au adus ştire din nou şi au spus: [Este o ]ţară bună pe care ne-a dat-o DOMNUL Dumnezeul nostru.(RO)

Deuteronom 1:26 Totuşi nu aţi voit să vă urcaţi, ci v-aţi răzvrătit împotriva poruncii DOMNULUI Dumnezeul vostru.(RO)

Deuteronom 1:27 Şi aţi cârtit în corturile voastre şi aţi spus: Pentru că DOMNUL ne urăşte, ne-a scos din ţara Egiptului, ca să ne dea în mâna amoriţilor, să ne nimicească.(RO)

Deuteronom 1:28 Unde să ne urcăm? Fraţii noştri ne-au descurajat inima, spunând: Poporul [este] mai mare şi mai înalt decât noi; cetăţile [sunt] mari şi cu ziduri până la cer; şi mai mult, am văzut acolo pe copiii anachimilor.(RO)

Deuteronom 1:29 Atunci v-am spus: Nu vă îngroziţi, nici nu vă temeţi de ei.(RO)

Deuteronom 1:30 DOMNUL Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră, el se va lupta pentru voi, conform cu tot ce a făcut pentru voi în Egipt, înaintea ochilor voştri;(RO)

Deuteronom 1:31 Şi în pustiu, unde ai văzut cum DOMNUL Dumnezeul tău te-a purtat, precum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care aţi umblat, până aţi ajuns în acest loc.(RO)

Deuteronom 1:32 Totuşi în acest lucru nu aţi crezut pe DOMNUL Dumnezeul vostru,(RO)

Deuteronom 1:33 Care a mers pe cale înaintea voastră, să cerceteze pentru voi un loc unde să vă înălţaţi corturile, noaptea în foc, să vă arate calea pe care să mergeţi şi ziua într-un nor.(RO)

Deuteronom 1:34 Şi DOMNUL a auzit vocea cuvintelor voastre şi s-a înfuriat şi a jurat, spunând:(RO)

Deuteronom 1:35 Negreşit niciunul dintre aceşti oameni din această generaţie rea nu va vedea ţara aceea bună, pe care am jurat să o dau părinţilor voştri,(RO)

Deuteronom 1:36 În afară de Caleb, fiul lui Iefune, el o va vedea; şi îi voi da pământul pe care a călcat, lui şi fiilor lui, deoarece a urmat pe deplin pe DOMNUL.(RO)

Deuteronom 1:37 Şi DOMNUL s-a mâniat şi pe mine, din cauza voastră, spunând: De asemenea nici tu nu vei intra acolo.(RO)

Deuteronom 1:38 [Ci ]Iosua, fiul lui Nun, care stă în picioare înaintea ta, el va intra acolo; încurajează-l, pentru că el va face pe Israel să o moştenească.(RO)

Deuteronom 1:39 Mai mult, micuţii voştri, despre care aţi spus că vor fi o pradă şi copiii voştri, care în acea zi nu au cunoscut între bine şi rău, ei vor intra acolo şi lor le-o voi da şi o vor stăpâni.(RO)

Deuteronom 1:40 Dar [cât despre ]voi[, ]întoarceţi-vă şi călătoriţi în pustiu pe calea Mării Roşii.(RO)

Deuteronom 1:41 Şi aţi răspuns şi mi-aţi zis: Am păcătuit împotriva DOMNULUI; ne vom urca şi vom lupta, conform cu tot ceea ce ne-a poruncit DOMNUL Dumnezeul nostru. Şi când v-aţi încins fiecare cu armele sale de război, aţi fost gata să vă urcaţi pe deal.(RO)

Deuteronom 1:42 Şi DOMNUL mi-a zis: Spune-le: Să nu vă urcaţi nici să nu luptaţi, ca să nu fiţi loviţi înaintea duşmanilor voştri, fiindcă eu nu [sunt] printre voi.(RO)

Deuteronom 1:43 Astfel v-am vorbit, dar aţi refuzat să ascultaţi şi v-aţi răzvrătit împotriva poruncii DOMNULUI şi v-aţi urcat înfumurați pe deal.(RO)

Deuteronom 1:44 Şi amoriţii, care au locuit pe acel munte, au ieşit împotriva voastră şi v-au urmărit, precum fac albinele, şi v-au nimicit în Seir, până la Horma.(RO)

Deuteronom 1:45 Şi v-aţi întors şi aţi plâns înaintea DOMNULUI, dar DOMNUL nu a dat ascultare vocii voastre, nici nu şi-a plecat urechea spre voi.(RO)

Deuteronom 1:46 Astfel că aţi locuit în Cades multe zile, conform cu zilele cât aţi stat [acolo].(RO)

Deuteronom 2:1 Apoi ne-am întors şi am călătorit în pustiu, pe calea Mării Roşii, precum mi-a vorbit DOMNUL şi am înconjurat muntele Seir multe zile.(RO)

Deuteronom 2:2 Şi DOMNUL mi-a vorbit, spunând:(RO)

Deuteronom 2:3 Destul aţi înconjurat acest munte; întoarceţi-vă spre nord.(RO)

Deuteronom 2:4 Şi porunceşte poporului, spunând: Să treceţi prin ţinutul fraţilor voştri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir; şi ei se vor teme de voi, de aceea aveţi grijă de voi;(RO)

Deuteronom 2:5 Nu vă amesticați cu ei; deoarece nu vă voi da din ţara lor, nu, nici cât lăţimea piciorului, deoarece muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau.(RO)

Deuteronom 2:6 Să cumpăraţi de la ei hrană cu bani, ca să mâncaţi; şi de asemenea să cumpăraţi de la ei apă cu bani, ca să beţi.(RO)

Deuteronom 2:7 Fiindcă DOMNUL Dumnezeul tău te-a binecuvântat în toate lucrările mâinii tale, el cunoaşte mersul tău prin acest mare pustiu; în aceşti patruzeci de ani DOMNUL Dumnezeul tău [a fost] cu tine, nu ţi-a lipsit nimic.(RO)

Deuteronom 2:8 ¶ Şi când am trecut pe alături de fraţii noştri, copiii lui Esau, care locuiau în Seir, prin calea câmpiei, de la Elat şi de la Eţion-Gheber, ne-am întors şi am trecut pe calea pustiului Moabului.(RO)

Deuteronom 2:9 Şi DOMNUL mi-a spus: Nu chinuiţi pe moabiţi; nici nu vă luptaţi cu ei în bătălie, pentru că nu îţi voi da din ţara lor [ca ]stăpânire, căci am dat Arul copiilor lui Lot [ca] stăpânire.(RO)

Deuteronom 2:10 Emimii locuiau acolo în trecut, un popor mare şi numeros şi înalt, ca anachimii;(RO)

Deuteronom 2:11 Care au fost socotiţi şi [ei] uriaşi, ca anachimii, dar moabiţii îi numesc emimi.(RO)

Deuteronom 2:12 Horiţii de asemenea locuiau înainte în Seir; dar copiii lui Esau i-au alungat, când i-au nimicit dinaintea lor şi au locuit în locul lor, precum a făcut Israel în ţara stăpânirii lui, pe care DOMNUL le-a dat-o.(RO)

Deuteronom 2:13 Acum ridicaţi-vă şi treceţi pârâul Zered. Şi am trecut pârâul Zered.(RO)

Deuteronom 2:14 Şi timpul în care am venit de la Cades-Barnea până am trecut pârâul Zered, [a fost] de treizeci şi opt de ani, până a pierit toată generaţia bărbaţilor de război din mijlocul oştirii, precum DOMNUL le jurase.(RO)

Deuteronom 2:15 Fiindcă într-adevăr mâna DOMNULUI a fost împotriva lor, ca să îi nimicească din mijlocul oştirii, până când au fost mistuiţi.(RO)

Deuteronom 2:16 Astfel s-a întâmplat, când toţi bărbaţii de război au fost mistuiţi şi au murit din popor,(RO)

Deuteronom 2:17 Că DOMNUL mi-a vorbit, spunând:(RO)

Deuteronom 2:18 Să treci astăzi prin Ar, ţinutul Moabului,(RO)

Deuteronom 2:19 Şi [când ]te apropii de copiii lui Amon, să nu îi chinui nici să nu te amesteci cu ei, pentru că nu îţi voi da din ţara copiilor lui Amon în stăpânire; deoarece am dat-o copiilor lui Lot [ca] stăpânire.(RO)

Deuteronom 2:20 (Aceasta de asemenea era socotită o ţară de uriaşi; uriaşii locuiau în ea în vechime; şi amoniţii îi numesc zamzumimi;(RO)

Deuteronom 2:21 Un popor mare şi numeros şi înalt, ca anachimii; dar DOMNUL i-a nimicit dinaintea lor şi ei i-au alungat şi au locuit în locul lor,(RO)

Deuteronom 2:22 Precum a făcut copiilor lui Esau, care locuiau în Seir, când i-a nimicit pe horiţi dinaintea lor; şi i-au alungat şi au locuit în locul lor până în ziua aceasta;(RO)

Deuteronom 2:23 Şi pe aviţii care locuiau în Haţerim, până la Gaza, i-au nimicit caftoriţii, care au ieşit din Caftor, şi au locuit în locul lor.)(RO)

Deuteronom 2:24 ¶ Ridicaţi-vă, călătoriţi şi treceţi râul Arnon, iată, am dat în mâna ta pe Sihon amoritul, împăratul Hesbonului şi ţara lui; începe să [o] iei în stăpânire şi luptă-te cu el în bătălie.(RO)

Deuteronom 2:25 Astăzi voi începe să pun groaza de tine şi teama de tine peste [toate] naţiunile de sub tot cerul, care vor auzi mărturie despre tine şi se vor cutremura şi se vor chinui din cauza ta.(RO)

Deuteronom 2:26 Şi am trimis mesageri din pustiul Chedemot la Sihon, împăratul Hesbonului, cu cuvinte de pace, spunând:(RO)

Deuteronom 2:27 Lasă-mă să trec prin ţara ta, voi merge numai pe drumul mare; nu mă voi abate nici la dreapta nici la stânga.(RO)

Deuteronom 2:28 Să îmi vinzi hrană pe bani, ca să mănânc; şi să îmi dai apă pe bani, ca să beau; voi trece numai cu picioarele mele;(RO)

Deuteronom 2:29 (Precum mi-au făcut copiii lui Esau care locuiesc în Seir şi moabiţii care locuiesc în Ar), până voi trece Iordanul în ţara pe care ne-o dă DOMNUL Dumnezeul nostru.(RO)

Deuteronom 2:30 Dar Sihon, împăratul Hesbonului, nu a voit să ne lase să trecem pe la el; fiindcă DOMNUL Dumnezeul tău i-a împietrit duhul şi i-a înăsprit inima, ca să îl dea în mâna ta, ca în ziua aceasta.(RO)

Deuteronom 2:31 Şi DOMNUL mi-a spus: Iată, am început să dau pe Sihon şi ţara lui înaintea ta; începe să iei în stăpânire, ca să moşteneşti ţara lui.(RO)

Deuteronom 2:32 Atunci Sihon a ieşit împotriva noastră, el şi tot poporul său, să lupte la Iahaţ.(RO)

Deuteronom 2:33 Şi DOMNUL Dumnezeul nostru l-a predat înaintea noastră; şi l-am lovit, pe el şi pe copiii săi şi pe tot poporul său.(RO)

Deuteronom 2:34 Şi în timpul acela am luat toate cetăţile lui, am nimicit în întregime pe bărbaţi şi pe femei şi pe micuţi, din fiecare cetate; nu am lăsat pe nimeni să rămână;(RO)

Deuteronom 2:35 Numai vitele le-am luat ca pradă pentru noi şi prada cetăţilor pe care le-am cucerit.(RO)

Deuteronom 2:36 De la Aroer, care [este] pe malul râului Arnon, şi [de la ]cetatea care [este] lângă râu, până la Galaad, nu a fost nicio cetate prea tare pentru noi; DOMNUL Dumnezeul nostru ni le-a dat pe toate.(RO)

Deuteronom 2:37 Numai de ţara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, [nici ]de vreun loc al râului Iaboc, nici de cetăţile din munţi, nici de tot ce ne-a spus DOMNUL Dumnezeul nostru.(RO)

Deuteronom 3:1 Atunci ne-am întors şi ne-am urcat pe calea spre Basan; şi Og, împăratul Basanului, a ieşit împotriva noastră, el şi tot poporul său, la bătălie la Edrei.(RO)

Deuteronom 3:2 Şi DOMNUL mi-a spus: Nu te teme de el, pentru că îl voi da în mâna ta, pe el şi pe tot poporul lui şi ţara lui; şi să îi faci precum i-ai făcut lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.(RO)

Deuteronom 3:3 Astfel că DOMNUL Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre şi pe Og, împăratul Basanului, şi pe tot poporul lui, şi l-am lovit, până nu i-a rămas niciunul.(RO)

Deuteronom 3:4 Şi în acel timp i-am luat toate cetăţile, nu a fost cetate pe care nu am luat-o de la ei, şaizeci de cetăţi, toată regiunea Argobului, împărăţia lui Og, în Basan.(RO)

Deuteronom 3:5 Toate aceste cetăţi [erau] întărite cu ziduri înalte, porţi şi zăvoare, în afară de cetăţile neîmprejmuite, foarte multe.(RO)

Deuteronom 3:6 Şi le-am nimicit în întregime, precum am făcut lui Sihon, împăratul Hesbonului, nimicind în întregime pe bărbaţi, pe femei şi pe copii, din fiecare cetate.(RO)

Deuteronom 3:7 Dar toate vitele şi prada cetăţilor, le-am luat ca pradă pentru noi.(RO)

Deuteronom 3:8 Şi în acel timp am luat ţara, care [era] dincoace de Iordan, din mâna celor doi împăraţi ai amoriţilor, de la râul Arnon până la muntele Hermon;(RO)

Deuteronom 3:9 (Hermonul, Sidonienii îl numesc Sirion, iar amoriţii îl numesc Senir);(RO)

Deuteronom 3:10 Toate cetăţile din câmpie şi tot Galaadul şi tot Basanul, până la Salca şi Edrei, cetăţi ale împărăţiei lui Og în Basan.(RO)

Deuteronom 3:11 Fiindcă numai Og, împăratul Basanului, a rămas din rămăşiţa uriaşilor; iată, patul său era un pat de fier; nu [este] el în Raba copiilor lui Amon? Nouă coţi [era ]lungimea lui şi patru coţi lăţimea lui, după cotul unui om.(RO)

Deuteronom 3:12 ¶ Şi această ţară, [pe care ]am stăpânit-o în acel timp, de la Aroer, care [este] lângă râul Arnon, şi jumătatea muntelui Galaad şi cetăţile lui, le-am dat rubeniţilor şi gadiţilor.(RO)

Deuteronom 3:13 Şi restul Galaadului şi tot Basanul, [fiind ]împărăţia lui Og, le-am dat jumătăţii tribului lui Manase; toată regiunea Argobului, cu tot Basanul, care era numită ţara uriaşilor.(RO)

Deuteronom 3:14 Iair, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argobului până la graniţele lui Gheşuri şi lui Maacati; şi i-a numit după numele său: Basan Havot-Iair, până în ziua aceasta.(RO)

Deuteronom 3:15 Şi am dat Galaadul lui Machir.(RO)

Deuteronom 3:16 Şi rubeniţilor şi gadiţilor le-am dat de la Galaad până la râul Arnon, jumătatea văii şi graniţa până la râul Iaboc, [care este] graniţa copiilor lui Amon;(RO)

Deuteronom 3:17 Câmpia de asemenea şi Iordanul şi ţinutul [lui,] de la Chineret până la marea câmpiei, [adică ]marea sărată, sub Asdot-Pisga spre est.(RO)

Deuteronom 3:18 Şi v-am poruncit în timpul acela, spunând: DOMNUL Dumnezeul vostru v-a dat ţara aceasta ca să o stăpâniţi; să treceţi înarmaţi înaintea fraţilor voştri, copiii lui Israel, toţi [care sunt ]potriviţi pentru război.(RO)

Deuteronom 3:19 Dar soţiile voastre şi micuţii voştri şi vitele voastre, (fiindcă ştiu că aveţi multe vite), să rămână în cetăţile voastre pe care vi le-am dat;(RO)

Deuteronom 3:20 Până când DOMNUL va fi dat odihnă fraţilor voştri, ca şi vouă, şi [până când ]vor stăpâni şi ei ţara pe care le-a dat-o DOMNUL Dumnezeul vostru dincolo de Iordan; şi [apoi] să vă întoarceţi fiecare la stăpânirea lui pe care v-am dat-o.(RO)

Deuteronom 3:21 ¶ Şi am poruncit lui Iosua în timpul acela, spunând: Ochii tăi au văzut tot ce DOMNUL Dumnezeul vostru a făcut acestor doi împăraţi, astfel va face DOMNUL tuturor împărăţiilor prin care treci.(RO)

Deuteronom 3:22 Să nu vă temeţi de ei, pentru că DOMNUL Dumnezeul vostru va lupta pentru voi.(RO)

Deuteronom 3:23 Şi am implorat pe DOMNUL în acel timp, spunând:(RO)

Deuteronom 3:24 Doamne Dumnezeule, tu ai început să arăţi servitorului tău măreţia ta şi mâna ta cea tare, pentru că ce Dumnezeu [este] în cer sau pe pământ care să poată face conform cu lucrările tale şi conform puterii tale?(RO)

Deuteronom 3:25 Lasă-mă, te rog, să trec şi să văd ţara cea bună care [este] dincolo de Iordan, acel munte frumos şi Libanul.(RO)

Deuteronom 3:26 Dar DOMNUL era furios pe mine din cauza voastră şi nu m-a ascultat; şi DOMNUL mi-a spus: Îţi ajunge atât; nu mai vorbi cu mine despre acest lucru.(RO)

Deuteronom 3:27 Urcă-te pe vârful Pisga şi ridică-ţi ochii spre vest şi spre nord şi spre sud şi spre est şi priveşte-[o] cu ochii tăi, fiindcă nu vei trece acest Iordan.(RO)

Deuteronom 3:28 Ci porunceşte lui Iosua şi încurajează-l şi întăreşte-l; fiindcă el va trece înaintea acestui popor şi îi va face să moştenească ţara pe care o vei vedea.(RO)

Deuteronom 3:29 Astfel noi am locuit în valea din dreptul Bet-Peorului.(RO)

Deuteronom 4:1 Şi acum dă ascultare, Israele, la statutele şi la judecăţile care vă învăţ, ca să [le] faceţi, ca să trăiţi şi să intraţi şi să stăpâniţi ţara pe care v-o dă DOMNUL Dumnezeul părinţilor voştri.(RO)

Deuteronom 4:2 Să nu adăugaţi la cuvântul pe care vi-l poruncesc eu, nici să nu scădeţi din el, ca să păziţi poruncile DOMNULUI Dumnezeul vostru pe care vi le poruncesc.(RO)

Deuteronom 4:3 Ochii voştri au văzut ce a făcut DOMNUL din cauza lui Baal-Peor; DOMNUL Dumnezeul tău a nimicit dintre voi pe toţi bărbaţii care l-au urmat pe Baal-Peor.(RO)

Deuteronom 4:4 Dar voi, care v-aţi lipit de DOMNUL Dumnezeul vostru, [sunteţi] astăzi fiecare în viaţă.(RO)

Deuteronom 4:5 Iată, v-am învăţat statute şi judecăţi, precum mi-a poruncit DOMNUL Dumnezeul meu, ca astfel să faceţi în ţara în care intraţi să o stăpâniţi.(RO)

Deuteronom 4:6 Ţineţi-[le ]de aceea şi faceţi-[le], pentru că aceasta [este ]înţelepciunea voastră şi înţelegerea voastră înaintea ochilor naţiunilor care vor auzi toate aceste statute şi vor spune: Cu adevărat această naţiune mare [este] un popor înţelept şi priceput.(RO)

Deuteronom 4:7 Fiindcă ce naţiune [este atât de ]mare şi [să aibă] pe Dumnezeu [atât] de aproape de ei, precum [este] DOMNUL Dumnezeul nostru în orice îl chemăm?(RO)

Deuteronom 4:8 Şi ce naţiune [este atât de ]mare, încât să aibă statute şi judecăţi [atât de ]drepte ca toată legea aceasta, pe care o pun în această zi înaintea voastră?(RO)

Deuteronom 4:9 Numai ia seama la tine însuţi şi păzeşte-ţi sufletul cu atenţie, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ochii tăi le-au văzut, şi să se depărteze de inima ta în toate zilele vieţii tale, ci să le predai fiilor tăi şi fiilor fiilor tăi;(RO)

Deuteronom 4:10 [Mai ales ]în ziua când ai stat în picioare înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău în Horeb, când DOMNUL mi-a spus: Adună-mi poporul şi îi voi face să audă cuvintele mele, ca să înveţe să se teamă de mine în toate zilele cât vor trăi pe pământ şi să îi înveţe pe copiii lor.(RO)

Deuteronom 4:11 Şi v-aţi apropiat şi aţi stat în picioare la poalele muntelui; şi muntele ardea cu foc până în inima cerului, cu[ ]întuneric, nori şi întuneric adânc.(RO)

Deuteronom 4:12 Şi DOMNUL v-a vorbit din mijlocul focului; aţi auzit vocea cuvintelor, dar nu aţi văzut nicio înfăţişare, [aţi auzit ]numai o voce.(RO)

Deuteronom 4:13 Şi el v-a spus legământul său, pe care v-a poruncit să îl împliniţi, [adică ]cele zece porunci; şi le-a scris pe două table de piatră.(RO)

Deuteronom 4:14 Şi DOMNUL mi-a poruncit în acel timp să vă învăţ statute şi judecăţi, să le împliniţi în ţara în care treceţi să o stăpâniţi.(RO)

Deuteronom 4:15 De aceea luaţi bine seama la voi, pentru că nu aţi văzut niciun fel de înfăţişare în ziua [în care] v-a vorbit DOMNUL în Horeb, din mijlocul focului,(RO)

Deuteronom 4:16 Ca nu cumva să [vă] stricaţi şi să vă faceţi chip cioplit, înfăţişarea vreunui chip, asemănarea unei părţi bărbăteşti sau femeieşti,(RO)

Deuteronom 4:17 Asemănare a oricărui animal de pe pământ, asemănare a oricărei păsări înaripate care zboară în văzduh,(RO)

Deuteronom 4:18 Asemănare a oricărei târâtoare care se târăşte pe pământ, asemănare a oricărui peşte care [este] în apele de sub pământ,(RO)

Deuteronom 4:19 Şi ca nu cumva să îţi ridici ochii spre cer şi când vezi soarele şi luna şi stelele, [adică ]toată oştirea cerului, să fii împins să te închini la ele şi să le serveşti, celor pe care DOMNUL Dumnezeul tău le-a împărţit tuturor naţiunilor de sub tot cerul.(RO)

Deuteronom 4:20 Dar DOMNUL v-a luat şi v-a scos din cuptorul de fier, din Egipt, să îi fiţi un popor al moştenirii, precum [sunteţi ]în această zi.(RO)

Deuteronom 4:21 Mai mult, DOMNUL s-a mâniat pe mine din cauza voastră şi a jurat că eu nu voi trece Iordanul şi nu voi intra în acea ţară bună, pe care DOMNUL Dumnezeul tău ţi-o dă [ca] moştenire,(RO)

Deuteronom 4:22 Ci eu trebuie să mor în ţara aceasta, nu trebuie să trec peste Iordan, dar voi să treceţi dincolo şi să stăpâniţi această ţară bună.(RO)

Deuteronom 4:23 Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să uitaţi legământul DOMNULUI Dumnezeul vostru, pe care l-a făcut cu voi, şi să vă faceţi un chip cioplit, [sau ]asemănarea vreunui [lucru], ceea ce DOMNUL Dumnezeul tău ţi-a interzis.(RO)

Deuteronom 4:24 Fiindcă DOMNUL Dumnezeul tău [este] un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.(RO)

Deuteronom 4:25 După ce vei naşte copii şi copii ai copiilor şi după ce veţi fi rămas mult în ţară şi [vă] veţi strica şi vă veţi face un chip cioplit, [sau ]o asemănare a ceva, şi veţi face rău înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău, pentru a-l provoca la mânie;(RO)

Deuteronom 4:26 Iau astăzi cerul şi pământul ca martori împotriva voastră, că veţi pieri curând în întregime din ţara în care treceţi Iordanul, ca să o stăpâniţi; nu [vă] veţi lungi zilele în ea, ci veţi fi nimiciţi în întregime.(RO)

Deuteronom 4:27 Şi DOMNUL vă va împrăştia printre naţiuni şi veţi rămâne puţini la număr printre păgânii, la care DOMNUL vă va conduce.(RO)

Deuteronom 4:28 Şi acolo veţi servi [unor] dumnezei, lucrarea mâinilor oamenilor, lemn şi piatră, care nici nu văd, nici nu aud, nici nu mănâncă, nici nu miros.(RO)

Deuteronom 4:29 Dar dacă de acolo vei căuta pe DOMNUL Dumnezeul tău, [îl] vei găsi, dacă îl vei căuta cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău.(RO)

Deuteronom 4:30 Când vei fi în necaz şi toate aceste lucruri vor fi venit asupra ta, în zilele de pe urmă, dacă te întorci la DOMNUL Dumnezeul tău şi vei face ce porunceşte vocea lui;(RO)

Deuteronom 4:31 (Pentru că DOMNUL Dumnezeul tău [este] un Dumnezeu milostiv), el nu te va părăsi, nici nu te va nimici, nici nu va uita legământul părinţilor tăi pe care li l-a jurat.(RO)

Deuteronom 4:32 Pentru că, întreabă acum despre zilele care au trecut, care au fost înainte de tine, din ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ şi [întreabă ]de la o margine a cerului până la cealaltă, dacă a mai fost [ceva ]ca acest lucru mare, sau dacă s-a mai auzit [altceva] asemenea lui?(RO)

Deuteronom 4:33 A [mai] auzit [vreun] popor vocea lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, precum ai auzit tu, şi să trăiască?(RO)

Deuteronom 4:34 Sau a încercat Dumnezeu să meargă [şi] să îşi ia o naţiune din mijlocul [altei ]naţiuni, prin ispitiri, prin semne şi prin minuni şi prin război şi printr-o mână tare şi printr-un braţ întins şi prin mari înfricoşări, conform cu tot ce a făcut DOMNUL Dumnezeul vostru pentru voi în Egipt înaintea ochilor tăi?(RO)

Deuteronom 4:35 Ţie ţi s-a arătat, ca să cunoşti că DOMNUL, el [este] Dumnezeu, nu [este] altul în afară de el.(RO)

Deuteronom 4:36 Din cer te-a făcut să auzi vocea lui, ca să te instruiască şi pe pământ ţi-a arătat focul său cel mare; şi ai auzit cuvintele lui din mijlocul focului.(RO)

Deuteronom 4:37 Şi pentru că a iubit pe părinţii tăi, de aceea a ales sămânţa lor după ei şi te-a scos din Egipt înaintea vederii lui cu puterea lui cea mare;(RO)

Deuteronom 4:38 Ca să alunge dinaintea ta naţiuni mai mari şi mai puternice decât tine, ca să te aducă înăuntru, să îţi dea ţara lor [ca] moştenire, precum [este] în ziua aceasta.(RO)

Deuteronom 4:39 Să ştii dar astăzi şi ia aminte în inima ta, că DOMNUL, el [este] Dumnezeu în cer deasupra şi peste pământul de jos, nu [este] altul.(RO)

Deuteronom 4:40 Să ţii de aceea statutele lui şi poruncile lui, pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să îţi fie bine, ţie şi copiilor tăi după tine, şi să îţi lungeşti zilele [tale ]pe pământul, pe care DOMNUL Dumnezeul tău ţi-l dă ţie pentru totdeauna.(RO)

Deuteronom 4:41 ¶ Atunci Moise a despărţit trei cetăţi de partea aceasta a Iordanului, spre răsăritul soarelui,(RO)

Deuteronom 4:42 Ca ucigaşul, care l-a ucis fără intenţie pe aproapele său şi nu l-a urât mai înainte, să fugă acolo; şi fugind într-una din aceste cetăţi, să trăiască,(RO)

Deuteronom 4:43 [Adică, ]Beţer în pustiu, în ţinutul podişului, pentru rubeniţi; şi Ramotul în Galaad, pentru gadiţi; şi Golan în Basan, pentru manasiţi.(RO)

Deuteronom 4:44 Şi aceasta [este] legea pe care a pus-o Moise înaintea copiilor lui Israel,(RO)

Deuteronom 4:45 Acestea [sunt] mărturiile şi statutele şi judecăţile, pe care Moise le-a vorbit copiilor lui Israel, după ce au ieşit din Egipt,(RO)

Deuteronom 4:46 De această parte a Iordanului, în valea din dreptul Bet-Peorului, în ţara lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon, pe care Moise şi copiii lui Israel l-au bătut, după ce au ieşit din Egipt,(RO)

Deuteronom 4:47 Şi au stăpânit ţara lui şi ţara lui Og, împăratul Basanului, doi împăraţi ai amoriţilor, care [erau] dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui;(RO)

Deuteronom 4:48 De la Aroer, care [este] pe malul râului Arnon, până la Muntele Sion, care [este ]Hermon,(RO)

Deuteronom 4:49 Şi toată câmpia de dincoace de Iordan spre est, chiar până la marea câmpiei, sub izvoarele lui[ ]Pisga.(RO)

Deuteronom 5:1 Şi Moise a chemat tot Israelul şi le-a spus: Ascultă, Israele, statutele şi judecăţile pe care le vorbesc astăzi în urechile voastre, ca să le învăţaţi şi să le ţineţi şi să le împliniţi.(RO)

Deuteronom 5:2 DOMNUL Dumnezeul nostru a făcut cu noi un legământ în Horeb.(RO)

Deuteronom 5:3 Nu cu părinţii noştri a făcut DOMNUL acest legământ, ci cu noi, [adică ]cu noi, toţi aceştia care [suntem] în viaţă astăzi.(RO)

Deuteronom 5:4 DOMNUL a vorbit cu voi faţă în faţă pe munte, din mijlocul focului,(RO)

Deuteronom 5:5 (Eu stăteam în timpul acela între DOMNUL şi voi, ca să vă arăt cuvântul DOMNULUI, pentru că vă temeaţi din cauza focului şi nu v-aţi urcat pe munte), spunând:(RO)

Deuteronom 5:6 ¶ Eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei.(RO)

Deuteronom 5:7 Să nu ai alţi dumnezei în afară de mine.(RO)

Deuteronom 5:8 Să nu îţi faci chip cioplit [sau ]vreo asemănare a ceea ce [este] sus în cer, sau a ceea ce [este] jos pe pământ sau a ceea ce [este] în apele de sub pământ,(RO)

Deuteronom 5:9 Să nu te prosterni înaintea lor, nici să nu le serveşti, pentru că eu, DOMNUL Dumnezeul tău, [sunt] un Dumnezeu gelos, pedepsind nelegiuirea părinţilor peste copii până la a treia şi a patra [generaţie ]a celor care mă urăsc,(RO)

Deuteronom 5:10 Şi arătând milă la mii dintre cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele.(RO)

Deuteronom 5:11 Să nu iei în deşert numele DOMNULUI Dumnezeul tău, pentru că DOMNUL nu [îl ]va considera nevinovat pe cel care ia în deşert numele lui.(RO)

Deuteronom 5:12 Ţine ziua sabatului ca să o sfinţeşti, precum ţi-a poruncit DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 5:13 Lucrează şase zile şi fă toată munca ta;(RO)

Deuteronom 5:14 Dar ziua a şaptea [este] sabatul pentru DOMNUL Dumnezeul tău; să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici servitorul tău, nici servitoarea ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreuna dintre vitele tale, nici străinul tău care [este] înăuntrul porţilor tale, ca să se odihnească şi servitorul tău şi servitoarea ta, la fel ca tine.(RO)

Deuteronom 5:15 Şi aminteşte-ţi că ai fost servitor în ţara Egiptului şi [că] DOMNUL Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână tare şi cu braţ întins; de aceea ţi-a poruncit DOMNUL Dumnezeul tău să ţii ziua sabatului.(RO)

Deuteronom 5:16 Onorează pe tatăl tău şi pe mama ta, precum ţi-a poruncit DOMNUL Dumnezeul tău, ca să ţi se lungească zilele şi ca să îţi meargă bine, în ţara pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 5:17 Să nu ucizi.(RO)

Deuteronom 5:18 Nici să nu comiţi adulter.(RO)

Deuteronom 5:19 Nici să nu furi.(RO)

Deuteronom 5:20 Nici să nu depui mărturie falsă împotriva aproapelui tău.(RO)

Deuteronom 5:21 Nici să nu doreşti soţia aproapelui tău, nici să nu pofteşti casa aproapelui tău, câmpul său, sau servitorul lui sau servitoarea lui, boul lui sau măgarul lui, sau [ceva] din ce [este] al aproapelui tău.(RO)

Deuteronom 5:22 Aceste cuvinte le-a vorbit DOMNUL către toată adunarea voastră, pe munte, din mijlocul focului, din nor şi din întuneric gros, cu voce tare, şi nu a mai adăugat nimic. Şi le-a scris pe două table de piatră şi mi le-a dat mie.(RO)

Deuteronom 5:23 ¶ Şi s-a întâmplat, când aţi auzit vocea din mijlocul întunericului, (fiindcă muntele ardea cu foc), că v-aţi apropiat de mine, [adică ]toţi capii triburilor voastre şi bătrânii voştri;(RO)

Deuteronom 5:24 Şi aţi spus: Iată, DOMNUL Dumnezeul nostru ne-a arătat gloria sa şi măreţia sa şi i-am auzit vocea din mijlocul focului; am văzut astăzi că Dumnezeu vorbeşte cu omul şi [omul] trăieşte.(RO)

Deuteronom 5:25 Şi acum pentru ce să murim? Pentru că acest foc mare ne va mistui, dacă vom mai auzi vocea DOMNULUI Dumnezeul nostru vom muri.(RO)

Deuteronom 5:26 Fiindcă cine [este acela], ca noi, din toată făptura, care a auzit vocea Dumnezeului cel viu vorbind din mijlocul focului, şi a trăit?(RO)

Deuteronom 5:27 Apropie-te tu şi auzi tot ce va spune DOMNUL Dumnezeul nostru şi vorbeşte-ne tu, tot ce îţi va vorbi DOMNUL Dumnezeul nostru; şi vom auzi şi vom face.(RO)

Deuteronom 5:28 Şi DOMNUL a auzit vocea cuvintelor voastre, când mi-aţi vorbit, şi DOMNUL mi-a spus: Am auzit vocea cuvintelor acestui popor, pe care le-a spus către tine, bine au spus tot ce au spus.(RO)

Deuteronom 5:29 O, de ar fi în ei o astfel de inimă, ca să se teamă de mine şi să păzească întotdeauna toate poruncile mele, ca să le fie bine, lor şi copiilor lor, pentru totdeauna!(RO)

Deuteronom 5:30 Du-te, spune-le: Întoarceţi-vă la corturile voastre.(RO)

Deuteronom 5:31 Dar cât despre tine, stai aici lângă mine şi îţi voi spune toate poruncile şi statutele şi judecăţile care să îi înveţi să [le] împlinească în ţara pe care le-o dau să o stăpânească.(RO)

Deuteronom 5:32 Să luaţi seama să faceţi de aceea precum v-a poruncit DOMNUL Dumnezeul vostru, să nu vă abateţi la dreapta sau la stânga.(RO)

Deuteronom 5:33 Să umblaţi în toate căile pe care vi le-a poruncit DOMNUL Dumnezeul vostru, ca să trăiţi şi [să] [vă] [fie] bine şi [să] [vă] lungiţi zilele în ţara pe care o veţi stăpâni.(RO)

Deuteronom 6:1 Acum acestea [sunt] poruncile, statutele şi judecăţile, pe care a poruncit DOMNUL Dumnezeul vostru să vă învăţ să [le] împliniţi în ţara în care mergeţi să o stăpâniţi;(RO)

Deuteronom 6:2 Ca să te temi de DOMNUL Dumnezeul tău, să ţii toate statutele lui şi poruncile lui, pe care ţi le poruncesc, tu şi fiul tău şi fiul fiului tău, în toate zilele vieţii tale; şi ca să ţi se lungească zilele.(RO)

Deuteronom 6:3 Ascultă de aceea, Israele, şi ia seama să [le] împlineşti; ca să îţi fie bine şi ca să creşteţi foarte mult, precum ţi-a spus DOMNUL Dumnezeul părinţilor tăi, în ţara în care curge lapte şi miere.(RO)

Deuteronom 6:4 Ascultă, Israele, DOMNUL Dumnezeul nostru [este] un singur DOMN;(RO)

Deuteronom 6:5 Şi să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.(RO)

Deuteronom 6:6 Şi aceste cuvinte, pe care ţi le poruncesc astăzi, să fie în inima ta;(RO)

Deuteronom 6:7 Şi să le întipăreşti în copiii tăi şi să vorbeşti despre ele când şezi în casa ta şi când mergi pe cale şi când te culci şi când te scoli.(RO)

Deuteronom 6:8 Şi să le legi ca semn pe mâna ta şi să îţi fie ca fruntarii între ochii tăi.(RO)

Deuteronom 6:9 Şi să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.(RO)

Deuteronom 6:10 Şi se va întâmpla, când DOMNUL Dumnezeul tău te va fi adus în ţara pe care a jurat-o părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, că îţi va da cetăţi mari şi frumoase, pe care nu tu le-ai zidit,(RO)

Deuteronom 6:11 Şi case pline de toate bunătăţile, pe care nu tu le-ai umplut, şi fântâni săpate, pe care nu tu le-ai săpat, vii şi măslini, pe care nu tu i-ai sădit; după ce[ ]vei mânca şi te vei sătura,(RO)

Deuteronom 6:12 Ia seama ca nu cumva să uiţi pe DOMNUL, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.(RO)

Deuteronom 6:13 Să te temi de DOMNUL Dumnezeul tău şi să îi serveşti şi să juri pe numele lui.(RO)

Deuteronom 6:14 Să nu umblaţi după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care [sunt] împrejurul vostru;(RO)

Deuteronom 6:15 (Pentru că DOMNUL Dumnezeul tău [este] un Dumnezeu gelos printre voi) ca nu cumva să se aprindă mânia DOMNULUI Dumnezeul tău împotriva ta şi să te nimicească de pe faţa pământului.(RO)

Deuteronom 6:16 Să nu ispitiţi pe DOMNUL Dumnezeul vostru, precum l-aţi ispitit la Masa.(RO)

Deuteronom 6:17 ¶ Să păziţi cu atenţie poruncile DOMNULUI Dumnezeul vostru şi mărturiile lui şi statutele lui, pe care ţi le-a poruncit.(RO)

Deuteronom 6:18 Şi să faci [ce] [este] drept şi bine înaintea ochilor DOMNULUI, ca să îţi fie bine şi să intri şi să stăpâneşti ţara cea bună, pe care DOMNUL a jurat-o părinţilor tăi,(RO)

Deuteronom 6:19 Alungând pe toţi duşmanii tăi dinaintea ta, precum a vorbit DOMNUL.(RO)

Deuteronom 6:20 [Şi ]când te va întreba fiul tău în viitor, spunând: Ce [înseamnă] mărturiile şi statutele şi judecăţile pe care vi le-a poruncit DOMNUL Dumnezeul nostru?(RO)

Deuteronom 6:21 Atunci să spui fiului tău: Eram robi ai lui Faraon în Egipt; şi DOMNUL ne-a scos din Egipt cu mână puternică,(RO)

Deuteronom 6:22 Şi înaintea ochilor noştri DOMNUL a arătat semne şi minuni mari şi grozave asupra Egiptului, asupra lui Faraon şi asupra întregii lui case,(RO)

Deuteronom 6:23 Şi ne-a scos de acolo, ca să ne aducă aici, să ne dea ţara pe care a jurat-o părinţilor noştri.(RO)

Deuteronom 6:24 Şi DOMNUL ne-a poruncit să împlinim toate aceste statute, să ne temem de DOMNUL Dumnezeul nostru, spre binele nostru totdeauna, ca să ne păstreze în viaţă, ca în ziua aceasta.(RO)

Deuteronom 6:25 Şi aceasta va fi dreptatea noastră, dacă vom lua seama să împlinim toate aceste porunci înaintea DOMNULUI Dumnezeul nostru, precum ne-a poruncit.(RO)

Deuteronom 7:1 Când te va aduce DOMNUL Dumnezeul tău în ţara în care intri să o stăpâneşti şi va fi dat afară dinaintea ta multe naţiuni: pe hetiţi şi pe ghirgasiţi şi pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe fereziţi şi pe heviţi şi pe iebusiţi, şapte naţiuni mai mari şi mai tari decât tine;(RO)

Deuteronom 7:2 Şi când le va preda DOMNUL Dumnezeul tău înaintea ta, să le loveşti [şi] să le nimiceşti în întregime, să nu faci legământ cu ele, nici să nu ai milă de ele,(RO)

Deuteronom 7:3 Nici să nu te încuscreşti cu ele; să nu dai pe fiica ta fiului său, nici să nu iei pe fiica lui pentru fiul tău.(RO)

Deuteronom 7:4 Pentru că ele ar întoarce pe fiul tău de la a mă urma, ca să servească altor dumnezei, astfel mânia DOMNULUI se va aprinde împotriva voastră şi te-ar nimici deodată.(RO)

Deuteronom 7:5 Ci astfel să vă purtaţi cu ei: să le distrugeţi altarele şi să le sfărâmaţi idolii şi să le tăiaţi dumbrăvile şi să le ardeţi cu foc chipurile cioplite.(RO)

Deuteronom 7:6 Pentru că tu [eşti] un popor sfânt pentru DOMNUL Dumnezeul tău; DOMNUL Dumnezeul tău te-a ales să îi fii un popor special, peste toate popoarele care [sunt] pe faţa pământului.(RO)

Deuteronom 7:7 DOMNUL nu şi-a pus dragostea peste voi, nici nu v-a ales, pentru că eraţi mai mulţi la număr decât orice alt popor, pentru că voi [aţi fost] cel mai mic dintre toate popoarele,(RO)

Deuteronom 7:8 Ci pentru că DOMNUL v-a iubit şi pentru că el voieşte să ţină jurământul pe care l-a jurat părinţilor voştri, de aceea v-a scos DOMNUL cu mână tare şi v-a răscumpărat din casa robilor, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului.(RO)

Deuteronom 7:9 Să ştii de aceea că DOMNUL Dumnezeul tău, el [este] Dumnezeu, Dumnezeul cel credincios, care ţine legământul şi mila până la o mie de generaţii faţă de cei care îl iubesc şi păzesc poruncile lui;(RO)

Deuteronom 7:10 Şi răsplăteşte în faţă celor care îl urăsc, spre a-i nimici; el nu dă nicio amânare celui care îl urăşte, el îi va răsplăti în faţă.(RO)

Deuteronom 7:11 Să ţii de aceea poruncile şi statutele şi judecăţile, pe care ţi le poruncesc astăzi, pentru a le împlini.(RO)

Deuteronom 7:12 ¶ De aceea se va întâmpla, dacă daţi ascultare acestor judecăţi şi le ţineţi şi le împliniţi, că DOMNUL Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul şi mila pe care le-a jurat părinţilor tăi,(RO)

Deuteronom 7:13 Şi te va iubi şi te va binecuvânta şi te va înmulţi, de asemenea, va binecuvânta rodul pântecelui tău şi rodul ţării tale, grânele tale şi vinul tău şi untdelemnul tău, fătul vacii tale şi turmele oilor tale, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.(RO)

Deuteronom 7:14 Vei fi binecuvântat mult peste toate popoarele, nu va fi printre voi parte bărbătească şi parte femeiască stearpă, nici printre vitele tale.(RO)

Deuteronom 7:15 Şi DOMNUL va îndepărta de la tine orice boală şi nu va pune peste tine niciuna dintre bolile rele ale Egiptului, pe care le cunoşti, ci le va pune peste toţi [cei] care te urăsc.(RO)

Deuteronom 7:16 Şi să nimiceşti toate popoarele pe care ţi le va da DOMNUL Dumnezeul tău; ochiul tău să nu aibă milă de ele, nici să nu serveşti dumnezeilor lor, pentru că aceasta [va] [fi] o cursă pentru tine.(RO)

Deuteronom 7:17 Dacă vei spune în inima ta: Aceste naţiuni [sunt ]mai mari decât mine, cum le voi putea alunga?(RO)

Deuteronom 7:18 Să nu te temi de ele, [ci ]să îţi aduci bine aminte ce a făcut DOMNUL Dumnezeul tău lui Faraon şi întregului Egipt;(RO)

Deuteronom 7:19 De ispitirile cele mari pe care ochii tăi le-au văzut şi [de ]miracolele şi minunile şi mâna cea tare şi braţul cel întins, cu care te-a scos DOMNUL Dumnezeul tău; astfel va face DOMNUL Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi.(RO)

Deuteronom 7:20 Mai mult, DOMNUL Dumnezeul tău va trimite şi viespea împotriva lor, până vor pieri cei care au rămas şi cei care se ascund dinaintea ta vor fi nimiciţi.(RO)

Deuteronom 7:21 Nu te înspăimânta de ei, pentru că DOMNUL Dumnezeul tău [este] printre voi un Dumnezeu mare şi înfricoşător.(RO)

Deuteronom 7:22 Şi DOMNUL Dumnezeul tău va înlătura aceste naţiuni dinaintea ta, încetul cu încetul; nu vei putea să le nimiceşti deodată, ca nu cumva să se înmulţească fiarele câmpului peste tine.(RO)

Deuteronom 7:23 Dar DOMNUL Dumnezeul tău le va da înaintea ta şi le va nimici cu nimicire mare până vor fi nimicite.(RO)

Deuteronom 7:24 Şi va da pe împăraţii lor în mâna ta şi tu să nimiceşti numele lor de sub cer, nimeni nu va putea sta înaintea ta până îi vei fi nimicit.(RO)

Deuteronom 7:25 Să ardeţi în foc chipurile cioplite ale dumnezeilor lor; să nu doreşti aurul şi argintul [care] [este] pe ele, nici să nu [îl] iei la tine, ca nu cumva să fii prins în cursă prin ele, pentru că aceasta[ este] o urâciune înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 7:26 Nici să nu aduci o urâciune în casa ta, ca nu cumva să fii şi tu blestemat ca ea, [ci ]să o urăşti cu totul şi să o deteşti cu totul, pentru că [este] un lucru blestemat.(RO)

Deuteronom 8:1 Luaţi seama să împliniţi toate poruncile pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să trăiţi şi să vă înmulţiţi şi să intraţi şi să stăpâniţi ţara pe care a jurat-o DOMNUL părinţilor voştri.(RO)

Deuteronom 8:2 Şi să îţi aminteşti de tot drumul pe care te-a condus DOMNUL Dumnezeul tău în aceşti patruzeci de ani în pustiu, ca să te umilească [şi] să te încerce, ca să cunoască ce [este] în inima ta, dacă vei păzi poruncile lui sau nu.(RO)

Deuteronom 8:3 Şi te-a umilit şi a suferit să flămânzeşti, şi te-a hrănit cu mana pe care nu ai cunoscut-o [şi] nici părinţii tăi nu au cunoscut-o, ca să te facă să cunoşti că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci omul trăieşte cu fiecare [cuvânt ]care iese din gura DOMNULUI.(RO)

Deuteronom 8:4 Îmbrăcămintea nu s-a învechit pe tine, nici piciorul tău nu s-a umflat, în aceşti patruzeci de ani.(RO)

Deuteronom 8:5 Să iei aminte de asemenea în inima ta, că, precum un om disciplinează pe fiul său, [astfel] DOMNUL Dumnezeul tău te disciplinează pe tine.(RO)

Deuteronom 8:6 De aceea să păzeşti poruncile DOMNULUI Dumnezeul tău, ca să umbli în căile lui şi să te temi de el.(RO)

Deuteronom 8:7 Pentru că DOMNUL Dumnezeul tău te duce într-o ţară bună, o ţară cu pâraie de apă, cu izvoare şi cu [ape] adânci care ţâşnesc din văi şi dealuri;(RO)

Deuteronom 8:8 O ţară cu grâu şi orz şi vii şi smochini şi rodii; o ţară cu măslini şi miere;(RO)

Deuteronom 8:9 O ţară în care vei mânca pâine fără sărăcie, nu vei duce lipsă de nimic în ea; o ţară ale cărei pietre [sunt ]fier şi din ale cărei dealuri vei săpa aramă.(RO)

Deuteronom 8:10 ¶ După ce[ ]vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe DOMNUL Dumnezeul tău pentru ţara bună pe care ţi-a dat-o.(RO)

Deuteronom 8:11 Ia seama să nu uiţi pe DOMNUL Dumnezeul tău, nepăzind poruncile lui şi judecăţile lui şi statutele lui, pe care ţi le poruncesc astăzi,(RO)

Deuteronom 8:12 Ca nu cumva [după ce ]vei mânca şi te vei sătura şi ţi-ai construit case frumoase şi locuieşti [în ele],(RO)

Deuteronom 8:13 Şi [după ce] ţi se vor înmulţi cirezile şi turmele şi argintul tău şi aurul tău vor fi înmulţite şi tot ce ai va fi înmulţit,(RO)

Deuteronom 8:14 Atunci să ţi se înalţe inima şi să uiţi pe DOMNUL Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei,(RO)

Deuteronom 8:15 Care te-a condus prin pustiul cel mare şi înfricoşător, [în care erau ]şerpi înfocaţi şi scorpioni şi secetă, unde nu [era] apă; care ţi-a scos apă din stânca de cremene;(RO)

Deuteronom 8:16 Care te-a hrănit în pustiu cu mana, pe care nu au cunoscut-o părinţii tăi, ca să te umilească şi să te încerce, ca să îţi facă bine la sfârşitul tău;(RO)

Deuteronom 8:17 Şi să spui în inima ta: Puterea mea şi tăria mâinii [mele] mi-au dobândit această bogăţie,(RO)

Deuteronom 8:18 Ci să îţi aminteşti de DOMNUL Dumnezeul tău, pentru că el este acela care îţi dă putere să dobândeşti bogăţie, ca să întemeieze legământul său, pe care l-a jurat părinţilor tăi, [ca] în ziua aceasta.(RO)

Deuteronom 8:19 Şi se va întâmpla, dacă îl uiţi numai puţin pe DOMNUL Dumnezeul tău şi umbli după alţi dumnezei şi le serveşti şi te închini lor, mărturisesc astăzi împotriva voastră, că negreşit veţi pieri.(RO)

Deuteronom 8:20 Precum naţiunile pe care le-a nimicit DOMNUL dinaintea voastră, astfel veţi pieri [şi] voi, deoarece aţi refuzat să ascultaţi de vocea DOMNULUI Dumnezeul vostru.(RO)

Deuteronom 9:1 Ascultă, Israele: Astăzi treci Iordanul, ca să intri să stăpâneşti naţiuni mai mari şi mai tari decât tine, cetăţi mari şi întărite până la cer,(RO)

Deuteronom 9:2 Un popor mare şi înalt, copiii anachimilor, pe care îi cunoşti şi [despre] [care] ai auzit [spunându-se]: Cine poate sta înaintea fiilor lui Anac?(RO)

Deuteronom 9:3 Înţelege de aceea astăzi, că DOMNUL Dumnezeul tău [este] cel care trece înaintea ta; [ca] un foc mistuitor îi va nimici el şi îi va supune înaintea ta; astfel îi vei alunga şi îi vei nimici repede, precum ţi-a spus DOMNUL.(RO)

Deuteronom 9:4 Să nu vorbeşti în inima ta, după ce DOMNUL Dumnezeul tău îi va fi alungat dinaintea ta, spunând: Pentru dreptatea mea m-a adus DOMNUL să stăpânesc această ţară, căci pentru stricăciunea acestor naţiuni le alungă DOMNUL dinaintea ta.(RO)

Deuteronom 9:5 Nu pentru dreptatea ta sau pentru integritatea inimii tale intri tu să stăpâneşti ţara lor, ci pentru stricăciunea acestor naţiuni le alungă DOMNUL Dumnezeul tău dinaintea ta şi pentru a împlini cuvântul, pe care l-a jurat DOMNUL către părinţii tăi: Avraam, Isaac şi Iacob.(RO)

Deuteronom 9:6 Să înţelegi de aceea, că nu pentru dreptatea ta îţi dă DOMNUL Dumnezeul tău această ţară bună ca să o stăpâneşti, pentru că tu [eşti] un popor îndărătnic.(RO)

Deuteronom 9:7 ¶ Aminteşte-ţi [şi ]nu uita cum l-ai provocat la furie pe DOMNUL Dumnezeul tău în pustiu, din ziua în care ai ieşit din ţara Egiptului, până aţi venit la locul acesta, aţi fost răzvrătiţi împotriva DOMNULUI.(RO)

Deuteronom 9:8 De asemenea la Horeb aţi provocat la furie pe DOMNUL, astfel încât DOMNUL s-a mâniat pe voi ca să vă nimicească.(RO)

Deuteronom 9:9 Când m-am urcat pe munte să primesc tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut DOMNUL cu voi, atunci am rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, nu am mâncat pâine nici nu am băut apă;(RO)

Deuteronom 9:10 Şi DOMNUL mi-a dat două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu; şi pe ele [era scris ]conform cu toate cuvintele, pe care vi le-a vorbit DOMNUL pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării.(RO)

Deuteronom 9:11 Şi s-a întâmplat la sfârşitul celor patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, [că ]DOMNUL mi-a dat cele două table de piatră, [adică] tablele legământului.(RO)

Deuteronom 9:12 Şi DOMNUL mi-a spus: Ridică-te, coboară-te repede de aici, pentru că poporul tău, pe care l-ai scos din Egipt, [s]-a stricat; repede s-au abătut de la calea, pe care le-am poruncit-o, şi-au făcut un chip turnat.(RO)

Deuteronom 9:13 Mai mult, DOMNUL mi-a vorbit, spunând: Am văzut poporul acesta şi, iată, este un popor îndărătnic,(RO)

Deuteronom 9:14 Lasă-mă să îi nimicesc şi să le şterg numele de sub cer şi voi face din tine o naţiune mai puternică şi mai mare decât ei.(RO)

Deuteronom 9:15 Astfel m-am întors şi am coborât de pe munte şi muntele ardea cu foc; şi cele două table ale legământului [erau] în amândouă mâinile mele.(RO)

Deuteronom 9:16 Şi am privit şi, iată, aţi păcătuit împotriva DOMNULUI Dumnezeul vostru, v-aţi făcut un viţel turnat; repede v-aţi abătut de la calea pe care v-a poruncit-o DOMNUL.(RO)

Deuteronom 9:17 Şi am luat cele două table şi le-am aruncat din amândouă mâinile mele şi le-am spart înaintea ochilor voştri.(RO)

Deuteronom 9:18 Şi m-am prosternat înaintea DOMNULUI, ca întâia dată, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, nici nu am mâncat pâine, nici nu am băut apă, din cauza tuturor păcatelor voastre pe care le-aţi păcătuit, făcând ce este stricat înaintea ochilor DOMNULUI, ca să îl provocaţi la mânie.(RO)

Deuteronom 9:19 Pentru că m-am temut de mânia şi de nemulțumirea încinsă cu care s-a înfuriat DOMNUL împotriva voastră să vă nimicească. Dar DOMNUL mi-a dat ascultare şi în timpul acela.(RO)

Deuteronom 9:20 Şi DOMNUL s-a mâniat pe Aaron, ca să îl nimicească, dar m-am rugat şi pentru Aaron în acelaşi timp.(RO)

Deuteronom 9:21 Şi am luat păcatul vostru, viţelul pe care l-aţi făcut, şi l-am ars în foc şi l-am zdrobit foarte mărunt, până a fost mărunt ca praful; şi i-am aruncat praful în pârâul care cobora din munte.(RO)

Deuteronom 9:22 Şi la Tabera şi la Masa şi la Chibrot-Hataava, aţi provocat la furie pe DOMNUL.(RO)

Deuteronom 9:23 De asemenea când v-a trimis DOMNUL de la Cades-Barnea, spunând: Urcaţi-vă şi stăpâniţi ţara pe care v-am dat-o, atunci v-aţi răzvrătit împotriva poruncii DOMNULUI Dumnezeul vostru şi nu l-aţi crezut şi nu aţi dat ascultare vocii lui.(RO)

Deuteronom 9:24 Aţi fost răzvrătiţi împotriva DOMNULUI din ziua în care v-am cunoscut.(RO)

Deuteronom 9:25 Astfel m-am prosternat înaintea DOMNULUI patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, cum m-am prosternat [prima dată], pentru că DOMNUL a spus că voieşte să vă nimicească.(RO)

Deuteronom 9:26 M-am rugat de aceea DOMNULUI şi am spus: Doamne Dumnezeule, nu nimici poporul tău şi moştenirea ta, pe care ai răscumpărat-o prin măreţia ta, pe care l-ai scos din Egipt cu mână tare.(RO)

Deuteronom 9:27 Aminteşte-ţi de servitorii tăi, Avraam, Isaac şi Iacob; nu privi la încăpăţânarea acestui popor, nici la stricăciunea lui, nici la păcatul lui;(RO)

Deuteronom 9:28 Ca nu cumva ţara din care ne-ai scos să spună: Pentru că DOMNUL nu a fost în stare să îi ducă în ţara pe care le-a promis-o şi pentru că i-a urât, i-a scos ca să îi ucidă în pustiu.(RO)

Deuteronom 9:29 Totuşi ei [sunt] poporul tău şi moştenirea ta, pe care ai scos-o prin puterea ta cea mare şi prin braţul tău cel întins.(RO)

Deuteronom 10:1 În timpul acela DOMNUL mi-a spus: Ciopleşte-ţi două table de piatră ca cele dintâi şi urcă-te la mine pe munte şi fă-ţi un chivot de lemn.(RO)

Deuteronom 10:2 Şi eu voi scrie pe table cuvintele care erau pe primele table pe care le-ai spart, iar tu să le pui în chivot.(RO)

Deuteronom 10:3 Şi am făcut un chivot [din] lemn de salcâm şi am cioplit două table de piatră ca cele dintâi şi am urcat pe munte, având cele două table în mâna mea.(RO)

Deuteronom 10:4 Şi a scris pe table, conform cu prima scriere, cele zece porunci, pe care le-a vorbit DOMNUL către voi pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării, şi DOMNUL mi le-a dat.(RO)

Deuteronom 10:5 Şi m-am întors şi am coborât de pe munte şi am pus tablele în chivotul pe care l-am făcut; şi ele sunt acolo, precum mi-a poruncit DOMNUL.(RO)

Deuteronom 10:6 Şi copiii lui Israel au început călătoria de la Beerotul copiilor lui Iaacan la Mosera; acolo a murit Aaron şi acolo a fost îngropat; şi Eleazar, fiul său, a servit în locul său în serviciul preotului.(RO)

Deuteronom 10:7 De aici au început călătoria la Gudgoda; şi de la Gudgoda la Iotbat, o ţară cu râuri de apă.(RO)

Deuteronom 10:8 În timpul acela DOMNUL a separat tribul lui Levi, să poarte chivotul legământului DOMNULUI, să stea înaintea DOMNULUI ca să îi servească şi să binecuvânteze în numele lui, până în această zi.(RO)

Deuteronom 10:9 De aceea Levi nu are nici parte nici moştenire cu fraţii săi; DOMNUL [este ]moştenirea lui, conform cu ce i-a promis DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 10:10 Şi am stat pe munte, ca şi prima dată, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; şi DOMNUL mi-a dat ascultare şi atunci, [şi] DOMNUL nu a voit să te nimicească.(RO)

Deuteronom 10:11 Şi DOMNUL mi-a spus: Ridică-te, începe-[ţi] călătoria înaintea poporului, ca să intre şi să stăpânească ţara, pe care am jurat-o părinţilor lor că le-o voi da.(RO)

Deuteronom 10:12 ¶ Şi acum, Israele, ce cere DOMNUL Dumnezeul tău de la tine, decât să te temi de DOMNUL Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui şi să îl iubeşti şi să serveşti DOMNULUI Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău,(RO)

Deuteronom 10:13 Să păzeşti poruncile DOMNULUI şi statutele lui, pe care ţi le poruncesc astăzi, pentru binele tău?(RO)

Deuteronom 10:14 Iată, cerul şi cerul cerurilor [sunt ]ale DOMNULUI Dumnezeul tău, pământul [de asemenea, ]cu tot ce [este] pe el!(RO)

Deuteronom 10:15 Totuşi DOMNUL a avut desfătare în părinţii tăi ca să îi iubească şi a ales sămânţa lor după ei, [adică ]pe voi, mai mult decât toate popoarele, ca în această zi.(RO)

Deuteronom 10:16 Circumcideţi de aceea prepuţul inimii voastre şi nu mai fiţi îndărătnici.(RO)

Deuteronom 10:17 Pentru că DOMNUL Dumnezeul vostru [este] Dumnezeul dumnezeilor şi DOMNUL domnilor, un Dumnezeu mare, puternic şi înfricoşător, care nu părtineşte după înfăţişare, nici nu ia răsplată,(RO)

Deuteronom 10:18 El face judecată celui fără tată şi văduvei şi iubeşte pe străin, dându-i hrană şi îmbrăcăminte.(RO)

Deuteronom 10:19 Iubiţi de aceea pe străin, pentru că aţi fost străini în ţara Egiptului.(RO)

Deuteronom 10:20 Să te temi de DOMNUL Dumnezeul tău, lui să îi serveşti şi de el să te alipeşti şi să juri pe numele lui.(RO)

Deuteronom 10:21 El [este] lauda ta şi el [este] Dumnezeul tău, care a făcut pentru tine aceste lucruri mari şi înfricoşătoare pe care ţi le-au văzut ochii.(RO)

Deuteronom 10:22 Părinţii tăi au coborât în Egipt cu şaptezeci de persoane; şi acum DOMNUL Dumnezeul tău te-a făcut o mulţime ca stelele cerului.(RO)

Deuteronom 11:1 De aceea să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău şi să păzeşti întotdeauna însărcinarea lui şi statutele lui şi judecăţile lui şi poruncile lui.(RO)

Deuteronom 11:2 Şi să cunoaşteţi astăzi, pentru că nu [vorbesc] cu copiii voştri care nu au cunoscut şi care nu au văzut pedeapsa DOMNULUI Dumnezeul vostru, măreţia sa, mâna sa cea tare şi braţul său cel întins,(RO)

Deuteronom 11:3 Şi miracolele sale şi faptele sale, pe care le-a făcut în[ ]mijlocul[ ]Egiptului lui Faraon, împăratul Egiptului, şi întregii lui ţări;(RO)

Deuteronom 11:4 Şi ce a făcut el armatei Egiptului, cailor lor şi carelor lor; cum a făcut ca apa Mării Roşii să îi potopească, pe când vă urmăreau, şi [cum ]DOMNUL i-a nimicit până în această zi;(RO)

Deuteronom 11:5 Şi ce v-a făcut în pustiu, până când aţi ajuns în locul acesta;(RO)

Deuteronom 11:6 Şi ce a făcut lui Datan şi lui Abiram, copiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit cu familiile lor şi cu corturile lor şi cu toate averile lor, în mijlocul întregului Israel,(RO)

Deuteronom 11:7 Dar ochii voştri au văzut toate faptele cele mari ale DOMNULUI, pe care el le-a făcut.(RO)

Deuteronom 11:8 ¶ De aceea să păziţi toate poruncile pe care vi le poruncesc astăzi, ca să fiţi tari şi să intraţi şi să stăpâniţi ţara în care mergeţi să o stăpâniţi;(RO)

Deuteronom 11:9 Şi ca să [vă] lungiţi zilele în ţara, pe care DOMNUL a jurat părinţilor voştri să o dea, lor şi seminţei lor, ţară în care curge lapte şi miere.(RO)

Deuteronom 11:10 Pentru că ţara în care intri să o stăpâneşti, nu [este] ca ţara Egiptului, din care aţi ieşit, unde îţi semănai sămânţa şi [o] udai cu piciorul tău, ca pe o grădină de zarzavaturi,(RO)

Deuteronom 11:11 Ci ţara în care mergeţi să o stăpâniţi, [este] o ţară cu dealuri şi văi[ şi ]care bea apă din ploaia cerului,(RO)

Deuteronom 11:12 O ţară de care îngrijeşte DOMNUL Dumnezeul tău, ochii DOMNULUI Dumnezeul tău [sunt] întotdeauna asupra ei, de la începutul anului până la sfârşitul anului.(RO)

Deuteronom 11:13 Şi se va întâmpla, dacă veţi da ascultare cu atenţie la poruncile mele, pe care vi le poruncesc astăzi, să îl iubiţi pe DOMNUL Dumnezeul vostru şi să îi serviţi cu toată inima voastră şi cu tot sufletul vostru,(RO)

Deuteronom 11:14 Că eu voi da ţării voastre ploaie la timpul ei, ploaia timpurie şi ploaia târzie; ca să îţi strângi grânele tale şi vinul tău şi untdelemnul tău.(RO)

Deuteronom 11:15 Şi voi trimite iarbă pe câmpul tău pentru vitele tale şi vei mânca şi te vei sătura.(RO)

Deuteronom 11:16 Luaţi seama la voi înşivă ca inima voastră să nu se înşele şi să vă abateţi şi să serviţi altor dumnezei şi să vă închinaţi lor;(RO)

Deuteronom 11:17 Şi atunci să se aprindă furia DOMNULUI împotriva voastră şi să închidă cerul, ca să nu fie ploaie şi ca pământul să nu îşi dea rodul lui şi să pieriţi repede din ţara cea bună pe care v-o dă DOMNUL.(RO)

Deuteronom 11:18 ¶ De aceea să puneţi aceste cuvinte ale mele în inima voastră şi în sufletul vostru şi să le legaţi ca semn pe mâna voastră şi să vă fie ca fruntarii între ochi.(RO)

Deuteronom 11:19 Şi să le învăţaţi pe copiii voştri, vorbind despre ele când şezi în casa ta şi când mergi pe drum şi când te culci şi când te scoli.(RO)

Deuteronom 11:20 Şi să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale,(RO)

Deuteronom 11:21 Ca zilele voastre şi zilele copiilor voştri să fie înmulţite cât zilele cerului deasupra pământului în ţara, pe care a jurat-o DOMNUL către părinţii voştri, că le-o va da.(RO)

Deuteronom 11:22 Pentru că, dacă veţi păzi cu atenţie toate aceste porunci pe care vi le poruncesc, să le împliniţi, să iubiţi pe DOMNUL Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile lui şi să vă alipiţi de el,(RO)

Deuteronom 11:23 Atunci DOMNUL va alunga toate aceste naţiuni dinaintea voastră şi veţi stăpâni naţiuni mai mari şi mai puternice decât voi.(RO)

Deuteronom 11:24 Fiecare loc unde va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru, ţinutul vostru va fi de la pustiu şi Liban, de la râu, râul Eufrat, până la marea cea mai îndepărtată.(RO)

Deuteronom 11:25 Nimeni nu va fi în stare să stea înaintea voastră, DOMNUL Dumnezeul vostru va pune teama de voi şi groaza de voi peste toată ţara pe care o veţi călca, precum v-a spus el.(RO)

Deuteronom 11:26 ¶ Iată, vă pun înainte astăzi şi binecuvântare şi blestem;(RO)

Deuteronom 11:27 Binecuvântare, dacă veţi asculta de poruncile DOMNULUI Dumnezeul vostru, pe care vi le poruncesc astăzi;(RO)

Deuteronom 11:28 Şi blestem, dacă nu veţi asculta de poruncile DOMNULUI Dumnezeul vostru, ci vă veţi abate de la calea pe care v-o poruncesc astăzi, pentru a merge după alţi dumnezei, pe care nu i-aţi cunoscut.(RO)

Deuteronom 11:29 Şi se va întâmpla, când DOMNUL Dumnezeul tău te va fi dus în ţara în care intri ca să o stăpâneşti, că vei pune binecuvântarea pe muntele Garizim şi blestemul pe muntele Ebal.(RO)

Deuteronom 11:30 Nu sunt ei dincolo de Iordan, lângă calea unde soarele apune, în ţara canaaniţilor, care locuiesc în câmpie în dreptul Ghilgalului, lângă câmpiile lui More?(RO)

Deuteronom 11:31 Pentru că veţi trece Iordanul ca să intraţi [şi ]să stăpâniţi ţara pe care v-o dă DOMNUL Dumnezeul vostru; şi o veţi stăpâni şi veţi locui în ea.(RO)

Deuteronom 11:32 Şi să luaţi seama să împliniţi toate statutele şi judecăţile pe care vi le pun astăzi înainte.(RO)

Deuteronom 12:1 Acestea [sunt] statutele şi judecăţile de care să luaţi seama să [le] împliniţi în ţara pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul părinţilor tăi, ca să o stăpâneşti, în toate zilele cât veţi trăi pe pământ.(RO)

Deuteronom 12:2 Să nimiciţi cu desăvârşire toate locurile unde naţiunile pe care le veţi stăpâni au servit dumnezeilor lor, pe munţii cei înalţi şi pe dealuri şi sub orice pom verde,(RO)

Deuteronom 12:3 Şi să le dărâmaţi altarele şi să le sfărâmaţi stâlpii şi să le ardeţi cu foc dumbrăvile şi să retezaţi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor şi să le nimiciţi numele din acel loc.(RO)

Deuteronom 12:4 Voi să nu faceţi astfel DOMNULUI Dumnezeul vostru!(RO)

Deuteronom 12:5 ¶ Ci la locul pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul vostru dintre toate triburile voastre, ca să îşi pună numele acolo, [adică ]la[ ]locuinţa lui, să căutaţi; şi acolo să veniţi,(RO)

Deuteronom 12:6 Şi acolo să aduceţi ofrandele voastre arse şi sacrificiile voastre şi zeciuielile voastre şi ofrandele legănate ale mâinii voastre şi promisiunile voastre şi ofrandele voastre de bunăvoie şi întâii născuţi din cirezile voastre şi din turmele voastre.(RO)

Deuteronom 12:7 Şi acolo să mâncaţi înaintea DOMNULUI Dumnezeul vostru şi să vă bucuraţi de tot ce vă atinge mâna, voi şi casele voastre, în care te-a binecuvântat DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 12:8 Să nu faceţi precum facem noi aici, astăzi, fiecare tot ce este drept înaintea ochilor săi.(RO)

Deuteronom 12:9 Pentru că nu aţi ajuns încă la odihna şi la moştenirea pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 12:10 Dar [după ce] veţi trece Iordanul şi veţi locui în ţara pe care DOMNUL Dumnezeul vostru v-o dă să o moşteniţi şi [după ce] vă va da odihnă din partea tuturor duşmanilor voştri de jur-împrejur, astfel încât să locuiţi în siguranță,(RO)

Deuteronom 12:11 Atunci va fi un loc pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască numele său acolo; acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc; ofrandele voastre arse şi sacrificiile voastre, zeciuielile voastre şi ofranda ridicată a mâinii voastre şi toate promisiunile voastre alese pe care le promiteţi DOMNULUI,(RO)

Deuteronom 12:12 Şi să vă bucuraţi înaintea DOMNULUI Dumnezeul vostru, voi şi fiii voştri şi fiicele voastre şi robii voştri şi roabele voastre şi levitul care [este] înăuntrul porţilor voastre, pentru că el nu are nici parte nici moştenire cu voi.(RO)

Deuteronom 12:13 Ia seama la tine însuţi să nu aduci ofrandele tale arse în orice loc pe care îl vezi,(RO)

Deuteronom 12:14 Ci în locul pe care îl va alege DOMNUL într-unul din triburile tale, acolo să aduci ofrandele tale arse şi acolo să faci tot ce îţi poruncesc eu.(RO)

Deuteronom 12:15 Totuşi, poţi să înjunghii şi să mănânci carne în toate porţile tale, după tot ce pofteşte sufletul tău, conform cu binecuvântarea DOMNULUI Dumnezeul tău, pe care ţi-a dat-o, cel necurat şi cel curat pot să mănânce din ea, ca din căprioară şi din cerb.(RO)

Deuteronom 12:16 Numai să nu mâncaţi sângele; să îl vărsaţi pe pământ ca apa.(RO)

Deuteronom 12:17 Nu poţi să mănânci înăuntrul porţilor tale zeciuiala grâului tău, sau a vinului tău, sau a untdelemnului tău, sau întâii născuţi din cirezile tale sau din turma ta, nici vreuna din promisiunile pe care le promiţi, nici ofrandele tale de bunăvoie, nici ofranda ridicată a mâinii tale,(RO)

Deuteronom 12:18 Ci trebuie să le mănânci înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău în locul pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul tău, tu şi fiul tău şi fiica ta şi servitorul tău şi servitoarea ta şi levitul care [este] înăuntrul porţilor tale; şi să te bucuri înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău de toate [lucrurile ]pe care îţi vei fi pus mâinile.(RO)

Deuteronom 12:19 Ia seama la tine însuţi să nu îl părăseşti pe levit cât timp trăieşti pe pământ.(RO)

Deuteronom 12:20 Când DOMNUL Dumnezeul tău îţi va lărgi hotarul, precum ţi-a promis, şi vei spune: Carne doresc să mănânc, fiindcă sufletul tău tânjeşte să mănânce carne, poţi să mănânci carne, după tot ce pofteşte sufletul tău.(RO)

Deuteronom 12:21 Dacă locul pe care l-a ales DOMNUL Dumnezeul tău ca să îşi pună numele acolo, este prea departe de tine, atunci să înjunghii din cireada ta şi din turma ta, pe care ţi le-a dat DOMNUL, precum ţi-am poruncit, şi să mănânci în porţile tale după tot ce pofteşte sufletul tău.(RO)

Deuteronom 12:22 Precum se mănâncă [şi ]căprioara şi cerbul, astfel să mănânci din ele, cel necurat şi cel curat să mănânce deopotrivă [din] ele.(RO)

Deuteronom 12:23 Numai asigură-te că nu mănânci sângele, pentru că sângele [este] viaţa; şi să nu mănânci viaţa cu carnea.(RO)

Deuteronom 12:24 Să nu îl mănânci; să îl verşi pe pământ ca apa.(RO)

Deuteronom 12:25 Să nu îl mănânci, ca să îţi fie bine ţie şi copiilor tăi după tine, când vei face [ce este] drept înaintea ochilor DOMNULUI.(RO)

Deuteronom 12:26 Ci să iei cele sfinte ale tale pe care le ai şi promisiunile tale şi să mergi la locul pe care îl va alege DOMNUL,(RO)

Deuteronom 12:27 Şi să oferi ofrandele tale arse, carnea şi sângele, pe altarul DOMNULUI Dumnezeul tău; şi sângele sacrificiilor tale să fie vărsat pe altarul DOMNULUI Dumnezeul tău, iar carnea să o mănânci.(RO)

Deuteronom 12:28 Ia aminte şi ascultă toate aceste cuvinte pe care ţi le poruncesc, ca să îţi fie bine, ţie şi copiilor tăi după tine pentru totdeauna, când vei face [ce este] bine şi drept înaintea ochilor DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 12:29 Când DOMNUL Dumnezeul tău va stârpi dinaintea ta naţiunile la care mergi să le stăpâneşti şi să le alungi şi să locuieşti în ţara lor,(RO)

Deuteronom 12:30 Ia seama la tine însuţi să nu fii prins în cursă urmându-le lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta; şi să nu întrebi de dumnezeii lor, spunând: Cum au servit naţiunile acestea dumnezeilor lor? Tot astfel voi face şi eu.(RO)

Deuteronom 12:31 Tu să nu faci astfel DOMNULUI Dumnezeul tău, pentru că tot ce este urâciune înaintea[ ]DOMNULUI, ce urăşte el, ei au făcut dumnezeilor lor; căci chiar pe fiii lor şi pe fiicele lor i-au ars în foc pentru dumnezeii lor.(RO)

Deuteronom 12:32 Luaţi seama să faceţi orice lucru vă poruncesc, să nu adăugaţi la el, nici să nu scădeţi din el.(RO)

Deuteronom 13:1 Dacă se ridică printre voi un profet sau un visător de vise şi îţi dă un semn sau o minune,(RO)

Deuteronom 13:2 Şi se întâmplă semnul sau minunea despre care ţi-a vorbit, spunând: Să mergem după alţi dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut şi să le servim,(RO)

Deuteronom 13:3 Să nu dai ascultare la cuvintele acelui profet sau acelui visător de vise, pentru că DOMNUL Dumnezeul vostru vă încearcă, pentru a şti dacă îl iubiţi pe DOMNUL Dumnezeul vostru cu toată inima voastră şi cu tot sufletul vostru.(RO)

Deuteronom 13:4 Voi să umblaţi după DOMNUL Dumnezeul vostru şi să vă temeţi de el şi să păziţi poruncile lui şi să ascultaţi de vocea lui şi să îi serviţi şi să vă alipiţi de el.(RO)

Deuteronom 13:5 Şi acel profet, sau acel visător de vise să fie ucis, deoarece a vorbit ca să vă întoarcă de la DOMNUL Dumnezeul vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a răscumpărat din casa robiei, ca să te depărteze de pe calea pe care ţi-a poruncit DOMNUL Dumnezeul tău să umbli pe ea. Astfel să îndepărtezi răul din mijlocul tău.(RO)

Deuteronom 13:6 ¶ Dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau soţia sânului tău sau prietenul tău, care îţi [este] ca sufletul tău, te ademeneşte în secret, spunând: Să mergem şi să servim altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi;(RO)

Deuteronom 13:7 [Adică, ]dintre dumnezeii poporului care [este ]împrejurul vostru, aproape de tine sau departe de tine, de la [o] margine a pământului chiar până la [cealaltă ]margine a pământului;(RO)

Deuteronom 13:8 Să nu te învoieşti cu el şi să nu îi dai ascultare, nici ochiul tău să nu îl compătimească, nici să nu îl cruţi, nici să nu îl ascunzi,(RO)

Deuteronom 13:9 Ci să îl ucizi; mâna ta să fie cea dintâi asupra lui ca să îl ucizi şi pe urmă mâna întregului popor.(RO)

Deuteronom 13:10 Şi să îl ucizi cu pietre, ca să moară, pentru că a căutat să te îndepărteze de la DOMNUL Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.(RO)

Deuteronom 13:11 Şi tot Israelul să audă şi să se teamă şi să nu mai facă astfel de stricăciune, ca aceasta, printre voi.(RO)

Deuteronom 13:12 ¶ Dacă într-una din cetăţile tale, pe care ţi le dă DOMNUL Dumnezeul tău, ca să locuieşti acolo, vei auzi [spunându]-se:(RO)

Deuteronom 13:13 [Anumiţi ]oameni, copiii lui Belial, au ieşit din mijlocul vostru şi au atras pe locuitorii cetăţii lor, spunând: Să mergem şi să servim altor dumnezei, pe care nu i-aţi cunoscut;(RO)

Deuteronom 13:14 Atunci să întrebi şi să faci cercetare şi să întrebi cu deamănuntul; şi, iată, [dacă este ]adevărat[ şi] lucrul [este] sigur, că această urâciune s-a făcut printre voi,(RO)

Deuteronom 13:15 Să loveşti pe locuitorii acelei cetăţi cu ascuţişul sabiei, distrugând-o în întregime şi tot ce [este ]în ea şi vitele ei, cu ascuţişul sabiei.(RO)

Deuteronom 13:16 Şi să aduni toată prada ei în mijlocul străzii ei şi să arzi cu foc cetatea şi toată prada ei în întregime, pentru DOMNUL Dumnezeul tău şi ea să fie o movilă pentru totdeauna, să nu se mai construiască din nou.(RO)

Deuteronom 13:17 Şi nimic din lucrul blestemat să nu se lipească de mâna ta, ca DOMNUL să se întoarcă din înverşunarea furiei sale şi să îţi arate milă şi să aibă compasiune de tine şi să te înmulţească, precum a jurat părinţilor tăi;(RO)

Deuteronom 13:18 Când vei da ascultare la vocea DOMNULUI Dumnezeul tău, ca să păzeşti toate poruncile lui pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să faci [ce] [este] drept în ochii DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 14:1 Voi [sunteţi] copiii DOMNULUI Dumnezeul vostru, să nu vă faceţi tăieturi, nici să nu faceţi chelie între ochi pentru un mort.(RO)

Deuteronom 14:2 Pentru că tu [eşti] un popor sfânt pentru DOMNUL Dumnezeul tău şi pe tine te-a ales să îi fii un popor deosebit, mai mult decât toate naţiunile care [sunt] pe faţa pământului.(RO)

Deuteronom 14:3 Să nu mănânci niciun lucru urâcios.(RO)

Deuteronom 14:4 Acestea [sunt] animalele pe care să le mănânci: boul, oaia şi capra,(RO)

Deuteronom 14:5 Cerbul şi căprioara şi antilopa şi capra sălbatică şi capra de munte şi boul sălbatic şi gazela.(RO)

Deuteronom 14:6 Şi fiecare animal care are copita despicată şi piciorul complet despărţit în două copite[ şi] [care] rumegă, pe acestea să le mâncaţi.(RO)

Deuteronom 14:7 Totuşi pe acestea să nu le mâncaţi din cele care rumegă şi din cele care au copita despicată: cămila şi iepurele de câmp şi iepurele de stâncă, pentru că rumegă, dar nu au copita despicată, ele vă [sunt ]necurate.(RO)

Deuteronom 14:8 Şi porcul vă [este] necurat, pentru că are copita despicată, dar nu rumegă; să nu mâncaţi din carnea lor, nici să nu vă atingeţi de trupul lor mort.(RO)

Deuteronom 14:9 Pe acestea să le mâncaţi dintre toate câte [sunt] în ape: să mâncaţi tot ce are aripioare şi solzi,(RO)

Deuteronom 14:10 Şi orice nu are aripioare şi solzi să nu mâncaţi; vă [sunt] necurate.(RO)

Deuteronom 14:11 [Din ]toate păsările curate să mâncaţi.(RO)

Deuteronom 14:12 Dar acestea [sunt] cele din care să nu mâncaţi: acvila şi vulturul bărbos şi vulturul pescar;(RO)

Deuteronom 14:13 Şi şoimul şi uliul şi vulturul după felul său;(RO)

Deuteronom 14:14 Şi orice corb după felul său;(RO)

Deuteronom 14:15 Şi bufniţa şi şoimul de noapte şi cucul şi şoimul după felul său;(RO)

Deuteronom 14:16 Şi cucuveaua şi bufniţa mare şi lebăda;(RO)

Deuteronom 14:17 Şi pelicanul şi vulturul egiptean şi cormoranul;(RO)

Deuteronom 14:18 Şi barza şi stârcul după felul său şi nagâţul şi liliacul.(RO)

Deuteronom 14:19 Şi orice târâtoare care zboară vă [este] necurată; să nu se mănânce.(RO)

Deuteronom 14:20 [Dar din] toate păsările curate puteţi să mâncaţi.(RO)

Deuteronom 14:21 Să nu mâncaţi [din] nimic ce moare de la sine; să îl dai străinului care [este] înăuntrul porţilor tale, ca să îl mănânce sau să îl vinzi unui străin, pentru că tu [eşti] un popor sfânt pentru DOMNUL Dumnezeul tău. Să nu fierbi un ied în laptele mamei sale.(RO)

Deuteronom 14:22 ¶ Să dai cu adevărat zeciuială din tot venitul seminţei tale, pe care câmpul tău îl dă an de an.(RO)

Deuteronom 14:23 Şi să mănânci înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău, în locul pe care îl va alege el să îşi pună numele acolo, zeciuiala din grânele tale, din vinul tău şi din untdelemnul tău şi întâii născuţi din cirezile tale şi din turmele tale, ca să înveţi să te temi de DOMNUL Dumnezeul tău în toate zilele.(RO)

Deuteronom 14:24 Şi dacă este prea lung drumul pentru tine, astfel încât nu le poţi duce, [sau ]dacă locul pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul tău, să îşi pună numele acolo, va fi prea departe de tine, când te va binecuvânta DOMNUL Dumnezeul tău,(RO)

Deuteronom 14:25 Atunci să [le] schimbi în bani şi banii să îi legi în mâna ta şi să mergi la locul pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 14:26 Şi să dai acei bani pentru tot ce îţi pofteşte sufletul, pentru boi, sau pentru oi, pentru vin sau pentru băutură tare sau pentru orice îţi doreşte sufletul; şi să mănânci acolo înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău şi să te bucuri, tu şi casa ta,(RO)

Deuteronom 14:27 Şi să nu îl părăseşti pe levitul care [este] înăuntrul porţilor tale, pentru că el nu are nici parte nici moştenire cu tine.(RO)

Deuteronom 14:28 La sfârşitul a trei ani să scoţi toată zeciuiala venitului tău din anul acela şi să [o] pui înăuntrul porţilor tale.(RO)

Deuteronom 14:29 Şi să vină levitul, (pentru că el nu are nici parte nici moştenire cu tine) şi străinul şi cel fără tată şi văduva, care [sunt] înăuntrul porţilor tale, şi să mănânce şi să se sature, ca DOMNUL Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toată lucrarea mâinii tale pe care o faci.(RO)

Deuteronom 15:1 La sfârşitul [fiecăror] şapte ani să faci o scutire.(RO)

Deuteronom 15:2 Şi astfel [să fie] scutirea: Fiecare creditor, care împrumută [ceva ]aproapelui său, să [îl ]scutească; să nu [îl] stoarcă de la aproapele lui sau de la fratele lui, pentru că aceasta este numită scutirea DOMNULUI.(RO)

Deuteronom 15:3 De la locuitorul temporar poţi să [îl] storci, dar mâna ta să scutească ceea ce este al tău la fratele tău;(RO)

Deuteronom 15:4 Numai când nu va fi la tine niciun sărac, pentru că DOMNUL te va binecuvânta mult în ţara, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău [ca] moştenire, ca să o stăpâneşti,(RO)

Deuteronom 15:5 Numai dacă vei da ascultare cu atenţie la vocea DOMNULUI Dumnezeul tău, ca să iei seama să împlineşti toate aceste porunci pe care ţi le poruncesc astăzi.(RO)

Deuteronom 15:6 Pentru că DOMNUL Dumnezeul tău te va binecuvânta, precum ţi-a promis şi vei da cu împrumut multor naţiuni, dar tu nu vei lua cu împrumut; şi tu vei stăpâni peste multe naţiuni, dar ele nu vor stăpâni peste tine.(RO)

Deuteronom 15:7 Dacă este printre voi un sărac, unul dintre fraţii tăi înăuntrul oricăreia dintre porţile tale din ţara ta, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău, să nu îţi împietreşti inima nici să nu îţi închizi mâna spre fratele tău sărac,(RO)

Deuteronom 15:8 Ci să îţi deschizi larg mâna spre el şi să îl împrumuţi, într-adevăr, suficient pentru nevoia lui, [în care] duce lipsă.(RO)

Deuteronom 15:9 Ia seama să nu fie un gând în inima ta stricată, spunând: Se apropie anul al şaptelea, anul scutirii; şi ochiul tău să fie rău împotriva fratelui tău sărac şi să nu îi dai nimic, iar el să strige împotriva ta către DOMNUL şi să îţi fie păcat.(RO)

Deuteronom 15:10 Să îi dai, într-adevăr, şi inima ta să nu fie mâhnită când îi dai, căci pentru lucrul acesta te va binecuvânta DOMNUL Dumnezeul tău în toate lucrările tale şi peste tot ce îţi vei pune mâna.(RO)

Deuteronom 15:11 Pentru că săracii nu vor lipsi niciodată din ţara ta, de aceea îţi poruncesc, spunând: Să îţi deschizi mâna larg faţă de fratele tău, faţă de săracul tău şi faţă de nevoiaşul tău din ţara ta.(RO)

Deuteronom 15:12 ¶ [Şi ]dacă fratele tău, un evreu sau o evreică, ţi se vinde ţie şi îţi serveşte şase ani, atunci în anul al şaptelea să îl laşi să plece liber de la tine.(RO)

Deuteronom 15:13 Şi, când îl laşi să plece liber de la tine, să nu îl laşi să plece [cu mâna] goală,(RO)

Deuteronom 15:14 Să îl aprovizionezi cu dărnicie din turma ta şi din aria ta şi din teascul tău, [din tot] ce te-a binecuvântat DOMNUL Dumnezeul tău, să îi dai.(RO)

Deuteronom 15:15 Şi să îţi aminteşti că ai fost rob în ţara Egiptului şi [că] DOMNUL Dumnezeul tău te-a răscumpărat; de aceea îţi poruncesc acest lucru astăzi.(RO)

Deuteronom 15:16 Şi să fie [astfel, ]dacă el îţi spune: Nu voi ieşi de la tine, fiindcă te iubeşte pe tine şi casa ta, pentru că îi este bine cu tine;(RO)

Deuteronom 15:17 Atunci să iei o sulă şi să [o] împungi prin urechea lui la uşă şi să îţi fie servitor pentru totdeauna. Şi la fel să faci şi servitoarei tale.(RO)

Deuteronom 15:18 Să nu îţi pară greu, când îl laşi să plece liber de la tine, pentru că, servindu-ţi şase ani, [ţi]-a fost dublul muncii unui servitor plătit; şi DOMNUL Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce faci.(RO)

Deuteronom 15:19 ¶ Să sfinţeşti pentru DOMNUL Dumnezeul tău pe toţi întâii-născuţi de parte bărbătească din cireada ta şi din turma ta, să nu faci nicio lucrare cu întâiul-născut al taurului tău, nici să nu tunzi pe întâiul-născut al oii tale.(RO)

Deuteronom 15:20 Să [îl] mănânci înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău an după an, tu şi casa ta, în locul pe care îl va alege DOMNUL.(RO)

Deuteronom 15:21 Iar dacă este [vreun ]cusur în el, [dacă] [este] şchiop sau orb [sau] [are] orice cusur rău, să nu îl sacrifici DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 15:22 Să îl mănânci înăuntrul porţilor tale, cel necurat şi cel curat deopotrivă, ca şi din căprioară şi din cerb.(RO)

Deuteronom 15:23 Numai să nu mănânci sângele lui; să îl verşi pe pământ, ca apa.(RO)

Deuteronom 16:1 Ţine luna Abib şi ţine paştele DOMNULUI Dumnezeul tău, pentru că în luna Abib te-a scos DOMNUL Dumnezeul tău din Egipt, noaptea.(RO)

Deuteronom 16:2 Să sacrifici de aceea paştele DOMNULUI Dumnezeul tău, din cireadă şi din turmă, în locul pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul tău, ca să îşi pună numele său acolo.(RO)

Deuteronom 16:3 Să nu mănânci pâine dospită cu acesta; şapte zile să îl mănânci cu azime, pâinea chinuirii, pentru că ai ieşit în grabă din ţara Egiptului, ca să îţi aminteşti de ziua când ai ieşit din ţara Egiptului în toate zilele vieţii tale.(RO)

Deuteronom 16:4 Şi şapte zile să nu se vadă pâine dospită la tine, în toate hotarele tale; nici din carnea pe care o sacrifici seara, în cea dintâi zi, să nu îţi rămână toată noaptea până dimineaţa.(RO)

Deuteronom 16:5 Nu poţi sacrifica paştele în oricare din porţile tale, pe care ţi le dă DOMNUL Dumnezeul tău,(RO)

Deuteronom 16:6 Ci la locul pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul tău să îşi pună numele său în el, acolo să sacrifici paştele, seara, la apusul soarelui, pe timpul când ai ieşit din Egipt.(RO)

Deuteronom 16:7 Şi să frigi şi să mănânci în locul pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul tău şi dimineaţa să te întorci şi să te duci la corturile tale.(RO)

Deuteronom 16:8 Şase zile să mănânci azime, iar în ziua a şaptea [să fie] o adunare solemnă pentru DOMNUL Dumnezeul tău; să nu faci nicio lucrare [în ea].(RO)

Deuteronom 16:9 Să îţi numeri şapte săptămâni; să începi să numeri cele şapte săptămâni de când începi să pui secera în grâne.(RO)

Deuteronom 16:10 Şi să ţii sărbătoarea săptămânilor pentru DOMNUL Dumnezeul tău, cu o taxă a unei ofrande de bunăvoie din mâna ta, pe care să o dai [DOMNULUI] precum te va fi binecuvântat DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 16:11 Şi să te bucuri înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău, tu şi fiul tău şi fiica ta şi servitorul tău şi servitoarea ta, şi levitul care [este] înăuntrul porţilor tale şi străinul şi cel fără tată şi văduva, care [sunt] printre voi; în locul pe care l-a ales DOMNUL Dumnezeul tău să îşi pună numele său acolo.(RO)

Deuteronom 16:12 Şi să îţi aminteşti că ai fost rob în Egipt şi să ţii şi să împlineşti aceste statute.(RO)

Deuteronom 16:13 Să ţii sărbătoarea corturilor şapte zile, după ce vei fi adunat grânele tale şi vinul tău,(RO)

Deuteronom 16:14 Şi să te bucuri la sărbătoarea ta, tu şi fiul tău şi fiica ta şi servitorul tău şi servitoarea ta şi levitul şi străinul şi cel fără tată şi văduva, care [sunt] înăuntrul porţilor tale.(RO)

Deuteronom 16:15 Şapte zile să ţii o sărbătoare solemnă pentru DOMNUL Dumnezeul tău în locul pe care îl va alege DOMNUL, pentru că DOMNUL Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot venitul tău şi în toate lucrările mâinilor tale, ca să te bucuri într-adevăr.(RO)

Deuteronom 16:16 De trei ori pe an, toată partea ta bărbătească să se înfăţişeze înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău în locul pe care îl va alege; la sărbătoarea azimelor şi la sărbătoarea săptămânilor şi la sărbătoarea corturilor şi să nu se înfăţişeze înaintea DOMNULUI [cu mâna] goală;(RO)

Deuteronom 16:17 Fiecare om [să dea ]precum este în stare, conform binecuvântării pe care ţi-a dat-[o] DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 16:18 ¶ Să îţi pui judecători şi administratori în toate porţile tale, pe care ţi le dă DOMNUL Dumnezeul tău în triburile tale, şi ei să judece poporul cu judecată dreaptă.(RO)

Deuteronom 16:19 Să nu strâmbi judecata, să nu părtineşti după înfăţişare, nu lua niciun dar, pentru că darul orbeşte ochii înţelepţilor şi perverteşte cuvintele celor drepţi.(RO)

Deuteronom 16:20 Să urmăreşti ceea ce este în întregime drept, ca să trăieşti şi să stăpâneşti ţara pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 16:21 Să nu îţi sădeşti vreun crâng de pomi lângă altarul DOMNULUI Dumnezeul tău, pe care ţi-l vei face.(RO)

Deuteronom 16:22 Nici să nu îţi ridici [vreun ]chip [de piatră], pe care îl urăşte DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 17:1 Să nu sacrifici DOMNULUI Dumnezeul tău [vreun] taur sau [vreo] oaie, în care să fie vreun cusur, [sau] vreun lucru rău, pentru că [este] o urâciune înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 17:2 Dacă se găseşte printre voi, în vreuna din porţile tale, pe care DOMNUL Dumnezeul tău ţi le dă, un bărbat sau o femeie care a lucrat stricăciuni înaintea ochilor DOMNULUI Dumnezeul tău, încălcând legământul lui,(RO)

Deuteronom 17:3 Şi care a mers şi a servit altor dumnezei şi li s-a închinat, fie soarelui sau lunii sau vreunuia din oştirea cerului, ceea ce nu am poruncit;(RO)

Deuteronom 17:4 Şi ţi se va spune şi vei fi auzit, să cercetezi cu atenţie; şi, iată, [dacă] [este ]adevărat [şi] dacă lucrul este sigur, [că] s-a făcut această urâciune în Israel,(RO)

Deuteronom 17:5 Atunci să scoţi afară la porţile tale pe acel bărbat sau pe acea femeie care a făcut acest lucru stricat, [adică ]pe acel bărbat sau pe acea femeie, şi să îi ucizi cu pietre până când mor.(RO)

Deuteronom 17:6 Din gura a doi martori, sau a trei martori, să fie ucis cel care va fi demn de moarte, [dar] să nu fie ucis din gura unui singur martor.(RO)

Deuteronom 17:7 Mâinile martorilor să fie primele asupra lui ca să îl ucidă şi după aceea mâinile întregului popor. Astfel să îndepărtezi răul din mijlocul vostru.(RO)

Deuteronom 17:8 ¶ Şi dacă se va ridica un lucru prea greu de judecat pentru tine, între sânge şi sânge, între ceartă şi ceartă şi între lovitură şi lovitură, [fiind ]cazuri de neînţelegere înăuntrul porţilor tale, atunci să te ridici şi să te urci la locul pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 17:9 Şi să vii la preoţi, la leviţi şi la judecătorul care va fi în acele zile şi să întrebi; şi ei îţi vor arăta hotărârea de judecată,(RO)

Deuteronom 17:10 Şi să faci conform hotărârii, pe care ţi-o vor arăta cei din locul pe care îl va alege DOMNUL; şi să iei seama să faci toate cele ce te vor instrui ei,(RO)

Deuteronom 17:11 Să faci conform hotărârii legii care te vor învăţa ei şi conform judecăţii pe care ţi-o vor spune ei; să nu te abaţi nici [la] dreapta, nici [la] stânga de la hotărârea pe care ţi-o vor spune ei.(RO)

Deuteronom 17:12 Şi bărbatul care se va purta cu îngâmfare şi nu va da ascultare preotului care stă să servească acolo înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău, sau judecătorului, chiar bărbatul acela să moară; şi să îndepărtezi răul din Israel.(RO)

Deuteronom 17:13 Şi tot poporul să audă şi să se teamă şi să nu se mai poarte cu mândrie.(RO)

Deuteronom 17:14 ¶ După ce vei fi intrat în ţara pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău şi o vei stăpâni şi vei locui în ea şi vei spune: Voi pune un împărat peste mine, asemenea tuturor naţiunilor care [sunt] împrejurul meu;(RO)

Deuteronom 17:15 Să pui împărat peste tine pe acela pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul tău, să pui împărat peste tine [pe unul ]dintre fraţii tăi; nu poţi să pui peste tine pe un străin, care nu [este] fratele tău.(RO)

Deuteronom 17:16 Numai să nu aibă mulţi cai şi să nu facă pe popor să se întoarcă în Egipt, pentru a-şi înmulţi caii, văzând că DOMNUL v-a spus: Să nu vă mai întoarceţi pe acea cale.(RO)

Deuteronom 17:17 Nici să nu aibă multe soţii, ca să nu i se abată inima; nici să nu îşi înmulţească mult argint şi aur.(RO)

Deuteronom 17:18 Şi va fi [astfel]: când şade pe tronul împărăţiei sale, să îşi scrie o copie a acestei legi într-o carte, după [cea care este] înaintea preoţilor, a leviţilor.(RO)

Deuteronom 17:19 Şi ea să fie cu el şi să citească din ea în toate zilele vieţii sale, ca să înveţe să se teamă de DOMNUL Dumnezeul său, ca să păzească toate cuvintele legii acesteia şi statutele acestea, ca să le facă,(RO)

Deuteronom 17:20 Ca să nu i se înalţe inima deasupra fraţilor săi şi să nu se abată de la poruncă nici [la] dreapta, nici [la ]stânga, pentru ca să [îşi] prelungească zilele în împărăţia sa, el şi copiii lui, în mijlocul lui Israel.(RO)

Deuteronom 18:1 Preoţii, leviţii[ şi] tot tribul lui Levi nu vor avea nici parte, nici moştenire în Israel, ei să mănânce ofrandele prin foc ale DOMNULUI [care] [sunt] şi moştenirea lui.(RO)

Deuteronom 18:2 De aceea nu vor avea moştenire între fraţii lor, DOMNUL [este] moştenirea lor, precum le-a spus.(RO)

Deuteronom 18:3 Şi acesta să fie dreptul preoţilor de la popor, de la cei care oferă un sacrificiu, [fie] bou fie oaie; să dea preotului spata şi amândouă fălcile şi pântecele.(RO)

Deuteronom 18:4 Primele roade [de asemenea] din grânele tale, din vinul tău şi din untdelemnul tău şi primele din tunsul oilor tale, să le dai lui.(RO)

Deuteronom 18:5 Pentru că pe el l-a ales DOMNUL Dumnezeul tău dintre toate triburile tale să stea în picioare să servească în numele DOMNULUI, el şi fiii săi pentru totdeauna.(RO)

Deuteronom 18:6 Şi dacă vine un levit din oricare din porţile tale din tot Israelul, unde a locuit temporar şi vine cu toată dorinţa minţii lui în locul pe care îl va alege DOMNUL,(RO)

Deuteronom 18:7 Atunci să servească în numele DOMNULUI Dumnezeul său, precum [fac] toţi fraţii săi leviţi, care stau în picioare acolo înaintea DOMNULUI.(RO)

Deuteronom 18:8 Ei să aibă porţii de mâncat deopotrivă, pe lângă ceea ce vine din vânzarea averii sale părinteşti.(RO)

Deuteronom 18:9 ¶ După ce vei fi intrat în ţara pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile acelor naţiuni.(RO)

Deuteronom 18:10 Să nu se găsească printre voi [cineva] care să facă pe fiul său sau pe fiica sa, să treacă prin foc, [sau] care foloseşte ghicire, [sau ]prezicător al viitorului sau fermecător sau vrăjitoare,(RO)

Deuteronom 18:11 Sau descântător, sau unul care consultă demonii, sau vrăjitor, sau unul care cheamă morţii.(RO)

Deuteronom 18:12 Pentru că toţi cei care fac aceste lucruri [sunt] o urâciune înaintea DOMNULUI şi pentru aceste urâciuni îi alungă DOMNUL Dumnezeul tău dinaintea ta.(RO)

Deuteronom 18:13 Tu să fii desăvârşit cu DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 18:14 Pentru că aceste naţiuni, pe care le vei stăpâni, au dat ascultare la prezicători ai viitorului şi la ghicitori, dar cât despre tine, DOMNUL Dumnezeul tău nu ţi-a permis [să] [faci] astfel.(RO)

Deuteronom 18:15 ¶ DOMNUL Dumnezeul tău îţi va ridica un Profet din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, asemenea mie, lui să îi daţi ascultare;(RO)

Deuteronom 18:16 Conform cu tot ce ai dorit de la DOMNUL Dumnezeul tău în Horeb, în ziua adunării, spunând: Să nu mai aud vocea DOMNULUI Dumnezeul meu, nici să nu mai văd focul acesta mare, ca să nu mor.(RO)

Deuteronom 18:17 Şi DOMNUL mi-a spus: Bine [au vorbit] ce au vorbit.(RO)

Deuteronom 18:18 Le voi ridica un Profet dintre fraţii lor, asemenea ţie şi voi pune cuvintele mele în gura lui; şi el le va vorbi tot ce îi voi porunci.(RO)

Deuteronom 18:19 Şi se va întâmpla, [că ]oricui nu va da ascultare cuvintelor mele, pe care le va spune el în numele meu, îi voi cere socoteală.(RO)

Deuteronom 18:20 Dar profetul care s-ar îngâmfa să vorbească în numele meu un cuvânt, pe care nu l-am poruncit să îl vorbească sau care va vorbi în numele altor dumnezei, acel profet să moară.(RO)

Deuteronom 18:21 Şi dacă spui în inima ta: Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu l-a spus DOMNUL?(RO)

Deuteronom 18:22 Când un profet vorbeşte în numele DOMNULUI şi lucrul nu se împlineşte, nici nu se întâmplă, acela [este] cuvântul pe care nu l-a vorbit DOMNUL; [ci ]profetul l-a vorbit cu îngâmfare, să nu te temi de el.(RO)

Deuteronom 19:1 După ce DOMNUL Dumnezeul tău va stârpi naţiunile, a căror ţară ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău, şi le vei alunga şi vei locui în cetăţile lor şi în casele lor,(RO)

Deuteronom 19:2 Să îţi separi trei cetăţi în mijlocul ţării tale, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău, ca să o stăpâneşti.(RO)

Deuteronom 19:3 Să îţi pregăteşti o cale şi să împarţi în trei părţi hotarele ţării tale, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău ca să o moşteneşti, ca orice ucigaş să fugă acolo.(RO)

Deuteronom 19:4 Şi acesta [este] cazul ucigaşului, care va fugi acolo, ca să trăiască. Cine ucide fără intenţie pe aproapele său, pe care nu l-a urât în trecut;(RO)

Deuteronom 19:5 Ca atunci când un om merge cu vecinul său în pădure să taie lemne şi mâna sa dă o lovitură cu securea să taie lemnul şi fierul iese din coadă şi cade pe vecinul său încât el moare; el să fugă într-una din acele cetăţi şi să trăiască;(RO)

Deuteronom 19:6 Ca nu cumva răzbunătorul sângelui să urmărească pe ucigaş, pe când inima lui este aprinsă şi să îl ajungă, deoarece calea este lungă şi să îl ucidă; deşi nu [era] demn de moarte, pentru că nu l-a urât în trecut.(RO)

Deuteronom 19:7 De aceea îţi poruncesc, spunând: Să îţi separi trei cetăţi.(RO)

Deuteronom 19:8 Şi dacă DOMNUL Dumnezeul tău îţi lărgeşte hotarul, precum a jurat părinţilor tăi şi îţi dă toată ţara, pe care a promis că o va da părinţilor tăi,(RO)

Deuteronom 19:9 Dacă vei păzi ca să faci toate aceste porunci, pe care ţi le poruncesc astăzi, să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău şi să umbli pe căile lui în toate zilele, atunci să îţi mai adaugi încă trei cetăţi, pe lângă acestea trei,(RO)

Deuteronom 19:10 Ca să nu fie vărsat sânge nevinovat în ţara ta, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău [de] moştenire, şi astfel sânge să fie peste tine.(RO)

Deuteronom 19:11 Dar dacă vreun om urăşte pe aproapele său şi îl pândeşte şi se ridică împotriva lui şi îl loveşte de moarte încât el moare, şi fuge într-una din aceste cetăţi,(RO)

Deuteronom 19:12 Atunci bătrânii cetăţii sale să trimită şi să îl aducă de acolo şi să îl predea în mâna răzbunătorului sângelui, ca să moară.(RO)

Deuteronom 19:13 Ochiul tău să nu aibă milă de el, iar tu să îndepărtezi sângele [nevinovat] din Israel, ca să îţi fie bine.(RO)

Deuteronom 19:14 ¶ Să nu muţi pietrele de hotar ale aproapelui tău, pe care le-au pus cei din vechime în moştenirea ta, pe care o vei moşteni în ţara, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău, ca să o stăpâneşti.(RO)

Deuteronom 19:15 Un singur martor să nu se ridice împotriva unui om pentru vreo nelegiuire, sau pentru vreun păcat, în orice păcat prin care păcătuieşte; prin gura a doi martori sau prin gura a trei martori, să fie întemeiat un lucru.(RO)

Deuteronom 19:16 Dacă se ridică un martor fals împotriva cuiva să mărturisească împotriva lui [vreun lucru] nedrept,(RO)

Deuteronom 19:17 Atunci cei doi bărbaţi, între care [este] cearta, să stea în picioare înaintea DOMNULUI, înaintea preoţilor şi a judecătorilor care vor fi în acele zile.(RO)

Deuteronom 19:18 Şi judecătorii să cerceteze cu de-amănuntul; şi, iată, [dacă] martorul [este] martor fals[ şi ]a mărturisit fals împotriva fratelui său,(RO)

Deuteronom 19:19 Atunci să îi faceţi precum s-a gândit el să facă fratelui său, astfel să îndepărtezi răul din mijlocul tău.(RO)

Deuteronom 19:20 Şi cei care rămân, să audă şi să se teamă şi să nu mai facă un asemenea rău printre voi.(RO)

Deuteronom 19:21 Şi ochiul tău să nu aibă milă, [ci] viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.(RO)

Deuteronom 20:1 Când ieşi la bătălie împotriva duşmanilor tăi şi vezi cai şi care[ şi ]un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, pentru că DOMNUL Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, [este] cu tine.(RO)

Deuteronom 20:2 Şi va fi [astfel], când vă veţi fi apropiat de bătălie, preotul să se apropie şi să vorbească poporului.(RO)

Deuteronom 20:3 Şi să le spună: Ascultă, Israele! Astăzi vă apropiaţi de bătălia împotriva duşmanilor voştri, să nu vă slăbească inimile; nu vă temeţi şi nu tremuraţi, nici nu vă înspăimântaţi din cauza lor.(RO)

Deuteronom 20:4 Pentru că DOMNUL Dumnezeul vostru [este] cel care merge cu voi, ca să lupte pentru voi împotriva duşmanilor voştri să vă salveze.(RO)

Deuteronom 20:5 Şi administratorii să vorbească poporului, spunând: Cine [este] bărbatul care şi-a zidit o casă nouă şi nu a dedicat-o? Să plece şi să se întoarcă acasă, ca nu cumva să moară în bătălie şi să o dedice altul.(RO)

Deuteronom 20:6 Şi cine [este] bărbatul care a sădit o vie şi nu a mâncat din ea? Să plece şi să se întoarcă acasă, ca nu cumva să moară în bătălie şi să mănânce altul din ea.(RO)

Deuteronom 20:7 Şi cine [este] bărbatul care s-a logodit cu o femeie şi nu a luat-o? Să plece şi să se întoarcă acasă, ca nu cumva să moară în bătălie şi să o ia altul.(RO)

Deuteronom 20:8 Şi administratorii să mai vorbească poporului şi să spună: Cine [este] bărbatul [care este ]fricos şi are inima slabă? Să plece şi să se întoarcă acasă, ca nu cumva să slăbească şi inima fraţilor săi, ca inima lui.(RO)

Deuteronom 20:9 Şi va fi [astfel, ]după ce administratorii vor termina de vorbit poporului, că vor pune căpetenii ai armatelor să conducă poporul.(RO)

Deuteronom 20:10 ¶ Când te apropii de o cetate ca să lupţi împotriva ei, să îi oferi pace.(RO)

Deuteronom 20:11 Şi va fi [astfel], dacă îţi va da răspuns de pace şi îţi va deschide, atunci să fie [astfel],[ ]tot poporul care se află în ea să îţi fie tributar şi să îţi servească.(RO)

Deuteronom 20:12 Şi dacă nu va face pace cu tine, ci se va război împotriva ta, atunci să o asediezi.(RO)

Deuteronom 20:13 Şi după ce DOMNUL Dumnezeul tău o va fi dat în mâinile tale, să loveşti fiecare parte bărbătească din ea prin ascuţişul sabiei,(RO)

Deuteronom 20:14 Dar pe femei şi pe micuţi şi pe vite şi tot ce este în cetate, toată prada ei, să le iei pentru tine; şi să mănânci prada duşmanilor tăi, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 20:15 Astfel să faci tuturor cetăţilor, care [sunt] foarte departe de tine, care nu [sunt] dintre cetăţile acestor naţiuni.(RO)

Deuteronom 20:16 Dar din cetăţile acestor popoare, pe care ţi le dă DOMNUL Dumnezeul tău [ca] moştenire, să nu laşi viu nimic ce respiră,(RO)

Deuteronom 20:17 Ci să îi nimiceşti în întregime: pe hitiţi şi pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe periziţi, pe hiviţi şi pe iebusiţi, precum ţi-a poruncit DOMNUL Dumnezeul tău,(RO)

Deuteronom 20:18 Ca să nu vă înveţe să faceţi după toate urâciunile lor, pe care le-au făcut dumnezeilor lor, şi să păcătuiţi împotriva DOMNULUI Dumnezeul vostru.(RO)

Deuteronom 20:19 Când vei asedia o cetate mult timp, făcând război împotriva ei ca să o iei, să nu îi distrugi pomii dând cu securea în ei, pentru că poţi să mănânci din ei şi să nu îi retezi (pentru că pomul câmpului [este] [viaţa] omului) pentru a-[i] folosi în asediu,(RO)

Deuteronom 20:20 Numai pomii, pe care îi cunoşti că nu [sunt] pomi pentru hrană, să îi distrugi şi să îi retezi; şi să ridici întărituri împotriva cetăţii care face război cu tine, până când este cucerită.(RO)

Deuteronom 21:1 Dacă în ţara, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău să o stăpâneşti, se va găsi un [om] ucis, zăcând în câmp,[ şi] nu se ştie cine l-a ucis,(RO)

Deuteronom 21:2 Atunci bătrânii tăi şi judecătorii tăi să iasă şi să măsoare până la cetăţile care [sunt] împrejurul celui ucis,(RO)

Deuteronom 21:3 Şi va fi astfel, din cetatea care [este] lângă cel ucis, bătrânii cetăţii aceleia să ia o viţea, cu care nu s-a lucrat[ şi] care nu a tras la jug;(RO)

Deuteronom 21:4 Şi bătrânii cetăţii aceleia să coboare viţeaua într-o vale nelucrată, în care [nici] nu s-a recoltat [nici] nu s-a semănat, şi să frângă gâtul viţelei acolo în vale,(RO)

Deuteronom 21:5 Şi preoţii, fiii lui Levi, să se apropie, pentru că pe ei i-a ales DOMNUL Dumnezeul tău să îi servească şi să binecuvânteze în numele DOMNULUI; şi prin cuvântul lor să fie [încercată] orice ceartă şi orice lovitură,(RO)

Deuteronom 21:6 Şi toţi bătrânii cetăţii aceleia, [care] [este] lângă cel ucis, să îşi spele mâinile deasupra viţelei decapitate în vale,(RO)

Deuteronom 21:7 Şi să răspundă şi să zică: Mâinile noastre nu au vărsat acest sânge, nici ochii noştri nu au văzut.(RO)

Deuteronom 21:8 Fii milostiv, Doamne, faţă de poporul tău Israel, pe care l-ai răscumpărat, şi nu pune sânge nevinovat în contul poporului tău Israel. Şi sângele li se va ierta.(RO)

Deuteronom 21:9 Astfel să îndepărtezi sângele nevinovat din mijlocul tău, când vei face [ce] [este ]drept înaintea ochilor DOMNULUI.(RO)

Deuteronom 21:10 Când vei ieşi la război împotriva duşmanilor tăi şi DOMNUL Dumnezeul tău îi va da în mâinile tale şi îi vei lua captivi,(RO)

Deuteronom 21:11 Şi între cei captivi vei vedea o femeie frumoasă şi vei avea dorinţă spre ea şi vei voi să ţi-o iei de soţie,(RO)

Deuteronom 21:12 Atunci să o aduci la tine în casa ta şi să îşi radă capul şi să îşi taie unghiile;(RO)

Deuteronom 21:13 Şi să îşi lepede hainele captivităţii ei de pe ea şi să rămână în casa ta şi să plângă pe tatăl ei şi pe mama ei o lună întreagă, şi după aceea să intri la ea şi să fii soţul ei şi ea să fie soţia ta.(RO)

Deuteronom 21:14 Şi va fi [astfel], dacă nu găseşti plăcere în ea, să îi dai drumul [să meargă] încotro voieşte; dar să nu o vinzi deloc pe bani; să nu faci comerţ cu ea, pentru că ai înjosit-o.(RO)

Deuteronom 21:15 ¶ Dacă un bărbat are două soţii, una iubită şi alta neiubită, şi i-au născut copii, [atât] cea iubită [cât] şi cea neiubită, şi [dacă ]fiul întâi-născut este al celei ce nu era iubită,(RO)

Deuteronom 21:16 Atunci va fi [astfel]: în ziua când va da moştenire fiilor săi ceea ce are, nu va putea face întâi-născut pe fiul celei iubite înaintea fiului celei ce nu era iubită, care este cel întâi-născut;(RO)

Deuteronom 21:17 Ci să recunoască de întâi-născut pe fiul celei ce nu era iubită, dându-i o parte dublă din tot ce are, pentru că el [este] începutul puterii sale; dreptul de întâi-născut este al lui.(RO)

Deuteronom 21:18 ¶ Dacă un om are un fiu încăpățânat şi răzvrătit, care nu va asculta de vocea tatălui său, sau vocea mamei sale, şi[ ]când ei îl ceartă, nu le dă ascultare,(RO)

Deuteronom 21:19 Atunci tatăl său şi mama sa să îl apuce şi să îl scoată la bătrânii cetăţii sale şi la poarta locului său.(RO)

Deuteronom 21:20 Şi să spună bătrânilor cetăţii sale: Acest fiu al nostru [este] încăpățânat şi răzvrătit, nu ascultă de vocea noastră; [este] un lacom şi un beţiv.(RO)

Deuteronom 21:21 Şi toţi oamenii cetăţii sale să îl ucidă cu pietre, ca să moară, astfel să îndepărtezi răul din mijlocul vostru şi tot Israelul să audă şi să se teamă.(RO)

Deuteronom 21:22 Şi dacă un om a făcut un păcat demn de moarte, şi este ucis, şi îl spânzuri de lemn,(RO)

Deuteronom 21:23 Trupul lui să nu rămână toată noaptea pe lemn, ci să îl înmormântezi chiar în acea zi; (pentru că cel spânzurat [este] blestemat de Dumnezeu) ca să nu fie pângărită ţara ta, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău[ ca] moştenire.(RO)

Deuteronom 22:1 Să nu vezi boul fratelui tău sau oaia lui rătăcind şi să te ascunzi de ele, să le întorci negreşit la fratele tău.(RO)

Deuteronom 22:2 Şi dacă fratele tău nu [este] aproape de tine, sau dacă nu îl cunoşti, atunci să le aduci la casa ta şi să fie la tine până le caută fratele tău şi să i le înapoiezi.(RO)

Deuteronom 22:3 Astfel să faci şi cu măgarul său şi la fel să faci şi cu haina sa şi la fel să faci cu orice lucru pierdut al fratelui tău, pe care l-a pierdut el şi tu l-ai găsit; nu poţi să te ascunzi.(RO)

Deuteronom 22:4 Să nu vezi măgarul fratelui tău sau boul lui, căzuţi pe cale, şi să te ascunzi de ei, să îl ajuţi negreşit să [îi] ridice.(RO)

Deuteronom 22:5 ¶ Femeia să nu se îmbrace cu ce aparţine unui bărbat, nici bărbatul să nu se îmbrace cu haină femeiască, pentru că toţi cei care fac astfel [sunt] o urâciune [înaintea ]DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 22:6 Dacă se întâmplă să fie înaintea ta pe drum, în vreun pom sau pe pământ, un cuib de pasăre cu pui sau cu ouă şi mama şade peste pui sau peste ouă, să nu iei mama cu puii,(RO)

Deuteronom 22:7 Să dai drumul mamei şi să îţi iei puii, ca să îţi fie bine şi să [îţi] prelungeşti zilele.(RO)

Deuteronom 22:8 Când zideşti o casă nouă, să faci un parapet pentru acoperişul tău, ca să nu aduci sânge peste casa ta, dacă vreun om cade de pe ea.(RO)

Deuteronom 22:9 Să nu îţi semeni via cu seminţe diferite, ca nu cumva rodul seminţei tale, pe care ai semănat-o, şi rodul viei tale să fie pângărit.(RO)

Deuteronom 22:10 Să nu ari cu un bou şi cu un măgar împreună.(RO)

Deuteronom 22:11 Să nu porţi o haină din materiale diferite, [precum ]din lână şi in împreună.(RO)

Deuteronom 22:12 Să îţi faci ciucuri la cele patru colţuri ale îmbrăcămintei tale, cu care [te] acoperi.(RO)

Deuteronom 22:13 ¶ Dacă un om îşi ia o soţie şi intră la ea şi o urăşte,(RO)

Deuteronom 22:14 Şi dă ocazii să se vorbească împotriva ei şi îi scoate un nume rău şi spune: Am luat pe femeia aceasta şi când am intrat la ea, nu am găsit-o fecioară,(RO)

Deuteronom 22:15 Atunci tatăl fetei şi mama ei, să ia [semnele] fecioriei fetei şi să le aducă la bătrânii cetăţii la poartă,(RO)

Deuteronom 22:16 Şi tatăl fetei să spună bătrânilor: Am dat pe fiica mea de soţie acestui bărbat şi el o urăşte;(RO)

Deuteronom 22:17 Şi, iată, el dă ocazii de vorbire [împotriva ei], spunând: Nu am găsit pe fiica ta fecioară; şi totuşi acestea [sunt semnele] fecioriei fiicei mele. Şi ei să întindă pânza înaintea bătrânilor cetăţii.(RO)

Deuteronom 22:18 Şi bătrânii cetăţii aceleia să ia pe bărbatul acela şi să îl certe;(RO)

Deuteronom 22:19 Şi să îl amendeze cu o sută de [şekeli] de argint şi să [îi] dea tatălui fetei, pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israel şi ea să îi fie soţie; nu o va putea lăsa în toate zilele lui.(RO)

Deuteronom 22:20 Dar dacă acest lucru este adevărat[ şi semnele de] feciorie nu se găsesc pentru tânăra femeie,(RO)

Deuteronom 22:21 Atunci să scoată pe tânăra femeie la uşa casei tatălui ei şi bărbaţii cetăţii ei să o ucidă cu pietre, ca să moară, pentru că a lucrat prosteşte în Israel, să curvească în casa tatălui ei; astfel să îndepărtezi răul din mijlocul vostru.(RO)

Deuteronom 22:22 Dacă este găsit un bărbat culcându-se cu o femeie măritată cu un soţ, atunci ei să moară amândoi, [deopotrivă ]bărbatul care s-a culcat cu femeia şi femeia; astfel să îndepărtezi răul din Israel.(RO)

Deuteronom 22:23 Dacă o fată fecioară este logodită cu un bărbat şi un bărbat o găseşte în cetate şi se culcă cu ea;(RO)

Deuteronom 22:24 Atunci să îi scoateţi pe amândoi afară la poarta cetăţii aceleia şi să îi ucideţi cu pietre, ca să moară, pe fată, pentru că nu a strigat, [fiind] în cetate, şi pe bărbat, pentru că a înjosit pe soţia aproapelui său, astfel să îndepărtezi răul din mijlocul vostru.(RO)

Deuteronom 22:25 Dar dacă un bărbat găseşte în câmp pe o fată logodită şi bărbatul o forţează şi se culcă cu ea, atunci numai bărbatul acela care s-a culcat cu ea să moară,(RO)

Deuteronom 22:26 Dar fetei să nu îi faci nimic, asupra fetei nu este păcat [demn] de moarte, căci este precum se ridică un om împotriva aproapelui său şi îl ucide, astfel [este] acest lucru,(RO)

Deuteronom 22:27 Pentru că a găsit-o în câmp[ şi ]fata logodită a strigat şi nu [a fost] nimeni să o salveze.(RO)

Deuteronom 22:28 Dacă un bărbat găseşte o fată fecioară, care nu este logodită, şi o apucă şi se culcă cu ea şi sunt găsiţi,(RO)

Deuteronom 22:29 Atunci bărbatul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de şekeli de argint şi ea să îi fie soţie, pentru că a înjosit-o, nu o poate lăsa în toate zilele sale.(RO)

Deuteronom 22:30 Un bărbat să nu ia pe soţia tatălui său, nici să nu ridice învelitoarea patului tatălui său.(RO)

Deuteronom 23:1 Cel care este rănit la testicule, sau îşi are mădularul retezat, să nu intre în adunarea DOMNULUI.(RO)

Deuteronom 23:2 Un bastard să nu intre în adunarea DOMNULUI, chiar până la a zecea generaţie a lui să nu intre în adunarea DOMNULUI.(RO)

Deuteronom 23:3 Un amonit sau moabit să nu intre în adunarea DOMNULUI, chiar până la a zecea generaţie a lor să nu intre în adunarea DOMNULUI, pentru totdeauna;(RO)

Deuteronom 23:4 Deoarece nu v-au întâmpinat cu pâine şi cu apă pe drum, când aţi ieşit din Egipt; şi pentru că au angajat împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme.(RO)

Deuteronom 23:5 Totuşi DOMNUL Dumnezeul tău a refuzat să dea ascultare lui Balaam, şi DOMNUL Dumnezeul tău a schimbat blestemul în binecuvântare, pentru că DOMNUL Dumnezeul tău te-a iubit.(RO)

Deuteronom 23:6 Să nu cauţi pacea lor nici binele lor în toate zilele tale, pentru totdeauna.(RO)

Deuteronom 23:7 Să nu deteşti pe edomit, pentru că el [este] fratele tău; să nu deteşti pe egiptean, pentru că ai fost străin în ţara lui.(RO)

Deuteronom 23:8 Copiii care le vor fi născuţi în a treia generaţie să intre în adunarea DOMNULUI.(RO)

Deuteronom 23:9 ¶ Când oastea iese împotriva duşmanilor tăi, atunci să te păzeşti de orice lucru stricat.(RO)

Deuteronom 23:10 Dacă este printre voi vreun om, necurat din ceva ce i se întâmplă noaptea, atunci să iasă din tabără, să nu intre în tabără,(RO)

Deuteronom 23:11 Şi va fi [astfel], când vine seara, să se spele cu apă şi la apusul soarelui să intre în tabără.(RO)

Deuteronom 23:12 Să ai de asemenea un loc afară din tabără, unde să ieşi afară,(RO)

Deuteronom 23:13 Şi să ai o lopată între armele tale; şi se va întâmpla [astfel], când te vei uşura afară, să sapi cu ea şi să te întorci şi să acoperi ce a ieşit din tine,(RO)

Deuteronom 23:14 Pentru că DOMNUL Dumnezeul tău umblă în mijlocul taberei tale, ca să te elibereze şi să îi dea pe duşmanii tăi înaintea ta; de aceea tabăra ta să fie sfântă, ca el să nu vadă la tine [vreun ]lucru necurat şi să se întoarcă de la tine.(RO)

Deuteronom 23:15 ¶ Să nu dai înapoi stăpânului său pe servitorul care a scăpat la tine de la stăpânul său;(RO)

Deuteronom 23:16 Să locuiască cu tine, printre voi, în locul pe care îl va alege într-una din porţile tale, unde îi va plăcea cel mai mult, să nu îl oprimi.(RO)

Deuteronom 23:17 Să nu fie nicio curvă dintre fiicele lui Israel, nici vreun sodomit dintre fiii lui Israel.(RO)

Deuteronom 23:18 Să nu aduci plata curvei, sau preţul unui câine, în casa DOMNULUI Dumnezeul tău pentru vreo promisiune, pentru că amândouă acestea [sunt] o urâciune [înaintea ]DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 23:19 Să nu împrumuţi cu camătă pe fratele tău; camătă pentru bani, camătă pentru alimente, camătă pentru orice lucru care se împrumută cu camătă.(RO)

Deuteronom 23:20 Pe un străin poţi să îl împrumuţi cu camătă; dar pe fratele tău să nu îl împrumuţi cu camătă, pentru ca DOMNUL Dumnezeul tău să te binecuvânteze în orice îţi vei pune mâna în ţara în care intri, să o stăpâneşti.(RO)

Deuteronom 23:21 Când vei face o promisiune DOMNULUI Dumnezeul tău, să nu întârzii să o împlineşti, pentru că DOMNUL Dumnezeul tău îţi va cere socoteală; şi va fi păcat în tine.(RO)

Deuteronom 23:22 Dar dacă te vei feri să promiţi, nu va fi păcat în tine.(RO)

Deuteronom 23:23 Ceea ce a ieşit de pe buzele tale să ţii şi să împlineşti, [adică ]o ofrandă de bunăvoie, precum ai promis DOMNULUI Dumnezeul tău, pe care ai promis-o cu gura ta.(RO)

Deuteronom 23:24 Când intri în via aproapelui tău poţi să mănânci struguri să te saturi după plăcerea ta; dar să nu pui în vasul tău.(RO)

Deuteronom 23:25 Când intri în holda aproapelui tău poţi să smulgi spicele cu mâna ta, dar să nu pui secera în holda aproapelui tău.(RO)

Deuteronom 24:1 Când un bărbat şi-a luat o soţie şi s-a căsătorit cu ea şi se întâmplă că ea nu găseşte favoare înaintea ochilor lui, pentru că el a găsit în ea ceva necurăţie, să îi scrie o carte de divorţ şi să [i]-o dea în mână şi să o trimită afară din casa lui.(RO)

Deuteronom 24:2 Şi după ce ea a plecat din casa lui, poate să se ducă şi să fie [soţia] altui bărbat.(RO)

Deuteronom 24:3 Şi [dacă] soţul de pe urmă o urăşte şi îi scrie o carte de divorţ şi [i]-o dă în mână şi o trimite afară din casa lui, sau dacă moare soţul de pe urmă, care şi-a luat-o de soţie,(RO)

Deuteronom 24:4 Soţul ei cel dintâi, care a trimis-o, nu va mai putea să o ia ca să îi fie din nou soţie, după ce ea s-a pângărit, pentru că aceasta[ este] o urâciune înaintea DOMNULUI; şi să nu faci să păcătuiască ţara, pe care DOMNUL Dumnezeul tău ţi-o dă [ca] moştenire.(RO)

Deuteronom 24:5 ¶ Când un bărbat a luat de curând o soţie, să nu meargă la război, nici să nu i se poruncească vreo sarcină, [ci ]să fie liber acasă un an şi să îşi înveselească soţia pe care şi-a luat-o.(RO)

Deuteronom 24:6 Niciun om să nu ia garanţie piatra de moară inferioară sau superioară, pentru că el ar lua garanţie viaţa.(RO)

Deuteronom 24:7 Dacă un om este găsit furând pe vreunul dintre fraţii săi dintre copiii lui Israel şi face comerţ cu el, sau îl vinde, atunci hoţul acela să moară; şi să îndepărtezi răul din mijlocul tău.(RO)

Deuteronom 24:8 Ia aminte la rana leprei, să iei seama şi să faci tot ce te învaţă preoţii, leviţii, precum le-am poruncit, [astfel ]să ţineţi [şi] să faceţi.(RO)

Deuteronom 24:9 Aminteşte-ţi ce a făcut DOMNUL Dumnezeul tău lui Miriam pe cale, după ce aţi ieşit din Egipt.(RO)

Deuteronom 24:10 Când împrumuţi ceva fratelui tău, să nu intri în casa lui să îi iei garanţia.(RO)

Deuteronom 24:11 Să stai afară şi omul căruia i-ai împrumutat să îţi aducă garanţia afară.(RO)

Deuteronom 24:12 Şi dacă omul [este] sărac, să nu te culci cu garanţia lui.(RO)

Deuteronom 24:13 În orice caz să îi înapoiezi garanţia la apusul soarelui, ca să doarmă în haina lui şi să te binecuvânteze şi aceasta îţi va fi dreptate înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 24:14 ¶ Să nu oprimi un servitor angajat, sărac şi nevoiaş, dintre fraţii tăi sau dintre străinii tăi, care [sunt] în ţara ta, înăuntrul porţilor tale.(RO)

Deuteronom 24:15 La ziua lui să [îi] dai plata[ şi ]să nu apună soarele peste ea, pentru că [este] sărac şi îşi pune inima lui în aceasta, ca nu cumva să strige împotriva ta către DOMNUL şi să îţi fie păcat.(RO)

Deuteronom 24:16 Părinţii să nu fie ucişi pentru copii, nici copiii să nu fie ucişi pentru părinţi, fiecare om să fie dat morţii pentru propriul său păcat.(RO)

Deuteronom 24:17 Să nu pervertești judecata străinului, [nici] a celui fără tată; nici să nu iei o haină a văduvei ca garanţie,(RO)

Deuteronom 24:18 Ci să îţi aminteşti că ai fost rob în Egipt şi DOMNUL Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo; de aceea îţi poruncesc să faci acest lucru.(RO)

Deuteronom 24:19 Când îţi seceri recolta în câmpul tău şi vei fi uitat un snop în câmp, să nu te întorci să îl iei, să fie pentru străin, pentru cel fără tată şi pentru văduvă, pentru ca DOMNUL Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toată lucrarea mâinilor tale.(RO)

Deuteronom 24:20 Când îţi baţi măslinul, să nu treci peste ramuri din nou, să fie pentru străin, pentru cel fără tată şi pentru văduvă.(RO)

Deuteronom 24:21 Când aduni strugurii viei tale, să nu culegi [ce rămâne] în urma ta, să fie pentru străin, pentru cel fără tată şi pentru văduvă.(RO)

Deuteronom 24:22 Şi să îţi aminteşti că ai fost rob în ţara Egiptului, de aceea îţi poruncesc să faci acest lucru.(RO)

Deuteronom 25:1 Dacă este o neînţelegere între oameni şi ei vin la judecată, ca [judecătorii ]să îi judece, atunci să declare drept pe cel drept şi să condamne pe cel stricat.(RO)

Deuteronom 25:2 Şi se va întâmpla, dacă omul stricat [este] demn să fie bătut, judecătorul să îl facă să se întindă şi să fie bătut, în faţa lui, cu un[ ]număr [de lovituri ]conform greşelii lui.(RO)

Deuteronom 25:3 Patruzeci de lovituri poate să îi dea[ şi s]ă nu le întreacă, pentru ca nu cumva, [dacă] le întrece şi îl bat peste acestea cu multe lovituri, fratele tău ţi-ar părea nemernic.(RO)

Deuteronom 25:4 Să nu legi gura boului când treieră [grâne].(RO)

Deuteronom 25:5 ¶ Când fraţii locuiesc împreună şi unul dintre ei moare şi nu are copil, soţia mortului să nu se căsătorească în afară, cu un străin; fratele soţului ei să intre la ea şi să şi-o ia de soţie şi să împlinească faţă de ea datoria de frate al soţului.(RO)

Deuteronom 25:6 Şi se va întâmpla [că], întâiul-născut pe care îl naşte ea să poarte numele fratelui său mort, ca să nu i se şteargă numele din Israel.(RO)

Deuteronom 25:7 Şi dacă omului nu îi place să ia pe soţia fratelui său, atunci soţia fratelui său să se urce la poartă, la bătrâni şi să spună: Fratele soţului meu refuză să ridice nume fratelui său în Israel, refuză să împlinească datoria de frate al soţului meu.(RO)

Deuteronom 25:8 Atunci bătrânii cetăţii sale să îl cheme şi să îi vorbească şi [dacă] el stăruie şi spune: Nu îmi place să o iau,(RO)

Deuteronom 25:9 Atunci soţia fratelui său să vină la el în prezenţa bătrânilor şi să îi scoată încălţămintea din picior şi să îl scuipe în faţă şi să răspundă şi să spună: Astfel să se facă bărbatului care nu va înălţa casa fratelui său.(RO)

Deuteronom 25:10 Şi în Israel îi va fi pus numele: Casa celui descălţat.(RO)

Deuteronom 25:11 Dacă [doi] bărbaţi se ceartă unul cu altul şi soţia unuia se apropie ca să elibereze pe soţul ei din mâna celui care îl loveşte şi îşi întinde mâna şi îl apucă de [părţile] ascunse,(RO)

Deuteronom 25:12 Atunci să îi tai mâna, ochiul tău să nu [o] cruţe.(RO)

Deuteronom 25:13 ¶ Să nu ai la tine în sacul tău greutăţi diferite, una mare şi una mică.(RO)

Deuteronom 25:14 Să nu ai în casa ta măsuri diferite, una mare şi una mică.(RO)

Deuteronom 25:15 [Ci ]să ai o greutate întreagă şi dreaptă; să ai o măsură întreagă şi dreaptă, ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 25:16 Pentru că toţi cei ce fac astfel de lucruri[ şi ]toţi cei ce fac nedreptate, [sunt] o urâciune [înaintea ]DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 25:17 Aminteşte-ţi de ce ţi-a făcut Amalec pe cale, când aţi ieşit din Egipt;(RO)

Deuteronom 25:18 Cum te-a întâmpinat pe cale şi ţi-a lovit spatele, pe toţi cei slabi din spatele tău, când tu [erai] obosit şi trudit şi el nu s-a temut de Dumnezeu.(RO)

Deuteronom 25:19 De aceea se va întâmpla, când DOMNUL Dumnezeul tău îţi va fi dat odihnă din partea tuturor duşmanilor tăi de jur împrejur, în ţara pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău [ca] moştenire să o stăpâneşti, [că ]tu să ştergi amintirea lui Amalec de sub cer, să nu uiţi.(RO)

Deuteronom 26:1 Şi va fi astfel, când vei intra în ţara, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău [ca] moştenire, şi o vei stăpâni şi vei locui în ea,(RO)

Deuteronom 26:2 Să iei din primele roade ale pământului, pe care le vei aduce din ţara ta, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău, şi să [le] pui într-un coş şi să mergi la locul pe care îl va alege DOMNUL Dumnezeul tău să îşi pună numele acolo.(RO)

Deuteronom 26:3 Şi să mergi la preotul care va fi în zilele acelea şi să îi spui: Mărturisesc astăzi DOMNULUI Dumnezeul tău, că am intrat în ţara, pe care DOMNUL a jurat părinţilor noştri, că ne-o va da.(RO)

Deuteronom 26:4 Şi preotul să ia coşul din mâna ta şi să îl pună jos înaintea altarului DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 26:5 Şi să vorbeşti şi să spui înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău: Tatăl meu [era] un sirian gata să piară şi a coborât în Egipt, cu puţini [oameni], şi acolo a locuit temporar şi acolo a devenit o naţiune mare, puternică şi numeroasă,(RO)

Deuteronom 26:6 Şi egiptenii s-au purtat rău cu noi şi ne-au chinuit şi au pus robie grea peste noi,(RO)

Deuteronom 26:7 Şi când noi am strigat către DOMNUL Dumnezeul părinţilor noştri, DOMNUL a auzit vocea noastră şi a văzut necazul nostru şi osteneala noastră şi oprimarea noastră,(RO)

Deuteronom 26:8 Şi DOMNUL ne-a scos din Egipt cu mână tare şi cu braţ întins şi cu groază mare şi cu semne şi cu minuni,(RO)

Deuteronom 26:9 Şi ne-a adus în locul acesta şi ne-a dat ţara aceasta, ţară în care curge lapte şi miere.(RO)

Deuteronom 26:10 Şi acum, iată, am adus primele roade ale ţării, pe care tu, DOAMNE, mi-ai dat-o. Şi să le pui înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău şi să te închini înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 26:11 Şi să te bucuri în fiecare [lucru ]bun, pe care ţi l-a dat DOMNUL Dumnezeul tău, ţie şi casei tale, [tu] şi levitul şi străinul care [este] printre voi.(RO)

Deuteronom 26:12 ¶ Când vei termina de strâns toate zeciuielile din venitul tău în anul al treilea, anul zeciuielii, şi le vei da levitului, străinului, celui fără tată şi văduvei, ca ei să mănânce înăuntrul porţilor tale şi să fie săturaţi,(RO)

Deuteronom 26:13 Atunci să spui înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău: Am scos din casă lucrurile sfinte şi le-am dat şi levitului şi străinului, celui fără tată şi văduvei, conform cu toate poruncile tale, pe care mi le-ai poruncit; nu am încălcat nici nu am uitat vreuna din poruncile tale.(RO)

Deuteronom 26:14 Nu am mâncat din ele în jalea mea, nici nu am îndepărtat din ele pentru [vreo folosire ]necurată, nici nu am dat din ele pentru morţi, [ci ]am dat ascultare vocii DOMNULUI Dumnezeul meu[ şi ]am făcut conform cu tot ce mi-ai poruncit.(RO)

Deuteronom 26:15 Priveşte jos din locuinţa ta cea sfântă, din cer, şi binecuvântează pe poporul tău Israel şi ţara pe care ne-ai dat-o, precum ai jurat părinţilor noştri, o ţară în care curge lapte şi miere.(RO)

Deuteronom 26:16 ¶ Astăzi DOMNUL Dumnezeul tău ţi-a poruncit să împlineşti aceste statute şi judecăţi şi să le ţii de aceea şi să le împlineşti cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău.(RO)

Deuteronom 26:17 Tu ai declarat astăzi pe DOMNUL ca Dumnezeu al tău, şi [că] vei umbla în căile lui şi vei ţine statutele lui şi poruncile lui şi judecăţile lui şi [că] vei da ascultare vocii lui,(RO)

Deuteronom 26:18 Şi DOMNUL te-a declarat astăzi a fi poporul lui deosebit, precum ţi-a promis; şi tu să ţii toate poruncile lui;(RO)

Deuteronom 26:19 Şi că te va înălţa, mai presus de toate naţiunile pe care le-a făcut el, în laudă şi în renume şi în onoare; şi că tu vei fi un popor sfânt DOMNULUI Dumnezeul tău, precum a vorbit el.(RO)

Deuteronom 27:1 Şi Moise cu bătrânii lui Israel au poruncit poporului, spunând: Păziţi toate poruncile pe care vi le poruncesc astăzi.(RO)

Deuteronom 27:2 Şi va fi [astfel]: în ziua când veţi trece peste Iordan, în ţara pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău, să îţi ridici pietre mari şi să le văruieşti cu var,(RO)

Deuteronom 27:3 Şi să scrii pe ele toate cuvintele acestei legi, după ce vei trece ca să intri în ţara, pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău, o ţară în care curge lapte şi miere, precum ţi-a promis DOMNUL Dumnezeul părinţilor tăi.(RO)

Deuteronom 27:4 De aceea va fi [astfel], după ce veţi trece Iordanul, să ridicaţi aceste pietre pe muntele Ebal, precum vă poruncesc astăzi şi să le văruiţi cu var.(RO)

Deuteronom 27:5 Şi să zideşti acolo un altar DOMNULUI Dumnezeul tău, un altar din pietre, să nu ridici fier asupra lor.(RO)

Deuteronom 27:6 Să zideşti altarul DOMNULUI Dumnezeul tău din pietre întregi şi să aduci pe el ofrande arse pentru DOMNUL Dumnezeul tău,(RO)

Deuteronom 27:7 Şi să aduci ofrande de pace şi să mănânci acolo şi să te bucuri înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 27:8 Şi să scrii pe pietre foarte lămurit toate cuvintele legii acesteia.(RO)

Deuteronom 27:9 Şi Moise şi preoţii, leviţii, au vorbit întregului Israel, spunând: Ia seama şi dă ascultare, Israele, astăzi ai devenit poporul DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 27:10 De aceea să asculţi de vocea DOMNULUI Dumnezeul tău şi să împlineşti poruncile lui şi statutele lui, pe care ţi le poruncesc astăzi.(RO)

Deuteronom 27:11 ¶ Şi Moise a poruncit poporului în ziua aceea, spunând:(RO)

Deuteronom 27:12 Aceştia să stea în picioare să binecuvânteze poporul pe muntele Garizim, după ce veţi fi trecut Iordanul: Simeon şi Levi şi Iuda şi Isahar şi Iosif şi Beniamin;(RO)

Deuteronom 27:13 Şi aceştia să stea în picioare pe Muntele Ebal ca să blesteme: Ruben, Gad şi Aşer şi Zabulon, Dan şi Neftali.(RO)

Deuteronom 27:14 Şi leviţii să vorbească şi să spună tuturor bărbaţilor lui Israel cu voce tare:(RO)

Deuteronom 27:15 Blestemat [fie] omul care îşi face [orice] chip cioplit sau turnat, o urâciune [înaintea ]DOMNULUI, lucrare a mâinilor meşterului, şi îl pune într-un [loc] tainic. Şi tot poporul să răspundă şi să zică: Amin.(RO)

Deuteronom 27:16 Blestemat [fie] cel ce dispreţuieşte pe tatăl său sau pe mama sa. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 27:17 Blestemat [fie] cel ce mută piatra de hotar a aproapelui său. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 27:18 Blestemat [fie] cel ce face pe orb să rătăcească de pe cale. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 27:19 Blestemat [fie] cel ce perverteşte judecata străinului, a celui fără tată şi a văduvei. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 27:20 Blestemat [fie] cel ce se culcă cu soţia tatălui său, pentru că ridică învelitoarea patului tatălui său. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 27:21 Blestemat [fie] cel ce se culcă cu orice fel de animal. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 27:22 Blestemat [fie] cel ce se culcă cu sora sa, fiica tatălui său, sau fiica mamei sale. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 27:23 Blestemat [fie] cel ce se culcă cu soacra sa. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 27:24 Blestemat [fie] cel ce loveşte pe aproapele său în ascuns. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 27:25 Blestemat [fie] cel ce ia răsplată pentru a ucide o persoană nevinovată. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 27:26 Blestemat [fie] cel ce nu întăreşte [toate] cuvintele legii acesteia ca să le împlinească. Şi tot poporul să spună: Amin.(RO)

Deuteronom 28:1 Şi se va întâmpla, dacă vei da ascultare cu atenţie vocii DOMNULUI Dumnezeul tău, luând seama să împlineşti toate poruncile lui, pe care ţi le poruncesc astăzi, că DOMNUL Dumnezeul tău te va înălţa mai presus de toate naţiunile pământului,(RO)

Deuteronom 28:2 Şi toate aceste binecuvântări vor veni peste tine şi te vor ajunge, dacă vei da ascultare vocii DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 28:3 Binecuvântat [vei fi ]în cetate şi binecuvântat [vei fi ]în câmp.(RO)

Deuteronom 28:4 Binecuvântat [va fi ]rodul trupului tău şi rodul pământului tău şi rodul vitelor tale, fătul vacilor tale şi turmele oilor tale.(RO)

Deuteronom 28:5 Binecuvântat [va fi] coşul tău şi covata ta.(RO)

Deuteronom 28:6 Binecuvântat [vei fi ]când intri şi binecuvântat [vei fi] când ieşi.(RO)

Deuteronom 28:7 DOMNUL va face pe duşmanii tăi, care se ridică împotriva ta, să fie bătuţi înaintea feţei tale; ei vor ieşi împotriva ta pe o cale şi vor fugi dinaintea ta pe şapte căi.(RO)

Deuteronom 28:8 DOMNUL va porunci binecuvântare asupra ta în depozitele tale şi pe tot ce îţi vei pune mâna; şi te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 28:9 DOMNUL te va întemeia ca popor sfânt pentru el, precum ţi-a jurat, dacă vei păzi poruncile DOMNULUI Dumnezeul tău şi vei umbla în căile lui.(RO)

Deuteronom 28:10 Şi toate popoarele pământului vor vedea că eşti numit după numele DOMNULUI şi se vor teme de tine.(RO)

Deuteronom 28:11 Şi DOMNUL te va face abundent în bunătăţi, în rodul trupului tău şi în rodul vitelor tale şi în rodul pământului tău, în ţara pe care DOMNUL a jurat părinţilor tăi să ţi-o dea.(RO)

Deuteronom 28:12 DOMNUL îţi va deschide tezaurul său bun, cerul să dea ploaie ţării tale la timpul ei şi să binecuvânteze toată lucrarea mâinii tale, şi vei da cu împrumut multor naţiuni, dar tu nu vei lua cu împrumut.(RO)

Deuteronom 28:13 Şi DOMNUL te va face capul şi nu coada, şi vei fi numai deasupra şi nu vei fi dedesubt, dacă dai ascultare poruncilor DOMNULUI Dumnezeul tău, pe care ţi le poruncesc astăzi să iei seama şi să [le] împlineşti,(RO)

Deuteronom 28:14 Şi să nu te abaţi nici la dreapta nici la stânga, de la niciunul dintre cuvintele pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să mergi după alţi dumnezei să le serveşti.(RO)

Deuteronom 28:15 ¶ Dar se va întâmpla, dacă nu vei da ascultare vocii DOMNULUI Dumnezeul tău, ca să iei seama [şi] să împlineşti toate poruncile lui şi statutele lui, pe care ţi le poruncesc astăzi, că toate blestemele acestea vor veni peste tine şi te vor ajunge.(RO)

Deuteronom 28:16 Blestemat [vei fi ]în cetate şi blestemat în câmp.(RO)

Deuteronom 28:17 Blestemat [va fi ]coşul tău şi blestemată covata ta.(RO)

Deuteronom 28:18 Blestemat [va fi ]rodul trupului tău şi rodul ţării tale, fătul vacilor tale şi turmele oilor tale.(RO)

Deuteronom 28:19 Blestemat [vei fi ]când intri şi blestemat când ieşi.(RO)

Deuteronom 28:20 DOMNUL va trimite peste tine blestem, chinuire şi mustrare, peste orice îţi vei pune mâna să faci, până când vei fi nimicit şi până când vei pieri repede, din cauza stricăciunii faptelor tale, prin care m-ai părăsit.(RO)

Deuteronom 28:21 DOMNUL va face ciuma să se lipească de tine, până când te va nimici din ţara în care intri să o stăpâneşti.(RO)

Deuteronom 28:22 DOMNUL te va lovi cu mistuire şi cu febră şi cu inflamare şi cu arsură puternică şi cu sabie şi cu tăciune [în grâu] şi cu mană; şi ele te vor urmări până vei pieri.(RO)

Deuteronom 28:23 Şi cerul tău care [este] deasupra capului tău va fi aramă, şi pământul care este sub tine, fier.(RO)

Deuteronom 28:24 DOMNUL va face ploaia peste ţara ta, pulbere şi praf, ele vor coborî din cer asupra ta, până când vei fi nimicit.(RO)

Deuteronom 28:25 DOMNUL va face să fii bătut înaintea duşmanilor tăi, vei ieşi împotriva lor pe o cale şi vei fugi dinaintea lor pe şapte căi şi vei fi alungat în toate împărăţiile pământului.(RO)

Deuteronom 28:26 Şi trupul tău mort va fi hrană pentru toate păsările cerului şi fiarele pământului şi nimeni nu [le ]va speria.(RO)

Deuteronom 28:27 DOMNUL te va lovi cu ulcerele Egiptului şi cu tumori şi cu crustă şi cu pecingine, de care nu te poţi vindeca.(RO)

Deuteronom 28:28 DOMNUL te va lovi cu nebunie şi cu orbire şi cu înmărmurire a inimii,(RO)

Deuteronom 28:29 Şi vei bâjbâi în miezul zilei, precum bâjbâie orbul în întuneric, şi nu vei prospera în căile tale şi vei fi mereu oprimat şi prădat în toate zilele, şi nimeni nu [te] va salva.(RO)

Deuteronom 28:30 Te vei logodi cu o femeie şi un alt bărbat se va culca cu ea, vei zidi o casă şi nu vei locui în ea, vei sădi o vie şi nu vei aduna strugurii din ea.(RO)

Deuteronom 28:31 Boul tău [va fi] înjunghiat înaintea ochilor tăi şi nu vei mânca din el, măgarul tău va fi luat dinaintea feţei tale cu violenţă şi nu îţi va fi înapoiat; oile tale [vor fi] date duşmanilor tăi şi nu vei avea pe nimeni ca să [le ]salveze.(RO)

Deuteronom 28:32 Fiii tăi şi fiicele tale [vor fi] daţi altui popor şi ochii tăi vor privi şi se vor topi de dor după ei toată ziua şi nu [va fi] nicio putere în mâna ta.(RO)

Deuteronom 28:33 O naţiune, pe care nu o cunoşti, va mânca rodul ţării tale şi toate muncile tale; şi vei fi doar oprimat şi zdrobit întotdeauna;(RO)

Deuteronom 28:34 Astfel că vei înnebuni la priveliştea pe care ochii tăi o vor vedea.(RO)

Deuteronom 28:35 DOMNUL te va lovi la genunchi şi la picioare, de la talpa piciorului tău până în creştetul capului tău, cu un ulcer rău care nu poate fi vindecat.(RO)

Deuteronom 28:36 DOMNUL te va duce pe tine şi pe împăratul tău, pe care îl vei pune peste tine, la o naţiune pe care nu ai cunoscut-o nici tu nici părinţii tăi şi acolo vei servi altor dumnezei, lemn şi piatră.(RO)

Deuteronom 28:37 Şi vei deveni o înmărmurire, un proverb şi o zicătoare, între toate naţiunile unde te va conduce DOMNUL.(RO)

Deuteronom 28:38 Vei duce multă sămânţă la câmp şi vei strânge puţin, pentru că o va mistui lăcusta.(RO)

Deuteronom 28:39 Vei sădi vii şi [le] vei lucra, dar nu vei bea nici [din ]vin, nici nu vei strânge [strugurii], pentru că viermii îi vor mânca.(RO)

Deuteronom 28:40 Vei avea măslini în toate ţinuturile tale, dar nu [te] vei unge cu untdelemn, pentru că măslinul tău îşi va lepăda [rodul său].(RO)

Deuteronom 28:41 Vei naşte fii şi fiice, dar nu te vei bucura de ei, pentru că vor merge în captivitate.(RO)

Deuteronom 28:42 Lăcusta va mistui toţi copacii tăi şi rodul ţării tale.(RO)

Deuteronom 28:43 Străinul care [este] la tine se va înălţa peste tine foarte sus; şi tu vei coborî foarte jos.(RO)

Deuteronom 28:44 El îţi va împrumuta şi tu nu îi vei împrumuta, el va fi capul, iar tu vei fi coada.(RO)

Deuteronom 28:45 ¶ Mai mult, toate aceste blesteme vor veni peste tine şi te vor urmări şi te vor ajunge, până vei fi nimicit, pentru că nu ai dat ascultare vocii DOMNULUI Dumnezeul tău, ca să păzeşti poruncile lui şi statutele lui, pe care ţi le-a poruncit.(RO)

Deuteronom 28:46 Şi ele vor fi peste tine şi peste sămânţa ta pentru totdeauna, ca un semn şi ca o minune.(RO)

Deuteronom 28:47 Pentru că nu ai servit DOMNULUI Dumnezeul tău cu bucurie şi cu veselie a inimii, pentru abundenţa în toate;(RO)

Deuteronom 28:48 De aceea vei servi pe duşmanii tăi, pe care îi va trimite DOMNUL împotriva ta, în foame şi în sete şi în goliciune şi în lipsă de toate, şi el va pune un jug de fier pe grumazul tău, până te va nimici.(RO)

Deuteronom 28:49 DOMNUL va aduce împotriva ta o naţiune de departe, de la marginea pământului, precum zboară acvila; o naţiune a cărei limbă nu o vei înţelege;(RO)

Deuteronom 28:50 O naţiune aspră la înfăţişare, care nu se uită la faţa bătrânilor, nici nu arată favoare tânărului,(RO)

Deuteronom 28:51 Şi va mânca rodul vitelor tale şi rodul ţării tale, până vei fi nimicit, care nu îţi va lăsa nici grâu, nici vin, nici untdelemn, nici fătul vacilor tale, nici turmele oilor tale, până te va nimici.(RO)

Deuteronom 28:52 Şi te va asedia în toate porţile tale în toată ţara ta, până se vor prăbuşi zidurile tale înalte şi întărite, în care te-ai încrezut; şi te va asedia în toate porţile tale în toată ţara ta, pe care ţi-a dat-o DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 28:53 Şi, în asediul şi în strâmtorarea cu care te vor chinui duşmanii tăi, vei mânca rodul propriului tău trup, carnea fiilor tăi şi a fiicelor tale pe care ţi-i va da DOMNUL Dumnezeul tău,(RO)

Deuteronom 28:54 [Astfel încât ]ochiul bărbatului plăpând şi foarte delicat printre voi, va fi rău faţă de fratele său şi faţă de soţia sânului său şi faţă de rămăşiţa copiilor săi, pe care îi va lăsa,(RO)

Deuteronom 28:55 Astfel încât nu va da niciunuia dintre ei din carnea copiilor săi, pe care o va mânca el, pentru că nu i-a rămas nimic în asediul şi în strâmtorarea cu care te vor chinui duşmanii tăi, în toate porţile tale.(RO)

Deuteronom 28:56 Femeia plăpândă şi delicată dintre voi, care nu ar fi cutezat să pună talpa piciorului ei pe pământ, din delicateţe şi sensibilitate, ochiul ei va fi rău faţă de soţul sânului ei şi faţă de fiul ei şi faţă de fiica ei,(RO)

Deuteronom 28:57 Şi faţă de fătul ei, care iese dintre picioarele ei, şi faţă de copiii ei, pe care îi va naşte, pentru că în lipsă de toate îi va mânca în ascuns, în asediul şi în strâmtorarea cu care te va chinui dușmanul tău în porţile tale.(RO)

Deuteronom 28:58 Dacă nu vei lua seama să împlineşti toate cuvintele acestei legi, care sunt scrise în această carte, ca să te temi de numele acesta glorios şi înspăimântător, DOMNUL DUMNEZEUL TĂU,(RO)

Deuteronom 28:59 Atunci DOMNUL va face îngrozitoare plăgile tale şi plăgile seminţei tale, plăgi mari şi îndelungate, cu boli rele şi îndelungate.(RO)

Deuteronom 28:60 Mai mult, el va aduce asupra ta toate bolile Egiptului, de care te-ai temut; şi ele se vor lipi de tine.(RO)

Deuteronom 28:61 De asemenea, fiecare boală şi fiecare plagă, care nu [este] scrisă în cartea acestei legi, pe ele DOMNUL le va aduce asupra ta, până vei fi nimicit.(RO)

Deuteronom 28:62 Şi veţi fi lăsaţi puţini la număr, deşi eraţi mulţi ca stelele cerului, pentru că ai refuzat să asculţi de vocea DOMNULUI Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 28:63 Şi se va întâmpla, precum DOMNUL s-a bucurat de voi să vă facă bine şi să vă înmulţească, tot astfel DOMNUL se va bucura de voi să vă nimicească şi să vă facă de nimic; şi veţi fi smulşi din ţara în care intri ca să o stăpâneşti.(RO)

Deuteronom 28:64 Şi DOMNUL te va împrăştia printre toate popoarele, de la o margine a pământului până la cealaltă; şi acolo vei servi altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut, nici tu, nici părinţii tăi, lemn şi piatră.(RO)

Deuteronom 28:65 Şi printre aceste naţiuni nu vei avea linişte, nici talpa piciorului tău nu va avea odihnă, ci DOMNUL îţi va da acolo o inimă cutremurată şi ochi care se topesc şi tristeţe a minţii,(RO)

Deuteronom 28:66 Şi viaţa ta va atârna în îndoială înaintea ta, şi te vei teme noaptea şi ziua şi nu vei avea siguranţă pentru viaţa ta,(RO)

Deuteronom 28:67 Dimineaţa vei spune: De ar fi seară! Şi seara vei spune: De ar voi Dumnezeu să fie dimineaţă! De teama inimii tale, de care te vei teme, şi de priveliştea, pe care ochii tăi o vor vedea.(RO)

Deuteronom 28:68 Şi DOMNUL te va întoarce în Egipt cu corăbii, pe calea despre care ţi-am vorbit: Să nu o mai vezi; şi acolo veţi fi vânduţi duşmanilor voştri ca robi şi roabe şi nimeni nu [vă ]va cumpăra.(RO)

Deuteronom 29:1 Acestea [sunt] cuvintele legământului, pe care DOMNUL a poruncit lui Moise, ca să îl facă cu copiii lui Israel în ţara Moabului, în afară de legământul pe care l-a făcut cu ei în Horeb.(RO)

Deuteronom 29:2 Şi Moise a chemat pe tot Israelul şi le-a spus: Aţi văzut tot ce a făcut DOMNUL înaintea ochilor voştri în ţara Egiptului, lui Faraon şi tuturor servitorilor lui şi întregii lui ţări;(RO)

Deuteronom 29:3 Marile ispite pe care ochii tăi le-au văzut, semnele şi acele mari miracole,(RO)

Deuteronom 29:4 Totuşi DOMNUL nu v-a dat o inimă să pătrundeţi şi ochi să vedeţi şi urechi să auziţi, până în această zi.(RO)

Deuteronom 29:5 Şi v-am condus patruzeci de ani prin pustiu, hainele voastre nu s-au învechit pe voi şi sandaua ta nu s-a învechit pe piciorul tău.(RO)

Deuteronom 29:6 Nu aţi mâncat pâine, nici nu aţi băut vin sau băutură tare, ca să cunoaşteţi că eu [sunt] DOMNUL Dumnezeul vostru.(RO)

Deuteronom 29:7 Şi când aţi ajuns la acest loc, Sihon, împăratul Hesbonului, şi Og, împăratul Basanului, au ieşit împotriva noastră la bătălie şi noi i-am lovit,(RO)

Deuteronom 29:8 Şi le-am luat ţara şi am dat-o ca moştenire rubeniţilor şi gadiţilor şi la jumătate din tribul lui Manase.(RO)

Deuteronom 29:9 Păziţi de aceea cuvintele acestui legământ şi împliniţi-le, ca să prosperaţi în tot ce faceţi.(RO)

Deuteronom 29:10 ¶ Voi staţi în picioare astăzi cu toţii înaintea DOMNULUI Dumnezeul vostru, căpeteniile triburilor voastre, bătrânii voştri şi administratorii voştri, toţi bărbaţii lui Israel,(RO)

Deuteronom 29:11 Micuţii voştri, soţiile voastre şi străinul tău care [este] în mijlocul taberei tale, de la tăietorul lemnului tău până la aducătorul apei tale,(RO)

Deuteronom 29:12 Ca să intri în legământ cu DOMNUL Dumnezeul tău şi în jurământul său, pe care DOMNUL Dumnezeul tău îl face cu tine astăzi,(RO)

Deuteronom 29:13 Ca să te întemeieze astăzi ca popor al său şi să îţi fie Dumnezeu, precum ţi-a spus şi precum a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob.(RO)

Deuteronom 29:14 Şi nu numai cu voi fac acest legământ şi acest jurământ;(RO)

Deuteronom 29:15 Ci cu [acela ]care stă în picioare aici astăzi cu noi înaintea DOMNULUI Dumnezeul nostru şi de asemenea cu [cel] care nu [este ]astăzi aici, cu noi,(RO)

Deuteronom 29:16 (Pentru că ştiţi cum am locuit noi în ţara Egiptului; şi cum am trecut prin mijlocul naţiunilor printre care aţi trecut;(RO)

Deuteronom 29:17 Şi aţi văzut urâciunile lor şi idolii lor, lemn şi piatră, argint şi aur, care [erau] printre ei),(RO)

Deuteronom 29:18 Ca nu cumva să fie între voi vreun bărbat, sau femeie sau familie sau trib, a cărui inimă să se întoarcă astăzi de la DOMNUL Dumnezeul nostru, ca să meargă [şi ]să servească dumnezeilor acestor naţiuni, ca nu cumva să fie între voi o rădăcină care aduce fiere şi pelin;(RO)

Deuteronom 29:19 Şi să se întâmple, când aude cuvintele acestui blestem, să se binecuvânteze singur în inima sa, spunând: Voi avea pace, deşi umblu în imaginaţia inimii mele, ca să adaug beţia la sete;(RO)

Deuteronom 29:20 DOMNUL nu îl va scuti, ci furia DOMNULUI şi gelozia lui vor fumega împotriva acelui bărbat şi vor veni peste el toate blestemele care sunt scrise în cartea aceasta şi DOMNUL îi va şterge numele de sub cer.(RO)

Deuteronom 29:21 Şi DOMNUL îl va separa ca rău dintre toate triburile lui Israel, conform cu toate blestemele legământului care sunt scrise în cartea aceasta a legii,(RO)

Deuteronom 29:22 Astfel încât generaţia care va veni din copiii voştri, care se va ridica după voi şi străinul care va veni dintr-o ţară îndepărtată, vor spune când vor vedea plăgile ţării acesteia şi bolile pe care DOMNUL le-a pus pe ea;(RO)

Deuteronom 29:23 [Şi că] toată ţara ei [este] pucioasă şi sare, arzând, că nu este semănată, nici nu rodeşte, nici nu creşte vreo iarbă în ea, ca dărâmarea Sodomei şi Gomorei, Admei şi Ţeboimului, pe care le-a dărâmat DOMNUL în furia sa şi în mânia sa,(RO)

Deuteronom 29:24 Chiar toate naţiunile vor spune: Pentru ce a făcut astfel DOMNUL acestei ţări? Ce [înseamnă] dogoarea acestei mari furii?(RO)

Deuteronom 29:25 Atunci ei vor spune: Pentru că au părăsit legământul DOMNULUI Dumnezeul părinţilor lor, pe care l-a făcut cu ei când i-a scos din ţara Egiptului,(RO)

Deuteronom 29:26 Fiindcă au mers şi au servit altor dumnezei şi li s-au închinat, dumnezei pe care ei nu i-au cunoscut şi el nu li i-a dat,(RO)

Deuteronom 29:27 Şi mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva acestei ţări, ca să aducă asupra ei toate blestemele care sunt scrise în această carte,(RO)

Deuteronom 29:28 Şi DOMNUL i-a dezrădăcinat din ţara lor în furie şi în mânie şi cu mare indignare şi i-a aruncat într-o altă ţară, ca în ziua aceasta.(RO)

Deuteronom 29:29 Lucrurile tainice [aparţin] DOMNULUI Dumnezeul nostru, dar cele revelate ne [aparţin] nouă şi copiilor noştri pentru totdeauna, ca să împlinim toate cuvintele acestei legi.(RO)

Deuteronom 30:1 Şi se va întâmpla, după ce vor veni peste tine toate lucrurile acestea, binecuvântarea şi blestemul, pe care le-am pus înaintea ta şi ţi [le] vei aminti printre toate naţiunile la care te va împrăştia DOMNUL Dumnezeul tău,(RO)

Deuteronom 30:2 Şi te vei întoarce la DOMNUL Dumnezeul tău şi vei asculta de vocea lui conform cu tot ce îţi poruncesc eu astăzi, cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău, tu şi copiii tăi,(RO)

Deuteronom 30:3 Atunci DOMNUL Dumnezeul tău va întoarce pe captivii tăi şi va avea milă de tine şi te va întoarce şi te va aduna [din nou] dintre toate naţiunile, printre care te va fi împrăştiat DOMNUL Dumnezeul tău.(RO)

Deuteronom 30:4 Dacă [vreunul ]din ai tăi este împrăştiat până la cele mai îndepărtate [margini] ale cerului, DOMNUL Dumnezeul tău te va aduna de acolo şi te va lua de acolo,(RO)

Deuteronom 30:5 Şi DOMNUL Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care au stăpânit-o părinţii tăi şi tu o vei stăpâni şi îţi va face bine şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi.(RO)

Deuteronom 30:6 Şi DOMNUL Dumnezeul tău îţi va circumcide inima şi inima seminţei tale, ca să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău, ca să trăieşti.(RO)

Deuteronom 30:7 Şi DOMNUL Dumnezeul tău va pune toate aceste blesteme asupra duşmanilor tăi şi asupra celor ce te urăsc, care te-au persecutat.(RO)

Deuteronom 30:8 Şi te vei întoarce şi vei asculta de vocea DOMNULUI şi vei împlini toate poruncile lui, pe care ţi le poruncesc astăzi.(RO)

Deuteronom 30:9 Şi DOMNUL Dumnezeul tău te va face abundent în fiecare lucrare a mâinii tale, în rodul pântecelui tău şi în rodul vitelor tale şi în rodul pământului tău, spre bine, pentru că DOMNUL se va bucura din nou de tine spre bine, precum s-a bucurat de părinţii tăi,(RO)

Deuteronom 30:10 Dacă vei da ascultare la vocea DOMNULUI Dumnezeul tău, ca să păzeşti poruncile lui şi statutele lui, care sunt scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la DOMNUL Dumnezeul tău cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău.(RO)

Deuteronom 30:11 ¶ Pentru că această poruncă pe care ţi-o poruncesc astăzi, nu [este] nici ascunsă nici departe de tine.(RO)

Deuteronom 30:12 Nu [este] în cer, ca să spui: Cine se va urca pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca să o auzim şi să o împlinim?(RO)

Deuteronom 30:13 Nici nu este dincolo de mare, ca să spui: Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca să o auzim şi să o împlinim?(RO)

Deuteronom 30:14 Ci cuvântul [este] foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca să îl împlineşti.(RO)

Deuteronom 30:15 ¶ Vezi, am pus astăzi înaintea ta viaţa şi binele şi moartea şi răul;(RO)

Deuteronom 30:16 În aceea că îţi poruncesc astăzi să îl iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău, să umbli în căile lui şi să păzeşti poruncile lui şi statutele lui şi judecăţile lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti, şi ca DOMNUL Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara în care mergi să o stăpâneşti.(RO)

Deuteronom 30:17 Dar dacă ţi se abate inima şi nu vei asculta, ci vei fi atras şi te vei închina altor dumnezei şi le vei servi,(RO)

Deuteronom 30:18 Vă mărturisesc astăzi, că veţi pieri negreşit[ şi] nu vă veţi lungi zilele pe pământul pentru care treci Iordanul, ca să intri să îl stăpâneşti.(RO)

Deuteronom 30:19 Chem cerul şi pământul să mărturisească astăzi împotriva voastră, v-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul; alege dar viaţa, ca să trăiţi deopotrivă tu şi sămânţa ta,(RO)

Deuteronom 30:20 Ca să poţi iubi pe DOMNUL Dumnezeul tău[ şi ]să asculţi de vocea lui şi să te poţi alipi de el, pentru că el [este] viaţa ta şi lungimea zilelor tale, ca să locuieşti în ţara pe care DOMNUL a jurat-o părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, că le-o dă.(RO)

Deuteronom 31:1 Şi Moise a mers şi a vorbit aceste cuvinte către tot Israelul.(RO)

Deuteronom 31:2 Şi le-a spus: Eu astăzi [sunt] în vârstă de o sută douăzeci de ani; nu mai pot ieşi şi intra, de asemenea DOMNUL mi-a spus: Tu nu vei trece Iordanul acesta.(RO)

Deuteronom 31:3 DOMNUL Dumnezeul tău, el va trece înaintea ta[ şi ]va nimici naţiunile acestea dinaintea ta şi le vei stăpâni, [şi] Iosua, el va trece înaintea ta, precum a spus DOMNUL.(RO)

Deuteronom 31:4 Şi DOMNUL le va face precum a făcut lui Sihon şi lui Og, împăraţii amoriţilor şi ţării lor, pe care i-a nimicit.(RO)

Deuteronom 31:5 Şi DOMNUL îi va da înaintea voastră, să le faceţi conform cu toate poruncile pe care vi le-am poruncit.(RO)

Deuteronom 31:6 Fiţi tari şi curajoşi, nu vă temeţi, nici nu vă îngroziţi înaintea lor, pentru că DOMNUL Dumnezeul tău, el [este ]cel care merge cu tine; el nu te va lăsa, nici nu te va părăsi.(RO)

Deuteronom 31:7 Şi Moise l-a chemat pe Iosua şi i-a spus înaintea ochilor întregului Israel: Fii tare şi curajos, pentru că tu trebuie să intri cu poporul acesta în ţara pe care DOMNUL a jurat-o părinţilor lor că le-o dă; şi tu îi vei face să o moştenească.(RO)

Deuteronom 31:8 Şi DOMNUL, el [este ]cel care merge înaintea ta; el va fi cu tine, el nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, nu te teme, nici nu te descuraja.(RO)

Deuteronom 31:9 ¶ Şi Moise a scris legea aceasta şi a dat-o preoţilor, fiii lui Levi, care purtau chivotul legământului DOMNULUI, şi tuturor bătrânilor lui Israel.(RO)

Deuteronom 31:10 Şi Moise le-a poruncit, spunând: La sfârşitul [fiecăror ]şapte ani, în solemnitatea anului iertării, la sărbătoarea corturilor,(RO)

Deuteronom 31:11 Când va veni tot Israelul să se arate înaintea DOMNULUI Dumnezeul tău în locul pe care îl va alege, să citeşti legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor.(RO)

Deuteronom 31:12 Adună poporul împreună, pe bărbaţi şi pe femei şi pe copii şi pe străinul tău care [este] înăuntrul porţilor tale, ca să audă şi să înveţe şi să se teamă de DOMNUL Dumnezeul vostru şi să ia seama să împlinească toate cuvintele acestei legi,(RO)

Deuteronom 31:13 Şi copiii lor, care nu au cunoscut [nimic], să audă şi să înveţe să se teamă de DOMNUL Dumnezeul vostru, în toate zilele cât trăiţi în ţara în care treceţi Iordanul, ca să o stăpâniţi.(RO)

Deuteronom 31:14 ¶ Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Iată, ţi se apropie zilele ca să mori; cheamă pe Iosua şi înfăţişaţi-vă, ca să îi dau poruncă. Şi Moise şi Iosua au mers şi s-au înfăţişat la tabernacolul întâlnirii.(RO)

Deuteronom 31:15 Şi DOMNUL s-a arătat în tabernacol, într-un stâlp de nor, şi stâlpul de nor stătea deasupra intrării tabernacolului.(RO)

Deuteronom 31:16 Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: Iată, tu vei adormi cu părinţii tăi şi poporul acesta se va ridica şi va curvi cu dumnezeii străinilor ţării în care intră [să fie ]cu ei şi mă va părăsi şi va rupe legământul meu pe care l-am făcut cu ei.(RO)

Deuteronom 31:17 Atunci furia mea se va aprinde împotriva lor în ziua aceea şi îi voi părăsi şi îmi voi ascunde faţa de ei şi ei vor fi mâncaţi şi li se vor întâmpla multe rele şi tulburări, astfel încât vor spune în ziua aceea: Nu au venit aceste rele peste noi pentru că Dumnezeul nostru nu [este] în mijlocul nostru?(RO)

Deuteronom 31:18 Şi îmi voi ascunde într-adevăr faţa în ziua aceea, pentru toate relele pe care le-au lucrat, pentru că s-au întors spre alţi dumnezei.(RO)

Deuteronom 31:19 Şi acum scrieţi această cântare pentru voi, învaţă-i pe copiii lui Israel [să] o [cânte], pune-o în gurile lor, ca această cântare să îmi servească de mărturie împotriva copiilor lui Israel.(RO)

Deuteronom 31:20 Pentru că îi voi duce în ţara pe care am jurat-o părinţilor lor, în care curge lapte şi miere şi vor mânca şi se vor sătura şi se vor îngrăşa; atunci se vor întoarce spre alţi dumnezei şi le vor servi şi mă vor provoca şi vor rupe legământul meu.(RO)

Deuteronom 31:21 Şi va fi, când li se vor întâmpla multe rele şi tulburări, că această cântare va mărturisi împotriva lor ca o mărturie, pentru că nu va fi uitată din gura seminţei lor, pentru că eu cunosc imaginaţia după care merg, chiar acum, înainte să îi fi adus în ţara pe care eu [le]-am jurat-[o].(RO)

Deuteronom 31:22 ¶ Şi Moise a scris această cântare în aceeaşi zi şi a învăţat pe copiii lui Israel [să] o [cânte].(RO)

Deuteronom 31:23 Şi i-a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, spunând: Fii tare şi curajos, pentru că tu vei duce pe copiii lui Israel în ţara pe care le-am jurat-o, iar eu voi fi cu tine.(RO)

Deuteronom 31:24 Şi s-a întâmplat, după ce a terminat Moise de scris cuvintele legii acesteia într-o carte, până la sfârşitul lor,(RO)

Deuteronom 31:25 Că Moise a poruncit leviţilor care purtau chivotul legământului DOMNULUI, spunând:(RO)

Deuteronom 31:26 Luaţi cartea aceasta a legii şi puneţi-o alături de chivotul legământului DOMNULUI Dumnezeul vostru, ca să fie acolo ca mărturie împotriva ta.(RO)

Deuteronom 31:27 Pentru că eu cunosc răzvrătirea ta şi gâtul tău înţepenit, iată, încă fiind eu viu cu voi, astăzi, v-aţi răzvrătit împotriva DOMNULUI şi cu cât mai mult după moartea mea?(RO)

Deuteronom 31:28 Adunaţi la mine pe toţi bătrânii triburilor voastre şi pe administratorii voştri, ca să vorbesc în urechile lor cuvintele acestea şi să chem cerul şi pământul ca mărturie împotriva lor.(RO)

Deuteronom 31:29 Pentru că ştiu că după moartea mea [vă] veţi corupe de tot şi vă veţi abate de la calea pe care v-am poruncit-[o][; ]şi vi se va întâmpla răul în zilele de pe urmă, pentru că veţi face ce este rău înaintea ochilor DOMNULUI, ca să îl provocaţi la furie prin lucrarea mâinilor voastre.(RO)

Deuteronom 31:30 Şi Moise a vorbit în urechile întregii adunări a lui Israel cuvintele cântării acesteia, până la sfârşitul lor.(RO)

Deuteronom 32:1 Deschideţi urechea voi, cerurilor, şi voi vorbi; şi ascultă, pământule, cuvintele gurii mele.(RO)

Deuteronom 32:2 Doctrina mea să picure ca ploaia, vorbirea mea să cadă ca roua, ca ploaia măruntă peste verdeaţa proaspătă şi ca ploile peste iarbă,(RO)

Deuteronom 32:3 Pentru că voi vesti numele DOMNULUI, daţi măreţie Dumnezeului nostru.(RO)

Deuteronom 32:4 [El este] Stânca, lucrarea sa [este] desăvârşită, pentru că toate căile lui [sunt] judecată, el este un Dumnezeu al adevărului şi fără nelegiuire, el [este] just şi drept.(RO)

Deuteronom 32:5 Ei s-au corupt, pata lor nu [este] cea a copiilor lui, [sunt ]o generaţie perversă şi strâmbă.(RO)

Deuteronom 32:6 Astfel răsplătiţi voi DOMNULUI, popor prost şi neînţelept? Nu [este] el Tatăl tău [care ]te-a cumpărat? Nu te-a făcut el şi te-a întemeiat?(RO)

Deuteronom 32:7 ¶ Aminteşte-ţi de zilele din vechime, ia aminte la anii multor generaţii, întreabă pe tatăl tău şi îţi va arăta, pe bătrânii tăi şi îţi vor spune.(RO)

Deuteronom 32:8 Când cel Preaînalt a împărţit naţiunilor moştenirea lor, când a separat pe fiii lui Adam, a aşezat graniţele poporului conform cu numărul copiilor lui Israel;(RO)

Deuteronom 32:9 Pentru că partea DOMNULUI [este] poporul său; Iacob [este] sorţul moştenirii sale.(RO)

Deuteronom 32:10 El l-a găsit într-un pământ, intr-un deşert; într-o risipire, pustiu al urletelor; l-a condus, l-a instruit, l-a păzit ca pe lumina ochiului său.(RO)

Deuteronom 32:11 Precum îşi scutură acvila cuibul, pluteşte peste puii săi, îşi întinde aripile, îi ia, îi poartă pe aripile ei tari,(RO)

Deuteronom 32:12 [Astfel] l-a condus DOMNUL, singur, şi nu [a fost] niciun dumnezeu străin cu el.(RO)

Deuteronom 32:13 L-a făcut să călărească pe înălţimile pământului, ca să mănânce rodul câmpului; şi l-a făcut să sugă miere din stâncă şi untdelemn din stânca de cremene;(RO)

Deuteronom 32:14 Unt de [la ]vaci şi lapte de [la ]oi, cu grăsimea mieilor şi berbeci de rasă din Basan şi ţapi cu grăsimea rărunchilor grâului; şi ai băut sângele pur al strugurelui.(RO)

Deuteronom 32:15 ¶ Dar Ieşurun s-a îngrăşat şi a azvârlit din picior, te-ai îngrăşat, te-ai îngroşat, te-ai acoperit [cu grăsime]; atunci l-a părăsit pe Dumnezeul [care] l-a făcut şi a dispreţuit Stânca salvării lui.(RO)

Deuteronom 32:16 L-au provocat la gelozie cu [dumnezei ]străini, l-au provocat la mânie cu urâciuni.(RO)

Deuteronom 32:17 Au sacrificat dracilor [şi ]nu lui Dumnezeu, unor dumnezei pe care nu i-au cunoscut, unora noi, de curând veniţi, de care părinţii voştri nu s-au temut.(RO)

Deuteronom 32:18 De Stânca, [cea] care te-a născut, tu ai uitat şi nu ţi-ai adus aminte de Dumnezeul, care te-a format.(RO)

Deuteronom 32:19 ¶ Şi când DOMNUL a văzut, [i]-a detestat din cauza provocării fiilor săi şi a fiicelor sale.(RO)

Deuteronom 32:20 Şi a spus: Îmi voi ascunde faţa de ei, voi vedea care [va fi] sfârşitul lor, pentru că ei [sunt] o generaţie foarte perversă, copii în care nu [este] credinţă.(RO)

Deuteronom 32:21 M-au întărâtat la gelozie prin [ceea ce] nu [este] Dumnezeu; m-au provocat la mânie cu deşertăciunile lor, şi eu îi voi întărâta la gelozie prin [cei] [ce] nu [sunt ]un popor; îi voi provoca la mânie printr-o naţiune proastă.(RO)

Deuteronom 32:22 Pentru că în mânia mea s-a aprins un foc şi va arde până la cel mai adânc iad şi va mistui pământul cu venitul lui şi va aprinde temeliile munţilor.(RO)

Deuteronom 32:23 Voi îngrămădi ticăloşii asupra lor, îmi voi consuma săgeţile peste ei.(RO)

Deuteronom 32:24 [Vor fi] arşi de foame şi mistuiți de arşiţă pârjolitoare şi de distrugere amară, de asemenea voi trimite dinţii fiarelor asupra lor, cu otrava şerpilor din ţărână.(RO)

Deuteronom 32:25 Sabia în afară şi teroare înăuntru, amândouă vor nimici pe tânăr şi pe fecioară, pe sugar [şi] pe omul cu perii cărunţi.(RO)

Deuteronom 32:26 ¶ Am spus: Îi voi risipi în colţuri, voi face ca amintirea lor să înceteze dintre oameni,(RO)

Deuteronom 32:27 Dacă nu m-aş teme de furia duşmanului, ca nu cumva potrivnicii lor să se comporte ciudat[ şi] ca nu cumva să spună: Mâna noastră [este ]înălţată şi nu DOMNUL a făcut toate acestea.(RO)

Deuteronom 32:28 Pentru că ei [sunt] o naţiune lipsită de sfat [şi] nici [nu este] înţelegere în ei.(RO)

Deuteronom 32:29 O, de ar fi înţelepţi [şi] de ar înţelege aceasta [şi ]ar lua aminte la sfârşitul lor de pe urmă!(RO)

Deuteronom 32:30 Cum ar urmări unul o mie şi doi ar pune pe fugă zece mii, dacă nu i-ar fi vândut Stânca lor şi nu i-ar fi închis DOMNUL?(RO)

Deuteronom 32:31 Pentru că stânca lor nu [este] ca Stânca noastră, chiar duşmanii noştri [sunt] judecători.(RO)

Deuteronom 32:32 Pentru că viţa lor [este] din viţa Sodomei şi din câmpiile Gomorei, strugurii lor [sunt] struguri de fiere, ciorchinii lor [sunt] amari,(RO)

Deuteronom 32:33 Vinul lor [este] otrava dragonilor şi veninul crud al viperelor.(RO)

Deuteronom 32:34 Nu [este] lucrul acesta păstrat la mine[ şi ]sigilat printre tezaurele mele?(RO)

Deuteronom 32:35 Mie îmi [aparţine] răzbunarea şi recompensa; la timpul [cuvenit] le va aluneca piciorul, pentru că ziua nenorocirii lor [este] aproape şi lucrurile care vor veni peste ei se vor grăbi.(RO)

Deuteronom 32:36 Pentru că DOMNUL va judeca pe poporul său şi se va pocăi pentru servitorii săi, când va vedea că puterea [lor ]s-a dus şi nu [va fi] nimeni închis, sau lăsat.(RO)

Deuteronom 32:37 Şi va spune: Unde [sunt] dumnezeii lor, stânca în care s-au încrezut,(RO)

Deuteronom 32:38 Ei care au mâncat grăsimea sacrificiilor lor[ şi] au băut vinul darurilor lor de băutură? Să se ridice şi să vă ajute[ şi ]să fie protecţia voastră.(RO)

Deuteronom 32:39 ¶ Vedeţi acum că eu, eu [sunt ]el şi nu [este alt] dumnezeu împreună cu mine; eu ucid şi eu dau viaţă; eu rănesc şi eu vindec, şi nu [este] [cineva] care să vă scape din mâna mea.(RO)

Deuteronom 32:40 Pentru că îmi ridic mâna spre cer şi spun: Eu trăiesc pentru totdeauna.(RO)

Deuteronom 32:41 Dacă îmi ascut sabia strălucitoare şi mâna mea apucă judecata, voi întoarce răzbunare duşmanilor mei şi voi răsplăti celor care mă urăsc.(RO)

Deuteronom 32:42 Îmi voi îmbăta săgeţile de sânge şi sabia mea va înghiți carne; [şi le voi îmbăta ]de sângele celor ucişi şi al captivilor, de la începutul răzbunărilor peste duşman.(RO)

Deuteronom 32:43 Bucuraţi-vă naţiunilor, [cu ]poporul său, pentru că el va răzbuna sângele servitorilor săi şi va întoarce răzbunare potrivnicilor săi şi va fi milos cu ţara sa[ şi ]cu poporul său.(RO)

Deuteronom 32:44 ¶ Şi Moise a venit şi a rostit toate cuvintele cântării acesteia în auzul poporului, el şi Hoşea, fiul lui Nun.(RO)

Deuteronom 32:45 Şi Moise a terminat de vorbit toate cuvintele acestea [înaintea] întregului Israel,(RO)

Deuteronom 32:46 Şi le-a spus: Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care le mărturisesc printre voi astăzi, ca să le porunciţi copiilor voştri să ia seama să [le] împlinească, toate cuvintele acestei legi.(RO)

Deuteronom 32:47 Pentru că nu [este] un lucru deşert pentru voi, pentru că este viaţa voastră, şi prin acest lucru [vă] veţi prelungi zilele în ţara în care treceţi Iordanul, ca să o stăpâniţi.(RO)

Deuteronom 32:48 Şi DOMNUL a vorbit lui Moise în aceeaşi zi, spunând:(RO)

Deuteronom 32:49 Urcă-te pe muntele acesta, Abarim, [pe ]muntele Nebo, care [este] în ţara Moabului, care [este] în dreptul Ierihonului; şi priveşte ţara Canaanului, pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel,(RO)

Deuteronom 32:50 Şi mori pe muntele pe care te vei urca şi adună-te la poporul tău; precum a murit Aaron, fratele tău, pe muntele Hor, şi a fost adunat la poporul său,(RO)

Deuteronom 32:51 Pentru că aţi încălcat [legea] împotriva mea în mijlocul copiilor lui Israel, la apele Meriba-Cades, în pustiul Ţin, pentru că nu m-aţi sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel.(RO)

Deuteronom 32:52 Totuşi tu vei vedea ţara înaintea [ta] dar nu vei intra acolo, în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.(RO)

Deuteronom 33:1 Şi aceasta [este] binecuvântarea, cu care a binecuvântat Moise, omul lui Dumnezeu, pe copiii lui Israel înaintea morţii sale.(RO)

Deuteronom 33:2 Şi a spus: DOMNUL a venit din Sinai şi le-a răsărit din Seir; el a strălucit din muntele Paran şi a venit cu zecile de mii de sfinţi, de la dreapta lui [ieşea] o lege de foc pentru ei.(RO)

Deuteronom 33:3 Da, el a iubit poporul; toţi sfinţii săi [sunt] în mâna ta, şi ei au şezut la picioarele tale; [fiecare] va primi din cuvintele tale.(RO)

Deuteronom 33:4 Moise ne-a poruncit o lege, moştenirea adunării lui Iacob.(RO)

Deuteronom 33:5 Şi el era împărat în Ieşurun, când s-au adunat capii poporului [şi] triburile lui Israel.(RO)

Deuteronom 33:6 ¶ Trăiască Ruben şi să nu moară şi bărbaţii săi să [nu] fie puţini.(RO)

Deuteronom 33:7 Şi aceasta [este binecuvântarea ]despre Iuda şi el a spus: Ascultă Doamne vocea lui Iuda şi adu-l la poporul său, mâinile sale să îi fie suficiente şi să [îi ]fii un ajutor împotriva duşmanilor.(RO)

Deuteronom 33:8 ¶ Şi despre Levi a spus: Tumim al tău şi Urim al tău [să fie ]cu cel sfânt al tău, pe care l-ai încercat la Masa, cu care te-ai certat la apele din Meriba;(RO)

Deuteronom 33:9 El care a spus tatălui său şi mamei sale: Nu l-am văzut, nici nu a recunoscut pe fraţii săi, nici nu şi-a cunoscut proprii copii, pentru că au păzit cuvântul tău şi au ţinut legământul tău.(RO)

Deuteronom 33:10 Ei vor învăţa pe Iacob judecăţile tale şi pe Israel legea ta, vor pune tămâie înaintea ta şi ofrandă arsă în întregime pe altarul tău.(RO)

Deuteronom 33:11 Binecuvântează, DOAMNE, averea lui şi primeşte lucrarea mâinilor lui, zdrobeşte coapsele celor care se ridică împotriva lui şi ale celor care îl urăsc, ca să nu se ridice din nou.(RO)

Deuteronom 33:12 ¶ Despre Beniamin a spus: Iubitul DOMNULUI va locui în siguranţă lângă el; [DOMNUL ]îl va acoperi toată ziua, iar el va locui între umerii săi.(RO)

Deuteronom 33:13 Şi despre Iosif a spus: Binecuvântată [fie] de DOMNUL ţara lui, cu lucrurile preţioase ale cerului, cu rouă şi cu adâncul care se odihneşte jos,(RO)

Deuteronom 33:14 Şi cu roadele preţioase [aduse de] soare şi cu lucrurile preţioase date de lună,(RO)

Deuteronom 33:15 Şi cu lucrurile de seamă ale munţilor străvechi şi cu lucrurile preţioase ale dealurilor veşnice,(RO)

Deuteronom 33:16 Şi cu lucrurile preţioase ale pământului şi ale plinătăţii lui şi [cu] bunăvoinţa celui care locuia în rug, să vină [binecuvântarea ]peste capul lui Iosif şi peste creştetul capului celui separat de fraţii săi.(RO)

Deuteronom 33:17 Gloria lui [este] [ca] întâiul născut al taurului său şi coarnele lui [sunt] coarnele unicornilor, cu ele va împunge laolaltă popoarele până la marginile pământului, şi ei [sunt] zecile de mii ale lui Efraim şi ei [sunt ]miile lui Manase.(RO)

Deuteronom 33:18 ¶ Şi despre Zabulon a spus: Bucură-te, Zabulon, în ieşirea ta; şi [tu], Isahar, în corturile tale.(RO)

Deuteronom 33:19 Ei vor chema popoarele la munte; acolo vor aduce ofrande ale dreptăţii, pentru că vor suge [din ]abundenţa mărilor şi [din ]tezaurele ascunse în nisip.(RO)

Deuteronom 33:20 Şi despre Gad a spus: Binecuvântat [fie] cel care lărgeşte pe Gad, el locuieşte ca un leu şi sfâşie braţul cu coroana capului.(RO)

Deuteronom 33:21 El şi-a luat cea mai bună parte, pentru că acolo, într-o parte a legiuitorului, [a fost Gad] aşezat; şi a venit cu capii poporului, a făcut dreptatea DOMNULUI şi judecăţile lui cu Israel.(RO)

Deuteronom 33:22 ¶ Şi despre Dan a spus: Dan [este] un pui de leu, el va sări din Basan.(RO)

Deuteronom 33:23 Şi despre Neftali a spus: Neftali, sătul de favoare şi plin de binecuvântarea DOMNULUI, să stăpâneşti vestul şi sudul.(RO)

Deuteronom 33:24 Şi despre Aşer a spus: Binecuvântat [fie] Aşer cu copii; să fie bine primit fraţilor săi şi să îşi înmoaie piciorul în untdelemn.(RO)

Deuteronom 33:25 Sandalele tale [vor fi] fier şi aramă, şi tăria ta ca zilele tale.(RO)

Deuteronom 33:26 ¶ Nimeni nu [este] ca Dumnezeul lui Ieşurun, [care] călăreşte pe cer în ajutorul tău şi în cer în măreţia sa.(RO)

Deuteronom 33:27 Dumnezeul cel etern [este ]scăparea [ta ]şi dedesubt [sunt] braţele cele veşnice, şi el va alunga pe duşman dinaintea ta; şi va spune: Nimiceşte-[i].(RO)

Deuteronom 33:28 Atunci Israel va locui singur în siguranţă, fântâna lui Iacob [va fi] într-o ţară de grâne şi de vin, de asemenea, cerurile sale vor picura rouă.(RO)

Deuteronom 33:29 Fericit [eşti ]tu, Israele, cine [este] ca tine, O tu popor salvat de DOMNUL, scutul ajutorului tău şi cine [este ]sabia măreţiei tale! Şi duşmanii tăi vor fi găsiţi mincinoşi înaintea ta; şi vei călca peste înălţimile lor.(RO)

Deuteronom 34:1 Şi Moise s-a urcat din câmpiile Moabului pe muntele Nebo, pe vârful [muntelui] Pisga, care [este] în dreptul Ierihonului. Şi DOMNUL i-a arătat toată ţara lui Galaad până la Dan,(RO)

Deuteronom 34:2 Şi tot Neftali şi ţara lui Efraim şi Manase şi toată ţara lui Iuda, până la marea cea mai îndepărtată,(RO)

Deuteronom 34:3 Şi sudul şi câmpia văii Ierihonului, cetatea palmierilor, până la Ţoar.(RO)

Deuteronom 34:4 Şi DOMNUL i-a spus: Aceasta [este] ţara pe care am jurat-o lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, spunând: O voi da seminţei tale, te-am făcut să [o ]vezi cu ochii tăi, dar tu nu vei trece în ea.(RO)

Deuteronom 34:5 ¶ Şi Moise, servitorul DOMNULUI, a murit acolo în ţara Moabului, conform cuvântului DOMNULUI.(RO)

Deuteronom 34:6 Şi el l-a înmormântat într-o vale în ţara Moabului, faţă în faţă cu Bet-Peor şi nimeni nu ştie mormântul lui până în ziua aceasta.(RO)

Deuteronom 34:7 Şi Moise [era] în vârstă de o sută două zeci de ani când a murit, ochiul său nu se întunecase, nici vigoarea lui nu îl părăsise.(RO)

Deuteronom 34:8 Şi copiii lui Israel l-au plâns pe Moise treizeci de zile în câmpiile Moabului; şi zilele plânsului [şi] jelirii pentru Moise s-au sfârşit.(RO)

Deuteronom 34:9 ¶ Şi Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, pentru că Moise îşi pusese mâinile peste el, şi copiii lui Israel i-au dat ascultare şi au făcut precum poruncise DOMNUL lui Moise.(RO)

Deuteronom 34:10 Şi nu s-a mai ridicat profet în Israel ca Moise, pe care să îl fi cunoscut DOMNUL faţă către faţă,(RO)

Deuteronom 34:11 În toate semnele şi minunile pe care DOMNUL l-a trimis să le facă în ţara Egiptului lui Faraon şi tuturor servitorilor lui şi întregii lui ţări,(RO)

Deuteronom 34:12 Şi cu toată acea mână puternică şi în toate lucrurile mari şi în toată groaza mare pe care Moise le-a arătat înaintea ochilor întregului Israel.(RO)

Iosua 1:1 ¶ Și s-a întâmplat, după moartea lui Moise, servitorul DOMNULUI, că DOMNUL i-a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, servitorul lui Moise, spunând:(RO)

Iosua 1:2 Moise, servitorul meu, a murit; de aceea ridică-te acum [și] treci Iordanul acesta, tu și tot acest popor, până în țara pe care le-o dau copiilor lui Israel.(RO)

Iosua 1:3 Orice loc, pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi l-am dat; așa cum i-am spus lui Moise.(RO)

Iosua 1:4 De la pustie și Libanul acesta până la râul cel mare, râul Eufrat, tot pământul hitiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui, va fi ținutul vostru.(RO)

Iosua 1:5 Niciun om nu va fi în stare să stea în picioare înaintea ta toate zilele vieții tale; precum am fost cu Moise, [astfel] voi fi cu tine; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.(RO)

Iosua 1:6 Fii tare și curajos; fiindcă acestui popor tu îi vei împărți ca moștenire țara, pe care am jurat-o părinților lor că le-o voi da.(RO)

Iosua 1:7 Numai fii tare și foarte curajos, ca să iei seama să faci conform cu toată legea pe care ți-a poruncit-o servitorul meu, Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge.(RO)

Iosua 1:8 Această carte a legii să nu se depărteze de gura ta, ci cugetă asupra ei zi și noapte, ca să iei seama să faci conform cu tot ce este scris în ea; fiindcă atunci vei face calea ta prosperă și atunci vei avea mult succes.(RO)

Iosua 1:9 Nu ți-am poruncit eu? Fii tare și curajos; nu te teme, nici nu te descuraja, fiindcă DOMNUL Dumnezeul tău [este ]cu tine oriunde mergi.(RO)

Iosua 1:10 ¶ Atunci Iosua le-a poruncit ofițerilor poporului, spunând:(RO)

Iosua 1:11 Treceți prin oștire și porunciți poporului, spunând: Pregătiți-vă merinde, fiindcă în trei zile veți trece Iordanul acesta, ca să intrați să stăpâniți țara, pe care DOMNUL Dumnezeul vostru v-o dă ca să o stăpâniți.(RO)

Iosua 1:12 Și Iosua le-a vorbit rubeniților și gadiților și jumătății tribului lui Manase, spunând:(RO)

Iosua 1:13 Amintiți-vă de cuvântul pe care vi l-a poruncit Moise, servitorul DOMNULUI, spunând: DOMNUL Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat această țară.(RO)

Iosua 1:14 Soțiile voastre, micuții voștri și vitele voastre, să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise de această parte a Iordanului; dar voi să treceți înarmați înaintea fraților voștri, toți bărbații puternici de valoare și să îi ajutați,(RO)

Iosua 1:15 Până când DOMNUL va da odihnă fraților voștri, precum v-[a dat] [și] vouă și ei de asemenea vor fi luat în stăpânire țara pe care le-o dă DOMNUL Dumnezeul vostru; atunci vă veți întoarce în țara stăpânirii voastre și vă veți bucura de ea, de partea aceasta a Iordanului spre răsăritul soarelui, pe care v-a dat-o Moise, servitorul DOMNULUI.(RO)

Iosua 1:16 ¶ Și i-au răspuns lui Iosua, spunând: Vom face tot ce ne poruncești și vom merge oriunde ne trimiți.(RO)

Iosua 1:17 Precum am dat ascultare lui Moise în toate, astfel îți vom da ascultare ție; numai DOMNUL Dumnezeul tău să fie cu tine, precum a fost cu Moise.(RO)

Iosua 1:18 Oricine se va răzvrăti împotriva poruncii tale și nu va da ascultare cuvintelor tale în tot ce îi poruncești, să fie dat morții; numai fii tare și curajos!(RO)

Iosua 2:1 Și Iosua, fiul lui Nun, a trimis din Sitim doi bărbați să spioneze pe ascuns, spunând: Mergeți să vedeți țara, mai ales Ierihonul. Și au mers și au intrat în casa unei curve, numită Rahab, și au găzduit acolo.(RO)

Iosua 2:2 Și i s-a spus împăratului Ierihonului, zicând: Iată, [niște] bărbați dintre copiii lui Israel au venit aici în această noapte, să cerceteze țara.(RO)

Iosua 2:3 Și împăratul Ierihonului a trimis la Rahab, spunând: Scoate pe bărbații care au venit la tine, care au intrat în casa ta, fiindcă au venit să cerceteze toată țara.(RO)

Iosua 2:4 Și femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a spus astfel: Au venit [niște] bărbați la mine, dar nu știam de unde [erau].(RO)

Iosua 2:5 Și s-a întâmplat, [pe când] se închidea poarta, când era întuneric, că bărbații au ieșit; încotro au luat-o nu știu. Urmăriți-i repede, fiindcă îi veți ajunge.(RO)

Iosua 2:6 Dar ea îi dusese sus pe acoperișul casei și îi ascunsese cu mănunchiurile de in, pe care le așezase în rânduială pe acoperiș.(RO)

Iosua 2:7 Și bărbații i-au urmărit pe calea Iordanului până la vaduri; și imediat ce au ieșit urmăritorii, au închis poarta.(RO)

Iosua 2:8 ¶ Și, înainte ca ei să se fi culcat, ea s-a urcat la ei pe acoperiș;(RO)

Iosua 2:9 Și le-a spus bărbaților: Știu că DOMNUL v-a dat țara și că spaima de voi a căzut peste noi și că toți locuitorii țării se topesc din cauza voastră.(RO)

Iosua 2:10 Căci noi am auzit cum DOMNUL a secat apa Mării Roșii pentru voi, când ați ieșit din Egipt și ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților, care [erau ]dincolo de Iordan, lui Sihon și lui Og, pe care i-ați nimicit de tot.(RO)

Iosua 2:11 Și imediat ce am auzit [aceste lucruri] ni s-au topit inimile și nu a mai rămas curaj în vreun om, din cauza voastră; fiindcă DOMNUL Dumnezeul vostru, el [este ]Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ.(RO)

Iosua 2:12 De aceea acum, vă rog, jurați-mi pe DOMNUL că, deoarece am arătat bunătate față de voi și voi să arătați bunătate față de casa tatălui meu și să îmi dați un semn adevărat,(RO)

Iosua 2:13 Și [că] veți lăsa vii pe tatăl meu și pe mama mea și pe frații mei și pe surorile mele și tot ceea ce au și [că] ne veți salva viețile de la moarte.(RO)

Iosua 2:14 Și bărbații i-au răspuns: Viața noastră pentru a voastră, dacă nu faceți cunoscut acest lucru al nostru. Și va fi astfel: când DOMNUL ne va fi dat țara, ne vom purta cu bunătate și cu adevăr față de tine.(RO)

Iosua 2:15 Apoi i-a coborât cu o funie pe fereastră, deoarece casa ei [era ]pe zidul cetății și ea locuia pe zid.(RO)

Iosua 2:16 Și le-a spus: Mergeți la munte, ca nu cumva să vă întâlnească urmăritorii; și ascundeți-vă acolo trei zile, până când urmăritorii se întorc; și după aceea mergeți pe drumul vostru.(RO)

Iosua 2:17 Și bărbații i-au spus: Astfel [vom fi] dezlegați de acest jurământ al tău pe care ne-ai pus să îl jurăm:(RO)

Iosua 2:18 Iată, [când ]intrăm în țară, să legi frânghia aceasta de fir stacojiu la fereastra prin care ne-ai coborât; și să aduci acasă la tine pe tatăl tău și pe mama ta și pe frații tăi și toată casa tatălui tău.(RO)

Iosua 2:19 Și va fi, [că] oricine va ieși pe ușile casei tale în stradă, sângele său [va fi] asupra capului său și noi [vom fi ]nevinovați; și oricine va fi cu tine în casă, sângele său [va fi] asupra capului nostru, dacă [cineva] [pune] mâna pe el.(RO)

Iosua 2:20 Dacă faci cunoscut acest lucru al nostru, atunci vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să îl jurăm.(RO)

Iosua 2:21 Și ea a spus: Să [fie] conform cuvintelor voastre. Și ea i-a trimis iar ei au plecat. Și ea a legat frânghia stacojie la fereastră.(RO)

Iosua 2:22 ¶ Iar ei au mers și au ajuns la munte și au rămas acolo trei zile, până când s-au întors urmăritorii; și urmăritorii [i]-au căutat pe tot drumul, dar nu [i]-au găsit.(RO)

Iosua 2:23 Și cei doi bărbați s-au întors și au coborât din munte și au trecut și au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au spus tot ce li s-a întâmplat.(RO)

Iosua 2:24 Și i-au spus lui Iosua: Cu adevărat DOMNUL a dat în mâinile noastre toată țara, fiindcă toți locuitorii țării se topesc din cauza noastră.(RO)

Iosua 3:1 Și Iosua s-a sculat dis-de-dimineață; și au plecat din Sitim și au venit la Iordan, el și toți copiii lui Israel și au găzduit acolo înainte de a trece.(RO)

Iosua 3:2 Și s-a întâmplat, după trei zile, că ofițerii au trecut prin oștire,(RO)

Iosua 3:3 Și au poruncit poporului, spunând: Când vedeți chivotul legământului DOMNULUI Dumnezeul vostru și pe preoții leviți purtându-l, atunci să plecați din locul vostru și să mergeți după el,(RO)

Iosua 3:4 Totuși să fie o depărtare între voi și el, cam de două mii de coți după măsură; să nu vă apropiați de el, ca să cunoașteți calea pe care trebuie să mergeți, pentru că nu ați mai trecut pe [această] cale până acum.(RO)

Iosua 3:5 Și Iosua a spus poporului: Sfințiți-vă, fiindcă mâine DOMNUL va face minuni printre voi.(RO)

Iosua 3:6 Și Iosua le-a vorbit preoților, spunând: Ridicați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Și au ridicat chivotul legământului și au mers înaintea poporului.(RO)

Iosua 3:7 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Iosua: Astăzi voi începe să te înalț în văzul întregului Israel, ca să știe că, precum am fost cu Moise, [tot astfel ]voi fi cu tine.(RO)

Iosua 3:8 Și să poruncești preoților care poartă chivotul legământului, spunând: Când veți ajunge la marginea apei Iordanului, să stați nemișcați în Iordan.(RO)

Iosua 3:9 ¶ Și Iosua a spus copiilor lui Israel: Apropiați-vă și auziți cuvintele DOMNULUI Dumnezeul vostru.(RO)

Iosua 3:10 Și Iosua a spus: Prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu [este] printre voi și [că] va alunga negreșit dinaintea voastră pe canaaniți și pe hitiți și pe hiviți și pe periziți și pe ghirgasiți și pe amoriți și pe iebusiți.(RO)

Iosua 3:11 Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ trece înaintea voastră în Iordan.(RO)

Iosua 3:12 De aceea acum, luați-vă doisprezece bărbați din triburile lui Israel, un bărbat din fiecare trib.(RO)

Iosua 3:13 Și se va întâmpla, imediat ce tălpile picioarelor preoților care poartă chivotul DOMNULUI, Domnul întregului pământ, se vor odihni în apele Iordanului, [că ]apele Iordanului se vor despărți [de] apele care coboară de sus și vor sta grămadă.(RO)

Iosua 3:14 ¶ Și s-a întâmplat, când poporul a plecat din corturile sale, ca să treacă Iordanul și preoții au purtat chivotul legământului înaintea poporului;(RO)

Iosua 3:15 Și în timp ce aceia care au purtat chivotul au ajuns la Iordan și picioarele preoților care au purtat chivotul s-au muiat în marginea apei (fiindcă Iordanul se revarsă peste toate malurile sale în toate zilele recoltei),(RO)

Iosua 3:16 Că apele care veneau de sus au stat [și] s-au ridicat într-o grămadă foarte departe de cetatea Adam, care [este] lângă Țaretan; și cele care coborau spre marea câmpiei, [chiar] marea sărată, s-au oprit [și ]s-au despărțit; și poporul a trecut în dreptul Ierihonului.(RO)

Iosua 3:17 Și preoții care au purtat chivotul legământului DOMNULUI au stat ferm pe pământ uscat în mijlocul Iordanului și toți israeliții au trecut pe pământ uscat, până când toți oamenii au terminat de trecut Iordanul.(RO)

Iosua 4:1 Și s-a întâmplat, după ce toți oamenii au terminat de trecut Iordanul, că DOMNUL i-a vorbit lui Iosua, spunând:(RO)

Iosua 4:2 Luați-vă din popor doisprezece bărbați, un bărbat din fiecare trib,(RO)

Iosua 4:3 Și porunciți-le, spunând: Să luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde picioarele preoților au stat neclintite, douăsprezece pietre și să le purtați cu voi și să le puneți în locul de găzduire, unde veți găzdui în noaptea aceasta.(RO)

Iosua 4:4 Atunci Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbați, pe care îi pregătise dintre copiii lui Israel, un bărbat din fiecare trib.(RO)

Iosua 4:5 Și Iosua le-a spus: Treceți înaintea chivotului DOMNULUI Dumnezeul vostru, în mijlocul Iordanului, și ridicați fiecare dintre voi câte o piatră pe umăr, conform numărului triburilor copiilor lui Israel,(RO)

Iosua 4:6 Ca aceasta să fie un semn între voi, când va veni timpul și copiii voștri vor întreba pe [părinții lor], spunând: Ce înseamnă aceste pietre pentru voi?(RO)

Iosua 4:7 Atunci să le răspundeți: Apele Iordanului au fost despărțite înaintea chivotului legământului DOMNULUI; când a trecut peste Iordan, apele Iordanului au fost despărțite și pietrele acestea vor fi ca amintire copiilor lui Israel, pentru totdeauna.(RO)

Iosua 4:8 Și copiii lui Israel au făcut astfel precum le-a poruncit Iosua și au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, precum i-a vorbit DOMNUL lui Iosua, conform numărului triburilor copiilor lui Israel; și le-au purtat cu ei la locul unde au găzduit și le-au așezat acolo.(RO)

Iosua 4:9 ¶ Și Iosua a ridicat douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde stăteau picioarele preoților care au purtat chivotul legământului; și sunt acolo până în această zi.(RO)

Iosua 4:10 Fiindcă preoții care au purtat chivotul au stat în mijlocul Iordanului până s-a terminat tot ce i-a poruncit DOMNUL lui Iosua să spună poporului, conform cu tot ce i-a poruncit Moise lui Iosua; și poporul s-a grăbit și a trecut.(RO)

Iosua 4:11 Și s-a întâmplat că, după ce tot poporul a terminat de trecut, chivotul DOMNULUI și preoții au trecut în prezența poporului.(RO)

Iosua 4:12 ¶ Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad și jumătatea tribului lui Manase au trecut înarmați înaintea copiilor lui Israel, precum le-a vorbit Moise.(RO)

Iosua 4:13 Aproape patruzeci de mii pregătiți pentru război au trecut înaintea DOMNULUI la luptă, spre câmpiile Ierihonului.(RO)

Iosua 4:14 ¶ În ziua aceea DOMNUL a mărit pe Iosua în ochii întregului Israel; și s-au temut de el, cum s-au temut de Moise în toate zilele vieții sale.(RO)

Iosua 4:15 Și DOMNUL i-a vorbit lui Iosua, spunând:(RO)

Iosua 4:16 Poruncește preoților care poartă chivotul mărturiei să iasă afară din Iordan.(RO)

Iosua 4:17 De aceea Iosua a poruncit preoților, spunând: Ieșiți afară din Iordan.(RO)

Iosua 4:18 Și s-a întâmplat, când preoții care au purtat chivotul legământului DOMNULUI au ieșit afară din mijlocul Iordanului [și] tălpile picioarelor preoților au ajuns afară pe uscat, că apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat peste toate malurile sale, ca înainte.(RO)

Iosua 4:19 ¶ Și poporul a ieșit afară din Iordan în a zecea [zi] a lunii întâi; și au așezat tabăra în Ghilgal, la granița de est a Ierihonului.(RO)

Iosua 4:20 Și acele douăsprezece pietre, pe care Iosua le-a ridicat la Ghilgal, le-au luat din Iordan.(RO)

Iosua 4:21 Și le-a vorbit copiilor lui Israel, spunând: Când copiii voștri vor întreba pe părinții lor în timpul care va veni, zicând: Ce [înseamnă] pietrele acestea?(RO)

Iosua 4:22 Atunci să faceți cunoscut copiilor voștri, spunând: Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat.(RO)

Iosua 4:23 Fiindcă DOMNUL Dumnezeul vostru a secat apele Iordanului dinaintea voastră, până ați trecut, așa cum a făcut DOMNUL Dumnezeul vostru Mării Roșii, pe care a secat-o dinaintea noastră, până am trecut,(RO)

Iosua 4:24 Pentru ca toate popoarele pământului să cunoască mâna DOMNULUI, că [este] tare; ca să vă temeți de DOMNUL Dumnezeul vostru pentru totdeauna.(RO)

Iosua 5:1 Și s-a întâmplat, când au auzit toți împărații amoriților, care [erau] pe partea de vest a Iordanului și toți împărații canaaniților, care [erau] lângă mare, că DOMNUL a secat apele Iordanului dinaintea copiilor lui Israel, până am trecut, că li s-a topit inima și nu mai era suflare în ei, din cauza copiilor lui Israel.(RO)

Iosua 5:2 ¶ În timpul acela, DOMNUL i-a spus lui Iosua: Fă-ți cuțite ascuțite și circumcide din nou pe copiii lui Israel a doua oară.(RO)

Iosua 5:3 Și Iosua și-a făcut cuțite ascuțite și a circumcis pe copiii lui Israel pe dealul prepuțurilor.(RO)

Iosua 5:4 Și acesta [este] motivul pentru care Iosua [i]-a circumcis: Tot poporul care a ieșit din Egipt, [cei de] parte bărbătească, [adică] toți bărbații de război, au murit în pustiu, pe drum, după ce au ieșit din Egipt.(RO)

Iosua 5:5 Iar tot poporul care ieșise era circumcis, dar tot poporul care se născuse în pustiu, pe drum, pe când au ieșit din Egipt, nu fuseseră circumciși.(RO)

Iosua 5:6 Deoarece copiii lui Israel au umblat patruzeci de ani prin pustie, până au fost nimiciți toți oamenii [care erau] bărbați de război ieșiți din Egipt, pentru că nu au ascultat de vocea DOMNULUI, cărora DOMNUL le-a jurat că nu le va arăta țara pe care DOMNUL a jurat părinților lor că ne-o va da, țară în care curge lapte și miere.(RO)

Iosua 5:7 Și copiii lor, [pe] [care] [i]-a ridicat în locul lor, pe aceia i-a circumcis Iosua, fiindcă erau necircumciși, pentru că nu i-au circumcis pe drum.(RO)

Iosua 5:8 Și s-a întâmplat, când au terminat de circumcis tot poporul, că au rămas la locurile lor în tabără, până s-au vindecat.(RO)

Iosua 5:9 ¶ Și DOMNUL i-a spus lui Iosua: Astăzi am îndepărtat ocara Egiptului de pe voi. De aceea numele locului este chemat Ghilgal până în această zi.(RO)

Iosua 5:10 Și copiii lui Israel au așezat tabăra în Ghilgal și au ținut paștele în a paisprezecea zi a lunii, către seară, în câmpiile Ierihonului.(RO)

Iosua 5:11 Și au mâncat din grâul vechi al țării a doua zi după paște, azimă și [grâu] prăjit, în aceeași zi.(RO)

Iosua 5:12 Și mana a încetat a doua zi după ce au mâncat din grâul vechi al țării; și copiii lui Israel nu au mai avut mană, ci au mâncat din rodul țării lui Canaan în acel an.(RO)

Iosua 5:13 ¶ Și s-a întâmplat, când Iosua era lângă Ierihon, că și-a ridicat ochii și a privit și, iată, un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă, în mână. Și Iosua a mers la el și i-a spus: [Ești ]pentru noi sau pentru potrivnicii noștri?(RO)

Iosua 5:14 Iar el a spus: Nu, ci am venit acum [ca și] căpetenie a oștirii DOMNULUI. Și Iosua a căzut cu fața la pământ și s-a închinat și i-a spus: Ce spune domnul meu servitorului său?(RO)

Iosua 5:15 Și căpetenia oștirii DOMNULUI i-a spus lui Iosua: Scoate-ți sandaua din picior, fiindcă locul pe care stai [este] sfânt. Și Iosua a făcut astfel.(RO)

Iosua 6:1 Și Ierihonul era cu totul închis din cauza copiilor lui Israel; nimeni nu ieșea și nimeni nu intra.(RO)

Iosua 6:2 Și DOMNUL i-a spus lui Iosua: Vezi, am dat în mâna ta Ierihonul și pe împăratul său [și] pe cei viteji la luptă.(RO)

Iosua 6:3 Și să înconjurați cetatea, toți bărbații de război, [și] să mergeți în jurul cetății o dată. Astfel să faci șase zile.(RO)

Iosua 6:4 Și șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trâmbițe din coarne de berbec; și în ziua a șaptea să înconjurați cetatea de șapte ori și preoții să sufle din trâmbițe.(RO)

Iosua 6:5 Și se va întâmpla, când vor sufla lung cu coarnele de berbec [și] când veți auzi sunetul trâmbiței, că tot poporul va striga cu un strigăt mare; și zidul cetății se va prăbuși pe loc și poporul va urca fiecare drept înaintea lui.(RO)

Iosua 6:6 ¶ Și Iosua, fiul lui Nun, a chemat preoții și le-a spus: Ridicați chivotul legământului și lăsați șapte preoți să poarte șapte trâmbițe din coarne de berbec înaintea chivotului DOMNULUI.(RO)

Iosua 6:7 Și a spus poporului: Treceți și înconjurați cetatea și lăsați pe cel înarmat să treacă înaintea chivotului DOMNULUI.(RO)

Iosua 6:8 ¶ Și s-a întâmplat, când Iosua a vorbit poporului, cei șapte preoți, purtând cele șapte trâmbițe din coarne de berbec, au trecut înaintea DOMNULUI și au suflat din trâmbițe; și chivotul legământului DOMNULUI îi urma.(RO)

Iosua 6:9 Și bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care suflau din trâmbițe și ariergarda oștirii venea după chivot, [preoții] mergând și suflând din trâmbițe.(RO)

Iosua 6:10 Și Iosua a poruncit poporului, spunând: Să nu strigați, nici să nu vi se audă vocea și niciun cuvânt să nu vă iasă din gură, până în ziua în care vă voi spune să strigați; atunci să strigați.(RO)

Iosua 6:11 Astfel chivotul DOMNULUI a înconjurat cetatea, mergând împrejurul [ei] o dată; și au intrat în tabără și s-au adăpostit în tabără.(RO)

Iosua 6:12 Și Iosua s-a sculat dis-de-dimineață și preoții au luat chivotul DOMNULUI.(RO)

Iosua 6:13 Și șapte preoți, purtând șapte trâmbițe din coarne de berbec înaintea chivotului DOMNULUI, mergeau și suflau din trâmbițe și bărbații înarmați au mers înaintea lor; dar ariergarda a venit după chivotul DOMNULUI, [preoții ]mergând și suflând din trâmbițe.(RO)

Iosua 6:14 Și a doua zi au înconjurat cetatea o dată și s-au întors în tabără: astfel au făcut șase zile.(RO)

Iosua 6:15 Și s-a întâmplat, în a șaptea zi, că s-au sculat devreme, în zori de zi și au înconjurat cetatea în același fel de șapte ori; doar în acea zi au înconjurat cetatea de șapte ori.(RO)

Iosua 6:16 Și s-a întâmplat, la a șaptea oară, când preoții au suflat din trâmbițe, [că ]Iosua a spus poporului: Strigați, fiindcă DOMNUL v-a dat cetatea!(RO)

Iosua 6:17 ¶ Și cetatea va fi blestemată de la DOMNUL, ea și toți câți [sunt ]înăuntru; doar curva Rahab va trăi, ea și toți care [sunt ]cu ea în casă, pentru că a ascuns pe mesagerii pe care noi i-am trimis.(RO)

Iosua 6:18 Și voi, în orice fel, păziți-[vă ]de lucrul blestemat, ca nu cumva să [vă ]faceți blestemați, când luați din lucrul blestemat și faceți tabăra lui Israel un blestem și o tulburați.(RO)

Iosua 6:19 Dar tot argintul și aurul și vasele de aramă și fier, [sunt ]consacrate DOMNULUI; vor intra în trezoreria DOMNULUI.(RO)

Iosua 6:20 Astfel poporul a strigat când [preoții ]au suflat din trâmbițe; și s-a întâmplat, când poporul a auzit sunetul trâmbiței și poporul a strigat cu un mare strigăt, că zidul s-a prăbușit pe loc, astfel încât poporul a intrat în cetate, fiecare om drept înaintea lui și au luat cetatea.(RO)

Iosua 6:21 Și au nimicit în întregime tot ce [era ]în cetate, deopotrivă bărbat și femeie, tânăr și bătrân și bou și oaie și măgar, cu ascuțișul sabiei.(RO)

Iosua 6:22 Dar Iosua le spusese celor doi bărbați care spionaseră țara: Intrați în casa curvei și scoateți afară de acolo femeia și tot ce are, precum i-ați jurat.(RO)

Iosua 6:23 Și tinerii care erau spioni au intrat și au scos afară pe Rahab și pe tatăl ei și pe mama ei și pe frații ei și tot ce avea ea; și au scos toate rudele ei și i-au lăsat în afara taberei lui Israel.(RO)

Iosua 6:24 Și au ars cetatea cu foc și tot ce [era ]în ea; doar argintul, aurul și vasele de aramă și de fier, le-au pus în trezoreria casei DOMNULUI.(RO)

Iosua 6:25 Și Iosua a lăsat în viață pe curva Rahab și casa tatălui ei și tot ce avea ea; și ea a locuit în Israel până în această zi, deoarece a ascuns pe mesagerii pe care Iosua i-a trimis să spioneze Ierihonul.(RO)

Iosua 6:26 Și Iosua [i-]a conjurat în acel timp, spunând: Blestemat [fie ]înaintea DOMNULUI, omul care se ridică și construiește această cetate Ierihon; el va pune temelia acesteia pe întâiul lui născut și pe cel mai tânăr [fiu ]al său va ridica porțile ei.(RO)

Iosua 6:27 Astfel DOMNUL a fost cu Iosua; și faima lui [s-a răspândit ]în toată țara.(RO)

Iosua 7:1 Și copiii lui Israel au făcut fărădelege în lucrul blestemat, căci Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din tribul lui Iuda, a luat din ce era blestemat, și mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva copiilor lui Israel.(RO)

Iosua 7:2 Și Iosua a trimis oameni din Ierihon la Ai, care [este] lângă Bet-Aven, în partea de est a Betelului și le-a vorbit, spunând: Urcați-vă și cercetați țara. Și oamenii s-au urcat și au cercetat [cetatea] Ai.(RO)

Iosua 7:3 Și s-au întors la Iosua și i-au spus: Să nu se urce tot poporul; cam două sau trei mii de oameni să se urce și să bată [cetatea] Ai; să nu faci ca tot poporul să ostenească acolo, fiindcă [acei oameni] sunt puțini.(RO)

Iosua 7:4 Și s-au urcat din popor acolo aproape trei mii de bărbați, dar au fugit dinaintea bărbaților din Ai,(RO)

Iosua 7:5 Și bărbații din Ai au ucis dintre ei cam treizeci și șase de bărbați; și i-au urmărit dinaintea porții până la Șebarim și i-au bătut la coborâre; de aceea inima poporului s-a topit și s-a făcut ca apa.(RO)

Iosua 7:6 ¶ Și Iosua și-a sfâșiat hainele și a căzut cu fața la pământ înaintea chivotului DOMNULUI până seara, el și bătrânii lui Israel și și-au presărat țărână pe capete.(RO)

Iosua 7:7 Și Iosua a spus: Vai, Doamne DUMNEZEULE, pentru ce, oare, ai adus poporul acesta peste Iordan, ca să ne dai în mâna amoriților, pentru a ne nimici? De ne-am fi mulțumit și am fi rămas dincolo de Iordan!(RO)

Iosua 7:8 O, Doamne, ce voi spune când Israel va întoarce spatele înaintea dușmanilor săi?(RO)

Iosua 7:9 Deoarece canaaniții și toți locuitorii țării vor auzi și ne vor înconjura și ne vor stârpi numele de pe pământ; și ce vei face marelui tău nume?(RO)

Iosua 7:10 Și DOMNUL i-a spus lui Iosua: Ridică-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta?(RO)

Iosua 7:11 Israel a păcătuit; și au încălcat de asemenea legământul meu, pe care li-l poruncisem; și chiar au luat din ce era blestemat și au și furat și s-au fățărnicit și au pus între lucrurile lor.(RO)

Iosua 7:12 De aceea copiii lui Israel nu au putut să stea înaintea dușmanilor lor, [ci] au întors spatele înaintea dușmanilor lor, căci [copiii lui Israel] au fost blestemați; nu voi mai fi cu voi dacă nu veți nimici pe cel blestemat din mijlocul vostru.(RO)

Iosua 7:13 Ridică-te, sfințește poporul și spune: Sfințiți-vă pentru mâine, fiindcă astfel spune DOMNUL Dumnezeul lui Israel: [Este] un lucru blestemat în mijlocul tău, Israele; nu vei putea să stai înaintea dușmanilor tăi, până nu veți scoate ce este blestemat din mijlocul vostru.(RO)

Iosua 7:14 De aceea să vă apropiați mâine dimineață după triburile voastre: și va fi [așa] că tribul pe care îl va arăta DOMNUL, să vină după familii; și familia pe care o va arăta DOMNUL, să vină după case; și casa pe care o va arăta DOMNUL, să vină bărbat cu bărbat.(RO)

Iosua 7:15 Și va fi [că] cel ce este arătat cu lucrul blestemat să fie ars în foc, el și tot ce are, pentru că a încălcat legământul DOMNULUI și pentru că a lucrat prostește în Israel.(RO)

Iosua 7:16 ¶ Și Iosua s-a sculat dis-de-dimineață și a adus pe Israel după triburile sale; și a fost ales tribul lui Iuda.(RO)

Iosua 7:17 Și a adus familiile lui Iuda și a ales familia zerahiților; și a adus familia zerahiților, bărbat cu bărbat, și a fost ales Zabdi.(RO)

Iosua 7:18 Și a adus casa lui, bărbat cu bărbat, și a fost ales Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din tribul lui Iuda.(RO)

Iosua 7:19 Și Iosua i-a spus lui Acan: Fiul meu, dă glorie DOMNULUI Dumnezeul lui Israel te rog și mărturisește înaintea lui și spune-mi acum ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic.(RO)

Iosua 7:20 Și Acan a răspuns lui Iosua și a zis: Într-adevăr, am păcătuit împotriva DOMNULUI Dumnezeul lui Israel și așa am făcut:(RO)

Iosua 7:21 Când am văzut în pradă o manta frumoasă de Babilon și două sute de șekeli de argint și un lingou de aur, în greutate de cincizeci de șekeli, le-am poftit și le-am luat; și, iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este dedesubt.(RO)

Iosua 7:22 Și Iosua a trimis mesageri și ei au alergat la cort; și, iată, [era] ascunsă în cortul lui și argintul dedesubt.(RO)

Iosua 7:23 Și le-au luat din mijlocul cortului și le-au adus la Iosua și la toți copiii lui Israel și le-au pus jos, înaintea DOMNULUI.(RO)

Iosua 7:24 Și Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, și argintul și mantaua și lingoul de aur și pe fiii săi și pe fiicele sale și boii săi și măgarii săi și oile sale și cortul său și toate ale sale și le-au adus în Valea Acor.(RO)

Iosua 7:25 Și Iosua a spus: De ce ne-ai tulburat? DOMNUL te va tulbura în această zi. Și tot Israelul l-a ucis cu pietre și i-au ars în foc după ce i-au ucis cu pietre.(RO)

Iosua 7:26 Și au ridicat deasupra lui o grămadă mare de pietre, [care este] până în această zi. Astfel DOMNUL s-a întors din înverșunarea mâniei sale. De aceea s-a pus numele locului aceluia Valea Acor, până în această zi.(RO)

Iosua 8:1 Și DOMNUL i-a spus lui Iosua: Nu te teme, nici nu te descuraja; ia cu tine tot poporul de război și ridică-te [și] urcă-te la Ai; vezi, am dat în mâna ta pe împăratul din Ai și pe poporul său și cetatea sa și țara sa;(RO)

Iosua 8:2 Și vei face [cetății] Ai și împăratului său așa cum ai făcut Ierihonului și împăratului său; numai prada ei și vitele ei să le luați ca pradă pentru voi; pune o pândă împotriva cetății, în spatele ei.(RO)

Iosua 8:3 ¶ Și Iosua s-a ridicat [împreună ]cu tot poporul de război, ca să se urce la Ai; și Iosua a ales treizeci de mii de bărbați puternici de valoare și i-a trimis noaptea.(RO)

Iosua 8:4 Și le-a poruncit, spunând: Iată, voi veți pândi împotriva cetății, în spatele cetății; nu vă depărtați prea mult de cetate și fiți gata toți.(RO)

Iosua 8:5 Și eu și tot poporul care [este] cu mine ne vom apropia de cetate; și se va întâmpla, când vor ieși împotriva noastră, ca la început, vom fugi dinaintea lor,(RO)

Iosua 8:6 (Fiindcă ei vor ieși după noi) până îi vom atrage de la cetate; fiindcă vor spune: Ei fug dinaintea noastră, ca la început. De aceea vom fugi dinaintea lor.(RO)

Iosua 8:7 Atunci vă veți ridica de la pândă și veți lua cetatea, fiindcă DOMNUL Dumnezeul vostru o va da în mâna voastră.(RO)

Iosua 8:8 Și va fi, după ce veți lua cetatea, că o veți arde cu foc; să faceți după porunca DOMNULUI. Vedeți, v-am poruncit.(RO)

Iosua 8:9 Și Iosua i-a trimis; și ei s-au dus să stea la pândă și s-au așezat între Betel și Ai, la vest de Ai; dar Iosua a rămas în noaptea aceea în mijlocul poporului.(RO)

Iosua 8:10 ¶ Și Iosua s-a sculat dis-de-dimineață și a numărat poporul și s-a urcat, el și bătrânii lui Israel, înaintea poporului, spre Ai.(RO)

Iosua 8:11 Și tot poporul de război care [era] cu el s-a urcat și s-a apropiat și au venit înaintea cetății și au așezat tabăra la nord de Ai; și valea [era] între ei și Ai.(RO)

Iosua 8:12 Și a luat cam cinci mii de oameni și i-a pus la pândă între Betel și Ai, în partea de vest a cetății.(RO)

Iosua 8:13 Și după ce au așezat poporul, toată oștirea care [era] la nord de cetate și pe cei care pândeau în partea de vest a cetății, Iosua a înaintat în noaptea aceea în mijlocul văii.(RO)

Iosua 8:14 Și s-a întâmplat, când a văzut împăratul [cetății] Ai [acest lucru], că [oamenii din Ai] s-au grăbit și s-au sculat devreme; și bărbații cetății au ieșit împotriva lui Israel la luptă, împăratul și tot poporul său, la un timp rânduit, înaintea câmpiei; dar el nu știa că [erau] în spatele cetății cei ce stăteau la pândă împotriva lui.(RO)

Iosua 8:15 Și Iosua și tot Israelul s-au prefăcut că sunt bătuți înaintea lor și au fugit pe calea pustiului.(RO)

Iosua 8:16 Și tot poporul care [era] în Ai a fost chemat să îi urmărească; și au urmărit pe Iosua și au fost atrași departe de cetate.(RO)

Iosua 8:17 Și nu a rămas niciun om în Ai sau [în] Betel care să nu fi ieșit după Israel; și au lăsat cetatea deschisă și au urmărit pe Israel.(RO)

Iosua 8:18 Și DOMNUL i-a spus lui Iosua: Întinde sulița care [este] în mâna ta spre Ai; fiindcă o voi da în mâna ta. Și Iosua a întins spre cetate sulița care [era] în mâna lui.(RO)

Iosua 8:19 Și cei care stăteau la pândă s-au ridicat repede din locul lor și îndată ce și-a întins el mâna au alergat și au intrat în cetate și au luat-o și s-au grăbit și au pus foc cetății.(RO)

Iosua 8:20 Și când bărbații din Ai s-au întors și au văzut, iată, fumul cetății se urca până la cer, și nu au avut putere să fugă pe o cale sau pe alta; și poporul care fugea spre pustiu s-a întors asupra urmăritorilor.(RO)

Iosua 8:21 Și când Iosua și tot Israelul au văzut că aceia de la pândă au luat cetatea și că fumul cetății se urca, s-au întors și au ucis pe oamenii din Ai.(RO)

Iosua 8:22 Și ceilalți au ieșit din cetate împotriva lor, astfel că ei erau în mijlocul lui Israel, unii dincoace și alții dincolo; și i-au bătut până nu au lăsat pe niciunul să rămână sau să scape.(RO)

Iosua 8:23 ¶ Și au prins viu pe împăratul din Ai și l-au adus la Iosua.(RO)

Iosua 8:24 Și s-a întâmplat, după ce a terminat Israel de ucis pe toți locuitorii din Ai, în câmp, în pustiu unde i-au urmărit și după ce toți au căzut prin ascuțișul sabiei până au fost nimiciți, că toți israeliții s-au întors la Ai și l-au lovit cu ascuțișul sabiei.(RO)

Iosua 8:25 Și [așa] a fost, că toți cei ce au căzut în acea zi, deopotrivă bărbați și femei, [au fost] douăsprezece mii, toți oamenii din Ai.(RO)

Iosua 8:26 Și Iosua nu și-a tras înapoi mâna pe care o întinse cu sulița, până când a nimicit în întregime pe toți locuitorii din Ai.(RO)

Iosua 8:27 Israel a luat ca pradă pentru el numai vitele și prada acelei cetăți, conform cuvântului DOMNULUI, pe care îl poruncise lui Iosua.(RO)

Iosua 8:28 Și Iosua a ars [cetatea] Ai și a făcut-o pentru totdeauna un morman, o dărâmătură până în această zi.(RO)

Iosua 8:29 Și a spânzurat de un lemn pe împăratul din Ai, până la apusul soarelui; și la apusul soarelui, Iosua a poruncit să fie coborât trupul lui mort de pe lemn și să fie aruncat la intrarea porții cetății și deasupra lui să fie ridicată o grămadă mare de pietre, [care este] până în această zi.(RO)

Iosua 8:30 ¶ Atunci Iosua a zidit un altar DOMNULUI Dumnezeul lui Israel pe muntele Ebal,(RO)

Iosua 8:31 După cum poruncise Moise, servitorul DOMNULUI, copiilor lui Israel, așa cum este scris în cartea legii lui Moise: un altar de pietre întregi, asupra cărora nimeni nu ridicase fierul; și au adus deasupra lui ofrande arse DOMNULUI și au sacrificat ofrande de pace.(RO)

Iosua 8:32 Și a scris acolo, pe pietre, o copie a legii lui Moise, pe care el o scrisese în prezența copiilor lui Israel.(RO)

Iosua 8:33 Și tot Israelul și bătrânii săi și ofițerii și judecătorii săi au stat de o parte și de alta a chivotului, înaintea preoților, leviților, care purtau chivotul legământului DOMNULUI, atât străinul cât și cel care s-a născut între ei; jumătate din ei în dreptul muntelui Garizim și jumătate în dreptul muntelui Ebal, așa cum mai înainte poruncise Moise, servitorul DOMNULUI, ca să binecuvânteze pe poporul lui Israel.(RO)

Iosua 8:34 Și, după aceea, a citit toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemele, conform cu toate cele scrise în cartea legii.(RO)

Iosua 8:35 Nu a fost un cuvânt din tot ce poruncise Moise, pe care să nu îl fi citit Iosua înaintea întregii adunări a lui Israel și a femeilor și a copilașilor și a străinilor care umblau printe ei.(RO)

Iosua 9:1 Și s-a întâmplat, când au auzit toți împărații de dincoace de Iordan, din dealuri și de la văi și de pe toate țărmurile Mării celei Mari, în dreptul Libanului, că hetiții și amoriții și canaaniții și fereziții și heviții și iebusiții,(RO)

Iosua 9:2 S-au adunat cu un gând, ca să se lupte cu Iosua și cu Israel.(RO)

Iosua 9:3 Și când locuitorii Gabaonului au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și [cetății] Ai,(RO)

Iosua 9:4 Au lucrat cu vicleșug și s-au dus și s-au prefăcut ca și când ar fi fost ambasadori și au luat saci vechi pe măgarii lor și burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite,(RO)

Iosua 9:5 Și sandale vechi și cârpite în picioarele lor și haine vechi pe ei; și toată pâinea merindelor lor era uscată [și] mucegăită.(RO)

Iosua 9:6 Și s-au dus la Iosua în tabără, la Ghilgal, și i-au spus lui și bărbaților lui Israel: Noi am venit dintr-o țară îndepărtată; de aceea acum, faceți alianță cu noi.(RO)

Iosua 9:7 Și bărbații lui Israel au spus heviților: Poate că voi locuiți între noi, cum să facem alianță cu voi?(RO)

Iosua 9:8 Iar ei i-au spus lui Iosua: Suntem servitorii tăi. Și Iosua le-a spus: Cine sunteți și de unde veniți?(RO)

Iosua 9:9 Iar ei i-au spus: Servitorii tăi au venit dintr-o țară foarte îndepărtată, datorită numelui DOMNULUI Dumnezeul tău; fiindcă am auzit despre faima lui și despre tot ce a făcut în Egipt,(RO)

Iosua 9:10 Și [despre] tot ce a făcut celor doi împărați ai amoriților, care [erau] dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care [era] în Aștarot.(RO)

Iosua 9:11 De aceea bătrânii noștri și toți locuitorii țării noastre ne-au vorbit, spunând: Luați cu voi merinde pentru drum și mergeți în întâmpinarea lor și spuneți-le: [Suntem] servitorii voștri și acum, faceți alianță cu noi.(RO)

Iosua 9:12 Această pâine a noastră, a merindelor, am luat-o caldă din casele noastre în ziua când am ieșit, ca să venim la voi; dar acum, iată, este uscată și mucegăită.(RO)

Iosua 9:13 Și aceste burdufuri de vin, pe care le-am umplut, [au fost] noi și, iată, s-au rupt; și aceste haine ale noastre și sandalele noastre s-au învechit din cauza lungimii foarte mare a drumului.(RO)

Iosua 9:14 Și bărbații [lui Israel] au luat din merindele lor și nu au căutat [sfatul] gurii DOMNULUI.(RO)

Iosua 9:15 Și Iosua a făcut pace cu ei și a făcut alianță cu ei, ca să îi lase să trăiască; și prinții adunării le-au jurat.(RO)

Iosua 9:16 Și s-a întâmplat că, la trei zile după ce au făcut alianță cu ei, au auzit că ei [erau] vecinii lor și [că] locuiau între ei.(RO)

Iosua 9:17 Și copiii lui Israel au plecat și a treia zi au intrat în cetățile lor. Și cetățile lor [erau] Gabaon și Chefira și Beerot și Chiriat-Iearim.(RO)

Iosua 9:18 Și copiii lui Israel nu i-au bătut, deoarece prinții adunării le juraseră pe DOMNUL Dumnezeul lui Israel. Și toată adunarea a cârtit împotriva prinților.(RO)

Iosua 9:19 Și toți prinții au spus către toată adunarea: Le-am jurat pe DOMNUL Dumnezeul lui Israel; de aceea acum, nu ne putem atinge de ei.(RO)

Iosua 9:20 Aceasta le vom face; îi vom lăsa să trăiască, pentru ca nu cumva furie să vină asupra noastră din cauza jurământului cu care le-am jurat.(RO)

Iosua 9:21 Și prinții le-au spus: Lasă-i să trăiască; dar să fie tăietori de lemne și cărători de apă pentru toată adunarea, așa cum le promiseseră prinții.(RO)

Iosua 9:22 Și Iosua i-a chemat și le-a vorbit, spunând: Pentru ce ne-ați înșelat, zicând: Suntem foarte departe de voi, când [de fapt] locuiți în mijlocul nostru?(RO)

Iosua 9:23 De aceea acum, [sunteți] blestemați și nu veți înceta să fiți robi și tăietori de lemne și cărători de apă pentru casa Dumnezeului meu.(RO)

Iosua 9:24 Și ei au răspuns lui Iosua și au zis: Pentru că s-a spus negreșit servitorilor tăi cum DOMNUL Dumnezeul tău a poruncit lui Moise, servitorul său, să vă dea toată țara și să nimicească pe toți locuitorii țării dinaintea voastră; de aceea ne-am temut foarte mult pentru viețile noastre, din cauza voastră, și am făcut acest lucru.(RO)

Iosua 9:25 Și acum, iată, [suntem] în mâna ta; fă cum este bine și drept în ochii tăi să ne faci.(RO)

Iosua 9:26 Și astfel le-a făcut și i-a eliberat din mâna copiilor lui Israel încât nu i-au ucis.(RO)

Iosua 9:27 Și în acea zi Iosua i-a făcut tăietori de lemne și cărători de apă pentru adunare și pentru altarul DOMNULUI, până în această zi, în locul pe care l-ar alege el.(RO)

Iosua 10:1 Și s-a întâmplat, când a auzit Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, cum Iosua luase [cetatea] Ai și o nimicise în întregime; cum făcuse [cetății] Ai și împăratului ei, așa cum făcuse Ierihonului și împăratului său; și că locuitorii din Gabaon făcuseră pace cu Israel și erau între ei,(RO)

Iosua 10:2 Că s-au temut foarte mult, pentru că Gabaon [era] o cetate mare, ca una din cetățile împărătești și [era] mai mare decât Ai și toți bărbații lui [erau] puternici.(RO)

Iosua 10:3 De aceea Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, a trimis la Hoham, împăratul Hebronului, și la Piream, împăratul Iarmutului, și la Iafia, împăratul Lachisului, și la Debir, împăratul Eglonului, spunând:(RO)

Iosua 10:4 Urcați-vă la mine și ajutați-mă să batem Gabaon, fiindcă a făcut pace cu Iosua și cu copiii lui Israel.(RO)

Iosua 10:5 De aceea, cei cinci împărați ai amoriților: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului și împăratul Eglonului s-au adunat și s-au urcat, ei și toate oștirile lor și au așezat tabăra înaintea Gabaonului și au făcut război împotriva lui.(RO)

Iosua 10:6 Și bărbații din Gabaon au trimis la Iosua în tabără la Ghilgal, spunând: Nu îți trage mâna de la servitorii tăi; urcă-te repede la noi și salvează-ne și ajută-ne; fiindcă toți împărații amoriților care locuiesc în munți s-au adunat împotriva noastră.(RO)

Iosua 10:7 Astfel Iosua s-a urcat din Ghilgal, el și tot poporul de război împreună cu el și toți cei viteji în luptă.(RO)

Iosua 10:8 Și DOMNUL i-a spus lui Iosua: Nu te teme de ei, fiindcă i-am dat în mâinile tale; niciun om dintre ei nu va sta înaintea ta.(RO)

Iosua 10:9 De aceea Iosua a venit dintr-o dată asupra lor [și] s-a urcat din Ghilgal toată noaptea.(RO)

Iosua 10:10 Și DOMNUL i-a învins înaintea copiilor lui Israel, și [Israel] i-a măcelărit cu mare măcel la Gabaon; și i-a urmărit pe drumul care urcă la Bet-Horon și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda.(RO)

Iosua 10:11 Și s-a întâmplat, când fugeau ei dinaintea lui Israel [și] erau la coborâșul Bet-Horonului, că DOMNUL a aruncat din ceruri pietre mari asupra lor până la Azec și au murit; mai mulți erau [cei] ce au murit de grindină decât [cei] pe care i-au ucis copiii lui Israel cu sabia.(RO)

Iosua 10:12 Și Iosua a vorbit DOMNULUI în ziua când DOMNUL i-a dat pe amoriți înaintea copiilor lui Israel și a spus în fața lui Israel: Oprește-te soare asupra Gabaonului; și tu, lună, în Valea Aialonului!(RO)

Iosua 10:13 Și soarele s-a oprit și luna a stat până ce poporul s-a răzbunat asupra dușmanilor săi. Nu [este] scris acest lucru în cartea lui Iașar? Astfel soarele a stat în mijlocul cerurilor și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă.(RO)

Iosua 10:14 Și nu a fost zi ca aceasta nici înainte, nici după aceea, când DOMNUL să fi ascultat vocea unui om, fiindcă DOMNUL lupta pentru Israel.(RO)

Iosua 10:15 Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără la Ghilgal.(RO)

Iosua 10:16 Și acei cinci împărați au fugit și s-au ascuns în peșteră la Macheda.(RO)

Iosua 10:17 Și i s-a spus lui Iosua, zicând: Cei cinci împărați au fost găsiți ascunși în peșteră la Macheda.(RO)

Iosua 10:18 Și Iosua a spus: Rostogoliți pietre mari la gura peșterii și puneți oameni lângă ea, ca să îi păzească.(RO)

Iosua 10:19 Și nu vă opriți, urmăriți pe dușmanii voștri și bateți-i pe cei mai de la urmă dintre ei; nu îi lăsați să intre în cetățile lor, fiindcă DOMNUL Dumnezeul vostru i-a dat în mâna voastră.(RO)

Iosua 10:20 Și s-a întâmplat că, după ce Iosua și copiii lui Israel i-au terminat de măcelărit cu foarte mare măcel, până i-au nimicit, cei ce au scăpat dintre ei au intrat în cetățile întărite.(RO)

Iosua 10:21 Și tot poporul s-a întors în pace în tabără la Iosua, la Macheda; nimeni nu și-a mișcat limba împotriva vreunuia dintre copiii lui Israel.(RO)

Iosua 10:22 Atunci Iosua a spus: Deschideți gura peșterii și aduceți la mine pe cei cinci împărați din peșteră.(RO)

Iosua 10:23 Și au făcut așa și au adus la el, din peșteră, pe cei cinci împărați: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului și pe împăratul Eglonului.(RO)

Iosua 10:24 Și s-a întâmplat, după ce au adus pe acei împărați la Iosua, că Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel și a spus căpeteniilor bărbaților de război care merseseră cu el: Apropiați-vă, puneți-vă picioarele pe grumajii acestor împărați. Și s-au apropiat și și-au pus picioarele pe grumajii lor.(RO)

Iosua 10:25 Și Iosua le-a spus: Nu vă temeți, nici nu vă descurajați; fiți tari și curajoși, fiindcă astfel va face DOMNUL tuturor dușmanilor voștri împotriva cărora luptați.(RO)

Iosua 10:26 Și, după aceasta, Iosua i-a lovit și i-a ucis și i-a spânzurat pe cinci lemne; și au stat spânzurați pe lemne până seara.(RO)

Iosua 10:27 Și s-a întâmplat, la timpul apusului soarelui, [că] Iosua a poruncit și i-au coborât de pe lemne și i-au aruncat în peștera în care se ascunseseră și au pus pietre mari la gura peșterii, [care sunt] până în ziua aceasta.(RO)

Iosua 10:28 Și în ziua aceea Iosua a luat Macheda și a lovit-o cu ascuțișul sabiei și a nimicit în întregime pe împăratul ei și toate sufletele care [erau] în ea; nu a lăsat să rămână niciunul și a făcut împăratului din Macheda cum făcuse împăratului Ierihonului.(RO)

Iosua 10:29 Atunci Iosua și tot Israelul împreună cu el a trecut de la Macheda la Libna și s-au luptat împotriva Libnei.(RO)

Iosua 10:30 Și DOMNUL a dat-o și pe ea și pe împăratul ei în mâna lui Israel; și [Israel] a lovit-o cu ascuțișul sabiei pe ea și toate sufletele care [erau] în ea; nu a lăsat să rămână niciunul din ea și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului.(RO)

Iosua 10:31 Și Iosua și tot Israelul împreună cu el a trecut de la Libna la Lachis și au așezat tabăra împotriva lui și s-au luptat împotriva lui.(RO)

Iosua 10:32 Și DOMNUL a dat Lachisul în mâna lui Israel, care l-a luat a doua zi și l-a lovit cu ascuțișul sabiei pe el și pe toate sufletele care [erau] în el, conform cu toate cele ce făcuse Libnei.(RO)

Iosua 10:33 Atunci Horam, împăratul Ghezerului, s-a urcat să ajute Lachisul. Și Iosua l-a bătut, pe el și pe poporul său, până nu a lăsat să îi rămână niciunul.(RO)

Iosua 10:34 Și Iosua și tot Israelul împreună cu el a trecut de la Lachis la Eglon; și au așezat tabăra împotriva lui și s-au luptat împotriva lui.(RO)

Iosua 10:35 Și l-au luat în acea zi și l-au lovit cu ascuțișul sabiei și în acea zi a nimicit în întregime toate sufletele care [erau] în el, conform cu toate cele ce făcuseră Lachisului.(RO)

Iosua 10:36 Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a urcat de la Eglon la Hebron și s-au luptat împotriva lui,(RO)

Iosua 10:37 Și l-au luat și l-au lovit cu ascuțișul sabiei și pe împăratul lui și toate cetățile lui și toate sufletele care [erau] în el. Nu a lăsat să rămână niciunul, după toate cele ce făcuseră Eglonului, și l-a nimicit în întregime, pe el și toate sufletele care [erau] în el.(RO)

Iosua 10:38 Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a întors la Debir și s-au luptat împotriva lui;(RO)

Iosua 10:39 Și l-a luat și pe împăratul lui și toate cetățile lui; și l-au lovit cu ascuțișul sabiei și au nimicit în întregime toate sufletele care [erau] în el; nu au lăsat să rămână niciunul; așa cum făcuse Hebronului, tot așa făcuse Libnei și împăratului ei, tocmai cum a făcut și Debirului și împăratului său.(RO)

Iosua 10:40 Astfel Iosua a bătut toată țara, ținutul deluros și partea de sud și a văii și [ținutul] izvoarelor și pe toți împărații lor; nu a lăsat să rămână niciunul, ci a nimicit în întregime tot ce sufla, așa cum poruncise DOMNUL Dumnezeul lui Israel.(RO)

Iosua 10:41 Și Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea până la Gaza și toată țara Gosen până la Gabaon.(RO)

Iosua 10:42 Și Iosua a luat dintr-o singură dată pe toți acești împărați și țara lor, pentru că DOMNUL Dumnezeul lui Israel lupta pentru Israel.(RO)

Iosua 10:43 Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a întors în tabără la Ghilgal.(RO)

Iosua 11:1 Și s-a întâmplat, când a auzit Iabin, împăratul Hațorului, că a trimis la Ioba, împăratul Madonului, și la împăratul Șimronului și la împăratul Acșafului,(RO)

Iosua 11:2 Și la împărații care [erau] în partea de nord a munților și în câmpiile din sudul Chineretului și în valea și granițele lui Dor în partea de vest,(RO)

Iosua 11:3 [La] canaaniți din est și din vest și la amoriți și la hetiți și la fereziți și la iebusiți în munți și la heviți sub poalele Hermonului, în țara Mițpa.(RO)

Iosua 11:4 Și au ieșit, ei și toate oștirile lor cu ei, popor mult, mulțime ca nisipul care [este] pe țărmul mării și cai și care foarte multe.(RO)

Iosua 11:5 Și când toți acești împărați s-au întâlnit, au venit și au așezat tabăra împreună lângă apele Merom, ca să se lupte împotriva lui Israel.(RO)

Iosua 11:6 Și DOMNUL i-a spus lui Iosua: Nu te teme de ei, fiindcă mâine, pe timpul acesta, îi voi da pe toți, uciși, înaintea lui Israel; să tai tendoanele picioarelor cailor lor și să arzi în foc carele lor.(RO)

Iosua 11:7 Astfel Iosua și tot poporul de război împreună cu el a venit dintr-o dată asupra lor, lângă apele Merom și au căzut asupra lor.(RO)

Iosua 11:8 Și DOMNUL i-a dat în mâna lui Israel care i-a bătut și i-a urmărit până la Sidonul cel mare și până la Misrefot-Maim și până la Valea Mițpa, spre est, și i-a bătut până nu au lăsat să le rămână niciunul.(RO)

Iosua 11:9 Și Iosua le-a făcut cum i-a cerut DOMNUL; a tăiat tendoanele picioarelor cailor lor și a ars în foc carele lor.(RO)

Iosua 11:10 Și în timpul acela Iosua s-a întors și a luat Hațorul și a lovit cu sabia pe împăratul lui, fiindcă Hațorul, mai înainte, era capitala tuturor acestor împărății.(RO)

Iosua 11:11 Și au lovit cu ascuțișul sabiei toate sufletele care [erau] în el, nimicindu-[le] în întregime; nu a rămas niciunul să sufle; și a ars cu foc Hațorul.(RO)

Iosua 11:12 Și toate cetățile acestor împărați și pe toți împărații lor, Iosua i-a luat și i-a lovit cu ascuțișul sabiei, nimicindu-i în întregime, așa cum poruncise Moise, servitorul DOMNULUI.(RO)

Iosua 11:13 Dar Israel nu a ars niciuna dintre cetățile care stăteau liniștite în tăria lor, afară numai de Hațor, pe care Iosua a ars-o.(RO)

Iosua 11:14 Și copiii lui Israel au luat pentru ei toată prada acestor cetăți și vitele; dar au lovit cu ascuțișul sabiei pe fiecare om, până i-au nimicit; nu au lăsat niciunul să sufle.(RO)

Iosua 11:15 Așa cum poruncise DOMNUL servitorului său Moise, tot așa a poruncit Moise lui Iosua; și astfel a făcut Iosua; nu a lăsat nimic nefăcut din tot ce îi poruncise DOMNUL lui Moise.(RO)

Iosua 11:16 Astfel Iosua a luat toată țara aceea, dealurile și toată partea de sud și toată țara Gosenului și valea și câmpia și muntele lui Israel și valea aceluia,(RO)

Iosua 11:17 De la muntele Halac, care se înalță spre Seir, până la Baal-Gad, în valea Libanului, sub poala muntelui Hermon; și a luat pe toți împărații lor și i-a bătut și i-a ucis.(RO)

Iosua 11:18 Iosua a făcut mult timp război cu toți acești împărați.(RO)

Iosua 11:19 Nu a fost cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, în afară de heviții care locuiau în Gabaon; pe toate [celelalte] le-au luat prin război.(RO)

Iosua 11:20 Fiindcă era de la DOMNUL să își împietrească inimile, ca să iasă împotriva lui Israel la război, ca el să îi nimicească în întregime [și] să nu găsească nicio favoare, ci să îi nimicească, după cum îi poruncise DOMNUL lui Moise.(RO)

Iosua 11:21 Și în timpul acela Iosua a venit și a stârpit pe anachimii din toți munții, din Hebron, din Debir, din Anab și din toți munții lui Iuda și din toți munții lui Israel; Iosua i-a nimicit în întregime cu cetățile lor.(RO)

Iosua 11:22 Nu a rămas niciunul dintre anachimi în țara copiilor lui Israel; au rămas numai în Gaza, la Gat și la Asdod.(RO)

Iosua 11:23 Și Iosua a luat toată țara, conform cu toate câte îi spusese DOMNUL lui Moise; și Iosua a dat-o de moștenire lui Israel, după împărțirile lor pe triburi. Și țara s-a odihnit de război.(RO)

Iosua 12:1 Și aceștia [sunt] împărații din țară pe care i-au bătut copiii lui Israel și a căror țară au luat-o în stăpânire dincolo de Iordan, spre răsăritul soarelui, de la râul Arnonului până la muntele Hermon și toată câmpia spre est:(RO)

Iosua 12:2 Pe Sihon, împăratul amoriților, care locuia în Hesbon [și] domnea de la Aroer, [care este] pe malul râului Arnon și de la mijlocul râului și peste jumătate din Galaad, până la râul Iaboc, [care este] granița copiilor lui Amon;(RO)

Iosua 12:3 Și de la câmpie până la Marea Chineret, spre est și până la marea câmpiei, [adică] Marea Sărată, spre est, pe drumul spre Bet-Ieșimot și de la sud, sub poalele lui Asdod-Pisga;(RO)

Iosua 12:4 Și ținutul lui Og, împăratul Basanului, din rămășița uriașilor, care locuia la Aștarot și la Edrei,(RO)

Iosua 12:5 Și domnea în muntele Hermon și în Salca și peste tot Basanul, până la granița gheșuriților și a maacatiților și [peste] jumătate din Galaad, granița lui Sihon, împăratul Hesbonului.(RO)

Iosua 12:6 Pe aceștia i-a bătut Moise, servitorul DOMNULUI și copiii lui Israel; și Moise, servitorul DOMNULUI, a dat-o în stăpânire rubeniților, gadiților și la jumătate din tribul lui Manase.(RO)

Iosua 12:7 ¶ Și aceștia [sunt] împărații din țară pe care i-au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan, spre vest, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele Halac, care se înalță spre Seir, pe care Iosua a dat-o în stăpânire triburilor lui Israel, după împărțirile lor;(RO)

Iosua 12:8 În munți și în văi și în câmpii și [în ținutul] izvoarelor și în pustiu și la sud: pe hetiți, pe amoriți și pe canaaniți, pe fereziți, pe heviți și pe iebusiți:(RO)

Iosua 12:9 Împăratul Ierihonului, unul; împăratul cetății Ai, care [este] lângă Betel, unul;(RO)

Iosua 12:10 Împăratul Ierusalimului, unul; împăratul Hebronului, unul;(RO)

Iosua 12:11 Împăratul Iarmutului, unul; împăratul Lachisului, unul;(RO)

Iosua 12:12 Împăratul Eglonului, unul; împăratul Ghezerului, unul;(RO)

Iosua 12:13 Împăratul Debirului, unul; împăratul Ghederului, unul;(RO)

Iosua 12:14 Împăratul Hormei, unul; împăratul Aradului, unul;(RO)

Iosua 12:15 Împăratul Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul;(RO)

Iosua 12:16 Împăratul Machedei, unul; împăratul Betelului, unul;(RO)

Iosua 12:17 Împăratul Tapuahului, unul; împăratul Heferului, unul;(RO)

Iosua 12:18 Împăratul Afecului, unul; împăratul Lașaronului, unul;(RO)

Iosua 12:19 Împăratul Madonului, unul; împăratul Hațorului, unul;(RO)

Iosua 12:20 Împăratul Șimron-Meronului, unul; împăratul Acșafului, unul;(RO)

Iosua 12:21 Împăratul Taanacului, unul; împăratul Meghidoului, unul;(RO)

Iosua 12:22 Împăratul Chedeșului, unul; împăratul Iocneamului, în Carmel, unul;(RO)

Iosua 12:23 Împăratul Dorului, în ținutul lui Dor, unul; împăratul națiunilor din Ghilgal, unul;(RO)

Iosua 12:24 Împăratul Tirței, unul. Toți împărații [erau] treizeci și unu.(RO)

Iosua 13:1 Și Iosua era bătrân [și] înaintat în zile și DOMNUL i-a spus: Tu ești bătrân [și] înaintat în zile și mai rămâne foarte mult pământ de luat în stăpânire.(RO)

Iosua 13:2 Acesta [este] pământul care mai rămâne: toate ținuturile filistenilor și tot [ținutul] gheșuriților,(RO)

Iosua 13:3 De la Șihor, care [este] înaintea Egiptului, până la ținutul Ecronului spre nord, socotit al canaaniților: cinci conducători ai filistenilor; gaziții și asdodiții și ascaloniții, gatiții și ecroniții, de asemenea [și] aviții;(RO)

Iosua 13:4 De la sud, toată țara canaaniților și Meara, care [este] lângă sidonieni, până la Afec, până la ținutul amoriților;(RO)

Iosua 13:5 Și țara ghibliților și tot Libanul, spre răsăritul soarelui, de la Baal-Gad sub poala muntelui Hermon până la intrarea în Hamat;(RO)

Iosua 13:6 Toți locuitorii ținutului muntos de la Liban până la Misrefot-Maim [și] toți sidonienii; pe aceștia eu îi voi alunga dinaintea copiilor lui Israel; numai împarte-o israeliților prin sorț ca moștenire lui Israel, așa cum ți-am poruncit.(RO)

Iosua 13:7 De aceea acum, împarte țara aceasta ca moștenire celor nouă triburi și jumătății tribului lui Manase.(RO)

Iosua 13:8 Cu acesta, rubeniții și gadiții și-au luat moștenirea lor, pe care le-a dat-o Moise, dincolo de Iordan, spre est, [după] cum le-a dat-o Moise, servitorul DOMNULUI:(RO)

Iosua 13:9 De la Aroer, care [este] pe malul râului Arnon și cetatea care este în mijlocul râului și toată câmpia Medeba până la Dibon;(RO)

Iosua 13:10 Și toate cetățile lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea în Hesbon, până la ținutul copiilor lui Amon;(RO)

Iosua 13:11 Și Galaadul și ținutul gheșuriților și al maacatiților și tot muntele Hermon și tot Basanul până la Salca,(RO)

Iosua 13:12 Toată împărăția lui Og, în Basan, care domnea în Aștarot și în Edrei, care a supraviețuit din rămășița uriașilor; căci pe aceștia Moise i-a bătut și i-a alungat.(RO)

Iosua 13:13 Cu toate acestea copiii lui Israel nu i-au alungat pe gheșuriți, nici pe maacatiți; ci gheșuriții și maacatiții locuiesc în mijlocul lui Israel până în ziua aceasta.(RO)

Iosua 13:14 Numai tribului lui Levi nu i-a dat moștenire; sacrificiile prin foc ale DOMNULUI Dumnezeului lui Israel, acestea [sunt] moștenirea lor, după cum le spusese El.(RO)

Iosua 13:15 Și Moise a dat [o moștenire] tribului copiilor lui Ruben, după familiile lor.(RO)

Iosua 13:16 Și ținutul lor a fost de la Aroer, care [este] pe malul râului Arnon și cetatea care [este] în mijlocul râului și toată câmpia de lângă Medeba;(RO)

Iosua 13:17 Hesbon și toate cetățile sale, care [sunt] la câmpie; Dibon și Bamot-Baale și Bet-Baal-Meon,(RO)

Iosua 13:18 Și Iahaț și Chedemot și Mefaat,(RO)

Iosua 13:19 Și Chiriataim și Sibma și Țeret-Șaharul, în muntele văii,(RO)

Iosua 13:20 Și Bet-Peor și Asdod-Pisga și Bet-Ieșimot,(RO)

Iosua 13:21 Și toate cetățile câmpiei și toată împărăția lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea la Hesbon, pe care l-a bătut Moise, [pe el] și pe prinții Madianului; pe Evi și pe Rechem și pe Țur și pe Hur și pe Reba, [care erau] conducători ai lui Sihon, locuitori în țară.(RO)

Iosua 13:22 Pe Balaam, fiul lui Beor, ghicitorul, l-au ucis copiii lui Israel, [și] el a fost printre cei uciși cu sabia de către ei.(RO)

Iosua 13:23 Și granița copiilor lui Ruben a fost Iordanul și malul[ lui]. Aceasta [era ]moștenirea copiilor lui Ruben, după familiile lor, cetățile și satele lor.(RO)

Iosua 13:24 Și Moise a dat [o moștenire] tribului lui Gad, copiilor lui Gad, după familiile lor.(RO)

Iosua 13:25 Și ținutul lor a fost Iaezer și toate cetățile Galaadului și jumătate din țara copiilor lui Amon până la Aroer, care [este] în dreptul Rabei;(RO)

Iosua 13:26 Și de la Hesbon până la Ramat-Mițpa și Betonim și de la Mahanaim până la ținutul Debirului;(RO)

Iosua 13:27 Și în vale, Bet-Haram și Bet-Nimra și Sucot și Țafon, rămășița împărăției lui Sihon, împăratul Hesbonului, Iordanul și malul[ lui] până la capătul mării Chinereta, dincolo de Iordan, spre est.(RO)

Iosua 13:28 Aceasta [este] moștenirea copiilor lui Gad, după familiile lor, cetățile și satele lor.(RO)

Iosua 13:29 Și Moise a dat [o moștenire] jumătății tribului lui Manase; și [aceasta] era [moștenirea] jumătății tribului copiilor lui Manase, după familiile lor,(RO)

Iosua 13:30 Ținutul lor a fost de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăția lui Og, împăratul Basanului, și toate satele lui Iair, care [sunt] în Basan, șaizeci de cetăți.(RO)

Iosua 13:31 Și jumătate din Galaad și Aștarot și Edrei, cetățile împărăției lui Og în Basan, [aparțineau] copiilor lui Machir, fiul lui Manase, ale jumătății copiilor lui Machir, după familiile lor.(RO)

Iosua 13:32 Acestea [sunt] [cele] pe care le-a împărțit Moise ca moștenire în câmpiile Moabului, dincolo de Iordan lângă Ierihon, spre est.(RO)

Iosua 13:33 Dar Moise nu a dat moștenire tribului lui Levi; DOMNUL Dumnezeul lui Israel, El [este] moștenirea lor, așa cum le spusese El.(RO)

Iosua 14:1 Și acestea [sunt] [țările] pe care le-au moștenit copiii lui Israel în țara Canaanului, pe care le-au împărțit lor, ca moștenire, preotul Eleazar și Iosua, fiul lui Nun, și capii părinților triburilor copiilor lui Israel.(RO)

Iosua 14:2 Moștenirea lor [a fost] prin sorț, așa cum poruncise DOMNUL prin mâna lui Moise, la nouă triburi și [la] o jumătate de trib.(RO)

Iosua 14:3 Fiindcă Moise dăduse moștenirea celor două triburi și jumătății de trib dincolo de Iordan, dar leviților nu le dăduse moștenire între ei.(RO)

Iosua 14:4 Căci copiii lui Iosif erau două triburi: Manase și Efraim; de aceea nu au dat parte leviților în țară, în afară de cetăți de locuit și împrejurimile lor pentru turmele lor și pentru averea lor.(RO)

Iosua 14:5 Așa cum poruncise DOMNUL lui Moise, așa au făcut copiii lui Israel și au împărțit țara.(RO)

Iosua 14:6 ¶ Atunci copiii lui Iuda au venit la Iosua în Ghilgal; și Caleb, fiul lui Iefune chenezitul, i-a spus: Tu știi lucrul pe care l-a spus DOMNUL lui Moise, omul lui Dumnezeu, despre mine și [despre] tine, în Cades-Barnea.(RO)

Iosua 14:7 Eu [eram] de patruzeci de ani când m-a trimis Moise, servitorul DOMNULUI, din Cades-Barnea să spionez țara; și i-am adus știre așa cum era în inima mea.(RO)

Iosua 14:8 Totuși, frații mei care se urcaseră cu mine, au făcut să se topească inima poporului, dar eu l-am urmat pe deplin pe DOMNUL Dumnezeul meu.(RO)

Iosua 14:9 Și Moise a jurat în ziua aceea, spunând: Negreșit, pământul pe care ți-a călcat piciorul va fi moștenirea ta și a copiilor tăi pentru totdeauna, pentru că l-ai urmat pe deplin pe DOMNUL Dumnezeul meu.(RO)

Iosua 14:10 Și acum, iată, DOMNUL m-a păstrat viu, așa cum a spus, acești patruzeci și cinci de ani, de când a spus DOMNUL cuvântul acesta către Moise, când umbla Israel prin pustiu; și acum, iată, astăzi [sunt] de optzeci și cinci de ani.(RO)

Iosua 14:11 Sunt încă tot așa de tare astăzi ca și în ziua în care m-a trimis Moise; cum era tăria mea atunci, așa este tăria mea acum, pentru război, de asemenea pentru a ieși și pentru a intra.(RO)

Iosua 14:12 Și acum, dă-mi muntele acesta, despre care a vorbit DOMNUL în ziua aceea; fiindcă ai auzit în ziua aceea cum anachimii [erau] acolo și [că] cetățile [erau] mari [și] întărite. Dacă este așa, că DOMNUL [este] cu mine, atunci îi voi alunga, așa cum a spus DOMNUL.(RO)

Iosua 14:13 Și Iosua l-a binecuvântat și a dat Hebronul ca moștenire lui Caleb, fiul lui Iefune.(RO)

Iosua 14:14 De aceea, Hebronul a ajuns moștenirea lui Caleb, fiul lui Iefune chenezitul, până în ziua aceasta, pentru că a urmat pe deplin pe DOMNUL Dumnezeul lui Israel.(RO)

Iosua 14:15 Și numele Hebronului [era] mai înainte Chiriat-Arba; [Arba era] un om mare printre anachimi. Și țara s-a odihnit de război.(RO)

Iosua 15:1 [ Acesta] a fost sorțul tribului copiilor lui Iuda după familiile lor, până la granița cu Edom, pustiul Țin, spre sud, [era] cel mai îndepărtat ținut dinspre sud.(RO)

Iosua 15:2 Și granița lor dinspre sud era de la țărmul Mării Sărate, de la golful care se întoarce spre sud;(RO)

Iosua 15:3 Și ieșea dinspre sud la Maal-Acrabim și trecea până la Țin și se urca pe la sud spre Cades-Barnea și trecea la Hețron și urca spre Adar și face o rotire până la Carca.(RO)

Iosua 15:4 Și trecea spre Ațmon și ieșea la râul Egiptului; și ieșirile acelui ținut erau la mare. Acesta să fie ținutul vostru spre sud.(RO)

Iosua 15:5 Și marginea de est [era] Marea Sărată până la capătul Iordanului. Și marginea dinspre partea de nord [era] de la golful mării care este la capătul Iordanului;(RO)

Iosua 15:6 Și granița urca spre Bet-Hogla și trecea spre nord de Bet-Araba; și granița se urca până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;(RO)

Iosua 15:7 Și granița urca spre Debir, de la valea lui Acor, și se întorcea spre nord spre Ghilgal, care [este] în dreptul urcării Adumim, care [este] la sud de râu; și granița trecea spre apele din En-Șemeș și ieșirile erau la En-Roguel;(RO)

Iosua 15:8 Și granița urca pe valea fiului lui Hinom către latura de sud a Iebusului, care [este] Ierusalimul; și granița se urca până la vârful muntelui care [este] în fața văii lui Hinom spre vest, care [este] la capătul văii uriașilor, spre nord.(RO)

Iosua 15:9 Și granița a fost trasă de la vârful muntelui până la fântâna Neftoah și ieșea spre cetățile muntelui Efron; și granița a fost trasă prin Baala, care [este] Chiriat-Iearim;(RO)

Iosua 15:10 Și granița înconjura de la Baala spre vest până la muntele Seir și trecea spre latura muntelui Iearim, care [este] Chesalon, spre partea de nord și cobora la Bet-Șemeș și trecea pe la Timna.(RO)

Iosua 15:11 Și granița ieșea la latura Ecronului spre nord; și granița a fost trasă spre Șicron și trecea de muntele Baala și ieșea spre Iabneel; și ieșirile ținutului erau la mare.(RO)

Iosua 15:12 Și granița de vest [era] Marea cea Mare și țărmul [ei]. Acesta [este] ținutul copiilor lui Iuda, de jur-împrejur după familiile lor.(RO)

Iosua 15:13 Și lui Caleb, fiul lui Iefune, i-a dat o parte între copiii lui Iuda, conform poruncii DOMNULUI către Iosua, [adică] cetatea lui Arba, tatăl lui Anac, care [este] Hebron.(RO)

Iosua 15:14 Și Caleb a alungat de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: pe Șeșai și pe Ahiman și pe Talmai, copiii lui Anac.(RO)

Iosua 15:15 Și de acolo s-a urcat la locuitorii Debirului; iar numele Debirului mai înainte [era] Chiriat-Sefer.(RO)

Iosua 15:16 Și Caleb a spus: Celui care va bate Chiriat-Seferul și îl va lua îi voi da de soție pe Acsa, fiica mea.(RO)

Iosua 15:17 Și Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, l-a luat; iar el i-a dat de soție pe fiica sa, Acsa.(RO)

Iosua 15:18 Și s-a întâmplat, când a venit ea la el, că l-a provocat să ceară de la tatăl ei un câmp; și ea s-a dat jos de pe măgar; și Caleb i-a spus: Ce voiești?(RO)

Iosua 15:19 [Iar] ea a răspuns: Dă-mi o binecuvântare, fiindcă mi-ai dat un pământ din sud, dă-mi și izvoare de apă. Și i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos.(RO)

Iosua 15:20 Aceasta [este] moștenirea tribului copiilor lui Iuda, după familiile lor.(RO)

Iosua 15:21 Și cetățile din partea cea mai depărtată a copiilor lui Iuda, către ținutul Edomului, dinspre sud, au fost Cabțeel și Eder și Iagur,(RO)

Iosua 15:22 Și Kinah și Dimona și Adada,(RO)

Iosua 15:23 Și Chedeș și Hațor și Itnan,(RO)

Iosua 15:24 Și Zif și Telem și Bealot,(RO)

Iosua 15:25 Și Hațor, Hadata și Cheriot [și] Hețron, care [este] Hațor,(RO)

Iosua 15:26 Amam și Șema și Molada,(RO)

Iosua 15:27 Și Hațar-Gada și Heșmon și Bet-Palet,(RO)

Iosua 15:28 Și Hațar-Șual și Beer-Șeba și Biziotia,(RO)

Iosua 15:29 Baala și Iim și Ațem;(RO)

Iosua 15:30 Și Eltolad și Chesil și Horma,(RO)

Iosua 15:31 Și Țiclag și Madmana și Sansana,(RO)

Iosua 15:32 Și Lebaot și Șilhim și Ain și Rimon; toate cetățile [sunt] douăzeci și nouă, cu satele lor.(RO)

Iosua 15:33 [Și] în vale [erau] Eștaol și Țoreea și Așna,(RO)

Iosua 15:34 Și Zanoah și En-Ganim, Tapuah și Enam,(RO)

Iosua 15:35 Și Iarmut și Adulam, Soco și Azeca,(RO)

Iosua 15:36 Și Șaaraim și Aditaim și Ghedera și Ghederotaim; paisprezece cetăți cu satele lor.(RO)

Iosua 15:37 Țenan și Hadașa și Migdal-Gad,(RO)

Iosua 15:38 Și Dilean și Mițpa și Iocteel,(RO)

Iosua 15:39 Lachis și Boțcat și Eglon,(RO)

Iosua 15:40 Și Cabon și Lahmam și Chitliș,(RO)

Iosua 15:41 Și Ghederot și Bet-Dagon și Naama și Macheda; șaisprezece cetăți cu satele lor.(RO)

Iosua 15:42 Libna și Eter și Așan,(RO)

Iosua 15:43 Și Iiftah și Așna și Nețib,(RO)

Iosua 15:44 Și Cheila și Aczib și Mareșa; nouă cetăți cu satele lor.(RO)

Iosua 15:45 Ecron cu orașele sale și satele sale.(RO)

Iosua 15:46 De la Ecron până la mare, toate vecinătățile Asdodului cu satele lor;(RO)

Iosua 15:47 Asdod cu orașele sale și satele sale; Gaza cu orașele sale și satele sale, până la râul Egiptului și marea cea mare și malul [ei].(RO)

Iosua 15:48 Și în munți: Șamir și Iatir și Soco,(RO)

Iosua 15:49 Și Dana și Chiriat-Sana, care [este] Debir,(RO)

Iosua 15:50 Și Anab și Eștemo și Anim,(RO)

Iosua 15:51 Și Gosen și Holon și Ghilo; unsprezece cetăți cu satele lor;(RO)

Iosua 15:52 Arab și Duma și Eșean,(RO)

Iosua 15:53 Și Ianum și Bet-Tapuah și Afeca,(RO)

Iosua 15:54 Și Humta și Chiriat-Arba, care [este] Hebron și Țior; nouă cetăți cu satele lor.(RO)

Iosua 15:55 Maon, Carmel și Zif și Iuta,(RO)

Iosua 15:56 Și Izreel și Iocdeam și Zanoah,(RO)

Iosua 15:57 Cain, Ghibea și Timna; zece cetăți și satele lor.(RO)

Iosua 15:58 Halhul, Bet-Țur și Ghedor,(RO)

Iosua 15:59 Și Maarat și Bet-Anot și Eltecon; șase cetăți cu satele lor;(RO)

Iosua 15:60 Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim și Raba; două cetăți cu satele lor.(RO)

Iosua 15:61 În pustiu: Bet-Araba, Midin și Secaca,(RO)

Iosua 15:62 Și Nibșan și cetatea sării și En-Ghedi; șase cetăți cu satele lor.(RO)

Iosua 15:63 Cât despre iebusiți care locuiau în Ierusalim, copiii lui Iuda, nu au putut să îi alunge; și iebusiții locuiesc cu copiii lui Iuda în Ierusalim până în această zi.(RO)

Iosua 16:1 Și sorțul copiilor lui Iosif a ieșit de la Iordanul de lângă Ierihon până la apele Ierihonului către est, până la pustiul care urcă de la Ierihon spre muntele Betel;(RO)

Iosua 16:2 Și ieșea de la Betel spre Luz și trecea până la granița archiților spre Atarot,(RO)

Iosua 16:3 Și cobora spre vest până la ținutul iafletiților, până la ținutul Bet-Oronului de jos și până la Ghezer; și ieșirile lui erau la mare.(RO)

Iosua 16:4 Astfel copiii lui Iosif, Manase și Efraim, și-au luat moștenirea.(RO)

Iosua 16:5 Și granița copiilor lui Efraim, după familiile lor, era [așa]: granița moștenirii lor spre est era Atarot-Adar până la Bet-Horonul de sus;(RO)

Iosua 16:6 Și ținutul ieșea spre vest la Micmetat în partea de nord; și granița se întorcea înspre est până la Taanat-Șilo și trecea înspre est până la Ianoah.(RO)

Iosua 16:7 Și cobora de la Ianoah la Atarot și la Naarata și atingea Ierihonul și ieșea la Iordan.(RO)

Iosua 16:8 De la Tapuah, granița mergea spre vest, până la râul Cana; și ieșirile lui erau la mare. Aceasta [este] moștenirea tribului copiilor lui Efraim, după familiile lor,(RO)

Iosua 16:9 Și cetățile care au fost puse deoparte pentru copiii lui Efraim [au fost] în mijlocul moștenirii copiilor lui Manase, toate cetățile și satele lor.(RO)

Iosua 16:10 Iar ei nu i-au alungat pe canaaniții care locuiau în Ghezer, ci canaaniții au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua aceasta și servesc, [dând] tribut.(RO)

Iosua 17:1 A fost de asemenea un sorț [și] pentru tribul lui Manase, căci el [era] întâiul-născut al lui Iosif; pentru Machir, întâiul-născut al lui Manase, tatăl lui Galaad, pentru că el a fost bărbat de război, de aceea a avut Galaadul și Basanul.(RO)

Iosua 17:2 A fost de asemenea [un sorț și] pentru ceilalți copii ai lui Manase, după familiile lor: pentru copiii lui Abiezer și pentru copiii lui Helec și pentru copiii lui Azriel și pentru copiii lui Sihem și pentru copiii lui Hefer și pentru copiii lui Șemida; aceștia [sunt] copiii de parte bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor.(RO)

Iosua 17:3 Și Țelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, nu avea fii, ci fiice; și acestea [sunt] numele fiicelor sale: Mahla și Noa, Hogla, Milca și Tirța.(RO)

Iosua 17:4 Și ele au venit aproape, în fața preotului Eleazar, și în fața lui Iosua, fiul lui Nun, și în fața prinților, spunând: DOMNUL a poruncit lui Moise să ni se dea o moștenire între frații noștri. De aceea, conform poruncii DOMNULUI, [Eleazar] le-a dat o moștenire între frații tatălui lor.(RO)

Iosua 17:5 Și au căzut lui Manase zece părți, în afară de țara Galaadului și de Basan, care sunt dincolo de Iordan.(RO)

Iosua 17:6 Pentru că fiicele lui Manase au avut o moștenire între copiii lui; și ceilalți fii ai lui Manase au avut țara Galaadului.(RO)

Iosua 17:7 Și ținutul lui Manase era de la Așer până la Micmetat, care [este] înaintea Sihemului; și granița mergea spre dreapta până la locuitorii din En-Tapuah.(RO)

Iosua 17:8 [Iar] Manase a avut țara Tapuahului, iar Tapuah, pe granița lui Manase, [era] al copiilor lui Efraim.(RO)

Iosua 17:9 Și ținutul cobora până la râul Cana, spre partea de sud a râului; aceste cetăți [erau] ale lui Efraim, între cetățile lui Manase; de asemenea ținutul lui Manase era spre partea de nord a râului și ieșirile lui erau la mare.(RO)

Iosua 17:10 Spre sud[ era] al lui Efraim și spre nord, al lui Manase; și marea este marginea lui; și se întâlnea la Așer spre nord și la Isahar spre est.(RO)

Iosua 17:11 Și Manase avea în Isahar și în Așer, Bet-Șeanul cu orașele lui și Ibleamul cu orașele lui și pe locuitorii din Dor cu orașele lui și pe locuitorii din En-Dor cu satele lui și pe locuitorii din Taanac cu satele lui și pe locuitorii din Meghido cu satele lui, [adică ]trei țări.(RO)

Iosua 17:12 Totuși copiii lui Manase nu au putut alunga [locuitorii] cetăților acestora; iar canaaniții au dorit să rămână în țara aceea.(RO)

Iosua 17:13 Și s-a întâmplat, când s-au întărit copiii lui Israel, că i-au făcut pe canaaniți să dea tribut, dar nu i-au alungat în întregime.(RO)

Iosua 17:14 Și copiii lui Iosif au vorbit lui Iosua, spunând: De ce mi-ai dat ca moștenire [doar] un singur sorț și o singură parte, văzând că eu [sunt] popor mare așa cum m-a binecuvântat DOMNUL până acum?(RO)

Iosua 17:15 Și Iosua le-a răspuns: Dacă [ești] popor mare, urcă-te la pădure și taie-o pentru tine, acolo, în țara fereziților și a uriașilor, dacă muntele Efraim este prea strâmt pentru tine.(RO)

Iosua 17:16 Și copiii lui Iosif au spus: Dealul nu este de ajuns pentru noi; și toți canaaniții care locuiesc